Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Mogen wij de bordjes zien...

Rooibos is op. Muntthee dan maar?U dacht dat we al klaar waren met herdenken, wij dachten het niet. Want sinds de moord op Van Gogh durft 68 procent van de Nederlanders niet meer te zeggen wat ze denken. Daar heeft u wellicht geen last van, maar het tekent wel dat er nog veel moet gebeuren in dit land. Dus allemaal even inschakelen op Nederland 2 van de staatstelevisie, want ons is vuurwerk beloofd. Geen vrede, vrijheid en rooibos-thee, maar vuurwerk! Special guest: Ayaan Hirsi Ali, Rita Verdonk, pappa Van Gogh en Job Cohen. Het moet een debat worden waar de vonken vanaf vliegen, dus ga er maar even lekker voor zitten. Om half 5 gaat het stel los. Mogen wij de bordjes zien… UPDATE 20:07 uur: Dat was dus helemaal nakkes niks, die keelklanken. Televsie zuigt. Zometeen om 20:55 uur een herkansing van Katja, die een documentaire maakte over de heer van Gogh. Verder verwachten we op de kijkbuis her en der de zwaar verwarde Th. Holman. Helaas aangevuld met de huilende wolven in het bos. Het is wel weer genoeg zo, de LPF-breezah's hebben hun dagje werkeloos vlaggen weer gehad, dat we ze de rest van het jaar niet meer hoeven zien of horen of ruiken.

Reaguursels

Inloggen

@Maximo
Nee... zucht zucht... dat denk ik dus niet.
Waarom nou altijd weer zoeken naar een externe factor?
Klaas Bruinsma koos voor de criminaliteit, niet meer en niet minder.
Hij had ook een baan kunnen kiezen en met zijn vader kunnen breken.

prettything | 05-11-05 | 13:12

@prettything
Ik kijk altijd naar de achtergronden, ook al is dat niet het makkelijkst en zijn de factoren te divers, als je een totaalbeeld hebt zit je dichter op de waarheid, indien je niet door de ruis wordt afgeleid natuurlijk.
Maar jij bent vrij omdat niet te doen.
Klaas Bruinsma is bijv. denk ik namelijk dankzij zijn vader een stapje verder richting criminaliteit 'gepushed'.
Denk je ook niet?

MAXIMO | 05-11-05 | 09:23

@Maximo
Zucht,zucht......
Nee, dat waren slechts een paar Molukkers die extreem waren.De rest heeft nooit eeen probleem opgeleverd vergeleken met de Matrokkanen alhier.
Ja, inderdaad zijn die Chinezen nooit goed geintegreerd maar ze vormden geen probleem voor de samenleving. Ze verkrachtten geen autochtone meisjes noch beroofden ze oude Hollandse dametjes.

Als armoe, huisvesting en al die externe factoren zo'n grote rol spelen, hoe komt het dan dat anderen in gelijke omstandigheden niet tot criminaliteit vervallen.
Toch niet iedereen die in een achterstandswijk woont en arm is,kiest voor een criminele carriere?
Dat betekent toch dat dat geen voorwaarde is om van het goede pad te geraken?
En waarom werd Klaas Bruinsma dan crimineel hoewel hij uit een goed milieu kwam?
Als 300 mensen uit een achterstandswijk crimineel worden en 220 niet, kan je toch niet de achterstandswijk de schuld geven?
Dan betekent dat gewoon dat 300 mensen voor de criminaliteit hebben gekozen en dat er iets mis met hun mentaliteit en/of karakter.
Niet meer en niet minder.

prettything | 04-11-05 | 17:58

@prettything
Dat speelt bij de Chinezen, Indo's en Molukkers inderdaad een rol.
Chinezen worden overal ter wereld gewaardeerd zolang zij goedkoop voedsel aan de man brengen.
Ondertussen kunnen zij undercover mensen als slaven verhandelen etc.
Van integratie bij die groep is geen sprake aangezien zij nooit echt zijn opgegaan onder de Nederlandse bevolking....
Zodra zij geen andere terreinen overwinnen zijn zij geen probleem.
De hier aanwezige Indo?s waren in ieder geval in Indonesië al verwant met de Hollanders.
Bij de terugtrekking van Nederland zijn zij meegekomen al dan niet omdat zij daar werden uitgekotst als zijnde collaborateurs van de kolonialisten.
Voor de Molukkers geld enigszins hetzelfde verhaal, Molukkers waren ook al lang cultureel verwant met de Nederlanders.
Waren zij niet de eerste terroristen in Nederland en sowieso de 1ste terroristen die een school met kleine kinderen gijzelden?

MAXIMO | 04-11-05 | 14:43

@Maximo
Ik weet niet waarom je blijft volharden in de gedachte dat externe factoren zo belangrijk zijn. Speelde dat bij de Chinezen een rol of bij de Molukkers?
Wie levert mij het bewijs dat die factoren een grote rol spelen?
Primair ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk.

prettything | 04-11-05 | 13:13

@prettything
Externe factoren moeten worden meegewogen omdat dat bijv. bij de succesvol geintegreerde groepen ook een rol speelde.
Natuurlijk is het geen vergoeilijking van crimineel gedrag maar het mag wel in de analyse worden inbegrepen aangezien het dan een beter beeld schetst en daarop dan ook actie kan worden ondernomen......

MAXIMO | 04-11-05 | 12:56

@Maximo
Maar waarom nou steeds naar externe factoren blijven zoeken?
Iedereen is toch verantwoordelijk voor z'n eigen doen en laten.
Als ik een breedbeeld-tv wil kopen, maar ik heb te weinig salaris en ik besluit om dan maar iemand te beroven dan is dat toch gewoon een keuze?
Wie de criminaliteit ingaat, kiest daarvoor.....
Alleen van zwaar gestoorde psychoten kan je misschien nog zeggen dat ze niet wisten wat ze deden en daarom b.v. iemand de kop afhakten. Maar daar hebben we dan tbs voor.
Zelfs een crime passionel vind ik geen verzachtende omstandigheid.

prettything | 04-11-05 | 08:53

@prettything
Dank je voor de tip.
Interessant.
Alhoewel het natuurlijk blijft bij het perspectief van de schrijver wil ik het graag tot mij nemen.
Sta altijd open voor van alles...
Wat ik mij afvraag over dat boek is of de schrijver in zijn eindoordeel ook nog eingszins de hand in eigen boezem steekt en onze maatschappij en haar leiders tezamen met de achterstandspositie in Marokko van de Berbers in de eindconclusie meeweegt.

MAXIMO | 03-11-05 | 22:19

Prettything, ik ben oprecht blij dat je deze informatie aandraagt. Zoals Theodor Holman vandaag zijn alter ego Opheffer vol walging laat schrijven in de Groene Amsterdammer: "We wisselen meningen uit, we redeneren niet, maar oordelen".
Jouw post (20:24) lijkt mij een eerste stap in een degelijke redenering, zonder het allesverstikkende oordeel dat hier (op GS) doorgaans de boventoon voert. Precies dit is waar ik al bijna 24 uur om smeek.
Misschien kunnen wij op deze plaats ooit nog eens door 1 deur...

Ziurdt | 03-11-05 | 21:11

@Maximo
De meeste Marokkanen die hier zijn, komen uit het RIF-gebergte.
De Nederlandse antropoloog van Gemert beschrijft in zijn proefschrift "Ieder voor zich" de cultuur van de Berbers uit de RIF als "een wantrouwige en gewelddadige cultuur".
"De eer van de man speelde een grote rol, wraak was wijd verbreid, de bloedvetes werden met wapens uitgevochten en kostten velen het leven. Er was geen centraal gezag; de huizen hadden hoge muren met geschutskoepels, niet om een verre vijand op afstand te houden, maar om de naasten te bestoken.Het was een cultuur met een diepgeworteld wantrouwen, een grote onderlinge verdeeldheid en veel geweld."

Volgens van Gemert bestaan er heldere gelijkenissen tussen het gedrag van de Berbers in de Rif, het gedrag van de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders en het gedrag van hun zonen.
"In de competatieve Marokkaanse gemeenschap duiken jaloezie, dreigend gezichtsverlis en wantrouwen steeds op."
De aard en de omvang van de criminaliteit van de zonen in Nederland kan slechts begrepen worden vanuit deze Riffijnse cultuur, concludeert van Gemert.

Frank van Gemert, Ieder voor zich. Kansen, cultuur en criminaliteit van Marokkaanse jongeren. Amsterdam, Het Spinhuis, 1998.

Er is natuurlijk een groot verschil tussen de Marokkanen die in het moderne Casablanca leven en de Berbers uit het RIF-gebergte, maar het zijn voornamelijk de nazaten van de Berbers die zich in Nederland gevestigd hebben.
Natuurlijk, ik ken ook aardige Marokkanen die hard werken en zich voorbeeldig gedragen, maar daar gaat het in de discussie niet om.
Waar het om gaat is het buitensporig hoge aandeel van Marokkanen in bijvoorbeeld geweldsdelicten dat NIET verklaard kan worden door zaken als analfabetisme, werkloosheid of discriminatie.
Te makkelijk en gewoon niet waar. Die straatrovertjes leveren echt niet de portemonnaies die ze gestolen hebben, in bij hun vader of moeder onder het uiten van de smartelijke woorden: "Zo pa, nou kan je weer brood kopen".

Overigens ben ik het met je eens dat er ook grote verschillen bestaan tussen de Yank uit het Noordoosten van de VS en de redneck uit Texas.

prettything | 03-11-05 | 20:24

@prettything
Het is inderdaad waar dat sommige volkeren agressiever zijn dan andere.
Kijk maar naar de Texanen of Colombianen die in vergelijkingen tot anderen nog steeds leven volgens de principes van het wilde westen en je voor je kop schieten indien de eer is aangetast.
Bij de Marrokanen is dit denk ik niet het geval aangezien zij de dezelfde delicten die zij hier plegen in die hoeveelheid niet in het thuisland plegen vanwege de straffen aldaar.
Nu is het wel zo dat zij misschien gepassioneerder zijn dan de meeste NL'ers en een ander geloof aanhangen en dat dat misschien de *kuch* 'nuchtere en tolerante' Nederlanders afschrikt.
Dat er misschien nu meer boefjes onder hun jeugd zitten heeft dan ook te maken met de lakse houding van de maatschappij en het ontbreken van, misschien wel door armoede en ontzegging, een goed referentiekader waaraan zij zich kunnen optrekken.
Daarom alleen al kun je denk ik spreken van een mix van factoren die velen te boven gaan....
Chinezen zijn helemaal niet zo geintegreerd als jij wil voorstellen.
Dat zij geen 'last' vormen is misschien waar maar vergeet niet dat je Babi-Pangang voor ?3, mede mogelijk is gemaakt door een illegaal die voor een naar onze maatstaven hongerloontje staat te werken en die misschien een naar arbeid snakkende duurdere Westerling de arbeid ontzegt...

MAXIMO | 03-11-05 | 19:01

@prettything
Je hebt helemaal gelijk, het zou mij ook niet verbazen dat JFK in opdracht van J. Edgar Hoover, de wapenindustrie of de maffia is omgelegd, maar dit soort praktijken in Nederland? Wat de relatie tussen Mohammed B. en de AIVD was lijkt me toch een cruciale vraag, en dat de media zich daar niet op storten vind ik ook nogal merkwaardig, om nog maar te zwijgen over de interpretatie van de rol die Mohammed B. zou hebben binnen de Hofstadgroep, volgens het OM was hij de spil, volgens de AIVD een randfiguur.
En waar blijft de parlementaire enquete over de rol van de veiligheidsdiensten?
Genoeg vragen te stellen lijkt me.

SatchRules | 03-11-05 | 18:41

@SatchRules

Ach we horen ook nog steeds dat Lee Harvey Oswald in z'n eentje John F. Kennedy vermoord zou hebben. Dat het om een daad ging van een gestoorde ex-marinier. In werkelijkheid was hij een radarspecialist die als freelance-undercover voor de CIA werkte en een matig schutter was die onmogelijk in zo'n korte tijd 3 precisieschoten gelost kon hebben.
Ik bedoel maar. Het zou mij niets verbazen als over 50 jaar de werkelijke toedracht bekend wordt. Mohammed B. als hitman voor de AIVD en dat ook Volkert van der G. niet de eenzame, autistische gek was waarvoor men hem nu slijt.
Ik beweer niet dat het zo is maar het zou mij niets verbazen.

prettything | 03-11-05 | 18:20

Gisteren naar die documentaire gekeken over de moord op Theo van Gogh, en had vandaag toch wel wat ophef verwacht in de media en "Den Haag", maar het is weer eens oorverdovend stil. Ik vind het toch een behoorlijk belangrijke vraag of Mohammed Bouyeri informant was van de AIVD, en dat hij daarom niet werd gevolgd.
En dat de AIVD die vraag niet wil beantwoorden is helemaal dubieus, als die kneus geen informant was kan je dat rustig zeggen lijkt mij.
Ook de tegenstrijdigheden in de verklaringen van het OM onder andere geven te denken....
Aan de andere kant, als je ziet hoe de politie en het OM al jaren blunder op blunder stapelen zou het me ook weer niet verbazen als het onkunde/desinteresse zou blijken te zijn.

SatchRules | 03-11-05 | 18:02

Pretty, lezen!
Ik ga aan het werk. Kusje op je haar en sterkte met je hartinfarct.
Zinloosgekweld: psies!

Ziurdt | 03-11-05 | 15:18

Al dit gezeur is uiteindelijk loos...

Moslims zullen ons blijven bedreigen en vermoorden, politiek doet er niks aan en zal er ook niks aan doen, en de belastingbetalers die er graag iets aan willen doen worden uitgemaakt voor racsist, inhumaan, onmenselijk etc.

Ik kan er nog steeds niet bij dat een bevolkingsgroep die in sprookjes gelooft en anderen mensen ervoor wilt / moet vermoorden dat die het hand boven het hoofd gehouden worden, en onderhouden worden door onze eigen nederlandse staat.

En niemand doet wat , het blijft allemaal bij zeuren op internet.

Klote is het!

zinloosgekweld | 03-11-05 | 14:40

Heb naast twee erg arme vietnamezen gewoond, ze hadden bijstand en verder helemaal niks en ze spraken geen woord Nederlads, maar hun zoon zit nu wel op de TU Delft. Ik vindt jouw argumentatie iets te gemakkelijk, volgens mij is het ook een mentaliteits kwestie.

Levereter | 03-11-05 | 14:13

Ach ons Ziurdtje begint zijn zelfbeheersing te verliezen en wild om zich heen te slaan.
Dream on brother.... Droom maar fijn van je multiculturele heilstaat met z'n etensluchtjes en exotische gewaden.

@Maximo
Hou nou eens op over die achterstand. Er zijn altijd groepen geweest die een achterstand haddden (arbeiders) . Toch gingen die ook niet bovenmatig in de criminaliteit. Marokkanen en Antillianen b.v. wel
Toen de Chinezen in de jaren 30 hier kwamen, waren ze ook arm , betekende dat dat ze de criminalitiet kozen?
De stelling dat armoede een van de oorzaken is van die criminaliteit van nogal wat allochtonen is allang door geprikt.
Typisch een geitenwollen sokken stokpaardje uit de tachtig , negentig.
Bovendien is het een belediging voor al die mensen die arm zijn of waren en niet tot criminele handelingen overgingen.
Hoe zou dat nou komen he? Dat de een wel zijn toevlucht zoekt tot criminaliteit en de ander niet?
Toch gewoon een kwestie van karakter dacht ik.

prettything | 03-11-05 | 14:10

@Levereter
Klopt.
Maar die 10.000 vietnamezen mochten hier wel op uitnodiging van de koningin met een dikke uitkering een permanente verblijfplaats krijgen...
Ken zelf ook een aantal Salvadorianen die een vluchtelingenuitkering kregen/krijgen die echt niet mis is....

MAXIMO | 03-11-05 | 14:08

. MAXIMO, begin jaren 80 zijn hier 10 duizenden doodarme Vietnamezen gekomen, daar was toch nooit gezeik mee?

Levereter | 03-11-05 | 13:16

@Ziurdt
Goed geschreven!
Ik sluit me volledig aan bij je.
@prettything.
Nee, geen vrijbrief, criminelen moeten gelijk worden bestraft.
Hoe dan ook, er is sprake van een achterstandspositie en armoede onder grote groepen.
Kijk maar naar de armoedecijfers van het CBS en let dan op de cijfers van de nieuwe Nederlanders....
Dan kun je misschien wel zeggen dat we het allemaal goed hebben i.v.t. derde wereld landen maar dan nog kun je niet zeggen dat er geen stille armoede bestaat en grote groepen in achterstand leven....
Dat die armoede in combinatie met onze vrijheden op een soms afschrikwekkende wijze zich manifesteert is logisch...

MAXIMO | 03-11-05 | 12:57

Kijk, dit is een beargumenteerd verhaal, niet alleen wat loze feiten zonder enig verband. Misschien slaan jullie steil achterover als je hoort dat ik hier achter sta (op 1 kleine bedenking na: 1,5 miljoen analfabeten is onzin. Hooguit zijn dat praktisch analfabeten, waarvan er ook zeer veel onder de NL bevolking zijn - al decennia).
www.hetvrijevolk.com/?pagina=309

Ziurdt | 03-11-05 | 12:35

Heks & Thing
Lezen is een vak apart blijkt wel weer. Ik een antifascist? Ik een allochtonenknuffelaar? Lees nou eens wat ik schrijf of pleur godverdomme met je eierstokken achter je oren in je familiegraf.
Nog 1 poging? Er is niks ideologisch aan als ik verstokte moslimhaters erop wijs, dat het buiten de moslims óók geen zuivere koffie is. Dat de mocro's in 010 en 020 arme Nederlandertjes terroriseren, OMDAT die arme Nederlandertjes zich LATEN terroriseren. En kom me in godesnaam niet aankakken met "jij komt uit Leiden dus jij bent een boer": als er in Leiden niets aan de hand is, plaatst dat jullie huizenhoge problemen ook wel effe in een ander daglicht is het niet? 020 is niet hetzelfde als Nederland, zullen we maar denken, waar de rest van Nederland al eeuwen achter is.
.
Het enige wat ik met mijn posts wil laten zien, is wat een arme zielige stakkerds jullie eigenlijk wel niet zijn met je fixatie op "de moslim" en "de allochtoon", die de schuld is van alles, die zorgt dat Nederland "onleefbaar" wordt. Dit is de Nieuwe Politieke Correctheid; wie niet meedoet, of het gore rotlef heeft om ook maar 1 x te nuanceren, wordt ogenblikkelijk naar de Linkse Kerk verbannen, of een "allochtonenvriend" genoemd. Als DAT geen ideologie is, dan is pakweg het stalinisme het ook niet.
En als jullie allebei zo oud en zo wijs zijn en je ideologische veren allang hebben afgeschud, kap dan eens met al je retoriek, met al je volksmennerij en al je bangmakerij, kruip uit je schulp, kom van je luie reet en DOE er godverdomme iets aan! Ook een teken dat JULLIE hier de ideologisch verblinden zijn: een hele hoop blabla, maar alles onder een valse naam veilig vanachter je bureautje. Want we vinden het allemaal wel verschrikkkelijk wat er met ons landje gebeurt, maar zélf een risico'tje lopen, ho maar. Salonfortuynisten, Salonangsthazen, Salonpopulisten, verzin het maar.
.
En kom me nou niet aan me hoofd zeiken dat IK ideologisch ben - misschien, maar dan zeer zeker niet links - en dat ik blind ben voor de wereld om me heen - ik reis godverdomme drie keer per week het hele land door, van stad naar stad - en kom me nou zeker niet aan met praatjes van jonkie en kakstad, want: ik geloof in het helder, nuchter nadenken en het gezonde wantrouwen tegen het geroep van de massa, de media en politici. Als half Nederland iets roept, is het verdacht. Dan wil ik er het fijne van weten. En wat zie je dan? Angstige mensen zoals Oude Heks en Prettything, vervreemd in een individualistische maatschappij, die hun isolement en onzekerheid en ongenoegen - RABAF - en bloc op de mocro's of de moslims gooien. Dom, en walgelijk. Ik hoop dat je erin stikt.

Ziurdt | 03-11-05 | 12:15

@Maximo 10.36

Ja. Maar dat betekent niet dat je dan een vrijbrief hebt om tot criminaliteit over te gaan. Niemand leidt honger in dit land en die criminaliteit waar we het over hebben wordt helemaal niet gevoed door armoede zoals ik al eerder stelde.
Die criminaliteit komt voort uit gemakszucht en een slechte inborst.
Er zijn genoeg mensen die een hele leven in armoede leefden en toch niet tot criminele handelingen over gingen.

prettything | 03-11-05 | 11:27

en dat door de toespraak van deze mevrouw Cohen een traantje weg moest pinken vond ik begrijpelijk maar tegelijkertijd geen goed signaal naar de extremisten: die vinden dit zwak.

Onderbuik | 03-11-05 | 10:42

en tijdens de toespraken op de herdenking van Theo van Gogh vond ik die van de vader goed, en ook die van de somalische vrouw, ik dacht iets van Jacomien.

Onderbuik | 03-11-05 | 10:41

ik vond de documentaire van Katje leuk, mijn hard ging helemaal sneller kloppen toen Jord kelder (ofzoiets) het had over de "pvda-jugend" kijk dat soort info zie of hoor je niet op het nationaal gefinancierde en bovendien nog linkse nova.
Pvda-ers deugen gewoon niet, en zijn zeker niet beter dan de rest, en zo is het!

Onderbuik | 03-11-05 | 10:39

@prettything
Ooit weleens stil gestaan bij het feit dat armoede criminaliteit aanwakkert?

MAXIMO | 03-11-05 | 10:36

@Ziurdt
Ach pas een jochie van 24 en dan nog in Leiden wonen ook. Dat kakstadje, tsja hoe zat het ook weer ? Levenservaring? Ik ben ruim twee maal zo oud als jij en kan me nog goed herinneren dat ik op jouw leeftijd , niet gehinderd door feitenkennis, ook maar met mijn ideologische veren bleef schudden tegen beter weten in.
Kom eens een paar jaartjes in Amsterdam wonen, Osdorp of Bos en Lommer.
Zorg voor wat kindertjes en ga dan verhaal halen als je zoontje in elkaar is geslagen door die Naffertjes.
Deed onlangs een vader ook en werd vervolgens van achteren door die lafaards in coma geslagen.

@veest van pim
Ik weet dat het intellect uit Belgie is verdwenen, maar ben je nou echt zo dom?
Hoor ik een Vlaamse gaai krassen dat mijn cijfertjes niks zeggen maar dat het er om gaat wat ik er mee wil aantonen.
en dat is volgens onze Belgische vriend mijn eigen racisme.
Dus als ik het goed begrijp zijn die mensen op het CBS en op die ministeries eveneens racisten?
Het is jammer dat je vlotte,literaire schrijfstijl zo gehinderd wordt door de hersenloze inhoud die je verkondigd...
Als de feiten hem niet aanstaan, schiet onze Vlaamse gaai maar op de boodschapper...
@JSK
Weet jij een ander medium voor me? Bovendien wil ik nog niet dood dus liever wat anoniem.Gek toch dat ik maar meteen in de Theo -hoek wordt gedouwd. Het is ook altijd wat met die politiek-correcte kerk.... Als je geen LPF-er bent, dan ben je wel Pim -adept of Fortuyn aanhanger.....
Laat ik nou steeds SP gestemd hebben.......

prettything | 03-11-05 | 09:17

Quoten is ook een vak apart. Geen 68%, maar 52% "denkt" dat dat komt door Smoking Theo.
We denken zo veel.... hoe was het daarvoor? Hoeveel "dacht" dit ten tijde van Sint Pim? En daarvoor? Volgens mij houdt men al tien jaar hun kop dicht, uit angst voor de H. Moslim of voor tuig dat je bij een avondje stappen in elkaar ragt zonder aanleiding.

Ik denk, dus ik leef.
Ik zeg, dus ik sterf?

Dirk Dekbed | 03-11-05 | 09:01

Oude heks. Ga door. Ik lees je inzendingen liever dan dat ik naar onze staatstelevisie kijk. Hoewel ik de documentaire met presentatie door Katja Schuurmans gisteren zeer verhelderend vond. Echt een aanrader. Maar dat was een positieve uitzondering voor de staatszenders.

laatjenietbeetnemen | 03-11-05 | 08:55

Mootje mag naar de 72 ouwe heksen in de hel hahaha
Ziurdt, ik heb je wel geaccepteerd hoor.
Elke gek heb ze gebrek nie-waar; ik val altijd op de verkeerde mannen.
Je moest eens weten hoe fijntjes ik het zieke AFA-tuig bejegen.
Iemand met een afwijkende mening slaan ze nml. in elkaar, letterlijk dus.
Het zijn de grootste fascisten die zgn, anti-fascisten.
Jij kunt er nou eenmaal niets aan doen, dat je allochtonen zo vreselijk lief vindt, want je woont in een hutje op de hei.
Doe eens een bezoekje Randstad en geniet reights op CS Rotterdam bv van de immense verrijking waar het gepeupel zich dagelijks door mag worstelen.
Tevens heb je daar werk, dan kun je een heksenopleiding volgen , een bezemsteel van kopen en die aftrekken van de belasting.
Ja, het is wat omslachtig, maar dacht je dat ik kon toveren voor de koffie!
En had je nou die cijfers over groepsverkrachtingen gevonden?
Er was laatst nog een stukje over, dat staat ergens bij google of hier dus nog.
Nee, ik vond dat ontwaken uit het diepe geloof van liefde voor mijn medemens ook een pijnlijk proces hoor.
Heeft iedereen.
Tip: blijf hoe dan ook lekker op je hutje op de hei wonen, heb je zo min mogelijk last van waar de rest al dan niet diep onder lijdt.

Oude Heks | 03-11-05 | 08:46

Mootje mag naar de 72 ouwe heksen in de hel hahaha
Ziurdt, ik heb je wel geaccepteerd hoor.
Elke gek heb ze gebrek nie-waar; ik val altijd op de verkeerde mannen.
Je moest eens weten hoe fijntjes ik het zieke AFA-tuig bejegen.
Iemand met een afwijkende mening slaan ze nml. in elkaar, letterlijk dus.
Het zijn de grootste fascisten die zgn, anti-fascisten.
Jij kunt er nou eenmaal niets aan doen, dat je allochtonen zo vreselijk lief vindt, want je woont in een hutje op de hei.
Doe eens een bezoekje Randstad en geniet reights op CS Rotterdam bv van de immense verrijking waar het gepeupel zich dagelijks door mag worstelen.
Tevens heb je daar werk, dan kun je een heksenopleiding volgen , een bezemsteel van kopen en die aftrekken van de belasting.
Ja, het is wat omslachtig, maar dacht je dat ik kon toveren voor de koffie!
En had je nou die cijfers over groepsverkrachtingen gevonden?
Er was laatst nog een stukje over, dat staat ergens bij google of hier dus nog.
Nee, ik vond dat ontwaken uit het diepe geloof van liefde voor mijn medemens ook een pijnlijk proces hoor.
Heeft iedereen.
Tip: blijf hoe dan ook lekker op je hutje op de hei wonen, heb je zo min mogelijk last van waar de rest al dan niet diep onder lijdt.

Oude Heks | 03-11-05 | 08:46

Op dit moment durfden hier in elk geval reagluurders 194 keer te zeggen wat ze wilden, inclusief degenen die beweerden dat ze dat niet konden. Beetje sneu dus.

Ook sneu dat alles altijd weer uitkomt bij gezeik over links,rechts, links, rechts, en moslims. Gaap.

Hommel | 03-11-05 | 08:46

Das een goeie, Mohammed B, werkte voor de AIVD, ben benieuwd of zijn vriendjes hem nu nog zo goed vinden.

Rest In Privacy | 03-11-05 | 06:53

Nou zegt Hirsi Ali Baba dat ze ook nog de komende 25 jaar in NL wil blijven..

Iedereen weet toch uit 1001 nacht dat na Hirsi Ali Baba de 40 rovers komen....

Om haar te helpen om te kielhalen, maar ze komen achter Ali Baba aan naar ons fijne NL....

Bloody Hell!

toatec | 03-11-05 | 01:19

@ graaf Dracula
vrijheid van meningsuiting, een groot goed.

Shiraz | 03-11-05 | 01:18

@ Oude Heks
Polak vroeg AHA regelmatig om concrete plannen en oplossingen, maar ze vertelde alleen dat haar waarneming was dat anderen het niet goed deden. Tussendoor plugde ze haar boek nog even dat toevalligerwijs 1 dag voor de herdenkeing gepresenteerd werd. Het boek was dus net op tijd klaar. De 1 z'n dood....

Shiraz | 03-11-05 | 01:16

@toatec
Effe dimmen ja. Schelden is nergens voor nodig. Laten we het beschaafd houden.

graaf Dracula | 03-11-05 | 01:14

wat heeft die Hirsi Ali Baba toch een vreselijke kutkop met flaporen...

gecastreerd kutwijf..

Laat iemand alsjeblieft haar paspoort innemen en haar op het eerste vliegtuig naar d'r eigen kutland sturen, want ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik moet haar niet en kan me niet met zo'n gecasteerde snol identificeren...

We importeren Afrikaanse toestanden met die snol..

toatec | 03-11-05 | 01:08

Oude Heks, heb jij eigenlijk een eigen knibbelknabbelknuishuisje? En een tweede * ahem * bezemsteel en zo?
Nee serieus, ik bedoel, dat getover, is dat nou een beetje lucratief? Als communistische pamflettist kom ik namelijk niet zo goed aan de bak, zie je, en ik dacht... misschien... met wat bezit en zo... dat ik dan wat rechtser word... en geaccepteerd op GS... waar ik al jaren van droom... want ik snap het nu gewoon niet, Oude Heks... ik snap het niet, de hogere statistiek die me hier om de oren vliegt... en de meescherpe immer even argumentatieve debattechnieken... ik kan er niet aan tippen... dat wil ik ook leren. Wilt u mij helpen Oude Heks? Alstublieft?

Ziurdt | 03-11-05 | 01:03

Oude Heks, je bent geweldig! Zoals ik al eerder vandaag schreef, ik ben te googlen voor wie wil. En: ik heb me vandaag de tyfus in gegoogeld naar cijfers. De bevindingen staan hier ergens boven.
En wat de rooie inkt betreft: - ach laat maar. Ik had al van leer getrokken tegen dat eeuwige hokjesdouwen. Ophokplicht voor populisten en een kleine overheid - daar stem ik op.
.
Wat is er in godsnaam rood aan om niet te huilen met de wolven in het bos?

Ziurdt | 03-11-05 | 00:55

Een knap staaltje hiervan konden wij weer zien hedenavond in Nova.
AHA was op bezoek bij Blérie Polak.
Ayaan zat uit te leggen dat er in de koran haatpassages staan; doet die Polak dat af met : " we moeten er geen semantische discussie van maken"
Die was er niet, nee deze slinkse gleuf wilde AHA gewoon de mond snoeren, en weet tevens dat ze met zo'n moeilijk woord het plebs kan overdonderen.
En zo geburt dit soort streken doorlopend in de slinks media en politiek.
Daarom dus, en nou ist klaer!

Oude Heks | 03-11-05 | 00:51

Ziurdt , ik vind je op zich best een mooie pen hebben , jammer dat je hem toch overwegend in de rooie inkt doopt.
Dit gaat ten koste van je objectiviteit.
Dat je bv zelf eens gaat goegelen ipv dat aan een ander over te laten om heerlijk de vermoorde onschuld kunnen spelen.
En dan lekker de messenger killen, want daar blinkt het slinks establishement in uit.
Echt wat kan jij sukken af en toe, zonde van je welbespraaktheid.
Maar goed, je bent nog een jonkie dus uiteindelijk zal je het wel ver gaan schoppen, mits je nog wat werkt aan je empatisch vermogen.
Stiertje he, kunnen zwaar eigengereid zijn.
Enne, nog gefeliciteerd met Jasper!
www.confuzion.nl/leden.php?uid=480

Oude Heks | 03-11-05 | 00:43

Gangs of vicious grannies from Hell attacking innocent young men.
Laat de hele buurt honkbalknuppels aanschaffen en zich posteren aan de overkant van de straat. Vorm een front. Doe er iets aan! Ga niet achter de geraniums zitten lafbekken.
Maar ik woon op een hutje in de hei. In mijn stadje in de Randstad wonen slechts 110.000 zielen. Wie ben ik, arme provinciaal, om na te denken over de situatie in de enorme metropolen die dit land rijk is?

Ziurdt | 03-11-05 | 00:18

Zowel veest als zuirdt wonen denk in een hutje op de hei!Kom eens kijken in de grote steden waar hele wijken geregeerd worden door maroc/antiliaanse/en aanverwante afrikaanse bendes.En jawel mijne heren,elke vorm van criminaliteit is verwerpelijk,maar dit schorum zorgt voor onleefbaarheid!

ali ben hoepla | 03-11-05 | 00:06

@Veest: ik bescheur me! Wat een feest:
"Als dat niet spoort, dan kun jij op je kop de horlepiep staan dansen terwijl de cijferreeksen tot in het oneindige in sierlijke bogen uit je bilnaad tevoorschijn komen".
@JSK: juistem.
.
En waar ging het topic over?
"sinds de moord op Van Gogh durft 68 procent van de Nederlanders niet meer te zeggen wat ze denken".
Was de moord op Van Gogh een straatroof? Durven de mensen niet meer te zeggen dat mocro's graag jatten en matten? Of gaat het misschien óók over de fundi Koranleesclubjes? EN over gangbangende antilliaantjes?
Bovendien, hoeveel mensen durfden vóór TvG al niets te zeggen? Al die Nederlanders die haatmail en kogelbrieven kregen... van Fortuynerts (politici) bijvoorbeeld, maar ook van voetbalfanaten (Advocaat)?
Het vrije woord zit al jaren in een dal. En de gemiddelde fortuynist of oranjefan is GEEN allochtoon.

Ziurdt | 03-11-05 | 00:03

aandelen Pickwick zijn na vandaag weer gestegen. Nee, wacht maar, ik bel Job zelf wel.

jiha | 02-11-05 | 23:45

@Thing:
.
"Dat 68% procent van de Nederlanders niet meer durft te zeggen dat die allochtoontjes toch voor een hoop misdaad en problemen zorgen in dit land."
.
Heel dapper (ahum) dat je jezelf bij die minderheid van 32% durft te plaatsen. In deze tijden van politiek correcte repressie heb jij de moed om op het internet in de veiligheid van je eigen woonkamer te zeggen wat anderen niet durven. "Theo" zou trots op je zijn. :P

JSK | 02-11-05 | 23:41

@prettything: je bent een kalf. Da's mijn mening. De argumentatie lees je maar in alle vorige posts die ik aan je heb verkwist, waarna je ze mag afdrukken, oprollen en in je favoriete lichaamsopening douwen. Daar lijkt het je hier toch vooral om te doen. Je hoest selectief feiten op en doet dan alsof je één of ander groot taboe onthult, terwijl als jij gelijk had, die feiten niet eens te vinden zouden zijn. Bovendien hup je van de ene mening op de andere zodra er op eentje wordt gefocust en dan roep je van 'ik heb dat niet zo gezegd, maar ik bedoelde dàt' of omgekeerd.

Kijk eens prettything: al die danspasjes kén ik al. Ik hou de Belgische kaalkopjes al een tijd in de peiling, en dan onderscheid je zo'n patroon vrij snel omdat het daar schering en inslag is. Ik vergelijk je niet ideologisch met een Belgisch kaalkopje, maar ik zeg dat je dezelfde kromme redeneringen, valse argumentatie en doorzichtige debatteertrucs als hen gebruikt. En bij mij werken die niet, omdat het mij niet gaat om hoeveel cijfertjes en feitjes je kan ophoesten, maar om wat je met die feiten en cijfertjes wil aantonen. Als dat niet spoort, dan kun jij op je kop de horlepiep staan dansen terwijl de cijferreeksen tot in het oneindige in sierlijke bogen uit je bilnaad tevoorschijn komen, en jij ondertussen een spandoek met 'Wie het niet met mij eens is, is een politiek correcte leugenachtige hypocriet' mondschildert terwijl een afgerichte mandril op je rechtervoet ondertussen een jongleernummer met appels en schoenen opvoert, het spoort nog steeds niet. En nou, zoals een beroemde Italiaanse componist al zei, is't klaar.

veest van pim | 02-11-05 | 23:38

Zeg niet: alle Marokkanen zijn crimineel. Zeg liever: niet alle criminelen zijn Marokkaan.

Gavrilo | 02-11-05 | 23:37

@Prettything
Laat maar meid. Ik ben het roerend met je eens maar het heeft geen zin. Sommige mensen hebben gewoon een enorm bord voor hun kop en staan niet open voor feiten die hun zoete multikulturele dromen aan scherven gooien. Puur ontkenningsgedrag als je het mij vraagt, voer voor psychologen. Ik zou wel eens willen weten wat men over honderd jaar over deze roerige periode in de geschiedenisboekjes zal gaan schrijven.

graaf Dracula | 02-11-05 | 23:30

zeau...! Dus Mo was een informant! Ik voel hier een boek van Tomas Ross aankomen...

Panchorito | 02-11-05 | 23:30

@veest of pim
Gezwam????
Herinner je nog waar dit item over ging?
Dat 68% procent van de Nederlanders niet meer durft te zeggen dat die allochtoontjes toch voor een hoop misdaad en problemen zorgen in dit land. En waarom durven ze dat niet meer te zeggen?
Omdat ze dan voor racist worden uitgemaakt of zelfs aangeklaagd kunnen worden door een Meldpunt Racismebestrijding of iets dergelijks of erger nog neergeschoten of neergestoken worden.
En dat bepaalde eikeltjes op GS vervolgens durven te beweren dat het met die criminaliteit van allochtonen wel mee valt.
En dat ene veest van pim (hoe kom je aan zo'n naam) vindt dat ik feiten moet beargumenteren.
Maaar ik hoef feiten niet te beargumenteren. Feiten niet, meningen wel.
En jouw mening over mijn gezwam is dus een domme klap in de ruimte.

prettything | 02-11-05 | 23:26

Zinloze citaten, deel 538.
Iedereen is vrij om zich vrij te voelen. Of niet.
We leven in een democratie. Één maal in de vier jaar heb je het recht om je mening te geven.
Wanneer twee mensen altijd dezelfde mening hebben is één van hen overbodig.
Als niemand een mening heeft dan zijn we het met elkaar eens.
De meeste eigen meningen ontstaan, doordat men vergeet waar men ze gehoord of gelezen heeft.

Gavrilo | 02-11-05 | 23:16

@Holman: Jankert!

gebbetje | 02-11-05 | 23:11

@prettything: daar zijn we weer. Nou ja, ik weer en jij nog steeds. Nee, niet geïntimideerd door je feiten want feiten zonder argumentatie zijn mest zonder zaaigoed. Als je niet wil beweren dat alle allo's crimineel zijn, of alle criminelen allo's - evengoed fout - waar zit je dan al die data voor te spouwen?
'Ik beweer niet dat alle bomen blaadjes hebben, maar hier is een overzichtslijst van alle bekende boomsoorten mét een gemiddeld cijfer van het aantal blaadjes per tak erbij. En nou de politieke correcten weer'. Wat moet een mens met zo'n gezwam?

veest van pim | 02-11-05 | 23:10

tuurlijk kan je in nederland de koraan een kutboek noemen .. probleem zit em er dat je het daar niet bij laat .. als je het als 'een' boek onder boeken beschouwt is er niks aan de hand .. voor de rest hebben de islam netzoals het christendom als geloof uit oorspronkelijk 2000 jaar geleden en ouder een veiligheid ingebouwt om mensen die het tegen het geloof wil keren tegen te houden .. de bijbel had vroeger 13 geboden waarvan meerdere over het maar aanbidden van 1 god ging ..

En harsi .. ik kan je prima uitleggen wat je wel en niet mag doen .. niet doen alsof de hoop en anti angst loze termen zijn want genoeg mensen die je kunnen uitleggen wanneer jij en je leefbaar rotterdam van de akker over de schreef gaan door te generaliseren .. pas als de koraan voor 50 % uit negativiteit bestaat is het geloof iets aan te rekenen .. tot die tijd ben je aan het discrimeren .. volgende keer misschien IETS meer opletten bij intergratie cursus ?

En pim ze zijn je alweer vergeten !

Draaitafel Demagoog | 02-11-05 | 23:10

Alle Uebermenschen werden Bruder...

prettything | 02-11-05 | 23:04

Prettything, wat wil je nou zeggen? Nou zijn het de moslims, eerst waren het nog de allochtonen (groepsverkrachtende Antilliaantjes, bijvoorbeeld). En wat voor materiaal draag je nou aan? Cijfers van het ministerie, een autoriteit, maar wel van 8 jaar geleden, dat is voor 9/11, voor zero-tolerance beleid (voor wat het waard is...), voor Pim, voor Theo, toen de linkse kerk nog stevig in het zadel zat en de allo heilig was.
Andere tijden. Ik ben geen allovriend. Ik ben evenmin een vriend van mensen die oveal borreltafelpraat rondstrooien. Die op de man spelen. Die schreeuwen en klagen en jeremiëren. Die het gelijk aan hun kant metselen met een mentaliteit van "wie niet voor me is is tegen me". Die bang zijn voor de vreemde man met de baard. Of zonder. Die zich geen houding weten te geven tegenover een groepje hangmocro's. Die bang zijn en opzichtig een blokje om lopen, en thuis weer flink foeteren over dat tuig. Die bij elke keer dat de allo negatief in het nieuws komt om het hardst roepen van "zie je wel". Die in de vreemdeling de bron van alle ellende zien. Nou goed dan, en in Balkenende.
Maar goed, plaats mij in de linkse kerk. Verklaar mij knock out. Je zal wel gelijk hebben. Gemetseld in de klaagmuur van je eigen gelijk.
Doe dus maar de totale knock out. Of het spreekwoordelijke neqschot voor mijn part. Ik ben een dissident.

Ziurdt | 02-11-05 | 23:04

@Ziurdt... nou, flatteus..., ik vind dat je je in nogal bedenkelijk gezelschap bevindt... qua Ubermensch...

Plonk | 02-11-05 | 22:52

Plonk, vindt je dat echt? Erg flatteus!

Ziurdt | 02-11-05 | 22:49

Ach god, wat klinkt Ziurdt ineens paniekerig....

Nee, allo-vriend, al die mensen zijn natuurlijk niet alleen maar door de moord op van Gogh zo anti-moslim geworden.
Dat was hooguit de spreekwoordelijke druppel die de emmer......
Daaraan vooraf ging al die criminaliteit, het niet willen integreren, die achterlijke burka's, enz.

Waar die cijfers van de ministeries nou wel of geen onderbuikgevoelens?
Er is inderdaad een probleem met mijn computer wat ik als digibeet niet kan oplossen. Anders sloeg ik je links en rechts met nog actuelerer cijfers om de oren.
Of wel: kreeg je de knock-out punch....
Zullen we het maar op technisch knock-out houden om in bokstermen te spreken?

prettything | 02-11-05 | 22:48

En tegelijkertijd vind ik het leuker om naar de reclame voetbal euro geldsmijterij te kijken dan al dat oeverloos gelul over iets waar we allemaal een eigen mening over hebben....

deAmbtenaar | 02-11-05 | 22:46

@Ziurdt... vind ik nou leuk van je ... Ziurdt: eindelijk weer een Ubermensch op GS...

Plonk | 02-11-05 | 22:46

Vecht voor de vrijheid... en daar zit geen angst bij.... maar vrijheid.

deAmbtenaar | 02-11-05 | 22:44

Ik ben niet rasistisch... negers bijvoorbeeld vind ik meestal heel koddig...

Plonk | 02-11-05 | 22:43

Prettything, met je laatste post diskwalificeer je jezelf helaas volledig. Jammer, erg jammer. Ik wens je nog een heel gelukkig leven. Kusje op je haar.

Ziurdt | 02-11-05 | 22:36

2 - 4

Harige Bangmaker | 02-11-05 | 22:33

68% vd bevolking vindt zichzelf rascitisch of is argwanend tegenover de schroefjes in de muur.

Gavrilo | 02-11-05 | 22:33

Sorry Harige Bangmaker! Inderdaad ik was m bijna vergeten. Ja, die kutmarokkanen die jaarlijks vele omaatjes van hun spaarcentjes beroven maken het land kapot! Leve de Nederlanders, die nuchtere Nederlanders die zich niet laten gekmaken maar gewoon de oproerkraaier doodschieten. En zo het oproer pas aanwakkeren.

Ziurdt | 02-11-05 | 22:32

,,Denken jullie nu echt dat Theo hier blij mee zou zijn? Ga er voor, dit is allemaal veel te zacht!''

,,Kan ik zeggen dat ik de koran gelezen heb en dat ik het een kutboek vind? Alleen met gevaar voor eigen leven.''

Aldus Vriend Holman.
Moet zeggen dat de man een punt heeft.

2 - 3

Harige Bangmaker | 02-11-05 | 22:32

Die Ziurdt!
Kan hij niet meer tegen de feiten op, gaat hij de dominee uithangen....

prettything | 02-11-05 | 22:32

. Ziurdt

Je vergeet de Moord op de Goddelijke Kale, volgens sommigen de nieuwe Profeet.

Harige Bangmaker | 02-11-05 | 22:28

En ja, 1997 is bijna 9 jaar geleden. En nee, ik wil niemand de hand boven het hoofd houden. Alleen dat eeuwige gezeik, moslims dit allo's dat. DOE er iets mee! Stel een petitie op aan Donner of Verdonk! Nee, klagen, klagen, klagen, te pas en te onpas. En lekker makkelijk. ZIJ komen ons mooie landje verpesten, waar WIJ alles zo goed op orde hebben (ik noem nog 1 x de bouwfraude, maar ook de betuwelijn, de HSL, die 020 metrolijn, bankierende provinciale overheid, achterkamertjes, Srebrenica, en zo voort en zo verder). Kom op mensen, niet zo eenzijdig. Dan valt het opeens heel erg mee met kutmarokkaantjes.

Ziurdt | 02-11-05 | 22:26

Ik zeg nooit wat ik denk want ik denk nooit voordat ik wat zeg.

Gavrilo | 02-11-05 | 22:23

@Gavrillo
Je lijkt een beetje op die depressivo uit een aflevering van het Simplistisch Verbond:
Vraag: Heeft uw geen interesses?
Antwoord: Neeeeeeee, interesses interesseren me niet....

prettything | 02-11-05 | 22:20

of is het interligente ?

www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r...

"Veertig procent van de Marokkaanse jongens tussen de 15 en 17 jaar in Amersfoort wordt door de politie verdacht van een misdrijf. "

Hammiehetvarken | 02-11-05 | 22:19

Aardig stukje t.v, waarschijnlijk een half weekje ophef en dan gaat de "Rita" weer liggen.

Mooi stukje trouwens de halve tweede kamer in slaap tijdens kamervragen.
Maar was oud nieuws, wel leuk achter elkaar gezet.
Hebben we eindelijk onze eigen Fahrenheit 9/11...

Alea iacta est | 02-11-05 | 22:19

Afspraak voor aangifte? Niet iedereen heeft internet? Telefonische aangifte is toch ook mogelijk? Ik heb me rotgezocht over cijfers over allochtonen in de criminaliteit vandaag de dag, maar: niks te vinden.
Ja, een CBS-rapportage over gegevens van 5 jaar terug, dat ook nog met een grote beperking zit. Ik ben dus niet overtuigd. Wat moet ik me voorstellen bij "ik kan momenteel überhaupt geen enkele link geven"?
.
Nee, laat ik er geen doekjes om winden. Ik weet ook wel dat niet alle allochtonen lieverdjes zijn. Dat er veel pestventjes rondlopen die arme onschuldige hollanders lastigvallen, die niets terug kunnen doen. Behalve op hun kamertje giftige praatjes rondstrooien op internet, natuurlijk. Op topics waar het gaat over een omstreden herdenking, in hun derde post totaal off-topic even het jeugdjournaal ontmaskeren als een politiek correcte bende. Heel goed en heel nuttig, zeker, behalve de gebruikte term: inmiddels is mocro-bashen politiek correct.
.
Tot slot , Pretty Thing, wil ik je, nu we het toch over je derde post, oorzaak van deze oeverloze discussie, nog even wijzen op het vergelijken van appels en schoenen: "mensen die hatelijk doen tegen moslims" vs. "moslims die oude vrouwtjes beroven". Om misverstanden tegen te gaan een kleine toelichting: de opmerking van het Jeugdjournaal is een registratie van feiten bij het nieuws van vandaag, moord op Van Gogh en de gevolgen. Omdat 1 moslim omwille van zijn geloof iemand vermoordde, werden door grote groepen mensen opeens alle moslims de grote satan.
Nu stel jij: het jeugdjournaal is politiek correct, want ze vermelden nou nooit iets over de criminaliteit van moslims. Ik zie de logica niet. Al de hele tijd niet. Is dat nieuws? Jij zegt dat iedereen dat allang weet. Dan is het geen nieuws. Ik denk er anders over. Dan is het wel nieuws. Maar er blijken geen bewijzen te zijn. Anders had jij, of een andere kruisvaarder, ze wel even aangedragen. Maar nieuws gaat over wie, wat, waar en waarom. Feiten. Zonder feiten geen nieuws.
En zo berust die hele rits posts van jou op drijfzand, mooi ding van me. Het is zelfs nog erger. Je vormt het levende bewijs bij de opmerking van het jeugdjournaal: "mensen doen haatdragend tegen moslims". Alleen al door moslims, en niet allochtonen te schrijven bij de tasjesdieven.
Ik hoop dat je serieus wenst te reageren. Ik doe mijn best.

Ziurdt | 02-11-05 | 22:17

@. Gavrilo

Stop die mening van je daar waar de zon nooit schijnt.

Harige Bangmaker | 02-11-05 | 22:17

@Ward

Goh. Je meent het.
En dat voor zo'n slimme meid.

2 - 2

Harige Bangmaker | 02-11-05 | 22:15

Ik heb niet alle reacties doorgelezen en het zal vast wel al eens zijn opgemerkt in deze discussie. Ik heb nl geen enkele interesse in de mening van de meeste mensen.

Gavrilo | 02-11-05 | 22:14

Wat een simpel scoren met die Katja-docu... Beetje makkelijk politiek afzeiken.

Ward | 02-11-05 | 22:13

@ prettything, kijk eens naar hun aandeel in de geweldsmisdrijven, we hebben het over apengedrag en niet over inteligente witteboorden-criminelen.

Hammiehetvarken | 02-11-05 | 22:13

Waarschijnlijk Kees Houtman volgens NOS

~Pyro~ | 02-11-05 | 22:10

@Voor de politiek-correcte kerk in casu Ziurdt

"Antillianen zijn 6 keer zo crimineel als op grond van hun aandeel in de bevolking mag worden verwacht, Marokkanen zijn 4,7 keer zo crimineel".

Nota Criminaliteit in relatie tot integratie van ethnische minderheden.Den Haag, ministerie van Binnenlandse Zaken en Ministerie van Justitie, november 1997.
Ook geciteerd in het boekje Brieven aan mijn dochter,Jaffe Vink. Amsterdam, Meulenhoff, 1997.

Onderbuikgevoelens Ziurdt? Of feiten?

prettything | 02-11-05 | 22:10

Kom op met dat Topic!
A'dam de dodelijkste!

vander F | 02-11-05 | 22:07

Praat geen poep.

aardappel | 02-11-05 | 22:07

@zakje pinda's

ik dacht dat gs wel sneller zou zijn dan jij

alexb | 02-11-05 | 22:06

1 - 2

Harige Bangmaker | 02-11-05 | 22:03

Heftig stukje televisie.

Ik ben benieuwd hoe de betrokkene op het pluche het ervaren hebben.

Chapeau Katja.

vavoem! | 02-11-05 | 22:00

Heb net "prettig weekend, ondanks alles" gezien... Bij deze zijn al mijn vooroordelen over Katja Schuurman van tafel geveegd! Theo zelf had het niet beter kunnen doen. Schokkend dat onze rechtsstaat zoooo rot blijkt te zijn.
Bravo Katja! Rust zacht Theo.

actionhenk | 02-11-05 | 21:58

Bizar... gelijk na de documentaire 'Prettig weekend, ondanks alles' komt het spotje van NederlandVeilig.nl ...

JohanM | 02-11-05 | 21:58

Dat was best ok op staatszender 3.

toverkabouter | 02-11-05 | 21:55

@Ziurdt

We hadden het over het aandeel van de allochtonen in de criminaliteit en dan kom jij met een link over een vermeende daling van de criminaliteit in z'n algemeenheid.
Wat moet ik daar nou mee?
Daar ging de discussie toch niet over.
Op die vermeende daling valt overigens heel wat af te dingen.
Wie aangifte wil doen, moet vaak eerst een afspraak maken.Bovendien weigert de poltie soms aangiftes op te nemen. In Amsterdam zijn sommige buro's gesloten waardoor mensen een heel eind moeten lopen om naar een ander buro te gaan en vooral oudere mensen en toeristen er maar van afzien.
Niet iedereen heeft internet en kan op die manier aangifte doen.
Die links kan ik je niet geven om te eenvoudige reden dat ik op dit moment ueberhaupt geen enkele link kan geven of document kan downloaden.
Maar wanneer je op de website van het CBS gaat zoeken of gewelddelicten en allochtonen intypt op Google kom je er wel.
Overigens praat ik niet vanuit de onderbuik en dient het voorbeeld van het Jeugdjournaal als illustratie van hoe verschrikklelijk eenzijdig de berichtgeving in dat programma is.

prettything | 02-11-05 | 21:53

@Ziurdt... ja, dus we weten nu al twee dingen, je mag alles zeggen wat je wil (behalve natuurlijk onze Koningin beledigen want dat is strafbaar) en een mening is iets anders dan een gevoel. O ja, en er is voldoende onderbouwd dat de meeste criminelen van alochtone afkomst zijn... en nu weer over naar AJAX...

Plonk | 02-11-05 | 21:51

Prachtig Plonk. Maar een mening is wat anders dan een gevoel.

Ziurdt | 02-11-05 | 21:45

@Ziurdt...'Iedere nitwit mag alles zeggen wánt Theo deed het ook'... nee, iedere nitwit mag alles zeggen omdat we hier vrijheid van meningsuiting hebben, en nee dat zal soms wel niet zo leuk zijn voor sommige andere burgers maar dat is dan pech voor ze... dus als ik een nitwit zou zijn en wilde poneren dat Moslims Geytenneuqers zijn dan mag dat, mooi land he !

Plonk | 02-11-05 | 21:42

@prettything 02-11-05 @ 21:32
Wat is dan de relevantie van deze opmerking:
.
"Ziet U het Jeugdjournaal de volgende mededeling doen?

"Er zijn moslims die voortdurend oude vrouwtjes beroven en zelfs vermoorden".
.

Ziurdt | 02-11-05 | 21:37

En ja, en foutje DIE is een lokkertje.

Ziurdt | 02-11-05 | 21:34

@veest van pim 21.28
Nee, ik heb nergens beweerd dat iedere allochtoon crimineel is, dat maak jij ervan.
Misschien toch wat geintimideerd door de feiten?

prettything | 02-11-05 | 21:32

Prettything, dank voor dit overweldigende feitenmateriaal. Vooral de statistische context (bijvoorbeeld: dik 60 % van de bewoners van de grote steden is allochtoon) is weer een wonder van wetenschappelijke verantwoording. Amsterdam is bovendien natuurlijk ht toonbeeld van rust en burgerlijke gehoorzaamheid, altijd al geweest. 1999 was de tijd waarin het Grote Politiek Correcte Spook nog door Europa waarde. Een mocro oppakken mocht niet.
.
De tijden zijn veranderd, prettything. Gelukkig maar. Ook al is het nog niet altijd en overal rozengeur en manenschijn, we kunnen zeggen dat er schot in zit. Kijk even hier: www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/web...
of hier: www.justitie.nl/pers/persberichten/arc...
.
Prettything, geef mij links die het tegenovergestelde bewijzen, in plaats van uit je onderbuik te spreken. Mag ik zeggen dat ik jou nogal zuur vind? Of zuur, eerder een beetje flauw, door mij te pakken op een foutje (jaren '80 artikelen) die ik zelf verbeter. Heb ik het nog neit over allerlei steken onder water. Echte argumenten hebben dat soort vuile kneepjes niet nodig, prettything. En nog 1 ding: is het politiek correct als je niet direct alle mocro's het land uit wil tiefstralen? Dan ben ik maar politiek correct.
Dan is het nu tijd voor mijn borrel. Dank je wel, je bent een schat.

Ziurdt | 02-11-05 | 21:32

@prettything: mij beschuldigen van diefstal van schoeisel en fruit is laster. Durf je wel, op een website?

veest van pim | 02-11-05 | 21:31

ik zei: En nou is't klaar

puccini | 02-11-05 | 21:30

Toepasselijke Futurama: 'A taste of freedom'. Seizoen 5 Aflevering 4.

veest van pim | 02-11-05 | 21:29

@Veest van Pim
Nog steeds worden de kranten, tv-rubrieken en debatprogramma's bevuild door intellectuele nitwitten die "ons" (let op de aanhalingstekens), dus zeg maar het domme volk, op slaapverwekkende manier hun meninkjes en feitjes deelgenoot maken.
Al die sufmakende opiniebreiers hebben nogal altijd het monopolie als het gaat om wie hier zijn zegje mag doen in de media.
Ome Piet en Tante Sjaan moeten het maar met internet doen en als de, door de universiteit geindoctrineerde, klojo's die de hoofdredacties van kranten bevolken welwillend zijn, staan ze nog wel eens een ingezonden stukje van deze of gene arbeider toe.
Dat wauwelt en kout maar dat het een lieve lust is en een week later wordt het tegendeel beweerd door onze forumschrijvers.
Die deskundigen met hun voorgekookte praatjes steek ik in mijn zak.
Overigens zie ik met genoegen dat jij ook weer eens een paar schoenen uit een zak trekt om ze met mijn allochtone appels te vergelijken.
Nu worden de afrekeningen in het criminel circuit erbij gesleept om maar als tegenwicht te dienen voor het straatgeweld van onze allochtone medelanders.
Tsja, appels met appels vergelijken, voor menig gestudeerde kop blijkt dat toch te moeilijk op internet.

prettything | 02-11-05 | 21:28

En nou is't klaar......

puccini | 02-11-05 | 21:28

@prettything: veel criminelen zijn allochtoon is niet hetzelfde als alle allochtonen zijn crimineel. Je cijfermateriaal is maar zo goed als je conclusie en die zuigt :)

@style.councillor: <henk van dorp mode>De stelling is: die peiling is knudde want iedereen lult tegenwoordig juist het behang van de muren over àlles, kennis van zaken of niet. </henk van dorp mode>

veest van pim | 02-11-05 | 21:28

joepie de poepie, de waarheid is op 3.
Katja pwned!

BastaardSuiker | 02-11-05 | 21:13

@Zuurtje
Van die witteboordencriminaliteit heeft de man in de straat geen last.Van die Marokkaantjes wel.
Je past zoals gewoonlijk de truc van de appels met schoenen vergelijking toe.
A propos, nooit gehoord van de cijfers van de politie vanstraatroven met geweld in Rotterdam in 1999?
99% allochtone daders... Het overgrote deel Antilliaans en Marokkaans.
Zucht, zucht, zucht.....
Waar ben je eigenlijk geweest de laatste tijd?
O nog dit, meneer Ziudt leest geen krantenberichten meer over allochtone straatrovertjes sinds de jaren 80.
Gek he? Zou dat niet iets met politiek correctheid te maken hebben?
Is dat dat niet in tegenspraak met de CBS-cijfers?

Ziurdt vraagt nu pas om cijfers over straatroven.Blijkbaar heeft hij nooit de moeite gedaan om kennis te nemen van deze cijfers die genoegzaam bekend zijn.
Ik verwijs graag naar de website van het CBS of typ gewoon maar allochtonen en criminaliteit in op Google. De cijfers rollen er zelf wel uit.

Even dan dit maar:
In de nota Aanpak agressie en geweld van de Bestuursdienst Amsterdam van 1999/2000:
"Jaarlijks wordt meer dan de helft van de tram-en buschauffeurs in Amsterdam slachtoffer van bedreiging, mishandeling of beroving
Meer dan de helft van alle geweldsdelicten wordt gepleegd door daders van buitenlands komaf. Antillianen,Surinamers en vooral Marokkanen zijn oververtegenwoordigd".
Maar ach, ene Ziurdt leest er niets meer over in zijn lijfblad dus die geweldsdelicten bestaan niet.

Gaat het inmiddels weer eeen beetje meneer Ziurdt of zal ik een borrel inschenken voor je?

prettything | 02-11-05 | 21:02

@veest van pim 02-11-05 @ 20:52
Jij weet je ook niet bepaald de onderscheiden van Jan-digi-modaal, dus wat is nu eigenlijk je statement?

style.councillor | 02-11-05 | 20:56

JJJJ: ja ik wel! Als Van Gogh er nog was, hadden we nu niet 32% van de met een "mening" begiftigde bevolking op ons dak gehad. Dan had Theo het patent nog gehad op het schrijven van grove stukjes, zoals de man dat kon, voorzien van een flinke scheut ironie en altijd geruggesteund door een scherpe sociologische en feitelijke blik. Nu zijn er tal van mongeaulen die "in naam van Theo" hun scheur opentrekken, en anders wel "in de geest van Theo". Iedere nitwit mag alles zeggen wánt Theo deed het ook. Oprotten. Ben het heel erg eens met Veest van Pim 20:38: internet is de pest, want iedereen kan maar wat roepen zonder verantwoording af te hoeven leggen voor wat je zegt. Dat leidt helemaal nergens toe, hooguit tot nieuwe dieptepunten in cryptof[...]. Nee, Godwin's Law laten we maar weg.
.
NB ik schrijf hier onder eigen naam. ff googlen en je vindt me.

Ziurdt | 02-11-05 | 20:54

@JanJorisJaapHoop: zo'n dikke Maybach is niet erg baanvast in de bocht. Maar 't is wel waar. Voor een modale Hollandsche mening moest ik vroeger naar de STER kijken, of naar het zenuwbabbeltje bij 'Wedden dat'. In journaals en denkprogramma's zaten alleen deskundigen. Kon mij het schelen of het objectief was? Het was tenminste duidelijk. Nu kwekt iedereen zich overal z'n kop van z'n romp en wordt maar een heel klein deel van wat gekwekt wordt, aangetoond.

veest van pim | 02-11-05 | 20:52

@prettything: Belgiës trots Deng publiceerde een jaar terug een lijst van in onderling overleg door collegae naar hun waarschijnlijk criminogene moer geknalde criminelen in Nederland. Ik geloof dat er drie allochtonen bij zaten, in n lijstje van ruim twintig.

En Unu leeft nog steeds, maar das geen 'naffer' dus ik weet niet of die telt als het zo ver is.

Voor de duidelijkheid: dit is géén oproep. Dat 'Weg met dat schietgrage Mieremet-tuig!' meende ik ook niet zo letterlijk - en vooral niet zo snel.
Ik denk dat ik morgen toch maar een extra dikke Maybach laat voorrijden.

veest van pim | 02-11-05 | 20:48

@veest van pim @ 20:38
*Vroeger was de mening van jan modaal beperkt tot de Chroma-televisiespotjes en kwamen over belangrijke zaken alleen mensen aan het woord die wisten waar ze het over hadden. Dat was voor internet.*
Je ging zo net veel te krap door de bocht en je bent er uit gevlogen. Jammer, je was net zo lekker op gang. Doei.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 02-11-05 | 20:45

Theo, je zal inmiddels wel de posthume buikkrampen hebben van het lachen. Dat gedans op en rond je erfgoed.. steek er maar nog eens eentje op, dampende vetlap en laat een homerische lach schallen, daar waar je bent. Wellicht nog een goede borrel met strakjes Pim, en eh morgen hoef je niet vroeg op.

style.councillor | 02-11-05 | 20:44

* geeft het op,vriendin heeft alle letters van het keyboard gebeiteld met d'r epoxytyphusnagels *

KaiserSoza | 02-11-05 | 20:41

En ik vraag me zo af: "Missen we Theo eigenlijk wel?"

Jan-Joris-Jaap-Joop | 02-11-05 | 20:40

@prettything: neu hoor. Contradicties spotten is veel leuker. Zoals dat hele onderwerp hier: 68% zegt dat ze hun mening niet meer durven geven, waarmee ze hun mening geven. Ik denk dat ik in mijn eerste reactie al langs de contradictie daarin heb geschurkt, maar dr niet echt op gevallen ben. Ben ik bij deze waarschijnlijk de voorlaatste die het ook officieel door heeft.
Opmerkingen à la 'nou mag de politiek correcte kliek weer' heb ik in mijn stukje dat met Freeks skit begon al behandeld.

Ik denk dat er juist meer polls en internetfora zijn waar 'de man in de straat' zijn scheur mag opentrekken. Waarna datgene dat ùit die scheur komt, gekaapt wordt door clowns als FortuynWildersDeVries. Je zou voor minder de voorkeur geven aan een anonieme poll of messageboard om je oh zo belangrijke mening over wat dan ook de wereld in te schijten. Dus meningen zijn ondergronds gegaan, maar ik geloof niet dat ze daardoor minder geüit worden. Die anonimiteit zorgt er juist voor dat er méér gekwekt kan worden, want niemand kan je terugfluiten als je niet weet waarover je praat. Vroeger was de mening van jan modaal beperkt tot de Chroma-televisiespotjes en kwamen over belangrijke zaken alleen mensen aan het woord die wisten waar ze het over hadden. Dat was voor internet. Nu krijg ik op de Belgische tv 'duidingsprogramma's' waarin een schlagerzanger zijn mening over therapeutisch klonen geeft. Dus -eindelijk - kortom: nee.

veest van pim | 02-11-05 | 20:38

Ha nog 1! Werd al zo stil. Hoezo Kaisert?

Ziurdt | 02-11-05 | 20:35

Ziurdt heeft meer baat bij een kopje thee..

KaiserSoza | 02-11-05 | 20:34

Glaasje water ziurdt.
*heeft bewondering voor ziurdts geduld met prettything*

vander F | 02-11-05 | 20:24

@Harige Bangmaker, daarom gaan we ook allemaal kijken om 20:55.
Die geyle Katja toch...

~Pyro~ | 02-11-05 | 20:16

"Apenliefde" van Theodor Holman is een kudtboek.

Pritt Stift | 02-11-05 | 20:15

1001 excuses. Ik bedoel artikelen over rovertjes in de jaren '90.

Ziurdt | 02-11-05 | 20:14

Prettything, de welvaartsgroei van de voorgevel is denk ik een criterium. Ook op de grote satan MTV zijn de dames immers voorzien van imposante prammen. Verder heb ik eerlijk gezegd geen idee van de etniciteit der groepsgewijs verkrachte jongedames; misschien kan iemand mij een artikel geven waarin staat dat het doorgaans allochtone heren zijn die hollandsche meischjes misbruiken? O, en doe ook maar wat gegevens over straatroof enzo. Ben erg benieuwd. Ik kan me de krantenberichten over allochtone rovertjes uit de jaren '80 nog goed herinneren, maar de laatste tijd hoor je er nog maar weinig van.
Maar goed, kwestie van perceptie zullen we maar denken. Ik heb nog iets voor je om over na te denken: is het geen schande dat er alleen maar blanke, witte, heteroseksuele mannen verantwoordelijk zijn voor de honderden miljoenen belastingcenten die verdwenen zijn in het zwarte gat van de bouwfraude? Ik weet zéker dat daar óók marokkanen achter zitten.
* Diepe zucht *

Ziurdt | 02-11-05 | 20:13

Katja is wel geil.
(Of was dat al gezegd?)

Harige Bangmaker | 02-11-05 | 20:11

LOL@Ziurdt

Kakbouter | 02-11-05 | 20:05

@Ziurdt
Ach ja, de welstand van al die autochtone oude vrouwtjes is ze immer duidelijk aan te zien, niet waar?
Zouden ze nou echt zo dom zijn die Marokkaantjes?
Als je nou toch de criminaliteit in wil, zorg dan dat je in de hogere echelons terecht komt.
Maar nee onze Naffers komen niet verder dan het beroven van een oud dametje dat net haar AOW van de giromaat heeft gehaald.
Want als het om geld gaat, hebben onze allochtone medelanders een goede neus waar de poen zit.
A propos, zuurtje, sinds wanneer hebben groepsverkrachtingen met welstand te maken?

prettything | 02-11-05 | 20:05

O jee Pretty, wat ben jij verschrikkelijk militant zeg. "Nou mag de politiek correcte kliek weer". Neem aan dat ik daar ook onder val; indien ja, dan wil ik je uit de grond van mijn hart bedanken dat je mij arme sterveling vanaf jouw grote hoogte te woord wilt staan.
Dat is dat. Ik wil je verder ook nog een pluim geven voor de waarlijk onnavolgbare wijze waarop je de criminaliteit in kaart weet te brengen aan de hand van de begrippen allochtoon en autochtoon (wij en zij, zeg maar). Werkelijk prachtig. Dat oude allochtonenvrouwtjes niets te vrezen hebben van Hollandsche piraten enzo. Briljant, inderdaad. Sinds Piet Hein weten alle Hollandsche piraten dat men beter voor de zilvervloot kan gaan dan voor een kale kip, waarvan, je raadt het al, toch geen veren zijn te plukken. Een XTC-lab of wietzolder is véél lucratiever en bovendien minder gevaarlijk dan een allo-oma uitkleden. Heb ik het no niet over wat er onder die gewaden allemaal groeit en bloeit.
Nou ja Prettything, ik kan de hele avond wel doortypen. Ik denk dat wij het grondig oneens zijn. 1 vraagje: je bent toch een vrouw, of niet?

Ziurdt | 02-11-05 | 19:56

@veest van pim

Je moet ook wel verder lezen dan je neus lang is.

prettything | 02-11-05 | 19:55

@puccini Cohen stond pal in de rook van die pokkedingen. Waar is dat cactusmishandelen trouwens goed voor? Ister nog niet genoeg allochtone vegetatie verbrand de laatste dagen?

veest van pim | 02-11-05 | 19:53

wel grappig. GS titelt 'waar zijn de moslims' over die herdenking en hier krijgt Maximo, onze huismoslim, te horen dat die herdenking er 'niet voor hem' is.

Weten wat je wil.

veest van pim | 02-11-05 | 19:50

@puccini
Job Cohen bedacht zich op dat moment dat hij ergens anders meer geld had kunnen verdienen in de tijd dat hij met de herdenking bezig was.

graaf Dracula | 02-11-05 | 19:43

@ iedereen
ik vind t maar stom............

iris_louise | 02-11-05 | 19:43

Die brandende cacteeen vanmorgen, die maakten vandaag de meeste indruk. En zag ik nou Cohen een traantje weg pinken? Goh...

puccini | 02-11-05 | 19:35

@prettything,
........?

vander F | 02-11-05 | 19:33

Conclusie van mijn posting van 19.24u.
De misdaden gepleegd door allochtonen hebben ook nog eens een racistisch karakter.
Zo nou mag de politiek-correcte kliek weer...

prettything | 02-11-05 | 19:26

@Ziurdt

Nee, die oude, autochtone vrouwtjes worden door die allochtone vriendjes van jou beroofd en vermoord.
Het omgekeerde komt namelijk niet voor:
Noch jonge, noch oude allochtone vrouwtjes hebben iets te duchten van autochtone bendes.
Ook worden er geen homosexuele allochtonen door autochtonen in elkaar geslagen of vinden er groepsverkrachtingen plaats van allochtone meisjes door autochtone jongeren.

prettything | 02-11-05 | 19:24

Sorry F voor mijn tijd

Ziurdt | 02-11-05 | 19:24

Ik zeg mijn hele leven al wat ik denk, voornamenlijk tegen mensen die het niet willen horen, dat is juist het leuke eraan...

da wizard | 02-11-05 | 19:24

@. Ziurdt
Bejaarden uitroeien is best wel een populair gespreksonderwerp op GS hoor.

vander F | 02-11-05 | 19:13

O ja en prettything, de huisvaders die hun gezinnetjes uitmoorden. Al die schattige kindjes.
Wonderlijk trouwens dat je op GS nou nooit eens leest dat iemand het vermoorden van bejaarden billijkt omdat dat de verzorgingsstaat weer scheelt. Kennelijk prevaleert de xenofobie boven de antisociale neigingen.

Ziurdt | 02-11-05 | 19:07

Dat komt, prettything 18:59, omdat er ook andere gezindten zijn die oude vrouwtjes beroven. Dat heeft niks van doen met geloof. Althans niet aantoonbaar (sputtert daar mijn schnitzel of is het de schreeuwende meerderheid?).

Ziurdt | 02-11-05 | 19:04

Die zijn vrij gelaten door gebrek aan bewijs, prettything.

~Pyro~ | 02-11-05 | 19:02

Prettything, de Oude Heks spreekt wijze woorden. En ik zit hier heerlijk heel de dag thuis te trippen op allerlei medicijnen, maar als ik heden kerngezond was geweest had ik ons alles hoofdstad evengoed gemeden. Ik heb namelijk een hekel aan vals sentiment en aan symboliek, vooral in combinatie met grote woorden.
En verder vertrouwt de waard(in) uiteraard zijn/haar gasten zoals hij/zij zelf ook is. Ik heb heus niks tegen vrouwen hoor. Vooral niet op TMF.
:P

Ziurdt | 02-11-05 | 19:01

Even een berichtje over onze staatstelevisie, de NOS, en de manier waarop kinderen door deze politiek-correcte zender worden gehersenspoeld.
Ik citeer het Jeugdjournaal van 18.50:

"Na de moord op Theo van Gogh waren er mensen die hatelijk deden tegen moslims"......

Ziet U het Jeugdjournaal de volgende mededeling doen?

"Er zijn moslims die voortdurend oude vrouwtjes beroven en zelfs vermoorden".

prettything | 02-11-05 | 18:59

Ja sorry hoor prittiesing, maar met zo'n naam denkt iedereen dat.

Oude Heks | 02-11-05 | 18:51

@Ziurdt
Zo lang er nog stommelingen zijn die toch nog naar zo'n door het politieke establishment georchestreerde vertoning gaan, schiet het niet op. Misschien was jij er zo een. De wijze waarop je er bij voorbaat van uitgaat dat ik een vrouw ben, doet het ergste vermoeden.

prettything | 02-11-05 | 18:45

@Oude Heks
Dank je voor de tip.
*kijkt naar 2 en ziet een gek*

MAXIMO | 02-11-05 | 18:39

PS. Dhr. Cochon vond Theo een zjoviale man, tis maar dat je het weet!

Oude Heks | 02-11-05 | 18:32

Maximo , zet nou gewoon je bord op schoot en kijk naar de Statz-TV op twee, kan je nog een impressie zien.
Ik ben al dertig jaar beurs geluld met politiek correcte boelsjit, daarom kijk ik nog maar half naar dit soort poppenkast cq volkstejater.
Cynisch?
Tja niets sinieser dan Zjob Cohen hoor.
Ja,AHA heeft schuldgevoel hoor ik net in een aangekondigd intervieuw;lief tog?
Eet smakelijk!

Oude Heks | 02-11-05 | 18:31

@prettything
Zouden alle zich vandaag profilerende politici trouwens een dagje vrij hebben genomen om TvG te herdenken?
Ik denk het niet...

MAXIMO | 02-11-05 | 18:23

Goeie actie van Prettything! Dat zal ze leren, die magistraten. Ik dacht al, wáár zijn de lekkere wijven.

Ziurdt | 02-11-05 | 18:19

ist nou al suikerfeest? nee toch? geen slapende moslims wakker maken dan! :p

veest van pim | 02-11-05 | 18:18

@Maximo
Die herdenking is er ook niet voor mensen zoals jij.
Die herdenking is er voor Job Cohen,Balkenende, Verbeet en anderen die zich even flink willen profileren en daar die herdenking voor misbruiken.
Daarom ben ik er ook niet naar toe gegaan.

prettything | 02-11-05 | 18:18

Suikerfeest? Slecht voor je tanden!

Reinaert | 02-11-05 | 18:17

@Oude Heks
Hebben zij dan nu eindelijk het licht gezien?
Heeft AHA trouwens nog iets opgemerkt over haar schuldgevoel?
@2bergen9
Last van whishfull thinking?

MAXIMO | 02-11-05 | 18:14

@maximo
Jij werken? Dacht op z'n minst dat je nu een geit zat te neu.. eh eten ivm met suikerfeest..

2bergen9 | 02-11-05 | 18:08

mijn muil staat nog aardig open hoor,
en voelt niet gesnoerd aan.
Geen idee waar een boel lui over zeuren.

vander F | 02-11-05 | 18:06

Maximo, als je je eigen comments doorneemt van de laatste tijd, krijg je een beeld van wat er gezegd is vandaag.

Oude Heks | 02-11-05 | 18:06

GVD!
Kom net thuis na een dag hard werken, moet ik dit missen...
Er wordt echt geen rekening gehouden met de werkende mensen in dit land...

MAXIMO | 02-11-05 | 18:03

Het is algemeen bekend dat je niets mag zeggen wat je denkt! Neem nou Web-log.nl. Ook daar wordt met regelmaat van de klok de monden gesnoerd van "goed bezochte web-logs met een knipoog" Zoals die van wwwwnwxl.web-log.nl. [inmiddels zijn 5 weblogs van mij verwijderd na klachten van de huishoudbrigrade!] Op deze dag juist door weblog in de kiel gesmoord! Men mag niet loggen wat je wilt!

Is dat Web-log 2005?

Trebax | 02-11-05 | 18:02

@makemy.com: 'fool me once, shame on you, fool me twice...' Zo, deze is lekker kort. Daar kom jij zelfs doorheen.

veest van pim | 02-11-05 | 17:57

Dan nodigen we meneer Godwin toch ook uit.

Ziurdt | 02-11-05 | 17:55

@oude heks: LOL!
Maar on-topic: ik durf gerust te zeggen wat ik denk. De pest is alleen dat sommige dingen die ik denk strafbaar zijn als ik ze zeg, dus tja je mag hier in NL niet eens meer je eigen mening geven want dan is t nog strafbaar ook. Dat krijg je als justitie is verworden tot de grootste mafiabende van NL. Kijk dat mag je nog net zeggen maar is al op t randje. Dat ik het liefste alle moslims per direct uit NL verwijderd zie mag eigenlijk ook al niet meer want dan discrimeer je weer. Dus hoezo DURF niks meer te zeggen. Je MAG t g*dverdomme niet eens meer.

DeKeet | 02-11-05 | 17:55

Een discussie tussen politiek correcte hotemetoten, pffff, het zou wat. Als ze een echte vette discussie willen moeten ze weduwe Rost van Tonningen en Joop Glimmerveen uitnodigen. Ze zijn al oud, maar weten perfect te onderbouwen waarom we maar beter geen islamieten en negers in ons land kunnen hebben. Wel oppassen dat ze het niet ineens ook over Joden en WO2 gaan hebben, dat vindt Job Cohen vast niet aangenaam.

graaf Dracula | 02-11-05 | 17:52

Jij geeft een hoop info slechtrechts, Of ben je van de AIVD?
Die het ook eigenlijk allemaal niet meer zo goed kan bijhouden.

Oude Heks | 02-11-05 | 17:49

--- Vannochtend ---

Bommelding in utrecht. Bij oudenoord - nijnoord tegen over de Hogeschool Utrecht FNT. Langs het spoor Utrecht - Amersfoort

slechtsrechts | 02-11-05 | 17:43

Wat een prachtig slachtofferverhaal had die yasmine Allas zeg! Zelfs de ouders van Van Gogh trapten erin!

Ali | 02-11-05 | 17:39

LOL @ Oude Heks

Ziurdt | 02-11-05 | 17:37

Een Antilliaan gaat naar de disco met een T-shirt aan waar op staat: "Marokkanen hebben 3 problemen!!!" Een Marokkaan komt op hem af en vraagt hem: hé wat is dat voor een flauwekul? De Antilliaan antwoordt: kijk dat is jullie eerste probleem... Jullie zijn veel te nieuwsgierig.

De Marokkaan gaat weg maar komt een paar minuten later met een vriend terug en beginnen de man uit te dagen.
De Antilliaan reageert met: Kijk, dat is jullie tweede probleem... jullie zijn veel te agressief!

De twee Marokkanen verdwijnen en de Antilliaan drinkt lekker zijn pils op, danst een uurtje en gaat naar huis. Buiten de discotheek wordt hij opgewacht door 5 Marokkanen... ze trekken allemaal een mes! De Antilliaan reageert direct: kijk,en dat is jullie derde robleem... jullie komen altijd met een mes naar een schietpartij!!!

Oude Heks | 02-11-05 | 17:33

Karel,
Zelfs een lege fles heeft meer inhoud dan een speech van Cohen.

Bunt | 02-11-05 | 17:31

@ZI
Ik zit me net te bedenken dat daar weinig voor nodig was.

Karel Kruizenruiker | 02-11-05 | 17:29

@ZI Lol

Karel Kruizenruiker | 02-11-05 | 17:28

Leuk dat zangconcert door het josti koor.

Bunt | 02-11-05 | 17:26

@Karel Kruizenruiker
Die ongecontroleerde klanken hebben meer inhoud dan de speech van Job Cohen. Dat dan weer wel.

ZI | 02-11-05 | 17:23

Kudtmuziek uit de hel bedoel je Fuck.

Oude Heks | 02-11-05 | 17:23

En weg is Maartje. Leuk schnabbeltje gehad.

ventus_aqualis | 02-11-05 | 17:22

Ze is net een SP-er dan wel GL-er, standaard overal tegen zonder kleur te bekennen.
Ik prsoonlijk vind dat een beetje eng, gewoon een variant op pappen en nat houden als je het mij vraagt Usagi.
En dan die constante hysterie van dat mens.
Nee, ik vind het nogal smakeloos, zo'n halfbakken Nederlands pratende zwarte op het spreekgestoelte, die het autochtone volk een trap nageeft door te beweren dat de allochtoontjes zo achtergesteld worden.
Gelukkig heb ik het eerste deel gemist van die Zjob Cochon enzo.
Die Theo lacht zich een kriek op zijn wolk om al die commotie hier beneden.
Dat is dan wel weer een prettige gedachte.

Oude Heks | 02-11-05 | 17:22

Ik vind dat de meeste mensen na de moord op Pim en Theo juist veel beter hun scheur durven lostrekken. Waar eerder Janmaat voor veroordeeld werd, dat staat nu in diverse partijprogramma's en wordt als normaal gezien. Misschien hebben de onderzoekers alleen moslims bevraagd? Die dimmen indd een beetje meer.

MvvM | 02-11-05 | 17:22

Kippenvel, die muziek! Magistraal!!

fuckje | 02-11-05 | 17:20

@ Kruizenruiker: Dat is een vrije interpretatie van Cohen, Balkenende c.s.

Zoetzuur | 02-11-05 | 17:18

Valt eigenlijk best wel mee met die vrijheid van dingen roepen.
Vroegah - toen was je pas onvrij in het roepen van dingen. Dat viel niet op, want progressief programmeren was de bom. In de uilentyd stikte het van de blablawa en wannabe-types.

Jan Passant | 02-11-05 | 17:18

Sven Budding heerst!

Pritt Stift | 02-11-05 | 17:17

Ik zal wel een cultuurbarbaar zijn, maar waarom moeten die mensen al die ongecontroleerde klanken uitstoten tussen de speeches?

Karel Kruizenruiker | 02-11-05 | 17:15

De muziek is wel intrigerend. Voor de rest is het gezemel dat *eigenlijk* nergens over gaat want niks nieuws.

Volgens mij zou Van Gogh zich doodergeren aan deze poppenkast.

Zoetzuur | 02-11-05 | 17:14

@Oude Heks
Ze is best goed eigenlijk. Ze durft in ieder geval wel haar mond open te doen over de geloofsextremistjes.

Usagi | 02-11-05 | 17:11

Theo moet daarboven vast hard lachen om al ons geneuzel over zijn herdenking.

Zeurders | 02-11-05 | 17:09

Als 68% niet durft te zeggen wat hij/zij denkt....

Hoe komen ze dan aan die informatie?

Of wilde 68% niet aan nutteloze onderzoeken mee werken en werd daarna als angsthaas bestempelt?

Worden onderzoeken nog wel in twijfel getrokken?

Weet iemand bijv de precieze vraagstelling? Ook geeft te denken dat de opdrachtgever, netwerk niet op een 10% score zat te wachten

hiepokriet | 02-11-05 | 17:09

Godskolere, ik dacht dat we Theo moesten herdenken,maar er staat nu een beroeps verongelijkte kudt-molimmuts op de kansel, te vertellen uiteraard dat die allochtoontjes zo zielig zijn en achtergesteld blabla.
Theo is de enige die hier een leuk luchtig, doch uiterst raak stukje over had kunnen schrijven.
R.I.P Theo.

Oude Heks | 02-11-05 | 17:07

Tsja, wat moet ik hiervan vinden? Moeilijk hoor. Ik zeg maar zo: leven en laten leven. Ja toch? Voor dat je het weet vinden ze er weer wat van.

vast goed | 02-11-05 | 17:06

Staatstelevisie. Volgens het niet vooraf ingestuurde praatje van het NOS journaal hoort een nieuwe partij die o.a. voor meer veiligheid is, in de extreem rechtse hoek. Het maakt niet uit de betreffende partij zelfs groen links links voorbij fietst en voor gratis OV, softdrugs en meer ontwikkelingshulp is.
.
Geen persvrijheid in Rusland ..... in Nederland denken mensen dat de pers vrij is.

Roberto Fransisco | 02-11-05 | 16:57

@courage1
Ja walgelijk dit gedoe vandaag allemaal. Voor dat ie dood was, was ie een bekende nederlander uit de c categorie. Nu lijkt het wel alsof nederland al jaren massaal naar zijn topfilms ging kijken.

De meeste dingen die die vader nu ophoest is ook gewoon pure reclame voor zn boeken en dvdboxen. maar ja, ook de schoorsteen enz...

Toine Rorije | 02-11-05 | 16:57

"Want sinds de moord op Van Gogh durft 68 procent van de Nederlanders niet meer te zeggen wat ze denken"
Is dit een vrijbrief om Joris een uurtje vrij te geven?
Zo ja: STELLETJE!!! ALS JE HET ER NIET MEE EENS BENT , EN JE BENT HIER NIET GEBOREN, ROT DAN OP NAAR EEN ECHT ISLAMITISCH LAND ,WAAR DE SHARIA WEL RECHTSGELDIG IS.
Zo, dat lucht lekker op.
ps,http://www.foksuk.nl/imggif.php?i=/upload/d973.gif

Weeraanmelden | 02-11-05 | 16:55

In den beginne was het Woord en het Woord was God. Grieks voor God = Theo. Kunnen wij concluderen dat God nu eindelijk definitief dood is? Met dank aan de radicale moslims? Tot wie moeten zij zich wenden? Het is een ramp! Wereldwijd! Tijd voor TV-acties met gironummer en bekende atheïsten!

Ziurdt | 02-11-05 | 16:55

@makemy.com
Klopt.

Ongeletterde Boer | 02-11-05 | 16:55

Heeft er iemand nog wat te melden over Maartje van Weegen? Ben benieuwd hoe die lieverd het doet vandaag.

Puntenslijper | 02-11-05 | 16:53

Oh ja, voor ik het vergeet:
@ veest van Pim
Ga jij effe lekker dood met je lange lulverhalen. Ik denk iedere keer dat je wat interessants te zeggen hebt!

makemy.com | 02-11-05 | 16:51

Wanneer wordt Theo eigenlijk heilig verklaard?

Courage1 | 02-11-05 | 16:51

Kunnen ze, behalve haar flamoes, ook niet AHA's bek dichtnaaien?

makemy.com | 02-11-05 | 16:48

Ach... "Theo zou het zo gewild hebben..." Ja, dag! Pfff... Wat een zepert.

Ongeletterde Boer | 02-11-05 | 16:47

" om het woord " zegt'ie.
welk woord?
|||

hallevvezool | 02-11-05 | 16:46

Heerlijk heerlijk, 68% van Onsch Volck (eerscht!) acht zichzelf en de eigen mening zo belangrijk dat ze vrezen er om vermoord te zullen worden.
In mijn tijd werd de moslim nog als werkschuw beschouwd.

Ziurdt | 02-11-05 | 16:46

vuurwerk? toch niet met de as van onze gezonde roker hè
Zo erg is het trouwens niet dat 68% van nederland zn mening voor zich houdt. Als je als janboerefluitje écht denkt dat voor die o zo interessante mening van je 'n mohammed met een willekeurige letter als achternaam zich ook maar de moeite om uberhaupt een mes uit de keukenla te trekken neemt, is diezelfde mening naar alle waarschijnlijkheid het aanhoren alles behalve waard, al is dat eerlijk gezegd mijn mening.

Toine Rorije | 02-11-05 | 16:44

Mr. Pickwick's speech over de aanpak van het terrorisme is natuurlijk weer een ctrl+c en ctrl+v samenvatting van wat al vijftig keer eerder gezegd is bij andere antiterreurverhaaltjes. Leuk dat je het weer even herhaald voor ons, het domme plebs, Job. Maar wanneer ga je het ook daadwerkelijk doen?

Usagi | 02-11-05 | 16:43

Durf het bijna niet te zeggen, maar waar gaan ze het over hebben, of gaan ze na 2 woorden bij elkaar in de reet kruipen?
Hoor ik nu ook bij die 68%?

KaiserSoza | 02-11-05 | 16:43

Typisch Hollands dat je gelijk niet meer durft te zeggen wat je denkt als er iemand wordt omgelegd. Dezelfde 68% doet waarschijnlijk niks aan zinloos geweld als ze dat zien.

my first punksong | 02-11-05 | 16:42

Het werkelijk percentage is veel hoger, maar veel mensen durfden de vraag niet beantwoorden.

Doet me denken aan die ouwe Freek-skit die ik vorig weekend nog zag:

"JE KUNT IN DIT LAND NIET MEER ZEGGEN WAT JE WILT!" - 'Wat wil je dan zeggen?' - "WEL, DAT JE IN DIT LAND NIET MEER KUNT ZEGGEN, WAT JE WILT!" - 'Ja dat is duidelijk, maar wat is het dan, dat je wil zeggen?' - "DAT JE IN DIT LAND NIET MEER KUNT ZEGGEN, WAT JE WILT!" - 'Dat weten we nu wel, hou nou maar je mond'. "ZIE JE WEL DAT JE IN DIT LAND NIET MEER KUNT ZEGGEN WAT JE WILT?"

De kaalkopjes bij ons gebruiken dat argument altijd als 'chaser' nadat ze iets gezegd hebben waarvan ze wéten dat er kritiek op gaat komen, omdat het bij voorbeeld zwaar suckt. Om kritische lezing van hun standpunten al van te voren tegelijk te ontvluchten en te weerleggen kramen ze dan zoiets uit als: "Al die buitenlanders lopen met onze banen en onze WW weg en gaan er bommen mee maken... MAAR DAT MAG JE NIET MEER ZEGGEN VAN DE POLITIEKE CORRECTEN!" Terwijl, euh... Ze het toch gewoon zeggen. Wat er gebeurt is, dat JIJ daarna niet meer mag zeggen dat ze uit hun nek lullen, want dan ben jij de 'politiek correcte' of de 'onverdraagzame' of die van de 'linkse kerk', jullie kennen de naampjes zelf ook wel.

@Brusselmans: vet triest dat Van Gogh zijn laatste sensatieflick moest ophangen aan het deuntje van een Zuid-Amerikaanse Belg - een deuntje dat bovendien over iets helemaal anders gaat. Veelzeggend eigenlijk.

veest van pim | 02-11-05 | 16:41

Als ik zeg wat ik denk dan vrees ik dat ik niet uit m'n eigen woorden kom.

Valt 'niet weten wat je moet denken' ook binnen de 68%?

porcarius | 02-11-05 | 16:41

Het zou al heel erg helpen als je in Nederland bepaalde standpunten zou mogen innemen zonder gelijk beticht te worden van het zijn van dom, nazi, facist, populist of asociaal. Laten we eens luisteren naar wat mensen zeggen, hen de tijd geven om dingen uit te leggen en te nuanceren voor we oordelen en daarbij vooral onze beperkte idealistische/moralistische oogkleppen eens afzetten.

CaptainGrunn | 02-11-05 | 16:38

En die speciale gasten / forumdeelnemers durven - anders dan die 68% - wel alles te zeggen ? Die openen toch alleen hun bek om adem te halen.

ventus_aqualis | 02-11-05 | 16:38

Op internet natuurlijk wel..

Wokkel | 02-11-05 | 16:36

Telt de werkende mensch niet meer mee wat is dit voor een tijd,"Half 5 kudt.
Dan gaan wij net aan de woensdagmiddag borrel.Om de zakelijke spinsels te verzuipen.

Proost

Veldwebel | 02-11-05 | 16:36

Ik durf me bek ook niet meer open te trekken.

Wokkel | 02-11-05 | 16:36

Gaat perfect day maar eens opzetten, aan alle linkse broeders, You're going to reap, just what you sow.

gentle giant | 02-11-05 | 16:35

als ze allemaal zo zijn als Mr.zalm, dan niet te... die gamen alleen

knalbazooka joe | 02-11-05 | 16:34

Half VIJF? Werken die luie donders niet of zeau?

TM | 02-11-05 | 16:33

als 68% van de mensen al niks meer durft te zeggen dan durft de meerderheid van het gezelschap dus ze bek niet open te trekken... dat word saai.

knalbazooka joe | 02-11-05 | 16:32

Tenminste, als een oudhollandsch kringgesprek deel uitmaakt van de ceremonie!
.
In zijn nagedachtenis zal ik vanavond de hollandsche kost boerenkoolstampot met spekjes en rookworst eten. Dat zal die moslims leren!

Lof der Zotheid | 02-11-05 | 16:28

&#9834;.. in the broad daylight?&#9834;&#9834;

Brusselmans | 02-11-05 | 16:27

Zeker kijken mensen, Putin komt ook.

NahUnd? | 02-11-05 | 16:27

Natuurlijk mag je hier allang niet meer zeggen wat je denkt. Je mag allen nog maar denken wat de staat zegt.
.
Of je moet moslim zijn natuurlijk, dan krijg je een aai over de bol en mag je alles.

schuldige_omstander | 02-11-05 | 16:27

Het is te hopen dat de gasten aan de goeie kant van de 68% zitten, anders wordt het een saaie discussie...

Lof der Zotheid | 02-11-05 | 16:26

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl