Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

OM wil Donner redden

Ole, ride the banana!In elk beschaafd westers land worden fouten altijd door een onafhankelijke partij bekeken. Hier doet het Openbaar Ministerie zelf onderzoek naar haar eigen falen. De verbazingwekkende conclusie is dat er niet opzettelijk bewijsmateriaal is achtergehouden in de moordzaak Nienke Kleiss. Natuurlijk vallen genoeg bijzinnen te lezen waarin staat 'dat er fouten zijn gemaakt', maar dan vooral door derden, zoals de NFI. Maar bij Justitie ligt er nu dus een rapportje waarmee de regeringspartijen door de slappe knieën kunnen om Donner weer naar de volgende blunder te fietsen. Want wat er in 'the real world' gebeurd, weet deze regent slechts uit overlevering en uit door justitie gemanipuleerde informatie. Imago is volgens Donner toch iets belangrijker dan een grote schoonmaak. Maar goed. het kamerdebat van donderdag zal een 21e eeuwse versie gaan worden van de antieke spel 'Mens erger je niet'. Het evaluatierapport staat hierrr (pdf). UPDATE: Positief punt in de aanbevelingen van het OM: "In grote onderzoeken moeten de verdachtenverhoren audiovisueel worden vastgelegd"

Reaguursels

Inloggen

Lees meer over de totstandkoming van een onterechte veroordeling in een minder ernstige zaak, met traumatiserende gevolgen voor de onschuldige verdachte, in
home.tiscali.nl/kuijperz/boxtel02.htm

lion | 16-09-05 | 10:22

Wanneer, zelfs in een zeer ernstige zaak als de Schiedammer parkmoord, ontlastend bewijs is weggemoffeld met medeweten van zoveel betrokkenen, dan kan dat slechts bestaan wanneer dit in vele "gewone zaken" reeds geruime tijd de heersende cultuur bij justitie is. Omdat het ontbreekt aan zelfreinigend vermogen is deze cultuur uitgegroeid tot een ware pest. Wat het heersende bestel nog als "bewijs" aanvaardt, zou in de medisch wetenschap worden afgedaan als diagnostische kwakzalverij. Een onterechte veroordeling berokkent onschuldige verdachten van ook minder ernstige delicten zeer veel leed. Om nog te zwijgen over de onterechte maatregelen die zij vaak moeten accepteren om middels seponering van de zaak af te zijn. Aldus schrijft justitie zelfs aan gezonde leden van de maatschappij een ziekmakend medicijn voor.

lion | 16-09-05 | 10:16

@jawel Het eerste zinsdeel stond in verband met het tweede. Veiligheid is altijd een speerpunt tijdens de verkiezingen van de vvd en het cda geweest. Door het gestuntel van het om loopt heeft al die tijd de werkelijke dader vrij rond kunnen lopen. Als blijkt dat die persoon ondertussen nog meer slachtoffers heeft gemaakt komt dat op de rekening van Donner. Tel daarbij op de slachtoffers van de ontsnapte tbs'ers en dan wordt het wel bizar als "meer veiligheid" weer op hun pamfletten wordt afgedrukt.

Gavrilo | 14-09-05 | 20:56

@ Michel Mans: Goede analyse, het draait inderdaad om loyaliteit aan een kaste
@ Di Luca Da Luci: Ben het helemaal met je eens maar leg je niet de te veel de nadruk op die gek van een Donner?
Je laatste zin over de rol van de media in t.a.v. van de opvattingen van Donner kan ik ook onderschrijven.
Maar wat had je dan gedacht? Die dames en heren van de parlementaire pers zijn toch ook al lang "embedded" in het politieke establishment?
Zoals de sportpers niet meer kritisch durft te schrijven over Oranje, zo durft de media niet echt haar toorn te uiten over de boven-ons-gestelden.
Waar je mee om gaat, enz. enz.

prettything | 14-09-05 | 19:34

De Verklikkersmaatschappij:

Met het nieuwste wetsvoorstel tegen terrorisme maakt minister Donner van zijn hart geen moordkuil, maar graaft hij wel een moordkuil in het hart van de samenleving: d.i. het vrije woord!...

Immers met zo'n strafwet legt hij als het ware een bom onder de vrijheid van meningsuiting, en wel ook van al die mensen die zich volstrekt niet inlaten met het 'verheerlijken, vergoelijken, bagatelliseren en ontkennen' van terrorisme, maar toevallig anders denken dan de autoriteiten.

Los van het feit dat de huidige wet al genoeg handvatten biedt om tegen zaken zoals het aanzetten tot haat en geweld op te kunnen treden, is het nog maar de vraag of het zo makkelijk zal zijn om iemand, op grond van zijn overtuigingen en of opvattingen, tot potentiële handlanger van het terrorisme veroordeeld te kunnen krijgen.

Als ik de context bezie waarbinnen minister Donner zijn wetsvoorstel plaatst, dan betekent dit letterlijk dat een groot deel van mijn toch zeer bescheiden boekenkast op de brandstapel mag. Ik moet er toch niet aan denken dat dit ooit ook werkelijk het geval zou kunnen zijn.

Dat minister Donner de kans te baat neemt om in het kader van terrorismebestrijding, tevens paal en perk te stellen aan het niveau van het publieke debat, is vanuit zijn optiek nog wel begrijpelijk, maar het blijft een overheidsmaatregel die op oneigenlijke gronden wordt genomen, en in ethisch opzicht derhalve niet minder ongewenst.

Het gaat m.i. toch echt om meer dan alleen maar het maken van telkens nieuwe regeltjes. De burgers komen nu al zowat om in de immense regelzucht. Maar in plaats dat het er dus minder worden, bedenkt de overheid telkens maar weer nieuwe regeltjes.
Vooropgesteld, niet elke regel of wet is overbodig, het spreekt voor zich dat er nu eenmaal (morele) omgangscodes zijn, een gemeenschappelijke codex waarvan wij met elkaar hebben afgesproken deze - op straffe van - te zullen respecteren.

Maar vervolgens moet je niet, zoals minister Donner thans beoogt, d.m.v. het dwangmatig opleggen van informatieblokkades, ook grenzen aan het vrije woord willen gaan stellen. Want dat is dan in feite, volgens de definities waarbinnen het nieuwe wetsvoorstel van minister Donner is geformuleerd ook een vorm van terreur, namelijk tegen de grondbeginselen van de democratie zelf.

De aanpak van minister Donner is een beproefde methode om mensen te excommuniceren, te muilkorven en zelfs monddood te maken - analoog aan de praktijken van de Inquisitie,das Heimtückegesetz, die Gedächtnispolizei, Politburo, Stasi, Big Brother, Patriot Act II etc. Onlangs kwam ook Tony Blair met een nieuw wetsvoorstel dat, geheel in de geest van Donner, de vrijheid van meningsuiting nog meer aan banden dient te leggen.

Maar geen van beiden gaat zo ver om de terreur bij de wortel van al het kwaad zélf aan te pakken - de grondwettelijke vrijheid van religie en geloof. Binnen het religieuze spectrum van het menselijk geloof openbaart zich namelijk elke voorstelbare vorm van onverdraagzaamheid, van vijandschap, van oorlog en etnisch geweld, van pogroms en kruistochten, van zelfmoordaanslagen en (schijn)heilige martelaars, van armoede en onderdrukking, van zondeval en ophemeling, van verlossers en valse profeten, van maagden en zalige kwakzalvers!...

Als onze parlementaire democratie ook nog maar een knip voor de ogen waard is, dan stemt het in grote meerderheid tegen dit godsonzalige wetsvoorstel van minister Donner. Want met deze, in juridisch opzicht, rigoureuze aanpak van het terrorisme toont minister Donner in wezen het morele failliet van de rechtsorde aan.

Je kunt het wetsvoorstel van minister Donner in wezen vergelijken met het wetsvoorstel dat onlangs door (CDA) minister Maria van der Hoeven werd gelanceerd: het (her)invoeren van het creationisme als verplichte lesstof aan universiteiten en (hoge)scholen.

Je stelt jezelf soms wel eens de vraag of zulke extreem bevlogen politici nog wel van deze wereld zijn? Het is raar dat in de media niet vaker de link wordt gelegd naar de alles omspannende levensbeschouwing die zulke bewindslieden erop na houden.

Di Luca Da Luci | 14-09-05 | 17:06

Minister Donner van justitie is zo langzamerhand verworden tot de ongekroonde schutterskoning van kabinet Balkenende. Maar hij kan hier toch niet ongestoord mee door blijven gaan totdat voor hem het koninkrijk der hemelen zal gaan gloren? De vraag lijkt gerechtvaardigd, hoe lang nog mag deze hoofdgeitenbreier doorgaan met schutteren, en daarbij alles onder het rafelig kleedje van weef- en schoonheidsfoutjes blijven vegen?

Wanneer treedt de valse glorie van zijn ongeëvenaarde dubbelhartigheid eindelijk eens aan het volle licht, en wordt hij afgerekend op zijn ongekende hooghartigheid? Immers geldt niet ook voor Donner de wetmatigheid dat hoogmoed voor de val komt? Of om het in zijn eigen woorden te zeggen: "Iedere kritiek afzonderlijk is niet gevaarlijk, maar de druppel holt de steen (des aanstoots) uit, niet door geweld, maar door gestaag te vallen."

Minister Donner van Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM, en ondanks dat zich de ene na de andere miskleun opstapelt, lijkt het alsof deze minister steeds weer ongeschonden uit de strijd naar voren komt, maar schijn bedriegt. Onder zijn verantwoordelijkheid is het blindgewaad van vrouwe Justitia pijnlijk zichtbaar tot schaamlapje van de mea culpa cultuur verworden, en moet de verantwoordelijk minister steeds vaker zijn vege lijf zien te redden door voor het oog van de natie het boetekleed aan te trekken.

Ik voorzie dan ook dat het veelvuldig hoogst blamerend optreden van deze minister van justitie onherroepelijk consequenties zal hebben voor de toekomst van het CDA als grootste regeringspartij, en daarnaast dat het justitieel gestuntel van zijn departement de huidige oppositie domweg in de kaart zal spelen.

Alle hooggestemde pretenties over normen en waarden van deze hogepriester van het fatsoen ten spijt, zal hij ongetwijfeld de nagel aan de doodskist voor de politieke ambities van premier Balkenende gaan vormen, en zijn optreden als minister van justitie zal onmiskenbaar een spin off van het politieke weefgetouw teweegbrengen waar met name de PvdA van Wouter Bos garen bij zal spinnen.

Di Luca Da Luci | 14-09-05 | 17:01

'Yes Minister'

OM hield bewijs achter.

Netwerk kwam met een reportage waarvan de inhoud nog steeds weerklinkt. Er zou opzettelijk DNA bewijs achter zijn gehouden in de zaak Nienke Kleiss waardoor ?dader? Cees B. onschuldig de gevangenis in draaide. Netwerk kwam met sterke argumenten en getuigenissen. Donner wilde niets weten van opzettelijke fouten. De niet in staat zijnde een zin zonder hakkelen uit te spreken OM voorman Harm Brouwer wilde hier evenmin van weten.

Politici waren weer 'geschokt' of 'verbijsterd'. Hoewel de Nederlandse taal rijk is aan woorden die een dergelijke gemoedstoestand uitdrukken, worden in voorkomende gevallen alleen deze twee gebruikt. Of combinaties als ?in geschokte verbijstering hoorden we van de minister-? , ?in verbijsterde geschoktheid vernamen we van de staatssecretaris dat-?. Ik ben er al een tijdje niet meer zo van onder de indruk. Mogelijk komt daar verandering in als ik iemand ?godverdomme is het wéér mis bij het OM?, hoor zeggen tegen de verslaggever, ?ik ben laaiend?, toevoegend.

Het maakt eigenlijk niet zoveel uit of er wel of niet opzettelijk geknoeid is. Het resultaat is in beide gevallen min of meer hetzelfde. Dat is het namelijk altijd. Of het nou het OM, Defensie of wat anders is, maakt niet uit. Er zijn nooit verantwoordelijken die dusdanige fouten hebben gemaakt dat ze eruit vliegen, laat staan vervolgd worden. Dat kan alleen hen die beneden de ZOAB grens functioneren overkomen. Ik zal het nog eens uitleggen. Ik weet het, 't wordt een beetje eentonig. Sla anders vandaag mijn elektrieke gerammel over.

De politiek bestaat vooral uit Alfa hoofdige praters die meestal denken dat als iets besproken en besloten is, het ook zo gebeurt. Dat bespreken neemt erg veel tijd in beslag en de beslissingen moeten bovenal politiek haalbaar zijn. Of het praktisch werkt of uitvoerbaar is, is van minder of zelfs totaal geen belang. De nieuwe volksverzekering is daar een voorbeeld van. Deze club, veelal uit eieren bestaand, moet het land aansturen. De eieren hebben onvoldoende zicht, laat staan greep, op de ambtelijke top. Die top is rijk aan drijvende 'shit'. En, "shit floats to the top". Het betreft vooral Sir Humphrey Appleby klonen uit de serie 'Yes Minister'. Het is een dikke stroperig ondoordringbare, voor het publiek anonieme laag. De ZOAB laag, 'Zeer Overbetaalde Ambtelijke Bestuurders'. Die laag is volledig selfsupporting met een hecht en omvangrijk ?old boys ?n girls? netwerk. Dit netwerk heeft vele tentakels naar de politiek en in wat minder mate, naar het bedrijfsleven toe.

Wellicht tot vervelens, wijs ik graag even op proto-ZOAB voorbeeld Tjibbe Joustra. Die kon elf jaar lang als SG op Landbouw niet stuk, wat er ook gebeurde. Uiteindelijk moest hij daar toch weg. Oneervol ontslag zonder platinaregeling tot het pensioen bestaat echter niet in die kringen. Meestal krijg je elders een goed betaalde baan. In Joustra's geval, spullenbaas van het UWV. Toen hij daar door de plee werd getrokken, inmiddels wel een erg mooie plee, werd hij Landelijke Coördinator Terrorismebestrijding. Een ideale baan om zonder pottenkijkers van buitenaf, ongegeneerd het sanitair te verfraaien. En niemand haalt zijn schouders hierbij op.

Loyaliteit naar de eigen kaste toe is de belangrijkste eis voor lidmaatschap van de 'Yes Minister' ZOAB club. Ook van hen die hier niet bij horen of zelfs bij willen horen wordt hetzelfde verlangd, loyaliteit dus. Vandaar dat ambtenarenkaken zo vaak stijf op elkaar blijven, dit wordt desnoods met list en bedrog dan wel intimidatie afgedwongen. Het lijkt soms op vrijmetselarij, soms op de Maffia. Dat zagen we nu ook weer in Netwerk. Klokkenluider H. Timmerman, een politiepsycholoog, werd niet ontslagen omdat hij een ernstig verwijtbare beoordelingsfout had gemaakt. Dat is in ZOAB kringen geen reden voor ontslag of zelfs berisping. Ontslag volgde omdat hij niet loyaal was, hij was een 'verrader'. Dat verklaart ook de houding naar klokkenluiders als Bos toe, van de bouwfraude. Paul van Buitenen maakte kennis met ZOAB in EU formaat. Ook registeraccountant drs. Leo Verhoef* in een andere zaak, leerde de 'Yes Minister' club kennen. Er zijn talloze anderen. Verraders behandel je als vuil, nimmer dankbaar voor de getoonde morele moed en aangekaarte misstanden.

Uit de diverse reportages blijkt inmiddels dat vele mensen binnen het justitiële apparaat, Netwerk rept van honderden, wisten dat Cees B. onschuldig in de cel zat. Ze hebben dit bij cursussen of lezingen van het NFI vernomen. Cees B. was namelijk een case-study. Geen van deze op de hoogte gebrachten had de morele moed om de zaak aan te kaarten in hogere regionen. Dat betekent kritiek en dit botst met loyaliteit. Morele moed is een slechte eigenschap in ZOAB kringen. Men hield dus zijn of haar mond. Gaat dat consequenties hebben? Natuurlijk niet.

Geen enkel controle of onderzoeksinstrument heeft effect op deze club. Een parlementair onderzoek zal hooguit wat kleinere misstanden aan de kaak stellen, wat aanbevelingen doen en daar is de kous dan mee af. Er is nog nimmer sprake van grootschalig ontslag en vervolging geweest na een schandaal of diepgaand onderzoek. Dat is niet vreemd. De onderzoekers zijn immers meestal zelf lid van de 'Yes Minister' club of, heel belangrijk, zijn hier van afhankelijk. Het College van Procureurs-generaal heeft inmiddels zelf een onderzoek ingesteld naar de zaak Nienke Kleiss. De linkerhand van ZOAB controleert de rechterhand.

Een tijdje na de bouwfraude-affaire leerden we in een Zembla of Nova uitzending dat de aanbevelingen van de onderzoekscommissie op subdepartementaal en uitvoerend niveau was gereduceerd tot een A4'tje met een nogal hoog 'zie maar' gehalte. Volgde er massaal protest? Men gaapte wat en ging over tot de orde van de dag. Nieuwe bouwfraude komt nog steeds regelmatig in het nieuws, er is dus weinig veranderd. De eventueel knoeiende OM'ers en NFI'ers hebben weinig echte reden om zich zorgen te maken. Misschien loopt het deze keer anders. Misschien ben ik wel erg zwartgallig en pessimistisch maar ik denk dat over een week of twee iedereen weer in diepe slaap is gesukkeld. In het ergste geval volgt promotie of overplaatsing in zijwaartse, niet zelden, bovenwaartse richting.

Michiel Mans

www.netwerk.tv
www.novatv.nl
www.ad.nl/binnenland/ : o.a. brief van Brouwer n.a.v. Netwerkuitzending. www.fortuynpolitiek.nl/topic.asp?TOPIC... : *gesjoemel met geld op gemeentelijk niveau. Een stuk van Pamela Hemelrijk.
www.klokkenluideronline.nl : veel meer ZOAB.
nekklachten.web-log.nl :mijn dagelijkse 2cts

michiel mans | 14-09-05 | 15:28

Hoewel ik weet hoe rot mensen kunnen zijn (vooral ambtenaren:-}) gaat het er eerlijk gezegd bij mij niet in dat er mensen zijn geweest, die wisten dat B. 100 % onschuldig was, en desondanks alles in het werk gesteld hebben om hem onschuldig achter de tralies te krijgen. Als een pedeaux (misschien was die veroordeling ook wel onterecht, bedenk ik me net) zo dicht bij een dergelijk misdrijf wordt aangetroffen, zou hij bij iedereen verdachte zijn. Maar om je daar dan op dood te staren is natuurlijk wel oerstom. En dan ook niet wakker worden bij de NFI-vondst(vreemd DNA), onbegrijpelijk. Volgens mij sta je als onderzoeker voor je gevoel wel in je hemdje als je dan hoort dat ene Wik H. zich gemeld heeft met het verhaal dat..........

linksisooknietalles | 14-09-05 | 09:58

@gavrilo
-
Je schreef: "Het lijkt me raar als Donner aanblijft als minister en"
-
Gebeurt er dan wel eens iets anders? Hte is toch gewoon een geaccepteerd feit dat, wanneer een blunder gemakkt wordt de verantwoordelijke doodleuk zegt: "Tja, u heeft gelijk. Sorry!" en vervolgens wenkt naar de koffiejuffrouw voor een vers kopje koffie.
-
De wens om minister te blijven is blijkbaar groter dan het vermogen en het fatsoen zich verantwoordelijk te voelen.

Jawel | 14-09-05 | 09:30

@sjaak 33

En waarom zou iedereen dat rapport, dat notabene door de top van het OM opgesteld is, moeten lezen alvorens te reageren?
Alsof er geen andere bronnen zijn. Ben jij soms zo'n gezagsgetrouw mannetje dat alleen op de officiele stukken vertrouwt?

prettything | 14-09-05 | 09:01

Het schijnt dat er donderdagochtend een debat is. Maar goed, hij zal wel door mogen stuntelen. De oppositie ziet hem liever bungelen dan aftreden en het trio partijen dat het land regeert durft nog geen nieuwe verkiezingen aan. Donner is gewoon een deel van het probleem. Het is geen manager die nu hard maar rechtvaardig doorpakt bij het OM. Meneer Brouwer is dat ook niet, die werd al pissig toen hij bij NOVA en Netwerk wat terechte en kritische vragen kreeg. Het was net de burgemeester uit Swiebertje.

Starf*cker | 14-09-05 | 08:40

@sf

Hij mag natuurlijk ook meteen opkrassen, maar dat zie ik in dit klimaat van vergeving niet gebeuren. Maar, geen moties, geen debatten in de 2e kamer? Ik volg het alleen indirect.

Rabarberke | 14-09-05 | 08:21

Of het om de bewijzen opzettelijk achter heeft gehouden of niet doet er niet aan toe. Er is bewijs achtergehouden en of dat met een bepaalde bedoeling is gedaan is alleen te achterhalen door gedachtenlezers en psychologen. Waarschijnlijk is het gedaan om maar iemand te kunnen veroordelen voor deze geruchtmakende zaak. Uit het raport blijkt dat er veel meer fout is gegaan dan dat we eerst vermoeden. Zoveel dat toeval kan worden uitgesloten. Er is structureel wat mis bij het om en ook bij de recherche. Hoe dit kan worden verholpen lijkt me een goede taak voor de nieuwe minister van justitie.
Donner heeft gezegd dat het om geen regels heeft overtreden en dat klopt dus niet en verder is hij de eindverantwoordelijke voor de regels. Hij wilt nu dat alle verhoren in spraakmakende zaken op video worden vastgelegd. Maar uit het rapport blijkt ook dat dat in deze zaak ook is gebeurd en dus geen enkele garantie biedt. De video is zwaar gemonteerd door de recherche. Stukken waarop Cees B verklaart onschuldig te zijn zijn er gewoon uitgeknipt.
Het lijkt me raar als Donner aanblijft als minister en straks bij de verkiezingen het veiligheidsstandpunt weer hoog genoteerd staat in het programma van de vvd en het cda.

Gavrilo | 14-09-05 | 06:21

Vanavond een glimp van Spong gezien bij Barend & van Dorp & Mulder: w a l g e l ij k! Spong hangt de grapjas uit tenkoste van een onschuldig veroordeelde en - erger nog - de diepverdrietige families van Nienke en Maikel. Spong heeft zich met zijn optreden in dit programma behoorlijk te kijk gezet. Deze trieste zaak verdient het niet om op deze wijze in de media behandeld te worden. W A L G E L IJ K!

QZNYWRLD | 14-09-05 | 00:54

Piet Hein Donnert gaat er nog steeds vanuit dat Nederland alleen bestaat uit infantiele achterlijke gladiolen. Die wereldvreemde boskabouter snapt klaarblijkelijk nog steeds niet dat het nederlandse pliesie korps niet bestaat uit integere mensen, maar uit "scoorders", raar he? dat het in Nederland er zo aan toe gaat. Pliesie doet al jaren niet meer hun taak. Pliesie agenten zijn gewoon veredelde belastingambtenaren en hun echte taken worden overgenomen door werkloze nietsnutten die we "stadswachten"noemen. Je fiets gestolen? daar hebben we echt geen tijd voor, u zult wel een slecht slot hebben gehad. Pffffffffff Nederland is echt de weg kwijt.

neemjemoederindemali | 14-09-05 | 00:43

Wanneer gaat Donner wel weg.

ravan | 14-09-05 | 00:39

Rabar Deze analyse van de SP slaat de spijker op de kop. "Minister Donners eerste reactie was ronduit bagatelliserend. Er was niets aan de hand, de media zouden het wel weer opgeklopt hebben. En nu ligt er een rapport waaruit blijkt dat er in dit hele onderzoek zo ongeveer niets goed is gegaan. Eén van de slachtoffers, een kind van elf, is nota bene als verdachte verhoord! De minister wil ons doen geloven dat deze zaak op zichzelf staat. Alsof we al niet genoeg misstappen bij Justitie hebben gezien. Ik noem hier alleen maar de Puttense moordzaak en de zogenaamde brandstichting bij de vuurwerkfabriek in Enschede. Er is alle reden om te denken dat het OM meer dan eens zijn waarheidsvindende taak verwaarloosd heeft. Er is sprake van een crisis in de rechtsstaat op dit punt"

Starf*cker | 14-09-05 | 00:11

@Rabar Er zal toch iemand verantwoordelijk moeten zijn. Bovendien vind jij Donner de man die wel even orde op zaken gaat stellen? Dat is de cruciale vraag.

@Sjaak Ok. Zeg het maar.

Starf*cker | 14-09-05 | 00:08

het valt me wel op dat er hier weinig inhoudelijke reacties gegeven worden, iedereen zeikt alleen maar op Donner & co, maar ik vraag me af hoeveel mensen hier nu werkelijk (een gedeelte van) het rapport hebben gelezen......

Dus wel veel commentaar en oppervlakkige reacties, maar qua inhoud valt het me hier van velen vies tegen....

sjaak_33 | 13-09-05 | 23:40

Ik krijg erg de vinkentering van die graftakkedonnert. Die fossiele kudtkneus moet eindelijk maar eens opzouten.

aardappel | 13-09-05 | 23:37

@sf

Donner is weliswaar verantwoordeiljk, maar de ellende ligt natuurlijk al langer verweven in het gehele systeem. Het rommelt al tien jaar in het OM en dat kun je Donner niet aanrekenen. Clowns als Steenhuis, bvd'ers als Docters van Leeuwen, kinderpornoverzamelaars als Tonino, corrupte rechters zoals die pief in de chipshol affaire (ff naam kwijt... W.. w...) en last but not least, de kroonprins der klootzakken, J. de Wijkerslooth. Je kunt nu de pooier de wijk uit sturen, maar de besmette hoeren blijven tippelen.... dus ik pleit voor het aanblijven van Donner, waarbij de kamer hem verplicht om flinke schooonmaak te houden, waarna hij met het gezamenlijke kabinet van omgebouwde nonnen zijn biezen mag pakken.

Rabarberke | 13-09-05 | 23:20

@Rabar Ik heb vanavond de hele discussie gevolgd. Dit is verbijsterend. Hoe strak mannen als Donner en Brouwer hebben geregiseerd dat er een keihard mea culpa komt, maar blijven herhalen dat het niet opzettelijk is gebeurd en de zaak dus geen consequenties voor wie dan ook mag hebben. En slaapt u rustig, het OM is volkomen betrouwbaar en integer. Als de Tweede Kamer voor de zoveelste keer de lulpraat van Donner accepteert dan hebben we het niet meer over de puinhopen van paars maar over de overtreffende trap hiervan. Marijke Vos van GL heeft gelijk. Wie vertrouwt Donner nog? Maar ik voorspel nu al dat die vreselijke Poezewies en die Limburgse hakkelaar van de VVD opdracht krijgen om hard te blaffen maar niet te bijten. Maakt niet uit, dan rekenen we in 2007 wel af. Met zoveel gestuntel hoeven Bos en Marijnissen alleen maar met de armen over elkaar te blijven zitten en de bonus binnen te halen.

Starf*cker | 13-09-05 | 23:06

Meneer Brouwer, als het geen opzet was, dan was het incompetentie.

Waarom gaat u niet gewoon met het hele OM een tijdje pizza's bezorgen of in de thuiszorg aan het werk? Dan kunnen we een paar onopgeleide langdurige werklozen uw werk laten doen. Veel minder goed zullen ze het niet doen, maar wel tegen een lagere prijs. Van wat er over blijft en wat u met uw tijdelijke bijbaantje verdient, kunt u misschien weer wat propedeuse cursussen in formeel strafrecht gaan volgen. Het wordt tegenwoordig in het Nederlands gedoceerd en met ondersteuning van moderne leermethoden en niet meer in het latijn op kleitabletjes.

Bij het OM is men kennelijk uitstekend in staat om grote hoeveelheden porno te verzamelen, maar een paar ontlastende bewijsstukken houdt men structureel 'per abuis' buiten het dossier. What a fucking coincidence.

Rabarberke | 13-09-05 | 22:57

@Starf*cker

Meneer, als u meent dat Nederland een beschaafde natie is, dan bent u abuis. Sommige Nederlanders zijn beschaafd, meer is het niet.

Met vriendelijke groet,

Uw dienaar Hammar.

Hammar | 13-09-05 | 22:56

Ach nog even en dan gaat ook die zogenaamde "kritische" pers weer over tot de waan van de dag.
Wie neemt dit land nou nog serieus?
Gewoon massaal thuisblijven bij de volgende verkiezingen........

prettything | 13-09-05 | 22:24

Citaat van het CDA >

"Het CDA ziet de vrees bevestigd dat er 'ongelooflijk veel mis is gegaan' in deze kwestie. CDA-Kamerlid Van Haersma Buma vindt het echter belangrijk dat het Openbaar Ministerie niet opzettelijk informatie heeft achtergehouden maar dat er keuzes zijn gemaakt.

"We hoeven niet aan de integriteit van het OM te twijfelen." Wel gaat het volgens hem om meer dan een incident en zijn dan ookstructurele aanpassingen nodig, zoals Donner ook al heeft aangegeven. " Einde citaat .
Zo noemen ze dus bij het CDA een zaak die van voor tot achteren is geflest door het OM en Justitie . Alweer houden de "kopstukken "elkaar een handtje boven het hoofd , tuurlijk konden wij dit verwachten. De ene weer wel wat van de andere in die kringen en als er eentje zingt dan ...........
De dikkop en Donner konden ook trouwens geen antwoord geven op de vraag waarom Kees B nog 4 maanden onschuldig vast bleef zitten na dat bekend was dat hij de dader niet was .....
Het is een grote bende die zich zelf beschermt dat kan ik er alleen maar van maken . Nu deze corrupte zaak naar buiten is gekomen proberen ze middels dure woorden en onderzoeksrapporten waarin geen hond inzage in heeft tijdens de onderzoeken het hoofd boven water te houden .

EEN ding is zeker , deze zaak ( en misschien ook vele andere zaken ) stinken en zijn ook op deze wijze "opgelost ".
Helaas is dit onderzoek en de buiging van het OM maar schijn en zijn er nog heel veel zaken die ook zijn behandeld . Waarom ik dit denk ? Er blijven teveel vragen onbeantwoord en dat is meestal een teken dat maar de halve waarheid is vertelt . Tuurlijk in het voordeel van de "dikkoppen "

Marley | 13-09-05 | 21:54

Ik meen dat er 1 pliesie agent was die zijn geachte collegae op het feit heeft gewezen dat er waarschijnlijk toch een andere dader was. Ik geloof dat die arme man verkeerd overstekende konijntjes aan het bekeuren is. Misschien dat het tijd is om die man te rehabiliteren

neemjemoederindemali | 13-09-05 | 21:52

Citaat van het CDA >

"Het CDA ziet de vrees bevestigd dat er 'ongelooflijk veel mis is gegaan' in deze kwestie. CDA-Kamerlid Van Haersma Buma vindt het echter belangrijk dat het Openbaar Ministerie niet opzettelijk informatie heeft achtergehouden maar dat er keuzes zijn gemaakt.

"We hoeven niet aan de integriteit van het OM te twijfelen." Wel gaat het volgens hem om meer dan een incident en zijn dan ookstructurele aanpassingen nodig, zoals Donner ook al heeft aangegeven. " Einde citaat .
Zo noemen ze dus bij het CDA een zaak die van voor tot achteren is geflest door het OM en Justitie . Alweer houden de "kopstukken "elkaar een handtje boven het hoofd , tuurlijk konden wij dit verwachten. De ene weer wel wat van de andere in die kringen en als er eentje zingt dan ...........
De dikkop en Donner konden ook trouwens geen antwoord geven op de vraag waarom Kees B nog 4 maanden onschuldig vast bleef zitten na dat bekend was dat hij de dader niet was .....
Het is een grote bende die zich zelf beschermt dat kan ik er alleen maar van maken . Nu deze corrpte zaak naar buiten is gekomen proberen

Marley | 13-09-05 | 21:51

@shit Je zit er compleet naast en Marruk heeft volkomen gelijk.

Mexicano | 13-09-05 | 21:08

Waarom wordt die onschuldige man eigenlijk nog 'B.' genoemd? Lijkt mij dat hij niet echt gevaar zal lopen, eerder het tegendeel.

TM | 13-09-05 | 19:42

Ik hoorde die lummel van een voorlichter of baas of whatever, net zeggen dat er geen sprake is geweest van boze opzet. Neen, dus ze zijn niet 'slecht', ze zijn alleen maar incompetent. En dat is blijkbaar minder erg als je mensen de bak in kunt laten draaien...

Ik begin bezorgd te worden.

TM | 13-09-05 | 19:23

@Marruk KIjk maar ff in de dikke Van Dale en je zult zien dat ik gelijk heb. Pfffff zak.

shit | 13-09-05 | 18:14

'Schandalig' is een mooi typisch Nederlands kleinburgerlijk woord trouwens.

Pannie | 13-09-05 | 16:50

Wordt het niet eens tijd voor Donner om maar weer eens "een lichte dreiging" aan te kondigen?
Dat leidt trouwens goed af bij het klootjesvolk.

Excuses waren er weer zat vandaag.
"Verbeteringen", "het zal niet meer gebeuren" en nu nog wachten op Kamerleden die "voor de laatste keer" de minister waarschuwen.

Daarna op naar het volgende schandaal, "onderzoek", "niets gebeurd, wel fouten, "excuses hoor" , "mag niet meer gebeuren", enz, enz.
Zo krijg je al gauw het Drosteblikjes-effect.

Ik stel voor dat de Nederlander die, vanaf nu bekeurd wordt door zo'n motorsmeris, zijn excuses aanbiedt, zijn hand opsteekt, wegrijdt en zegt dat ie een gedegen onderzoek naar zichzelf zal doen.

Excuses hoor........

prettything | 13-09-05 | 16:45

J.P Balkenende is een mengsel van Harry Potter en Nederlandse kleinburgelijkheid. Donner is een mengsel van kleinburgelijkheid en www.welovetheiraqiinformationminister.... (ech waar hoa!)

EdHockery | 13-09-05 | 16:18

Prima kerel die Donner inderdaad!

Pannie | 13-09-05 | 16:09

Uit het dossier nienke van Peter :

"Een politieman van het Schiedamse korps ontdekt dat een man die zijn zoontje had lastiggevallen op straat ook voorkomt in het dossier Nienke Kleiss. Het blijkt de getuige op de brug te zijn die nota bene zelf de politie via zijn mobieltje had gealarmeerd."

Maar er was ECHT geen sprake van opzet hoor !!!

MadeGo | 13-09-05 | 16:03

Ach, en wat is het commentaar van de hofdcommisaris in Rotterdam? Ik citeer het ANP:
-----------
Meijboom noemt het rapport van de commissie Posthumus over het opsporingsonderzoek na de moord op Nienke Kleiss ?uitvoerig en gedegen?. Ook is hij het eens met de conclusie dat er geen aanleiding is voor een nader onderzoek naar strafbaar handelen van het onderzoeksteam. ?Het rapport biedt de betrokken professionals volop de gelegenheid om ervan te leren.?

----------------------
Schandalig.

Starf*cker | 13-09-05 | 16:02

Leuke Poll op PeterRdevries.nl

De stelling: Deze werkwijze is ronduit crimineel. Alle justitie-functionarisssen die rechtstreeks bij de vervolging van Kees B. betrokken waren moeten daarom op z'n minst ontslagen worden.

89% heeft gestemd: eens (1962)
10% heeft gestemd: oneens (216)
1% heeft gestemd: geen mening (22)

MadeGo | 13-09-05 | 15:59

FF quoten uit die 198 bladzijden:
Verder bleek dat de leider onderzoek zijn aantekeningen niet lang voor het begin van de interne review bij
een interne verhuizing had weggegooid. De plaatsvervangend leider onderzoek van RAG ?Park? heeft in het
interview gezegd dat hij tijdens het onderzoek een persoonlijk verslag heeft bijgehouden en dat na afloop
aan de leider onderzoek heeft gegeven ter archivering. De leider onderzoek spreekt dat tegen.
Navraag dezerzijds bij de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond heeft het journaal van de plaatsvervangend
leider onderzoek niet boven water gebracht.
De administratie van de kindvriendelijke verhoorstudio in Rotterdam was onvolledig. In elk geval ontbraken
daar veel gegevens over de studioverhoren van Maikel.

Oeps...

(En als het gaat zoals 't meestal gaat worden deze wakkere dienders dus niet weggerangeerd naar 'onderhoud stallen bereden pliesie' maar komt dit wrakhout over een jaartje elders als hoofdcommissaris of recherche-chef bovendrijven...)

tichtus | 13-09-05 | 15:55

@Starf*cker
Dit is me uit het hart gegrepen, Starf*cker! Ik ben het nog nooit zo met jou eens geweest!
Als ik alleen dat toontje van die vent al hoor, krijg ik spontaan jeuk en braakneigingen.

zweefvlieger | 13-09-05 | 15:31

Ben gelijk FF doorgescrold naar bladzijde 77 en verder ("Maikel") omdat ik me nu al een paar dagen afvraag hoe diens verklaring weggemoffeld is geworden.
Verbijsterend leesvoer waar deskundige 1 tot en met 4 samen met verhoorder 1 tot en met 4 de waarheid-als-een-koe ("overlevend slachtoffer geeft ander signalement en tijdslijn dan mogelijk voor Kees B als dader") aan het eind van de rit weggepoetst hebben, compleet met wilde speculaties over 'mededaderschap' van die 11-jarige getuige.

Mogelijk dat de keizer tegenwoordig smaakvol gekleed gaat maar justitie stond eigenlijk al vanaf DIE verhoren in haar blote kont...

tichtus | 13-09-05 | 15:11

Pfff, iedereen beetje fout is niemand fout. En niemand was opzettelijk fout. Moest er nog bijkomen ook.

Maar als ik bijvoorbeeld onopzettelijk door rood rij, kom ik met die mededeling bij oom agent niet weg.

~Johan | 13-09-05 | 15:05

30 april: dag van de bananenmonarchie.

Steek uw oranjevlaggetje met banaan uit.

prettything | 13-09-05 | 14:41

Na het rapport (gedeeltelijk) gelezen te hebben, kan ik concluderen dat de recherche onder prestatiedruk ook veel fouten heeft gemaakt, met name in de interviews met Kees B. en de manier waarop Maikel is verhoord. De drang om te scoren was gewoon te verleidelijk groot.

sjaak_33 | 13-09-05 | 14:33

@Ksi-Ziks:

Denk je dat een volksgericht niet ook een ons-kent-ons cultuur heeft? Het enige verschil dat ik daarin met de huidige clique daarin vermag te zien, is dat het een andere clique is.

Macht corrumpeert altijd.

Wie zou volgens jou dat volksgericht 'goed moeten leiden'? En wie bepaalt daarvoor de richtlijnen?

MarZ | 13-09-05 | 14:16

Zou het OM bang zijn om een mede HOL maatje te naaien ?
onee. ze steken hun leuterrr liever in een kleuter.

teringtubbie | 13-09-05 | 13:59

Wanneer de minister van justitie niet beschikt over horeca-papieren, dient hij uit zijn functie te worden ontheven wegens het illegaal runnen van cafe's in Veenhuizen.

Momfer-de-Mol | 13-09-05 | 13:58

@Marruk die laatte zin van jou loopt ook niet echt lekker, ik heb hem ff aangepast voor je:"Je hebt wel gelijk dat het topic zelf natuurlijk HETGEEN is waar het om draait en daar moet je je druk over maken."

dribibu | 13-09-05 | 13:39

@ shit
zie -=PyP=-
Taalfouten beginnen steeds meer in het oog te springen en doen afbreuk aan de inhoud. Vergeet trouwens deze huisregel niet: "Analfabeten. Tenenkrommende taal- en spelfouten leveren u een ban op. Lees uw reactie terug alvorens te posten."
Je hebt wel gelijk dat het topic zelf natuurlijk is waar het om draait en daar moet je je druk over maken.
p.s. enige is zonder "s"...

Marruk | 13-09-05 | 13:29

Iedereen galt nu wel over Donner en het kabinet waartoe hij behoort, echter de gehele rechtspraak in NL en ook in het beschaafde westen is in de houdgreep van het "wij als linkse intellectuelen weten wat goed is voor jullie dus laat ons maar begaan" denken van de magistraten. Ook de dwangmatige winkelnering bij de advocatuur is een criminaliteit op zich zelf die onmiddellijk afgeschaft zou moeten worden.
.
Een active jury rechtspraak zoals b.v. in België is ook geen oplossing omdat de zittende magistraten ongestraft kunnen weigeren de terzake doende vragen van de jury te beantwoorden als hen dat zo uitkomt.
.
Lekenrechters, lekenjury's en lekenadvocaten (dus goed geleide volksgerichten) lijken mij de enige oplossing voor deze problemen, vooral als ook de onderzoekers niet uit het ons kent ons millieu komen, dat elkaar maar blijft afdekken en opvangen.

Ksi-Ziks | 13-09-05 | 13:25

@shit

enig he.

m.u.f.f | 13-09-05 | 13:25

@zwarte kip: en ik stel me die vraag al als niet jurist. Iedereen die er ook maar mee te maken heeft gehad moet toch meegenomen worden in het onderzoek?

Vind trouwens de samenvatting erg mild in vergelijking met de inhoud van het rapport. Er wordt blunder na blunder genoemd.

DH | 13-09-05 | 13:11

zie www.stand.nl , uitzending 13.30 radio 1

y@joh | 13-09-05 | 13:07

sjezus waarom staat dat rapport online? Moet iedereen die details weten over het schaamhaar van Nienke, wat er met die kinderen is gebeurd en in welke houding ze is gewurgd???

theepot | 13-09-05 | 13:04

Het is:
"wat er in the real world gebeurt."

net als:
wat er in the real world loopt
het is namelijk 2e persoon enkelvoud (t.t.)

het gebeurt (t.t.)
wij/zij gebeuren(t.t.)

ik/hij/zij/het gebeurde(v.t.)
wij/zij gebeurden(v.t.)

is gebeurd (v.t.t.)
was gebeurd (v.v.t.)

dusssss

-=PyP=- | 13-09-05 | 13:03

Achter een gordijn in de Tweede Kamer loert iemand. Is het een bode?
Nee! Het is de inmiddels ontsnapte Volkert van der G....
Komt dat schooooooooooooooottt......

prettything | 13-09-05 | 12:44

@Marruk schreef:
Kunnen jullie weer eens een topic doen zonder spelfouten? "(...)wat er in 'the real world' gebeurd (...)". Gebeurd = gebeurt.

LOL de enigste die nu een spelfout maakt ben jij, gebeurd, gebeurde, is gebeurd.
Ook al was het met een t dan is dat nog niet echt iets om druk over te maken dit topic gaat ergens anders over.

shit | 13-09-05 | 12:34

@Starf*cker. Wordt inderdaad eens tijd dat-ie (Peter R) op het pluche gaat zitten. Dat zal de grootste voorjaarsschoonmaak ooit worden bij OM, Justitie, rechtbanken en gerechtshoven. Wanneer gaat Maurice weer eens peilen?

Wateentoestand | 13-09-05 | 12:33

Het is jammer dat Donner in een debat rondom de verkiezingen in 2007 nimmer de degens zal kruisen met PrdV.

Waarschijnlijk neemt hij afscheid met een commissariaatje voordat De Vries binnen komt stormen.

Ik had 'm graag Donner met dit soort vermakelijke anekdotes om de oren willen zien slaan.

Misschien wordt ie voortijdig nog doodgeschoten. Dat kan natuurlijk ook nog.

Brusselmans | 13-09-05 | 12:30

En nu allemaal even inhaken en meedeinen: Ne-der-land Ba-NAnen-re-pu-bliek, NAnen-republiek, NAnen-republiek.

EdHockery | 13-09-05 | 12:29

Image is everything, taste is nothing.

Ik ben in ieder geval blij dat de pers eens iets anders doet dan op de grote hoop cr@ppen. Ze hebben de afgelopen jaren als commerciële hondjes aan de angstband gelopen. Nu de sMacht peutert aan de financiering van kritische programma's, wordt het journaille weer eens kritisch.

In deze wereld ga je je wel afvragen waarom iemand iets zegt, voordat je denkt over wat die zegt.

MarZ | 13-09-05 | 12:24

De Vries heeft wederom gelijk.

Starf*cker | 13-09-05 | 12:23

ik geloof ANP/NOVA

holistic river | 13-09-05 | 12:21

Wat een bananenrepubliek is dit. Hoe durft het OM te beweren dat er geen ontlastend bewijs is achtergehouden? Er wordt doodleuk gezegd dat de gevonden dna sporen niet goed genoeg waren, maar kennelijk wel zo goed dat justitie toch heeft gekeken of die sporen een hit gaven in de databank. Dat gaven ze niet, omdat Wik H. er nog niet in stond. Maar zoiets kan je toch alleen doen als je een goed spoor hebt. Piet Hein, leg jij dat eens met een gladgestreken gezicht uit aan jouw onwetende onderdanen.

scanny | 13-09-05 | 12:21

@shit: Lees de column van Peter R. de Vries. www.peterrdevries.nl/column/Telegraaf%... Als je tegen de leiding van het rechercheteam ingaat (bijv. als je zeker weet dat er iemand onschuldig vast zit), dan wordt je "uitgekotst, gekleineerd". Vraag je jaren erna om eerherstel dan krijg je van Donner een briefje met: "Ik zie niet hoe ik als minister van Justitie hier in zou kunnen treden. Ik acht mij niet gehouden tot enige vergoeding van mogelijk door u geleden schade."

Wateentoestand | 13-09-05 | 12:20

Kunnen jullie weer eens een topic doen zonder spelfouten? "(...)wat er in 'the real world' gebeurd (...)". Gebeurd = gebeurt.

Marruk | 13-09-05 | 12:20

Ik vrees dat OM en Donner hiermee wegkomen. CDA, VVD en die lafbekken van D66 zullen het strooien van spiegeltjes en kraaltjes op Prinsdag verkiezen boven gedonder in het kabinet. Dan kan Piet Hein weer doorstuntelen en mag de kiezer in 2007 afrekenen met deze brokkenpiloten.

Starf*cker | 13-09-05 | 12:20

Iedereen die destijds met het onderzoek bezig was en die wisten dat Kees B onschuldig vast zat en dit bewust niet naar buiten hebben gebracht moet levenslang achter de tralies.Hiermee kunnen ze het vertrouwen mischien nog terugwinnen van het volk.

shit | 13-09-05 | 12:13

Maar wat is het nou? Kees met een K of met een C? Volgens evaluatierapport OM een K, volgens ANP/NOVA een C. Straks krijgt de verkeerde Kees/Cees nog een schadevergoeding...

Wateentoestand | 13-09-05 | 12:10

@zwarte kip ... en als ze zelf het onderzoek leiden .. zoals chaney dat doet voor bush komen ze er zoals Brusselm. al zei gewoon weer onderuit ..

Voor de rest is het de plicht van het OM om die controle ook te doen .. ik bedoel het OM heeft toch ook gewoon een eed afgelegd ?

dus wat is de conclusie .. de verantwoordelijk bij het OM weg en die rechter-commissarissen aanpakken of zelfs wegsturen ..

het gaat hier namelijk niet over de fouten die zijn gemaakt .. MAAR WAT DE GEVOLGEN ZIJN ..

Justitieel gezien mag dit natuurlijk NOOIT meer gebeuren .. laat justitie dan ook hier een VOORBEELD van maken !

Of te wel .. als ze hier geen actie op ondernemen staan ze direct toe dat 'onschuldige' mensen achter de tralies komen .. en als er iets een blammage is voor het rechtsysteem dan is het dat wel !

Draaitafel Demagoog | 13-09-05 | 12:05

@. DH spel je de inhoudstafel.

ganzo | 13-09-05 | 12:05

Hoor net dat OM excuses heeft aangeboden aan B en zijn familie. Ze vergeten alleen ff dat door hun gemanipuleer de echte slachtoffers ofwel de familie van Nynke die dag nog altijd niet achter zich kan laten. Als er iemand excuses en een schadevergoeding (minimaal hetzelfde als B er straks weet uit te slepen) verdient dan zijn zij het wel. Alleen hebben zij niet in de bak gezeten en dus krijgen ze gewoon niets.

MadeGo | 13-09-05 | 12:04

@Brusselmans, zo gaat het toch altijd? Ze vinden "een combinatie van fouten" (zodat niet één persoon of groep de shculd krijgt), zeggen sorry, en verder blijft alles bij het oude. Er wordt niet gestraft en niemand trekt zijn conclusies en stapt op.

@Links... fouten worden overal gemaakt. Maar in dit geval is er een gerede verdenking van een verwijtbare fout of zelfs kwade opzet. Dat vereist nader onderzoek, en dan liefts onafhankelijk. Maar (net als in de Veerman-affaire) stuit mij de *reactie* op de gemaakte fout zo tegen de borst: er is weer niets aan de hand, er worden geen harde conclusies getroffen, en "alles bleef zoals het was".

Muxje | 13-09-05 | 12:01

@Redactie. In het evauluatierapport staat Kees B. met een K., op NU.nl, ANP, Nova weer met een C. Wat is het nou: een K of een C? Het zal toch geen vormfoutje zijn?

Wateentoestand | 13-09-05 | 11:59

Ik ben nu nog maar op pagina 30 en ik heb al zoveel fouten in de werkwijze en onderzoek gevonden dat dit rapport zo de prullenbak in kan. Net zo zeer als het onderzoek naar de moord zelf.

Opvallend dat nooit de vraag is gesteld hoe het kan dat de ervaren leider van het onderzoek (plv l.o.) een complete maand op vakantie kan tijdens een moordonderzoek.

DH | 13-09-05 | 11:58

Het is allemaal verschrikkelijk fout. Dit had nooit zo mogen gaan, natuurlijk.
Maar even terzijde: Een dossier als dat van de Parkmoord zal een stel manshoge stapels aan papierwerk zijn. Alle dingen die in zo'n dossier staan moeten wijzen op de schuld van de verdachte. De rechter mag op geen enkele wijze twijfelen aan de schuld van de verdachte of aan de gevolgde opsporing(stechnieken). Doet hij dit wel, dan moet vrijspraak volgen. Daarnaast heb je nog advokaten die wetboeken en jurispedentie afsnuffelen en proberen dingen onderuit te halen. De enige die op zo'n moment wat te verliezen heeft is de off. van justitie. Het lijkt mij een verschrikkelijke baan.(behalve voor Toniniokkio dan) Ik kan me voorstellen dat(hoe fout ook) men zegt: Dit lijkt mij niet belangrijk, laat dit er maar uit. En dan wordt het scherpst van de snede wel errug dun. En dan krijg je vanzelf zo'n misdadadige actie als in dit geval.
Voor alle moraalridders: Tuurlijk is dit een walgelijk gebeuren en moet dooner vertrekken (niet alleen voor dit geval) maar ruim dan het hele OM op, daar moeten weer scherpe mensen komen, die elkaar niet naar de bek praten, maar kritisch zijn op elkaar. Ik probeer alleen om me een beetje in te leven

linksisooknietalles | 13-09-05 | 11:57

waarom blijft iedereen dit soort 'bananenrepubliek' praktijken accepteren. Dit is toch niet de manier hoe een 'democratisch' land geregeerd dient te worden?

desmodus | 13-09-05 | 11:55

Verhoren vastleggen op video of audio zal ook weinig uitmaken, dit is technisch ook makkelijk te manipuleren.

shit | 13-09-05 | 11:54

Kunnen we niet vragen of een vreemde mogendheid de boel hier kan overnemen. Zoiets als een scandinavisch land. Die hebben de zaken nog redelijk voor elkaar. Zoiets van Sorry jongens Wij kunnen het zelf niet. Zouden jullie het willen overnemen?

D.Bader | 13-09-05 | 11:53

Het openbaar ministerie is hierarchisch opgebouwd en ondergeschikt aan de minister van Justitie die verantwoordelijk is voor het gehele opsporings- en vervolgingsapparaat. (art 127 Wet Ro)Als het je dan niet lukt om om de grootste klaujeaux te ontslaan of naar de Antillen te verbannen moet je toch echt zelf optieften.

Kleinius | 13-09-05 | 11:52

@ Zwarte Kip

Nu zeggen ze - bij hoge uitzondering, dat dan weer wel - dat ze verkeerd zijn geweest.

En vervolgens wordt het daar bij gelaten.

Sorry, foutje, fuck you en tot de volgende keer.

Brusselmans | 13-09-05 | 11:51

Ik snap zoals hier al eerder opgemerkt werkelijk niet waarom niet naar de rol van rechter-commissarissen in het onderzoek is gekeken. Het is hun rol om het onderzoek te controleren en soms zelfs te instrueren om de balans tussen waarheidsvinding en eenzijdig politieonderzoek te bewaken.

zwarte kip | 13-09-05 | 11:46

en wie kiezen we straks weer?

recaltje | 13-09-05 | 11:46

Hahaha , sorry maar meer dan lachen kan ik er niet mee .
Geven ze er ook antwoord op in dit rapport op de vraag waarom het al jarenlang bekend was dat de echte nog vrij rond liep en waarom een onschuldige vast zat terwijl tig medewerkers van justitie en OM dit wisten ?????????????

Slorigheden ??????

Corrupte bendes zijn het , maar ja ... wat wil je verwachten van dit kabinet ?

Optreden van JPB ??

Die probeert alleen maar 2007 te halen kosten wat kost.

Bananenrepubliek toestanden zijn het , net zoals onlangs met Veerman

Marley | 13-09-05 | 11:45

Gelukkig hebben we geen doodstraf in Nederland...

Alike | 13-09-05 | 11:44

"om Donner weer naar de volgende blunder te fietsen"
Wat was hier precies de blunder van Donner? Die Nienke-zaak was van ver voor zijn tijd. En wat verstaat Starf*cker precies onder een "grote schoonmaak", alle OMmers naar huis sturen, nekschotje?
Dom gebral.

kalief | 13-09-05 | 11:40

Ze zullen zonder twijfel in het zadel blijven.

Om eens in de termen van Donner te blijven: "We zullen met de aaneenschakeling van slordigheden en beoordelingsfouten door moeten, of we dat nu leuk vinden of niet."

Doet me denken aan Fatima "wij blijven hier en gaan nooit meer weg" Elatik.

Ik las dat Donner en Remkes met aftreden hebben gedreigd wegens de voornemens van Balkenende een ministerie van Nationale Veiligheid te vormen. Naast meer bureaucratie zal dit het inleveren van verantwoordlijkheden van Justitie en BiZa betekenen.

Brusselmans | 13-09-05 | 11:39

Die Proc.Gen. Brouwert heeft toch apert gelogen, komt die daar zo maar mee weg?

fuckje | 13-09-05 | 11:39

ze moeten donner gewoon opsluiten in veenhuizen, kan hij lekker biljarten, en aan zijn spiertjes werken. Ok het duo-rukken is ff wennen, maar ja zo heb je overal wel wat.

dribibu | 13-09-05 | 11:34

Gelet op de immer doorgaande soap rond het OM:

OM = Openbaar Miniserie

prettything | 13-09-05 | 11:34

vreemd toch dat iedereen hier nog van opkijkt. Wat had je nou gedacht dat de conclusies gingen zijn?

vdm | 13-09-05 | 11:33

En met deze tekst gaat Donner vanmiddag wegkomen. Deze conclusie is een geschenk uit de hemel voor de overlevers bij CDA, VVD en D66.
------------------------

ANP - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft niet opzettelijk informatie voor de rechtbank achtergehouden in het onderzoek naar de moord op het Schiedamse meisje Nienke. Wel is er sprake van een aaneenschakeling van slordigheden en beoordelingsfouten.

Starf*cker | 13-09-05 | 11:32

Het is om droevig van te worden, tegen de tijd dat er voor verandering gekozen kan worden, maakt het geen fuck meer uit, want de damage is done.

m.u.f.f | 13-09-05 | 11:29

is het misschien een leuk idee om die Groningse agent een keer of 5 op dit hele kabinet te laten schieten?

Frag Ment | 13-09-05 | 11:22

"Ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was"

Wedden dat er weer niets veranderd, wat aanbevelinkjes hier en daar en op naar het volgende schandaal.
Die Donner is een gevaarlijke aartsreactionair.
Onder het mom van terrorismebestrijding worden de privacy en de democratische verworvenheden steeds verder ingeperkt.
Een aantal kopstukken in de politiek, bij justitie en bij politie (ook zo'n lekker democratisch orgaan) zitten al jaren te wachten op een gelegenheid om hun vrijheidsbeperkende ideetjes er door te drukken.
Nu zien die fascistoide potentaatjes hun kans school.
En de volksvertegenwoordigers en hoeders van onze bananenmonarchie?

Die dronken een glas, deden een plas etc.etc.

prettything | 13-09-05 | 11:19

Belangrijkste conclusie:
Leg nooit, maar dan ook nooit een bekentenis af.

Karel kwakbol | 13-09-05 | 11:18

Iedereen is gelijk in Nederland, maar sommigen zijn wat gelijker en het OM is daarin sturend.

Een gegeven, waarin Nederland niet uniek is, maar wel confronterend als het zo evident blijkt.

We leven uiteindelijk in een soort Truman Show annex Matrix achtige schijnwereld.

style.councillor | 13-09-05 | 11:18

De mensen waarvan je mag verlangen dat ze evenwichtig dit land besturen gaan keer op keer op hun bek en excelereren in het versluieren van de waarheid.
Ik ben er niet op uit om elke keer een minister of ambtenaar als ie eens een fout heeft gemaakt de laan uit te sturen, maar de wijze waarop dit kabinet zich manifesteert is op zijn minst weinig vertrouwenwekkend en getuigt niet van enige zelfreflectie.
Met name van het vertrouwen dat een regering uit moet stralen zou men zich veel meer rekenschap moeten geven, want daar schort het behoorlijk aan.
Dit kabinet zit in een ivoren toren onder de Haagse kaasstolp; vroeg of laat volgt de afrekening voor deze wijze van regeren, laten we hopen dat het via de democratische weg gebeurd.

QZNYWRLD | 13-09-05 | 11:16

OM "Opzichtige Mankementen"
OM "Ongehoorde Mongeaulen"
OM "Onze Mislukking"
OM "Overal Misdadigers"

creatyfuslijer | 13-09-05 | 11:16

Zal wel weer een "Veermannetje" worden.
Foutje en we gaan weer rustig door.

recaltje | 13-09-05 | 11:14

Misschien toch maar niet gebruik maken van een Access database voor DNA onderzoek?

Neorej | 13-09-05 | 11:13

In de derde plaats is het evaluatieonderzoek begrensd doordat in de opdracht van het College van procureurs-
generaal staat dat met het oog op staatsrechtelijke beginselen de rol van de rechter buiten beschouwing
moet blijven. Er is daarom niet gekeken naar de rol van de rechters-commissarissen die in deze zaak
actief zijn geweest en evenmin naar de rol van de raadkamerrechters en de zittingsrechters bij rechtbank
en hof die de zaak inhoudelijk hebben behandeld. Er zijn geen interviews gehouden met personen die destijds
behoorden tot de zittende magistratuur.

DH | 13-09-05 | 11:04

OM "Ondoordachte Mislukkelingen"

RatHead | 13-09-05 | 11:04

1.7 Aangifte strafbare feiten

Tegen twee politieambtenaren die bij RAG ?Park? betrokken waren, te weten de twee rechercheurs die de
meeste verhoren van Kees B. hebben afgenomen, is op 5 januari 2005 namens Kees B. aangifte gedaan
ter zake van dwang (art. 284 Sr).

Hangende het evaluatieonderzoek is geen vervolg gegeven aan de aangifte.
De dreiging van een strafrechtelijk onderzoek maakte het noodzakelijk in de contacten met deze twee politieambtenaren
behoedzaam te zijn. Ik heb hen niet geïnterviewd maar ik heb schriftelijk vragen voorgelegd.
Deze vragen zijn beantwoord. Uiteraard gaat door deze wijze van bevraging het directe contact verloren.

Een vragenlijstje invullen, wat een interview zeg. Had hij ze net zo goed niet kunnen horen.

DH | 13-09-05 | 11:01

In deze zaak moet niet donner maar enkele onzichtbare topambtenaren uit het door en door corrupte OM plaatsmaken voor andere corrupte ambtenaren. Dan kunnen ze een gouden handdruk krijgen en alles blijft precies even corrupt als het was.

geytennöker | 13-09-05 | 11:01

Dus, even een rapportje van 200 pagina's. Er zijn nog niet veel posts. Iedereen is nog aan het lezen tot morgen denk ik :)

-=PyP=- | 13-09-05 | 11:00

het OM is niet schuldig ? krijg nou gauw ongezien de tiefus .. snappen ze daar wel iets over bewijsvoering .. zodra het niet onomstotelijk bewezen kan worden moet je elke schijn dat er andere verdachten zijn wegnemen .. zoniet dan loop je de boel te flessen .. PUNT !

trouwens dit is wel heel vreemd !

'De rechters zouden fouten hebben gemaakt door de forensisch deskundigen niet door te vragen over het DNA-materiaal dat niet in hun eindrapport was vermeld. '

hoe kunnen zij dat dan weten ?

Draaitafel Demagoog | 13-09-05 | 10:59

Donner nou eens op !

Boomer | 13-09-05 | 10:57

Ongetwijfeld zal Pietje hard werken en denken dat hij het allemaal heel erg goed doet. Maar deze man is zo volslagen wereldvreemd en zo'n ongeloofelijke regent, dat toch echt iemand eens moet ingrijpen. Door deze houding kan ik me goed voorstellen dat er op het ministerie inderdaad een sfeer ontstaat dat ze alles kunnen maken. Deze man krijgt het voor elkaar om in z'n eentje een heel volk het vertrouwen in de politiek te doen verliezen.

ErachterKijkerd | 13-09-05 | 10:57

Vooruitlopend op de vierhonderd reacties die hieronder komen te staan.
1. Donner is inderdaad een van de grootste mongolen die de laatste jaren het televisiescherm heeft gesierd.
2. Vooral op PR gebied is dit kabinet een dikke ramp. Dat Nederland niet perfect is, moet een ieder boven de achttien wel duidelijk zijn.
3. Koppen rollen hier zelden, maar wat wil je al deze mensen behoren tot dezelfde club dus houden zij een hand boven elkaars hoofd.
4. ik word een beetje moe van de stortvloed aan advocaten die bakken met geld verdienen en baat hebben bij een slechte beeldvorming over het OM. Het is het OM die misdadigers probeert te veroordelen: iets waar iedereen achter hoort te staan. En het is de taak van een advocaat om zijn kinderverkrachter etc. vrij te pleiten. Om dit soort mensen een bijv. een prijs te geven zoals Peter R. placht te doen, is triest en immoreel.

Amsterdammer | 13-09-05 | 10:56

Tijd voor Geert *De Verlosser* Wilders om hier eens orde op zaken te stellen. Dus stemt allen op Geert (of op LPF of op Nieuw Rechts) en dan komt alles goed.

Dr. R. Clavan | 13-09-05 | 10:51

jo.. wat een blunders..

ff een quoteje: "De veter om de nek van Maikel was overigens zo bebloed dat onderzoek daaraan door het NFI als zinloos
werd bestempeld." halloo.. je kan nog kijken of er welligt DNA sporen op zouden zitten van een ander persoon als Maikel.

Brain | 13-09-05 | 10:51

"In grote onderzoeken moeten de verdachtenverhoren audiovisueel worden vastgelegd"

Dit gebeurd vaak al maar het wordt niet altijd in de rechtzaak gebruikt.

blogger.xs4all.nl/kixkix/archive/2005/...

drivebyposter | 13-09-05 | 10:50

Te belachelijk voor woorden, maar precies zoals verwacht.
.
Donner/regering/justitie het is één grote grap!!

bzrk | 13-09-05 | 10:47

@Kakbouter: Liegen? Welnee, juristen noemen het een andere interpretatie van de feiten.

Zeurders | 13-09-05 | 10:45

Van liegen krijg je immer gedonner, Piet Hein!

Kakbouter | 13-09-05 | 10:43

@Brusselmans: LOL 't is weer eens wat anders dan koppen laten rollen.

Zeurders | 13-09-05 | 10:42

Hoe laat begint het debat?

Brusselmans | 13-09-05 | 10:41

ik reageer volgende week wel als ik het rapport heb doorgelezen.

ganzo | 13-09-05 | 10:40

BTW ook binnen diverse ministeries is al langere tijd twijfel over de heer Donnert.

Maar iedereen houd zijn bek en is bang om zijn/haar baan te verliezen

mois | 13-09-05 | 10:39

Het hele justitiele apparaat in Nederland is een grote puinzooi. Dit zou een van de meest objectieve en integere instanties moeten zijn en het is een aanfluiting. De voorbeelden die dit duidelijk maken zijn inmiddels zo legio dat Donner en zijn voorgangers zich alleen maar diep kan schamen. Wie haalt hier eens goed de bezem door?

Enenem | 13-09-05 | 10:39

Je kan zeggen wat je wil van Donner, mara gelijk heeft ie: fietsend naar het werk is gezond voor je.

RokerT | 13-09-05 | 10:38

Kunnen we bij dat debat vanmiddag mooi zien of de kamerleden hun huiswerk gedaan hebben (dus of ze geenstijl lezen)

Gijsie | 13-09-05 | 10:38

Punt 1 Het NFI heeft GEEN fouten gemaakt en alles volledig gerapporteerd.
Punt 2: Donner heeft geen kloten.

En nu weer lullen als brugman, kontje draaien en je er uit konkelen.

Geschiedenis maakt dit kabinet zo wie zo

mois | 13-09-05 | 10:37

De zaag in de knieen van die regenteske technocraat!

Brusselmans | 13-09-05 | 10:36

en wat zal uiteindelijk blijken.. alles komt door de media

tohs | 13-09-05 | 10:36

vunzig volk

zlogg | 13-09-05 | 10:36

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland