Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Het zoet, het zuur en de leugens

Zout opJan Peter heeft het zwaar vandaag. Mag hij eindelijk wat 'zoet' uitdelen; half procentje hier, half procentje daar, gaat het nog fout. Uit goed journalistiek handwerk van Talpa’s NSE en de Nieuwe Revu blijkt dat CDA-landbouwminister Cees Veerman er maar lustig op los liegt. Overal in Europa spreken de kranten schande van het feit dat een Nederlandse minister niet alleen met Europese euri zijn boerderijtjes draait, maar ook zelf beslist over die eindeloze geldstroom van jouw en mijn geld... Zo is het de Engelse regering al jarenlang een doorn in het oog dat in Frankrijk en Zuid-Europa de landbouw op de wrakke benen gehouden wordt door Europees geld. Inmiddels blijkt dat meneer Veerman niet aan Balkenende heeft gemeld dat hij zijn belangen in Franse boerenbedrijven niet over heeft gedaan na het aanvaarden van zijn ministerschap, zoals afgesproken. "Een administratief foutje", zegt de woordvoerder van de minister die jaarlijks voor zijn boerenbedrijven maar liefst 185.000 Euri subsidie opstrijkt. Door dit soort gekonkel rond het kabinet komt het dat het uitgedeelde "zoet" van vandaag van de premier weer een zuur-smerige smaak krijgt.

Reaguursels

Inloggen

Kijk, dat krijg je er nou van als je kabinet niet 100.00% vol zit met ambtenaren, onderwijzers, leuke linkse pilitiek-correcte actievoerders en ander overheidsgespuis wat nog nooit een cent verdiend heeft doordat iemand (een klatn) vrijwillig voor je diensten heeft betaald (iets bij gekocht) omdat je dingen doet die mensen nodig hebben of leuk vinden. Nee, alleen mensen die hun hele leven niks gepresteerd hebben, altijd van subsidies geleefd hebben of hun tijd nutteloos achter een overheidsbureautje gevuld hebben mogen minister worden. Stel je voor, er zou nog eens iets veranderen.

Deze rel rond Veerman zal er vooral, dankzij de ambtenaren, onderwijzers enz. van Groen Links, toe leiden dat ondernemers nog meer de politiek gana mijden zodat we nog meer opgescheept worden met fantasieloos overheidstuig.

nlnl | 26-08-05 | 18:52

Minister Veerman overtreedt regels voor eigen bedrijf

24 augustus 2005

Minister Cees Veerman van landbouw houdt zich niet aan de kabinetsafspraak om zijn eigen ondernemingen op afstand te plaatsen. Veerman en zijn zoon Pieter zijn als aandeelhouder en bestuurder direct betrokken bij tenminste één van zijn vennootschappen, zo blijkt uit onderzoek van Nieuwe Revu en NSE.

Door Harry Lensink

De landbouwminister heeft boerderijen in Nederland en Frankrijk. Veerman kwam vorige week onder vuur te liggen toen bleek dat hij als ondernemer jaarlijks zo’n 190.000 euro Europese landbouwsubsidie opstrijkt, terwijl hij zich als minister sterk maakt voor subsidiëring. Volgens het ministerie is er geen sprake van belangenverstrengeling, omdat de minister zijn bedrijven niet zelf bestuurt. Toen hij op 22 juni 2002 minister werd in het eerste kabinet Balkenende, bracht hij zijn Nederlandse bezit onder in de onafhankelijke stichting Cevemin (Cees Veerman Minister).

Een woordvoerder van het ministerie liet vorige week weten dat de Franse belangen zijn ondergebracht in een andere beheersstichting, met de naam La Douce France. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het hier niet gaat om een stichting, maar om de vennootschap LD France BV. Die werd inderdaad ruim een jaar lang beheerd door de stichting Cevemin.

Daar kwam eind 2003 verandering in. Uit officiële stukken, ondertekend door een notaris en Veerman, blijkt dat de bewindsman sinds 24 december van dat jaar weer enig aandeelhouder is van LD France. Zijn zoon Pieter – toen net 19 jaar – werd op die dag bestuurder. Oftewel: de boerende minister en zijn zoon zitten aan de knoppen.

Daarmee lijkt Veerman de gedragsregels te overtreden die de regering Balkenende heeft opgesteld voor bewindslieden die een eigen onderneming voeren. Met die maatregelen wilde de premier voorkomen dat ministers de schijn tegen krijgen, zoals in het recente verleden gebeurde met economieminister Annemarie Jorritsma: het Friese bedrijf van haar familie ontving gedurende haar zittingsperiode subsidie voor de bouw van een hotel.

Veerman lijkt de gedragsregels te overtreden

In een brief aan de Tweede Kamer van 20 december 2002 schrijft de premier: “In het gesprek tussen formateur en kandidaat wordt […] systematisch nagegaan of betrokkene zeggenschapsrechten heeft inzake relevante financiële of zakelijke belangen. Waar dat het geval is, dient betrokkene ofwel volledig afstand te doen van deze belangen, ofwel een regeling te treffen waarbij hij/zij de zeggenschapsrechten gedurende de ambtsperiode niet kan/zal uitoefenen.” Ook geeft de premier aan hoe een bewindspersoon dat in de praktijk kan oplossen. “Een geaccepteerde vorm hiervoor is het onderbrengen van het eigendom in een beheersstichting waarvan onafhankelijke derden het bestuur vormen (niet zijnde familieleden).”

Dat geldt dus niet voor LD France. Nergens blijkt dat een ‘onafhankelijk derde’ het eigendom beheert. Een woordvoerder van het ministerie van landbouw ontkent echter dat de minister actief betrokken is bij de bedrijfsvoering. “Ook voor dat bedrijf geldt dat er aan een derde persoon een onherroepelijke volmacht is gegeven.” We mogen wel weten wie dat is – ene Willem van den Herik uit Maasdam – maar het ministerie wil geen inzage geven in het document waarin de minister de volmacht geeft. Een telefoontje naar Van den Herik leidt tot niets. “Nee, ik ga niet praten. Dag meneer.”

Een uurtje later belt de woordvoerder terug. Hij heeft de volmacht en mag hem faxen. Wat blijkt? Inderdaad gaf Veerman op 19 juli 2002 een volmacht aan Van den Herik, maar deze was slechts geldig tot 31 december 2002. Bijgevoegd is echter een nieuwe volmacht die op de dag van dit artikel is opgesteld en met terugwerkende kracht tot heden als rechtsgeldig wordt geacht. Het ministerie heeft duidelijk kunstgrepen uitgehaald om haar eigen fouten recht te zetten.

Er is meer. Uit stukken die Revu ontving van het Franse Tribunal de Commerce (de handelsrechtbank) komt het beeld naar voren van een minister die actief betrokken is bij de bedrijfsvoering van zijn buitenlandse ondernemingen. Samen met zijn familie bezit Veerman de boerderijen La Charmie en La Borie Fricard, beide gevestigd in het plaatsje Drantôme in de Dordogne. De bedrijven worden bestuurd door de Franse vennootschap Veerman France SAS, waarvan de Nederlandse landbouwminister president (voorzitter) is. In die hoedanigheid stuurde Veerman op 13 juni van dit jaar een brief naar de handelsrechtbank, waarin hij zich namens Veerman France SAS verontschuldigt voor het te laat deponeren van de jaarcijfers.
“Ja, daar staat wel de naam van de minister, maar de handtekening is van de bedrijfsleider”, laat de woordvoerder van het ministerie weten. “Ook voor de Franse bezittingen heeft meneer Van den Herik de volmacht.” Maar ook hier komt de naam Van den Herik nergens in de stukken voor. De woordvoerder, zuchtend: “Neemt u nou maar van mij aan dat alles is geregeld zoals premier Balkenende het heeft gewild.”

nummertje | 26-08-05 | 10:22

Andries Knevel was ooit op bezoek op een van de Franse boerderijen van Veerman klik de link voor foto,s,http://www.eo.nl/portals/programs/fotoboek.jsp?fotoboek=5591427&season=5473597

nummertje | 26-08-05 | 10:20

Waar haalt deze ZAKKENVULLER de tijd vandaan om al die banen-bijbanen en ministerschap te doen!

nummertje | 26-08-05 | 10:16

Dr. C.P. Veerman

Cees Veerman (1949) is sinds 22 juli 2002 namens het CDA minister. Aanvankelijk van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en sinds 1 juli 2003 van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij was boer, buitengewoon hoogleraar economie in Rotterdam en agrarische bedrijfseconomie in Tilburg en voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

CDA
in de periode 2002-: minister

voornamen (roepnaam)
Cornelis Pieter (Cees)

personalia
geboorteplaats en -datum
Nieuw-Beijerland (Z.H.), 8 maart 1949

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming
partij(en)
C.D.A. (Christen-Democratisch Appèl)

loopbaan
- leraar economie en bedrijfseconomie aan een scholengemeenschap, van 1971 tot 1976
- boer (akkerbouwer) in Goudswaard, Nieuw-Beijerland (Z.H.) (180 ha; bezit tevens 450 ha. in Frankrijk voor de verbouw van aardappelen en bieten)
- lid gemeenteraad van Nieuw-Beijerland, van 1973 tot 1980
- lid gemeenteraad van Korendijk, van 1986 tot 1991
- wetenschappelijk (hoofd)medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam
- universitair hoofddocent economie Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft (later Rotterdam) en Interfaculteit Bedrijfskunde Erasmus Universiteit te Rotterdam
- buitengewoon hoogleraar agrarische bedrijfseconomie en -sociologie Katholieke Universiteit Brabant, van 1989 tot juli 2002
- buitengewoon hoogleraar agribusiness Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1990 tot 1997
- voorzitter college van bestuur Universiteit Wageningen en Research Centrum, van 1997 tot januari 2002
- minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 22 juli 2002 tot 1 juli 2003
- minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vanaf 1 juli 2003 (naamswijziging ministerie bij K.B. van 24 juni 2003)

nevenfuncties
vorige
- lid S.E.R. (Sociaal-Economische Raad), van 1990 tot 1993
- voorzitter Nationale Coöperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw
- voorzitter DLO-L.E.I. (Landbouw Economisch Instituut)
- bestuursvoorzitter Verenigde Tuinbouwveilingen
- lid dagelijks bestuur Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
- waarnemend dijkgraaf Waterschap De Grote Waard
- lid Raad van Advies Moret, Ernst & Young
- lid Commissie Noodoverloopgebieden (commissie-Luteijn) tot mei 2002
- diverse commissariaten

opleiding(en)
type of school en plaats middelbaar onderwijs
- h.b.s.-b

academische studie en universiteit
- economie Erasmus Universiteit Rotterdam, tot 1973

promotie
- landbouwkunde Landbouw-Universiteit Wageningen, 1983

wetenswaardigheden
algemeen
- Presenteerde in 1994 met onder anderen oud-Europees landbouwcommissaris Sicco Mansholt (PvdA) een plan om directe Europese inkomenssteun aan boeren onafhankelijk te maken van het aantal hectares
- Stond aan de wieg van het in 1996 ontstane veilingbedrijf "The Greenery"
- Stond bekend als landbouwideoloog van het C.D.A.
- Schreef in 2001 een rapport voor het C.D.A. wat er in het verkiezingsprogramma over landbouw moest staan en pleitte voor 'revival van de oude boerenethiek'; op zijn advies koos C.D.A. voorzichtig voor duurzame landbouw
- Rondde eind 2001 met succes een grootscheepse reorganisatie van de Universiteit Wageningen af
- Schortte in december 2002 de aankoop van landbouwgronden in het kader van het tot stand brengen van de Ecologische Hoofdstructuur een jaar op, omdat hij vreesde voor onaanvaardbare budgetoverschrijdingen
- Kreeg begin 2003 te maken met de uitbraak van vogelpest, waardoor pluimvee in besmette gebieden moest worden geruimd. Hij kreeg daarbij zowel lof als kritiek op zijn aanpak. Sommigen vonden dat te aarzelend werd opgetreden, anderen bekritseerden onder meer het ruimen van hobbypluimvee.
- Onderhandelde namens Nederland over een nieuw Europees landbouwbeleid, hetgeen op 26 juni leidde tot een akkoord. Daarbij werd besloten vanaf 2005 (of uiterlijk 2007) over te stappen van een subdidiëring van producten naar inkomenssubdidies.
- Verbood per 1 januari 2005 de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee

publicaties/bronnen
publicaties van
"Grond en grondprijs: een onderzoek naar de economische betekenis en prijsvorming van landbouwgrond" (diss. 1983)

publicaties over
Matthijs Smits, "Krachtpatser met alle risico van dien" in: Het Financieele Dagblad, 18 augustus 2005

familie/gezin
samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
3 zoons

nummertje | 26-08-05 | 10:14

Of is Cees de grootste WIET TELER van Europa?

nummertje | 26-08-05 | 10:12

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dr. Cornelis Pieter (Cees) Veerman werd op 8 maart 1949 geboren te Nieuw-Beijerland.

Na het behalen van het diploma HBS-B studeerde hij economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (doctoraal examen 1973).
In 1983 promoveerde hij aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen tot doctor in de economische wetenschappen op het proefschrift 'Grond en grondprijs'.

Van 1971 tot 1976 was hij leraar economie en bedrijfseconomie aan een scholengemeenschap. Hij was tot 1989 achtereenvolgens wetenschappelijk medewerker, hoofdmedewerker en universitair hoofddocent - economie, kennis en wetenschapsleer, onderzoeksmethodologie - aan respectievelijk de Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft, later Rotterdam en de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Sinds 1989 was hij bijzonder hoogleraar Agrarische bedrijfseconomie en -sociologie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Van 1990 tot 1997 was hij bijzonder hoogleraar agribusiness aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1997 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

De heer Veerman bekleedde een aantal commissariaten en was onder meer voorzitter van de Nationale Coöperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw, bestuursvoorzitter van de Verenigde Tuinbouwveilingen, voorzitter van het DLO-Landbouw-Economisch Instituut en lid van de Raad van Advies Moret, Ernst & Young en lid van de Sociaal-Economische Raad.
Verder was hij lid van het dagelijks bestuur van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden en waarnemend dijkgraaf van het Waterschap De Grote Waard.

Hij was voor het CDA van 1973 tot 1980 lid van de gemeenteraad van Nieuw-Beijerland en van 1986 tot 1991 lid van de gemeenteraad van Korendijk.

Dr. C.P. Veerman was vanaf 22 juli 2002 minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het Eerste Kabinet-Balkenende, welke functie hij vanaf 27 mei 2003 in het Tweede Kabinet-Balkenende opnieuw bekleedt. De naam van dit ministerie is op 1 juli 2003 gewijzigd in Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

1 juli 2003

nummertje | 26-08-05 | 10:10

Ja het antwoord van deze fraudeur Veerman
is een administratieve fout!
Komt zeer bekend voor in de Europese Gemeenschap Italie claimde miljoenen olijfbomen te hebben en daar honderden miljoenen eurries subsidie voor gekregen,als ze echt zoveel olijfbomen hadden gehad was italie een groot bos met olijfbomen!Ook dit was een administratieve telfout!
Nee Veerman,mij maak je niets wijs als BURGER en Trouwe Belastingbetaler van dit uitbuitersland!

nummertje | 26-08-05 | 09:18

ben wel benieuwd naar het (jaar) resultaat van die bedrijven van Voerman. Als dat nou eens minder is dan die 185.000 euries, heeft het dan wel bestaansrecht?!? Als ze nou eens al die dingen opdoekten (dis bestaan dankzij subsidie's) scheelt het een vracht belastingcenten en wordt concurreren een stuk eerlijker.

Rest In Privacy | 25-08-05 | 20:53

@starfukkert
Haal jij je wijsheid van internet door een beetje te googlen of ben je ook in dit geval ervaringsdeskundige? Beetje ad hominem, maar door je argument vanuit een andere discussie te transplanteren zie je wellicht in dat je bron van informatie wel belangrijk is, maar niet per definitie beter als je zelf met drie boeren hebt gesproken. en nu geen grote waffel teruggeven, mannetje.

Der Icebear | 25-08-05 | 17:20

Die leugenachtige Veerman heeft waarschijnlijk gierkelders vol stront. Deze shit kan er ook nog wel bij.
Gewoon daarin onderdompelen waarna de dood spoedig intreedt. Vervolgens de fik erin.

elton23 | 25-08-05 | 16:20

Ik heb tegen de EU grondwet gestemd omdat deze tot een ongebreidelde groei van het parasitaire circuit geleid zou hebben. Alles wat ambtenaren voorstellen is per definitie niet goed voor een economische of sociale samenleving. Er zal geen ambtenaar zijn die voorstellen doet waardoor hij/zij of zijn/haar collega's werkloos worden of waardoor hij/zij een kleinere afdeling krijgt. Ambtenaren en socialisten vinen beiden dat een krachtig staatsapparaat noodzakelijk en verkopen dat aan de burger als een zeer sociale oplossing.

Ksi-Ziks | 25-08-05 | 14:53

enne dat lutser, als er nou eens iemand zou zijn die me dat midden in mn gezicht durft te zeggen, maar dat doen ze nooit, gek he??

fuckface | 25-08-05 | 14:50

oke, Veerman is geen vuile vieze gore christenhond

fuckface | 25-08-05 | 14:46

@Pannie: helaas niet. De meeste mensen kijken naar de overheid als de grote verlosser & oplosser van problemen. Met als gevolg dat het ambtenarenapparaat, subsidieregelingen en regeltjes steeds maar verder uitdijen. Om dit tij te keren, zou je de overheid buiten spel moeten zetten. Begin klein en regel zo veel mogelijk zaken zelf en buiten de overheid om.

BummBumm | 25-08-05 | 13:47

@. Pannie 25-08-05 @ 09:28
.
Hoezo? D'r zijn meer opties hoor!

Balkenende | 25-08-05 | 13:46

BummBumm 25-08-05 @ 12:52
Dat gebeurt toch al 40 jaar?

Pannie | 25-08-05 | 13:34

'Een revolutieleider... de straat op..?' Denk niet dergelijke agitprop anno 2005 nog wat uithaalt. Beter idee wellicht om de overheid zoveel mogelijk links (naar keuze rechts) te laten liggen. Binnen de legale grenzen zoveel mogelijk belasting ontduiken en niet meer op komen dagen als mak vee op inspraak- en informatieavondjes maar gewoon procederen tegen overheidsmaatregelen. Dus met je gezicht naar de maatschappij en je rug naar de overheid.

BummBumm | 25-08-05 | 12:52

Stemt allen GW of LPF of Nieuw Rechts bij de volgende verkiezingen en wellicht dat we dan alle rotzooi hier (kudtmoslims, huidige regering, parkeerwachters etc.) in zee kunnen kieperen. Lieft zo'n 10 km uit de kust van IJmuiden, kunnen we er meteen een 2e Schiphol op bouwen.

Dr. R. Clavan | 25-08-05 | 12:50

Deze minister is niet anders dan de anderen.

pietro | 25-08-05 | 12:25

En ik bekijk al hier de publieke verontwaardiging en weet dat er verder nik sgata gebeuren omdat bijna iedereen wel pissed is, maar niemand wat doet.

Dat is de werkelijke reden dat ze in Den Haag kunnen doen wat ze willen, ze weten dat het bij wat gemor blijft ipv dat het volk eindelijk eens een keer opstaat, de tijd van massale volks acties zijn voorbij.

Wat we nodig hebben is een revolutieleider, geen Tweedekamerleden die gillen om media aandacht, geen vakbondsbestuurders die nu zeuren en straks weer stil zijn als ze een half procent tegemoet worden gekomen.
We moeten de straat op en het land terug eissen voor het gewone volk.

Thygros | 25-08-05 | 11:48

Fraude-OPLICHTING-DIEFSTAL-LEUGENS-ELLEBOGEN-ONTROUW-WAARDE&NORMEN-CRISTELIJK???????????????????????
Schande dat deze minister niet regelrecht
in hechtenis wordt genomen,het is nog al wat,TROS-OPLICHTING moet er maar eens een programma voor gaan maken!

nummertje | 25-08-05 | 11:24

Nu zijn biologische kippen die buiten lopen gevaarlijk. Maar omdat biologische kippen geen inteelt product zijn van 1 snel groeiend ras maar bestaan uit een grote diversiteit is het potentieel de redder van de volksgezondheid en de landbouw. Een virus, bacterie of schimmel past zich aan aan 1 soort. Een veld vol klonen van 1 plan t is in 1 keer weg bij besmetting, een biologisch veld niet. En voor het kweken van resistente rassen van dieren is genetische diversiteit nodig. De biologische landbouw en de hobby boeren is de leverancier daarvan.

spooky | 25-08-05 | 11:17

Neeheeeee Nederland is geen bananenrepubliek.. gewoon een vautje.

Karel Kruizenruiker | 25-08-05 | 11:14

@ Ksi-Ziks

80% van de begroting een non item? Voor de rest ben ik het met je eens behalve het punt dat biologische landbouw gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Dat geldt incidenteel en alleen voor de veehouderij.

spooky | 25-08-05 | 11:10

Het probleem van de landbouwsubsidies is feitelijk een non item, immers om de millieu idioten in de politiek terwille te zijn worden er productie beperkende maatregelen opgesteld, om de slachtoffers van deze domme onderbuik politici te compenseren wordt er subsidie verstrekt. Als een boer weigert de subsidie te aanvaarden is hij een gevaar voor de bureaucratie die rond deze verstrekking in stand wordt gehouden. Dat Veerman deze bedrijven niet zelf beheert is door de enorme omvang en de verschillende locaties wel duidelijk> Daar zijn beslist lokale managers aangesteld die ieder voor zich de opdracht hebben zichzelf maximaal nuttig te maken en daarbij hoort ook het subsidie zuigen. Dat de managers nu moeten rapporteren aan Veerman Jr ipv Veerman Sr is niet zo bijzonder. Mijn ouders namen ook alle, vaak ook zeer complexe, bedrijfszaken in het bijzijn van de kinderen door en mijn inbreng werd hogelijk gewaardeerd. Mijn vader overleed toen ik 19 was en samen met mijn moeder was ik voor het legertje van zuigende notarissen, banken, managers, zaakwaarnemers, advocaten en rechters in drie landen een zeer geduchte gesprekspartner, waar terdege rekening mee gehouden werd en die ook, namens mijn oudere broers en zusters, voor hun rechten opkwam.
.
Laten ze naast de subsidies ook alle productie beperkende maatregelen wegstrepen maar de markt zijn werk laten doen. Ik voorspel jullie dat geen enkele inventieve, provessionele en werklustige boer er een euro op achteruitgaat, echter het grote verlies zal geleden worden door honderd duizenden vooral Franse en Zuid-Europese biologische en andere hobbyboertjes die nu met behulp van bakken subsidies volksgezondheid gevaarlijke producten in doordraaikwaliteit produceren.

Ksi-Ziks | 25-08-05 | 10:55

-edit lutser..-

fuckface | 25-08-05 | 10:51

Eijkb: om de reden die jij aangeeft is het dus wèl onverstandig om een boer op Landbouw te zetten.

Muxje | 25-08-05 | 10:48

Waarom hebben we eigenlijk een apart ministerie voor zo een kleine bevolkingsgroep. Een ministerie van ambtenarij zou zinniger zijn als we er daar al niet een heleboel van hadden onder andere namen.

Lucifer | 25-08-05 | 10:45

Een boer als minister van Landbouw, daar is niks gek aan. Zelfs wel verstandig. En daar alle boeren subsidie vangen, moest dit er wel van komen natuurlijk. Ik zie het probleem vooralsnog niet, buiten het feit dat ik principieel tegen die hele subsidie bende voor boeren ben, te meer dit meer ellende veroorzaakt dan goed voor Afrika is.

Eijkb | 25-08-05 | 10:27

Veerman: de enige kip die wat mij betreft ongezien de vogelgriep mag krijgen.

Mrs. Pickwick | 25-08-05 | 10:26

Marley 25-08-05 @ 09:31
Het lijkt me niet helemaal kosher nee.
In kleine mannen of heersende klasse geloof ik verder niet zo.
Hij heeft niet bepaald stilgezeten trouwens: www.parlement.com/9291000/biof/02394

Pannie | 25-08-05 | 10:19

Uit goed journalistiek napraat werk zal Starfucker bedoelen. De door hem gehate staatsomroep zond dit vorige week al uit dacht op NOVA maar zou ook netwerk kunnen zijn. De EU-top met de ruzie tussen Frankrijk en Engeland had ook hier mee te maken. Veerman ging er persoonlijk voor liggen toen enkele vooral vvd-ers eigenlijk het standpunt van Blair deelde; van EU voor innovatie ipv landbouw deelde. Ook op Nova was dit niet uit persoonlijk belang aldus Veerman.

spooky | 25-08-05 | 10:15

hij hoort bij die 18 procent waar de nederlanders dus geen vetrouwen in hebben.
Hoeft zich niet druk te maken om boeken geld zal hij ook wel subsidie voor krijgen.Heeft maurice de hond toch gelijk

de hollander | 25-08-05 | 09:32

@ . Pannie

Nee Pannie , ik woon niet in Nederland maar in Limburg ; )

Toch is het wel zo wat ik zeg ,fraude wordt hier ook weer gecoverd met " milde woorden " Administratief foutje en een tikkeltje onzorgvuldig " noemt men dit in Haagse kringen .

Het is gewoon puur bedrog en zelfverrijking door inderdaad een kleine groep welgestelde die inderdaad de kleine man alles meent wijs te maken.

Meen je nu werkelijk dat die Veerman geen fraude heeft gepleegd ?
Pure zelfverrijking is het en dat stopt men in een "legaal "jasje .

Marley | 25-08-05 | 09:31

. Balkenende 25-08-05 @ 09:11
Jij moet elk dubbeltje omdraaien?
Is dat in de kroeg na zes rondjes, of bedoel je dat je studiebeurs niet toereikend is voor je uitgavepatroon?

Pannie | 25-08-05 | 09:28

. Marley 25-08-05 @ 09:17
Jij altijd met je 'heersende klasse' en je 'kleine werkman', woon jij wel in Nederland eigenlijk?

Pannie | 25-08-05 | 09:24

Tsja als iedereen die minister wil worden al z'n bedrijven op moet doeken dan blijven we op ten duur inderdaad met van die dameskapsters als Femke en Agnes over. Lijkt me ook niet helemaal de bedoeling.

Pannie | 25-08-05 | 09:22

Kabinet Zalm V:

Eerst het zuur en nu het bitter.

El Gouda | 25-08-05 | 09:21

Het is alleen maar "handtjes klappen en dealtjes " maken in Den Haag . Door dit kabinet zakt het vertrouwen elke dag nog meer in de geloofwaardigheid van onze bestuurders . Bakvanelende predict normen en waarden , ondertussen gaat het zelfverrijken , liegen , bedrog en uitkleden van de kleine man gewoon verder.

Hoeveel "schandalen "zijn er al niet geweest in dit kabinet ?
Hoeveel "schandalen "zitten er nog verstopt achter dit kabinet ?
Het is gewoon een mafiabende maar dan eentje die ook nog door ons betaald wordt . Wij krijgen nu een "koekje uit eigen trommel " van dit kabinet .
Alleen al de gigantische prijsstijgingen en zeker de brandstofprijzen hebben dit kabinet miljarden meer aan btw, belastingen en accijnzen opgeleverd . Nu geven ze hier een heel klein bedrag van terug aan de mensen . Hoera Bakvanelende , wat zijn wij als gezin blij dat jij ons van elke euro die wij meer kwijt zijn sinds de euro en dit kabinet 0,05 terug betaald . Goh wat ben jij een sociale vent .... En natuurlijk naderen de verkiezingen weer en ook dit kabinet weet dat ze de kleine werkman flink hebben bedrogen . Ze willen nog even snel wat populaire dingen verzinnen om ons zeker weer 4 jaar lang te bedringen , te beliegen en te bestelen .

Ik geloof in elk geval niks meer maar dan ook helemaal niks van dit stelletje boeven . Ze hebben ons allemaal flink bedrogen en zeker Zalm , De Geus en JPB zelf . Hopelijk laat de kleine werkman zich niet overhalen om nog eens 4 jaar JPBakenelende kabinet te steunen .

Het is goed geweest , meer elende mag er niet meer komen . Met nog eens 4 jaar deze boeven wordt het echt een groot drama .

Marley | 25-08-05 | 09:17

Zelfs als het administratief WEL goed geregeld zou zijn door de minister...
.
hij heeft zijn ZOON benoemd tot bestuurder van die boerderijen in Frankrijk!! ZIJN ZOOON! Ja hoor.. lekker onafhankelijk.
.
Vuile gore kutpolitici. Ik moet gvd elk dubbeltje omdraaien en zoals gewoonlijk zitten de mensen die de regeltjes verzinnen er zelf warmpjes bij.

Balkenende | 25-08-05 | 09:11

Veerman en eigenlijk heel LNV zuigt zwaar. Veerman houdt persoonlijk de hand boven het hoofd van visstropers in Nederland. Denk nu niet dat visstroperij een kleinigheid is. Er worden miljoenen mee verdiend ten kost van ons allemaal.

Arnie | 25-08-05 | 09:08

@ultra-links,
alsof dat een "privilege" van rechts zou zijn. Wel eens van Marcel van Dam, Rosenmuller gehoord? Ik hou het bij deze 2 namen, om geen vieze smaak in mn mond te krijgen.

fuckje | 25-08-05 | 09:05

Ach het hele cda was zijn geloofwaardigheid toch al verloren.

laffer | 25-08-05 | 09:02

Lekker rechts, lekker zakken vullen.

ultra-links | 25-08-05 | 08:49

Het bevestigd maar weer eens wat voor tuig daar allemaal in Den Haag zit. Of het is tuig wat er voor zijn eigen belang zit, of het is "zet" tuig wat er zit om het belang van nog groter tuig te dienen. Te denken aan; bouwbedrijven / (ziekenkosten) verzekeringsmaatschappijen / Amerikanen JFK & bijdrage irak .
Het belang van de gewone burgers is hieraan ondergeschikt, deze mogen enkel de rekeningen betalen en moeten verder hun bek houden.

jaco | 25-08-05 | 08:48

Wat willen we nou? 5% was toch corrupt? Dus als hij het niet zou zijn zou het een ander moeten zijn. Nee, Veerman houdt zich keurig aan de feiten. Als jij en ik nou maar flink inleveren, dan is alles goed. Nog ergens een belastinkje verhogen? Veerman, een rund die in de landbouw zit.

zweefvlieger | 25-08-05 | 08:47

Het grootste gedeelte van de kamerleden wisten bij zijn aantreden al dat Veerman een leuk aantal boerderijen in Frankrijk bezat. Niemand maar dan ook niemand zei er ook maar iets over. Vreemd? Natuurlijk niet mensen, dit is politiek van de bovenste gereformeerde plank. Trouwens, kamerleden bepalen toch ook hun eigen salaris en hun niet-sollicitatieplicht.

gigi gorgonzola | 25-08-05 | 08:38

Veerman moet opkrassen. Dit is geen administratief foutje, dit is fraude.

Rabarberke | 25-08-05 | 08:34

Het komt allemaal door de regeerakkoorden... Daar wordt, na de verkiezingen, even snel de koers van nederland bekonkelt. Daarna volgen 4 jaar regeer-recess. Het word pas spannend als een van de regeerpartijen het regeerakkoord niet nakomt, maar als de belazerde partij D666 heet mag dat OOK nog.

Eigenlijk moet bij elk onderwerp in de 2e kamer een open, frisse discussie woeden, over voor- en nadelen, waarna er openlijk gestemd moet worden, en niet zo laf alle regeringspartijen slaafs het o-zo-democratische regeerakkoord nablaffen.

Wie gaat de regering afzetten? vroeger had je als politicus draagvlak nodig van het volk. Dat draagvlak is nu officieel niet meer nodig. De regering weet zelf het beste wanneer ze op moeten stappen. Nu dus! Elke dag dat ze blijven zitten is een aanfluiting. Wie moet er niet lachen als onze regering ter sprake komt...

Brullio | 25-08-05 | 08:32

Nee hoor, hij zal de magische woorden "Het spijt me, vergeef me..." gebruiken. Daarna zullen er een paar mensen bij de microfoon gaan brullen, Veerman huilen en daarna gaan ze gezamekelijk de kantine in met een big smile. Da's politiek, de Nederlandse dan.

Brzk | 25-08-05 | 08:25

deze minister wordt nog deze week ontslagen, let maar op

recaltje | 25-08-05 | 08:19

en dat noemt zich dan VOLKSvertegenwoordigers whahaha... opstappen & aftreden!

Brullio | 25-08-05 | 08:17

Je vraagt je af waarom deze Cees Veerman minister is geworden,zakelijk gaat het hem voor de wind,maar ik denk dat hij er zit om die landbouwsubsidies binnen de EU af te schermen,immers er klinken steeds meer geluiden om eens flink het mes in deze belachelijke subsidie-winkel te zetten!Trouwens bij het CDA is belange verstrengeling niet nieuw kreeg Ruud Lubbers ook niet miljoenen subsidie van Economische-zaken voor bedrijven van hem en zijn broer!
Nee onze regering en andere overheids dienaren hebben boter op hin hoofd,en zijn gewoon zakkenvullers!
Of je nou gemeenteraadslid of een andere politieke functie bekleed het blijven GRAAIERS!

nummertje | 25-08-05 | 08:15

---off topic---

Dramaaaaaatische kijkcijfers voor Talpa gisteren. Er keken bijv. maar 146000 mensen naar de spermadonorshow. Dat is nog minder dan naar de moeilijke Deense films "Elsker Dig For Evigt"! Talpa zinkt sneller dan de Titanic!

QStel | 25-08-05 | 08:03

@Enenem,
niet iedereen kan lezen, zoals je zonet hebt gelezen.

fuckje | 25-08-05 | 07:49

het is en zijn beroepsoplichters.

succesvol | 25-08-05 | 07:28

@Lucasdelinkselul
Daar heeft het dus helemaal niets mee te maken!!

Enenem | 25-08-05 | 07:25

Door en door betrouwbaar die ggggristenen.

Lucasdelinkselul | 25-08-05 | 07:06

Grappig,

rechts lullen, links vullen (want van onze belastingcenten...) zie je niet zo vaak, veel vaker zie je gevallen van links lullen en ook links vullen.

Mujahid | 25-08-05 | 06:54

Als vervolg op mijn vorige reactie: het is veel interessanter om te weten of de subsidies conform de regels zijn verstrekt.

Als het antwoord "ja" is, dan is er niets aan de aan hand. Zoniet dan is er een "cees".

Om discussies in de toekomst te vermijden is de opdracht aan een volgende minister-president om een kabinet samen te stellen uit uitkeringstrekkers en zwevers, waarvan zeker is dat zij geen zakelijke belangen hebben. Of er wordt geaccepteerd dat kwaliteit een hogere prijs heeft, en dan worden personen uit het bedrijfsleven aangezocht die tegen een compativel salaris aan de gang kunnen....

Nederland: het maaiveld.....

WhYnotDanWel | 25-08-05 | 06:23

Zo grof zijn die schandalen niet, als je verder in de wereld kijkt.

Netjes is het niet, maar wat verdient zo'n minister op jaarbasis? En dat maal 4, is dat een rechtvaardiging om dan maar afstand te moeten doen van alle zakelijke belangen die je hebt? Dan wordt het dus een soort van vrijwilligerswerk. Ook een optie. Maar mijn vraag (ik weet het niet, want ik volg het niet), is Veerman een aanwinst op zijn terrein? Zoja, dan moet je het voor lief nemen, zo niet pak hem dan maar aan.

WhYnotDanWel | 25-08-05 | 06:11

Ach, de een zegt het zijn maar peanuts, de ander zegt, das enekele malen mijn jaarsalaris, punt is gewoon dat het pure zakken vullerij is, maar is dat niet zo met vele subsidies?
En, gaan we daar ooit wat aan doen?

Zeus | 25-08-05 | 06:07

185.000 euries subsidie dat is enkele honderden procenten van mijn jaarsalaris. Veerman zorgt er wel voor dat hij van alle walletjes kan snoepen. En ik maar voor pinda's werken. Doe mij ook een lekkere uitkering dan ga ik roepen dat ik minister ben.
Zalm is ook zo'n debiel. Lekker op de tv roepen dat hij niet zo verkwistend is als de pvda. Hij zal wel een klap van de molen hebben gehad. In paars was hij ook minister van financiën. Hij denkt echt dat heel Nederland er voor zijn lol is.

Gavrilo | 25-08-05 | 05:03

tip aan de kijkers thuis: probeer nooit een watermeloen te eten tijdens het typen...

B*U*S*H | 25-08-05 | 05:02

had ik net niet iets over corruptie onder ambtenaren gelezen?

RastadepastA | 25-08-05 | 02:23

Tja, of die Veerman het nu wel of niet had moeten opgeven weet ik niet. Het toont wel aan hoe volkomen absurd het landbouwbeleid in de EU is. Blair heeft groot gelijk om deze idiotie te willen afschaffen.
Maar dat wistten we allemaal al na het subsidiegedoe rond Trix en haar citrusplantage in Italië. Ik ben benieuwd of Veerman dezelfde flauwe leugens gaat verspreiden als de RVD destijds:
"De koningin krijgt helemaal geen subsidies"
"Ok, de koningin krijgt subsidie voor haar boerderijtje, maar de toewijzing is automatisch en ze kon hem niet weigeren"
"Ehm, de koningin heeft de subsidieaanvraag inderdaad hoogstpersoonlijk ondertekend"
"Nou, teruggeven kan nieet, maar ze zal het geld aan een goed doel geven".

Muxje | 25-08-05 | 02:11

. QZNYWRLD:

Wat een onzin. De man dreigt met aftreden omdat ze de subsidies af willen schaffen. Dit heeft niks te maken met zijn eigen situatie?? In het land der blinden is eenoog koning.

Gladio77 | 25-08-05 | 01:44

De corruptie en decadentie is zo vergevorderd in Nederland dat dit niet eens een rel veroorzaakt.
Wat een kut elite hebben wij.

Gladio77 | 25-08-05 | 01:43

... stel je niet aan ...

Wolf17 | 25-08-05 | 01:40

Veerman is best o.k. Dat op de eerste plaats.
Al dat geblaat over mensen in het licht der schijnwerpers is natuurlijk hypocriet.
Uit de meeste reacties blijkt dat de gemiddelde reageerder wel van wanten weet wanneer het aankomt op ontduiken van regels etc.
De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet, zongen Mouth & MacNeal in, ik ben het jaartal kwijt, een spreekwoord overigens dat al enige eeuwen oud is.
Volgens mijn informatie heeft Veerman de regels zo geinterpreteerd dat ze voor hem het beste uitkomen. Wat is daar mis mee? Doet de gemiddelde NL-er dat ook niet?
Kortom: niet zeuren over pinda's!

QZNYWRLD | 25-08-05 | 01:37

ok dan nog maar een keer: NEE, NEIN, NON, NO enz.; alleen het alternatief, tja, eh..

anarchez | 25-08-05 | 01:06

we hadden toch al nee gezegd tegen dat zooitje.

anarchez | 25-08-05 | 01:01

Ja ik word zo rijk van het volgend jaar meer dan twee keer betalen voor het ziekenfonds dan nu.

Hammar | 25-08-05 | 00:58

@Starf*cker, mijn verwachting was dat er nog met modder gegooid zou worden over en weer. Nu blijkt dat ook de positieve puntjes van een slecht programma op GS belanden, na een aantal negatieve stukken op GS. Dat had ik niet verwacht maar tis te waarderen.

Brzk | 25-08-05 | 00:48

Al met al valt het tegen wat Nederland krijgt. 236 miljoen euri op een totaal van 25 miljard (!) wat wordt uitgedeeld volgens the Herald Tribune. Dat is dus nog geeneens 1 procent!!! Worden we ff wakker, we krijgen dus helemaal niets! Helemaal vaag dat meer dan 60% van het totale EU budget naar de ondersteuning van landbouw gaat. Wat is dat in godsnaam voor en corrupte subsidiespons! Belachelijk.

GrijpgrageGraaierd | 25-08-05 | 00:44

Nederland is verkloot door die paljassen en het zal heel lang duren voordat we daar weer bovenop komen. Paaien met zogenaamde voordeeltjes die een paar honderd euri per jaar opleveren, terwijl er honderden euri extra kosten bijkomen, de inflatie ook lekker zijn gangetje gaat en de olie-prijzen ook maar blijven stijgen...
Laten ze ajb. snel optiefen voordat ze de boel nog meer verneuqen !

preacher | 25-08-05 | 00:28

Corrupte teringzooi.

Maar het volk wil graag voor de gek gehouden worden.

Anders zouden ze niet zo massaal op de gevestigde orde gaan stemmen.

In 2007 mag vermoedelijk de PvdA zijn zakken weer eens gaan vullen.

Ahum | 25-08-05 | 00:23

En wat er ook gebeurt iedereen mag blijven zitten. Ik zeg 1 ding. Maak van NL een bedrijf en trap al die luie ambtenaren in Den Haaaag de straat op.

chaoneer | 25-08-05 | 00:18

Was Veerman niet gisteren of eergisteren in NOVA of Netwerk om dit toe te lichten. Hij zei dat hij het jammer vond omdat er aan zijn integreteit wordt getoornd, maar dat dit niet terecht is bla bla bla. Verder meldde hij dat hij achter zijn beleid staat en dat zijn belang in die bedrijven niet meespeelt in zijn politieke strijd. Wel raar dat hij toen niet meteen de grond in is getrapt, maar 1 dag later wel...

Think | 25-08-05 | 00:15

@ Gijssie
De boerderijen stonden op de namen van z'n zonen ...

A8 | 25-08-05 | 00:14

erger is die 200 miljoen voor kutkinderopvang, wat moeten de kinderlozen daar wel niet van denken.

Tubifiks | 25-08-05 | 00:10

het is een boer en blijft een boer. ik hoop niet dat alle boeren zo boeren als hij. maarreh: laat em maar lekker naar huis gaan en laat ie Gerrit en JanPeter maar meenemen. Gierkelders genoeg om in te werken.

Momoo | 25-08-05 | 00:02

@. prozac50mg
moet je gapen van je prozac, per ongluk een valiumpje gepakt zeker.

collapse | 24-08-05 | 23:56

De opgestrijkte subsidie vind ik nog niet eens het ergste (ik ben links, wat had je dan gedacht). Maar hoe kan deze minister volhouden dat er geen sprake is van belangenverstrengeling? Niet. Van een minister mag je verwachten dat hij in het landsbelang handelt, maar kan je dat voortaan nog van deze minister verwachten? Nee. Een voorbeeldje: Veerman heeft de macht om de Nederlandse kippen massaal te ruimen, waardoor zijn Franse kippen veel meer waard worden. Hoe kan hij dan bewijzen dat hij uit landsbelang heeft gehandelt? Dat kan hij niet. Dus Veerman, oprotten, of op z'n minst een andere functie.

King of controversy | 24-08-05 | 23:56

V.E.R.V.E.E.L.D.?

collapse | 24-08-05 | 23:55

gohhhhh... liegende en corrupte politici???Niet alleen in Limburg maar echt in ons land???? Wie had dat nou ooit gedacht??? >>GAAAAAAAAAAAAAAAP<< Is er nog echt nieuws?

prozac50mg | 24-08-05 | 23:53

Boer zoekt frau (de)

Frank Scenario | 24-08-05 | 23:47

veredeld?

RTL Zever | 24-08-05 | 23:40

Nederland= In privé-bestanden op de computer van voormalig officier van justitie J. Tonino is kinderporno aangetroffen. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries besteedde donderdagavond in zijn uitzending aandacht aan de bestanden op de computer van Tonino.

Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat Tonino echter niets strafbaars te verwijten valt, omdat niet is vastgesteld dat hij de afbeeldingen bewust heeft binnengehaald van internet.

Nederland = V.R.D.E.E.L.D.

Toch?

mois | 24-08-05 | 23:39

"dag van de naturalisatie...."???

RTL Zever | 24-08-05 | 23:36

Jongens Jongens, wordt je gevraagd om naar Den Haag te komen om minister te worden, tewijl je een goedlopend boerenbedrijf hebt, verwachten ze gelijk dat je je salaris downsized naar een halve balkenende. Komop zeg, de multinational mannen hebben veelal nog niet de helft van de maatschappelijke belangen op hun rug hangen en verdienen nog makkelijk een 0 meer achter het salaris. Laat Piet Veerboot lekker een beetje bijklussen.

MARScallingEarth | 24-08-05 | 23:36

UWV, Veerman, de topjes van de corrupte ijsberg die Nederland heet.

fuckje | 24-08-05 | 23:35

Mijn Strijd (J.P. Balkenende)Mein Kampf:

AT THE END of November, 2005, I returned to The Hague. Again I went to the replacement battalion of my regiment, which was in the hands of 'ministers' councils.' Their whole activity was so repellent to me that I decided at once to leave again as soon as possible. With Cees Veerman, a faithful comrade, I went to The Hague and remained there till the camp was broken up.

Ach, Balkenende, Dommer... sorry Donner en natuurlijk Veerman.
Gelukkig is Pim, ons aller Pim F. afgeknalt. Pim is finito, e morte.

Maar wij zitten lekker met JP en consorten opgescheept.

Bhu............. aaaaaaaa

mois | 24-08-05 | 23:34

@ Adam,

ik ook maar bovengemiddeld gepakt en ondergemiddeld gecompenseerd..

Alleen mijn brandstofaccijns houdt een heel gezin overeind...

RTL Zever | 24-08-05 | 23:34

@wimpie
Best mogelijk als een janlul MP kan worden. @Amsterdammer
Heeft JP er toch iets mee te maken!

HardeHand | 24-08-05 | 23:23

@Brzk Als Talpa een primeur heeft dan krijgen ze een vermelding why not?

Starf*cker | 24-08-05 | 23:22

Laten wij maar niet beginnen over die bejaarde vrouw van het CDA die jarenlang in het Europees Parlement blanco wetten voor de vrachtvervoerindustrie indiende.
Belangenverstrengeling is niet ongewoon, niet bij links en niet bij rechts. Jorritsma was ook altijd een mooie met haar bedrijfjes. Ik stoor mij meer aan de arrogantie wanneer de betreffende personen met dit soort feiten worden geconfronteerd. Heeft overigens verder geen reet met JP te maken, vind ik. Die schiet zichzelf wel in de voet met zijn zielig nep-lastenverlichtend gelul van de laatste dagen. Ik ben blij dat ik geen middeninkomen heb.

Amsterdammer | 24-08-05 | 23:17

Volgens mij ziet iedereen het veel te negatief.
Het is toch best mogelijk dat de heer Veerman gewoon een eenvoudige boerenlul is. Of zie ik dat ook verkeerd?

wimpie | 24-08-05 | 23:17

Dit soort zaken moedigt 5% van de politici en 3,5 % van de ambtenaren aan om zo nu en dan ook een 'administratief foutje' te maken. Juist vanwege de voorbeeldfunctie moet die man gewoon brandschoon zijn. Als hij hier mee weg komt, dan begin ik toch te geloven in die paniekverhalen over corruptie.

HardeHand | 24-08-05 | 23:12

Een volksvertegenwoordiger (!) dient, mijns inziens, per direct dit soort ongein bekend te maken.
Mischien tijd voor een verlengstuk van de FIOD? (op Europees niveau?)
Ervaring met belangenverstrengeling(en) hebben we nou inmiddels wel met de meerdere bestuurders, dat er weinig tot niets aan gedaan word.... dito.
Same faces~different place, over and over again.
Dat "onze" MP zwicht voor zo'n dreigement is helemaal een lachertje!
Maar ja, dat is JPB sjowiesjo al.. geheel terzijde uiteraard.

~Pyro~ | 24-08-05 | 23:10

Donnert zal het allemaal komen uitleggen.

Return of the Beasjt | 24-08-05 | 23:09

Het maakt mij niet uit of mijn ossenhaas in Kenia schijt of in Saint Jacques Le Fuck. Alles wat subsidie nodig heeft is kennelijk niet levensvatbaar en moet afgebroken worden.

President Babboe Bab | 24-08-05 | 23:08

Waarschijnlijk een keurige Christen, die Veerman.

Pannie | 24-08-05 | 23:08

Eerst is het Geen Stijl -vs- Talpa's NSE. En nu krijgt NSE netjes een bronvermelding?

Brzk | 24-08-05 | 23:07

En de boer, hij ploegde voort.... om een extra graantje te planten.
Maar pas in September word het bekend hoeveel (hect)are er gepoot is...
www.evertvermeerstichting.nl/renderer....

Ach ja, iets met reces waarschijnlijk...

~Pyro~ | 24-08-05 | 23:01

@thygros @ 22:27: Helemaal mee eens.

Amstel | 24-08-05 | 23:01

De toen 19-jarige zoon van Veerman werd tot bestuurder benoemd en Veerman sr. werd enig aandeelhouder.

Inderdaad, een onafhankelijke derde.

SuperG | 24-08-05 | 23:01

En ik maar denken dat Zalm die ene corrupte bewindslid zou zijn...

bwahaha | 24-08-05 | 22:56

@kalief: Dat bedrag klinkt bekend omdat daar al eerder ophef over was, tactisch gelekt in het reces zodat er niemand echt aandacht aan zou besteden, toen werd aan het "gewone" volk ook pas echt duidelijk dat de man in het bezit is van boerderijen.

De ophef is er al langer, ben er zelf ook al eerder mee bezig geweest, juist door zijn gedreig met aftreden en het zwichten van Balk daarvoor.

Thygros | 24-08-05 | 22:48

Volgens mij klopt het topic niet helemaal. Dat subsidiebedrag klinkt oud en bekend, dus dat moet haast wel over zijn bekende bedrijven gaan, die in een stichting zijn ondergebracht.

Daar naast komt deze ophef van "Yannick du Pont, at the Evert Vermeer Foundation, a pro-developing country research institute linked to the Dutch Labor Party, who made the request for the new information", oftewel de PvdA, wat betekent dat het gewoon oppositie - coalitie gedoe is.

kalief | 24-08-05 | 22:42

Eens een boer, altijd een boer! Optiefen dus.

Jodukus Kwak | 24-08-05 | 22:40

@Thygros Helemaal eens. Keurige opsomming.

Starf*cker | 24-08-05 | 22:35

Cees heeft in Frankrijk slechts een slakkenfarm. Binnenkort te zien op een "plek onder de zon".

dr.Lector | 24-08-05 | 22:34

Ach ja, Cees gaat overmorgen naar de kamer, zegt sorry, dat ie dacht dat ie toch echt de goede papieren had getekend. En ze gaan over tot de orde van de dag.

Kwalijker is dat hij in de discussie over landbouwsubsidies heeft gedreigd af te treden als Nederland voor afschaffen zou zijn.
Nog kwalijker is dat Balk voor dat dreigement gezwicht is en idd de Engelsen niet gesteund heeft.

JP, je wordt bedankt, je kunt wel gaan.
Één staatsecretaris die je niet goed gechecked had en nu een minister... En die dan ook nog steunen omdat ie dreigt met aftreden...
Normen en Waarden JP, Normen en Waarden.

Thygros | 24-08-05 | 22:27

Tegelijk met de kippen ruimen die Veerman.
Verder de tyfus. Ongezien.

kibbesoeb | 24-08-05 | 22:26

Stem nou maar volgende keer voor de Europese Grondwet.
Die administratieve probleempjes met de landbouwsubsidies, die regelen we dan later nog wel eens.

dr.Lector | 24-08-05 | 22:21

@Gijsie 24-08-05 @ 22:15

Een onafhankelijke derde, hieronder valt (volgens mij) geen familie.
De buurman daarentegen....

~Pyro~ | 24-08-05 | 22:21

. spuitje11, 3.5% ?
. en de andere 96.5% is aanwezig, en kijkt toe ? (sorry, retorisch)

e60-535d | 24-08-05 | 22:19

lol @ Blue-one/22:10

Wat is dat toch met die ministers, hebben ze tot nu nog steeds niets geleerd dat belangenverstrengeling ooit uit zal komen?
We kunnen goedverdoemme wel een waslijst maken met deze profiteurs die ons kikkerlandje besturen, en nu ook Europa.
En het gaat al zo goed in NL...
Trouwens, die Engelsen moeten niet zeiken.
Maggy T. heeft voor hen een leuk bedrag binnen weten te halen toen 'the iron lady' aan de macht was.

~Pyro~ | 24-08-05 | 22:18

Mark my words: Dit wordt een storm!
*zet alvast een glas water klaar*

Huh..? | 24-08-05 | 22:17

Een administratief foutje, oftewel als die boerderijen op de naam van zijn vrouw had gestaan, had er geen haan naar lopen kraaien?

Gijsie | 24-08-05 | 22:15

Doet ie één keer hetzelfde als honderduizenden linksstemmende uitkeringstrekkers al bijna een halve eeuw continu doen - fraude plegen - wordt ie opgehangen aan de hoogste boom.
Zal dus wel heeeeel erg zijn.

ventus_aqualis | 24-08-05 | 22:14

Het zal die Veerman toch wel lukken om van dat foutje een gewone fout te maken? Dan vangt-ie minstens het dubbele of meer.

labarbe | 24-08-05 | 22:12

Kut, NA 4 uur. Ach ja ik heb tenminste een FIPO.

rzer0 | 24-08-05 | 22:11

De SP,LPF en Der Geert zullen wel weer kamervragen gaan stellen. Hoop gezeik maar naar 4 uur ouwehoeren trekt de kamer massaal de keutel in en is alles weer bij het oude.

Waarom? Het idee van verkiezingen alleen al doet ze het bruin langs de benen laten lopen.

rzer0 | 24-08-05 | 22:10

Nou en! Laat Piet toch, hij heeft het al druk genoeg met het ophokken van zn chicks..

Blue-one | 24-08-05 | 22:10

Hoeveel waren het er ook al weer - 5% van de politici en 3,5 % van de ambtenaren zijn corrupt, toch??

spuitje11 | 24-08-05 | 22:09

Berlusconi geeft ook wel eens wat weg...

sjonnie | 24-08-05 | 22:09

Rechts, rechtser, het allerrechts vullen?

Josina K | 24-08-05 | 22:07

Leve ons kabinet. Het zal niet het enige administratieve foutje zijn. Helaas zijn die "foutjes" nooit in het voordeel van ons!

Smartazz | 24-08-05 | 22:04

Veerman gaat er niet op achteruit volgend jaar!

SuperG | 24-08-05 | 22:03

So what? Het kabinet valt niet en er stapt toch niemand op.

rzer0 | 24-08-05 | 22:03

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com