Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Tweede Kamer is in de Heer

Ik zeg GODVER!Een meerderheid van de Tweede Kamer gelooft in sprookjes. Zo blijkt uit een enquête van het Reformatorisch Dagblad, die door 110 van de 150 Kamerleden werd ingevuld. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat ze de deur van een kerk dan wel moskee plat lopen. Ook gelooft eenderde van onze volksvertegenwoordigers *kuch* in een leven na de dood. Ofwel: uitblijvende resultaten uit het heden, bieden vooral garantie voor de toekomst. De PvdA blijkt de meeste ketters binnen de gelederen te hebben. Bijna driekwart van de socialisten heeft nog nooit een kerk van binnen gezien. Theedrinken in een moskee gaat hen daarentegen beter af...

Reaguursels

Inloggen

Dat kan niet vaak genoeg herhaald worden, Motormind!

Grazert | 22-08-05 | 13:06

@ __CJ__ @

Een heel groot verschil tussen wetenschap en religie is dat wetenschap werkt met *bewijzen*, religie enkel met onbewezen aannamen. Binnen de wetenschap zal ook nooit worden beweerd dat er ergens 100% bewijs voor is... en de kennis is altijd in beweging. Binnen religie wordt *wel* beweerd dat men voor 100% de waarheid in pacht heeft.

En verder is de wetenschap natuurlijk de basis voor de technologische ontwikkeling van de laatste 200 jaar. Religie leidt enkel tot stilstand of zelfs achteruitgang.

Motormind | 22-08-05 | 10:37

Oeps... paradox gevonden.
Ik heb het hierboven over intrinsieke a-religieuze ethiek, en praat even later over 'degelijke (her)opvoeding/deprogrammering'.

Ik geloof wel degelijk dat 'goed' gedrag uit onszelf kan komen, maar heel moeilijk uit de mensen die in deze wereld opgegroeid zijn, verknipt door de hun aangedane onrechtvaardigheid, verblind door hun verontwaardiging.
Voordat de eerste generatie 'echt rielekste' mensen geboren kan worden zullen we dus eerst schoon schip moeten maken en uitingen van haat zoveel mogelijk uit moeten bannen, dan pas kan de mens zijn volle potentieel gaan benutten. Die deprogrammering is dus niet bedoeld voor de echt 'reli-vrije' vredelievende mens, maar is een voorwaardenscheppende maatregel ten bate van hen die na ons opgroeien.
Een goede opvoeding is natuurlijk wel noodzakelijk om deze nieuwe generatie, genetisch nog steeds identieke individuen, op het juiste spoor te houden.
Een aanpak die de menselijke aard onaangetast laat zal dus altijd d.m.v. opvoeding bijgehouden moeten worden, het is de eeuwige strijd tussen 'goed' en 'kwaad'.
Al worden de gedragsregels niet meer schijnbaar van boven opgelegd, ze blijven noodzakelijk voor ons functioneren. Dat we ze helemaal zelf verzonnen hebben zonder terug te grijpen op externe 'machten' is al intrinsiek genoeg toch?
Om die regels vers uit je ei op te kunnen dreunen is een heel wat grondiger aanpassing nodig, maar ook een ingebouwde afkeer van geweld, een voorontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en een niet te stuiten behoefte om te behagen en te beminnen, zou onze samenleving zeker radicaal verbeteren. Vandaar mijn betoog over genetische aanpassingen aan de menselijke hersenen.
A clockwork orange? Mja, maar dan democratisch opgelegd, diep ingebed in onze persoonlijkheidsstructuur en met mondiale harmonie als oogmerk, niet het onderwerpen van barbaarse horden aan iets minder barbaarse horden.
Ik praat weer eens tegen mezelf denk ik... ook mooi :)

Grazert | 22-08-05 | 03:33

Sjit, zoveel tekst? Had ik die ijver op school maar aan de dag gelegd...
.
Ik wil bovenstaande nog even aanvullen, want wat voor 'drastische maatregel' men ook zou nemen om de mensheid voor altijd te verlossen van de religieuze waanwereld, dit nooit kan voorkomen dat iemand een ander per ongeluk, of bijvoorbeeld door een hersendisfunctie kwetst. Het kan er wel voor zorgen dat een misverstand niet ontaardt in moddergooien over en weer, zoals bij zovele andere apensoorten.

Grazert | 22-08-05 | 02:26

Intrinsieke a-religieuze ethiek niet mogelijk?
Ik denk dat dat prima kan, en dat dat zelfs vanzelf gaat, zolang we de hele bevolking van deze planeet als 'onze club' kunnen leren zien.
Er is evolutionair voordeel te halen uit vredelievendheid binnen de eigen stam, en die genetische ontwikkeling heeft ons al het (ietwat gemankeerde) geweten opgeleverd.
Volgende stap: one tribe, one vibe!
Samen voor ons eigen!
Wat staat ons dan nog in de weg? Tegenstrijdige dogmatische ideologieen gedestilleerd uit sprookjes.
Voorheen speelde er ook de neiging tot het vormen van betrekkelijk kleine stammen, maar die zijn door de recent onstane communicatiemedia zo sterk over de aarde verspreid dat deze discriminatie niet langer houdbaar is, al je fysieke buren zitten immers in totaal andere clans dan jij, die elkaar ook nog eens overlappen. Zo wordt ons brein vanzelf moe van xenofobie, tot het afzwakt.
De hersencentra die zich bezighouden met 'vreemde mensen' zijn trouwens ook al aangewezen, ik geloof dat ze ergens in de frontale hersenkwab huizen als ik me goed herinner.
Ik denk dat onze hersens al voldoende toegerust zijn voor het handhaven van een harmonieuze wereldbeschaving, een degelijke (her)opvoeding/deprogrammering zou dit al moeten kunnen bewerkstelligen.
De maakbaarheid van de samenleving ja, maar dan niet met halfslappe jaren-60 methodes.
Keiharde high-tech maatregelen, ondersteund door computermodellen en met gebruikmaking van de nieuwste inzichten in de neuropsychologie, didactiek, massacommunicatie.
Natuurlijk zal er altijd een zekere marge aan individuen onaangepast blijven... de vredelievende meerderheid mag hun lot bepalen. Assimilatie of isolatie, de meest humane oplossing in ieder geval.
Dit alles ervan uitgaande dat er aan de aard van de mens niks hoeft te veranderen.
.
Maar misschien ben ik te optimistisch, en is 'nurture' alleen niet genoeg. Dit brengt ons bij 'nature'.
Eugenetica is een heet hangijzer dat ik hier dus ook nog even schaamteloos zal aanhalen. Fokprogramma's om andere diersoorten te optimaliseren (bijvoorbeeld honden agressiever te maken) zijn geen taboe, maar destructieve mensen ontmoedigen zich voort te planten, dat gaat natuurlijk veel te ver. Of niet?
Een wilde vos bijvoorbeeld maak je in 7 generaties handtam. Zijn wij wel handtam genoeg voor een vreedzame samenleving zonder religieuze mindtricks en andere ongefundeerde kunstgrepen?
Drastische veranderingen vragen om drastische maatregelen. Democratisch bepaalde voortplantingsfilters kunnen wellicht op een ethisch verantwoorde wijze tot stand gebracht worden, zodat we het juk van blinde goedgelovigheid, de noodzaak tot het vertrouwen in fabels, kuddegewijs kunnen afschudden.
.
Mocht intrinsieke a-religieuze ethiek gepaard zijn aan een zekere minimale hoeveelheid intelligentie (in de vorm van 'gezond verstand'), dan praten we dus over het selectief fokken van slimme(re) mensen. Daar gaat onze ethiek dan.
Ik hoop dus dat wetenschappelijk onderzoek naar de genetica van het menselijk brein ons in staat stelt om de verschillende componenten die ons maken tot wat we zijn, zo te specificeren dat we vervolgens bijvoorbeeld een neiging tot fysiek geweld eruit kunnen tweaken, terwijl ouderwetse 'ga-eens-dood' discussies onder voorwaarden ('doe ik die ander hiermee geen pijn?') nog wel mogelijk zijn.
Worden we dan minder mens zonder al die barbaarse eigenschappen? En is dat erg? Kunnen we na een paar honderdduizend jaar van stenen gooien niet gewoon afscheid nemen van dit bizar vergroeide genotype?
Willekeurige gedachten van een ongetweaked brein. Kom maarrrr....

Grazert | 22-08-05 | 02:15

Je doet wel erg volhardende pogingen aan mijn verdorven mensbeeld te voldoen, is het niet?

schoft | 21-08-05 | 22:49

Overigens, schoft, je verhaal over ethiek, en dat je dat niet uit jezelf kunt halen, is dat niet een teken van een zeer verdorven mensbeeld? Als uw mens/wereldbeeld inderdaad (zo) verdorven is begrijp ik heel goed dat u uw heil zoekt in de gekte die geloven heet. In de geborgenheid van het geloof wordt immers al het slechte onderdrukt, door middel van indoctrinatie en dogmatisch oogklepgedrag.

WillemIII | 21-08-05 | 22:17

Nee, inderdaad het zal mijn tijd wel duren. De verbetenheid waarmee u uw eigen achterlijkheid poogt te cultiveren (Schrödinger??) is er weer een droevige getuigenis van...

WillemIII | 21-08-05 | 22:12

Schrödinger (die gozer van die kat ja) heeft daar weleens iets over gezegd: 'Don't listen to what I say, listen to what I mean!'

Waarvan acte, voor jouw geval. Maar ik zou er maar niet op gaan zitten wachten, totdat iedereen kan lachen om de achterlijkheid van de paus, zoals om de 'flat earth society'.

schoft | 21-08-05 | 21:29

O, shit ik begin het blijkbaar te 'geloven' die theorie van een platte aarde... Zo zie je maar hoe makkelijk achterlijkheid overspringt op iedereen die even niet oplet. Scherpte is geboden, ik weet het ik weet het.

WillemIII | 21-08-05 | 20:12

Tja Schoft (what's in a name, liefdevolle gelovige) als mensen die niet in sprookjes geloven naief zijn dan weet zelfs ik niet meer hoe ik met u in discussie zou kunnen gaan. Overigens, vrede en vrijheid zijn dat niet de kernwaarden van het paradijs op aarde? En zo ja, wat doet een machtswellustig, groepen tegen elkaar opzettend, dogmatisch en indoctrinerend instituut als 'religie' - in al haar barbaarse verschijningsvormen - dan nog op deze aardkloot?

Nee, als je het mij vraagt is de aanwezigheid van religie gewoon een teken dat het darwinisme nog veel werk te doen heeft en dat we nog in een erg pril beginstadium van de evolutie verkeren. Over enkele eeuwen lachen we dan weliswaar net zo hard om de achterlijkheid van De Paus en andere gelijkgestemden als om het idee dat de aarde rond zou zijn, op het moment zitten we toch maar opgescheept met een vijfde kolonne van achterlijken die de wereld een stuk lelijker maken dan ze zou kunnen zijn.

WillemIII | 21-08-05 | 20:05

@WillemIII
Nee, ik vind het niet eng dat mensen het best aardig redden zonder een 'vermaledijd geloof'. In tegendeel, het is wel schattig in al z'n naïviteit.

(Laat ik je vast wat wind uit de zeilen nemen; waarschijnlijk denk je nu dat ik het naïef vind om niet in god te geloven. Maar dat is niet wat ik zeg: het is naïef te denken dat je er een a-religieuze ethiek op na kunt houden die ook nog eens uit jezelf komt. God zelf doet er verder helemaal niet toe. Die heeft nog nooit wat aan de hele discussie bijgedragen, is het wel)

schoft | 21-08-05 | 19:34

Dit valt me een beetje tegen van de SP, de PvdA, de VVD en Groen Links.

Dinalfos | 21-08-05 | 17:52

Ze mogen dan naar de kerk gaan, in de hemel komen die zakkenvullers echt niet!!

marsupilami | 21-08-05 | 16:02

Kan iemand deze achterlijke gelovige die zijn voet tussen de geenstijl houdt even op zijn schouder tikken en 'boe' zeggen?

WillemIII | 21-08-05 | 14:44

@Mujahid: wat dacht je dan?? Dat die profeten een heel ander beeld van de aarde zouden gebruiken dan die van hun toehoorders/lezers?
Maar praktisch alle bovenstaande postjes bewijzen, dat er geen zinnige discussie mogeljk is over dit onderwerp. De meesten snappe niks van wetenschap en veel minder dan niks van religie. En domheid blaat altijd het hardst.

Berber | 21-08-05 | 14:39

@The Thruth, ik geloof niet dat ik dom ben eerder dat jij je bijbel niet kent, de volgende citaten maken melding van een platte aarde met hoeken of beschrijven een gebeurtenis die onmogelijk is op een bolvormige aarde maar wel een platte.

Isaiah 11:12 And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.

40:22 It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in:

Ezekiel 7:2 Also, thou son of man, thus saith the Lord GOD unto the land of Israel; An end, the end is come upon the four corners of the land.

Daniel 2:35 Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold, broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshingfloors; and the wind carried them away, that no place was found for them: and the stone that smote the image became a great mountain, and filled the whole earth.

Daniel 4:10 Thus were the visions of mine head in my bed; I saw, and behold a tree in the midst of the earth, and the height thereof was great.
4:11 The tree grew, and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof to the end of all the earth:

Matthew 4:8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;

Luke 4:5 And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.

Revelation 1:7 Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.

Mujahid | 21-08-05 | 14:36

Niet dat ik iets van je verhaal snap, beste schoft, tenzij het inderdaad zo is dat je het eng vind dat er mensen zijn die het aardig redden zonder dat vermaledijde geloof...

WillemIII | 21-08-05 | 14:11

Ethiek is niet het voorrecht van christenen of moslims of andere gelovigen. Atheïsten (def. als puur fil. materialisme) hebben natuurlijk net zoveel recht van spreken. Daar is alleen een klein probleempje mee... Een puur atheïstische of materialistische ethiek zou zich wellicht bv. op darwiniaanse evolutie kunnen baseren: 'Survival of the fittest'. Hier zijn gelovigen echter als de dood voor, en terecht. Het darwiniaanse pricipe is nauwelijks een basis voor beschaving... eerder voor ontschaving. We achten het wenselijk onszelf voor te houden dat het onze beschaving is die ons van de dieren onderscheidt. En uit die beschaving ontstaat onze ethiek, hoe en waarom is hiermee niet verklaard. Biologie helpt hierbij blijkbaar niet, net zo min als iedere andere natuurwetenschap (op wellicht neurowetenschappen na, maar daar is nog te weinig over bekend, om ermee ook maar iets zinnigs over ethiek te kunnen zeggen).
Dat opent al snel de deur voor metafyschische verklaringen. God zit (voorlopig nog wel even) in je normen en waarden, of je 't nou wil of niet.

Het is overigens brute onzin dat je ethiek 'uit jezelf' haalt, zoals een of andere onnozel hier meende, mensen die dat denken moeten 'Lord of the Flies' van Golding maar eens lezen. Of beter nog, überhaupt een boek gaan lezen... Ga eens lezen!
Hmmm, dat klinkt toch half zo indrukwekkend als 'Ga eens dood!'

schoft | 21-08-05 | 14:04

@ lucas88

Precies Lucas, schuimbek je haat fijn rond hier, dat is bevorderlijk... voor... ja voor wat eigenlijk

WillemIII | 21-08-05 | 12:02

@preacher: ik denk dat je gelijk hebt. Ik zag dat in Middelburg de zondvloed reeds begonnen is.....

killermiller | 21-08-05 | 08:41

Religies (van Christendom tot Biostabiel) demonstreren onvermogen tot acceptatie van wereldse feiten en logische conclusies. (De wereld draait ook zonder je, je gaat dood en "that's al folks!!")

Blijkbaar is het geen enkel probleem om de feiten te verdraaien als de uitkomst van logische gedachtenlijnen niet stroken met het gewenste resultaat. Mensen die dit toelaten (religieuzen?) zijn volgens deze redenatie onvoorspelbaar, manipuleerbaar en een gevaar voor de samenleving.

jokari | 21-08-05 | 08:30

@Killermiller
Dat doet Hij (SAW) door onze zomer te verneuqen...., ja!

preacher | 21-08-05 | 01:18

Uit de bovenstaande reacties leid ik af dat er inderdaad geen God bestaat. Die had anders nu onmiddelijk besloten tot een dag des oordeels! Of in ieder geval tot totale vernietiging van Nederland. Of doet Hij dat met de stijging van de zeespiegel??

killermiller | 21-08-05 | 00:57

dat liedje spreekt voor zich, religie moet gewoon afgeschaft worden

BSD | 21-08-05 | 00:07

Pff, al die kerkgangers...
Maarja, al die goddeloze theedrinkers van de PvdA zijn eigenlijk nog veel erger.

lucas88 | 20-08-05 | 23:40

@Henk Hunk
ben jij een vriendje van nieuwrechts? Hij was ook zo goed in het verwoorden van zijn mening

spooky | 20-08-05 | 21:46

Alle gelovigen een neqschot. Zeker de randdebielen met hun lulverhalen over de wetenschap. Volgens mij zijn dat de pedeaux, waarvan er velen zich verschuilen tussen de andere mongeaulen, seriemoordenaars en andere kapotte mensen in de kerken.

Henk Hunk | 20-08-05 | 19:56

Laten we bidden voor het einde van religie......................

HenkV | 20-08-05 | 19:53

@G-unite: Enver Hoxha, niet Perfessor Hoxha. Die laatste zou ik niet willen en durven beledigen.
Toch nog wel lef hebben, want Hoxha was de Held en Afgod voor Paul Zakkenvöller, die een hekel had aan Pim Fortuyn, en Pim Fortuyn is doodgeschoten...

Guido | 20-08-05 | 19:51

vergeten erbij te vermelden, nu ik weet dat het meerendeel van de tweede kamer zeer religieus is,.....ben ik helemaal opgelucht.

pronto | 20-08-05 | 19:18

Ik denk dat ik een van de weinige ben die zo'n 5 keer per week in een kerk komt. Allemaal verschillende kerken trouwens. (Voor mijn werk.) En wat ik de afgelopen 4 jaar aan preken heb gehoord,...storen die gereformeerde, christelijke preken mij het meest. Achter de ellebogen zoals een ander topic zo mooi is aangekondigd. Maar het klopt. Ik herinner mij een uitvaart van een kindje in zo'n kerk. Die dominee zei letterlijk: "god heeft dit kind tot zich genomen zodat de ouders kunnen boeten voor hun zonden."Aan het eind van die preek bracht hij het zo dat die ouders blij moesten zijn dat ze nu konden boeten en dat niet hoefden na hun dood, waar natuurlijk onze vriend Satan op de loer ligt. Want Satan is onder ons. Na vier jaar, heb ik zin om dat geloof uit te spugen. Groter tuig bestaat er niet.

pronto | 20-08-05 | 19:15

Behangah is bij Retecool aan het rekenen geslagen en komt tot de conclusie dat het CDA juist sterk 'ontkerkelijkt' is.
retecool.com/dieper_comments.php?id=10...
-
Uiteindelijk toch nog bij het goede topic geplaatst, applausje voor mezelf, maar niet heus. :-p

preacher | 20-08-05 | 18:34

guido oei je noemt Hoxha. lef!

G-unite | 20-08-05 | 18:04

@hAl: In absolute zin is het aantal slachtoffers van alle godsdiensttwisten allang overtroffen door het aantal slachtoffers van de antireligieuzen Lenin, Trotski, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Hoxha enz enz...

Guido | 20-08-05 | 16:55

Religie is al sinds mensenheugenis een goed argument voor grote groepen mensen om andere mensen massaal af te slachten.

hAl | 20-08-05 | 16:27

rond=plat

The Truth | 20-08-05 | 16:04

@Mudjahid
Damn.. hier moet ik echt even op reageren. Wat een stomheid zeg. Welk geloof leert dat de aarde plat is? Waar staat dat in de bijbel, of de koran of waar dan ook. De katholieke kerk heeft heel veel dingen gedaan in de naam van geloof. Maar het verschil tussen bijv. moslimextremisme is dat er voor de katholieke daden geen argumenten uit de bijbel kunnen worden gehaald. Want waar staat dat de aarde rond is, of dat je je zonden kan afkopen met aflaten, of dat je heksen moet verbranden op een brandstapel? De katholieke kerk wilde de mensen dom houden, daarom was de bijbel vroeger alleen in het latijn. Zodat de mensen niet zouden ontdekken wat de katholieke kerk allemaal verzon. Miischien is de film 'Luther' iets voor je?

The Truth | 20-08-05 | 16:02

Mag het reformatorisch dagblad wel ongelovigen interviewen?

Thygros | 20-08-05 | 15:47

@preacher
ROFLOL als een boer met kiespijn want het is pijnlijk waar wat je schrijft.

spooky | 20-08-05 | 15:47

Ze geloven dan zeker in een andere bijbel dan degene die ik ken. Ik heb nog nooit gelezen: Verrijkt u zelve ten koste van, en zuig ledig uwen medemensch. Maakt zijn leven zo ondraaglijk mogelijk met allerlei regels en papierwerken en trapt uwen zwakkere medemensch diep in den aarde.
Nema !

preacher | 20-08-05 | 15:11

Ik zien niet in waarom de redactie hun jeugdtrauma's over christen elke keer met ons moet delen. De belangrijkste zin die ik onthouden heb van de dominee is: daden gaan woorden te boven. Zullen we hen daar op afrekenen?

spooky | 20-08-05 | 14:49

@JackRandom

Grappig Jack, eerst stellen dat ethiek in jezelf gezocht moet worden en dan vervolgens stellen dat de ethische waarden van een boek verwerpelijk zijn. Wat is het nou, in jezelf of in een boek?

Overigens bestaat de bijbel niet alleen uit het O.T.

Golradir | 20-08-05 | 14:25

Okee, vandaar 153 miljoen google hits tegen 21,8 miljoen voor het woord 'colour'.
Google is toch niet de zo'n handige spellchecker dus... :)

Grazert | 20-08-05 | 14:11

geloof is voor mensen die bang zijn in hun eentje daaarom krijg je dit soort groepen...

Rest In Privacy | 20-08-05 | 14:09

colour = correct engels, color is amerikaans...

Mujahid | 20-08-05 | 14:02

colour = color natuurlijk
(ik schrijf ook eens wat in het engels)

Grazert | 20-08-05 | 13:58

@Guido
Natuurlijk staan er ook wel dingen in de bijbel die je 'gezond verstand' zou kunnen noemen, maar dan wel ingeklemd tussen primitieve onzin. Dat selectieve lezen zit er wel goed ingebouwd bij gristenen, maar misschien is het toch gewoon een kudtboek?

Voor hen die atheisme ook een soort geloof noemen: I've said it before and I'll say it again, baldness is NOT a hair colour!

Grazert | 20-08-05 | 13:57

@ redactie: "Een meerderheid van de Tweede Kamer gelooft in sprookjes."? Weliswaar stijlloos, maar meer niet.

@ JackRandom: je verwart de Bijbel met de Mo's zwarte* en Mao's rode schriftje, kennelijk. De Bijbel leert "... hebt uw naaste lief als uzelf...". Allerminst ethisch verwerpelijk.

* denkbeeldig uiteraard, want de vader en moeder van de bebaarde terroristen was analfabeet.

Guido | 20-08-05 | 13:37

@JackRandom, dat gristenen of joden alle ongelovigen moeten uitmoorden vindje gelukkig nog net niet terug in de bijbel, integenstelling tot de koran waar diverse malen wordt opgeroepen om alle ongelovigen te vermoorden (oa. 9:5 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de niet-monotheisten waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.)

Mujahid | 20-08-05 | 13:31

Wicca vind ik persoonlijk veel geyler.

Lekker Belangrijk© | 20-08-05 | 13:14

. Nitro Azurro 20-08-05 @ 12:30
Tuurlijk, beroemd is beroemd...
Je kom zo hoe dan ook ergens in één of ander
www.guinnessworldrecords.com/ ofzeau en wordt aldus vastgelegd voor het nageslacht...
Nou kap ik ermee; 't was een lange nacht.

Mavado | 20-08-05 | 13:00

@WillemIII: Tsja, GS blijft nou eenmaal een rechts bolwerk. Gewoon doorheen lezen, en besmuikt lachen om zoveel kleingeestigheid, doe ik ook altijd.

JackRandom | 20-08-05 | 13:00

@Golradir: Volegs mij begrijp je het niet helemaal. De bijbel is een boek vol grotendeels verwerpelijke ethische normen en waarden. Als atheist heb je van dat boek en degen die de inhoud van dat boek volgen, weinig goeds te verwachten. Als christenen atheisten als ethisch inferieur beoordelen, prima, moeten ze zelf weten. Het wordt wel een probleem als christenen ernaar gaan handelen, door ongelovigen uit te moorden en als derderangs burgers te behandelen, en ons ongelovigen het christelijke normen en waarden op gaan leggen.

JackRandom | 20-08-05 | 12:59

Zo, Vleesboom, da's een mooie, de gekte van dit kikkerlandje is inderdaad dat we worden geregeerd door mensen die in sprookjes geloven.

Overigens moest je nu in de slipstream echt weer je schuimbekkende haat tegen de PvdA etaleren, of had je het ook gewoon kunnen laten bij het aanstippen van de schijnheilige stoottroepen van Balekende...?

WillemIII | 20-08-05 | 12:53

@jackrandom

Geheel mee eens, een boek beoordelen op basis van o.a. de etische waarde, beetje gek he?

Golradir | 20-08-05 | 12:48

En wanneer leren religieuzen nou eens dat ze anderen niet lastig moeten vallen met hun waandenkbeelden?

JackRandom | 20-08-05 | 12:46

@Golradir: Moet dat dan? Ethiek haal je uit jezelf, als je daar een denkbeeldig vriendje voor nodig hebt die je zegt wat je wel en niet kan en mag doen, ben je een meelijwekkend figuur.

JackRandom | 20-08-05 | 12:43

@Der Icebear,

Inderdaad. Gelovigen lijken niet te kunnen bevatten dat wij ethisch zijn ondanks het geloof en niet dankzij, of is het wel ethisch als een vrouw gestenigd wordt omdat zij is verkracht?

Dt 22:23 Wanneer ene jonge dochter aan iemand ondertrouwd is, en een man haar in de stad vindt en bij haar slaapt,
24 zo zult gij hen beiden ter stadspoort uitbrengen en zult hen beiden stenigen, dat zij sterven: de jonge dochter, omdat zij niet geroepen heeft, dewijl zij in de stad was; den man, omdat hij zijns naasten vrouw geschonden heeft; en gij zult het kwade van u wegdoen.

Mujahid | 20-08-05 | 12:42

@der icebar

Nee, dan Albert's relativiteit theorie, daar komen we ethisch verder mee!

Golradir | 20-08-05 | 12:39

Waar Der Icebear een beetje moe van wordt is die gelijkstelling van de westerse waarden met Christelijke waarden. Zo'n beetje alle westerse ethiek op een hoopje vegen en dat het etiket Christelijk opplakken. De bijbel is een tegenstrijdig en ongeloofwaardig boek met de ethiek van primitieve veehouders.

Der Icebear | 20-08-05 | 12:34

@MAvado, en pr0nstar dan?

Nitro Azurro | 20-08-05 | 12:30

Iedereen wil een vorm van onsterfelijkheid, danwel een tweede kans. (Om ?t weer fout te doen.)
Geloof mij, er zijn maar twee manieren om onsterfelijk te worden:
Ten eerste beroemd worden zoals Einstein, Newton, Napoleon, Stalin?(kom je in de geschiedschrijving)
Ten tweede kinderen.(d.m.v. je genen)

Alle andere manieren zijn sprookjes en/of geld uit de zak klopperij.
Groet.

Mavado | 20-08-05 | 12:23

@.. zapper 20-08-05 @ 09:46,
Héél goed, zo is het maar net. Dat is ook één van de redenen waarom ik ALLE religie verafschuw. Zogenaamd sterk in je schoenen staan, maar ondertussen iemand anders hebben om in te geloven. Zo kan de economie zich toch nooit fatsoenlijk ontplooien, als mensen altijd iemand nodig hebben die hen zogenaamd helpt(in de meeste gevallen helpt het dergelijk mensch ook nog, dat is het uiterst trieste nog wel, van geloven in iets wat toch niet bestaat zolang het niet bewezen is) en niet in hunzelf kunnen geloven, dan wordt het nooit wat.

Nitro Azurro | 20-08-05 | 12:17

geloven is niet zeker weten

guess4real | 20-08-05 | 12:15

-weggejorist-

its-hammertime | 20-08-05 | 12:14

PVDA= Partij van de Allah?

sharia twain | 20-08-05 | 12:09

Stukjes met drie puntjes eindigen is zo leuk he. Maar na een tijdje gaat het irriteren...

John McClane | 20-08-05 | 12:06

@ collapse @ 11:21
potjandorie!

Golradir | 20-08-05 | 12:05


Of ze nou ergens in geloven of niet: feit blijft dat minstens 5% corrupt is.

Mrs. Pickwick | 20-08-05 | 12:04

Ach, wat geeft het nou dat je mensen, die van het leven niets opwindends weten te maken, belooft dat het na de dood pas werkelijk begint.
Ze zitten mensen mensen met als credo: Het leven als aangenaam tijdverdrijf toch niet echt in de weg.

ffulpen | 20-08-05 | 12:01

Geloven begint waar wetenschap eindigt.
En zulke zweverige twijfelkontjes hebben wij gekozen als volksvertegenwoordiging ....
Elk volk krijgt wat het verdiend. Het is onze eigen schuld, dus basta!
Gewoon rustig wachten op de volgende verkiezingen en dan wel op het juiste knopje drukken a.u.b.?

Dick van Bil | 20-08-05 | 11:57

@blawablawa 20-08-05 @ 10:55,

nou ja ook als ze er iets van weten bedreigt het hun hun geloof, zoals eerder iemand opmerkte zijn geloof en wetenschap 2 verschillende theorien alleen zijn de theorien die het geloof uitdraagt allang weerlegd.

Steeds meer raakt geloof een deel van z'n authoriteit/kennis van zaken kwijt aan de wetenschap: bv vroeger leerde geloof ons dat de aarde plat en gefixeerd was enhet centrum van het heelal, wetenschap leert ons dat dat niet zo is...

Mujahid | 20-08-05 | 11:56

Wouter Bos is ook gelovig.
Die bid elke dag of God hem aub hetro wil maken.

Pannie | 20-08-05 | 11:54

@blawablawa: Zijn die knakkerts van GS alweer zo oud? Dat verklaart een hoop, midlife crisis enzo... :)
*neuriet zachtjes Koot en Bie´s ´Ouwe lullen moeten weg, ouwe lullen moeten weg, ouwe lullen staan alleen maar in de weg´*

JackRandom | 20-08-05 | 11:37

@JackRandom 20-08-05 @ 11:30
Geen Stijl is als een groepje onzekere breezahsletjes, die vinden ook alles belachelijk. Alleen zijn ze bij Geen Stijl 40+

blawablawa | 20-08-05 | 11:33

Beetje flauw om te zeggen dat omdat PvdA´ers geen kerk van binnen zien, ze dan wel naar een moskee gaan... Zoveel staat helemaal niet in het nieuwsbericht... Maar ja, da´s Geen Stijl, die mag graag links demoniseren.

Overigens, de meeste VVD´ers weigerden die poll in te vullen, waarvoor hulde.

JackRandom | 20-08-05 | 11:30

En daarom, leve de filosofie! De absolute waarheid zal er nooit zijn en Panta rei.......... iets wat je van veel godsdiensten niet kan zeggen.

stoutje | 20-08-05 | 11:28

Ik geloof in Sinterklaas. Die heb ik namelijk wel eens in het echt gezien.

Verder wilde ik jullie verblijden of verbozen met het volgende verhaaltje... :)

patricksavalle.com/Archief/Een+mannetj...

patricksavalle.com | 20-08-05 | 11:24

@. Balkenende
grappig als je bedenkt, dat wat er nu meestal uit Arabie komt weinig met beschaving te maken heeft!.

collapse | 20-08-05 | 11:21

Hoeveel wiccas zitten daar?

Return of the Beasjt | 20-08-05 | 11:16

@The Truth:

De trut = ziet vele Peter Siebeltiaanse dwarsverbanden = achtervolgingswaan = paranoide = waanvoorstellingen = psychotisch = medicatie

El Gouda | 20-08-05 | 11:15

@Mujahid 20-08-05 @ 10:30
Precies, en omdat ze er niks van weten denken ze dat het hun geloof bedreigt. Over Newton gesproken, die was geobsedeerd door licht, omdat hij dacht dat in licht de oorsprong van de schepping verborgen lag. Het was de sleutel tot God. Helaas lagen de uitkomsten van zijn onderzoek weer niet op 1 lijn met de ideeen van de kerk, maar ja wetenschappelijke resultaten en religie liggen nooit op 1 lijn.

blawablawa | 20-08-05 | 10:55

Nou, die Chinezen redden het anders ook al aardig met hun economie. Dat zijn toch niet allemaal overtuigd Christenen.
.
> __CJ__ 20-08-05 @ 10:39
> Het ene "bewijs" word door het
> andere" bewijs" onderuit gehaald.
.
Maar het levert wel weer nieuwe wiskunde op. De enige wat het geloof oplevert zijn de geheime tete a tetes van God's dienaren met de koorknaapjes achter het kerkorgel.

blawablawa | 20-08-05 | 10:54

@__CJ__

Sorry, maar doe je huiswerk. Onze 'beschaving' komt voor een groot gedeelte uit Arabie en voor de rest uit Griekenland & het Romeinse rijk.

Balkenende | 20-08-05 | 10:51

Duidelijk dat dus de meerderheid van onze vertegenwoordigers geen weerspiegeling zijn van het volk ;)

mennie | 20-08-05 | 10:49

@cj
Nee, er worden gewoon aannames gemaakt en daar volgt een theorie uit (bv stringtheory) en die gaan ze dan toetsen. Er is gevoel nodig om een keuze te maken aan welke theorie je gaat werken, maar het komt er hoe dan ook op neer dat zodra metingen niet met de theorie kloppen de theorie niet wordt geaccepteerd. Dat er nu meerdere theorien zijn hierover komt zowel doordat ze nog niet "af" zijn en doordat er nog geen goed experiment is wat uitsluitsel kan geven. Ik begin steeds meer het idee te krijgen dat jij niet meer erover weet dan wat er in de media en populair-wetenschappelijke blaadjes over geschreven wordt.
Groeten

kutmongool | 20-08-05 | 10:46

@CJ,
Dat mag jij mij nou eens gaan vertellen welke ontwikkelingen we dan aan dat geloof te danken hebben?

Quineverre | 20-08-05 | 10:43

Geloof staat stil,
Wetenschap nooit

MILF | 20-08-05 | 10:41

@ blawablawa
Onze westerse samenleving met al zijn goeie en slechte dingen heeft zijn wortels in het christelijke geloof, in niets anders. Zonder het christelijke geloof zouden wij hier naar alle waarschijnlijkheid net als in afrika nog in berevellen rondlopen. Wij zijn gevormt door het christelijk geloof.

@ kutmongool & @ filter
Als je je verdiept in hoe de wetenschap denkt over het onstaan van alles, en dus niet alleen afgaat op wat er in de media over geschreeuwt word, dan kom je tot de conclusie dat er grote tegenstellingen zijn. Het ene "bewijs" word door het andere" bewijs" onderuit gehaald.

Hier heb je " geloof" voor nodig om dit te scheiden.

Zo van dit wetenschaps"feit" neem ik aan voor waar, en dat wetenschaps" feit" is onzin, of niet aannemelijk.

CJ gaat werken, groeten

__CJ__ | 20-08-05 | 10:39

"we have to see, we have to know"

collapse | 20-08-05 | 10:38

ik zit/ben toch liever in de dame

hans_1975 | 20-08-05 | 10:38

@__CJ__
"@ Balkenende
Wetenschap is geen alternatief voor religie, het is óók een religie. Een aanname. Mensen kunnen niet zonder, nu niet nooit niet. Of je nu in Zeus gelooft of in Darwin, Tja,"

Idd dat vind ik ook. Maar in de wetenschap worden resultaten over het algemeen geverifieerd door meerdere onafhankelijke bronnen, voordat een theorie geaccepteerd wordt, of iets als bewezen wordt geschouwd. Da's wel een groot verschil. De evolutietheorie kun je trouwens prima simuleren dmv een computerprogramma, waarbij de resultaten keer op keer aanzienlijk met de werkelijkheid overeenkomen. En hoe meer parameters je toevoegt, hoe groter de geobserveerde overeenkomst wordt. Dan heb ik toch minder moeite met het geloven in de evolutietheorie dat met bijv. het geloven in de zoon van god die water in wijn veranderde. Dat kan Hans Kazan namelijk ook, alleen kunnen we van hem wetenschappelijk vaststellen dat hij een goochelaar is ;-)

Balkenende | 20-08-05 | 10:37

De woorden can de excuus-truus van het CDA Mirjam Sterk: "Ik ben tegen de scheiding van Kerk en Staat".

Op zich al erg genoeg dat een kamerlid zo denkt.

Nog erger: Als we onder Kerk ook andere religies plaatsen, dan hebben we over een jaar of 10 een Ayatollah in het Torentje, met dank aan CDA en PvdA.

Rooter | 20-08-05 | 10:31

@blawablawa,

CJ is typisch zo'n relifanaat die niets van wetenschap weet. Wetenschap begint met meetbare/tastbare feiten en probeert aan de hand hiervan hypotheses op te stellen die die feiten kunnen verklaren en aan de hand van proeven kunnen de verschillende hypotheses worden getoets en worden verworpen of aannemelijker worden. Een getoetste hypothese heet een theorie. Een theorie is dus een verklaring voor de feiten en de getoetst in de praktijk, geldig binnen de toetsingscriteria. (zo is de theorie van Newton geldig zolang de snelheid niet erg hoog is, wordt deze groot dan geldt de relativiteitstheorie)

Mujahid | 20-08-05 | 10:30

@kutmongool 20-08-05 @ 10:24
Groot verschil inderdaad. Het zijn allebei mooie verhalen, maar met het ene verhaal leer je wat er allemaal kan en met het andere verhaal leer je wat er allemaal niet mag.

blawablawa | 20-08-05 | 10:30

@_CJ_:

Wetenschap. Uit het Latijn: scientia, = kennis.

Wetenschap heeft niets met religie te maken. Het is gèèn aanname.

Het is kennis.

Heel wat anders dan geloven.

filter | 20-08-05 | 10:25

@CJ: grappenmaker.
Voor mij is er een GROOT verschil tussen een bijbelberhaal en een theorie als electromagnetisme of de relativiteitstheorie. Een wetenschapper is zich ervan bewust dat het "maar" een theorie is en beschouwt het als de beste beschrijving op dit moment.
Een goed wetenschapper verwerpt een theorie wanneer duidelijk een tegenspraak gemeten wordt. Juist een goede gelovige blijft in zulke moeilijke tijden bij zijn geloof.
Juist het zijn allebei gewoon theorien, alleen wordt er heel anders tegen aan gekeken en mee omgegaan.

kutmongool | 20-08-05 | 10:24

@MILF,

zoals ik eerder schreef zijn waarschijnlijk die 3 CDA'ers helemaal niet religieus en is dat de reden dat ze hem niet hebben ingevuld.

Mujahid | 20-08-05 | 10:24

@fuckje 20-08-05 @ 09:59
Het was toch zo'n hitlerjugend kabouter? En dan van een niet gelovende Hitler naar een vrome paus. Gek hoor.
.
@kutmongool 20-08-05 @ 09:59
Gelovigen zijn helemaal niet bezig met wetenschap. Ze lenen er alleen de begrippen van om aan te tonen dat God wel moet bestaan. Of dat wetenschap het fout heeft. (Waarom die wetenschap er bijgehaald moet worden snap ik trouwens niet, want het heeft geen drol met elkaar te maken). En het zijn ook alleen maar mensen zonder verstand van zaken die 'begrijpen' dat het klopt. CJ moet dus lekker in de kerk gaan zitten met zijn bacterie theorie. Kijk, CJ gaat nog eens in de reprise ook @10:03
.
@__CJ__ 20-08-05 @ 10:07
Ja, nu moet je ophouden, hoor. Wetenschap leidt tot tastbare producten, een Westerse economie en voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid is er altijd vreten hier in het Westen. In overvloed. Het enige verband tussen wetenschap en religie is dat religie niets van dat alles heeft opgeleverd.

blawablawa | 20-08-05 | 10:23

@flip
en omdat niet iedreen meegedaan heeft (vooral de vvd heeft volgens mij niet veel gelovigen) geeft de enquette een behoorlijk scheef beeld
Verder gelooft bij het cda 100%, dat is begrijpelijk maar ik ken een paar cda mensen (actief in de plaatselijke politiek)
die totaal niet religiues zijn en dus alleen op papier geloven, gelukkig maar...

MILF | 20-08-05 | 10:21

@Spuitje en Flip,

dan laat het zich raden wat zij zouden hebben gestemd, dat is zeker geen a-selecte groep, representatieve groep en dat betekent feitelijk dat de resultaten niets zeggend zijn....

Nou ja misschie wel het omgekeerde van wat het artikel beweert, de meeste kamerleden zien religie helemaal NIET zitten (zouden 3 die CDA'ers niet meer in god geloven??)

Mujahid | 20-08-05 | 10:15

@ Balkenende
Wetenschap is geen alternatief voor religie, het is óók een religie. Een aanname. Mensen kunnen niet zonder, nu niet nooit niet. Of je nu in Zeus gelooft of in Darwin, Tja,

__CJ__ | 20-08-05 | 10:07

@Paininthebutt

Mijn "volksvertegenwoordiger" heeft z'n ziel al meer dan 50 jaar aan de "partij-duivel" verkocht. So what's new?

Golradir | 20-08-05 | 10:06

Ik heb vertrouwen in de 26.66% die sowieso niet eens meewerkte aan de enquete van het Reformatorisch Dagblad.

collapse | 20-08-05 | 10:03

@ kutmongool,
Ik geloof niet dat je erg wetenschappelijk onderlegt bent. Als er ergens veel mensen het niet eens zijn over dit soort zaken dan is het wel in de wetenschap. Jij praat alsof de hele wetenschap het met elkaar eens kan worden.
Het tegendeel is waar. Logisch trouwens.

__CJ__ | 20-08-05 | 10:03

@CJ

Vernieuwende gedachten!

@aardappel

ehhh, boute stelling, Gristelijk zeker he?

Golradir | 20-08-05 | 10:02

@__CJ__

Religieus denken is gewoon een logische stap in de menselijke ontwikkeling. Over een paar honderd jaar wordt er waarschijnlijk hartelijk om gelachen. Net zoals wij nu hartelijk lachen om het geloof in Zeus, Apollo, Donar, Thor Osiris, Horus, Viracocha, Illapa (ja, die ons deze kudtzomer heeft gebracht). Sprookjes idd.

Balkenende | 20-08-05 | 10:02

Toch zorgelijk: een toename van "volksvertegenwoordigers" die niet meer onafhankelijk kunnen denken en beslissen.

Paininthebutt | 20-08-05 | 10:02

@CJ: De aanname van wetenschap wordt aangepast wanneer bevindingen deze aanname tegenspreken. Zou tof zijn als die gelovigen dat ook doen

kutmongool | 20-08-05 | 09:59

@zapper,
ik denk dat je gelijk hebt. Als je gisteren in Duitsland zag hoe jongeren een oude, ouderwetse onaantrekkerlijke man bejubelden alsof hij een popster was, in plaats van een autoritaire katholieke lul!

fuckje | 20-08-05 | 09:59

Geloof is voor randdebielen.

aardappel | 20-08-05 | 09:57

@mujahid
die waren van de VVD en hebben het vragenlijstje van het griezelig gristelijke dagblad niet teruggestuurd

spuitje11 | 20-08-05 | 09:54

@Mujahid: Die 40 komen met name van de PvdA (16) en de VVD (15). Verder nog 3x CDA, 3x SP/Lazrak, 2x Groen Links en 1x LPF/Wilders.

Flip | 20-08-05 | 09:54

@. .. zapper
schreef: "Scheiding van kerk en staat my ass."

Inderdaad. *:applaus:*

Balkenende | 20-08-05 | 09:52

De PVDA is een partij van moslims die nog niet weten hoe zij alla hakbar moeten zeggen. Zodra zij op cursus zijn geweest laten zij hun baard groeien en gaan zij een parlemantaire jihad voeren tegen alle andersdenkenden, daar hadden zij toch al een hekel aan. De Partij heeft gelijk, altijd.

Haarlemmerolie | 20-08-05 | 09:50

"Tweederde denkt dat de maatschappelijke betekenis van godsdienst de laatste jaren groter is geworen." Mensen vallen terug op fabeltjes en klemmen zich vast aan het geloof om zich uit de dagelijkse ellende weg te wanen. Als de betekenis van godsdienst groter wordt, doen ze in Den Haag slecht werk zeg maar...

..zapper | 20-08-05 | 09:46

De "weten"schap is ook maar een aanname, dus een religie eigenlijk.
Mensen hebben te veel bewustzijn om "nergens "in te geloven. Je gelooft altijd ergens in.
De een vind God een sprookje, de ander vind de bacterie"theorie" een sprookje.
Ik denk niet dat je moet afgeven op een andermans aanname of geloof, behalve als daaruit natuurlijk geweld uit voortkomt.

__CJ__ | 20-08-05 | 09:45

Scheiding van kerk en staat my ass.

..zapper | 20-08-05 | 09:43

Aha! De PvdA voelt zich meer thuis in een moskee dan in een kerk. Dan snap ik nou ook ineens die oproep tot het boycotten van Israel.

zweefvlieger | 20-08-05 | 09:41

Geloof heeft de mensch nooit veel goeds gebracht.... En al helemaal zijn naaste niet

Loebas | 20-08-05 | 09:41

Ketters=PVDA=slechte politiek=theedrinken=nederland naar de klote.

Zie ik hier een verband?

The Truth | 20-08-05 | 09:39

Wat zouden die overige 40 leden hebben gestemd? Waarom hebben zij niet meegedaan?

Mujahid | 20-08-05 | 09:39

@MILF

Wat een drama!

Golradir | 20-08-05 | 09:38

Wat een enorm fout en pedant stukje is dit.

BennieB | 20-08-05 | 09:36

religie zuigt

MILF | 20-08-05 | 09:35

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen