Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Essaytje - Waarom de EU de wereld niet snapt en binnenkort sterft

conchiitaaa.jpgAch, de EU. Waar komt, ondanks het riante budget, toch dat voltooide onvermogen vandaan de wereld om zich heen te begrijpen, voorspellen, en doelen te behalen? De twee antwoorden liggen besloten in het DNA van de Europese Unie. Want, in zijn naakte essentie, wat is de EU? Ten eerste is er de EU's primaire contradictio in terminis. Het EU-federalisme is een ideologie die een post-ideologisch wereldbeeld propageert. Een cultureel amorfe, agnostische, kalme wereld, waar de interne markt en de gezamenlijke munt nationalisme overbodig hebben gemaakt. Inderdaad, een wereld waar het Europees Parlement een bebaarde shemale met lange lokken uitnodigt en aankondigt als "De stem van Europa" die komt zingen voor gelijkheid, zonder dat iemand met z'n ogen knippert. Goed, kan allemaal. Maar het werkelijke probleem van de EU is dat het in zijn bejegening van de wereld voorbij Brussel een voorschot neemt op zijn eigen filosofie. In essentie behandelt het de wereld om zich heen alsof deze al in die post-ideologische, cultureel amorfe staat beland is. Daarom zegt de EU's MinBuz dat de politieke islam onderdeel van de oplossing van Europa's bi-culturele malaise moet zijn. Daarom houdt de EU vol dat het redelijk is een Duitse begrotingsdiscipline te verwachten van Grieken, die belastingontwijking als sinds hun Ottomaanse overheersing als pilaar van hun cultuur hebben. Daarom weigert het in te zien dat langs de Libische kustlijn dienst doen als een ferryservice voor mensensmokkelaars een even aantrekkelijk als morbide buut vrij-spelletje creëert. Daarom is het blind voor het feit dat een inherent annexatie-gerichte religie als islam Europa's open grenzen als een open uitnodiging tot verovering ziet. En het is waarom men volledig caught off guard was door Keulen & Co: in de wereld van de EU heeft de man in zijn natuurstaat nooit bestaan, en is de Sabijnse vrouwenroof nooit verteld. Samengevat: de EU behandelt de wereld als hun gedroomde utopie, waarin alles met dialoog en de juiste subsidies opgelost kan worden. En dat is exact waarom de EU tot aan zijn aanstaande en onvermijdelijke val achter de feiten aan zal blijven rennen. Maar er is nóg iets fundamentelers wat de EU verhindert crisissen aan te pakken. De EU is even kunstmatig als onnodig Wat is de EU? Het is een overheid op zoeken naar landen om te regeren. Het ontstond niet organisch uit een gemeenschaps behoefte om geregeerd te worden. Het was elitair ideologisch hobbyproject. Eentje dat Eerste Vice-President van de Europese Commissie Frans Timmermans een aantal weken terug nog "mogelijk het meest succesvolle vredesproject in de menselijke geschiedenis" noemde. De EU is geen vredesproject Dit, echter, is een deceptie. Een deceptie so pervasief dat het inmiddels het meest centrale Eurocratische mantra is geworden. Maar de EU is geen vredesproject. Immers, het veroorzaakte noch consolideerde vrede. Vrede is elkaar pijn kunnen doen, maar het simpelweg niet willen. In 1945 bereikte dit continent, na eeuwen van conflict, eindelijk deze staat. De Europese Economische Gemeenschap (EEG) consolideerde deze vrede vervolgens vanaf 1958 door de Franse en Duitse economieën te vervlechten. Zonder het te beseffen zegt het onderstaande plaatje van ieders favoriete federale totaaldebiel dan ook welgeteld niets over de EU, en alles over een organisch ontstane vrede, geconsolideerd door de EEG.
De EU verscheen hierna, zonder dat hier ooit daadwerkelijk een reden voor was: het continent was vredig en die vrede was geconsolideerd. Daar was geen politieke of monetaire unie voor nodig. De EU heeft geen ware raison d'être Dus, als de EU vrede heeft gebracht noch geconsolideerd, wat is dan diens fundamentele raison d'être? Simpel, die is er niet. Er is niets fundamenteel positief aan Europa dat niet zonder Europese Unie zou kunnen bestaan. En dit is geen trivialiteit. Omdat de EU een kunstmatig en niet-organisch overheidsorgaan zonder daadwerkelijk bestaansrecht is, is zelfbehoud te allen tijde zijn primaire doelstelling. Zelfs als dit betekent dat problemen niet daadwerkelijk opgelost worden. De euro- en migratiecrisis zijn de belangrijkste voorbeelden. Niet alleen lost de EU de eurocrisis niet op, het houdt deze actief in stand door te insisteren dat fiscaal onzindelijke landen lidstaten blijven, simpelweg omdat hun verwijdering het gehele EU-project aan het wankelen zou brengen. Ondertussen houdt het Griekenland aan de fiscale heroïne van geld kunnen lenen tegen tarieven alsof het de kredietwaardigheid van Duitsland heeft. Hetzelfde geldt voor de migratiecrisis. Zo moeilijk is het allemaal niet. Simpelweg stoppen een taxiservice voor mensenhandelaren te zijn en het Australische model invoeren is geen rocket science. Het is dan ook geen toeval dat de architect van Australië's immigratiebeleid, een land met een veel grotere kustlijn en veel kleinere kustwacht, zegt dat Europa het inderdaad niet eens probeert. In 2016 bereikte 490,547 migranten Europa en werden er 1.2 miljoen asielaanvragen gedaan. De allerhoogste prioriteit van de EU is niet het oplossen van de migratiecrisis. Het is ervoor te zorgen dat natiestaten niet zelf soeverein en zelfstandig hun migratiecrisis oplossen. Immers, als dát gebeurt, dan levert de EU haar grootste 'verworvenheid' in, namelijk het federale zeggenschap over nationale grenzen. En dat betekent dat de EU in zijn huidige vorm gewoon kan opdoeken. De EU is niets dan een project dat ons verkocht is door verveelde regenten die ons wijs maakten dat er een supranationale politieke en monetaire unie nodig was. Maar diens dagen zijn geteld. "Sell me this pen."

Reaguursels

Inloggen

Nathan R Jessup | 20-02-17 | 07:23
De EU zorgt voor stabiliteit in Noord Ierland door het economisch te ondersteunen.

Dit lijkt mij een onwaarheid, althans na de Brexit is N-Ireland (on)officieel van het VK. Toch, vanuit historisch perspectief gezien hebben de Engelsen N-Ireland gekaapt, gekoloniseerd en nooit meer terug gegeven. Dat pikten de autochtone Ieren niet, zeker ook omdat ze als derderangs burgers werden behandeld door de Engelsen, vandaar het ontstaan van ‘the troubles’.

Het is een utopie van de EU om te denken dat alles met een zak geld en open grenzen op te lossen is, het stupide idee om de autochtone bevolking zo snel mogelijk te mengen met nieuwkomers of andere volkeren zodat de culturele hegemonie uiteen valt. De EU zou zich niet zo arrogant moeten opstellen, daar gaat het ontzettend mis mee (ook in andere landen). Deze wensdenkers noemen mensen en volkeren welke dit niet zien zitten stelselmatig nationalisten, onderbuikers of populisten en dit is tegen het dogma van de eenheidsworst, de nieuwe Wereldburger.

Nogmaals: de hele N-Irelandkwestie is een aangelegenheid tussen het VK en de Ieren, wacht nu eerst eens af hoe ze het zelf oplossen zonder hier doom en angst scenario's te schetsen. Tevens heeft het VK al veel geld in N-Ireland geïnvesteerd, economisch levert dit niets op behalve goede Whiskey en wat toerisme.

Veluwse-Eikel | 20-02-17 | 16:04

Wie 'n stofje in water oplost, en daarna dat water telkens vermengd met nog veel meer water, en nog veel meer water, begrijpt, dat je niet kunt blijven vermengen en beweren, dat 't stofje in het water er toch heus wel toe doet.
Dat systeem van homeopathische vermengingen en weer vermengingen, en weer vermengingen, wordt door bijna niemand werkzaam geacht.
Nu de democratie.
Bij directe democratie mocht iedereen stemmen.
Bij vertegenwoordigende democratie werd het directe stemmen verdund tot één keer in de vier jaar stemmen.
Bij de EU werd de vertegenwoordigende democratie nóg 'n keer verdund tot bestuurders, waarbij niemand meer weet 'hoe die daar gekomen zijn', en belangrijker, hoe we die bestuurders kunnen corrigeren of wegsturen als die er 'n zooitje van maken, wat niets meer met de bedoeling en de wil van de miljoenen stemmers te maken heeft.
De EU is het tot in het oneindige homeopathisch verdunde democratische kiezen. Het heeft niets meer met democratie te maken, tenzij je beweert, dat homeopathische democratie als één/miljoenste deeltje democratie, toch echt niet gelijk gesteld kan worden aan dictatuur, waarbij zelf dat één/miljoenste deeltje democratie er niet meer is. Ha, ha. Ik leg 't even uit: het verschil tussen de dictatuur en de EU is inderdaad één/miljoenste stukje democratie.

Der Paulie | 20-02-17 | 16:03

@D-Fens_1963 | 20-02-17 | 09:44
Realiteit, beschikbare middelen en optimalisatie:
De realiteit is dat er hoge jeugdwerkloosheid (beschikbare middelen) is in met name de zuidelijke EU landen, terwijl er tegelijkertijd grote Duitse vraag is die ingevuld wordt met leerprogramma's voor vluchtelingen.
Er vindt verdringing plaats aangezien dezelfde faciliteiten die vluchtelingen genieten niet beschikbaar zijn voor intra-Europese kandidaten. Dat is geen goed voorbeeld van optimalisering van beschikbare middelen. Ik pleit voor een EU-brede aanpak in plaats van de huidige versnippering. Een aanpak zoals die door de grondlegger van de federale EU ook werd voorgesteld maar door de latere generaties politici niet is uitgevoerd.
Deze politici hebben een aantal onderling tegenstrijdige doctrines tegelijkertijd in een véél te korte tijd willen doorvoeren: de hogedrukpan methode, zonder veiligheidsklep.

kindapaas | 20-02-17 | 15:46

De EU (voormalig EEG)is bedoeld om de grootmachten wat tegengas te geven, met name op economisch vlak.
Dat is in de loop der jaren redelijk goed gelukt, alleen de laatste 30 jaar is de EU burger achter de horizon verdwenen, en dient ze alleen nog maar grote bedrijven en belangenerenigingen, en niet te vergeten , de georganiseerde misdaad.(fraude percentages tot20 a 30%, en een lamentabele anti-fraude dienst OLAF, lees het boek van paul van buitenen)
De EU is naar mijn bescheiden mening toe aan een (democratische) hervorming. Er moet een transparante ortganisatie komen die tot doel heeft de culturele, social-economische en financiele staat van de europese burger te verbeteren, in plaats van het zaakje leeg te trekken, en armoede en ellende te zaaien.

cat22 | 20-02-17 | 13:07

*Gaat eens opzoeken hoeveel Europese Commissarisen een Communistische achtergrond hebben.*

His Lordship | 20-02-17 | 12:21

Kijk ook eens naar Mark Blyth, mooie colleges op YouTube. Of lees zijn boek Austerity.

XAUUSD | 20-02-17 | 12:14

Democratie is een hol begrip geworden. De federale staat EU zal en moet er komen. Dat ligt al lang vast.
Een paar mensen met veel geld en macht willen dat en dan komt ie er gewoon. Politici doen net of ze macht hebben of beleid kunnen bepalen... Niet dus. Alles ligt al lang vast.
Het klootjesvolk mag over een paar weken naar de stembus. Ik zeg niet doen. Zonde van mijn tijd. Bijna een jaar geleden ook tegen het verdrag met Oekraïne gestemd. In 2005 ook tegen de EU grondwet. Denkt er iemand dat machthebbers de intentie hebben om iets met deze uitslag te doen. Echt niet dus. Met de uitslag wordt de spreekwoordelijke reet afgeveegd!!
Nu weer beloven veel partijen van alles en nog wat. Zijn ze aan de macht dan ligt er een een agenda van de EU elite die prioriteit heeft boven het nationaal belang. Onze politici zijn loopjongens voor de grote jongens die uiteindelijk de agenda bepalen.

Stemmen----> zonde van mijn tijd.

luto | 20-02-17 | 10:59

Sinds het ontstaan van de EU is 't bergafwaarts gegaan in Europa. Het "rijke" noorden wordt uitgeknepen ten faveure van het "arme" zuiden, daarbij geholpen door Draghi, afkomstig uit 't zuiden.
Laat ieder land z'n eigen broek ophouden zoals vóór de EU, wat was daar mis aan ? De EU-"leiders" willen zoveel mogelijk Europees regelen, o.a. een leger !! Zodat geen enkel land over enige tijd nog kan opstappen vanwege de verwevenheid in Europees verband.
Daarom............. z.s.m. NEXIT !!!!

oter | 20-02-17 | 10:53

Sterf EU, sterf!!

luto | 20-02-17 | 10:49

Liever vandaag nog een nexit, dan morgen.

Voor-de-5e-keer | 20-02-17 | 10:14

Ik kan niet wachten tot het megalomane ondemocratische gedrocht de EUnie instort.

frisenfruitig | 20-02-17 | 10:08

@Kindapaas
Goeie tegel (vind ik) niet in de laatste plaats omdat U een (m.i.) een plausibele visie etaleert.
Het linkje werkt bij mij niet maar Ok, de C.-K.theorie is inmiddels wel bekend denk ik.
De crux van uw betoog (stuur het trouwens eens door aan de huidige bestuurders zou ik zo zeggen) zit m.i. in de frase " concrete realiteitspolitiek, gericht op het optimaliseren van de beschikbare middelen ". Zo lust ik er nog wel een paar! Ik mag toch gvd wel op zn minst aannemen dat we in het "beschaafde" Europa op deze manier politiek bedrijven zeker?
Maargoed ik denk dat Europa veel te verschillend gedacht wordt over het hoe de beschikbare middelen te optimaliseren.
Zoals Europa voor heel veel andere zaken ook veel te verdeeld is trouwens.
Behalve voor doodzwijgen begrijp ik uit uw visie.

D-Fens_1963 | 20-02-17 | 09:44

kindapaas | 20-02-17 | 09:05
Fantastisch plan. Ik hoop dat je sarcastisch bezig bent?
|
Zodra de grenzen met Afrika open zijn blijven ze vast allemaal daar wonen en komen niet massaal naar de rijkere landen van de EU. En wie wil niet in een one-man-one-vote systeem leven waarbij niet langer de meerderheid van Nederlanders maar een meerderheid van aartsconservatieve Oost-Europeanen en Noord-Afrikanen en potverterende, belastingontduikende Zuid-Europeanen, aangevuld met een nog grotere meerderheid Noord-Afrikanen de wetgeving bepaalt? Zodra de meerderheid der kiezers democratie ontdekt als pinautomaat van andermans rekening is het snel afgelopen met de welvaart. Stopt de immigratie van gelukszoekers ook, maar er valt weinig geluk meer te zoeken hier dan.
|
En wat wordt die ene taal? Engels? De Fransen zeggen alvast non, merci. Of Arabisch, aangezien de meeste Noord-Afrikanen daar wel een mondje van mee kunnen babbelen? Esperanto? Latijn? De niet-Katholieken en niet-Romaanse taalgroepen denken van niet.

Wol | 20-02-17 | 09:27

De EU moet zich hervormen:
1 één staatsmodel uitgerold over de gehele EU met sterk verkleinde nationale parlementen,
2 één officiële taal voor openbaar bestuur, onderwijs en media,
3 één codex van wet- en regelgeving en
4 rechtstreekse democratie in de bezetting van zowel EC als EP met de mogelijkheid slecht presteren te bestraffen.

Daarnaaast, gegeven de kennelijke wens van een kleine 1 miljard Afrikanen om Europeaan te worden kunnen we net zo goed de meest kansrijke landen alvast belonen door ze onder Europees bestuur te brengen. Daarvoor hebben we een leger nodig dat bestaat uit geharde en ervaren vrijwilligers met uitzicht op een beloning, gefinancierd uit de succesvolle exploitatie van de nieuwe lidstaten.

Rusland is niet de vijand, wensdenken is de vijand. De oplossing ligt in resolute en concrete realiteitspolitiek, gericht op het optimaliseren van de beschikbare middelen.

De bij de meeste lezers inmiddels welbekende Richard Coudenhove-Kalergi heeft ons een dergelijke oplossingsrichting in 1923 al voorgehouden in diens uiterst leesbare Pan-Europa archive.org/details/PanEuropaCoudenho..., een echte aanrader voor iedereen die zoekt naar het bestaansrecht van de EU.

Er ís naar mijn stellige overtuiging bestaansrecht voor de EU, alleen niet de HUIDIGE, die gekaapt is door een verbond van lobbyisten, kartelpolitici en bedrijfsblinde wensdenkers.

We moeten terug naar het oorspronkelijke concept, dat opvallend eensgezind wordt doodgezwegen door zowel de media als de politiek van Warschau tot en met Lissabon. Doorsukkelen in nationalistische constructies zoals alle gevestigde partijen vóórstaan¹ gaat geen oplossingen bieden voor de huidige combinatie van problematiek.

¹ Immers, alle partijen zijn EUrofiel, maar er is GEEN ENKELE partij die openlijk een EU-brede federale structuur in zijn programma heeft staan.

kindapaas | 20-02-17 | 09:05

-weggejorist-

NaJoris | 20-02-17 | 08:59

Hoezee. Joechei. Spartacus is weer terug. Meer meer meer. En minder minder minder EU.

malang | 20-02-17 | 08:16

@ Aristotalloss | 19-02-17 | 16:19
Gemene broeders van Deventer zijn de fundamentalisten van het Christendom ?! Dit was een beweging die streefde naar leven volgens de zuivere boodschap van Christus. En je moet wel blind zijn om dit te vergelijken met fundamentalistische bewegingen in de islam. Fundamenteel is dat islam geweld rechtvaardigd, zelfs vandaag nog.
Het is dan ook verbijsterd dat deze plucheverwarmers in Brussel er alles aan doen om islam een permanente grond in Europa te latenkrijgen.

loser | 20-02-17 | 08:01

@Veluwse-Eikel | 20-02-17 | 00:28
"Onzin, waarom denkt u dan dat er zoveel bloed is vergoten in N-Ireland, als attractie voor toeristen welke geinige city trips en mural bezichtigingen op hun CV willen hebben staan?"

Je moet realistisch blijven Ierland kan de eenwording niet betalen. De EU zorgt voor stabiliteit in Noord Ierland door het economisch te ondersteunen, dit zal door de Engelsen overgenomen moeten worden na Brexit. Wordt dit niet gedaan dan zal de steun voor de IRA weer groeien en zullen nieuwe conflicten de kop opsteken.
Conflicten ontstaan in gebieden waar het economisch beleid niet goed geregeld is, het is het economisch beleid van de EU die voor vrede zorgt wanneer deze gebieden onderdeel worden van de EU.

Nathan R Jessup | 20-02-17 | 07:23

@Jan Dribbel | 20-02-17 | 00:33

Das heel begrijpelijk, dat Pechtold een EU leger wil.

Op het Nederlandse leger kan hij tenslotte niet vertrouwen, als er op de eigen bevolking geschoten moet gaan worden.

Hij heeft gewoon goed naar Stalin gekeken...

Ravian | 20-02-17 | 01:11

@Jan Dribbel | 20-02-17 | 00:33
Ze hadden geen 6 Miljard aan Turkije moeten geven, maar 6 Miljard aan Frontex. Hadden een hoop Europeanen werk en zat de grens tussen Turkije en Griekenland ook potdicht.

Beroep = Boerenlul | 20-02-17 | 00:57

Vanavond had Pechtold het alweer over een EU leger.
De man heeft ieder gevoel voor realiteit verloren.

Jan Dribbel | 20-02-17 | 00:33

Nathan R Jessup | 19-02-17 | 21:28
Ierland streeft geen eenwording na…

Onzin, waarom denkt u dan dat er zoveel bloed is vergoten in N-Ireland, als attractie voor toeristen welke geinige city trips en mural bezichtigingen op hun CV willen hebben staan? Ireland streeft al decennia lang naar onafhankelijkheid, dus los v.d. Engelsen overheersing. Sinds het bestand in 1995 hebben de Engelsen toegegeven in meer autonomie.

quote) Noord Ierland heeft te veel problemen om alleen op te lossen…
En hoe komt dat? Een giftige mix van twee volken en twee geloven in een provincie waarbij de ene partij de andere wil domineren. Net zoals in - noem eens wat – het Ukraine van de EU bv.

quote) dat is de verantwoording van heel de EU
Deze club doet er wijs aan zich er niet tegenaan te bemoeien, de Engelsen en de Ieren moeten dit zelf oplossen, beide kampen weten nu wat ze aan elkaar hebben.

quote) Nu Engeland beslist dat Noord Ierland niet meer in de EU mag
Dat was slechts een bijkomstigheid v.d. Brexit, natuurlijk wil Ireland (voorlopig) aansluiting want het land was/is straatarm en heeft voordeel bij de zakken geld uit Brussel. Het gesuggereerde opzettelijke van de kwestie Brexit versus N-Ireland wat u hier poneert, is tekenend voor uw persoonlijke mening.

quote) de regel "you broke it, you fix it."
Welnu, fix dan meteen eventjes de Ukraine kwestie, de Immigratie kwestie, de Griekenland kwestie en de Balkan oorlog 2.0 welke nu mogelijk op de rol staat.

quote) dat er weer onrusten zullen ontstaan is duidelijk
Zeker als de EU zich er tegenaan bemoeid, dan wel ja. Die laat geen kans voorbijgaan het VK dwars te zitten nadat ze hun invloed zo jammerlijk hebben verloren.

Veluwse-Eikel | 20-02-17 | 00:28

Dandruff | 19-02-17 | 19:52
Helemaal gelijk.
Nog geen 20 jaar geleden, toen het verstand nog enigszins regeerde, werd er gesproken over een 'Europa van 2 snelheden (ivm onvergelijkbare economieën niet iedereen zelfde Euro). De landen destijds bij de EU (een stuk of 12) moesten eerste 'verdiepen' (in de zin van op natuurlijke wijze vervlechten) alvorens uit te breiden. Landen moesten eerst een 'jarenlange historie' hebben van degelijk beleid (financieel, juridisch) alvorens over toetreding gesproken kon worden. 10 jaar later allemaal overboord gegooid en kon uitbreiding op elk vlak niet snel genoeg gaan. Als de EU iets aantoont dan is het dat het een zeer voordelig project is voor een megalomane elite. Niemand, echt helemaal niemand, kan gebaseerd op feiten, voordelen benoemen t.o.v. de EEG/EU van voor 1990. Als er al een voordeel is, valt dat onherroepelijk weg tegen de vele nadelen.

Kikero | 19-02-17 | 23:49

Maar verder is GS echt mijn thuisbasis hoor. Dat dan weer wel.

Ars Vivendi | 19-02-17 | 23:37

Christus te paard, zoveel krankzinnig goeie inhoud, zo slecht verwoord, zo jammer.

Ars Vivendi | 19-02-17 | 23:36

En ik heb alle 178 tegels hierboven niet gelezen, trouwens.

Ars Vivendi | 19-02-17 | 23:34

Godskolere.
Dit zou echt een goed stuk zijn, ware het niet dat het angstaanjagend slecht geschreven is.

Ars Vivendi | 19-02-17 | 23:32

De EUnie/Brussel/Euro is de Titanic. Het politiek correcte orkest speelt door.

frisenfruitig | 19-02-17 | 23:17

Het beste aan de EU is dat het al jaren vrede brengt en we daar mee moeten doorgaan ... hoera hoera .... leve de vrede in Europa .... en ondertussen zijn we al een jaar of 15 oorlog aan het voeren in het midden oosten en in delen van Afrika.... en zijn van een 100 gevaarlijke gekken uit die tijd naar een paar duizend gegaan.

kereltie_ut_drenthe | 19-02-17 | 22:49

@Mozes Langebroek | 19-02-17 | 22:06

De EU in haar *huidige samenstelling* gaat kapot. De vraag is alleen de manier waarop dit gaat gebeuren - de vraag is ook hoe EUroscisten dit laten gebeuren.

Iets wat fundamenteel niet democratisch opereert zal ook niet democratisch kunnen worden afgebroken - of beter gezegd zal zich niet op een werkelijk democratische manier laten afbreken.

Tot nu toe maken EUroscisten alleen nog gebruik van de factor Angst - Angst voor Rusland, angst voor het populisme (het populisme tegen de EU) angst voor partijen die nationale belangen voorop stellen, angst voor dat EUropa het niet gaat redden tegen landen als China, angst dat Europa weer in oorlog komt als de EU uiteen valt.

Maar de factor Angst komst steeds minder aan bij de bevolking van vooral de westerse lidstaten. De vraag is wat gaan ze nu doen om EUropa geforceerd bij elkaar te houden. Chaos creeren? aansturen op een direct conflict met Rusland? Beperkingen instellen op bepaalde vrijheden (bijv. pers vrijheden?) EU wetgevingen aanpassen om nog meer macht uit de lidstaten te trekken - bijv. in relatie tot geo politieke overeenkomsten zoals CETA?

litebyte | 19-02-17 | 22:48

De EU gaat nooit kapot. Ik herhaal: Nooit. Mensen die dit beweren zeggen dat immers bijna 15 jaar. Het is lariekoek, net als 15 Maart dan wint gewoon Rutte weer. Glas, plas..

Mozes Langebroek | 19-02-17 | 22:06

atheïstisch stemvee | 19-02-17 | 22:02
Lol heb je t ooit zo zout gegeten?

LibertasSimplex | 19-02-17 | 22:04

LibertasSimplex | 19-02-17 | 21:58
*Proest*

atheïstisch stemvee | 19-02-17 | 22:02

Nathan R Jessup | 19-02-17 | 20:06
Zo ben ikzelf gematigd midden-links, iets hellend naar Hitler.

LibertasSimplex | 19-02-17 | 21:58

@Beroep = Boerenlul | 19-02-17 | 21:30
De kans op een nette (gedeeltelijke) ontmanteling of herijking van de EU lijkt steeds kleiner te worden. Dan wordt het buigen of barsten. Tja, ook dat is democratie denk ik.

atheïstisch stemvee | 19-02-17 | 21:42

Waar Spartacus "Britse" zei bedoelde hij "Duitse". Stop de tijd!

Glandula magna | 19-02-17 | 21:37

@atheïstisch stemvee | 19-02-17 | 21:16
Het ergste is nog in de lijn van de column de EU heeft behoefte aan nog meer chaos, dan heeft de EU meer bestaansrecht. Hoe meer men verkloot in Brussel hoe meer mensen er in Brussel nodig zijn om daarna de rotzooi weer op te ruimen. Aangezien ze ook nog 80 Miljard per maand bijdrukken is de geldberg oneindig. Het is inderdaad een overheid die op zoek is naar een land om te regeren en ambtenaartjes aan het werk te krijgen. Zolang 500 Miljoen Europeanen niet op de rem trappen is dit een perpetuum mobilee.
.
Ondertussen heeft men afgelopen week maar even de pensioenpot met 237 Mln aangevuld van het geld van Kiezers. Om hun eigen tekort weg te poetsen.

Beroep = Boerenlul | 19-02-17 | 21:30

@Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 20:13
"Het VK zou er goed aan doen om het stukje N-Ireland (toch) op te geven…"

Ierland streeft geen eenwording na, Noord Ierland heeft te veel problemen om alleen op te lossen, dat is de verantwoording van heel de EU. Nu Engeland beslist dat Noord Ierland niet meer in de EU mag geldt voor mij de regel "you broke it, you fix it." en dat er weer onrusten zullen ontstaan is duidelijk.

Nathan R Jessup | 19-02-17 | 21:28

20:27 | Het gaat niet om serieuze dreigementen…

Werkelijk? Men kent de geweldsinstructie van dit soort gasten nadat ze hex, hex, hex hebben geroepen. Het is nl. een fatwa en voor men er erg in heeft steken ze schuren, huizen of bedrijven in de brand, zagen ze spoorstaven door of schieten hun opponenten neer op - noem eens wat - het media park. Met gekken moet men uiterst voorzichtig zijn… tevens: laat u niet weglokken d.m.v. een link en een vage website om uw IP te achterhalen, ze zitten hier niet voor niets te trollen.

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 21:22

@Professor Superhirn | 19-02-17 | 20:39
Een daadwerkelijk EU-kritisch geluid zal dus van Le Pen moeten komen. Anders zal de EU serieuze stappen gaan zetten die niet meer terug te draaien zijn. Het is niet anders.

atheïstisch stemvee | 19-02-17 | 21:16

Dankzij de open grenzen was mijn verbouwing in elk geval veel goedkoper. En medelijden hebben met de weggeconcurreerde Nederlanders is net als medelijden hebben met mijnwerkers, wevers en hoefsmeden.

JTKDM | 19-02-17 | 21:14

De wereldvreemde instelling van de EU wordt ook onderstreept door de bizarre locatie waar het bestuur is neergestreken: In Brussel of all places. Brussel: Een tot op het bot verscheurde stad op Vlaamse grond met Vlaamse inwoners die per-sé Frans wilden spreken omdat Vlaams te boers was voor ze. Zelfs nadat Vlaanderen Wallonie economisch inhaalde en ze daar afhankelijk van werden.
Hoofdstad van een verscheurd land, een EU parlement herbergend dat een hopeloos verdeeld en overduidelijk onverenigbaar Europa uit alle macht tot een eenheid wil smeden en wil beroven van souvereiniteit. Een bestuur dat het volkomen normaal lijkt te vinden om elke maand te verhuizen naar Straatsburg en terug. Zelf zo verscheurd als wat, zich verscheurd gedragend en vervolgens pogen eenheid te smeden? Slechter had de uitvoering niet kunnen zijn, zo verbijsterend slecht.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.

Deze verdeelde idioten kunnen alleen verdeeldheid zaaien, nooit eenheid. Voor een ieder die dat niet gelooft: Kijk eens met een halve blik naar Guy Maurice Marie-Louise Verhofstadt en zie een man die volkomen overtuigd is van z'n eigen gelijk. Een man die iedereen die anders beweert liefst met de grond gelijk maakt. Een echte, tot in alle haarvaten verziekte politicus met advocaten DNA, met alle zieke trekjes die daarbij horen.

Ik hou het EU parlement in Brussel verantwoordelijk voor de twee grote drama's van deze tijd: De crisis in Griekenland en de vluchtelingen crisis. Ik snap dat ze dit nooit zullen erkennen want de implicatie daarvan zou zijn dat ze Europa in diepe ellende gestort hebben en moordenaars van duizenden zijn. Denk er maar eens over. Waarop tolereren we deze mensen? Waarom in godsnaam?

We zouden ze moeten berechten en opsluiten.

Homer P. Simpson | 19-02-17 | 21:12

@ de Voorzittert: Je vergeet de SP.... Ik koester echt warme gevoelens voor deze oprechte Partij... sinds jan Marijnissen.
Harry van Bommel is terecht zeer kritisch op de EU... maar hun standpunt over de immigratie verwart mij.... Waar moet ik nou toch op stemmen?

Alfredo1996 | 19-02-17 | 20:53

D-Fens_1963 | 19-02-17 | 20:40,

Je zegt "daar weet ik nl niets van".
Wel; lees je in zou ik zeggen.
Er is hier genoeg over geschreven, niet alleen op wikipedia.

Dandruff | 19-02-17 | 20:49

@Dandruf
Sooo, studio sport afgelopen, buikje rond, en jij? Haartjes gewassen, netjes gekamd, pyamaatje aan,kacheltje aan, Wikipedia bij de hand?
Kijk, definiëren is geen exacte wetenschap dus voor mij gewoon aan verandering onderhevig. Zo is ook oorlog,zoals je weet niet exact gedefinieerd. Dan mag jij van mij gerust de begrippen conflict en oorlog door- e/o naast elkaar gebruiken hoor.Maar voor iemand die bestaat/ danwel uitsluitend wil reageren bij het regime van feiten en hun weerlegging vind ik oorlog = oorlog een beetje kort door de bocht. Ik hoor het mijzelf ook vaak tegen mijn kinderen zeggen als ik hun gezeik beu ben. Dan zeg ik natuurlijk geen oorlog = oorlog maar ook zeker geen conflict = oorlog.
En ook zeker niet dat de EU het allemaal wel of niet liet gebeuren natuurlijk.
Want daar weet ik nl niets van.

D-Fens_1963 | 19-02-17 | 20:40

atheïstisch stemvee | 19-02-17 | 20:28
Ongelooflijk. In de geschiedenisboeken zal men schrijven dat een groot deel van de Europeanen zelf gekozen heeft voor de partijen die het Europese continent uiteindelijk in het ongeluk hebben gestort.

Professor Superhirn | 19-02-17 | 20:39

Nehemia | 19-02-17 | 19:53
Juist. Er zit een plan achter.

Maar ook een angst, deze is voelbaar bij de opbouwers en instandhouders van deze structuur. Eerder schreef ik dat deze ideologie mensen telkens de heilige graal van het geld voorhouden om zodoende levensgeluk te ervaren. Aldus: een soort toren van Babel in een land zonder grenzen en een sappige worst waar men (iedereen, want iedereen is welkom) telkens net niet in kan happen om deze toren te mogen beklimmen. Wie het niet lukt blijft of berooid of gedesillusioneerd achter.

Beter is het om 180 graden te draaien en een eigen koers te varen, dan vallen de schellen v.d. ogen en ziet men het achterlijke er van.

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 20:30

Er is een simpeler verklaring voor de opengrenzenpolitiek van de EU: afschaffing van onze privacy. Want wat is de grootste angst van gezagsdragers? Wat heeft ontelbare machthebbers door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag, soms letterlijk de kop gekost? Opstand van het volk. Controle over het volk heeft áltijd de hoogste prioriteit. Onder het mom van veiligheid claimt de overheid de bevoegdheid om ons allemaal permanent in de gaten te houden. Zonder de import van islamisten zouden we niet bereid zijn geweest onze privacy prijs te geven.

Bieslander | 19-02-17 | 20:29

Ondertussen is de SPD met Schulz (WTF) bezig met een razendsnelle opmars. Bijna even groot als CDU in de peilings.
nos.nl/teletekst#126
Daar valt de beslissing over de EU. Niet hier in maart. Helaas.

atheïstisch stemvee | 19-02-17 | 20:28

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 20:13,

Laat je niet bang maken.
Het gaat niet om serieuze dreigementen van de strijdende partijen. Het gaat om de mening van een politicus.

De EU-lobby doet niks anders dan angst zaaien, zie de EU-propaganda voor onze referenda; "het licht gaat uit", "het wordt weer oorlog", "de treinen (naar Auschwitz) gaan weer rijden", etc.
Ook tijdens en na de Brexit was het een al angst zaaien van de EU-elite, maar uiteindelijk is er niks aan de hand.
Mensen beginnen geen oorlog omdat ze bij de grens even een paspoort moeten laten zien. In Nederland moeten mensen regelmatig een identiteitsbewijs tonen als ze het vliegtuig of de metro pakken, als ze door de politie worden aangehouden of als ze iets opvragen bij de overheid. Daarvan ga je geen bommen leggen.

Dandruff | 19-02-17 | 20:27

@kom hoe heet ie | 19-02-17 | 16:13

Ja. Ik had hetzelfde gevoel na "In 2016 bereikte 490,547 migranten [...]"

Gaat vaak fout op GeenHeil.

smoelwerk | 19-02-17 | 20:20

Nathan R Jessup | 19-02-17 | 20:03,

Hahaha!
Inderdaad grappig hoe de corrupte elite steeds dommere "argumenten" aanhaalt om de democratie te bestrijden.
Na "door de Brexit gaat Engeland zinken" en "door de Brexit kan Engeland geen handel meer drijven met EU-landen zoals India, China, Canada en de VS", horen we nu dus "een Brexit zal leiden tot oorlog"...

Juist, ja. Vandaar de huidige oorlogen tussen IJsland en Zwitserland en tussen Canada en de VS; geen EU-leden.
En dus geen open grenzen, en dus oorlog...
Waarom woont er op deze planeet geen enkele EU-trol die probeert om elk jaar 1 zinnig argument op te gooien?

Dandruff | 19-02-17 | 20:15

Nathan R Jessup | 19-02-17 | 20:03
Dank voor de link, ik weet het en het is zorgelijk. U dient te begrijpen dat de onderhuidse spanningen altijd al aanwezig zijn geweest in die regio, de vlam kan zo weer in de pan slaan. Het VK zou er goed aan doen om het stukje N-Ireland (toch) op te geven… Maar speel deze gebeurtenissen niet uit als EU verworvenheden, het is veel ouderen en ligt veel dieper.

Nathan R Jessup | 19-02-17 | 20:06
Het interesseert mij niet wat voor plek u uzelf toekent in het politieke spectrum. Feit is dat u niet voor mij kunt denken en zeker niet mijn ervaringen deelt.

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 20:13

@Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 20:00
"Doe mij een lol en label enkel uzelf, ik kan mijzelf prima beschouwen zonder uw vooringenomen label"

Ik zie mezelf als midden-rechts met een voorkeur voor de politieke systemen van Franco en Salazar om meer veiligheid te waarborgen

Nathan R Jessup | 19-02-17 | 20:06

Trekbeest 1858
Amen! Al die honderdduizenden nieuwe uitkeringen voor die nieuwe migranten worden rondgepompt. De economie is cyclisch. Het is één grote trommel met geld die rondgedraaid wordt. Dat monetaire beleid is zelfs een Keynesiaanse. Er komt namelijk alleen maar meer (geleend) geld in de economie door al die nieuwe gelukszoekers die ook allemaal een uitkering krijgen. Dat geld wordt dus ook 'toegevoegd' aan de economie. Dat geld wordt uitgegeven en dat is weer gunstig voor de handel. Het drama is wel dat de staatschulden Europees als een dolle stijgen. Vroeg of laat gaat die zeepbel van dit krankzinnige beleid een keertje knappen.

Nehemia | 19-02-17 | 20:05

Nathan R Jesse | 19-02-17 | 19:20
Ik zie het als compliment als extreemrechts mij links noemt

Het woord ‘extreem’ komt slechts van uit uw eigen frame (wie niet voor mijn doctrine is, is extreem), en niet van mij. Het op dusdanige wijze labelen van iemand is de truc zoals men in de Middeleeuwen plagde te doen: krijs een paar keer ‘hex’ en je was simpel maar doeltreffend van je opponent af.


Doe mij een lol en label enkel uzelf, ik kan mijzelf prima beschouwen zonder uw vooringenomen label.

Nb. een geinige city trip is niet wat ik eerder bedoelde, maar dat wist u natuurlijk zelf al.

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 20:00

Veluwse-Eikel 1916
Juist. Er zit een plan achter. Het overstijgt de Pan-Europese identiteit. Kijk naar de Verenigde Naties en andere soortgelijke instituties. Het is die globaliseringsdrift. Ook het aanjagen van de cashloze maatschappij. Het corporatisme waar multinationals het steeds meer voor het zeggen krijgen en de kleintjes opslokken of simpelweg vertrappen. Straks zal in elke geleding de boel bestierd worden door grote commerciële reuzen. Belasting betalen ze al niet of amper. Dat is al een tijd gaande maar dat zal steeds verder gaan. Alle krachten die globalisering willen tegen gaan zijn de grote vijanden van de linkse en 'gekochte' media die hun oren laten hangen naar het lobbycircus van multinationals of de juiste overheden en of politieke partijen. Er wordt een ware hetze gevoerd tegen protectionisten en de media staat niet aan hun kant.

Nehemia | 19-02-17 | 19:53

Nathan R Jessup | 19-02-17 | 19:35,

Onzin, de bewering dat de EU eens in de 200 jaar gedurende 3 seconden het "eigen volk eerst" principe aanhangt is nergens op gebaseerd.
Jij kunt geen enkel voordeel noemen van de EU, voor de gewone burger.
En over toelatingseisen gesproken; bekijk gewoon het lijstje EU-leden en aspirant-leden, en je weet genoeg.
europa.eu/european-union/about-eu/cou...

De hele EU draait om megalomane expansiedrift, nooit om beleid. Eind jaren '90 werd er al voor gewaarschuwd Frankrijk niet teveel macht te geven in de eurozone, "want die trekken Italië er ook bij". Dat Griekenland in de eurozone kon komen was ondenkbaar, maar voilà.
retro.nrc.nl/W2/Lab/Euro/980321.html

Dandruff | 19-02-17 | 19:52

Nathan R Jessup | 19-02-17 | 19:12,

- "Obama is water onder de brug"...
Hitler ook; jouw argument dat dat hun daden ongedaan maakt klopt niet.
- "Het succes van de EU"...
Het zal je verbazen, maar veel mensen in het Oostblok hebben juist niks met een eeuwigdurende crisis. De enige reden dat veel miljonairs in die landen pro-EU zijn, is omdat zij ons gratis geld in ontvangst gaan nemen.
- "De EU heeft vrede gebracht in Noord Ierland"...
Ja, en ook in Algerije en op de planeet Klingon.
Er is geen enkele historicus die dat onderschrijft, het vredesproces in Noord Ierland stond los van lidmaatschap van de EU (al lang daarvoor) of de open grenzen (lang daarna).

Bovendien ten overvloede; open grenzen zijn het gevolg van vrede, niet andersom. Open grenzen kunnen wel leiden tot terrorisme, zoals de reeksen aanslagen in West Europa hebben bewezen. En met het huidige open grenzen beleid is het slechts wachten tot oorlog; zie wat er nu in Parijs gaande is.

Nogmaals, jouw claim dat corruptie, wanbeleid, dictatuur en expansiedrift tot welvaart leiden is nergens op gebaseerd. Het tegendeel is waar; West Europa zat al een paar eeuwen in de lift (met vallen en opstaan), maar het is nu de EU die ons al een decennium in een crisis houdt.
Er wordt geen enkele reserve opgebouwd voor het moment dat een tiental zelfmoord-acties van de EU (islamisering, massa-immigratie, euro, inflatiebeleid, etc) de boel ècht gaan verzieken.

Dandruff | 19-02-17 | 19:38


Ik ga er in ieder geval niet toe over om jou en alle andere voorstanders van oorlog en genocide ervan te beschuldigen dat ze betaald worden door Soros en Verhofstadt.
Dandruff | 19-02-17 | 19:17

Goddank beschuldigt u mij niet om betaald te worden door Soros ( www.rt.com/search?q=Soros ), dat zou echt verschrikkelijk zijn. Ik ben blijkbaar een niet door S&V betaalde voorstander van oorlog en genocide.

Valmona | 19-02-17 | 19:35

@Batavi Magistralis | 19-02-17 | 17:24
"Kom eens met feiten, links en bewijzen voor deze stelling."

Landen die willen toetreden tot de EU zullen de wetten van de EU, die vrede en voorspoed tot gevolg hebben, moeten accepteren. Zonder deze wetten geen eigen burgers eerst.
Google maar eens aan welke eisen landen moeten voldoen om lid te worden van de EU, het machtigste handelsblok in de wereld.

Nathan R Jessup | 19-02-17 | 19:35

Vanmorgen was Pieter Omtzigt bij Harry Mens. De bevestiging kwam. Pieter is kritisch op alles maar vertelt het zelfde moment het pro EU riedeltje over handel en de onmisbare EU. Trap er niet in.

doskabouter | 19-02-17 | 19:35

De eu had nooit bestaan als ze naar de bevolking geluisterd haden want die wilden dit niet op de linkse kliek na maar die zijn ook het eerste verdwenen als het hier klapt. En dan die bangmakerij door links die roepen dat de wereld onderhand zal vergaan als de eu uitéén vals. Hou daar toch is mee op we hebben hier een paar honderd jaar grenzen gehad nooit een probleem geweest. We hebben honderde jaren met elkaar handel gedreven met grenzen nooit een probleem geweest en nu roept links om het hardst dat we niet zonder eu kunnen en dat alles dan stil komt te liggen. Hoezo we gaan juist miljarden verdienen we hoeven niks meer naar Brussel te storten we maken weer zelf uit wie we binnen laten en wie we er meteen uitgooien. En we gaan handel drijven zo als we altijd gedaan hebben zonder de eu. Dus vlug opdoeken die hele linkse eu.

henry4149 | 19-02-17 | 19:34

Nathan R Jesse | 19-02-17 | 19:12
U blijft maar uit uw nek kletsen, agitprop voor de EU.

Het bestand in Belfast is in 1995 tot stand gekomen door inmenging van Bill Clinton en nadat beide kampen het kotsbeu hadden van het vele bloedvergieten (om in uw eigen woordgebruik te blijven) – en heeft niets maar dan ook helemaal niets met de grensovergang Ireland richting N-Ireland en de aansluiting van Ireland bij de EU te maken. Het wezenlijke probleem is nog steeds niet opgelost: de annexatie van de Engelsen van een toentertijd soeverein land, nl. N-Ireland en hun dominatie van de autochtone Ieren. De Engelsen wilden zich niet terugtrekken om de (Ulster) Loyalisten niet in de steek te laten, anders verwachte ze in deze leemte een nieuw bloedbad met vooral oude afrekeningen.

Ik weet niet wat ik tegen u heb, laten we het intuïtie noemen.

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 19:32

@Nathan R Jessup | 19-02-17 | 19:20
Wie had het over moslims dan? Het lijkt erop dat jouw objectiviteit nogal geplaagd wordt door een idee fixe.

Pierre Tombal | 19-02-17 | 19:30

Mozeskriebel, wat een onzinnige, overdreven lange (bijna 900 woorden) manier om gewoon te zeggen: "de E.U. is kudt!"

Waarschijnlijk wil de schrijver hééél graag laten zien dat hij echt heel elitaire woorden zoals amorfe, agnostische, pervasief, raison d'être en insisteren in zijn tekstje kan verwerken. Jammer genoeg realiseert hij zich niet dat dat geen indruk maakt als je "gemeenschaps behoefte" schrijft waar dat al geruime tijd één woord is in het Nederlands of "so" schrijft i.p.v. "zo" of "Australië's" gebruikt waar "het Australische" de enige juiste schrijfwijze is.

Kortom, ik vind de E.U. kudt en dit stukje blabla ook!

Nuijs | 19-02-17 | 19:26

Goed dan. Niet alleen is de EU geen dictatuur, maar de EU stevent daar ook helemaal niet op af. Wat daar mogelijk wel op afstevent zijn partijen die maar 1 lid hebben, partijen die vinden dat het nationale belang groter is dan dat van individuen en individuele vrijheden en andere idiote populisten die in alles de vijand zien.
Valmona | 19-02-17 | 19:02

De EU is inderdaad geen dictatuur en stevent daar ook niet op af. Wel is de EU al langere tijd een anti-democratisch instituut, wat helaas een steeds grotere gelijkenis vertoont met het bestuur van de Sovjet-Unie destijds. Het is een vaste kliek die de macht verdeelt, met commissarissen afkomstig uit verschillende partijen die in politiek opzicht zo weinig van elkaar verschillen dat ze eigenlijk niet als verschillende partijen kunnen worden gezien. De EU is de facto een éénpartijstelsel, met een tandenloze oppositie voor de sier.

Een dergelijk stuitend gebrek aan democratie en een gezonde oppositie heeft onvermijdelijk allerlei neveneffecten tot gevolg, onder meer de stijgende populariteit van politieke partijen met één lid. Maar hierin moet je oorzaak en gevolg niet door elkaar halen. Zonder antidemocratische EU en zonder massale immigratie uit islamitische landen hadden de PVV, FN en AfD vrijwel geen voedingsbodem gehad.

Professor Superhirn | 19-02-17 | 19:24

Zolang er alsmaar meer geld nodig is om het Europese Project in leven te kunnen behouden, (staatssteun voor lidstaten) Dan kan dit leiden tot oneerlijke concurrentie. Daarom is staatssteun bijna altijd verboden.
9 Landen van de Europese Unie (EU) moeten hun (banken)steunmaatregelen vooraf melden bij de Europese Commissie. De Commissie beoordeelt of de steun is toegestaan, en wie dit zal betalen,........ U R FKD
Nexit of word leeggezogen tot we verhongeren.

hovawart | 19-02-17 | 19:24

@Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 17:18
"Wederom gezwets van een linkse oliebol, ooit wel eens in Belfast geweest tijdens Oranjemarsen e.d.?"

Ik zie het als compliment als extreemrechts mij links noemt, dank je voor dat. Verder heb ik enige tijd in Belfast doorgebracht en kan je vertellen dat er weinig moslims wonen. Verder zijn er duidelijke grenzen met muren, de ideale plaats voor de PVV stemmer.

Nathan R Jessup | 19-02-17 | 19:20

Professor Superhirn | 19-02-17 | 18:25
Duistere gedachten, die krijg ik ook als ik uw reaguursel lees.
De dienstplicht is in Europa afgeschaft. Alleen oudere mensen weten nog hoe ze met verdedigingswapens om moeten gaan. Met ouderwetse geweren echter.
Wij zijn hulpeloos, wij kunnen ons niet verdedigen.
Meer dan een miljoen Turkse jongeren die in Europa wonen, zijn verplicht in militaire dienst gegaan in Turkije, zijn goed opgeleid en vervolgens teruggekeerd naar Europa. Zij zouden elk moment de wapens op kunnen nemen en ons aan kunnen vallen. Als ze die opdracht krijgen.
Daar word je niet vrolijk van.

onnosel | 19-02-17 | 19:19

Dandruff | 19-02-17 | 18:39

Ik ontdekte dit toen ik me wat meer ging verdiepen in deze Monasch. Dat n.a.v. het feit dat hij de PvdA verliet.

toetssteen | 19-02-17 | 19:19

Valmona | 19-02-17 | 18:54,

Een "tirade" is iets anders dan een "opsomming van feiten".

Voor wat betreft jouw punt dat je niet weet wat "chronologie" inhoudt; het Russisch geweld was het gevolg van Oekraïens geweld tegen Russische burgers. Met name het levend verbranden van een dertigtal Russische vakbondsleden zette kwaad bloed bij de Russische minderheid. Vandaar het Russische referendum voor afscheiding van de Krim.
nl.wikipedia.org/wiki/Tijdlijn_van_de...

Jij vindt het "opvallend" dat ik aanzetten tot oorlog kwalijker vindt dan zelfverdediging. Je kunt het ook omdraaien; als er niet tot oorlog zou zijn aangezet vanuit de EU, dan had de Russische minderheid ook niet tot zelfverdediging hoeven overgaan.

Maar goed, als jij echt gelooft dat alle tegenstanders van oorlog en genocide door Poetin betaald worden dan kan ik jou daar niet van af helpen.
Ik ga er in ieder geval niet toe over om jou en alle andere voorstanders van oorlog en genocide ervan te beschuldigen dat ze betaald worden door Soros en Verhofstadt.

Dandruff | 19-02-17 | 19:17

Nehemia | 19-02-17 | 17:54
We staan momenteel voor een wezenlijk probleem hier in Europa, meer dan de helft is nationaal maar moet voor de nieuwe orde verplicht opschuiven richting het globale kamp of anders rekenen op verkettering en verdelging. Dat is doctrine welke momenteel als enige waarheid verkocht wordt. Tevens zijn Links en rechts retro begrippen te vervangen door globalisten en populisten. Overigens zijn beide termen bedacht door de MSM welke met beide benen in het ene kamp staan.

Er is slechts een oplossing en dat is erkenning van beide kampen waarna samenwerking zou kunnen volgen, maar wat zal ik samenwerken indien ik niet erkend word? Het betreft hier een loopgraven oorlog welke nu gaande is, enkel chaos is dan de uitkomst. Al bezweren beide kampen dat dit het allerlaatste is wat ze willen.

Dus zeggen de globalisten: wij zijn tegen uitsluiting, daarom sluiten wij u uit.
En reageren de nationalisten: wij worden uitgesloten, daarom slaan wij terug.

Maar wie begon er nu eigenlijk met landen te destabiliseren, annexeren, massa immigratie stimuleren, geld van N naar Zuid verbrassen en uitsluiting van mensen en landen welke dit niet zo zagen zitten? Er zit blijkbaar een plan achter.

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 19:16

Dit zal een historisch artikel worden want wat een waarheden staan hierin. Zo'n Timmermans en Verhofstad zijn vijanden van de soevereine lidstaten en zullen hopelijk ooit berecht worden.

ILF2 | 19-02-17 | 19:13

Valmona | 19-02-17 | 19:02

Kunt u me die logica a.u.b. uitleggen.

toetssteen | 19-02-17 | 19:12

".. als nettobetaler kunnen we minstens zo eigenwijs zijn als Hongarije. Als we maar ophouden door iedereen aardig gevonden te willen worden.."
@ JTKDM | 19-02-17 | 18:56
alleen maar als we ECHTE volksvertegenwoordigers hebben in de Haagse Apenheul, en geen lakeien die de hielen van hun Brusselse meesters steeds gretiger likken en niet weten hoe gauw ze weer een nieuwe manier moeten zoeken om de soevereiniteit van hun eigen volk nog verder te verraden aan de Brusselse bezetingsmacht

telelezer | 19-02-17 | 19:12

Dandruff | 19-02-17 | 17:15
"Ondertussen is het niet Trump, maar Obama...."

Obama is weg, water onder de brug en wordt alleen door mensen aangehaald die geen valide punten hebben. Trump wil de VS veranderen in het principe van de EU, eigen burgers eerst. Dat is de stelling

"Je kon inderdaad niet weten dat de EU medeverantwoordelijk was voor de ellende in Joegoslavië en Oekraïne. "

Vanuit Russisch standpunt moet ik je inderdaad gelijk geven. Het succes van de EU heeft de burgers in deze voormalige Russische staten de ogen geopend.

"Zoals je inderdaad ook niet kon weten dat conflicten in Noord Ierland en Baskenland ondanks de EU gewoon bleven bestaan."

Sinds de EU zijn de aanslagen gestopt, zeker de open grens in Noord Ierland heeft voor rust gezorgd. Door Brexit zal er weer een grens komen en het conflict zal opleven. Begin maart zijn er verkiezingen in Noord Ierland en dan kunnen we zien waar het heen gaat.
De EU heeft voor vrede gezorgd en is door zijn defensieve militaire strategie de leider in de wereld als het om handel gaat.

Nathan R Jessup | 19-02-17 | 19:12

deze mensen (migranten) nagenoeg allemaal in de bijstand belanden, maar het gratis geld dat ze krijgen pompen ze vervolgens wel in onze economie.
@ Trekbeest | 19-02-17 | 18:58
Was het maar waar; want helaas sturen ze een groot deel van dat geld (ons belastinggeld) naar hun achtergeblevenen in verre landen zodat dat geld uit onze ecomomoie verwdijnt.
Als ze dan ook nog eens kinderbijslag mogen aanvragen voor 10 of 15 al-of-niet bestaande kinderen aldaar, dan zijn ook daarmee weer honderden miljoenen euroos verdwenen uit onze economie. En het dan maar raar vinden dat we (zogenaamd) geen geld meer hebben voor onze armen, zieken en oudjes

telelezer | 19-02-17 | 19:08

WhiteShark | 19-02-17 | 18:51
Goed dan. Niet alleen is de EU geen dictatuur, maar de EU stevent daar ook helemaal niet op af. Wat daar mogelijk wel op afstevent zijn partijen die maar 1 lid hebben, partijen die vinden dat het nationale belang groter is dan dat van individuen en individuele vrijheden en andere idiote populisten die in alles de vijand zien.

Valmona | 19-02-17 | 19:02

De EU wilt die "vluchtelingencrisis" helemaal niet oplossen. Ze zien deze als een zegen, en laten het toe, en bevorderen het zelfs op subtiele wijze. Ongeacht de kosten, welke niet opwegen tegen de door Eurocraten bedachte voordelen.

Het zorgt in de eerste instantie voor directe bevolkingsgroei en bijbehorende consumptie. We vergrijzen, en verliezen bevolkingsaantallen. De implicaties voor ons sociale zorgstelsel zijn u welbekend, maar wat de Eurocraten nog erger vinden is dat we ook consumenten verliezen. Nu weten jij en ik allebei dat deze mensen (migranten) nagenoeg allemaal in de bijstand belanden, maar het gratis geld dat ze krijgen pompen ze vervolgens wel in onze economie. Met andere woorden, het is een indirecte redistributie van belastingcenten (uw centen) die vervolgens via de "vluchtelingen" in de zakken van o.a. Miele-producenten en vastgoedhouders gepompt worden. En natuurlijk de vele semioverheidsinstellingen die mogen gaan begeleiden, opleiden, enz. Ra ra wiens belangen zwaarder wegen dan die veel te spaarzame Europeanen. Zie het als een vorm van het Keynesiaanse model.

Ten tweede is de grootste vijand van een supranationale institutie als de EU het nationalisme. Net zoals nationale staten in het verleden alles deden om regionalisme tegen te gaan, zo doen Eurocraten alles om nationalisme tegen te gaan. Een van de meest effectieve manieren om dit te doen, is simpelweg om met volksverhuizingen te spelen. De Soviet Unie bijvoorbeeld pompte actief Russen in opstandige deelstaatjes en transporteerde bijvoorbeeld Krim Tartaren naar Siberië. Nationalisten kunnen bezwaren tegen de EU hebben op grond van identiteit. Verdun en marginaliseer deze identiteit, en dan is de kans op pais en vree groter. Politiek Correctheid onderdrukt nationalistische sentimenten, en het migratiebeleid zorgt ervoor dat we uiteindelijk niet meer van mening kunnen veranderen want "we" bestaat dan niet meer.

Ten derde, naast deze ogenschijnlijke "rationele" redenen, en hierbij speculeer ik wellicht wat, blijft gewoon over dat veel van deze Eurocraten ons haten. Ik noem het geen zelfhaat, want zoals iedere psycholoog u kan vertellen bestaat dit niet. De "zelfhater" beschouwt zichzelf nooit als een echt onderdeel van de groep waar hij of zij uitmaakt. Al die types, van Merkel tot Timmermans, van Juncker tot Schulz, van Verhofstad tot Malström beschouwen zichzelf steevast als "Europeaan" en niet als Duitser, of Nederlander, of Zweed of Belg. Zij staan in een langere traditie van westers anti-nationalisme ontleend vanuit het Marxisme. Onze nationale identiteiten zijn in hun ogen verantwoordelijk voor het kolonialisme, het fascisme, de Holocaust, enz. Dat onze landen overspoelt worden door Moslims, Afrikanen, en wie dan ook, beschouwen zij als een soort poëtische rechtvaardigheid waar zij best wel een handje aan mee willen helpen. Een verkrachtingkje hier, een roofmoordje daar, ach ze zullen het wel verdiend hebben. De zonden van de vader zijn ook die van de zoon.

Trekbeest | 19-02-17 | 18:58

Men laat zich in de luren leggen. Die hotemetoten uit Brussel weten dondersgoed dat het Australisch model het beste werkt om migranten te weren. Natuurlijk weten ze dat.

Nehemia | 19-02-17 | 18:56

@de Voorzittert | 19-02-17 | 18:54
;)

Watching the Wheels | 19-02-17 | 18:56

NL hoeft helemaal niet uit de EU, want als nettobetaler kunnen we minstens zo eigenwijs zijn als Hongarije. Als we maar ophouden door iedereen aardig gevonden te willen worden. Al te goed is Duitslands gek.

JTKDM | 19-02-17 | 18:56

De Verenigde Staten van Europa is natuurlijk een ultieme grap. De verschillen zijn dermate tussen de lidstaten onderling qua cultuur en economie dat je er nooit een homogeen geheel van kunt smeden.

Nehemia | 19-02-17 | 18:55

Ga inhoudelijk in op de feiten.
En als je het met me eens bent dat de feiten jouw ongelijk bewijzen, zeg dan niks.
Dandruff | 19-02-17 | 18:33

Ik neem aan dat u met de feiten uw tirade bedoelt tegen de EU. Het kan zijn dat u dat echt vindt, bijzonder. Ook dan is het opvallend dat u bij het geweld de rol van Rusland niet noemt.

Valmona | 19-02-17 | 18:54

"PvdDierenpoes is niet voor "meer EU" en zeker niet in de huidige vorm, onzin www.partijvoordedieren.nl...
Watching the Wheels | 19-02-17 | 18:40"
.
Excusez Watching the Wheels & Dierenpoes voor het creeeren van fakenews. PvdD is tegen meer EU. SP vermoed ik ook. For the record.

de Voorzittert | 19-02-17 | 18:54

De belangrijkste reden voor de EU, is dat de Europeese politici ook kans willen maken om iets te besturen wat zo groot is als de VS of China.
Was het niet deze website die politiek als GTST voor hoger opgeleiden ontmaskerde?

frank87 | 19-02-17 | 18:52

LOL @ "... with the song “Raise like a Phoenix”.
Raise? Money? Borders? Wages?

hfakker | 19-02-17 | 18:51

Valmona | 19-02-17 | 18:22
Volgens mij gebruikte ik het werkwoord 'afstevenen' in de bedoelde context. Bent u op de hoogte van de betekenis van dit woord?

WhiteShark | 19-02-17 | 18:51

Toen ik nog heel jong en naïef was vond ik de EU een prachtig idee. Hoopte zelfs op een wereldfederatie van vredige, vrije landen. Tot ik me realiseerde dat politici en mensen in het algemeen eigenlijk niet te vertrouwen zijn met macht over anderen. En er nog niemand een rechtssysteem heeft ontworpen dat als one-size-fits-all alle mensen past. Als ik moet geloven dat politici in onafhankelijke landen zullen zorgen voor oorlog en onderdrukking, waarom kan ik ze dan wel vertrouwen met een monopolie op een continent of zelfs de hele wereld?
|
Er zijn inderdaad geen goed argumenten voor de EU in haar huidige vorm. Het oprichten van nog een machtsmisbruikende grootmacht om het machtsmisbruik van andere grootmachten tegen te gaan is zoiets als zelfmoord plegen om te voorkomen dat je vermoord wordt. Confrontatie en oorlog zoeken met andere grootmachten en partij kiezen in conflicten waar vrijwel altijd beide zijden dubieus zijn zoals Rusland versus Oekraïne waar de democratisch gekozen (corrupte) president door een stel neo-nazi sympathisanten werd afgezet, is geen weg naar vrede en stabiliteit voor Europa.
|
Het micromanagen en de natte vinger willekeur over hoeveel Watt een tv maximaal mag hebben of wat de definitie is van een gehaktbal is ook niet essentieel voor het voortbestaan van de mensheid of het belang van de consument. Zelfs al weten instanties als de Rabobank met speculatieve scenario's uit een verdere overheveling van bevoegdheden naar Brussel een theoretische economische winst te sterrewichelen, het risico op wetgeving die juist niet gunstig is voor welvaart, vrijheid en vrede is mij te groot. Dan kun je nooit meer stemmen met de voeten als het misgaat. Of zoals Loesje het bondiger zei: "Één Europa zodat je met één staatsgreep klaar bent".
|
Nu zou ik op zich wel met een restantje EU kunnen leven, maar dan wel drastisch beperkt:
-De euro mag van mij blijven als internationaal betaalmiddel, als daarnaast ook weer gewoon de nationale munt wordt ingevoerd. De euro wordt dan gewoon weer een mandje van munten, waarbij de zwaarte van elk aandeel wordt bepaald door de welvaart en het inwonersaantal van de lidstaat. De Grieken zullen al snel hun aandeel van Drachmes flink devalueren, de Duitsers zullen qua Mark in aandeel toenemen. Het resultaat is niet meer de willekeur van één ECB of Draghi, maar de (hopelijk democratische of rationele) keuzes van ieder land over haar eigen munt.
-Vrijhandel, prima, maar op basis van lokale wetgeving. Den Haag kan ook wel micromanagen of vrijwillig harmoniseren, als dat al nodig zou zijn. Bedrijven die per se overal in de EU willen handelen, moeten zich dan gewoon richten naar het land waar de wetgeving het strengst is, als ze dat de moeite waard vinden. Of gewoon per land je aan de regels houden, zo kostbaar of moeilijk is dat ook weer niet.
-Gezamenlijke defensie á la NAVO, geen probleem, maar dan alleen met een strikt neutraal buitenlandbeleid. Geen associatie met landen die in potentieel of acuut grensconflict verkeren. Dat lossen ze, al dan niet met hulp van EU-onderhandelaars, eerst maar eens op. Handelsverdragen zijn ook overbodig: gewoon vrijhandel. Ieder product of dienst dat aan de lokale regels voldoet is welkom. Dan kan de Derde Wereld ook eens haar eigen welvaart scheppen door export naar de EU en het opheffen van importheffingen niet door Brussel misbruikt worden om landen te chanteren lid te worden.
-Waarborgen van basale vrijheden en grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, vereniging, waarborgen van privé-eigendom en een verbod op doodstraf, marteling, censuur, ongelijke rechten, ook prima. Zolang er ook echt alleen maar vrijheden en beperkingen van overheidsmacht in dat verdrag staan en niet een boekwerk van 300 pagina's zoals het Verdrag van Lissabon waar politici en juristen het ene "recht" tegen het andere kunnen uitspelen zoals het uitkomt.
-Afschaffen van het Europarlement en de verschillende EU-instituties, misschien op het Europees Hof of Europese Commissie na om conflicten over het EU-verdrag en tussen staten vreedzaam te beslechten. Een EU-commissie of Hof bestaande uit vertegenwoordigers van elke lidstaat is ruim voldoende. Zwitserland heeft ook geen staatshoofd maar een Raad waarvan de voorzitter rouleert.
-Landen bepalen zelf hun immigratiepolitiek. Als er al een EU-politiek is moet die uitermate streng zijn, met opties voor landen om coulanter te zijn. Dus in principe opvang in de regio en nergens binnenkomen zonder een visum gesteund door een baan, borgsom, verzekering of een partner die garant voor je staat. Als idioten uit Duitsland, Zweden, Barcelona\Spanje dan alnog een leger 20-jarige gelukszoekers als quasi-vluchteling willen toelaten is dat hun probleem. Ze komen niet automatisch in aanmerking om zich in een ander EU-land te vestigen.
|
Maar ja, aangezien ik ook niet geheel achterlijk ben lijkt bovenstaande scenario onwaarschijnlijk. In dat geval rest alleen Nexit en einde EU wat mij betreft. Macht corrumpeert en we hoeven niet nóg een keer een demonstratie dat EU-politici daar niet boven verheven zijn.

Wol | 19-02-17 | 18:48

We moeten terug naar de EEG. Alle andere scenarios zijn rampzalig.
radiatorknopje | 19-02-17 | 17:03
+1

telelezer | 19-02-17 | 18:46

Graag weer meer meer meer langere en serieuze leestopics zoals deze op GeenStijl. Voor de rest: weg met de EU, de Brusselse bureaucraten en die flutmunt.

atheïstisch stemvee | 19-02-17 | 18:44

Valmona | 19-02-17 | 18:35
Die E in EU staat voor Europese. Ik zie niet wat de Oekraïne met Europa van doen heeft. None of our business. Verhofstadt en Van Baalen hadden daar niets te zoeken - behalve de persoonlijke belangen van eerstgenoemde in de Oekraïne dan.

Sterker nog, ik denk dat als deze volksmenners weg waren gebleven van het Maidanplein het conflict daar niet zover uit de hand gelopen zou zijn dat er een passagiersvliegtuig met 211 Europese burgers uit de lucht geknald zou worden.

Professor Superhirn | 19-02-17 | 18:42

Voor de ecomomen en vlindertjes en eenhoorns, hoe lastig moet het nou zijn om een nationale munt precies af te stellen op de euro en twee munten te hebben. Is een vraag.

Bokito ergo sum | 19-02-17 | 18:40

toetssteen | 19-02-17 | 18:30,

Moet je nagaan, en dat is dan alleen nog maar wat er allemaal op YouTube te vinden is.
Zit nu te luisteren, en schaam me dood over hoe die mensen worden opgezweept met zoete woordjes over "solidariteit". En nu ligt het land in puin, en kunnen ze stikken.

Dandruff | 19-02-17 | 18:39

@Valmona | 19-02-17 | 18:35
Misschien tegen Victoria Nuland moeten zeggen F*ck jezelf, inplaats van F*ck the EU.

Pimp my Voortuin | 19-02-17 | 18:38

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 18:27
Wat had de EU dan moeten doen? Tegen de Oekraïners zeggen dat ze het best af zijn onder Russische invloed?
Rusland heeft militair ingegrepen dat is een feit.

Valmona | 19-02-17 | 18:35

Valmona | 19-02-17 | 18:26,

Overigens, waarom geloof jij dat iedereen die tegen oorlog en genocide is, daarvoor door Poetin betaald wordt?
Ik roep toch ook niet dat jij en andere voorstanders van oorlog en genocide door Soros en Verhofstadt betaald worden?

Ga inhoudelijk in op de feiten.
En als je het met me eens bent dat de feiten jouw ongelijk bewijzen, zeg dan niks.

Dandruff | 19-02-17 | 18:33

@kloopindeslootjijook | 19-02-17 | 17:02

Mengen met de islam! Het waanidee van de EU-dictators!
Het door de de EU-dictators omarmde misdadige Coudenhoven-Kalergi plan dus.
Kijk even naar de landen die in de laatste 150 jaar geïslamiseerd zijn en u weet wat uw kleinkinderen te wachten staat.

De burgeroorlogen in ex Joegoslavië, Libanon, heel Noord Afrika en nu Irak en Syrië doen bij u geen lichtje branden?

Geeft niet hoor! Half Nederland is te achterlijk om te poepen en stemt weer voor meer zelfdestructie u gebracht door de oude politieke partijen die de EU prachtig vinden.

Pieter V | 19-02-17 | 18:33

@Zaadhaan, ik piss dan maar off en ik ben echt heel redelijk

Bokito ergo sum | 19-02-17 | 18:32

fleurtje | 19-02-17 | 18:15
Ik was eigenlijk liever al eerder naar de crematie geweest.
Het ettert al veel te lang.

Jackanders | 19-02-17 | 18:31

Dandruff | 19-02-17 | 17:25

Monasch stond er ook. Die was nog griezeliger in zijn betoog dan de rest (voor zover dat mogelijk is).

www.youtube.com/watch?v=m6BsyqeMxsI

Voor de rest ben ik het helemaal met u eens.

toetssteen | 19-02-17 | 18:30

Valmona | 19-02-17 | 18:18,

De pot verwijt de ketel, met je kleinerende opmerkingen.
Het woordje "dom" is geen schelden, temeer daar Veluwse Eikel jou uitgebreid uitlegt hoe het zit.
En erger is dat het gaat om zaken die je eigenlijk al had moeten weten voor je je in deze discussie mengde.
Daarom durf je ook niet op de genoemde feiten in te gaan.

Dandruff | 19-02-17 | 18:30

Niet te geloven dat er zelfs op GS nog reaguurders rondhangen die er van overtuigd zijn dat de EU niet in staat is de huidige crisis op te lossen.
Iedereen met vijf gram verstand tussen zijn oren zou inmiddels moeten weten dat de EU deze crisis moedwillig veroorzaakt heeft, hem actief gaande houd, en zeker niet van plan is om ook maar iets op te gaan lossen.

Verder is samenwerking het enige dat de Europese landen nodig hebben, en voor samenwerking heb je geen overkoepelende superstaat nodig.
Er is niets dat in de EU geregeld is dat ook niet binnen de EEG geregeld had kunnen worden (en het meeste van waar de EU prat op gaat was al binnen de EEG geregeld).

De EU is gewoon een ondemocratische entiteit die druk doende is de macht te grijpen binnen Europa.
En de "Immigratie crisis" is simpelweg een van de middelen die door de EU ingezet worden om dit doel te verwezenlijken.

Ravian | 19-02-17 | 18:29

Valmona | 19-02-17 | 17:12
Het conflict in oekraïne komt door de EU. Jaja meneer...

Valmona | 19-02-17 | 18:18
Ja, zo ben ik... maar had in beginsel niets met u te maken maar met een reaguurder welke hier regelmatig een domme tegel plempt waarna hij weer snel in z'n linkse hok verdwijnt.

Daarbij heeft de EU absoluut wel van doen met het bloedvergieten in de Oekraïne. Er is gehitst en gestookt plus zakken met EU gelden beloofd.

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 18:27


Dandruff | 19-02-17 | 17:25

Kameraad Dandruffski. Ik hoop dat u goed betaald wordt om de mening van uw opdrachtgever te verkondigen, waarbij Rusland als redder tegen de neo-nazi's optreedt.

Valmona | 19-02-17 | 18:26

TempusEdaxRerum | 19-02-17 | 16:25
Het plaatje van Verhofstadt klopt, op een klein detail na. Die Europese vlag hoort via een zwart lijntje verbonden te zijn met het zwartgekleurde vlak dat na het witte vlak tussen 1945 en nu komt.

Soms heb ik last van zeer duistere gedachten. Wat als de EU inderdaad in 2017 of 2018 uit elkaar valt? Dat zal dan zo ongeveer samenvallen met het moment dat de Trump administration volledig onthand zal zijn door een impeachment procedure en andere schandalen.

Ra ra, welk moment zouden Poetin en Erdogan kiezen om Europa onderling te verdelen? Turkije heeft een Trojaans paard met meer dan een miljoen getrainde soldaten op Europese bodem (want niemand heeft zich ooit afgevraagd of het wel zo'n goed idee was om die Turkse jongens verplicht in Turkije in militaire dienst te laten gaan) terwijl Poetin de knoppen van de klassieke militaire en nucleaire dreiging van buitenaf bedient.

De EU en de VS liggen bestuurlijk binnenkort beide op hun gat. En dan slaan deze heren toe: Erdogan als de agressor, en Poetin als de 'redder in nood' die Erdogan temt - uiteraard in ruil voor de nodige Europese gebiedsdelen en privileges voor zowel Rusland als Turkije.

Professor Superhirn | 19-02-17 | 18:25

WhiteShark | 19-02-17 | 17:23
De dictatuur van de EU. Volgens mij staat het NL vrij de EU te verlaten, net als GB. Dat is geen dictatuur wat u er verder ook van vindt.

Valmona | 19-02-17 | 18:22

Ook:
De EMU is even kunstmatig als onnodig
Want geen Optimal Currency Area en vanaf toen kon het alleen maar mis gaan.

Hemmenaar7 | 19-02-17 | 18:20

Ook het migratiecircus blijft een lopende voorstelling en spreekstalmeesteres Merkel en Brussel willen van geen wijken weten. Af en toe gooit Angela wat stoere woorden het publieke domein in, maar er gebeurt helegaar niks. De chaos wordt groter en groter. Als je ziet wat er al kan gebeuren in die Parijse buitenwijken de zgn banlieues. Als de schaalvergroting verder doorzet wordt het straks helemaal een doffe ellende. Zelfs de kit die kiest het hazenpad als ze bestormd worden door die ontketende hordes.

Nehemia | 19-02-17 | 18:19

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 17:18

U gaat lekker ff schelden. Als u ook een argument inbrengt ziu ik kunnen antwoorden

Valmona | 19-02-17 | 18:18

@litebyte | 19-02-17 | 16:46

De EU wordt gedreven door het wereldbeeld van corrupte zelfverrijkers waarbij de elementen van van het communisme, fascisme, nazisme en islamisme zijn verenigd.
De perfecte synergie van vier voor de bevolking levensbedreigende ideologieën.

Erger bestaat niet maar het criminele EU-tuig in Brussel vindt het prachtig.

Pieter V | 19-02-17 | 18:17

Dat de EU zo snel mogelijk mag sterven .

fleurtje | 19-02-17 | 18:15

Eindelijk iemand die het snapt: de vrede bestaat door de lijn frankrijk - engeland. Duitsland is na wo II een hybride land, net als Belgie. Dit is de reden dan de lijn Duitsland - Belgie de grote EU vormers zijn en de staten willen afschaffen en geen traan laten om een Brexit, die zeer nadelig is voor alle EU landen.

Den Haag pleegt hoogverraad feitelijk !

Tee Of Cup | 19-02-17 | 18:13

@peggold | 19-02-17 | 16:45

De EU is de grootste staatsgreep die ooit in de geschiedenis door een zooitje crimineel tuig is gepleegd.

Pieter V | 19-02-17 | 18:12

De ministeries van 'Waarheid' worden steeeds verder gestroomlijnd. Mark Zuckerberg (Facebook) reist af en aan naar China om daar kennis op te doen hoe je het meest effectief de boel kunt dichttimmeren. 1984 all the way.

Nehemia | 19-02-17 | 17:57

Het meerendeel masculiene mannen heeft in de vorige eeuw het loodje gelegd. Oorlogen hier en daar. Wat over is gebleven zijn verwijfde ja-knikkers. Een beetje socialistische dwang en een opvoeding met veel juffen en sesamstraat doet de rest.

Admiraal Balthasar | 19-02-17 | 17:57

Brussel is gewoon een globaliseringsproject. Een centraal geleid machtsblok waar alle lidstaten hun soevereiniteit moeten inleveren. Die globaliseringsdrift zien we ook buiten de Europese grenzen. Ieder land of leider die protectionisme voorstaat wordt keihard aangevallen - daarbij geholpen door de linkse media die negentig procent van de 'informatietaart' beslaat en de complete oorlog verklaard hebben aan het vrije geluid. Iedereen moet mee dansen in deze globaliseringsdans en degene en of landen die het niet doen worden 24/7 verketterd en of aangepakt. Je ziet het in de ongebreidelde demonisatie van Poetin, Trump, Wilders. Le Penn en of landen die in de weg staan zoals Syrië en straks Iran. Libië en Irak hebben het al geweten. Het is allemaal gewoon een opmaat naar de Nieuwe Wereldorde. Ze komen er tegenwoordig ook gewoon voor uit en dat zie je bijvoorbeeld dat ze de vrije geluiden willen kaltstellen. Obama en Brussel hebben de voorzet al gegeven en een ware folterjacht geopend op alternatieve media.

Nehemia | 19-02-17 | 17:54

De EU is vergelijkbaar met het onbeheerd achter laten van de kool, geit en wolf. Of de kool het red is onzeker maar bloederig wordt het sowieso.

Joffri | 19-02-17 | 17:52

Goed stuk, helemaal mee eens.

Schaaldier | 19-02-17 | 17:44

@Pimp my Voortuin | 19-02-17 | 16:11
Laat ik die video nu net gezien hebben.Dank voor het plaatsen van de link want iedereen en z'n moeder moet dit weten. Keiharde feiten. Wat ontbreekt (uiteraard)zijn de cijfers wat ons al die import gaat kosten. Die worden kort voor de verkiezingen natuurlijk niet bekend gemaakt. Duidelijk is wel dat we dit allemaal niet kunnen betalen.

Von Mutzenbacher | 19-02-17 | 17:41

Ik heb niets tegen de EU waarvoor/hoe die is opgericht. Ik wil gewoon de doodstraf voor iedereen die de EU misbruikt.

Ik wil, sorry voor mijn naïviteit, eerlijke bestuurders.

En daarom ben ik voor een Nexit.

Ik ben niet tegen het huwelijk. Ik wou gewoon een vrouw die ik kon vertrouwen.

Daarom ga ik scheiden.

Niets geen populisme, gewoon gezond verstand.

Promedio | 19-02-17 | 17:40

Wat een abjecte kolder. Essentieel voor vrede in Europa is al 150 jaar de as Berlijn - Parijs. Laat het VK zo snel mogelijk de 51e staat van de VS worden. Zijn wij er vanaf.

Rest In Privacy | 19-02-17 | 17:40

De EU snapt de wereld niet
Ik snap de EU niet. Weg ermee.
Geld verslindt het. Velen leven er goed van.
Nog veel mensen werken er hard voor. Het werkvee. Dat zijn wij.
De komende weken zijn er maar een paar dingen belangrijk.
Wil je meer, meer, meer EU, of wil je minder EU.
Wil je meer, meer, meer Nederland en Nederlandse cultuur, tradities, gewoontes
Of wil je minder.
Wil je meer, meer, meer immigratie, of wil je minder
Wil je onder de voet gelopen worden? Of wil je Nederlander in Nederland blijven.?
-
Als je hier de antwoorden op weet, stem je op de partijen die meer of daarentegen minder willen.
Kijk niet naar de debatten, kijk niet naar talkshows. Lees de kranten niet.
Debatten zijn voor het klootjesvolk. Een soort Colosseum met gladiatoren. Brood en spelen voor het volk. Om het kalm te houden. De Romeinen wisten het al.
-
Vertrouw op jezelf. Alleen op jezelf. Vertrouw op wat jíj wilt. Kranten en televisie willen jou laten doen, laten stemmen, op wat zij willen. Ze pendelen, hypnotiseren, zetten ideeen in jouw hoofd. Trap er niet met open ogen in. Volg jouw weg.
De komende verkiezingen zijn belangrijk. Voor mijn en uw toekomst, voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

onnosel | 19-02-17 | 17:39

... ok, zeggen wat je niet wilt, is makkelijk. Maar wat wil je dan wel? Sell me this pen!

Tooibooi | 19-02-17 | 17:38

Zaadhaan | 19-02-17 | 17:21

Ik denk de gedachten die jij hier plempt strookt met de gedachten van de meerderheid van de GS reaguurders. Economische samenwerking prima. Vrij verkeer van handel en zelfs EU burgers prima indien men de buitengrenzen goed bewaakt, maw men moet "lean and mean" zijn. Helaas zoals jij al aangeeft het is een gedrocht geworden dat het doel volledig voorbij is geschoten. Probleem is hoe kunnen wij of men dat terugdraaien naar een werkzaam iets? Aangezien Brussel een bureaucratische moloch is geworden zullen die dus niet meewerken want een ieder daar houdt van zijn baan en de riante vergoedingen en dus krijg je het "recoiling" effect. Als je steeds iets of iemand duwt dan krijg je de natuurkundige kracht dat het met dezelfde kracht terugkomt. My 2 cents.

Basil Fawlty | 19-02-17 | 17:36

Zaadhaan | 19-02-17 | 17:21

Je zegt; "Er zijn veel positieve zaken in de EU die we als vanzelfsprekend nemen, daar hoor je tegenstanders niet over"...

Het grappige is; daar hoor ik de voorstanders ook nooit over.
Zoveel voorbeelden zijn er dus kennelijk niet.
De realiteit is dat we nu ook economisch, juridisch, militair en wetenschappelijk samen kunnen werken met landen als Canada, de VS, Israël en Japan.
Daar is helemaal geen EU voor nodig.

Dandruff | 19-02-17 | 17:32

Zaadhaan | 19-02-17 | 17:21
EU: de NATO trekt samen langs de N-Oostgrens van Europa.
EU: Griekenland zit in de financiële tang.
EU: Zuidgrenzen Europa wagenwijd open, instroom.
EU: chantage met gelden indien landen geen basisbeleid uitvoeren (lees open grenzen).
EU: herverdeling rijkdommen van N naar Zuid.
EU: landen destabiliseren en onttrekken aan origine.
EU: grote steden zijn broeihaarden van terreur en geweld geworden.

Vertel mij wat hier goed aan is?

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 17:32

Zaadhaan | 19-02-17 | 17:21
Grenscontroles zijn we voorbij, zeg je. Vergeet die pen. Ik heb een brug voor je te koop.

LibertasSimplex | 19-02-17 | 17:28

Dit wemelt van de taalfouten.
Nepnieuws.

WC Experience | 19-02-17 | 17:27

Valmona | 19-02-17 | 17:12,

Als je hier zou zeggen dat je de geschiedenis van Joegoslavië niet kent dan zou ik het met je eens zijn dat het Nederlands onderwijs gewoon heel slecht is. Maar jouw argument dat je de recente geschiedenis van Oekraïne niet kent is wat zwak.

Heb je Timmerfrans, van Baalen en Verhofstadt niet die neonazi's op het Maidanplein zien aanmoedigen?
Daardoor werd een gekozen president afgezet, waarna de burgeroorlog begon.
Allemaal omdat die president weigerde om de Oekraïense economie te ruïneren ten faveure van enkele EU-miljardairs.
Het EU-argument dat West Europa failliet zal gaan aan Oekraïne betekent namelijk nog niet dat de Oekraïners daar baat bij gaan hebben. Uiteindelijk is er maar een kleine groep miljardairs die daar geld verdiend.

Dandruff | 19-02-17 | 17:25

@Nathan R Jessup | 19-02-17 | 16:58

(quote)"Als deze landen onderdeel zouden zijn geweest van de EU dan zou er geen oorlog zijn in die landen zijn geweest"

Geloof je dat werkelijk? Of probeer je hier bepaalde goedgelovigen wat leugens op de mouw te spelden?
Kom eens met feiten, links en bewijzen voor deze stelling.

Batavi Magistralis | 19-02-17 | 17:24

Valmona | 19-02-17 | 16:56
Wat een achterlijke reactie. Nee laat het lekker moedwillig naar de klote gaan. Allemaal arm in een dictatuur waar iedereen elkaar zo'n beetje naar het leven staat. Daar stevenen we rechtstreeks op af.

WhiteShark | 19-02-17 | 17:23

"Het EU-federalisme is een ideologie die een post-ideologisch wereldbeeld propageert."
Hier spring je al veel te ver, Spartacus. Ik heb niet de indruk dat er veel ideologie te vinden is in Brussel, en dat er maar weinigen daar zijn die zouden kunnen invullen of zelfs maar aanduiden wat een post-ideologisch wereldbeeld inhoudt.
Nee, de EU is niets anders dan een uit de kluiten gewassen en gedegenereerde bureaucratie, waarbinnen niet meer over ideologie gepraat wordt. De EU is a-ideologisch, ideologie-vreemd, bevindt zich aan gene zijde van wat ideologie is. Een post-ideologisch wereldbeeld zou er eentje zijn dat zich wel degelijk bewust is van het dwingende feit dat elke lidstaat een ideologie met zich meesleept, en dat het op elkaar afstemmen, het met elkaar in vrede brengen van al die ideologieën een van de moeilijkste taken is die er zijn. Men kan pas de sprong naar een post-odeologische wereld maken als men bereid is om alle gevoeligheden van al die verschillende ideologieën mee te nemen, plaats te geven, en in een meta-plan op te nemen. Dat vereist inzicht, gevoeligheid en intelligentie. En die is er niet.
"Alle Menschen werden Brüder" werd naïef als volkslied van en voor Europe gekozen, maar als je Beethoven's muziek goed weet te beluisteren, dan is het verre van een triomfmars of zelfs maar een opdracht. Het is een wens, met als onderlaag angst, pure angst. Beethoven's achtste is breekbaar als glas, zoals ook zijn Mondschein Sonate broosheid en kwetsbaarheid laat horen. Het gaat hier om emoties die door merg en been gaan.
In Brussel gaat er niks door merg en been, daar zitten ze aan pennen te likken.

Schoorsteenveger | 19-02-17 | 17:22

Wat een totale dommigheid wordt er door Spartacluns nedergeplempt.
Samenwerking en het delen van waarden is goed. Handelsbelemmeringen wegnemen, gelijke standaarden, gelijkwaardige handel, wederzijds begrip door uitwisseling, wie kan daar tegen zijn?
Ja, de koers van de huidige EU geeft mij kromme tenen (ik kan zo vijf schoenmaten kleiner), maar als we de klok wat terugzetten (20 jaar) dan ben ik onvoorwaardelijk voorstander. Die kut-euro moet weg, want die politieke unie wil niemand, ik ook niet.
Maar eruit? Grenscontroles? Dit zijn we al voorbij. Er zijn veel positieve zaken in de EU die we als vanzelfsprekend nemen, daar hoor je tegenstanders niet over.
Nee, de EU is nu een vehikel van grote bedrijven, baantjesjagers, machtspolitiek. Daar moet de bezem door, en goed ook. Maar types die om die reden alle Eurpese samenwerking bij het vuil willen zetten? Piss off.

Zaadhaan | 19-02-17 | 17:21

En heren dames pro-EU-politici, leg eens bloot waar de EU-belangen van de 4% van 4% topmachtigen (die sowieso niet in landen hoeven te denken omdat ze macht en vrijheid kunen kopen) botsen met de belangen van Henk en Ingrid. Begin maar bij de vrachtwagenchauffeurs en de farmacie.

kloopindeslootjijook | 19-02-17 | 17:20

Dubbel... kan er 1 worden weggejorist?

Jan, Leiden | 19-02-17 | 17:19

Nathan R Jesse | 19-02-17 | 16:58
Grappig dat mensen denken dat Joegoslavië en Oekraïne lid zijn van de EU.
Valmona | 19-02-17 | 17:12
Het conflict in oekraïne komt door de EU. Jaja meneer...

Klets toch niet zo dom, man. Het ging hier slechts om het kleuterklas schemaatje welke een EU Dictator nu gebruikt om zijn oorlog versus vrede leugens te verkondigen.

Hetzelfde geldt voor Noord-Ierland, er was vrede…

Wederom gezwets van een linkse oliebol, ooit wel eens in Belfast geweest tijdens Oranjemarsen e.d.? Ja? We praten verder, Nee? Inpakken en opbokken hier, gaarne.

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 17:18

Het NL beleid is de EU in het klein.
Steven Molyneux heeft een video gemaakt over de NL immigatiestatistieken en durft te benoemen wat niemand op tv of in de krant durft te zeggen:
www.youtube.com...
Pimp my Voortuin | 19-02-17 | 16:11

Ongelofelijke YouTube bijdrage. Maar hoe corrupt moet je zijn als linkse partijen om dan hiermee vermeend electoraat te kweken? Is dat echt zo? Anderszijds vraag ik me af hoe het zover heeft kunnen komen m.b.t. de werkeloosheidscijfers van deze minderheden. Of heeft het te maken met gemakkelijk aan crimineel geld te komen dan ervoor te hoeven werken? Waar ging/gaat dit dan toch ergens mis? Ze zijn hier opgegroeid, spreken overeegend de taal, zijn naar school gegaan. En toch die oververtegenwoordiging in die criminaliteitscijfers door Marokkanen, Antillianen en Turken in de 2e generatie?

Jan, Leiden | 19-02-17 | 17:17

Het NL beleid is de EU in het klein.
Steven Molyneux heeft een video gemaakt over de NL immigatiestatistieken en durft te benoemen wat niemand op tv of in de krant durft te zeggen:
www.youtube.com...
Pimp my Voortuin | 19-02-17 | 16:11

Ongelofelijke YouTube bijdrage. Maar hoe corrupt moet je zijn als linkse partijen om dan hiermee vermeend electoraat te kweken? Is dat echt zo? Anderszijds vraag ik me af hoe het zover heeft kunnen komen m.b.t. de werkeloosheidscijfers van deze minderheden. Of heeft het te maken met gemakkelijk aan crimineel geld te komen dan ervoor te hoeven werken? Waar ging/gaat dit dan toch ergens mis? Ze zijn hier opgegroeid, spreken overeegend de taal, zijn naar school gegaan. En toch die oververtegenwoordiging in die criminaliteitscijfers door Marokkanen, Antillianen en Turken in de 2e generatie?

Jan, Leiden | 19-02-17 | 17:17

Waarom de wereld beter af is zonder aandachthoerlikeverzamelsocialmedia, zie 1990

Arknow | 19-02-17 | 17:16

Nathan R Jessup | 19-02-17 | 16:58,

Allemaal aannames, nergens op gebaseerd.
Ondertussen is het niet Trump, maar Obama die een reeks burgeroorlogen in het Midden Oosten heeft aangewakkerd. En was het Clinton die gesponsord vanuit Saoedi Arabië streefde naar voortzetting van het beleid waar isis van heeft geprofiteerd.

Alleen jouw punt dat je geen historisch besef hebt klopt. Je kon inderdaad niet weten dat de EU medeverantwoordelijk was voor de ellende in Joegoslavië en Oekraïne. Zoals je inderdaad ook niet kon weten dat conflicten in Noord Ierland en Baskenland ondanks de EU gewoon bleven bestaan. Net als de Koude oorlog, en reeksen linkse en islamitische terreurclubjes.

Nogmaals, extreem wanbeleid, onbeheersbare corruptie, expansiedrift, dictatuur en grootheidswaanzin leiden niet per se tot vrede.

Dandruff | 19-02-17 | 17:15

Het idee van EU is niet slecht, sterker nog zonder leggen we het af tegen de VS, Rusland, China, India.

Alleen jammer dat de uitvoering zo ontzettend belabberd is.

Zuidwest6 | 19-02-17 | 17:14

Nog zo n fabel die doorgeprikt moet worden:opinie/opinie/2017/02/interne-markt-eu-maakt-producten-ook-duurder
Let op. De EU is alleen voordelig voor Duitsland. Dit was ook de reden waarom ze bij de Britten zo dwars liggen. Kijk naar hun cijfers en je weet dat hun GDP extreem afhankelijk is van de handel met Europa. Let ook op de regels in deze in het artikel van de Elsevier. Als de EU stopt heeft Dld een enorm probleem.

roze_bril | 19-02-17 | 17:12

Dandruff | 19-02-17 | 17:04

Het conflict in oekraïne komt door de EU. Jaja meneer Dandruffski.

Valmona | 19-02-17 | 17:12

De EU is het bedenksel van die ene procent die achter de schermen werkelijk aan de touwtjes trekt en enkel maar uit is op nog meer winst en macht.

Loebas | 19-02-17 | 17:11

De EU weet prima wat ze doet. Daarom moeten we eruit en zsm, nu kan het nog enigzins

Bokito ergo sum | 19-02-17 | 17:09

Dat grafiekje van Verhofstad kun je ook anders invullen: er bestaat pas een tsunami aan islamitisch terrorisme in de EU sinds het bestaan van de EU.
Laten ze daar eens open en oprecht over zijn!

Aristotalloss | 19-02-17 | 17:09

DearMud | 19-02-17 | 16:40
Fact check! Bizarre en onsamenhangende toestanden dit, uiteindelijk gooit iedereen zijn hoedje in de lucht dus dan zal het wel goed komen denk ik zo.

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 17:08

Het_Genie | 19-02-17 | 16:51
Scherp!!!
Je hebt gelijk....3,5 week.
In mijn haast... etc etc

Herr Zimmermann | 19-02-17 | 17:07

-weggejorist-

Klassenfeind | 19-02-17 | 17:07

D-Fens_1963 | 19-02-17 | 16:52,

Je neerbuigende toon weerlegt niet dat de EU dat allemaal liet gebeuren;
- het conflict in Noord Ierland heeft 30 jaar aangehouden;
- zowel Ierland als Engeland waren vanaf 1973 EU-lid;
- het conflict in Joegoslavië werd trouwens deels aangemoedigd vanuit EU-lid Duitsland;
- en het conflict in Oekraïne door de EU zelf, met name door van Baalen en Verhofstadt.

Kijk, natuurlijk kun je definities steeds veranderen als ze je niet uitkomen. Maar uiteindelijk geldt gewoon oorlog = oorlog.
En de EU slogan dat de EU vrede bracht klopt gewoon niet.

Dandruff | 19-02-17 | 17:04

Uitstekend stuk. We moeten terug naar de EEG. Alle andere scenarios zijn rampzalig.

radiatorknopje | 19-02-17 | 17:03

(de leiders/eigenaren/heersers) van provincies slaan elkaar niet meer de hersens in (door mensen die met rust gelaten willen worden tegenoverelkaar te zetten) en nu zijn de landsgrenzen met Duitsland en Belgie ook al weg. De mobiliteit van de mensen wordt steeds groter, de economie, internet, de mensen zijn allang vooruit gelopen op iets middeleeuws dat we 'landen' noemen. Het is ook helemaal niet meer zo logisch dat je een nationialiteit krijgt opgedrongen omdat je toevallig ergens geboren bent, iets waar je zelf niet voor gekozen hebt. Net zoals je geloof bijvoorbeeld. Dus ja, mengen gaat gewoon door. De vraag is alleen of de EU daar de juiste weg voor is. Zeker als een VVD het helemaal geen probleem vindt om oneerlijke concurrentie toe te staan ten bate van een graaiende aandeelhouderes-eigenaren-elite en ten koste van weerloos geploeter van Henk en Ingrid en dat een gezonde economie durven te noemen.

kloopindeslootjijook | 19-02-17 | 17:02

Grappig dat mensen denken dat Joegoslavië en Oekraïne lid zijn van de EU. Als deze landen onderdeel zouden zijn geweest van de EU dan zou er geen oorlog zijn in die landen zijn geweest. Hetzelfde geldt voor Noord-Ierland, er was vrede maar door Brexit komt het akkoord onder druk wat een nieuwe golf van geweld gaat geven wanneer definitief besloten wordt de EU te verlaten.
Trump probeert van Amerika te maken wat de EU nu is.
De EU burger eerst en dan de rest van de wereld.

Nathan R Jessup | 19-02-17 | 16:58

Als de grenzen dicht zijn en zonder islam worden we allemaal gelukkig. Als we allemaal op een partij met een programma van 1 A4 stemmen gaan wordt alles beter. Als we in europa wonen met rechtsnationalistische regeringen zal er altijd vrede zijn. Dat is pas naief.

Valmona | 19-02-17 | 16:56

Ommezwaai | 19-02-17 | 16:46,

Helemaal mee eens, zie mijn reactie van 16:51.

Dandruff | 19-02-17 | 16:54

@Veluwse-eikel
Als ik het goed zie betreft de Verhofstad streepjescode major conflicts of original EU members....
Wie dat ook alweer waren moet je dan maar vragen aan iemand uit een kleuterklas.
Die weten het waarschijnlijk ook niet.

D-Fens_1963 | 19-02-17 | 16:52

Duhuuus, eigenlijk zegt Sprtcs dat het een goed idee is die EU, maar dat ze net zo weinig begrijpen van de rest van de wereld als het cliche van de gemiddelde Amerikaan?

kloopindeslootjijook | 19-02-17 | 16:51

De EU dankt haar zogenaamde bestaansrecht enkel en alleen aan de machtigsten en de rijksten der aarde. Die willen namelijk nog meer macht, nog meer rijkdom. Soevereine landjes die hun rijkdom (al dan niet diep onder de grond) niet gratis afstaan, zijn lastige landjes en gaan ten kostte van de winst. Daarom moet die landjes buitenspel gezet worden en moet er één macht komen. Eén macht die het gepeupel en alles wat maar als last of ballast kan worden beschouwd in toom kan houden en brengen, maar waarvan de machtigsten en de rijksten der aarde dan wel weer de baas zijn en boven de nieuw bedachte wetten staan. Om dit te bereiken hebben geven ze de door hun gekozen en voorgedragen EU-poppetjes het vuile werk opte laten knappen door hen gevoel te geven dat ze macht hebben en iets voorstellen. Geef ze een riant salaris en riante vergoedingen en ze zijn als was in je handen. Bovendien een ideale graadmeter om te zien wie geschikt is. Want, wie op dat grote geld afkomt, zal het geld beschermen waar en wanneer maar mogelijk. Maar dit is slechts mijn paranoia mening.

En wat is dat met die vrede? De enige vrede die is zien is die van de almaar toenemende ONvrede. En trouwens, mocht er een burgeroorlig uitbreken dan profiteren de machtigsten en de rijksten der aarde daar ook weer van. Wat is nu een oorlog zonder wapens en munitie? Maar, die is ondergeschikt aan de macht en aan het grote geld. Migranten zijn op hun beurt weer goed voor de bouw, immers zij moeten een huis hebben. Dus hoe meer, hoe liever. Kunnen ze via de bouwwereld mooi het geld witwassen dat de maffia via drugshandel hebben verdiend. Inderdaad, ook dit is maar mijn paranoia mening.

kweethetooknietbeter | 19-02-17 | 16:51

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 16:22,
TempusEdaxRerum | 19-02-17 | 16:25,

Jullie vergeten nog een hele belangrijke; de Koude Oorlog.
Zonder NAVO had de USSR hier gestaan, die steunden niet voor niets alle pacifistische bewegingen in West Europa. En daarnaast ook nog diverse terroristische bewegingen, zoals RAF, RZ en BR.
Daarnaast was er nog een hoop terreur in Spanje met de ETA, en regelmatig terugkerend islamitisch geweld (al vanaf de jaren '60!!!) door vooral de PLO en cs; in oa München, Parijs, Rome etc.

Dan laten we diverse koloniale oorlogen van oa Nederland en Frankrijk nog even buiten beschouwing, net als latere inmengingen in een twintigtal landen van Korea en Libanon tot en met Syrië en Libië.

Daarbij gaat het er niet om wie er goed of fout zat (de meeste militaire operaties zijn goed te verdedigen), maar de EU-slogans over vrede kloppen gewoon niet.
Democratieën streven doorgaans naar vrede, dictaturen naar expansie.
De EU is niet democratisch, maar wel expansionistisch.

Dandruff | 19-02-17 | 16:51

Over 6 weken kunt u, lezer, het verschil gaan maken. Ik kan alleen maar zeggen... MAAK ER GEBRUIK VAN !!!!!!""
Herr Zimmermann | 19-02-17 | 16:13
Nou, Herr Zimmermann. Als je over zes weken wilt gaan stemmen ben je bijna drie weken te laat.

Het_Genie | 19-02-17 | 16:51

Duhuuus, eigenlijk Sprtcs dat het een goed idee is die EU, maar dat ze net zo weinig begrijpen van de rest van de wereld als het cliche van de gemiddelde Amerikaan?

kloopindeslootjijook | 19-02-17 | 16:51

-weggejorist-

Flomar | 19-02-17 | 16:50

De EU laat crises bewust voortwoekeren door de aangesloten natiestaten te houden aan een aantal "kernwaarden", waarvan open grenzen en het daarbij behorende vrije verkeer van personen wel de meest schadelijke is. Onderwijl blijft de EU de bevolkingen van de aangesloten natiestaten indoctrineren (ook via het onderwijs!) met deels of geheel valse informatie, om de geesten rijp te maken voor een federatieve EU. Mensen moeten gaan geloven dat ze als natie zwak zijn en machteloos staan tegenover een aantal (meest door de EU zelf gecreëerde) problemen en vijanden, in welk rijtje de radicale islam overigens nooit voorkomt. De EU is inmiddels een uitermate gevaarlijk experiment, een doordenderende trein zonder duidelijke machinist, op weg naar een destructief en hoogstwaarschijnlijk gewelddadig einde.

Lefty-Messup | 19-02-17 | 16:48

En de EU, daar zit helemaal niemand op te wachten.
Dat is de overtreffende trap van binnenlands bestuur dat jarenlang een grote bak ellende over de mensen uit wil storten.

Jackanders | 19-02-17 | 16:48

De EU is het voorportaal van een "Hunger Games-achtig" Europa met als grootste misdaad tot nu toe de invoering van de Euro. Het is 1 groot nivelleringsfeest van Noord naar zuid, van rijk naar arm. Straks is iedereen arm. Als klap op de vuurpijl krijgen we er een hoop immigranten bij met een achterlijk woestijngeloof. Zij dienen als katalysator om onze sociale cohesie te breken zodat we (nog) makkelijker te controleren zijn.

Mr.Robot777 | 19-02-17 | 16:47

Dandruff | 19-02-17 | 16:36
U vergeet nog een belangrijke slogan: "Dankzij de EU is het al zo lang vrede binnen Europa".
De Balkan oorlog wordt dan even voor het gemak vergeten...
.
In al die jaren is oorlog nog nimmer zo dichtbij gekomen dankzij bemoeienis van de EU.
Je bezighouden met zaken en landen die (nog) niets met de EU van doen hebben, is bloedlink.
Voor je het weet zit je in een wespennest te porren zo groot als een middenklasse auto.

Ommezwaai | 19-02-17 | 16:46

Het EU-federalism?
Nee, dat is in relatie tot wat de EU beoogt te zijn een veel te liefkozende term.

Het EUROSCISMNE
EUroscisme - als EUroscisten als Pechtold, Schaake, in 't Veld, Juncker,Verhofstadt, van Baalen constant spreken over Europa - terwijl ze hoogstens MOGEN spreken over EU dan gaat dit veel verder dan federalisme. De EU is in haar kern een soort van fascistoide beweging die het heil ziet in centralistisch afgedwongen (ondemocratische) samenwerking - wie niet met ons is, is tegen ons - is populsitsiche en een gevaar voor de Europese samenleving.

Het EUroscisme gaat ook dwars door politiek 'klassieke' richtingen als links-rechts. De EU en hiermee het EUroscisme is een mengeling van allerlei politieke stromingen met een centrale plaats voor technocraten.
Het werkelijke hart van de EU wordt niet gevormd door de democratisch gekozen politici in Brussels, maar door de bijna 30.000 technocraten (lobbyisten namens het establishment) die beleidsbepalend zijn.

litebyte | 19-02-17 | 16:46

Haha, de EU. het grootste legale graai vehicle van de afgelopen 30 jaar. Trap er toch niet in.

peggold | 19-02-17 | 16:45

@Pimp my Voortuin | 19-02-17 | 16:11

Tja om de haren bij uit je hoofd te trekken.
De cijfers die Molyneux gebruikt komen nota bene van onze eigen cijfer producent CBS.
Triest dat een buitenlander deze cijfers moet duiden omdat de NL media en overheid dit (moedwillig) nalaat.

von Strumpfhausen | 19-02-17 | 16:43

Ik schat zo in dat volgens de Verhofstad streepjescode er weer een zwart streepje aan de beurt is.

D-Fens_1963 | 19-02-17 | 16:41

Ik kan niet anders dan dit essay onderschrijven, iedereen die oud genoeg is om de EEG meegemaakt te hebben, weet dat deze EU iets totaal anders is dat tegen de wil van zijn burgers opereert. Verhofstadt, Schulz, Van Rompuy, ik herinner me niet dat ik ooit op die gasten, of op andere kandidaten heb mogen stemmen. Maar los daarvan, deze EU vertegenwoordigt ons niet. Het staat voor iets anders, een utopie, een 'andere wereld'. De foto's boven dit artikel zijn veelzeggend, want veel van wat de EU propageert, gaat lijnrecht in tegen de wil en de belangen van zijn burgers. Erger nog, het promoot het bizarre en maakt wat normaal is, bizar. Maar ook niet zo gek als de inwijding van een door de EU gefinancierde tunnel een 6 uur lang satanisch ritueel blijkt te zijn met ramskoppen en andere gekkigheden.
Maar los van de alu-hoedje verhalen is het project onverdedigbaar als je puur naar de realiteit kijkt. Zoals in 'Brexit, The Movie' al werd verteld over dat Tate & Lyle, suikerproducent, wekenlang zijn productie stil moest leggen omdat ze van de EU maar van een bepaalde bron suiker mogen afnemen, en die kon niet op tijd leveren. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden die doen denken aan het oude Oostblok. Genosse Merkel vindt het geweldig, dat dan weer wel.

Rest In Privacy | 19-02-17 | 16:40

@Appsole | 19-02-17 | 16:37
Ik heb geen Facebag, maar er staat zo'n f-logootje onderaan het artikel. probeer daar eens op te klikken.

Pimp my Voortuin | 19-02-17 | 16:40

De EU heeft als ideologie het socialisme/Marxisme van Marcuse.

Zijl5824 | 19-02-17 | 16:39

Individuen om op te stemmen, dat heeft Nederland nodig.
Partijpolitiek heeft het eigen disfunctioneren reeds lang genoeg bewezen.
Voor nu is het voor mij gewoon gekke Greetje, omdat ik de rest van de prutsers (7.2 op de schaal van Wiebes) meer dan zat ben.

Jackanders | 19-02-17 | 16:38

Op de vele stijlfouten na (zijn dat stijlfouten, die zinnen die gewoon niet voldoen aan Nederlandse taal?)
vind ik dit één van de beste artikelen op GS. Ik wil het delen, sharen op FB enzo.
.
Kan ik dat? Help help help?

Appsole | 19-02-17 | 16:37

Er wordt onzinnig veel geld weggepist in Brussel, het beleid is kortzichtig en dom en het orgaan zoals dat nu bestaat is grotendeels overbodig maar Spartacus zit volledig naast als hij zegt dat Europa geen meerwaarde heeft. Europese landen zijn namelijk zo klein dat het een ratrace wordt met uiteindelijk alleen maar verliezers. Denk aan visserij (als ieder land voor zichzelf mocht beslissen was de Noordzee zo leeg) veeteeltregels (degene die beesten in de kleinste hokjes stopt kan het goedkoopst produceren) etc. Uiteindelijk gaan dan de grenzen weer dicht 'want hunnie spelen vals' en neemt de wrijving tussen landen toe totdat er ergens een nationaalsocialist opstaat met een bloksnor en de ambitie om op een minder vredige manier Europa te verenigen..
Er zijn vast meer manieren om EU beter vorm te geven maar met directe verkiezingen was 90% van de eurocraten al lang werkloos geweest.

kobuskuch | 19-02-17 | 16:36

De EU commisarissen zien een dreigende oorlog met Rusland, zien een gevaarlijke bedreiging in China, hebben ruzie met de VS van Trump en kijken neer op- en vernederen de Europese burger. Bovendien ontkennen ze het reële gevaar van de Islam en de Massa immigratie. als de EU op zoveel plaatsen botst met zijn omgeving en zelfs met zijn eigen burgers dan is het mogelijk dat ze zelf het probleem zijn. Wat mij betreft pakken ze allemaal hun biezen en gaan ze in Riaad een unietje beginnen. Ik denk dat ze daar beter passen bij de bevolking.

down | 19-02-17 | 16:36

Helemaal eens met Spartacus, op één punt na.
Ik moet nog zien dat de EU binnenkort inderdaad eindelijk sterft.

De hele elite (met name politiek en media) hersenspoelt het volk nog steeds dag in dag uit met onzin-slogans zoals "dankzij de EU wordt er in Europa al 3.000 jaar handel gedreven", en "zonder EU geen zijderoute".
Zelfs op GeenStijl komen regelmatig EU-trollen voorbij om ons zand in de ogen te gooien.

Dandruff | 19-02-17 | 16:36

Dirk III | 19-02-17 | 16:22
Dat is gewoon ons voorland, dat was toch dat land wat aan het zingen was, en is "kom maar binnen, jullie zijn allemaal welkom" geen medelijkden mee, maar inderdaad, het komt hier ook naar toe, binnenkort in dit theater.

watmagjenogwel | 19-02-17 | 16:35

TempusEdaxRerum | 19-02-17 | 16:25 |
Dat plaatje klopt inderdaad niet: de EU met zijn eigen politieke 'grondwet' bestaat pas sinds 1992. Daarvoor was het slechts een economisch samenwerkingsverband.
Dit is dus weer zo'n staaltje van wat het grootste probleem is van de EU-bestuurders: hun arrogantie en hun volksverlakkerij!!!
Liever waren ze ons kwijt om in hun natte utopische dromen te kunnen zwelgen.

Aristotalloss | 19-02-17 | 16:33

De pen. Klassieker! Supply en vooral demand. Many many moons ago toen ik als piepjong ventje, achter de oren natte junior trader begon (nee niet bij een boiler room bedrijf ) probeerde mijn toenmalige baas, corpulent, ook die grap uit te halen bij mij met een donut. Hij legde die op het bureau en zei: "Verkoop me die donut." Ik keek hem aan en naar zijn dikke buik en toen naar de donut en zei: "U heeft honger en duwde de donut met mijn wijsvinger richting hem?" Puur instinct van mij. Vetklep, pens, eten dus vraag. En hij vond dat fantastisch. En ik moet jullie vertellen ik ben van nature geen verkoper maar ik ben goed in logisch denken. Toen ik die pen clip zag moest ik natuurlijk hard lachen.

Basil Fawlty | 19-02-17 | 16:33

@Steinway 16:13: Dat is het excuus van de EU: " Nationalistisch eigenbelang staat een oplossing in de weg, en wij hebben de macht en middelen niet om dat effectief aan te pakken. Geef ons meer macht." En omgekeerd, als een land inderdaad probeert de problemen zelf op te lossen, dan dreigt de EU met sancties en andere maatregelen, terwijl een Hongaarse muur of een Nederlands ontmoedigingsbeleid de aanpak van het immigratieprobleem niet in de weg staan.

Muxje | 19-02-17 | 16:29

Wat heeft Spartacus gelijk!!
Maar wat drijft de Nederlanders?
Voorbeeld:
Groen Links was een flutpartijtje waar alleen gekkies op stemden.
Maar zie, daar komt een knappe jonge man met zwarte krulletjes die goed kan praten als Obama. Het programma is hetzelfde gebleven maar vooral de dames onder 35j. gaan massaal op hem stemmen. Dat was bij Rutte ook zo maar die loog zo hard dat niemand meer vertrouwen in hem had. Hoewel? de VVD lult weer een eind weg en de gelovigen stromen weer binnen, verstand op nul. Is dit democratie? Helaas wel.
Domme Nederlanders genoeg.
Tot maart!

ALLESANDERSSHOW | 19-02-17 | 16:29

Dat plaatje van Verhofstad klopt toch niet? Ik noem een Ierland, Yougoslavië en Oekraïne.

TempusEdaxRerum | 19-02-17 | 16:25

Ik wil een nieuwe Franse revolutie.

Lyin Ted | 19-02-17 | 16:25

Het prachtige EU Major of conflicts stat. is complete bullshit, nl.

- Belfast?
- Kosovo oorlog?
- Ukraine oorlog?

Tevens zou het uitgangspunt het aantal militaire en burger doden moeten zijn, en niet enkel de tijdslijn van een conflict. Zo geeft de 80 jarige oorlog een lang zwart blok en WWI en II een relatief kort streepje waarna een lange strook van sereen wit (EU vlaggetje), de hoax!

Dit is niveau kleuterklas, creatief met kleurtjes en de werkelijkheid. De EU doctrine is een flagrante leugen gebaseerd op angst voor nationalisme, ze ontkennen gemakshalve de werkelijkheid.

Veluwse-Eikel | 19-02-17 | 16:22

http://www.dumpert.nl/mediabase/7051941/6dc77570/afrikaanse_bende_sloopt_zweedse_beveiligers.html
Hoe gaan we dit ooit weer goed krijgen hier?

Dirk III | 19-02-17 | 16:22

Minder minder minder!

Minder EU welteverstaan. Overbodig, onnodig en ronduit kansloos project.

Rooddraakje | 19-02-17 | 16:21

Als je het niet bevalt in de EU dan rot je toch gewoon op? Er is plek zat in Zuid-Amerika!

Cobarde | 19-02-17 | 16:21

Zolang de bestuurders van de EU niet inzien dat grof, meedogenloos geweld en terrorisme (dreigen met grof, meedogenloos geweld) tot de core business behoort van de islam (om de islam uit te breiden en de gelovigen streng aan de leer te houden), hebben ze niets te zoeken in Brussel.
Het christendom heeft ook fundamentalisme gekend: de inquisitie, de broeders van het 'gemene leven' in Deventer en diverse andere stromingen die meestal in de vorm van christelijke broeder- of zusterschappen een plek hebben gekregen binnen de kerk. Maar ik heb nog nooit een historicus gezien die zei dat dat soort fundamentalisme 'niets met het christendom' te maken heeft.
Het verschil zit 'm erin dat in het Nieuwe Testament (lees= 'het Nieuwe Verbond' c.q. de statuten van het christendom) niet nadrukkelijk opgeroepen wordt tot geweld. En in de koran gebeurt dat wel!
En daarom heeft de islam niets te zoeken in de EU en het Westen.

Aristotalloss | 19-02-17 | 16:19

Ik na "Wat is de EU".

Hebbiehemookweer | 19-02-17 | 16:19

Herr Zimmermann | 19-02-17 | 16:13
****** Tja.... de mensen die morgen met een broodtrommeltje achter op hun fiets naar het werk gaan snappen dit grotendeels met je eens.******

Zo gaat dat als je halverwege je zin verandert.
........ snappen dit wel en zijn het grotendeels met je eens.

Dat moest er staan.
heheheh... zo gaat dat als je met je commentaar graag hoog in het topic wil staan. :-))

Herr Zimmermann | 19-02-17 | 16:16

@Kaas de Vies | 19-02-17 | 16:13
Uw regime is niet doorgerekend door het CPB! Of was dat fake news?

de Voorzittert | 19-02-17 | 16:15

Na 'ten alle tijden' ben ik maar gestopt met lezen. Zo jammer.

Rest In Privacy | 19-02-17 | 16:13

50 jaar geleden werden de hoofdsteden nog bewoond door Europeanen, en die vormden ook de grootste bevolkingsgroep aldaar, Anno 2017...

Batavi Magistralis | 19-02-17 | 16:13

Tja.... de mensen die morgen met een broodtrommeltje achter op hun fiets naar het werk gaan snappen dit grotendeels met je eens. Nu onze uitvretende elite nog.
Helaas heeft deze elite het voor het zeggen, en het allergrootste belang van deze elite is dat alles blijft zoals het is, en daarmede hun inkomen is verzekerd.
Over 6 weken kunt u, lezer, het verschil gaan maken. Ik kan alleen maar zeggen... MAAK ER GEBRUIK VAN !!!!!!

Herr Zimmermann | 19-02-17 | 16:13

@de Voorzittert | 19-02-17 | 16:11
Ik mis mijn regime...403 dagen werkkamp in de zoutmijnen van Alkmaar!

Kaas de Vies | 19-02-17 | 16:13

Volgens mij is de fundamentele reden die verhinder dat de EU crises kan pakken het feit dat de EU geen eenheid is. Elk land heeft zijn eigen belangen en stelt die voorop bij de besluitvorming. Dus volgt er een slap compromis dat in het gunstigste geval de crisis niet verergerd. Intussen woedt de veenbrand voort.

Steinway | 19-02-17 | 16:13

Het NL beleid is de EU in het klein.
Steven Molyneux heeft een video gemaakt over de NL immigatiestatistieken en durft te benoemen wat niemand op tv of in de krant durft te zeggen:
https://www.youtube.com/watch?v=ypnC5-M7PhQ

Pimp my Voortuin | 19-02-17 | 16:11

Meer EU:
GroenLinks
PvdA
VVD
CDA
D66
SGP
CU
50+
PvdD
.
Minder EU:
Greet
VNL
Nieuwkomers
.
Geen idee:
GeenPeil
.
Rara wat kiest Nederland?

de Voorzittert | 19-02-17 | 16:11

Het is tijd voor een Kolonelsregime!

Kaas de Vies | 19-02-17 | 16:10

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino