Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ahmed Aarad - Dieselgate rond VW bewijst de kloof tussen burger en bestuur

guardianwisthetookal.png Waarom is de burger boos? Het lijkt erop alsof de politiek bewust blind is voor het eigen handelen en voornamelijk bezig is elkaar naar de kroon te steken. Waarbij zij van het ene media moment naar het volgende gaat. Zelfs bij zaken waar je met goed fatsoen nauwelijks op kunt concurreren, het maatschappelijk belang over miljarden gaat, kunnen de heren en dames politici niet samenwerken. Een van de meest exemplarische voorbeelden is het Volkswagen emissie-schandaal. Een casus waarbij een bedrijf, dat bijna dezelfde omzet heeft als de totale uitgaven van ons als land, heeft gefraudeerd om onder de wettelijke eisen uit te komen. 
Je zou dan als burger logischerwijs kunnen concluderen dat zowel de links- als rechts-draaiende politici juist hier hebben kunnen laten zien dat zij samen keihard optreden vanuit de wet en de eigen partijprincipes. Niets is echter minder waar... Partijen en politici zijn bij herhaling gewezen dat zij een hele sterke positie hebben om heel wat aanbestedingen, dus overheidsuitgaven, terug te draaien. Waarbij de Staat en burgers schadeloos gesteld moet worden. En dat dit kan op basis van bestaande (Europese) wet- en regelgeving zoals: Artikel 2.87 1 c & 2 van de Aanbestedingswet 2012: “De inschrijver of gegadigde heeft in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout begaan die door de aanbestedende dienst aannemelijk kan worden gemaakt;” & “De aanbestedende dienst betrekt bij de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, uitsluitend onherroepelijke uitspraken die in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving onherroepelijk zijn geworden en bij de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, uitsluitend ernstige fouten die zich in de vier jaar voorafgaand aan het genoemde tijdstip hebben voorgedaan." Daarnaast mag de aanbestedende organisatie bij opdrachten boven de aanbestedingsdrempels de facultatieve uitsluitingsgronden toepassen. Het gaat om zeven specifiek benoemde gronden, waaronder faillissement, ernstige beroepsfout en het afgeven van valse verklaringen. Een uitspraak in dit kader is slechts een administratieve aangelegenheid om de aanbestedingen terug te draaien, aangezien de top van Volkswagen erkent dat er opzettelijk is gesjoemeld - en in de VS al aan het schikken is. Dit heeft ook betrekking op de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak. Urgenda daagde met 900 eisers de Staat op 24 juni 2015 voor de rechter om meer maatregelen te nemen om klimaatverandering te voorkomen. En is het vanuit dit perspectief is deze casus dus ook nog eens schadelijk om deze voertuigen op dit moment op de weg toe te laten. In de VS hebben ze al sowieso niet veel op met buitenlandse bedrijven, waardoor de boete en schade die is opgelegd in de vele miljarden loopt en VW de vervuilende diesels moet terugkopen. En welke stappen zijn er door onze volksvertegenwoordigers genomen? In Nederland doen de politici er alles aan om in termen te spreken als “bezorgdheid” en “verwaarloosbare schade”, waarbij zij 1 gemene deler hebben: ze wijzen allen naar de Europese Unie. Dat de EU hier al jaren van op de hoogte is en schoorvoetend een omslachtig onderzoek met 45 parlementariërs naar het eigen falen aankondigt is dan ook geen verrassing. Als ook de “publieke dienstverlener” RDW zich indekt dan begin ik mij zorgen te maken over de invloed van dit soort bedrijven op ons als samenleving, gefaciliteerd door onze gekozen bewindslieden en volksvertegenwoordiging. Tenslotte kunnen we, net zoals alles wat kritisch is over het eigen falen, ook hier een voorschot nemen op de uitkomsten. En zo wordt oud nieuws over alle betrokkenen op nationaal en Europees niveau weer nieuw nieuws. Dit is wederom een praktijkvoorbeeld van de “kloof”. Dat het grootkapitaal goed grip heeft op onze politiek blijkt ook weer uit Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies, naar aanleiding van de Panama Papers. Ontbrekende partijen: CDA, VVD & PVV. Niet dat de andere partijen nou zo goed zijn voor de burger… In een vlaag van verstandsverbijstering is er een voorzitter van de PvdA die waarschijnlijk niet (plek 23 TK2012) terugkomt na maart en “er wordt geen eindverslag gemaakt met conclusies en aanbevelingen”. Vanuit het klootjesvolk: bedankt VOLKSVERTEGENWOORDIGERS! Ahmed Aarad

Reaguursels

Inloggen

Het 'grootkapitaal'? Wat is dat voor een krypto-communist die dit stuk heeft geschreven? Alsof wij verbolgen moeten zijn over het proberen uit te komen uit maatregelen die enkel genomen worden om de industrie in zijn geheel de nek om te draaien.
Wees er maar van doordrongen dat de milieubeweging niets meer is dan oude wijn in nieuwe zakken. Zoals de CPN, PPR, PSP en weetikveel opging in GroenLinks maar altijd gewoon diep communistisch en anti-kapitalistisch is geweest.
Want, waar dienen die emissie grenzen voor? Voor schonere lucht? Kent er iemand politici die zich zorgen maken over de gezondheid en het welzijn van burgers? Diezelfde politici die zonder blikken of blozen de grenzen open laten staan, niemand checken en dan krokodillentranen storten als er weer eens een cultuurpareltje een massaslachting heeft aangericht?
Wat voor gehuichel en omdraaien van de feiten is dit in vredesnaam? Net zo leugenachtig als 'zure regen', het 'gat in de ozonlaag' en 'CO2'. Ieder paar jaar is er weer een hype waar de media en de politiek dan achteraan holt, om vervolgens ons weer strafmaatregelen op te leggen.
O ja, het 'gat in de ozonlaag', o o o wat was dat erg. Ban de spuitbus! Zitten we midden jaren '90 ineens met handpompjes deo te spuiten. Tot het opeens niet meer hoeft. Ineens waren de spuitbussen terug. Hoe kan dat?
Het drijfgas patent van de oude spuitbussen liep af, en dan kan ieder derde wereld land ineens dat spul produceren. Dus creëerden ze een hype omtrent het gat in de ozonlaag, deden CFK's in de ban en maakten gauw een nieuw product, met een nieuw patent.
En dan heb ik het nog niet gehad over de NASA die bewust waarden van andere gassen zoals waterstofsulfide optelde bij ozonwaarden om de teller omlaag te laten gaan en zodoende te kunnen zeggen 'de ozonlaag wordt dunner'. (ze zeiden er echter niet bij dat die andere gassen juist minder werden door milieumaatregelen sinds 1971). Hetzelfde spel speelt men nu met 'het klimaat', ook weer gemanipuleer met cijfers en de wens kapitalisme en industrie uit te bannen ten behoeve van een utopia die nooit gaat werken.
CO2: datgene dat politici uitwasemen als ze onzin uitkramen. U en ik ademen het uit. De natuur, planten en bomen zetten dit om in zuurstof. U bent toch ook wel op school geweest? Maar nu is dat de grote boeman. Weer dezelfde lobbies die ijveren voor het 'de-growthen' van de samenleving ('Grenzen aan de Groei', weet u nog?). Alleen geen grens aan de groei van fat cats als politici en crony-capitalists, maar wel voor schlemielen als u en ik. Wij mogen de prijs betalen, onze welvaart inleveren voor 'het goede doel'. En dus kopen we braaf die electro-auto of dat lelijke ei dat 1 op 23 zou moeten rijden. Gut gut gut wat zijn we toch goed. Maar het is pas voldoende als we allemaal in plaggenhutten gaan zitten, lekker in de commune haakwerk maken.
Doet u glas scheiden? Heeft u wel eens een glasbak zien legen? Vrachtwagen komt, hijst de bak omhoog en alle glas pleurt in de vrachtwagen, alles door mekaar.
Doet u batterijen apart inzamelen en bij chemisch afval deponeren? Heeft u ook zo'n mooie batterijenbak op het werk staan? Heeft u die wel eens bekeken? Oplaadbaar in een gaatje, gewone in een ander en knoopbatterijen in het midden. Heeft u die bak wel eens open gezien? Ik wel. Alle batterijen liggen erin, door mekaar. Hupla, ziehier recycling, totale BS (bullshit).
Nee, Volkswagen, omzeil die emissie-regels maar, ondermijn dit systeem maar, mijn zegen heb je. Pak ze waar je ze maar kan pakken, en ook andere fabrikanten. Mol die milieulobby met zijn handlangers in de politiek, ik brand een kaarsje voor jullie, of gloeikaarsen van mijn mercedes diesel. Een grote FU voor de leugenaars en volksverlakkers van de milieubeweging die ik al meer dan 25 jaar zie liegen en bedriegen.
Nee, ik verwijt VW niets, zij moeten net als een ieder overleven in een samenleving waarin de activist de agenda bepaalt. Ieder verzet is een geuzendaad.

Rest In Privacy | 20-12-16 | 19:12

Nog maar even ter herinnering: Billy Turf Van Baalen was tot en met 2015 (openbaar worden sjoemelschandaal) lobbyist voor Mercedes - de Duitse autoindustrie dus. GS signaleerde dat terecht destijds.

Er moet maar eens uitgezocht wat hij binnen die functie allemaal voor rapporten onder ogen heeft gekregen en in zijn ronde archief heeft gestort.

piloot47 | 20-12-16 | 11:00

Vorige week liet de Europese Commissie nog weten, dat bepaalde landen (w.o. Duitsland) meer moesten doen om het 'Abgasskandal' aan te pakken. Zo niet, dan zouden boetes door de EU opgelegd worden. Onmiddellijk volgden ook in NL acties!

Nou_Kwelgeest | 20-12-16 | 10:49

Ook de pers wist van het gesjoemel. Dat werd aangetoond met een fragment in de No Agenda Show van Adam Curry. Er werd alleen voor gekozen om het nog eventjes te bewaren. En toen kwam het naar buiten om Duitsland nog eens goed een hak te zetten. Door wie? Bedenk dat zelf maar.

wingload | 20-12-16 | 10:12

Bij de NPO hebben ze er al rekening mee gehouden serious heeft voor niks de kreet laat ze niet stikken

dedwarsligger | 20-12-16 | 09:02

DaZe | 19-12-16 | 20:37
Dat kan wel, maar ze doen het niet. Het EP kan de hele commissie naar huis sturen, alleen niet losse leden. Dan kunnen ze dus ook zeggen: die weg, of we sturen jullie allemaal weg.

Bruine Beer | 20-12-16 | 08:50

@woody34 | 20-12-16 | 06:24

De wet geldt voor elke aanbesteding lijkt me dan he...

Mocro070 | 20-12-16 | 08:01

Leuk dat je verwijst naar de aanbestedingswet, maar over welke aanbesteding heb je het dan?

woody34 | 20-12-16 | 06:24

-weggejorist-

kleuterleider | 20-12-16 | 06:23

Prima stuk. Deze terechte kritiek leidt tot populisten (zoals Trump) die, eenmaal aan de macht, nog minder op hebben met het volk dan de slappe partijen die nu aan de macht zijn. Hoe lossen we dit op?

kleuterleider | 20-12-16 | 06:23

Het EP kiest binnenkort een voorzitter. De (grootste) EPP-fractie (CDA e.d.) schuift oud-Eurocommissaris Tajani naar voren. Hij wordt ongetwijfeld genoemd in dit tussentijdse rapport ovver dieselgate, wat zijn kansen er niet groter op maakt.

doedeljantje | 20-12-16 | 01:27

Andere automakers gingen gewoon keihard failliet, konden nooit aan de milieueisen voldoen door het corrupte bedrog van VW sjoemeldiesels, ter meerdere eer en glorie van zijn aandeelhouders, ja daar heb je ze weer de Elite.
Engelse merken ter ziele, Saab Failliet en Opel, Volvo bijna, allemaal zeker 10 jaar met medeweten corrupte Eu leiders die ook nog eens geen enkel risico lopen aangepakt te worden.
Nigel Farage had gister gelijk, ze hebben al veel te lang hun gang kunnen gaan, Brexit gaat door dat houden ze niet tegen.
10 jaar lang hebben de corrupten in EU, mensen in steden doen geloven dat alle beter en schoner ging worden.

Flatuleerder | 20-12-16 | 01:18

Een EUfiele D66-er heeft het rapport voor het EP geschreven. De D66-er schrijft een onthutsend verslag, lees: www.nrc.nl/nieuws/2016/12/18/er-zijn-...
Kan je nagaan hoe slecht de EU functioneert als zelfs een D66-er verbijsterd is. Je vraagt je af hoe het zou zijn beschreven door iemand die niet in een gouden EU kooi woont, dus nuchter tegen het wanbestuur aankijkt. Kortom de EU moet grondig veranderen.

M.egafoon | 19-12-16 | 23:35

Kloof? Hoezo kloof? Dit de hele sjoemelsoftware affaire interesseert de burger helemaal niets. Er is sinds het uitkomen van het Volkswagen bedrog geen VAG product minder verkocht.

De EU en zijn burgers zitten dus voor het eerst sinds lange tijd weer op 1 lijn.

Psycho Daddy | 19-12-16 | 23:14

@Feynman | 19-12-16 | 22:09
Klinkt als de VVD ....

Zoon van Boer | 19-12-16 | 22:42

foutje...

fikkieblijf! | 19-12-16 | 22:16

ojee, crisis overleg je suis berlin, profielen op kleur vlag, schouder aan schouder, geschokte Merkel en Rutte.. en over op de orde van de dag.. Wir schaffen das!

fikkieblijf! | 19-12-16 | 22:16

Voor deze fraude zit nog de mechanische fraude. Banden snoeihard oppompen, naden aftapen, dynamo en airco niet aandrijven, motor gevaarlijk arm laten lopen, test auto zonder dempingsmatten aanbieden etc etc. Die fraude is ouder, ook bekend, nooit wat mee gedaan.

Feynman | 19-12-16 | 22:09

@GW2f,Ik kon je stuk niet vinden, maar ik kan me vinden in je uittreksel hierboven.
Als autoliefhebber en techneut vraag ik mij af of de huidige trend naar "downsizing" wel zo duurzaam is; hoeveel kilometers houden die tot het uiterste getergde torretjes het uit? Hoeveel gevoeliger zijn deze naaimachientjes? Meer onderhoud en/of lagere levensduur betekent ook méér grondstoffenverbruik (milieu!) en kosten (consument!).
Daarbij zorgt de Europese auto-industrie direct en indirect voor miljoenen banen. Als deze industrie onder druk gezet wordt, zijn de "onderknuppels" aka "arbeiders",de eersten die ontslagen worden. Ergo een groot deel van de EU bevolking waarvoor de EU juist zegt op te komen.
Hadden we "Brussel" dáár weer voor kunnen bashen.

Een probleem is dat de eisen EN meetmethoden t.a.v. verbruik niet echt realistisch zijn. Logisch dat bij onredelijke eisen de auto-industrie tot het gaatje gaat: onder exact XYZ omstandigheden haalt deze auto die gewenste (onrealistische) CO2 uitstoot. De juridische haarkloverij waarvan deugmensen óók graag gebruik maken om hún zin te krijgen (hè volkert?)
Dat er een paar van die k*ttechneuten nu de zondebokken zijn die als boetedoening opgeofferd worden, in plaats van hun bazen die hen de opdracht gaven, geeft helaas aan dat "degenen die het voor het zeggen hebben" niet degenen zijn van wie een oplossing mag worden verwacht.
Kortom: EU bashen is leuk, maar het probleem is te complex om "Brussel" of de auto-industrie per definitie de schuld te geven.

klimgek | 19-12-16 | 21:55

Als VW haar auto's niet groener krijgt, kunnen andere fabrikanten dat ook niet. Waarom moet alleen VW geslachtoffert worden?

Mark van Leeuwen | 19-12-16 | 21:54

Gemiddeld tientduizend E per persoon daar in Brussel PER MAAND. PER MAAND. Schandaal na schandaal na schandaal. Miljardenverkwanseling. Willen we daar MEER..... of MINDER van ? Ik vraag U, meer of minder ? In Maart mag U het zeggen. Daarna nooit meer zeuren of zeiken.

Rest In Privacy | 19-12-16 | 21:46

de burger vindt vw wel koel.
kritiek werd hard weggewuift, alhier en op DK.

Einde van de Domheid | 19-12-16 | 21:27

Goed stukkie Ahmed.

Als volkswagenrijder heb ik een uitnodiging gekregen voor een terugroep actie van VW voor een software update. In deze brief wordt ook vermeld dat een software update geen ivloed heeft op prestatie/brandstofverbruik (wel apart).

Hiermee heeft denk ik VW zich vrijgekocht voor rechtzaken/schikkingen in de EU.

Dr. Frambozenjam | 19-12-16 | 21:24

Och die goeie ouwe RDW: jaren geleden liet ik op het postkantoor (dat hadden we toen nog) een autootje op m'n naam zetten. Die mevrouw van de post tikte echter mis, waardoor ik niet L.P. maar L.B. als voorletters had. En de bergen reclamepost die ik daarna kreeg, gericht aan L.B. Of ik maar niet die of auto wou kopen etc.etc. Dus de RDW verkocht vrolijk z'n databestanden aan wie er maar geld voor over had. Ik spreek nou over ergens rond 1980, 'privacy' was toen een woord wat je in een Prisma woordenboekje kon opzoeken.

Vesta | 19-12-16 | 21:19

Misschien wat off topic maar ik heb net op Netflix zitten kijken naar 8 delen over de geschiedenis van Cuba (The Cuba Libre Story). Een aanrader. Cuba is de ultieme metafoor voor alles wat maar vuig is in de politiek. Het volk wordt genaaid. Steeds maar weer. Door Links, door rechts, het maakt geen bal uit.

Rest In Privacy | 19-12-16 | 21:15

Volkswagen AG is net zo corrupt en frauduleus als de nederlanderse importeur PON in Leusden.
verrotte bedrijfscultuur zou je denken
nos.nl/artikel/2146609-opnieuw-miljoen...
En
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/12/...

En toch mogen ze bij VW blij zijn dat de dieselfraude nu ontdekt is en niet over vijf jaar. Ze gaan, als ze het financiel redden allemaal, hun technontwikkeling omzetten naar electra. Over 5 jaar had dat niet meer gekund zou VW een te grote technologische achterstand op hebben gelopen tov andere merken die wel op electra inzetten.

Dan zou VW snel niet meer bestaan door verkeerde keuze in tech en de nieuwste ontwikkelingen niet meer kunnen bijhouden. Voorbeelden kodak film (bekend van de polaroid groot voor de digitale foto, nu verdwenen), Nokia (heer en meester voor het smartphone tijdperk, nu bestaat nog als kleine prudcent van telefoons).

wie zal het zeggen | 19-12-16 | 21:10

Niemand die Hans van Baalen hier even noemt als commissaris van Mercedes Benz Nederland. Het is tijd dat de Integriteits Commissie van de VVD hier even onderzoek naar doet en interne maatregelen neemt, ontslaan dus. De man heeft de functie van lobbyist en Europarlementariër vermengd, dat zal onomstotelijk bewezen kunnen worden als we kijken naar zijn stemgedrag.

Beroep = Boerenlul | 19-12-16 | 21:00

Pfff verrassend is dit allemaal niet, mijn grootmoeder leerde mij door éénvoudige gezegdes toch belangrijke lessen, zei zei altijd: "Hoe hoger de geest, hoe groter het beest."en "Hoe rijker de gek, hoe groter de vrek."

Maar ook "macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut."

Zij werd 98 jaar maakte 2 wereldoorlogen mee, overleefde de hongerwinter en zat met 3 kleine kinderen midden in het bombardement van Rotterdam.

Ik denk dat zij toch best een behoorlijk wijze vrouw was.

authentic | 19-12-16 | 20:54

Maandagavond gehaktdag/avond
vallen alle weggejoristen over meneer z'n naam en mogelijke duistere bedoelingen
Groei een paar, mense

Tobi | 19-12-16 | 20:51

Kan iemand mij uitleggen waarom er zo enorm geJorist wordt? Nieuwe Joris, Nijman afwezig, GP koorts, vogelgriep. Kan het niet helemaal bevatten.

-edit terreur topic onder. terreur topic boven.

padbuffel | 19-12-16 | 20:50

-weggejorist-

Schietmijmaarlek | 19-12-16 | 20:50

Mijn commentaar vanmorgen op autobahn.eu, hier ook wel van toepassing:
Uiteraard was dit alom bekend. Sterker nog, doordat de EU zijn oren laat hangen naar de milieumaffialobby en daardoor besluiten neemt die tegen het belang van de auto-industrie ingaan, dwong ze het min of meer af dat er "gesjoemeld" werd. Gesjoemeld tussen aanhalingstekens omdat ik vind dat de auto-industrie niet sjoemelde maar dat de milieumaffia dat doet. Opzouten met die terroristen van groenlinks en aanhangers.

GW2f | 19-12-16 | 20:49

Je merkt maar weer eens, Frankrijk en Duitsland lachen om alle EU regels
die zijn er voor braafste jongetjes en ander ongedierte i.e alle andere EU landen behalve hullie

Tobi | 19-12-16 | 20:49

Meet reacties weggejorist dan laten staan... Dat is voor het eerst. Zonde.

Rest In Privacy | 19-12-16 | 20:49

-weggejorist-

Is dit nog nieuws? | 19-12-16 | 20:47

Lobbyen is goed voor bedrijfsleven en persoonlijke baten politicus. Daar doe je weinig aan als de politicus er eerst voor zorgt dat de waakhonden zijn verkocht...

PeterSimons | 19-12-16 | 20:46

-weggejorist-

Goatboy2014 | 19-12-16 | 20:46

- edit niet hier. Topic hoger -

der Dude | 19-12-16 | 20:46

Vertel ons iets nieuws, de Duitsers zijn defacto 70 jaar later aan de macht.

Zoon van Boer | 19-12-16 | 20:46

-weggejorist-

Goatboy2014 | 19-12-16 | 20:46

maar wel onze gloeilampen en stofzuigers he. Prioriteiten.

npo | 19-12-16 | 20:45

@Haberdoebas | 19-12-16 | 20:37: OMG! Ik betaal 35 Pleuries in de maand en rijd 1 op 16. Je kunt toch wel over de grens tanken mag ik hopen?!

Rest In Privacy | 19-12-16 | 20:44

Uit protest tegen dieselgate heeft een vrachtwagen door Berlijn geallahakbard.

Ravissant | 19-12-16 | 20:44

-weggejorist-

Bit ten Bak140 | 19-12-16 | 20:43

Geenstijl is traag vandaag. Nog niks over Berlijn?

chiel_labiel | 19-12-16 | 20:43

-weggejorist-

Bit ten Bak140 | 19-12-16 | 20:42

Daarentegen was ik verbaasd over het onderwerp met die 2 vrouwen die een islamitisch theehuis -of zoiets- werden uitgezet in een banlieue van Parijs. Dat was een verademing en verbazingwekkend voor het journaal.

padbuffel | 19-12-16 | 20:41

In de enorme unie is het compleet onmogelijk iets tegen de machtige lobbyisten te doen. Het resultaat is een soort derde rijk waar een aantal machtige ondernemingen regeren.
Overigens een eilmeldung voor Berlijn. Nog een soennitische aanslag vandaag.

nStilgar | 19-12-16 | 20:41

-weggejorist-

Rest In Privacy | 19-12-16 | 20:41

-weggejorist-

tipo | 19-12-16 | 20:41

-weggejorist-

Schietmijmaarlek | 19-12-16 | 20:40

Het is en blijft altijd goedkoper om politici om te kopen dan om de problemen op deze schaal op te lossen.
Laat dat maar aan de lobby over.

pjotr nicknaamtov | 19-12-16 | 20:39

Het verbaasd mij eerlijk gezegd dat er in de media nog steeds word gesproken van het afbrokkelend vertrouwen in de politiek.
Als iets ver onder nul is en eenvoudigweg niet veel lager kan zijn, hoe kan dit dan afbrokkelen?
Het is daarmee projectie om te veronderstellen dat het wantrouwen groter kan worden.
Politici zijn onbetrouwbaar: Check.
Politici doen alleen wat als media er aandacht aan besteed: Check.
Politici zijn niet geïnteresseerd in grote projecten waar heel veel geld mee gemoeid is, want te ingewikkeld: Check.
Politici vinden hun eigen inkomen veel belangrijker dan goed werk af te leveren: Check.
Er is daarmee niets anders aan dit verhaal dan er al 12 jaar lang over ons uitgestort word.
Daarbij: Het is zo overduidelijk dat dit baantje geen prestige oplevert en niemand het daarom wil. Het zijn per slot van rekening beroepspolitici die er zitten voor hun carrière, niet voor een ander.

Helder Groentje | 19-12-16 | 20:39

“De inschrijver of gegadigde heeft in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout begaan die door de aanbestedende dienst aannemelijk kan worden gemaakt;”

Je kan je ook afvragen waarom Microsoft nog software mag leveren, na veroordeeld te zijn door de EU voor anti-competitieve praktijken. Dat zou ze eigenlijk uitsluiten van aanbestedingen voor de EU. Zijn ook ooit vragen over gesteld in het EP, maar daar heb ik daarna nooit meer iets over gehoord...

Tapu | 19-12-16 | 20:38

Vertel es wat nieuws: was net op het NOS journaal, wat ik voor de aardigheid weer eens bekeken heb met de vraag of ze nu eindelijk eens duidelijk vertellen dat een Islamiet een Rus heeft neergeknald. Nee dus. Dag NOS.
Overigens rijdt Miepje benzine en ook nog Opel, dus... *tong uitsteekt*

Rest In Privacy | 19-12-16 | 20:37

en geen hond die verantwoordelijkheid neemt binnen het EP, erger nog, we kunnen niemand naar huis sturen want dat kan blijkbaar niet als europarlementarier. Leuk zo'n baan waarbij je lekker in de reet van lobbyisten kan kruipen en vervolgens NUL verantwoording hoeft af te leggen.

DaZe | 19-12-16 | 20:37

-weggejorist-

Gualtiero | 19-12-16 | 20:37

Ik heb een Audi A6 3.0D Quattro met sjoemelsoftware en hij rijdt als een zonnetje.
De enige uitstoot van ergernis is E465,-- wegenbelasting per kwartaal.

Haberdoebas | 19-12-16 | 20:37

Ja, dat gaat een drukke avond worden zo, Joris. Sterkte.

padbuffel | 19-12-16 | 20:37

- edit in topic hieronder bitte -

Stormageddon | 19-12-16 | 20:36

-weggejorist-

Professor Superhirn | 19-12-16 | 20:35

-weggejorist-

Mali | 19-12-16 | 20:35

Sorry Van Rossem, OT. Maar doet aan Nice denken en wordt net gemeld.

harbi | 19-12-16 | 20:35

Ik zie nu al reacties op het volgende topic

padbuffel | 19-12-16 | 20:34

-weggejorist-

Sluweslager | 19-12-16 | 20:33

Lieg om te leven. Mooi systeem, het werkt al jaren.

padbuffel | 19-12-16 | 20:32

Het toont ook weer eens aan dat de EU er niet voor de burger is, maar voor de belangen van grote bedrijven.

Tapu | 19-12-16 | 20:32

-weggejorist-

harbi | 19-12-16 | 20:31

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl