Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bureau Meldpunt Discriminatie over ontwitting 070

topicjankpunt.pngEen lezer was het niet helemaal eens met het voorgenomen beleid van de gemeente Den Haag om migratieachtergrondiërs voor te trekken bij sollicitaties en diende een klacht in het bij het meldpunt. Ook was de anonieme internetter het niet eens met de oproep van PvdA-fractievoorzitter en nanogrunberg Martijn Balster om te witte besturen te melden. Altijd min veel voor kwetsjankies en meldpunten natuurlijk, maar het geeft wel een mooi inkijkje in het systeem. De klacht van de reaguurder wordt namelijk niet in behandeling genomen, omdat positieve discriminatie dusdanig juridisch "dichtgetimmerd" is (in de woorden van het meldpunt) dat het niet wordt aangepakt. Je verwacht het natuurlijk niet, van een zieligheidsindustrie die drijft op fopconcepten als islamofobie en een overheid die artikel 1 best wel even aan de kant wil zetten als er sprake is van een vermeende achterstandspositie. Ook stelt het meldpunt dat de PvdA gewoon het recht heeft om problemen te "benoemen". Nou, dan weten we dat ook weer. Volledige klacht en motivatie na de break. Beste heer/mevrouw, Bedankt voor uw melding bij Bureau Discriminatiezaken. Bureau Discriminatiezaken Bureau Discriminatiezaken bestrijdt vooroordelen en ongelijke behandeling in de regio Hollands Midden en Haaglanden. Het bureau geeft invulling aan haar doelstelling door middel van klachtbehandeling, advies en voorlichting. Klachtbehandeling vindt plaats op de gronden van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en aanverwante wetten zoals de leeftijdswet (WGBL) en de handicapwetgeving (WGBH/CZ). Melding "Naar aanleiding van de volgende artikelen in de media (zie links hieronder), wil ik melding doen van discriminatie & racisme door de PvdA gemeenteraadsleden van Den Haag Martijn Balster en Rabin Baldewsingh. Maar serieus, dit is eigenlijk toch gewoon racisme. Ik kan er niets anders van maken. Blijkbaar hebben we verschillende soorten racisme waarbij 'wit' racisme wel door de beugel kan. "Willen jullie meer of minder witte bestuurders op het gemeentehuis? Nou, dan gaan we dat regelen." Waar de Wilders uitspraak ging over nationaliteit gaat het hier wel over ras en huidskleur! Dit is duidelijk in strijd met artikel 1 van de grondwet ! Dus overduidelijke discriminatie van gemeenteraadsleden voor de PvdA, Martijn Balster en Rabin Baldewsingh." Antwoord De plannen van wethouder Baldewsingh kunnen invulling gegeven worden door middel van een voorkeursbeleid. In sommige gevallen is het bij wet toegestaan een voorkeursbeleid te voeren. Onder voorkeursbeleid vallen alle maatregelen die bedoeld zijn om bepaalde groepen die in een achterstandssituatie verkeren, tijdelijk te bevoordelen. Door die bevoordeling kunnen zij in een gelijke positie terechtkomen. Denk aan subsidie voor bepaalde groepen om een opleiding te volgen of voorkeursbeleid bij de werving en selectie. De groepen waarop een voorkeursbeleid zich mag richten zijn wettelijk vastgelegd: · vrouwen; · etnische minderheden; · mensen met een handicap of chronische ziekte. Een voorkeursbeleid bij werving en selectie moet aan vier strikte eisen voldoen: · Achterstand: de achterstand van de bewuste groep binnen het bedrijf moet worden aangetoond. Dit moet worden afgezet tegen het beschikbare arbeidsaanbod onder de beroepsbevolking dat relevant is voor die functie. · Zorgvuldigheid: een zorgvuldige en objectieve beoordeling van álle sollicitanten, op grond van hun kwalificaties. Geen enkele kandidaat mag dus bij voorbaat worden uitgesloten van de sollicitatieprocedure op grond van een groepskenmerk. Kandidaten voor een vacature moeten aan de hand van vooraf op schrift gestelde, zakelijke criteria beoordeeld worden. Een kandidaat kan alleen voorrang krijgen bij 'gelijke' geschiktheid. En dus niet bij 'voldoende' of 'gebleken' geschiktheid. · Evenredigheid: de voorkeursmaatregel moet in redelijke verhouding staan tot het doel. Dat wil zeggen dat de voorkeursmaatregel moet kunnen worden gerechtvaardigd door de mate van achterstand. De maatregel mag geen onevenredig zwaar middel zijn om de achterstand mee te bestrijden. · Kenbaarheid: de verplichting voor een werkgever om bij de werving- en selectieprocedure kenbaar te maken dat hij een voorkeursbeleid voert. Werkgevers zijn verplicht dit in de vacaturetekst te vermelden. Een voorkeursbeleid is een uitzondering op het verbod op discriminatie en zo is het ook geformuleerd in de verschillende wetten: · Artikel 5, eerste lid WGB: uitzondering op discriminatie voor vrouwen; · Artikel. 2, derde lid AWGB: uitzondering op discriminatie voor vrouwen en etnische minderheden; · Artikel 7:646, vierde lid BW: uitzondering op discriminatie voor vrouwen; · Artikel 3 eerste lid, onder b en c WGBH/CZ: uitzondering op discriminatie voor mensen met een handicap/chronische ziekte Het is even afwachten hoe de wethouder zijn plannen wil doorvoeren en of daarmee aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Wat betreft het oproepen tot melden van zogenaamde ‘witte besturen’ door de PvdA is het nu de vraag wat precies gedaan wordt met de organisaties die gemeld worden. Het wordt mij nog niet geheel duidelijk hoe met dit melden het doel behaald wordt om meer diversiteit aan de top van organisaties te krijgen. Wel heeft een politieke partij de vrijheid mensen op te roepen tot het melden van wat zij constateren. Registratie Uw melding wordt geregistreerd. Dit betekent dat deze (anoniem) mee wordt genomen in de rapportages die wij overhandigen aan overheidsinstellingen, zodat een goed beeld ontstaat van de achtergronden en gebieden waarop mensen zich gediscrimineerd voelen. Ten behoeve van deze registratie, verzoek ik u een aantal gegevens toe te sturen (niet verplicht): · Geslacht · Geboortedatum · Land van herkomst · Geloofsovertuiging Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen. Als bijlage is een folder toegevoegd waarin de werkwijze van Bureau Discriminatiezaken wordt toegelicht. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, De Meldpuntmensen

Reaguursels

Inloggen

@Ardbeg | 10-11-16 | 10:26
Als vrouw vind ik een voorkeursbehandeling (bijvoorbeeld de bekende vrouwenquota) een grove belediging voor ons intellect. Het suggereert dat vrouwen zielig zijn en hulp van buitenaf nodig hebben. Je moet er toch niet aan denken dat je voornamelijk geselecteerd wordt omdat je een kleurtje of vagina hebt in plaats van vereiste capaciteiten. Als vrouwen (en gehandicapten, en etnische minderheden) zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen in de maatchappij dan moeten ze gewoon zelf vechten voor hun positie.
Zeepvrij | 10-11-16 | 10:32

Mooi gezegd! Als donkere (donkerwit, whatever), chronische zieke vrouw wil ik gewoon gekozen worden om mijn kwaliteiten en niet vanwege aangeboren kenmerken. Eerlijk gezegd zou ik ook niet gekozen willen worden omdat ik chronisch ziek ben, al zijn je kansen op de arbeidsmarkt dan slechter. Het is gewoon niet eerlijk naar andere capabele mensen toe. Het hangt er wellicht ook van af wat je precies hebt... Dat is nog het enige waar ik over discussie zou willen gaan. Maar een baan krijgen om je geslacht of etniciteit? Te ziek voor worden.

Positieve discriminatie is ook discriminatie maar dan erger: het is kwetsend voor de groep die de voorkeurspositie niet krijgen en beledigend voor hen die hem wel krijgen.

Halveneger | 12-11-16 | 12:45

Zullen we ophouden met praten over wit, en het gewoon weer over blank hebben? "Wit" is een anglicisme als in "white supremacy", het is gewoon Blanke Superioriteit. "White Angry Man" is gewoon "Intelligente blanke man die gelijk heeft".

Alexis de T. | 10-11-16 | 10:20

_________________________________________

He-le-maal mee eens. Het heeft iets 'newspeakerigs'. Daarom 'blank' en geen 'wit' om mensen zonder een kleurtje aan te duiden. Mensen zoals wij (ja toch).

Willibald von Klúúúk | 11-11-16 | 17:02

"Uw melding wordt geregistreerd. Dit betekent dat deze (anoniem) mee wordt genomen in de rapportages die wij overhandigen aan overheidsinstellingen, zodat een goed beeld ontstaat van de achtergronden en gebieden waarop mensen zich gediscrimineerd voelen. Ten behoeve van deze registratie, verzoek ik u een aantal gegevens toe te sturen (niet verplicht):
· Geslacht
· Geboortedatum
· Land van herkomst
· Geloofsovertuiging"

Alleen als je vrouw, oud, allochtoon (met kleurtje waarschijnlijk) en/of vrijwillig getrepananitieerd bent kun je gediscrimineerd voelen, klaarblijkelijk.

Sans Comique | 11-11-16 | 10:58

Het is vechten tegen de bierkaai, met mijn aangifte bereikte ik ook niet veel. Ja gelach en verwondering op het politiebureau.

Rest In Privacy | 10-11-16 | 23:48

... afdelingshoofd is. Lutser. Lees dan ook voor te verzenden!

sickworld | 10-11-16 | 18:51

In art 1 van de grondwet staat nergens iets over uitzonderingen (zoals wel in veel andere artikelen)... "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Zoiets | 10-11-16 | 18:50

Wacht maar tot de klasse van allochtonen afdelingshoofd zijn, beleid gaan uitstippelen etc. Dan is het snel gedaan. En dat gaat gebeuren ook. Eerst met de gelden die er nog zijn weg te geven, dan te lenen om zo de zieltjes te winnen. Dan, op enig moment, gaat het vanzelf lopen, naar beneden wel te verstaan. Ben ik vooringenomen? Vooralsnog niet op basis van de ervaringen om mij heen, op straat, in het bedrijfsleven en bij de gemeentelijke instanties alwaar ik aan het loket stond.

sickworld | 10-11-16 | 18:50

Wij zouden als wijwonenhieralenigegeneratieachtergronders die meldpunten moeten platgooien met klachten waarin migratieachtergrondiers zich op ranzige discriminerende manier over anderen uitlaten.

Nuuk | 10-11-16 | 18:37

Weg met ons.......

Rest In Privacy | 10-11-16 | 18:21

Het frappante met dit soort gasten is dat ze de theorie van Darwin met graagte omarmen (selectie op basis van het beste resultaat), er dan volledig tegen ingaan omdat ze zich niet kunnen vinden in de uitkomst van het resultaat, en daarna ook nog eens anderen gaan lastig vallen met hun visie…

Veluwse-Eikel | 10-11-16 | 17:55

positief discrimineren mag wel, etnisch profileren niet.. kan iemand mij het verschil even uitleggen?

fikkieblijf! | 10-11-16 | 17:49

Wat een Extreem Linkse smeerlapperij. Allemaal VNL of PVV stemmen dus.

Raider Twix | 10-11-16 | 17:45

De overheid zegt dus:

discrimineren mag niet, behalve als we vinden dat er een goede (politieke) reden voor is.
Nou, dan moet je ook niet zeuren als Geert Wilders vindt dat ie een goede reden heeft !!!

FW Ta-183 Huckebein | 10-11-16 | 17:36

Ardbeg | 10-11-16 | 10:44
U weet dondergoed dat dit niet helemaal klopt, nl. bij een te makkelijke of zelfs door de overheid gedwongen aanname i.v.m. gewenste diversiteit, worden capaciteiten welke er toe doen op de tweede of zelfs derde plaats gebracht, enkel om aan een ideaal of wensbeeld te voldoen. Verplicht mixen is nimmer een goede optie en laat ondernemers hier zelf voor kiezen, laat de markt en de competitieve krachten in mens en samenleving haar werk zelf doen. Waar u voor pleit is dat sommige ondernemers opgescheept raken met figuren waar ze normaliter niet voor gekozen zouden hebben, deze inmenging lijkt onwenselijk maar is in linkse kringen bon-ton.

Welnu, wenst men voor uw bedrijf te werken (want u bent ondernemer), dan kan men er zelf kiezen of zij in een Mono-, of Multicultuur willen werken, tevens dient de Overheid dient zich enkel bij haar kerntaken te houden. Wat u zegt is we willen in een eikenbos meer naaldbomen vertegenwoordigd zien, het boeit niet of de grondsamenstelling dit toelaat. En al zou dit uw ideaal zijn: go for it, maar dan wel op uw eigen grond en bemoei u vooral niet met uw buurman.

Veluwse-Eikel | 10-11-16 | 17:33

"Bureau Discriminatiezaken bestrijdt vooroordelen en ongelijke behandeling in de regio Hollands Midden en Haaglanden. "

Dus niet bevestigen ze zelf. Positieve 'discriminatie' is geen discriminatie, alleen de witten discrimineren en kunnen de oorzaak zijn van discriminatie. Links bestuurlijk fascisme, gesteund door regeltjes en bepalingen die ze zelf hebben opgezet.

XaleX_2 | 10-11-16 | 16:51

Het discriminatiebeleid van de man is al bijna 50 jaar van kracht en nog zijn er geen vrouwen in de top van het bedrijfsleven en weten weinig vrouwen een goede positie te bereiken. In de regering zitten een groot aantal PvdA excuustruzen, die alleen omdat het vrouwen zijn in de regering zitten. Deze zijn overduidelijk niet gekozen op hun kwaliteit.

Zo zal het ook gaan bij het voortrekken van allochtonen, op de lange duur zal het niet werken. Zitten er teveel allochtonen bij elkaar krijg je een corrupte zooitje zoals ambtenaren en bestuur in Amsterdam-Zuidoost.

p3xxx | 10-11-16 | 16:39

Weet je wat ik nou schandalig vind? Dat de PvdA niet door een vrouw/minderheid geleid wordt. Ook het bestuur van de PvdA Den Haag ziet er maar wat bleekjes uit. Verbeter de wereld, begin bij de (partij van de) ander!

liggend_streepje | 10-11-16 | 16:34

@sycorax | 10-11-16 | 15:08
-
Ik kan mij niet geheel onttrekken aan de indruk dat 'gelijke/gebleken geschiktheid' in overheidskringen nogal eens een rekbaar begrip is.
-
Als (semi-)ambtenaren bij overheidsdiensten nu eens uit de school zouden durven klappen, dan zou blijken dat bij heel veel overheidsinstanties het aanname- en bevorderingsbeleid wel heel opmerkelijk vaak op 'positieve' discriminatie berust. De baan gaat bepaald niet altijd naar de meest capabele persoon.

bisbisbis | 10-11-16 | 16:12

Daarrrr gaan wij weer:
-
Er bestaan twee paralelle rechtssystemen in dit land: één voor de-belasting-heffingen-boetes-en-premies-betalende-súfgeïntimideerde-brave-Hendrik
-
En één voor het gedeelte van de bevolking dat het geld dat onze brave Hendrik opbrengt komt opvreten.
-

bisbisbis | 10-11-16 | 16:05

Het niveau begrijpend lezen van de gemiddelde reaguurder gaat schrikbarend achteruit. Bureau Meldpunt Discriminatie formuleert toch echt zeer nauwkeurig in welke gevallen een voorkeursbeleid toegestaan is.

Ik quote eis nummer 2: "Zorgvuldigheid: een zorgvuldige en objectieve beoordeling van álle sollicitanten, op grond van hun kwalificaties. Geen enkele kandidaat mag dus bij voorbaat worden uitgesloten van de sollicitatieprocedure op grond van een groepskenmerk. Kandidaten voor een vacature moeten aan de hand van vooraf op schrift gestelde, zakelijke criteria beoordeeld worden. Een kandidaat kan alleen voorrang krijgen bij 'gelijke' geschiktheid. En dus niet bij 'voldoende' of 'gebleken' geschiktheid."

Het is uitdrukkelijk niet zo dat een bedrijf/overheid gerechtigd is minder gekwalificeerd of ongekwalificeerd personeel aan te nemen louter vanwege zijn of haar achtergrond of geslacht.

Je kunt van mening verschillen over het feit of deze voorrang noodzakelijk is, of het de juiste manier is, of dat een andere aanpak misschien beter is. Feit blijft dat zowel vrouwen als etnische minderheden een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Als je niets doet, verandert dat niet.

Ik mag het dan niet eens zijn met het beleid van de gemeente Den Haag, de wet is op dit vlak mijns inziens niet zo slecht (en Bureau Meldpunt Discriminatie legt de wet in dit geval gewoon heel behoorlijk uit).

sycorax | 10-11-16 | 15:08

Meldpunt Discriminatie over Ontwitting...? Om je rot te lachen.
Dit gebeurt na echte "Ontwitting" :
Luister naar Bosma(PVV) op z'n best over de krankjorume bodemloze ontwikkelings Sinterklaasspelerij nadat landen zijn "Ontwit".
www.youtube.com/watch?v=uWYr3Lu9v8M

telelezer | 10-11-16 | 14:03

Nederland is echt toe aan verandering........

chrisjuh | 10-11-16 | 13:43

""Jaren 30 all over. De succesvolste groep krijgt de schuld van alles. Nu de blankmensen dus.""
@ Repetitive Beats | 10-11-16 | 10:25
.
Eerdaags moeten wij "Racistische Blanke Slavenhandelaars" allemaal met een gele ster gaan lopen"

telelezer | 10-11-16 | 13:42

Een voordeel van dit vrouwenquotem is dat we eindelijk van Jozias van Aartsen zijn verlost. Alleen heb ik weinig vertrouwen in wat de opvolger wordt: www.omroepwest.nl/nieuws/amp/3280031/...

Jostifiel | 10-11-16 | 13:31

Johanvb | 10-11-16 | 13:13
Eerst van rokers maar eens een "ras" maken. Dat schijnt te kunnen tegenwoordig: "Moslim" schijnt tegenwoordig ook een "ras" te zijn, dus waarom rokers niet? Ik bedoel: Ik kan me bekeren tot Moslim, ik zou kunnen gaan roken...
Het "rokersras"... bekt wel lekker...
Stoppen met roken? Afvallig! :P

Is dit nog nieuws? | 10-11-16 | 13:29

Crowdfund die rechtszaak en laat ze in hun politieke correctheid stikken.
Mag ik in mijn kroeg positieve discriminatie van rokers invoeren waarbij ik mensen die roken toelaat?
Of mag ik agenten wel positief beledigen?

Johanvb | 10-11-16 | 13:13

-weggejorist-

hallevvezool | 10-11-16 | 13:02

Toen ik bij de manager van restaurant'De Grote Muur' refereerde aan zijn 'gele collega', werd ik gevraagd te vertrekken. Rassisme!!1!

Taggart | 10-11-16 | 12:58

Ook stelt het meldpunt dat de PvdA gewoon het recht heeft om problemen te "benoemen". Zoals Wilders dat recht ook heeft !!

2863 | 10-11-16 | 12:50

Achtergesteld in eigen land. En dan afvragen waar dat 'populisme' toch vandaan komt.

EnNouJijWeer | 10-11-16 | 12:41

Maria.1
Die schande. Betreft dat hun, hen of die minderheid?

papillon46 | 10-11-16 | 12:37

Schande!

Maria.1 | 10-11-16 | 12:34

Bovendien: hun in plaats van hen, zei de leraar Nederlands.

papillon46 | 10-11-16 | 12:33

DerFoehrer.
Jawohl. Je hebt gelijk. Iemand kan in Nederland slechts gediscrimineerd worden, wanneer hij/zij tot een minderheid behoort.

papillon46 | 10-11-16 | 12:32

'Mondje houden en belasting betalen, witmans.'

Muggenmepper | 10-11-16 | 12:20

Nederlanders zonder immigratieachtergond hebben een achterstand in de misdaadcijfers. Gaan we hen nu ook bevoordelen bij de rechtspraak? Bijvoorbeeld geen straf maar een beloning geven?

Steinway | 10-11-16 | 11:57

Ik heb toch de racistische gedachte dat ontwitting van de besturen hand in hand zal gaan met toename van verspilling en corruptie.
Gelukkig is de ontwitting nog niet doorgedrongen hier in de achterhoek.

zeeman73 | 10-11-16 | 11:56

D66 lijkt wat moeite te hebben met democratie en de stem van het échte werkende volk zo te zien.

LangeTijdGeleden | 10-11-16 | 11:52

@contramien | 10-11-16 | 11:12
Mooi voorbeeld! We hebben als maatschappij veel meer aan snelle, hardwerkende, gemotiveerde en intelligente Chinezen dan aan trage, luie, domme onaangepaste figuren die de kantjes er van af lopen. Helaas zijn er nog steeds te veel mensen die menen dat we die laatste groep hier ook nodig hebben.

Wobbe_Kachel | 10-11-16 | 11:51

@Ikdus | 10-11-16 | 11:01
Idd (competente) vrouwelijke ICTers verdienen 20% dan hun mannelijke collegas, omdat ze zo schaars zijn. Dr is meer dan zat werk voor elke groepering die inzet toont.
De rest komt voor uit pure luiheid of incompetentie, ik geloof helemaal niet dat er gediscrimineerd word door werkgevers in NL. Mn indonesische vrienden zijn het daar mee eens. Altijd als je inzoomt kom je tot de conclusie dat het aan de kandidaat ligt, niet aan de werkegever.

Rest In Privacy | 10-11-16 | 11:47

Ethnische zuivering.

Niet vergeten om op 4 mei de krokodillentranen te laten vloeien hè?

Dit..
waar we nu middeninstaan,
wat in ieders gezicht wordt gewreven,
zegmaar als een
"boot in the face of humanity, forever"
.. nooit meer.

Juridisch Schmuridisch, witmansen in de oven duwen, want witmans is niet lief.

hallevvezool | 10-11-16 | 11:39

"· Artikel. 2, derde lid AWGB: uitzondering op discriminatie voor vrouwen en etnische minderheden;"

Die wet kan je als blanke kerel gebruiken als je in regio Rotterdam woont. Daar is de blanke man een etnische minderheid.

Zoon van Boer | 10-11-16 | 11:35

Gelukkig gaat dit niet lang duren. Over een paar procenten zijn de blanken in Den Haag de etnische minderheid en dan gelden al deze prachtige regeltjes uitsluitend voor hun. Toch? Of denk ik nu te logisch volgens de gutmenchen?

DerFoehrer | 10-11-16 | 11:34

@swassannuf | 10-11-16 | 11:13:

Niks aan de hand hoor, dit was min-of-meer te verwachten: werkgevers zijn door onwetendheid kopschuw. Van een particulier bedrijf snap ik dat nog wel, van een (semi-)overheidsinstelling snap ik dat helemaal niet.

Troela bij gemeente: "heeft u een aangepaste werkplek nodig?" "Ja, natuurlijk Troela!" "Oh, maar dat kost geld". "Néé Troela, het UWV betaalt alle noodzakelijke aanpassingen". "Oh, dat wist ik niet". Enzovoorts.

De onkunde en incompetentie is schokkend. Welkom in Nederland.

Reinaert | 10-11-16 | 11:32

@Bijtendehond | 10-11-16 | 11:11
Troost je met de gedachte dat ik (als roker) geweigerd ben voor een baan omdat ik rook (tabak, geen geestverruimende troep).
Hun argument was dat roken een risico was en ze daarom rokers weigeren aan te nemen.
Toen ik terug beet dat er jonge voetballers (17 jaar, ofzo) overlijden aan een hartstilstand tijdens een wedstrijd of mensen die maandenlang thuis zitten wegens gescheurde kruisbanden oid tijdens het beoefenen van hun sport, kon ik gelijk vertrekken.
Ik heb nog nooit wat gescheurd of gebroken, kon dag en nacht werken, maar zolang ik rook, zou ik die baan nooit krijgen.

necrosis | 10-11-16 | 11:30

-weggejorist-

Deplorable_commenter | 10-11-16 | 11:29

Hoeveel winst maakt nu zo'n Meldpunt?

Piet Karbiet | 10-11-16 | 11:27

@Lapin | 10-11-16 | 10:37

Ja, kan me voorstellen dat er in het achterhoofd altijd blijft spelen "Ben ik nou aangenomen omdat ik de meest geschikte kandidaat was of omdat mijn eigenschappen de juiste vakjes voor de zieligheidsindustrie invulde?"

Ikdus | 10-11-16 | 11:24

En als de PVV straks op 76 zetels zit komen de jankende kranten, omroepen, opinipeilers en "deskundigen" op TV vertellen dat ze het niet aan hebben zien komen.


De belastingbetalende blanke minderheid heeft ook rechten. Denken we zelf. De linkse elite noemt dat "racisme". De afrekening komt er aan. In heel Europa.
België Vlaams Belang en NV-A
Frankrijk Le Pen
Duitsland AfD
Nederland PVV, VNL, FvD.

Vogelbeest | 10-11-16 | 11:22

@DerUnterMensch | 10-11-16 | 10:47
Zolang het verdrag van Lissabon geldt is iedere nationale wet pijlsnel te vervangen door een EU variant die als gevolg van het verdrag van Lissabon als nationale wetgeving moet worden ingevoerd. Pas als de EU inbindt gaat dat veranderen en ik verwacht dat dat sneller gaat gebeuren dan menigeen denkt.
De lobbygroepjes rondom de UN gaan zich binnenkort richten op het organiseren van burger-, werknemers- en mensenrechten van illegale of niet volledig gedocumenteerde werknemers die werkzaam kunnen gaan zijn op grote infrastructurele werken in de USA.
De EU zit dan plotsklaps in de maag met 15 à 20 miljoen meer of minder zieligen waar eigenlijk niemand meer belangstelling voor heeft tegelijk met een aantal conflicten aan de grenzen van Europa die onze mensenlievende, anti-militaire groen-linkschers en overige vredelievende sociaal-democraten zelf moeten gaan oplossen.
Daar is geen geld voor en ook geen leger van betekenis.
De NATO gaat struikelen over zijn missie want Rusland is niet langer de vijand.
Even geduld nog en we gaan interessante tijden tegemoet, waarbij 1.7 miljard moslims wereldwijd plotsklaps geen onderdrukte locale minderheid meer zijn maar wel een kostenpost vormen ten bedrage waarvan men ook een eigen leger had kunnen opbouwen.
Maar misschien heb ik het mis.

kindapaas | 10-11-16 | 11:21

Bij het meldpunt zelf, werken daar wel witten?

TheseDays00 | 10-11-16 | 11:18

Pvda is partij van de allochtonen. Volgend jaar nog maar een minifractie in de TK; de steden volgen later wel.

metagod | 10-11-16 | 11:18

@BlitzFlicker | 10-11-16 | 10:46
Dus het is gewoon juridisch mogelijk om wetten neer te zetten die voortkomen uit de grondwet en toch gedeeltelijk tegenstrijdig zijn hieraan.

Dus de grondwet is inderdaad een nutteloos vod.

dlseth_ | 10-11-16 | 11:16

Mij als blanke man generaliserend een racist noemen is OOK racisme !

Lebowski72 | 10-11-16 | 11:16

Reinaert | 10-11-16 | 10:48
Triest verhaal.
Kop op.

swassannuf | 10-11-16 | 11:13

Ardbeg | 10-11-16 | 10:37 De nieuwe generatie hoopgevend?? Kijkt u weleens het nieuws überhaupt? De nieuwe generatie bestaat uit voornamelijk slappe vaatdoeken die niet bestand zijn tegen het feit dat het leven hard en oneerlijk kan zijn. De nieuwe generatie voelt zich alleen maar beledigend en kruipt z.s.m in hun safe space waar de ideale wereld bestaat. En wanneer de democratie spreekt, gaat men rellen als een verongelijkt klein kind omdat hun zogenaamde ideale sprookjes wereld in elkaar dreigt te vallen. En positieve discriminatie is overigens voor mij een grove belediging. Diversiteit heeft niets met religie,cultuur,afkomst of huidskleur te maken. Maar het samenbrengen van mensen op basis van hun persoonlijkheid en kwaliteit. Dat is diversiteit!

Indoneesje | 10-11-16 | 11:13

Ach ja, blank en niet links is 'Deplorable'. De vieze witte 'onderklasse' die de schuld is van alles. Blijf ons vooral wegzetten en uitschelden, waarde deugmensen. Gewoon doorgaan, wat kan er misgaan? Iets met kruik en water.
atheïstisch stemvee | 10-11-16 | 10:29

Vroegah dachten de edele die ik vergelijk met de linkse elite van nu ook alle te kunnen maken tegen het gewone werkt volk. Totdat de pleuris is goed uitbrak in verschillende landen en een aantal van zulke families met wortel en tak uitgeroeid werden.

vinzDH | 10-11-16 | 11:12

Wel eens Chinese Nederlanders bij Pauw, DWDD, Humberto Tan gezien? Ik niet. Zitten er Chinezen in de 2e kamer? Ik dacht het niet. Zitten er eigenlijk wel Chinese Nederlanders in de politiek? Waarom zet multiculti knuffelaar Pechtold geen Chinees op een verkiesbare plaats? Heeft hij iets tegen Chinezen? Als dat geen discriminatie is. Maar het zal de Chinezen worst zijn. Die hebben het te druk met hun zaak runnen, carriere maken en studeren. De NPO en de policor meute houden alleen van mensen met een andere cultuur en een ander uiterlijk, als ze na 3 generaties nog altijd geen behoorlijk nederlands spreken, als ze zich bezighouden met straatterreur en criminaliteit, omdat ze geen stageplek kunnen vinden, als ze zich permanent beledigd en gediscrimineerd voelen. Chinezen bewijzen dat je met een ander uiterlijk, een andere taal, een andere cultuur, een andere godsdienst zeer succesvol kan zijn in Nederland en dat al dat geklaag over discriminatie en racisme in een woord "bullshit" is. En daarom zullen we nooit een Chinese Nederlander op de TV zien.

contramien | 10-11-16 | 11:12

Kortom: bij ons kunt u áltijd aangifte doen van discriminatie, iedereen is immers voor de wet gelijk, alleen als u blank... sorry: 'wit', en autochtoon... sorry: 'Nederlander met een niet-migratie-achtergrond', bent, zal uw aangifte niét in behandeling worden genomen. Uw rol blijft dan beperkt tot die van belastingbetaler die dit foploket financiert. U mag daar overigens géén kritiek op hebben, want dan zal er aangifte van discriminatie tegen u worden gedaan. Had ik al gemeld dat wij altijd zullen zoeken naar 'verbinding', en nooit 'mensen zullen uitsluiten'?

Zenzeo | 10-11-16 | 11:12

Ik als boze witte man heb anders ook niet veel baat bij artikel 3 chronisch zieken en gehandicapten.
Daarom zit ik (als hartpatiënt) noodgedwongen met een IVA-uitkering.
Want iemand met een mankement moeten ze nergens hebben en in mijn eigen "vakgebied", te weten personenvervoer is het zelfs wettelijk verboden.
Maar als ik daarvan (gediscrimineerd worden door de wet zelf) aangifte doe, zal er ook niks mee gedaan worden.

Bijtendehond | 10-11-16 | 11:11

Hoppa. Het nieuwe woord is 'voorkeursbeleid'. Dan mag het blijkbaar wel.
'Ons beleid is zodanig ingericht dat de voorkeur uitgaat naar een blanke man van rond de dertig'.

Zelf gezegd dat het mag. Win.

flowert | 10-11-16 | 11:10

Lewis Lewinsky | 10-11-16 | 11:01
Volgens mij bestaan de bedrijven die ik hierboven noemden nog steeds, maar goed. Run jij je bedrijf op jouw manier, doe ik het op mijn manier.

Ardbeg | 10-11-16 | 11:08

Ach er zijn toch ook mensen die goed kunnen dansen en veel zonnebloempitten en kip eten?

Kromme Banaan | 10-11-16 | 11:05

met mijn naam moet ik toch zo aan het werk kunnen in den haag ooh ja mijn vrouw heet sylvia de witte

PietZwart | 10-11-16 | 11:04

Ik heb aangifte gedaan bij de politie. Nog niets van gehoord.

J. Jarig | 10-11-16 | 11:04

@Ardbeg | 10-11-16 | 10:26
Ach lul niet.

25 jaar geleden stonden de bakken bij het arbeidsbureau al vol met vacatures die eindigden met; Bij gelijke geschktheid gaat de voorkeur uit naar een negert, een gleufdier of Timmmmmiiiiiieeee. Liefst alle drie tegelijk

En wat heeft dat geholpen, zeg.

Enige keren dat ik achternamen die ik niet uit kan en wil spreken, spreek is als ik met een overheidsinstelling in de slag ben.
Private ondernemingen hebben al genoeg leergeld betaald.

Ikdus | 10-11-16 | 11:01

@Ardbeg | 10-11-16 | 10:58
Je zou failliet gaan en in je val je hele team van lesbische zwarte moslimvrouwen in hun rolstoel meeslepen.

Lewis Lewinsky | 10-11-16 | 11:01

ShuReD! | 10-11-16 | 10:54

Met mannen bedoel je toch ook niet de metromannen die zich ontharen, zittend plassen en een handtasje hebben?

TriestGeval | 10-11-16 | 11:01

Ik heb ook wel eens tevergeefs gepoogd de discriminatie van bepaalde beroepsgroepen aanhangig te maken, maar het meldpunt behandeld eigenlijk alleen maar zaken van uitheemsen die benadeeld worden door inheemsen.

Als gewoon burger kun je bijvoorbeeld geen gebruik maken van de landelijke meldpunten inzake integriteit overheid... dat is slechts voorbehouden aan ambtenaren (zoals de meeste overheidsinstanties slechts de overheid dienen):
www.onderzoeksraadintegriteitoverheid....

Rommelende Onderbuik | 10-11-16 | 11:01

Of je noemt het de compenserende neutraliteit, dan snappen alleen sommige blanke bestuurders het nog.

Piet Karbiet | 10-11-16 | 10:59

Lewis Lewinsky | 10-11-16 | 10:54
Ik zou het beste team proberen samen te stellen, niet de beste individuen selecteren.

Ardbeg | 10-11-16 | 10:58

Ardbeg | 10-11-16 | 10:26

Serieuze ondernemingen vullen hun diversiteitsvraag graag in met goed geschoolde Chinezen, Japanners, Koreanen en eventueel Indiers maar helaas, er zijn er niet genoeg van beschikbaar, zij werken allemaal, incl. de meeste Chinese, Japanse en Koreaanse Wajongers.

En Tara Sing Varma?

TriestGeval | 10-11-16 | 10:58

De PvdA en het Meldpunt discrimineren blanken, en zijn dus racistisch. Zo simpel is het gewoon. Er deugt geen reedt van, wat voor dom gelul ze er ook over uitbraken.

Fijnstoffer | 10-11-16 | 10:57

BlitzFlicker | 10-11-16 | 10:49
Neen!
De situatie is in 20 jaar tijd veranderd, ik kan ook wel klagen over geluidsoverlast van een vliegveld waar ik niet bij in de buurt woon: niet ontvankelijk: idem dito met meneer de klager: zat toen (mogelijk) niet in de situatie waarin hij zich nu bevindt, verder is de demografie in 20 jaar veranderd. Wethouder Baldewsingh (uit het artikel, mooie autochtone naam ook) was toen nog geen wethouder.

Is dit nog nieuws? | 10-11-16 | 10:54

@Ardbeg | 10-11-16 | 10:44
Als jij een groot bedrijf zou hebben, zou je alleen goede mensen aannemen en niet discrimineren. Anders ga je failliet. Bankroet, Aardbei, dat is jouw voorland.

Lewis Lewinsky | 10-11-16 | 10:54

Vrouwen in de top werkt niet. Veel mannen halen voldoening uit hun baan. Vrouwen halen die voldoening uit hun sociaal geneuzel. Ergo, mannen besteden tijd aan hun werk en vrouwen aan hun sociaal netwerk. Welke wil jij liever in de top? Uitzondering (aan beide kanten) daargelaten natuurlijk.

ShuReD! | 10-11-16 | 10:54

ZegMaar | 10-11-16 | 10:48
Goed argument, maar laat het de overheid niet horen dan gaan die malloten daar ook een quota voor invoeren ;)

Is dit nog nieuws? | 10-11-16 | 10:51

@Ardbeg | 10-11-16 | 10:45
Voor degene die de beste kwaliteit en ervaring heeft. En als dat ook gelijk is, dan ga je kijken wiens persoonlijkheid het beste bij de rest van het team past. En als ook dát gelijk op gaat, dan ga je kijken naar bij wie de onderhandelingen over loon en voorwaarden het beste lopen.

Geslacht hoeft geen reden te zijn om voorgetrokken te worden vind ik.

kanon0503 | 10-11-16 | 10:50

@Is dit nog nieuws? | 10-11-16 | 10:37
Het maakt alles uit waar meneer de klager toen was aangezien toen het beleid al bedacht werd. Het is dus al decennia lang geldend recht, Als je daar nu twintig jaar later nog verbaasd over bent heb je behoorlijk liggen slapen. Dan had hij ook geweten wat er een tikkeltje naïef was aan "zijn klacht".

BlitzFlicker | 10-11-16 | 10:49

Ardbeg | 10-11-16 | 10:26
Willen/gedwongen worden door wetgever: groot verschil.
Ardbeg | 10-11-16 | 10:45
Degene die t beste bij t team past: Kan me voorstellen dat in uw voorbeeld een man prima past: gezellig samen bier drinken @ vrijmibo: vrouwen willen dan vaak wijn enzo...

Is dit nog nieuws? | 10-11-16 | 10:49

Mijn vriendin solliciteerde eind deze zomer naar een financieel-administratieve functie bij de gemeente waar zij ook woont. MEAO+/HEAO-niveau, dus dat past prima bij haar opleiding (MEAO/MBA/SPD1/SPD2/NIMA-A/NIMA-B/AA), om niet te zeggen dat ze eigenlijk zelfs overgekwalificeerd is. Ze is blank, maar ze is ook volledig blind (en bovendien 50+) dus komt wel voor een portie positieve discriminatie in aanmerking.

Min of meer tot ons beider verbazing haalde ze het tot de allerlaatste selectieronde, waarvoor drie kandidaten werden opgeroepen: naast mijn vriendin een donkergepigmenteerde dame uit een voormalige Nederlandse kolonie in het Noorden van Zuid-Amerika, leuke meid van een jaar of 25, en dan nog een dame (voor zo ver ik dat kon zien i.v.m. lappen en lange rokken) uit Erdoganistan van eveneens ongeveer 25 jaar.

De Erdoganistaanse dame ging acuut volledig door het lint bij het zien van de geleidehond die mijn vriendin altijd bij zich heeft: iesj viesj, iesj haram! Het beest moest dus zo ver mogelijk bij haar vandaan blijven (hondendiscriminatie!).

Op wie de uiteindelijke keuze gevallen is weet ik niet, mijn vriendin kreeg in ieder geval een keurige brief thuis dat zij het in elk geval *niet* ging worden.

Moraal van dit verhaal: er zit nu dus een jongedame op die functie waar afgezien van pigment of religie niets aan mankeert. Degene die het 't moeilijkst heeft op de arbeidsmarkt (mijn vriendin) zit thuis.

Discriminatie? Nee jongûh! Túúrlijk niet!

Reinaert | 10-11-16 | 10:48

"Groepen die zich in een achterstandspositie bevinden".
Dus dan neem je de slechtste uit die groep aan, waarmee je de beste uit die groep daarna gewoon weer kan discrimineren door hem niet aan te nemen op basis van zijn ras/geloof/afkomst/geaardheid. Want het is gelijk verdeeld dus is het goed.
Wanneer houden we nou eens op met die discussiewaanzin over groepen en beoordelen we individuen eens op basis van hun kwaliteiten en daden?
Over groepen in achterstandsposities gesproken: het valt me op dat er weinig tot geen hoogleraren zijn met Down-syndroom. Daar moet verandering in komen!

ZegMaar | 10-11-16 | 10:48

Artikel 1 is een absurt artikel voor meer dan een reden. De uitleg daarvoor heb ik vaak genoeg gegeven maar laat ik nu even buiten beschouwing. Wat ik interessant vind is de volgende uitspraak. “De groepen waarop een voorkeursbeleid zich mag richten zijn wettelijk vastgelegd:
· vrouwen;
· etnische minderheden;
· mensen met een handicap of chronische ziekte.”

Ik heb de specifieke wet ook kunnen vinden. wetten.overheid.nl/BWBR0006502/2015-07... Artikel 2 lid 3.

Dat is wel interesand, dit is tenslotte een ‘gewone nationale wet’ en is de grondwet niet de hoogste wet? Nouja na internationaal recht (ook absurt). De benoemde wet zou dus komen te vervallen door Artikel 1. Doen we dat niet dan vindt ik dat ook prima, dan hebben we namelijk niet 2 keer een 2/3e meerderheid nodig om Artikel 1 te schrappen. Gewoon eenmalig een kabinet die een wet maakt met de volgende teskt ‘"Allen die zich in Nederland bevinden, hoeven niet in gelijke gevallen gelijk behandeld te worden. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is toegestaan."’ en dan zijn we ook weer van die absurde wet af.

Zeg het maar.. Kunnen we Artikel 1 van de Grondwet op deze manier afschaffen, of is Artikel 2 Lid 3 van de algemene wet gelijke behandeling ongeldig door het bestaan van Artikel 1 van de grondwet.

Het is kiezen of delen. Ik hoor het graag.

DerUnterMensch | 10-11-16 | 10:47

@WatZalIkErvanZeggen

Ongelooflijk dat er mensen zoals u in Nederland rondlopen. U hebt waarschijnlijk nooit gewerkt voor uw geld anders maakt u niet zo'n extreem linkse opmerkingen.

F1802 | 10-11-16 | 10:46

@dlseth_ | 10-11-16 | 10:37
De AWGB is een uitwerking van artikel 1 Grondwet en de WGB is een uitwerking van verdragsrecht. Beide wetgevingen zijn dus niet "in strijd" met de Grondwet en verdragsrecht maar komen daar juist uit vandaan.

BlitzFlicker | 10-11-16 | 10:46

-weggejorist-

Rest In Privacy | 10-11-16 | 10:46

kanon0503 | 10-11-16 | 10:43
Dat natuurlijk sowieso, maar als je twee geschikte kandidaten hebt, 1 man en 1 vrouw, en je team bestaat uit 8 mannen en 1 vrouw. Ga je dan voor de vrouw of de man?

Ardbeg | 10-11-16 | 10:45

Je kunt ervan zeggen wat je wilt maar het is een inhoudelijk en onderbouwd antwoord. Als dit het beleid is dan kun je de medewerker weinig verwijten. De inhoud van het beleid is compleet vertiefd uiteraard. Wat ik me afvraag is hou wetten een uitzonderingspositie kunnen behelzen t.a.v de grondwet en hoe kan het dat dat juridisch standhoudt ? Misschien een onderlegde advocaat in de panelen die er iets van weet ?

netniet | 10-11-16 | 10:45

Is er geen handige advocaat die dit aanhangig gaat maken? Je kan toch niet via allerlei krankzinnige omwegen artikel 1 van de Grondwet aan de kant zetten om je zielige en bovenal helemaal verkeerde overheidsbeleid uit te kunnen voeren? Wat is dit voor een land? Zoals Pechtold het gisteren al zei over Trump: deze man vertegenwoordigt alles waar ik niet voor sta!". Kijk dat is nu precies waarom de Amerikanen voor Trump kiezen en dat is ook waarom de Nederlanders straks anders gaan kiezen. Wij willen af van figuren als Pechtold/Rutte/Samsom. En ook van hun partijen. Deze mensen staan zo ver van de werkelijkheid af dat het griezelig begint te worden. Voorkeursbeleid als oplossing voor de door hen zelf veroorzaakte gigantische puinhoop dat integratie heet. Stelletje sukkels.

ILF2 | 10-11-16 | 10:45

Lewis Lewinsky | 10-11-16 | 10:40
Als ik een groot bedrijf zou hebben zou ik een divers team bij elkaar schrapen ja. Net als de TomTom's, Vodafone's, Google's, Intel's en Microsoft's van deze wereld. Dan maar een racist. En ik verlang dat ook van mijn overheid. Als er geen gekwalificeerde vrouwen of allochtonen zijn dan is het wat anders, maar die zijn er genoeg.

Ardbeg | 10-11-16 | 10:44

@Lapin | 10-11-16 | 10:37
Amen!

Ik ben helemaal voor gelijke kansen, maar dan wel gebaseerd op de kwaliteiten van die persoon. En ja, er zijn banen waar sommige specifieke groepen beter in zijn, zoals zorg, de bouw e.d. Dat komt simpelweg door de genen, waar mannen vaak fysiek sterker zijn, zijn vrouwen vaak mentaal sterker. Dat mag in mijn ogen ook prima meetellen tijdens een sollicitatie. Maar verder moet er gekeken worden naar de kwaliteit en ervaring van iemand. Zodra je wordt aangenomen omdat je een kleurtje of geloof hebt, dan zit je niet op de juiste plek en is het meer beledigend dan gewoon doen waar je goed in bent.

kanon0503 | 10-11-16 | 10:43

Teleo | 10-11-16 | 10:41
Die laatste zin van u....
*facepalm*
En u zegt iets over Wilders?
*facedesk*

Is dit nog nieuws? | 10-11-16 | 10:43

WatZalIkErvanZeggen | 10-11-16 | 10:37

Zie je niet dat dit juist een wettelijke bevestiging is van de superioriteit van de witte man?

Ik vind het hartstikke positief. Om dan op die nietsnut Wilders te gaan stemmen en alle mensen gelijk te behandelen is een farce. Mensen zijn immers niet gelijk.

Teleo | 10-11-16 | 10:41

@Ardbeg | 10-11-16 | 10:26
Je bent dus gewoon een racist, Aardbei.

Lewis Lewinsky | 10-11-16 | 10:40

Die wetten die "positieve discriminatie" mogelijk maken zijn ook in strijd met de Grondwet. Weg ermee!

Lewis Lewinsky | 10-11-16 | 10:39

In Zuid Afrika heeft men de economie ook danig ontwricht met deze voorkeursbehandelingen.
Identiteitspolitiek is een economische catastrofe. Een misdaad tegen het gezond verstand.

Abject | 10-11-16 | 10:38

Dus je wordt uitgesloten omdat je tot de groep "blanken" behoort. Dat je tegelijkertijd ook tot de minderheidsgroep "Joden" behoort heeft geeft dan vreemd genoeg geen compensatie voor het blank zijn, je blijft een uitgestotene. Althans, tot de aankomende verkiezingen.

Jonkheer Wttewaall | 10-11-16 | 10:38

Nou ben ik niet echt iemand die juridisch sterk in de schoenen staat, maar als er wetten zijn die niet voldoen aan de grondwet van Nederland (gelegaliseerde discriminatie bv), is dit dan geen reden om de wet ongeldig te verklaren?

Of is de grondwet niet veel meer dan een duur bierviltje voor Koning Bier en Koningin Junta?

dlseth_ | 10-11-16 | 10:37

Stem daarom volgend jaar maart allen Wilders. Ophouden met iedere vorm van discriminatie. Ook de zogenaamde positieve.

WatZalIkErvanZeggen | 10-11-16 | 10:37

Als allochtone vrouw vind ik positieve discriminatie en andere soort quota's juist een gigantische belediging. Je wilt toch geen functie op basis van je geslacht of afkomst? Bovendien zit ik ook niet op besturen te wachten die inefficiënt zijn. Zet gewoon kundige mensen op die plekken. Ik kan niet wachten tot we al deze omzin terugdraaien.

Lapin | 10-11-16 | 10:37

Zeepvrij | 10-11-16 | 10:32
Is het niet een veel grovere belediging dat er amper vrouwen in de top werken omdat ze een vagina hebben? Dat is niet omdat ze niet slim genoeg zijn. Maar goed, net als bij Trump en de Brexit ook hier weer: de nieuwe generatie is zeer hoopgevend.

Ardbeg | 10-11-16 | 10:37

BlitzFlicker | 10-11-16 | 10:31
lees mijn stukje van 10.26 eens.
Juridisch klopt het? Misschien tijd om de wet eens aan te passen? Waar meneer de klager in de jaren '90 was? Wat maakt dat uit? Misschien had meneer toen een baan en nu niet, irrelavant argument: De situatie in Nederland is nogal veranderd ten opzichte van 20 jaar terug. Idem dito met deze (achterhaalde) wet.

Is dit nog nieuws? | 10-11-16 | 10:37

Rasiesme (ze moeten het toch kunnen lezen) bestaat niet in gebieden met beschaving, TV, internet, en een gemiiddeld IQ.
Tegenwoordig maken we enkel onderscheid tussen asocialen en normale werkwillige mensen die de taal van hun woongebied willen spreken.

Notenkraker | 10-11-16 | 10:36

Terecht dat de superioriteit van witte mannen wettelijk is vastgelegd.

Teleo | 10-11-16 | 10:35

Dit is toch gewoon in strijd met de grondwet en internationale verdragen? Waarom zijn deze wetten er uberhaupt doorheen gekomen?

EUSSR | 10-11-16 | 10:35

Staat de grondwet niet boven alle overige wetten en A.P.V'en?

steekmug | 10-11-16 | 10:35

Best triest eigenlijk dat zelfs je eigen beperkingen blijft verwijten aan anderen. Spreek vloeiend Nederlands en rond een HBO of universitaire studie af en je hebt zo een baan ongeachte je geslacht, geaardheid of afkomst. De kanslozen zeiken omdat ze weten dat ze kansloos zijn.

salsaparilla | 10-11-16 | 10:35

Etnische minderheid: Derde generatie Hagenaars...
Evenredigheid: overheidsbeïnvloeding van de democratie is NOOIT te verantwoorden met een maakbaarheidsideaal.

frank87 | 10-11-16 | 10:33

Oh trouwens: gek he dat (autochtonen) een hekel krijgen aan "nieuwe Nederlanders".
Met alles worden ze voorgetrokken. Maar dan ook met ALLES!
-gratis geld,
-uitkering,
-woning,
-baan,
-noem het maar op, maar als je zegt dat dat onterecht, oneerlijk of wat dan ook is ben je:
-rechts,
-Wilders aanhanger,
-niet tevreden met wat je hebt,
-zeurkous want "zij"" zijn zielug want oorlog enzo!
-etc, etc, etc.
Gadverdamme wat heb ik een hekel aan linkse gutmenschen!
minder, minder, minder. « tot zover mijn opstandigheid anders staat de gedachtenpolitie op de stoep.

Is dit nog nieuws? | 10-11-16 | 10:33

-weggejorist-

Vlipper | 10-11-16 | 10:33

@Ardbeg | 10-11-16 | 10:26
Als vrouw vind ik een voorkeursbehandeling (bijvoorbeeld de bekende vrouwenquota) een grove belediging voor ons intellect. Het suggereert dat vrouwen zielig zijn en hulp van buitenaf nodig hebben. Je moet er toch niet aan denken dat je voornamelijk geselecteerd wordt omdat je een kleurtje of vagina hebt in plaats van vereiste capaciteiten. Als vrouwen (en gehandicapten, en etnische minderheden) zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen in de maatchappij dan moeten ze gewoon zelf vechten voor hun positie.

Rest In Privacy | 10-11-16 | 10:32

Het verhaal van het meldpunt klopt juridisch gezien volledig en is zelfs zeer keurig en compleet geformuleerd. De wetgeving waar zij naar verwijzen is trouwens al in de jaren negentig bedacht. Waar was meneer toen met zijn kritiek? Hij is rijkelijk aan de late kant.

BlitzFlicker | 10-11-16 | 10:31

De motivatie voor het klikmeldpunt: "nu nog worden gedomineerd door 'hoofdzakelijk witte mannen'. Dit terwijl 53 procent van de inwoners van de stad een migrantenachtergrond heeft."

Zulke cijfers betekenen nog niets als dat niet wordt afgezet tegen opleiding/geschiktheid binnen de groep t.o.v. mensen buiten die groep. De ironie van alle "te witte" discussies is steeds dat het juist opeens in 1e instantie over kleur gaat zonder nuance en "content of their character", zo kan Marten Luther King het nooit bedoeld hebben.

een_mike | 10-11-16 | 10:31

Ach ja, blank en niet links is 'Deplorable'. De vieze witte 'onderklasse' die de schuld is van alles. Blijf ons vooral wegzetten en uitschelden, waarde deugmensen. Gewoon doorgaan, wat kan er misgaan? Iets met kruik en water.

atheïstisch stemvee | 10-11-16 | 10:29

Ach, dat was te verwachten natuurlijk. Alleen mensen met een halve hersencel kunnen en mogen zich gediscrimineerd voelen. Iedereen die gewoon logisch en voor zichzelf kan nadenken moet niet zeuren. En daarnaast is racisme alleen mogelijk als je een kleurtje hebt: ben je blank, dan kun je bij voorbaat al niet gediscrimineerd worden.

Als een neger of turk voorgetrokken wordt tijdens een sollicitatie, dan is dat discriminerend tegen ieder ander die én beter gekwalificeerd is, én die geen neger of turk is. Maar dat mag blijkbaar wel, want gelijke kansen voor iedereen (zoals vrouwen daar jaren geleden ook voor gevochten hebben) gaat niet op voor mensen die de zieligheidsindustrie draaiende houden. Want oh-wee als je gelijk behandeld wordt! Als zielige stakker die amper fatsoenlijk Nederlands kan praten verdien je het natuurlijk om voorgetrokken te worden.

Hoi Trump! ;-)

kanon0503 | 10-11-16 | 10:28

De groepen waarop een voorkeursbeleid zich mag richten zijn wettelijk vastgelegd:
· etnische minderheden; (autochtonen mag niet meer) blanken zijn al sinds 2012 in de minderheid in Den Haag, dus kom maar op met die baan!
· Geloofsovertuiging: Noem jezelf atheïst, dus kom maar op met die baan!
· vrouwen: Mannen doe een jurkje aan: kom maar op met die baan!
www.omroepwest.nl/nieuws/1807527/Den-H...
Wat een kut argumenten weer om allochtonen voor te trekken!

Is dit nog nieuws? | 10-11-16 | 10:26

Als blijkt dat een groep jarenlang is gediscrimineerd (vrouwen, gehandicapten, allochtonen etc.) en je wil dat nu rechtzetten, dan kom je toch al snel uit op positieve discriminatie/voorkeursbeleid? Totdat het weer is rechtgetrokken. Ons bestuur hoort een afspiegeling van de samenleving te zijn en een voorbeeld voor het bedrijfsleven. Wat bedrijven uiteindelijk zelf doen moeten ze natuurlijk zelf weten, maar je ziet ook bij grote bedrijven dat ze graag veel diversiteit in hun team willen.

Ardbeg | 10-11-16 | 10:26

Iemand selecteren op kwaliteiten is natuurlijk niet aan de orde want dan blijven het 'witte mensen'. Die zijn natuurlijk ook gewoon het beste....

de SENSEI | 10-11-16 | 10:25

Kan niet wachten tot 15 maart en hopelijk kunnen de sneeuwvlokjes dan ook hier jankend de straat op. Ik ben dit zo vreselijk zat.

Kaft | 10-11-16 | 10:25

Jaren 30 all over. De succesvolste groep krijgt de schuld van alles. Nu de blankmensen dus.

Repetitive Beats | 10-11-16 | 10:25

Nou, ik ga mijn zwemskills weer even bijschaven hoor. Als iedereen in dit land gaat janken verdrink ik in ieder geval niet in de tranen...

DerFoehrer | 10-11-16 | 10:24

Meldpunt Discriminatie, bestaat dat nog? Dat is een soort kliklijn voor mensen die alles doen wat onze lieve heer verboden heeft en ook nog eens proberen munt te slaan als iemand een lollig bedoeld grapje over hun huidskleur maakt.

Skorzeny2017 | 10-11-16 | 10:24

Als witten ook al gaan huilen over discriminatie is het land echt verloren

Ravissant | 10-11-16 | 10:23

Oh Oh Den Haag, weer geloofsovertuigingen aan het registreren?!? Daar was Mussert helemaal in zijn nopjes mee.

De beste beveiliging van informatie is het gewoon niet opslaan.

Feynman | 10-11-16 | 10:23

Willen jullie meer of minder meldpunten?

B.agger | 10-11-16 | 10:22

@Zentgraaff. Motivatie is de bereidheid tot het verrichten van bepaald gedrag. Het woord dat je bedoelt is motivering; van argumenten voorzien.

Der Icebear | 10-11-16 | 10:21

Zullen we ophouden met praten over wit, en het gewoon weer over blank hebben? "Wit" is een anglicisme als in "white supremacy", het is gewoon Blanke Superioriteit. "White Angry Man" is gewoon "Intelligente blanke man die gelijk heeft".

Alexis de T. | 10-11-16 | 10:20

Discriminatie is discriminatie, wat voor de een negatief uitpakt is is noodzakelijkerwijs positief voor de anderin dit opzicht.

H. Drievuldigheid | 10-11-16 | 10:20

Bah bah

Mijn_mama_is_lief | 10-11-16 | 10:19

Maar etnich profileren door de popo dan. Dat is toch eigenlijk ook gewoon een 'voorkeursbehandeling'. Maar dat mag dan weer niet?

waddis | 10-11-16 | 10:17

Gut gut, je verwacht het niet

salonsocialist | 10-11-16 | 10:15

Wacht maar tot de herstelbetalingen met fakkels en hooivorken zijn afgedwongen. Zwoegen en zweten in de Westlandse kassen zullen ze!

Professor Superhirn | 10-11-16 | 10:14

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl