Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Dennis Honing - Islamitische groepen in Nederland (3)

honing.jpgIs-ie dan jongens, deel 3 in de reeks 'Islamitische groeperingen in Nederland' van onze huis-Honing. Spaar ze allemaal! Naqsibandie's Dit is misschien wel de beroemdste soefigroepering ter wereld. In ons land bestaan de volgers grotendeels uit NederTurken. De groep ontleent een aantal van haar praktijken aan beroemde soefi's uit de 12e en 14e eeuw. Men claimt een 'golden chain' die terug zou lopen van de huidige geestelijken tot profeet Mohammed. Van het soefisme in het algemeen wordt vaak beweerd dat het de meest coulante vorm van de Islam zou zijn, en het word zelfs gezien als tegenwicht aangaande radicalisme. Maar het soefisme bleek juist vaak het toneel van islamitische strijders te zijn, die tegen de Europese koloniale machten streden, of in het geval van Tsjetsjenië, tegen de Russen. Beroemde strijders als Abdelkader, Omar Mukhtar, Mohammed Hassan en Imam Sjamil waren allen soefi's. Ook het Ottomaanse Rijk, dat een aanzienlijk deel van Europa veroverde, kende een rijke soefistische traditie. Dus ook het soefisme is niet in alle gevallen los te koppelen van de islamitische strijd en politiek. De Naqsibandie's hebben in Nederland een afsplitsing met de naam Menzil Djamaat, die er zelfs shariahrechtbanken op nahouden. Harun Yachya Een Turkse vriend zei ooit een keer tegen me: "Laat je baard groeien in Turkije en je krijgt vanzelf volgelingen". En inderdaad, het land barst van de islamitische groepjes en sektes, die zich verzamelen om een imam die het godvruchtige wiel denkt te hebben uitgevonden. Adnan Octar is een schoolvoorbeeld van zo'n club. De groep is luidruchtig homofoob, luidruchtig creationistisch, en heeft een voorliefde voor vrouwen die zich eerder bedienen van dokter Schoemacher dan van een hoofddoekje. In Nederland uit deze groep zich op een aantal Facebookpagina's en in Youtubevideo's. Etnisch culturele moskeeën Dit is een verzamelnaam waarmee ik alle moskeeën aanduid die niet zozeer staan voor een specifieke politieke of religieuze beweging, maar als reguliere moskee dienen voor een etnisch-culturele gemeenschap. Islamitische groepen als de Marokkanen, Indonesiërs, Somaliërs en de Bosniërs kennen dit soort 'neutrale' moskeeën. Het gaat meestal om besturen van de eerste generatie die een zeer culturele en seculiere koers varen. De sociale functie van dergelijke moskeeën is eigenlijk die van een culturele biotoop. De 'heimweemoskee'. Men bidt met elkaar, nuttigt koffie met elkaar en spreekt met elkaar. De besturen van de Marokkaanse moskeeën zijn vaak niet de meest transparante en democratische fenomenen ter wereld. Ook was het karakter van deze moskeeën gericht op de mentaliteit van de eerste gastarbeiders; ora et labora; bid en werk. Het gebed is de kern, en is een soort heilig automatisme. Ook is de oude generatie Marokkanen berucht om haar koppigheid, en is er zodoende praktisch gezien een gapende kloof ontstaan tussen hun belevingswereld, en die van de Marokkaanse jeugd. Op die manier bleek er vaak geen ruimte voor de groeiende behoefte van deze jongeren om de islam een grotere en ook vaak meer activistische rol te geven in hun levens. Enorm veel van deze moskeeën raakten hun jeugd daarop kwijt aan het oprukkende salafisme. Zeker onder de Marokkaanse en Somalische gemeenschappen heeft deze stroming enorm explosief gewoed. En pas toen het salafisme goed en wel als kwade speler in de media was gekomen, begonnen deze culturele moskeeën zich meer op de jeugd te richten. De stap van de traditioneel Marokkaanse Islam naar zoiets als het salafisme is niet zomaar iets. Buitenstaanders denken wellicht dat de islam de islam is, maar inhoudelijk gaat het hier om een veranderende stap die, als hij de kant van de democratische waarden op was gedaan, had kunnen betekenen dat de Marokkaanse jeugd in één generatie succesvol was geseculariseerd. Het zou anders lopen. Het salafisme bood de brede islambeleving die de jeugd tevergeefs had gezocht in de moskeeën van hun ouders, en bovendien beloofde deze puriteinse stroming de ware Islam, ontdaan van alle corrupties en dwalingen. Het salafisme was gek genoeg ook aardig democratisch. Hier geen onbeweeglijke oude besturen van de culturele moskeeën of een ontegensprekelijk heilige geestelijkheid als binnen het soefisme. Binnen het salafisme kon Mo de dealer zich omhoog studeren, en zelf prediker worden. De salafistische gemeenschap is tussen een zwaar etnisch verdeelde moslimgemeenschap opvallend multiraciaal. De bekeerde autochtoon en Kaapverdiaan bidden er naast de Marokkaan en Somaliër. Het salafisme is ook letterlijk radicaal zichzelf. De voorzichtigheid van de culturele Marokkaanse besturen stamt inderdaad uit de tijd van Marokko, een dictatoriaal seculiere bananenrepubliek. De jongeren groeiden hier op tussen punkers en homo's, feministen en columnisten. In die context was het salafisme dat schijt heeft aan alles, eigenlijk zo Nederlands als treinvertragingen. Daarom heb ik herhaaldelijk gezegd dat de Marokkaanse gemeenschap misschien wel de meest geïntegreerde is van alle islamitische immigranten groepen. Want terwijl de Pakistanen en Turken dit land zien als een lucratief kantoor, is het de Marokkaanse jeugd die zich zo bunkerhard afzet tegen deze samenleving, omdat ze geen andere optie hebben dan keihard op de Nederlandse bodem te kletteren. Het kind huilt omdat het voelt dat het concreet geboren is. Probeer ik het salafisme en de Marokkaanse gemeenschap hier te verfraaien? De meeste dreigementen die ik krijg komen uit de salafistische hoek, en de Marokkaanse jeugd is de enige groep die hier snachts voor me deur voor geluidsoverlast zorgen. Maar zoiets als analyseren gaat verder dan slechts de pijnprikkels ervaren van dergelijke groepen en fenomenen. Ichwaan ul Muslimeen Deze oorspronkelijk Egyptische politieke beweging, de Moslimbroederschap, is tegenwoordig in vrijwel de gehele moslimwereld te vinden, alsook in de islamitische diaspora in de Westerse wereld. Men streeft via de politieke arena van de betreffende landen een islamitische revival na. Men bezigt een pragmatisch pluralisme waarin het zowel soefi's, reguliere soennieten en salafisten probeert in te zetten voor haar zaak. In Nederland schreef Carel Brendel uitvoerig over de vermeende relaties van Nederlandse moslimspelers met buitenlandse Ichwaani's. Ichwaan ul Muslimeen kende in het Midden-Oosten een beruchte radicale afsplitsing: Jama'aat ul Moslimeen, beter bekend als Takfir wal Hijra. Jama'aath Tableegh Deze van oorsprong Indische moslimbeweging hecht grote waarde aan het verkondigen van het geloof aan de mensen. In Nederland heeft deze groep aardig wat volgelingen, met name met een Marokkaanse achtergond. Men reist de wereld over om op straat de mensen op te roepen tot de islam. Het principe doet denken aan dat van de Jehova's Getuigen, maar dan niet bij de mensen aanbellen, maar eerder op openbare plekken het gesprek aangaan. In die hoedanigheid heb ik deze moslims wel eens gezien op de Amsterdamse Albert Kuip-markt. In de Amsterdamse Pijp zit hun voornaamste moskee, en in Lochem hebben ze zelfs een koranschool. Met name jonge moslims trekken zich daar terug van de 'wereldse' stedelijkheid, om er de koran te memoriseren. Hizb ut Tahrir Een theocratische, niet-salafistische groep. Men verwerpt de democratie en zegt op een intellectuele wijze te streven naar het kalifaat. Men wijst de jihad als methode tot het verkrijgen van dit kalifaat af, omdat ze het letterlijke voorbeeld van profeet Mohammed willen volgen. Mohammed werd namelijk eerst ontvangen door de mensen in Medina, en heeft pas daarna Mekka veroverd. Evenzo wil Hizb ut Tahir ook worden ontvangen door een land als Pakistan, alwaar een groep uit bijvoorbeeld het leger die hen dan steunt eerst een coup moet plegen, zodat zij dan hun kalifaat kunnen implementeren. In die zin zijn ze net zo gevaarlijk als IS, alleen minder effectief omdat natuurlijk niemand zomaar voor jouw club een coup gaat plegen. Daar waar IS de handen dan tenminste zelf uit de mouwen steekt, wil Hizb ut Tahir als een bruidegom over de drempel gedragen worden en zachtjes worden neergevlijd op het zachte bedje van een eigen politieke entiteit. De tragiek van deze club is, dat terwijl bijvoorbeeld de junks en linkse kunstenaars nu al dik 40 jaar een eigen lap grond hebben in het havengebied van Amsterdam, Hizb ut Tahir na bijna 70 jaar nog geen moestuintje in haar bezit heeft gekregen. Barewlie's Deze soefi-stroming is wijdverspreid onder de Nederlandse immigranten uit het Indiase subcontinent, en de Surinaamse immigranten met een oorsprong in datzelfde subcontinent. Deze groep staat bekend om hevige aversie aan het adres van het salafisme. Dit omdat de salafisten hun soefistische praktijken en tradities afwijzen als verboden 'innovaties'. Het is een groep met rijkversierde moskeeën. Ze hechten een groot belang aan de liefde voor profeet Mohammed. Deze liefde kan echter zo diep gaan dat de groep in India en Pakistan weleens begrip heeft getoond voor Mohammed B-achtige moorden aldaar. In Nederland is het een van de weinige moskee-organisaties die nog wel eens een huwelijk voltrekken zonder dat er als voorwaarde papieren van een gemeentelijk huwelijk worden geëist. Minhaj ul Koran Deze groep werd in 1981 in Pakistan opgericht door Muhammad Tahir ul Qadri. De groep profileert zich als gewillig tot dialoog met andere godsdiensten. Ze hebben een moskee in Den Haag. Achmediyyah Een interessante groepering, die zich van andere moslims onderscheiden doordat ze van mening zijn dat de beloofde Messias al is verschenen. Hierdoor kunnen ze op een andere, opvallend liberale manier, kijken naar de islamitische openbaring teksten. Universeel Soefisme Deze groep werd gesticht door Hazrat Inayat Khan, die zelf uit de soefistische Chisti-stroming kwam. Inayat Khan werd in 1882 geboren in Baroda, India. Hij bracht zijn soefisme naar de Westerse wereld waar het in Europa zeer populair werd, met name onder welgestelde autochtonen. De vorm die we in Nederland kennen probeert verschillende godsdiensten te verbinden, en er wordt dan ook tijdens de universele erediensten voorgelezen uit de heilige schriften van verschillende godsdiensten. Een bekend lid van deze groep is VVD-politicus en voormalig minster van financiën Johan Witteveen. Ook diens zoon, Willem Witteveen, op tragische wijze om het leven gekomen in de ramp van MH17, was universeel soefi. A-politiek salafisme Dit type salafisme heeft een directe lijn met Saoedi-Arabië. Dit is een van de meest oprecht seculiere moslimbewegingen van Nederland. Men ziet zelfs protesteren als iets harams (verboden). Eigenlijk is het heel logisch dat dit type salafisme zo 'braaf' is, daar Saoedi-Arabië aan het einde van de dag zelf ook maar een vadsige dynastie is met banden met allerhande 'ongelovigen' waaronder het Amerika, dat Irak aan snot bombardeerde en zeer warme banden onderhoudt met Israel. De Saoedi's kunnen geen revolutie in eigen land gebruiken, en hanteren een salafisme dat dus trouw is aan de staat. De Nederlandse tak neemt die houding over, wat resulteert in een type salafisme dat zich vooral bezig houdt met hoe te eten, te kleden, te huwen en weg te blijven van heterodoxe leerstellingen en praktijken. Het is een soort islamitische Tupperware party-cultuur, waarbij deze salafisten bijvoorbeeld lekker met elkaar gaan eten en de laatste lezingen en dwalende personen doornemen. Semi-politiek salafisme Dit is een interessante groep. De groep wordt (helaas) vaak ingedeeld bij het 'a-politieke' salafisme, omdat men dat enkel maar beweerd te zijn. Moskeeën als Elfurqan in Eindhoven, as-Sunnah in Tilburg en as-Sunnah in Den Haag schaar ik onder deze noemer. De meest interessante is misschien wel de Haagse as-Sunnah-moskee. Daar wenste imam Fawas zo'n 15 jaar geleden Van Gogh en Ayaan ernstige ziektes toe, en er werd geld ingezameld voor de jihad in Tsjetsjenië. Fawas werd later uit de moskee gegooid, en Abou Ismail zou de nieuwe imam worden. De moskee ontving bakken subsidie en mocht tijdens Oud & Nieuw de Haagse politie bijstaan in het patrouilleren door de achterstandswijken. Het bizarre van dit verhaal is, is dat de as-Sunnah-moskee een traditie claimt te volgen van de eerste generaties moslims. Hoe kan een groep die teruggrijpt naar 1300 jaar geleden, opeens binnen 10 jaar van gedachtegoed veranderen? De as- Sunnah-moskee heeft deze verandering nooit hoeven te verklaren. Men claimde verandering, onthield zich van publiekelijke uitspraken en acties, en kreeg het volle vertrouwen van de seculiere gemeente Den Haag. Ongekend naïef. En whats next? Een katholieke kerk die het verkeer gaat regelen? Extravert politiek salafisme Dit is de club waar ik zelf in heb gezeten. De bekendste groepen van deze substroming zijn het Belgische Shariah4Belgium en het Nederlandse 'Straatdawah'. Shariah4Belgium zou herhaaldelijk de (internationale) media halen door debatten te verstoren, op straat te prediken en de jihad op alle mogelijke manieren te steunen. Dit is het type salafisme van al-Qaida en IS. Men verwerpt de democratie en de overige moslimgroeperingen, waaronder andere typen van salafisme. Zelfs de stad Mekka zou liggen in 'dar al kufr' het gebied van de ongelovigen. Het kenmerk van de groepen is dat zij zichzelf filmen en de media opzoeken, en daarbij tot de juridische max eerlijk zijn over hun opvattingen. De introverte politieke salafisten zien hierin enkel kans op ijdelheid en het bedreigen van de lange termijn-plannen, die veel beter in de luwte kunnen worden voltrokken. Introvert politiek salafisme Inhoudelijk hetzelfde gedachtegoed als het extraverte politiek salafisme. Men ziet de jihad als middel om een islamitische staat te vestigen. Men kan zich daarbij meer tot de weg van IS of al-Qaida aangetrokken voelen. Deze groep ziet het filmen van haar daden en lezingen, en het participeren aan de media als overbodig. Bij de groep vertrokken jihadisten uit Delft en Zoetermeer ging het om introverte politiek salafisten, en hadden dan ook tot kort voor het uitreizen hierdoor een duidelijk meningsverschil met de Haagse groep (straatdawah). Turks politiek salafisme Eigenlijk is deze groep ook introvert politiek salafistisch, maar men verschilt duidelijk van de andere politieke salafisten door een mildere kijk op takfir en een veel sceptischere houding naar het strijdtoneel in Syrië. Ook etnisch is er een duidelijk verschil met de ander groepen. Daar waar de andere politieke salafisten voornamelijk bestaan uit Marokkanen en bekeerlingen, gaat het bij deze groep grotendeels om Turken. Zij zijn zeer goed georganiseerd en veel pragmatischer dan alle andere politieke salafisten. Ze zijn met name actief in Nederland, Duitsland, Bosnië en Turkije zelf. In Nederland en Duitsland schuiven ze bekeerlingen als Pierre Vogel naar voren, terwijl men zelf op de achtergrond blijft. De gedachte hierachter is dat autochtonen makkelijker iets aannemen van een bekeerling dan van een allochtoon. Of het zo werkt is een tweede, maar zo'n manier van denken toont wel aan dat deze groep filosofeert over wat het meest effectief is voor de verbreiding van de islam in West- Europa. Hiermee onderscheiden ze zich duidelijk van de andere politieke salafisten, die zich meestal met een gestrekt been profileren in de samenleving. Ichwaani salafisme Dit zijn de salafisten die zich scharen onder de politieke beweging van Ichwaan ul Muslimeen. Zij staan open voor de democratie, zij het wel om middels die praktische weg de islamitische gemeenschap een stem en dus enige macht te verschaffen. Deze salafisten vallen naast de andere typen salafisten op vanwege hun pragmatisme en relatieve pluralisme. Takfir Salafisme Deze groep is klein, en liet zich met name in Brussel en Den Haag zien. Voor hen is eigenlijk iedereen ongelovig behalve letterlijk de eigen leden van de groep. Zelfs de bekende politieke salafist Abou Imraan (die zelf ook niet terugdeinst van een takfiertje meer of minder) sprak zich uit tegen deze groep. Als het om deze groep gaat is de 'Nike'-anekdote heel bekend. Deze salafisten zouden geen Nike-schoenen willen dragen, omdat 'Nike' een Griekse (af)God is. Dit is tekenend voor hun radicale naleven van het monotheïsme, maar het vermijden van Nike-schoenen kwam ook voor onder de leden van de politieke salafisten. Black Muslims In Amerika zijn er een aantal groepen van de zogenoemde 'black Muslims'. Het gaat dan om (semi)-islamitische bewegingen die willen teruggrijpen op de Afrikaanse identiteit en de Islam daarin zien als primaire religieuze identiteit. Het gaat om hierbij om groepen als de Nation of Islam, Moorish Science Temple of America, Five Percent Nation, Mickey Cobra's, en de United Nation of Islam. De bekendste is de Nation of Islam, met beroemde leden als Malcolm X en Muhammad Ali. Ook in Europese landen als Engeland en Frankrijk heeft deze beweging van zich laten horen. In Nederland is er geen Nation of Islam te bekennen. Wat we echter wel hebben is een groep negroïde moslims die zich in de Bijlmer verzameld hebben rond een West-Afrikaanse moslim geleerde. Net als bij de Amerikaanse 'black Muslims' staat deze groep sceptisch naar andere etniciteiten. Men wordt niet zomaar toegelaten tot deze groep. Er is een andere groep van veelal negroïde moslims geweest, die samen in een huis woonden in Den Haag en daar geld inzamelenden om later gezamenlijk in Medina te kunnen gaan wonen en aldaar een religieuze studie te volgen. Hier ging het om reguliere soennieten met zelfs een politiek salafistische inslag, die zich als donkere moslims verzameld hadden, omdat deze groep gediscrimineerd zou worden onder de overige moslims. Het project is nooit gerealiseerd en de groep is later uit elkaar gevallen. Liberale moslims Het etiket van 'liberale moslims' wordt door een flink aantal islamitische groeperingen geclaimd. Vaak ten onrechte, voor het halen van een roomblank voetje bij autochtoon Nederland. Maar er zijn ook oprechte liberale moslims. Denk aan de moslims achter de website nieuwemoskee.nl. Moslims als Arnold Yasin Mol en Abdulwahid van Bommel leveren op hun eigen manier een interessante bijdrage aan een liberale islam in Nederland, waarbij eerstgenoemde bijvoorbeeld Amina Wadud naar Nederland haalde. Op de korte termijn is deze beweging nog niet opgewassen tegen de orthodoxere krachten des islaams in dit land. Maar het is wel een beweging die zich, zeker in het geval van Arnold Yasin Mol, verklaard vanuit de regulier soennitische bronnen, waardoor ze de andere moslims wel aanpreken op grond van de voor hen gezaghebbende teksten. De in Oostenrijk woonachtige liberaal islamitische prediker Adnan Ibrahim heeft ook een schare volgers in dit land. Homoseksuele moslims In Amsterdam komt er een groep 'queer Muslims' samen die hun islambeleving verenigen met hun seksuele geaardheid. De groep staat uiteraard liberaal in het geloof. Historische groepen - Morisco's in Amsterdam Tijdens de gouden eeuw is er waarschijnlijk een moskee geweest in Amsterdam, van de uit Spanje gevluchte Morisco's. Deze Morisco's zijn later naar islamitische landen getrokken. Dit zou dan de eerste moskee van Nederland zijn geweest. - Moskee van Mohammed Ali van Beetem In de jaren 30 van de vorige eeuw pleitte de Nederlandse bekeerling Mohammed Ali van Beetem voor een Nederlandse moskee in Den Haag. Deze zou de Indonesische gemeenschap in Nederland moeten gaan dienen, en een handreiking zijn naar de Indische kolonie. Pas na zijn dood zou er een moskee komen in Den Haag; de Mubarak-moskee van de Achmadiyyah gemeenschap. Tijdens zijn leven had van Beetem het wel voor elkaar gekregen dat de moslims van gemeente Den Haag een hoekje kregen van de algemene begraafplaats, als moslim begraafplaats. - Molukkers in Friesland In de jaren 50 kwamen de Molukse ex-KNIL soldaten naar Nederland. Later werden er aparte kampen opgericht voor de islamitische Molukkers, zodat zij hun spijswetten, rituelen en gebeden konden uitvoeren. Hier werd, pal na de realisatie van de Achmadiyyah-moskee in Den Haag, een soennitische moskee gebouwd.

Reaguursels

Inloggen

gaffelbaard | 06-11-16 | 16:30
Goed dat je hier op een voor de geschiedenis niet onbelangrijk detail corrigerend optreedt. Al is het alleen maar om extra te benadrukken hoe Honing hier op een oppervlakkige wijze encyclopedische kennis zit op te lepelen. Die jongen is geradicaliseerd en naar eigen zeggen gederadicaliseerd. Maar dat maakt hem nog geen historicus en al helemaal geen begenadigd schrijverr. Wat moeten we in 's hemels naam met al die opsommingen? Stel dat over een tijdje iets uit die berg feiten en feitjes relevant zou zijn, direct relevant voor de discussie, dan is een verwijzing naar een paar lappen tekst in de wolk van informatie die ons dag en nacht omringt nog steeds efficiënter en waarschijnlijk ook nog meer to the point dan een verwijzing naar een schrijfseltje van een terugbekeerde.
Echt, ik snap de waarde niet van al die opsommingen. Iets van een kwinkslag, een conclusie, een wilde stelling, een voorspelling, een verdieping, een nuancering, een toevoeging, wat dan ook, zou er nog als een sausje overheen gegoten hebben kunnen zijn om de consumptie nog enigszins draaglijk te maken, maar nee, zelfs dat niet. Dennis Honing heeft, zo vrees ik, niks te vertellen. Een leeghoofd dat volgegoten werd met gif maar nu, mogen we aannemen, weer helemaal leeggelopen is.

Schoorsteenveger | 07-11-16 | 09:40

Raad overigens iedereen aan het boek Heilige identiteiten. Op weg naar een shariastaat? te gaan lezen. Mooi regenweer om binnen nu te gaan lezen. Machteld Zee heeft dit boeiende werk geschreven, wegkijken kan niet meer! Waarborg ons seculier recht ook voor toekomstige generaties!

Jan, Leiden | 06-11-16 | 17:19

Je kunt hier nog zoveel groepen duiden om te willen laten zien hoe divers de ideologie die Islam heet zou zijn, verweg de meeste ervan willen de sharia of shariaraden in Europese ministaatjes laten overheersen t.o.v. het Europese seculiere recht. Om met Machteld Zee te spreken is er maar 1 discussie die nu telt: "sharia or one law for all, that's the question". Dan kies ik voor alleen de seculiere rechtsstaat. En hopelijk velen met mij, anders is dit het begin van het einde van onze vrije westerse democratie!

Jan, Leiden | 06-11-16 | 17:13

@Dennis Honing

Iedereen hier las er over heen. Nergens in de reacties lees ik er iets over. Misschien is het niemand opgevallen, maar ik zet hier graag even iets recht.

'Waar heeft die het nou weer over?', hoor ik je denken.
Nou, het gaat over het door jou vermeende 'vluchten' van de Morisco's uit Spanje.

Net zoals turken vaak opscheppen over het janitsarenleger van de vroegere sultan en.wikipedia.org/wiki/Janissaries , en daarbij liegen dat het 'elitaire soldaten' waren, terwijl het de facto slaven waren en uit de Balkan weggevoerde christenjongetjes (zgn bloedbelasting) waren,
zo vertel jij hier even 'en passant' dat die Morisco's waren .. ahum ... gevlucht. En dat klopt niet.

Die Morisco's waren niet gevlucht.
Ze waren.. verbannen!

Ja. De Morisco's uit het Spanje van begin 17e eeuw, werden verbannen door in 1609 genomen besluit van Koning Filips II. en.wikipedia.org/wiki/Expulsion_of_th...

gaffelbaard | 06-11-16 | 16:30

Beste Dennis, opnieuw mijn dank voor je zeer diepgaande studie naar dit merkwaardige religieuze verschijnsel. Toch nog een vraagje: hoe gaat het er heden ten dage aan toe in Huize Honing?

EefjeWentelteefje | 06-11-16 | 14:44

Jesusisonzin, 11.33.
Laat het hem eens proberen op een fatsoenlijke manier... vraag het hem eens. Op GS kun je, als je dat wil en je hebt daartoe voldoende intelligentie, gewoon je verhaal houden.

mallekater | 06-11-16 | 12:38

Hypopseudo,

Niet alles is uit te leggen in 140 tekens.

jezusisonzin | 06-11-16 | 11:33

Whatever.

Peter Emile | 06-11-16 | 11:18

Interessante opsomming waarvan 2 zaken essentieel zijn:
Hoe komen we er vanaf?
Welke politici en politieke partijen hebben ze binnen gelaten, en wanneer worden deze knettergekke lieden opgepakt en berecht voor landverraad.
-----
Zaten we in de jaren 60 net in een fase van ontkerkelijking en ontzuiling werden we opgescheept met een onwrikbare islamzuil die onze samenleving haat.

dijkbewaker | 06-11-16 | 11:13

"snachts voor me deur "

LMFTFY:

's nachts voor m'n deur

You're welcome.

Tapu | 06-11-16 | 10:28

-weggejorist-

cat22 | 06-11-16 | 10:17

Tot het hoevéélste deel reikt deze rubriek?

Zal allemaal best waar zijn, maar ik vind de stukken te eenzijdig en bovenal; véél te lang.

* Passen en next topic aanklikken doet *

HypoPseudo | 06-11-16 | 07:42

Alle religies hebben honderden "splinterpartijen" omdat het allemaal gebral van alfa-mannetjes is.

alshetware | 06-11-16 | 07:10

Alweer zo'n lang en "bloederig" verhaal.
Al met al een onnoemelijke hoeveelheid aberraties van een mal geloof.En bijna allemaal even kwaadaardig.

Eindelijk hebben we in Nederland de gesel der religies enigszins uitgebannen of in elk geval onder controle, stroomt er een hele meute ongeorganiseerd maar in wezen niet al te zachtzinnig volk de grenzen over, die vaak de Nederlandse wet niet eens erkennen, maar wel hun bekrompen religieuze wensen aan ons opdringen.

Iedereen die voor geweld is gevlucht mag wat mij betreft - tijdelijk - hier een veilig onderkomen vinden... maar de helft is NIET voor geweld gevlucht en profiteert alleen maar - OOK ten nadele van die echte vluchtelingen.

Ze stromen van alle kanten Europa in, alsof in dat betrekkelijk kleine Europa enorme onuitputtelijke vleespotten staan en werkgelegenheid, woningen en alles wat er verder aan voorzieningen wordt geleverd in ongekende mate aanwezig zijn.
En weer teruggaan na uitgeprocedeerd te zijn, ho maar, zolang ze hier bed, bad, brood en toewijding van vrijwilligers hebben vertikken ze het om te vertrekken.

Niemand vraagt zich verder af waarom die gasten daar al sinds mensenheugenis elkaar de strot afsnijden , belazeren of onderdrukken.
Misschien heeft dat toch iets met dat geloof te maken of met andere specifieke eigenschappen?

Ik weet het niet, maar opvallend is het wel.
En ik vertik het op mijn beurt weer om me schuldig te voelen aan het feit dat ze zelf niet in staat schijnen te zijn hun zaken op een fatsoenlijke manier te regelen... het MO was al vóór de kruistochten een gebied met onmetelijke rijkdommen en een hoogstaande cultuur en wetenschappen.. wat is er toch sinds Mohammed de held speelde daar gebeurd?

mallekater | 06-11-16 | 07:04

@F. von Zeikhoven
Eerst heb je het over oorlogsbuit en daarna spreek je over 'diefstallen'. Daar zit wel een wezenlijk verschil tussen.

Oorlogsbuit is bijv. een achtergelaten/verlaten woning waarin spullen zitten (eigenaar van deze woning is hetzij gevlucht, hetzij vermoord). Dat is iets anders dan weten wie de eigenaar is van iets maar het alsnog pro-actief afhandig maken.

En waar zie jij oorlog in NL?

Lizio | 05-11-16 | 23:41

@Infidel66 | 05-11-16 | 22:42
En dat, mijn waarde Zwitsal, is hetgeen wat men maar weigert te zien. Iedereen breekt ondertussen de nek over die enorm vervelende grote witte olifant in het midden van de kamer maar wil er nog steeds niet aan dat ie er ook écht staat. Op het moment dat zij het overwicht gaan krijgen zijn we meer dan in de aap gelogeerd. Phoof, wég zijn alle vrijheden, vooruitgang en Verlichting. Wég zijn de Mensenrechten, gelijke rechten man/vrouw enzovoorts. Je hoeft niet verder te kijken als Beiroet in Libanon (eens het Parijs van het M.O.) of Iran. Ooit waren ze ook daar heel aardig op schuif wat de moderniteit betreft. Tótdat de ayatollahs het voor het zeggen kregen. Binnen no time had de religieuze waanzin op grote schaal om zich heen gegrepen en werden mensen into submission geslagen. En hier hebben we het toegevoegde probleem van de "useful Infidels" die hier driftig aan meewerken. En mensen met een nog normaal werkend moreel kompas die er iets van durven zeggen worden door het slijk gehaald, besmeurd en voor racist weg gezet. Het is genoeg om de gehele dag head deskend aan je toetsenbord te zitten van ergernis en verdriet.

Sjefke7807 | 05-11-16 | 23:36

is de vrijdagmiddag geen betere tijd voor de preken van D Honing?

Stortkoker | 05-11-16 | 23:10

Met alle respect voor de uitgebreide beschrijving en uiteenzetting van de stromingen en invloeden binnen de islam. Maar wat maakt het uit voor "onze" eindbestemming? Toename van het aantal moslims zal toename van hun invloed op onze manier van leven zijn. Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat dat al lang bezig is. Het grote probleem is dat zodra het omslag- of zoals u wilt het kantelpunt bereikt is er geen discussie of overleg meer mogelijk is. Dan leven we in een moslimstaat compleet met shariawetgeving.

Infidel66 | 05-11-16 | 22:42

... krijg je waarschijnlijk klappen als je niet mee doet.
Maria.1 | 05-11-16 | 20:06
.
Ik gok op een paar begrijpend pratende mannen in pakken die je vertellen dat het niet leuk zou zijn als je naam bekend gemaakt zou worden.

LuckyGirl | 05-11-16 | 22:22

Niet compleet Dennis, jouw verhaal.
Ik mis het wahabisme. Je weet wel, die club uit Saoedie , die 4% van hun jaarbegroting overmaken naar het westen om het ware geloof te stimuleren.
Wel eerlijk zijn hé.

papillon46 | 05-11-16 | 21:16

Ik durf te wedden dat nog geen PvdA-politicus, laat staan iemand van Groen Links van deze stromingen weet heeft.

Rest In Privacy | 05-11-16 | 21:13

Je ziet ondanks de vele stromingen het gevaar nog steeds. Minder minder minder islam!

Sliptong | 05-11-16 | 21:03

'Me' deur? You are shitting me, right?

Sliptong | 05-11-16 | 20:57

Over het algemeen vind ik Dennis Honing best een aanwinst tot nogtoe maar dit is me iets teveel opsomming die ik toch nooit kan onthouden.

ska ska ska | 05-11-16 | 20:55

Ik dacht dat koffie haram was?

Sliptong | 05-11-16 | 20:52

@Ongeblustekalk | 05-11-16 | 20:37
Haha. Had net een inhoudelijk antwoord getypt en zag toen je afsluitende woord pas. Delete en Doei

atheïstisch stemvee | 05-11-16 | 20:47

Dennis, t.a.v. die zg liberale moslims van de nieuwe moskee, daarvan zat een paar jaar geleden een exemplaar in een panel bij ons in het dorpshuis. Betrokkene taqqiyyade er lustig op los en beweerde dat in de koran alleen menslievende zinnetjes staan. Verder was de islam beweerdelijk zeer vrouwvriendelijk. Helaas geloofden bijna al de aanwezigen dat, cq durfden niets te zeggen. Er werd ook nog beweerd dat er vroeger veel vrouwelijke moslimgeleerden waren. Die namen stonden op een site, ik meen dat het deze was, van bekeerde domineesdochter Anne Dijk (maar ben niet zeker) www.nieuwwij.nl/opinie/de-dag-dat-ik-m... en met wat speurwerk bleek het slechts te gaan over vage vrouwelijke goeroes, die wellicht in hun omgeving relatief veel wijsheid hadden, maar de wereld helemaal niets nuttigs hadden nagelaten.

Ci Ty33 | 05-11-16 | 20:38

atheïstisch stemvee | 05-11-16 | 20:30
Hoe kom je erbij dat mijn weg lijdt tot burgeroorlog, van waaruit herleidt je dat.
En wanneer jij geen andere route kan nemen leidt jouw weg wél tot een burgeroorlog, dat zeg je zelf.
En wie ga jij voor jouw karretje spannen voor die revolutie? Zelf ga je dat niet doen want te druk achter het scherm. Wie gaat er voor jouw denkbeelden onder de grond?
Narcist.

Ongeblustekalk | 05-11-16 | 20:37

@atheïstisch stemvee | 05-11-16 | 20:30
De belangrijkste vraag is of de andere partij dat ook wenst. Laat ik daar nou een hard hoofd in hebben.

Rest In Privacy | 05-11-16 | 20:36

dit boeit me niet. islam bashen om islam bashen. idgaf

deVia | 05-11-16 | 20:32

@Ongeblustekalk | 05-11-16 | 20:17
Het is geen of/of. Het is en/en. Is het niet christelijk een boom te beoordelen op zijn vruchten? Jouw weg leidt tot burgeroorlog. Ik wens een andere route te nemen. Indien mogelijk.

atheïstisch stemvee | 05-11-16 | 20:30

Nu mis ik professor Hans Jansen...

basweetutwel | 05-11-16 | 20:29

@Lupuslupus | 05-11-16 | 20:07
Het is juist die segregatie die moslims in dit werelddeel binnen hun eigen parallelle universum houdt. Dat is juist wat de orthodoxiërs willen. En zoals ik jou niet van het christelijke geloof kan afpraten, zo kunnen wij dat ook bij moslims niet. Secularisatie of samenleven moet van binnenuit (onderop) komen. We hebben de slechtst denkbare start gegeven dankzij de linkse idioten die dit land hebben bestuurd. Eerst wegkijken en nu weg wensen.

atheïstisch stemvee | 05-11-16 | 20:26

Lupuslupus | 05-11-16 | 19:08
Poetin is een orthodoxe christen. Naar wat ik gelezen heb onderdrukt deze en zijn geloofsbelijders (aanhangers) andere denominatie met een andere geloofsbelijdenis in Rusland. Het wordt andere broeders en zusters in het geloof bijna onmogelijk gemaakt om hun uiting van het christen zijn vrij te beleven. Wat vindt u hiervan?

Dr. Frambozenjam | 05-11-16 | 20:22

Lupuslupus | 05-11-16 | 19:45
Natuurlijk vervolgt de Chinese overheid christenen, maar den bijbel wordt er meer verkocht dan het rode boekje.
En laat svp die hippie prutser niet achter de knoppen, dat ziet er niet uit echt tenenkrommend.

Ongeblustekalk | 05-11-16 | 20:20

atheïstisch stemvee | 05-11-16 | 20:13
Dus wat iemand zegt heeft meer waarde dan wie het zegt? Die denkwijze houdt geen stand.

Ongeblustekalk | 05-11-16 | 20:17

het geen bedriegen van ongelovigen
.
pff beter opletten Lupus, het woordje 'geen' moet natuurlijk weg. Maar ja, mijn 9 weken oude katje rent over mijn toetsenbord en dan gaat er weleens iets mis met het nogmaals lezen...

Lupuslupus | 05-11-16 | 20:15

@Ongeblustekalk | 05-11-16 | 19:58
Dat is geen denkfout, maar een weloverwogen keuze.

atheïstisch stemvee | 05-11-16 | 20:13

Zodra er dan één gaat communiceren, dan is het een dhimmi, tagiyya of dom gezwets zolang diegene niet volledig assimileert.
Ik zou me, na het lezen van deze reacties, wel twee keer bedenken voor ik mij als moslim in het openbaar zou uitspreken. Dit even los van het niveau van het stuk zelf (wat wil Honing eigenlijk vertellen?).
atheïstisch stemvee | 05-11-16 | 19:42
/
De islam is een ideologie die de wereld wil beheersen, goedschiks - door infiltratie totdat men de macht/meerderheid heeft of door oorlogsvoering is niet interessant-. Het zijn zijden van dezelfde medaille. Dàt is het *uitgangspunt* van de islam.
.
Wellicht zijn er moslims die persoonlijk niet uit zijn op verovering maar zolang ze geen 'ex'-moslim zijn, zijn ze deel van hetlevensgrote probleem islam. Ze horen allemaal bij de ummah: de *wereldwijde* 'vereniging' van moslims. Toen Wilder's Fitna uitkwam gingen de moslims in Pakistan de straat op. Ze hadden nog nooit van Geert Wilders gehoord, wisten niet eens dat er een land is dat Nederland heet maar in de moskeeén werd gezegd dat hun 'profeet' werd beledigd en daar reageerden ze op.
.
Moslims zullen elkaar nóoit afvallen tegenover een niet-moslim. Nooit. Sommigen zullen zich afzijdig houden maar als puntje bij paaltje komt, zich aansluiten bij hun geloofsgenoten. Altijd. En daarom zijn ze gewoon niet te vertrouwen. De koran roept zelfs op tot het geen bedriegen van ongelovigen. Inderdaad, taqyya. Dus wat moet je ermee? Honderd armlengtes afstand houden.

Lupuslupus | 05-11-16 | 20:07

Misschien moesten we ons toch maar eens in de stukjes van Dennis verdiepen. Asscher is ook op koers om een DENKII te worden. Hij steunt een organisatie die van mening is dat we mee moeten doen met de rammadan. Uit solidariteit. Over een aantal jaren krijg je waarschijnlijk klappen als je niet mee doet.

Maria.1 | 05-11-16 | 20:06

"... had kunnen betekenen dat de Marokkaanse jeugd in één generatie succesvol was geseculariseerd" Gelooft u het zelf?!? *proest*

Verder, beste meneer Honing, ben ik wel zo'n beetje klaar met dat hele Islamgezeik. Een aantal jaren geleden zou ik nog interesse gehad hebben in de diverse stromingen en ik heb ook een aantal jaren echt mijn best gedaan om een en ander te begrijpen en mezelf er in te verdiepen. Maar ze hebben het zélf verkloot met hun onhebbelijke Herren Ras gedrag. Om over het totaal, maar dan ook echt totaal verkloten van onze Samenleving op allerlei gebied nog maar te zwijgen. Ik wil nog maar één ding en dat is minder. We hebben het 50+ jaar geprobeerd en het is een clusterf*ck van jewelste geworden. We moeten er nu gewoon mee stoppen vóórdat de boel echt FUBAR gaat en onze moeizaam verworven vrijheden voorgoed verloren gaan. Ze gaan hun turf wars maar elders in een zandbak naar keuze uitvechten, niet híer. Ik ben er klaar mee, de ballen, toedels en dikke doei.

Sjefke7807 | 05-11-16 | 20:01

Dr. Frambozenjam | 05-11-16 | 19:58
En dan kom je bij het coa terecht maar dat boeit je niks want zwetsverhaal en scharen.
Tsja. ;)

Ongeblustekalk | 05-11-16 | 20:00

Via www.kvk.nl/zoeken/handelsregister/#!u...
En internet research typ ik voor u een longread zonder eind. Maar goed, wie weet volgende week Dennis is het wel iets.

Dr. Frambozenjam | 05-11-16 | 19:58

atheïstisch stemvee | 05-11-16 | 19:42
Jij hebt een structurele denkfout. Het gaat er niet om wat iemand zegt, het gaat erom wie het zegt. Dat begrijpen de meeste mensen niet, die kopen dan ook een auto van Rutte.

Ongeblustekalk | 05-11-16 | 19:58

Is het uitzendcontract van dhr. Honing nu reeds uitgediend?

Iedereen weet hier nu inmiddels wel TE veel van de islam...

Nu weten we het wel!

Sarcastisch varken | 05-11-16 | 19:54

LuckyGirl | 05-11-16 | 19:34
En de dader kreeg daags na het incident een baan bij de Gemeente Amsterdam, een mooi huis een een wijf.

Mark_D_NL | 05-11-16 | 19:50

Net als dat de bijbel het meest verkochte boek is in China. Toenemende welvaart en christendom gaan blijkbaar samen. Stupiditeit en achteruitgang zijn goed te markeren door de gestegen verkoop van mein kampf in turkije wat naast de koran het meest gelezen boek is.
Ongeblustekalk | 05-11-16 | 19:19
.
Of christendom en toenemende welvaart samen gaan, geen idee. In het verleden werd de christelijke kerk ten tijde van de USSR zeer zwaar vervolgd. Google maar eens op de ondergrondse kerk van Richard Wurmbrand.
nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Wurmbra...
.
Ik denk dat omdat een land als China meer open is geworden, d.w.z. minder communistisch, er ook iets meer godsdienstvrijheid is voor het christendom.
Op de ranglijst van landen die christenen vervolgen staat China op de drie en dertigste plaats.
/
www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/...

Lupuslupus | 05-11-16 | 19:45

@Ongeblustekalk
Ik bedoel dat niet in termen van oorlog of vrede. Mijn bondgenoot is eenieder die zijn nek uit durft te steken voor vrijheid van meningsuiting en expressie. Of, we nemen het moslims kwalijk dat zij zich afkeren van ons. Zodra er dan één gaat communiceren, dan is het een dhimmi, tagiyya of dom gezwets zolang diegene niet volledig assimileert.
Ik zou me, na het lezen van deze reacties, wel twee keer bedenken voor ik mij als moslim in het openbaar zou uitspreken. Dit even los van het niveau van het stuk zelf (wat wil Honing eigenlijk vertellen?).

atheïstisch stemvee | 05-11-16 | 19:42

-weggejorist-

Veni_Vidi_Vici | 05-11-16 | 19:38

Lupuslupus | 05-11-16 | 19:19:
Ha, net als de term "minor shooting incident".
De downplay in het journaal van de toekomst wordt dus:
"Zijn hoofd werd afgehakt temidden van vele toeschouwers en toevallige passanten rond het middaguur op het Museumplein. De AIVD benadrukt dat het geen terroristische aanslag betreft omdat het een daad betreft van de kant van een gematigde islamitische beweging die niet tot oogmerk heeft Nederland te islamiseren".

LuckyGirl | 05-11-16 | 19:34

atheïstisch stemvee | 05-11-16 | 19:14
Om iets om te vormen en in zee te gaan met het kwaad is niet de goede weg. Dat is een hellend pad richting de afgrond.
Ik bedoel dit niet literair.
Dus jouw bondgenoot is een verlichte moslim, moet ik het zo zien?
Ik verbaas me steeds meer.

Ongeblustekalk | 05-11-16 | 19:32

-weggejorist-

Bosbomen | 05-11-16 | 19:30

Ongeblustekalk | 05-11-16 | 19:19:
Ik kan me vergissen, maar volgens mij is bezit van de Koran net als Mein Kampf meer een uiterlijk dingetje.
Beiden zijn niet om doorheen te komen voor een geschoold en ontwikkeld iemand, laat staan voor een gemiddelde boer in Turkije.

LuckyGirl | 05-11-16 | 19:24

Maakt het wat uit door welke islam 'stroming' straks uw (en mijn) hoofd wordt afgehakt? De vraag stellen is haar beantwoorden: nee.

Lupuslupus | 05-11-16 | 19:19

Lupuslupus | 05-11-16 | 19:08
Net als dat de bijbel het meest verkochte boek is in China. Toenemende welvaart en christendom gaan blijkbaar samen. Stupiditeit en achteruitgang zijn goed te markeren door de gestegen verkoop van mein kampf in turkije wat naast de koran het meest gelezen boek is.

Ongeblustekalk | 05-11-16 | 19:19

@Ongeblustekalk | 05-11-16 | 19:08
Reaguurders zijn niet echt zuinig op hun bondgenoten.

atheïstisch stemvee | 05-11-16 | 19:14

Zoveel verschillende stromingen. Vraag is niet meer of sharia wetgeving zal plaatsvinden, maar meer waar in NL het al van pas is en wanneer NL daar eerlijk over gaat worden.

Ogami | 05-11-16 | 19:10

Nu de praktijk: Het fundament van het westen Europa/VS en Rusland (na 1917 atheistisch met "fantastische" gevolgen voor de bevolking) is Jezus, het fundament van de islam is mohammed. Wat zijn de verschillen in het leven van beide stichters en wat zijn daar de gevolgen van in bv Saoedi-Arabie/Iran (volledig islamitisch) en b.v. de VS met een grotendeels Christelijke bevolking.
Jesaja | 05-11-16 | 18:41
.
Wat Rusland betreft slaat u de plank mis omdat Rusland allang - sinds Poetin - geen atheïstische staat meer is. Het Christendom floreert daar als nooit tevoren, mede natuurlijk omdat president Poetin een belijdend Christen is.
www.youtube.com/watch?v=u3d_yxJhmjk
/
Vladimir Poetin's christian faith in his own words.
.

Lupuslupus | 05-11-16 | 19:08

F. von Zeikhoven | 05-11-16 | 18:28
Dennis schrijft tenminste onder zijn eigen naam en dekt niet onder bronbescherming. Die vent heeft meer ballen dan zogenaamde anonieme scribenten die aan de voorkant niets op de spits drijven maar via de achterkant een spelletje spelen.
Niet met hem eens, maar veel respect voor. Ook dat gs de man een podium geeft.
Dennis is geen gevaar voor den hypotheek, als ik het zo mag formuleren.

Ongeblustekalk | 05-11-16 | 19:08

Ronnie uit Helmond | 05-11-16 | 18:52:
Zo simpel als het klinkt kan het wél.
Wij weg uit het MO, hier iedereen uitzetten die onze rechtsstaat niet onderschrijft.
Liefst voordat we de rechtsstaat verliezen aan de Dhimmies van de EU.

LuckyGirl | 05-11-16 | 19:07

Universeel soefisme vind ik het sympathiekst Zal wel voornamelijk bestaan uit oudere zweverige vrouwen neem ik aan

Rest In Privacy | 05-11-16 | 19:05

MrBrilliant | 05-11-16 | 18:55:
Fundamentalisten (h)erkennen elkaar.

LuckyGirl | 05-11-16 | 19:05

And this is interesting because...

wezen | 05-11-16 | 19:03

necrosis | 05-11-16 | 18:52:
Een herhaling die ik niet vaak genoeg kan lezen!

LuckyGirl | 05-11-16 | 19:03

necrosis | 05-11-16 | 18:52

Te jong, te corpulent en te assertief, dat wordt niks met jullie twee...

eerstneukendanpraten | 05-11-16 | 18:58

Mo de Roverhoofdman werpt zijn inktzwarte schaduw nog steeds
over de wereld, ook al is het volgens Honing tegenwoordig
50 tinten grijs.

Ernst Oosters8389 | 05-11-16 | 18:58

Dennis, kan je ook wat duiden in maatschappelijk verband?
Bijvoorbeeld door antwoord te geven op de vraag waarom al deze groepen nog niet (openlijk) met elkaar in oorlog zijn op Nederlands grondgebied?
Wanneer je al deze groeperingen een kleur zou moeten geven waren de kleuren op voordat je klaar bent.

LuckyGirl | 05-11-16 | 18:58

necrosis | 05-11-16 | 18:52
Voor het eerst een zinnige opmerking!

Normpje | 05-11-16 | 18:56

-weggejorist-

MrBrilliant | 05-11-16 | 18:55

necrosis | 05-11-16 | 18:43
Tsja.

Ongeblustekalk | 05-11-16 | 18:54

Die gaan eerst ons mollen en dan elkaar. Dat moeten we 180 graden draaien.

Ronnie uit Helmond | 05-11-16 | 18:52

Ik wil Nannabel terug, mag dat dat ook?

necrosis | 05-11-16 | 18:52

In het land der blinden is Honing koning.

bisbisbis | 05-11-16 | 18:52

Op de boot hierheen zijn ze allen één.

RickTheDick | 05-11-16 | 18:50

www.alislah.nl/index.php/nl/

Anno 2016 in Lochem het islamitisch sprookjesboek uit je hoofd leren. Memoriseren heet dat, 24 uur per dag. Wat voor nut anders dan onderwerping of islamisering heeft dit?
Afschaffen die handel en laten ze wat nuttigs doen als het opbouwen van hun eigen land. Waarom zijn die mafkezen hier eigenlijk?

Oprisp | 05-11-16 | 18:50

Jesaja | 05-11-16 | 18:41
Goeie vraag Jes.Maar wat is het antwoord en wat kan IK ermee?

Graaf van Egmont | 05-11-16 | 18:50

Deze clubs hebben een paar gedeelde eigenschappen. Ze horen niet in Nederland en ze kunnen allemaal opgedoekt worden.

ViveLaRevolution | 05-11-16 | 18:49

F. von Zeikhoven | 05-11-16 | 18:37
Opsporing verzocht religieus geduid, heel erg origineel.

Ongeblustekalk | 05-11-16 | 18:49

Eigenlijk zou ik ook wel willen weten hoe al die groeperingen zich tegen over elkaar verhouden. Terwijl ik ook wel weet dat het voor mij en mijn familie niet relevant is. Want pas als de normale mensen zijn afgeslacht, beginnen ze aan het hakken op elkaar, toch?

Poesmobiel | 05-11-16 | 18:48

Ja daag... ga dat hele stuk niet lezen.
Ben islammoe en heb kotsbeu.

Schietmijmaarlek | 05-11-16 | 18:44

Nou. Fijn. Zullen we het hierbij laten? Ik hoef geen les in islam. Ik wil er niets van weten. Ze zijn achterlijk, smerig, griezelig en moorddadig. Meer hoef ik niet te weten.

Normpje | 05-11-16 | 18:44

@Graaf van Egmont | 05-11-16 | 18:37
Ik wacht wel op het stukje van Feynman want met het stukje van Dennis Honing kan ik precies niets.

necrosis | 05-11-16 | 18:43

Er wordt geen koranles gegeven en ook niets over het leven van Mohammed. Dat er vele stromingen zijn binnen de islam is logisch. Die zijn er binnen het Christendom ook, zelfs de Atheïstische religie heeft stromingen. Dus leuk om te weten. Nu de praktijk: Het fundament van het westen Europa/VS en Rusland (na 1917 atheistisch met "fantastische" gevolgen voor de bevolking) is Jezus, het fundament van de islam is mohammed. Wat zijn de verschillen in het leven van beide stichters en wat zijn daar de gevolgen van in bv Saoedi-Arabie/Iran (volledig islamitisch) en b.v. de VS met een grotendeels Christelijke bevolking.

Jesaja | 05-11-16 | 18:41

Kijk, Dennis, dit willen de reaguurders bijvoorbeeld graag weten:

"Criminaliteit in dienst van een religieus-politieke ideologie

'En weet, dat wanneer jullie iets buitmaken, dat dan aan God een vijfde deel toebehoort en aan de gezant, de verwanten, de wezen, de behoeftigen en hij die onderweg is. als jullie geloven in God en wat Wij tot Onze dienaar hebben neergezonden op de dag van het reddend onderscheidingsmiddel, de dag dat de belde troepenmachten tot een treffen kwamen, God is almachtig" (vers 41 van de Soerat al-Anfaal, het hoofdstuk van de guit, in de Koranvertaling van Fred Leemhuis, pag. 126).

Hoewel de leidende figuren van de Jama'at al-Tawhid c.q. Takfir we'L-Hijra c.q. Jama'at al-Muslimin het niet eens zijn over het definitieve antwoord op de vraag of het plegen van diefstal door de volgelingen geoorloofd is, komen deze en vergelijkbare vormen van criminaliteit onder de desbetreffende moslimextremisten op grote schaal voor.

De Palestijnse okalier Abdellah AL RIFAEE (Abu ISSA) is evenwel de mening toegedaan dat diefstallen geoorloofd zijn, omdat sprake is van een oorlogstoestand. Hij doelt hiermee ongetwijfeld op het gegeven dat zijn volgelingen zich bevinden op het grondgebied van de zogenoemde 'der al-harW, het huis van de oorlog.

Met deze term wordt traditioneel dat deel van de wereld aangeduid dat niet behoort tot de 'dar al-islam" het huis van de islam. Het spreekt voor zich dat de inwoners van de 'dar al-harb" van origine "kuffar" (mv. van kafir) zijn. Zij mogen worden benadeeld ter verdediging van de islam.

Het geld dat langs criminele weg wordt opgebracht zou bestemd zijn voor de broeders in Pakistan, Soedan en Eritrea. Van enkele tot de onderhavige groep behorende personen is bekend, dat zij banden hebben met Algerijnse GIA-cellen die in 1995 betrokken waren bij de bomaanslagen in Frankrijk. Dit doet vermoeden dat opbrengsten uit criminaliteit ook richting Algerije gaan.

In eik gevel staat vast dat een vijfde deel van de door diefstal. inbraak of zakkenrollerij verkregen buit een religieuze bestemming krijgt. Welke precies is vooralsnog onbekend, Aangezien de islamitische delinquenten veelal illegaal in ons land verblijven en geen deel uitmaken van de beroepsbevolking. mag worden aangenomen dat het restant wordt aangewend om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

De religieuze drijfveren van criminaliteit komen soms ook aan het licht in geval van heling van gestoten goederen als video- of andere apparatuur. Zo komt het voor dat aan de potentile afnemer wordt gevraagd of het aan te kopen goed voor religieuze of profane doeleinden zal worden gebruikt.

F. von Zeikhoven | 05-11-16 | 18:37

Jongens, gun Dennis zijn pleziertje op zaterdag. Hij komt vast wel met de uiterste bloedige en dodelijke consequenties die deze clubs met zich meebrengen.
Dodelijk zijn ze namelijk allemaal. Maar het kan interessant zijn om te weten, welke club het liefste met een bot of scherp mes, een nekschot of zwaard, een kuffar naar de hel stuurt.

Graaf van Egmont | 05-11-16 | 18:37

Het wekelijkse dhimmie uurtje!

Graftak | 05-11-16 | 18:32

Het is wel een trend aan het worden dat met applaudisseert voor iets slechts omdat er een mooi strikje of lulverhaal omheen zit.
Kunstig en vermakelijk stukje Dennis.

Ongeblustekalk | 05-11-16 | 18:32

Verder is dit een inhoudsloze wikipedia-knutsel. Had iedere andere scribent ook in elkaar kunnen draaien... Ok Boning, je hebt Wikipedia als startpagina van je brouwsert. En dan? Is de Nike annecdote het enige dat je over de Takfirs kon vinden? Hier www.burojansen.nl/documenten/ambsttakf... een leuk BVD rapport uit 2001(!) over Takfir Wal Hijra... Je kan dan wel een gekeerde bekeerling zijn, mijn waarde Dennis, maar voordat je ook maar lijkt op iets van een onderzoeksjournalist, heb je nog een heeeeeeeele lange weg te gaan, vriend...

F. von Zeikhoven | 05-11-16 | 18:28

-weggejorist-

rijk | 05-11-16 | 18:28

prrof is natuurlijk proof :)

h3* | 05-11-16 | 18:26

"me deur" "elegische"... spellcheck & proff-reading. Correct Nederlands mag overal. Ook op shock blogs als GeenStijl.

h3* | 05-11-16 | 18:26

Ergens zijn ze wel zo eerlijk hun clubje niet te verhullen in een motorclub of in één andere vage onderwaterschaakvereniging,mensen die eerlijk vertellen dat ze je niet mogen kan ik best hebben.

kzegje | 05-11-16 | 18:25

“silence is the language of god,
all else is poor translation.”
― Jalaluddin Rumi

Dit zal dan wel Universeel Soefisme zijn. Jammer dat binnen islam het zwaard sterker is dan de pen. Heel erg jammer.

atheïstisch stemvee | 05-11-16 | 18:25

Wanneer volgt de overhoring?

Butchijo | 05-11-16 | 18:24

Weer interessant, hoewel een grote lap tekst. En bedankt voor dat filmpje. Ik zou bijna bij Harun Yachya willen gaan, maar ik ga echt niet tussen zulke opgespoten lelijke wijvon zitten.

Graaf van Egmont | 05-11-16 | 18:21

Je kan er een studie van maken, al die verschillende Islamitische stromingen. Maar dan lees ik nog liever een encyclopedie van kaft tot kaft. Uiteindelijk moeten gewoon alle moskeeën worden gesloten. Geloven doe je maar achter de voordeur.

Admiraal Balthasar | 05-11-16 | 18:20

Idd! Is-ie dan weer: GeenStijl's madrassa-uurtje. Koran en islamlessen door je strot!
Ik ben effe spijbele if you don't mind!

Aristotalloss | 05-11-16 | 18:20

Zou u publiekelijk kunne verklaren dat u tegen stenigen en voor blasfemie en afvalligheid bent? Dan kan ik dit doorlinken op sites waar men pro-islam is. Tot die tijd vertrouw ik u niet.

En leg mij eens uit waarom cartoonisten die de profeet beledigen dood moeten?

TheBurnerMan | 05-11-16 | 18:19

Allemachtig, Höning, ben je nou nog bezig met je kruistocht tegen die Sillicon Octar? Weet je nou al wie die aangehouden drie gasten van die 020-flyer zijn? Want daar had je toch ook zo'n waterdichte ervaringsdeskundologische cliffhanger over waar je geliefde Adnan Show Your Tits een hoofdrol in had...?

F. von Zeikhoven | 05-11-16 | 18:17

Minder, minder, minder!

BokoHalal | 05-11-16 | 18:16

Duiding van de hadith, soena en ficq graag Dennis. Het leven van de profeet in Medina. Het martelaarschap. Het paradijs.

Dit is weer het wikipedia verhaal. Leg ons nu eens uit waarom de islam een kwalijke zaak is. En lees eens materiaal van Maajid Nawaz. Tenminste een voormalige moslim extremist die het wel snapt.

TheBurnerMan | 05-11-16 | 18:16

"Daarom heb ik herhaaldelijk gezegd dat de Marokkaanse gemeenschap misschien wel de meest geïntegreerde is van alle islamitische immigranten groepen."

Ik geef toe dat ze een toppositie hebben weten te bereiken in bijvoorbeeld 'opsporing verzocht'.
Een hele prestatie.
*applaudisseert*

necrosis | 05-11-16 | 18:15

Kortom, teveel islamitische groepen. #minder

Botte Hork | 05-11-16 | 18:12

-weggejorist-

nee_toch? | 05-11-16 | 18:07

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen