Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feministen: 'Laat moslima's zelf kiezen hoe ze onderdrukt worden'

wijvuuuhhhhhhh434.jpgEr waren eens drie vrouwen. Dat klinkt natuurlijk sowieso al als een recept voor rampspoed, maar deze zijn ook nog eens hoogleraar in "morele diversiteit en waarom vrouwen zielig zijn". Een fascinerende leerstoel, morele diversiteit, maar goed. Het zijn dan misschien vrouwen, maar deze drie doen per ongeluk iets nuttigs. Want de laatste keer dat een stuk zo expliciet de absolute kern van cultuurrelativisme aantoonde, heugen wij ons namelijk niet meer. Eerst de context: "Feministes lijken steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar te staan bij de interpretatie van misstanden in de islam en sekseongelijkheid in niet-westerse culturen." Oké, oké, het schorpioentje bij de naam noemen, kudo's. En nu even fast forward naar het textbook relativisme dat aan de kern ligt van Europa's 'integratie met behoud van eigen cultuur'-doctrine, en daarmee de bi-culturele misère die je op elke straathoek ziet, zelfs als je je best doet het niet te zien. "Maar wat als zij [islamitische vrouwen, red] onze opvattingen over vrijheid en onderdrukking niet delen? Zelfbeschikking betekent voor ons dat de ander de vrijheid heeft andere opvattingen te hebben. En dat deze andere opvattingen niet perse het onversneden resultaat zijn van indoctrinatie en onderdrukking." Ten allereerste, hebben ze natuurlijk volkomen gelijk. Want inderdaad: ja, hullie hebben vaak nou eenmaal andere opvattingen dan hier in het Westen gangbaar is, ongeacht of dit voortkomt uit indoctrinatie. De simpele erkenning van die evidentie maakt u nog geen cultuurrelativist. Het toepassen van normatief relativisme, doet dit vervolgens wel, en komt erop neer dat het ene wereldbeeld niet wenselijker is dan het andere. Er is geen goed of slecht, er is alleen anders. En die vervolgstap maakt het olijke trio. "Zelfbeschikking kan vanuit verschillende aanvliegroutes tot stand komen en allerlei verschijningsvormen hebben. (...) Wat vrouwen zelf als hun belang zien, wordt genegeerd ten gunste van een door de Zweedse overheid geformuleerd universeel belang van vrouwen. Dat is niet ons idee van feministische solidariteit. Wij vinden het problematisch, ook als een keuze niet in volle vrijheid tot stand is gekomen, om de voorkeuren van de betrokken vrouwen te negeren." En zie hier kristalhelder geïllustreerd: de tweespalt tussen Verlichting en Romantiek. Fijnproevers kunnen voor verder consult over deze kwestie terecht bij verheven arbeider en aanstaand dichter des vaderlands @PeterDuyf. De rest kan hier naar lekkere wijven kijken.

Reaguursels

Inloggen

😁

Honorificabilitas | 02-11-16 | 21:19

Ik begrijp dat de hoogleraren een gedachtenkronkel hebben ontwikkeld, teneinde de ongerijmdheid van het verbond van het linkse feminisme enerzijds en islam en sharia anderzijds recht te praten. Echter, wie gaat hier in trappen?

j.m.de graaff | 01-11-16 | 14:29

Zelfontplooiing.. Is dat auto-FGM? Zelfbesnijdenis kortom?

Lex Trumbauer | 01-11-16 | 12:03

Ah zoals die zelfbeschikking in heel wat islamitische landen, ff denken, oh nou ja, ieder geval dat ene islamitische land, je weet wel, uh, hmmm .....

Bram van Ojik | 01-11-16 | 11:52

Voor hun zelf (altijd door anderen) alles geregeld, maar als het erop aankomt om dit voor een ander te doen is men niet thuis.
Weg met deze neppers!!
Het lijken wel Linkxe salonsocialisten!!

KolonelBD | 01-11-16 | 11:17

Weinig negatiefs in mijn ogen, live and let live, zelfbeschikking is m.i. een hoog goed

Inquisiteur | 01-11-16 | 10:39

De succesvolle startups in de IT onder aanvoering van vrouwen, om maar eens iets te noemen, is in Nederland op een hand te tellen, of non-existent.
Dick Luyenlomp | 31-10-16 | 19:50

Nina Brink?

Sunir | 01-11-16 | 10:37

De moeilijkheid met feminisme is hun gebrek aan goede theorie over wat man en vrouw hetzelfde hebben, en wat ‘t sekse-verschil inhoudt. Dat 'n vrouw niet 'n in 'n vrouwenlichaam gekleed mens is met aangeleerde vrouwendingetjes; zoals 'n man ook niet 'n in 'n mannenlichaam gekleed mens is met aangeleerde mannendingetjes. Alsof 't diepste wezen van man en vrouw gelijk is, en je net zo goed van dezelfde sekse kunt houden als bij hetero's. Feminisme weet niet wat normaal is. Feminisme durft niet verschillen in beschaving als voorwaarde of afwijzing te stellen. Cultuurrelativisme is krachteloos.
En zonder goede theoretische weerbaarheid worden 'die feministes' makkelijk ingepakt met speelgoedlogica's van primitieve islamieten, die toevallig wel eeuwen getraind zijn in 't onderwerpen van andersdenkenden, en hoe ze dat dan weer voor zichzelf rechtvaardigen.
Dat strijden met het goede verbale wapentuig is de strijd van wie 't op beschaafde manier wint van de anderen. (onbeschaafd winnen is door oorlogs-dwang; familie-eer-dwang; klasse-dwang; milieu-cultuur-dwang; sekse-dwang; rassen-dwang; zelfde-nationaliteiten-dwang; geloofs-dwang)
Waarmee zou het feminisme zich dus moeten kunnen rechtvaardigen om succesvol de discussies en de harten van de mensen te winnen (?), een mensbeeld waarmee de onbeschaafde dwang-voorbeelden als hierboven genoemd worden overtroffen.
Want je kunt niet volstaan met alleen maar de matriarchale-vrouwen-aanpak, 'dat iedereen eigenlijk mooi, lief en aardig is mits voldoende respectvol benaderd of bevestigd; en dat alle mensen (mannen en vrouwen) eigenlijk allemaal gelijk en gelijkwaardig zijn; zodat iedereen geaccepteerd kan ontspannen, als je maar niet stiekem denkt of voelt, dat jij 't beter kunt weten dan de ander.
Want 't bezwaar is, dat je met die vriendelijke vrouwen-methode geen kritiek meer kunt uiten op de ander; niemand meer kunt afwijzen; eigenlijk nooit ruzie mag maken; 'want 't moet wel leuk blijven en gezellig'. Sorry dames, maar jullie moeten echt 't primitieve beestje bij de naam noemen; en via de logica van niet-goedschiks-dan-maar-kwaadschiks ook bereid zijn te kwaadwillende primitieven te straffen en te dwingen met geweld, uitsluiting en verbanning. Omdat slecht gedrag niet mag worden beloond.
Ik weet, dat vrouwen deze mannenlogica doorgaans te weinig hebben verinnerlijkt. Vrouwen zijn nogal slecht opgevoed en hebben meestal weinig bijgeleerd, omdat ze nogal eens de baas kunnen spelen over de andere sekse (en dan hoef je niet zoveel van de andere sekse te snappen om tot je te nemen).
Daarom ben ik niet optimistisch. Mannen weten doorgaans veel meer van vrouwen en hun typische vrouwenlogica (is nodig bij het veroveren), dan dat vrouwen het typisch mannelijke begrijpen. Dus is er de bekende spraakverwarring als met de toren van Babel; er wordt wel veel gezegd, maar weinig van elkaar begrepen. Loopt 't goed af (?), niet in mijn leven. Mannen blijven vrouwen dom vinden (terecht), en vrouwen blijven zich gemanipuleerd voelen (terecht). Er is zo'n schilderij van Magritte, waarin 'n man en vrouw met elkaar dansen, maar ze zien elkaar niet omdat beiden 'n doek over 't hoofd hebben. Dat is wat er continûe gebeurt. Er wordt veel in 't duister afgetast, veel gezegd en veel geprobeerd, maar telkens met teleurstelling, 'want die andere sekse wil maar niet zijn zoals jij hebt bedacht voor de ander'. En daar worden 'n heleboel felle en goedbedoelende vrouwen enorm saggerijnig door. Kijk maar om je heen; ze hebben bijna allemaal 'n verveelde en wantrouwige blik in de ogen, want ze vinden dat de anderen (meestal de mannen) iets vreselijk geniepigs met hen uithalen. En uiteindelijk krijg je dat wantrouwen er niet meer uit, 'want 't moét wel aan jou liggen'. Dát deuntje kennen vele mannen wel, dan zuchten ze, en mompelen soms nog iets als 'hoe kun je dat nou toch zeggen, liefste?' (want er moet die avond nog wel geneukt kunnen worden, en dan is 't nodig, dat daarvoor de stemming nog 'n beetje leuk bleef)
Kijk, ik kan 't ook; 't persoonlijke politiek maken', maar je hebt er geen bal aan.

Der Paulie | 01-11-16 | 10:08

Gooi er een bom op....

eismctwee2 | 01-11-16 | 09:49

"... de tweespalt tussen Verlichting en Romantiek". Dat is wat onnauwkeurig. Beter zou zijn :(de tweespalt tussen) Verlichting en idealisme of tussen Verlichting en postmodernisme of tussen Modernisme en postmodernisme.

J.Morika | 01-11-16 | 09:43

"Wij vinden dat vrouwen vrij moeten zijn om zelf te bepalen hoe ANDEREN hun leven inrichten"

een_mike | 01-11-16 | 09:28

Zo zijn mensen die zich in een burka of niqaab hullen dingen waar ik geen respect voor hoef te hebben of hoef waar te nemen.

Dat willen ze zelf, toch?

Ik weet immers niet of het een man of en vrouw is en of hij/zij een bomgordel draagt?
Dat soort "dames" wil niet gekend of herkend worden, dus zie ik ze niet, ken ik ze niet en erken ik ze niet als medemens.

Je krijgt als vuilniszak met voetjes op die manier precies wat je wilt.

mallekater | 01-11-16 | 09:25

"Wat vrouwen zelf als hun belang zien, wordt genegeerd ten gunste van een door de Zweedse overheid geformuleerd universeel belang van vrouwen."
.
Hierbij aangetekend dat het door de Zweedse overheid geformuleerd universeel belang van vrouwen, grotendeels is gebaseerd met de door de Westerse cultuur geformuleerde Universele Mensenrechten.

Gaan die Zweedse belangen overboord, dan ook de Mensenrechten.
Daar kan ik mij wel in vinden, hoewel we nu nog geen beter systeem hebben.
De Mensenrechten zijn verouderd, niet meer van deze tijd want zij overulen democratisch tot stand gekomen nationale rechts-sytemen. Het is dus een totalitair rechts-systeem dat n.b. door alle islamitische landen is ontkracht door de ondertekening van de latere islamitische variant van de mensenrechten. Die hebben aantoonbaar schijt aan de H.R.
nl.wikipedia.org/wiki/Universele_isla...

De 'Universele islamitische Verklaring van Mensenrechten' waarvan de artikelen ondergeschikt zijn aan de sharia. Dat is de vrijheid die de 3 mutsen propageren.
.
Echter de vrije keuze die ik heb om om te gaan met wie ik wil, impliceert ook de keuze om niét om te gaan met wie ik wil.
En het is mijn keuze om niet om te gaan met die mensen die de Westerse culturele waarden niet aanhangen -met verouderde mensenrechten- ongeacht hun ras.
Des al niet te min zal mijn mening als racistisch worden gezien.
Het verschil tussen mij en de Hooglerarinnen is dat zij blijkbaar geen bezwaar hebben tegen de vermenging van de door mij benoemde culturele stromingen en ik wel.

Guiermo | 01-11-16 | 08:40

"Zelfbeschikking betekent voor ons dat de ander de vrijheid heeft andere opvattingen te hebben."
Het failliet van alles wat we sinds de Verlichting met pijn en moeite hadden bereikt.m en de zelfopheffing van "het feminisme".
Zoals Sheich Fawaz het al zo duidelijk formuleerde: moslima, maak gebruik van de individuele vrijheid die je door de westerse samenleving wordt gegeven om je volledig te onderwerpen aan de Wil van de Verhevene. Of zoals Rouvoet het Halsema in een krantenartikel o, zo duidelijk maakte: kritiek op de Kerkgemeenschap waartoe de vrouw behoort is directe inbreuk op de privésfeer van die vrouw.

Schoorsteenveger | 01-11-16 | 08:31

Hoe bedoel je nutteloze fopstudies

Bokito ergo sum | 01-11-16 | 07:49

Ja, dat mogen ze helemaal zelf bepalen.
Maar dan niet in dit land, maar in Turkiland of Marokkie, in dit land namelijk is het VERBODEN vrouwen te onderdrukken, te slaan, te verminken of verkrachten.
Bovengenoemde zogenaamde wetenschappers zijn, inclusief hun vrouwen/mannen van harte welkom in een of andere middeleeuwse zandbakwereld, waar men straffeloos vrouwen mag onderdrukken, verminken, verkrachten, de handen afhakken en stenigen.Hun vrouwen/mannen, homozoons/partners zullen er van genieten.

mallekater | 01-11-16 | 07:17

Zelfs de wijfjes zijn bang voor de islam en verdedigen het eigen broedsel niet meer. Het degenereren begint nu toch echt ernstige vormen aan te nemen.

Nelis SplitBloes | 01-11-16 | 06:35

Ik was er bij in de jaren zestig/zeventig. Baas in eigen buik, weg van het aanrecht, dolle mina met in de jaren daarna allerlei verslechteringen door de politiek ingevoerd als zijnde feminisme, met Groen links voorop. Afschaffing van de voetoverheveling want ieder zijn eigen fiscale ikje en daarna door Halsema geinstigeerd het afschaffen van de "aanrechtpremie, die ervoor in de plaats kwam.

Mijn vader werkte om het gezin te onderhouden, dat ging. Iets dat nu onmogelijk is, je moet samen werken om je kinderopvang te kunnen betalen. Het glazen plafond, gedwongen vrouwenquota.

Alle emancipatie moet afgedwongen worden met wetgeving, een vrouw die thuis voor de kinderen wil zorgen wordt afgezeken, de bArt Smit folder uitgeplozen op de verplichting dat jongens een strijkbout krijgen en de meisjes een gereedschapsset.

Kortom de plicht tot emancipatie geldt voor de autochtone blanke vrouw, of ze wil of niet. Voor moslima geldt nu dat "vrouwen vrij moeten zijn zelf te bepalen hoe ze emanciperen". In newspeak noemen we dat rassisme.

Ik hoop dat de dames dit ook doorgeven aan onze regering en de EU, dat zal een hoop rust op de arbeidsmarkt geven.

bergsbeklimmer | 01-11-16 | 06:25

"Wij vinden het problematisch, ook als een keuze niet in volle vrijheid tot stand is gekomen, om de voorkeuren van de betrokken vrouwen te negeren."
Ergo, die kleine meisjes in Eritrea ed. hebben vrijwillig gekozen voor een besnijdenis en dichtnaaien, moge deze anti-feministen (want dat zijn het) uit solidariteit hetzelfde laten doen en eh, niet janken, svp.

Bopje | 01-11-16 | 00:21

Als de gekte heerst, wordt dat de norm

Bucky_Lastard | 31-10-16 | 23:56

Bijzonder hoogleraar gender based violence.
Lees: Hoogleraar mannen zijn slecht en vrouwen zijn goehoed.

Winie1729 | 31-10-16 | 23:44

@Franker | 31-10-16 | 22:23
proost daarop, ik trek nog een bockbiertje open.

dugo | 31-10-16 | 23:31

Ik ga godverdomme SGP stemmen, zodat alle vrouwen hetzelfde gebrek aan rechten krijgen, dankzij het feminisme!

Quichegerechtigde | 31-10-16 | 23:29

En dan godverdomme je wel druk maken over SGP-vrouwen en glazen plafonds en het feit dat onze Nerderlande vrouwen bewust kiezen voor hun gezin... Meten met twee maten! Feminisme heeft zichzelf helaas gediswalificeerd!

Quichegerechtigde | 31-10-16 | 23:26

Maar waarom mag dit normatief relativisme wel gebruikt worden voor de ene groep maar niet voor de andere? En wie bepaalt wanneer het mag worden toegepast? Vragen vragen.

IslamPislam | 31-10-16 | 23:24

Het moment dat je -als zelfverklaarde feministe - je cultuurrelativisme laat prevaleren boven vrouwenrechten. Ga je dan maar snel in een hoekje zitten schamen. En sluit je daarna voor straf aan bij Femen en loop met islamvernederteksten op je blote borsten een maagdenvliesherstelkliniek binnen. Lijkt mij een prima boetedoening voor deze vrouwenverraders.

medusa324 | 31-10-16 | 23:02

Schrijf vrouwen niet voor hoe zij besneden moeten worden, dat kunnen ze echt zelf wel bepalen hoor!

Zenzeo | 31-10-16 | 22:53

Komen die nepstudies misschien omdat al het 'simpele' werk is uitbesteed aan buitenlanders en we mensen het idee moeten geven dat ze iets kunnen bijdragen aan de maatschappij?

zwarte_weduwe | 31-10-16 | 22:38

Feministen romantiseren als het ware het onderdrukt zijn om hen te kunnen self identifyen met moslims. Daarom zijn ze nijdig tegen witte blanke mannen n

Zelfs de huffington post schrijft kudt artikels als "mohammed was a feminist". en als je de argumenten ziet dan weet je waarom feministen zo'n liefhebbers zijn van onderdrukking. Zolang ze een man kunnen hebben die een lagere klasse zijn dan zijzelf, zolang zij op de voorgrond staan. Valt het je niet op dat als een feminist met een man samen is, dat zij zichelf heel erg op de voorgrond houdt en de man die staat er maar wat bij.

Ze denken er dan niet bij na dat hun voorliefde voor onderdruktheid betekenen dat zowat 100% van hun feministische standpunten met de voeten getreden zullen worden als het over vrouwenrechten gaat. Het zijn dan vooral de naive jonge meisjes die in die val trappen, en feminazi's wakkeren dat aan. Dat mohammed 12 vrouwen trouwde en dat alleen de man toelating mag geven voor haar om te scheiden en moslima's heden ten dage speciaal naar speciale rechtbanken moeten gaan om te scheiden... das zo feministisch! Een geloof dat tegen vrouwen zegt hoe ze zich moet kleden, zou nogal bullshit als he hen de hele tijd hoort lullen over hoe mannen dat niet mogen doen. Dus zou ik , als ik naar islam bekeer, wel mogen vragen of ze eens een sexy rokje wil aan doen zonder door feministen als sexistisch aanzien te worden ? Ik denk dat ik dat maar es ga doen :P

Mantorok | 31-10-16 | 22:27

Dus als wij als blanke heteroseksuele mannen de opvattingen over gender gelijkheid, culturele diversiteit, schuldgevoel over slavernij verleden, islam-verheerlijking en andere linkse hobbies niet delen, dan is het onze vrijheid die mening te hebben. (En raad eens, dat is ons niet eens opgedrongen!)
Dus einde discussies: we zijn trots op zwarte piet, genieten van onze cultuur, willen niet betalen voor de hele wereld (want hebben geen schuldgevoel) en willen geen invloeden van vreemde culturen in ons land. Bij deze vastgesteld dat dit ook volgens de hoogleraren diversiteit ons goed recht is.
Plop, doet fles wijn openen.

Franker | 31-10-16 | 22:23

Respect voor Spartacus dat hij zich voor ons aller welzijn heeft opgeofferd dit overloze gewouwel van drie malle hippie miepen te lezen. Dat wanhopige pseudo-wetenschappeljke gelul over zogenaamde vrije keuzes voor meisjes en vrouwen in een islamitische gemeenschap die schrikbarend recht tegenover de universele rechten van de mens staan. Ik hoop dat een van deze wijven ooit eens een eindelijk bevrijde ex-moslima tegen het lijf loopt die met het verkeerde been uit bed is gestapt.

dysdiadochokinese | 31-10-16 | 22:21

@ MarcS | 31-10-16 | 21:19

WTF!

Oftewel... Waar is the FAQ?

(Srsly)

Gooseone | 31-10-16 | 22:19

De teloorgang van de academische stand - ten voeten uit.
-

bisbisbis | 31-10-16 | 21:38

Ik word er niet goed van dat deze wijven zich afficheren als 'feministen'.

Nogmaals: moslima's hebben helemaal geen 'keuze', in wat dan ook. En DAT is nou net het grote probleem.

EefjeWentelteefje | 31-10-16 | 21:27

Er schijnt zoiets te bestaan als stimulering van de prostaat via de anus. Ik geloof het graag. Kordaat stukje! Uw opening is geheel de uwe! Enjoy!!!

Rest In Privacy | 31-10-16 | 21:23

OT: ze doen het zichzelf aan. Ik heb maar 1 bezwaar, nl. Dat ik het schijnbaar her en der moet lezen of zelfs maar erkennen dat het bestaat.

MarcS | 31-10-16 | 21:20

Er is echt iets heel erg mis in het gender/diversiteits/whatever-hoekje van de universiteiten. Ze misbruiken het aura van(wetenschappelijke) autoriteit dat komt met hun aanstelling aan de universiteit voor politieke doeleinden. Bespottelijk dat dit soort flauwekul überhaupt onder wetenschap valt, het heeft absoluut niets met echte wetenschap te maken.

Bamberger Reiter | 31-10-16 | 21:20

@Gooseone | 31-10-16 | 21:04

Lees de FAQ maar eens

Daar staat hoetmoet

MarcS | 31-10-16 | 21:19

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 21:08
Inderdaad gajes is het! Maar trendvolgers dat zijn helemaal een stel uitvreters ;)

Ongeblustekalk | 31-10-16 | 21:16

@Piet Karbiet | 31-10-16 | 20:55
Waarom wil je in godsnaam naast je man zitten in de Moskee. Even bevrijd van zijn druk. Vermoed dat Moslim vrouwen daarom dat soort dingen niet zo erg vinden. Thuis is het leven weer anders, bedrukkend. Dus is de Moskee inderdaad een uitje.
--
Apart zwemmen idem. Even niet die moslim gorilla om je heen. Jij gaat op zondag naar voetbal en dan is je vrouw blij dat je weg bent. Even rust. En moslim vrouwen beleven hetzelfde rust moment in de moskee en bij allerlei "Alleen voor Moslim Vrouwen xyz " activiteiten.
--
o.i.d

Mark_D_NL | 31-10-16 | 21:09

Dat ze deze mededelingen dan maar sturen naar het M.O.Zeker weten dat ze daar een luisterend oor vinden, waarna ze hun hoofden verliezen.Wij kijken liever naar foto's van Femen dat zijn pas wijven met ballen.

tegenalles | 31-10-16 | 21:09

Ongeblustekalk | 31-10-16 | 21:05
Ambtenaren salaris zonder enige nuttige tegenprestatie schaar ik onder het hoofdstuk subsidie.;)

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 21:08

De Gravin en ik hebben ooit lang geleden aan een studie project van Roos Vonk meegedaan. Zij onderzocht toen wat "geluk" was. Iedere maand per e-mail een aantal enquêtevragen die dan ingevuld moesten worden.
Aan het verloop van de vragen kon je merken dat het hele onderzoek van het pad begon af te wijken. Na 6 maanden geen enkele verwijzing naar geluk meer.
Ik zeg tegen de Gravin, ik weet niet wat jij doet, maar ik stop hiermee en ga naar Frankrijk.
Wat een geluk!

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 21:06

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 20:58
Het woord subsidie dekt de lading niet echt, maar goed de strekking van het verhaal klopt.

Ongeblustekalk | 31-10-16 | 21:05

@ Wijze uit het Oosten | 31-10-16 | 20:43

Fak!

Gooseone | 31-10-16 | 21:04

De Moslima is inderdaad net zo vrij als de Westerse vrouw: ze heeft de keuzevrijheid om een hijab om te doen en zo haar familie te kalmeren, of om geen hijab om te doen en in elkaar geslagen te worden; Ze kan kiezen om uitgehuwelijkt te worden aan een wildvreemde oudere man, of om zelf een (negroïde) levenspartner te kiezen en gëeerwraakt te worden; ze heeft de vrijheid om altijd Moslim te blijven, of om atheist te worden en doodgestoken te worden wegens afvalligheid. Zie je wel? Zelfbeschikking!
*Sarcasme-modus uit: Hedendaagse feministen komen natuurlijk totaal niet voor vrouwen op; ze komen voor hun eigen belang op. Integriteit en een ruggengraat tonen past daar simpelweg niet bij.

stampertje85 | 31-10-16 | 21:04

Liever luister ik naar Dr Wafa Sultan. Die werkt met wetenschappelijke feiten.
Piet Karbiet | 31-10-16 | 20:58
.
Inderdaad een geweldige vrouw.

Lupuslupus | 31-10-16 | 21:03

@ Bytemaster | 31-10-16 | 20:53

Deze 'hoog'leraren snappen inderdaad het (redelijk basale) concept 'groepsgedrag' niet. Als je dat niet snapt kun je inderdaad tot met de realiteit strijdige overtuigingen komen zoals deze vrouwen. Overigens doen deze vrouwen me ernstig twijfelen of we er verstandig aan hebben gedaan vrouwen toe te laten binnen het domein van de wetenschap. Mogelijk hebben we zelfs in 1919 een onvergeeflijke fout gemaakt. Gelet op de output die ze produceren missen ze in ieder geval de benodigde vaardigheden om fatsoenlijk denkwerk af te leveren, toch een eerste vereiste zou je zeggen als je je hoogleraar mag noemen.

HoogToontje | 31-10-16 | 21:03

Eensch. De meeste vrouwen zijn gewoon blij met hun leven zoals het komt. Die hoeven niet geforceerd te gaan zoeken naar oplossingen voor niet bestaande problemen.
Graaf van Egmont | 31-10-16 | 20:49
.
Klopt. Ook zonder het feminisme zouden er veranderingen zijn gekomen want dat is altijd al zo geweest. Langs een *geleidelijke* weg.
Wat mij vooral vreselijk heeft gestoord is dat mannen door hen werden/worden afgeschilderd als ploerten.
.
Nou ik kan u zeggen dat toen ik een baan had waar ik 16 mannelijke collega's had (en ik als enige vrouw dus), dat een geweldige tijd is geweest. Terwijl vrouwelijke collega's in andere banen die ik had, altijd maar dan ook ALTIJD wat te zeiken en te roddelen hadden over anderen. Zo gemeen en geniepig als de pest. Was vooral heel erg op de typekamer van de Luchtmachtstaf. En maar slijmen bij de cheffin. Dat was een Surinaamse dus alles met een kleurtje likte haar hielen. Brrr.
.
Bij British Leyland ook alleen maar mannelijke collega's gehad. Nee ik heb niet veel op met mijn eigen sexe en al helemaal niet met feministen. Zie je nu ook bij de politie, allemaal grote bekken (omdat ze thuis niets te vertellen hebben - denk ik dan - maar met een uniformpje aan stellen ze tenminste nog wat voor).

Lupuslupus | 31-10-16 | 21:02

Liever luister ik naar Dr Wafa Sultan. Die werkt met wetenschappelijke feiten.

Piet Karbiet | 31-10-16 | 20:58

Ongeblustekalk | 31-10-16 | 20:55
Zoals ik tevens stelde: ongesubsidieerd dus. Dus eerst even goed lezon.
*cursus gender divers lezon aanbied*

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 20:58

Politiek activisme hoort niet thuis op een universiteit. Genderstudies, antropologie en andere vage alfa studies zijn voor een groot deel gewoon uitingen van het cultureel marxisme dat is geïntroduceerd via de lange mars door de instituties. Prima dat deze dames een politieke mening hebben, dat staat hen geheel vrij, maar daarvoor wens ik geen belasting te betalen.

therealbraindump | 31-10-16 | 20:56

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 19:50
Geen droog brood met fopstudies te verdienen? Ik ken er wel een paar die de samenleving belasten door voor 170k pj aan ziektekosten premie erdoor heen te jagen.
Is eigenlijk best knap, en dat alleen met praten en stukjes tiepen.
Maar de samenleving heeft er zo weinig aan. Overhead, zonder de head dan he ;)

Ongeblustekalk | 31-10-16 | 20:55

vrouwen die zelf bepalen hoe ze hun leven inrichten. dat kan dus overal waar ook meer een beetje islam is helemaal niet.

aight.. | 31-10-16 | 20:55

Dus vrouwen zitten apart in de moskee uit vrije wil. Okay.

Piet Karbiet | 31-10-16 | 20:55

jaap932057795966 | 31-10-16 | 20:48
Ze maken er zich inderdaad met een Jantje van Leiden af. Door deze opstelling hoef je je natuurlijk nergens meer voor in te zetten en kun je gewoon op je theoretische leerstoel blijven kleven.
Of, zoals je tegen je zoontje van zeven zegt: "Je moet zelf weten of je snoep bij de Jumbo jat. Je bent geheel vrij om het criminele pad op te gaan."

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 20:54

@jaap932057795966 | 31-10-16 | 20:48
We zijn bij deze bij de kern aanbeland.

VerenigingVanDieven | 31-10-16 | 20:53

'Wij vinden dat vrouwen vrij moeten zijn om zelf te bepalen hoe ze hun leven willen inrichten.'
Zo'n naieve mening is natuurlijk alleen weggelegd voor diegenen die werkelijk denken dat islamitische vrouwen ook daadwerkelijk vrij zijn om te doen en laten wat ze willen. Ze hebben gewoon niet door dat ze 95% van de islamitische vrouwen in keihard in hun gezicht slaan, want die vrouwen staan onder een onmenselijke druk van hun ouders, man, familie of omgeving.

Bytemaster | 31-10-16 | 20:53

Muxje | 31-10-16 | 20:35
Toch wel met je eens, maar ehm, "cognitieve dissonantie?"
Heeft u zelf soms ook een fopstudie gedaan?
Denk je echt dat we dan wél een coherent verhaal hadden gehoord van de dames, die hadden vrees ik wel een ander zijspoor gekozen om wereldvreemd en on-weldenkend over te komen. Jouw scenario zou wel mooi zijn, dat dan weer wel.

Ongeblustekalk | 31-10-16 | 20:52

Lupuslupus | 31-10-16 | 20:45
Eensch. De meeste vrouwen zijn gewoon blij met hun leven zoals het komt. Die hoeven niet geforceerd te gaan zoeken naar oplossingen voor niet bestaande problemen.

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 20:49

"Geen enkele feminist, en zeker wij niet, verdedigt de inbreuk op het lichaam of de handelingsvrijheden van vrouwen als eerbiedwaardige traditie."
.
Okee, dus Islam is sowieso onverenigbaar met feminisme. Juistem.
.
Maar wat wil je dan wel? Het "recht" om trots een hoofddoek te dragen? Nou vooruit dan maar.
.
Ik denk dat wanneer de reli-waanzin uit je hoofd is, je die andere onderdrukkings verschijnselen ook al snel zult laten varen...

hotmint | 31-10-16 | 20:48

Vraag is of de vrouwen in orthodoxe islam recht op zelfbeschikking hebben.
Zo JA hebben "professoren " enigzins gelijk maar is het antwoord NEE dan zijn deze vrouwen hun functie niet waard!.

Trouwens deze vrouwen hebben hun functies te danken aan hun moeders die zich niet in hun lot schikten en nu willen deze vrouwen eigenlijk dat een groot deel van moslimvrouwn zich in hun lot schikken wat dat noemen we nu voor gemak zelfbeschikking en zijn we van discussie af.

jaap932057795966 | 31-10-16 | 20:48

Wat ben ik blij dat ik met een plasser geboren ben destijds.
Koonkluk Huis | 31-10-16 | 20:41
.
Hoezo? Er zijn zat vrouwen die helemaal niets met het feminisme te maken willen hebben. Toen niet en nu nog steeds niet.
In feite is dat de meerderheid maar zoals altijd, degenen met de grootste bek worden gehoord.

Lupuslupus | 31-10-16 | 20:45

Diversiteit heeft geen plek in een universiteit. En de lat moet omhoog, stukken. Fopuniversiteit.

VerenigingVanDieven | 31-10-16 | 20:44

@Gooseone | 31-10-16 | 20:30
Dat is alleen voor Premium Reaguurders...

Wijze uit het Oosten | 31-10-16 | 20:43

Het valt niet mee om de islamitische kool en de feministische geit te sparen.

matatwork | 31-10-16 | 20:43

Wat ben ik blij dat ik met een plasser geboren ben destijds.

Rest In Privacy | 31-10-16 | 20:41

Kunst, diversiteit, gender based violence, emancipatie en vrouwengeschiedenis. Fijn dat alle vooroordelen bij mij weer worden bevestigd.

Rest In Privacy | 31-10-16 | 20:41

De Roos Vonken spatten er weer van af.
Kan dit soort wegkijken van de werkelijkheid, en sturen naar de gewenste uitkomst niet als een officiële ernstige ziekte erkend worden?
Als dat mogelijk is, hoeft er alleen nog maar een passende naam aan deze ernstige afwijking gegeven te worden.
De Roos Vonkentering of zoiets.

Jackanders | 31-10-16 | 20:41

Terwijl het zo simpel is; door moslima's te faciliteren in hun eigen onderdrukking, zelfverkozen of niet, faciliteer je mannelijke moslims om westerse vrouwen, die beter geëmancipeerd zijn, minderwaardig te vinden. De boerkini is daar een goed voorbeeld van.

His Lordship | 31-10-16 | 20:40

komtdatschot | 31-10-16 | 20:27
In feite geeft Buikema in het eerste linkje van Honorificabilitas | 31-10-16 | 20:23 toe, dat ze deze studie zelf uitgevonden heeft. Gewoon omdat ze er meer van wilde weten.

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 20:36

jezusisonzin | 31-10-16 | 20:28
Mannen boeit het geen ene reed, het zijn meestal vrouwen die vanuit hun morele superioriteit dat roepen en intussen Ayaan wegzetten als enge heks, wat dan wel weer klopt;)

Ongeblustekalk | 31-10-16 | 20:35

-weggejorist-

ALLESANDERSSHOW | 31-10-16 | 20:35

Ons land stikt van de zogenaamde hoogleraren met hun eigen vaak arrogante meningen. Voor mij zijn het meestal jonkies zonder levenservaring die menen alles te weten.

ALLESANDERSSHOW | 31-10-16 | 20:35

@Wutbürger_ 19:45: Altijd weer aandoenlijk om te zien, die cognitieve dissonantie onder feministisch links. Moet je je voorstellen dat islam hier niet via zielige hulpbehoevende mensjes gekomen zou zijn, maar via immigranten uit een patriarchale gemeenschap die gewend is de eigen broek op te houden (bijv. Polen). Dan zouden we uit linkse hoek wèl een coherent verhaal krijgen, en zouden deze dames wellicht roepen: "vrouwen werp uw ketenen en hoofddoekjes af, steek de profeet maar in je reet, wij accepteren geen discriminatie en geweld tegen vrouwen onder het mom van geloof, iedereen moet vrij zijn de eigen weg te kiezen, en een dergelijk walgelijk geloof verdient het om bij elke gelegenheid beschimpt te worden". Een beetje zoals men het katholicisme benaderde in de jaren 60.

Muxje | 31-10-16 | 20:35

Honorificabilitas | 31-10-16 | 20:23
Revolver. Je werkt iets door van het oude zodat er iets nieuws voor in de plaats komt.
Zegt ze.
Ik zeg ja Buikema, revolver, er komt een nieuwe patroon voor de loop. Maak daar gebruik van!

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 20:32

En waarom krijg ik het niet voor elkaar iets neer te plempen met ruimte tussen de regels?

Ik druk toch op enter gvd!

Gooseone | 31-10-16 | 20:30

Geen echte man die een feministe wil, want dat zijn geen echte vrouwen maar een stel frusti's wiens enige prestatie is dat ze slap kunnen ouwehoeren en daar een studie aan koppelen en vervolgens uit de staatsruif gaan vreten als een stel uitkerings trekkerTs.
Nee, zet ze maar bij elkaar, kunnen ze binnen een kwartaal gelijk gaan lopen qua menstruatiebloedarmoede.

Ongeblustekalk | 31-10-16 | 20:30

Wel grappig dat veel mensen precies weten hoe moslimvrouwen zich moeten gedragen.

jezusisonzin | 31-10-16 | 20:28

Hoogleraar van dit en hoogleraar van dat.
Hoe komen die wijven toch aan al die wazige diploma,s?

komtdatschot | 31-10-16 | 20:27

Als de joden graag in Auschwitz de bloemetjes buiten zetten - ook al is dat soms niet geheel vrijwillig - moet dat gewoon kunnen. Wij vinden het problematisch, ook als een keuze niet in volle vrijheid tot stand is gekomen, om de voorkeuren van de betrokken joden te negeren.

HoogToontje | 31-10-16 | 20:27

Honorificabilitas | 31-10-16 | 20:23 WTF... Had die pratende negerzoen helegaar gemist in mijn derde linkje!

100 euro voor diegene die de volle 14 minuten helemaal uitkijkt zonder compleet over zijn nek te gaan.

Honorificabilitas | 31-10-16 | 20:27

Vreemd, weer een artikel van drie zogenaamde feministen met foptitel, dat NRC artikel was echter 'nog' schrijnender (www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/10/...)

Maargoed, vrouwen zouden dus vrij moeten zijn om te kiezen hoe ze onderdrukt willen worden en als dat inhoud dat ze hun niet bestaande maagdenvlies hersteld willen hebben zou de Zweedse overheid dat niet in de weg moeten zitten....

Betreft de complexiteit van het maagdenvliesherstelvraagstuk, daar ben ik het mee eens, welk percentage van de 48% procent die claimt misbruikt te zijn is daadwerkelijk misbruikt als je de sociale druk in acht neemt die vrouwen er ook kan toe bewegen een maagdenvlieshersteloperatie als noodzakelijk te zien?

Ik kan dan ook niet anders dan concluderen dat de hooggeleerde feministen hier een taak hebben om uit te zoeken of de vrouwen die daadwerkelijk misbruikt zijn niet gediscrimineerd worden door niet inheemse culturele gebruiken.

Gooseone | 31-10-16 | 20:26

Wie zijn wij, of deze dames *proest* feministes om deze moslima's te vertellen dat ze 1400 jaar achterlopen qua verlichting ?
Dat kunnen hun vaders, ooms en mannen toch veel beter ?

Wijze uit het Oosten | 31-10-16 | 20:26

En eigenlijk zijn feministen nog steeds mannenhaters. Maar ze voeren een achterhoede gevecht en dat weten ze. Na twee emancipatiegolven, heeft de man ze er weer onder weten te krijgen, een enkele papadag jankerd daargelaten.
Daarom steken ze ook geen moeite in de woestijn of berber man. En mogen de vrouwen het nu zelf weten.

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 20:23

@Dick Luyenlomp | 31-10-16 | 19:50
Herkenbaar, dat van die Vinexwijk. De meeste konden en mochten prima jaren een universitaire studie (of twee) volgen en deden aan alles vrolijk mee. Nu zit het met de titels voor de naam vaak maar liever een beetje met yoga of een kralenwinkel te kutten. Ze willen wel veel geld kunnen besteden maar dat moet die meneer daar met die lease-auto vooral maar doen. Of pappie. Te druk met mindfullness, stedentripjes en de eetclub uit de studietijd voor een full-time baan. Drie dagen per week is wel mooi zo. Kapitaalvernietiging.

Piet Karbiet | 31-10-16 | 20:23

-weggejorist en opgerot-

lEKKERd00RgAAnZ00. | 31-10-16 | 20:22

Een gemiste kans dat deze vrouwen niet voor hun stage naar Pakistan zijn gestuurd.
VerenigingVanDieven | 31-10-16 | 20:18
.
Ze hadden alle feministen daarheen moeten sturen (voor een jaartje of 10). Om hun 'horizon te verbreden'.

Lupuslupus | 31-10-16 | 20:22

Wat een fop-leerstoelen

Bastie | 31-10-16 | 20:22

@Cuyahoga | 31-10-16 | 20:02
+1000 voor de papegaai !!

Wijze uit het Oosten | 31-10-16 | 20:21

Een gemiste kans dat deze vrouwen niet voor hun stage naar Pakistan zijn gestuurd.

VerenigingVanDieven | 31-10-16 | 20:18

Ja, die feministen in de jaren 70. Baas in eigen buik. BH-loos, tegen dwingende kledingvoorschriften. Recht op gelijkbetaald werk.
Niemand van die wijven had ook maar een enkele ambitie om te werken. Behalve dan spandoeken schilderen en muren bekladden.
Ik zag ze toen eens, al teksten spuitend op de muren van een schouwburg bij een modeshow: "geen dwingende kledingvoorschriften."
En ja, ze waren allemaal BH-loos, in wit t-shirt en tuinbroek gekleed.

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 20:17

De mensheid schenkt ze park assist en nog ondankbaar als de pest. Rotwijven.

padbuffel | 31-10-16 | 20:14

na het zien van fotos van die 3 vrouwen is maar 1 conclusie mogelijk: dit zijn echt De Dames van Jiskefet makeagif.com/i/C50oyp.

Wutbürger_ | 31-10-16 | 20:14

Als alle feministes zo'n houding hadden gehad, mochten vrouwen nu nog steeds niet stemmen.
Muggenmepper | 31-10-16 | 20:06
.
Nog maar een keer: vrouwen in Nederland mogen al sinds 1917 stemmen.!

Lupuslupus | 31-10-16 | 20:12

Ik ga mij eens toeleggen om mij hier niet meer over op te winden.
.
Het is jammer voor de vrouwen die onder de onderdrukking uit willen komen. Maar ik ben geen vrouw, en ik heb geen vrouw noch dochters, dus het gaat mij niet aan.

Peter_K | 31-10-16 | 20:11

de generatie uit de jaren 60-70, die toen, terecht, de verschillen in behandeling tussen mannen en vrouwen hebben aangekaart, waarna we dat zo'n 40 jaar geleden netjes opgelost hebben, kwa salaris en stemrecht en shit.
.
Het Nederlandse stemrecht voor vrouwen bestaat al sinds 1917....

Lupuslupus | 31-10-16 | 20:10

Ik mis in hun hele betoog het woord man. In de betekenis van de man met baard die hun vrouwen en dochters om de oren slaat en hen geen enkele vrijheden gunt. Dat type man. Wat de Zweedse overheid vindt zal me verder jeuken.

Piet Karbiet | 31-10-16 | 20:10

Euh, maar veel huisvrouwen wilden in de jaren '70 toch ook gewoon huisvrouw blijven en dat was toch heel dom en zo? Die moslima's zijn geïndoctrineerd. False consiouusness en zo. Is dat opeens allemaal o.k.?

Hommel | 31-10-16 | 20:08

Mevrouw de Professor Doctorandus Emeritus Hooglerares Zwetsologie, ik geloof er geen snars van.

marcoplarco | 31-10-16 | 20:08

Als alle feministes zo'n houding hadden gehad, mochten vrouwen nu nog steeds niet stemmen.

Muggenmepper | 31-10-16 | 20:06

Dick Luyenlomp | 31-10-16 | 19:56
Je kon best wel eens gelijk hebben. In mijn vriendinnenkring ken ik alleen maar vrouwen, die hun parttime baantje meepikken voor de leuke dingen, de kinderen opvoeden en voor het huis zorgen. Klinkt allemaal denigrerend in de oren van een feministe, maar deze vrouwen zijn allemaal tevreden met hun bestaan.
Ja, een héél enkele keer ben ik wel eens een ambitieus mokkel tegen gekomen. Die wilde naar boven, de wereld lag voor haar open, het glazen plafond lokte.
Ik zag ze enkele jaren later in een park, zeikend in de bosjes, met een winkelwagentje naast haar.

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 20:06

Dat hele feministengezwam is om kotsmisselijk van te worden. Past perfect bij de idioten van de 'maakbare samenleving'. Ik gruw van beiden.

Lupuslupus | 31-10-16 | 20:05

Overigens moet ik toch wel bezwaar maken tegen de kop, deze vrouwen hebben natuurlijk helemaal niks met feministen te maken.
Als er één woord, na 'extreemrechts' en 'racist' een compleet andere lading heeft gekregen de laatste decennia, dan is het wel 'feminist'.

Je kan wel zeggen dat het gedachtngoed van de huidige feministen precies het tegenovergestelde is, als die van de generatie uit de jaren 60-70, die toen, terecht, de verschillen in behandeling tussen mannen en vrouwen hebben aangekaart, waarna we dat zo'n 40 jaar geleden netjes opgelost hebben, kwa salaris en stemrecht en shit.

Kat in het bakkie, niks meer aan dioen, zou je zeggen.
Maar hola, dat gaat zomaar niet, waar moeten de Buikema's, de Saharso's, de Römkens, de Ten Hatenbroekes zich dan druk om maken?
Veel verstand van vtechniek, economie of financiën hebben ze niet, het enige waar ze verstand van denken te hebben is hun vrouw-zijn, dus gaan ze daar maar over janken.
En met elkaar fopstudies op fopuniversiteiten bedenken zodat ze foponderzoeken kunnen doen die uitmonden in fopscripties.

Dus ze mogen zichzelf feministen noemen zoveel ze willen, daarmee zijn ze het niet.
Je kan een papegaai wel laten roepen dat hij een koe is, je gaat hem nooit kunnen melken

Cuyahoga | 31-10-16 | 20:02

Beetje jammer dat er voor veel van die vrouwen geen zelfbeschikking bestaat. En dat verwarren deze kirrende muppets dan met "er zelf voor kiezen".

Tja.

Rest In Privacy | 31-10-16 | 20:00

Ja! En ook dit is weer waarom GeenStijl zo roeleert. Patsboemdirekt evenwel met argumenten omkleedt, deugfeministen inclusief leerstoelen om den oren meppen. Gaat zo deur!

doitdoit | 31-10-16 | 20:00

Ik vind ook dat iedereen zelf moet weten hoe ze zijn leven inrichten. En héél toevallig zijn alle manieren waarop mensen zouden willen leven te koppelen aan een land/cultuur, dus kan iedereen mooi gaan wonen met andere mensen die ook zo willen leven. Handelen doen we op de grens, toerisme super, maar zo hoeven we elkaar verder niet lastig te vallen. Kunnen dit soort vrouwen -daar- mooi proberen iets op te bouwen, van alle kanten genaaid worden, en dan genezen terugkomen.

DaJonkel | 31-10-16 | 19:59

Volgens mij zeiden deze dames iets zinnigs.

van heinde en verre | 31-10-16 | 19:59

Tja als vrouwen zelf kiezen voor onderwerping, wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet mag.
Daar moet je een beetje liberaal in staan.

Titaantje | 31-10-16 | 19:58

-weggejorist-

Sans Comique | 31-10-16 | 19:57

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 19:54

Als leg je het glazen plafond op de vloer, 95% van de vrouwen heeft zelfs dan nog niet de ambitie of het lef er doorheen te breken.
Als leg je er een hamer naast, dan nog niet.

Dick Luyenlomp | 31-10-16 | 19:56

Communisme, nazisme, feminisme: drie loten van dezelfde tak: de totale mobilisering. Gevolg: ontvolking.
Communisme: zuiveringen, goelag
Nazisme: oorlog, vernietiging
Feminisme: collectieve demografische zelfmoord.

Rest In Privacy | 31-10-16 | 19:56

Het is een baardmannencomplot.

RickTheDick | 31-10-16 | 19:55

Dick Luyenlomp | 31-10-16 | 19:50
Dat glazen plafond kan dus best wat lager. En hopen dat ze daar dan niet wél doorheen breken.

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 19:54

Hoogleraar burgerschap en diversiteit. En: hoogleraar gender based violence. Het staat er écht! En het zal dus wel waar zijn,immers, GS zal het wel niet verzonnen hebben.
Duidelijker bewijs voor de degeneratie van onze samenleving is er niet. Dat hiervoor professoraten in het leven zijn geroepen is toch wel een flagrante devaluatie van het hoogleraarschap, ooit een professie van aanzien.

Kievit | 31-10-16 | 19:53

Die titels van de 'hoogleraren' ook, man man man.

XaleX_2 | 31-10-16 | 19:52

Echt, ongelooflijk, lees dit eens alternatief: laat kinderen zelf kiezen hoe ze seksueel tegenover volwassen staan......... Oftewel: laat pedofielen hun werk doen. Precies dezelfde verhoudingen. Maar de gutmensch kijkt graag weg als Moslima's onderdrukt worden want dat maakt ze fatsoenlijk toch. Welkom in NL.

Rest In Privacy | 31-10-16 | 19:51

De stellingen van dit trio omhooggevallen domme wijven zijn niet alleen dom maar ook nog eens gevaarlijk.
Als je deze redeneertrant doortrekt is kannibalisme slechts een kwestie van smaak en in extremis de holocaust ook respectabel want je moet nazi's niet dwingen in jouw tempo de mensenrechten eigen te maken, toch stelletje universitaire leeghoofden ?

Professor Bacterie | 31-10-16 | 19:50

Dat gewauwel van die wijvon over feminisme moet maar eens afgelopen zijn. Hetzelfde geldt voor al die fopstudies. Daar valt geen droog brood in te verdienen. Ongesubsidieerd dan. Dus meiden, handen uit de mouwen. Ga koken en schoonmaken!

Graaf van Egmont | 31-10-16 | 19:50

'Wij vinden dat vrouwen vrij moeten zijn om zelf te bepalen hoe ze hun leven willen inrichten.'
Het enige woord wat klopt in deze zin is 'moeten'.
Alles wordt namelijk bepaald door hun vaders, broers en partners overgevlogen vanuit de woestijn.
Zo was het, zo is het en zo zal het blijven als we maar blijven buigen en begrip hebben in deze multicul dogmatiek.

leo de pejo | 31-10-16 | 19:50

Mooi. Want als het moslim vrouwen vrij staat om in hun eigen tempo en naar hun eigen inzicht te emaniciperen, dan staat het blanke mannen ook vrij om in hun eigen tempo en naar hun eigen inzicht te emaniciperen.
Ze mogen namelijk geen onderscheid maken in kleur, religie, geslacht en ras.

mijn moeder was een hardcore feministe, die het liefst alle mannen dood wilde. Ik heb nogal een aversie tegen dat hele feminisme.
Zeker op zijn Hollands, waar een stel zemelwijven met niet bestaande hoogleraarschappen theortisch neuzelen over hoe het allemaal wel of niet moet. Geen een van die zeikwijven heeft ooit een bedrijf van binnen gezien. Althans, een bedrijf waar je een dienst of product moet verkopen om centen binnen te krijgen. In plaats van ongelimiteerde hoeveelheden staatsruifcenten.

In Nederland is 90% van de wijven volstrekt ambitieloos. Een leuk deeltijdbaantje, gezellig doen met de kinderen in de Vinexhut en op vrijdagmiddag een wijntje met een vriendinnetje.
Dat is wat de meeste Hollandse wijven gaande houdt.

De succesvolle startups in de IT onder aanvoering van vrouwen, om maar eens iets te noemen, is in Nederland op een hand te tellen, of non-existent.

Dick Luyenlomp | 31-10-16 | 19:50

"Bijzonder hoogleraar gender based violence".
.
Wetenschap, maar dan nep

marcoplarco | 31-10-16 | 19:49

Die tweespalt tussen verlichtingsuniversalisme en romantische zelfbeschikking zie je ook in de EU, waar liberale verlichtingsfundamentalisten landen als Polen en Hongarije tot de orde willen roepen, omdat die andere opvattingen hebben.

JTKDM | 31-10-16 | 19:47

Ik vind dat eerwraak, besnijding en alle andere vormen van onderdrukking absoluut moet kunnen. Maar dan wel in Afrika en het midden-oosten. Zo respecteren we netjes hun cultuur en geven we ze de kans zelf de verlichting te vinden (over een paar 1000 jaar). MAAR NIET IN EUROPA!

PedroN | 31-10-16 | 19:47

Vaker gezegd. Als je twee tegenovergestelde dingen wilt gelijk stellen. Dan kom je in een mentale spagaat terecht.

roze_bril | 31-10-16 | 19:46

Drie hoogleraressen.
Wanneer is dat eigenlijk gebeurd?
Onderwerpen die vroeger in 4-atheneum bij het bijvak maatschappijleer behandeld werden door een morsige chaoot met sokken in slippers, zijn ineens universitaire studies geworden met hoogleraren.
Wanneer is dat gebeurd, en waar was ik toen?
Ah, waarschijnlijk te druk met werken om al die ongein te financieren, dus dat heb ik even gemist.

Cuyahoga | 31-10-16 | 19:45

ik zie toch vooral 3 vrouwen die wanhopig een excuus proberen te zoeken voor hun anti-feminisme en hun apathische houding als het gaat om (vrouwen) onderdrukking en indoctrinatie. Waarschijnlijk omdat ze iets te vaak op de feiten worden gewezen door weldenkende mensen in hun omgeving, en nu proberen ego-schade te voorkomen.

Wutbürger_ | 31-10-16 | 19:45

Getekend hoogleraren "poepen en plassen". Foptitels pur sang, subsidieslurpers van mijn belastinggeld. Actief in de parasitaire industrie.

Ronnie uit Helmond | 31-10-16 | 19:43

Ik gun iedereen zelfbeschikking als ze het mij ook gunnen. En daar ligt het probleem, want dat is geen moreel relativistisch standpunt. Dat is een liberaal standpunt. Kennelijk hoeven deze dames zelf geen zelfbeschikking en vinden ze het prima als anderen hen voorschrijft wat ze moeten doen (geen handen geven, geen varkensvlees bij publieke instanties, ruimtes van de vrijmibo omvormen tot ruimtes voor het vrijdagmiddaggekniel, basisschoolkinderen laten knielen bij een bezoek aan de moskee, rituele besnijdenissen en kindhuwelijken niet bekritiseren, enz. enz.). Dat dit soort vrouwen hun eigen domheid niet doorhebben is stuitend.

Fadz | 31-10-16 | 19:42

Lekker wijv0n +1

Sliptong | 31-10-16 | 19:42

Hoogleraar burgerschap... Dit eens zo glorieuze land. Tot op het fundament afgebroken om ruimte te maken voor het huis der gekwetsten. Ga verdoemme aan het werk!

Sliptong | 31-10-16 | 19:41

Fopprofessoren met fopleerstoelen in niet bestaande vakken. En dan dat "Feministes lijken steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar te staan..." - bedoeld wordt dat er onlangs één scriptie is uitgegeven die tegen de stroom in gaat.

Guido | 31-10-16 | 19:41

Ruimen die feministen dan ook de restanten van eerwraak op?

d' 8hØker | 31-10-16 | 19:37

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl