Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Dennis Honing: Islamitische groepen in Nederland (2)

honing.jpgEen voortzetting van het overzicht waar ik vorige week mee ben begonnen. Wat voor islamitische groeperingen zijn er in Nederland, en waar staan ze voor? Laten we d'r maar meteen in duiken: Buyuk Birlik Partisi De Turkse 'grote eenheid partij' is een rechts religieuze partij in Turkije met ook enkele moskeeën in Nederland. Deze groep ontstond als politieke beweging toen Muhsin Yazicioglu (1953 - 2009) zich begin jaren '90 afscheidde van de Grijze Wolven, omdat hij van mening was dat deze groep te weinig focus had op de Islam. Yazicioglu was een charmante en charismatische politicus, die na de coup van 1980 werd gearresteerd voor het 'mede besturen van de Grijze Wolven', en pas na 7 jaar weer op vrije voeten kwam. De lijn van zijn beweging zit grofweg in tussen die van Milli Gorus en de Grijze Wolven. Deze beweging is te klein om in islamitische zin van daadwerkelijk belang te zijn in dit land. Desondanks is het wel een van de concrete voorbeelden waarbij een Turkse politieke partij op directe wijze in cultureel religieuze handvatten faciliteert aan de Turken in Nederland. Dit zijn toch steeds weer die vadsige tentakels die zich vanuit Turkije uitrollen tot aan het rif der Nederlandse randstad. Het fenomeen van moskeeën die parallel lopen met politieke partijen in het land van herkomst is iets wat uniek is voor de Turkse gemeenschap. Bij de Marokkaanse, Somalische en Surinaamse moslimgemeenschappen komt dit niet op die manier voor. Het leven van Yazicioglu zou abrupt ten einde komen in 2009, toen hij omkwam in een helikopterongeluk in de bergen, onderweg naar de Turkse stad Yozgat. De partij is nog altijd actief in de Turkse politieke arena. Millyetsi Haraket Partisi Beter bekend als de Grijze Wolven. Dit is het moskeewezen dat parallel loopt aan de extreemrechtse Turkse MHP-partij. Nederland kent meerdere moskeeën en culturele centra die toebehoren aan deze beweging. Het gaat hier om een combinatie van extreemrechts gedachtegoed met religieuze thematiek. Zoiets lijkt misschien een ver van je bed show, maar voor de Tweede Wereldoorlog kenden onze immer evenwichtige zuiderburen een gelijksoortig fenomeen; de Rex-partij. Het Ottomaanse Rijk had zich tijdens haar eeuwenlange bestaan nauwelijks bezig gehouden met etniciteit, en deelde de burgers in naar gelang hun religieuze overtuiging. Pas op het allerlaatste moment begonnen er Turkse stemmen op te komen die een staatkundige toekomst zouden bepleiten waarin het Turkse volk centraal zou moeten staan. Het raciaal-imperialistische denken van Ziya Gokalp (1876 - 1925) zou een blijvende impact hebben op de Turkse republiek. Gokalp zou zich in zijn denken hebben laten inspireren door de Franse denker Emile Durkheim, die schreef dat de burgers van de staat niet een individualistische houding moesten aannemen, maar een collectieve houding, omdat een staat geen staat kan zijn wanneer iedereen voor zichzelf leeft. Deze inmiddels ingebakken mentaliteit onder de Turken maakt dat dit volk een compleet andere mentaliteit heeft dan de West-Europese volkeren, die het individualisme juist zien als een belangrijke verworvenheid. Niet alleen de sterke islamitische identiteit van het moderne Turkije zou deze staat doen verschillen van het merendeels (post-) Christelijke Europa, ook de rechts-nationalistische cultuur van Turkije zou sterk afwijken van de overige Europese ideologieën. Een verschil dat overigens pas ontstond nadat deze rechts-nationalistische ideologie in West-Europa na de Tweede Wereldoorlog in diskrediet was gekomen. De visie van Gokalp liep parallel met de ontwikkelingen omtrent de JongTurken, die in opstand kwamen tegen de Ottomaanse regering die niet capabel was gebleken om het afbrokkelen van het rijk een halt toe te roepen. Enver Pasha was een belangrijke speler in deze ontwikkeling, en net als Gokalp een aanhanger van de gedachte dat alle Turkse volkeren zich zouden moeten verenigen in 1 groot Turks Rijk. De verschuiving van de interesse in het islamitisch georiënteerde Ottomaanse rijk, naar het etnisch georiënteerde Turan rijk is een veelzeggende ontwikkeling in de moderne Turkse geschiedenis. Deze verschuiving werd duidelijk toen Enver Pasha tegen de Russen streed voor de onafhankelijkheid van de Turkse volkeren in centraal Azië tijdens de basmatsji-opstand. Zelfs in een land als Hongarije leeft de Turan-gedachte. In 1967 zou Alparslan Turkes (1917 - 1997) de MHP partij oprichtten, waarbij hij de genoemde Turks nationalistische visie in een democratische partij wist te vatten. Ongestoord de neonazi uithangen De beweging zou zijn piek bereiken in de jaren '70, toen vriend en vijand zijn vertrouwen stelden in deze 'buffer tegen het oprukkende communisme'. In die context werd de partij zelfs gesteund door de westerse wereld. Eens te meer zou het fascisme dienst doen als paardenmiddel tegen de expansiedrift van het Bolsjewisme. Vanuit deze macht en populariteit ontstond uiteraard ook invloed op de Turkse immigranten in Nederland. Er zou een Peter Beense-dik hoofdpijn dossier ontstaan van criminaliteit, fascisme en de vijfde colonne werking. Er werd in maffia-formatie gehandeld in enorme partijen harddrugs, en men reed daarop af en aan met geldtransporten naar Turkije ten behoeve van de Grijze Wolven aldaar. De Turkse jeugd in Nederland kreeg de fijne kneepjes van het fascistische vak mee. Een bizar voorbeeld is dat ik van Turkse vrienden vernam dat er in een Grijze Wolven moskee in Amsterdam werd onderwezen dat profeet Mohammed eigenlijk een Turk was, en geen Arabier. Deze groep is een goed voorbeeld van het fenomeen dat je ongestoord de neonazi kan uithangen in dit land, zolang je maar niet blank bent. Ik kom geregeld bij het pand van de Grijze Wolven in Bos en Lommer. Kapper 'Hadji' knipt je voor een tientje, en de man verstaat zijn vak. Meestal maak ik ook een praatje met Atillah die in het pand een Turks restaurantje runt. Behalve een kapper en restaurant heeft het pand ook een theeruimte, een moskee, een jongerenruimte, een winkeltje en een aparte theeruimte waar gerookt mag worden. Op een wand van die laatste ruimte prijkt een grote schildering van de mythe van Ergenekon. Volgens deze mythe zouden de oer-Turken na een militair verlies terecht zijn gekomen in de vallei van Ergenekon, waar zij niet meer uit konden komen, en maar liefst vier eeuwen vast hebben gezeten. Ze werden uiteindelijk gered doordat een smid een uitgang creëerde door rotsen te smelten, waarop de mythische wolf Asena het Turkse volk de weg naar de vrijheid wees. Tot slot is het interessant om te benoemen dat niet alle Turkse fascisten en Turanisten binding zouden houden met de Islam. Voor Nihal Atsiz (1905 - 1975) was de Islam maar een Arabische religie, en was het Turkse Tengriisme veel interessanter. Kaplandjielar Officieel: 'Hilafet Devleti' (Khalifaatstaat). Een zeer radicale afsplitsing van Milli Gorus. Deze Turkse theocratische beweging werd in 1994 in Duitsland opgericht door de voormalige moefti van Adana: Cemalladin Kaplan (1926 - 1995). De groep is niet salafistisch, maar matoeridisch. Desondanks komt het gulzig strooien met takfir, het resoluut verwerpen van de democratie en het geloof in de noodzaak van een theocratisch 'kalifaat' neer op vrijwel exact dezelfde praktijk als dat van de jihadistische salafisten. Na de dood van Camalledin nam zijn zoon Metin het roer over, en werd de kalief. Turkse versie van IS De groep wilde met haar beweging de Turken klaarstomen voor een machtsovername in Turkije, naar het voorbeeld van Khomeini. De groep zocht zowel contact met Iran als met de Taliban. In Berlijn zou een 'tegen kalief' opstaan. Ibrahim Sofu. Deze werd daarop zonder pardon uit de weg geruimd, gebaseerd op de islamitische tekst die voorschrijft dat de 'tweede emir' (opkomende concurrent van het staatshoofd) gedood dient te worden. De 'kalief van Keulen', zoals Metin Kaplan wel werd genoemd, werd in 2001 door Duitsland uitgeleverd aan Turkije, alwaar hij veroordeeld werd tot een levenslange gevangenisstraf. In Nederland hebben wij momenteel twee moskeeën van deze organisatie. De moskee in Oss erkent de noodzaak aan nieuw leiderschap na het achter de tralies verdwijnen van Kaplan, en de moskee in Utrecht ziet Metin nog altijd als leidinggevende kalief. het is een treurig idee dat de enige Turkse moskee organisatie die ontsproot aan West-Europese bodem, meteen ook een soort Turkse versie van IS is. Het feit dat het hier niet om een salafistische groepering gaat bewijst dat ook het reguliere soennisme zijn problemen kent, en de alertheid verdiend van de Europese overheden. Alevieten De Alevieten zijn een bijzondere groep in het islamitische landschap van Nederland. Sommige onder hen beschouwen zichzelf niet zozeer als theïstisch. Andere zien de islamitische personages die binnen het Alevitisme worden vereerd als symbolen voor het 'licht'. En weer anderen beschouwen zichzelf als spirituele sjiieten. Ook is er de visie dat de kern van Alevitisme ouder is dan de Islam, en zich ook in bepaalde Christelijke groepen heeft gemanifesteerd, zoals bij de Paulicianen, Bogomielen en Katharen . Het Alevitisme is een van de zogeheten sjiitische 'ghulat' stromingen van het Midden Oosten. De term 'ghulat' (extreem) doelt hier op het feit dat de Alevieten hele andere opvattingen hebben dan die van het conventionele sjiisme. Een duidelijke overeenkomst met het conventionele sjiisme is de primaire plaats die de familie van de profeet innemen, en de twaalf imams. Zij het wel dat aan deze heilige personen door sommige Alevieten een symbolische of anderzijds afwijkende kern of rol toegeschreven kan worden. De huidige Alevieten zijn voortgekomen uit de Turkse Qizilbash-milities uit de 16e eeuw. In Nederland telt de Alevitische gemeenschap zo'n 30.000 koppen. Het is naast de Turkse seculieren in dit land een van de meest ruimdenkende en dynamische sub-gemeenschappen van onder de Turkse diaspora. Men gelooft dat de Koran een mystieke innerlijke betekenis heeft, waardoor ze zich niet blind turen op allerhande teksten die volgens soennieten en sjiieten strikt nageleefd dienen te worden. De Alevieten houden zich bijvoorbeeld niet aan de vijf zuilen van de conventionele Islam. Men bidt niet vijf keer per dag, en gaat niet op pelgrimage naar Mekka. In plaats van bidden in de moskee komt deze groep samen in de 'djem'. De Alevieten zijn trots op hun humanistische insteek. "Het grootste boek dat gelezen moet worden is de mens en niet de Koran" aldus Nurettin Altundal, vice voorzitter van de Alevitische vereniging Hak Der. Een citaat dat zou door Boris van der Ham zou kunnen worden uitgesproken.

Reaguursels

Inloggen

De bijbel gaat gedeeltelijk over Jezus en de rol van de Romeinen. De Romeinen waren een volk die zeer hard optraden tegen mensen zoals Jezus. De kruisiging was bijvoorbeeld een romeinse straf. Het is hetzelfde dat je nu een boek schrijft over de 2e wereld oorlog en zegt dat de Duitsers zo erg nog niet waren.
jezusisonzin | 30-10-16 | 10:09
------------------------------------------------------------

Het NT (christenen, naar Christus) gaat over Jezus. De kruisiging van Jezus werd uitgevoerd door de Romeinse overheid (judea was bezet). Jezus was beschuldigd en moest voor de Joodse Raad verschijnen. Deze raad, het Sanhedrin, achtte hem schuldig en veroordeelde hem. De Romeinen zagen geen noodzaak tot de doodstraf maar gaven uiteindelijk toe aan de druk die werd uitgeoefend door o.a. de tempelautoriteiten.

Arachne | 30-10-16 | 21:18

@Jesaja
'Iedereen zit fout, behalve (de groep) waar ik achter sta'.
Je klinkt als een moslim.

Lizio | 30-10-16 | 17:30

Eind 2010. De grens tussen Afghanistan en Pakistan. Amerikaanse militairen jagen op Osama Bin Laden. Vlakbij het dorpje waar de Al Qaida-leider een paar maanden later wordt doodgeschoten, stuiten ze op een schuilplaats met documenten. Een brief leidt naar een omvangrijk Italiaans fraudenetwerk, met vertakkingen in heel Europa en ook naar Nederland.

Het Italiaanse Openbaar Ministerie start een onderzoek. De verdachten worden beschuldigd via btw-fraude meer dan één miljard aan belastinggeld te hebben gestolen. In het criminele netwerk duiken meerdere Nederlandse bedrijven op. Zembla gaat op zoek naar deze ondernemingen om te achterhalen welke rol ze speelden in de fraude.

Zembla - frauderen voor de jihad, maandag 24 oktober, 21.00 uur, VARA, NPO 2 (49 minuten)
www.npo.nl/artikelen/zembla-onderzoekt...

Flappie2006 | 30-10-16 | 16:41

Dennis is wat mij betreft een typische dolende geest, wat z'n geluk gevonden heeft in de islam. Normaliter zal dat iedereen z'n bolle reet roesten, maar blijkbaar eet t nu van de hoeveelheid comments op z'n nogal obligate preken. En preekt het hier op Zaterdag. Hoe meer je dit typische reli-gedram leest, hoe meer je Hans Jansen mist.

Stortkoker | 30-10-16 | 15:36

Bekeren van ongelovigen. Dat is de essentie van alle religekkies.

Stortkoker | 30-10-16 | 15:28

Hoewel informatief voor wie het interesseert (mij slechts lichtelijk), voor mij is de hoofdvraag: wat-o-wat zijn de ultieme beweegredenen van Dennis Honing?

SaintNick | 30-10-16 | 14:54

Zeg GS, komt andries knevel straks ook langs om ons eens te onderrichten over t christendom?

Stortkoker | 30-10-16 | 14:53

Islamitische strominingen in NL heet het. Bron Turkse kapper. Veeg het allemaal op 1 hoop en dan komt je qua omvang niet verder dan 10-15% van de Turkse bevolking in Nederland. Minder dan 5% van de totale moslimgemeenschap. Maar ja als tijdelijke moslim zal jij het wel weten...

Kaan78 | 30-10-16 | 13:28

Hmm, ik word er vooral erg moe van. Elke dag, ja elke dag weer lasting gevallen worden met deze HAAT sekte.
Het gehele NOS journal bestaat intussen uit berichtgeving rondom ellende wereldwijd met deze club.
Die hele handel is niet ONZE handel, maar elke dag hetzelfde gezeik!!!!

Wienerschnitzel mit | 30-10-16 | 12:25

Interessant en zeer informatief. Al voor het begin van onze jaartelling waren grote strategen het erover eens dat het goed is om je vijand nauwgezet te kennen. Het is opmerkelijk hoe sommige van de grootste bekken hier hun kop in het zand steken.

Ravissant | 30-10-16 | 11:26

Stookolie, o1.17
De kans dat ene jesus ooit heeft bestaan is inderdaad minder waarschijnlijk dan dat een bloedorstig kinder-en geitenneuker de halve wereld rond de Middellandse zee in de fik stak.
Dat laatste is namelijk bewezen, het eerste slechts door gelovigen geaccepteerd.

mallekater | 30-10-16 | 11:25

Mohamed bestaat niet en Jezus ook niet.
Geef eerst maar eens een bewijs dat ze bestaan hebben.
Ik geloof wel,en dat is in mezelf en mijn kinderen en kleinkinderen.

roodborstje1 | 30-10-16 | 11:00

Wat een geleuter weer van Dennis Abdulkarim Honing:
Alof er alleen maar Turkse islamieten in Nederland zijn.
Misschien de titel van dit opstel aanpassen naar:
Een overzichtje van Turkse stromingen in Nederland?
Hmm...?

Is dit nog nieuws? | 30-10-16 | 10:34

Jesaja,

Mohammed is veel meer een historische zekerheid dan Jezus. Mohammed was 1 persoon. Jezus is zeer waarschijnlijk een samenvoegsel van meerdere personen die is vastgesteld door een heidense keizer Constantijn.

Deze 2 feiten liggen vast in de historie en is onderbouwd met meerdere bronnen vanuit het verleden. De enige bron die jij aanvoerd is de bijbel waarschijnlijk en die is zoals ik al eerder heb aangeven samengesteld door een heidense keizer.

Het christendom en de islamitische wereld heeft zich daardoor laten beïnvloeden.
De bijbel gaat gedeeltelijk over Jezus en de rol van de Romeinen. De Romeinen waren een volk die zeer hard optraden tegen mensen zoals Jezus. De kruisiging was bijvoorbeeld een romeinse straf. Het is hetzelfde dat je nu een boek schrijft over de 2e wereld oorlog en zegt dat de Duitsers zo erg nog niet waren.

jezusisonzin | 30-10-16 | 10:09

Ik lees Dennis vandaag voor de eerste keer, reden voor deze matige interesse is: ik heb Islam kostbeu (met dank aan Klavertje nul)
.
Wat ik vandaag heb gelezen bevestigt mijn aanwezige persoonlijke bevindingen en geeft nog meer voeding aan mijn bezwaren jegens de generieke vrijheid van religie.
.
Het is van een weerzinwekkende gehalte dat zoveel organisaties zich in dit land hebben mogen vestigen waarbij het element religie, van een soort die sowieso al verwerpelijk is en niet behoort tot onze roots, zich ontpopt in allerlei gedaantes die politiek, extremistisch, nazistisch e.d. dergelijke zijn.
.
Kortom het element religie, met al zijn kleine afsplitsingen en onderafdelingen, wordt dan een token om de grondwettelijke vrijheid om te zetten in het zich veroorloven van allerlei soorten vrijheden die wij niet moeten accepteren.
En elke keer weer wordt, vaak ten onrechte of uit banale onwetendheid, dat grondwet artikel ingezet om het dan maar niet aan te pakken of te verbieden.
Vrijheid van godsdienst is niet een free for all, daar moeten zeer stringente beperkingen aan worden gesteld; en liever heb ik dat dit artikel verdwijnt.
Ons strafrecht geeft al voldoende bescherming aan wat mensen willen geloven.

Memek | 30-10-16 | 09:50

G*dT het laterale denken van ervaringsdeskundige Honing en doctor Frambozenjam à la de Bono is verhelderend;-)
Even praktisch alshetware en roze_bril "Hoeveel Midden-Oosten en Afrika kan Europa verdragen voordat ook hier de smerige burgeroorlog uitbreekt"?!
*CcMed*

kapitein oosterlng | 30-10-16 | 08:49

Het is wel interesant om te zien in welke mate autochtonen op de hoogte zijn van alles mbt Turkije. Ik heb nooit in Turkije of vanuit een Turkse bron over zoiets in Nederland gelezen. Dat geeft toch wel iets om over te denken niet waar. Kunnen wij ook sportnieuws en glamornieuws uit Turkije vertalen en tonen op Geenstijl?

Kaan78 | 30-10-16 | 08:47

Damn, Dennis Honing levert goede info, luitjes
Dennis is geen Hans Jansen, maar heeft potentie

Guust Kadaver | 30-10-16 | 08:19

@alshetware, was het maar waar dat de regering toe keek. Nee zij facaliteren het gewoon. Sterker nog er is een veerdienst opgezet tussen Libie en Italie. Seggregatie wordt in Ned gestimuleerd... enz enz..

roze_bril | 30-10-16 | 07:42

De club van afgeleiden in het Islamgebeuren is nogal groot.
Kennelijk is er toch iets niet helemaal naar genoegen in de oorspronkelijke, sinds ongeveer 1400 ongewijzigde versie.

Wat al die clubs willen en waar ze voor staan interesseert me geen lor, net zoals alle mogelijke semichristelijke afwijkingen me ook maar iets interesseren.

Het enige wat ik verlang van ALLE religieuze aberraties in dit land is dat ze hun onzin vóór zich houden, en er niet demonstratief en veeleisend mee koketteren.
Achjter de voordeur er mee, en verder koest blijven.
De meerderheid in dit land is NIET religieus en wenst van boeren- kermissen e.d. verschoond te blijven.
Ik begrijp de bevlogenheid van sommige mensen voor extreem gedachtengoed niet zo, de wereld is al beroerd genoeg zonder allerlei elkaar bevechtende geloofjes.

mallekater | 30-10-16 | 07:25

Zingende zeekoetjes, d66, wintertijd en ik heb last van een terminale islamofobie. Het wordt me te veel, ik blijf de hele dag in bed.

Dr.Dushkind | 30-10-16 | 06:14

-weggejorist-

alshetware | 30-10-16 | 06:00

-weggejorist en opgerot-

Gatverrr | 30-10-16 | 04:38

-weggejorist-

Gatverrr | 30-10-16 | 04:38

-weggejorist-

Gatverrr | 30-10-16 | 04:37

Dennis, zou je ook eens kunnen schrijven wat jou zo aantrok in de Islam? Wat heeft ervoor gezorgd dat je ging twijfelen en hoe is het gekomen dat je uiteindelijk zo kritisch bent geworden? Hoe gaat dat nu met je vrouw en kinderen?

disney star | 30-10-16 | 03:27

Jesaja,

Dat ene jezus een historische zekerheid is zuig jij uit je duim, je christelijke geindoctrineerde duim.

Dat atheisme een geloof is, dat zeggen alleen mensen met een door religie aangetast brein waar jij met volle overtuiging deel van uitmaakt, sukkel.

stookolie | 30-10-16 | 01:17

Maar waarom wonen die allemaal hier? Ze hebben toch een fijne eigen staat.

Elessir | 30-10-16 | 01:03

Wat is het verschil tussen Jezus en Mohammed. Jezus is een historische zekerheid, Hij heeft bestaan. Mohammed is onzeker.
Atheïsme is een geloof en alle geloven, behalve het Christendom, zijn idd voor bange mensen.

Jesaja | 30-10-16 | 00:36

dj1975 | 29-10-16 | 23:25
Misschien is hij Aleviet? Voortschrijdend inzicht?

Graaf van Egmont | 30-10-16 | 00:22

Ik ga het niet lezen. Islam is een geloof, alle geloven zijn voor bange mensen.

Poes Fiep | 30-10-16 | 00:12

-weggejorist-

Theo-Pim-Riv | 29-10-16 | 23:30

Dennis Honing is nog steeds moslim, zoals hij zelf zegt. Hoe is dan te verklaren dat hij Mohammed een kinderneukende profeet noemt in 1 van zn vorige colums?
Dat zou een moslim nooit zeggen!
Ligt het aan mij of klopt er iets niet aan Dennis Honing. Op de manier hoe hij over moslims en bepaalde bevolkingsgroepen schrijft, zou je verwachten dat hij heel veel vijanden maakt. Maar hij gaat nog gewoon naar zn Turkse kapper. Elk ieder ander die Mohammed een kinderneuker noemt, heeft eeuwigdurende bescherming nodig.
Ja Dennis, leg eens uit hoe jij als moslim op deze toon over de islam en jouw profeet schrijft.
Ben jij werkelijk de eerste moslim die kritiek op z'n eigen geloof heeft? Want die moslim ben ik nog niet tegengekomen.

dj1975 | 29-10-16 | 23:25

knutsel | 29-10-16 | 19:46
Waar is de schoorsteenveger in dit draadje? Ik ga maar eens een hulplijn bellen.
Godspeed toegewenst ;)

Ongeblustekalk | 29-10-16 | 21:53

@Dr. Frambozenjam

Volgens islamitische overleveringen is het kwesten vd ander erger dan het slopen vd ka'ba. Muren kunnen zo weer gebouwd/hersteld worden, gebroken harten niet.

Lizio | 29-10-16 | 21:37

Dus er zijn alleen maar Turkse islamieten in Nederland? Gelukkig geen Marokkaanse, Saudische, Golf en Indische islamitische clubjes

Graftak | 29-10-16 | 20:52

Dennis wat tips ivm met je islamitische kennis en uiteraard hoe een actuele isseu in een topic vorm te geven en de lezers te betrekken/interessant te laten vinden wat je schrijft (in jouw referentiekader):

1: Zoek in een breedveld verschillende internet nieuwssites(islamitische) naar een actueel en interessante onderwerp.
Klein voorbeeld: english.alarabiya.net/en/News/middle-...

2: Bouw het topic met relevantie en stel vragen als: wat zou er gebeuren als de raket Mekka had geraakt?. Wat zou er gebeuren in het midden oosten als de "heilige" Kabbah verwoest werd?.

3: trek conclusies als: de spanning tussen shietten en soennieten zou tot een explosieve lading kunnen komen, wat het hele MO en de wereld in een brandvat kan veranderen.(hyperbolen als toevoeging)

4: geef een persoonlijk noot,advies en visie hoe we bij een eventuele vernietiging van de Kabbah Als Nederland om moeten gaan met de Islam en de verschillende islamitische sektarische bewegingen op onze grondgebied ivm zeer verhoogde spanningen tussen deze groep.

Nu is bovenstaande topic een topic wat we wel zelf kunnen opzoeken qua info, bij enig interesse natuurlijk.
Verder laat mij raden: je kapper "hadji" is een oude turkse man. Dit omdat Turken alleen ouderen Hadji noemen.

Dr. Frambozenjam | 29-10-16 | 20:43

10 groepen uit Turkije die in de eerste plaats moslim zijn, in de tweede plaats Turk, en dan nog een hekeboel dingen. Het volgende vaderland qat beschreven kan worden? Eindigt met 100 groeperingen voordat alle moskeen ingedeeld zijn. Conclusie vooraf: hopeloos verdeeld en vliegt elkaar bij het minste in de haren. Hoef je niet 1 geluid of gezamelijke mening (vernieuwing/integratie) van te verwachten. Alleen gezamelijk slachtoffer, gediscrimineerd, etc. niks positiefs of opbouwends. Niks, niks, niks.

TheseDays00 | 29-10-16 | 20:25

Ik lees hier nu al 2 toppics alleen maar over turken ,
waarom niets over Marokkanen ?
Ben je daar te laf voor dennis ?

f u europe | 29-10-16 | 20:11

@Gerard Leeflang | 29-10-16 | 17:43


Dennis is nog steeds moslim. Althans, volgens wiki.

omanders | 29-10-16 | 20:08

@Peter Emile | 29-10-16 | 19:53
*Boks*

Maria.1 | 29-10-16 | 19:59

Buyuk Birlik Partisi.
Millyetsi Haraket Partisi.
Hak Der.
Diyanet.
Milli Gorus.
Suleymandjielar.
Noerdjielar.
Kaplandjielar.
Salafisme.
Soennisme.
Sji-isme.
Alevieten.
Qizilbash.

Het zal allemaal wel.
Maar ik ben moslim-moe. Islam-ziek.

Ik ben in de afgelopen pakweg 35 jaar meer, véél meer over de islam en al zijn uitzaaiingen te weten gekomen dan mij lief is.

Ik geloof het nu verder wel.
Eén ding weet ik inmiddels zeker: Het hoort hier niet.
Het is allemaal even fout, eendimensionaal, primitief, tribaal, regressief, achterlijk en naargeestig. Maar vooral: vijandig. Vijandig tegenover de vrijheid, vijandig tegen vrouwen, homo's, andersdenkenden, critici en niet-religieuzen.
En bovendien: de islam - in welke troebele verschijningsvorm dan ook - is in strijd met onze grondwet.

En daarom alleen al, zou deze fascistoïde ideologie, bedacht en in stand gehouden door hypocriete, agressieve schuinsmarcheerders uit de woestijnen van het Midden-Oosten, vierkant verboden moeten worden.

Peter Emile | 29-10-16 | 19:53

@Ongeblustekalk | 29-10-16 | 18:51 Ja joh, wat schoorsteenveger zegt (sowieso altijd). Dodelijk vermoeiend is die Honing.

knutsel | 29-10-16 | 19:46

@Abject | 29-10-16 | 18:35
Aha, hier komt de aap uit de mouw (spreekwoord, voordat iemand denkt dat ik iemand een aap noem). Turkije wil in een deel van Noord-Syrië scholen en huizen gaan bouwen voor de Syrische vluchtelingen. Om hen te helpen. Het was ook wel heel erg doorzichtig!

Maria.1 | 29-10-16 | 19:35

@necrosis | 29-10-16 | 18:56
Ik ook niet.
Maar hij stond vanaf gisteren op het negeer-lijstje en dan verdwijnen ze vaak binnen afzienbare tijd.

Berbaar | 29-10-16 | 19:17

Mooi stuk, dat duiding geeft. Dus de groep van de Syrische president Assad is het meest ruimdenkend.

Misschien toch eens iets om over na te denken in het westen?

jezusisonzin | 29-10-16 | 19:14

Dat je hier ongestoord de neo-nazi uit kan hangen, als je maar niet blank bent was me al een tijdje duidelijk.
Een vriend van me heeft zo'n "tegen nazi's" sticker.
Wordt altijd felheet van extreem rechtse blanken. Maar lichtgetinten kunnen niks fout doen.
Zo rollen ze bij links.

Veritas Splendor | 29-10-16 | 19:12

Islamofobie is op dit moment de meest gezonde afwijking.

rijk | 29-10-16 | 19:08

En daarom is islamofobie een gezonde reactie.

Fijnstoffer | 29-10-16 | 19:07

necrosis | 29-10-16 | 18:56

Huisregels zijn huisregels!

eerstneukendanpraten | 29-10-16 | 19:03

@Wijze uit het Oosten | 29-10-16 | 19:00
Ik denk dat Joris een optelsommetje heeft gemaakt.

necrosis | 29-10-16 | 19:03

Ik weet dat er veel soorten giftige stoffen bestaan.
Als de islam ook een stof was dan zou het tot de meest giftige behoren.
Nog steeds begrijp ik niet waarom de mensheid het islamitische gif, dat ook veel eigenschappen gemeen heeft met kanker, nog steeds laat voortwoekeren.
Desalniettemin is het interessant wat Dennis allemaal schrijft. Het is alleen sneu voor de mens die nog niet aangetast is door de islam. Hij kan er niets mee.

rijk | 29-10-16 | 19:02

Neuh,
Ik had niet eens bammetjes gepakt....

Wijze uit het Oosten | 29-10-16 | 19:00

-weggejorist en opgerot -
@Gerard Leeflang | 29-10-16 | 18:39

Serieus, ik weet van niets.

necrosis | 29-10-16 | 18:56

@Schoorsteenveger | 29-10-16 | 18:51
Ik kniel alleen voor de witte porseleinen god als ik teveel gezopen heb.

necrosis | 29-10-16 | 18:54

XaleX_2 | 29-10-16 | 17:45

+Heleboel. Ben dat gezanik en gezeur van die altijd gekrenkte Islamietjes ook meer dan zat. Ga lekker Medieval doen in Mekka of zo...

alexbl | 29-10-16 | 18:53

knutsel | 29-10-16 | 18:42
Wel erg kort door de bocht, maar ik begrijp je wel.

Ongeblustekalk | 29-10-16 | 18:51

Misschien is er ook nog wel een halve zool te vinden die is weggelopen uit de Bible Belt en ons gaat verblijden met wikigewauwel over al die gristelijke groepen, groepjes en splintergroeperingen die allemaal voor dezelfde Enig Ware God knielen, zich allemaal op dezelfde Bijbel beroepen, maar mekaar desondanks naar het leven staan. Interesseert me niet zo, zo lang ze zich gedragen en niet beginnen te vinden dat ze uitverkoren zijn, meer rechten hebben dan een ander en de hele wereld willen bekeren. Als ze over de schreef gaan, als ze zich niet aan de wet houden, als ze echt lastig worden, als hun aanwezigheid echt ondraaglijk wordt, ja, dan zoek ik het wel op bij Wikipedia, of lees ik het wel in de krant, of kijk ik wel naar Pauw die dan de Dennis Honing der Bible Belt als 'deskundige' voor de camera heeft gesleept.

Schoorsteenveger | 29-10-16 | 18:51

Interessant hoor dat duiden.
Flikker op.

knutsel | 29-10-16 | 18:42

-weggejorist en opgerot-

Gerard Leeflang | 29-10-16 | 18:39

@eerstneukendanpraten | 29-10-16 | 18:32
Daar heb ik een passend antwoord op maar ik denk dat Joris het niet goedkeurt.

necrosis | 29-10-16 | 18:39

Over een manische Ottomaan gesproken: "Erdogan verheerlijkt gewezen landsgrenzen Ottomaanse Rijk en laat alarmklokken luiden tot in Athene. Recep Tayyip Erdogan bedient zich van een Turks nationalisme dat zijn aanhang doet dromen van de oude glorietijd van het Ottomaanse Rijk. Bovendien toont de staatstelevisie steeds vaker kaarten waarop een Groot-Turkije is te zien. Daartoe behoren delen van Syrië, Irak, Bulgarije en Griekenland.
Dat smachtend verlangen wordt pas gevaarlijk wanneer het omgezet wordt in een expansief buitenlands beleid. De afgelopen weken hield Erdogan zich niet in om steeds nadrukkelijker te verklaren dat de huidige landsgrenzen hem niet zinnen.
Staatszenders pakken steevast uit met kaarten waarop een Groot-Turkije is te zien. Het land strekt zich dan uit tot voorbij Aleppo en Kobani in Syrië, omvat ook Noord-Irak met de steden Mosoel, Kirkuk en Erbil, een stuk van Bulgarije - en last but not least: een gebied van Griekenland tot Thessaloniki en enkele Griekse eilanden (...)"
www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/artic...

Te wapen!

Abject | 29-10-16 | 18:35

@eerstneukendanpraten | 29-10-16 | 18:29
Op bepaalde plekken in bepaalde steden lijkt het anders net of ik in een ander land woon.
Gelukkig woon ik nog steeds in een buurt waar het stikt van de ouderen en jonge gezinnen.
Je zou toch bijna denken dat de verhuurders een stel racisten zijn.....

necrosis | 29-10-16 | 18:34

necrosis | 29-10-16 | 18:26

Maar dan zal hij wel zorgen dat hij "ondergronds" preekt.

eerstneukendanpraten | 29-10-16 | 18:32

Jan6887 | 29-10-16 | 18:23

Niemand want dit is natuurlijk wel Nederland, nietwaar?

eerstneukendanpraten | 29-10-16 | 18:29

@TheBurnerMan +1

charissa | 29-10-16 | 18:28

Respect voor de leerzame opsomming. Dit soort achtergrondinfo is 100 keer nuttiger dan de zoveelste tweetvoorlezende TVzelfpijperd.
Heb half wikipedia al eens doorgenomen op dit vlak maar heb toch nog gewoon geleerd hiervan.
Shoarmamasutra | 29-10-16 | 18:21

De echte leerzame achtergrondinfo ligt in de duiding van de hadith en de soenna.
Maar daar blijft Dennis wijselijk weg. Want dan word het aan zijn eigen stoelpoten zagen.

TheBurnerMan | 29-10-16 | 18:27

@eerstneukendanpraten | 29-10-16 | 18:20
Bij strafbare feiten (opruien, doodsbedreigingen, etc) kan hij wel een hele tijd opgesloten worden.
Ik zie mogelijkheden......

necrosis | 29-10-16 | 18:26

En wanneer ga je eens vertellen Dennis, waarom de islam een gevaar voor een seculiere samenleving is? Tot die tijd blijf jij een taqiyya tokkie voor mij. Een mooie naar de mond prater van reaguurders.

Voor dit soort geneuzel hebben we wikipedia. U zou eens moeten kijken naar Majid Nawaz. U meneer, blijft een islam apologeet. U bent de sleutel tot de oplossing maar blijft het probleem als gematigde, niet hervorming eisende moslim.

TheBurnerMan | 29-10-16 | 18:23

@Gerard Leeflang | 29-10-16 | 18:19
De zoveelste keer dat ik je betrap op het uitlokken van een bepaalde reactie, met het risico op een ban.
Moet je niet doen, daar ken ik de huisregels iets te goed voor.

necrosis | 29-10-16 | 18:23

eerstneukendanpraten | 29-10-16 | 18:20

En veel belangrijker nog: wie pakt het hem af!?

Jan6887 | 29-10-16 | 18:23

Respect voor de leerzame opsomming. Dit soort achtergrondinfo is 100 keer nuttiger dan de zoveelste tweetvoorlezende TVzelfpijperd.
Heb half wikipedia al eens doorgenomen op dit vlak maar heb toch nog gewoon geleerd hiervan.

Shoarmamasutra | 29-10-16 | 18:21

necrosis | 29-10-16 | 18:01

Hij heeft een Nederlands paspoort dus die kunnen we niet weigeren. En uitzetten naar Marokko kan niet want die willen hun eigen onderdanen niet terug. Maarnu de hamvraag: welke mongool heeft deze idioot een Nederlands paspoort gegeven?

eerstneukendanpraten | 29-10-16 | 18:20

-weggejorist-

Gerard Leeflang | 29-10-16 | 18:19

Waar ze voor staan,kunnen we wekelijks zien bij het programma opsporing verzocht .

fleurtje | 29-10-16 | 18:14

Is het vreemd dat bij mij de zin ontbreekt om dit artikel te lezen? Die Turken moeten lekker in hun eigen land gaan lopen buyuken en haraketten. Dan hebben we er hier geen last van.

Jan6887 | 29-10-16 | 18:13

Weer een heel interessant stuk Dennis! Ben zeer benieuwd naar het vervolg.

Rest In Privacy | 29-10-16 | 18:12

@roze_bril | 29-10-16 | 18:04
En daarom mag die hele islam wat mij betreft buiten het Europese continent gegooid worden, ongeacht de stroming die ze aanhangen.
Het was niks, is niks en zal nooit wat worden.
Ik heb wel eens jehova's aan de deur gehad op zondag en hun duidelijk laten weten dat ik geen prijs stelde op hun aanwezigheid.
Ze deden niet moeilijk, noteerden mijn adres (zonder naam) en heb ze nooit meer gezien.
Helaas werkt het bij die geiteneukers wat anders.....

necrosis | 29-10-16 | 18:09

@necrosis | 29-10-16 | 18:01

De selectieve verontwaardiging. Derksen noemt per vergissing aapje. Land staat op achterste poten. Zoon van Imam wil Christenen dood. Doodstil in de msm.

roze_bril | 29-10-16 | 18:04

@Oprisp | 29-10-16 | 17:5
Ha ha.

Chiant | 29-10-16 | 18:03

Wéér een interessant stukkie Dennis, waarvoor dank!!

Berbaar | 29-10-16 | 18:00

Meerdere soorten Islam? Het is voor mij hetzelfde als dat ik Aziaten zie. Ze lijken allemaal op elkaar, Ik zie geen verschil. Aziaten zijn daarentegen welkom, Islam mag weg blijven. Zo specifiek genoeg? Want ik wil niet generaliseren. Hou ik gewoon niet van.

roze_bril | 29-10-16 | 17:57

Lijkt mij inderdaad noodzakelijk om alle geldstromen in kaart te brengen en bij ook maar het kleinste vermoeden de hele zaak verbieden en opzouten.

van stampij | 29-10-16 | 17:56

Hoe lang krijgt @Honing hier nog een podium om de Turken te beschimpen onder het mom van duiden van de islam?

Niet dat ik iets met Turken of islam heb, maar de vooringenomenheid jegens de Turken (met daarbij de onuitgesproken boodschap ten faveure van Noord-Afrikaanse arabieren c.s.) kan ik ook niks mee. Het boeit me niet. Val me er niet mee lastig. Ik wil de islamitische nuance niet kennen, noch begrijpen. Ik wil slechts de westerse nuance accepteren die een duidelijke verschil maakt tussen goed en fout.

Chiant | 29-10-16 | 17:55

-weggejorist-

Oprisp | 29-10-16 | 17:53

@XaleX_2 | 29-10-16 | 17:45

ik sluit me hier volledig bij aan. Islam dit, Islam dat, als die Allah nou eens zelf komt zeggen hoe het zit. Zijn we van het gezeik af. Maar nee..

kingklatsch | 29-10-16 | 17:49

Interesse om dit te lezen is zeg maar nul. Sorry Dennis, maar ik ben moe van die islam. Ik heb zo'n beetje in mijn leven meer van de islam gehoord dan het gristendom en niet 1 keer heb ik daar om gevraagd. Het wordt zeg maar altijd in je mik geduwd. Weg met alle achterlijke sektes!

XaleX_2 | 29-10-16 | 17:45

Ik heb meer respekt, je weet toch, voor Dennis, die de islam heeft afgezworen en dat openlijk belijdt, dan voor gassies die niet hand in hand durven lopen en dan maar verkassen naar Almere.
Wat een bikkel die Dennis, steek dat compliment maar in uw kandora.

Gerard Leeflang | 29-10-16 | 17:43

gaan we weer...

charissa | 29-10-16 | 17:37

minder minder minder

yamahaha | 29-10-16 | 17:36

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl