achtergrond

Geenstijl

INGEZONDEN: Homohaat-pamfletten in 020-West

IMG_2951.JPG IMG_2952.JPG Geachte redactie, Na het ontvangen van een pamflet dat aanzet tot homohaat(zie bijlage 1 & 2) voelde ik mij geroepen tot het schrijven van een open brief. Deze vindt u in bijlage 3. Deze brief heb ik ook naar de traditionele media gestuurd maar vanwege de strekking van de brief ga ik ervan uit dat deze niet geplaatst wordt. Naar mijn mening sluit de brief dan ook beter aan bij aan bij het gedachtegoed dat uw weblog uitdraagt. Met vriendelijke groet, === Amsterdam, 15 oktober 2016 Geachte lezer, Als geboren en getogen Amsterdammer is tolerantie er vanaf het begin met de paplepel ingegoten. Ooit, maar dat zal voor mijn tijd zijn geweest, was Amsterdam daar het toonbeeld van. Na ruim 2 decennia school, werken en wonen in Amsterdam West is er van het van huis uit meegekregen PvdA-gedachtegoed weinig meer over. Niet zelden ben ik op straat, school of in het uitgaansleven onheus dan wel racistisch bejegend. Hoewel ik altijd vol trots over mijn stad praat, kom ik steeds vaker tot de conclusie dat dat waar ik zo trots op ben, meer het verleden van de stad is, dan het heden. Tolerantie heeft plaatsgemaakt voor intolerantie. In dit land, waar eens gestreden werd voor gelijke rechten van homo’s en vrouwen, moeten we ons steeds meer beperken tot ons inzetten voor het behoud van de verworven ‘privileges’. Stilstand is echter achteruitgang en ik weiger me hier dan ook bij neer te leggen. In de alsmaar voortdurende kruistocht tegen de in onze maatschappij geldende normen en waarden hebben deze achtergebleven ideologieën dan ook weer terug gegrepen naar het oude vertrouwde pamflet. Het pamflet dat wij vandaag tot onze schrik in de brievenbus vonden met de titel: “Volgens het Jodendom, Christendom en de Islam is homoseksualiteit verboden”, bevat een aantal citaten afkomstig uit de bijbehorende geschriften. Homoseksualiteit is verkeerd en walgelijk, zo is de boodschap. Daarnaast worden er statische verbanden gelegd tussen homoseksualiteit en pedofilie, depressie en zelfmoord. Als blanke, ongelovige, heteroseksuele man, maak ik er natuurlijk geenszins aanspraak op om mij gediscrimineerd te voelen. Hoewel ik mij dit al regelmatig voel sinds de middelbare school, is dit voor mij absoluut de druppel en besluit ik in de pen te klimmen. Ook ík kan mij gediscrimineerd voelen. Een smadelijk pamflet over homoseksuelen zorgt er niet zozeer voor dat ik mij persoonlijk beledigd voel, maar ik zie dit als een aanval op alles waar wij in Nederland zo voor hebben gevochten. Als de minder, minder, minder uitspraak leidt tot aangifte in groten getale, heb ik de wellicht ijdele hoop op eenzelfde reactie bij een dergelijk pamflet. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen en ben vanmiddag naar politiebureau Meer en Vaart gegaan. Hoogachtend, [NAW bij redactie bekend:] Update: Inmiddels al meer dan 20 meldingen van deze homohaatflyers. Politie 020 stelt een onderzoek in.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.