Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Voor eens en altijd: het verdrag moet van tafel

GeenPeilremembers.pngEr is nogal wat verwarring ontstaan over het nieuwsbericht van de NOS dat Rutte bakzeil heeft gehaald bij zijn Europese makkers. Rutte zou 1) niet (fatsoenlijk) onderhandeld hebben op Europees niveau, en 2) Nederland zou als gevolg daarvan het EU-verdrag met Oekraïne niet ratificeren. Dat laatste zou betekenen dat het verdrag in zijn geheel geen doorgang vindt op grond van artikel 486 van het verdrag – in tegenstelling tot wat de NOS beweert, namelijk dat het NEE ‘zonder gevolgen blijft’. Die clausule in het verdrag wijst namelijk op een veto voor Nederland, indien we niet ratificeren. Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan het hele verhaal. Een aantal overwegingen. Het verdrag is voor wat Nederland betreft van tafel Indien Nederland daadwerkelijk niet zal ratificeren, is het verdrag voor wat Nederland betreft van tafel. Dat is juist. ‘Maar dat is toch precies wat GeenPeil wil?’, horen we u denken. Inderdaad. Vanaf het begin heeft GeenPeil aangegeven dat, op basis van de 61% tegen-stem op 6 april, het verdrag in z’n geheel van tafel moet. Niet omdat wij dat vinden, maar omdat de referendumuitslag maar één interpretatiemogelijkheid geeft: nee is nee. Indienen dus, die intrekkingswet, en zo spoedig mogelijk svp. Is het verdrag dan behalve voor Nederland ook in zijn geheel, dus voor alle Europese landen en Oekraïne, van tafel indien Nederland niet ratificeert? Hier zit de crux, want dit is niet duidelijk. In principe zijn er drie opties denkbaar. 1. De meest voor de hand liggende optie is simpel: Nederland gebruikt haar vetorecht en het verdrag gaat, in zijn geheel en EU-breed niet door (op grond van artikel 486 van het verdrag). Er komt vervolgens geen nieuw verdrag met Oekraïne. Dit volgt rechtstreeks uit de referendumuitslag en geeft er het beste gehoor aan. 2. Een tweede optie is dat het huidige verdrag in de prullenbak verdwijnt en de EU en Oekraïne een nieuw verdrag sluiten dat uitsluitend over handel gaat. Handel is een exclusieve bevoegdheid van de EU en dus komt daar geen ratificatie van de 28 lidstaten aan te pas (voor de liefhebber: zie artikel 3 lid 1 sub e VWEU). Met andere woorden: Nederland heeft dan geen veto meer, dat handelsverdrag komt er gewoon en het geldt óók voor Nederland. Deze optie is echter bezwaarlijk, omdat er ongetwijfeld óók kiezers zijn geweest die om hen moverende redenen tegen enige vorm handel met Oekraïne zijn. Hoe groot die groep is, kunnen we uiteraard niet vaststellen (hier komen we nog op terug). 3. Als derde is er de optie die Rutte al van begin af aan roept: niet ratificeren betekent dat de EU op een andere manier door zal gaan met de inhoud van het verdrag, alleen dan zonder Nederland en in een andere vorm – een beetje zoals de Europese Grondwet dus. Andere kaft er omheen, lettertype aanpassen, Oekraïne eventueel een nieuw volkslied aansmeren en het kan gewoon doorgedrukt worden. Dit kan bijvoorbeeld door intergouvernementele samenwerking. Quote Rutte: “Maar [de andere 27 Europese landen] gaan hun weg vinden om grofweg, grotelijks, wat er nu op tafel ligt toch te doen, zonder Nederland.” Dit is verreweg de meest ondemocratische optie (en dus typisch EU), maar werd wel al in april gesuggereerd door EU-baas Juncker. Ook uit de bewoording van Rutte kan worden opgemaakt dat Brussel dit kenbaar aan hem heeft gemaakt. Het verdrag in aangepaste vorm ratificeren is geen optie Het verdrag met Oekraïne ratificeren na enkele aanpassingen is wat ons betreft géén optie, simpelweg omdat het niet duidelijk is en ook nooit precies duidelijk zal worden waarom 2,5 miljoen Nederlanders 1 voor 1 tegen het verdrag hebben gestemd. Dat zijn namelijk 2,5 miljoen verschillende redenen. GeenPeil gaf er zes. De Partij voor de Dieren gaf er tien en de PVV gaf er vijf. Het Burgercomité-EU had ook tien bezwaren, en de onvergetelijke wc-rollenman had er ook een flink aantal. En zo zijn nog tientallen, misschien zelfs honderden redenen te bedenken die kiezers motiveerden om tegen het verdrag te stemmen. Misschien waren deze motiveringen niet allemaal steekhoudend en/of correct, maar hee, als mensen alleen mochten stemmen als ze het verdrag hadden gelezen, mocht zelfs Alexander Pechtold niet naar de stembus. Had GeenPeil dan om tafel moeten gaan met het kabinet om de uitslag van het referendum te duiden? Het antwoord is nee. Zeker niet. GeenPeil heeft geen mandaat van de Nederlandse bevolking gekregen om namens hen te onderhandelen. Wij hadden slechts een facilitaire rol: door een referendum te triggeren hebben we de Nederlandse bevolking de mogelijkheid geboden om zich positief of negatief uit te laten over Europese uitbreiding. Wat de uitkomst van dat referendum ook zou zijn, het JA-kamp noch het NEE-kamp kan de uitkomst vertegenwoordigen. Dus ook niet Joshua Livestropop, VVD66, Victoria Koblenko of een andere steunzender, en al helemaal niet George Soros. Evenmin kunnen GeenPeil, de PVV, de SP, de PvdD, Baudet en de wc-rollenman dat. Een ‘Ja’-advies zou hebben betekend: Nederland wil dit (om welke reden dan ook) wel, het verdrag mag blijven en Nederland kan ratificeren. Het 'nee'-advies betekent dus het tegenovergestelde: Nederland wil dit (om welke reden dan ook) niet, het verdrag moet van tafel, Nederland moet niet ratificeren. Als aan het niet ratificeren van het verdrag vervolgens negatieve gevolgen kleven, heeft de Nederlandse bevolking daarover gezegd: die nemen we voor lief. (En vermoedelijk ook: die wegen niet op tegen de voordelen van niet ratificeren). Nederland moet dus niet ratificeren, ongeacht de gevolgen Conclusie is dat de Nederlandse regering het advies van de 4.113.613 Nederlanders die een geldige stem hebben uitgebracht ofwel naast zich neer moet leggen, ofwel op moet volgen. Het advies opvolgen betekent: het verdrag hoe dan ook niet ratificeren, ongeacht de consequenties. Het verdrag in aangepaste vorm ratificeren is geen optie. En zelfs al zouden de negatieve gevolgen van niet ratificeren de voordelen ervan overstijgen, hetgeen men zeer in twijfel mag trekken, dan nog heeft Nederland daar zelf voor gekozen. Die negatieve gevolgen zullen dan overigens vooral te wijten zijn aan de Europese Unie en haar leiders. Het heeft er alle schijn van dat de EU voor de (hierboven genoemde) antidemocratische optie 3 heeft gekozen: men gaat, ondanks het veto-recht van Nederland, gewoon door met de toepassing van het verdrag, alleen in een andere vorm. Dat zegt heel veel over hoe EU omgaat met de Nederlandse democratie. En laat dat nou precies de reden zijn waarom GeenPeil zo goed van de grond kwam en waarom (naar onze inschatting) uiteindelijk 61% tegen het verdrag stemde: Brussel luistert niet, wil niet luisteren en zal ook niet luisteren. Maar dan moet Rutte niet maandenlang doen alsof dat wél gebeurt. Brussel gaf hem de opdracht zélf met een oplossing te komen. Hij had al vrij snel de intrekkingswet, die gehoor geeft aan de referendumuitslag, kunnen indienen, in plaats van deze eindeloos uit te stellen. Want nu negeert hij tegen zijn eigen toezeggingen en beloften in de uitslag van 6 april al een half jaar, zónder er iets mee te doen, en daarmee brengt hij schade toe aan de geloofwaardigheid van de politiek én aan het vertrouwen in de democratie. Dat is een bijzonder kwalijke daad voor een minister-president. Eentje die hij zo spoedig mogelijk recht moet zetten. Als dat überhaupt nog op geloofwaardige wijze kan, want de teller tikt al heel lang de dagen vol loze beloften weg.

Reaguursels

Inloggen

Rutte moet zijn bazen vertellen dat Nederland het verdrag niet ratificeert. Dat is het enige waar wij als land invloed op hebben, en dat is wat mij betreft voldoende. Het is verder aan Brussel wat ze met ons besluit gaan doen.

WaitingLine | 06-10-16 | 18:40

Optie 2 gaat het net zo min worden als optie 1. Want dit verdrag is pas écht interessant vanwege de geopolitieke en militaire paragrafen. Alleen een handelsverdrag sluiten is de EU te min.

KlunsJohannus | 06-10-16 | 14:47

De geloofwaardigheid van Rutte is gedaald naar NUL.
En zijn geloofwaardigheid is evenredig met zijn waarde voor ons land.

Als Nederland volgend jaar gewoon weer op zijn VVD en op de PvdA stemt heeft dit land geen toekomst meer en verdient het naar de kloten te gaan.

rijk | 06-10-16 | 13:37

Dat Mark Huftert hier direct onder vuur ligt moge duidelijk zijn. Hij is immers de "voorman" van het kabinet. Het is genoegzaam bekend dat deze Neo-Liberbare Oppertalibannert en zijn gevolg helemaal niets hebben met democratie. Zoveel is ook wel duidelijk geworden onder de 3 kabinetten van Ruudje Verlubbert waar de VVD coalitie partner van het CDA was (en nee ik ben het niet vergeten). Maar, het is net zo goed de PVVDA van Diederikke die hieraan meewerkt. Dit blijft m.i. onderbelicht in deze hele discussie. Ook zij kunnen de Neo-Liberale fundamentalisten terugfluiten of mooier nog, uit het kabinet stappen. Echter, het is bij de PVVDA doodstil als dit onderwerp waar en hoe dan ook naar boven komt. De PVD9 zetels staat er slecht voor in de peilingen en de verkiezingen komen met rasse schreden dichterbij. Politiek gezien natuurlijk heel slim om Mark de Teflonnert dit probleem te laten oplossen. Wat in zijn geheel niet wegneemt dat de PVVDA voor 50% medeverantwoordelijkheid draagt in deze situatie. Kan de redactie van GS daar niet eens wat pijlen op richten ?

Lenco | 06-10-16 | 10:38

Als ze dan toch een nieuw verdrag regelen, kunnen ze in de EU dan ook gelijk even stemmen over zwarte piet? Lijkt me wel zo handig, als we dan toch lid zijn...

Rest In Privacy | 06-10-16 | 10:09

@oplooprem | 05-10-16 | 19:53
En dan? Ik denk dat men gewoon weer op de zittende partijen stempt! Misschien dat D66 en CDA nu weer wat meer zeteltjes krijgt en dat de PVDA aan de zijlijn staat. Krijgen we dus een VVD, CDA, D66 regering misschien aangevuld met GL

Tostiman | 06-10-16 | 09:40

-weggejorist-

Mata Hari | 06-10-16 | 09:37

Er is ook nog een vierde optie, Het kabinet legt het RAADGEVEND referendum gewoon naast zich neer.

TheStef | 06-10-16 | 09:30

beschuitfluiter | 06-10-16 | 07:51

Of de oppositie het hetzelfde doet weet je niet. Al sinds WO2 zitten vooral PvdA, CDA, VVD en D66 aan het roer. nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_kab... . Tijd om daar eens niet op te stemmen dus.

Pret pook | 06-10-16 | 09:07

Voor eens en altijd? Oh. Ik heb geleerd 'eens en voor altijd'. Waarom vinden we 'm in het Engels niet moeilijk en in het Nederlands wel? 'Once and for all' - de Britten zeggen precies hetzelfde. Nog een keertje, en dat moet dat voor altijd gelden.

Wat wordt die uitdrukking toch mishandeld. Maar verder: helemaal met jullie eens.

Truttebol | 06-10-16 | 08:59

Het zal er allemaal op aankomen of de oppositie het laat zitten tot na de verkiezingen. Vooral het CDA met Omtzigt voorop kan hier punten scoren. D66 dóet alsof ze democratisch zijn, dus die willen hierin ook graag een puntje scoren. Probleem van de (f)oppositie is dat ze, wanneer ze mogen regeren, nét zo eurofiel zijn als de VVD/PvdA. Of zijn we alle overgedragen bevoegdheden onder Balkenende en De Jager (met achterlijk ongeinformeerde financiële woordvoerster Elly Blanksma) soms vergeten?

beschuitfluiter | 06-10-16 | 07:51

No=No (BillCosby)

l'histoire c'est raped.

hallevvezool | 06-10-16 | 07:16

Rutte gaat t 'in t belang van Nederland' naast zich neerleggen. Mark my words!

Brabantse Leeuw | 06-10-16 | 05:47

krijg je als je een yuppie minpres hebt... lullen als brugman en ondertussen allergisch voor werk.

Kris | 06-10-16 | 01:43

GS-redactie, wederom bedankt voor de heldere uitleg. Opvallend is de doodse stilte vanuit Den Haag m.b.t dit onderwerp na de betreffende rapportage van het 20.00 Journaal. MinPres Rutte kan niet meer voor- of achteruit schreef een reaguurder gisteren, maar volgens ons kan hij (er) nog onderuit. Er onderuit, door het raadgevend referendum naast zich neer te leggen en te ratificeren, hetgeen hier echter politiek buitengewoon gevoelig zal komen te liggen. "Dan maar de lucht in" riep van Speyk en stak het lont in het kruitvat. Mocht Rutte "the guts" voor deze optie hebben, dan geeft dit uitzicht op vervroegde verkiezingen. Zo niet, dan blijft deze bananenschil liggen en gaat hij onderuit voor zover hij niet al reeds is uitgegleden over dit dossier. Ook dat zou positieve vooruitzichten kunnen geven. Die grijns gaat hem parten spelen, want wie het laatst lacht zijn toch de kiezers.

Een vrije paling | 06-10-16 | 00:46

Ik denk zo maar dat de VVD gedecimeerd gaat worden de komende verkiezingen.

@Antitheïst | 05-10-16 | 20:06

Dat dacht/hoopte ik een jaartje of drieëneenhalf/vier geleden ook... pakte toch anders uit.
Let maar op: een paar nietszeggende beloftes en het volluk stemt er weer op. De partijen buitelen al over elkaar heen met onhaalbare beloftes en de VVD zal zich hierbij zeker niet onbetuigd laten.

EefjeWentelteefje | 06-10-16 | 00:14

Het is niet zo moeilijk als het handelsdeel uit het verdrag wordt gehaald. Dan kan de EU namelijk zondermeer dat handelsdeel zelfstandig afsluiten, want dat is haar bevoegdheid. De EU raadpleegt dan alle EU-staten, maar die hebben geen vetorecht. Het probleem is een zelfgemaakt probleem daar het handelsverdrag is verweven met (geo-)politieke elementen die feitelijk op het scherp van de snede zijn en de relaties met Rusland al behoorlijk hebben geschaad. Het niet ratificeren van NL zou desastreus zijn in het geo-politieke spel. Dat wil Rutte niet op zijn geweten hebben. Zijn fout is dat hij niet aangedurfd heeft om in dit geval de minst slechte oplossing te kiezen, namelijk om de uitslag van ons referendum naast zich neer te leggen en gewoon te ratificeren. Probleem is wel dat de Kamer bijna eensgezind was in de mening dat de uitslag gerespecteerd diende te worden. De verhalen over goedkope arbeidskrachten en omvang van mogelijke schade zijn allemaal feitelijk lulkoek. Er is geen sprake van opening van mogelijkheid van arbeidsmigratie. De omvang van handel met Oekraïne is verwaarloosbaar klein.

Buerman | 06-10-16 | 00:12

De Rutte tactiek is een tegenwoordig veel gebruikte. Zo snel mogelijk verandering doorvoeren (of tegenhouden) en hopen dat een volgende democratische ingreep (verkiezingen, referenda etc) te laat zijn om zaken terug te draaien.

Maar aangezien Rutte MP is, is zijn gedrag nog kwalijker. Ik weet niet wat de definitie van landverraad is, in mijn boekje komt dit heel dichtbij.

En, kiezers, U weet nu wat Rutte van de NL kiezer denkt.... 15-3-2017. Ik zeg maar...

TheDrivingDutchman | 06-10-16 | 00:11

The_Challenger | 05-10-16 | 23:43
Ik ontken niets ik zeg dat het dan wel via andere landen binnen komt en geef een voorbeeld.

botbot | 05-10-16 | 23:49

botbot | 05-10-16 | 23:31

En u een zeer kort en selectief geheugen. China aanhalen en lage lonenlanden ontkennen.

The_Challenger | 05-10-16 | 23:43

tipo | 05-10-16 | 23:27
Nee ik zit niet te typen in een (wijn)kelder.

botbot | 05-10-16 | 23:33

Rutte zal op alle mogelijke manieren het referendum om zeep helpen, lukt dat niet dan zal hij het kabinet vroegtijdig laten vallen. Daarmee weer tijdwinst behalen en de beslissing bij anderen neer leggen. Het volgende kabinet.

braamstruik | 05-10-16 | 23:32

The_Challenger | 05-10-16 | 23:22
Eén ding is wel duidelijk u heeft een zeer grote economische kennis mijn petje af.
Klets toch niet man dan komt het wel via Duitsland of Polen binnen.
Je mobieltje komt toch ook uit China.

botbot | 05-10-16 | 23:31

botbot 23:24
U is weer dronken? Fijn kerel.

tipo | 05-10-16 | 23:27

tipo | 05-10-16 | 23:12
Probeeerd u nu echt drie aannames als echt te verkopen?

botbot | 05-10-16 | 23:24

botbot | 05-10-16 | 22:58

Werkgelegenheid? Door het verdrag zijn er weer grootverdieners die hun fabriek hier sluiten omdat het een makkelijk toegankelijk lage lonenland wordt.

The_Challenger | 05-10-16 | 23:22

@botbot 23:11
De Nederlandse varkensboeren zaten door de stop op de export naar Rusland met een enorm productieoverschot en hebben twee jaar lang onder de kostprijs geleverd, totdat 1/3e failliet was. Geldt zowel voor Nederland als Vlaanderen. Ik heb met vele huilende varkensboerengezinnen aan tafel gezeten die zich verraden voelden. Je weet niet waar je over praat.

tipo | 05-10-16 | 23:22

Woonkamerpoliticus 22:59
Rutte heeft tegen Poroshenko allang gezegd dat hij gaat ratificeren. Zie: "The parties coordinated efforts to accelerate the ratification of the Association Agreement between Ukraine and the EU."

Rutte heeft tegen de Tweede Kamer gezegd dat hij niet gaat ratificeren, "zonder meer". Met meer dus wel!

Poroshenko moest dus iets geven aan Rutte en Rutte heeft iig Russische sancties en visa-vrij reizen weggegeven.

Maar uit het feit dat Rutte de welwillende oppositie nodig heeft bij het uitventen van zijn plan blijkt, dat Poroshenko iets heel kleins aan Rutte heeft gegeven, dat maar moeilijk recht kan doen aan de nee-stem van het referendum.

tipo | 05-10-16 | 23:12

Berbaar | 05-10-16 | 20:44

Sta je weer vanaf dat voedselbankkratje te reaguren dan?

The_Challenger | 05-10-16 | 23:12

tipo | 05-10-16 | 22:53
Ha,ha,die tipo
Zeg er dan ook even bij dat de tuinders en glastuinbouw in 2015 en tot nu toe top inkomens behaald hebben door hun export te verleggen.
U hoor ik mopperen aan de zijlijn de tuinders mopperen niet.

botbot | 05-10-16 | 23:11

Rutte gaat uiteindelijk ratificeren omdat verzet zinloos zou zijn en krijgt daarvoor automatisch steun van VVD en PvdA. Het rumoer dat hierdoor ontstaat lost geleidelijk op in de algehele onmin over de EU. Probleem opgelost.

De Geus | 05-10-16 | 23:11

the Jackdawn | 05-10-16 | 20:22

Ben je weer desinformatie aan het rondstrooien? Nederland exporteert maar voor 650 miljoen naar Oekraïne. Voornamelijk medicijnen en landbouwmachines, dat zijn geen 8.000 banen. Het is 0,1% van ons bnp. We praten hier niet over boter, kaas en eieren, maar over high-tech producten. Daar zijn voor de productie geen 8.000 banen nodig. De inflatie daar is zo schrikbarend toegenomen dat de export de laatste jaren met meer dan 50% is afgenomen. Dat gaat alleen maar verder en heeft geen hol met het verdrag te maken.
Daarbij heeft de EU destijds de gasrekening betaald voor Oekraïne. Als je het goed beschouwd is er dus ook nog een flinke subsidie daar naar toe gegaan.
Het verdrag is puur een geo-politiek spelletje. Landjepik by proxy en jij zag dat het goed was.

The_Challenger | 05-10-16 | 23:08

Wellicht kunt u onderstaande link eens gaan lezen?
www.volkskrant.nl...
marlec | 05-10-16 | 20:56
Lupuslupus | 05-10-16 | 21:06

Was een erg kort verhaaltje, snap niet echt waar die van toepassing is op mijn optie, zal hem anders benoemen:
Wat als, (stel), de handtekening bij wijze van standaard proces eigenlijk al lang is gezet, maar dit eigenlijk niet kan volgens de officiele procedure en daardoor nu een error oplevert op het moment dat het proces onder de loep komt. Als dhr Rutte in dit geval dus, 'alvast getekend' heeft.

Dat is min of meer de insteek die ik gaf, ben daar wel benieuwd naar. Gaat in bedrijven ook wel eens fout als men niet meer zo goed oplet met standaard procedures, het door geenstijl uitgelichte pensioengebeuren een aantal weken geleden was een goed voorbeeld van hoe zoiets (in dit geval niet) aan het zicht onttrokken kan zijn/worden.

Maar goed, het is maar een optie die ik als 'mogelijk' acht.

Woonkamerpoliticus | 05-10-16 | 22:59

Titje | 05-10-16 | 22:53
Hop hop hop Rutte zet hem op. Nee is een feit.
Wij zijn tegen meer werkgelegenheid.

botbot | 05-10-16 | 22:58

Rutte heeft volgens Poroshenko een aantal zaken weggegeven:
www.president.gov.ua/en/news/prezident...
- Rutte is voor vis-vrij reizen van Oekrainiers naar NL.
- Rutte is voor sancties tegen Rusland, waardoor de NL-se export naar Rusland gehalveerd is de afgelopen jaren, wat dus tegen het Nederlandse belang is
en toen kwam de aap uit de mouw:
"The parties coordinated efforts to accelerate the ratification of the Association Agreement between Ukraine and the EU."

Maar wat is de broodkruimel die Rutte binnengesleept heeft en waar hij nu verkopers voor ronselt? Want dat het doel ratificatie is - zo snel mogelijk - dat co-ordineren Rutte en Proshenko samen op begravenissen.

tipo | 05-10-16 | 22:53

Hop hop hop Rutte zet hem op. Nee is nee.

Titje | 05-10-16 | 22:53

the Jackdawn | 05-10-16 | 22:28
Ze snappen wel meer dingen niet.
Men mag niet in zee gaan met Oekraïne want dat is wel zo'n intens corrupt land.
Aan de andere kant moeten we weer gaan leveren aan Rusland (zelf de boycot afgeroepen) daar zijn ze allemaal een voorstander van, net of dat geen intens corrupt land is.
Die klotepikeuren worden gebruikt door het kremlin alleen ze hebben dat zelf nog niet door.

botbot | 05-10-16 | 22:48

@Kopieerapparaat | 05-10-16 | 22:32
Ach Rutte 2 was niet best maar wat is het alternatief in 2017?
Gekke Greet staat buitenspel en is te links en te one issue imo, D66, GL, SP, PvdA no thanks.
Dus CDA, VVD of VNL voor dit ondernemertje.
Het zal gewoon Rutte 3 worden, met hopelijk het CDA etc en vooral zonder de PvdA.

Berbaar | 05-10-16 | 22:46

Er zit een financiële meltdown aan te komen, dus moet er een oorlog gecreëerd worden om straks Russia overal de schuld van te kunnen geven. Zo'n referendumpje past niet in het plan.
En wat is Markie toch een fopstaatsman. Ik had nog meer respect voor hem gehad als hij de uitslag vol overtuiging ondemocratisch terzijde had geschoven in plaats van dit wijven gedruil.
Natte tosti dat het is.

Harry Turtle | 05-10-16 | 22:42

Als Trump wint valt de EU! Vote for Trump very simple.

oostermoer | 05-10-16 | 22:36

De grote ellende is alleen dat een deel van de Nederlandse bevolking na een paar (waarschijnlijk dan al gebroken) leuke verkiezingsbeloftes, ogenschijnlijk gehersenspoeld zijn en er doodleuk weer op stemmen. Uiteraard zullen de hoge inkomens Rutte graag nog 4 jaar terug zien komen. Geen enkele bevolkingsgroep is er tenslotte meer op vooruit gegaan onder Rutte's bewind. Zij hebben een paar goede jaren achter de rug. Het is vreemd en onvoorstelbaar, maar die oplichtersclub VVD blijft groot. De PvdA... Ach, lang en triest verhaal van een trieste partij.

Kopieerapparaat | 05-10-16 | 22:32

@tipo | 05-10-16 | 22:25
Dat zou wel eens kunnen wat jij zegt, dat hij een kleine nietszeggende toezegging heeft waar hij zonder steun niks mee kan. Als het door een groot deel van de Kamer gedragen wordt is het opgelost. Nou en die Kamerleden ruilen het weer gemakkelijk in voor iets anders, bijna niemand heeft principes. D66 wil nog wel een paar organen van mensen zonder EPD, het CDA was steun voor Bouwend Nederland, de SGP/CU 2 koopzondagen minder, komt helemaal in orde. Die andere tegel van je was echt goed, leestip voor anderen @tipo | 05-10-16 | 22:20 er is nu al een traditie ontstaan hoe met uitslagen van referenda wordt omgesprongen, een traditie die automatisch de animo weghaalt om nog eens zoiets te organiseren.

Watching the Wheels | 05-10-16 | 22:31

Pierre Tombal | 05-10-16 | 20:57
"Zoals gewoonlijk snap je er weer geen drol van. Nederland is lid van de EU, dus als er een EU handelsovereenkomst gesloten wordt kunnen Nederlandse ondernemers daar gewoon gebruik van maken."

Moet Nederland wel ratificeren anders kan men de nieuwe handelsregels namelijk voor het land niet invoeren, dus kan er geen geld geclaimd worden in Brussel. Niet ratificeren betekent dat de handel verdwijnt naar een ander EU land, Frankrijk is er blij mee dat Nederland niet ratificeert.

the Jackdawn | 05-10-16 | 22:28

Hou op met dit gel*l. De EU moet van tafel. NEXIT!
Waarom weer zoveel teksten. Het is zo eenvoudig.
De Muur in Berlijn viel ook ineens om. Marxisme is te verslaan. Nu of nooit.

oostermoer | 05-10-16 | 22:26

Watching the Wheels 22:17
Ik neem aan dat Rutte een symbolisch gebaar van Poroshenko en Juncker heeft gekregen. Een broodkruimel, die Rutte moet verkopen als iets dat recht doet aan de nee-stem. Maar die verkoop kan hij niet alleen. Daar heeft hij mede-verkopers voor nodig, zodat niet alleen Rutte wordt afgestraft in maart.

Als Rutte het uitverkoren deel van de oppositie uitnodigt, zonder een broodkruimel van Poroshenko en Juncker te hebben, dan wordt het nog een leuke en vooral kansloze operette.

tipo | 05-10-16 | 22:25

@tipo | 05-10-16 | 22:20
Goeie tegel!

Watching the Wheels | 05-10-16 | 22:25

De VVD zou, net als het CDA, nooit meer aan de macht mogen komen.

Uw Psychiater | 05-10-16 | 22:23

Zou het zo kunnen zijn dat Rutte weet dat het aanpassen van een verdrag altijd bijvoorbeeld 150 dagen (5 maanden) duurt, zodat het wellicht tactiek is om pas nu iets te gaan doen, zodat het uiteindelijk nooit meer mogelijk is om iets te ratificeren of af te ronden in deze regeerperiode? Dan kan hij het uiteindelijk onderdeel maken van de verkiezingsdebatten. Handige man.

Watching the Wheels | 05-10-16 | 22:23

Ook geen handelsverdrag met die corrupte zooi sluiten. Er zijn bedrijven die het geprobeerd hebben en de corrupte shitzooi daar al weer zat zijn zoals Aegon die de boel verkocht heeft.
www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/aegon/2...

Zwizalletju | 05-10-16 | 22:22

@Mannes 22:00
Als testcase valt het belang van de afhandeling van dit referendum niet te onderschatten. Het is het eerste referendum in zijn soort en de hele afhandeling schept een precedent voor alle volgende referenda.

"ogenblikkelijk" is al opgerekt naar een jaar.
Dat het kabinet met een reactie moet komen van de referendumwet, is ook al van tafel, want het kabinet spant nu samen met een deel van de Staten Generaal dat niet tot de coalitie hoort. En dus komt er een partijpolitieke reactie, die niet enkel van het kabinet is.
Dat er gehoor wordt gegeven aan een advies uit een geldig referendum is ook al van tafel, want in het het advies van het plebs kan altijd gewinkeld worden naar achterliggende redenen, die toevallig leuk uitkomen. (dit laatste is overigens een precedent van het Lissabon-referendum, dus je ziet dat het meteen een traditie is, al na twee referenda.)

Dit gesjoemel met een oprecht advies is direct ook funest voor het enthousiasme waarmee volgende referenda ge-organiseerd kunnen worden. Het wordt zo ontmoedigt om als bevolking een andere mening op te leggen aan zittende politieke partijen. Dat gesjoemel met de democratie moet afgestrafd worden, in het belang van onze kinderen en kinds kinderen.

tipo | 05-10-16 | 22:20

@tipo | 05-10-16 | 22:08
Ja hij nodigt een deel van de oppositie PAS NA 176 DAGEN uit om te onderhandelen over iets dat daarna nog met 27 andere landen besproken moet worden (koekoek). Waarom heeft hij die mensen niet 170 dagen geleden uitgenodigd, enig idee?

Watching the Wheels | 05-10-16 | 22:17

NExit steeds betere optie. Want waarom zouden we blijven betalen als anderen enkel de portefeuille leegschudden en de solidariteit geen enkele wederkerigheid kent. 15 maart 2017 kan het begin zijn van een paradigmaverandering.

Takki Yah | 05-10-16 | 22:15

@Mannes | 05-10-16 | 22:00
Het gaat er inmiddels natuurlijk ook om dat de premier weer iets beloofd heeft en mogelijk weer niet precies zo doet als hij het beloofd heeft, dus om geloofwaardigheid. Je kunt best zeggen iedereen 1000 euro erbij, geen geld meer naar de Grieken en je kunt best een dag nadat je zegt niet meer te rusten voordat de onderste steen boven is op een terras gaan zitten, doe eens normaal joh, pleurt op roepen enzovoorts, maar je wordt ongeloofwaardig als je zegt van al die toezeggingen spijt te hebben en dan gewoon doodleuk weer niet doen wat je beloofd hebt te doen, namelijk intensief onderhandelen over ... ja over wat eigenlijk ... zijn eigen agenda. Helaas ook weer niet gedaan. Verder prima zaak dat Baudet en Roos wat weerstand gaan bieden, want de rest doet dat nog altijd onvoldoende. Kees Verhoeven (D66, kroonjuweel referenda) zegt gisteren doodleuk dat hij Rutte nog wel een maandje ruimte wil geven om ... ja om wat eigenlijk. Ze spelen toch een spel allemaal? Mensen zijn dat zat. We moeten allemaal eerlijk en recht door zee zijn en dan geeft dat stel dag in dag uit dit terug voor ons belastinggeld. Het is gewoon niet goed.

Watching the Wheels | 05-10-16 | 22:11

Rutte maakt van het referendum nu een partijpolitieke aangelegenheid om te bewijzen dat politieke partijen referenda kunnen overrulen.

Zo nodigt hij een deel van de oppositie achter gesloten deuren uit om te beslissen en een deel niet. Hij passeert daarmee de Tweede Kamer als openbare vergaderruimte. Hij passeert daarmee het democratische belang van referenda als corrigerende aanvulling op de representatieve democratie.

Rutte is uit op een kloof tussen politieke partijen en wij, de Nederlandse bevolking, door een advies van de Nederlandse bevolking te herschrijven en de verantwoordelijkheid daarvoor af te schrijven op de politieke partijen die hij alleen heeft uitverkoren voor die rol. Het is een doelbewuste ondermijning van de directe democratie in wording die volgens Rutte in de kiem gesmoord moet worden.

tipo | 05-10-16 | 22:08

@Watching the Wheels | 05-10-16 | 22:00
Google is het meest verhelderend als je "a rvac" weglaat ;-)

VerenigingVanDieven | 05-10-16 | 22:04

176 dagen al? Tellen we vanaf 12 april?

Mart6037 | 05-10-16 | 22:03

Geen Stijl is heeft zich zodanig vastgebeten in dit onderwerp, dat men niet inziet dat de strijd allang gestreden is. Nederland zal niet tekenen, maar er komt vast wel een creatieve oplossing om het verdrag te omzeilen. Jan Roos verdween als een dief in de nacht bij GeenStijl en heeft waarschijnlijk al een dikbetaalde baan als Kamerlid, Baudet probeert hetzelfde. Wat waren de intenties van beide heren nu echt? Wanneer Nederland niet ratificeert, heeft Rutte uiteindelijk toch woord gehouden en dat zal hem persoonlijk in Europa ook niet goed doen. Overigens denk ik niet dat zoveel mensen zich nog met dit referendum bezighouden.

Mannes | 05-10-16 | 22:00

@VerenigingVanDieven | 05-10-16 | 21:51
Dus ik nu ook maar die gekkigheid over zitten tikken in Google Translate want had geen idee waar het over ging :) ...

Watching the Wheels | 05-10-16 | 22:00

Goeie tekst trouwens @GeenPeil, ze staan voor joker. Die zin bij punt 2 in het begin met de woorden "als gevolg daarvan" dat natuurlijk terugslaat op het "niet (fatsoenlijk) onderhandelen". Ze staan echt voor ... nou ja laat ik maar weer joker zeggen om het netjes te houden. Feitelijk wordt gewoon aangetoond dat het hele clubje niet deugt. "Dit is mijn oordeel en daarmee zullen ze het moeten doen ..." youtu.be/VaTMTHo8BN4?t=47

Watching the Wheels | 05-10-16 | 21:55

@Watching the Wheels | 05-10-16 | 21:46
Gelukkig vertaalt Google ook Tsjechisch zonder accenten. LOL!

VerenigingVanDieven | 05-10-16 | 21:51

dit gaat gebeuren: hij gaat 2 minuten voor de uitslag van de verkiezingen ratificeren.
stemmetjes zijn binnen, en brussel zal trots op hem zijn.
en dit is onze regering. en wat te denken van die nueqfouten Juncker, Verhofstadt en van Baalen. foei foei.

tijd voor wat nieuws.

Kenneth Nietvatten | 05-10-16 | 21:50

De EU is de letters op het scherm niet meer waard;

Fuck de EU

Pompenkoning | 05-10-16 | 21:43

"Oekraïne eventueel een nieuw volkslied aansmeren" dat wordt dan waarschijnlijk een nieuwe versie van "Don't give up" gezongen door Hans van Baalen (Never ever give up) youtu.be/V8r0oVsPe6w?t=48

Watching the Wheels | 05-10-16 | 21:42

@Watching the Wheels | 05-10-16 | 21:34
Zijn er nog grafologen in de zaal?

VerenigingVanDieven | 05-10-16 | 21:39

botbot | 05-10-16 | 21:18
Er mag inderdaad wel wat meer aandacht komen voor de lange arm van Poetin. Voorbeeld: Bij peil.nl (Maurice de Hond) zijn de afgelopen maanden duizenden nep-profielen verwijderd die "toevallig" allemaal op de PVV stemdem in de peilingen. Zo is de PVV sinds januari een derde van zijn virtuele zetels kwijt geraakt in de peiling van de Hond. Het zou mij niet verbazen dat deze nep-profielen zijn gemaakt door dezelfde Poetin-trollen die de Telegraaf reacties proberen te beheersen.

Harry uit Rotterdam | 05-10-16 | 21:39

Indien de uitslag van het referendum in meerderheid een Ja zou hebben gescoord, zou Rutte dan ook, om recht te doen aan de ja stemmers, deze ja stemmen gaan interpreteren.
.
Rutte beweert dat het nee kamp om diverse uiteenlopende redenen nee heeft gestemd op specifieke delen van het verdrag, en wil daar recht aan doen. Een optie die niet bestaat.
.
Zou hij dezelfde optie hebben gebruikt bij een winnende ja stem?
Dat antwoord kun je raden, maar het is misschien toch wel de moeite waard hem dit eens voor de voeten te gooien.

Memek | 05-10-16 | 21:38

niet ratificeren
Ik zei nee tegen dat hele verdrag.
.
doet hij het op een of andere manier wel, dan direct gaan voor Nexit.

Rene046 | 05-10-16 | 21:38

@Harry uit Rotterdam | 05-10-16 | 21:32
Weet je zeker dat het niet Harry uit Den Haag is?

VerenigingVanDieven | 05-10-16 | 21:34

-weggejorist-

hebbuh | 05-10-16 | 21:33

Oh oh ooo, ik kon me vroeger niet voorstellen dat ik iets anders als vvd zou stemmen, ik voelde me min of meer een geboren VVD-er (liberaal qua overtuiging in hart en nieren). Nu kan ik me niet meer voorstellen dat ik komende jaren VVD zal stemmen.

Hemmenaar7 | 05-10-16 | 21:32

Wladimir 1928 | 05-10-16 | 21:01
Wat is dat toch met de suggestie dat Rutte geen democraat is? Hij is verkozen, hij is lid van de grootste partij in de tweede kamer en zijn partij is de grootste in de peilingen. Verder leven we in een parlementaire democratie. En in deze democratie worden belangen gewogen, het is niet de meerderheid plus 1 die de besluiten neemt. Een beetje fatsoen en respect mag ook op GeenStijl.

Harry uit Rotterdam | 05-10-16 | 21:32

DEN HAAG - Het kabinet wil overleggen met fractievoorzitters van een aantal oppositiepartijen over het Oekraïne-referendum. Het overleg met D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en SGP zou mogelijk deze week of begin volgende week moeten plaatsvinden.
.
De fractievoorzitters zijn door premier Mark Rutte uitgenodigd voor het gesprek. Daarin wil het kabinet kijken met welke oplossingen de partijen kunnen leven, aldus ingewijden woensdag. Rutte probeert binnen de EU steun te vinden voor een aanpassing van het associatieverdrag.
.
Het zal niet gemakkelijk zijn om de oppositie mee te krijgen. Zij heeft eerder aangegeven dat recht moet worden gedaan aan de uitslag van het raadgevende referendum van april. Toen stemde meer dan 60 procent tegen het akkoord.
.
De Tweede Kamer nam vorige maand nog een motie aan waarin het kabinet wordt opgeroepen voor 1 november met een antwoord te komen op de uitslag van het referendum.
www.haarlemsdagblad.nl/algemeen/binnen...

Jan Leul | 05-10-16 | 21:31

@Piet Karbiet | 05-10-16 | 21:20
Ik heb ook nee gestemd..

marlec | 05-10-16 | 21:27

Der Paulie | 05-10-16 | 20:07
Dat is inderdaad het stomme: hij mag dat ook gewoon. Hij is te beroerd om iets te doen wat per ongeluk op een mening zou kunnen lijken. Ik denk dat die goedkeuringswet (die opnieuw moet komen, anders is er niet geratificeerd) er gewoon pas na de verkiezingen komt als hamerstuk.

frank87 | 05-10-16 | 21:24

-weggejorist-

hebbuh | 05-10-16 | 21:23

@marlec | 05-10-16 | 20:56
Proest. Ons allemansvrindje moet maar snel terug naar de JOVD.

Piet Karbiet | 05-10-16 | 21:20

Wladimir 1928 | 05-10-16 | 21:01
De landverraders zijn volgens mij meer de mensen die met valse voorlichting een nee stem uitgelokt hebben.
Het is best wel grappig om te lezen hoe men hier op de panelen tekeer gaat tegen de lange arm van Erdo terwijl de lange arm van Poetin met beide handen aangegrepen wordt.

botbot | 05-10-16 | 21:18

Kan er niet een geenpeil website worden opgetuigd voor dit soort onzin. Kutzooi.

Geenstilo | 05-10-16 | 21:17

Geen-ik herhaal-geen visumvrij reizen voor Oekrainers naar NL dus!
Ongeacht wat andere landen vinden / doen.
hotmint | 05-10-16 | 21:08
.
Helaas zal de werkelijkheid zijn dat de Oekraïners dan gewoon naar b.v. Duitsland reizen en vandaar naar Nederland. Niemand die ze tegenhoudt.

Lupuslupus | 05-10-16 | 21:13

Jaa, optie 1 dus.
Het handelsgedeelte gaat dan alsnog door, want EU mandaat. Soit.
Geen-ik herhaal-geen visumvrij reizen voor Oekrainers naar NL dus!
Ongeacht wat andere landen vinden / doen.

hotmint | 05-10-16 | 21:08

Rutte heeft stiekem allang geratificeerd namens Nederland.
Zou een heleboel verklaren waarom het zo 'moeilijk' is, want daar kan hij dan niks meer aan veranderen.
Woonkamerpoliticus | 05-10-16 | 20:59
.
Wellicht kunt u onderstaande link eens gaan lezen?
www.volkskrant.nl...
marlec | 05-10-16 | 20:56

Lupuslupus | 05-10-16 | 21:06

Voorkom tegen elke prijs een derde wereldoorlog die alleen maar verliezers kent. Géén militaire samenwerking met de Oekraïne. Een verdeelde EU weerhoudt Adolf Juncker & friends hopelijk van echte ferme taal....
NEE, nooit meer oorlog. Ons referendum kan écht het verschil maken.

Dombo65 | 05-10-16 | 21:05

Hoe hoger de dagenteller komt, hoe kwader ik word op de democratiehatende Mark Rutte. Het is nauwelijks voor te stellen dat er mensen zijn die nog steeds overwegen om op deze landverrader te stemmen.

Wladimir 1928 | 05-10-16 | 21:01

@F. von Zeikhoven | 05-10-16 | 20:42
Blijkbaar mogen ze je hier. Beschouw het als een laatste waarschuwing.

VerenigingVanDieven | 05-10-16 | 21:00

Ik ga voor een andere optie:

Rutte heeft stiekem allang geratificeerd namens Nederland.
Zou een heleboel verklaren waarom het zo 'moeilijk' is, want daar kan hij dan niks meer aan veranderen.

Woonkamerpoliticus | 05-10-16 | 20:59

Het is toch wel vreemd dat de vereeniging van dieven een directeur moet bijsturen.

bodemloos | 05-10-16 | 20:58

Overigens: Als er mensen tegen het associatieverdrag gestemd hebben om het handelsgedeelte, dan zijn dat uilskuikens waar geen rekening mee gehouden moet worden.

De vraag was of de goedkeuringswet tot ratificatie van het associatieverdrag ingetrokken moest worden. Die is duidelijk beantwoord.

Over een nieuw verdrag is niets gevraagd. Over het handelsgedeelte valt niets aan de Nederlandse bevolking te vragen, want daar gaan wij niet over.

Betreur je dat, dat Nederlanders niet over handelsverdragen gaan, zorg er dan voor dat je op een partij stemt die uit de EU wil. En dan gebeurd dat. Maar daarvoor was dit referendum niet het middel.

tipo | 05-10-16 | 20:58

@the Jackdawn | 05-10-16 | 20:22
Zoals gewoonlijk snap je er weer geen drol van. Nederland is lid van de EU, dus als er een EU handelsovereenkomst gesloten wordt kunnen Nederlandse ondernemers daar gewoon gebruik van maken. Het staat allemaal netjes onder punt 2 in het artikel genoemd welke elementen die overeenkomst dan moet bevatten om niet opnieuw een ratificatie door elk afzonderlijk EU land noodzakelijk te maken (en dus de mogelijkheid van een nieuw veto).

Pierre Tombal | 05-10-16 | 20:57

OK, een deal. Een Syrier/Afghaan/Pakistaan/andere moslim NETTO eruit voor elke Oekraiener die er in komt.

EnNouJijWeer | 05-10-16 | 20:57

@komtdatschot | 05-10-16 | 20:48
Het is de verantwoordelijkheid van de Kamer om zichzelf te informeren. Hoe kan de Kamer het kabinet anders controleren? Omzicht laat zien hoe het moet. Omzicht doet gewoon zijn werk. Hij informeert zich zelf over de zaken waarop hij het kabinet controleert. Het zegt alles over de luie mentaliteit van de rest van de Kamer dat Omzicht regelmatig met zijn werk het nieuws haalt. Wat hij doet, moet geen nieuws zijn, dat moet normaal zijn...

F. von Zeikhoven | 05-10-16 | 20:56

@Berbaar | 05-10-16 | 20:53
Weet je wat het leukste aan een toren is? Je kunt er vanaf vallen. Prettige landing alvast!

VerenigingVanDieven | 05-10-16 | 20:56

Ondertussen liggen er in Ter Apel weer wat ouwe jurken hun kindbruidje uit te wonen.
Doet Rutte ook veel mee.
Not.

Piet Karbiet | 05-10-16 | 20:55

@VerenigingVanDieven | 05-10-16 | 20:49
Ik hoef ook niets over U te weten, Uw plempsels zijn daar niet interessant genoeg voor.
Sla de mijne over en alles zal regt kom.
Doei!!

Berbaar | 05-10-16 | 20:53

Of optie 4: dat Rutte eindelijk eens toe durft te geven dat hij de uitslag eigenlijk naast zich neer wil leggen. Maar mijnheer heeft er al een te grote puinzooi van gemaakt om dat nog mogelijk te maken.

alexbl | 05-10-16 | 20:51

Het is een geldig advies. De regering kan het advies omarmen of in de wind slaan. De regering kiest er voor om het advies in de wind te slaan, maar wil een politiek gebaar van Juncker of Poroshenko om mee thuis te komen alsof er recht aan de bezwaren werd gedaan. Poroshenko zei "We veranderen helemaal niets" en Juncker zei "Verzin zelf maar een gebaar, mafkees" en Rutte verzon een verklaring dat EU-lidmaatschap los van dit verdrag stond. En dat gebaar is door Oekraine en de EU verworpen.

Dus. De vraag is nu, of het Rutte om de vorm gaat of om de inhoud. We gaan het zien. En we rekenen af in maart.

tipo | 05-10-16 | 20:51

@fleurtje | 05-10-16 | 20:46
Weer zo'n domme tegel.
Nou ben ik het helegaar niet eens met Peggie maar waarom is die man een landverrader alleen omdat hij een ander idee voor/met Nederland heeft dan U en ik??
Raar en beetje eng wereldbeeld heeft U heur!

Berbaar | 05-10-16 | 20:50

@Berbaar | 05-10-16 | 20:44
En dat bedoel ik dus. Jij weet niets over mij. En daardoor ook niet hoe compleet belachelijk je overkomt.

VerenigingVanDieven | 05-10-16 | 20:49

Onder je een goed artikel over de gang van zaken in Brussel.

Het is nogal een lap tekst dus heb ik er enige fragmenten eruit gehaald.
De rest van het artikel is te lezen als je op de link klikt.

Verraad door de Tweede Kamer

De tweede kamer heeft op 5 juni 2007 netjes ingestemd met het Verdrag van Lissabon. CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en de VVD stemden vóór; SP, PVV, SGP, Partij voor de Dieren en Verdonk stemden tegen. De referendumuitspraak van de bevolking werd bewust niet gehoord, de bekende monopartij van CDA, PVDA, VVD66, GL en de CU pleegde hiermee feitelijk volksverraad.

Kennelijk voelde de tweede kamer zich weer geplaatst voor gedane feiten, want tegelijkertijd signaleerde het droogjes: “De Tweede Kamer nam een voorstel aan dat de Kamer meer moet betrekken bij het tot stand komen van Europese regelgeving. Wanneer het om politiek heel belangrijke zaken gaat moet de regering de Kamer vooraf uitgebreid informeren.” De tweede kamer als geheel gaf aan zich niet tijdig geïnformeerd te voelen. Een signaal dat sindsdien continu wordt afgegeven, maar nooit is en wordt gehoord.

Op 8 juni, de dag voor het zomerreces, ging de Eerste Kamer ook akkoord. Van de 75 senatoren stemden vijftien tegen: de SP (elf zetels), de SGP (twee), de Partij voor de Dieren (1) en de fractie-Yildirim (1). De voorstanders vinden dat het nieuwe verdrag de EU democratisch sterker en transparanter maakt. Tja.

Soevereiniteit: Opgeheven

Rest mij een ieder te feliciteren met 10 jaar dictatuur. U wordt reeds 10 jaar geregeerd zonder mandaat. Dat geeft uiteraard een boel te denken over de legitimiteit waarmee nu wordt onderhandeld over verdere Europese integratie, over directe Europese belastingheffing, over het TTIP, CETA en TiSA, de Bankenunie, het EU-OM, het EU Leger, de legitimiteit van de six-pack, two-pack en het Europees semester – waarmee we onze inspraak in eigen begroting hebben opgezegd, etc, etc.

Dat de EU er niet is voor de burger is wel duidelijk geworden afgelopen jaren. Technisch gezien is de EU dan wel geen federale overheid, het acteert uiteraard wel degelijk wel zo. De Nederlandse overheid is feitelijk overbodig gemaakt en kan opgedoekt worden. En de processen zijn dan ook in werking gezet om precies dit te doen.

Nederlandse soevereiniteit: 1588 tot 1 december 2009. Nederland werd opgeheven onder leiding van Minister President Jan Peter Balkenende (CDA), en de soevereiniteit werd definitief overgedragen onder leiding van Minister President Mark Rutte (VVD).

Nog een positieve eind-opmerking: De Nederlandse soevereiniteit is teruggekomen van grotere narigheid dan die we nu ervaren onder de EU. We zullen nu wellicht onze tijd moeten afwachten, maar dat de EU als project gedoemd is, is een ieder die oplet wel duidelijk. Dus wie weet wat de (nabije?) toekomst ons nog gaat brengen…

langleveeuropa.nl/2015/06/jubileum-eu-...

komtdatschot | 05-10-16 | 20:48

Verder kan je niet een beroep doen op de werking van een artikel 486 van het verdrag om de werking van dat verdrag te beletten. Want een succesvol beroep op dat artikel betekent dat je akkoord bent gegaan met het in werking treden van het verdreg...

F. von Zeikhoven | 05-10-16 | 20:48

Pechtold zou de haren uit zijn domme kop trekken mocht het niet dòrgaan,en dat wil ik graag meemaken ,de smerige landverader.

fleurtje | 05-10-16 | 20:46

@The_Black_Knight | 05-10-16 | 20:23
De kracht van herhaling. Geld niet altijd.

miko | 05-10-16 | 20:45

@VerenigingVanDieven | 05-10-16 | 20:42
De reden dat ik voor U uit de hoogte klink, heeft waarschijnlijk meer met Uw positie te maken dan met de mijne.

Berbaar | 05-10-16 | 20:44

Leuk dat plaatje bovenaan met paard en eu-vaandel maar ik mis toch die foto van een paar jaar terug waarop een vijftal lieden te zien waren die overeenkomst getekend hadden: Rutte, Poroshenko, Shell directeur, iemand van buitenlandse zaken.
De honderden miljoenen liggen klaar of zijn al overgemaakt. Wie gaat Shell dan op die handel controleren, dan?

bodemloos | 05-10-16 | 20:43

@Berbaar | 05-10-16 | 20:36
Kan het iets minder uit de hoogte? Voor nu en later? Dank u.

VerenigingVanDieven | 05-10-16 | 20:42

- edit of je blijft gewoon ontopic? -

F. von Zeikhoven | 05-10-16 | 20:42

Zoals de geschiedenis ons leert en dat is een herhaling van zetten (vicieuze cirkel) wordt het volk verlost van zijn corrupte politici en elite door met chirurgische precisie deze te verwijderen uit onze samenleving. Politici en elite die denken dat zij boven de wet en de wil van het volk staan dmv repressie kiezen bewust voor het onomkeerbare en daar stevent men volle vaart op af, diegene die een pad kiezen voor eigen gewin is zijn ambt niet waard en solliciteert voor de ultieme straf.
Vele politici en elite zijn ze reeds voorgegaan in dit steeds wederkerende proces.

Politici dienen het demos te dienen en niet andersom en dit wordt door velen niet begrepen.

Internet laat jullie ultieme natte droom uiteen spatten, laat dit duidelijk zijn.

Chinook Elsevier | 05-10-16 | 20:42

Berbaar | 05-10-16 | 20:36
Hier valt echt geen touw aan vast te knopen.

padbuffel | 05-10-16 | 20:31
Ik zal het heel langzaam uitleggen: Iets herhalen voor de mensen die het er toch al mee eens zijn heeft geen zin.

The_Black_Knight | 05-10-16 | 20:41

@Harry uit Rotterdam | 05-10-16 | 20:36
En zo is het Harry, tijd om te stoppen met jankeballen en de handjes te laten wapperen.
Dat referendum was prima en ik heb graag geholpen maar 6 maanden na dato nog blijven neuzelen? Pffffffff..

Berbaar | 05-10-16 | 20:40

@The_Black_Knight | 05-10-16 | 20:28
Ach de parochie van die lamsreaal is dat hij gratis geld wil zonder er een poot voor uit te steken.
Succes ermee hier met zovele hardwerkende reaguurders.
Je leven is toch wel tot de derde graad mislukt als je door Jetta aan het werk geschopt moet worden heur.

Berbaar | 05-10-16 | 20:36

Optie 3 was van het begin de enige reële optie. Iedereen kon dit weten voordat hij/zij tegen het handelsverdrag met Oekraïne stemde. Het handelsgedeelte is ingegaan en gaat simpelweg door, daar is geen referendum tegen gewassen. Ik ben nog steeds verbaasd dat Rutte de nee stemmer op basis van een advies helemaal tegemoet wil komen, maar goed, het is aan het kabinet.
.
Tijd om door te gaan en ons bezig te houden met het oplossen van andere problemen.

Harry uit Rotterdam | 05-10-16 | 20:36

-weggejorist-

F. von Zeikhoven | 05-10-16 | 20:36

Ik heb het opgegeven. Dat betekent dat ik een revolutie eis.

Kaas de Vies | 05-10-16 | 20:35

Mark kiest voor wat het beste is voor Mark.

Mark_D_NL | 05-10-16 | 20:33

Rutte aast al vuistdiep voor een baantje in Brussel na zijn presidentschap. Hiervoor moet hij wel Juncker meerdere malen Rimmen en zijn rechterhandjes bevredigen.

Kris | 05-10-16 | 20:31

Zwarte ridder, ik preek voor geen enkele parochie en doe ook niet mee aan marslopen. Om eerlijk te zijn ben ik u even kwijt.

padbuffel | 05-10-16 | 20:31

@ Der Paulie | 05-10-16 | 20:07 en zo zal het gaan vrees ik.

medmed | 05-10-16 | 20:29

padbuffel | 05-10-16 | 20:25
ProAsfalt | 05-10-16 | 20:26

Preken voor je eigen parochie is net zo zinloos als die marsen tegen zinloos geweld e.d.

Iedereen roept "Hosanna" en "Wat doen we het goed", maar de rest van de wereld geeft geen fuck.

The_Black_Knight | 05-10-16 | 20:28

De kern is: alle EU lidstaten moeten akkoord geven.
Tot dat moment zal het, ondanks het reeds gedeeltelijk in werking treden ervan, verdrag niet geldig zijn. In deze vorm.

Ondanks het raadgevende karakter van dit referendum kan de Nederlandse regering dit niet langer meer naast zich neer gaan leggen. Dat is pas echte VolksVerlakkerij.

Dus wees duidelijk Rutteboy, teken het en heb lak of trek de stekker er uit van dit verdrag met een rechte rug.

Maar stop met deze Volksverlakkerij. 61% van alle Nederlanders is tegen (ja de uitslag was representatief voor het hele land) en luister daar een keer naar!

medmed | 05-10-16 | 20:28

@The_Black_Knight | 05-10-16 | 20:23
sommige zaken kun je niet vaak genoeg herhalen. Dit is er één van. Het doel zijn natuurlijk de gratis arbeiders hetgeen ik dan elke keer herhaal.

ProAsfalt | 05-10-16 | 20:26

Aan de zwarte ridder, de kracht van een boodschap is herhaling.

padbuffel | 05-10-16 | 20:25

Dat verdrag gaat niet van tafel om de heel eenvoudige reden dat de bazen 45 miljoen gratis arbeidskrachten uit Oekraïne wil hebben. En als de Oekraïners niets bereid zijn om hier naar toe te komen dan gaan de plants wel naar Oekraïne toe.

Daar is het allemaal om te doen want voor de export van goederen naar Oekraïne om er wat aan te verdienen hoef je het niet te doen want zij hebben geen ene cent te makken.

Dan blijven alleen de gratis arbeidskrachten over.

Het is allemaal zo simpel als je wat verder denkt dan je neus lang is.

ProAsfalt | 05-10-16 | 20:24

De Koning weet ervan. Is ruim besproken ter Bilderberg en lijnen van Brussel worden per marsorder uitgevoerd. Slaapt u gerust verder, zij waken over u en weten wat goed voor u is. Nu nog een beetje oorlog voeren tegen de Russen dan komt het helemaal goed.

rechtsdwalendeautist | 05-10-16 | 20:24

Wat is het doel van dit topic? Alles wat er in staat is al eens gezegd. Of is het de bedoeling om minimaal één topic per Rutte-weigerdag te publiceren?

The_Black_Knight | 05-10-16 | 20:23

Heerlijk dit! Door te talmen en te draaien blijft de GeenPeil-banier maar hinderlijk wapperen. Hoe dichter bij maart 2017 (nog maar 6 maandjes en counting down) hoe meer Pinokkio zijn neus groeit. En dan komt de dag der afrekening.
Wat een eerste klas PR-blunder! Wat staat Pinokkio in zijn blote billen!

ole guapa | 05-10-16 | 20:22

Als Nederland recht van zijn veto recht had willen maken dan had dat in juni 2014 moeten gebeuren. Nederland heeft toen het handelsverdrag met UKR goedgekeurd dus kan er geen veto meer uitgesproken worden. Wel kan Nederland het verdrag niet ratificeren zodat het handel kwijt raakt aan andere EU-landen en 8000 mensen hun baan kwijt raken door het verplaatsen van de handel binnen de EU.

the Jackdawn | 05-10-16 | 20:22

Het is simpel: die enige keer dat wij eens rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen, dient Rutte zich daarna te gedragen. Hij is de premier van Nederland en niet het knechtje van Druncker. Period.

arc-en-ciel | 05-10-16 | 20:22

Goed zo Geenstijl. Blijf hem op de vodden zitten. Laat hem een besluit nemen. Of de Nederlandse kiezer in het gezicht spugen of luisteren naar zijn toekomstige werkgever. Ik zie hem al lichtelijk overspannen worden want mensen, zoals Rutte, met en autistische stoornis kunnen dit niet aan.

Vilaine | 05-10-16 | 20:21

Is er eigenlijk al duidelijk waarop de NOS nu dat bedoelde bericht heeft gebaseerd? Daarna bleef het oorverdovend stil.

BokoHalal | 05-10-16 | 20:16

Door de knieen naar Mekka en teabag in Verhofstadt. Gewoon ratificeren dus. Leer mij Rutte kennen. Roept een keer sorry en het stemvee loopt weer tegen hem aan te rijden.

padbuffel | 05-10-16 | 20:15

Ja, als je in een echte democratie zou leven en niet in een bananenmonarchie waar de schijn-elite een beetje achteraan loopt om ook de zakken te vullen, via de portemonnee van de burgers. Nu even niet.

Piet Karbiet | 05-10-16 | 20:11

Nooit eerder in de geschiedenis heeft een minister-president zo'n dédain aan den dag gelegd ten aanzien van de volkswil.
-
dat deze man nog altijd zit waar hij zit, wil waarschijnlijk zeggen, dat zijn adviseurs inschatten dat het met die volkswil wel mee valt en dat wij het referendum kunnen blijven áf doen als een kwajongensstreek.
-
En dat wás het misschien tot op een zekere hoogte ook wel, maar -in weerwil van ettelijke pogingen van burgemeesters om het te torpederen- het was toch heus een echt en rechtsgeldig referendum.
-
Ben buitengewoon benieuwd, welk eurocommissarissenbaantje hem in Brussel is toegezegd als hij hier handig onderuit weet te komen..

bisbisbis | 05-10-16 | 20:09

De vierde mogelijkheid is:
Rutte ratificeert alsnog namens Nederland.
Dan krijgt Rutte natuurlijk kritiek.
Maar dan zegt Rutte; 'het was slechts 'n adviserend referendum, en ik neem mijn verantwoordelijkheid als premier, het beste te doen voor wat ik het hoogste Nederlandse belang vind.
Daarna ontstaat er géén discussie over of Rutte dit wel mócht (want dat mag hij), maar of Nederland wel dwars moet liggen bij wat de rest van de EU wil.
Dat de schade voor Nederland veel groter zou zijn.
En dan zijn er verkiezingen, en gaan de mensen praten over alle andere onderwerpen.
En vinden de mensen de lokale onderwerpen veel leuker, (meer sexy)dan zo'n ver-van-m'n-bed-discussie.
Op korte termijn gaat 't dus helemaal fout.
Op langere termijn weten voortaan álle Nederlanders, dat de gewone politici zo onbetrouwbaar als **** zijn.
Tja, een breed gevoelde crises is nodig vóórdat er in Nederland échte dwingende referenda mogelijk worden.

Der Paulie | 05-10-16 | 20:07

Ik denk zo maar dat de VVD gedecimeerd gaat worden de komende verkiezingen.

Antitheïst | 05-10-16 | 20:06

Gewoon optie #3, ik had niet anders verwacht. Wel vindt ik de timing c.q. gebrek aan timing van Rutte heel bijzonder. Duidelijk niet gericht op de verkiezing in 2017, maar waarop wel dan ? Ik neem voor 't gemak maar aan dattie ergens op richt ....

Vesta | 05-10-16 | 20:06

Helder artikel! En ja, nee is nee.

Frits1888 | 05-10-16 | 20:06

Rutte hoopt dat de EU een paar kommaatjes aan het vedrag zal veranderen, dan heeft hij een excuus truus, anders moet hij ballen tonen en het verdrag naar de prullenbak verwijzen, maar dan schopt hij tegen de schenen van Merkel en Juncker en dat wil hij niet. Want het tonen van ballen, dat is zijn zwakke punt.

Mark Rutte goes with the flow.

Soms verlang ik terug naar Den Uyl.

JanPierTjoresCorneel | 05-10-16 | 20:05

Optie 3 is een goede reden om direct een Nexit te organiseren.

henk vintage | 05-10-16 | 20:04

Gewoon niet ratificeren, en als de EU doorgaat met het verdrag in een andere vorm, dan worden hopelijk nog meer mensen wakker...

We gaan wel weer flyeren begin volgend jaar :-)

PeterSimons | 05-10-16 | 20:03

Wijze uit het Oosten | 05-10-16 | 19:53
Scherp gevonden: "mark" my words

popo ketalo | 05-10-16 | 20:02

Samenvatting; Nee is nee, Rutte. Doe het er maar mee.

Jackanders | 05-10-16 | 20:01

als een meisje NEE zegt ?

Rest In Privacy | 05-10-16 | 19:54

kan niet wachten tot maart 2017 !

oplooprem | 05-10-16 | 19:53

Rutte zal zelfs zijn ziel aan de duivel verkopen voor een Europees baantje.
Dus mark my words : De meest ondemocratische optie gaat het worden.

Wijze uit het Oosten | 05-10-16 | 19:53

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland