Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feministe Zee in AD: 'Just say no' tegen islamisering

hupmachteld.png Vergeet het gemiemel over de kleur van speelgoed in sinterklaasfolders. Stop met luisteren naar huilwijven die hysterisch worden van mannen die breed zitten in de trein. Leg neer die menstruatiecolumn van zeurdozen die De Witte Man de schuld van al hun eigen onzekerheden geven. Probeer niet langer te begrijpen wat "intersectioneel feminisme" überhaupt betekent, want het betekent *niks*. Stop met het gedogen van anti-intellectualisme. Op twitter is een interview met een échte feministe opgedoken: Machteld Zee, die niet alleen doorziet dat de echte misogynie van onze tijd uit een zekere regressieve religie voortkomt, maar die tot die conclusie is gekomen door promotie-onderzoek naar sharia-raden in Engeland en daarbij ontdekte dat, ja, de islam toch best wel een kutgeloof is voor vrouwen en hun rechten. En dat we onderhand een gewoon NEIN moeten zeggen tegen de eisen van islamiseerders & de daden van zelfislamiseerders. Nu het nog kan & voor het te laat is, voegen we daar zelf sombertjes aan toe. Na de breek nog twee bonus powerquotes die de eindversie in het Halalgemeen Dagblad niet gehaald hebben. Heilige Identiteiten is hierrr te koop als paperback of ebook.

Reaguursels

Inloggen

Misschien kan mevrouw de overstap maken naar VNL.

BlowingBubbles | 06-10-16 | 20:40

Zeg eens, haar verhaal is helemaal niet rechts ofzo. Deze linkse rakker steunt haar 100%. Wie niet het gevaar inziet van de invloed van het uiterst reactionaire Wahhabisme, pleegt verraad aan linkse idealen. Ik erger me ook dood aan dat stelletje debielen antropologen die totaal van de wereld om zich heen vervreemd zijn.

Overigens is het verhaal van cultureel marxisme dat sommige hieraan koppelen wel een hoop bagger. Tis niet alleen een oxymoron, het is ook lachwekkend en nogal te veel eer om te zeggen dat er door een clubje linkse intelectuelen een lange mars via de instituties succesvol is verlopen.

vagerehein | 06-10-16 | 08:50

Zoals ProAsfalt het gisteren al aangaf, het binnenlaten van gastarbeiders, het toestaan van vestiging en later het toestaan van gezinshereniging is het werk van de "bazen" geweest. Het zijn de Gristelijke partijen geweest die, nog vóór het ontstaan van het CDA, samen met de VVD de immigratie op gang hebben gebracht.
De vakbonden waren tegen en daardoor de PvdA aanvankelijk ook. Ze hebben er alleen niet hard genoeg tegen geageerd.

Met name het kabinet Lubbers II heeft een sterke stijging van de immigratie veroorzaakt door de inkomenseis te laten vervallen bij gezinsvorming. Sindsdien kon elke Turk of Marokkaan in de bijstand ook een partner (liefst een neef of nicht) uit het land van herkomst halen. Kijk maar naar de grafieken, een scherpe stijging in 1985. Voor de werkgevers een goede zaak, want de problemen worden gewoon op de samenleving afgewenteld. Dat ook de economie als geheel hier onder lijdt ziet niet iedereen, maar denk eens aan het vele in Nederland verdiende geld (uit arbeid of met illegale activiteiten in de drugshandel) dat naar de thuislanden verdween, in plaats van in de Nederlandse economie terug te vloeien. Dan zijn er nog wat verliesposten, zoals de vele uitkeringen voor allochtonen, de kosten tbv veel extra werk voor politie en justitie, extra geld voor onderwijs (een allochtone leerling leidt altijd tot 1,9 x de normale vergoeding voor scholen) en zo kan je nog wel even door gaan. De totale kosten voor de samenleving als geheel zijn bijna niet te becijferen, maar je maakt mij niet wijs dat daar een positief saldo tegenover staat.

Tokko46 (46 is mijn geboortejaar, dus zeur niet dat ik moet gaan solliciteren!)

Tokko46 | 05-10-16 | 15:41

Mooie dame die Machteld

HenkoDev | 05-10-16 | 12:10

Boekje gekocht. Gaat cadeau gedaan worden aan Jonge Socialisten in de familie. Verder onderstreept good old Bill Warner het belang van het onderkennen van de betekenis van Sharia: www.youtube.com/watch?v=d340K_4N5Uw
Enjoy!

Homo homini lupus | 05-10-16 | 09:33

Laat me raden. Dit wordt in een kwartiertje door een stel geselecteerde gehoofddoekte en o zo vrome dames van de arabische persuasie onder de tafel van Pauw geschoffeld. Mevrouw Zee wordt met pek en veren D66 uitgejaagd, want niet verbindend. En we gaan over tot de islamiserende dag van vandaag.

batvoca2 | 05-10-16 | 07:35

Een samenleving die vooral bezig is met obsessief-selectieve mensenrechten- en religieuze issues gaat vroeger of later ingenieurs nodig hebben om de techniek draaiende te houden. Men is echter vergeten daaraan voldoende aandacht te besteden; door allerlei nivellering en gelijke kansen beleid is over het geheel genomen de kwaliteit te laag en de aanwas te gering.
De toekomstige ingenieurs worden bij de honderduizenden jaarlijks geproduceerd in China, India, Iran en Rusland: dat worden de technische huurlingen van de toekomst, zonder wie met name de EU hulpeloos zal zijn. Een bijverschijnsel van globalisering derhalve: door gebrek aan strategische visue en daadkracht en als gevolg van toenemende technische afhankelijkheid van derden verlies je meer en meer je morele, technische en politieke voorsprong.
De keuze voor steeds meer Islam moet denk ik in dat licht worden gezien: samen met 1.7 miljard andere sloebers sta je sterker als ontwikkelingsland in wording.

kindapaas | 05-10-16 | 06:46
-weggejorist-
Lagging | 04-10-16 | 22:34

G*dT onze grootste filosoof na Spinoza, Johan Cruijff, zei reeds "je gaat het pas zien als je het door hebt":)
Bedankt voor alle linkjes Notamused ! Het discours wordt sterker door ervaringsdeskundigen.
*CcMed*

kapitein oosterlng | 04-10-16 | 22:00

leeft die mevrouw nog of ze al gestenigd?

komtdatschot | 04-10-16 | 21:17

Afgaande op het getwitter, ervaart waarschijnlijk nu ook Machteld Zee hoe de waarheid geweld wordt aangedaan door de bekende ‘wegkijkers’ en ‘ontkenners/downplayers’.
Tja, beste Machteld, jij hoort nu ook tot het clubje xenofoben.
Ik heb diverse malen in het verleden (bij verschillende discussie-podia, ook Geenstijl) het probleem “Islam versus de niet-Islamitische wereld, i.h.b. versus de westerse/europese democratische samenleving” rationeel proberen te duiden.
Ik wil mijn eerdere bijdrage hier nog een keertje plaatsen, denk dat ’t goed aansluit bij Machteld’s onderzoek (althans, voorzover ik dat via het interview met Wierd Duk in het AD heb vernomen).
Er zijn de afgelopen jaren enkelen (ook mensen met een moslim-achtergrond) die de euvele moed hebben getoond het echte probleem te benoemen.
Onderstaande uitspraken zijn daarbij gedaan:
“Er bestaat een fundamentele onverenigbaarheid van de Islamitische cultuur en onze democratische/ westerse maatschappij.”
“We moeten erkennen dat de islamisten van nu gedreven worden door een politieke ideologie die ingebed is in de teksten die de basis van de Islam vormen (Ayaan Hirsi Ali)”

Je hoeft geen IQ van 150 te hebben om tot deze conclusies te komen.

Vergelijk de Islamitische basiswaarden met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mans (UVRM). Vrijwel alle islamitische landen ondertekenden verklaringen waarin ze de Koran als een hogere norm beschouwen dan de UVRM. Zie bijvoorbeeld de Universele Islamitische Verklaring van dee Mensenrechten (1981) en de Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Deze laatste is ondertekend door alle buitenlandministers van de Organisatie voor de Islamitische Conferentie.
Islam, Koran en Sharia (en dus ook Jihad) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zo bevat de Sharia uitgewerkte richtlijnen voor het menselijk handelen, en is een combinatie van de voorschriften uit de Koran en Soenna.
Vele gruwelijke detail-teksten zijn genoegzaam bekend, en vaak genoeg bediscussieerd/gepubliceerd door expert-arabisten.
Deze voorschriften raken het hele leven en wijzen de gelovige de ‘juiste’ richting op alle gebied: van godsdienst via politiek en sociaal tot huiselijk.
De Islam kan dan ook niet anders gezien worden als een politiek-religieuze ideologie die het dagelijkse leven van de aanhangers bepaalt.

Botst dit met onze leefwijze en denkwijze ?
Daar hoeven we eigenlijk toch niet meer over te discussieren.
Dat antwoord op deze vraag is al zo’n 10 jaar geleden juridisch vastgelegd door het hoogste rechtsorgaan in onze Europese Unie.
In een arrest van 13 februari 2003 stelde het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg dat: “de Sharia niet verenigbaar is met de fundamentele principes van de democratie”.

Verder stelde het Hof op 29 juni 2004 in een arrest over de rechtmatigheid van een verbod op het dragen van een hoofddoek bovendien dat: “de bepalingen van de Sharia, o.a. betreffende strafrecht, lijfstraffen en de positie van vrouwen in het geheel niet verenigbaar zijn met de seculiere rechtstaat en de Europese Conventie voor Mensenrechten.”

Gemeten naar onze moderne maatstaven is ze dicriminerend en mensonterend, en maakt geen onderscheid tussen kerk en staat. Fundamentele vrijheid van meningsuiting kan niet bestaan in de islamitische religieuze ideologie
Need I say more ?

waarheidenleugen | 04-10-16 | 21:14

Wat haar professor te zeggen heeft verklaart exact hoe het hier in Nederland aan toe gaat betreffende dit onderwerp ;
tpo.nl/2015/12/03/professor-paul-clite...
Iedereen die hierna niet op Wilders (helaas) stemt verdient...

Kim-Jung-Un | 04-10-16 | 21:09

EefjeWentelteefje | 04-10-16 | 16:14
Met uw laatste opmerking slaat u de spijker op z'n kop. Echter, er bestaat ook een grote groep brave argeloze vrouwen en meisjes die zich heden ten dage niet rekenen tot de huidige progressieve (lees:regressieve) feministen.
Argeloze naieve meisjes en vrouwen die geen of nauwelijks kennis hebben omtrent de islam. Die deze afschuwelijke ideologie zien als een onschuldige club religieuzen uit een vreemd land, te vergelijken met bv Jehova's of leden van de Pinkstergemeente in Nederland.
De valse blabla van het merk "religie van de vrede" strooit vele onwetenden zand in de ogen. Daarbij geholpen door de linkse kliek politiek correcten, foute voorlichters en domme wegkijkers.
Ik hoop dat het stuk in het AD meer vrouwen en meisjes de ogen opent, hen triggert op zoek te gaan naar meer kennis over (oa ook de geschiedenis van) islam, en het gevaar dat deze wrede ideologie met zich meebrengt, niet alleen voor vrouwen, maar voor heel de vrije westerse wereld.

appelvink | 04-10-16 | 20:11

dugo | 04-10-16 | 17:30

Nee, zo 'gewoon' is dat niet bij sharia huwelijken. Het medewerkingsvereiste, om het maar zo te noemen, is imho wanneer de medewerking wordt geweigerd een schending van mensenrechten (art. 17 EVRM).

gaffelbaard | 04-10-16 | 20:08

Voor deze moslims is het shariahuwelijk veel belangrijker. Die vrouwen moeten aan een shariarechter of een imam vragen hun huwelijk te ontbinden, bijvoorbeeld omdat hun man hen mishandelt. Ook Nederlandse moslima's reizen naar die rechtbanken in Engeland.
Iemand al berichtje naar UK gestuurd?
"Hello lads, time to put down the tea and deal with this Sharia thingy."
Oh wacht... in the UK is t natuurlijk normaal om Sharia law te hebben. NL zal ook die kant opgaan, kijk maar bij de volgende verkiezingen. PvdA, CDA, D66, GL, VVD(zegt dat ze tegen zijn maar alleen om stemmen van PVV te winnen).. etc etc... Meer Meer Meer onderzoeken die opendeuren intrappen.
,,Ja, leidende multiculturalisten menen letterlijk dat moslims gevrijwaard moeten blijven van kritiek omdat zij daarvan psychologische schade zouden ondervinden. Weliswaar vinden ook veel islamieten dit een idioot standpunt, maar andere moslims gebruiken het om hun critici uit te maken voor 'islamofoob' of 'racist'."
Racist.. voor veel mensen synoniem aan: "ik krijg mijn zin niet."

Is dit nog nieuws? | 04-10-16 | 19:58

-weggejorist-

Racismehoax | 04-10-16 | 19:36

Goh wat gaat die integratie toch goed.

EnNouJijWeer | 04-10-16 | 19:23

EdwinM. | 04-10-16 | 18:25
Je moet minstens van je stoel vallen om 'links in D66' terecht te komen. Dat is die ene lege hoek die iedereen mijdt als de pest, precies zoals die andere lege hoek. Bij D66 kruipen ze in het midden van de politieke ruimte angstig tegen elkaar aan en proberen ze niet te bewegen, om het spoor niet bijster te worden..

Schoorsteenveger | 04-10-16 | 19:01

De D66 feministe zal van haar stoel zijn gevallen bij de ontdekking. De normale feministische reflex is dan om weg te kijken en Wilders niet in de kaart te spelen.

EdwinM. | 04-10-16 | 18:25

-weggejorist-

Kanarie_Geil | 04-10-16 | 18:12

-weggejorist-

diddley2 | 04-10-16 | 17:54

nsl | 04-10-16 | 16:21
Als er sprake is van systematische mishandeling, en het hele systeem houdt die mishandeling stelselmatig in stand, dan hebben we een geheel andere situatie.
Sektes die kinderen misbruiken worden ook aangepakt.
Helaas zijn de meest subtiele vormen van mishandeling of opsluiting niet of nauwelijks via wetgeving te bestrijden. Echter, zoals Machteld Zee stelt, al te gemakkelijk de mantel der liefde over misstanden gooien omdat het een "gevestigde godsdienst" betreft is wellicht wat naïef.

Schoorsteenveger | 04-10-16 | 17:46

-weggejorist-

Racismehoax | 04-10-16 | 17:39

Bingo voor D666 mevrouwtje.
Heet die intervieuwerd werkelijk Wierd Duk?

De Profundus | 04-10-16 | 17:39

Een sharia rechtbank valt gewoon onder de westerse contractvrijheid en vrijheid van arbitrage. Zaken die echt niet door de beugel kunnen (zoals bijvoorbeeld een woning aan de huurbescherming onttrekken) blijven natuurlijk gewoon onrechtmatig, daar doet zo'n schaduw rechtbank niets aan.

dugo | 04-10-16 | 17:30

Denk dat op Joop.nl dit geen aandacht krijgt of indien wel wordtmevrouw weggezet als pvv adept en is discussie gesloten. Zie de bijdragen van Ben Joop en Zandb nu al tegemoet.

jaap932057795966 | 04-10-16 | 17:18

Zou die intellectuele (haha) bovenlaag zich eens aangesproken gaan voelen?

Bram van Ojik | 04-10-16 | 17:14

'Vele Katholieken bekommeren er zich er niet om dat als ze wettelijk gescheiden zijn dat ze voor God nog steeds gehuwd zijn.'
Heisessie | 04-10-16 | 14:23

Dat komt omdat in Nederland een religieus huwelijk alleen, niet geldig is. Hier een sharia-voorbeeld.
deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=E...

gaffelbaard | 04-10-16 | 16:47

Ik denk zo dat we deze schrijfster niet gaan zien bij Pauw of De Wereld Deeugt Door.

TheBigKirth | 04-10-16 | 16:41

Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

Argyronauta | 04-10-16 | 16:34

Leuk allemaal dat mevr. Zee van zich laat horen, maar dat verandert niets!

jatheïst | 04-10-16 | 16:32

@ProAsfalt | 04-10-16 | 15:10
Het is mogelijk dat u gelijk heeft, maar ik kan daar niet over oordelen. Ik observeer en herinner slechts. Ik denk alleen maar dat minder frequente maar meer gevariëerde en beter gedocumenteerde plempsels mogelijk meer effect sorteren dan continue herhalingen. Zie dit niet als een persoonlijke aanval, want zo was dat nooit bedoeld. Vandaar mijn gematigde toon.

Nivelleermarionet | 04-10-16 | 16:28

EejeWentelteefje 16:14

(Kan niet copy/pasten, heb net een toetsenbord in de vriezer gelegd vanwege mieren die er uit kwamen wandelen)
.
Duidelijk, en prijzenswaardig.

watmagjenogwel | 04-10-16 | 16:27

Toch mooi dat de moslim burka dames niet naar Erdogan zijn kalifaat rechtbanken gaan, maar naar de Britten.

Raider Twix | 04-10-16 | 16:25

@Schoorsteenveger | 04-10-16 | 15:58
bij mijn weten is het bij wet niet verboden dat een geestelijke bijvoorbeeld "afraadt" om te scheiden omdat allah dat niet fijn vindt. als een vrouw zich aan dat advies houdt is het "haar eigen keuze" (zoals de burkini onzin). dus er lijkt dan niet heel veel aan te doen.

nsl | 04-10-16 | 16:21

@watmagjenogwel | 04-10-16 | 15:31
Klopt ja. ;-)

Uiteraard een stellingname geschreven uit balorigheid, voortkomende uit de enorme hoeveelheid vrouwen die zich tooien met de titel 'feministe' maar die ondertussen menen dat het dragen van een hoofddoek een 'vrije keuze' is, dat het allemaal wel meevalt met die onderdrukking door moslimkerels (= ze mogen nog wel binnenshuis naar de wc zonder toestemming te vragen), dat kindhuwelijken een 'randverschijnsel' zijn, enzovoorts...

Nogmaals: wie nog steeds als 'feministe' haar kop in het (islam)zand steekt, moet voorgoed haar mond houden over vrouwenrechten.

EefjeWentelteefje | 04-10-16 | 16:14

Namens alle feministische vrouwen stem ik al jaren PVV.

watergeus | 04-10-16 | 16:08

Goed dat hier serieus naar gekeken wordt hoor, maar als er pas na een universitair promotieonderzoek deze conclusie getrokken wordt, is de strijd al heel lang bezig, is heel veel schade al onomkeerbaar en zijn we heel veel slachtoffers verder. Laten we over dat probleem (het zogenaamd niet weten) ook vier jaar promoveren voordat we man en paard durven noemen... Dan is het al niet meer nodig.

Wir haben es nicht gewusst. Dat nooit weer. En meer van die inmiddels holle frasen. Ondertussen worden er nog steeds meisjes besneden in de EU, en dat houdt nog langer stand dan het leed van shariarechtbanken.

Doper | 04-10-16 | 15:58

nsl | 04-10-16 | 15:07
De Sraat kan en mag jou niet verhinderen om in kaboutertjes te geloven. Ik zou ook niet weten hoe die Staat dat voor mekaar zou moeten krijgen.
De Staat dient er wel zorg voor te dragen dat wij ons met zijn allen aan de wet houden. Als groepen of individuen vinden dat de regels van hun geloof bóven die van de Staat verheven zijn, zelfs dat hoeft geen probleem te zijn. De SGP vindt ook dat de Goddelijke Wet boven de wereldse wetgevingen verheven is, maar de leden van die club zijn toch geneigd en genegen zich netjes aan de wet te houden. Hoe zij al dat kromme gedoe binnen hun eigen hoofd recht weten te buigen doet ook al niet ter zake.
Echter, wanneer een gelovige werkelijk besluit zich aan de vigerende wetten te onttrekken, en de wetgever er blijk van geeft terzake niet te kunnen of willen ingrijpen, ontstaat er een probleem.
Sharia mag in het hoofd van de moslim boven alles gaan, in de dagelijkse praktijk heeft ook de moslim zich netjes aan de wet te houden.

Schoorsteenveger | 04-10-16 | 15:58

Graag een beduidende analyse van de heer Pechtold.

meneer Q | 04-10-16 | 15:57

Om eens een opmerking van Rob Hoogland(columnist de Telegraaf) aan te halen die geplaatst werd door een vooraanstaand psychiater in NY waar hij een goed gesprek mee had: "You Dutch have become so broadminded, that your brains have fallen out..."

Ik heb haar Engelstalig stuk over die Shariah rchtbanken gelezen en mijn 1e reactie was ook "Told you so!" Maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. Het zal mij benieuwen hoe lang het duurt voordat ze met bewaking over straat moet, danwel moet verhuizen.

Sjefke7807 | 04-10-16 | 15:54

Iedereen moet dit hard blijven roepen. weg met alle religies die vrijheden onderdrukken en beperkingen opleggen in alle facetten van het mens zijn. Vrouwen zouden religieuze onderdrukking absoluut niet moeten willen. Politiek moet het uitrollen van de islam in europa een halt toe roepen. Nu kan het nog. Als moslims graag islam willen verhuis dan naar een islamitisch land en laat het westen het westen blijven.

jitro | 04-10-16 | 15:52

Het dilemma van links: graag 'tolerant' willen zijn en ontdekken dat dat tot intolerantie leidt. Want laten we wel zijn: heel het Islamitisch gedachtengoed staat haaks op de linkse beginselen.

noorderling | 04-10-16 | 15:49

merel veld | 04-10-16 | 15:33
Je bent veel te laat. Ettelijke zijn je al voor gegaan.

Herr Zimmermann | 04-10-16 | 15:42

waren

watmagjenogwel | 04-10-16 | 15:40

merel veld | 04-10-16 | 15:33
heb je niet goed gelezen, er ware er al een paar, dus.... nog even wachten op je beurt.

watmagjenogwel | 04-10-16 | 15:40

Nog knap dat ze hiermee "mocht" promoveren want over het algemeen wordt een afwijkende mening niet in dank afgenomen op de volledig links georienteerde NL universiteiten.

WatZalIkErvanZeggen | 04-10-16 | 15:36

Niemand? Ik zou haar doen!

merel veld | 04-10-16 | 15:33

Er wordt er 1 wakker.
Sterkte meid. Het slinkende groepje dom-links (wat helaas nog wel de controle over de meeste media heeft), zal nu alles wanhopig uit de kast trekken om je als extreem rechtse nazi neer te zetten.

Veritas Splendor | 04-10-16 | 15:32

"als ik je goed interpreteer"
moet het zijn.

watmagjenogwel | 04-10-16 | 15:31

EefjeWentelteefje | 04-10-16 | 14:33
.
Dus als je goed interpreteer, jij was de enige, en dat is met 100% gestegen, dus jullie zijn de enige 2 ECHTE feministen.
Of zie ik het verkeerd?

watmagjenogwel | 04-10-16 | 15:31

Goh, ze vindt het allemaal onwenselijk etc..
Heeft ze al een (radicale) oplossing aangedragen?
Of is dat dan weer een stap te ver ?
Iedereen weldenkend mens ziet/weet wat de islam aanricht.Niks nieuws in haar boek.
Oplossingen graag. Doe maar snel in een gratis bijlage.

vanvandaag | 04-10-16 | 15:27

Hoe lullig het ook moge klinken. "Heerlijk, Een wijf met ballen!".
(die buiten de stijlloze panelen gehoord wordt)

Feauteau: Oh great Jesus son of Mary, wife of Joseph! ... Oh sweet Joseph, husband of Mary but not father of sweet Jesus..
Ze had net zo makkelijk supermodel kunnen worden, maar vond dat er iets belangrijkers te doen was.

Machteld, honderdduizendmiljardmaal dank voor redden van mijn land.
(Niet alleen mijn land uiteraard)

hallevvezool | 04-10-16 | 15:25

@miko | 04-10-16 | 13:34
2 voor Twaalf? Maak dat de nabestaanden van Charlie Hebdo, de Bataclan, Brussel en Nice maar wijs.
De oorlog is ons verklaard door de radicale islam en de oorlog is begonnen. Men heeft het over olifanten in de kamer maar ik zie islamitische soldaten in de straten vol trots in hun uniform lopen te paraderen.
Het lijkt wel alsof we onszelf al overgegeven hebben aan de islam. Krankzinnig.

keestelpro | 04-10-16 | 15:23

Nou maar hopen dat ook de rest van D66 het licht gaat zien in dezen.

Nelis SplitBloes | 04-10-16 | 15:18

@atheïstisch stemvee | 04-10-16 | 14:59
Uiteraard is het vooralsnog een kwestie van hopen, inderdaad. Maar toch.
Een aantal maanden/jaren geleden zouden dames als Zee en Kambouri meteen worden weggezet als 'ultrarechtse racistische islamofoben' (denk Betsy Udink in de jaren 1990-2000!), terwijl hun onderzoeken en boeken tegenwoordig ook in de msm besproken worden - en in geval van Kambouri zelfs behoorlijk lovend. Dat zie ik toch wel degelijk als een teken van vooruitgang.

Rare reacties van sommigen hier, trouwens.
Ja, natuurlijk wisten "wij" dit allemaal allang (oh ja?), maar dat doet toch niets af aan het lef van mevr. Zee om de knuppel eens goed in het gutmensch-hok te gooien? Het gaat er juist om dat de kritiek eindelijk eens gehoord wordt, en serieus genomen wordt, i.p.v. volcontinu geframed als zijnde afkomstig van 'racistische PVV'ers'.

EefjeWentelteefje | 04-10-16 | 15:14

@Nivelleermarionet | 04-10-16 | 14:39
Ik denk dat ik uw mening wel deel.

Maar er is vind ik een oorzaak en een gevolg.

Waar het mij om gaat is dat er dagelijks op Geenstijl en andere sites de geneugten van de import wordt gepubliceerd.

Dan rijst bij mij de vraag: waarom was er vroeger import en waarom wordt deze nu nog steeds voortgezet?

Volgens de meeste reaguurders komt dat louter door links. Links wil volgens de reaguurders de wereld redden door import massaal toe te staan.

Maar als je dan kijkt welke lasten de import meebrengt, kan ik mij niet voorstellen dat dit alleen links komt. Dan zou je toch verwachten dat dat volledig tot stilstand moet komen? Vooral doordat links op sociaal vlak helemaal niet aan de macht is.

Dus moet er een hogere agenda zijn. Dan zijn er hogere belangen. Als je dan verder nadenkt, het sociale verloop, steeds verdere afbraak van de sociale en werknemersvoorzieningen, welke gefinancierd wordt door de werknemers, dan is het niet logisch dat het in opdracht door de werknemers wordt afgebroken maar door de belanghebbenden, de werkgevers.
Het is in het belang van de bazen om de zaken af te breken om zodoende aan goedkope arbeid te kunnen komen. Dat is de enige logische verklaring die erachter zit. Het echte VVD en D'66 beleid.
Naarmate de werkloosheidsuitkeringsduur sneller is verstreken dan wordt de noodzaak groter om een onderbetaalde zware baan (tot aan je pensioen) te accepteren. In wiens belang is dat? Niet in de vakbekwame werknemer maar louter van de baas.

Nu de bazen de geneugte ervaren van de lage lonen kosten, willen zij niet meemaken dat de lonen stijgen. Dan kan alleen maar door de voorraad aan arbeiders hoog genoeg te houden. De wet van vraag en aanbod. Vandaar dat de grenzen nog steeds wagenwijd openstaan en de maatschappij de geneugte moet ervaren van de import en met name sterk afwijkende cultuur van die import en de gevolgen ervan.

Conclusie: oorzaak is de massale import van goedkope arbeiders voor de bazen. Gevolg: de dagelijkse topics op Geenstijl over de geneugten van die gratis arbeiders.

Daarom zal ik bij elk soortgelijke topic mijn riedel herhalen en wordt het eens tijd dat de redactie van Geenstijl verder op onderzoek uit te gaan om mijn theorie te bewijzen in plaats alleen de idealistische linksen de schuld te geven, die op sociaal vlak geen macht (meer) hebben.

ProAsfalt | 04-10-16 | 15:10

mallekater | 04-10-16 | 13:57
Ik wacht nog op je antwoord, of ben je zelf misschien abuis? Het zou je sieren dat dan ook te zeggen.

Herr Zimmermann | 04-10-16 | 15:09

@Schoorsteenveger | 04-10-16 | 14:55
leuk man, als de staat gaat beslissen wat ik wel of niet mag geloven puur alleen omdat islam zich niet aan kan passen.

nsl | 04-10-16 | 15:07

@EefjeWentelteefje | 04-10-16 | 14:43
Laten we het hopen Eefje, laten we het hopen. Er is al Nederlandse jurisprudentie te vinden waaruit blijkt, dat moslimvrouwen die willen scheiden, klem komen te zitten tussen Nederlands recht en de druk vanuit de islam. En dat zijn waarschijnlijk die paar moedige vrouwen die wél naar de rechter stappen. Het houdt niet op, niet vanzelf.

atheïstisch stemvee | 04-10-16 | 14:59

Is de scheiding der machten niet een voortvloeisel van de scheiding van kerk en staat? Hebben we hier niet een officiële PKN? Nog los van wat Jezus daar ooit zelf over zei, tel daar voor mijn part al die papen, islamuelen en desnoods de harekrishna's bij op. Voorwaar ik zeg u, voor ons, alle inwonenenden van Nederland, is er maar 1 boek. Het Burgerlijk Wetboek. En haal nu eens eindelijk een keer die splinter uit uw oog!

Rest In Privacy | 04-10-16 | 14:57

Moslims stellen de sharia en hun geloof boven de wetgeving van het land waarin ze wonen. Niks nieuws. Daarom moet in onze wetgeving nu het nog kan worden verankerd dat dit niet wordt toegestaan.

Deze religieuze islamitische rechtbanken dienen bij wet te worden verboden met een extra paragraaf onder scheiding van kerk en staat.

Jan, Leiden | 04-10-16 | 14:55

Heisessie | 04-10-16 | 14:23
Als jij God wil betrekken in de beloftes en geloftes die je doet, who cares? Zeker God interesseert het geen ene malle moer, want die bestaat niet. Nee, het gaat pas een groot probleem worden als een groep, een gemeenschap, vindt de regels van de een of andere God te moeten volgen en de individuele leden van die groep daarop gaat afrekenen, of die regels nou in strijd zijn met de heersende wetgeving of niet.
Zoals die bruggenbouwer Ramadan het formuleerde, als moslim moet je je onderwerpen aan wet en regelgeving van het land waarin je woont, maar slechts voor zover die wetten en regels niet in conflict zijn met "Islamic Law".

Schoorsteenveger | 04-10-16 | 14:55

@ProAsfalt | 04-10-16 | 14:27
Ik had destijds ook geen geld meer voor een auto en had een uitkering.
Ik had echter zicht op een fatsoenlijk betaalde baan op een afgelegen industrieterrein zonder OV.
De gemeente waar ik woon besloot mij €1500 te geven, daar moest ik zelf vervoer van kopen/ verzekeren en onderhouden.
Ik kocht een oudere (maar betrouwbare) auto, kreeg die baan en na twee maanden werken had de gemeente die €1500 er weer uit omdat ik geen uitkering meer kreeg.
En het jaar daarop kon ik ook weer gemeentebelasting en waterschapsbelasting betalen omdat ik ver boven minimum zat.
Tevens werd mijn huursubsidie stopgezet want: niet meer nodig.
En die €1500 was een gift/ investering, die hoefde ik niet terug te betalen.
Het bedrag wat zij MIJ niet meer hoefden te betalen was vele malen hoger.
Ga eens praten met de gemeente, er zullen toch wel mensen rondlopen die kunnen rekenen zonder telraam?

necrosis | 04-10-16 | 14:54

Het beangstigende is dat dit al jaren bekend is ,niet alleen hier maar overal.

Slaap lekker verder,ik ook maar met 1 oog open altijd.Brrrr

Confused | 04-10-16 | 14:51

Mevrouw Dikkers ook. :)

Schietmijmaarlek | 04-10-16 | 14:48

Kijk Machteld, je zult het niet leuk vinden om hier als oorlogsbuit binnen te zijn gehaald, maar ik wilde toch even het volgende zeggen: Jouw constateringen zijn bij "de gewone man" dus al jaren bekend. De reden dat dit voor bepaalde politici en journalisten nog steeds een issue is is dat zij vaak de luxe hebben zich in een bepaalde cultuur- en informatiebubbel te begeven waar zij niet met deze negatieve kanten van bepaalde groepen worden geconfronteerd. Als je kinderen naar een nette school gaan, jij zelf in een kantoor werkt en bovendien ook nog in een omgeving woont(want geld) waar vooral nette en goed functionerende mensen wonen, is het makkelijk om te geloven dat het allemaal wel mee valt. Waarom zou je je immers constant dag in dag uit willen druk maken over de toekomst van je kinderen? Ik denk dat de meeste mensen dat liever niet zouden willen doen.

Panos88 | 04-10-16 | 14:47

Ik zou haar doen trouwens.......

Hobbykip | 04-10-16 | 14:47

OT
Mevrouw Dikkens (PvdA) is onderuit gegaan tijdens het vragenuurtje.

Schietmijmaarlek | 04-10-16 | 14:46

@atheïstisch stemvee | 04-10-16 | 14:25
Ook ik krijg zo langzamerhand toch het idee dat er 'iets' aan het veranderen is.

Eerst Tania Kambouri, met haar uitstekende boek "Vrouw in het Blauw" - waarin óók al gewezen wordt op het gevaar van een parallelle 'rechtspraak' in de vorm van sharia-'recht'banken, maar ik merk het ook wel degelijk in mijn directe omgeving.

EefjeWentelteefje | 04-10-16 | 14:43

@ProAsfalt | 04-10-16 | 13:55
De waarheid mag niet gezegd worden, vandaar dat constante gehak op hen die dat wel doen. Alhoewel ik het meestal volledig met u eens ben denk ik toch dat het zou helpen als u de waarheid enigszins gedoseerd zou kunnen uitdragen. Want de grote hoeveelheid zegeningen die u over GeenStijl uitstort is zó weldadig dat dit bij sommigen een onwillekeurige tegenreactie teweeg kan brengen. Dit wordt wel gag-reflex genoemd, wat overigens perfect past bij het Zweepje van Jetta. Teveel van het goede kan soms averrechts werken.

Nivelleermarionet | 04-10-16 | 14:39

@ProAsfalt | 04-10-16 | 13:55
Een enkele prof en uitspraak van een random journalist zijn geen bewijs.

Gelet op de cijfers betreffende de uitkeringen wordt er door de import helemaal niet hard gewerkt en zijn ze zeker niet gratis.


Dus nogmaals; onomstotelijk bewijs voor uw gewauwel graag.

Rest In Privacy | 04-10-16 | 14:38

Machteld Zee zal binnenkort op Joop wel publiekelijk-virtueel gestenigd worden door diverse 'opiniemakers' die haarfijn weten uit te leggen dat Machteld het natuurlijk helemaal weer verkeerd ziet en dat een shariarechtbank onderdeel is van het islamatische geloof en dus onder geloofsvrijheid valt. In 3,2,1...

FrankVeer | 04-10-16 | 14:36

@Lagonda | 04-10-16 | 14:29
Ach ik gun ze die uitweg. Als ze maar stoppen met het daadkrachtig omtoveren van ons mooie Avondland tot een islamitische dystopie.

atheïstisch stemvee | 04-10-16 | 14:35

Wauw, kijk nou eens, een soortgenootje van mij!
Welkom, Machteld Zee!

Beste reaguurders, het aantal ECHTE feministen - m.a.w., degenen die in de islam wel degelijk een grote bedreiging ervaren voor vrouwen- en homo-rechten - is zojuist met 100% gestegen.
Er is nog hoop.

EefjeWentelteefje | 04-10-16 | 14:33

@treacool 13.29 uur.
Natuurlijk trapt ze met haar proefschrift een open deur in.
Dat gebeurt wel vaker in proefschriften.
Maar het is goed dat het gebeurt.
Nu eens kijken hoe het in de media wordt ontvangen.

FCDenBosch | 04-10-16 | 14:32

Ja, heel geweldig en heel goed, al erger ik me dood aan de wijze waarop de voormalige linkse wegkijkers nu ineens de ware aard van de Islam ontdekken en nou net doen alsof ze het wiel hebben uitgevonden. Nou ja, beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen.

Wel verheffend om te zien hoe de progressieve horde nu met opgeheven hoofd probeert deze draai van 180 graden recht te praten. Zo geeft Machteld Zee aan dat je "pas ziet wat er gaande is als je de kennis bezit". Vreemd. In de regel wordt kritiek op de Islam namelijk weggewuifd met de dooddoener "dat je de Islam niet snapt". Dus, eerst snappen ze de Islam beter dan die domme rechtse mensen die kritiek hebben op de Islam, en nu hebben ze kritiek op de Islam omdat ze de Islam zo goed snappen. Eh?

Dat is de grote ijdelheid van de progressieve denker: die heerlijke pretentie dat "hij altijd alles snapt", en daarom overal boven staat. Moet fijn zijn, zo'n roze wolk.

Lagonda | 04-10-16 | 14:29

I am against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world. Richard Dawkins

BASinnic | 04-10-16 | 14:29

@ProAsfalt

Dat maakt hen nog geen gratis werknemers. Daar moet gewoon voor betaald worden net als voor iedereen. Het is inderdaad wel zo dat ze de loonkosten aan de onderkant van de markt helpen laag te houden door het grote aanbod daar.
Wanneer mensen het hebben over de kosten van migratie dan gaat het bovendien niet over de kosten van individuele werknemers maar over de maatschappelijke kosten.
Individueel en maatschappelijk dus, door die twee steeds te verwarren kom je nooit verder in een discussie en dit is een discussie die enkel gevoerd kan worden door het brede plaatje te nemen in plaats van de individuen.

Als je de manier van discussieren een beetje aanpast zou het misschien nog eens zinnig kunnen worden.

Dollemans | 04-10-16 | 14:27

Volgens Machteld is het debat aan het kantelen. Laten we het hopen. Want zoals zij even verderop zegt over het meewerken aan islamisering: "dat hoeft allemaal niet, we doen het zelf."

atheïstisch stemvee | 04-10-16 | 14:25

@Schoorsteenveger | 04-10-16 | 14:12
Binnenkort komt D66 bij u een videocamera installeren om te controleren of u en uw activiteiten wel voldoende deugen.

Het probleem is dat de westerse wereld niet toe durft te geven dat het haar eigen waarden/geloof/etc. prefereert boven die van andere volkeren. De onhoudbare oplossing die het daar voor heeft verzonnen is dat de westerse cultuur een universele cultuur is waar alle culturen op den duur in uit gaan monden. Nu dat niet zo blijkt te zijn moet men zich in allerlei bochten gaan wringen (e.g. afschaffen van alle geloven terwijl in feite maar 1 ervan echt problemen geeft).

nsl | 04-10-16 | 14:25

Volgens mij, sorry hoor, moet ik voor het eerst de Mohammedanen gelijk geven. Een huwelijk voor God is wat anders dan een huwelijk voor de wet. Het zou wel voor ieder persoon vrij moeten zijn om te beslissen wat zoiets waard is.

Vele Katholieken bekommeren er zich er niet om dat als ze wettelijk gescheiden zijn dat ze voor God nog steeds gehuwd zijn.

En als je dat niks interesseert dan is het er ook niet. Als het je wel interesseert dan maak je er werk van. Ik denk niet dat de gemeente je serieus neemt als je daar je belofte voor God wil laten teniet doen.....

Heisessie | 04-10-16 | 14:23

Hulde: de vraag achter het 'plan' achter Islamisering is een van de grooste van onze tijd. West Europa leeft nog steeds in de waan dat we 'arme sukkels' redden uit het deplorabele Midden Oossten en Noord Afrika. Dat ze wel juichend de voordelen van de westerse maatschappij in ontvangst menen maar niet de moraal snappen we niet. Hier komt ie: in de ogen van de islam zijn juist wij de arme sukkels. Omdat we verwerpelijke religies aanhangen, decadent zijn of ongelovig. Bekijk Islamisering daarom gewoon maar eens als kolonisatie door een zich superieur wanende macht. En vergelijk het eens met de kolonisatie door de protestantse Engelsen, van het Katholieke Ierland sinds de 17e eeuw en.wikipedia.org/wiki/Plantation_of_U... . Ook de Engelsen deden dit vanuit een idee van morele superioriteit, en de methode was het vestigen van parallelle samenleving op Iers katholiek grondgebied (met als uiteindelijk doel natuurlijk het annexeren/ verdrijven van de oorspronkelijke en moreel inferieure cultuur.

Bert Konterman | 04-10-16 | 14:20

Lupuslupus | 04-10-16 | 13:58

Een goede onderzoek is geld waard. Je moet juist dit soort boeken kopen, dan wordt ook negatieve kanten van een geloof door gelicht.

TRUMP | 04-10-16 | 14:20

@ProAsfalt | 04-10-16 | 13:55
Als je kan reaguren, waarom kan je dan niet even kijken op de vacaturesites op internet?

necrosis | 04-10-16 | 14:20

-weggejorist-

pejoar | 04-10-16 | 14:18

@Graaf van Egmont | 04-10-16 en
Peter Emile | 04-10-16 | 13:45
Ja wat is het nou??

miko | 04-10-16 | 14:17

Ik heb (gelukkig) nooit in die richting gestudeerd.
Desondanks weet ik dat moslims alles kapot maken.
Altijd.
Overal.

Kwestie van gezond verstand.

swassannuf | 04-10-16 | 14:16

Sorry, maar ik ga geen applaus geven voor iets wat al 2 decennia algemene kennis had moeten zijn voor iedereen die het secularisme aanhangt.

IslamPislam | 04-10-16 | 14:16

Combineer het boek van Machteld Zee met de stukken van Dennis Honing en wijlen Hans Jansen, en je hebt meer dan genoeg kennis over de Islam om te weten dat we daar als maatschappij verre van moeten blijven. Maar wat gebeurt er? We halen de Islam met bakken tegelijk Europa binnen. We graven ons eigen graf.

DvdK | 04-10-16 | 14:16

Machteld gaat véél verder dan de meesten hier op GS. Zij zegt impliciet en expliciet dat we er niet zijn wanneer we het voor mekaar hebben om het geloof "achter de voordeur" te duwen. Achter die voordeur heerst Sharia, in al zijn afzichtelijkheid.
Zoals in de Bible Belt achter de voordeur er nog heel veel door God gegeven misstanden te vinden zijn.
Moet in dit verband aan die al te zeer bejubelde Rouvoet denken, die keihard stelde dat de regels en gebruiken van de religieuze groep tor de privé-sfeer van het individu behoort, en dus elke kritiek op die regels en gebruiken een schending van het recht op privacy betekent.
Aldus sluit je het machteloze individu op de meest effectieve wijze op. Sekteleiders voelen zoiets intuïtief aan en zijn als leider succesvoller naarmate ze hun sharia er met meer kracht en geweld in kunnen timmeren. Als de angst regeert, al is het voor een hellevuur dat niet bestaat functioneert de machine opperbest.

Schoorsteenveger | 04-10-16 | 14:12

Het bouwen van de waag. Waarom. Lees dit onderzoek en je begrijpt het.

biltong | 04-10-16 | 14:09

Hier plempen mensen al langer dat soort dingen ,.. ehh waarheid .ja zo heet het.
Welkom in het land van de zienende ,laat de blinden ontwaken..

medelmo | 04-10-16 | 14:08

O kijk, pomp 28 van de defecte D66-reeks schiet terug op gang.
Moeten we nu met z'n allen hoera gaan roepen?
Wist iedereen met een IQ groter dan de eigen schoenmaat al heul lang, jongeh.

Notenkraker | 04-10-16 | 14:06

HEt is trouwens al moedig van het AD om dit interview te plaatsen, zo erg is het.

Lewis | 04-10-16 | 14:06

De journalistiek (en de publieke opinie in het algemeen, los van wat tegen-de-stroom-in-roeiers als GS), de overheid, de academische wereld - allemaal zijn ze *volledig* doordesemd van het politiek correcte denken. Daarom is dit een zeer moedig geluid van deze vrouw.

Lewis | 04-10-16 | 14:06

OD66 kaapt de mening van de PVV ?!

Winky | 04-10-16 | 14:05

Oud nieuws maar weinigen wilden het lezen.

Winky | 04-10-16 | 14:03

Boerenverstand wordt nog eens groot. Eigenlijk is het gewoon praktische intelligentie.

zwarte_weduwe | 04-10-16 | 14:02

mallekater | 04-10-16 | 13:57
Met je reactie wil je vast iets zeggen, het is me alleen niet duidelijk wat. Ik stel voor dat je gewoon zegt wat je wil zeggen. Ben je daar toe in staat?

Herr Zimmermann | 04-10-16 | 14:01

Ik zou haar doen. En dan op het moment suprême schreeuw ik " Allah Hakbar"!

Mark_D_NL | 04-10-16 | 14:01

"maar die tot die conclusie is gekomen door promotie-onderzoek naar sharia-raden in Engeland en daarbij ontdekte dat, ja, de islam toch best wel een kutgeloof is voor vrouwen en hun rechten."
Voeg daar gerust Joden, christenen en ongelovigen aan toe. Maar dat is voor deze feministe kennelijk minder van belang.

koosnaam | 04-10-16 | 14:01

Andare alla luce. Bij een geboorte Italiaans voor: aan het licht gegeven. Nou, het was een zware bevalling voor links, maar gefeliciteerd!

Normpje | 04-10-16 | 14:00

Het is bijna 2 uur, feitelijk veel te laat om nog wakker te worden.
Maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.
Nu de rest van Nederland nog.

Gags Beasley | 04-10-16 | 14:00

Too little, too late.

yamahaha | 04-10-16 | 13:59

Dank, besteld
MAURIK | 04-10-16 | 13:56
.
Als u de boeken en artikelen van Hans Jansen had gelezen zou u nu geld in uw zak hebben gehouden.

Lupuslupus | 04-10-16 | 13:58

Herr Zimmerman, misschien moet je haar verhaal nog eens overlezen, gewoon en dan nu met de hersentjes er bij.

mallekater | 04-10-16 | 13:57

Dank, besteld

MAURIK | 04-10-16 | 13:56

@TeeJee | 04-10-16 | 13:40
Heeft geenstijl onlangs voor mij gedaan en wat op geenstijl staat gepubliceerd door de redactie is waar.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/09/...

Daarnaast was was ooit in nieuwsuur of bij Jan Roos waar een journalist zat en die zei: de eerste tien jaren heb je niets aan asielzoekers maar dan zijn zij volledig inzetbaar (voor nop).

Verder weet u vast wel dat het bij politici stikt van de lobbygroepen. De belangrijkste zijn de groepen waarin veel geld omgaat. Zoals het klimafaat en natuurlijk de bazen. De bazen willen maar één ding: gratis arbeid en daar lobbyen zij voor. De komst van gratis arbeiders en door middel van de Participatiewet, de dwangarbeidartikel.

The Race To The Bottom.

En de succesvolle reaguurders vinden het nog geweldig ook. Zij redeneren: werkloos en/of staatsinfuus? Volledig je eigen schuld. Volledig conform het neoliberalisme. De succesvollen (reaguurders) hebben het goed. De rest slaapt maar onder de brug.

ProAsfalt | 04-10-16 | 13:55

Nou, dit vrouwtje kan een carriere wel vergeten bij de overheid en/of gesubsidieerde linkse kliek. Die zitten helemaal niet te wachten op zoveel realisme die hun droomwereld verstoort.

sinar2 | 04-10-16 | 13:54

Is gewoon artikel in het AD.

Peter7536 | 04-10-16 | 13:54

de vrouwen onderdrukking binnen de islam, gaat die moslims opbreken, let maar op. Dat gaan onze eigen gutmenschen namelijk niet pikken.

GoedenMorgenDezeMorg | 04-10-16 | 13:52

Ik hoor overal de knakkende nekken van het wanhopig wegkijkend goed volk.

Huupke | 04-10-16 | 13:52

Vroeger was Links anti-religieus, nu zijn ze anti-blank.

PrachtigeHorizon | 04-10-16 | 13:52

Eerst alles verpest hebben en nu huilie gaan doen 'want het is toch wel errug hoor'. Minimaal 20 jaar TE LAAT.

Lupuslupus | 04-10-16 | 13:51

Dat weet iedereen op GS en DDS al minstens 10 jaar, maar nu komt een D'66 doosje er achter en het is opeens groot nieuws.

Dit is beangstigend.

Vogelbeest | 04-10-16 | 13:50

Topwijf! Wordt het niet tijd eens tijd om haar een column op GeenStijl aan te bieden?

Rimini | 04-10-16 | 13:50

@miko | 04-10-16 | 13:34

"... maar het is wel twee voor twaalf".

Ik ben bang dat het al twintig óver twaalf is...

Peter Emile | 04-10-16 | 13:45

ze zal binnen enkele uren kaltgestelt worden door haar soortgenoten, mag niets meer publiceren in feministische blaadjes en wordt tegenover een leger Asha Tuinbroeken gezet in een vara programma in een poging haar publiekelijk te veroordelen.

Wutbürger_ | 04-10-16 | 13:45

Ze accepteren onze normen en waarden niet, maar wel onze uitkeringen. Was het maar andersom.

Osdorpertje | 04-10-16 | 13:44

Het wordt tijd voor een paar hele dikke 'I told you so's . Na al die jaren dringt het eindelijk een beetje door.

spoiver | 04-10-16 | 13:44

Absurd eigenlijk dat dit niet gewoon de consensus is in de politiek........ iedereen met een beetje boerenverstand snapt dit toch???

Hobbykip | 04-10-16 | 13:41

Moslims hebben schijt aan nichten, Joden, vrouwen, blanken en aan elkaar. De rechtstaat en de trias politica zegt ze niets, tenzij ze er poen kunnen halen of kunnen klagen. Moslims willen het liefst een kalifaat, hetgeen neer komt op een soort religieus fascisme met een almachtige mafkees op kop die uit naam van [spuug] handen mag afhakken en flikkers van de toren mag kiepen. Ze leven in ons midden, en het is maar dat de Westerse poen zoveel beter is dan de modderhut in de woestijn want anders was de pleuris allang uitgebroken.
Niets nieuws.
Het is pas "nieuws" als iemand die gestudeerd heeft dit met verbazing "ontdekt".

Zeddegeizot | 04-10-16 | 13:41

Leuk dat ze nu moslima's het slachtoffer maken zodat we weer een underdog kunnen gaan redden, maar er zijn te veel moslima's die het compleet eens zijn met shariah. Getuige de vrijwillige hoofddoekjes bij praatprogramma's.

zwarte_weduwe | 04-10-16 | 13:41

Ik ben oprecht verbaasd dat dit het Allah Dagblad gehaald heeft, naast de 'ik-en-mijn-islam' bagger in het kalifaat katern van die moslim-doos.

marcoplarco | 04-10-16 | 13:40

Er is nog hoop zo te lezen. Ik zeg het al jaren... De vrouwen binnen de islam en eigenlijk de hele wereld zijn het grootste wapen tegen de perverse Islam. Want het zijn de Alfa mannetjes in alle religies die de toon bepalen de weten voorschrijven en handhaven. Wat als de twaalf apostelen vrouwen waren en Jezus op de schoot zat van Maria. Dan zou de wereld er 180 graden anders uit zien. Of Mohamed een vrouw was die een 9 jarig jongetje consumeerde. Mijn hoop is dat de feministen weer feministen worden en dat de dames als Alleta Jacob, Celine Kuypers en Roosje Vos zich weer durven terug te draaien in het graf. Want die liggen nu op hun buik van schaamte voor de huidige Twitterfeministen van Groenlinks, D66 en PVDA.

BMCJG | 04-10-16 | 13:40

miko | 04-10-16 | 13:34
Het is allang 2 over 12. Laten we de horloges gelijkzetten.

Graaf van Egmont | 04-10-16 | 13:40

@ProAsfalt | 04-10-16 | 13:32
- Ze werken niet hard
- De kosten voor de maatschappij zijn hoog


U herhaalt uw riedeltje tot in den treure, maar ik heb het nu nog NIMMER zien onderbouwen.

Rest In Privacy | 04-10-16 | 13:40

-weggejorist-

RoosvanJericho | 04-10-16 | 13:38

De eerste Groenlinkser die tweet:

Voortrottend #racisme is een bedreiging voor de samenleving. Vergeleken daarmee zijn shariarechtbanken een randverschijnsel

in 3,2,1...

jemagookniksmeer | 04-10-16 | 13:38

noodgedwongen rechts, kan niet anders, jammer geen tijd meer voor linkse hobby's .

ali komijnekaas | 04-10-16 | 13:37

Het lijkt wel of die intellectuele bovenlaag van de diverse gastlanden een belang heeft bij een tweedeling in de maatschappij ... verdeel en heers of zoiets???

De_Zot | 04-10-16 | 13:37

Nou hehe. Dat werd tijd!

Rest In Privacy | 04-10-16 | 13:35

Er lopen heel wat wereld vreemde mensen rond. Deze muts is er blijkbaar 1 van.
Maar…het spreekwoord zegt:’ Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ , en daar doen we het dan maar mee.

Herr Zimmermann | 04-10-16 | 13:35

@très cool | 04-10-16 | 13:29
Ik vind anders wel hoopgevend dat iemand die links in de D66 staat nog de schellen van de ogen kunnen vallen,er is nog hoop dus.
Maar het is wel twee voor twaalf.

miko | 04-10-16 | 13:34

10 studiepunten voor 'populisme in de polder'. En je dan afvragen wat er met de kwaliteit van het onderwijs is gebeurd.

van heinde en verre | 04-10-16 | 13:34

-weggejorist-

web_krijter | 04-10-16 | 13:34

Ik heb het stuk gelezen.
Feilloos de vinger op de zere plek gelegd door iemand die weet waarover ze praat.
Alle lof en hulde.

mallekater | 04-10-16 | 13:34

Weet je wie ook politicologie studeerde? Martin Bosma. U wel bekend neem ik aan.

van heinde en verre | 04-10-16 | 13:33

Sociale wetenschap zou veel moeten doen dan gigantisch achterlopen op de realiteit, bevangen door vervlogen idealen.

Feynman | 04-10-16 | 13:32

Ondanks dat u allen mijn standpunt al kent, herhaal ik deze nogmaals:
Het is bijzonder vervelend deze situatie maar zij zijn allen hele harde werkers en nog voor nop ook.

Wat wil de maatschappij nog meer gelet op hun stemgedrag?

ProAsfalt | 04-10-16 | 13:32

Promotieonderzoek in de opendeurintappologie? Want fijn dat ze het nu ook hardop zegt, maar iedereen met een greintje gezond verstand weet dit al heel erg lang.

très cool | 04-10-16 | 13:29

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl