achtergrond

Geenstijl

Ambtenarenjargon. Voor u vertaald in mensentaal

topicambtenarenblabla.gifAmbtelijk gelul, daar wordt niemand blij van. 's Lands universiteiten leveren jaarlijks duizenden Femkes en Jaspers af die de rest van hun leven alleen maar ondoorgrondelijke taalgezwellen produceren in een baaierd van klankborden en stuurgroepen. Vooral het onderwijs wordt geplaagd door onderwijsmanagers die regel 1 van goed lesgeven - duidelijk zijn - nog niet helemaal onder de knie hebben. Vandaar dat we maar weer even een random plan (toevallig over ongelijkheid in het onderwijs) even de geenstijl-o-lizer hebben gehaald. Heldere communicatie werkt, mensen. Bron in ambtelijk zwart, leesbare vertaling in stijlloos roze OPLOSSINGSRICHTINGEN "Ideetjes" In hun brief geven de partijen aan welke oplossingsrichtingen zij zien om meer kansengelijkheid te realiseren: Nivelleren doe je zo: Het onderwijs wil verder investeren in het begeleiden van leerlingen bij het ontdekken van hun talenten en interesses en het maken van weloverwogen keuzes voor een vervolgopleiding en beroep. Onder andere via het versterken van LOB en het creëren van meer mogelijkheden voor leerlingen om kennis te maken met de arbeidsmarkt. Er dient een betere balans te komen tussen enerzijds doelmatig werken (snelle doorstroom etc.) en anderzijds investeringen in maatschappelijk rendement. Scholen moeten leerlingen meer ruimte gunnen om hun talenten in een passend tempo te ontwikkelen. Pubers weten niet wat ze willen, dus we gaan ze beter helpen kiezen. Verder mogen luie flikkers het op hun eigen tempo doen. Er dient een aangepaste methodiek te komen, waarin scholen niet alleen worden beoordeeld op de cognitieve prestaties van hun leerlingen, maar ook op hun opdracht de ontwikkelingskansen van jongeren centraal te stellen (bv: doorstroom stimuleren). Hierbij past een herbezinning op de wet- en regelgeving gericht op toelatings- en plaatsingsbeleid, inspectie-indicatoren en bekostigingsvoorwaarden. Minder regels, iedereen zoveel mogelijk naar het hoogste niveau doorraggen. We moeten immers het target van 50% hoger opgeleiden halen van de EU. Beetje water bij de diploma's mag best. Het onderwijs wil inzetten op meer samenwerking tussen de verschillende sectoren, waarbij de focus gericht is op doorstroom in plaats van selectie. Leerlingen moeten reële kansen ervaren om (tussentijds) door te stromen naar een beter passend onderwijsniveau. De partijen pleiten ervoor scholen op korte termijn ruimte te geven voor experimenten met meer regelruimte, om hier ervaring mee op te doen. De partijen willen inzetten op meer bewustwording bij professionals van (on)bewuste vooroordelen die zij hebben over leerlingen, die van invloed kunnen zijn bij bijvoorbeeld het schooladvies of toelating tot een stage. Ze willen onderzoek doen naar mechanismen om vooroordelen te elimineren, en vervolgens zoeken naar manieren om bij de advisering meer recht te doen aan de talenten van leerlingen, ongeacht hun achtergrond. Binnenstadnaffers komen minder met mensen met een echte baan in aanraking dan hockeykids. Dat is stom, dus we moeten veel stageplaatsen hebben. Verder zijn er sowieso veel te veel regels. (Jong)volwassenen die initieel een opleiding niet hebben afgemaakt of een opleiding hebben gekozen met een beperkt (arbeidsmarkt)perspectief, moeten volgens de partijen actief ondersteund worden om te blijven leren en onbelemmerd toegang houden tot formeel onderwijs. Die jongen die altijd zat te blowen en voor galg en rad opgroeide? Ja, die verdient na drie jaar achter de bar een tweede kans. En een dertiende. En sukkels die fopstudies zonder kans op werk doen, mogen ook terugkomen om wat nuttigs te gaan studeren. De partijen geven aan graag nader over deze oplossingsrichtingen in gesprek te gaan met het ministerie van OCW. We lullen graag oeverloos verder in interdepartementale stuurgroepjes.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.