Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kloosried. NRC Literatuurlul zevert over boerkini

ANP-47185844_boerkini.jpgSorry. We kwamen een ontiegelijk dom en kortzichtig stuk tegen in NSB Handelsblad, van een babyboomer die ooit boekjes schreef over secularisme in Nederland. August Hans den Boef heet-ie en hij schrijft ook bij VARA's Joop. Hij was ooit zelfs 'Vrijdenker van het Jaar', maar z'n burkinireflectie in de NSB van woensdag is wel zó stupide dat het een inteelt ons kent ons wc eend schrob jij mijn rug dan doe ik de jouwe prijsje móet zijn geweest. Maar hee, het goede nieuws is: de één z'n domme gezever over de religie van de regressie, is de ander z'n kans op een fijne kloosried. Komt-ie weer en ohja, die pica hierboven is die PvdA-druif van dat zwemfeestje. Die voor de rest van z'n dagen aan dit beeld vast zit. Tevens doen we geen link naar NRC want paywall en ze verkopen uw persoonlijke gegevens. Boerkini is misschien wel een tussenfase, een emancipatiestap Literatuurlul: Een inwoner van een pluriforme democratische rechtsstaat maakt het wel bijzonder bont voordat de overheid zich met zijn of haar kleding zal bemoeien. GeenStijl: Nee hoor. Gewoon een vrolijk varkensmutsje opzetten en met een Nederlandse vlag zwaaien kan al genoeg zijn. Literatuurlul: Zeker gaat het de overheid niet aan om kleding te verbieden omwille van vermeende motieven van de drager, zoals bij de boerkini. GeenStijl: Als die zin niet was geëindigd in “zoals bij de boerkini”, maar bijvoorbeeld met “zoals met een SS-uniform”, dan had het woordje ‘niet’ vast niet in de hoofdzin gestaan. Literatuurlul: Wanneer de draagster zich aan de wet houdt, maakt het niet uit of ze daartoe al dan niet direct gedwongen wordt, dan wel handelt vanuit een radicale geloofsovertuiging, zich afzet tegen de omringende samenleving of juist door aanpassing een stukje vrijheid wil veroveren. Ook wanneer het als provocatie is bedoeld: een overheid behoort zich niet te laten provoceren. GeenStijl: Alles na ‘zich aan de wet houdt’, kun je schrappen, want in Frankrijk is de boerkini dus op sommige plekken verboden - een verbod dat door de rechter overeind gehouden wordt. En waarom zou een overheid zich niet geprovoceerd kunnen voelen? De Nederlandse Staat heeft meer dan genoeg rechtszaken tegen burgers gevoerd nadat ze zich liet provoceren. Ene Gregorius Nekschot, bijvoorbeeld, werd nog niet zo heel lang geleden vervolgd omdat zijn penseelwerk de overheid niet aanstond. Literatuurlul: Degenen die menen dat alle draagsters van verhullende kleding slachtoffers zijn van mannelijke onderdrukking, hanteren dezelfde drogreden als tijdens de desintegratie van de tweede feministische golf. Toen werden alle vrouwen opeens zusters in de strijd tegen het patriarchaat, allen immers slachtoffer. Maar sommige moeders waren in de praktijk fanatieker in het reproduceren van seksisme en traditionele rolverhoudingen dan vaders. En zo dragen tegenwoordig sommige islamitische meisjes uit eigener beweging verhullende kledij. Soms zelfs tegen de wil van de ongesluierde moeder in. Hoezo slachtoffers? GeenStijl: Dit is een enorme simplificatie van de situatie, en tevens bezijden het punt. Frankrijk weert de boerkini niet omdat het vrouwen als slachtoffer van mannelijke onderdrukking ziet, en het heeft ook geen boodschap aan vrouwen die het vod vrijwillig aantrekken. Citaat Volkskrant over uitspraak Franse rechter: “Dat vrouwen zelf voor een boerkini kiezen, doet voor hem niet ter zake. Het islamitische zwempak kan ook worden beschouwd als een ontkenning van het vrouwelijk lichaam, waarmee de positie van de vrouw omlaag wordt gehaald op een manier die niet in een democratische samenleving past, aldus de rechter.” (bron) Het gaat dus niet alleen om patriarchale onderdrukking, maar tevens om beschimping van de democratische samenleving als geheel. Literatuurlul: Een omgekeerde vergissing is het echter om het dragen van de boerkini per definitie als vorm van emancipatoir gedrag van zelfbewuste jonge vrouwen te beschouwen. Dan ben je blind voor het zorgelijke verschijnsel van de ideologische dwang die wel degelijk bestaat. GeenStijl: Het is linksom of rechtsom geen emancipatie. Onvrijwillige “keuze” voor de boerkini (of andere islamitische vrouwenbedekking) is een vorm van (ideologische) onderdrukking, maar ook vrijwillige keuze is geenszins ‘emancipatoir’ te noemen, omdat verpakte vrouwen verminderde (arbeids-) kansen hebben en zich bovendien eerder buiten de open samenleving plaatsen, dan dat ze daarbinnen emanciperen, ontwikkelen en bijdragen. Literatuurlul: Sommige politici willen in dit dossier de wet aanpassen en wijzen op veiligheidsrisico’s. Maar veiligheid is in het geheel niet in het geding bij een boerkini. We kunnen immers het gezicht van de draagster zien. En het is ook duidelijk dat het om een badende vrouw gaat, daarover zijn al leuke grapjes gemaakt. Het boerkiniverbod heeft dus niets met veiligheid te maken, maar alles met een ideologie die mensen straft voor hun afwijkende kleding. GeenStijl: Jawel, veiligheid is wel in het geding. Niet door de boerkini zelf, en ook niet meteen door de vrouw die het haatbadpak draagt. Maar wel door de ideologie waarbinnen het kledingstuk gedragen wordt en waar het nu zo’n breed besproken symbool is: de islam. Een religie die zich langzaam, sluipenderwijs maar voortvarend steeds meer opdringt binnen onze samenleving. Supermarkten passen hun voorraad aan (halal), winkels veranderen hun uitingen, feestdagen staan ter discussie, bedrijven passen hun personeelsbeleid aan (‘bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een niet-Nederlandse kandidaat’), binnen het onderwijs treedt normvervaging op (Holocaustlessen zijn op scholen met veel islamitische leerlingen soms moeilijk tot onmogelijk), de publieke ruimte verandert (niet alleen door schotels en klederdracht, maar ook door vernieling/bekladding van 'onzedige' reclame-uitingen en overlast op straat door jongeren van cultureel-islamitische afkomst) en islamitische instellingen worden politiek en financieel gesteund door Turkije, Saoedie-Arabië, Koeweit en andere dubieuze sponsors terwijl talloze moskeeën keer op keer internationale haatpredikers blijven uitnodigen om hun gevolg niet alleen dom, maar ook afzijdig te houden binnen de westerse samenleving. Honderden jongeren zijn bovendien afgereisd naar Syrië en Irak om een jihadistische strijd te voeren, een strijd die middels aanslagen ook steeds vaker in het westen gevoerd wordt. Die zorgwekkende parallelle samenleving zit allemaal verstopt achter dat zwemsymbool, de boerkini. Literatuurlul: Zulke verboden zijn ons land niet vreemd. En dan heb ik het niet over de onder boerkini-apologeten populaire vergelijking met de badcultuur van een eeuw geleden, die eiste dat ‘onze overgrootmoeders’ gekleed te water gingen. Historische analogieën op zo’n lange termijn negeren meestal de omstandigheden die totaal van de huidige verschillen. Ik blijf dichter bij huis. In mijn jeugd werden meisjes van christelijke scholen gestuurd omdat ze een broek droegen. Aanvankelijk ging dat om een zogenaamde skibroek met een bandje over de voetzool. Jongens werden weggestuurd als ze jeans aantrokken. Minirokken werden verboden, lederen jacks eveneens. Want deze kleding was ‘werelds’ en werelds gold destijds als nogal zondig. GeenStijl: Historische analogieën werken niet, zegt ie. Om vervolgens met een historische analogie te komen. Literatuurlul: Veel protestantse jongeren hanteerden daarom diverse strategieën om de verboden en geboden te omzeilen. Het wisselen van kleding in sporthallen, horecagelegenheden en openbare toiletten of bij een vriendje wiens ouders niet thuis waren. Zich ziek veinzen om de kerkgang te ontgaan. Zogenaamd een brave film met Danny Kaye of Julie Andrews bezoeken, maar in werkelijkheid een concert van Q65. Een zondagse vogelwandeling als smoesje voor een voetbalwedstrijd. GeenStijl: Ah, daar komt het vergelijk: als je iets verbiedt, vinden ‘ze’ er een weg omheen. Sure, we kennen de verhalen van moslimdochters die vroom naar buiten gingen, met minirok en hoge laarzen onder het islamitische gewaad. Ook moslimpubers, zijn pubers en pubers doen wat ze willen. Maar we hebben het hier zelden over pubers, veel meer over volwassen mensen. Nog los van de waarneming dat derde en vierde generaties nakomelingen van gastarbeiders zich juist méér religieus lijken te uiten dan hun ouders en grootouders. Literatuurlul: Een minderheid zocht de confrontatie met ouders en predikanten, de meesten schipperden. Ook schipperaars verlieten vervolgens de kerken, maar het resultaat daarvan was verrassend. De overgeblevenen sloten zich na deze ‘zuivering’ niet ideologisch aan bij de sfeer van de zwarte kousen. Integendeel, de meerderheid emancipeerde binnen de protestantse kerk door het toestaan van anticonceptie, het verlenen van gelijke rechten aan vrouwen en homoseksuelen. Anderzijds emancipeerde de protestantse kerk zelf door in haar positie van demografische minderheid te berusten en de ambitie op te geven om de rest van de samenleving haar ideologisch verplichte levenswijze op te leggen. GeenStijl: Het Westen ontwikkelde zich, met name na de Tweede Wereldoorlog en door schade & schande wijs geworden, heel snel in de afgelopen halve eeuw - ook richting kerkeloosheid. En de kerk legde zich daarbij neer, zonder dingen op te blazen, mensen te vermoorden of anderszins een gewelddadige strijd te ontketenen. Stukje Verlichting, maar ook een heilig boek dat verdraagzaamheid en naastenliefde predikt boven geweld en verovering. Literatuurlul: Waarom zouden islamieten niet eenzelfde proces doormaken als christenen in het recente verleden? De enigen die daartegen bezwaar zullen maken zijn de islamofoben en de conservatieve moslims. Daarom juist moeten overheden op zoveel mogelijk niveaus bevorderen dat vooral vrouwelijke moslims kunnen schipperen naar het hun uitkomt. GeenStijl: Noem dan eens één voorbeeld waaruit blijkt dat de islam dit proces ook doormaakt - op grote schaal, want dat hebben we nodig, geen symbolische voorbeeldjes à la ‘nou ik ken een moslim en die is zo liberaal, die drinkt zelfs bier’. Literatuurlul: De geschiedenis leert dat het schipperen voor veel zelfbewuste dertigers zorgt, nu met een islam-achtergrond, in kunst, muziek, literatuur, journalistiek en elders. En die stroom rijst al meer en meer. GeenStijl: De geschiedenis leert op dat vlak over de islam nog helemaal niets, of het moet zijn dat vrouwen in Iran en Afghanistan in de jaren ’70 wél mochten studeren in korte rokken, en nu niet meer. Literatuurlul: Denk aan het voormalig Tweede Kamerlid Tofik Dibi, die vorig jaar uit de kast kwam met zijn autobiografische boek Djinn. GeenStijl: Haha! Tofik Dibi, de excuusmoslim van GroenLinks, die jarenlang te horen kreeg dat hij een belofte was die alles kon, terwijl dat helemaal niet waar was maar toen was het al te laat: hij wilde partijleider worden, ging BAM, op zijn bek, trok zich terug en ontwikkelde een bijtende rancune tegen de blanke autochtoon die de schuld is van al zijn eigen tekortkomingen, tot en met het feit dat hij niet uit de kast durfde komen aan toe. Nee, Tofik is niet echt een goed voorbeeld, Literatuurlul. Bovendien wisten we al tien jaar dat ie van de herenliefde was. Literatuurlul: Geef burgers de gelegenheid zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo te emanciperen. GeenStijl: Zoals de praktijk aantoont, emanciperen ze voornamelijk de verkeerde kant op: richting méér islam. Het is daarnaast een perpetuele misvatting dat de islam ons de liberale vrijheid en democratie gunt, zolang wij hen hun religieuze vrijheid gunnen. Er is geen enkel islamitisch land dat succesvol een democratie met rechtsstaat kan handhaven, laat staan dat ongelovigen, andersdenkenden of niet-islamitische gelovigen daar in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Literatuurlul: Wees als medeburger en overheid spaarzaam met positieve en negatieve waardeoordelen. Verbied zo weinig mogelijk, want dat leidt tot radicalisering, onterechte solidariteit en wentelen in slachtofferschap. GeenStijl: Het getuigt van een zaadloze lafheid om geen kritiek op de islam te leveren, uit angst dat het aankaarten van de vele regressieve ideeën binnen de islam (waarvan sommige zaken, zoals homohaat, antisemitisme en de actieve ontkenning van vrouwenrechten sowieso al in strijd zijn met de (grond)wet in dit land) zal leiden tot verdere radicalisering bij aanhangers van een geloof dat überhaupt geen krachten van buitenaf nodig heeft om zichzelf een van rancune doorspekt gevoel van valse superioriteit te geven. En wentelen in slachtofferschap, dat kunnen ze óók heel goed zelf. Maar nog erger dan de islam zelf, zijn de apologeten van de islam.

Reaguursels

Inloggen

Ik hou het kort: Vive La France!
Dat land lijkt tenminste te begrijpen en te erkennen waar het gevaar vandaan komt. En inderdaad: een SS-uniform mag niet, waarom zou een verpakking die symbool staat voor een vergelijkbare fascistische ideologie wèl mogen?

@Hakoen | 25-08-16 | 15:29
Succes jongen! :-)

EefjeWentelteefje | 26-08-16 | 11:42

en als je je nou gewoon gekleed ten stranden begeeft omdat je geen huidkanker wil hebben?

kudt met dt | 26-08-16 | 09:15

snotferatu.
Inderdaad, het je provocerend hullen in rare lappen om te laten zien dat ze toch ECHT ánders bent is een teken van je ONWIL om te integreren in ONZE maatschappij.
Een enkele gekkin zou je nog gezellig bekijken in "Paradijsvogels", maar het worden er iets teveel.

mallekater | 26-08-16 | 07:55

Het is eerder een verbod op bewust provocatief gedrag.Wanneer je als moslim weet dat de ellende vooral van de kant van moslims komt en dat mensen daar huiverig voor zijn is het een provocatie wanneer je dan TOCH in zwarte vodden het water in wilt, in het openbaar.

mallekater | 26-08-16 | 07:51

Natuurlijk is het dragen van dat soort vieze todden verplicht en niet vrijwillig.
Wanneer ze zich niet van top tot teen zou bedekken wordt ze door al haar mannelijke soortgenoten voor HOER uitgemaakt,en eventueel zelfs door de eigen familie verstoten.

mallekater | 26-08-16 | 07:13

Hoeveel mensen zullen nu daadwerkelijk het typewerkje gelezen hebben naast de eigenpijp redactie. Nog 3 abonnees; twee daarvan zijn reeds deaud. Wat heeft die bejubelde Belg een puinbak van die krant gemaakt zeg.

verbanden | 26-08-16 | 07:00

Is er al een burkini rubriek op xhamster?
Ik hoor dat het erg geyl is.

Kaposi_Sarcoom | 26-08-16 | 00:44

snotferatu | 25-08-16 | 21:01
Heeft u wel eens een Bosnische christen gesproken in de afgelopen jaren? Ik wel. Hier in Nederland. Zij vluchtte destijds (1992) naar Nederland omdat haar hele familie werd vermoord, onthoofd door de buurman, een moslim.
Hier in Nederland voelt zij zich nog steeds niet veilig, door toedoen van naar Nederland gevluchte Bosnische moslims... Bizar.
Zij heeft via internet contact met mensen in haar geboortestreek. Uit dat contact blijkt dat het leven van niet-moslims in Bosnie geen pretje is. (Understatement)
Zij zal in elk geval nooit meer een voet in dat land zetten. Ik geef haar geen ongelijk, ik heb een aantal mails van haar oude vrienden aldaar gelezen, ware horrorverhalen.
-
Overal waar islam de boventoon voert heerst barbarij, onderdrukking, zware criminaliteit en gruwelijke schending van mensenrechten. Oooook in het huidige Bosnie.
-
Elkeen die het gevaar van toenemende islamisering weigert onder ogen te zien is een gevaar voor onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen.
-
Stapje voor stapje (kopvod, boerkini, boerka, djellaba), beetje bij beetje (halalvoer, gebedsruimten, straatterreur, radicaliserenden en jihadisten) eist de islam zijn heerschappij over de vrije wereld.
-
Literatuurlul orakelt over boerkini's anno nu en vergelijkt die met het dragen van spijkerbroeken /skibroeken van zo'n vijftig jaar geleden.
Vijftig jaar geleden rookte iedereen en z'n oude moeder in huis waar baby, peuter en kleuter bij was. Sigaretten stonden standaard in mooie glazen of zilveren bekers op tafel.
En de nonnen droegen nog hun habijt met bijbehorende oorvleugels, de pastoor droeg een jurk met honderd kleine knoopjes en op onze zwart-wit TV was het kinderuurtje met OkkiTrooi op woensdagmiddag het hoogtepunt van de week, prachtig voor kindjes van dezelfde leeftijd als van die kindjes welke heden ten dage als kindbruidje van vieze oude mannen in Ter Apel worden binnengehaald.
Dankzij islam en diens perverse apologeten als Literatuurlul, de jonge en oude PvdAers, GroensLinks, VVD en het duo Kots&Otsturk.
-
Tijden veranderen, moraal en mores idem. Terug naar middeleeuwen, achterlijkheid en barbarij moeten wij niet willen.
Islam kent geen vooruitgang, de gebruiksaanwijzing (koran) mag immers nooit gewijzigd worden. De wrede hersenspinsels van mo de psycho met zijn engel en z'n maangod allah blijven leidend voor de moslim, waar ook ter wereld.
-
Te treurig voor woorden dat het zg links-intellect geen notie heeft van wat islam daadwerkelijk inhoudt. Wanneer hun afgehakte hoofd door de straatgoot rolt zal dat linkse hoofd nog steeds krijsen 'islamofobie! discriminatie! xenofobie! nazi!'

appelvink | 26-08-16 | 00:31

Diotima | 25-08-16 | 23:56
Zedigheid wordt inderdaad vaak aangegeven door moslimvrouwen als reden om zich te bedekken. Maar dat is een onzinnige reden, want mannen zullen altijd hetzelfde gedrag blijven vertonen. Dezelfde moslimvrouwen die zedigheid aangeven als reden om zich te bedekken, geven ook aan dat ze nog net zoveel aandacht krijgen van mannen op het moment dat ze bedekt zijn.

Helaas kom ik beter uit mijn woorden door ze in te typen dan door ze uit te spreken, dus de politiek is niks voor mij. :(

Tja, ik heb geen ervaring met naakt zonnen in het Vondelpark. Maar misschien moet je blij zijn dat ze tegenwoordig een filmpje kunnen maken, want vroeger gingen ze zich half achter een boom staan afrukken. Je kunt beter in de sauna of op een naturistencamping naakt zonnen. Of neem een huis met een tuin waar een plek is waar niemand je ziet, dan heb je tenminste wat privacy.

snotferatu | 26-08-16 | 00:13

vanvandaag | 25-08-16 | 23:19

Burkini's en hoofddoeken zijn uiterlijkheden van de wens om anders te zijn en anders behandeld te worden dan 'slechte' of 'losbandige' moslims of dan autochtonen. De multiculturele samenleving is gesplitst in een grote en meerdere kleine samenlevingen die ieder eigen normen en waarden hanteren. Vandaar het verband tussen burkini's/ hoofddoeken en de integratie. Vandaar dat ik, en velen met mij, denken dat het bedekken van de huid een teken is van slechte integratie in onze samenleving. Zo duidelijk?
Vergelijk je me nou met Merkel?

snotferatu | 25-08-16 | 23:56

_
Zolang jullie mannen hier lopen te tetteren bij elk dumpertfilmpje van een vrouw met: 'daar moet een piemel in/ik zou haar doen', hebben zij een reden om zich te willen bedekken uit zedigheid.
_
Hoe moslima's zich willen kleden is hun vrijheid/probleem. Ik vind het best zolang je een gezicht ziet. Zint het je niet, ga er eens iets aan doen en word (politiek) actief, jaag voor mijn part hun mannen ook in een boerkini, in plaats van je op te winden op internet terwijl het buiten gebeurt.
_
Ik las hier boven tot mijn verbijstering dat je niet eens meer naakt kan zonnen in het Vondelpark. Dat is omdat viespeuken tegenwoordig een smartphone hebben en alles opnemen, om het op internet te zetten en vervolgens andere viespeuken 'daar moet een piemel in/ik zou haar doen' onder typen. Dan is de lol er snel af.

Diotima | 25-08-16 | 23:56

F#ckingAwesome | 25-08-16 | 15:19
Je lult zwaar uit je nek. Het is geen symptoom bestrijding. Deze vrouwen worden op het strand 'uitgezet' om de overige vrouwen kwetsbaar te maken, en daar binnen enkele jaren, misschien volgend jaar al op los te gaan, lees verkrachten, want haram. Conform zweedse strategie dat blonde vrouwen daar hun haar zwart verven, na rape country te zijn geworden. Die wijven die 8 jaar binnen zitten zijn al verloren, Stockholm (Wat is dat toch met die Sweden?)syndroom. U voert een achterhoede gevecht.

Smart-dumbass | 25-08-16 | 23:41

notamused | 25-08-16 | 22:28
Ik ben het met je eens dat het huidige immigratiebeleid slecht is voor onze samenleving en op de lange termijn zijn we vanuit humanitair oogpunt misschien zelfs zelfdestructief bezig. Een oplossing zou zijn om moslims niet meer op te nemen. Je lost zo echter niet de problemen op waar we nu al met slechts 6% moslims in de samenleving mee te maken hebben. Mensen worden niet geboren als moslim, ze worden zo opgevoed. In dit proces kan ingegrepen worden, als er in alle moslimgezinnen even orthodox wordt opgevoed, zou Aboutaleb waarschijnlijk geen burgemeester geworden zijn. Als ik de schutter van Orlando had opgevoed, dan hadden die 49 homo's zeker nog geleefd. Af en toe is er wat aandacht in de media voor de effecten van haatimams, maar de verantwoordelijkheid van ouders wordt totaal genegeerd. Allemaal om de vrijheid van godsdienst niet in gevaar te brengen. Maar om integratie te verbeteren, moet je daar toch echt offers voor maken. Religies indoctrineren nu eenmaal graag kinderen, sommige met wat meer haat dan andere. Haal de haat uit de indoctrinatie en je hebt een prima samenleving.

snotferatu | 25-08-16 | 23:36

Hakoen | 25-08-16 | 15:29
Er zijn wat films en boeken over de Duitse ondergrondse, voor en tijdens WOII. In uw geval een aanrader, voor uw suffe klasgenoten ook.

Smart-dumbass | 25-08-16 | 23:28

snotferatu | 25-08-16 | 21:30

Nu doe het je weer.:
"Als men minder burkini's/ hoofddoeken in het openbare leven wil zien, kan men zich beter richten op de achterliggende problemen en eindelijk eens beginnen met de integratie te verbeteren."
Ben je nu werkelijk zo dom?
Merkel... ook zoiets: www.youtube.com/watch?v=cx3R-Cys50E
"Es liegt nicht in unserer Macht, wie viele nach Deutschland kommen." (gemeint sind Migranten) [1]

(Die Welt en WikiQuote)

vanvandaag | 25-08-16 | 23:19

@lanexx | 25-08-16 | 15:15

Uiteraard het enige doel van de moslims die dat soort ongein uithalen is het sarren, treiteren, schofferen en desnoods intimideren van de autochtone bevolking.
De autochtone bevolking die dit soort hufters in meer dan 90% van de gevallen ook nog eens levenslang mag onderhouden.

Een hufter in een jurk met een groep van die zwarte pinguïns die zo nodig op het terras van een kinderboerderij met hun reet naar het westen op de grond moeten gaan liggen jammeren zijn van hetzelfde kaliber.
Intimideren van autochtone kinderen dus.

Pieter V | 25-08-16 | 22:38

Nota bene

Ik ben bereid mijn mening te herzien, zodra mijn vrouwelijke zakelijke collega zich in bikini, zonder gevangenisstraf en zonder belaagd te worden door horden Arabische reuen, kan neervleien op een strand aldaar. En daar in hotpants naar toe kan lopen, zonder gevraagd te worden naar haar diensten of uitgescholden te worden voor hoer.

marchbrown | 25-08-16 | 22:28

snotferatu | 25-08-16 | 21:14 Het probleem in alle cultuur die te maken heeft met teveel islam is de islam, de islamitische doctrine, het gedrag van moslims, en het spoor van genocide en etnocide dat de islam trekt door de geschiedenis. Als het in de westerse wereld mogelijk zou zijn in de grote media een openhartige en deugdelijke discussie te voeren over die islam, dan zou inmiddels algemeen bekend zijn wat de ware aard van de islam is en dan zou die islam waarschijnlijk verboden worden, wegen te destructief en mensvijandig om mee samen te leven. Maar een dergelijke discussie is helemaal niet mogelijk, is politiek correct VERBOTEN, is cultureel marxistisch TABOE, zoals het blijkbaar ‘moreel hoogstaand’ is – zo vinden de vrienden en vriendinnen van D66, PVDA, Groen-Links, NRC, JOOP, PAUW, enzovoort – om de cultuur van stenigen van verkrachte vrouwen en van kindhuwelijken en vrouwenhaat en onthoofden van andersdenkenden, enzovoort, te importeren en te faciliteren om op termijn de boel over te nemen.

notamused | 25-08-16 | 22:28

Ik heb niet alles gelezen, maar vond wel sterk dat de interpretatie gans anders zou zijn geweest als swastika's zich op het strand genesteld zouden hebben. Wij moeten gewoon eisen dat die moslims zich halfnaakt aanpassen aan onze gewoonten, net zoals mijn zakelijke vrouwelijke collega zich in moslimstaten aanpast door met en hoofddoek over haar blonde lokken haar weg te gaan. Weg met dat cultuurrelativisme, wat erop neerkomt dat wij ons hier moeten aanpassen aan hun en wij ons daar ook moeten aanpassen aan hun.

marchbrown | 25-08-16 | 22:21

Chow | 25-08-16 | 21:47
Verbieden en handhaven helpt wel degelijk.
Als ik aan het strand lig dan wil ik niet herinnert worden aan de ellende waarvoor de moslims verantwoordelijk zijn.
Ik wil genieten en niet denken aan de aanslagen die ze al gepleegd hebben.

botbot | 25-08-16 | 22:11

Tijd voor tyfusharde maatregelen voordat het veel erger moet worden.... Geweld gaat niemand leuk vinden. Vooral de politie die de kant van de autochtonen uiteindelijk zullen kiezen. Verklaar je nogmaals nader : Woestijnoutfits zijn kut, vrouwen horen voor iedereen benaderbaar te zijn, werken hoort er gewoon bij. 3 pilaren van onze kutsamenleving. Oh ja iedereen hoort een hekel te hebben aan de E.U. anders ben je nou eenmaal een knakennazi.dus 4

rattenvanger XL | 25-08-16 | 22:09

Meneer de wegkijkert, A.H. den Boef, heeft er niets van begrepen. Het kwartje is nog niet gevallen. De boerkini is in Nice verboden nadat in Nice 84 mensen zijn vermoord door een moslim. Zou er een verband zijn, Albert Einstein den Boef?

Lewis Lewinsky | 25-08-16 | 22:07

Goed zo, Van Rossem.

Lewis Lewinsky | 25-08-16 | 22:03

Door de denkwijze van deze joker zitten we nu midden in een hoop ellende en in een land waar een hoop bewoners zich minder thuis voelen. En dan nog steeds dit soort meningen verkondigen, echt ongelooflijk hoe sommige mensen met zo'n kronkel in hun hoofd nog kunnen functioneren. Raarrrr

Jankvogel | 25-08-16 | 21:57

Alsof verbieden gaat helpen. Kortzichtig gelul dit zeg. Zeg dan gewoon dat je geen moslims meer in het straatbeeld wilt zien van Rossem. Hoop poeha over boerkini's die de meerderheid hier waarschijnlijk nog nooit in het echt heeft gezien laat staan er daadwerkelijk last van heeft. Er zijn wel belangrijkere dingen om je druk over te maken.

Chow | 25-08-16 | 21:47

Wat is hij blij zeg!

jatheïst | 25-08-16 | 21:46

vanvandaag | 25-08-16 | 19:00

En hoezo klets ik uit mijn nek? Zelfs Merkel geeft toe dat de multiculturele samenleving mislukt is. Het bedekken van de huid door moslimvrouwen is een manier voor hen om te laten zien dat de integratie mislukt is: ze willen (of worden gedwongen om te) laten zien dat ze tot een andere groep behoren dan de autochtone bevolking. Vandaar mijn commentaar dat een burkiniverbod slechts symptoombestrijding is. Als men minder burkini's/ hoofddoeken in het openbare leven wil zien, kan men zich beter richten op de achterliggende problemen en eindelijk eens beginnen met de integratie te verbeteren. En dan bedoel ik niet op de manier van de dialoog aangaan, jeugdhonken maken en de andere pappen en nahoud-ideeën die er de afgelopen decennia waren, maar iets dat daadwerkelijk gaat helpen.

snotferatu | 25-08-16 | 21:30

notamused | 25-08-16 | 19:16
Ok, ik geef toe: er wordt niet succesvol een democratie met rechtsstaat gehandhaafd in Bosnië. Maar wel succesvoller dan in Rusland. Om een democratie goed te laten functioneren moet je inderdaad geen islamitische doctrine invoeren. Maar dat is ook niet gebeurd in Bosnië. De democratie scoort waarschijnlijk zo laag vanwege dezelfde redenen dat de democratie in Rusland zo laag scoort: corruptie en machtsmisbruik.

snotferatu | 25-08-16 | 21:14

vanvandaag | 25-08-16 | 19:00
Ok, ik weet niks over autonome regio's in Bosnië, het kan best dat die inmiddels zijn opgeheven, ik houd dat niet bij. Maar ik weet wel dat de grootste etnische groep in Bosnië de Bosniaks zijn, en dat zijn moslims. Ik zeg niet dat er geen problemen zijn tussen de bevolkingsgroepen in Bosnië, en ook niet dat ze een gezonde economie hebben. Ik zeg dat er sinds 1996 succesvol een democratie met rechtsstaat gehandhaafd wordt, en dat ongelovigen, andersdenkenden of niet-islamitische gelovigen daar in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Behalve dat zijn Bosnische moslims goed in Nederland geïntegreerd, daar versta ikzelf onder dat ze iedereen gelijkwaardig behandelen ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of religie. Behalve dat valt de werkloosheid onder Bosniërs in Nederland ook erg mee met 13%. Ik wist niet dat ISIS in Bosnië een dorp heeft opgekocht. Er zal ook best een streng islamitische invloed in het land aanwezig zijn. Maar die invloed is volgens mij sterker aanwezig in veel andere Europese landen. Er zijn namelijk heel weinig Bosnische Syriëgangers: nl.wikipedia.org/wiki/Syri%C3%ABgange...

snotferatu | 25-08-16 | 21:01

Oke, we hebben er naast zwarte piet, lichtjesfeest (voormalig gezellig kerstfeest), de gouden koets er weer een cultureel zeikonderwerp bij wat ieder jaar erger terug gaat komen.
-
Het klapstuk was de AD columniste, die in het AD mag schrijven niet omdat ze dat kan maar omdat ze islamistisch is.
De verklaring (samengevat):"Ja, het is in onze cultuur mooi om blank te zijn en daarom bedekken we ons zo".
-
Dus uit vrije wil....
-
AD als serieus medium nemen is bij deze niet meer mogelijk.
-
Wat een gezeik. De islam dwingt dit en wordt door de man of imam afgedwongen. Niet blijven vergoeilijken gewoon zeggen waar het op staat.

bananabanana | 25-08-16 | 20:51

@Slogra | 25-08-16 | 19:44
Teveel mensen inderdaad, maar er zijn wat mensen die er wat aan willen doen. Een Bill Gates en Warren Buffet bijv.
m.youtube.com/watch?v=EpF0U7lUVdk

Merkel die mensen oproept om voor 10 dagen te gaan hamsteren, en een nog groter probleem voor haar dat de voormalige DDR zich wil afsplitsen van west Duitsland vanwege de sprinkhanenplaag.

Implants | 25-08-16 | 20:30

@zeg maar.. juistem alleen wie denk je dat er dan "de schuld"krijgt van alles? iedereen behalve henzelf.. en is t cirkeltje weer rond

bowlfabriek | 25-08-16 | 20:19

Djellaba's, burka's en hoofddoeken zijn de uniformen van de islamitische veroveringstroepen die het wereldwijde kalifaat nastreven met alle middelen die in de koran zijn bevolen en waarmee ze al meer dan 1400 jaar hun expansiepolitiek hebben gerealiseerd, ook nu nog.

Het ergste is dat de politiek correcte zeloten geen flauw benul hebben waar ze kun kinderen en kleinkinderen mee opzadelen.
Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat ze hun kinderen een leven onder de sharia toewensen.

Pieter V | 25-08-16 | 20:00

@Implants | 25-08-16 | 18:10
De Nederlander vervangt zichzelf niet eens.
Ik vind onderhand wel dat je voorlopig mag gaan discrimineren in de vorm van extra toeslagen voor autochtonen en juist minder voor islamieten om het land traditioneel 'joods-christelijk' te houden en omdat islam in de kern kwade intenties predikt met die grote gezinsaantallen. Daarna zien we wel verder, want er zijn sowieso teveel mensen.

Slogra | 25-08-16 | 19:44

Iedere keer dat ik bij de fotograaf sta om een foto te laten maken die op mijn nieuwe paspoort moet, ben ik weer ziedend. Ik moet er op staan met oren zichtbaar; zonder glimlach; de kopvodden dragers niet. Wij : hoofd onbedekt;
gezicht volledig zichtbaar;
.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pasp...

EvertsNL | 25-08-16 | 19:20

@F#ckingAwesome | 25-08-16 | 15:19

Met je eens. Dit is een afleiding, een provocatie. Het probleem moet bij de wortel worden aangepakt, maar ik vrees dat het daar al veel en veel te laat voor is.

Zachte heelmeesters, stinkende wonden.

Persoonlijk vind het ik al knap stinken in West Europa.

Naar ons.

DebraCadabra | 25-08-16 | 19:19

snotferatu | 25-08-16 | 17:02
Democratie in Bosnia? knoema.com/atlas/Bosnia-and-Herzegovi...
In de islamitische doctrine is er niets te ontdekken dat lijkt op ondersteuning van democratie, scheiding der machten, scheiding van moskee en staat, interesse voor wetenschap, naleven van mensenrechten, enzovoort. Bovendien wordt die islamitische doctrine gezien als de ene en absolute waarheid, ver verheven boven alle niet-islamitische wetten en wetenschap en als op te leggen aan alle niet-islamitische cultuur. Dit alles is niet te lezen bij de islam-is-lief-goeroes Karen Armstrong, Jan-Jaap de Ruiter, Maurits Berger en aanverwante volksverlakkers. Maar het wordt uitgespeld in de werken van bijvoorbeeld: Robert Spencer, Bill Warner, Wim van Rooy, Hans Jansen, Hamed Abdel-Samad, J.K. Sheindlin, enzovoort.

notamused | 25-08-16 | 19:16

matrixbluepill | 25-08-16 | 18:52
Denk niet dat we hem daarna nog terugzien...... Mmmhh wellicht nog niet zo'n mal idee.

Goed artikel trouwens Geen Stijl, helpt tegen het maagzuur dat ik kreeg na even Joop kijken.

toetssteen | 25-08-16 | 19:13

snotferatu | 25-08-16 | 17:02

Waar is dat autonome land van U ???
"Ik ben overigens tegen een burkiniverbod, omdat ik het beschouw als symptoombestrijding: de burkini en de vele hoofddoekjes zijn het gevolg van een falende integratie. Helaas is er geen enkele politieke partij die daar een effectieve verandering in wil/kan aanbrengen."

U kletst uit uw nek, en niet zo'n beetje ook.

vanvandaag | 25-08-16 | 19:00

Het blijven de lompen van allah. En dat is het punt. Voor je het weet loop je er zelf in. De politiek houdt het in ieder geval niet tegen.

Tabernakel | 25-08-16 | 18:56

De HoofdDoek en óók de BoerKini zijn nodig om de seksueel opgefokte en seksueel gefrustreerde MoslimMan in het gareel te houden.

Ella | 25-08-16 | 18:54

Zo'n ontspoord figuur gun je toch een permanente ban naar Saoedi Arabië. Oh, wacht.... daar willen ze 'm helemaal niet hebben. Na ja, Noord Korea dan?

matrixbluepill | 25-08-16 | 18:52

Even snel over de blauwe tekst gescrolld, zelfde rommel als altijd: Minirok blabla, textiel zusenzo. Vrijdenker? Hahahaha..

compitaal | 25-08-16 | 18:51

De HoofdDoek,​ heeft tot doel de MoslimVrouw te ont-seksualiseren en de Autochtone vrouw júist te seksualiseren.
De MoslomMan kan vervolgens de Autochtone vrouw wél verkrachten door zíjn seksuele lusten op háár bot te vieren.
En dat kan allemaal tegenwoordig in NL, ongestraft.
Met dank aan de LinkseKerkers en hun GutMens kiezers.
Zoals de voorzitter Lieke Kuiper van de JS.
Deze Lieke Kuiper, van de PvdAllochtonen brengt NL op de rand van de afgrond. Dat dan weer wel.

Ella | 25-08-16 | 18:47

Het is qua kleding toegestaan in NL te dragen wat je wilt, behalve GEEN kleding, dat terzijde. Ik ben tegen de boerka en tegen de boerkini (het lijkt iemand uit Boer zoekt vrouw; Boer Kini) Weg met die dingen; als je niet gezien wilt worden, blijf je lekker thuis!! Wat we nu gaan krijgen is dat de boerkini (misschien) niet meer mag en met kleren aan zwemmen, helemaal niet is verboden dus, gaan ze met hun boerka te water. Of breng ik nu die boerkadragers op een idee?

Ik snap er niks van! | 25-08-16 | 18:40

Maar de grens tussen het ene kledingstuk en het andere is nogal vaag.
Meeroever | 25-08-16 | 15:06
Een kledingstuk dat een gedachtegoed uitdraagt dat haaks op dat van een open vrije veilige samenleving staat is natuurlijk niet op het randje. De vergelijking met het SS Uniform is al eens gemaakt, maar die van de kampuniformen met ster voor de gevangenen is een betere, denk ik. Er zullen best Joden zijn geweest die die ster, als symbool van hun geloof, met trots hebben gedragen. Geen enkele reden om het nu weer te doen.

Sans Comique | 25-08-16 | 18:31

Slogra | 25-08-16 | 15:26
Kinderbijslag beperken tot max 2 kids. Stopt hij z'n dingetje maar in een geit.

Implants | 25-08-16 | 18:10

Zo ver zijn de termieten gekomen.
En zo goed hebben ze zich gevoed.
Gevoed aan onze welvaart.
Met hun welgevulde buikjes hebben de termieten nu nog maar 1 doel.
Ik hoef het niet uit te leggen...

TPM | 25-08-16 | 18:03

Al dan niet gedwongen wordt, wat een Literatuurlul.

Implants | 25-08-16 | 18:01

In Jemen worden alle oorlogs- en mensenrechten zeer zwaar geschonden. Met als gevolg vele moslimslachtoffers waaronder vele kinderen. Zou je toch verwachten dat de gutmensch en de moslim samen de straat opgaan om te demonstreren tegen dit onrecht. Oh nee wacht even, Israël is er niet bij betrokken dus is er niks aan de hand. En oh ja het is sjiiet tegen sunnit, dan mag het wel.

Tirade | 25-08-16 | 18:00

Islam: overspelige vrouw moet gestenigd. Sharia-rechter zegt: inderdaad, stenigen, die (misschien zelfs verkrachte) vrouw.

Bijbel: overspelige vrouw. Geestelijke leiders zeiden: ze moet gestenigd. Jezus antwoordde:'Wie van u zonder zonder zonden is, die gooie de eerste steen.' En tegen de vrouw: 'Heeft niemand u veroordeeld? Ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer.'

Ziedaar barbarendom versus beschaving bij eenzelfde geval.
Links zal de kerk wel omarmen; wat een beschaving!

marjen | 25-08-16 | 17:55

Een hoop gelul over iets wat eigenlijk heel simpel is. Komt ie:

Een vrije en open westerse samenleving kán en mág moslims niet toestaan die vrijheid te misbruiken om hun onvrijheid en dwingelandij te introduceren. Punt.

Peter Emile | 25-08-16 | 17:47

Literatuurlul.
Heerlijk en ik kan hier de hele dag om blijven lachen.
Dank redactie voor dit kleine pareltje tussen zoveel andere.

Gele Beer | 25-08-16 | 17:46

-weggejorist-

Thomas333 | 25-08-16 | 17:44

"Literatuurlul: Waarom zouden islamieten niet eenzelfde proces doormaken als christenen in het recente verleden? De enigen die daartegen bezwaar zullen maken zijn de islamofoben en de conservatieve moslims"

Het begrip islamofoob suggereert een afkeer van de islam vanwege een psychische afwijking die gebaseerd is op een onduidelijke reden of een onduidelijke angst. Het is onredelijk om een afkeer te hebben van alle moslims maar er zijn wel degelijk redenen om afkerig te zijn van sommige stromingen binnen de islam.. En dan het frame waarbij islamfoben gelijk worden gesteld aan conservatieve moslims. Hoeveel aanslagen hebben de islamofoben al op hun conto?

therealbraindump | 25-08-16 | 17:44

Dus wanneer grote groepen mensen gekleed gaan in een wit gewaad met witte puntmuts met eventueel een brandend kruis, hoeven we ons geen zorgen te maken over afkeurende,bezorgende,afschrikwekkende reacties? Ditzelfde volk (van vrijdenkers LOL) is ook van mening dat een cartoon kwetsend kan zijn voor moslims en dat daardoor we grenzen moeten stellen aan de vrijheid van meningsuiting. Als een loopse teef stellen zij zich onderdanig aan hun agressor.

First Contact | 25-08-16 | 17:41

Volgens mij is de boerkini en boerka gewoon iets om de blauwe plekken te bedekken zodat we niet zien dat ze regelmatig afgetuigd worden door manlief

hatschjoe | 25-08-16 | 17:31

Dandruff | 25-08-16 | 17:18

was bedoeld voor Professor Kluns | 25-08-16 | 16:56

Dandruff | 25-08-16 | 17:19

Geenstilo | 25-08-16 | 16:22,

Het zou leuk zijn als dat kon worden aangetoond.
En enerzijds is het natuurlijk altijd al zo geweest dat socialisten zich lieten betalen door dictators om de democratische samenlevingen te destabiliseren.
Denk aan het gebroken geweertje (gesteund door Stalin en Hitler) en IKV (gesteund door DDR).

Anderzijds zijn we inmiddels ook dermate afgegleden dat we onze vijanden zelf ruimhartig betalen. De Nederlandse belastingbetaler subsidieert vele honderden islamitische, socialistische en (zwarte) nationaalsocialistische subsidieclubjes.
Eventueel extra geld vanuit de islamitische wereld om onze democratie om zeep te helpen is eigenlijk overbodig. Dat veel islamitische landen meebetalen aan onze ondergang is vooral voor de verdeling van de buit ná de grote genocides. Turken, Arabieren, Berbers; allemaal willen ze de door de linkse partijen aangemoedigde slavenhandel straks beheersen.

Dandruff | 25-08-16 | 17:18
-weggejorist-
Sinister-President | 25-08-16 | 17:14

Literatuurlul geeft mij spontaan kotsbui door zijn protestantse projecties op de Islam, door zijn portrait van een feministe in een boerkini en zijn atheistische superioriteit.
In het linkse wereldbeeld is de Islam niets verder dan een onprettige herhaling van het christendom en ooit komt de dag dat ze het linkse licht zien: Er is geen Allah en geen afterlife.

Ja hoor laten we de mensen in de Islam tijd geven om zich te emanciperen.
Zo tussen de afhakte hoofden door bij een biertje
of pilletje.

Als we iets niet hebben is het tijd.

MistaRazista | 25-08-16 | 17:13

@Van Rossem -Er is geen enkel islamitisch land dat succesvol een democratie met rechtsstaat kan handhaven, laat staan dat ongelovigen, andersdenkenden of niet-islamitische gelovigen daar in vrijheid en veiligheid kunnen leven.-
Toch wel: het autonome moslimdeel van Bosnië. Behalve dat schijnt dit ook mogelijk te zijn bij de Koerden, maar die hebben natuurlijk geen land. Ik denk dat deze twee moslimvolkeren een soort van verlichting hebben doorgemaakt, anders kan ik het ook niet verklaren.
Ik ben overigens tegen een burkiniverbod, omdat ik het beschouw als symptoombestrijding: de burkini en de vele hoofddoekjes zijn het gevolg van een falende integratie. Helaas is er geen enkele politieke partij die daar een effectieve verandering in wil/kan aanbrengen.

snotferatu | 25-08-16 | 17:02

Het is al lang bekend dat grootfinancierder van islamitische Staat, Al Quaida, al Nusra: Saoedie Arabië via dubieuze constructies geld doneert aan clubjes vereniging die radicale terroristische ideeen op na houden in de EU.
Saoedi Arabie heeft aangegeven GEEN enkele vuchteling te willen opnemen, ook hebben ze aangeven dat ze Duitsland niet Financieel willen steunen voor de meer dan miljoen opgevangen "vluchtelingen" = illegalen. Wel hebben ze aangeboden gratis 800 moskeeen in Duitsland te willen bouwen.
Wordt het niet hoog tijd te onderzoeken of Joop.nl, NRC ook financiéel gesteund worden vanuit de SA voor de hulp de radicale islam (IS/Al Quaida) te injecteren in de hart van onze democratie met als doel op termijn de democratie door dat gezwel te laten vervangen?

Professor Kluns | 25-08-16 | 16:56

Als je in het westen (nu dan Nederland) je niet kunt inleven en aanpassen, zoals het in Nederland gehandhaafd wordt,dan past men niet in een vrije samenleving.Dan moet men toch in de regio blijven het land waar men vandaan komt.Hier zijn de etikette zo , en daar in het oosten zijn ze zo.Als een Nederlander op vakantie gaat in het oosten,daar zijn in sommige gebieden ook andere normen en hoe men zich kleed op het strand of aan tafel ,dan houden de Nederlanders zich er ook aan.Als een Nederlander naar Thailand of naar dat soort landen gaat,daar krijgt men al in het vliegtuig te horen,hoe men zich daar begroet ,er word uitgelegd waar men rekening mee moet houden .Hier hebben ze grote brutalen bekken .Geen aanwinst voor de samenleving.

altijdfeest | 25-08-16 | 16:52

Geenstilo | 25-08-16 | 16:22,

Als je nou eerst de column en de reacties leest, dan begrijp je het standpunt wat beter. Het gaat namelijk niet om dat stukje stof an sich; het gaat om de ideologie daarachter.

En over provoceren. Er zijn werelden van verschil tussen een cartoon over christenen danwel moslims enerzijds; of een swastikavlag. En ja; ik weet dat de vergelijking niet helemaal opgaat omdat het nazisme geen extreme perversie predikte, zoals de islam. Maar qua slavernij- en genocide- verering zijn beide religies goed vergelijkbaar.

Dandruff | 25-08-16 | 16:50

Voer de middeleeuwse kuisheidsgordels opnieuw in en je vindt NSB Handelsblad 'genuanceerd' aan je zijde. Als er maar een vrouw te vinden is die zegt dat ze hem geheel vrijwillig draagt. Uit culturele en religieuze overtuigingen.

En als vrouwen die weigeren de kuisheidsgordel te dragen op de brandstapel worden gezet, is dat natuurlijk ook uit culturele en religieuze overtuiging. Dus wie zijn wij om daar iets van te vinden? En het recht om onze mening te codificeren in wet- en regelgeving hebben we natuurlijk al helemaal niet.

Hartelijk dank, NSB Handelsblad. Voor al uw verpletterende inzichten.

Mike_DB | 25-08-16 | 16:48

Waarom geen boerkini actie voor de boerkini en tegen het ophangen van homos in Iran. Of de actie wij willen boerkini en we zijn tegen de mensonerende situatie voor de vrouw in S.Arabië. Of sterker nog ze het vliegtuig pakken om het daar te doen. Nee he, want dan klappies.

ikdenkwat | 25-08-16 | 16:44

'Een emancipatiestap..'

Wat?!!!
Geloven mensen dit echt? Ik verbaas me er iedere dag weer over.

Tijdje terug schreef GS in dit stukje www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/08/... iets over een fatwa www.islamweb.net/emainpage/index.php?p... die zegt dat boerkini's niet zijn toegestaan.

Waar iedereen overheen heeft gelezen, ook de mensen die op de link van die fatwa klikten, is de fatwa (over hijabs) waarnaar verwezen word onderaan de pagina.
'For further information, see Fatwa 83702.' staat daar.

Wat staat er in de fatwa waarnaar verwezen word?
'Hijab, .. a dress that covers the whole body of a Muslim woman. [precies zoals een boerkini ook doet] This Hijab should: .. 7) Not be similar to disbelievers' clothes. .. "Whoever imitates some nation, is considered one of them".

Dus een boerkini dragen is hetzelfde als zeggen: 'hey, vieze ongelovige strandgangers, ik weiger jullie samenleving en normen en waarden te accepteren, ik haat jullie zoveel dat ik niet eens op jullie wil lijken, ik weiger eruit te zien zoals jullie, en daarom - omdat ik weiger eruit te zien zoals jullie - draag ik vrijwillig kleding die mij onderscheid van jullie ten teken van mijn verwerping van jullie en alles waar jullie voor staan'.

Boerkini. Hijab. Als je die twee fatwa's leest is de enige conclusie dat de hijab en de boerkini haatsymbolen zijn.

In dat eerdere stukje van GS schreef ik ook iets over een andere fatwa. Die legt namelijk uit waarom en wanneer het voor moslims tóch is toegestaan om naar het strand te gaan. In nijntjes-taal: het is toegestaan naar het strand te gaan als je doel is daar (het beeld) van de islam te brengen en mensen er toe op te roepen (wat ook op nonverbale manier kan dmv boerkini dracht) en je de verleiding van de zondes en naaktheden op het strand kan weerstaan.

"However, it is permissible to visit those places for the sake of Da'wah (calling people to Islam) and to prevent them from evil if one is sure that he can control himself from being attracted to sin."
froj.islamweb.org/emainpage/index.php?...

Het argument dat een boerkini een islam-emancipatie-symbool zou zijn is complete bull-shit. Eerder omgekeerd. Het is een symbool van haat.

p.s. Vorig jaar plaatste ik een link naar een Noorse docu. Daar werd gezegd dat de hoofddoeken discussie, en de hoofddoek demonstraties, zijn begonnen door Al Qaradawi van de moslim broederschap. (20m15-20m30)
Een stukje verder (ong 21m) word gezegd 'hijab is a modern phenomenon and no tradition'
Nog meer citaten uit de docu
- 'Moslims in Europe today utilizes the hijab [en boerkini] just to show we are different (21m29)
- 'The introduction of hijab. What does it mean? We are talking about a declaration of identity. They want the symbol, the identity becaus it confirms their [muslim brotherhood] presence (25m - 25m50)
- 'The hijab is the logo of islamism' (27m55)
(Deze vind ik de mooiste omdat hij uitlegt hoe Europeanen en de moslima's tegen hijab/boerkini aankijken)
'(documaker:) Many support the use of the hijab in Norway [en de EU] Because they believe it's about tolerance and support for the multicultural society. Isn't this an important argument?
(geinterviewde:) If they understood why the woman are veiled, they would see the truth. It's not just a sign, as the Jewish cap. It means: 'I am a muslim woman. I'm better than you, you western, naked woman. You folow Satan. While I follow the great Allah since I'm covered.'
They want to inhence their superiority and that they have a higher rank.' (27m58 - 28m50)

Hierom verbaas ik me over al die mensen die naarstig willen geloven dat het een emancipatiedingetje zou zijn. De geinterviewde mensen in de docu leggen heel netjes en beschaafd uit dat het dat niet is. Linkse politici willen niet naar zulke mensen luisteren, en weigeren te accepteren dat het een symbool van haat is, maar ik de retoriek van de linkse politici niet meer en geloof dat de mensen in die docu gelijk hebben.

Nog een laatste dingetje over links.
'Left should not support the Muslim Brothers, because Muslim Brothers destry everything that the Left stands for.' (30m50 - 30m53 )
Vertaald naar de boerkini...
Hierom zou het linkse kamp ook niet de hijab en de boerkini moeten verdedigen want het is het symbool van islamisten en die zijn erop uit alles te vernietigen waar de linkse politieke ideologie voor staat.

Hier de link naar de docu www.youtube.com/watch?v=V4rYIk7_doQ

gaffelbaard | 25-08-16 | 16:44

uncommonsense | 25-08-16 | 15:57

Mijn punt is dat wat "gewoon" is en wat "onzedelijk" nogal subjectief is. Het verschilt per tijd en plek.

Toen ik in de jaren 90 door het Vondelpark naar school fietste lagen de mensen daar naakt te zonnen. Dat is nu ondenkbaar. Op slippers en met korte broek naar je werk is hier onprofessioneel, maar in Australie heel gewoon. En als je erover nadenkt, waarom vinden wij het 'niet kunnen' als een man met een minirokje en zijn lul er onder uit rondloopt in de stad? Of zich aftrekt in de trein? Dat is geen objectieve wetmatigheid maar 'onze cultuur'.

Neuspeuteren in het openbaar? Wanstaltig maar niet verboden.

Verschillende culturen in een land zorgt voor spanning, maar daar moeten we ook weer niet te spastisch mee omgaan. Ergens is een grens dat is duidelijk, wat mij betreft is dat bijvoorbeeld de Burka als enkel ogen zichtbaar zijn aan de ene kant en zichtbare geslachtsdelen aan de andere kant van het specturm.

Ik vind een burkini geen gezicht, maar niet iets wat wij nmoeten verbieden of ons teveleel druk over maken. Gelukkig mogen anderen daar anders over denken.

Nick da Prick | 25-08-16 | 16:43

geenstijl, we heart you

Bert Konterman | 25-08-16 | 16:38

De islam is agressief destructief jegens:
• de moderne rechtsstaat
• de wetenschap
• zelfstandig denkende en vragen stellende mensen
• niet-islamitische kunst en cultuur
• muziek, popmuziek, klassieke muziek
• alcohol, honden, varkensvlees, sport
• vrouwen, kinderen, homo’s, lesbo’s, niet-moslims
• universele mensenrechten
• deugdelijk onderwijs, nieuwsgierigheid, creativiteit
• mensen die de islam willen verlaten
De islam heeft helemaal geen interesse voor en produceert niets aan:
• wetenschap, techniek
• filosofie, moderne kunst
• literatuur, uitvindingen
• functionerende en humane cultuur
De islam maakt grote kans de westerse cultuur te vernietigen
• omdat ze daarvoor zeer veel hulp krijgen van de linkse kerk islamgoedpraters en islamfaciliteerders
• omdat ze heel slim gebruik maken van de rechten en verworvenheden van de moderne westerse cultuur
• omdat ze de vrouwen dwingt tot snelbroeden en een slavenbestaan ten dienste van de man
• omdat ze maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van migratie en kettingmigratie
• omdat ze moslims hersenspoelen tot moordende psychopaten die ervan overtuigd zijn dat criminaliteit en terreur jegens ongelovigen moet van Allah en beloond wordt met een plaats in de hemel met 72 maagden
Er zullen overal in de westerse wereld islamgetto’s verschijnen waar elke niet-moslim z’n leven niet zeker is, waar voor miljarden euro’s aan uitkeringen ingaat en waar voor miljarden euro’s kostende criminaliteit en terreur uitkomt. Waarbij nog komt dat al die criminaliteit en terreur vele mensenlevens kost en mensen die voor de rest van hun leven getraumatiseerd zijn. Plus dat er enorme investeringen zullen komen wat betreft het optuigen van een politiestaat met overal bewakers en bewakingscamera’s en hoge dikke muren waarachter men hoopt veilig te zijn voor de overal opdringende islam.

notamused | 25-08-16 | 16:36

Man man man. Daar word je niet vrolijk van. Hoe je met zoveel nodeloos moeilijke woorden en pretentieus gezever nog steeds poep praat.

GormSuil | 25-08-16 | 16:36

Kleine correctie heer v Rossem : het is NSB Handelsblatt !

Keyboardspeler | 25-08-16 | 16:32

@vander F | 25-08-16 | 16:15
Nee, kun je vergeten. Het feministisch discours over dit onderwerp is handen van Sunny Bergman en minions, treffend gepersifleerd door Annabel, zoals eerder gelinkt.
politiek.tpo.nl/column/feministen-over...
Feminisme is kapotstuk en is zonder betekenis geworden.

Stormageddon | 25-08-16 | 16:29

Vandaag in een regionale krant staat dan weer zo'n artikel waar mijn broek van afzakt: een zeer moderne vrouw die perfect geïntegreerd is, gekleed in een mooie kokerjurk, jaren geleden gevlucht uit Iran, compleet verwesterd. En dan net doen of zij symbool staat voor elke vluchtiging. Bah. Kotsbeu.

Dutch_Holland | 25-08-16 | 16:29

@Tostiman | 25-08-16 | 16:05 "bij meer dan 2 kinderen geen bijslag maar afslag."
.
Gewoon die kinderbijslag schrappen en vervangen met een algemene belastingverlaging.

ben kokhals | 25-08-16 | 16:25

@Tostiman | 25-08-16 | 16:05
Gewoon geen bijslag, die fokpremie is uit de tijd. Minder minder minder!! mensen in Nederland en op de wereld.
Voor de rest snijd Auigust zijn stukje wel hout maar vergelijk de burkini, boerka en hijaab nooit met de ouderwetse kledingvoorschriften of gewoonte bij de refos.
Die vrouwen mochten wel gewoon met mannen omgaan en eerwraak kwam sporadisch voor in die gemeenschappen. ;)

miko | 25-08-16 | 16:25

Ik vind het wel geil eigenlijk, zo'n burkini.

Binnenbaan | 25-08-16 | 16:23

Ik verwacht voluit steun van Nederland, van de Nederlandse feministes om hun zusters in Iran te steunen, en om hun zusters in Nederland te behoeden voor deze misdaad tegen de menselijkheid, tegen vrouwen in het bijzonder.
vander F | 25-08-16 | 16:15
.
Nou u kunt wachten totdat u een ons weegt. Het feminisme was alléén tegen het christendom gericht en had helemaal NIETS te maken met die zogenaamde "strijden voor de vrijheid van vrouwen". Gewoon het christendom een hak zetten, meer was het niet.
.
En dat blijkt toch? Die zogenaamde feministes zijn nu doodstil OF ze schreeuwen dat die moslimvrouwen zelf moeten weten wat ze aantrekken. Totaal tegenovergesteld aan hun zogenaamde "feminisme".

Lupuslupus | 25-08-16 | 16:22

Bizar. Mijn liberale hart bloed dood. We worden steeds meer slaven van IS haardbaarden zonder dat we het door hebben. die lachen zich rot nu we het vrouwen verbieden om een burkini te dragen en naar het strand te gaan als ze hier zelf voor kiezen. Ach ja wij westerse volkeren worden met de jaren steeds dommer. Dus aan de ene kant was het wel te verwachten.

of dit:
domme van Rossem: "De Nederlandse Staat heeft meer dan genoeg rechtszaken tegen burgers gevoerd nadat ze zich liet provoceren. Ene Gregorius Nekschot, bijvoorbeeld, werd nog niet zo heel lang geleden vervolgd omdat zijn penseelwerk de overheid niet aanstond."
Ik: Hallo. Daar waren we het destijds dus niet mee eens. Weet je nog. Dit soort inperkingen vanuit de overheid willen we dus niet. Wakker worden. Domme ganzen.

Geenstilo | 25-08-16 | 16:22

@hangtiet met knoop | 25-08-16 | 15:35 ,
psies.

Dat hele hoofddoek/boerkini circus is uiting van 1 ding, totale discriminatie van de vrouw, geheel losgekoppeld van de man, als aparte groep.

Ik vind het vreselijk om te zien, laatst in Egypte viel het me op dat de vrouwen veel meer bedekt rondliepen dan 25 jaar geleden toen ik dat land ook bezocht.
Schichtig over straat lopend, niemand aankijkend.
Ook een flink aantal dames waarbij alleen de ogen zichtbaar waren.
Het dermate tot object maken van vrouwen, helemaal ingepakt tot amorfe/vormeloze 'dingen', geen enkele persoonlijke identiteit meer hebben,
slechts 1 groepsidentiteit: Vrouw

Ik vond het pijnlijk en verdrietig om dat te zien, volstrekt bizar en tegen alles ingaand van hoe ik ben opgevoed, met respect voor vrijheid van het individu, voor het recht er te mogen zijn als persoon ongeacht je afkomst, uiterlijk, seksuele voorkeur en geslacht.
Dat alles werd voor m'n ogen compleet afgebroken, vernietigd onderdrukt.

Ik vond het eng om te zien hoe een heel land zich voegde naar deze religieus geïnspireerde dwang, dat de staat hier volledig in meeging.
Islam betekent onderwerping, hier te zien in volle glorie.

En dan van die idioten die dat nog durven goed te praten, geen woord over die vrouwen in Iran.
www.facebook.com/StealthyFreedom/?fre...

Verbieden van een lap stof is absurd, het gaat niet over die lappen, het om de ideologie erachter.
Ik verwacht voluit steun van Nederland, van de Nederlandse feministes om hun zusters in Iran te steunen, en om hun zusters in Nederland te behoeden voor deze misdaad tegen de menselijkheid, tegen vrouwen in het bijzonder.

vander F | 25-08-16 | 16:15

"Literatuurlul: Een inwoner van een pluriforme democratische rechtsstaat maakt het wel bijzonder bont voordat de overheid zich met zijn of haar kleding zal bemoeien.
GeenStijl: Nee hoor. Gewoon een vrolijk varkensmutsje opzetten en met een Nederlandse vlag zwaaien kan al genoeg zijn."

Deze is sterk.

ProAsfalt | 25-08-16 | 16:13

-weggejorist-

Von Knarrenstein | 25-08-16 | 16:09

Goede uiteenrafeling! Die Hans de Boef heeft werkelijk geen idee. Het westen gaat nog eens tenonder aan dergelijke nitwitterigheid. Zijn ongeïnformeerde, platte meninkje kan rechtstreeks naar de kattenbak.

ben kokhals | 25-08-16 | 16:09

Nick da Prick | 25-08-16 | 15:45
Het ging hier over de overheid die zich niet mag laten provoceren. Wat natuurlijk continu gebeurd. Een objectieve waarheid waar GS verder geen waarde oordeel over geeft.

dijkbewaker | 25-08-16 | 16:09

ergo; de islam staat nog immer op gespannen voet met de normen en waarden in de landen waar ze niet thuis hoort. Elke uiting hieraan (buiten huis of buiten de moskee), is niet wenselijk. Waarom niet? Omdat de islam meer dan eens bewezen heeft niet in de samenleving te passen. Waar dat wel kan zijn landen waar de islam WEL de hoofd godsdienst is. Houdoe ! Tot nooit weer.

Betweetert | 25-08-16 | 16:08

De enige juiste vergelijking van dat soort kledij is die met het ss-uniform, idd. Niks anders dan haat en minachting voor andersdenkenden.

En weer trapt de NSB er In, want dat is zoveel makkelijker. En maar blijven beweren dat er iets van vooruitgang of kentering zit bij moslims.

Mijn schoonvader, een Indo, zegt dan altijd: hoe is het in godsnaam mogelijk dat een land dat zolang het grootste islamitische land in handen heeft gehad, de moslims zo verschrikkelijk slecht kent.

Vod Kanockers | 25-08-16 | 16:07

@vanvandaag | 25-08-16 | 15:32
Top idee, bij meer dan 2 kinderen geen bijslag maar afslag.

Tostiman | 25-08-16 | 16:05

Volgende stukje van literatuurlul gaat over soldaten die niet in uniform mogen reizen omdat onze regering bang is dat er geweld tegen ze zal worden gebruikt door moslims.

me,myself and IK | 25-08-16 | 16:04

Je hoeft niet een stijlvol, door Hugo Boss ontworpen uniform aan te trekken, een bepaald soort jas met een vlaggetje op de mouw, of een bepaald merk trui, hoodie, t-shirt was 20 jaar geleden al genoeg om voor racist, neonazi en alles wat vies en vuil is uitgemaakt te worden. Op diverse scholen werd de bomberjack met of zonder vlag zelfs verboden. Door de mensen die nu zeggen dat zo'n boerka/boerkini moet kunnen, want vrije wil en het is niet aan ons want andere cultuur en hun emancipatiegevecht en zo.
www.volkskrant.nl/archief/vlag-op-mouw...
Wat wel heel geinig is: destijds, in de jaren '80 en '90 was een parka van de Bundeswehr, met een Duits vlaggetje op de mouw hét deuguniform van de linkse krakersbende, vooral in combinatie met zo'n arafat theedoek om de nek, (waaroverheen een paardestraatje moest hangen) zo eentje: www.trendee.de/gallery2/main.php?g2_vi...
Enfin...
Voor uw genoegen, stukje satire van La Nanninga:
politiek.tpo.nl/column/feministen-over...

Stormageddon | 25-08-16 | 16:01

Ik denk dat dit soort door discussies te meerdere eer en glorie van bepaalde mensen een zwartepietendiscussie moeten gaan noemen.Deze benaming wil ik voortaan ook voor de media laten gelden,wanneer deze een totaal onbenullig onderwerp maar laten door etteren.Dus Geenstijl stop deze zwarte pieten discussie

watervlug | 25-08-16 | 16:00

Owja, het varkensmutsje.

Hadden we ook dagenlang gezeik van NRC en de Jonge Socialisten over varkensmutsjes?

dlseth_ | 25-08-16 | 15:59

Nick da Prick | 25-08-16 | 15:49

Wat heeft een islamitisch symbool voor de kuisheid van de vrouw te maken met naaktlopen?

uncommonsense | 25-08-16 | 15:57

"Het boerkiniverbod heeft dus niets met veiligheid te maken"
Maar vrouwen die er geen eentje dragen zijn hoeren. En sommige mannen behorende tot een niet westers ontwikkelde groep denken dat die vrouwen vogelvrij zijn om mee te doen wat je wilt. Zie oa Zweden en Keulen.
Het heeft dus wel met veiligheid te maken, ook al heeft de rechter in Frankrijk dat argument niet gebruikt.

me,myself and IK | 25-08-16 | 15:56

vanvandaag | 25-08-16 | 15:36
De islam is alleen maar een groot probleem omdat zij hier gebracht is en gekoesterd wordt door politiek correcte politici.
Als de islam in de zandbak was gebleven, was er ook geen probleem geweest.
Althans niet ons probleem.

jemagookniksmeer | 25-08-16 | 15:53

Stem AMB: Anti Moslim Beweging!

Handsomeboy | 25-08-16 | 15:52

'Literatuurlul' ziet niet dat de ontwikkeling die de Nederlandse maatschappij heeft ondergaan, jaren terug wordt gezet door import van achterlijke culturen zonder aanpassingsvermogen.

Mx2532 | 25-08-16 | 15:26
Wat is jouw mening dan over de teksten van de 'Literatuurlul'?

Mahatma | 25-08-16 | 15:50

uncommonsense | 25-08-16 | 15:44

En broeken ook! Iedereen met blote lul, kut en tieten over straat tenzij het koud is. Want dat malle ondergoed en die gekke kleren, dat is alleen maar omdat wij een eng vies Christelijk zondig beeld van mensen hebben.

Naaktlopen is verboden tenzij op plekken waar het echt is toegestaan. HELP, dat moet een Moslim of in ieder geval een vrouwenhater geweest zijn die dat heeft bedacht.

Nick da Prick | 25-08-16 | 15:49

Voel ineens heel erg de behoefte om een stel bruine t-shirts aan te (wir) schaffen (das).

joepiedepeopie | 25-08-16 | 15:46

Aber wat als die chillkini van het boksmerk Lonsdale ist, literatuurlul?

RickTheDick | 25-08-16 | 15:46

Toch wel wat drogredenen, tenzij GS ook tegen een burkini verbod is.

Want het verbod goedpraten met dingen die ook voor ophef zorgen(varkensmuts, SS uniform en arrestatie Nekschot), dat is alleen een valide argument als je meent dat die dingen terecht verboden zijn.

Nu maak ik mij sterk dat GS de vrijheid nu juist verdedigt om met SS uniform te lopen, varkensmuts te dragen en dat Nekschot onterecht werd gearresteerd. Als GS consequent is dan is zij dus tegen een burkiniverbod en moet zij in plaats van deze LUL afplassen hem juist aanmoedigen en wijzen op de consequentie dat dus ook deze andere zaken niet verboden behoren te zijn.

Nick da Prick | 25-08-16 | 15:45

Ik heb het al een keer of 100 gezegd.

Naast symbool van onderdrukking is de burkini vooral een symbool van "kuisheid". Het maakt de draagster niet tot een nette dame, het maakt juist de niet drager, moslima of niet, tot een onkuise / niet nette vrouw. Het versterkt het beeld dat orthodoxe moslims hebben van vrouwen die zich niet bedekken. Namelijk dat dit sletten en hoeren zijn die te pas en te onpas aangerand mogen worden, want ze vragen er gewoon om.

DAT is nu het hele probleem van die burkini en eerlijk gezegd van dat malle bedekken an sich. Wat mij betreft mogen hoofddoekjes dus ook per direct verboden worden.

uncommonsense | 25-08-16 | 15:44

Van dezelfde schapenkudde die de afgelopen decennia het woord heeft gevoerd en een gigantisch probleem heeft gefaciliteerd. Graag zulke lui even een koude douche, ergens te drogen zetten en de mond snoeren, zodat we het land weer een beetje kunnen herstellen.

metzonderzijwieltjes | 25-08-16 | 15:42

Het blijft vreemd dat van Dhr. August het alleen maar als een kledingstuk gezien mag worden en er niets gevonden mag worden van de gedachtegang erachter, terwijl degenen die zich bedekken JUIST volmondig zullen beamen dat het om de gehele gedachtegang erachter gaat.

Gaat Dhr. August ook op vakantie in een nudistenkamp, om daar uit protest buiten z'n vakantiehuisje alleen maar kleding te dragen en thuis wel lekker naakt? En het dan niet provoceren noemen?

een_mike | 25-08-16 | 15:41

Fijn hoor, in je 2e vraag al een Godwin, de meeste mensen stoppen dan.
Afvalzak | 25-08-16 | 15:28
-----
Spreekbuis van"de meeste mensen"?? Lijkt me een tikje aanmatigend.
Is de vergelijking gepast of ongepast, daar gaat het om.
Dat iemand automatisch een discussie verliest door te verwijzen naar de nazi's, in dit geval een uniform, is echter een drogreden die Godwin zelf niet heeft bedoeld.
De subjectieve wet van Godwin stelt dus niet(...) dat een discussie door die verwijzing of vergelijking zijn beste tijd heeft gehad.

dijkbewaker | 25-08-16 | 15:41

Kan me nog van een paar jaar geleden herinneren dat een school in Antwerpen stante pede de hijab / niqab in de ban deed omdat de draagsters het als pressiemiddel richting niet-draagsters gebruikten: wij zijn kuis, jullie zijn vieze hoeren - tenzij jullie jezelf ook inpakken.

solcama | 25-08-16 | 15:39

Net zo provocerend als op die spaanse camping waar tegenover ons een franse moslimfamilie kampeerde. Een jongetje van +/- 7 speelde er de hele dag met een namaak speelgoed mitrailleur die elke morgen de campingplaatsen afging en dito salvo's afschoot. Moet toch kunnen hé?

De Laureaat | 25-08-16 | 15:38

Niemand neemt zo'n lul serieus, laat maar gaan joh

Bram van Ojik | 25-08-16 | 15:37

jemagookniksmeer | 25-08-16 | 15:30

De islam is een groot probleem.
Maar je hebt gelijk, wil je er vanaf moet je bij de regering zijn.
Maar ja, tot op heden is de boodschap aan dovemansoren gericht.
Wat nu?

vanvandaag | 25-08-16 | 15:36

Het hele middenoosten was in de 50er en 60er jaren een stuk liberaler. Ayatholla Komijnenkaas was de radicaliserings trigger in '78

arc-en-ciel | 25-08-16 | 15:36

"Kleding die uiting geeft aan enig maatschappelijk streven". In de jaren dertig van de vorige eeuw verboden onder de wet tot wering van weerkorpsen.
Het maatschappelijk streven om te komen tot een nationaalsocialistische ordening, met een stelselmatige onderschikking van bepaalde groepen wijkt niet wezenlijk af van het streven de sharia in te voeren, met dito stelselmatige onderschikking.
De islam met zijn leerstellingen, zijn ideologie en ordening staat haaks op de verworvenheden van de moderne westerse samenleving. Voor het voortbestaan van die westerse samenleving moet de islam hier worden afgebroken. Het zijn onderling onverenigbare systemen.

Glasgow Argus | 25-08-16 | 15:36

Liberté, Egalite, Fraternite, zijn de basis woorden voor een moderne democratie. Met name de betekenis Egalite komt te vervallen met het dragen van kleding welke wordt voorgeschreven door een religie. Logisch dat ze het in Frankrijk verbieden, helaas is onze grondwet daar niet zo duidelijk in. Desalniettemin is het een openbaring van het aanhangen van een niet dynamische religie binnen een samenleving welke het juk van de samenhang der kerk en staat heeft afgezworen.

Toetsiemonster | 25-08-16 | 15:35

Het probleem is niet de boerkini. Het probleem is dat er kennelijk een houding bestaat waarin het getolereerd wordt dat er een religie is waarin de mannen mogen doen en laten wat ze willen en de vrouwen zich maar moeten verhullen.

Dit is discriminatie en dus grondwettelijk verboden.

hangtiet met knoop | 25-08-16 | 15:35

Gewoon omdat het kan, mogen islamitische vrouwen ook Tattoo's ? In dat geval ben ik voor boerkini's en burka's. Ik houd niet van het Tattoo-isme, vind dat behoorlijk halal en verpest de porno. Niet dat ik dat kijk hoor…….

Rest In Privacy | 25-08-16 | 15:35

Net zo provocerend als op die spaanse camping waar tegenover ons een franse moslimfamilie kampeerde. Elke morgen kwam een jongetje van 7 jaar uit de tent gekropen met een speelgoed mitrailleur d

De Laureaat | 25-08-16 | 15:35

Als je fanatiek blijft doorzeiken in dit land van naieven en dwazen,krijg je uiteindelijk altijd je zin.
Met veel steun van NPO,en de wrijf het er maar in politici.
Fanatisme dat is het probleem!
Er was eens iemand die de discussie aandurfde,maar die moest even geëlimineerd,door en voor de boven ons gestelden,die steeds benauwder kregen van zijn hervormende ideeën.

De Profundus | 25-08-16 | 15:35

Ben witte puntmutsjes aan het maken. Voor op het strand morgen.

070 | 25-08-16 | 15:34

Het is per definitie seksistisch: de bedekking hoeft niet voor mannen, dus waar heeft geëmancipeerd nederland het nou eigenlijk over?

Wat voor effect heeft de bedekking op de acceptatie van onbedekte vrouwen door de mannen uit de bedekte familie? Waarom mag dat nooit gevraagd worden?

Door het houden aan de bedekkingsregels mag de vrouw het huis makkelijker uit, het is te absurd voor woorden dat geëmancipeerd nederland dat "bevrijding" durft te noemen, terwijl het slaafs en gedwongen aan vernederende regels houden is. Je houden aan de regels is niet de oplossing, maar het afschaffen ervan. Het blijft om een gat heenlopen dat je eigenlijk zou moeten dichtgooien.

Het dragen van bedekking is niet een persoonlijk iets, het wordt gedaan OMDAT andere mannen ze kunnen zien. Ze dragen thuis in bad toch ook niks? Waarom mag degene op wie als reactie bedekt wordt daar dan niet iets van vinden? Van hem wordt toch ook iets gevonden? Namelijk dat hij een beest is die zich niet kan inhouden. En inderdaad, hoe meer vrouwen bedekt, hoe meer kans dat het mis kan gaan omdat een man dan minder gewend is aan onbedekte vrouwen. Precies wat al vaker gezien is als mensen uit bedekte landen naar onbedekte landen komen. Dan moeten er nota bene cursussen gegeven worden. Als je dat 20 jaar geleden verteld had, werd je uitgelachen.

De ideologische basis van het bedekken is nog steeds expliciet dat de kans dan minder groot wordt geacht dat een vrouw lastig gevallen wordt, het is toch absurd dat een dergelijke verantwoording van lastig gevallen worden bij de vrouwen gelegd wordt? En dat het wordt toegejuicht door geëmancipeerd nederland?

"Prostituie is toch ook een keuze?" Ja, maar dat wil ook niemand uitgevoerd zien worden midden op het strand, hou dat prive.

Welke vrouwen allemaal beweren het zelf te willen en eigen keuze noemen, is niet relevant, wie gedwongen wordt en het niet wil kan het dus ook nooit in openbaar zeggen. Het gaat om objectief beoordelen wat het dragen van de bedekking voor effect heeft op de samenleving en de andere onbedekte vrouwen en de mening van mannen over onbedekte vrouwen.

Als er respect dient te zijn voor het dragen hiervan, dan moet er blijkbaar ook respect zijn voor de mening dat onbedekte vrouwen minderwaardig zijn, daar kun je dan niet om heen, maar progressief nederland denkt die 2 onlosmakelijk verbonden zaken op magische wijze te kunnen scheiden.

een_mike | 25-08-16 | 15:33

een burka/burkini communiceert dat je geen contact wilt met anderen in de samenleving, daarom past het niet in de openbare ruimte van een open westerse samenleving. heeft niks met geloof of wat dan ook te maken.

geenspam | 25-08-16 | 15:33

Slogra | 25-08-16 | 15:26

Ja, lijkt me noodzakelijk.

vanvandaag | 25-08-16 | 15:32

Het is zoals Wilders zei: 'Je gaat ook niet in een nazipak met swastika de zee in.'
Case closed.

Slogra | 25-08-16 | 15:31

Sorry voor de dubbele post

Hakoen | 25-08-16 | 15:30

De Islam is niet het probleem Van Rossem.
Althans niet meer dan religie in het algemeen.
De krachten die de Islam massaal op onze kosten naar ons land importeren en kritiek op de islam verbieden en verhullen, dat is het probleem van ons land: de politiek correcte politicus met zijn hulpjes en achterban.

jemagookniksmeer | 25-08-16 | 15:30

Als de moslims nou wat beter integreerden, dan hoefden we hun niet steeds duidelijk te maken wat wel en niet kan in deze samenleving. Dan zouden ze dat zelf wel kunnen inschatten. Zo lang de islam zo'n grote rol blijft spelen in hun leven, zullen we wetten moeten maken die steeds duidelijker maken wat onze cultuur is. Vind mevrouw Halsema denk ik wel fijn, aangezien zij zelfs zegt dat Nederland geen cultuur heeft. Nou, die heeft Nederland dus wel.

zwarte_weduwe | 25-08-16 | 15:30

-weggejorist-

Hakoen | 25-08-16 | 15:29

De hoofddoek/boerkini is niets meer dan het laten zien dat je sympathiseert met een facistische ideologie. Net als met een SS uniform rond banjeren of een hakenkruis band om je arm dragen.

Ik opperde dit argument laatst bij mij in de klas(6VWO, dus alleen maar linkse Nederlanders), ik werd aangekeken alsof ik zelf een Nazi was. De volgende keer dat ze me een Nazi noemen is denk ik een mooi moment om te benadrukken dat ik homo ben, en dat ik mij diep bedreigd voel door deze facistische kledingsstukken.
Ik moet toegeven, het is een beetje laag om het discriminatie-kaartje te trekken maar misschien het lijkt altijd veel invloed op de linkse gutmensch te hebben.

Hakoen | 25-08-16 | 15:29

Heulen met de vijand is landverraad. Joop.nl staat er vol mee. Dus daar zijn we snel klaar mee. Bizar dat er na 40 jaar islam wanbeleid er nog steeds dit soort figuren hun vergif kunnen spuiten. Die worden nooit oud genoeg om wat te leren. Toch elke keer maar weer de valse argumenten van de landverraders weerleggen omdat het in ons bloed zit. Voor een betere toekomst blijf je bezig.

dijkbewaker | 25-08-16 | 15:29

De boerkini is het uit "dragen" van de islam.
En die (islam) hoort, zoals naar ik hoop/weet niet thuis in de wereld van beschavingen.

vanvandaag | 25-08-16 | 15:28

-weggejorist-

Afvalzak | 25-08-16 | 15:28

Fijn hoor, in je 2e vraag al een Godwin, de meeste mensen stoppen dan.

Afvalzak | 25-08-16 | 15:28

Interessante beschouwing. Persoonlijk ben ik tegen een verbod op de burkini, maar Vogelbeest haalt een aantal interessante zijdelings gerelateerde dingen aan:
-
"Het is daarnaast een perpetuele misvatting dat de islam ons de liberale vrijheid en democratie gunt, zolang wij hen hun religieuze vrijheid gunnen" .
- Waarheid als een koe. We doen er alleen niets tegen als we de boerkini verbieden. Beter beschermen onze eigen vrijheden dan dat we een strandpakje gaan verbieden.
-
"Als die zin niet was geëindigd in “zoals bij de boerkini”, maar bijvoorbeeld met “zoals met een SS-uniform”, dan had het woordje ‘niet’ vast niet in de hoofdzin gestaan" .
- Interessant. Doet me me afvragen waarom het verboden is om in een nazi-uniform rond te lopen. Wat mij betreft heb je de vrijheid om debiel te zijn, en zou dit moeten kunnen. Dat je vervolgens uitgekotst wordt is je eigen probleem - zelfde als met burkini's, moskee-pyjama's of andere pinguinpakjes.

Ballenman | 25-08-16 | 15:28

Hoe lang duurt eigenlijk zo'n komkommertijd?

pissebed | 25-08-16 | 15:28

Maar wie is nou die jongeman op die foto en waarom heeft hij zo'n raar pak aan?

Haatgenerator | 25-08-16 | 15:27

@Fiasco | 25-08-16 | 15:23
Hoe wil je die groei stoppen? Een verbod op 4, 5 of meer kinderen?

Slogra | 25-08-16 | 15:26

-weggejorist-

Mx2532 | 25-08-16 | 15:26

Literatuurlul: “ Ik blijf dichter bij huis. In mijn jeugd werden meisjes van christelijke scholen gestuurd omdat ze een broek droegen. Aanvankelijk ging dat om een zogenaamde skibroek met een bandje over de voetzool. Jongens werden weggestuurd als ze jeans aantrokken. Minirokken werden verboden, lederen jacks eveneens. Want deze kleding was ‘werelds’ en werelds gold destijds als nogal zondig."

Juist, en hier laat je m.i. een kans liggen Van Rossem. Hierop is de gepaste reactie namelijk: “Je beschermt de verkeerde club, vriend!”. WIJ, de niet-moslims, zijn namelijk analoog aan de wereldse meiden die een broek willen dragen en de jongens met de jeans. ZIJ, de mensen die jij beschermt, zijn de lui die straks willen dat jij en je vrouw zich ook aan hun reli-kledingvoorschriften gaan houden en onderdrukkend worden zodra ze voet aan de grond hebben.

Maar omdat de knee-jerk-reactie van empatisch/deugend/links/groen “opkomen voor de schreeuwende minderheid” is, sta je nu met een spandoek voor intolerantie te prediken. Net zo lang tot het een meerderheid is. En dan is het ineens te laat en mag jij stiekeme bijeenkomsten houden om met je maten je spijkerbroek weer eens te kunnen dragen en terug te kunnen denken aan de goeie ouwe tijd.

Het boekiniverbod is een uiting van intolerantie tegen de intoleranten. Net zoals het verbod op Mein Kampf dat is of het verbod op zwaaien met vlaggen met hakenkruizen in het openbaar. Is dat nou zo moeilijk te begrijpen?

ZegMaar | 25-08-16 | 15:26

Links is heel snel met verbieden als het om rechts gaat. Maar als iets uitde islam verboden wordt dan moet je plotseling spaarzaam zijn met verboden.

i-Wonder | 25-08-16 | 15:25

@Tijl U | 25-08-16 | 15:23
Volgens EU richtlijnen mogen honden tijdens hoogseizoen niet op recreatieplekken komen.
Er staat niets over varkens in de EU richtlijnen.

Ing. eslapen | 25-08-16 | 15:25

Hoofddoeken, boerka's, chadors, nikab's, djellaba 's etc etc zijn islamvlaggen. Piketpaaltjes. Territorium -markeringspunten die de oprukkende dominante van de islam moeten bestendigen. Islamconfectie is beeldtaal. Exposeert de rijzende ideologie van Mo de grote kindervrind en koppensneller. Provocatief van aard omdat de islam een ideologie is die vijandig ten aanzien van het Westen staat en dat zullen we weten ook.

Nehemia | 25-08-16 | 15:24

Heeft iemand een varkentje te koop? Als mensen met een hond het strand op mogen, mag het ook met een varken. Naast de boer'kini'- tent.

Tijl U | 25-08-16 | 15:23

"Het Westen ontwikkelde zich, met name na de Tweede Wereldoorlog en door schade & schande wijs geworden, heel snel in de afgelopen halve eeuw - ook richting kerkeloosheid. En de kerk legde zich daarbij neer, zonder dingen op te blazen, mensen te vermoorden of anderszins een gewelddadige strijd te ontketenen. Stukje Verlichting, maar ook een heilig boek dat verdraagzaamheid en naastenliefde predikt boven geweld en verovering."
.
Dit. Spijker. Kop.

Nosky | 25-08-16 | 15:23

Allebei een kern van waarheid. Verbieden leidt echter tot onderdrukking en juist tot verzet en radicalisering. Daarom moet je grenzen opleggen aan de tolerantie. De enige manier is de islam geen verdere groei toestaan. Dat betekent een hard 'nee' voor alle moslimimmigranten. Helaas is er geen betere optie, het is kiezen tussen twee kwaden.

Fiasco | 25-08-16 | 15:23

Links en drogredeneringen. Verbijsterend hoe schijnbaar intelligente mensen zo in een bocht kunnen gaan liggen om recht te praten wat krom is.
Zo wilde de Canadese Jesse klaver van de week niet zeggen dat "eerwraak" barbaars is. "Ongewenst" nog net wel, maar "barbaars" kon niet volgens Jesse.

Glasgow Argus | 25-08-16 | 15:19

Deels punt, deels dom gelul van je vrossum

Die gast heeft volledig gelijk met z'n "verbied zo weinig mogelijk". De burkini verbieden is ook gewoon domme symptoombestrijding, en vooral een broodnodige overwinning voor een schare lombrosos met een hoger frustratieniveau dan iq

Dat hele gelul rondom burkinis is quatsch, het probleem zit 'm er in dat we niet keihard ingrijpen elke keer dat er een moslima op gezag van een achterlijke zanbakcultuur 8 jaar lang in d'r huis opgesloten blijft zitten, gedwongen wordt 5 koters te produceren, en te accepteren dat manlief er nog 3 van dit soort geketende broed-&subsidiemachines op nahoud.

Laat die badderende moslima's, richt je pijlen op die haatbaarden die zaaien en niet op de vrouwen die oogsten

F#ckingAwesome | 25-08-16 | 15:19

-weggejorist-

TatiK | 25-08-16 | 15:18

En daarom stem ik volgend jaar PVV. Niet omdat ik het eens ben met zijn radicale ideeën, maar omdat ik het gemiddelde realiteitsbesef omhoog wil halen in de politiek.

Rest In Privacy | 25-08-16 | 15:16

Stuk voor stuk goede argumenten! Hulde en dank!

Fa. Sprenger&Kramer | 25-08-16 | 15:16

Alle symboliek of religie achterwege gelaten: ga eens in een bloemetjeshemd naar een begrafenis.
Het is ook maar textiel, maar de reacties spreken voor zichzelf.
Beetje respect voor de ander kost niks.

Notenkraker | 25-08-16 | 15:15

PvdA-meisje op foto gebruikt wel de stijlloze huiskleuren... dat dan weer wel...

Ad Hominem Tu Quoque | 25-08-16 | 15:15

In het kader van het uniformverbod is het feitelijk al verboden om het islamofascisme middels kleding uit te dragen:
nl.wikipedia.org/wiki/Uniformverbod

Peter_K | 25-08-16 | 15:15

Wat mij betreft een achterlijke discussie, de boerkini is een pure provocatie.

lanexx | 25-08-16 | 15:15

Kan Boefje ook uitleggen waarom de designs van de meeste burkinis zo´n bijzondere nadruk op de borstpartij leggen?

batvoca2 | 25-08-16 | 15:14

Het is toch verboden om dezelfde kleding uniform te dragen. Boerkini's zijn uniform en per wet dus verboden. Next.

Voorbeeldige | 25-08-16 | 15:13

Ik wordt zo moe van die voorvechters van islamitische kledij. Om de vrijheid van een handjevol vrouwen die zich vrijwillig sluieren te waarborgen wordt 99% van de vrouwen die zich enkel bedekken vanwege culture druk of druk uit de familie een mes in de rug gestoken.

Bytemaster | 25-08-16 | 15:13

-weggejorist-

Vreetkonijn | 25-08-16 | 15:11

In 1966 droeg het Iraanse damesvoetbalteam geweone voetbalkleren. Google de foto's maar.

Dat was schijnbaar gedwongen, want nu zijn ze vrij en dragen ze een boerkini.

Vogelbeest | 25-08-16 | 15:07

Er wordt wel vaker wat verboden omdat een deel van de bevolking er niet goed mee om kan gaan. Perk en paal stellen aan het dragen van de boerkini is in dat opzicht dus heel normaal.

Maar de grens tussen het ene kledingstuk en het andere is nogal vaag.

Meeroever | 25-08-16 | 15:06

-weggejorist-

TegenBeterWetenIn | 25-08-16 | 15:06

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl