Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GS Collage Tour 2016 - Wetenschappelijke Revolutie

LaPetiteLune534.jpgIn de zeventiende eeuw waren zowel de bijbel als de klassieke oudheid niet langer maatgevend als bron van kennis en voltrok zich de zogenaamde Wetenschappelijke Revolutie. De Fransman René Descartes (1596-1650) benadrukte het belang van zuiver redeneren – met behulp van wiskunde – en de Brit Francis Bacon (1561-1626) wees op het belang van waarneming en experiment. Met andere woorden: rationalisme en empirisme wonnen het in de zeventiende eeuw definitief van het kritiekloos accepteren van gezag en gevestigde reputaties. Eén van de grootste overwinningen van de wetenschap op religieuze gezagsdragers was de evolutietheorie van de Britse bioloog Charles Darwin (1809-1882). Darwin had lang geaarzeld alvorens On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life in 1859 te publiceren omdat hij zelf ook wel aanvoelde dat zijn theorie tot grote ophef zou leiden. Darwin stelde immers in On the Origin of Species dat de aarde miljoenen jaren oud zou zijn en dat soorten zich ontwikkelden via ‘natuurlijke selectie’. Darwins theorie ontzenuwde daarmee niet alleen het Scheppingsverhaal maar, in het verlengde daarvan, élke religieuze claim het leven, het heelal en de rest te kunnen verklaren. God werd door Darwin overbodig gemaakt en om het allemaal nóg erger te maken, rekende hij Homo sapiens tot de primaten. Onderzoek heeft de bevindingen van Darwin goeddeels bevestigd en geleerden bakkeleien tegenwoordig over de vraag of de mens, genetisch gezien, voor 95% dan wel 99% identiek is aan de chimpansee. Hoe dan ook, de evolutietheorie sloeg in als een bom en alle consternatie kwam uiteraard ook tot uitdrukking in spotprenten. Bovenstaand een spotprent uit het Franse satirische tijdschrift La petite Lune uit 1878 met Darwin als aap tussen het aanlokkelijke fruit van ‘l’arbre de la science’. Een satirisch bedoelde verwijzing naar ‘l’arbre de la science du bien et du mal’ uit Genesis 2:17. AmInotaman534.jpg Geinig detail 1 Mei 1861 verscheen in het bij de Britse bourgeoisie buitengewoon geliefde satirische tijdschrift Punch een spotprent getiteld Monkeyana. De prent toont een rechtopstaand, aapachtig wezen met een bord om de nek. Op het bord staat ‘Am I a man and a brother?’, een vraag die verwijst naar ‘Am I not a man and a brother?’ in het logo van de antislavernijbeweging. Brother534.jpg Groot-Brittannië verbood in 1833 weliswaar de slavernij maar wat bleef waren, achteraf gezien, foutieve ideeën over het bestaan van menselijke rassen. Menigeen huldigde destijds de opvatting dat Afrikanen een primitiever menselijk ras zouden vertegenwoordigen dan het Europese ras. De spotprent Monkeyana speelt met de suggestie dat na slaven (Afrikanen) nu de apen op voet van gelijkheid met het lezerspubliek van Punch werden geplaatst. De evolutietheorie van Darwin was, als lesje in menselijke nederigheid, duidelijk niet besteed aan de Britse bourgeoisie die in het Empire – wereldwijd – de lakens uitdeelde. Geinig detail 2 Het door de Britse socioloog Herbert Spencer (1820-1903) in 1864 geformuleerde begrip ‘survival of the fittest’ werd door Darwin overgenomen. ‘Survival of the fittest’ is vaak misbruikt als theoretische onderbouwing voor ongebreideld vrijemarktkapitalisme en was – als concept – ook heel populair bij lieden die de menselijke populatie wilden ‘verbeteren’ middels eugenetica. Met name in Zweden – en dan specifiek gedurende de periode 1934-1975 – was eugenetica heel populair en steriliseerde men haar hartenlust.

Reaguursels

Inloggen

dijkbewaker | 21-08-16 | 14:05 ik vrees dat jij niet begrepen hebt waar het darwinisme om gaat. Het is duidelijk dat alle soorten verwant zijn en kennelijk uit elkaar zijn voortgekomen, maar daar gaat de discussie niet over. Het probleem is het mechanisme van soortvorming en wat Darwin voorstelt is gewoon onzin zonder ook maar het minste bewijs. We weten gewoon niet hoe soorten ontstaan.

wlodek | 21-08-16 | 23:31

@dijkbewaker | 21-08-16 | 14:05
De onwetendheid is zeker stuitend. Maar het is ook zeer moeilijk te bevatten materie. De onwetendheid wat betreft het brein is nog stuitender. Maar ja. Zo gaat dat.
Als ik bijvoorbeeld wijs op het feit dat 'men' de zon soms met opzet verduistert, dan wordt ik uitgemaakt voor aluhoedje. Snap je hoe stuitend dát is? Of de redenen van die klote oorlogen. Nóg stuitender en getuigen van een bijna kwaadaardige onnozelheid.

AntiSoof | 21-08-16 | 20:50

@gepost op | 21-08-16 | 12:35
Heel fijn dat je nog even reageert. Natuurlijk is niet alles even waar en goed gedacht in die film. Maar ik vond het een eye-opener in die zin dat het weer een ander licht werpt op wat we waarnemen. Zelf denk ik dat er absoluut een beschaving vóór ons heeft bestaan die waarschijnlijk technisch zeer ver (verder dan wij) waren.
Veel oude geschriften wijzen hier ook naar (de bijbel, de veda's e.a.)
Het lijkt mij ook zeer aannemelijk dat de atmosfeer en de waargenomen 'zwaartekracht' niet altijd zo geweest is als nu. Verder vind ik de woorden van prediker (bijbel) zeer mysterieus: 'denk niet dat er iets nieuws is onder de zon, alles komt en gaat en alles was reeds. (vrij gezegd)
Bovendien is de enorme achterlijkheid van sommige 'leiders' niet te verklaren zonder ze te zien als 'omgekochten' die expres het leven vergallen.
Ook de domheid van de autoindustrie bijvoorbeeld wijst op opzet. Auto's kunnen al decennia 1:50 lopen, als maar wil.

AntiSoof | 21-08-16 | 20:44

Bijzondr laat, maar deze artikeltjes doen me nu eenmaal de broek niet bollen: wordt het niet eens tijd dat u uw zogeheten aandeelhoudersbelang achter u laat en de zegeningen van het verstand niet klakkeloos neerlegt bij de angelsaksische medemens? Veel interessanter is de 'strijd" tussen Isaac Newton en Christiaan Huygens om maar wat te noemen. Uw gehersenspoelde stukjes doen ernstig afnreuk aan wat er in de wetenschap echt aan de hand is (en was)! Erg jammer.

Rest In Privacy | 21-08-16 | 16:05

@dijkbewaker
Adam en Eva bedoel je?

nerugaer | 21-08-16 | 15:09

Bizar veel onzin reacties.
Ik vraag me af waar deze mensen de basisschool hebben doorlopen. En nooit hun ondermaatse biologie kennis hebben verrijkt. De onwetendheid is stuitend. Stil blijven staan in een pre darwinistische wereld is je ogen sluiten voor de grootste stap voorwaarts die er ooit is gemaakt. Antwoorden op de meest fundamentele vragen die er zijn: " Wat is leven? Wie zijn wij? Het zijn de antwoorden die als een bom insloegen. Nee, er is geen god nodig die met zijn toverstafje alles zomaar uit niets tevoorschijn tovert. Er is een onbetwiste rationele verklaring! Natuurlijk duurde het even voordat iedereen die er toe doet overtuigd was. Omdat het DNA onderzoek en leeftijdsdatering nog opgang moesten komen. Alle data die er sindsdien geopenbaard is bevestigd op een grandioze wijze hoe evolutie werkt en hoe alles wat leeft met elkaar verbonden is. Sterker nog we weten hoe fotosynthese werkt, Hoe de energie bron werkt die leven mogelijk maakt. De omstandigheden die nodig zijn om leven mogelijk te maken. (Dus ook welke planeten in aanmerking komen) Het DNA in elke cel bevat een code waar alle voorouders in terug te vinden zijn. Veel genen staan uit, maar hebben wel hun afdruk uit het verleden achter gelaten. Het is een overzichtelijk bouwplaat vanaf de "simpelste" eencellige tot de meercellige zoogdieren waar wij bij behoren. Het hele evolutionaire proces is af te lezen en te begrijpen. Dit is alles zo duidelijk en overzichtelijk en verfijnd. Nog steeds is er veel onderzoek om elk detail in te vullen. Maar goed, als je een beetje om je heen kijkt kan je de evolutionaire lijn van de mens terug zien door overeenkomstige eigenschappen te vergelijken. Je kan terug in de tijd gaan om de gemeenschappelijk voorouder terug te vinden door alleen al om je heen te kijken. De buitenkant verklapt al veel, de binnenkant doet daar nog een schepje bovenop. De levensboom! Mooier en indrukwekkender dan er ooit over gefantaseerd kan worden. Niets kan daar aan tippen.

dijkbewaker | 21-08-16 | 14:05

@AntiSoof | 20-08-16 | 19:56
Nou, ik heb de "documentaire" bekeken. Dus omdat een of andere Rus niet kan geloven dat bomen kunnen fossiliseren en dat magma kan leiden tot hexagonaal basalt, waren er dus basalten bomen van 60 km hoog. Mount Everest is een afgebroken boomstomp. Om vervolgens te verklaren waar die bomen zijn gebleven wordt alles wat we weten over erosie genegeerd en wordt de aarde getoond als één grote mijngroeve. Met nog wat geneuzel over een nucleaire oorlog rond 1800.
Mijn oordeel: een aaneenschakeling van argumentum ad ignorantiam en pareidolie.

gepost op | 21-08-16 | 12:35

-weggejorist-

Sans Comique | 21-08-16 | 12:07

"... maar ik zeg alleen dat het Darwinistische mechanisme van soortvorming gewoon onbewezen onzin is en jij meteen als bewijst creationisme roept. Het een heeft met het ander niks te maken, beide theorien zijn onbewezen.
wlodek | 21-08-16 | 09:45 "
ALLE wetenschappelijke theorieën zijn onbewezen. Zolang er echter geen andere theorieën zijn die de wereld om ons heen beter verklaren, (en zolang er geen experimenten of weaarnemingen zijn gedaan die in tegenspraak met de theorie zijn) nemen we aan dat de huidige theorieën correct zijn.
En geloof mij nou, voor alle problemen met de evolutietheorie die de heren creationisten hebben, zijn goede antwoorden te vinden binnen die theorie. Als je er naar WILT zoeken ten minste

Sans Comique | 21-08-16 | 12:07

"HaveXS | 20-08-16 | 18:17"
De 'fittest' is domweg degene met percentueel de meeste nakomelingen. En het is net als met het weer. Achteraf kun je perfect verklaren waarom de zaken gelopen zijn zoals ze gelopen zijn, maar vooraf valt er niets te voorspellen wegens het te grote aantal variabelen.

Sans Comique | 21-08-16 | 12:02

Darwin en zijn theorie is opium voor het volk. Oude Soemerische teksten en Sitchin zitten er dichterbij.

Vespucci | 21-08-16 | 10:59

Stormageddon | 20-08-16 | 19:36 je toont mijn gelijk aan door mij meteen bij de creationisten te plaatsen maar ik zeg alleen dat het Darwinistische mechanisme van soortvorming gewoon onbewezen onzin is en jij meteen als bewijst creationisme roept. Het een heeft met het ander niks te maken, beide theorien zijn onbewezen.

wlodek | 21-08-16 | 09:45

Sinister-President | 20-08-16 | 18:57
Even een ander onderwerp, gisteren toevallig een discussie gehad hierover.
Als we het openbaar onderwijs 40 jaar geleden hadden ingevoerd voor allen, was er geen probleem geweest, de integratie zou zijn gelukt, de vooruitgang geboekt voor moslims. Maar nee, omdat de Nederlandse politici van een laf soort hout zijn gesneden, een soort PvdA, GL en gereformeerd hout, is het totaal mislukt en lopen de mohammedanen met Allah over ons heen.

lanexx | 21-08-16 | 09:40

21-08-16 | 08:35 wat je schrijft over hoe de bijbel is samengesteld is onzin. Het boek, Het ontstaan van de Bijbel gaat erover een heeft de titel ds. en de ander dr. www.eci.nl/boeken/het-ontstaan-van-de-...

Jezusismijnheer | 21-08-16 | 09:19

Maria.1 | 20-08-16 | 21:39
Wat toen David op de bres ging toen de Engel rond ging en Israelieten begon te doden.
Wat toen Mozes zei: dood mij ipv uw volk
U vergeet dat de grootste volksvaders een zelfopofferende liefde hadden, net als Jezus. Zij allen waren een schaduw van de Mesias Yeshua uit Nazareth, geboren te Bethlehem.

nerugaer | 21-08-16 | 09:09

Ik ben dus ik volg.

cat22 | 21-08-16 | 08:57

@jezusisonzin | 21-08-16 | 08:35
Ga eens weg met je onzin. Er zijn honderden geschriften die Constantijn niet heeft aangeraakt die bewijzen dat de geschriften die nu in de bijbel staan grotendeels overeenkomen. Het doet niets af aan de boodschap van Jezus. Er zijn tevens honderden verwijzingen en profetien in het oude testament die Jezus zijn woorden en missie bewijzen. Alleen al de dodezee rollen waar een stuk uit Jesaja in staat bewijst dat de bijbel zeer nauwkeurig (monnikenwerk) is overgeschreven en vertaald.

nerugaer | 21-08-16 | 08:47

Dr John Lennox speciaal voor Adversary: youtu.be/iu_WYsEDHsM

Leer nu eens dat jouw denken irrationeel is. Probeer het nu eens te begrijpen.

nerugaer | 21-08-16 | 08:41

@jesaja,

Het klopt dat Jezus heeft bestaan. Dat hij de zoon van god was, is maar de vraag.
De bijbel verteld hierover, maar de bijbel is een boek die is samengesteld door mensen die vanaf 70 na christus de verhalen van Jezus hebben beschreven. Deze mensen hebben Jezus dus nooit persoonlijk gekend en hebben de verhalen dus uit 2e hand opgeschreven. Daardoor staan er ook tegenstrijdigheden in de bijbel over Jezus.

Daarnaast is de bijbel uiteindelijk samengesteld door keizer Constantijn, die een heiden was en geloofde in sol Invictus. Zijn geloof en het geloof van de christenen hadden echter veel raakvlakken, waardoor deze 2 geloven met elkaar zijn verstrengeld. De geboortedatum van Jezus is op die manier ontstaan.

Daarnaast komen de Romeinen er wel heel goed vanaf in de bijbel, gezien de historische feiten dat deze nogal hebben huis gehouden onder de joden.

Daarmee is de bijbel als historisch document totaal ongeloofwaardig. Evolutie is niet iets dat binnen enkele jaren is terug te zien. De ontwikkeling van de mensheid begint echter pas ongeveer 7000 jaar geleden. In vooral Mesopotamië krijgen de mensen door een overvloed aan voedsel meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Kortom niet iedereen is meer nodig om de dagelijkse kost bij elkaar te vinden.

Daaruit ontwikkelde zich uiteindelijk een samenleving die andere samenlevingen gedwongen of niet ook ontwikkelde. Uiteindelijk waren het de Kelten en de Romeinen die in de lage landen ook een vorm van ontwikkeling bracht in de lage landen. Ook dat is als evolutie te kenmerken. In die periode zijn uiteindelijk ook de neanderthalers uitgestorven, aangezien deze niet mee konden komen met de moderne mens.

WAt mij altijd maar weer verbaasd is, dat mensen die toch behoorlijk ontwikkeld zijn zoals jij, zich altijd heel snel neerleggen bij het feit, dat er een god moet zijn als verbindende factor. Er is geen enkel bewijs dat er een god bestaat, hoe je deze ook mag noemen. Het enige bewijs die theologen en gelovige wetenschapper kunnen aantonen, is de bijbel met zijn verhalen. De bijbel is echter alleen maar een boek die Romeinse keizers en later de paus hebben gebruikt om hun heerschappij te bevestigen. Als je een wereldrijk wil creëeren of wilt handhaven, dan is een geloof in een gezamenlijke god en de uitverkorenheid van de machthebber een mooi middel om de bevolking te verbinden.

Daarvoor is de bijbel in het verleden veelvoudig gebruikt en nu nog steeds de Koran. God, Allah of hoe deze godheid ook mag heten is niet mer dan een verzinsel. Als keizer Constantijn had besloten, om ipv Jezus en god, sol Invictus en zijn zoon te benoemen als d god en zijn zoon, had je nu de zon aanbeden. Dat laatste is misschien wel het meest grappige. Jouw god is inwisselbaar met verschillende andere geloven en zelfs terug te voeren naar het oude Egyptische geloof. Het oude testament heeft namelijk nogal geleend uit dit geloof met het scheppingsverhaal.

Het christelijk en islamitisch geloof is een afgeleide van het joodse geloof en het joodse geloof is een samenbundeling van andere geloven en de toenmalige cultuur van de joden.
Daarna komt er een heidense keizer die gaat bepalen wat de christen moeten gaan geloven en dan nog steeds zijn er mensen zoals jij die met droge ogen vertellen dat god de oplossing is en dat evolutie niet bestaat.

Als je nog een beetje rechtlijnig wilt zijn in de leer, neem dan in ieder geval het joodse geloof aan. Het christelijke en islamitische geloof is maar een slap aftreksel van het joodse geloof.

jezusisonzin | 21-08-16 | 08:35

Geloven begint waar begrijpen stopt. Darwin begreep een paar dingen maar ook niet alles. Wetenschap is een soort puzzel die nooit af is. Hoe minder educatie en begrip, des te meer men toewijst aan het goddelijke.

zeiksmurf | 21-08-16 | 08:27

De religie wappies gaan weer vol op het orgel. Toet toet boing boing.

TeeJee | 21-08-16 | 02:52

De meeste atheisten hier op geenstijl zijn niet eens de naam amateur-theoloog waardig, laat staan geinformeerd of daadwerkelijk de basisprincipes van de evolutietheorie machtig. Misschien dat de UGH KREATIEJONISTEN!!! crowd zichzelf moet afvragen waarom ze alleen maar allerdomste creationisten tegenkomen ? Hoe komt het toch dat er een enorme overlap is tussen autisten en atheisten(IT-ers) ? Heb je pokemon-go op je telefoon ?
cringechannel.com/2013/04/29/picture-e...

bof jij even | 21-08-16 | 01:59

@Ook de geest werkt volgens het 'evolutie-principe'. Zij die de anderen het meest kunnen bedriegen en beliegen winnen. Maar mijn idee blijft: wat is de moraal? Niet? Oh. Begrijpt U nu waarom we God nodig hebben? Hem die boven de natuur staat (het 'EGO')?

AntiSoof | 21-08-16 | 01:31

En en dier kan zich niet aanpassen. Het ontwikkeld toevallig een 'talent' dat hem (haar) meer overlevingskans geeft. Deze fout wordt door heel veel mensen gemaakt! Er IS GEEN evolutie. Er zijn toevallige mutaties. (tenminste, dat denk ik)

AntiSoof | 21-08-16 | 01:11

@Jesaja | 21-08-16 | 01:02
'(Zijn Leven, dood en Opstanding zijn beschreven in de Bijbel (NT), welke door mensen die er verstand van hebben wordt gezien als uitstekend historisch materiaal.'
Welk historisch materiaal? Ik ben dat niet met je eens. Geef bronnen? (Ik zag ze nog niet.)

AntiSoof | 21-08-16 | 01:07

De evolutietheorie is onzin. De enige bijdrage die Darwin gemaakt heeft, en wat ook al bekend was, is dat een dier zich kan aanpassen aan een omgeving. Meer niet. Zelfs de beroemde vinken van Darwin, blijven vogels en paren met elkaar. Wat mensen observeren is dit: een dier past zich aan, maar wordt NOOIT, een ander dier. Dus een bacterie blijft een bacterie (dat een bacterie na 20.000 levenscycli ander voedsel gaat eten is geen evolutie, maar aanpassing, het blijft een bacterie), een katachtige een katachtige en een wolfachtige een wolfachtige etc. Paar wetten: leven brengt leven voort; DNA is informatie: informatie heeft een informatiegever nodig; De wetten van Gregor Mendel 1822 - 1884.
Atheïsten hebben deze evolutiemythe wel nodig, anders is hun gedachtegoed al helemaal van 0 en generlei waarde. Alleen atheïsten zijn geen echte atheïsten, maar aanhangers van de mysterieuze kracht die er in de natuur is. Ze aanbidden de drie-eenheid: kans, tijd en natuurlijke selectie. Wanneer deze samen komen dan gebeuren er dingen(stuff happens law, een geheimzinnige kracht die nooit waargenomen is en ook wel natuur genoemd wordt, maar deze kracht is wel nodig, anders happens er geen stuff lol). Aanhangers van deze mythe geloven bijvoorbeeld dat de homo sapiens(mensen) die (naar het schijnt) 150.000 jaar geleden ontstaan zijn, eerst 144.000 jaar wat in grotten rond heft gelopen, wat speren heeft gegooid, en wat neukten met neanderthalers. Na die 144.000 jaar werd men slim en gaat steden maken en het schrift uitvinden. Schitterend verhaal voor bij het slapen gaan.
Atheïsten geloven dit. Dit mag want atheïsme is gebaseerd op niets, heeft geen historische gronden, zoals Jezus en is dus echt een bedenksel van mensen. Ze hebben niet voor niets het vliegende spaghetti monster om te laten zien dat Jezus net zo bedacht is als hun "creatie". Alleen historisch gezien is dit een leugen. Jezus heeft bestaan (Zijn Leven, dood en Opstanding zijn beschreven in de Bijbel (NT), welke door mensen die er verstand van hebben wordt gezien als uitstekend historisch materiaal. Het vliegende spaghetti monster is een bedenksel van mensen, die God haten.

Jesaja | 21-08-16 | 01:02

@Admiraal Balthasar | 21-08-16 | 00:35
Vreselijk. Dat zijn moeder wil dat haar kind eerder weg is dan zij. Hij schrikt hiervan en dat snap ik dan weer. Weet je, die downmensen vind ik eigenlijk helemaal niet zo gek. Wat kan onbegrip toch voor een hoop leed zorgen. Wie bepaalt wat normaal is en wat niet? Die lieve man lijkt mij een goed mens. (En zijn moeder ook, ook al is haar geest (vgs mij) misleid.)

AntiSoof | 21-08-16 | 00:51

Nederland anno 2016. Ten behoeve van vals sentiment iemand met downsyndroom wijs maken dat een ontwikkeling in de gezondheidszorg een genocide op "zijn soort" zal betekenen.
www.youtube.com/watch?v=jDf_DrtD1tY
Uiteraard geproduceerd door de EO.

Admiraal Balthasar | 21-08-16 | 00:32

@jezusisonzin | 21-08-16 | 00:04
Waarom geef je nu dat voorbeeld? Van die klote oorlog? Ik weet daar weinig van, toen was ik er geloof ik nog niet.
Ik zeg alleen maar dat de wet van Jezus nogal logisch is. Dat jij met andere wetten aankomt is te ingewikkeld, vind ik. Er is eigenlijk misschien maar 1 wet nodig (doe een ander niet wat u niet wilt dat u geschied.).

AntiSoof | 21-08-16 | 00:17

@AntiSoof | 20-08-16 | 23:48
Voorbeeld: Er zijn een soort giraffen met korte nek. Die hebben een redelijke overlevingskans. Nu ontstaat er bij toeval een aantal giraffen met een iets langere nek die nu ook hoog in de bomen kunnen eten waar veel jong groen is waar de meeste andere dieren niet bij kunnen. Die giraf zal veel kinderen kunnen krijgen (met ook misschien een lange nek, net hoe dat gaat) die dan vervolgens ook weer goed bij dat lekkere groen kunnen komen. Iedereen blij. Dus de giraffen kregen bij toeval lange nekken en ze net iets betere overlevingskansen (en hun kinderen dus ook) en overleefden dus beter dan kort-nekkige types.

Zo ook met het oog. Er werd een huidcel (per ongeluk) gemuteerd tot lichtgevoelige cel en raadt eens? Die overleefden beter en gaven dit 'talent' dus (evt) door. Zo gaat dat. (In theorie, zonder schepper gerekend)

AntiSoof | 21-08-16 | 00:09

@antisoof,

Er zijn richtlijnen in elk land op deze wereld. Dat zijn namelijk wetten, waaraan men zich in die samenleving dient te houden. In de westerse wereld zijn die wetten soms anders dan in andere landen. Of onze wetten beter zijn dan de wetten van andere wetten wil ik in ieder geval niet pretenderen.

Wetten in een land zijn een gevolg van regels die bewust en onbewust zijn opgesteld en die uiteindelijk een wet zijn geworden. Aangezien onze samenleving anders is dan in Afrika, zullenhierdoor verschillende prioriteiten worden gesteld. Hoe raar wij soms kunnen aankijken tegen bepaalde wetten, zijn deze wel het gevolg van hoe een bepaalde samenleving is opgebouwd.

Het geloof is echter een wens van mensen, dat de evolutie niet wordt bepaald door natuurwetten, maar door een al wetende persoonlijkheid. De evolutie is in al zijn eenvoud terug te brengen naar 1 principe. Namelijk de sterkste (lichamelijk en/of geestelijk) zal voortleven en de zwakkere zal uitsterven.

5000 jaar geleden hadden gehandicapte mensen geen schijn van kan in Nederland, aangezien de strijd om het overleven toen zeer primair was. De ontwikkeling van onze samenleving heeft ons uiteindelijk het besef gebracht, dat gehandicapte mensen er ook toe doen. Alleen is dit alleen mogelijk als het besef en de middelen aanwezig zijn om deze mensen waar nodig te helpen in een menswaardig bestaan.

Als de mensheid echter ooit een keer terugvalt in ontwikkeling door een ramp of wat voor een reden ook, zullen de zwakkeren als 1e geofferd worden. Spijtig genoeg misschien, maar is wel zo. Om te overleven doen mensen nu nog steeds de meest gruwelijke dingen.
De mensen in de vernietigingskampen die hebben overleefd waren sterksten van de mensen die in die kampen zaten. Niet iedereen zal hierbij zijn ellebogen gebruikt hebben, maar om te overleven hebben deze mensen zeer waarschijnlijk wel te kort hebben gedaan.

Hoe gruwelijk ook, heeft nazi Duitsland wel bewezen, dat veel joodse mensen die die kampen hebben overleefd geen untermenschen waren, maar minimaal gelijkwaardig aan hun beulen.

jezusisonzin | 21-08-16 | 00:04

Dr. Frambozenjam | 20-08-16 | 23:37:
Ron Jeremy had dr.Oetker kunnen vragen voor plastische chirurgie aan zijn pannekoek.

LuckyGirl | 20-08-16 | 23:55

Dr. Frambozenjam | 20-08-16 | 23:37:
In gesprekken over evolutie en evangelie kan Ron Jeremy natuurlijk niet ontbreken.
Hij mocht kiezen tussen een strak uiterlijk of een straffe erectie.
En daarna heeft god porno speciaal voor hem gecreëerd, hahaha.
Dat noem ik een mazzelpik.

LuckyGirl | 20-08-16 | 23:49

@Dr. Frambozenjam | 20-08-16 | 23:37
Aan je vraag te zien zie ik dat de evolutie jou misschien nooit goed is uitgelegd. Evolutie op zich bestaat niet. Voortplanting wel. En wie de meeste levensvatbare kinderen (nageslacht) krijgt die het best aangepast zijn (door toeval) aan de omstandigheden, die wint'.
That's all.

AntiSoof | 20-08-16 | 23:48

Mis ik ff het bewijs voor programmeersoftware voor evolutie?
Stel dat bacteriën zich doormiddel van celdeling vermenigvuldigen, oftewel aseksuele voortplanting, in den beginne was er bacteriën en toen opeens l*l & k*t voor voortplanting, en de programeersoftware hiervoor komt van (Ron Jeremy?) vragen vragen. *

Dr. Frambozenjam | 20-08-16 | 23:37

@jezusisonzin | 20-08-16 | 23:27
Of de evolutietheorie God uitsluit weet ik niet. Het lijkt me nogal raar dat als mensen geloven dat dit altijd ten koste moet gaan van de voortplanting.
Wat ik bedoelde aan te geven is dat de natuur geen moraal kent. Geen liefde. En als wij mensen niet als beesten willen leven is het handig als we respect voor elkaar leren te krijgen. Dat heet moraal. Want zonder richtlijnen hoe men zich dient te gedragen doet men maar wat. En dan is het ook héél handig als we allemaal dezelfde God liefhebben. Of in ieder geval dezelfde richtlijnen: Steel niet, lieg niet en bedrieg niet. Doe een ander niet dat jij niet wil dat jou geschied. Logisch toch?
Dát bedoel ik. En ik kan waarnemen dat er groepen zijn die in die emmer stront zitten te roeren wegens goed voor hun. En het zou prettig zijn als die jongens en meisjes wat in toom gehouden zouden worden. (Denk aan de oorloghitsers, wapenfabrikanten en investeerders daarin, leugenaars, aardeverziekers enzovoorts.)_

AntiSoof | 20-08-16 | 23:36

Antisoof,

De evolutietheorie sluit Jezus en god uit. De evolutietheorie is te bewijzen dmv bewijzen. Jezus en god is een geloof, anders was het wel wetenschap geweest. Bij een geloof geeft elke mens zijn subjectieve mening over een opperwezen. Bij de evolutietheorie spreken de bewijzen voor zich hoe onprettig daarvan de uitkomst ook soms kan zijn.

jezusisonzin | 20-08-16 | 23:27

@Teeweetwee | 20-08-16 | 22:50
O, en Teeweetwee,
Evolutie is een naam. Evolutie op zichzelf bestaat niet. Het is een theoretisch beschrijving van de logica in de voortplanting. En die logica is er zeker. En ze is heel simpel. Wie de meeste (gezonde) kinderen krijgt met de grootste overlevingkans, die wint. Dát is evolutie. Hoe beter de toevallige aanpassing, hoe beter. Nogal logisch.
Dat gemene mensen er wapens voor nodig denkt te hebben is een ander punt. Ik noem dat vals (immoreel) spelen.

Maar ja. Ze denken dat ze een grote broek aan kunnen trekken, de elite. Ze doen maar. Daarom is er volgens een Jezus nodig. Om de immoraliteit van de natuur te 'heiligen' en om te buigen in moraliteit en liefde.

AntiSoof | 20-08-16 | 23:17

Nivelleermarionet | 20-08-16 | 22:58
Het grappige is dat het één zelden het ander absoluut uitsluit.
Ook willekeurigheden (schier oneindige variabelen) kunnen door een God gecreëerd zijn uiteindelijk, waarna hij de rest aan toeval over zou laten.
De geschriften wel eerst uit de mix weglaten, dat wel.
Wat zou, gesteld dat er een god (of Goden) bestaat, hij van de Bijbel vinden?
Larry King vroeg aan Norm MacDonald:"Zou Jezus hebben gedacht dat de aarde plat was?".

LuckyGirl | 20-08-16 | 23:13

Vredige Libertariër,

Natuurlijk ontstaat homosexualitiet al tijdens de zwangerschap. Daar begint de natuurlijke situatie juist. Jouw betoog onderschrijft juist mijn stelling. Dat is juist het grappige.

jezusisonzin | 20-08-16 | 23:04

Nivelleermarionet | 20-08-16 | 22:39:
Die verdient dan weer een +1 van mij.
Wat zou Darwin voelen als hij zichzelf zou Googlen, spijt, erkenning, depressiviteit?
Doet me denken aan Hitler die zichzelf opzoekt, het beeld alleen al.

LuckyGirl | 20-08-16 | 23:01

The Jackdawn,

Degene die zich het bestvweet aan te passen is de sterkste. Wat dat betreft klopt jouw stelling volledig dat de gemiddelde PVV stemmer totaal kansloos is. Want naast kracht heb je natuurlijk ook een beetje hersens nodig.

jezusisonzin | 20-08-16 | 23:01

@Teeweetwee | 20-08-16 | 22:34
Ik moet toegeven dat Darwin erg kort door de bocht ging. Maar het alternatief voor random mutaties is een intelligent ontwerp. De ontwerper is dan God. Of een klein grijs kereltje met een waterhoofd van een andere planeet. Dan zou ik toch eerst uitpuzzelen onder welke condities random genmutatie toch zou kunnen werken.

Nivelleermarionet | 20-08-16 | 22:58

@Vredige libertariër | 20-08-16 | 22:53
Ga je weer met je oordelen. Met je domrechts.

Laat maar. Jij bent voor mij niet wetenschappelijk bezig, maar bevooroordeelt.

Gegroet. (Jammer).

AntiSoof | 20-08-16 | 22:58

@Teeweetwee | 20-08-16 | 22:50
Ik zie dat niet, dat het logisch en technisch niet zou kunnen. Stel dat homo's voor de kinderen zorgen als de echte mannen gaan jagen. Dan is de evolutie daar bij gebaat. Het zou kunnen dat de overleving van de soort er bij gebaat is als er 'helpers' (homo's) zijn, immers dank zij die helpers komt er meer nageslacht. Dus is het logisch dat homoseksualiteit zorgt voor meer overlevingskans (voor de anderen). Dus wat klopt hier dan niet aan?

AntiSoof | 20-08-16 | 22:56

Met jou is het niet goed discussiëren. Je speelt met een andere handleiding dan ik.

Ik ga voor de waarheid, hoe idioot die ook mag lijken.

Ik geef je nog één kans. Als je nog een keer gaat schelden dan houdt het echt op.
AntiSoof | 20-08-16 | 22:32
Ja, is irritant he, feiten? Kunnen mensen hier slecht tegen, als hun domrechtse ideeën op weerstand stuiten. Safe space is het hier, als je je maar niet beledigd voelt, dat zou heel naar zijn namelijk. Zomaar scheldwoorden gebruiken op het internet, hoe durf ik eigenlijk?
Doe is niet zo zielig, ik lach je alleen maar uit, ik wens je geen ziekten toe, noch bedreig ik je, noch beledig ik je moeder of je zus (los dan he, aan mekaar jezus die beledig ik wel graag).
Gewoon een beetje een schild ontwikkelen, woorden doen geen au.

Vredige libertariër | 20-08-16 | 22:53

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:15
"Ik heb een orthodoxe Jood wel horen zeggen dat ze geloven dat het genetisch verbeteren van mensen God's wil is."

Bij de Jood staat de gemeenschap op de eerste plaats en deze gemeenschap heeft baat bij ras veredeling.

the Jackdawn | 20-08-16 | 22:53

jezusisonzin | 20-08-16 | 21:49
"De natuur vindt zijn weg om de sterkste te laten overleven. Waar klopt mijn stelling dan niet?"

Omdat niet de sterkste overleeft maar hij die zich het beste weet aan te passen. Volgens de Darwin theorie zijn de PVV-adepten dan ook een ras dat gedoemd is om uit te sterven.

the Jackdawn | 20-08-16 | 22:50

@AntiSoof | 20-08-16 | 22:18

Kul. Nageslacht is nooit gebaat bij homoseksualiteit. Stel dat dat toch zo zou zijn, dan zou dat theoretisch zéker niets met evolutie te maken hebben. Evolutie is namelijk het veranderen van soorten door toevallige mutaties. Het grappige is dat jij hier, en vele met jou externe oorzaken aandragen die veranderingen zouden triggeren. Dat is wat ik hierbboven ook mede bedoel met cirkelredeneringen en sprookjes. Zels de bbc doet er aan mee met kreten als "evolutie zorgde ervoor dat dit of dat beest werd aangepast om die of deze omgeving de baas te kunnen" of zoiets. Pure kul natuurlijk. Evolutie is altijd van binnen uit en volgens de theorieën een geleidelijke verandering over duizenden jaren. Moet ook wel, immers processen in ons lichaam hebben zowat altijd te maken met een complex stelsel van cellen in diverse organen e.d. . Het zou wel héél toevallig zijn als deze organen of andere delen van het lichaam net op dezelfde momenten zijn gemuteerd zodat ineens die nieuwe eigenschap er was. Precies... onzin dus. En als zo'n complexe eigenschap die bijv. ter bescherming dient er niet ineens was, overleefde men het zonder dat óók al. Of zou men zonder die eigenlschap het eigenlijk niet hebben moeten overleven.

Volgens evolutie komen we allemaal van een klompje celletjes af. Wel eens afgevraagd hoe waanzinnig toevallig het is dat van de latere dieren toevallig zowel de hele, complexe, mannetjes- als de vrouwtjesvootplsntingsorganen er waren en dan zanig dat het samen met een bepaald gedrag en instinct zó functioneerde dat de soort nakomelingen kon produceren? Moet in eéén keer goed gegaan zijn anders had die soort het niet lang uitgehouden... Precies, wederom flauwekul dus.

En zo kun je uren doorgaan. Evolutie lijkt aardig zolang je naar iets simpels kijkt als het verliezen van een vleugeltje of een staartje of het vormen van een hoorntje, maar zodra je gaat kijken naar de complexe samenwerking tussen zaken binnen het lichaam en zelf buiten het lichaam, dan deugt de theorie van geen kanten. Het kan logisch en technisch gezien gewoon niet.

Teeweetwee | 20-08-16 | 22:50

Als je deze afwijst, sluit je de evolutietheorie uit en ben ik benieuwd naar jouw theorie. De mijne is ontzettend wreed, maar uiteindelijk het gevolg van de evolutietheorie.
jezusisonzin | 20-08-16 | 22:42
Mooi stropopje, maar ik trap er niet in.
Jouw enige verweer op mijn hele verhaal is "het is onsamenhangend", dat is niet genoeg. Je hebt geen idee waar je het over hebt, dat is duidelijk, en ik sluit nergens de evolutietheorie uit.
Mijn theorie doet er niet toe, er is maar 1 overkoepelende biologische theorie, en dat is de evolutietheorie, en jij hebt daar duidelijk nog niet veel van begrepen.
Voorbeeldje van jouw volslagen gebrek aan kennis:
"Als iets uiteindelijk niet levensvatbaar is, zal die uiteindelijk uitsterven. Dat is natuurlijke selectie."
Gelul, dom gelul. Als iets uiteindelijk niet levensvatbaar is, dan zal het sterven (niet perse uitsterven). Om uit te sterven, moet het kroost van een soort niet levensvatbaar zijn, en moet de soort ook nog niet kunstmatig in leven gehouden worden.
Je denkt dus veel te simplistisch. Ik heb het echter al uitgelegd, homoseksualiteit van een mens kan tenminste deels tijdens de zwangerschap ontstaan. Dat toont aan dat homoseksualiteit niet puur een genetisch verschil is, maar op een meer hybride manier ontstaat.

Vredige libertariër | 20-08-16 | 22:50

jezusisonzin | 20-08-16 | 22:42
Wat vind jij dan zo wreed? Ik zie dat niet meteen.

AntiSoof | 20-08-16 | 22:49

Vredige Libertariër,

Dus bij mensen is er geen sprake meer van natuurlijke selectie?
Bij dieren wel, maar bij mensen niet?

De wrede waarheid is, dat er nog steeds natuurlijke selectie bestaat bij mensen, wat homosexualitiet, volledig natuurlijk maakt. Het bewijs van Darwin en de vele wetenschappers hierna wijzen dit uit. Als iets uiteindelijk niet levensvatbaar is, zal die uiteindelijk uitsterven. Dat is natuurlijke selectie.

Jouw verhaal is totaal onsamenhangend en mijn verhaal is juist gebaseerd op de evolutietheorie. Het is alleen not done om dit als zodanig uit te spreken.

Maar als je kijkt naar de evolutietheorie, is mijn stelling juist volgens deze theorie en is onderbouwt d.m.v alle bewijzen die de evolutietheorie staven.

Als je deze afwijst, sluit je de evolutietheorie uit en ben ik benieuwd naar jouw theorie. De mijne is ontzettend wreed, maar uiteindelijk het gevolg van de evolutietheorie.

jezusisonzin | 20-08-16 | 22:42

@gratias | 20-08-16 | 22:27
Ken je die wetenschappelijke theorie die zegt dat de toekomst informatie lekt naar het verleden toe? Je grap dat Darwin zijn eigen werk zou kunnen Googelen, is dus niet eens zo onmogelijk.

Nivelleermarionet | 20-08-16 | 22:39

Hmmmm.... die idioot van een Darwin is een grote ramp voor de wetenschap geweest. Ziet wat variatie in een soort en denkt het ei van columbus gevonden te hebben. Vervolgens worden daar hele takken van wetenschap via prachtige cirkelredeneringen bovenop gebouwd waarna de goegemeente en masse in dezelfde sprookjes tuint. Survival of the fittest? My ass. Technisch en biologisch onmogelijk. veranderen soorten? ja. Komen er door evolutie nieuwe eigenschappen bij? nauwelijks. Vallen er eigenschappen weg? Dat zeker. mutatiefout op mutatiefout maken soorten steeds zwakker (incl. de mens).

Het wordt tijd voor een frisse blik op de wetenschap. Het oude stinkt en voldoet niet meer.

Teeweetwee | 20-08-16 | 22:34

@Vredige libertariër | 20-08-16 | 22:24
Ach, kan mij het ook schelen. Met je waarde-oordelen.
Je oordeelt alleen jezelf ermee, maar dat begrijp jij weer niet. En met je complottheorieën beschuldigingen.

Met jou is het niet goed discussiëren. Je speelt met een andere handleiding dan ik.

Ik ga voor de waarheid, hoe idioot die ook mag lijken.

Ik geef je nog één kans. Als je nog een keer gaat schelden dan houdt het echt op.

AntiSoof | 20-08-16 | 22:32

Openbaringen 20:12 en een beetje.

En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En verder lezend: En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Leuke discussie over het gelijk van Darwin, Christenen zijn nutcases en allerhande meningen links en rechts van het spectrum der overtuigingen. In the end zullen er geen atheisten meer zijn alleen maar chips het bleek allemaal toch waar te zijn!!

3atme | 20-08-16 | 22:32

Toch jammer dat Darwin in zijn tijd niet over internet beschikte. Hij had dan al zijn vragen kunnen googlen om de juiste antwoorden te vinden.

gratias | 20-08-16 | 22:27

AntiSoof | 20-08-16 | 22:13
Ik bewijs de stelling, meer co2 = meer warmte. Al die andere zaken die je noemt, uitgebreid bewezen, maar dan ga ik naar een website verwijzen van een wetenschapper, die weet er meer van dan ik: www.skepticalscience.com/
De mens stoot CO2 uit, meer CO2 = meer warmte, dus, mens veroorzaakt warmte. Al die andere factoren, of grafieken, niet relevant voor nu, dit is de basis die je eerst zult moeten begrijpen.
CO2opname door bomen, nou, er zijn minder bomen, en evenveel oceaan, dus tenzij ze harder gaan werken, gaat daar niks veranderen. En bomen zijn luie flikkers, staan de hele dag stil in de tuin met hun armen te zwaaien, dus daar hoef je niet veel van te verwachten.
De zonnecyclus is goed te meten, en dat geldt ook voor het CO2 gehalte in de oceanen. Dat wordt dan ook gedaan, door experts, over de hele wereld, elke dag weer. Maar die posten niet op de 'kritische' (cynisch bedoel ik eigenlijk) websites die jij leest, dus dat weet jij niet.

Er zijn eigenlijk 2 mogelijkheden, of 100.000-en klimaatwetenschappers, die hun hele volwassen leven in het teken hebben staan van hun vak, zitten er finaal naast, en jij, een reaguurder die misschien niet eens een broek aan heeft, hebt het goed. Of het is andersom, en zij hebben gelijk, en jij zit ernaast.
En dat is waarom ik jou dus al meerdere keren arrogant genoemd heb. Het is een complottheorie, net als dat het ontkennen van het bestaan van (gefotografeerde) virussen (die teringgroot zijn, relatief dan) een complottheorie is. Hier, foto van het HIV virus:
www.google.nl/search?q=photo+HIV+viru...

Vredige libertariër | 20-08-16 | 22:24

@Vredige libertariër | 20-08-16 | 22:08
EN het kan ook te maken hebben met de evolutie. Zoals je beschrijft is het nageslacht gebaad bij homosexualiteit. En is dan zeker geen afwijking. Want immers, evolutie bestaat bij de gratie van nageslacht. (En sexuele voorkeur enzo natuurlijk ook)

AntiSoof | 20-08-16 | 22:18

Nivelleermarionet | 20-08-16 | 22:02:
Dank.
Ik ben realistisch genoeg om mezelf niet vrij te pleiten van enige behoefte aan erkenning.

LuckyGirl | 20-08-16 | 22:16

@Vredige libertariër | 20-08-16 | 22:00
Je schrijft goed, maar ik vind het nog geen bewijs. Als ik sommige grafieken bekijk van de temperatuur van de laatste 2 eeuwen en door de mens veroorzaakte Co2, dan is er geen verband te zien. Snap je? Grafieken begrijp ik. Jou begrijp ik ook wel en je uitleg is goed maar of je alle criteria er bij betrokken hebt? En dan is er nog de 11 jaarlijkse zonnecyclus, de andere cycli zoals de invloed van planeten en de maan? Heb je daar ook aan gedacht in je bewijsvoering? En de opname van de Co2 door de oceanen en de bomen? Die mis ik ook in je bewijs. Maar ik geef toe mijn vraagstelling was te vaag. Ik dacht dat je zou begrijpen dat het om de vermeende opwarming van de aarde door de mens zou gaan en dat zou bewijzen.

AntiSoof | 20-08-16 | 22:13

Dat is een mindere prettige consequentie van natuurlijke selectie. De natuur vindt zijn weg om de sterkste te laten overleven. Waar klopt mijn stelling dan niet?
jezusisonzin | 20-08-16 | 21:49
Je gaat ervan uit dat je je genen alleen via je piemel of vagijn kunt doorgeven. Er zijn meerdere manieren waarop je stelling fout kan zijn:
Je kunt echter ook wingman zijn voor je broer, en zo je nageslacht veiligstellen. Het kan zijn dat heteroseksuele stellen die homoseksuele familie hebben (in het wild bedoel ik) meer kans hebben op succesvol nageslacht (dat is nageslacht dat zelf ook weer kinderen krijgt). Dit kan bijvoorbeeld zijn, doordat homoseksuele mensen door hun gebrek aan eigen kinderen, tijd hebben om hun heteroseksuele familie te helpen met het grootbrengen van hun kroost.
Ten tweede ga je uit van een homogen in jouw stelling. Dit terwijl aangetoond is dat homoseksualiteit tenminste deels tijdens de zwangerschap veroorzaakt wordt. Dit klinkt heel vaag, maar er is heel sterk bewijs voor, hoe meer oudere broers jij hebt, hoe groter de kans is dat je homoseksueel bent. Dit komt omdat een hormoon dat maakt dat mannen mannen worden tijdens de zwangerschap, door het lichaam van de moeder als vijandig gezien wordt. Hoe vaker dat hormoon 'binnendringt', hoe meer kans er ontstaat dat het moederlichaam in staat is die hormonen te neutraliseren, waardoor de kans op homoseksualiteit groter wordt. Dat deel heeft dus uberhaupt niets met evolutie te maken, is gewoon een goedaardige afwijking die tijdens zwangerschap kan ontstaan.

Vredige libertariër | 20-08-16 | 22:08

Maria.1 | 20-08-16 | 21:39 Ik las een stuk in het boek overwinnaars, ik weet niet meer precies waar en daar was een vrouw die werd gemarteld vanwege haar geloof in Jezus, ze had haar folteraar lief. Die folteraar had zich uiteindelijk bekeerd en was tot geloof gekomen.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 22:06

@LuckyGirl | 20-08-16 | 21:42
Ik hoor je al meerdere keren ware dingen zeggen waaruit blijkt dat je helder en realistisch denkt. De stelling dat alle waarnemingen uit je eigen hoofd komen wordt ook door de moderne wetenschap geopperd, met die quantum-idioterie. Het reduceert ons allemaal tot sado-masochisten die het lekker vinden om ziek en ongelukkig te zijn. Er zijn grenzen, zelfs aan filosofie. En de mens verdient beter dan door denkbeeldige opperwezens of door losgeslagen filosofen depressief gemaakt te worden. +1 voor jou.

Nivelleermarionet | 20-08-16 | 22:02

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:47 Ik moest een beetje denken aan de film the hiding place www.imdb.com/title/tt0073109/ gebaseerd op waarheid waar Corrie ten boom en haar familie (ze waren gelovig) joden hebben ondergebracht en waar ze werden opgepakt en naar een concentratiekamp werden gebracht. Corrie haatte de Duitser maar haar zus Betsie niet.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 22:01

Goed. Dat Co2-gebeuren. Jij stelt, bewijs het. Kun je dat of ga je verwijzen naar anderen?
AntiSoof | 20-08-16 | 21:47
"Dat CO2-gebeuren", lekker duidelijk. Het broeikaseffect, dat kan ik bewijzen ja.
Stap 1, maak een broeikas, een leeg aquarium voldoet, of misschien heb je een andere container die je luchtdicht kunt afsluiten, maar waar wel raampjes inzitten zodat het zonlicht er in kan komen. Dan moet je een identiek exemplaar maken/kopen, om te kunnen vergelijken.
Stap 2, doe in een van de 2 aquariums co2, vang het op uit de auto met een ballon bijvoorbeeld.
Stap 3, zet ze beiden een uurtje in de zon.
Stap 4, lees de termometers af en schrijf de waarden op een aantal meetmomenten (bijvoorbeeld 10x, na elk half uur 1x) op.
De conclusie zal zijn dat die met CO2 sneller opwarmt. Hoe komt dit? Omdat de warmte via het zonlicht naar binnen kan, en dan zal dat weer vertrekken als dat licht vervolgens terugkaatst. Echter, lucht bestaat uit verschillende stoffen (bijvoorbeeld zuurstof en stikstof), en sommige van die stoffen (zoals bijvoorbeeld methaan en CO2) houden die warmte vast. Het weerkaatsende licht neemt die warmte dan niet mee terug, en dus wordt die ruimte warmer. Meer CO2/methaan, betekent meer warmte dat blijft hangen, en dus snellere opwarming.
Dit is echter veel makkelijker te doen. NASA heeft een sateliet, en die meet hoeveel warmte er de atmosfeer in en uitgaat, en die kan dus gewoon zo vaststellen dat er energie binnen de atmosfeer 'blijft hangen', en dat dus de atmosfeer warmer aan het worden is.

Vredige libertariër | 20-08-16 | 22:00

Ik schrik er van om te zien hoeveel creationisten er nog in nederland zijn... Tijd om onze onderwijs is om te gooien dunkt me.

Blobber_NL | 20-08-16 | 21:59

@TeeJee | 20-08-16 | 21:56:
Wat bedoel je?

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:58

Het is leuk geweest voor vandaag. Ik heb nog twee uur aan filmpjes te bekijken.

gepost op | 20-08-16 | 21:58

jezusisonzin | 20-08-16 | 21:49:
Volgens orthodoxe Joden heeft de mens daarvoor kunstmatige inseminatie ontdekt.
Bizar.

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:56

@LuckyGirl | 20-08-16 | 20:59
Huilie huilie, pot ketel.

TeeJee | 20-08-16 | 21:56

@vredige Libertariër,

Als er sprake is van natuurlijke selectie, dan is homo en lesbienne zijn totaal natuurlijk, maar wil de natuur om wat voor reden niet, dat deze mensen zich voortplanten.

Dat is een mindere prettige consequentie van natuurlijke selectie. De natuur vindt zijn weg om de sterkste te laten overleven. Waar klopt mijn stelling dan niet?

Het wil trouwens niet zeggen, dat ik het een prettig gegeven vindt!

Dan is misschien het christelijke en islamitische geloof prettiger. Daar is een wijs opperwezen die verteld wat wel of niet mag in een boek, die is geschreven, generaties nadat Jezus en Mohammed hebben bestaan. Totaal subjectief dus.

jezusisonzin | 20-08-16 | 21:49

@Maria.1 | 20-08-16 | 21:39:
Ik snap wat je schrijft.
Toch, op een Ghandi-achtige manier, zou het een mooi concept zijn.
Maar je hebt geen leven, dat niet.

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:47

@Vredige libertariër | 20-08-16 | 21:35
Goed. Dat Co2-gebeuren. Jij stelt, bewijs het. Kun je dat of ga je verwijzen naar anderen?

En verder. Ik ben alleen kritisch. Als je gaat framen, dan houdt het lekker op.

AntiSoof | 20-08-16 | 21:47

@Vredige libertariër | 20-08-16 | 21:35
Ik las wat boeken over virussen. Eerlijk. En ik bestudeerde de verschillende types. Maar men kan sommige zaken alleen maar weten door te deduceren. Men ziet aan de anti-stoffen welke virussen we hebben, dat weet ik ook wel. Maar of er écht ziekmakende virussen bestaan is geen feit, dacht ik.

Het bestaan van het DNA? Ik las ook die boeken. Ik las de Biochemie etc. En toch? Het is voor mij niet écht zeker.

AntiSoof | 20-08-16 | 21:42

Vredige libertariër | 20-08-16 | 21:35:
Solupsisme, weer een uitbreiding van mijn woordenschat.
Niet totaal te verwerpen maar één van de minst waarschijnlijke werkelijkheden.
Erg narcistisch om te denken dat al mijn waarnemingen uit mijn hoofd voortkomen, dat zou mij mijn eigen God maken, (en ik zou een behoorlijk zieke fantasie hebben).
Dan zit je erg dicht bij Alex Jones.
Bah, nee.

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:42

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:34 Er zijn niet zoveel boeken wat me buiten de bijbel aantrekt maar er is een boek dat overwinnaars heet van Wurmbrand en erg confronterend is. Waar gelovigen de meest erge martelingen ondergingen en een licht waren zelfs hun vijanden liefhadden.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 21:41

@Jezusismijnheer | 20-08-16 | 21:30
Heb je vijanden lief?! Heb je een klap van de molen gehad?! Ik behandel iedereen zoals hij mij behandelt.

Maria.1 | 20-08-16 | 21:39

Ook de wetenschappelijke wereld kent probleempjes.
AntiSoof | 20-08-16 | 21:29
De wetenschappelijke wereld kent probleempjes, maar dat betekent niet dat het rationeel is om de enorme hoeveel bewijs die er is voor
- het bestaan van DNA
- het bestaan van virussen (wtf, het is 2016 sla eens een boek open)
- het opwarmen van de aarde door verhoging van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer door menselijk handelen
volledig te negeren en de conclusies binnen die wetenschappelijke disciplines simplistisch opzij te schuiven.
Dat is namelijk cynisch. Skepticisme is het twijfelen aan claims en vragen, het twijfelen aan bewijzen is een stap verder, en cynisme. Als je dan nog 1 stap zet kom je bij het solupsisme uit.

Vredige libertariër | 20-08-16 | 21:35

@AntiSoof | 20-08-16 | 21:08
Tuurlijk, DNA is onzin. Daarom hebben we de DNA sequenties van vele levensvormen, is er het Human Genome Project, wordt er gewerkt aan gen therapie, wordt er gewerkt aan welke menselijke ellende er te wijten is aan welke genen en kun je van chromosomen gewoon foto's maken.

Virussen zijn ook onzin, buiten bacteriën maakt niets ons ziek. Daarom hebben we retro-virus DNA in ons genoom en kunnen we er weer gewoon foto's van maken.

De opwarming van de aarde lijkt een feit, de onderliggende strijd tussen wetenschappers is wat de verklaring daarvoor is.

gepost op | 20-08-16 | 21:34

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 21:28:
Dat is consequent, je kent je Bijbel en beide respecteer ik.
Vergeef mij mijn vermoeden.
Vele gelovigen leunen een andere kant op, en dat misstaat ze.

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:34

@NLvoorwat | 20-08-16 | 21:29
Veel is na te googlen, maar er wordt denk ik wel eens gejokt, verdraaid en zo. Altijd zelf blijven nadenken en kritisch blijven denk ik.

AntiSoof | 20-08-16 | 21:32

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:22 Het gaat om dit stuk vers43 Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. [44] Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Ik was een boek aan het lezen waar christenen onder het communisme gefolterd werden en hun folteraars liefhadden.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 21:30

vergetelheid :) wel goed klikken in de autocorrect xD

NLvoorwat | 20-08-16 | 21:30

Jezusismijnheer:
Mannelijke apen trekken elkaar ook af.

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:30

@AntiSoof | 20-08-16 | 21:23 Dat ging waarschijnlijk over de wetenschapper die vlak voor de publicatie van Darwin's stuk, hem een brief had toegestuurd met daarin een vrijwel gelijke theorie. Darwin as ook al langer bezig natuurlijk. Ze hebben elkaar ontmoet en nog lang samengewerkt (ook na de publicatie). Zijn naam is in de verbetenheid geraakt aangezien hij afsloeg naar een meer spirituele ... basis. Allemaal nate 'googlen uiteraard. :)

NLvoorwat | 20-08-16 | 21:29

@Vredige libertariër | 20-08-16 | 21:22
Onzin. Er is zoveel gepubliceerd.
Niet alles is waar, dat kan ik je verzekeren. Ook de wetenschappelijke wereld kent probleempjes.

AntiSoof | 20-08-16 | 21:29

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:22 citeer" ik geen liefde en barmhartigheid kan geven of ervaren." Dat is denk ik niet juist ik denk dat iemand die niet gelooft ook kan liefhebben. matteus5vers46 Want als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars* dat ook niet? [47] Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 21:28

Jezusismijnheer: Heeft Jezus in de bergrede verklaard de enige zoon van God én halfgod te zijn?
Zo niet, dan ben je niet een volger van Jezus maar een volger van de Bijbel.
Daar zit voor mij een levensgroot verschil tussen.

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:27

@Vredige libertariër | 20-08-16 | 21:24
Er werd volgens mij gevraagd wie of wat de drijvende kracht achter de theorie zou zijn.

AntiSoof | 20-08-16 | 21:26

@Jezusismijnheer | 20-08-16 | 21:23
En wat nou als een stelletje geen kind WIL krijgen?

Maria.1 | 20-08-16 | 21:25

(Wallace bedoelde ik met Dingus)

AntiSoof | 20-08-16 | 21:24

Vraagje: Wie of wat is de drijvende kracht achter de Evolutietheorie? En waar komt dat dan weer vandaan? Droste?
Musset | 20-08-16 | 21:20
Mutatie en natuurlijke selectie. Waar dat vandaan komt? Mutaties zijn foutjes in de natuur, natuurlijke selectie komt vanuit de interactie die tussen organismen ontstond op het moment dat er meer dan 1 organisme was.

Vredige libertariër | 20-08-16 | 21:24

@Musset | 20-08-16 | 21:20
Uit Engeland? Want weet je, ik las dat Darwin de theorie niet zelf bedacht had. Ook Dinges was er mee bezig. (Naam vergeten) EN ik las ergens dat de 'macht' er achter zou zitten.

AntiSoof | 20-08-16 | 21:23

20-08-16 | 21:20 homosekualiteit is onnatuurlijk een man en een vrouw zijn nodig om een kind te krijgen.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 21:23

@Musset | 20-08-16 | 21:20
Dat heet 'Natural Selection'. Er valt veel over te lezen en het heeft meerdere aspecten.

gepost op | 20-08-16 | 21:22

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 21:14:
Dat is simpel, ik kan best voor waarschijnlijk aannemen dat de persoon Jezus bestaan heeft, en de bergrede komt niet zonder woorden vol liefde, barmhartigheid en raakt filosofische standpunten.
.
Toch heb ik het gevoel dat je ermee bedoelt dat ik, als ik niet in de Bijbel geloof (wat iets anders is dan in het bestaan van Jezus geloven), ik geen liefde en barmhartigheid kan geven of ervaren.
Vertel me, heb ik het mis?

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:22

Bewijs jij maar wat je schrijft. Wetenschappelijk. Dat kun je echt niet.
AntiSoof | 20-08-16 | 21:20
Hoeft ook niet, is al duizenden keren gedaan namelijk.

Vredige libertariër | 20-08-16 | 21:22

AntiSoof | 20-08-16 | 21:18 De bijbel is niet gewoon een boek maar Gods woord en Jezus was niet zomaar iemand maar God en mens tegelijk.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 21:21

Vraagje: Wie of wat is de drijvende kracht achter de Evolutietheorie? En waar komt dat dan weer vandaan? Droste?

Musset | 20-08-16 | 21:20

Als we uitgaan van de theorie van Darwin, dan zijn homo's en lesbiennes gedoemd om uit te sterven, aangezien de natuur ervoor heeft gezorgd, dat ze geen nageslacht kunnen krijgen. Krijgen ze die toch, dan is de kans groot, dat er in de generaties daarop een genetisch probleem ontstaat.

jezusisonzin | 20-08-16 | 21:20

@Vredige libertariër | 20-08-16 | 21:16
Bewijs jij maar wat je schrijft. Wetenschappelijk. Dat kun je echt niet.

AntiSoof | 20-08-16 | 21:20

@Jezusismijnheer | 20-08-16 | 21:14
Kijk, Jezus lijkt mij zeer wijs en goed en hoe meer ik Hem bestudeer (zo een 50 jaar nu), hoe meer ik Hem begin te begrijpen. Maar de bijbel blijft een boek. En boeken kunnen veranderd worden. Daarom vind ik je zelf moet blijven nadenken.

AntiSoof | 20-08-16 | 21:18

AntiSoof | 20-08-16 | 21:08
"Misschien is de theorie over DNA ook een fabeltje?"
Nee
"Zou dat niet kunnen?"
Nee
"Zouden virussen wel bestaan?"
Ja
"Nee, ik ben gewoon kritisch hoor."
Nee, dat is cynisch, een houding van algeheel wantrouwen. "Trouwens, hoe kan het dat heel veel 'wetenschappers' in de opwarming van de aarde geloven?"
Omdat het uitgebreid aangetoond is.
"EN hoe kan het dat andere wetenschappers zeggen dat dat onzin is?"
Omdat ze ofwel misleid zijn door het één of ander (bijvoorbeeld omdat de conclusies die er zijn getrokken niet goed passen bij hun persoonlijke politieke voorkeuren) ofwel omdat ze kwaadwillend zijn, en betaald worden door big oil.

Vredige libertariër | 20-08-16 | 21:16

@the Jackdawn | 20-08-16 | 21:07:
Ik heb een orthodoxe Jood wel horen zeggen dat ze geloven dat het genetisch verbeteren van mensen God's wil is.

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:15

@Zwizalletju | 20-08-16 | 21:12
Nee, die zon en supernova's gaat me te ver. Dat is een hypothese. We weten weinig echt zeker vind ik.

AntiSoof | 20-08-16 | 21:15

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:10 Waar ben je het dan mee eens met de bergrede en hoe pas je het dan toe? Ik denk namelijk dat je zonder in Jezus te geloven de bergrede helemaal niet kunt toepassen.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 21:14

@AntiSoof | 20-08-16 | 21:03
Weet ik ook wel, en bijna alles wat je om je heen ziet en in je lichaam zit is ooit gemaakt in processen in voorgangers van de zon en vanuit supernova's voor de zwaardere metalen.

Zwizalletju | 20-08-16 | 21:12

@Jezusismijnheer | 20-08-16 | 21:00:
Op wat in de Bergrede gezegd zou zijn na, (waarin geen woord over satanisme gezegd is volgens de geschriften, meen ik) zullen we het niet veel met elkaar eens worden.
Tenzij je het overgrote merendeel van de Bijbel verwerpt.
Variëteit, is het niet wonderlijk.

LuckyGirl | 20-08-16 | 21:10

Misschien is de theorie over DNA ook een fabeltje? Zou dat niet kunnen? Zouden virussen wel bestaan? Nee, ik ben gewoon kritisch hoor. Trouwens, hoe kan het dat heel veel 'wetenschappers' in de opwarming van de aarde geloven? EN hoe kan het dat andere wetenschappers zeggen dat dat onzin is?

AntiSoof | 20-08-16 | 21:08

De oplossing voor alle problemen in de wereld is een 1 kind politiek met genetisch geholpen kinderen. Hierdoor zal niet alleen de populatie afnemen ook zal de mensheid naar een hoger niveau gebracht worden. Probleem zijn de gelovigen in de wereld die dit tegenhouden waarbij je Darwin en godswil op het hetzelfde niveau kunt plaatsen.

the Jackdawn | 20-08-16 | 21:07

@notamused | 20-08-16 | 20:55
Kleurenblinden zien ook kleuren, alleen kunnen zij niet het onderscheid maken tussen alle kleuren die niet-kleurenblinden zien. Er is dan wel een 'common ground'.

Pff, weer een verwijzing van een uur, en ik had er al een andere van ruim een uur staan van AntiSoof. Dat wordt 'm niet vandaag.

gepost op | 20-08-16 | 21:04

@Zwizalletju | 20-08-16 | 20:57
Wij zijn uit de aarde, eten de aarde en drinken de aarde. (Groot beschouwd dan.) Daarom is het goed om onze verloren gegane band met de aarde weer te herstellen. Dat is mijn mening. En die druist in tegen de de geconditioneerde betoverde geest, dat snap ik ook wel. Weet je; ook je biertje komt goed beschouwd uit de aarde. Alles wat we eten en drinken. Melk komt niet van de Appie maar van de koe, enzovoorts.

AntiSoof | 20-08-16 | 21:03

@Bolder | 20-08-16 | 20:50
Als je nou "On the Origin of Species" gelezen had, geschreven tientallen jaren na dat zeiltochtje overigens, na tientallen jaren contemplatie over de verzamelde feiten, dan weet je dat hij zelf opschrijft dat hij niet weet wat het mechanisme is dat mutaties veroorzaakt. Dat werd inderdaad pas 100 jaar later ontdekt door Crick en Watson (en Rosalind Franklin).
De ontdekking van DNA en de hele wetenschap die er uit volgt bevestigt de theorie en wordt het alleen maar sterker van. Onafhankelijk bewijs. Net als de meeste paleontologische ontdekkingen sinds Darwin. Die bevestigen het allemaal. Daarom is het inderdaad wetenschap. Het werkt. Je kunt een theorie ontwikkelen op basis van bekende feiten die daarna wordt bevestigd door nieuwe ontdekkingen en nieuwe feiten. Of gefalsificeerd, en dan koet je een nieuwe theorie verzinnen, maar dat laatste is dus niet nodig, er is niets wat het weerspreekt.

Stormageddon | 20-08-16 | 21:01

LuckyGirl | 20-08-16 | 20:50 Ik omschrijf mezelf als een volgeling van Jezus die op de eerste plaats in mijn leven staat.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 21:00

notamused | 20-08-16 | 20:42 Dingen die Marx doet komen overeen met dingen die Satanisten ook doen.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 20:59

TeeJee | 20-08-16 | 20:48:
Onderschat de dwingende kracht van onderlinge waardering bij wetenschappers niet.
Wetenschappers kunnen er zeker gevoelig voor zijn en erg voorzichtig worden wanneer het gaat om afwijkende theoriën en zelfs uitkomsten van onderzoeken publiceren.
Er zijn niet veel totaal onafhankelijke wetenschappers.
En doe niet zo lelijk over wat ik zou "willen" lezen in jouw woorden.
Ik heb niets te bewijzen en niets te verliezen.

LuckyGirl | 20-08-16 | 20:59

Helaas zijn er mensen in staat de overweldigende emperische ondersteuning van Darwin's theorie te negeren (zowel fossiel als DNA als vergelijking van soorten). Ongeveer hetzelfde als mensen die in staat blijken de inherente kwaadaardigheid van de islam te ontkennen.

bijna_raak | 20-08-16 | 20:59

@Bolder | 20-08-16 | 20:50
Dat is juist buitengewoon grappig omdat zijn theorie (met wat aanvullingen) precies beschrijft wat wij mensen observeren in de wereld van levende organismen om ons heen.
En dat, zonder dat hij weet had van het onderliggende mechanisme, DNA. Briljant.

gepost op | 20-08-16 | 20:58

@AntiSoof | 20-08-16 | 20:30
Ik kan hier niks mee, kruip maar in de grond dan.

Zwizalletju | 20-08-16 | 20:57

@TeeJee | 20-08-16 | 20:54
Tuurlijk niet. Je weet niet wat ik al wist immers? Internet is een leerzame bron om je opgedane kennis te testen en evt. bij te stellen. Dus je kunt mij dus niet meteen framen, ook al doe je dat. Zo ja, dan weet ik wat Uw oordeel is.

AntiSoof | 20-08-16 | 20:57

gepost op | 20-08-16 | 20:37 Mogelijk is het te vergelijken met iemand die kleurenblind is. Hoe overtuig je zo iemand van het bestaan van kleuren? Stel dat praktisch iedereen kleurenblind is, met hier en daar een enkeling die wèl kleuren ziet. Die hebben er waarschijnlijk een hele klus aan om die anderen ervan te overtuigen dat er kleuren bestaan. Hier is een video met klukhuhn waarin hij het een en ander uitlegt wat betreft die twee kenvormen: www.youtube.com/watch?v=jOuuxhlkjDI

notamused | 20-08-16 | 20:55

20016; alles doorloopt evolutie, ja toch? En dat het Westen alweer een soort van herhaling van de geschiedenis meemaakt voor wat betreft 'verlichting', is in dat opzicht ook wel als een pluspunt te zien. Bij herhaling hoop je wel op een wat vloeiender proces, want ervaring. Het gaat dan ook behoorlijk humaner heden ten dagen als we de boeken kunnen geloven, nadeel is wel een beetje dat het nu om een andere groep mensen gaat. Meerdere malen verlichten lijkt meer iets van vooruitspringen in techniek, samenleven, prestaties. Het is dat oude denken heh, dat zit er zo goed in, hersenen hebben tijd nodig. (Descartes is geweldig overigens. (zijn ontleding van solipsisme bijvoorbeeld)

NLvoorwat | 20-08-16 | 20:55

@AntiSoof | 20-08-16 | 20:52
Prima. Weet ik waar ik u en uw "kennis" moet plaatsen.

TeeJee | 20-08-16 | 20:54

@TeeJee | 20-08-16 | 20:50
Tuurlijk, die ook. Ik wil weten waarom ze de zon verduisteren. Ik vind ook kritische sites over de vermeende 'opwarming' van de aarde erg leuk.

AntiSoof | 20-08-16 | 20:52

Samenvattend: Charles Darwin ging met potlood en papier in een zeilbootje de wereld rond en verzon de Evolutietheorie.
Zonder kennis van genetica of DNA.
Zijn theorie wordt tegenwoordig "wetenschap" genoemd.
Buitengewoon grappig.

Bolder | 20-08-16 | 20:50

@Jezusismijnheer | 20-08-16 | 20:39:
Confrontatie speelt geen negatieve rol in communicatie, kan mij juist uitdagen of doen twijfelen, hoort bij leren en nadenken.
De in mijn ogen éénzijdige belichting en opsomming van namen en referenties stoort me.
Luister, mijn favoriete drummer, Vinnie Colaiuta, is zéér katholiek.
Geen moment zal ik daardoor minder van zijn spel genieten.
Maar terug naar jou, hoe zou jij jezelf omschrijven?

LuckyGirl | 20-08-16 | 20:50

@AntiSoof | 20-08-16 | 20:38
@AntiSoof | 20-08-16 | 20:40

Geheel toevallig ook kritische sites die gaan over chemtrails, vaccinatie gevaren en holle aarde?

TeeJee | 20-08-16 | 20:50

@LuckyGirl | 20-08-16 | 20:41
Wetenschappelijke waardering is iets heel anders mijn beste.

Maar goed, leest u er vooral in wat u graag er in wil lezen.

TeeJee | 20-08-16 | 20:48

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 20:00 Marx een satanist, dat is nogal kras. Het gaat ook in tegen zijn eigen dialectisch materialisme. Als je materialist bent, dan geloof je niet in satan. Want dan geloof je niet in engelen, en ook niet in gevallen engelen – en satan was een gevallen engel nietwaar. Een dialectisch materialist gelooft niet in heel die hocus pocus van de hinterweltlerei. Wel wilde hij alles aan geloof uitschakelen, want dat stond zijn heilstaat in de weg. In de latere communistische wereld hebben ze dat ook geprobeerd, het werd een massale moordpartij. Maar Marx satanist? Bezocht hij satanistische bijeenkomsten? Misschien zag hij er wel wat in, om dat satanisme te instrumentaliseren voor zijn eigen plannen. Als je heel die tekst al gelezen hebt, wat zijn dan de kernargumenten die worden aangedragen voor die bewering dat Marx een satanist was?

notamused | 20-08-16 | 20:42

@TeeJee | 20-08-16 | 20:34:
Waardering, populariteit is meestal het kenmerk van middelmatigheid en leidt te vaak tot ijdelheid of erger, narcisme.
En dat leidt weer tot het einde van openstaan voor nieuwe ideeën en invloeden.

LuckyGirl | 20-08-16 | 20:41

@Vredige libertariër | 20-08-16 | 20:35
Zo, jij weet nare begripjes zeg. Tjonge. Ik bedoelde alleen maar dat ik meer van de wereld gezien heb en me dus niet alles hoef laten te gezeggen.

AntiSoof | 20-08-16 | 20:40

LuckyGirl | 20-08-16 | 20:26 Het stuk waaruit ik citeerde Marx and Satan is een confronterend stuk. Het laat het verhaal zien van een man die gelovig begon maar het later de rug toe heeft gekeerd en hoe hij deze wereld in puin wilde leggen. Dingen die hij zij zoals citeer "Marx had loved the words of Mephistopheles in Faust: "Everything in existence is
worth being destroyed." Everything, including the proletariat and the comrades.
Marx quotes these words in The 18th Brumaire. Stalin acted on them and destroyed
even his own family." en bijna 1/3 van de wereld onder deze Satanische macht kwam.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 20:39

@Vredige libertariër | 20-08-16 | 20:33
Inderdaad moet men kritisch zijn. Die Jones tja, niet mijn ding. Maar de webstekkies die ik bezoek bieden soms een hele aardige kijk op bijvoorbeeld geneeskunde, techniek (auto'kunnen met de juiste carb. 50% zuiniger zijn bijv.) filosofie enzovoorts. En geschiedenis, ook erg leerzaam. Vooral kritische sites vind ik leuk.

AntiSoof | 20-08-16 | 20:38

Overigens in dit kader (eveneens als een stuiterende steen) een geweldig boek van Nederlandsche bodem: Gevaarlijke kennis van Luuk Kooijmans. Prachtig boek over Nederland in de historische fase van ontkerkelijking, wetenschappelijke priesters en ongelovige wetenschappers die door hun onderzoek in de Heere komen. Fantastisch boek. Aanrader.

r@zor - InFiDeLz! - | 20-08-16 | 20:37

@notamused | 20-08-16 | 20:31
Dat laat mijn vraag over hoe we dan een 'common ground' hebben om te discussiëren onbeantwoord.
Ik ben niet bekend met Klukhuhn, zal hem opzoeken. (Oho, ga ik er heel seksistisch vanuit dat het een man betreft.)

gepost op | 20-08-16 | 20:37

Jij gaat mij toch niet wetenschap uitleggen, is het niet?
Het moet niet gekker worden.
AntiSoof | 20-08-16 | 20:31
Ja, dat zou bizar zijn, als iemand jou, de alwetende ziener, iets zou uitleggen over hoe het er in de wereld aan toe gaat. Dat terwijl jij in direct contact staat met god, met je schizofrene gewauwel.

Vredige libertariër | 20-08-16 | 20:35

Buiten het feit dat bovenstaande plemp wel heel erg over de oppervlakte scheert als een platte steen over een meertje, toch een vraag aan alle ontkenners van de evolutietheorie hierboven:
hebben jullie Darwin's boek gelezen?
Een belangrijk deel van de biologische wetenschap (genetica) was nog niet bekend in Darwin's tijd en er zijn wel een aantal speculatieve gaten in zijn theorie die later zijn gevuld met moderne wetenschap. Maar het boek zelf is goed geschreven en eindigt met een prachtige poetische beschouwing.
Een aanrader om eens tot u te nemen. Niet om u van uw geloof te doen vallen, maar om een stuk geschiedenis tot u te nemen en in ieder geval de fundamenten van de theorie eens uit de eerste hand te lezen.

r@zor - InFiDeLz! - | 20-08-16 | 20:35

@AntiSoof | 20-08-16 | 20:23
U wil dat zweef-gezwets gaan testen? Ik zou zeggen leef u uit.

Ik denk niet dat er veel publicaties en wetenschappelijke waardering uw deel zullen zijn.

TeeJee | 20-08-16 | 20:34

AntiSoof | 20-08-16 | 20:26
Nee. Als je wilt leren, moet je soms ook kanalen niet bekijken. Alex Jones bijvoorbeeld, is iets waar je totaal niet open voor hoeft te staan, want daar wordt geen mens wijzer van.
Al dat 'je moet openminded zijn' van die religieuze mafkezen komt altijd op hetzelfde neer ook. Ik moet meer leren over iemand's zus, en over de heilige scheet, gek genoeg beginnen gristeners nooit over hoe ik naar China moet om te leren hoe monniken leven, of naar India om te leren over de duizenden hindoestaanse goden. Al helemaal niet hoef ik te leren van de mossels, die een boek van Mo met een pet aanbidden. Nee, ik moet altijd openminded zijn naar specifiek hun aftakking van precies hun religie. Gek is dat.
Dank je de koekkoek, ik leer liever van mensen die zich terecht expert mogen noemen, omdat ze juist al jaren of zelfs decennia onderzoek doen binnen 1 specialisme in de wetenschap, en daarbij continue streng gecontroleerd worden door hun al net zo specialistisch onderlegde collega's. Dus daar hou ik het graag bij. Leer ik graag over religie? Ja, van experts over religie, en laten die toevallig vrijwel nooit zelf streng religieus zijn.

Vredige libertariër | 20-08-16 | 20:33

@LuckyGirl | 20-08-16 | 20:30
Leuk bedacht als middel om de draak te steken (en meer!) met religies.
Go, Pastafarians!

gepost op | 20-08-16 | 20:32

@Vredige libertariër | 20-08-16 | 20:27
Jij gaat mij toch niet wetenschap uitleggen, is het niet?
Het moet niet gekker worden.

AntiSoof | 20-08-16 | 20:31

gepost op | 20-08-16 | 20:13 Globaal beschikken we over twee soorten van kennen, waarvan de een vooral het meetbare ervaart, en de ander veel meer de wereld zelf. Als je kennen vooral dat meetbare betreft, dan is dat andere kennen je volkomen vreemd, en zal je het slechts wèg willen verklaren, belachelijk willen maken, tot onzin willen verklaren. Onder andere André Klukhuhn heeft hier een hele reeks heel dikke boeken over geschreven.

notamused | 20-08-16 | 20:31

@Zwizalletju | 20-08-16 | 20:26
Oneens. Maak gezond boeren en gezond eten en drinken een vak. En dat leert men niet op de propaganda-klasjes. Men moet weer feeling met de aarde krijgen. Wég van dat 'demoncratie'. Men moet gewoon mens worden. Eerlijk en rechtvaardig en een met de aarde.

AntiSoof | 20-08-16 | 20:30

Is dat nou gesloten dat Dinosaur Adventure Land ?

Rest In Privacy | 20-08-16 | 20:30

@gepost op | 20-08-16 | 20:23:
Allereerst, leuke nick!
Maar ff serieus, het Vliegende Spaghettimonster, your thoughts?

LuckyGirl | 20-08-16 | 20:30

AntiSoof | 20-08-16 | 20:23
Nee, niet elk voorstel is een hypothese, alleen als het concreet en testbaar is voldoet het aan de voorwaarden.

Vredige libertariër | 20-08-16 | 20:27

@Vredige libertariër | 20-08-16 | 20:18
Veel van wat we waarnemen hangt af van referentie-kaders. Daarom zegt een oordeel veel over de oordelaar. Het is daarom voor een oprechte wetenschapper (en mens) goed om de blik steeds te blijven vergroten. Steeds weer andere standpunten en perspectieven innemen, dan gaan we steeds meer 'zien'.

AntiSoof | 20-08-16 | 20:26

@Elmauro | 20-08-16 | 18:21 , nerugaer | 20-08-16 | 18:52 etc Gezwets.
Verder : maak Quantum mechanica en Evolutie leer (geen theorie maar bewezen feiten dus Leer) vakken op lagere,middelbare en hogere school en schaf tegelijkertijd alles wat Godsdienst is af. Als je nu nog in een of andere God of Allah (nog erger) gelooft ben je van het padje af.

Zwizalletju | 20-08-16 | 20:26

@Jezusismijnheer | 20-08-16 | 20:10:
Ik ben één van de vele variëteiten en val niet onder één noemer, dat doet geen recht aan mijn complex individu.
Ik acht het meest waarschijnlijk dat er geen God is.
Jij zal me wellicht een atheïst noemen, een ander zal me een filosoof noemen.
Dat neemt niet weg dat ik, vooral wanneer omringd met mooie kunst, cultuur en natuur, zeer religieuze gevoelens kan ervaren.
Quid quo pro: hoe zou jij jezelf omschrijven?

LuckyGirl | 20-08-16 | 20:26

@TeeJee | 20-08-16 | 20:18
Nee, dat is waar. Het is een hypothese. Zou het zo kunnen zijn? Laten we de nulhypothese er op loslaten, een student-t toets om e.e.a. statistisch aannemelijk te maken en ook eens naar de filologische aspecten kijken. Laten we er met een open blik naar kijken en dan pas oordelen. Dát is wetenschap vrind.

AntiSoof | 20-08-16 | 20:23

Kabouters bestaan. Echt, ik weet het zeker. Want elke keer als ik aan kabouters denk voel ik mij zo vreedzaam en geborgen en krijg ik kippevel daar op mijn linkerkuit. Dus kabouters bestaan.

gepost op | 20-08-16 | 20:23

@Stormageddon | 20-08-16 | 20:10
Snap je zelf nou niet dat je je leerlingen zo van je afstoot? Nee he? Natuurlijk wil ik feiten weten. Maar de toon maakt de muziek hè?

AntiSoof | 20-08-16 | 20:19

@AntiSoof | 20-08-16 | 20:16
Ja, vind ik.

Geen greintje wetenschappelijk bewijs. Oeverloos dom zweef-gezwets.

TeeJee | 20-08-16 | 20:18

Weet dat er onvoorstelbare leugenaars rondlopen en liepen.
AntiSoof | 20-08-16 | 20:16
Klopt ja. Hebben we een woord voor: religieuze leiders.

Vredige libertariër | 20-08-16 | 20:18

@TeeJee | 20-08-16 | 20:12
Vind je? Die documentaire heb je snel gezien zeg. Die duurt een uur ruim.

Ook voor jou: Weet dat er onvoorstelbare leugenaars rondlopen en liepen. Heel veel van wat we denken te weten is achterlijk dom.

AntiSoof | 20-08-16 | 20:16

@Stormageddon | 20-08-16 | 19:57
1. Goed, zo mogen denken dat hun theorieën waar zijn.
2. Weet je, ik las ook de boeken van Dawkins enzo.

Eerlijk, ik weet waar ik over praat (ik heb een matig geheugen, maar ja). Ik las ook vele filosofen, dokters enzo.

Maar weet je? Hoe meer ik weet, des te meer ik weet dat ik niet zoveel wist.

Ik verbaas me de laatste tijd alleen dat er mensen zijn die echt ín verrot zijn. Die mensen die oorlog willen, genocide willen plegen, leugenaars en oplichters. Zonder sommigen zou het leven een stuk aangenamer zijn. Dát vind ik veel belangrijker dan sommige theorietjes.

Ik kan nu ook wel vloeken hoor, maar ik hou me maar in.

Wel hoop ik dat meer mensen in de gaten krijgen hoe onvoorstelbaar gepiepeld ze worden door een stelletje 'boefjes'.

AntiSoof | 20-08-16 | 20:14

@notamused | 20-08-16 | 20:09
Wat is er anders dan "het tastbare, objectiveerbare, analyseerbare, meetbare, enzovoort", en hoe ga je mij daarvan overtuigen?

gepost op | 20-08-16 | 20:13

Stormageddon | 20-08-16 | 19:54
Denk dat juist dit topic bij uitstek bewijst dat Amerikanen niet zoveel dommer zijn als wij. Maar weinig mensen hebben op Trump gestemt, niet eens 50% van de mensen in de republikeinse voorverkiezing, en die verkiezing trekt al niet veel mensen. Je kunt ook zeggen, Trump staat dik, maar dan ook DIK achter, dus Amerikanen zijn zo dom nog niet.

Vredige libertariër | 20-08-16 | 20:13

@AntiSoof | 20-08-16 | 20:05
Heb ik net gedaan.

Het is onwetenschappelijke zweef-rommel.

TeeJee | 20-08-16 | 20:12

Vredige libertariër | 20-08-16 | 20:08:
Nanninga Ruled!

LuckyGirl | 20-08-16 | 20:10

@AntiSoof | 20-08-16 | 20:04
Zeg dan gewoon: "Nee, ik blijf liever dom en onwetend. Ik wil geen feiten leren, ik wil geen kennis opdoen die indruist tegen mijn geloof en gevoel".
Ook prima, maar dan heb je jezelf meteen gediskwalificeerd. Maar dat wist ik dus al, vandaar ook de mijn eerste reactie op je: sodemieter maar op met je gewauwel.

Stormageddon | 20-08-16 | 20:10

LuckyGirl | 20-08-16 | 20:02 Ben je dan moslima?

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 20:10

Adversary | 20-08-16 | 19:51 U zou voor de gein eens moeten proberen om, voor de spiegel staand, uw eigen bewustzijn aan te wijzen. In de afgelopen eeuw is materie energie en wiskunde geworden. Recentelijk is het universum een fractie geworden van een veel groter werkelijkheid van donkere energie en donkere materie. Ook zijn er tegenwoordig goede psychologische verklaringen voor atheïsme en materialisme: het heeft ermee te maken dat men vooral gelooft in het tastbare, objectiveerbare, analyseerbare, meetbare, enzovoort. Dus mijn suggestie is: het steekt allemaal wat complexer in elkaar dan het zo lijkt. En er is geen mens die met zekerheid kan uitleggen hoe universum, leven en bewustzijn tot bestaan zijn gekomen.

notamused | 20-08-16 | 20:09

Altijd leuk weer dit soort topics. Vroeger, kinders, jaren geleden, toen werkten voor geenstijl nog pro-wetenschapbloggers, zoals nanninga, en quid. Die gekke moslims en gristenhonden, die lulden maar uit hun nek, immers, er is ruim voldoende bewijs voor de grote bekende wetenschappelijke theorien waar de evolutietheorie er één van is.
Nu komt hier het volk dat het woord 'dom' in 'domrechts' heeft toegevoegd. Daar hebben we dit soort quotes aan te danken:
"Ik vind scholing het meest domme wat er is."
"Een theorie kan ik het niet eens noemen."
We boffen maar met deze veranderingen.

Vredige libertariër | 20-08-16 | 20:08

@AntiSoof | 20-08-16 | 19:56
Ik wil niet wat anders leren, ik wil (wat zo dicht als mogelijk ligt bij) de waarheid leren.
Je referentie bevat de nodige aantoonbare onzin (gigantische bomen en mensen, de onmogelijkheid van hexagonaal basalt), ik ga niet binnen afzienbare tijd die documentaire bekijken, sorry.

gepost op | 20-08-16 | 20:06

@TeeJee | 20-08-16 | 20:03
Geloof me, het gaat niet om de site, het gaat om de inhoud van die documentaire. Kijk door zo een site heen, ze hebben soms leuke zaken.

AntiSoof | 20-08-16 | 20:05

@Stormageddon | 20-08-16 | 19:57
Je klinkt echt soms als een nare leraar, met je terugkomen. Zonde hoor, want je lijkt me niet dom.

AntiSoof | 20-08-16 | 20:04

@AntiSoof | 20-08-16 | 19:56
Moet u vooral met dergelijke zweef-sites komen waar geen greintje wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt.

Niet serieus te nemen, dat gewauwel.

TeeJee | 20-08-16 | 20:03

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:56:
Ik zou bijna de naam van jouw heer ijdel gebruiken in mijn aanhef.
Wel eens gehoord van het verbod op dissonanten, als in mineuraccoorden, Blues en Jazz zitten er vol mee?
En er zijn mensen die andere boeken aanhangen.
Smell the coffey.

LuckyGirl | 20-08-16 | 20:02

notamused | 20-08-16 | 19:52 Wat het hele stuk laat zien is dat Marx een satanist was. Marx was begonnen als een gelovige en geeindigd als een antichrist.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 20:00

@Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:56
En moord, doodslag en genocide. Maar ach, dat mag de pret niet drukken.


Religie is een ziekte.

TeeJee | 20-08-16 | 20:00

@gepost op | 20-08-16 | 19:54
Ik had het over sommige bergen en vulkanen. Kijk eens hier als je het leuk vind om wat anders te leren.
www.bovendien.com/categorieen/wetensch...

AntiSoof | 20-08-16 | 19:56

LuckyGirl | 20-08-16 | 19:48 De bijbel staat vol met muziek.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:56

Life is a proces

heilgeil | 20-08-16 | 19:55

@LuckyGirl | 20-08-16 | 19:48
Sommige muziek ís ook van de duivel.
Muziek wordt ook gemaakt als men op oorlogspad gaat, sommige gevangen worden met 'muziek' gemarteld, kinderen misleidt enzovoorts. En dan het gedweep met mensen zoals Bac$. Ik vind het maar nix. Ja, behalve Mozart dan, die was wel ok en dat heeft ie dan ook geweten.

AntiSoof | 20-08-16 | 19:54

@AntiSoof | 20-08-16 | 19:51
Uiteraard zijn de huidige theorieën geen absolute waarheid, ze zijn slechts de beste verklaringen die we tot dusver hebben.
Wat is er mis met de plaattektoniektheorie?

gepost op | 20-08-16 | 19:54

En weer geen brons.

Piet Karbiet | 20-08-16 | 19:54

@speash | 20-08-16 | 19:45
Amerika debiliseert in rap tempo. Nou ja, als je Trump aanwijst als presidentskandidaat dan is er iets grondig mis natuurlijk. Teken aan de wand, om eens een bijbelse uitdrukking te gebruiken in dit draadje.
www.youtube.com/watch?v=NK0Y9j_CGgM

Stormageddon | 20-08-16 | 19:54

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:36 Ik mis het dialectisch materialisme. Schrijft die bron daar ook over? Marxisten willen graag alles in termen van materie verklaren. Daarom ook willen ze niks snappen van de islam. Als jihadi’s zich opblazen dan moet dat per se en kan dat alleen maar zijn, een gevolg van economische achterstand, verelendung, slechte jeugd, enzovoort.

notamused | 20-08-16 | 19:52

-weggejorist-

Maria.1 | 20-08-16 | 19:51

notamused | 20-08-16 | 19:36 Oh kom nou toch, dat soort vage 'spiritualiteit' bidet geen bewijs voor wat voor stelling dan ook. Ja, wetenschap weet niet alles, en dat hoeft ook zeker niet. Over het ontstaan van het universum weten we helaas te weinig. We weten niet hoe het begon, wanneer het begon, alleen dat de sterren op dit moment van elkaar wegdrijven, wat betekent dat ze in vroeger tijden dichter op elkaar stonden en wellicht dus ook een gezamelijke oorsprong hebben. De 'big bang' theorie rammelt aan alle kanten, en dat is prima. Over de oorsprong van leven weten we dat organische componenten in een natuurlijke omgeving op elkaar reageren en ook voorspelbaar op elkaar reageren. Dat is abiogenisis. Dat zegt op haar beurt weer niets over evolutie want dat houdt zich bezig met hoe diersoorten en plantensoorten uit elkaar groeien en hoe nieuwe soorten ontstaan. Maar een alwetende, omnipotente god is in het universum zoals we het kennen nooit waargenomen, dus kan niemand er wat zinnigs over zeggen. Het model werkt zonder de god hypothese nét zo goed als mét. Geen behoefte aan sprookjes zoals leven na de dood. Geen noodzaak voor troostverhaaltjes van 'maar de Heer is tenminste met me.' Goden bestaan niet, maar religies wel - en religieuze mensen die zo'n beetje de hele wetenschap willen wegwuiven omdat hun sprookje nou eenmaal zegt dat GOD gewoon alles heeft geschapen met magie, daar hebben we er veel van hier.

Adversary | 20-08-16 | 19:51

@gepost op | 20-08-16 | 19:44
O, ik dacht dat dat een theorie een beschouwing was. Het is nog steeds geen absolute waarheid. Er zijn heel veel theorieën onwaar zoals het ontstaan van bergen en vulkanen bijvoorbeeld.

AntiSoof | 20-08-16 | 19:51

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:04
Sjezus, wat een goedgelovige heerschap bent u.
Oh wacht.

botbot | 20-08-16 | 19:48

@Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:36:
Je geloof in Jezus en God is allemaal mooi, jammer dat gelovigen er net zo'n zooitje van kunnen maken als ongelovigen.
Je kan refereren aan alle inspiraties van Hitler, Stalin en Pol Pot, maar alleen gelovigen komen op het idee bijvoorbeeld muzieksoorten, of zoals in Iran, muziek in zijn geheel als een werktuig van de duivel te laten bestempelen.
En ik hou van muziek.
.
Friedrich Nietzsche: Without music life would be a mistake.
Maar dan in het Duits natuurlijk.

LuckyGirl | 20-08-16 | 19:48

AntiSoof | 20-08-16 | 19:42 Om boze werken aan te kaarten.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:46

@LuckyGirl | 20-08-16 | 19:39
De mens is zijn eigen vijand.

Hobbykip | 20-08-16 | 19:45

@AntiSoof | 20-08-16 | 19:32

Nee, we zitten hier niet in de collegebankjes, maar men is nooit te oud om te leren, nietwaar?
Een theorie is het hoogst haalbare binnen de wetenschap, een (al)omvattend verklarend raamwerk. Zoals de zwaartekrachttheorie.
Abiogenese is de tak van wetenschap die het ontstaan van leven probeert te verklaren. Ze zijn er nog niet helemaal, maar er zit schot in.

gepost op | 20-08-16 | 19:44

@Stormageddon | 20-08-16 | 19:41
En ga jij naar je vrindjes die het zo met je eens zijn.

AntiSoof | 20-08-16 | 19:43

@Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:36
Ga je nou ook al anti-christenen aanhalen? Het moet niet gekker worden.

AntiSoof | 20-08-16 | 19:42

@AntiSoof | 20-08-16 | 19:39
En sodemieter jij ook maar op met je geneuzel.

Stormageddon | 20-08-16 | 19:41

AntiSoof | 20-08-16 | 19:28
U heeft gelijk scholing is voor de domme, die weten iets niet. ;-)

botbot | 20-08-16 | 19:40

@Stormageddon | 20-08-16 | 19:36
Kan het ook rustiger? En die jongens die jij aanhaalt zijn ook maar mensen met een klein breintje, vergeet dat niet.

AntiSoof | 20-08-16 | 19:39

@bakoenin | 20-08-16 | 19:35:
Willekeur én variëteit.
En elke soort heeft tenminste één vijand nodig.

LuckyGirl | 20-08-16 | 19:39

@mrXL | 20-08-16 | 19:33
Dat is niet helemaal waar. Zoveel mogelijk nakomelingen krijgen is een evolutionaire strategie maar dat hoeft niet te betekenen dat iemand die maar twee kinderen krijgt verloren is. Is vaak een kwestie van kwaliteit of kwantiteit.

Hobbykip | 20-08-16 | 19:37

@mrXL | 20-08-16 | 19:33
Mee eens. Maar weet je? Fascisten en oorloghitsers misbruiken die stelling om hun wapens en geweld goed te praten. Die zijn nou eenmaal sterker door hun gewapende macht en daarom ontkennen ze God ook maar, anders zou het geweten misschien opspelen.

AntiSoof | 20-08-16 | 19:37
-weggejorist-
Sinister-President | 20-08-16 | 19:37

Of deze citeer "According to Marx, man is primarily a belly which has to be filled and refilled
constantly. The prevailing interests of man are economic in nature; he produces in
order to satisfy his needs. For this purpose, he enters into social relationships with
others. This is the basis of society, what Marx calls the infrastructure. Marriage, love,
art, science, religion, philosophy, everything other than the needs of the belly, are all
superstructure, determined in the last analysis by the state of the belly.
No wonder Marx praised Darwin's book The Descent of Man, another masterstroke
which makes men forget their divine origin and divine purpose. Darwin said that man
springs from the animal world.
Man was dethroned by these two. Satan could not dethrone God, so he devalued man.
Man was shown to be the progeny of animals and a mere servant to his intestines"... Marx was a child of the time that gave us Nietzsche (Hitler's and Mussolini's favorite
philosopher)... Beyond the intellectual turmoil of the nineteenth century can be traced the influence
of the French Revolution, which was spiritually very much akin to the Russian
cataclysm of the twentieth century zelfde bron : www.hourofthetime.com/1-LF/Hour_Of_The...

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:36

notamused | 20-08-16 | 19:12 U houdt het op: "I don't know, therefore GOD did it" ?
Adversary | 20-08-16 | 19:14
Dat is typisch de reactie van het dogmatisch simplistisch atheïsme, dat niet zoveel verschilt van de overtuigingen van een gemiddelde jehova’s getuige. Als je er maar lang genoeg over doordenkt, over vragen naar het ontstaan van universum, leven en bewustzijn, dan word je daar behoorlijk agnostisch van. Over geen van deze vragen ben ik ooit een definitief antwoord tegengekomen.

notamused | 20-08-16 | 19:36

'Am I not human being and a citizen?' vragen de vertwijfelde en wanhopige slachtoffers en slaven van de EU zich af.

smdyasc | 20-08-16 | 19:36

@Sinister-President:
Veel wijze woorden.
Over moestuin: ik denk dat op een stuk land mens en dier afwisselen een aardig experiment zou zijn voor de kwaliteit van de omgeving.
Dus niet de afwisseling tussen verschillende mensen.
Daarvoor heeft de mensheid als geheel iets teveel weg van sprinkhanen.

LuckyGirl | 20-08-16 | 19:36

Nee, niet nog eentje... Godverdomme, het lijkt wel een agressieve vorm hersenkanker, die creationistische waanzinnigen.
@wlodek | 20-08-16 | 19:32 Hier: lezen. www.stephenjaygould.org/library/gould_...

Stormageddon | 20-08-16 | 19:36

Wist u dat Winston Churchill in de jaren 1905-1914 een aanhanger was van het eugenisme. Sterker nog hij steunde de eugenistische beweging in Engeland actief.
Het sociaal Darwinisme steunde op het eugenisme. En zelfs in Nederland huwde men liever ons soort mensen omdat zo de voortreffelijke soort behouden bleef. oude adel en patriciërs. (nog steeds)
Maar gaat evolutie wel zo?
Nee, de evolutie is willekeur. Een onderzoek naar fruitvliegjes heeft dat aangetoond. En soorten gaan ten onder omdat de evolutie niet logisch werkt.
Mocht u bronnen willen dan verwijs ik u naar de Duizelingwekkende jaren van Blom.
Daarin staan nog een paar honderd bronnen.

bakoenin | 20-08-16 | 19:35
-weggejorist-
Sinister-President | 20-08-16 | 19:35

@netniet | 20-08-16 | 18:44
Nu moet je toch eens proberen te begrijpen dat het níet noodzakelijk is om telkens meer mensen in je land te krijgen om de economie te verbeteren. Voor de monetaire handhavers geldt dat wellicht, maar voor 99,99% van de mensen, bedrijven en regeringen (ja, ook die) geldt dat níet! M
Maar daar is wel een omslag in economisch denken voor nodig...

borgmonster | 20-08-16 | 19:33

"Fittest???
Door Darwin gecorrigeerd tot: It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.
HaveXS | 20-08-16 | 18:17 "

Nee, het is niet degene die zich het beste aanpast. Het is degene die zich het meest succesvol voortplant. En van die nakomelingen heeft degene die het best is uitgerust voor de omgeving de meeste kansen.

Maar vergis je niet, het is voortplanting, voortplanting en nog eens voortplanting wat de klok slaat!

mrXL | 20-08-16 | 19:33

@Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:18
Jaja...
Net als "Charles" Bysse Shelly, "Karl" Schopenhauer, "Karl" Stirner, "Karl" Nietzsche, "Charles" Stuart Mill...

Iedereen die Karel heet is verdacht! Zelfs als ze geen Karel heten! En ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig!

Stormageddon | 20-08-16 | 19:32

@gepost op | 20-08-16 | 19:27
Beste gepost, we zitten hier niet in de collegebank, maar hier is het een verzameling van bonte mensen. De ene dom, die weet slim maar een naar mens, dan heb je nog oplichters, die worden betaald om hun mening (shills en trolls), dus laat die moeilijke woorden maar. En wat is een abiogenese? A-bio-genese? Tegen leven iets?

AntiSoof | 20-08-16 | 19:32

he komt de schrijver erbij dat Darwinisme wetenschap is en bewezen ? Ik vermoed dat genoemde schrijver deze theorie niet helemaal heeft begrepen want die is even speculatief als Genesis. Sterker nog, het enige bewijs voor die theorie dat Darwinisten naar voren weten te brengen is dat Genesis niet kan kloppen en dat daarom het Darwinisme juist moet zijn. Zie verder www.vrijspreker.nl/wp/2005/01/darwinis...

wlodek | 20-08-16 | 19:32

Het is toch genieten hier in de panelen die non discussie over het wel of niet waar zijn en 'bewezen' zijn van welke theorie dan ook.
Zowel de ene theorie als de andere theorie geeft geen sluitende antwoorden. Dus beider theorieën zijn niet meer dan deel-antwoorden en/ of invullingen van deel-vragen.
.
Maar goed, Afrika is een continent waar zo divers volk woont wat maar wat makkelijk over een kam geschoren word. Apen zijn een groep dieren die ook bijzonder divers is. Het generaliseren om een punt te maken maakt het punt alleen maar erg bot. Tijd om het een beetje bij te slijpen door het te verfijnen.

Helder Groentje | 20-08-16 | 19:29

@botbot | 20-08-16 | 19:25
Ik vind scholing het meest domme wat er is. Men leert zelfstandig denken af en een heleboel nare zaken aan. Neem iets als geschiedenisles. Alleen maar propaganda en misleiding. Of aardrijkskunde, bah.
Nee hoor, leren doe je thuis en in de natuur.

AntiSoof | 20-08-16 | 19:28

@AntiSoof | 20-08-16 | 19:18

Beste Soof, lees je even in wat binnen het wetenschappelijk discours wordt bedoeld met 'theorie'. En als je dan toch bezig bent, kijk dan ook even naar abiogenese.

gepost op | 20-08-16 | 19:27

@kris wellen: okay. En nu? De meeste stukjes maken duidelijk wat er mee bedoeld wordt. Dat is hier duidelijk niet het geval. Wat beoogt u ons hiermee duidelijk te maken? Of wat probeert u ons te ontlokken?

borgmonster | 20-08-16 | 19:26

Interessant. Ja, evolutietheorie is nogal simpel, en als je eraan twijfelt dan mis je ook een stukje logisch nadenken:
- Dat we eigenschappen erven van de diertjes waar we vanaf stammen (ouders, in ons geval), met vrijwel altijd kleine mutaties, is ondertussen bewezen.
- Dat het beestje dat in een bepaalde omgeving lang genoeg leeft om zich voort te planten, degene is wiens eigenschappen (genen) inclusief kleine mutaties blijven bestaan, is logisch. Dat een beestje dat dat niet volhoudt dus minder/geen nakomelingen produceert met die eigenschappen, is ook nogal wiedes.
- De eigenschappen van het beestje dat in een omgeving overleeft (de 'fittest') blijven dus bestaan.
- Als je dat maar lang genoeg volhoudt met allerlei kleine mutaties houd je dus vanzelf het beestje over met de beste eigenschappen voor een situatie, want alle andere opties hebben het dus niet overleefd.
- Al die kleine mutaties zorgen dus voor hele kleine verschillen tussen broertjes/zusjes. Al die kleine verschillen tellen over miljoenen generaties natuurlijk nogal op, en dan krijg je een heleboel verschillende soorten die in verschillende omgevingen overleven.
- Bij mensen gaat dit momenteel een beetje mis, aangezien we onze omgeving manipuleren en steeds geschikter maken voor zwakkere soorten. Het evolutionaire principe is dus op ons steeds minder van toepassing. Onze voorkeuren voor de andere sekse zijn nog gebaseerd op instincten die in onze huidige omgeving niet meer van toepassing is, en onze omgeving verandert zo snel dat die instincten het niet meer bij kunnen houden. Dus ook op dat gebied werkt de evolutie voor ons niet meer goed. Het resultaat is een verzwakkende mens. Daarom geloof ik dus ook wel in genetische manipulatie om ziektes e.d. zaken uit te roeien, want het evolutionaire principe is door ons grotendeels onklaar gemaakt door onze invloed op onze omgeving.
.
Hopelijk is dat zo duidelijk. TL;DR: Sneller leren lezen.

Upendo | 20-08-16 | 19:25

Scholing en nog eens scholing dat is het belangrijkste van alles.
Verder veel wiskunde zonder reken machine zodat men getallen op waarde weet te schatten.
Maatschappij leer zodat men kan leren dat een mening die een ander is toegedaan er wel degelijk toe doet.
Omgangsvormen zodat men weet dat weglopen van een tafel een probleem niet oplost en dat men door dit gedrag geen invloed meer op het probleem heeft.

botbot | 20-08-16 | 19:25

Adversary | 20-08-16 | 19:20 kijk maar eens bv naar Karl marx en hoeveel mensen later bijna 1/3 van deze wereld onder de duisternis van het communisme heeft gezeten.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:23

Dus massaal achterlijkheid importeren, is EUgenetica?

Schietmijmaarlek | 20-08-16 | 19:23
-weggejorist-
Sinister-President | 20-08-16 | 19:22

@Banana008 | 20-08-16 | 18:41
Tja..... Dat is een "inconvenient truth" voor veel gutmenschen.

Hobbykip | 20-08-16 | 19:21

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:18 Wat heeft iemands naam er wat mee te maken?

Adversary | 20-08-16 | 19:20

@Sinister-President | 20-08-16 | 19:12
De kuststrook van Libie bezetten en de migranten daar aan het werk zetten in de cirkelirrigatie: verhaal140.files.wordpress.com/2013/0...
Vort, aan de slag.

Piet Karbiet | 20-08-16 | 19:19

1. Darwin bedacht die theorie helemaal niet zelf naar het schijnt.
2. Het is een theorie. Natuurlijk bestaat er ontwikkeling en aanpassing van het levende organisme. Maar de Big Bang en dan evolutie vanaf niets is een idee, hoe onnozel ook. Een theorie kan ik het niet eens noemen
3. Namen van overleden mensen noemen betekent altijd niet dat hun mening daarom beter zou zijn.

Mensen die om censuur schreeuwen omdat ze een anders mening niet willen lezen moeten maar naar hun vriendjes gaan, dan krijgen vast overal gelijk in, want die vriendjes (hoe kan dat ook anders hè?) die denken hetzelfde, anders zouden het geen vriendjes zijn.

Maar ja. Zo gaat het. Ook hier.

AntiSoof | 20-08-16 | 19:18

Adversary | 20-08-16 | 19:11 Hoe de negentiende eeuw 3 leidende mensen voortbracht tegen het christendom die toevallig alle drie Charles heten. Charles Darwin, Karl (in het engels ook Charles) Marx en Charles Baudelaire.

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:18
-weggejorist-
Sinister-President | 20-08-16 | 19:16

Piet Karbiet | 20-08-16 | 18:52

Maak je niet druk,voor inteelt heeft hij ook jouw dochter niet nodig maar ik snap je punt. Werken doet hij ook niet maar daar gaat het ook niet om. Vanuit politiek oogpunt is dat ook niet zo erg want de rekening leggen ze gewoon in onze gezinnen. Het gaat om zijn kinderen die volgens het indoctrinatieprogramma van de overheid hier les kunnen volgen en dus wel weer aan moeten kunnen sluiten. Dat is een van de redenen dat de autochtone vrouw meer tijd moet krijgen voor het moederschap. Dan kunnen we zo'n man en zijn gezin ook in hun waarde laten, in hun eigen land, met hun eigen cultuur, normen en waarden. Veel beter voor iedereen.

netniet | 20-08-16 | 19:16

Banana008 | 20-08-16 | 18:41

Wat ik me daarin wel eens afvraag: is dat niet een logisch gevolg van de migratie van de oermens? De originele mens vormde zich in Afrika en ontwikkelde zich aanpassend aan Afrikaanse omstandigheden. Die omstandigheden zijn niet enorm veranderd kan ik me voorstellen.
.
Toen op een bepaald moment de eerste mens uit Afrika vertrok en Europa en Azie in ging kregen ze met hele andere omstandigheden te maken. Dus extra aanpassingsslagen waren noodzakelijk.
.
Kan het zijn dat de ontwikkeling bij de in Afrika gebleven mens zich hierdoor op een lager tempo heeft voltrokken dan bij de mens die Afrika verliet?

mister niet scherp | 20-08-16 | 19:16

@Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:04
Tuurlijk, maak de bedenkers van briljante ideeën maar weer zwart door hen de schuld te geven van latere verknipte interpretaties van die ideeën.

gepost op | 20-08-16 | 19:15

@Xirdalan | 20-08-16 | 19:09
Opium Van het Volk.

Piet Karbiet | 20-08-16 | 19:14

@Sinister-President | 20-08-16 | 19:07
Lees nou even boven je... Tegen dat soort stompzinnigheid en achterlijkheid is toch geen kruid gewassen? Ik vind het best als ze die kul en onzin zelf geloven, maar godverdomme, waarom, waarom moet dat soort walgelijke idiotie getolereerd worden?
Maar wel medicijnen slikken als ze ziek zijn, veredelde groenten en vlees consumeren, computers gebruiken, en alle vruchten 300 jaar verlichte wetenschap plukken en dat dit soort achterlijke kul debiteren... Ik kom handen tekort voor de facepalms.

Stormageddon | 20-08-16 | 19:14

notamused | 20-08-16 | 19:12 U houdt het op: "I don't know, therefore GOD did it" ?

Adversary | 20-08-16 | 19:14

met alle respect voor Darwin valt er nog wel wat aan te merken op zijn evolutietheorie , een theorie waar hij zelf van vond dat deze niet bewees dat er geen god zou bestaan.
maar das logisch natuurlijk.

nemeton | 20-08-16 | 19:14
-weggejorist-
Sinister-President | 20-08-16 | 19:12

Hierboven zie je een weinig geïnformeerde en vooral atheïstische versie van het ontstaan van de evolutietheorie en de implicaties ervan. De discussie over hoe nu eigenlijk alle natuur is ontstaan en zich heeft ontwikkeld, is volop gaande en is zeer beslist niet al afgerond ten gunste van het atheïsme. Dat evenwel suggereren in een tekst als hierboven is pure demagogie.

notamused | 20-08-16 | 19:12

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:04 Hier kan ik nou ECHT boos om worden. Maar in plaats van je hier de huid vol te schelden vanwege je achterlijke domheid en je eeuwige jezusgewapper, laat ik dat over aan de magnifieke Hitchens aan wie jij, net zoals aan de rest van ons, excuses verschuldigd bent. www.youtube.com/watch?v=uQyvPANfCxM

Adversary | 20-08-16 | 19:11

Blijf op ze stemmen en we gaan terug naar het stenentijdperk waar het verschil tussen mensen en apen slechts op nuances berust.
Parel van het Zuiden | 20-08-16 | 18:16

Dat is precies wat de Linkse Kerk wil, net als kameraad Pol Pot willen zij terug naar het Jaar Nul. www.ibtimes.co.uk/cambodia-khmer-rouge...

Zoals Karl Marx al schreef: "religie is het opium voor het volk" en vandaar dat de Linkse Kerk haar eigen religie heeft ontwikkeld; politieke correctheid en economische waanideeën van geld printen, bail outs, transfer unies en inkomsten nivelleren.

Xirdalan | 20-08-16 | 19:09
-weggejorist-
Sinister-President | 20-08-16 | 19:07

citeer "How was it that Stalin became a revolutionist after reading Darwin? As a student in
an Orthodox seminary, he obtained from Darwin the concept that we are not
creatures of God, but the result of an evolution in which ruthless competition reigns.
It is only the strongest and most cruel who survive. He learned that moral and
religious criteria play no role in nature and that man is as much a part of nature as a
fish or an ape. Long live ruthlessness and cruelty!
Darwin had written a scientific book setting forth his theory of origins. It had no
economic or political implications. But though many might go so far as to concede
that God created the world through a long process of evolution, the end result of
Darwin's theory has been the killing of tens of millions of innocents. He therefore
became the spiritual father of the greatest mass-murderer in history." bron : www.hourofthetime.com/1-LF/Hour_Of_The...

Jezusismijnheer | 20-08-16 | 19:04

Als heel west-europa wordt overspoelt door migranten. Waarom zou ik dan nog 5000 eckies moeten neerleggen om een leuke partner te importeren m/v.

Zeker weer iets met moraal en achter de feiten aanlopen.

Pompenkoning | 20-08-16 | 19:03

nerugaer | 20-08-16 | 18:52 Nerugaer, ik heb je nou al talloze keren (ook op powned) uitgelegd dat er tonnen bewijs is voor evolutie, niet alleen direct observeerbaar in het wild én in een laboratorium, maar bevestigd vanuit de taxonomie via morfologie (moeilijk woord, waarom lijken sommige dieren zo op elkaar? Omdat ze *gasp* FAMILIE zijn!) en dát wordt weer bevestigd via DNA (wederom, familie! Waarom zou je schapen en geiten nog kunnen kruisen? Leeuwen en tijgers? Paarden en ezels? Maar honden en katten niet?) en zelfs via fossielen én geografie wordt deze theorie ondersteund. Je moet niet alleen evolutie willen ontkennen, je moet zowat de hele wetenschap ontkennen. Doe nou niet. Leg die bijbel nou eens weg. Stein is al jaren geleden weerlegd.

Adversary | 20-08-16 | 19:02

nerugaer | 20-08-16 | 18:52 Nerugaer, ik heb je nou al talloze keren (ook op powned) uitgelegd dat er tonnen bewijs is voor evolutie, niet alleen direct observeerbaar in het wild én in een laboratorium, maar bevestigd vanuit de taxonomie via morfologie (moeilijk woord, waarom lijken sommige dieren zo op elkaar? Omdat ze *gasp* FAMILIE zijn!) en dát wordt weer bevestigd via DNA (wederom, familie! Waarom zou je schapen en geiten nog kunnen kruisen? Leeuwen en tijgers? Paarden en ezels? Maar honden en katten niet?) en zelfs via fossielen én geografie wordt deze theorie ondersteund. Je moet niet alleen evolutie willen ontkennen, je moet zowat de hele wetenschap ontkennen. Doe nou niet. Leg die bijbel nou eens weg. Stein is al jaren geleden weerlegd.

Adversary | 20-08-16 | 19:02

Beste redactie, kunnen creationisten en andere theocratische nutjobs niet preventief van deze pagina's worden geruimd? Stukje positieve memetische eugenetica. Slechte ideeën, waanideeën en andere flauwekul uitroeien begint bij het geen podium bieden.
Het is maar een verzoekje, neem het eens mee bij de redesign van GS.

Stormageddon | 20-08-16 | 19:01
-weggejorist-
Sinister-President | 20-08-16 | 18:57

Leuk geschreven en erg informatief, topartikel!

suqmadic | 20-08-16 | 18:53

Wat een slecht stuk. Darwin was zelf gelovig en heeft en twijfelde tot op zijn sterfbed aan zijn theorie. Ook de opmerking dat het 'bewezen' is slaat helemaal
Nergens op. Er is geen emperisch bewijs want je kan het niet testen. Het is hostorische wetenschap die tot de zwakste wetenschap ter wereld behoort. Check www.evolutionvsgod.com of kijk eens naar de docu film op youtube: expelled, no intelligence allowed. Doei.

nerugaer | 20-08-16 | 18:52

@netniet | 20-08-16 | 18:44
Klopt maar het overgrote deel gaat hier niet werken. En de Duitse Minister Schäuble heeft niet het recht mijn dochter zo'n beetje uit te huwelijken aan een muzelman, vanwege zogenaamd inteelt.

Piet Karbiet | 20-08-16 | 18:52

Fittest, strongest, adaptable. Allemaal achterhaald als het om het natuurlijke proces gaat. Het is gewoon puur geluk welke mutatie er eindelijk overblijft en wordt doorgegeven.

DaJonkel | 20-08-16 | 18:50

Geinig feitje 3:
Darwin had, gelovig als hij was en bleef, later spijt van zijn ontdekking.

watergeus | 20-08-16 | 18:49

@Adversary | 20-08-16 | 18:39
Haha inderdaad.
Die term 'moving the goalposts' kon ik nog niet maar begrijp gelijk wat je bedoelt.

Hobbykip | 20-08-16 | 18:44

Piet Karbiet | 20-08-16 | 18:14

Door de (geboorte)politiek, hebben ze dit soort gasten hier nu heel hard nodig. 2015 is het jaar dat sterfte, geboorte overtrof binnen de gehele EU. Door de immigratiegolf bleek het saldo toch nog positief. Vergeet niet dat Duitsland een half miljard per dag aan de EU overhoudt, dat belang dient gepijpt te worden en het centraal fractioneel bankieren moet weer op gang en daar zijn nog heel veel poppetjes voor nodig. In een fatsoenlijke wereld gaf de politiek onze vrouwen de ruimte om moeder te zijn en voldoende kinderen te krijgen. Zolang dat niet gebeurt houdt dit verhaal niet op.

netniet | 20-08-16 | 18:44

"Menigeen huldigde destijds de opvatting dat Afrikanen een primitiever menselijk ras zouden vertegenwoordigen dan het Europese ras."
.
De statistieken wijzen echter wel die richting uit. Negers uit Afrika hebben een gemiddeld IQ van 70. Negers uit Amerika komen gemiddeld op 85, ondanks betere scholing, voeding, leefomstandigheden, etc. Blanken in Amerika en Europa scoren gemiddeld een IQ van 100 en Aziaten een IQ van 106. Daarnaast zijn negers groter en steviger gebouwd, hebben ze een twee keer zo hoog testosteron niveau dan blanken, wat ze agressiever en gespierder maakt en beter in fysieke prestaties. Het is niet voor niets dat negers altijd voorop lopen in de marathons.
.
Zie ook het boek Race, evolution and behavior. lazypawn.com/wordpress/wp-content/uplo...

Banana008 | 20-08-16 | 18:41

@Piet Karbiet | 20-08-16 | 18:27
Als de overheid ze een status (vluchteling, statushouder etc) toekent zijn ze dus per definitie niet illegaal Piet.

Berbaar | 20-08-16 | 18:40

Hobbykip | 20-08-16 | 18:30 Ik bespeur een creationist in de zaal ;) Klassieke 'moving the goalposts', laat hem eerst maar eens 'soort' definieren.

Adversary | 20-08-16 | 18:39

Eugenetica gebeurd trouwens nog steeds: Zo is Denemarken zo goed als Down syndroom vrij. En komen er steeds meer genetische tests om bepaalde erfelijke ziekten uit te selecteren.
Ik heb er niet zo'n moeite mee op dit moment maar ik ben bang dat dit in de toekomst te ver door gaat schieten.

Hobbykip | 20-08-16 | 18:36

Het is best jammer dat in vergelijking tot een mensenleven, die evolutie zo traag als dikke stront is.
Het zou toch prachtig zijn als al na slechts één generatie linkse wegkijkers, er kinderen geboren worden met de vingers in de oren vastgegroeid, en slechts in staat zijn 'LALALA' uit te kramen.

Jackanders | 20-08-16 | 18:35

Voor mij is het genieten, deze GS Collegetours 2016. Ik hoop dat jullie het bundelen GS. Bewaar het goed in de tijdlijnen, dan hebben we straks een mooi stuk geschiedenislessen die geplaatst kunnen worden in het tijdsbeeld mét de reaguursels eronder. Deze keer zal het niet alleen het verhaal van de overwinnaars zijn.

JoyCee | 20-08-16 | 18:31

@Elmauro | 20-08-16 | 18:21
Serieus?

Hobbykip | 20-08-16 | 18:30

@Berbaar | 20-08-16 | 18:20
Daarom noemt de overheid ze vluchtelingen, en later statushouders met gezinshereniging en daarna bijstandgerechtigden. Een spel met woorden.

Piet Karbiet | 20-08-16 | 18:27

Turkse veiligheidstroepen houden momenteel een klopjacht op Gülen-aanhanger Charles Darwin.

Jack Jersey | 20-08-16 | 18:26

@Worajai | 20-08-16 | 18:20
Yep er mist een beetje een pointe, daar heeft U een punt.

Berbaar | 20-08-16 | 18:22

"Onderzoek heeft de bevindingen van Darwin goeddeels bevestigd"

Dat is onjuist. Onderzoek heeft evolutie binnen een soort aangetoond maar niet evolutie van soort naar soort.

Elmauro | 20-08-16 | 18:21

@Piet Karbiet | 20-08-16 | 18:14
Geboortepolitiek zou in een dichtbevolkt land als Nederlands geen kwaad kunnen, vergelijk het met China.
China is een stuk groter maar ze zitten momenteel boven de 1,4 miljard inwoners
Die mensen moeten ook dagelijks eten, douchen en poepen....

necrosis | 20-08-16 | 18:21

@Piet Karbiet | 20-08-16 | 18:14
"Illegale immigranten" lijken me niet echt een probleem Piet.
Die krijgen geen kinderbijslag, toeslagen, uitkering etc..

Verder geinig en informatief stukkie Kris Wellen, net als het vorige!!

Berbaar | 20-08-16 | 18:20

-weggejorist-

Worajai | 20-08-16 | 18:20

Parel van het Zuiden | 20-08-16 | 18:16
Hoho, alleen religies en dictators die van ver komen zijn fantastisch. Dat begrijp je toch?

frank87 | 20-08-16 | 18:18

Fittest???
Door Darwin gecorrigeerd tot: It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.

HaveXS | 20-08-16 | 18:17

@me
Bedoeld om een afhankelijke en manipuleerbare onderklasse te creëren

Hobbykip | 20-08-16 | 18:16

Een schril contrast met de revolutie van het degeneraat die politiekcorrecten over ons hebben uitgestort.
.
Uitvreterij is lovenswaardig. Relioterie is fantastisch.
Dictatuur is fatsoenlijk.
.
Blijf op ze stemmen en we gaan terug naar het stenentijdperk waar het verschil tussen mensen en apen slechts op nuances berust.

Parel van het Zuiden | 20-08-16 | 18:16

De instroom van migranten is een soort omgekeerde eugenetica.

Hobbykip | 20-08-16 | 18:15

Geboortepolitiek was in Nederland lang een taboe maar nu we te maken hebben met illegale immigranten met gemiddeld 5,6 kinderen hoor je niemand hier meer over.

Piet Karbiet | 20-08-16 | 18:14

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com