Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Gelukkig. Toch Kamervragen over #SorosLeaks

soros_index100.jpg De Soros Leaks. Over de vele, vele maatschappelijke instanties en politieke organen waar manipulatieve hedgefund-miljardair George Soros met zijn bemoeitengels in zit. De lekken die de meeste mainstream media niet belangrijk genoeg vinden om grondig over te berichten (Soros is immers een Grootdonateur aan Deugende Dinges). Nou. Daarin ziet het CDA wel reden voor een stevig setje Kamervragen. Het gaat immers om sturing van de democratie, manipulatie van Europarlementariërs en buitenlandse bemoeizucht met binnenlandse aangelegenheden, zoals tijdens het Oekraïne-referendum. Het is al erg genoeg dat we met lede ogen moeten aanzien hoe ongekozen EU-leiders ons prachtige continent naar de tiefus trappen. Daar hoeven we niet ook nog eens een veroordeelde finanzfraudeur als poppenspeler bovenop, die de facto eindredacteur van de NOS en NRC is, stemwijzers en kieskompassen sponsort, investeert in islamisering en roert in het gal van Joshua Livestropop. Gelukkig zijn er, als je goed zoekt, nog een paar gewetensvolle politici en niet zelden is Omtzigt er daar eentje van, ditmaal samen met CDA-collea Amhaouch. En die stellen een aantal prangende vragen, die we na de breek geplakt hebben, aan Rutte en Plasterk. Vanuit GeenPeil bezien is vooral de toevoeging bij vraag 4 interessant. We zijn benieuwd naar de (ongetwijfeld ontwijkende) antwoorden van MinPres... Vragen van de leden Omtzigt en Amhaouch (beiden CDA) aan de minister van Algemene Zaken, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken 1. Heeft u kennis genomen van de Soros-leaks en de leaks op Berkut die onder andere gaan over de financiering van de referendum campagne in Nederland? (http://www.cyber-berkut.org/en/ en http://soros.dcleaks.com/) 2. Klopt het dat de donor (bedrijf of privé-persoon) van elke gift aan een politieke partij die hoger is dan €4.500 openbaar gemaakt dient de worden volgens de Nederlandse wet? Klopt het dat deze openbaarheid is ingevoerd ivm openbaarheid over mogelijke belangenverstrengeling? (Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel financiering politieke partijen, 32752, nr. 3) (De Nederlandse wetgeving heeft sinds kort vrij duidelijke grenzen. Bij een gift van 4.500 euro moet een politieke partij de naam van de gulle gever (particulier of bedrijf) bekend maken - red.) 3. Welke regels zijn er voor openbaarmaking van giften of het voeren van campagne tijdens een referendum in Nederland? 4. Heeft u enig inzicht in of er partijen (Nederlands of buitenlands) die meer dan €4.500 uitgegeven hebben aan campagne activiteiten in Nederland tijdens de referendum campagne? Aanvulling Omtzigt: "Bij het referendum komt er uit de Soros Leaks een duidelijk ander beeld naar voren: een partij heeft honderdduizenden euro’s besteed aan de campagne en is daar maar gedeeltelijk open over geweest. Het CDA wil graag weten hoe groot de invloed van grote geldschieters op de campagne geweest is. Nu is er een evaluatie van de campagne gaande: het kabinet zou die voor eind september naar de kamer sturen. Het lijkt ons dat een evaluatie niet compleet kan zijn zonder ook te kijken wie invloed heeft willen uitoefenen. Verder zijn de internationale regels over buitenlandse donoren in nationale campagnes duidelijk: laat het niet toe of reguleer het strikt. Dat lijkt hier niet gebeurd te zijn. Verder wil de CDA-fractie graag weten hoe en welke contacten er precies geweest zijn tussen de regering, de ambtenaren en de organisatie van Soros, die hier campagne voerden." 5. Indien u dit inzicht heeft, kunt u dan aangeven welke organisaties en personen (ongeveer) welke bedragen hebben uitgegeven in de Nederlandse referendumcampagne en welk mogelijk doel zij dienden? 6. Indien u dit inzicht niet heeft, deelt u dan de mening dat het van belang is dat u dat inzicht wel verwerft voor de evaluatie van het referendum over het associatieverdag met Oekraine, waaraan de regering nu werkt? 7. Kunt u nagaan wie de volgende activiteiten georganiseerd en gefinancierd hebben: a. http://hopnederlandhop.com/, een bezoek van getalenteerde Oekraïense kinderen aan Nederland dat zeer bewust in de media gebracht is? b. Kiescompas bv c. http://www.stemvoor.nl/ (dat overigens op haar website wel transparant is)? 8. Heeft een van de bewindspersonen een ontmoeting gehad met dhr. Soros tussen 1 januari 2016 en 6 april 2016? Zo ja, wie heeft dhr. Soros ontmoet, was is er besproken en is er ook gesproken over het Oekraïne en/of het referendum? 9. Welke ambtelijke en politieke contacten zijn er geweest tussen 1 januari 2016 en 6 april 2016 met vertegenwoordigers van Open Society Foundation, Open Society European Policy Institute en gelieerde organisaties? 10. Bent u bekend met de de volgende aanbeveling van de Raad van Ministers van de Raad van Europa: Recommendation: Rec(2003)4 on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns? 11. Hoe is artikel 7 van die aanbeveling (Donations from foreign donors), dat luidt: “States should specifically limit, prohibit or otherwise regulate donations from foreign donors.” geïmplementeerd in Nederland? 12. Bent u bereid om GRECO in de Raad van Europa een advies uit te laten brengen over de buitenlandse financiering van Nederlandse politieke partijen, referenda en campagnes? 13. Wanneer is het onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitgaven van de subsidies van de referendumcommissie afgerond en kunnen wij daarvan de resultaten zien? 14. Kunt u deze vragen een voor een en binnen de normale termijn beantwoorden?

Reaguursels

Inloggen

Deze leaks bevestigen zonneklaar dat het huidige kabinet een door oligarchen opgezette hoax is. Verklaart meteen ook helder en duidelijk waarom dit kabinet niet één beslissing kan nemen in het landsbelang maar dat steeds andere (niet genoemde) belangen de voorkeur hebben. Het referendum is slechts één van de inmiddels talloze voorbeelden van een kabinet dat zijn burgers verraadt, frustreert en de maat neemt.
Iedereen met een half oog kan op zijn vingers natellen dat, als je je interne maatschappelijke problemen niet op orde hebt (ook niet ook maar een poot uitsteekt om hier iets aan te doen), het een onzalig plan is om ongecontroleerd buitenlandse probleemgevallen je land binnen te laten. Toch gebeurt het.
Iedereen weet ook dat, wil je werkelijk een serieuze partner zijn in de NAVO, en deelnemen aan internationale missies, je de middelen beschikbaar moet stellen om je leger van de nodige uitrusting te voorzien. Toch gebeurt dit juist niet.
Ook weet iedereen dat het verzwakken en tot een karikatuur reduceren van je strijdkrachten niet een goed idee is als je willens en wetens je binnenland aan het destabiliseren bent. Want ongecontroleerd binnenlaten van onbekenden zonder ook maar iets van controle = bewuste destabilisatie.
Ik herinner me vlaggenzwaaiers in de grote steden en een totale gebrek aan actie van de overheid. Als Erdogan nu deze mensen weet te mobiliseren, zit je met een binnenlands leger van rond de 500000, voorziet u hier geen problemen? Er hoeft maar een fractie hiervan militant te zijn en de poep is aan. Wat gaat men dan doen, soldaten sturen zonder kogels en een halve helm?
Iedereen weet ook dat een land met een overdreven riante sociale zekerheid beter maar niet de grenzen open kan laten staan omdat dit juist een aanzuigende werking heeft op alle klaplopers ter wereld. Toch wordt er geen grens gesloten.
Iedereen voelt ook wel aan dat innige militaire banden met de oligarch in Oekraïne de Russen zal provoceren, hoe ziet de Nederlandse regering dan hun nationale veiligheid? Vorig punt toonde namelijk al aan dat Nederland niet in staat is zichzelf te verdedigen. Wat is de strategie? Denkt u dat de VS u gaat beschermen? Wanneer neemt de Nederlandse regering verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat Nederland op militair gebied zijn eigen broek kan ophouden?
Heeft de regering niet door dat Nederland is gereduceerd tot een slechte grap? Zoals men inmiddels schimpt over de 'beggar's Army', zo zal het naïeve toelatingsbeleid en volstrekt stupide samaritanengedrag met betrekking tot 'ons' belastinggeld reden zijn voor hilariteit onder de zogenaamde tandartsen en kaakchirurgen uit Syrië. Of gelooft u nog dat Nederland bewondering oogst omdat men hier homo's zich laat aanstellen in een parade of omdat de halve bevolking zich apestoned blowt?
Antwoord is dat het Soros een zorg zal zijn. Duidelijk is bij het kabinet Rutte: wie betaalt, bepaalt.
In afwachting van het ontwijkend antwoord, verblijf ik...

Rest In Privacy | 19-08-16 | 09:19

15 maart 2017 stem ik op Groep Omtzigt.

DSK | 18-08-16 | 18:18

Bepaalde lieden in het CDA zijn nog van de oude politieke school. Sommigen binnen het CDA hadden al vroeg in de gaten welke drijfveren achter de schermen de (inter) nationale politiek trachtte te manipuleren en te besturen.
Zo legden in 2002 enkele prominente CDA’ers hun visie vast in het boekje "De mond voorbij gepraat" - christen democraten spreken zich uit. (uitgeverij Aspect) (EU-Europa stond nog wat meer in de kinderschoenen…)
---
Pag 65:
Over de herschepping van het ‘mens- en wereldbeeld’ (middels de VN):
()"Die aanval vindt nu [2002] plaats, aangestuurd door rijke landen uit de Angelsaksische wereld met de Washingtonse bureaucratie van de regering Clinton als epicentrum. De door Paars gedomineerde lidstaten van de EU voeren (en varen nog steeds) in dat Clinton vaarwater [noot: hoe actueel nu in 2016].
Deze beperkte groep van welgestelde landen kan de VN, met behulp van een geestverwante bureaucratie en NGO’s [noot; zie als voorbeeld o.a. Soros] die aan iedere democratische controle ontsnappen, voortdurend op alle niveau’s manipuleren.
---
Pag 77
()” Omvangrijke migratie- en bevolkingsplannen hebben altijd een ideologische achtergrond (als voorbeeld hiervan wordt genoemd Stalin, Mao en de plannen van Hitler).
Dit geldt ook voor het schijnbaar laten sloffen van dit grote probleem in Nederland en elders in Europa. Het gaat hier niet over een uit de hand gelopen experiment, daarvoor is de opgelegde taboe eromheen en de niet-aanpak door alle Paarse regeringen in de EU, te eenduidig. Het gaat om een poging de nationale identiteiten te breken. De samenlevingen in Nederland en in Europa moeten ontwricht worden. Nauw hieraan verbonden is het gedogen van criminaliteit, drugs en mensenhandel, en vervolgens de onder druk staande veiligheid van de burgers, tegen de gezinnen, tegen de samenleving, tegen het christendom, tegen de beschaving en tegen de natie-staten. De resten van het eeuwenlang door christelijke en humanistische invloeden gevormde Europa moeten verdwijnen. De dubbele paarse agenda en de politiek correcte taboesfeer eromheen moet die aanslag verbergen”.
---
Een heel aantal politici weten best wel welke machtige drijfveren achter de schermen een manipulerende ondemocratische rol spelen.

matrixbluepill | 18-08-16 | 16:16

@ Mark_D_NL | 18-08-16 | 14:50

Mijn "new speak" onderbuik alarmbellen gingen gelijk af, zo te horen de uwe ook. Met het antwoord wat ze nu geven kunnen ze ook raadgevende referenda bedoelen binnen de toekomstig gewenste utopische EU dictatuur.

Om ze aan de tand te voelen zou een gerichtere vraag zoals "in geval van een uit EU referendum, waarvoor gaat de piraten partij dan campagne voeren ?"

mysteryposter | 18-08-16 | 14:57

@mysteryposter | 18-08-16 | 14:23
Dat blijft onduidelijk bij de piraten partij. En ze hebben klaarblijkelijk goed geleerd om in politiek ontwijkend jargon te praten. Jammer, had wat meer van die mensen verwacht. Maar zo zie je maar weer. Alleen al de geur van wat zetels, dus macht en een paar euro, doet mensen al op hol slaan. Alleen sterke schouders kunnen de weelde dragen. En die sterke schouders zitten duidelijk niet bij de PP.

Mark_D_NL | 18-08-16 | 14:50

@ mysteryposter | 18-08-16 | 14:23

Die gerichte nexit vraag in de tweet werd namelijk met een algemene stelling over referenda beantwoord. Beetje misleidend, of in ieder geval niet specifiek dat antwoord.

mysteryposter | 18-08-16 | 14:28

@ Mark_D_NL | 18-08-16 | 14:21

Ook een uit EU referendum? of enkel lokale en provinciale zaakjes?

mysteryposter | 18-08-16 | 14:23

@mysteryposter | 18-08-16 | 14:15
" Wij zijn voor meer burgerinspraak, een referendum valt daar ook onder." van Piratenpartij. .
--
twitter.com/Piratenpartij/status/7547...

Mark_D_NL | 18-08-16 | 14:21

@ Doper | 18-08-16 | 13:14

De piraten partij is pro EU, ze zijn zo naief dat ze denken dat de EU structuur van binnenuit veranderd kan worden. Een beetje zoals de gecontroleerde oppositie SP zich profileert.

piratenpartij.nl/internationaal/

mysteryposter | 18-08-16 | 14:15

Tijdens en na de revolutie zou ik voor Omzigt een uitzonderingspositie willen bedingen. Die hoeft niet voor het volkstribunaal maar mag plaatsnemen in de onderzoeksteams die de schimmige zaakjes van VVD, PvdA, D66, CDA onder onderste stenen vandaan halen.

Parel van het Zuiden | 18-08-16 | 13:46

Bontes en Omtzigt gaan hopelijk naar de Piratenpartij. Dat is goed voor die partij en goed voor henzelf. Mijn stem hebben ze dan alvast.

Doper | 18-08-16 | 13:14

Mark_D_NL | 18-08-16 | 12:30
Ik vind dat ge-greet nog steeds een beetje kinderachtig, en meehuilen met de wolven in het bos.
Ik noem jou toch ook geen Kwark?
Maar enfin. Zelfs al wint de PVV met 80 zetels, zullen de linkse ministeries en de gemeenteamtenaren vanaf dag 1 zoveel mogelijk gaan tegenwerken.
En dan heb ik het nog niet eens over de EU.
Ik maak mij daar geen illusies over.
Bij het laatste gedoogkabinet is de PVV ook in het pak genaaid door het cda.
Want democratie? Geloof je daar dan nog in?
Het hele democratische systeem deugt niet en moet opgeklopt worden.
Als ik daarvoor PVV moet stemmen, dan moet dat maar weer. Weinig alternatief wat?
En die chaos werd ook bij BREXIT voorspeld weet je nog?
En nog even voor de duidelijkheid, met de tegenstander bedoel ik geen politieke partij, maar een ideologie.

Roadblock | 18-08-16 | 12:57

@lanexx: mevrouw/mijnheer lanexx: het cordon sanitaire is al lang een feit. Bij het NOS-journaal worden alle PVV'ers/PVV-standpunten zorgvuldig weggelakt, behalve wanneer men de PVV belachelijk kan maken. Zo heeft de NOS er een handje van om een één-tweetje met Pechtold te doen. Tijdje geleden zei Pechtold tijdens een debat: "die daar"; daarmee Wilders bedoelend en dat kwam in geuren en kleuren op het journaal. Wie er oog voor heeft, ziet voorbeelden te over. Bij stemmingen hetzelfde laken en pak. Het lijken kleinigheden, maar dat zijn het natuurlijk niet. Het NOS-journaal zou er vroeger niet over geprakkizeerd hebben om de standpunten van de CPN en haar leiders te censureren; terwijl een man als Marcus Bakker, ware hij ooit zetbaas van Moskou in Nederland geworden en hij daarvoor opdracht had gekregen, zonder enig morren alle kamerleden in de naar hem genoemde zaal zou hebben opgehangen. (Het vernoemen van deze zaal naar Marcus Bakker, was m.i. dan ook meer een zaak van angst-, dan van werkelijke affectie voor de man)
Mocht Geert ooit eens MinPres. worden over Nederland, dan zou ik hem bij deze willen adviseren om als eerste regeringsdaad dhr. Marcel Gelauff te laten interneren op Rottumerplaat, met als enige middel van bestaan, een hengel. Ik heb overigens nog betere suggesties, maar die zouden mij in aanraking brengen met de strafrechter en je hebt zo een taakstrafje te pakken.

oliebolletje123 | 18-08-16 | 12:45

Mark_D_Nl 1210

Met pakt door bedoel ik dat Pieter zich niet het bos laat insturen. Dat zag je ook met MH17. Hij wil echte antwoorden en als - ondanks alle getrooste moeite blijkt dat ze niet leveren - zal voor iedereen duidelijk zijn dat het niet aan hem heeft gelegen. Hiermee ontmaskerd hij de coalitie. Daarnaast is het een dossiervreter. Alleen. Wat doet die bij de CDA?

Nehemia | 18-08-16 | 12:44

@Roadblock | 18-08-16 | 12:24
Daar is heel veel mis mee. Wanneer die attitude doorgevoerd wordt. moet je niet verbaast staan tte kijken wanneer de verliezende kant ook de haken in het zand zet. En dan? Geef het goede voorbeeld en laat zien dat je niet dezelfde tactiek gebruikt als policor NL. Dat je beter bent en open voor andere ideeën.
--
En ik heb niet over polderen. Ik heb het over de attitude. En denk jij dat Wilders de messias is? Nee toch. Hij moet zijn die hards wel vertellen dat alles ook bij hem stap voor stap gaat, want democratie.
--
Hij, Greet, mag van mij met 80 zetels winnen. Alleen maar goed. Maar die eventuele grote overwinning moet niet eindigen in chaos en stilstand.

Mark_D_NL | 18-08-16 | 12:30

Mark_D_NL | 18-08-16 | 12:10
Wat is er mis met: Ben je niet voor ons dan tegen ons?
Ik denk dat dit de enige manier is om momenteel wat voor elkaar te krijgen.
Het polderen hebben we inmiddels wel gehad.
De tegenstander is fanatiek en compromisloos.
Het wordt tijd dat wij dat ook worden.

Roadblock | 18-08-16 | 12:24

Omtzigt for president. Hij krijgt mijn voorkeursstem.

Lagonda | 18-08-16 | 12:22

@Roadblock | 18-08-16 | 12:01
Partij discipline.. ander benaming voor slaafjes gedrag. Meestemmen omdat anders je plekje in gevaar komt. Wanneer je meedoet aan de partij discipline, dus tegen je eigen ideeën en visie instemt. Ben je geen knip voor de neus waard. Politiek moet drijven op polarisatie en tegenstellingen. Iedereen dezelfde mening kan niet, is ongeloofwaardig en volks verneukerij.
--
Dat is ook de fout de velen PVVers maken. Een deel van het PVV electoraat, de die hards, hebben niet door dat ze het identieke gedrag vertonen van de Kamerleden die zij nu zo verafschuwen. Het "wanneer je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons gedrag". Treurig en dom tegelijkertijd.

Mark_D_NL | 18-08-16 | 12:10

OudeNederlander | 18-08-16 | 11:51
Dat heet partijdiscipline, maar ik begrijp wat je bedoelt.
Zo principieel is hij dan ook weer niet.

Roadblock | 18-08-16 | 12:01

@Nehemia | 18-08-16 | 11:53
Pakt door? geef eens voorbeeld. Hij stelt veel vragen, krijgt nooit antwoorden en stelt de week erop weer dezelfde vragen.

Mark_D_NL | 18-08-16 | 11:59

Pieter noemt het beestje bij de naam en pakt door. Omzichtig is die niet.

Nehemia | 18-08-16 | 11:53

joost2 | 18-08-16 | 11:47
En wat vind je er dan van dat hij met het CDA meestemt, wat dus haaks staat op zijn mening (als hij die vragen oprecht stelt) ?

OudeNederlander | 18-08-16 | 11:51

Ook ik heb de heer Omzicht van het CDA.
een beetje onderschat.

Maar het wordt m.i. tijd dat we deze politicus eens op een hoger niveau laten plaatsnemen.

Omzicht is een eerlijke vent, zegt waar het op staat en probeert de nepotisme politiek van Rutte en Samson telkens aan de kaak te stellen.

We mopperen al heel lang dat we geen goede, eerlijke politici meer hebben.
Ik heb mijn mening positief over de heer Omzicht bijgesteld. Hij is een van de weinig goede.

joost2 | 18-08-16 | 11:47

Het cda heeft een linker- en rechtervleugel.
Helaas heeft de linkervleugel onder leiding van die achterbakse dominee Ruth Peetoom momenteel de leiding.
Zij is tegen aanscherpen van immigratie- en ontwikkelingshulp regels, dus dan weet je wel uit welke hoek de wind waait.
Omzigt hoort bij de meer pragmatische rechtervleugel, die momenteel de tweede viool speelt als gevolg van de naweeen van het gedoogkabinet met Wilders.
Het is inderdaad de vraag of hij wel op de kieslijst komt, want voor het huidige cda is hij een pain-in-the-ass.

Roadblock | 18-08-16 | 11:35

Ik heb groot respect voor Pieter Omtzigt. Een parlementariër die echt politiek vakwerk uitvoert, zich niet laat afschepen in belangrijke kwesties, ook nu weer met de uiterst dubieuze inmenging van Soros in de Nederlandse politiek.

met het CDA heb ik niet veel, was altijd een draaiende partij maar sinds de oppositie zijn vind ik ze wel een partij die er positief uitspringt in de kamer. Omtzigt voorop, maar noet als enigste. Ik zou best op hem willen stemmen, maar vertrouw de partijlijn niet als ze toch weer groot worden en in een regering zitten. Jammer, jammer, jammer, en wat nu?

Nuuk | 18-08-16 | 11:31

De corruptie in land is van Haïtiaanse proporties.

PrachtigeHorizon | 18-08-16 | 11:26

Ben met Omtzigt klaar. Steeds de publiciteit zoeken met scherpe Kamervragen, maar als het er op aan komt braaf mee stemmen met het CDA, tegen zijn eigen standpunten in.
Zelfs zilverbretellangneus Rutte bezit nog meer integriteit dan deze brulkikker.

RoBD=Skullfucker | 18-08-16 | 11:19

@Assembled in NL | 18-08-16 | 11:03
Als de met de PVV meeregerende coalitiepartij(en) ook vóór de motie van wantrouwen gaat(n) stemmen dan heeft de PVV inderdaad een probleem. Als alleen de oppositiepartijen vóór die motie gaan stemmen, dan blijft dat een minderheid.

Rest In Privacy | 18-08-16 | 11:18

Wel teleurstellend dat Wilders hier niet bovenop springt samen met Omzigt.
lanexx | 18-08-16 | 10:09

Wilders springt nergens bovenop, VNL is ook stil. De halve wereldpolitiek is een inkoppertje, maar zij laten CDA'ers de kastanjes uit het vuur halen. Ik hoop nog stilletjes dat de geest van Pim in een verstandig mens vaart en de stem van het volk een serieus gezicht geeft.

P. Bernhard v.LeipeB | 18-08-16 | 11:16

@LibertasSimplex | 18-08-16 | 10:10
En geduid door het NRC (Soros).

Mark_D_NL | 18-08-16 | 11:06

@Assembled in NL | 18-08-16 | 10:45
Dat zeg ik.
PVV is de boemerang die de VVD naar links gooide en die keert nu terug op rechts als VNL: een alternatief voor het corrupte zooitje bij de VVD

VNL gaat eerder van de VVD snoepen dan aan de PVV. Ik heb nooit op PVV gestemd maar straks wordt het VNL voor mij (of heel misschien PVV).

Ik ben het met je eens een groot PVV is de sleutel naar de NEXIT. Maar de VNL hebben we nodig om de nog altijd redelijk hoog in de peiling staande VVD te breken.

Als VNL een aantal zeteltjes haalt bij de komende verkiezingen om dit in de toekomst uit te kunnen breiden (hardlopen is immers doodlopen) dan ben ik een blij mens

Hobbykip | 18-08-16 | 11:05

-weggejorist-

Assembled in NL | 18-08-16 | 11:03

ja laat maar gaan, dat komt nog wel goed. Die Soros-shit gaat de fan nog eens hard hitten want dat is absoluut geen zuivere koffie!

Opportunist | 18-08-16 | 11:00

"(..) een NEXIT komt er niet! Te veel domme / slapende / goedgelovige / slaafse Nederlanders die dit maar weer blijven faciliteren."
@Assembled in NL | 18-08-16 | 10:45
Geen het volk een mobiel spelletje en ze zien letterlijk en figuurlijk niet meer wat er om hen heen gebeurd. Dus, als ze (de elite) maar zorgt dat het volk hun mobieltjes kunnen opladen en dat ze altijd online kunnen zijn, dan hebben ze geen kind aan ze.

Rest In Privacy | 18-08-16 | 10:56

Als dit CDA is, dan ga ik de bijbel nog een keer lezen en CDA stemmen.

logicavanhetgevoel | 18-08-16 | 10:52

-weggejorist-

Assembled in NL | 18-08-16 | 10:45

@Hobbykip | 18-08-16 | 10:29
Hopelijk heeft Omtzigt het zelf ook in de gaten dat hij zo beschimpt wordt. En ja, hij kan beter het CDA de rug toe keren en bijvoorbeeld bij VNL gaan. Overigens doet de C tegenwoordig niet zo heel veel meer bij de kiezers. De groep die nog vanwege de C op CDA stemt wordt steeds kleiner door natuurlijk verloop.

Rest In Privacy | 18-08-16 | 10:44

@kweethetooknietbeter | 18-08-16 | 10:23
Dat is ook zo: Omtzigt heeft toekomst maar niet binnen het CDA

Hobbykip | 18-08-16 | 10:29

@Assembled in NL | 18-08-16 | 10:15
Ik denk het niet, VNL is immers ontstaan uit voormalig PVVers. De PVV uit een voormalig VVDer.

En zolang VNL voor een #NEXIT zijn gaat mijn stem naar VNL!

Hobbykip | 18-08-16 | 10:27

Volgens mij werd Omtzigt (achter zijn rug om) ook door zijn fractiegeno(o)t(en) uitgelachen/beschimpt, toen hij vervangen werd (wegens werkzaamheden elders) bij een plenair debat door een andere CDA-er. Maar misschien ben ik de enige die dat zo ervaren heeft.

Rest In Privacy | 18-08-16 | 10:23

Ben ook fan van Omtzigt. Om de trieste reden dat hij z'n werk goed doet.

Poesmobiel | 18-08-16 | 10:22

Die Rutten kletst zich daar natuurlijk weer mooi onderuit. Let maar op, dat gaat volgens hem helemaal goedkomen, de onderste steen komt naar boven, hij wed zelfs om duizendeuro. Ja, en dan kennen we die Rutten weer.

FreeVogelaar | 18-08-16 | 10:22

@necrosis | 18-08-16 | 10:12
Laten wij dan het echte eerlijke verhaal vertellen! Luider en duidelijker!

En dat is dat onze linkse partijen geen enkele binding meer hebben met de hulpbehoevenden in dit land!
En dat zij er zelf voor verantwoordelijk zijn dat de verzorgingsstaat wordt afgebroken! Omdat deze door instroom van kansloze immigranten onbetaalbaar is geworden!

Hobbykip | 18-08-16 | 10:22

-weggejorist-

Assembled in NL | 18-08-16 | 10:15

Hoe dan ook: Boycot de gevestigde partijen die ons uitleveren aan types als Soros!
Lees: PvdA, VVD, D66, GroenLinks maar ook CDA
TRAP ER NIET IN!

Hobbykip | 18-08-16 | 10:15

@necrosis | 18-08-16 | 09:21 A dirty mind is joy forever, nietwaar?
Zie plempsel. Ik heb het over het "oppakken" van MH17 en het "ingaan" op het referendum.

Vogelbeest | 18-08-16 | 10:13

@Hobbykip | 18-08-16 | 10:06
Vergis je niet in de macht van de NPO en hun zendtijd voor politieke partijen in programma's als Pauw en DWDD.
Herinner je je nog dat spotje van PvdA waarin Samsom in beeld kwam met zijn dochter en 'het eerlijke verhaal' verkondigde?
*krijgt kotsneigingen*

necrosis | 18-08-16 | 10:12

Omtzigt zal vanaf een onverkiesbare plaats mogelijk met voorkeurstemmen weer in de kamer komen. Maar Omtzigt toekomst ligt waarschijnlijk niet bij het CDA.

Ik weet niet hoe sterk Omtzigt Christelijke roots (bestaan die nog in het CDA eigenlijk) zijn maar een overstap naar VNL zou ik zeker aanmoedigen.

Hobbykip | 18-08-16 | 10:11

-weggejorist-

Assembled in NL | 18-08-16 | 10:11

Ik hoop dat Geenstijl met de komende Tweedekamerverkiezingen alle punten eens goed op een rij gaat zetten hoe de PVVDA ons genaaid heeft de afgelopen vier jaar. Lijkt me heerlijk om die flyers uit te delen aan de mensen! Zoals de laatste keer te zien was vergeten mensen alles weer wat er gebeurd is de laatste vier jaar en stemmen ze vrolijk weer op de leugens. Heel goed dat er daarom ook extra aandacht wordt besteed aan de invloed op onze overheid door het grote geld via Soros en zijn organisaties en Bilderberg.

dalskog | 18-08-16 | 10:11

Kamervragen van leden Omtzigt (Soros) en Amhaouch (Soros) aan de Minister van Algemene Zaken (Soros), Binnenlandse Zaken (Soros) en Buitenlandse Zaken (Soros).

LibertasSimplex | 18-08-16 | 10:10

De vraag die we ons moeten stellen is hoe wij onze democratie immuun maken voor dit soort ondemocratische inmenging.

Overigens verbaas ik mezelf over het feit dat nog niemand op KiesKompas is gesprongen. Ze presenteren zich als onafhankelijk maar zijn eigenlijk gewoon SorosHoeren. Name and shame!!!!

Emilioot | 18-08-16 | 10:10

Wel teleurstellend dat Wilders hier niet bovenop springt samen met Omzigt.

lanexx | 18-08-16 | 10:09

Bij dit kabinet doen ze niks anders dan alleen maar prakizeren hoe ze de ene leugen na de andere , het beste aan de mensen kunnen vertellen ,z odat het geloofwaardig overkomt ,maar ze lopen steeds vaker vast . De bezem moet hoognodig door die oplichterskliek .

fleurtje | 18-08-16 | 10:09

En dan blijven er maar bar weinig partijen over die dat als speerpunt in hun partijprogramma hebben.
OudeNederlander | 18-08-16 | 10:03
.
Alleen de PVV wil uit de EU.

Lupuslupus | 18-08-16 | 10:08

Als we nou gewoon met zijn alle afspreken of PVV of VNL te kiezen, dan komt het vanzelf goed met Nederland.

Hobbykip | 18-08-16 | 10:06

Omtzigt zetelt vragen. Dus? Het is pas echt nieuws wanneer hij een x antwoorden krijgt.

Mark_D_NL | 18-08-16 | 10:04

Draak uit Brabant | 18-08-16 | 09:56
Ik weet het exacte percentage niet, maar laten we gemakshalve zeggen dat minstens 70% van onze wetgeving uit de EU komt.
Dan is wat hier in NL gebeurt een sideshow.
Om de problemen echt op te lossen zullen we wat mij betreft de EU moeten afschaffen. En dan blijven er maar bar weinig partijen over die dat als speerpunt in hun partijprogramma hebben.

OudeNederlander | 18-08-16 | 10:03

-weggejorist-

Assembled in NL | 18-08-16 | 10:03

@Draak uit Brabant | 18-08-16 | 09:56
VNL

Hobbykip | 18-08-16 | 10:01

Het antwoord van Rutte:
Ik begrijp uw vragen, maar gezien de complexiteit, gevoeligheid en de handelsbelangen van Nederland, kan ik hier niets over zeggen.
Kent u die mop van die gelukszoekers die terug zouden gaan naar zand van herkomst?
Waahaahaahaaaaaa.
Die gingen niet!!!

Schietmijmaarlek | 18-08-16 | 10:01

Wel weer goed voor de namen van de Politici maar je hebt er weinig aan. Dat referendum was gewoon duidelijk ondanks de financiële injecties vanuit het buitenland voor het "Voor"kamp. Een zwaktebod dat het werd gefinancierd met buitenlands geld. In Nederland waren er waarschijnlijk geen draagkrachtige partijen te vinden welke de voor campagne wilden financieren. Dat zegt dus genoeg over hoe de mainstream mening van de Nederlander is. Persoonlijk zie ik de politici liever op hun strepen staan betreffende de uitslag van het referendum. Geen associatie verdrag met de Oekraïne. Daar moeten ze veel meer bovenop zitten want de regering maakt omtrekkende bewegingen en daar voorzag het referendum niet in. Al met al bekijk ik deze vragen als slap geouwehoer om een publiciteit momentje te pakken.

Toetsiemonster | 18-08-16 | 10:01

-weggejorist-

Assembled in NL | 18-08-16 | 10:00

Ik heb voorheen twee keer VVD gestemd maar daar ben ik nu wel klaar mee.
CDA, mede door Omtzigt, dat is waar ik over twijfel. Omtzigt is een tijger in de struiken maar het CDA is notabene de partij die verbonden is met de partij in het Europees Parlement waar Juncker lid van is. Ik bedoel maar.
Omtzigt vind ik ook meer zo'n Kamerlid/detective/journalist, die moet geen minister worden.
.
Als CDA dan ook afvalt, wie dan wel stemmen beste reaguurders?

Draak uit Brabant | 18-08-16 | 09:56

Soros klinkt als 'sorrows' en dat is precies wat die extreme engnek doet: mij zorgen baren. Het is hoogst ongezond dat zo'n figuur zoveel macht heeft en die duidelijk misbruikt voor de eigen ego's van zucht naar macht, macht en nog meer macht. Afdeling gekkies dus en graag als zodanig behandelen.

Really? | 18-08-16 | 09:52

metzonderzijwieltjes | 18-08-16 | 09:35

Omtzigt weet dat hij schreeuwende in de woestijn is. Ondertussen is het net zo'n grote eurofiel als de rest van het CDA en zal hij net zo makkelijk ons land en ziel verkwanselen voor meer EU.

doskabouter | 18-08-16 | 09:51

Wordt het niet eens tijd voor de Partij Omzigt

Gobytweets | 18-08-16 | 09:51

Dhr. Omtzigt kwijt zich uitstekend van zijn taak als lid van de oppositie en is een vaak "gezien" kamerlid. Het is echter jammer dat zodra het CDA het regeringspluche weer onder het achterste heeft, deze opstelling omslaat in een Alzheimeritis subitis. Diegenen hier die zo graag de loftrompet steken over dhr. Omtzigt cq. het CDA, zou ik graag willen herinneren aan het feit, dat van de afgelopen 50 jaar, het CDA ca. 47,5 jaar aan de regering heeft deelgenomen en in die zin ook mede-verantwoordelijk is voor het ontstaan van de veenbrand, die onder de Nederlandse samenleving smeult en die slechts een kleine aanleiding nodig heeft om in een uitslaande brand te veranderen.
In dat geval hoop ik, dat de Hemel ook voldoende pek en zwavel op het CDA doet nederdalen om die partij voorgoed van het politieke toneel te doen verdwijnen en al die CDA-oplichters in zoutpilaren verandert. Geloof doet wonderen, zegt men.

oliebolletje123 | 18-08-16 | 09:51

-weggejorist-

Assembled in NL | 18-08-16 | 09:50

Antwoord op vraag 1 t/m 14 door o.a. Rutte:

Dit zijn gevoelige onderwerpen die ik in het belang van de veiligheid van onze democratie hier niet ga beantwoorden *glimlach doet* fijne dag gewenst.

Want zo rolt onze PM.

kanon0503 | 18-08-16 | 09:49

Soros is denk ik nog in onderhandeling met Rutte over hoeveel bloedgeld hij moet betalen om het referendum nietig te verklaren.
Daarom duurt het ook allemaal zo lang voordat de knoop doorgehakt word.

sinar2 | 18-08-16 | 09:49

Omtzicht moet naar PVV, VNL of de Piratenpartij. De enige partijen die nog iets van de democratie willen maken.

Vogelbeest | 18-08-16 | 09:49

Stel dat die vragen beantwoord zullen worden. Goed, dat is een utopie maar stel dat.
Dan verkeert toch niemand in de waan dat daar 'sancties' in welke vorm dan ook het gevolg zullen zijn?
Wij, 'simpele burgers' zitten gewoon in de zak van het grootkapitaal. We kunnen spartelen zoveel we willen, er zal niets veranderen.
Het zijn door de eeuwen heen altijd de lui met geld en DUS macht geweest die de bevolkingen terroriseerden. In onze tijd is dat niet anders. We zijn gewoon puppets on a string.

Lupuslupus | 18-08-16 | 09:48

meneer Q | 18-08-16 | 09:40
Waarschijnlijk wel, maar als we hem blijven bombarderen met deze zaken blijft er vanzelf wel ergens wat kleven.
Als er maar weer een paar Nederlanders wakker worden is dat al meegenomen.
Niets doen is ook geen optie.

OudeNederlander | 18-08-16 | 09:47

Geloof zeker dat Pieter Omzigt deugt maar dat CDA van hem echt niet, had dat ook bij Remi Poppe van de SP deed hele goede dingen, maar die partij is een ramp (overigens sympathieker dan het CDA).

bijna_raak | 18-08-16 | 09:45

Dit verhaal van Omtzigt wordt weggelachen door lachebekje.

meneer Q | 18-08-16 | 09:40

Feynman | 18-08-16 | 09:25

Net als bij de vorige verkiezingen zal Omtzigt ook bij de volgende verkiezingen niet eens op de kandidatenlijst gezet worden. Althans niet voor het CDA.

Dit keer zullen ze als smoesje gebruiken dat de interne regels, waar vaker wel dan niet van afgeweken wordt, voorschrijven dat niemand drie termijnen Kamerlid kan zijn.

Jonkheer Wttewaall | 18-08-16 | 09:40

Desmoulins | 18-08-16 | 09:18
Knap he hoe die partijen keer op keer na een jaar of wat weer opveren. Toen Bakellende aan de macht was stond dit hele forum op zijn kop, maar via Omtzigt zijn ze al weer druk bezig zetels binnen te harken.
Rinse and repeat.

OudeNederlander | 18-08-16 | 09:39

Nadat van Rossem onlangs een tegel van mij ging tweeten die hij totaal verkeerd begreep durf ik alleen nog maar 'Sociaal Verantwoordelijk van Rossems te reaguren'. Dus alleen exact zeggen wat Nijman wil horen of kan begrijpen want anders ben je tegen hem ofzo.

Daarom geef ik maar even niet mijn mening over Sorosleaks.

overVecht | 18-08-16 | 09:39

*zucht*
Moet dit?
We weten de antwoorden toch al?
Glas. Plas. Was.
En Rutte doet nog ff een brede smile.
Next.

postmodernismisdead | 18-08-16 | 09:39

Helaas is Soros niet de enige poppenspeler.... Er lopen achter de schermen meer miljardairs rond die aan de touwtjes trekken en financieel belang hebben bij nog véél meer EU.. Uiteindelijk is Brussel niets meer dan een lobbyclub voor multinationals.
Verder is Omtzigt een handige jongen die roept wat de mensen willen horen ,waardoor het gepeupel volgend jaar gewoon weer en masse CDA stemt en het cirkeltje weer rond is ... Balkenende zijn ze toch al lang weer vergeten.

Loebas | 18-08-16 | 09:36

Weduwe Mabel Martine Wisse Smit, geboren Mabel Martine Los (Pijnacker, 11 augustus 1968), titre de courtoisie Hare Koninklijke Hoogheid prinses Mabel van Oranje-Nassau. Deze 'Mabel van Oranje' werkt voor Soros als International Advocacy Director en is van mening dat media een bedreiging kunnen vormen voor de democratie. Eng wijf. Gaat daar nog belastinggeld naartoe?

Piet Karbiet | 18-08-16 | 09:36

Omtzigt, verlaat het CDA en ik stem op je!

Julia33 | 18-08-16 | 09:36

Wat doet Omtzigt toch bij dat CDA? Misschien tijd dat hij Omzigtheen kijkt.

metzonderzijwieltjes | 18-08-16 | 09:35

P.S. waar koop ik een entry id?
Alexis de T. | 18-08-16 | 09:28
Is gratis gewoon 2 keer back doen na de entry melding en je vind je plempsel terug. Even wachten tot de pagina volledig is geladen en dan nogmaals op post klikken. Komt alles goed.

Bert-Bus | 18-08-16 | 09:32

Ik hoop datvhij z'n follow-up klaar heeft. Het antwoord zal tegenvallen. Als bovendien iemand op vraag 14 "ok, zo snel mogelijk" zegt komt er nooit iets.
-
P.S. waar koop ik een entry id?

Alexis de T. | 18-08-16 | 09:28

Ben toch echt bang dat Omtzigt niks meer is dan een bliksemafleider; een soort Wilders dus.

Bert-Bus | 18-08-16 | 09:27

CDA mag de oppositierol spelen.
Ze verwachten dat mensen het CDA kiezen volgende keer waardoor the usual suspects gewoon door kunnen walsen met het Eurofiele beleid wat ze al de laatste decennia doen.
VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, CU; het is neuzelen in de marge maar de grote lijnen staan gewoon vast hoor.

beschuitfluiter | 18-08-16 | 09:27

i-Wonder | 18-08-16 | 09:23
Moet je voorstellen dat Omtzigt door het CDA helemaal niet op een verkiesbare plaats is gezet. Hij zit in de Kamer dankzij voorkeursstemmen.

Feynman | 18-08-16 | 09:25

Peter Omtzigt het beste 2e kamerlid en verdient heel veel meer credits zijn werk. De enige parlementariër die graaft en spit in de smerige beerput van de Nederlandse politiek

i-Wonder | 18-08-16 | 09:23

@Vogelbeest | 18-08-16 | 09:11
Rutte 'diep ingaan op Maxima'?
*nee, ik kop hem niet in*

necrosis | 18-08-16 | 09:21

Ja natuurlijk, CDA'ers die zogenaamd van niets weten terwijl partijgenoten in Brussel eveneens gekocht zijn door de dark lord of the progs. Kamervragen om geen schijn van corruptie te wekken maar wel werkzaam zijn voor een partij die vuistdiep in dit schijnheilige wereldje zit.

Desmoulins | 18-08-16 | 09:18

En verder:
"Er deed zich een probleem voor
Geen entry_id"!!!!!

hfakker | 18-08-16 | 09:15

Hou eens op met DDOS'en mensen, ik probeer een reactie te plaatsen

WimCock | 18-08-16 | 09:15

Eerst de vragen over soros maar even beantwoorden. En daarna openheid over Bilderberg en andere elitefeestjes waar buitenstaanders onze democratie ondermijnen.

Glasgow Argus | 18-08-16 | 09:14

Pieter kijkt omt zigt heen als u en ik slapen

hfakker | 18-08-16 | 09:13

Wordt dat net ze serieus opgepakt als MH17 (Maxima is gisteren op de OS gespot ineen Oekrainse jas)

Zal Rutte hier net zo diep op in gaan als op het referendum?

Vogelbeest | 18-08-16 | 09:11

Fijn dat ie er is, die Omtzigt!
Alleen jammer van dat CDA.

nemoj me jebat | 18-08-16 | 09:10

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl