Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Weekend Essay - De erfenis van Pim Fortuyn

pimwasdesigaar.jpgVolgende week is het op de kop af vijftien jaar geleden dat Pim Fortuyn bekend maakte dat hij actief zou gaan worden in de Nederlandse politiek. Minder dan negen maanden later verloor hij het leven, nog vóór de verkiezingen waarin zijn partij vanuit het niets de een na grootste van het land werd. De politieke impact die Fortuyn in maar vooral ook ná deze korte periode heeft gehad is bijna niet te bevatten. Met zijn charisma, messcherpe analytische vermogen én humor en zelfspot was hij een unieke politicus die vele kiezers uit alle lagen van de bevolking aansprak. Niet voor niets werd hij in 2004 verkozen tot 'de grootste Nederlander'. Zijn belangrijkste wapenfeit is ongetwijfeld dat hij het grootste en meest desastreuze taboe heeft doorbroken dat in Nederland bestond en na zijn dood hardnekkig opnieuw de kop opstak: het benoemen van de enorme problemen die de massa-immigratie met zich meebracht, en in het bijzonder de problemen met de islam. Eindelijk was er een politicus van formaat die niet, zoals eerder bijvoorbeeld Hans Janmaat, gemakkelijk door de politieke elite opzij kon worden gezet, maar die de politiek en de publieke opinie dwong de weerbarstige realiteit onder ogen te zien in plaats van haar stelselmatig en doelbewust weg te wuiven. In de nacht die naar hem vernoemd zou worden en waarin hij voor het eerst flink botste met de top van Leefbaar Nederland, zei Fortuyn onder meer: ‘Het is vijf voor twaalf, niet in Nederland maar in Europa. Ik sta voor dit land. Voor wat hier vijf, zes eeuwen is opgebouwd. We hebben hier godverdomme een vijfde colonne van mensen die het land naar de verdommenis willen brengen. Ik moet dan horen: Allah is groot, u bent een vies varken, ú bent een christenhond. Godverdomme, in mijn stad. Marokkaanse jongens, Turkse jongens, die niet die Turken beroven, niet die Marokkanen beroven, maar u en mij, oude vrouwtjes. En de politie, wat doen ze? Godverdomme níks. Die zeggen: “Als je dat zegt, discrimineert u.” (...) Het gaat om uw kinderen, om uw kleinkinderen, waar gaat het anders om?’ Fortuyn was de eerste politicus van formaat en een van de eerste publieke figuren die de vinger op de zere plek legde – de toen al zo pijnlijke, zwaar ontstoken, zwerende wond van de mislukte massa-immigratie. Wat miljoenen Nederlanders al vele jaren met lede ogen aan hadden moeten zien maar wat niet en plein public benoemd mocht worden, verwoordde hij wél. Dat deed hij ook begin februari 2002 in een interview met de Volkskrant, dat zijn vertrek bij Leefbaar Nederland inluidde maar waarmee hij zichzelf definitief profileerde. Een samenvatting: ‘Ik beloof twee dingen als wij deelnemen aan de regering. En dat zijn keiharde beloften. Ten eerste: na vier jaar zijn er geen wachtlijsten meer in de gezondheidszorg. Ten tweede: een uitermate restrictief vreemdelingenbeleid. We ontvangen er nu veertigduizend per jaar. Wat mij betreft binnen de kortste keren niet meer dan tienduizend. De grenzen gaan dicht. We zeggen het Vluchtelingenverdrag op. Ook Schengen wordt opgezegd. Herstel van de grenscontroles en apparatuur in de havens, de luchthavens en aan de grenzen van België en Duitsland. Alles en iedereen wordt gescand. Ik wil absoluut een eind maken aan de idiotie dat driekwart van de hier geboren Turkse en Marokkaanse jongemannen uit een achterlijk gebied een vrouw gaat halen. Van de asielzoekers is 80 procent economisch vluchteling. Wat houdt het woord vluchteling dan nog in? Ik zeg: als je echt een vluchteling bent, ga je vluchten in de nabijheid. Dan ben je al blij als je van Lubbers een tentje krijgt en eten; dat je veilig bent. Maar dan stap je toch niet op een vliegtuig naar Nederland? Dan ben je toch geen echte vluchteling? Dus ook bij die 20 procent heb ik geweldige vraagtekens. En ik zeg dus: opvang in de regio. Dat betekent uiteindelijk dat vluchtelingen alleen nog maar kunnen komen uit Duitsland, Engeland, België, Denemarken of Zweden als daar iets ernstigs gebeurt. (...) De Turkse en Marokkaanse jongens in Nederland zijn van de derde generatie, meneer. Dat betekent dat hun ouders hier zijn geboren. En die jongens geven enorme problemen.’ Omdat ze zo vreselijk islamitisch zijn? ‘Ja die islam, die zondert mensen af. Ze zien ons als een minderwaardig soort mensen. Marokkaanse jongens bestelen nooit een Marokkaan. Is u dat wel eens opgevallen? Wij kunnen wel bestolen worden. En ik natuurlijk nog dubbel, want ik ben niet alleen een christenhond, maar ook nog minder dan een varken. Nou die kun je pakken. Meneer, als ik het juridisch rond zou kunnen krijgen, dan zou ik gewoon zeggen: er komt geen islamiet meer binnen! Maar dat kan ik niet rond krijgen. De islam is achterlijk, ik zeg het maar, het is gewoon een achterlijke cultuur. (...) Wat ik zeg is dat het nu afgelopen moet zijn. En dat we er genoeg hebben. Veertigduizend per jaar, dat is in vier jaar tijd een stad van een omvang van Groningen. Dat moeten mensen zich eens even goed realiseren. En dan veelal: enkele reis onderklasse. Nou dat zie ik niet zo zitten. Daar moeten we maar eens even mee stoppen. (...) Ik heb geen zin de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen nog eens over te doen. Op middelbare scholen zijn tal van homoseksuele leraren die vanwege Turkse en Marokkaans jongens in de klas niet durven uitkomen voor hun identiteit. Dat vind ik een schande. (...) Ik haat de islam niet. Ik vind het een achterlijke cultuur. Ik heb veel gereisd in de wereld. En overal waar de islam de baas is, is het gewoon verschrikkelijk. Al die dubbelzinnigheid. Het heeft wel iets weg van die oude gereformeerden. Gereformeerden liegen altijd. En hoe komt dat? Omdat ze een normen- en waardenstelsel hebben dat zo hoog ligt dat je dat menselijkerwijs niet kunt handhaven. Dat zie je in die moslimcultuur ook. Kijk dan naar Nederland. In welk land zou een lijsttrekker van een zo grote beweging als de mijne openlijk homoseksueel kunnen zijn? Wat fantastisch dat dat hier kan. Daar mag je trots op zijn. En dat wil ik graag effe zo houden.’ Sinds Fortuyn is er geen politicus meer geweest die zo goed in staat was verstikkende taboes te doorbreken. Hij was de eerste die de sluier van de politieke correctheid afgooide. Dúrfde af te gooien. Fortuyn wist brede lagen van de bevolking aan te spreken en mensen voor zich te winnen met zijn manier van doen, zijn relativeringsvermogen en zelfspot, zijn vermogen om te nuanceren. Zo zei hij in het eerder genoemde interview met de Volkskrant: ‘Iedereen die hier binnen is, blijft hier binnen. Ik wil niemand zijn burgerrechten ontnemen. (...) We hebben ze zelf binnengelaten, dan zullen we het ook zelf moeten oplossen. Als je hier geboren en getogen bent, heb je burgerrechten, punt. Janmaat ging wel een stapje verder. Die wilde bevorderen dat mensen een enkele reis terug kregen. Dat zult u bij mij niet zien.’ Fortuyn sloeg de spijker telkens weer op de kop. Wat te denken van de volgende passages uit De puinhopen van acht jaar Paars: ‘Laat ik het maar eens krachtig zeggen: vanuit ons perspectief gezien – dat van de moderniteit – is veel van wat de islam en haar cultuur uitdraagt verwerpelijk dan wel volstrekt achterlijk. (...) Dat neemt niet weg dat ieder volk, dat iedere cultuur recht heeft op zijn eigen ontwikkeling, de richting daarvan en bovenal het tempo waarin. Voor mij betekent dit dat de islam en zijn cultuur het voor het zeggen heeft in zijn deel van de wereld. Daar staat tegenover dat wij het voor het zeggen hebben in ons deel van de wereld en dat wie van ver komt zich heeft aan te passen. Niet aan alles, maar wel aan wat wij zien als onze kernnormen en -waarden, daarin zijn wij fundamentalisten en behoren dat ook te zijn. Overigens niet door erop los te slaan en te bombarderen, maar door het woord als wapen te hanteren. Alleen daar waar wij rechtstreeks in lijf en goed worden bedreigd hebben wij het recht ons gewapenderhand te verdedigen, hetgeen temeer geldt indien wij rechtstreeks worden aangevallen. (...) Ondertussen is duidelijk, zeker na 11 september, dat zich nieuwe scheidslijnen aftekenen in een heel wat minder overzichtelijke wereld, waarvan de voornaamste is: de scheidslijn tussen islam en moderniteit. Een gecompliceerde scheidslijn, omdat deze zowel zichtbaar is tussen landen – eigenlijk het minst problematisch – als in landen, zowel die der moderniteit als die landen met een dominante positie van de islam. Overal in de islamitische wereld steekt de moderniteit de kop op en probeert zij haar zegetocht voort te zetten, zoals de islam dat probeert in ons cultuurgebied. Dit nu is de grootste bedreiging van de vrede tussen landen en in landen zelf. In het laatste geval dreigt het gevaar van een burgeroorlog. Moeiteloos kunnen de landen waar dit gevaar dreigt worden benoemd, soms is die oorlog al aan de gang: Indonesië, Tsjetsjenië, de Balkan, Algerije, Soedan, Somalië, Egypte en wellicht ook Turkije, om ons te beperken tot enkele belangrijke voorbeelden. Maar ook West-Europa dient waakzaam te zijn, ook hier kan op termijn burgeroorlog het gevolg zijn van oplopende culturele, sociale en economische tegenstellingen. Ik doe niet aan doemdenken en al helemaal wil ik niet aanzetten tot angst en vreemdelingenhaat, integendeel! Ik wil slechts waarschuwen, het is nog niet te laat en laten we onze tijd goed gebruiken. Doorgaan op de reeds decennia bewandelde weg behoort daar niet toe. Een rigoureuze ombuiging van het vreemdelingenbeleid in het algemeen en het asiel- en gezinsherenigingsbeleid in het bijzonder, zijn dringend noodzakelijk om bovengeschetst mogelijk onheil met kracht af te wenden en voor te zijn. Regeren is niet voor niets vooruitzien!’ Laten we er geen doekjes om winden. Het doemscenario dat Fortuyn schetst voor Nederland, voor West-Europa, is dichterbij dan ooit. De door hem genoemde tegenstellingen zijn nog veel verder opgelopen, de toestroom van mensen met fundamenteel andere normen en waarden naar ons land is in recordtempo blijven toenemen, de laatste twee jaar met aantallen die zelfs hij onmogelijk kon voorzien. Intussen hebben we ook nog te maken met structurele islamitische terreur, met de naderende afschaffing van de visumplicht voor inwoners van Turkije, met vele Nederlanders van allochtone komaf die in plaats van meer te aarden in onze samenleving alleen maar meer naar hun land van herkomst toetrekken, met een instabiele EU die de problemen alleen maar veel groter maakt in plaats van beheersbaar. Als het in 2001 volgens Fortuyn al vijf voor twaalf was, hoe laat is het nu dan wel niet? Steeds meer Nederlanders hebben het gevoel dat het helemaal mis loopt met hun land en hun continent en dat de politieke leiders dat niet doorhebben of in elk geval niet weten hoe ze de nijpende problemen het hoofd moeten bieden. De politiek en de samenleving polariseren met de dag verder en er staat niemand op die die tendens weet te doorbreken. We lijken met z’n allen zonder visie aan te modderen tot de bom barst. Natuurlijk ontmoette Pim Fortuyn veel tegenstand en waren er velen gekant tegen zijn opvattingen, maar toch was hij de laatste Nederlandse politicus die in brede lagen van de bevolking populair was en die op grote schaal respect afdwong. Zijn invloed is nog altijd tastbaar – nog steeds zijn er vele Nederlanders die hem missen en die warm liepen voor zijn gedachtegoed. Google maar op zijn naam en zie hoeveel treffers dat alleen al over het afgelopen jaar oplevert. En vanwege dat draagvlak zou het helemaal niet gek zijn om zijn ideeën alsnog als uitgangspunt te nemen voor het oplossen van de meest nijpende problemen waar ons land momenteel mee te maken heeft. De tijd dringt, de lucifer bij de lont in het kruitvat dat Nederland heet brandt al. Hoe onlogisch zou het zijn de visie van een van de populairste politici ooit, een visie die nog griezelig actueel blijkt te zijn, als leidraad te nemen in deze roerige tijden? Pim Fortuyn draagt postuum concrete oplossingen aan die prima als kaders kunnen dienen. Hierboven staan er al vele, maar neem ook de aanbevelingen die hij doet in (opnieuw) De puinhopen van acht jaar Paars: ‘Wat moet er op korte termijn gebeuren? 1. Als je stevig moet dweilen, moet je eerst de kraan dichtdraaien. 2. Opvang van vluchtelingen in de regio. 3. Ruimhartig bijdragen aan het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN om een goede opvang in de regio mogelijk te maken. 4. Opzeggen van Verdrag van Schengen en herstel van grenscontroles. Op Schiphol controle aan de slurf en mensen zonder papieren of zonder deugdelijk papier retour het betreffende vliegtuig weer in. 5. Alle containers en stukgoederen in de havens en op de luchthavens en alle vrachtwagens die binnenkomen via Duitsland of België worden door een scan gehaald op zoek naar verstekelingen en drugs. 6. Het beleid rond de gezinshereniging wordt drastisch herzien. (...) Het gezin wordt geformuleerd in de beperkte westerse betekenis, dat wil zeggen: alleen man, vrouw en kinderen. 7. Het vluchtelingenverdrag van de VN uit 1951 wordt op de agenda geplaatst en herzien. Indien mogelijk wordt het opgezegd. Tot het onmogelijke is ten slotte niemand gehouden, wij ook niet. 8. Een veel steviger integratiebeleid, geconcentreerd op de achterstandsbuurten. Iedereen met een uitkering moet ook het Nederlands redelijk beheersen, zo niet onverwijld naar school, hoe lang men hier ook woont. 9. Een gericht emancipatiebeleid voor vrouwen in achterstandsbuurten. We moeten af van de achterhaalde islamitische opvatting van de positie van de vrouw. 10. Stevige sancties op het integratiebeleid, niet meedoen of onvoldoende meedoen levert oplopende kortingen op de uitkeringen op en wel direct. 11. Gericht tegengaan van de groeiende apartheid, door een deel van de middenklasse wordt teruggehaald naar de steden door goede en aantrekkelijke huisvesting en voorzieningen en door de samenstelling van achterstandswijken beter te mengen qua land van herkomst en maatschappelijke positie. Dwang wordt niet uitgesloten. 12. Onmiddellijk een begin maken met het terugdringen van het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers, daar in deze bedrijfstak ieder aanbod zijn geheel eigen vraag schept. Doestelling: uiteindelijk voor maximaal 10.000 personen sobere opvangmogelijkheden. 13. Uitgeprocedeerde asielzoekers worden tot hun vertrek geplaatst in een gesloten opvanginrichting.’ Pim Fortuyn kon amper een halfjaar actief zijn op het politieke toneel voordat vijf kogels een einde maakten aan zijn leven. Toch heeft hij enorm veel betekend voor ons land en liet hij ons zien dat het echt mogelijk is taboes te doorbreken. Het zou meer dan terecht zijn als er alsnog gebruik werd gemaakt van de visie en ideeën van deze unieke politicus. Meer smaken lijken er niet te zijn, en de man verdient het dat zijn gedachtegoed blijft voorleven, zodat hij vijftien jaar geleden niet helemaal voor niets de voor hem zo fatale stap naar de politiek zette. Lewis (Oldskool reaguurder en vaste inzender. Eerdere bijdragen hierrr en daarrr en daar en hier en hier en daar en hier)

Reaguursels

Inloggen

Het hele land lag en ligt nog steeds op zijn reet! En de rechter weigerde om het een politieke moord te noemen!
Lexus01 | 15-08-16 | 16:06
Het was net als MH17 een tragisch ongeval.

Sans Comique | 15-08-16 | 17:41

joost2 | 15-08-16 | 12:58
Ik heb ooit een docu gezien over de werkwijze van sektes zoals Moon en dergelijke. Men lokte nietsvermoedende kinderen/pubers met een vakantiekamp met licht ideologisch sausje. Tijdens het kamp kreeg men vooral groenten te eten en geen vlees want dat was des duivels natuurlijk. De groenten zelf bevatten ook geen eiwitten.Door dit eiwitarme dieet werden de kids licht in het hoofd waarna ze hun vermogen tot kritisch denken verloren en ontvankelijk werden voor de onzin van de sekte.
Volkert was een veganist DUS licht in het hoofd. Zo'n jongen is dan heel makkelijk voor een karretje te spannen (dat Fortuyn dood moest zogenaamd omdat hij een voorstander van bont was, is hem natuurlijk aangepraat. Zoiets verzin je niet zelf)

Sans Comique | 15-08-16 | 17:40

Het hele land lag en ligt nog steeds op zijn reet! En de rechter weigerde om het een politieke moord te noemen!

Lexus01 | 15-08-16 | 16:06

Ahjah, die zogenaamde tolerantie... Elke buitenlander die ik tegenkom en vertel over Nederland moet ik uitleggen dat wij niet "tolerant" zijn maar "indifferent". Zolang mensen je maar niet storen verdring je de realiteit die eigenlijk wel irriteert.

Het is al gezegd hier. Maar schaf die verzorgingsstaat af a.s.a.p. Stop met subsidies. Alle subsidies. Doe dit en je stopt met het faciliteren van de problemen.
Alleen hulp voor chronisch zieken en gehandicapten (en zeer strenge eisen aub) De rest moet z'n eigen boontjes maar doppen. Een uitkering moet je opbouwen met werken en verzeker je tegen arbeidsongeschiktheid. Bouw je eigen pensioen op. Verlaag de belastingen. Maak werken lonend. De VVD heeft er altijd een mond vol van. Daar blijft het bij. Het leven moet een strijd zijn, zoals de natuur het heeft bedoeld. Moeder natuur houdt niet van klaplopers. Die mogen terug naar waar ze vandaan komen of in de goot zitten.

Admiraal Balthasar | 15-08-16 | 15:02

"Eindelijk was er een politicus van formaat die niet, zoals eerder bijvoorbeeld Hans Janmaat, gemakkelijk door de politieke elite opzij kon worden gezet, maar die de politiek en de publieke opinie dwong de weerbarstige realiteit onder ogen te zien in plaats van haar stelselmatig en doelbewust weg te wuiven."
Zo was het niet in mijn beleving. De zittende politieke elite van toen heeft nooit toegegeven dat Fortuyn gelijk had. Ze zaten met hun kaken dichtgeklemd tot Volkert hun vuile werk had opgeknapt. Toen kropen ze uit hun holen om de vermoorde onschuld te spelen en over het nog warme lijk de sympathiekaart te spelen. Er is niet één politicus uit die tijd die nu zou zeggen; Fortuyn had gelijk.
En nog steeds wuiven ze de realiteit weg, doelbewust.

Sans Comique | 15-08-16 | 14:26

Dat emotionele betoog uit die nacht. Als ik ze lees hoor ik hem gewoon praten. En iedere keer draait mijn maag rond. Want hij had gelijk, heeft gelijk en krijgt gelijk.

Ugly Basterd | 15-08-16 | 14:16

@ His Lordship | 15-08-16 | 12:49
Eventuele dwang lijkt mij te slaan op mengen qua land van herkomst en maatschappelijke positie.

Lewis | 15-08-16 | 13:47

Als we met zijn alle niets leren van het verleden, zullen we in de toekomst steeds nieuwe lessen krijgen!!

postbus51 | 15-08-16 | 13:46

@joost2

Volledig met je eens. !!!

waarzeggertje | 15-08-16 | 13:14

Velen zouden in Nederland heel blij zijn, als Fortuyn niet zou zijn vermoord door die linkse hufter, niet zou zijn gedemoniseerd, beledigd, voor nazi uitgemaakt, vergeleken met Hitler, een minderwaardig mens etc.En nu nog wel zou hebben geleefd.

Kok gluiperd van een MP,Klaas de Vries minister, verdomde het hem te beveiligen en is mede schuldig daardoor,Marcel van Dam, de salon socialist die in een landgoed op de Veluwe woont en de vreselijkste dingen over Fortuyn op TV zei, Melkert ( bah),Thon de Graaf D66 ( haalde Anne Frank er bij) Rosenmöller, een ergere demagoog bestaat er niet,Dijkstal (kletsmajoor) en n.v.e. linkse hufters.

Niemand van de "heren"is ooitdaarvoor ter verantwoording geroepen t.b.v het Nederlandse volk, alleen maar omdat zij in de politiek zaten en het socialisme heilig verklaarden en zich ( net zoals nu weer) onaantastbaar voelden.

Nu nog, na vele decennia, ervaren we hoe we door de socialisten in de maling zijn genomen en hoe men ons belasting geld en kwaliteit van leven t.b.v. hun hobby's hebben weggegooid en verkwanselt.

Politiek mist Nederland een politicus a la Fortuyn.
Hij was even andere koek dan b.v. die slappeling Rutte, die er niks van gebakken heeft.

Ik heb de moord op Fortuyn altijd een complot van de socialisten gevonden. Daarvoor gebeurden er teveel opvallende zaken met veel vraagtekens, zoals:
hoe kon men zo'n fanatieke linkse hufter zo ver krijgen dit te doen?
hoe kon de politie al zo snel aanwezig zijn,waarom verdween zijn laptop in Wageningen direct,wie gaf dat wapen aan die moordenaar en waarom kwam deze linkse extremist er qua straf zo vreselijk genadig van af, werd hij met alle egards behandeld en voorzien van alle faciliteiten, zelfs nu nog?

Politiek missen we de unieke Fortuyn elke dag.

joost2 | 15-08-16 | 12:58

Begrijp ik goed dat maatregel 11 voorziet middenstanders te dwingen in stedelijke ghetto's te gaan wonen?

His Lordship | 15-08-16 | 12:49

@druipsmurf | 14-08-16 | 21:13
Spijker. Kop. Raak.

iustus | 15-08-16 | 12:18

@notamused | 15-08-16 | 11:47
"Is het dan van belang of de leider van die partij meer of minder charisma heeft dan onheilsprofeet Fortuyn?"
-
Om wat klaar te kunnen spelen ben ik bang van wel. Op het moment is er geen partij die met hem wil regeren (ondemocratisch van hun) en er zijn landen waar die niet meer in mag (ook bizar). Dus een politicus die wat meer charisma heeft kan misschien eerder mensen bereiken die nog op een roze wolk zitten.

Barkruk2 | 15-08-16 | 12:15

De Islam is het grootste gevaar voor een welvarende samenleving.
Overal waar de Islam heerst is er sprake van onderdrukking, moord en doodslag.
De Islam heeft nog nooit gezorgd voor een vreedzaam bestaan.
Behalve de Olie, produceren ze niets.

waarzeggertje | 15-08-16 | 11:51

De islam is een groot gevaar voor het voortbestaan van de moderne cultuur in Nederland, omdat de islam destructief-intolerant is jegens wetenschap, mensenrechten en niet-moslims. Op dit moment is de PVV eigenlijk de enige partij die zegt de islam te willen stoppen en terugdringen. Is het dan van belang of de leider van die partij meer of minder charisma heeft dan onheilsprofeet Fortuyn? Wie echt voor zichzelf en z’n naasten en Nederland in het algemeen een toekomst wil vol van aanslagen en andere islam-terreur, die moet vooral niet op de PVV stemmen binnenkort. Stem dan op bijvoorbeeld Groen-Links, want dan krijg je de islam warm aanbevolen en in grote porties opgediend, van hele stadswijken die islamiseren, en die zich in een heilige oorlog keren tegen alles wat op Nederlandse cultuur lijkt.

notamused | 15-08-16 | 11:47

@Mantisomantis | 15-08-16 | 10:42
Partij van Wilders word kapot gemaakt door Wilders zelf. Ondanks dat de ideeën goed zijn is die gewoon niet zo charismatisch als Pim en fratsen als fitna zorgt ervoor dat die lastig serieus te nemen is als een leidinggevend figuur.

Barkruk2 | 15-08-16 | 11:31

Hadden we nog maar één politicus met dat charisma.

Barkruk2 | 15-08-16 | 11:26

'Leest u zijn boeken maar'

(Maar dan ook écht hè)

HypoPseudo | 15-08-16 | 11:17

Als het zover komt dat de islam in NL de meerderheid krijgt in en buiten de politiek (en dat zal steeds sneller gaan) dan zullen ook de elite hufters een voor een buiten spel worden gezet en niets meer te vertellen hebben en van hun posten verwijderd , hun kinderen en kleinkinderen kunnen zich bedanken bij hun achterlijke vader/moeder opa/oma, die hun dit willens en wetens heeft aangedaan, ze zullen zich zich moeten conformeren aan de achterlijke cultuur inclusief sharia welke deze haagse bende nu reeds tientallen jaren hierzo met grote ladingen binnehaalt.
Pim in het bijzonder en nog vele anderen hebben gewaarschuwd.

Koeienflat | 15-08-16 | 11:16

De enige club die de trend van Fortuin doorzet is die van Wilders waar de stellingen van Fortuin bijna 1 op 1 worden nagevolgd, maar die worden vakkundig afgekraakt in de media.
En vergeet ook niet. Alleen eendracht maakt macht. En die eendracht zie ik niet bij verstandig rechts.
Het is een JaMaar club geworden.
We worden netjes uit elkaar gespeeld door besturend NL/Brussel.

Mantisomantis | 15-08-16 | 10:42

De enige club die de trend van Fortuin doorzet is die van Wilders waar de stellingen van Fortuin bijna 1 op 1 worden nagevolgd, maar die worden vakkundig afgekraakt in de media.
En vergeet ook niet. Alleen eendracht maakt macht. En die eendracht zie ik niet bij verstandig rechts.
Het is een JaMaar club geworden.
We worden netjes uit elkaar gespeeld door besturend NL/Brussel.

Mantisomantis | 15-08-16 | 10:42

Come on Pim !è

van Oeffelen | 15-08-16 | 10:39

Dat was een goeie .Hij had het heel goed door ,wat er gaande was,Hij had goed door, hoe ons land ervoor kwam te staan.En wat er nu van ons land geworden is.Een grote zand put.

altijdfeest | 15-08-16 | 10:32


m@rkus | 15-08-16 | 07:49
Ons 'vermogen' om te lang je mond dicht te houden en gebrek aan assertiviteit, werd jaren voor tolerantie aangezien. Een natuurlijk mechanisme van verdragen door veel dieren in een kleine ruimte.

metzonderzijwieltjes | 15-08-16 | 10:01

Fortuin benoemde de problemen zoals ze warwn: onomwonden. Daarnaast had hij pragmatische oplossingen. Daarom was hij geen echte politicus en riep hij zoveel weerstand op bij het electoraat. Want zij kunnen alleen debatteren en andere politici afvangen op hun woorden. Tevens blijven ze over details zeuren zoals een bonnetjeskwestie van ca. 15 jaar geleden. En dat terwijl het land vooruit geregeerd moet worden.
Fortuin was zijn tijd ver vooruit. Daarom mocht van de linkse rakkers niet meer verder leven: hij was een bedreiging voor hun linkse dictoriale opvattingen.
Jammer dat Fortuin er niet meer is.

Albert5000 | 15-08-16 | 09:47

-weggejorist-

toolate | 15-08-16 | 09:45

Ik kwam van Karate les af, mijn moeder zijn toen dat ze hem om zeep hadden geholpen. Ik heb serieus alle hoop voor Nederland opgegeven die dag.

MikeLekkerBelangrijk | 15-08-16 | 09:43

Ik weet nog goed toen Pim Fortuyn was vermoord : ik zat in de put.
alshetware | 15-08-16 | 07:55
Ik ook, ik zat in een tram in Den Haag, toen ik een telefoontje kreeg van m'n toenmalige vriendin (het klote-wijf).

Ing. Van der Pik | 15-08-16 | 09:02

Godverdomme weer een nieuw kudtdtwoord erbij in Nederland. Hadden we vroeger iets als nageboorte, in 2016 hebben we nareizigers, als Nawijn al niet genoeg was.

Bert-Bus | 15-08-16 | 08:59

Zit Frits Bolkestein trouwens al in het bejaarden tehuis? Of op een afdeling voor dementerenden?

Ing. Van der Pik | 15-08-16 | 08:55

Alleen Janmaat kwam niet over. Die man had niet de juiste uitstraling, kon niet goed genoeg acteren.

Ing. Van der Pik | 15-08-16 | 08:54

36 jaar na de Centrum Partij van Hans Janmaat en we zijn geen flikker opgeschoten.
Accident_Prone | 15-08-16 | 08:42
Klopt, laten we Janmaat ook niet vergeten, en vervolgens Frits Bolkestein van de VVD, en daarna pas... Pim Fortuin.

Ing. Van der Pik | 15-08-16 | 08:53

Accident_Prone | 15-08-16 | 08:42
2016 jaar na Jezus en nog geen flikker opgeschoten. Logisch hè, je moet ZELF de wereld veranderen en niet wachten op een volgende schaapsherder.

Bert-Bus | 15-08-16 | 08:49

36 jaar na de Centrum Partij van Hans Janmaat en we zijn geen flikker opgeschoten.

Accident_Prone | 15-08-16 | 08:42

@Inf
Dat is een citaat van Fortuyn zelf.

Lewis | 15-08-16 | 08:24

Ik weet nog goed toen Pim Fortuyn was vermoord : ik zat in de put.

alshetware | 15-08-16 | 07:55

Voor degenen die Fortuyn nooit in actie hebben gezien.
Kijk eens op YouTube'Debat na afloop van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2002'. Waar Fortuyn het hele rondje aan lijsttrekkers afmaakt en het gemis van kennis van deze lijsttrekkers pijnlijk duidelijk wordt.

Ik mis hem, zeker na Balkenende en Rutte en de EU.
Een gemiste kans voor Nederland.

Der Schnitzeljäger | 15-08-16 | 07:51

Pim Fortuin. Tja, wat zal ik er over zeggen: door zijn plotse dood is hij een martelaar geworden. En daar kun je niks meer over zeggen. En na zijn dood heeft Nederland haar masker van 'tolerant land' definitief laten vallen. En laten we wel wezen: het was ook een beetje onzinnig. We zijn nooit tolerant geweest. Wel opportunistisch. En dat waren we een beetje vergeten.

m@rkus | 15-08-16 | 07:49

We missen hem allemaal nog dagelijks. Ook de linkse honden die hem als de duivel hebben weggezet. Pechtold voorop. Maar ze zullen het niet begrijpen.

En dat gemis wordt de komende jaren groter en groter.

metzonderzijwieltjes | 15-08-16 | 07:22

Vergeleken met Wilders c.s. zijn veel ''regels'' hier aangenaam mild en (ook weer) in tegenstelling met de PVV opmerkelijk constructief. Geert heeft een groot deel van het electoraat van Pim, maar nog niet de helft van zijn visie.

Donkersloot | 15-08-16 | 06:10

twitter.com/EWdeVlieger

daar komt me toch een bak geld naar Nederland om de linkse kant te sponsoren.

Rene046 | 15-08-16 | 05:49

De erfenis van Pim Fortuyn en 'de Veenbrand die woedt vanjewelste'. De eerste maatregel in waslijst van brandveiligheidseisen ten dienste van politiek correct (Een bestel van door gevestigde media en politiek geïnstitutionaliseerde leugens) communiceren is al genomen : i.imgur.com/E4WmNfV.png

rmstock | 15-08-16 | 03:27

@Gerard Leeflang | 14-08-16 | 20:53

Nogal wiedes he, het probleem is ook nog hetzelfde... Dan zul je het toch hopelijk niet erg vinden als een groot gedeelte van de oplossigen, die niet plaats konden vinden omdat hij vroegtijdig werd afgeschoten, ook nog hetzelfe zijn???

peterdh | 15-08-16 | 03:21

Op de redactie van het landelijk dagblad waar ik in die tijd werkte werd Fortuyn intens gehaat. Wat kon men heerlijk eensgezind met elkaar schelden op Fortuyn, wie niet mee ging in die scheldpartijen werd scheef aangekeken, die deugde niet..
.
Na zijn moord, die het gevolg was van al die haat, huilde men krokodillentranen, en had men plots begrip voor zijn standpunten. De politieke hoofdschuldigen van de demonisering verdwenen even voor een paar jaar uit de publiciteit om daarna, nadat het domme volk het alweer vergeten was, stilletjes terug te keren om hun beloningen te verzilveren met maatschappelijke topfuncties.
.
Nu heeft Wilders het stokje van Fortuyn nadrukkelijk overgenomen en richt diezelfde haat zich tegen hem, alsof er nooit iets met Fortuyn gebeurt is. Het totale doodzwijgen van Wilders in dit stuk is daar ook een voorbeeld van..

Machteloze | 15-08-16 | 02:21

Vrijheid van godsdienst afschaffen en daarna de islam afschaffen in Nederland.
Niet mee eens......?enkeltje thuisland en indien dat thuisland Nederland is nl.wikipedia.org/wiki/Saba en zoek het daart maar uit!

ditotje | 15-08-16 | 01:38

@houtvlot | 14-08-16 | 21:40
In december 2000 werd de RTL studio in Hilversum bestormd door leden van de Hell's Angels en deelden daarbij klappen uit aan Barend en van Dorp. Nadien werden er om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen op het mediapark in Hilversum talloze beveiligingsmaatregelen genomen zoals de uitbreiding van het aantal beveiligingscamera's zowel in het gebouw als daarbuiten. Van de beelden die door deze beveiligingscamera's gemaakt moeten zijn ten tijde van de moord op Fortuyn is helemaal niets naar buiten gekomen, vreemd genoeg zelfs niet in de rechtszaak. Dit is zeer ongeloofwaardig, waar zijn deze beelden en wat staat er op? Zolang deze status-quo gehandhaafd blijft geloof ik niets van het officiële verhaal m.b.t. de moord op Fortuyn.

#enpassant | 15-08-16 | 01:33

Op z'n man als Pim Fortuyn zou ik gelijk weer stemmen.
Hij had een glazen bol.. die behoorlijk ver vooruit kon kijken, zie nu ..

Rene046 | 15-08-16 | 01:25

En dan te bedenken dat zijn moordenaar al weer rond loopt. Ongelooflijk!

bitterpete | 15-08-16 | 01:01

drs. P | 15-08-16 | 00:43
Nou niet zozeer die moord maar het schaapjesgedrag van de meeste Nederlanders hebben geleid tot de huidige status. En nu beginnen de schapen ook ineens nerveus te worden. Sorry voor mijn cynisme, is iets van tientallen jaren terug toen ik mij begon rot te ergeren aan bepaalde immigrantenstromen. Huurhuis van de gemeente met huursubsidie en dan kamers verhuren aan studentes. En als mevrouw Moslima niet thuis is studentes lastig vallen. En vervolgens bedreigen en er mee weg komen. Overkwam 2 vriendinnen van me. Maar ja, racisme hè, zulke lieve mensen met haast helemaal niets. Joh, dat waait wel over. Ach waar maak je je druk over. Tuurlijk, er zal best wel een rotte appel tussen zitten. Kon het niet meer aanhoren. I hate sheeps.

Bert-Bus | 15-08-16 | 00:56

Fortuyn, de beste minister president die we nooit hebben gehad. De moord op hem heeft nederland op 40 jaar achterstand gezet.

drs. P | 15-08-16 | 00:43

Op 6-5-2002 is er een staatsgreep gepleegd door de haagse maffia

komtdatschot | 15-08-16 | 00:29

Jezusisonzin 21.51
Pim's gedachtegoed leeft onder een groot deel van de bevolking. Van de gevestigde orde moeten we het inderdaad niet hebben. Die dansen graag op een mijnenveld. Volgen de dictaten uit Brussel. Slaafs. We zien wel een opleving op rechts. Kijk naar Alternatieve Für Deutschland. De PVV, Le Penn en vergeet niet wat UKIP heeft bereikt. Onze politieke partijen zijn op de PVV na natuurlijk één grote fopspeen. Wat marginale verschillen, maar ze likken allemaal de ballen van Juncker. Brussel moet op haar beurt de orders uit Washington opvolgen en overheden volgen op haar beurt weer de wensen van de ultrarijken,industriële reuzen en biljoenen schuivende lobby 's uit zoals de wapenlobby die oorlogen nodig heeft om een florerende tak te blijven. Geopolitiek ten voeten uit. Tijd voor een revolutie Voor wat het waard is. Uiteindelijk vernietigd het kwaad zichzelf.

Nehemia | 15-08-16 | 00:25

De SP zou die jaren 80 standpunten over islam en import weer moeten gaan uitdragen. Dan hebben ze mijn stem meteen!

Rest In Privacy | 15-08-16 | 00:22

Ik mis hem

nik777 | 15-08-16 | 00:21

"Ik doe niet aan doemdenken en al helemaal wil ik niet aanzetten tot angst en vreemdelingenhaat, integendeel! Ik wil slechts waarschuwen, het is nog niet te laat en laten we onze tijd goed gebruiken."

Wat een slappe hap. Je zegt zelf dat Pim een doemscenario schetst. Ben je het dan niet met hem eens?

Inf. | 15-08-16 | 00:10

We hadden Zuid-Amerikanen binnen moeten laten komen. Een groot deel stamt af van de Europese bevolking. Maar nee het moesten die zure moslimeikels zijn.
Probleem van de linksmens is dat deze zich zo superieur voelt dat hij dat wil laten blijken door barmhartig te zijn voor een stuk strondt.

Bert-Bus | 15-08-16 | 00:03

Hij was 2de niet 1ste.

Daisai | 14-08-16 | 23:54

Pim heeft mij enige tijd hoop gegeven. Totdat hij door de elite van NL is vermoord. Eeuwige doodzonde

metdedag | 14-08-16 | 23:53

Geen kinderbijslag voor mensen die in sprookjes geloven. Kinderbijslag is alleen voor volwassen mensen.
Moskeeën platgooien, is een aanslag op de schoonheid van Nederlandse steden (net zoals destijds toen ik geen tuinhekje mocht plaatsen van de schoonhridscommissie van de gemeente).
TV schotels verbieden, net zoals destijds antennes.
TV zenders uit moslimlanden blokkeren. Als je Alkah 1,2 of 3 wilt bekijken ga je maar lekker terug naar je middeleeuws paradijs.
Aanpassing strafrecht met o.a. invoering van lijfstraffen voor hen in wiens geboorteland ook lijfstraffen worden toegepast. Met name een Marokkaan met een stok op diens rug slaan tot aan jankens toe na een aanranding zal beter begrepen worden bij die eencellige berggeiten.
Ach het heeft allemaal geen zin meer. 35 jaar geleden was ik zogenaamd racist en nu word ik links en rechts ingehaald door de voormalige wegkijkers.

Bert-Bus | 14-08-16 | 23:45

Als de elite niet het coudenhove kalergi plan voor europa naleefde zouden we nooit zover gezonken zijn maar blijkbaar is de achterlijkheid groter dan het gezonde verstand wat Pim hanteerde.

Koeienflat | 14-08-16 | 23:44

"Dat is als een nachtelijke speurtocht door een donker bos."
Van Duyvenbode | 14-08-16 | 22:54
Dubbelzinnig? nacht en donker zie je de voetsporen niet!

Dr. Frambozenjam | 14-08-16 | 23:43

-weggejorist-

Bolhoed | 14-08-16 | 23:26

De 'elite' smult hierom. Het kan niet anders zijn dan dat dit allemaal één groot vooropgezet plan is. Eerst massa immigratie, dan komt er een clash tussen de islam en de huidige bevolking, precies op het moment dat de economie op instorten staat. In de jaren 30 werd het volk ook al afgeleid na een financiele klapper met een oorlog, werkte perfect. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat een klein groepje mensen over de hele wereld heerst. Waar Adolfje natte dromen van kreeg. Daarom zal de UK nooit uit de EU stappen.

Zie bijvoorbeeld dit artikel :

www.zerohedge.com/news/2016-08-13/germ...

Suncatcher | 14-08-16 | 23:14

Aangezien de politiek niets doet en de maatschappij steeds verder ontspoort, zullen uiteindelijk de angst en de paniek de voorwaarden van de vrede dicteren.

Rest In Privacy | 14-08-16 | 23:12

Hiddema ziet het nog zwarter dan ik zelf, ben geschrokken van dat interview...

geengemaar | 14-08-16 | 23:04

@ Piet Karbiet | 14-08-16 | 22:47
Inderdaad.
Waarom dacht je dat 99,5% van de reaguurders een anonieme nick heeft?

Lewis | 14-08-16 | 23:01

Pim was een enorm gevaar voor de zittende kliek en hun belangen, hij moest wel geruimd worden. Er was voor hen geen andere keuze. De klus moest hoe dan ook geklaard worden, en Nederland verloor daarmee voor altijd zijn onschuld. Maar het heeft gelukkig ook de massa wakker geschud, de schellen zijn ons van de ogen gevallen. Nederland is een land dat niet meer bestuurd wordt door zijn eigen inwoners, maar door duistere buitenlandse krachten met geheel andere (economische) belangen. Misschien moeten we 1 van de JSF's maar naar Pim benoemen.

ad melkert | 14-08-16 | 22:57

Ik mis Pimmetje nog steeds.

Rest In Privacy | 14-08-16 | 22:56

Postmodernisme is leuk om over te filosoferen, maar om er daadwerkelijk in te leven is natuurlijk heel wat anders!
Dat is als een nachtelijke speurtocht door een donker bos.

Rest In Privacy | 14-08-16 | 22:54

@ dijkbewaker | 14-08-16 | 22:46
Perfect verwoord!

Commando Z | 14-08-16 | 22:54

-weggejorist-

Rampstad | 14-08-16 | 22:49

En toch zie ik hier en daar bloemetjes ontspruiten waar je met alle redelijkheid dankjewel tegen kunt zeggen. Boterbloempjes en madeliefjes; die kun je ook alleen zien in de natuur. Maar het zijn kleine voorsprongetjes, waar soms met een zandkieptruck een te grote koolmonoxide uitstoot de natuur vervuilt. OnT.. Contrasten en tegen-machten! Pess-Optimisme, 5 voor 12, burgeroorlog of changement? Visie is een doel voor ogen hebben, tijdspanne?
Maar goed respect voor Pim, kon mij in zijn standpunten uitermate vinden, vooral in deze: grenzen sluiten en de problemen in huis eerst oplossen.
Helaas globalisatie en EU.
Je krijgt toch nooit waar je op hoopt!

Dr. Frambozenjam | 14-08-16 | 22:48

-weggejorist-

D0loresH4ze | 14-08-16 | 22:48

Too late. West Europa is uitverkocht. Ik vrees dat we alleen maar kunnen toezien hoe het naar de hel gaat hier. De cultuur om weg te kijken en te laten gebeuren zit zo ontzettend diep en in alle lagen, dat er niets zal gebeuren. En uiteindelijk de achterlijkheid overwint.

npo | 14-08-16 | 22:48

We zitten in een patstelling. Het gelijkheidsprincipe maakt drastische maatregelen tegen ongecontroleerde immigratie onmogelijk. Verder is daar de EU die alles bepaalt. Vervolgens is daar de zittende elite die zich niet laat vermurwen en stug vasthoudt aan de open grenzen politiek. Daar is ook de policore dwangmoraal. Tenslotte is daar het gegeven dat een terugkeer naar een nationale staat bijna niet meer mogelijk is, in feite leven we al in een multiculturele "samenleving". Er is apathie, niet in de laatste plaats onder de jeugd, die zich massaal heeft afgekeerd van de politiek. We zijn verzand in een onoverzichtelijke situatie, en kunnen bijna geen kant meer op. Zoals het nu gaat, leggen mensen zich erbij neer. De immigratie is eigenlijk nog pas begonnen, als je de enorme massa's in aanmerking neemt die hier nog heen willen komen.
De immigratiedruk weerstaan vergt grote inspanning en vastberadenheid.
En wat ik ook signaleer is dat de mensen het allemaal wel spannend vinden. De gemiddelde burger leeft in een strak keurslijf van regels, verplichtingen. Het lijkt wel alsof de burger in NL af wil van de maatschappij met haar eisen, en dat zij de ontregeling als gevolg van voortdurende toestroom ziet als een kans alle ketens af te gooien, zich af te keren van de maatschappij en zich niet langer verantwoordelijk te voelen.
Er is een soort collectief verlangen naar spanning, gevaar, desintegratie.
De haat jegens de maatschappij maakt dat de mensen zich niet verzetten tegen processen die leiden tot de desintegratie en de ondergang. Een soort van romantisch verlangen naar een oorlogssituatie. Dat zie ik in de apathie en de afzijdigheid van de burgers.

Rest In Privacy | 14-08-16 | 22:47

Na Fortuyn is er ook een nieuw taboe bijgekomen; veel mensen durven op straat, op visite, op het werk en bij de sportclub niet te zeggen dat ze PVV stemmen.

Piet Karbiet | 14-08-16 | 22:47

We moeten niet vergeten hoe er op de witte raaf Pim Fortuyn door de politieke elite gereageerd werd. Het ging er nog harder aan toe dan tegen Wilders. De term demoniseren werd een gangbare term om de reactie te duiden. De Nazi vergelijkingen door rozenmoller het kon niet op. Dus wie er denkt dat Pim Fortuyn meer gewaardeerd werd dan Geert Wilders heeft het mis. Het is Geert Wilders gelukt om een stabiele partij op te richten waar de basismensen waar hij ooit mee begon er merendeels nog bij zijn. Bij Pim was het toch echt Pin alleen die wat in zijn mars had. Als hij niet vermoord was geweest kon zijn partij net zo goed uit elkaar vallen door interne ruzies Of infiltratie door linkse mollen die de zaak willen saboteren. Wat dat betreft heeft Wilders erg veel geleerd en de reden van zijn partij zonder leden. Nu is de EU erbij gekomen als machtsfactor die nogmaals de islamisering een extra boost heeft gegeven. Dus het speelveld is vergroot en complex geworden. Willen we de veranderingen die Pim, Wilders en veel huidige spelers die in de wachtkamer staan er door krijgen moet het liefst in heel Europa gebeuren. De EU moet kapot en de islam naar ongevaarlijke proporties teruggebracht worden. De ENIGE die het goede verhaal verteld is Wilders en de PVV. Dus ook al vind je hem een idioot en kan hij niet in de schaduw van Pim staan. Hij is wel de enige de er is.Hopelijk heeft hij genoeg goede mensen om hem heen voor de zware taak die voor ons ligt: Ons land terug te geven aan diegene die het waard zijn hier te wonen in dit fantastische land van Polders, onstuimige wolkenluchten, vergezichten, nieuwe technologische ontwikkelingen, goede economische vooruitzichten en vooral onze vrijheid van mening. Mensen die ons land terug geven en die nog zeggen: At your service!

dijkbewaker | 14-08-16 | 22:46

-weggejorist-

D0loresH4ze | 14-08-16 | 22:40

@ Keyboardspeler | 14-08-16 | 22:29
Volgens mij niet.

Lewis | 14-08-16 | 22:38

Fortuyn is helaas niet meer. Dan gaan we voor Wilders. Ook een man die dagelijks zijn leven in de waagschaal stelt voor ons volk en ons land.

Commando Z | 14-08-16 | 22:38

"... In de nacht die naar hem vernoemd zou worden en waarin hij voor het eerst flink botste met de top van Leefbaar Nederland, zei Fortuyn onder meer: ‘Het is vijf voor twaalf, niet in Nederland maar in Europa. ..."
-
Het is al te laat; de cultureel marxisten hebben ons al over de rand geduwd. Het is al ruim twaalf uur geweest.

Aristotalloss | 14-08-16 | 22:36

@Carpe@diem | 14-08-16 | 21:13 Die Volkert loopt nog weleens tegen een kogel van rechts op, die moet elke dag op straat over zijn schouder kijken.
Ik zal er niet treurig om zijn.
Overigens zijn er 6 kogels op Pim afgeschoten en niet 5, beste Lewis.

Keyboardspeler | 14-08-16 | 22:29

@Zenzeo | 14-08-16 | 22:18
Ach, de meeste mensen willen maar 1 ding van Wilders. En dat is de maasa Immigratie aanpakken. De rest zal de mensen een worst wezen. Tevens zal blijken dat wanneer Wilders alleen maar de Immigratie aanpakt. Dan zal het BNP stijgen, is er meer geld voor ouderen, onderwijs en veiligheid. En zal de werkeloosheid snel dalen.

Mark_D_NL | 14-08-16 | 22:24

@Lewis, Janmaat is voor mijn tijd toen zat ik nog op de basisschool. Voel me achteraf vrij dom wat betreft Pim Fortuyn. Er begon me wel wat te bekruipen toen de NOS begon met beelden in zwart-wit begon uit te zenden maar helemaal door had ik het nog niet. Ik ben blij dat de NPO en de staatskranten serieus (ongetwijfeld tot hun verbazing en afgrijzen) hun invloed verliezen.

Bokito ergo sum | 14-08-16 | 22:18

De erfenis van Pim Fortuyn, daar is Geert Wilders mee aan de haal gegaan. En die heeft hij inmiddels zo goed als verkwanseld. Want ook al staat 'hij' op tig zetels, Wilders weet met dat electoraat helemaal niéts te beginnen, dat hebben we bij vorige verkiezingen kunnen zien. De PVV is niet meer dan een cultus rondom de persoon Wilders. Overigens denk ik niet dat Fortuyn politiek veel had kunnen bereiken als hij de kans had gekregen te gaan regeren: ook rond zijn persoon was er sprake van een cultus, en degenen die hem omringden waren incompetent.

Zenzeo | 14-08-16 | 22:18

De islam is al 14 eeuwen een de mens neerdrukkende genocidale beweging en de politiek die steeds maar bezig is die islam te importeren is als een misdaad tegen de mens en de menselijkheid, het soort van misdaad dus dat berecht wordt in het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, In de ook door Nederland ondertekende preambule van de Verenigde Naties, staat dat men zich zal inspannen de eigen samenleving te behoeden voor de ‘gesel van de oorlog’ (the scourge of war) . Maar met de islam heeft men een ideologie in huis gehaald die in de kern van haar doctrine besloten heeft het zien van de cultuur van de ongelovige als ‘Het huis van de oorlog’. Mijn verwachting is dat de verantwoordelijke politici steeds meer gezien zullen worden als criminelen of als anders mensen die eerder thuishoren in een psychiatrische inrichting dan in de politiek.
-
WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED
• to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and
• to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and
• to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and
• to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
www.un.org/en/sections/un-charter/un-c...

notamused | 14-08-16 | 22:14

"Steeds meer Nederlanders hebben het gevoel dat het helemaal mis loopt met hun land en hun continent en dat de politieke leiders dat niet doorhebben of in elk geval niet weten hoe ze de nijpende problemen het hoofd moeten bieden."

De politieke poppetjes hebben dat prima door, het is een kwestie van onwil. We hebben te maken met politieke partijen en geconditioneerde politieke poppetjes die hun hele leven al op een bepaalde manier denken en kijken naar de wereld en hun gezamenlijke wereldbeeld haast beschouwen als een godsdienst. Dat zie je bij de eurofielen die haast sektarische trekjes vertonen en totaal blind zijn voor alles dan niet in hun wereldbeeld past. Dat zie je ook bij de linkse multiculti knuffelende partijen die de multiculti bijna als een religie verkondigen en belijden en iedere tegenspraak op hun wereldbeeld doodzwijgen (zie cordon sanitair tegen de PVV en Fortuyn) en wegzetten als duivels. Als je hun vraagt om de 'nijpende problemen' aan te pakken vraag je ze om hun eigen 'religie' en wereldbeeld af te vallen. Vraag eens een islamiet om niet meer in de islam te geloven... dat doen ze niet. Zo zal ook links niet veranderen, noch de eurofielen. Als er niet spoedig een machtsverandering plaatsvind (goedschiks of kwaadschiks) dan zullen de 'nijpende problemen' veranderen in een volledige catastrofe.

XaleX_2 | 14-08-16 | 22:07

Hij was indrukwekkend en daar kom je in dit land meestal niet ver mee. Hij was een mooie ijdeltuit maar dat zijn die anderen ook. Hij was geen lid van de heersende orde en dan gaat het dus mis. Dat zijn moordenaar overal mee weg komt geeft te denken. Het probleem is dat er geen lange termijn visies meer zijn en dat maakt de politiek al een lange tijd ongeloofwaardig. Intussen gaat de afbraak gewoon door en door en door.

Medianix | 14-08-16 | 22:06

Het enige wat sindsdien is beperkt of een halt toegeroepen zijn de HRA, de basisbeurs, de duur van de WW, de pensioenen, het recht op goede zorg, politieburo's defensie, cartoons, cabaretiers en vooral de privacy van de burger.

Piet Karbiet | 14-08-16 | 22:05

Ichneumonidae | 14-08-16 | 21:43
Kan ik mij helemaal in vinden. Ik hoop dat wij dan ook gauw over gaan naar een meer private verzekeringstelsel, waarin ieder zichzelf maar moet verzekeren tegen werkloosheid ed en moet sparen voor zijn eigen oude dag.
Zo kan het niet langer meer, ons huidige publieke verzekeringsstelsel werkt alleen binnen een gesloten systeem waarin niet zomaar iedereen kan worden toegelaten. En dat laatste is nu net wel het geval. De doodsteek. En het trekt parasieten aan.

druipsmurf | 14-08-16 | 22:02

-weggejorist-

de_landloper | 14-08-16 | 22:02

Eerlijk gezegd vind ik niet zijn grootste verdienste het benoemen van de massa-immigratie. Veel meer waardeer ik de structuur van de samenleving die hij bekritiseerde en bloot legde. (Managers en gevestigde belangen)

roze_bril | 14-08-16 | 22:01

"4. Opzeggen van Verdrag van Schengen en herstel van grenscontroles. Op Schiphol controle aan de slurf en mensen zonder papieren of zonder deugdelijk papier retour het betreffende vliegtuig weer in."

Verdrag van Schengen moet worden herzien. Vrij verkeer van legaal verkregen goederen. Personen niet.
Ik noem bewust legaal verkregen goederen want het schijnt dat er nogal wat gestolen waar in Nederland naar de voormalige Oostbloklanden verdwijnt. Van fietsen en auto's tot grasmachines.

"5. Alle containers en stukgoederen in de havens en op de luchthavens en alle vrachtwagens die binnenkomen via Duitsland of België worden door een scan gehaald op zoek naar verstekelingen en drugs."

Jammer dat hierbij het woordje drugs staat. Drugs moet worden verwijderd uit het wetboek van Strafrecht.
Fortuyn constateerde al dat drugsaanpak miljarden, miljarden kost en verrekte weinig oplevert terwijl de bank en woningovervallers vrij spel hebben.
Daarnaast heb je het zelfbeschikkingsrecht hetgeen in de grondwet staat, die gaat wat mij betreft ver.
Als ik spuit en slik dan heeft de overheid hier niets mee te maken tenzij ik een ander tot last ben.

"11. Gericht tegengaan van de groeiende apartheid, door een deel van de middenklasse wordt teruggehaald naar de steden door goede en aantrekkelijke huisvesting en voorzieningen en door de samenstelling van achterstandswijken beter te mengen qua land van herkomst en maatschappelijke positie. Dwang wordt niet uitgesloten."

Hoe dit in de wet geregeld moet worden heeft Jetta Klijnsma (PvdA) al uitgevonden in haar Participatiewet, het deportatieartikel, artikel 18, lid 4, onderdeel e van de Participatiewet ( wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2016-04... )

ProAsfalt | 14-08-16 | 21:58

@OudeNederlander | 14-08-16 | 21:41
1. Nederlanders hebben meer te verliezen
2. Een zeer groot deel van de NL bevolking is afhankelijk van de overheid. Het aantal ambtenaren en uitkeringen is gigantisch hoog.
3. In NL worden mensen met de verkeerde mening aan de rechterkant op een zeer fraaie wijze weggezet en zwartgemaakt. Wie spreekt openlijk over zijn steun aan Wilders.
4. Onbekend maakt onbemind. De overheid beheerst de MSM, de traditionele partijen zitten tot in hun nek in de MSM. En die bepalen het "Nieuws". Andere geluiden horen mensen nauwelijks.
5. Partij Politiek. Nederland zit nog jaren vast aan die gore incompetente en graaiende PVDA-ers in allerlei bestuurslagen. En dat zijn net Stasi werknemers. Die zullen alle oproer snel de nek omdraaien door middel van manipulatie en dwang. Die hebben VEEL te verliezen.

Mark_D_NL | 14-08-16 | 21:57

Volkert heeft een mens zijn leven ontnomen, maar Fortuyns gedachtegoed is niet vermoord. Sterker nog, Volkert krijgt hem als een boemerang terug. Over enige jaren zal hij ongetwijfeld pas echt spijt krijgen van zijn daad. Met Fortuyn was er nog hoop op een geweldloze nieuwe politiek, ik hou wat dat betreft mijn hart vast voor de toekomst. Met dank aan de nitwit Volkert.

Road to serfdom | 14-08-16 | 21:54

@ jezusisonzin | 14-08-16 | 21:51
Interessante tegel.
En ik moest lachen om je nick - tegenreactie op die van een zekere andere reguurder neem ik aan?

Lewis | 14-08-16 | 21:53

@ de Voorzittert | 14-08-16 | 21:48
Erg hè. Dáár kan ik nou echt om janken. Van woede dan vooral.
Ik meen wel wat ik schreef (hoe utopisch misschien ook): het zou niet meer dan terecht, niet meer dan een verdiende rehabilitatie zijn als er alsnog iets met Fortuyns ideeën werd gedaan.

Lewis | 14-08-16 | 21:51

Nehemia,

Het gedachtengoed van Fortuyn leeft niet, maar is dood. Zijn mening over opvang van vluchtelingen in de regio had bijv. een sterke motivatie. De kosten om ze daar te helpen zijn lager, dus er kunnen meer mensen daar geholpen worden dan voor hetzelfde geld hier.

Daarnaast stelde hij eisen aan buitenlanders, waarmee de integratie bevorderd zou worden
Daarnaast eiste hij ook van Nederlandse bevolking, dat zij ook een steentje zou bijdragen. Hij wilde bijvoorbeeld de instroom van bijstandsgerechtigden fors inperken, zodat alleen diegenen zouden overblijven, die daadwerkelijk recht zouden hebben.

Er is geen enkele politicus te noemen die het gedachtegoed van Fortuyn uitdraagt. Er zijn meerdere politici die stukjes hebben overgenomen. Met name Wilders heeft het integratieprobleem overgenomen, maar komt met zijn beperkte denkwijze niet verder, dan polarisatie.

Fortuyn had originele denkbeelden over grote problemen in onze samenleving. Het is jammer dat hij vermoord is, want ik had graag gezien hoe ver hij was gekomen.

Wilders was dan ook een onbeduidend kamerlid bij de VVD gebleven, die een beetje het rechtse geluid bij de VVD mocht uitblazen en daarna zou hij weer in de kooi worden gestopt.

Dus ge gedachtengoed van Fortuyn leeft niet, maar is in kleine gedeeltes overgenomen door politici die in hun hele lichaam minder gevoel voor politiek hebben dan Fortuyn in in linkerpink. En daarbij was Fortuyn rechtsschrijvend. Fortyun heeft zic waarschijnlijk al meerdere malen omgedraaid in zijn graf, gezien de staat van politiek Nederland. Armoede troef zeg maar.

jezusisonzin | 14-08-16 | 21:51

Goed artikel, spot on.

Mark_D_NL | 14-08-16 | 21:49

En Volkert van der Graaf loopt al jaren weer vrolijk vrij rond in dit land. Na een bewuste, goed voorbereide politieke moord. Zonder ooit spijt te betuigen.
.
Alleen in dit land.

de Voorzittert | 14-08-16 | 21:48

@Willianus Wortelus | 14-08-16 | 20:37
Precies, de elite is de baas. De elite zijn de bazen, de multinationals, de banken en de klimafatisten.

Hierbij zijn de eerste drie zijn alleen maar op zoek naar gratis arbeiders en die krijg je natuurlijk het makkelijkst door massa immigratie om reden dat zij gewoonweg niet al te snugger zijn.
Zij zijn allang blij dat zij een kutbaantje kunnen krijgen voor een hongerloontje.
De bazen dolblij want zij kosten geen reet.
De interne werkloosheid stijgt mede daardoor lekker. En als klap op de vuurpijl worden de werklozen vanuit de bijstand voor nop te werk gesteld bij dezelfde bazen op kosten van de belastingbetaler.

En wat lees ik doorgaans: veel reaguurders vinden het nog geweldig ook onder het mom dat je maar aan het werk moet gaan.
Man, man, man. Kennelijk begrijpen zij er geen reet van of wanen zich onaantastbaar doordat zij of baas zijn of op dit moment een goed betaalde baan hebben.

ProAsfalt | 14-08-16 | 21:45

Wat Fortuyn noemde zijn inderdaad DE basispunten die nu in een politieke partij omgezet moeten worden, dit naast de PVV maar dan in het midden.
Maar wel graag met minder flaters dan Wilders, een man waar ik grote persoonlijke bewondering voor heb, zijn inzet en kracht van volhouden. Maar premier van NL worden, dat denk ik -helaas- dan toch niet.

LaatmaarLu? | 14-08-16 | 21:45

Is die kogelhuls met de tekst AD erop wel eens gevonden op het Mediapark?

3xminder | 14-08-16 | 21:44

@Bokito ergo sum | 14-08-16 | 21:35
Herkenbaar. Ik zat toen ook nog wat op de rand van de Paarse wolk. Wel in Lech op de foto gegaan met de Telegraaf, de dag na de landslide bij de Gemeenteverkiezingen, maar echt bewust? Neen.

Piet Karbiet | 14-08-16 | 21:44

@ Bokito ergo sum | 14-08-16 | 21:35
Had ik, en velen met mij hier ongetwijfeld, met Janmaat.
Je prikt niet zomaar even door de propaganda van de MSM heen.

Lewis | 14-08-16 | 21:43

druipsmurf | 14-08-16 | 21:34
Zou je hier en elders in Noord-West Europa geen verzorgingsstaten hebben dan zou er idd geen islam- of gelukzoekersprobleem zijn. Zelfs de ouwe Drees was niet zo'n voorstander van de AOW.

Nu hoef je hier maar ingezetene te zijn en je krijgt AOW, ook al heb je je hele leven niets bijgedragen en enkel maar geleefd van de bijstand.

Niet alleen daarom zou een kapitaaldekkingsstelsel (waarin je zelf moet sparen) te verkiezen zijn boven een omslagstelsel zoals wij dat kennen en waarin de huidige generatie het feestje van de eerdere generatie(s) mag betalen. Te krankzinnig voor woorden.

Ichneumonidae | 14-08-16 | 21:43

Wat ik me afvraag is dit: hoe kan het dat ze in Frankrijk en Spanje etc., tienduizenden de straat op krijgen, en waarom lukt dat hier niet.
Hebben ze daar betere leiders. Of hebben de inwoners juist geen leider nodig en doen ze het juist zelf.
Zo anders zijn we hier nou ook weer niet dunkt me.

OudeNederlander | 14-08-16 | 21:41

Pim zal altijd mijn held blijven. Altijd. Echt altijd. Wilders is op dit moment het enige alternatief. Jammergenoeg zie ik hem niet gaan regeren omdat de rest in de 2e kamer hem niet pruimt. Het zou tijd zijn voor een alternatief voor Geert. Een 2e Pim. Dat zou ook beter voor Geert en zijn vrouw zijn. Ik gun hem echt nog een mooi onbezorgd einde van zijn leven. Maar wie moet die 2e Pim worden?

3xminder | 14-08-16 | 21:41

Is er ooit een verklaring gevonden voor de kogels van verschillend kaliber die in het
lichaam van Fortuyn zijn gevonden?

houtvlot | 14-08-16 | 21:40

Top!! Wat een inzicht. Visionair!!

nukkie | 14-08-16 | 21:38

Daarom ben ik een Hollandse vluchteling geworden. En... dat blijft zo.

duitse herder | 14-08-16 | 21:36

En ik maar denken: nu gaat het komen, nieuwe politieke partij, GeenStijl for president, ja, nu ga ik het lezen, nog ff. Helaas.

Zoltan | 14-08-16 | 21:36

Ome Geert, Marine en Trump moeten vrezen voor hun leven en dan breekt de hel los.

frisenfruitig | 14-08-16 | 21:36

Al die jaren als ik het nieuws hoor en besef wat voor bullshit ze met ons uithalen, kijk ik naar boven en denk bij mezelf Pim ik mis je.

#zowat dagelijks

pietnederwiet | 14-08-16 | 21:35

Kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat Europa in de jaren tachtig is vergeven tijdens een mooie oliedeal tussen een aantal oliesjeiks en wat westerse oligarchen.
@Arnold9638 | 14-08-16 | 21:13
.
Die deal is van 1975 en heet de Resolutie van Straatsburg; De EEG belooft om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen en de moslims de ruimte te geven om hun cultuur naar Europa te brengen. De tekst benadrukt de grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden.
www.dagelijksestandaard.nl/2012/09/de-...

Dacht dat veel mensen dat hier wel wisten maar blijkbaar niet.

Piet Karbiet | 14-08-16 | 21:35

Moet tot mijn schande bekennen dat al die demonisering destijds er als zoete koek bij me inging. Snapte pas later wat een bijzonder mens hij was. Was het type student die graag wilde horen dat hij slim is, dat werkt nog steeds.

Bokito ergo sum | 14-08-16 | 21:35

Ik zie het eigenlijk liever niet gebeuren, maar schaf de verzorgingsstaat onmiddellijk af. Dus liever vandaag nog dan morgen.
Geen uitkeringen, dan ook geen 'vluchtelingen' en islamisering meer. Je zult zien hoe snel het hier leeg stroomt.

druipsmurf | 14-08-16 | 21:34

*heb* naar boven slingert @21:30

@Ichneumonidae | 14-08-16 | 21:30
Teleurstellender dan de Olympische Spelen kan het niet worden, dacht ik. Ja, ook ik ben soms nog wat naïef in die dingen.

Stormageddon | 14-08-16 | 21:33

@ Ichneumonidae | 14-08-16 | 21:30
Totaal mee oneens, het is met afstand de interessantste. En ja, natuurlijk zit er (inhoudelijke) bagger tussen.

Lewis | 14-08-16 | 21:32

sorry Joris maar die serverT sucks

BudWijzer | 14-08-16 | 21:32

@Willianus Wortelus | 14-08-16 | 20:37

Inderdaad, helaas is Nexit het enige wat overblijft om ons land van de totale ondergang en inlijving als provincie van het Islamitisch Kalifaat te voorkomen.

Bolder | 14-08-16 | 21:31

Daarom, bij gebrek aan beter, Wilders stemmen.

haataanplagiaat | 14-08-16 | 21:31

Ik mijn teiltje naast de bank inmiddels verruild voor een wastobbe. Er komt dus niets dan geneuzel uit die demente bejaarde dolle mina. We moeten het de tijd geven, mense! Het komt wel goed, mense!

Stormageddon | 14-08-16 | 21:30

Stormageddon | 14-08-16 | 21:27
Welja joh, gewoon naar de vpro kijken terwijl je al decennia weet dat het de meest rotte omroep van NL is.

Ichneumonidae | 14-08-16 | 21:30

14 U stopt met belasting betalen voor zaken die rechtstreeks tegen uw belangen , die van uw kinderen , uw kleinkinderen en de rest van de samenleving ingaan
Het immigratie fenomeen is deels bewust beleid ( EU gestuurd , verdeel en heers om de autochtone anti EU krachten te verzwakken ) en deels puur amateurisme , onnozelheid , des interesse , eigen belang van de bestuurders.
Wat precies de individuele motieven zijn boeit eigenlijk niet , een ding is zeker de hele immigratie en de EU draaien op uw belasting geld.
U bent de boom , de EU en het immigratie / multi culti sprookje de parasieten die alleen bij de gratie van de boom kunnen bestaan.
-
U voedt ze !!!

enorme sukkelzak | 14-08-16 | 21:30

16. Huizen van de familie van aanslagplegers platbuldozeren.

Piet Karbiet | 14-08-16 | 21:29

-weggejorist-

BudWijzer | 14-08-16 | 21:29

Die arme vent rust niet eens in vrede...
.
Vraag me ook af hoe lang Geert nog bij ons zal zijn.. -s-Links gaat over lijken om hun 'beschaafde' wereldje te beschermen.

BudWijzer | 14-08-16 | 21:29

Lefgozer | 14-08-16 | 20:52
Lachen was er genoeg ja, maar waar ga jij op stemmen als je al gaat stemmen?

Kom 'ns uit de kast, je zal niet de eerste of laatste zijn. Nou?

Ichneumonidae | 14-08-16 | 21:28

En ondertussen, op de NPO2 wordt de generatie die het totaal heeft verkloot gerehabliteerd middels de zomergaste van vanavond bij de VPRO.
Want ze hebben het fantastisch gedaan hoor, volgens Hedy.

Stormageddon | 14-08-16 | 21:27

stoppen met subsidies voor Nederlandse taal voor 3e generatie immigranten;

FW Ta-183 Huckebein | 14-08-16 | 21:26

Oké maak, eens een eind aan da toetsenbord activisme. DOE IETS. IK stel mij beschikbaar om deze en andere ideeën via de piratenpartij uit te dragen en in de 2e kamer te verdedigen. Ik ben geen carrière politicus maar een van de gelukkige emigranten die al vanaf 1999 Nederland verruild heeft voor een Europees land met een veel prettiger leefklimaat. Ik vergeleek Nederland toen al als de volgevreten kat die in het zonlicht op de vensterbank ligt (economie/financiën) en die niet ziet dat het huis en de buurt verpaupert waardoor allerlei ongedierte zijn voerbak leeg komt eten. Voor een kostenvergoeding wil ik mij eventueel een termijn inzetten om samen met u Nederland weer op orde te krijgen. Ik woon nu in een mediterraan Nederland dat slechts enkele tientallen “vluchtelingen “heeft binnengelaten. Naar mijn inschatting is het voor Europa minder dan 30 seconden voor 12. Als in 2017 geen begin wordt gemaakt met het herstel is het onvermijdelijk dat Europa vervalt, door burgeroorlogen geteisterd wordt en over enkele decennia de islam de hoofd godsdienst en regelgeving wordt.

Anhoudn Antydn | 14-08-16 | 21:26

Pim is dood, maar zijn gedachtegoed is springlevend. De islam is de doodsklok voor elke Westers land. Theocratie en democratie zijn niet verenigbaar. Waar de katholieken en protestanten scheiding van kerk en staat accepteert, geldt dat geenszins voor de muzelman. Hun vinden dat de islam in alle geledingen de dienst moet uitmaken. Die roep wordt steeds luider. Wir schaffen das.

Nehemia | 14-08-16 | 21:25

De moord op Fortuyn..... bedacht door de PvdA, uitgevoerd door GroenLinks en verdedigd door D66.

Uw Psychiater | 14-08-16 | 21:25

Hiddema For President!

Piet Karbiet | 14-08-16 | 21:23

15. Bij zware misdrijven het Ned paspoort innemen ook als dit betrokkene statenloos maakt.

HijgentHert | 14-08-16 | 21:22

Wat mis ik die vent. Flamboyant, erudiet, beschaafd. En omgelegd door een door links geïndoctrineerde idioot. Wie in deze tijd nog het linkse gedachtengoed t.a.v. immigratie en islam blijft uitdragen is een landverrader en daarmee staatsgevaarlijk.

uwesbeki | 14-08-16 | 21:22

Pim grootste politicus ooit van ons land,eindelijk iemand die de waarheid zag die zag wat wij burgers elke dag meemaken.Pim die het probleem met de islamieten gewoon simpel en eerlijk op wou lossen.
Pim die het probleem met de allochtonen benoemde met duidelijke taal,waar je nu,als dezelfde taal gebruikt grote kans heb dat je voor het gerecht moet verschijnen,zover is ons land gezonken,De problemen worden alsmaar groter en groter

janmetdepet | 14-08-16 | 21:19

Bolder | 14-08-16 | 21:02
Spread the word, eh youtube (vergeet em niet te downloaden).

Ichneumonidae | 14-08-16 | 21:13
Tja, begrijpelijk geloei (en inderdaad islammers loeien allemaal). Maar er zit gelukkig een volumeknopje op mijn apparaat waar ik het geluidsdrukniveau naar een prettiger intelling kan wijzigen.
www.youtube.com/watch?v=t8k2AAMTZKo

Cobalt bomb | 14-08-16 | 21:19

Het gelijkheidsbeginsel houd dit namelijk allemaal tegen.
miko | 14-08-16 | 21:02
Dat wilde Fortuyn dan ook afschaffen.
In hetzelfde interview uitte hij het voornemen om "dat rare Grondwetsartikel: gij zult niet discrimineren" af te schaffen.

de honden blaffen... | 14-08-16 | 21:18

Gerard Leeflang | 14-08-16 | 21:16
Ik ook nog, zelfde met Diana en JFK.

Ichneumonidae | 14-08-16 | 21:17

@marjen
Hier exact hetzelfde. Ik hoorde het live op de radio in de auto en moest echt m'n wagen aan de kant zetten een heel veel mensen bellen uit ongeloof en verachting wat er was gebeurd. Het gaat ook echt nooit meer kantelen. Fortuyn was de laatste kans.

PopperFlopper | 14-08-16 | 21:16

Ik weet nog goed waar ik was toen Pim vermoord werd.

Gerard Leeflang | 14-08-16 | 21:16

Fortuyn had visie en flair, maar het was ook een vreselijke relnicht die overal met ruzie vertrokken is. Het Kabinet Fortuyn had heel snel nieuwe verkiezingen moeten uitschrijven.

Guido | 14-08-16 | 21:16

Islamitisch gestoeld geweld=dubbele strafmaat.

Flatuleerder | 14-08-16 | 21:14

En Volkert van der Graaf loopt loopt weer gezellig vrij rond om zijn vuil verder uit te dragen en niemand die er wat tegen doet.We zijn een triest land aan het worden.

Carpe@diem | 14-08-16 | 21:13

Natuurlijk hadden Hans en Pim gelijk. De problemen rond immigratie stapelden zich op in de tijd maar het beleid ging steeds hoger in de versnellingen. Meer immigratie.
Er is dus sprake van beleid, regie, wellicht druk, smoren van de volkswil.
De VN zijn verdacht en met die organisatie alle eraan gelieerde clubs. Zoek maar eens uit wat sociaal marxisme betekent. www.academia.org/the-origins-of-politi...

squadra | 14-08-16 | 21:13

Het punt is dat veel mensen toen al wisten dat het vijf voor twaalf is. En nu weten ze het helemaal, de grote massa is stilaan aan het wakker worden. Alleen... er gebeurt niets en er zal waarschijnlijk ook helemaal niets gebeuren.

De reden is simpel: men heeft nooit ervaren wat het is om als volk en zeker als individu te moeten vechten voor je voortbestaan. We zijn daarnaast decadent geworden en maken ons hooguit zorgen of ons mobieltje wel op tijd opgeladen is, en of vanavond nog iets leuks op de televisie komt.
We zijn verworden tot die verwende Romein, vlak voor het instorten van het grote Romeinse Rijk, die zich meer druk maakt over de smaak van zijn wijn, dan over de barbaren die het grote rijk overspoelen. De Romeinen dachten toentertijd dat die barbaren wel mee zouden vallen.
Nu maken we weer diezelfde fout en kijken we met onze westerse bril naar de rest van de wereld en denken dat moslims dat ook doen en alles zien zoals de meeste mensen in het westen dat -wensen- te zien.

Het is te hopen dat we eens te maken krijgen met een mega-electriciteitsstoring die heel West Europa twee weken plat legt. Binnen twee weken slaan ze elkaar hier de koppen in. Pas dan is er misschien weer hoop voor Nederland. Want dan heeft men ervaren dat alles niet zo vanzelfsprekend is, en we eigenlijk leven in een fragiel technologisch en maatschappelijk evenwicht.

druipsmurf | 14-08-16 | 21:13

Denk dat het wel voor iedereen duidelijk is dat de ingeslagen weg er één is die leidt tot destructie van zowel de westerse mens als zijn cultuur. Ook het elitaire bovenlaagje is dit vast niet ontgaan. Van hen hoeven we in ieder geval niets meer te verwachten. Zitten inmiddels zo gevangen in lucratieve baantjes, dat ze de onzin die ze verkopen, waarschijnlijk zelf ook nog geloven. Kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat Europa in de jaren tachtig is vergeven tijdens een mooie oliedeal tussen een aantal oliesjeiks en wat westerse oligarchen.

Arnold9638 | 14-08-16 | 21:13

Bolder | 14-08-16 | 21:02
De man hep wel een paar punten, maar dat geloei, mijn God! Als je iets weet of vindt hoef je niet zo te loeien. Dat maakt je alleen maar zwakker. Gemiste kans.

Goed, ze loeien daar allemaal dus mogelijk dat het niet opvalt.

Ichneumonidae | 14-08-16 | 21:13

Ik huilde toen ik hoorde dat hij vermoord was.
Nog NOOIT (echt: N O O I T ! )heb ik gehuild om een politicus.
Maar de smerigheid van dat moment (een belofte die GEEN kans nog had), maakte dat mijn tranen ongecontroleerd tot uitbarsting kwamen.
Wat een totale verrotte smerigheid. De man was nog bezig met zijn campagne!! Was nog niet eens een bestuurder!!
En dan hoor je die V> anno 2016 zijn rechten opeisen!!!!
Ik ken geen sterker voorbeeld van het morele failliet van Nederland.

marjen | 14-08-16 | 21:10

mei 2002... maart 2017 - de verloren jaren.

Dubrovink | 14-08-16 | 21:10

Te laat, Links heeft de macht in de rechterlijke staat, overheid en bestuur.

Rest In Privacy | 14-08-16 | 21:08

King of the Oneliner | 14-08-16 | 21:01
Eens.
En al die mensen denken, ik heb het (nog) goed, het zal mijn tijd wel duren.
Totdat ze zelf hun wijk worden uitgepest, maar dan is het al veel te laat.

OudeNederlander | 14-08-16 | 21:06

Ik lees ondertussen nog even verder in "moord in naam van de kroon" leuk voor de zondagavond.

hovawart | 14-08-16 | 21:06

Ik mis Pim.
Nog steeds.
En ik blijf erbij.... die moord was geen eenmansactie, maar een opdracht.
Zolang ik Geert niet op een leugen kan betrappen, blijf ik op hem stemmen.
Want ook hij weet prima te verwoorden wat ik denk en voel.
Okay... hij is minder charismatisch dan Pim, maar er is voor mij geen beter alternatief.
Ik ben helemaal klaar met die respectloze islamieten met hun haat en gedram. Pak je koffers en verdwijn!
Ik wil mijn land terug.
En doe eens wat aan die kudtservert!!

Schietmijmaarlek | 14-08-16 | 21:06

De delicten van die groep worden bewust achtergehouden door de heersende nationale en EU elite.
De overheden willen geen verandering, geen vermindering van instroom. Wát de gevolgen ook zullen zijn. Helaas.
Ik ben het vertrouwen in alle huidige politici kwijt en huil soms nog stilletjes om het heengaan van Pim.

borgmonster | 14-08-16 | 21:05

Iedereen met gezond verstand kan dit soort zaken verzinnen. Maar ook iedereen met gezond verstand weet dat het niet gaat gebeuren.
Het gelijkheidsbeginsel houd dit namelijk allemaal tegen.

miko | 14-08-16 | 21:02

Maar waar loopt nou toch al het geld naartoe?

Cobalt bomb | 14-08-16 | 21:02

As I walk this land with broken dreams
I have visions of so many things
life's happiness is just an illusion
Filled with sadness and confusion
What becomes of the broken hearted
Who had a sweet love that's now departed?
I know I've got to find
Some kind of peace of mind
Maybe
I'll be looking everyday
I know I'm gonna find a way
Nothings gonna stop me now
I'll find a way somehow
I'll be searching everywhere

hovawart | 14-08-16 | 21:02

Ja, we weten onderhand wel na duizenden topics en comments, na tientallen aanslagen door islamieten op onschuldige burgers, na zichtbare parallelle samenlevingen en bina-ghetto's, waar de schoen wringt.
Maar de gemiddelde Nederlandse burger wordt, mede door de staatsomroep en een paar politiek correcte Gutmenschen, ervan weerhouden om de straat op te gaan, en met z'n allen hier eens een punt achter te zetten.
Want ieder is bezig met zijn huisje-boompje-beesje leventje van werken, vakantie, de boodschappen doen, en dat was het ongeveer wel.
Een goed afgerichte onnozele massa.

King of the Oneliner | 14-08-16 | 21:01

Er is weinig veranderd sinds moord op Fortuyn. Begint geloof ik wel tot de goegemeente door te dringen dat NL/Europa niets, maar dan ook niets heeft aan de islam en deszelfs aanhangers. Gaat wel erg traag trouwens.

Al die dingen had Fortuyn goed gezien. De islam is zelfs minder dan niks. Al die punten van Fortuyn, verwoord door Lewis, zijn nog steeds zeer de moeite van het invoeren waard en wel op zeer korte termijn.

Ichneumonidae | 14-08-16 | 20:58

@StinkendeRoede | 14-08-16 | 20:48
Ga eens weg, ongewassen stinkert!

necrosis | 14-08-16 | 20:58

Tja Pim, we hebben alles gepikt en niet goed uitgekeken voor jou. Nu zijn wij als wezen in een vluchtelingenkamp. wachtend om verder genaaid te worden.
Of er staat iemand op zoals jou en probeert het nog goed te draaien. Ik denk eerder dat het leger wordt die hopelijk niet vervolgt gaat worden voor het schoonvegen van het land.

rattenvanger XL | 14-08-16 | 20:57

De puinhopen van roze. Morgen hopelijk gezond weer op en dan pak ik dit topic stevig in de aarsch. Ga nu op zoek naar een waardige opvolger voor Sons of Anarchy op een mij zeer welgevallige streamingsite.

Rest In Privacy | 14-08-16 | 20:57

"Het vluchtelingenverdrag van de VN uit 1951 wordt op de agenda geplaatst en herzien. Indien mogelijk wordt het opgezegd. Tot het onmogelijke is ten slotte niemand gehouden, wij ook niet."


Er is in 1967 een ammendement geweest op dat verdrag dat daarvoor slechts voor Europa gold. DAT zou kunnen worden opgezegd. Dan gaan we dus nog steeds Anne Frank toelaten. Iedereen gelukkig.

omanders | 14-08-16 | 20:57

De huidige sanctie op gebrekkig Nederlands leren is een taalbarrière tijdens medische zorg wanneer iedere seconde telt. Dat blijven gedogen is pas echt barbaars.

Feynman | 14-08-16 | 20:57

Misdaad loont in Nederland.

gentle giant | 14-08-16 | 20:54

Wat heeft Wilders veel gejat van Fortuyn.

Gerard Leeflang | 14-08-16 | 20:53

Fortuyn heeft de problemen benoemd waarvoor hulde, hij heeft ook het verschil tussen islam en christendom aangegeven. Maar het was hem niet gegeven dit verschil ook nog in een cybernetisch model te vatten. Dat model is er nu wel.

Maar zowel policor als non-policor zijn helemaal niet geïnteresseerd in een dieper liggende relatie tussen beide 'religies'. Want wie gelooft verwerpt ieder model naast God en wie niet gelooft is überhaupt niet geïnteresseerd in religie.

Er is daarom tussen moslims en non-policor een level playing field ontstaan waar alleen nog woede en haat regeert. Dat mondt uit in een burgeroorlog die pas over eeuwen zal worden begrepen.

Basic Dimension | 14-08-16 | 20:52

Over 100 jaar spreken onze kinderen en kleinkinderen net zo over 'politieke correctheid' zoals we nu spreken over 'nationaalsocialisme'. Met afschuw, walging, onbegrip en vies gezicht.

Captain Pervert | 14-08-16 | 20:52

Nou nou nou, om hem nou zo de hemel in te prijzen gaat ook wat ver. Het was een vreselijk narcistische ijdeltuit, die er op stond om als professor aangesproken te worden terwijl hij dat niet meer was, en die een club randdebielen om zich heen verzameld had om het land te redden, omdat hij het niet kon hebben dat er zich mensen met zijn club bemoeiden die ook van de academische kunne waren.

Neemt niet weg dat we veel lol gehad hebben om hoe hij Ad Melkert en vele anderen voor lul zette in het debat, prachtig. Wat hebben we gelachen.

En ja, ook ik ging bloemen brengen bij z'n huis in Rotterdam, waar ik toen woonde.

Ik heb er een beetje hetzelfde gevoel over als nu met Geert Wilders:
Het zal nooit wat worden met hem en z'n maten in de politiek. Hooguit krijgen we twee, drie weken lol en het journaille zal er van smullen, want elke avond een nieuw schandaal, net als toen met de LPF.
En dan moeten we weer naar de stembus.
Maar de winst waar ik op hoop: dat daardoor de huidige eminence grise een keer de broodnodige schop onder hun ass krijgt.
Ik stem geen PVV, maar ik zou er niet verdrietig om zijn als Wilders premier zou worden. Even het stof eruit kloppen.

Lefgozer | 14-08-16 | 20:52

Paulo63 | 14-08-16 | 20:48
Omdat je dan moet geloven in het systeem, en ook nog moet geloven dat je dat systeem van binnenuit kunt veranderen. En ook nog op tijd.
Wat mij betreft, kansloos.

OudeNederlander | 14-08-16 | 20:51

"Ik heb geen zin de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen nog eens over te doen". Scherp. Maar dat was hij ook.

Muxje | 14-08-16 | 20:50

De beste man zou zich om draaien in zijn graf als hij wist hoe Balkenende en Rutte maar ook het tuig uit Brussel de boel als maar meer naar de klote tracht te verhelpen.

Bokkie | 14-08-16 | 20:50

14. We nemen onze dorpen en steden weer terug. Geen sharia, geen no-gone zones, nu niet nooit niet
15. Zero tolerance - voor alle burgers, overal
en ad 10:
De hele uitkeringen-wet op de schop. Uberhaupt geen uitkering als de status niet officieel is.

OudeNederlander | 14-08-16 | 20:49

Blij dat hij weg is. Naar, ijdel ventje.

StinkendeRoede | 14-08-16 | 20:48

Waarom richten mensen met deze plannen geen partij op?

Paulo63 | 14-08-16 | 20:48

Pim Fortuyn, een man die velen van ons altijd bij zal blijven. Hij doorbrak de politieke correctheid, de doodsteek van het land.
Ik had graag willen weten hoe het was gelopen als hij nog geleefd had.

En dan die kleautzak Marcel van Dam, met zijn opmerkingen over "het boekje" van Fortuyn en de belediging "minderwaardig mens"

Mastermattie | 14-08-16 | 20:46

En dan te bedenken dat zijn laffe linkse moordenaar al weer rond loopt. Dankzij onze D66 rechters natuurlijk.

metagod | 14-08-16 | 20:46

Iets of iemand wil er in Europa een grote bende van maken en is daar al heel erg ver mee. Maar ja, je kan ook niet zeggen dat er veel weerstand tegen is. En eigenlijk is het ook al te laat. Pim had zijn karwei af moeten kunnen maken maar kon dat niet. Helaas.

doskabouter | 14-08-16 | 20:45

De SP zei het ooit in 1983, Janmaat,Fortuyn en Wilders dito en ondertussen blijft het maar doorgaan.
.
“Ik wil mijn afschuw voor de islam – de leer, de dogmatiek, de verboden, de onbeweeglijkheid, de middeleeuwse achterlijkheid die is ontstaan met deze religie voor nomaden en woestijnrovers – niet onder stoelen of banken steken. (…) Zichzelf opsluitend in een gedragspatroon, dat de originele achterlijkheid halsstarrig in stand houdt (…), vormen zij een Fremdkörper in onze samenleving, dat niet lijkt te kunnen loskomen, iets bij te leren, iets te willen leren, dus verarmt (…). Zoals nu kan het niet”.
.
“Men moet zich eens indenken, welke ghetto’s er zullen ontstaan van verouderde, en voor ons gevaarlijke, immigranten, als we niet alleen hun gruwelijke slachtgewoonten aanvaarden, maar ook hun diskriminatie van vrouwen, hun patriarchaal-autoritaire aanmatiging, hun onderwerping van kinderen, hun stamveten. Waarom van nieuwkomers aanvaarden, wat we zelf in gewoonten en wetten hebben opgeruimd?”
sptransparant.wordpress.com/gastarbei...

Jan Leul | 14-08-16 | 20:40

Pim leeft!

bar-en-boos | 14-08-16 | 20:40

Massa-immigratie is EU-beleid Lewis. Niks meer, niks minder.

De enige hoop die er nog is is dat de Nederlandse burger ontwaakt uit zijn slaap, gaat inzien wat voor monster de EU is en vervolgens EU-kritisch gaat stemmen.

En dan is het te hopen dat er een NExit komt.
En dán is het te hopen dat deze NExit ook daadwerkelijk doorgaat. Want je hoeft maar naar Groot Brittannië te kijken om daar toch aan te twijfelen.

De elite is de baas. Niet de burger.

Willianus Wortelus | 14-08-16 | 20:37

14. Dubbel passport afschaffen.

lady blabla | 14-08-16 | 20:36

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl