Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Recessay. Thierry Baudet over einde der democratie

ANP-34049291.jpg In zijn dystopische klassieker, The Managerial Revolution (1941), introduceert de Amerikaanse politicoloog James Burnham het concept ‘gecontroleerde democratie’. Volgens hem zullen de Europese burgerdemocratieën in de tweede helft van de twintigste eeuw – min of meer ongemerkt en stapje voor stapje – worden overwoekerd door bureaucratische netwerken die achter de schermen, ver verwijderd van electoraat en publiek debat, de werkelijke beslissingen nemen. Terwijl de reële democratische volksinvloed daardoor verdwijnt, verwacht Burnham nadrukkelijk niet dat de Europese staten ook in naam zullen worden opgeheven. ‘De vele landen die feitelijk worden opgeheven zullen in naam blijven bestaan; ze kunnen als bestuurlijke subdivisies blijven functioneren, maar hebben geen soevereiniteit meer’. Ook zullen er verkiezingen blijven; die geven de managers immers inzicht in de preferenties van de consument-burger terwijl ze bovendien aan mogelijke tegenkrachten een uitlaatklep bieden. Burnham voorspelt dus politiek theater in de vorm van schijnverkiezingen tussen kandidaten die over alle wezenlijke kwesties eender denken, die vervolgens tegen een vast maandsalaris voor de ogen van de argeloze toeschouwer debatteren in schijnparlementen, terwijl ondertussen allang vaststaat wat de uitkomst zal zijn – de knopen zijn immers elders al doorgehakt. Het werk van James Burnham vormde niet alleen de belangrijkste inspiratiebron voor George Orwell’s 1984, de kans is groot dat Burnham ook een beslissende invloed heeft gehad op Jean Monnet en Robert Schumann – de bedenkers van de huidige Europese Unie. Want nadat zij in eerste instantie probeerden om met open vizier een ‘United States of Europe’ door de nationale parlementen te loodsen (en zodoende langs koninklijke weg de volkeren onder te brengen in een continentaal staatsverband) kozen ze, nadat het Franse parlement hun plannen (onder luid gezang van de Marseillaise) in 1954 wegstemde, voor precies deze geleidelijke, tersluikse benadering uit The Managerial Revolution om alsnog hun doel te bereiken. Deze eurocraten zelf noemen hun strategie ‘functionalisme’, en het idee daarvan is dat door het zogeheten spillover effect steeds meer macht – onvermijdelijk – centraal komt te liggen. De ene ‘functie’ dwingt tot de andere ‘functie’. Dus: je verkoopt open grenzen als een handigheidje; en na verloop van tijd doe je alsof je verbaasd bent dat ze dwingen tot centraal immigratiebeleid. Je presenteert de eenheidsmunt als facilitator van de handel zonder dat er soevereiniteit mee wordt overgedragen; als de (onvermijdelijke) kredietcrisis zich aandient, druk je er centrale begrotingscontrole doorheen. In de leugenachtige woorden van Monnet zelf: "Wij wensen dat de gemeenschap gestalte krijgt in een geleidelijk proces van verandering. Pogingen de vorm te voorspellen die zij uiteindelijk zal aannemen zijn een contradictio in terminis." Terwijl hij eerder nog openlijk had toegegeven dat hij simpelweg streefde naar een federale staat, ging het vanaf nu ineens om een ‘open toekomst’. Het kon zelfs schadelijk zijn om hier te veel kritische vragen bij te stellen: "Vooruitlopen op de uitkomst smoort de inventiviteit", aldus Monnet. "Alleen met doorzetten, voorwaarts en omhoog, zullen we nieuwe horizonten ontwaren." In zijn poging het Europese project van een filosofische rechtvaardiging te voorzien schreef de Duits-Amerikaanse bestuurskundige Ernst Haas eind jaren zestig dat ‘wij geen enkel ander alternatief [hebben] dan onze toevlucht te nemen tot geleidelijkheid, tot omwegen, tot functionalisme, als we een regio wensen te integreren.’ Hij vervolgt: ‘De functionalist die vertrouwt op geleidelijkheid en omwegen om zijn doel te bereiken, moet een strategie kiezen die veel mensen verenigt en weinigen vervreemdt. Hij kan slechts met kleine stapjes en zonder helder logisch plan vooruitkomen, want als hij met forse stappen en op meesterlijke wijze vooruit zou komen, dan zou hij de steun van velen verliezen. Het volvoeren van dit pad maakt integratie ‘vrijwel vanzelfsprekend’, legt Haas uit, totdat deze dan uitmondt ‘van niet meer dan een douane-unie in een economische unie en een politieke eenheid’. Precies zo is het gegaan. Achter de ogenschijnlijke vrije, spontane samenwerking van nationale democratieën gaat inmiddels een vrijwel geheel opgetuigde continentale superstaat schuil – stapje voor stapje opgebouwd en verscholen in de onmetelijke burelen van de Brusselse bureaucratie, in Commissievergaderingen en schimmige achterafzaaltjes, in richtlijnen die soms pas jaren later in werking treden, in strategische akkoorden of besluiten van het ‘comité voor de regio’s’. De speelruimte van de lidstaten is gereduceerd tot vrijwel nul. Een voorbeeld. Vorige zomer heeft het Nederlands parlement het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne geratificeerd. Samen met GeenPeil en het Burgercomité EU heeft mijn denktank Forum voor Democratie vervolgens meer dan 300.000 handtekeningen in een periode van zes weken verzameld – waarmee een (adviserende, niet-bindende) volksraadpleging over dit besluit werd geforceerd. Het referendum werd gehouden op 6 april 2016 en resulteerde in een massief NEE van 61 procent. Toen gebeurde iets eigenaardigs. Premier Mark Rutte verklaarde bescheten dat het Nederlandse parlement het verdrag weliswaar had geratificeerd – en formeel was een dergelijke ratificatie ook noodzakelijk geweest – maar dat óók als ons land nu zijn handtekening zou intrekken, het verdrag alsnog gewoon door zou gaan. Met andere woorden: onze hele nationale ratificatieprocedure was één grote schijn geweest. Al die debatten over nut en noodzaak van het verdrag waren niets dan window-dressing. Natuurlijk maakt de EU nog altijd gebruik van nationale parlementen en nationale ratificatieprocedures; natuurlijk schaft men de instituties die democratisch brood en spelen bieden niet af; maar hun betekenis is symbolisch geworden. Het is, precies zoals Burnham het noemt, een vorm van ‘gecontroleerde democratie’. Een paar maanden later deed zich een volgend treffend voorbeeld voor. Het Nederlandse parlement kreeg een paar uur (!) de tijd om honderd bladzijden EU-plannen over centrale pensioenregels door te nemen. Mocht de minister haar goedkeuring geven aan dit grandioze schema dat uiteindelijk meer dan 1.200 miljard euro Nederlands spaargeld onder Brussels gezag zou stellen? Men stemde er inderdaad maar gewoon mee in. Verbijsterd belde ik een parlementslid van de Christendemocratische fractie op. Hij zei dat het ondoenlijk was geweest om in het korte tijdsbestek uit te zoeken wat precies de consequenties van de voorgenomen maatregelen zouden zijn. Bij twijfel op de rem gaan staan was echter geen optie… want Nederland had toch allang geen vetorecht meer in de Brusselse afdelingen waar dit soort zaken werden besloten! De vergelijking dringt zich op met een strenge onderwijzer, die de leerling huiswerk opgeeft en zegt: ‘Dit ga je maken, goed? Spreken we dat af?’ De vraag is louter retorisch, louter voor de vorm – en is even vernederend voor de leerling als de kunstmatige schijninstemming met Europese besluiten is voor de volkeren van het continent. Nationale politieke leiders worden ondertussen gecoöpteerd, doordat hen een toekomstige positie in het vooruitzicht wordt gesteld met hoog (en grotendeels belastingvrij) salaris, met chauffeur en andere uitstekende arbeidsvoorwaarden – en zonder enige mogelijkheid om uit die positie ontheven te worden door dwarsliggende electoraten. Onze minister van Financiën is zelfs tijdens zijn nationale loopbaan – en juist op het moment dat Nederland voor problemen dreigde te gaan zorgen wegens twijfel over steunmaatregelen voor Griekenland! – voorzitter gemaakt van de eurogroep. Een grotere schending van de machtenscheiding is nauwelijks denkbaar; de heer Dijsselbloem is daardoor immers aanklager en rechter tegelijk geworden! Maar het kon allemaal in eurotopia; en nauwelijks was hij overigens benoemd of hij schafte de ministeriële werkgroep af die na moest denken over exit-strategieën bij een volgende eurocrisis. Toeval? Eh. Ik denk het niet. Ook het maatschappelijk middenveld is in de greep van de EU gekomen. Oxfam, het Wereldnatuurfonds, One World Action, en honderden (zo niet duizenden) andere ‘goede doelen’ ontvangen jaarlijks miljoenen euro’s aan subsidie van de EU – en wie keert zich nou tegen de hand die hem voedt? Door de EU opgerichte ‘beroepsverenigingen’ doen daar nog een schepje bovenop. Zo is daar de European Union of Journalists, de European Women’s Lobby, de European Cyclists’ Federation, enzovoorts – allen geheel onderdeel van het Brusselse managementsysteem, en ook zij bepleiten uiteraard voortdurend het nut van verdere Europese machtsvergroting. Op universiteiten wordt het project ondertussen door de bekleders van de Jean Monnet-leerstoelen gepropageerd – en zó sterk is daar de pensée unique, dat bevriende medewerkers aan economiefaculteiten mij regelmatig op fluistertoon vertellen dat ze onmogelijk openlijk kritiek op de euro zouden kunnen hebben. Ze zouden geen promotie meer kunnen maken, geen aanstelling meer kunnen bemachtigen. En wat te denken van de academische onderzoeksgelden? Verwacht iemand werkelijk dat kritische geluiden door het Europese ‘Horizon-netwerk’ (dat miljarden aan voorheen nationale onderzoeksgelden mag besteden) worden gehonoreerd? Dan toch liever een studie naar de gevaren van ‘nationalisme’ of ‘xenofobie’ (zoals kritiek op de open grenzen in Orwelliaanse eurospeak wordt genoemd). Ook heeft de EU zich ontpopt tot beste vriend van het grootbedrijf. Ook al presenteert ze zich als bestrijder van kartels, in wezen werkt de EU kartelvorming in de hand doordat lobbies van grote bedrijven direct aan tafel zitten bij de Commissie (in de zogeheten ‘expert-groepen’) en regelgeving opstellen die het voor deze multinationals mogelijk maakt hun product over de gehele EU uit te rollen en ondertussen, middels veel te strikte voorwaarden, kleine ondernemers te verpletteren. Denk aan het verbod op het slachten van dieren op boerderijen (officiële doel: ‘bescherming van de volksgezondheid’). De bio-industrie vaart er wel bij, kleine biologische eenpitters gaan eraan onderdoor. Denk aan de regels voor bed&breakfasts (bijvoorbeeld met betrekking tot sanitaire voorzieningen of het houden van huisdieren), waardoor het steeds lastiger wordt voor kleine en middelgrote ondernemers om te concurreren met grote hotelketens. Denk aan de regels voor glazenwassers en condooms; voor groente en fruit; voor rauwmelkse kazen, voor witte en gele koplampen, voor stofzuigers van meer dan 1800 watt, voor koffiezetapparaten en vitamine-preparaten… Als je goed kijkt blijkt er steeds een klein groepje grote, grensoverschrijdende bedrijven achter te zitten die het Midden- en Kleinbedrijf (waar de eigenlijke welvaart en innovatie zit) wegdrukken met regelgeving die – ogenschijnlijk – in het belang is van één of ander vaag, abstract doel. Dierenwelzijn, vrouwenemancipatie. Iets met milieu. Big business en big government gaan dus hand in hand en vormen een conglomeraat van managers waarin men elkaar de bal toespeelt – vandaar ook dat de overstap zo gemakkelijk is geworden en voormalig Goldman Sachs-topman Draghi bijvoorbeeld een transfer maakte naar de ECB terwijl Barroso onlangs naar Goldman Sachs verkaste; vandaar dat Verhofstadt 190.000 euro per jaar incasseert als adviseur van investeringsfondsen met schaliegasbelangen (onder meer in Oekraïne) en Hans van Baalen behalve Europarlementariër ook commissaris was bij Mercedes-Benz. Hoeft het nu nog te verbazen dat de auto-industrie erin slaagde om ‘samen met de Europese Commissie’ wetgeving te vervaardigen die grote voordelen bood aan… dieselmotoren? Terwijl in Japan volop experimenten gaande waren met elektrische auto’s had Volkswagen begin jaren ’90 de TDI-dieselmotor te slijten. Het geheel aan EU-regels dat werd opgesteld werd gepresenteerd vanuit het oogmerk van milieubescherming (want dieselmotoren stoten minder CO2 uit dan benzinemotoren). Maar ondertussen vervuilt diesel tot twintig keer meer dan benzine. Het gevolg van de stimulans: het marktaandeel van dieselmotoren groeide van zo’n 10 procent in 1995 tot meer dan 50% in 2012. Ook een gevolg: duizenden doden door onder meer stikstofdioxide. Luchtvervuiling doodt wereldwijd immers meer mensen dan AIDS en malaria tezamen. Daarbij is het van belang om te begrijpen dat al deze processen en systemen natuurlijk niet vanuit één centrale plaats worden aangestuurd – de truc is juist dat de Europese soevereiniteit niét is vast te pinnen. Integendeel, zou ik welhaast willen zeggen: de soevereiniteit is volledig verwaterd en verdund, als damp heeft zij zichzelf vertakt en verspreid en vermengd. Haast iedereen is daardoor de greep erop verloren. De Commissie initieert, de Raad van Ministers vergadert (notulen geheim), de Raad van Regeringsleiders doet nog een duit in het zakje en dan zijn daar nog het Hof van Justitie, de overlegorganen met nationale politici, de geformaliseerde lobby-organen, de zogeheten Coreper-bijeenkomsten en niet te vergeten: het ‘parlement’, een orgaan met 751 leden die van zichzelf beweren de 600 miljoen Europeanen die elkaar onderling niet kunnen verstaan te vertegenwoordigen, en die mogen meepraten met allerlei zaken die in en rond de EU gebeuren. Enfin. Het resultaat van dit alles is een machinerie die niemand meer in de hand heeft, die niemand kan controleren – en die niemand kan hervormen. Maar nu komt het meest verbijsterende: ook de grootste eurofiel erkent dit. In een bijzonder cynische manifestatie van opnieuw Orwellianse eurospeak wordt dit gegeven – dat zo wezens-eigen is aan de EU! – het ‘democratisch deficiet’ genoemd. Men kijkt ernstig en sereen en herhaalt: ja, u heeft gelijk, er is een ‘democratisch tekort’. Briljant! Alsof het een tijdelijk falen betreft dat ongewenst is, maar overkomelijk. Een financieringsprobleempje waarvoor overbruggingskrediet nodig is. Te weinig vitamientjes. Slaapgebrek. Iets dat zich in elk geval spoedig zal herstellen. Een onbalans die binnenkort weer in evenwicht komt. Maar zoals Burnhams analyse van de managersrevolutie duidelijk maakt: de afschaffing van de democratie door de EU is net zo min tijdelijk als overkomelijk. De EU is niet zozeer ondemocratisch als wel antidemocratisch. Een democratische EU is onmogelijk. De plannen van Monnet en Schumann die in 1954 met open vizier werden gepresenteerd en werden weggestemd, zouden vandaag de dag wéér worden weggestemd. Niemand wil in een ‘United States of Europe’ leven. Europa is geen land. We verstaan elkaar niet. 600 miljoen is veel te veel voor een goed werkende, transparante volksregering. Dus moeten regeringsleiders, parlementen en andere politici doen alsof. Ze moeten doen alsof de EU geen staat is en ook nooit een staat zal worden; ze moeten doen alsof ze greep hebben op de Brusselse besluitvorming; alsof de mensen daar ‘democratisch’ gekozen zijn en alsof zijzelf verantwoording verschuldigd zijn aan de kiezer en door hem af te rekenen zijn – om het Copernicaans te zeggen: ze moeten doen alsof ze in een baan rond de kiezer zweven. Maar dat is allang niet meer het geval. Ze zijn onderhorig aan Brussel en ingelijfd door het continentale systeem. De EU draait niet om de natiestaten heen – de natiestaat is een satelliet geworden in het blauwgele sterrenstelsel van de EU. In 1946 schreef George Orwell een uitgebreide kritiek op het denken van Burnham. Uiteindelijk, stelde hij, zal de heerschappij van de managers niet kunnen voortduren omdat (1) het een gesloten kartel is waarin na verloop van tijd te slechte en te zwakke mensen komen bovendrijven om het systeem nog langer gaande te houden, en (2) de menselijke vrijheidsdrang te groot is en dankzij de moderne communicatiemiddelen niet kan worden ingekapseld. Hoewel Orwell in zijn roman 1984 zou voortbouwen op de visionaire dystopie van Burnham, en een wereld zou schetsen waarin de macht van de managers compleet en eeuwigdurend is geworden, bood hij in zijn politieke filosofie juist een aanknopingspunt voor hoop. De praktische vertaling daarvan, de uitweg zogezegd, is het referendum. Overal in Europa zien we de roep om het plebisciet, om directe volksinvloed. Burgers vragen in massaal ondertekende petities om zeggenschap, politici kunnen er niet meer omheen en beloven schoorvoetend aan hun kiezers meer directe beslissingsmacht. Omdat de EU nog altijd lippendienst verleent aan de ‘democratie’ en beweert (hoe onzinnig dat ook is) te handelen in naam van de bevolking, zijn referenda de achilleshiel van het managerssysteem. Een volksopstand kan gemakkelijk worden neergeslagen; nieuwe politieke bewegingen kun je inkapselen; maar referenda vallen buiten de greep van de bureaucraat-heersers. Met één referendum is de strijd natuurlijk niet gewonnen. Zowel de Fransen als de Nederlanders zeiden in 2005 met overweldigende meerderheid NEE tegen de Europese Grondwet. Een paar jaar later kwam die Grondwet er alsnog, zij het onder een andere naam. Jarenlang bleef het stil, totdat de Grieken in 2015 weer mochten stemmen en NEE zeiden in het referendum over de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. De EU besloot om premier Papandreou af te zetten en te vervangen door een ongekozen voormalige vice-president van de ECB (Papademos). Hoe lang houden de eurocraten dit nog vol? Het tweede Nederlandse referendum – eerder dit jaar – kan niet opnieuw volledig genegeerd worden. De keuze van de Britten om uit de EU te stappen zal grote gevolgen hebben. In de herfst zullen Hongarije en Oostenrijk een referendum houden over Europese immigratiequota. Finland overweegt een referendum over de euro. In november stemt Italië over de Europese bezuinigingsmaatregelen. Onlangs wierp ook de Tsjechische president een balletje op voor een referendum over uittreden – een zogeheten Czexit. De coalitie van Vrije Landen werd tot nu toe geleid door Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Met Groot-Brittannië als vierde lid begint het een winnend team te worden. Door de Britse onderhandelingen met de EU zal het alternatief voor een continentale superstaat duidelijke contouren gaan aannemen. Een veel aantrekkelijkere samenwerking op basis van vrijheid, soevereiniteit en democratie kan gestalte krijgen. Nu is het moment om door te pakken en het imperium van de managers ten val te brengen. Nu is het moment om de gecontroleerde nepdemocratie te vervangen door volksregeringen die verantwoording verschuldigd zijn aan ons, burgers, en die handelen in onze belangen. Het gaat natuurlijk bar slecht met ons continent en het wanbestuur is stuitend. Maar ik ben vol hoop voor de toekomst! THIERRY BAUDET Dit is de Nederlandse versie van een essay dat oorspronkelijk in het Duits is verschenen in het Zwitserse tijdschrift "Die Weltwoche”.

Reaguursels

Inloggen

Het is niet relevant welke presidentskandidaat in de VS Baudet ondersteunt. Ik zie de presidentsverkiezingen in de VS als een heel ander soort spel dat op een heel andere manier gespeeld wordt dan de verkiezingscampagnes die we in Nederland gewend zijn. Ik ben niet opgegroeid in die cultuur en met dat systeem en kan er dus ook niets over zeggen. Het alternatief voor Trump is Hillary…. 'nuff said.

Arie_R | 11-08-16 | 19:46

liechtenstein is het vierde, grootbrittannie is het vijfde lid
en overigens is de Zwitserse bond reeds een federatie

Ciara | 11-08-16 | 18:37

-weggejorist-

TECHNO AFILIATED | 11-08-16 | 16:09

-weggejorist-

Henk1955 | 11-08-16 | 14:32

OudeNederlander | 11-08-16 | 11:14
Wanneer hebben Nederlanders voor hun autonomie, vrijheid, cultuur en historie jarenlang gevochten?? Nog nooit in de geschiedenis van Nederland. En dat een ander de regels voor jou of je leefomgeving bepaald is nog nooit anders geweest. Het enige verschil is dat ze niet in Den Haag maar in Brussel zitten.

Henk1955 | 11-08-16 | 14:32

Goed stuk van Baudet. En sommigen hier kunnen wel zeiken op de man, maar dat is te makkelijk. Hij trekt toch maar even zijn klep open en pent dingen neer in de media, wat toch even iets verder gaat dan het gratuite reaguren dat we hier met zijn allen doen nietwaar. En qua keus tussen Clinton en Trump kom ik dan ook eerder uit bij Trump, dat is eigenlijk vrij logisch gezien het complete onbenul bij Clinton.
Enfin, het kan verkeren allemaal.

lekker wijf | 11-08-16 | 14:11

Mediapark, wat een kutwoord ook. Wat doet iemand daar?

Hartgrond | 11-08-16 | 14:08

Goed stuk van Baudet. En sommigen hier kunnen wel zeiken op de man, maar dat is te makkelijk. Hij trekt toch maar even zijn klep open en pent dingen neer in de media, wat toch even iets verder gaat dan het gratuite reaguren dat we hier met zijn allen doen nietwaar. En qua keus tussen Clinton en Trump kom ik dan ook eerder uit bij Trump, dat is eigenlijk vrij logisch gezien het complete onbenul bij Clinton.
Enfin, het kan verkeren allemaal.

lekker wijf | 11-08-16 | 14:07

Benoite | 11-08-16 | 12:31
Tot dat dhr Baudet deaud op het mediapark ligt...

iustus | 11-08-16 | 13:55

Er is maar één manier om dit te stoppen en dat is allemaal stoppen met het betalen van belasting. Pas dan komt de politieke elite erachter dat ze helemaal niets zijn zonder de burger en dat de burger het eindelijk toch voor het zeggen heeft en moet hebben. Nu vergroot de EU zijn machtspositie slechts door het rondstrooien van ons belastinggeld en het omkopen van belangen...

freelux | 11-08-16 | 13:42

Democratie is geen vrijheid. Democratie is twee wolven en een lammetje die gaan stemmen wat voor lunch ze gaan eten. Echte vrijheid komt voort uit rechten, rechten die door niemand kunnen worden afgenomen, zelfs niet door 99% van de stemmen. (Simkin 1992)

mygfisbrazilian | 11-08-16 | 12:58

-weggejorist-

geeratz8217 | 11-08-16 | 12:46

wanneer een referendum over NEXIT ?????????

geeratz8217 | 11-08-16 | 12:46

Maria.1 | 11-08-16 | 00:01
Jawel hoor geen enkel probleem,paar drukpersen erbij, en grootste deel is giraal geld, dus weinig werk. De Euro( maar helaas ook de US-dollar) krijgt zodoende een steeds hoger toiletpapier gehalte, maar wie van de Elite cares?

corbiere | 11-08-16 | 12:40

De grote blinde vlek in de westerse wereld is de islam, de islam die in werkelijkheid als een destructieve sekte is maar die politiek correct gezien wordt als de religie van de vrede, omdat:
• de financiele elites zaken willen doen met de oliestaten;
• de EU-elites de nationale samenlevingen van Europa willen verdunnen tot één grote multiculti makkelijk te beheersen massa individuen en subculturen;
• de cultureel marxisten op die manier de westerse cultuur willen slopen;
• de cultureel zelfhatenden boete willen doen voor historische zonden (Wir schaffen das);
• de islamitische leugen- en bedrogmachine steeds zegt dat islam liefde is;
• de oikofobische cultuurrelativisten steeds zeggen dat islam liefde is (Karen Armstrong);
• zeer velen zijn omgekocht zijn door de oliemiljardairs van de oliestaten om te zeggen dat islam liefde is.
Zal de westerse wereld in staat zijn zoveel drang tot islamisering en zelfvernietiging te overleven?
De islam:
• gebruikt democratie voor het instellen van dictatuur
• ziet andere cultuur als uit te buiten en te vernietigen
• ziet wetenschap en mensenrechten als te vernietigen
• ziet vrouwen en kinderen als te gebruiken voorwerpen
De islam is in de grond genocidaal en etnocidaal. Echter velen in de westerse wereld volharden in de waan dat de islam een religie van de vrede is. En dat het heel goed is voor u en de uwen dat uw woonwijk verrijkt wordt met een moskee. En dat er veel aandacht komt voor de islam in het onderwijs van uw kinderen. Enzovoort.

notamused | 11-08-16 | 12:39

Sorry sorry voor de driedubbelpost. Ik kreeg steeds een error-melding na posten.

Benoite | 11-08-16 | 12:36

Geweldig stuk van Baudet!

Het gemiesmous hier over wel of geen "Trump-aanhager" zijn en hoe erg dat wel of niet is, vind ik dom en kortzichtig. Wij leven anno nu in barre tijden, en dan zijn er barre middelen nodig. Zowel in de VS als in Europa is er momenteel een massieve, groeiende weerstand tegen de gevestigde orde gaande. Een gevestigde orde die steeds openlijker volledig zijn eigen plan trekt, werkelijk lak heeft aan de bevolking en ons een weg op duwt die we the people niet willen. ALLE middelen dienen nu te worden ingezet, of ze nu rood of blond haar hebben, of ze nu miljonair zijn of een achterban hebben van de straat. Geen tijd meer voor nuances, kijk naar de grote lijn. Het is now or never, zeker in Europa.

Het zou heel mooi zijn als er in Nederland op zeer korte termijn een tweede exit-partij gevormd zou worden, die alle ik-stem-niet-op-Wilders-of-VNL-maar-heb-er-wel-genoeg-van-kiezers onderdak verschaft. Baudet zou zijn hoogleraar-ambities wellicht voor een tijdje in de ijskast kunnen stoppen; hij zou mijns inziens heel veel in principe ongeïnteresseerde kiezers/tv-kijkers over de streep kunnen trekken. Partij Wilders en partij Baudet zouden volgens mij (samen met klein grut als VNL, Dierenpartij en Piraten) een meerderheid kunnen halen.

Hr. Baudet, dit is echt onze enige kans om op fatsoenlijke wijze een eind te maken aan de huidige waanzin in Nederland. U kunt in de geschiedenisboeken komen te staan; ik zeg doen! Weer een soeverein Nederland!

Benoite | 11-08-16 | 12:31

-weggejorist-

Beeropdeweg | 11-08-16 | 12:29

Goed artikel! Zou verplicht leesvoer moeten zijn voor alle politica in Europa.
Al vrees ik dat het niet veel zal uithalen....

Beeropdeweg | 11-08-16 | 12:29

-weggejorist-

Benoite | 11-08-16 | 12:29

Geweldig stuk van Baudet!

Het gemiesmous hier over wel of geen "Trump-aanhager" zijn en hoe erg dat wel of niet is, vind ik dom en kortzichtig. Wij leven anno nu in barre tijden, en dan zijn er barre middelen nodig. Zowel in de VS als in Europa is er momenteel een massieve, groeiende weerstand tegen de gevestigde orde gaande. Een gevestigde orde die steeds openlijker volledig zijn eigen plan trekt, werkelijk lak heeft aan de bevolking en ons een weg op duwt die we the people niet willen. ALLE middelen dienen nu te worden ingezet, of ze nu rood of blond haar hebben, of ze nu miljonair zijn of een achterban hebben van de straat. Geen tijd meer voor nuances, kijk naar de grote lijn. Het is now or never, zeker in Europa.

Het zou heel mooi zijn als er in Nederland op zeer korte termijn een tweede exit-partij gevormd zou worden, die alle ik-stem-niet-op-Wilders-of-VNL-maar-heb-er-wel-genoeg-van-kiezers onderdak verschaft. Baudet zou zijn hoogleraar-ambities wellicht voor een tijdje in de ijskast kunnen stoppen; hij zou mijns inziens heel veel in principe ongeïnteresseerde kiezers/tv-kijkers over de streep kunnen trekken. Partij Wilders en partij Baudet zouden volgens mij (samen met klein grut als VNL, Dierenpartij en Piraten) een meerderheid kunnen halen.

Hr. Baudet, dit is echt onze enige kans om op fatsoenlijke wijze een eind te maken aan de huidige waanzin in Nederland. U kunt in de geschiedenisboeken komen te staan; ik zeg doen! Weer een soeverein Nederland!

Benoite | 11-08-16 | 12:25

Poetin is zich al aan het warm lopen aan de grens met Oekraïne.

doskabouter | 11-08-16 | 12:22

@Gerard Leeflang | 11-08-16 | 10:03
Zo is het maar net Gerard, iets afzeiken is altijd makkelijker nietwaar! Gelukkig biedt u een verheffend alternatief en dito benadering, ... toch!?! Of ook niet.

iustus | 11-08-16 | 12:01

Prima stuk van Baudet. Mag zo in het volgende kabinet de Nexit afronden. Is er ergens nog iemand te vinden die nog in de EU geloofd? Nee toch mag in hopen. Op naar het Zwitserse model. De uitvoerende macht in dienst van de burgers. Overbodige bestuurslagen opheffen.

dijkbewaker | 11-08-16 | 12:00

@Randfigurandt | 11-08-16 | 09:16
Dat had ik 10x korter kunnen zeggen, en 10x duidelijker.
Feitelijk zeg je: "Follow the Leader, ook al is het een idioot."

Nou, dat doe ik juist niet. Sowieso niet, achter leiders aanhuppelen is de meest stompzinnige eigenschap van de menselijke soort, maar al helemaal niet omdat het een idioot is.

Stormageddon | 11-08-16 | 11:53

@Henk1955 | 11-08-16 | 10:58
Beste Henk, je doet net alsof de toekomst altijd vast staat. Dat deze zeker is. Of onoverkomelijk zelfs. Geschiedenis laat zien dat ontwikkelingen golfbewegingen zijn. Mensen hebben daar invloed op. Ik hoop van harte dat we met de Europese bevolkingen geschiedenis gaan maken en de EU verder kunnen afbouwen. Er zal iets anders, beters voor in de plaats kunnen komen.

van Oeffelen | 11-08-16 | 11:24
Och arm, grote stelligheid. Ben je soms bang voor een Nexit?
We zijn geen mietjes en Baudet al helemaal niet. Meer graag.

medmed | 11-08-16 | 11:51

Wij hebben de indianen functionalistisch benaderd. Nu is het even de beker leegdrinken. Je hoeft inderdaad geen radio aan te zetten of braderie op te lopen, of je hoort en ziet functionalistische muziek.

Hartgrond | 11-08-16 | 11:48

Een Nexit is voor mietjes en bangeriken. Voor slapjanussen en ongeinteresseerde navelstaarders. Voor arbeiders die om 5 uur des middags al in het witte hemd en met een biertje op tafel voor de TV hangen maar wel klagen over de buurman en de overheid.

van Oeffelen | 11-08-16 | 11:24

Henk1955 | 11-08-16 | 10:58
Ik vind dat een ramp ja.
Dan gaan Polen, of Belgen, of nog erger, globalisten, beslissen over Nederland, die helemaal niets met Nederland op hebben.
Dan ben je dus je autonomie, je vrijheid, en je cultuur en historie kwijt, waar we jaren voor hebben gevochten.
En dan maar hopen dat die kliek het goed met je voor hebben.

OudeNederlander | 11-08-16 | 11:14

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 22:13
We moeten wachten op de verkiezingen, anders komen die er niet eens, Brussel zit te wachten opdat ze in kunnen grijpen, en ons helemaal buiten spel kunnen zetten, dus nog even tandjes op elkaar, maar geloof me, bij menigeen staan de hooivorken klaar.

corbiere | 11-08-16 | 11:10

Het is een goed onderbouwd stuk. Helemaal correct weergegeven. Een Nexit is de beste oplossing. Iedereen die er tegen is zal wel Geld van de EU ontvangen of er op de een of andere Manier afhankelijk van zijn. Laten we met Engeland een nieuwe Noord europese unie oprichten, Maar wel zonder Duitsland. Op Merkel Stemmers zit ik ook niet Meer te wachten.

blanke pool | 11-08-16 | 11:08

-weggejorist-

Henk1955 | 11-08-16 | 10:58

Lang verhaal maar uiteindelijk wordt Europa een federatie. Net als Duitsland, Rusland en USA. En daar is helemaal niets mis mee. Dat wisten we la 20 jaar geleden en nog steeds zijn er mensen die het niet willen snappen en het als een ramp/conmplot proberen voor te doen komen. Nee sinpel. Europa wordt een federatie en het nederlandse parlement wordt net zoiets als het parlement van Arizona of Rheinland Pfalz.

Henk1955 | 11-08-16 | 10:58

kan er een engelstalige versie komen... zonder google welteverstaan.

fingers | 11-08-16 | 10:51

@Van Rossum: goeie discussie aangezwengeld m.b.t. Baudet. Waarvoor hulde. Feynman | 10-08-16 | 22:41 doet een nuttige en juiste analyse bij.
Laat dit niet dood bloeden. Kruip bij elkaar en doet er iets mee. Jullie kunnen goed verwoorden wat andere ook vinden.

Guust Kadaver | 11-08-16 | 10:39

Niet alleen de EU werkt met het concept ‘gecontroleerde democratie’, ook de Nederlandse politici en overheid. Het maakt geen donder meer uit als zelfs een regering van PvdA en VVD de eindstreep haalt. Eergisteren nog - meen ik - bij Met het Oog op Morgen een jonge VVD-er die zijn stage voor Hillary wil besteden (want uiteraard kan je niet voor de Republikeinen of zelfs Trump zijn).

Het huis van Thorbecke is allang verlaten - als het al ooit bestaan heeft (de waterschappen waren er geen onderdeel van). De EU, Brussel, de Raad, het EP is géén nieuwe laag bovenop het huis; het is een schimmige spons. Maar laten we wel wezen, ook op landelijk niveau zijn er dergelijke sponzen.

Neem bijvoorbeeld de deelraden of zoiets als het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Inmiddels zijn de 'plusregio's' - wat die ook geweest moge zijn - bij wet begin 2015 opgeheven. Het SRE is daarmee opgehouden te bestaan. Maar gelukkig, sinds maart 2014 bestaat een 'nieuw samenwerkingsverband' in de regio onder de naam Metropoolregio Eindhoven (uiteraard iets geheel anders), met taken als 'verlengd lokaal bestuur'. En nieuwe logo's, briefpapier en kontoren...

Maar de Metropoolregio Eindhoven is niet de enige die actief in Eindhoven en omstreken. De provincie Noord-Brabant heeft er taken, en het Rijk uiteraard. We hebben de 'Brainport Regio Eindhoven'; een samenwerkingsverband tussen gemeenten in Metropoolregio Eindhoven, bedrijven en zogenaamde 'kennisinstellingen'. Uiteraard is er 'BrabantStad', het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg en de provincie Noord-Brabant. Enkele gemeenten werken onderling weer samen (in wisselend verband) in bijvoorbeeld het samenwerkingsverband van de A2-gemeenten. En al deze clubs hebben visie's, missie's, ambities, en worden geleid door lokale ambtenaren, politici en ongekozen burgemeesters.

En al deze verbanden hebben uiteraard hun eigen subsidieregelingen (en buzzwoorden bingo met innovatie, economie en vernieuwing). En stimuleringsfondsen met als doel om projecten te subsidiëren die de economie in de regio versterken (buzzwoorden zijn samenwerking en vernieuwing). En of dit alles niet genoeg is zijn er ook investeringsregelingen en adviesregelingen (de buzzwoorden zijn vernieuwende ontwikkelingen, MKB, en meerwaarde voor de regio). .

De overheid is niet de oplossing, de overheid is het probleem.

Enrique C | 11-08-16 | 10:33

@randtfiguur
Helemaal eens. Trump is niet gek. Hij weet dondersgoed wat hij doet, maar hij weet ook vooral dat de USA genoeg hebben van de huidige politieke elite en de BigCorp die daarachter zitten.
Zijn boodschap slaat bij heel veel mensen aan, net als de Brexit een stem tegen de elite was, het succes van Wilders een stem tegen de elite is, Marine LePen een stem tegen de elite is. Clinton is daar een 100% aftreksel van, het politieke establishment. Corrupt tot op het bot, een pathologische leugenaar, een levensgevaarlijke geostrateeg. Als er toch een WOIII plaats zal vinden is de kans dat dit onder haar gebeurt 1000x groter dan onder Trump. Zij is een echte machtspolitica die van de VS langdurig de wereldleider wil maken, de rest van de wereld de wil op wil blijven leggen. Trump wil de VS alleen maar economisch versterken en het boeit hem niet welke positie zij in de wereld innemen.

De enige echte leider op dit ogenblik in Europa wordt door datzelfde Europa verguisd. Victor Orban. Hij doet wat hij denkt dat goed is voor Hongarije, niet wat goed is voor de EU, voor politieke correctheid, voor morele superioriteit. Hij doet waar hij voor is ingehuurd: zijn land beschermen. Op veiligheidsvlak, cultureel vlak, economisch vlak.

Zo'n premier zouden wij ook moeten hebben, eentje die opkomt voor de belangen van Nederland in plaats van Brussel.

Nebuchednezzar | 11-08-16 | 10:28

Lupuslupus | 11-08-16 | 10:04
Wanneer men geen verstand heeft van militaire zaken, kan men maar beter strijkwerk gaan doen of een luier verschonen. Elke actie tussen die twee blokken levert een kernoorlog op, dus die oorlog komt er gewoon niet.

Gerard Leeflang | 11-08-16 | 10:25

Mooie en goede analyse van het machtsdenken en opereren in Brussel. Zoals Baudet keurig doet legt hij naast dat geanalyseerde werkwijze van de EU een concreet voorbeeld neer, wat aantoont dat het zo "werkt". Hoop dat meer politiek analisten aandacht besteden aan hoe Brussel stapje voor stapje bijdraagt aan perverse gevolgen die we niet willen.

Graaier | 11-08-16 | 10:24

Lupuslupus | 11-08-16 | 10:04
Door alle Clinton schandalen is zij extreem chantabel geworden. Mijn conclusie is dat ze fysiek, mentaal en ethisch niet geschikt is.
Of ze op de knop zou drukken weet ik niet, maar ook voor haar geldt dat ze dit niet alleen kan beslissen.
*dagdromen aan*
Wat zou het toch mooi zijn als niet-psychopaten en niet-sociopaten eens een kans kregen om door te stoten tot de top.
Maar blijkbaar zijn het alleen dit soort figuren die worden geselecteerd.

OudeNederlander | 11-08-16 | 10:19

Hulde Baudet, in ieder geval voor de rechts denkende gedeelte van Nederland is dit van belang, al weten we dat de Nederlander überhaupt bang blijft voor de mening van de buurman of wat de overheid denkt. Het overgrote deel van het links volk slaapt door, of worden gehersenspoeld door het NPO en knikken ja en amen.

lanexx | 11-08-16 | 10:12

Beste @Thierry,

Dit is een beetje een hoog dravende stapeling van wat er allemaal mis is en gaat, mi is het beter om te kijken met de bril van : Collective Intelligentie, de uitdaging van de organisatie van nu. Een boek dat wij onlangs op de markt hebben gebracht.

SchoemakerBA | 11-08-16 | 10:09

Zo is het een mythe om te denken dat als Trump een nucleaire aanval beveelt, die ook meteen wordt uitgevoerd.
OudeNederlander | 11-08-16 | 09:38
.
Het is de agressieve warmonger Clinton heks die ik ervoor aan zie dat ze een nucleaire aanval zal bevelen.
Trump wil allereerst normale betrekkingen met Rusland (en Poetin wil hetzelfde met de VS). Daarom alleen al zou ik op hem stemmen want ik denk dat het gevaar van Clinton als president schromelijk onderschat wordt.
Ze deinst in haar waanzin nergens voor terug. En vergeet in haar megalomane idiotie dat wanneer Rusland en China samen gaan (en dat zullen ze zeker doen) van de VS (en Europa) heel weinig overblijft.
China houdt zich stil maar voor niemand kan het een verrassing zijn dat beide landen op zéér goede voet met elkaar staan.
.
Toen Rusland onlangs - er was een topic over op GS - 71 jaar vrijheid van het Nazisme vierde met een defilé - en ook vorig jaar! - was daar niemand van de leiders van de Westerse wereld aanwezig maar de Chinese president was wèl uitgenodigd en zat naast Poetin. Ook is Poetin aanwezig geweest bij diezelfde vieringen in China.

Lupuslupus | 11-08-16 | 10:04

Leuk draadje. De stiekem zichzelf intellectuele elite beschouwende academicus kan dus niets anders dan mooie volzinnen bouwen, maar komt niet met oplossingen.
Net alsof je de buurman jouw nieuwe auto laat zien, kijk eens wat voor moois ik heb!
Dat heet niet intelligent superieur, dat heet inferieur.
En in werkelijkheid straalt dat er dus ook vanaf. Kots!

Gerard Leeflang | 11-08-16 | 10:03

Nexit!

D. G. Narrator | 11-08-16 | 10:02

Het getal 1984 is nog nooit zo vaak gegoogeld als de laatste twee jaar, dat is veelzeggend.

Piet Karbiet | 11-08-16 | 10:00

Indrukwekkende gedachtengang. Maar wat een referendum doet in een gecontroleerde democratie is mij een raadsel? Het eerste referendum kunnen ze negeren, soit. Het tweede negeren, hmmmmm. Het derde zorgt toch voor een vloek en een zucht, het vierde dan neem je het niet meer serieus en richt je je aandacht op wat wel werkt? Honger en haat (en manipulatie) zijn de enige 2/3 drijfveren om de massa te bewegen. Het is wachten tot één van deze drijfveren wordt getriggerd en het zou zomaar kunnen dat niet de EU, maar "externe/vreemde" factoren het mooie idee dat EU heet overspoelen en dat het implodeert in zijn eigen zelfgenoegzaamheid. Die hele EU kan alleen maar zijn bij gratie van rust, discipline, volgzaamheid en dus economische voorspoed. En die voorspoed heeft de EU nog niet omver weten te werpen, daarover moeten we eerlijk zijn. Honger is er dus ook nog niet, maar de haat bij een nieuwe jonge groeiende "homogene" groep (noem het islam, noem het immigranten, noem het een demografisch blok van jonge agressievelingen met weinig vooruitzichten en genoeg teleurstellingen) binnen ons continent stopt straks elke politiek filosofische overweging in haar schoonheid. En daar gaat een EU niks tegen doen, maar in het beste geval een volksbeweging geleid door een charismaat. Een overgang naar een nieuwe orde die zich kan gaan settelen om te groeien in zelfgenoegzaamheid. Totdat de bom barst. Waar-o-waar ontstond ook wezenlijk grote verandering ten goede zonder onrust en verschuiving van machten?

Heisessie | 11-08-16 | 09:59

@ OudeNederlander | 11-08-16 | 09:38
Tuurlijk, ik weet ook wel dat de Amerikaanse president niet als een alleenheerser aan de gang kan. En voor gedoe met kernwapens ben ik helemaal niet bang.
Maar een ongeleid projectiel vind ik iets anders dan een krachtige leider.
Ik val nu in herhaling, maar ondanks het feit dat Trump op een aantal cruciale gebieden veel betere opvattingen heeft dan Clinton, Clinton onbetrouwbaar en gevaarlijk is en ik uiteindelijk zelfs nog eerder op Trump zou stemmen dan op Clinton, vind ik Trump totaal niet geschikt als president.
Maar dat Amerika een krachtige leider nodig heeft die orde op zaken stelt en de westerse rug recht houdt, is evident.

Lewis | 11-08-16 | 09:59

van Oeffelen | 11-08-16 | 09:40
Overigens is de belangstelling voor democratie in Nederland veel lager dan beweerd
.
Mwah, vergeet de portemmonnee niet. Wij hadden "no taxation without representation" al uitgevogeld toen de de 13 colonies nog niet eens bestonden... ;-)

Gen. Maximus | 11-08-16 | 09:58

@Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 22:13
Wat een domme reactie...
Geen verlies toch, ga je maar ergens ander de vot oethangen!

iustus | 11-08-16 | 09:56

Ravissant | 11-08-16 | 08:56
Van die superkomische zwitsulletjes als jij, daar moeten we pas trots op zijn. Vet. Manmanman, dit is wel de meest armetierige poging tot satire die ik sinds lange tijd heb gezien op GS. En de concurrentie is hevig hoor! Waarlijk een onnavolgbare u-bocht, om dit stuk in verband te brengen met die trieste De Ruyter-tweet van Greet

Gen. Maximus | 11-08-16 | 09:53

Deze knakkers hebben niet bepaald bijgedragen aan een prettige vorm van democratie. Overigens is de belangstelling voor democratie in Nederland veel lager dan beweerd. Een sterke leider, daar smacht men naar. Niet naar allerlei clowns zoals deze broeders die dan hun gorte gelijk gaan lopen halen en uithalen naar andersdenkenden. Net zoals die beerput in Engeland. Verdeeldheidzaaiers zijn het.

van Oeffelen | 11-08-16 | 09:40

Lewis | 11-08-16 | 09:28
Er zitten genoeg checks & balances in het systeem om ook Trump in toom te houden.
Zo is het een mythe om te denken dat als Trump een nucleaire aanval beveelt, die ook meteen wordt uitgevoerd. De SoD kan dit vertragen, en er moet een hele rits aan mensen van te voren worden geinformeerd.
Daarnaast zal Trump moeten samenwerken met het congres.
Hij kan proberen per decreet te werken wat Obama nu et name doet, maar die zullen toch moeten voldoen aan de grondwet, of hij krijgt de rechterlijke macht op zijn dak en die zitten er nog wel een tijdje.
Kortom, zelfs als ie madmax gaat, in zijn uppie zal dat niet lukken.

OudeNederlander | 11-08-16 | 09:38

@ Randfigurandt | 11-08-16 | 09:16
Interessante tegel, ben het er voor een groot deel wel mee eens. Maar wat mij betreft onderschat je toch wat voor ongeleid projectiel Trump is. Ik ben helemaal voor een krachtige leider die de boel op sleeptouw neemt, maar Trump is eerder gevaarlijk dan krachtig, of op z'n minst óók.
Ik schaar hem eerder in de categorie Erdogan dan Poetin (waar ik overigens ook niet veel van moet hebben, maar op een heel andere manier dan bijvoorbeeld Erdogan).

Lewis | 11-08-16 | 09:28

Randfigurandt | 11-08-16 | 09:16
Niet in de laatste plaatst omdat die liberale 3e kandidaat vóór TPP is. Een verdrag dat bepaalt dat nationale rechtbanken buiten spel worden gezet in het voordeel van corporaties.
Verder, kudo's, mooi verwoord.

OudeNederlander | 11-08-16 | 09:22

@Stormageddon | 11-08-16 | 04:31
Op fb zie ik zo nu en dan Amerikaanse vrienden die ook verwijzen naar een 3e kandidaat. Is niks anders dan proberen wijs en correct over te komen. Een 3e kandidaat gaat niks uit maken omdat het systeem daar links of rechts kapot is. Lullen over een 3e kandidaat heeft geen zin want het gaat niet gebeuren. Wat blijft er over?
.
Een kandidaat die gegarandeerd gekocht is en de trend van cultuur marxisme doorzet. En een kandidaat die niet gedragen wordt door de eigen partij, die soms bizarre dingen zegt, en de focus weer op America wil plaatsen. Trump optie heeft potentieel, Hillary niet. Als hij straks dan toch ook voor 100% gekocht blijkt te zijn, jammer. Business as usual.
.
Wat ik mensen probeer uit te leggen is dat intellectualisme bij deze verkiezingen overbodig is. Als mensen zijn wij hele simpele dieren, primaten. We doen slim en machtig maar we zijn allemaal even dom en zijn onderhevig aan allerlei fallacies. Deze mooie welvarende wereld is gebouwd door middel van bloedvergieten en bestaat bij de gratie van de dreiging daarvan. In de gefeminiseerde moderne wereld van cultuur marxisme zijn mannen mietjes terwijl het spel op een heel hard primaat niveau wordt gespeeld.
.
Trump is de Alpha man. In de gefeminiseerde wereld kunnen wij niet omgaan met dat soort energie. En in Nederland al helemaal niet. Er moeten moeilijke beslissingen gemaakt worden zonder geouwehoer en wel direct. Het spel gaat en moet nu een tijd harder gespeeld worden. Tijd van schijn zal even voorbij zijn. Naties vallen en staan weer op. China is er al, Rusland komt er weer aan en Turkije is op een bijzondere toer. En Europa? Is de lachertje van de wereld.
.
Kijk naar de geschiedenis van de laatste tien jaar; het spoort van geen kant. Het is de kliek die globalisme en cultuur marxisme aanhangt die de macht naar zich toe trekt en de belangen van de burger negeert. Trump kan het zetje zijn die Europa nodig heeft om hier nationalisme 2.0 (geen treinen naar het oosten) aan de gang te krijgen. Want de drang naar vrijheid is hier dood. Samen doen alsof je scheten zo lekker ruiken is in Europa de norm. Wat zijn we toch lekker slim en beschaafd terwijl we dagelijks genaaid worden.
.
De Yanks zijn nog jong en daar zit freedom nog in het bloed. Trump, mits die geen trekpop blijkt te zijn, wakkert dat weer goed aan. Alles wordt nu in het gareel gebracht om hem te keren, echt alles. En het gaat nog erger worden. Maar de beste man verenigd. Men is gewoon weer Amerikaan met hem. En geen homo, transgender, buitenlander of neger zoals de Democraten alles fragmenteren. Die spelen verdeel en heers. Trump is de man die voor onbepaalde tijd zand in de machine kan gooien. Daarom is men zo bang want het loopt net zo lekker. Trump is juist de 3e kandidaat. Via de republikeinse deur binnen gekomen. Hij wacht hier al zeker 25 jaar op.
.
Trump heeft de drive om de beste te willen zijn. En een ego van hier to ginder. In Nederland is de beste willen zijn een kwalijke zaak. En voor ego is men al helemaal bang. Die gevaarlijke mannelijke energie weet men geen raad mee hier. Eng. Fuck dat. Ik ben de pretenties van West Europa zat, en het verraad al helemaal. Wil je een bijzonder leven dan moet je daar hard voor werken. En pas wanneer je daar mee bezig bent merk je hoe moeilijk het is. Voor niets gaat de zon op.
.
Wat gaat men anders doen? 3e Kandidaat stemmen, petities, likes en referenda? Wat gaat het uit maken? Niets. Massaal de straat op en het systeem tijdelijk plat leggen? Dat werkt op zich wel maar men denkt dat er veel te verliezen is en dat het toch niet nodig is. Afijn. Dan voor nu Trump. Hopelijk de remedie voor deze hopeloze verwijfde westerse wereld en de gecentraliseerde macht.

Randfigurandt | 11-08-16 | 09:16

@Ravissant | 11-08-16 | 08:56
Daar staat Hollands admiraal
Nu een man van vuur en staal
De schrik der zee.
't Is een Ruiter naar den aard
Glorierijk zit hij te paard!
Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee!

Barkruk2 | 11-08-16 | 09:15

Een goede analyse, maar in één zaak heeft Thierry het fout. Noorwegen is ook al ingekapseld, behoort ook al tot het managerssysteem. IJsland en Zwitserland zijn nu nog de enige echt vrije landen. Zoals de EU de schijn ophoudt van een democratie, precies zo houdt Noorwegen de schijn op van onafhankelijkheid. De kwetsbaarheid van de EU zit niet alleen in referenda. Die zit hem ook in het feit dat het in wezen een socialistische structuur is, waarbij de elite, precies als in het oude DDR de zeggenschap heeft. En socialisme heeft één nadeel zoals Thatcher ooit noemde: eventually you run out of others people's money. Dat dreigt ook bij de EU te gebeuren. De schuld is al bijna ondraaglijk, € 20.000 per huishouden in Nederland. Er komt een moment dat de financiële markten dat niet meer vertrouwen en het kaartenhuis in elkaar stort. Dat is precies de reden waarom de EU nu naar onze pensioenen lonkt: extra investeringsgeld om de bodemloze put weer iets mee te vullen. Daarom wordt achter de schermen Noorwegen volledig ingekapseld, die hebben een staatsinvesteringskapitaal waar de EU alleen maar van kan dromen. Of dacht u dat het toevallig is dat Noorwegen moeilijk doet over samenwerking met Groot Brittannië in de ETA?

Nebuchednezzar | 11-08-16 | 09:07

Van Duyvenbode | 11-08-16 | 08:44
Op die manier zouden we wel van de EU af zijn (en overigens, uw analyse deel ik, financieel is de EU een kaartenhuis) maar niet van de bedenkers en uitvoerders.

OudeNederlander | 11-08-16 | 09:07

"democratie" is al sinds mensenheugenis een middel van de elite om de massa te controleren.... dus ga nou niet doen alsof het iets van de moderne tijd is.... ook in de VS zelf is dit proces al heel lang bezig... en dus in een veel verder stadium dan hier.... maarja das typisch de VS vooral naar anderen wijzen dat ze het fout doen maar hun eigen problemen niet oplossen! en thierry..... jammer dat t verder zo'n vervelend mannetje is... een Trump lover ook nog.... en dan ben je mij zowiezo kwijt!

bArAbAts | 11-08-16 | 09:01

Van die superintelligente gasten als Baudet daar moeten we zuinig op zijn. Hij leest boeken uit 1941 die de blauwdruk van het huidige Europa bevatten. Vette shit!

Luister goed naar z'n oproep aan het eind van het stuk. Dat is supermotiverend: "nu is moment om de gecontroleerde nepdemocratie te vervangen door volksregeringen die verantwoording verschuldigd zijn aan ons, burgers".

Ik heb nog een Michiel de Ruyter-pakkie op zolder liggen. Daar ga ik vandaag mee de straat op. En de eerste de beste Jihadist die ik tegenkom trek ik z'n zwaard uit handen. Opstand!

Ravissant | 11-08-16 | 08:56

Tkx, THIERRY for president. Goed verwoord. Klasse van Rossem, dat jullie dit publiceren.

Guust Kadaver | 11-08-16 | 08:47

I say Amen to that!
Maar Thierry; referenda zijn voor jou een middel om het huidige systeem te vernietigen en geen doel an sich? We moeten daarna terug naar volksregeringen die de kracht niet hebben om de door jou verfoeide ontwikkelingen in de kiem te smoren?
Geef mij maar een systeem Zwitserland-style, het toppunt van democratie.
Onmogelijk dan dat langzaam woekerende nationale soevereiniteit vernietigende ontwikkelingen onder het maaiveld blijven broeien.

Zoltan | 11-08-16 | 08:46

OudeNederlander | 11-08-16 | 08:38
De actiebereidheid is niet groot denk ik. Maar niet getreurd.
De EU heeft het nu al heel moeilijk, en het zou mij niet verbazen dat haar val aanstaande is. In grote landen als Italië en Frankrijk gaat het financieel-eonomisch zeer beroerd.
Het zou mij niet verbazen dat de financiële ramp die zelfs Deutsche Bank kan meesleuren voor de EU vele maten te groot is.

Rest In Privacy | 11-08-16 | 08:44

Poeteloeroes | 10-08-16 | 22:11
Trump for president!

Graaf Monte Cristo | 11-08-16 | 08:42

Dus het hele nederlandse politieke gestel is een grote graaiende poppekast.
Een politieke poppenkast met een flinke uitkering die het voor ingestuurdeerde tv programma WIE BEN IK na doet.

jitro | 11-08-16 | 08:39

Van Duyvenbode | 11-08-16 | 08:34
En dan komen we bij de crux: laten we toe dat ze die totalitaire staat eerst optuigen, en we ons dood moeten vechten om er weer onderuit te komen, of proberen we het nu, op dit moment, nu we nog een sprankje hoop hebben dat het via vreedzame weg kan.
Bijvoorbeeld door landelijke stakingen, door met een miljoen mensen Rutte uit zijn torentje te plukken, of door massaal uitstel van betalen van belastingen aan te vragen. Om er maar eens 3 te noemen.

OudeNederlander | 11-08-16 | 08:38

Als het om de EU kunnen we er niet omheen hoe de EU zichzelf begrijpt. En dan komen we uit bij de notie van het einde van de geschiedenis. De Franse filosoof Kojève stond mede aan de basis van de huidige EU. Zijn Hegel-interpetatie leidde ertoe dat hij in de Europese gemeenschap het eindstadium van de geschiedenis zag. Wat rest aan de het einde van de geschiedenis is nog slechts economische planning door managers. Kojève heeft zich hier dan ook de rest van zijn leven mee bezig gehouden als functionaris bij de EG.
Een politieke entiteit die zichzelf ziet als de belichaming van het einde van de geschiedenis is een totalitaire staat.
De grote dictatuur ziet zichzelf als het eindpunt van de geschiedenis (duizendjarig rijk).
Dit is echter hubris. Je kunt de geschiedenis vergeten, maar de geschiedenis vergeet jou niet.

Rest In Privacy | 11-08-16 | 08:34

@Alexis de T. | 11-08-16 | 07:51
WNL?
Dat is de omroep van de Telegraaf. bedoel je niet VNL?

necrosis | 11-08-16 | 08:32

Ernst Oosters8389 | 11-08-16 | 00:09
=
Zeer schokkend verhaal over resolutie 1743!

meneer Q | 11-08-16 | 08:27

Peter Emile | 10-08-16 | 23:27
Feynman kan analyseren als de beste. Helaas geldt hier een oude wijsheid: garbage in = garbage out.
Hard gezegd, maar wat ik bedoel is dat als je niet alle feiten mee neemt of mee wilt nemen, de uitkomst van je analyse ook niet klopt.
Ik doel dan met name op dit zinnetje :
.
Quote:
Nu zitten we in een fase waar de hoge heren elkaar aankijken, tegen elkaar onderhandelen en niemand een antwoord heeft op de toekomst, of vandaag.
.
Dit kan niet verder van de waarheid af zitten. Deze mensen weten PRECIES waar ze mee bezig zijn. Wij, als regeringsgezinde brave burgers, kunnen ons echter eenvoudig weg niet voorstellen dat de huidige koers gepland is, en noemen het dan maar domheid en eigenpijperei.

OudeNederlander | 11-08-16 | 08:26

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 23:01
Er zijn ook veel momenten waarop ik het bijltje er bij neer wil gooien en denk, zoek het allemaal maar uit, ik heb genoeg pegels en alle voorzieningen getroffen om de komende sh1tstorm uit te zingen.
Maar een paar dagen later probeer ik het toch weer om beetje bij beetje mensen in mijn omgeving wakker te schudden.
Deel van die overweging is dat je wel uit Nederland weg kunt gaan, maar je weet ook dat deze kliek je zal achtervolgen. Die stoppen niet met een feodaal Europa. Er zijn al vergevorderde plannen voor een North American Union, en de hele wereld is in 7 zones opgedeeld. Dus als je nu naar pak um beet Panama of Costa Rica zou verkassen (westerse landen zitten ook allemaal met deze kliek opgescheept) dan komen ze daar over een jaar of wat hetzelfde kunstje uithalen.
Het gevecht, imho, is hier en nu.

OudeNederlander | 11-08-16 | 08:07

Poeteloeroes | 10-08-16 | 22:11
Als men Trump steunt is men volgens u uitgesloten van het debat?
Waar heb ik dit soort onzin meer gehoord?

Roadblock | 11-08-16 | 08:02

IK ben van mening dat de Europese Unie iets moois had kunnen zijn, onder de juiste leiding.
Bedoel stel je eens voor een verzameling van financieel sterke landen met langzaam aan de zelfde wetten en regels. Waarschijnlijk kan er dan heel veel goeds gedaan worden.
Het probleem nu is dat je een verzameling sterke landen had die vervolgens alleen maar naar buiten kijken wat kan er aan ons glorieuze reich worden toegevoegd. Hoe kunnen we onze grootsheid tentoonstellen. Ik geloof dat dat het ook is niemand in de EU geeft een zak om vluchtelingen of om burgers het is gewoon een potje niemand ontziende zelfpijperij.

Barkruk2 | 11-08-16 | 07:55

Ik zou zo graag zien dat er een acceptabel, intelligent geluid op rechts komt. Nu ben ik veroordeeld tot Greet, en dat wil ik eigenlijk niet. Jaja, WNL ik weet het. Maar daar zie ik ook niet veel achtergrond.

Alexis de T. | 11-08-16 | 07:51

@Koreaanse slet
Baudet's rol is die van intellectueel, criticus en analyst.
Je kunt in alle redelijkheid niet "eisen" dat hij vervolgens wel eventjes de staatsmacht overneemt. Dat is flauwekul.
Om werkelijk iets te veranderen is het nodig dat er goed nagedacht wordt, dat er geduid wordt, gelezen wordt. Ja, er zijn ook nog intellectuelen in de wereld.
Maar Baudet gaat verder dan alleenmaar het intellectuele werk (wat op zich al fantastisch is!), maar heeft ook nog eens het Forum voor Democratie waar hij zijn ideeën uitdraagt en toetst op kritiek.
Met alleenmaar activisme komen we er niet. Er zijn juist ideeën nodig en historische analyses.
We moeten niet in de val trappen van het anti-intellectualisme, want dat is precies wat de managers en eurocraten willen. Juist in het denken ligt de bron van vrijheid en dus ook verzet.

Rest In Privacy | 11-08-16 | 07:45

Goed stuk. Vele spijkers op de koppen.

Steinway | 11-08-16 | 07:37

Toch jammer dat er geen enkele bronvermelding bij staat. Dat zou bepaalde uitspraken kunnen ondersteunen. Begrijp me niet verkeerd, ik ben tegen de EU (zei het in de huidige vorm), maar loos beweringen doen zonder bronvermelding zal niet helpen om discussies plat te slaan met bewezen feiten.

kyriaap | 11-08-16 | 07:30

@Orakel1958 | 11-08-16 | 05:58

Volkspsychologie. Wat nu gebeurt is niet zonder historisch precedent. In woelige tijden zoeken mensen onbewust ankers. Leest u eens wat over la belle epoque, de periode voor / aanloop naar de eerste wereldoorlog. Het volk was overwegend positief over de toekomst, het ging zo goed.
M
Ondertussen waren industrielen, politici, en potentaten druk bezig aan te sturen op oorlog. Het volk werd verrast. Ineens was daar de oorlog. Een van de grootste massaslachtingen in de menselijke historie.
.
Vanzelfsprekend sneuvelden er bijzonder weinig industrielen, politici, en potentaten. Raad eens wie nu binnen de EU de dienst uitmaken.
.
Maar goed. Iphones, facebook, lang leve de lol het gaat immers zo goed.

Parel van het Zuiden | 11-08-16 | 07:14

Mastermattie | 11-08-16 | 00:29
Nou, hij heeft het RTL Nieuws gehaald hoor!
Hij wilde praten met Trump (die op dat moment helemaal niet in de toren was). Nadat hij was ingerekend, werd hij naar het ziekenhuis gebracht om "Psychologisch onderzocht" te worden.

Mastermattie | 11-08-16 | 07:13

Zou er in de psychiatrie ook een naam zijn voor ziekelijk vertrouwen? Of het ziekelijk ontkennen van problemen?

Orakel1958 | 11-08-16 | 05:58

Lang verhaal kort: de term 'nepparlement' was een correcte omschrijving.

atheïstisch stemvee | 11-08-16 | 05:39

@Schoorsteenveger | 11-08-16 | 04:58
Herhaling
Verdiep je in anarchie! Sekte, huh, serieus? Hoofdletters socialisme en communisme? je begrijpt niet veel idd, ik zal niet naar je opleiding vragen.

INH.30CL | 11-08-16 | 05:31

@Stormageddon | 11-08-16 | 04:43
Maar weet wanneer het er op aan komt, ik als vader van kinderen, voor u op de barricaden zal staan met alle gevaar van dien! Van mij mag het tij keren. De vrijheid, zwaar bevochten door familieleden en hun vrienden met de dood bekocht, is ook mijn leven waard voor onze kinderen. En dat kan ik zeggen zonder allusnacbar. Mijn land, waar ik van jongs af aan heb kunnen genieten van de onschuldigheid, het onwetende, de goedheid en tolerantie. In dat land zie ik nu de vlaggen van IS, Turkije en Marokko wapperen alsof Nederland niet meer bestaat. Want wanneer ik een NL vlag uit mijn raam laat waaien door de wind wordt het plots als nationalistisch ervaren!!??

INH.30CL | 11-08-16 | 05:14

Trump krijgt de steun van de American Nazi Party (ja, die bestaat), maar ik mag geen Godwin maken. Het wordt wel heel lastig.
m.mic.com/articles/150865/the-head-of...

Stormageddon | 11-08-16 | 05:07

Ondertussen, in Athene...
925.nl/archief/2016/08/10/griekenland-...
(Ik zou het ook doen, als ik in de Griekse regering zat. Fuck Dijsselbloem. Ze hebben gelijk, maar het is wel zuur voor de Noordelijke lidstaten. Voor ons dus. Neem het de Grieken niet kwalijk, maar de Brusselse overlords.)

Stormageddon | 11-08-16 | 05:02

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 04:58
#mezelf. "minder" is uiteraard "meer".

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 05:02

INH.30CL | 11-08-16 | 04:36
Ik ben liever een rare dan lid van een beweging die van zichzelf vindt niet raar te zijn. Kleinschalig is geen criterium. De meest rare sektes zijn kleinschalig, maar daarom niet minder acceptabel. En ik weet verdomd niet wat je bedoelt met 'enige gelijkheid'. Dat riekt naar socialisme en communisme, en niet naar een autonoom, soeverein individu dat zijn eigen afwegingen maakt. Een anarchist die hoofdletters gebruikt wil een groep, en daarmee een hiërarchie met een ἀρχή.

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 04:58

@Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 04:30
Kleuter.
@Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 04:35
En ik leg dus even uit dat die woorden op mij niet van toepassing zijn en waarom niet.
Ik ben namelijk, in tegenstelling tot jij, wél kritisch op mezelf.

Stormageddon | 11-08-16 | 04:46

@INH.30CL | 11-08-16 | 04:25
Dat zie ik al jaren. Ik was in 2002 al klaar met de EU. In 2005 tegengestemd en sinds de eurocrisis is me al duidelijk dat de EU de oorzaak zal worden van de nieuwe oorlog op Europese bodem.
Turkije en/of Rusland zullen, by proxy, hooguit aanleidingen zijn, maar niet instrumenteel. Hoewel ik moet toegeven dat ik de troefkaart van de vluchtelingen van Turkije niet had voorzien. Maar goed... De zogenaamde alliantie Rusland-Turkije bestaat niet. Het is nu even leuk om de EU uit te spelen, maar ze kunnen elkaar niet luchten of zien en hebben teveel tegengestelde belangen in de Kaukasus, Midden-Oosten en de Balkan, dus dat is geen "gevaar" voor "ons".
Ik heb allang een keus gemaakt. Ik heb meerdere opties. Maar ja, is ook makkelijk als vrijgezel zonder veel fysieke bezittingen. Dan kun je snel schakelen als het moet.

Stormageddon | 11-08-16 | 04:43

@Schoorsteenveger | 11-08-16 | 04:18
je bent echt een rare. Mag ik dat zeggen? In dit geval wel! Ergens bijhoren? De Bijbel. Koran en noem maar op hebben gezorgd dat we ergens bijhoren. Uit je antwoorden versta ik dat je geen enkel idee hebt over het anarchisme.Zelfs anarchisten horen ergens bij, slechts kleinschalig. Echt verdiep je er eens in. De macht willen we niet, enige gelijkheid dat zou mooi zijn! Toch??

INH.30CL | 11-08-16 | 04:36

@Stormagay | 11-08-16 | 04:31
Ik heb alleen jouw woorden herhaald en daar reageer je nu op. Je bent nu dus in discussie met jezelf. Succes ermee.

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 04:35

@Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 04:14
Wat een zwaktebod. Sneu. Zielig.
Ik adoreer niet. En al helemaal niet blind zoals jij achter oom Donald marcheert. Ik breng een derde kandidaat onder de aandacht omdat er een alternatief is. Kun je je in verdiepen als je wilt, met een linkje. Als ik stemrecht had in de VS zou ik waarschijnlijk op hem stemmen, maar zeker niet op the Donald en zeker op de Heks.
Jij en de jouwen doen niets anders dan Trump kritiekloos verheerlijken op een onpasselijke manier en strooien met complot nonsens waar de honden geen brood van lusten. Mag allemaal, maar ik zeg er wat van, want dat doe ik altijd als mijn bullshit dtetector uitslaat. En dat doet 'ie bij de comments van de Trump juichaapjes vrijwel constant.
Sue me,

Stormageddon | 11-08-16 | 04:31

-weggejorist-

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 04:30

@ Stormageddon | 11-08-16 | 04:05
Bush jr. had geen brein, inderdaad, mij heugd een sticker met Bush-portret: "Somewhere in Texas a village is missing its idiot".
Op Hillary:ik meen ernstig ziek

nik777 | 11-08-16 | 04:25

@Stormageddon | 11-08-16 | 04:00
Mijn beste mede reaguurder en dat meen ik oprecht sinds jaren! Mijn ogen zijn helegaar niet gericht op Clinton of Trump/ Mijn visioenen wijzen naar Turkije en Rusland. Daarna Frankrijk! Mijn oog ziet de EU die het tegenovergestelde zal bereiken wat ze ooit beoogd had. Ik zie oorlog, ellende en verwoesting. binnen nu en 3 jaar zullen jij en ik een keus moeten maken.

INH.30CL | 11-08-16 | 04:25

INH.30CL | 11-08-16 | 04:08
"De uitkomst zal totale verwoesting blijken van alles wat nog een beetje westers is en denkt. De rest zal me de fuck, ik ben immers Anarchist."
Dat is wat je zei, anarchist. En je gebruikte ook nog een hoofdletter. Je bent niet zomaar een verloren anarchist, nee, je bent Anarchiste met een hoofdletter. Dat we het allemaal weten. Je hoort ergens bij, bij een Groep die zegt dat ergens bij horen principieel niet deugt. "De rest zal me de fuck." Je wacht op de ondergang, en dan grijp je de macht. Of blijf je dan weer aan de zijlijn staan, en vinden dat de ander, wie dan ook, de macht niet mag grijpen?

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 04:18

De westerse beschaving heeft een identiteitscrises.

Orakel1958 | 11-08-16 | 04:14

@Stormagay | 11-08-16 | 04:00
"Ik vind je blinde adoratie voor Johnson potsierlijk en aanstellerig, zeker als je geen stemrecht in de VS hebt en geen enkele invloed aldaar hebt. Op dit platform zitten verdomd weinig stemgerechtigden in de VS. Ik ken er persoonlijk maar vijf waarvan er twee al jaren niet meer gereaguurd hebben en die wellicht die niet eens meer lezen. Dus wie probeer je nu te overtuigen met je openlijke liefde voor Johnson? Ik vind het nogal gay."
Zie Stormageddon | 11-08-16 | 02:46

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 04:14

@Schoorsteenveger | 11-08-16 | 03:40
Wat een onzin. De anarchist zegt /fuck*/ tegen welk politiek systeem dan ook maar staat alles behalve aan de zijlijn. Ik vroeg je juist niet naar wiki te gaan maar je te verdiepen. Je leest (of begrijpt) niet goed en ik vind het vreemd om iemand die je verder niet echt kent direct voor dom uit te maken. mijn eten verdien ik overigens (ruimschoots) zelf en
over graven heb ik nimmer gedanst, wat een lulkoek.

INH.30CL | 11-08-16 | 04:08

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 03:53
Als 'regulated' pion kun je dit enkel maar toejuichen! Want elke man betekent minstens één vrouw en naar alle waarschijnlijkheid een of meer kinderen. Regulated people love migrants! Verrijking van onze samenleving, bij voorbaat, a priori, zonder enige vorm van discussie! Waar zouden we het nog over moeten hebben? Regulated is regulated.

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 04:06

@nik777 | 11-08-16 | 03:57
Ja en? FDR had polio, JFK had Addison's, Reagan had Alzheimer's en Bush jr. had geen brein. Was voor allen geen belemmering.

Stormageddon | 11-08-16 | 04:05

@INH.30CL | 11-08-16 | 03:51
Je hoeft me niet van het kwaad dat Hillary heet te overtuigen. Maar gaat ze de wereld vernietigen? Welnee. Het wordt pappen en narhouden en een hele reeks slechte beslissingen. We gaan er geen plezier van hebben. Maar Trump wordt echt desastreus. Vooral voor de Amerikanen zelf, maar goed... Boeie. Internationaal wordt het een "free for all", dat is de ellende. De man heeft geen idee hoe de wereld in elkaar zit. Hij heeft zelfs een verwrongen beeld van de VS en directe buren.
Vandaar dat de Amerikanen er heel verstandig aan zouden doen om op de 3d party candidate te stemmen.
www.johnsonweld.com/

Stormageddon | 11-08-16 | 04:00

@Stormageddon | 11-08-16 | 03:26
Weet je en heel eerlijk gezegd, ik ben geen econoom en heb totaal geen verstand van belastingen, leningen or whatsoever;.
Waar ik wel van weet is de mens in het algemeen. Daar zou ik een topic over kunnen maken wanneer \\gs mj benadert. Jammer dat de tool niet meer werkt, maar je zou zoveel voorspellingen van mij aangaande bepaalde lieden kunnen teruglezen die uitkwamen. Geloof mij wanneer ik nu zeg: Hillary is bad news! Niet dat ik voor Trump ben maar she's the worst. Mijn zintuigen hebben reeds vele malen het gelijk gehad.

INH.30CL | 11-08-16 | 03:51

@MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 03:39
Ik heb maar 2 vertegenwoordigers, en die zitten in gemeenteraad en in het AB van het waterschap en die doen hun taak prima. En als ik daar llachten over heb dan spreek ik ze erop aan. Dus mijn vertegenwoordigers doen het goed. In de tweede kamer en europarlement word ik niet vetegenwoordigd. Ik stem er namelijk niet voor. Ik erken de de instanties niet. En ik wens er ook niet voor te betalen. Dus via de legale weg doe ik dat ook zo min mogelijk.

Stormageddon | 11-08-16 | 03:49

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 03:31
Pak van m'n hart. Men zou zomaar denken dat ik maar een beetje uit mijn nek zit te lullen onder iinvloed van, laat eens kijken, een Australische sauvignon blanc. Dat zou mijn ondergang betekenen. Gereguleerd, geïndoctrineerd, geconditioneerd, gehersenspoeld.... Ik wil niet dat men het weet. Ik draag geen kruis, geen doek, wapper niet met een vlag, ben nergens lid van, en nog word ik ontmaskerd. Wat een ellende. Wat een démasqué.

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 03:47

INH.30CL | 11-08-16 | 03:36
De anarchist zegt "fuck" als het mis gaat en gaat aan de zijlijn staan. Dat is wat je zei. Ik laat me niet naar Wikipedia sturen door een domme anarchist die te snel victorie kraait. Je wilt dansen op de graven van degenen die je te eten hebben gegeven.

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 03:40

@Stormageddon | 11-08-16 | 03:34
Ik snap het wel, maar snap jij dat jou volksvertegenwoordigers niet in jou belang handelen terwijl jij het wel betaalt.

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 03:39

@Schoorsteenveger | 11-08-16 | 03:23
Het anarchisme heeft altijd gewaarschuwd voor een te grote macht!! Juist de anarchist, in tegenstelling tot wat jij beweert, is een denker, een persoon die zijn of haar gedachten in werkelijkheid kan omzetten. Neen, de anarchist is er alles behalve op uit om dingen te verwoesten, integendeel. Juist de anarchisten zijn denkers mijn beste..... verdiep je er eens iets meer in zonder wikipedia.

INH.30CL | 11-08-16 | 03:36

@MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 03:19
Nee, een hacker is een inbreker. Sowieso. Nu is er een speciaal geval insien de hacker dat op uitnodiging doet, zoals er ook fysieke inbrekers zijn die op verzoek van een klant of beveiligingsfirma inbreken in een fysiek pand om veiligheidsrisico's op te sporen. Dat is een afspraak. Het is niet de bedoeling en de afspraak dat die fysieke inbreker dan ook het tafelzllver steelt en naar de lommerd brengt.
Zo zijn er hackers die op afspraak en verzoek inbreken in systemen en daarvoor betaald worden door de eigenaren van de systemen om ongevraagde en ongewenste inbraak van derden te voorkomen. Ongevraagd inbreken en stelen van data is gewoon crimineel en ordinaire diefstal. Zo ingewikkeld is het verschil toch niet? Wat snap jij daar niet aan?

Stormageddon | 11-08-16 | 03:34

@Schoorsteenveger | 11-08-16 | 03:28
Ben bang van niet.

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 03:31

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 03:25
Is it that obvious to the real educated people?

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 03:28

@INH.30CL | 11-08-16 | 03:15
Welnee. Het wordt business as usual, zolang de kredietbubbel niet barst. En die gaat barsten, wie er ook president wordt. Met oom Donald eerder denk ik, want dat belastingplan van hem alleen al kost $10 biljoen, en dat zal met krediet moeten worden opgelost.
Zal ergens vandaan moeten komen; de eerste jaren is het voorspelde en verwachte economische effect nog niet merkbaar en dan moet het toch gefinancierd worden. Is een ongemakkelijk idee. Van de Heks ken ik het fiscale plan nog niet, dus kan er niks van zeggen. Maar kwijtschelden van studentenleningen kan eenzelfde effect hebben op de bubbel. Het gaat hoe dan ook fout.

Stormageddon | 11-08-16 | 03:26

@Schoorsteenveger | 11-08-16 | 03:23
You're not educated you're just regulated.

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 03:25

INH.30CL | 11-08-16 | 03:15
Dus het anarchisme heeft behalve 'fuck' geen antwoord op de teloorgang der westerse wereld? De anarchist staat aan de zijlijn te aanschouwen hoe de boel instort? Het anarchisme heeft geen antwoord? Was het anarchisme niet het antwoord op alles wat er mis is in onze westerse wereld? Vindt het anarchisme het prima dat alles wat nog een beetje denkt verwoest wordt? Wil het anarchisme, zoals ik altijs al dacht, helemaal niet denken?

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 03:23

@Stormageddon | 11-08-16 | 03:11
Ik heb het woord inbreker nooit genoemd.
Jij probeert de discussie een andere kant op te sturen.
Ik had het over hackers. Een hacker kan bedrijven en overheden op de hoogte brengen van lekken in het systeem, zo ver was je zelf ook al.

Als een hacker eenmaal binnen is heeft hij/zij ook toegang tot alle bestanden en wordt op die manier klokkenluider.
Wat jij ervan ook van denkt, het gaat mij nogmaals om de inhoud niet de vorm. Dus hoe ze de stront uit de beerput scheppen is bij mij onderschikt aan de hoeveelheid stront die bovenkomt.

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 03:19

@Stormageddon | 11-08-16 | 03:11
En zois't.https://youtu.be/OaRwX9ihMCA

INH.30CL | 11-08-16 | 03:18

Hillary is Peggold*klavertje4*samsonite in het kwadraat. De uitkomst zal totale verwoesting blijken van alles wat nog een beetje westers is en denkt. De rest zal me de fuck, ik ben immers Anarchist.

INH.30CL | 11-08-16 | 03:15

@MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 03:04
Je snapt het verschil tussen klokkenluider en inbreker dus niet. Sorry, maar ik kan het fundamentele en principiële verschil niet simpeler uitleggen dqn met die voorbeelden.
Zelfs niet als ik je de consequentie van die gedachtengang aangeef op een presenteerblaadje: als je inbreken toestaat en rechtmatig vindt, dan is er dus ook geen diefstal, of fraude om te klokkenluiden. Dan is er nis niks onoirbaars in geen enkele dataserver, niks te vinden dat crimineel is, want diefstal is dan geoorloofd, in jouw gedachtengang. Dan is het hele punt van klokkenluiden dus overbodig.

Stormageddon | 11-08-16 | 03:11

@Stormageddon | 11-08-16 | 02:38
Je mag insinueren wat je wilt, van het oplichten van de fiscus tot dat ik de deur open heb heb staan voor iedere inbreker. Ik heb dat niet gezegd en dat neemt nog steeds niet weg dat er mensen zijn die zich bedreigt voelen en zich bedienen van alle mogelijke middelen om hun toekomst veilig te stellen.
Dat die acties harder bestraft worden dan verkrachting of moord lijkt mij een teken dat ze op de goede weg zitten. Zolang er klokkenluiders zijn die zich moeten verschuilen in het buitenland kan je ervan uitgaan dat er iemand duidelijk wat te verbergen heeft.

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 03:04

@Jan Dribbel | 11-08-16 | 02:55
Als je tegen mij bent, dan ben je voor verkrachten van baby's. Kortom, @Lewis Lewinsky is voor verkrachten van baby's.

Verdomd. Het is inderdaad vrij stompzinnig, een dergelijke redenering. Hij zal dat zelf niet zo zien, vermoed ik zomaar. En met "hij" bedoel ik dan die babyverkrachter uiteraard.

Stormageddon | 11-08-16 | 03:02

Graaf van Egmont | 11-08-16 | 02:36
Je bedoelt dat een referendum forceren iets anders is dan je als groep organiseren en vervolgens macht opbouwen? Het eerste is gemakkelijker dan het tweede, denk ik. Thierry is geen nieuwe van Mierlo, vrees ik, maar zie wat er van D66 is geworden.
De vraag is of er voldoende voedsel is voor nieuw denken. En dan bedoel ik niet een nieuwe ideologie, maar meer het nieuwe gilde. Brexit op kleine schaal. Afspraken prima, maar geen afdracht van macht en zeggenschap als daar geen goede reden voor is. Token economies, de macht van de banken gebroken.

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 02:57

De domste regel die ik las vanavond:
Als je tegen Trump bent, ben je pro-islam.

Jan Dribbel | 11-08-16 | 02:55

@Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 02:49
Ik stem wel. Voor de instanties waar ik nut en noodzaak van inzie. Dus inderdaad niet voor de staat, de EU en de provincie. Maar wel voor de gemeente, het waterschap en diverse verenigingen waar ik lid ben. Dan sla ik zelden een ledenvergadering over. Primair voor de borrel en bitterballen (zou een goed idee zijn voor verkiezingen en referenda overigens), maar ook zeker om besturen te kiezen en beleid te controleren.

Stormageddon | 11-08-16 | 02:55

@Graaf van Egmont | 11-08-16 | 02:42
In de praktijk gaat dat natuurlijk zo, maar formeel hoeft dat niet. Mag dat zelfs niet. Maar uiteraard gaat dat zo. Ze moeten je wijzen waar de post is, maar het is natuurlijk net zo makkelijk om te zeggen: wacht maar, ik pak het wel even voor je. Ook al mag hij dat strikt genomen, volgens de letter der wet, niet.

Stormageddon | 11-08-16 | 02:51

Ik vind het altijd maar ironisch dat trump altijd als dom en of racistisch gezien wordt. Terwijl trump altijd gewoon antwoord probeert te geven op de vraag die hij krijgt en dan af en toe iets doms of het iets te bot of kortzichtig zegt. En gelukkig wordt dit later niet nog eens verergert door het uit verband te trekken. Maar nee blijf vooral achter een pc kotsende crimineel staan die alleen standaard van te voren ingestuudeerde antwoorden heeft en die ook niet bang is omdat te gebruiken op vragen die maar een beetje relevant zijn aan 1 van de tien antwoorden de ze heeft. Beetje zoals de rest van de wereld politiek dus. Gelukkig willen ze allemaal "Obama change" maar een keer niet op een politieke pop te stemmen is natuurlijk wel te beel "change".

Ollie2 | 11-08-16 | 02:49

@Stormageddom | 11-08-16 | 02:46
Lul niet man. Jij hebt stemrecht in Nederland en je gebruikt het niet eens.

Als je de sport niet bedrijft moet je je ook niet met de spelregels bemoeien.

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 02:49

@Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 02:37
Dat mag je vinden. Ik vind je blinde adoratie voor de huisjesmelker postierlijk en aanstellerig, zeker als je geen stemrecht in de VS hebt en geen enkele invloed aldaar hebt. Op dit platform zitten verdomd weinig stemgerechtigden in de VS. Ik ken er persoonlijk maar vijf waarvan er twee al jaren niet meer gereaguurd hebben en die wellicht die niet eens meer lezen. Dus wie probeer je nu te overtuigen met je openlijke liefde voor de geriatrische spray-tan king met nylon haar en kunstgebit? Ik vind het nogal gay. En aanstellerig. Zowel hij als jij (en de jouwen).

Stormageddon | 11-08-16 | 02:46

@robertdoesnEro | 11-08-16 | 02:41
Jij was toch naar bed, zwitsal?

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 02:44

Stormageddon | 11-08-16 | 02:32
Gek, maar ik ben nog nooit iemand bij de post tegengekomen die die bewuste brieven niet aan mij overdroeg als de RC mij stuurde. Omdat hij wist dat ik het dan gewoon van hem afpakte en in beslag nam.

Graaf van Egmont | 11-08-16 | 02:42

@Schoorsteenveger

Dat is ook zo jammer.
Als mensen snel zijn met problemen erkennen zijn ze meestal TE snel, en die mensen worden vaak vergeten. (In Nederland was dat anders, Fortuyn is niet vergeten gelukkig) en dan krijg je er iemand die iets van die gedachten heeft geregistreerd, maar er verder als volksvertegenwoordiger geen zier om geeft voor terug.
Minder analytisch, net iets fanatieker in woorden, maar minder in daden.
Het Tesla/Newton verhaal.
De echte innovator blijft achter ten opzichte van de handige lener. In de politiek is het volgens mij niet anders. Er zijn mensen die vele jaren geleden al aan zagen komen dat deze bestuurlijke arrogantie niets meer met mensen vertegenwoordigen te maken had, maar de hardste schreeuwers lopen er mee weg.
En de ironie is volgens mij dat ze net zo min iets geven om diezelfde bevolking.

robertdoesnEro | 11-08-16 | 02:41

@MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 02:24
Die inhoud ben je dan ook kwijt. Samen met de vorm. Je gelooft dus niet in eigendomsrechten, dat is duidelijk. All bets are off. Dan is alles geoorloofd voor jou. Helder.
Maar... Dat betekent dan ook dat de vermeende fraude in de emails geen fraude is, dat de vermeende overtredingen van de wet van de CF of de DNC geen overtredingen zijn omdat er geen rechten zijn geschonden, volgens je eigen principe. Dan is er dus ook niets te publiceren of the klokkenluiden.

Stormageddon | 11-08-16 | 02:38

@robertdoesnEro | 11-08-16 | 02:18
Je mist dus geschiedschrijvers die als politici iets bijzonders teweeg weten te brengen. :) Rare zin hoor overigens.
Wat je kleinkinderen kunnen verwachten: Geschiedschrijvers die de politiek van anno nu zullen veroordelen in hun verhalen en de patriotten als Trump, Wilders, Le Penn en vele anderen als voorbeeld zullen aanhalen hoe het wel moest in de jaren 2000. Ja, het moet hard... het spel moet nu ECHT hard gespeeld worden wil je geen slaaf worden van die enige echte religie. Pamperen doen we in het rood, slechts een keer in de maand.

INH.30CL | 11-08-16 | 02:38

@Stormagetver | 11-08-16 | 02:30
Aansteller.

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 02:37

In principe schetst Baudet een beeld van de huidige werkelijkheid. Echter, vind ik niet dat hij het slechts signaleert, maar daar ook consequenties aan moet verbinden. Met filosofische beschouwingen kom je er niet Thierry. Dat brengt de massa's niet in beweging. Je wil niet in de politiek omdat je meer een rol ziet in analyses. Nou, Pim is ook zo begonnen en vond het, nav zijn heldere analyses, nodig om de politiek in te gaan. Omdat er anders niks zou veranderen. Dus steek je koppen eens bij elkaar met Cliteur en maak een plan. Verzin een list Tom Poes!

Graaf van Egmont | 11-08-16 | 02:36

@Graaf van Egmont | 11-08-16 | 02:27
I think I just did...

Stormageddon | 11-08-16 | 02:32

@Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 02:15
Dus... Een onverbloemd juichaapje voor Oom Donald is niet goed, kritiek op Zijne Heiligheid Donald I is niet goed... Wordt wel lastig zo.
Je moet meegaan in de idiote complottheorieën en absurde adoratie voor de Leider, zonder dat meemarcheren in die mars der malloten als zodanig te benoemen.
Nou... Lastig.

Heb je je al geregistreerd voor de Amerikaanse verkiezingen? Dat moet op tijd hoor!
En ik zou dan Ohio kiezen, die heeft jouw Leider echt nodig om te winnen.
www.fvap.gov/ohio
Je moet wel Amerikaans staatsburger zijn, dat wordt wellicht wat lastig op deze korte termijn.

Stormageddon | 11-08-16 | 02:30

Lekker lang verhaal doe ff samenvatting

Rassie | 11-08-16 | 02:30

robertdoesnEro | 11-08-16 | 02:18
Trump is symptoomdrager van een failliet politiek systeem. De republikeinen zijn niet in staat om hun eigen machine gecontroleerd te laten draaien. Er zit zand tussen de raderen.

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 02:27

Stormageddon | 11-08-16 | 02:20
Vertel mij wat!

Graaf van Egmont | 11-08-16 | 02:27

Wauw..

robertdoesnEro | 11-08-16 | 02:26

@Stormageddon | 11-08-16 | 02:12
Alleen voor de vorm, niet de inhoud.

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 02:24

@robertdoesnEro | 11-08-16 | 02:22
Dag clown. *doek*

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 02:23

@Lewis Lewinsky

Laat maar, op die manier kan ik geen discussie voeren.
Toch welterusten. :)

robertdoesnEro | 11-08-16 | 02:22

@@robertdoesnEro | 11-08-16 | 02:18
Wat vind jij nou zo goed aan de islam, zwitsal?

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 02:21

@robertdoesnEro | 11-08-16 | 02:18
Je bent tegen Trump, dus je bent voor de islam. Wat vind jij nou zo gaan de islam, zwitsal?

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 02:20

@Graaf van Egmont | 11-08-16 | 02:09
Nee, dat mag de postbode niet. De rechter-commissaris mag vorderen dat ongeopende post in beslag wordt genomen, maar het postbedrijf hoeft ze niet over te dragen. Ze mogen het zelfs niet. In beslagname is wat anders dan overdragen.

Stormageddon | 11-08-16 | 02:20

Heel bescheiden even tussendoor.
Ik denk niet dat Trump in de geschiedenisboeken gaat komen als geslaagde strijder tegen extremisme.

Die man is een vrij domme clown met blijkbaar een leuk zakelijk inzicht, ik zie dat niet echt gebeuren.

Ik heb niet heel veel argumenten, behalve dat de mensen die wel verandering brachten in de geschiedenis erg mooi afsteken ten opzichte van Trump.

Ik weet het dus absoluut niet, net als de rest van de wereld, maar ik kan me echt niet voorstellen dat zo'n typetje geschiedenis gaat schrijven.
Beetje ongefundeerd dus.
Hopelijk heb ik het mis, ik mis geschiedschrijvers die als politici iets bijzonders teweeg weten te brengen. :)

robertdoesnEro | 11-08-16 | 02:18

@INH.30CL | 11-08-16 | 01:48
:)

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 02:16

@Stormagodwin | 11-08-16 | 01:48
Nee. Stromangeddon, rot op met godwins.

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 02:15

@Stormageddon | 11-08-16 | 02:01
thanks man je weet dat humor hoog in het vaandel staat hier. Dit is 1 van mijn helden en alweer uit GB. youtu.be/G1Wy8twkU3Q

INH.30CL | 11-08-16 | 02:13

@MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 02:01
Dus er mag bij jouw thuis ingebroken worden. Dat is je principe. Fijn.
Nou, doe in je volgende plemp dan maar je naam, adres, woonplaats en wanneer je niet thuis bent. Wel zo makkelijk. Oh, en laat de deur gewoon op een kier. Scheelt ook weer een nieuwe voordeur. Loopt nogal in de papieren namelijk. En is ook zo beroerd voor de verzekeringspremie.

Stormageddon | 11-08-16 | 02:12

If an egg is broken by an outside force, life ends. If broken by an inside force, life begins. Great things always begin from inside.

Frank Grasmaaier | 11-08-16 | 02:11

Stormageddon | 11-08-16 | 01:45
De postbode mag geen brieven open maken. Hij mag ze wel bij de rechter commissaris inleveren als die dat eist voor een onderzoek.

Graaf van Egmont | 11-08-16 | 02:09

@Stormageddon | 11-08-16 | 01:56
Als een partij vals speelt kan je van de andere partij moeilijk verwachten dat ze zich aan de regels houden.

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 02:01

@Stormageddon | 11-08-16 | 01:57
Hahahaha tuurlijk. Gooi er eens een sketch in kerel

INH.30CL | 11-08-16 | 01:59

@Ollie2 | 11-08-16 | 01:51
Of gewoon common sense. Er is een alternatief.
www.johnsonweld.com/

Stormageddon | 11-08-16 | 01:57

@MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 01:47
???
Het heeft niets met jou buurman te maken, zelfs niet als je zijn wijf neukt. Er zijn wetten die regelen dat jouw buurman niet zonder jouw toestemmimg in jouw huis mag komen. Als je hem de sleutel geeft om de kat te voeren als je weg bent is dat een ander verhaal. Dat is het verschil tussen rechtmatige toegang en onrechtmarige. Begrijp je dat of is dat concept gewoon te hoog gegrepen voor je? Dat kan hoor, de debilisering van dit platform kent geen ondergrens, heb ik al een tijdje gemerkt.

Stormageddon | 11-08-16 | 01:56

Er is 1 ding dat de wereldheerschappij heeft te vrezen.
De wereldrevolte.

de honden blaffen... | 11-08-16 | 01:54

@Ollie2 | 11-08-16 | 01:51
Dit is tot nu toe de enige wijsheid die ik heb gelezen vanavond in de tegels!! Je hebt zoveel gelijk!

INH.30CL | 11-08-16 | 01:53

Eigenlijk kun je alleen maar kiezen tussen conflict zo snel mogelijk(trump) of een harde burgeroorlog later (Clinton)...

Ollie2 | 11-08-16 | 01:51

@Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 01:46
Sieg Heil. Es lebe der ewige Führer Drumpf!
Zo goed, nou blij?

Stormageddon | 11-08-16 | 01:48

@Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 01:41
Daar was ik al bang voor. Doch lees de tegels met veel vermaak en ongenoegen tegelijkertijd.

INH.30CL | 11-08-16 | 01:48

@Stormageddon | 11-08-16 | 01:45
Nope, maar als mijn buurman vermoed dat ik zijn leven verneuk is de kans groot dat hij het gewoon toch doet.

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 01:47

@Schoorsteenveger | 11-08-16 | 01:41
Precies. Dat heb jij heel goed gezegd, Schoorsteenveger.

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 01:47

@MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 01:40
Doe is rustig! youtu.be/C8Ff5OEUzd8

INH.30CL | 11-08-16 | 01:47

@Stormageddon | 11-08-16 | 01:20
Hou eens op met hysterische gedoe. En daarmee bedoel ik dat gelul als "jouw heilige Trump (vzmh)".

De strijd tussen Trump en Clinton is de strijd tussen tegenstanders versus voorstanders van islamisering.

Als jij wil afgeven op Trump en daarmee aan de verkeerde kant van de geschiedenis wil staan, moet je dat helemaal zelf weten, maar dat is nog geen reden om de drama queen te gaan uithangen.

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 01:46

@MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 01:42
De postbode mag jouw brieven openmaken? Heb jij geen probleem mee? Wat het ook is?

Stormageddon | 11-08-16 | 01:45

@MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 01:36
Nee. Je begrijpt er niets van. Het gaat om rechtmatigheid. Stel nou dat een inbreker jou administratie meeneemt. Ongeacht wat er in staat, maar er is ongetwijfeld iets te vinden waar je de fiscus mee opgelicht hebt, dat is namelijk bij iedereen wel te vinden.
Vind jij dat dan wel prima? Heb jij geen probleem mee? Kortom: jij hebt geen slot op de voordeur?

Stormageddon | 11-08-16 | 01:44

@Stormageddon | 11-08-16 | 01:39
Zoals ik al zei. De vorm, niet de inhoud.

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 01:42

@INH.30CL | 11-08-16 | 01:38
Nee. Natuurlijk niet.

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 01:41

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 01:31
Je legt de vinger op de zere plek. Als we verzeild raken in een situatie waarin de bureaucraten het voor mekaar krijgen om zonder slag of stoot grondwetswijzigingen af te dwingen, ja, dan zijn we verloren.

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 01:41

@MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 01:24
Gewone papieren post was en is ook niet waterdicht en ook niet zo bedoeld. Het maakt niet uit. Als het is gepubliceerd dan is het openbaar. Zo niet: afblijven. Daar zijn wetten voor.
Het boeit niets dat de postbode de AVRO bode of Donald Duck even doorbladert die hij moet bezorgen, maar brieven openstomen is wel een ander verhaal...

Stormageddon | 11-08-16 | 01:39

@Glasgow Argus | 10-08-16 | 23:04

Je optimisme is lovenswaardig, maar ik ben bang dat de kanker al te diep zit en te ver is doorgewoekerd.
Al in 2005 was de federaliseringsmachine niet meer te stoppen. Het gemak waarmee de zittende macht toen referenda met ongewenste uitslag ongeldig verklaarde en nog te houden referenda schrapte, is tekenend. De Europese democratie was in 2005 al dood en begraven.
Zoals Baudet terecht aangeeft: referenda zijn de levensaders van de moderne democratie. Maar het probleem met onze "democratieën" is nu juist dat de anti-democratische krachten het voor het zeggen hebben, de democratie misbruiken om aan de macht te komen, en elke democratisch initiatief in de knop smoren. Onze politici dienen niet de democratie, ze misbruiken haar, stelselmatig.

Een radicalere oplossing dan: een volksopstand zoals in de DDR. Dat klinkt aantrekkelijk: iedereen herinnert zich nog de beelden uit 1989: de demonstranten die feest vierden met de grenswachters. Geen druppel bloed is er gevloeid.
Maar is dit een realistisch scenario voor de EU-landen? Kunnen we op deze wijze het juk van Brussel afschudden?
Nee, en om drie redenen niet:

1. De schaal is onvergelijkbaar. De DDR was een relatief klein land en geïsoleerd, met weliswaar sterke banden met de Sovjet-Unie, maar dat land had de handen vol aan de eigen problemen. Met als gevolg dat een relatief kleine groep "opstandelingen" binnen korte tijd succes kon bereiken.
Nederland heeft ongeveer evenveel inwoners als destijds de DDR, maar in tegenstelling tot de DDR staan de revolutionairen hier niet enkel tegenover de eigen regering, maar tegen een veel machtiger overkoepelende organisatie (de EU), om maar te zwijgen van machtsfactoren als de NATO. De verhoudingen zijn compleet anders en de kans op succes evenredig minimaal.

2. De grenswachten in de DDR durfden niet op de eigen bevolking te schieten. Binnenkort hebben we een Europees leger, met soldaten die niet meer loyaal (hoeven te) zijn aan het land waar ze toevallig gestationeerd zijn. Zouden die dezelfde scrupules voelen als een menigte het Binnenhof bestormt?

3. De informatiewedloop, gevoed door geheime diensten die zich, met terrorismebestrijding als excuus, steeds meer bevoegdheden aanmeten, en steeds verder doordringen in het leven van de burger. Nog een paar aanslagen, en anonimiteit op internet is verleden tijd.
Zelfs de DDR-beambten in "Das Leben der Anderen" wisten niet zoveel van de doorsnee DDR-burger als tegenwoordig de Nederlandse overheid van de Nederlandse burgers.
En een burger die een open blad is voor de overheid, is een ongevaarlijke burger. Een burger die het onmogelijk gemaakt is om zich te organiseren en samen met anderen een tegengeluid te laten horen. Om maar te zwijgen van een tegengeluid in de vorm van een revolte.

Dat ik niet optimistisch ben over de slagingskans van een opstand tegen het huidige systeem, wil uiteraard niet zeggen dat we met de pootjes omhoog moeten gaan liggen, of de passieve standaardhouding van het Nederlandse klootjesvolk moeten aannemen.
Want het feit dat een omwenteling buiten onze macht ligt betekent niet dat die omwenteling er niet kan komen. Daar zijn dan andere krachten voor nodig, bijvoorbeeld de volledige economische implosie van de Eurozone. Of een dermate ontwrichtende terroristische aanslag dat de publieke opinie in één klap op z'n kop gezet wordt. Of een oorlog, hoewel oorlogen het vervelende effect hebben dat het volk juist dan als één man achter de leiders gaat staan.
Of een combinatie van factoren. Misschien moeten we eerder aan het Rusland van 1917 denken dan aan de DDR van 1989. Dus grootschaliger, complexer en helaas ook gewelddadiger. Maar juist met het voorbeeld van de Oktober-revolutie in ons achterhoofd, en de communistische ellende die eruit voorkwam, moeten we ervoor zorgen niet in dezelfde fouten te vervallen. En daar is een goed geïnformeerde bevolking voor nodig, zowel voor als na de omwenteling.
Misschien is informatievoorziening en goede voorlichting tegenwoordig nog wel het belangrijkst. We hebben dus meer mensen als Baudet (en Feynman!) nodig, om in heldere termen uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit.

Leipniz | 11-08-16 | 01:38

Mag ik als Anarchist ook iets zeggen?

INH.30CL | 11-08-16 | 01:38

@Stormageddon | 11-08-16 | 01:31
Ik snap het. het gaat om de vorm, niet de inhoud.

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 01:36

Heeft Rutte, die nu zo principieel tegen referenda zegt te zijn, in 2005 een enkel woord van protest laten horen tegen het referendum over de Europese Grondwet?

Nee. Toen was de leugenaar, in zijn functie van staatssecretaris, helemaal voor het referendum.

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 01:35

@Ollie2 | 11-08-16 | 01:21
Primair: Alle inwoners die lid zijn van de coöperatie. Eventueel secundair: de in het gebied gevestigde bedrijven en verenigingen, al zou je dan wel eerst de rechtspositie van corporaties moeten herdefiniëren. Ben ik nog niet helemaal uit, is een hachelijke zaak. Heeft voor- en nadelen.

Stormageddon | 11-08-16 | 01:35

De staat heeft bij elke samenleving van inboorlingenstam tot aan keizerrijken aan toe altijd de zelfde basale rol, het houden van orde en het verlichten van negatieve aspecten van het leven zoals afval ophalen en dammen bouwen omdat geen enkel bedrijf daar geld aan kan verdienen. Als de overheid het daar nou bij laat en simpelweg elke monopoly positie die zij opeist nou ook vrij geeft, zoals gratis openbaar vervoer (je kan immers toch niet tegen concurreren. Dan kunnen we ontwikkelingshulp aan de goedheid van de mens overlaten via goedendoelen.

Ollie2 | 11-08-16 | 01:31

@MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 01:20
Nee, dan lees je verkeerd. Een klokkenluider is geen hacker. Die hoeft niet te hacken. Een hacker is geen klokkenluider (nou ja soms wel, als sie een programma of systeem hackt op veiligheidslekken aan te tonen en daar dan ook voor beloond wordt door bedrijven, maar dat is een ander spelletje).

Een hacker is iemand die inbreekt op een computer om informagie te ontfutselen die vrijelijk verkrijgbaar is. Dat is niets meer dan een inbreker die fysiek naar een kantoor gaat om in het papieren archief te snuffelen waar hij geen toegang toe heeft.
Een klokkenluider heeft die toegang wel en kopieert de documenten voor publicatie om eem misstand of misdrijf te openbaren. Snap je het verschil?

Heel simplistisch voorbeeld: als jij de bank hebt beroofd en je huishoudster brengt de buit die ze toevallig tegenkwam op zolder naar politie is dat prima. Een onbekende die inbreekt in je huis en de buit jat is niet prima, ook al was jouw oorspronkelijke diefstal ook niet in de haak.
Muntje valt?

Stormageddon | 11-08-16 | 01:31

En, Thierry Baudet, ook nog het volgende. Voor referenda die een grondwetswijziging impliceren, dient een tweederde meerderheid aangehouden te worden.

Bij het referendum in Groot-Brittannië over wel of niet in de EU blijven zou een tweederde meerdeheid nodig zijn om in de EU te blijven.

Om uit de EU te stappen daarentegen zou slechts minimaal 33,3% nodig.

Want volgens de grondwet is Groot-Brittannië soeverein. En die soevereiniteit kan naar mijn mening pas worden opgeheven met minimaal 67% voorstanders van die opheffing. Die overigens bij lange na niet gehaald is (slechts 48% stemde voor Remain).

Trap er s.v.p. niet in als de EU-Bureaucraten hun zin willen doordrijven met minder dan 67%.

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 01:31

Lang stuk. Wel erg goed. Vol met goeie soundbites. Meer mee doen, maak een samenvatting met de soundbites. Goed genoeg voor de massa.

Upendo | 11-08-16 | 01:27


@Stormageddon | 11-08-16 | 01:06
BTW, Internet is er nooit op ingericht om waterdicht te zijn. Het is open ingericht en je krijgt het nooit meer dicht. Dus waarom leg je de bal niet aan de andere kant.

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 01:24

Welke stakeholders bedoel je? Wat als die juist gebaad zijn bij het tegenovergeslde als waar de maatschappij aan gebaad is?

Ollie2 | 11-08-16 | 01:21

@Stormageddon | 11-08-16 | 01:06
Dus klokkenluiders geen probleem.
Mensen die oproepen tot klokken luiden, groot probleem

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 01:20

@La Bailaora | 11-08-16 | 01:03
Zo werkt het al tienduizend jaar. Gaat jouw heilige Trump (vzmh) ook niks aan veranderen. Ik heb het niet bedacht allemaal, de wereld zou beter af zijn met mij als Dark Lord of All, maar ja... Is niet zo.
En ik hou Hillary helemaal niet uit de wind, ik heb een hekel aan conspiracy bullshit en nonsens propaganda. Is niet nodig, er is genoeg tegen Hillary zonder al die crap.

Stormageddon | 11-08-16 | 01:20

De voorkeur van de EU-Bureaucraten voor referenda zit hem hierin. Voor hun plannen zijn grondwetswijzigingen nodig in alle lidstaten. Die duren lang, vele jaren, en vereisen een tweederde meerderheid.

Referenda daarentegen gaan snel, een half jaar, en daarin is (volgens de EU-bureaucraten) slechts een eenvoudige meerderheid nodig van 50% plus 1 stem. Dat is heel wat minder dan een tweederde meerderheid van afgerond 67%.

De helft plus 1 stem is heel wat gemakkelijker te behalen dan tweederde.

Maar zelfs dat is hen gelukkig niet gelukt.

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 01:16

@Ollie2 | 11-08-16 | 01:12
De stakeholders van de maatschappij. In vergadering bijeen. Referendum dus, als het niet in één zaaltje of op een plein past.

Stormageddon | 11-08-16 | 01:14

@MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 01:04
Maakt niet zo vreselijk veel uit, uiteindelijk groeit het daar dan naar toe: enfin, dat is de strekking van het stuk van Baudet.
Het enige dat werkt is een coöperatief model van leden. Alle stakeholders zijn leden van een coöperatie met 1 stem en niet naar rato van het aantal aandelen of hoeveel poen je bijdraagt of één of ander erfelijke functie in het bestuur.
Nou ja, zoals de Zwitsers en IJslanders het doen. Daar is dan wel een "staat", maar meer omdat het moet, omdat er andere staten zijn. Ze zouden ook zonder kunnen, in theorie.

Stormageddon | 11-08-16 | 01:12

@Stormageddon. wie moet er dan bepalen of er miljoenen immigranten binnen mogen komen?

Ollie2 | 11-08-16 | 01:12

Grappig genoeg, Thierry Baudet, waren het juist de EUlite en de Bureaucraten die dachten goede zaken te doen met referenda.

In 2005 dachten zijn snel, goedkoop en geruisloos een mandaat voor de Europese Kudt-Unie te kunnen bemachtigen door in ALLE lidstaten een referendum te houden. Na het NEE in Nederland en Frankrijk is dit plan afgeblazen.

Kort geleden nog dachten de Britse Bureaucraten dat een referendum een goedkoop, snel en handig middel was om in de EU te blijven. Hahahaha! De Britten kozen Brexit.

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 01:10

.

Ernst Oosters8389 | 11-08-16 | 00:09

De gevens die u publiceert (Resolution 1743 (2010) Final version) zijn zeer bedreigend en schokkend voor diegenen die ze niet kennen, maar helaas heeft dat officieel niets met de EU te maken.

Het is een resolutie van de Raad van Europa en dat is niet de EU. [Grinnik] Zelfs Rusland is lid van de 47 totaal.
Tschüß, Evocatus

.

Evocatus | 11-08-16 | 01:10

@MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 00:45
Dus doe ik dat ook niet. Ik begrijp prima hoe het werkt. Neemt niet weg dat ik wel vind dat er een verschil zit tussen klokkenluiders, die met bewijzen van binnenuit aantonen hoe er door bedrijven en overheidsdiensten illegaal wordt gehandeld, en het uitnodigen door Assange van hackers die inbreken om informatie te verkrijgen. Vind ik een wezenlijk verschil, en die grens is Assange overgegaan, daar heb ik moeite mee. Want als inbraak geoorloofd wordt, dan is het gedaan met private property en is niets meer off limits. Heb ik principieel moeite mee. Heel veel moeite. Ongeacht wie gehackt wordt en welke info er wordt gepubliceerd. Ik zou het ook niet fijn vinden als de computers van Trump worden gehackt. Helemaal niet. Ook al zou er uit blijken dat hij een charlatan en een fraudeur is.

Stormageddon | 11-08-16 | 01:06

Het is niet best wat ik hier allemaal lees en ben blij dat ik geen nakomelingen heb die in deze hel moeten leven. We zijn verkocht en verraden. Wat had ik een mooi leven vóór de EU met hun mEUtenEUkers,fraudEUrs,collaboratEUrs die hEUlen met de mossels uit de hel.

WitteGrunneger | 11-08-16 | 01:06

Ik ken James Burnham niet, maar ik roeptoeter al jaren hetzelfde, blijkt dus.

XaleX_2 | 11-08-16 | 01:06

seven | 11-08-16 | 00:49
Ben weer helemaal bij. Was die plemp als zodanig alweer bijna vergeten. Valt me weer op hoeveel tikfouten ik maak als ik te snel reaguur. Oudziendheid gecombineerd met nooit geleerd hebben om fatsoenlijk gebruik te maken van een toetsenbord. Maar de strekking staat overeind, fier, als een penis die weldra operatief verwijderd gaat worden.
Gooi mijn weerwoord maar op twitter hoor. Ik heb niks met transmensen, en zeker niet met diegenen die zich erop laten voorstaan transmens te zijn. "Ik ben transmens. Dat je het weet." Hoef ik helemaal niet te weten, als ik maar kan pissen of poepen op een plee. Die plee hoeft van zichzelf niet te weten of-ie gender-neutraal is, en ik hoef niet te weten wat voor soort mens er vóór mij van die plee gebruik gemaakt heeft. Transgenders schrappern betekent voor mij geen etiketten gebruiken, en zeker niet etiketten gebruiken om je morele recht te halen. Als er al een gender-neutrale plee komt, dan gewoon om van die verdomde etiketteringen af te komen, niet om ze te bestendigen.

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 01:05

@Stormageddon | 11-08-16 | 00:55
Dat hangt er een beetje vanaf hoe je "de staat" inricht, is het niet?
Vertegenwoordig je de burger of de economie/kapitaal.

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 01:04

@Stormageddon | 11-08-16 | 00:55
IS en Jihadi's doen dat ook: geo-politiek. Ik begrijp dan ook niet dat mensen dat zo erg vinden...

Mensen horen dit soort psychopaten niet in een regering te kiezen, want het hoort niet, ook al 'gebeurt het'. Dat het gebeurt, dat begrijp ik, maar ik walg er van. En ik wil het niet, dus elke keer dat ik dat soort randdebielen zie, zorg ik dat ik niet op ze zal stemmen mocht dat in mijn macht liggen. Jij niet zo te zien, het hoort erbij zeg je immers, het gebeurt, en je vindt het zo te zien niet erg, want je probeert Hillary en co. keer op keer uit de wind te houden.

Het is wat mij betreft een contradictio in terminis dat je je oren zo laat hangen naar MSM en Democraten, terwijl je zo anti-overheid zegt te zijn.

La Bailaora | 11-08-16 | 01:03

@La Bailaora | 11-08-16 | 00:36
Dat gebeurt al sinds de vroegste geschiedenis. Nog voordat er piramides in Egypte stonden werden mogelijke vijanden uit de weg geruimd door de eerste Farao's, spionage bij buurvolkeren bedreven etc. Het is niks nieuws. Ik verbaas me over de naïeviteit dat je meent dat dergelijke ideeën en strategieën in deze tijden niet meer worden bedacht.
Het is altijd aan de orde van de dag geweest. Een direct gevolg van de (nationale) staat. Bescherming van staatsbelangen gaat over lijken. Is altijd al zo geweest.
Ik verdedig het niet, ik verbaas me er alleen niet over. En het is een belangrijke reden waarom ik pertinent tegen "de staat" als organiserend principe van een samenleving ben. Maar dat is een andere discussie.

Stormageddon | 11-08-16 | 00:55

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 00:42
Was bij 00:33 vergeten je nick te copy pasten, dat probeerde ik bij 00:34 te herstellen. En ja we begrijpen elkaar. Zal ik je weerwoord 'eclectisch geciteerd' op twitter gooien?

seven | 11-08-16 | 00:49

@Stormageddon | 11-08-16 | 00:30
We weten allemaal hoe het met klokkenluiders afloopt, toch? Meestal in een caravan zonder steun van wie dan ook.
In Nederland that is.
Als je weet waar geheime diensten wereldwijd toe in staat zijn dan loop je niet te koop met je naam.

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 00:45

@ben kokhals | 11-08-16 | 00:33
Ja en? Daar moet ik geschokt over zijn? Het Europese project is vanaf het prilste begin door de VS gesteund en gefinancierd, op allerlei manieren. Het Marshall-plan was niet anders. Om allerlei redenen, primair omdat ze niet voor een derde keer in een nodeloos Europees conflict betrokken wilden worden, plus de economische voordelen voor de Amerikaanse bedrijven. Allemaal niet schokkend. Het verbaast me dat ee mensen zijn die dat wel schokkend vinden. Wat ik veel schokkender vind is dat het Pentagon minimaal 2 biljoen dollar "kwijt" is. Unavcounted for. Dick Cheney maakte dat ooit bekend, er is nog nooit serieus onderzoek naar gedaan. Dat vind ik schokkend.
Dit soort (geo)politieke spielerei boeit me me maar matig, tegenwoordig. Vond ik 10 jaar geleden ook nog fascinerend hoor, maar ik verbaas me niet meer hoe die dingen gaan.

Stormageddon | 11-08-16 | 00:43

seven | 11-08-16 | 00:34
Begrijpen wij mekaar? Ben even de draad kwijt.

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 00:42

seven | 11-08-16 | 00:09
Geografische sturing verhinderd dat er 1 volk zal ontstaan tenzij we alles hetzelfde maken.
Alles. Een laboratorium omgeving.
Lees Darwins werkjes er maar op na. (als je dat al niet gedaan hebt)

Cobalt bomb | 11-08-16 | 00:41

Man climbing Trump Tower on 56th street in midtown:
abc7ny.com...
Mastermattie | 10-08-16 | 23:57
-----

Dit schijnt de video verklaring van de Trump toren klimmer te zijn

www.youtube.com/watch?v=4Q1OCXLbPLI

mysteryposter | 11-08-16 | 00:41

Geachte heer Baudet, wat is er tegen de "European Cyclists’ Federation"
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

I.i.g. in practische zaken kan ik hen prima volgen.
1. Ze zijn tegen wetgeving die het dragen van een fietshelm verplichten. Heel goed.
2. Men is nog steeds bezig de EuroVelo routes in Europa vorm te geven. Ik kan vanaf Amsterdam bijna (groten)deels over fietspaden naar St Petersburg rijden. Zeer goed. Moskou is nog problematisch, zeker nu, hetgeen heel jammer is.

Maar nogmaals vertel mij exact en uitgebreid wat er fout zit bij die "European Cyclists’ Federation"
Tschüß, Evocatus

Evocatus | 11-08-16 | 00:38

Ernst Oosters8389 | 11-08-16 | 00:09
Achterkamertjespolitiek, maar tegelijk ook luchtfietserij. Niks van wat daar besloten wordt heeft juridisch gezien enige invloed. Het is moraal, een moreel statement, een scheet, een stinkende scheet misschien, die alleen maar de stank versterkt die er binnen de individuele staten wordt verspreid.

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 00:36

@Stormageddon | 11-08-16 | 00:30
Covertly mensen afmaken..., en dat loop jij hier te bagatelliseren. Walgelijk. Geen enkel gevoel voor moraal. Nu begrijp ik wel dat je Hillary etc steunt.

En nee, 'hullie doen het ook' is geen goed argument, in tegendeel.

En nee, ik ben geen GOP fan, omdat ik er van overtuigd ben dat ook de GOP is doorspekt van dezelfde psychopaten, oa. McCain.

Je plemps worden met de dag slechter, is je nick niet overgenomen?

La Bailaora | 11-08-16 | 00:36

@schoorsteenveger was mijn vorige reaguursel dus.

seven | 11-08-16 | 00:34

@Stormageddon | 11-08-16 | 00:30 "Daar is die club voor opgericht, om dat soort dingen te bedenken en analyseren. Ik vind het niet zo schokkend."
.
Die 'club' heeft ook een handje in het 'Europese Project' www.telegraph.co.uk/news/worldnews/eur...

ben kokhals | 11-08-16 | 00:33

Sommige dingen kunnen best vanuit de regering komen. Bijvoorbeeld 70% van de ziekenhuiskosten zijn medicijnen, en 70% van de medicijnkosten is marketing. Als dit zo is, bestaat dus 70x70=49% van de kosten uit marketing! Dus eigenlijk is het zo dat de wachtlijsten onnodig lang zijn omdat er marketing moet zijn voor onvermijdbare kosten. Je kunt namelijk niet kiezen om iets niet te nemen, dat zou wel goede marktwerking geven. Dus in dit geval werkt de markt tegen de kwaliteit in. Zoiets moet toch te reguleren zijn. Voor andere dingen is het juist helemaal niet nodig. Het is niet of-of, het is en-en. Het moet alleen in dienst blijven staan van ons allemaal en niet van een elite.

kloopindeslootjijook | 11-08-16 | 00:33

Lees het www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/07/... (9:10), maar goed we dwalen af. Hoewel genderneutraliteit natuurlijk ook een vorm van uniformiteit is waarmee we terug zijn bij de EU.

seven | 11-08-16 | 00:33

nik777 | 11-08-16 | 00:28
Degene die 2 minuten voor je reageerde was volgens mij de eerste die hier mee aan kwam waaien :)

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 00:32

Ademloos uitgelezen. Geweldig stuk, meneer Baudet!

Lewis Lewinsky | 11-08-16 | 00:31

@Ernst Oosters8389 | 11-08-16 | 00:09
Was die resolutie niet van de Raad van Europa? Daar heeft NL toen mee ingestemd, en de NL delegatie die Resolutie 1743 goedkeurde bestond uit o.a. Pieter Omtzigt (CDA), Klaas de Vries (PvdA), Han ten Broeke (VVD) en Tineke Strik (GL).

ben kokhals | 11-08-16 | 00:30

@La Bailaora | 11-08-16 | 00:13
Ja, nou en? Een voormalig CIA directeur geeft een inkojkje hoe geoplotieke strategieën werken. Denk je dat het onder Eisenhower, Nixon, JFK, Reagan en Bush anders was?
Daar is die club voor opgericht, om dat soort dingen te bedenken en analyseren. Ik vind het niet zo schokkend.

Wat Morell betreft: tja, ook bij de GOP is er sinds de oprichting in 2006 al gesuggereerd dat dit een landverradersclub is en dat Assange dood moet. De Afghanistan, Irak en Diplomatic Leaks waren ook voor de Republikeinen enorm schadelijk. Dat is niet iets wat exclusief aan Hillary op te hangen is. Op Fox News werd gezegd over Assange: "Illegally shoot the SOB"
joeyscazzola.wordpress.com/2016/07/27...

En tja, als ik Assange was zou ik ook wisselgeld veinzen voor mijn eigen veiligheid én de suggestie dat Seth Rich het lek is (terwijl Guccifer 2.0 het claimt, en die leeft gewoon nog) niet ontkrachten. Maar hij bevestigt het ook niet. Kortom, hij houdt de complottheorie mooi in stand voor zijn eigen veiligheid. Snap ik prima, zou ik ook doen.

Stormageddon | 11-08-16 | 00:30

@Mastermattie | 10-08-16 | 23:51
Morgen in RTL Nieuws met een random sneer naar Trump.
Waarschijnlijk iets in de richting dat deze man Trump alvast overwonnen heeft.

Mastermattie | 11-08-16 | 00:29

Mastermattie | 10-08-16 | 23:59
Als ik het goed heb, is dat op basis van verdragen. En verdragen kunnen worden opgezegd. We dienen eens duidelijk te krijgen waar we van weg kunnen lopen en wat we minimaal nodig hebben om als samenleving niet te ontsporen.

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 00:28

Assange: "Whistleblowers go to significant efforts to get us material and often significant risks. There was a 27-year old that works for the DNC who was shot in the back… murdered.. for unknown reasons as he was walking down the street in Washington."
Host: "That was just a robbery wasn’t it?"
Assange: "If it was a robbery, it failed, because he still had his watch, he still had his money, he still had his credit cards, still had his phone, so it was a wasted effort except we lost a life."

La Bailaora | 11-08-16 | 00:26

Trump wil 60% belastingen minder innen, maar wel defensie boosten. Iets moet dan wijken, dus dingen moeten uit het belastingbudget weg. Waar Trump niet op in gaat, hoe die dan wel betaald moeten worden of wat er moet verdwijnen. Links of rechtsom, zelf betalen dus. Dus Henk en Ingrid zijn weer de klos en de rijke elite heeft nergens last van. Het zijn van die dingen waardoor je opeens vraagtekens bij een politicus gaat zetten, juist omdat ie een half verhaal heeft. Nou is Amerika een land van dik hout planken, maar nu moet ie toch wel wat specifieker gaan worden want helemaal achterlijk zijn Cowboy Henk en Ingrid niet.

kloopindeslootjijook | 11-08-16 | 00:26

Democratie is overleden. Het enige wat ons rest is kiezen tussen een vrijwillige en een geforceerde ondergang.
Er zitten lieden tussen die denken de dans te ontlopen door de juiste kant te kiezen. Het maakt niet meer uit welke kant je kiest. De race is gelopen. Er is maar 1 winnaar, de rest verliest.

MogeWijEveOvergeve | 11-08-16 | 00:26

Mooi stuk! Knap geschreven enzo.Ik kan ook nog wel iets met killery linkjes, alsmede de langere bijdragen.. maar zou gs wellicht, aub, oneliners, trumpgerelateerde onzinzinnen, afkeuring wegens geen oproep tot geweld, complotgezeik en iig de eerste 10 comments willen jorissen? Ieder topic krijgt natuurlijk de comments die het verdient.. maar dit kan zoveel beter. Dat ik, zeg maar, na het lezen van een intelligent stuk niet meteen geconfronteerd word met stuitende domheid?

Alquest | 11-08-16 | 00:24

Waarschijnlijk is er in geen enkel Europees land nog een meerderheid te vinden die weet waarvoor de EU er eigenlijk is behalve dan voor de zelfverrijking van EU-ambtenaren en de machinaties van het grote geld. Ook groeit er volgens mij het aantal mensen dat denkt dat de EU de islam importeert om zo de chaos te creëren die de EU in de gelegenheid stelt om de EU machtiger te maken en om te vormen tot een EU-Ueberstaat. Het kan ook zijn dat de EU zich door pure arrogantie en machtsdronkenheid te vroeg rijk rekent en moet aanzien hoe de EU nexit dexit frexit enzovoort uiteenvalt, dit vanuit het algemene sentiment: fuck you fuck you Juncker; ga maar lekker een fles Jack Daniels leegzuipen.

notamused | 11-08-16 | 00:21

@nehemia : spijker op zijn kop en wat goed geschreven.
In navolging van George Orwell Klassiker 1984 heb ik net een boek binnen gekregen van de Algerijnse auteur Boualem Sansal .
Titel Das ende der welt 2084.
De schrijver voorspelt daarin de dominantie van de islam .
Ga morgen beginnen met lezen van dat boek is vertaald in het Engels en Duits.

Ollie2 | 11-08-16 | 00:19

seven | 11-08-16 | 00:12
Het is mij een eer. Weer de zoveelste die niet goed leest, maar eclectisch citeert om zijn punt te maken.

Schoorsteenveger | 11-08-16 | 00:18

De Britten hebben aangetoond dat met een beetje 'roekeloos' stemmen je simpelweg weg kunt lopen van de eis dat een stofzuiger niet méér dan een bepaald wattage mag hebben.
Schoorsteenveger | 10-08-16 | 23:51
Ongeveer 750 watt is voldoende voor een maximale zuig kracht.
Met wat slimmigheidjes kun je ook met minder volstaan.
Er begon een fabrikant met 1000 watt de volgende met 1100 watt de consument dacht die zuigt beter dus gingen ze voor de 1100watt en zo is het opgelopen tot wel 2200watt.
Als je koelkast verplicht minimaal A+ moet zijn mogen zij ook wel eisen stellen aan het energielabel van een stofzuiger.
Dus zo gek is deze maatregel nu ook weer niet.

botbot | 11-08-16 | 00:15

@Stormageddon | 11-08-16 | 00:09
Geloof, je moet je schamen. Je moet eens naar bijsluitende video's kijken, daar worden deze zaken door Democraten toch echt gezegd. En dus dat ze oproepen tot moord op Russen of op Assange deugt? Je bent echt volslagen van het paadje af. Kijken dus die video's hierboven, oa. van de oud CIA-er.

En hier, bovenin de video waar meneer oproept tot moord op Assange:
freedomfightertimes.com/wired/hillary...

La Bailaora | 11-08-16 | 00:13

In het 'Weissbuch 2016' van het Duitse ministerie van Defensie, wordt de nieuwe veiligheidspolitiek van Duitsland als volgt geïntroduceerd:
"Deutschlands wirtschaftliches und politisches Gewicht verpflichtet uns, im Verbund mit unseren europäischen und transatlantischen Partnern Verantwortung für die Sicherheit Europas zu übernehmen, um gemeinsam Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Völkerrecht zu verteidigen.
Noch stärker als bisher müssen wir für unsere gemeinsamen Werte eintreten und uns für Sicherheit, Frieden und eine Ordnung einsetzen, die auf Regeln gründet.
Unsere Sicherheit beruht auf einer starken und entschlossenen Nordatlantischen Allianz sowie einer geeinten und belastbaren Europäischen Union. Nur wenn wir diese beiden Grundpfeiler unserer Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik stärken und fortentwickeln, werden wir den großen Herausforderungen unserer Zeit erfolgreich begegnen können."
Omlijst met veel fraaie woorden, komt dit neer op functionalistisch toewerken naar een EU-leger binnen de NAVO. Zijn de EU-landen als landen nog gebonden aan de afspraak elkaar niet aan te vallen, een dergelijk supranationaal leger is dat niet, en kan dus op het continent ook binnen EU-gebied worden ingezet als EU-onwelgevallige ontwikkelingen daar om vragen. Want heb je eenmaal het een, volgt onherroepelijk het ander. Is er eenmaal zo'n leger, dan zal het ook worden gebruikt.
Een dergelijk leger wordt een nieuwe, onbekende en vooral onvoorspelbare bron van macht in Europa, ook nog eens in handen van een chronisch zwakke leiding, die elitaire trekken vertoont en steeds minder op heeft met de eigen bevolkingen op het continent. Een op z'n zachtst gezegd onaanvaardbaar risico voor de burgers van Europa.

Zoetwaterpanharing | 11-08-16 | 00:10

Pieter V | 10-08-16 | 22:42 Goed luisteren naar de verborgen boodschappen in het geraaskal van die dictators maar vooral hun manier van werken en hun daden goed bestuderen en dan de stukjes van de puzzel bijelkaar zoeken.

OK, resolutie 1743 23-06-2010 unaniem aangenomen (copy/paste site EJ Bron + eu-link)

Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De islam krijgt daarin een speciale status aangemeten waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities het leven van de gewone Europeanen te verpesten. Deze leugenresolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken daar beleid op. Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen én verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer islam.

Als je nog niet overtuigd was van het feit dat wij getuige zijn van het grootste verraad uit de geschiedenis van de mensheid, dan heb je het hier in het kort zwart op wit:

1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.

1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.

1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.

1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.

1743-11: De islam is een religie van vrede.

1743-12: Haatzaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.

1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.

1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.

1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.

1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.

1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.

1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.

www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-...

Ernst Oosters8389 | 11-08-16 | 00:09

Schoorsteenveger | 10-08-16 | 23:51
Deze tegel klopt helemaal, erg goed. De eu is in mijn ogen via onnatuurlijke weg geboren en iedereen betaalt er aan mee tegen zijn zin omdat de regelgeving die het mogelijk maakt via vals sentiment is ontstaan met als reden dat het anders toch wel gebeurt in een achteraf steegje.
En daar zijn we nu beland.
Uiteindelijk wordt een tegen natuurlijk proces gestopt, of in een vorm gegoten die wel acceptabel is. Slechte dingen overleven niet en de eu al helemaal niet.

Ongeblustekalk | 11-08-16 | 00:09

@La Bailaora | 10-08-16 | 23:54
Jij gelooft ook zonder meer alles wat op je selectieve paadje komt. Van bijna elke gouverneur, ex-president is zo'n lijstje te fabricieren.
Wat er mogelijk niet deugt is de Clinton Foundation. Ik zeg mogelijk, want ik ken de Amerikaanse wet te slecht met betrekking tot tax-exempt non profit liefdadigheidsstichtingen om daar zelf iets zinnigs over te zeggen. En ik ga me er ook niet in verdiepen, heb wel wat beters te doen.
Maar ik begrijp ook heel goed waarom daar niet op doorgegraven wordt, dat is heel simpel: want als je dat doet dan moet je ook alle kerken aanpakken die vrijgesteld zijn van belastingen. Dat is de harde kern van de GOP kiezers en dat gaat om veelvouden van het geld waar het bij Hill en Billary over gaat.
Daar zit de kneep. Niemand binnen justitie en politiek wil de kerken aanpakken. Daar wagen ze zich niet aan. 2nd amendment gezeik is al erg genoeg, 1st amendement debatten gaan ze niet aan, hoewel vrijstelling van belasting daar niet inzit.

Stormageddon | 11-08-16 | 00:09

Ken nog iemand die als het op de EU aankomt, geen visie 'zegt' te hebben. Die zogenaamde onnozelaars zijn nog wel het meest kwaadaardig!

Arnold9638 | 11-08-16 | 00:09

matrixbluepill | 10-08-16 | 23:33
Wat betreft Coudenhove moet je dit eens lezen. Dit is letterlijk de EU geworden. twitter.com/seven__/status/6642477361... (En dan naar het heden, hij was voorstander van immigratie omdat hij de Europese volken tot een volk wilde smeden, en raciale vermenging zou een uniform ras en zo een uniform volk bewerkstelligen. twitter.com/seven__/status/7634927725... (Wist hij veel dat mensen in praktijk gesegregeerd zouden gaan leven, maar goed, dit soort ideeën leven dus bij de grondleggers)

seven | 11-08-16 | 00:09

Let's face it. Zonder geweld is de EU niet te stoppen.

postmodernismisdead | 11-08-16 | 00:06

Netherlands, exit stage left! Als je het nog haalt.
Arnie zei het jaren geleden al: Get to ze chopper!

Cobalt bomb | 11-08-16 | 00:04

Het monsterlijke project is al in een volgend stadium, zo lijkt het: "The EU is failing on purpose. The leaders of Germany and France are set to enact the new European Superstate..." freedomfightertimes.com/end-times/nwo... Nu komt de fase in beeld waar de eurowaanzin integreert met de mensonvriendelijke VN Agenda'21/2030.

ben kokhals | 11-08-16 | 00:02

@botbot | 11-08-16 | 00:00
Jan Smit lust geen erwtensoep?

Maria.1 | 11-08-16 | 00:01

@Stormageddon | 10-08-16 | 23:56
Toegegeven; dat wist ik niet. Maar over een tijdje zal dit realiteit worden; het is niet veel langer houdbaar.

Maria.1 | 11-08-16 | 00:01

@Thomas333 | 10-08-16 | 23:57

Helemaal mee eens. NEXIT!

oostermoer | 11-08-16 | 00:00

Maria.1 | 10-08-16 | 23:46
Er staan bewezen leugens in, als u dat niet opvalt is dat mij dat niet verwijten.
Waarom Jan Smit geen erwtensoep lust heeft nog een hoger waarheidsgehalte.

botbot | 11-08-16 | 00:00

@Schoorsteenveger | 10-08-16 | 23:51
Mag ik u er wel op wijzen dat het Europees gerechtshof het nationale gerechtshof overruled.

Mastermattie | 10-08-16 | 23:59

Duidelijk.
NEXIT.
En aansluiting bij de coalitie van Vrije Landen: Noorwegen - IJsland - Zwitserland - Groot-Brittannië.

Thomas333 | 10-08-16 | 23:57

@Mastermattie | 10-08-16 | 23:51
Man climbing Trump Tower on 56th street in midtown:
abc7ny.com/live/23376/

Mastermattie | 10-08-16 | 23:57

Ik zie al 2 reaguurders die op de partij gaan stemmen die GS in de poll vergeten is.

Maria.1 | 10-08-16 | 23:56

@Maria.1 | 10-08-16 | 23:46
Kuch...
nieuws-ontmaskerd.com/disclaimer-voorw...
"Nieuws Ontmaskerd is een online satirische nieuwsmagazine. Alle artikelen die geplaatst worden zijn gebaseerd op fictie en moeten als zodanig worden beschouwd. Nieuws Ontmaskerd is niet gebaseerd om een bepaald politieke ideologie na te volgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de reacties die geplaatst worden. Indien u toch vind dat een reactie onterecht is of tegen onze voorwaarden ingaan, kunt u contact met ons opnemen."

Stormageddon | 10-08-16 | 23:56

Zoals al jaren gebeurd in de USA.

BigShow | 10-08-16 | 23:56

-weggejorist-

Maria.1 | 10-08-16 | 23:55

Nexit! ;-)

oostermoer | 10-08-16 | 23:55

De Clintons is een groot schandaal, de Clintons zijn crimineel, daar weten we nu genoeg van via Clinton Cash, maar ook de manier waarop ze de verkiezingen heeft 'gewonnen' van Sanders, waardoor via het uitlekken van de emails, haar DNC leidster moest aftreden, enz... Al die body counts, allemaal 'toevallig' overleden? Je hebt meer kans de loterij te winnen.

Maar er is meer, veel meer. Er is zoveel dat het echt een raadsel is dat mensen het Clinton kamp nog lopen te verdedigen.

Hier weer zo een uit het Clinton kamp:

"Former CIA Director And Hillary Supporter: 'We Should Kill Russians And Iranians Covertly'" (video interview bijgevoegd):

Morell: We need to make the Iranians pay the price in Syria; we need to make the Russians pay the price.
Rose: We make them pay the price by killing Russians and killing Iranians?
Morell: Yes. Covertly. You don't tell the world about it.
www.zerohedge.com/news/2016-08-09/form...

Hoe ziek moet je wezen? Psychopaten. Of deze, ook weer een oproep tot moord uit het democraten kamp:

"Democratic Strategist Calls For The Assassination Of Julian Assange":
www.zerohedge.com/news/2016-08-10/demo...

Niet zo gek overigens nadat Assange heeft gemeld dat het lek geen Russen waren maar een van de 'overleden' DNC staflid:

"Wikileaks' Assange Hints Murdered DNC Staffer Was Email-Leaker, Offers $20k Reward For Info":
www.zerohedge.com/news/2016-08-10/wiki...

Zomaar een 'natuurlijke' dood gestorven? Wie dat gelooft moet naar de kerk, die gelooft alles.

La Bailaora | 10-08-16 | 23:54

@Berbaar | 10-08-16 | 23:48
Wacht maar als er een echt referendum zou komen hoe het leeft. Proest!

Maria.1 | 10-08-16 | 23:54

-weggejorist-

meneer Q | 10-08-16 | 23:54

Die 'bureaucratische netwerken' kunnen bestaan bij de gratie van sanctionering. Er is geen sprake van een Groot Europees Rijk, er is slechts sprake van een conglomeraat van, nog steeds, soevereine staten, die elk hun eigen grondwet en hun eigen rechtssysteem hebben. Het beeld dat er reeds sprake zou zijn van een Groot Europa is een optische vertekening. Wanneer wij morgen verklaren ons te houden aan onze eigen wetten en regels en schijt te hebben aan alles, letterlijk alles wat we in Europees verband met elkaar hebben bedisseld, dan doen we dat gewoon, dan overtreden we geen wetten, dan komen we enkel afspraken niet na. De Britten hebben aangetoond dat met een beetje 'roekeloos' stemmen je simpelweg weg kunt lopen van de eis dat een stofzuiger niet méér dan een bepaald wattage mag hebben.
In de Britse serie "yes, minister" zie je de bureaucraat méér macht hebben dan de politicus. Maar enkel omdat hij die politicus manipuleert, van onder uit. Het EU-experiment poogt die bureaucraat bóven de politicus te plaatsen. Het is aan die politicus om dat niet toe te staan. Dan heb je aan de Rutte's van deze wereld niks natuurlijk. Dus is het aan het volk om die politici in het zadel te helpen om het tij te keren.

Schoorsteenveger | 10-08-16 | 23:51

Baudet steunt Trump? Goed nieuws!
Jij, Baudet bent altijd welkom in mijn bescheiden woning op het platteland.
Waar de vossen je nog goede nacht wensen... Helaas ook hier al vreemde invloeden, maar we zijn nog in de meerderheid. Nog wel.

oostermoer | 10-08-16 | 23:51

@Rene046 | 10-08-16 | 23:31
Hihi 58K krabbels, nou, nou, het leeft onder de mensuh heur.
Proest....................!

Berbaar | 10-08-16 | 23:48

@botbot | 10-08-16 | 23:41
Jij denkt dat het wel haalbaar blijft? Volgens mij heb ik het stuk wel degelijk goed gelezen. Privé of Weekend lees ik niet; jij wel blijkbaar.
Ik bied je een gratis cursus begrijpend lezen aan.

Maria.1 | 10-08-16 | 23:46

Een update van Looking Backward en Equality van Edward Bellamy is nodig om de totale chaos te voorkomen, aangezien ons lot nu volledig in handen van economen ligt, en die zijn vele malen gevaarlijker dan astrologen. Beiden hebben immers gemeen dat ze fantasie uitkramen en 100% niet-wetenschappelijk zijn.

Musset | 10-08-16 | 23:44

Maria.1 | 10-08-16 | 23:24
Ik zou me toch eens in de tekst verdiepen
Ik de eerste twee regels stonden al bewezen leugens toen ben ik maar gestopt met verder lezen.
Lees de Privé of weekend maar daar staat nog meer informatie in dan daar.
Of is dat te hoog voor u gegrepen.

botbot | 10-08-16 | 23:41

@Doper | 10-08-16 | 22:48
Toch wel, je neemt het op tegen de ondemocratische idioten in de Brusselse (en Straatburgse!) kantoren.

Mastermattie | 10-08-16 | 23:40

matrixbluepill | 10-08-16 | 23:33

Tja, dat is wel heel erg The Matrix.

Cobalt bomb | 10-08-16 | 23:39

Leuk weetje over die diesels, wist ik nog niet. VW is natuurlijk machtig in Duitsland. De lobbycratie en EU-bureaucratie omhelzen elkaar innig. Uniforme regelgeving is eigenlijk alleen handig voor bedrijven die over de grens handelen, dat is een minderheid van de bedrijven. Grenzen beperken eigenlijk de schaalvoordelen van multinationals en zorgen voor een proeftuin wat betreft regelgeving. Landen die het anders doen zijn eigenlijk experimenten en zo kunnen we via concurrentie leren van elkaar. Maar goed, uniformiteit sloopt ook dat. In plaatst van dat multinationals zich per land aanpassen om zo te concurreren met het lokale MKB eisen ze via de EU dat de landen en het lokale MKB zich aanpassen aan de multinationals, toko's die nota bene itt het MKB niet eens belasting betalen. Dat is imho de kern, resultaat is alles behalve een level playing field.

seven | 10-08-16 | 23:37

Een aantal reaguurders neigen steeds meer naar de verklaring dat e.e.a. tot stand komt door elitair geplande ontwikkelingen tav EU (maar ook VS).
Huidige ontwikkelingen werden ook 150 jaar geleden in anti maçonnieke bronnen vermeld: het opheffen van nationaliteiten, het aaneenschakelen van landen, het samenvoegen van religies, het vermengen van etniciteiten e.d 100 Jaar geleden waren deze gedachten nog zeer ongebruikelijk, maar het is toch gebeurd hoezeer men lacht om complotgekkies. Misschien is het ook wel de bedoeling om erom te lachen, want stel je voor dat het waar is. Het geeft in ieder geval wel een verklaring waarom regeringen tegen alle logica in nu handelen zoals ze nu handelen: tegen de wil van hen van wie hen hebben aangesteld. De EU is m.i. het maconnieke plan zoals verder uitgevoerd door de vrijmetselaar Coudenhove-Kalergi, zoals sommige reaguurders suggereren. Deze ontwikkelingen zijn de weg naar de uiteindelijke gewenste wereldregering, hetgeen ook al meer dan anderhalve eeuw in anti maconnieke bronenen wordt beweerd. Hoe men hier ook over denkt: het gebeurt nu wel en het gebeurt niet zomaar vanzelf op basis van logica.
Buiten dat: De scherpzinnige Franse filosoof Alexis de Tocqueville voorzag al lang voor George Orwell en James Burnham de ochtendgloren van de dictatuur aanbreken als een overheid afbreuk doet aan gemeenschappelijke waarden als nationaliteit, taal, cultuur en religie en vanuit de geïndividualiseerde positie van de burger zich teveel zou gaan bemoeien met zijn gedrag. Hij concludeerde in 1835 al:

“Boven deze geïndividualiseerde massa troont een bevoogdend machtsapparaat dat over het wel en wee waakt, dat alles voorziet en alles regelt, maar dat de mensen in een staat van onmondigheid houdt. Het garandeert de burgers een veilig en welverzorgd bestaan, maar staat er op zelf uit te maken wat goed is voor hen. Zo zullen de mensen steeds minder gebruik maken van hun eigen oordeelskracht; de individuele wilskracht zal zich op een steeds beperkter terrein laten terugdringen.”
---
Men zal mensen tot niets dwingen, maar men zal zoveel belemmeringen aan de persoonlijke activiteiten opleggen, dat uiteindelijk elk initiatief uitdooft”, aldus de filosoof. Hij vreest een staat die weliswaar niet tiranniek optreedt, maar door zijn aard wel mensen monddood – of erger – willoos maakt. Een “kudde angstige en vlijtige schapen” die in de overheid niets anders ziet dan een zorgzame herder.
Tocqueville beschouwt dit als een vorm van “gereglementeerde en gemoedelijke slavernij”, die tot stand komt in “de schaduw van de volkssoevereiniteit”
Alexis de Tocqueville, 1835, in: De la démocratie en Amérique
www.nrc.nl/nieuws/2011/04/27/tocquevil...

matrixbluepill | 10-08-16 | 23:33

@Rene046 | 10-08-16 | 23:31
Al lang getekend.

Maria.1 | 10-08-16 | 23:33

@Feynman | 10-08-16 | 22:41
Er is m.i. wel een oplossing voor de hoge werkeloosheid: lastenverlagingen! Daardoor stijgt de koopkracht, is er meer productie nodig, dus meer werkgelegenheid. Tevens stellen we ons concurrerender op, op de externe markt (verlaging BTW).

Maria.1 | 10-08-16 | 23:32

Feynman | 10-08-16 | 22:41
Goed gezien.

Cobalt bomb | 10-08-16 | 23:30

Peter Emile | 10-08-16 | 23:20
Toen "De Hoop-schepper" werd weggepromoveerd naar europa dacht ik dat we er geen last meer van zouden hebben. Helaas die naieve gedachte speelt me tegenwoordig vaak in het hoofd als ik die Laffe, incompetente, geldverspillende zoutzakkenclub zie, ze kunnen wel degelijk erg veel kwaad!

Cobalt bomb | 10-08-16 | 23:28

@Feynman | 10-08-16 | 22:41

Gedenkwaardige plemp, Feynman. Goeie analyse.
Kudo's.

Peter Emile | 10-08-16 | 23:27

GS: bij de poll hiernaast over de verkiezingen 2017 zijn jullie een partij vergeten!

Maria.1 | 10-08-16 | 23:26

Room 101 voor ze. Allemaal.

Piet Karbiet | 10-08-16 | 23:25

@Ongeblustekalk | 10-08-16 | 23:04
D̶e̶ ̶E̶U̶ ̶i̶s̶ ̶e̶e̶n̶ ̶g̶r̶o̶o̶t̶ ̶f̶a̶a̶l̶ ̶p̶r̶o̶j̶e̶c̶t̶.̶ ̶#̶N̶e̶x̶i̶t̶ ̶d̶u̶s̶.̶ ̶ . Leve De EU, leve Juncker!

Mark_D_NL | 10-08-16 | 23:23

Nehemia | 10-08-16 | 23:16
Daar heb ik helemaal geen tijd voor, maar als er bewijs en aanklachten zijn, dan hoor ik het graag. In een linkje mag ook ;)

Ongeblustekalk | 10-08-16 | 23:23

Verdorie, lang geleden dat ik een zo'n goed geschreven stuk heb gelezen.
Kan dit op een poster richting alle middelbare scholen en universiteiten?

crankshaft | 10-08-16 | 23:22

Flinke kluif, zo vóór het stappen.
Maar: indrukwekkend stuk.
Waarin een beeld ontstaat dat ik al een tijdlang voor me zie, als ik denk aan de EU, aan 'Brussel' en aan de ongekozen nobody's en de ooit weggestemde nationale politici die daar weer komen bovendrijven.

Maar ik vrees dat er - binnenkort - méér nodig is dan weer een referendum, dat vervolgens wordt ondergescheten door de gevestigde politiek.

Voorlopig vestig ik mijn hoop op het verloop van de 'Brexit' al hopelijk stimulerend voorbeeld en op de opkomst van steeds meer EU-kritische partijen en politici.

2017 wordt een cruciaal jaar voor de toekomst van Europa. Van ons; overal is de wind van verandering voelbaar; ik hoop en verwacht dat die wind een storm zal worden.

Ik hoop dan wel, dat uw & mijn huis daarna nog overeind zullen staan.
Hoewel ik best bereid ben een aantal dakpannen op te offeren.

Peter Emile | 10-08-16 | 23:20

Thierry, geweldige analyse. Dank daarvoor.
Helaas zijn hier weer een aantal trollen aan de gang die blijkbaar niets te doen hebben, wellicht werkeloos. Je kunt ze niet op veel intellect betrappen. Bij sommigen heb ik de indruk dat ze alleen de titel en de foto hebben gelezen en anderen presenteren zich weer als willoze EUSSR-schapen. Jammer.
Ik ga dit stuk breed in mijn netwerk verspreiden voordat het op de index komt te staan, want de msm houden helemaal niet van jouw analyse.
Nu moeten we verder. Nu is onze enige uitweg stemmen op Wilders. Maak de PVV sterk en we kunnen om te beginnen dat fopwetje over het referendum ombouwen van een dooie mus naar een krachtige adelaar.
Ik wijs in dit verband ook naar Pat Condell in zijn laatste video. Eigenlijk zegt hij wat ik hier ook zeg, stem PVV.

Frans Bierings | 10-08-16 | 23:20

-weggejorist-

Cobalt bomb | 10-08-16 | 23:19

@Orakel1958 | 10-08-16 | 23:10
Dat boek benoemde Baudet in zijn artikel. Verheug mij er op dat steeds meer jongere lieden het gaan lezen.
www.youtube.com/watch?v=IJdGMNY_MDQ
Sexcrime

Piet Karbiet | 10-08-16 | 23:19

Overigens bevestigt die Varoufakis dit verhaal in zijn verhalen over zijn kortstondige EU-carrière.

frank87 | 10-08-16 | 23:18

Lees ook:
Max Weber en
Pierre Bourdieu

Politiek is, zeker in de EU, al verworden tot een technocratisch systeem waar politici, parlement en verkiezingen slechts nog een rituele functie hebben, zeg maar net als het koningshuis.

@Nehemia | 10-08-16 | 22:51
dat Clinton establishment is lijkt me evident,
dat Trump een levensgevaarlijk ongeleid projectiel ook;
die narcistische mavo-klant met z'n vingers aan het nucleaire arsenaal van de VS,
nej tak.

vander F | 10-08-16 | 23:18

Ongebluste kalk
Talloze reaguurders hebben linkjes geplempt met namen van mensen die zijn omgekomen omdat ze de Clintons in de wielen reden . Ook in andere Geenstijl topics van vandaag. Loop ze anders even na. Van vandaag, gisteren, eergisteren etc etc.

Overigens is dit ook een interessant artikel.
.
'Twee partijenstelsel in Amerika ontmaskerd.
.
www.geennieuws.com/2016/08/tweepartije...

Nehemia | 10-08-16 | 23:16

@Glasgow Argus | 10-08-16 | 23:04

Oh, de boel gaat ook imploderen. Juist omdat dit soort acties niet worden doorgezet en er geen ordentelijke opvolging plaatsvindt. In dat vacuum gaat straks dus ergens anders om een op het oog bizarre aanleiding een geweldadige keten van gebeurtenissen plaatsvinden. Als burger zit ik daar niet op te wachten.

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 23:16

@-=PyP=- | 10-08-16 | 23:09 - eens, met dien verstande dat ze van koers veranderen niet omdat het niet meer werkt, werkt immers nooit, maar omdat ze de schijn niet meer op kunnen houden.

MarcS | 10-08-16 | 23:14

@Poeteloeroes | 10-08-16 | 22:11
Als dit uw beste weerwoord en/of argument is, dan bent u bij deze voor de rest van uw leven wel uitgepraat.

Rest In Privacy | 10-08-16 | 23:12

Glasgow Argus | 10-08-16 | 23:04
Tijdens het vieren van het 40 jarig bestaan van de DDR was het land al aan het leeglopen via Hongarije, ze wisten dat het een rap einde ging betekenen, dus graag even de feiten correct op een rijtje. crap!

Ongeblustekalk | 10-08-16 | 23:12

Ik denk dat het een golfbeweging is zoals je ook bij bedrijven ziet: van decentralisatie naar centralisatie en als dat niet meer werkt weer naar decentralisatie. Een continu proces omdat in beide systemen op een gegeven moment kwade krachten misbruik gaan maken van het systeem.
.
Bij centralisatie zijn dat machtige personen die alles bepalen (neigend naar een dictatuur), bij decentralisatie krijg je eilandjesvorming net zolang totdat alles vastloopt omdat iedereen zijn zegje wil doen. Een optimum is er niet, beweging blijft nodig.
.
De EU zit weer op het kantelpunt, alles wordt nu gecentraliseerd maar de macht is bijna dictatoriaal. Het is nu een kwestie van tijd totdat landen zich afsplitsen en weer andere verhoudingen aannemen met elkaar. Maar dit dient niet overhaast te gebeuren, maar zorgvuldig! Want dat leidt anders tot chaos.
.
Langzaam de gevestigde orde in de hoek drukken middels referenda lijkt me de juiste methode. Dan komt de tegenbeweging vanzelf op gang.

-=PyP=- | 10-08-16 | 23:09

@Frans Bierings | 10-08-16 | 23:05

Ik heb het essay in die tegel dan ook helemaal niet becommentarieert. Wie moet er nou iets teruglezen?

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 23:09

Vergeet het van Rossem. De macht van de EU-politici is te groot. Allen hangen aan de mem van de grote bedrijven die voordelen bij de EU hebben. Namelijk kunnen bepaalde zaken (kankerverwekkende stoffen etc) dan niet landelijk verboden worden. En kunnen wetten erdoor gedreven worden die dan ineens de hele EU aangaan (gloeilampen en stofzuigers verboden, straks ook uw oude auto, import allochtonen). Die machtspositie geven ze nooit op. Het gaat nog erger worden. De volgende stap is nog veel meer zelfverrijking aan de EU-top. Gevolgd door decadentie. En uiteindelijk na eeuwen verzwakking van het EU-rijk doordat totaal onbekwame mensen bewind voeren. Dan pas komen niet van intern maar van buiten soldaten binnenmarcheren. Wie zullen het zijn?

Rest In Privacy | 10-08-16 | 23:09

Een referendum is mooi in een ideale wereld d.w.z. dat de uitkomst gebruikt en niet misbruikt wordt. Hiervan uitgaande is de EU der Frambozen niet veel anders dan de EU die Hitler nastreefde (maar hij was geen fan van Koudenhove Kalergi). Frankrijk en Duitsland strijden nog steeds om de macht. Straatsburg (Elzas-Lotharingen) is daar een goed voorbeeld van. Brussel is de 2e vergaderplek enkel om de Fransen weer een Franstalige plaats in een faalstaatje (Brussels gewest geen zuiver onderdeel van België) te gunnen. Sloop Frankrijk en de EU stort in. Met woorden, dus ook lokale verkiezingen, en juristerij komt men er nooit van af. Kwaad moet volgens de historie altijd met kwaad worden bestreden. Als voorbeeld. De Russen hebben aan het eind van WO2 verschrikkelijke dingen gedaan als wraak voor diezelfde dingen door Duitsers. Geniet dus zo lang het nog kan en offer u niet op want de echte (ja, niet de uitkeringstrekkers)verzetsmensen uit WO2 zouden zich in het graf omdraaien als ze niet al geschud waren.

gnor | 10-08-16 | 23:08

Nehemia | 10-08-16 | 22:51
Leuk betoog, maar waar zijn de feiten die deze moordpartijen bewijzen?

Nee die Trump, dat is een lekker mannetje, daar ben je dan zeker helemaal voor?

En mag jij stemmen in de VS, ben ik benieuwd naar.

Ongeblustekalk | 10-08-16 | 23:08

@Nehemia | 10-08-16 | 22:51
Maak jezelf geen illusies, na 100 dagen is ook hij een trekpop.

dugo | 10-08-16 | 23:08

@dks,
Alweer ongesteld? Gaat de tijd snel meid!
Dus meneer constateert dat zijn auto defect is, hij rijd niet meer, maar dat mag niet omdat hij hem niet kan repareren?

Meneer heeft aardig wat meer bereikt dan u in zijn leven. Onafhankelijk of je het eens bent met hem.

MarcS | 10-08-16 | 23:07

@bakoenin | 10-08-16 | 22:59

Prima. Laten we het zo. Voor mij is het wel mooi geweest. Terug naar een oude familie wijsheid. Protect our own. En de rest van NL zoekt het maar uit.

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 23:07

functionalisme is gewoon college 1 van een cursus introductie europese integratie aan de uni. niks geheimzinnigs aan, dat is hoe het is.

aight.. | 10-08-16 | 23:06

@Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 22:13
Lees het nou nog eens één keer helemaal goed door. Volgens mij begrijpt u het niet.

Frans Bierings | 10-08-16 | 23:05

Als gewoonlijk lees ik niets nieuws, een opsomming van feiten door Baudet en feynman, een kinderachtige poging van DKS om deze relnicht over te halen in beweging te komen en verder dé oplossing noemen waar het om gaat, een nexit. Nou dat wisten we allemaal wel, een herhaling van zetten, meningen en opinies, maar niets nieuws, geen creativiteit, daadkracht en oplossend vermogen te bespeuren in de geesten van de anders georiënteerden.

Trouwens echt lef in deze is ook niet heel erg verstandig, de pleiters voor een nexit zullen meer bewaking nodig hebben dan wilders en zijn privé niets meer waard.
Denk aan huis, hypotheek en cafébezoek heren, uw vrijheid is dan weg.
En uw grote mond nu ook.

Ongeblustekalk | 10-08-16 | 23:04

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 22:38
verandering komt ofwel door een revolutionaire beweging van de massa of door de weg van de geleidelijkheid. De DDR vierde in 1989 zijn veertigjarig bestaan en de SED dacht nog voor de eeuwigheid de Bauern und Arbeiterstaat te kunnen handhaven. Een maand later was de boel geïmplodeerd.
.
gezien de maatschappelijke onderstroom is dat voor de eu geen ondenkbeeldig scenario. Je kunt de boel een tijd belazeren, maar eens komt het moment waarop de bevolking wakker wordt. In die zin is het heel belangrijk dat niet alleen de onderbuik reageert, maar dat er ook vanuit academische, rechtsfilosofische en economische hoek een onderbouwing wordt gegeven.
.
Het probleem dat hier door Baudet wordt beschreven is dat de unievorming langs de lijn Monet uiteindelijk zijn principeloosheid toont en dus zijn basis gaat verliezen. Ik ben met je eens dat het beter is om met een harde knal en wel nu afscheid te nemen. Besser ein ende mit Schrecken als een Schrecken ohne Ende zeggen onze oosterburen. Maar realisatie van de ellende, de eindeloze crises waarin dit systeem ons nu zuigt, die realisatie komt niet overnacht. Maar stap voor stap.
.
Jouw punt is dat het niet snel genoeg gaat en daar moet ik je gevoelsmatig gelijk in geven. Want de committees waar we nu mee te maken hebben zullen liegen tot het bittere einde. He democratisch deficiet van de eu is ook vooral gelegen in het feit dat de powers that be een religieus beginsel aanhangen. Een absoluut gelijk, dat anders dan in het verleden niet wortelt in een van god gegeven soevereiniteit maar een intellectueel idee dat verdeel en heers door middel van het gunnen van subsidies en voorrechten tot een lange termijn stabiel systeem leidt.
wat men niet snapt of wil snappen is door het onderdrukken van korte termijn instabiliteit de knal aan het einde des te groter wordt.
.
Het antwoord moet dus liggen in een terugkeer naar de menselijke maat, naar eenheden waarmee het volk zich kan identificeren op culturele, historische en geografische beginselen. Coudenhoven Kalergi en andere eugenetici dachten door het afbreken van de eigen cultuur een passieve bevolking te creëren, die zich in een vorm van intensieve menshouderij op de tax farm laat beheersen.
.
In het proces van omkeren van deze trend zitten we nu niet aan het beging van het einde maar aan het einde van het begin. Geduld is ook daarin een schone zaak. We staan voor een paar cruciale verkiezingen, in de VS (waar federalisten een gelijkaardig offensief tegen de burger voeren), in Duitsland, Frankrijk, Italie, Oostenrijk, Finland en ook hier.

Glasgow Argus | 10-08-16 | 23:04

Goed betoog alleen jammer van de vermeende doden door het uitstoten van fijnstof.
Maar goed, je kunt niet overal verstand van hebben.

Verder zou mooi zijn als Wilders dit kan verwoorden in de nog te voeren campagne voor de Tweede kamer der Staten-Generaal verkiezingen.

ProAsfalt | 10-08-16 | 23:04

OT: Net bij het de NPO-uitzending, Nederlandse volkslied bij het hockey kreeg ik nogal het idee dat er een extra geluidsspoor met een dameskoortje werd afgespeeld...? Luister maar terug, het meezingen bleef qua volume gelijk, terwijl de de camera de hockeymeisjes passeerde. Dat voorbijgaand effekt hoor je dus niet terug... Voor die 800 miljoen kan er toch wel een fatsoenlijke orkestband gemaakt worden voor zoiets?

F. von Zeikhoven | 10-08-16 | 23:04

Neerhalen dat monster! Met al die nutteloze parasieten er op! Laat ze maar bungelen die Eurofielen!

Hobbykip | 10-08-16 | 23:01

@Cynevisie | 10-08-16 | 22:48

Geen idee wat u met die afkorting bedoelt.
.
Enfin. Tijd om in het mandje te duiken. Morgen weer werken aan prio 1. Genoeg assets verwerven om mijn hele familie uit dit land te krijgen. Die mensen verdienen mijn energie in tegenstelling tot... Achteraf jammer dat ik zulks in handtekeningen en stemmers werven gestoken heb. Had in die tijd toch weer heel wat K's kunnen binnentikken voor dat doel. Die fout maak ik in ieder geval niet weer.

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 23:01

bakoenin | 10-08-16 | 22:59
protestanten = demonstranten auw

bakoenin | 10-08-16 | 23:01

18konijn | 10-08-16 | 22:25
Het verhaal sluit als een bus. Premisse: de door Burnham voorspelde "managerial revolution" in Europa is -zij het met wat vertraging- werkelijkheid geworden in de gedaante van de EU. Dit wordt vervolgens met diverse hout snijdende voorbeelden onderbouwd.
Conclusie: de volksraadpleging is bij uitstek het middel om dit gesloten systeem open te breken.
Vreemd advies misschien, maar misschien eens voor jezelf nadenken ipv boekjeswijsheden te poneren, zonder deze te concretiseren aan de hand van passages uit het artikel.
.
Besides, het is een essay, geen wetenschappelijk onderzoeksrapport.
.
Verder wat Zathras zegt, het is gewoonweg beangstigend hoezeer de huidige realiteit die voorspelling uit de jaren veertig benaderd!

Gen. Maximus | 10-08-16 | 23:00

De Koreaanse Slet | 10-08-16 | 22:19 ps op 22:46 venijn zit trouwens in de staart bij va minuut 23 tm minuut 24

seven | 10-08-16 | 22:59

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 22:43
Protest organiseren?
Driehonderdduizend mensen met een spandoekje?
Ja daar zullen ze van onder de indruk zijn.
Premier Rutte deelt de bezorgdheid van de protestanten en zal alle aandacht aan de problematiek besteden om een zo spoedig mogelijk antwoord te geven op de klachten en de bezorgdheid van de demonstranten.
En daar sta je dan.

bakoenin | 10-08-16 | 22:59

Goed verhaal, hopelijk worden er weer wat ogen geopend.
Nexit, hoe eerder hoe beter ! .. gauw !

RugOp81 | 10-08-16 | 22:55

Feynman | 10-08-16 | 22:41
En dan leven we nu zogenaamd weer in een periode van economische voorspoed.
Als je Nu.nl mag geloven dan gaat het fantastisch en is iedereen weer helemaal rich.
Jawel, acht jaar na 2008 lullen we over achter de komma cijfers wat betreft economische groet.
Een heel klein dipje is voldoende om alles in elkaar te laten lazeren.
Er is namelijk structureel niets veranderd aan de fouten van de EU.
Maar met cijfers kan je een boel doen.
Als je een krantenwijk als volwaardige baan beschouwd dan daalt de werkloosheid.
Als je binnen het BBP bedrijven laat meetellen die geen belasting afdragen dan gaat het weer geweldig.
Maar het belangrijkste is om bij de volgende verkiezingen de sukkels weer op de EU kliek te laten stemmen. Dan kan je weer een jaar of vier vooruit en hopen op dat echte economische mazzeltje.

bakoenin | 10-08-16 | 22:54

Dus Nexit!

Frits1888 | 10-08-16 | 22:54

@Mastermattie | 10-08-16 | 22:39
Ja ik "miste" ze al een tijdje of was ze vergeten. Een paar andere bekende hier gebande exemplaren zijn bij een aanpalend weblog weer opgedoken.

Kaft | 10-08-16 | 22:53

Dat herinnert me eraan dat ik nog dat boek van voormalige libertariër Guy Verhofstadt moet lezen.

Rest In Privacy | 10-08-16 | 22:52

@Willianus Wortelus | 10-08-16 | 22:09

En daarom zijn de smerigste EU-oplichters al onderscheiden door die C-K_club voor hun verdiensten om het volk te er onder te krijgen.

Juist ja, de gremlin Van Rompuy en heks Merkel. En uiteraard is die zuiplap van een Juncker de volgende.

Pieter V | 10-08-16 | 22:51

Trump wordt als een gevaar gezien. Het zijn in Amerika de neocons - een aantal haviken die bepalen wat er gebeurt. Onder andere verantwoordelijk voor het echec van Libië en Irak en nu in Syrië . Dit clubje staat boven de partijen. Het dondert totaal niet of de Democraten of de Republikeinen de verkiezingen winnen. Bush en Obama waren dankbare trekpoppen en volgde exact hun agenda uit. Trump is geen trekpop en daarom is het een nagel aan de doodskist voor de haviken. Zij willen veel liever Hillary. Die zal braaf doen wat zij willen - lees de wereld in misère storten en een Derde Wereldoorlog met Rusland ontketenen . Mind you. Het dondert ook niet hoe diep de gierkelders van de Clintons gaan. Alles wordt vakkundig door hogerhand weggedrukt. Hoe dan ook. Ze willen dat die slang met mascara de komende vier jaar de wereld gaat bestieren.
.
Dat er al vele tientallen mensen van vlees en bloed (nu bijna wekelijks eentje) onder verdachte omstandigheden de dood vinden haalt niet uit. Bij een paar kun je nog zeggen - stom toeval, maar als het om vele tientallen gaat moet je wel godsgrwuwelijk naïef zijn om niet in te willen zien dat er meer aan de hand is. Dat er patronen zijn. We zien dat de links globale elite vrijwel alle media in haar zak heeft en die bejubeld Killary voortdurend. . Het is in Europa weinig anders. De demonisatie tegen Trump is ongekend en voor Hillary is totaal geen aandacht op de shit na dan die Wikileaks over haar naar buiten brengt en dat resulteert erin dat bij de fans van Hillary het stoom uit de oren komt. Treffend voorbeeld zagen we bij Nieuwsuur.
.
Hillary is een psychopaat - een sociopaat - een serpent uit de krochten van de hel die er niet voor terugdeinst om iedereen die haar teveel ontmaskerd voor altijd te eindigen. U kunt erop rekenen dat deze en volgende maand volgens de gebruikelijke modus operandi opnieuw weer een paar criticasters van Killary zullen sterven onder verdachte omstandigheden. Zo is het de afgelopen weken, maanden. jaren immers ook gegaan. Echte namen. Echte mensen van vlees en bloed die zullen doodgaan.
.
Het is geen f*cking sprookjesboek. Dit gebeurt echt. Die lijkenteller gaat nog veel verder oplopen. Wat is vervolgens het standaard mantra van de Killary fans? Aluhoedje natuurlijk. De gebruikelijke bezwering voor al het nieuws wat niet Clinton welgevallig is. Die worden hoe triest standaard weggezet als aluhoedjes. Ze doen voorkomen of al die tientallen mensen nooit zijn omgekomen. Hoe blind ben je dan? Ze houden natuurlijk enkel zichzelf voor de gek en nog erger - ze hijsen een duivelin op het schild die kwaad bedrijft tot epische omvang. Ook al komen er volgende maand honderd Clinton criticasters om het leven. Het haalt geen reet uit. Die oogkleppen krijg je niet bij ze weg, want Trump. Dat zien ze als het ultieme gevaar en ze sluiten zelfs met de duivel een huwelijk zodat hij geen POTUS wordt. Triest, maar waar.

Nehemia | 10-08-16 | 22:51

Dit is griezelig. Vele malen erger dan de DDR. Want tegen wie neem je het op? Er is geen muur, geen symbool, geen nabij alternatief. De alternatieven worden juist gebruikt om af te schrikken. De Britten en Noren hebben hun hachje gered. Nu de Denen en wij nog. Dan pas zullen Duitsland en Frankrijk echt wakker worden. Zonde (expres dus) dat er zoveel wordt bezuinigd op defensie en politie, we zitten al behoorlijk vast.

Doper | 10-08-16 | 22:48

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 22:13

Hier bespeur ik geen NOAD mentaliteit ...

Cynevisie | 10-08-16 | 22:48

De Koreaanse Slet | 10-08-16 | 22:19
Baudet wil gewoon een vaste aanstelling bij een universiteit, maar om een of andere reden krijgt hij dat niet. Ergo, hij is te rechts. Wat betreft de politiek ingaan heeft Baudet (vzmh) al gesproken. vanaf 12 minuten youtu.be/D4FAciBq2uc?t=710

seven | 10-08-16 | 22:46

@Rommelende Onderbuik | 10-08-16 | 22:31
Ik sta al op het strand. Ben er klaar mee. For real.

Piet Karbiet | 10-08-16 | 22:44

@bakoenin | 10-08-16 | 22:37

De enige weg? Mmm, tsja, eh nee. Er bestaat ook nog zoiets als protest organiseren.
.
Vanaf vandaag ga ik er weinig van meekrijgen overigens. Net alle nieuwsbrieven e.d. gecancelled.

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 22:43

Rommelende Onderbuik | 10-08-16 | 22:31
Dat is dan ook zo alleraardigst aan de Eurofielen.
Ze verwerpen ieder nationaal concept maar zijn, uitzonderingen daargelaten zo koningsgezind als de pest.
Een beetje schizofreen, we moeten een EU president en tegelijkertijd leve de keuning.
De flapdrollen staan dan ook meestal vooraan in oranje outfit om bij sportevenementen het chauvinisme te voeden maar hebben wel de bek vol over kwalijke zaken van de natiestaat.

bakoenin | 10-08-16 | 22:43

Inderdaad, een door criminelen stiekem in achterkamertjes opgetuigde dictatuur waar nog niet eens genotuleerd wordt.
Dat is mij al jaren volstrekt duidelijk.
Het enige wat nodig is om tot die conclusie te komen is goed luisteren naar de verborgen boodschappen in het geraaskal van die dictators maar vooral hun manier van werken en hun daden goed bestuderen en dan de stukjes van de puzzel bijelkaar zoeken.

Pieter V | 10-08-16 | 22:42

De fundamentalistische federalist blijkt een overjarige functionalist.

Laat nu vooral dat laatste niet zo lukken. Dat het beleid ook empirisch werkt. Toen in Griekenland de euro, de begrotingsnormen en de staatsschuldnormen tegelijk uitelkaar spatte kwam meer EU samen met de ECB en IMF de dienst uitmaken.

Het werd de diepste crisis in de recente geschiedenis. Nog steeds op het dieptepunt ook, acht jaar later. Dieper dan Argentinië. Wat echt een prestatie is, aangezien de Griekse overheid een primair begrotingsoverschot heeft. Als het de middelvinger opsteekt naar schuldeisers, kan de Griekse economie én de Griekse staat gewoon door. In plaats van een duidelijke status quo en een nieuw economisch startpunt hullen we het land nog steeds in politieke onzekerheid over de volgende financieringsronde en volgende pijnlijke maatregelen. Zelfs de beste operatie moet een keer eindigen met het sluiten van de patiënt.

De Grieken maakten er een potje van, de Unie een complete meltdown. Komt ook nooit meer goed. Kwart van de jeugd geëmigreerd. Van het restant is nu de helft acht jaar werkloos. De ene jeugd is letterlijk verloren, de helft figuurlijk en het restant accepteert banen van een paar honderd euro in de maand omdat er geen recht op bijstand is.

Toeristische industrie gesloopt met tientallen procenten extra belastingdruk en onder de voet gelopen door illegale immigratie. Complete maakindustrie verhuist naar derde wereldlanden zonder regels en minimumloon. Het enige wat nog verkoopbaar was aan China, waren de havens. In plaats van textielindustrie hebben ze nu een textieloverslagplaats.

Deze financiële veenbrand trekt langzaam steeds verder Noordwaarts. Laatst is Turijn gevallen, motor van de Noord Italiaanse economie, 1 van de kernlanden van de Unie. Vroeger netto betalend gebied. nos.nl/artikel/2122901-olympisch-dorp-...

Er wordt gehamerd op het verspreiden van vluchtelingen. De hoop op integratie of terugkeer is verlaten. Een plan voor een normale toekomst is er niet. Een plan om oorlogen tijdig te stoppen om mensen te motiveren in de regio te blijven ook niet. Nu zit nog ruim 90% daar, maar dat percentage daalt iedere dag.

Verspreiden van vluchtelingen is ook een zinloze missie als ze binnen een paar jaar een status krijgen, en dus weer een reisrecht binnen de hele unie. Probleem verplaatsen is niet gelijk aan oplossen, en daarbovenop verplaats je het geeneens langdurig. Het niveau van idioterie passeert dat van een goede circusclown.

Er is geen antwoord op de werkloosheid. Waardoor de binnenlandse bestedingen dalen. Daardoor daalt de belastingopbrengst. De bevolking groeit door immigratie, vluchtelingen en geboortes, banen verdwijnen door outsourcing, import, automatisering en industrialisatie.

Je krijgt dus steeds meer mensen zonder baan, en dus uitkeringsbehoefte, bij een dalende belastingopbrengst. Dat probleem wordt niet opgelost, maar macht verhuist wel naar Brussel. Bij begrotingstekorten wordt via austerity rucksichlos gesneden in die uitkeringen. Ook al storten daarop de binnenlandse bestedingen in, samen met het consumentenvertrouwen. Waardoor het land dieper in een crisis komt. De Nederlandse bijstand en hypotheekrenteaftrek zijn heilige huisjes waar al een bulldozer op afrijdt. Ik zou vandaag een ander huisje gaan zoeken.

Ik zeg het al heel lang hier, ik mis de reaguurderstool om een linkje te generen, maar Griekenland is een glazen bol voor heel Europa. Wat daar gebeurd is, gaat ook hier gebeuren. Het waren allemaal fundamentele en structurele problemen. Tijdelijk gemaskeerd met fraude, maar dat doet niets af aan alle ontwerpfouten van Brussel.

Fouten die niet op te lossen zijn met andere fouten. Ja Griekenland heeft hervormingen nodig, evenals de Unie zelf. De Unie vergeet een optelsom te zijn van haar delen. Als delen dus al niet rendabel zijn, wordt het geheel dat ook niet. Met een transfer unie kan je tijdelijk gaten vullen, niet het schip behoeden van zinken.

De unie wordt veel bestuurbaarder als het rondpompen van geld stopt. Dan heeft onderhandelen over wie het meeste van de pot krijgt geen zin meer, en kan iedere politieke partij weer terug naar de tekentafel om de eigen pot groter te maken.

Een tekentafel die van Europa het mooiste continent heeft gemaakt, dat alle andere heeft verovert, herschapen, opgeleid, bevolkt en een beetje onderdrukt. We hebben niet alleen kennis gedeeld, maar ook ongekende morele fouten.

Nu zitten we in een fase waar de hoge heren elkaar aankijken, tegen elkaar onderhandelen en niemand een antwoord heeft op de toekomst, of vandaag.

Laten we weer onze eigen ding doen, ieder ons eigen plan trekken en dan zonder onnodige bureaucratie weer onze eigen route bepalen. In plaats van rondjes om de kerk in Brussel.

Feynman | 10-08-16 | 22:41

Schitterend hoe in dit soort topics de huistrollen weer boven komen drijven...

Mastermattie | 10-08-16 | 22:39

Gaap.

CaptainKurk | 10-08-16 | 22:39

@Futurum | 10-08-16 | 22:32

Ik heb aandachtig gevolgd wat er gedaan is. Kansloze wegen begaan. Immers, een politiek die zich niet aan wetten houdt kun je niet via juristerij tegenhouden. Dan moet je mobilisatie een stap verder brengen. Protest, tegenactie. Het momentum voor zoiets is nu weg. Bouw je niet meer op rond dit thema.

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 22:38

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 22:13
De enige mogelijkheid was de rechter en die heeft de vordering verworpen.

bakoenin | 10-08-16 | 22:37

@Parel van het Zuiden, blijkbaar weet je niet wat ze allemaal hebben gedaan. Juridisch hebben ze alles al uitgeput. Wil je dan een Referendum houden dat Rutte nu met een beslissing moet komen. Ik zou zeggen stuur een email of tweet naar Rutte dat je een beslissing wilt. Heb ik en anderen ook gedaan.

Futurum | 10-08-16 | 22:32

Die referenda worden ook alleen gehouden als de politieke kaste ze mogelijk maakt...
De afbreuk zal toch van binnen uit moeten komen.

frank87 | 10-08-16 | 22:32

Helaas, het is allemaal waar.

Rest In Privacy | 10-08-16 | 22:32

Alsof de Eulitaire Oliemonarchie der Nederlanden de afgelopen 200 jaar ooit een democratie is geweest...

Laten we eens een in opstand komen en de bastaard nakomelingen van een aanverwant van een Frieze achtertak van ooit een aardig stadhouder weer terug in zee duwen.

Rommelende Onderbuik | 10-08-16 | 22:31

Verhelderend stuk van gewaardeerde Baudet, dat het wanstaltige beeld dat je als leek van de EU kunt hebben handen en voeten geeft. Hoogste tijd dat de EU in elkaar stort, want als burger van de EU ervaar je steeds meer kwalijke ontwikkelingen terwijl je machteloos moet toekijken. Referenda over ons eigen lot en dat van toekomstige generaties zijn van existentieel belang.

Rest In Privacy | 10-08-16 | 22:31

Heel goed stuk en de waarschuwing aan iedereen, liberaal, socialist, conservatief en anarchist. Laat je niet in de luren leggen. De EU is niet links of rechts. De EU kent geen ideologie. De EU kent maar 1 doel.Alle macht en onvoorwaardelijk.
Waarom? Omdat daarmee een kleine elite tot in de eeuwigheid kan heersen.

bakoenin | 10-08-16 | 22:30

Prima stukkie van Baudet.
Ik vind het een beetje overdreven (maar dat is eauk een stijlfiguur) en ben het er niet (helemaal) mee eensch.
Maar prima dat dit geluid gehoord wordt.
ps Thierry: mocht je na een volgend referendum weer een uitnodiging ontvangen tot overleg, doe er dan wat mee knul!

Berbaar | 10-08-16 | 22:30

@De Koreaanse Slet | 10-08-16 | 22:24
Jeroen, rot op naar de Volkskrant.

Orakel1958 | 10-08-16 | 22:30

@Soturi | 10-08-16 | 22:18

Het momentum is al weg, de geest verdwenen. Het is klaar. Dossier gesloten. U begrijpt volgens mij niet helemaal hoe mobiliseren werkt. Ik help u hopen, hoor, maar volgens mij is de kans verspeeld...

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 22:29

Weinig aan toe te voegen behalve dan dat de democratie al langere tijd dood is.
Mensen stemmen toch maar wat de media hen opdraagt. Ik hoop dat het internet en social media daar nog verandering in zal brengen maar gezien het "Pokémon volk" heb ik weinig vertrouwen in.

Mastermattie | 10-08-16 | 22:29

-weggejorist-

De Koreaanse Slet | 10-08-16 | 22:28

@omanders | 10-08-16 | 22:21


Was eigenlijk gericht aan de auteur.

omanders | 10-08-16 | 22:27

@gentle giant | 10-08-16 | 22:18

Even lachen om uw grijsgedraaide trucje. Dat opschrijven in dit tegeltje en "post" drukken.

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 22:27

@De Koreaanse Slet | 10-08-16 | 22:14
Gebroeders Witte?
U is al een tijd aan de alcohol?

Piet Karbiet | 10-08-16 | 22:27

@Edgecrusher | 10-08-16 | 22:16
Met een versplinterd 'rechts' schiet je nu alleen maar jezelf in de voet. Zie McMullin-verhaal. Beter is een gezamenlijke vuist maken.

Slogra | 10-08-16 | 22:26

Baudet zou eens moeten leren dat het woordje "dus" een logisch gevolg impliceert. In de pennenvruchten van Baudet is dat echter zelden het geval. Beproefd recept van Baudet: poneer een gedurfde premisse, onderzoek vooral niet of die premisse juist is, maar borduur er op voort en trek er de gewenste (!) conclusies uit, zonder erop te letten of die enigszins aan de wetten der logica gehoorzamen. Wat houd je dan over? Semi-wetenschappelijk geleuter. Lees eens een boek over elementaire logica en wetenschapsfilosofie, Baudet! (Vreemd advies wellicht aan iemand die zich mr. dr. mag noemen, maar dat is eerder een verwijt aan prof. Cliteur).

18konijn | 10-08-16 | 22:25

Het clubje van de Flower Power die de wereld met liefde zou helen is bezig de hele planeet kaal te vreten. In één mensenleven en voor altijd. De rest van de mensheid is gedwongen hierbij toe te kijken.
Alles wat zich in de wereld afspeelt wordt door dit clubje in eigen voordeel uitgelegd en vervolgens aan de mensheid als geheel gedicteerd
*****
In India heeft men mij verteld waarom Europa geen Tata auto's wil.
De Ethiopiërs mogen wel koffie bonen exporteren maar geen kant en klare koffie producten.
In Mexico waren en geen sinaasappelen te koop omdat in Californië de oogst was mislukt.
Arme landen mogen alleen naar het westen exporteren als ze er voor zorgen minder CO2 uit te stoten. Zo wordt de ontwikkeling van deze landen moedwillig geremd.

Orakel1958 | 10-08-16 | 22:24

Maar goed. In alle eerlijkheid. Dingen breken is makkelijker dan dingen maken. En laten we eerlijk zijn. Thierry kan niets maken en zelfs niet eens iets breken. Het is een beetje zielig. Een D66 idealistisch wetje misbruiken om wat te rellen. Een beetje op foto's staan met lieve jongens die vinden dat Blanke Mannen belangrijker zijn dan vrouwen, negers e.d. maar dan wel het soort dat *kuch* niet belangrijk is. Etc.

Wat er mis is in de wereld is een gebrek aan drijfkracht om dingen te maken. Alles is cynisch en negatief. Tuurlijk kut voor je dat je op je vijftigste alleen thuis zit met niets te doen. Maar fuck eikel denk aan de kinderen. En dan jij Thierry. Wat een mooie Franse naam. Neem verantwoording. IK EIS dat je dat doet. ;)

De Koreaanse Slet | 10-08-16 | 22:24

Sorry maar baudet heeft zn hoofd en zn naam niet mee, ik vindt hem maar een kakkertje... Verdenk hem openlijk van slecht acteerwerk.

rattenvanger XL | 10-08-16 | 22:23

Nou, kom maar op met die referenda. Jullie weten nu hoe het lekker goedkoop kan.
Overigens spelen die migratiestromen en dit* ook nog een rol in bovenstaand verhaal. Mijns inziens wordt Noord Afrika (en het Midden-Oosten) ook onderdeel van de 'Extended EU'.
* nl.wikipedia.org/wiki/Unie_voor_het_M...

Aristotalloss | 10-08-16 | 22:21

Het is waar wat tie schrijft, en dat is eng :(

Zathras | 10-08-16 | 22:21

@Van Rossum


"dat bevriende medewerkers aan economiefaculteiten mij regelmatig op fluistertoon vertellen dat ze onmogelijk openlijk kritiek op de euro zouden kunnen hebben."


Over hoeveel mensen gaat dat.

omanders | 10-08-16 | 22:21

Dit stuk timmer ik even op een Kerkdeur.

Piet Karbiet | 10-08-16 | 22:21

Geweldig verhaal. Ik hoop inderdaad dat het momentum ons gunstig gezind is.

EdwinM. | 10-08-16 | 22:20

Conclusie: Nexit en naar een Zwitsers model.

Rest In Privacy | 10-08-16 | 22:20

We worden beduveld waar we bij staan.

Nexit please!

Onze economie stort dan niet in. Er zijn dan niet meer/minder mensen, grondstoffen etc en dus verandert er (zeker na een tijdje) netto niks in de economie.

HijgentHert | 10-08-16 | 22:19

@Willianus Wortelus | 10-08-16 | 22:13
Misschien moet je geschiedenis lezen. Gewoon iets lezen. Machtsblokken maken is niets nieuws. Karel de Grote. Alexander. Noem maar op. Het gaat mis als kleuters de macht willen. Kijk maar naar Hitler of Stalin.

Maar dat gezegd hebbende. Ik EIS! EIS! Dat Thierry ons naar een Nexit leidt. Ik EIS dat hij volledige verantwoordelijkheid neemt en dit avontuur voor alle Nederlanders perfect afrond. Dat lijkt me meer dan redelijk aangezien Thierry verder geen enkele status heeft in zijn CV. Dus Laat de Man zijn ding doen en verantwoording nemen.

De Koreaanse Slet | 10-08-16 | 22:19

@ Poeteloeroes | 10-08-16 | 22:11
Dan zul je ook wel weten welke redenen deze 'pipo' daar voor heeft. Ik ben bepaald geen Trump-fan, maar als iemand als Baudet hem steunt neem ik dat zeker serieus.

Lewis | 10-08-16 | 22:19

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 22:13
Je bent behoorlijk voorbarig; het dossier 'referendum 6 april 2016' is nog lang niet gesloten.

Soturi | 10-08-16 | 22:18

@Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 22:13 En wat doet u?

gentle giant | 10-08-16 | 22:18

Het was blijkbaar een reactie op de 'revoluties' die hadden plaatsgevonden en nogal wat ellende veroorzaakten.
De geleidelijkheid is een middel, geen doel (net zo als 'revolutie' als doel volslagen idioot is).
Dus dan is de vraag welk doel 'ze' voor ogen hebben. Baudet suggereert dat men een dictatoriaal 1984 aan het creeeren is, maar als dat werkelijk zo is, kom met feiten en voorbeelden. Dat er veel mis is met de EU, is een feit, en Brussel is een rare sekte. Maar met 1984 heeft het weinig te maken.

Wutbürger_ | 10-08-16 | 22:18

Ik ga dit morgen eens lezen. Iets anders: Thierry, Jan en Annabel zouden een partij op moeten richten om een alternatief op rechts te bieden.

Edgecrusher | 10-08-16 | 22:16

@ Harihakbar | 10-08-16 | 22:09
Worstelen? Wees blij met een gedegen, onderbouwd stuk van een intellectueel die niet bij de politiek correcte massa hoort en aantoont dat ook ontwikkelde, beschaafde verstandige mensen grote bedenkingen kunnen hebben bij de EU (en over massa-immigratie trouwens, al gaat het daar in dit stuk niet om) en voorstander kunnen zijn van een referendum over het EU-lidmaatschap. Dat wisten wij hier natuurlijk al heel lang, maar zo'n geluid is broodnodig.
Enfin, veel leesplezier morgen.

Lewis | 10-08-16 | 22:15

Poeteloeroes | 10-08-16 | 22:11
Trump for president!

Soturi | 10-08-16 | 22:15

Ik denk dat we graag willen weten hoe Thierry gevoelens heeft voor @nero. Dat was best lief om te zien. Verder kan de beste man zich keihard klaar maken voor stoere mannen zaken zoals 'leiding geven' en 'verantwoording nemen' en 'beslissingen maken' en vooral 'toekomst maken'.

Anders ben je namelijk niets meer dan een relnicht.

Thierry. Ik wens je veel succes! Want als jij de ballen hebt. En faalt. En mijn land verkloot met peuterig geblaat en geen actie en geen daadkracht en geen succes dan denk ik dat je moet denken aan de gebroeders Witte.

Want we willen allemaal een beter leven! Doe het Thierry! Doe het en neem de verantwoording! Weest geen blaaskaak wees een vent.

De Koreaanse Slet | 10-08-16 | 22:14

Om een lang verhaal kort te maken: Europese Unie sucks

jatheïst | 10-08-16 | 22:14

Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met Baudet, forum voor democratie, en geenpeil. Wanneer je gaat voor een refendum, democratische invloed en vervolgens wordt het resultaat buiten de regels om kaltgestelt door de politiek moet je daar ook een consequentie aan verbinden door verdere actie te organiseren. Wanneer je A zegt moet je ook B zeggen. Dat blijft uit.
.
Jammer, maar dit ezeltje stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen.

Parel van het Zuiden | 10-08-16 | 22:13

Met alle respect, deze pipo steunt Trump zonder enig gêne. Dan ben je sowieso al uitgepraat.

Poeteloeroes | 10-08-16 | 22:11

De Paneuropese Unie van Richard Coudenhove-Kalergi, stammend uit 1922 alweer, heeft volgens mij aan de basis gestaan van de huidige EU.

Willianus Wortelus | 10-08-16 | 22:09

Lang stuk zeg. Morgen maar even ( nou ja , even?) doorworstelen als ik nuchter ben en flink geslapen heb. Nu lees ik alleen nog abacadabra. En als ik in bed lig heb ik natuurlijk geen tijd om zo'n lan stuk te lezen met zo' n lekker stuk naast me. Oh shit. Die slaapt al. Dronken vrouwen slapen als engeltjes in bed. Schijt

Harihakbar | 10-08-16 | 22:09

Zolang Brussel aan de touwtjes trekt is er geen democratie.

Uw Psychiater | 10-08-16 | 22:07

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen