Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Pensioentopic du Jour: Rutte praat populistisch

Het GeenPeil-debat van dinsdagavond kende een paar zijstapjes. Onder andere over de pensioenen. Omtzigt stelt een vraag over het veto dat DNB *schijnt* te hebben op waardeoverdrachten naar het buitenland, maar dat niet in de verdragstekst is terug te vinden. Rutte leest zijn reactie zonder scrupules op van een papiertje waar een EU-ambtenaar wat bulletpoints op gekrabbeld heeft, maar geeft géén antwoord op de vraag van Omtzigt, die wil weten of DNB in het huidige stelsel niet sowieso al een veto geborgd had (en dus geen EU richtlijn nodig heeft om onze Nederlandse pensioenen te beheren). Omtzigt probeert het nog een keer, waarop Rutte wederom geen antwoord geeft, maar wel suggereert dat iedereen net doet of Brussel een 'coup op onze pensioenen pleegt'. Waarmee hij de zorgen over de richtlijn dus in de hoek van hysterisch populisme probeert te schuiven. En daar gaan wij eens even heel nuchter op de rem trappen. Want die richtlijn is niet het hoofdprobleem. Zelfs Brussel is niet het punt. Het probleem zit in ons eigen parlement.
Rutte trekt met zijn uitspraak de kritiek op de pensioenrichtlijn IORP-II in het belachelijke. De premier suggereert dat iedereen die zich er zorgen over maakt, niet weet waar hij/zij over praat en een hysterische toon aanslaat over de Brusselse bemoeienis. Maar dat is onzin. Deze kwestie gaat terug naar twee hele basale alsook terechte vragen. Ten eerste de vraag of een EU pensioenrichtlijn überhaupt wenselijk is, en ten tweede de vraag waarom IORP-II op een ontzettend onduidelijke, haastige manier is ingevoerd. En daar gaan we na de breek zelf antwoord op geven.
Waarom willen we überhaupt een EU pensioenrichtlijn? Nederland en de EU onderhandelen al jaren over internationale Europese pensioenrichtlijnen. Nederland is daar altijd enorm terughoudend in geweest, omdat wij onze zaken heel goed voor elkaar hebben in vergelijking met andere landen. Nee, we hebben ongetwijfeld geen perfect pensioensysteem. Maar we hébben tenminste een pensioensysteem met honderden miljarden aan reserves en dat kunnen niet alle EU-landen zeggen. De Nederlandse onwil om een EU richtlijn te volgen op dat vlak, leidde medio 2014 tot een Nederlandse 'gele kaart' voor IORP-I, omdat er te veel Brusselse bemoeienis met onze reserves aan uitgesteld loon in stond. Nederland is dus altijd terughoudend geweest - het stond zelfs letterlijk in het verkiezingsprogramma van de VVD: geen Europese bemoeienis met de Nederlandse pensioenen. En toen was daar ineens IORP-II. Waarom hebben we nu toch ineens een EU pensioenrichtlijn? De manier waarop we ineens aan IORP-II vast zijn komen te zitten, is bizar. In 2014 trok iedereen nog gele (en rode) kaarten, maar ditmaal is het verdrag er met stoom en kokend water aangenomen in de Tweede Kamer, op slag van het einde van het Nederlandse EU voorzitterschap. De VVD heeft weer een verkiezingsbelofte gebroken, de PvdA van Paul Tang draait ineens van rode kaart naar groen licht en de twee meest eurofiele partijen - D66 en GroenLinks - steunen de richtlijn. Allemaal reden tot wantrouwen, temeer omdat staatssecretaris Klijnsma het verzoek kreeg om de richtlijn van de agenda te halen bij de Europese vergadering die zij daarover voorzat - maar dat deed ze niet en dus moest er eerst snel mee ingestemd worden. Het akkoord over IORP-II is na een 'triloog' in Brussel op 15 juni al bereikt. Dat akkoord werd echter pas op 24 juni - de dag na Brexit - wereldkundig gemaakt, om te voorkomen dat het onderwerp 'pensioenen' in Engeland een factor in het referendum konden worden. De Britten stemden desalniettemin sowieso voor Brexit, en daarmee vallen de Britse pensioenen überhaupt niet meer onder de richtlijn. Duitsland valt er ook niet onder (ander systeem, zo legt nota bene een medewerker van Paul Tang uit), dus ineens is 60% van de reserves aan uitgesteld loon die onder de richtlijn vallen Nederlands geld. Op 28 juni kreeg de Kamer het tot dan toe strikt geheime, 100 pagina's tellende verdrag 's avonds laat in de mail, en op de 29e werd er fluks mee ingestemd door VVD, PVdA, D66 en GroenLinks - die géén van vieren antwoord kunnen of willen geven op een paar hele simpele vragen van GeenStijl. Zoals: 'Heeft u het verdrag gelezen voor u er over stemde?' of 'Heeft u de aanpassingen vergeleken met eerdere versies?' Krekels - al ruim een week. Waarom toch? Die stilte tekent een probleem met de verantwoording. Er is in allerijl een richtlijn aangenomen waar Nederland een eerste versie van weigerde, waar daarna letterlijk jarenlang niemand in Den Haag de tekst van mocht zien (de rapporteurs kregen alleen 'briefings' over de onderhandelingen), en waarvan de aangepaste versie in een paar tellen is aangenomen - zonder dat er ook maar één volksvertegenwoordiger tekst en uitleg geeft over het hoe, wat en waarom. Sterker nog, een dag na het instemmen met IORP-II, stemden drie van de vier partijen in met een verzoek om nadere toelichting van Klijnsma over wat de richtlijn precies betekent ten aanzien van de Nederlandse Pensioenwet. Achteraf! Er is geen enkele vorm van verantwoording afgelegd over een besluit dat handelt over 1200 miljard euro aan verplicht gespaard uitgesteld loon van Nederlandse werknemers. En dan staat die lul van een Rutte de bezorgde critici ook nog eens te verwijten dat ze hysterisch reageren. Het probleem, derhalve, is dus niet de inhoud van de EU richtlijn. Maar het feit dat er überhaupt een Europese richtlijn is, én dat alle betrokken partijen een enorm wantrouwen wekken met hun haastige handelen om het verdrag er door te douwen. Maar daarover legt Rutte geen verantwoording af. Die sneert slechts wat naar critici, en komt er mee weg. Zoals ook het Nederlandse overzicht over Nederlandse pensioenen nu weg is - ondergebracht onder een EU richtlijn. Waarvan niemand kan of wil vertellen waarom we dat eigenlijk moeten willen, met ons allen. De richtlijn is niet het probleem. De mensen die met de richtlijn hebben ingestemd, die zijn het probleem. Ze zijn namelijk niet te vertrouwen.

Reaguursels

Inloggen

Raider Twix | 08-07-16 | 17:46
Dat er ook maar één Euro van onze pensioenen naar Europa gaat is onzin. En de zogenaamde greep uit de pensioenkas van het ABP is ook niet juist. Dat geld is gebruikt voor VUT-uitkeringen. Heel gebruikelijk in de jaren 80.

Harry uit Rotterdam | 09-07-16 | 21:10

Parel van het Zuiden | 08-07-16 | 00:37
Er gaan geen Euro's naar Brussel. Zoals Zwizalletju | 07-07-16 | 22:17 al constateert is van Rossum hier ook al op terug gekomen. Blijf toch niet niet zo lang hangen in onterechte boosheid.

Harry uit Rotterdam | 09-07-16 | 10:10

VVD Onno Ruding graaide 30 miljard in de jaren 90 uit de ABP kas. PvdA Jette Klijnsma mikt 1200 miljard Zuid Europa in.

Raider Twix | 08-07-16 | 17:46

Beroep = Boerenlul | 07-07-16 | 23:02
"Met IORP-II wordt de Nederlandse pensioenwetgeving ondergeschikt gemaakt aan de Europeesche Richtlijnen, het kan zo zijn dat onze Nationale Wetgeving nu niet geraakt wordt. Fundamenteel valt nu onze Nationale Wetgeving onder de IORP-II, daar waar Duitsland en de UK voor bedankten!"
.
@Berbaar dit is feitelijk onjuist. De Nederlandse pensioenregels blijven ongewijzigd in stand. En omdat deze regels strenger zijn dan die in IORP-ii staan deze "boven" de Europese regels. En de UK en Duitsland doen gewoon mee. Zie voor de uitleg van de duitse situatie mijn reactie Harry uit Rotterdam | 08-07-16 | 16:26

Harry uit Rotterdam | 08-07-16 | 17:10

tipo | 07-07-16 | 22:17
Dank voor de aanvulling. Ik deel de zorg over investeringen in het buitenland overigens niet. Ongeveer 85% van de beleggingen van Nederlandse pensioenfonds vindt nu ook al in het buitenland plaats. Dit is omdat pensioenfondsen een mix van belegging willen hebben, dat reduceert risico's, en ze zijn op zoek naar rendement, dat verhoogt de kans op indexaties. De locatie van de uitvoering van de pensioenregeling is hiervoor niet relevant.

Harry uit Rotterdam | 08-07-16 | 16:31

Stormageddon | 07-07-16 | 21:49
1) En waarom moeten wij er dan aan meedoen, als het hier ak goed geregeld is? 2)Waarom anders dan de mogelijkheid voor de fondsen om naar het buitenland te verhuizen?
3) En waarom staat het veto voor de nationale toezichthouder er niet in? 4) n waarom moet Nederland wel meedoen en hoeft Duitsland niet? 5) Ik vind de antwoorden niet bevredigend. Verre van.
.
(Cijfers bij vragen toegevoegd door mij)
.
Antwoorden:
1)Het is een EU regeling, daar doen alle landen aan mee, ook het VK (en Duitsland).
2)De mogelijkheid bestaat nu ook al om te verhuizen: de "België route". IORP geeft minimum vereisten voor uitvoering van pensioenen in heel Europa.
3) De nationale toezichthouder houdt al toezicht op de pensioenfondsen in Nederland, daar verandert niets aan. IORP haalt dat toezicht niet bij de nationale toezichthouder weg. DNB blijft dus voor pensioenfondsen bewaken dat de belangen van pensioendeelnemers niet worden geschaad. Geen enkel pensioenfonds in Nederland mag verhuizen zonder expliciete toestemming van DNB. Dit geldt ook voor (collectieve) waardeoverdrachten.
4) Duitsland doet mee alleen hebben ze grotendeels een ander stelsel; een belangrijk gedeelte van de pensioen toezeggingen staat op de balans van de werkgever. Ter vergelijking: In Nederland betalen werkgevers aan een pensioenfonds gewoon in cash, In Duitsland neemt het pensioenfonds een vordering op de werkgever op. Deze vordering zijn in Duitsland verzekerd.
5) Hopelijk heeft dit iets toegevoegd.

Harry uit Rotterdam | 08-07-16 | 16:26

Wellicht kun je jezelf even een keer onder een bus lopen, Mark Rutte?

Zuidermeerder | 08-07-16 | 13:30

joost2 12.03: Goed betoog en nog eens juist ook. Solidariteit, eventueel gedwongen, is inderdaad een "links" thema. Dus om solidair te zijn met de rest van armlastig Europa en iedereen hetzelfde, eventueel lager pensioen te kunnen geven, moet alles in één pot. Gedwongen, zonder medezeggenschap, dus buiten het eigen land.

bruin kikkertje | 08-07-16 | 12:32

De Nederlandse bevolking maakt zich zeer terecht ongerust over haar pensioenfondsen. Ze hoeven daarvoor maar naar België te kijken. Het landelijk pensioenstelsel daar is gebaseerd op het actuele bijdragensysteem, dwz de Belgische Staat neemt de verantwoording voor de pensioenen en betaalt die uit de actuele belastingopbrensten.
Maar ... en nu komt het! Een aantal ambtenaren- en ex-ambtenarencategoriën hadden, historisch gegroeid, wel eigen pensioenfondsen. Die er zelfs warmpjes inzaten zoals in Nederland. Tot er niet zo lang geleden iemand die rijpe appels zag hangen en er zin in kreeg. De reserves werden gewoonweg wettelijk (want ze waren toch van "staatsambtenaren?) genaast en naar de schatkist verhuisd. De Belgische Staat was daarbij wel zo goed om de pensioenuitbetalingen in het vervolg, net als alle andere te garanderen. Tot zo lang er geld is tenminste.
Zie dit gewoon als een geslaagde oefening om de Nederlandse reserves op te nemen in een Europees systeem, solidair met al de armere bevolkingsgroepen in ons mooie werelddeel. Iedereen gelijk, maar wel zo weinig mogelijk en zonder inspraak van de mensen.

bruin kikkertje | 08-07-16 | 12:15

Wat een matige reactie van de Nederlanders over het in pikken van onze pensioenpot door de dictators in Brussel.
Schandalig wat er nu echt gebeurd!
Gelukkig hebben we nog een politicus Omzicht, een van de weinigen, die zich echt voor de Nederlanders inzet.
Daarover het volgende.

Het CDA is natuurlijk ook een linkse partij. Daar zitten altijd lieden in die met links mee stemmen en anti zijn.
( b.v. de nu van flink wachtgeld profiterende mevr. Ferrier, wel goed voor zich zorgend, maar voor haar partij en Nederland een ramp).
Daarom werd destijds Omzicht ,door die stiekeme linkse achterban in het CDA, niet op een kieslijst gezet.
Men wilde van hem af, te lastig en niet links genoeg.
Dat hij zoveel voorkeurs- stemmen zelf wist op te halen, pleit voor zijn werklust en hij is dan ook een toegevoegde waarde voor onze politiek. Hij legt vaak de vinger op de zwakke plek.

Nederland is nog steeds een zeer links socialistisch land.
In bijna alle partijen ( zelfs de VVD heeft zich onder Rutte als een linkse partij ontwikkeld ) zitten mensen met een socialistische voorkeur. Al vele jaren.

Te weinig mensen realiseren zich dat het socialisme ( zoals bv. onder Drees) een achterhaalde politieke filosofie is.
De maatschappij anno 2016 is veel moderner, mondiger en qua communicatie up to date. Men weet heus wel wat er speelt.

Het gaat nu meer om " eerlijk en oneerlijk".

De politiek in Nederland, nauw verweven met de over het algemeen partijdige linkse staatsomroepen (dat merken we avond na avond immers), benoemd topambtenaren wat pvda mensen zijn,
( zie maar het waardeloze advies van hen om de ouderen nog meer te laten creperen)
benoemd op de universiteiten links georiënteerde hoogleraren ( die komen als " adviseurs" op TV hun mening geven in open shirtjes met borsthaar, om er vooral lekker progressief uit te zien!) en onze studenten vanaf het begin te hersenspoelen over alles wat links , die dat zonder meer accepteren en promoten.
Later, als ze inzien dat het socialisme van heden verderfelijk is, veranderen zij snel van geloof.

Zal ik het ooit meemaken, dat we een open eerlijke, minder leugenachtige, geen nepotisme en corrupte, niet de ons kent ons politiek in Nederland krijgen ?
Wie vertrouwd U nu nog als kiezer?
We worden als volk zelfs geminacht over de uitkomst van een referendum door onze regering. We worden politiek aan de technocraten in Brussel overgeleverd en hebben in ons land bijna niks meer te zeggen, willen we dat?

Rutte? Samson? Pechtold? Timmermans? Buma? enz. Onbetrouwbaar.
Tsja Wilders, met een andere kijk en hij zegt veel zaken die de Nederlanders ook bezig houden en vinden.
Maar hij wordt gedemoniseerd, super beveiligd, juridisch achtervolgd, gehaat en ga maar door.
Net als bij Fortuyn wordt hem het leven eigenlijk onmogelijk gemaakt door zijn politieke vijanden.

De politiek in Nederland is kuis verrot.

Af en toe mis ik ook de perfecte columns van Prof Smalhout in De Telegraaf, die kon velen " de oren wassen".

joost2 | 08-07-16 | 12:03

De pensioenfondsen worden door de DNB verplicht te beleggen in langlopende veilige effecten en alleen EURO staats obligaties voldoen aan de eisen die de DNB stelt.

De rente wordt uitzonderlijk laag gehouden, om te voorkomen, dat de div. regeringen teveel rente moeten betalen op de overgenomen bankschulden.

De rente op staats obligaties is nu 1%, als de rente stijgt naar 2% ergens in de komende 30 jaar, halveert de waarde van de huidige staats obligaties (immers, 2% van 500 = 1% van 1000).

Pensioen premie is gewoon een verkapte belastingheffing.

vanhetvarken | 08-07-16 | 11:21

"De premier suggereert dat iedereen die zich er zorgen over maakt, niet weet waar hij/zij over praat en een hysterische toon aanslaat over de Brusselse bemoeienis."
Dat is juist, zo gaat men sowieso met iedereen om die kritiek heeft op de lemmingencultus in dit satanische kabinet.
Dat Rutte blindelings voor het zoveelste Europese dictaat heeft getekend, bewijst zonnenklaar dat deze man juist voor dit soort acties premier is gemaakt. Dit kabinet is illegaal bezig, en is illegaal. Na het vertrek van de PVV had het kabinet gelijmd moeten worden, of opgedoekt en nieuwe verkiezingen. Wat hebben ze gedaan? Gewoon een nieuwe coalitie gevormd met wie maar wilde. Nooit eerder zoiets gezien, en iedereen zweeg alsof het de normaalste zaak van de wereld was.
Ok, wil je doen of dit gewoon het voortzetten is van het regeerakkoord uit 2012, dan zouden we dit jaar verkiezingen moeten hebben. Een kabinet zit toch geen 5 jaar? Nu blijkbaar wel, en kan tussentijds opgeblazen worden, andere partijen erbij om de meerderheid te krijgen en het feest kan voortgezet worden.
Nog meer bewijs nodig dat dit kabinet niet is zoals voorgaande? Noem maar een maatregel op die zij nemen - is deze in uw belang? Is het in het landsbelang? 298 doden, ze zijn opgeofferd voor de poppenspelers achter de schermen. Noem een actueel maatschappelijk probleem. Ziet u actie van dit kabinet? Nemen zij stappen teneinde problemen op te lossen? Militairen mogen in den vreemde 'pang pang' roepen en sneuvelen op het altaar van de ambities van Rutte, Pechtold en Timmermans, er verandert niets.
En het ergste is dat Nederlanders inmiddels alle hoop aan het verliezen zijn. Ik lees vaak de reacties op deze panelen, de wanhoop, de woede, de machteloosheid die ervanaf straalt. Velen geven de moed al op, die zien hun land onherstelbaar beschadigd worden en kunnen het tij niet keren. Toch mag je de moed niet verliezen, je moet doorgaan tot het bittere einde. Beter 10 jaar als een leeuw dan 100 als een schaap.

Rest In Privacy | 08-07-16 | 11:20

jezusisonzin | 08-07-16 | 08:22,

Nu al is het zo dat DNB en de Nederlandse politiek de pensioenfondsen vrij dwingend verzoeken om onrendabele rommel te kopen. Langlopende staatsobligaties bijvoorbeeld, met een rente van niks; maar ook "investeringen in duurzame energie".
www.cafeweltschmerz.nl/erik-de-vlieger...

Zo worden mensen dus indirect bestolen; want als hun pensioenfonds nauwelijks winst boekt, dan levert dat straks gewoon een lager pensioen op. En de EU doet al van alles om onze pensioenen te verlagen;
- een extreem lage rente, waardoor sparen geen zin heeft;
- een vaste inflatie, waardoor sparen zelfs geld kost.

Allemaal vanwege het "algemeen belang".
En vanwege dat "algemeen belang" werd er in NL al eerder 32 miljard gulden gestolen van het ABP;
marketupdate.nl/dossiers/pensioenen-do...
En nog eens een miljard van een piepklein havenpensioenfonds;
nl.wikipedia.org/wiki/Pensioenmiljoen...

DNB en de Nederlandse overheid gebruikten die pensioenen dus om hun eigen tekorten op te vullen. Dat is al een grof schandaal als je praat over NL, dat op termijn haar financiën wel voldoende op orde heeft om eventuele pensioentekorten weer enigszins aan te vullen.
Maar straks kunnen pensioenfondsen dus verzocht worden om Franse of Italiaanse staatsobligaties te kopen. En die toezichthouders hebben niks met NL; dat zijn zelf Fransen of Italianen die in de eerste plaats aan Franse of Italiaanse belangen denken.
Daar gaat het fout.

En natuurlijk is dit een meer-stappen-plan, net als de invoering van de euro. Maar over 1 of 2 of hooguit 3 stapjes is ons toezicht weg, en zal er vanuit verschillende hoeken in die potten gegraaid worden. Want zo gaat dat altijd in de EU.
Dáárom moest dit geheim blijven tot na de Brexit.
Dáárom mocht de 2e kamer deze richtlijnen niet lezen voor er gestemd werd.
Dáárom wordt dit verhaal door de MSM genegeerd.
Als GeenStijl hier klinkklare onzin zou verkopen hadden we dat allang gehoord.

Dandruff | 08-07-16 | 10:33

En nog even dit: Volgens de eurofielen heeft de EU er voor gezorgd, dat er geen oorlog meer is in Europa. De EU voorkomt oorlog. Ik denk, dat de EU oorlog veroorzaakt. Vraag maar aan van Baalen en zijn vrindje Verfobstad.

Rest In Privacy | 08-07-16 | 10:17

Ik hoop dat de mensen wakker worden en blijven. Zorg dat die leugenaar en praatjesmaker na 15-03-2017 niet meer bestaat in de politiek. En zorg dat die partij ook verdwijnt. Want als je achter deze Pinokkio blijft staan, moet je de consequenties ook dragen. Geen wachtgeld. Dat ook afschaffen. Ga lekker de WW in.

Rest In Privacy | 08-07-16 | 10:14

-weggejorist-

Localhero | 08-07-16 | 10:10

Ze doen maar, ik heb er als zzp'er toch geen aandeel in. Al die halve tammen met hun potje voor later haha. Ik leef nu. En als er later niets meer is dan haal ik het wel ergens, ben al een poosje in training en zeker weten dat ik het mijn buurman afhandig ga maken indien nodig. Een voor allen, allen voor een!

Localhero | 08-07-16 | 10:10

15 maart 2017 ik herhaal 15 maart 2017.

endtotrolling | 08-07-16 | 09:40

Het is nu toch wel volkomen duidelijk, met dit soort politici heb je als land geen vijanden meer nodig. De politiek is totaal failliet.

Dr.Tatta.Macamba | 08-07-16 | 09:09

Als het om geld gaat kun je de EU onmogelijk vertrouwen, wát er ook gespind word door Rutte en overige trekpoppen. Zij hebben er sowieso geen verstand van. Ik ook niet maar mn gevoel zegt, op basis van behaalde resultaten in het verleden, dat als je Brussel ook maar een klein beetje zeggenschap over geld geeft ze er DIRECT mee aan de haal gaan op wat voor manier dan ook. Ze vinden wel een zijweggetje om dat geld te gaan gebruiken en zullen het vast weer gaan verkopen als 'voor Uw eigen bestwil'. Vervolgens lees je over een paar jaar dat alles weg is en dat we 'met zn allen' solidair moeten zijn en bladiebla en poeffff weg AOW.

Dutchbeaurouge | 08-07-16 | 08:52

Zo rond de 18e eeuw zat het hele rijk als een handjevol documenten in een kistje ter grootte van een schoenendoos. Dat is nu nog steeds zo. De horden politici en hele volkslegers aan ambtenaren doen niets anders dan waardeloze en inhoudsloze documenten schuiven. Het enige verschil is dat het geheime kistje niet meer in het Louvre staat, maar in Brussel. En de enige die de sleutel heeft is Junckers. Want het kistje bevat al lang geen documenten meer. Er zitten nu flessen dure wijn in. Gekocht van een voorschot op de rente van ons pensioenkapitaal. Ondertussen loopt Rutte alle stenen om te draaien, wanhopig op zoek naar veelpotige kruipende leugens om aan het volk te vertellen. Want zelfs zijn leugens kan hij niet zelf verzinnen.

Nivelleermarionet | 08-07-16 | 08:51

@jezusisonzin | 08-07-16 | 08:22
- 60% van alle Europese pensioengelden is nu Nederlands. Wie gaat er bijspringen als dit in zwaar weer komt?
- Pensioenen hebben nu de mogelijkheid om zich aan het toezicht van DNB te onttrekken
- Hogere rendementen of leukere regelingen betekent altijd ook meer risico. Ik hoef denk ik niet uit te leggen hoe pervers financiële prikkels kunnen zijn.
- Europa, en toekomstige IORP richtlijnen, mikken op een diepere fiscale unie en een kapitaalmarktunie.
Dat betekent inderdaad dat dit soort fondsen bij gaan springen. We hebben nogal wat zwakke broeders.
- Duitsland heeft hun pensioenen buiten schot gehouden. Dat is een teken aan de wand.

Rest In Privacy | 08-07-16 | 08:48

Kan iemand mij uitleggen wat nu daadwerkelijk het probleem hiermee is, zonder onderbuikgevoelens over de EU te benoemen. Graag de feiten. Lees het stuk eens op das kapitaal (link staat op deze site) en daaruit blijkt dat er werkelijk niet veranderd

Alleen bedrijfspensioen fondsen zoals bijv. Die van Shell, kunnen nu iets gemakkelijker verhuizen naar bijv. België, om belastingtechnische reden. Dus uiteindelijk in het voordeel van de deelnemer. We praten hierbij over grote bedrijven met een maximale waarde van € 200 Mrd. Die andere € 1 biljoen zit in bedrijfstakpensioenfondsen en die mogen Nederland niet eens verlaten.

Dan het punt, dat de pensioenfondsen eventueel moeten bij springen bij minder presterende pensioenfondsen is op zich een rare regeling, maar gezien de onder de maat presterende pensioenfondsen in Nederland zou dit heel goed ook kunnen betekenen, dat andere landen zullen moeten bloeden voor de Nederlandse pensioen problemen.

Blijft wel het idiote gegeven, dat een meerderheid voor een wetsvoorstel heeft gestemd, zonder de inhoud precies te kennen. Dat zegt niets over het wetsvoorstel, maar meer over het niveau van onze volksvertegenwoordigers.

jezusisonzin | 08-07-16 | 08:22

Spijker op z'n kop Bart!

HypoPseudo | 08-07-16 | 07:34

Alle verdragen zijn papier en mensenwerk. ik verwacht dat de PVV, of voor mij part een nog op te richten partij, zich volledig richt op de Nexit en de onmiddellijk intrekken van alle afgesloten verdragen die nadelig zijn voor ons land en haar burgers.
.
De rit naar de afgrond van een EUSSR is nog een tandje hoger gezet nu de UK eruit is. Op zich niet erg, want hoe erger het wordt hoe sneller het weg is.

GerMonster | 08-07-16 | 07:31

Straks gaan we allema belasting betalen over het opgebouwde vermogen dat niet meer uithesteld loon heet

boerk | 08-07-16 | 07:17

Rutte? Als die man glimlacht liegt hij al.
Van alle nullen is hij de grootste.

rijk | 08-07-16 | 07:11

Betrouwbare man die Rukke. Je weet precies wat je aan 'm hebt: niets.

Rest In Privacy | 08-07-16 | 02:49

Parel van het Zuiden | 08-07-16 | 00:32
Mark_D_NL | 08-07-16 | 00:47
Het moge inmiddels meer dan duidelijk zijn welk stuk halalvlees u hier in de kuip heeft.
Bij mij sloeg de rode wijzer reeds geruime tijd geleden op tilt.
Ik heb in de loop der jaren een zintuig ontwikkeld dat alarm slaat bij de aanwezigheid van berbers of barbaren. Momenteel oorverdovend....

appelvink | 08-07-16 | 01:38

Je kunt in deze video heel duidelijk zien dat Rutte staat te liegen alsof het gedrukt staat. De simpele vraag van Omtzigt over het veto van de DNB wordt niet beantwoord door Rutte, maar leest simpelweg opnieuw een memo voor. Omtzigt vraagt voor de tweede keer of de DNB in de nieuwe regeling nog steeds het veto heeft om b.v. een verhuizing van Pensioenfondsen naar Cyprus of Malta tegen te houden. Aan het antwoord daarop en aan het rechterhandje van Rutte wat met vier vingers gestrekt wijst, terwijl uitsprekend "dat het antwoord NEE is en hij nu een aantal zekerheden heeft waardoor dat niet kan gebeuren" kun je zien dat ie staat te liegen van Den Haag naar Brussel naar Straatsburg en terug. Omtzigt wil nog een keer confirmatie over deze blatante leugens, maar voorzitter Mw. Arib komt meteen de Pres ter assistentie door verdere spreektijd voor Omtzigt te verbieden. Dit is behoorlijk foute boel.

rmstock | 08-07-16 | 01:22

Wat zeurt iedereen toch, de minister president is gewoon het eerlijke verhaal aan het houden (en het oneerlijke verhaal daar lult hij zoals gewoonlijk weer eens fantastisch omheen).

down | 08-07-16 | 01:15

@Berbaar | 07-07-16 | 23:09
Je bent net een klagende moslim.

Mark_D_NL | 08-07-16 | 00:47

@tipo | 08-07-16 | 00:18
Uitspraak EU hof in Luxemburg 2013, draait om een Ier genaamd Hogan waarbij zijn werkgever insolvent was geworden en derhalve geen volledig pensioen kon uitkeren. In NL hebben we de verplichting voor een afgescheiden vermogen en kan die situatie zich in die mate niet voordoen. Dat wil zeggen een uitkering van ~50% ten opzichte van de belofte. Dat noemen we Defined Benefit.
.
Zonder in te gaan of het NL pensioenstelsel op gespannen voet staat met bepaalde EU richtlijnen is vanaf nu zo dat de Nederlandse wetgeving inzake pensioenen onder de IORP-II valt en het Europarlement dus de macht heeft verkregen over onze nationale Pensioenwetgeving indirect maar toch. Het EU recht wil nog wel eens opkomen voor een individuele burger, echter de Eu Commissie en het Europarlement willen in hun besluitvorming nog wel eens voorbijgaan aan de Nederlandse belangen. Vanaf NU zijn de pensioen opbouwers en ontrekkers overgeleverd aan wat Brussel in IORP-III gaat vastleggen en dat kan voor ons stelsel wel eens heel ongunstig zijn.

Beroep = Boerenlul | 08-07-16 | 00:43

-weggejorist-

Parel van het Zuiden | 08-07-16 | 00:37

-weggejorist-

Parel van het Zuiden | 08-07-16 | 00:37

De EU is een buitengewoon onbetrouwbare partner gebleken. Elk sleutelverdrag inzake haar instituten, mandaten, regels, en afspraken heeft zij een of meerdere malen gebroken. Daarmee is bewezen dat zodra de EU betrokken is de burger nergens van op aan kan. Dat lijkt me dus niet de partij waar ook maar een enkele afspraak mee gaat maken inzake 1200-1400 miljard aan pensioenen. Dit is slechts weer een richtlijn die de EU gaat schenden zodra men weer een crisis uitroept.

Parel van het Zuiden | 08-07-16 | 00:37

@Berbaar | 07-07-16 | 23:09
Heb je al een plan wat je gaat doen na de Nexit, knullie?

Lewis Lewinsky | 08-07-16 | 00:36

@chosenignorance | 08-07-16 | 00:19
Je moet het niet persoonlijk nemen. Het is politiek.

Mark_D_NL | 08-07-16 | 00:35

@Berbaar | 07-07-16 | 22:47

En ondertussen bent u juist het type reaguurder dat slechts korte slappe commentaartjes kan leveren op de tegels van andere reaguurders en nimmer ook maar een originele gedachtenlijn of betoog weet te posten.
Over pavlov gesproken...

Parel van het Zuiden | 08-07-16 | 00:32

Er staan weer eens wat banken op kantelen. Daarom hebben ze haast. Brussel zit al tijden op de Nederlandse spaarpot te azen. Ik zou even een lijstje namen publiceren van degenen die deze schandelijke roof mogelijk gemaakt hebben. Dat men weet wie er straks op de hooivork geregen kan worden.

pfffft! | 08-07-16 | 00:25

Rutte, fuck. Ik stemde op jou. Je beantwoord niet eens de vraag. Een vraag die legitiemer is dan jouw positie. Jij democratiehater, jij mensenhater, jij zelfpijpende machtswellusteling. Ik hoop, nee ik bid dat je ooit voor het gerecht komt voor het hoogverraad dat je pleegt. Jij had er moeten zijn voor het volk. In jouw wereld is het volk er voor jou. Je bent fair game, als god het wil. Asshole.

chosenignorance | 08-07-16 | 00:19

@Beroep = Boerenlul 23:02
Ook zonder IORPII staat ons pensioenstelsel op gespannen voet met vrij verkeer van diensten en op het Europese verbod om onderscheid te maken in nationaliteit.

Het korten op pensioenen staat dan weer op gespannen voet met het eigendomsrecht uit het EU-recht. Zeker als er vantevoren een bedrag is toegezegd.

En dan is er nog een uitspraak uit 2013 waarin het EU Hof in Luxemburg bepaalde dat de staat, ook de Nederlandse staat dus, onder omstandigheden aansprakelijk is voor niet goed functionerende pensioenfondsen, de zaak Hogan: www.parlementairemonitor.nl/9353000/1...

Het EU-recht is nu dus al vaak leidend in het juridische kader rondom Nederlandse pensioenen. Daar is niet alleen IORPII opeens schuldig aan.

tipo | 08-07-16 | 00:18

Weer hetzelfde antwoord op de vraag, waarom? Overdracht zeggenschap + anderen moeten dan ook. Deel 1, pfffff deel 2, ja dat gaat ook zo goed met de 3% regel, met de toezicht op banken. De duimschroeven zitten op een of andere manier telkens ons dwars en anderen niet ..... raar.

@berbaar, weer eens lekker aan het meehuilen?

MarcS | 08-07-16 | 00:15

Rutte "geen cent meer naar Griekenland" we hebben het geweten, en ook nu zien we het weer, voorlopig gaat dit niet stoppen.

Flatuleerder | 08-07-16 | 00:14

nog even dit: al zou Rutte gelogen hebben en het blijkt dat ( in de toekomst )alle pensioenen verdwenen zijn, wie doet hem wat?
Hij zal nooit strafrechtelijk vervolgd worden, dus het maakt hem geen flikker uit!

kapitein_iglo | 08-07-16 | 00:01

Vergeet niet dat Omzigt een CDA-er, van dat andere stuk krapuul, die bakellende.
De 4 heersende machten VVD-PvdA-CDA-D66, allemaal een pot nat die wisselend coalitie spelen.
Bakellende zal ik nooit vergeven nog vergeten.
Mensen, mensen, mensen...
Weet je, als je hart ophoudt met tikken, gaan je hersenen in ongeveer 8 minuten afsterven, dan komt de échte film voor die gasten, en dat zal geen leuke zijn !!!
Het Laatste Oordeel wat ze zelf vellen, en daar valt niet meer te huichelen.
Dat worden de slechtste minuten uit hun leven, never rest in piece !!!
Snuif dat maar op !

A3an | 07-07-16 | 23:56

Zwizalletju | 07-07-16 | 23:30
Ach so, u heeft zich in de jaren 80 al bezig gehouden met richtlijnen.

Versterkt mijn vermoeden dat u belang heeft bij deze EU smeerlapperij. U bent dus onderdeel van het probleem.

Rest In Privacy | 07-07-16 | 23:55

even off topic:
wanneer gaat GS een politieke partij beginnen?
mijn stem hebben ze

kapitein_iglo | 07-07-16 | 23:47

Is het niet zo dat we al met al voor een kleine 400 miljard garant staan voor gegeven leningen etc. ?
Die binnen 7 dagen opgevraagd kunnen worden ?
Hebben die gasten van de EU zich met deze roof ingedekt ?
Bij een eventuele Nexit ?
Dit roept neigingen bij me op die ik maar beter niet kan omschrijven.
Het zijn verdomme ONZE spaarcenten, uitgesteld loon !
Daar heeft verdomme niemand, maar dan ook helemaal niemand aan te komen.
Het is al erg genoeg dat de bestuurders van die fondsen zich giga verrijken met hun vette salarissen, ook van ons loon.
We moesten bij die gasten eens even de spaarrekeningen gaan plunderen.

A3an | 07-07-16 | 23:45

@Zwizalletju 22:59
Waar denkt u dat de 1600 miljard Euro de komende 30 jaar vandaan komt, die minimaal noodzakelijk is om de euro te redden?

U zegt: Dat komt niet van de Nederlandse pensioenpot. Stel dat dat klopt: Waar komt die 1600 miljard dan vandaan?

Weltrusten.

tipo | 07-07-16 | 23:44

Zwizalletju | 07-07-16 | 23:23,

Ik had je al eens eerder gezegd dat het "autoriteitsargument" een officiële drogreden is. Sowieso, maar zeker als die "autoriteit" niet eens aannemelijk lijkt.

Jij leek toen ondanks je nu weer aangehaalde "werkzaamheden in de pensioensector" niks te weten over de tientallen miljarden die zijn verdwenen bij pensioenfonds ABP, en die ene miljard van dat piepkleine havenpensioen dat naar Ammodo ging. Is hierboven ook weer naar gelinkt. Evenmin miste je wat linkjes over verdwenen pensioenen in Ierland, Griekenland, Spanje etc.

Waarom hier iedereen hysterisch noemen, als je niet eens inhoudelijk durft ingaan op wat mensen zeggen?
De manier waarop het gegaan is; de mysterieuze koerswijzigingen van alle grote partijen; terwijl er geen eens een noodzaak is; etc.

En als het straks fout gaat zijn miljoenen mensen de sjaak.
Terwijl iedereen nu aan kan zien komen dat dit net zo'n faalidee wordt als de euro, de bankencrisis, "wir schaffen das" etc.
Allerlei zaken waarvan het falen vooraf is voorspeld.

Dandruff | 07-07-16 | 23:42

Waarom deze man zich nog steeds mag voordoen als volksvertegenwoordiger is mij een raadsel. Alles moet stuk, en wie daar vragen over heeft wordt afgeblaft. Waarom wordt dat getolereerd?

panadol | 07-07-16 | 23:37

@Zwizalletju 22:59
Goed, als u vindt dat de senior econoom bij de afdeling Kennis en Economisch onderzoek van de Rabobank complottheorie-en verspreidt, dan weet ik ook wat uw inzicht waard is.

economie.rabobank.com/publicaties/201...

tipo | 07-07-16 | 23:34

Kunnen we dat filmpje tussen Omtzigt en Rutte niet hernoemen naar : Rutte liegt (deel 10293834).

Energya | 07-07-16 | 23:34

Berbaar | 07-07-16 | 21:54,

Weer sterretjes schoon aan het likken?

Op zich snap ik jouw punt dat je inhoudelijk niks te melden hebt, deze kost is kennelijk te zwaar voor je. Geldt voor bijna alle op GS behandelde onderwerpen, valt me trouwens op.
Maar met alleen een beetje naar links likken en naar rechts schelden kom je er niet.

Dandruff | 07-07-16 | 23:32

@TeeJee | 07-07-16 | 23:03
Ja klets maar lekker verder hoor, U ook succes , het is praten tegen een muur bij dit onderwerp. Als je je gek wilt laten maken door GS dan kan dat hoor , geen probleem, dat bewijzen de hysterische reacties bij het dagelijkse Van Rossem pensioen verhaal.

Zwizalletju | 07-07-16 | 23:30

Hebben wij als pensioen rechthebbende en (af)gedwongen betalende nog een stem hierin ? De spelregels worden zodanig omgegooid dat een herziening wel op zijn plaats is.

ja,diedus! | 07-07-16 | 23:26

Nexit komt weer een stapje dichterbij dankzij de leugens van Mark Rutte

warhorse | 07-07-16 | 23:25

Die Rutte verkoopt zelfs zijn moeder voor dat beoogde baantje in Brussel. Typisch een jongetje dat vroeger in de klas met list, bedrog en gemenigheidjes te werk ging, en dat nu ook toepast in zijn rol als MP.

Nelis SplitBloes | 07-07-16 | 23:24

@Beroep = Boerenlul | 07-07-16 | 23:02
Ja dat klopt, maar hoeft niet per definitie slechter te zijn.Er worden in de richtlijn die in onze Pensioenwet moet worden opgenomen, een aantal zaken geregeld die nu helemaal niet of slecht geregeld zijn, met name bij waardeoverdracht of vertrek naar buitenland.
Het feit dat we in de EU zitten betekent dat deze richtlijnen in onze wetten omgezet moeten worden. Ik heb me in de jaren tachtig al bezig gehouden met Europese richtlijnen vooruitlopend op de uiteindelijke wetgeving.
Kun je zeggen willen we allemaal niet, we gaan uit de EU. Ja kan.
Maar je kan op veel terreinen hoe dan ook niet al te veel van je buren afwijken, zie Zwitserland en Noorwegen die 30 tot 50% of meer de EU volgen.

Zwizalletju | 07-07-16 | 23:23

Totaal doodeng land geworden dit Nederland. Als je mij nu vraag welk land in Europa een totale BANANENrepubliek is geworden dan is het antwoord duidelijk; Nederland. Geleid door een totale ruggengraatloze, ja-knikkende labbekak van een premier. Rutte, ik hoop oprecht dat je trots bent op wat je deze week hebt gedaan als je 's avonds aan de gestampte pot bij je moeder zit en je moeder vraagt hoe hard je het land vandaag weer hebt verneukt. Klasse, jongen! Complimenten.

Superb_de_Lux | 07-07-16 | 23:15

Rutte is een onvoorstelbare smeerlap die de belangen van de echte Nederlanders al lang bij het groot vuil heeft gezet ten faveure van de dictators in Brussel die het heel druk hebben met het pamperen van illegale immigranten en de Zuid Europese landen en dan ook nog de vervanging van de autochtone bevolking in lijn met het misdadige Coudenhoven-Kalergi plan dat door de EU dictators is omhelsd en waarvoor Van Rompuy en Merkel al zijn onderscheiden voor hun verdiensten.

Nog een paar nachtjes slapen en dan mogen wij, de netto belastingbetalers, nadat we al eerder een paar grote banken met belastinggeld van de ondergang moesten redden en dat nu ook gaan doen voor Italië en op wat langere termijn ook voor Frankrijk.

Hoe harder Rutte schreeuwt dat dat niet zal gebeuren hoe groter de kans dat we er niet aan zullen ontkomen.
Dat is wat die pathetische leugenaar steeds gedemonstreerd heeft. Geen cent naar Griekenland of iets dergelijks.

Pieter V | 07-07-16 | 23:09

@Zwizalletju | 07-07-16 | 22:54
Op GS HQ lopen genoeg slimmerikjes rond maar dit past gewoon mooi in de agenda.
Een agenda die (helaas) tegenwoordig vooral bestaat uit:
- Boehoe vluchtelingen/AZC's
- Boehoe Brexit frames
- Boehoe EU (begrijpelijk)
- Boehoe MH-17
- Boehoe Oekraïne referendum
- Boehoe ze gevuh de pensioenuh weg

Het kan (en was) zoveel beter en leuker :(

Berbaar | 07-07-16 | 23:09

Smerig trucje van onze regering.
Door de NL pensioenen nu bij de EU onder te brengen zitten we er tot de nek toe in en wordt de weg terug straks steeds moeilijker.
Zodat we na maart 2017 bijna niet meer uit de EU kunnen. En zo regeren ze toch nog over de verkiezingen heen.
Sluwe actie.

Ongeruste vader | 07-07-16 | 23:07

Ah, ukraoplichters willen verdrag niet aanpassen, gaat Rutte nu eindelijk hard voor radar beelden?

ikdenkwat | 07-07-16 | 23:03

Zwizalletju | 07-07-16 | 22:51
U negeert volledig mijn punt. Maar eigenlijk zegt u het al; het moet gemanaged worden. Adviseurs, managers, meer lagen en lekker veel bureaucratie.
Ik verdenk u er van dat u zich in het wereldje begeeft en er belang bij heeft.

Maar ik herhaal het wel; kosteneffectiviteit is een stierenpoep argument. Het gaat namelijk nooit op voor drgelijke organisaties en de voorbeelden zijn legio.

Succes met uw oogkleppen. Zodra het mis gaat, en dat zal het gaan, hoop ik ten zeerste dat u hier dan nog durft te komen.

Rest In Privacy | 07-07-16 | 23:03

@catomar | 07-07-16 | 22:57
Lees wat er staat. Verder JA Rutte is een ongelofelijk LUL, en ik zal nooit meer op zijn partij stemmen vanwege andere zaken, maar de feiten in de tweet kloppen.

Zwizalletju | 07-07-16 | 23:02

@Zwizalletju | 07-07-16 | 22:54
Samen met Berbaar snappen jullie niet goed wat hier gebeurt en waar Omtzigt terecht bang voor is.
.
Met IORP-II wordt de Nederlandse pensioenwetgeving ondergeschikt gemaakt aan de Europeesche Richtlijnen, het kan zo zijn dat onze Nationale Wetgeving nu niet geraakt wordt. Fundamenteel valt nu onze Nationale Wetgeving onder de IORP-II, daar waar Duitsland en de UK voor bedankten!
.
Bij de volgende hervorming IORP-III en later IORP-IV is NL de sjaak immers wij hebben (onnodig) onze soevereiniteit opgegeven en zijn gehouden ook die richtlijnen in onze nationale wetgeving te implementeren. Dat gegeven is nou juist waar Omtzigt zich druk over maakt en daar heeft hij gelijk in.

Beroep = Boerenlul | 07-07-16 | 23:02

Ruttegraat is de opvolger van Ronnie Biggs v.w.b de grootste roof uit de geschiedenis.

ja,diedus! | 07-07-16 | 23:00

@tipo | 07-07-16 | 22:41
Nee spookverhalen, complot verhaal. Onzin.

Zwizalletju | 07-07-16 | 22:59

Zwizalletju | 07-07-16 | 22:39
Ach natuurlijk, u heeft volkomen gelijk. Als de VVD twittert dat het goed is zal het wel goed zijn, toch? Gaat u maar lekker slapen, de VVD waakt over u. Hoe is het mogelijk dat er reaguurders zijn die politici niet meer vertrouwen. Daar hebben ze vooral bij de VVD toch geen enkele aanleiding voor gegeven *ahum*. Daar vertellen ze altijd de waarheid.
Had ik trouwens al gezegd dat Mark Rutte een Lul de behanger is? En dat dat moestuinvrouwtje met die rollator een ravage aanricht?

catomar | 07-07-16 | 22:57

Hoofdvraag: waarom hebben we eigenlijk nog een parlement in dit land?

Tijl U | 07-07-16 | 22:54

@Berbaar | 07-07-16 | 22:47
Klopt, in dit geval zat ie gewoon fout ,maar dat zien ze niet. Verder prima jongen hoor. Maar je moet niet alles geloven. En als je zelf in deze sector gewerkt hebt valt 't op.

Zwizalletju | 07-07-16 | 22:54

@TeeJee | 07-07-16 | 22:29
Het aantal pensioenfondsen was 10 jaar geleden 1000 o.i.d, nu inmiddels 400 en dalende mede onder druk van De Nederlandsche Bank, de toezichthouder. Schaalgrootte is heel goed in dit geval, het gaat om de actief zijde van de balans de beleggingen die veel beter en kosten effectiever gemanaged kunnen worden t.o.v. de toekomstige verplichtingen: de uitkeringen.
Veel kleinere pensioenfondsjes hebben en hadden hun activa al onder gebracht bij andere partijen , (verzekeraars) om hun beleggingen te doen omdat het zelf niet meer te doen was. Te klein, geen expertise genoeg etc.

Zwizalletju | 07-07-16 | 22:51

@Berbaar 22:47
Zelfs de Rabobank zegt dat de Nederlandse pensioenfondsen deels te taak van de ECB moet gaan overnemen bij het redden van de Euro middels IORP. Maar dat deze stap nog niet voldoende is om dat waar te maken.

tipo | 07-07-16 | 22:51

@Zwizalletju | 07-07-16 | 22:17
Ach een deel van de reaguurdertjes zijn perfecte voorbeelden van Pavlov's theorie.
Van Rossem plempt en "the great unwashed" loopt er onnozel achteraan, geen flauw benul van de feiten.

Berbaar | 07-07-16 | 22:47

Omzigt is het paard van Troje, hij doet voorkomen alsof je gewonnen hebt, maar zodra puntje bij paaltje komt gooit ie de luiken open en krijg je Rutte die al abseilend vanuit de paardenkont er met je geld en pricipes vandoor gaat.

Berthe | 07-07-16 | 22:44

"IORP". Klinkt een beetje als "WOPR" ('War Operation Plan Response', met een knipoog naar de beroemde 'Whopper', een hamburger van de Burger King) uit de film "War Games". Een helse machine die zomaar uit zichzelf een wereldwijde nucleaire oorlog kan beginnen.

"IORP" klink minstens zo onheilspellend.

Peter Emile | 07-07-16 | 22:43

@Zwizalletju 22:24
Doelstelling van de kapitaalmarktunie is het absorberen van nationale schokken en het doorbreken van negatieve financieringsspiralen tussen instortende banken en overheden op nationaal niveau.

Doel is dus om Nederlands pensioenkapitaal te lokken naar de PIIGS en voormalig oost-blok en dat kapitaal tijdelijk in zo een land op te sluiten middels 'capital controls' als de banken en overheden het ook werkelijk laten afweten.

Dat doemscenario voor Nederlandse pensioengerechtigden wordt gestimuleerd met IORPII. Nu een beetje. Over 6 jaar weer iets meer. et cetera.

tipo | 07-07-16 | 22:41

@deraderendraaien | 07-07-16 | 21:45
En op basis van welk wetsartikel willen die "onderbuikers" dat dan doen??
LuchtfietserTs!!!

Berbaar | 07-07-16 | 22:41

@TeeJee | 07-07-16 | 22:20
Ga maar lekker door hoor met jullie simpele, domme complot theorietjes. GS sprak onzin in dit geval, en het verhaal is teruggebracht tot de Kamervragen achteraf (ja dom gedoe van de 2e Kamer) en veto bij waardeoverdracht naar buitenland.

Alle punten van Omzigt zijn ingelost , er is geen issue meer.

twitter.com/VVD/status/75032135330840...

Zwizalletju | 07-07-16 | 22:39

@kanon0503 | 07-07-16 | 22:29
Inderdaad. De luchtkastelen worden weer fanatiek verdedigd.

Rest In Privacy | 07-07-16 | 22:37

-weggejorist-

nee_toch | 07-07-16 | 22:32

@Zwizalletju | 07-07-16 | 22:24
Kosten efficiënter door fusies? Zoals de zorg bedoel je? Of zoals het openbaar vervoer?

Zou dat de reden zijn dat Duitsland (wijselijk) hun eigen pensioenen buiten deze deal hebben gehouden?

kanon0503 | 07-07-16 | 22:29

@Zwizalletju | 07-07-16 | 22:24
Van marktwerking is nog geen organisatie van maatschappelijk belang kosten effectiever geworden.

We kunnen dat o.a. zien in de zorg, de NS, woningcorporaties. De heiligverklaring van de privatisering is ronduit stupide.

Rest In Privacy | 07-07-16 | 22:29

@Mastermattie | 07-07-16 | 20:28

Slecht voor Nederland.
Spanje, Italië, Griekenland, Zelfs frankrijk en nog wat andere zuidelijk Europese landen juichen nu en lachen zich de ballen uit de broek.

Zelfs Duitsland lacht zich de ballen uit de broek, want hun pensioenplan mag uitgesloten worden van deelname.

WTF.

LangeTijdGeleden | 07-07-16 | 22:25

Een dingetje nog dan: het lijkt mij waarschijnlijker gezien de grootte van de Nederlandse fondsen dat ze eerder geld van het buitenland zullen aantrekken, inkomende collectieve waardeoverdracht dus, dan andersom. Fondsen zijn groter en worden steeds groter door fusies, dus kosten effectiever. Dus in Nederland gevestigde multinationals zouden hun Europese pensioenen in Nederland kunnen onderbrengen, ik noem maar wat.

Zwizalletju | 07-07-16 | 22:24

Moet de richtlijn nog door de Eerste Kamer? Zo ja, dan heeft het zin om de leden daarvan te bestoken met kritiek op de richtlijn.

MAD1950 | 07-07-16 | 22:23

Zit Rutte teveel met z'n neus in de cocaïne of zo, dat hij zo sniffelt en kan liegen alsof hij het zelf notabene gelooft?

Het maakt eigenlijk ook niet uit wat Rutte vertelt over dat Europese leger of de pensioenen. Feit *is* nou eenmaal dat de EU al sinds 2008 zit te azen op ons pensioengeld, want het is niet de eerste of zelfs tweede keer dat ze opmerkingen hebben gemaakt over onze schulden (i.c.m. onze hypotheken), en dat zij daar onze pensioencenten voor wilden aanspreken.

En wie was het ook alweer die al regelmatig opmerkingen heeft gemaakt over de unification van de lidstaten, inclusief de economiën en veiligheid? Daar hoort het leger ook bij namelijk.

Rutte. Lieve clown. Waarom vertel je nou niet één keer de waarheid voordat je tweede termijn er op zit? Je vertelt meer leugens in een minuut dan dat er IS-gekkies mensen doden.

kanon0503 | 07-07-16 | 22:20

@Zwizalletju | 07-07-16 | 22:17
U kan zoveel wijzen als u wil. Heb al eerder tegen u gezegd dat u uw tegeltje in moest lijsten zodat u nimmer zal vergeten hoe naïef u was.

Rest In Privacy | 07-07-16 | 22:20

De meesten zullen wel niet door hebben hoe Van Rossem van zijn eerdere nonsens claims van 1200/ 1400 miljard naar "Brussel" is teruggekrabbeld.
Maar dit is wel het geval. Jullie hebben je allemaal gek laten maken. En sommigen snappen het nog steeds niet.
Ik heb er al een paar keer op gewezen de afgelopen dagen maar heb geen tijd en zin om hier nu weer uitgebreid op in te gaan.

Zwizalletju | 07-07-16 | 22:17

@Harry uit Rotterdam 21:44
Door uniformiteit in de communicatie-wetgeving kan een pensioenfonds makkelijker mensen in meerdere EU-landen bedienen. Door de overstap van een pensioenfonds uniform op EU-niveau te reguleren, kan een pensioenfonds makkelijker overstappen naar een ander land, met de nodige waarborgen daar bij. Denk daarbij aan de mogelijke poging voor het verFransen van de pensioenen van KLM-medewerkers, bijvoorbeeld. Waarbij DNB als bewaker voor KLM-ers blijft aangesteld.

IORPII is op zichzelf een onschuldige stap. Maar het is wel een eerste stap van een wandeling van de kapitaalmarkt door de EU, die nationale economische schokken Europees moet gaan opvangen door de kapitaalmarkt grensoverschreidender te maken in de komende decennia.

Dat wil zeggen, dat het voor Nederlandse pansioenfondsen aantrekkelijker wordt gemaakt om in Italie kapitaal te verstrekken, zodat die niet enkel van failliete banken of overheden afhenkelijk zijn in slechte tijden. Dat levert grotere winsten op, maar ook grotere verliezen. En de controle op het toezicht wordt er niet overzichtelijker op. En de verwevenheid van de kapitaalmarkt, maakt van besmetting een automatisme.

Deze eerste stap is eigenlijk geen eens een stap, maar een vernederlandsing van Europese regelgeving. De tweede stap wordt wel risicovoller, zodra Nederlandse pensioenen op zoek naar hoger rendement in Italie en Griekenland uitkomen. En dan zijn de brandmuren echt weg, als er ergens brand uitbreekt. Dan voelt men in bejaardenhuizen direct de hitte.

tipo | 07-07-16 | 22:17

@tipo | 07-07-16 | 21:56
Dat verandert niks aan de kwaliteit van de investeringen in landen als Italië of Portugal, die is namelijk nog steeds ruk.

Oftewel, met geld van alles en iedereen de zwakkere broeders de hand boven het hoofd houden, en die leren het vervolgens nooit.

Het devies is uiteindelijk; allemaal even arm.

Rest In Privacy | 07-07-16 | 22:12

@Harry uit Rotterdam | 07-07-16 | 21:44 @Berbaar | 07-07-16 | 21:54 Kruipt u nog uit elkaars hol vanavond?

gentle giant | 07-07-16 | 22:10

@Harry uit Rotterdam | 07-07-16 | 21:44
Ik heb er ook niks op tegen om u wederom naïef te noemen.

Rest In Privacy | 07-07-16 | 22:09

Het trieste is dat je weet dat Rutte c.s. hun excuus al klaar hebben als straks blijkt dat een deel van de pensioengelden opeens verdwenen zijn.
"Veranderde omstandigheden", "economische tegenslagen", "grootschalige recessie waar Nederland niets aan kan doen", alle dooddoeners zullen weer langs komen. Maar ze zagen het zeker niet aankomen en niemand had dit kunnen voorspellen, dus ze zijn er zeker niet verantwoordelijk voor.

spanarchist | 07-07-16 | 22:09

We hebben een stel "kamerleden" die niet alleen ongezien kwalijke richtlijnen goedkeuren maar ook alle zwetspraat en leugens van Rutte accepteren.
Ik adviseer dat Rutte in zijn eerste en tweede termijn alleen een keer in de microfoon boert bij wijze van antwoord. Voor de uitkomst maakt dat niet uit en het duurt dan allemaal niet zo lang.

Schmalz | 07-07-16 | 22:07

@DaJonkel | 07-07-16 | 21:53
Hear, hear..
Prima vergelijk. Je werkwijze wordt tot norm verheven en met dezelfde woorden en felicitaties wordt je onder de nieuwe norm geschaard opdat je vol trots meeloopt met de rest. Totdat een meerderheid besluit dat je het nog steeds beter hebt als de rest en die rest tot nivelleren overgaat.

bakermat | 07-07-16 | 22:07

Brussel zegt: tekenen bij het kruisje. Rutte luistert als een braaf kind naar zijn broodheer.

Uw Psychiater | 07-07-16 | 22:06

Eigenlijk is het onbeschoft wat Rutte hier flikt, Omtzigt stelt een vraag inzake het vetorecht van DNB wat al in de NL wetgeving vastligt. Rutte geeft een antwoord wat niets met de vraag te maken heeft (Europeesch leger?) tot 2X aan toe.
.
Rutte mag dan pragmatisch genoemd worden ik heb liever een premier met inhoud en visie. Als ik lekkage in mijn huis heb dan heb ik graag een pragmatische loodgieter.

Beroep = Boerenlul | 07-07-16 | 22:04

Henkpeer | 07-07-16 | 21:50
De meeste wetten zijn prima. Het gaat er echter om wat men die wet doet, nadat hij van kracht is geworden. Wordt het handhaven, gedogen, interpreteren voor eigen gebruik?

Graaf van Egmont | 07-07-16 | 22:03

Alles wat het licht niet kan verdragen moet voor maart volgend jaar geregeld zijn. Voor de verkiezingen. Je weet maar nooit.

doskabouter | 07-07-16 | 22:00

@Berbaar | 07-07-16 | 21:54 U werkt (nog) op de postkamer van Vivat, Anbang?

gentle giant | 07-07-16 | 21:59

IORP II is een onderdeel van de kapitaalmarktunie: economie.rabobank.com/publicaties/201...

De kapitaalmarktunie streeft naar een belangrijkere rol van de kapitaalmarkt in het dempen van nationale crises als absorberende spons die grensoverschreidend werkt. Zodra het kapitaal in een crisisland opdroogt, is het de bedoeling dat de grensoverschreidende kapitaalmarkt in de EU die landen juist bedruipt. Tevens moet de kapitaalmarktunie de financiering in landen minder afhankelijk van banken maken, door internationale financiering van verzekeraars, pensioenfondsen daar aan toe te voegen.

De gedachte is ontstaan om de huidige Italiaanse situatie te voorkomen, met een overheid die failliet raakt en een bankensector die ook failliet gaat, waardoor de een de ander niet meer kan redden en er een kapitaalvlucht ontstaat uit dat land. De kapitaalmarktunie zou die situatie moeten dempen.

Uniformiteit is daarbij het tovermiddel. In IORPII geldt dit de komende 6 a 8 jaar enkel voor communicatie en voor arbitrage. Uiteindelijke doel is om zo de Euro te redden. Maar dan zijn we waarschijnlijk bij IORPX aanbelandt. Kleine stapjes.... EU-wise.

tipo | 07-07-16 | 21:56

Al die 2e Kamerleden die ervoor gestemd hebben zonder zich erin verdiept te hebben of gelezen in die paar uur mogen ook wel op hun flikker krijgen.

Beroep = Boerenlul | 07-07-16 | 21:56

Hey Rutte!

Al populistisch geroepen "geen cent naar italiaanse banken!"

Incompetente sukkel.

litebyte | 07-07-16 | 21:55

@Harry uit Rotterdam | 07-07-16 | 21:44
Hee feiten en geïnformeerde inhoud, hoe fijn na al dat "ze gevuh de pensionuh weg" en Nexit gebral.
Dank mijn Waarde!

Berbaar | 07-07-16 | 21:54

Stel je woont ergens waar lang niet iedereen zijn eigen oprit heeft. En dan belt er ineens iemand uit de straat aan met de melding dat er een straatcomité is opgericht, en of dat je meedoet aan een contract waarin staat dat het huidige comité besloten heeft dat jouw oprit jouw oprit is en dat alleen jij daar mag parkeren.
Waarom zou je dat tekenen? Jouw oprit is al jouw oprit, en tekenen is macht/precedent overdragen aan dat comité om later iets anders te mogen/kunnen beslissen.

DaJonkel | 07-07-16 | 21:53

Wat een verschikkelijk slechte kamervoorzitster zeg. Niet alleen onverstaanbaar, maar inhoudelijk zeer zwak en puur op de regeltjes continu kamerleden afkappen. Ze neemt keer op keer het kabinet in bescherming tegen kritische vragen, alsof ze ook deel uitmaakt van de regering. Maar ja, ze heeft een Marokkaans paspoort en is vrouw, dus is ze onaantastbaar.

Realisties | 07-07-16 | 21:52

@Harry uit Rotterdam | 07-07-16 | 21:44 U is vermogens beheerder bij een pensioenfonds?

gentle giant | 07-07-16 | 21:52

Nogmaals de Nederlandse pensioenwetgeving is een prima wet, waar de pensioenfondsen voldoende ruimte hebben om goed te presteren! Met als toezichthouder DNB en de pensioenverzekeringskamer. Engeland was direct al tegen en Duitsland Is ook afgehaakt en die Rutte (VVD, PVDA, D66 en Groen L) vindt dat een van s'werelds grootste pensioenpotten wel veilig is in andere handen. SP, 50+, PvdD, PVV begrijpen het, Waar staat het CDA in deze discussie? Okay een Nexit is niet aan de orde maar het wordt nu toch echt tijd dat we afscheid gaan nemen van dit Kabinet. Nederland wordt wakker!

Henkpeer | 07-07-16 | 21:50

@Harry uit Rotterdam | 07-07-16 | 21:44
En waarom moeten wij er dan aan meedoen, als het hier ak goed geregeld is? Waarom anders dan de mogelijkheid voor de fondsen om naar het buitenland te verhuizen?
En waarom staat het veto voor de nationale toezichthouder er niet in? En waarom moet Nederland wel meedoen en hoeft Duitsland niet? Ik vind de antwoorden niet bevredigend. Verre van.

Stormageddon | 07-07-16 | 21:49

Die pensioenrichtlijn is het onuitgesproken chantagemiddel tegen ons onderbuikers die straks een Nexit gaan aanzwengelen als niemand met Wilders in een coalitie wil.

deraderendraaien | 07-07-16 | 21:45

@ben kokhals | 07-07-16 | 21:31
Ja he, past onder bijna alle topics van Piruttio. Die man is zo'n off-topic tongworstelaar in het niet beantwoorden van echte vragen dat wij eigenlijk ook niet meer inhoudelijk op hem hoeven in te gaan.
Spijtig om te zien dat zo'n man elke volwassen discussie vermoordt in een toxische zee van nietszeggendheid.
Hoe meer ik Mark hoor or-oaneren, hoe beter ik Geertje ga begrijpen.

bakermat | 07-07-16 | 21:45

Van Rossem | 07-07-16 | 20:24
Een prima stuk van van Rossum, beetje jammer van de laatste zin. Was niet nodig en doet een beetje afbreuk aan de nuance.
.
Zonder de agenda van Rutte te kennen begrijp ik wel zijn (door ter zake deskundige ambtenaren) geformuleerde antwoord op de vraag van Omtzigt . Pieter Omtzigt is overigens de deskundige in de kamer op dit dossier. Hij kent het antwoord op zijn vraag beter dan Rutte dit kan voorlezen. Het antwoord is simpelweg ja, DNB kan iedere overdracht van pensioenuitvoering naar het buitenland tegenhouden. Zij kan dit doen wanneer de belangen van de pensioendeelnemers geschaad worden. Het punt van Rutte is dat er aan het toezicht van pensioenen in Nederland niets verandert. IORP II richtlijn verandert daar niets aan. Dat weet Omtzigt. Als de beste omdat hij hier in 2014 hoogst persoonlijk een motie over heeft ingediend. Hij neemt zijn week als kamerlid zeer serieus en hij beschermt de belangen van Nederland.
.
In de IORP richtlijn zul je niets terugvinden over lokale toezichthouders. Voor Nederlandere pensioenen verandert er dus weinig. Van belang is wel dat de "België route" wordt beperkt, dat is tot de IORP richtlijn effectief wordt de vluchtroute die multinationals gebruiken om Nederlandse pensioenen buiten Nederland te houden. Wie echt profiteren zijn werknemers in landen die op dit moment geen goed werkend pensioenstelsel hebben. Zij krijgen nu extra zekerheid over transparantie van pensioenfondsen en goed beheer van de fondsen.
.
Voor alle duidelijkheid: de Nederlandse pensioenen blijven Nederlands. Onze spaarpotjes worden niet gedeeld met andere Europeanen. De richtlijn geeft alleen minimum voorwaarden voor de uitvoering van pensioenregelingen.

Harry uit Rotterdam | 07-07-16 | 21:44

@gescheurdrubber | 07-07-16 | 21:35
Dan mag ie mee vreten van de 1200 m aan pensioenen...

La Bailaora | 07-07-16 | 21:37

¿¿¿ Arrrjjjd v.d. Steurrr getrouwd ???

Vesta | 07-07-16 | 21:36

TeeJee | 07-07-16 | 20:33
De charlatan gaat volgend jaar het land uit, hij verhuist naar Brussel.
Daar komen zijn leugens pas echt tot zijn recht.

gescheurdrubber | 07-07-16 | 21:35

Bedrieger die Rutte, geen antwoord gegeven op de vraag van Omtzigt. Slim nog wat lulligs zeggen wetende dat Omtzigt niets meer terug mag zeggen van de "onafhankelijke" kabinetsvoorzitster.

Watching the Wheels | 07-07-16 | 21:32

Rechtspopulisme is de nieuwe adel, kan Rutte niet aan tippen.

compitaal | 07-07-16 | 21:32

@bakermat | 07-07-16 | 21:24
Goed commentaar!

ben kokhals | 07-07-16 | 21:31

Tjonge jonge, Rutte geeft gewoon geen antwoord!!!

La Bailaora | 07-07-16 | 21:30

Dit land is ziek.

Homefront | 07-07-16 | 21:29

@lanexx | 07-07-16 | 21:05
Helaas, niemand gaat verantwoording afleggen. Er komen geen Neurenberg trails om deze landverraders te berechten. Ze krijgen hooguit een mooi baantje in de EU of de VN.
En tegen de tijd dat ons pensioen verdwenen is, is het al te laat. Dan zullen de politici die dan aan de macht zijn met een verhaaltje komen dat "met de kennis van nu toen de verkeerde beslissing is genomen".

Osdorpertje | 07-07-16 | 21:29

19/06/1999,
'Joop Verroen, voormalig bestuurder van de Vervoersbond FNV en jarenlang eerste onderhandelaar in de Rotterdamse haven, is in de vroege donderdagochtend in de Dominicaanse republiek overleden. Hij is 51 jaar geworden. Verroen had een belangrijke rol in de vernieuwing van de arbeidsverhoudingen in de haven.
Hij stapte begin '97 onverwacht op. Zijn laatste periode was niet onomstreden, mede doordat hij een luxueus huis betrok op Santo Domingo.'
Maakt u het verhaal af en kleur de plaatjes:
nl.wikipedia.org/wiki/Pensioenmiljoen...
'Dat resulteerde in een onafhankelijk bestuur en een “beklemd vermogen” van bijna 500 miljoen euro. Bovendien vielen alle havenwerkers opeens onder het regime van de beschikbare-premieregeling.
(...) Intussen had Pierre Vinken op 16 december 2005 reeds het beklemd vermogen statutair weggemoffeld in nieuwe statuten. De Stichting kan het vermogen aanwenden op een wijze die de stichting goeddunkt.[9][10] In het onderhavige geval richt Optas de Stichting Ammodo op.[11] Toezichthouder op de pensioenen DNB liet niets van zich horen. (...) Intussen hebben de vakbondsleden in de haven niet stil gezeten. Ze hebben begrepen dat de pensioengelden te veel op afstand waren geplaatst. (...)

De succesvolle belegger Optas[15] heeft Nederland uit het niets een Stichting Ammodo geschonken met ruim een miljard in kas. De havenwerkers hebben ternauwernood hun eigen beklemd vermogen terugveroverd.
nl.wikipedia.org/wiki/Pensioenmiljoen...
Dit ging over 1 miljard ...
Trap er niet in ...

gentle giant | 07-07-16 | 21:28

1 ding moet ik Rutte nageven praat mooi. Housing is mooi. En hij is zelf overtuigd van zijn gelijk.

Al weet iedereen hier dat hij een lange neus heeft en de boel bij elkaar jokt. Nu de rest van NL nog.

Libertarianism | 07-07-16 | 21:27

Tsjaa zo werken die dingetjes in de echte grote mensen wereld.
@Berbaar | 07-07-16 | 21:18


Uh nee. Zo werken dingen dus NIET in de grote mensenwereld. Dat is waarschijnlijk exact de reden dat deze club mensen het nooit zou redden bij een echt bedrijf. Dat soort falen wordt namelijk direct en onmiddellijk gecorrigeerd of afgestraft.

Dat deze non-valeurs later een leuk commissariaatje ergens kunnen krijgen is ook alleen vanwege de politieke misbaksels die ze ooit gebakken hebben.


Het trieste is dat het grootste deel van Nederland er gewoon op stemt en het allemaal wel best vindt, zolang de campingzender nog maar door komt. GODVERDOMME.

Rest In Privacy | 07-07-16 | 21:27

Goed stuk, degelijk gefileerd! Het parlement reduceert zich tot stempelkussen voor Brussel, en het bestuur kijkt verstoord-geïrriteerd op wanneer iemand toch nog aan de bel trekt. Het gedoe met deze pensioenkwestie is meer dan ernstig en tekenend voor het (morele) verval van het bestuur. Rutte lijkt eerder een soort rijkscommissaris dan een premier, en het parlement is ook al niet iets om optistisch van te worden. Brussel is de norm en wij zijn iedere grip daarop aan het verliezen.

ben kokhals | 07-07-16 | 21:26

Er is nog zo'n dossier, de naheffingen. We weten nog steeds niet of adere lidstaten net als Nederland de berekeningen doet. Frankrijk weigerde inkomsten uit criminalitiet mee te tellen NL doet dat wel, daarom zijn onze inkomsten op papier hoger. Omzigt heeft maar 24 uur per dag. Jammer dat hij dit dossier heeft opgegeven. Iemand zou zich er alsnog in moeten vastbijten. Hier worden we namelijk ook belazerd door de EUcraten

M.egafoon | 07-07-16 | 21:25

"Heer Rutte, u bent een buitengewoon gevaarlijk en minderwaardig persoon."

Uw lesbevoegdheid dient per direkt ingetrokken ingetrokken te worden. Ik zou mijn kinderen niet aan uw gemankeerde persoonlijkheid willen blootstellen.(Leraar, my ass, voorbeeldfunctie als een Destroyer of Worlds....)

U bent een gevaar voor Nederland en de wereld als het u wordt toegestaan naar Brussel te vertrekken. Een narcistisch persoon die gedekt door een grijnsje en aangeleerde maniertjes deze staat ontmantelt onder een deken van leugens, nevels en jij-bakken.
U denkt geschiedenis te kunnen schrijven.... Voorwaar, geschiedenis heeft u al geschreven en als de grote afrekening komt zal u op een en dezelfde hoop van de geschiedenis eindigen als alle andere Himmelsturmers die dit continent hebben geprobeerd te "verenigen".

Wat zegt uw moeder als u s'avonds thuis komt? Elke weldenkende moeder die zoiets als u nog als haar kind kan zien heeft ze niet op een rij, nooit gehad anders was u niet geoorloofd te zijn geworden zoals u zichzelf nu manifesteert. Een zelfhatende pianospelende niet-neuker...

Ik spuug op u en alles waar u voor staat. Levert u uw paspoort in bij de grens met Belgie, gelijk uw ziel en idealen destijds bij het moment waarop u besloot verraad voor uw eigen kortzichtige zaak te plegen.

U bent geen staatsman. Daar bent u te klein voor van geest en te grotesk, doorzichtig en oppervlakkig in uw leugens.
Wij hoeven geen multinationale staatsfusie. Uw partij zou moeten weten wat er dan gebeurt met de kleinere spelers met de dikkere spaarrekeningen. U bent een one-man-locust-fund. Waar u verschijnt blijft niets heel of in leven
--------------------------------------------------------
Kijk Markje, geen woord hysterie bij, niks gelogen want ontkennen dat je gelogen hebt, daar trapt echt helemaal niemand meer in. Een PVDA'er parafraseren lijkt mij in deze ook wel geoorloofd.


bakermat | 07-07-16 | 21:24

@Berbaar | 07-07-16 | 21:18
Eau laat maar U bent al gejorist wegens schreeuwen :(

Berbaar | 07-07-16 | 21:23

@rechtsdwalendeautist | 07-07-16 | 20:51
Vergeet die roof uit de vorige eeuw niet, toen we, niet alleen ons uitgestelde loon, maar werkelijk alles inruilden voor .45378021609013890212 ECU per Gulden. Dat zou een soort harde DM zou zijn, maar na een paar jaar Duisenberg werd het uiteindelijk toch een soort van LIRE.
Parkinson's Law of Triviality aan het werk hier. Pas het koopkrachtplaatje van "Tweeverdiener Modaal+1/2modaal mk" met 0.04 procent aan en je hebt de poppen aan het dansen. Verdamp ieders bezit en je hoort er niemand over.

dugo | 07-07-16 | 21:19

@très cool | 07-07-16 | 20:55
@TeeJee | 07-07-16 | 20:59
Tsjaa zo werken die dingetjes in de echte grote mensen wereld.
Niet altijd leuk of zinnig maar zo wordt het spel gespeeld en dat had gekke Greet ook kunnen/moeten weten.
Als de PVV tijdens het dinsdagse vragenuurtje een motie indient dat het dinsdag is dan nog krijgt hij geen meerderheid.
Jammer?? Ja soms maar gekke Greet heeft zich in een beetje onmogelijke positie gewrongen, veel zetels lukt alleen met gebral maar dat zal geen 76 zetels opleveren (en in de 1ste kamer heeft hij helegaar noppes) en dat gebral zorgt er ook voor dat niemand met hem wil samenwerken.
Verzin een list Tom Poes!!

Berbaar | 07-07-16 | 21:18

-weggejorist-

watt | 07-07-16 | 21:16

Buiten alle juridische gehannes om deze hele richtlijn heb ik meer het idee de elendige stukken door genomen te hebben en ECB ook in vermeld zag staan het meer een safe handle binnen EU gaat worden.

Iedereen kan zich wel bedenken wat Draghi de afgelopen jaren allemaal gedaan heeft niet eeuwig vol te houden is. Zie onze 1400 miljard euro uiteindelijk als een steun in de rug wat ons een hoop geld gaat kosten.

Wat ik ook niet uit al die paginas ontkracht zie worden dat met het geld geen financiele steun aan de banken en pensioenen van andere landen geleverd kan of mag gebruikt worden.

Ogami | 07-07-16 | 21:16

Rutte For President van de EU! Maar dan wel zonder Nederland!

pim achtertuin | 07-07-16 | 21:16
-weggejorist-
Sinister-President | 07-07-16 | 21:14

Nexit? Ja dat kan, maar dan zijn we wel onze pensioenen kwijt. De ratten!!!!!!!!!!!!

SirHackalot | 07-07-16 | 21:13

Het moge duidelijk zijn, een dag na de Brexit worden onze pensioenen in een ongelezen wetsvoorstel overgedragen aan Brussel zodat zij ons kunnen gijzelen en wij nooit meer uit de EU kunnen stappen. Zelfs Duitsland ging niet akkoord en regelde aparte voorwaarden voor zichzelf.
Ik ga er voor het gemak van uit dat Mark Rutte zijn zaakjes voor zichzelf goed op orde heeft en zich geen zorgen hoeft te maken over zijn oude dag.
Ben benieuwd waar het zal belanden na de verkiezingen. Waarschijnlijk op een mooi baantje in Brussel waar je in 5 jaar een volledig pensioen van de EU kunt opbouwen. Boven op wat hij al opzij heeft gezet voor zijn oude dag.
En dat durft zich dan het beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog te noemen.

Osdorpertje | 07-07-16 | 21:12

@Promeush2 | 07-07-16 | 21:07
EU richtlijn. Nooit meer terug te draaien tenzij NEXIT.

Rest In Privacy | 07-07-16 | 21:08

Omtzigt stemde tegen de laatste motie van Bontes en is derhalve af. Een grote stoere broek aantrekken maar als 't puntje bij 't paaltje komt verkiest hij de veiligheid van de partijdiscipline. Je kan als kamerlid geen pitbull spelen om vervolgens te stemmen als een tandeloos knaagdier. Het volk is niet zo achterlijk als kamerleden schijnbaar denken.

Klik_hier | 07-07-16 | 21:08

-weggejorist-

Promeush2 | 07-07-16 | 21:07

Terugdraaien kan dat, wellicht na de verkiezingen?

Promeush2 | 07-07-16 | 21:07

Het valt me op dat andere reaguurders het klaarblijkelijk niet opviel maar zo te horen heeft Rutte kort voor het debat even van de coke gesnoept. Iets van griep heerst er nu ook niet dacht ik zo.

gewirwar | 07-07-16 | 21:07

Dit!! Uit de reaguursels v DK klinkt logisch en angstaanjagend. Even afrekenen bij de Nexit?
daskapital.nl/2016/07/help_onze_pensio...
.
Het probleem van dit verdrag, ik ben het nog aan het lezen want het is gortdroge kost, is dat het de uiteindelijke verantwoordelijkheid impliciet bij Europa legt. Het wijst een europese rechter aan als hoogste. Het verlegt sluipend de wetgevende bevoegdheid naar het EP, en daar kan een meerderheid van knoflooklanden dan de wetgeving omtrent beleggingsbeleid aanpassen.
.
Ik las oa iets over de ECB en het EP die mogen ingrijpen in het beleggingsbeleid, dekkingsbeleid en uitkeringen als dat "strikt" noodzakelijk is. Waar die noodzaak op slaat wordt dan weer niet vernoemd. Ik zou me een stuk beter voelen als die noodzaak expliciet beperkt werd tot noodzakelijk voor de gezonde bedrijfsvoering in het unieke belang van de pensioenverzekerde. Ik zoek er vast te veel achter, maar deze versie geeft het EP het recht om de IORPs meer in staatsobligaties te dwingen, ook als die niet voldoende in "investment grade" voorhanden zijn. En dan zit ons pensioen ineens in Porugese, Spaanse, Italiaanse of zelfs Griekse staatschuld.
.
Het idee dat ik daar dan tegen zou kunnen procederen lacht me recht in m'n smoel uit.
.
geld of je leven | 07-07-16 | 15:30 | + 14 -

trip666 | 07-07-16 | 21:07

@Graaf van Egmont | 07-07-16 | 21:01 NL hunkert naar duiding, niemand die het snapt.
Of de Satan waard rond, dat denk ik eerder ...

gentle giant | 07-07-16 | 21:06

De partijen die dit gesteund hebben gaan straks hier echt verantwoording over afleggen.Ik kan me niet voorstellen dat ze hiermee wegkomen, elke motie van wantrouwen wordt hoe dan ook weggestemd door wezels met rubberen ruggen.
Rutte zou aangeklaagd moeten worden, deze hautaine slaaf van de EU moet hier verdwijnen, dit land is straks niet meer te herkennen na alles wat er aangericht wordt!

lanexx | 07-07-16 | 21:05

Laat Rutte Met Rust!
Het is een lieve, goedbedoelende man die heel erg zijn best voor ons doet in zware, onzekere tijden. Hij voorzitter vd EU geweest op een manier die ons, Nederlanders, trots zou moeten maken. Juncker en Timmermans waren dat in ieder geval wel. En wat zat het hem tegen. Aardbevingen, vliegtuigramp, Brexit, bankencrisis, maar overal leidde hij ons met vaste hand doorheen.
Stop toch met dat gezeur over pensioenen, Oekraïne, vluchtelingen, geld naar Griekenland, €1000 voor de werkenden, dat stelt toch niets voor in vergelijking met de eenheid, de verbondenheid die je nu voelt als trotse burger van de EU?
Laat Rutte Met Rust! Voor Altijd! Geen stem op Rutte/VVD, 15 maart, 2017.

RoBD=Skullfucker | 07-07-16 | 21:04

Uh Mark je praat poep...

Opportunist | 07-07-16 | 21:03

Het is net of zo'n Omtzigt nog steeds niet doorheeft dat Rutte daar ter plekke de voltallige coalitie in hun bek kan gaan staan pissen en nog sturen ze hem niet weg. Het interesseert Rutte echt de rozen wat zo'n Omtzigt allemaal te melden heeft, hij lult gewoon de tijd vol en weet toch 100% zeker dat hij kan blijven zitten. Foppositie.

très cool | 07-07-16 | 21:01

Die Omtzigt vertrouw ik ook niet meer.... Het is net of ze hebben afgesproken Good Cop, Bad Cop te spelen. Zogenaamd heel kritisch zijn, maar zodra het er echt om gaat (motie van afkeuring) niet thuis geven.

Volgend jaar komt er een coalitie met zeg VVD en CDA, en dan staat er wel een 'PvdA-terrier' op. Mocht het onverhoopt PvdA en CDA worden, dan zal er een VVD'er het hoogste woord hebben.

Zolang de baantjes onderling maar verdeeld worden, speelt iedereen het spelletje braaf mee.

alexbl | 07-07-16 | 21:01

gentle giant | 07-07-16 | 20:48
Oh, nou weet ik de reden waarom Rutte zegt dat de DNB een vetorecht heeft. De DNB is een sockpoppet van de ECB en voert alleen maar orders uit. Nu al waar het de pensioenen betreft. De DNB staat wel genoemd als toezichthouder met bevoegdheden, maar is dat de facto al niet meer!

Graaf van Egmont | 07-07-16 | 21:01

@Berbaar | 07-07-16 | 20:51
Je zou denken dat de inhoud belangrijker is voor mensen DIE EEN HEEL LAND BESTUREN.

Fucking kleuterklas.

Rest In Privacy | 07-07-16 | 20:59

Rutte ontwijkt de vraag met z'n gladde manipulatieve babbels. En die Klijnsma-trol wilde het nog in het NL-voorzitterschap erdoor drukken. Omtzigt heeft gewoon gelijk, en alle eurofielen draaien ons een rad voor ogen. Ik weet van dichtbij de pensioenwereld dat het een reële zorg is dat fondsen zouden kunnen vertrekken omdat de regels elders beter bevallen (voor de werkgever, niet de werknemers). Als dan zou blijken dat de pensioenen beschadigd worden door de EU dan is de NEXIT een feit en worden Rutte en Klijnsma door een woedende menigte... -weggejorist-

Rest In Privacy | 07-07-16 | 20:57

Overigens, even off-topic:
Churandi Martina wint de 100m op EK Atletiek. Een neger die voor Nederland goud moet ophalen. Ik vind het wat racistisch allemaal, maar goed. Hij deed het wel. En niet met tegenzin, leek het.

Stormageddon | 07-07-16 | 20:56

Pinokkio.

Schietmijmaarlek | 07-07-16 | 20:55

-weggejorist-

très cool | 07-07-16 | 20:55

De grootste roof van deze eeuw gaat komen en we stonden erbij en keken erna. Benieuwd wat de volgende stap is.
Zal vast ook geld kosten.

rechtsdwalendeautist | 07-07-16 | 20:51

Bij IORPII gaat het vooral om wat er niet in staat: -1- Dat het van nationaal niveau naar EU-niveau is opgetrokken. -2- Dat er nu een Europese Rechter over gaat. -3- Dat als de nood aan de man is - Het voortbestaan van de EU bijvoorbeeld - de Nederlandse pensioenen wel degelijk als stoplap ingezet kunnen worden, binnen enkele stappen.

tipo | 07-07-16 | 20:51

@très cool | 07-07-16 | 20:37
Tsja dat niemand wat dan eauk van de PVV steunt heeft gekke Greet helemaal aan zichzelf te danken/wijten.
De man is in de politiek gelijk een ebola patient.
Jammer want hij is dapper en zegt soms zinnige dingen maar de vorm/toon is driewerf kudt.

Berbaar | 07-07-16 | 20:51

Rutte is net als van Agt vroeger, hij lult een uur in de wind maar eigenlijk weet en zegt ie niks .

Castor12 | 07-07-16 | 20:50

Er zijn NSB'ers voor minder jaren lang opgesloten of gelynched.

genoegisgenoeg | 07-07-16 | 20:50

Sans Comique | 07-07-16 | 20:47
Niet zo haastig. Ik zit nog te wachten op de break!

Graaf van Egmont | 07-07-16 | 20:49

Nee = Nee @ EU
en @ Arib de Rutte-bodyguard

Tobi | 07-07-16 | 20:48

Die Europese superstaat moet en zal er komen blijkbaar. Hoe harder de mensen tegenstribbelen hoe harder het doorgedrukt moet worden. Het is de heren en dames EU verslaafden nog steeds niet duidelijk genoeg kennelijk. Geenstijl laat zien dat je ballen hebt en organiseer een staking zoals ze die in Frankrijk doen. Leg het land plat, eis het aftreden van de huidige dictatuur. Mijn hooivork staat geslepen en geolied in de schuur te wachten om politieke kont te prikken

Simpeleboer | 07-07-16 | 20:48

Erik de Vlieger en Pieter Lakeman over de huidige rol van de aan de leiband van de ECB lopende DNB.
www.youtube.com/watch?v=KIfR4WQnEDY
Uw pensioen gaan nu al down the drain, en dan komt de nieuwe EU bemoeienis er nog over heen.
Trap er niet in.

gentle giant | 07-07-16 | 20:48

".... Ten eerste de vraag of een EU pensioenrichtlijn überhaupt wenselijk is, en ten tweede de vraag waarom IORP-II op een ontzettend onduidelijke, haastige manier is ingevoerd. En daar gaan we na de breek zelf antwoord op geven..."
Ik weet nog steeds niet waarom alle partijen hier zo een haast mee hadden.

Sans Comique | 07-07-16 | 20:47

Geef die Rutte is een zakdoek of andere coke zodat de coke snot niet meer uit zijn neus loopt.

Rest In Privacy | 07-07-16 | 20:47

"gewoon echt niet waar" - Rutte 2016

a1a2a3 | 07-07-16 | 20:46

Er moet toch onder de reaguurders hier of bij DK wel een deskundige zijn, die aan kan geven, waarom ons pensioen onder de EU richtlijn zou moeten vallen. Denk eens uit de box en speel advocaat van de duivel. Er stinkt hier iets gigantisch, maar we hebben de bron nog niet gevonden.

Graaf van Egmont | 07-07-16 | 20:45

Wat hoop ik dat we die man nog eens voor een tribunaal mogen zien. De man is narcist, autist en verregaand megalomaan en daarnaast kwaadaardig corrupt

Professor Bacterie | 07-07-16 | 20:43

#NEXIT

Bobdesloper | 07-07-16 | 20:43

Er zijn een paar Italiaanse banken die een hele goede rente gaan betalen over onze pensioenreserves, net als dat geld dat naar Griekenland ging.

bijna_raak | 07-07-16 | 20:43

Meelopers en opvreters,flikker er 100 uit,en je mist er niet een van.

fleurtje | 07-07-16 | 20:43

Pensioenwaarde is vertrouwen. Deze gang v zaken tast het door herindexering en premieverhoging toch al brozere vertrouwen in ons pensioen aan. Het enige argument voor begint met "andere landen" het tweede met "voor ons verandert er niets" en waarom dit zo geheimzinnig moet kan niemand anders uitleggen dan een kennelijke poging iets ergens doorheen te jassen wat dus zonder uitgebreid debat, middenveldtoetsing en transparantie niet zo vanzelfsprekend zou zijn.
.
Nexit. Of een revolutie.

trip666 | 07-07-16 | 20:41

Rutte, een gevaar voor de samenleving.
Staatsvijand nummer 1.

Bolder | 07-07-16 | 20:40

Het ontgaat me waarom mijn vorig bijdrage weggejorist is?
Betekent dat Matrozen hoedje overigens dat we een referendum initiatief tegemoet kunnen zien?

BlowingBubbles | 07-07-16 | 20:40

Hij geeft gewoon geen antwoord hé...? Hij lult maar, en lult maar... maar geeft nooit antwoord.

Veel succes bij de verkiezingen volgend jaar Markie... gaat hem helemaal worden, toffe peer.

alexbl | 07-07-16 | 20:40

Er zijn nog een aantal Italiaanse banken van de ondergang te redden.
Maar we krijgen het uitgeleende pensioengeld met rente terug, let maar op.

henk vintage | 07-07-16 | 20:40

De 'Europese vrienden' zullen wel ontstemd zijn geweest over het referendum en ze zullen Rutte hebben duidelijk gemaakt dat 'de deuren pas weer open gaan' als Nederland een gebaar heeft gemaakt. Bij deze...

Kale-Meester | 07-07-16 | 20:39

En nog staan er mensen de EU toe te juichen.. Ze stemmen toch maar regulier in de hoop dat alles goed blijft. Die naïviteit, ik word er simpel van

afikoman | 07-07-16 | 20:38

Foppositie. Omtzigt met zijn dappere tweets en zijn stoere vragen slaat ook geen deuk in een pakje boter. Moties van wantrouwen steunt ie niet, want PVV (ofzo).

très cool | 07-07-16 | 20:37

Rutte heeft geen antwoorden. Hoe eerder die charlatan met pek en veren het land uit gaat, hoe beter.

Rest In Privacy | 07-07-16 | 20:33

*volksvertegenwoordiging*

atheïstisch stemvee | 07-07-16 | 20:30

Het stinkt weer naar Rutte vis.

hfakker | 07-07-16 | 20:30

-weggejorist-

BlowingBubbles | 07-07-16 | 20:29

IORP-II gaat de geschiedenis in als een van de slechtste beslissingen ooit.

Mastermattie | 07-07-16 | 20:28

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl