Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kloosried: NSB Handelsblad doet salafismefappen

topiczuchttomzwart.jpgHoofddeskkussentjes weer in gereedheid? De NRC heeft weer een plaatsje gevonden voor een totaal verdwaasde "professor" die het opneemt voor de oprichting van een salafistische haatbarak in Rotterdam. Leest u even mee? Salafistenschool, geen jihadcel Het besluit van een salafistische stichting om een voormalig ROC gebouw in Rotterdam aan te kopen om daarin een Islamitisch lesinstituut te vestigen heeft het nodige stof doen opwaaien. Partijen in de Rotterdamse gemeenteraad en in de Tweede Kamer willen dat oprichting van zo’n instituut wordt tegengehouden. Natuurlijk, de halve wereld staat in brand door types die iets te vaak en te hard allahoe akbar gillen, dus als er publieke ruimte geclaimd wordt voor dit soort types, dan geeft dat frictie. Aan deze commotie ligt de gedachte ten grondslag dat het salafisme een radicale stroming is, een voedingsbodem voor terrorisme. AIVD-rapporten wijzen ook op die mogelijkheid. Maar antropologen en religiewetenschappers benadrukken dat het bij deze beweging vooral gaat om religieuze herbronning op basis van de letterlijke tekst van de koran. Die benadering kan orthodox worden genoemd, maar daarmee is ze nog niet radicaal of extremistisch. Ja, er zijn inderdaad antropologen als Dr. Kromzwaard die heel hard proberen de radicale islam te redden van de fanatieke moslims. Tegenover dit soort idealisten staan ook honderden wetenschappers, denktankers en andere islamdeskundigen die juist waarschuwen voor de gevaren van de harde kern van FC Mekka; kiezen voor het positieve frame van het salafisme is een politieke keuze. Bovendien gaat die herbronning voornamelijk op het terugkeren naar een islamitische toestand - niet alleen qua geloof, maar ook qua dagelijks leven - ten tijde van de vier rechtgeleide Kaliefen in de eeuwen nadat Ome Mo zijn geloofje bijeen verzon. Deze toestand is tot stand gekomen in een maatschappij die dreef op plundering, slavernij en het zoveel mogelijk te vuur en te zwaard veroveren van buurlandjes. Salafisten zijn dus een beetje te vergelijken naar de Amerikanen met een confederate flag op hun pick-up truck die terugverlangen naar de Deep South, toen de roetmopjes nog vrolijk zingend katoen plukten en de witmang met een mint julep op de veranda zat; geen fijne vrienden. Weet je wie trouwens ook lange witte gewaden dragen? Nou dan. Ook de veronderstelde onverdraagzaamheid speelt een rol. Men wijst erop dat het salafisme standpunten inneemt over bijvoorbeeld de positie van vrouwen, homoseksuelen en de scheiding van kerk en staat die moeilijk te rijmen zijn met moderne westerse opvattingen. Voor zulke organisaties zou in onze democratische rechtsstaat dan geen plaats moeten zijn. Maar uit antropologisch onderzoek blijkt dat de soep niet zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend. In de praktijk nemen veel moslims die zich in West-Europa hebben gevestigd langzaam maar zeker de westerse waarden over – zonder hun geloof op te geven. Zij slagen er in om hun geloof en hun deelname aan de westerse samenleving op een creatieve manier te verenigen. Om die maatschappelijk inbedding te bevorderen is het wel nodig dat zij door de ontvangende samenleving worden verwelkomd, zodat zij zich daarvoor open kunnen stellen. Ze moeten niet worden afgezonderd en geïsoleerd. Dat risico lopen we helaas wel met het huidige overheidsbeleid. De Kamer vraagt de regering voortdurend om het arsenaal dat tegen salafisten kan worden ingezet aan te scherpen en de regering gaat regelmatig op die uitnodigingen in. GS: Ok, kleine time-out. Deze mensen willen zélf niet met de zondige westerse maatschappij dealen. Zélf niet geconfronteerd worden met homo’s. Zélf vrouwen geen hand geven. Beweren dat “wij” de uitsluitende partij zijn is kolder en getuigt van een diepe wens om boete te doen voor allerlei aangeprate postkoloniale complexen. Er zijn inderdaad wel moslims die verwesteren (niet in de laatste plaats omdat gewoon werken en leren helemaal niet kan als je de hele dag 1000 autistische salafistische regeltjes moet opvolgen), maar het salafisme is hiervan juist een tegenbeweging; geen wonder dus dat de salafisten zich vooral richten op hun etnisch verwanten die wel modern en westers doen, door middel van sociale druk, al dan niet in familieverband. Juist de gematigde, integrerende moslims verdienen steun, niet dit soort doe-het-zelfsegregeerders. Dat is opmerkelijk, want van de bestaande mogelijkheden om personen te vervolgen wegens opruiing of organisaties te verbieden wegens strijd met de openbare orde is in het geval van salafisten nog geen gebruik gemaakt. Kortom, er is wel een veronderstelling dat salafisten de fout in zullen gaan, maar van concrete misdragingen is helemaal geen sprake. Daarbij ontstaat het risico van de self-fulfilling prophecy: door salafisten voortdurend als potentiële terroristen weg te zetten worden ze uitgesloten en neemt de kans toe dat sommigen zullen radicaliseren. GS: Nou, dat valt dus wel mee. Zoek eens onder het kopje “sheikwatch” en er zijn genoeg radicale imams geweigerd. Bovendien is dit weer een gevalletje blaming the victim: Zwart kan zich eenvoudigweg niet indenken dat radicalisering niet de schuld is van het grote boze westen en van hemzelf als witte man, dus moet radicalisering wel zijn eigen schuld zijn. Dat er al 13 eeuwen radicale moslims zijn geweest, ook in gebieden waar ze nog nooit met de witte man te maken hebben gehad, hoeft niet te boeien voor dwangmatige deugers. Het feit dat het geld voor het lesinstituut uit Saoedi-Arabië lijkt te komen is voor sommigen een steen des aanstoots. De vraag is waarop deze aversie is gebaseerd. Dit land maakt al van begin af aan deel uit van de internationale coalitie tegen IS. De Saoedische luchtmacht heeft in 2014 bombardementen op IS uitgevoerd, en het land heeft zich als een van de weinige bereid verklaard om grondtroepen te leveren voor een offensief tegen deze organisatie. GS: Oh, for fucks sake. Nu bereiken we peak stupid. Dat we met het fascistische haatland samenwerken heeft alles met olie (en de Shell) te maken en niets met de vermeende tofheid van de handafhakkers, vrouwenhaters en atheïsmemeppers. Bovendien doet Saoedi-Arabië vooral lelijk tegen IS, omdat het een CONCURRERENDE extremistische beweging is, niet omdat men zo tegen islamitisch extremisme is. Of is Zwart soms 9/11 vergeten? Daarnaast, een land wat dagelijks zijn reedt afveegt met de Geneefse conventie (zie de bombardementen in Jemen) als partner voor de verdediging van mensenrechten zien, dat is welk erg kras. Met zijn financiële bijdragen helpt Saoedi-Arabië honderdduizenden moslims in Nederland en miljoenen wereldwijd om hun grondrecht van vrijheid van godsdienst te realiseren. Daarin verschilt het land niet van Nederland dat door middel van het Mensenrechtenfonds op vergelijkbare wijze probeert om de grondrechten binnen een aantal landen te bevorderen. GS: Oh, wow, het wordt nog veel erger. Het hele idee van die Saoedische steun is niet om de islam naast andere godsdiensten te laten optreden, maar in plaats van. Kijk nu eens naar Indonesië: dat land is, met 500 miljoen oliegeld, radicaal islamitisch geworden. Christenen worden vermoord, de hoofddoek - voorheen alleen in Atjeh - heeft het land overgenomen en de vrouwenbesnijdenis is daar ineens een dingetje. De laatste zin getuigd van zoveel moreel sunnybergmanrelativisme dat we even moeten wenen in een hoekje: rabiate islam propageren moreel gelijk aan de universele rechten van de mens subsidiëren? Ben je voor echt, neger? De vraag is hoe de volksvertegenwoordigers denken het Rotterdamse initiatief te kunnen blokkeren. Op grond van de vrijheid van onderwijs heeft iedere richting het recht om een school op te richten, of anderen dat nu leuk vinden of niet. Dat ondervond ook staatssecretaris Sander Dekker onlangs toen de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en Omstreken een verzoek indiende voor bekostiging van een school voor voortgezet onderwijs. GS: Nee, dat vinden we niet leuk. Extra relirechten in het onderwijs zijn de satan. Het was al ongemakkelijk toen het nog voor katho's en protjakkers was, maar nu er segregatie en islamitische terreur bijkomt worden de nefaste gevolgen van deze idiote wet pas echt duidelijk. Volgens het grondwettelijk kader moest de staatssecretaris het verzoek toewijzen. Dat wilde hij niet, omdat een voormalig bestuurslid van de stichting steun voor IS leek te hebben uitgesproken. Hij weigerde omdat hij er geen vertrouwen in had dat de leerlingen onderwijs zouden krijgen in overeenstemming met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Maar het probleem is dat de wet die afwijzingsgrond helemaal niet kent en daarmee was de weigering onwettig. GS: Ok, maar soms is morele ruggengraat > de wet. Of wil meneer Zwart soms liever fascistische moslimscholen dan een democratische maatschappij? In dat geval is het zo’n type dat in 1943 volgens het spoorboekje reed “omdat dat nu eenmaal de wet is”. Als de overheid van de salafisten verwacht dat zij de grondrechten serieus nemen moet zij dus zelf ook het goede voorbeeld geven. GS: Jammer dat die salafisten zelf niet wederkerig willen functioneren in zo’n systeem van grondrechten. Zij willen namelijk herbronnen op de grondrechten uit de Koran, niet die van Thorbecke. Alles wat er immers na de 7e eeuw op juridisch gebied is verzonnen, is sjirk, ofwel goddeloze nieuwlichterij. Respect tonen aan mensen die niet bereid zijn dat terug te geven, dat gaat al mis sinds Ali B. De juridische gymnastiek van staatssecretaris Dekker is geen voorbeeld ter navolging. Als de salafistische stichting in Rotterdam zou overgaan tot oprichting van het instituut moet de overheid daaraan dan ook gewoon meewerken. Welja, zet de poorten maar open.

Reaguursels

Inloggen

Oh, wacht. Die man heet Zwart. Ik dacht dat het over Krenk ging.

Piet Karbiet | 07-07-16 | 11:47

@Mr. Happy | 07-07-16 | 10:18
LOL
U voelt zich als Moslim achtergesteld in uw leefomgeving?
De "me-too" Islamzionistische variant, alle moslims terug naar het heilige land Saudi Arabie biedt uitkomst ;)

kindapaas | 07-07-16 | 11:34

Ze moesten die lui eerst maar even vragen achter welke shariaschool ze aanlopen (zal wel de Hanbalischool zijn), om vervolgens van ze te EISEN dat ze die zodanig herschrijven dat ie in overeenstemming is met moderne inzichten (geen discriminatie meer van vrouwen, joden, homo's christenen, atheisten, apostaten etc). Waarom die eis voorheen niet al veel vaker gesteld is, is me een godsraadsel. Om te weten wat de (onaangepaste) versie van die islamitische wetgeving inhoudt, zie : islamfuture.files.wordpress.com/2010/... (er is ook een tweede deel, vervang de "1" zelf door een "2" om dat ook op te halen)

J.Morika | 07-07-16 | 11:16

De landverraders maken Europa kapot.
Te walgelijk voor woorden.

Wonderful-Life | 07-07-16 | 11:02

Salafisme helemaal top!
Maar dan wel echt Salafisme he, niet van dat laffe halfzachte Salafisme.
U wilt terug naar hoe het was in de 7e eeuw?
Dan dus geen schotelantenne, geen scooter, geen auto, geen uitkering(van die ongelovige honden), geen stromend water, geen elektriciteit, geen vuurwapens, geen bommen en als je het echt goed wilt doen: terug naar Saoedi-Arabië.

Mr. Happy | 07-07-16 | 10:18

Hoe kan het eigenlijk dat zo'n groot gebouw voor slechts anderhalf miljoen euro weggaat? Dat moet toch veel meer kunnen opbrengen?
.
Verder vind ik de naam "Tom Zwart" nogal racistisch en beledigend voor zwarte mensen. Kunnen jullie dat niet veranderen naar "Tom Gepigmenteerd"?

Opslag Medium | 07-07-16 | 09:41

Ik kan mij hier al niet eens meer boos om maken, deze man is het zoveelste bewijs dat een titel tegenwoordig geen enkele garantie geeft op daadwerkelijke wijsheid. Sterker nog, een titel lijkt bijna zonder uitzondering garantie te geven op totaal blind raken voor de realiteit. De ivoren toren, blijkt helemaal geen toren te zijn. Ik zou van deze "professor" wel eens willen horen hoe het met de rechten op deugdelijk onderwijs zit, voor de slachtoffers van deze zieke geloofs stroming. Of met de universele rechten van de mens, van de jeugdige gevangenen van deze ziekelijke geloofs stroming. Maar daar zal de beste man wel geen antwoorden op hebben ivm de ingewikkelde realiteit dat dit soort ziekelijke geloofs stromingen in conflict zijn met vrije westerse gebruiken en wetgeving. Over 50 jaar is de beste man dood, dus zijn ziekelijke verdedigingsdrang raakt hem toch niet. Daar mogen de generaties na hem de zure vruchten van plukken.

Dr.Tatta.Macamba | 07-07-16 | 09:01

Dat hij zijn profiel beschrijft in het Engels, geeft al te denken, want wie buiten Nederland boeit deze dodo. Maarhij verwart Profiel met CV, dus cognitief istie ook al van het padje aant raken...

F. von Zeikhoven | 07-07-16 | 08:58

Voor velen een verademing. Professor, dus gelijk, dus niet meer zelf nadenken. Die groep vormt ook een substantieel aandeel bij verkiezingen. Mengele was trouwens ook professor.

metzonderzijwieltjes | 07-07-16 | 08:22

Als ik zo die foto bekijk;

Die kwezel lijkt welhaast een kruising van de reïncarnatie van Adolf Hitler met Maarten van Rossem.

Dat hij volslagen en deugdelijk GEK is staat buiten kijf. Een gevaarlijke man.

HypoPseudo | 07-07-16 | 07:32

O, de arme man.
Zo zie je maar weer dat ook professoren helemaal van het pad kunnen raken.
Meneer Swart is "a suitable case for treatment".
Nou, nog één keertje dan: Meneer de perfesser:
De wereld staat in brand vanwege die gloofiggen die terug willen naar de letter van de Koran,ze staan niet alleen eigen geloofsgenoten die iets minder gestoord zijn naar het leven, maar de hele wereldbevolking is slecht en moet dood.
By the way... ook U, meneer de perfesser, ook U zult er aan moeten geloven( neem dit letterlijk)

mallekater | 07-07-16 | 07:27

Het essentiele probleem dat ook deze heer niet aansnijdt:
De leidende stromingen (shia en sunni) zijn het er beide over eens dat de opvolging van de profeet een rechtstreekse nakomeling of een verwant stamlid moet zijn, een Arabier derhalve.
Met de groeiende werelwijde Islam zijn we het kantelpunt reeds lang voorbij; de meerderheid der Moslims wereldwijd heeft inmiddels geen etnisch-Arabische wortels. De opvolgingsdiscussie gaat vroeg of laat om verruiming vragen van de opvolgingscriteria zodat ook niet-Arabische etniciteiten geaccepteerd kunnen worden als leider van de Islamitische geloofsgemeenschap.
Iedereen die zich gekwalificeerd acht kan dan de hoofdprijs kan winnen: religieus leiderschap verwerven over een wereldwijde etnisch diverse en gestaag groeiende aanhang van op dit moment alleen al minimaal 1.5 miljard zielen.
Locale introductie en groei van Salafistische geloofscentra vormen daardoor een gevaar voor oorspronkelijke etnisch niet-Arabische omgevingen omdat vroeg of laat het vraagstuk van verruiming van de opvolgingscriteria beantwoord moet worden; mijn inschatting is dat het Salafisme daar niet voor openstaat en daardoor een risico vormt.

kindapaas | 07-07-16 | 05:29

-weggejorist-

Katoentje | 07-07-16 | 05:04

Ik zeg 't telkens.
De mensen hebben geen aangeboren slechte eigenschappen. Dat betekent vervolgens, dat de mogelijkheid om te kunnen stelen, liegen, vermoorden en dus ook 'discrimineren' als capaciteiten helemaal in orde zijn. Soms 'moet' je met goede redenen kunnen stelen, liegen, vermoorden en discrimineren.
Logisch. (sinds de verlichting weten 'we' als beschaving, dat de mens niet per definitie met 'n erfzonde fout is door foute eigenschappen; dát is beschaving; er bestaan geen foute eigenschappen; we hebben álle eigenschappen nodig)
De gedachte dat de regeltjes niet altijd opgaan is dus ook allang bekend. (schulduitsluitingsgronden; rechtvaardigingsgronden, discretionaire bevoegdheden, beleidsruimte naar bevind van zaken, je onttrekken aan 'Befehl ist Befehl', enz.)
Zo moeilijk is 't dus niet.
Iemand heeft dus niet per definitie gelijk als je alles volgens de (juridische) regeltjes doet.
Verstandige mensen weten, dat je af en toe inconsequent mag zijn: (en moreel zelfs 't gezag saboterend 'moet' zijn).
Discrimineren is dus ook niet per definitie fout, maar soms zelfs heel erg aan te raden.
Ik zeg dat ook over fascisme, racisme, seksisme, homofobie, xenofobie. In beperkte mate hebben we dat echt nodig. Af en toe 'mag' je echt inconsequent zijn; je hoeft je niet altijd in te dekken met de protocollen.
Zien 'wij' de tering van de Salafisten al op honderd meter afstand aankomen, dan hoeven wij niet af te wachten tot 't schandaal bewezen kan worden voor strafrechtelijke vervolging. Gewoon niet die pleuriszooi toelaten. Wees intolerant tegenover de intoleranten. je kunt ook gelijk hebben, als je niét de sluitende verdediging hebt tegen schijnheilige gluiperds en engerdjes. Haters gonna hate; so get out.
Dankzij onze onderbuikgevoelens blijven wij gezond; 'ons maken die grapjassen ons niet gek: met al hun naïeve praatjes over niet mogen discrimineren.

Der Paulie | 07-07-16 | 01:36

prof. dr. Tom Zwart
t.zwart@uu.nl
Hoogleraar
Departement Rechtsgeleerdheid - Internationaal en Europees Recht

Kortom, zijn vakgebied is NIET het Mohmmadanisme. In zijn list van publicaties kan ik slechts twee werken vinden die iets met religie te maken hebben.

Uit dit citaat blijkt dat het begrip van de professor ook niet ver gaat: "religieuze herbronning op basis van de letterlijke tekst van de koran." Het zijn de Koranisten die zich bezig houden met de Koran en de Koran alleen en de salafisten zijn geen Koranisten, bij mijn weten (Even voor de goede orde de Koranisten wijzen grosso modo de sharia af en gaan ervan uit dat de Koran, meer dan voldoende is. De shariah wordt in de Koran negens genoemd als bron, dus dit is het werk van de duivel. Beetje kort door de bocht, maar in dit verband kan dat.)

Kortom, zijn vakgebied is NIET geschiedenis en geopolitiek. Laat staan dat hij ook maar iets weet van de hele olie- en gaspijplijnenkwesties die een van de voornaamste rollen spelen in het hele Midden-Oostendrama. Geen woord daarover.

Nog een citaat: "Maar uit antropologisch onderzoek blijkt dat de soep niet zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend. In de praktijk nemen veel moslims die zich in West-Europa hebben gevestigd langzaam maar zeker de westerse waarden over – zonder hun geloof op te geven. Zij slagen er in om hun geloof en hun deelname aan de westerse samenleving op een creatieve manier te verenigen."

U en We hebben het over salafisten, meneer Zwart. Nu schakelt u ineens moeieloos over op het begrip Moslims. Neem mij niet kwalijk, maar hoe gemakzuchtig is dit? Het Mohammedanisme omvat vele stromingen; ik noemde hierboven al het te weinig bekende Koranisme.

Als u geen problemen heeft met de salafisten dan moet u maar anatonen dat die "langzaam maar zeker" onze "Westerse waarden" "creatief" "weten te verenigen" door "deelname aan de Westerse samenleving"

Man, Man, man houdt toch op! Als er een club is die dat juist niet doet dan zijn het wel de salafisten!

Oh, ja professor, weet u waarom de Hindu Kush zo heet? Zoekus op man, dit soort volluk, salafist of niet, willen we hier liever niet hebben.

Nou, ik vind het wel weer mooi geweest.
Salut! Evocatus

Evocatus | 07-07-16 | 00:45

Het ontgaat mij hoe ideeën die principieel in basis in strijd zijn met de grondwet, constant verdedigd worden met dezelfde grondwet door een of andere gespleten tong onder de advocaten.

Varianten van de Islam die het geloof boven de staat stellen en dit doel ook daadwerkelijk willen verwezenlijken, om te beginnen met onderwijs, kunnen hun vrijheid daartoe niet door dezelfde staat wettelijk laten legimiteren.

Uiteindelijk bestaat echte vrijheid van religie voor alle varianten van de Islam alleen in een Islamitische or Islamistische staat.
Alles andere zal alleen een wringend compromis met frictie opleveren, want geen ander staat op deze wereld kan de gewenste vrijheid leveren.

MistaRazista | 07-07-16 | 00:35

als je de rode loper voor ze uitrolt moet je straks ook niet gaan lopen janken...

Ali Bi | 07-07-16 | 00:06

Als ik het nieuwe neo nazisme zou oprichten, maar dan in andere vorm. Niet Joden, maar moslims zijn untermensch, verplicht veel varkensvlees eten; publiekelijk homosexuitingen; dames zeer sexy korte rokjes; de Israelische vlag als symbool. Dat doe ik dan niet in een politieke stroming. Ik maar er een religie van, met de zegen van prof. dr. Tom Zwart die mij met zijn kruistocht voor radicale vrijheid voor religie zal steunen.

Professor Kluns | 06-07-16 | 23:30

"Op grond van de vrijheid van onderwijs heeft iedere richting het recht om een school op te richten, of anderen dat nu leuk vinden of niet."

Da's leuk. Straks de Reichsmarschall Hermann Wilhelm Göringschool oprichten (alleen voor blanke kindertjes, van vreemde smetten vrij). Bij geschiedenis niet 'het koloniaal verleden van Nederland' maar 'de invasie en bezetting van het Iberisch schiereiland', hoe aan de kusten van Zuid-Frankrijk de blanke slaven gehaald werden, de 'Pirates of the Barbary Coast, etc.
De grote zaal heet de prof. dr. Tom Zwart-aula dus zou het een fijne geste zijn als prof. dr. Tom Zwart de school officieel kwam openen.

EnNouJijWeer | 06-07-16 | 23:14

MarcS | 06-07-16 | 19:55

Ik weet heel goed wat ik zei. En daar sta ik 100% achter. Er is geen plek voor religieuze extremisten in Nederland.

De Koreaanse Slet | 06-07-16 | 23:11

mr Fawlty | 06-07-16 | 20:02

Mwahahaha! Dat ben ik niet klungel.

De Koreaanse Slet | 06-07-16 | 23:08

bramd1987 | 06-07-16 | 22:26 Yep, door de gestage immigratie van grote hoeveelheden monoculturele andersdenkenden horen wij in Nederland inmiddels ook bij de treurige categorie mensjes die ruziën en problemen hebben met andere mensjes. Sad but true.

Ramsesz | 06-07-16 | 23:03

Heeft de PvdA het uitreisverbod van die Pegida-meneer er al doorheen gedrukt? Heeft van Aartsen de salafisten al een stageplek gegeven?

Uw Psychiater | 06-07-16 | 23:00

-weggejorist-

porkchops | 06-07-16 | 22:36

ik hoop al jaren dat aliens ons aanvallen, dan is het niet meer blank, zwart of bruin, cristen, moslim of jood maar mens tegen alien.

bramd1987 | 06-07-16 | 22:26

Dreddie27 | 06-07-16 | 22:09
En de Britten, die ongeveer alle Ieren tot slaaf hadden gemaakt. Totdat ze op en stuk waren, toen ging men bij de afrikanen vragen of ze nog wat handelswaar konden vangen.

Wutbürger_ | 06-07-16 | 22:26

Ramsesz | 06-07-16 | 21:25

hahaha, ja dat was ik alweer bijna vergeet. De grootste slavenbezitters en eigenlijk de organisatoren van het hele slavengebeuren waren en zijn Moslims. Nederlanders waren eigenlijk alleen vervoerders.

Dreddie27 | 06-07-16 | 22:09

Grappig, eerst rechten studeren en dan de koran positief en zonnig gaan duiden.

Crufty | 06-07-16 | 22:02

"religiewetenschappers"
Contradictio in terminis.

marcoplarco | 06-07-16 | 22:01

-weggejorist-

rokertje | 06-07-16 | 21:54

Goede close read! "Juist de gematigde, integrerende moslims verdienen steun..." Zo is het. Een bijdrage daaraan kan zijn het stoppen van het faciliteren, en het aan banden leggen van integratie remmende factoren en streng immigratiebeleid.
Want ook mijnheer Zwart moet weten dat salafi = wahabbi = isis. De salafi staan tegengestelde waarden voor en horen niet thuis in de westerse wereld. De arabische wereld is groot genoeg voor die lui en hun salafi lesinstituut. Er zijn in onze westerse samenleving een aantal basisregels. Die laten veel ruimte en dienen fundamenteel voor het behoud van onze westerse beschaving, westerse tradities en fundamentele (op het christendom geënte) waarden. Daar behoort niet mee gemarchandeerd te worden. Zero tolerance.

ben kokhals | 06-07-16 | 21:41

@Bolder
"Muhammad: The White Prophet with Black Slaves (David Wood)" (YouTube)
Had Sylvana die video nou maar bekeken. Kan ze nog weg bij DENK? Of staat daar op afvalligheid ook steniging?

Ramsesz | 06-07-16 | 21:25

-weggejorist-

Sliptong | 06-07-16 | 21:20

@Jezusisonzin
Bid ervoor dat ik erger ben. You're lost, little girl.

Otto Schoentjes | 06-07-16 | 21:16

Stuur die gast een jaar naar Syrië, kan die ervaring op doen als hij dan nog ooit terug komt mag hij ons zijn ervaring vertellen.

Rene046 | 06-07-16 | 21:16

prof. dr. Tom Zwart: “Maar antropologen en religiewetenschappers benadrukken dat het bij deze beweging vooral gaat om religieuze herbronning op basis van de letterlijke tekst van de koran. Die benadering kan orthodox worden genoemd, maar daarmee is ze nog niet radicaal of extremistisch.” Oh nee? Maar professor, heel de tekst van de islam is te zien als één grote oproep tot het plegen van genocide op andersdenkenden. Zoals de islam in 14 eeuwen reeds 270 miljoen andersdenkenden heeft uitgeroeid. Dit alles wordt inmiddels uitgelegd in honderden boeken, websites, lezingen en interviews. U loopt risico de geschiedenis in te gaan als een totale debiel.

notamused | 06-07-16 | 21:02

Volgens mij spoor jij niet helemaal.
jezusisonzin | 06-07-16 | 20:50

Misschien toch wel, het is de enige taal die moslims begrijpen. Een potje thee met ze drinken werkt in ieder geval niet, dan walsen ze over je heen.

mr Fawlty | 06-07-16 | 20:59

Salafisme is fascisme onder de dekmantel van religie. Aangezien religie hier slechts als façade fungeert, valt salafisme dus NIET onder vrijheid van religie, lezen jullie mee Aboutaleb en Asscher?
Salafisme verdient dezelfde bestrijding als fascisme, nazisme en de Ku Klux Klan.
Indien deze salafistenschool is toegestaan dan zijn fascistenscholen en Ku Klux Klan scholen ook toegestaan.
Dus doe es normaal en stop met dat ellendige haatproject!

lekker wijf | 06-07-16 | 20:58

@Bolder | 06-07-16 | 20:43

Onze samenleving is niet op joods/christelijke waarden gebaseerd. Vrijheid, gelijkheid, democratische rechtstaat zijn liberale waarden.
.
Ik bedoel dat vele Islamstromingen onze samenleving verwerpen en gekortwiekt moeten worden qua invloed op die samenleving. Dat geldt trouwens ook voor de politieke kerk.
.
Iedereen heeft recht op zijn eigen idiotie maar zodra men gast dreigen en verwerpen moet er paal en perk gesteld worden.

Parel van het Zuiden | 06-07-16 | 20:55

Check die foto: t-nederland.nl...
VerenigingVanDieven | 06-07-16 | 20:25

Ghehe

mr Fawlty | 06-07-16 | 20:54

Zal de ideoloog van Groenlinks wel zijn. Dezelfde weekdierachtige reflexen, naief als de pest en geen enkel gevoel van realiteit. De linkse onderbuik, plek voor veel stront.

Ruud5 | 06-07-16 | 20:54

@ Otto schoentjes,

Ik vraag me af wie erger is? Een rechts-radicale dorpsgek zoals jij of een salafist? Een salafist wil 13 eeuwen terug in de tijd en jij wilt vergassen! Volgens mij spoor jij niet helemaal.

jezusisonzin | 06-07-16 | 20:50

'getuigd' ?

Claude_Vieaul | 06-07-16 | 20:50

Immers salafisme is niet de enige stroming die waarden en gedrag propageert die haaks staan op onze samenleving.
Parel van het Zuiden | 06-07-16 | 20:30
Propageert ?
Haaks op onze samenleving?
U bedoelt hiermee dat uw hoofd eraf gaat als u niet buigt voor Islam?
Of suggereert u dat onze samenleving, gebaseerd op de joods/christelijke tradities, het leven een hel is?

Bolder | 06-07-16 | 20:43

-weggejorist en opgerot-

Jandehagenaar | 06-07-16 | 20:41

Wat die gozer heeft gerookt zou verboden moeten worden.

van Griendsven454572 | 06-07-16 | 20:39

@Bolder | 06-07-16 | 20:31

Probleem is vooral dat dit soort boodschappen continu naar kinderen en volwassenen worden uitgedragen. Dus geen "slot" maar rinse & repeat, rinse & repeat, rinse & repeat. Jaar in jaar uit.

Parel van het Zuiden | 06-07-16 | 20:37

Een weg-met-ons-Jood. DNA onherstelbaar beschadigd. Endlösen die free-ridende moraalknechten van hun voorouderlijke grafzerken. Vuist, kogel en/of Zyklon B, weg ermee, de toekomst is aan mijn kinderen en niet zijn zelfaangemeten "rechtschapenheid". Diegenen die deze kwezel aan zijn titels geholpen hebben tot compost verwerken a.u.b.
Sterf zelf (én je kids, Lullo).
N.Z.O.!

Otto Schoentjes | 06-07-16 | 20:36

@MarcS | 06-07-16 | 19:55

Een nogal radicaal voorstel van die inmiddels beruchte reaguurder. Een gevaarlijke volksmenner ontmaskeert.
.
Terwijl salafisme bijzonder goed te bestrijden is zonder treinen naar het Midden Oosten. Subsidie afknijpen, standpunten ridiculiseren, weigering tot participatie afstraffen, en vooral geen duimbreed toegeven aan eisen. Idem voor Islam in brede zin. Immers salafisme is niet de enige stroming die waarden en gedrag propageert die haaks staan op onze samenleving.

Parel van het Zuiden | 06-07-16 | 20:30

Het is om gek van te worden... Man, man waarom willen zoveel mensen dit toch allemaal goedpraten?

Aveecee | 06-07-16 | 20:16

Professor van lik me versje. Helaas zijn er teveel van dit soort naïeve uilskuikens.

hautmont | 06-07-16 | 20:15

Jeroen heet tegenwoordig Naomi.
VerenigingVanDieven | 06-07-16 | 20:10

Vertel eens, heb ik wat gemist ?

mr Fawlty | 06-07-16 | 20:14

@mr Fawlty | 06-07-16 | 20:02
Jeroen heet tegenwoordig Naomi.

VerenigingVanDieven | 06-07-16 | 20:10

@Dreddie27 | 06-07-16 | 20:08
++

basweetutwel | 06-07-16 | 20:09

basweetutwel | 06-07-16 | 19:54

Ah, dat had ik niet door. Ach, dan voor de mensen die het nog niet weten :-)

Dreddie27 | 06-07-16 | 20:08

@ smdyasc | 06-07-16 | 19:31

Inderdaad, follow the money.

HoogToontje | 06-07-16 | 20:05

Onze slet is weer goed op dreef met trollen.

Zoon van Boer | 06-07-16 | 20:02

Ter herinnering.
MarcS | 06-07-16 | 19:55

Ha ha, nou is Jeroentje ( dks ) uitgeluld.

mr Fawlty | 06-07-16 | 20:02

Stormageddon | 06-07-16 | 19:59
Ah dank, die heb ik gemist. Meteen ff lezen.

harbi | 06-07-16 | 20:00

Wie geeft er vergunningen af ,voor zo een barak ? Het hoort verboden,dit is geen Nederland.Moet ik me als vreemde voelen in mijn eigen land ? Nou nee.Diegene die dit vrije land uit zoekt ,neemt het met de lusten en de lasten.En de burgers laten zich niets door de strot duwen,wat ze graag zouden willen bereiken misschien ? Never nooit nie.Aanpassen integreren .Gewoon op de Nederlandse school en thats it .Zover komt het nog.Er zijn wetten om ze te veranderen of aan te passen.Nou dan begin er maar aan.

altijdfeest | 06-07-16 | 19:59

De dwazen willen het maar niet begrijpen, de moslims zijn zelf expliciet:
youtu.be/a3e4hmxmITE

Bolder | 06-07-16 | 19:56

De NOS heeft al ietsjes meer dan het AD #Mali
nos.nl/l/2115874

Stormageddon | 06-07-16 | 19:55

@De Koreaanse Slet | 06-07-16 | 19:40
www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/1...

Salafisten hebben geen plek ik Nederland. Flikker die idioten het land uit.
De Koreaanse Slet | 28-12-15 | 13:11

Ter herinnering.

MarcS | 06-07-16 | 19:55

@hendrikjandetuinman | 06-07-16 | 19:46
Nee deze man mag gewoon zijn mening en ideeën verkondigen. Wat wel een schande is voor de wetenschap, is dat er nauwelijks een fatsoenlijk tegengeluid of kritische behandeling is van dit soort meningen en theorieën. Wetenschap/geleerdheid die eindigt op -loog of -soof is overgenomen door de deugdzamen, hippies en wensdenkers. Door zij die goed zijn. Het is moraal geworden.

atheïstisch stemvee | 06-07-16 | 19:55

@Dreddie27 | 06-07-16 | 19:53,

Datweet Slet allang, maar laat je niet gek maken.

basweetutwel | 06-07-16 | 19:54

@De Koreaanse Slet | 06-07-16 | 19:40
Door zeiken, zeiken en nog eens zeiken.
Pasen mag niet meer, dat heet tegenwoordig Lentefeest, Kerstbomen mogen ook niet meer want : haram.
Uiteraard moet suikerfeest een nationale feestdag worden.
Moet ik doorgaan?

necrosis | 06-07-16 | 19:53

De Koreaanse Slet | 06-07-16 | 19:40

Dat is een flinke lap tekst die ik hier dan moet gaan tikken. Ik zal een kort voorbeeld geven. De rest kan je zelf googlen of lezen :-)

Islam is de religie van de vrede. Want als iedereen op deze aardbol moslim is zal er vrede zijn. Het is niet alleen een religie, het is een compleet politiek systeem. Het uiteindelijk doel is wereldheerschappij waarin moslims in vrede leven als ubermenschen en niet- of anders-gelovigen letterlijk als 2e rangs burgers door het leven moeten. (minder rechten en vrijheden als moslims)

Uiteraard zijn ze voor het uitroeiën an afslachten van Joden, maar ook vele andere groeperingen.

Mensen die het argument noemen dat in de Bijbel ook veel dingen staan, maar je zelf voor interpretatie kan kiezen zoals dat met de Koran ook kan hebben het mis. Als de Koran zichzelf tegenspreekt zijn er duidelijke regels. Moslims mogen dus niet zelf kiezen of interpreteren.

De koran werkt in 3 stadia:
1) Moslims zijn de minderheid. Wees vredig en bescherm jezelf door de meerderheid te respecteren.
2) Moslims zijn met genoeg om zich te organiseren. Dat is de fase om dingen te gaan opeisen.
3) Moslims zijn de sterkste groep. Dat is de fase om de Sharia in te voeren.

Als laatste. Mensen die zeggen dat ISIS niks met de koran te maken hebben sporen niet. ISIS is pure islam en leeft juist zoals de Koran opdraagt hoe moslims behoren te leven. Het is niet voor niks dat uit heel Europa moslims voor ISIS willen vechten. Zij weten dit.

Hier nog een link naar een goede docu, waar het een en ander ook vertelt wordt:
www.youtube.com/watch?v=mllMkm8pcVU

Dreddie27 | 06-07-16 | 19:53

@De Koreaanse Slet
He?
Wat?
Nou, vertel dan.

RickTheDick | 06-07-16 | 19:52

Deze hooggeleerde heer is de weg kwijtgeraakt tussen de botsende grondrechten. Hij zou eens een tijdje stage moeten lopen in Banne-Buiksloot in Amsterdam- Noord of een andere no go area. Maar dat doen deze professoren liever niet, realiteit ontmoeten.

Glasgow Argus | 06-07-16 | 19:51

-weggejorist-

Rayboogie | 06-07-16 | 19:51

@De Koreaanse Slet | 06-07-16 | 19:40,

Op welke manier dan?

basweetutwel | 06-07-16 | 19:49

Deze idioot moet onmiddellijk zijn academische graad ontnomen worden, hij is dement en een schande voor de wetenschap.

hendrikjandetuinman | 06-07-16 | 19:46

Je word er zo triest van die NRC lui..

iustus | 06-07-16 | 19:45

Er zijn dus massa's babyboomers (en Jesse Klaver, of nou ja die scant snel de eerste en laatste alinea) die dit stuk lezen en fronsend denken: inderdaad moet kunnen. En zo gaat het al decennialang. En zo hebben wij definitief islamitische kernen in alle grote steden en islamiseren we langzaam maar gestaag iedereen de moeder. We staan erbij, stemmen in maart 2017 weer vrolijk FC Wegmetons en kijken er naar.

de Voorzittert | 06-07-16 | 19:45

Een clubje dat maar één doel heeft en dat is om de samenleving te onderwerpen heeft hier geen plekje. Dat geldt gewoon voor alle haatclubjes.

Dreddie27 | 06-07-16 | 19:34

Op welke manier dan?

De Koreaanse Slet | 06-07-16 | 19:40

De vraag is misschien ook wel, waarom wil iemand 13 eeuwen teruggaan in de tijd? Toen was het echt niet beter dan nu. Sterker nog, met het individu werd toe nog minder rekening gehouden dan nu het geval is.

Iemand die dus neigt naar deze stroming kan dan beter naar saudi Arabië gaan en hier niet blijven. Als je idealen hebt, dan moet je er ook voor staan.

De emigratie naar saudi Arabië is echter marginaal te noemen, dus praten we hier over mensen die wel de lusten willen, maar niet de lasten. Mensen zonder ruggengraat. DT zijn de dezelfde mensen die meedoen aan de ramadN, maar ook alcohol drinken en roken. Dat mag namelijk ook niet van de Koran. Pseudomoslims zijn het.

jezusisonzin | 06-07-16 | 19:39

Diegene die de tekst in het groen heeft geschreven heeft beter opgelet dan
zwart.

van stampij | 06-07-16 | 19:38

Die vent spoort niet helemaal. Knettergek.

Autistische rechtsgeleerden moeten zich vooral NIET met islam bezighouden blijkt wel weer.

Willianus Wortelus | 06-07-16 | 19:35

Bagatelliseren is zo Nederlands... de gulden middenweg.

pontius | 06-07-16 | 19:35

Uh, volgens mij is het gewoon een typetje van Paul Haenen.
Een echte professor zou zich toch niet bezig moeten houden met sprookjesfiguren op een wolk of sprookjesverhalen van een massamoordende verkrachter te duiden.

Cuyahoga | 06-07-16 | 19:35

"religieuze herbronning op basis van de letterlijke tekst van de koran."

Wanneer nemen deze mensen nou eens de moeite om de Koran dan ook daadwerkelijk te lezen voordat ze gaan blaten. De Koran is nog erger dan Mein Kampf en dit bedoel ik letterlijk en zonder te overdrijven !

Dreddie27 | 06-07-16 | 19:34

Eid Mubarak.

Rest In Privacy | 06-07-16 | 19:33

Blame the victim.
Briljant NRC.

tipo | 06-07-16 | 19:33

Ene mijnheer Suwart die het telefoonboek uit zijn hoofd heeft geleerd. Zo vermoeiend.

sastro | 06-07-16 | 19:32

Prof heeft al een bloksnor...

Mahatma | 06-07-16 | 19:31

Tom Zwart staat op de loonlijst van Saoedi's, dat is duidelijk.

smdyasc | 06-07-16 | 19:31

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com