Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Stijlloos Masterplan Migratie lost asielkwestie op

jesuisdobberneger534.JPG Vluchtelingen. Kun je enorm kut vinden, maar ze zijn er. En ze zullen blijven komen, hoe dan ook. Want hier is het leven goed en het geld gratis, en daar waar hullie vandaan komen niet. Dus we zullen een manier moeten vinden om het werkbaar te maken met ons allen in deze inclusieve liberale samenleving-met-verzorgingsstaat, maar wel zonder de deur voor Yalla en alleman open te zetten. Prima. Gaan we regelen. Hebben we een stijlloos idee voor. Enorm doordacht. Pragmatisch. Verstandig. Een beetje uit de losse pols maar ook uit het juiste hout, want als de polletiek in de afgelopen 13 jaar ook maar 10 procent van de stijlloze suggesties had overgenomen, hadden we er nu 20 procent beter voor gestaan. De verkorte voorwaarden Eerst moeten van twee dingen af. Ten eerste natuurlijk van de gelukszoekers en overige non-vluchtende migranten. Die willen we niet want dat zijn egoïsten die het imago van de Echte Vluchteling besmeuren, en de publieke opinie tegen medemenselijkheid doen keren. Dus Marokkanen, Albanezen, het gros van de Afrikanen: geen vluchteling, geen status. Terugslepen. Opzouten. Per kerende post return to sandbox. Er wacht thuis een fantastisch land met eindeloze potentie dat met hard werken tot iets grandioos kan worden opgebouwd, als tenminste alle daadkrachtige jongeren met talent niet wegrennen naar een kansenbuurt met halal schotelvlees en dito -zenders in (West-) Europa. Als dat geregeld is, via Frontex danwel met een groot hek voor Hazeldonk, moeten we intern af van de apathische ophokplicht van uitheemse aanklopmensen. Ook onder echte vluchtelingen zitten mensen die denken dat alles gratis en voor niks is in ons land van Miele en Honig en het is hoogst onverstandig om die potentiële statusverwervers in die waan te laten als ze eenmaal in een opvang zitten. Daar kweek je alleen maar chronisch uitkeringsbehoeftige qatkauwers mee en daar hebben we helemaal niets aan in Nederland. Als je mensen gaat conditioneren met het idee dat het gratis geld hier voor eeuwig uit de hemel regent, dan gaat het mis. Het vangnet van de verzorgingsstaat bestaat bij de gratie van het hardwerkende deel der natie. De nettobetalers. Maar als er teveel netto ontvangers in het vangnet gaan hangen, zakt het net op de grond en kan er niemand nog op terugvallen zonder te pletter te storten. Zo simpel is dat. Daarom moeten we stoppen met het in azc's ophokken van mensen die niet mogen werken maar wel "gratis" onderdak, eten en zakgeld krijgen, en na het verkrijgen van een status daar nog eens Mieles, modaalwoninkjes en meubelcheques bovenop krijgen. Behandel ze allemaal als een ongeschoold kind Een van de grootste fouten die de immigratiemolen maakt, is dat we iedereen die ons land binnen komt als een gelijkwaardige volwassene behandelen. Trigger warning voor de kwetsgevoeligen: dat zijn het niet. Het overgrote deel van de vluchtelingen dat ons land binnen komt, spreekt Nederlandse taal noch Westerse cultuur, heeft geen of een hele matige opleiding (apothekers, onze aars, Asscher), en heeft nauwelijks kennis van en doorgaans geen enkele ervaring met democratie en rechtsstaat. Secularisme snappen ze niet, liberalisme evenmin, regressie en religieuze dogma's des te meer. Tijd voor een stukje scholing dus. Het zijn in feite, vanuit onze cultureel verheven positie bezien, slecht geschoolde kinderen. Tuurlijk, dat mag je een denigrerende kwalificatie vinden, maar bedenk dan dit: Het is nog veel meer denigrerend om te pretenderen dat het allemaal apothekers, ingenieurs of anderszins waardevolle aanwinsten voor onze samenleving zijn, zoals het riedeltje van de deugfanfare ons wil doen geloven, om ze vervolgens in een afgeschermde opvang te proppen waarbinnen ze niks mogen, omdat Het Bestuur van mening is dat deze mensen enorm beschermend behandeld moeten worden. Alsof het melaatsen zijn. Denigrerend op het neokoloniale af. Dat is de PvdA-gedachte, doordesemd in al ons ambtelijk beleid sinds 1968. Verheffing als morele schets, maar zonder omslag in de praktijk. Een halve eeuw later gaan we die doodgeboren dogma's een nekschot geven en het helemaal anders doen. Niet 'geloven in kansen', maar actief opwaarts ontwikkelen Binnen onze stijlloze beleidsnota voor een nieuw asielsysteem geloven we namelijk in de drang naar opwaartse ontwikkeling van mensen, niet in zielige (zand)negertjes en/of nobele wilden die de zachte hand van de Grote Witte Helper nodig hebben om te overleven. Is die optimistische overtuiging van toepassing op alle mensen die aankloppen voor asiel? Nee natuurlijk niet. Maar daarin voorziet een fair & balanced selectieproces: wie niet wil, die wippen we de grens over. Doei. OK. Recap. We hebben dus de gelukszoekers gescheiden van de vluchtelingen. We hebben geconstateerd dat het cultureel, bestuurlijk en rechtsstatelijk ongeschoolden zijn. Maar we concluderen ook dat hoewel mededogen met door oorlog getraumatiseerde vluchtelingen zeker gepast is, deze mensen niet per definitie zielig en onbeholpen zijn. En dan volgt nu het plan. Vluchtelingen laten wegteren in azc's tot ze met een status en een financieel staatsinfuus maar zonder doel voorgoed in een sociale huurflat worden opgeborgen, is verleden tijd. HET PLAN! dobbermielefoto534.jpg We beginnen met de azc's. Dat zijn hap-snap behuizingsplannen in leegstaande scholen, verzorgingshuizen en vakantieparken. Superkut voor omwonenden en tevens mega onhandig voor gecentraliseerde bureaucratische COA-logistiek (en dus peperduur). Daarom bouwen we mega-azc's, voor een paar duizend (5? 10?) man/vrouw per locatie. Afgezonderd, maar niet afgelegen. Modulair. Permanent. En multifunctioneel vanuit een omgekeerde gedachte: de regering gaat geen vakantieparken van bevriende VVD-ondernemers meer afhuren als de stroom vluchtelingen aanzwelt, maar permanente azc's neerzetten die multifunctioneel verhuurd kunnen worden als de asielstroom opdroogt. Scouting, vakantiegangers, schoolkampen, noem maar op. Maar meestentijds zullen ze bewoond zijn door asielzoekers. Die super-azc's krijgen winkels voor basisbehoeften als eten & kleding, verzamel- en gebedsruimtes, sportfaciliteiten en vooral: scholen. Scholen zijn namelijk de kern van dit plan, waarmee Nederland eindelijk weer eens gidsland wordt. Het zijn geen kosten, het is een investering Vanaf het indienen van een asielaanvraag sturen we iedere asielzoeker naar school. Allemaal. Jong, oud, man, vrouw. Verplicht. Ze zijn toch al duur, dus laten we er dan maar investering van maken. Ze zijn er nou toch en dan kun je beter proberen om d'r wat van te maken. Weggaan doen ze toch nooit meer, we hebben - volgens velen - de nieuwe arbeidsaanwas nodig, en een investering verdient zichzelf beter terug dan een doorlopende uitkering. Dus naar school. Te beginnen bij het begin: groep 1 van de basisschool. Ze zijn immers ongeletterd in onze taal en taal is de eerste stap naar het begrip van normen en waarden, sociale inclusiviteit en maatschappelijk participatie. Dus hup, de schoolbankjes in. Aap, Noot, Mies. Boeken, pers en media. Grondwet, rechtsstaat, democratie. Het begint met taal, via taal komen de regels en in de regels ligt de geest. 3 x 3 = 9. Ieder zingt ons Westers lied. Die scholing moet dus breed zijn. Vakken als Geschiedenis, Staatsinrichting en Maatschappijleer worden verplicht, inclusief mediaconsumptie, waaronder natuurlijk GeenStijl lezen om sarcasme, ironie en het begrip 'een dikke huid kweken' te leren. Daarnaast ook Idols, Spuiten & Slikken en Geer & Goor Zoeken een Hobby kijken om de vrije liberale cultuur van dit prachtige land op te snuiven en omdat je van Jeugdjournaal en Klokhuis ook maar een eenzijdig beeld krijgt. Verdeling volgens verschillende snelheden Dan de crux van dit systeem, wil het een succes kunnen worden: de onderverdeling in groepen. (Jonge) kinderen beginnen uiteraard allemaal bij het begin en lopen de hele leerplichtige leeftijd door het onderwijs heen, inclusief CITO, voortgezet (praktijk-) onderwijs en daarna - desgewenst - hoger onderwijs. Voor volwassenen moet dat anders. Die moeten ook een soort basisschool/vmbo/havo/vwo-systeem krijgen dat wordt aangepast aan hun niveau en eerder genoten opleiding of doorlopen arbeidscarrière in land van herkomst. Anders gezegd: de bakkers, loodgieters en stratenmakers uit Kaboel zullen tezamen in een andere stroom terechtkomen dan de apothekers, artsen en accountants uit Aleppo. Verschillende soorten praktijk- en wetenschappelijk onderwijs zullen de verschillende niveaus onder asielzoekers moeten bedienen. Taallessen, Geschiedenis, Staatsinrichting en Maatschappijleer zijn en blijven voor eenieder verplicht (eventueel ook aangepast aan niveau), maar daarbuiten kan iedereen zich naar eigen capaciteit laten opleiden, ontwikkelen, omscholen of aanpassen aan de (arbeids-) normen van Nederland. Apothekers uit Aleppo zullen aan onze medisch/ethische normen moeten voldoen, bakkers zullen onze HAACP-regels moeten kennen en loodgieters moeten leren werken volgens onze ARBO-voorwaarden. Geen beunhazerij, geen uitzonderingen. Bachelors en masters kunnen eventueel in samenwerking met hogescholen en universiteiten worden gecoördineerd (daarom dus geen mega-azc's op afgelegen locaties). Aan het einde van het traject geldt dat iedereen een taal- en inburgeringscursus moet doorlopen. Niemand krijgt een status zonder daarvoor te slagen. Voor vakopleidingen moet aan de standaard Nederlandse diploma-eisen worden voldaan, evenals voor hoger (wetenschappelijk) onderwijs. Voor de goedgelovigen die menen dat het sowieso allemaal belezen apothekers zijn: die standaard diploma-eisen moeten dan geen probleem zijn voor deze vluchtelingen, toch? Tijdens het opleidingstraject moeten stages, werkplekken en overige arbeidspraktijken mogelijk gemaakt worden, temeer omdat interactie met de autochtone bevolking de integratie kan bespoedigen. Bovendien is alleen het lezen van Artikel 1 van de Grondwet niet genoeg om de geest ervan te begrijpen. Ook weekendbaantjes en vrijwilligerswerk moeten worden aangemoedigd, of in ieder geval niet worden belemmerd, om de smeltkroes te versnellen. Verplichte kost(school) Iedereen die in Nederland een asielaanvraag indient, tekent meteen voor dit traject, dat gaat werken volgens het aloude kostschool-principe: vijf dagen per week fulltime dagonderwijs, op dagen waarop niemand het terrein mag verlaten (vandaar de overige faciliteiten voor sport, ontspanning en gebed). Verlof: in het weekend. Het is geen gevangenis, dat is gewoon onderwijs voor leerplichtigen ook niet. Bovendien krijgen ze een hoop waarde terug voor noppes. Het is wel een verplichte verblijfsconstructie, maar interactie met de omgeving moet worden aangemoedigd. Als beloning lonkt aan het einde van het traject, die dus per persoon in lengte kan verschillen, een verblijfsstatus en wellicht een woning, want nieuwkomers gaan vanaf hun asielaanvraag meteen op de sociale huurwachtlijst. Daarvoor bouwt de overheid woningen bij, maar wel in gelijke tred met sociale huurwoningen voor onze éigen Nederlandse woningbehoeftigen. Veel te veel onvrede, oneerlijkheid en scheve gezichten nu - en terecht. Er komt via dit plan een enorme arbeidsimpuls aan, die mensen aan het werk zetten voor dergelijke projecten is winst voor alle betrokkenen. Heeft een asielzoeker geen zin in deze migratiemethode? Prima. Daar is het gat van de vliegtuigslurf en de groetjes thuis. Het is meedoen, of moven. Spijbelen? Schorsing! Wangedrag tijdens het traject? Geen tolerantie voor intolerantie. Geloofscrises en stammenoorlogen vecht je maar in je eigen zandbak uit. Three strikes out systeem bij overtredingen als vechten, pesten, homohaat en overig kinderachtig kutgedrag, of het nou met een beroep op een boek, een profeet of een zwevende theepot in het heelal wordt gepleegd of niet. Geloofsvrijheid prima, achterlijk regressief agressiegedrag waar wij westerlingen al lang overheen gegroeid zijn: geen genade. Schorsingen en eruit gestuurd worden kun je derhalve letterlijk nemen: niet naar de conrector, maar via Schiphol het land uit. Dag status! Geen zielige negertjes meer De gewillige participanten gaan we belonen met een einde aan het neokoloniale betuttelracisme dat nu het beleid bepaalt, door iedereen gewoon gelijkwaardig te behandelen. Het zijn geen zielige negertjes. Het zijn mensen die met een beetje aansporing en de juiste middelen volwaardig mee kunnen draaien in de maatschappij, en van wie je zulks ook gewoon openlijk mag verlangen, zoals we dat bij onszelf en de onzen ook doen in dit land. Niemand wordt als liberaal-democraat geboren, vrijheid en gelijkheid zijn aangeleerd gedrag dat door kennis wordt gestimuleerd. Bovendien hoeven we met dit plan onze eigen Westerse normen niet meer verder omlaag bij te stellen om te conformeren aan hen die we vanuit die gefaalde sociaaldemocratische beleidsgedachte niet in staat achten om onze vrijheden, verworvenheden en liberale waarden te kunnen begrijpen. Ze kunnen het makkelijk aan, als je het maar aan ze openbaart. Niet door het te preken, maar door praktijklessen. Daarmee vormt dit plan - naar onze volstrekt niet bescheiden mening - een goeie aanzet tot een wende in de asielwetgeving. Is het waterdicht? Nee natuurlijk niet. Stelt het iedereen tevreden? Nee, dat is sowieso onmogelijk. Maar het realisme dicteert dat de grenzen ongebreideld opengooien culturele zelfmoord betekent, en dat het volledig sluiten van de grenzen onmogelijk is, laat staan dat je de asielstroom volledig kunt opdrogen. Mensen zullen altijd - en steeds vaker, sneller en in grotere getalen - op drift raken en naar een plek zoeken waar het beter is. Bij ons, dus. Bovendien vergrijzen we als een malle, dus de arbeidsmarkt zou moeten kunnen profiteren van (goed aangepaste) aanwas. Met het investeren in algemene kennis, een gedegen opleiding en begrip van de wetten & mores van het land, zou het integratieleed en de aantrekkingskracht van regressieve (islamitische) ideeën verminderd kunnen worden. TL;DR: Je moet wat, en het midden is altijd een goed startpunt. En dan is dit het moment waarop de reaguurders dit helemaal kapot mogen ranten, aan stukken mogen trekken of - want dat kan natuurlijk ook - op constructieve wijze gaten in mogen schieten. Schaven we daarna weer verder aan het Masterplan Vluchtelingen & Migratie. dobbernegersNPO534.jpg

Reaguursels

Inloggen

Ik denk dat het meteen beginnen aanleren van een andere houding/ander perspectief in hun eigen taal misschien nog wel belangrijker is dan dat leren via het Nederlands. Hun moedertaal is hun gevoelstaal en in het begin zullen ze onder elkaar vooral in hun eigen taal converseren. Het is belangrijk dat ze het met elkaar kunnen hebben over de nieuwe concepten nog voordat ze het Nederlands machtig zijn. Dan kunnen ze die zich ook echt eigen maken. Anders houd je, net als nu met de allochtonen, dat ze wel Nederlands spreken, maar er nog steeds denkbeelden op nahouden die haaks staan op waar Nederland voor staat. Als je ze vanaf het begin loyaliteit aan het nieuwe vaderland aanleert door middel van de ideeën, dan komt die taal (hopelijk) vanzelf. Daarom ben ik er ook voor om zoveel mogelijk comedy-programma's (om met de NL humor te leren omgaan, voor mijn part Kopspijkers om te laten zien dat ook autoriteiten op de hak genomen mogen worden) en discussieprogramma's in onder meer het Arabisch te laten ondertitelen en deze programma's als lesmateriaal te gebruiken.

Voor dit plan zou je in het buitenland door hun mening bedreigde schrijvers/journalisten ofzo hier naartoe kunnen halen omdat zij die taal spreken. Dan bieden we die mensen meteen veiligheid (wel bewaking in de leslokalen, anders lopen ze nog steeds gevaar) en doen ze ook nog wat nuttigs voor ons.

zwarte_weduwe | 08-07-16 | 22:24

Werkt alleen zonder Eu(ro) en met nieuwe lichting politici....

fingers | 07-07-16 | 18:47

Naast scholing in de Nederlands taal zou ik er ook Engels aan toe voegen, mochten ze zich naar een ander land begeven na de opleiding kunnen ze zich verstaanbaar maken. Niet overal spreekt men Nederlands...

lord_reet_veter | 07-07-16 | 18:10

Het begint al bij het jezelf neerleggen bij de invasie. Daar gaat het direct al fout.

pluk-87 | 07-07-16 | 15:30

Scholing? Onderwijs?

Prima plan, moeten we doen, maar...
dan gaan ze de kosten daarvoor maar lekker zelf betalen.

Net als alle andere Nederlandse studenten die met hun opleiding via het leenstelsel een enorme studieschuld opbouwen voor ze nog maar 1 dag gewerkt hebben.

Het mag niet zo zijn dat onze Nederlandse studenten hun eigen studie moeten betalen, en asielzoekers dezelfde opleiding gratis aangeboden krijgen.

gaffelbaard | 07-07-16 | 14:45

dijkbewaker | 07-07-16 | 13:19
100 punten

demdem | 07-07-16 | 14:16

Het heeft me wat tijd gekost maar ik heb eindelijk begrepen waar "La Planète des singes" (de Apenplaneet) van Pierre Boulle nu eigenlijk over ging.

kindapaas | 07-07-16 | 13:22

@dijkbewaker | 07-07-16 | 00:31
Een economisch systeem moet blijven groeien, we moeten blijven lenen, er moeten meer mensen bij, anders dondert het systeem in elkaar.
Watching the Wheels | 07-07-16 | 00:33
--------
Nee, het is precies andersom.
Die fout wordt heel vaak gemaakt.
Zie Nederland als een fabriek waar 100 mensen werken.
Doet die fabriek hetzelfde met 80 man is dus de productiviteit gegroeid. Er is alleen een andere denkwijze voor nodig waarbij niet de economische groei op zich als leidend wordt gezien,maar de beschikbare ruimte. In een piepklein overbevolkt landje is RUIMTE een zeer schaarse "grondstof". Zoals in Zwitserland waar technologie de economische gangmaker is. Met veel minder mensen veel meer omzetten en winst maken betekent hoogwaardige producten leveren. Overigens zal in een zeer nabije toekomst nog veel meer robots het arbeidsintensieve werk over nemen. Dus dit land heeft geen enkele behoefte aan laaggeschoolden. Integendeel die kunnen we missen als kiespijn. Er zijn nog genoeg landen waar arbeidsintensief werk veel gevraagd is. Bedrijven die zich in Nederland willen vestigen moeten ook aan veeel strengere eisen voldoen dan nu het geval is. Brengt werkgelegenheid is slecht wanneer dat onze meest zeldzame grondstof kost: RUIMTE. Of, en dat is ook een optie: We gaan gedeelten van de Noordzee inpolderen voor extra land. Willen we niet heel snel naar een belachelijke 20 miljoen inwoners gaan zal er op een heel andere manier naar immigranten, overbevolking, levensruimte, en economische groei gekeken moeten worden.

dijkbewaker | 07-07-16 | 13:19

-weggejorist-

Arrogedje | 07-07-16 | 12:41

In ieder geval nooit cash geld geven; we zorgen voor vluchtelingen in natura. Geld moet je VERDIENEN!!!

metagod | 07-07-16 | 12:27

De Australische/Hongaarse/Tsjechische methode werkt ook prima. We hebben namelijk al grootstedelijke wijken genoeg met veel te grote moslim-concentraties (zie artikel over D66-Jeroen).

Nelis SplitBloes | 07-07-16 | 12:19

de euro middenweg | 06-07-16 | 22:58
Idem dito

demdem | 07-07-16 | 12:10

It is a PRANK, it is a Prank, man!

Nuchternederland | 07-07-16 | 11:59

Heel leuk en nuttig om te lezen, maar zolang niemand het Malieveld of Binnenhof opgaat om te demonstreren tegen het huidige zijn het loze woorden door internethelden.

swagmachine | 07-07-16 | 11:53

Hulde! Hier wordt tenminste eens in oplossingen gedacht, nog niet de juiste maar de discussie is geopend.
Mijn visie:
1. Het vluchtelingen probleem is een afgeleid probleem. Het echte probleem ligt in de landen waar ze vandaar komen; los het daar dan ook op ... en in principe altijd opvang in de regio.
2. Is opvang in ons land toch nodig, dan altijd tijdelijk totdat ze weer terug kunnen naar land van herkomst, cq regio.
3. Net als alle mensen in de voormalige koloniën, hebben ook de Nederlanders en andere westerse bevolkingen recht op hun eigen land en cultuur.
4. De ongebreidelde instroom van 'niet westerlingen' is een politieke keuze van het establishment om de bevolkingen te destabiliseren en zo de 'verdeel en heers' politiek te kunnen toepassen.
5. Het argument van 'vergrijzing' is onzin. Grotere gezinnen kun je stimuleren vanuit de politiek. Arbeidsaanwas vanuit het buitenland is dan niet nodig, behoudens die talenten welke we zelf ontberen. Voor de laatste is het gezond om open te staan.
6. Vrijwel niemand, ook ik niet, is werkelijk racistisch maar werkelijke integratie vind plaats tussen mensen en niet op beleidsniveau. D.w.z. trouwt je zus met een buitenlander dan wordt deze vanzelf opgenomen in de familie ... en dus NL cultuur. Voor niemand een probleem! Douw je echter hele wijken vol met 'andersculturigen', dan lukt die integratie NOOIT!

De_Zot | 07-07-16 | 11:44

Wat moeten we hier nou mee? Goed plan overigens, ik roep al eeuwen dat dit de juiste manier zou moeten zijn. Maar ik zit niet bij een politieke partij, heb geen zin en tijd om een politieke carrière te volgen en zie het ook als common sense. Iedereen die dit niet snápt is dom. Of je het er principieel mee eens bent of niet is een andere discussie.
Dus wat gaan jullie ermee doen? Gaat er een Kamerlid mee aan de gang? Gaan jullie zelf een politieke partij oprichten? Of wordt er een voorstel ingediend ergens? Of was het een lange rant na een six pack Bavaria?

Draak uit Brabant | 07-07-16 | 11:40

Mijn geduld is een beetje op met deze tsunami aan ongewenste uitvreters van voornamelijk moslimse persuasie. Ik zou voor kortere routes gaan, niks geen geld meer erin pompen. Als een sprinkhanenplaag behandelen, want dat is het.

Really? | 07-07-16 | 11:39

demdem | 07-07-16 | 09:41
Volledig eens met jouw plemsels.

de euro middenweg | 07-07-16 | 11:38

extra optie 1: 3 stikes out ook verplicht voor iedereen die een 2e paspoort heeft;
extra optie 2: bi-culturele Bijstanders die niet wensen te deugen ook verplicht het traject in

FW Ta-183 Huckebein | 07-07-16 | 10:52

Ja klinkt allemaal leuk en logisch , bijvoorbeeld het punt van dat ze het terrein niet af mogen. Nooit begrepen waarom ze eerst niet allemaal opgesloten worden. Nu worden ze na twee minuten losgelaten op de samenleving , zelfs de TB lijders.
Maar eigenlijk hoort géén enkele van de asielzoekers hier te zijn. Het is volkomen kansloos volk en wat je er ook in stopt qua regels en opleiding niet gaat werken. Zeker niet als je de Islam aanhangt.
Daarom grenzen sluiten voor asielzoekers en iedereen opvangen in "regio". Waar ze de oplossing van hun conflicten af kunnen wachten of zelf hun eigen samenlevingen / steden kunnen opbouwen. (Zie de UN "kampen" in Gaza en Libanon.)

Die doen het al 60 jaar dus er zijn precedenten.

Zwizalletju | 07-07-16 | 10:48

1. Het stuk is te lang
2. Het stuk is erg lang
3. De 'verzorgingsstaat' is geen vangnet maar meer een loden bal om de enkels van de productieven in de maatschappij. Het is een vorm van slavernij.
Je kunt immigranten alleen integreren als je zegt: "Krijgen doe je niks, want we gaan de burgers niet hun geld afnemen om aan jou te overhandigen. Je mag er wel zelf voor werken."
De verzorgingsstaat is precies wat er mis is met het Westen.

hetbozeoog | 07-07-16 | 10:45

Hulde, hulde, nu maar hopen dat onze politici hier iets van opsteken [sarcasmemodus off]

Bieronimus Josch | 07-07-16 | 10:36

Immigratie, daar heb ik ook al eens over nagedacht, hier mijn uiteenzetting van het geheel:

Opvang conflict-vluchtelingen per definitie tijdelijk, staat tegenover dat men per direct opleiding en/of werk op zich nemen kan om zodoende bij thuiskomst ook weer iets op te kunnen bouwen. (deel inkomen naar fonds dat pas na einde verblijf wordt uitgekeerd).
Enkel geworteld taken in de samenleving gaat geen grond worden voor naturalisatie.
Dit is ook in het belang van het thuisland, om de nationale brain-drain te beperken en daarmee kans op een een stabiele wederopbouw te vergroten.

Bedrijfsleven wordt via platform betrokken bij conflict-vluchtelingen met vergelijkbare achtergrond en kapitaal voor wederopbouw, budgettaire ondersteuning uit potje ontwikkelingssamenwerking. Indien nodig Marshallplan, kosten dekken de prijs op lange termijn ruimschoots, nog maar te zwijgen over de demografische kosten. Wederom EU-coördinatie en budgettaire verantwoording met afgedwongen juridische gevolgen in ondersteund land.

Vervolgde vluchtelingen via regulier traject, er van uit gaande dat de situatie in thuisland de komende generatie niet wijzigen zal werken richting naturalisatie.

Economische vluchtelingen enkel via tijdelijk werkvisum, te verloten op basis van vraag en competenties. Aan te vragen bij Nederlandse ambassade/consulaat in thuisland.

Streng retour en 'persona non grata' beleid bij criminele of antisociale delicten.

Duidelijke integratie-eisen.

Asiel-advocaatuur gaat op de schop. De eerste en derde groep behoeft hun diensten niet, daar hun situatie al vast staat.
De groep vervolgde vluchtelingen krijgt een eerlijke en gedegen procedure met beperkte mogelijkheden op beroep. Wie achteraf gelogen blijkt te hebben kan met terugwerkende kracht weer gedenaturaliseerd worden. Vakantiegangers zijn gewaarschuwd.
Budget voor de eerste procedure omhoog zodat het onderzoek naar de situatie van de aanvrager meer duidelijkheid verschaft. Coördinatie met EU-immigratiediensten die sterkere banden hebben met het thuisland van de aanvrager.
Retour gegane vluchtelingen kunnen een langdurig contact met ambassade/consulaat aanvragen, zodat hun overheid weet dat wij weten hoeverre hun rechten gerespecteerd worden. Dit wederom Europees gecoördineerd zodat de politieke gevolgen voor dat land ook echt merkbaar zijn.

Hier zult u het mee moeten doen, of het moet zijn dat iemand een beter idee heeft.

Abject | 07-07-16 | 10:36

Het word inderdaad tijd dat de nieuwe bewoners (asielzoekers) zich aanpassen aan hun nieuwe omgeving. In de woestijn kun je ook niet overleven zonder je aan te passen dus waarom hier wel? Gewoon fatsoenlijk Nederlands praten en mee willen weken aan scholing is het absolute minimum.
Het is een schande hoe velen die hier gekomen zijn zelfs na 10 jaar nog geen woord Nederlands kunnen uitpoepen en dan nog maar niet te spreken over de inmiddels gebaarde kindjes waar ze voor moet zorgen. Zijn die mensen dan qwel echt blij dat ze in deze welvaart mogen wonen en vertroeteld worden?

ruud-topper | 07-07-16 | 10:25

"Het zijn mensen die met een beetje aansporing en de juiste middelen volwaardig mee kunnen draaien in de maatschappij, en van wie je zulks ook gewoon openlijk mag verlangen, zoals we dat bij onszelf en de onzen ook doen in dit land."


En hier scheiden onze wegen, Geenstijl. Ik denk dat we al ver voorbij het saturatiepunt zijn. Nee, Afrikanen en Syriers gaan niet "gewoon meedraaien". Ze komen hun cultuur vestigen. Dat is de natuurlijkste mogelijke zaak; zo zijn mensen. Wij hebben het ook gedaan. Maar het gaat ALTIJD ten koste van de oorspronkelijke bevolking.


Wat jullie presenteren is een soort intergratie++. Maar intergratie is al lang een gepasseerd station. In de grote steden zijn wij, de standaard aan wie aangepast zou moeten worden, al een minderheid. En onze jeugd, de bevolkingsgroep die er veel meer dan 60-plussers toe doet, nog maar een kleine minderheid.

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/01/...


Niemand, ook jullie niet en ook ik niet, durft de consequenties daarvan onder ogen te zien.

omanders | 07-07-16 | 10:23

Ook zo iets: de volkskrant van gisteren: 6 volle pagina's over het 'redden van vluchtelingen' o.a. door de Nederlandse marine voor de Libische kust. Redden?
Nou noem het gewoon bij z'n naam: Ophalen.
De fregatten liggen zo dicht mogelijk bij de kust te wachten op kansrijke opvis stekjes. Vervolgens worden de migranten 'gered' en verder gratis naar Europa (gratis) gevaren. Alwaar ze zeggen niet in Turkije te zijn geweest (want dan wordt je teruggevlogen). Dan begint het rekken van procedures.

Altijd weer dat 'overdreven begrip en cultuurrelativisme' bij die vk redactie om huigelig begrip en menselijkheid op te wekken bij haar lezers. Neutraliteit van het nieuws is ver te zoeken (uiteraard is dat ook niet helemaal mogelijk, maar toch :-)

demdem | 07-07-16 | 10:22

prima plan.
en inderdaad: zelfs al waren het apothekers ingenieurs en juristen, het is zwaar misleidend om het suggereren dat die mensen in NL hetzelfde vak zouden kunnen uitoefenen. Hun diploma's zijn waardeloos tenzij ze op een westerse universiteit behaald zijn. Om te beginnen moet dus hun hele studie en deels vooropleiding over en starten ze in het beste met 10 jaar achterstand in werkervaring op zwaar competitieve arbeidsmarkt.
Als lasser of schoonmaker zijn je kansen beter, dat is het eerlijke verhaal, PvdA!

Bert Konterman | 07-07-16 | 10:16

Slecht plan. Volkomen kut en onuitvoerbaar.
Combinatie van Australische aanpak én Canadese (kleinschalige) opvang zou wel kansrijk kunnen zijn.

Wensdenken is nog steeds de norm. De wetten zijn er al.De wil en de moed om het uit te voeren ontbreekt bij de heersende klasse. ( zie een fulminerende Timmenfranz, een briesende Frederica Mogherini en een volkomen hysterische Bob Geldoff) De politie wil best. Maar mag niet van de leiding. Vergis je niet in het onderwijspersoneel. Die willen ook wel want de realiteit staart ze elke dag aan in de klassen. Mogen niet van hun besturen. De stille meerderheid groeit. Deze sloeg al onverwacht toe in Nederland en Groot Brittanie. Onverwacht voor de wensdenkers. De balans is in bijna alle landen van Europa 50-50. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Deze zijn al prima omschreven door Michel Houllebecq in Soumission.
Een aanrader om te lezen. Een achter de orenkrabber.

ristretto | 07-07-16 | 10:14

@Nick da Prick
Ik onderstreep trouwens wel jouw bevinding dat dit idee aan de linkerzijde van het huidige beleid zit. Precies het probleem wat ik er in zie.

demdem | 07-07-16 | 10:07

@Nick da Prick
Hmm, ik denk eigenlijk dat Rechts NL dit helemaal geen probleem vind: minder inburgering(skosten) maar duidelijkheid over het tijdelijke karakter van het veilig onderkomen (inclusief scholing) tot de oorlog (na járen) voorbij is. Het is eerder Links Nederland dat een complete inburgering wenst (ook van de autochtone, Nederlandse Nederlanders) waarbij de kosten (financieel en maatschappelijk) voor het mislukken ervan sowieso gigantisch zullen zijn.

demdem | 07-07-16 | 10:05

@Nick da Prick
Hmm, ik denk eigenlijk dat Rechts NL dit helemaal geen probleem vind: minder inburgering(skosten) maar duidelijkheid over het tijdelijke karakter van het veilig onderkomen (inclusief scholing) tot de oorlog (na járen) voorbij is. Het is eerder Links Nederland dat een complete inburgering wenst (ook van de autochtone, Nederlandse Nederlanders) waarbij de kosten (financieel en maatschappelijk) voor het mislukken ervan sowieso gigantisch zullen zijn.

demdem | 07-07-16 | 10:05

Red shirt | 07-07-16 | 10:01

Nederland heeft al jaren geen liberale partij meer. Een gat in de markt, zo zou je zeggen.

TegenBeterWetenIn | 07-07-16 | 10:03

@ mijnheer Van Rossem.
Het liberalisme snappen de meeste Nederlanders ook niet, hoor. Vooral niet hen die lid zijn van de VVD, een partij die al jaren onder een valse vlag vaart.

Red shirt | 07-07-16 | 10:01

Mijn voornaamste punt is dat de 'oplossing' die hier wordt gepresenteerd aan de linkerkant van het huidige beleid zit.

Dat er een groot gat tussen beleid en praktijk zit ontken ik niet. Maar dat gaat dit plan van GS niet oplossen.

Nick da Prick | 07-07-16 | 10:01

demdem | 07-07-16 | 09:56

Helemaal niets. Maar dan is onderwijs en een inburgeringscursus weliswaar heel humaan, maar ook geld waar Nederland niet direct iets voor terug krijgt en daarom aan het rechts deel van het volk moeilijk te verkopen. Ik zie de koppen "mijn kind geen leraar voor de klas en vluchtelingen wel" al voor mij.

Nick da Prick | 07-07-16 | 09:59

demdem | 07-07-16 | 09:56
Omdat de Nederlandse wet en/of internationale verdragen dit tegen werken?
Jeetje het wordt echt tijd voor een revolutie.

ditotje | 07-07-16 | 09:58

40 jaar geleden was dit misschien een leuk idee geweest, gewoon ervan uitgaan dat negers geen zielige mensjes zijn die niets kunnen zonder de blanke man. Nu is het te laat, de wal zal het schip keren voordat het plan kan worden uitgevoerd.

me,myself and IK | 07-07-16 | 09:56

@Nick da Prick
Wat is er mis mee om ex-vluchtelingen na een jarenlang gratis een zeer veilig onderkomen te hebben geboden, te vragen om terug te keren en hun land op te bouwen? (zie ook mijn eerdere comment)

demdem | 07-07-16 | 09:56

Maar het is hoopgevend dat als GS een super links voorstel doet (welkom vluchtelingen, gratis onderwijs en je hoeft nooit meer weg) dat het dan door de achterban als waanzinnig super oplossing wordt gezien. Een samenwerking tussen GS en Jesse Klaver en er komt weer rust in dit land.

Nick da Prick | 07-07-16 | 09:54

Wanneer ging Geenstijl ook alweer een politieke partij beginnen?? Mijn stem heb je. Helder verhaal en recht door zee.

FinFucker | 07-07-16 | 09:51

Mooi plan maar dus eigenlijk nog een stukje linkser dan zelfs Groen Links durft te bepleiten.

Dat scheiden van echte vluchtelingen en gelukszoekers dat is nu ook al het doel. Is moeilijk en lukt matig. Maar dat neemt niet weg dat zeggen dat gelukszoekers terug moeten een revolutionair plan is. Is gewoon staande praktijk.

Het volledig inburgeren van echte vluchtelingen en ze voorbereiden op echt Nederlanderschap is wel revolutionair. Dikke pluim en welkome bijdrage. Maar het verast me. Zelfs de PvdA stuurt aan op terugstruren zodra het thuisland veilig is (en dus geen burgerschap). Het zou electorale zelfmoord zijn als de PvdA zou voorstellen wat GS hier bepleit, wegens veel te links.

Nick da Prick | 07-07-16 | 09:51

Lupuslupus,

Volgens mij kraakt Nederland nog steeds niet in zijn voegen. Alleen als je alles zwartgallig bekijkt, dan klopt jouw redenatie.

Voedselbanken zeggen iets over het onvermogen van Nederlanders om hun schuldenproblematiek op te lossen. Een voedselbank houdt verkeerd gedrag in stand ipv het zoeken naar oplossen van de financiële problemen en eventuele andere problemen .

jezusisonzin | 07-07-16 | 09:46

Ik ben voor. Ik mis wel een detail. Dat is het scheiden van vluchtelingen en gelukeisers. De procedures daarvoor zijn veuls te lang waardoor je ze A. niet teruggestuurd krijgt, en B. als ze na 8 jaar afgewezen zijn er een generaal pardon komt waardoor je ze niet teruggestuurd krijgt.

Dus plan:
1. Selecteer op wel- of geen aantoonbaar juiste papieren. Wegflikkeren van je Pakistaanse paspoort en claimen dat je Syriër ben mag niet lonen. Geen papieren, dan kom je er per definitie niet in. "Ja maar zielig..." Inderdaad. Heel hard voor wie nooit papieren had of heeft, maar dat is dan maar zo.

2. De procedure duurt maximaal 2 jaar en wordt gevoerd vanuit interneringskampen, op te zetten aan de grens van Europa. Het is aan de 'kandidaat' om te bewijzen dat er recht op verblijf is. Ellenlange beroepsprocedures stoppen, als na 2 jaar niet aangetoond is dat je recht hebt op verblijf, dan ga je terug. "Ja maar zielig..." Inderdaad. Maar beter dan je onterecht hoop te geven op een verblijf waar je geen recht op hebt, en als je dan toch blijft, in een uitzichtloos quatkauwverlepproces duwen.

3. Elke misstap in die 2 jaar is direct aanleiding tot wegwezen. Jatten, vechten, intimideren, sexuele misstappen = doei. "Ja maar zielig..." Nee helemaal niet. Als je je in die kritieke 2 jaar al niet weet te gedragen dan is er geen hoop op positieve bijdrage van jou aan onze maatschappij.

4. Tegenwerken van de procedure door met valse papieren of verklaringen te komen, door zwanger te worden of wat dan ook = doei. "Ja maar zielig..." Mee. Zie 3.

5. Twee jaar lang wordt gevuld met studie en voorbereiding op de Westerse maatschappij. Verplicht scholing. Verplicht taal onderwijs. Verplicht. Geen ontsnappen aan. Blijk je na 2 jaar recht op verblijf te hebben, wees dan blij dat je een goede voorbereiding kreeg. Blijk je niet toegelaten te worden, dan heb je 2 jaar gratis opleiding en onderwijs genoten om er in je eigen land wat van te maken.

Aanvullingen iemand??

marcoplarco | 07-07-16 | 09:41

@Van Rossem
Complimenten voor dit stuk! GeenStijl lijkt steeds meer invloed te krijgen op ons land. Hulde! De gezonde Hollandse nuchterheid op de redactie en in de comments laten zien dat onze (r)evolutie digitaal is begonnen!
ASIELZOEKER vs VLUCHTELING
Mijn feedback op het voorstel zou zijn: bekijk het vluchtelingen vraagstuk vanuit een breder migratieperspectief. Dat de meeste mensen hier naar toe komen voor het geld (gratis of niet) is duidelijk. We moeten ons afvragen of we dat überhaupt willen op deze schaal (want culturele zelfvernietiging en meer verdeeldheid). We hebben zelf al veel te veel werkelozen (gastarbeiders en natives) en die moeten toch éérst aan het werk komen. Kijk naar landen als Zwitserland, Finland en Noorwegen waar de werkeloosheid vele malen lager is. Bovendien laten deze landen zien dat je ook met minder inwoners een prima economie draaiende kan houden. Het argument dat je gastarbeiders nodig hebt om de grijze golf op te vangen vind ik echt kortzichtig. Ook met een krimpende bevolking en economie kun je welvaart realiseren. Altijd maar meer (economische) groei nastreven is niet alleen onrealistisch het getuigt ook van een eenzijdige strategische blik.
OPVANGEN VLUCHTELINGEN
Echte vluchtelingen moet je opvangen, maar moet dat in Noord Europa? (zelfs Canada?) Ik denk het niet. Het is het verplaatsen van problemen. De oplossing en toekomst voor de vluchteling ligt natuurlijk in de nabije regio van het conflict gebied. Als dat vol is, kunnen we aan onze buitengrenzen vluchtelingen centra optuigen. De Griekse eilanden lijken me daar zeer geschikt voor maar beter zou zijn als we kampen mogen opzetten in de nabij gelegen veilige landen, zoals Turkije. En zonder Turks geld. Voor de vluchteling ideaal: hoeft niet ver te reizen, zit in een Europese opvang en Turkije wordt ontlast.
DUUR OPVANG
Een zin in het stuk van van Rossem vond ik een beetje een zwaktebod en niet getuigen van ambitie en dat is het volgende: Zodra je het kaf van het koren hebt gesneden dan hoeft een vluchteling nooit meer terug en is de focus op inburgeren. Dus niet terugsturen? Ook niet als bijvoorbeeld na 10 jaar de situatie in het thuisland weer veilig is? Dat vind ik eigenlijk heel vreemd en kortzichtig. Vooral het argument wat er achter ligt steekt me: het is voor de vluchteling niet meer mogelijk om te integreren in het oude land. De kinderen zijn te 'vernederlandst'. Wat een onzin. Zoveel mensen moeten elders 'opnieuw' beginnen of immigreren met hun hele gezin naar een ander land. Een ramp is het ook niet om nieuwe vrienden te maken. Inburgeren als doel vind ik sowieso verkeerd. Veilige opvang is het doel (en scholing van kinderen in het Engels). Dus deze tekst mag er uit van mij:
"Ze zijn er nou toch en dan kun je beter proberen om d'r wat van te maken. Weggaan doen ze toch nooit meer."
Dat het in de praktijk zo gaat dat mensen hier blijven betekent niet dat we dit niet kunnen veranderen. Ik zou hier veel strenger mee omgaan. Het kan niet zo zijn dat een asielzoeker maar net zo lang weet te rekken dat ie dan mag blijven. We hebben de lamlendige krakersmentaliteit uit de jaren 80 toch ook overwonnen?

demdem | 07-07-16 | 09:41

Dus vertel me eens hoeveel voorsprong ik heb.
necrosis | 07-07-16 | 09:29
Ik weet het niet zo precies maar als ik zo op mijn rommelende onderbuik af ga,hoeft u voor de rest van het jaar niet meer te reaguren.

ditotje | 07-07-16 | 09:38

Al er over nagedacht dat een Jordaniër die hier naar toekomt, een gelukszoeker is, en dat een Syriër die net over de grens woont van Jordanië, een vluchteling met alle rechten en (geen) plichten van dien?

Daar gaat het al fout.
En dan hebben we 3 miljoen Syriërs in Europa toegelaten, waarvan 99% cultuur-verrijkende islamiet is, hebben we geen werk voor ze. Want iedere weldenkende ondernemer met een baantje voor laag opgeleiden kiest sneller voor een Pool of Tjech.

De oplossing is heel simpel, geen opvang bieden, ook niet aan Syriërs. We zitten vol. Helemaal vol. We hebben meer dan een miljoen niet-werkende mensen die dat wel zouden moeten doen, we hebben er geen honderdduizenden bij nodig. met hun druk op de woningmarkt, met een criminaliteitscijfers, met hun achterlijke geloof. We hebben er al genoeg.
En ja, jammer voor die honderden/enkele duizenden lieve mensen die er ook tussenzitten, maar om daarom nu NL verder naar de afgrond te duwen, onzalig plan.
Want ook dit plan heeft een aanzuigende werking. Iedereen met een (vals) Syrisch paspoort is dus welkom, ook Malek Ramadan.
p.s. Hebben jullie de lijst met onveilige landen wel eens bekeken? Er kunnen nog tientallen miljoenen mensen deze kant op komen met recht op de status "vluchteling". Allemaal maar opnemen doen?

Nuchternederland | 07-07-16 | 09:35

Slecht plan, want er zijn nog steeds 60 miljoen vluchtelingen per jaar en die hebben dan ook nog steeds volgens Geenstijl het recht om zich in NL/Europa te vestigen omdat ze vluchteling zijn.
Nee, we moeten van dat rare VN vluchtelingenverdrag af.
Al het ontwikkelingshulp dat we hebben moet naar opvangkampen in de regio waar voor mijn part het geenstijl regime heerst met goede scholing en law and order. Dan nog denk ik dat het dweilen is met de kraan open, gezien de bevolkingsexplosie en religieuze/ etnische spanningen in de wereld. We kunnen alleen als NL/Europa onszelf redden dus daar moet de aandacht naar uit gaan.
Alleen immigratie voor mensen die wat toevoegen voor het land.

McStuiver | 07-07-16 | 09:31

@niemandindestad
Dus u bent 75/80 jaar oud. Lijkt mij dat jou ouders hierheen zijn gevlucht.

Aapje133 | 07-07-16 | 09:30

@ditotje | 07-07-16 | 09:20
Ik kan dat niet zien omdat het tooltje overleden is.
Schijnbaar kan jij het wel zien.
Dus vertel me eens hoeveel voorsprong ik heb.

necrosis | 07-07-16 | 09:29

-weggejorist-

ikworstelengadouchen | 07-07-16 | 09:28

Kloteplan. Als je de uitkeringen en andere hulp afschaft gaat de assimilatie wel goed. Als je economische prikkel zijn werk laat doen, loopt niemand in een jurk met een vuistlange baard gebroken Nederlands te spreken.

Der Icebear | 07-07-16 | 09:25

Klinkt goed, maar uitzetten gaat niet werken. Ten eerste: het werkt nu ook niet. Ten tweede: kort geding, hoger beroep, rekken, nieuwe feiten, kinderen, boze PvdA-ers en VVD met slappe knieën.

Steinway | 07-07-16 | 09:23

Wat te doen met getraumatiseerde vluchtelingen die psychische hulp nodig hebben en die dus misschien niet de beste zijn om 5 dagen in de week in een klas te zetten?

Beo Leenhakker | 07-07-16 | 09:21

Ik zie trouwens dat reaguurder necrosis voor reaguurder van het jaar gaat?

ditotje | 07-07-16 | 09:20

Maanden geleden al geroepen dat CenterParcs een park moet gaan bouwen op een stuk gekocht Sahara.Maar toen werd dit weggejoelt door die en degene.
Manmanman,wat een stakkers hier onder de reaguurders.

ditotje | 07-07-16 | 09:19

@Lupuslupus | 07-07-16 | 09:03
Een internal server error verhinderde mijn comment, maar die rode wangetjes staan je uitstekend.
Nu maar hopen dat de GeenStijl dit niet gaat misbruiken om een topic te schrijven.....

necrosis | 07-07-16 | 09:11

En ja, ongetwijfeld zullen er lieden zijn waarop van toepassing is "liever lui dan moe"
Lupuslupus | 07-07-16 | 09:01

Je hebt daar ook geen oplossing voor ?

iopeth | 07-07-16 | 09:08

Prachtig, erg goed uitgewerkt plan dat de rest van de wereld unieke kansen biedt om perfecte Nederlandse staatsburgers te worden. Helaas, zoals anderen ook al opmerkten, druipt de naïviteit er als warme honing vanaf. Ze komen hier voor een beter gratis leven, en dat graag met zo min mogelijk bemoeienis van de autochtonen. Bijstand ja graag maar UWV, nee. Verder kosten alle genoemde punten meer dan zij op korte of lange termijn opleveren. Huizen bouwen en leerkrachten aannemen lijkt op korte termijn wel gunstig voor de economie, maar laat het wel duidelijk zijn wie dat op langere termijn gaat betalen. Daarom graag alle punten een financiële onderbouwing geven. Dan zal blijken dat we de immer aanzwellende stroom netto-ontvangers stomweg niet kunnen betalen. Zelfs niet wanneer je alle burgers en alle bedrijven tot de laatste cent uitmelkt. En het probleem niet als Nederlands maar als Europees of zelfs globaal probleem beschouwen gaat ook niet werken. Nederland heeft een slopend immigratieprobleem. Lid zijn van de EU helpt niet. Want uiteindelijk staat ons kleine landje met haar beperkte hulpbronnen er totaal, eenzaam en helemaal alleen voor. De schrijver/schrijfster van dit artikel vroeg om mee te denken over oplossingen. Maar het wiel opnieuw uitvinden is niet zo slim. Werkende en toch humane oplossingen zijn er al lang. Alleen niet in het schijnbaar gesloten universum dat Europa heet.

Nivelleermarionet | 07-07-16 | 09:07

Ik zeg: Van Rossem als M.P. :-)

Vozz023 | 07-07-16 | 09:07

Pak die lieden in hun patserbakken aan.
Lupuslupus | 07-07-16 | 09:01
Zullen we beginnen in Den Haag of in Brussel?

FreeVogelaar | 07-07-16 | 09:06

Probleem is eerder dat als ze een kind hier gebaard hebben, ze nooit meer weggaan. Iets met kinderpardon en huilie huilie zoals ook het geval was met Mauro. Die had een tijdelijk verblijfstatus maar omdat hij nu zooo geintegreerd was wilde de gutmensch hem niet meer terugsturen.
"Het is zo een lief (passief) gezin" bla bla bla

boerk | 07-07-16 | 09:04

Grotendeels een aardig plan. Echter de argumentatie dat wij immigranten tegen de vergrijzing nodig hebben is kolder, met de komende robotiseringsgolf in ogenschouw. Ook moeten de grenzen gewoon potdicht en creëren wij veilige zones buiten onze grenzen. Hier vangen wij de vluchtelingen op in noodsteden die zelf door deze vluchtelingen gebouwd worden. Wij zorgen alleen voor de veiligheid en de middelen. Vluchtelingen die nuttig zijn voor onze samenleving mogen na uitgebreide screening naar ons land komen, als ze de taal al (deels) machtig zijn. Ook moeten ze onze normen en waarden dan onderschrijven. Ze krijgen dan een voorlopige verblijfsvergunning. Genaturaliseerd kunnen ze pas na 3 jaar worden, waarbij ze niet in de criminaliteit e.d. vervallen zijn, een wezenlijke bijdrage aan de samenleving hebben geleverd en, net zoals in Zwitserland, na goedkeuring van de directe omwonende buren.

kortebroek | 07-07-16 | 09:04

@Lupuslupus | 07-07-16 | 08:32
*gaat op knieën zitten en vraagt Lupuslupus ten huwelijk*
necrosis | 07-07-16 | 08:41
.
Lupus *bloost*.

Lupuslupus | 07-07-16 | 09:03

Op zich prima verhaal alleen op het punt van: "wil of kun je niet meedoen: Doei!!" zal je vastlopen.. Dit ga je niet voor elkaar krijgen ivm internationale verdragen ed. Daarbij: wanneer persoon in kwestie geen paspoort heeft, naar welk land ga je hem dan terugsturen..

A-Safari | 07-07-16 | 09:02

necrosis | 07-07-16 | 08:52
Natuurlijk, maar ze kunnen maanden onderwater blijven, dus na hun klus is dat geen probleem.

FreeVogelaar | 07-07-16 | 09:02

Maar stel dat het er allemaal doorheen komt ,wat doen we dan met de autochtone opvreters die te lui zijn om in hun eigen levensbehoefte te voorzien ?

iopeth | 07-07-16 | 08:48.
.
Ga eerst maar eens bewijzen dat die te lui zijn.
Zorg eerst maar dat er banen BIJ komen.
Nu zijn er 600.000 banen TE KORT.
.
En ja, ongetwijfeld zullen er lieden zijn waarop van toepassing is "liever lui dan moe" maar dat zal zéker niet voor de meesten gelden.
.
Pak die lieden in hun patserbakken aan.
Pak de criminelen aan (drugsrunners).
.
Wat ik in mijn vorige reactie nog vergat:
Onze gezondheidszorg kan het niet aan. Weleens in een ziekenhuis in b.v. Den Haag geweest?: 90% is uitheems. Maar talloze Nederlandse ouderen gaan niet meer naar de dokter omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Voor uitheemsen wordt ALLES betaald!

Lupuslupus | 07-07-16 | 09:01

Ik vind het een mooi plan. De kerngedachte klopt als een bus. Ik vraag me alleen wel af of de vorm met mega azc's voor 5 - 10k tegelijk wel zo handig is. Hoewel ik ook niet zie dat de opzet gaat werken met allemaal kleinschalige opvang die meer verspreid is.

Qippie | 07-07-16 | 09:00

En net als je denkt dat het niet slechter kan in Nederland, lees je dit:
www.telegraaf.nl/binnenland/26161013/_...
Ik stel voor om de gevangenpoort in Den Haag weer in ere te herstellen!

necrosis | 07-07-16 | 08:57

Goed plan. Lekkere nuchtere kijk op de zaken. Doen!

_Fly66_ | 07-07-16 | 08:53

De basis van het plan is goed, doordacht maar helaas op sommige vlakken onvolledig.
Zo is het vraagstuk van gezinshereniging onderbelicht.
Iemand met een vals paspoort zou hoe dan ook niet als vluchteling aangemerkt Mogen worden.
Integreren doe je maar op 1 manier. Als eenling tussen een massa andersdenkenden. Je gaat mee in het gelid of word verstoten. Grote concentraties asielzoekers zijn dus uit den boze. Om een geode verspreiding en dus slechte inmenging te voorkomen moeten aantallen asielzoekers laag zijn.
Hoe gaan we om met autochtone Nederlanders die ook niet zo'n zin hebben om mee te draaien in de maatschappij? De vliegtuigslurf is voor hen geen optie. Levenslang vastzetten ook niet als ze geen zware criminaliteit hebben began...
Verder, blijven schaven we zullen het plan nodig hebben.

Andersdenkend | 07-07-16 | 08:53

@FreeVogelaar | 07-07-16 | 08:45
Ooit zal zo'n onderzeeër weer boven moeten komen.
Iets met zuurstof en ademhalen....

necrosis | 07-07-16 | 08:52

Ik heb een beter plan:
- Alleen Britse, Duitse of Belgische vluchtelingen worden in NL toegelaten. Verder geen asielopvang van andere nationaliteiten.
- Grensbewaking
- Stoppen met verzorgingsstaat
- Stoppen met ontwikkelingshulp

en verder wat de Zwitsers doen...

tipo | 07-07-16 | 08:51

@sinar2 | 07-07-16 | 08:41
Er is nog een klein probleempje aangaande CO2, als we dat volledig uitbannen, gaan alle bomen en planten dood.
En uiteindelijk gaan wij dan ook dood.
Bomen en planten gebruiken de C (koolstof) om te groeien en stoten de O (zuurstof) weer uit zodat wij adem kunnen halen.
Een hoop mensen hebben schijnbaar te weinig opleiding genoten om te weten dat ruim 70% van onze atmosfeer uit Stikstof (N) bestaat.

necrosis | 07-07-16 | 08:49

Heb de moeite genomen het te lezen..... prachtig plan, zou ook de beste oplossing zijn, maar de praktijk is toch meestal anders.
We zitten namelijk al decenia met het scholen van gasten in ons land.
Al die huidige straat hyena hebben een opleiding kunnen genieten, en hun ooms en tantes daarvoor ook.
Natuurlijk is er een gros daarvan wat gewoon meedraait in de maatschappij, maar er is ook een gros die liever een audi van een ton rijd en dat betaal je niet als loodgieter.... dus daar gaat het al mis.
Het accepteren van de Westerse cultuur zal het volgende probleem blijven, wij kunnen wel uitleggen dat het voor ons normaal is een homo stel hand in hand te zien lopen, maar de moskeeën die ze ook in overvloed krijgen, en de opvoeding thuis heeft daar toch een hele andere kijk op.
En met het aantal wat nu er ook bij is gekomen is de verdeling Nederlanders/moslims al weer flink verschoven, de problemen die hieruit komen zijn ons allang duidelijk.

mmamax | 07-07-16 | 08:49

Maar stel dat het er allemaal doorheen komt ,wat doen we dan met de autochtone opvreters die te lui zijn om in hun eigen levensbehoefte te voorzien ?

iopeth | 07-07-16 | 08:48

Het verhaal is duidelijk en er worden duidelijke keuzes gemaakt. Niets mis mee.

jezusisonzin | 07-07-16 | 08:46

necrosis | 07-07-16 | 08:42
prima, zolang die maar niet bovenwater komt.

FreeVogelaar | 07-07-16 | 08:45

@bijna_raak | 07-07-16 | 08:39
Is inderdaad funest. Stukjes over 'wanneer ben je een vluchteling', de Dublinverordening en de gezinsherenigingsrichtlijn miste ik ook nog.

Driewerf Hoezee | 07-07-16 | 08:45

De laatste tijd vinden migranten in DE volgens de kranten vaker grote geldbedragen en geven die terug.
Als ze die nu mogen houden en journalisten ze vaker iets laten vinden, dan komt het heus wel goed.

En vooral als we iedereen die in het openbaar onvoorwaardelijke migranten liefde preekt, omdat hij daarmee direct of indirect geld verdient, voor een migrant verplicht levenslang borg laten staan, dan komt het helemaal goed.

MistaRazista | 07-07-16 | 08:43

Er gebeuren meer dodelijke ongevallen in de bouw vanwege gebrekkig Nederlands. Maar dat zal de gemiddelde D66-er aan haar reet roesten. Als die dakkapel maar 50% goedkoper is met die Roemenen of Polen.

Piet Karbiet | 07-07-16 | 08:42

@FreeVogelaar | 07-07-16 | 08:36
Een zwaardhaai?
Dat zegt me niet zoveel, maar is een onderzeeboot ook een optie?

necrosis | 07-07-16 | 08:42

@Lupuslupus | 07-07-16 | 08:32
Het gekke is dat de lui die vinden dat het land best vol mag stromen met kanslozen ook vinden dat we de natuur moeten redden, dat we minder CO2 moeten uitstoten en meer van dat soort dingen.
Die combinatie is gewoon onmogelijk dus ze moeten kiezen: het één of het ander en niet allebei.

sinar2 | 07-07-16 | 08:41

@Lupuslupus | 07-07-16 | 08:32
*gaat op knieën zitten en vraagt Lupuslupus ten huwelijk*

necrosis | 07-07-16 | 08:41

Tsja, het idee dat de immigrantenstroom onvermijdelijk is is funest. Als je je daar bij neerlegt is het hek van de dam, het is al vaker gezegd als een vluchteling alleen naar Dld, NL of ZW (of het VK) wilt 'vluchten' is het geen vlucht maar economische migratie. Het idee wat heerst en gepropageerd wordt is dat het hier luilekkerland is, dat de hier gevestigde migranten genoeg geld zullen overhouden om de hele familie te laten overkomen en vervolgens het hele dorp/ clan/ stam in weelde te laten baden, zonder de achterlijke gebruiken die de mensen in de middeleeuwen houden op te hoeven geven.

bijna_raak | 07-07-16 | 08:39

Stuur even een zwaardhaai naar dat bootje hier bovenaan, en alle problemen zijn opgelost.

FreeVogelaar | 07-07-16 | 08:36

Zie maar weinig ruimte voor een grote hoeveelheid aan duurbetaalde vriendjespolitiekbaantjes. Dus, dit zal hem nooit worden.

VakerWelOfNiet | 07-07-16 | 08:36

@ Sarcastisch varken | 07-07-16 | 07:42
Tot nu toe worden/werden er nauwelijks serieuze, harde eisen gesteld aan immigranten en/of harde sancties ingevoerd voor nieuwkomers die zich niet wensen aan te passen.

Lewis | 07-07-16 | 08:33

Een mooi artikel van Van Rossem waarvoor hulde.
In een #werrelddeel# als b.v. Australië zou het perfect werken. Echter:
.
De speldeprik op de wereldbol: Nederland = overvol. Dat was het al met 10 miljoen inwoners, (we moesten emigreren naar Canada, de VS, Australië en Nw Zeeland, wéét u nog??
Nu zijn het er al zeventien(!) miljoen!
Om een béétje lucht te krijgen zouden we minimaal 2 miljoen inwoners MINDER moeten hebben.
.
Onze wegen kunnen het niet meer aan.
Onze sociale stelsel kan het niet meer aan.
Onze grote steden kunnen het niet meer aan.
We hebben méér dan 600.000 werklozen.
We hebben voedselbanken.
75% van de vreemdelingen zál nóóit integreren, laat staan gaan werken.
Grenzen potdicht, diverse verdragen opzeggen(!).
.
Niemand er meer bij, vluchtelingen moeten worden opgevangen in de eigen regio.
En voor wie toch hierheen komt: alles versoberen. Géén Nederlands paspoort, géén huurwoning maar een AZC. Scholing in de eigen taal, ook voor de kinderen.
.
NEXIT.!

Lupuslupus | 07-07-16 | 08:32

@necrosis | 07-07-16 | 08:24
Volgens mij zit @Proasfalt in de bijstand, daar worden Nederlanders gedwongen gratis arbeid te verrichten. Dat geldt niet voor floechtelingen want die moeten nog 24/7 qat kauwen.

Piet Karbiet | 07-07-16 | 08:31

@NACademicus | 07-07-16 | 08:10
Bij 'okselhoeren' moest ik ineens denken aan een linkje wat een medeguurder mij stuurde van die tuinbroek.
*opnieuw knielen doet voor de witte porseleinen god*

necrosis | 07-07-16 | 08:31

Hoax, dit is het verkiezingsprogram van de pvda of gl.
De maakbare naieviteit druipt er vanaf.
pjotr nicknaamtov | 06-07-16 | 22:27

Je zou weleens gelijk kunnen hebben. Een cijfermatige onderbouwing ontbreekt immers volledig.

Joffri | 07-07-16 | 08:29

@VanRossem: wanneer komt de (ghe) rectificatie met behulp van onze reacties? Er zitten nuttige toevoegingen bij. Vastbesloten om van mening te veranderen als iemand anders het beter weet. Samen maken we een masterplan!

Driewerf Hoezee | 07-07-16 | 08:28

@eerstneukendanpraten | 07-07-16 | 08:00
Nam hij zijn vrouw mee?
*in dat geval: facepalm!

necrosis | 07-07-16 | 08:27

@Bert-Bus | 07-07-16 | 07:58
Kende het voorbeeld niet, maar volstrekt logische oplossling.

Driewerf Hoezee | 07-07-16 | 08:26

"Denkt u aan het milieu als u dit wilt uitprinten"
@Kinner | 07-07-16 | 07:58

Yep, staat ook onder elk bericht wat ik krijg.
Overigens ben ik pas een week werkloos en voel me nu al niet meer welkom omdat ik geen geld in het staatspotje kan storten.
Ik hoef nu alleen nog maar te wachten totdat Jetta Klijnsma met haar zweep langskomt om mij dwangarbeid te laten verrichten voor minder dan het minimumloon.
Wat dat betreft heeft @Proasfalt volkomen gelijk.

necrosis | 07-07-16 | 08:24

Voor de eenvoud en gelijkschakeling zou het ook verstandig zijn onze jeugd dit traject te laten doorlopen, want ook daar valt aan de opvoeding van de ouders wel wat bij te schaven.

Een vrije paling | 07-07-16 | 08:23

Het plan is goed... XD vooral wanneer Duitsland en Zweden zo blijven als ze zijn... dan gaan alle luie vluchtelingen automatisch naar de plek van de minste weerstand.

:)richt toch eindelijk die partij op... met al die jokkebrokken in de tweede kamer weet ik inmiddels echt niet meer wat ik moet stemmen.

Wilders Spamaccount | 07-07-16 | 08:18

Nou. Ben het ermee eens. Het is dit of we stevenen af op Franse ghettos zonder uitzicht en vol met agressie en haat (terwijl ze alsnog alles gratis krijgen)
Ook kinderen uit zo'n plek zal namelijk weinig van terecht komen. Maar liever helemaal geen vluchtelingen meer...

WatZalIkErvanZeggen | 07-07-16 | 08:16

Jij bent welkom, welkom in mijn land. La la.

Sterf, okselhoeren!!!

NACademicus | 07-07-16 | 08:10

Ik mis het hoofdstukje dat ze hoe dan ook weer terug moeten zodra het thuisland veilig is. Inclusief hier geboren kinderen anders gaan ze hier snel aanfokken om toch te mogen blijven, iets dat nu volop gaande is in de azc's.

sinar2 | 07-07-16 | 08:09

Heeft misschien iemand ook ooit eens bedacht dat je geen vluchtelingen hoeft op te nemen?
Kijk eens naar Japan. 30 erkende vluchtelingen sinds 1990 ofzo. Wel een heel stuk makkelijker om een werkvergunning te krijgen.
Heel hard en bitter voor de 'echte' vluchtelingen die je waarschijnlijk jaarlijks op 1 hand kan tellen.

spoilerfreak | 07-07-16 | 08:08

@ mezelf 08:00

Nog vergeten te melden dat de man binnenkort naar het land van herkomst teruggaat om daar permanent te wonen. Vrouw die inmiddels met een kopvod loopt moet uiteraard ook mee, haar vader hier weet zich geen raad...

eerstneukendanpraten | 07-07-16 | 08:03

Ik ga het niet allemaal lezen maar als het van de Geenstijl komt, heb ik er alle vertrouwen in dat het een goed plan is. Maar waarom de moeite nemen om het op te schrijven? Als je er wat mee wilt doen, richt dat een politieke partij op. Volgens mij de de Nederlandse kiezer met smart te wachten op wat guurfrisse wind uit het oosten, in een politiek klimaat waar het 365 dagen per jaar regent.

jemagookniksmeer | 07-07-16 | 08:03

@Lefgozer | 07-07-16 | 07:53
Ik kan me niet voorstellen dat GeenStijl overal gebedsruimtes wil.
Tegenwoordig hebben de mohammedanen een smartphone die automatisch afgaat als er gebeden moet worden, zelfs onder werktijd.
Als ik moest wachten op spullen uit een bepaalde 'lijndienst' uit Duitsland, ging ik even snel een sigaretje roken om vervolgens op mijn flikker te krijgen wegens niet op de werkvloer.
Als ik vroeg waar mijn islamitische collega's waren, moest ik op mijn woorden letten om niet voor racist uitgemaakt te worden.

necrosis | 07-07-16 | 08:02

Bij mij op de sportclub zit een man wiens 100% Nederlandse dochter met een Afghaan is getrouwd. De beste man heeft 10 jaar geprocedeerd om in ins land te mogen blijven en nu heeft hij een verblijfsvergunning gekregen. Direkt nadat zich dit zijn beslag had gekregen ging hij op vakantie naar: ....... Afghanistan! Hoe zat het ook alweer, iedere terugkeerden krijgt voor de rest van zijn leven honderden Euro's per maand tot aan zijn dood?

eerstneukendanpraten | 07-07-16 | 08:00

boerk | 07-07-16 | 07:40
Laat Nederland een voorbeeld nemen aan Polen, alwaar in december afgelopen jaar een minister voorstelde om al die mannen tussen de 20-30 jaar militair te scholen en dan te droppen boven hun eigen land en op die manier net zoals alle Europese landen een heimat creëren.

Bert-Bus | 07-07-16 | 07:58

@necrosis | 07-07-16 | 07:36

Volledig eens ! Daarom... enkel opvang voor een tijdelijke periode. Wat wij hier geven is fatsoenlijk, vinden ze dat niet ? lekker ergens anders heengaan. MAAR ! niet in de asielprocedure. Gewoon een nette opvang tot het weer veilig is in hun vaderland. Scholing voor de kindjes en een dagbesteding voor de volwassenen( dit speelt zich allemaal binnen de opvang af) Ja, die slotzinnen van het UVW zijn inmiddels zo standaard als dat er onder elke mail ook staat "Denkt u aan het milieu als u dit wilt uitprinten" ;) succes met het vinden van een baan !

Kinner | 07-07-16 | 07:58

nog na 100 jaar blijven ze zoals nu zijn. Wij verplicht uit solidariteit zullen sterven.

ildiko | 07-07-16 | 07:57

Wisselend gevoel hierbij. Eens met de premissen over het als volwassen ongeschoolde kinderen zien van deze mensen. De betutteling van nu slaat nergens op. Maar ik struikelde over: "Ze zijn er nou toch en dan kun je beter proberen om d'r wat van te maken. Weggaan doen ze toch nooit meer,.." 

Maar vervolgens gaan we ze al opleiden voordat ze een status hebben? Dat is wrang. Dan is het niet gratis geld, maar gratis school waarvoor ze hier heenkomen. Een vluchteling ben je pas met een status.
Daarnaast: het hele idee van asiel is dat ze weggaan. Dat de praktijk anders is, ligt aan diezelfde praktijk. De bedoeling is dat 'we' mensen tijdelijk opnemen totdat land van herkomst veilig is, en ze dan terugsturen.

Over dat terugsturen mis ik sowieso een stukje. Hun landen (neem de Syriers, Irakezen) liggen in puin, en de vitale jonge mannen vertikken het de boel op te bouwen. Te druk met school in Nederland. Wat wordt het? Liever dat zij, met hulp van onze krijgsmacht, hun land terug kunnen krijgen en er een gezonde staat vestigen. Hoeft van mij geen democratie te zijn.

Het plan is vast beter dan dat van nu, maar het idee van asiel en het idee van opkomen voor je land mis ik. Denk aan de 'fighting age', dat is niet hetzelfde als de 'studying age'...

Driewerf Hoezee | 07-07-16 | 07:57

licht OT

Nog even terugkomend op het laatste Timmermans-topic op dit forum. Op de Joop hebben ze nu ook hier een topic van gemaakt en hij wordt zoals verwacht compleet door de scriba van deze islamofascisten opgehemeld. Kijk je echter bij de commenters dan valt op dat zeker 80% Franske compleet de grond inboort, net als hier dus. Er is dus nog hoop...

eerstneukendanpraten | 07-07-16 | 07:56

Eerst maar eens beginnen met de beroepsprocedures te kortwieken. Afgewezen asielzoekers mogen binnen een dag 1x in beroep, daarna per kerende post terug zonder verdere juridische mogelijkheden.

De Geus | 07-07-16 | 07:55

Snif... Dat ik de dag nog mag meemaken dat er op Geenstijl gepleit wordt voor gebedsruimtes.

Lefgozer | 07-07-16 | 07:53

necrosis... ik ben het volledig met elk woord in uw reaguursel eens!

Sarcastisch varken | 07-07-16 | 07:51

@boerk | 07-07-16 | 07:41
Dank!
Dat had ik even nodig.....

necrosis | 07-07-16 | 07:46

Wat Mark_D_NL | 07-07-16 | 00:32 zegt. Een hek om Nederland en Merkel mag het betalen.

knutsel | 07-07-16 | 07:44

Een jaar of 5 geleden had ik niet gedacht dat ik ooit op de PVV zou kunnen stemmen.

eerstneukendanpraten | 07-07-16 | 07:43

Wat is dat voor naïef gedoe dan hier van Rossem?? Is Geensteil gehackt ofzo? Als immigranten (geen vruchtelingen want ze komen immers door veilige landen) massaal hadden willen integreren en meedoen, dan hadden ze dat al 40 jaar geleden gedaan, zoals de gemiddelde chinees! Ze willen niet en tevens hebben ze een hekel aan de blanke westerling... trap-er-niet-in!

Sarcastisch varken | 07-07-16 | 07:42

Daar heeft necrosis een punt.

boerk | 07-07-16 | 07:41

Laat landen zoals polen enz die geen vluchtelingen willen maar betalen voor de opvang en opleiding die wij bieden. Das ook goed voor onze economie.

boerk | 07-07-16 | 07:40

O, er is vast een EU potje beschikbaar voor zulke projectjes :)

boerk | 07-07-16 | 07:38

@Kinner | 07-07-16 | 07:15
Wat noem jij fatsoenlijk?
Wat wij fatsoenlijk noemen, vinden die illegalen NIET fatsoenlijk.
Te weinig privacy, slechte wifi, te weinig zakgeld, het eten deugt niet.
En dan hebben we nog de PvdA met hun Generaal pardon/ kinderpardon.
Ik ben kortgeleden ontslagen en krijg vrijwel dagelijks e-mails van UWV met als slotzin: 'anders wordt u gekort op uw uitkering' (die ik overigens nog niet eens krijg).
Daar heb ik me jarenlang de typhus voor gewerkt.
Mensen die gaan klagen over gratis huisvesting zou ik gelijk het land uitpleuren.

necrosis | 07-07-16 | 07:36

Inderdaad,.als een vluchteling als zodanig wordt geaccepteerd kan deze niet zomaar worden uitgezet. Een of ander verdrag wat we hebben getekend. Maar, als deze zich in een contract laat binden en we geen vluchtelingen status meet toekennen (migrant of noem het wat je wilt maar geen vluchteling) dan heb je dat probleem ook niet.
Je kunt ze ook de keuze laten, wult u actief migrant worden met toekomst perspectief (werk, opleiding, huis) dan hier tekenen, of vluchteling met tijdelijke status en in een vluchtelingen opvang voor bepaalde tijd. KIES

boerk | 07-07-16 | 07:35

Nog even inhoudelijk commentaar op het "plan".
Hoe ga je dit betalen?
Waar haal je de onderwijzers vandaan?
Het aantal gelukszoekers is geen statisch getal maar zal blijven toenemen, waar haal je de infrastructuur vandaan (huizen, scholen, ziekenhuizen, meer polite brandweer etc)?
Waar komen de banen vandaan om deze nieuwe architecten en tandartsen na hun opleiding te laten werken?
Had ik al gevraagd hoe je dit gaat betalen?

OudeNederlander | 07-07-16 | 07:30

Klinkt als een prima startpunt. Echter, imho moeten we vluchtelingen altijd een tijdelijke status geven, namelijk tot de onrust in het land van herkomst is gestopt. Dan moeten zij terugkeren, geschoold en wel, om hun land op te bouwen en zo ontstaat hier weer ruimte om toekomstige vluchtelingen ook te kunnen helpen zonder hier omgevolkt te raken.

Lichtpuntje020 | 07-07-16 | 07:29

Nee. Ongeschoolden op hun twintigste nog eens gaan opleiden is een heel slecht idee. Tegen de tijd dat ze iets kunnen hebben ze een verwachte werkzame levensverwachting die minimaal tien jaar korter is dan die van een home-grown Nederlander.

Beter is om zelf weer eens voor fatsoenlijk nageslacht te zorgen, aanzienlijk meer dan twee kids per koppel dus. Beste middel tegen vergrijzing, beste garantie op economische groei. Verder hebben we een degelijk hek nodig. Alleen binnenkomen als je echt iets kunt bijdragen. Of als je interessante handel hebt.

Zielig voor die mensen elders? Ja, maar zo werkt de natuur, al miljoenen jaren lang. Ooit hebben verlichte geesten in Europa de kwalijke achterlijkheid van het geloof aangetoond, en laten zien dat je met ratio en redelijkheid veel verder komt als beschaving. Ooit heeft het volk hier de tirannen afgezet en de democratie afgedwongen.

Kun je dat niet als cultuur, dan ga je ten onder. Zo werkt het al heel lang.

Professor Superhirn | 07-07-16 | 07:20

@h.a.k. blok | 07-07-16 | 03:44

Frenske kan álles in zijn eigen fantasie. Die zie je nu niet omdat hij net achter de boot over water loopt.

BenBinnen | 07-07-16 | 07:15

@necrosis | 07-07-16 | 07:08

Ik bedoel dus ook dat we de beste mensen alleen opvangen in centra's. Fatsoenlijk en met scholing maar verder niet met uitzicht op permanent verblijf hier. Gericht op een veilig heenkomen om vervolgens terug te keren als het veilig is. Is toch ook de normaalste zaak ? Dus geen uitzicht op woningen, sociale voorzieningen, werk enz enz. Simpel een veilig heenkomen zoals ook de landen in de regio deze mensen opvangen. Wel wat beter dan tentenkampen waar om de haverklap ziekten uitbreken en er geen eten is ;)

Kinner | 07-07-16 | 07:15

Heb een discussie op YouTube waar ik natuurlijk de racist ben om het feit dat ik zogezegd mijn rijkdom niet wil delen met mensen die het minder hebben.

Grappige hieraan is dat ze dit nooit van Rotschild verwachten.... als die zijn geld verdeeld heeft ieder mens op aarde 70miljoen, maar nee wij zelf moeten maar onze baan, woning en dergelijke kwijtraken zodat het wat eerlijkere verdeelt is.
Hoe kan het in godsnaam dat die linkse stakkers zo redeneren.

mmamax | 07-07-16 | 07:14

@ Lewis Lewinsky | 06-07-16 | 23:56
Mijn punt is: waar een (politieke) wil is, is een weg.
Kijk naar een Hongarije, dat het ook lukt zijn eigen plan te trekken.

Lewis | 07-07-16 | 07:10

@McMarx | 07-07-16 | 07:04
Naar boven smijten?
Nooit gehoord van zwaartekracht?
*gnehehe*

necrosis | 07-07-16 | 07:10

@Kinner | 07-07-16 | 06:51
Hetgeen je opnoemt, kost geld, veel geld.
En de meeste 'vluchtelingen' zijn gewoon ordinaire illegalen.
Nederland kent al een overschot aan werklozen, waarom zou je er nog een stuk of 100.000 importeren?
Het evenwicht is zoek, terwijl we een regering hebben die daar niets van snapt.
Ik heb lang geleden gepleit voor een bijstandsmoeder als MinFin, die weten de eindjes doorgaans aan elkaar te knopen.
Mensen als Dijsselbloem staan te ver van de werkelijkheid af.

necrosis | 07-07-16 | 07:08

Prachtig verhaal, doordacht, maar niet mee eens. Bovenstaande alleen toepassen op het volk wat we al binnen hebben en niet meer terug willen sturen.
De rest: Opvangen in de regio aub. Een giga-hek bij Turkije (met gewapende grenswachten) en Frontex ombouwen tot een echte kustwacht naar Aurtralisch model.

We hebben nu genoeg zwakbegaafden (gemiddeld IQ in de meeste herkomstlanden ligt maar nét boven debiel, in geval van Somalië zelfs ruim onder debiel) die we vanaf 0 moeten gaan vertellen wat "vrijheid" betekent, dat je van vrouwen afblijft, ook in korte rokjes en in een zwembad enz enz enz.
Meer debielen hebben we niet nodig.

Vogelbeest | 07-07-16 | 07:07

Prima plan! En gek dat D666 dit als onderwijspartij niet eens bedacht heeft. Maar dat heeft vast te maken met het feit dat het onuitvoerbaar is want.... EU.
.
Gaarne dit plan onderdeel maken van de GS partijstandpunten in maart 2017. En wanneer kan ik de voortzittertshamer gaan hanteren voor de oprichtingsvergadering van de GS partij? Moet wel meteen een belangrijke nevenfunctie melden: doe ook eea voor #HENK.

de Voorzittert | 07-07-16 | 07:07

@necrosis | 07-07-16 | 05:57
Meervoudsvorm van ravijn naar boven smijten doet.

Rest In Privacy | 07-07-16 | 07:04

Mooi dat jullie plannen hebben.
De NWO heeft ook plannen. En die botsen nogal.
We behandelen dit probleem nog steeds als zou het toeval zijn. Jaja, miljoenen gelukszoekers komen opeens uit alle hoeken en gaten, hebben geen stuiver maar kunnen blijkbaar allemaal de duizenden dollars ophoesten die smokkelaars voor dit soort boottochtjes vragen, en weten precies bij aankomst waar ze moeten zijn voor bijstand.
En de politici, ongeacht hun politieke kleur, hebben allemaal dezelfde marsorders van meer meer meer. En de media in al die landen die verkrachtingen goedpraten en de racisme kaart promoten..
Als je dan nog gelooft dat hier geen centrale coordinatie achter zit dan heb ik nog een brug te koop.
Daar kun je dan goedwillende plannen tegen aan gooien tot je een ons weegt.
Het enige plan dat werkt is uit de EU stappen, er voor zorgen dat deze kliek die zo graag één wereld orde willen nooit meer aan de macht kan komen in NL, en verder alle grenzen sluiten voor gelukszoekers.
Zo niet, dan zijn we binnen 5 jaar een provincie van Europa, zonder spaargeld of pensioenpot, en met een sharia wetgeving.

OudeNederlander | 07-07-16 | 07:04

Ik heb nooit begrepen waarom vluchtelingen überhaupt de asielprocedure in moeten. Onderdak, basisbehoeften, scholing en tijdsbesteding netjes regelen. Is het land weer veilig is lijkt het mij dat de beste mensen weer teruggaan om hun vaderland weer op te bouwen.

Kinner | 07-07-16 | 06:51

@Mozes Langebroek | 07-07-16 | 06:36
In Nederland gaat dat prima samen.
Hier bepalen dikbetaalde politici dat het plebs de zegeningen van de multiculti moet ondergaan terwijl de politici zelf in wijken wonen waar ze waarschijnlijk nog nooit een getint persoon hebben gezien.
Mag ik natuurlijk niet zeggen, maar het feit dat die kazerne bij Rutte om de hoek niet in aanmerking komt als AZC, spreekt boekdelen.

necrosis | 07-07-16 | 06:45

Kijk, idealen. Dan nu een stukje praktijk. Stemvee (populist en fulltime slecht mens) heeft ooit mensen begeleid bij het leren van de Nederlandse taal. Dit was op een zeer laag niveau (denk eerste twee jaar lagere school), ter voorbereiding op het halen van de verplichte inburgeringscursus. Op een enkeling na; men kon het niet of het interesseerde ze niet. Op het niet bijwonen, dan wel het niet halen van de toets stonden sancties; kortingen op de toch al karige uitkering. Echter, wat men wel kon was kinderen krijgen. Heel veel kinderen (soms wel 10). En wie zijn de dupe van die kortingen? Juist. En dat mag helemaal niet.

Mooi stuk van Rossem. Mooie idealen, laten we er iets moois van maken. Zolang er zoveel mensen binnen blijven komen met een beperkt intellect en/of een geringe ontwikkeling blijft het trekken aan een dood paard. En eenmaal hier gaan ze nooit weer weg. Ze krijgen wel kinderen. Kinderen die van huis uit niet veel mee krijgen en die zich op school gaan melden met een enorme achterstand. Dat zijn dan wel Nederlanders. Met een 'rugzakje' en zonder enige aansluiting in de maatschappij waarin ze leven. De appel valt vaak niet ver van de boom.

atheïstisch stemvee | 07-07-16 | 06:41

Welvaart en multicul gaan niet samen. Het is het een of het ander.

Mozes Langebroek | 07-07-16 | 06:36

@Rayboogie | 07-07-16 | 05:50
Doe mij het Australische asielbeleid maar.
Daar weet je vrijwel dezelfde dag waar je aan toe bent en zetten je netjes op het eerste vliegtuig naar 'huis' als je niet mag blijven.
Geen gepamper, geen AZC's. geen Mieles.
Je mag blijven, of niet.

necrosis | 07-07-16 | 06:03

Plan van Rossem is naief, in 1994 dacht ik nog precies zo.
Inmiddels is de situatie op grond nul geëscaleerd tot minimaal een baardmoederoorlog. En dat is heel jammer, het dwingt tot een verharding van standpunten om nog iets van vaste grond onder de voeten te behouden.

Sakoku!
- bewijs dat je een land hebt, of zie hoe EU er anders over denkt.
- pas op de plaats
- trottoirspuwers retour
- zjin we een republiek of maakt Willem op/over de valreep nog schoon schip?
- evaluatie over 20 jaar, pas als alles goed gaat kan plan Van Rossem worden uitgevoerd. (would if we could but we can't right now)

hallevvezool | 07-07-16 | 05:58

@McMarx | 07-07-16 | 05:06
'de ravijn'?
Voor jou ook maar een opfriscursus Nederlands?

necrosis | 07-07-16 | 05:57

-weggejorist-

Rayboogie | 07-07-16 | 05:50

@Dr. Frambozenjam | 06-07-16 | 23:51
Jammer we verliezen maar winnen uiteindelijk toch omdat hij de staat uitgaat! jaja, een win win situatie.

miko | 07-07-16 | 05:20

helaas, 40 jaar te laat. Nu nog 20 jaar ouwehoeren en generaal pardons inbouwen, klavertjes en bakfietsmoeders herscholen, want wat moeten die nu met hun leven, EHRM procedures afwachten. Ondertussen lopen alle mannen in boerka en dragen de vrouwen een gebreid petje op hun hoofd, rijden we allemaal op een (elektrische) bromfiets en hebben we Erdogan als president. Leuk geprobeerd, maar alleen intolerantie en geweld gaat hier nog werken. De langebaanschuivers in Den Haag, Berlijn en Brussel zijn al te lang aan de macht.

bergsbeklimmer | 07-07-16 | 05:20

@Slabak | 07-07-16 | 01:45
Angst is een slechte raadgever. Wees niet bang. Doe als Mark Rukke en loop lachend de ravijn in.

Rest In Privacy | 07-07-16 | 05:06

Leuk plan. Helaas trekken de rechters in Nederland een eigen plan, dat bijvoorbeeld voorziet in 10 jaar procederen met aan het eind een generaal pardon.

De Geus | 07-07-16 | 04:58

Ik begrijp de goede bedoelingen van het masterplan volledig. Toch kan ik mij er niet in vinden, althans ik kan mij niet vinden in de opvang van (al dan niet echte) vluchtelingen van buiten de regio. Zoals iemand eerder hier opmerkte kan Nederland vluchtelingen opnemen uit de omringende landen. De huidige vluchtelingen hebben op geen enkele wijze een band (laat staan warme) met Nederland. Een groot deel heeft veel weg van deserteur; ipv het eigen land te verdedigen komen ze hier. Tegelijkertijd mogen onze jongens de rommel in hun land oplossen
Goed dat is mijn mening in het algemeen. Terug naar het plan; scholing is zeker een noodzaak, maar ook zelf je eten maken, wasgoed doen, schoonmaak (ook van de centra) moeten deel uitmaken van zo'n plan. Het enige dat de Nederlandse samenleving (dus niet de politiek) aanbiedt is een beschermde leefomgeving met eten en drinken en scholing. Voor de rest moeten ze zichzelf redden net zoals ieder ander mens.

Bert-Bus | 07-07-16 | 03:50

-weggejorist-

h.a.k. blok | 07-07-16 | 03:46

Knap stuk werk, niettemin een paar opmerkingen.

In die rubberen rondvaartboot, foto voor de lees verder, mis ik ons Frenske;

Artsen en apothekers of ingenieurs bereiken Europa niet, die zijn al geselecteerd door Erdogan, ergo algemeen vormend onderwijs tot havo niveau is voldoende, is bezuiniging. Veel (ambachtelijk) beroeps onderwijs t/m mbo lijkt mij wenselijk;

Het leesplankje voor het basis onderwijs actualiseren, aap- noot- Mies- Teun- gijzelaar- vuur!

h.a.k. blok | 07-07-16 | 03:45

Knap stuk werk, niettemin een paar opmerkingen.

In die rubberen rondvaartboot, foto voor de lees verder, mis ik ons Frenske;

Artsen en apothekers of ingenieurs bereiken Europa niet, die zijn al geselecteerd door Erdogan, ergo algemeen vormend onderwijs tot havo niveau is voldoende, is bezuiniging. Veel (ambachtelijk) beroeps onderwijs t/m mbo lijkt mij wenselijk;

Het leesplankje voor het basis onderwijs actualiseren, aap- noot- Mies- Teun- gijzelaar- vuur!

h.a.k. blok | 07-07-16 | 03:44

NOG beter is de correcte mensen te ondersteunen, de gekozen President Assad, Poetin en Rohani om het gebied ZO snel superveilig te krijgen dat de vluchtelingen weer terug hun eigen hemisfeer op kunnen gaan herbouwen, en niet diegenen ondersteunen die de vluchtelingenstromen hebben veroorzaakt: Amerika, en hun door Amerika beschermde holbekruipers in het midden oosten, Saoedie Arabië, waarvan de eerstgenoemde begin-as van het kwaad: USA, nu ook nog eens een opzetje zijn gaan plegen in een schaamteloze en gewetenloze oorlogsopzet met Rusland, via Brussel.
Zijn ze helemaal GEK geworden.....

Katoentje | 07-07-16 | 03:36

-weggejorist-

fleischer | 07-07-16 | 02:47

We moeten hoe dan ook die banden met Rusland zien te herstellen en onafhankelijk worden van USA, NAVO, IMF en VN.
byzantium1453 | 07-07-16 | 02:35
Trol met een ui achter je nick.

Jan Dribbel | 07-07-16 | 02:41

We moeten hoe dan ook die banden met Rusland zien te herstellen en onafhankelijk worden van USA, NAVO, IMF en VN.

byzantium1453 | 07-07-16 | 02:35

@geld of je leven | 07-07-16 | 02:12
Dat zijn inderdaad belangrijke beleidsterreinen die de EEG had kunnen en moeten afmaken alvorens in dat onzalige Maastricht verdrag te stappen en de boel met de muntunie (zonder fiscale unie en zonder bankenunie) onnodig te compliceren.
Ik zou er nog een component aan toe willen voegen die de EEG had moeten en kunnen regelen, zonder politieke unie: gezondheidszorg en farmaceutische industrie.
Enfin. Guy kan aan de slag.

Stormageddon | 07-07-16 | 02:26

Ik houd niet van deze 'oplossing'.
Als er bij voorbaat al vanuit wordt gegaan dat ze blijven dan krijg je dus oplossingen die ervoor zorgen dat ze blijven.
Het eerste wat je dus moet doen is ze vertellen dat ze op een gegeven moment weer terug moeten.
Om ervoor te zorgen dat ze hier niet komen kan je die fabriek van die rubberen bootjes opsporen, opkopen en vervolgens de mensensmokkelaars opsporen, oppakken en een werkstraf geven.
Opgepakte mensensmokkelaars aan het werk zetten om jouw bootjes te verkopen aan vluchtelingen op de Europese zuidkust, die naar Afrika willen.
-
We kunnen ook net als ISIS doet, wat propaganda materiaal maken dat de indruk wekt dat alle vluchtelingen in Europa worden onthoofd. Om het geloofwaardig te maken zetten we onze stranden vol met speren met een hoofd erop.
-
enfin. Mogelijkheden genoeg dus een 'vraagstuk' zou ik het niet willen noemen.

byzantium1453 | 07-07-16 | 02:18

@Slabak | 07-07-16 | 01:57
Dat is natuurlijk arbeidsverdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en daar is het al dringen. Studenten die een dom bijbaantje moeten voor de huur en bier, scholieren die moeten vakkenvullen van hun ouders voor de scooter en twee weken Chersonissos, bijstanders in de participatiewet die verplicht moeten reïntegreren enzovoorts. Er is maar een beperkte hoeveelheid dom werk dat daadwerkelijk betaald kan worden (hetzij door bedrijfsleven, hetzij door overheden) en die markt kan geen influx van honderdduizend hebben die 30% onder het minimumloon kunnen werken (en daarbij gratis kunnen wonen, op kosten van ons allemaal).
Jij ziet misschien geen nadelen: ik zie er talloze. Loslaten van minimumloon zou alleen across the board kunnen, vanwege rechtsgelijkheid en dat heeft onmiddellijk impact op het hele systeem van huur- zorg- en studietoelages, van participatiewet en de verplichtingen daarvan, tot uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld.
In theorie klinkt het aardig, in de praktijk gaat 'm dat niet worden.

Stormageddon | 07-07-16 | 02:16

Ik bedoelde dus:

Het masterplan voor de EU zou zich dus kunnen richten op VIER zaken:

geld of je leven | 07-07-16 | 02:12

Geweldig plan. Accepteren van de situatie hier en nu en vervolgens ermee aan het werk gaan. En vanuit realisme, want Wir schaffen nichts. Dat realisme dringt zich overigens wel op in de vraag of de beschreven scholing niet een brug te ver is voor velen die zich aandienen.
Helaas bestaan er culturen die tot nog toe niet compatibel zijn gebleken met de onze. Vermoedelijk houdt het plan daar op. Maar vooruit weten doen we niets. Mogelijk gaan de dragers van dit soort culturen alsnog eieren voor hun geld kiezen. Tot nog toe is dit plan beter dan al het voorgaande.

j.m.de graaff | 07-07-16 | 02:08

Mark_D_NL | 07-07-16 | 01:50 Ha, ja. Terugsturen als het moet en zodra het kan. Maar in de eerste plaats de incentive wegnemen om hierheen te komen.

Ramsesz | 07-07-16 | 02:04

Wutbürger_ | 07-07-16 | 00:42

Geachte excellentie, beste Guy,

Ik wil u een hand toesteken voor het opstellen van uw masterplan voor de toekomst van de Europese Unie. Sta u mij toe te beginnen met enkele observaties.

Zolang de EU, haar parlement, haar bureaucratie en haar ongekozen commissie er niet in slagen om de huidige wetten en verdragen naar behoren te laten uitvoeren is er geen enkele reden om Brussel/Straatsburg meer verantwoordelijkheden op zich te laten nemen. Begin dus a.u.b. met het schrappen van de bepaling over "ever closer union".

Uit 'welingelichte kringen' heb ik vernomen dat de EU besloten heeft de beveiliging van de buitengrenzen op zich te nemen, als een lidstaat aangeeft het niet zelf aan te kunnen. Het eerste verdrag van Schengen stamt uit 1985. Het tweede, van 1986, gaf de EEG per 1993 bevoegdheden in deze. Na slechts 23 jaar falen op dit terrein, besluit de EU ertoe 1500 ambtenaren aan te nemen voor de grensbewaking. Me dunkt dat dat aantal nauwelijk voldoet om Ceuta en Melilla te bewaken. Ik zou u dus willen aanraden het aantal op te hogen naar 15.000 grensbewakers, plus (zo min mogelijk) overhead. Wellicht kunt u ook nog 15 of 20 kustwachtkorvetten aanschaffen om de Lampedusaroute (en die naar Kos en Samos en Chios en Lesbos) af te sluiten. Dat zou de Griekse economie enorm helpen. Anderzijds kunt u ook gewoon een stapje terugdoen en Schengen terugdraaien. Inklaringskantoren (T.I.R.) deden het vroeger ook goed.

Ik wil u verzoeken de structuurfondsen af te schaffen. West Europa heeft de gelden niet nodig, in Midden en Zuid Europa verdwijnt te veel van dit geld in corruptie. Zo ook de landbouwsubsidies, een 'rijk' land als Frankrijk zou zonder EU subsidies moeten kunnen. We kunnen de geldstromen binnen de EU dan bij hun naam noemen: omkoping.
De exportsubsidies op landbouwgoederen zijn moreel en economisch onverkoopbaar aan de ontwikkelende landen in de rest van de wereld. Mocht u die subsidie afschaffen dan kunnen ook de braakleggigssubsidies op de schroothoop van de geschiedenis. Nederland exporteert nu EUR 80 mld aan landbouwgoederen, en EUR 90 mld gaat ons dan ook wel lukken. De Nederlandse belastingdienst zou u danken.

In het kort, voor een transferunie is geen draagvlak in Europa, behalve wellicht in Griekenland en Frankrijk. Dat is het probleem in een notendop. In Scandinavie en op de Germaanse laagvlakte bestaat een cultuur van Civil Society en Contrat Social (zie Rousseau) op basis van Webers 'protestante waarden'. Dwz zeggen hard werken en je belasting betalen. Ik zal geen namen noemen, want die kent u al, maar er zijn landen in de unie die die waarden niet delen. Een fiscale unie, een transferunie of gezamenlijke obligatieuitgifte lijkt mij derhalve geen goed idee. Als u denkt dat ik daarin alleen sta, kunt u daar wellicht een opiniepeiling over laten uitvoeren.

Over gezamenlijke defensie kunnen we kort zijn. 22 Van de 28 EU lidstaten zijn lid van de NAVO, Ierland, Malta, Cyprus (vanwege Turkije), Oostenrijk, Zweden en Finland niet. Er is mijns inziens geen dwingende reden om naast die samenwerking een tweede op te zetten. Malta en Cyprus voegen niets toe. Oostenrijk en Finland hebben toestemming nodig van Rusland vanwege de tweede wereldoorlog, en het is bepaald onfatsoenlijk om dat op deze manier te omzeilen. Blijven Zweden en Ierland over. Zoals ik al zei, geen moverende reden om een EU-veiligheidsbeleid te gaan voeren.

De Alleingang van de bondskanselier inzake "Wir schaffen das", evenals het Franse avontuur in Mali, maakt duidelijk dat Europa's hoge vertegenwoordiger van de unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid minder invloed en aanzien heeft dan meneer Dutroux krijgt van zijn medegevangenen. Nu we het toch over een vicevoorzitter hebben, waarom heeft een groep van 28 mensen 7 vicevoorzitters nodig? Die commissie bestaat so wie so uit te veel mensen, met overlappende mandaten. Drie mensen gaan over energie, twee houden zich bezig met digitale economie, etc.

Over de regels van de Euro zal ik u niet lastigvallen, dat is een zaak van de Eurogroep, niet van de volledige EU. Dat ook dat zaakje stinkt zal ik u niet weerspreken.

EEG goed, EU slecht.

Het masterplan voor de EU zou zich dus kunnen richten op drie zaken:
* vrij verkeer van goederen,
Dit houdt onder andere in dat er gezamenlijke productomschrijvingen en testen komen. U kunt zich richten op het voorkomen van rules arbitrage, u weet wel, die race to the bottom waar iedereen zijn producten laat keuren in het goedkoopste, corruptste land. Of zoals in dieselgate, zichzelf keuren.
* vrij verkeer van diensten,
Idem
* vrij verkeer van mensen,
U kunt er voor zorgen dat eenieder die in een land werkt op zijn minst volgens de maatstaven van dat land behandeld moet worden. Wederom rules arbitrage dus, ik denk aan al die aardige Oosteuropeanen die in West Europa werken op contracten in Oost Europa. Naar verluid verdienen deze mensen veel minder dan het lokale minimumloon. Wellicht wil u dan meteen ook uitkeringstoerisme onmogelijk maken. Dat zou u in de nieuwe lidstaten steun kunnen kosten, maar de nettobetalers aan de unie zouden u dankbaar zijn. Wie betaalt bepaalt is een Nederlands spreekwoord.
* De Europese samenwerking zou ook een visie op grensoverschrijdende infrastructuur kunnen ontwikkelen. De gaslus, het hogespanningsnet, snelwegen, de TGV, enfin, u weet wel. Zoals Duitsland nu het onderzoek heeft gedaan voor energietransport van windmolenparken op zee naar electriciteitsnetten op het vaste land. Daar zou uw unie in kunnen coordineren.

Ik denk dat u een lijn zult ontwaren in mijn voorstellen. Probeert u eens perfecte oplossingen en uitvoeringen te leveren voor doelstellingen met een uitermate laag ambitieniveau. De politieke unie die u persoonlijk nastreeft kan dan wellicht wel behaald worden. Gelukkig zal dat dan meteen weer niet bij mijn leven gebeuren.

Hoogachtend verblijf ik,

"geld of je leven"

geld of je leven | 07-07-16 | 02:03

Eens !

inkvip | 07-07-16 | 01:57

En dan ook nog een oplossing bedenken, we hebben een 30% regel in Nederland, mensen die onmisbaar (denken te) zijn voor een bedrijf en vanuit het buitenland hier komen betalen geen belasting over de eerste 30% van hun inkomen voor een bepaalde periode. Er zijn dan wel regels, hogere inkomens, en aantoonbaar onmisbaar. Als je die regulering nu eens weghaalt voor asielzoekers en bedrijven de mogelijkheid bied op goedkopere krachten (ze dragen minder belasting af, en mogen daarom een lager minimum loon voor een bepaalde periode), ze moeten dan wel gewoon zelf zo'n baan regelen en een werk visum aanvragen. Gooi de grenzen maar open zo, ik zie alleen maar voordelen

Slabak | 07-07-16 | 01:57

Raar plan. Nee, ik teken voor nog eens veertig jaar subsidie hier, subsidie daar, knuffelen, wegkijken en voortrekken. Prima bevallen. Prima verlopen. Prima beleid. Nee, ik stem samen met die 83 anderen gewoon weer PvdA. Jammer dat ik niet twee keer het hokje in mag anders had ik Jesse ook nog even aan de macht geholpen. Nah, ik ronsel dat natuurlijk wel even stiekem *wink* *wink* *wink* Hihihi.

verbanden | 07-07-16 | 01:56

@Ramsesz | 07-07-16 | 01:46
Ja, zo kan alles wel een excuus zijn. Je kan niet overal rekening mee houden.

Mark_D_NL | 07-07-16 | 01:50

Mark_D_NL | 07-07-16 | 01:39 Uitzetten naar land van herkomst kan alleen indien de persoon in kwestie daar niet subiet geëxecuteerd wordt én dat land hem/haar niet glashard weigert weer op te nemen. Beide is veelal het geval. Daar ligt de moeilijkheid.

Ramsesz | 07-07-16 | 01:46

Toch maar een account aangemaakt, dit vraagt om een reactie. Basis idee klinkt prima maar nu de praktijk... Stel je Nederland eens voor als een goed lopend bedrijf, en dan opeens komen er stage aanvragen (asiel verzoeken) binnen (niet helemaal in context want we hebben het nu over mensen die binnen komen om te komen werken, maar dat terzijde). Dan ga je als bedrijf kijken of je überhaupt stagiaires nodig hebt, stap daarna is waar. Je hebt het over mensen die nog iets moeten leren dus begeleiding nodig hebben, voor iedere stagair minimaal 1 begeleider die tijd moet gaan inzetten om: 1: de stagiair zinvol te maken voor het bedrijf en eventueel op te nemen binnen het bedrijf, 2: de stagiair te helpen aan een diploma binnen een gestelde periode. Een investering die je dus moet gaan doen wat betreft kosten, maar ook aan kostbare manuren. Tevens moet je er rekening mee houden dat het aantrekkelijk is voor de stagair om na de stage in dienst te treden anders was de investering nutteloos. Voordeel is dat je vaak meerdere aanvragen krijgt en je kunt kiezen , ja zelfs laten solliciteren. Pas wel op dat je niet teveel stagiaires hebt want dan krijg je niets meer gedaan, dus 2x per jaar en in en uitstroom. Nou map dat nu eens op het verhaal hierboven, ten eerste krijg je nooit genoeg mankracht op de been om iedereen van een begeleider te voorzien, tweede is dat deze mensen die binnen komen een totaal andere motivatie hebben (ontvluchten van ellende/oorlog en/of goudzoeker). Ook kun je geen schifting maken aan de poort... Kunnen we deze persoon wel gebruiken? En dan hebben we het nog niet eens over de continue stroom, de eersten zijn nog niet binnen of de volgende staat al klaar. Je eindigt dus uiteindelijk met een nog hogere investering die niet meer te sturen valt (meer stagiaires dan je bedrijf handelen kan). Als laatste kun je een stagair er nog altijd uit bonjouren mocht deze niets kunnen (of ze moet gewoon lekker zijn en koffie brengen), maar die maatstaaf werkt bij een asielzoeker zoeker toch anders ben ik bang

Slabak | 07-07-16 | 01:45

"Hoe kom je er vanaf? Met geweld? Het kan niet."
@Ramsesz | 07-07-16 | 01:32
Waarom niet. En wat is geweld. Oppakken en uitzetten kan toch. Indien noodzakelijk licht verdoven.

Mark_D_NL | 07-07-16 | 01:39

dijkbewaker | 07-07-16 | 00:31
Kijk welke problemen het uitzetten van enkele bevers in Limburg veroorzaakt, vanavond prominent in het StaatsJournaal.
Nederland werd met 10 miljoen inwoners destijds al als overbevolkt beschouwd, en terecht.
De enige realistische boodschap voor hen die zich hier tegoed willen doen aan de knuffelcultuur der naïeve dwazen, is: vol is vol, punt

de honden blaffen... | 07-07-16 | 01:34

Ik rol om, sta op en val dubbel en krijg nog steeds de lachstuipen.... is dit ECHT waar?
*LSD-pampiertje sukken doet*

fleischer | 07-07-16 | 01:34

-weggejorist en opgerot-

Pindachips | 07-07-16 | 01:34

Heel veel respect voor deze constructieve post van Van Rossem. Probleem blijft m.i. helaas bestaan. Maar ik ben dan ook een pessimist.
.
Mensen komen illegaal hier en willen of kunnen niet terug. De facto, ze blijven hier. Hoe kom je er vanaf? Met geweld? Het kan niet.
.
Populatie uit den vreemde groeit. De stereotype Nederlander was de nuchtere, blanke boer of koopman, maar is nu net zo goed de chillende rasta of de opgefokte mocro. Wat kun je doen?
.
Momenteel heerst er een groeiend gevoel van verzet bij de één en als idealisme verkapt defaitisme bij de ander. Verschillende culturen, religies, verdeeldheid. Waarin vindt Nederland straks zijn nieuwe eenheid? In religie? In de EU? Wordt het Soumission? Het lijkt wel een nachtmerrie.
.
Misschien, heel misschien valt er nog iets te bewaren van ons vertrouwde Nederland, als we de oorzaak van de immigratie kunnen stoppen en remigratie kunnen bevorderen. Maar dat lijkt voorlopig geen beleid te zullen gaan worden: www.bbc.com/news/uk-politics-18519395

Ramsesz | 07-07-16 | 01:32

Hoogopgeleiden in Egypte:
2-1/2 jaar academische studie.
1-1/2 jaar alleen Islam-studies.
1 jaar wiskunde.
Dan ben je daar wel gelijk Dr. in de wiskunde.
Op MBO-niveau.
En nee, dat is geen onzin, ik heb ze meegemaakt op de Universiteit.
De Docters-ers in de wiskunde, scheikunde.
Het Duitse Arbeidsburo heeft al onderzoek gedaan:
90% van de huidige golf moslim-(asiel-eisers)vluchtelingen komt nooit aan een baan.
Dat is dus levenslang een uitkering voor 90% van de moslim-asiel-eisers.
Allah weet waar het geld zit.

Jan Dribbel | 07-07-16 | 01:30

-weggejorist-

actieveling137 | 07-07-16 | 01:27

Prima en rationeel plan. Streng maar rechtvaardig. Eerlijk en duidelijk. Geen verhaal met een politiek correcte gekunsteldheid. Een plan waar veel mensen die de huidige situatie met lede ogen aanzien mee kunnen leven schat ik zo in. Maar om dit uitgevoerd te krijgen zal niet meevallen. Zoals andere reaguurders al terecht opmerkten zitten er wel kanten aan het plan die met de huidige internationale en EU regelgeving zullen botsen. Uiteraard moeten we niet de illusie hebben dat die regelgeving zal veranderen. De EU zal nooit iets willen terugdraaien en heeft waarschijnlijk ook een dubbele agenda als het om "vluchtelingen" gaat. Willen we dit plan serieus uitvoeren dan zullen we sommige verdragen mogelijk moeten opzeggen en zeer waarschijnlijk de EU moeten verlaten. Als dit plan breed gedragen zou zijn in ons land, moeten we ons ook niet laten weerhouden die stappen te zetten. Uit de EU en het heft in eigen hand nemen. Laten zien dat we dit adequaat aanpakken. Volgens Han Ten Broeke - in een uitzending van Buitenhof - zijn we slechts een "boerderijtje aan de Noordzee". Ik denk dat we veel meer zijn en veel meer kunnen als we ons durven los te maken van alle politieke waanideeën.

T. Rammel(l)an(d)t | 07-07-16 | 01:27

Geschiedenisjuf | 07-07-16 | 01:08
Leuk leuterverhaal. Als echte 'juf' zou je trots zijn dat iemand met zo'n andere achtergrond en taal hier op MBO niveau functioneert.
Of denk je dat jij in Syrië meteen weer geschiedenisjuf zou zijn als je de taal niet sprak?

Crufty | 07-07-16 | 01:26

@Slogra | 06-07-16 | 22:13

Massaal binnenhalen maar direct daarna wegslepen leidt zeker niet tot 'fallout'..
En 2 woorden die het weledele cultuursnuivers-utopia+ van het artikel bij de wortel ondermijnen: 'oemma' en 'taqiyya'.

"(...) we hebben - volgens velen - de nieuwe arbeidsaanwas nodig(...)" Nee. We hebben in 1e instantie genoeg aan onze eigen ijzeren voorraad en verder kan het woord 'krimpeconomie' beter eens uit de taboesfeer gehaald worden; dat zou normaal gesproken namelijk een logisch gevolg van een 'krimpende' (kijk om je heen) bevolking moeten zijn. Verder niet afdragen richting Brussel, maar natuurlijk zelf behouden. De 'single market' is wel degelijk een fossiel.

Slogra | 07-07-16 | 01:24

Plan Duifmans | 06-07-16 | 23:00
Plan Graaf van Egmont | 06-07-16 | 23:58
Per direct stoppen met (aanzet tot) oorlogen voor banksters, megalomane klootzakken en neocons.

ben kokhals | 07-07-16 | 01:17

De geschiedenisjuf heeft contact met verschillende echte Syrische vluchtelingen. Er zit een oudheidkundige bij, een leraar, een student medicijnen en een documentaire maker. Allemaal diep ongelukkig. Meisje wat in Syrië bijna afgestudeerd arts was volgt nu een MBO 2 opleiding. De helft zijn atheïst. Allemaal worden ze behandeld als stront en hebben ze geen controle over hun eigen leven.
Radicaal idee: wat als we ze nu niet als zielige bruine kinderen of hopeloos onbeschaafd moslims behandelen, maar als mens? Kweenie, maar ik denk dat een arts meer belasting betaald dan een schoonmaker.

Geschiedenisjuf | 07-07-16 | 01:08

leuk geschreven en ik onderteken dit,.. echter, wat te doen met landen die terugkeerders weigeren? en dat zijn ze bijna allemaal.

horsteknots | 07-07-16 | 01:02

Er is eigenlijk maar 1 manier om de grenzen dicht te houden voor gelukzoekers en dat is echte vluchtelingen opleiden tot douanier en COA-medewerker. Alleen echte vluchtelingen en echte asielzoekers kunnen feilloos de bullshitters onderscheiden van de echten. Die mensen hebben ook daadwerkelijk iets te beschermen: hun eigen vluchthaven.
Probleem is: hoe herken je die eersten die je gaat opleiden? Maar op zich hoeft ook dat niet zo'n probleem te zijn, zelfs als er een gelukzoeker tussen zit, dan heeft die op zich dezelfde motivatie: de honingpot intact houden voor zichzelf.
Dat kun je die mensen snel aan het verstand brengen: als jij je gratis geld en het goede leven hier wilt houden dan is het niet in jouw belang om meer binnen te halen. Dan droogt de bron waaraan je je hier laaft heel snel op en dan moet jij ook weg. De ergste xenofoben zijn de vluchtelingen zelf, hoe paradoxaal dat ook klinkt. Die eigenschap moet je uitbuiten.

Stormageddon | 07-07-16 | 01:00

Verhuis gewoon het ECB gebouw van 1,2 miljard uit Frankfurt naar zandbakkië blogs.z24.nl/boumans_blog/2012/09/wat-... en doe de week daarna hetzelfde met het Europarlement uit Brussel. Als dat onvoldoende effect heeft stuur dan Draghi, Van Baalen, Verhofstadt, Juncker, Blair en Bush om aanwijzingen te geven aan die mensen en stuur Timmermans mee om het te vertalen. Opgelost.

Watching the Wheels | 07-07-16 | 00:59

Ze willen helemaal niet werken, zijn ze te lui voor.
Alleen de hele echte vluchtelingen zullen hun best doen, maar dat zijn er maar een paar.

edelweiss | 07-07-16 | 00:58

Heel soms denk ik dat het COA eens zou moeten gaan kijken bij de introductietijd van traditionele studentenverenigingen. Als je er echt bij wil horen dan kan dat, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Maar je moet wel laten zien dat je dat ook echt wil en dat je bereid bent je aan te passen aan de geldende normen een waarden. Gaat in die kringen al heel lang goed.

Schaffelaar | 07-07-16 | 00:57

Zouden die wereldleiders ook kunnen vissen vanuit die rubberboot? Photoshop Timmermans er eens bij met een werphengeltje, hengelend naar het baantje van Juncker.

Watching the Wheels | 07-07-16 | 00:46

@Rene046 | 07-07-16 | 00:32
Ze doen het verkeerd volgens dit blonde visvrouwtje youtu.be/McG3K8qipfM?t=4 wat een smerig werk, blij dat ik dat niet dagelijks hoef te doen.

Watching the Wheels | 07-07-16 | 00:44

Mijn persoonlijke, professionele (sorry) ervaring met het inburgergedoe is dat demense, vooral moslimse demense, zielig zijn en dat de progressieve mevrouw met linnen tasje (en die is er altijd als baas) er wel voor zorgt dat de niethandenschudder of bungalowtentmevrouw hoe dan ook de examens haalt.
* Teach the test;
* Fake de maatschappelijke opdrachten;
* Schrijf eindeloos bedelbrieven om de zakkers respijt te geven.

In 2013 was de norm dat twee jaar inburgering genoeg moest zijn om NL te lezen en schrijven op basisschool groep 4 niveau. En dan bedoel ik het niveau van echt de allerdomste leerling van de tweede klas van mijn lagere school. Dat ging al niet met mocro's die hier al 10, 20, of 30 jaar woonden.
* Genoeg NL spreken en verstaan om zinnetjes als "Waar is de tramhalte?" na te kunnen zeggen? Te moeilijk voor Somaliers en Soedanezen.
* Portefeuille over deelname aan samenleving? bv: aangifte gestolen fiets? vervalst! Abo'tje kopen voor sportschool? Leraar zat er naast terwijl het formulier (geregeld door cursus) op de leslocatie werd ingevuld!
* Kennis NL samenleving? 120 bestaande vragen werden gestampt maar niet begrepen.

Voor letterlijk iedereen werd een half jaar uitstel aangevraagd. Maar het moet me van het hart dat al die lui (van Marocco tot Tibet) 40-60 uur in de week werkten, schoonmaken, afwassen, shoarma verkopen, etc. Lui waren ze meestal niet, dom wel. Volwassenen met 6 weken onderwijshistorie kun je eigenlijk niets meer leren. Ze missen alle leervaardigheden. (bv: opletten in de les, huiswerk maken, attention span, ...)

geld of je leven | 07-07-16 | 00:43

kan iemand een kopietje sturen naar Verhofstadt, die is namelijk bezig met een masterplan EU, maar hij heeft nog geen tekst, en geen idee.

Wutbürger_ | 07-07-16 | 00:42

Heb je nu gewoon maar ff het masterplan van groen links gepikt van rossem?

djiezuskrijst2 | 07-07-16 | 00:35

Als je echte vluchteling bent vraag je in het eerste beste veilige land asiel aan. Als je een geluk zoeker bent loop je door tot duitsland. En uiteraard ook een quotum

HaaiBaai | 07-07-16 | 00:34

@dijkbewaker | 07-07-16 | 00:31
Een economisch systeem moet blijven groeien, we moeten blijven lenen, er moeten meer mensen bij, anders dondert het systeem in elkaar.

Watching the Wheels | 07-07-16 | 00:33

O voorbeeldje.
.
.ik vind dit zo geweldig... Scheveningen haring schoon maken....
.
www.youtube.com/watch?v=3SMdGd2kHz4
.
dus werken kunnen ze wel, alleen laten ze dat aan de vrouwen het liefst over.

Rene046 | 07-07-16 | 00:32

De oplossing is een een hoog hek om Nederland. En wie gaat dat hek betalen? Duitsland, Duitsland!

Mark_D_NL | 07-07-16 | 00:32

maken

Watching the Wheels | 07-07-16 | 00:32

Met 10 miljoen inwoners is dit piepkleine land je al zwaar overbevolkt. Dus mag er niets bij maar moet er nodig een aantal miljoen van af. Voor iedereen beter.
Groei wordt vaak als positief gezien. Onzin, het gaat om balans. Genoeg leefruimte. Overbevolking is niet positief, maar negatief. Als het economisch resultaat/productiviteit minder daalt dan het aantal productieve inwoners is het winst. RUIMTE en genoeg financiële middelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Nederland loop je al constant in iemand anders zijn uitwasemingen. De mierennestcultuur in Nederland is afgrijselijk. Allemaal naar het strand, allemaal naar het bos, allemaal naar het Zuiden. Geen moment kan je buiten zijn of je wordt geconfronteerd met al die vreselijk snaterende mensen die allemaal bezig zijn met niets. Heel erg druk met niets. Ja, irritant zijn. Nederland is een stad en heeft niets meer met een land te maken. Alles krioelt door elkaar. Dus het haringblikje Nederland is vol. Overvol. Er kan niets meer bij, nog geen kind van 3 jaar. maar er moet heel veel weg. Heel veel oerlelijke bedrijventerreinen moet opgeruimd worden, heel veel beton en asfalt moet weg. We zetten 10 miljoen als maximaal aantal inwoners als doel en werken in een paar jaar naar 15 miljoen terug. Het land moet weer leefbaar worden. Begin daar eens mee. Wordt blij, geen mens er meer bij!

dijkbewaker | 07-07-16 | 00:31

Ebenezer Scrooge en zijn eenzijdig beeld van de werkelijkheid, daar deed het aan denken. Terwijl Londen en Amsterdam met Financial Engineering de hele wereld tot slaaf maakt, terwijl Draghi het geld print dat ons het volumevoordeel verschaft t.o.v. de Afrikaantjes, terwijl onze gesubsidieerde Friese legbatterij soepkippen in vliegtuigen op taxvrije kerosine diepgevroren naar Afrika worden gevlogen om daar voor minder dan 1 euro per stuk op de markt te worden gedumpt ... zegt @vanrossem "ga eens wat harder werken in je eigen land voor een lager loon dan gisteren en een vijftigste van het minimumloon in Nederland en ga eens even lekker je land opbouwen en ons niet lastig vallen :). Something's wrong youtu.be/TbtGDE3JUCg?t=20

Watching the Wheels | 07-07-16 | 00:31

Lewis | 06-07-16 | 23:22
Ik denk dat kleinschalige opvang de integratie bevordert. Maar bovenal scholing en werken. Mensen die in een wankel bootje de zee oversteken om daarna nog duizenden kilometers te wandelen willen de handen uit de mouwen steken, lijkt me. Maar zodra ze hier zijn leren ze vanaf dag één dat ze stil op hun reet moeten zitten en hun hand ophouden. Hoe zieliger je doet des te beter wordt er naar je geluisterd. Ze zouden moeten leren dat je hier alleen mee kan doen als je een bijdrage levert. En als je dat niet bevalt dan reis je maar door naar Zweden waar je ongestraft met je fikken aan de blonde Agneta's mag zitten.

Ravissant | 07-07-16 | 00:29

Punt is dat er straks zo weinig werk nog te vinden is omdat diverse bonden ook in het EU schuitje zitten snoepen. Je ziet dat veel bedrijven en winkels failliet gaan.

En dat in Ieder land het minimum loon zo enorm gaat dalen zodat werkgevers straks producten kunnen maken voor een stuiver en dan gaat de EU behoorlijk concurreren met andere niet EU landen. En natuurlijk gaan de multinationals dan behoorlijk uitbreiden om zo nog meer goedkope arbeids- krachten een plek te geven, uiteindelijk winnen de kopstukken in de EU.

En wie denken jullie die voor het minste geld gaan werken (aldus denkt de EU.)

De EU is vooral gericht op HANDEL, dus geld verdienen.
Tot nu toe zijn de meeste wetten gemaakt om kleine ondernemers het zo lastig mogelijk te maken.Plus de kleine ondernemers sponsoren de EU niet genoeg, daar heeft de EU de multinationals voor.(Die dus hun eigen wetten rechtstreeks op tafel leggen daar.

Rene046 | 07-07-16 | 00:27

" Ze zijn immers ongeletterd in onze taal en taal is de eerste stap naar het begrip van normen en waarden. "

Degenen die het Engels voldoende beheersen hebben "maan roos vis" niet nodig om te kunnen functioneren.

PPT | 07-07-16 | 00:26

1 pil, meer is te veel.

ademende aarde | 07-07-16 | 00:26

"Ibrahim El Haji word meneer Bram van de Bedevaart."
@miko | 06-07-16 | 23:36
Das een goeie grap!

Mark_D_NL | 07-07-16 | 00:24

Makkelijkste oplossing voor massa immigratie: zet één Europarlementarier uit voor elke immigrant die hier binnen komt. Kijken of ze nog steeds zo staan te springen.

StarFox | 07-07-16 | 00:22

Een vast stappenplan met constant controle(momenten), duidelijke verwachtingen en zero-tolerance, met echte consequentie (oprotten om nooit meer terug te komen) lijkt me een heel goed idee.

"Het zijn mensen die met een beetje aansporing en de juiste middelen volwaardig mee kunnen draaien in de maatschappij…" Dit betwijfel ik ten zeerste. IQ, andere cognitieve vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken zijn wel degelijk (voor een groot deel) erfelijk en de rest is door de omgeving bepaald. Neem je pubers en volwassenen op, dan is daar niet echt meer wat aan te veranderen. Wellicht al niet meer als de kinderen nog voor de pubertijd zijn. Je kan je afvragen of we mensen uit landen die wij als niet succesvol zouden bestempelen überhaupt en masse toe zouden moeten laten. Ik ben voor een heel strenge selectie aan de poort. Asielzoekers hebben in Nederland sowieso niets te zoeken daar NL niet het eerste veilige land is; internationale verdragen zijn er met een reden. Immigranten zouden een voor een gescreened moeten worden; hebben ze al een betaalde baan gevonden of een gegarandeerde studieplek (aan een universiteit, en komen ze met voldoende middelen) en geen strafblad, dan zijn ze welkom voor zolang de baan/studie duurt en ze niet in aanraking komen met de politie. Geen werk of studieplek? Geen toegang. Wel studieplek maar geen vermogen? Geen toegang. Nederland zou een enorm mooi land kunnen zijn. We hebben al onze eigen zwakkeren (omdat ze of niet kunnen werken, of niet willen werken, crimineel zijn etc). Ik wil geen import van zwakkeren; we hebben al genoeg aan onze eigen zieken en ons eigen schorrie morrie.

Arie_R | 07-07-16 | 00:21

Je kan ook gewoon op Geert stemmen. GS-plan: Sowieso onuitvoerbaar wegens verstikkende bureaucratie, corruptie, collusie, en nepotisme in uitvoerende macht.

isitsoornot | 07-07-16 | 00:08

het is altijd lastig om de gelukzoekers te onderscheiden van de echte vluchtelingen. Ik denk dat echte vluchtelingen als gezin vluchten...

Kris | 07-07-16 | 00:04

Moedige poging van Van Rossem om concreet te worden, waar onze leiders eigenlijk alleen maar zwalken in die praktijk.

Echter het Mohammedanisme is een zeer taaie weeffout in de geest van veel migranten. Ruim 1400 jaar heeft deze moorddadige ideologie zich weten te handhaven en dat krijgen we er niet makkelijk uit, daar gaan generaties, velen, overheen. Wat voor les je ook geeft, het zal op de korte termijn niets uithalen.

Megaazc's zie ik in het geheel niet zitten, dat worden gigabommen waar onder de inwoners de onnodige stront zal uitbreken en dan op een schaal dat de voltallige NLse ME er aan te pas moet komen.
E.F. Schumacher zei het al lang geleden: Klein is mooi. De schaalvergroting heeft ons onderwijs ook geen goed gedaan, moeten we deze fout opnieuw maken, alleen dan met gefrustreerde, getraumatiseerde, op geld en goed beluste, religieus uitgedaagde mensen?

Maar we moet blijven denken en duwen en soms heel hard zijn. Als ik net weer die Timmermans die orgiastische bombarie hoor verkondigen, dan denk ik hoe kunnen we dan Van Rossem en vele anderen die moedig willen nadenken, juist steunen.

Inderdaad zoals Cuyahoga | 06-07-16 | 23:43 zegt de gestadige druppel holt de steen!
Salut! Evocatus

Evocatus | 07-07-16 | 00:03

Wat wáren ze blij in Den Haag, toen Franske naar Brussel bevorderd werd... levensgevaarlijk stoelpotenzagend spuugpratend demagoogje.

bisbisbis | 07-07-16 | 00:03

Ik ben tegen. Ik ben meer voor plannen die ervoor zorgen dat ze allemaal weer wégvluchten.

huh, ian? | 07-07-16 | 00:02

Wil GS een partij worden is of zo? Ontzettende longread dit.

Gewinflipt | 07-07-16 | 00:02

Een beetje zoals ze in Beieren begonnen .....
Ok ........

Hartgrond | 07-07-16 | 00:00

Het ergste is natuurlijk nog dat een topic als dit duidelijk maakt hoe diep we in de shit zitten. Kunnen we wel roepen dat het onhaalbare voorstellen zijn, alternatieven zijn nóg onmogelijker of ze zijn ronduit desastreus. Menselijkerwijs moet je concluderen dat we volledig vast zitten en dat het er heel somber uitziet voor Nederland en Europa. (En geef me dan maar een Van Rossem die tenminste nog met een oplossing komt.)
Kutzooi (pardon my French). En dan geloof *ik* nog in Iemand die toch echt alles in de hand heeft en alles uiteindelijk goed zal maken...
Ik ga plat. Met een zwaar gemoed maar blij met GeenStijl en het roze leger.
Slaap ondanks alles zacht, reaguurders.

Lewis | 06-07-16 | 23:59

1 andere belangrijke maatregel: verkorten van asielprocedures (het lukt mensen kennelijk om jaren te procederen net zolang tot het inderdaad lullig wordt om ze terug te sturen)

Ir. Wilhelmus | 06-07-16 | 23:58

Ik heb heel deze lap tekst serieus gelezen. Er staan goede punten in, maar die kunnen nooit waar gemaakt worden. Bovendien, als elk land in de EU dit plan zou omhelzen, dan is na 15 jaar toch de vervanging van de oorspronkelijke bewoners in Europa een feit? Willen we dat? Ik dacht het niet.
Probeer het eerst maar eens met de grenzen dicht.

Graaf van Egmont | 06-07-16 | 23:58

Waarneer kunnen we naar de stembus voor dit plan?

George Soros | 06-07-16 | 23:58

goed initiatief om constructief plannen te maken.

Echter ben ik het met 1 veronderstelling oneens: namelijk dat vluchtelingen hier permanent zijn.

De stelling zou moeten zijn dat vluchtelingen terug gaan zodra er in het thuisland geen oorlog meer heerst.

Maar als we ze dan toch moeten opnemen: dan maar op deze manier.

Maar hoe veeg je dat typische pvda argument van tafel: "we houden het kleinschalig". Dat klinkt zo lekker en sociaal

Ir. Wilhelmus | 06-07-16 | 23:56

@Lewis | 06-07-16 | 23:49
Mogelijk zit er ergens in je plempsel een argument verstopt, maar ik heb het niet kunnen vinden.

Het plan dat jij goed vindt, is onwerkbaar. Het bevat een gat ter grootte van het Andes-gebergte.

Lewis Lewinsky | 06-07-16 | 23:56

@Jan Dribbel | 06-07-16 | 23:51
Dat roep ik al jaren; we importeren niet alleen de mensen, maar ook hun problemen. De overheid lijkt echter ziende blind. Wee onze (klein)kinderen.

Maria.1 | 06-07-16 | 23:55

@Slogra | 06-07-16 | 22:13
'Stijlloos Masterplan Migratie lost asielkwestie op'
Dat zou je denken, als wat er volgt die asielkwestie niet vergroot.
Clickbait.

Slogra | 06-07-16 | 23:54

2 vliegen in 1 klap

HenkyPanky | 06-07-16 | 23:54

Piet Karbiet | 06-07-16 | 23:44
Ah in beeltenis spreekt ge, het EU beleid is ook zeau bedoel je?

Dr. Frambozenjam | 06-07-16 | 23:54

Vroeger was grensbewaking de normaalste zaak van de wereld en nu ben je rechtsextreem als je het zegt.
Dan maar rechtsextreem: GRENSBEWAKING

Dirk III | 06-07-16 | 23:53

@Van Duyvenbode | 06-07-16 | 23:44
Inderdaad, zet alle berichten die te maken hebben met de negatieve gevolgen van massa-immigratie maar in een heel dik document en je weet dat die wens breed gedragen wordt, met name in progressieve kringen

Batavi Magistralis | 06-07-16 | 23:53

sorry, heb de bovenste foto niet helemaal begrepen. Maar het lijkt mij inderdaad een uitstekend idee dat deze intelligente mensen richting de zandbak gaan om deze stakkers te helpen bij het opbouwen van Eritrea, the Gambia, Soudan, etc.

HenkyPanky | 06-07-16 | 23:53

miko | 06-07-16 | 23:29
Waar betalen ze de advocaat kosten van terug als ze winnen?

Dr. Frambozenjam | 06-07-16 | 23:51

De asieleisers van moslim-achtergrond zullen er alles aandoen om van West-europa een tweede Syrië of Irak te maken.
Armoede, verpaupering, stammentwisten, burgeroorlogen en ploflims is het enige wat ze begrijpen.

Jan Dribbel | 06-07-16 | 23:51

Waar is @Proasfalt als je hem nodig hebt?

Dr. Frambozenjam | 06-07-16 | 23:50

@ Lewis Lewinsky | 06-07-16 | 23:44
Ja, hallo, daar moet je dus aan werken. De Britten kiezen ook voor een Brexit, wie had dát een jaar geleden gedacht? Desnoods stap je eenzijdig in één keer de EU, kost je een paar miljard, nou, dat geld ben je anders toch wel kwijt aan noodhulp aan een land dat zijn zaken niet op de orde krijgt.
Of misschien krijg je andere EU-landen ook wel zover om mee te gaan in die plannen, iedereen zit te wachten op een werkbare oplossing.
Het gaat om de *wil* om bepaalde oplossingen mogelijk te maken, als die er is, is veel meer mogelijk dan we nu denken.
Maar dat weet jij toch ook wel? Ik zie jou hier ook regelmatig dingen opperen waarvan iedereen weet dat ze nogal lastig uitvoerbaar zijn.

Lewis | 06-07-16 | 23:49

@alle reaguurders: Ik ga pitten. Het zou fijn zijn als er iemand wat gaten in mijn asieldorpen/ interventiemacht-plan schiet, dan reageer ik daar morgen op. Behalve dat ik mijn plan kosteneffectief vind, vind ik het ook humaan en toekomstbestendig. In 2050 zullen er tien miljard mensen op deze planeet wonen. Het kan niet anders dan dat dit gepaard zal gaan met veel oorlogen. De vluchtelingenstromen vanuit Syrië en Eritrea zijn niks vergeleken met wat ons te wachten staat. Er moet een plan bedacht worden om op een betaalbare en zo humaan mogelijke manier met een tien keer zo grote vluchtelingenstroom om te gaan dan waar we nu mee te maken hebben. En het plan moet ook genoeg draagvlak onder onze bevolking hebben. Het huidige Merkel/EU-plan heeft niet genoeg draagvlak en leidt vroeg of laat tot een burgeroorlog. Het voordeel van het Merkel/EU-plan is wel dat als er hier oorlog is, er geen migrant meer komt.

snotferatu | 06-07-16 | 23:49

@Dr. Frambozenjam | 06-07-16 | 23:35
Imgur? Dat is hier trager dan stront.
Leve de vooruitgang.

Piet Karbiet | 06-07-16 | 23:44

Batavi Magistralis | 06-07-16 | 23:37
Het Westen heeft een collectieve zelfmoordwens.

Rest In Privacy | 06-07-16 | 23:44

@Lewis | 06-07-16 | 23:32
Dat kan dus niet, waarde naamgenoot, een echte vluchteling het land uitzetten. Daar zit het zwakke punt van dit plan. Dat is waarom het faalt. Dat is waarom het nooit zal werken.

Lewis Lewinsky | 06-07-16 | 23:44

Complimenten voor dit stuk, Bart.
Ik wil een heleboel zeggen over voors en tegens en de haalbaarheid van je suggesties.
In een ideale wereld zouden we het zo kunnen doen.
Maar we leven niet in een ideale wereld.
We leven in een land waarin de meerderheid niet of slecht geïnformeerd is, vanwege de staatsmedia, die al sinds 1950 de gevestigde orde in de kont kruipen.
De illusie dat een realistische kijk op maatschappelijke problemen breed gesnapt en gedragen wordt, is vooralsnog wensdenken.
Daarvoor zijn er teveel obstakels, er zijn gewoon teveel geïndoctrineerde mensen die zich voortplanten en hun koekwausideeën kunnen blijven cultiveren.

Neemt niet weg dat je dan maar moet stoppen met dit soort epistels, integendeel, het is de druppel die de steen uitholt.
De geschiedenis gaat uitwijzen wie de denkers en wie de doemers waren, en jij behoort tot de denkers, met het hart op de goede plaats.
En niet om te slijmen, want ik vind je soms ook een klootzak, maar godverdomme, ga door met dit soort shit, want het wordt echt gewaardeerd, de bedoeling van evolutie is dat het een beetje vooruit gaat, tenslotte.
Cheers.

Cuyahoga | 06-07-16 | 23:43

Werkt natuurlijk alleen onder de voorwaarde dat men wíl integreren in de westerse samenleving, en ik heb zo mijn bedenkingen bij een deel van de kandidaten.
verder een fraai betoog

henkdekanarie | 06-07-16 | 23:42

klinkt als een aardig plan. Het probleem is er, dus kop in zand steken en niets doen werkt helemaal niet

arie181818 | 06-07-16 | 23:42

@ miko | 06-07-16 | 23:32
Ik heb het niet alleen over taal, meer nog over de mindset waar Mr Dixit hierboven over schrijft.

Lewis | 06-07-16 | 23:39

Een plan met de beste bedoelingen, alleen gaat het niet werken. Als men dit werkelijk in zou willen voeren, gaat elke gutmensch en linkse organisatie dwarsliggen op hun welbekende wijze. De demonisering van dit plan zal met behulp van de MSM overweldigend zijn. Ik kan aan deze volksverhuizings problematiek geen positieve draai meer geven helaas. Het lijkt nu te laat voor de juiste maatregelen, na de lokroep van Merkel is het momentum voorbij. De asiel tsunami zwelt elke week verder aan, het gehele bevolkingsoverschot van Afrika en het Midden-Oosten komt hier naar toe en wordt van harte gefaciliteerd. (Veerdienst Afrika/Europa) Met een ideologie die haaks staat op onze normen en waarden. En diep in ons hart weten de meeste mensen echt wel naar welke eindbestemming dit doodlopende pad leidt. Wat op een ironische manier ook weer een oplossing kan zijn, echter tegen een zeer, zeer hoge prijs. Vooral nu genieten van het leven dus, want het is maar kort, is het devies.

Batavi Magistralis | 06-07-16 | 23:37

Even 3 dingen:
1) Hoe scheidt je de vluchteling van de migrant? Is namelijk erg lastig en alsnog tijdrovend
2) Ga je dus vluchtelingen uitzetten omdat ze niet meewerken? Dat mag niet volgens internationale regels. Een homo uitzetten omdat ie niet wil kunnen rekenen is geen reden om hem naar Iran terug te sturen. Verder verbreek je volgens mij nog enkele internationale regels met deze opzet.
3) Westerse migranten hou je op deze manier ook tegen of maak je een uitzondering daarvoor?
Niet dat ik het een slecht plan vindt, maar er zijn eerdere afspraken gemaakt waar je aan moet voldoen. EU kan je nu ook dwingen om mensen op te nemen die geen vluchteling zijn.

Martinspire | 06-07-16 | 23:36

Ze dobberen toch wel WEG van Europa mag ik hopen? Naar Trukije of zo? Naar vrindje Erdogans? Kunnen ze fijn ( nog meer) voor hem buigen. Buigen, mensen, buigen!

Tijl U | 06-07-16 | 23:36

Blablabla, denk eens in kansen....

brammetaalman | 06-07-16 | 23:36

@Desmoulins | 06-07-16 | 23:26
*high five geeft*
Inderdaad assimilatie.
Ontbrak nog aan mijn betoog.
Bij permanent paspoort MOET het andere opgegeven worden. Kan dat niet? Vette pech.
Ik zou zelfs zo ver gaan om namen te vernederlandsen.
Ibrahim El Haji word meneer Bram van de Bedevaart.
Kan me voorstellen dat het voor vluchtelingen *uhum* wel zo goed is, die extra anonimiteit.

miko | 06-07-16 | 23:36

Fantastisch verhaal, maar de grondslag van dit verhaal zijn een aantal misvattingen. Om te beginnen de mindset. Dit zijn (aangenomen dat het vluchtelingen zijn) mensen die zich met miljoenen tegelijk laten verjagen uit hun huis, hun woonplaats, hun land en zelfs hun continent. Die kunnen en willen niets, het is vee dat zich op laat drijven en zich als gevolg van genetische aanleg ook nooit verder zou komen. Als er een bepaalde "drive" bij zou zitten zouden ze namelijk wel gedaan hebben wat die "knullen" van de ISIS wel hebben gedaan: de wapens opnemen en hun rechtmatige plaats opeisen met geweld. Dan het religieuze aspect: vele generaties mohammedaanse indoctrinatie gaan we er hier niet in een paar jaar uit krijgen, niet uit de volwassenen, niet uit de kinderen. Dan het probleem met zowel de opleiders als de ordebewakers in dergelijke faciliteiten. Hoe je het ook wendt of keert, dit zal opgepikt gaan worden door mensen met een roeping. En principes. En een sociaal gevoel, medemenselijkheid. Kortom, linksgekkies. En die gaan dit doodknuffelen, waarna... Nouja, dat hoef ik niet uit te leggen. En dan de eenvoudigere oplossing: het eerste deel klopt, gelukszoekers linea recta retour en "echte" vluchtelingen op basis van "vrouwen en kinderen eerst" uitselecteren. Ben je een male of fighting age? Terug naar die zandbak en vechten voor je land, vrouw, kinderen en buren! Want even serieus, wat zou je zelf doen als er oorlog hier in Nederland uit zou breken? Vluchten als een laffe hond of vechten voor je huis en haard? Nou dan...

Mr Dixit | 06-07-16 | 23:35

Piet Karbiet | 06-07-16 | 23:31
Onbetaalbaar? wel met een nieuw euro-biljet:
i.imgur.com/e8Snc09.jpg

Dr. Frambozenjam | 06-07-16 | 23:35

Mooie prent, GS! Speedbootje ervoor, touwtje aan de rubberenboor en afslepen naar Syrie.

Tijl U | 06-07-16 | 23:33

Na hun opleiding kunnen ze mooi retour om hun EIGEN land weer op te bouwen.

Harry_Witkamp | 06-07-16 | 23:33

@ Desmoulins | 06-07-16 | 23:26
Misschien had je een stukje gemist, ik citeer het nog even voor je:
'Heeft een asielzoeker geen zin in deze migratiemethode? Prima. Daar is het gat van de vliegtuigslurf en de groetjes thuis. Het is meedoen, of moven. Spijbelen? Schorsing! Wangedrag tijdens het traject? Geen tolerantie voor intolerantie. Geloofscrises en stammenoorlogen vecht je maar in je eigen zandbak uit. Three strikes out systeem bij overtredingen als vechten, pesten, homohaat en overig kinderachtig kutgedrag, of het nou met een beroep op een boek, een profeet of een zwevende theepot in het heelal wordt gepleegd of niet. Geloofsvrijheid prima, achterlijk regressief agressiegedrag waar wij westerlingen al lang overheen gegroeid zijn: geen genade. Schorsingen en eruit gestuurd worden kun je derhalve letterlijk nemen: niet naar de conrector, maar via Schiphol het land uit. Dag status!'
Als we dáár nou eens begonnen: met keiharde, duidelijke eisen stellen en er consequenties aan verbinden als iemand zich daar niet aan wil houden, dan waren we een eind verder.
Ik ben net zo pessimisisch als jij (en ongetwijfeld Van Rossem) over het integratievermogen van veel moslims hier in het Westen, maar als je bovenstaande consequent toepast heb je daar dus ook een oplossing voor.

Lewis | 06-07-16 | 23:32

@Lewis | 06-07-16 | 23:22
Basis?
Ik heb in landen gewerkt waar hele meutes vreemdelingen binnenkwamen die de taal niet spraken maar toch werk konden vinden.
Je kunt alleen niet kieskeurig zijn. Taal is niet nodig om tomaten te plukken of straten te vegen.

miko | 06-07-16 | 23:32

Desmoulins | 06-07-16 | 23:22
Het is pompen of verzuipen. Nu las ik bij William Lind dat volgens hem gewapend conflict in Europa onvermijdelijk is als resultaat van REEDS gebeurde instroom. Zoiets lijkt mij ook onvermijdelijk. Dat is overigens nog niet het einde der tijden, en kan het begin zijn van een werkelijke ommekeer, als eenmaal de angst er goed in zit bij een groot deel van de bevolking.

Rest In Privacy | 06-07-16 | 23:32

@druipsmurf | 06-07-16 | 23:16
.
Dat zeg ik ik hier al een tijdje, dat VN Vluchtelingenverdrag uit 1953 opzeggen, want;
- uit heel andere tijden
- onbetaalbaar en onhaalbaar nu
- compleet asociaal naar onze kleinkinderen
- import van alleen jonge moslim mannen, klopt niet.

Piet Karbiet | 06-07-16 | 23:31

@Dr. Frambozenjam | 06-07-16 | 23:12
Ze zijn geen Nederlands burger dus die advocaat word voorgeschoten, als je wint mag je de kosten mooi terug betalen.

miko | 06-07-16 | 23:29

Het kan veel eenvoudiger. Denemarken heeft de grenzen gesloten. Resultaat aantal asielzoeker 2016: jan 887, febr 449, mrt 492. Dat werkt dus uitstekend.

duitse herder | 06-07-16 | 23:28

Inderdaad. Betutteling is een heel akelige vorm van racisme.

Patatter | 06-07-16 | 23:28

Wat als ze nu ondertussen een baan vinden? Is dat spijbelen?

frank87 | 06-07-16 | 23:28

Onzin.
Een duidelijke procedure en niemand een permanente geven tot ze aan de volgende voorwaarden voldoen
-binnen vijf jaar de taal spreken.
-een baan hebben (a is het maar tomaten plukken)
-participatie in de maatschappij (minimaal een vrijwilligersbaan er bij hebben.
-Lid zijn van minimaal een sport,of andere sociale organisatie.
-Alle voorzieningen scholing etc is voor kosten asielzoeker. hij bouwt dus een schuld op naargelang hij aan het infuus zit.
-Verder de eerste tien jaar niet in aanmerking komen voor wat voor uitkering ook dan behalve een particulier afgesloten verzekering (arbeidsongeschikt of iets dergelijks)
-In tien jaar tijd geen misdrijven plegen, hoe klein ook. Meisjes bepotelen is dus oprotten fout parkeren niet.
-En AOW over het aantal gewerkte jaren.
Je bent welkom, enkel en alleen als je een meerwaarde bent.
Zo niet dan krijg je als vluchteling een beperkte status waardoor je meteen terug gestuurd kunt worden zodra je land veilig is.

miko | 06-07-16 | 23:28

@ Desmoulins | 06-07-16 | 23:22
Kun je nagaan hoe diep we in de shit zitten, het enige wat nog zou kunnen helpen is een plan waarvan je weet dat het normaal gesproken in het huidge politieke en maatschappelijke klimaat en met de huidige Europese regels niet haalbaar is. Maar de alternatieven zijn nog veel en veel schadelijker. Ik roep hier niet voor niets net als velen dat we binnen vijf jaar een totaal ontwrichte samenleving, misschien wel een burgeroorlog hebben als er niets drastisch verandert. Dat kan óók eigenlijk niet maar het is (in mijn ogen) wel de realiteit. Dan liever zo'n plan van Van Rossem dat wél haalbaar is als de politiek en het gros van de bevolking zich daar achter schaart.

Lewis | 06-07-16 | 23:27

Het doet me een beetje denken aan het boek This Perfect Day van Ira Levin. Een maakbare samenleving met geen ruimte voor individuen. Eng. Maar begrijpelijk te denken om er zo mee om te gaan. Ik ben het ten dele met het plan eens maar ik geloof toch echt niet dat het lukt om mensen dit op te leggen. Maar wat dan? Laten we maar beginnen met de gelukszoekers en vluchtelingen te scheiden, gelukszoekers via een Australisch model toe laten en asielzoekers opvangen maar wel hard aanpakken bij misdragingen en als situatie in je land weer veilig is kun je solliciteren naar je verblijfsvergunning volgens dat Australische model. Dat zou al een mooie start zijn. Scholing komt vanzelf als ze willen blijven want dan moeten ze wel want dat zijn de voorwaarden voor zo'n verblijfsvergunning

deministerpresident | 06-07-16 | 23:27

ben trots op de britten

Zij durven

geen alcohol in de EU dictatuur

hunny | 06-07-16 | 23:26

Dit ruikt naar 'progressivisme' in z'n pure vorm. Iedere (wereld)burger z'n eigen stam in een min of meer afgebakend multikuluniversum, waarin men met de religie van de vrede de vredespijp rookt. En er zal vrede zijn. Verder op 't programma: 1 spiritueel mens, 1 etniciteit, zeker. Bah.

Slogra | 06-07-16 | 23:26

Lewis | 06-07-16 | 23:22

Nog steeds streven naar integratie terwijl dat aantoonbaar niet werkt voor dit soort culturen...
Alleen assimilatie. Integratie is veel te vrijblijvend; te zwak.

Desmoulins | 06-07-16 | 23:26

@Desmoulins | 06-07-16 | 23:22

Natuurlijk NIET.

Desmoulins | 06-07-16 | 23:23

@ Ravissant | 06-07-16 | 23:18
Maar dan moeten die vluchtelingen toch eerst een bepaalde basis hebben - je moet toch weten dat ze thuis horen in de Nederlandse samenleving, zich daar kunnen handhaven? Ik ben helemaal voor integratie van vluchtelingen, maar de Nederlandse samenleving moet ook beschermd worden.

Lewis | 06-07-16 | 23:22

Lewis | 06-07-16 | 23:18

We zijn al veel te ver heen.
Ook lost het de oorzaak achter deze influx niet op en dan heb ik natuurlijk over de chronische ellende in het Midden-Oosten. Dit zal niets oplossen omdat het simpelweg niet uitvoerbaar is binnen de EU.

Desmoulins | 06-07-16 | 23:22

Want hier is het leven goed en het geld gratis, en daar waar hullie vandaan komen niet.

Misschien moet het leven voor asieleisers hier niet goed zijn, en geen gratis geld. Bij zin 2 al opgelost.

Misschien moeten we uit Syrië ook geen islamieten accepteren, alleen de Christelijke vluchtelingen. En vooruit, ook de homo's, die gaan niet onze vrouwen lastig vallen, en dan zien we er straks allemaal keurig gecoiffeerd uit als Ronaldo.

Hemmenaar7 | 06-07-16 | 23:21

Nexitpolderen or bust.
succes Pays-Bah.

hovawart | 06-07-16 | 23:19

Goed plan. Scholing (taal, cultuur) is belangrijk. Maar 5 dagen per week opsluiten in superkampen is vragen om moeilijkheden. Het zal het afscheid nemen van de oude cultuur bemoeilijken. Bovendien kunnen de kampen met 10.000 m/v broeinesten worden van rottigheid. En wat dan? Prikkeldraad er omheen? Voor je t weet creëer je je eigen Gazastrook.

Als je wilt dat vluchtelingen integreren zal je ze moeten onderdompelen in de Nederlandse cultuur. Het meest effectief zijn scholing en werk.

Ravissant | 06-07-16 | 23:18

ze zingen welkom bij groen links

hunny | 06-07-16 | 23:18

@ Desmoulins | 06-07-16 | 23:15
Mijn optimisme? Ik onderschrijf het verhaal van Van Rossem.
Maar laten we wel wezen: als we in dit land, in West-Europa, in staat zouden zijn pal te staan voor onze normen en waarden en er (als het moet drastische) consequenties aan verbinden als mensen zich daar niet aan wensen te houden, dan zouden we al een heel stuk verder zijn. Onze slappe, halfzachte instelling is het grootste probleem. Dit voorstel van Van Rossem voorziet in een verandering daarin.

Lewis | 06-07-16 | 23:18

Dit land is verder afgegleden dan ik dacht. Gelukkig hebben we in de panelen nog wat heldere geesten over. Wat was emigreren een goede beslissing zeg.

roze_bril | 06-07-16 | 23:18

Ik heb ook een goed plan; zeg gewoon het 'vluchtelingen'verdrag op.
Is waarschijnlijk het meest misbruikte verdrag aller tijden.
En als de EU moeilijk gaat doen... Nexit!

druipsmurf | 06-07-16 | 23:16

De demografische cijfers wereldwijd zijn zo afschuwelijk, dat dit voorstel het niet gaat redden. Je moet gewoon letterlijk de boot afhouden, zorgen dat ze hier niet binnen komen. Vervolgens: zet een fokprogramma op voor Europeanen, geef ze fokpremies.

Rest In Privacy | 06-07-16 | 23:15

Mooi stuk van Rossem. Die roze lijst moet er komen. Alleen dat verplichte Geer en Goor kijken?

Bogery | 06-07-16 | 23:15

Lewis | 06-07-16 | 23:11

Uw optimisme siert u Lewis maar de demografische cijfers zijn duidelijk en dat los je niet op met oude wijn in nieuwe zakken.

Desmoulins | 06-07-16 | 23:15

Ja, mooi plan, maar een aantal zwaktes.

Waarom zou het onmogelijk zijn om de stroom te beperken? Met miljarden en miljarden (want dat gaat dit plan kosten) een passende oplossing bedenken voor een probleem is een mogelijkheid, maar het probleem is ook volledig te vermijden door immigratie te beperken.

Culturele zelfmoord en vergrijzing tegengaan door immigratie is natuurlijk onzin. Culturele zelfmoord en vergrijzing draaien om een vermindering van respectievelijk Nederlandsheid en Nederlanders; beide kun je niet tegengaan door meer niet-Nederlanders te importeren. Hoe goed opgezet ook: een opleidingstraject is geen substituut voor de geschiedenis van een land en het volk dat erin woont. Je kunt mensen niet opleiden tot Sinterklaas of 4 mei uit een schoolboek doceren.

Bovendien: waarom is een lichte bevolkingsdaling nu werkelijk zo'n probleem? Dit land is één van de meest dichtbevolkte stukjes aarde, een paar minder kan heus geen kwaad. Na een tijdje vlakt de demografische curve weer af en is er geen probleem (tenzij deze door de vergrote voortplanting van immigranten weer wordt scheefgetrokken, maar ook dan geldt dat immigratie dus juist niet het antwoord is). De enige echte oorzaak voor problematiek door een afnemend geboortecijfer is het AOW-stelsel, dat door zijn vorm (huidige werkenden betalen voor de werkenden van vroeger) alleen kan bestaan bij een min of meer constante bevolkingsaanwas (en daarom alleen door mensen die aan de ernstige zenuwziekte 'PvdA' lijden juist op de top van de babyboom kon worden verzonnen). Als de AOW kan worden omgebouwd naar een gezonder systeem, zijn er eigenlijk alleen maar voordelen aan een lichte bevolkingsdaling.

Juist in de toekomst gaan er veel 'lagere' banen op de tocht staan door automatisering/robotisering. Sommige banen, zoals loodgieter, zullen waarschijnlijk nooit echt geautomatiseerd worden, dus die schaarsere arbeidsplaatsen hebben we hard nodig voor onze mensen die praktisch sterker zijn dan theoretisch. Ook hier werkt het daarom dus contraproductief om mensen binnen te laten, want ondanks jullie mooie plan zal een groot gedeelte toch in de lager geschoolde banen terechtkomen. Liever focussen we op kwaliteit en zorgen we dat een kleinere maar hoogopgeleide elite de uitdagingen van morgen aankan: programmeren, technische oplossingen, elektronica, noem het maar op.

Natuurlijk kunnen we hier en daar wat oorlogsvluchtelingen die om vreemde redenen verdwaald zijn op weg naar een vluchtelingenkamp in een naburig land opvangen, maar laten we hen en onszelf geen illusies maken: slechts een enkeling zal een productieve landgenoot worden die zich door en door Nederlands voelt en daar hebben we in Nederland al een redelijk grote groep van, te weten de Nederlanders zelf.

Renkum0317 | 06-07-16 | 23:15

mensen laat die pro-partijen voor de kosten opdraaien

Zij nodigen ze uit

hunny | 06-07-16 | 23:14

Doe eerst die deur maar es dicht.
En dan bij iedere toegangsweg een bord met levensgroot hartje Joden, hartje homo's, hartje varkens en hartje zwarte Piet en hartje vrouwen.

Schietmijmaarlek | 06-07-16 | 23:13

@ van Rossum,

Maar mijn vreemdelingen-advocaat wordt door de staat betaalt, dus bij deze een appèl op uw betoog, wat tevens haaks loopt op op de jurisprudentie van het europese hof voor mensenrechten.

Dr. Frambozenjam | 06-07-16 | 23:12

Ik sprak deze week, oh grote schande, met meerdere leden van de Amsterdamse PvdA. Ik hoorde drie dingen:

*Zonder die eikels van Denk! mogen/moeten we ons weer op de blanke arbeider richten en kunnen we weer fatsoenlijk beleid gaan voeren.
*Vluchtelingen mogen nooit een permanente verblijfsvergunning krijgen.
*Niemand erin voordat we uitzetten en grenscontrole hebben geregeld.

Ik was geschokt. Wat heeft dat met progressief links zijn te maken? Wie gelooft dat er nog een arbeider intrapt? Ik vroeg of ze dachten dat de blanke HBO'er zou weglopen naar GL, en of ze dachten dat er ook maar 1 SP-arbeider terug zou komen. Respectieflijk nee en ja, en allebei nog volmondig ook. Ik vertelde dat ik de twee antwoorden precies andersom zag, maar dat ging over de hoofdjes heen.

geld of je leven | 06-07-16 | 23:12

Goed zo, Van Rossem.
Hier hebben we veel meer dan alleen maar roepen hoe slecht het gaat en hoe hopeloos het is. (Waar ik zelf aan mee kan doen hoor, begrijp me niet verkeerd.)
Dit is me uit het hart gegrepen: echte vluchtelingen wel toelaten, maar onder voorwaarden, strénge voorwaarden, en wie zich daar niet aan wenst te houden kan hier niet gehandhaafd worden. Dat kán gewoon écht niet, dan wordt dit land volstrekt onleefbaar. (En ja, in een beetje pessismistische bui zou ik kunnen zeggen dat die onleefbaarheid al verrekte dichtbij is.)
En tegelijkertijd geef je de mensen die hier wél terecht een plek zoeken en die gemotiveerd zijn het beste ervan te maken een kans.

Lewis | 06-07-16 | 23:11

@de euro middenweg | 06-07-16 | 22:58
Ik ga voor uw plan.
Ook de landen van herkomst moet eens om eens weer opgebouwd worden idd. Dus, verblijven en leren tot het veilig is,met als bonus een retourticket terug naar eigen heimat.

deraderendraaien | 06-07-16 | 23:10

"Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad / staan wetten in de weg en praktische bezwaren, / en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren."
|
Verder een goed plan, met echter één grote mits: die hele Jan Roos dient er volledig buiten te worden gehouden! Maar dan ook volledig!
(Zonder die kwast wordt het al lastig zat...)

Heinzelmann | 06-07-16 | 23:09

Overigens hadden we al die door de plee gespoelde miljarden ook kunnen besteden aan een hypermoderne safe zone ergens in het Midden-Oosten. Het idee dat zonder gedwongen assimilatie de islamitische cultuur een plek zou kunnen verwerven binnen het 'vrije westen' is behoorlijk bezopen en het niets dan het herhalen van beleid dat al enkele decennia nogal faalt.
Laten we het vooral nogmaals vol goede bedoelingen proberen.

Desmoulins | 06-07-16 | 23:08

-weggejorist-

porkchops | 06-07-16 | 23:07

Stom plan. Komen moet veel onaantrekkelijker gemaakt worden. Dat bereik je niet in dit model. Elk plan rondom migratie moet primair leunen op het dichtdraaien van de kraan, niet op dweilen.

Gen. Maximus | 06-07-16 | 23:04

@eerstneukendanpraten | 06-07-16 | 22:50
.
vindt helemaal mooi man mmar ie moet nu eetse verkrchtwn frauen, in swiembath golf.. gyel
.
Euh, Amin, wil je niet aan mijn laptop zitten.

Piet Karbiet | 06-07-16 | 23:02

", waaronder natuurlijk GeenStijl lezen om sarcasme,"

Ik ben hier voor het eerst. leg uit s.v.p.

Dr. Frambozenjam | 06-07-16 | 23:02

Ook dit vast en zekere nobele plan, is een gevolg van een murw gebeukte bevolking. Waarom juist sinds het begin van deze instroom immigratie gewoon geen halt meer toegeroepen kan worden, kan niemand fatsoenlijk uitleggen; het is een sneue, nieuwe waarheid die klakkeloos overgenomen wordt. De enige oplossing is een Nexit maar iets zegt mij dat van Rossem nog steeds hoop koestert op een nieuwe EU.

Vandaag was een heuse handreiking naar de 'global progressive narrative'. Illegaliteit bestrijden in een van de buitengebieden van ons Grote Europese Rijk neigt naar bruin want in uniformen de wet uitvoeren is overduidelijk een wens naar een of andere tijd waarmee we tegenwoordig alles vergelijken en natuurlijk dat stuk over de door en door racistische politie in de VS en die arme beroepscrimineel. Dat er in Chicago tijdens de vieringen rondom 'independence day' weer talloze Afro-Amerikanen het slachtoffer van hun eigen destructieve cultuur en volk zijn geworden, zoals +90% van de gevallen, was natuurlijk niet passend binnen de door de progressieven ontwikkelde 'narrative' van racisme en postmoderne slavernij en natuurlijk intrinsiek racisme onder de blankmens richting de zwartmens.

Laten we het houden op een mindere dag...

Desmoulins | 06-07-16 | 23:02

Liever compleet de-islamiseren, maar de insteek is goed.

EdwinM. | 06-07-16 | 23:01

Goed plan, alleen de locatie is verkeerd. Dit soort centra moeten we opzetten in de regio. In landen als Tunesië, Libië, Egypte, Irak, Liibanon, Jordanië, veilige delen van Syrië. Je zou dit zelfs kunnen uitbreiden naar veilige landen als een stukje otwikkelingshulp. Bijvoorbeeld in Senegal zo'n centrum opzetten om jonge mannen daar een vak bij te brengen.
Nederland kan het volledige ontwikkelingshulp budget hieraan besteden, desnoods 4 miljard euro per jaar. Wellicht in samenwerking met andere EU landen. Wanneer deze centra in de regio goed zijn opgezet kunnen we alle asielzoekers in de EU hiernaar terugsturen. Ook kunnen we iedereen die asiel zoekt in de EU wegsturen. Dan combineren we de Australische aanpak met een stuk perspectief in de eigen regio.

Duifmans | 06-07-16 | 23:00

beter plan: niemand binnenlaten en degenen welke al binnen zijn, bij crimineel gedrag terugsturen. over 20-30 jaar is iedereen werkeloos. wat dan? liever een homogeen land dan een balkan brazilie. maar tis al te laat, de elite heeft zijn/haar doel de afgelopen 50 jaar bereikt. europa is over en uit. ik geniet er de komende paar jaar nog van. daarna kan de elite een hoop $$$ verdienen, war is a racket.

blabla9899 | 06-07-16 | 23:00

Klinkt als een plan gestoeld op gezond verstand. Dus dat gaat hem niet worden...

Lauwe Koffie | 06-07-16 | 23:00

@roze_bril | 06-07-16 | 22:14
Je zou bij het zien van de titel voor het gemak even van het idee uitgaan van in de regio opvangen en wat aan protectionisme doen, en juist niet iedereen in dit overvolle land neerplempen, daarbij van het goede van de gelukseiser uitgaan en ook nog eens het demografische gezicht van NL in niet minder dan 1 generatie onomkeerbaar veranderen. 1 generatie. En dat op millennia. Dit is niet 'Het land van allemaal'. Kortom, in mijn ogen zaad.

Slogra | 06-07-16 | 22:59

Opvang in de regio.
Dan lost het probleem van de gelukszoekers vanzelf op.
De hoop op opvang hier wegnemen, en hun perspectief bieden in hun eigen land/regio.
Als heel veel mensen naar hier komen ontstaat daar, waar ze vandaan komen, weer ruimte voor nog meer bevolkingsgroei.
Met consequenties voor de hele wereld.
Een heilloze weg.

donjon | 06-07-16 | 22:59

Okay komt ie:
Scheiding gelukszoekers en echte (oorlogs-)vluchtelingen prima. De eerste groep per omgaande retour. Maar de tweede groep krijgt een tijdelijke verblijfsstatus. Tijdelijk totdat de oorlog/ellende in het thuisland is afgelopen. Opvang in mega-azc's prima maar absoluut geen verplichtingen aangaande inburgering, taal, scholing en/of westerse normen/waarden. Ze zijn hier immers tijdelijk. Uiteraard mag iedereen wel vrijwillig de Nederlandse taal leren. Omdat ze te zijner tijd teruggaan om hun kapot- geschoten thuisland op te bouwen, leren we ze hier hoe je electra moet aanleggen, hoe je moet metselen, bouwvakken en wegen aan te leggen etc. Dit alles in de eigen taal door de eigen onderwijzers onder begeleiding van Nederlandse deskundigen. Het argument dat ze nodig zijn voor de vergrijzing is bullshit. Ten eerste zijn er hier nog meer dan genoeg Nederlandse werklozen die ingezet kunnen worden. Ten tweede gaat de robotisering van de maatschappij zo snel dat een groot aantal banen/beroepen in relatief korte tijd zal verdwijnen. Tenslotte kunnen de geschoolde vluchtelingen terug naar eigen land waar ze met hun kennis en vaardigheden meteen aan de slag kunnen om hun eigen land weer op te bouwen. We geven ze nog een (klein) starterskrediet zodat ze materiaal kunnen aanschaffen. Ik denk dat de terugkeerders dan uiteindelijk gelukkiger zijn. Ze zullen zich in eigen land nuttiger voelen en kunnen tevens hun familie onderhouden.

de euro middenweg | 06-07-16 | 22:58

Laat ze bij de grens eerst maar de gedeelde allah test doen.
Als ze daar niet voor slagen mogen ze gelijk rechtsomkeer.

deraderendraaien | 06-07-16 | 22:57

Wellicht een idee om 2 leer trajecten aan te bieden. Zodat men kan kiezen voor Intreding/integratie lessen of voor uitreding/wederopbouw lessen.

mysteryposter | 06-07-16 | 22:54

Op welke lijst kunnen we stemmen?

Stephan Bijzitter | 06-07-16 | 22:54

Begin maar eens met alle papierloze anoniempjes bij de grens te weigeren. Als je echt vluchteling bent heb je niks te verbergen. En op korte termijn beslissen over de verblijfsvergunning i.p.v. jarenlange procedures op kosten van de staat. En eenmaal uitgeprocedeerd direkt uitzetten i.p.v. de straat op sturen en gedogen. We zitten nu al met een groep zwervende krakende uitgeprocedeerden die allang weg hadden gemoeten. Maar die we volgens de Raad van Europa verplicht zijn te voorzien van bed, bad en brood.
Hoe gaat dat straks met de duizenden die we recent hebben binnengelaten? En zelfs voor de statushouders zijn er niet genoeg woningen laat staan banen.

Mijn broer werkt nu als conciërge in een asielopvang voor € 1800 netto per maand. Kun je nagaan wat echte COA medewerkers verdienen. Tot mijn verbazing zitten daar trouwens hoofdzakelijk Syrische gezinnen.

PrinsesStoepje | 06-07-16 | 22:53

Ik vind het niks. WE moeten m.i. gewoon asielverdragen opzeggen, het onderscheid tussen echte asielzoekers en gelukzoekers is nl niet te maken: ze liegen allemaal over hun vluchtverhaal. Vluchtelingen worden opgevangen in de regio van herkomst, punt.

Poes Fiep | 06-07-16 | 22:53

Van Rossem, complimentos! Daarnaast goed plan bedenken om mensen op een goede plek te krijgen waar ze een bijdrage kunnen leveren. Krimpregio's bieden veel kansen, en zijn ook relatief rustig voor mensen met PTSS klachten door oorlogsgeweld.

Brimstich | 06-07-16 | 22:53

Vanaf dag 1 lunchen met haring en bier, en dineren met boerenkool-met-worst zou ook een verplichting moeten zijn. Zuivert meteen de aanstaande Syriëgangers uit.

Guido | 06-07-16 | 22:51

Ik zou zeggen, geen Nederlands laten leren en niet laten inburgeren, maar onderwijs geven in eigen taal en onderwerpen waar ze in eigen land iets aan hebben. Er zitten vast leraren tussen de vluchtelingen...

Evaatje123 | 06-07-16 | 22:50

Ik heb nog steeds kotsbeu v.w.b. asieleisers.

eerstneukendanpraten | 06-07-16 | 22:50

Ik zie geen enkele oplossing voor het echte probleem: minstens 60% is gelukszoeker en moet terug. Feit is dat de thuislanden niet meewerken. En er amper terugkeer plaatsvind.

www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/mig...

Dan kun je wel zeggen: ze moeten terug, maar zo kan ik ook een probleem oplossen. ZE GAAN NIET TERUG. It's the remigration, stupid!

medusa324 | 06-07-16 | 22:50

Een probleempje!
Het overgrote deel is moslim.
En te veel daarvan vinden dat wij, geen moslim, dus minderwaardig zijn.
En dat zullen we weten (en merken) ook.
Alle goede bedoelde pogingen tot oplossing ten spijt, het blijven bruggenhoofden van allah's leger

donjon | 06-07-16 | 22:47

Goed plan. Doordacht ook. Maar mijn standpunt blijft dat we hier niemand zouden moeten binnenlaten. NIEMAND. Integendeel, we moeten voorsl mensen wegsturen: criminelen, terroristen, salafisten, jihadisten, etc.

Stijlicoon | 06-07-16 | 22:46

Prima plan. Het vervolg zou ik willen houden op terugkeer. Met de opgedane kennis kun je, indien echt veilig, bij terugkeer of terugkomst het paradijs op aarde creëren in het land van originele herkomst. Ook broodnodig want anders loopt het westen over qua aantal mensen, ongeacht de afkomst. Verder hulde! Heel links hoor je niet wat langdurige oplossingen betreft en voert alleen korte termijn politiek.

Mark van Leeuwen | 06-07-16 | 22:46

Parel van het Zuiden | 06-07-16 | 22:20

Proeftijd, jazeker.

Sowieso toch wel lichtelijk naïef plan. Een bewoner uit de haat hel van het Midden Oosten scholen?

Het kan maar verwacht er niet te veel van. De cultuurverschillen zijn gewoon te groot.

Een Limburger wordt al nooit een Randstatter, en good for him. En dat in de huidige gutmens constellatie? Zelfs in USA is de burgeroorlog nooit beëindigd.

Maar voor de goedwillenden en aangeboren fatsoenlijke mensen zoals Lassana Bathily, de held uit Mali, woonachtig in Frankrijk en inmiddels Fransman, die vele mensen het leven redde in de kosher supermarkt in Parijs: doen.

geen blijvende stad | 06-07-16 | 22:46

Waarom zou de integratie van dobbernegers lukken als je ze naar school stuurt, terwijl de afgelopen dertig jaar heeft getoond dat het gene ene zak helpt. Die achterlijke godsdienst zit dan nog steeds in die koppies, en dat arbeidsethos ter grootte van een erwt is ook niet weg. En je houdt de illegale immigratie er ook niet mee tegen, want hoe meer je er binnen haalt, hoe meer lotgenoten uit hun thuislanden er door aangemoedigd worden om ook de plas over te steken.

mirvink3478 | 06-07-16 | 22:45

Heeft Frans Junkermans al een emotionele toespraak gehouden ?

Uw Psychiater | 06-07-16 | 22:45

De meeste geopperde ideeën vind ik wel goed, maar Mega AZC's zijn volgens mij een ontzettend slecht idee. De huidige, relatief kleine AZC's zijn al nauwelijks te overzien en te managen, en nog grotere complexen bouwen is vragen om problemen.

Nederland en Nederlanders zijn gewoon te soft voor dat soort mega projecten, dan ontstaan er binnen de kortste keren overal nieuw Bijlmermeer-achtige AZC's door heel Nederland.

Der Klassenfeind | 06-07-16 | 22:43

Vervolg: en als ze dat eenmaal doorhebben in de thuislanden, dan bedenken ze zich tweemaal voordat ze afreizen. Ze hebben immers geen invloed meer op het land van bestemming.

lulleficatie | 06-07-16 | 22:42

Heel goed met klaartext en een portie goede boerenverstand.Top.

altijdfeest | 06-07-16 | 22:41

tweederde va de nieuwe aanwinsten is functioneel analfabeet en praktisch minderbegaafd. je kunt daar natuurlijk in gaan investeren maar gezien de leeftijd van aanmonsteren en de intellectuele mogelijkheden geeft het sowieso weinig kans op succes.
zeker wanneer je in aanmerking neemt dat de oprukkende robotisering de vraag naar laagopgeleide arbeid alleen maar doet afnemen.
alleen een greencard systeem dat hoogpotentieel voorrang geeft kan de behoeften die ons bedrijfsleven heeft invullen. niet een toegang voor iedereen die genoeg betaalt aan smokkelaars of wie het hardst kan rennen over de grenzen.
lange opleidingstrajecten zonder kans op succes maken de mogelijkheid voor terugsturen alleen maar lastiger.
investeer dan het geld dat hier voor bestemd zou worden maar in oprotpremies. op voorwaarde van effectieve grensbescherming en direct terugsturen naar de kust waar ze vandaan komen. frontex moet dan de wapens die ze hebben maar gebruiken oude libische piratennesten weer kapot te schieten. Onze marines hebben de wapens die ze hebben niet voor niks.
opvang creëert vanzelf meer aanzuigende werking, hoe goed bedoeld dan ook. Het vereist wel dat de politiek de emo-porno kan weerstaan en niet op basis van chantage door linkse activisten en fotobeelden zonder context weer te buigen.
Het alternatief is het instorten van onze verzorgingsstaten, hetgeen gezien de financiering daarvan bij ongewijzigd beleid een zekerheid is.
een goed bedoeld, maar onhaalbaar idee.

Glasgow Argus | 06-07-16 | 22:41

En verdeling over alle EU landen dient als volgt te geschieden: Eerst opvang in een aankomstcentrum in Griekenland of Italië bijvoorbeeld. Daar wordt een DNA sample vastgelegd in een EU-brede database om later foetelen te voorkomen. Vervolgens mag een alleenstaande of het gezinshoofd aan een rad van fortuin draaien. Letterlijk. Daarop staan alle 28 landen die ieder een gedeelte van het rad vormen. Bv NL is 4%, Duitsland=20%, Frankrijk=15% enz. Het land waar het rad stilhoudt is de eindbestemming. Niet mee eens? Dan ben je geen echte asielzoeker maar een gelukszoeker en mag je linea-recta terug naar waar je vandaan kwam, en mag je er nooit (DNA) meer in. Zo voorkom je dat mensen allemaal naar het land afreizen met de hoogste sociale voorzieningen. Je voorkomt ook dat de hoger opgeleiden allemaal naar Engeland gaan en de boeren allemaal naar Nederland. Zo zou het moeten worden uitgevoerd.

lulleficatie | 06-07-16 | 22:40

Koppel dat aan de IJSLANDERS-uitzet-methode en je krijgt een heel aardig asiel beleid.

buster24 | 06-07-16 | 22:38

@Feynman | 06-07-16 | 22:12
Nee, dat is onzin. Er zijn echte vluchtelingen die echt niet meewerken. En die kan je dan niet terugsturen, want onmenselijk.

Lewis Lewinsky | 06-07-16 | 22:35

Eerst moet er die verplichte verdeling over europa komen, een soort loterij, heb je het lootje Bulgarije getrokken, of Kroatië, botte pech, je moet het er maar mee doen, heb je Duitsland of Nederland getrokken heb je mazzel. Dit zal veel economische vluchtelingen weerhouden naar de gewenste bestemming te reizen. Echte vluchtelingen zijn al lang blij, veilig is veilig. Dit test tevens de echte Europesche samenhorigheid, willen de voormalige Oost Europesche landen alleen de lusten en niet de lasten van Europa, dan zijn ze niet veel beter dan de economische vluchtelingen, dus Bretixten de lui....

Diminutive | 06-07-16 | 22:34

Helaas. Gaat niet werken. De 4 grote problemen: overbevolking (men blijft maar fokken; de overschotten en sloebers komen hierheen), achterlijke godsdienst (islam wil de wereld veroveren), politieke correctheid die verlammend werkt en de problemen niet werkelijk aanpakt (dweilen met de kraan open), weg met ons (wij zijn wit en dus per definitie racisten). De trend van Europa is: richting verlorenheid en chaos. Niets meer aan te doen, tenzij er een radicale massale ommezwaai komt, maar die gaat niet komen.

Fijnstoffer | 06-07-16 | 22:33

Wat @pjotr nicknaamtov zegt. Bizar naief plan dat rechtreeks uit de koker kan komen van GL. Wat moeten wij met gelukszoekers. Linea recta terug naar het Afrikaanse vasteland. Geef 1000 dollar mee en zie maar hoe je thuiskomt. Vluchtelingen altijd in de regio opvangen. Alleen geld daar aan uitgeven. Want dan kan elke euro het best besteed worden. Je helpt de armen ook. De rest is bullshit.

roze_bril | 06-07-16 | 22:33

Er hoeft helemaal niets opgelost te worden. Dit is zoals het spel gespeeld wordt en men is nog maar net begonnen. Het werkelijke idee hierachter ken ik niet maar het is ordinaire opzet om Europa te overspoelen en te ontwrichten middels nieuwkomers.

Pedronegro | 06-07-16 | 22:32

-weggejorist-

porkchops | 06-07-16 | 22:31

Best aardige oplossing, maar ik heb een oplossing die volgens mij goedkoper en effectiever is: Allereerst moet de grensbewaking op orde zijn: alle bootjes moeten door de douane opgepikt kunnen worden. Vervolgens bekijken de douaniers aan boord de papieren van de migranten, waarna ze degenen die geen papieren hebben of uit een niet-oorlogsgebied komen direct op een zeewaardige boot (zoals Australië doet) worden geplaatst en zo dichtbij de territoriale wateren worden gedropt waarvan het bootje waarschijnlijk vandaan kwam. Hierbij vind ik het niet nodig om afspraken te maken met de leiders van dat land. Vervolgens gaan degenen met de juiste papieren naar het dichtstbijzijnde vaste land van de EU/Schengen en komen in een 'asieldorp' terecht. Jullie herinneren je vast nog wel het migrantendorp in Calais dat helemaal zelfvoorzienend was. Dit soort dorpen kun je overal aan de grens van de EU/Schengen plaatsen. Je kunt evt. nog wat helpen door betonnen tenten (ter plekke hardmaken met water) of containers neer te zetten. Verder kun je desgewenst nog zorgen voor onderwijs en veiligheid, maar het is de bedoeling dat het dorp zo sober mogelijk blijft. Vervolgens bied je aan iedere volwassene een bedrag aan (bijv. 50000 euro) indien deze persoon in het leger gaat. Hij (of zij) krijgt het bedrag zodra het conflictgebied waar hij vandaan kwam weer veilig is mits hij deelneemt aan een interventiemacht. Zodra deze interventiemacht getraind is en getalsmatig groot genoeg is gaat deze macht samenwerking zoeken met andere partijen in het conflictgebied die voorstander zijn van een seculiere democratische staat waarin mensenrechten niet geschonden worden. Vervolgens worden partijen die niet zo'n staat willen aangevallen. Ik denk dat de oorlog in Syrië op deze manier binnen twee jaar is afgelopen, en het is een veel effectievere besteding van ons (ontwikkelings)geld.

snotferatu | 06-07-16 | 22:31

Als je naar de foto kijkt van dat zinkende bootje, is er niet 1 zo slim om even een pomp aan te slingeren.

broervandenhollander | 06-07-16 | 22:31

-weggejorist-

Blackspyder | 06-07-16 | 22:31

Wat roze_bril zegt, deze mensen zijn zo opgegroeid, zij willen niet anders en zullen achteraf dit ook aan de kant schuiven en proberen te profiteren zoals vele anderen al doen.
-
Maar idd Geenstijl, hoe zit het met de politieke partij? Denk dat jullie meteen al een aantal zetels kunnen binnenslapen inclusief de mijne!
-
Ik mis in Nederland een goede partij.

Blackspyder | 06-07-16 | 22:31

@Frankster001 | 06-07-16 | 22:10
Ik hoop het niet.

Mark_D_NL | 06-07-16 | 22:30

Nee,
Tijdelijk verblijf en dan ook echt opzouten, wel of niet met kinderen die ergens op school zitten. En ook niet als meneer het zo goed doet in een baantje ergens. Daarnaast, een ieder die niet direct op Schiphol is aangekomen terug naar land van oversteek (Belgie danwel Duitsland). Internationaal recht predikt opvang in eerste veilige land van aankomst. Turkije dus in 99% van de gevallen.
Van Rossem, houdt je rug recht en kom nu niet met halfzachte compromissen, dat doet de Pvda al.

Ofzo2 | 06-07-16 | 22:28

Ik zie wat haken en ogen en een berg van redenen waarom dit niet uitvoerbaar is binnen de huidige politieke orde (binnen de EU en de internationale verdragen die we hebben ondertekent), maar ik zal niet cynisch zijn. Dit masterplan klinkt in ieder geval beter dan waar de politieke masterminds mee komen (met hun think tanks). Van Rossum for president!

XaleX_2 | 06-07-16 | 22:27

Hoax, dit is het verkiezingsprogram van de pvda of gl.
De maakbare naieviteit druipt er vanaf.

pjotr nicknaamtov | 06-07-16 | 22:27

Ik vind het een goed plan. Eén puntje om over van mening te verschillen:

Volgens mij probeerden we die grootschalige opvang in de jaren negentig, maar was dat ook geen onverdeeld succes. Kleinere opvangcentra leveren minder weerstand op, hebben een grotere betrokkenheid van zowel asielzoekers als omgeving tot gevolg. De praktijk leerde ook dat er veel meer onderlinge ellende speelt in grotere asielcentra.

Naomi71 | 06-07-16 | 22:26

Iedereen met een dubbel paspoort heeft geen recht meer op allerlei subsidies/ kinderbijslag en/ of bijstand. Wel eventueel als ze gewerkt hebben. Alleen Nederlanders (niet bi-cultureel) kunnen grond/ onroerend goed kopen. Los je al heel veel op. Je hoort weleens maar ik kan niet van mijn paspoort af? Ja dan heb je pech. Vergelijk het maar met Katholiek zijn. Je kunt het zo worden maar het is moeilijk als je er vanaf wil. Als je echt moeite doet lukt het. Verder nieuwe Nederlanders trouw laten zweren aan de NL vlag en met een aantal uitgangspunten. Laten we onze rechtsstaat voor iedereen beschermen en voor iedereen betaalbaar houden.

Hypno2050 | 06-07-16 | 22:26

Waar kan ik mij ziek melden?

Dr. Frambozenjam | 06-07-16 | 22:25

Prima plan. Jammer dat VN, Europees Hof van Justitie en Europees Hof voor Rechten van de mens, een stok tussen de spaken zullen steken.

Sticky Rice | 06-07-16 | 22:24

Ik vrees dat NL/EU over onvoldoende capaciteit(en) beschikt om dit plan zelfs met een bescheiden aantal tot een goed einde te brengen. Om te beginnen zal de eerste helft van het traject in behoorlijk gesloten inrichtingen moeten plaatsvinden, wegens valse belofte om deel te nemen en dan de illegaliteit induiken. Daarnaast moeten kinderen vanaf 4, vrouwen en mannen vanaf 12 gescheiden behandeld worden. Artikel 1 van de grondwet dient eerst grondig herschreven. Alle wetten trouwens. Een bezem door de asielindustrie incl advocatuur. Verder dient er een stuk woestijn gehuurd te worden waar iedereen die niet voldoet naar "terug" gestuurd kan worden. Enz.

Graaiende Teddybeer | 06-07-16 | 22:24

Laat Groenlinks en aanverwante types dit niet lezen. Dit vinden ze verschrikkelijk. Past niet in hun denkpatroon.

Ruud5 | 06-07-16 | 22:24

Van Rossem, wat een verademing, wat een frisse lucht, dit stuk gezond verstand binnen het politieke debat!
Complimenten.
Sowieso ook voor al je energie. En geduld.
Hoop dat je thuis nog gezellig bent. Ik zou er niet tegen kunnen om me de hele dag met die zaken bezig te houden waar jij je mee bezighoudt. Daarom: diepe buiging.

nemoj me jebat | 06-07-16 | 22:24

de migranten komen op onze honing (toevallig is dat 'miele" in het Italiaans...) af. Honing is bijstand, toeslagen, gratis geld.
Oplossing: haal de honing weg. Geef de migrant geen uitzicht op eeuwig gratis geld en ze blijven weg. Veel simpeler dan jullie ingewikkeld plan....
De Literator | 06-07-16 | 22:14
Denemarken heeft dat wel bewezen ja, maar daar hoor je niemand over. Toen ze daar de sociale voorzieningen voor migranten terugschroefden kwam er bijna niemand meer die kant op.

Akiron | 06-07-16 | 22:22

Ik vraag me af hoeveel generaties het gaat duren voordat ze de mentaliteit hebben die wij gewend zijn in de westerse samenleving. Je kunt met alle goede bedoelingen de mensen helpen en dat zijn we ook verplicht, maar wij kunnen hier niet de hele wereld gaan zitten opvangen. Van alle migranten die Nederland afgelopen 50 jaar heeft opgevangen of die hier gekomen zijn om te werken is er een groep die nog steeds niet in de massa is opgegaan, ik hoef deze groep niet te benoemen denk ik. En inderdaad een heel grote groep welwillende zijn de dupe van de lamballen die hier geen fuck uitvreten.
Ik zou willen zeggen niet hier maar in S.A. en omgeving deze mensen opvangen met financiele ondersteuning vanuit Europa dan maar.

Frosties | 06-07-16 | 22:21


Probleem 1 is dat 'ouderen' (dus boven de 20 in dit geval..:) ) vaak helemaal niet goed en snel kunnen leren, zeker als ze al die tijd analfabeet zijn geweest.
Dus dat zijn de meesten.
Probleem twee is dat de meesten helemaal geen Nederlander willen worden en dat lukt ook niet met dwang.
Het enige resultaat daarvan is toneelspel wanneer nodig, achter de gordijnen lachen ze je uit, beetje zoals het nu is dus.

Crufty | 06-07-16 | 22:21

Goed betoog Van rossem. Ik zeg doen!

T0matenplukker | 06-07-16 | 22:21

Voor iedere "vluchteling" erin, een partijbelidmaatschapte eruit. Ruimte voor zo'n 200.000 vluchtelingen dus.
.
De "vluchteling" krijgt 10 jaar proeftijd. Een geweldadige misstap leidt tot heenzending.
.
Daar komt geen nieuwe voor in de plaats
.
Sorry, maar ik ben niet meer bereid tot compromissen om de politiekcorrecte waanzin te faciliteren. Nu toegeven is de volgende afdwing en demoniseringsgolf van politiekcorrecten inluiden.
.
Grenzen zijn nodig.

Parel van het Zuiden | 06-07-16 | 22:20

De Literator | 06-07-16 | 22:14
Dat. En gebruik dit plan maar om de paar mensen die dan toch nog komen PLUS alle al in NL woonachtige mensen te scholen. Want er zijn er nu al teveel die niks snappen van onze grondwet. Ook autochtone Nederlanders.

Daisy Cutter | 06-07-16 | 22:20

Probleem is dat het geen kinderen zijn. Na je 20ste leer je geen taal meer. Ben je lang niet meer zo te indoctrineren en te kneden tot model burger.
Een van de redenen om religie onder je 20ste te verbieden. Je krijgt het er immers nooit meer uit.

Nescio25 | 06-07-16 | 22:20

Ik zie van dit plan nog wel stukken terugkomen in de diverse verkiezingsprogramma's die op dit moment weer geschreven worden.
Hulde!

Majoor Pikindewind | 06-07-16 | 22:20

Asielopvang is symptoombestrijding en neemt het achterliggende probleem niet weg.
Als Europa voor iedere asielzoeker die hierheen komt één soldaat naar hun thuisland stuurt zijn de conflictgebieden zo veilig.

Tierelantijn | 06-07-16 | 22:19

@Bobdesloper | 06-07-16 | 22:16
Stem op mij!

necrosis | 06-07-16 | 22:19

Van Rossum
Meestal ben ik het roerend met je eensch. Nu niet! Ik heb een andere oplossing die ik hier helaas niet kan en mag ventileren maar neem van mij aan dat ie echt geweldig werkt! Tevens zal de criminaliteit in no time zijn gereduceerd tot aanvaardbare proporties.

kaplaarzenverkoper | 06-07-16 | 22:19

necrosis | 06-07-16 | 22:13
Ik denk ook dat de meeste helemaal geen zin hebben om te integreren en om te werken. Maar als ik nu uitga van het goede, dat iedereen wél wil werken, dan nog zit je met een probleem. De werkeloosheid is hoog en ik denk dat er simpelweg niet genoeg werk is voor iedereen.

catomar | 06-07-16 | 22:19

@Frankster001 | 06-07-16 | 22:10
Ik stel me alvast beschikbaar als MinPres/ dictator.

necrosis | 06-07-16 | 22:17

Meest constructieve bijdrage aan het immigratievraagstuk tot nu toe! Top!

Fa. Sprenger&Kramer | 06-07-16 | 22:17

Erg verstandig dit. Volledig goed plan. Maar helaas, het komt de omvolking niet ten goede. Onze cultuur zal moeten verdwijnen, snap je?

Daisy Cutter | 06-07-16 | 22:16

Partij van Geenstijl? Waar kan ik stemmen?

Bobdesloper | 06-07-16 | 22:16

Ik vind het best een goed plan. Eerlijk richting alle partijen. Er moet wel goede handhaving en controle komen in die megaAZCs want onveiligheid voor de goedwillenden is killing.

Joris Draaksteker | 06-07-16 | 22:16

de migranten komen op onze honing (toevallig is dat 'miele" in het Italiaans...) af. Honing is bijstand, toeslagen, gratis geld.
Oplossing: haal de honing weg. Geef de migrant geen uitzicht op eeuwig gratis geld en ze blijven weg. Veel simpeler dan jullie ingewikkeld plan....

De Literator | 06-07-16 | 22:14

Prima voorstel zou ik zeggen. Zo zijn wij ook als vluchteling (gevlucht uit/voor respectievelijk jappenkampen en ayatollah's) naar nederland gekomen. Leren, werken en vooruit met je donder. Nix gratis gekregen. Nu prima banen en posities en ook wij zien onaangepaste klojos die niet willen liever het land uitgeflikkerd worden.

niemandindestad | 06-07-16 | 22:14

K.A.N.S.L.O.O.S
1 We willen ook geen vluchtelingen van de andere kant van de wereld. Dus onderscheid hoeft niet gemaakt te worden. Ik wil Duitsers en Belgen opvangen.
2 Opvoeden werkt niet want religie, IQ, cultuur. Dat krijg je er niet uit. Willen ze ook niet.

roze_bril | 06-07-16 | 22:14

Maar 'ik wil weten wie jij bent'.
En dat moet bij mij in de straat of tijdens een van de vele taharrush-sessies of zo en niet via een datingsite voor hoger opgeleiden of thereligionofpeace.com.

Slogra | 06-07-16 | 22:13

@catomar | 06-07-16 | 22:08
Ik mag het vast niet zeggen van Zieligvana, maar de meeste komen hier niet om te werken.
Die komen hier voor gratis geld.

necrosis | 06-07-16 | 22:13

Lewis Lewinsky | 06-07-16 | 22:10
Een echte vluchteling accepteert alle hulp en dus een opleiding. Is compleet vergelijkbaar met de huidige test, het napluizen van een vluchtverhaal. Je beoordeelt niet een ingestudeerd sprookje, maar op getoond gedrag.

Feynman | 06-07-16 | 22:12

Ik zeg: GeenStijl gaat zich verkiesbaar stellen bij TK2017!

Frankster001 | 06-07-16 | 22:10

-weggejorist en opgerot-

Ockham | 06-07-16 | 22:10

'Het lijkt wel of jullie die vluchtelingen willen laten integreren en laten werken op onze voorwaarden. Mag dat zo maar?

JayJay | 06-07-16 | 22:10

*Heeft een asielzoeker geen zin in deze migratiemethode? Prima. Daar is het gat van de vliegtuigslurf*.

En dat kan dus niet. Heb je iemand eenmaal bestempeld tot vluchteling, dan kan je hem niet meer terugsturen, want onmenselijk. Dus dat plan gaat niet werken.

Lewis Lewinsky | 06-07-16 | 22:10

Redelijk plan, prima stukkie van Rossem!!

Berbaar | 06-07-16 | 22:09

Als we eens zouden stoppen met de nederlandse nationaliteit uitdelen te of het iets waardeloos is, en net als in Amerika er mensen MOEITE voor laten doen.

Roadblock | 06-07-16 | 22:09

Internal server error om 22:07?
In de herkansing:
Om maar met de woorden van Nannabel te spreken: Nee, ga weg!

necrosis | 06-07-16 | 22:09

Het grote probleem is het stempadvies.
Dat is niet te geven.

gentle giant | 06-07-16 | 22:09

Top, alleen na die scholing is er geen werk.

catomar | 06-07-16 | 22:08

Rederij waar ik werk heeft ook weer 140+ migranten opgepikt uit het water. Volgens de kapitein allemaal mannen, allemaal "nieuwe" kleding en allemaal smartphones.

Allemaal onderweg naar fort Europa. De Italiaanse kustwacht verplichte hen in Italie deze kansenparels af te zetten.

LangeTijdGeleden | 06-07-16 | 22:08

Hulde. Doen.

Dr.Dexter | 06-07-16 | 22:07

Ik ben voor een groot hek voor Hazeldonk.

VanBukkem | 06-07-16 | 22:07

Om maar met de heilige woorden van Nannabel te spreken:
Nee,ga weg!

necrosis | 06-07-16 | 22:07

Klinkt goed, gewoon gezond verstand. Maar dit is toch niet nieuw ? Is dit niet gewoon een omschrijving voor het dweilen met de kraan dicht van Pim Fortuijn ?

Dreddie27 | 06-07-16 | 22:06

soms... he heel soms lees je iets en denk je waarom richt je niet een politieke partij op en dan zijn we ineens klaar met de rechts/links denkers en hebben we gewoon doeners die komen met plannen die wij kunnen begrijpen en logisch vinden.
Meer Meer Meer van dit svp!! PS mijn stem heb je!

Mocro070 | 06-07-16 | 22:05

*positief perplex*

Hoen | 06-07-16 | 22:04

Prachtige quote ook in het 1800 uur journaal van vanavond. WimLex vraagt aan een asielzoeker werkend in een bejaardentehuis:"what is your background? Uhhh uhhh.. yes.. I."

Rambo John J | 06-07-16 | 22:04

-weggejorist en opgerot-

Pauperbende | 06-07-16 | 22:03

En die gaan na een tijdje -per definitie- weer weg.

P.redgleuf | 06-07-16 | 22:02

Ik los het ook wel even op; even nieuwe mindset; het zijn..... Gasten.

P.redgleuf | 06-07-16 | 22:01

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com