Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Nederland verdient een referendum

nexitpoll534.jpgVanavond werd in de Tweede Kamer onder meer gedebatteerd over de gevolgen van de Brexit. Maar hoe kort die vergadering ook duurde, de belangrijkste conclusie kunnen we nu al trekken: zolang dit kabinet er zit zal een Nederlands referendum over onze positie binnen de EU er niet komen. Premier Rutte en vicepremier Asscher hebben aan duidelijkheid niets te wensen overgelaten: zo’n referendum is volgens hen onwenselijk en schadelijk, en bovendien zou ‘geen Nederlander’ er op zitten te wachten. Blijkbaar denken de heren (en met hen het grootste deel van de landelijke politiek) dat de redenen die 17 miljoen Britten hadden om uit de EU te stappen, in ons land totaal niet leven. En kennelijk zijn de recente peilingen over de wenselijkheid van een Nexit-referendum, waarin toch ongeveer de helft van de bevolking aangeeft zo’n referendum wel te willen, hen ontgaan. Laten we wel wezen: het zou waarschijnlijk verstrekkende gevolgen hebben als ons land besloot het Verenigd Koninkrijk achterna te gaan. Niemand heeft een glazen bol waarmee hij kan voorspellen welke consequenties een Nexit zou hebben. Bij een overhaast vertrek uit de EU is niemand gebaat. Maar dat het de hoogste tijd wordt de bevolking bij de besluitvorming te betrekken en medezeggenschap te geven over de koers die Nederland in Europees verband vaart, zou voor elk weldenkend mens buiten kijf moeten staan. Even wat feiten op een rij. In 1992 wordt door ondertekening van het Verdrag van Maastricht de Europese Unie opgericht. De twaalf betrokken landen gaan verregaande samenwerking aan, leveren een deel van hun soevereiniteit in en besluiten een gezamenlijke munt in te voeren die de nationale valuta vervangt. De Nederlandse bevolking heeft hier geen enkele inspraak in en wordt voor een voldongen feit gesteld. In 1995 treedt in Nederland het Verdrag van Schengen in werking. Vrij verkeer van personen tussen de betrokken landen is een feit. In de loop der jaren wordt de Schengenzone met meerdere landen uitgebreid. Dit heeft allerlei maatschappelijke en sociaal-economische gevolgen en ook consequenties voor de veiligheid in ons land, maar ook hier heeft de Nederlandse bevolking niets over te zeggen. Inmiddels telt de Europese 28 leden (als we Groot-Brittannië nog even meetellen) en zijn er vijf kandidaat-lidstaten (Oekraïne niet meegeteld). Voor deze uitbreidingen is goedkeuring van de nationale parlementen nodig, maar ze vormen in Nederland nooit een verkiezingsthema en het Nederlandse parlement heeft (uiteindelijk) altijd met uitbreiding ingestemd. In 2005 vond er in ons land een raadgevend referendum plaats over de invoering van een Europese Grondwet. Ruim zestig procent stemde tegen, maar toch werd de Grondwet door Nederland geratificeerd. In 2010 kreeg Griekenland de eerste miljardenleningen van de EU en het IMF. Later volgden er meer, een deel van deze leningen hoeft intussen niet te worden terugbetaald. Nederland heeft hier vele miljarden aan meebetaald, vele harde woorden en beloften van politici en ministers zijn niet waargemaakt en de Nederlandse kiezer heeft zich hier nooit over kunnen uitspreken. Sinds de invoering van de EU hebben de lidstaten langzaam maar zeker steeds meer macht overgedragen aan Brussel. De enige directe invloed die de Nederlandse kiezer op de Europese besluitvorming heeft, is door middel van de Europese Verkiezingen. Van de 750 zetels kiest Nederland er 26. Begin april vond in Nederland het raadgevend referendum over het associatieverdrag met Oekraïne plaats. De opkomst die het referendum geldig maakte werd gehaald en een ruime meerderheid stemde tegen ratificatie van het verdrag, maar tot op heden weigert de Nederlandse politiek hier consequenties aan te verbinden, en intussen lijkt de EU de banden met Oekraïne alleen maar verder aan te halen. De EU verbiedt landen in een tijd van ongekende vluchtelingen- en asielzoekersstromen hun grenzen te bewaken. Van adequaat beleid om de immigratie beheersbaar te maken, laat staan om die te stoppen, is geen sprake, maar individuele landen worden tegengewerkt om hun eigen beleid te voeren. En dan hebben we het nog niet over het afschaffen van de visumplicht voor inwoners van Turkije en de gesprekken die met dat land worden gevoerd over een toekomstig EU-lidmaatschap; over de zelfverrijking en decadentie waar vele EU-parlementariërs zich schuldig aan maken; over het feit dat Nederland een van de grootste nettobetalers aan de EU is terwijl het nauwelijks iets in de melk te brokkelen heeft – en zo zouden we nog wel even kunnen doorgaan. Hoop dat er ook maar iets gaat veranderen, laat staan dat dat structureel gebeurt, is nergens op gebaseerd. Neem alleen al de gang van zaken rond het recente Britse referendum. EU-leiders en regeringsleiders van EU-landen blonken uit in angst zaaien voor de gevolgen van een Brexit en uitten hoofdzakelijk dreigende taal richting de Britse stemmers. En sinds vrijdagochtend de uitslag bekend werd, klinkt vanuit Brussel opeens de klare taal die bijvoorbeeld richting Turkije zo node wordt gemist: Groot-Brittannië moet zo spoedig mogelijk opkrassen uit de EU en niet op clementie te rekenen. Er valt in de verste verte geen hand in welke boezem dan ook te bespeuren, het woord zelfreflectie lijkt bij de machthebbers van de EU niet te bestaan. Wie dit alles op een rijtje ziet staan, kan maar één conclusie trekken: het wordt de hoogste tijd dat de Nederlandse bevolking directe zeggenschap krijgt over de betrokkenheid van ons land bij de EU. Er kleven nadelen aan referenda, maar het EU-lidmaatschap heeft zulke verstrekkende gevolgen en trekt zo’n enorme wissel op ons land, dat een referendum over een Nexit, of op zijn minst over een herijking van ons EU-lidmaatschap, onvermijdelijk lijkt. Onze bevolking heeft na 24 jaar vol frustratie het volste recht zich uit te spreken over deze fundamentele kwestie. Lewis (Oldskool reaguurder en vaste inzender. Eerdere bijdragen hierrr en daarrr en daar en hier en hier en daar.)

Reaguursels

Inloggen

Van links tot rechts: bedenk goed wie een referendum wel en niet willen. Wij betalen de politici; zij zijn in dienst van ons. Zij dienen onze belangen te behartigen. Laten wij het toe dat zij ons als domme populisten wegzetten ? Ik heb diverse inhoudelijke argumenten om bij de EU weg te gaan maar moet het eerste valide onderbouwde argument van een D66er om er in te blijven nog horen. DUS !

Rest In Privacy | 28-06-16 | 20:40

Dan nog even een klein actueel feitje:
Hel en verdoemenis werd er afgekondigd rond de Brexit, maar de beurzen en de Britse Pond herstellen al weer van de waan van de dag.
#

JohnnyW | 28-06-16 | 20:13

Bedankt voor je uitleg JiO. Een en ander is en was me overigens redelijk duidelijk hoor. Misschien waren het ook wel retorische vragen.
Feit is dat de opkomst onder hoogopgeleiden in UK (domweg) ver onder de maat is gebleven! Met andere woorden, zij hadden allen gewoon hun stem uit kunnen brengen, hebben dat uiteindelijk gewoon nagelaten, hebben daar -nu de kaarten inmiddels iets anders liggen dan zij hadden verwacht- ook openlijk spijt van en roepen nu (tevergeefs overigens) om een herkansing middels een 2e referendum etc.
Beetje mosterd na de maaltijd.
Wie is er nu slim en wie is er nu dom?
#

JohnnyW | 28-06-16 | 20:07

Well said Lewis.

Themistocles524 | 28-06-16 | 19:31

Johnny W

Antwoord op je vraag: Er zijn nu eenmaal veel meer domme mensen dan slimme mensen.

Nu nog het antwoord op je vraag over het referendum. In Nederland is een kiessysteem opgezet waarbij er is gekozen voor een getrapte verkiezing. Eerst worden de partijen gekozen en daarna komt uit die partijen de minister president. Aangezien er een veelvoud aan politieke partijen zijn, is de praktijk dat er coalities dienen te worden gesloten tussen 2 of meer partijen. Het nadeel hiervan is, dat een politieke partij nooit zijn politieke partijprogramma kan uitvoeren. Dit zelfde is ook weer een groot voordeel, omdat hierdoor altijd rekening moet worden gehouden met de mening van een andere politieke partij.

Het referendum is een wapen voor burgers om uitsluitelijk nieuwe wetgeving op de kaart te zetten en hierover de mening te geven.

jezusisonzin | 28-06-16 | 18:10

@ Brau is back: Waarom we nu niet zonder de EU zouden kunnen handeldrijven? Natuurlijk kunnen wij dat wel, zoals we ook met het VK handel kunnen blijven drijven als die uit de EU is gestapt. Maar het wordt wel moeilijker en duurder.
Voor wij een EU hadden, was on`ze munt gekoppeld aan die van Duitsland; onze voornaamste handelspartner. Als we daar nu moeilijker mee handel kunnen drijven, dan brengt dat schade met zich mee.

JoopRe | 28-06-16 | 17:33

In diverse media lees ik dat een referendum in NL 'volgens de grondwet' niet mogelijk zou zijn!

WTF, is democratie dan nog waard?

en ten aanzien van het ophangen van stemgedrag aan intelligentie het volgende:

Als de exit stemmers allemaal zo laag opgeleid en dom zijn, waarom zijn de hoogopgeleide slimmeriken dan niet massaal komen opdagen om hun stem uit te brengen?

Aardig staaltje arrogantie en daaruit voortvloeiende onderschatting dacht ik zo!

JohnnyW | 28-06-16 | 17:25

@Fisscon
Andere mensen kunnen ook stemmen. Alleen vergeten ze dat. zo ging het met de zogenaamde hoogopgeleide jongeren in GB en ook met de zogenaamd hoogopgeleiden in NL. Men is dan wel hoogopgeleid en/of jong, maar van de eigenaardigheden van de democratie geen kaas gegeten.

Heiner | 28-06-16 | 17:10

Nooit een referendum. Seniele bejaarden en laagopgeleide SBS6 kijkerts gaan, net zoals in GB) blind voor hun eigen ondergang stemmen. Die mensen moet je beschermen.

Fisccon | 28-06-16 | 16:47

@Maria.1 | 28-06-16 | 08:14
Afwachten,even aankijken en leren van andermans fouten is hier beter, naar mijn idee.
Het is toch een soort "wet van de remmende voorsprong" en daar hebben we de laatste jaren wel genoeg mee te maken gehad. Kijk maar naar de Euro. Landen als Zweden en Denemarken hebben daar al referenda over gehouden (zij wél) en men wacht liever af. Gezien alle problemen omtrent die Euro, kan je ze moeilijk gelijk geven.

Heiner | 28-06-16 | 16:21

-weggejorist-

ZMullers | 28-06-16 | 15:59

Ik was gisteren in Duitsland. Daar hoorde ik een hoogleraar zeggen dat voortaan Duits de voertaal van de EU moet worden.

JoopRe | 28-06-16 | 15:40

Stormageddon | 28-06-16 | 15:11
Ja, en zo gaat dat in het bedrijfsleven dus ook. Maar zonder feitenkennis, dossierkennis en talent kom je er niet.

"Ik weet precies hoe dat gaat, want ik heb bedankt voor de eer."
Nou goed, maar dan is het wel een beetje flauw om het vak in zijn geheel te bagatelliseren. Beste stuurlui aan wal fenomeen.

ZMullers | 28-06-16 | 15:27

corbiere | 28-06-16 | 13:45

Jij maakt een karikatuur van het vak politicus. Dat mag je zelf weten. Ik heb meer vertrouwen in hen dan in ongeschoolde antistemmers, in jou, of bijvoorbeeld een Nigel Farage.

Argumenten, voor de duizendste keer:
- Versterking van de Europese economie als geheel (EU = economisch grootste machtblok in de wereld)
- Versterking Europese interne markt
- Gemeenschappelijk klimaatbeleid
- Gemeenschappelijk energiebeleid
- Gemeenschappelijke militaire propositie tov Midden Oosten / China / Rusland / Terrorisme
- Gemeenschappelijke aanpak belastingontduiking / ontwijking
- Versterking van de gemeenschappelijke munt: de euro
- Gemeenschappelijk immigratiebeleid

ZMullers | 28-06-16 | 15:22

Stormageddon | 28-06-16 | 15:11
En jij maakt jezelf wijs dat het bij hoge posities in bedrijven wel om deskundigheid draait?

******** | 28-06-16 | 15:16

Kom maar op met dat refrendum: kan ik 'blijven' stemmen.
Bij dat oekraine-gedoe heb ik tegen gestemd, want ik vind wel dat de EU zich eens wat vaker op het hoofd mag krabben over hoe zaken aan toe gaan.
Maar als puntje bij paaltje komt zijn de corruptie en problemen in Brussel niet extreem veel erger dan in Den Haag. Allemaal maken ze regelmatig regels waar ik het niet mee eens ben en kosten veel te veel geld. Maar dan ben ik liever lid van een grote federale staat dan alleen burger van een klein landje.
Goed dat Engeland eruit is: die democratische veiligheidsklep werkt bij de usa veel slechter, daar trekt het leger erop uit als staten zich af willen scheiden.

******** | 28-06-16 | 15:14

@ZMullers | 28-06-16 | 12:59
Ach jochie, ik weet wel zeker dat mijn CV gelijkwaardig zo niet beter is dan menig kamerlid, vrijwel allemaal. Deskundigheid is bij de meesten ver te zoeken. Je komt niet op de kieslijst door een mooi CV of "deskundigheid", maar door netwerken, netwerken, netwerken. Altijd bij alle partijvergaderingen (lokaal, provinciaal en landelijk) zijn, vrijwilliger worden in commissies en heel goed in de gaten houden wie er in de provinciale kamercentrale of kiescommissie zitten en wie er nog meer dingen naar een plekje op de lijst enzovoorts. Althans, dat is de route coor de meeste backbenchers. Er zijn wel wat shortcuts. Hoe sneller en hoe meer mensen je in de partijtop kent hoe makkelijker het wordt. Het heeft met competentie, kennis en kunde niks te maken. Dat werkt hooguit in je voordeel, maar kan net zo makkelijk in je nadeel werken. Ik weet precies hoe dat gaat, want ik heb bedankt voor de eer.

Stormageddon | 28-06-16 | 15:11

ZMullers | 28-06-16 | 12:59
Het is helemaal niet gek dat de betrouwbaarheid van de kamerleden in twijfel wordt getrokken, die mensen zijn volksvertegenwoordiger, dus men zou op zijn minst moeten kunnen verwachten dat ze weten wat er leeft onder ons, het plebs, maar niks van dit alles, men heeft schijnbaar geen idee, een enkeling daargelaten.
Ook kamerleden zouden m.i. moeten eisen van de MP dat ie,"wat doet"met de uitslag van het Oekraine referendum, maar nee, men is vooral bezig met de uitslag van een referendum in het VK.
Nu is het zo dat daardoor wellicht dingen gaan veranderen, die van invloed zijn hier in het land,maar de MP van het VK, Cameron heeft zich niet opgehangen of iets, en denkt vermoedelijk na over, hoe nu verder.
Maar het is van het grootste belang dat de volksvertegenwoordigers van Nederland zich daar over uitspreken? Kom nou,zeg?
Nee, het is zo belangrijk omdat de enige promotie mogelijkheid voor deze dames en heren, in gevaar is, hun enige mogelijkheid om ook eens lekker in het geld te roeren, zonder dat er al te veel opgelet wordt.
En sorry, dat valt op, en geeft géén reden tot enig respect.

Wat de CV's van de kamerleden betreft, die vallen vies tegen als je ze eens goed doorleest, althans bij mij. Zitten er erg weinig tussen, die een eerlijke boterham hebben verdiend, anders dan bij de Overheid.
Bovendien is de afgelopen jaren gebleken, dat er procentueel erg veel oneerlijke mensen zitten daar,( niet persé, van de PVV)met z.g. eigen agenda's, maar dat zal aan internet liggen je houdt niet meer zo snel dingen onder de pet, nu het plebs ook gedigitaliseerd is.

Heb van u, geen enkel argument gehoord om niet zo spoedig mogelijk, op allerlei manieren aan te dringen op een NEXIT.

corbiere | 28-06-16 | 13:45

jemagookniksmeer | 28-06-16 | 08:51
Mooi gezegd !

corbiere | 28-06-16 | 13:03

BREXIT = pure ellende. Bezuinigingen en belastingverhogingen al aangekondigd.
nos.nl/artikel/2114046-britten-moeten-...

Nee, goed bezig!

Stormageddon | 28-06-16 | 02:25
Ik verwacht de kans nihil dat jij een betere CV hebt dan een gemiddeld Kamerlid. Kun je wel laatdunkend doen over hun betrouwbaarheid, maar juist dat is standaard schapengedrag van de afdeling boegeroep.

ZMullers | 28-06-16 | 12:59

@ Wubbo007 | 28-06-16 | 12:21 Met de Branson's van deze wereld heb ik geen medelijden. Laat ik het zo zeggen: ze hebben andere belangen dan Jan en zijn pet.

sickworld | 28-06-16 | 12:57

-weggejorist-

Wubbo007 | 28-06-16 | 12:21

weeseensnuchter | 28-06-16 | 11:53
Goh, een reaguurder die niet zwart-wit denkt.
Mijn dag kan niet meer kapot. Extra nieuwsuitzending?

TB2318 | 28-06-16 | 12:04

De vraag voor een referendum hoeft niet een exit te zijn. De vraag zou kunnen zijn: wilt u terug naar de Europese Unie als voor het verdrag van Maastricht?
Dan zijn we af van de financiële regels, hebben gewoon de nationale banken weer. De landen zelf bepalen de regels wel, zijn vrij om in te stemmen met verdragen, het gebrek aan democratie is opgelost, onze pensioenreserves zijn veilig, de gezonde concurrentie komt terug. Het land wat zich in belangrijke issues niet aan de EU-regels wenst te houden (Frankrijk) is daar dan ook vrij in, en daar hoeven we ons dan niet aan te ergeren. Wordt het dan niet een stuk rustiger?

weeseensnuchter | 28-06-16 | 11:53

In aanvulling op bovenstaande: we hadden een goed onderwijssysteem, zijn ondernemend, is er niets mis met onze handelsgeest, hebben een goede infrastructuur en een keurig werkend politiek stelsel (toen nog wel). Bovendien was er sprake relatieve stabiliteit, in combinatie met dialoog/polemiek binnen een echte journalistiek en hadden we een enorme berg echt goud in de kluis liggen. We waren spaarzaam, het beste (kuch) pensioenstelsel ter wereld, goede planologie etc etc. Wat is daar van over gebleven en vooral, hoe heeft het zo kunnen gebeuren? Wel, andermans geld is zoo fijn om uit te geven als je er zelf een beter positie door kunt verkrijgen, dat -hand in hand- de witte boorden criminaliteit zich als een schimmel kon invreten in het stelsel. Inmiddels zijn we PONR voorbij en toast, voorspel een samenleving onder fake-veiligheid en droom-toekomst gestoeld op marginale welvaart.

sickworld | 28-06-16 | 11:35

Gaaf zo'n referendum.
Komt er dan ook zo'n bus:
nos.nl/data/image/2016/06/24/293599/86...
Ook met zo'n allesomvattende slogan.
Of iets van "65 blijft 65".
Met grote letters. Zonder leesbril toch duidelijk.
Niet te hoog, zodat het ook vanuit een scootmobiel te zien is.
Komt helemaal goed!

TB2318 | 28-06-16 | 11:31

Het volk is te dom om de complexe eu problematiek te kunnen begrijpen zegt Pegthold. Elke zinnige reactie wordt afgedaan als onderbuik. Monddood word je gemaakt.
De zogenaamde onmondige is de enige die direct wort gecofronteerd met de verwoestende EU koers. Overspoeld met vluchtelingen, ik bedoel gelukzoekers in hun wijk. Nog minder kans op werk. Je kunt achter die gasten aansluiten voor een woning, enz.

Als in de buurt van de EU lovers een azc gepland wordt dan kopen ze desnoods met elkaar dat land op om dat te voorkomen.

DE Eu is niet voor het volk

Lieuwkema | 28-06-16 | 11:06

@ Brou Is Back | 28-06-16 | 10:35 Ik schreef hier al eens eerder, er is een tijd geweest dat NL alle kansen voor het grijpen had om het Zwitserland aan de Noordzee te zijn. Bij Den Uyl ging het mis, Lubbers probeerde nog wat, maar links van het midden rook gemakkelijk geld en wilde vooral haar eigen emo bevredigen. De rest is geschiedenis (aaand it's gone).

sickworld | 28-06-16 | 11:06

@ gatito | 28-06-16 | 10:58 ... Zij blijven niet stil zitten, maar gaan in sneltreinvaart door.
.
En daarmee snijd je het grootste dilemma aan. Het is als kiezen voor een amputatie: vertrouw ik op genezing van de wond of moet straks het hele been er af wegens ganggreen.

sickworld | 28-06-16 | 11:01

We moeten helemaal niet afwachten, over drie jaar hebben ze alles zo geregel;g=ld, dat we en niet meer uit kunnen. Zij blijven niet stil zitten, maar gaan in sneltreinvaart door.

gatito | 28-06-16 | 10:58

#Junckerexit

Butchijo | 28-06-16 | 10:53

Eerst maar is afwachten hoe Engeland +wales het doet buiten de EU zodat we de feiten juist hebben. Iets wat vaak ontbreekt in het debat onder zowel het blijven kamp (doem scenario's) als vertrek kamp ( sprookjes ) tot die tijd zijn er genoeg andere kut zaken om te melden. Daarna kunnen we kijken of we in of uit moeten. Duurt zeker nog 3 tot 4 jaar eer dat we de balans op kunnen malen.

TRE 565 | 28-06-16 | 10:37

@Ongestijld | 28-06-16 | 10:18
.
Schiet toch op man; toen Nederland echt een grote handelsnatie was, bestond er helemaal geen EU!
.
We hebben eeuwenlang gehandeld zonder de EU; waarom zouden we dat nu opeens niet meer kunnen? En ze kopen onze tomaten en bloemen heus wel; mocht dat, na een Nexit, niet meer zo zijn, dan zijn er vele, veel grotere landen dan die schijt-EU waar ze dat wel willen. Wij hebben een grote zeehaven een een grote luchthaven en de EU verder nergens voor nodig, net als Engeland.

Brou Is Back | 28-06-16 | 10:35

@Therapietje | 28-06-16 | 10:04
.
Men (de "elite") laat geen kans onverlet om Nexiteers (net als PVV-stemmers) als domme, laagopgeleide tokkies weg te zetten. Ook GeenStijl en GeenPeil worden, volgens de "elite" (PABO-diplomabezitters, doctorandi politicologie en andere pretstudie-afgestudeerden uit socialistische nesten waarvan de ouders meestal nog niet konden lezen of schrijven) louter bevolkt door ongeletterde idioten.
.
Deze "elite" met diploma lezen en schrijven-plus is ook de categorie mensen die het afhankelijkst zijn van de ruiven van de EU; zij eten er namelijk uit, met hun zielige baantje als ambtenaar of politicus. Bovendien is de EU het vangnet voor eenieder van deze club die faalt: het Land van Melk en Honing (Brussel) biedt wenkend perspectief voor een weliswaar uitzichtloze, doch goudgerande graaicarrière met aan het eind een pensioen dat het Zwitserlevengevoel wèl kan waarmaken.
.
En het laagopgeleide, ongeletterde tokkievolk dat uit de EU wil? Dat moet z'n kop houden. Doorploeteren tot haar dood en, als het onverhoopt toch zo mocht zijn dat het makke vee eerder kan stoppen, erachter komen dat de pensioenpotten inmiddels zijn verdeeld onder de volken waar het leven altijd al op een zonnig Zwitserleven lijkt (m.n. die welke gelegen zijn aan de Mediterrane kusten).
.
Zo rolt de EU en haar minions die de regering van menig lidstaat bevolken...

Brou Is Back | 28-06-16 | 10:31

NL is HET voorbeeld van een handelsland. Het verlaten van de EU is voor NL serieus het domste, meest achterlijke dat ooit in de NL politiek is besproken. Iedereen die dat niet snapt is stemrecht onwaardig.

Ongestijld | 28-06-16 | 10:18

Iemand gezien hoe vrijdag, de dag na Brexit, op vk.nl werd gestemd voor een NL referendum over verlaten lidmaatschap EU ? Bijna 50-50... dat beloofd wat..!

demdem | 28-06-16 | 10:12

Dat gedrag van deze regering is hemeltergend. Rutte en Asscher weten wel even te vertellen dat de Nederlanders geen referendum willen over een Nexit. Nou de polls wijzen echter heel iets anders uit. Nederland smacht om een referendum om een einde te maken aan deze dictatuur en dat weten ze beiden prima en ook dat er waarschijnlijk een ja uitkomt. Het is broekpoeperij.

Therapietje | 28-06-16 | 10:04

Ik was in de UK tijdens het referendum en kreeg dus uit eerste hand te horen wat er onder de bevolking leeft. Dus zonder het bijkleuren van de opinies door de BBC of NOS. De belangrijkste redenen om vóór de Brexit te stemmen waren nationalisme en de kosten/bemoeizucht van Brussel. De reden om voor Remain te stemmen was uit angst voor het verlies van banen en uitkeringen. Veel ingewikkelder dan dat is het niet. De Britse situatie is niet één op één vertaalbaar naar de Nederlandse situatie, vooral omdat het in de UK voornamelijk de EU is die de uitkeringen en de reparatie van de potholes betaalt terwijl de Nederlanders dat zelf betalen. De schandalige poppenkast op Politiek 24 toonde wel aan dat de discussie over de Nexit niet over de EU gaat, maar over Geert Wilders en de gelukseisers. Gans het theater dient alleen om Geert Wilders onderuit te halen, niet om de belangen van Nederland bespreekbaar te maken. Nederlanders zouden niet voor/tegen de gelukseisers moeten stemmen, maar voor/tegen Nederland. De sterke nadruk die nu op de vluchtelingenkwestie ligt vertroebelt de zaak zo sterk dat we onze eigen belangen uit het oog dreigen te verliezen. We mogen best vóór Nederland kiezen zonder ons schuldig te voelen over de dobberdrommels. Daarom denk ik dat 'nu' een bijzonder ongelukkig moment zou zijn voor een Nexit-referendum.

Nivelleermarionet | 28-06-16 | 10:00

Mooi stukje Lewis. Dit zou voor elke kiesgerechtigde verplicht leesvoer moeten zijn. Eens kijken of Rutte dan nog gelijk heeft met " hier heeft de NL burger geen behoefte aan". We worden al jaren voorgelogen en de EU Heeft goede dingen gebracht, maar ze wegen niet op tegen de nadelen.

FinFucker | 28-06-16 | 09:57

marcoplarco | 28-06-16 | 09:04
die rancune heb ik alleen gezien bij een paar eurofiele politici (de usual suspects). Bedrijven hebben daar geen tijd voor en zoeken wel een manier om de handel in stand te houden (of op te voeren, want Britse producten zijn momenteel goedkoper :)

Wutbürger_ | 28-06-16 | 09:55

@T3hpwn | 28-06-16 | 04:06
Ik vind zes nog best overdreven, een 4 ... misschien, Ja ik ken de geschiedenis wel een beetje maar het is een lang verhaal en afgekort was het hitler, die was ook iets met een A..

tattooboer | 28-06-16 | 09:53

@MarcS | 28-06-16 | 07:43
Ik houd het echt strikt bij biologische stevia en dan de glycoside vorm. Vandaag de dag is de supermarkt meer Jamin dan Jamin zelf.

tattooboer | 28-06-16 | 09:52

Pieter V | 28-06-16 | 05:26
Dat coudenhove-kalergi plan is gedoemd te mislukken. men probeert de ultieme mengelmoes te kweken, dat is pure eugenetica maar dan dom.
Daar waren andere mensen in het verleden ook zo mee bezig (vraag het maar aan Merkel en Obama).
Dit "super ras"kan nooit blijven bestaan vanwege geografische en klimatologische diversiteit die de genetica drijft.
Ultiem komt darwin toch weer om de hoek.

Cobalt bomb | 28-06-16 | 09:42

youtu.be/r0a53jfJBME

Paolo Barnard reveals the truth about BREXIT and the European Union

Kan het zijn dat deze meneer gelijk heeft?

ing. B | 28-06-16 | 09:42

-weggejorist en opgerot-

GewoonEenWijfAangeze | 28-06-16 | 09:34

Dank. Goed stuk. Even de feiten op een rijtje.

Altijd handig om dit linkje door te sturen naar iemand die denkt dat het allemaal wel meevalt. Scheelt me een hoop tijd om alles steeds weer uit te leggen.

Ongeruste vader | 28-06-16 | 09:30

"De Nederlandse bevolking heeft hier geen enkele inspraak in en wordt voor een voldongen feit gesteld".

Was het maar zo dat er iets van een maatschappelijk debat aan vooraf was gegaan. Dan hadden de voors en tegens tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Maar de haast was groot, en zo bleven de EU-verdragen beperkt tot 225 mensen, die voor een groot deel onder fractiediscipline leefden en/of vaak ook geen idee hadden welke gevolgen het besluit kende.

Alles wat goed was en jarenlang met zorg was opgebouwd werd zo over de schutting gegooid en verruild voor een nieuw proces waarvan men helemaal de weg niet kende. Politici hebben geen enkel recht om nu te klagen als ze constateren dat er onderweg dan iets misgaat met de steun van de bevolking.

jochum1980 | 28-06-16 | 09:23

necrosis | 28-06-16 | 08:29
wat dacht je van lonen die niet gelijk getrokken werden in europa?
een slinkse manier om het geld over te hevelen van west-europa naar bulgarije etc.
Maar ja dat resulteerde gewoon in faillissementen in het westen en daarbij moderne slavernij. Top!
Wel 1 munt in willen voeren maar tot nu gewoon niks gedaan aan de verschillen in welvaart, europese arbeidsrichtlijnen.

Cobalt bomb | 28-06-16 | 09:23

Polpulistisch geneuzel. Het kan staatrechetelijk niet eens. Stop met trekken aan een dood paard en doe s wat anders.

Pieleke | 28-06-16 | 09:22

marcoplarco | 28-06-16 | 09:04
Mocht de EU het <tijdelijk> voor elkaar krijgen om deze rancune in de praktijk te brengen, dan kunnen we ons prima redden met afzetmarkten buiten de EU. Lang leve de globalisering. Bovendien zou onze handelsbalans in zo'n geval zowel kwalitatief als kwantitatief beter in balans zijn dan nu het geval is.

jemagookniksmeer | 28-06-16 | 09:14

necrosis | 28-06-16 | 09:05
Dankuwel voor de mutual understanding. Maar het kan dit jaar weer. Laten we het hopen!
D66, kom tot inzicht en hef jezelf op! (of in ieder geval de naam)

Waar zijn eigenlijk die prenten van Twitvb gebleven? Die had kereltje zo leuk in dat generaalspak gehesen.

Cobalt bomb | 28-06-16 | 09:14

@gatito | 28-06-16 | 08:54
D'66 had zich na de dood van HAFMO moeten opheffen.
Zijn idealen waarvoor hij zijn partij oprichtte, stierven met hem.
Kereltje is net zo'n engerd als Schulz en Verhofstadt.

necrosis | 28-06-16 | 09:05

@jemagookniksmeer | 28-06-16 | 08:51
Ik denk dat we prima eigen handelsbetrekkingen kunnen opbouwen. Maar dat we als directe buren nog altijd de grote, kreupele, rancuneuze handelsmacht EU. Dat zal een fikse dobber zijn om mee te onderhandelen. De landen in de EU zijn nog altijd voor een groot deel onze afzetmarkt, en als zij door rancune ons dwarsliggen zijn we verder van huis.

Een Nexit moet je pas doen als je een plan hebt voor erna. Eigenlijk voor ernaast.. Ik denk daarbij aan het opzetten van een West Europees Trade Pact (WETP). Een economische unie á la EEG die samen optrekken, waar landen die zich niet langer bij de EU thuisvoelen naar toe kunnen. Die structuur moet er al staan voor je aan Nexit begint. Eerste stap? Banden aanhalen met de UK! In het meest extreme geval, onderdeel worden van de UK (onze koningshuizen schijnen toch al wat bloedlijntjes te hebben). Win-win voor beide. Wij krijgen meer body om te concurreren en onderhandelen, UK krijgt voet op het vasteland van Europa met alle voordelen van dien. Wat denk je dat het voor onze economie doet als UK zijn productstromen via de Rotterdamse haven laat lopen?

Als de WETP er staat, dan kunnen landen als Noorwegen, Denemarken en Zweden stappen maken. EEG 2.0, met de wetenschap van nu.

marcoplarco | 28-06-16 | 09:04

Gisterenavond Politiek24 die zelfvoldane corpsbal gezien? het dedain druipt van hem af, hij is helemaal ingevoerd in het koninkrijkje EU, zit gewoon de rest uit te lachen. Hier komt "hoogmoed voor de val", let maar op!

lanexx | 28-06-16 | 09:02

@ Kamervraag | 28-06-16 | 08:53
Én alsof de verkiezingen alleen daar over gaan. Er spelen ook andere belangrijke kwesties, dat maakt het 'argument' van verkiezingen een non-argument. En dat de Europese Verkiezingen een wassen neus zijn, is een feit.

Lewis | 28-06-16 | 08:56

Gaat niet gebeuren tenzij Wilders meer dan 50% van de
stemmen in zowel de eerste als tweede kamer heeft.

Spastcommando | 28-06-16 | 08:55

Ze moeten helemaal niet met die Boris verder gaan, twee jaar geleden deed hij hele andere uitspraken, die man is niet te vertrouwen.
Er moet goed gekeken worden, wie er in de regering plaats neemt, hetzelfde zou zijn als hier een Pechtold blijft zitten, als er een Nexit komt. Dat brengt onrust onder de bevolking.

gatito | 28-06-16 | 08:54

Onze populist en anti-democraat Peggold heeft de mooiste smoes. "We laten het over aan de verkiezingen". Alsof een deel van de VVD, PvdA, CDA of zelf AD66 hier verschillend over denken. Kijk naar Labour en de conservatieven in GB.
Het is de truc van deze anti democraten om nooit een referendum toe te staan. Gewoon omdat zij weten dat het volk er anders over denkt.

Kamervraag | 28-06-16 | 08:53

De hele EU opdoeken. Wat zal dat een lucht geven. Als de immense kosten voor dat hele apparaat wegvallen, veert overal de economie op.

De Geus | 28-06-16 | 08:51

marcoplarco | 28-06-16 | 08:43
O, de open economie, nog zo'n argument.
Sinds wanneer hebben we een monetaire en politieke unie (in een Sovjet jasje) nodig om handel te kunnen drijven met het buitenland? Waarom neem je spoorslags aan dat Nederland bij een Nexit een totaal geïsoleerd land zonder handelsbetrekkingen zou worden? In de eeuwen daarvoor hebben we volgens mij wel bewezen dat we wel zonder EU dictatuur onze broek op kunnen houden.
De EU is niets anders als een dure ondemocratische regelmachine. Je stopt er aan de ene kant veel geld in en aan de andere kant braakt-ie regels uit.

jemagookniksmeer | 28-06-16 | 08:51

Pieter V | 28-06-16 | 06:28

Klopt, maar ja, wat had je verwacht, het is al een unicum dat er überhaupt een ander geluid te horen is op tv deze week en naar die andere droeftoeters luister ik allang niet meer.

&nbsp;

Laat ze maar even een weekje uitrazen, over 5 jaar is de UK sterker dan ooit en daar zijn ze zo bang voor, vandaar die bijna smekende continue anti Brexit berichtgeving die je de afgelopen dagen op tv ziet.

&nbsp;

Die Nexit die komt er wel.

hallootje kadootje | 28-06-16 | 08:51

tattooboer | 28-06-16 | 01:29
Nee, ik hou het gewoon bij bier.

ikdenkwat | 28-06-16 | 08:50

pomtiedom | 27-06-16 | 22:56
Angst voor een log beest, dat is wat de EU bij elkaar houd. Als je er uit stapt, en Frankrijk volgt, misschien nog een Scandinavisch landje erbij? Dan richten we gewoon een nieuw handelsverdrag op, met de EU-vrije landen. Kun je dus gezamenlijk een middelvinger opsteken naar Brussel.
Maar nee, iedereen is zo bang om er uit te stappen. Veel liever in een zinkend schip blijven zitten dan de sprong te wagen en naar het droge te zwemmen.

Flapuidt | 28-06-16 | 08:49

@pomtiedom | 27-06-16 | 22:56
Die inspraak hebben wij ook nauwelijks meer, daarvoor zijn we in het E.P. gewoon te klein. Bovendien loopt er daar nog een flink aantal Nederlandse "E.P.ers" rond waarvan je je echt mag afvragen of ze daar nu zitten om de NL belangen te dienen of om de E.C. naar de mond te praten.
Iets wat Noorwegen en Zwitserland nog steeds wel hebben is soevereiniteit. Het zijn de Noren die uitmaken wat er in Noorwegen gebeurt, net als het de Zwitsers zijn die dat in Zwitserland doen. Dus als zij een ander landbouw- en visserijbeleid voorstaan, doen ze dat gewoon. Als zij zelf de criteria willen opstellen wie er in hun land komt en voor hoe lang, doen ze dat gewoon, desnoods door middel van referenda. Vergelijk dat eens met de situatie hier? Waar de staat nog wel krampachtig vast houdt aan het recht om zelf allerlei belastingen op te leggen en naar believen te verhogen, maar een groot deel van die financiële soevereiniteit is verdwenen, vooral sinds de Euro is ingevoerd. Het is Brussel dat uitmaakt, dat we een naheffing moeten betalen. Het is Brussel die zo'n heffing verdubbelt, bij de eerste kritische vraag en het is het kabinet, met in een zeer dubieuze dubbelrol Dijsselbloem, om dan maar meteen dat dubbele bedrag af te tikken, zonder verdere discussies.
Ik vind Dijsselbloem een aardige man, maar door voorzitter van die Eurogroep te worden, is ons land zwaar benadeeld, omdat het nooit duidelijk is op welke stoel Dijsselbloem zit. Door de dubbelrol van Dijsselbloem is er van onze soevereiniteit soevereiniteit nog minder over dan in andere EU landen, omdat het niet geloofwaardig schijnt te zijn dat een kabinet tegen zijn Minister van financiën ageert, ook niet als ie een andere pet op heeft.
In geen andere organisatie zou een dergelijke dubbelrol kunnen, vanwege de waarschijnlijkheid van belangenverstrengeling of conflicterende belangen. In de EU kan het gewoon.

Heiner | 28-06-16 | 08:48

@Parel van het Zuiden

Het is chaos omdat er geen enkel alternatief is dat een meerderheid heeft.
Als er een ja/nee referendum komt over het alternatieve plan van Farage of van Boris Johnson dan is de kans zeer groot dat deze geen meerderheid krijgt.
Er is geen consensus over een alternatief waar men voor is in de 52% die tegengestemd hebben en daardoor zal er geen alternatief komen waar een meerderheid van de Britse bevolking achter staat.
Groot Britannie zal een lange periode met een grote onzekerheid over de koers van het land moeten leven.

van_the_man | 28-06-16 | 08:45

Ik denk persoonlijk niet dat een Nexit heel handig is. Wij hebben niet de kritische massa om zelf onze broek op te houden. "Grenzen dicht" is onze redding niet. Terug naar de Gulden ook niet.

Wat we wel moeten doen is duidelijk maken dat we déze EU niet willen. Dat we best onderdeel willen zijn van een groter verband, maar niet van het ondemocratische monster wat er nu staat. De EU moet in zijn achteruit tot de afslag waar er gekozen is voor een politieke unie. Die is er niet, die komt er niet. Niet zonder oorlog met de burger die slachtoffer wordt van die unie.

Dus in zijn achteruit, tot we bij verregaande economische samenwerking zijn. Vrij verkeer van goederen? Prima! Geen barrières, geen in- en export belemmeringen.

Vrij verkeer van personen? Mwah.. Niet als dat betekent dat er geen eisen aan nieuwkomers gesteld mogen worden. Niet als dat betekent dat iedereen jouw zorgvuldig opgebouwde samenleving kan komen uitwonen.

Eén munt? Mwah.. Niet als dat betekent dat het ene land krom moet liggen voor de schulden van het andere. Niet als bepaalde landen alle regels aan hun laars kunnen lappen en er mee weg komen omdat ze nou eenmaal groot zijn (hoi Frankrijk..)

Economisch samenwerken, in een groot verband van soevereine staten. Dat wordt gedragen door de bevolking, en dat kan werken. Deze EU niet.

marcoplarco | 28-06-16 | 08:43

Rutte weet zogenaamd wat het NL-volk wil !?!!?!?!? Hahahahahahahahahah We hebben op 6 april laten zien wat we (niet) willen en dat kan hij niet geloven en inzien. Hij neemt het NL-volk heel serieus............ hahahahahahahaha

Ik snap er niks van! | 28-06-16 | 08:41

@ Schmalz | 28-06-16 | 08:35
Ik moest keuzes maken, anders werd het veel te lang, en dat Nederland veel afdraagt aan de EU is wel genoemd.
Maar jouw punt had zeker niet misstaan.

Lewis | 28-06-16 | 08:40

Klasse stuk, Lewis

Guust Kadaver | 28-06-16 | 08:37

@ Parel van het Zuiden | 28-06-16 | 07:55
Bovendien: alsof 'ouderen' geen recht op een mening hebben.
Alsof mensen boven de vijftig niet nog een lange toekomst voor zich hebben.
Ik vind het sentiment dat je beschrijft uitermmate schofferend, maar ja, het past in het straatje van de mainstream media en politiek, dus dan 'mag' het opeens.

Lewis | 28-06-16 | 08:36

Lewis:
Je vergeet nog de ECB-manipulaties waardoor ons spaargeld en pensioengeld aan het verschrompelen is, terwijl we erbij staan te kijken. En Jetta Moestuin wil het laatste restje uit de pensioenpotten nu ook nog wat sneller het land uit kieperen.

Schmalz | 28-06-16 | 08:35

Mooie samenvatting van wat de overheid en EU de laatste 20 jaar heeft bekokstoofd.

Anoguurder | 28-06-16 | 08:31

@jemagookniksmeer | 28-06-16 | 08:18
Fiscale harmonisatie?
Moet men mij toch eens uitleggen waarom men in Nederland ontzettend veel BPM moet betalen voor een nieuwe auto, terwijl als ik diezelfde auto in Duitsland koop, ik ineens invoerrechten moet betalen.
Hoe zat het ook alweer met vrij verkeer van goederen en diensten?
O wacht, het gaat om VEEL geld, dan geldt dat laatste natuurlijk niet meer.

necrosis | 28-06-16 | 08:29

@van_the_man | 28-06-16 | 08:17

Op zichzelf zou het goed zijn, ook voor politiek denken, om met alternatieve scenario's te werken. Echter zo werkt het wetgeven via parlement nu ook niet.
.
Waarom zwaardere eisen aan een referendum?
.
En vanwaar die stelligheid over chaos. Dat moeten we echt nog even gaan zien en hangt ook sterk af van de wijze hoe een Brexit geimplementeerd gaat worden.
.
En kom aub niet aan met de dagkoersen op de beurs. Daar wordt jaarlijk een keer of vier de apocalypse afgekondigd op basis van een al dan niet relevant nieuwtje.

Parel van het Zuiden | 28-06-16 | 08:26

lingo star | 27-06-16 | 22:57
Als er geode grond voor die rancune is, juist wel lijk me. Helder stuk verder van Lewis. Helemaal niets tegenin te brengen.

BlowingBubbles | 28-06-16 | 08:26

Waarom zou Geert Wilders erger zijn dan Jean-Claude Juncker, Guy Verhofstadt of Martin Schulz? Of mag ik dat niet vragen van gekochte politici en daarbij aanhakende media? Tijd om NExit pro en contra op de politieke agenda te zetten. Partijen die burgers zulke participatie weigeren verspelen wat mij betreft hun politieke mandaat bij de eerstvolgende verkiezingen.

Takki Yah | 28-06-16 | 08:26

Nexit en nu gelijk ermee beginnen.

gatito | 28-06-16 | 08:25

@van_the_man,
helemaal mee eens: als er dan toch een volksraadpleging moet komen, dan geen in/uit-referendum, maar een keuze tussen twee duidelijke alternatieven.

JTKDM | 28-06-16 | 08:23

Als de Nederlandse kiezer niet eens in staat is deskundige volksvertegenwoordigers te kiezen, waarom ze dan wel een referendum toevertrouwen?

Als je vertrouwen hebt in het oordeel van de kiezer, kun je net zo goed vertrouwen hebben in degenen door wie de kiezer zich wenst te laten vertegenwoordigen. De standpunten van de meeste voorstanders van een referendum worden trouwens prima vertegenwoordigd door de kamerleden van het Nee-kamp.

JTKDM | 28-06-16 | 08:22

de EU heeft nog helemaal niets positiefs toegevoegd. Werkelijk alles is mislukt.
De Euro, buitenlands beleid, fiscale harmonisatie, immigratiebeleid; werkelijk alles. Er zijn nu zelfs meer tolheffingen voor buitenlanders dan voorheen.
Waarom zijn er dan toch mensen die het onverstandig vinden om een referendum te houden om eruit te stappen, NAdat een van de grootste netto betalers heeft besloten om eruit te stappen?
Nu wordt ineens alles beter of zo?

jemagookniksmeer | 28-06-16 | 08:18

Er moet alleen een referendum komen als er duidelijk twee opties zijn. Je ziet nu in Groot Britanie dat er tegen de EU is gestemd maar dat er totaal geen overeenkomst waar men voor is tussen de tegenstanders van de EU.
Sommige willen toetreding tot de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), sommige willen niets met de EU te maken hebben, sommige thatcheriaanse libertariërs willen veel vrijhandleverdragen, de anti globalisten willen geen handelsverdragen, de socialisten zien het als een aanval op de neoliberaal geachte van de EU.
Als er een referendum komt dan zou het alleen geldig moeten zijn als het duidelijk is waar men voor is en niet als een meerderheid ergens tegen is. Anders leidt het alleen maar tot een complete chaos.

van_the_man | 28-06-16 | 08:17

@krakeling | 28-06-16 | 08:03
Heel simpel: als je de moeite niet neemt om te gaan stemmen, moet je achteraf niet gaan lopen janken als de uitslag je niet bevalt.

necrosis | 28-06-16 | 08:15

Wacht nou effe 1 of 2 jaartjes. Dan weten we allemaal dat de Brexit na de eerste schok veel goeds heeft opgeleverd. En dan is de komende periode van Brussel-doet-zijn-best ook weer afgelopen. Het is nu gewoon het moment niet, je zou zo'n referendum verliezen.

Wilhelmina Kuttje | 28-06-16 | 08:15

Ik vind het een slecht idee om af te wachten hoe Groot-Brittanië het doet. Dan zullen ze het hen nog moeilijker maken om te voorkomen dat nog meer landen vertrekken. Gewoon Nexit! Slechter kan het toch niet meer worden. Misschien tijdelijk. Schouders eronder met z'n allen en we zijn er zo weer bovenop.

Maria.1 | 28-06-16 | 08:14

Tegenstanders zullen zeggen dat het volk is geraadpleegd bij de verkiezingen sinds 1992.

Piet Karbiet | 28-06-16 | 08:13

Laten we eerst maar eens afwachten of die Brexit wel een doom scenario is het zal wel meevallen ze hebben iig hun vrijheid terug. En de mensen die hier opvoedkundige taal bezigen om het volk te verheffen stoppen straks met een kusje hun broedsel in de auto naar de opvang en ontzegt hen met opzet een essentiële rol. Niets dan minachting daarvoor en argumenten te over om deze lieden te dehumaniseren.
Zow, dat is een lekker begin van de dag! :)

Gerard Leeflang | 28-06-16 | 08:13

@Parel van het Zuiden | 28-06-16 | 07:55
In Nederland proberen sommige politici de niet-stemmers bij de Pro-Oekraïne stemmers te tellen.
Overigens ben ik heel benieuwd wat Rutte vandaag (of morgen) gaat vertellen in Brussel (of zitten ze weer in Straatsburg?).

necrosis | 28-06-16 | 08:10

En nog even over Timmerboy: Hij doet zijn werk niet. Of beter - hij doet niet wat hij wel moet doen, en wel wat hij niet moet doen.
Dat deed hij al met MH17. Als hij toen zijn werk had gedaan, dan was dat toestel nooit over de Oekraïne gevlogen. Walgelijk detail is dat zijn krokodillentranen na deze blunder wél zijn politieke carrière een boost hebben gegeven.
Terug naar vandaag. De man moet de Europese regeledruk verminderen. Belangrijk thema, want heel Europa kotst van de regels uit Brussel, Engeland voorop. Maar nee, de beste man gaat op herhaaltoer en speelt de emo met vluchtelingen [kuch, economisch migranten]. Doe dat lekker in je vrije tijd lul. Intussen waren de Britten aan het heronderhandelen over hun lidmaatschap. Lees: "We willen minder regels". Maar Fransie deed niets (behalve ieder dag met zijn gladde kop in de krant staan over van alles en nog wat, MAAR NIET ZIJN NEUKENDE JOB NAMELIJK REGELDRUK VERMINDEREN! Dus. Brexit. Bedankt Frans.
De EU moet een nieuwe koers zetten, en dat kan alleen nadat Juncker, Timmerlakei en Schultz zijn opgerot. Weg ermee.

Zeddegeizot | 28-06-16 | 08:07

Was het niet zo dat oorzaak van de Brexit-uitslag door de hoge opkomst van ouderen (meer dan 70%) is geweest ten opzichte van de lage opkomst van de jongeren (nog geen 40%)?

krakeling | 28-06-16 | 08:03

Ik vind dat Wilders te snel is met Nexit roepen...
De media probeerd ons nu bang te maken met de 'chaos' die ontstaan is door de Brexit terwijl die chaos gewoon een tijdelijk effect is en niks zegt over het uiteindelijke succes of falen van die Brexit.
Beter kan hij wachten tot de Britten hun zaken weer op orde hebben en de beurzen herstellen en de GBP weer wat in waarde stijgt anders vrees ik dat het merendeel van de angsthazen in Nederland nu tegen een Nexit zou stemmen.

a4p | 28-06-16 | 08:02

Wagendorp doet weer huillie huillie in de azijnbode vandaag. Het volk is te dom om een referendum voor te houden. Laten we dat dan ook maar invoeren voor alle verkiezingen Wagendorp. Noord Korea zal wel het meest favoriete land zijn van Bertje Wagendorp, die onthouden zich van stemmingen. Gewoon een leider die weet wat het beste is, afschaffen die verkiezingen.

Als Bertje echt een kerel was dan woonde hij er al, maar hij laat zich liever betaald door de publieke omroep komende Toer de France door Frankrijk rijden, om tijdens te rustdagen het boek van zijn dochter te promoten.

Barbara Drijfzand | 28-06-16 | 08:02

Afscheiden en een nieuwe unie met Finland, Zweden. Engeland, Vlaanderen. Oostenrijk. Misschien Tsjechië.
Duitsland mag daarna kiezen. De rekeningen van de kneusjes betalen of zich aansluiten bij de N-EU.

Vogelbeest | 28-06-16 | 08:00

@Parel van het Zuiden | 28-06-16 | 07:55
Ik kan alleen maar minachting voelen voor de nu jankende thuisblijvers. Hoe kunnen ze zo dom zijn om bij zoiets belangrijks niet te gaan stemmen?! En nu vinden ze het ineens wel belangrijk; too little too late.

Maria.1 | 28-06-16 | 07:58

@ZMullers | 28-06-16 | 01:51
"Parlementaire democratie = kiezen van deskundige volksvertegenwoordigers." Ha,ha,ha deskundig. Ze zijn a) niet deskundig, dan hadden we wel een zakenkabinet gehad. Nu hoppen ze van de ene portefeuille naar de andere en b) volksvertegenwoordigers? Weinig van te merken. Ze vertegenwoordigen het Nederlandse volk niet echt. Door wie ben jij ingehuurd?

Maria.1 | 28-06-16 | 07:56

Leuk weetje over de Brexit. Op dit moment pushen diverse (internationale) media de "storyline" dat jonge Britten boos zijn over de Brexit. "Older generations got to decide the referendum. They ruined our future."
.
In de leeftijdscategorie 18-24 jr was maar liefst 68% te beroerd om een stem uit te brengen.
.
Anderen de schuld geven... Tsja.

Parel van het Zuiden | 28-06-16 | 07:55

Wellicht kunnen wij bij een nexit wel de GBP aannemen! En een tunnel graven en de betuwelijn doorleggen. Profiteer ervan.

boerk | 28-06-16 | 07:48

Schengen en zuidelijke migranten, twee oorzaken van detoegenomen criminaliteit in dit land, Roemen en Bulgaren die zich een slag in het rond jatten, Hongaren die kinderen laten zakkenrollen, drugshandel, en niet te vergeten onze Marokkaanse jeugd(ja, die kutmarokkanen) en de import-terroristen van IS.
Allemaal geneugten van de EU.
Voor veiligehid zorgt de EU dan weer wel, zegt men, met een leger dat tot op de groene onderbroek is uitgekleed, een politie die zwaar onderbemand is, en een EU die het nog niet één maal heeft gepresteerd de gezamenlijke strijdkrachten op één lijn te krijgen, laat staan dat er eenheid bestond in het uitzenden van troepen naar risicogebieden.
De EU heeft gezorgd voor veiligheid.. vast wel.. nog nooit was de veiligheid in ons land zo breekbaar en zuinig als nu.

mallekater | 28-06-16 | 07:47

De beurzdn 9% onderuit. Toen griekenland bijna bankroet ging lagen de beurzen ook 9%lager. Na de aanslagen in Parijd idem. En de Euro gaat zelf elke dag op en neer,. Beurzen hebben altijd een overdreven reactie gehad en zeker nu veel onervaren particuliere beleggers erbij zijn gekomen.
Dit was niets meer dan afstoten van onbekende risicos, als er wat duidelijkheid komt over de Brexit staat het zo weer terug. Brittannie is geen bananen republeik he, maar een solide economie.

boerk | 28-06-16 | 07:45

@MarcS | 28-06-16 | 07:43
Wat dacht je van de zoetstof Aspertaam? Lekker gezond; not!

Maria.1 | 28-06-16 | 07:45

@tattooboer | 28-06-16 | 01:29 - het repliek, je wordt toch niet gedwongen ... zegt alles over de kennis van de mensen op dit onderwerp.

Men weet niet dat ze wel gedwongen worden, aangezien fabrikanten ons misleiden met allerlei teksten qua inhoud.

Geen toegevoegde suikers *PROEST*, Stiekem wel we noemen ze anders.

Nee je hoeft geen cola te drinken, maar jouw diet, sugarfree, light productje zit net zoveel (we noemen het anders) suikertjes in.

MarcS | 28-06-16 | 07:43

@ristretto | 28-06-16 | 07:40
Dat wist iedereen al lang! Trap niet in het populistische geklets van deze partij!

Maria.1 | 28-06-16 | 07:43

Lewis:
En dan hebben we het nog niet over het afschaffen van de visumplicht voor inwoners van Turkije en de gesprekken die met dat land worden gevoerd over een toekomstig EU-lidmaatschap; over de zelfverrijking en decadentie waar vele EU-parlementariërs zich schuldig aan maken; over het feit dat Nederland een van de grootste nettobetalers aan de EU is terwijl het nauwelijks iets in de melk te brokkelen heeft – en zo zouden we nog wel even kunnen doorgaan.
.
En dan hebben we het ook nog niet over het feit dat Duitsland en Frankrijk de dienst uitmaken en weg komen met bijvoorbeeld een begrotingstekort, terwijl andere landen daarvoor beboet worden.
We hebben het ook nog niet over het feit, dat het zelfs niet eens meer de EU is die over onze hoofden heen beslissingen neemt, maar mevrouw Merkel in haar eentje van alles besluit en vaststelt, waarna de rest braaf volgt.
We hebben het ook nog niet over het feit dat de omstandigheden in de verschillende landen ook totaal verschillen, zoals lagere pensioenleeftijd, minder uren per werkweek, lagere belastingdruk tot zelfs hele groepen die nauwelijks belasting betalen, terwijl andere landen (nederland!) moeten betalen om de gaten te dichten. En dat niet eventjes, maar structureel.
Weg, weg, weg met de EU!!

B. Randnetel | 28-06-16 | 07:42

Denk heeft wel gelijk over de NPO. Trap er niet in. Schaamteloze staatspropaganda.

ristretto | 28-06-16 | 07:40

De tweede kamer weet ook wat er leeft in Nederland, maar de uitkomst is niet welkom. Als olifanten uit het Jungle-boek marcheren ze over ons heen. Kolonel Hati heeft stampt elke oneffenheid opzijn pad naar Brtussel genadeloos plat. Referendum? NU!

spreeuw1962 | 28-06-16 | 07:36

@ Dirk III | 27-06-16 | 23:05 Vertel eens van die grondwater-reserves a.u.b.

sickworld | 28-06-16 | 07:28

Oorlog leuk, met normandie als uitvalsbasis!

boerk | 28-06-16 | 07:21

@duitse herder | 28-06-16 | 07:01
Als ze in Brussel geen Engels meer hoeven te spreken, kunnen er zo'n 25 vertalers op straat gezet worden.
Dat scheelt weer een hoop geld.

necrosis | 28-06-16 | 07:19

@funkyd | 28-06-16 | 06:56
Eerlijk gezegd heb ik liever dat Frankrijk uit de EU gegooid wordt.
Dat scheelt gelijk al €8 miljard aan landbouwsubsidies en het maandelijkse circus tussen Brussel en Straatsburg is dan ook van de baan.
Overigens hebben ze nooit een boete gekregen voor het feit dat hun begrotingstekort nooit onder de 3% is geweest.

necrosis | 28-06-16 | 07:11

devil13 | 28-06-16 | 07:04

Geeft goed aan dat Nederland überhaupt geen deskundige politieke leiders heeft! Wel onbetrouwbare...

duitse herder | 28-06-16 | 07:09

Het lijkt me verstandig het even af te wachten.
Gaat het goed dan krijgen we een nexit, maar wanneer EU zijn best gaat doen de Britten te torpederen wordt het oorlog, wat mij betreft, oorlog tegen de Brussels bezettingsmacht.

mallekater | 28-06-16 | 07:08

Dan is Nexit niet de oplossing (zie de onzekerheid waar Groot Brittannië zich voor ziet staan) maar eerder een referendum die de EU duidelijk maakt dat ze zichzelf grondig dient te reorganiseren. Nexit is gewoon een paniekstap zonder plan.

devil13 | 28-06-16 | 07:04

De EU commissie woordvoerder Margaritis Schinas spreekt op zijn briefings geen Engels meer. Wel een soort Frans dat niemand verstaat.

duitse herder | 28-06-16 | 07:01

Uit de EU - nu!

funkyd | 28-06-16 | 06:56

@polt | 28-06-16 | 06:39
Voorheen hadden wat echte standpunten zoals de gekozen burgemeester en het referendum.
De gekozen burgemeester was ineens niets meer waard toen voormalig D'66 minister Thom de Graaf GEVRAAGD werd om burgemeester van Nijmegen te worden.
En het referendum hebben ze ook maar afgeschaft omdat ze niet de gewenste uitslag kregen.
Kereltje noemt Wilders een dictator omdat zijn partijgenoten geen lid mogen worden.
Dan noem ik Kereltje een dictator omdat hij schijt heeft aan de hele Nederlandse bevolking.

necrosis | 28-06-16 | 06:52

@Maaiveld | 27-06-16 | 23:37
Wat betreft punt 3: Je komt Noorwegen niet in met een volle vrachtauto zonder douanepapieren.
Papieren die je niet nodig hebt als je van het ene EU-land naar het andere EU-land rijdt.

necrosis | 28-06-16 | 06:45

necrosis | 28-06-16 | 06:12
Daar lijkt het inderdaad op.

polt | 28-06-16 | 06:39

@hallootje kadootje | 28-06-16 | 00:59

Hij was helaas de enige.

Pieter V | 28-06-16 | 06:28

@Mastermattie | 28-06-16 | 00:59

Dat heet dan ook academisch misvormd.
Inderdaad zijn bèta-mensen rationeel.

Weleens een wiskundig vraagstuk op kunnen lossen zonder rationeel denken? Of een stuk techniek ontwikkelen en natuurkundige wetten negeren?

Van die wetmatigheden hebben de softies geen last die kunnen onzin brallen omdat de realiteit er gewoon niet toe doet. Hun natte dromen zijn voor hen de realiteit.

En het zijn nu juist dit soort brallende Vollidioten die onze dictators zijn omdat ze volstrekt ongeschikt zijn voor enig nuttig werk dat iets aan het BNP toevoegt.

Pieter V | 28-06-16 | 06:24

@polt | 28-06-16 | 06:08
Miezerig Mannetje heeft zelf maar twee standpunten:
EU = goed
Wilders = slecht

necrosis | 28-06-16 | 06:12

daytripper | 28-06-16 | 05:40
Pechtold kan me gestolen worden. Het betwetertje geeft af op het populisme van rechtse Wilders maar is evengoed zelf een populist op het linkse kamp. Veel schreeuwen, weinig wol.

polt | 28-06-16 | 06:08

De beste stuurlui staan aan wal. Als je nu een referendum uitroept, ben je zo'n "vaarder". Ik zeg: heb geduld. Reageer niet overhaast.
Ren brexit kan goed uitpakken voor nederland maar alleen als nederland in de eu blijft en onderhandelingen met bedrijven als toyota en investeringsbanken slim speelt. Heb geduld en wacht af.

polt | 28-06-16 | 06:04

@corbiere | 27-06-16 | 23:27

Notuleren? De besluitvormingen van de ministers worden vrijwel nooit genotuleerd.

Dat heeft als groot voordeel dat ze er iedere dag een andere draai aan kunnen geven.

Pieter V | 28-06-16 | 05:43

De ongekende volksverlakkerij van Pechtold cs : "De EU heeft ons vrede welvaart en stabiliteit gebracht" Rutte is nog brutaler met termen als : onze welvaart "geborgd" en een triljoen banen opgeleverd.
Zum kotzen deze verkiezingsretoriek die weer als een griepepidemie de kop opsteekt.
Het is het schandalige geleuter van dezelfden die spraken over de tandarts uit Aleppo. En dat Rutte niet is gestikt in z'n eerste leugen weet zelfs de grootste VVD aanhanger.
De realiteit is dat onze grootste welvaartsgroei plaatsvond in de jaren 50/60/70 van de vorige eeuw en juist toen leefde Europa in vrede en we hadden "slechts" de E.E.G.(6 landen in economisch verband)
www.blikopdewereld.nl/samenvattingen/c...

daytripper | 28-06-16 | 05:40

@Feynman | 28-06-16 | 00:07

Inderdaad en de eerste landen die hun reet afveegden met het stabiliteitspact waren Duitsland en Frankrijk, die ons nu weer proberen met een zogenaamd nieuw plan opnieuw verder uit te melken.

Merkel doet overigens voortdurend dingen namens de EU waar ze helemaal geen mandaat voor heeft.
Een beter voorbeeld van een sluwe dictator die haar eigen waanzin wil doordrukken kun je niet vinden.

Pieter V | 28-06-16 | 05:35

@Mastermattie | 27-06-16 | 23:10

Ik heb in de panelen al vaker gezegd dat de EU-dictators de perfecte synergie tussen extreem links en extreem rechts in de praktijk aan het brengen zijn.

Hun kliek wordt schatrijk en het volk verpauperd.

Oh ja, en dan natuurlijk nog het Coudenhoven-Kalergi plan dat door de EU dictators is omarmd en wordt geïmplementeerd.
Dat misdadig plan uit de 20-er jaren van de vorige eeuw waar Van Rompuy en Merkel al zijn onderscheiden voor hun verdiensten om de autochtone bevolking te vervangen door import uit het Midden Oosten en Afrika.

Pieter V | 28-06-16 | 05:26
-weggejorist-
T3hpwn | 28-06-16 | 05:10
-weggejorist-
T3hpwn | 28-06-16 | 05:02

NL verdient helemaal geen referendum. Het na eindeloos politiek gesteggel en gekonkel kwam er een raadgevend referendum, dat is een farce, een fopspeen een soort politieke miskraam als gevolg van politiek onvermogen. CDA aanvankelijk, tegen ging helaas om.

De waarheid. Nederland is een representatieve democratie, het volk kiest zijn vertegenwoordigers, de Tweede Kamer. Diezelfde Tweede Kamer stemde met 127 stemmen voor en slechts 22 stemmen tegen de EU grondwet. Tegen de EU grondwet stemden SP- LPF- CU- SGP en éénmansfractie GW, samen dus goed voor 22 tegen stemmen.

Wil je de slangenkuil in Brussel, de vergaarbak van 3e- 4e echelon lokaal afgedankte megalomanus serpenti politica of bijv. het slag politici in de TK aanpakken, begin dan eerst eens met het verkiezen van een heel ander slag "volksvertegenwoordigers" zou ik denken. Gaat niet gebeuren hoor in een stelsel dat zelfs ruimte biedt aan tumoren als DENK.

Merkwaardig dat populisten die letterlijk en figuurlijk schreeuwen om grenzen en duidelijkheid, die per definitie niet accepteren als hen die zelf worden gesteld.

h.a.k. blok | 28-06-16 | 04:44

@T3hpwn | 28-06-16 | 04:06
Mijn opa was Marinier in Rotterdam toen die moffen langs kwamen. Hij, en zijn maten zijn ondergedoken toen de 1945 versie van Rutte alle over gaf. Als jij niets van je grootouders mee hebt gekregen van de oorlog is het waarschijnlijk omdat ze NSB'ers waren er er liever niets over vertellen uit schaamte.

Zoon van Boer | 28-06-16 | 04:43

@JensDensen | 28-06-16 | 04:24
.
Het salaris, daarom willen ze allemaal zo graag.

BudWijzer | 28-06-16 | 04:36

Nederland krijgt de overheid die het verdient.
Kan iemand mij uitleggen wat is eigenlijk het fundamentele verschil tussen 'europa' en den haag? (behalve schaalgrootte)

JensDensen | 28-06-16 | 04:24
-weggejorist-
T3hpwn | 28-06-16 | 04:06

@KoekwousNondeju | 28-06-16 | 02:48 "Goh, geen enkel artikel over de beloftes het Leave camp al weer moet intrekken"
.
Het VK is nog niet uit de EU, de aanval door speculanten en banksters is nog niet voorbij, de (al dan niet door de media afgedwongen) vooruitzichten zijn geen beloftes en de vraag was erin of eruit en het werd eruit. De kans dat de brexit voorstanders pvda-maniertjes hebben is niet groot, denk aan het door de PvdA toegezegde lissabon-referendum ("Als er weer iets komt dat ook maar enigszins lijkt op wat vorig jaar het Grondwettelijk Verdrag heette, dan zal dat wéér via een referendum moeten lopen"), dat na de verkiezingen enthousiast met het CDA werd ingeruild tegen de legalisering 27500 uitheemse maar potentiële PvdA stemmers www.nrc.nl/next/2007/10/05/de-pvda-vin...

ben kokhals | 28-06-16 | 03:37

De Engelse voetballers houden zich ook aan de Brexit-code.
"They voted to leave"

TB2318 | 28-06-16 | 03:34

@CyberFreak | 28-06-16 | 02:25 "Ze moeten het alleen nog eventjes iets anders formuleren en op de juiste plek EU zetten en Europa."
.
De SP lijkt wat te kantelen wat de EU betreft. Wat in het stukje van Roemer nog ontbreekt is de (moedwillige) incompetentie van Frontex en EU en de door Merkel toegejuigde invasie die ook SP stemmers hard gaat raken. Het stuk van Van Bommel en De Jong is ook stevig: "We moeten nu aan de noodrem trekken. Want de EU is verworden tot een bureaucratische en technocratische moloch, terwijl een Europese politieke elite via de monetaire unie versneld een federale unie wil afdwingen". Zo is het. Dus kom op SP, de EU is een werktuig van Washingtonse neocons en banksters om van EUropa een armoedige en willige deurmat te maken, zeker ook ten koste van het SP electoraat. Zet uw voet nog wat meer dwars.

ben kokhals | 28-06-16 | 03:20

@Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 03:08
Geeft niks hoor, waarheden doen vaak pijn en we blokken ze graag.

tattooboer | 28-06-16 | 03:13

@tattooboer | 28-06-16 | 03:06
*block*

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 03:08

@Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 02:36
Vraagje... denk jij echt dat NASA heel hard op zoek is naar buitenaards leven?

tattooboer | 28-06-16 | 03:06

@error503 | 28-06-16 | 03:00
Er is niks mis aan altijd te herrineren hoe het is als een iemand anderen verklaart de realiteit van het moment "nu" in pacht te hebben, ik had het net zo goed over kijzer Nero kunnen hebben of over Napoleon. De angst en schrik zit er nu nog steeds te hard in en word uitgemelkt en dus doe ik dat ook want klaarblijkelijk werkt het hé. De engelsen hebben sinds WO@ gewoon meer ballen, sorrie hoor...

tattooboer | 28-06-16 | 03:03

@error503 | 28-06-16 | 03:00
Thx, error503.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 03:02

@ knutsel | 28-06-16 | 02:45
-----
Om de waanzin van neo-feminsme aan te tonen is geen Trump nodig vriend.

www.youtube.com/watch?v=enu1dG-uzlk

mysteryposter | 28-06-16 | 03:01

@Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 02:54
Nee hoor. De elite in engeland vind gewoon weer genoeg angst bij het volk zonder de EU toch tiranen te blijven. het is een opmaat naar revolutie. Let maar op, het gaat een enorme staart krijgen.

tattooboer | 28-06-16 | 03:00

tattooboer | 28-06-16 | 02:57
Hoe valide uw punt ook is, en daar twijfel ik niet aan, het is en het blijft een Godwin.

error503 | 28-06-16 | 03:00

@tattooboer | 28-06-16 | 02:57
Je weet niet tegen wie je praat. Mij familie zat in het verzet. Hebben een joods kind gered en na de oorlog in Israël afgeleverd. Dus rot op met je gegodwin. Anders stuur ik de mossad op je af.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 02:59

@Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 02:36
Het is toch echt gebeurt. Knap dat je als eerste je echte angst hier duidelijk uitdraagt met obsceniteiten richting mijn uitspraak, "rot eens op" betekend niks anders dan jou beperking dit feit te accepteren. Het afduwen van mijn uitspraak toont uw frustratie.

tattooboer | 28-06-16 | 02:57

@KoekwousNondeju | 28-06-16 | 02:48
Het enige dat het leave-kamp beloofd heeft is dat de Britten de zeggenschap over hun eigen land weer terugkrijgen. En dat hebben ze geleverd.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 02:54

@ZMullers je komt zelf ook niet met inhoudelijke argumenten.

CyberFreak | 28-06-16 | 02:54

@Cobalt bomb | 28-06-16 | 02:35 "of hij is echt goed (gestoord)."
.
Die moet inderdaad één- of meerdere steekjes los hebben.

ben kokhals | 28-06-16 | 02:53

Goh, geen enkel artikel over de beloftes het Leave camp al weer moet intrekken.... Brexit fail

KoekwousNondeju | 28-06-16 | 02:48

ZMullers | 28-06-16 | 02:16
Het samen als één Europa op moeten treden is inderdaad nodig, maar dat rechtvaardigt de EU niet, en al helemaal niet in deze vorm. We hebben EuroPol, Nato, UN, Kyoto (of hoe dat tegenwoordig ook heet). We hadden de EEG en EGKS. Schengen was tot een jaar of 3 geleden ook geen probleem. Er zijn hier weinig die daar problemen mee hadden, onder andere omdat het om kleine beheersbare allianties ging. Dat was prima. Wat we niet moeten willen is een federale unie waar nu naar toe wordt gewerkt, en al helemaal niet met de inmiddels in totaal 27/28 lidstaten + 5 aspirant leden.
Dan kan je wel helemaal los gaan op de PVV en SP en hun goedkope rommel (van de PVV kan ik inkomen, de SP toch niet helemaal), en dan vergeet je in al je woede waarschijnlijk VNL, feit is dat geen van deze partijen in het debat van vandaag een punt hadden als de EU zou werken zoals deze bedoeld was en onze eigen politiek kundig genoeg zou zijn om samen met de EU de huidige problematiek aan te pakken of zelfs te voorkomen.
Ik vind Wilders een vreselijke vent en zie hem het liefst vertrekken. Hij is echter wel vaak de eerste en vaak zelfs de enige die de vinger op de zere plek durft te leggen en is om die reden onmisbaar in Den Haag.
Dat 'het populisme' van Pechtold nu zo groot is geworden heeft de politiek, zowel Den Haag als op EU niveau, aan zich zelf te danken.
Inmiddels is de EU als een kankrgezwel gegroeid tot wat het nu is en is het te log om het nog goed te kunnen besturen. Om die reden zie ik, en met mij denk ik vele anderen, het niet gebeuren dat de EU zichzelf kan hervormen, sterker nog, de eerste reacties van een aantal eurofielen waren dat de EU juist verder moest groeien.
De meesten van 'ons in de roze burelen' willen niet uit de EU omdat we het zonder Europa willen doen, maar omdat we het zachts gezegd niet meer fijn vinden binnen de EU. Uit de EU sluit een goede band met de overblijfselen van de EU niet uit, noch zal overleg op wereldniveau opeens onmogelijk zijn.

error503 | 28-06-16 | 02:47

@mysteryposter | 28-06-16 | 02:38 Je moet niet teveel naar die Trump filmpjes kijken hoor! Voor je het weet ga je ook nog geloven wat die pannenkoek zegt.

knutsel | 28-06-16 | 02:45

We leven in een samenleving waar Milo meer ballen heeft als de gemiddelde man, en waar feministen hypocrieter zijn als de gemiddelde Paus.

mysteryposter | 28-06-16 | 02:38

@Cobalt bomb | 28-06-16 | 02:32
:)

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 02:38

@tattooboer | 28-06-16 | 02:33
Rot eens op met je gegodwin.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 02:36

ben kokhals | 28-06-16 | 02:28
volgens mij zitten er meerdere van dat soort figuren achter DKS of hij is echt goed (gestoord).

Cobalt bomb | 28-06-16 | 02:35

Als jullie echte vrije zielen waren zonder angst had het vandaag al in asd gelegen in Den Haag. Men teert op uw angsten. Ik vind het oneindig stoer dat de engelsen u allemaal ver achterlieten. Maargoed, Hitler nam jullie ook in 4 dagen over en u verkocht de joden met teveel gemak. U bent nog veel te bang voor het hier en nu.

tattooboer | 28-06-16 | 02:33

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 02:28
LOL. ik moest lachen, zag het ook voor me :)
maar goed het is nacht enzo.

Cobalt bomb | 28-06-16 | 02:32

Miljoenen jaren was Groot-Brittannië geen lid van de EU. Nu ineens miepen dat de EU de enige keuze is, is een historisch besef van niks.

Guy Veropzoudten | 28-06-16 | 02:31

@dugo | 28-06-16 | 02:25
*kuch* 91 derde lid *kuch*

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 02:30

ZMullers | 28-06-16 | 02:16
Een grote lap bullshit mr troll
-vertrouwen in rutte 1 woehaha
-Geert was de enige die zich niet de moeder liet neuken
-voorheen ging het de UK ook voor de wind, eu bestond niet, bestaat niet en zal nooit bestaan. Fictief powerhouse, niks dan ellende.

terug naar de E.G.

probeer het anders gewoon morgen nog een keer.

Cobalt bomb | 28-06-16 | 02:29

@geen blijvende stad | 28-06-16 | 01:54
.
Dank voor de linktip... Dat gaat veel verder dan men uit diens gebrabbel al zou kunnen opmaken. Wat een griezel (incl. mugshot:)

ben kokhals | 28-06-16 | 02:28

@CyberFreak | 28-06-16 | 02:25
Goed dat jij Roemer op zijn nexit.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 02:28

@ZMullers | 28-06-16 | 01:51 Lol. Eens kijken, wat zwakbegaafden van de PVV: 75. Dan wat zwakbegaafden van de SP: 75. IQ=150. Voila.

knutsel | 28-06-16 | 02:26

@Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 01:34
*kuch* 92 *kuch*

dugo | 28-06-16 | 02:25

@ZMullers | 28-06-16 | 02:16
*Er is geen andere keuze*.

De Britten hebben je net laten zien dat er wel een andere keuze is, nietwaar? Volgens mij hebben ze daar op *Goedenacht, dikke doei!* gestemd.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 02:25

@ZMullers | 28-06-16 | 01:51
Dus er vrijdag wat verlies geleden in virtueel monopoly geld. Wat vandaag voor de helft weer is goedgemaakt. Paniekverkopen op vrijdag en koopjesjagers op maandag. What else is new? In de reële economie is er niets veranderd. Een stel hedgefunds hebben verkeerd gegokt vorige week. Boeie.
Maar je had me met "deskundige volksvertegenwoordigers". Echt. Ik moest bijna in m'n broek zeiken van het lachen. Heb je die "deskundige volksvertegenwoordigers" vanavond aan het werk gezien? Nou ja, "aan het werk..."
Dat maakte je betoog echt af. Heel mooi. Of meen je het serieus?

Stormageddon | 28-06-16 | 02:25

@Guy Veropzoudten | 28-06-16 | 02:18
Beter nu een referendum gevolgd door een Nexit dan over één of twee jaar. Op de lange termijn zal de UK wel overleven, alleen nu gedragen de financiële markten zich weer als hyena's dat hoort er tegenwoordig bij. Door de verlaging van de status naar AA betaalt men in de UK weer rente, dat maakt het financieel stelsel weer een stuk overzichtelijker en zal geld naar de UK trekken.

Beroep = Boerenlul | 28-06-16 | 02:21

ZMullers | 28-06-16 | 02:16
Jij ook goedenacht. Droom lekker door, dan blijven wij wakker.

Guy Veropzoudten | 28-06-16 | 02:19

Beroep = Boerenlul | 28-06-16 | 02:09
Aan je alias te zien ben jij Henk Bleker. Vriend!

ZMullers | 28-06-16 | 02:18

Zo'n Nexit-campagne moet overigens sowieso gestart worden. Al is het maar om de druk erop te houden bij de mensen die volgend jaar in de tweede slaapkamer gekozen willen worden en ze te dwingen om positie te kiezen.

Guy Veropzoudten | 28-06-16 | 02:18

Zijn jullie blind, stelletje achterlijke ongeschoolde populairpraters? € 2 biljoen op de beurzen verloren gegaan in 72 uur, land in puin, Groot Brittannië valt uit elkaar, de EU brokkelt af.ZMullers | 28-06-16 | 01:51

@ZMullers . En we hebben een trol en we hebben eindelijk weer een trol ..*op de wijs van*
En zoals het hoort : schelden en onzin uitkramen.
Voor de rest zelfde teut als "Nieuwsuur" . Het gaat een weekje slecht voor de beurs-boys en de pond staat tijdelijk 9/10% lager en daar gaan we een slaatje uit slaan .. dat staat ons ook te wachten ... boeboehoe.. huil huil.

daytripper | 28-06-16 | 02:17

Jan Dribbel | 28-06-16 | 01:53
Zo dom is dat niet, hangt geheel af van je beweegredenen :P

Iedere reden voor een exit is er een, een eyebrow raiser dat wel.
Vergeet niet dat de EU propagandamachine vals speelt en geen genade kent.
Het is fijn dat je begaan bent met het lot van anderen maar het zal die Juncker cs. aan de spreekwoordelijke aars oxideren. 1-0 voor hen.

Cobalt bomb | 28-06-16 | 02:17

CyberFreak | 28-06-16 | 02:01
Guy Veropzoudten | 28-06-16 | 02:05
Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 02:07

Jullie kunnen allemaal lullen als brugman, de argumenten zijn óf marginaal óf niet gestoeld op feiten. Er is geen andere keuze. Militair, klimaat, energie, immigratie, mensenrechten, je zult wel samen op MOETEN treden op wereldniveau.

Bevolking zus bevolking zo, oké zend effe wat positieve staatspropaganda uit, klaar is kees. Nederland is wijs genoeg om PVV + SP langs de zijlijn te laten staan blèren met hun goedkope rommel. Ok, ik had vertrouwen in Rutte1 maar Popu Geertje bleek niet te vertrouwen. En zo is het. Niet te vertrouwen. Inhoudelijk argumenteren is ook zinloos eigenlijk, het wordt niet opgeslagen.
BREXIT = major failure voor UK, NL, Europa, VS en de wereldeconomie.
Goedenacht, dikke doei!

ZMullers | 28-06-16 | 02:16

Ik ben best bereid om het nog even aan te kijken in NL hoe het de Britten vergaat. Beurzen let ik niet op, want dat zijn de korte termijn gokkers en zeggen mij niks over de werkelijke kracht van de Britse economie.
Wel gaat iedereen binnen de EU door met angstzaaien, wijzend op de beurzen: "Zie je nou wel."In werkelijkheid gebeurt er niks. Over 2 of 3 maanden weten we meer.

Graaf van Egmont | 28-06-16 | 02:16

ZMullers | 28-06-16 | 01:51
Ik ben het gedeeltelijk met je eens.
Er zitten veel meer vijanden buiten de EU dan binnen de EU.
Een feit is dat de EC steeds achter de feiten aanloopt.
De Euro-crisis.
De Griekenland-crisis.
De massale toestroom van het westen hatende moslims.
Het probleem is dat de 28 EU landen keer op keer voor het eigenbelang gaan.
Met het eeuwige door stakingen verlamde land Frankrijk voorop.

Jan Dribbel | 28-06-16 | 02:16

de vijand zit niet in Frankrijk. De vijand zit niet in Den Haag. De vijand zit niet in Brussel.ZMullers | 28-06-16 | 01:51

Stuur dat even door aan de nabestaanden. Onder je eigen naam. Zullen ze blij mee zijn.

geen blijvende stad | 28-06-16 | 02:12

@ZMullers | 28-06-16 | 01:51
ZMullers volgens mij ben jij Europarlementariër en is je echte naam Wim van de Camp.

Beroep = Boerenlul | 28-06-16 | 02:09

Lewis Lewinsky :-)

Guy Veropzoudten | 28-06-16 | 02:08

@Guy Veropzoudten | 28-06-16 | 02:05
Dat denk ik ook. Mijn hooivorken waren dan ook metaforische hooivorken.

Die nexit komt er echt wel, vooral als gans het volk de leiders permanent op hun nexit.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 02:07

Dat zeiden ze van Engeland ook. Maar het is niet zo. Ze hooivorkten heel wakker een Brexit. Nou wij nog. De 60% die tegen de EU-grondwet heeft gestemd is er nog steeds.
Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 01:49
Dat zijn stemmen, maar dat doet er dus niet toe. 'Hooivorken' is fysiek de leiders verdrijven, met hooivorken bijvoorbeeld. Dat gaat in Nederland niet gebeuren, bedoel ik.

Guy Veropzoudten | 28-06-16 | 02:05

@CyberFreak | 28-06-16 | 01:55
Ik hoop dat de PVV en de SP zullen inzien dat die hele EU ongrondwettig is. En dat argument gaan gebruiken in de debatten. *art81*

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 02:02

@ZMullers Als de EU van te voren zich had voorbereid op een brexit was er geen probleem geweest, het probleem word gewoon niet serieus genomen. Europa moet samen werken, en daarin moet elk land vrij zijn in het aangeven wat ze willen en aankunnen, Europa weet al dat het samen moet werken. De eu moet niet 1 ding worden waarin alles genivelleerd word en waarin een select groepje leidend word (kijk naar onze geschiedenis). Als een land iets net iets anders wilt uitvoeren door bijvoorbeeld democratische druk dan dat moet juist gevierd worden en ondersteund. Dan pas werk je echt samen. Niet andersom

CyberFreak | 28-06-16 | 02:01

@pomtiedom | 27-06-16 | 22:56 "ja en amen zeggen maar zonder mee te kunnen beslissen."
.
Noem eens wat beslissingen waar Nederland's meebeslissing verschil heeft gemaakt.

ben kokhals | 28-06-16 | 02:01

@ZMullers | 28-06-16 | 01:51
Maar vertel eens, Zlulletje, wanneer heb jij erin toegestemd dat we onze soevereiniteit overdragen aan een vreemde mogendheid?

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 01:59

@ZMullers | 28-06-16 | 01:52
Nee, dat kleiner-dan-teken &lt; kan je niet plaatsen in een comment, Zlullers. Enfin, dat heb je gemerkt.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 01:57

Ik hoop dat de SP gewoon het roer omgooit tegen de EU en samen met de PVV 1 punt duidelijk gaat maken ofzo. maar goed

CyberFreak | 28-06-16 | 01:55

De Koreaanse Slet=Jeroen Hoogeweij | 28-06-16 | 00:29

Eurofiele idioten zijn al bijna 70 jaar bezig om jouw fundamentele rechten te verdedigen.

Fundamentele rechten?
De EU is een technocratie, die bijvoorbeeld onze pensioenpotten gaat plunderen op een grof ondemocratische manier om maar 1 ding te noemen.

Die vindt dat de islam doctrine van dood en vernietiging een aanwinst is voor Europa. De slachtoffers zijn gewoon wastage, een oude gewoonte uit WWI.

Fudamentele rechten?

'In the meantime we are subject to a regime that is as tyrannical as it is chaotic. Two member states, Greece and Italy, have had unelected politicians imposed on them, by Germany effectively: regime change, about which the EU self-righteously pontificates when denouncing the foreign policies of others, is OK just because the instrument is financial bullying and blackmail rather than force of arms. And chaos?—the auditors of the EU have not signed off on the accounts, not once, for more than a decade. Any company with such a record would have seen its directors and officers cuffed and on their way to the slammer long ago'.

colliersmagazine.com/article/true-cost...

Het gaat het niet worden he DKS? een rationele discussie is jou niet gegeven. Grof schelden en tieren- je bent zo ongeveer de uitvinder van de ad hominems- inhoudelijke argumenten met keihard verbaal geweld niet beantwoorden maar beseitigen, dat is jouw ding.

'Jij faalt en iemand moet de schuld krijgen. Toch?' Dat slaat perfect op jou- je onderbewuste is een bitch. Ik sla je gewoon met je eigen ranzige zinnetjes om je oren. Respect moet je verdienen.

Het politburo van Poetin zit te springen om mensen zoals jij, meneer de mislukte eerste horecaverkoper.

Voor de medereaguurders hier meer info over Jeroen Hoogeweij, aka DKS:

www.martinvrijland.nl/2014/11/18/staat...

Wat hier staat maakt duidelijk wat zijn modus operandi is, ook hier op GS.

geen blijvende stad | 28-06-16 | 01:54

werkt niet, delete functie! %@%$#%#^%#$

ZMullers | 28-06-16 | 01:53

De domste reden om voor een Brexit te stemmen:
ik ben tegen het EK.
Ik ben tegen voetbal en daarom ben ik voor een Brexit, vertelde een domme gans.

Jan Dribbel | 28-06-16 | 01:53

PVV + SP = IQ < 100. Feit.

ZMullers | 28-06-16 | 01:52

Zijn jullie blind, stelletje achterlijke ongeschoolde populairpraters? € 2 biljoen op de beurzen verloren gegaan in 72 uur, land in puin, Groot Brittannië valt uit elkaar, de EU brokkelt af. Maar nee, de Brusselse bureaucraten hebben het gedaan. Nee leugenachtige etterbakken als Nigel Farage, Boris Johnson en Geert Wilders hebben dit bereikt. Met Geenpeil als een van de propagandamiddelen. Wel gefeliciteerd. Doel bereikt.
We laten de macht over aan Putin, de VS, China. Europa is klaar. Hoe dom kun je zijn. Alleen maar wat samen kunnen werken met bondgenoten. In de NAVO notabene, vrijwel dezelfde indeling. TTIP, dezelfde bondgenoten. De VS. Maar nee, het kan allemaal niet.

Ik zeg het nog één keer: de vijand zit niet in Frankrijk. De vijand zit niet in Den Haag. De vijand zit niet in Brussel. De vijand zit niet in Griekenland.

Nee, de vijand, die zit in Syrië. In Irak. In Afghanistan. In Pakistan. In Noord-Korea. In Rusland. In Libië. In Mali. In Somalië. Kunnen we aub daarop focussen? Is dat teveel gevraagd?

Achterlijke randdebielen. Plank voor je kop en totaal van de realiteit afgezonderd. Parlementaire democratie = kiezen van deskundige volksvertegenwoordigers. Dat is het hele eieren eten. En die maken dan een weloverwogen besluit. En zo hoort. Referenda my ass. PVV + SP = IQ < 100. Feit.

ZMullers | 28-06-16 | 01:51

Ik hoop dat Wilders Rutte goed op zijn nexit.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 01:50

@Guy Veropzoudten | 28-06-16 | 01:42
Dat zeiden ze van Engeland ook. Maar het is niet zo. Ze hooivorkten heel wakker een Brexit. Nou wij nog. De 60% die tegen de EU-grondwet heeft gestemd is er nog steeds.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 01:49

Ik zou Rutte daar graag even aan houden de komende dagen
Beroep = Boerenlul | 28-06-16 | 01:38
Lijkt mij een goed plan. Die jongen vergeet namelijk nogal eens wat.

Guy Veropzoudten | 28-06-16 | 01:47

@CyberFreak | 28-06-16 | 01:40
Het is niet mijn Europese Commissie, vriend. Ik hou me aan de grondwet.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 01:44

*hooivorken mensen, hooivorken*
Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 01:34

Dat gaat niet gebeuren. Als meer dan twee mensen in Nederland bedenken de hooivork erbij te halen komt er een derde (al dan niet van overheidswege) om het initiatief te doen mislukken.

Nederland hooivorkt alleen nog een beetje in de kroeg en in panelen als deze. Voor de rest slaapt het land, heel diep ook. En de echte EU-chefs weten dat maar al te goed.

Guy Veropzoudten | 28-06-16 | 01:42

@Guy Veropzoudten | 28-06-16 | 01:29
Volgens mij was beloofd tot afgelopen woensdag dat dit op de aanstaande top van 28 en 29 juni behandeld zou worden. En dat er een gerede kans is dat Nederland niet ratificeert als Rutte het geen plekje kan geven. Ik zou Rutte daar graag even aan houden de komende dagen, dat hij goed kan liegen dat weten we al (Geen cent meer naar Griekenland).

Beroep = Boerenlul | 28-06-16 | 01:38

Ik gooi hem er nog een keer in.

Artikel 81: De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk.

En dus niet door de EU.
*hooivorken mensen, hooivorken*

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 01:34

@Zoloft | 28-06-16 | 00:48
Ik leg net mijn vrouwtje op bed dus tussen neus en lippen door typen want het is best interresant om wedermaal te zien hoeveel "burgers" angst hebben voor echte vrijheid. Het is heus niet zomaar dat een mark rutte gifmengers steunt.

tattooboer | 28-06-16 | 01:30

Heeft Rutte inmiddels laten weten wanneer hij iets met onze uitspraak van het april-referendum gaat doen? Of heeft zijn strategie gewerkt en is men dat alweer vergeten?

Guy Veropzoudten | 28-06-16 | 01:29

De EU is de natte droom van een aantal politieke carrièretijgers. Met minachting voor de belangen van de bestaande bevolking is dit doorgedrukt. Er deugt niets van, het betreft een bestuurlijk gedrocht, het resultaat van verzinsels en breiwerk. De zogenaamde voordelen bestonden al lang voor de z.g. EU. Wie goed heeft opgelet, weet dat sinds dit circus operationeel werd, welvaart, welzijn en veiligheid alleen maar achteruit gehold zijn. De invoering van de euro betreft de grootste roof in vredestijd uit de geschiedenis. Het stelselmatig angst zaaien voor een Nexit dient genegeerd te worden. Los van de vraag, of we er snel op vooruitgaan dient dit criminele circus z.s.m. afgebroken te worden. Kwestie van gerechtigheid.

j.m.de graaff | 28-06-16 | 01:29

@ikdenkwat | 28-06-16 | 00:48
Nee heh, durf je dat echt met droge ogen te beweren? gedwongen op zo een vieze misbruikende manier heh. Dom houden en verslaafd maken aan suiker. Die troep zit nu daadwerkelijk in bijna lalles in de winkels, dextrose, glucose, suuikers, malto-dextrine, maaisstroop. Je moet godsamme elke dag aan de water en zelfgebaken brood als je je impulsen en ook je tong overwint. Je word als kinderen behandelt en je leiders die jou gezondheid voor ogen zouden moeten hebben proppen de giftigste mengsels. Zuip jij het?

tattooboer | 28-06-16 | 01:29

Dar grenzeloos domme mokkel dat er altijd bij zit alsof ze in de startblokken staat voor de 100m rennen in de armen van Oom Rutte, wist zelfs te vertellen dat Oom Rutte "enthousiast" was over de Eu .. zei ze quasi blij verrast .
Het moet toch niet veel doller worden.

daytripper | 28-06-16 | 01:17

lingo star | 27-06-16 | 22:57

Ah , daar is hij weer met zijn Henk en Ingrid fobie. Steeds-maar-weer.

edelweiss | 28-06-16 | 01:15

Lewis | 28-06-16 | 00:30

Ik wil jouw betoog hier ook wel plussen, goed man. Echt de ergste propaganda ooit zo'n beetje de afgelopen dagen op de NPO, dus dat zegt wel wat waarschijnlijk. Zouden de ivoren torens nu langzamerhand in jengatorens veranderen?

T0matenplukker | 28-06-16 | 01:13

Mastermattie | 27-06-16 | 22:48

VNL misschien, verder niemand, want Wilders.....

edelweiss | 28-06-16 | 01:13

Heel fijn daar in GB.
Zowel de voorstanders als de tegenstanders van de Brexit hebben geen enkel idee wat nu te doen.
Geen plan B wat te doen na een Brexit want er werd niet op gerekend.
Het is een politieke chaos in GB.
Het is net alsof Cameron een paar dijken heeft doorgestoken zonder idee wat de gevolgen zijn.
.
Juncker moet weg, Schulz moet weg, Verhofstadt moet weg,
doe Merkel ook maar weg en sluit ze op in een gesloten inrichting.
Kunnen ze met zijn vieren klaverjassen.

Jan Dribbel | 28-06-16 | 01:12

Tjonge , jonge , jonge.. net het begin van Staat prop tv "Nieuwsuur"gezien .. niet te geloven .. als je niet beter wist zou je denken dat de inval in Nederland 10 mei 1940 ( voor de jongeren : begin WOII) kinderspel was vergeleken bij wat nu in Engeland gebeurt: in de eerste minuut : " chaos alleen maar groter", "niemand heeft de leiding" "economisch de gevolgen steeds ernstiger" ( na 4 dagen ... lol) "N-Ierland in verwarring"
Is er niemand die deze schandalige propaganda een halt kan toeroepen??
Wordt het niet es tijd dat in plaats van hier de panelen vol te schrijven er es massaal gemaild/getwitterd wordt naar de Staats Televee en te zeggen houwensop met deze brainwashing en trekpaard te zijn van de kar van Rutte???

daytripper | 28-06-16 | 01:12
-weggejorist-
Sinister-President | 28-06-16 | 01:10

@Mastermattie | 28-06-16 | 01:05
Truste, Mattie.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 01:07

lingo star | 28-06-16 | 00:22

De mensen beseffen niet hoe goed ze het hebben. Alweer.

'Ik sta open voor elke nieuwsgaring als het maar een bepaald niveau heeft'.

Voila:

colliersmagazine.com/article/reality-a...

But it is the general sense of unfairness that most rankles with my friends and acquaintances. Day after day, they read with growing anger newspaper reports of the still lavish lifestyles and pensions enjoyed by the people who destroyed their country. Senior politicians (some of whom left office in disgrace) and bankers, who presided over a massive property and banking bubble, have all long since retired with pension pots worth many millions of Euros. They read about bankrupt property developers, who have had their colossal debts taken off them by the Irish state, still living in their palatial homes, dining in the finest restaurants and seemingly spending their days working on their handicaps on the best golf courses across the globe.

Dit gaat om mensen in nood door immorele bankers, vastgoed jongens en ander gespuis gebackupt door de EU.

Maar ik stop er mee. Jij had ook kunnen googelen op 'irish newspapers about the consequenses of eu imposed austerity'

Dat Ierland in meerderheid voor stay koos is omdat

'Scotland and NI have very few people of colour. You'd see more melanin on main Street Longford in half an hour than all day in Edinburgh or Belfast.
They had no reason to blame the EU'.

www.irishtimes.com/opinion/the-celtic...

geen blijvende stad | 28-06-16 | 01:06

Maar goed... Mattie = exit. G'Night!

Mastermattie | 28-06-16 | 01:05

@Mastermattie | 28-06-16 | 00:59

Hahahahaha!

litebyte | 28-06-16 | 01:01

@tattooboer | 28-06-16 | 00:45
Je zal iig niet roesten van binnen.

Mastermattie | 28-06-16 | 01:00

Alles wordt uit de kast getrokken, op websites als nu.nl zitten 'human EU bots' alles te minnen wat ook maar enigszins ruikt naar anti-EU.

litebyte | 28-06-16 | 01:00

Nederland moet z.s.m. uit de dictatuur van de EU.

&nbsp;

Ook al zou het geld kosten (wat niet zo is) dan nog ga je je vrijheid en democratie niet verkopen waar zo hard voor gevochten is. Live free or die trying.

&nbsp;

De EU is bovendien geen zegen, het is een blok aan ons been. En we moeten er ook nog de hoofdprijs voor betalen: alle mensen zijn gelijk behalve die 3,3% uit Nederland, die mogen net even wat meer inleveren dan de overige 96,7%.

&nbsp;

Melvin Schut zegt hele zinnige dingen in Het Filosofisch Kwintet:

www.human.nl/het-filosofisch-kwintet/s...

hallootje kadootje | 28-06-16 | 00:59

@Cobalt bomb | 28-06-16 | 00:49
Niet alleen op middelbare scholen.
Dat is dan ook meteen de reden dat ik "hoogopgeleid" alleen maar als beperking kan beschouwen. (Tenzij je Bèta bent, die denken vaak wat rationeler)

Mastermattie | 28-06-16 | 00:59

Voorloper van al deze ellende was het verdrag van Rome in 1957.
Door wat logistieke blunders werd er voor de buhne geen verdrag maar 180 pagina's blanco papier ondertekend.

nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_tot_opr...

De EU is een aardje naar zijn vaartje.
Dus referendum? Ja heel erg graag.

Ben-Bataaf | 28-06-16 | 00:58

@Sinister-President | 28-06-16 | 00:47
Is Sky News eigenlijk een beetje onafhankelijk?

Mastermattie | 28-06-16 | 00:56

Mastermattie | 28-06-16 | 00:39
Ik geef je groot gelijk en het wordt er niet beter op. Vroeger was er voor elk probleem een vangnet, nu is dat veel minder. Veel mensen met schuldenproblemen kunnen hun problemen niet oplossen omdat ze vastzitten in een huis met te hoge huur en dan worden er ook nog veel sociale huurwoningen gesloopt mede dankzij de verhuurdersheffingen voor corporaties die op zoek gaan naar gunstiger verdienmodellen.

Rest In Privacy | 28-06-16 | 00:56

Ik denk dat de EU nog eerder klapt dan dat Nederland een Nexit doet.

Mastermattie | 28-06-16 | 00:55

Mark, je was niet uitgenodigd door Angela vandaag?
Jawel, maar ik moest naar Coca Cola.........
Wat een afgang voor de voorzitter van de EU.

nomo | 28-06-16 | 00:54
-weggejorist-
Sinister-President | 28-06-16 | 00:53

mysteryposter | 28-06-16 | 00:47
Dan doen ze het toch slimmer, evengoed blijft de decadentie en luiheid :P

Cobalt bomb | 28-06-16 | 00:51

@flashforward | 28-06-16 | 00:41
Juist. Goed gezegd.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:50

Wat is dat toch dat de gemiddelde pro-EU-er het zo verschrikkelijk zwartwit/ ziet? Alsof EU-critici tegen internationale samenwerking zijn. Alsof de huidige vorm van de EU de enige manier is om samen te werken, welvaart en vrede te creëren.
Nee, deze EU is kapot en is helaas een blokkade aan het worden voor de idealen die ze zegt na te streven.
Lessons learned, terug naar de basis en van daaruit opnieuw beginnen aan een betere, democratische versie. Pas dan is het een Unie in de ware zin van het woord. Pas dan heb je een sterke en daadkrachtige Unie.

Harry Turtle | 28-06-16 | 00:50

corbiere | 28-06-16 | 00:40
De indoctrinatie zit diep hoor (niet bij mij), EU is het beste idee sinds (vul zelf hier maar iets in) tijden.
Dat wordt op middelbare scholen gepropageerd, dus is er jeugd die vol voor de europese belangen gaan en zich al een baan bij de eu toe-eigenen.
Die zijn grootgeworden met deze eu roze wolk maar kunnen en willen niet inzien dat het gewoon een dictatuur is. Deze kinderen hebben over 2 jaar stemrecht. (wat er nog te stemmen valt dan) Maar belangrijker nog, dat zijn de nieuwe sargentini's.
Een matig vooruitzicht wat inderdaad getemperd moet worden met een goed kritisch geluid.

Cobalt bomb | 28-06-16 | 00:49

tattooboer | 28-06-16 | 00:45
Er wordt toch niemand gedwongen om dat te zuipen of wel?

ikdenkwat | 28-06-16 | 00:48

@ tattooboer | 28-06-16 | 00:45

Wat rookt u?

Zoloft | 28-06-16 | 00:48

@ Cobalt bomb | 28-06-16 | 00:41

Noorwegen laat de olie gelden niet in de economie stromen, waardoor er enkel inflatie ontstaat en grote begrotingstekorten als de productie terugloopt.

Het geld gaat naar een nationaal aandelenfonds, waar inmiddels vele honderden miljarden in zit. Ze bezitten 5% belangen in vele grote bedrijven in de wereld.

mysteryposter | 28-06-16 | 00:47
-weggejorist-
Sinister-President | 28-06-16 | 00:47

@Mastermattie | 28-06-16 | 00:45
*geen = geven

Mastermattie | 28-06-16 | 00:46

@corbiere | 28-06-16 | 00:18
Ik heb wel een scenario:
Als we nu al die pro-EU juichaapjes een baantje in de Europese baantjescarrousel geven, zijn ze allemaal happy en zijn wij van ze af.
Vervolgens geen we hier de overgebleven anti-EU'ers een belangrijke politieke positie.
Als dat allemaal geregeld is, geven we Brussel de vinger!
Dan hebben we hier niemand meer die dat blokkeert en de juichaapjes krijgen hun boemerang terug, recht in hun snuit!

Mastermattie | 28-06-16 | 00:45

Mrkie stond vandaag een van de grootste en dodelijkste giffen te promoten, suiker in de vorm van verbrand karamel met teer en gifstoiffe, coca cola, is het jullie nog steend niet duidelijk dat de gifmengers iedereen in de kontzak hebben? Ga je klagen word je al snel zelfs aan de kassa door andere gifzuipers gecorrigeerd.

tattooboer | 28-06-16 | 00:45

@deministerpresident | 27-06-16 | 23:32
Ik moet er even over denken, maar ik ben het grotendeels met je eens.

Maar hoe dan ook moet eerst die nep-EU weg die we nu hebben.
*nexit next*

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:43

Cobalt bomb | 28-06-16 | 00:34
Het blok tegen de Russen is geen grapje van prrrtttt. De expansie drift was/is wel degelijk een probleem. De tijd stopt niet vandaag je hachje beschermen is nu eenmaal door de eeuwen heen een must dat zal nooit stoppen. Serieus over nadenken dus.

ikdenkwat | 28-06-16 | 00:43

@Sinister-President | 28-06-16 | 00:38
Ha! LOL
Ik trof een keer twee Engelsen in Amsterdam aan die duidelijk de weg kwijt waren en ik kon zeggen: Can I be of any help? Ze glimlachten onmiddellijk.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:41

Als een Brexit geen urgentie geeft om de EU grondig te veranderen, dan is de kans op verandering uitgesloten. Dan kan beter elk land eruit stappen en de hele samenwerking opnieuw gaan opbouwen.

flashforward | 28-06-16 | 00:41

Feynman | 27-06-16 | 22:57
Noorwegen zit niet te wachten op een stel armoedzaaier landen, niet zolang er nog olie verkocht wordt.

Als de olie klaar is dan stort de economie in, maar nochthans viert decadentie hoogtij in noorwegen.

Cobalt bomb | 28-06-16 | 00:41

Als Nederland in de toekomst nog iets te zeggen wil hebben in Brussel moeten ze gewoon iedere in Brussel dreigen met een Nexit referendum.
.
Ik hoop dat zolang de UK nog in de EU zit (2 jaar) zij maximaal gebruik maken van hun vetorecht om aan te tonen hoe megalomaan en de EU te verzwakken is.

Beroep = Boerenlul | 28-06-16 | 00:40

Cobalt bomb | 28-06-16 | 00:30
Zo willen ze het in ieder geval doen overkomen, maar zo is het niet, als we NEXIT maar blijven bespreken en eisen.

corbiere | 28-06-16 | 00:40

@ de honden blaffen... | 28-06-16 | 00:39
Inderdaad ja.

Lewis | 28-06-16 | 00:40

@lingo star | 28-06-16 | 00:22
Ga dat eens vertellen aan al die mensen die nu (verplicht) hun eten bij de voedselbank moeten halen.
Of aan oma die net een heel weekend dezelfde luier heeft omgehad.
Ja, we hebben het niet slecht hoor...
Nee, ik heb het niet slecht, nee...
Maar feit is dat de situatie zo'n 20 jaar geleden een stuk beter was hier!

Mastermattie | 28-06-16 | 00:39

Het gedrag van de EU ten aanzien van Groot Brittanië lijkt verdacht veel op dat van een sekte tegenover leden die uittreden.

de honden blaffen... | 28-06-16 | 00:39

@ botbot | 28-06-16 | 00:25

Op korte termijn is er wat onzekerheid. Op midden en lange termijn grote voordelen. Om de stabiliteit te bewaren komt er snel een vrijhandel verdrag tussen EU en Engeland.

Vooralsnog is de EU traag als stront met het sluiten van handelsverdragen internationaal. (behalve gedrochten als ttip)

Engeland kan dus als stimulans werken voor de EU en een corrigerend effect hebben bij voor de consument slechte deals. Als Engeland immers snellere of betere deals sluit, dan zal veel internationale handel via Engeland naar o.a. de Rotterdamse haven stromen naar de rest van Europa.

mysteryposter | 28-06-16 | 00:38
-weggejorist-
Sinister-President | 28-06-16 | 00:38

@corbiere | 28-06-16 | 00:31
Natuurlijk moet het vuur van de Nexit levend gehouden worden!
*nexit now*

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:37

-weggejorist-

beerboeloe | 28-06-16 | 00:36

-weggejorist-

Assembled in NL | 28-06-16 | 00:35

@lingo star | 28-06-16 | 00:29
Die stap was al gepasseerd.
Cameron was naar Brussel gestuurd om een deal te sluiten en kwam terug met een veterstrikdiploma.
Natuurlijk zeggen de Britten dan "f*ck you, brussel"!

Mastermattie | 28-06-16 | 00:35

De Koreaanse Slet | 28-06-16 | 00:29

Verdedigen tegen wie? De russen? PFFRrrrrrrrt.

Het land is al bezet sinds 1945 en de echte vijand is allang binnen (gelaten) en heeft inmiddels al in de meeste locaties in (voormalig) nederland barakken staan.

Ik voel mij niet verdedigd behalve door mij zelf.

Cobalt bomb | 28-06-16 | 00:34

@Ir. Wilhelmus | 28-06-16 | 00:21
Dat hele EU-avontuur is aangegaan zonder mandaat. De EUlite weet dat, en dacht dit mandaat in 2005 alsnog te kunnen verkrijgen middels referenda in alle landen. Na het NEE in Nederland en Frankrijk zijn ze gestopt met die referenda.

Maar ze weten heel goed dat die hele EU ontstaan is zonder mandaat, zonder toestemming van de bevolking, en tegen de grondwet in.

Een referendum om mandaat te verkijgen gaat om de vraag:
Bent u het ermee eens dat de beslissingsbevoegdheid voor ons land wordt overgedragen naar de EU?

Op die vraag zijn maar twee antwoorden, ja of nee.

Een derde antwoord, zoals jij voorstelt, is irrelevant.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:33

Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:54 |
Mee eens maar wil eigenlijk wel dat er dan toch het vuurtje van een NEXIT, levend gehouden wordt, want die Mannen in Brussel, zien de bui ook wel hangen, en zullen zoveel mogelijk barrières, op werpen.

corbiere | 28-06-16 | 00:31

@ T0matenplukker | 28-06-16 | 00:22
Ik wou je plussen.
Zit nog steeds in mijn systeem kennelijk.

Lewis | 28-06-16 | 00:30

@error503 | 28-06-16 | 00:17
Nee, ik geloofde het niet echt :). Pechtold zit moeilijk, omdat hij iets moet verdedigen wat niet helemaal klopt en dat weet hij ook. De angst voor Wilders zit helemaal in hun systeem, ze geloven echt dat Wilders het ergste is dat het land ooit kan overkomen. En zo schuiven ze steeds een stukje op richting een met de dag dictatorialer systeem en daar hoort op een bepaald moment ook schreeuwen bij als je het goed wilt doen. Ze lijken niet door te hebben dat van links tot rechts mensen hun ondemocratisch beleid niet kunnen accepteren. Hun oplossing is erger dan de kwaal.

Watching the Wheels | 28-06-16 | 00:30

@Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:04
Inderdaad.
Mensen, wordt godverdomme eens wakker.
Soevereine, Nationale zaken worden steeds meer beperkt,
Europese wetgeving en macht is al boven de landelijke wetgeving en macht gesteld,
Er worden voorbereidingen getroffen voor een Europees leger,
Er verschijnen steeds meer (officiële) berichten dat de EU/EC werkt aan één grote natiestaat.
Er is een complete volksverhuizing vanuit zanbakkië naar het westen opgezet.
De douane werkt als pendeldienst.

Je moet echt je kop gruwelijk diep in je reet hebben zitten om niet in te zien dat als dit niet als de sodemieter gestopt én teruggedraaid wordt, er niets meer over zal zijn van het Nederland dat u en ik ooit gekend hebben.
Het land van naar huis als de straatlantaarns aangingen en het touwtje uit de brievenbus.

Ik heb (nog) geen kinderen (voor zo ver ik weet), maar als ik die ooit krijg, dan hoop ik van harte dat ze in een wereld mogen opgroeien zoals ik die als kind gekend heb!

Mastermattie | 28-06-16 | 00:30

Kennelijk is lidmaatschap van de EU net als de maffia, je kan er alleen horizontaal tussen 6 plankjes uit.

Een plek waar je wel in kan maar niet meer uit wordt doorgaans een val genoemd.

Hotel california is er niks bij.

Cobalt bomb | 28-06-16 | 00:30

Ommezwaai | 28-06-16 | 00:23
Natuurlijk niet. Het is hun recht en er zijn redenen te kiezen voor een Brexit. Een daarvan is het immigratiebeleid. Maar liever had ik dan gezien dat men de regering in de VK mandaat gaf om een betere immigratieregeling te krijgen voor de VK binnen de EU. De EU kan veel beter, maar dat wil niet zeggen dat ik de EU graag zie imploderen. Sommige mensen zien dat wel graag en ik snap dat niet want dat gaat samen met grote onzekerheid en het leven zal er dan denk ik, echt niet beter op worden.

Rest In Privacy | 28-06-16 | 00:29

@Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:07
NAVO en Eurofiele idioten zijn al bijna 70 jaar bezig om jouw fundamentele rechten te verdedigen. Maar ja. Wat maakt het toch uit? Jij faalt en iemand moet de schuld krijgen. Toch?

De Koreaanse Slet | 28-06-16 | 00:29

@botbot 00:18
Inderdaad, ramp. Maar de schuld daarvan juichend neerleggen bij de pro-brexit stemmers, zoals mn d66 en de NPO juichend doen is absurd. Je kunt net zo goed stellen (en dat doe ik) dat deze ramp wordt veroorzaakt door de EU-elite die vindt dat Engeland gestraft moet worden voor haar democratisch genomen beslissing: snelle exit afdwingen, paniek zaaien op de markten, alleen de nadelen asngeven en de voordelen negeren etc. Het is net een stelletje pesters wat eindelijk wraak kan nemen op het jongetje waar ze heel lang bang voor waren.

RoBD=Skullfucker | 28-06-16 | 00:28

Gewoon een nexit, of Rutte moet de ballen hebben om ons referendum van Oekraïne bij Brussel op tafel te leggen en eens tonen dat hij achter het volk staat.

In ieder geval, zal de EU met onze regering, nu erg snel eens wat democratie tonen bij het volk.
Ander worden we gewoon gedwongen voor een Nexit, want hou toon je anders dat je het niet eens bent met de EU.

Gedaan met nutteloos geld weg geven als het volk niet achter een plan staat.

Rene046 | 28-06-16 | 00:27

-weggejorist-

Assembled in NL | 28-06-16 | 00:25

geen blijvende stad | 28-06-16 | 00:22
OK ik zal ermee ophouden. Maar het is wel lachen, trollen met Henk en Ingrid. Misschien kan ik het proberen met Merel en Roderick?

Rest In Privacy | 28-06-16 | 00:25

Onderschat het bureaucratische GB niet. Wens ze veel succes met het uitzoeken. GB heeft altijd macht uitgeoefend op de EU en mooie regelingen getroffen. Helaas zullen de krenten uit de pap met een vergrootglas bekeken worden. Man man man wat wordt dit een lijdensweg voor beide partijen. Lang ook ... Lang...

ikdenkwat | 28-06-16 | 00:25


mysteryposter | 28-06-16 | 00:21
Doe maar lekker onnozel (LOL)

botbot | 28-06-16 | 00:25

lingo star | 28-06-16 | 00:16
Ah, u komt alweer wat terug op uw eerdere betoog.
Niet alleen uw Henk en Ingrid hebben de EU inmiddels de rug toegekeerd, vergis u niet. Of wilt u beweren dat die 52% van de Brexit voorstanders volkomen geschift zijn?

Ommezwaai | 28-06-16 | 00:23

Britten, en met Britten bedoel ik eigenlijk Engelsen, zijn keurige, verstandig mensen.

De enigen, voor zover ik weet, die aan de bevolking in een referendum toestemming hebben gevraagd om in de EU te stappen. Jawel, in 1975. En nu, 41 jaar later, hebben ze aan de bevolking voorgelegd in een tweede referendum of ze in de EU zouden blijven.

Bevolking zei nee.

Keurig, verstandig, zo hoort het. Leer ervan, EUlite.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:23

Sundayroast | 28-06-16 | 00:09,

Spreek je geen Engels?
Dat was een reclame van een andere Leave-campaigner dan Farage.
Bovendien, zelfs die campaigner zei niet dat *alle* bespaarde miljarden naar de NHS zouden gaan; alleen dat dat *zou kunnen*.

Vergeleken met de "er komt weer oorlog", "einde van de beschaving", "racisme" en "GB wordt een miniatuur-eiland op de Noordpool" retoriek van het Remain kamp valt het dus allemaal nogal mee.

Maar welterusten; ik moet wèl werken morgen.
In tegenstelling tot het blik EU-trollen dat vanavond weer actief is.

Dandruff | 28-06-16 | 00:23

schande (tijd om te gaan pitten) good night y'all.

Watching the Wheels | 28-06-16 | 00:23

lingo star | 28-06-16 | 00:16 Henk en Ingrid vervangen door lingo star. klinkt minder populistisch en bovendien frame je dan niet; dus de gewone links populistische truukjes zijn heel makkelijk onschadelijk te maken hoor.

geen blijvende stad | 28-06-16 | 00:22

RoBD=Skullfucker | 28-06-16 | 00:14
Ik vond het leuk om mensen van GeenStijl hier mee te pesten. Jullie moeten daar tegen kunnen, jullie maken ook de linkse idealisten van Joop.nl belachelijk. Maar de uitspraak kwam niet van Pechtold, maar van Caroline de Gruyter in Nieuwsuur: de mensen beseffen niet hoe goed ze het hebben. Hoe je het ook wendt of keert: er zit wel een kern van waarheid in. Het valt me op dat de mensen die het hardst roepen: lees niet de MSM er vaak een eenzijdige mening over nahouden. Ik sta open voor elke nieuwsgaring als het maar een bepaald niveau heeft.

Rest In Privacy | 28-06-16 | 00:22

RoBD=Skullfucker
Mee eens!

corbiere | 28-06-16 | 00:22

Even offtopic: de NOS begint nu echt veel op Sovjet-propaganda te lijken. Late journaal van vanavond: racisme, xenofobie en 'hate crimes' jegens immigranten, veroorzaakt door UKIP, pro Brexit lieden etc. Gisterenavond ook al dat nieuwsuur gewauwel. Het begint nu wel echt heel erg geworden. En het angstige is dat demense het voor zoete koek slikken.
.
Daarnaast, ook gek he trouwens, dat toen de Schotten een referendum hielden over hun onafhankelijkheid, er niemand hen beschuldigde van nationalisme/populisme/fascisme/racisme/xenofobie/domme tokkieïsme etc. Kennelijk heb je dus 'goed' en 'fout' nationalisme. Goed als je pro-EU bent, fout als je anti-EU bent.

T0matenplukker | 28-06-16 | 00:22

@Sundayroast | 28-06-16 | 00:09
En verder was het de bus van Boris toch? Schade dat zo'n krant "independent" heet.

Watching the Wheels | 28-06-16 | 00:22

-weggejorist-

deministerpresident | 28-06-16 | 00:21

-weggejorist-

deministerpresident | 28-06-16 | 00:21

misschien een referendum met 3 opties?
A. Blijven doorgaan zoals nu
B. Eruit
C. Grondige hervormingen

Zoals:
- democratisering
- minder dan 10.000 ambtenaren die meer verdienen dan Mark Rutte en er geen belasting over betalen.
- Afschaffen van de dubbele thuisstad (heen en weer pendelen met Straatsburg).
- Doelstelling een krimpende begroting ipv automatische groei.
- rechttrekken van onze afdracht, aangezien wij als Nederland nu kampioen betalen zijn met veruit de hoogste afdracht per hoofd

Om mee te beginnen.

Ir. Wilhelmus | 28-06-16 | 00:21
-weggejorist-
Sinister-President | 28-06-16 | 00:21

@ botbot | 28-06-16 | 00:19

Welke ramp?

mysteryposter | 28-06-16 | 00:21

@Sundayroast | 28-06-16 | 00:09
"Let's take back control" staat er ook nog onder in toch niet al te kleine lettertjes, zie ik nu.

Watching the Wheels | 28-06-16 | 00:20

RoBD=Skullfucker | 28-06-16 | 00:14
Als men niet inziet welke ramp zich in het VK voltrekt kan men moeilijk beweren dat ze één van de snelste zijn.

botbot | 28-06-16 | 00:19

@Sundayroast | 28-06-16 | 00:09
Trap er toch niet in, hij legt het keurig uit. Hoe kan Farage (die niet in de regering zit) bepalen waar het geld naartoe gaat? Precies en dat is dan zijn schuld of van die lieve dommerds die er van alles bij verzinnen?
.
Er staat op de bus: "let's fund our NHS instead", wat niet betekent dat al het geld daaraan op hoeft te gaan, dat beslist een regering (die dat na een Brexit weer kan en voor die tijd niks te vertellen heeft over dat geld). www.google.nl/search?q=bus+350+millio...

Watching the Wheels | 28-06-16 | 00:18

Katbus | 27-06-16 | 23:48
Denk je nu echt dat we deze roversbende wegkrijgen, die gasten verdienen goudgeld, kunnen ongelimiteerd geld uitgeven en onkosten maken, mensen omkopen met opdrachten(gat in verantwoording van de uitgaven van enige miljarden), terwijl het in hun thuisland, uitgekotste politici zijn, die net als Pechtold echt nergens aan de bak komen in bedrijfsleven.
Het zijn geen competente mensen, anders hadden ze wel echt belangrijke dingen geregeld,behalve dan voor zichzelf. Nee, géén mogelijkheid tot omvorming, de hele EU moet weg, of wij eruit, alleen blijven er dan steeds minder over die de boel gaan betalen, dus men zal steeds minder tevreden worden( vrij snel) over de EU, maar dat is dan hun probleem. De handel gaat gewoon door, dat zal je ook zien met het VK. Duitsland doet 100 Miljard handel per jaar met het VK, je denkt toch niet dat ze dat gaan laten schieten? Echt niet, er is geen handelsverdrag nodig om zaken te doen.Jaren zaken gedaan met China en Hongkong, was geen verdrag mee, alleen een ambtenaar denkt dat zoiets nodig is, hebben ze ook iets te doen.

corbiere | 28-06-16 | 00:18

RoBD=Skullfucker | 28-06-16 | 00:14
Ik vermoed dat Alexandertje binnen te panelen aanwezig is. Was hij geen groot fan van de Beatles?

Ommezwaai | 28-06-16 | 00:18

RoBD=Skullfucker | 28-06-16 | 00:14
Mee eens, of het is linkse land verrader of rechtse nazi.. Een oprechte mening wordt niet gewaardeerd. Sterker nog niet over nagedacht. Er wordt zelfs geen poging gedaan om de ander te over tuigen. Je wordt direct het riool ingetrapt.

ikdenkwat | 28-06-16 | 00:18

Afwachten hoe het met het VK afloopt? onzin. de situatie is totaal niet vergelijkbaar.
Nederland heeft een koude reset nodig. de poliarchie is inmiddels veel te complex geworden, de bureaucratie tot kunstvorm en de openbaarheid en verantwoordelijkheid tot een absoluut minimum , misschien wel niet bestaand.
Natuurlijk ben ik voor een verregaande samenwerking met europese landen en landen daarbuiten, echter de keuzes die wij politiek maken en willen slagen niet want EU. En laten we aub beginnen om het binnenhof eens schoon te vegen, man man man het wordt tijd voor wat realisme , als dat populisme heet prima , maar dat pro EU gezeik ben ik wel zo enorm zat, simpelweg omdat de belangen van de EU haaks op die van Nederland staan. Dat verdedigen levert zoals vandaag een poppenkast op vol met tegenstrijdigheden. Nexit en opgerot met die pleuro. ook al die nabangmakerij " kijk eens wat de gevolgen zijn..." welke gevolgen? VK zit nog in de EU. technisch gezien zijn de gevolgen alleen de gevolgen van Project Fear.

hakbarry | 28-06-16 | 00:17

Watching the Wheels | 28-06-16 | 00:09
Geloof je dat echt? Dat zou (volgens mij) pas in 2019 zijn en ik denk niet dat de EU het nog zo lang vol kan houden. Althans, dat hoop in ieder geval, en zeker in deze vorm mag het niet door gaan.
Die boosheid van Pechtold van vanavond komt volgens mij voor een groot deel omdat dat hij zijn carrière plannen in het water heeft vallen en nu probeert te redden wat er nog te redden valt.

error503 | 28-06-16 | 00:17

Dat zou wel bruut zijn. Als iedere voorstander van een NEXIT in maart nu op de PVV of VNL stemt, kunnen die met z'n 2'en de 76 stoeltjes nog halen.
Alleen dan de eerste kamer nog.
Of moeten ze echt AMVB'tjes in gaan zetten?

Mastermattie | 28-06-16 | 00:17

@lingo star | 28-06-16 | 00:11
De EU is één grote ondemocratische puinhoop. De puinhoop nu opruimen kost veel, maar de puinhoop groter laten worden kost nog veel meer.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:17

Assembled in NL | 28-06-16 | 00:10
Ik snap het probleem, maar de overgang van een verzorgingsstaat naar een risicomaatschappij is het gevolg van de wereldwijde globalisering en de verandering van de economie. De EU kan daar in het belang van Henk en Ingrid nog verzachtende maatregelen tegenover stellen op het gebied van sociale wetgeving. Dat zien we nu nog te weinig.

Rest In Privacy | 28-06-16 | 00:16

@ Petskast | 27-06-16 | 23:33
'Er kleven nadelen aan referenda, maar het EU-lidmaatschap heeft zulke verstrekkende gevolgen en trekt zo’n enorme wissel op ons land, dat een referendum over een Nexit, of op zijn minst over een herijking van ons EU-lidmaatschap, onvermijdelijk lijkt.'

Lewis | 28-06-16 | 00:16

Ommezwaai | 28-06-16 | 00:08
had

Ommezwaai | 28-06-16 | 00:16
-weggejorist-
Sinister-President | 28-06-16 | 00:15

-weggejorist-

Assembled in NL | 28-06-16 | 00:15

lingo star | 27-06-16 | 23:58

Welvaart? www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/fil...

'However,the measures have had a
devastating impact on people already struggling with rising unemployment and levels of indebtedness'.

De kern van de unie bestaat uit multinationals, lobbyisten politici en allerlei belangengroepen die heel veel subsidie krijgen.

Lees eens wat meer dan de MSM.

geen blijvende stad | 28-06-16 | 00:14

@lingo Star 23:58
Ik word zo moe van mensen als jij die continu hameren op de vermeende domheid van hen die een andere mening hebben. Verheven in je zetel van rechtschapenheid neerkijken op het plebs dat "niet goed weet hoe goed de zaken voor hen geregeld zijn". Braak. Het zou een uitspraak van Pechtold kunnen zijn.
News Flash: het zijn mensen, ze tellen stuk voor stuk mee, ze kunnen denken, ze hebben (recht op) een eigen mening, en misschien is het goed voor je om heel diep in dat intelligentie, elitaire hoofd van je op te slaan dat het juist mensen als jij zijn die verantwoordelijk zijn voor de toenemende tweespalt in de maatschappij door mensen weg te zetten als dom, onnozel, stupide.

RoBD=Skullfucker | 28-06-16 | 00:14

@Hartgrond | 28-06-16 | 00:07
Ik wil de gulden terug
.
Hear hear... maar dan wel zonder de randtekst: "God zij met ons"
Sinister-President | 28-06-16 | 00:10
Die uitsparing was .... een besparing, mijn beste.

Hartgrond | 28-06-16 | 00:13

@lingo star | 28-06-16 | 00:11
Die euro is om precies de reden die u noemt een bewuste keuze ;).

Watching the Wheels | 28-06-16 | 00:12

@Sundayroast | 28-06-16 | 00:09
Zeur toch niet zo, Sandycoast. Het gaat erom dat landen aan de EU beslissingsbevoegdheid hebben overgedragen zonder dat de bevolking hiervoor toestemming heeft gegeven.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:12

briljant artikel, hoe dan ook de EU zal hoe dan ook imploderen, goedschiks dan wel kwaadschiks, hun einde is nabij, en ze weten het :)

Batavi Magistralis | 28-06-16 | 00:11

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:04
Fransen en Verhofstadt zullen wel proberen er een federaal Europa van te maken. Die druk zal groter worden nu de Britten eruit zijn. Mijn insziens was de grote misstap de invoering van de Euro. Die maakte een politieke integratie naast een economische integratie noodzakelijk. Ik ben ook niet voor een superstaat. D66 droomt van een Europa met naast een Europees Parlement een Europese regering en denkt dat democratisch te kunnen regelen. Ik ben daar niet voor. Het liefste had ik helemaal geen Euro gezien, maar dat terugdraaien, ik weet niet of dat mogelijk is zonder veel verlies.

Rest In Privacy | 28-06-16 | 00:11

Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:54
Na een half jaartje MP Wilders en zn geleverde ministers zit er via een referendum geen Nexit in. Maar goed we zullen zien. Ik bewaar je tegel.

ikdenkwat | 28-06-16 | 00:10
-weggejorist-
Sinister-President | 28-06-16 | 00:10

@Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:04
Dat soort verboden.
Ik snap niet dat mensen niet willen inzien dat dit gewoon een dictatuur in spe is!

Mastermattie | 28-06-16 | 00:10

-weggejorist-

Assembled in NL | 28-06-16 | 00:10

Dandruff | 27-06-16 | 23:57
www.independent.co.uk/news/uk/politics...

Kijkt u eens. Tijdens de campagne zij hij dat het waar was. 1 uur na de uitslag; Oh nee was een foutje. Hij vertelt dat het niet zijn idee was maar heeft het natuurlijk nooit ontkent. Zelfs bevestigd tijdens de campagne.

Sundayroast | 28-06-16 | 00:09

@Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:54
En tussen Le Pen en Wilders in wordt Alexander (D66) nog snel de nieuwe President van onze oosterburen die deze functie na Joachim Gauck voortaan Europees gaan aanbesteden om van dat nationalistische gedonder af te zijn.

Watching the Wheels | 28-06-16 | 00:09

Goed stuk Lewis. Zo, nu eerst een vakantie boeken naar Engeland.

drs. P | 28-06-16 | 00:08

Tijd voor de EU om zich achter de oren te krabbelen en kijken waarom het Verenigd koninkrijk geen voordelen meer ziet in de EU.
De laatste tijd is de EU flink fout bezig met bijvoorbeeld het TTIP verdrag: achter gesloten deuren iets bekokstoven waar de burger slechter van wordt.
het is tijd dat de EU gaat nadenken over de kernwaarden die het volk dient en niet de kerndoelen die leuk zijn voor de overbetaalde Europarlementariers.

HdJ& | 28-06-16 | 00:08

lingo star | 27-06-16 | 23:58
U klinkt als een bekende Neerlandse politicus die d EU te ingewikkeld vindt voor de burger.
.
Nou ik heb nieuws voor u, de gemiddelde Nederlander heeft z'n buik wel vol van dat gepijpzeik uit Brussel. Wat ze ooit gebracht mogen hebben, is al in tienvoud weer teruggehaald. Ik noem alleen het Griekse debacle. Dit land hat in eerste instantie nooit en te nimmer bij de EU mogen komen. En zo zijn er legio voorbeelden te noemen waarbij het hele EU project ernstig tekort is geschoten of erger, enorm heeft gefaald.

Ommezwaai | 28-06-16 | 00:08

lingo star | 27-06-16 | 23:50
Dat heb je woord voor woord gecopy-paste uit de biografie van Stalin.

Doper | 28-06-16 | 00:08

speculoos | 28-06-16 | 00:04
Dus u denkt ik heb het slecht dan de rest van Nederland ook maar.
Gedeelde smart is halve smart zullen we maar zeggen.

botbot | 28-06-16 | 00:08

Die hele EU is ongrondwettig. De eurofiele politici zijn daar nu 40 jaar mee bezig, maar hebben nooit gelegenheid gevonden om de grondwet te wijzigen. Dat kost maar tijd. En waarom zou je je ook aan de grondwet houden?
*in de bak met het gajes*

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:07

Een referendum hierover is totale geldverspilling.
Wel of niet uit de EU lijkt mij een mooie verkiezingsbelofte.
Uit de EU stappen werkt alleen met een regering die daar achter staat, dus die zal eerst aan de macht geholpen moeten worden.
En over ruim een half jaar zijn er verkiezingen, dus een referendum gaat niet eens veel sneller.

laatmaargaan | 28-06-16 | 00:07

Uw Psychiater | 28-06-16 | 00:04
Joop.nl, 'nuff said.

error503 | 28-06-16 | 00:07

jezusisonzin | 27-06-16 | 23:11
De meeste handel van Nederland via bijvoorbeeld van de Rotterdamse haven is doorvoer van buiten de EU. Of andersom, vanuit de EU, de rest van de wereld er weer op.

Die handel is dus sowieso over de buitenste handelsbarrière van de fort Europa van de EU heen. Waar de EU geen handelsverdragen mee heeft. India, China, Afrika, Brazilië enzovoort.

Als NL in de EU ligt, dan ligt die handelsbarrière ten westen van ons. Als NL net buiten de EU ligt, ligt die handelsbarrière ten oosten van ons. De meeste handel moet dus sowieso eroverheen. Dus is het voordeel waar die ligt, veel beperkter dan wordt gesuggereerd.

De EU heeft net na negen jaar onderhandelen geen akkoord afgesloten met India. 1,3 miljard inwoners. Singapore is bijvoorbeeld ook een van de meest drukke havens ter wereld. Heeft de EU ook geen handelsverdrag mee. Zo kan je nog ruim honderd voorbeelden geven. Zwitserland heeft veel meer verdragen.

De EU is inmiddels economisch het slechts groeiende continent. Kijkt te veel naar kansen binnen de Unie, het geeft een soort inteelt effect. Trekt macht naar zich toe, zonder op die beleidsterreinen ook oplossingen te bieden.

Stelt verdragen op die alle leden aan hun laars lappen. Of het nu Maastricht, Dublin of Schengen is. Daardoor ontstaat een rechtsonzekerheid dat niemand meer weet waar die recht op heeft. Waar we aan toe zijn.

Daarmee is de EU een hele rare combinatie geworden. We kiezen niet voor vrijhandel met de hele wereld én we kiezen niet voor protectionisme van de Unie of haar leden. Levert geen structurele oplossingen voor crisissen, en geen duidelijkheid of leiderschap onderweg.

Het idee is leuk, de uitvoering is echt beneden het niveau van dictators. Die zorgden tenminste nog voor snelle besluitvorming, rechtszekerheid en stabiliteit.

Feynman | 28-06-16 | 00:07

Ik wil de gulden terug, geborduurde werkende moslimjongens tegen een achtergrond van molentjes, delftsblauwe tegeltjes over loverboys, een moskee wat een sprookjespark blijkt, flessen exota, etc.

Hartgrond | 28-06-16 | 00:07

Raksist! Ultra nationalist! Populist! Fascist! Domme tokkie!
.
Snap je het dan niet reaguurder Lewis? De politici dienen te bedenken wat het beste is voor iedereen (de term 'het volk' gebruiken is nationalistisch populisme), en niet andersom. De politici dienen de domme tokkies van populisme te neutraliseren.

T0matenplukker | 28-06-16 | 00:06
-weggejorist-
Sinister-President | 28-06-16 | 00:06

@Mastermattie | 28-06-16 | 00:03
Daar heb je een punt :)

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:05

Weet je wie ook voor een Nexit is? Petro Porosjenko.

Hoen | 28-06-16 | 00:05

NEXIT NU!!! en ook meteen de gulden terug want wil geen EU Pluro of Euro van die zakkenvullers meer zien

speculoos | 28-06-16 | 00:04

@lingo star | 27-06-16 | 23:58
De EU ontwikkelt zich in een rap tempo tot een dictatuur. Als je de link van Desmoulins had gelezen, had je geweten dat ze nu spreken over een verbod op een eigen leger, een eigen stafwet en een eigen belastingstelsel.

Lewis Lewinsky | 28-06-16 | 00:04

En inmiddels op Joop.nl een artikel dat het nationalisme weer een land naar de afgrond heeft geholpen.

Uw Psychiater | 28-06-16 | 00:04

@Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:54
Klinkt mooi.
Idee: 10, nu de uitvoering nog.

Mastermattie | 28-06-16 | 00:03

tweetybird | 27-06-16 | 23:24
Hear hear!

Doper | 28-06-16 | 00:02

Hup Polen.

Rest In Privacy | 28-06-16 | 00:02

@Optelsommetje | 27-06-16 | 23:50
"Klein verliesje van 4k, voor de fun." Je bent toch niet aan het uitsloven met die laatste 3 woorden? Pfff gelukkig maar. Dacht dat je doel was om geld te verdienen, maar het is dus juist andersom :)? Nou dan zal ik de goeie kant op duimen voor morgen, dat ging bijna verkeerd :).

Watching the Wheels | 28-06-16 | 00:02

Binnenkort valt Labour uit elkaar als het Chilcot rapport in het Lagerhuis wordt behandeld en Corbyn zal proberen Blair achter de tralies te krijgen vanwege het gelieg bij de inval in Irak. twitter.com/hashtag/corbyncoup?src=ha...

Ci Ty33 | 28-06-16 | 00:02
-weggejorist-
Sinister-President | 28-06-16 | 00:02

RoBD=Skullfucker | 28-06-16 | 00:00
Met 10k verlies ben je geen Wolf of Wall Street :)

Optelsommetje | 28-06-16 | 00:02

Zojuist op NieuwSSuur te zien, een Noord-Ier die een pak geld heeft gekregen van de EU om zijn eigen visrestaurant te kunnen uitbreiden. Ja beste mensen, dat is nuttig besteed geld hoor. Ik zie dat hier nog niet gebeuren....

Ommezwaai | 28-06-16 | 00:01

Schmutz Geilmacher | 27-06-16 | 23:59
Met de dag slechter. Vooral omdat 'leave' geen enkel plan heeft. Maar des te beter voor Amsterdam :) Bedrijven kiezen er nu liever voor om zich hier te vestigen.

Optelsommetje | 28-06-16 | 00:00

@optelsommetje 23:50
Te grappig. Advies: Seroquel retard, 75mg, 1xdd2.
(Denken dat je the Wolf of Wall Street bent is niet normaal)

RoBD=Skullfucker | 28-06-16 | 00:00

Mastermattie | 27-06-16 | 23:50
Doe dan maar alle vier. In die volgorde, klopt qua tijdpad ook nog aardig. Dan is die laatste niet eens nodig wmb.

Doper | 27-06-16 | 23:59

Ik wil eerst zien hoe het met Engeland gaat lopen..

Schmutz Geilmacher | 27-06-16 | 23:59

Ik denk dat het slimmer is om de ellende nog wat voort te laten rotten zodat nog meer mensen inzien hoe verderfelijk de EU(SSR) is,
Want als we NU op dit moment 'n referenmdum hadden dan zou dat wel eens verkeerd kunnen uitpakken omdat miljoenen NLers geindoctrineerd en gehersenspoeld zijn door media en op school/universiteit.
.
Pas als de meerderheid van ons naieve schapenvolkje duidelijk inziet hoe we bespeeld en uitgezogen worden, pas DAN is het verstandig om een Nexit referendum te houden en niet eerder.
Immers, als het referendun verkeerd uitpakt dan worden we hopeloos en zonder enig verder uitzicht voor eeuwig slaven van de medogenloze Brusselse Doema en hun Varkens van Orwell.

telelezer | 27-06-16 | 23:59

@RoBD=Skullfucker | 27-06-16 | 23:33
Dat kunnen(en zouden) onze eigen soevereine regels moeten zijn op die eerste na, want Nederland is namelijk groot geworden met familiebedrijven. ;)

deraderendraaien | 27-06-16 | 23:59

Mooi man... Brood en Spelen.
Daar waar de social media zich vooral drukmaken over #ICEENG hebben de clowns uit Den haag wederom de kiezer de vinger gegeven. De kiezer, welke in de loop van dit jaar en begin volgend jaar alles NPO leugens weer voor waar aan zal nemen.

Mastermattie | 27-06-16 | 23:58

Ik ben voor een Nexit maar dan wil ik eerst wel eens weten hoe dat zit met die 169 miljard waarvoor wij garant staan Van te voren wil ik ook wel eens weten wat Duitsland er van vind uiteindelijk zijn wij sterk economisch van hun afhankelijk.

botbot | 27-06-16 | 23:58

geen blijvende stad | 27-06-16 | 23:55
Het is gewoon lachwekkend. Samenwerking is in deze ingewikkelde samenleving nodig. Daarvoor kiezen we mensen die ingewikkelde zaken kunnen regelen. We hebben zoveel jaar vrede en welvaart en nog zijn we niet tevreden. Zoveel beter gaat het echt niet worden als we de EU afschaffen. Dat Walhalla is een fata morgana. Mensen weten gewoon niet hoe goed de zaken voor hen geregeld zijn.

Rest In Privacy | 27-06-16 | 23:58

Sundayroast | 27-06-16 | 23:38,
Sundayroast | 27-06-16 | 23:47,

De dingen die jij noemt heeft Farage helemaal niet zo gezegd.
Je moet luisteren naar wat hij zelf zegt, niet naar wat zijn tegenstanders over hem zeggen.

Los daarvan zijn de "voorbeelden" die je noemt niet eens zo heel sterk. Geld "lenen" aan de Grieken lijkt heel erg op geld "geven" aam de Grieken. Het komt niet terug, namelijk.
Ook die zogenaamde "paniek" van financiële markten die voor hun corruptie afhankelijk zijn van organen als de EU die corruptie faciliteren, valt wel mee; de aandelen waren in de aanloop naar de Brexit al gestegen, om die zogenaamde "val" van die markten te simuleren.

Dandruff | 27-06-16 | 23:57

Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:52
Ik sta dit jaar nog dik in de plus. En het schip ga je pas in als het geld is dat je niet kunt missen. Na een mooie avond in Vegas ben ik ook niet treurig als ik in het Bellagio 10k verlies...

Optelsommetje | 27-06-16 | 23:57

Mark_D_NL | 27-06-16 | 23:43
Als aanvulling zal ik willen zeggen, NEXIT!

Ommezwaai | 27-06-16 | 23:56

Gelukkigste landen ter wereld.. Zwitserland, IJsland, Denemarken en Noorwegen. Liggen toevallig in Europa en wie hiervan zit in de EU?????

Troyan horse | 27-06-16 | 23:56

@Petskast | 27-06-16 | 23:33
Goed gezegd Petskast. Henk en Ingrid weten niet hoe goed ze het hebben.

Rest In Privacy | 27-06-16 | 23:55

lingo star | 27-06-16 | 22:57

Onderbuikgevoel en rancune zijn de parels van de linkse kerk. Mensen die wel nadenken, die wel betrokken zijn, die wel de augiasstal van de EU willen schoonvegen hebben per definitie geen onderbuikgevoel en rancune. Wel zijn ze boos dat ze constant weggezet worden op de manier zoals jij dat doet met dat badinerende populistische onderbuik toontje.

geen blijvende stad | 27-06-16 | 23:55

Watching the Wheels | 27-06-16 | 23:51
Hoeft niet, it's all in the game :) Ik vind daytraden erg leuk. Maar zelfs op de langere termijn komen de aandeeltjes altijd weer boven water. Er is teveel geld in de markt, en het moet ergens naartoe. Gaat voorlopig niet meer naar Engeland toe :) Zeker na de afwaardering van S&P vandaag gaan ze zich blauw betalen aan leningen. Nice!

Optelsommetje | 27-06-16 | 23:55

@Mastermattie | 27-06-16 | 23:50
Ik verwacht deze volgorde: Brexit (check), dan Trump president, dan Frexit, dan Marine le Pen president, dan Wilders MP, dan Nexit.

Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:54

@Petskast | 27-06-16 | 23:33
Hou eens op met dat asociale schelden, vieze linkse EU tokkie! Doe dat lekker in de D66 fractiekamer.

deraderendraaien | 27-06-16 | 23:54

"... Rusland slokt stuk voor stuk de oost-Europese landen komt, een gek zit er al aan de top, vroeger of later lijdt dit tot oorlog en verderf..."
@ Katbus | 27-06-16 | 23:48
.
daar hebben we de EU(SSR) niet voor nodig
want daar hebben we Nato voor beste dromer!

telelezer | 27-06-16 | 23:53

Doper | 27-06-16 | 23:50
En we hebben er 0 keer expliciet voor gekozen om überhaupt lid te worden.

Doper | 27-06-16 | 23:53

En dan hebben we het hier nog niet eens over het TTIP handelsverdrag gehad waarvan zelfs de europarlementsleden het niet mogen inzien wat er in staat.
Want als dàt bekend zou worden stemt 80% voor een Nexit.
En misschien nog wel meer.
Man, man, man, wat zit er toch een Maffiazootje in het Europese èn Nederlandse parlement.
Met excuses aan de Maffia.

Dostranamus | 27-06-16 | 23:53

brammetaalman | 27-06-16 | 23:46
3 taalfouten in één woord, nuff said..

Boris die Sauertopf | 27-06-16 | 23:52

@Optelsommetje | 27-06-16 | 23:50
Je hebt 4.000 euro verloren. Je bent het schip in gegaan! Omdat je de Brexit niet zag aankomen.

Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:52

jezusisonzin | 27-06-16 | 23:11
Wellicht dat u de tijden nog kent van de Nederlandsche gulden?
Toen hadden we weinig tot geen gezeik van de EU. De bomen groeide tot bijna in de hemel.
En hoe staan de zaken er nu voor? We hebben een munteenheid door onze strot geduwd gekregen tegen een waarde waar een paard de hik van krijgt.
We hebben meer en meer figuren uit den vreemde die hier permanent vakantie houden op uw en mijn kosten en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ommezwaai | 27-06-16 | 23:52

@Mastermattie haha +1 maar je vergeet de coca cola :P

CyberFreak | 27-06-16 | 23:52

Haast maken dan want het project.lees de totalitaire eu unie wordt nu in sneltrein vaart aan ons opgedrongen. Als daar geen volksraadpleging aan vooraf gaat ga ik te wapen

gelachewoar | 27-06-16 | 23:51

@Optelsommetje | 27-06-16 | 23:50
Rien ne va plus dus. Nou ik zal voor je duimen.

Watching the Wheels | 27-06-16 | 23:51

error503 | 27-06-16 | 23:44
De brexit zou natuurlijk als een tool gebruikt kunnen worden. Het is nu rommelig een nieuwe situatie, ietereen zit te rammelen aan het hek. Zodra het hek open is en nu? In GB weten ze niet eens wie er met de EU moet gaan onderhandelen. En de EU niet waarover.

ikdenkwat | 27-06-16 | 23:51

Wat zal er eerder gebeuren?
EU wordt één grote natie,
EU klapt,
Trump wordt president,
Wilders wordt premier.

Mastermattie | 27-06-16 | 23:50

pomtiedom | 27-06-16 | 22:56
Noorwegen heeft nul inspraak? Aangezien ze volgens jou 90% van de wetgeving overnemen, kunnen ze in ieder geval al de slechtste 10% niet invoeren. En ze kunnen zelf bepalen hoeveel eu ze willen. Dat is 100% meer dan wat wij als bevolking kunnen. Zij kunnen kiezen. Het is bizar dat wij meerdere malen impliciet hebben gekozen voor Leave, maar er nog steeds inzitten. Bulkend van de inspraak. Weet je nog, 6 april? Ons lidmaatschap levert 0 inspraak op, ondanks dat wij het zelf betalen. Ik snap niet hoe je dat recht kunt lullen, maar ben benieuwd, doe een poging.

Doper | 27-06-16 | 23:50

@brammetaalman | 27-06-16 | 23:46
Vakantieboek? Met van die cijfertjes die je met pen moet verbinden? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en dan boem alsnog een cartoon met een tulband in beeld, omdat het in één keer in de EU niet meer mag?

Watching the Wheels | 27-06-16 | 23:50

Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:25

Watching the Wheels | 27-06-16 | 23:26
.
Ha! Veel kaas van aandelen hebben jullie niet gegeten. Ik heb ze op de vrijdag verkocht op 9,48. Klein verliesje van 4k, voor de fun. Vandaag weer ingestapt met de hele boel op 8,54 (nu op 8,61 = koopmoment!)
Beetje spelen is leuk en dezer dagen goed te doen. Maar doe het alleen met centen die je zonder een traan kunt verspelen. Het is en blijft een hobby.

Optelsommetje | 27-06-16 | 23:50

Sundayroast | 27-06-16 | 23:29
Over Friesland zou ik me niet echt zorgen maken, iemand anders kan ze ook niet verstaan, en wij zijn hunnie gewend, en Friezen zijn geen landverraders. En Nigel Farage heb ik in al die jaren niet op één leugen kunnen betrappen, dus even oppassen.

corbiere | 27-06-16 | 23:49

@Desmoulins | 27-06-16 | 23:43
Ooit was er een meneer met een raar snorretje en een schreeuwerige stem die ook zoiets voor ogen had.

Mastermattie | 27-06-16 | 23:49

@ ikdenkwat | 27-06-16 | 23:42

Ook in een democratische EU zijn we de lul. De meeste in het zuiden stemmen immers voor nivellering van inkomen/geld uit het noorden naar het zuiden. En die linkse/neo-liberale EU partijen hebben onbeperkte instroom uit landen buiten de EU hoog op hun wensenlijstje.

mysteryposter | 27-06-16 | 23:48

Tuurlijk, als de EU uit elkaar valt wordt alles beter.
Rusland slokt stuk voor stuk de oost-Europese landen komt, een gek zit er al aan de top, vroeger of later lijdt dit tot oorlog en verderf.

Bij de ineenstorting van een imperium is in de geschiedenis de grote winnaar altijd een buitenstaander geweest. Waarom zou dat nu anders zijn?

De oplossing moeten we elders zoeken. Er moet van Brussel geëist worden dat ze kappen met al die pestregeltjes, zoals stofzuigers die niet hard mogen zuigen, verbod op gloeilampen en al die andere regels waar geen Nederlander op zit te wachten. Maar het samenwerken maar geheel opgeven? Nee, dat lost niks op.

Katbus | 27-06-16 | 23:48

deministerpresident

4 van ons geld worden bruggen in Griekenland gebouwd terwijl 30 miljoen potholes hebben. Dat geld kwam van de Europese investment bank als lening. Oa de crossrail werd er ook van betaald.
5 We kunnen de migratie volledig stoppen bij Brexit. EU migratie was maar iets van 40 procent van het tota
6 Mensen gaan dood omdat we buitenlandse doctors hebben bij de NHS die geen Engels praten bij de NHS
7 Brexit zal geen invloed hebben op de economie of de pond (wellicht te vroeg om te zeggen, maar de voortekenen zijn niet best
8 Schotland zal echt geen tweede onafhankelijk heid referendum willen want de olieprijs is te laag

Sundayroast | 27-06-16 | 23:47

@ikdenkwat | 27-06-16 | 23:42
Mee eens, dat is waarschijnlijk het meest stabiele. Maar ze moeten eerst die hele Junckerkliek ruimen om het vertrouwen te herwinnen. En ook niet meer op een plein buiten de EU tijdens een opstand gaan staan schreeuwen dat ze elke week terug komen tot dat de strijd gewonnen is. Dat is ook niet fijn van onze belastingcenten. Nooit meer oorlog zeggen ze dan. Nou dan zou ik maar dienstbaar afwachten, wat de mensen in een ander land op eigen kracht organiseren.

Watching the Wheels | 27-06-16 | 23:46

flikker toch op man met je referendum man man man.... wordt zoiezo doodmoe van geenstijl de laatste tijd, de EU of MOSLIMS veel interessanter wordt het de laatste niet..... en waar is verdomme mijn GS vakantieboek????

brammetaalman | 27-06-16 | 23:46

@ikdenkwat | 27-06-16 | 23:42
Hervorming gaat niet gebeuren.
De EC heeft maar één doel voor ogen en dat zijn de Verenigde Staten van Europa zonder ook maar enige invloed van het EP wat er alleen maar voor de show zit.
Bovendien zal NL met maar een paar van de Europese stoeltjes nooit een absolute meerderheid in het EP hebben.
Onverkozen EC maakt de dienst uit, het EP zit er voor de show!

Mastermattie | 27-06-16 | 23:46

corbiere | 27-06-16 | 23:17
Waarom zou ik oprotten ? Denk om de TOON vriend.

Rest In Privacy | 27-06-16 | 23:45

pomtiedom | 27-06-16 | 22:56
Wat studie betreft: Waarom gaan er zoveel Nederlandse knappe bollen naar Stanford USA en bv Reading in Engeland. Juist omdat deze universiteiten écht goed aangestreven staan en een perfecte aanvulling is voor wat meer internationale gerichte economen, bv.
Nederland is een innovatief handelsland in het buitenland zeer gerespecteerd. Specialisme is top. Ondergewaardeerd door Nederland en EU. Vluchten, nou ja vluchten, zoeken hun heil buiten Europa, zoals oa de bloemen/planten sector. Nee Nederland heeft echt geen Eu-onderhandelings-blok nodig in zijn handel en industrie; kwaliteit verkoopt zich beter. Neem het havenbedrijf bijv..
Nederland heeft de EU echt niet nodig. Bangmakerij en doem- scenario's in het vooruitzicht stellen en ongebrijdelde bemoeizucht dat is de EU. In al die jaren EU zie ik alleen maar dat alle verworvenheden uitgekleed zijn, niet alleen in Nederland. Dus als 'n Eurofiel mij nu naar al die jaren EU kan aantonen wat de EU Europa écht sterker heeft gemaakt dan hoor ik dat graag en dan niet aankomen dat het economisch beter gaat. Ik hoor maar weinig mensen in Nederland die dat dan ook voelen. Dat het let bedrijven wat beter gaat ok, geloof ik graag. Maar zolang het resterende schamele Nederlandse sociale stelsel nog verder uitgehold word, zie ik dat niet als pluspunt van die economische groei, punt uit. Nexit.

stroopa | 27-06-16 | 23:45

@Boris die Sauertopf | 27-06-16 | 23:31
Hadden ze die hoer maar achter die muur gelaten, dan hadden we nu een stuk minder hoeven te delen van onze verzorgingsstaat.

deraderendraaien | 27-06-16 | 23:45

Ben voor hervorming, geen landen erbij maar geen nexit.
ikdenkwat | 27-06-16 | 23:42
Hoe wil je hervormen als zo'n beetje het eerste antwoord op Brexit was dat er juist meer EU moest komen?

error503 | 27-06-16 | 23:44

De Duitsers en Fransen zetten de enige te volgen weg richting een 'ever closer union' in de hoogste versnelling...

www.express.co.uk/news/politics/683739...

Dit moeten we niet willen.

Desmoulins | 27-06-16 | 23:43

-weggejorist-

Mark_D_NL | 27-06-16 | 23:43

Alleen al van de contributie die Nederland betaalt aan de EU kunnen we hele leuke dingen doen, bijvoorbeeld geldpersen aanschaffen die ze net bij het oud ijzer hebben gezet. Bij Brexit en een Nexit zal er voor het gewone volk niets gebeuren, alles gaat gewoon door. Alleen een stel elitaire nietsuitvreters zal in de goot belanden. Het speelkwartier in Brussel is voorbij, ze zijn te ver gegaan.

poisonivy | 27-06-16 | 23:43

johoost | 27-06-16 | 23:21
Wordt erg klein kluppie dan, en het heeft geen zin, de club die er nu zit moet weg om verschillende redenen.

corbiere | 27-06-16 | 23:42

Ben voor hervorming, geen landen erbij maar geen nexit.

ikdenkwat | 27-06-16 | 23:42

@ Maaiveld | 27-06-16 | 23:37

Noorwegen heeft de uitkeringen voor gelukzoekers met ongeveer de helft verlaagd,en heeft dus veel minder toestroom. Nederland mag dat niet doen van de EU

mysteryposter | 27-06-16 | 23:41

@Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:29
Kon glimlach bij "aftreksommetje" toch ook niet geheel onderdrukken. Bedoel koffie bijna Bek-xit :).

Watching the Wheels | 27-06-16 | 23:41

@Petskast 23:33
Tot nu toe had ik geen kutproblemen in m'n kutleven. Maar de kutbijdrage die jij hier neer kut stinkt zo naar kutstank dat ik acuut besluit op die kutpvv te gaan kutstemmen.

RoBD=Skullfucker | 27-06-16 | 23:39

het is weinig effectief als land voor land uit de EU stapt. Het is volgens mij veel logischer als de hele politieke laag in één keer voor alle deelnemende landen er af wordt geschaafd. Al de politici en ambtenaren die we dan overhouden laten we op eigen kosten opkrassen naar de Oekraïne waarbij ze eens in de drie maanden, verplicht, met al hun bezittingen en natuurlijk weer op eigen kosten naar Ankara moeten verhuizen om daar een maand te verblijven. Als er dan een uitgeklede vrijhandelszone overblijft zal iedereen daar vrede mee hebben.

down | 27-06-16 | 23:39

Trouwens. Stijloze poll? Mwahahaha de werkloze uitkeringtrekkers zitten met z'n 5000 boos te zijn op de wereld.

Mijn vrouw werkt voor een Kroaat. Die zegt altijd de Slovenen hadden het goed voor elkaar. Die voerden maar tien dagen oorlog omdat ze alle troepen naar het thuisfront hadden gehaald. Pijnlijk en moordachtig. Maar dit is wat we kennelijk willen.

De Koreaanse Slet | 27-06-16 | 23:39

deministerpresident | 27-06-16 | 23:33
1 We maken 350 miljoen over per week naar de EU (was maar iets van 100), 5 miljard per jaar.
2 Turkije komt volgend jaar bij de EU
3 Ons bespaarde geld gaat rechtstreeks naar de NHS.

Hij heeft het zelf al toegegeven dat dit niet waar was.

Sundayroast | 27-06-16 | 23:38

@Sundayroast | 27-06-16 | 23:29

"... feiten en voorspellingen van experts weg te stoppen als 'bangmakerij'."

Feiten en voorspellingen?
Er is maar één feit en dat is geen zinnig zichzelf respecterend mens zich laat regeren door corporatisme, cliëntelisme aanhangende technocraten in Brussel, Frankfurt en Straatsburg zonder enige vorm van legitieme vertegenwoordiging, laat staan democratisch.

Desmoulins | 27-06-16 | 23:37

Kunt u drie, door Noorwegen, klakkeloos overgenomen EU-regelingen noemen?
stroopa | 27-06-16 | 23:19

1. Wetgeving Interne Markt (waar Noorwegen ook nog eens flink voor betaald)
2. Europese regelgeving financiële diensten
3. Schengen regelgeving (meedoen met interne markt is alleen ok als je je grenzen open gooit)

Veel geluk met je Brexit

Maaiveld | 27-06-16 | 23:37

@boom-boom-baby | 27-06-16 | 23:33
Het maakt geen f*ck uit wie de voorzitter is.
Het is een groot circus met slechts invloed vanuit de EC.
Frankrijk en Italië gaan dat ook niet veranderen.

Mastermattie | 27-06-16 | 23:36

@Petskast | 27-06-16 | 23:33
Pleur zelf op met je nietszeggende commentaar. Doei!

Maria.1 | 27-06-16 | 23:36

@Petskast | 27-06-16 | 23:33
Nee, de andere partijen hebben wél oplossingen?

Mastermattie | 27-06-16 | 23:35

-weggejorist-

De Koreaanse Slet | 27-06-16 | 23:34

@Sundayroast | 27-06-16 | 23:29
Tip, kijk eens naar een andere zender dan de BBC!

Mastermattie | 27-06-16 | 23:34

Sundayroast | 27-06-16 | 23:29 Noem eens 3 leugens van Farage dan?

deministerpresident | 27-06-16 | 23:33

Rutte doet het goed, maar hij gaat het niet redden.
.
Nu worden Italië en Frankrijk de baas.

boom-boom-baby | 27-06-16 | 23:33

Rutte doet het goed, maar hij gaat het niet redden.
.
Nu worden Italië en Frankrijk de baas.

boom-boom-baby | 27-06-16 | 23:33

- geen familieleden in dienst mogen nemen
- geen onkostenvergoeding zonder declaraties
- pensioenopbouw en pensioenpremie zoals in land van herkomst
- aantal zetels gerelateerd aan netto bijdrage
- alleen subsidies als aan dezelfde voorwaarden wordt voldaan als andere EU bedrijven
- scherpe screening vluchtelingen, opname naar grote bevolking
- geen verplichte opname migranten afkomstig van buiten de EU, landen krijgen recht op dit punt eigen grenzen te bewaken
- Europese migranten krijgen pas na minimaal 10 jaar werk in nieuw land recht op voorzieningen zoals uitkeringen en zorgverzekering
- eenieder afkomstig is uit een ander land mag na een misdrijf waar een jaar+ op staat uitgezet worden
- en als bonus: na 5 jaar in Nederland de keuze: of inleveren dubbel paspoort, of exit, indien geboren in Nederland deze keuze op 21e

Zo moeilijk is het allemaal toch niet?

RoBD=Skullfucker | 27-06-16 | 23:33

@Desmoulins | 27-06-16 | 23:31
Juist, waarde mede-Amsterdammer :)

Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:33

-weggejorist-

Petskast | 27-06-16 | 23:33

Smerig van Pechtold trouwens om de door de brexit verdampte kapitalen in de pensioenfondsen aan te halen.
In de eerste plaats moeten die pensioentoko's niet gokken met het salaris van hun klanten.
Beurs = Gokken. Doe dat lekker alleen met je eigen poen, niet met dat van een ander!

Mastermattie | 27-06-16 | 23:32

@ProAsfalt | 27-06-16 | 23:31
Ze weten heel goed dat ze zonder mandaat handelen. En na Brexit weten ze dat nog beter.

Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:32

De vraag is m.i. helemaal verkeerd. De vraag zou moeten zijn: "Willen we geen EU of willen willen we de verenigde staten van Europa waarbij alle macht naar Brussel gaat, er een democratisch verkozen parlement en president komt die verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun daden, 1 aandelenmarkt, 1 leger en daarbij worden de landen gedegradeerd tot provincies/staten van de EU. Dat is waar het om draait. Een halfbakken EU kan meteen bij de prullenbak wat mij betreft. Een verenigde staten van Europa klinkt mij wel goed in de oren. Geen tussenweg mogelijk en zoals het nu is moet de EU gewoonweg opgeheven worden. Het slaat helemaal nergens op.

deministerpresident | 27-06-16 | 23:32

@Sundayroast | 27-06-16 | 23:29
Je moet je niet zo bang laten maken...

Maria.1 | 27-06-16 | 23:32

@Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:27

Schadenfreude stadgenoot.
Heerlijk.

Desmoulins | 27-06-16 | 23:31

Hoe zit dat eigenlijk met die leningen en garantstellingen aan Griekenland? Als we nu (of binnenkort) uit de EU stappen, komen die leningen (en met name de garantstellingen) dan ook te vervallen? Dat zou ons in de toekomst al de nodige (honderden) miljarden kunnen opleveren.

FrankVeer | 27-06-16 | 23:31

Jullie vergeten 1998, toen was er ook iets heel belangrijks met betrekking tot de EU..

Nu bijna 20 jaar later, ach laat ook maar.

Boris die Sauertopf | 27-06-16 | 23:31

@Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:16
Maar ja, als zij alsnog overal (blind) tekenen dan wordt de EUSSR wetgeving niet tegen gehouden.

ProAsfalt | 27-06-16 | 23:31

Ik zou graag een hervormde EU zien, meer zoals voor het Verdrag van Maastricht, maar met figuren als Merkel, Schulz, Juncker, Schäuble, Hollande, Timmermans, Tusk en Verhofstadt zie ik dat niet gebeuren. Zeker niet op korte termijn, daarvoor is de EU te log.
De EEG, EGKS (met uit mijn hoofd resp. 12 en 6 landen) en EuroPol waren uitstekende initiatieven, het had nooit mogen uitgroeien tot wat het nu is. Een geforceerde alliantie van 28 lidstaten die te weinig gemeen hebben en waar de ene helft gedwongen wordt de andere helft financieel te ondersteunen.
Ik steun dus een Nexit, niet omdat ik het zo graag zonder Europa wil doen, maar omdat ik het graag zonder de EU wil doen.
De vraag is voor mij niet of we uit de EU moeten, maar wanneer we uit de EU moeten. Als we nog even in de EU blijven zitten kunnen we mooi een beetje bij GB spieken wat we wel of juist niet moeten doen. Aan de andere kant, als we te lang wachten krijgen de opperhoofden in de EU meer tijd om obstakels op te werpen om uit de EU te stappen, waarvan zeggenschap over de EU gelden al een belangrijk issue is.

error503 | 27-06-16 | 23:30

Nou nu ik zie wat hier in Engeland gebeurt; dank je de koekoek. Zo'n referendum hoef ik niet. Land hier valt uit elkaar en wat een bende. Voor je het weet zit onze versie van Nigel Farage ome Geert alle provinciaaltjes op te hitsen met leugens en feiten en voorspellingen van experts weg te stoppen als 'bangmakerij'. Dat gebeurt al trouwens, ik kijk naar jullie mede reaguurders. Probleem is, de laag opgeleiden en dommen geloven de leugens allemaal ook nog en straks stemmen ze nog voor Nexit ook. In Nederland zal een Nexit het alleen een nog grotere puinhoop worden. We zijn een stuk kleiner dan het UK en we hebben ook nog de euro. En voor je het weet zijn we daarna Friesland kwijt.

Sundayroast | 27-06-16 | 23:29

@Watching the Wheels | 27-06-16 | 23:27
Je comment was prima, Watching :)

Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:29

@nemoj me jebat
Wat doe je dan in godesnaam op Geenstijl....

Wester82 | 27-06-16 | 23:29

@Frits1888 | 27-06-16 | 23:24
Het blijkt zelfs uit het EenVandaag panel.
Het interesseert ze geen hol. Allemaal oogkleppen.

Mastermattie | 27-06-16 | 23:29

Pinokkio Ruttegraat spreekt voor ons en zegt dat het merendeel niet uit de EU wil of een referendum. Dus wat maakt hij zich dan zorgen. Ik zeg laat dan dat referendum maar komen als hij daar zo stellig over is. Dan heeft hij toch niks te vrezen. O wacht. Het is en blijft een pinokkio. Waarbij alles wat hij zegt ,je het dus juist andersom moet zien. Hij wil geen referendum. Wij wel!!

tweetybird | 27-06-16 | 23:29

Pieter Gooras | 27-06-16 | 23:18,

Alle onderwerpen die je noemt kunnen ook zonder EU.
Sterker nog, op vrijwel al die onderwerpen werken we nu ook al samen met niet-EU-landen als bijvoorbeeld de VS, Japan of zelfs Turkije.

Echt, informeer jezelf.

Dandruff | 27-06-16 | 23:29

Zit ook weer een één of ander columniste bij RTLLatenight die Pro EUSSR is.

Maar toen kwam de ware aap uit de mouw, citaat: "ik zie niet in waarom de EU een bedreiging voor mij, ons is".

"Voor mij". Daar heb je het al. Mevrouw de columniste zit er kennelijk warmpjes bij. Zij heeft niets te vrezen van de gratis arbeiders zoals de Polen en in de nabije toekomst van de Oekraïners (die toch geen Nederlands spreken). Neen, zij niet maar het klootjesvolk wel.

En dan te bedenken dat ProAsfalt een nog lagere rangorde heeft dan het klootjesvolk. Dus nog meer ellende van de gratis arbeiders al was het maar dat Jetta Klijnsma (PvdA) heerlijk op mij uitleeft.

ProAsfalt | 27-06-16 | 23:28

Voorlopig eerst maar eens opmaken voor een referendum over onze pensioenpotten. Start de handtekeningenmachine maar vast!

LieberLiber | 27-06-16 | 23:27

@Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:25
Ik was het er ook bij aan het zoeken :).

Watching the Wheels | 27-06-16 | 23:27

@Desmoulins | 27-06-16 | 23:23
Een aftreksommetje :)

Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:27

Ja, en nu? | 27-06-16 | 23:19
Ja, die zatlappen, hebben niet voor niets zoveel personeel nodig, als ze iets zinnigs(voor hunzelf) weten te verzinnen laten ze het gelijk notuleren en uitvoeren, daarom heeft Franzl (Timmerfrans) ook 21 man( 14 vrouwen) personeel want ook hij heeft vaak goede invallen tijdens het zuipen.

corbiere | 27-06-16 | 23:27

@Pieter Gooras | 27-06-16 | 23:18
Op dit moment zie ik enkel de nadelen van de EU; handel dreven we al met de EEG, de veiligheid van de burgers is ernstig afgenomen, we worden bestuurd door een dictatoriaal diknekclubje dat voornamelijk hun eigen belangen dient en ik zie de armoede om me heen ernstig toenemen; mede door de toenemende werkeloosheid.
We kunnen beter afscheid nemen van de EU. Wat kunnen we doen om onze positie te versterken? Lastenverlagingen, zodat de koopkracht toeneemt, meer productie nodig is (dus meer banen en minder uitkeringen nodig) en daarna een loonverlaging (niet 1 op 1 met de lastenverlaging, de lastenverlaging moet hoger zijn). Dan hebben we minder buitenlandse arbeiders nodig; dus nog meer banenwinst voor de Nederlanders én het versterkt onze positie t.o.v. het buitenland (export). Maar ik ben geen econoom natuurlijk...

Maria.1 | 27-06-16 | 23:26

@lingo star | 27-06-16 | 22:57
Dat je het woord democratie in context met de EU dúrft te noemen.
Maria.1 | 27-06-16 | 23:00

Wanneer je bestuurders niet kunt wegsturen, leef je in een dictatuur.
Het democratische gehalte, van zo'n systeem is dan nul.

Genex | 27-06-16 | 23:26

@Optelsommetje | 27-06-16 | 23:16
Hé hoe is het met 8000 ING afgelopen @Optelsommetje | 23-06-16 | 23:27 ? Gaat het weer een beetje meneer Dröge? Nee, dat is niet leuk, ik had met je te doen. Hoop dat je ze snel hebt kunnen dumpen aan zo'n pensioenfonds. We zien het wel weer in de dekkingsgraad komende maanden. Allemaal de schuld van die Engelsen met hun vreemde mening. Volkomen logisch dat bedrijven niet tegen democratie kunnen.

Watching the Wheels | 27-06-16 | 23:26

@johoost | 27-06-16 | 23:21

Een recept voor een catastrofe.
One size fits none.

Desmoulins | 27-06-16 | 23:25

@Optelsommetje | 27-06-16 | 23:16
Aandelen ING, is dat een beter onderwerp?

*ik ben zelf aardig binnengelopen met de beurs afgelopen dagen. 8.000 aandeeltjes ING die sinds begin vorige week met ruim een euro per aandeel zijn gestegen. Fijn hoor, de Bremain :)! Morgen +5/8% en sell sell sell.
Optelsommetje | 23-06-16 | 23:27*

Die aandelen staan nu ruim twee euro lager, op 8,61 euro, dan op 23 juni (10,98). Je bent het schip in gegaan, jongen :)

Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:25

Gooi de lijnen open en start een petitie om te politieke elite te confronteren met het gegeven dat veel Nederlanders een referendum inzake Nexit voor te leggen. Ikke? Teken direct!

Frits1888 | 27-06-16 | 23:24

@jezusisonzin | 27-06-16 | 23:11
Na een exit zal er geen land zijn dat niet wil handelen.
Is altijd zo geweest, zal altijd zo blijven.
Export met alleen maar een verplichte interne markt belemmert het zo naar voren geschoven MKB, waar de multinationals als gezamenlijke continent-markt wel de kans krijgt de wereldmarkt te bespelen met verdragen als CETA EN TTIP.

deraderendraaien | 27-06-16 | 23:24

@jezusisonzin | 27-06-16 | 23:11 - voor de EU, deden wij dezelfde zaken zonder de verdere inmenging van de EU.

Klaar.

MarcS | 27-06-16 | 23:24

jezusisonzin | 27-06-16 | 23:11


Omdat het al lang niet meer om handel gaat maar de totale macht. Ook politiek. Zij willen beslissen wat goed of niet goed is voor een land en slaan totaal door daarin. Ze willen zelfs al over de cultuur en tradities van landen beslissen en de binnenlandse politiek. En dat gaat te ver. Ook luisteren ze niet maar naar wat de bevolking wil en gaan zelfs zover om alles tegen onze zin door te drukken. Het is al echt verworden tot een EU dictatuur. Ons wordt niks meer gevrasgd. En als het ons gevraagd wordt en het komt niet uit dan voeren ze het niet uit. Zie hoe raar. Ons tegen wordt niet uitgevoerd en de brexit moet nu maar wel morgen gelijk uitgevoerd worden. Wat is het verschil in principe ,niks. Maar bij het ene kwam het ze niet uit . Bij het ander ook niet maar daar willen ze nu ineens snel vanaf ,bang dat het anders gevolgd gaat worden. Met de hoop dat het de britten zeer slecht gaat en gaat dienen als voorbeeld van wat er kan gebeuren. En ook dat het de britten niet goed gaat daar zal juncker en verhofstad alles aandoen. Omdat het twee rancunese walgen zijn.Dus je kunt zo je vraagtekens zetten of je wel bij zo'n club wil blijven want het kan makkelijk van kwaad tot erger worden!! En zelfs juist heel veel geld gaan losten en ellende!! Want de laatste tijd heeft die EU toch zeer weinig echt kunnen oplossen!!

tweetybird | 27-06-16 | 23:24

@Optelsommetje | 27-06-16 | 23:16

Brexit + Een onvoorziene koersdaling = Optelsommetje

Desmoulins | 27-06-16 | 23:23

Echt mensen, pensioen is uitgesteld salaris van iedereen, maar nu wordt het zonder schaamte gewoon weg gegeven!

Methylfenidaat | 27-06-16 | 23:23

jezusisonzin | 27-06-16 | 23:11,

Volgens mij was jou al een paar honderd keer uitgelegd dat we geen EU nodig hebben om handel te drijven. Noorwegen, IJsland en Zwitserland kunnen dat, maar Japan, Singapore en Zuid Korea ook.
Allemaal zonder EU.

Want, zoals nu een paar honderd keer uitgelegd, er wordt in Europa en daarbuiten al duizenden jaren handel gedreven.

Dandruff | 27-06-16 | 23:23

@Lewis

Duidelijk en helder geschreven.

Mijn complimenten, dit is precies zoals, op GS in ieder geval, er tegen aan wordt gekeken.

dubbelq | 27-06-16 | 23:22

Ik wil een andere EU. Een waar de leiders gekozen zijn , een minister van EU per land. Waar stemrecht geldt naar rato er betaald wordt per hoofd van de bevolking. Alle netto betalers krijgen een groot voordeel. Alle financiële regels worden in heel Europa gelijk getrokken, inclusief pensioenleeftijd en afdragen van belastingen. Etc.

johoost | 27-06-16 | 23:21

Dutch_Holland | 27-06-16 | 23:15
Heb dat al een hele dag uitgelegd, ben het beetje beu, lees je een beetje in, aub?

corbiere | 27-06-16 | 23:20

Optelsommetje | 27-06-16 | 23:16
Ik vind het juist rete-interessant.
Hier wordt geschiedenis geschreven!

nemoj me jebat | 27-06-16 | 23:19

Ik schrok me rot. 1992. Dat kan ik mij nog herinneren. Damn. 12 landen.. En nu 10.000 ambtenaren die meer verdienen dan Rutte. 28 landen. Al die elende. In zo'n korte tijd. Een beetje afrikaanse dictator had tijdens zijn regime niet zoveel kunnen veranderen.

Ja, en nu? | 27-06-16 | 23:19

Pensioenpremie, pensioenpremie en pensioenpremie. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Pensioenpremie, we hebben het betaald en straks zijn we het kwijt....

Zathras | 27-06-16 | 23:19

pomtiedom | 27-06-16 | 22:56
Kunt u drie, door Noorwegen, klakkeloos overgenomen EU-regelingen noemen?

stroopa | 27-06-16 | 23:19

@Pieter Gooras | 27-06-16 | 23:00
Op welk gebied staan we samen sterker?
Maria.1 | 27-06-16 | 23:02

Voornamelijk handel, onderwijs, ruimtevaart en veiligheid.

Handel omdat we als verenigd blok meer spierballen kunnen tonen aan de onderhandeltafel en niet makkelijk ondergesneeuwd worden door een VS of China.

Onderwijs omdat het Erasmus netwerk van universiteiten iedere EU burger in staat stelt om te studeren op een plek die academisch of cultureel een toevoeging is aan je ontwikkelproces.

Ruimtevaart omdat de ESA langzamerhand meer coole dingen doet dan het uitgeklede NASA (v.b.: rosetta)

Veiligheid: Ken je die Amerikaanse actiefilms waarbij de badguys bijna de canadese of mexicaanse grens bereikt hebben en zo de authoriteiten kunnen ontlopen? Moet je voorstellen hoe dat zou zijn in Europa als de EU geen verregaande samenwerking zou hebben qua veiligheidsdiensten en anti-terreureenheden. Om een recent voorbeeld te geven, ja ik denk dat er bij de aanslagen in Parijs een hoop is mis gegaan, net als bij de aanslagen in Zaventem, hindsight is op die manier altijd makkelijk. Ook denk ik dat het nog vele malen slechter was gegaan en makkelijker was geweest voor de terroristen als de op dit gebied niet goed hadden samengewerkt.

En das precies mijn punt, heh. EU is niet perfect. Verre van. Ook in de punten die ik hierboven aanstip gaat een hoop mis, natuurlijk. Maar dat haalt niet weg dat ze zónder de EU mogelijk nóg veel slechter zouden zijn.

Moeten we er daarom maar mee stoppen? Meh, misschien. Iedereen moet voor zichzelf bepalen of ze de voordelen tegen de nadelen vinden opwegen. Maar ik wil wel graag dat iedereen die voordelen en nadelen goed in beeld heeft. Op dit moment heb ik dat niet. En jij ook niet!

Pieter Gooras | 27-06-16 | 23:18

En dan dat gezeur over die beurs, terwijl iedereen weet dat het geld geen andere kant op kan dan weer die beurs in. Er zal misschien een kleine accentverschuiving richting goud en zilver zijn, maar die markt wordt toch ook gemanipuleerd. Kapitalisme 2016, EUjoy Coke.

Watching the Wheels | 27-06-16 | 23:17

Beste Lewis, we hebben ons er al vele keren over uit kunnen spreken maar het (mezelf incluis!) nagelaten. Deze fout maak ik niet nog een keer.
We hoeven niet af te wachten wat er gebeurd aan de overkant naar aanleiding van hun Brexit. Als we onze vrienden te hulp schieten en gezamelijk, elk onder onze eigen leiding, nieuwe afspraken maken. Dan kan die grens in elk geval open blijven en zullen er zeker genoeg andere landen zich bij ons aansluiten.
Hopelijk zijn we in de herkansing dan slim genoeg om niet weer in dezelfde valkuilen te stappen...

CamaroHans | 27-06-16 | 23:17

lingo star | 27-06-16 | 22:57
Rot op als je niet mee wilt doen, je kan straks gewoon Nee / Remain stemmen.

corbiere | 27-06-16 | 23:17

@bisbisbis | 27-06-16 | 23:08
Ik gun de Britten van harte een florerende economie.
Een dikke middelvinger naar de ratten van de EU.
Want als ze dat tot een succes maken (en de EU gaat daar dwarsliggen) ze het kaartenhuis genaamd EU definitief omver duwen.

Mastermattie | 27-06-16 | 23:16

GAAN Mark Meeloper en Lodewijk Glijmiddel daar eigenlijk over? Als een bepaalde meerderheid van de bevolking een referendum eist, dan moet die toch gehouden worden?

Tijl U | 27-06-16 | 23:16

-weggejorist-

Optelsommetje | 27-06-16 | 23:16

Dat hele EU-gedoe is o n g r o n d w e t t i g.

Het gaat in tegen artikel 81, dat luidt: De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk.

Op dit moment worden er wetten, of richtlijnen met de kracht van wet, vastgesteld door de EU, en dus niet, ik herhaal niet, door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk.

Die ongrondwettigheid moet onmiddellijk worden beëindigd. Nederland dient onverwijld uit de EU te stappen, en de ministers en kamerleden die de EU hebben gesteund dienen vervolgd te worden voor ambtsmisdrijf.

Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:16

Ik wil geen nexit, maar een andere EU, met gekozen bestuurders. Een referendum met de vraag "uit" of "in" de EU brengt alleen maar verdeeldheid.

Dutch_Holland | 27-06-16 | 23:15

@Pieter Gooras | 27-06-16 | 23:00
" Ook dit kan in ons voordeel werken als er hervorming binnen de EU komt."
Met die 26 Eurofielen die wij mogen kiezen?.. Doe 'es effe realistisch nadenken. uhhh.. nee! gaat niet lukken om veranderingen aan te brengen!

deraderendraaien | 27-06-16 | 23:14

Bolder | 27-06-16 | 23:02
Het is al begonnen op de staatsomroep.
De nadruk wordt gelegd op het "plotselinge" racisme wat de kop zou opsteken.
De Engelsen zijn het al jaren zat dat de halve wereld naar Engeland komt om zijn of haar geluk te zoeken.

Ommezwaai | 27-06-16 | 23:14

Cuyahoga | 27-06-16 | 22:55
Klopt er was een opkomst van nog geen 34.000 man en het verschil was minimaal 2-1. Dat had bij zo'n lage opkomst minimaal 8-1 moeten zijn. Men eist nu een replay met een minimale opkomst van 350.000 personen. Terecht.

Bert-Bus | 27-06-16 | 23:14

Nex(t)it ik hoop het, in het begin zal het moeilijk zijn maar we komen er sterker uit,veel beter voor onze kinderen en kleinkinderen weer baas in eigen land zijn.

slotbert | 27-06-16 | 23:12

Gewoon allemaal PiratenPartij stemmen, gezeur over wel/geen eu. Wordt tijd dat je voor jezelf gaat denken, pp is daarbij een goede start. Zeker als reaguurders zijnde.

001_Mills | 27-06-16 | 23:12

Kan iemand mij uitleggen waarom een exit goed is voorheen land die 70% van zijn geld verdiend aan de export ? De EU biedt namelijk iets, dat Nederland nu eenmaal nodig heeft. Een vrij interne markt zonder handelsbelemmeringen.

Ik laat mij graag overtuigen met goede argumenten.

jezusisonzin | 27-06-16 | 23:11

Een pinokkio ruttegraat die voor ons spreekt en zegt dat we geen referendum willen is natuurlijk ook weer zoiets. Daarmee spreekt hij niet voor mij. Ongeacht of het inderdaad al zo goed is om nu al een referendum daarover te houden. Eerst inderdaad effe kijken hoe de brexit verloopt. Maar ik vond dat een referendum niet zo maar uitgesloten moet worden. Mocht de brexit uiteindelijk toch redelijk verlopen en de schade mee vallen dan moet het ook hier mogelijk worden te kiezen.En dan wij hebben een referendum gehad en die wordt ook niet uitgevoerd door pinokkio Ruttegraat. Tijd dat die aftreed. Het is geen daadkrachtig leider en weigert de wil van het volk uit te voeren. Daarvoor die man hoeft voor mij niet meer te lullen. Van wat ik volgens hem wel of niet zou willen. Verder is die EU een draak. Maar wat wil je met drankoorlog juncker en die gestoorde en gevaarlijke verhofstad. Twee EU dictators.En geloof mij maar dat die hervorming juist inhoud dat er nog minder zeggenschap van de EU bevolking komt. Want ze hebben in dat Brussel een bunker voor de kop en zitten puur voor eigengewin!!Niet voor ons!! Ze zijn enkel uit op nog meer eigen macht!!

tweetybird | 27-06-16 | 23:11

Zij die tegen een referendum zijn uit een of andere misplaatst gevoel van superioriteit, geven niets om democratie.
Dat is allemaal prima maar kom daar dan eerlijk voor uit.
Kom uit voor je verlangen om geknecht te worden door een politieke elite zonder enige vorm van vertegenwoordiging.

Desmoulins | 27-06-16 | 23:11

Goh, de 23,5% EU lovers opeens hier?
Die zie je anders nooit.
Hebben die opdracht gekregen om hier het EU praatje af te draaien?

deraderendraaien | 27-06-16 | 23:10

Grappig hoe de ooit linkse partijen het grootkapitaal van de EU nu de hand boven het hoofd houden.

Mastermattie | 27-06-16 | 23:10

Ik zou liever een referendum zien over de koers van Europa met 10 vragen of zo.
Moet de Europese Commissie opgeheven worden?
Moet je op alle Europese partijen kunnen stemmen?
Moet het Europees leger er komen?
Zijn Europese belastingen toegestaan?
Moeten alle vluchtelingen opgevangen worden?
Moet Turkije bij de EU?
Moeten Europese belastingen geheven worden?
Dan zijn we gelijk van alle onzin af.

Tierelantijn | 27-06-16 | 23:10

nemoj me jebat | 27-06-16 | 23:09

Ik ook, op basis van een doordacht scenario!

MathiasRots | 27-06-16 | 23:10

Goed stuk, naamgenoot Lewis.

Lewis Lewinsky | 27-06-16 | 23:09

Mastermattie | 27-06-16 | 23:06

Hear Hear! Indertijd zijn er ook miljarden verdampt en daarna weer bij gekookt :-)

MathiasRots | 27-06-16 | 23:09

Ik (hoger opgeleid) wil een Nexit.

nemoj me jebat | 27-06-16 | 23:09

Goed om het weer eens op een rij te zien. Het feit dat Pechtold and friends hier geen probleem zien en alleen maar "populisme" schreeuwen is ernstig genoeg.

Watching the Wheels | 27-06-16 | 23:08

Over goed drie jaar lachen die Britten ons compleet uit.
-
Nooit meer opdraaien voor de PIGS die meer staken dan dat ze werken en voor de ramp waar wij op af stevenen als de ware stand van de Franse economie aan het daglicht treedt.
-
En tegen die tijd kunnen wij met onze Euro niet eens meer een biertje betalen in een buiteneuropees vakantieland.

bisbisbis | 27-06-16 | 23:08

De EU moet gewoon uit elkaar klappen.
Hoe eerder hoe beter, en niet alleen voor de netto-betalers.
Landen als Griekenland zijn juist *dankzij* de euro en de EU naar de klote gegaan.

Nexit dus, in de hoop dat zoveel mogelijk andere landen volgen.
petities.nl/petitions/nederland-wil-e...
Maarrr... eerst nog even TTIP wegstemmen.
Dat de achterblijvers daar niet ook nog mee zitten.
ttip-referendum.nl/

Dandruff | 27-06-16 | 23:08

@Kaas de Vies | 27-06-16 | 22:56
+1

Mastermattie | 27-06-16 | 23:07

@pomtiedom | 27-06-16 | 22:56
Ik kijk dan ook liever naar Zwitserland ipv Noorwegen.

Mastermattie | 27-06-16 | 23:07

pomtiedom | 27-06-16 | 22:56

In relatie tot handelsrichtlijnen. Niet met betrekking op interne beleidsvorming over immigratie, sociale wetgeving, pensioenen, etc. Derhalve terug naar de EEG

MathiasRots | 27-06-16 | 23:06

@zuiderduin | 27-06-16 | 22:55
Wat er "allemaal in het VK gebeurt" is puur bangmakerij. De beurzen stonden begin dit jaar lager dan nu met de brexit.

Mastermattie | 27-06-16 | 23:06

Ik blijf de voorkeu geven aan een EUxit, waarbij de EU de deelnemende landen de rug toekeert.

Steinway | 27-06-16 | 23:05

jawor36 | 27-06-16 | 22:56
Waarom langer wachten? Hoe het nu gaat met immigratie, zorg, het overhevelen van ons pensioen (1400 miljard), het overhevelen van soevereiniteit, het betalen van naheffing na naheffing, grootste netto betaler zijn van heel de EU sinds dag 1 en het commercieel willen uitbaten van onze grondwater reserves. En ga maar door. Ik zie geen reden af te wachten. En ja dit zijn allemaal keiharde feiten. Geen feiten-loze politiek.

Dirk III | 27-06-16 | 23:05

Door de Brexit hebben we nu een EUnuch.
Het schrompelen is begonnen.

Rest In Privacy | 27-06-16 | 23:05

Doe maar. Weg met die ellende. Een beetje reuring is altijd goed. Vervrissend zo u wil.

Sgt. Overdoos | 27-06-16 | 23:05

geen referendum en gewoon in de EU blijven. Iedereen die denkt dat eruit stappen voordelen oplevert heeft een was voor zijn ogen. Neem Noorwegen, geen EU-lid maar door de grote afhankelijkheid van de handelsrelaties nemen ze klakkeloos >90% van alle EU regelgeving over en daarbij hebben ze dus nul inspraak! Voor NL is de situatie niet anders, wellicht nog erger. Uit de EU betekent praktisch gewoon in de EU, ja en amen zeggen maar zonder mee te kunnen beslissen. De Britten komen nu van diezelfde koude kermis thuis, enorm fiasco die Brexit.
pomtiedom | 27-06-16 | 22:56
Knap uit je hoofd geleerd hoor. Je roeptoetert gewoon wat Pechtold reutelt. En ook zo knap dat mensen al na 3 dagen conclusies kunnen trekken m.b.t. die Brexit. Die moet nog beginnen... Dat de markten er nu op reageren is logisch. Wat het op termijn zal betekenen zien we vanzelf. Als de UK nooit tot de EU was toegetreden hadden ze gewoon nog bestaan. Nu ze er uit stappen zal het land echt niet vergaan.

Akiron | 27-06-16 | 23:03

Linkse populisten zullen nooit toestaan dat hun EU project te gronde gaat door democratische referenda.
We zullen ernstig rekening moeten gaan houden met een linkse staatsgreep !

Bolder | 27-06-16 | 23:02

@Pieter Gooras | 27-06-16 | 23:00
Op welk gebied staan we samen sterker?

Maria.1 | 27-06-16 | 23:02

uit de EU, nu. kijk naar ijsland. zowel economisch als in de voetballerij. we hebben de EU niet nodig. goede handelsverdragen met de rest van de wereld sluiten is vele malen meer belangrijk. singapore, hongkong, z-korea,taiwan, allen kleine landjes, doen het verdomd goed.

blabla9899 | 27-06-16 | 23:01

Domste wat we kunnen doen is NU een NEXIT referendum houden.

We zitten in een perfecte uitgangssituatie:
Laten we eerste even kijken wat het effect is van het vertrek van de UK. Zowel Remain als Leave als de EU bobos weten niet wat de gevolgen gaan zijn op lange termijn, dus rustig afwachten hebben we baat bij. Daarna kunnen we die kennis toepassen op onze eigen situatie.

Er is altijd een kans, hoe klein en onmogelijk we die op dit moment ook achten, dat de EU tóch toenadering zoekt om de UK er bij te houden. Ook dit kan in ons voordeel werken als er hervorming binnen de EU komt.

Sowieso lijkt iedereen te vergeten dat we inderdaad samen sterker zijn. Zowel de UK als de EU zijn slechter af met een Brexit. Het enige verschil is dat in de ogen van de UK dit voordeel niet langer opweegt tegen de nadelen. Claimen dat een Brexit alleen maar voordelen heeft voor de UK is bijzonder naïef.

Pieter Gooras | 27-06-16 | 23:00

@lingo star | 27-06-16 | 22:57
Dat je het woord democratie in context met de EU dúrft te noemen.

Maria.1 | 27-06-16 | 23:00

De pond geen ruk meer waard en Engeland uit het EK geflikkerd door het nietige Ijsland. Het moet daar nu reuze gezellig zijn, vooral in de kriegen en de arbeiderswoningen.

Prinsemarij | 27-06-16 | 23:00

@Kaas de Vies | 27-06-16 | 22:57
Dat is de vraag. Wat hebben ze te verbergen? Want dat zij -en markie in het bijzonder - 30 kleuren stront schijten is wel duidelijk.

P.redgleuf | 27-06-16 | 23:00

Feynman | 27-06-16 | 22:57

Goed idee! En we noemen het de Noord-Europese Unie.

jawor36 | 27-06-16 | 23:00

Het erge is dat je haast wel PVV moet gaan stemmen om dat referendum te krijgen.

Nuuk | 27-06-16 | 23:00

-weggejorist-

Aluhoedje666 | 27-06-16 | 22:59

E U = Er Uit

bisbisbis | 27-06-16 | 22:57

We moeten de populisten niet hun zin geven. Schaf het referendum af. Alleen representatieve democratie leidt tot zorgvuldige beslissingen zonder onderbuikgevoel. Geef de rancune van Henk en Ingrid geen vrij spel.

Rest In Privacy | 27-06-16 | 22:57

@P.redgleuf | 27-06-16 | 22:53
Maar waarom?

Kaas de Vies | 27-06-16 | 22:57

jawor36 | 27-06-16 | 22:56
Regeren is vooruitzien. Waarom geen Verenigd Koninkrijk met Noorwegen en Nederland erbij? Is al bijna een Neuro met de pond. Gewoon gezellig netto betalers onder elkaar.

Feynman | 27-06-16 | 22:57

Doe eens even niet aub. Ookal zou 100% van de bevolking een referendum willen, dan zou het nog verstandig zijn om even aan te kijken wat er aan de overkant van het kanaal gebeurt, niet waar?

jawor36 | 27-06-16 | 22:56

Referendumpert.nl!

Kaas de Vies | 27-06-16 | 22:56

geen referendum en gewoon in de EU blijven. Iedereen die denkt dat eruit stappen voordelen oplevert heeft een was voor zijn ogen. Neem Noorwegen, geen EU-lid maar door de grote afhankelijkheid van de handelsrelaties nemen ze klakkeloos >90% van alle EU regelgeving over en daarbij hebben ze dus nul inspraak! Voor NL is de situatie niet anders, wellicht nog erger. Uit de EU betekent praktisch gewoon in de EU, ja en amen zeggen maar zonder mee te kunnen beslissen. De Britten komen nu van diezelfde koude kermis thuis, enorm fiasco die Brexit.

pomtiedom | 27-06-16 | 22:56

Zijn al 12.000 handtekeningen uit Vaticaanstad om de wedstrijd over te laten spelen.

Cuyahoga | 27-06-16 | 22:55

Het had bij die 12 landen van 1992 moeten blijven, maar we kennen de Duitse uitbreidingsdrift naar het oosten.

Ockham | 27-06-16 | 22:55

Allemaal waar. Aanpakken en veranderen. Dat doe je van binnen uit. Kijk wat er in het VK gebeurt. Wil je dat echt hier ook? Nederland is veel kleiner. Ik geloof er niets van dat het 'los' van de EU allemaal beter wordt.

zuiderduin | 27-06-16 | 22:55

Op tiefen met de E.U. NU !!!!!

Mo het varken | 27-06-16 | 22:55

@Feynman | 27-06-16 | 22:52
Ijskoud!
Coke, anyone?

Mastermattie | 27-06-16 | 22:53

Ze schijten 30 kleuren stront daar op het binnenhof.

P.redgleuf | 27-06-16 | 22:53

Engeland net ook uit het EK gestapt.

Feynman | 27-06-16 | 22:52

Vnl dus!

corbiere | 27-06-16 | 22:49

-weggejorist-

corbiere | 27-06-16 | 22:48

Wilders heeft de motie ingediend, daarbij ook nog eens benadrukt dat de verkiezingen aanstaande zijn.
Ik ben benieuwd wie 'm gaan steunen.

Mastermattie | 27-06-16 | 22:48

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen