Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kiesraad: 'GeenPeil - Kabinet Rutte II: 4 - 0'

De Kiesraad heeft haar evaluatie van het GeenPeil-referendum van 6 april afgerond en gepubliceerd. In het dertien pagina's tellende document wordt bijzonder nuchtere (en leesbare) taal gesproken. Elektronisch handtekeningen verzamelen moet verbeterd worden, het aantal stemlokalen was te laag, de stembiljetten waren dubieus en een opkomstdrempel is een waardeloos systeem. Allemaal zaken waar wij ons heel goed in kunnen vinden, en die we bovendien allemaal zelf ook al opgemerkt en aangekaart hebben in de aanloop naar 6 april. (Misschien is dat de reden dat de meeste media niet erg gretig zijn om nieuws te maken van de evaluatie van deze landelijke democratische stembusgang?) In de woorden van de Kiesraad zelve: "De eerste daadwerkelijke toepassing van de Wrr heeft een aantal weeffouten en onvolkomenheden aan het licht gebracht die met het oog op denkbare hernieuwde toepassingen van de wet vragen om spoedige reparatie." Duidelijke taal. Dit zijn de belangrijkste weeffouten en onvolkomenheden: 1. Verzoeken voor een referendum moeten digitaal kunnen worden ingediend, "bij voorkeur met DigID", want dat is "efficiënter, klantvriendelijker en in lijn met kabinetsbeleid om digitale communicatie met de overheid te bevorderen." De Kiesraad vond het allemaal k*t met peren hoe dat nu ging. 2. De opkomstdrempel van 30% zorgde voor "verwarring" bij voorstanders: wel of niet gaan stemmen? Dat leidt tot het volgens de Kiesraad "ongewenste" bijverschijnsel van strategisch thuisblijven. 3. Het Rijk moet gemeenten "handvatten bieden" met betrekking tot het aantal stembureaus, want: "Het is onwenselijk dat kiezers in de ene gemeente meer moeite moeten doen dan in andere om te kunnen stemmen." 4. Stembiljetten moeten meer "uniforme vormgeving" krijgen, inclusief een vakje 'blanco'. Want nu constateert de Kiesraad dat er te veel verwarring en onduidelijkheid was met betrekking tot de stembiljetten. De Kiesraad adviseert in conclusie een "spoedige aanpassing" van de Wet raadgevend referendum (Wrr). Het persbericht staat hier en het hele advies is daarrr (pdf) te vinden. Na de breek nog een paar tussenkopjes met toelichting op opvallende zaken uit het advies van de Kiesraad. Digitaal invullen, uitprinten en weer inscannen GeenPeil gebruikte zoals bekend een applicatie om digitaal te tekenen voor een referendum, maar de Wrr schrijft voor dat de verzamelde handtekeningen op papier moesten worden ingeleverd. Dat hebben we, dode bomen en hoge kosten ten spijt, keurig gedaan. In haar rapport schrijft de Kiesraad echter dat zij die papieren handtekeningen vervolgens allemaal weer heeft ingescand om te kunnen controleren op geldigheid. Logisch dus, dat zij nu adviseert het hele proces standaard digitaal te maken. Het gebruik van DigID voorkomt bovendien fraude of verkeerd ingevulde formulieren en maakt real time telling van de werkelijke tussenstand mogelijk. Vermindering stemlokalen irriteert Kiesraad In de toelichting op deze bevinding staat bijna letterlijk te lezen dat de Kiesraad de opzichtige stembureauvermindering van 6 april sterk afkeurt: het aantal bureaus bleef volgens de Kiesraad "in opvallende mate achter" op voorgaande verkiezingen (8.379 nu, tegenover 9.300 normaal). Maar vooral door de individuele afwegingen die gemeenten maakten om minder stemlokalen in te richten, adviseert de Kiesraad dat het Rijk hier betere richtlijnen voor opstelt, want door die soms onbegrijpelijke gemeentelijke afwegingen ('we verwachten een lage opkomst'), "is hier nog meer van belang dat de invulling van deze taak door gemeenten vanuit een objectieve en neutrale invalshoek gebeurt." Waarmee de Kiesraad dus openlijk suggereert dat niet alle gemeenten objectief of neutraal waren - een constatering die GeenPeil ook heeft gedaan en waar we ons dus van harte bij aansluiten. Ook vond de Kiesraad het kwalijk "dat kiezers in de ene gemeente substantieel meer moeite moeten doen om hun stem in persoon uit te brengen dan in een andere." Verwarrende stembiljetten De Kiesraad toont zich ongelukkig met de opmaak van de stembiljetten, die voor onduidelijkheid zorgden. Ook het feit dat het 'Nederlandse' biljet een andere opmaak had dan het biljet voor Nederlanders die vanuit het buitenland stemden, is reden voor kritiek. Meest opvallend is de kritiek van de Kiesraad op het feit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is voor het ontwerp. Dat zou de Kiesraad liever zelf doen en raadt aan "gelet op de hiervoor in dit advies reeds gememoreerde belangen van objectiviteit en neutraliteit van de kant van de overheid in dezen, het stembiljet voor referenda over een wet in het vervolg niet langer door de minister te laten vaststellen, maar door een onafhankelijke instantie, zoals de Kiesraad." Ja, goed punt. Tenslotte adviseert de Kiesraad, mede op basis van geluiden uit de samenleving, een optie 'blanco' toe te voegen. Zeker in combinatie met een opkomstdrempel is dat een goed idee. Ook wij hoorden van veel mensen dat ze geen behoefte hadden zich uit te spreken voor of tegen een associatieverdrag, maar dat ze wel wilden dat de opkomst gehaald werd om een democratisch signaal aan Den Haag en Brussel te laten horen. De optie 'blanco' lost dat perfect op. Overigens is de intentie voor een vakje 'blanco' wél vastgelegd in de Wrr, blijkt uit het Kiesraad-advies. Waarom minister Plasterk het dan niet op de formulieren heeft gezet, laat zich raden daar kunnen we alleen naar raden... NSB Huilieblad blijft haten op GeenPeil Of het nou om het stalken van referendum-initiatiefnemers van het Burgercomité gaat (tot ze bijna hun baan kwijtraken), of bijna een jaar later nog klagen over de verzamelde handtekeningen, de vale gieren van de Vandermeerschbode blijven om GeenPeil heen cirkelen in de ijdele hoop dat ze fouten of fraude kunnen vinden. Vanmorgen, voor het Kiesraad-advies uit kwam, suggereerde het eurofiele blaadje nog maar eens dat de bijna een half miljoen ingediende handtekeningen mogelijk toch niet goed gecontroleerd (en dus ongeldig) waren. (Jezelf vrolijk maken om hun verontwaardiging kan hierrr.) Maar de Kiesraad haalt de schouders op en zegt: handtekeningen controleren op echtheid is onmogelijk "om de eenvoudige reden dat wij in ons land geen handtekeningenregister kennen." En omdat de Wrr geen aanvullende eisen stelt, kon de Kiesraad niet anders dan concluderen dat de GeenPeil-app een prrrima tooltje was. Vonden wij ook, ja. #TeamKiesraad #FuckNRC
Zo. En nu alleen nog even wachten op wat de regering eigenlijk met de uitslag gaat doen... eindstandreferendum.png voorentegengrafiek.png

Reaguursels

Inloggen

Wat een geblunder in dit kabinet. Schandalig dat deze personen nog durven door te gaan. Het zou ze sieren als ze op zouden stappen en zich nooit meer zouden laten zien.

nelsonlahaya | 03-06-16 | 18:52

@sickworld | 03-06-16 | 07:56
Ik kan het me voorstellen dat het niet alleen gevaarlijk is voor de PVV'ers. Het kan namelijk ook andersom. Als je een naïve student bent (dus niet per sé een allochtoon) die links heeft gestemd en de PVV komt erachter, dan kunnen zij vervolgens een verzetsspraybeurt door Identitair Verzet voor je regelen of je krijgt bezoek van de stempolitie. Maar ja, dat laatste kan ook door het establishment worden gedaan natuurlijk. Het stemmen moet gewoon anoniem blijven denk ik.

Alexander des Burgus | 03-06-16 | 11:38

DigiD om de initiele handtekeningen op te halen kan ik me nog wel in vinden. (mits op papier ook mogelijk blijft). Het daadwerkelijk stemmen via DigiD is een grote nono en zoals gezegd levensgevaarlijk!

Vanilla | 03-06-16 | 11:19

DigID klinkt als een goede oplossing, maar pas op; veel Nederlanders in het buitenland hebben die niet. Wellicht ongelofelijk voor veel mensen maar het is absoluut a) niet nodig voor expatriate Hollanders om er een te hebben b) onmogelijk om vanuit het buitenland er een aan te vragen dan wel aan te houden gezien de wijze en termijnen waarop digID werkt (aanmaken, brief, brief moet binnen x dagen op bestemming zijn anders verloopt proces etc).

Dus ik hoop vooral dat er geen exclusief digID gebaseerd proces komt om te stemmen. Niet dat ik voor dit referendum kon stemmen vanuit hier (alles kwam pas na de stemming aan, zo treurig) maar goed.

Don Bomgordello | 03-06-16 | 10:31

McMarx | 02-06-16 | 19:40
En voor het ondemocratische zooitje in Den Haag en Brussel wil ik daar aan toevoegen: va te faire enculer.

Word er zo moe van.. | 03-06-16 | 09:55

DIGID? dan ben ik wel uitgereferendeerd.
Digid is een teken van een beest.

hallevvezool | 03-06-16 | 08:35

DigiD gebruiken voor het aanvragen van een referendum kan ik nog wel inkomen, je geeft dan tenslotte niet aan wat je gaat stemmen.
Maar het uiteindelijke stemmen moet gewoon anoniem op papier blijven. Met een waarborg voor voldoende stemhokjes en niet de sabotage zoals nu gebeurt is.

sinar2 | 03-06-16 | 08:19

@ Parel van het Zuiden | 02-06-16 | 19:57 ... Invoering van electronisch stemmen per herleidbaar ID zal mij het stemmen doen staken. Zulke informatie in handen van een overheid vol met VVD-er's, PvdA-er's, D66-er's, CDA-er's is voor een andersdenkende LEVENSGEVAARLIJK. Mensen die zulke smerige villeine demoniseringscampagnes loslaten op burgers zoals dat in Nederland gebruikelijk is zijn op zeker in staat tot nog veel grotere verschrikkingen als je ze de middelen geeft. Dit is zo'n middel.
.
Goed comment! Voor herhaling vatbaar, daarom.

sickworld | 03-06-16 | 07:56

4-0 klinkt leuk maar zolang er in de praktijk niets mee gebeurt en Rutte alles naast zich neerlegt zoals met de uitslag zelf schiet het niet op.

Der Schnitzeljäger | 03-06-16 | 07:56

"spoedig" als in "spoedig uitvoering geven na resultaat van referendum"

batvoca2 | 03-06-16 | 07:44

En waarom mag DigiD niet gebruikt worden om te stemmen? Zou het allemaal een stuk makkelijker en goedkoper maken en bovendien de opkomst aanzienlijk verhogen. Alu-hoedjes zeggen dat het vragen om manipulatie is ... dat dan weer wel maar is een systeem denkbaar dat je analoog en digitaal combineert? Bijvoorbeeld DigiD maar wél lokaal stemmen tellen.

Simon_GS | 03-06-16 | 07:43

Optie blanco??
Maar als je dat stemt, is de 'optie blanco' niet blanco meer :S

JeSuisErKlaarMee | 03-06-16 | 07:40

Niet Denk-en maar mee-Doen!

boerk | 03-06-16 | 07:30

Geestig; een enorme overwinning inderdaad.... behalve dan dat er niks is gebeurd met de uitslag. Het lijkt een beetje op het Nederlands elftal; het meest in balbezit, de meeste corners en dan toch verliezen met 1-0.

Donkersloot | 03-06-16 | 07:24

rutte lacht.

bergsbeklimmer | 03-06-16 | 05:49

Ik heb geen DigiD. Mag ik dan ook niet stemmen?

r@face | 03-06-16 | 05:32

Hulde GeenStijl!! En wijzelf natuurlijk!

nee_toch? | 03-06-16 | 02:54

En ik had achteraf gezien 5x zoveel Geenpeil flyers in brievenbussen kunnen douwen. Daar word ik nog wel eens zwetend wakker van. Ik kan die liegende kop van Rutte niet meer uitstaan!

PrinsesStoepje | 03-06-16 | 02:30

Opkomst drempel is prima. Je gaat toch geen rekening houden met mensen die het democratisch-proces saboteren door thuis te blijven.
Thuisblijvers hebben geen stem laten horen en dus kan er ook geen gehoor aan worden gegeven.

byzantium1453 | 03-06-16 | 00:32

Uitstekend gedaan GeenPeil, en een prima evaluatie door de Kiesraad. Niks op aan te merken, klopt als een zwerende vinger... die ik op dit moment heb, als gevolg van een incidentje kaasschaaf-met-korstjes.

Zoals door velen hier al gezegd is: stemmen met DigiD is op z'n minst twijfelachtig. Je stem gekoppeld aan je burgerservicenummer, IP-adres, enzovoorts. Doe. Maar. NIET! (om hopelijk overduidelijke redenen. 1935 gaf net weer een belletje...)

En oh man, die lutsers van de NSB Handelsblatt. Staat de laatste tijd weer vòl met zielug-asiel-gezeik. Nog twee maandjes en mijn jaarabbo loopt ein-de-lijk definitief af. Tot dat heuglijke moment, iemand nog kattenbakvulling nodig?

EefjeWentelteefje | 02-06-16 | 23:58

Best goed om hiernog even DE quote van 'onze' Pat aan te halen: "Als je de mensen die jou regeren niet kunt afzetten leef je in een dictatuur" ...

Cynevisie | 02-06-16 | 23:55

nexit of een staatsgreep graag om dat tuig uit Den Haag af te zetten. De Linkse leugenpers en het fopkabinet moet een halt toegeroepen worden. Oprotten met die achterlijke graaiers. Te licht voor het bedrijfsleven (Al denkt Hans van Baalen dat hij serieus genomen wordt door Mercedes Benz waar hij voor lobbied)

blanke pool | 02-06-16 | 23:31

Gewoon eenvoudig met je oproep en paspoort naar een stem lokaal waar je na het laten zien van deze, in een hokje via een beeldscherm met een muis of touchscreen een hokje aanklikt en daarna bevestigt.

eventueel krijg je voor dat je naar een hokje gaat een soort papier ticket (neutraal) die je in een scanner doet zodat je maat 1 keer kan stemmen, of meerdere als je gemachtigd bent.

Rene046 | 02-06-16 | 23:08

Over referenda gesproken: kunnen we niet iets bedenken om onze held, Nigel Farage, te steunen?

joepiedepeopie | 02-06-16 | 23:07

Tja ik moet toch aan Rutte denken met zijn "internet-achtige dingetje".
Nu blijkt achteraf dat het juist juist de bedoeling is dat alles een internet dingetje wordt.
Wat n kleun.

Munchhausen | 02-06-16 | 22:54

o en vergeet niet dat je ip adres bij het inloggen ook wordt opgeslagen.

Rene046 | 02-06-16 | 22:54

Stemmen met Digid koppelt je identiteit aan je stemgedrag
plus na loop van tijd kunnen ze kijken en sturen hoe je stem gedrag veranderd door bepaalde invloeden..

Rene046 | 02-06-16 | 22:49

Een referendum over Zwarte Piet (een blanke man die zwart is geworden door roet van de schoorsteen doordat deze een oude man wilde helpen cadeautjes te verspreiden over minder bedeelde kinderen) zou pas humor zijn.

Yzord | 02-06-16 | 22:42

*Al een felicitatie mailtje gehad van Putin?
Geintje jongens, topprestatie!

Gerard Leeflang

Dat moet lekker zijn, zo'n ongeinformeerd simpel wereldbeeld.

Lasius | 02-06-16 | 22:20

Complimentje voor de kiesraad.

Leptob | 02-06-16 | 22:07

Wat de F, een vakje blanco? Wat is er in vredesnaam mis met het concept blanco. Niets aankruisen, biljet linea recta in de stembus. Een "blanco" vakje inkleuren is per definitie niet meer blanco. Hiermee maakt de Kiesraad zich onsterfelijk belachelijk.

faz | 02-06-16 | 21:43

plaszak | 02-06-16 | 21:17 | | Reageer+ | 0

Aah u bent een propaganda Russenhater, nou spuug uw haat is.
Hou je ook van de "drietand",en dat neprussen kan je dat uitleggen?
U doet me denken aan een nepadvocaat.

hebbuh | 02-06-16 | 21:40

Gedenk de uitspraken van Rutte en de VVD'ers, de PvdA'ers en de vuige lieden van D66 ("Europa is te ingewikkeld voor een referendum" aldus hun pion) als u weer kunt stemmen. En doe dan wat juist is.

langzullenweleven | 02-06-16 | 21:39

Democratie is dat wij allemaal doen en denken wat onze politici graag willen.

Patatter | 02-06-16 | 21:29

Wie houdt zich nu nog echt bezig met dit referendum?

Mannes | 02-06-16 | 21:24

D'r zal toch best wel iets open-source te coderen zijn om ons met DigID te laten stemmen? End to end encryptie en een HighTech bmovl-filter cache anonymous redirecten ofzo?

koningboco | 02-06-16 | 21:21

En ondertussen kunnen de Oekraïners gewoon visumvrij reizen...
Behalve die malloten in de Donbas. Neprussen.

plaszak | 02-06-16 | 21:17

Het zit al een tijdje in mijn hoofd om een protocol te ontwerpen om digitaal te stemmen, waarbij er zowel met authorisatie (een persoon moet mogen stemmen, en slechts eenmaal), privacy (de overheid en ieder ander gaat het niets aan wat u gestemd heeft) alsook verificatie (er mag niet naderhand met de stemmen geknoeid kunnen worden) rekening gehouden wordt. Ben nog aan het wachten op de geniale ingeving. Ik hou jullie op de hoogte.

VerenigingVanDieven | 02-06-16 | 21:15

een vakje blanco? zijn er mensen die te dom zijn om te snappen hoe je blanco moet stemmen? lever dan je stemrecht maar gewoon gelijk in.

aight.. | 02-06-16 | 21:15

Kiesraad is helder en duidelijk. Heerlijk om te lezen dat daar géén politieke spelletjes zijn én geen politiek praat. Gewoon nuchtere mensen. Top.

deluiegriek | 02-06-16 | 21:14

De Kiesraad heeft deze evaluatie heel serieus en volledig gedaan. Super!

Driewerf Hoezee | 02-06-16 | 21:12

Er is alleen democratie als je het met de elite eens bent.
De EU zijn gewoon de moderne zelfde figuren als 70 jaar geleden die weer een gooi naar de macht doen.
En dan onderhandelen ze wel hiermee tsja...
www.liveleak.com/view?i=e92_1464883333...
Wie het dan nog niet ziet.

hebbuh | 02-06-16 | 21:10

De drempel van 30% moet gewoon weg. Overigens is die er sowieso op een onrechtmatige wijze ingekomen. Die is namelijk afgedwongen door de eerste kamer, en dat is helemaal niet aan de eerste kamer om dat te doen. Het is het zoveelste bewijs dat de eerste kamer zich niet aan zijn taak kan houden en daarom afgeschaft moet worden. Maar daar hoor je dan weer niemand over.

Niets invullen was een blanco stem, maar dat wist bijna niemand. Ik heb het ook (uit interesse) moeten opzoeken hoe dat zat. Een blanco hokje lijkt me inderdaad het beste. Zelf hoop ik ook dat mensen de blanco stem meer gaan gebruiken, bij een referendum vooral om aan te geven voor het referendum te zijn maar geen mening hebben, en bij gewone stemmingen om aan te geven dat ze wel willen stemmen maar er geen partij is die ze goed genoeg vinden om op te stemmen. Als mensen die blanco-stem beter zouden gebruiker zou het beter weer geven weer uit onvrede nergens op stemt en wie gewoon niet de moeite wilt nemen om te stemmen.

Als laatste dan nog het niet beschikbaar zijn van de hokjes / het geld. Dat is dan weer zo'n facepalm moment. Hoe kun je nu een wet invoeren maar de uitvoering ervan niet bedenken. Ik hoop dat het de arrogantie was waarbij ze ervan uit gingen dat de wet toch niet gebruikt werd. Het is tenslotte dat is pure domheid bij de politici.

Wat mij betreft is de oplossing eenvoudig. Organiseer op papier elke 3 maanden of half jaar stemmen. Is er geen referendum afgedwongen dan gaat het niet door, zijn er meerdere dan worden ze samen op die datum geplant. Geld is ook gereserveerd per stem-ronde. Zo weet je precies van te voren wat je te wachten staat.

DerUnterMensch | 02-06-16 | 21:09

Naast de optie 'blanco' hoort er ook een optie te zijn waarbij je aangeeft dat de overheid het besluit hoort te nemen.

flame_me | 02-06-16 | 21:08

Allemaal klip en klaar, geen woord Frans bij etc., maar dat was de referendumuitslag ook en we weten wat daar mee gedaan is. Er zijn wel orgaantjes als de kiesraad die hun democratische taken nog serieus lijken te nemen, maar helaas zijn zij kansloos tegen de gecombineerde vermorzelende kracht van ambtelijk Nederland en de apathie van de kiezer.

63116114 | 02-06-16 | 21:05

Stemmen met Digid koppelt je identiteti aan je stemgedrag. Lijkt mij niet wenselijk. Als je bij de overheid solliciteert checken ze meteen van welke kleur je bent.

PopperFlopper | 02-06-16 | 20:58

Ik heb niet voor niks lopen te flyeren, nu die kloten regering nog, de anti-democratische Hiele likkers van de EU

gringo-brd | 02-06-16 | 20:56

Traantje wegpinken doet...

FreeGuana | 02-06-16 | 20:55

"De Regering is verheugd te constateren dat de bevindingen van de Kiesraad een positieve bijdrage zullen leveren aan het democratisch proces. Tevens ziet de Regering hierin een bevestiging dat de opkomstdrempel voor referenda 101% dient te bedragen bij 0 (nul) geopende stemgelegenheden". Aldus doorgaans welingelichte kringen.

Nivelleermarionet | 02-06-16 | 20:51

Mooi hart onder de riem, chapeau!
Nu hopen dat het ook -- daadwerkelijk -- vruchten gaat afwerpen!

Camo | 02-06-16 | 20:46

Vergeet verdere referenda maar.
-
Eén van de weinige blijvende stukjes nalatenschap van Rutte II zal het 'kaltstellen' van de huidige mogelijkheden tot het laten uitschrijven van een referendum zijn.
-
Ze zijn zich in Den Haag kapót geschrokken en zullen er alles aan doen om een dergelijk angstmoment een volgende keer te vermijden.
-
Inmiddels rolt de trein van Kiev richting Brussel en vice versa gewoon verder. Ab-so-luut schijt aan de uitslag van 6 april.

bisbisbis | 02-06-16 | 20:39

Alleen steden/regio's met veel naieve D66 en andere Gutmenschstemmertjes zijn blauwgekleurd.

ad melkert | 02-06-16 | 20:37

Want ik wil niet in een database verdwijnen met mijn stemgedrag.
Kaas de Vies | 02-06-16 | 20:25
.
Goed punt!

Lupuslupus | 02-06-16 | 20:33

Liever niet stemmen met DigiD; hoe moet het roze leger dan stemmen tellen?!

Maria.1 | 02-06-16 | 20:29

Verwarrende stembiljetten?
Wat begrijpt de zittende macht precies niet aan 'NEE'?

necrosis | 02-06-16 | 20:28

Ik is de laatste tijd inderdaad oorverdovend stil rondom het referendum.
Volgens mij hopen ze dat we het vergeten.

VanBukkem | 02-06-16 | 20:28

Kijk, dit is nou mijn stijl.
Goed bezig, heel erg goed.
Na de Brexit onmiddelijk een referendum voor een Nexit.
Laat ze peentjes zweten, die zogenaamde elite.
Of moet ik zeggen die Stepan Bandera aanbidders?

Dostranamus | 02-06-16 | 20:27

DigiD nee
Want ik wil niet in een database verdwijnen met mijn stemgedrag.

Kaas de Vies | 02-06-16 | 20:25

Misschien tijd voor een redelijke dictatuur... De democratie hangt nu al meer dan 20 jaar aan een boomwortel in de afgrond. En de democratie krijgt zweethandjes.

cynic | 02-06-16 | 20:25

Dat allemaal voor een mits ja of mits nee of alhoewel toch niet of nou wacht even ja toch nee helaas oh ja toch.

ikdenkwat | 02-06-16 | 20:22

De hoge papieren drempel is er natuurlijk niet voor niets. Verder super, als we maar niet met DigID gaan stemmen.
MaisNon | 02-06-16 | 19:53
DigiD gebruiken voor het aanvragen van een referendum kan ik nog wel inkomen (mits een onafhankelijk instituut dat afhandelt). Maar voor het uiteindelijke stemmen moeten we iig niet overschakelen naar digitaal, nee:
www.youtube.com/watch?v=w3_0x6oaDmI

kryptos | 02-06-16 | 20:22

Mooi!
De kiesraad heeft bevestigd, wat wij allang wisten.
Ons referendum werd op alle fronten gedwarsboomd.
En als klap op de vuurpijl werd de uitslag genegeerd.
Tijd voor #Ruxit en daarna #Nexit.

Schietmijmaarlek | 02-06-16 | 20:21

Dat DigiD om een verzoek voor een referendum in te dienen is juist een enorme drempel. Nu kon je iemand een tablet onder de neus duwen en vragen: teken ff.
.
Met DigiD moeten mensen eerst hun DigiD zoeken en daarna hun inlocode. Vervolgens een SMS ontvangen en die code weer invoeren. Dat is is niet alleen heel veel werk, maar niet iedereen heeft die dingen paraat. Dus op straat of aan de voordeur een handtekening ophalen gaat niet meer werken.

LieberLiber | 02-06-16 | 20:21

@Gerard Leeflang | 02-06-16 | 19:50
Liever een Putin-vriendje dan een Poroschenchko-likker.
Geen geintje.

necrosis | 02-06-16 | 20:19

Zelf ben ik tegen stemmen met DigiD. Deed onlangs een aanvraag bij de gemeente via DigiD ivm zelfstandig ondernemerschap en vergunningen. Kreeg ik binnen 3 dagen een brief van de provincie voor een enquête naar werkgelegenheid. Dus zo zijn de strengen van DigiD onderling verbonden?

Dr. Frambozenjam | 02-06-16 | 20:19

Goede adviezen. De Kiesraad zoals die tot nu toe is samengesteld, lijkt ook hiermee zowat "the last men standing" wat keurige en degelijke ambtenaren betreft. Chapeau.

ben kokhals | 02-06-16 | 20:19

Niet echt boeiend nieuws omdat de evaluatie toch in dezelfde prullebak gaat als de uitslag van het referendum.

Niek1582 | 02-06-16 | 20:18

McMarx | 02-06-16 | 19:40

Je m`en fou ....

Nebuchednezzar | 02-06-16 | 20:11

5. Uitslag moet serieus worden genomen en mag niet klakkeloos aan de kant worden geschoven.

dr.andus | 02-06-16 | 20:09

Doe mij maar een NEXIT referendum dan, want volgens mij was de boodschap niet geheel over gekomen.

Opportunist | 02-06-16 | 20:08

Dus, ik heb een handtekening naar ik dacht Heerlen verzonden, inclusief mijn kopie van paspoort. Maar NRC denkt dat ik wel gefraudeerd kan hebben....

Loesewies7596 | 02-06-16 | 20:08

Als ik het bijgevoegde kaartje zie,weet ik het zeker, de Amsterdammer bestaat niet meer.
Diep gebukt volk is het geworden,voor hun eigen gewin.

holegeluba | 02-06-16 | 20:08

Ik wil terug naar deze tijd niet eens zolang geleden,en hoe waar zijn deze woorden als je naar dit kabinet en vluchtelingen kijkt.
www.youtube.com/watch?v=AlNX0i_W2OU
Opschieten met die nee en snel weer terug naar de gulden en knakentijd.

hebbuh | 02-06-16 | 20:05

(Excuus voor alle typo's.)

hotmint | 02-06-16 | 20:05

Gerard Leeflang | 02-06-16 | 19:55
Ja, dat moet.
Dom zijn en het blijven, is niet gerelateerd aan wat er in de onderbroek zit.

Jackanders | 02-06-16 | 20:03

Hoorde dat Rutte het rapport onder de onderste steen heeft gelegd en van der Steur heeft het laten verdwijnen in de cyberspace, schuld van de ICT'ers.

poisonivy | 02-06-16 | 20:03

Hey, ze hebeen het 4 keer gesnapt! :))
Leuk bericht van de dag.
Vooral dat als dat DigiD doorgaat, helpt dat *enorm* voor de opkomst.
Heel hand bij het volgende referendum over T.. ehh laat maar even. ;-)

hotmint | 02-06-16 | 20:03

Geweldig dit. Complimenten voor GeenPeil en de Kiesraad.

Zuurteregelaar | 02-06-16 | 19:59

Invoering van electronisch stemmen per herleidbaar ID zal mij het stemmen doen staken.
.
Zulke informatie in handen van een overheid vol met VVD-er's, PvdA-er's, D66-er's, CDA-er's is voor een andersdenkende LEVENSGEVAARLIJK. Mensen die zulke smerige villeine demoniseringscampagnes loslaten op burgers zoals dat in Nederland gebruikelijk is zijn op zeker in staat tot nog veel grotere verschrikkingen als je ze de middelen geeft. Dit is zo'n middel.

Parel van het Zuiden | 02-06-16 | 19:57

Start nou maar een politieke beweging, eikels. Denk Verder of Denk Met Je Hoofd... iets met denk ofzo.

RickTheDick | 02-06-16 | 19:56

Jackanders | 02-06-16 | 19:52
Dat vrouwelijke moet er even tussen toch, politiek correcte lulhannes.

Gerard Leeflang | 02-06-16 | 19:55

Nu nog even afwachten wat liegmeneer Rutte met ons duidlijke NEE gaat doen na het BREXIT (wat overigens een spannende nek aan nek race lijkt te gaan worden)

BlowingBubbles | 02-06-16 | 19:54

De hoge papieren drempel is er natuurlijk niet voor niets. Verder super, als we maar niet met DigID gaan stemmen.

MaisNon | 02-06-16 | 19:53

Politici zijn slecht in het erkennen van eigen fouten, zelfs in de sport kom je ze niet zo slecht tegen.
Wanneer iemand niet van zijn/haar eigen fouten leert, en niet kan erkennen dat hij/zij een fout gemaakt heeft, blijft hij/zij dom.
Dat dit soort mensen de wereld regeert moet maar eens afgelopen zijn.

Jackanders | 02-06-16 | 19:52

@NSB-Handelsblatt

Ge kunt een natte handtekening in uwen bakkes krijgen.

Prof. D.A.H. Vintik | 02-06-16 | 19:52

*Trots op Geenpeil

Flightless bird | 02-06-16 | 19:50

Al een felicitatie mailtje gehad van Putin?
Geintje jongens, topprestatie!

Gerard Leeflang | 02-06-16 | 19:50

Bedankt voor deze uiteenzetting. Kudos voor de Kiesraad.

Prof. D.A.H. Vintik | 02-06-16 | 19:49

Kaas, je hebt helemaal gelijk. Maar het leger inzetten om de regering af te zetten? Dan krijgen we nog meer JSF's, onderzeeboten en tanks. Nee, het gaat helemaal vanzelf. Ze graven hun eigen graf. Wilders gaat hier van profiteren. Er komen een paar dingen aan waarbij de regering helemaal naar de klote wordt geholpen.

Rotisseur | 02-06-16 | 19:49

En iedereen weet wat de overheid doet met advies, dat heeft geen uitleg nodig.

Rest In Privacy | 02-06-16 | 19:47

Spoedig is een rekbaar begrip, aldus Reutel.

Heinzz | 02-06-16 | 19:45

Waar blijft het Nexit referendum? Dat is pas relevant.

monkey_boy | 02-06-16 | 19:45

-weggejorist-

Kaas de Vies | 02-06-16 | 19:41

Onze bestuurders zijn misdadig bezig. Domheid of opzet, ik wil dat iemand ze afzet.

Dat denkt dan een elite te zijn. Domheid, kortzichtigheid en nepotisme is niet mijn elite.

Kaas de Vies | 02-06-16 | 19:41

Je m'n fou.

Rest In Privacy | 02-06-16 | 19:40

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen