Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

D66 wil NEE is NEE (Maar GeenPeil gaat niet onderhandelen)

QPpJA3Ql_400x400.jpg Morgen om 19.00 uur debatteert de Tweede Kamer over de uitslag van het referendum van afgelopen woensdag over het Associatieakkoord met ‪#‎Oekraine‬. Volgens website GeenStijl sturen sommige partijen hun "B-garnituur" maar laat duidelijk zijn dat D66 dit debat heel serieus neemt. Zoals iedereen weet, heeft D66 de afgelopen maanden volop campagne gevoerd voor dit verdrag maar was de uitslag duidelijk anders: ruim 61% van de opgekomen kiezers stemde tegen. Hoe jammer ook, D66 vindt dat de uitslag van het referendum gevolgd moet worden. Wat betekent dat Nederland het Associatieakkoord niet kan ratificeren. Overigens was er ruim voor 6 april -dus toen de uitslag nog niet eens bekend was!!- al een meerderheid in de Tweede Kamer, gevormd door SP, PVV, CDA en PvdA, die had beloofd de uitslag hoe dan ook te zullen respecteren. (Klopt - red.) Volgens de referendumwet van D66, PvdA en GroenLinks betekent dit dat het kabinet nu als eerste stap "zo spoedig mogelijk" (artikel 13 van de referendumwet) een (uitsluitend daartoe strekkende) intrekkingswet naar de Tweede Kamer moet sturen. Dus niet, zoals het kabinet in haar brief van vandaag suggereert, eerst uitgebreid gaan treuzelen en tijdrekken alvorens iets concreets te doen met de uitslag. Dat zou het vertrouwen van de kiezer trouwens ook geen goed doen. Om echt recht te doen aan de uitslag zal het kabinet vervolgens in gesprek moeten met de vertegenwoordigers van het tegenkamp om te horen waar de belangrijkste weerstand nu precies zit. Want dat is een nogal breed en gevarieerd spectrum. Zorgvuldigheid is dus nadrukkelijk geboden. Oftewel: premier Rutte en minister Koenders moeten om tafel met mensen als Jan Roos en Bart Nijman (GeenPeil/GeenStijl), Thierry Baudet (Forum voor Democratie), Van Dixhoorn en Van Houwelingen (Burgercomité EU), Jort Kelder (925), Wilders (PVV), Roemer (SP) en Thieme (Dieren). Het kabinet brengt het "nee" van 6 april in haar brief nu zelf al terug tot het EU-lidmaatschap en de drie artikelen over militaire samenwerking. Terechte punten maar dit gaat wel voorbij aan de Nexit van het Burgercomité, de brievenbusfirma's van Jort Kelder, het pure handelsverdrag van de SP en de plofkippen van Marianne Thieme. Ten derde zal Rutte op basis van deze gedegen inventarisatie een voorstel moeten doen aan de Tweede Kamer om vervolgens in gesprek te gaan met de 27 lidstaten van de Europese Unie om te kijken of en hoe het mogelijk is om wel samen te werken met Oekraïne zonder de uitspraak van de Nederlandse bevolking te negeren. Uiteraard was een "ja" op 6 april een stuk simpeler geweest. We hebben ons best gedaan maar het is ons niet gelukt en daar moeten we nu ook gewoon naar handelen. In lijn met onze eigen referendumwet. Dat zal morgen de inzet van D66 zijn. KEES VERHOEVEN (Kamerlid D66) DenHaag-33-new.png Kom anders gewoon allemaal gezellig naar het debat met z'n allen! [huisregels]

Reaguursels

Inloggen

Kat in het bakkie voor de PvdD; well played. Er gaat echt geen Europese vertegenwoordiger tegen meer dierenwelzijn zijn moreel superieure vinger opsteken. Dat kan namelijk niet.

Pompenkoning | 13-04-16 | 18:30

'Volgens de referendumwet van D66, PvdA en GroenLinks betekent dit dat het kabinet nu als eerste stap "zo spoedig mogelijk" (artikel 13 van de referendumwet) een (uitsluitend daartoe strekkende) intrekkingswet naar de Tweede Kamer moet sturen.'

Heerlijk dat hij vergeet dat het kabinet ook kan kiezen voor 'bekendmaking' en dus bekrachtiging van de wet. Het is en blijft een raadgevend referendum, waarbij de 'nee' niet gevolgd moet worden. Vervelend? Misschien wel, maar dan had er een normale referendumwet ingevoerd moeten worden. Uiteraard met een verplichte opkomst en een zinnig gevoerd debat over een onderwerp dat kiesgerechtigden kunnen overzien.

Golaio | 13-04-16 | 16:54

Het plan van Rutte is duidelijk; er gaat geratificeerd worden, hoe dan ook!
En het is ook al duidelijk hoe hij dit gaat framen; hij gaat de argumenten van het nee-kamp wegzetten als onrelevant. Dingen als; 'het nee-kamp stemde om Oekraïne niet bij Europa te laten komen maar daar gaat het verdrag helemaal niet over'.
En zo zijn er nog een paar; was een stem tegen het kabinet, was een stem om Nederland uit Europa te krijgen, was een stem om blablabla'.
En het ergste; hij komt er nog mee weg ook!

The Kwisatz | 13-04-16 | 15:43

Onsjemeer | 13-04-16 | 14:58

Dat, of gewoon géén opkomstdrempel. Als men dan een bepaald standpunt heeft is de prikkel te gaan stemmen veel groter.

Lucioperca | 13-04-16 | 15:32

@Janloel7282 | 13-04-16 | 13:58

Maar stel nu dat de uitslag andersom was geweest, ik weet dat is een als-vraag maar toch. Dan had het nee-kamp toch exact hetzelfde geroepen als het ja-kamp nu? En niet gaan roepen dat u dan kalm had aanvaard dat de uitslag zo was uitgevallen, gezien de reacties die nu al loskomen zonder dat er nog maar een debat is gevoerd zou nee-stemmend Nederland dan totaal op z'n kop hebben gestaan.

Het is allemaal terug te voeren op het ondemocratisch karakter van de Referendumwet. En alleen al het feit dat men het bij invoering van de wet nodig vond om een opkomstdrempel in te bouwen wijst er op dat er destijds al rekening mee werd gehouden dat het animo voor referenda in Nederland niet voldoende zou zijn om een gerechtvaardigde meerderheid te verkrijgen. En nu zitten we met de gebakken peren, en maar roeptoeteren dat de politici naar de meerderheid van het volk moeten luisteren. Als u dat zo graag wilt dan moet u ervoor kiezen om de opkomstplicht weer in te voeren, zowel bij verkiezingen als bij referenda. Dan pas wordt de wil van het volk echt gehoord.

Onsjemeer | 13-04-16 | 14:58

Onsjemeer | 13-04-16 | 11:27
Met een opkomst van meer dan 30% is dat geen valide argument meer. Iedereen had de kans te stemmen, diegene die dat niet doen, vonden het er kennelijk niet toe doen wat de uitkomst was. De stemmers vertegenwoordigen dus 100%. Alhoewel er genoeg politici zullen zijn die dit kul argument wel op zullen voeren, daar zijn het tenslotte politici voor. Bij een overwinning heb ik nooit een politicus horen zeggen dat het een pyrrhus overwinning was vanwege de lage opkomst.

Janloel7282 | 13-04-16 | 13:58

Tweet van Xander van der Wulp van NOS:

"Oppositie verenigt zich in aanloop naar debat vanavond: SP-motie om goedkeuringswet associatieverdrag in te trekken krijgt brede steun. CDA/D66/GL/CU/SGP steunen die motie. Dus ligt alle druk bij PvdA. Die partij zei vooraf dat uitkomst overgenomen moest worden."

Wordt spannend vanavond...

Onsjemeer | 13-04-16 | 13:43

Doper | 13-04-16 | 10:47
Dat is helemaal niet zo onduidelijk. Een kabinet is volledig bevoegd totdat een nieuwe is geïnstalleerd. Demissionair betekent alleen dat hun toekomstig ontslag is aanvaard en dat het daarom netjes is om geen nieuwe missies op te starten. Maar het mag wel, en is ook vaak genoeg gebeurd. Zolang een wetsvoorstel een meerderheid krijgt, is hij aangenomen.

Verder is de TK ook nog gewoon bevoegd, en ook die heeft de plicht 'zo spoedig mogelijk' een wetsvoorstel tot intrekken of doorgaan van het verdrag in te dienen. Kortom, vallend kabinet of niet, dat voorstel dient er te komen.

Alleen, het volk kan dat niet afdwingen. De regering kan niet worden vervolgd tenzij de kamer opdracht geeft. En kamerleden alleen als de regering aangifte doet.

En ik ben ook nog huiverig voor een andere mogelijke frats. Er staat 'indienen'. Prima, dienen we toch een voorstel in? Behandeling gepland in 2018. Is tegen de geest van de wet, maar niet tegen de letter.

Bruine Beer | 13-04-16 | 13:12

@telelezer | 13-04-16 | 12:10

Ik zeg niet dat ik vind dat de niet uitgebrachte stemmen moeten worden meegewogen, het gaat mij om het gedrocht dat wij Referendumwet noemen. Die wet lokt ondemocratisch gedrag uit (bijv. niet gaan stemmen zodat de opkomstdrempel niet gehaald wordt, of het gedrag van policti zoals we dat tot nu hebben gezien en vanavond ongetwijfeld dubbel en dwars gaan terugzien). Dat was de achterliggende gedachte. Aanpassen die Referendumwet of anders afschaffen.

Onsjemeer | 13-04-16 | 12:49

""(..)dat kan iets heel anders zijn dan wat de meerderheid van Nederland wil.(..)""
@ Onsjemeer | 13-04-16 | 11:27
.
Degenen die ofwel met opzet niet stemmen ofwel te bedonderd zijn om te stemmen, wensen duidelijk niet vertegenwoordigd te worden, en moeten daarom verder hun bek houden, anders hadden ze maar moeten gaan stemmen.
Om daar allerlei alibi's aan te ontlenen, zoals u in uw reactie hierboven, is onrealistisch en daarom zeer gevaarlijk.

telelezer | 13-04-16 | 12:10

-weggejorist-

fooifooi | 13-04-16 | 11:36

"als je als kabinet en EU bewust niet doet wat de meerderheid van Nederland wil."
Watching the Wheels | 13-04-16 | 08:39

Even iets te enthousiast geformuleerd dit. We weten alleen wat de meerderheid van de opgekomen kiezers wil en dat kan iets heel anders zijn dan wat de meerderheid van Nederland wil. En daar zit 'm waarschijnlijk ook de kneep, dat zal vanavond in het debat waarschijnlijk ook diverse keren worden aangehaald. Vandaar mijn aversie tegen het referendum zoals wij dat in Nederland kennen.

Onsjemeer | 13-04-16 | 11:27

Walldomm S zekers..

Neut | 13-04-16 | 11:18


Doper | 13-04-16 | 10:47

De kans dat het kabinet überhaupt valt is verwaarloosbaar. Onze mislukte geschiedenisleraar heeft eerder al aangegeven de boel koste wat het kost bij elkaar te willen houden. Er zijn al vele kabinetten om minder gevallen dan de foutenparade die dit kabinet ons voorschotelt.

Lucioperca | 13-04-16 | 11:11

très cool | 13-04-16 | 01:15
Ik vraag me trouwens af of het vallen van het kabinet haar én de Tweede Kamer ontslaat van de wettelijke plicht zsm een voorstel tot intrekking van de goedkeuringswet in te dienen. Ik vind van niet, maar ja, onontgonnen terrein hé. Zou me niks verbazen als we na vanavond alsnog een rechtzaak nodig hebben.

Doper | 13-04-16 | 10:47

En het allermooiste is nog dat Geenpeil, ondanks de openlijke tegenwerking door de 4e macht, buiten de reguliere -zichzelf onpartijdig noemende....- publieke omroepen en zelfbenoemde "kwaliteitskranten" om, deze overwinning heeft behaald!
Het loopt ze daar dun door de broek, reken maar !

Bolder | 13-04-16 | 10:44

Alleen Boris van der Ham kan de oude idealen van D66 weer tot leven brengen. Pechthold heeft dat alles gedood en verkwanseld. Opzouten met die leugenaar.

dagpauwoog | 13-04-16 | 10:33

Het verhaal vanavond wordt dus dat de D66 mooi weer speelt, omdat het weet dat kikkertje Samsom al uit de kruiwagen is gesprongen om zijn volksverlakkende draai te maken en dat de VVD is raadselen blijft spreken, alsof het internet bij Lobith ophoudt.

Je zou bijna hopen dat de publieke tribune gewoon blijft zitten na het debat en niet naar huis gaat de komende weken...

tipo | 13-04-16 | 10:11

@fikkieblijf! | 13-04-16 | 09:32
En het COA een miljard euro. Maar dat leverde wel 4000 banen op.
Moehaa!

Piet Karbiet | 13-04-16 | 10:04

Praten over een Nexit? Wat een schromelijke zelfoverschatting en volksverlakkerij. Mensen hebben gestemd over een EU verdrag, dat er een aantal haantjes nu denkt dat mensen voor een Nexit zijn is behoorlijk absurd. Rutte hoeft wat mij betreft daarover helemaal niet te praten en mag hij zijn vinger opsteken als daar over gesproken wordt door een comiteetje. De bevolking is natuurlijk niet volstrekt achterlijk. Minder macht voor de EU is een, maar een Nexit is iets heel anders die stem win je van ze lang zal ze leven niet.

BananaMonarchy | 13-04-16 | 10:03

D66 zijn onbetrouwbare ratten .. trap niet in deze schijnvertoning. Pvda gaat draaien en dat weet miezerig mannetje.

NLislamfree | 13-04-16 | 09:46

Ondertussen schiet Turkije namens kolonel Mark de asieleisers dood.

www.theguardian.com/commentisfree/2016...

Goed geregeld Markie, laat het vuile werk maar door die snorren opknappen. Kun jij lekker blijven lachen.

très cool | 13-04-16 | 09:35

très cool | 13-04-16 | 09:18
Zo'n prestatie lukt alleen een foute geschiedenisleraar.

Doper | 13-04-16 | 09:33

Landverrader, van dictatuur66, verhoeven die onze democratie gaat verdedigen? Laat me niet lachen.

eu=shit | 13-04-16 | 09:33

en maar mauwen over de miljoen dat het referendum heeft gekost om de burgers te kunnen laten stemmen. Als je ziet wat die hele EU ons kost en nog gaat kosten met Oekraine.. te beginnen met de poppenkast vanavond en later in de EU commissies, maar blijkbaar mag dit niet op tafel.

fikkieblijf! | 13-04-16 | 09:32

Volkomen krankzinnig dit natuurlijk. De facto is ieder EU-verdrag dat gesloten wordt direct definitief en kunnen parlementen dit er alleen nog even als hamerstuk doorjassen. Afwijzen is geen optie. En wij maar betalen. Dit is zuiver "taxation without representation". NLEXIT please.

très cool | 13-04-16 | 09:31

EU-adept Verhoeven is nog glibberiger dan een paling in een emmer snot. D66 heeft er hard aan meegewerkt om ons land uit te verkopen aan Brussel en zou nu plotseling de NEE uitslag van het referendum respecteren? Hoe achterlijk denken ze dat de mensen zijn?
.
Ja het zou kunnen dat het kabinet valt, dat heeft D666 al eerder gepresteerd maar dat gaat m.i. (dus voor wat het waard is) niet gebeuren. Alleen al niet omdat Ned. t/m juni voorzitter is van de EU en Rutte dus een enorme flater zou slaan in Brussel. Dat laatste zal hij ten allen tijde willen voorkomen.
Maar goed, we gaan het vanavond zien.

Lupuslupus | 13-04-16 | 09:26

Het enige aardige, dat we wellicht vanavond gaan meemaken, is het plots uitrollen van spandoeken op de publieke tribune, met teksten als: "Dutch voters fucked by the government".

Wobbelplatte | 13-04-16 | 09:18

@Watching the Wheels 09:00
Zo een Diederik Samsom die veinst naar het volk te luisteren, maar enkel de valse stemmen in zijn hoofd citeert. Het is boosmakend.

tipo | 13-04-16 | 09:18

Rutte 2 is denk ik de zwartste bladzijde in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. En wij zijn erbij!

très cool | 13-04-16 | 09:18

En toen ging het mis: "De kiezer heeft aangegeven waar de bezwaren in het verdrag zitten", zegt PvdA-leider Diederik Samsom.

Nee, Diederik. De kiezer heeft helemaal niet aangegeven waar de bezwaren zitten. De kiezer heeft na 4,1 miljoen keer zelfstandig nagedacht te hebben, bij meerderheid besloten dat de goedkeuringswet voor het associatieverdrag ingetrokken moet worden. C'est ca!

tipo | 13-04-16 | 09:13

Watching the Wheels | 13-04-16 | 09:00

De informatie tot me genomende hebben, vrees ik dat u gelijk hebt..

Lucioperca | 13-04-16 | 09:04

@Lucioperca | 13-04-16 | 08:52
Ik denk dat er na het lezen van die link van @très cool | 13-04-16 | 08:40 weinig spannends staat te gebeuren vanavond op een paar mooie diskwalificerende volzinnen van Wilders na. Als je die link van RTLNieuws en die andere link van @necrosis | 13-04-16 | 08:34 (zie link boven) volgt, dan wordt het toch niet spannend helaas. Ga ook wel kijken, maar dit wordt nog suffer dan het zoveelste hetspijtmedebat met Van der Steur of ik moet me vergissen. Maakt me wel enigszins boos, dat ze nu weer de suggestie wekken te luisteren naar de bevolking en het uiteindelijk toch gewoon weer niet doen. Ze doen het alleen slimmer dan in 2005 dus je hebt meer chips en cola nodig en uiteindelijk ... delay, zorgvuldig, debat met alle maatschappelijke bladibla en gaat over tot de orde van de dag. We're screwed again, die EU dendert gewoon door. Waardeloos!

Watching the Wheels | 13-04-16 | 09:00

Ik heb tegen gestemd en de voor mij belangrijkste reden was: Een land wat in 2 kampen is verdeeld kun je geen associatie verdrag mee aangaan. Tevens zie ik dat er door dit associatie verdrag weer een scherpe Oost/West scheiding komt. We hebben eind jaren 80 gestreden om de Oost/West scheiding op te heffen, met succes. Nu komt er weer zo'n scheiding alleen een paar duizend kilometer Oostelijker. Helemaal verwerpen is dan ook de enigste optie. Als onze regering dit punt zeer duidelijk maakt in Brussel, dat we geen nieuwe Oost/West scheiding willen en alle mensen in Oekraïne hun mening respecteren en er op deze manier voor zorgen dat we geen koude oorlog toestanden weer krijgen, heb ik diep respect voor onze regering. Mits ze dit gaan doen uiteraard en daarom dit associatie verdrag verwerpen. Eerst zorgen dat de Oekraïners weer door 1 deur kunnen met z'n allen, daarna kunnen we wel een associatie verdrag aangaan; eerst stabiliseren!!

Toetsiemonster | 13-04-16 | 08:59

>> Overigens was er ruim voor 6 april ... al een meerderheid in de Tweede Kamer, gevormd door SP, PVV, CDA en PvdA, die had beloofd de uitslag hoe dan ook te zullen respecteren.

Hmmm Ik geloof PvdA niet want anders had VVD dat ook wel aangegeven, immers de stemmers van VVD stemmen ook iets meer dan 60% tegen. En dat wisten ze zelf ook al wel lang voor het referendum.
Dus dit is weer een kwestie van PvdA pleasen door VVD. Dat moet stoppen.
Dat of de leiding van de VVD is nu helemaal los van zijn achterban...

Dr.Jay | 13-04-16 | 08:59

Van Rossem: léés dit
Olena Zerkal, the Ukrainian deputy minister of foreign affairs for European integration www.gmfus.org/events/two-years-unrecog...
Dus het gaat echt om Integratie.
Van 00.40 tot 02.00 zegt ze: "De Nederlanders hebben het Associatie verdrag verworpen, maar we gaan gewoon door met de implementatie van de Associatie. Het is niet eerlijk dat een klein land zoals NL invloed heeft op een groot land zoals de Oekraïne. (Verder gaat de podcast over De Krim en het ontbreken van de rule of law in diverse regio's in de Oekraïne.)

Ci Ty33 | 13-04-16 | 08:58

@Wobbelplatte | 13-04-16 | 08:51
Wees niet bang, D'66 zal NOOIT mijn stem krijgen!

necrosis | 13-04-16 | 08:57

@Maria.1 | 13-04-16 | 08:40
We hebben het hier wel over politici!
*iets mompelt over vossen die passie preken*

necrosis | 13-04-16 | 08:54

Watching the Wheels | 13-04-16 | 08:43

Sowieso zullen een aantal partijen vanavond kleur moeten bekennen. Ik zit zelf met chips en wijn voor de tv in elk geval.
De hoofdprijs zou de val van het kabinet zijn. Daar heb ik dan de invoering van het associatieverdrag wel voor over (hoewel ik daar echt gemotiveerd tegen ben!). Vermoedelijk zal de coalitie dit echter onder geen beding laten gebeuren. Het gaat linksom of rechtsom in elk geval een ongelooflijke déconfiture voor ze worden!

Lucioperca | 13-04-16 | 08:52

Verbazingwekkend dat zoveel reaguurders hier opnieuw erin stinken, in die bedrieglijk mooie praatjes van D666.

Wobbelplatte | 13-04-16 | 08:51

@très cool | 13-04-16 | 08:40
Dus D66 mag van Rutte even de referendumpartij spelen, wat kiezers van Wilders terughalen richting "constructieve oppositie" en dan gaan ze in het najaar alsnog met marginaal gewijzigde tekst akkoord. Wat een varkens zijn het! En mijn excuses aan alle varkens voor de onfatsoenlijke vergelijking #dierenpoesstemmert ;).

Watching the Wheels | 13-04-16 | 08:50

D66 gooit poep in de ventilator, de pvda vol geraakt, maar zet eerst een veiligheidsbril op... slim.

larie | 13-04-16 | 08:49

Kijken jullie eerst hier nog maar eens naar, voordat jullie Kees de hemel in prijzen www.youtube.com/watch?v=GtY7wDaGVY8
Wel, dan heb ik toch niet zoveel vertrouwen in Kees, met z'n grote bek.

watmagjenogwel | 13-04-16 | 08:48

@Lucioperca | 13-04-16 | 08:33
Zou zomaar kunnen. Als ze niet meebuigen lopen ze de kans eeuwig belachelijk gemaakt te worden als "referendumpartij", maar uiteindelijk denk ik dat ze gewoon VOOR blijven, we moeten scherp blijven.

Watching the Wheels | 13-04-16 | 08:43

@necrosis | 13-04-16 | 08:34
Op mijn stembiljet stond alleen "voor" of "tegen". Het woord "mits" kwam er niet op voor. Neen dus!

Maria.1 | 13-04-16 | 08:40

Dat eerste commentaar onder die Keesbook hebben julllie dat gezien :) m.facebook.com/story.php?story_fbid=4... mevrouw Bijsterbosch raadt D66 aan om Rutte te adviseren ook in overleg te treden met de Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde Beginselen die adviseerden om het veel sterkere leger van Rusland niet langer te tarten :) en Oekraïne geen westerse "waarden" op te dringen rond homorechten :). Ik vind mooi! Ze verwijst naar www.refdag.nl/nieuws/politiek/in_het_s... en dan heeft ze gelijk. Dat zijn ook tegenstanders, dus dat wordt een gezellige bonte club mensen (vlieg met me mee naar de regenboog rainbow). Wat een heerlijke bende krijg je als je als kabinet en EU bewust niet doet wat de meerderheid van Nederland wil.

Watching the Wheels | 13-04-16 | 08:39

Electoraal een slimme zet van D66, scheelt een berg of je 5 zetels wint of verliest. Ze zetten een nederlaag alsnog om in winst en zullen daarna zeggen dat ze in de peilingen omhoog gaan, dus dat de bevolking alsnog een verdrag wil want D66 is VOOR. Polletiek.
Watching the Wheels | 13-04-16 | 08:27

Daar zegt u wat. Het lijkt mij bijzonder sterk dat Verhoeven juist in deze roerige tijd de partijmores negeert door op persoonlijke titel zo'n standpunt in te nemen. Ik vermoed dus dat uw zienswijze correct is.

Lucioperca | 13-04-16 | 08:33

D66 mag haar oppositiekaart spelen en PvdA neemt the blame door haar keutel weer eens in te trekken waardoor hier geen kamer meerderheid voor is; trap er toch niet in mensen; VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks en de Christelijke partijen dienen dezelfde agenda; het is alleen geneuzel in de marge elke 4 jaar en een hoop poeha voor de buhne (zie Buma, of zijn we Balkenende alweer vergeten?)

beschuitfluiter | 13-04-16 | 08:30

@Doper | 13-04-16 | 08:24
Dat 'NEE' wil ik graag nog even bevestigd krijgen van D'66.
Ik vertrouw die partij namelijk niet verder dan ik ze kan gooien.

necrosis | 13-04-16 | 08:28

Electoraal een slimme zet van D66, scheelt een berg of je 5 zetels wint of verliest. Ze zetten een nederlaag alsnog om in winst en zullen daarna zeggen dat ze in de peilingen omhoog gaan, dus dat de bevolking alsnog een verdrag wil want D66 is VOOR. Polletiek.

Watching the Wheels | 13-04-16 | 08:27

NU pechtold weg en D66 is weer een partij.

lachenjoh | 13-04-16 | 08:25

Lijkt erop dat dhr. Verhoeven (NIET geschreven namens geheel D66) het duidelijk heeft begrepen. Niet dat het nou zo moeilijk is, maar de meest van zijn collega's zijn kleuters met een rugzakje. Eerst verdrag van tafel, zonder omhaal, en zsm (vanavond dus).

We zullen zien, ik kan maar hopen. Zou voor iedereen beter zijn als het lukt wat hij zegt.

Aardig hoor, dat debat, maar het laatste woord is er al over gezegd: NEE.

Doper | 13-04-16 | 08:24

Is iedereen nu niet verbaasd dat D66 weer met van alles eens is dat onze verwondering op zijn minst moet oproepen. Ik kan het mis hebben, maar als het kabinet nu valt wie heeft dan voldoende zetels in de peilingen om bij een nieuwe regeringsformatie kans te hebben op een goede plaats binnen een kabinet... nou!VVD en PVDA weggevaagd, PVV groot maar een Wilders staat wel nog in het schuldigbankje bij de rechtbank, SP en CDA.. blijven over.

fikkieblijf! | 13-04-16 | 08:22

D66 wist al dat de PvdA ging draaien. Daarom trekken ze nu zo flink van leer. Brrrr. Hele enge figuren daar.

zwartzondersuiker | 13-04-16 | 08:15

De PvdA heeft er geen belang bij dat dit kabinet uit elkaar valt. Glas, plas, was. Het gepeupel gaat wat schelden en tieren vanachter hun computer. Daarmee hopen ze dat de de bui gaat overwaaien. Bart Nijman een beetje kennende, gaat dat niet gebeuren.
-
Ik werd letterlijk misselijk van deze actie van D66. Dat zijn pas glibbers.

zwartzondersuiker | 13-04-16 | 08:11

Dat ik dit ooit nog zou schrijven: respect voor D66.

31 November | 13-04-16 | 08:08

@postmodernismisdead | 13-04-16 | 07:56
Die komen pal na de incontinentiale crises.

Piet Karbiet | 13-04-16 | 08:02

Is het al verkiezingstijd ofzo?

postmodernismisdead | 13-04-16 | 07:56

Overigens +10 voor Verhoeven. Ere wie ere toekomt.

daytripper | 13-04-16 | 07:54

Het zou fantastisch zijn als het kabinet valt. Dan haalt Wilders 50 zetels, D66 25, VVD 15 en PvdA 5. Totaal andere sfeer dus.
Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 22:30

@Lewis Lewinsky. Jouw dromen zijn zo slecht nog niet.

daytripper | 13-04-16 | 07:53

ik geloof niet dat dit nep kabinet de bevolking gaat volgen met het "nee"

Tepeltreeltje | 13-04-16 | 07:53

"Het kabinet brengt het "nee" van 6 april in haar brief nu zelf al terug tot het EU-lidmaatschap en de drie artikelen over militaire samenwerking. Terechte punten maar dit gaat wel voorbij aan de Nexit van het Burgercomité, de brievenbusfirma's van Jort Kelder, het pure handelsverdrag van de SP en de plofkippen van Marianne Thieme."
Jullie gaan voorbij aan de belangrijkste, CORRUPTIE !!!

louis6227 | 13-04-16 | 07:49

@superjan | 12-04-16 | 22:04
Misschien wat pressie van prominente leden? Van Mierlo & Terlouw zullen meer leden hebben aangetrokken dan Pechtold ooit zal doen, en die stammen nog uit de tijd dat de kroonjuwelen nog belangrijk waren.

Guido | 13-04-16 | 07:43

Ik las net in het AD dat dat verdrag door de regering toch wordt geratificeerd, met hooguit een paar piepkleine mitsjes.

mallekater | 13-04-16 | 07:40

De uitslag is toch een voortvloeisel uit het debat, eerst debat dan een stem ronde.. Waarom moet dit nu nog eens achterstevoren :-/
Accepteer het gewoon vriend! Je hebt verloren!

boerk | 13-04-16 | 07:37

Wat een onzin in debat met de tegen stemmers ik heb tegen gestemd dus nee is nee en gewoon een streep door het verdrag.
Je moet/kan niet miljoenen tegenstemmers vragen om een debat.

Mo het varken | 13-04-16 | 07:25

Present!
Ikzelf ga niet lager dan een c-garnituur dus dit is voor iemand van mijn standaarden een delicatesse.
I am simple man.

MikeLekkerBelangrijk | 13-04-16 | 07:24

Zou dolgraag komen vanavond maar net de regels gelezen. Je mag niks zeggen als je daar zit, dan sta ik dus binnen een minuut weer buiten. :(

ResSoniya | 13-04-16 | 07:07

Ik graag steeds meer het gevoel dat Rutte chantabel is. Erg benieuwd wat er gezegd is in dat telefoon gesprek tussen Rutte en p. Meneer Rutte hoe wilt onderste steen boven. Ben geen complot denker maar mh17 is een politiek dossier geworden

franck7020 | 13-04-16 | 07:05

Wetende dat VVD en PvdA gewoon lak zullen hebben aan de uitslag positioneert D66 zich dus als tegen. Hun Eurofiele droom zal gewoon doorgaan en nu dus een vernisje van "democratie" aanbrengen voor de marketing. De over het algemeen buitengewoon mager geinformeerde "hoogopgeleide" (nieuwsbronnen: nu.nl, NPO) kan weer zeggen dat democratie belangrijk is.
.
En de rest van Nederland vergeet weer eens wat evident is uit parlementair stemgedrag en deelname aan oppositiedemonisering. VVD, PvdA, D66, CDA, GL en consorten zijn uitingen van dezelfde politieke hydra die ons land kapot maakt.
.
De ondermijning en ondergang van Nederland, onze vrijheid, onze democratie, onze rechtstaat zal dus verder gaan.
.
Jammer, het is immers niet zo dat de menselijke geschiedenis strooit met natiestaten zoals Nederland geweest is. Het zal lang duren voordat burgers weer wat decennia zonder een juk op de schouders kunnen leven.
.
Niet in de laatste plaats uw schuld, hoor, burgert! Desinteresse en goedgelovigheid zijn trouwens geen excuus.

Parel van het Zuiden | 13-04-16 | 06:57

Ik graag steeds meer het gevoel dat Rutte chantabel is. Erg benieuwd wat er gezegd is in dat telefoon gesprek tussen Rutte en p. Meneer Rutte hoe wilt onderste steen boven. Ben geen complot denker maar mh17 is een politiek dossier geworden

franck7020 | 13-04-16 | 06:49

Ik graag steeds meer het gevoel dat Rutte chantabel is. Erg benieuwd wat er gezegd is in dat telefoon gesprek tussen Rutte en p. Meneer Rutte hoe wilt onderste steen boven. Ben geen complot denker maar mh17 is een politiek dossier geworden

franck7020 | 13-04-16 | 06:49

Hoopvol? Een politicus op zijn woorden vertrouwen? Je kunt het documenteren en archiveren maar wanneer het toch niet zo is of blijkt te zijn, zijn de makers van de belofte vaak al weer gevlogen.

Eentje uit de 'oude doos'.

"Nederland krijgt al het geld dat aan Griekenland is geleend uiteindelijk terug. Mét rente."

kenny harder | 13-04-16 | 06:24

Lees het bericht op RTL ook net. Het wordt weer gespind op de zogenaamde "bezwaren" uit het nee-kamp die ze ingestudeerd hebben (EU-lidmaatschap, defensie). Wat een ongelooflijke poppenkast is de coalitie ervan aan het maken!

Lucioperca | 13-04-16 | 06:21

Zoals ik al voor het referendum meldde zal het referendum voor de PVV-adept een tragedie worden. Met een rose varkensmutsje op heeft de nee stemmer een week feest kunnen vieren maar nu gaat het kabinet weer grote mensen dingen doen zoals het besturen van het land en zal het de onzin verder naast zich neerleggen. Het is niet anders, de tragiek van de PVV-adept waar zelfs een winst een verlies blijkt te zijn. De volgende tragedie zal maart 2017 worden waar de PVV-adept weer massaal op de PVV zal stemmen en hiermee Rutte aan zijn derde kabinet helpen.

De tragiek van de PVV-adept, steeds maar weer hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten.

the Jackdawn | 13-04-16 | 06:18

@necrosis | 13-04-16 | 06:05
Ze liggen allemaal nog te dromen over hun superstaat.

Schietmijmaarlek | 13-04-16 | 06:08

@Schietmijmaarlek | 13-04-16 | 05:59
Wat mij betreft breekt de pleuris nu al uit.
Poroshenko en de Eurocraten hebben hun zakken al genoeg gevuld over mijn rug!

necrosis | 13-04-16 | 06:05

necrosis | 13-04-16 | 05:55
Ik hoop dat vanavond de pleuris uitbreekt.

Schietmijmaarlek | 13-04-16 | 05:59

@Schietmijmaarlek | 13-04-16 | 05:28
Dat verdrag moet gewoon van tafel, het gaat de rijkere landen van de EU miljarden kosten terwijl het 'ons' geen cent oplevert.
De lokale munt van UA is al minder waard dan een jaar geleden en toen konden ze hun eigen gasrekening niet eens betalen.

necrosis | 13-04-16 | 05:55

Zolang Miezerig Mannetje de scepter zwaait bij D'66, geloof ik er geen reedT van!

necrosis | 13-04-16 | 05:49

Trap. Er. Nou. Niet. Ihin.

o)+ | 13-04-16 | 05:33

Blijf maar thuis.... ze zijn er al uit.
"De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er goed geluisterd wordt naar de nee-stemmers van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, maar wil niet dat het verdrag van tafel gaat. Respect voor de kiezer betekent in de ogen van de PvdA niet dat het Oekraïneverdrag moet worden teruggedraaid"
www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/oek...
WTF?

Schietmijmaarlek | 13-04-16 | 05:28

D66 lijkt me nu meer T66 (Technocraten '66). Ik hoop maar dat de partijen morgen het referendum niet voor 'het algemeen belang' naast zich neer leggen, zodat men de lastige bevolking oorlogje kan laten spelen in Oekraïne en Rusland, maar dat men het kabinet moet laten vallen. Het zou een gezonde keuze zijn van Rutte en Samson om dat te laten doen, want anders is het vertrouwen in de politiek helemaal dood.

Alexander des Burgus | 13-04-16 | 03:51

Jeetje klinkt dat als een zeldzaam moment van helderheid bij die gasten! Pas op, straks worden jullie nog integer!

Lefgozer | 13-04-16 | 03:46

"de plofkippen van Marianne Thieme." is dat een eufemisme?

JohannGambolputty | 12-04-16 | 22:04
Meer bagatalisseren en beledigen. Hij maakt het probleem kleiner dan het waarschijnlijk is (kippen zullen vast niet het enige dierenprobleem zijn in Oekraine). Hoewel ik niets heb met de dierenpartij, vind ik het een kinderachtige en minderwaardige opmerking. Het verlies snijdt diep in het vlees van D66, maar ik laat me niet verleiden tot hetzelfde kinderachtige gedrag. Nanananana, jullie hebben verloren! Jullie hebben verloren! Sorry, het was sterker dan mij.

Janloel7282 | 13-04-16 | 03:30

Zo, zie hier: www.youtube.com/watch?v=IF4NnwaTd3c

Hierin stelt Nigel dat Cameron zonder de asielinstroom, 36% van de stemmers in het Ja-kamp zou hebben m.b.t vertrek uit de EU, met de instroom zou het ineens 52% van diezelfde stemmen op gebied van Ja hebben. Wat een teringharde werkelijkheid in waarin politiek zoals timmermans, rutte, d66 en dergelijk gewoon NIET te vertrouwen is.

Onder de huid door werken ze gewoon keihard aan EU immigratie. Met juist de vluchtelingen als letterlijk stemvee, die hier massaal binnen worden gehaald. Zonder dit stemvee en linkse troep stond de EU zowat nergens.

Anoguurder | 13-04-16 | 02:54

@très cool | 13-04-16 | 01:15
Als ze het kabinet laten vallen zonder dat er een intrekkingswet komt, kunnen zeker D66, PvdA en CDA goede sier maken met hun "democratische" houding, en volop alle blaam naar de VVD afschuiven. De vraag is dan: kan een demissionair kabinet nog iets met een intrekkingswet, of is dat dan ook op de lange baan en wordt het meegenomen in het verkiezings-circus (om dan achter de gordijnen te verdwijnen).

ben kokhals | 13-04-16 | 02:21

Geloof zo'n Kees V toch niet, dit strookt toch voor geen meter met al zn eerdere uitspraken? Dit is geen voorbeeld van mening veranderen. D666, die glibberige slangekuil had in 2006 al opgeheven moeten worden. Desnoods met feestelijke champagne van belasting geld. Die groep opportunisten draait echt met alle winden mee, bah. Stelletje invertebraten.

Cobalt bomb | 13-04-16 | 02:19

Goed stuk van Verhoeven, maar dan tot "Om echt recht te doen aan de uitslag zal het kabinet vervolgens in gesprek moeten... (etc.)" Het kabinet moet namelijk helemaal niks, behalve dan die goedkeuring intrekken. Dit nee=nee in de opening van Verhoeven's stuk, valt echter niet te rijmen met het kennelijk niet steunen van de intrekkingswet die de PVV voor stemming wilde indienen. Blijf dus alert, geen gemarchandeer, nee=nee. Punt.

ben kokhals | 13-04-16 | 02:11

D66. Laat me niet lachen.

Bram van Ojik | 13-04-16 | 01:41

très cool | 13-04-16 | 01:15 Vandaag dus. Hopelijk.

ja,diedus! | 13-04-16 | 01:25

Geloof me, morgen valt Rutte 2. De PvdA gaat voor de democratie kiezen in een ultieme poging om nog wat terrein terug te winnen, net zoals D66 nu doet. Lekker hypocriet meeliften op Geenpeil, so typical.

très cool | 13-04-16 | 01:15

Uiteindelijk wil niemand de extra bestuurslaag die EU heet met alle megalomane projecten als het maandelijkse Straatsburg-verhuis-debacel, behalve een handvol belanghebbenden. Nog dit jaar gaat de bal écht rollen met een Brexit nadat Nederland het eerste zetje heeft gegeven met dit referendum. Mark Rutte, je kunt er alvast aan gaan wennen wie in een democratie de echte baas is; wij Mark, het volk, zoals je ongetwijfeld ook je leerlingen op de basisschool vertelt. Wees dus verstandig en anticipeer op een EUxit want dat is wat de bevolking wil!

tejootje | 13-04-16 | 00:26

Een Derksen-topic had meer op zijn plaats geweest, want dat was goede TV. Een zeldzaamheid.

pluk-87 | 13-04-16 | 00:17

@Watching the Wheels | 13-04-16 | 00:14
Thx. Truste!

Lewis Lewinsky | 13-04-16 | 00:15

@Lewis Lewinsky | 13-04-16 | 00:01
Live stream bij NOS nos.nl/livestream/2098806-livestream-n... lekkere nuchtere Nederlander net in beeld "de sfeer is goed" :). Ik ga pitten! Later!

Watching the Wheels | 13-04-16 | 00:14


Waarschijnlijk scenario vanavond.
Dreigen met een kabinetscrisis door de VVD wanneer het verdrag wordt afgeschoten en vragen om een hoofdelijke stemming.
De nepparlementariers zullen hun knopen tellen en voila,
pluche voelt lekkerder aan dan vervelende Nederlanders die ze feitelijk toch al niet vertegenwoordigen.
En Kees V. en A.P. lachen zich een breuk.

Dostranamus | 13-04-16 | 00:13

Veel plezier allemaal!

Poxert | 13-04-16 | 00:09

@Schaaldier | 12-04-16 | 23:59
Rutte en de Onderste Steen. J.K. Rowling?

Lewis Lewinsky | 13-04-16 | 00:02

Het enige dat erop zit voor Rutte is dat hij het kabinet morgen laat vallen. Dan wordt hij beloond met én uitstel van de Oekraineperikelen én een baan bij de EU én de eeuwige vriendschap met Juncker. Kost de VVD een paar stemmen bij de verkiezingen in september, maar dan is Rutte al weg.
Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 22:04

Hopelijk gaat ie dan morgen vlug nog op zoek naar die ene onderste steen, om dat karwei maar eens af te ronden.

Schaaldier | 12-04-16 | 23:59

Drie jongeren aangehouden, volgens twitter.

Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 23:57

Pier_penspien | 12-04-16 | 23:51

Ik kan gelukkig geen racist meer worden want sinds Kwinsie en consorten het Sinterklaasfeest kapot wilden maken heb ik racist onder de leden.

eerstneukendanpraten | 12-04-16 | 23:56

@Pier_penspien | 12-04-16 | 23:53
Dank! Verdacht pakketje, persoon aangehouden.

Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 23:55

Radijsje | 12-04-16 | 23:52
Ik trap er mooi niet in.
Ze bieden eerst maar mooi de mogelijkheid voor een stuk of tien referenda. Dan zien we wel weer verder.

nemoj me jebat | 12-04-16 | 23:55

@McMarx | 12-04-16 | 23:43
Dat zullen we nog wel eens zien. Ik reken op 50 zetels voor Wilders!

Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 23:54

Ik hoop toch waarachtig niet dat we D66 op hun blauwe ogen gaan geloven dat ze voor democratie gaan.
Dit is de bekende wolf in schaapskleren. We leren het ook NOOIT hé.

Radijsje | 12-04-16 | 23:52

Zou de LSD trip uitgewerkt zijn?

Mr_Pikibelly | 12-04-16 | 23:52

eerstneukendanpraten | 12-04-16 | 23:46

Hij is niet op dreef, maar spreekt de waarheid maar de waarheid mag niet meer gezegd worden, want dan ben je een racist en krijg je een rechtszaak aan je broek.

Pier_penspien | 12-04-16 | 23:51

Azarkan is een hele vervelende man.

Mark_D_NL | 12-04-16 | 23:50

En daarbij hoop ik van harte dat dit nou eindelijk een keer het vallen van dit faalkabinet bestaande uit oplichters betekent.

Sir Hackalot | 12-04-16 | 23:48

Leuk verhaal voor de buhne. Electoraal gezien is het gewoon niet zo verstandig om als referendumpartij nu ineens te gaan pleiten dat we een nee niet moeten accepteren. Daarom is D66 nu ineens van tactiek veranderd en vindt dat de uislag gerespecteerd moet worden. Als de storm weer is geen liggen en iedereen het referendum weer vergeten is zou D66 er echter alles aan doen om toch verdere integratie van Oekraine in de EU te bewerkstelligen en verdere machtsuitbreiding van de EU. En ondertussen is in de achterkamertjes de referendumwet aangepast zodat niet nogmaals de plannetjes van de politici gedwarsboomd kunnen worden, wat eigenlijk met deze referendumwet al helemaal niet de bedoeling was. Aan dit soort uitspraken van eurofiele partijen als D66 hebben we dus helemaal niets.

freelux | 12-04-16 | 23:47

Met moeite krijg ik het mijn strot uit, maar kudos voor Kees.

Sir Hackalot | 12-04-16 | 23:47

Fijn om te horen dat er nog wél politici bestaan met een besef van wat de taak van de politiek in dezen is: de duidelijke uitslag van het referendum respecteren en zo goed mogelijk uitvoeren. Niet proberen het te ondermijnen, omzeilen of negeren. Een kabinet dat zoiets probeert verdient een motie van wantrouwen en een kabinetsval.

panadol | 12-04-16 | 23:47


Jan Dribbel | 12-04-16 | 23:45

Derksen is weer geweldig op dreef!

eerstneukendanpraten | 12-04-16 | 23:46

Johan Derksen noemt Azarkan een babbelzieke naarling.
Wat een ongelofelijke oetlul die Azarkan.

Jan Dribbel | 12-04-16 | 23:45

Ik stemde altijd D66. Ik was zo teleurgesteld; ik had zo'n spijt naar de aanloop van het referendum toe.
En dat heb ik ze laten weten ook. Ik stemde immers op de "D".
Ik heb ze het oude affiche gestuurd met de tekst:
"Het is de tijd voor vernieuwing. Het huidige bestel is ziek en moe. Het schippert en weifelt. Wij willen het doorbreken. Wij willen een nieuwe democratie. En een nieuw kiesstelsel. En een praktische politiek. En duidelijkheid. En openheid. En vrijheid. Wij willen dat u ook weer wat te zeggen krijgt."
Dat ik om die reden ooit op D66 stemde.
En nu dus niet meer. En dat ik bij het referendum "nee" had gestemd.
En of ze dat affiche weer eens goed wilden bekijken en bespreken.
En dat ze die D maar van de 66 moeten afhalen.
Voorlopig ben ik klaar met D66. Maar ik zou een toenadering van die partij richting de "D" van Democratie van harte toejuichen.

nemoj me jebat | 12-04-16 | 23:44

@Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 23:17
Dat zouden we kunnen met z'n allen maar, dat met z'n allen bestaat (nog) niet. De voor-partijen zijn nu uit lijfsbehoud het summum van politiek opportunisme aan het bedrijven omdat ze als de dood zijn voor de komende verkiezingen. Die betere kamer gaat er dus niet komen.

Rest In Privacy | 12-04-16 | 23:43


Dostranamus | 12-04-16 | 23:32

Heb die man een paar keer in de kamer gezien en hij is bijna een nog grotere narcist dan het Miezerig Mannetje. En glad als paling inderdaad.

eerstneukendanpraten | 12-04-16 | 23:38

Welkom stukje introspectie. Als tegenprestatie wil ik best toegeven dat complete rancune mijn grootste motivatie was om tegen te stemmen. Zo komen we er wel.

Bokito ergo sum | 12-04-16 | 23:38

Zeg GS;) Schiphol gedeeltelijk ontruimd, op Leiden CS 2 perrons ontruimd. Vanochtend zag ik bij het Scheepvaart Museum A'Dam al veel bewapende agenten staan. Er is momenteel meer aan de hand dan dat fucking assosatie verdrag!

mierus | 12-04-16 | 23:36

Ik ben ook tegen het verdrag en wens mij niet te laten vertegenwoordigen. Ik ben niet tegen onderdelen, waardoor het onderhandelaar zou kunnen zijn. Nee ik ben tegen welk verdrag dan ook met welk land dan ook. Ik wil ook dat die overige niet geratificeerde verdragen terug gedraaid worden en dat wij (EU breed) eerst maar eens gaan stemmen per verdrag. Niet raadgevend maar bindend.

MarcS | 12-04-16 | 23:32

En ik vertrouw die Kees V. voor geen meter. Want D66.
Het kan goed wezen dat hij al weet dat die wet gewoon wordt aangenomen door de VVD èn de PvdA.
Met mooi weer spelen is het makkelijk scoren.
En als de VVD en de PvdA bij de eerstvolgende verkiezingen worden weggevaagd, geen nood, dan hebben we nog het CDA, D66, GL,CU en SP om hetzelfde beleid nog 4 jaar voort te zetten.
Alle voornoemde partijen zijn met elkaar uitwisselbaar.
Er veranderd dan dus niks.

Dostranamus | 12-04-16 | 23:32

OT

Zeiksnor gaat zometeen bij Pauw uitleggen dat hij liever een rechtszaak wil voeren dan dat hij excuses gaat aanbieden voor zijn minder, minder, minder Marokkaanse voetballers.

eerstneukendanpraten | 12-04-16 | 23:31

Ik vind alleen niet dat Rutte en Koenders om de tafel moet met allerlei figuren die al helemaal niet democratisch gekozen zijn. GeenPeil enzo hebben dit referendum geïnitieerd en nu mag de gekozen vertegenwoordiging weer lekker verder hiermee. En als ze dit verstieren merken ze dat met de volgende verkiezingen. Anders gaan we maar helemaal volgens het oudgriekse model en dan wil ik ook wel gezellig meepraten.

B een nul nul | 12-04-16 | 23:29

kan het beter hebben over de dingen die wel door zouden kunnen gaan zijn er niet zoveel.

Sjonie01 | 12-04-16 | 23:28

Waarom krab ik me toch drie keer achter de oren bij deze opvallende ommedraai van D'66...

Reykjavik | 12-04-16 | 23:28

@Feynman | 12-04-16 | 23:05

Goed punt Feynman! Deze politici hebben de nieuwe bestuurlijke en politieke verhoudingen nog niet goed door. Hiermee, als deze referendum echt toegepast gaat worden, ontstaat een nieuwe politieke realiteit. Nl. dat er grenzen aan het vierjarenmandaat zijn, dat bij te groot kiezersbedrog de bevolkong buiten de kamerkliek om kan ingrijpen. Alleen maar winst!

Realisties | 12-04-16 | 23:26

D66 weet al dat de pvda braaf achter Rutte zijn plannetje aan gaat lopen .. zie Koenders. Kan D66 nog even doen alsof ze voor democratie zijn. Zo doorzichtig allemaal pffff

NLislamfree | 12-04-16 | 23:23

Met mijn NEE stem heb ik niet iemand het mandaat gegeven om te koehandelen. Met mijn NEE stem heb ik tegen het verdrag gestemd. Anders had ik wel op personen met standpunten gestemd. Maar daar ging dit niet over. Dit is een referendum met een digitale keuze over een inhoudelijk voorstel. Niets meer en niets minder. Als de regering wil onderhandelen over een voorstel wat misschien wél door de bevolkong wordt gepruimd, moeten ze dat maar met de volksvertegenwoordiging doen. Die hebben namelijk dat mandaat van ons gekregen.

Realisties | 12-04-16 | 23:21

Simme = Slimme

Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 23:17

Nietvoordekat | 12-04-16 | 23:06

Het grappige is dat zowel wij als GeenPeil als D'66 nu stiekem op dezelfde lijn blijken te zitten, terwijl we een week geleden nog sworn enemies waren. Het kan verkeren.. Morgen zit deze snoekbaars in elk geval met een uitstekende Barolo voor de televisie om het gebeuren te volgen. Er fysiek bij zijn gaat me door zakelijke verplichtingen echter niet lukken, dus de W124 blijft helaas in de garage.

Lucioperca | 12-04-16 | 23:17

@Tha Man | 12-04-16 | 22:40
Simme analyse. Dat zou kunnen. Maar wij kunnen dan eerst wel een betere kamer kiezen!

Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 23:17

Feynman | 12-04-16 | 23:05

Leg dat maar eens aan de media uit, of aan de ambtenaren, of aan de rest van het doofstomme spul. Die staan je dan aan te staren met een lege blik waaruit helemaal niets spreekt. Een karper kijkt empathischer.

Rest In Privacy | 12-04-16 | 23:12

Ook het visum-vrij inreizen en dan "zoekraken" is een punt van orde. Hoe gaan we om met Oekrainers die "paspoert kwojt" zijn, en een Oekraine niet mee wil werken aan uitzetting? Gaat Oekraine ook het vliegtuigticket en de begeleider betalen?

EnNouJijWeer | 12-04-16 | 23:12

B-garnituur? duidelijk..
Tja doet een duit in de zak!

Dr. Frambozenjam | 12-04-16 | 23:07

Hulde voor D66. In eerste instantie campagne voeren voor het voor-kamp (hun goed recht, en hulde dat zij als enige politieke partij het referendum dermate serieus namen), en nu laten blijken het referendum zo serieus te nemen dat ze zo sterk inzetten op het niet ratificeren van het verslag.

Deden alle partijen dit maar. Diep respect hiervoor.

Nietvoordekat | 12-04-16 | 23:06

Watching the Wheels | 12-04-16 | 23:02

Maak het niet te laat en slaap zacht.

Rest In Privacy | 12-04-16 | 23:05

basweetutwel | 12-04-16 | 22:42
Van Duyvenbode | 12-04-16 | 22:52
Dat monopolie van het CBR levert inderdaad excessen op. Vooral bij mensen die vanwege wat wietresten in de auto tien jaar de molen in gaan terwijl ze nooit stoned gereden hebben.

Maar goed, dat was ff mijn punt niet. Het zijn volksvertegenwoordigers die hun primaire functie loslaten en namens ons verdragen tekenen die we zo erg niet willen dat ze met een referendum succesvol zijn terug te roepen.

Die eerste actie zijn niet 2,5 miljoen mensen die NEE stemden. Zijn niet de half miljoen mensen die een handtekening zette. Zijn niet de veertien duizend mensen die een verzoek indiende. Zijn ook niet de duizenden vrijwilligers.

Zijn ook niet de 150 Kamerleden die instemden. Zijn ook niet de 75 senatoren die de behandeling een week uitstelden & daarmee de wet compleet onbedoeld referendabel maakten. Nee, de twee ministers die deze wet getekend hebben, en ingediend.

Die twee hebben zo hard _niet_ naar het volk geluisterd dat alleen al de noodprocedure tientallen miljoenen heeft gekost. Gelukkig maar, want de Europese sprookjes aan de periferie hebben een elf tot dertien cijferig kostenprofiel.

Het was niet Thierry Baudet of Jan Roos. Het waren Koenders & Timmermans.

Feynman | 12-04-16 | 23:05

Ik vertrouw die eurofiele d66erts voor geen meter. Die draaien morgen gewoon weer 180 graden bij.

Fuck-a-duck | 12-04-16 | 23:05

Watching the Wheels | 12-04-16 | 23:01

Uiteindelijk ben ik geslaagd dankzij het feit dat mijn moeder mee mocht naar het examen.

Rest In Privacy | 12-04-16 | 23:04

@Van Duyvenbode | 12-04-16 | 22:59
Good night!

Watching the Wheels | 12-04-16 | 23:02

@Van Duyvenbode | 12-04-16 | 22:57
Fijn dat het toch allemaal uiteindelijk goed gekomen is!

Watching the Wheels | 12-04-16 | 23:01

Hulde Kees Verhoeven, dat je hier in het hol van de leeuw, middenin het Nee-kamp, je zegje komt doen.

Ik blijf pvv stemmen, overigens.

Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 23:01

@devil13 | 12-04-16 | 22:54
Mee eens, zoals Jan Roos vandaag over zijn privéleven en ballen in het grind praat met fractievoorzitters, dat is allemaal aardig voor het filmpje, maar niet serieus. Dat moeten we niet willen in de Tweede Kamer, sorry Jan. We schieten er niks meer op als wij volksvertegenwoordigers nog belachelijker maken dan ze zichzelf al maken. Vanaf nu moet er een constructieve oplossing volgen, anders blijft men klooien. Kelder heeft al gezegd geen politicus te willen worden, de Tweede Kamer moet z'n verantwoordelijkheid nemen.

Watching the Wheels | 12-04-16 | 23:00

Maria.1 | 12-04-16 | 22:58

Schiphol ontruimd? Boeien, ik ga lekker naar mijn bedje, ze zoeken het maar uit met hun teringzooi.

Rest In Privacy | 12-04-16 | 22:59

Excuus voor het taalfoutje

devil13 | 12-04-16 | 22:59

@Mark_D_NL | 12-04-16 | 22:57
O gelukkig :)

Maria.1 | 12-04-16 | 22:58

Watching the Wheels | 12-04-16 | 22:54

Jawel, ik heb een stuk gereden. Alleen was halverwege de bezine op, waardoor we tuffend en schokkend terug moesten. Maar ik was toch al gezakt, zei de examinator, dus maakte het niet meer uit.

Rest In Privacy | 12-04-16 | 22:57

@Maria.1 | 12-04-16 | 22:56
Vals alarm.

Mark_D_NL | 12-04-16 | 22:57

Voor alle duidelijkheid:
Ik heb geen namen op het stemformulier zien staan waarvoor ik gekozen heb om mij te vertegenwoordigen. Er stond:

Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

JA - NEE

Het lijkt mij dan ook zeer onwettig als er anderen voor mij en anderen aan tafel gaan zitten om te overleggen / onderhandelen.

QuantumHolo | 12-04-16 | 22:55

Lenin — 'The best way to control the opposition is to lead it ourselves.'

We hebben je door Kees.

tipo | 12-04-16 | 22:54

Met Wilders, Roemer en Thieme kan premier Rutte wel aan tafelgaan zitten om eea te bespreken omdat zei verkozen leden van het parlement zijn maar Roos, Baudet, van Dixhoorn, van Houwelingen en Kelder zijn dat niet en vertegenwoordigen het volk niet en moeten ook niet de pretentie hebben dat zij dit wel doen. Dan zou de blamage compleet zijn.

devil13 | 12-04-16 | 22:54

@Van Duyvenbode | 12-04-16 | 22:52
Maar u bent het terrein nog niet af geweest of wel :)?

Watching the Wheels | 12-04-16 | 22:54

@@J. Jarig | 12-04-16 | 22:30
"de eeuwige jeuk" :). We moeten wel scherp blijven inderdaad.

Watching the Wheels | 12-04-16 | 22:52

Feynman | 12-04-16 | 22:46

Toen ik voor de 3e keer afreed, had ik mijn eerste ingreep nog op het terrein van het CBR. Ik moest toen de weg nog op.
Aan het einde sprak beet de woedende examinator mij toe dat hij er hoogst persoonlijk voor zou zorgen dat ik nooit een rijbewijs zou halen.
Inmiddels rij ik al 10 jaar schadevrij. Met rijbewijs, dat is.

Rest In Privacy | 12-04-16 | 22:52

If you can't beat them, join them. Ze kunnen het deze keer niet winnen, dus omarmen ze het Nee-kamp. Door ze uit te nodigen voor een dialoog willen ze Roos c.s. medeverantwoordelijk maken voor de volgende versie van de wet. Trap er niet in (alsof ik daar bang voor ben).

Spittertje | 12-04-16 | 22:49

-weggejorist-

Maria.1 | 12-04-16 | 22:49

@J. Jarig | 12-04-16 | 22:30
Inderdaad, laten we ons geen loer laten draaien. D66 is zo Eurofiel als wat. Brrr.

Maria.1 | 12-04-16 | 22:49

Als te werk gestelde bijstandsgerechtigde voor nop waarbij de bazen er met de poen vandoor gaan op kosten van de belastingbetaler hetgeen de VVD en Jetta Klijnsma (PvdA = Partij van dwangArbeid) heb ik geen tijd en geen geld om vanuit het arme oosten van het land af te reizen naar Den Haag.

ProAsfalt | 12-04-16 | 22:47

Heel goed @KeesVee (D66) en heel goed @Feynman | 12-04-16 | 22:34 zo komen we er wel!! Dit begint toch wel een heel erg leuke beweging te worden met al die verschillende mensen met verschillende achtergronden die het gekonkel zat zijn!!

Watching the Wheels | 12-04-16 | 22:47

basweetutwel | 12-04-16 | 22:42
Die zijn oververtegenwoordigd omdat ze vaker examen doen.

Feynman | 12-04-16 | 22:46

Morgenmiddag een kratje Natte en Zatte voor de export gaat halon.
TTIP.

Piet Karbiet | 12-04-16 | 22:42

@Feynman | 12-04-16 | 22:34, U moest eens weten hoeveel mensen na die noodrem dan alsnog gaan klagen..

basweetutwel | 12-04-16 | 22:42

Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 22:04 | | Reageer+ |
En kunnen alle andere partijen die toch voor waren de boel doodzwijgen tot aan de volgende verkiezingen, kan GS door de mainstream media de zwarte piet krijgen toegespeeld omdat het er voor verantwoordelijk is dat het kabinet is gevallen en gaat het hele akkoord na de verkiezingen gewoon toch door. Iedereen wint, behalve het volk. Mark. My. Words.

Rest In Privacy | 12-04-16 | 22:40

@superjan | 12-04-16 | 22:04
Nouja, kennerlijk zijn ze niet helemaal op hun achterhoofd gevallen. Stel je voor dat nu al duidelijk werd dat de Nee niet werd gehoord. Dan zou dat een perfect argument voor een Brexit zijn. Sterker nog, het is misschien al te laat aangezien het gesprek tussen Rutte en Poroshenko al zijn weg naar de Engelse media heeft gevonden.

Dat vergroot dus de kans op een Brexit. Stel nou voor dat vervolgens de Engelse economie groeit terwijl die van ons nog wat door sukkelt, dan is dat natuurlijk het einde van de EU, want dan zal het ene naar het andere land eruit gaan. In eerste instantie zal men nog volhouden dat het totaal anders is omdat ze daar geen Euro hadden en hier wel. Maar het is een kwestie van tijd voordat toch een land eruit stapt. Gaat het vervolgens ook goed met de economie van dan land dat is het dag dag EU.

Tja, en dat wilt D66 natuurlijk echt niet. Dus het zou enorm dom zijn om deze nee niet te accepteren.

DerUnterMensch | 12-04-16 | 22:39

De politiek die overleg wil met de initiatiefnemers van het referendum. Uhhhh dacht het niet. Meer dan 2,5 miljoen kiezers hebben NEE gezegd. Als je daarmee in gesprek wil, zou ik zeggen ga je gang. Verheug me al 'nee' stemmer nu al op de gesprekken.

kunnenzedanniks | 12-04-16 | 22:37

MrEA | 12-04-16 | 22:21

Een oprecht dank u voor dit geweldige stuk! Had de correspedant nooit hoog zitten, maar deze pennenvrucht is een juweel!

Lucioperca | 12-04-16 | 22:37

Lijkt me goed als het kabinet zou praten met vertegenwoordigers van de Nee-stem. Vergeet Kees van der Pijl niet van Oorlog is geen Oplossing/ Centrum voor Geopolitiek, de journalisten van FTM en Volodymyr Chemerys, mensenrechtenactivist te Oekraïne.

holy bean | 12-04-16 | 22:37

Beetje wit allemaal dat Referendum. Hebben Marokkanen geen mening . Of is alles goed zolang de uitkering maar binnen komt.

Mark_D_NL | 12-04-16 | 22:36

(TTIP is next)

hotmint | 12-04-16 | 22:35

@MrEA Jawel.

hotmint | 12-04-16 | 22:34

Trouwens, nog even heel iets anders. Het had Kamer, Kabinet & Senaat vrij gestaan om direct na het verzamelen van de half miljoen handtekeningen door Geenpeil de wet alvast in te trekken op basis van de toen beschikbare peilingen.

Politici hoeven helemaal niet het op een referendum aan te laten komen. Daarmee is de leus dat GeenPeil even tientallen miljoenen kosten heeft veroorzaakt van tafel. De koppigheid dat de peilingen qua opkomst & uitslag niet zouden kloppen, die koppigheid heeft het referendum veroorzaakt inclusief haar kosten.

Het had Kabinet, Kamer & Senaat óók vrij gestaan het eerdere referendum te respecteren. Dan was er helemaal geen goedkeuringswet geweest, dan hadden de politici zelf gekozen niet te ratificeren.

De referendumwet is een noodrem. Mocht de examinateur van het CBR tijdens het rijexamen een ingreep doen, dan ga je toch ook niet klagen over de kosten van een herexamen?!? Nee, je neemt je verlies, en je slaat je voor je kop dat je niet door de voorruit hebt gekeken naar aan wie je voorrang moest verlenen.

Politici draaien hier de realiteit compleet om, omdat de alternatieve realiteit prettiger is. Typisch gedrag van een junkie die liever in zijn eigen trip zit, dan met twee voeten op de grond.

Feynman | 12-04-16 | 22:34

“om echt recht te doen aan de uitslag zal het kabinet vervolgens in gesprek moeten met de vertegenwoordigers van het tegenkamp” Heb ik een vertegenwoordiger? Ik moet zeggen dat ik mijn belangrijkste reden om tegen te zijn nog niet heb gehoord, uitgesproken door een van de prominenten in het nee-kamp.

DerUnterMensch | 12-04-16 | 22:33

(En zet m op morgen!)

hotmint | 12-04-16 | 22:33

D66 is duidelijk ant-democraisch geworden.

"The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he did not exist" (quote van de film The Usual Suspects)

mysteryposter | 12-04-16 | 22:33

Hey, ik kan weer eens iets positiefs posten.
Helder gezegd, Kees. En fijn conform de wet.
Dank.

hotmint | 12-04-16 | 22:32

Ik wacht het eerst maar even af. Het blijft een ALDE filiaal. Met Lewis Lewinsky hoop ik dat het kabinet hierover struikelt, maar het zou me enorm verbazen.

BlowingBubbles | 12-04-16 | 22:32

"of en hoe het mogelijk is om wel samen te werken met Oekraïne zonder de uitspraak van de Nederlandse bevolking te negeren."
Nee is nee Kees.

La Bailaora | 12-04-16 | 22:30

geen idee wie mij zou moeten vertegenwoordigen, maar die personen kunnen nooit weten dat ik nee heb gestemd omdat ik de grappen van Rutte een paar weken geleden niet leuk vond.

De Geus | 12-04-16 | 22:30

@Pat1982 | 12-04-16 | 22:21
Het zou fantastisch zijn als het kabinet valt. Dan haalt Wilders 50 zetels, D66 25, VVD 15 en PvdA 5. Totaal andere sfeer dus.

Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 22:30

Getverdemme, die D66 griezels weten altijd wel weer een manier te vinden om de aandacht op zich te vestigen op een manier dat je denkt "sympathiek!", maar achteraf blijkt het altijd geglibber te zijn om bij de kiezer in het gevlei te komen ten eigen faveure. En dan kiezen ze toch weer voor Europa en kan diezelfde kiezer de eeuwige jeuk krijgen.

J. Jarig | 12-04-16 | 22:30

We doen eerst stap 1 (intrekken wet), gaan dan *zorgvuldig* de tijd nemen om de onderhandelingen voor te bereiden en hopen stap 2 (onderhandelen) zo rond September te starten. We verwachten niet langer dan anderhalf jaar nodig te hebben om tot een finaal oordeel te komen op de dan voorliggende deal. We hopen echt ontsettont dat we eruit gaan komen met elkaar! Daarna bellen we Kiev op om te zeggen of het gelukt is. N'kee?

très cool | 12-04-16 | 22:28

Als een vrouw Nee zegt, is dat geen Ja. Ook geen misschien. Als het volk nee zegt... Dan verkracht Rutte lachend de democratie.

Koperhoudend | 12-04-16 | 22:28

Wat populistisch van D66, eerst zijn ze tegen een referendum over EU vraagstukken, vervolgens zijn ze wel voor een referendum zodra de publieke opinie dat eist, en nu zijn ze opeens tegen het verdrag omdat een meerderheid tegen stemt. Desalniettemin kudos hoor, want er is niets mis met populisme, alleen lijkt het bij D66 een beetje op het bandwagon effect. Meelopers.

Old_Spice | 12-04-16 | 22:27

Acher de schermen zijn de stemmen al geteld. We krijgen morgen een toneelstukje te zien dat leidt tot uitstel, de principes van D66 en Pvv ten spijt.
Wel grappig m die twee eens aan dezelfde kant te zien gaan staan.
Als D66 van Hafmo terug komt, krijgen ze ook mijn stem, maar dan moet wel eerst Pechtold weg.

Janneus | 12-04-16 | 22:27

Daarnaast ben ik het eens met degene die zeggen dat we niet een persoon of representatie hebben gekozen met onze tegenstem. Ik roep Jan Roos en consorten dan ook op om een dergelijke uitnodiging van Rutte te boycotten.

waarisdelol | 12-04-16 | 22:27

@MrEA | 12-04-16 | 22:12
Als het verdrag morgenavond ingetrokken wordt, dan is het van de baan. De enige optie is dan geen associatieverdrag of een nieuw verdrag dat opnieuw door alle landen geratificeerd moet worden. En ook dat nieuwe associatieverdrag is referendabel.

SamKoeman | 12-04-16 | 22:25

Wat een gelul!
Niks praten over aanpassen!
We willen geen verdrag met Ukraine!
D66 weet dat donders goed; net zo onbetrouwbaar als de rest!

Wobbelplatte | 12-04-16 | 22:25

Het kabinet brengt het "nee" van 6 april in haar brief nu zelf al terug tot het EU-lidmaatschap en de drie artikelen over militaire samenwerking.
-
EU-lidmaatschap?? Verspreking Kees?

waarisdelol | 12-04-16 | 22:24

Jort 925, sorry heur.

compitaal | 12-04-16 | 22:24

sophia noa | 12-04-16 | 22:05
En u denkt dat politici dit verdrag wel gelezen hebben?
U heeft wel een flink vertrouwen in onze huidige politici...
.
Met een clown aan het hoofd die de boel aantoonbaar belazerd, keer op keer, zou ik niet zo zeker meer zijn van mijn zaak.

Ommezwaai | 12-04-16 | 22:24

Weten jullie wat het leuke is: wetten die voortvloeien uit een verdrag zijn niet referendabel. Die visumwet waar Rutte nu over aan het onderhandelen is, is dus lekker WEL referendabel zo lang het verdrag niet is aangenomen.
GeenStijl: willen jullie echt dat Rutte de regels gaat volgen, kondig dan NU een referendum aan over die visum-wet die er aan zit te komen.

frank87 | 12-04-16 | 22:23

Kudo's voor Kees. Tijd voor een nieuwe leider bij D66?

i-Wonder | 12-04-16 | 22:23

Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 22:04

Aan de ene kant hoop ik dat het kabinet valt. Aan de andere kant ontstaat er dan weer een hoop ruimte om de achterkamertjes te benutten. Lastig....

Pat1982 | 12-04-16 | 22:21

D66 hoort bij de politieke-doorschuif-estafette: CDA, PVDA, en VVD. Heb er geen vertrouwen in. Na de nederlaag van Thom de graaf....

Hoe D66 symbool ging staan voor het einde van de democratie
decorrespondent.nl/2849/Hoe-D66-symbo...

MrEA | 12-04-16 | 22:21

Gezicht redden om zieltjes te winnen. Des te meer stemmen, des te meer kans om een Wilders-kabinet te stoppen. Over de democratie en D66 praten we morgen verder, wanneer het kabinet hoort te vallen.

Sloopwerk | 12-04-16 | 22:21

Hebben jullie vanmiddag anders niet tegen de motie van PVV gestemd?? Wtf Kees

Dommelsch | 12-04-16 | 22:20

D66 kennende gaan ze even tegen schreeuwen en gaan op het eind gewoon mee met het kabinet.

lady blabla | 12-04-16 | 22:19

Ik wil mijn NEE stem helemaal niet vertegenwoordigd zien door niets en niemand. Ik heb NEE gestemd en dat is gewoon NEE.

Als hiermee aan de haal gegaan wordt door wie dan ook dan zijn we in NL helemaal compleet van het padje af.

QuantumHolo | 12-04-16 | 22:19

Netjes. Ben benieuwd morgen!

algoritmos | 12-04-16 | 22:18

JanEenMan | 12-04-16 | 22:09

Zelf ben ik wél fan van het roemruchte oude D66 onder HAFMO (jaja, ouwe lullen represent)

Ze zijn enorm afgegleden onder allerlei nieuwlichters de laatste jaren, maar een terugkeer naar hun basisprincipes zou ik persoonlijk van harte aanmoedigen!

Lucioperca | 12-04-16 | 22:18

Ik wed 100 euro dat PvdA de keutel intrek en morgen gewoon een meerderheid is om pas in september te komen met reactie. Mark my words

Bubba | 12-04-16 | 22:17

NU elektronisch aanmelden voor een referendum geldig is, What's next? TTIP

MrEA | 12-04-16 | 22:16

Uitgelezen moment om het gedoogkabinet te laten klappen en er zelf garen bij te spinnen.
Desondanks dikke +1 voor D66 op dit onderwerp (tot nu toe).

Andersdenkend | 12-04-16 | 22:15

@Ik hoor het u zeggen | 12-04-16 | 22:11
Rot eens op, flapdrol. Jan Roos is een held!

Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 22:12

Prima, Kees - maar zoals in het vorige topic al is uitgelegd: GeenPeil onderhandelt niet over de uitslag. Dus wat je nu precies probeert te bereiken door de organisatoren met Rutte in een kamertje op te sluiten...?

Leipniz | 12-04-16 | 22:12

Wat gaan de politiek doen: het huidige verdrag afkeuren. Wat doen ze vervolgens, zelfde verdrag met 1 tiny wijziging wel goedkeuren... Net zoals ze ons genaaaaid hebben met de europese grondwet. Dus bereid je voor op de volgende referendum!

MrEA | 12-04-16 | 22:12

@roze_bril | 12-04-16 | 22:09
Je zegt hetzelfde als Wilders: *Niks praten over alternatieven. Nee is nee. En blijft nee. Geen verdrag met de Oekraïne. Nu niet en later ook niet.*
twitter.com/geertwilderspvv/status/71...

Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 22:11

-weggejorist en opgerot-

Ik hoor het u zeggen | 12-04-16 | 22:11

Ahhhhh de heren zien 2017 in aantocht komen... Flikker op!

peterdh | 12-04-16 | 22:10

Die Kees. PvdA moet nu wel meegaan, VVD niet, kabinet valt en D66 gaat met de eer strijken. Chapeau.

très cool | 12-04-16 | 22:10

Ik ben het niet eens met stap 2. Ik vind de initiatiefnemers allemaal schatten van kerels, pietere jongens ook, maar ik heb niet op hen gestemd. Ik heb gestemd op het intrekken van de goedkeuringswet.

Directe democratie moet niet al bij de eerste keer ontaarden in een verkapte vorm van representatieve democratie. Dat is principieel de verkeerde weg.

tipo | 12-04-16 | 22:10

Ik heb tegen gestemd en ik voel me door niemand vertegenwoordigd. De pijn zit hem er in dat ik gewoonweg geen verdrag wil met de Oekraine. Zelfs geen handelsverdrag, maar daar heb ik blijkbaar niks over te zeggen. Laat Oekraine maar een tijdje Oekraine. En we kijken wel hoe dat land zich ontwikkelt zodra er niet van alle kanten aan getrokken wordt.

roze_bril | 12-04-16 | 22:09

Ondanks dat ik geen fan ben van D66, is dit toch een goed teken waar de partij vroeger voor bedoeld was.

JanEenMan | 12-04-16 | 22:09

Hij krijgt visumvrij reizen & arbeidsmigratie zijn strot niet uit. (18&19) Ook financiële bijstand lukt nog niet. (453) Gaat maar om 41 miljoen Oekraïners die met een enkele reis hun inkomen kunnen vertienvoudigen óf de 134 miljard die nu al betaald of besproken wordt. 134 miljard is trouwens een aanbetaling, je maakt een politieke keuze, net zoals het inlijven van de DDR, waarbij de teller al voorbij de 2000 miljard is.

De Europese Unie moet echt eens gaan leren hoe het landen kan ontwikkelen zonder ze om te kopen. Is immers het simpele feit dat de Oekraïne onze wetten alleen wil & kan invoeren als we tientallen miljarden schuiven niet op zichzelf al een indicatie dat onze hervormingen minder fantastisch zijn als eurofielen denken?!?

Pak de kaart er maar bij hoe klein de DDR was. Bedenk dat dat we een tien keer zo groot gebied willen inlijven, met een grotere industriële, economische en culturele achterstand tot de EU. We praten hier over een project duurder dan de Europese & Amerikaanse staatsschuld samen.

Die Eurofiele droom kunnen we gewoon niet betalen. Hoeveel geld Draghi ook bijdrukt.

Feynman | 12-04-16 | 22:07

Dus het is wel democratisch om om de tafel te gaan zitten met Jan Roos, Bart Nijman, Thierry Baudet ed.? Mensen die helemaal niet gekozen zijn en vaak (zelf toegegeven) het verdrag niet hebben gelezen? Dat lijkt mij juist niet democratisch. Hopelijk doen jullie dat niet en weten jullie beter. Laat de politiek in Den Haag en de journalistiek bij jullie. Twee gescheiden domeinen naar mijn mening!

sophia noa | 12-04-16 | 22:05

Opvallend. Sterk. Well played. Of ze weten inmiddels dat er achter de schermen de nodige kikkers ( Samsom uiteraard sowieso) uit de kar zin gesprongen. Het zal het laatste wel zijn.

superjan | 12-04-16 | 22:04

"de plofkippen van Marianne Thieme." is dat een eufemisme?

JohannGambolputty | 12-04-16 | 22:04

Ik denk dat het kabinet morgenavond valt. Want:

Rutte wil uitstel, maar dat krijgt hij niet van de Wet Raadgevend Referendum. Het Associatieverdrag intrekken wil hij ook niet, want dan krijgt hij ruzie met Juncker en de EU en is de hele deal met Oekraine van de baan. In de woorden van zijn chef: continentale crisis. Het Associatieverdrag door laten gaan kan ook niet, want dat wil een kamermeerderheid niet.

Het enige dat erop zit voor Rutte is dat hij het kabinet morgen laat vallen. Dan wordt hij beloond met én uitstel van de Oekraineperikelen én een baan bij de EU én de eeuwige vriendschap met Juncker. Kost de VVD een paar stemmen bij de verkiezingen in september, maar dan is Rutte al weg.

Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 22:04

Zo. Kees Verhoeven kent artikel 13 van de Wet Raadgevend Referendum wél. Dit in tegenstelling tot Zijlstra.

Lewis Lewinsky | 12-04-16 | 22:03

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen