Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Paddo's geven je vleugels

Voortaan gewoon Red BullVliegende mensen! We dachten dat het een urban legend was met een baard van 40 jaar. Maar afgelopen maand schijnt het weer gebeurd te zijn in Amsterdam. Francaise Gaelle Caroff, een vrolijk manisch-depressief meisje van 17 eet te veel hallucinerende paddo’s, denkt dat ze kan vliegen en springt van een brug af. Hartstikke dood. Het tragische voorval gebeurde vorige week zaterdag bij wetenschapscentrum (!) Nemo. Wit partytentje, reinigen wegdek, allemaal bah. Nu willen de ouders van het meisje de Nederlandse staat verantwoordelijk stellen. Hoe is het mogelijk dat een mademoiselle van 17 levensgevaarlijke drugs kan kopen? Meisje was bovendien helemaal niet suïcidaal. Ze speelde zelfs orgel! Voor een tendentieuze reportage schakelen we nu live over naar de cokesnuivers van Dagblad De Pers.

Reaguursels

Inloggen

@ C.H.

Dit is zonder enige twijfel het zieligste stukje tekst wat ik ooit heb gelezen. Ik heb dit nog nooit gezegd, maar: "ga es deaud!"

tomsan | 29-03-07 | 22:43

Hoe tragisch dit incident ook is, het is van de gekke om bij een enkel op zich staand incident maar meteen richting een verbod op paddo's te koersen. Immers, het aantal mensen dat met dodelijke gevolgen van bruggen en dergelijke afspringt zonder onder invloed van paddo's of andere hallucinogene stoffen (zoals LSD) is vele male hoger dan het aantal dat onder invloed springt. Het zou statistisch gezien dan ook veel logischer zijn om dan maar bruggen en andere gevaarlijke plaatsen waar iemand zich dood kan vallen te verbieden.

De jongens die stenen van een viaduct gooide waarbij een automobiliste het leven liet waren volslagen nuchter. De jonge leeftijd en bijbehorend impulsieve gedragingen zonder van te voren over consequenties na te denken speken hierbij mijns inziens veel meer een rol.

Maar zelfs als het de paddo's zijn. Wie heeft dat meisje die paddos' gegeven? Niet de paddowinkel. Het voeren van drugs (waaronder ik ook alcohol en tabak reken) aan minderjarigen is mijns inziens veel fouter dan de legale verkoop aan volwassene , maar dit is niet de verantwoordelijkheid van de paddowinkel, die de leeftijd van haar klanten controleert en de paddo’s niet aan het meisje maar aan een meerderjarige kennis van haar verkochten. Dit is door het rechergeonderzoek bevestigd, en houders van horecagelegenheden zouden hier een voorbeeld aan moeten nemen, want talloze ondernemingen schenken zonder blikke of blozen drank aan minderjarigen.)

Mijn ouders leerden mij geen vreemde snoepjes aan te nemen en al helemaal niet van vreemde meneren. Dat heet opvoeding en valt niet onder de taken van een overheid. Als een kwaadwillend iemand rattegif aan een kind voert, is dat dan ook een rede om rattengif te verbieden en de ratteplaag dan maar voor lief te nemen?

Maar nu even de feiten op een rij:

1) 60% van alle drugsproblematiek in nederland wordt veroorzaakt door alcohol en slechts 40% door alle andere drugs bij elkaar.

2) het aantal doden waarbij alcohol in het spel is loopt jaarlijks op boven de duizend waarbij het merendeel verkeersongelukken betreft. Toch ziet onze overheid hierin geen noodzaak alcohol bij wet te verbieden, maar prefereert dit te gedogen (een verbod zouden de frannen ook niet leuk vinden want dat zou hun een aanzienlijk deel van hun inkomsten op exportwijnen gaan schelen) laat staan een verbod het besturen van een auto, (waarschijnlijk spelen economische redenen dus ook een rol bij de houding van de franse overheid betreffende het nederlandse drugbeleid.)

3) er zijn mij geen gevallen bekend van mensen die aan een overdosis paddo's zijn gestorven terwijl er vrijwel ieder jaar berichten in de krant verschijnen van jongeren die bij een studentenvereneging introductie/ontgroening gestorven zijn aan een acute alcoholvergiftiging.

4) in landen met een repressiebeleid ten aanzien van marihuana, blijkt dat marihuanagebruik drie tot vier maal zo hoog ligt per inwonder dan in nederland. Voor paddo's vermoed ik dat dit niet veel anders zal zijn.

Deze feiten zijn ruimschoots onderzocht en zouden tot de kennis moeten behoren waarvan overheidsfuctionarissen kunnen zeggen dat ze dit "weten". In plaats daarvan meent de VVD hele andere dingen te weten. Een citaat uit de volkskrant van 3-3-2007 luid : "De VVD wil dat verse paddestoelen voortaan ook als harddrugs worden beschouwd. 'De verkoop ervan moet stoppen, je weet dat ze na aankoop worden gedroogd."

Hoe "weet" de VVD dit? Hebben ze klanten van paddowinkels laten schaduwen en vervolgens binnenshuis verborgen camara's laten plaatsen die dit soort praktijken weergeven? Dat lijkt me een ongeoorloofde schending van de privacy. Mijn ervaring is toch dat 90% van de paddogebruikers die ik hiernaar vraag paddestoelen kopen en deze meestal dezelfde dag nog of het weekend erop consumeren. Deze tijd is veel te kort om ze te laten drogen. Kortom, de VVD woordvoerder in kwestie roept maar iets wat hem/haar het beste uitkomt zonder ook maar een paddogebruiker er naar te hebben gevraagd, laat staan een degelijk onderzoek hiernaar te hebben uitgevoerd.

De classificatie "harddrugs" wordt mijns inziens dan ook alleen maar gebruikt om een excuus te hebben stoffen te verbieden. Wie de lijst bestudeert komt al snel tot de conclusie dat verslavingsgraad hierbij geen rol speelt. Weliswaar staan er zwaarverslavende stoffen op deze lijst, maar tabaksproducten zijn zeker zo verslavend. Wie de lijst goed bestudeert en zich verdiept in de werking van de stoffen op deze lijst kan haast niet anders dan tot de conclusie komen dat alcohol zeker ook op deze lijst thuis hoort.

Wat mij het meest ergert in de hele zaak is dat degene die nu het hardste roepen hoe fout paddo's en andere drugs wel niet zijn zelf rustig met een slok op achter het stuur kruipen, wat overigens niet "slechts" een overtreding maar een misdaad oftewel crimineel is. Toch beschouwen deze personen zichzelf niet als crimineel maar wijzen als het om criminaliteit gaat maar al te graag naar de "druggebruiker". Wat de meeste mensen echter vergeten is dat een ieder die met een vinger naar een ander wijst minstens met drie vingers naar zichzelf wijst.

Vrijwel alle ongelukken met dodelijke afloop waarbij geestbeinvloedende stoffen een rol spelen, gebeuren door een onderschatting van de werking van de stof door de gebruiker. Vrijwel iedereen die ik aansprak wanneer ze met een slok op achter het stuur kropen gaf een antwoord in de zin van: "Zo'n vaart zal dat toch wel niet lopen", of "Dat valt wel mee, zoveel heb ik niet gedronken, misschien net vier biertjes." Dat het hierbij om halve liters ging en ze dus feitelijk al twee liter bier, het equivalent van tien alcoholische consumpties achter de kiezen hebben realizeren ze zich dan ook niet, laat staan dat ze het je zullen vertellen. Om van medicijngebruik van voorgeschreven medicijnen die de rijvaardigheid beinvloeden nog maar te zwijgen. Een apotheek heet in het engels niet voor niets een "drugstore".

De opstelling van de overheid die een zwart/wit beleid voert, weliswaar met een grijze uitzondering voor marihuana verergeren dergelijke misvattingen alleen maar. "Als alcohol echt zo gevaarlijk was als 'echte' drugs zou de overheid het wel verbieden" wordt dan vaak gedacht, of wanneer iemand zich wel bewust is van de gevaren van alcohol "Hoe gevaarlijk moeten drugs dan wel niet zijn als de overheid ze verbied, maar alcohol gewoon toelaat".

Nu wil ik niet zeggen dat meteen de alcohol, tabak en koffie maar verboden moeten worden, integendeel, we hebben ten tijde van de droogleggin in de VS kunnen zien wat voor een gevolgen dergelijke symptoombestrijding heeft. Ik ben dus voorstander van een fatsoenlijk beleid waarbij we per stof bekijken onder welke criteria het verstrekt kan worden en hier intensief (voor sommige stoffen des noods met behulp van een "drugpas") op controleren. En dat dit beleid alle stoffen betreft die de geestelijke gesteldheid kunnen beinvloeden (dus ook alcohol, tabak, koffie en medicijnen vallen hieronder).

Onder vrijheid valt voor mij immers ook de keuze van een individu met welke stof hij/zei zijn/haar lichaam prefereert te vergiftigen. De overheid heeft hier mijns inziens taak om ongevallen en overlast middels degelijke voorlichting en controle zo veel mogelijk te voorkomen, in plaats van mensen die een ander dan het meest gebruikte vergif (alcohol) prefereren te verketteren zoals nu het geval is.

Immers, wanneer we een legale verstrekking van geestbeinvloedende middelen realiseren kunnen we:

1 de kwaliteit van deze stoffen controleren en hier paal en perk aan stellen.
(de toenemende concentratie van werkzame stof in marihuanaproducten die in coffeshops verkocht worden kan dan ook aan banden worden gelegd. Net als nu al bij alcohol het geval is kunnen we verkopers van dergelijke stoffen verplichten het pecentage werkzame stof op de productsverpakking te vermelden en een maximum concentratie handhaven, in nederland mag ook geen drank met meer dan 60% alcohol verkocht worden)

2 accijns heffen op deze middelen zoals we nu al doen met alcohol en tabak (dit komt de staatskas ten goede, bij veel baat kunnen we staatschuld aflossen en dat heeft gunstige uitwerkingen voor alle inwoners van het land, behalve de schuleisers natuurlijk)

3 bij stoffen die een hoge verslavingsgraad hebben en een dergelijke invloed op de geestelijke gesteldheid hebben dat ze in combinatie met andere activiteiten zoals autorijden grote risico's met zich meebrengen een "drugpas" invoeren waarop de overheid kan bijhouden hoeveel iemand van een bepaalde stof koopt. (wordt de hoeveelheid aangeschafte stof aanzienlijk hoger dan een persoon normaliter voor eigen gebruik nodig heeft dan is dit meteen een indicatie voor illegale handel, en mensen met een functie waarbij deze stof voor problemen zou kunnen zorgen, bijv een taxichauffeur die iedere dag een liter jenever koop, dan zou je aan de hand van die registratie sneller op het idee komen de desbetreffende taxichauffeur tijdens werktijd eens aan een blaastest/bloedproef bloot te stellen.

4 leeftijdsgrenzen stellen aan de persoon aan wie de stof verkocht mag worden. dit kan per stof en concentratie verschillen zoals we dit nu al met alcohol doen (<20% vanaf 16 jaar, >20% vanaf 18 jaar). Het enige probleem hierbij is de handhaving, maar met de hiervoor in punt 2 genoemde accijnsopbrengsten moet dit makkelijk te bekostigen zijn.

Wat onze samenleving mijns inziens het meeste schaadt zijn niet de drugs zelf maar toch vooral het inconsequente beleid en de impotentie en politieke onwil van beleidmakers om hier realistisch en objectief naar te kijken en waar nodig onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk wetenschappelijk orgaan. Pas dan laten we zien dat we een "nuchter" volk zijn.

Tom210 | 28-03-07 | 20:21

Telegraaf woensdag 14 maart 2007

'Ze willen een nieuw, ander leven'

Een op vijf jongeren overweegt zelfmoord
door Marianne Janssen

DEN HAAG - Twintig procent ofwel één op de vijf jongeren tussen de 14 en 18 jaar heeft het afgelopen half jaar overwogen een eind aan zijn leven te maken. Vaak laten ze het niet bij die gedachte. Circa 70.000 tieners deden een of meer suïcidepogingen, 100.000 pogingen in totaal.

Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens, verzameld door het Kenniscentrum Jeugd en Opvoeding. Wetenschappers onder aanvoering van de hoogleraar psychologie prof.dr. René Diekstra verzamelden al hun gegevens op de scholen van Rotterdam en Den Haag. Ze rekenden die daarna om naar landelijk niveau.
Uit het zorgwekkend hoge getal blijkt dat zelfdoding onder tieners tenminste zo'n groot probleem is als onder volwassenen. Het is geen Nederlands probleem, maar "in vergelijking met andere landen lopen we wel in de voorste gelederen van het peloton", aldus Diekstra. Om er wrang aan toe te voegen: "We doen redelijk 'goed' mee met het buitenland."
De cijfers worden vrijdag gepresenteerd op een symposium over Sociale Architectuur op de Haagse Hogeschool. Jongeren die een poging tot zelfdoding wagen, doen dat meestal door zichzelf in de polsen te snijden, door een overdosis te slikken van tabletten uit de medicijnkast van hun ouders of door een grote dosis drugs te gebruiken. Ieder jaar overlijden er op die manier tussen de vijftig en zestig tieners. "Deze kinderen willen vaak niet eens echt dood. Het is een schreeuw om hulp. Daarom melden ze zich soms ook in paniek bij een ziekenhuis als ze te veel pillen hebben geslikt. Dan willen ze niet echt dood, maar ze hebben genoeg van hun leven. Ze willen een nieuw, een ander leven, maar ze weten alleen niet hóe", aldus René Diekstra. Een jongere die een zelfmoordpoging onderneemt, heeft niet alleen op dat moment ernstige psychische, lichamelijke of sociale problemen, maar loopt ook een aanzienlijk hoger risico die op latere leeftijd te krijgen, zo blijkt uit het onderzoek.

C.H. | 28-03-07 | 14:57

Hallo,

Ik verloor 18 jaar geleden mijn oudere broer, hij ging een middagje motorcrossen en verongelukte op de motorcrossbaan... nu 18 jaar later ben ik nog steeds blij dat ze deze sport &/of crossmotoren niet hebben verboden, exact vier maanden ervoor is mijn vader aan longkanker gestorven en ondanks dat hij (te vroeg) aan deze ziekte stierf zijn er vandaag de dag nog gewoon overal sigaretten te koop...

Hiermee wil ik aangeven dat er in ons leven vele gevaren zijn, deze kun je deels uit de weg gaan maar nooit helemaal, uiteindelijk bepaal je zelf (JIJ hebt nl dit leven geschonken gekregen, van wie of wat dan ook...) in hoeverre je deel uit wil maken van experimenten die deels risico's met zich meebrengen, het gaat er altijd om dat je wel de spelregels (net als in het verkeer) weet te hanteren, ga je deze te buiten dan kunnen er idd dingen mis gaan, maar hierbij mag & kan het verdorie NIET zomaar tot een verbod komen... bij paddestoelen is het nl. ook nog eens zo, dat je deze in JOU EIGEN lichaam propt en wie is er de baas over JOU (gekregen) lichaam in JOU leven???

Gaan we nu dan ook eindelijks de oorlogen (dwz de wapenindustrie!) verbieden en geen 20 jarige, slecht geschoolde, jongeren naar o.a. Irak zitten sturen in het belang van multinationals all over the world, gaan we dan nu ook al die vette hap v/d Mc Donalds in o.a. Nederland verbieden, gaan we het auto-rijden dan nu ook eindelijks verbieden vanwege de vele verkeersslachtoffers, gaan we de zon nu ook verbieden omdat we er v.a. medio juni weer met z'n allen teveel onder liggen en allemaal weten wat er van komen gaat, gaan we de sigaretten ook verbieden, stappen we nu dan ook meteen weer af v/d ideeën om de kerncentrales weer open te gooien, gooien we de alcohol er nu ook meteen uit of gaan we gewoon elkaar verbieden te bestaan op deze aarde en in dit éémalige leven (waar een ieder komt en ook een ieder tzt zal gaan, dit als het zijn tijd is!).

Zijn we hier in NL nu helmaal v/d pot gerukt !!!

Zijn we vergeten dat er heel veel bloed is vergoten om dat artikel 1 v/d (huidige) grondwet op papier te krijgen, zijn we vergeten dat we op de basis-school al te horen kregen dat de Oostblok fout zat & was, dat Duitsers moffen waren/ zijn???

Nee ik ga hier NIET weg uit NL, het enigste wat ik wil is leven, tesamen met anderen die hier wel dan niet zijn geboren en tevens wil ik zelf uit kunnen maken wat ik eet, dwz dat dan wanneer ik paddo's (of van mijn part rubberen auto-banden) zou willen gaan eten, dat ik dat gewoon wil kunnen gaan doen zonder dat ik dit eerst aan één of ander geloof &/of (andere) overtuiging moet gaan vragen, mijn levensovertuiging & visie staat nl ook in datzelfde artikel 1 v/d Nederlandse Grondwet, mij zie je op zondag toch ook niet een kerk te Staphorst binnen stormen om te komen vertellen dat het maar eens afgelopen moet zijn met al dat gelees in dat eeuwen-oude testament...

U.R. NOW 2B, Live Life!

PS; kotsmisselijk word ik van al dit soort gemiereneuk, laten ze in Den Haag maar eens echt a/d slag gaan ipv dit soort gekwaak (daar in Frankrijk hebben ze een groter drugs-probleem dan o.a. hier in NL), vraag jezelf nu meteen maar eens af waarom er jaarlijks zoveel mensen binnen dit kloten systeem zichzelf van het leven doen ontnemen...??? Vraag het jezelf af en verbied vervolgens het menselijk bestaan hier op aarde!

MVG: C.H.

C.H. | 28-03-07 | 14:56

Oh oh oh, 1 dom meissie denkt te kunnen vliegen van paddo's,
van de miljoenen toeristen per jaar die ook wel een paddootje nemen en nooit ergens last van hebben, behalve heel veel lol en dan zou het meteen verboden worden. Ronduit belachelijk!!!!!!
Nou drinkers onder ons, houd je hart maar vast, want de doden die er per jaar vallen door overmatig alcohol ge (mis)bruik, ten opzichte van 1 stomme kudt met paddo's, is veel erger en gevaarlijker.
En aan de ouders van dit kind, veel sterkte, maar SMOEL dicht!

prinzess | 28-03-07 | 12:59

allemaal de schuld van Balkenende die alles wat met geestverruimende middelen wil verbieden en ontkennen dat het betaat en er dus niet voor zorgt dat er goede voorlichting is zodat een meisje van 17 het zo kan gebruiken en denkt er mee te kunnen vliegen.
Stomme gristenen.

spruitjesvreter | 27-03-07 | 14:01

*vliegt gewoon nog een rondje*

Gobo! | 27-03-07 | 09:39

"Ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig !!!!" ( Air France, in dit geval...... )

Is-lamme-miet | 27-03-07 | 09:11

Tevens: paddo's zijn mad wicked hip retro uit 't jaar 1007... Franse panhoeren zijn zo friggin' 80's..

cappie | 27-03-07 | 09:00

Vliegen!?? WTF.. kijk eens naar vogels, domme kudt.. zie jij vogels massaal naar bruggen waggelen om daar tot het luchtruim te treden?
.
NEE.. volgens vertrekken gewoon vanaf de grond. Iedere keer dat gezeik over DOMME mensen die DOMME dingen doen met TOOLS voor volwassenen. Als volgende week een grietje doodbloed omdat ze zichzelf met de klopboor van papa heeft doorboord terwijl ze op zoek was naar een nieuwe anale uitdaging, moet Bosch dan ook bloeden voor haar dommigheid?
.
n00b bitch

cappie | 27-03-07 | 08:57

"„Maar we kunnen niet hardmaken dat de paddo’s daadwerkelijk aan dat minderjarige meisje zijn verkocht. Zij was in gezelschap van meiden die wel oud genoeg waren”, zegt Van der Veen. "
Fijne vriendinnen... Als je al paddo's vreet hou je een oogje op elkaar, toch?

..zapper | 27-03-07 | 08:44

"een vrolijk manisch-depressief meisje van 17"
"Meisje was bovendien helemaal niet suïcidaal"
.
Dan zat ze in haar manische periode, euforisch over het leven, plannen maken, zin hebben dingen te ondernemen, bruisen van de energie. Maar de paddo's leggen even bloot wat ze echt voelt. Ze voelt zich kut.
Ze denkt dat ze kan vliegen, en het verhaaltje is uit.
Blijft echter tragisch zoiets.

BeunDeHaas | 27-03-07 | 08:34

Goed stukje. Mooi man. Alleen die link van De Pers, waar die footage zou zitten, die is niks
Die is gelul dus. Maar goed stukje

LibertasSimplex | 27-03-07 | 01:16

@koerbagh 26-03-07 @ 21:29
Een baan natuurlijk, wat moeten we hier zonder jou......
En zonder Jane Doe.

anarchez | 26-03-07 | 23:42

En wat doen ze bij Campus TV met dit bericht?! Die gasten houden een hele eigen Paddo-show! En wat blijkt, je wordt er he-le-maal niet suïcidaal van.
www.campus.tv/index.php?action=showmov...

stoofstraat | 26-03-07 | 22:46

en dat orgel was vast een pijp-orgel. Of een drank-orgel. gewoon slecht vertaald.

zeiksmurf | 26-03-07 | 22:02

doet ze anders nooit hoor. Paddo-dodo. Ik zou de ouders voor het gerecht slepen wegens nalatigheid en slechte opvoeding.

zeiksmurf | 26-03-07 | 21:59

Ik heb ook vaak paddo's gehad,zoveel dat ik zelfs niet kon praten omdat mijn hersenen door de war lagen,maar denken dat ik kon vliegen... nou NEE. Zelfs niet met 5 pillen in mijn giel.

Nifelheim | 26-03-07 | 21:49

@anarchez 26-03-07 @ 20:30:
Wat? Een baan of een ban?
In 't eerste geval: de redactie weet me te vinden, maar ik ben niet goedkoop.
In 't tweede: Foei! Matennaaier!

koerbagh | 26-03-07 | 21:29

Zo, hé, de ene topreaguurder krijgt een baantje (Traag) en de andere wordt geband (Jane Doe).
Schiet lekker op zo.
Nou Koerbagh nog.

anarchez | 26-03-07 | 20:30

Prachtig mooi meisje, magnetisch. Lijkt me geen gevalletje Darwin, eerder klaar af zijn met reincarneren.

Frank Culemborg | 26-03-07 | 19:52

Om onze grote voorouders te citeren: "Heeft de dader dan helemaal geen schuld?"
Ontbreekt er trouwens geen Z in de naam van deze deerne?

Heeft Plaatsgevonden | 26-03-07 | 19:04

Verse Paddo's zijn volgens de wet volgens mij helemaal niet gebonden aan een leeftijd van 18 jaar en ouder :-\
Maarja, die muts springt toch echt zelf van die brug af.

Liroy | 26-03-07 | 19:02

Och gerum!

Fennek | 26-03-07 | 18:20

En meteen een 150+-er Traag. Netjes.

G-unite | 26-03-07 | 17:52

Sonde, nu al er iemand voor haar orgel spelen denk ik.

vadertje_b | 26-03-07 | 17:42

Herman Flipsen 26-03-07 @ 13:50
Tot 17 jaar ben je een kind.
.
Verantwoordelijkheid? klopt zeker, maar die ligt als het fout gaat niet bij het kind tenzij het een misdrijf betreft (daarom ligt de grans nu op 18, was heel vroeger nog 21 trouwens).
En als jij op 17 jarige leeftijd een dodelijk verkeersongeluk met de auto van je ouders veroorzaakt zul jij niet aansprakelijk worden gesteld... gestraft zul je wel worden denk ik.
.
Controleren door de overheid op wetshandhaving is weldegelijk een plicht van de overheid. Indien ze dat verzuimen zijn ze aansprakelijk (brandveiligheid gevangenissen, straatveiligheid TBS-ers met proefverlof, you name it...).

fweddy | 26-03-07 | 17:37

huh? de staat aanklagen?

wie liet een minderjarig meisje naar amsterdam gaan?
- de ouders
wie waren de begeleiders
- de school / leraren
wie koopt er drugs
- het meisje
wie verkocht de drugs?
- smartshop
waar waren de begeleiders/docenten tijdens het kopen van de paddo's?
- (zeer waarschijnlijk) stoned in de coffeeshop
waar waren de begeleiders vlak voordat ze van de brug sprong?
- (zeer waarschijnlijk) stoned in de coffeeshop

wie zijn er dan het meest schuldig?

1. school + leraren
2. ouders
3. het meisje
4. de smartshop
5. ??? niet de staat in ieder geval.

__dictatuur | 26-03-07 | 16:45

Dom,beetje gebruiker weet dat paddos heftiger zijn dan coke,speed en xtc,dus links spul.

andre wouterlood | 26-03-07 | 16:32

Daarbij ging ik vroeger altijd zelf paddo's plukken,
een paar honderd in een ochtend.

Dus hoezo verbieden?
Groeit overal man.

vander F | 26-03-07 | 16:11

@Flipsen

Beste Herman, excuus, verwarde je met een ander. De hitte van het late-night debat was nog niet geheel gedooft (laat staan de alcohol verdampft).
Wat meer van je gelezen te hebben, denk ik dat we eerder "brothers in arms" zijn, dan opponenten.

Sikkeneur | 26-03-07 | 15:43

Hoezeau zeggen de ouders dat ze geen suïcidaal is, dat klopt toch ook? Ze wilde toch vliegen, niet deaud?

ik_0 | 26-03-07 | 15:36

Gisteren nog een heel bakje champignons leeggevreten.
Valt best mee hoor , heb van drie flessen franse wijn meer last.

Berendt Bockenluhl | 26-03-07 | 15:30

tomsan 26-03-07 @ 13:57<br>
Volgens mij is dat dieper inhaleren iets wat je alleen in films ziet, en mongeaulen die stoer willen doen. Valt in de praktijk wel mee denk ik, chillums zie ik ook echt heel zelden.<br>
OT: Willen ze dan ook koeievlaaien verbieden? Die dingen groeien er gewoon op in een beetje goeie nazomer kan je zelf plukken tenslotte.

zak_arme_turf | 26-03-07 | 15:27

"Inmiddels zou de Partij voor de Vrijheid (PVV) kamervragen hebben gesteld."

How come I'm not surprised? Scoruh!!

TM | 26-03-07 | 15:16

@Sikkeneur 26-03-07 @ 14:46
pleur nou eens op, om mij in de hoek van de Wilders-adepten of xenofoben te zetten, ik heb er niets mee.
Als je echt wil weten hoe ik denk lees: Herman Flipsen 06-01-07 @ 14:34 www.geenstijl.nl/mt/archieven/045357.h... en al mijn andere post, zo ook bijvoorbeeld www.opinio.nu/node/162 daarna mag je verder kletsen Veest.

Herman Flipsen | 26-03-07 | 15:05

@Flipsen 13.50

In navolging van uw gedachtegang;

Een fanatieke reli vermoord een dik mannetje door wie hij zich beledigd voelt, wie is verantwoordelijk, de (linkse) Staat? (hadden ze maar geen buitenlanders binnen moeten halen, toch?)

Sikkeneur | 26-03-07 | 14:46

Traag,

Gefeliciteerd! Van reaguurder of the year tot huiscolumnist van GS!

rosalie | 26-03-07 | 14:33

@Traag
Wanneer gaan we weer samen paddootje doen?

T-pot | 26-03-07 | 14:26

@roberdinho

dit heb ik van de eerste google hit! www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction... eerder anti drugs, dus wat zei zeggen zal in ieder geval niet snel pro wiet zijn!

"• Afhankelijkheid
Veruit de meeste cannabisgebruikers hebben hun gebruik onder controle en kunnen dit relatief gemakkelijk opgeven. Epidemiologische gegevens wijzen erop dat slechts een minderheid (8,8%) van de mensen die ooit cannabis gebruikten, dit op regelmatige basis en over een lange periode blijven doen.
In vergelijking met andere middelen die een afhankelijksrisico inhouden, zoals bijvoorbeeld nicotine, is dit risico bij cannabis relatief beperkt. Wanneer men abrupt stopt met zwaar cannabisgebruik doen zich geen fysieke ontwenningsverschijnselen voor. Verschillende studies tonen evenwel aan dat stoppen met cannabisgebruik een aantal fysieke ontwenningsverschijnselen met zich meebrengen die eerder mild zijn en van korte duur. Vooral mensen met een individuele gevoeligheid, die gedurende een lange periode intensief cannabis gebruiken, lopen een reëel risico om afhankelijk te worden."

intensief gebruik is natuurlijk altijd slecht, net als alcohol. Dit wordt niet echt als verslavend ervaren, maar kan dat wel zijn!

Over de schadelijke gevolgen heb je wel gelijk volgens deze site:
"
• Specifieke risico's gerelateerd aan het roken van cannabis
Het grootste gezondheidsrisico van cannabisgebruik hangt samen met het inhaleren van de rook zelf. De rook van een gewone sigaret en een joint pure marihuana heeft - met uitzondering van nicotine en cannabinoïden - ongeveer dezelfde samenstelling, waaronder erg schadelijke stoffen, zoals koolstofmonoxide, teer en een reeks bekende carcinogene stoffen. Door een diepere inhalatie dan bij het roken van gewone sigaretten (en het inhouden van de adem (vanuit het onjuiste geloof dat dit de THC-opname in de longen verhoogt), krijgt een cannabisgebruiker tot vijfmaal meer teer in de longen en kent hij een vijfmaal hogere opname van koolstofmonoxide. Het gecombineerd gebruik van tabak en marihuana houdt bovendien een gecumuleerd risico in voor de gezondheid.
Uit onderzoek blijkt dat iemand die drie à vier joints per dag rookt, een even grote kans loopt om chronische bronchitis te ontwikkelen dan iemand die meer dan twintig sigaretten per dag rookt, maar dat diezelfde cannabisgebruiker minder risico loopt om astma of longemfyseem te ontwikkelen dan de sigarettenroker. Tot nog toe kon epidemiologisch nog geen causaal verband worden aangetoond tussen cannabis roken en longkanker. Dit heeft onder meer te maken met de zeer lange periode vooraleer longkanker zich ontwikkelt en met methodologische problemen bij de samenstelling van een onderzoekspopulatie. Bovendien is de kans dat een roker longkanker ontwikkelt in grotere mate afhankelijk van de duur van de periode dat hij rookte dan van het aantal sigaretten dat hij elke dag rookte. Het roken van cannabis is nog maar sinds een relatief beperkte tijd verspreid in West-Europa, zodat het nog te vroeg is om een link te kunnen leggen met longkanker. Er bestaan wel al onderzoeken die aantonen dat cannabisrokers meer vatbaar zijn voor longinfecties. Door extrapolatie van de onderzoeken met betrekking tot het roken van tabak naar het roken van cannabis kan men verwachten dat wanneer iemand slechts gedurende een beperkte periode occasioneel cannabis rookt, dit geen verhoogd risico op longkanker met zich meebrengt. "

Maar aangezien je niet zoveel joints rookt als peuken, valt dit dus weer een beetje te betwijfelen, feit blijft dat de joint schadelijker is. Maar dit probleem erkende ik al, roken is altijd schadelijk. echter staat hier dus wel dat er nog geen links zijn gemaakt met de ernistigere ziektes als longkanker e.d.

dat verhaal van "uit eigen ervaring" is natuurlijk bullshit, ik kan ook spreken uit eigen ervaring dat het niet zo is. als jij en je vrienden als malle joden gaan lopen roken, dan kan je idd een psychische verslaving opwekken, maar dat is dus ook weer te vergelijken met alcohol. als jij het gewoon met mate gebruikt is er niks aan t handje. Een huisgenoot van mij rookte iets van 9 joint per dag! veel teveel, maar toen ie op vakantie ging 2 maanden heeft hij geen problemen gehad. zo zijn er altijd verhalen om bewijs te leveren, maar of die echt indruk maken.

Of alcohol veel slechter is dan xtc weet ik niet, ik denk eigenlijk van niet, want je moet wel rekening houden met de hoeveelheden. ik snap uberhaupt niet waarom je dit zegt, aangezien ik zelf ook geen vergelijking maak. Maar als ik uitga van wat ik geleerd heb in de college zaal is xtc toch echt wel een stukje schadelijker.

tomsan | 26-03-07 | 13:57

@fweddy 26-03-07 @ 13:43
Wat nou kinderen...., dat mens was 17 een stukje verantwoordelijkheidsbesef, mag je op die leeftijd toch nog wel verwachten.
Het is een raar en verwrongenbeeld, wat mensen hebben over de overheid en haar verantwoordelijkheden.....
Iemand pleegt een moord, wie is verantwoordelijk, de staat
Iemand springt van een brug, wie is verantwoordelijk, de staat
Iemand botst tegen een boom, wie is verantwoordelijk, de staat (hadden ze maar meer chicanes, drempels en flitspalen neer moeten zetten)
Ik ben betrapt met alcohol op achter het stuur, terwijl ik een snelheidsovertreding bega, nadat ik net van een ongeval met dodelijke afloop gevlucht ben, wie is er verantwoordelijk.... juist, IK

Herman Flipsen | 26-03-07 | 13:50

Wat is er mis met kook, behalve dat het duur is?

holtor | 26-03-07 | 13:47

@Herman Flipsen 26-03-07 @ 13:30
Kinderen zijn... precies, kinderen, en dus niet verantwoordelijk.
In 1e instantie zijn dat dus de ouders.
Aangezien die niet 100% van de tijd controle hebben over wat hun kroost allemaal uitspookt is de samenleving verantwoordelijk (in dit verband bedoel ik school, discos, winkels en dus ook smartshops, en inderdaad ook de overheid)
Wanneer de overheid geen controles uitvoert (en dat dacht ik op te maken uit het artikel) heeft het zijn deel van de verantwoordelijkheid niet genomen.

fweddy | 26-03-07 | 13:43

@ Tomsan. Doe je huiswerk eens. Zeker wel dat Wietrook slechter is dan sigarettenrook. Alleen met een verdamper valt het mee. Hiernaast is wiet erg verslavend. Niet lichamelijk, maar des te verslavender is het geestelijk. Dus men kan zich niet meer prettig voelen zonder. Ik spreek uit ervaring en heb vele vrienden die hetzelfde probleem kennen. Hiernaast is alcohol veel slechter voor je dan xtc. Dus wat jij allemaal raaskalt klopt voor geen meter. Behalve dan dat alcohol ook een erge killer is.

Roberdinho | 26-03-07 | 13:34

Ze was een briljante leerling. Inderdaad, proefondervinderlijk bewijzen dat zwaartekracht bestaat. Briljant.

DonJohnson | 26-03-07 | 13:33

@fweddy 26-03-07 @ 13:06
het bewaken van de leeftijdsgrens (zoals jij dat noemt) is niet enkel de verantwoordelijkheid van de overheid. Ten eerste is de consument aansprakelijk, vervolgens is de verkoper van het goed verantwoordelijk voor de controle op leeftijd, ten derde kan de overheid de verkoper beboeten bij het constateren van een overtreding.
Je kan de staat wel voor alles verantwoordelijk stellen, maar als ik zes liter spiritus zuip, is de staat dan verantwoordelijk, omdat zij niet op het correcte gebruik van spiritus heeft gecontroleerd?

Herman Flipsen | 26-03-07 | 13:30

Oh en voor de mensen die toch vinden dat het gedoogbeleid afgeschaft moet worden.

Het idee zelf vind ik belachelijk. zowel wiet als paddo's zijn niet slecht voor je gezondheid (wiet rook natuurlijk wel, maar alweer minder dan sigaretten rook). Beide drugs zijn ook nog eens niet verslavend. Alleen het effect is tamelijk sterk, vooral paddo's, maar waarom is dat erg? omdat er nu een dode is? het gebruik van alcohol levert een paar duizend doden per jaar op (denk ik misschien minder) maar niemand heeft de intentie om alcohol af te schaffen. Terwijl dat echt PRECIES hetzelfde is. als ik knetter lam ben, nou dan ben ik ook niet meer toerekeningsvatbaar. Maar toch vinden mensen alcohol allemaal wel ok, voornamelijk omdat iedereen dit gebruikt. De mensen die zo lopen te gillen tegen softdrugs, hebben er meestal zelf geen ervaring mee en dat is zoo hypocriet, omdat ze dan wel elke vrijdag zichzelf bezatten als 'de cock'. Misbruik zal altijd een probleem vormen, maar moet je de mensen die er wel van genieten en het 'normaal' gebruiken straffen voor de uitzonderingen? Ik vind dat absoluut niet. Als je wiet en paddo's gaat verbieden, dan moet je zeer zeker alcohol ook verbieden. Drugs als coke en pillen ed. moeten wel verboden blijven, omdat die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.

tomsan | 26-03-07 | 13:25

coke EN paddo's dat is de sjit..

Minister van Angst | 26-03-07 | 13:24

@ Erikza & Mau92983

De 4 keer dat ik paddo's gekocht heb, krijg ik uitgebreide verbale informatie, zelfs toen ik zei dat ik het al een aantal keer gebruikt had, en er zit een bijsluiter bij, zowel op de verpakking van de paddo's zelf als een extra toegevoegde uitgebreide bijsluiter. Het staat nog net niet op de paddo's zelf gegraveerd. Naar mijn mening word er dus al flink veel gedaan aan voorlichting.

Daarbij: er word wel gecontroleerd op leeftijd, maar zoals overal niet altijd door de verkoper. Ik geloof niet dat ze zelf niet suicidaal was. zoals in het filmpje wordt gezegd: "ze had problemen" nou is dit wel een vage opmerking, maar toch ook wel weer veel zeggend.

Ik begrijp dat de ouders boos zijn, maar het probleem licht toch echt bij het meisje zelf. Van een spacecake kan ik persoonlijk zelf namelijk ook helemaal van de kaart gaan, zouden die ook verboden moeten worden?

tomsan | 26-03-07 | 13:15

en als ze 18 was wat zou dan t excuus worden??

fanta | 26-03-07 | 13:14

FELI!!!!
Je eerste stukkie!
*3 dikke zoenen geeft*
Wel een beetje jammer van het meisje natuurlijk...

glyce | 26-03-07 | 13:09

De reactie van de ouders lijkt begrijpelijk. Niemand accepteerd zomaar de dood van zijn kind, en als je de 'fout' in 1e instantie niet bij het kind of jezelf neer kunt leggen, dan zoek je een andere 'schuldige'.
Feit blijft dat de ouders een goed punt hebben:
-Dit is klaarblijkelijk levensgevaarlijk spul.
-Het mag niet aan minderjarigen verkocht worden,
-De overheid controleert hier blijkbaar niet op
(terwijl men dat wel doet met alcohol).
Dus, je kunt de beschuldiging wel afwijzen en bijvoorbeeld zeggen dat het de fout van ouders is die hun kind niet goed opvoeden, maar dat gaat voorbij aan het feit dat de overheid - op zijn minst enige - moeite moet doen om drugs uit handen van kinderen te houden (in dit geval de leeftijdsgrens bewaken).

fweddy | 26-03-07 | 13:06

@ErikZA
Paddo's met bijsluiter? ;D

Mau92983 | 26-03-07 | 13:04

Wie zegt dat dat kudtkind niet aan een ander heeft gevraagd deze paddo's te halen...

RedScorpion | 26-03-07 | 13:03

flikker toch op, bij de supermarkt vragen ze 9 van de 10 keer ook niet naar leeftijd.. alcohol is de zwaarst toegestane en vrij te verkrijgen drug die er is.

lulniet | 26-03-07 | 12:59

@rent-a-dirk
Zet er dan wel even bij dat het een grapje van Bill Hicks is.
Anders lijkt het net of je het zelf bedacht hebt.

Flash Gonzo | 26-03-07 | 12:57

Triest. Maar eigen verantwoordelijkheid bestaat nog altijd.

donek | 26-03-07 | 12:49

Je zit ook wel een beetje ielig in je bottenzak als je van die hoogte doodvalt, trouwens.

Neon | 26-03-07 | 12:44

Hoop geschreeuw weinig wol weer in de reacties.
Ik heb mensen heel raar zien reageren op paddo's. Heel makkelijk om te roepen eigen schuld dikke bult.
Medicijnen die als bijwerking hebben dat ze je depressief maken komen wel met vette waarschuwingen. Dat zou voor Paddo's dus ook moeten.
Ik denk dat deze mensen misschien best een zaak hebben tegen de staat, voorop gesteld dat er geen wetgeving bestaat omtrent voorlichting op het moment.

ErikZA | 26-03-07 | 12:43

denkend aan Holland
zie ik laagvliegende
Francaises
traag door
oneindige
kabouterbossen gaan

hombremuerto | 26-03-07 | 12:43

*paddo's gaat slikken*
Teen = Traag, maar dat hou je toch

Herman Flipsen | 26-03-07 | 12:43

en jawel, een hysterische -paddo slikkende- tiener springt in een depressieve bui van een brug af.... pats..... overheid is verantwoordelijk.
Nee, moeders.. jou kind slikt die dingen, jij laat je dochter naar 020 vertrekken en dat ze orgel speelt, dat zegt natuurlijk helemaal niets, behalve dat ze dat dan waarschijnlijk niet zo leuk vond om te blijven leven.
/OT
@Teen
gefeliciteerd met je eerste artikel, maar mag shetty ook mee naar het werk

Herman Flipsen | 26-03-07 | 12:41

De ouders willen de Nederlandse staat verantwoordelijk stellen voor het drugsgebruik van hun dochter ... ?!

Of moeten juist de ouders aansprakelijk worden gesteld voor het drugsgebruik van hun minderjarige dochter?

Of is het concept van ouderlijke verantwoordelijkheid in Frankrijk wat minder ver onrwikkeld?

Cloodtvieaul | 26-03-07 | 12:31

Traag! Is dit belastingtechnisch wel zo handig? Hoe dan ook, ongezien de felicitaties.

DiagnosisTyphus | 26-03-07 | 12:18

Door teveel water te drinken ga je ook deaud.

naamloos.doc | 26-03-07 | 12:15

keertje blowen was mss toch beter geweest.

kannietbaal | 26-03-07 | 12:14

Tja ik zou ook depresief worden van Amsterdam... De enige die daar nog Nederlands spreken zijn de papagaaien in Artis.

vanEL | 26-03-07 | 12:14

Luistert, dit is gewoon een gevalletje dikke boehoe van de ouders. Begrijpelijk dat ze zeau reageren, dat zou iedere ouder doen. Het is natuurlijk makkelijk met het vingertje wijzen naar de Nederlandse staat, want hier zijn die middelen vrij verkrijgbaar. Wel vouwt dat ze die rommel meekrijgt van de smartshop, die is in mijn ogen dan ook verantwoordelijk, maar de Nederlandse staat verantwoordelijk stellen gaat een beetje te ver: Wanneer ik kids zou hebben en 1 ervan zou in Frankrijk overlijden door toedoen van wat voor drug dan ook, mag ik dan de Franse staat aanklagen vanwege falend drugspreventiebeleid? Neuh dat denk ik niet. Er bestaat nog iets als eigen verantwoordelijkheid, je kan niet zomaar alles op de overheden afschuiven. Doe je domme dingen: accepteer de conseclusies. Gaat je dochter op dr 17e op schoolreisje naar Amsterdam: licht haar dan even voor over de gevaren van drugs.

.kapitein k | 26-03-07 | 12:08

Dat filmpje van de Pers is inderdaad behoorlijk tendentieus. Vooral die zwarte in memoriam-pagina aan het eind. Verder matige verslaggever en slecht camerawerk. Met dit soort prutkwaliteit soliciteer je naar het predikaat Campingkrant.

e.claudius | 26-03-07 | 12:04

Van de
kook
van
de
paddoos
crashte
zij
de
tunnel
in.
De
zwarte
doos
is
nog niet
gevonden

holtor | 26-03-07 | 12:00

Nou ben ik dit weekend ook wezen vliegen. Maar ik zorgde wel dat ik daar zo'n ding met vleugels voor had. En zo'n ventilator voorop. Tja, je moet er wat voor doen, maar dan heb je ook wat. Bijvoorbeeld nog een heel leven na je vlucht.

Hadjewat? | 26-03-07 | 11:49

ghb, speed, mdma-poeder, ketamine, coke, hero, temazepam,rohypnol kan alles bij ze krijgen.

024_kicksass | 26-03-07 | 11:43

@ 024_kicksass
En je bent al snel een vaste klant hoor :P
Ik kreeg na 3x al dingen van 'achter de balie' aangeboden.

Washandt | 26-03-07 | 11:43

Zolang een levensgrote paddo haar niet uit naam der Koninkrijk der Nederlanden van de brug af heeft geduwd is dit kansloos.

Tobus | 26-03-07 | 11:42

pff je dochter is een leipert die dna ook noggus naar hier komt om dope te knallen.. hou lekekr jezelf verantwoordelijk domme kutfransoos..

she flies she flies...

gekkehuus | 26-03-07 | 11:42

@ washandt klopt, of ze bellen even iemand voor je. doen ze alleen bij vaste klanten.

024_kicksass | 26-03-07 | 11:42

Je zult verbaasd zijn hoe makkelijk je hier aan drugs kan komen, zo uit de smartshop. Daar vragen ze namelijk niet naar leeftijd, en hebben ze alles behalve wiet.

Washandt | 26-03-07 | 11:38

@ rent-a-dirk 11:35

Waarschijnlijk hebben ze teveel 'Hook' gekeken ofzo...

Izual | 26-03-07 | 11:37

"de winkel verspreidt wel engelse en spaanse voorlichtingsfolders" (de pers) gut gut, egocentrische fransoosjes weer te beroerd om iets in een andere taal te lezen...

@ traag - gl met je nieuwe job

nassie de naskoel | 26-03-07 | 11:37

@knutsel

zow die is goed... met paddos

eurocent | 26-03-07 | 11:37

... waarom springen mensnen die denken dat ze kunnen vliegen dan ook van hoge dingen af? Probeer gewoon vanaf de grond op te steigen.
Duiven nemen toch ook niet de lift om zich daarna van het dak af te werpen?

rent-a-dirk | 26-03-07 | 11:35

@Rabarberke 11:01. Heb je die dingen wel eens gekweekt? Ik wel namelijk. Da's voorwaar niet eenvoudig, je moet een halve laborant zijn om besmetting van andere schimmels uit te sluiten. Dure petrischaaltjes aanschaffen, een snelkookpan, van piepschuim een minilaboratorium in elkaar knutselen en ontsmetten met alcohol en Dettol, Agar-agar als medium met andere voedingsstoffen in petrischaaltjes. In snelkookpan, sporen erop en wachten. Dan zuivere 'strings' van petrischaaltjes in potten met graan of andere voedingsbodem overzetten en weer wachten. Als potten doorgroeid zijn wederom overzetten in bakken (aquarium) met stro. Dan met een beetje geluk krijg je een paar 'flushes', maar meestal gaat er iets mis en zijn je paddo's overgroeid door andere schimmels. It's a jungle.

knutsel | 26-03-07 | 11:33

Zelf gebruik ik ook af en toe wel eens paddo's en moet zeggen dat ik niet snap dat iemand zoiets denkt. Misschien was ze al een beetje gestoord in haar hoofd ofzo. Of ze heeft gewoon 3 porties gevroten. Maarja vind het bullshit dat het verboden moet worden, het blijft toch wel verkrijgbaar.

Izual | 26-03-07 | 11:31

Welkom in de claim maatschappij, je dochter nooit genoeg aandacht gegeven, met verkeerde vriendjes om laten gaan. Want de lening van "leen" moest met hard werken worden afgelost. Nu is ze deaud maar die lening is er nog steeds, dus gaan we maar eens een claim indienen.

ipje | 26-03-07 | 11:30

Ach gunst...

Vermaledijde | 26-03-07 | 11:29

Lijkt mij een duidelijke zaak. Goed onderzoeken hoeveel van de zelfdodingen gebeuren die niet onder invloed van Paddo's zijn. Logische conclusie trekken en verplicht elke dag beginnen met een paddo-ontbijt.

ivar | 26-03-07 | 11:28

Toch mooi dat traag eindelijk zijn stageplek heeft ;-)
Succes kerel.
*eet steels wat champignons*

De Regenjas | 26-03-07 | 11:24

Altijd de demonisering van paddo's. Je hoort nooit eens wat over de mensen die daadwerkelijk aan het vliegen slaan en dezelfde dag nog in een ander land zijn.

Teen | 26-03-07 | 11:22

Hahaha stomme kip...
Nuja, frans zijn is al reden genoeg om te springen :w

zeveroare | 26-03-07 | 11:20

Dit is net als die ouders die zeggen dat ze hun kind door en door kennen, waarbij 't achteraf een achterbakse drugsverslaafde pestkop schijnt te zijn. Maar de ouders: nee hoor, lag aan die en die. Ons kind is zo lief en braaf.

Elvira | 26-03-07 | 11:20

Overigens, ik bedenk me ineens: kan je de staat ook verantwoordelijk stellen voor verkeersdoden door alcoholgebruik? Dat houdt die rare overheid helemaal legaal!

LinksIsLeuk | 26-03-07 | 11:20

hahaha wat moest ik lachen toen ik het bericht zag en waarom? altijd makkelijk om andere de schuld te geven die ouders hadden hun dochter gewoon niet onder controlen en wat moet een meid van 17 alleen naar amsterdam ??? nee de nederlandse staat kan beter die ouders aanklagen bij de kinderbescherming want die ouders hebben gefaalt

eurocent | 26-03-07 | 11:19

Die ene keer dat ik ooit paddo's gebruikte waren die voorzien van uitgebreide bijsluiter met allerlei waarschuwingen. Die ik ook allemaal kende, trouwens. Je moet er verantwoord mee omgaan, nooit in je eentje, liefst met een nuchter iemand, etc.

Helaas is goede voorlichting hierover bijna niet mogelijk, omdat het allemaal in het verboden verdomhoekje wordt geschoven. Als ze al het geld dat nu wordt uitgegeven tegen drugscriminelen nou eens zouden gebruiken voor voorlichting en goede controle van verkooppunten zouden dit soort trieste voorvallen kunnen worden voorkomen.

LinksIsLeuk | 26-03-07 | 11:18

Eigelijk zou er een bijsluitertje bij die paddo,s moeten zitten:
Bij gebruik parachute omdoen bij vliegnijgingen en Schiphol waarschuwen voor laagvliegend verkeer en een landingsbaan afhuren.

The eimer | 26-03-07 | 11:18

Godverdomme!
Eerst beginnen met bakstenen op de autowegen te gooien en dan nu al franse jongedames gooien. Schande! En dan alles weer omdraaien alsof het de schuld van onze heilstaat is...

LANiGiRO | 26-03-07 | 11:17

Roodvleugel 26-03-07 @ 11:01
ja

preston spears | 26-03-07 | 11:16

"ne pas d'eau?"

Lepo | 26-03-07 | 11:16

Ik denk dat dit nog wel eens een CDA staartje gaat krijgen. De gristenhunden zijn al langer van plan het NL softdrugs beleid omver te werpen. Als het ze zelf niet lukt, dan maar via dit soort incidenten. Het wachten is op regelgeving uit Brussel zodat het CDA z'n kans schoon ziet. Alles onder het mom van: 'het moet van Europa'

FlyingSpaghettiMnstr | 26-03-07 | 11:14

1 keer die dingen op. Ik heb me kapot gelachen. Dat mens is gewoon niet goed bij haar tête dat ze een brug af gaat springen. Ze had beter heel die fijne trip uit kunnen zitten bij dat orgel. Dit is geen falend gedoogbeleid maar een geval van slechte voorlichting. Paddo's moet je nu eenmaal niet nemen als je depri bent, dan gebeuren er rare dingen. Dat weet iedere zelfrespecterende junk toch.

Enimativ | 26-03-07 | 11:13

Het zijn geen hallucinerende paddo's maar hallucinogene paddo's. De ouders waren toch op de hoogte van het feit dat er in Nederland drugs in shops wordt verkocht? Wiens verantwoordelijkheid is het dan, die van de Nederlandse staat of die van de ouders om adquate voorlichting te geven? Ze dachten zeker dat 'liberté' niet buiten Frankrijk voorkomt. Persoonlijk vind ik psilocybine verreweg de meest fascinerende drug, eens per vijf jaar (...) ofzo, je moet alleen niet denken dat het een uitgaansdrug is. Op de bank liggen met veel muziek al voorgesorteerd kan je een diep religieuze ervaring opleveren, maar ook een vette bad trip. De smartshophouders zouden inderdaad naar een id-bewijs moeten vragen, zeker als de klanten geen Nederlands spreken. Blijf een in-en intriest verhaal en ik wens de ouders veel sterkte toe.

knutsel | 26-03-07 | 11:13

De Pers echt zo'n zwartenblad.

Imdamnhot | 26-03-07 | 11:11

lol@Traag

Anyhow, eet ze nooit alleen.
Voor de rest puur lachen.

De StoorZenDer | 26-03-07 | 11:11

Oplossing is simpel: nooit meer schoolreisjes naar A'dam. Gaat alles vanzelf over.

FlyingSpaghettiMnstr | 26-03-07 | 11:11

kunnen wij frankrijk ook niet verantwoordelijk stellen voor al die verkeersdode, door oa een Cabernet Sauvignon, Merlot, Côtes de Nuits enz enz enz.

Bornloser | 26-03-07 | 11:09

She was just finding Nemo...

nunu | 26-03-07 | 11:08

normale ouders voeden hun kinderen op...

Criticast | 26-03-07 | 11:08

Hoe kan je nou heel de Nederlandse staat verantwoordelijk stellen? Begin bij jezelf... als ouder. Wat doet een 17-jarige Franse in Nederland en wie laat haar zo een smartshop binnenlopen?

ErikPruysen | 26-03-07 | 11:07

traag is deaud, leve traag!

ed.. | 26-03-07 | 11:06

Vind het typisch dat de schuld aan de stof gegeven wordt; ipv de persoon.
Als ik mezelf kapot zuip en dan iemand doodsla, is dat de schuld van.... juist ja alcohol, en mijn honkbalknuppel.Niet ik natuurlijk ik ben diep van binnen een goed mens.

bof jij even | 26-03-07 | 11:05

.. maar toch blijft het eeuwig zonde van zo'n mooi meiske... Snap best dat haar ouders iemand aansprakelijk willen stellen voor hun gigantische verlies.. Maar het Hollandse leven is nu eenmaal spijker- en spijkerhard. Voor hetzelfde geld had ze straalbezopen van de goedkope Franse wijn onder een tram gelopen.. En wat dan??

Tarakan | 26-03-07 | 11:05

Die franse die vinden zichzelf toch altijd van die hoogvliegers, ze dacht als air-france het kan dan kan ik het ook.

Bornloser | 26-03-07 | 11:04

Heeft ze geen babe d'sucre of flock d'party prifile?

Lepo | 26-03-07 | 11:03

Traag wat een binnenkomer, R.E.P.S.E.T.K.

kneuterzak | 26-03-07 | 11:02

Als je orgel speelt kan je gewoonweg niet depressief zijn.

the urge to glurge | 26-03-07 | 11:01

Hmja, je kunt je afvragen waar de eigen verantwoordelijkheid van een minderjarige scholiere ophoudt en die van een samenleving begint.

De verkoop van hallucinerende paddestoelen is trouwens al verboden. Wat niet verboden is zijn de growkits waarmee je zelf van die dingen kut kweken.

Dat meisje heeft die paddo's van iemand gekregen en die persoon moet aansprakelijk gesteld worden.

Rabarberke | 26-03-07 | 11:01

Hey Traag, mag ik op internet wel op je reageren of geldt het straatverbod hier ook?

Teen | 26-03-07 | 11:00

Lekker kortzichtig al die reaguursels dat het nu de schuld van het 0031 drugsbeleid is, en dat we paddo's en het gedoogbeleid moeten afschaffen omdat 1 ongeinformeerde franse muts zich van een brug af werpt.
'
Wel eens nagedacht hoeveel harddrugs-doden er in haar plaats waren gevallen als we hier hetzelfde zouden doen als in Frankrijk: alle drugs verbieden en dan denken dat het probleem verdwijnt? Hoeveel Nederlanders zijn de afgelopen 50 jaar dood gegaan aan cannabis of paddo's dan? Ongeveer 0 misschien?? Zou het misschien een ideetje zijn om net als in 0031 wat meer aan voorlichting te doen in een land als Frankrijk, bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat paddestoelen erg krachtig zijn en bij te hoge dosering of te laag zelfbeeld/eigenwaarde tot dit soort dingen kunnen leiden? Komt nog bij dat niet alleen paddo's dit effect hebben. Als je je echt kudt voelt kan je je met een fles jenever ook de dood injagen (wat dan ook regelmatig gebeurd is). Ook maar afschaffen dan?
'
Ontkennende lutsers hier allemaal... Kijk eens verder dan je neus lang is...

padjakker deluxe | 26-03-07 | 11:00

@masturwasbeer

en zullen we alcohol ook maar verbieden dan ?
btw, was het meisje er niet van op de hoogte dat als je als 17-jarige het dan illegaal is om te kopen ?

bof jij even | 26-03-07 | 11:00

Hallucinerende paddo's? Hallucineren die dingen zelf ook al?

Opa Bangepoep | 26-03-07 | 10:59

Dit land heeft meer problemen met drugstoeristen dan met drugs...

da wizard | 26-03-07 | 10:59

Ja en als ik m'n Tooyota tegen een boom parkeer geef ik ook de autofabriek de schuld, de gemeente waar de boom staat omdat daar een boom stond en klaag ik het Ordeschap de Biologen aan omdat die alles van bomen weten en mij niet hebben gewaarschuwd en ik klaag God aan omdat hij die boom zo groot heeft laten groeien.
Au revoir, domme franssen! (Was 'naïef' niet een Frans woord?)

looprekje | 26-03-07 | 10:58

We 're flying high
We 're flying right up to the sky
We fly so high
We're flying right up to the sky

We fly so high, we fly so high

Maxx | 26-03-07 | 10:58

Dom van het meisje om naar Amsterdam te moven.
Nou ja, altijd nog beter dan geloverboyd te worden en in bordeel te eindigen.

The eimer | 26-03-07 | 10:58

Als een nederlander teveel drinkt en frankrijk en hij verzuipt in de zee of flikkert van een viaduct af vind ik dat we frankrijk ook maar eens aansprakelijk moeten stellen. Het moet maar eens afgelopen zijn met dat gesodemieter......

sliver | 26-03-07 | 10:57

oke voor-oordelende mofo's het zal is niet , ik heb zelf ook redelijk wat paddo's op , en er zit geen leeftijd aan dat is wel fout , er staat op vanaf 18 jaar maar legitimatie vragen in een smartshop ? ho maar tis geen coffeeshop. ik heb zelf nooit het gevoel gehad dat ik kon vliegen en mijn eerste keer was ik tog wel jonger dan haar 17 jaar. iemand heeft het haar ingepraat? of zal ze gewoon EGT zo dom zijn om te denken dat ze kon vliegen? ik was meestal te bezig met me gedachtes sorteren en naar wolken te kijken
maargoed
iedere ze ding
/case closed

Groenerizla | 26-03-07 | 10:56

Ik zeg ... Cohen aansprakelijk stellen. Domme domme domme Amsterdammers !

Aboriginal | 26-03-07 | 10:56

Ik wil de ouders verantwoordelijk stellen dat er honderden mensen te laat op hun werk zijn gekomen doordat zei niet konden voorkomen dat hun dochter paddos gebruikte. Das pas tragisch!

Shuki | 26-03-07 | 10:56

@ Censuur: Moet dat niet andersom?
Vis = Poisson
Vergif = Poison

@ Frans meisje: Schade en Schande. Hopelijk leren je leeftijd-en landgenootjes hier wat van. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen.

Paddo's zijn geen snoepjes.

Comrade Enver Hoxha | 26-03-07 | 10:55

Goh Traag, zal nu wel eenzaam zijn voor Teen op de sociale werkplaats. Niettemin kewl voor je.

sjaakdeslinksesul | 26-03-07 | 10:55

De nederlandse staat is verantwoordelijk voor het naar de sodemieter helpen van kinderen. Het zogenaamde gedoogbeleid is slechts een excuus om niet te hoeven optreden. De drugslobby heeft de corrupte overheid zo ver in zijn zak dat we echt geloven dat we hier te maken hebben met onschuldige genotsmiddelen. Ondertussen worden onze kinderen vergiftigd, verslapt en gedegenereerd. De overheid en de zogenaamde beleidsmakers hebben geen idee heeft wat voor gif er inmiddels wordt verkocht onder de naam 'soft drugs'.

Masturwasbeer | 26-03-07 | 10:54

Ja Bleriot (een Fransman) was de eerste, die het kanaal overvloog. Om dan maar te denken, dat je de Ijtunnel over kan vliegen is misschien niet zo slim. Zonde van zo'n jong leven maar om de paddo's hiervan de schuld te geven gaat mij te ver. Het kind zat ws sowieso niet lekker in d'r vel.

krommeteen | 26-03-07 | 10:52

Zonde.

.bolletje | 26-03-07 | 10:52

Ik eis van de huidige regering dat ze op grote schaal onze bossen gaan kappen en gaan asfalteren. Daar groeien immers die kwaadaardige paddo's.

Der Gretel | 26-03-07 | 10:50

ik zeg: betuttelen!

pdc | 26-03-07 | 10:50

dat artikel: "twee jongens rende nog achter haar aan, maar ze rende de verkeerde kant op..."
Stelletje einsteins !!!

die moeten ze aansprakelijk stellen, zij hebben er immers ook schuld aan LoL

Gorgon | 26-03-07 | 10:50

Cewl kan ze eindelijk toch vliegen he(alle B-engeltjes kunnen dat) en bovendien kan ze orgel spelen bij haar eigen begravenis.

Brederodekater | 26-03-07 | 10:49

is het nu paddEstoel of paddeNstoel??? Nieuwe spelling blijft lastig..

Tarakan | 26-03-07 | 10:48

rood met witte stippen?

VANdePOLIZEI | 26-03-07 | 10:45

Wat een pracht van een mooi meisje! Laat haar dood niet voor niets zijn; stuur dit kabinet vandaag nog naar huis!!!

Bob Paalhout | 26-03-07 | 10:44

Waarschijnlijk Red Bull en Paddo's door elkaar gehaald -.-

wsly | 26-03-07 | 10:43

En wat schandaliger is... die Paddo's groeien gewoon in het wild zonder dat onze regering hier wat tegen doet!! En zo zijn er nog een aantal van dit soort akelige groeisels die gewoon voor het grijpen langs s'Heerens weegen staan!! Balkenende met zijn kwaadaardige Grijs1 moet direct aftreden!!

Tarakan | 26-03-07 | 10:42

@ .. zapper 26-03-07 @ 10:18
Ik roep nooit zomaar iets, oja ik draag geen blauwe kleding.

De Regenjas | 26-03-07 | 10:42

Wie speelt er dan ook orgel?? Das toch vragen om problemen!

Tomatenketchup | 26-03-07 | 10:41

Daarom is kook de favoriete drug van guurders. Vroeger was het paddoos maar er zijn er weinig van overgebleven.

Gedicht voor een 17-jarig meisje.
Darwin
is
van de
kook
voor
de
paddoos.

Sjit. Kouwes, hoe moet dat precies met die interpunctie?

holtor | 26-03-07 | 10:39

Triest verhaal... domme comments.

Gezellig! | 26-03-07 | 10:38

bezint eer ge begint
Heeft ze vast niet geleerd van haar pappie en mammie.

Eldriks | 26-03-07 | 10:38

Nu nog leren landen met paddo's.

Bonifatius | 26-03-07 | 10:37

Ik vraag 't me af, als je in Frankrijk aan drugs wilt komen is dat ook te doen.

Bazzup | 26-03-07 | 10:37

Paddo's zouden ze meteen moeten verbieden. Dit is geen softdrug.

controle | 26-03-07 | 10:37

@Bazzup: Voor de gemiddelde franse jongere wel hoor...

MDA | 26-03-07 | 10:36

Die ouders wisten misschien helemaal niet wat er in het koppie van hun dochter omging. Sinds paddo's een gevoel kunnen versterken kan het best wel eens zo zijn dat het meisje al wat problemen had. Dat ze die spullen zomaar kon kopen kan nog wel eens gebeuren. Het is haar eigen wil geweest. Hoe dan ook, rust zacht.

..loW | 26-03-07 | 10:36

Jammer van die leuke meid, maar eigen schuld, dikke bult.

Jhr. K. Beljou | 26-03-07 | 10:36

.. En *PLOF* zei toen die paddestoel met een diepe zucht.. en toen vloog onze domme Francaise * HOEPLA* door de lucht...

Dom, dom, dom... Dit waarschuwendeliedje is al zo oud als de weg naar Rome.. Als je naar Nederland wilt komen moet je wel eerst je klassiekers kennen!! Inburgering in dit geval dus mislukt.. met fatale gevolgen.

Tarakan | 26-03-07 | 10:36

Wat een narrow-minded people hier, net alsof een reis naar Amsterdam gelijk staat aan het gebruik van drugs.

Bazzup | 26-03-07 | 10:35

Mensen kunnen nie vliege, francaises wel!!! Ze doen het alleen maar zo kort.....

Skullfucker | 26-03-07 | 10:34

Darwin heerscht!

Armageddon | 26-03-07 | 10:33

ik nie weet van niks nie

nemo_rules | 26-03-07 | 10:33

De laatste tijd weer wat buitenlandse studenten om me heen. Wat een malloten, zo veel dat ze blowen. Soms gewoon zielig. En maar vragen "hoe komt het dat de Nederlanders zo weinig roken?" Als ik dat zo zie, is er echt niets mis met ons beleid.

OurHero | 26-03-07 | 10:33

Oprotte met die ouders, straks kan ik niet meer aan mijn champi's komen...

The BaZzterd! | 26-03-07 | 10:33

@Bornloser
Doet u even bukken ?
*reikt een bakje paddos aan en wijst naar de IJtunnel*
"Die kant op lutsert..."

aso-sjaal | 26-03-07 | 10:33

Zielig.

superjan | 26-03-07 | 10:32

Verrekt zeg, inderdaad.
Is het een vakantiebaantje Traag?
\Of ben je de nieuwe "onder de tafel" stagaire...

da wizard | 26-03-07 | 10:31

Zou Darwin sommige 17 jarige meisjes gewoon beschermen tegen het volwassen worden?

hekkesluiter | 26-03-07 | 10:30

@ aso-sjaal
Jij mag ook mee!

Bornloser | 26-03-07 | 10:29

En wat als ze in NL zwanger was gemaakt door een fin met een duits en fins paspoort? Hadden we dan in alle 3 de staten een rechtszaak gehad voor de kosten van de opvoeding? Die Franse ouders sporen niet en zitten duidelijk in de ontkenningsfase.
Nee echt het ligt niet aan de dochter, paps en mams. Ook niet aan jullie. Maar een duidelijke fout dat de totalitaire controle in NL faalt. Roflol.
Rust in vrede meisje.

Captain Diehard | 26-03-07 | 10:29

Oh oh oh, Nederland op z'n Nederlandst... Paddo's zijn van moeder natuur en dus minder slecht... het feit dat je nooit precies weet hoe sterk de ene paddo is en dat het helemaal niet gereguleerd wordt doet er niet toe... bedankt GL

alpha_mannetje | 26-03-07 | 10:27

sneu verhaal .

gatti | 26-03-07 | 10:27

@HP 26-03-07 @ 10:17
En zo is het.

Misschien dat legaliseren een optie is, maar de realiteit is nu eenmaal dat NL hierin nu alleen staat. Dan moet je gewoon, net als de ons omringende landen, kappen met die spftdrugs shit. Dus óók die paddo's. Sowieso triest, al die hippies die dat spul nodig denken te hebben om zich een beetje happy of relaxed te voelen. De staat is, gezien het gedoogbeleid, wel degelijk een beetje medeverantwoordelijk.

Kees Maf | 26-03-07 | 10:26

Ghe, ik zie het nu pas :). Welkom!

..zapper | 26-03-07 | 10:26

Kan dat kapsel van GS niet een item over paddo's doen? Laat hem een pondje wegwerken en film het resultaat. Weten we direct of Rutger manisch depresief is of toch een vrolijke knaap.

Duitse helm | 26-03-07 | 10:26

Hey! Traag! Dus toch aangenomen ;-) Jottum!

De Koreaanse Slet | 26-03-07 | 10:24

@Bornloser

je doet je naam eer aan .. Ga eens deaud!

aso-sjaal | 26-03-07 | 10:23

geef die ouders ook is wat van die paddo's, en laat ze daarna gelijk "De Dom" "Euromast" en "Eifeltoren" bezichtigen!!! doe is springen!!!

Bornloser | 26-03-07 | 10:22

@da wizard
Wijze woorden.

OurHero | 26-03-07 | 10:19

Volwassenen zijn zelf verantwoordelijk voor hun daden.
Dit kind was echter minderjarig. Je kunt dus de eigenaar van die smartshop aansprakelijk stellen. Niet de Nederlandse staat natuurlijk.

tegengas | 26-03-07 | 10:18

@De Regenjas 26-03-07 @ 10:10 er zijn slechts twee reaguurders je voor geweest, dus u bent een ziener? Of roep je nu maar gewoon iets?

..zapper | 26-03-07 | 10:18

Als ze 18 was, was ze ook deaud geweest...

da wizard | 26-03-07 | 10:17

Het is inderdaad belachelijk dat die troep hier te koop is op iedere straathoek van de grotere steden. Hopelijk voelen de moraalridders van Grijs I zich geroepen hier nou eindelijk eens wat aan te doen: coffeeshops sluiten, opzouten met dat gedoogbeleid en gewoon ouderwetsch de wet handhaven.

Rest In Privacy | 26-03-07 | 10:17

De nederlandse staat verantwoordelijk houden?
Ten eerste slikte ze die paddos zelf
Ten tweede zijn die isschien wel gekocht door een 18 Jarig vriendje.
En punt 3 , wees blij dat ze geen GHB genomen heeft met een vreemde , en langs alle openingen van haar lichaam is eaupengescheurt.
Ze heeft nu zelf best een mooie dood gehad
Ik heb er iig vrede mee

somebodystolemynick | 26-03-07 | 10:16

Paddo's zijn best gevaarlijk. Drugseducatie in Frankrijk bestaat niet en door het gebrek aan openheid is het voor "drugstoeristen" dus eigenlijk veel gevaarlijker om zoiets te doen dan voor een NL-er die altijd wel iemand kent die ervaring heeft. Ik zou de Franse Staat verantwoordelijk houden voor het gebrek aan educatie en drugsbeleid daar. Je kunt drugstoerisme niet tegenhouden en aangezien er dus een reële vraag is naar verschillende drugs kun je als overheid maar beter de boel legaliseren en goed onderwijzen dan verbieden en een niet te winnen strijd voeren... Lijkt mij..

Deadkennedy | 26-03-07 | 10:16

Moet ze maar niet van die meuq vreten!

voorjekanis | 26-03-07 | 10:16

Francaise:Excusez-Moi, savez-vous ou est le pont de Nemo?
Amsterdammer: Vous êtes une poison?
Francaise: mais non, j'ai manger poisson!

Censuur | 26-03-07 | 10:16

Die Fransen kunnen beter excursies houden naar de fijne buitenwijken van Parijs, Marseille of Lyon. Veel minder gevaarlijk als 020....

aso-sjaal | 26-03-07 | 10:15

paddo's moet je gebruiken, niet misbruiken

net zoals je hersenen

Patrick Zweedsey | 26-03-07 | 10:15

Heel erg voor die ouders, maar ik zal die klote hippie verder ook niet missen..

Supreme Dutch | 26-03-07 | 10:15

Ouders die hun dochter van 17 naar Amsterdam sturen valt ook iets over te zeggen natuurlijk. Maar enfin, paddo's.. ik heb het altijd enge troep gevonden. Dan liever LSD.

..zapper | 26-03-07 | 10:15

Ik zou m'n dochter ook niet zo maar laten afreizen naar de Hel Op Aarde (Amsterdam), tenzij ik er absoluut van overtuigd was dat er vanuit bv. een school goede begeleiding aanwezig was.

Auke | 26-03-07 | 10:14

Ze hadden wel naar de leeftijd moeten vragen, doen ze bij elke coffeeshop zo een beetje. Blijft daarnaast haar eigen keuze.. zou ook kunnen redeneren dat de ouders hebben gefaald in hun opvoeding, wat even debiel is als de nederlandsche staat verantwoordelijk te houden.

de Botte Bijl | 26-03-07 | 10:13

oveigens wel zonde van zo'n meaui meisje ;(

preston spears | 26-03-07 | 10:12

One day I'll fly awayyyyy

Zoloft | 26-03-07 | 10:12

Ik denk dat de Poll plotseling een andere wending kan gaan krijgen!
Wel slecht overigens dat die smartshop niet gevraagd heeft naar leeftijden. Supermarkten krijgen dikke boetes als ze alcohol verkopen aan minderjarigen, ik neem toch aan dat dit bij smartshops hetzelfde is.?

Stokkie01 | 26-03-07 | 10:12

Blijkt uit de reacties maar weer dat die troep onderschat word !

De Regenjas | 26-03-07 | 10:10

drugs is bad mkay...

preston spears | 26-03-07 | 10:09

"Wij houden de Nederlandse staat verantwoordelijk voor de verkoop van deze drugs."

Dat kind koopt die rommel toch zelf.

Horsedick | 26-03-07 | 10:07

Hahahahahahaha kudtbreezah.

Horsedick | 26-03-07 | 10:06

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl