Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

MaatGate: GS mailt met persvoorlichters v/d Steur

indiana-bones1.png Afgelopen maandagavond openbaarde professor George Maat zijn eigen, door Van der Steur volledig zwartgelakt aan de Kamer verzonden politierapport over de forensische lezing over MH17 die hij gaf aan een zaal studenten. Met die lezing was niets mis, maar Van der Steur, incompetente zak lucht als die is, gooide de gewaardeerde forensische veteraan tóch uit het vliegtuig. En alsof hij daarmee nog niet genoeg gepiepeld was, mocht de oude prof zijn eigen rapport alleen inzien, niet kopiëren of mee naar huis nemen. Maar Maat is nog niet klaar met de schoffering die VVD plofkip Ard van der Steur hem aangewreven heeft, dus de oude baas pakte een potlood en een kladblok en pende het hele ding over. Uit het rapport blijkt dat de politie vanuit een door minister Van der Steur gewenste conclusie terugwerkte om de benodigde argumenten er bij te vinden. Dat kostte een heleboel moeite, want het rapport vermeldt ook de zin "De [door Steur] genomen maatregelen hebben plaats gevonden zonder goed inzicht in de feiten." Ziedaar de reden van het zwart lakken: Ard van der Steur kent mensen die zijn overleden aan een gebrek aan inzicht in de feiten. En logischerwijs wil "Indiana Bones" excuses van de corpulente kasteelheer. Het S-woord. Ook GeenStijl vraagt zich ernstig af waarom Steurmans dat ene woordje maar niet over de lippen krijgt en pleisterde derhalve een aantal keurige persvragen tegen de betonnen verdedigingswal rond Van der Steur, beter bekend als 'persvoorlichting'. De volgende email-conversatie ontvouwde zich. van: Bart Nijman aan: "w.kortman", "j.s.t.fransman" datum: 5 januari 2016 11:51 onderwerp: Persvragen t.a.v. minister Van der Steur inzake professor Maat Geachte heren voorlichters V&J, Via deze weg wil ik graag alsook per ommegaande een reactie vragen inzake het politierapport dat de minister van V&J heeft laten opstellen over professor George Maat, dat nu in de openbaarheid is gekomen omdat hij het met potlood heeft overgeschreven. Mocht ik in u niet de juiste voorlichter treffen om deze vragen te beantwoorden, zou u ze dan per direct willen doorgeleiden naar de verantwoordelijke collega? De vragen die ik heb, zijn de volgende: - Artikel 68 Grondwet geeft Kamerleden het recht op (vertrouwelijke) inzage in stukken, tenzij het belang van de staat in het geding komt. De inhoud van het nu door Maat zelf geopenbaarde rapport wijst geenszins op gevaren voor het staatsbelang bij openbaring. Desalniettemin werd het politierapport over prof. Maat bijna volledig zwartgelakt aan de Kamer gestuurd. Waarom stuurde de minister dit rapport desgevraagd niet gewoon naar de Kamer? - Wanneer zag minister Van der Steur het feitenrelaas zelf voor het eerst? Wat was daarop zijn reactie? - Is de minister van plan om te reageren op de publicatie van het volledige rapport? - Zal de minister de door prof. Maat gevraagde excuses (citaat: "Ik heb dus wel een soort eerherstel gekregen. Maar dat is niet voldoende. Ik wil nog steeds excuses van de man." - bron) aanbieden? Zo nee, waarom niet? Ik hoop dat ik per ommegaande de antwoorden op deze vragen tegemoet kan zien. Eventueel ben ik bereikbaar op 06-[12345678]. Bij voorbaat dank, Met vriendelijke groeten, Bart Nijman Redactie GeenStijl.nl Doorgaans reageren persvoorlichters binnen enkele uren op zo'n simpel mailtje, maar het bleef stil. Dus 's avonds toch even een vriendelijke herinnering gestuurd: van: Bart Nijman aan: "j.s.t.fransman", "w.kortman" datum: 5 januari 2016 23:26 onderwerp: Re: Persvragen t.a.v. minister Van der Steur inzake professor Maat Waarde heren voorlichters, Zo'n twaalf uur geleden heb ik onderstaande persvragen bij u uitgezet. Tot op heden nog geen antwoord morgen ontvangen. Bij dezen een vriendelijke herinnering - ik zou graag de vragen beantwoord zien, daar het dossier-Maat nog altijd niet (naar tevredenheid van de betrokkenen) lijkt te zijn afgesloten. Met vriendelijke groet, Bart Nijman Redactie GeenStijl Nou, dat leverde nog steeds niets op en derhalve deden we rond lunch nog maar eens een reminder naar buiten, ditmaal iets stelliger alsook naar ongeveer alle V&J-voorlichters: van: Bart Nijman aan: j.s.t.fransman, w.kortman cc: w.alkema, c.s.van.der.meer, e.m.messchaert, r.piet, j.a.oosterveer, l.b.hekking, j.h.takens, k.temmink3 datum: 6 januari 2016 12:44 onderwerp: Re: Persvragen t.a.v. minister Van der Steur inzake professor Maat Geachte dames en heren persvoorlichting, Inmiddels is het 1 etmaal en 1 herinnering geleden dat ik een aantal vragen bij u heb ingediend, maar tot op heden heb ik nog geen antwoord mogen ontvangen. Daarom bij dezen een tweede herinnering, ditmaal aan u allen. Graag wijs ik er bij dezen op, dat het dossier-Maat nog altijd een open einde kent en dat er van de zijde van de minister of het ministerie nog geen enkele reactie is gekomen op noch de openbaarmaking, door professor Maat, van zijn volledige rapport, noch op de uitspraken die hij deed bij de publicatie daarvan. Voorts wil ik er eveneens op wijzen dat uit de openbaarmaking van het rapport blijkt dat er vanuit bepaalde conclusies is teruggewerkt om daar de passende argumenten bij te vinden, opdat minister Van der Steur aan zijn eigen zijde van het gelijk kon blijven staan in zijn veroordeling van professor Maat en diens handelwijze. Een veroordeling die, zo gaf de minister al min of meer toe en zo blijkt ook uit het rapport, zowel onterecht als op niets gestoeld is, daar professor Maat niets verkeerd gedaan blijkt te hebben. Wat nu rest, is een situatie waarin een zeer gewaardeerd forensisch onderzoeker ten onrechte in zijn eer en goede naam is aangetast door een minister die weigert daarvoor excuses aan te bieden, of zelfs maar te reageren, en een afdeling persvoorlichting die niet kan of wil reageren op deze kwestie. Dat roept eigenlijk nog veel meer vragen op dan de paar simpele vragen die ik hieronder aan u heb gesteld, maar vooralsnog zal ik het toch bij deze vier vragen laten. Mocht u voor het einde van deze werkdag nog steeds niet (inhoudelijk) gereageerd hebben op deze vragen, zal ik dat beschouwen als onwil om de pers te woord te staan, alsook een suggestie van onwil om de minister te verdedigen in deze kwestie, en dat ook als zodanig publiceren. Ik hoop van u te horen. Met vriendelijke groet, Bart Nijman Redactie GeenStijl En toen kwam er dan toch ineens heel rap een antwoord. Of nou ja, eigenlijk vooral een uitstel van een antwoord: van: Messchaert, drs. E.M. - BD/DV/P&B aan: Bart Nijman datum: 6 januari 2016 12:59 onderwerp: FW: Persvragen t.a.v. minister Van der Steur inzake professor Maat Geachte heer Nijman, Op dit moment werkt de minister aan een brief om de Kamer nader te informeren naar aanleiding van de verschillende berichten in de media, de uitlatingen van professor Maat en de vragen die door politici in het openbaar zijn gesteld. Ik verwijs u daarom naar deze brief en zal ervoor zorgen dat deze met u de brief krijgt op het moment dat hij naar de Kamer wordt verstuurd. Met vriendelijke groet, Edmond Messchaert Sja. Wat moet je daarmee? Van der Steur wil tijd kopen. Een briefje aan de Kamer, in de hoop dat CDA, D66 of iemand anders die zich de wanbehandeling van professor Maat aantrekt Kamervragen zal indienen, zodat de VVD zich eerst nog een paar weken achter de afwachting van de beantwoording kan verschuilen: van: Bart Nijman aan: "Messchaert, drs. E.M. - BD/DV/P&B" datum: 6 januari 2016 13:12 onderwerp: Re: FW: Persvragen t.a.v. minister Van der Steur inzake professor Maat Geachte heer Messchaert, Spijtig te horen dat vier simpele vragen niet zomaar beantwoord kunnen worden, zonder dat het pad der Kamerbrieven eerst weer bewandeld moet worden om de uitingen van de minister in een voor de minister gunstige vorm te kunnen gieten. Ach en welja. We wachten af. Sorry really seems to be the hardest word, nietwaar? Dank voor het antwoord, Vriendelijke groeten, Bart Nijman Tot slot kwam er nog een mailtje van de heer Messchaert, reply all naar al zijn kleega's en vermoedelijk per ongeluk naar ondergetekende, waarin hij koeltjes verklaarde dat de kwestie was AFGEDAAN. Nou, dat is hij zeker weten nog niet.

Reaguursels

Inloggen

Liegen, bedriegen, om de tuin leiden, dingen onder het tapijt vegen, feiten verdraaien of verdoezelen. Komt er nog wel iets oprechts eerlijks uit de Haagse burelen?

batvoca2 | 08-01-16 | 07:34

-weggejorist-

Nouhierdan | 07-01-16 | 23:54

Verschrikkelijk, verschrikkelijk, ik tel zo al 10 pers voorliegers, topambtenaren. Volgens de bevindingen van Kobus, zitten hiervan minimaal 9 stuks de ganse dag( als zij al aanwezig zijn) uit hun neus te peuteren. Schrikken dan wakker en proberen de geïnteresseerden en vragenstellers (want zo dom zijn ze dan ook wel weer!)met een armetierig kluitje in het riet te sturen. Zij hebben ook geen idee, dat in deze tijd, kwalijke zaken bijna niet meer verborgen zullen blijven. Maar wat moet je met deze belastinggeld consumerende personen, zij deugen echt nergens voor. Na het vertrek van van der Steur, kunnen minimaal 75% van de Haagse V&J ambtenaren op straat gezet worden, meent serieus.....

mevr.Kribo | 07-01-16 | 17:01

Echt.... en dan ook die abuisievelijke reply ook.
Wát een laaghartig- en slordigheid. Die lui hebben ècht wat uit te leggen.

HypoPseudo | 07-01-16 | 14:06

heeft die man persvoorlichters?? daar is nou echt helemaal niks van te merken (of de persvoorlichters zijn ongeschikt)

Petroselinum crispum | 07-01-16 | 10:56

Dutchbeaurouge  | 07-01-16 | 10:16
Ik hanteer de bezem graag. En velen met mij als je de commentaren her en der leest. Je verbaast je dan ook over de verkiezingsuitslagen. Ze zullen toch niet....

tejootje | 07-01-16 | 10:42

Dit vind ik wel erg. Als je zo met mensen om denkt te kunnen gaan dan ben je werkelijk een hellend moreel vlak aan het bewandelen. Waarom zou iemand dat willen doen. Ik vermoed dat het een gebrek aan inzicht is en heb ook een vermoeden hoe dat komt. Aangezien de (hogere) politieke kringen een zeer laag verloop kennen, het blijft een relatief kleine groep mensen die alsmaar in dat cirkeltje draaien, vaak tot op hoge leeftijd, begint het er steeds meer op te lijken dat deze groep aan een zekere vorm van intellectuele inteelt onderhevig is. Zij houden elkaar alsmaar de hand boven het hoofd, zijn sterk intern gericht en dus komen zij steeds verder van de werkelijkheid te staan. Als politicus of ambtenaar zou je dit juist niet moeten willen, het is tenslotte je roeping, je vak, je passie, om de mensen te vertegenwoordigen. Dat zij ervoor kiezen om zich ondanks die roeping uitsluitend intern te oriënteren, uitsluitend interne klankborden te zoeken en de publieke opinie te negeren geeft mijns inziens aan dat deze groep mensen echt opgefrist moet worden. Als je zo doorgaat dan verlies je steeds meer geloofwaardigheid, voorzover de huidige regering en hogere ambtenarij überhaupt nog geloofwaardigheid heeft overigens. Op zich geestig om te zien, zo'n overduidelijk met de waarheden worstelende MP die zich in 1000 bochten draait. Best knap ook, dat valt niet te ontkennen. Alleen dat is nou juist het kunstje wat je als politicus niet zou moeten beheersen. Maar ja. Schijnbaar heeft de tientallen jaren intellectuele en morele inteelt dit opgeleverd. Een groep "bestuurders" die eigenlijk nog alleen zichzelf besturen en de voeling met de maatschappij volkomen zijn verloren. Zij wanen zich onaantastbaar en dat zijn ze ook zolang wij, de burgers, dat toelaten. De bezem erdoor zou mijn oma zeggen. Maar ja, wie hanteert de bezem.

Dutchbeaurouge | 07-01-16 | 10:16

-weggejorist en opgerot-

Terpentijn | 07-01-16 | 10:08

@Feynman
Je deponeert stellingen, geen bewijzen.
1. MacD beweert dat O. al voor het incident akkoord zou zijn met zijn ontslag. Dat hij tot 07-01 stond in geroosterd zegt hier niets over. Of misschien toch wel. Als zijn ontslag niet al duidelijk was dan stond hij wel tot eind 01 in geroosterd.
2. MacD zegt dat meerdere managers en personeelsleden hebben ingegrepen. Hebben jullie met deze mensen gesproken?
3. En bij deze de opmerking die wat mij betreft alles duidelijk maakt: "er was een bewaker, maar die was boven en greep te laat in". Right. Er wordt gescholden. Daarna een klap. Aan de haren getrokken. Zus 2 wordt gevloerd. Herhaaldelijk in haar gezicht gestompt. Almaar getrapt, terwijl ze op de grond lag. De dappere Ovidus greep in. Ontzette de vrouwen. Bracht ze naar de personeelsruimte. Alleen. En de bewaker, die rende maar naar beneden, maar kwam te laat. Want hij zat op de 50e verdieping.
4. " De daders hebben veel te besteden". Een typisch Jolo-argument. Nieuw "feit" wat er aan de haren wordt bijgesleurd omdat de eigenlijke argumenten uitgeput zijn.
Ps. Ik neem aan dat de zusjes ook niet meer welkom zijn bij MacD? Want tja, die rijke daders moeten natuurlijk niet met hun geconcentreerd kunnen worden.

RoBD=Skullfucker | 07-01-16 | 10:06

Na de aanstelling van Vd Steur ging er een theorie rond dat de VVD haar echte talenten niet wilde slachtofferen in dit kansloze kabinet en dat daarom Vd Steur naar voren was geschoven. Als fall guy. Begin dat te geloven. Wat een faalhaas.

Marco van Batsen | 07-01-16 | 09:48

@de_landloper | 06-01-16 | 23:28
Knap hoor om de PVV er weer bij te halen. Ik hoor ook niets van Groen Links, D66, CU, SP, CDA, Libertijnse Partij...
Heeft Obama al gereageerd? Hoor je hier ook al niet over

Tostiman | 07-01-16 | 09:04

Wat ik in de ogen van Maat zag tijdens een interview laatst op de buis, zegt mij zoveel als dat de man het hierbij niet laat zitten. De man lijkt me een integere wetenschapper met het hart op de goede plaats. Die laat zich door zo'n stelletje onbekwamen niet zomaar wegzetten. Mogelijk scenario. Steur blijft weigeren zijn excuses te maken. Maat stapt uiteindelijk naar de rechter omdat hij in goede naam en eer is aangetast. De rechter geeft Maat gelijk (duh). De afdaling is ingezet na de zoveelste zeperd. Er komen nu zoveel zaken aan het licht dat het kabinet zijn biezen pakt. *plop*

tejootje | 07-01-16 | 09:03

Oja, en blijf vooral VVD stemmen.
Let maar op de komende verkiezingen. Al die zogenaamde VVD-bashers stemmen toch geconditioneerd op die partij.

Kamervraag | 07-01-16 | 08:48

Goed zo GS. Bijt ze in de kuiten en hard graag.

Rest In Privacy | 07-01-16 | 08:46

Nou, ik hoor net op het nieuws dat tina turner bij het musical gala was. Wat zullen die persvoorlichters weer hebben genoten. Godskolere.

Piet Karbiet | 07-01-16 | 08:42

en wederom voelt het volk zich droog in de reet geneukt door de politiek

klaaaaz | 07-01-16 | 08:41

Dat was een leuk stukje tekst om te lezen, zo in de bus. Hoe triest de inhoud ook is.

Roed | 07-01-16 | 08:35

Ontopic: Partij GPW. laat het kabinet niet vallen vanwege het principe dat het kabinet niet mag vallen.

NPO ticker: Malek visvingers al ramadan rutte van de terreurpoppenkast van de EU heeft gesproken: Waakzaam blijven.
Oké.
Het is nog steeds de terreurpoppenkast van de EU die in deze defacto provincie clandestien met een scepter zwaait en een haatreader als een vlag op de maan op dat tafeltje heeft liggen.
(terreur sinds Theo)
(van de EU sinds Lissabon)
Je stem NIET zelf houden is draagvlak voor het platform van illegale idioten verschaffen. (Uitzondering referendum)

hallevvezool | 07-01-16 | 08:18

Heeft Minister Van der Steur dit jaar zijn Normen & Waarden praatje bij Minerva al gedaan of zijn er nog kaarten?

Piet Karbiet | 07-01-16 | 08:02

Het liefst bouw je er een muurtje omheen,............ o wacht die hebben ze zelf al weg gezet, 'onze' volksverlakkerij.

NB-Stb | 07-01-16 | 08:01

VVD is een criminele organisatie.

deEik | 07-01-16 | 07:39

-weggejorist-

ablacadabla | 07-01-16 | 07:21

sorry joris

BudWijzer | 07-01-16 | 06:17

-weggejorist-

BudWijzer | 07-01-16 | 06:16

Afgezakt... mijn broek.... Wat een stelletje prutsers!
.

Het is ook niet meer dan logisch dat Holland achteruit holt en dat de Hollanders pvv'ers worden en niet meer bij de nederigelanders willen horen.
.

Dit kabinet heeft/is afgedaan.

BudWijzer | 07-01-16 | 06:16

is het alleen mij opgevallen, de BCC van Messchaert aan ene F.Kafka ?

SaintNick | 07-01-16 | 04:34

Het eerste dat ik dacht na het lezen van dit bericht was "man, man, man, wat een maatennaaiers"

Theo Kerk Off | 07-01-16 | 03:48

Maat for president!

Goatboy2014 | 07-01-16 | 03:07

Hulde voor George Maat, ik vroeg me van het begin af aan al wat hij in godsnaam fout gedaan zou kunnen hebben. Hij heeft voor een zaal studenten foto's laten zien van slachtoffers van MH17 ja en? Dit zijn studenten die ons zouden kunnen identificeren mochten we ooit in een ramp terecht komen, en zo onze families iets terug kunnen geven. Daar is toch niets mis mee. Het is niet zo dat hij de foto's op facebook geplaatst heeft.

Pier_penspien | 07-01-16 | 01:56

Stormageddon | 07-01-16 | 01:35
Het is jammer dat van der Steur geen mensen kent die overleden zijn door leugens.
Dan zou hij misschien ophouden met liegen.

Jan Dribbel | 07-01-16 | 01:43

Spelfout, hij/zij bedoelt: "Ik ben wederom afgeGaan!"

fehlerunfrei | 07-01-16 | 01:41

Tja, excuses, excuses... van der Steur kent mensen die zijn overleden aan excuses, dus dat hij daar voorzichtig mee is vind ik wel logisch.

Stormageddon | 07-01-16 | 01:35

-weggejorist-

INH.30CL | 07-01-16 | 01:33

De roverheid: we krijgen er geld bij in januari, echter wordt er niet bij gezegd dat het vakantiegeld weer naar beneden gaat en dit maal 160 eu. Daarnaast gas 30 procent duurder, bedankt oplichters.

swagmachine | 07-01-16 | 01:31

de honden blaffen... | 07-01-16 | 01:13 Diezelfde pers ja, die eigenlijk precies weet wat er speelt maar zich laat afdwingen dat gesprekken met politici in Nieuwspoort niet geciteerd mogen worden. Hoezo objectief en onafhankelijk. Als de politici een pilsje willen drinken dan gaan ze maar naar een andere tent dan het journalistebolwerk Nieuwspoort. Alsof generaals afspraken maken met de vijand aan het front, afspraken maken, maar dit niet doorgeven aan hun ondergeschikten. Is gewoon de opmaat naar een fuck-up.

Graaf van Egmont | 07-01-16 | 01:30

Ik zou ze graag allemaal aan de hoogste boom hangen. De stuitende ontransparante bureaucraten met hun sumiere antwoorden en schimmige manipulerende achterkamer spelletjes. Breng nou eens alles en iedereen minitieus in kaart wat daar op mijn belastingcenten zit te teren. Zo'n groot CSI prikbord met van die foto's, wie voor wie werkt, wat hun achtergrond is, hoeveel ze verdienen en wat ze reeds gedaan hebben voor dit land. Het wordt allemaal zo makkelijk gemaakt voor hen die achter de ministerpuppets blijven zitten, zij kunnen hun gang maar blijven gaan. Het zijn er duizenden op de ministeries, en ik wil het vizier op hen. Wedden dat het harder stinkt dan voor mogelijk gehouden.

Koettoerk | 07-01-16 | 01:14

Graaf van Egmont | 07-01-16 | 01:03
En waar de pers dan uitgebreid over gaat berichten, dagenlang.
Gaat helemaal nergens over.
En Pechtold in een "heldenrol" uiteraard.

de honden blaffen... | 07-01-16 | 01:13

de honden blaffen... | 07-01-16 | 00:57
Je bedoelt zo'n spoeddebat waar ongeveer 40 man naar toe komen, die dan verveeld in hun zwaar bevochten zetel de twittermachine bedienen?

Graaf van Egmont | 07-01-16 | 01:03

In den Haag en Hilversum is men maar wat blij met dergelijke non-issues.
Dan hoeft men zich tenminste niet met urgentere en gevoeligere onderwerpen bezig te houden.
Morgen weer een spoed debatje voor de bühne?

de honden blaffen... | 07-01-16 | 00:57

EXPRES... Iedereen op de kast.

adeehaadeetje | 07-01-16 | 00:52

Wie kent niet die baas, die bij aantreden van zijn functie op tafel springt, alle neuzen dezelfde kant op wil hebben en roept: "als iemand iets te vragen of op te merken heeft, mijn deur staat altijd open." Vervolgens een collectief van secretaresses voor die bewuste deur zet die uitsluitend tot taak hebben de mensen met vragen en opmerkingen af te wimpelen. De baas is nauwelijks aanwezig of heeft een drukke agenda.
Zo zie ik ook het cordon persvoorlichters: afhouders, voorliegers kortom het inkapselen van de daden van een minister, die in alle beslotenheid zijn blunders mag begaan. Zijn persvoorlichters geven daar wel een draai aan. Gelukkig is de huidige burger en kritische pers al beter geinformeerd voordat ze vragen gaan stellen. Dus de persvoorlichters hoeven de vragen alleen te beantwoorden en/of te bevestigen. Toch is er die drive om soms onnodig om de brei heen te draaien met alle gevolgen van dien.

Graaf van Egmont | 07-01-16 | 00:49

Hij heeft natuurlijk zijn stropdas afgedaan.
Ik zou hem afleggen, komt ie daarna misschien toch weer op tafel bij prof. Maat.

burgermoedt | 07-01-16 | 00:48

En dan is er niemand die hem even aan zijn stropdas trekt?

Watching the Wheels | 07-01-16 | 00:43

Goed werk, Nijman. Zo'n zelfingenomen voorlichtertje dat zonder ook maar iets te hebben gedaan even fier aan een hele groep collega's meldt dat de zaak is 'afgedaan'.
Ze zijn daar natuurlijk als de dood dat hun minister voor de zoveelste keer door het stof moet. Aan de lopende band gaat het daar namelijk mis: bonnetjesaffaire Teeven (maart 2015, Opstelten en Teeven weg), foto Volkert (oktober 2015, excuses vd Steur), nogmaals de Teevendeal (december 2015, excuses Rutte, vd Steur en Dijkhoff), en nu de zaak Maat.
En dan heb ik het nog niet gehad over Demmink en wat er allemaal onder het tapijt geveegd wordt waarvan we nooit iets zullen weten als burgers die goed genoeg zijn om deze falende propagandamachine draaiende te houden.

duh! | 07-01-16 | 00:41

-weggejorist-

Querido de Dichter | 07-01-16 | 00:32

nononse | 06-01-16 | 23:59
Heb je het artikel gelezen? Met blijven spammen bedoel ik dat er best nog wat (lastige) vragen gesteld mogen worden, dat had inderdaad duidelijker omschreven kunnen worden. Abusievelijk hebben dames en heren Bart gemaild dat hij is "afgedaan" (zie linkje artikel + Tw@tter Bart Nijman). Als justitie iets "afdoet," mogen daar wat mij betreft ook best wat vragen over gesteld worden. Al is het maar om de definitie eenduidig te krijgen. Het stukje bananenrepubliek mag dan nu ook duidelijk zijn? Of moet ik dat ook duiden? Welterusten.

automobilaterealist | 07-01-16 | 00:27

Hahaha, die zijn af! Ik kijk uit naar de volgende episode van dit feuilleton.

J. Jarig | 07-01-16 | 00:24

Van der Steur, Ton Elias.
Nu moet ik weer aan kipkluifjes denken.

Jan Dribbel | 07-01-16 | 00:08

Keurig gedaan redactie Geenstijl. De nieuwe democratie komt niet meer vanuit Versailles.. eh .. Den Haag ...
Er ligt een toekomst open!

daytripper | 07-01-16 | 00:03

@automobilaterealist,
Blijven spammen, en stel ook maar wat vragen over hoe je bent afgedaan. Geef even aan hoe dit zit voor de mede reaguurders!

Ik kan het zo niet volgen ?

nononse | 06-01-16 | 23:59

Niemand die zich herinnert dat de Vvd een afspraak heeft met televaag! Deze zal in overeenstemming een 1 eerste publicatie gegund worden. Waarin televaag belooft geen -moeilijke- vragen te stellen om te publiceren. Wakker Nederland zoiets? En dan is de setting dat zombie Nederland dit tot zich zuigt als vaststaand. *Voorspel nu de morgen editie van televaag*

Dr. Frambozenjam | 06-01-16 | 23:57

Die Steur was 3e keus. Next !

niks mis mee | 06-01-16 | 23:54


Bij de overheid draait het blijkbaar alleen maar om mooie titels, zie b.v. dr mr JH Takens, welke mafkees gebruikt zoiets nu in zijn mail ?

Jammer dat het de rest van de Nederlanders niet boeit wat deze kostenposten voor ellende veroorzaken.


Rebellis | 06-01-16 | 23:52

@Bart Nijman: je bent een held. Blijven spammen, en stel ook maar wat vragen over hoe je bent afgedaan. En waarom. En wat dan nog het verschil is tussen de Nederlandse overheid en een bananenrepubliek. Nou ja doe dat laatste maar niet trouwens, voordat een AT je morgenochtend uit je bed licht ivm terrorisme, want je bent een gevaar voor de staat(sgreep).

jan huppeldepup | 06-01-16 | 23:38
Doe eens onderaan dat artikel lezen, staat toch duidelijk >>>UPDATE<<< Of slaap je al? (Welterusten)

automobilaterealist | 06-01-16 | 23:47

En Danny Ghosen, voorheen was hij goed en nu bij de npo, echt zo soft, er is totaal geen inhoud meer!

Hoop dat ik 20 euries terug krijg per maand, als ik deze zenders kan laten vervallen!

Danny, mag je zelf ook nog iets zeggen ? of ben je gevangen bij de NPO (Nationale politieke omroep).

Soms moet je kiezen als je het niet kan winnen van de npo.

Domme zet npo en zeker niet voor Danny.

Ik weet dat de regering een knuffel marokaan nodig had om de integratie te bevorderen. Ali B.., is dit geworden.

Het effect is vooral dat het slechter is geworden!

De afgelopen jaren zie ik veel kinderen, die half marokies praten. Dit komt niet door de school maar doordat deze mensen de taal niet leren en zeker de houding niet zoals wij zijn opgevoed.
Ik ben maar gaan verhuizen en woon nu in een andere omgeving. Waarin ze niet alles op elkaar plakken.

Het is volgens mij niet normal dat je moet vluchten, zonder oorlogs situatie. Omdat in een keer de normen veranderen waar de overeid toen voor gekozen heeft!

Volgens mij zeg ik dit nog best netjes, in mijn omgeving zijn ze er helemaal klaar mee.

nononse | 06-01-16 | 23:47

De voortvluchtige tbs'er Hendrik M is gepakt, halo HALo GS
jullie slapen toch niet (of wel,dan welterusten!)

jan huppeldepup | 06-01-16 | 23:38

Wel kut dat er geen stedenband met Tel Aviv is.
Zal ik dan maar hier s even stellen.

Piet Karbiet | 06-01-16 | 23:36

Ik denk dat hij bedoelde: "afgewimpeld".
Da's toch echt iets anders.

Dick Luyenlomp | 06-01-16 | 23:33

Beroep = Boerenlul | 06-01-16 | 23:24
Correct.

Piet Karbiet | 06-01-16 | 23:32

Blijkbaar vindt, met Van der Steur en de hele VVD, iedereen op het MvV&J dat je op deze manier kunt omgaan met mensen die integer en serieus en prima hun werk doen.
Jammer dat het zo stil is uit de hoek van de PVV. O ja, wacht even...

de_landloper | 06-01-16 | 23:28

Niet alleen de zogenaamde tokkies aan de onderkant van de samenleving waren klaar met dit kabinet, toen volgde de middenklasse en nu zijn wij zo ver dat een deel van de bovenste kaste klaar is met dit kabinet.

Astroturfer | 06-01-16 | 23:25

necrosis | 06-01-16 | 22:28
Dan moet ie opschieten: hij wordt binnenkort weer overhoord.
politiek.tpo.nl/2015/10/29/joris-demmi...
De verhoren vinden plaats tussen maart en juni 2016 en zijn openbaar.

nemoj me jebat | 06-01-16 | 23:25

Van studentenvereniging Minerva waar al deze toppers vandaan komen zoals van der Steur krijg ik toch steeds een meer onsmakelijke idee.
.
Waar komen al die hufters ineens vandaan? En wat maakt hun zo goed, in ieder geval niet hun prestaties.

Beroep = Boerenlul | 06-01-16 | 23:24

Over voorlichting gesproken, hoe gaat het met de makelaar uit Geldermalsen die een tikkie teveel en te hard kreeg van de ME? Het blijft oorverdovend stil.
Over voorlichting gesproken, hoe gaat het met het bonnetjesonderzoek? Moeten Steur en Dijkhoff niet wieberen wegens vals voorlichting?
Over voorlichting gesproken, Kan Juinens Trots de voorlichting niet beter ter hand gaan nemen? Die Messchaerts heeft voor mij afgedaan.

ristretto | 06-01-16 | 23:22

Ik heb nog een kroning te goed..

Neut | 06-01-16 | 23:17

Ik ben trouwens wel benieuwd welke banen er bemiddeld zijn onder voorwaarde dat het geenpeil Referendum ,,nicht beachtet wird''!?

blanke pool | 06-01-16 | 23:14

tekenend voor dit flkut kabinet. Drama in het kwadraat deze kinderdemmink Club. Dat ze kapot mogen vallen met hun ukraine.

blanke pool | 06-01-16 | 23:12

Zo die heb ik ff afgedaan deze jongen gaat lekker naar huis, toedeledokie.

GeorgKeßler | 06-01-16 | 23:07

leuke site synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=a...

Wel helder, vraag me af waar ze mee druk gehouden worden.

Hoop niet dat ze hun omgeving druk moeten houden, als dit wel zo is, ja dan komt er geen verandering.

Dit is wat we de afgelopen tijd zien!

Slecht van de huidige regering om vooral niet aan te geven waar ze mee bezig zijn, laat staan wat ze willen. En waar ze voor staan weten ze ook al niet meer. Of ze weten het wel maar geven dit niet aan, dit heet ind de psychologie, vaag blijven.

Dit heeft gewerkt, maar als ik veel mensen spreek gaat dit niet werken!

Dit is toch geen bestuur meer, waarin de visie in de doofpot gaat!

Ieder normaal bedrijf zou dit niet overleven, maar de roverheid en daarom noem ik het ook roverheid omdat ze volgens mij totaal niet transperant zijn in deze tijd 2016!

Wie moet er besturen met visie, de overheid of de ambtenaren die hun ziel verkopen.

Zou zeggen de meeste stemmen gaan gelden, kan niet wachten dat dit kabinet gaat vallen.

Het leeft naar EU, mag niets, kan niets, doet niets, wil niets.

Ik ben wel voor de EU, als Nederland er maar mee stopt!

Gelukkig leef ik in het land van de bestuurders van de V&D!

nononse | 06-01-16 | 23:06

Heeft Ferry al gereageerd?

herrieschepper | 06-01-16 | 23:06

Was een tikfout. Hij bedoelde afgegaan

marlin5215 | 06-01-16 | 23:03

Politieke verantwoording is tegenwoordig niets meer dan een woordspelletje geworden hoe men zich er uit kan lullen c.q. een rookgordijn kan creëren. Of men goed of fout zat doet helemaal niets meer ter zake.

mr. coffee | 06-01-16 | 22:58

@denoorman | 06-01-16 | 22:52
Dat hebben we toch echt te danken aan de lieden die zo nodig 'strategisch' moesten stemmen.

necrosis | 06-01-16 | 22:57

#IchbinalteWarteZale.
.

Piet Karbiet | 06-01-16 | 22:56

RoBD=Skullfucker | 06-01-16 | 21:59
Het is sowieso geen probleem met contractverlening, aangezien zelfs zijn advocaat het over een proeftijd probleem heeft.
www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article...

Iets wat vervolgens óók weer lastig is, aangezien Ovidiu al meerdere keren voor de McDonalds gewerkt heeft.

Kijk ook even naar deze verklaring: www.facebook.com/ovidiu.vandenberg/po...
"Merel Hollingsworth Heel dubieus dat de McDonald's beweert dat het ontslag van Ovidiu buiten het incident staat.

1.Ovidiu stond namelijk gewoon ingeroosterd t/m 7 januari.

2. Verder is hij gelijk in de ochtend na het incident op staande voet ontslagen. Met als rede dat hij onjuist gehandeld heeft. Dit gesprek heeft telefonisch plaats gevonden.

3. Er was inderdaad één beveiliger aanwezig. Maar deze was op het moment dat het gebeurde boven en greep hierdoor te laat in. Als Ovidiu op de beveiliger had moeten wachten was het slachtoffer er nu veel erger aan toe geweest.

4. Het is onze burgerplicht mensen in nood te helpen."

McDonalds zal waarschijnlijk een beleid hebben van eigen veiligheid eerst, vrouwen, kinderen en geld afgeven en de beveiliger & politie bellen. Dat beleid is immers het staande advies van politici, politie en beveiligers. Ten opzichte van dat beleid heeft Ovidiu uiteraard verkeerd gehandeld.

Wat de McDonalds maar al te goed weet, is dat de raddraaiers die de tweelingzusjes tegen de grond sloegen en tegen hun hoofd gingen schoppen terugkomen. En een hoop geld hebben. Dan kan je maar beter geen Ovidiu achter de balie hebben staan, dat roept oude agressie op.

Feynman | 06-01-16 | 22:55

we hebben nog nooit zo'n rotte regering gehad. Een schande!!

denoorman | 06-01-16 | 22:52

Ze hebben inderdaad "afgedaan" al enige tijd.

Watching the Wheels | 06-01-16 | 22:50

Die uit z'n kasteel gerolde corpsbal is gewoon net zo onfeilbaar als z'n vriendjes. Na zijn ministerschap wordt hij burgemeester.

wapster | 06-01-16 | 22:50

die Messchaert toch met zijn ambtelijke twitteraccountje . wat doet die lummel de hele dag en erger op zijn ambtelijkte twitteraccountje vermelden dat hij een reiziger en azië liefhebber is . wat een ledigheid en eenvoud van geest . wil er graag inwrijven bij dit soort types dat ze bij de gratie van het bedrijfsleven betaald worden . enkel en alleen het bedrijfsleven financieert Nederland. weet u hoeveel mensen dat zijn op de 100 mensen van 0 tot bijna dood ? ..14 , 14 van de 100 en alle andere die daar niet bij behoren en uit de grote ruif vreten en een grote en minachtende bek hebben kunnen wat mij betreft ongezien optiefen.

destructief | 06-01-16 | 22:49

-weggejorist-

franck7020 | 06-01-16 | 22:47

Nieuwe vacature als persvoorlichter. Van der steur eerst mijn persvoorlichter weg dan ik

franck7020 | 06-01-16 | 22:47

Van der Steur kent iemand, die ook moest aftreden na leugens.

modderator | 06-01-16 | 22:46

Ach ja, wat een baan om te moeten liegen, of tijd te kopen.

Bij de overheid is dit niet nodig, bij de roverheid dan weer wel!

Als er nieuwe verkiezingen zijn zou je deze mensen ook een leven willen geven.
Zou ze meteen ontslaan, dit is volgens mij volksverl....!

Hier bedoel ik mee dat deze mensen hun taak niet uit kunnen voeren door het gepruts in hun omgeving (een angst Haas!)

nononse | 06-01-16 | 22:44

Even for the record: Bart Nijman is een held van onderzoeksjournalist.
@Redactie: wanneer wordt het kerst-epistel als klassieker opgenomen?

ole guapa | 06-01-16 | 22:44

Ben geen ambtenaar en Steur mag aan de spreekwoordelijke boom.
MAAR afgedaan is soort ambtelijke taal voor afgehandeld, opgelost.
Oer irritant, ongeveer even irritant als Dag meneer xxxxxx,
Als aanhef brief of email, hoezo dag? Dag is afscheid geen aanhef.

MarcS | 06-01-16 | 22:34

Haagse persvoorlichters zijn vaak nog erger dan de figuren die ze vertegenwoordigen, dat blijkt wel weer. Ze hoeven zich niet in een Tweede Zandbak te verantwoorden, dus kunnen ze ongebreideld hun gang gaan. Met medeweten en goedkeuring van degenen die ze vertegenwoordigen. Heerlijk hoe dat allemaal reilt en zeilt daar in Den Haag...

Reykjavik | 06-01-16 | 22:33

Zo leren ze dat op minerva.
Foto Volkert, Teeven deal en nu dit weer.
Ik zeg: " wil de volgende VVD-er zich warm maken voor op justitie". Misschien Loek hermans ;)

luto | 06-01-16 | 22:33

@nemoj me jebat | 06-01-16 | 22:27
Dat is één van mijn favoriete hobby's.

necrosis | 06-01-16 | 22:31

Scotland Yard's Indiana Bones gives lecture about MH17 :
www.youtube.com/watch?v=Lc3w-wp1ogI Deze man is bang voor niemand. Niet voor de politie, de AIVD, of V&J. Voordat Indiana Bones kennis maakt, liggen ze al deaud in het lab.

rmstock | 06-01-16 | 22:29

@nemoj me jebat | 06-01-16 | 22:15
Waarschijnlijk na zijn dood.
Boze tongen beweren dat hij heel wat 'weet' over anderen.

necrosis | 06-01-16 | 22:28

necrosis | 06-01-16 | 22:20
Kom, kom, nu geen olie op het vuur gooien, hè.

nemoj me jebat | 06-01-16 | 22:27

Patatter | 06-01-16 | 22:19

Omdat ambtenaren en politici Nederlanders zijn... geen Hollanders.

duitse herder | 06-01-16 | 22:25

RoBD=Skullfucker | 06-01-16 | 21:59
Vragen,vragen,vragen.
Geen antwoorden.

swassannuf | 06-01-16 | 22:25

RoBD=Skullfucker | 06-01-16 | 21:45

+10

swassannuf | 06-01-16 | 22:20

Dit straalt toch wel heel slecht af op Rutte II.
Hoeveel duwtjes heeft die nog nodig voordat die valt?

necrosis | 06-01-16 | 22:20

We worden steeds meer en meer voorgelogen. Maar waarom eigenlijk?

Rest In Privacy | 06-01-16 | 22:19

Journalisten in Den Haag rond de landelijke politiek zijn veel te veel vriendjes geworden om nog objectief te zijn. Gelukkig doet geen stijl hier nog wat aan.

double punch | 06-01-16 | 22:18

Wat doet die drs eigenlijk in die mail? Ik werk zelf, als "ongeschoolde" met eigenlijk alleen maar mensen met een "titel", maar niemand die het dat gebruikt. Wat je kan daar draait het waarschijnlijk bij ons om. Zo in een mail zie ik dat eigenlijk nooit.

diek | 06-01-16 | 22:18

-weggejorist-

T. Dibi | 06-01-16 | 22:18

Temmink en Hekking. Koot en Bie. En daar begint het dus wel op te lijken

Rotisseur | 06-01-16 | 22:17

Er zijn twee dingen in het leven waar je altijd van op aan kan. Dat je belasting moet betalen en dat je moet poepen. Er zijn ook twee dingen in het leven waarvan je vooraf zeker weet dat je het nooit gaat meemaken. Dat de kudo's terugkomen op geenstijl en dat een politicus zijn excuses aan gaat bieden. Dat woord hebben ze simpelweg niet geleerd tijdens de opleiding.

Rest In Privacy | 06-01-16 | 22:16

Cuyahoga | 06-01-16 | 22:08
Zo, die zit!
Wanneer begint de zaak/onderzoek tegen Demmink eigenlijk?

nemoj me jebat | 06-01-16 | 22:15

Met een goede wetenschapper is het kwaad kersen eten, zelfs voor een minister.

dr Rechts | 06-01-16 | 22:15

Wat ben ik blij, ontzettend blij, dat ik niet de persvoorlichter dan wel woordvoerder (beide m/v) ben van Van der Steur.
Je zult maar zo'n man z'n straatje moeten schoonvegen.
Bah-bah.

nemoj me jebat | 06-01-16 | 22:10

prof. paardekut | 06-01-16 | 21:46
Handpicked by the VVD. ze hebben stallen vol
Toch zou ik van de Steur niet de grootste faler noemen. Rutte is hem nog steed een paar schoenmaten te groot.

hakbarry | 06-01-16 | 22:10

Stelletje loosers! Zelfs een simpele Reply to all gaat daar fout.

Blijf graven blijf graven, dit soort volksverlakkers moet tot op de grond toe afgezaagd worden. Onderste steen boven!

Nou we het er toch over hebben: ik heb gehoord dat Mark R. een onderste steen naar burgemeester Reker (NL naam overigens) van Keulen gestuurd heeft. Hij had er toch een paar over.

nlnl | 06-01-16 | 22:10


Kan Maat nu weer aan het werk in zijn oude functie? En krijgt hij schadevergoeding omdat zijn reputatie, eer/goede naam door het handelen van de Minister is aangetast?

Paljas | 06-01-16 | 22:09

Lewis Lewinsky | 06-01-16 | 22:05
En Joris Demmink met die Turkse jongetjes om zijn lul?
"afgedaan"

Cuyahoga | 06-01-16 | 22:08

Het is één grote beerput maar voor je eigen bestwil kun je maar beter niet verder vragen

gasboer | 06-01-16 | 22:08

Hoe is het toch mogelijk dat zo'n zakkenwasser in onze regering zit? Hij was laatst ook zo zijn excuses aan het aanbieden geweest dus hij kan het wel. Ik denk overigens dat Dhr. Maat nog wel een list weet te verzinnen om Steur zover te krijgen.

tejootje | 06-01-16 | 22:07

Dat is nog eens een lang brief; 'afgedaan'.
Daar heb je geen 6 uur nodig.
6 seconden hooguit.

Tokoloshe | 06-01-16 | 22:06

- heb je je condoom nog om?
- afgedaan

Lewis Lewinsky | 06-01-16 | 22:05

Edmond Messchaert. Met zo'n naam moet je wel bij dat elitaire clubje horen daar.

centre pompidoe | 06-01-16 | 22:04

De overheid: de grootste hufter van ons allemaal

YMMMV | 06-01-16 | 22:03

Wat een gemankeerde leidse luchtballon

NACademicus | 06-01-16 | 22:01


ristretto | 06-01-16 | 21:57

Juinen is nooit meer hetzelfde geworden nadat hij vertrok...

eerstneukendanpraten | 06-01-16 | 22:01

@Feynman 21.50
Prima, maar proeftijd of geen contractverlenging, feit blijft dat deze jongeman volgens macd al ruim voor het voorval wist dat hij exit zou gaan en op GS alle ruimte krijgt om huilie huilie te doen en iets anders te beweren.
Dus wederom de (kern)vraag waar ik geen antwoord op krijg: klopt wat op GS beweert wordt, ontslagen vanwege dit incident, of was hij hiervan al op de hoogte en staat het los van het incident?

RoBD=Skullfucker | 06-01-16 | 21:59

We kunnen zo'n beetje bij ieder topic een comment plaatsen in de trant van: 'Het kabinet Rutte, Alexander Pechtold en de islam willen koste wat kost Nederland kapot maken'.

eerstneukendanpraten | 06-01-16 | 21:58

Het grootste nieuws is wat mij betreft 'Afgedaan'. De rest is voorspelbare persvoorlichtingsmeuk. Als ik GS iets mag adviseren, is het dat duidelijker belichten. Laat maar eens weten hoe mensen behandelt worden. Die gasten zitten daar zogenaamd in ons belang, maar houden veel geheimen die niet de nationale veiligheid dienen. Het is een dikke mist, in plaats van transparant. Dat klopt niet.

ikzalhandhaven | 06-01-16 | 21:57

Ik weet wie het heeft "afgedaan"
En jullie kennen hem allemaal. Vroeger wethouder, nu werkzaam bij het Ministerie.
Voorlichter HEKKING.

ristretto | 06-01-16 | 21:57

Ah, dat soort emailtjes heb ik ook van lokale gemeenteambtenaren en er is niks leuker dan ze door het stof zien kruipen wanneer je ze dit voor de voeten werpt. Niet dat het ze tot betere inzichten helpt overigens - het blijven volslagen debielen.

Pierre Tombal | 06-01-16 | 21:55

1 op 1 een 'Yes Minister' scenario, Nijman. Maar: niet opgeven, mijn waarde. Blijven hakken. De reden dat het met Oltmans zo lang duurde, is omdat er in zijn tijd nog niet digitaal op ieder moment met volledig publiek bereik gepubliceerd kon worden. Toen konden ambtenaren zo'n kwestie als deze inderdaad met succes kapodt traineren. Die tijden zijn gelukkig voorbij. Pak niet alleen de 'verantwoordelijk'minister aan, maar zeer zeker ook de ambtenaren met naam en toenaam die dit soort ongein over de rug van een bewindspersoon uitspelen!

F. von Zeikhoven | 06-01-16 | 21:53

*afgedaan*

Ik denk dat hij bedoelt dat Van Der Steur heeft afgedaan.

Kan niet anders.

Lewis Lewinsky | 06-01-16 | 21:52

Met andere woorden: u, de kiezer heeft ons voor 4 jaar carte blanche gegeven dus tot de volgende verkiezingen moet u gewoon uw grote bek houden en ons onze gang laten gaan met schofferen, intimideren, uitknijpen, klusterfucken en in de bek spugen.

jemagookniksmeer | 06-01-16 | 21:52

Afgedaan. Serieus.... Wat een luie mail ten eerste. Altijd controleren voordat je op verzenden klikt. Daarnaast is er helemaal niets afgedaan. Maar die conclusie trekt iedereen wel, behalve de persvoorlieger.

lillendvleesch | 06-01-16 | 21:51

RoBD=Skullfucker | 06-01-16 | 21:45
Onder datzelfde topic schreef ik al dat die gast helemaal niet in een proeftijd kan zitten. Het was immers niet zijn eerste contract bij een mcdonalds.

Proeftijd is iets waar werkgevers maar eenmalig recht op hebben, en van de ene naar de andere franchisenemer overstappen binnen dezelfde groep is niet genoeg om volledig te spreken van een nieuwe werkgever.

Feynman | 06-01-16 | 21:50

een persoonlijk dingetje tussen een werkelijk begaafd wetenschapper en een omhooggevallen poseur in de politiek. dat kan niet anders dan uit de klauwen escaleren.

Glasgow Argus | 06-01-16 | 21:47

-weggejorist-

prof. paardekut | 06-01-16 | 21:46

Academici die ambtenaar worden. Dan kun je weinig in je leven bereiken, behalve steeds Nee zeggen.

duitse herder | 06-01-16 | 21:46

-weggejorist-

RoBD=Skullfucker | 06-01-16 | 21:45

wat een slimmert.
Reply to all en dan vergeten Nijman eruit te halen.
Echte ambtenaar

Peace Rider | 06-01-16 | 21:44

De arrogantie van de (vermeende) macht. Tijd dat dat hele zooitje incompetente clowns op V&J op straat wordt geschopt.

Kameroudste | 06-01-16 | 21:43

Begrijp nu waarom Opstelten en ook Teeven zijn opgestapt. Die waren te fatsoenlijk om al die vuile zaken van het ministerie te verdedigen.

watazooi | 06-01-16 | 21:41

Te stom om te poepen wahaha

pruters zijn het | 06-01-16 | 21:40

Onder de loep die Messchaert!

diek | 06-01-16 | 21:40

Hahahahaha.. Die arrogantie van die Messchaert. Wat een droplul. Maar ja, anders wordt je ook geen persvoorlichter.

Woef! | 06-01-16 | 21:37

Van der steur is de volgende die gaat vallen. Maar niet het kabinet want NL is voorzitter.

i-Wonder | 06-01-16 | 21:35

Wat een faal. Afgedaan. Hahaha

je suis bier | 06-01-16 | 21:35

Dat potsierlijke drs. ook in zijn naam. Met zijn cursus soosjaale geografie.

très cool | 06-01-16 | 21:34

Een simpel excuus vlak na het onderzoek had een hoop geld en schade gescheeld.

-braadwurst- | 06-01-16 | 21:34

Had u anders verwacht dan?

eerstneukendanpraten | 06-01-16 | 21:33

De GS SLA is max 4 uur voor iedere vraag, want prio 0, want landsbelang. Dat ze dat in de coulissen nog niet snappen daar in t Verre Westen is schrikbarender dan het gebrek aan inhoudelijke reacties.

Handsomeboy | 06-01-16 | 21:32

broeva, haro!!! laat die dikke plofkop maar nog eens even zweten, al zou het ook kunnen dat dit stuk onbenul niet eens de mentale capaciteiten daarvoor heeft.

minimá-armezusvan.. | 06-01-16 | 21:32

Afgedaan?
Plots bekruipt me het gevoel om de hooivorken op te pakken en gelijkgestemden te verzamelen.
De arrogantie ten top!

hakbarry | 06-01-16 | 21:31

Het enige dat verbazingwekkend is, is dat er nog steeds geen guillotine op het Binnenhof staat. Wat een slap volk zijn we toch dat we ons zo laten behandelen.

RexMundi | 06-01-16 | 21:31

Kortom; zoals wij reeds -in redelijkheid- wisten is ook van der Steur -net als zijn voorgangers- een ordinaire leugenaar, hoewel men in deze kringen dan spreekt over 'onjuist of onvolledig informeren'

miff | 06-01-16 | 21:31

Het zijn zulke arrogante flikkers. Zeker de assistenten en de voorlichters.

Dubz | 06-01-16 | 21:30

Acht persvoorliegers, bijna een miljoen euro personeelskosten en toch geen antwoord.

Feynman | 06-01-16 | 21:30

"Afgedaan"

LOL

Bas Paternotte | 06-01-16 | 21:30

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl