Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bassiehof – Wie is degene die Theo van Gogh niét wilde vermoorden?

bassiehof100xxx.jpg De gretig door de NOS overgenomen conclusie van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) ‘Moordenaar Theo van Gogh handelde alleen’ staat haaks op wat in het rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) staat. De echte conclusie is dat we nog steeds niet zeker weten of Mohammed Bouyeri alleen handelde. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de AIVD ná de moord tien tips over eventuele handlangers ontving; drie keer in 2004, drie keer in 2005, twee keer in 2006, één keer in 2008 en één keer in 2011. Elf jaar na de moord op Theo van Gogh blijkt dat deze informatie pas déze week naar het Openbaar Ministerie is verstuurd. De CTIVD schrijft overigens in het rapport dat deze informatie geen ‘concreet’ bewijs vormt voor handlangers. Maar voegt daar de volgende zin aan toe: “Het is de Commissie echter niet gebleken dat de informatie daarmee evident onjuist of evident onbetrouwbaar was.” Die twee onderstrepingen zijn niet van mij maar van de commissie. Dat geeft te denken, nietwaar? Maar er viel nog iets anders opmerkelijks te lezen. Van die tien ontvangen tips gingen drie over iemand die wordt aangeduid als ‘Persoon 2’. Citaat uit het rapport, pagina 15: “Over persoon 2 vertelde een bron de AIVD dat hij had gehoord dat “de heldhaftige daad” van Mohammed B. (hierbij werd niet specifiek de moord op Van Gogh genoemd) niet volgens plan was gelopen omdat Mohammed B. zich niet aan de instructies van deze persoon had gehouden. Een andere bron vermoedde dat persoon 2 beschikte over voorkennis van de plannen van Mohammed B., vanwege een opmerking die hij had gemaakt. Tot slot kreeg de AIVD informatie dat persoon 2 eerder een ander had gevraagd Van Gogh te vermoorden.” In het rapport staat tevens dat de AIVD in 2015 alle opnames van de tap in de Haagse Antheunisstraat, het hoofdkwartier van de Hofstadgroep waar Mohammed Bouyeri aan verbonden was, heeft ‘uitgeluisterd’. Daar is nieuwe informatie uit voortgekomen omdat de niet altijd even kwalitatieve opnames met nieuwe technieken beter hoorbaar zijn gemaakt. Brisant is de volgende opmerking op pagina 24 (Cursivering BP): “De Commissie merkt nog het volgende op over de informatie die uit de in 2015 uitgewerkte gesprekken van de microfoontap aan de Antheunisstraat naar voren is gekomen. Zoals toegelicht in paragraaf 4.3, constateert de Commissie dat er ook uit deze gesprekken geen concrete informatie is gekomen die er op wijst dat bepaalde personen op de hoogte waren van de plannen van Mohammed B. om Van Gogh te vermoorden. Wel wordt in deze gesprekken de informatie bevestigd over persoon 2, die eerder een ander zou hebben gevraagd Van Gogh te vermoorden.” In het dossier Van Gogh is sprake van ‘De Syriër’. Een mysterieus figuur die een belangrijke rol binnen de Hofstadgroep speelde en spoorloos verdween op de dag van de moord. Mijn persoonlijke gok is dat ‘persoon 2’ deze spookachtige figuur is. Maar dat is het punt niet. Het échte punt is namelijk dat we nu van meerdere AIVD-bronnen weten dat ‘persoon 2’ eerder iemand ánders dan Mohammed Bouyeri tevergeefs gevraagd heeft Theo van Gogh te vermoorden. Grote vraag derhalve: wie is degene die Theo van Gogh niét wilde vermoorden? Ronald Plasterk en de NOS wekken de indruk dat het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh nu grotendeels is afgerond. Maar het blijkt slechts een vingeroefening. Het echte concert moet nog beginnen.

Reaguursels

Inloggen

De man die Theo niet zelf wilde vermoorden is Aboe Jah Jah.
www.gva.be/cnt/oid295666/archief-rel-t...
Deze pooier van de profeet was dermate in zijn kruis geschopt door Theo dat dit de wraak was.
Zelf kon hij het niet doen, te vanzelfsprekend.
maar islamitische vriendje genoeg.

KC45 | 07-12-15 | 02:01

Ik ga dit toch nog eens voorleggen aan Tomas Ross. Een zien of hij hier geen theorie in ziet, want denhaag (en dus ook de aivd of andere belanghebbenden) kan zo maar baat hebben bij het niet "uitlekken" van de waarheid.

Anjin Mohammed | 06-12-15 | 20:49

tipo | 06-12-15 | 18:30
onzin.
dat zou ingaan tegen elke wet die we hebben en er is echt gen meerderheid voor te krijgen in de Kamer.

--sql error-- | 06-12-15 | 20:42

@--sql error-- 13:58
Je bent niet echt iemand die twee stappen voor uit denkt, is het wel? Er komen nu zo veel asielaanvragen dat de Nederlandse bureaucratie dat enkel aan kan door een generaal pardon te geven.

tipo | 06-12-15 | 18:30

@Mo het varken | 06-12-15 | 12:39
En Louis Sévèke, hij vond m.b.t. tot van Gogh overeenkomsten met eerdere acties uit het verleden waarbij de BVD betrokken was. De overeenkomst bestaat eruit dat er ondanks aanwezige voorkennis van een concrete dreiging er helemaal niet wordt geïnformeerd of ingegrepen (vgl. de MH17 briefing) als dat goed uitkwam. Sévèke suggereerde dat dit ook het geval was bij de groep waar de moordenaar van van Gogh toe behoorde. Sterker nog, door het leveren van handgranaten aan deze groep door de AIVD leek het er zelfs meer op dat deze groep juist werd aangespoord door de AIVD om aanslagen te plegen, wat overeenkomsten vertoont met de modus operandi van Gladio. Enige tijd later werd hij zelf omgebracht door iemand waarvan hij zelf in het verleden had uitgesproken dat hij vermoedde dat het een undercover BVD agent zou betreffen. Hier is het betreffende artikel:
"Overheid moet eigen rol bij 'terreur' niet verdoezelen"
www.louisseveke.nl/node/53
Het blijft nog altijd een raadsel waarom Louis Sévèke juist degene was die pleitte voor meer bewegingsruimte voor de moordenaar van van Gogh. Hierover kun je alleen maar speculeren. Hadden deze 2 personen vooraf of achteraf contact met elkaar en heeft B. Louis Sévèke misschien van cruciale informatie voorzien m.b.t. de moord op van Gogh en betrof de juridische hulp het wisselgeld daarvoor?

#enpassant | 06-12-15 | 18:29

Het is zeer verontrustend dat er bij dit kabinet geen alarmbellen afgingen na de laatste aanslag in Parijs. Belgie en Frankrijk handelen tenminste (honderden huiszoekingen, militairen op straat etc) Nederland doet niets. Geert gaat weer gelijk krijgen.. een kwestie van tijd.

mooi geluld man | 06-12-15 | 16:46

Is die chauffeur die Prof Frik doodreed eigenlijk vervolgd?

Piet Karbiet | 06-12-15 | 16:23

En ik zeg, een beetje off topic maar niet veel: Chris van de Werken. Die naam moeten we levend houden door hem af en toe te noemen.
Overeenkomst: geringe animo om de onderste steen boven te krijgen.

Wim Denkbaar | 06-12-15 | 15:42

Het wordt echt tijd dat dit leugenachtigste kabinet ooit zichzelf delete.
De ene na de andere overtreding van onze Grondwet door deze corruptici is ons deel.
Geef ons een mooi Kerstcadeau en rodt op!
Het volgende kabinet KAN niet slechter zijn, al bestaat het voor 50% uit inwoners van het apenhuis in Artis!

pennestront | 06-12-15 | 14:46

Tuurlijk kwam die moord voort uit een netwerk. Hetzelfde met de moord op Pim Fortuijn dat was ook geen 1 mans actie ook daar zat veel meer achter.

Toetsiemonster | 06-12-15 | 14:18

PG4161 | 06-12-15 | 13:43

?

Sophie9985 | 06-12-15 | 14:14

Er duikt een nieuw woord op sinds die aanslag i de VS. Autoradicalisering. Een nieuw woord om de intrinsieke verbanden tussen de daad en de context voor het grootste deel of geheel los te snijden. De term autoradicalisering siggereert dat radicalisering zo uit de lucht kan komen vallen en bezit neemt van het individu, zoals de Duivel zonder aankondiging vooraf iemand bezoekt en hem verleidt tot het Kwaad.
In het geval van Bouyeri moeten we oppassen om niet al te snel de conclusie te trekken dat hier sprake is van autoradicalisering.
De vraag of hij in zijn eentje handelde kan vanuit twee verschillende perspectieven worden gesteld. Vanuit het perspectief van de instanties die ermee behept zijn onze veiligheid te waarborgen, en vanuit het perspectief van degenen die meer in den brede trachten te verklaren waarom mensen radicaliseren en waarom die radicalisering specifieke vormen aanneemt.
Je moet, zo lijkt mij, die perspectieven niet met elkaar verwarren, en zeker niet het ene perspectief gebruiken om de eigen stellingname binnen het andere perspectief te onderbouwen. Het zou de Gutmensch goed uitkomen als Bouyeri in zijn eentje bezig is geweest, precies zoals het die Gutmensch goed zou uitkomen als Breivik in een heel netwerk verstrikt zat, en, nog beter, in opdracht gehandeld zou hebben.
Ook al heeft Bouyeri op eigen houtje die moord op touw gezet -hetgeen ik betwijfel, aangezien hij bij mij overkwam als een halve zool die te dom was om voor de Duivel te dansen, en dus maar voor De Verhevene zijn danspasjes instudeerde- dan nog blijft de vraag open waarom hij in zijn eentje het Deillig Boek als waarheid nam en dat Heilig Boek interpreteerde zoals hij het interpreteerde. En dan heeft in elk geval die haatpreek van haatbaar Fawaz in de As-Soennah moskee, die Salafistische haattent in Den Haag die onlangs nog door die naïeve Jeroen Pauw volstrekt ten onrechte geprezen werd om zijn opstelling inzake de moorden in Parijs, er flink aan meegeholpen.

Schoorsteenveger | 06-12-15 | 14:09

tipo | 06-12-15 | 13:33
vluchtelingen hebben geen stemrecht. je praat peop.
Ook degenen die hier een verblijfsvergunning krijgen, krijgen dat voor 5 jaar. Als het daarna veilig is, moeten ze terug.
Om te kunnen stemmen moet je Nederlands paspoort hebben. dat hebben ze niet, en krijgen ze ook niet zomaar.

--sql error-- | 06-12-15 | 13:58

-weggejorist-

Volgas | 06-12-15 | 13:49

"Je hebt mijn religie beledigd dus je moet dood."
Weet je, je mag nu nog spelen in de kelder van het heelal, maar tegen de tijd dat je werkelijk deel gaat nemen aan de schepping word je met andere krachten geconfronteerd en zul je heel wat meer ballen moeten hebben.
Voor sommigen zal die tijd nooit komen. Iets met test en selectie...

PG4161 | 06-12-15 | 13:43

De mensen om mij heen beginnen met groeiende achterdocht naar Den Haag en Brussel te kijken, waarom er door politici een dubbele moraal word gehanteerd ten faveure van moslims en islam, en politieke oneerlijkheid als anti-discriminatie wordt geaccepteerd, de voorkeursbehandeling kan de geloofwaardigheid en het vertrouwen in politici ernstig ondermijnen. Pluralisme als ethiek en politieke filosofie om te kunnen bevestigen dat er binnen onze samenleving een fundamentele gelijkwaardigheid onverenigbaar is, de politici neigen naar de islamitische kant, en hanteren daarom leugens en oneerlijkheid , terwijl de volkse meerderheid steeds vaker roept voor het behouden van eigen normen en waarden.

hovawart | 06-12-15 | 13:39

@--sql error-- 13:27
De politici die groepen willen bewapenen in Syrie weten ook heus wel dat ze daarmee IS en AN steunen. Timmermans en Samsom hopen zo dat het PvdA-electoraat via de vluchtelingenstroom weer enigszins groeit. Ze zijn heus niet zo naief, dat ze denken dat er uberhaupt een gematigde oppositie in Syrie bestaat.

tipo | 06-12-15 | 13:33

Eh.... de "gezellige Syriër "?

edelweiss | 06-12-15 | 13:30

tipo | 06-12-15 | 12:56
nou, gelukkig hebben we experts zoals jij die precies weten hoe het er aan toe gaat in oorlogsgebied.

--sql error-- | 06-12-15 | 13:27

@Democratuur | 06-12-15 | 12:17


Linkjes graag. Onderbouwing en zo.

omanders | 06-12-15 | 13:19

Wie is degene die Theo van Gogh niét wilde vermoorden?
.
Zijn dat niet gewoon alle mensen met gezond verstand die begrijpen dat Theo een kunstenaar was die met woorden werkte?
NIEMAND wilde Theo vermoorden behalve een aantal aanhangers van een oude religie, van wie er ééntje de moord ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd.
.
De islam is niet compatible met vrij westers denken waarin satire een cultureel aanvaard fenomeen is waar alles en zn moeder in het belachelijke wordt getrokken met als doel om verder te komen en niet te blijven hangen in een gedachte zoals de islam wel doet. Alle goedbedoelde woorden, zinnen, boeken en columns ten spijt, het westen moet af van het idee dat de islam zou zijn te bewerken op weg naar verlichting.
.
De islam gaat niet naar anderen luisteren al hebben ze nog zo ongelijk want in hun ogen hebben ze wel gelijk. Het is een welles nietes spel met echte slachtoffers waar nooit een einde aan komt. Er is maar één oplossing: islam oost, de rest west. Einde bericht!

tejootje | 06-12-15 | 13:11

Na recht: +waarborgen

Koos8173 | 06-12-15 | 13:09

Geen verrassing, ik heb de illusie dat de AIVD, OM en politie mijn veiligheid en het zegevieren van het recht al lang opgegeven. Helaas weet ik uit eigen ervaring ook wat een bananenrepubliek Nederland op dit vlak is. Maar wat wil je, als je het rechtssysteem afwaardeert tot een ordinaire belasting-in-machine.

Koos8173 | 06-12-15 | 13:06

minik | 06-12-15 | 12:28
Helemaal juist, er zijn nog steeds mensen die de betekenis van die datum niet snappen, onbegrijpelijk.

kindapaas | 06-12-15 | 13:05

Zoek die persoon en geef hem een lintje: een redelijk persoon in jihadkringen moeten we zuinig op zijn.

frank87 | 06-12-15 | 13:01

Theo van Gogh en Pim Fortuyn zijn vermoord door de politiek. De PvdA en Melkert weten er meer van!

alma53 | 06-12-15 | 13:00

@--sql error-- 12:47
Als de Koerden een mooie vracht wapens krijgen, denk je dat zij nooit overvallen worden door Al Nusra of Islamitische Staat? Denk je dat er voor de Koerden geen huurlingen worden ingezet, die sowieso vechten voor degenen die het meest betalen? Denk je dat de Koerden niet geïnfiltreerd worden door verklikkers van Al Nusra en Islamitische Staat? Die infiltratie door verklikkers is een specialiteit van IS. Zo is zij voortgekomen uit de restanten van de geheime diensten van Sadam Hussein.

Het is een naieve gedachte dat het bewapenen van een groep in Syrie er voor zorgt dat die groep die wapens behoudt. Het is daar oorlog hoor.

tipo | 06-12-15 | 12:56

@Sophie9985 | 06-12-15 | 12:49
Past goed dit linkje bij het GS publiek. Lang gezocht? ;-)

Mark_D_NL | 06-12-15 | 12:55

-weggejorist-

Claude_Vieaul | 06-12-15 | 12:53

@Democratuur | 06-12-15 | 12:41
Ja jij bent wel van het onderbouwen ja..

Claude_Vieaul | 06-12-15 | 12:53

"Geloof me nou!"

Claude_Vieaul | 06-12-15 | 12:52

@MarcS | 06-12-15 | 12:40
er is er net 1 geplempt door @tipo. Ik doe graag een paar stappen meer voor jouw. . . ;-)

Mark_D_NL | 06-12-15 | 12:50

Zo veel gelieg en gedraai. Ze lopen in Den Haag naar Putin te wijzen maar in Den Haag zijn ze geen haar beter. Tijd voor zuivering.

deEik | 06-12-15 | 12:49

Vroegah waren we bang voor een invasie from outer space. Dan maakten ze die fil The Bodysnatchers om geld te verdienen aan die angst. Hier als het vriendje ook gesnatchedi youtu.be/GEStsLJZhzo en hier de hele film youtu.be/zPRegWnO0U4.
.
Zo bodysnatched the islam gansch Europa, opeens zijn de mensen voor, en wie tegen is is fout. Volgens mij is Plasterk en de rest van het kabinet ook gebodysnatched. Alleen Geert, Pieter Omtzigt, Sjoerd Sjoerdsma, Fleur Agema, Dion Graus en Nigel Farah zijn nog normaal.

Ik reaguur al 5 jaar | 06-12-15 | 12:49

tipo | 06-12-15 | 12:41
?
hoezo komen die 'altijd in handen van de sterkste partij of de partij die de huurlingen het meest betaald' ? daar lijkt me geen enkele aanleiding voor. De Koerden krijgen momenteel ook wapens en dat gaat prima. Koerden zullen ook nooit overlopen naar een andere partij, en zeker niet voor geld.

--sql error-- | 06-12-15 | 12:47

Dezelfde verantwoordelijken voor de moord op Fortuyn. Rosenmöller, Melkert, Van Dam, etc.

Min-of-meer | 06-12-15 | 12:46

@--sql error-- 12:39
Die wapens komen altijd in handen van de sterkste partij of de partij die de huurlingen het meest betaald. Dat kan ook IS of AN zijn. Dat is het domme aan die bewapening van de zogenaamd gematigde oppositie. Dat is bedacht door mensen die oorlog niet snappen.

tipo | 06-12-15 | 12:41

Mo het varken | 06-12-15 | 12:39

Complete onzin. Onderbouw het.

Democratuur | 06-12-15 | 12:41

@Mark_D_NL | 06-12-15 | 12:14
Nou kom maar op met de linkjes, hoe weet ik anders in de brei op internet de feiten van de meningen (gebracht als feiten) te onderscheiden?

MarcS | 06-12-15 | 12:40

Neehè | 06-12-15 | 12:35

Fucking realiteit. Helaas.

Democratuur | 06-12-15 | 12:40

De AIVD wist dat men Theo ging vermoorden, en dat kwam de AIVD goed uit want wie deed er onderzoek naar de moord op Pim Fortuyn ? Juist Theo ....

Mo het varken | 06-12-15 | 12:39

Democratuur 12:31
Indirect financieren we die wapens dan als ze veroverd worden. Bovendien vechten die mensen daar als huurlingen voor de groep die het meest betaald als ik Poetin mag geloven.

Maar goed, de Syrier heeft dus een clubje Belgen en Nederlanders om zich heen en die kunnen een gevaar voor ons vormen als ze niet als eerste vermoord worden. Want die zitten daar niet te punniken, schat ik zo in. Dat Nederland dat gewoon even gaat regelen, zonder er verder ruchtbaarheid aan te geven, dank u.

tipo | 06-12-15 | 12:39

tipo | 06-12-15 | 12:28
nee, daar heeft Samsom niets over te zeggen, hij is slechts een kamerlid.
Degene die wapens wilde leveren was Timmerfrans, die toen minister was, maar dat was bedoeld voor een andere groepering.

--sql error-- | 06-12-15 | 12:39

Gelukkig zijn we tevreden met wat moord complotten uit te spitten. Er is geen onderste steen, wel een goedgevulde kluis met alle stront van de afgelopen decennia en beyond. Het simpele feit dat er al die jaren geen ruk mee gedaan is, sterker nog, het is in diezelfde kluis verdwenen, geeft aan hoe de regeringen spugen op de burgers. Geheimen geven macht over complete naties. Maar de burger wordt bespied. Animal Farm in action.

Sophie9985 | 06-12-15 | 12:36

Gelijk een spannend jongensboek

Neehè | 06-12-15 | 12:35

@tipo | 06-12-15 | 12:28

Al Nusra is het lokale Al Qaida filiaal. Niets gematigds aan. Al kan ik me voorstellen dat een terrorist zoals Samsom daar anders tegenaan kijkt. Immers die gebruikte ook geweld om zijn doelen te vorderen.

Parel van het Zuiden | 06-12-15 | 12:33

tipo | 06-12-15 | 12:28

Al Nusra = Al-Qaida en heeft geen wapens gekregen, enkel veroverd op andere groepen die dat wel kregen. Geloof me dat niemand (ook de EU en VS niet) wapens levert aan AN.

Democratuur | 06-12-15 | 12:31

Maarten van Traa, Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Els Borst
e.v.a.

Jezus Caesar | 06-12-15 | 12:30

tipo | 06-12-15 | 12:25

Die kans is vrij klein eerlijk gezegd, maar het zou theoretisch kunnen. Maar er is meer bewijs dat hij er wel volledig achter stond.

Democratuur | 06-12-15 | 12:29

@Democratuur 12:25
Je bedoelt Al Nusra, de gematigde oppositie waar Diederik Samsom wapenns aan wilt leveren?

Dus als ik het goed begrijp is de inspirator en opdrachtgever van de moord op Van Gogh in Syrie bij een strijd groep waar de Nederlandse belastingbetaler op het punt staat om wapens voor te financieren?

Wauw.

tipo | 06-12-15 | 12:28

De bedoeling was dat Ayaan Hirsi Ali op 2 november vermoord zou worden.
Op 11-2 vergelijkbaar met 9-11 in de VS. Dus de datum was erg belangrijk.
Maar Ayaan werd beveiligd en daarom werd Theo het slachtoffer.

minik | 06-12-15 | 12:28

volgens the book of knowledge (wiki):
Mohammed Bassem al-Issar alias Redouan al-Issar alias Abu Khaled (Hama, 1961[bron?]) is een man van Syrische afkomst. Van beroep geoloog. Volgens de AIVD was hij de religieuze leraar van de Hofstadgroep.

In 1995 kwam hij naar Duitsland als asielzoeker, hij zei gedurende veertien jaar in Syrië in de gevangenis te hebben gezeten waar hij zou zijn gemarteld. In oktober 2003 werd Issar in Schiedam gearresteerd als illegale vreemdeling en teruggestuurd naar Duitsland.

Niet alleen in het huis van Mohammed Bouyeri gaf Abu Khaled les, maar ook in huizen in Schiedam en Den Haag.

Zijn ideologie is afkomstig van de organisatie Takfir wal Hijra. Dit is een islamistische organisatie met terroristisch oogmerk, die in verschillende landen in Europa en het Midden-Oosten actief is. De naam betekent zoiets als 'Excommunicatie en Emigratie'. De organisatie is sinds 12 december 2002 verboden in de Europese Unie. Centraal in zijn leeropvatting staat een nauwe uitleg van het begrip tawhid of de eenheid van God.

Op 2 november 2004, de dag van de moord op Theo van Gogh, vluchtte al-Issar met hulp van Rachid Belkacem naar België en van daaruit via Griekenland en Turkije naar zijn vaderland Syrië. Hij keerde terug naar zijn geboorteplaats Hama. Op 29 april 2005 werd al-Issar gearresteerd en gevangengezet in de Fereh Palestine-gevangenis voor politieke gevangenen in Damascus. Contact met de buitenwereld heeft hij niet. Hij was het brein achter plannen voor een terreur-aanslag op de vliegbasis Ramstein in Duitsland, waarvan de beoogde plegers in 2007 werden opgepakt.

Mark_Pugner | 06-12-15 | 12:27

@tipo | 06-12-15 | 12:19
"De Syrier" klinkt een beetje zoals "De Chileen". Waar ken ik dat van... uh.

Mark_D_NL | 06-12-15 | 12:26

Degene die Theo niet wilde vermoorden, zou heel goed de schoonzoon kunnen zijn van De Syrier: Mohamed Chentouf.

tipo | 06-12-15 | 12:25

tipo | 06-12-15 | 12:19

En toch zit hij (nu-) bij AN, niet IS.

Maar hij vecht gewoon in Syrië en is nog in leven. Heeft ook weer wat Nederlanders en Belgen om zich heen.

Democratuur | 06-12-15 | 12:25

Wie is degene die Theo van Gogh niet wilde vermoorden? Volgens de zusjes van Willem Holleeder, had Willem destijds nog geen concrete plannen om Theo van Gogh te liquideren.

william7055 | 06-12-15 | 12:24

@MarcS | 06-12-15 | 12:18

Ik heb u al die tijd nooit bij Jezus gezien. U liegt.

Parel van het Zuiden | 06-12-15 | 12:23

MarcS | 06-12-15 | 12:18

Ik ben wars van religie. Zo ongelovig als de pest. 'Zalig zijn de armen van geest' zullen we maar zeggen.

Democratuur | 06-12-15 | 12:20

@Democratuur | 06-12-15 | 12:16
Ja natuurlijk belangrijk doen.
- Geloof mij, ik kan het niet bewijzen maar je moet mij geloven -> religie.
- Ik zat dicht bij jezus, dus ik kan het weten, zullen we het daarbij laten?

Bah.

MarcS | 06-12-15 | 12:18

-weggejorist-

Democratuur | 06-12-15 | 12:17

MarcS | 06-12-15 | 12:14

Belangrijk doen? Ik zeg alleen iets waarvan ik wetenschap heb (en kan hebben). Meer niet?

Overigens kan iedereen die een beetje in die materie zit op z'n vingers nagaan dat het over Al-Issa gaat. Zeggen oud Hofstadgroep leden immers zelf ook.

Democratuur | 06-12-15 | 12:16

@Democratuur | 06-12-15 | 12:03

Niet IS. Dan ben ik wel benieuwd naar welke factie wel. FSA?
Koerden/YPG?
Turkmenen?
Al Nusra?
Syrische leger?
Hezbollah?
Een van de vele lokale warlord milities?

Parel van het Zuiden | 06-12-15 | 12:16

We gaan het toch nooit te horen krijgen, begraven maar niet vergeten

Bokito ergo sum | 06-12-15 | 12:16

@MarcS | 06-12-15 | 12:11
Lees je eens in dan weet je dat het feiten zijn...

Mark_D_NL | 06-12-15 | 12:14

@Democratuur | 06-12-15 | 12:10
Och gut, iemand wil belangrijk doen.
Jij mag kiezen, of je stopt met net doen alsof je belangrijk bent of je geeft bewijsbare feiten.

MarcS | 06-12-15 | 12:14

MarcS | 06-12-15 | 12:11

Voor jouw een mening, voor mij een feitje.

Democratuur | 06-12-15 | 12:13

@Democratuur | 06-12-15 | 12:03
Feitjes?, dat zijn meningen.

MarcS | 06-12-15 | 12:11

tipo | 06-12-15

Laten we zeggen dat ik redelijk dicht op het onderzoek zat en laten we het daarbij laten ok? ;-)

Democratuur | 06-12-15 | 12:10

Parel van het zuiden
Je geeft die geradicaliseerden te veel krediet, alsof ze werkelijk principes zouden hebben. Dat is niet zo. Beïnvloedbare figuren die net zo goed bij een motorclub zouden kunnen gaan of verslaafd zouden kunnen raken aan gaming: leeg van binnen.

Rest In Privacy | 06-12-15 | 12:10

@tipo | 06-12-15 | 11:53
Minister Platskerk, schijt 40 kleuren stront. Die is bang voor de gevolgen wanneer hij niet meer meeliegt. Die man is verloren net als Rutte. De angst vloeit uit de ogen van Rutte. Ze dachten slim te zijn en alles te kunnen doen. Dat zij het allemaal wel wisten. Want het grote ideaal lonkte, de mooie baan, het lekkere geld.
--
Nu komen ze er langzaam achter dat ze zich hebben ingelaten met de verkeerde mensen en regimes. Maar ze kunnen niet meer terug. Het is een soort omerta waar ze in zijn beland. No way back. De dood als beloning voor bewezen diensten. Run Platskerk, Run!

Mark_D_NL | 06-12-15 | 12:10

tipo | 06-12-15 |

Reduan al-Issa... of Mohammed al-Issa of... of...

Democratuur | 06-12-15 | 12:08

Ik heb het een tijd lang niet in de discussie willen brengen maar ik heb nogal een prangende vraag voor moslims en politiekcorrecten. Als / wanneer dit nog even zo door gaat, en jullie stellen je op dezelfde wijze op als nu, elke aanpak blokkeren.
.
Hoelang denken jullie dat het gaat duren voordat diverse groeperingen in de Europese samenlevingen zullen besluiten om het dan maar met gelijke munt, ala Breivik maar dan georganiseerd, terug te gaan betalen?
.
En hebben jullie dan ook zo'n begrip voor geweld zoals jullie dat nu tonen voor Islam?
.
Elke beweging veroorzaakt een tegenbeweging.

Parel van het Zuiden | 06-12-15 | 12:07

@Democratuur 12:03
Hoe heet hij dan? En hoe weet jij dat? Mag je gewoon zeggen hoor.

tipo | 06-12-15 | 12:07

tipo | 06-12-15 | 12:05

Hij is na de moord direct vertrokken en niet meer in Nederland geweest.

Democratuur | 06-12-15 | 12:05

In het dossier Van Gogh is sprake van ‘De Syriër’.
Die zou eerder een persoon gevraagd hebben Theo van Gogh te vermoorden.
-
Vergeet het, uit Syrië komen alleen raketgeleerden en chirugen. Geen moordenaars.
Iets met de onderste steen en het tot op het bot corrupte Den Haag.

Raider Twix | 06-12-15 | 12:05

Om het actueel te maken: 'De Syrier' was iemand die in 1994 in Nederland politiek asiel heeft aangevraagd met een valse identiteit van een moslimbroeder (en bloemist) genaamd Mohammed Basel Al-Issa uit Hama (Syrie). De Syrier is na ontdekking van dat bedrog weliswaar Nederland uitgezet, maar woonde toen doodleuk 200 km van de Nederlandse grens in Olsberg (Duitsland). Nu is ie onvindbaar. www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2004/...

Theoretisch is het dus mogelijk dat hij nu weer ergens in een sporthal zit bij u in de buurt.

tipo | 06-12-15 | 12:05

Feitjes weten?

Persoon 2 = 'De Syriër.

Persoon 2 = nu ook in Syrië, sterker nog... Hij is daar leidinggevende aan een bataljon (niet voor IS).

Meer zeg ik niet.

Democratuur | 06-12-15 | 12:03

Ik word een beetje moe van onze 'westerse' kijk op zaken. Werkt alleen maar in ons tegendeel, alsof het een focking csi serie is allemaal. Degene die theo neergeschoten en daarna bijna onthoofd heeft.. was EEN MAN, EEN KLEINE IELE MAN. EEN KLEINE IELE MOSLIM MAN. misschien heeft iemand hem de opdracht gegeven, who cares. De gedachte erachter moet je bestrijden.

Ik mocht theo ook niet, met zijn dikke pens en eeuwigbrandende sigaret tussen zijn paarse lippen.. maar dat was gewoon theo.

de grote Anti | 06-12-15 | 12:03

@Parel van het Zuiden | 06-12-15 | 11:54
Gederadicaliseerd, is niets meer dan sociaal acceptabele antwoorden geven. En 'spijt' betuigen van de dingen die je eerder zei. Zeg maar spijt hebben van het feit dat je gepakt bent, niet voor jouw daden.

We gaan zeer ongemakkelijke tijden tegemoet.

MarcS | 06-12-15 | 12:02

Plastkerk wordt gestuurd door mensen die het allemaal iets beter snappen. Hij heeft niet de basis kennis, noch de intelligentie om echt een verschil te maken. Deze man snel vervangen. Want hij gaat nog veel meer fouten maken die wel eens heel grote consequenties kunnen hebben. Plastkerk had NOOIT op die positie mogen komen. Maar ja, het gaat in de NL politiek niet om kwaliteit maar om je de kleur van je politieke lidmaatschap.

Mark_D_NL | 06-12-15 | 12:02

@Parel van het Zuiden | 06-12-15 | 11:54
Precies. Zo'n zogenaamd "gederadicaliseerde" is een wolf in schaapskleren die de onnozelen (de bewuste wegkijkenden) naar de mond praat.

Lupuslupus | 06-12-15 | 12:01


tipo | 06-12-15 | 11:53
Het regent van onjuiste informatie, maar ze blijven gewoon zitten hoor, met op dit moment maar 30 zeteltjes!

mom van avezaath | 06-12-15 | 12:00

Parel van het Zuiden | 06-12-15 | 11:43

Daar zijn ze dan goed in geslaagd.

Sophie9985 | 06-12-15 | 11:57

Zou een petitie een hervatting van het onderzoek kunnen afdwingen?

Empty Quivers | 06-12-15 | 11:55

-weggejorist-

Islamofiel | 06-12-15 | 11:54

Er zit een (Europees) patroon in de moord op degenen die een breed gebruik maken van de vrijheid van meningsuiting om de islam te kritiseren.

De ideologische voorbereiding en vetantwoording van de moord op van Gogh veronderstelt de betrokkenheid van derden. Een actief islamitisch agency dat er nog steeds is

Islamofiel | 06-12-15 | 11:54

We hebben een Hofstad groep, maar een lone wolf, een ge-auto-radicaliseerde eenling uit die groep pleegt vervolgens de moord?

Kom nou...

SapperDeFlap2166 | 06-12-15 | 11:54

@Peniskokertje | 06-12-15 | 11:50

Gederadicaliseerden? Ik moest lachten. Mensen die de lijn van moord omwille van ideologie zijn overgegaan komen niet meer terug. Zo iemand is z'n leven lang een gevaar en een dubieuze bron.

Parel van het Zuiden | 06-12-15 | 11:54

Minister Plasterk heeft dan onjuiste informatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Want er zijn signalen dat ´persoon 2´ en/of 'de Syrier' de opdrachtgever danwel de inspirator van Mohamed Bouyeri geweest zou kunnen zijn. En zo iemand kun je als handlanger zien.

Minister Plasterk zou dus moeten aftreden.

tipo | 06-12-15 | 11:53

Ik ben nog altijd zo pissed of over de moord op Theo van Gogh. Probeert die Plasterk dit nu onder het tapijt te vegen omdat het spoor een beetje dood loopt. Walgelijk. PvdA is sowieso al de tegenstander van Theo, altijd geweest. er moeten toch gederadicaliseerden, die inmiddels een vrouw en kindjes hebben, gaan praten. Niet opgeven, zo een onderzoek, ben je besodemieterd.

Rest In Privacy | 06-12-15 | 11:50

Ik zeg: laten we nog meer tappen en privacy schenden, komt vast meer informatie naar boven! You go Tapsterk!

Didier Dandruff | 06-12-15 | 11:50

‘De Syriër’ is waarschijnlijk al lang terug, op kosten van de ongelovigen genietend van uitkering, toeslagen en huisvesting.

Fijnstoffer | 06-12-15 | 11:49

De belangrijkste vraag is waarom de NOS de stukken uit het rapport die Bas aanhaalt, niet meldt.

beniknouzoslim | 06-12-15 | 11:48

Wat tres cool zegt. Het gaat er niet om hoeveel handlangers Bouyeri heeft maar hoeveel aanhangers.

roze_bril | 06-12-15 | 11:48

Rubberen Robbie zal wel even krachtig ingrijpen in dit debacle,de onderste steen komt nu snel boven.

slotbert | 06-12-15 | 11:47

Draak uit Brabant | 06-12-15 | 11:40

Van belang is om aan te tonen dat de Tungiasis niet alleen handelde om bv de opdrachtgever en het netwerk aan te pakken. Een nieuwe moord door dit netwerk is zo gepleegd.

Empty Quivers | 06-12-15 | 11:44

Persoon 2 was gewoon Mo B. zijn handler.

Mark_Pugner | 06-12-15 | 11:44

het echte rapport ligt gewoon in de kluis bij joris demmink, naast de foto' s van srebrenica, de reportages van claus in de dark(room) en de stadhoudersbrief. in het echte rapport staat gewoon met naam en toenaam wie de opdracht heeft gegeven voor de moord op van gogh en op professor Pin. en nu we het er toch over hebben: waarom vloog die MH17 op slechts 10 kilometer hoogte en niet op 12 ?

Glasgow Argus | 06-12-15 | 11:44

Een andere persoon? Personen lijkt me beter. Theo beledigde de Islam dus dan zijn er automatisch heel veel mensen, moslims, die hem dood wilden. Alsmede veel politiekcorrecte mensen die het volstrekt normaal vinden dat er mensen geslacht worden voor een belediging of mening. Theo werd gedood door een collectief van mensen die vrijheid van meningsuiting, vrijheid van eigen levenskeuzes, vrijheid van denken willen doden.

Parel van het Zuiden | 06-12-15 | 11:43

Natuurlijk zit er meer achter. Maar als ze dat toegeven dan spelen ze islamofoben in de kaart.
Zoals Theo zou zeggen: oppakken en verhoren die geitenneukers!

Dhr. de Wit | 06-12-15 | 11:42

Ik vermoed zo, dat M. Bouyeri honderden handlangers had.

oliebolletje123 | 06-12-15 | 11:42

Dus de AIVD wordt politiek gestuurd? Kunnen we die heel snel onder het PvdA beheer weghalen en er voor zorgen dat die nooit meer daar komt?

Sadomassochristus | 06-12-15 | 11:41

Ik ga daar niet in graven, je kan er alleen maar paranoïde van worden.

Mark_Pugner | 06-12-15 | 11:41

Maar waarvoor is deze weigeraar zo van belang? Mohammed B. en die weigeraar zijn een stel schandknapen die voor een zogenaamde opdrachtgever vieze klusjes moeten opknappen uit naam van de islam, oid. Die weigeraar was waarschijnlijk bang. Lijkt me meer een goochemerd en niet iemand die van belang is.

Draak uit Brabant | 06-12-15 | 11:40

AT5 heeft opnamen van jubelende moslims rond de moskeeën in Amsterdam, daags na de moord op van Gogh. Ze wilden een politiek correct itempje van geschokte islamieten die geweld afkeuren, maar die konden ze nergens vinden (dit is mij verteld door de interviewer in kwestie). En toen die ruwe realiteit niet strookte met het naïeve wensdenken van de AT5-redactie hebben ze de beelden maar nooit uitgezonden. Dus misschien handelde hij wel alleen, de meeste 'gematigden' stonden naderhand te juichen. En dat is een veel relevantere bevinding dan hoe eea precies is voorbereid.

très cool | 06-12-15 | 11:40

Het is ook niet echt iets voor de volgelingen van de pedofiele profeet om een terreurdaad geheel zonder hulp en zonder dat er iemand vanaf weet te plegen. De in gin ogen heldhaftige daad moeten ze toch met iemand delen omdat ze er trots op zijn. Lone wolf is dus oer definitie onzin!

Empty Quivers | 06-12-15 | 11:39

Het bestaan van een netwerk, ondermijnt de Lone Wolf theorie en kan dus per definitie niet waar zijn.

thomas.hobbes | 06-12-15 | 11:39

Sympathisanten had hij genoeg. Ermee bereikt is er niks.

Neut | 06-12-15 | 11:38

Weer een onderste steen, die daar blijft liggen.

uninvited guest | 06-12-15 | 11:38

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen