Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Discussie! Reactie op de Mail van een Mocro

russells-teapot.jpgDiscussie en debat, mooi spul is dat in tijden van gillende paniek, doodsangsten, NSB-gedrag en algehele hysterische heethoofdigheid. Sommigen houden hun koppie d'r bij en gaan op nuchtere wijze in op de achterliggende dingen die achter de dingen liggen. Zoals Ahmed Aarad, zaterdagavond. En vandaag geven we ruim baan aan reaguurder Russells Teapot, die een gedegen tegenanalyse opgetijpt heeft. Bij dezen, hieronder, van ons voor u. Veel leesplezier! Ahmed Aarad schreef zaterdagavond een interessante brief, waarin hij middels een respectvol en inhoudelijk betoog zijn visie op het fenomeen van islamitisch terrorisme deelde. Een grote verademing in vergelijking met de razende scheldpartijen waar het huidige maatschappelijke “debat” grotendeels uit bestaat. Op een aantal zaken ben ik het roerend met Aarad eens, zoals zijn oproep om te stoppen met het steunen van schurkenstaten als Saoedi Arabië, of blind te vertrouwen op de effectiviteit van massasurveillance. Desondanks zijn er toch een aantal vlakken waarop ik denk dat Aarad het bij het verkeerde eind heeft, of te eenvoudig conclusies trekt. Daarom heb ik de volgende brief geschreven als antwoord op zijn betoog. 1. Grenzen dichtgooien helpt niet. Aarad stelt dat dat de voorgestelde oplossing van Wilders en Le Pen, het dichtgooien van de grenzen, een schijnoplossing is. Immers, betoogt hij, vóór Schengen was er ook een illegalenprobleem en werd er ook drugs gesmokkeld. Dit is de drogreden van de perfecte oplossing, waarin gesteld wordt dat, omdat een oplossing niet absoluut perfect werkt, het dus helemaal niet werkt. Dat is natuurlijk een misvatting. Als grensbewaking 8 terroristen stopt en er 2 doorlaat is het nog altijd effectief; immers, zonder deze grensbewaking waren alle 10 de terroristen het land binnengekomen. Mocht iemand twijfelen aan de effectiviteit van grensbewaking, het veiligheidshek van Israël is een doorslaand succes en heeft tientallen Israëlische levens gered. Grensbewaking heeft wel degelijk potentie. 2. De probleemgroep onder de moslims is heel erg klein, dus slechts een hele kleine minderheid is gevoelig voor radicalisering. Aarad betoogt vervolgens dat “alle islamitische terroristen de afgelopen vijftien jaar” te herleiden zijn op het wahabisme, dat ook bekend staat als “salafisme.” Over deze groep stelt hij: “Deze ideologie heeft wereldwijd rond de vier miljoen volgelingen. Op een totaal van ruim anderhalf miljard moslims is dat dus een heel kleine beweging.” Goed nieuws toch? Het is een kleine, verwaarloosbare minderheid van minder dan een procent! Helaas klopt dit van geen kant. A. Beide bronnen die Aarad hier geeft gaan slechts over de hoeveelheid wahabisten in de Golfstaten, níet over de gehele islamitische wereldbevolking. Landen als Nigeria (waar het wahabistische Boko Haram huishoudt, de dodelijkste terreurgroep ter wereld) en Syrië (met die andere wahabistische terreurgroep) zijn dus niet meegenomen in deze cijfers. Sterker nog, de zes landen met de grootste moslimbevolkingen ter wereld (Indonesië, Pakistan, India, Bangladesh, Egypte en Nigeria) ontbreken alle zes in de cijfers die Aarad aanhaalt. Deze cijfers zeggen dus niets. Schattingen over het aantal wahabisten/salafisten wereldwijd ligt rond de 50 miljoen. Dat is ruim twaalf keer zoveel als de vier miljoen van Aarad. B. De stelling dat “alle terroristen de afgelopen 15 jaar te herleiden zijn op het wahabisme” is simpelweg onjuist; er zijn talloze niet-wahabistische terreurgroepen actief. Hezbollah is sjiitisch, evenals de staat Iran die deze groep wapens levert. Hamas is soennitisch, maar niet salafistisch, en is om die reden een vijand van IS. De Moslimbroederschap, waar Hamas uit voortkomt, is eveneens een tegenstander van het salafisme. De Taliban hangt de Deobandi-school aan, weer een andere stroming. Kortom, het is duidelijk dat radicalisme en terrorisme in vele verschillende stromingen binnen de islam terug te vinden zijn en dus zeker niet tot één groep te herleiden zijn, in tegenstelling tot wat Aarad suggereert. De grote gemene deler van al deze terreurgroepen is niet wahabisme; het is islam. En als we het hebben over hoeveel moslims wereldwijd terrorisme goedkeuren, cijfers tonen aan dat het terrorisme van Hezbollah en Hamas de steun geniet van honderden miljoenen moslims wereldwijd, hoewel het wahabistische Al Qaeda inderdaad impopulair is, zoals Aarad aangaf. Natuurlijk, dat doet niets af aan het feit dat er óók honderden miljoenen goedwillende moslims zijn die terrorisme en geweld verafschuwen, maar Aarad’s stelling dat moslims niet gevoelig zijn voor radicalisering “omdat ze het wahabisme haten” klopt niet. Radicalisme is een probleem binnen de gehele islam, niet slechts binnen een piepkleine minderheid die eigenlijk weinig met de islam te maken heeft. 3. Bommen gooien helpt niet Aarad stelt: “Iedere drone-aanval op een terrorist in Pakistan, Jemen of Irak baart een stroom aan nieuwe fanatici.” Dit is iets wat ik vaak hoor, als we terroristen doodschieten, komen er alleen maar meer en wordt het alleen maar erger. Dit wordt vaak verkondigd alsof het een absolute waarheid is, waar geen discussie over kan bestaan. Waarom eigenlijk? Je zou denken dat het aantal terroristen uiteindelijk beperkt is. Het is niet alsof rotsen en bomen spontaan in terroristen veranderen om de verliezen aan te vullen. Moet ik geloven dat vriendelijke, goedwillende moslims bloeddorstige fanatici worden omdat elders op de wereld terroristen worden neergeschoten? De “nieuwe fanatici” waar Aarad van spreekt, zijn veel waarschijnlijker fanatici die er al lang waren. Onderzoek toont ook aan dat het uitschakelen van kopstukken van terroristische groeperingen door middel van militaire acties wel degelijk een effectieve methode is om deze groeperingen op de knieën te krijgen. Dit is uiteraard een compleet ander verhaal als je burgers gaat bestoken op begrafenissen en bruiloften. Niemand kan ontkennen dat dát averechts werkt, omdat je dan voorheen neutrale burgers bij de oorlog betrekt. Maar dat is een gevolg van het falende dronebeleid van de Amerikanen, het doet er niets aan af dat militaire acties wel degelijk kúnnen helpen. Immers, als het doden van fanatici alleen maar tot meer fanatici leidt, dan zouden de geallieerden nooit door middel van oorlog de nazi’s op de knieën hebben gekregen. Ik bedoel hiermee natuurlijk niet te zeggen dat bommen de absolute oplossing zijn, want zoals Aarad ook al aangeeft is de Amerikaanse oorlog in Irak een geweldige tragedie voor de Iraakse bevolking en heeft het veel meer problemen veroorzaakt dan opgelost. Maar om bij voorbaat te stellen dat het niet kán werken, is ook niet juist. 4. Terrorisme komt door Westers ingrijpen in het Midden Oosten Aarad stelt dat we “moeten erkennen dat ons beleid in het Midden-Oosten heeft gefaald en heeft geleid tot een stijging in het aantal extremisten en het gevaar dat zij vertegenwoordigen.” Is terrorisme in opkomst de laatste jaren? Dat klopt inderdaad, zoals de bronnen die Aarad citeert ook aangeven. Maar waar komt dat door? In de linkse media wordt vrijwel uitsluitend gewezen naar de Amerikaanse inval in Irak, maar dat is veel te simplistisch. In landen als Irak en Afghanistan kun je het als directe oorzaak aanwijzen, maar het is toch echt de Arabische Lente die de directe aanleiding is geweest voor de onlusten in Tunesië, Libië, Egypte en Syrië. IS kon voet aan de grond krijgen in Syrië toen er al twee jaar een burgeroorlog gaande was, het is niet alsof IS de burgeroorlog tegen Assad heeft veroorzaakt. En wat te denken van de terreur van Boko Haram in Nigeria, van Al Shabaab in Somalië, van de islamisten in Mali? Of de vele aanslagen in India? Allemaal veroorzaakt door wat Amerika duizenden kilometers verderop doet? Laten we vooral niet vergeten dat de huidige Amerikaanse inmenging in het Midden Oosten een reactie was op islamitisch terrorisme, níet andersom. Als terrorisme wordt veroorzaakt door westerse bommen op het Midden Oosten, waar was 9/11 dan een reactie op? De motieven voor die aanslagen gaan hoofdzakelijk over politieke steun voor bepaalde groepen en landen in het Midden Oosten, het is niet alsof Amerika op dat moment ergens islamitische landen aan het binnenvallen, bombarderen of bezetten was. Kortom, er zijn vele factoren die hebben geleid tot de huidige stijging in het aantal extremisten. Westers ingrijpen is er slechts één van en lang niet de voornaamste. Aarad geeft in zijn betoog niet duidelijk aan hoe hij ons buitenlands beleid zou willen wijzigen, anders dan het stoppen van het financieren van wahabistische dictaturen, waar hij natuurlijk groot gelijk in heeft. Maar hoe om te gaan met IS? Eén ding is zeker, het probleem gaat niet weg als we het Midden Oosten maar in haar sop gaar laten koken, hoe aantrekkelijk dat idee ook is. Dat weten we al sinds 9/11. 5. Radicalisme onder Europese jongeren is het gevolg van uitzichtloosheid en discriminatie Aarad stelt dat “het falen van België en Frankrijk in het bieden van perspectief aan jonge moslims rechtstreeks bijdraagt aan hun radicalisering.” Dit is een bekend argument, maar het feit blijft dat buitengewoon veel terroristen, zowel uit Europa als uit het Midden Oosten, hoog opgeleid zijn, een baan en woning hebben en een goede uitgangspositie hebben in de maatschappij. Dat was het geval voor New York, Londen en ook vorige week in Parijs. Het profiel van kansloze, gemarginaliseerde en perspectiefloze jongeren strookt niet met wat we weten van moslimterroristen. “Terroristen zijn niet om te turnen met een baan” zei Ahmed Aboutaleb ook al in februari. Natuurlijk is het mogelijk dat factoren als armoede, uitzichtloosheid en discriminatie jongeren kúnnen radicaliseren, maar een hoofdreden kan het niet zijn, anders zou het profiel van de gemiddelde terrorist er compleet anders uitzien. Aarads oproep om aanpakken van de uitzichtloosheid van moslimjongeren in Europa is nobel en verdient steun, maar we moeten onszelf niet voor de gek houden dat we daarmee veel terrorisme gaan voorkomen. Het zijn niet hun sociaal-economische achtergronden waardoor terroristen worden gekenmerkt, niet in Europa, niet in het Midden Oosten. Het zijn hun ideologische achtergronden. Wat succesvolle, intelligente en “hele gewone” islamitische jongeren ertoe drijft om zichzelf op te blazen blijft natuurlijk een hele lastige vraag. Die vraag kunnen we alleen beantwoorden als we proberen om onszelf in hen te verplaatsen en te ontdekken wat hen drijft en hen motiveert. En daar zullen we nooit in slagen als we bij voorbaat de factor uitsluiten die door deze jongeren zelf als hoofdmotief wordt aangevoerd: hun islamitische geloofsovertuiging. Russells Teapot

Reaguursels

Inloggen

@mezelf
Verkeerde topic oen!

herrieschepper | 26-11-15 | 00:11

Angélica de Sancé | 25-11-15 | 20:19
-
Sterk stuk. Thnx

herrieschepper | 25-11-15 | 23:52

Zou het helpen om in de maatschappij meer bekendheid te geven aan het feit dat vrijwel alles wat men in het verleden heeft toegeschreven aan de ziel in de hersenen blijkt te zitten? Wanneer de hersenen sterven, houdt de persoon op te bestaan. Lees ook het boek van Dick Swaab - Wij zijn ons brein hierover. Een ‘leven na de dood’ (wat overigens een contradictio in terminis is) is onmogelijk. Geen 72 maagden, geen hemel... gewoon dood. Jezelf opblazen is finito.

Ruslandrules | 23-11-15 | 22:55

@B. Randnetel | 23-11-15 | 18:51
Pfff... Altijd weer diezelfde flauwekul van mensen die denken dat de geschiedenis in 1939 begon. En zelfs dan nog meer dan de helft niet meekrijgen.

Pierre Tombal | 23-11-15 | 19:32

Kritisch is hij, Sennay Ghebreab (42), op Eritreeërs die hier al 15 tot 35 jaar wonen, omdat het gros weinig moeite doet te integreren.
-De werkloosheid is hoog,
-het opleidingsniveau laag en
-de kennis van de Nederlandse taal en samenleving zijn beperkt.

Sennay Ghebreab vreest dat als er niets gebeurt, de nieuwkomers in hun voetsporen zullen volgen.
Daarom doet hij nu zijn mond open, ook al wordt kritiek op de eigen gemeenschap op zijn zachtst gezegd niet erg op prijs gesteld.
Hoe komt het dat Eritreeërs zo slecht integreren?

'Integratie is voor alle migranten een klus.
De grote makke van Eritreeërs in Nederland is dat zij in een Klein-Eritrea wonen.
Met hun hart, gedachten en bezigheden zijn zij in hun geboorteland. Hun sociale leven speelt zich af binnen de eigen groep, weinigen steken energie in het opbouwen van een toekomst in Nederland.
Het maakt dat hun integratie langzamer en moeizamer verloopt dan die van andere migranten. De sociale controle is groot, iedereen let op elkaar, niemand durft zich openlijk uit te spreken.
Kritisch denken en spreken is systematisch uit de genen gewerkt.'

www.volkskrant.nl/binnenland/-ze-wonen...

Ella | 23-11-15 | 19:23

Teapot node gemist al die tijd. Ik hoop dat hij terug is om te blijven.
.
1 Opmerking is volledig verkeerd in dit stuk Het zijn niet de Amerikanen die de Nazi's op de knieën hebben gekregen maar de Russen. Als die de slag bij Stalingrad niet hadden gewonnen en daarna de opmars waren begonnen naar het westen, hadden wij waarschijnlijk nog onder het juk van Duitsland gezeten. Toetsiemonster | 22-11-15 | 20:39
.
Nee dat is niet zo. Nadat de Russen mede de tweede wereldoorlog mogelijk hadden gemaakt door een deal met duitsland te sluiten waarbij ze de duitse aanval op polen zouden tolereren in ruil voor de helft van polen, werden ze later zelf slachtoffer van een duitse aanval op hun eigen gebeid. Pas toen kwamen ze in actie, maar niet dan nadat ze van de geallieerden verschrikkelijk veel geld en wapens hadden ontvangen (lees de memoires van Churchill). Dit neemt niet weg dat ze keihard hebben gevochten onder een dictator die niets gaf om de levens van zijn onderdanen.

B. Randnetel | 23-11-15 | 18:51

Jammer van de reacties. Dit is een goed stuk. Voor de negatieve reacties als: ik ben hier gestopt met lezen, want... Als je de laatste paar regels nu wel had gelezen... Ik help je wel: mond open trekken bij onvolledige informatie maakt je uitspraak tot.. dom!

BrokenTipi | 23-11-15 | 16:40

De muur kan niet hoog genoeg zijn!

Lexus01 | 23-11-15 | 16:37

Ik snap niet waarom moslims in Europa/Nederland zóveel problemen hebben, maken en veroorzaken? Hét lijkt mij heel erg simpel: als je vlucht voor oorlog dan omarm je vrede, als je vlucht voor je mening en alles wat ze dáár niét hebben of kennen, respecteer onze normen en waarden. Zó moeilijk kan het toch niet zijn.Neem maar een goed voorbeeld aan al die andere groepen die naar Europa/Nederland zijn gekomen en vreedzaam een goed leven proberen op te bouwen. Zijn zij zo slim? Ja, je leest het goed, een góed leven want je leeft in één van de rijkste landen ter wereld met alle vrijheden die je je wensen kan.Ja, dat besef moet er wel zijn, want hier kan je leren, werken, ondernemen, goed leven. Jullie verwerpelijke idio(te)logie biedt dit niet want in die landen waar jullie zo graag voor willen moorden, zijn er geen rechten en vrijheden. Het is te zot voor woorden dat jullie dát niet zien. Ik begrijp ook wel dat als je uit een dictatuur (Turkije, Marokko incluis) komt het heel erg moeilijk is om ineens zóveel vrijheid te handlen. Hoe vaak hoor ik niet: de Islam is een vredelievende geloof waar iedereen gelijk is: nou het is aan jullie om het te bewijzen, láát maar zien! Ik weet zeker dat het ergens wel goed zit máár: éérst zien dán geloven. Oh ja, vergeet niet de taal te leren.

robstijlloos | 23-11-15 | 16:08

Velderama | 23-11-15 | 15:03

En wéér die onverbeterlijke zelfhaat, dat enge en ergerlijke 'white guilt' - fenomeen. Het moet zijn dat het bij een generatie werkelijk met de paplepel ingegoten is.
.
Het wij-zij - denken zit vervat in de islam. Die verdeelt de wereld in gelovigen en ongelovigen, in dar al harb en dar al islam. Ter illustratie, een artikel dat bijna 20 jaar oud is, lang voor 9/11 dus, uit Vrij Nederland, met als titel: 'Verboden te integreren.' Hoe kan je dat nu een Westerling aanwrijven?

www.vn.nl/integreren-is-verboden-de-i...

Aardbewoner | 23-11-15 | 15:24

Los van m'n bovenstaande tegel: groot respect voor Russells Teapot.

Aardbewoner | 23-11-15 | 15:20

Eindelijk weer eens een discussie hier die ergens over gaat en die op waardige manier wordt gevoerd. @teapot, ik zou graag nog wat opmerken over het slot van je betoog. Ik denk zeker dat de islam zelf blaam treft. Maar ik twijfel of het de echte oorzaak is. Ik meen dat de reden waarom deze jongeren zulk gedrag vertonen, gelegen is in een vorm van uitsluiting. Dat kan maatschappelijk zijn (laag opgeleid, armoede etc) maar een gevoel van uitsluiting kan ook op geestelijk niveau plaatsvinden. Ik denk dat dat wordt onderschat. Een geinstitutionaliseerd wij-zij denken leidt bij minderheden toch vaak tot de gedachte dat ze een buitenbeentje zijn, ondanks dat ze een maatschappelijk gelijke positie hebben. Sommige van die 'buitenbeetentjes' koesteren diepe wraakgevoelens jegens de wereld om hen heen. Zie ook soms de schietpartijen op scholen in de VS. Ik meen dat dergelijke mensen die moslim zijn snel een rechtvaardiging voor boosheid zoeken in de Islam. En die biedt daarvoor ook een bodem, voor wie dat erin wil vinden. Maar het gaat mij net te ver om de islam zelf als oorzaak te zien. Het is de mens zelf; niet de ideologie die hij aanhangt. Daarom blijf ik erbij dat insluiting van minderheden in een samenleving de beste bescherming moet zijn tegen haat. In de woorden van Radio Raheem: hate ko by love.

Velderama | 23-11-15 | 15:03

De problematiek rond Saudi-Arabië en consoorten werd al uitvoerig aangekaart in de draad onder het kopje 'Vroegâh' van 2006 over Balkenende IV. We zijn eindeloos aan het herkauwen.

Aardbewoner | 23-11-15 | 15:02

Goed stuk, chapeau.

En al degenen die menen dat punt 4 wèl in het voordeel van Aarad is beslecht, raad ik aan zich te verdiepen in de geschiedenis van de islam.
- Lang voor de eerste kruistocht organiseerden moslims al grote slavenjachten en plundertochten in Europa; ook veroverden zij grote stukken grond, met name de Balkan en het Spaanse schiereiland.
Dat strookt geheel met de jihad, die naast Europa ook het (ooit multiculturele) Midden Oosten, Azië en Afrika teisterde.
- Pas sinds een paar eeuwen slaat Europa terug, vaak uit zelfverdediging; zo was de bezetting van Noord Afrika de enige manier om de slavenjachten door de Barbarijse zeerovers tegen te gaan. Toch zijn de meeste islamitische landen nauwelijks een eeuw "bezet" geweest, een eeuw overigens waarin die landen meer welvaart en vooruitgang kenden dan in de vele eeuwen daarvoor.
- Overigens, geen enkele Europeaan zou het in zijn hoofd halen om waar ter wereld ook moslims te vermoorden vanwege de plundering van Nancy; het beleg van Wenen; de "kinderbelasting" die de Grieken eeuwenlang betaalden aan de Ottomanen; of de genocide op de Armenen.
Dat moslims in de kruistochten van 1.000 jaar geleden wèl een excuus zien om kinderen van atheïsten in voormalig "christelijke" landen te vermoorden, zegt meer over de islam dan over de kruistochten. Die weliswaar bijna half zo wreed waren als de jihad, maar uiteindelijk slechts korte tijd hebben bestaan vergeleken met de 14 eeuwen jihad.

Dus nogmaals, goed stuk.
Ik ben eigenlijk vooral verbaasd te horen dat Teapot gebanned was?
Ik miste hem wel al een tijdje, maar ik dacht dat ie gewoon wat beters te doen had. Ik ben wel eens met hem in discussie gegaan, maar heb hem eigenlijk nooit op irritant (laat staan; banbaar) gedrag kunnen betrappen.

Dandruff | 23-11-15 | 14:40

De geest is al uit de fles sinds links de Sjah van Perzie heeft verjaagd en vervolgens juichend en klappend de halve gare Khomeini heeft binnen gehaald.
Ik herinner me nog de gillende en juichende commentaarstemmen van de VPRO, heb ik altijd onbegrijpelijk gevonden toen en nu nog.

Foezela | 23-11-15 | 14:39

sinar2 | 22-11-15 | 19:45

Wat sinar zegt ben ik, hoe moeilijk toe te geven , mee eens.
Volgens mij ligt dáár de oplossing, of een groot deel daarvan.

Foezela | 23-11-15 | 14:27

Hoe zeer je ook discussieert en debatteert over de islam en over welke richting dan ook binnen die naargeestige religie, één feit steekt als een paal boven het water uit:
Er is géén religie ter wereld die zóveel geweld genereert als de islam.
Er is géén religie ter wereld die zóveel jeugdigen aanzet tot het laagst denkbare, barbaarse gedrag als de islam.

Dat eenmaal beseffende, ben ik totaal niet meer geïnteresseerd in welke haar-kloverige discussie dan ook, over de rijke diversiteit van de stromingen die uit die ene troebele, giftige bron is ontstaan.

Het zal mij aan mijn reet roesten of die gruwel-aanslag die binnenkort in mijn mooie, vreedzame stad zal plaatsvinden, nou wordt gepleegd door een IS-aanhanger, een Hamas-adept, een Al-Qaida-volgeling of een Makokkaanse kudtpuber uit Slotervaart; Het zal mij worst wezen door welke zij-stroming van die islamitische gifrivier mijn medeburgers straks aan flarden worden geschoten; in alle gevallen is en blijft het de islam die deze gore ellende veroorzaakt. In alle gevallen blijft het de misselijk makende barbarij die door een religie wordt aangedreven: de islam.

De terreur waarmee we momenteel vrijwel dagelijks worden geconfronteerd, komt niet van katholieken. Niet van protestanten. Niet van oud-katholieken. Niet van Zevende Dag-Adventisten of Jehovah's getuigen. Niet van Boeddhisten of Hindoes. Ook niet van Bahai's. Zelfs niet van volgelingen van religies als het klimaat-alarmisme, duurzaamheids-apostelen of communisten; de dagelijkse terreur komt uit één enkele bron:
De islam.
De islam, en niets anders dan de islam.

Daarom blijf ik vinden: West-Europa (en eigenlijk de gehele westerse wereld) moet het leven voor aanhangers van die destructieve ideologie zó onaantrekkelijk maken dat ze vrijwillig massaal hun koffers gaan pakken en terug gaan naar de stoffige regio waar ze vandaan komen en thuis horen.

Wegwezen. Met dat hele verkalkte gedachtegoed. Én met dat verderfelijke boek met die klatergouden letters.

Peter Emile | 23-11-15 | 13:46

Stelling 2 B. Vele duizenden salafisten hebben in Egypte de Moslimbroederschap in 2012 mede aan de macht geholpen.

En op alle andere stellingen valt ook wel weer een tegen-argument te bedenken. Het is niet allemaal zo zwart-wit en al zeker te vatten in Wikipedia concept versus Wikipedia concept. Net zo min als salafisten simpelweg gelijkstellen aan wahabisten, en de Khawarij daarbij vergeten.

Alleen hulde voor Stelling 1 al betekent de werking van een zeer specifieke lokale oplossing (waar ook het een en ander op op te merken valt) in een land in het MO niet gelijk dat dit op andere plaatsen in de wereld net zo'n succes zou hebben. De potentie zit niet in het hek alleen maar ook in de plaats en tijd.

waragainstclimate | 23-11-15 | 13:32

Waarschijnlijk is het is creeren van stageplekken, werkgelegenheid en een breed ondersteunde Europese identeit het enige effectieve middel om de kwaadaardige voedingsbodem voor dit soort lui weg te nemen.

waragainstclimate | 23-11-15 | 13:20

Ik heb geen chapeau (hoed).
Maar áls ik er een had, zou ik hem afnemen voor de Theepot.
Kudo's.
Veel.

Peter Emile | 23-11-15 | 13:19

-weggejorist-

Neil_ Skywalker | 23-11-15 | 11:38

Een heel goed en onderbouwend geschreven stuk!

Meer van dit graag!!

HypoPseudo | 23-11-15 | 10:50

+ 10 kuddo's voor de analyse.

Datkanjenietmenen | 23-11-15 | 10:45

zeer goed artikel!! tijd om de waarheid eens te vertellen :)

nog wat extra's:

1) op de grens tussen mexico en de vs is dezelfde kritiek van de niet-perfecte grens van toepassing. echter, wat denk je dat er zal gebeuren als die grens wordt open gezet? en waarom denk je dat ook obama deze grens gewoon dicht laat?

4) het sterkste tegen argument vind ik hier dat het westen ook landen zoals korea, india, china en japan (onderandere) heeft gekoloniseerd, of heeft geprobeerd te koloniseren en/of er is oorlog mee gevoerd. waar is dan het anti-westers terrorisme in die landen?

ooraap | 23-11-15 | 09:50

Heerlijk om te lezen!

alusion | 23-11-15 | 09:02

Toch grappig dat mensen bij het woord grens uitsluitend aan hekken kunnen denken terwijl het in de regel hoogstens zichtbaar is aan een paaltje in de grond. Een grens is een afspraak. Het zegt dat je op het moment dat je daar overheen gaat geen rechten (meer) hebt. Grenzen dicht gaat dus niet alleen over het tegenhouden van die acht potentiële terroristen bij Hazeldonk, maar om het naleven dat al die anderen die er per ongeluk toch langs de controles weten te werken zich hier nergens op kunnen beroepen. Geen sociale zekerheden, en vanwege het systeem dientengevolge geen werk en/of onderdak. Bezoek Scheveningen, Kinderdijk, de Bollenstreek en voor mijn part de grachtengordel van Amsterdam, en dan hop! Terug naar huis.

Pierre Tombal | 23-11-15 | 08:57

Grenze sluiten heeft alleen op korte termijn zin: terroristen zijn in dezen net vloeistof, ze weten altijd wel weer een lek te vinden. En ja, als je er 8 van de 10 tegenhoudt is dat mooi, maar die overgebleven 2 zijn even gevaarlijk als die 8 die je oppakt. Het klinkt idioot, maar het "pappen en nathouden" beleid in Nederland heeft tot gevolg dat meer figuren van "binnenuit" (dus uit de islamistische prachtwijken Nieuw Westistan, Shariadriehoek en Kanaleneiland) eerder geneigd zijn hun radicale geloofsgenoten erbij te lappen dan hun broeders in de wijken Molenbeek en St.Denis.
Voor het overige zie ik meer in een "gederomantiseerde" James Bond aanpak => infiltreren met license to kill.

Brulboei_61SB | 23-11-15 | 08:10

Zoveel woorden, om te weerleggen wat voor de kritische minderheid in een oogopslag al duidelijk was; het opstel van Ahmed is voornamelijk gebazel. Ahmed zelf beweert een intelligente jongen te zijn, er is dan ook alle reden om je af te vragen wat zijn motivatie is geweest om een dergelijk misleidend te schrijven.

Gelukkig heeft Ahmed nu alle kans te laten zien dat er dan toch nog een welwillende moslim is, door hartgrondig te erkennen dat zijn visie tamelijk kortzichtig was en dat de islam de bron van alle kwaad is. Hoe graag we dit ook zouden zien, gevreesd mag worden dat we niets meer Ahmed van horen. Dit, of we krijgen de gebruikelijke weerlegging die stelt dat Russels Teapot niet goed bij zijn hoofd is en zijn bronnen vergiftigd zijn door zionisten.

Morgenhout | 23-11-15 | 08:09

Fantastisch, kunnen we Russells Teapot niet aannemen en Quid ontslaan? Meer van dit graag!

metworst | 23-11-15 | 08:01

Dit past niet in het straatje van den linkschmensch.

zeefert | 23-11-15 | 07:24

Goed stuk, goed geschreven en onderbouwd. Dank daarvoor! Dus als ik het goed begrijp is de hele moslim wereld een soort van tokkie roma familie en je kan ze beter allemaal naar een containerwoning verhuizen ergens waar er ruimte zat is en niemand opkijkt van een brandje of twee. Ik ga gelijk een kaart erbij pakken!

Mr. Squits | 23-11-15 | 06:51

Ik zie regelmatig Zerohedge terug keren als aangehaalde bron. De stuitende, tenenkrommende en suggestieve vertalingen van oorspronkelijke Duitse boeken en politieke pamfletten zijn voor mij redenen deze site als informatiebron te wantrouwen.
.
Als we ze eenvoudige vertalingen tussen verwante Indo-Europese talen al niet kunnen toevertrouwen, dan heb ik grote twijfels over hun overige inbreng; mogelijke bedoelingen laat ik dan nog even in het midden.

kindapaas | 23-11-15 | 06:49

Het ergste is dat Isis, Moslims, KoranAanhangers nog heel, heel veel van deze bloederige slachtingen moet uitvoeren, vooral in NL. Dat dan weer wel.
Pas daarna zullen de kiezers hun politici dwingen om écht actie te gaan ondernemen.
Daar moeten wij op wachten, tot mijn verdriet weliswaar.

En tot die tijd blijft het zachte heelmeesters, maken stinkende wonden.

Ella | 23-11-15 | 06:46

Slinksmensch | 23-11-15 | 01:11
Als alle vluchtelingen hun heil zoeken in Europa en geen problemen hebben met hun nieuwe overheid, dan moet het toch geen bezwaren opleveren als we de gebieden waaruit ze afkomstig zijn onder Europees bestuur brengen. Geen neo-kolonialisme maar realisatie van een lang gekoesterde droom: de combinatie van Pan Europa met de Pan-arabische wereld tot Pan-Eurabie. Die paar landjes in Zuidelijker gelegen delen in Afrika waarvan grote aantallen er de voorkeur geven hun toekomst in Europa te zoeken kunnen er dan ook nog wel bij.

kindapaas | 23-11-15 | 06:23

De volgers van het Salafisme volgen o.a. Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhab. 1 van de directe volgers van de profeet.

Het Wahabisme is door het Westen bedacht
Democratuur | 22-11-15 | 19:55

Salafisme volgt al-wahhab. Waar zou toch het woord wahabisme vandaan komen.

bergsbeklimmer | 23-11-15 | 06:07

De inferieure Multiculturele Ideologie leidt tot een samenleving vol met puisten.

Overal waar je krabt komt er stinkend Marokkaans, Turks, Syrisch, Antilliaans, Irakees of Somalisch pus uit. Meestal dus MoslimPus.

Kijk naar Opsporing Verzocht, zoek uit wie er in onze gevangenissen en onze TBS-klinieken oververtegenwoordigd zijn.
Meestal dus MoslimPus.

Ella | 23-11-15 | 06:05

Moonwarrior | 22-11-15 | 19:35
Sterk argument, mee eens. En passant hebben de veroveraars wel opgemerkt dat het Indiase getallensysteem superieur was en hebben het stiekem overgenomen. Tot op de dag van vandaag schrijf je Arabische cijfers van links naar rechts in plaats van omgekeerd zoals je zou verwachten. Zelf vinden de moderne moslims dat heel gewoon en weten de achtergronden zelfs niet.

kindapaas | 23-11-15 | 05:58

Mooi hoor zo'n breedsprakige discussie, da's kennelijk nodig om serieus genomen te worden.
.
Ik daarentegen hou het liever kernachtig: De opdracht tot moord en doodslag staat letterlijk in de koran, en *iedere* moslim *moet* dat *letterlijk* nemen en ernaar leven.
.
Welke islamitische stroming je ook aanhangt, allemaal gebruiken ze dezelfde koran als uitgangspunt. Allemaal worden ze aangespoort tot moord en doodslag, hoe urgenter hun religieuze beleving hoe groter het gevaar.
.
Laat de discussie daar nu eens over gaan. De enige uitkomst is dan de islam afzweren of verlichten, beide wegen bieden perspectief op verbetering. Al dat andere gezwets is ontwijking.

Machteloze | 23-11-15 | 02:28

@ben kokhals | 23-11-15 | 01:06
Carla del Ponte lulde uit haar nekje, ze had geen enkel bewijs. Het bewijs dat de gebruikte wapens uit het regeringsarsenaal kwamen is overtuigend genoeg. Bewijs geleverd door twee, onafhankelijk van elkaar opererende VN onderzoekscommissies die ter plekke hebben onderzocht en ter plekke de chemische wapens hebben opgeruimd. Carla del Ponte nog nooit in Syrie geweest. In elk geval niet na 2011.

En globalresearch... zucht.
Daar maak ik geen woorden aan vuil. Een stukje van een psychiater, over een boekje van een Palestijnse activist die uiteraard Amerika de schuld geeft. Manmanman... Jij gelooft ook van alles maar klakkeloos.

Stormageddon | 23-11-15 | 02:01

@Slinksmensch | 23-11-15 | 01:11
Kap toch. Saddam zat er dankzij het westen. En ging toen geloven dat hij de Opperste Kalief was bij Allah's gratie.

Zie ook Khadaffi.

van heinde en verre | 23-11-15 | 01:41

Als we toch de diepte in gaan.
Bij 1. De grenzen dichtgooien. De Australische methode van het terugslepen schijnt toch uitstekend te werken? Waarom kan dit in de EU niet? Er ligt overal water omheen. Punt voor theepot.

bij 2. Wat is heel klein? Het aantal terroristen dat aanslagen pleegt is heel beperkt. Punt voor theepot.

bij 3. Bommen gooien helpt niet. tja, als je ze mis gooit niet nee. Beter mikken. Punt voor theepot.

bij 4. Terrorisme van Bin Laden was JUIST een reactie op het inmengen van het westen/de Amerikanen in het midden oosten. Punt voor Aarad.

bij 5. Radicalisme, hoe het komt? geen idee. maar zo kort door de bocht als uitzichtloosheid? Punt voor theepot.

Stand Aarad - Theepot 1-4

van heinde en verre | 23-11-15 | 01:38

De hele regio was met Saddam stukken beter af. De clusterfuck die Westerse inmening heet wordt steeds groter. Zo groot dat eigen bevolking dit neokolonialistische standpunt blijft verdedigen en geloven. De theepot bevat Koolaid, pas op!

Slinksmensch | 23-11-15 | 01:11

@stampertje85 | 23-11-15 | 01:04
Goed commentaar.

ben kokhals | 23-11-15 | 01:07

De brievenschrijver stelt dat het bombarderen van terroristen, alleen leidt tot méér terroristen. Wellicht, maar dan is dat alleen maar goed: het toont voor het Westen en de Islamitische gemeenschap precies welke Moslims Isis en Boko Haram wel degelijk als Islamitisch beschouwen. De brievenschrijver geeft hiermee toe dat veel Moslims wel degelijk ISIS-strijders beschouwen als hun 'broeders'. Als een Nederlandse Nazi wordt vermoord door het Chinese leger, dan zal ik toch ook geen wraak willen op China?
Daarbovenop, wat is het alternatief? Het is óf vechten, óf gedogen. Dat laatste zorgt voor nog veel meer terroristen: op dit moment worden miljoenen kinderen en jongvolwassenen in Syrie en Irak onder de macht van ISIS grootgebracht en geïndoctrineerd met Salafisme. Ze planten zich voort als konijnen, dus over 20 jaar zitten we met een MILJOENENLEGER. We geven ook een vrijbrief aan terroristen om aanslagen te plegen, we mogen immers niks terugdoen. ISIS zal eenvoudig zijn gebied kunnen uitbreiden zonder Westerse tegenstand. Bovendien kan het dan victorie kraaien, wat zijn geloofwaardigheid en populariteit binnen de Ummah verder versterkt.

De brievenschrijver probeert, zoals de meeste Moslims, alle verantwoordelijkheid en last buiten zichzelf te leggen. Dat is namelijk de makkelijkste en veiligste positie voor hemzelf. Als hij zegt dat de ware Islam niet Salafisme is, dan is het NU aan de Islamitische gemeenschap om gezamenlijk te strijden tegen ISIS en Boko Haram. Het feit dat ze dit niet doen en lafjes naar het Westen wijzen toont dat (zoals onderzoek al heeft uitgewezen) een significant deel van de Moslims wel degelijk sympathie en ontzag heeft voor ISIS, of op zijn minst liever voor ISIS kiest dan voor het Westen.

stampertje85 | 23-11-15 | 01:04

@ben kokhals | 23-11-15 | 00:43
Dat is complot bullshit. De Turkse rol in Syrië is geen zuivere koffie, maar het regime is wel degelijk verantwoordelijk voor het gebruik van chemische wapens tegen de eigen bevolking. De wapens waren afkomstig van het Syrische leger, dat staat vast.
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularS...
Dat de VS al veel langer van Assad af willen is geen geheim, maar ze hebben op geen moment voor het gebruik van chemische wapens ingegrepen of op enige manier zich actief met de burgeroorlog ingelaten. Dat is het punt.

Stormageddon | 23-11-15 | 00:56

Tussendoor voor wie het weten wil: Dat ISIS gaat nog eens een waar "isisgate" worden. Zie ook dit weer: "It’s just to say that you needn’t posit anything that even looks like it might be a conspiracy theory to understand that at the end of the day, the bottom line - the almost irrefutable truth - is that the US and its regional allies were all-in on the “use Sunni extremists to bring about regime change in Syria” strategy from the word “go”, and the direct result of that strategy is ISIS." www.zerohedge.com/news/2015-11-22/isis...

ben kokhals | 23-11-15 | 00:48

@Stormageddon | 23-11-15 | 00:10 "En overigens werd in Syrië pas ingegrepen nadat Assad met gifgas ging strooien."
.
Dat was niet Assad die gifgas strooide, maar de jihadi's, geholpen door Turkije [zie o.a. Seymour M. Hersh: The Red Line and the Rat Line] www.todayszaman.com/national_chp-deput... En de VS zint al veel langer op "regimechange" in Syrie, naast
PNAC en Clean Break ["A New Strategy for Securing the Realm"], zie ook bijvoorbeeld in 2003 ["A neo-conservative strategist who has long called for the United States and Israel to work together to "roll back" the Ba'ath-led government in Syria has been quietly appointed as a Middle East adviser to Vice President Dick Cheney" enz] en lees ook dit uitgebreide rapport uit 2006 wikeaks.org/plusd/cables/06DAMASCUS53...

ben kokhals | 23-11-15 | 00:43

Dit verhaal heeft nog steeds geen oplossing voor wat onze regeringen met ISIS aanmoeten. Aarad heeft gelijk dat een Europese burgeroorlog aanwakkeren niet echt de beste actie is.

Teapot maakt een kleine maar essentiële fout door zijn beeld van uitzichtloosheid op anderen te projecteren. Het is al lang niet meer stoer om ingenieur, leraar of dokter te zijn voor deze jongens. Alle gewone werk is saai in vergelijking met de ronkende reclames die de scholen voorschotelen. IS biedt in de ogen van deze jongens waar defensie al jaren mee werft: de kans om verschil te maken in de wereld.

De radicalisering kunnen de overheden alleen maar stoppen door dat stoere van IS af te halen. Dat kan: breng al die jongens die terugkeren voor de rechter, waar ze in het openbaar hun daden ingewreven krijgen, en daar een antwoord op geven.

Daarnaast moet de IS bestreden worden op hun eigen terrein. Escaleer net zo lang militair tot ze naar de onderhandelingstafel willen. Doe ook alleen militaire acties die je in het openbaar kunt verdedigen. En doe dat ook: overal, ook op de kanalen voor jihadisten (die je niet moet afsluiten).

En dan komen we op het moeilijkste punt:
Praat met IS. Laat ze bewijzen dat ze de bomaanslagen sturen door bommen-stiltes af te spreken. Volg hun rekruteringsactiviteiten op YouTube in plaats van ze af te sluiten. Erken ze voor wat ze zijn: een van de vele diktatuurtjes, waar ook gewoon mee gepraat wordt.

frank87 | 23-11-15 | 00:39

Goed stuk, theepot. Alleen punt vier ["waar was 9/11 dan een reactie op?" enz.] is tamelijk "innocent" en valt nogal tegen gezien de rest.

ben kokhals | 23-11-15 | 00:29

@00:10
Terrassen? Terroristen dus.
Excuses voor de tikfouten, zo'n autocorrect doet maar wat.

Stormageddon | 23-11-15 | 00:16

@Roed | 22-11-15 | 23:49
En overigens werd in Syrië pas ingegrepen nadat Assad met gifgas ging strooien. Pas toen ging de VS zich er mee bemoeien, geheel volgens VN resoluties tegen het gebruik van chemische wapens. Tegen ISIS werd pas wat ondernomen toen de Yezidi's in Noord-Irak dreigden te worden uitgemoord. Ook geheel volgens VN resoluties tegen genocide.
Als het aan jou ligt gaan we dat dus niet meer doen? Niet meer ingrijpen bij inzet van chemische, biologische of nucleaire wapens door dictators van dienst? Gewoon blijven toekijken als er genocide wordt gepleegd? Zullen we dat maar doen dan? Want tja, anders worden er terrassen gekweekt.... Man man man... De grenzeloze naieviteit is gewoon pijnlijk.

Stormageddon | 23-11-15 | 00:10

@Roed | 22-11-15 | 23:49
En dat is dus allemaal onzin. 9/11 had helemaal geen directe oorzaak voor welk westers ingrijpen dan ook. En daarvoor waren er ook talloze terroristische aanslagen in Europa door islamitische terreurgroepen. De terreurgroep van Abu Nidal kaapte de Achille Lauro en pleegden aanslagen op vliegtuigen. Er waren aanslagen van de Zwarte September. De olympische Spelen van München, de vliegvelden van Wenen en Rome zijn met bloed besmeurd door islamitisch terrorisme. De Fouad Ali Saleh groep pleegde in 1986 wel een dozijn aanslagen in Parijs. Het is niet iets van de laatste tijd hoor.
Je lult maar wat en kan dus geen enkel geval westers ingrijpen noemen als "oorzaak" van de aanslagen die ik eerder noemde en ook niet van die ik deze post noem.

Stormageddon | 23-11-15 | 00:01

@Min-of-meer | 22-11-15 | 19:28
100% mee eens.

Sunwukong | 22-11-15 | 23:56

Stormageddon | 22-11-15 | 23:31

Ik zeg dat terrorisme in Europa een rechtstreeks gevolg is van het ingrijpen in Irak, Syrie en Afghanistan. Of waren er voor 9/11 ook al opblaasmoslims actief in Europa?

Islamterreur in andere delen van de wereld daar weet ik weinig van. Alhoewel, mijn aardrijkskundeboek vertelde over Nigeria dat de rijken in het zuiden wonen en dat zij christelijk zijn en de armen wonen in het noorden en die waren islamitisch. Maar als ik GeenStijl goed doorlees mag je economische achterstand niet de oorzaak noemen van terrorisme.

Roed | 22-11-15 | 23:49

Het is inderdaad ook waar dat grensbewaking alleen niet veel helpt. Maar zonder grensbewaking heeft bijna iedere andere maatregel geen nut. En zo geldt het ook voor de rest.
Dus de politiek moet eindelijk een keer nadenken over een strategie en niet over een enkele oplossing of oorzaak.
De grenzen dicht is de eerste maatregel, anders is het water na de zee dragen.

ET007 | 22-11-15 | 23:40

defunct | 22-11-15 | 20:50
Je moet ook kijken voorbij de naam 'salafisme/wahabisme' en via allerlei polls zien dat veel, heel veel meer moslims hun idealen onderschrijven.

Bram van Ojik | 22-11-15 | 23:33

@Roed | 22-11-15 | 21:54
Welk westers ingrijpen heeft dan de bomaanslagen op Bali "veroorzaakt"? Bomaanslagen waar vooral Australische toeristen het slachtoffer van werden... Of de aanslagen in Mumbai? Welk ingrijpen was daar verantwoordelijk voor? Of de aanslagen in Mombassa en Nairobi? Of de terreur van Boko Haram in Nigeria? Welk westers ingrijpen is daar allemaal als oorzaak aan te wijzen?
Je gelooft in sprookjes.

Stormageddon | 22-11-15 | 23:31

"Aarads oproep om aanpakken van de uitzichtloosheid van moslimjongeren in Europa is nobel en verdient steun"
.
Je kan beter het verwachtingspatroon dat veel jonge moslims hebben bij proberen te stellen.
Dat niet iedere autochtone in het westen rijk is en een geweldig leven heeft.
Maar er zonder te stelen, beroven, moorden , verkrachten en dergelijken, gewoon wel het beste ervan proberen te maken.
.
Dan heb je vrijwel geen contact met de overheid en heb je geen strafblad. Dat helpt meer dan uitzichtloosheid gaan verhelpen.

Inflammatorist | 22-11-15 | 23:09

Uitermate goed stukje, Theepot. Geen idee of je nog meeleest want ik heb je al tijden niet meer gezien, maar ook van mij een +1.

Vrije Nator | 22-11-15 | 23:07

Kan dit ook niet gewoon op voorpagina's van onze pers, alsmede in NOS-uitzendingen verteld worden? Scheelt een hoop vragen van ons, Het Plebs. Dank u, oh theepot.

NinaD | 22-11-15 | 23:04

Het profiel van kansloze, gemarginaliseerde en perspectiefloze jongeren strookt niet met wat we weten van moslimterroristen.

.
___
.
Als het al zo is, waarom zijn het dan altijd alleen maar islamitische!!! kansloze, gemarginaliseerde en perspectiefloze jongeren, die tot terrorisme overgaan ????

Rest In Privacy | 22-11-15 | 22:54

Aanvulling: 1 en 5 staan in verband natuurlijk, schengen heeft er voor gezorgd dat sprekers en ronselaars vrijuit konden reizen door eu en zonder controle overal het gedachtengoed konden verspreiden. Schengen en radicalisering gingen/gaan hand in hand.
2 simpel: correlatie , hoe meer van de geloofsstroming aanwezig, hoe meer strijd en tereur;
3 er is wetenschappelijk aangetoond dat tegengeweld richting terrorischische organisaties werkt, ze houden zich dan gedeisd. In de huidige beweging in EU speelt nog iets anders: de leiders hebben allemaal losse eenheden opgetuigd die (vrijwel) niet met elkaar communiceren, bij de acties gaan ze er vanuit dat de cel bijna volledig omkomt, dit verlaagd de risico's voor de andere cellen. De reden van de terreur is dezelfde als in de wetenschap hierboven, ze gaan er dan vanuit dat die westerse landen zich gedeisd gaan houden. Zijn zien het ook als tereur wat die westerse landen doen.
4 dit is ook eenvoudig: de meeste strijd is altijd in de regio geweest aldaar, al eeuwenlang, al voordat de vs bestond. Westerse landen zijn mee gaan vechten om de oliebelangen wat te funderen. Zonder het westerse inmenging is het daar ook niet zo gezellig hoor.

Tee Of Cup | 22-11-15 | 22:49

mmmm lekker minder mocros.

ecologiste | 22-11-15 | 22:41

Eigenlijk best wel een goed stuk, chapeau. Ik had er eigenlijk nooit bij stil gestaan wat de reden van 9/11 was. Die was er direct ook eigenlijk niet; mens-en-samenleving.infonu.nl/internat...

Drs. D. | 22-11-15 | 22:39

WAUW! Wat een ontzettend goed stuk! Promoveer deze meneer tot vaste schrijver aub.

thomas.hobbes | 22-11-15 | 22:36

Mooi! Een constructieve en geciviliseerde discussie waar de fluwelen handschoenen bij zijn uitgetrokken, iets wat vaker in de media zou moeten gebeuren.

w!nnert | 22-11-15 | 22:35

Meerdere factoren die geleid hebben tot is nog niet echt voor de 'gematigde' reaguurder. Iedereen en allemaal hebben hun rol. Theemantje heeft een goed punt. Zeer goed punt. Dit corrigeert het falen van Feynman van gisteren. Capituleert gewoon zomaar even. Vooral met het MSM meelopen zoals Feynman graag doet. Zijn geloofwaardigheid is weg. Maar iemand die linkjes aan elkaar knoopt met een betoog valt sowieso eens door de mand.

Strek gesloopt dat sprookjesvisie. Man flikt hem even. Hulde. Laten wij vooral tegen de tere benen van de VS blijven trappen. Die gasten net zoals onze wereldleiders zijn allemaal socio psychopathen. Neem Hollande. Kijkt weg hoe 130 mensen uitgemoord worden om zijn punt te bewerkstelligen. Iedereen is schuldig. Nou nee, niet wij burgers. Ons is niks gevraagd. Maar Mohemedaan weet dat niet wan alles komt van bovenaf. Nee van gekken die geen respect voor mensenlevens hebben en het bagatelliseren om hun punten erdoor te drukken.

Vageling | 22-11-15 | 22:34

Je zou bijna vergeten dat er nog andere geloven of atheïsten bestaan. De islam domineert inmiddels het dagelijks nieuws en inmiddels in Frankrijk en België ook het dagelijks functioneren. Door de grenzeloze import heeft men een dependance van het midden oosten in Europa gecreëerd. Een parallelle samenleving waarvan een groot deel nog in een ander tijdperk leeft en dat botst gegarandeerd.

miss error | 22-11-15 | 22:25

Weggejorist voor het rapporteren van een dead link?

Steinway | 22-11-15 | 22:07

-weggejorist-

reddeloos verloren | 22-11-15 | 22:06

Voor een goed uitleg van de islam en waarom deze eeuwigdurend zal vechten, totdat iedereen bekeerd is tot de islam of de extra belasting betaald: www.answering-islam.org en voor een filmpje erbij: www.answeringmuslims.com. Allebei Engelstalig.

Natuurlijk kun je ook op basis van argumenten bekeerd worden tot de islam, alleen er zijn geen argumenten, dus dan maar met geweld.

Jesaja | 22-11-15 | 22:04

islam heeft geen toekomst meer in de vrije westerse wereld. Er is al teveel gebeurd. Het zal nog minstens 1 generatie duren voordat er weer een natuurlijk vertrouwen kan ontstaan tussen niet-moslims en moslims.
Hoe jammer dat voor sommige mensen dan ook is.
Ik vermijd en negeer ze waar mogelijk. Heb dan ook niet gevraagd om hun rotzooi, geloof, gedrag, onopgevoede tyfuskinders en weerzinwekkende lijflucht.
Noem het maar racistisch of wat je wilt. Ik kan prima zonder dit volk leven. Mijn bedrijf is inmiddels ook moslimvrij; en weer veel gezelliger. En idd, geen plek meer voor stagiaires.
Mijn vroegere idealisme is allang verdampt.
En IK ben daar niet de dupe van.....

pennestront | 22-11-15 | 22:02

He he. Eindelijk een nette discussie op GeenStijl. Maar wèll een discussie waar de pijnlijke zaken benoemd worden en waar "politiek-incorrecte" en pijnlijke feiten niet genegeerd worden. Meer van dit aub.

Plop! | 22-11-15 | 22:01

Mooi een heus debat op de geenstijl. Araad vond ik ook overtuigend.
Goed bezig mannen!

ratelaar | 22-11-15 | 21:57

4.

Het terrorisme wat een bedreiging vormt voor het westen, namelijk IS, is wel degelijk een gevolg van westers ingrijpen. Sadam had wel geweten wat hij moest doen met deze groepering en als het westen niet mee had geholpen aan het creëren van een groot machtsvacuüm in Syrië dan is nog maar de vraag of IS de mogelijkheid had gehad om zo’n groot gebied onder controle te krijgen. Kortom door Sadam af te zetten en Assad zijn macht af te nemen kregen terroristen vrij spel.
Uiteraard is de oorzaak van het ingrijpen door het westen de aanval op 9/11. De manier waarop het westen de vergelding heeft aangepakt (lees: de vele onschuldige slachtoffers en de meer dan 10 jaar durende armoede en onlusten) heeft eerder gezorgd voor meer fanatici dan minder. Kleinschalige en gerichte acties op prominente terroristen had kunnen leiden tot het ineenstorten van de organisaties (iets wat Russells Teapot zelf ook beweert). De gewone burgers hadden dan minimaal last gehad van het geweld, waardoor de kans op radicalisering ook minimaal/kleiner is.

5.
Het feit dat veel terroristen hoger opgeleid zijn wil nog niet zeggen dat de oorzaak van het terrorisme uitzichtloosheid, discriminatie en/of armoede is. De leiders van het communisme waren ook niet afkomstig uit de arbeidersklasse die zij vertegenwoordigden.

Een van de door de schrijver aangehaalde bronnen geeft aan dat de kans van slagen van een terroristische actie groter wordt als de terrorist hoger opgeleid is. Dus logisch dat je onder de daadwerkelijke terroristen ook hogeropgeleiden vindt.
Dus geldt ook dat aanslagen die gepleegd moeten worden door lageropgeleiden eerder gedoemd zijn te mislukken. Zie en.wikipedia.org/wiki/Richard_Reid

In diezelfde bron wordt het terrorisme toegeschreven aan "middle class adventurers rather than Islamist fundamentalist ideologues."

Roed | 22-11-15 | 21:54

@Democratuur | 22-11-15 | 21:11
Het gaat om het feit dat het Westen het Salafisme en Soennisme als twee losstaande stromingen beschouwd en zo het simplistische beeld creëert dat het Salifisme het kwaad is, maar gelukkig slechts een kleine minderheid vormt en verder niets met de Islam, het Soennisme, temaken heeft.
De realiteit is dat het Salafisme een stroming bìnnen het Soennisme is en dat de vijver van potentïele 'afglijders' en daarmee het echte gevaar, in werkelijkheid dus vele malen groter is.

Moriarty | 22-11-15 | 21:48

Met dank aan Teapot, echt de analyse waar we al heel lang naar smachtten. Deel twee graag over de clusterfuck (tegenwoordig heet dat omnishambles) die Europa heet. Ze brengen onze veiligheid ernstig in gevaar, persen ons af en behandelen ons met een arrogantie die zelfs de Nazi's niet durfden.

spuitje11 | 22-11-15 | 21:28

Chapeau voor deze brief van Russels Teapot. Keurig het betoog van Aarad onderuit geschoffeld, en daarmee diens "deskundigheid" ontmaskerd. Aarad is een verkondiger van halve waarheden en smoezen met slechts een doel, het uit de wind zetten van de islam.

appelvink | 22-11-15 | 21:26

Wat betreft punt 3 doelt Aarad waarschijnlijk op nabestaanden van 'collateral damage' (wat nagenoeg onvermijdelijk is bij een luchtaanval) die radicaliseren. Althans, dat maakte ik er uit op. Fijne discussie op deze manier, leve de beschaving!

Krijg Tochde | 22-11-15 | 21:25

@Maria.1 | 22-11-15 | 21:01
Nee dat zouden we moeten voorkomen, maar ik denk dat dat haast niet te doen is. Namen worden door IS e.a. gepubliceerd, daar kunnen we het deksel niet ophouden.

De Engelsen hadden eind 19e eeuw wel een probaat middel tegen deze vorm van succes. Terroristen werden toen in een varkensleren zak genaaid en opgevoerd aan de nijlkrokodillen. Weg die kans op het paradijs!

Dit zou nu nog kunnen werken, als er nog wat onderdelen terug te vinden zijn.... Maar hiervoor krijgen we de handen in het Westen niet op elkaar vrees ik....

Pierrepoint | 22-11-15 | 21:22

Sterk stuk, complimenten.
Spijtig dat het preken voor eigen parochie blijft; de gedachtenpolitie van de overkant interesseert argumenten contra hun cultuurmarxistische dogma's simpelweg niet.

De Vrijlansier | 22-11-15 | 21:16

"In de linkse media wordt vrijwel uitsluitend gewezen naar de Amerikaanse inval in Irak, maar dat is veel te simplistisch. In landen als Irak en Afghanistan kun je het als directe oorzaak aanwijzen"


Maar in Syrie is nooit een Amerikaanse aanval geweest. En sterker nog: In Afghanistan werden de mujahedeen GESTEUND door de VS. Als dank kregen ze 9/11. Daarna kwam de Amerikaanse aanval op Afghanistan.

omanders | 22-11-15 | 21:12

Goed verhaal!
De bron van al die gruwelijkheden die IS, bondgenoten en aanhangers aanrichten vindt zijn oorsprong in de Islam. Alles wat zij doen staat beschreven in de Koran en de Sunna (Hadith en de Sira) en is simpelweg Sharia wetgeving die wordt uitgevoerd.
Een oplossing kan alleen vanuit de Moslim gemeenschap zelf komen. Zij zullen massaal moeten pleiten voor een open onderling debat en openlijk afstand moeten doen van Sharia wetgeving en daarmee ook Jihad. Overigens is het dragen van een hoofddoek ook conform Sharia wetgeving maar dat terzijde.

Oerkepeer | 22-11-15 | 21:11

Moriarty | 22-11-15 | 20:09

Je hebt het over twee totaal verschillende zaken... Natuurlijk zijn Salafisten Soenieten.

Men maakt er geen aparte stroming van. Het zijn scholen binnen de islam die het onderscheid maken (madhab's).

Democratuur | 22-11-15 | 21:11

Je hoeft het probleem niet ingewikkelder te maken dan het is. je kunt het hele probleem in een paar punten samenvatten
1) De aanslagen zijn gewoon een reactie van IS op de bombardementen in Syrie. Als Frankrijk daar niet bombardeerde leefden de 130 mensen van Parijs nu hoogstwaarschijnlijk nog. IS kan in een reguliere oorlog nooit van Frankrijk winnen. En daarom doen ze het op deze manier. Frankrijk bombardeert ons, dus bombarderen wij hen is het idee. En daarbij is voor hen alles een legitiem doel. Ook burgers.
2) De islamitische wereld heeft een probleem met extremisme. En dit kunnen wij niet voor hun oplossen, maar dit zal de islamitische weeld zelf moeetn doen. W ij hebben het al geprobeerd voor hen op te lossen in Afghanistan, Irak en Lybie. Dat lukt niet.Maar goed ik denk dat als je niks doet het probleem vanzelf naar je toe komt. Dus als je terrorisme niet aanpakt komt het vanzelf uiteindleijk wel naar je toe helaas.
3) Maar als je missies in het buitenland (zoals in Syrie) doet moet je zorgen je van te voren zorgen dat je eigen veiligheid op orde is. maar dit is ook weer een gebied waarop de EU eindeloos faalt. Een deel van de aanslagplegers kwamen als vluchteling. Elk normaal denkende burger had dit zien aankomen. Behalve de zogenoemde "terrorisme experts" bij de overheid die dikke salarissen van ons belastinggeld verdienen. En afschuwelijk naieve mensen als Angela Merkel die het screenen van vluchtelingen te veel tijd of werk vond. En niet alleen geen grenzen binnen Europa wil, maar zelfs de grenzen aan de buitenzijden nit wil controleren. Met zo'n incompetente overheid maakt elk land zich een makkelijk doelwit. Screenen is een must.
4) Natuurlijk helpen gesloten grenzen om de kansen op[ aanslagen te verkleinen. Amerika is terroristen doelwit nummer 1 (misschien samen met Israel), maar er is nu al 14 jaar niet veel meer gebeurd na 11 september. Maar goed de VS heeft zonder meer een competentere overheid dan wij hebben. Met zeer strikte grenscontroles en ja inderdaad mass surveillance. Er is wel al 14 jaar niet veel meer gebeurd. In Europa vrees ik dat het nog regelmatig raak zal zijn. De EU kan geen enkel probleem oplossen en is alleen maar goed in belastinggeld verspillen.
5) Een multiculturele samenleving blijkt niet te werken. Volgens PvdA en D66 zouden verschillende culturen elkaar verrijken. De realiteit is dat het niet werkt. De oververtegenwoordiging in criminaliteit e.d. was er al. En nu blijkt dat sommige culturen zover van onze samleving afstaan dat ze zich aansluiten bij de vijand en ons proberen uit te moorden. Er zijn door de linkse politiek veel te veel paspoorten uitgedeeld. En we betalen daarvoor nu de prijs. Met dank aan de linkse politiek.
6) Veel mensen in Europa hebben momenteel te maken met werkloosheid en sociaal-economische problemen. Door een waardeloze EU economie. Natuurlijk hebben ook Europese moslims daarmee te maken. Maar onder terroristen zijn genoeg hoog opgeleide mensen die niet in banlieus zijn opgegroeid. het kan in ieder geval niet zo zijn dat werklozen moslims voorrang gaan krijgen op banen t.o.v. 600.000 autochtone werklozen. Moslims zullen net zo als Nederlanders hun best moeten doen voor een baan. En nee, een baan vinden is niet makkelijk meer in Europa. Dat de EU zoveel banen en welbracht heeft gebracht is een leugen.
7) Ik ben geen fan van Wilders, maar altijd naar Wilders of Le Pen wijzen slaat nergens op. De meeste aanslagplegers groeiden op in Belgie of Syrie. Daar is helemaal geen Wilders en ook geen Le Pen. Dit is meer een zogenaamd "argument" van de linkse onderbuik dan een echt valide argument.

Maar goed eerlijk is eerlijk. Ik vrees dat het probleem niet meer helemaal op te lossen is. We zijn al te ver heen om nog op simpele manieren de problemen te kunnen oplossen. Er zijn al te veel extremisten hier. En Angela Merkel heeft de afgelopen maanden nog duizenden ongecontroleerd de EU binnengelaten.
Het is nu in ieder geval noodzaak de buitengrenzen van de EU hermetisch te controleren. En veiligheidsdiensten voldoende bevoegdheden te geven. Nee leuk is dit niet. Maar het alternatief is nog slechter.

lightyears | 22-11-15 | 21:10

@Lewis Lewinsky | 22-11-15 | 20:22
Heb 30/4 via mail om gratie verzocht, hetgeen gehonoreerd werd.

@Klipstra | 22-11-15 | 20:31
J.Jarig? Die zou een -weggejorist- moeten krijgen wegens het plempen van een heel krantenartikel. Een goed artikel daar niet van, maar J. Jarig heeft dat niet geschreven.

Prof. D.A.H. Vintik | 22-11-15 | 21:09

@Moriarty | 22-11-15 | 21:03
Als je al ziet wat een handvol van die terroristen voor ellende veroorzaken, kun je je voorstellen wanneer het maar een handvol meer zijn. Laten we dus helemaal maar hopen dat het er geen 'slechts' 100.000 zijn.

Kortom, in alle gevallen hebben we een probleem.

La Bailaora | 22-11-15 | 21:09

Pierrpont@ dat ze zich opblazen is omdat ze na de roes van de dope anders de echte wereld weer moesten inkijken en gezien worden voor wat ze zijn. En bijkomend, stel dat al die terroristen nog leefden, dan hadden die een heleboel kunnen vertellen over hun collega's en directe chefs.

Lewis lewinsky@ ik heb de moeite genomen beide boeken te lezen, ik kwam tot de conclusie dat de Koran een meesterwerk was qua regelgeving en organisatie in een tijd van de geschiedenis waarbij een vrouw zelden de prijs van drie geiten oversteeg en kon worden weggegooid als men er niets aan had. De regels dat iemand nog maar 4 vrouwen mocht hebben en die gelijk moest behandelen was revolutionair voor die tijd en plaats, heel, het had hier in Europa ook een enorme taak geweest om een dusdanige regel erdoor te krijgen.
Maar voor de rest, het is een document van onderwerping, minder vervuild vanaf de eerste uitgave dan de bijbel met alle politke correcte toevoegingen( van maria de vrouw van Jezus naar een hoer is behoorlijk van positie veranderen in het geschiedenisbeeld.)
Religie, ik lees, ik kijk of er bruikbare informatie instaat en kijk wat het mij wijzer kan maken. En door overal informatie te halen en over dingen na te denken krijg ik een beeld van de wereld rond mij. En ik vind dat we als mensheid zwaar onder niveau functioneren, de gereedschapkist is overvol maar op een of andere manier wil iedereen enkel timmeren....

daddys hatchet | 22-11-15 | 21:07

Goed stuk!

G,I. Jane | 22-11-15 | 21:06

@defunct | 22-11-15 | 20:50
Salafisten en Soennieten delen grotendeels dezelfde fundamentele denkbeelden. Salafisten zijn Soennieten die gaan handelen naar die denkbeelden.
Het potentiële gevaar is dus veel groter dan jij kist te geloven.
Daarbij maakt je dezelfde denkfout die in het vluchtelingendebat ook constant gemaakt wordt; het is maar een klein deel van het totaal, dus te verwaarlozen.
Deze minderheid is namelijk niet evenredig verspreid, maar concentreert zich altijd op bepaalde plekken.

Moriarty | 22-11-15 | 21:03

@Pierrepoint | 22-11-15 | 20:51
En wereldwijde bekendheid. Daarom zou de media de namen van dode terroristen niet moeten vermelden.

Maria.1 | 22-11-15 | 21:01

Typisch Moslim logic. Bit 66 staat aan : altijd anderen de schuld geven = true

Maanrag | 22-11-15 | 21:01

Hulde!! Verder niets aan toe te voegen

Pat1982 | 22-11-15 | 20:59

Hear hear! Ich gratuliere.

Rest In Privacy | 22-11-15 | 20:53

Hulde! Kan dit stuk ook even naar onze Tweede Kamerleden doorgestuurd worden? Kunnen ze nog wat van leren. Vrees alleen dat het meerdendeel het benauwd krijgt van zoveel feiten en argumenten, zijn ze niet gewend daar..

freelux | 22-11-15 | 20:53

-weggejorist-

Ka-ren | 22-11-15 | 20:53

Stormageddon | 22-11-15 | 20:40
interessante tekst. het zou goed zijn als iemand eens aangifte ging doen tegen een aantal politici en journalisten wegens discriminatie. Want altijd maar 'de westerse man' de schuld geven van alles is niets anders dan racisme en seksisme.

--sql error-- | 22-11-15 | 20:52

Chapeau! een goed onderbouwde weerlegging van "een de ander heeft schuld, niet wij/ik".

De vraag:

"Wat succesvolle, intelligente en “hele gewone” islamitische jongeren ertoe drijft om zichzelf op te blazen blijft natuurlijk een hele lastige vraag.

heeft mijns inziens een hoofdoorzaak. Die oorzaak is dat radicalisering en terroristische daden voor deze groep een relatief makkelijke weg bieden om zich belangrijk te voelen en succes te behalen.

Voor even zijn ze dan de gevierde held/martelaar binnen de eigen gemeenschap. Het levert ze 15 minutes of fame op die ze anders niet zouden behalen.

Pierrepoint | 22-11-15 | 20:51

Mocht iemand twijfelen aan de effectiviteit van grensbewaking, het veiligheidshek van Israël is een doorslaand succes en heeft tientallen Israëlische levens gered.

Is dat zo? Er vallen regelmatig doden, of telt alleen Israel?
Een hek is trouwens compleet onhaalbaar over de hele landgrens, het bouwen zou tientallen jaren duren, astronomisch duur zijn en onbetaalbaar in onderhoud.

Schattingen over het aantal wahabisten/salafisten wereldwijd ligt rond de 50 miljoen. Dat is ruim twaalf keer zoveel als de vier miljoen van Aarad.

Maar nog steeds een kleine minderheid, op anderhalf miljard. Op basis daarvan claimen dat Islam de grootste gemene deler is, dat is niet meer dan een veronderstelling, die niet feitelijk kan worden ondersteund.

De kiemen voor de conflicten in Afrika en het Midden Oosten gaan terug tot koloniale tijden. Het Verenigd Koninkrijk had een oplossing nodig voor Israel, die is er, mits hulp van andere landen én de Volkenbond ook gekomen.

Een dictator mocht daar blijven zitten, zolang die ergens nuttig voor onze energiezekerheid of honger naar grondstoffen, gas en olie. En als die moet worden vervangen leveren we de wapens voor de oorlog die moet worden gevochten.

Terreur is op geen enkele manier goed te praten maar dat geeft ons nog niet het recht om het democratische evangelie op te leggen aan iedereen. In dat evangelie zit heel wat corruptie en vooral een dunne toplaag die altijd verdiend aan een conflict, ongeacht welke kant wint of verliest.

Ik maak me meer zorgen daarover. Als twee honden vechten om een been ...

defunct | 22-11-15 | 20:50

En dan denk je als krant dat je het nog red met een ingezonden brief.

Mark_D_NL | 22-11-15 | 20:48

Goede analyse!
Het salafistisch terrorisme heeft ook de complete toeritische industrie in Tunesië en Egypte kapot gemaakt. Een doelbewuste actie van de moslimbroederschap om hun vijanden in de islamitische wereld kapot te maken. Hiermee hopen ze dat de inwoners van die landen zich uit ellende keren naar het salafisme.
Een oplossing is om Tunesië en Egypte te betalen om de vluchtelingen op te vangen. Hiermee laat je hun toerisme industrie op de korte termijn overleven. Tevens verlichten we hiermee de druk op onze instellingen om de vluchtelingen op te vangen. En als laatste verminder je de aanzuigde werking van Europa aangezien je ook in Egypte of Tunesië terecht kan komen.
Op de langere termijn kunnen deze landen met de nodige hulp ook worden ontwikkeld zodat ze wel een toekomst aan hun bevolking kunnen geven. Israël heeft laten zien dat het mogelijk is om in droge gebieden een succesvolle landbouw op te zetten. Israel is hard bezig om totaal niet meer afhankelijk te zijn van het water van de Jordaan.(druppel irrigatie, omgekeerde osmose en water recycling)

mike_s | 22-11-15 | 20:48

De 911 had niet nodig geweest, verders een prachtig opstel.
Chappeaux.

hallevvezool | 22-11-15 | 20:47

Het moment supréme: een debat over de inhoud van de daadwerkelijke vraagstelling.

Ik denk niet dat mijn pacemaker het nog gaat trekken!

+1

MikeLekkerBelangrijk | 22-11-15 | 20:40

Men kan gewoon, het merendeel, intellectueel niet mee komen. Zeg maar 'te dom om te poepen'. Ze weten dit. Wat de je dan? Dan geef je anderen de schuld.

Heinzz | 22-11-15 | 20:40

1 Opmerking is volledig verkeerd in dit stuk Het zijn niet de Amerikanen die de Nazi's op de knieën hebben gekregen maar de Russen. Als die de slag bij Stalingrad niet hadden gewonnen en daarna de opmars waren begonnen naar het westen, hadden wij waarschijnlijk nog onder het juk van Duitsland gezeten. Dat zitten we nog maar op een iets beschaafder manier. Voorts ben ik van mening dat je niet al te veel aandacht moet besteden aan Moslims. Het is een totalitaire ideologie, vanuit de basis extremistisch en niet passend in een vrije wereld. Ik vraag me dan ook altijd af wie het probleem is: Zij of wij? Zolang we zo weinig mogelijk in elkaars vaarwater komen zijn er geen problemen. We zijn al behoorlijk vermengd dus die problemen zijn er al, we zullen het moeten gaan uit-knokken. WO3 is al aan de gang.

Toetsiemonster | 22-11-15 | 20:39

Goede reactie van Russels Theapot op een -eveneens- goed betoog van Ahmed Aarad. Ga zo door beiden.

druipsmurf | 22-11-15 | 20:38

Duidelijk
pet afnemen voor Thea pot

Hvb De draaideur | 22-11-15 | 20:38

@drs.Nee | 22-11-15 | 19:39
80.000 of 30.000. Gevoelsmatig zeg ik dat deze cijfers ongeveer wel kloppen en dat het vooral jonge mannen zijn.

Walter E. Kurtz | 22-11-15 | 20:34

Pa da boem! Chapeau! Bijzonder prettig te zien dat iemand zijn huiswerk heeft gedaan en in een paar alinea's het hele probleem goed verwoord en inzichtelijk maakt.
Tevens triest te zien dat Aarad, wellicht goedbedoeld en sprekend uit de grond van zijn hart, blijkbaar ook volledig geïndoctrineerd is en islam extremisme onbedoeld geen strobreed in de weg legt. Onder het mom: ach het valt allemaal wel mee en waait wel over.
Religie blijft de belangrijkste inspiratie voor volksstammen en vaak domme mensen. Domheid en fanatisme gaan hand in hand.

crk | 22-11-15 | 20:34

-weggejorist-

Cool Pete | 22-11-15 | 20:33

@daddys hatchet | 22-11-15 | 20:15
*Want alle redenen tegen islam kun je ook toepassen op de katholieke kerk*.

Werkelijk. Je weet niet waar je over praat. Lees je eens in in het onderwerp islam.

Lewis Lewinsky | 22-11-15 | 20:32

@sinar2 | 22-11-15 | 20:01
Dat is niet waar. De regimes van zowel papa Assad als Sadam Hussein waren keiharde meedogenloze fascistische dictaturen waar de gewone bevolking juist enorm veel last van had. Elk greintje of vermoeden van kritiek op de regering en je kon een klop op de deur verwachten van de politie. En of je dan weer thuiskwam na verhoor.... Meestal niet. Het leek rustig... In Noord-Korea lijkt het ook rustig.
www.youtube.com/watch?v=CR1X3zV6X5Y

De enige reden waarom de "Arabische lente" kon postvatten in Damascus was nu juist omdat zoonlief Assad niet zo'n hele strenge was als zijn vader. Hij liet wat meer toe van de diverse bevolkingsgroepen, zocht ook meer toenadering tot de buurlanden, Israël incluis en hij had natuurlijk heel goed opgelet wat er met Sadam was gebeurd. Maar je moet niet beweren dat de gewone man in Syrië en Irak geen last hadden van de dictatuur. Dat is echt kul. De angstcultuur was gigantisch. Het alternatief dat we nu zien is niet beter, en dat hebben zowel Sadam als Assad de oudere wel tegengehouden, maar ten koste van wat...
Als aleviet in het mondaine Damascus of Aleppo had je niet zoveel te vrezen, maar elke andere bevolkingsgroep in Syrië had het niet fijn.

Stormageddon | 22-11-15 | 20:32

Hé, net een lekkere warme douche, al die feiten zo netjes op een rijtje met conclusie.
Ik kijk uit naar de reactie van Ahmed Aarad.

Guiermo | 22-11-15 | 20:32

Hulde aan Teapot, Van Rossem en J. Jarig| 22-11-15 | 20:00
Lichtpuntjes in een zee van duisternis. Als ook alleen maar een fractie van de MSM aan hen zou kunnen tippen...

Klipstra | 22-11-15 | 20:31

Prachtig betoog, daar is tijd en moeite ingestoken.
Laat echter onverlet dat Geert Wilders nog steeds op veel punten gelijk heeft.
Daarom: stem PVV en steun Geert !

godverdegodverdomme | 22-11-15 | 20:29

@daddys hatchet | 22-11-15 | 20:15
Uw redeneerwijze is te eenvoudig. De argumenten die u gebruikt zijn niet juist.
Dat een buitenlandse mogendheid een machthebber omduwt uit winstbejag is vrijwel onmogelijk zonder steun van de plaatselijke bevolking. Er broeide dus altijd al wat van te voren en/ of de machtswissel was ingegeven door andere redenen.
Houdt uw denkbeelden open. Hoedt u voor tunnelvisie.
.
@Theepot.
Hulde voor een doorwrocht stuk. Moge er nog vele volgen. Zulke stukken hebben grote meerwaarde en het zou me een lief ding waard zijn als anderen er kritisch en doorwrocht op reageren. Dit geeft plausibele argumenten in de discussie.
Het zou me een lief ding waard zijn als de hele discussie zuiver gevoerd kan worden. Met legitieme en valide argumenten.

Helder Groentje | 22-11-15 | 20:28

Keurige rentree Russels Teapot. Chapeau!

BenBinnen | 22-11-15 | 20:27

Geenstijl, meer van dit s'il vous plait!

Boosmakende berichten lezen is namelijk veel minder leuk dan in een intellectuele discussie dichter tot de waarheid te komen.

Walter E. Kurtz | 22-11-15 | 20:24

@Prof. D.A.H. Vintik | 22-11-15 | 20:01
Hoe weet je dat?

Lewis Lewinsky | 22-11-15 | 20:22

Zeer waardevolle bijdrage, heer Theepot!
Hulde.

Jos9595 | 22-11-15 | 20:22

"drogreden van de perfecte oplossing"? oh, heet dat zo. Dat is namelijk ook hoe Pechtold in een debat 9 van de 10 keer z'n gelijk probeert te halen.

Maar terug naar de discussie. Ik zou graag iets willen toevoegen bij de vraag
"Wat succesvolle, intelligente en “hele gewone” islamitische jongeren ertoe drijft om zichzelf op te blazen blijft natuurlijk een hele lastige vraag."

Daar is al veel onderzoek naar gedaan in de jaren 60/70, maar op een iets andere manier. Destijds waren sektes populair en daar is veel over bekend (baghwan, hare krisna, scientology, zelfmoordsektes als Jonestown, etc). Ook toen waren het meestal hoger-opgeleiden die vatbaarder bleken om deel te nemen aan een sekte. De meest fanatieke waren de intelligentste leden. Er is blijkbaar een bepaalde intelligentie nodig om die nieuwe patronen in het denken te creeeren. Er werd meestal gerekruteerd in studenten-steden of op universiteiten.

Eén van de belangrijkste dingen die ze zich aanleren is een enorm uitvergroot vijand-beeld. Wij zijn verbaasd als fanatieke moslims denken dat de 'christenen' hen willen uitroeien, maar het creeeren van een vijandbeeld is meestal de eerste stap in een cult. Dit gaat samen met afzondering, waardoor men een nog sterkere tunnel-visie ontwikkeld.

Om die reden is het dus ook een zeer gevaarlijke ontwikkeling dat vanuit de overheid wordt toegestaan (en gesubsidieerd) dat moslims zich op allerlei manieren kunnen afzonderen van de maatschappij waarin ze leven (gescheiden sporten, gescheiden loketten, speciale scholen/madrassas, afgezonderde moskeen, etc..).

--sql error-- | 22-11-15 | 20:20

Jezus theepot wat een betoog 2 maal gelezen u slaat hier niet met de vlakke hand maar met een moker .
de zeer verdiende hoeveelheid plusje.s gaat niet helaas dan vlieg de site er uit .

witchmaster | 22-11-15 | 20:17


Prof. D.A.H. Vintik | 22-11-15 | 20:01

Vond het al zo stil van zijn kant, jammer...

eerstneukendanpraten | 22-11-15 | 20:17

Overigens vind ik het wel heul vervelend dat het tooltje van @atm0s platligt. Weet iemand daar iets meer van?

Stormageddon | 22-11-15 | 20:16

jack and friends | 22-11-15 | 19:43
Ik had inderdaad een beginnetje gemaakt maar u maakt een goede eerste aanvulling!

Sliptong | 22-11-15 | 20:16

Welkom terug, Theepot!

Lewis Lewinsky | 22-11-15 | 20:16

Erg goed stuk, mijn complimenten.

La Bailaora | 22-11-15 | 20:16

Twee opmerkingen bij het stuk; als er in Nederland 80.000 extreem denkende moslims zitten of een moslimbevolking van 1,5 miljoen en ik neem daar 1/5 e van ( telling moslim is man, vrouw en drie minderjarige kinderen) kom ik op 300.00 moslim mannen in Nederland. 80.000 is een vijfde daarvan. Dus een op de vijf moslims is extremist. Wat is de rest dan? Oud,gehandicapd of gematigd extreem. Het gaat hier om geloof en op het moment dat er geweldadige beweging is met als aansturing het geloof zal het aantal wat volgd een veelvoud van die 80.000 zijn, geloof is immers een chantage/ pressiemiddel.
Tweede opmerking: het westen en vooral de VS hebben via multnationals overal in de wereld dictators aan de macht geholpen of gehouden. En iedere keer wanneer een dictator zijn waarde verliest of iets doet wat nadelig is voor de VS word deze dictator gewipt. Het machtsvacuum wat dan ontstaat ontaard bijna altijd in burgeroorlog. Het waren geen dictators omdat ze iedereen gratis zorg en scholing boden en een huis als men ging trouwen.....
En de opkomst van terroristische groepen heeft als bankier heel vaak dezelfde VS die ook de dictator steunde of de Saoedische rijken die een stukje van het oliefortuin gebruiken om De Islam te verankeren in Europa, door zowel geweld als opbowende zaken te financieerden. Ook Erdogan speelt daarin een grote rol, de opie van IS werd door iemand opgekocht, toch....
Uitendelijk is iedere oorlog handel en belangen, het heeft niks te maken met vrede of welvaart, nou ja, de welvaart van sommigen.
En als bijkomende gedachte: Islam en criminelen van Noord Afrkaanse oorsprong die tasjes van oude mensen afpakken met geweld en niet weerbare meisjes de prostitutie in duwen zijn in hetzelfde kader geplaatst door hun vaders en opa's die precies hetzelfde deden en misschein nog doen. En daarom is er denk ik zoveel weerstand tegen Islam. Want alle redenen tegen islam kun je ook toepassen op de katholieke kerk waar pedofielen per dozijn worden geschoffeld, en het beroven vanoude mensen doen deze lieden ook, menig erfenis aan de kerk is op het sterfbed met duivel en verdoemmenis verkregen. De geloven hebben hun vertegenwoordigers en daarmee hun negatieve stempel. En terecht. Het enige, zie ze beide voor wat ze zijn, want beide zijn er om de individu te onderwerpen en om vrijheid en zelf denken te verbieden.

daddys hatchet | 22-11-15 | 20:15

Russells Teapot.
Chapeau... 👍👍

Paaldanseres | 22-11-15 | 20:12

Modderfokkert | 22-11-15 | 20:05
De laatste stuiptrekkingen van ISIS.

Eurotokkie | 22-11-15 | 20:10

Zet deze 2 brieven maar eens aan de voor en achterzijde van de Volkskranten van Europa!.. en stuur ze gelijk even naar Brussel per aangetekende post.

deraderendraaien | 22-11-15 | 20:09

Het is zaak dat men gaat begrijpen dat er maar 1 grote stroming binnen de islam is en dat is de Soennitische islam.
Salafisten zijn gewoon soennieten die besluiten de islam strikter te belijden.
De onuitputtelijke bron van het Salafisme is het Soennisme en als je hier twee afzonderlijke stromingen van maakt, blijft het probleem onoplosbaar.

Moriarty | 22-11-15 | 20:09

@vansuyle.com | 22-11-15 | 19:56
Het is alleen maar dankzij Amerika dat er onafhankelijke landen zijn in het Midden-Oosten. De VS waren de de grootste anti-koloniale pleitbezorgers. Zonder Amerika was Syrie nog steeds Frans en Irak nog gewoon Brits. Sinds de tweede wereldoorlog hebben de nieuwe landen vooral zelf een puinhoop van gebakken. En ja, het was ook een speeltuin voor proxy oorlogjes in de koude oorlog, maar tot de jaren '80 stond het Midden-Oosten niet heel erg hoog op de agenda van de State Departement, op de verdediging van Israël na. CIA en DoD hadden wel andere dingen aan hun hoofd.

Stormageddon | 22-11-15 | 20:09

-weggejorist-

Steinway | 22-11-15 | 20:09

Mooie heldere analyse. Discussie over grenzen mag dieper, want de directe druk neemt toe door klimaatverandering. Hoop dat kennisrevolutie ook in minder bedeelde gebieden doordringt.

Brimstich | 22-11-15 | 20:09

Ik zeg aannemen die theepot!

Modderfokkert | 22-11-15 | 20:03

Goed betoog! Is het ook naar Aarad gestuurd?

Maria.1 | 22-11-15 | 20:01

@eerstneukendanpraten | 22-11-15 | 19:56
Teapot was al maanden unbanned. Hij/zij reageerde alleen niet meer.

Prof. D.A.H. Vintik | 22-11-15 | 20:01

@Eurotokkie | 22-11-15 | 19:52
De "gewone" inwoners hadden weinig last van de dictators. Juist de extremisten hadden het meest te duchten van de dictatoriale regimes maar die werden in het Westen voorgesteld als voorvechters van vrijheid en democratie. En zie wat het zijn: moordende hordes die iedereen die niet in hun islamitisch straatje past gelijk de kop afhakt.
En die zogeheten Democratische Coalitie in Syrië is niets anders als IS maar dan een andere stroming in de islam. En wij geven ze wapens en geld ...

sinar2 | 22-11-15 | 20:01

Wat je met betrekking tot punt 4 ook moet opmerken is dat Amerika en het westen wel vaker en op meer plekken in de wereld heeft ingegrepen en waar vervolgens geen enkel terrorisme uit voortkomt. We zouden op de werel toch overspoeld moeten worden ket Vietnamese terroristen. Of Koreaanse. Of Latijns-Amerikaanse. Amerika en geallieerden hebben op veel plekken ingegrepen om wat voor reden dan ook, en nergens leidt tot terrorisme, en zeker niet tot bommen in Madrileense treinen, Londonse metrostations en bussen, en Parijse café's en concertzalen. Alleen bij ingrijpen in de Arabische regio, is ingrijpen en bombarderen een oorzaak van terrorisme. Ingrijpen overigens nadat de VS zelf is aangevallen (9/11), of na een mandaat van de VN omdat de dictator van dienst gifgas heeft gebruikt (Sadam, Assad) of een terreurgroep genocide pleegt (iedereen is blijkbaar de Yezidi's alweer vergeten).
En inderdaad, in Nigeria hebben ze nog nooit een Amerikaanse drone of bommenwerper gezien. Dus dat kan nooit een oorzaak zijn van Boko Haram. In Indonesië komt de USAF ook nooit. Dat is geen beletsel voor Jemaa Islamiya om bommen te leggen en mensen te vermoorden. Dus dat verhaaltje dat het westen het veroorzaakt heeft, moet je toch echt naar het rijk der fabelen verwijzen. Propaganda voor arabierische consumptie.

Stormageddon | 22-11-15 | 20:00

Hmm, dat werkt zo natuurlijk niet.
Dan maar even zo:

Wereld reinigen van ongelovigen door Leon de Winter

Een van de eersten was Jan Marijnissen. Op zaterdagmiddag al draaide hij op Radio 1 de rollen om: de moordenaars van Parijs waren ook slachtoffer, bood Jan aan, van discriminatie in de Franse buitenwijken en, vanzelfsprekend, van Israël, dat de Palestijnen zo gruwelijk behandelt.

Mede door mensen als Marijnissen kunnen we ons niet voorstellen dat er geloofswaanzinnige mannen zijn die doden omdat ze de wereld willen reinigen van het ongedierte dat wij, ongelovigen en levensgenieters, in hun ogen vormen. Die reinigers zijn bezig de Eindtijd te forceren – daarna breekt voor immer het islamitische paradijs uit.

Wat zouden die reizigers op hun geweten hebben gehad in die bus van Eilat naar Tel Aviv? Eerst doodden de terroristen de chauffeur, en vervolgens verwondden ze bijna iedereen in de bus. Dat was niet genoeg. Ze vermoordden elf passagiers. Moet gelegen hebben aan de ‘bezetting’, toch, Jan?

De aanslag vond plaats op 17 maart 1954; er waren geen ‘bezette gebieden’ – en toch wemelde het van aanslagen in Israël. Waarom? Omdat de Joden werden gehaat vanwege het feit dat ze bestonden.

Wat de Joden de Palestijnen ook mogen aandoen, het is niets vergeleken met wat Arabieren elkaar onderling aandoen. Maar jonge moslims zijn woedend over het Palestijnse lot omdat Joden op geen enkele manier een eigen staat mogen hebben in het Midden-Oosten; dat leert de islam. Met die gedachte worden jonge moslims opgevoed en elke dag door de Arabische media bestookt.

De moord op de Joden in Hebron in 1929, Jan? Kwam dat door ‘bezette gebieden’? De moord op de Joden in het Marokkaanse Fez in 1912? De lijst van Arabische aanvallen op Joden is lang – en de drijfveer? De heilige teksten van de islam, de ideeën die in de Koran zijn geformuleerd, ideeën vol antieke grootheidswaanzin van een wrede profeet die iedereen die het niet met hem eens is laat doden, en met name de Joden, die hem niet wilden volgen.

Dit is de kern. Ik richt me nu even tot u, Ahmed Aboutaleb. Het spijt me dit te moeten zeggen, want ik bewonder uw grootse moed, waarin ik ook iets wanhopigs en tragisch proef: de waanzin zit in de heilige teksten van uw religieuze traditie, zoals er ook zoveel waanzin zit in de oude boeken van de Joden, mijn volk; maar de Joden moesten die barbaarse regels door de verwoesting van hun tempel in het jaar 70 buiten werking stellen en hun traditie opnieuw uitvinden, een traditie bevrijd van de tempelrites en de terreur van de priesterklassen.

En nu moet de islam zich bevrijden van de sharia, van de doodstraf op afvalligheid, van de angsten voor Allah, van alles wat moslims belemmert vrije, zelfdenkende individuen te worden; en dat zijn ze nu in meerderheid niet, zoals de treurige staat van hun samenlevingen en culturen aantoont. En u, Ahmed, beseft dat, zo heb ik de indruk.

De media, vaak net als Jan op zoek naar een omkering, verdiepen zich in de situatie in de Franse buitenwijken. Maar één ellendig feit willen ze niet aanraken: nergens in de wereld biedt een islamitische samenleving een behoorlijk bestaan aan haar jongeren. Wat er in de Franse buitenwijken gebeurt, is een voortzetting van wat in de Arabische en andere islamitische buitenwijken gebeurt: een explosief overbevolkte samenleving waarin de islam een hoofdrol speelt in de onderlinge relaties en machtsverhoudingen, brengt woedende jongemannen voort. En als die jongemannen een heilig doel vinden waarin ze al hun hormonen en emoties en geheime verlangens, zoals seks met jonge slavinnen, mogen uitleven, dan krijg je IS. En aanslagen op ongelovigen.

Het Israëlisch-Palestijnse conflict is zo hardnekkig en uitzichtloos omdat de Palestijnen de Joodse waardigheid ontkennen. Joden mogen op straat worden neergestoken en in hun restaurants en winkels worden opgeblazen. Wat de terroristen in Parijs hebben gedaan, is de herhaling daarvan: van iedereen in het Westen heeft IS een Jood gemaakt, een wezen zonder waardigheid dat door het feit dat het bestaat kan worden opgeruimd.

Iedereen in Israël weet dat je gedood kunt worden omdat je bestaat: op een terrasje, in een winkel, bij een concert, onderweg in de bus. De verbijstering die nu door Europa slaat, is voor mij verbijsterend omdat het al zo lang in Israël voorkomt. Het gaat niet om bezette gebieden of om discriminatie in de buitenwijken – het gaat om de orthodoxe islamitische cultuur die ten diepste alles afwijst wat wij met ons hart en hoofd hebben omarmd.

Het feit dat wij op terrasjes genotvol alcohol drinken en in clubs dansen, mannen en vrouwen en homo’s en hetero’s door elkaar, wordt door de vrome moslim verafschuwd. En er zijn geloofswaanzinnige moslims in overvloed die die afschuw in massamoord omzetten. In Tel Aviv en Parijs en Madrid en Londen – en straks overal in het vrije Westen, want het doel is de globale islamitische heerschappij.

Extremistische moslims ontzeggen niet-moslims hun meest fundamentele mensenrecht, het recht om te leven. Aan de bescherming van dat recht moet onze rechtsstaat, zoals de Israëlische, worden aangepast, desnoods ten koste van vrijheden, die niets betekenen als je dood bent.

Bevrijd uw religie, Ahmed.

J. Jarig | 22-11-15 | 20:00

Scherpe heldere analyse.

Atlantis-95 | 22-11-15 | 20:00

Zo, wereldproblemen opgelost en over tot de orde van de dag..

El Muñeco | 22-11-15 | 20:00

Heldere uiteenzetting van groot probleem..

#Kentucky | 22-11-15 | 19:58

sander koekkoek4745 | 22-11-15 | 19:55

Amerika heeft andere groepen Mujahedeen ondersteund. Niet Al-Qaida, wat toen ook nog niet eens bestond.

Osama heeft heel helder aangegeven waarom 911 plaatsvond. Mede (belangrijkste reden voor hem) omdat Amerikaanse troepen in Saudi Arabië niet is toegestaan volgens de koran. westerse ongelovigen en katholieken die bewapend in het heilige land lopen.


Democratuur | 22-11-15 | 19:58

sinar2 | 22-11-15 | 19:45
Spijker op de kop.
(En nog complimenten aan Teapot voor het geduld om Ahmed Aarad met zijn tsunami aan kromme argumenten van adequate repliek te dienen.)

Aristotalloss | 22-11-15 | 19:57

Goede repliek van Russells teapot,maar ik mis de Wilders/Le Pen aantijging in dit verweer.
Of blijven we nu opeens in de politiek correcte nuance hangen,waar Aarad geen last van schijnt te hebben.
Want zonder de oorzaak van de opkomst van deze anti islam partijen te duiden in Europa,zal de islamitische hand niet in eigen boezem terecht komen.

deraderendraaien | 22-11-15 | 19:57

Russel slaat Ahmed Aarad met een Teapot KO. Applaus.

mirvink3478 | 22-11-15 | 19:57

Mooi betoog, behalve punt 4.
De VS is in de greep van hun 'military-industrial complex' en steunt vrijwel het gehele midden-oosten met wapens. Daarnaast rommelt de CIA al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in de interne aangelegenheden van landen uit het M.O. We weten dankzij wikileaks dat Arabische Lente van A tot Z georchestreerd was door de CIA. Zij hebben belang bij chaos en terrorisme, want dan gaat hun budget omhoog.
.
Stap 1 in de echte oorlog tegen het terrorisme zou moeten zijn mínder wapens naar het Midden Oosten, 0,0 financiële steun en laat ze het zelf maar uitzoeken.

vansuyle.com | 22-11-15 | 19:56

Maar is de theepot nu ook unbanned?

eerstneukendanpraten | 22-11-15 | 19:56

Heerlijk leesvoer. Chapeau voor beide heren. Meer van dit aub!

the_usual_suspect | 22-11-15 | 19:55

Wahabisme wordt door moslims misbruikt om het af te doen als een gekke sekte. Het Salafisme is waar het om gaat, en dat is alles behalve een gekke sekte binnen de Islam. De volgers van het Salafisme volgen o.a. Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhab. 1 van de directe volgers van de profeet.

Het Wahabisme is door het Westen bedacht en door moslims misbruikt om hun ware islam weg te zetten als een gek clubje waar je niet te veel aandacht voor moet hebben.

Democratuur | 22-11-15 | 19:55

Nu wil ik natuurlijk niet de advocaat van de duivel spelen. Maar had 9/11 ook gebeurt als de Amerikanen in de jaren 80 de sovjet Afghanistan hadden laten innemen? en bin laden niet hadden gesteunt in het opzetten van al quida. in zoverre zou je kunnen zeggen dat Amerika ook verantwoordelijk is voor 9/11

sander koekkoek4745 | 22-11-15 | 19:55

Goede argumenten.

Smept | 22-11-15 | 19:54

Normpje | 22-11-15 | 19:50
Het is je zeker niet ontgaan dat ik al weken aan de thee zit.
* trekt een theezakje open *

Eurotokkie | 22-11-15 | 19:54

Mooi betoog!
Zolang het in de koran vermeld staat dat de islam de wereld moet beheersen, zullen er altijd gekken zijn, die zich geroepen voelen om uitvoer aan dit verhaal te geven.

Uit welke stroming is dan ook niet onbelangrijk, we zagen ook dat op scholen tijdens de minuut stilte voor Parijs, terwijl haluha akbar niet uit de lucht was.

Op facebook waren de reacties navenant, het was zelfs de euforie dat nu eindelijk de jihad zijn entree had gemaakt in Europe.

Nee, de islam is de schuldige, welk ander naamkaartje er ook aan wordt gehangen.
Het gelijk van Wilders is niet duidelijker aan te tonen.

braamstruik | 22-11-15 | 19:53

zijn=zien

Eurotokkie | 22-11-15 | 19:53

sinar2 | 22-11-15 | 19:45
En toen kwam het westen met een idee over een slechte versie van democratie en of dit ook in het Midden-Oosten zal werken.
Dus weg met die dictators en leven de democratie, dat nu de winkels dicht zijn in Belgie vanwege terreurdreigingen hebben ze zeker niet zijn aankomen.

Eurotokkie | 22-11-15 | 19:52

Een handelsboycot vanuit de EU, VS en China aan S.A., Koeweit, VAE en Quatar doet wonderen.

SapperDeFlap2166 | 22-11-15 | 19:51

@Russells Teapot
Mooi gesproken, goed onderbouwd verhaal.
Ik wacht met smart op de repliek van Achmed Aarad.

Hier sluit ik me volledig bij aan.

eerlijkere joop | 22-11-15 | 19:51

Russel, zet de fluitketel nog maar 'n keer an, van mij mag je.

Dr. Blechtrummel | 22-11-15 | 19:50

We worden allemaal nog thee drinkers. Bazinga!

Normpje | 22-11-15 | 19:50

Islam is niet OKE. (Tenzij iemand het alleen thuis)

DixitQuote | 22-11-15 | 19:49

Het probleem is de IS-lam. Zoals Sam Harris al mooi aangaf: Jaïnisten - een pacifistische religie in India - die radicaliseren worden nòg pacifistischer...
Daar hebben we dus niets van te vrezen.
De koran staat vol met intolerantie, haat, oproepen tot geweld en moord; dàt is het probleem. Vanaf het moment dat Mohammed naar Medina trok werd zijn beweging er een van extreem geweld. Al lang voor alle problemen gerelateerd aan bijvoorbeeld het oppompen van olie in het Midden Oosten.
#islamisthegoddamnproblem!!!

Aristotalloss | 22-11-15 | 19:46

De islam is alleen in toom te houden op de manier zoals de dictators in Irak, Libië, Egypte en Syrië dat deden. Keiharde grenzen stellen, overal je spionnen plaatsen in hun gebedshuizen en andere plaatsen van samenkomst. En dan ook keihard ingrijpen. En wat heeft het Westen gedaan? Al deze mensen die de islam bedwongen hebben we weggejaagd met als gevolg de islamitische geweldstsunami in die landen.
In zekere zin kan je dan inderdaad stellen dat het Westen de terroristen heeft gecreëerd.

sinar2 | 22-11-15 | 19:45

Itgietoan | 22-11-15 | 19:40
Dat de islam niet meer van deze tijd is dat moge duidelijk zijn,
nu nog een miljard moslims overtuigen dat dit zo is.
Ze gebruiken wel het nieuwste besturingssysteem op hun smartphone
maar even een update voor de islam zit er zeker niet in.

Eurotokkie | 22-11-15 | 19:45

@Russells Teapot
Mooi gesproken, goed onderbouwd verhaal.
Ik wacht met smart op de repliek van Achmed Aarad.

atheïstisch stemvee | 22-11-15 | 19:44

Sliptong | 22-11-15 | 19:39
En dan vergeet u nog die 6 weken zomervakantie dankzij de arts in dorp van vakantie die tegen geringe betaling elke ziekte opschrijft die de patient wenselijk acht voor verlenging van de 3 weken die de chef goedkeurde, het gezeur om aangepaste roosters tijdens de ramadam en zodra ze zich zeker genoeg voelen (lees meer moslims) het eisen van een gebedsruimte.

jack and friends | 22-11-15 | 19:43

Helemaal mee eens. Wat je inderdaad nu veel hoort, is dat de grenzen sluiten geen oplossing is. Dat is de grootste kul natuurlijk. Zelfs die flapdrol van een Koenders zegt dat de grenzen sluiten, geen terroristen tegenhoudt. Dat is dus echt klinkklare onzin. En dit staat een minister gewoon te spuien op TV.

Old_Spice | 22-11-15 | 19:42

Over de oorzaak van het radicaliseren van jonge moslims heeft Leon de Winter in zijn column in de Telegraaf van afgelopen week een interessant stukje geschreven:
www.telegraaf.nl/premium/opinie/247572...

J. Jarig | 22-11-15 | 19:42

Hans Jansen leeft weer? Dit kon wel door hem geschreven zijn!

LibertyCity | 22-11-15 | 19:41

Dit kan zo in de zaterdageditie van de NRC. Heel wat beter dan het racistische gezwam van dit twitterdames.

Muxje | 22-11-15 | 19:41

"De grote gemene deler van al deze terreurgroepen is niet wahabisme; het is islam."

BAM

De grote gemene deler van moslimterroristen is ook niet
- gebrek aan stageplaatsen (want er zijn zat terroristen die niet in Nederland/Europa wonen)
- racisme (want er zijn zat terroristen elkaar uit proberen te roeien met terreur)
- armoede (want en zijn zat terroristen die van middenklasse of goeden huize zijn, hoogopgeleid en zelfs een baan)

De grootste gemene deler van alle moslimterroristen is: islam.
En niets anders.
Bam.
.

Merlot | 22-11-15 | 19:41

Punt 4 wil ik er een gelijkspel van maken, voor rest ben ik meer op de hand van Ahmed. En dan niet op de huilie huilie toon, maar vooral voor het feit dat het richten van het beleid op het M-O goedkoper, effectiever en voor de langere termijn is.

Geert Linkers | 22-11-15 | 19:40

-weggejorist-

Itgietoan | 22-11-15 | 19:40

De Teapot verwijt de ketel.

naadschrobber | 22-11-15 | 19:40

En voor wat betreft die zogenaamde uitzichtloze situatie voor jonge moslims: werkgevers zitten niet te wachten op heethoofdige, samenleving verachtende grootbekken met lange tenen. En dan laat ik het IQ-dingetje maar even buiten beschouwing.

Sliptong | 22-11-15 | 19:39

www.youtube.com/watch?v=RxwdHeg1UOw&a...

In 2007 waarschuwde de AIVD voor de gevolgen van het groeiend aantal salafisten in ons land en schatte hun aantal op 30.000. Salafisten wijzen integratie af en verafschuwen onze in hun ogen verdorven, verwerpelijke westerse samenleving. De groep groeiende.

In 2014 schreef Carel Brendel dat Trouw onderzoekster Ineke Roex citeerde, die het aantal salafisten in Nederland op 80.000 schat. “Jongeren zijn in dit aantal sterk vertegenwoordigd,” zegt ze. “Het gaat vaak om tweede- en derde-generatie migranten, die hier zijn opgegroeid maar zich niet geworteld.”
www.carelbrendel.nl/2014/03/12/jihadex...

drs.Nee | 22-11-15 | 19:39

Geniaal stuk! Goed beargumenteerd, mensen van de linkse kerk zouden dit moeten lezen!

swagmachine | 22-11-15 | 19:38

Mooi betoog! Dit zou ook door de oude media opgepikt moeten worden om een groter publiek te krijgen.

LTS__zwakstroom | 22-11-15 | 19:38

Man, man, man, als we voor D-Day wekenlang maar bleven discussiëren over welke Duitser welke vorm van Nazisme aanhing, zaten ze nog hier.

Rest In Privacy | 22-11-15 | 19:38

Goed verhaal.

Geluksvogel | 22-11-15 | 19:38

Was ik een moslim dan zou ik toch boos worden als andere moslims
misbruik maken van de islam, ik zou er wat van zeggen.
Ik zie helaas wereldwijd geen demonstraties, dit zegt al genoeg.

Eurotokkie | 22-11-15 | 19:37

Chapeau!

Fa. Sprenger&Kramer | 22-11-15 | 19:37

Taqiyya confirmed.

ministerSinister | 22-11-15 | 19:37

Verplichte leestip: "waarover men niet spreekt" , Wim van Rooy, uitgeverij de blauwe tijger. Over nog veel meer waarheid die russells teapot hier ook al aanraakt.

Glasgow Argus | 22-11-15 | 19:37

Kortom, aarad praat poep

ed.. | 22-11-15 | 19:37

Goed stuk, ik kan me erg storen aan hoe stelling dat de grenzen dichtgooien niet helpt nooit wordt(mag worden?) weersproken in de reguliere media. Nee je zult nooit 100% van de migranten kunnen tegenhouden; maar als je goede grenscontroles invoert en het sociale systeem op slot doet zullen het er wel 95% minder zijn.

Panos88 | 22-11-15 | 19:36

Bedankt teapot. Dit had ik zelf absoluut niet op kunnen brengen om aan zo'n figuur met een 180 graden nek zulks een lange duidelijke brief te typen. Verspilde moeite wat ik je brom, dat dan weer wel.
*duimen doet voor antwoord van mocro

Tuborg øl | 22-11-15 | 19:36

Mooi betoog ! Ik mis nog: olie !!

pleemobiel | 22-11-15 | 19:36

Racist! Zomaar plausibele argumenten gebruiken in een discussie met een Marokkaan. Hoe durf je? Nog even en hij radicaliseert. En dat is dan jouw schuld!

koolteer | 22-11-15 | 19:36

Hahaha ja het is allemaal onze schuld. Het is volgens moslims altijd de schuld van anderen. Radicaal worden is gewoon van een moslim die de relatief vreedzame Mekka periode van Mohammed aanhangt naar een moslim gaan die de Median periode van Mohammed aanhgangt waarin Mohammed dichters liet doodmaken, karavanen plunderde, steden belegerde en een hele stam joden afmaakte.
Als uitzichtloosheid een reden is om terrorist te worden dan hadden we al lang duizende Nederlander terroristen zonder een baan en toekomst gehad dus dat is typische lulkoek. Of al die blank mannen die een baan niet krijgen omdat ze liever iemand van een minderheid willen hebben, die blazen zich toch ook niet op?
De massamoorden op hindoes en boeddhisten in India rond 800 AD, hoe gaan je daar van doen alsof het de schuld was van de VS?

Moonwarrior | 22-11-15 | 19:35

Chapeau, Russells Teapot!

Lauwe Koffie | 22-11-15 | 19:35

Hear hear! Chapeau ende plus veel.

Sliptong | 22-11-15 | 19:34

Neemt hoed af

Islamofiel | 22-11-15 | 19:33

Bam! Hele -betoog- lulverhaal van Ahmed vakkundig gesloopt door een reaguurder.
*Applaudiseren doet *

Botte Hork | 22-11-15 | 19:33

Russells Teapot is niet zomaar de minste want hij zit in het verzet vanaf het allereerste uur.
+veel voor hem!

wakkere_nederlander | 22-11-15 | 19:31

Wordt GeenStijl dan eindelijk serieus ?

wild geraas | 22-11-15 | 19:30

Hear Hear

--neus-- | 22-11-15 | 19:30

Ik kan dit soort goed onderbouwde betogen op GS alleen maar aanmoedigen.

MEER MEER MEER MEER MEER MEER

Min-of-meer | 22-11-15 | 19:28

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl