Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GRIP 4! LUCHTALARM! LIMBURG GAAT ER AAN!

Op het chemische terrein van chemiegigant Chemelot woedt alweer een enorme chemische chemiebrand. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden, en er mag NIET geademd worden. In Sittard en Geleen heeft zojuist HET LUCHTALARM geklonken. Chemiezender L1 is in de crisisstand. Later meer.
Update: Autoraampjes moeten ook dicht. Ventilasie op 'binnen' (VID).
Update: Hoofdpijndossier incidenten bij Chemelot.
Update: Rampenzender L1 Radio draait ook Verzoekplaatjes!
PERSALARM: Rampgebied uitgebreid tot Schinnen, Spaubeek en Sheikhuizen.
OMG: GRIP 4 nu.
Update 15:50: Brand meester. Chemische rook niet niet chemisch. Autoraampjes mogen weer open.

Reaguursels

Inloggen

Zelfs de informatie hoe je eigen auto te wassen is 9/11 beloofd, maar niet gekomen.

Feynman | 11-11-15 | 23:27

Zelfs de informatie hoe je eigen auto te wassen is beloofd, maar niet gekomen.

Feynman | 10-11-15 | 14:06

Roeieber | 09-11-15 | 22:20
U bleef onbeargumenteerd uitgaan van een statische productiestap waar slechts enkele stoffen aanwezig zijn. Op een overslag zijn het er meer. Die informatie moet je gewoon dynamisch verwerken als je wil weten of er vandaag benzine of diesel ligt. Maakt nogal uit. Je blijft daarna gedachtespelletjes spelen met 1 aanwezig stofje, terwijl dat de casus niet is.

Er KUNNEN gezien zien de diversiteit 1000 verschillenden chemicaliën zijn. Een dynamische lijst vanuit de digitale voorraadinformatie geeft dus een veel kortere lijst wat er op dat moment is. Die je vervolgens met symptomen kunt kruisen. De mens is immer ook maar een machine. Ingenieurs zien dan meestal aan de rook al welke stoffen met elkaar reageren.

Leuk dat een burgemeester wordt geadviseerd, maar als die adviseurs geen actuele voorraad informatie hebben van een overslag waar de ene keer de voorraad van bedrijf X ligt en de andere keer bedrijf Y kan je als adviseur alleen in algemeenheden een hele grove risico-inschatting maken. Met actuele voorraad informatie kan je een stap meer detail in en dus scherpere conclusies trekken.

Je beseft blijkbaar niet dat rampenbestrijding, wie het ook doet, begint met een informatiespelletje, wat er nu eigenlijk gebeurd. Iets wat compleet fout loopt aangezien NU chemelot geeneens kan vertellen hoe je je auto moet wassen. www.chemelot.nl/default.aspx?id=5&... "Er komen momenteel klachten binnen van omwonenden en medewerkers over vervuilde auto’s. Chemelot onderzoekt op welke manier de auto’s het beste kunnen worden gereinigd en komt vandaag met passende oplossingen."

Je zou in Nederland gewoon een wet moeten hebben dat je verplicht bent realtime te vertellen wat er in de fik staat en realtime te vertellen wat er over het hek gaat. Het bedrijf loost iets op zijn omgeving, en die omgeving heeft gewoon een recht te weten wat.

U heeft mij kennelijk nooit zien ageren tegen doden in het verkeer. Andere mensen ook niet. Wat u zegt is onzin. Ik heb vooral een aversie tegen de politiestaat op snelwegen tegen de achtergrond van totale anarchie bij scholen. Om te beginnen. Er is geen correlatie meer tussen waar boetes uitgedeeld worden en waar slachtoffers vallen.

De wet op de veiligheidsregio`s voorziet daarin. "Bevoegdheden bovenlokale ramp
Bij rampen en/of crises die de gemeentegrens overstijgen wordt opgeschaald tot regionaal niveau waar zich een regionaal beleidsteam (RBT) vormt. Het regionale beleidsteam bestaat uit de burgemeesters van de betrokken gemeenten, de Hoofdofficier van Justitie en de voorzitter(s) van betrokken waterschappen. Het RBT wordt voorgezeten door de voorzitter van de veiligheidsregio die tevens korpsbeheerder van de regiopolitie is." www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/veil... Jij hebt kennelijk totaal geen zicht op de bureaucratie die boven je bedrijfsbrandweer zit.

Het wel of niet aan de kant schuiven van meningen van experts is precies de reden dat ik de casus Chemiepack aanhaalde. Dat is ter plekke en in de media uitgebreid besproken en een probleem geweest. Ik snap totaal niet waarom het rapport van de Raad voor de Veiligheid daar zo stil over is.

De experts van de bedrijfsbrandweer kunnen immers een totaal ander belang nastreven dan het algemene belang. (doofpot, kosten etc ipv volksgezondheid) Dat is de reden dat in de wet de bedrijfsbrandweer onder bevel staat van de autoriteiten. Die dat mandateren onder hun experts, meestal de gemeentebrandweer. Dan krijg je dus burgemeesters - gemeentebrandweer - bedrijfsbrandweer. Dat heb ik nu met de wettekst aan jou aangetoond. Toch stap je daar zonder argumenten weer overheen.

Feynman | 10-11-15 | 10:56

Wat een kuttaal is het toch....

Isnogaanhettype..... | 09-11-15 | 23:47

@Feynman | 09-11-15 | 19:38
Zie: www.youtube.com/watch?v=Eud9W5_bAzI vanaf 0:15:00

U kent duidelijk de situatie op een dergelijk terein niet, u blijft alles vergelijken met een vrijwillige gemeente brandweer. Tevens overschat u de rol van Fa.Bosman, die hebben daar een overslag liggen zoals er zoveel overslagen zijn. Het is echt niet zo dat Bosman cruciaal is voor Chemelot. U doet of elk molecuul van of naar Chemelot via die Fa gaat. Ik kende ze niet eens tot vandaag.

BBW van Chemelot heeft experts in dienst die alleen maar bezig zijn met dit soort dingen en een dikke vinger in de pap hebben bij het afgeven van de vergunningen. Maar zij zitten daar voor niks volgens u.

Volgens u maakt het uit of er 1 of 10 liter benzine brand. Maakt me niet uit, ik ga uit van die 10 liter, kan het alleen nog meevallen. Zo werkt een aanvalsplan.

U heeft het zelf over duizend verschillende chemicaliën, hoe weet de dokter dan wel molecuul is ingeademd?
Een burgemeester wordt geadviseerd, zelf heeft hij de kennis niet en dus de info niet nodig.

Het totale risico profiel is zeker anders, vandaar dat er veel meer en beter geregeld is (rampenplannen, etc) Maar er vallen meer doden, gewonden en milieuvervuiling in het verkeer, daar doet niemand paniekerig over. Zo snel er iets op Chemelot gebeurd wordt meteen geroepen dat heel Limburg de lucht in gaat, oftewel paniekzaaierij. En daar begon mijn betoog mee.

Als laatste. Chemelot overlapt meerdere gemeenten, welke burgemeester gaat iets beslissen? Daarom heeft Chemelot ook een eigen meldkamer en brandweer. Vergunningsafgiften gaat rechtstreeks met de provincie, niet met een gemeente. En knappe burgemeester die de experts die aanwezig zijn aan de kant schuift.

Trusten. Heb morgen vroegdienst, zal eens gaan kijken voor je hoe het erbij ligt.

Roeieber | 09-11-15 | 22:20

waragainstclimate | 09-11-15 | 20:22
Tja vroeger zou ik daar zwaar aan tillen. Maar met de huidige communicatietechniek is het misschien beter om de laatste bestuurslaag buiten het effectgebied te hebben. Generaals zitten ook in een bunker.

Feynman | 09-11-15 | 20:36

@ Feynman. Die burgemeester maakte de keuze om zichzelf te evacueren. Zou hij meer weten?

waragainstclimate | 09-11-15 | 20:22

Roeieber | 09-11-15 | 18:51
Lezen is moeilijk? We praten hier niet over een gebouwtje met een productiestap met maar drie of vier gevaarlijke stoffen, die in de loop van dertig jaar nauwelijks wijzigen. Bosman is het LOGISTIEKE centrum.

Daar kan dus ALLES liggen wat überhaupt op Chemelot binnenkomt, geproduceerd wordt en vertrekt. Als je dat netjes onder elkaar zet heb je dus een mooi overzicht van meer dan 1 chemische stof. Meer dan tien, over een dag meer dan 100. Een telefoonboek.

Daarnaast gaf je aan dat op de lijst de maximaal toelaatbare hoeveelheid staat in plaats van de werkelijke.

Op een logistiek centrum heb je dus veel verschillende stoffen in veel verschillende hoeveelheden in veel verschillende verpakkingen. Bovendien weet je geeneens wat waar in het pand staat. Wat er gebeurd als het ene pallet met het andere pallet reageert. Je beoogde aanvalsplan kan dus meerdere keren per uur wisselen. Al gelang wat net gelost of gehaald is. Dat is wat je huidige voorbereiding dus totaal niet mee om kan gaan en dat is levensgevaarlijk.

In 2015 is het misschien een idee om die informatie direct te koppelen aan het digitale voorraadsysteem. Of wil je beweren dat de actuele voorraad alleen op papier staat? Dan heb je realtime informatie. En dus een dynamisch aanvalsplan. Als dat een FTE scheelt zal me een worst wezen, het had in Enschede vier doden kunnen schelen.

Ken je een nieuwe verkeerstunnel? Die scannen tegenwoordig al realtime de auto`s die naar binnen rijden. En realtime wat er naar buiten rijdt. Is iemand te lang in de tunnel? Direct alarm. Calamiteiten? Je weet direct alle merken / types in de tunnel en kan dus bij eigenaren van vrachtwagen navragen wat erin zit of aanbellen bij de juiste familie met het slechte nieuws. Dat is de 21ste eeuw. Welkom.

Wat je met die informatie kan? Drink een keer een kop koffie met je adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer. Geen FTE want een oproepfunctie, maar zijn werk start bij calamiteiten pas als hij die info heeft.

Een arts kan opzoeken wat zijn patiënt voor chemische brandwond heeft of uitzoeken waar de ademhalingsklachten vandaan komen. Sommige behandelingen zijn bij de ene exposure fataal en bij de andere fantastisch. Lijkt me leuk als die info gewoon preventief beschikbaar is, mocht zo`n rookwolk een keer vanwege het weer niet netjes omhoog gaan.

Een burgemeester moet bijvoorbeeld de keuze maken zijn dorp wel of niet te evacueren. Nu hebben we geeneens de informatie op zijn bureau liggen om die keuze te maken. Die gaat dus óf allerlei kosten maken die totaal niet nodig zijn óf te laat reageren. De gulden middenweg is onmogelijk als de man een ambtsketting en een blinddoek om heeft.

Daarna maak je een valse vergelijking met auto`s en woonwijken met een compleet ander risicoprofiel. Toch zie je inmiddels dat op basis van een kenteken opgezocht wordt wat het juiste aanvalsplan is. Fabrikanten maken zelfs folders tbv de brandweer. www.evsafetytraining.org/~/media/elect...

Bij een ramp is het Burgemeester - gemeentebrandweer - rest van de ladder. Lees maar eens na. Bedrijfsbrandweer VUMC: "Bij aankomst gemeentebrandweer neemt deze het bevel over." internet-extra.vumc.nl/communicatie/ni... Zie ook artikel 31 lid 7 van deze wet: wetten.overheid.nl/BWBR0027466/geldigh...

Vragen?

Feynman | 09-11-15 | 19:38

Waarom wijkt zo'n burgemeester uit naar een crisiscentrum in een totaal andere gemeente (Maastricht)?

waragainstclimate | 09-11-15 | 19:32

@Feynman | 09-11-15 | 16:03
De info is als volgt: op locatie (specifiek genummerd) A , ligt opgeslagen Ammoniak hoeveelheid 0 - 50 ton. Dan weet de brandweer dat ze moeten inzetten op Ammoniak en gaan ze er van uit dat er 50 ton ligt. Zo is dat voor elke locatie bekend en aanvalsplan is uitgelegd op gevaarlijkste stoffen. Maar volgens u kan men daar niks mee, zal tegen de mannen zeggen dat ze kunnen stoppen met al het werk dat ze daarmee hebben. Scheelt meteen een paar FTE.

Hoe wilt u dat real-time laten doen? En wie moet wat met welke expertise met die info. Een burgemeester?hahaha, ja die kan er wat mee. en wat is de volgende stap? Dat we real time de hoeveelheid auto's op welk stuk op de A2 met welke hoeveelheid benzine en passagiers willen weten, want is feitelijk hetzelfde. Of per woonwijk? Zeg het maar.

P.s. de gemeentebrandweer heeft niet de leiding op Chemelot.

Roeieber | 09-11-15 | 18:51

Wist al vrij jong dat ik nooit in de buurt van Geleen zou gaan wonen. (de vroegere Westelijke Mijnstreek).
Slijt nu mijn oude dag ergens in het landelijke Heuvelland tussen Maastricht en Aken.
Met "Sjeikhuizen" zal wel Sweikhuizen bedoeld worden, een pittoresk dorpje op zo'n 5 à 6 km van Geleen.

WirMachenMusik | 09-11-15 | 17:10

Op het moment van een incident zijn het de hulpdiensten (in overleg met de lokale autoriteiten) die beslissen of de rampenzender de lucht in gaat, in dit geval dus of L1-radio officieel rampenzender wordt. Als dat gebeurt, nemen de autoriteiten/hulpdiensten de zender ook 'over', om adequate informatie naar het volk te communiceren. Als ik goed geinformeerd ben, is vandaag (ondanks een GRIP4 -situatie!!!!!) L1 nimmer ingeschakeld als rampenzender. Wat zeer vreemd is, want wat moet er in godsnaam gebeuren voordat dat wel gebeurt? Hier was sprake van (lucht)alarm, NL-alert, kortom alle seinen op rood. Natuurlijk probeert L1 uit alle macht wel zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te communiceren, maar rampenzender was de omroep niet vandaag. Die beslissing ligt -als gezegd- ook helemaal niet bij L1 zelf, maar bij de autoriteiten. Die hebben het behoorlijk laten afweten, dus.

waddis | 09-11-15 | 16:56

'Chemische rook niet niet chemisch.'

Je zou ook kunnen zeggen: 'chemische rook waarschijnlijk welniet schadelijk voor de gezondheid maar volgende week blijkt waarschijnlijk dat het toch gewoon wel schadelijk blijkt te zijn.' #ophef

Driewerf Hoezee | 09-11-15 | 16:44

Ga rustig slapen Limburgers, want Rutte waakt over U.

telelezer | 09-11-15 | 16:43

Hopen dat die wolk naar "hout" ruikt; dat houdt de islamo-sprinkhaniers weg.

telelezer | 09-11-15 | 16:42

@MarcS | 09-11-15 | 14:59
Dat is ook weer zo. Je zou maar stervende zijn en naar de vogeltjesdans moeten luisteren. Of alle hiphop.

Driewerf Hoezee | 09-11-15 | 16:41

Eigen koeltoren gaat vóór vreemde koeltoeren!

Prince Buster | 09-11-15 | 16:29

Welke taal spreken die mensen in het filmpje?! Iemand, onder ondertiteling? Alvast dank!

Wonderful-Life | 09-11-15 | 16:15

Misschien moet JerryHerry ff opdonderen van de linkerbaan...

en dat vind ik | 09-11-15 | 16:10

Zie ik daar een reactor in de buurt?

TsjallingBouter | 09-11-15 | 12:59

Nee.

en dat vind ik | 09-11-15 | 16:09

Roeieber | 09-11-15 | 15:37
Nog een keer dan...

De brandweer weet dat stoffen AAA tot en met ZZZ aanwezig zijn in hoeveelheid maximaal 100.000 ton. Dat is geen informatie, dat weet ik hier ook al. Capice?

Chemiepack had BHV, gemeentebrandweer én de gespecialiseerde brandweer van de rest van de Rotterdamse strip. Vanuit die derde komt ook het voorstel van gecontroleerd uitbranden. Het valt me te vaak op dat rapporten van de Raad voor de Veiligheid vooral juridisch, communicatief en bestuurlijk zijn qua inhoud. Soms iets technisch.

De enige ingenieur in de Raad voor de Veiligheid heeft computerkunde gedaan. Is het nu echt zo vreemd om een TU Natuurkunde, Scheikunde of Werktuigbouwkunde op te nemen?

pinokkio11 | 09-11-15 | 15:44
Het zal intern wel bekend zijn, maar de gemeentebrandweer ontkende het te weten een uur na de eerste melding en die heeft ook de leiding. De informatie zal best wel ergens rondslingeren, maar het zou leuk zijn als die realtime bij burgemeesters, artsen en bevelvoerders ligt. De grotere kring van mensen die misschien moeten handelen met die informatie.

Feynman | 09-11-15 | 16:03

De stichting P.O.L (Prikkeldraad om Limburg)schaalt op, Rookgordijn om Limburg. (Rol)

zeg maar jansen | 09-11-15 | 15:47

@Muxje | 09-11-15
Geen idee. Je doelt op dat AZC in het bos neem ik aan? Buiten dat vind je in Sweikhuizen geen sheiks of andere "nieuwe Nederlanders" voor zover ik weet.

Erectus Giganticus | 09-11-15 | 15:46

Feynman | 09-11-15 | 15:31

Ik zie dat ik mis zit.... geen polyprop, dacht dat het locatie zuid was.

En ze hebben interne brandweer daar... best wel geavanceerd en die weten normaal precies wat waar ligt... ze oefenen in ieder geval vaak.

Normale brandweer uit de omgeving zijn lang niet zo toegerust moet je daar niet zomaar in sturen....

En geloof mij, ze hebben daar allang metingen gedaan...

Ze geven door wat er is opgeslagen en dan moet je dat gaan meten, ik ken gedeeltelijk de procedure en de metingen...

pinokkio11 | 09-11-15 | 15:44

@Feynman | 09-11-15 | 15:11

Nog een keer dan: de brandweer weet dat stof x aanwezig is in maximaal hoeveelheid Y. Daarop wordt een aanvalsplan gemaakt, uitgaande van de gevaarlijkste stoffen.(alles in vergunning). Bij aankomst kan de inzet starten en achteraf aanpassen aan actuele info. Vergelijken met Chempack is sowieso kul, aangezien het hier nu een gespecialiseerde brandweer betreft ipv een gemeente brandweer.

Men denkt altijd dat als er iets bij een dergelijk bedrijf gebeurd dat het bal is, terwijl er bij deze incidenten zelden doden of gewonden vallen itt verkeersongevallen of huisbranden. Maar dat vindt iedereen normaal en nu is het eng want oei Chemie. Wat is chemie?

Roeieber | 09-11-15 | 15:37

pinokkio11 | 09-11-15 | 15:16
ANP kwam al met het plastickorrel verhaal voordat de brandweer wist wat ze gingen blussen. Als alleen dat er ligt kloppen de veiligheidsmaatregelen van ziekenhuizen, burgemeesters en veiligheidsrisico`s niet.

Feynman | 09-11-15 | 15:31

Mooi wonen in Limburg, gezellig elke dag het gezellige geluid van overvliegende AWACS en geluid en stankoverlast van de verschillende fabrieken in en rond de provincie (Roergebied, Vlanderen en Limburg zelf niet te vergeten). Maar reclame maken voor nieuwkomers dat kunnen ze wel.
www.youtube.com/watch?v=5ZZ-5peIoXs
Kunnen ze geluk de kalkstenen krotten verkopen aan dombo's. Het lijkt van buiten zo mooi, maar binnenin zit de ellende.

webmiep | 09-11-15 | 15:27

Handig, dat de website van zo'n rampenzender die bij een calamiteit plat gaat...

Jan6887 | 09-11-15 | 15:24

Nu we het toch over het milieu hebben.
Wanneer gaat Putin los in Egypte of tegen IS en zijn er live beelden van te zien? volgens sommigen hier zal Putin bij de minste beschuldiging van NL ons een A-bom op de kop gooien. In Egypte kan hij zich anders behoorlijk beheersen.

Milieu, dit is schadelijk maar oorlog ook.

MarcS | 09-11-15 | 15:18

@Eeeek-A-Mouse | 09-11-15 | 15:03
Dat bedoel ik...

Roeieber | 09-11-15 | 15:17

Denk dat het wel meevalt, polyprop met niks erdoor gecompoundeerd. Beetje Ctjes en Htjes..

pinokkio11 | 09-11-15 | 15:16

starbuck280 | 09-11-15 | 15:06 |
Einde oefening hier, werkte voor een tijd maar nadat eerst de L1 livestream (radio) in elkaar klapte is de site helemaal niet meer bereikbaar voor mij. ;)

Zaniksmurf | 09-11-15 | 15:12

Roeieber | 09-11-15 | 14:44
Je hebt NIETS aan een aanvalsplan als de lijst met mogelijke stoffen alle stoffen zijn die überhaupt op chemelot aanwezig zijn, omdat Bosman voor iedereen vervoerder schijnt te zijn. Immers, dat is gewoon een lijst met de halve basischemie. Gewoon alles.

Als je daarnaast ook nog de hoeveelheden gemaximeerd naar maximaal toelaatbaar wordt het helemaal leuk. Dan sta je daar met een telefoonboek.

Is het eind 2015 echt zo moeilijk om realtime een overzicht te hebben van de aanwezige stoffen en hoeveelheden?!? De firma Bosman heeft exact hetzelfde overzicht namelijk ook in gebruik in haar eigen planning van alle logistieke operaties. Toch vreemd dat je als brandweer MINDER informatie zou willen hebben dan de vervoerder van exact hetzelfde spul? De info is er, die moet alleen nog even naar de juiste persoon.

Chemiepack nog niet gelezen? De Hoofd BHV werd bijna door de politie afgevoerd omdat de gemeentebrandweer extreem domme dingen probeerde te doen. Dat heeft in al het nieuws gestaan. Blussen met water, terwijl de BHV vlak daarvoor empirisch had vastgesteld dat je met water alleen de boel verspreidt. Dat is geen wijsheid achteraf.

Hoe dat het onderzoeksrapport van de raad voor de veiligheid het complete stuk tussen arriveren van de brandweer en het uiteindelijke besluit om de boel gecontroleerd uit te laten branden weglaat in haar samenvatting is volkomen duister. Je mist dus het belangrijkste half uur van handelen. www.onderzoeksraad.nl/uploads/items-do...

15:43 wordt grip 4 afgegeven en drie kwartier na het begin van de brand wordt besloten tot gecontroleerd uitbranden. Hele pagina`s over de communicatie naar de burger toe en mismanagement tussen een wildgroei van overheden, en niets over de samenwerking tussen BBW, gemeentebrandweer en de brandweer van het rijtje raffinaderijen ernaast.

Stormageddon | 09-11-15 | 15:05
Gevaarlijke bedrijven staan niet voor niets aan de landsgrenzen. Mooie locatie, alleen bij pure Noorder of Zuiderwind zitten we zelf met de gebakken peren, bij normaal weer gaat een deel altijd over het hekje heen.

Feynman | 09-11-15 | 15:11

zaniksmurf, zou me niet verbazen als L1 eruit geklapt is wegens te druk/overbelast.

starbuck280 | 09-11-15 | 15:06

@Feynman | 09-11-15 | 14:25
Dan nog. Er staat een harde westenwind dus als er al rotzooi in zit blaast het allemaal naar Duitsland. Who cares?

Stormageddon | 09-11-15 | 15:05

Heeft iemand uit die buurt een amandel lucht geroken?
Dan grote kans dat er blauwzuurgas in de lucht zit..(en dat is zwaar giftig!!)Blauwzuurgas ontbrand al bij kamertemperatuur.
Plus kan op aanwezigheid van nafta in de lucht omdat dat de stof is die olie ontbind en ervoor zorgt dat er chemische verbindingenplaats kan vinden, zodat plastics gemaakt kunnen worden.

Eeeek-A-Mouse | 09-11-15 | 15:03

... kan geen verbinding meer krijgen met de L1 site.

Zaniksmurf | 09-11-15 | 15:02

@Driewerf Hoezee | 09-11-15 | 14:38
Er zijn slechtere artiesten te bedenken om naar te moeten luisteren als je dood gaat.

MarcS | 09-11-15 | 14:59

@starbuck280 | 09-11-15 | 14:45
Ja, maar daar ligt geen kunstmest. Plastic korrels, vandaar ook de dikke rook.

Roeieber | 09-11-15 | 14:52

Lekker fikje hoor.

Nietvoordekat | 09-11-15 | 14:45

www.1limburg.nl/live-grote-brand-loods...

Er zijn WÉL chemicaliën opgeslagen in het pand; NIET in het deel van de loods waar de brand nu woedt. De brandweer laat het NIET gecontroleerd uitbranden. Ze bestrijden de brand nog steeds.

De Chemelot Campus wordt ontruimd. Hoe ze dat gaan doen is nog onduidelijk. Het gaat NIET over het gehele terrein, alleen de Campus, het onderzoeksdeel van Chemelot.

kunstmest bevat toch ook niet nitraat, of niet?

starbuck280 | 09-11-15 | 14:45

Feynman | 09-11-15 | 14:33
Men heeft juist een aanvalsplan om niet eerst allerlei info, wat heb ik aan een exacte hoeveelheid? af te wachten en een plan te verzinnen, dan is de boel afgebrand voordat je de slangen gaar uitrollen. De lijn tussen vergunningen en brandbestrijding is op Chemelot heel kort en deze mensen zijn professionals. En u bent degene die zegt dat bij Chempack verkeert is geblust (Cpt. Hinsight), maar daar zijn de professionele meningen het niet mee eens.

Roeieber | 09-11-15 | 14:44

*echter = echt

Zaniksmurf | 09-11-15 | 14:41

... volgens mij loopt L1 nog een uur achter, die verslaggever zei juist toch echter, acht minuten over half één. lol.

Zaniksmurf | 09-11-15 | 14:41

@Dhr. de Wit | 09-11-15 | 14:23
Zucht ja. En dat er op de rampenzender voornamelijk muziek gedraaid wordt. Na Bruce Stringspeen: 'we horen nu dat er op meer plekken het luchalarm is afgegaan.'
Hoeveel mensen tunen vol spanning in op L1 tijdens die sirene en krijgen dan geen info? Geeft te denken.

Driewerf Hoezee | 09-11-15 | 14:38

BozeHenk | 09-11-15 | 14:16
Aan de lijst van hulpverleningsforum te zien gaat de brandweer dood aan verveling alvorens hun werkgever failliet gaat.

Feynman | 09-11-15 | 14:35

Roeieber | 09-11-15 | 14:26
Jij stelde eerst dat het de firma Bosman was. Volgens de website van chemelot vervoeren zijn ALLES wat op het chemiepark aanwezig is. Daarna stelde je dat het aanvalsplan van de bedrijfsbrandweer uitgaat van de MAXIMAAL aanwezige hoeveelheden. Dan ga je dus eigenlijk van alle soorten in maximale hoeveelheden uit. Leuk dat je een theoretische bovengrens op papier hebt, maar daar heb je in de praktijk totaal niets aan.

Je wil namelijk exact weten wat daar ligt voor je aanvalsplan, zodat je kunt bedenken welke risico`s je loopt en welke repressieve methodes haalbaar zijn.

Deze informatie fuck-up is precies degene die bij Chemiepack zorgde voor zinloze bluspogingen met verkeerde blusmiddelen.

Feynman | 09-11-15 | 14:33

Burgers vertrouwen de overheid, met alles wat daar aan hangt niet meer, dus wat er ook gecommuniceerd wordt, men gelooft het toch niet. En internet als opzoekmiddel: Ik hoest, ff opzoeken, shit ik heb longkanker. Dat soort conclusies. Dodelijke combinatie.

Roeieber | 09-11-15 | 14:26

Stormageddon | 09-11-15 | 14:22
"geen gevaarlijke stoffen gemeten" kan je op twee manieren lezen. 1) Er is nog geen meting naar gevaarlijke stoffen geweest en/of gepubliceerd. Dat is totaal iets anders als de conclusie 2) Uit de meting zijn geen gevaarlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen aangetroffen.

Feynman | 09-11-15 | 14:25

@Lewis | 09-11-15 | 14:23
Hahaha. Had u kunnen weten, of zijn de batterijen van uw AM ontvanger leeg?

Dhr. de Wit | 09-11-15 | 14:25

In Noord Limburg worden geen metingen verricht zei een burgemeester. Omdat dat nét buiten de veiligheidsregio valt. Wat een gepruts mensen, wat een gepruts!

Dhr. de Wit | 09-11-15 | 14:23

Laten we de rust bewaren en geen voorbarige conclusies trekken. We moeten rustig het onderzoek afwachten.

Mark_D_NL | 09-11-15 | 14:23

@ Dhr. de Wit | 09-11-15 | 14:21
Wat! SLUITEN juist? Waarom heeft niemand me dat... aaaarghh

Lewis | 09-11-15 | 14:23

Een extra journaal. Er is een crisiscentrum ingericht voor een brand zonder gemeten gevaarlijke stoffen, zonder slachtoffers, zonder gewonden en zonder risico, maar de ramen en deuren moeten wel dicht, aldus de verslaggever - die gewoon buiten op 100 meter van de brand verslag staat te doen. Je moet er toch niet denken als er echt wat gebeurt in dit land.

Stormageddon | 09-11-15 | 14:22

@Mastermattie | 09-11-15 | 14:19
Volledig mee eens. L1 staat ook voor lul omdat ze er meer dan een uur over doen om met echt nieuws te komen behalve het obligate ramen en deuren sluiten.

Dhr. de Wit | 09-11-15 | 14:21

@mark_D_NL
Thanks!

Marcel66664746 | 09-11-15 | 14:21

Hahaha L1 haalt gewoon even live uit tegen de burgemeester dat ze slecht bereikbaar zijn, zelfs voor een rampenzender als L1.
Au, die komt hard binnen.

Mastermattie | 09-11-15 | 14:19

Roeieber | 09-11-15 | 14:13
De BedrijfsBrandWeer heeft dat meer dan een uur niet gedeeld met de brandweer. Die stonden immers volgens hun eigen woordvoerder nog uit te zoeken wat er in lag.

Dan krijg je een herhaling van ChemiePack waar door de gemeentebrandweer die statutair de leiding heeft op de verkeerde manier gaat blussen.

En onwetendheid zorgt voor een risico-opslag en dus voor nog veel meer paniek dan de lijst zelf.

Feynman | 09-11-15 | 14:18

Luftalarmen in Duitsland zijn ook aangeslagen, aldus de radio.

Driewerf Hoezee | 09-11-15 | 14:18

14 minuten geleden
Woordvoerder vertelt dat de lijst met chemicaliën die in de loods liggen opgeslagen bekend is. Wil dat echter niet delen. #chemelot
Share
1Limburg | Joris Peeters

Chemelot DEELT dus eerst die stoffen zelf met het volk zonder afspraak, maar de lijst vervolgens niet. Totaal gestoord. Als je het een bedrijfsgeheim had willen laten, had je het achter je hekje moeten houden. Dwaas.

MarcS | 09-11-15 | 13:43 Die site heeft een imposant lijstje bedrijven. www.chemelot.nl/default.aspx?template=... Maar ze voeren iedereen op. Ook de engineeringtoko`s die niets op de site te zoeken hebben. DSM zet zelfs de arbodienst ertussen, dus ik geef m voorlopig aan hun.

MarcS | 09-11-15 | 13:48
Als je ingenieur, bevelvoerder, adviseur gevaarlijke stoffen of arts bent wordt er toch echt verwacht dat je jezelf direct gaat inlezen. Dat kan nu niet. Daardoor kan ik geeneens een afweging maken of ik zou moeten panikeren.

Doet niet aan de instructie zelf af, maar je kan nu niet beoordelen of extra maatregelen nodig zijn. Je kunt niet beoordelen welke slecht waarneembare stoffen welke symptomen veroorzaken, daarmee kan je dus niet de gezondheid van je manschappen bewaken.

In het verlengde daarvan zou je dus ook huisartsen moeten informeren, zodat ze sneller tot de juiste diagnose kunnen komen.

Feynman | 09-11-15 | 14:16

@roeieber

die "chemelotwatch" facebook groep zal nu wel weer overuren draaien. dat de provincie failliet gaat wanneer chemelot wordt gesloten vergeten die mensen maar even voor het gemak

BozeHenk | 09-11-15 | 14:16

@Dutch_Holland | 09-11-15 | 14:05
Dat vinden ze ook van Den Haag / Brussel, tegendeel is inmiddels wel bewezen, dacht ik zo

Mastermattie | 09-11-15 | 14:16

Veiligheid op DSM is altijd een issue geweest.
.
Heb jaren geleden een korte tijd gewerkt op DSM. Alle grote oliekrakers zijn enorm paranoia qua vonken tot het niveau "geen stalen neuzen" en "mobiele telefoon uit" wegens brandgevaar.
.
Word around the campfire was dat er destijds iemand een asfalteer machine (lees: open vuur) de hal inreed om een nieuw vloertje te leggen.
.
Toen ook al werd tegelmatig gebeld om lekken op te ruimen, en slechts een deel daarvan was officieel bekend.

ViagraFalls | 09-11-15 | 14:16

Zie je wel! Waar rook is, is vuur. En weer twee van die rooie hijskranen er bij

Mark van Leeuwen | 09-11-15 | 14:15

Roeieber | 09-11-15 | 14:04
Bij SE Fireworks kwam de overheid vanuit verschillende instanties in totaal om de week. Toch zijn daar vier brandweermensen overleden. Onder andere toen zij met water magnesiumpoeder gingen blussen. En tja, dat werkt dus niet. Daarom is het totaal onacceptabel dat de brandweer na ruim een uur meldt nog bezig te zijn uit te zoeken wat ze proberen te blussen. Dat ging ook bij Chemiepack bijna fout.

"Naast de opslag van kritische spare parts en grond- en hulpstoffen (o.a. milieugevaarlijke stoffen) voor bedrijven op Chemelot, verzorgt Wim Bosman Geleen de distributie binnen de Chemelot community voor deze bedrijven." www.chemelot.nl/?id=352&template=b... Kortom, de brand kan dus van alles zijn wat überhaupt op het gehele terrein aanwezig is.

Feynman | 09-11-15 | 14:14

@Feynman | 09-11-15 | 14:07
Die lijst is bekend, maar wordt niet met media gedeeld om juist paniekreacties te voorkomen. De BBW van Chemelot weet van elke locatie wat er aanwezig is en gaan altijd uit van de maximale hoeveelheden daarvan. Staat gewoon in hun aanvalsplan en dat ligt standaard in hun wagens.

Roeieber | 09-11-15 | 14:13

@ Roeieber | 09-11-15 | 14:08
Wel geinig dat de tegel pal onder de jouwe perfect toelicht wat je bedoelt.

Lewis | 09-11-15 | 14:11

Heb maar barbecue en open haard aangemaakt, blaast alles weg.

A3an | 09-11-15 | 14:11

"Wim Bosman Logistic Services Geleen BV, gevestigd op Chemelot, is een logistieke dienstverlener en onderdeel van het Mainfreight Team. Naast de opslag van kritische spare parts en grond- en hulpstoffen (o.a. milieugevaarlijke stoffen..."

Ojee.....

Hellfish | 09-11-15 | 14:09

Slimme dakdekker bezig geweest....

Dima Beeline | 09-11-15 | 14:09

@MarcS | 09-11-15 | 14:01
Nee, ik ben niet in paniek. Chemelot heeft nogal wat pech de leetste tijd en deze Grip4 is uitzonderlijk, maar mensen schrijven zoveel kul op internet, daar zakt me de broek van af. Mensen weten niet genoeg van brand en/of chemicaliën, maar willen wel ergens over meepraten, dan krijg je kul en paniek. Gevoed door websites/FB-pagina's die zonder achtergrond halve grafiekjes en rampenplannen plaatsen met "zie je wel".

Roeieber | 09-11-15 | 14:08

Mijn ouders (Limbricht) zeiden 5 minute geleden dat de rook weg is en dat het weer veilig zou zijn om naar buiten te gaan.

ViagraFalls | 09-11-15 | 14:08

GRIP4... Ze lijken inderdaad de grip verloren. Staat het getal dan voor de mate van grip verliezen? Hoe hoger, hoe groter de clusterfuck?

Dhr. de Wit | 09-11-15 | 14:08

WTF... ze geven grensoverschrijding serieus als reden voor GRIP4

Mastermattie | 09-11-15 | 14:07

Roeieber | 09-11-15 | 13:50
Veiligheidssystemen bouw je altijd failsafe. Onderdelen moeten bij uitblijven van toestemming de boel afsluiten en uitschakelen. Je geeft iedereen eerst informatie over alle risico`s en dan pas start je. Als het dan fout gaat heeft iedereen van tevoren alle informatie.

Er is een brand, dan hoor je een overzicht te hebben van de stoffen, alle stoffen af te vinken op extreme risico`s en daarna de conclusie te trekken dat er niet aan de hand is. Dat kan nu niet.

Dat mensen niets weten is daarom fundamenteel al een reden te panikeren. Je kan immers geeneens inschatten wat het risico van jouw naïviteit is.

Feynman | 09-11-15 | 14:07

@McMarx | 09-11-15 | 12:54 Scherp, ik vind dat nogal wat, die sirenes, zit daar geen AZC in de buurt?
En dan die traumatiserende zwarte rookwolken...

gentle giant | 09-11-15 | 14:06

@ Roeieber | 09-11-15 | 14:04
Maar wel de mooiste naam denkbaar. Chemelot, práchtig.

Lewis | 09-11-15 | 14:06

Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, haha standaard tekstje.

Dutch_Holland | 09-11-15 | 14:05

Sano | 09-11-15 | 13:59
Is een loods van Fa.Bosman. Elke gemiddelde gemeente komt 10x per maand is het nieuws door fik, alles maar sluiten dan? Dat bedoel ik met die paniekreacties. Toegegeven, Chemelot heeft idd niet z'n beste jaar.

Roeieber | 09-11-15 | 14:04

@Marcel66664746 | 09-11-15 | 13:43
-
We beginnen ons zorgen te maken! Laat wat van je horen! Desnoods rook signalen ....... oh wacht ......

MarcS | 09-11-15 | 14:03

Niks aan de hand mensen, op crisis.nl is niks te zien dus het valt wel mee allemaal.

Spittertje | 09-11-15 | 14:03

@ Marcel66664746 | 09-11-15 | 13:43
En, leef je nog?
Lewis | 09-11-15 | 13:58
Kom 'r eens in jongúh?

gentle giant | 09-11-15 | 14:02

Dit valt in de sectie Buitenlands nieuws. Sla ik meestal over.

Pieleke | 09-11-15 | 14:02

@Roeieber | 09-11-15 | 13:50
U bent niet in paniek?
U bent expert?
U weet dingen?
-
Kom vertel het ons dan even.
-
Mocht u in het crisisteam zitten, L1 belt u maar u neemt niet op.

MarcS | 09-11-15 | 14:01

@ Feynman | 09-11-15 | 14:00
GeenStijl is vooralsnog actueler dan L1.

Lewis | 09-11-15 | 14:01

MarcS | 09-11-15 | 13:43
leo hauben
@L1leohauben
Veiligheids regio Zuid niet bereikbaar voor commentaar ondanks luchtalarm bij Chemelot. Volg #L1 op radio, en via 1Limburg.nl. twitter.com/L1leohauben/status/6636884...

Feynman | 09-11-15 | 14:00

@MarcS | 09-11-15 | 13:52
VW Golf-oorlogen?

Mastermattie | 09-11-15 | 13:59

@MarcS | 09-11-15 | 13:49
Als het weer OCI is die tent nu eindelijk sluiten. Aan de andere kant Chemelot komt ongeveer 10x per jaar int nieuws vanwege een fik, ms de hele boel sluiten maar.

Rest In Privacy | 09-11-15 | 13:59

@ Marcel66664746 | 09-11-15 | 13:43
En, leef je nog?

Lewis | 09-11-15 | 13:58

14 minuten geleden
Woordvoerder vertelt dat de lijst met chemicaliën die in de loods liggen opgeslagen bekend is. Wil dat echter niet delen. #chemelot
Share
1Limburg | Joris Peeters

Chemelot DEELT dus eerst die stoffen zelf met het volk zonder afspraak, maar de lijst vervolgens niet. Totaal gestoord. Als je het een bedrijfsgeheim had willen laten, had je het achter je hekje moeten houden. Dwaas.

MarcS | 09-11-15 | 13:43 Die site heeft een imposant lijstje bedrijven. www.chemelot.nl/default.aspx?template=... Maar ze voeren iedereen op. Ook de engineeringtoko`s die niets op de site te zoeken hebben. DSM zet zelfs de arbodienst ertussen, dus ik geef m voorlopig aan hun.

MarcS | 09-11-15 | 13:48
Als je ingenieur, bevelvoerder, adviseur gevaarlijke stoffen of arts bent wordt er toch echt verwacht dat je jezelf direct gaat inlezen. Dat kan nu niet. Daardoor kan ik geeneens een afweging maken of ik zou moeten panikeren.

Doet niet aan de instructie zelf af, maar je kan nu niet beoordelen of extra maatregelen nodig zijn. Je kunt niet beoordelen welke slecht waarneembare stoffen welke symptomen veroorzaken, daarmee kan je dus niet de gezondheid van je manschappen bewaken.

In het verlengde daarvan zou je dus ook huisartsen moeten informeren, zodat ze sneller tot de juiste diagnose kunnen komen.

Feynman | 09-11-15 | 13:57

BAM! Da waar zunne vuurbal jonguh!

Dhr. de Wit | 09-11-15 | 13:56

Die website is op zichzelf een nog grotere ramp dan de brand...

loze stijl | 09-11-15 | 13:56

Ik ben van Geleen. Zowel het luchtalarm als het alarm van dsm/chemelot heb ik al vaak mogen horen. Toen ik als kind op school moest blijven omdat er weer eens wat rotzooi de lucht in was gekotst dan kon je een week later pas op de kabelkrant lezen waarom. Anno 2015 zijn we niet veel opgeschoten qua communicatie.

Dat hele terrein moet eens goed doorgelicht worden.

rzer0 | 09-11-15 | 13:56

Dakdekkers.. en dan eindig je nog met alleen maar muren.

Gargravarr | 09-11-15 | 13:56

Voor de derde keer dezelfde reportage.
De tv kan wel weer even uit.

Lewis | 09-11-15 | 13:55

@Feynman | 09-11-15 | 13:39
Wat een clusterfuck! Men doet voorkomen of het allemaal prima geregeld in Nederland, maar dat valt dus vies tegen.

Dhr. de Wit | 09-11-15 | 13:53

Eh zwarte wolken... mag dat wel??
Waar is die subsidiekoewinsie lul als je hem nodig hebt??

diddley2 | 09-11-15 | 13:53

Of heeft de brandweer VW ingehuurd om metingen te verrichten?

Mastermattie | 09-11-15 | 13:53

't is een kwestie van geduld
rustig wachten op de dag
dat heel Holland Limburgs hoest.

gentle giant | 09-11-15 | 13:52

Chemie is nu eenmaal gevaarlijk, niets aan te doen.

bashghost | 09-11-15 | 13:52

@gebrokenvleugel | 09-11-15 | 13:47
Ha Ha Ha .....
Ik zat van de week naar de brandjes in Indonesië te kijken, herinnerde mij de golf oorlogen en dacht welja ik kan net zo goed mijn motorolie in de stadsgracht kieperen.

MarcS | 09-11-15 | 13:52

Yeah, kan ik me weer versmaden aan al die paniek reacties van niets wetende mensen op facebook. (en hier natuurlijk)

Roeieber | 09-11-15 | 13:50

@starbuck280 | 09-11-15 | 13:45
Die zetten dadelijk al hun windmolens aan! Komt goed!

MarcS | 09-11-15 | 13:50

Die domme lachende werknemerstypes in de achtergrond op die video. Van die bnalke mannen die daar ongemakkelijk staan te giechelen… Nederland o Nederland. Sukkels.

Gezellig! | 09-11-15 | 13:50

Net live op L1-radio: "Mensen doen inderdaad de deuren en ramen dicht, maar lopen vervolgens naar buiten om te gaan kijken". Maastricht ligt ook wel erg dicht bij België..

salsaparilla | 09-11-15 | 13:50

BREAKING: De metingen worden uitgevoerd met behulp van sjoemelsoftware,

Mastermattie | 09-11-15 | 13:50

@Mark_D_NL | 09-11-15 | 13:46
-
ROFLOL!

MarcS | 09-11-15 | 13:49

Ja hoor... de metingen zijn weer gunstig.
Wat voor teringzooi moet er dan in zitten voordat de metingen wel zorgelijk worden.
En ondertussen maar huilen over dieselautootjes

Mastermattie | 09-11-15 | 13:49

@Sano | 09-11-15 | 13:41
Welke van de bedrijven op het terrein? Of gewoon allemaal voor de zekere geit?

MarcS | 09-11-15 | 13:49

Marcel66664746 | 09-11-15 | 13:43
neem effe een glaasje water. oh wacht, het drinkwater wordt al jaren uit slijkvijvers gehaald.

ganzo | 09-11-15 | 13:48

@Feynman | 09-11-15 | 13:42
In een grijs verleden brandweertraining gehad en eigenlijk is de behandeling bij inademen rook wel zo'n beetje hetzelfde. Misschien is mijn kennis enorm achterhaald, maar ik weet niet van verschillende EHBO handelingen bij inademen.
-
Ik probeer niet de wijsneus uit te hangen hoor, maar paniekeren kan altijd nog is mijn devies.

MarcS | 09-11-15 | 13:48

@Erectus Giganticus 13:45: AZC in de plaatselijke Center Parcs.

Muxje | 09-11-15 | 13:47

Zie hier ook weer de zinloosheid van elk jaar je autootje keuren op uitstoot als dit soort bedrijven gewoon hun gang kunnen gaan.

gebrokenvleugel | 09-11-15 | 13:47

Aan die filmerts te horen hebben ze al aardig wat rook binnen gekregen.

R.B.Scott | 09-11-15 | 13:47

Zo te zien is er inmiddels opgeschaald naar GRIP4

Ars Vivendi | 09-11-15 | 13:46

@Marcel66664746 | 09-11-15 | 13:43
Ben je wel goed verzekerd voor ziektekosten. Die heb je nu wel nodig. Wat dacht je van DSW Verekeringen. Je kan nu nog overstappen!

Mark_D_NL | 09-11-15 | 13:46

die Grip4 is er gekomen omdat de rook richting Duitsland trekt...

starbuck280 | 09-11-15 | 13:45

ProAsfalt | 09-11-15 | 13:42
CO2 is behoorlijk inert, reukloos en kleurloos. Ik denk dus dat er een behoorlijk bouquet van half verbrand plastic de lucht in gaat.

Feynman | 09-11-15 | 13:45

Sheikhuizen... rly??

Erectus Giganticus | 09-11-15 | 13:45

Ik wil wel vluchten naar boven de rivieren maar ik mag nu mijn kantoor niet uit. Ventilatie is stopgezet dus ik denk dat ik ik stik.. vaarwel wreede wereld.

Marcel66664746 | 09-11-15 | 13:43

@Feynman | 09-11-15 | 13:39
-
Is het DSM? Of toch Sabic of misschien een loods die verhuurt is aan anderen? vragen vragen vragen .....
-
L1 belt met een crisisnummer en er wordt niet opgenomen? Of zijn ze constant in gesprek met de bekende driehoek om deze ramp te bestrijden?
-
Ik snap uw ongerustheid, maar vreest niet hier in Noord-Holland is nog niets aan de hand. Het is niet allemaal verloren.

MarcS | 09-11-15 | 13:43

Sano | 09-11-15 | 13:41
Ho ho ho, Odfjell ging in de Rotterdamse haven netjes dicht. Bleek een handhavingsdossier te hebben wat slechts dertig jaar lang was.

Feynman | 09-11-15 | 13:43

Inmiddels opgeschaald naar GRIP4, leuk brandje.

gustaaaf | 09-11-15 | 13:42

Nog meer CO2(g) de lucht in.

Maar de oplossing is in zicht doordat de Groene Bobo's met hun privéjets in Paris 3 weken vergaderen zodat geen molecuul CO2 de atmosfeer zal bereiken.

ProAsfalt | 09-11-15 | 13:42

MarcS | 09-11-15 | 13:38
Zodat je de symptomen kan herkennen van iemand die te veel heeft binnen gekregen, en een arts weet welke behandeling hij moet starten als hij een slachtoffer binnenkrijgt. Zo dat zijn er al twee. en.wikipedia.org/wiki/Safety_data_she...

Er bestaat inderdaad geen gezonde rook. Maar dat was mijn punt niet.

Feynman | 09-11-15 | 13:42

Bedrijf had 2 jaar geleden al gesloten moeten zijn, maar onze overheid en handhaven van de wet eh? Tenzij je een rechtse uitspraak doet natuurlijk.

Rest In Privacy | 09-11-15 | 13:41

+veel voor de gortdroge "Chelukkich nieuwjaaaar"

Kameroudste | 09-11-15 | 13:41

Meestal zegt de brandweer bij dikke zwarte rookwolken dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het moet nu dus wel echt heel erg zijn.

Rest In Privacy | 09-11-15 | 13:40

Dhr. de Wit | 09-11-15 | 13:36
De brandweer weet na anderhalf uur geeneens wat er in de fik staat. Krijgt daar geld voor. DSM heeft dat nog niet aan de brandweer verteld. Verdient met die zooi haar geld. Heb dus geen idee wat L1 zou kunnen melden zonder die info.

Ook neemt het crisisteam van de gemeente geeneens de telefoon op als L1 belt, dus ook die ambtenaren falen hun rampenzender van informatie te voorzien.

Feynman | 09-11-15 | 13:39

Ik woon nog zuidelijker, de wind staat goed, dus whatever.... verder sterkte voor diegene die ermee te maken heeft...

PijlVader | 09-11-15 | 13:38

Is onze politie al bonnen aan het uitschrijven voor rechts inhalen? Prioriteitstechnisch gezien?

gentle giant | 09-11-15 | 13:38

geheel limburg gecontroleerd laten uitbranden.

ganzo | 09-11-15 | 13:38

Ook in dit opzicht begint Nederland steeds meer op een derde-wereldland te lijken: een door bezuinigingen falende controlerende overheid.
.
Het wachten is nu op een ramp van Bhopal-proporties, of een voedselschandaal à la Chinese babymelk....
.
Niets in dit land wordt nog bewaakt door de overheid. Ja, bomtulband-cartoons op de spandoeken van boze, blanke fascisten [sarcastisch pleonasme-alert!], dat wel natuurlijk.

Brou Is Back | 09-11-15 | 13:38

@Feynman | 09-11-15 | 13:31
-
Feynman, zit jijzelf wat te veel rook in te ademen ofzo? U weet toch dat "Weet niet" een afleidingsmethode is? Natuurlijk weten ze het wel, maar geef eens 1 goede reden waarom ze het bekend zouden moeten maken? Op dit moment?
-
Zodat angstige mensen kunnen vluchten? Als jijzelf niet kunt bedenken dat die rook, linksom of rechtsom, niet goed voor je dan welterusten zeg.

MarcS | 09-11-15 | 13:38

MarcS | 09-11-15 | 13:33
Dank je, dan kunnen we dat bericht afvoeren, aangezien meerdere bronnen spreken over een setje dakdekkers die mogen werken op een gevulde loods.

Feynman | 09-11-15 | 13:37

@MarcS | 09-11-15 | 13:34
Dat stoort mij ook. L1 is een rampenzender en krijgt daar ook geld voor.
Met een goede laptop, 4G verbinding en een camera kan iedereen live uitzenden tegenwoordig. Écht moeilijk is het allemaal niet.

Dhr. de Wit | 09-11-15 | 13:36

Elk normaal bedrijf met dit rampverleden was allang gesloten geworden, hoe kan dit wel altijd doorgaan? Wat en wie zitten daar achter?

gebrokenvleugel | 09-11-15 | 13:36

@ MarcS | 09-11-15 | 13:33
Ik lolde.

Lewis | 09-11-15 | 13:35

@Feynman | 09-11-15 | 13:31
Logisch toch. Ambtenaren hebben wel betere dingen te doen, zoals lunchen en uit het raam staren.

Dhr. de Wit | 09-11-15 | 13:34

@ Erectus Giganticus | 09-11-15 | 13:28
Het is hier goed toeven, hoor. Tuurlijk zijn er wat haken en ogen, maar die heb je overal, en er staat veel goeds tegenover.

Lewis | 09-11-15 | 13:34

@Lewis | 09-11-15 | 13:25
Die live verbindingen doen het vrij vaak niet op cruciale momenten. Alu-Gekkies zouden van een complot spreken.

MarcS | 09-11-15 | 13:34

@Feynman | 09-11-15 | 13:22
Zelfde draadje, lees ik *DIT* ...

""Overigens was die vieze brandstofgeur vanochtend lang voor de brand al te ruiken.""

MarcS | 09-11-15 | 13:33

Het live-verslag is begonnen.
'Je kunt zien dat de brand nog niet onder controle is,' zegt de verslaggever. Bij de beelden die veertig minuten geleden hier al te zien waren.

Lewis | 09-11-15 | 13:32

@MarcS | 09-11-15 | 13:24
Kut moslims... ;-)

Mark_D_NL | 09-11-15 | 13:32

De loods kan als verloren worden beschouwd.
Da's ook lullig voor die jongens die er net nieuwe dakbedekking op hebben gelegd?

Mastermattie | 09-11-15 | 13:32

Eerste melding: 12:08:54 09-11-15 24 BRANP 1 BR Gebouw (Grip 1) Chemelot Acc KERENSHOFWEG 200 6167AE GELEEN 1996 3681 3591 En bijna anderhalf UUR later weet de brandweer nog niet wat er binnen ligt.

Met alle respect, op die manier zijn bij SE Fireworks VIER brandweermannen overleden. NIETS geleerd of geregeld door de ambtenaren, gaat u daar maar weer liggen.

Feynman | 09-11-15 | 13:31

Veiligheid is daar anders altijd een heet hangijzer. Niemand het terrein op zonder eerst veiligheidsinstructie te hebben gekregen. Althans, dat was in een recent verleden nog zo, neem aan dat dat niet veranderd is.

Andersdenkend | 09-11-15 | 13:30

Iedere sukkel met een 4G telefoon kan tegenwoordig live HD uitzenden maar bij L1 is dat nog niet doorgedrongen en gaat het via rooksignalen.

Dhr. de Wit | 09-11-15 | 13:29

@John McClane | 09-11-15 | 12:59
-
Wanneer is er sprake van gevaar voor de volksgezondheid dan? Pas als alle onderdelen van het volk ziek worden. Dat er mensen ziek worden is niet erg, dat er mensen dood gaan ook niet. Er zullen altijd een paar onderdelen van het volk blijven rondwandelen, tadaaaaa volksgezondheid niet in gevaar.
-
Asbest branden zijn ook nooit gevaarlijk op de een of andere manier.

MarcS | 09-11-15 | 13:29

Gooi die mijnen maar weer open.
Daar had je dit soort dingen niet.

Piet Karbiet | 09-11-15 | 13:28

kicktherabbit | 09-11-15
Maak je geen zorgen, we blijven daar bij voorkeur weg. Pas als de provincie afbrandt, en Duitsland en België geen optie blijken, dan overwegen we het. Maar het zou best eens kunnen dat ik dan liever gewoon sterf.

Erectus Giganticus | 09-11-15 | 13:28

Je weet bijna zeker de brandweer meet geen giftige stoffen!

gebrokenvleugel | 09-11-15 | 13:27

@Mark_D_NL | 09-11-15 | 13:23
In het kader van we vluchten naar het gevaar toe? Zuid Oost, zeg maar richting Mekka?

MarcS | 09-11-15 | 13:27

@Lewis | 09-11-15 | 13:25
Mooie televee hè? Kun je zien hoe goed subsidies besteed worden. Wat een pruts0rs!

Dhr. de Wit | 09-11-15 | 13:27

De Bom van Doe Maar aangevraagd

Claude Jacque | 09-11-15 | 13:26

De ene Chinees(Anbang) zit Zwitserleven en Reaal te slopen terwijl de andere een DSM erfenis naar de verdommenis helpt, lijkt wel of die Chinezen een hekel aan ons hebben.

gebrokenvleugel | 09-11-15 | 13:26

@Lewis | 09-11-15 | 13:22
Tja... de schoorsteen moet wel blijven roken hé.

Mastermattie | 09-11-15 | 13:26

Le Roi | 09-11-15 | 13:21
Het wordt tijd dat die info gewoon realtime bij de brandweer ligt. Nog voordat het alarm afgaat. 21ste eeuw enzo.

Feynman | 09-11-15 | 13:25

Er is intussen een liveverbinding, alleen doet die het helaas niet. ;-)

Lewis | 09-11-15 | 13:25

net even een paar mensen geappt, ze zitten daar op het terrein allemaal in saferooms.

BozeHenk | 09-11-15 | 13:24

@Halal gehaktbal | 09-11-15 | 13:11
-
Moet jij nu echt overal de islam bijhalen met je rare spelling van culturen?

Geldt ook voor Mr Fingers!

MarcS | 09-11-15 | 13:24

Is nu na maand op maand, bijna wekelijks in het nieuws, giflozing explosie en nu voor de verandering brand.
Welk een schande dat dit zo voort kan gaan.

gebrokenvleugel | 09-11-15 | 13:24

@Feynman | 09-11-15 | 13:20
Weer flink geblunder met veiligheidsmaatregelen dus?

Mastermattie | 09-11-15 | 13:23

@pibasso | 09-11-15 | 13:12
Limbabwe zal nog van grote waarde worden voor alle (Autochtone) vluchtelingen uit de Randstad wanneer daar de pleuris uitbreekt. En dat kan zomaar morgen gebeuren.

Mark_D_NL | 09-11-15 | 13:23

Ideaal zo'n regionale zender in dit soort gevallen.
Na de sport iets over carnaval en nu reclame.

Lewis | 09-11-15 | 13:22

@kicktherabbit | 09-11-15 | 13:02
Oh ik dacht dat u bedoelde dat de vluchtelingen zo wel een heel warm welkom kregen. De zwarte rookwolken zijn immers net als thuis! Onze integratie is gelukt!

MarcS | 09-11-15 | 13:22

@Feynman | 09-11-15 | 13:19
"De brandweer kan nog niet precies zeggen wat voor chemicaliën er in de loods liggen, maar geeft omwonenden het advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen."
Bron: www.1limburg.nl/live-grote-brand-loods...

Mastermattie | 09-11-15 | 13:22

@Feynman | 09-11-15 | 13:19
Dat weet DSM/Sabic/Chemelot om een of andere reden altijd pas weken of zelfs maanden nadat er weer eens zoiets gebeurd, als er pas tientallen klachten zijn binnengekomen van omwonenden die hun huis/tuin/auto onder een rare derrie hebben zitten, of wiens huisdieren massaal omkiepen...

Le Roi | 09-11-15 | 13:21

Kennelijk is het herhalen van de reclame van hogere prioriteit dan nieuwsberichtgeving.

Mastermattie | 09-11-15 | 13:20

Misschien even handig als iemand meldt welke stof in de fik staat, dan kunnen de toetsenbord tijgers met technische achtergrond gaan uitzoeken welke MSDS-en geprint moeten worden voor de spoedeisende hulp van het naastgelegen ziekenhuis.

Feynman | 09-11-15 | 13:19

Het is een kwestie van geduld
totdat heel Nederland zich met Limburgs gifgas vult...

King of the Oneliner | 09-11-15 | 13:19

@ pibasso | 09-11-15 | 13:12
Zeg, beste vriend, doe eens wat aardiger.

Lewis | 09-11-15 | 13:18

Hmmm dit zou ik mooi hebben kunnen filmen vanuit mn oude huis.

BozeHenk | 09-11-15 | 13:18

Ga vand ie linker baan af!

cab10032 | 09-11-15 | 13:17

Schuld van PVV en Geenstijl.

centre pompidoe | 09-11-15 | 13:15

Nou, Ziggo kanaal 713 dan maar!

Mastermattie | 09-11-15 | 13:15

We moeten niet te har van stapel lopen. maar dit kan dus ook gewoon een aanslag zijn! Van IS of van andere Islam gekkies.

Mark_D_NL | 09-11-15 | 13:14

mooi zo, gelukkig in Limbabwe.

pibasso | 09-11-15 | 13:12

@Sparxx,

Indoctrinatie is: nergens meer werkelijk over durven praten op bijvoorbeeld personeelsfeestjes of verjaardagen. Uit angst omdat je laat merken dat de indoctrinatie van de mainstream-media en overheid van je is afgegleden als een druppel water van een lotus-blad. Want dat heeft-nog steeds- grote consequenties. Maatschappelijk en sociaal. Dat is pas indoctrinatie, Sparxx.

dysdiadochokinese | 09-11-15 | 13:11

@TsjallingBouter | 09-11-15 | 12:59 Dat is een koeltoren. Geen kernreactor.

Halal gehaktbal | 09-11-15 | 13:11

"Blijf uit de rook" Ja, even mijn huis verzetten...

Geen paniek, uit metingen gaat blijken dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.
John McClane | 09-11-15 | 12:59

U was mij net voor. Waarschijnlijk zal dit inderdaad het standaardbericht worden. Maar wel ramen en deuren gesloten houden...

Ridocar | 09-11-15 | 13:10

@sparxx | 09-11-15 | 12:57
Gewoon blijven (weg)lachen, net als *kuch* onze *kuch* premier.

Mastermattie | 09-11-15 | 13:06

de nieuwe paus is nog niet bekend zo te zien

pottedikkie | 09-11-15 | 13:05

Hoe ver kunnen zulke rookwolken zich verplaatsen?
* snel naar boven rent om ramen te sluiten *
Wat de filmert betreft: mooie beelden, maar dat mag ook wel als je kennelijk zo langzaam gaat rijden dat ze je er en masse rechts voor gaan inhalen.

Lewis | 09-11-15 | 13:05

Kan iemand het gordijntje tussen Limburg en de rest van Nederland even dicht trekken? Dank u.

Conan de Rabarber | 09-11-15 | 13:04

Beurskoers DSM 1% naar beneden...

Brulboei_61SB | 09-11-15 | 13:04

sparxx | 09-11-15 | 12:57
Ik heb het wel over Limburgse gelukszoekers, die nu de kans aangrijpen om hun spullen te pakken en zichzelf te verrijken in het welvarende deel van Nederland. Ik maak me daar zorgen over.

kicktherabbit | 09-11-15 | 13:02

00:19 dikke BMW jonguh!

Ludovicous | 09-11-15 | 13:02

Zie ik daar een reactor in de buurt?
TsjallingBouter | 09-11-15 | 12:59

Is een koeltoren

Mr fingers | 09-11-15 | 13:02

De rook is in ieder geval goed te zien vanuit Sittard.
'Adem inhouden tussen peukie roken door doet'

Mr fingers | 09-11-15 | 13:00

Geen paniek, uit metingen gaat blijken dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.

John McClane | 09-11-15 | 12:59

Heb er jarenlang praktisch naast gewoond en kan me nog goed herinneren dat we regelmatig ramen en deuren gesloten moesten houden omdat er weer eens iets in de hens was gevlogen en/of een of andere chemische stof was ontsnapt. Inwoners van Sittard en Geleen maken er zo lang ik me kan heugen al grapjes over; "Als we in oorlog zitten hoeven ze de DSM paar te bombarderen, dan is half Limburg weg". Gezien de hoeveelheid misstanden daar zal ik er niet van opkijken als dat ooit echt gebeurt.

Le Roi | 09-11-15 | 12:59

Zie ik daar een reactor in de buurt?

TsjallingBouter | 09-11-15 | 12:59

Haha 3 uit 3 reacties over vluchtelingen onder een topic wat compleet ergens anders over gaat. De indoctrinatie is compleet Geenstijl!

sparxx | 09-11-15 | 12:57

Heftig!
Om 13:15 extra uitzending op L1.

Dhr. de Wit | 09-11-15 | 12:57

Dat is ook een manier om mensen uit de buurt van de grenzen te houden...

Mastermattie | 09-11-15 | 12:55

Wel erg voor al die getraumatiseerde vluchtelingen.

Rest In Privacy | 09-11-15 | 12:54

Owjee. Als die gelukszoekers nu maar niet deze kant op komen.

kicktherabbit | 09-11-15 | 12:53

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen