Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ambtenaren moeten op schrijfcursus

druk druk drukHoudt het demoniseren van de raamambtenaren dan nooit op? Ze zouden de godganse werkdag naar buiten kijken terwijl dat helemaal niet zo is. Alsof dat nog niet genoeg is, kunnen de beambten er ook geen kudt van als het aankomt op het schrijven van van formulieren in ABN (Algemeen Begrijpelijk Nederlands). K-e-i-h-a-r-d-e maatregelen zijn dan ook in aantocht. Per 1 september moeten alle aan de burger gerichte overheidsformulieren van de Rijksoverheid goed leesbaar zijn. Een heus digitaal deltaplan, inclusief tijdelijke onbereikbaarheid van de ambtenaren want ze moeten op schrijfcursus, is dan ook in de maak. En wat nou als deze norm niet wordt gehaald? Flikkeren we dan de raamambtenaar in kwestie de straat op? Nee, dat is rechtse en reactionaire praat... Of toch niet ....Femke (check punt 7.) Ambtenaren die ondanks herhaalde waarschuwingen onduidelijke teksten blijven schrijven, moeten ontslagen worden...

Reaguursels

Inloggen

@Barbarossa

Desinformatie. Geen Stijl citeert hier een individuele Groen Linkser (die zijn mening uit op een forum), alsof het om het beleid van Groen Links zou gaan. De goede man zet er nog nadrukkelijk bij dat het gaat om "extra oplossingen" die hij op persoonlijke titels voorstelt.

De echte nota waar naar verwezen wordt (uit 2005?) staat hier:

www.groenlinks.nl/2ekamer/notities/Not...

Het stuk is goed te lezen en heeft zelfs een gezonde dosis humor.

Neauneauneauneau | 20-02-07 | 11:55

Het is : Algemeen Begrijpbaar Nederlands , volgens Brian in De Gouden Kooi....

Jan Gordelroos | 20-02-07 | 11:27

Ik word heel geil als Femke zulke stoere uitspraken uitkraamt

Gifkikker | 20-02-07 | 11:08

weer een reden om vandaag geen enkele brief de deur uit te doen.
*staart onder het genot van nr 170 uit het koffieautomaat naar voorbijgangers op straat*

Statler(van Waldorf) | 20-02-07 | 09:55

Is u te dom om te lezen? Dan passen we ons wel weer aan hoor: eerst krijgenen alle formulieren zinnen van maximaal twaalf woorden. Woorden met meer dan twee lettergrepen worden verboden. En daarna passen we de cito-toets aan, want ook de dommen moeten alle vragen goed kunnen beantwoorden!

Gedeelddoor 2 plus 7 | 20-02-07 | 09:50

Heeft nou niemand door wat hier gebeurt? Er moeten hele volksstammen raamambtenaren het raam uit.... ehhh, pardon, de deur. En dan kun je dus er op gaan zitten wachten tot ze "heel belangrijke zaken" ontdekken die "nodig gedaan" moeten worden. Zo kweek je dus je eigen werk.

En Femke? Die is toch alleen maar arrogant? Wat moeten we nog met die huismuis?

Hadjewat? | 20-02-07 | 08:53

Het stukje van Femke zit vol taal- en stijlfouten. Dat geeft míj ergernis! En dan denk ik haar uitspraak er nog niet eens bij...
En overigens wordt van ambtenaren en hun baasjes (politici en bestuurders) niet verwacht dat ze begrijpelijk schrijven. We mogen immers niet weten wat de bedoeling is.

Guido | 20-02-07 | 07:20

Snap het niet zijn, alwaar ik ook daarvoor al gedaan had. Voor de eerste en bijkomende keer met drie in elkaar zijn geworden. Is hier naast de hoek verrekenen dan ook niet meer in alles?
Hoogachtend,
Het bestuur in afscheid

ojédiaré | 20-02-07 | 05:15

Toch maar even 40 van gemaakt, kvind t zielig....

Ook nog even OT

Wat schrijft die ambte... naar zeg... hahha..... huil.. boehoe.. hahha... boehoe...

*vlucht snel weg... is bang voor manische depressie*

Hangplek | 20-02-07 | 00:13

Dat hele gedoe van begrijpelijk schrijven speelt al enkele jaren. Er worden zelfs complete competities uitgeschreven voor de 'best schrijvende ambtenaar', alhoewel dat niet persé over de formulieren gaat. Het is nog veel en veel erger gesteld dan een paar schrijfcursusjes kunnen oplossen. Tussen beleid en burgers zit de 'grijze laag'. Een wazige muur van ondeugdelijk management, falende software en vooral veel al dan niet opzettelijk bedrog.
.
Denk je namelijk dat de ambtenaren het altijd eens zijn met het beleid? Nee dus, maar zij zijn wel de schakel tussen regering en burger die het beleid moet verkopen en daar gaat het mis. Er bestaat een ondoordringbare gelaagdheid, die dan zogenaamd is opgeheven door de overheid een 'platte organisatie' te noemen waardoor de hierarchie, die er wel is, onzichtbaar wordt.
.
Om een lang verhaal kort te maken komt het er op neer dat de front office niks te zeggen heeft over de begrijpelijkheid van de formulieren, dus degene die je aan de telefoon krijgt als je met de overheid belt, kan het probleem wel duizend keer aankaarten bij de manager, deze zal het het vervolgens bij het managemant team aankaarten, waarna er van hogerhand wordt besloten dat duidelijkheid helemaal niet gewenst is, zoals Klaaswitz 16:10 ook al zei. Moge duidelijk zijn dat hier natuurlijk meerdere maanden, zo niet jaren overheen gaan. Net zolang tot de volgende reorganisatie of nog beter, tot de volgende regering. Weer vier jaar overleefd, joepie...

knutsel | 19-02-07 | 21:36

Hey Barbarossa, je hebt verloren van je medestagiair Mosselman!
Die heeft het duizelingwekkende aantal van 48 reacties op z'n topic.

CoJoNes | 19-02-07 | 20:16

Kunnen ze 95% van de TK leden ook ontslaan

TRS | 19-02-07 | 20:06

Die Femke toch
Formulieren moeten voortaan ook worden aangeboden op internet. Daarbij zou via hyperlinks een zeer duidelijke toelichting beschikbaar moeten zijn op alle moeilijke passages, liefst op verschillende abstractieniveaus. Dat wil zeggen dat er in elk geval ook een versie is voor mensen met een erg lage intelligentie. Die mensen kunnen door het formier geloodsd kunnen worden via software die heel duidelijke en korte vragen stelt.

Zou ze weten wat "formier geloodsd" is.

Karel kwakbol | 19-02-07 | 18:48

Nou dan ben ik het voor het eerst in mn leven met Femke eens! En ze moeten ook ontslagen worden als ze verkeerde informatie geven waardoor jij in de problemen kunt komen, ik neem alle gesprekken op tegenwoordig, die gasten hebben mij al te vaak verkeerde info gegeven waardoor ik jarenlang met de ellende zit/zat. Laat ze ook gelijk korte, bondige brieven sturen van Hooooguit 1 a4-tje en laat dat bejaardengeneuzel gewoon achterwege... stelletje ganzekoppen dat het zijn, denken alleen maar aan zichzelf en ondertussen emigreren alle mensen met de ballen om te ondernemen naar het buitenland.

Klompenboer | 19-02-07 | 18:48

ontslagen, een ambtenaar heeft toch nooit werk?

aardt | 19-02-07 | 18:19

abn = algemeen BESCHAAFD nederlands.....

daft stiyjle | 19-02-07 | 17:38

Wat kost een cursus onder leiding van Joris de Lognazi?
En krijgen de ambtenaren dan korting als ze met een groepje komen...

da wizard | 19-02-07 | 17:38

Hoe zit het dan met GS' formulering? ;)

Kartoffelz | 19-02-07 | 17:29

Femke Femke Femke. Je wéét toch dat ambtenaren niet zomaar ontslagen kunnen worden?
Als het gaat over versoepeling van het ontslagrecht gaat het over gewone mensen. Net als bij de aanpassingen in de WW. Immers geldt voor ambtenaren een veel sterkere ontslagbescherming dan voor gewone werknemers, en over die rechtsongelijkheid heb ik niets gelezen in het verkiezingsprogramma van Groen Links.
Ongelijkheid is alleen zielig voor allochtonen, kennelijk. Daarnaast speelt dus die boven- en nawettelijke ww (voorheen wachtgeld genoemd) die voor ambtenaren geldt. Ambtenaren krijgen een hogere WW-uitkering en een veel langere uitkering. En dan ambtenaren ontslaan omdat ze moeilijke stukjes schrijven? Je bent nog dommer (of populistischer) bezig dan ik dacht.

Hommel | 19-02-07 | 17:22

Wat de huidige ambtenaar mist het integer, helder beraad. Het juiste uitstippelen van de wil van de meerderheid binnen de uitgezette picketpaaltjes zal uiteindelijk helderheid verschaffen in het dilemma waar men tegenwoordig in vertoeft. Mits natuurlijk de geonderwaardeerdheid van de ambetenarij niet voorzien is in het klimaat van de toekomst vaan Nederland, gelijk het voldoen van de verantwoordelijkheid jegens de bevolking zoals vast staat in de Nederlandse wet!

Zo jammer! | 19-02-07 | 17:19

Een korte periode in een vorig leven waar ik als raamabtenaar werkzaam ben geweest heeft mij geleerd zo lang mogelijke zinnen te schrijven met zo min mogelijk leestekens teneinde niet als taalonvaardig te worden bestempeld door hetzij directe collega's hetzij leidinggevenden in de hoop dat dit eventueel kon leiden tot een salarisverhoging of promotie in welke andere vorm dan ook of mij in een gunstige danwel aantrekkelijke positie zou plaatsen bij in sommige gevallen aantrekkelijke ambtenaressen welke in ruime mate ter burele van het departement waar ik op dat moment resideerde aanwezig waren teneinde met voornoemde personen warme relaties aan te knopen hetzij in de privesfeer hetzij in het kopieerhok waarbij uiteraard preservatieven benodigd waren ter anticonceptie en protectie tegen genitale ziekten welke kunnen lijden tot hetzij kortdurend of langdurig ziekteverlof waarbij concluderend moet worden gesteld dat de cultuur waarin excessen zoals door het artikel op Geenstijl benoemd wel degelijk op grote schaal voorkomen.

Dhr. de Wit | 19-02-07 | 17:17

Amsterdam, d.d. 19-2-2007,

Geachte bewoners van deze website / لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة,

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 19-2-2007 betreffende de door de in artikel 35 lid b bedoelde inrichting veroorzaakte cursus, deel ik u het volgende mede:
De met het onderzoek belaste inspecteur H. Hunk heeft geconstanteerd, in uitoefening van de functie zoals beschreven in artikel 37 lib c, te bezichtigen bij de afdeling Cursussen en Herintegratie, residerend in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 10, op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00, dat de vóór de datum van inwerkingtreding van het decreet ingediende aanvraag, ter beurze zonder meer als basisclassificatie een rationale benadering behoeft. Hierbij werd verder niets terzake dienende gevonden.

Hoogachtend,

Henk Hunk | 19-02-07 | 17:16

Mag het ook Algemeen Beschaafd Nederlandsch zijn? Of ligt dat aan het niveau van de stagiair?

pwman | 19-02-07 | 17:07

Keihard zeg, die Femke. Zal ze em anaal lusten?

Eagle_Eye | 19-02-07 | 16:50

@Breinstein 19-02-07 @ 16:44
Voordeel van kreupele werknemers is dat je ze makkelijk overuren kan laten werken door gewoon de lift uit te zetten.
.
Zoals Cruijf het zei, "Ieder nadeel hep z'n voordeel."

dlseth | 19-02-07 | 16:49

Waar slaat die nick op van de poster ben ik toch benieuwd?

Hebben wij hier een landverraderT? Of een heusche bratworstfanaat, ook overigens infaam en abject.

Holy Cow | 19-02-07 | 16:48

"Bij gelijke geschiktheid genieten sollicitanten die behoren tot minderheidsgroepen de voorkeur.". Tja, als je dan jarenlang pigmentgehandicapte kreupele lesbiennes hebt aangenomen, moet je nu ook niet zeuren.

Breinstein | 19-02-07 | 16:44

Als ze mijn eerste stuk niet begrijpen stuur ik het nog een keer maar dan in CAPS.

trespasser | 19-02-07 | 16:42

yurp 19-02-07 @ 16:11

Wachtgeld bestaat niet meer.
Ontslagwetgeving is veranderd (al geruime tijd).

wu wei | 19-02-07 | 16:39

groot gelijk hebben ze

het is niet normaal hoe al die formulieren eruit zien

stijlloze commenter | 19-02-07 | 16:38

@Klaaswitz 19-02-07 @ 16:10
Daar heeft u een punt. Ben zelf gelukkig geen ambtenaar, maar ik weet dat het zo helder mogelijk formuleren binnen de gemeente wordt afgeraden. Stel je voor dat je een burger rechtstreeks meedeelt dat je die 6 bomen in het hofje eigenlijk voor niets kapt. Zit je direct bij de rechter. Nee, dan liever spreken over bestemmingsplannen, herplantingsplichten en ontwikkelingsgebieden.

Murdockyoufool | 19-02-07 | 16:37

"Het Rijk wil een norm maken voor begrijpelijke formulieren voor alle overheden en organisaties. Per 1 september 2007 moeten in ieder geval alle formulieren van de Rijksoverheid al goed leesbaar zijn."

Dat wil zeggen dat al die formulieren in alle talen die in Nederland worden gesproken moeten worden uitgegeven? Arme bomen.

Achtertuyn | 19-02-07 | 16:32

Haha, vanaf morgen ben ik ook ambtenaar op een ministerie!

Hodja | 19-02-07 | 16:29

Dit is de zelfopdoeking van Goor Links.

TyfusLeijer | 19-02-07 | 16:28

Het gaat dan ook om het juist uitzetten van de picketpaaltjes, door ons team. Nu beschikken we over een lid van dat team die de juiste helicopterview heeft, en hiermee kunnen we een sinergie ontwikkelen die helder de strategie zal bepalen voor onze afdeling, mits de oscilerende tendens van het bedrijs resultaat tot een nulpunt word gebracht, gezien het laatste resultaat van onze evoluatie van het project ter verbetering van het totaal pakket aan beleidsmatige en vernieuwende introducties binnen het te halen traject als zijnde de ambtenarij.
Tevens denken wij dat logistiek gezien we een zelfde koers moeten varen die de regering zoals die momenteel bestaat, overduidelijk haalbaar moet blijken binnen de gestelde normen van ons advies.

Zo jammer! | 19-02-07 | 16:18

Tweede Kamerleden die ondanks herhaalde waarschuwingen bekakt en met kaakklem blijven praten, moeten ontslagen worden...

die hofstadtgruppe | 19-02-07 | 16:15

Hout een s op ons te bejegenen!
Een boze advocaat is meer dan ik kan opbrengen op een dag!

Criticaster | 19-02-07 | 16:13

@bwahaha 19-02-07 @ 16:07
Ik was ook in de veronderstelling dat ABN 'Algemeen Beschaafd Nederlands' betekent. Maar de redactie vindt het blijkbaar lollig om de comments op te schroeven door foutieve informatie te vermelden.

Traag | 19-02-07 | 16:12

@wu wei 19-02-07 @ 16:07

zonder ww en bw natuurlijk. Ambtenaren krijgen wachtgeld, is meer, duurt langer en hoef je weinig voor te doen..

yurp | 19-02-07 | 16:11

iemand dat 'hele moeilijke' formulier gezien op die site? Dat valt ook nog alleszins mee.. en ik ben geeneens ambtenaar!

yurp | 19-02-07 | 16:10

'kunnen de beambten er ook geen kudt van als het aankomt op het schrijven van van formulieren in ABN'. Van van? Barbarossa is een ex-raamambtenaar?

Ruler | 19-02-07 | 16:10

Hier kregen we onlangs van hogerhand nav behandelde beroepschriften tegen bepaalde uitspraken de kritiek dat de gebruikte zinnen te direct en te gebonden waren.. oftewel er wordt van me verlangt dat ik langdradige zinnen fabriceer waarin veel jargon en juridisch geneuzel verwerkt zit. Mischien moeten ze zich eens richten tot het management in plaats van de door jullie getypeerde raamambtenaar.

Klaaswitz | 19-02-07 | 16:10

Ambtenaren die ondanks herhaalde waarschuwingen onduidelijke teksten blijven schrijven, moeten ontslagen worden... zonder ww en bw want anders kost het zoveel he!
En vervolgens is Geenstijl al haar reaguurdertjes kwijt.... zo sneu.

wu wei | 19-02-07 | 16:07

Heeft ABN nu weer een nieuwe betekenis?

bwahaha | 19-02-07 | 16:07

Haha! Check de link naar binnenlandsbestuur.nl:
"Dat begint bij een definitie van de doelgroep en eindigt bij het bieden van herstelmogelijkheden bij berkeerde antwoorden op digitale formulieren. "
Lutsers

hettie | 19-02-07 | 16:06

"6. Ambtenaren die wel heel begrijpelijk schrijven moeten daarvoor elk jaar een financiële beloning krijgen. "
die vond ik veel erger eigenlijk... de beloning is toch al dat ze er niet uitgeflikkert worden? Straks krijgen ze nog een financiële beloning voor het laten van een stille scheet die je niet ruikt..

Alcoholic | 19-02-07 | 16:04

Volgens mij komt met het plan van groenlinks de volledige ambtenarij in gevaar. De gerechtelijk/ambtelijke taal is toch per definitie onduidelijk?

Hieronymus van Alphe | 19-02-07 | 16:04

Iek ben trendtvolgerT. Moet iek nu auch op schriefcursoes?

Nerveuse Tienus | 19-02-07 | 16:02

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com