Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Keiharde Kamervragen voor Rutte over GeenPeil!

referendumweglachen.jpg Politiek Den Haag, met name VVD en PvdA, willen het historische GeenPeil-referendum zo klein mogelijk houden. Doen of het niet belangrijk is. Doen of het niet uitmaakt wat de kiezer wil. Daarom hebben ze nauwelijks gereageerd op de officiële aankondiging van de Kiesraad, woensdag. Rutte noemde het desgevraagd en lispelend tussen zijn tanden, een 'knappe prestatie' van GeenPeil. Verder wilde hij nog steeds niet ingaan op de 'internet-achtige constructie', zoals hij het eerder noemde. Maar het GeenPeil-referendum valt straks middenin het Nederlandse voorzitterschap van de EU, en brengt grote politieke vragen met zich mee over het associatieverdrag. Waarom gaan delen er van toch al in? Wat doet de regering met de uitslag? En hoe legt MinPres Mark aan zijn ongetwijfeld zeer gepikeerde EU-bazen uit dat het Nederlandse volk niet meer klakkeloos wil bukken & betalen voor Europese uitbreidingsdriften die tot open grenzen met oorlog leiden, zónder dat er eerst naar hun stem geluisterd wordt? Daarom hebben CDA'er Omtzigt en - nota bene - D66'er Verhoeven een flinke set hele interessante Kamervragen ingediend. Vooral 13 is spannend: "Kunt u aangeven wanneer u zult besluiten of u de uitslag van een geldig referendum zult volgen of niet?" Rutte kan zeggen dat een nee-uitslag genegeerd zal worden, in de hoop dat de opkomst straks laag blijft. Maar als hij dat zegt, riskeert hij de volkswoede van een toch al behoorlijk gepikeerde & chagrijnige natie. Raadgevend of niet, als Rutte een duidelijke OXI/NJET/NEE bij het referendum naast zich neerlegt, tekent hij daarmee het definitieve doodvonnis van de democratie en capituleert hij de sleutel van het land, de schatkist en de Nederlandse Grondwet definitief aan de bazen in Brussel. We wachten dus met spanning op de antwoorden. KAMERVRAGEN VAN HET LID OMTZIGT EN HET LID VERHOEVEN OVER HET RAADGEVEND REFERENDUM VAN GEENPEIL 1. Heeft u kennis genomen van het feit dat de kiesraad de aanvraag voor het voor referendum over de Associatieovereenkomst met Oekraïne goedgekeurd heeft, nadat er meer dan 400.000 geldige handtekeningen zijn ingeleverd? 2. Heeft u uw Europese collega’s al geïnformeerd over het te houden Nederlands referendum? Zo ja, wat waren de reacties? 3. Wat gaat u doen om de burger zo goed mogelijk te informeren over het Associatie Akkoord met Oekraïne? Bent u voornemens om een voorlichtingscampagne te gaan voeren? 4. Heeft u kennis genomen van het feit dat het verdrag voorlopig in werking kan treden volgens de EU en dat een raadgevend referendum in Nederland daarop geen invloed heeft? 5. Klopt het dat dit verdrag pas rechtsgeldig is als alle 29 landen (EU landen en Oekraine) en de EU het geratificeerd hebben en dat het niet in werking kan treden indien ook maar een land – bijvoorbeeld Nederland – het verdrag niet ratificeert? 6. Klopt het dat Nederland het verdrag niet geratificeerd heeft en pas een besluit daartoe neemt nadat het referendum heeft plaatsgevonden? 7. Wordt door het succesvolle inleidende verzoek tot een referendum de Nederlandse ratificatie automatisch opgeschort? 8. Kunt u aangeven welk gedeelte van het verdrag in werking treedt, wanneer dit gebeurt en op welke rechtsbasis, nu er geen geratificeerd verdrag ligt? 9. Bent u van mening dat het verdrag niet in werking kan treden voordat het referendum in Nederland heeft plaatsgevonden? 10. Bent u van mening dat als Nederland definitief geen steun verleent aan het Associatieverdrag dat het akkoord niet meer “in afwachting van ratificatie” is en daarom niet meer voorlopig toegepast kan worden? 11. Hoe zorgt u ervoor dat het verdrag niet werking treedt voordat het referendum plaatsvindt? 12. Welke mogelijkheden ziet U om de Raad de voorlopige toepassing op te laten te zeggen? Hoe ziet de procedure en besluitvorming eruit? 13. Kunt u aangeven wanneer u zult besluiten of u de uitslag van een geldig referendum zult volgen of niet? 14. Deelt u de mening dat de kiezer recht heeft om voor het referendum te weten welke actie de regering neemt bij een ja-stem en bij een nee-stem? 15. Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden?

Reaguursels

Inloggen

@Democrates | 16-10-15 | 10:48
Geert stelt dit soort vragen wanneer de camera's (live) draaien, want je kan je klok er op gelijk zetten dat er nu een leger aan ambtenaren de voorbereiding voor Rutte op papier zetten.

DrakenEi | 17-10-15 | 04:27

Rutte zou een heel stuk presteren als hij niet bij een opkomende vraag al een glimlach maakt en probeert te onderdrukken.... Het komt nogal ongeinteresseerd over, zo van "ja ik weet wat je gaat vragen en ik weet ook het antwoord al...". Probeer op z'n minst te faken of zoek een spindoctor.

waragainstclimate | 17-10-15 | 00:17

Antwoord als volgt, "Kijk, voor de Nederlandse economie en het welzijn van alle ja alle Nederlanders is het van belang dat ik straks een goed baantje krijg in Brussel. Laten we wel zijn dat willen wij toch allemaal?"
Dat die nieuwkomers direct gelijkgesteld worden met mensen die hier al 45 jaar hebben bijdragen aan de maatschappij is een kwestie van menselijkheid. Wie betaalld later hun evt AOW want volgens de regels moet je vanaf je 15e al de Nederlandse nationaliteit hebben en hier gewoond hebben.

Ouzo2007 | 16-10-15 | 21:53

Rutte.... was dat niet die meneer die beloftes deed als "1000 euro erbij voor iedere werkende Nederlander", en "geen cent meer naar Griekenland".
In beide gevallen zijn we keihard voorgelogen, en ook nu zal hij mooie beloften doen om ons daarna weer keihard een oor aan te naaien.

miff | 16-10-15 | 18:55

Rutte lacht alles weg dat weten we nu wel.
Ik word ziek van die homo!!!!

peggy6894 | 16-10-15 | 17:59

@ Een vrije paling | 16-10-15 | 14:46
""Weer een noodlijdend filiaal""
tot overmaat van ramp wil Brussel er ook het deels door Rusland bezette Georgie (dat helemaal aan de andere kant van Turkije ligt) en de maffia-staat Moldavie bij.
En wij maar dokken..!

telelezer | 16-10-15 | 17:22

Wat is de datum dat Mark deze vragen zal gaan beantwoorden?

Rest In Privacy | 16-10-15 | 16:44

"I am a tax paying citizen". Met het mij in mijn jeugdig verleden bezittende beperkte denkraam zorgde deze mededeling aldus voor enige overpeinzing.
Alsof je ergens voor betaalt. Voor diensten? Voor rechten en plichten? Om hier te(mogen)wonen? Om inwoner/burger te(mogen)zijn van dit land? Contributie? Of ontving ik louter bij en door mijn geboorte in dit land reeds vele "Heerlijke Rechten" en diende na zelfstandig te zijn geworden hiervoor pro rato de prijs te betalen? Kort door de bocht ben ik dus als burger/inwoner van dit land, mede aandeelhouder van BV.Nederland, waarvan Het(dagelijks)Bestuur bestuurt en de Raad van Commissarissen controleert c.q haar eigen inbreng heeft. Gezamenlijk passen zij,(met, voor en door de bevolking)op de winkel, zijnde vestiging Nederland. Bij gebiedsuitbreiding binnen de landsgrenzen i.v.m de veiligheid/economie, denk aan de Deltawerken en de Maasvlakte etc., heeft het Bestuur hiervoor het mandaat, dat haar in vertrouwen door de aandeelhouders, oh sorry, door de bevolking is gegeven. Buiten de landsgrenzen heeft Het Bestuur mandaat voor buitenlandse politiek, waaronder (militaire) samenwerkingsverbanden, handelsverdragen etc. Echter BV.Nederland inlijven bij de EU zonder(een niet bindende)volksraadpleging vond Kabinet Balkenende te "tricky" dus werd er pro forma een referendum gehouden waarvan men de uitslag volledig naast zich neerlegde. De uitslag viel de regering zwaar tegen, waarna van de EU-grondwet een EU-verdrag geknutseld werd. Volksverlakkerij door hen die wij vertrouwden. Nu kan de bevolking zelf een referendum aanvragen, maar toch lopen de democratisch gekozen bestuurders van dit land te hoop, omdat zij vinden het bestuurlijk primaat te bezitten, dat kennelijk niet altijd meer door de bevolking gedragen wordt gezien het beschamen van het vertrouwen door ook dit kabinet. De bevolking wordt mondiger en maakt gebruik van een democratisch recht. Lastig? Nee hoor. Wel wennen. De Nederlandse bevolking heeft donders goed door dat dit associatieverdrag met Oekraïne een eerste opstapje is naar een EU-lidmaatschap. EU-schaalvergroting, expansiepolitiek, megalomaan denken. Weer een noodlijdend filiaal? Dat laatste is zeker. Een slechte investering dus, of een EU-droom moet per se verwezenlijkt worden; hetgeen een vermogen kost. Mag de aandeelhouder, oh sorry, de bevolking dan een stem in het kapittel hebben waarnaar geluisterd wordt.
"I am a tax paying citizen" oftewel "Hij die betaalt, die bepaalt".

Een vrije paling | 16-10-15 | 14:46

Ze geven het verdrag een ander naampje en drukken het door onze strot heen... Dit ruikt naar een toekomstig verdrag van Lissabon 2.0

Kris | 16-10-15 | 14:28

Verheijen wordt ook al weer stilletjes gerehabiliteerd. Heeft volgens de onderzoekscommissie "niets gedaan wat volgens de regels niet mocht". Dat de regels keiharde fraude met belastinggeld toelaten en dat iemand met een beetje common sense dus kan weten dat hij de belastingbetaler oplicht als hij de regels Volga wordt maar even vergeten. Het zijn gewoon allemaal KUTSOCIALISTEN!

bovenwater | 16-10-15 | 14:01

Ze hebben al bewezen geen fuck on de burger te geven. Waarom zou het nu anders zijn? De uitslag word gewoon genegeerd zolang het geen "Ja" is.

JackHair | 16-10-15 | 13:52

Er kunnen nog wel wat vragen bij want Timmermans en Merkel gaan Turkije versneld de EU in rommelen! Dit ter meerdere glorie van de Europese waarden zoals democratie, vrijheid van meningsuiting, tolerantie en een vrije pers.

Simon_GS | 16-10-15 | 13:19

@ telelezer | 16-10-15 | 13:12
Heel "Toevallig" gaat Turkije nu ineens hun grenzen sluiten voor gelukszoekers omdat nu ineens alle 75 miljoen(..!) Turken heel ”Toevallig” daarvoor als beloning visa-vrij reizen naar Europa krijgem en Turkije ineens heel “Toevallig” versnelde gesprekken tot intreding in de EU krijgen.
Heel “Toevallig” wordt Europa overspoeld door gelukszoekers omdat Turkije heel “Toevallig” hun grenzen open liet als chantage middel tegen de EU; hetgeen heel “Toevallig” de USA donders goed uitkomt dat Turkije bij de EU(SSR) komt zodat ze (nog) meer macht hebben tegen Rusland.
-
De enigen die het niet goed uitkomt zijn de gewone EU burgers die zich (nog meer) rot moeten gaan betalen voor bijv. het arme Anatolie, het trieste arme deel van Turkije.
De gewone EU burgers, die steeds meer moeten dokken en die zich steeds verder moeten aanpassen aan moslim normen, waarden en vooral moslim eisen. Want moslims vragen niet, moslims eisen..!
-
Maar ach, het megalomane dictatoriale Brusselse Politburo heeft immers schijt aan wat het volk wil.
-
De alsmaar groter wordende vloedgolf van moslim immigranten wordt door Brussel geentameerd als ultiem wapen om de cultuur, identiteit, grenzen en welvaart van de autochtone Europese volken te vernietigen, zodat de EU(SSR) de totale macht heeft over nationale volken die ooit bestonden maar niet meer bestaan.
-
Rutte als GESCHIEDENIS leraar moet dit toch echt wel zien..! Of Wil hij dit niet zien? Of Mag hij dit niet zien van zijn Brusselse meesters ?

telelezer | 16-10-15 | 13:15

-weggejorist-

Backagainbitches | 16-10-15 | 13:14

@ 027 | 16-10-15 | 10:18
U zegt: ""EU is high on ukraine""
Maar vergeet niet dat de Brusselse megalomanenclub zojuist met Turkije is overeengekomen dat over 11 weken (vanaf 01/01/2016) 75 miljoen Turken voortaan zonder visum naar Europa mogen reizen..!
-
Dat als beloning als Turkije hun eigen grenzen met Europa eindelijk gaan bewaken(wat ze sowieso allang hadden moeten doen) tegen asielig zoekers.
-
En beste mensen, word nou alsjeblieft goed wakker, want wat nog miljoen-miljard malen erger is: als tweede beloning voor hun grenscontrole wordt het intake gesprek voor versnelde intreding van Turkije bij de EU(SSR) weer opgestart.
-
Dan wordt Turkije het tweede grootste land in de EU na Duitsland (want groter dan GB, FR of IT) en zo kunnen ze dan als grote meerderheid, samen met de reeds in de EU aanwezige miljoenen hakbars, hun middeleeuwse moslim sharia cultuur, normen waarden taal godsdienst en andere eisen aan ons komen opleggen.
-
Ik ben bang dat de enige oplossing is dat we uit de EU(SSR) gaan; maar dat kan alleen als we (ook al ben je het niet met al hun ideeen eens) PVV kiezen;
Maar ja, daar zijn velen helaas te lam voor.
-

telelezer | 16-10-15 | 13:12

Goed setje vragen, benieuwd naar de reacties. Zou ook leuk zijn als UKIP ze even in het EU 'parlement' aan de orde brengt.

BlowingBubbles | 16-10-15 | 13:09

Yes, dit is een handige pre-emptive strike.

hotmint | 16-10-15 | 13:00

Kamervragen. Zo lang geen antwoord ook een antwoord is hebben we er geen reedt aan. We zijn stukgepoliticeerd. Daadkracht is een woord dat niet meer bestaat.

A la snackbar | 16-10-15 | 12:54

Ik ga zeker stemmen, ik ga ook adviseren om te stemmen. Toch vind ik het zeer vreemd dat geenstijl opeens neutraal is in deze discussie. Je zou bijna denken dat ze tegenwoordig gesubsidieerd worden door het propaganda orgaan van de Nederlandse overheid.

KGB member | 16-10-15 | 12:50

@ Van Rossem | 16-10-15 | 09:59 |
U zegt: ""(...)als Rutte een duidelijke OXI/NJET/NEE bij het referendum naast zich neerlegt tekent hij daarmee het definitieve doodvonnis van de democratie en capituleert hij de sleutel van het land, de schatkist en de Nederlandse Grondwet definitief aan de bazen in Brussel""
-
Maar dat doodvonnis werd immers allang door Balkenende (CDA!) cum suis ondertekend toen hij Uw en mijn goede oude Nederland achterbaks tegen de wil van bijna 2/3 van ons volk aan "Das Vierte EU(SSR) Reich" verkwanselde en het Nederlandse volk heeft verraden.
-
Het enige verschil is, dat het naieve blinde Nederlandse schapenvolk nu eindelijk (maar veel te langzaam) wakker begint te worden
-
Ceterum Censeo Eu Esse Delendam
"Overigens ben ik van mening dat Carthago (de EU) moet worden vernietigd"
-

telelezer | 16-10-15 | 12:24

Ik snap niet goed waarom Jan Roos elke keer voor de camera moet roepen dat geenstijl geen stemadvies gaat geven. Afgelopen woensdag bij de bekendmaking van de kiesraad weer.

Het NEE tegen Oekraine was anders wel de hele insteek voor de campagne.

Ben sowieso niet kapot van Jan Roos als campagneleider. Elke keer dat kinderachtige typetje spelen met dat stemmetje. Leuk voor geenstijlTV maar laat hem asjeblieft wegblijven bij serieuze zaken.

Neil_ Skywalker | 16-10-15 | 12:05

"15. Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden?"
Als je dit nou als eerste vraag stelt anders is het over twee weken "he wat? zo ver was ik nog niet"

niemand specifiek | 16-10-15 | 12:05

awakened | 16-10-15 | 12:01

Ik zet een pizza op A.

Kameraansteker | 16-10-15 | 12:03

Zou Rutte nu - uiteraard langs omwegen en in bedekte termen, want geen lef - misschien ook een Malströmpje doen en zeggen dat hij schijt heeft aan net Nederlandse volk?
Of..... gaat bij Rutte nu toch het kwartje vallen dat het ja knikken van het volk DEFINITIEF voorbij is?
Ben eens benieuwd.

awakened | 16-10-15 | 12:01

Ja Mark, goed balen dat door zo'n 'internet-achtige constructie' het volk zomaar ineens democratische dingetjes wil. Het volk dat jij nu al jarenlang aan het verneuken bent om er zelf een mooie EU carriere aan over te houden straks.

panadol | 16-10-15 | 11:59

Vraag 15! Geniaal en triest tegelijk. Hij impliceert het standaardpatroon van traineren. Dus waarschijnlijk is het antwoord daarop nee en daarmee zijn 1-14 ook van de baan. Voorlopig.

Kameraansteker | 16-10-15 | 11:58

Antwoord vraag 13: vraag is prematuur. Maar dat wordt niet zo gezegd, maar in 3 alinea's omheen gedraaid.

je postbode | 16-10-15 | 11:57

Jelle Brandt Corstius

joran koran moran | 16-10-15 | 11:54

Ik kijk wel eens naar dat NPO-programma met een Russisch sprekende Nederlander (of Nederlands sprekende Rus) die echte burgers uit de Oekraïne en omliggende staten interviewt. Uit alles blijkt de angst om zich tegen Poetin en tegen hun eigen regering uit te spreken. Vooral wanneer hun eigen regering Poetin-gezind is. Ik denk dat de Oekraïners vooral met rust gelaten willen worden, maar toch niet alle historische banden met Rusland willen verbreken. Het associatieverdrag, of onze afwijzing daarvan, zal dus in alle gevallen polariserend werken. Het doet weinig voor de Oekraïners maar maakt wel Poetin blij, of boos. De beste oplossing zou me lijken om het verdrag stilletjes te laten verdwijnen, en er zelfs niet over te stemmen. Maar dankzij de EU is het daar al te laat voor. De beer is los en wij, het volk, kunnen niet meer terug. Tegen wil en dank heeft de EU ons opgezadeld met iets wat niemand wil. Bij gebrek aan een betere optie dan Ja of Nee wil ik dus tegen het associatieverdrag stemmen. Dat maakt Poetin wel sterker, maar vermoedelijk heeft een 'Nee' toch een minder negatief gevolg voor de Oekraïense burgers dan een 'Ja'.

Nivelleermarionet | 16-10-15 | 11:53

Hier wordt nogal snel aan voorbij gegaan de laatste tijd.
als het gaat om het recht op inspraak bij het plaatsen van enorme aantallen asielzoekers in kleine dorpen.
Ook dit associatie verdrag is iets wat niet zomaar door onze strot gedrukt kan worden.

Democratie:

Om van een democratisch proces te kunnen spreken, dienen de volgende vier fundamentele elementen aanwezig te zijn:
1.recht van initiatief; elke deelnemer moet vrij zijn om een initiatief te kunnen nemen en een wetsvoorstel of wetswijziging in te dienen;
2.recht op spreken; elke deelnemer moet in gelijke mate de kans hebben de andere deelnemers te informeren en met hen van gedachten te wisselen over het voorstel dat ter tafel ligt;
3.stemrecht; elke deelnemer moet de gelegenheid hebben een stem over het voorstel te kunnen uitbrengen. Een overeengekomen meerderheid van de stemmen bepaalt of het voorstel al dan niet aangenomen wordt;
4.gelijkheid; elke deelnemer dient gelijk te zijn aan een ander in het democratisch proces, zowel in deelneming tijdens het stemmen alsook door gelijkwaardig vertegenwoordigd te zijn.

joran koran moran | 16-10-15 | 11:51

B. Randnetel | 16-10-15 | 11:35

Sorry voor de vele spelfouten. Dat krijg je als je te kwaad en ongerust bent.

B. Randnetel | 16-10-15 | 11:37

Natuurlijk gaan ze het naast zich neerleggen. wat me niet zal weerhouden mijn stem uit te brengen en te hopen dat bij eventuele negering van een eventueel 'nee'de tyfus uitbreekt. En dat is dan geen moment te vroeg.
Kijk even wat Timmermans nu even op eigen houtje heeft geflikt met Turkije.
Timmermans is typische zo'n mannetje dat voor hetzelfde geld ongemekrkt was verdwenen in de coulissen van de politiek en daarmee terecht in de vergetelheid. Geef zulke mensen macht en het worden despoten. Hetzelfde geldt voor Schulz en Junker.
Het enge is dat zulke mensen altijd een steeds groter wordede claque om zich heen krijgen, die uiteindelijk de hele bevolking onder de duim krijgt.
Verzet nu het nog kan!!

B. Randnetel | 16-10-15 | 11:35

Andreas B. | 16-10-15 | 10:41

Nog wel, het zal de zoveelste goede oppositie voerder wanneer de partij aan de macht komt draait als een blad of wordt weg gemoffeld.
Macht hebben heeft een andere verantwoordelijkheid zeggen ze dan. Larie koek!!!!!!

caralho | 16-10-15 | 11:34

vraag 15: NEEN

New Quacka | 16-10-15 | 11:23

"DonSwami | 16-10-15 | 11:18"
Oeps.....

Gen. Maximus | 16-10-15 | 11:22

Maar wat als Poetin NJET zegt ?

Roger-Rabbit | 16-10-15 | 11:19

@Gen. Maximus | 16-10-15 | 11:15
Dit is Trouw. Hier weet ik het nog niet zo zeker. De stemming (althans onder de meeste Trouw-reageurders) is behoorlijk anti-EU.
Dus stemmen, mensen:

www.trouw.nl/tr/nl/4492/De-Gedachte/po...

Even 'pluggen'.

DonSwami | 16-10-15 | 11:18

necrosis | 16-10-15 | 11:12
Sowieso zullen de meeste VK lezers vast voor stemmen, want tegen stemmen is populistisch en getuigt daarom niet van intelligentie en fatsoen. Of zoiets....

Gen. Maximus | 16-10-15 | 11:15

@necrosis | 16-10-15 | 11:12
Klopt als een bus.
Maar de drempel van 30% moet gehaald worden. Die paar ja-stemmers die erbij zitten, nemen we op de koop toe, toch?

DonSwami | 16-10-15 | 11:14

Ik vind vooral vraag 14 en 15 zeer interessant.

The7thGuest | 16-10-15 | 11:13

@DonSwami | 16-10-15 | 11:05
Het feit dat een meerderheid ZEGT te gaan stemmen, wil niet zeggen dat ze TEGEN het associatieverdrag zullen stemmen.

necrosis | 16-10-15 | 11:12

@ProAsfalt | 16-10-15 | 11:02
Die wekker, daar zeg je zo wat. Misschien moet GS maar eens een crowdfunding beginnen voor de aanschaf van duizenden wekkers om die op te sturen naar dit kabinet, de EU. Mooiste zou zijn als ze dan allemaal tegelijk af zouden gaan. En dan niet 10 seconden, maar een uur lang. Hopelijk wordt men dan eindelijk eens wakker.
.
Uiteraard is dit maar een grapje.

Rest In Privacy | 16-10-15 | 11:11

"Artikel 9. Indien een inleidend verzoek tot het houden van een referendum over een wet onherroepelijk is toegelaten, vervalt hetgeen in die wet omtrent de inwerkingtreding is geregeld van rechtswege."
.
Maar de loop hole staat helaas al klaar:
"Artikel 12 1. Indien de inwerkingtreding van een wet waarover een referendum kan worden gehouden, geen uitstel kan lijden, kan onder verwijzing in die wet naar dit artikel de inwerkingtreding in afwijking van de artikelen 8 en 9 worden geregeld, onverminderd de mogelijkheid over de wet een referendum te houden."
.
Echter, bij een nee moeten ze 'm eerst weer intrekken gnagna:
"Artikel 11. Indien onherroepelijk is vastgesteld dat een referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, wordt zo spoedig mogelijk een voorstel van wet ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet.

Gen. Maximus | 16-10-15 | 11:09

@eerstneukendanpraten | 16-10-15 | 11:00
Antwoord op vraag 15: Daar mag ik van Brussel geen mededelingen over doen.

necrosis | 16-10-15 | 11:08

@MarcS | 16-10-15 | 10:55
Dat is ook waarom ik uitkijk naar de #Brexit waar Farage met zijn "Say NO to EU tour" campagne voor gevoerd heeft (Zie ook deze eindklapper van een speech: livestream.com/accounts/14472672/event... scroll naar 31:30).

Als de UK uit de E gaat, is daarmee de fabel dat dat onmogelijk is teniet gedaan.

Mastermattie | 16-10-15 | 11:05

@limburgsfrietje-met1 | 16-10-15 | 10:53
Jij bent nog hardnekkiger dan Rutte.
Volgende nick limburgsfrietje-met5?
*grinnik*

necrosis | 16-10-15 | 11:04

Ik mag aannemen dat wanneer de opkomst hoog genoeg is en er een 'nee' uitrolt deze uitslag door de politiek wordt genegeerd dat dit zware electorale gevolgen krijgt en niet alleen voor de eerst komende verkiezingen maar 20 jaren lang.

Toen ging de wekker.

ProAsfalt | 16-10-15 | 11:02


Mastermattie | 16-10-15 | 10:59

U was me een slag voor.

eerstneukendanpraten | 16-10-15 | 11:00

Antwoord op vraag 15: neen!

eerstneukendanpraten | 16-10-15 | 11:00

Antwoord op vraag 15 komt over 6 weken binnen: Nee.

Mastermattie | 16-10-15 | 10:59

@necrosis | 16-10-15 | 10:14
Koggie over tikplankje!

MarcS | 16-10-15 | 10:57

@ frenkievee | 16-10-15 | 10:27

Dank u!

DerWaarheid4 | 16-10-15 | 10:57

@Bar&Boos | 16-10-15 | 10:36
De meeste zien dit niet want men leeft bij de waan van de dag die bewust gecreëerd wordt,en de afleiding tempert zowel de woede als de angst.

deraderendraaien | 16-10-15 | 10:55

Als de uitslag, in geval van "nee", wordt genegeerd, en Nederland komt niet in opstand, dan is Nederland gewoon hartstikke deaud.

Rammstein | 16-10-15 | 10:55

@Vogelbeest | 16-10-15 | 10:09
Alles valt te redden, het kost geld maar alles is te redden. Trap daarom niet in de smoesjes dat uit de EU onnoemelijk veel geld gaat kosten! Dat is namelijk precies zoveel als er in blijven het kost onnoemelijk veel geld.

Waarom dan uit de EU? Omdat ik heel graag wel iets te zeggen heb over ons land en niet als een schoothondje in Brussel moet vragen of wij aub .......

Dus geld kost het beiden. Dat is een non argument geworden.
Inspraak en democratie zijn mij heilig.

MarcS | 16-10-15 | 10:55

12. Geen. En als ik die al wel ZAG... etc.

Rest In Privacy | 16-10-15 | 10:54

alle oranjelakeien verzamelen, de burger wordt wakker.

rechtsdwalendeautist | 16-10-15 | 10:54

-weggejorist-

limburgsfrietje-met1 | 16-10-15 | 10:53

1. Ene oor in, ander oor uit
2. Ja, ze zijn op de hoogte. We moesten erg lachen.
3. De burger krijgt middels gemanipuleerde campagnes te zien dat ze vóór het verdrag moeten stemmen.
4. Ja.
5. Ja.
6. Nee.
7. Ben jij gek! Nee, dat gaat onverminderd door. Je weet toch, EU. Schijt aan de burgers
8. Alles. Dat gaat onverminderd door. Je weet toch, EU. Schijt aan de burgers.
9. Nee, hoor. Het verdrag kan onverminderd door gaan. Je weet toch. EU. Schijt aan burgers.
10. Nee. Het verdrag kan onverminderd door gaan. Je weet toch. EU. Schijt aan burgers.
11. Niet. Je weet toch. EU. Schijt aan burgers.
12. Geen. En als ik die al wel zeg, dan vertelde ik dat lekker niet. Je weet toch. Schijt aan burgers.
13. Nu. We zullen bij een eventuele nee de uitslag niet volgen. Je weet toch. Schijt aan burgers.
14. Nee. Je weet toch. Schijt aan burgers.
15. Ja, dat kan zelfs binnen 10 minuten. Maar, we wachten expres met antwoorden. Je weet toch. Schijt aan u en de burgers.

Rest In Privacy | 16-10-15 | 10:52

@trenthopper | 16-10-15 | 10:04
SCHAAM JE WEL! De stemwijzer ........ dan ben je toch wel een droeftoeter, je weet toch wel wie die gemaakt hebben? Onpartijdig HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.

MarcS | 16-10-15 | 10:52

Geenstijl.nl houdt ons op de hoogte!

FCDenBosch | 16-10-15 | 10:51

In die vraagstelling zie ik al genoeg redenen om de uitslag in de prullenbak te knikkeren.
Word hoe dan ook gewoon doorgezet dat verdrag,die verzinnen gewoon weer wat om het te omzeilen.

Roger-Rabbit | 16-10-15 | 10:51

Eigenlijk had ik deze verstandige Kamervragen van de PVV verwacht en niet van 2 'losse' kamerleden van het CDA en D66.
Valt mij een beetje tegen van Geert, ben overigens al jaren PVV-stemmer. [voordat ik de hele meute over mij heen krijg]

Democrates | 16-10-15 | 10:48

eigenlijk vind ik deze veel spannender:
7. Wordt door het succesvolle inleidende verzoek tot een referendum de Nederlandse ratificatie automatisch opgeschort?
.
Indien niet, dan meteen een kort geding aanspannen! Het kan niet zo zijn dat een wetsvoorstel al in werking treedt terwijl het nog onderhevig is aan een raadplegend referendum. Dat dwingt de kamer tot heroverweging. 's effe uitpluizen wat die referendumwet hier precies over zegt.

Gen. Maximus | 16-10-15 | 10:46

Rutte heeft geen antwoord op die vragen, daarom is er geen informatie. Referendum gaat niet lukken dat schaterlacht hij weg, maar de pion is gezet.

Bokito ergo sum | 16-10-15 | 10:45

@Backagainbitches | 16-10-15 | 10:39

En toch moet de neerwaartse spiraal waarin we ons nu in democratisch opzicht bevinden gestopt worden. Bij voorkeur met democratische middelen uiteraard, maar als die niet baten, wat dan?

Reinaert | 16-10-15 | 10:43

normpje-Joustra was lid van D66, maar schreef mee aan het verkiezingsprogramma van de VVD, verder nog vragen?

proletarioot | 16-10-15 | 10:42

Het haalt allemaal weinig uit. Rutte koerst nog even een jaar knalhard EU-beleid erdoorheen en peert hem dan naar een mooie VN-spot in New York.

de Voorzittert | 16-10-15 | 10:42

1. Hahaha die paar bedelaars, meer dan 12415496 kiesgerechtigden hebben geen handtekening ingeleverd.

(Tsjonge wat stellen die mannen moeilijke vragen zeg,
Die ene is notabene van de partij van JanPeterB van
wie ik nog een leuk cadeautje kreeg(bèèèh).
Het is verdikie net alsof ze het niet vertrouwen)

15. no way, no way, no waaay !
(to do: juridische hulplijn bellen(mamaaaa!))!

hallevvezool | 16-10-15 | 10:41

Pieter Omtzigt stelt keer op keer de juiste kritische kamervragen bij belangrijke kwesties. Het is een van de weinige politici die je serieus kunt nemen.

Andreas B. | 16-10-15 | 10:41

Ik mis alleen in de inleiding van de Kamervragen zelf aan wie ze gesteld werden.. Verder mooi plan. Al weet ik zeker dat Geert ze net wat vileiner had kunnen formuleren.

Robin Hood | 16-10-15 | 10:40

-weggejorist-

Backagainbitches | 16-10-15 | 10:39

De internetachtige constructie hebben ze zelf veroorzaakt.
Toen die wet verzonnen werd (ik meen door Timmerfrans .. ja, die dus weer) dachten al die politici: 'dat lukt niemand, om in 6 weken tijd meer dan 300K handtekeningen te verzamelen'.
Hebben ze zich toch lelijk in vergist. Vinden ze niet leuk in Den Haag.

Het zal me niks verbazen als binnen 1-2 jaar de referendumwet aangepast wordt en de drempel van minimum hoeveelheid handtekeningen verhoogd wordt naar 500K of een ander getal dat zo hoog is burgers nooit meer om een referendum kunnen vragen.

gaffelbaard | 16-10-15 | 10:39

@Lupuslupus | 16-10-15 | 10:21
Dat gebeurt bewust zodat Pechtold een verdediging heeft voor als het onverhoopt misgaat,want dan heeft 'nota bene zijn partijgenoot.. blablabla'

deraderendraaien | 16-10-15 | 10:37

Er is iets vreemds aan de hand in dit land.
Er wordt door nogal wat overheidsapparaten met twee maten gemeten. Justitie voorop.
Een islamiet kan zich veel meer permitteren dan een autochtoon.
Onder het mom van tolerantie wordt ruim baan gegeven aan oprukkend fascisme.
.
Een decadent ventje als Pauw , wiens frontaal kwab beschadigd lijkt, werkt hier ten volle aan mee.
Pauw staat voor elite zoals Bauer staat voor tokkies.
.
Het is deze elite die bezig is dit land naar de verdoemenis te helpen. Zij doen dit willens wetens .
De geschiedenis leert ons dat wil je van een zich zelfverrijkende elite afkomen er een revolutie nodig is.
Het moment van erop of eronder nadert met rasse schreden.

Bar&Boos | 16-10-15 | 10:36

Driewerf Hoezee | 16-10-15 | 10:25

1 t/m 15, kan ik niet beantwoorden vanwege staatsgeheim.

mr Fawlty | 16-10-15 | 10:36

Volgens mij valt de bom als blijkt dat Nederland het verdrag al geratificeerd heeft. (Ik denk dat dit heel goed het geval kan zijn)

Mesmer | 16-10-15 | 10:35

ik ben eigenlijk veel benieuwder naar het antwoord op vraag 14! dit antwoord ligt nogal campagnegevoelig dunkt me!

proletarioot | 16-10-15 | 10:35

13. Nou dat lijkt me appeltje eitje voor Rutte:
Voorzitter; ik kan nu eenmaal niet op de feiten vooruit lopen, want dat zou ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Er zal ter zijner tijd goed naar de uitslag moeten worden gekeken en dit zal dan worden meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming. Maar ik kan en wil daar als premier nu verder niet op ingaan, want dan zou hier ik voor mijn beurt spreken.

Law of the Land | 16-10-15 | 10:35

Jongens geen foto meer van die rot kop van Rutte bij onderwerpen, ik kan mijn eten niet meer binnenhouden.

slotbert | 16-10-15 | 10:34

De meeste Nederlandse partijvertegenwoordigers (want VOLKSvertegenwoordigers zijn het allang niet meer) hebben het niet zo op met referenda. Een referendum kan namelijk tot frictie en ongenoegen leiden binnen een politieke partij en daar houden politici niet van. Bijna alle politici in Nederland willen de inbreng van het volk beperken tot maximaal een keer in de vier jaar een stem uitbrengen.

Tietmier | 16-10-15 | 10:34

Kan me niet meer aan de indruk onttrekken dat de club "bestuurders" Rutte c.s. de zaken helemaal niet meer overziet en de regie verloren heeft. Het is handelen bij de waan van de dag geworden, visieloos en paniekerig. Ipv de maatschappij stabiliteit te geven maken ze er een grote onoverzichtelijke puinhoop van wat zal gaan culmineren in maatschappelijke onrust/opstand als er niet snel een nieuwe regering komt die orde op zaken stelt.

Dutchbeaurouge | 16-10-15 | 10:34

Waarde Van rossem, je maakt een fout: de bazen zitten sinds vandaag in Ankara.

Febofiel | 16-10-15 | 10:33

@kanon0503 | 16-10-15 | 10:23
Nederland heeft nog niet getekend! En deze wet moet met algemene stemmen worden aangenomen.
Niet dat Brussel zich daar iets van zal aantrekken, maar zo zijn de regels.

Lupuslupus | 16-10-15 | 10:33

Aan Geen Stijl.
aub aub zet ook de antwoorden van die giechelaar op uw site!

sers1 | 16-10-15 | 10:32

We moeten uit de Europese unie, zo snel mogelijk.

compitaal | 16-10-15 | 10:31

Kan iemand mij zeggen wat er veranderd als er genoeg mensen nee stemmen, en onze regering ook nee zegt? Gaat het dan wel of niet door, of heeft Nl te weinig involved on het geheel?

penis-aqua-rosA | 16-10-15 | 10:31

-weggejorist-

Backagainbitches | 16-10-15 | 10:29

Ze zullen een NEE ongetwijfeld negeren, of het verdrag oppoetsen maar niet wezenlijk veranderen. EU-Politiek wordt hoofdzakelijk bepaald door idioten als Merkel en Hollande, en bepaald in de achterkamertjes van de eurocraten in Brussel en wordt erdoor gejast conform de Juncker-doctrine. Dat zien we nu ook met de gelukszoekers-crisis en Turkije.
Desalniettemin, toch referenda afdwingen en het ondemocratische EU-monster met hun Rutte-achtige slaafjes blijven ontmaskeren.

Fijnstoffer | 16-10-15 | 10:29

De lachende socialist Rutte heeft het te druk met de toelating van Turkije tot de unie, uiteraard zonder referendum.

compitaal | 16-10-15 | 10:28

Dat verdrag wordt er wel doorheen geragd, linksom of rechtsom. Markkie kan toch niet te kakken staan bij tante Angela, Oom Francois of een telefoontje krijgen van vrindje Poetin?

soepballetje | 16-10-15 | 10:28

Ik mag hopen dat Rutte helemaal niets zegt hij is toch Pinokkio, dus elk antwoord wat hij geeft lapt hij zo weer aan zijn laars.

Beroep = Boerenlul | 16-10-15 | 10:28

"hahaha", aldus betrokkene. Pim Fortuyn zag al niets in de VVD, een partij met teveel lachebekjes die nergens over gaan dan hun eigen plannetjes.

Wordt straks een vrolijke boel in het anti-democratische varkenskot van George, wanneer deze gladjanus aan mag schuiven aan de gouden trog.

Jan Passant mk2 | 16-10-15 | 10:27

De democratie is in NL definitief ten grave gedragen bij het vorige referendum, tien jaar geleden.

Hoewel ik het een schitterende actie vindt, zal het niets uithalen. Als de uitslag tegenvalt voor de PVVD66A dan zal deze gewoon genegeerd worden, net als de vorie keer.

Daarna wat kritische stukjes in de Telegraaf en op GS om daarna vrolijk over te gaan tot de orde van de dag en nog meer belasting te betalen.

James Lastig | 16-10-15 | 10:27

Het zal me benieuwen of onze MinPres en z'n vazallen al deze vragen op fatsoenlijke en inhoudelijke wijze gaan beantwoorden. De stijl van Rutte kennende vrees ik voor het ergste: veel geblaat en weinig inhoud.

Lachebekje Rutte mag wat mij betreft per direct een baantje in Brüssel. Als voorlichter of zo.

Reinaert | 16-10-15 | 10:26

15. Nee.

Driewerf Hoezee | 16-10-15 | 10:25

Ik had een gelukzalige droom vannacht: Er gingen meer NL-ers stemmen voor/tegen het referendum dan voor normale verkiezingen.Dan wil ik die grijns van Rutte nog wel eens zien.

ouwe treurniet | 16-10-15 | 10:24

-weggejorist-

Tenebris Luciens | 16-10-15 | 10:24

Oh, en zelfs al zou Nederland haar handtekening terugnemen volgend jaar, er is dan al een (flinke) meerderheid wat vóór heeft gestemd. Dus het maakt niets uit. Maar het grootste voordeel van dit referendum gaat zijn dat mensen wakker(der) worden, en dat het kabinet z'n ontslag mag indienen. "Elluk nadeel hep zun foordeel"

kanon0503 | 16-10-15 | 10:23

Ik lees veel comments over de vrijwilligers en geen peil,
dat ze goed hun best doen en moeten blijven doen.
Godverdomme stelletje wijven, de enige die iets kan doen ben je ZELF!
ga stemmen voor dit referendum en gooi het niet steeds bij de initiatoren neer, dat zijn de instrumenten om jullie allen naar de stembus te krijgen.

voedselbankier | 16-10-15 | 10:22

Als de regering de uitslag naast zich neer legt dan stemt iedereen strak PVV (tegen europa).

recycledtoiletpaper | 16-10-15 | 10:22

Daar tegenover staat één antwoord van Marx:
Nee. We kunnen daar geen antwoord op geven, want hoewel we zeggen dat dat een voorbarig antwoord zou zijn, menen we eigenlijk te zeggen dat we natuurlijk schijt hebben aan de democratie, de zorg van de burger en de uitslag van een historisch referendum. Want zo rollen we, en we zijn niet van plan om naar de burgers te luisteren want dan lopen we ons pluche mis.

Dus boks lieve politieke vriendjes, en wel even je handtekening zetten bij de soevereiniteitsoverdracht hè?

kanon0503 | 16-10-15 | 10:21

Wat een huichelaar zeg, die Verhoeven. Probeert nu mooie sier te maken voor D66. Nou heel Nederland weet wel hoe Pechtold reageerde.

Lupuslupus | 16-10-15 | 10:21

Rutte : Het vlees geworden bewijs dat een nageboorte ook mens mag heten.

Restepect | 16-10-15 | 10:21

Ongeacht de uitslag, het associatieverdrag gaat er hoe dan ook komen.

je suis bier | 16-10-15 | 10:20

Wat een drama kabinet. Ze hebben zich nu in een moeilijke situatie gekonkeld en lijken dat langzaam te gaan beseffen:
- Het verdrag is eigenlijk al erdoor, het referendum komt dus als mosterd na de maaltijd.
- Oekraïne schoot de MH17 uit de lucht en dat soort volk wil Nederland er niet bij hebben.
- Nederland is EU voorzitter als het referendum wordt gehouden en moet de afwijzende uitkomst dus zelf verdedigen.
- De posten voor Rutte c.s. binnen de EU worden alleen gegeven als zij als een schoothondje opzitten en poot geven en dat zit er niet in.

Kortom: dikke lul, het referendum wordt straks keihard genegeerd en in de tussentijd zoekt men naar een smerige manier om via een omweg er onderuit te kunnen. Dan is het geen verdrag maar een agreement of zo.

We worden allemaal de moeder geneuqt door ons nep parlement. Want Geert krijgt toch nog gelijk, let maar eens op. En dat is de enige die hier garen bij spint. Of we dat moeten willen, is een tweede...

Dat is wel vreemd... | 16-10-15 | 10:18

Nu is het de vraag of we uberhaubt wel antwoord krijgen op deze vragen. Prima vragen trouwens!

DrakenEi | 16-10-15 | 10:18

EU is high on ukraine

027 | 16-10-15 | 10:18

Ik bid god op m'n blote knieen dat GS met de hele campagne wereldnieuws gaat worden, en dat Rutte de nieuwe verkiezingen niet gaat halen.
Ik ben niet gelovig!

lanexx | 16-10-15 | 10:18

@Normpje | 16-10-15 | 10:14
Beide. Bewuste smeerlap dus. 1

Lupuslupus | 16-10-15 | 10:17

Waarom krijg ik toch altijd zin om foto's van Mark Rutte te voorzien van een rode clownsneus en bijbehorende schmink?

Rest In Privacy | 16-10-15 | 10:16

@Omtzicht & @Verhoeven:
+1 voor die laatste vraag ;-)

Stichpimpelibock | 16-10-15 | 10:16

Markie was al anaal uitgescheurd door Geenpeil maat Omzigt zorgt ervoor dat een paar hechtingen niet genoeg zijn.

Yohean | 16-10-15 | 10:15

Ze leggen het gewoon naast zich neer, let maar op.

KingStannisBaratheon | 16-10-15 | 10:15

Het ergste is, dat er gezegd is dat er wordt afgewacht tot de uitslag er is, voordat er besloten wordt wat er met die uitslag gedaan wordt.... NEE, zo werkt dat niet. Lekker makkelijk. Als de uitslag positief is, gaat de vlag uit en wordt het: 'kijk eens wat een fantastisch democratisch mandaat we hebben' en als het negatief is, wordt het: 'we nemen het overleg in heroverweging, hey, verassing, het is toch weer een JA'. Dank voor de moeite.
.
Daarom is het goed dat er nu al wordt afgedwongen uit te spreken wat er met de uitslag gebeurt. Is het een groot democratisch mandaat, of wordt de uitslag genegeerd.
.
Er moet hier op doorgepakt worden.Nu.

A.de Knaller | 16-10-15 | 10:15

Diepe Vuist | 16-10-15 | 10:11

Inderdaad, Rutte vervloekt de hele democratie en nooit gedacht dat het referendum er zou komen.

caralho | 16-10-15 | 10:14

@Diepe Vuist | 16-10-15 | 10:11
Dat kan niet want die zijn nog niet ingedaald.

necrosis | 16-10-15 | 10:14

OT, maar zit hiermee: is er niemand die die Tjibbe Joustra kan corrigeren als hij zegt: 'de Russen willen het rapport MH17 'onderuit halen?' Moest dat echt zo geformuleerd worden? Domme smeerlap. Of bewust?

Normpje | 16-10-15 | 10:14

@Crosskabouter | 16-10-15 | 10:07
Die 30% wordt wel gehaald. Het mooie zou zijn als de Ja-kamp actief gaat oproepen de stemming te gaan boycotten en dat het Nee-kamp de 30% behaald. Dan hebben we straks 90% die tegen heeft gestemd.

heldheino | 16-10-15 | 10:14

Als Jan Roos en al die andere fantastische vrijwilligers het werk zo doorzetten zoals ze het tot nu toe gedaan hebben, komt het wel goed met die opkomst. Zoals gezegd, dit is nog maar het begin van de slag, NU is de kans om onze stem te verheffen tegen die federalisten als Van Paalen en Verflopstad en laat die boodschap maar keihard aankomen!

RonnieKray | 16-10-15 | 10:13

Vraag 2 bevestigd echter wel weer eens de onderdanigheid van Nederlandse Politici jegens de EU partners.
.
Het moet men toch echt even flink aan het gat roesten wat andere EU partners hiervan vinden.

Meneert | 16-10-15 | 10:13

@inferno | 16-10-15 | 10:03
Op bijna alle vragen is het antwoord: 'hahahahahaha'....

necrosis | 16-10-15 | 10:12

-Bent u op de hoogte dat heel Nederland klaar is met uw regering en alles van de EU, dat ze daarom wellicht expres oxi gaan stemmen?

heldheino | 16-10-15 | 10:11

Geenstpeijl heeft Markje hoe dan ook behoorlijk bij de ballen!

Diepe Vuist | 16-10-15 | 10:11

@trenthopper | 16-10-15 | 10:04
Schaam je niet. de VVD heeft ons allemaal besodemieterd. Ik heb er 25 jaar op gestemd, en kijk nou wat er gebeurd.

Wat ze niet door hebben: Die mooie EU-postjes die ze allemaal willen als dank voor het weggeven van de Nederlandse spaarpotten gaan ze niet krijgen.

De volgende MP heet Geert. We gaan uit de EU en we gaan redden wat er te redden valt. En dan zijn er geen EU-baantjes meer voor Nederlanders.

Vogelbeest | 16-10-15 | 10:09

Ik denk, maar ik hoop het natuurlijk niet, dat de NL'se bevolking straks weer te lui is om naar de stembanken te gaan. Er zal landelijk campagne moeten worden gevoerd, om die 30% te halen. Ik heb al wel heel wat mensen gesproken, die overigens niet getekend hebben, wel gaan stemmen met het referendum. Dit hele gebeuren kan nog wel eens wereldnieuws gaan worden.
Ik ben heel, heel benieuwd hoe dit gaat aflopen.

Crosskabouter | 16-10-15 | 10:07

"Wat gaat u doen om de burger zo goed mogelijk te informeren over het Associatie Akkoord met Oekraïne? Bent u voornemens om een voorlichtingscampagne te gaan voeren?"

Eh, ik wil niet veel zeggen maar de NPO is deze week al begonnen.
Het antwoord op deze vraag is dus:
"Op drie netten van de Staatstevee zoveel mogelijk propaganda voeren en het stemvee via list en bedrog zodanig te manipuleren dat ze vóór gaan stemmen, zoals we dat in het verleden altijd gedaan hebben."

Cuyahoga | 16-10-15 | 10:07

Kunnen politici die écht in de democratie geloven zich niet beter bij Geert aansluiten? Dan kan dat stelletje clowns wat hij nu heeft weg, en dan kan ik met een stuk prettiger gevoel PVV gaan stemmen de volgende keer. Ik vrees dat dat de enige redding van de democratie en van Nederland gaat zijn.

Vogelbeest | 16-10-15 | 10:07

Niet verrassend. VVD'ers houden niet van referendums en zullen er nooit van houden.

kicktherabbit | 16-10-15 | 10:06

Als we Omzigt toch niet hadden om de club bij de les te houden.

Islamofiel | 16-10-15 | 10:06

Het maakt niet uit wat mark zegt. Ik geloof hem toch niet meer. Twee keer op hem gestemd omdat ik volgens stemwijzer het meest met hem eens was.. Wat was ik blind.

trenthopper | 16-10-15 | 10:04

Is het verdrag in volledige vorm in het Nederlands na te lezen?

DerWaarheid4 | 16-10-15 | 10:04

Goede vragen, ben benieuwd naar de antwoorden...

inferno | 16-10-15 | 10:03

Yeah!
Goed voor het referendum dat deze vragen nu worden gesteld.

nemoj me jebat | 16-10-15 | 10:03

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen