Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Volkskrant: "Het is de schuld van de PVV"

LOL. Klompen kunnen niet kapotter breken, facies niet harder palmen. Een artikel over framen in godbetert De Volkskrant. FYI. De Volkskrant is die krant die voor 40.000 euro een nietszeggende award kocht om zichzelf een jaar lang te framen als Newspaper of The Year. De Volkskrant is de krant waarin Israel altijd Gaza bombardeert. De Volkskrant is de krant waar GroenLinkse activisten als Rene Didde en Jeroen Trommelen journalistje mogen spelen. De Volkskrant is de krant waar zwarte piet en roze speelgoed in Bart Smit-folders het harder te verduren krijgen dan 50-jarige moslimimmigranten met hun kindbruidjes. De Volkskrant is de krant waarin GroenLinks-lid Bert Wagendorp Lance Armstrong mocht framen als onschuldige toerfietser. De Volkskrant is de krant van de martelhoax, waarbij vlak voor de verkiezingen Onze Jongens op defensiemissie in een middeleeuws kudtland werden geframed als Guantanamo-beulen. De Volkskrant is de krant waar week in week uit allochten mogen janken dat er geen allochtonen in de media te zien zijn. De Volkskrant is de krant die de ingezonden brievenschrijfster Fatima Dakmar bedacht om grappenbakker Gerard Cox een racismekaart in z'n muil te framen. De Volkskrant is de krant van Margriet Oostveen, die nare framefeeks die GeenStijl de schuld probeerde te geven van een bijna-lynchpartij in Leiden. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Maar dat mag u lekker doen. In de comments.

Reaguursels

Inloggen

U vergeet de belangrijkste framer namelijk Thomas von der Dunk met zijn eeuwige kritiek en gezeik over Wilders als populist, Hitler, xenofoob, islamofoob, dictator enz. enz.

PowPow | 16-10-15 | 09:27

Kansloze krant

KingStannisBaratheon | 16-10-15 | 08:13

Dr. Plofkop | 15-10-15 | 21:41 Dank voor het overzicht. De politiek is al jaren in de war. En dat komt omdat het iets dat ons de oorlog heeft verklaard dogmatisch omschrijft als religie van de vrede. Aldus is de gewone burger zoekende. Want heel veel van de gewone burger woont pal naast die religie van de vrede, en begrijpt inmiddels allang dat het allesbehalve te duiden is als religie van de vrede. Maar de politiek wil het niet weten. En zo rommelen we verder.

Benedict Broere | 16-10-15 | 01:21

Als je Pauw ziet, dan wordt eerst Wilders afgebrand, en vervolgens verschijnt er een joodse meneer die terecht verontrust is over het idee dat vlakbij een centrum van jodenhaters is gepland (zie de vechtpartijen in de AZC’s in Duitsland, de verkrachtingen, de pesterij, meestal uitgaand van de volgelingen van de religie van de vrede), en dan nog verschijnt er een religie van de vrede volgeling die totaal niet oproept tot doodslaan van Israeliërs, die nauwelijks wordt tegengesproken met zijn eenzijdige versie van de gebeurtenissen, en met ook niet zijn omschrijving van Israël als ‘terroristenstaat’. En dat was dan weer het dagelijke haatkwartiertje van het Politiek Correcte Dogma, zoals dat hele volkstammen de Absolute Waarheid in de hersenen prent.

Benedict Broere | 16-10-15 | 00:33

Toch kan een tijdje werken bij de Volkskrant je wel een geil burgemeestersbaantje opleveren.

blauwe zander | 16-10-15 | 00:22

De volkskrant wil oorlog met Rusland.
De volkskrant wil joodse touristen in elkaar slaan.
De volkskrant wil rekeningrijden invoeren.
Griezels zijn het.
And I am not joking.

lustkapper | 16-10-15 | 00:18

Dr. Plofkop | 15-10-15 | 21:41
Als ik zo een lijst over de PvdA ga plaatsen, dan crasht de server.

de honden blaffen... | 15-10-15 | 23:46

De Volkskrant is geen krant voor het volk maar een propagandablaadje van links; de PvdA is geen partij voor de arbeiders maar voor half afgestudeerde academici in de ambtenarij en het onderwijs; De socialistische partij is wel socialistich maar niet sociaal.Dit alles is niet wat het lijkt. De partij voor de vrijheid verdedigt met hand en tand als enige partij onze vrijheid. Zij doen wel wat ze willen uitstralen. Hou vol!

Kaiser Wilhelm XV | 15-10-15 | 22:49

-weggejorist-

Tenebris Luciens | 15-10-15 | 22:21

-weggejorist-

Rot toch op joh! | 15-10-15 | 21:58

1. In strijd met de gewekte verwachtingen stemde de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers.

2. De PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen, voor het afschaffen van de alleenstaandeouderkorting en voor het korten van de huurtoeslag. Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.

3. De belofte van de PVV om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen blijkt eveneens loos te zijn. De partij stemde tegen het invoeren van een Balkenendenormin de cultuursector en in de zorg. En voor de belastingvoordelen van het Koningshuis.

4. Gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro mogen van de PVV niet meer in een sociale huurwoning gaan wonen.

5. Lonen in de publieke sector willen ze bevriezen.

6. Voor de verkiezingen (2010) eiste de PVV ‘absolute transparantie’ over de ontwikkeling van de koopkracht in Nederland, nu vindt de partij het niet meer nodig dat deze cijfers in de rijksbegroting worden gepubliceerd.

7. De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen. In werkelijkheid stemde de PVV in de Tweede Kamer voor hogere eigen bijdragen en voor bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) en de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70.

Wilders zegt tegen marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde voor particuliere investeringen en winstuitkeringen in ziekenhuizen en voor betaalde voorrangszorg via zogenaamde SOS-artsen.

8. De PVV stemde tegen een meer inkomensafhankelijke premie (ZIEKENFONDS!),tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen en zelfs tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg.

9. De PVV stemde ook tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb.

10. Ook agenten in spe moeten het ontgelden: de PVV stemt in met bezuinigingen op de politieopleiding en betaalt aspirant-agenten geen vergoeding meer. Voor zij-instromers wordt het zo onmogelijk om politieagent te worden. De PVV stemde in met het afschaffen van de zogenaamde ‘Montfrans-middelen’, geld dat gemeenten gebruiken voor hun veiligheidsbeleid.

11. De PVV weigert ook alcoholverslaafden in het verkeer extra aan te pakken en is tegen concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen.

12. Recidive wil de PVV wel terugdringen, maar door te bezuinigen op reclassering en een snelle re-integratie van ex-gedetineerden af te wijzen, blijft ook dit een loze belofte.

13. De PVV laat gewone mensen in de file staan, maar laat de rijken rijden. De partijstemde in met betaalde elite-tolrijbanen, waarop mensen met geld de files kunnen passeren, tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers, tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen en tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen.

14. De spoorwegen hoeven van de PVV niet weerbestendig te worden gemaakt en de prijs voor een trein- of buskaartje mag sneller stijgen dan de kosten voor een auto.

15. De PVV stemde tegen een voorstel om het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen en tegen een minimum-voorzieningenniveau voor openbaar vervoer in het landelijke gebied.

16. De PVV verklaarde zich ook tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail, tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor en tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het openbaar vervoer. De reisinformatie en communicatie met reizigers bij een ongeluk op het spoor hoeft van de PVV niet te worden verbeterd.

17. De PVV was in de verkiezingstijd kampioen dierenrechten. Na de verkiezingen veranderde dat snel. De fractie stemde tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand. De partij stemde tegen betere controle op de intensieve veehouderij, tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen, tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie, tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn, tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015, maar voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen.

18. De PVV stemde ook tegen een vergunningenstop voor megastallen. Bovendien was de partij tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems, tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken, tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept, tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales en voor de bouw van nieuwe kolencentrales.

19. Het woord ‘democratie’ valt vijftien keer in het PVV-verkiezingsprogramma, het begrip ‘vrijheid’ nog vaker. Na de verkiezingen stemde de partij echter tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop. In strijd met haar beloften stemde de PVV tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken.

20. Ook de belofte voor meer openheid werd gebroken: de partij stemde tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan. De beloofde onafhankelijkheid van ‘Brussel’ leidde niet tot steun voor voorstellen om meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw.

21. De PVV verzet zich ook niet tegen de groeiende Europese bemoeienis met onze woningcorporaties.

22. De partij stemde voor meer invloed van ‘Brussel’ op de Nederlandse begroting.

23. De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de partij stemde tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen.

24. Een paar maanden geleden stemden ze tegen afschaffing eigen risico voor mensen met chronische aandoening en ouderen…

De PVV claimt er voor de gewone man te zijn, maar stemde toch voor verdere liberalisering van de sociale huursector, voor TTIP en tegen de miljonairsbelasting waarmee het gat tussen arm en rijk kleiner zou moeten worden.

Dr. Plofkop | 15-10-15 | 21:41

@Swarthoogt. Doe eens iets origineels zeggen dan. Kom op je kan het.

Nee? Goh, afzeiken is eenvoudiger toch?

ristretto | 15-10-15 | 21:01

Volkskrant is ook de krant die GS verbood de applausmeter af te schaffen, en zowaar, hij is er niet! Dit is repliek van een kind dat weet dat ie straf heeft verdiend!

rejected | 15-10-15 | 19:53

De PVV is voorlopig wél de enige die zich verzet tegen die asielzoekers. Van de rest kunnen het er niet genoeg zijn geloof ik.

sadfkasdhfd | 15-10-15 | 19:47

De originaliteit van de reaguurder:

Het enige zinvolle wat je met de VK kan is de kat erop laten schijdten.

Bedenk eens iets nieuws!

Swarthoogt | 15-10-15 | 19:46

Als morgen de PVV ophoudt te bestaan en Geert verdwijnt van het politieke toneel is dan het probleem opgelost?
Nee? Dan was het niet de oorzaak of schuld.

ristretto | 15-10-15 | 19:26

Vindt ze wel bij elkaar passen..... beiden worden geedit en je hebt een harde kern..... rest is voor de buhne....

fingers | 15-10-15 | 19:24

Vergeet het beruchte interview met Fortuyn niet, met chocoladeletters over de islam, wat Fortuyn het lijsttrekkerscahp kostte van Leefbaar Nederland.

ElChombo | 15-10-15 | 18:57

@IJsbrekert
Er word toch nergens beweerd dat ze die stront niet mogen neerpennen, er word alleen kritiek gegeven .
Snapt u vrijheid van meningsuiting niet zo ?

Castor12 | 15-10-15 | 18:25

VanBukkem | 15-10-15 | 17:55
... U verwoordt het goed.
(c)ZWITSUL | 15-10-15 | 18:02
Exact. twee zielen, één gedachte.

Zaniksmurf | 15-10-15 | 18:24

Je zou je zelfs kunnen afvragen of het überhaupt wel een krant is, en geen partijblaadje.
VanBukkem | 15-10-15 | 17:55

je zou je ook af kunnen vragen of de(ze) overheid er belang bij heeft, dat bepaalde dode bomen media altijd blijven voortbestaan, ook al zijn ze eigenlijk verlieslatend.
Misschien kopen ze wel advertentieruimte in.
Ik heb zo mijn gedachten, ook over bepaalde omroepen, internetblogs en zeker de NPO.

(c)ZWITSUL | 15-10-15 | 18:02

@Zaniksmurf | 15-10-15 | 17:10
Daar heeft u een punt.
Je zou je zelfs kunnen afvragen of het überhaupt wel een krant is, en geen partijblaadje.

VanBukkem | 15-10-15 | 17:55

.... maar vooral PVV promomateriaal aan het herkauwen zijn! daar ligt het probleem van Nederland!
bArAbAts | 15-10-15 | 16:56
-
PVV kan mij geen reet schelen, wat er met het land gebeurt heb ik geen partij of krant voor nodig, ik voelde dit al vijftien jaar geleden aan en met name de laatste jaren begint de grootste nachtmerrie bewaarheid te worden. Of PVV het geneesmiddel is? Denk het niet, maar ik verdom het om nog een keer op de verkwanselpartijen te stemmen. Ze leveren alles in wat onze voorouders ons gegeven hebben, op ELK vlak.

Sergeant_Peper | 15-10-15 | 17:54

Wat een zuur stukje zeg! En dat over een kwaliteitskrant die met nuance (lees dat woord nog maar een paar keer geenstijl) goede journalistiek maakt en als 1 van de weinige kranten een stijgende oplage heeft. Wat ik wel wat minder vind de laatste tijd zijn de columnisten die steeds rechtser lijken te worden zoals Derk Jan Eppink en die andere man die nog steeds tegen windmolen vecht.

erikrugzak | 15-10-15 | 17:46

Altijd hetzelfde met die Volkskrant. Ze openen met in dikke zwarte koeienletters de tekst 'de Volkskrant', en meteen daarna beginnen de leugens.
VanBukkem | 15-10-15 | 14:07
... de eerste leugen is de, in dikke zwarte koeienletters, tekst 'De Volkskrant'. - Sinds wanneer is de Azijnbode een krant voor het 'volk'.

Zaniksmurf | 15-10-15 | 17:10

Er wordt hier in de kolommen een hele bak diarree uitgescheten over een krantje. Wij waren allemaal toch zo voor vrijheid van meningsuiting? Of geldt dat alleen voor meningen die overeenkomen met de onze?

IJsbrekert | 15-10-15 | 17:10

@bArAbAts | 15-10-15 | 16:24 "... en de volkskrant heeft toch altijd gelijk! iig meer dan de reaguurders hier!"
.
Arme, simpele ziel.

ben kokhals | 15-10-15 | 17:03

Kereltje is maar stilletjes.....38 zetels bij TNS/NIPO....... Telt zwaarder dan bij Maurice........
Dit slechtste kabinet ooit, wat zich met zelfverloochening en flagrante leugens staande houdt, laat elke dag dat ze het nog wagen te 'regeren' zien dat ze echt alleen maar:
-hardgrondig schijdt hebben aan de kiezer
-voor hun eigen cv en portemonnee bezig zijn
-ons land met Mach4 in de afgrond storten
-de woorden 'humaan' en 'zelfverrijkend' als gelijk beschouwen
-alleen nog ontzag hebben voor de EUSSR, want dit zijn hun aanstaande broodheren.
.
Door hun faalbeleid resten ons 2 keuzes. Gedwee eu-regels blijven volgen of het recht in eigen hand nemen en alles op alles zetten om deze corruptici zsm te luppen. Waarna de volgende regering de indrukwekkende klus krijgt de aangerichte maatschappelijke schade te repareren.

pennestront | 15-10-15 | 16:59

eigenlijk wel mooi om te zien hoe iedereen meegaat in het gebral van de PVV.... echt te triest voor woorden dat er blijkbaar een groep mensen is die niet meer voor zichzelf denken.... maar vooral PVV promomateriaal aan het herkauwen zijn! daar ligt het probleem van Nederland!

bArAbAts | 15-10-15 | 16:56

@godverdegodverdomme, nee juist niet, ik gebruik mijn grijze massa! en kereltje zeg je maar tegen jezelf in de spiegel... mijnheer voor jou!

bArAbAts | 15-10-15 | 16:54

@bArAbAts

Gehersenspoeld, kereltje?

godverdegodverdomme | 15-10-15 | 16:44

Hoppa, 38 zetels in de peiling van TNS-Nipo.

de honden blaffen... | 15-10-15 | 16:40

De Volkertkrant.
Wel opassen als je hem openslaat, je wordt zomaar neergeknald.

Dhr. de Wit | 15-10-15 | 16:38

Kortom, kranten zijn kut :-)
Internet haalt de MSM op alle fronten in.
Ze spartelen nog wat na. Het wieltje draait nog maar het hamstertje is al dood:-)

Zathras | 15-10-15 | 16:35

@telelezer | 15-10-15 | 16:06

De Volkskrant is een kutkrant, de telegraaf is een domme kutkrant.

Je merkt gewoon dat de Nederlandse (papieren) massamedia in een chaos periode zit. Nauwelijks onderzoeksjournalistiek, alles wordt van elkaar overgeschreven inclusief de inhoudelijke fouten, slechte financiele resultaten en hijgerige investeerders die maar op 1 ding uit zijn de krant zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor overnames of aandeelhouders...

Kritische eigenzinnige stellingnames zie je hoogstens nog bij wat columnisten... die zich gelijk verontschuldigen als het mogelijk lezers gaat kosten.

Voor goede kritische onderzoeksjournalistiek is allang geen geld meer, daar moet je voor zijn bij de Duitse of Engelse kranten zoals The Guardian.

Neem nu de hele discussie over de TTIP. Het wordt nauwelijks inhoudelijk belicht met uitzondering van die chloor aka peroxide kippen. Je merkt dat de media onder druk staat. Aan de ene kant ontbreekdt het aan kwalitatieve know-how (zijn wegbezuinigd bij media org.) om ook maar goede onderzoeksjournalistiek uit te voeren aan de andere kant zitten ze zo onder de plak van hun investeerders die bepalen waar over geschreven/bericht wordt.

Dop in Osaka | 15-10-15 | 16:27

@Dop in Osaka | 15-10-15 | 14:20 ,

Natuurlijk kan het wel, het is gewoon onwil, de grensposten en slagbomen zijn er allemaal nog zelf

rode peper | 15-10-15 | 16:26

toch leuk dat er hier altijd met 2 maten gemeten wordt....1 maat voor "linkse" media... en een heel klein maatje voor de "rechtse" media.... triest want dan is het dus altijd de pot verwijt de ketel....
.
Als er vanuit de PVV hoe zoveel commentaar is op de media, doe het dan ZELF goed voor.... en breng het nieuws zonder bijbedoeingen en meningen.... als je dat niet doet kan je ook andere media dat niet kwalijk nemen!
.
en de volkskrant heeft toch altijd gelijk! iig meer dan de reaguurders hier!

bArAbAts | 15-10-15 | 16:24

@Desmoulins | 15-10-15 | 15:39

Ik had het niet over grenscontroles, ik had het over grenzen dicht/afsluiten... oftewel de uitermate domme hollebollegijs taal door roeptoeter wilders.

Als u de EU afspraken hierover kent ook mbt tot vlu... ik bedoel migranten dan weet u dat het niet mogelijk is door de verdragen die Nederland heeft ondertekend.

Door ontbinding van verdragen zou het theoretisch kunnen dat Nederland weer totale zeggenschap heeft over haar grensverkeer met en uit andere EU landen.

Gezien de ingewikkelde verdragsconstructies lijkt me de kans groter dat Wilders zich laat bekeren tot moslim dan dat dit ooit gaat gebeuren.

Sterkte...

Dop in Osaka | 15-10-15 | 16:12

@Jeroen65 | 15-10-15 | 15:33
precies hetzelfde viel mij ook op.
De Telegraaf wordt steeds meer een hielenlikker van de overheid.

telelezer | 15-10-15 | 16:06

De advertenties in een krant geven een beter beeld van wat er in een land omgaat dan het redactionele gedeelte.

mysteryposter | 15-10-15 | 15:53

De Volkskrant; spreekbuis van de PvdA. Net zo min als de PvdA nog voor de arbeider is, is de Volkskrant nog voor het volk.

miss error | 15-10-15 | 15:50

-weggejorist-

Jeroen65 | 15-10-15 | 15:41

@Dop in Osaka | 15-10-15 | 14:20

Net of die regelgeving absoluut is.
Voor de creatie van de Schengenzone waren er grenscontroles.
Het geeft blijk van dogmatisch denken door te stellen dat grenscontroles niet mogelijk zouden zijn. Ze zijn al een realiteit in de EU, dus de facto is het Schengen Verdrag aan het imploderen.

Desmoulins | 15-10-15 | 15:39

Kranten heffen zich uiteindelijk allemaal zelf op ,met al het gelieg en bedrieg, alleen de voetbaluitslagen kloppen, de rest kan je met een zak zout nemen ,dus daar hoeven we geen abonnee meer te worden ,en die lui zich maar afvragen waarom niemand nog een krant koopt .

fleurtje | 15-10-15 | 15:37

De Volkskrant is een foute allochtonen krant, net zo fout als de landverraders van de PvdA'ers, Samsom en Dijsselbloem!
Zou simpelweg allemaal verboden moeten worden!

Lexus01 | 15-10-15 | 15:36

-weggejorist-

Jeroen65 | 15-10-15 | 15:33

@ subsidistan | 15-10-15 | 13:19

**Eigenlijk is de Volkskrant gewoon kut**

nee ... absoluut niet waar,
de Volkskrant is super kudt
minstens even onwelkom als een blauwe envelop
op de mat bij Moszkowicz of een Eritreër met een tijdbom op 3 meter afstand van Geert Wilders.

Berthe | 15-10-15 | 15:25

Iedereen per direct de abonnementen opzeggen aub!
emmerwater | 15-10-15 | 15:10

Ik moet zeggen dat de gedachte wel bij me opgekomen (ik lees de NRC).

Paljas | 15-10-15 | 15:24

NRC is t zelfde laken een pak. Zie het redactioneel commentaar van dinsdag 13 oktober : De incidenten bij de Woerdense opvang worden in dit stuk linea recta in de schoenen van dhr. Wilders geschoven. Hij is een makkelijke scape goat geworden voor de MSM.

Paljas | 15-10-15 | 15:22

De krant waar Nausicaa Marbe werd weggetreiterd richting De Telegraaf, want niet linkshandig genoeg of zo, waarna blijkt dat ze ook daar evenmin veilig is voor giftige ex-VK-collega's: "De opinieredactie van de Volkskrant interviewde opmerkelijk een columniste van De Telegraaf over [Jesse] Klaver – vermoedelijk nam niemand anders de telefoon op. 'Jongetje, ga jij eerst maar eens een toontje lager zingen', was het eerste wat de columniste dacht toen Klaver aantrad. Zij klonk als een dementerende tante van 93 die haar brutale neefje van achttien toespreekt in een jeugdboek uit 1923. Het werd niettemin genoteerd als een serieus te nemen gedachte keurig genoteerd, onder het motto: gebazel is ook een opinie."

Jan Zand | 15-10-15 | 15:10

-weggejorist-

emmerwater | 15-10-15 | 15:10

Weet je wat ook een frame is? "Grenzen dicht" en dan vervolgens zeggen dat dit GEEN oplossing is alsof dit een vaststaand feit is.

Volgens mij zou er in NL helemaal geen vluchtelingen vraagstuk / illegale immigranten tsunami discussie zijn wanneer de grenzen dicht zouden zijn. Het geroep dat wij iedereen moeten helpen en dat kritiek VERBOTEN is lijkt mij eerder een kwestie van framing.

zed is dead | 15-10-15 | 15:07

@wakkere_nederlander | 15-10-15 | 14:51
Klopt toch bij de "volksrepubliek China"?

frank87 | 15-10-15 | 15:00

Met een krant kun je zowel een partij leider als een vlieg doodslaan.

mysteryposter | 15-10-15 | 14:59

Dat "De Volkskrant is de krant waar week in week uit allochten mogen janken dat er geen allochtonen in de media te zien zijn." kan kloppen: als het enige medium waar je in komt de Volkskrant is, dan zie ik je niet.

frank87 | 15-10-15 | 14:58

Volgens De Volkskrant zijn er in Nederland geen volksartiesten want de kunst & cultuurpagina's doen alleen verslag van èchte (gesubsidieerde )kunst.
Echt een ware volks-krant.

wakkere_nederlander | 15-10-15 | 14:54

De Volkskrant is de krant die 'volks'krant heet terwijl de doelgroep niet Het Volk is maar de linkse elite.

wakkere_nederlander | 15-10-15 | 14:51

-weggejorist-

Jeroen65 | 15-10-15 | 14:41

Verbaast me niks. Dat is toch de advertentie courant voor uitbuitende soixantehuitards en regeneraat ennesbeejers?

ben kokhals | 15-10-15 | 14:41

Ach Pritt, niet zoveel meer schrijven over de Azijnbode. Binnen een jaar is het over en uit met deze krant.

De Laureaat | 15-10-15 | 14:40

@freelux | 15-10-15 | 14:23
Inderdaad lachwekkend. NL hoeft alleen een oost-en zuidgrens te bewaken, wat gezien de overmaat aan camera's die zelfs een onbevoegd passerende vlieg kunnen waarnemen, zeer simpel is. Dit land is dienaangaande zeer wel te vergelijken met de stadstaat Singapore, waar je bij wijze van spreken al verdacht bent als bij binnenkomst je bril scheef op je neus staat.

isitsoornot | 15-10-15 | 14:39

"Als de partijen zich terugtrekken in hun eigen frame, is dat gevaarlijk. We zien twee kampen die elkaar niet meer snappen en alleen nog horen wat ze willen horen."
.
Lolwut? Het is al minimaal 15 jaar een kleuterklas, dat men dit nu "framing" noemt verandert daar niks aan. Alleen maar standpunten uitwisselen en voor de rest vingers in de oren en nanananananana. Ooit zal de parlementaire werkvorm "debatteren" bedoeld zijn geweest om wetsvoorstellen scherp te krijgen en/of te verbeteren vermoed ik. Tegenwoordig is het een soort van amateurtoneel. Misschien toch maar eens weghalen die camera's. Baat het niet.....

Gen. Maximus | 15-10-15 | 14:38

De Volkskrant voor iedereen behalve het volk.

Hiesjes | 15-10-15 | 14:37

de Vk is kudt
mensen die werken bij de VK zijn kudt mensen.

vinzDH | 15-10-15 | 14:36

de Azijnbode's nieuwe naam: De Volks(k)rant

fap_cave | 15-10-15 | 14:32

@Veritas Splendor | 15-10-15 | 14:20
Ik vind Von Der Dunk wel grappig. Onschuldig maar eloquent links volksvermaak.

atheïstisch stemvee | 15-10-15 | 14:24

De vk is de spreekbuis van onze klimaatallarmisten Greenpeace WNF en ander zichzelf verrijkende subsidie slurpers.

gerr | 15-10-15 | 14:24

Ach jee, loopt de Volkskrant weer te framen dat de PVV geen oplossingen heeft. Volgens mij is dit nu al verschillende keren weerlegd. Heb er zelf ook wel eens reacties aan gewijd, hier en op powned. Gezien gebrek aan tijd ga ik dit nu niet nogmaals doen. Dat grenzen dicht geen oplossing is, is helemaal lachwekkend. Toen Duitsland er achter kwam dat ze te veel vluchtelingen binnenkregen, was het eerste wat ze deden de grenzen beter controleren. En dan zou grenzen dicht geen oplossing zijn? Gewoon geframed. Ik zou de stelling dan ook willen veranderen in: Journalistiek wordt steeds meer de kunst van het framen. Als ik de vodden moet geloven die zich kranten noemen zijn alle vluchtelingen afkomstig uit Syrie, vluchten ze allemaal voor oorlog, zijn ze allemaal zielig, hebben ze allemaal kinderen die vluchten voor oorlog, zijn ze hier allemaal om te komen werken, zijn ze allemaal hoog opgeleid en profiteert heel Nederland van hun komst. Hahahaha

freelux | 15-10-15 | 14:23


bisbisbis | 15-10-15 | 14:09

Echt linkse goedmensen lezen de Stormer, ook zonder Umlaut.

eerstneukendanpraten | 15-10-15 | 14:20

De Volkskrant waarin Thomas von der Dunk, Israel de schuld weet te geven van de annexatie van de Krim door Putin.

Veritas Splendor | 15-10-15 | 14:20

@rode peper | 15-10-15 | 13:14

Grenzen dicht is natuurlijk niet mogelijk. We zijn gebonden aan EU regelgeving wat primair wordt bepaald door Duitsland.

Trouwens de gehele EU migrantencrisis wordt gedomineerd door Duits beleid. Merkels Law.

Dop in Osaka | 15-10-15 | 14:20

In de 80-er jaren, vooral rond de kruisrakettenkwestie, was de VK werkelijk niet te pruimen want polariserend tot op het bot
nu staan er tegenwoordig wel wat andere meningen -Martin Sommer, Max Pam- in, maar het blijft
een polariserende kudtkrant met een paar kruimels aan andere meningen erin

Tobi | 15-10-15 | 14:17

De NOS doet in t middag-journaal ook n duit in het zakje door n handpop van de UNHCR ons te laten waarschuwen voor AL dat populisme in deze. Het in elk geval prettig dat je in ons land nog een keuze hebt in de soort propaganda.

GormSuil | 15-10-15 | 14:17

Echt, het enige zinvolle wat je met de VK kan is de kat erop laten schijdten.
pennestront | 15-10-15 | 13:12

dat weigeren ze pertinent en zonder pardon!

peterTax | 15-10-15 | 14:13

Dat is toch die Krant waar al die zogenaamde Intelligentsia die deze puinstort geimporteerd hebben het allemaal wel wisten . Je kon geen VK openslaan of er was wel een deskundige die het allemaal wist alleen de oplossingen hadden ze niet zo . Ja het plebs kon het doen , maar die steken een middenvinger terug . Knap het maar lekkers zelf op met je binnen gehaalde troep . Veel succes en plezier er mee . Ik zal er geen klauw voor uit steken meer ! De teringzooi moet nog veel groters worden .

liegende lippen | 15-10-15 | 14:09

Onze eigen Volkischer Beobachter.
-
(Hollands, dus zonder Umlaut)

bisbisbis | 15-10-15 | 14:09

Zo en zo massa media (op papier) in het algemeen in Nederland is op een waardeloos laag peil.

Alles wordt door elkaar door geechoed wat vanuit overheids organisaties komt... want dan is het correct. Er is nauwelijks nog sprake van onderzoeks journalistiek

Ik volg de EUropese en met name Nederlandse media van een afstand (fysiek) en als je ziet hoe de NL massamedia de termen vluchtelingen, asielzoekers en migranten door elkar gebruikt naar gelang de publieke opinie en de politieke 'correctheid' dan is dat werkelijk om te huilen.

In Groot Britannie wordt ten minste de term migrant en migrantencrisis consequent gebruikt door de media, van links tot rechts en doet men niet aan politieke correctheid framing.

Dop in Osaka | 15-10-15 | 14:07

Altijd hetzelfde met die Volkskrant. Ze openen met in dikke zwarte koeienletters de tekst 'de Volkskrant', en meteen daarna beginnen de leugens. Afgewisseld met veel te moeilijk cryptogrammen van Jan Meulendijks, waarmee ze ten onrechte de suggestie proberen te wekken dat je eigenlijk best wel inteligent bent als je de Volkskrant leest. Trap er niet in mensen.

VanBukkem | 15-10-15 | 14:07

En, niet te vergeten, de Volkskrant heeft natuurlijk ook nog de door Wildershater Kustaw Bessems geleide tendentieuze bijlage 'Vonk'. Zoals de Russische socialistische krant Iskra zou die een groot vuur moeten kunnen aansteken en paradoxaal genoeg is dat precies hetgeen waarvan ze de waarachtige verzetsman Wilders steeds beschuldigen. Met logica heeft het niets meer te maken.

isitsoornot | 15-10-15 | 14:05

hoho, we hebben het wel over de enige objectieve kwaliteitskrant in NL!

hihi

Nuchternederland | 15-10-15 | 14:04

De Volkskrant?
Wat is dàt nou weer?
Papier om je k*nt mee af te vegen zeker.

Dostranamus | 15-10-15 | 14:02

@Morgenhout | 15-10-15 | 13:52

Ze moeten hun frames haast wel zelf gaan geloven, zoals dit citaat laat zien:

"Wilders valt bijna samen met zijn frames: testosteronbommen, asieltsunami, grenzen dicht - over oplossingen geen woord"

Iedereen met nog een halve functionerende hersencel ziet natuurlijk dat in dit kleine stukje gewoon DE oplossing staat: grenzen dicht

rode peper | 15-10-15 | 14:01

@Lewis | 15-10-15 | 13:20
Helemaal eens. Het was een heerlijke krant om te lezen. Voor een paar jaar. Nu zijn ze weer terug het propagandakanaal voor PvdA en anderen die deugen. Zit er over te denken mijn lidmaatschap op te zeggen. Bah.

Law of the Land | 15-10-15 | 13:59

De Volkskrant de krant van slapend Nederland!
Niet wakker maken gewoon laten suffen,

braamstruik | 15-10-15 | 13:57

Welk gebouw probeert mevrouw op de foto te deepthroaten?

.11eurocentvanomeKOK | 15-10-15 | 13:56

Zou dat nou goed betalen, werken voor de Volkskrant? Denk het wel.

TheseDays00 | 15-10-15 | 13:56

Is heel makkelijk stem gewoon niet op pvv!
Dan houd het pesten ook op!
Stem gewoon SP.

Rest In Privacy | 15-10-15 | 13:56

In Duitsland scanderen de vluch... asiel... migranten in ieder geval begrijpelijke taal wat we allemaal al een keer gehoord hebben. Dat maakt de dsicussie over de vl... migranten in ieder geval wat duidelijker.

www.liveleak.com/view?i=858_1444907554...

Dop in Osaka | 15-10-15 | 13:56

Het door de Volkskrant al jarenlang gebruikte frame bij hun propaganda is dat van de geen oplossingen biedende PVV. Ze volgen daarbij de uitgangspunten van Goebbels; "Je moet in telkens wisselende vormen eeuwig hetzelfde zeggen. Uiteindelijk is het volk zeer conservatief. Het moet door voortdurende herhaling doordrongen worden van onze beginselen."

Ze hebben daarmee inmiddels succes, er zijn talloze leeghoofden die het werkelijk geloven.

Morgenhout | 15-10-15 | 13:52

Ze zijn anders prima om de vuurkorf mee aan te steken. De Koran is anders ook een prima optie.

eerstneukendanpraten | 15-10-15 | 13:51

De jeugdjournaal weergave van het referendum gisteren... verdrag is om handel makkelijk te maken en daar zijn ze op tegen. ..

Alquest | 15-10-15 | 13:51

Neem aan dat de asielzoekers bij binnenkomst een gratis abo op de VK krijgen.

Uw Verzekeringsadvis | 15-10-15 | 13:50

Jammer jongens maar allochtonen lezen DE Volkskrant dus niet omdat ze niet kunnen lezen.Het wordt tijd dat er in NL een vrij rechts windje gaat waaien anders is iedereen kwijt wat er na de WO2 is opgebouwd.Europa is geen eenheid en zal het ook nooit worden.Europa is alleen een eenheid als het gaat om geld van het volk te plukken,wat het makkelijkst gaat.Binnenkort wil iedereen ambtenaar of vluchteling van beroep zijn want dan heb je de minste zorgen in het uiteen vallendeEuropa.Ps mensen met verstand van zaken lezen dit op sterven na dood krantje ook niet wat betekend dat wat er in staat niet meer is dan roep toeteren voor een hele kleine doelgroep.

varkensvleesje | 15-10-15 | 13:49

Alles is de schuld van de PVV en Geenstijl.

Zo, hiermee zijn alle problemen voor de Linkse groene politieke correcte gutmensch opgelost.

ProAsfalt | 15-10-15 | 13:48

Ben al tien jaar geleden afgehaakt, de zuurgraad was niet langer te verteren.

RobberenRukkie | 15-10-15 | 13:47

Wat lopen ze nu te zeiken over de PVV.
Laatste zooi kabinetten er niet zo'n teringzooi van hadden gemaakt, had de PVV misschien niet eens bestaan.

Mastermattie | 15-10-15 | 13:43

Hoe dan ook, je kunt merken dat ze bij die Guttmenschen krant balen als een stekker als de Hond de PVV weer meer zetels geeft in hun peiling.
En dat alleen al geeft mij een dikke grijns op mijn gezicht.

Democrates | 15-10-15 | 13:43

@ rode peper @ kaas de vries jullie nemen me de comments uit de mond

een maffiabaas | 15-10-15 | 13:43

Maar het is ook de schuld van de PVV . Snap dat dan.
Als de PVV niet had gezegd wat er aan de hand is waren er nog steeds mensen geweest die bleven geloven in de leugens en indoctrinatie van de NOS en kranten zoals de Volkskrant.

memyzelfandai | 15-10-15 | 13:41

Gevaarlijk stukje bedruk papier. Het zou verboden moeten worden!

alusion | 15-10-15 | 13:40

De VK is de krant die haar hoofdredacteur 1 miljoen euries meegaf en die vervolgens burgemeester van Hilversum werd en daar niet met zijn eigen miljoen maar de miljoenen van ons rondstrooit en daarmee zomaar wegkomt. En verder nog de nodige bijklusbaantjes als lid adviescommissie die moet gaan adviseren hoe de bezuinigingen op de NPO!!! moeten worden doorgevoerd. Ha proest ook nog voorzitter Consumentenbond. Zijn vriendje Hans Laroes voorzitter Raad van de Journalistiek. www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/08/...
En zo worden we door dit soort Goebbels compleet verneukt en zoet gehouden en dat ook nog eens met ons geld!
En iedere nederlander dit dit pikt is en grote nul.
Allemaal leugenaars en bedriegers en judassen in ruil voor goed gld ons geld dus.

ecologiste | 15-10-15 | 13:38

De Volkskrant is alleen goed als muggenklapper!

Rest In Privacy | 15-10-15 | 13:38

De Volkskrant, was dat niet die krant die hun anonieme CDA'er uit Woerden bekend maakte?

Mastermattie | 15-10-15 | 13:38

U bedoelt dat N.S.B. stenciltje?

Rest In Privacy | 15-10-15 | 13:37

Alles is de schuld van de PVV. En toch is het de meest populaire partij op dit moment. Wie is er nou gek??

Toetsiemonster | 15-10-15 | 13:37

-weggejorist-

benikookalgek? | 15-10-15 | 13:37

Gaap. Wat zegt het spreekwoord ook alweer....
Stel niet uit tot morgen om vandaag iemand anders de schuld te geven...

benikookalgek? | 15-10-15 | 13:37

Het woord framen wordt teveel geframed.

Piet Karbiet | 15-10-15 | 13:36

-weggejorist-

Tenebris Luciens | 15-10-15 | 13:36

Extreem linkse rotkrant!

lanexx | 15-10-15 | 13:36

De Volkskrant is de krant die tot 1941 mogen verschijnen van de Duitsers verschijnen omdat ze gehoorzamen aan de Duitse censuur.

De waard zijn gast | 15-10-15 | 13:35

Hier radio oranje..... de.... geit.... is.... gemolken..... ik.... zeg... de geit ..... is gemolken.....--Afgeplakt---

Maco3key | 15-10-15 | 13:33

@potloodvent | 15-10-15 | 13:25
Het zelfbenoemde goedvolk.

deraderendraaien | 15-10-15 | 13:32

@XaleX_2 | 15-10-15 | 13:24
het is toch ook een nepparlement, het enige wat ze doen zijn stempeltjes zetten op eu-wetgeving

rode peper | 15-10-15 | 13:30

-weggejorist-

Veldmaarschalk Sorry | 15-10-15 | 13:30

-weggejorist-

Boris Kapotjeplof | 15-10-15 | 13:30

Vooruit, er is nog één lichtpuntje bij de Azijnbode: Martin Sommer. Zal binnenkort wel worden overgeplaatst naar de regionale redactie in Schubbekutteveen.

Rest In Privacy | 15-10-15 | 13:30

Peggold doet niet anders, dat is echt de überframer en zijn enige schietschijf is Wilders, het is een obsessie voor die man geworden, z'n huwelijk op de klippen, hij krimpt 5 cm per jaar, z'n stem wordt met de dag meer poppenkasterig.
Hoe ver kun je gaan met framen?
Tot je jezelf volkomen vastlult en ongeloofwaardig maakt met je creatie van de ander.

Pralite Monk | 15-10-15 | 13:29

Bijna niemand leest die salonsocialisten meer!

Gelukkig is er INTERNET!

Na decennia manipulatie van die media,komen ze steeds meer in de rode cijfers,het gaat daar zo slecht,dat wil u niet weten

hunny | 15-10-15 | 13:29

Ook de Volkskrant gaat bij gebrek aan argumenten jijbakken.

Mastermattie | 15-10-15 | 13:27

Ik roep al sinds de jaren zeventig dat de Volkskrant afgeeft. En toen werd er nog met lood gezet.

L. Rakker | 15-10-15 | 13:26

Ik moet heel eerlijk zijn: ik heb nog nooit een Volkskrant van dichtbij gezien.
Maar ik heb ook nog nooit een Ebola-virus van dichtbij gezien en toch weet ik ook daarvan dat ik daar geen behoefte aan heb.

Cuyahoga | 15-10-15 | 13:26

Fatima Dakmar en Gerard Cox als racist wegzetten, dan ben je toch klaar met dit soort crap.

gebrokenvleugel | 15-10-15 | 13:25

De Volkskrant? Welk volk?

potloodvent | 15-10-15 | 13:25

Nederland is een links kutland met linkse kutmedia, gewoon negeren die meuk en je eigen plan trekken.

compitaal | 15-10-15 | 13:25

"Beste bezoeker,

Onze website is tijdelijk niet beschikbaar.
Onze excuses voor het ongemak. "

Goh wat toevallig dat de VK er net even uit ligt.

Te dom om te poepen | 15-10-15 | 13:25

Ja, vroeger nam je de Volkskrant mee naar de UB.
Anders kon je 's avonds niet neukon.

Piet Karbiet | 15-10-15 | 13:25

De kat van Horsteknots gaat helemaal voor een vk-tje als bodem in d'r bakkie. Elke drol ruikt meteen naar viooltjes.

horsteknots | 15-10-15 | 13:24

Het irritantste is eigenlijk nog wel alsof heel Media NL doet dat Wilders het woord nepparlement en nepdemocratie heeft verzonnen (om te framen) wat dus niet zo is. Zo roep ik het zelf al een jaar of zes en met mij vele anderen. In dit geval verkondigt Wilders echt het woord van het volk... maar gaat er wel mee aan de haal voor politiek gewin en geeft er zijn eigen draai aan.

XaleX_2 | 15-10-15 | 13:24

De Volkskrant is de Televaag van de volgende Wereldoorlog!

deraderendraaien | 15-10-15 | 13:23

Als je je kat op De Volkskrant wilt laten schijten, zul je er eerst eentje moeten kopen (zowel een Volkskrant als een kat). Lijkt me geen van tweeën een goed idee.

Peter Emile | 15-10-15 | 13:23

Ok we laten de grenzen open maar we bouwen een muur net 10 meter terug van de grenzen, de muur heeft geen poort.

Denk nu eens in oplossingen!

Kaas de Vies | 15-10-15 | 13:22

@pennestront | 15-10-15 | 13:12
Dierenbeul!! Ik hoop dat ze komende zaterdag je hele brievenbus volgooien met volkskranten.

IJzervreter | 15-10-15 | 13:21

Dus de Volkskrant is een soort Telegraaf maar dan anders...?

Deus Absurdia | 15-10-15 | 13:21

De Volkskrant is de NPO op papier. Het Noord-Koreaans dagblad.

wilderst | 15-10-15 | 13:21

Ik neem het al een poosje niet meer voor de Volkskrant op.
Jammer, tot een paar jaar geleden waren ze goed bezig en was het de meest genuanceerde krant van Nederland.
Heeft een jaartje of vijf geduurd, schat ik. Ze zijn weer helemaal terug bij af.

Lewis | 15-10-15 | 13:20

Het vluchtelingenprobleem afdoen als een 'frame-oorlog is slechts de zoveelste kop-in-het-zand-steken-variant van de Volkskrant.
De kosten zijn nu blijkbaar al 1 miljard euro - dit jaar!!!
Ach wat geeft het ook; 'euro' is slechts een woord...

Aristotalloss | 15-10-15 | 13:19

-weggejorist-

benbaruch | 15-10-15 | 13:19

De vk is ook de krant waar zelfs mijn katten op weigeren te schijten.

hero_of_heaven | 15-10-15 | 13:19

Eigenlijk is de Volkskrant gewoon kut

subsidistan | 15-10-15 | 13:19

De Volkskrant is in deze broeiende oorlog wat "De Telegraaf" was in de vorige: de spreekbuis van de bezetter. De uitlaatklep van de macht.

Jan Passant mk2 | 15-10-15 | 13:18

Tsja, de azijnbode is dan ook de actiekrant van ambtenaren land en sociale 'wetenschappers'.

Hirsch Ballast | 15-10-15 | 13:18

Martelhoax was van de hand van Jan Hoedeman, die hebben ze als dank naar het AD gestuurd. Mag hij het plaatselijke dierennieuws verslaan.

Rest In Privacy | 15-10-15 | 13:18

De Volkskrant? De Schijn-elitebode zult u bedoelen.
Die schijten op het volk.

Piet Karbiet | 15-10-15 | 13:18

Geenstijl framed ook. Door hun kan ik nu nooit meer naar Pauw kijken of de volkskrant lezen zonder te walgen.

heldheino | 15-10-15 | 13:17

De volkskrant is de krant die voor het associatieverdrag is.

luccmeister | 15-10-15 | 13:16

Margriet Oostveen.....
Zucht....

GateKeeperNL | 15-10-15 | 13:16

"Wilders valt bijna samen met zijn frames: testosteronbommen, asieltsunami, grenzen dicht - over oplossingen geen woord"

Volgens mij is 1/3 deel hier gewijd aan oplossingen: grenzen dicht

rode peper | 15-10-15 | 13:14

Echt, het enige zinvolle wat je met de VK kan is de kat erop laten schijdten.

pennestront | 15-10-15 | 13:12

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl