Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kinderbescherming bespiedt zo'n 50 'Jihadkids'

jihadkdzdzd.jpgJihadkids. Het woord waarvan je wist dat het een dezer dagen uit de literaire koker van de Telegraaf getrokken zou worden. Speels doch dodelijk. Onschuld op weg naar schuld. Laat dat maar aan de Basisweg-poëten over. Maar goed, Jihadkids dus. Zo'n 50 ervan zijn de afgelopen 2,5 jaar onder de loep genomen door de Kinderbescherming omdat ze "de islam beter begrijpen dan op die leeftijd gebruikelijk is." Oké, fictief citaat. Nu een echte: "De Kinderbescherming wordt ingeschakeld als kinderen radicaliseren, isoleren, anderen werven om af te reizen of te gaan strijden of als zij meisjes ronselen als ’jihadbruidjes’." Kortom, als die lichtgetinte latent-liturgische pubertijd z'n intreden doet, wordt het tijd de vinger even aan de pols te houden. Maar, de Nederlandse Staatsempathie kent geen grenzen, want dit najaar start ook het zogeheten "spijtoptanten-steunpunt". Elke aspirant plofbar die spijt opteert krijgt extra gratis: "een volledig op maat gesneden hulppakket, variërend van „coaching op het van relatievaardigheden en zelfreflectie”, psychologische of psychiatrische hulp, groepsbijeenkomsten, gesprekstherapie en praktische hulp zoals het vinden van woonruimte." Moslims integreren. Het mag wat kosten, maar dan heb je ook echt wat. Gelukkig is er versterking onderweg. Per week melden zich er zo'n 4000 Syrische moderniteitsgezinde astrofysici, nucleaire biologen en astronauten, om de noodlijdende Nederlandse integratie-industrie te stutten. Eind goed, al goed.

Reaguursels

Inloggen

Gelukkig is het geen probleem dat de overheid dwingt basisschool kinderen te leren bidden voor Allah in de Moskee.
Kan alleen maar goeds van komen toch?
Oh wacht ...

Raider Twix | 03-10-15 | 17:06

hallevvezool | 02-10-15 | 15:21 Ik hoorde net Mark Rutte verklaren dat de mensen die ondergebracht worden in de AZC’s, een verklaring moeten tekenen die inhoudt dat ze zich houden aan de normen en waarden van Nederland, en dat ze bij overtreding problemen krijgen met de politie of mogelijk worden verplaatst of anders zelfs uitgezet. En op zich lijkt dit heel verstandig, maar het geeft toch de indruk dat de islam zèlf buiten beeld blijft en dat eventuele tekenen van radicalisering puur gezien worden als justitieel en/of sociaal probleem. Men lijkt niet te willen begrijpen dat het niet zo slim is om massaal moslims te importeren, die overwegend bewust en met instemming – zo blijkt steeds uit onderzoeken - een intolerante en gewelddadige ideologie aanhangen. Waarmee de islam is als de grote roze olifant die midden in de politiek correcte kamer staat te toeteren, maar die totaal niet gezien wordt. En doordat die islam zelf zo totaal buiten beeld blijft, zullen moslimgeesten nooit in beweging komen, zullen ze nooit tot enige zelfkritiek komen. En zullen ze zelfs denken dat zij uitgenodigd zijn om hun waan aan iedereen op te dringen. Zoals ze ook de tolerantie en beschaafdheid van de politieke correctheid inschatten als zwakte en als stimulans om de islam agressief op te dringen. Er is een beroemd interview met de psycholoog Nicolai Sennels, die jarenlang islamitische criminelen bestudeerd heeft en die uitlegt hoe deze mensen de wereld zien. De begripvolle tolerante welzijnswerkerachtige politiek correcte theedrinker wordt door dit roofdierbrein onmiddellijk ingeschat als dhimmi en te onderwerpen: www.youtube.com/watch?v=XasKz9axKrc

Benedict Broere | 02-10-15 | 18:04

Benedict Broere | 02-10-15 | 12:00 Applaus! Helemaal goed en helaas te ingewikkeld en confronterend voor de poppenkast om te bevatten (anders waren we dertig jaar geleden al gehoord als klagende schoolkinderen, velen van ons zijn in plaats van gehoord te zijn al dertig jaar "rascisten")

Het blijkt weer eens zo laat, het volgende stukje opnieuw gejadt en vertaald, het is het genoegzaam bekend mogen staande lijstje met percentages uit de hoek "Geef je over en/of sterf":

Zolang de moslimbevolking rond of onder de 2% blijft in een bepaald land, zullen ze voor het grootste deel worden beschouwd als een vredelievende minderheid, en niet als een bedreiging voor andere burgers.
Vanaf 2% tot 5%, beginnen ze met het bekeren van andere etnische minderheden en ontevreden groepen. Er wordt op grote schaal geworven in de gevangenissen en bij straatbendes.
Vanaf 5%, oefenen ze een buitensporige invloed uit in verhouding tot hun percentage van de bevolking. Zo zullen ze aandringen op de invoering van halal voedsel, waardoor de voedselbereidingsbanen voor moslims zullen worden veiliggesteld.
Ze zullen de druk op de supermarktketens verhogen om te voorzien in halalvoedsel in hun schappen- gepaard gaand met de bedreigingen bij de niet-naleving.
Op dit punt, zullen ze inwerken op de heersende overheid om hen in staat te stellen zichzelf te regeren (binnen hun getto's) onder de sharia.
Het uiteindelijke doel van de islamieten is om de Sharia over de hele wereld te vestigen.
Wanneer moslims de 10% van de bevolking benaderen, bewerkstelligen ze een toename van wetteloosheid als middel om te klagen over hun omstandigheden.
In Parijs, zien we al auto-verbrandingen. Elke niet-moslim actie beledigt islam, en leidt tot opstanden en bedreigingen, zoals in Amsterdam, met de oppositie tegen Mohammed-cartoons en films over de islam.
Dergelijke spanningen worden dagelijks gezien.
Na het bereiken van de 20%, kunnen naties verwachten, dat er om het geringste feit rellen uitbreken, er jihad milities worden gevormd, en er sporadische moorden en verbrandingen van christelijke kerken en de joodse synagogen zullen plaatsvinden.
Vanaf 40%, ervaren naties wijdverbreide slachtpartijen, chronische terroristische aanslagen en aanhoudende militie oorlogen.
Vanaf 60%, vindt er ongehinderde vervolging van gelovigen van andere godsdiensten (de zgn. ongelovigen) plaats (met inbegrip van niet-conforme moslims(zgn.afvalligen))
Er zullen sporadisch etnische zuiveringen (genocides) plaatsvinden met het gebruik van de sharia als wapen, er zal de jizya worden opgelegd aan de ongelovigen.
Voorbij de 80%, is er dagelijkse intimidatie en gewelddadige jihad te verwachten. Staatsgeorganiseerde etnische zuiveringen en zelfs genocide zullen plaatsvinden, omdat deze landen de ongelovigen uitdrijven op wegnaar de 100% moslim, zoals is ervaren en in sommige opzichten voortgaat.
100% zal de rust inluiden van de 'Dar-es-Salaam' - de Islamitische Huis van de Vrede.
Hier wordt er vrede verwacht, want iedereen is een moslim. De madrassas zijn de enige scholen, en de Koran is het enige woord.
Helaas wordt vrede nooit bereikt.
Zie hoe in de 100% staten de meest radicale moslims intimideren en haat spuwen.
Ze bevredigen hun bloedlust door het doden van minder radicale moslims om willekeurige redenen.

hallevvezool | 02-10-15 | 15:21

LZVE *Radicaal-ist*
Als je het niet begrijpt of weigert erover na te denken dan ben je een ongelovige.
100% deelname = 100% geluk.
*hond in soepsiediepot vindt*

hallevvezool | 02-10-15 | 13:16

@eerstneukendanpraten | 02-10-15 | 09:08
Hij klopt ook helemaal niet.
Ghe ghe.

Piet Karbiet | 02-10-15 | 12:25

Structureel onderschat wordt de enorme hersenspoelende greep die islam heeft op mensengeesten. Zeker als het moslims wordt toegestaan om temidden van de moderne open samenleving een heel eigen subcultuur in te richten van hersenspoelen in haat jegens die moderne open samenleving. Zeer gevaarlijk zijn daarbij de diverse oliestaten, waarin de miljardairs het als hun heilige moslimplicht zien om de opbouw van die islamitische subcultuur te financieren. Het politiek correcte dogma ziet de islam als een vanzelfsprekend te integreren religie, waarvan de aanhangers waarschijnlijk onder inwerking van moderniteit geleidelijk aan zullen veranderen in de allestolererende relativisten die het draagvlak vormen van dit politiek correcte dogma. Waartegen de islam deze mensen beziet als betrof het puur nuttige idioten die zijn te gebruiken om aan de macht te komen en die daarna eenvoudig zijn te onderwerpen, te exploiteren en ook te vermoorden. Diezelfde moslims zijn waarschijnlijk meer onder de indruk van Wilders, want in hem zien ze geen proto-dhimmi, geen kaffer die bij voorbaat al met de pootjes omhoog ligt, maar iemand die werkelijk nog gelooft in de waarde van de moderne open samenleving. En die om die reden de invloed van de islam zo minimaal als mogelijk wil maken. Wat trouwens een standpunt is dat ondersteund wordt door twee beroemde filosofen: Karl Popper en John Rawls. Karl Popper raadt af het tolereren van onaanspreekbare en gewelddadige intolerantie, en John Rawls wijst op de noodzaak van een gedeelde consensus wat betreft kernwaarden in een multiculturele samenleving. De islam is dan alarmerend op beide punten, want de islam is onaanspreekbaar gewelddadig intolerant, en de islam heeft nauwelijks kernwaarden gemeen met de kernwaarden van de moderne open samenleving, kernwaarden als bijvoorbeeld de moderne rechtsstaat, universele mensenrechten, openheid voor wetenschap, zelfstandig en kritisch denken, tolerantie in wereldbeschouwing, democratie, enzovoort. De islam daarentegen wil de implementatie van sharia, en sharia betekent de instelling van een theocratische dictatuur, met straffen als steniging, amputaties en onthoofding, en met een grote vijandigheid jegens wetenschap en vrouwen en alcohol en ook muziek en sport, enzovoort. De sharia is dermate walgelijk en weerzinwekkend, dat waarschijnlijk velen in de westerse wereld nog steeds weigeren te geloven wat onder de sharia allemaal alledaagse werkelijkheid is. Maar het vrouwen verminken met zoutzuur, het vrouwen slaan, de groepsverkrachtingen, de pedosex, de babysex, de terreur en gewelddadigheid, de openbare kruisigingen en onthoofdingen, de slavernij en uitbuiting, het is er allemaal op vele plaatsen in de islamitische wereld. De islam lijkt het product te zijn van de harde en wrede woestijncultuur van Noord-Afrika en het Midden-Oosten, en is het waarschijnlijk bedacht vanuit eerdere teksten en mythen ongeveer een eeuw nadat Mohammed verondersteld wordt te hebben geleefd. Zie bijvoorbeeld de historicus Tom Holland: www.youtube.com/watch?v=I5slk97ss2Q

Benedict Broere | 02-10-15 | 12:00

Zitten alle teruggekeerde jihaaT strijders trouwens al eens in de gevangenis hier ? Of kunnen zij nu ongestraft hun haat verder verspreiden, ook aan kinderen ?

RichardBandler | 02-10-15 | 11:55

Met zoveel nieuwe moslims binnen onze grenzen biedt deze problematiek een groeimarkt en nu er hard gesnoeid is in de zorg is er gelukkig weer veel geld over om dit soort activiteiten te financieren.

Angelica | 02-10-15 | 11:36

Praktische hulp zoals het vinden van woonruimte? Hoezo, daar is toch geen probleem mee, die ligt toch voor het oprapen?

bijna_raak | 02-10-15 | 11:11

@Schoorsteenveger | 02-10-15 | 09:24
Stuur deze even naar het NRC ;-)

Rest In Privacy | 02-10-15 | 09:57

Ach, al die uitvreters met een waardeloze studie eindigend op "-ogie" willen ook graag meevreten uit de ruif met gratis geld die door de gelegaliseerde misdaad (belastingdienst) jaarlijks wordt gevuld.

Brou Is Back | 02-10-15 | 09:46

We gaan het probleem oplossen met surrogaatoma's:
- www.telegraaf.nl/binnenland/24566365/_...
Maria.1 | 02-10-15 | 07:59

De instantie die elk jaar zo’n tweehonderd overlastgevers, overvallers, draaideurcriminelen, kansarme jongeren en verslaafden in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar helpt om een positieve draai aan hun leven te geven, is op zoek naar zeker tien vrouwen van rond de zestig jaar die zich willen inzetten voor deze jongemannen.
Nou Patries en Patty .. daar zit een leuk formatje in.

(c)ZWITSUL | 02-10-15 | 09:42

@La Bailaora | 01-10-15 | 21:14
De Nederlandse overheid stimuleert het alleen maar door nog meer moskeeën en islamitische scholen te laten bouwen, zodat nog meer kinderen en volwassen gehersenspoeld worden met de giftige fascistische islamitische ideologie. En dat is walgelijk en misdadig.

Wonderful-Life | 02-10-15 | 09:35

Dat "op maat gesneden hulppakket" is natuurlijk niet op maat gesneden. Dat is gesneden met sjablonen die uit onze wereld komen, sjablonen die zijn voortgekomen uit onze naïeve mens- en wereldbeelden die ons vertellen dat er achter iedere dwalende jihadi 'eigenlijk' een authentieke mens schuilgaat die enkel wakker geschud moet worden uit een boze droom en, eenmaal wakker, ons dankbaar zal zijn en blijven dat hij niet meer in die vreselijke nachtmerrie rond hoeft te dolen.
Dat "op maat gesneden hulppakket" is de resultante van een postmoderne vorm van gedogen. Wij geven de moslim zijn geloof, zijn moskee, zijn God, zijn waarheid, wij geven hem die ruimte vanuit een gevoel van superioriteit, vanuit een onszelf aangemeten positie van waaruit we alles beter menen te weten en alles beter denken te doen, een positie aan het einde van de geschiedenis waar alles zo'n beetje op zijn plaats is terechtgekomen, universeel geldend is geworden zodat we kunnen wikken en wegen, meten en weten en op maat kunnen snijden.
Dat "op maat gesneden hulppakket" is een variant op het 'weg met ons', dat door de Gutmensch wordt verstaan als 'wij kunnen gewoon niet weg, want wij hebben de de weg, de waarheid en het leven, en die waarheid zegt ons dat we in alle rust meer en meer ruimte kunnen blijven geven, kunnen gedogen, zelfs tot op het punt waarop we bijna zelf geen ruimte meer hebben, tot we geen lucht meer hebben om om te ademen, want, zo denken we zeker te weten, de dag zal komen, de dag des oordeels, waarop al die door ons gedoogde geketenden wakker zullen worden, de ketens van zich af zullen werpen en dankbaar op de knieën zullen vallen, ons en onze waarden zullen omarmen en hun God zullen verloochenen.
Maar, de Verhevene is niet vatbaar voor een op maat gesneden hulppakket, want de Verhevene heeft alles al op maat gesneden en door zijn Profeet (de Duivel hale hem) op papier laten zetten.

Schoorsteenveger | 02-10-15 | 09:24

als kinderen radicaliseren, isoleren, anderen werven om af te reizen of te gaan strijden of als zij meisjes ronselen als ’jihadbruidjes’."
...
dan kan NL ze de nederlandse nationaliteit afnemen (art 15 Rijkswet Verlies Nederlanderschap) en ze het land uitgooien. Dus, waarom doen we dat niet???

gaffelbaard | 02-10-15 | 09:23

Piet Karbiet | 02-10-15 | 09:05

Dat heb je snel bedacht!

eerstneukendanpraten | 02-10-15 | 09:08

Krakende vriend?
Anagram van Kaak der Dieven.

Piet Karbiet | 02-10-15 | 09:05

De symptomen aanpakken maar niet de oorzaak. Verloren zaak.

Rest In Privacy | 02-10-15 | 09:04

necrosis | 02-10-15 | 09:01

Onze fipo-master...

eerstneukendanpraten | 02-10-15 | 09:02

@eerstneukendanpraten | 02-10-15 | 08:58
Krakende vriend?
Heb ik wat gemist?

necrosis | 02-10-15 | 09:01

Komen de nieuwe topics tegenwoordig rond 09:00, vroeger was dat ongeveer een half uurtje eerder? Nu raakt onze krakende vriend helemaal in de war...

eerstneukendanpraten | 02-10-15 | 08:58

Hoe zit het met de bescherming van Nederlandse kindertjes tegen deze zelfontploffers

nemeton | 02-10-15 | 08:48

necrosis | 02-10-15 | 08:24

Ja, dat is haar. Oef....

eerstneukendanpraten | 02-10-15 | 08:44

Gisteren bij 1vandaag. Een glossy die Mohammed heet... over de islam en de profeet. Met artikelen zoals: 'De profeet hield van voorspel' 'Waarom de profeet geen pedofiel was'.
Hassne Bouazza kwam ook nog aan het woord en had het erover dat de afgelopen jaren de discussie rond de islam en moslims vooral werd gevoeren door 'boze blanke mannen en onsympathieke vrouwen'...... en dat er een angst en haat is in Europa tegenover moslims en de islam terwijl dat helemaal niet nodig is.....
Jaja, dus de islam en moslims geven geen problemen in Europa, die zaaien echt geen angst,terreur,financieel afhankelijkheid,criminaliteit en haat tegenover het ontvangstland.... plusss... wij kunnen heel goed zien hoe geweldig het is in islamitische landen, hoe het daar gaat en hoe ze daar met elkaar omgaan!
Nee hoor!!! de islam en moslims moeten plusjes krijgen en als ze dat niet krijgen dan is men islamofoob.

Julia | 02-10-15 | 08:43

En daar is ie weer als westerse jongere mag je jezelf helemaal de pleuris in werken maar als ex-extremistisch stuk tuig krijgt gij gratis en voor niets alle hulp die men ooit nodig zal hebben met hé vinden van woning wijf en werk

TDB | 02-10-15 | 08:30

de Voorzittert | 02-10-15 | 08:01

Ja, prima verwoord, de teneur: de spaarpotten zijn leeg maar als het asielzoekers betreft dan klotst het geld opeens bij de plinten omhoog.

eerstneukendanpraten | 02-10-15 | 08:20

Maria.1 | 02-10-15 | 07:59

Ergens in Friesland hebben ze een oma als uitsmijter en portier in een disco in één of ander boerendorp en dat schijnt ook prima te helpen. Maar of de Mohammed's en Rachid's daar repsect voor kunnen opbrengen, ik heb mijn twijfels.

eerstneukendanpraten | 02-10-15 | 08:18

Oh ja, criminaliteit in de jaren '90. Aan iedere borreltafel werd de realiteit besproken maar op de TV en in de kranten waren allochtonen helegaar niet crimineel.
Ik volgde toen wat vakken criminologie en dat was veel van "Ja, maar blanken zijn ook slecht".

Piet Karbiet | 02-10-15 | 08:07

@boefje_III | 01-10-15 | 22:09
Die open brief van de Belgische mevrouw. Is deze al beantwoord? Sta er van te kijken dat deze überhaupt de media heeft gehaald. Knap verwoord, zit geen woord arabisch bij.

de Voorzittert | 02-10-15 | 08:01

@daytripper | 02-10-15 | 07:33
Dank u. Ik had het deels ontvreemd.

Piet Karbiet | 02-10-15 | 07:54

@Piet Karbiet | 01-10-15 | 21:17

Uitstekend stuk heer Karbiet!Ik vraag mij af wat toch de beweegredenen kunnen zijn van de heersende regenten in Den Haag en Brussel, gesteund door de uit de staatsruif betaalde media, om deze vernielzucht in West-Europa te stimuleren?
Is het financieel belang (goedkopere arbeid)of electoraal of "het kan ons niks schelen want wij hebben de schaapjes op het droge"...?? Ik zou het werkelijk niet weten en begrijpen doe ik het zeker niet.

daytripper | 02-10-15 | 07:33

Freezzz | 02-10-15 | 02:23
Ook het hoge percentage allochtonen in de gevangenis wordt deze dagen nog ontkend .

Eurotokkie | 02-10-15 | 02:28

@Eurotokkie | 02-10-15 | 02:06
Ik weet hoe het werkt. Ben wel wat gewend. Heel de jaren 80 (en een gedeelte van de jaren 90) werden we door de politiek voorgelogen dat sommige bevolkingsgroepen van allochtone afkomst niet vaker crimineel verdrag vertoonden ("helemaal niet waar, echt niet, ik zweer het op mijn moeder") terwijl ik maar om me heen hoefde te kijken om van het tegendeel overtuigd te zijn. Zelfs toen het hoofd van de politie vertelde dat iets van 98% van de straatovervallen in Rotterdam door allochtonen gepleegd werden ontkende politici dat allochtonen gemiddeld vaker crimineel verdrag vertonen.

Freezzz | 02-10-15 | 02:23

Staat de Geenstijl server op eco-stand of zo ?

Eurotokkie | 02-10-15 | 02:11

-weggejorist-

Eurotokkie | 02-10-15 | 02:09

Freezzz | 02-10-15 | 02:00
De eerste speldenprikjes komen al uit de propagandamachine , dit zal alleen maar toenemen als we richting het referendum gaan.
De partijen hopen juist op een hoge opkomst en dat mensen voor dit verdrag stemmen om vervolgens te roepen kijk zie je democratie werkt.

Eurotokkie | 02-10-15 | 02:06

Ondertussen heeft het Reichspropagandaplanungsbüro (ook wel CPB genoemd) onderzocht dat ruim driekwart van de Nederlanders tevreden is over de werking van de democratie.

nos.nl/artikel/2060750-nederlander-gel...

Wat een toeval dat ze dat nu onderzoeken. Je weet wel, Wilders, nepparlement. Hoe de Nederlander staat tov vluchtelingenopvang wordt niet onderzocht om maar wat te noemen. Puur toeval hoor.

Freezzz | 02-10-15 | 02:00

@Eurotokkie | 02-10-15 | 01:54
Je hebt zekers een punt aangaande onze overheden. Hoe dan ook ik ga slapen en wil afsluiten met een iets ouder filmpie. youtu.be/2sJ7eMUBBzc

INH.30CL | 02-10-15 | 01:57

INH.30CL | 02-10-15 | 01:31
We moeten ruim 40 jaar terug in de tijd gaan , geef ze alles waarom ze vragen en je hebt er geen last
van , toen was het van de volgende generatie hebben geen last meer .
We zijn nu generaties verder en de overlast wordt alleen maar erger ondanks dat ze alles krijgen waarom ze vragen
De volgende stap is van het Suikerfeest een nationale feestdag te maken , dit zal er uiteindelijk wel komen ben ik bang.
Ja en dan een islamitische staat binnen Nederland , voor ons is dit een krankzinnig idee maar voor aanhangers van de Islam helemaal niet.
Ja en nu krijgen ze iets niet waarom ze vragen en
dit kan een aanleiding zijn tot geweld , veel moslimjongeren dromen al van een islamitische staat
maar het gaat niet snel genoeg, dit geeft ook aan de radicalisering van jongeren.
De Islam past niet in Nederland en Europa , niet nu en ook niet over 100 jaar.
Ben ik dan kwaad op deze Moslims ,hoe gek het ook klinkt eigenlijk niet , ik ben eerder kwaad op de overheid die dit zover heeft laten komen.

Eurotokkie | 02-10-15 | 01:54

INH.30CL | 02-10-15 | 01:34

Heb de naam gekozen omdat het zo lekker allitereert. Drink eigenlijk nooit alcohol.

Borrelende Boris | 02-10-15 | 01:45

Jihadisten benaderen vanuit een beschaafd westers denkkader is volstrekt nutteloos en arrogant. Arrogant om niet in te willen zien dat iets als psychologische begeleiding of redelijke argumenten op geen enkele manier een wapen zijn tegen het zwaard van het opperwezen. Zelfreflectie vragen van mensen die zich compleet hebben onderworpen aan god en het zelf daarmee ontkennen, is niet de meest logische weg in het willen voorkomen van een heilige oorlog, zeker niet als de basis van de heilige oorlogsplicht, het geloof, als uitzonderlijk en met het grootste respect en eerbied moet worden benaderd. Het is de manier van jaren zeventig psychologen met een pijp en sandalen, van mensen die geloven dat zijzelf goed zijn en de wereld en daarom ook iedereen maar vooral zijzelf, want iedereen denkt als ik en ik ben goed. Het is de aanpak met oogkleppen en het indelen van de wereld in links is goed en rechts is fout, het niet oplossen van een probleem maar het oplossen van een probleem met een beperkt denkkader.

Alles staat los van de realiteit, het ego van de onoverwinnelijke goedheid is de verliezer in de strijd, je verslikken in je eigen gelijk totdat je er langzaam in stikt. Om de ander te stoppen zet je zelf eerst een streep in het zand.

Wiggin | 02-10-15 | 01:39

Borrelende Boris | 02-10-15 | 01:22
In Syrie zijn deze praktijken aan de orde van de dag.

de honden blaffen... | 02-10-15 | 01:35

@Borrelende Boris | 02-10-15 | 01:22
Amerikanen zijn rare mensen soms hoor); Aan de andere kant zijn mensen zoals jij en ik die van een borrel houden ook niet altijd even realistisch.

INH.30CL | 02-10-15 | 01:34

@Eurotokkie | 02-10-15 | 01:23
Kerel wat jij nu roept doe ik al iets langer hoor. Niet alleen hier maar ook in de kroeg al zo'n 20 jaar geleden. Feit is wel dat we *nog* meer binnenhalen dan ons lief is dankzij de guttmensch en haar onwetende geïndoctrineerde volgelingen. Mijn halve leven wordt ik al uitgemaakt voor racist, wel de boeken zullen later het gelijk bewijzen, als die nog mogen worden gelezen in die tijd uiteraard.

INH.30CL | 02-10-15 | 01:31

En verder wat die Karkens zei.... dat aangespoelde mannetje (RIP) gaat gebruikt worden om een grootschalige aanval op Syrië te rechtvaardigen. Ach jee, zie de headlines van vandaag. consciouslyenlightened.com/proof-of-is...

INH.30CL | 02-10-15 | 01:26

verbanden | 02-10-15 | 01:21
Heb je zelf al een zinnige bijdrage geleverd aan deze discussie dude.
Anders kun je net zo goed naar bed gaan.

Eurotokkie | 02-10-15 | 01:25

INH.30CL | 02-10-15 | 01:15
Mensen die denken dat terroristen meekomen via de asielzoekersstroom zal ik even wakker maken , het gevaar komt van binnenuit en dit is al jaren bezig.
Hier in eigenland worden terroristen gemaakt en klaargestoomd .
Zo zijn we nu wakker !!

Eurotokkie | 02-10-15 | 01:23

INH.30CL | 02-10-15 | 01:14

U verwacht dat ik daar nog serieus op reageer? Amerikanen die Kalashnikovs uitdelen aan asielzoekers. "Welcome to Germany, here is a blanket, some water and a Kalashnikov, have a nice stay!"

Borrelende Boris | 02-10-15 | 01:22

@ Eurotollie : leuk dat je hier komt trollen maar meet je aub wat humor aan......

verbanden | 02-10-15 | 01:21

tweetybird | 02-10-15 | 00:08
Ze zijn ook gek op volgelzaad .

Eurotokkie | 02-10-15 | 01:17

Borrelende Boris | 02-10-15 | 01:10
Wacht en zie.

de honden blaffen... | 02-10-15 | 01:16

@Eurotokkie | 02-10-15 | 01:11
Dat is al een meer dan NL in bezit heeft iig.

INH.30CL | 02-10-15 | 01:15

@Borrelende Boris | 02-10-15 | 01:10
Waarom zou dat niet waar kunnen zijn borrel. gij gelooft toch niet werkelijk dat er een menspersoon op de maan heeft gewandeld?

INH.30CL | 02-10-15 | 01:14

Als de de overheid nu nog verder gaat met de lasten verzwaren van burgers om zo onder het begrotingstekort van drie procent uit te komen die het EU monster vraagt, zijn de rapen gaar. Kom er maar in Rutte met je bezuinigingen...... burger.... iets ziet aankomen.

INH.30CL | 02-10-15 | 01:12

INH.30CL | 02-10-15 | 01:00
Deze hebben ze ook gevonden , was verstopt onder een bed.http://www.sloanlongway.org/images/default-album/tank-181.jpg?sfvrsn=0

Eurotokkie | 02-10-15 | 01:11

INH.30CL | 02-10-15 | 01:00

Heeft u ook de onzin gelezen die u zojuist gepost heeft?
Amerikanen die asielzoekers bewapenen om aanslagen tegen autochtonen te plegen. Tuuuuuurlijk...

Borrelende Boris | 02-10-15 | 01:10

Het kwaad al is geschied , de overheid wordt 20 jaar te laat wakker.
Nu is iedereen meteen in paniek en weten niet waar ze moeten beginnen , ja we zijn ermee bezig nu ze onder de trein liggen.
De overheid kan ons alleen schijnveiligheid bieden meer zit er niet in .

Eurotokkie | 02-10-15 | 01:07

@Benedict Broere | 02-10-15 | 00:59

Dit is onbegonnen werk, daar Nederland te snel accepteert en eisen inwilligt

caravaggio | 02-10-15 | 01:05

@Benedict Broere | 02-10-15 | 00:59
Heel moeilijk en een onbegaanbaar pad! Mede door die softies

INH.30CL | 02-10-15 | 01:04

Het valt op hoezeer binnen het politiek correcte dogma de islam pas een probleem is als bijvoorbeeld kinderen radicaliseren en er vervolgens een heel zorgpeleton wordt opgezet als enige reflex die binnen het politiek correcte dogma mogelijk is. Waarnaast het hele idee dat er misschien mogelijk iets fundamenteel ergs met de islam zèlf aan de hand is, zorgvuldig uit al het politiek correcte denken wordt weggeblokt. Zo zie je dat de ene Absolute Waarheid de andere Absolute Waarheid faciliteert om temidden van de op dit moment nog relatief gezien goed functionerende westerse cultuur een roofdiercultuur te vestigen, een cultuur die functionerende cultuur afbreekt tot de barbarij die je aantreft overal in de door moslims gedomineerde wereld. Hoe moeilijk is het om moslimkindertjes op te voeden tot zelfstandig denkende constructieve burgers van de moderne open samenleving, in plaats van dat ze door indoctrinatie veranderen in die moderne open samenleving hatende psychopaten? Hoe moeilijk is het om moslimkinderen te leren accepteren dat ze onderwezen worden over bijvoorbeeld de Holocaust en de evolutietheorie? Hoe moeilijk is het om moslims uit te leggen wat moderne westerse cultuur is?

Benedict Broere | 02-10-15 | 00:59

Honderd triljard biljoen is decennia lang naar al die landen gegaan waar oorlog, armoede en weet ik veel wat nog niet meer heerst. Het laatste restje wat nog overblijft in EU komen ze nu persoonlijk ophalen en verwacht geen dank je wel.

INH.30CL | 02-10-15 | 00:54

Shidt, sommige mensen beginnen te weten wie ik ben.. Moet undercover gaan. Frankrijk gaat als eerste de lul zijn, zweden zijn focking softies, engelsen high tea idioten en duitsers, die weten het niet precies.. www.youtube.com/watch?v=ovW05zHEpxE

Maar we dachten al problemen te hebben met moslim jongetjes (niet kids.. jongetjes) .. Het gaat nog erger worden.

de grote Anti | 02-10-15 | 00:36

tweetybird | 02-10-15 | 00:31

Brammetje natuurlijk. O worden we wakker want het is nog niet zo laat.

tweetybird | 02-10-15 | 00:33

necrosis | 02-10-15 | 00:10

Ja ik bedoel ook niet cohen is wel een thee drinker. Maar de vorige fractie leider van groenlinks natuurlijk voor die jesse. Die riep ook altijd een goed gesprek met een bak thee werkt.

tweetybird | 02-10-15 | 00:31

Goed artikel Spartacus, maar je weet toch wel dat het puberteit is in plaats van pubertijd? Gek genoeg heeft niemand dat nog gemeld.

hoogstetijd | 02-10-15 | 00:25

@tweetybird

Wat bedoel je? Halsema? Die wist niet hoe snel ze haar kinders van die "zwarte school" af moest halen.

Leyolm | 02-10-15 | 00:20

@tweetybird | 02-10-15 | 00:08
Job Cohen is nog steeds PvdA.

necrosis | 02-10-15 | 00:10

Jammer dat die groenlinkser er niet meer is. Die was thee met ze gaan drinken en dan is alles weer goed. Toch. Ook zo'n knullige goedsul was dat.Die denken dat allrs opgelost is met een bakkie thee.

tweetybird | 02-10-15 | 00:08

@Ommezwaai | 02-10-15 | 00:00
Als die jihadkids willen vechten, gaan ze hun gang maar, maar niet in Nederland.
Ik zal hun uitreis dan ook niet verhinderen.
Wel even Nl. paspoort inleveren voor vertrek...

necrosis | 02-10-15 | 00:06

necrosis | 01-10-15 | 23:22
Rustig maar Necro...
.
Wat betreft die jihadkids, die staan toch veelal "onder toezicht" van hun veel oudere echtgenoot?

Ommezwaai | 02-10-15 | 00:00

@ hebbuh | 01-10-15 | 22:51

Knap hoor, helemaal alleen gemaakt?

De gezellige Syrier | 01-10-15 | 23:59

necrosis | 01-10-15 | 23:46
Als ze volharden in het huidige beleid komt er een dag dat ze uit hun gated communities gesleurd worden.
Als ze voor die tijd niet als bootvluchteling het ruime sop kiezen:
telcelmelapela.amx.palenquegprs.appspo...

de honden blaffen... | 01-10-15 | 23:57

@sallandstrots | 01-10-15 | 22:26
En deze kan ook bij de speeches van Howard en Putin en is een regelrechte vertaling van de zogenaamde speech van Marc Duvivier

www.hoax-slayer.com/dorval-mayor-refus...
God god wat word hier vaak dit soort shit gedumpt.

miko | 01-10-15 | 23:57

@phman68 | 01-10-15 | 22:55
Jihadkids aan het werk/ zich nuttig maken voor de maatschappij?
*lachstuip*
Behaalde resultaten in het verleden bieden in sommige gevallen wel degelijk een bepaalde garantie voor de toekomst.

necrosis | 01-10-15 | 23:51

@de honden blaffen... | 01-10-15 | 23:39
Ik wordt liever racist genoemd dan dat men mij een dhimmie noemt.
Het is hoog tijd dat de Linkse Kerk zelf de geneugten van hun beleid gaan ondervinden.
Misschien dat ze dan stiekem Wilders toch wel een héél klein beetje gelijk geven.
Maar zolang de elite veilig in hun gated communities wonen en nooit in aanraking komen met de effecten van hun beleid, zal er NIETS veranderen.

necrosis | 01-10-15 | 23:46

Tapu | 01-10-15 | 23:35

Hmmm nou ja brief is misschien niet echt gebeurd maar wel nog steeds waar. Mooie template.

Veldmaarschalk Sorry | 01-10-15 | 23:43

De kinderbescherming. Maar natuurlijk.
-
Bij uitstek een organisatie met een ervaring en een competentieniveau die rechtvaardigen dat wij daaraan het observeren van mogelijk geradicaliseerde kinderen over laten.

bisbisbis | 01-10-15 | 23:42

Jihad-kids moet je trouwens niet 'pamperen'.
Dat is hetzelfde als een normaal kind dat loopt te janken om snoep in de supermarkt, te geven wat het kind wil zodat het kind niet gaat janken.
Gelukkig heb ik geen kinderen.
Al erger ik me groen en geel aan het gedrag van kinderen van de anderen in (oa) de supermarkt.

necrosis | 01-10-15 | 23:40

Tapu | 01-10-15 | 23:26
Termen als volk en land zijn volkomen achterhaald.
En zelfs als gevaarlijk als er eigen voorstaat, dat is racistisch en nazistisch.

Er zijn slechts de mensen, en die zijn allemaal gelijk.
En er is de wereld, en die is van iedereen.
Aldus de Linkse Kerk.
En als iedereen dat nu maar eens zou beseffen, komt er als bij toverslag een einde aan alle oorlogen, ongelijkheid armoede en onderdrukking.
Dan komt het paradijs op Aarde.

de honden blaffen... | 01-10-15 | 23:39

@sallandstrots | 01-10-15 | 22:26

Leuk verhaal. Alleen helaas een hoax.

www.hoax-slayer.com/dorval-mayor-refus...

The message is a hoax. The Dorval mayor did not write the words attributed to him and made no such comments. A news release on the Dorval City website denounces the message as false.

Tapu | 01-10-15 | 23:35

Wow, check deze

www.l1.nl/video/avondgasten-1-okt-2015...

Check wat die Eurofiel durft te stellen vanaf vijf minuten. Dat is dus tyisch voor het gedachtegoed dat die lui hebben. Die denken echt dat ze zo de vergrijzing aan kunnen pakken.

Leyolm | 01-10-15 | 23:34

"en praktische hulp zoals het vinden van woonruimte."

Maar de autochtone belastingbetaler mag het zelf uitzoeken en gewoon een paar jaar op een wachtlijst blijven staan. "Eigen volk laatst" is het credo van Links.

Tapu | 01-10-15 | 23:26

@Ommezwaai | 01-10-15 | 23:17
Van 'politiek correct' krijg ik ondertussen het zuur, een maagzweer en kotsneigingen.
En tevens de behoefte om met dingen te gaan gooien....

necrosis | 01-10-15 | 23:22

sallandstrots | 01-10-15 | 22:26

Applaus

Veldmaarschalk Sorry | 01-10-15 | 23:22

Pfffff. Gelukkig maar. Eind goed al goed.
Ik dacht eventjes dat het misschien nog de verkeerde kant op zou gaan.
Niks te zien mensen, doorlopen of kop gewoon weer terug steken.

.11eurocentvanomeKOK | 01-10-15 | 23:21

blanke pool | 01-10-15 | 23:13
Om dat te bedenken hoef je geen raketgeleerde te zijn.
Als je ziet wat de drieduizend Marokkaanse gastarbeiders tot stand hebben gebracht, en je beseft dat we nu over getallen van bijna 100.000 per jaar praten, weet je wat ons te wachten staat.

de honden blaffen... | 01-10-15 | 23:18

@de honden blaffen... | 01-10-15 | 23:14
Maar dan wel met een tablet met Google Translate (oid) anders begrijpen zij mij niet en vice versa.
Integratie begint met taal.
Helaas willen veel gelukseisers alles BEHALVE integreren.

necrosis | 01-10-15 | 23:18

de honden blaffen... | 01-10-15 | 23:14
Uiteraard, alles onder het mom van politieke correctheid.
Nog even wachten en dan wordt de eerste christen hier aan het kruis genageld.
Eens kijken of ie dan nog een goed gesprek wil aangaan.
.
Zielige en naïeve mensen, we hebben er nog steeds teveel van in de Tweede Kamer en in dit land.

Ommezwaai | 01-10-15 | 23:17

ox | 01-10-15 | 22:58
Je weet nooit wat onder de bourkha zit, toch?

Jan Dribbel | 01-10-15 | 23:15

@EA 827 | 01-10-15 | 23:07
Ben ik met je eens.
Helaas mag/ wil een Nederlandse burgemeester zo'n brief niet schrijven.
Dan zijn de rapen gaar!
Jammer dat ik het nu pas lees, ik had geprobeerd om Wimlex deze brief te laten voorlezen op prinsjesdag, ipv die voorgekauwde shit die anderen voor hem schrijven.

necrosis | 01-10-15 | 23:14

verbanden | 01-10-15 | 23:09
Volgens Voordewind doet een goed gesprek wonderen.
Knettergek.

de honden blaffen... | 01-10-15 | 23:14

als je ze dr niet inlaat hoef je dr ook niet op te letten.
mensen,mensen, ik heb veel gereisd, Maar dit gaat op lange termijn he le maal fout.

blanke pool | 01-10-15 | 23:13

@ProAsfalt | 01-10-15 | 21:16

Altijd het geval helaas.

Balaverde | 01-10-15 | 23:12

tering. net powned gezien. de rotzooi is nog groter dan ik dacht. hier kan niemand om heen.

verbanden | 01-10-15 | 23:09

sallandstrots | 01-10-15 | 22:26
Geniaal die brief !

EA 827 | 01-10-15 | 23:07

@donjon | 01-10-15 | 22:47
*staande ovatie*

necrosis | 01-10-15 | 23:07

Steeds maar weer kom ik uit bij de volgende feiten:
We hebben geen geld meer en alles wordt kapotbezuinigd of kapotbelast.
We hebben geen voldoende werk terwijl de werkeloosheid stijgt.
We hebben meer "arbeidsmigranten" in uitkeringen zitten dan autochtonen.
We hebben geen voldoende woningen, al sinds de jaren 70/80.
We hebben reeds significante problemen met de islam.

En toch laat onze regering toe dat de EU ons oplegt om tienduizenden, misschien wel oplopend tot honderdduizenden, "arbeidsmigranten" op te nemen.
Er zit dus maar één ding op: de EU dient zo snel mogelijk ontmanteld te worden voordat wij beginnen met puinruimen in eigen land.

Dhr. de Wit | 01-10-15 | 23:00

donjon | 01-10-15 | 22:47
Ik zou het uitbrengen, met wat goeie muzikanten.
Wordt gegarandeerd een hit.

de honden blaffen... | 01-10-15 | 23:00

@Geenstijl

Heb al van alles voorbij zien komen; astrofysici, nucleaire biologen, astronauten, tandartsen, wetenschappers, architecten en heuse "visionairs" maar een beetje knappe roze bloggerT zit er niet tussen als dat kwaliteitsspul?

ox | 01-10-15 | 22:58

Jihadkids, ik heb ook een op maat gesneden hulppakket voor ze; studeren of aan het werk zodat ze zich nuttig maken voor de maatschappij, zo niet, oprotten met je hele familie en de jihadkid uithangen in een of andere woestijn. Klaar mee.

phman68 | 01-10-15 | 22:55

Land van duizend meningen
Land met schuldgevoel
Waar je struikelt over d'islamiet
En nog meer is het doel
.
Het land waar roven wordt gezien
als iets dat heel normaal is
Waar 'n moslim vrij z'n gang kan gaan
Respect 'n toverwoord is
.
Het land wars van betutteling
Geen uniform is heilig
Een buurt waar vader Ali waakt
Auto's nergens veilig
.

refrain:

.

Vijftien miljoen mensen
Met flink wat islamieten
Dié maken hier de wetten uit
Die laat men in hún waarde
Vijftien miljoen mensen
Met heel wat marokkanen
Die maken ons het leven zuur
En willen zelfs geen banen

.
Het land vol groepen van terreur
Waar blauw niet meer de baas is
Gordijnen niet meer open zijn
Halal de nieuwe norm is
.
Het land vol van gelatenheid
Al kost het je je nachtrust
De grote vraag die blijft altijd
Zijn w'ons hier nog ván bewust ?
.

refrain:

.

Vijftien miljoen mensen
Met flink wat islamieten
Dié maken hier de wetten uit
Die laat men in hún waarde
Vijftien miljoen mensen
Met heel wat marokkanen
Die maken ons het leven zuur
En willen zelfs geen banen
.

Land van g'wenning aan geweld

Je leven niet meer zeker

Waar voor je 't weet een stille tocht

voor je wordt gehouden
.
Dit land doet aan de ramadan
Zorgt minder voor bejaarden
Met al die draaiers aan het stuur

Waar zijn toch ónze waarden ?
.
refrain

(2x)

Rest In Privacy | 01-10-15 | 22:47

Die kinderen hebben vast niet goed opgelet tijdens de lessen burgerschapskunde.
Of wel natuurlijk.
Trouwens, dat schapskunde lijkt wel een beetje op schaapskudde.

de honden blaffen... | 01-10-15 | 22:45

Oja, ik bedoel daar natuurlijk mee dat ik wel degelijk een kant heb gekozen. Maar niet geweldadig ben.

de grote Anti | 01-10-15 | 22:38

Piet Karbiet | 01-10-15 | 22:28

Maar aan die toestroom kwam op een bepaald moment een einde. En wat nu binnenkomt is meest van islamitische persuasie en heeft een rabiate haat tegen al onze westerse verworvenheden. En dat is zeker geen incident.

eerstneukendanpraten | 01-10-15 | 22:37

Gelukkig kom ik ze niet al te vaak tegen, maar ik ben misschien een soort van bufferzone tussen hun en ons. Ze snappen plotseling dat ik geen reedt geef om hun islam/jihad, en ik schuw ook geen uhmm, radicale antwoorden. Feit is dat de meeste mensen die er diepgaand onderzoek naar doen, geen enkele kans staan tegen dat waar ze onderzoek naar doen. Punt.

de grote Anti | 01-10-15 | 22:33

eerstneukendanpraten | 01-10-15 | 22:17
.
Zeg, dat zijn slechts incidenten. Van die Joegoslaven die in 1990 in de Damstraat balletje-balletje speelden hoorde je na hun afstuderen toch ook niks meer? Nou dan.

Piet Karbiet | 01-10-15 | 22:28

Nederland heeft burgemeesters en politici nodig zoals in de Canadese voorstad van Montreal, Dorval. Lees zijn antwoord aan EISENDE MOSLIM IMMIGRANTEN.

Moslim ouders hebben de afschaffing van varkensvlees geeist in alle scholen en kantines van een buitenwijk in Montreal. Het wordt ervaren dat het beledigend is voor de Moslim-families en het toont veel disrespect.

De burgemeester van de voorstad van Montreal, Dorval, heeft dit geweigerd, en de burervader stuurde een mededeling aan alle ouders in de gemeente om uit te leggen waarom.

In de brief werd het volgende toegelicht:
:
"Moslims moeten begrijpen dat ze zich moeten aanpassen aan Canada en
Quebec, haar gewoonten, haar tradities, haar manier van leven, want dat is
waar zij voor hebben gekozen toen ze besloten naar hier te emigreren.
Zij moeten begrijpen dat ze moeten integreren en leren in Quebec te leven.
Zij moeten begrijpen dat het aan hún is om hún levensstijl te veranderen, niet aan de Canadezen die hen zo royaal hebben verwelkomd."

Ze moeten begrijpen dat Canadezen geen racisten zijn, noch xenofobien (vreemdelingenhaters) Ze hebben al vele immigranten opgenomen vóór de moslims (Hierbij opmerkend dat het omgekeerde niet het geval is, wetende dat ALLE moslimstaten niet-islamitische immigranten niet accepteren).

Ze moeten ook begrijpen dat , evenals in andere landen, Canadezen
niet bereid zijn hun identiteit op te geven, nóch hun cultuur.
En, zoals Canada een land van gastvrijheid is, is het niet alleen de burgemeester van die Dorval die buitenlanders verwelkomt, maar het volk van de Canadese -Quebec als geheel.

Tot slot, moeten zij begrijpen dat in Canada (Quebec) begrijpen met haar
Joods-christelijke wortels, haar kerstbomen, haar kerken en haar religieuze
festivals, religie in het private domein moet blijven.
Daarom stond de gemeente Dorval in haar recht om concessies aan de islam en de sharia te weigeren.

Voor moslims die het niet eens met secularisme en zich niet prettig voelen
in Canada, zijn er 57 prachtige islamitische landen in de wereld, de meeste
waarvan onder-bevolkt en klaar om hen met open halal-armen te ontvangen, overeenkomstig de sharia-wetgeving.
Als u uw land hebt verlaten om naar Canada komen,en niet voor andere islamitische landen hebt gekozen, is dat, omdat u hebt beschouwd dat het leven in Canada beter is dan elders.
Dus, stel uzelf de vraag, maar één keer, "Waarom is het hier in Canada beter dan waar u vandaan komt?

Een kantine met varkensvlees is onderdeel van het antwoord"

sallandstrots | 01-10-15 | 22:26

miko | 01-10-15 | 21:52
Zeker. Gelukkig nodigt Ajax wel goudzoekers uit om te komen kijken. Je wilt toch niet dat ze naar De Kuip moeten. Dat herinnert die astronauten teveel aan water. Moeten we niet willen met ze allen.

Piet Karbiet | 01-10-15 | 22:23

Nelis SplitBloes | 01-10-15
Nein.
Dat is alleen voor mensen die geloven in Allah... Akbar, in Mohammed en die bereid zijn de plichten die de jihad ze oplegt na te komen.
Dus, als u homoseksuelen van gebouwen afflikkert, alle vrouwen reduceert tot hoeren en ze alle rechten ontneemt, het heel normaal vind dat u negen jarige meisjes neukt. of jongens, alle mensen die niet de islam als kuch godsdienst accepteren tot slaven te maken of ze te vermoorden, dan krijgt u een uitkering.
En hulp.
En coaching.
Een huis.
Een Miele
En mag u iedere dag brullen
Ies discriminasie

bakoenin | 01-10-15 | 22:23

En in Duitsland kan de politie de dagelijkse vechtpartijen in de verschillende AZC's niet meer aan maar daar was geloof ik al een topic aan gewijd. Maar waarom zijn bij dat soort schermutselingen altijd tandartsen betrokken...

eerstneukendanpraten | 01-10-15 | 22:17

Ieder plofbar moet een schop onder zijn hol hebben, en bij een grote bek direct de bak in en daarna uitzetten naar plofbarland.
Er valt niet te praten met die idioten, dus waarom tijd verspillen?

bakoenin | 01-10-15 | 22:14

Ik ben, als 65-plusser, ook geradicaliseerd. Van ooit PvdA-er naar nationalist met sympathieën voor de noodzakelijke strijd tegen de voortwoekerende islamisering. Kan ik nou voor mijn verdere radicalisering steun krijgen van de ouderenbescherming? Ik wil ook wel eens proeven hoe die subsidiepotjes smaken.

Nelis SplitBloes | 01-10-15 | 22:04

Laat ze gaan en het liefst met de hele familie en vergeet oma-pinguïn niet.

eerstneukendanpraten | 01-10-15 | 22:04

Misschien wat te verfrissend voor onze 'volksvertegenwoordiging', maar hier een heel ander idee:
Als we die met inteelt doorgefokte psychopaten met het IQ van een gemiddelde schoenmaat, een minderwaardigheidscomplex en misplaatst superieuriteitsgevoel nou eens streng, hard en lang straffen als ze over de schreef gaan? Dan kunnen we die op volledig op maat gesneden zorg besteden aan mensen die zich hun hele leven _wel_ gedragen hebben, die het verdiend hebben en die het ook echt nodig hebben.
Is dat niks? Of toch _te_ verfrissend?

Chuck the plant | 01-10-15 | 22:03

Kunnen we de aanmeldcentra niet op een van de onbewoonde eilanden in de Waddenzee plaatsen? Dan kunnen de vluchtelingen daar afwachten of de aanvraag gehonoreerd is of niet.

Ideetje is een beetje afgekeken van de Australiërs. Wat ben ik jaloers, zij hebben tenminste wel politici met een ruggengraat.

Heshkeflem | 01-10-15 | 22:01

... kinderbescherming? - vrees weggegooid geld, recipe for disaster dat 'projectje'.

Zaniksmurf | 01-10-15 | 21:54

DickTurpin | 01-10-15 | 21:38
.
Je kunt bij de Postcodeloterij ook met je vorig adres mee doen. Vooral handig als je net uit je huis bent gezet om plaats te maken voor een kosmonaut uit Eritrea.

Piet Karbiet | 01-10-15 | 21:53

@Piet Karbiet | 01-10-15 | 21:40
Wanneer Petra het zegt, dan is het zo. Dat weet je toch.

Mark_D_NL | 01-10-15 | 21:53

maar even iets anders.. hoe gaat het toch met Ruby's nieuwe en heel noodzakelijke rolstoelbus aktie ???
Wie ( GeenStijl?) vult het laatste restje even aan ??
- www.dreamordonate.nl/1211-rubys-nieuwe...

(c)ZWITSUL | 01-10-15 | 21:52

@Piet Karbiet | 01-10-15 | 21:26
Met het spel van Ajax dezer dagen zijn die kinderen meteen getraumatiseerd komt er helemaal niks van terecht.

miko | 01-10-15 | 21:52

Het wordt tijd dat deze #fantastische_overheid_ahum eens doet wat het beloofd...
Ehhhh KLABAMMMMM (stoot mijn hoofd uit stommiteit)

Ik heb 18 jaar gediend en gevochten voor deze "elite" en voor een groot deel tot op het bot spijt van. Waarom, letterlijk en figuurlijk getekend voor het leven.
In 2007 gaf deze overheid mijn letsels toe en zou met een compensatie komen. Helaas... Momenteel tot op de dag van vandaag geen potje voor. SCHAAM je politiek Den Haag.
Ik heb zelfs de uitspraak van Ome Ron nog gehoord op TK Uruzgan eind 2006; "ik weet dat ik naar een andere minister post ga, maar mijn hart ligt bij jullie, je kunt ook dan altijd bij me aankloppen. #Plasterk, ik ben nu qua e-mails in de 3 cijfers verder, ben al vaak in het gebouw geweest en aan de balie uw uitspraak geroepen, maar geen zak verder.
Kortom gelul in de ruimte; Is business as usual

ymoontour | 01-10-15 | 21:48

Zit dat nieuwe ui nog in het vorige topic?

Piet Karbiet | 01-10-15 | 21:44

"de islam beter begrijpen dan op die leeftijd gebruikelijk is."

ze bedoelen, deze kinderen krijgen meer Islam binnen dan de gemiddelde kleuter Frozen kijkt. Check.

harry21 | 01-10-15 | 21:44

@RobberenRukkie | 01-10-15 | 21:38
Niet gecanceled maar begint later.

Mastermattie | 01-10-15 | 21:43

basweetutwel | 01-10-15 | 21:30
.
Ja maar D66 senator Petra Stienen zei op TV dat dat helemaal niet waar was.

Piet Karbiet | 01-10-15 | 21:40

In het AZC in Ter Apel zitten veel meisjes van een jaar of 14 die zwanger zijn. Die gaan dus nooit meer terug.

Dat stuk van Piet Karbiet verdient ook wel een plaats in de MSM. Maar ik denk dat ik nog eerder de staatsloterij win..

DickTurpin | 01-10-15 | 21:38

@Mastermattie | 01-10-15 | 21:20
Hehe, is wel verfrissend, zeker als je dat hoofd van Castricum verwacht.
Was ook mijn eerste gedachte, Powned gecanceled. Hou ze in de gaten.

RobberenRukkie | 01-10-15 | 21:38

vaas klaak | 01-10-15 | 21:21

Die fuckers die gewend zijn geraakt om weg te komen met "tja met de kennis van nu..." en nu zo hoog van hun morele toren blazen. Die gaan mee met hun hulpbehoevenden om daar de gastvrijheid te ervaren met de kennis van precies dat moment daar.

flat out | 01-10-15 | 21:37

Wanneer, o wanneer staat er eindelijk eens een politicus op die zijn IQ-waarde in de praktijk weet toe te passen?

In plaats van op maat gesneden hulp is er behoefte aan op maat gesneden strafrecht. Daar waar 20 uur schoffelen in het stadspark "afschrikkend" werkt voor menig autochtoon, moet er aan handen afhakken worden gedacht bij bepaalde tegen-landers. Strafrecht behoort toch een redelijke afspiegeling van de onderliggende samenleving te zijn?

Begin me onderhand af te vragen of het niet beter is Nederland bij het grof vuil neer te zetten.

Rennend Vuur | 01-10-15 | 21:35

Leuk hoor. Betaal graag wat extra's om andermans gutmenschpaal te betalen! Gezellig meer islam, precies waar we op zaten te wachten. Nederland, wat een mooi land zijn we toch. Weg met ons!

flat out | 01-10-15 | 21:33

Die kinderen moeten gedeïslamiseerd worden. Alleen dan zou er *misschien* nog hoop kunnen zijn. Iedere volwassene weet dat wat je als kind hebt meegekregen, nooit meer vergeet.
Het is gewoon gruwelijk wat de islam ons land kost. En niet alleen in geld gemeten!

Lupuslupus | 01-10-15 | 21:32

Ik juich het falen van onze "volksvertegenwoordigers" alleen maar toe. Nog even wat aanslagen afwachten en dan kan zelfs Fransje "Geen gezond verstand" Timmermans niet meer ontkennen dat "de Islam" een gevaar voor onze westerse cultuur is.

Leyolm | 01-10-15 | 21:32

@Piet Karbiet | 01-10-15 | 21:17,

Simpel, ook Europa moet islamitisch worden. Wij helpen ze ermee en de Golfstaten weten dat. Win win situatie voor islam.

basweetutwel | 01-10-15 | 21:30

5 december, er zijn toch genoeg zwarte pieten nu uit Afrika om de rol te spelen, teveel eigenlijk. Maar ik reken er op!

aartvantiemenvanjand | 01-10-15 | 21:30

Over Joden gesproken; Ajax uit tegen Mordor om 21.15 uur?
De EUEFA luistert net zo goed naar het volk als de EU.
Doe dit lekker om 7 uur. Kunnen kinderen ook kijken.

Piet Karbiet | 01-10-15 | 21:26

Goh ik dacht altijd dat de kinderbescherming liever laagopgeleide alleenstaande blanke moeders als doelwit had. Want niet al te slim en niet mondig.
Uit mijn ervaring met dit soort instanties verwacht ik dat ze bij de eerste bedreiging de kinders met rust laten.

crankshaft | 01-10-15 | 21:25

-weggejorist-

Rest In Privacy | 01-10-15 | 21:25

@Mastermattie | 01-10-15 | 21:16. En Miele.

Rest In Privacy | 01-10-15 | 21:25

Wat een heerlijke verrijking weer. Maar weest niet getreurd, de staat houdt het in de gaten, dus er kan niks gebeuren.

bw54354 | 01-10-15 | 21:22

NH.30CL | 01-10-15 | 21:15
.
Lekker dit maar het zat er aan te komen.
Go IDF!.

Piet Karbiet | 01-10-15 | 21:21

'Moslims integreren'. Twee woorden die in 1400 jaar tijd nog nooit samen zijn gegaan. Moslims integreren niet. Ze parasiteren. Discrimineren. Willen domineren. Ieder moslim kind wordt vanaf de wieg geestelijk gebombardeerd met t feit dat ie moslim is, gevolgd door welk type moslim. Vanaf dat moment is iedere niet moslim minder dan een aap of een varken. En iedere andere moslim eigenlijk ook geen moslim. Dankzij die state of mind vermoorden shiiten en soenieten elkaar al sinds de dag ze het onderscheid maakten. Zijn joden, vrouwen, homo's en iedere andere westerling hun keven niet zeker. En is het de wil en wens van iedere moslim om uiteindelijk de ongelovige te onderdrukken of uit te roeien. Een gevecht met terreur en de baarmoeder als grootste wapen. En de westerse naïviteit en sociaal democratie als grootste zwakte. Iedere cent aan stupide knuffeltrajecten is er één te veel. Maar blijkbaar moeten er echt eerst in nederland koppen rollen, voordat we wakker worden. Van Gogh was niet afdoende - alle tussentijdse incidenten hier invoegen - Charlie Hebdo was niet afdoende. De 24/7 beveiliging van het Anne Frank huis is blijkbaar geen teken aan de wand. Een religie zo vredig dat op het verlaten er van de doodstraf staat. Hoe blind kun je als land zijn. Laat de pleuris maar uitbreken. En daarna de balllen hebben om dan met al die middeeeuwse barbarij ook de landveraders over grens te trappen.

vaas klaak | 01-10-15 | 21:21

Jihadkids. Een volkomen logische ontwikkeling in een Islamitisch land zoals Nederland.
Wij, de blanke aboriginals moeten nu wél zo langzaam aan een beslissing gaan nemen, vechten of vluchten? Ik ga voor optie 1. Eruit met de -bezetters- islamoffen.

Botte Hork | 01-10-15 | 21:20

@RobberenRukkie | 01-10-15 | 21:16
Eerlijk is eerlijk, dat damesvolleybal is ook niet verkeerd om naar te kijken.

Mastermattie | 01-10-15 | 21:20

Religie sowieso 18+

Mastermattie | 01-10-15 | 21:19

Die kids leren maar rare dingen op die islam scholen en mosquetjes. Of leren ze deze gekkigheidjes van hun ouders en jihadjeugdjournaal via de schotelantenne.

lady blabla | 01-10-15 | 21:19

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Real Dutch Meat | 01-10-15 | 21:18

Wanneer wordt de kinderbescherming ter bescherming gesteld?

Ren je rot | 01-10-15 | 21:17

Naar de ongelovigen ..
.
Wanneer we de schipbreukelingen en de bootvluchtelingen op Kos beschouwen, stel ik mij de vraag waarom deze drenkelingen geen voorkeur geven om te emigreren naar Qatar, Nigeria, Saudi-Arabië, Bahrein of Koeweit?
.
Waarom willen zij absoluut hun leven wagen om naar Europa bij de “ongelovigen” te komen?
Terwijl de Golfstaten door de ontginning van de petroleum de rijkste staten zijn en bovendien ook nog moslim.
Wanneer op nagenoeg alle TV kanalen Unicef oproept om te de hongersnood in de hoorn van Afrika te verhelpen, wil ik de aandacht van iedereen toch vestigen op het feit dat de betrokken Afrikaanse staten merendeels moslim zijn en dat die moslimbroeders onderling oorlog voeren, daardoor hongersnood veroorzaken en zonder verpinken elkaar uitmoorden.
Wat doen hun moslimburen? Marokko? Saoudie Arabie? Tunesië? Niets!
Zij bouwen luxe Golf hotels, futuristische steden, kopen vliegtuigen, grote luxe wagens, en er liggen schaatsbanen en 12 kilometer lange skipistes ... in de woestijn.
Dat is de liefdadigheid van die religie. Want in plaats dat de Arabische Emiraten hun geldbuidel zouden aanspreken om hun geloofsgenoten te helpen, willen ze dat het de westerse arbeiders en de werkende klasse van de stoute westerlingen de hulp betalen ... uit medelijden voor onbekenden die zelf geen medelijden hebben met hun eigen geloofsbroeders.
.
Terwijl een groot deel van de moslimwereld dieper wegzinkt in ellende, hongersnood en oorlogen, terwijl de Golfstaten niet meer weten hoe hun immens fortuin op te doen, ontschepen elke dag als een vloed de boot-people in Europa of verdrinken ze in zee, elke dag moorden krijgszuchtige troepen elkaar uit in naam van de Islam.
.
Vrouwen, kinderen en zieken worden systematisch voor de pers vooruit geschoven om beter te kunnen inwerken op ons schuldgevoel en medelijden.
Dan moet men weten dat de moslims meer kinderen maken dan zij kunnen voeden tenzij met de hulp en financiële gulheid van het Westen.
Die blinde godsdienst is bezig de Westerse wereld te ontwrichten en naar de rand van de chaos te voeren.
.
Maar is het onze schuld dat de Islam zonder met of petroleum slechts miserie en oorlog voortbrengt?
.
Neen.Piet Karbiet | 01-10-15 | 21:17

de kinderbescherming?

.. nou, dan gaat het helemaal goed komen met onze veiligheid.
Laat het inschatten van terreur-dreiging maar aan de SPH-trutjes met over.

--sql error-- | 01-10-15 | 21:16

@RobberenRukkie | 01-10-15 | 21:14
3 x raden wat er gaat gebeuren.

Het niet politiek correcte programma komt te vervallen. Je verwacht het niet.

ProAsfalt | 01-10-15 | 21:16

Jihadkids doen al aan chemische wapens met Pampers als hoofdsponsor.

Mastermattie | 01-10-15 | 21:16

Raar, dit land wordt overspoelt met parels, maar je mag er geen ketting van maken, zonder dat dat weer gezeik gaat opleveren.

toetanchamon | 01-10-15 | 21:14

Kindertjes worden, helaas, al op zeer vroege leeftijd 'gehersenspoeld'. En dat is zeer gevaarlijk. Moslims zijn dan vaak zelf ook als slachtoffers van islam te zien, want denk maar eens hoe je zelf zou worden als er dit met je gebeurt als klein kind:

www.youtube.com/watch?v=MS2t2e76o8I

En dan doet de Nederlandse overheid er zogenaamd wat aan, nee dus...

La Bailaora | 01-10-15 | 21:14

Laten men beginnen met deze haatouders te leren nooit hun gedrag op de kinderen te projecteren, dat is tenslotte mishandeling nietwaar( hoe heet die instantie ook al weer)... een kind is geen bezit... het gaat zijn eigen weg toch?
Oh nee toch niet .... je hebt nu al zo'n programma op tv .... alles voor het kind.... hmm

ali komijnekaas | 01-10-15 | 21:14

He, waar is Powned?

RobberenRukkie | 01-10-15 | 21:14

@SapperDeFlap2166 | 01-10-15 | 21:10
Heeft geen zin. Dat potje is binnen 1 ms leeg.

ProAsfalt | 01-10-15 | 21:14

'Joepie', nog meer import en de jihadistische nakomelingen.

Maar volgens het meest democratische parlement ter wereld onder aanvoering van de heer Pechtold is er niets aan de hand en zijn zij een verrijking voor Koninkrijk der Nederlanden.

ProAsfalt | 01-10-15 | 21:13

Wat krijgen de slachtoffers van moslimgeweld eigenlijk? Is daar ook al een apart potje voor in het leven geroepen?

SapperDeFlap2166 | 01-10-15 | 21:10

50 toekomstig TU Delft studenten, geboren eigenaren van kansrijke startups! En Neelie Kroes zag dat het goed was.

de Voorzittert | 01-10-15 | 21:09

Verplichte sterilisatie is toch een van de voorwaarden voor het verkrijgen van asiel? Zijn ze sowieso al meer dan bedreven in, in het betere snij- en knipwerk daar onderin. Kortom, win-win!

RobberenRukkie | 01-10-15 | 21:09

Wanneer wordt die mohamed ( teab) glossie nu ge-debunkt?

Alex Delarge | 01-10-15 | 21:08

Maar zit ik straks bij een tandarts met een 9 jarige assistent, die van mijn dossier een kleurplaat maakt?

toetanchamon | 01-10-15 | 21:08

Linkschmensch blijft maar proberen.
Psychologen, coaching, therapie, woonruimte blablabla. Werkt het een niet, proberen we toch iets anders. Het gaat lukken want met goede begeleiding zijn deze mensen volledig goed te integreren in Nederland.
-
NEEN! Het gaat niet werken wat jullie ook proberen! Wanneer dringt dat nu eens door! Ies koeltoerverschil!

Mini Me | 01-10-15 | 21:07

Juf: Wie wil er wat vertellen op zijn vakantie?
Zwembadpret, pony rijden, pannenkoeken, voetbalkamp?
Ahmid (6 jaar): Arabiese lesch.

Piet Karbiet | 01-10-15 | 21:06

En wanneer gaan ze Nederlandse mensen eens aan een woning helpen??

Balaverde | 01-10-15 | 21:05

nou EU Frans.. wat vind jij ervan.. islamofobie of niet ? en wat ga je er tegen doen in EU verband ?

(c)ZWITSUL | 01-10-15 | 21:02

Humanisme, het zou ze goed doen!!!

Alex Delarge | 01-10-15 | 21:02

ik word zo ontzettend moe van de islam.

verbanden | 01-10-15 | 21:02

Dankzij islam en onze overheid is Benno L. nu helemaal geen vieze pedo meer. Gelijke monniken gelijke kappen.

basweetutwel | 01-10-15 | 21:01

Het houd niet op, niet vanzelf...
Gezien een eerder plempsel van mij kunnen wij in het komende jaar er van deze persuasie een aantal van tegemoet zien, groot genoeg om een stad als Gouda voor te moeten bouwen.
En als ze aan gezinshereniging gaan doen een stad zo groot als Rotterdam..
Maar we hebben géén probleem hoor !

Wijze uit het Oosten | 01-10-15 | 20:59

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl