Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bassiehof - Face it: Vluchtelingen kosten de belastingbetaler bakken met geld

bassiehof100xxx.jpgNog niet eens zolang geleden – al voelt het als een eeuwigheid – was het land te klein toen de PVV het kabinet vroeg om eens uit te rekenen wat de massa-immigratie de belastingbetaler kost. Zaterdag liet de wáre opvolger van Der Stürmer, de krant waar redacteuren met één hand schrijven omdat de rechter voortdurend de Hitler-groet brengt, Joseph Goebbels keek uit de hel omhoog en zag dat het goed was de Volkskrant een gerenommeerd rekenmeester los op de kosten van vluchtelingen. Conclusie: “Laten we afscheid nemen van het economische wensdenken en de illusie dat Nederland enorm gaat profiteren van de asielzoekers die nu naar Nederland komen. De ervaringen uit het verleden duiden daar niet op. De opvang van asielzoekers in Nederland komt neer op liefdadigheid. En liefdadigheid kost nu eenmaal geld.” Klare taal. Maar eigenlijk zouden we die van de overheid moeten horen. Maar helaas. Een schrijnend voorbeeld is Gouda. Omwonenden van de PWA-kazerne moesten begin deze maand vernemen dat ze 500 asielzoekers in de straat krijgen. Een fait accompli maar vooral een schoffering van de burger: het scheelde weinig of de wijk had al eerder een megamoskee in de maag gesplitst gekregen en nu dit. Uit de manier van handelen spreekt een ongezond dedain voor de burger: wij weten wat goed voor u is. Iets wat ook te zien was in de recente uitzending van Pauw over het asielzoekerscentrum dat in Enschede verrijst. Tegenstanders waren niet a priori tegen de komst, het was hen vooral om de locatie te doen. En het ontbreken van welke vorm van inspraak dan ook. Staatssecretaris Asielzaken Klaas Dijkhoff (VVD) laat zich daar weinig aan gelegen. Overigens volledig in lijn met wat een andere VVD-regent met dubbel F 26 jaar geleden zei: bassievonhoff.jpgDat is geen gezonde instelling van de boven ons gestelden. Draagvlak creëren voor de komst van vluchtelingen kan namelijk alleen als je eerlijk bent en met de feiten komt. En dan moet je dus niet met kulpraatjes aankomen dat het allemaal zo’n (economische) verrijking voor het land is. We weten nu dankzij de Volkskrant dat de influx van vluchtelingen de belastingbetaler miljarden gaat kosten. Het merendeel gaat niet aan het werk, een deel van de uitkeringen wordt linea recta naar het thuisland overgemaakt en zorgkosten zullen omhoog schieten. Het is een illusie te denken dat Nederland alleen met een oplossing kan komen voor een probleem dat niet alleen hier speelt maar in geheel Europa. Maar het kabinet kan het wel proberen. Het was minister-president Mark Rutte die zaterdag in de General Assembly Hall van de Verenigde Naties een verhaal hield over ontwikkelingssamenwerking en wat dies meer zij. Om vervolgens een handje te schudden met meneer Bono van de Beatnikband. Rutte had op die plek ook een lans kunnen breken voor de opvang in eigen regio van vluchtelingen die aantoonbaar de komende tijd een grote wissel gaan trekken op de rijksbegroting en dus het huishoudboekje van de hardwerkende Nederlander zonder inspraak. Maar goed, wat niet is kan nog komen, nietwaar?

Reaguursels

Inloggen

Hoe maken we van Nederland zo snel mogelijk een 3e wereld land?

CBS: 70% van Somaliers zit in bijstand
www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/0...

Van de Somaliërs die in Nederland wonen ontvangen zeven van de tien een bijstandsuitkering.

Ditzelfde geldt voor meer dan de helft van de mensen met een Syrische of Iraakse nationaliteit.
Het gaat hierbij bijna altijd om voormalig asielzoekers.
.
www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/0...
Zeker 34 Syrische kindbruiden hebben tussen januari 2014 en begin dit jaar asiel aangevraagd in Nederland.
Verder zouden er nog minstens 22 nareizende jonge bruidjes onze kant op komen.

Ella | 29-09-15 | 09:21

Paul Scheffer: 'So schaffen wir das nicht'
Door Boudewijn Geels
zaterdag 26 september 2015

Bondskanselier Angela Merkel heeft een 'geweldige fout' gemaakt door met de woorden 'Wir schaffen das' asielzoekers uit te nodigen naar Duitsland te komen.
en fout die gevolgen kan hebben voor Nederland.
Dit zegt migratie-expert Paul Scheffer in een gesprek met Het Financiële Dagblad.

Scheffer bracht in 2000 het debat over de multiculturele samenleving op gang met zijn essay 'Het multiculturele drama'. Ook is hij de auteur van het boek Het land van Aankomst (2007).
Volgens Scheffer verwaarloost de EU zijn buitengrenzen.
Europa kan alleen op een duurzame wijze opvang bieden aan vluchtelingen als er met strikte quota wordt gewerkt, stelt hij.

Plafond
Voor dit jaar verwacht de Oeso dat het aantal asielaanvragen in Europa zal oplopen tot een miljoen. Veruit het grootste deel van de vluchtelingen komt uit Syrië.
De EU-landen besloten dinsdag om 120.000 vluchtelingen in Griekenland en Italië de komende twee jaar te verdelen over andere lidstaten.
Het Duitse centrum voor economische studies IFO schatte de kosten, van de komst van 800.000 asielzoekers waar Duitsland voor dit jaar op rekent, deze week op €10 miljard.
Twee weken geleden sloot Duitsland de grens met Oostenrijk omdat de druk op Beieren te groot werd.
Merkel kwam al snel terug op haar suggestie dat voor de opname van vluchtelingen in Duitsland geen plafond bestaat.

Wethouder
Scheffer kijkt niet zozeer naar de kosten en baten maar naar de mate waarin de Nederlandse samenleving kan worden belast met een nieuwe integratieopdracht. Hij heeft forse kritiek op ondernemers en bijvoorbeeld de Amsterdamse D66-wethouder Kajsa Ollongren die naar asielzoekers kijken als 'menselijk kapitaal'.
De hoogleraar stelt dat er nu vooral 'menselijk ongeluk' Europa binnenkomt.
De oude opdracht, de integratie van de gastarbeiders en hun nakomelingen en eerder gekomen vluchtelingen uit landen als Somalië en Irak, is nog niet voltooid.

Volgens Scheffer verzuimen de beleidsmakers in kaart te brengen wat de precieze gevolgen van de toestroom van vluchtelingen zijn.
Pas als dat bekend is, kun je bepalen voor hoeveel mensen je als land ruimte hebt, betoogt hij.
Zo worden 50.000 opgevangen Syrische vluchtelingen er door gezinsvorming en hereniging op de langere termijn 200.000
'Als je je dat realiseert kun je alsnog zeggen: we stellen ons land open, maar dan weet je wel waar je het over hebt.'

Triest
Werken met quota betekent dat je vluchtelingen moet weigeren en terugsturen.
De Europese burgers zullen moeten wennen aan de trieste tv-beelden die dat oplevert, zegt Scheffer.
'Het is voor een democratie essentieel dat je zeggenschap hebt over wie er burger van je land is en wie niet.'
Hij roept het 'politieke midden' op om het voortouw te nemen bij het vaststellen van een, ook op de lange termijn verantwoord, quotum.

Lees hier het hele interview met Paul Scheffer

Ella | 29-09-15 | 08:58

Kijk hoe drie GeluksZoekers, de MoslimMannen Mohamed, Mahmed en Mohanad via 7 veilige landen, naar Nederland komen.
In welk land veranderen deze MoslimMannen van ''Vluchteling'' in GeluksZoeker?
Terwijl de MoslimMannen door 6 veilige landen reizen?
Van het
veilige Turkije naar het
veilige Lesbos, het
veilige Griekenland, het
veilige Macedonië, het
veilige Servië, het
veilige Hongarije, het
veilige Oostenrijk, het
veilige Duitsland naar het
veilige Nederland.
.
Bij aankomst in het veilige Nederland, is het eerste dat de MoslimMannen doen een aanvraag indienen om gezinsleden over te laten komen naar het Nederland.

www.eo.nl/ditisdedag/reportage/
Op reis naar het beloofde land

Als de Syriërs Mohamed, Mahmed en Mohanad in hun bootje aankomen op het Griekse eiland Lesbos weten ze al waar ze uiteindelijk heen willen: Nederland.
Verslaggever Hans van der Steeg ontmoet hen op het strand en blijft bij de drie totdat ze daadwerkelijk hun 'beloofde land' bereiken.
Za 26 sep 2015 21:16

Ella | 29-09-15 | 07:24

Heb het volgende gestuurd naar de Tweede Kamer. Of het wat uithaalt, ik betwijfel het. Want 'islam' is eer zeer hete aardappel waar niemand zich aan wil branden. Maar goed, niet geschoten is altijd mis.
-
AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER

“Freedom is the right to tell people what they do not want to hear.”
George Orwell

Arnhem, 28 september 2015

Geachte volksvertegenwoordiger,

Deze mail stuur ik u vanuit mijn verontrusting over de massale immigratie van mensen die veelal moslims zijn en die met hun grote aantallen de samenleving dreigen te ontwrichten en die ook een
levensbeschouwing meenemen die in doctrine, geschiedenis en recente daden bewijst op grote afstand te staan van door de moderne open samenleving onderschreven kernwaarden als bijvoorbeeld moderne rechtsstaat, universele mensenrechten en openheid voor wetenschap. Bijzonder verontrustend is daarbij dat het politiek correct not done is deze verontrusting te benoemen, zoals er in de politiek correcte media ook structureel over wordt gezwegen. Waarnaast deze verontrusting wel via andere wegen gevoed wordt door berichten over wat er gaande is in de wereld en door informatie die te vinden is in steeds meer boeken, lezingen en interviews. Wat is het dan waar deze verontrusting meer concreet gezien op betrekking heeft?

Wat betreft de massale instroom van zovele vluchtelingen in zo korte tijd, lijkt het mij gerechtvaardigd te denken bijvoorbeeld:
• dat er mensen binnenkomen die onderling allerlei conflicten uitvechten en die algemeen agressief zijn jegens andersdenkenden;
• dat vanwege een teveel aan vluchtelingen heel het systeem van uitkeringen, huisvesting en gezondheidszorg zal instorten;
• dat autochtone kinderen minderheden worden in het onderwijs, dat het onderwijs overbelast raakt vanwege integratieactiviteiten, en dat het onderwijs steeds meer geïslamiseerd wordt (geen les over Holocaust, niet over evolutietheorie, islamgunstig geschiedenisonderwijs, enzovoort);
• dat de criminaliteit toeneemt, speciaal wat betreft verkrachtingsepidemieën en straatterreur;
• dat de kosten van de vluchtelingenstroom worden afgewenteld op diegenen die toch al amper geld hebben om van te leven (toename verarming, daklozen, tentenkampen);
• dat we omringd zullen worden met steeds meer illegalen, met extra risico’s van dien voor de gezondheid (ziekten: tbc, typhus, pest);
• dat er steeds meer aanslagen komen, bijvoorbeeld mensen die zich opblazen in uitgaanscentra;
• dat de kosten de pan uitrijzen (schulden, crisis, meer schulden);
• dat het minimumloon wordt afgeschaft (uitbuiting, werken voor hongerloon);
• dat er wetteloosheid ontstaat in bepaalde wijken (gangsterbenden, terroristen, straatterreur);
• enzovoort.

Wat betreft de met vele van deze vluchtelingen meekomende levensbeschouwing lijkt het mij gerechtvaardigd te denken bijvoorbeeld dat er een steeds groter drang verschijnt van invoering van sharia, de islamitische wet die van kracht is in alle door moslims gedomineerde samenlevingen. En wat is sharia? Met sharia:
• Is er geen vrijheid van meningsuiting;
• Is er geen vrijheid van denken;
• Is er geen vrijheid in wereldbeschouwing;
• Is er geen vrijheid in artistieke expressie;
• Is er geen persvrijheid;
• Is er geen gelijkheid in de rechtsspraak wat betreft o.a. moslims en niet-moslims;
• Zijn er geen gelijke rechten voor vrouwen;
• Wordt er geadviseerd vrouwen elke dag te slaan;
• Is het een niet-moslim niet toegestaan wapens te dragen;
• Heeft de moslim-man voorrang boven alles;
• Zijn Grondwet, Burgerlijk Wetboek en Universele Mensenrechten ondergeschikt aan de sharia;
• Is de wetenschap ondergeschikt aan de islamitische doctrine;
• Is er geen democratie (de islam gebruikt democratie om aan de macht te komen en om dan meteen de democratie af te schaffen);
• Is er geen algemeen geldende gouden regel en ethiek van ‘doe niet een ander wat je niet wilt dat jezelf geschiedt’ (geldt voor moslims onderling, moslims van dezelfde ‘bloedgroep’, en dan vooral moslimmannen; het geldt niet jegens niet-moslims);

De sharia kan niet worden aangepast, bijgesteld noch verbeterd. De islamitische leer wordt gezien als absoluut. De Koran is onveranderbaar, onbevraagbaar, onbekritiseerbaar. Wil je de islam verlaten, dan dien je te worden vermoord. Heb je kritiek op de islam, dan dien je te worden vermoord. Vertel je de waarheid over de islam, dan dien je te worden vermoord. Ben je ongehoorzaam aan de islam, dan dien je te worden vermoord.

Bronnen: o.a. Bernard Lewis, Robert Spencer, Bill Warner, Hamed Abdel-Samad, William Federer, Robert R. Reilly, David Suurland, Nicolai Sennels, David Wood, Jonathan Matusitz, Wafa Sultan, Udo Ulfkotte, Roger Scruton, Daniel Johnson, Christian Zeits, Hans-Peter Raddatz, Karl-Albrecht Schachtschneider, Oscar Freysinger, Benjamin Barber, Anne-Marie Waters, Melanie Phillips, Pascal Bruckner, Alain Finkelkraut, Jay Smith, Ayaan Hirsi Ali, Sam Salomon, Geert Wilders, Ibn Warraq, Ali Sina, Daniel Pipes, Sabatina James, Andrew Bostom, Raymond Ibrahim, Nonie Darwish, Michael Stürzenberger, Michael Mannheimer, Howard Bloom, Oriana Fallaci, Daniel Pipes, Tom Holland, Nasin Ben Iman, Elisabeth Sabaditsch-Wolff, Necla Kelek, Bat Yeor, Paul Weston, Mark Steyn, Srdja Trifkovic en Sami Aldeeb.

Met de meeste hoogachting,
Benedict Broere

Benedict Broere | 28-09-15 | 18:14

-weggejorist-

hetvolkspreek | 28-09-15 | 08:48

-weggejorist-

hetvolkspreek | 28-09-15 | 08:14

Moslims haten onze Westerse cultuur, en toch willen heel, heel veel Moslims naar het Westen.
Waarom?

Ella | 28-09-15 | 07:23

Van Lesbos naar Nederland = 3.000 km.
In welk land verandert een ''Vluchteling'' in een GeluksZoeker als hij door 6 landen reist?
Van Lesbos naar Griekenland, Macedonië, Servië, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland naar Nederland.

Ella | 28-09-15 | 07:15

@ jasper van capelle34

Kennis is belangrijk, als mensen weten dat 60 % van de doctrine in de Kuran, en de 3 andere boeken over ons gaat en het doden van kafirs (ongelovigen, joden en christenen)

En als ze weten dat de gemiddelde aantal verzen over joden haat veel hoger zijn als in mein kampf gaan er hopelijk wat ogen open.

De info gaat niet in op context of meningen, maar is een wetenschappelijke benadering.

Bron: www.youtube.com/watch?v=C9sYgqRtZGg

Als mensen weten dat het gebed wat ze een aantal keren per dag doen naar wat voor richting dan ook 4X eindigt met kafirs (ongelovigen, christenen, Hindoestanen, boeddhisten)) die op zijn zachts gezegd niks prettigs toegewenst worden.

Bron: www.youtube.com/watch?v=pnIsL1nWwr0

mysteryposter | 28-09-15 | 00:49

Ik zeg vluchtelingen welkom. Van harte! Maar wel even onze normen en waarden volledig accepteren. Vrouwen zijn gelijk aan mannen. Niet op het fietspad lopen of spugen (roggelen) op straat. Besnijden is verminken, niet doen. Welkom in het land van homo huwelijk en abortis. Bevalt het niet? Oprotten. Ik snap niet dat feministen (Groen Links stemmvee) voor een tsunami van moslimmannen kan zijn ....

jasper van capelle34 | 28-09-15 | 00:19

Nee, we hebben geen nepparlement, zoals mevrouw Gerie Willio ons wil laten geloven! Hadden we een nepparlement dan zouden de vluchtelingen ook buiten 's lands grenzen blijven. Wat wij hebben is een poppenkastparlement waarbij de vinger van het kabinet in een nogal gevoelige gat wordt gestoken, een gat dat in de regel het zonlicht nooit heeft gezien en hoogsten van kleur verschiet doordat men een bleekbad neemt. Maar dat terzijde!

Dit parlement leest graag voor uit eigen werk zonder te debatteren en wenst vooral incidentele gevallen voo rhet voetlicht te brengen en de minsiters op het matje te roepen voor kulvragen te beantwoorden (zie de zaak van Ton Elias v.s. de Patatboer (NOS)).

Nee, dit parlement moet tussentijds naar huis gestuurd kunnen worden door het electoraat! Na twee jaar een evaluatieronde, met de simpele vraag of Kamerlid zus of zo mag blijven of niet! En dat 150 keer... 't is even werk maar dan heb je dat gezever niet meer naderhand dat het dir keer kut is of van mijn part een ander orgaan...

Hyppo Kriet | 27-09-15 | 23:33

-weggejorist-

dikkedragonder | 27-09-15 | 21:53

Met de algemene mening hierboven ben ik het in grote lijnen eens. Wat ik wel mis is het besef dat WIJ een roze leger zijn. Een leger wat grote dingen heeft bereikt in de geschiedenis van GeenStijl. Talloze stemmingen hebben wij naar onze hand gezet en vanavond de democratie.
Wat als WIJ nou eens een politieke partij gaan starten. Het geluid van onze generatie. Al regeren wij niet dan nog kunnen we direct tegengas geven aan de huidige bestuurders. Met vernieuwende technologie kunnen we wekelijks een referendum houden en onze mening aanpassen aan onze achterban. Want als het aan al die slijmballen in Den Haag ligt houden we onze bek en lopen we ik kadans. Ik zeg: DEMOCRATIE 2.0

Bobdesloper | 27-09-15 | 20:14

Gisteren in RTL nieuws; "Vluchtelingen goed voor de economie. De investering in vluchtelingen is het waard, zeggen de deskundigen. Sterker nog, het levert juist geld op." Als voorbeeld wordt gegeven het opvangcentrum Heumensoord, waar de opvang van 3000 vluchtelingen elk jaar 22.100 euro per persoon zal kosten. Er wordt 1/5 deel van in totaal 60 miljoen, dus 12 miljoen, uitgegeven aan huisvesting, wat wordt uitbesteed aan Nederlandse ondernemers. Die ondernemers betalen belasting, zodat een deel van dat uitgegeven geld ook weer terugvloeit naar de overheid, zo wordt gezegd in het nieuwsitem. Hoe levert dit nu geld op dan? Niet! Het gedeelte dat in dit voorbeeld via de belastingbetalende ondernemers weer terugvloeit naar de overheid (6 miljoen) zal immers per definitie altijd minder zijn dat wat de overheid heeft uitgegeven.
En het per saldo door de overheid uitgegeven bedrag (nog steeds zo'n 54 miljoen) zal toch echt door de Nederlandse belastingbetaler moeten worden opgehoest.

Zittende Eend | 27-09-15 | 20:00

En nu ook nooooit meer zeuren over de landbouwsubsidies,bedoeld om de boeren in de gelegenheid te stellen om UW voedsel goedkoop te produceren !!

Er vaar | 27-09-15 | 19:28

-weggejorist-

treintrien | 27-09-15 | 18:48

tweetybird | 27-09-15 | 16:38
Mee eens (overigens is het werkwoord verguizen en niet vergruizen)
Pieter V | 27-09-15 | 16:12
Mooi!
Benedict Broere | 27-09-15 | 12:30
Zoals gewoonlijk het helemaal eens.

B. Randnetel | 27-09-15 | 18:21

@fikkieblijf! | 27-09-15 | 12:03

Oftewel; zit wanneer ik zeg te gaan zitten, beef als ik het commando geef en vooral je smoel houden en je portemonnee trekken, vuile racist. Wat is dit nu weer voor fascistisch gedoe.

Dit gaan mensen niet lang meer pikken.

StormRunner | 27-09-15 | 18:19

A3an | 27-09-15 | 14:20 Heel informatief dat duitse epistel en ik denk dat het verontrusting betreft die zo langzamerhand leeft bij miljoenen mensen in de westerse wereld, maar die men amper durft uit te spreken uit angst te worden weggezet als racist. Het lijkt mij evenwel volstrekt gerechtvaardigd te denken bijvoorbeeld:
• dat er mensen binnenkomen die onderling conflicten uitvechten en die agressief zijn jegens andersdenkenden;
• dat vanwege teveel vluchtelingen heel het systeem van uitkeringen, huisvesting en gezondheidszorg zal instorten;
• dat autochtone kinderen minderheden worden in het onderwijs, dat het onderwijs overbelast raakt vanwege integratieactiviteiten, en dat het onderwijs steeds meer geïslamiseerd wordt (geen les over Holocaust, niet over evolutietheorie, islamgunstig geschiedenisonderwijs, enzovoort);
• dat de criminaliteit toeneemt, speciaal de verkrachtingsepidemieën en de straatterreur;
• dat de kosten van de vluchtelingenstroom worden afgewenteld op diegenen die toch al amper geld hebben om van te leven (toename daklozen, tentenkampen);
• dat we omringd zullen worden met steeds meer illegalen, met extra risico’s voor de gezondheid (ziekten: tbc, typhus, pest);
• dat er steeds meer aanslagen komen, bijvoorbeeld mensen die zich opblazen in uitgaanscentra;
• dat de kosten de pan uitrijzen (schulden, crisis, meer schulden);
• dat het minimumloon wordt afgeschaft (uitbuiting, werken voor hongerloon);
• dat er wetteloosheid ontstaat in bepaalde wijken (gangsterbenden, terroristen, straatterreur);
• enzovoort.
Leerzaam is daarbij het volgende wat betreft sharia, de islamitische wet die moslims zullen invoeren zodra ze daartoe de macht hebben. Wat is sharia? Met sharia:
• Is er geen vrijheid van meningsuiting;
• Is er geen vrijheid van denken;
• Is er geen vrijheid in wereldbeschouwing;
• Is er geen vrijheid in artistieke expressie;
• Is er geen persvrijheid;
• Is er geen gelijkheid in de rechtsspraak wat betreft o.a. moslims en niet-moslims;
• Zijn er geen gelijke rechten voor vrouwen;
• Wordt er geadviseerd vrouwen elke dag te slaan;
• Is het een niet-moslim niet toegestaan wapens te dragen;
• Heeft de moslim-man voorrang boven alles;
• Zijn Grondwet, Burgerlijk Wetboek en Universele Mensenrechten ondergeschikt aan de sharia;
• Is de wetenschap ondergeschikt aan de islamitische doctrine;
• Is er geen democratie (de islam gebruikt democratie om aan de macht te komen en om dan meteen de democratie af te schaffen);
• Is er geen algemeen geldende gouden regel en ethiek van ‘doe niet een ander wat je niet wilt dat jezelf geschiedt’ (geldt voor moslims onderling, moslims van dezelfde ‘bloedgroep’, en dan vooral moslimmannen, het geldt niet jegens niet-moslims);
De sharia kan niet worden aangepast, bijgesteld noch verbeterd. De islamitische leer wordt gezien als absoluut. De Koran is onveranderbaar, onbevraagbaar, onbekritiseerbaar. Wil je de islam verlaten, dan dien je te worden vermoord. Heb je kritiek op de islam, dan dien je te worden vermoord. Vertel je de waarheid over de islam, dan dien je te worden vermoord. Ben je ongehoorzaam aan de islam, dan dien je te worden vermoord.
De westerse cultuur heeft er bijna 800 jaar over gedaan om een theocratische en jegens andersdenkenden zeer intolerante cultuur om te vormen tot de huidige moderne westerse cultuur, die berust op kernwaarden als universele mensenrechten, moderne rechtsstaat en openheid voor wetenschap. Maar het ziet ernaar uit dat het de politiek correcte dwazen zal lukken om die moderne westerse cultuur in pakweg een eeuw te veranderen in weer een theocratische dictatuur, waarin voortdurend andersdenkenden worden onthoofd en cultuur wordt afgebroken.
‘Religie van de vrede’, ‘religie van de vrede’, ‘religie van de vrede’.

Benedict Broere | 27-09-15 | 18:02

Door het beleid van Europa en de VN bepalen we zelf niet meer wie we helpen. De VN wordt gedomineerd door moslim landen en er zijn steeds meer aanwijzingen dat moslims op de 1e plaats worden gezet in het vluchtelingen beleid ... net zoals de Sharia (universele moslim wetten) voorschrijft.

Ik denk er een belangrijk Moreel vraagstuk is. Waarom is er geen aandacht voor het lijden van de religieuze minderheden, met name het christendom, Hindoes, en boeddhisten onder de islam. ... De grootste mensenrechten schending van vandaag de dag (qua aantal slachtoffers en brutaliteit).

Er is een speciale actie bedacht met een brochure die een moreel argument maakt. We moeten de stilte doorbreken en het immorele van het huidige beleid op deze indirecte wijze aantonen.

Met de actie wordt het woord moslim of islam expres nooit genoemd ... maar wel de slachtoffers en feiten.

voices4voiceless.org

Video toelichting van de actie

www.youtube.com/watch?v=TLs7PHFpMuI

mysteryposter | 27-09-15 | 17:57

Een overheid die lak heeft aan de mening van de burger staat aan de vooravond van een burgeroorlog. Het volk zal op den duur de burgemeesters tegen de muur zetten. Met hun vrouw en hun kinderen.

Rest In Privacy | 27-09-15 | 17:19

@HarryMadox | 27-09-15 | 13:14
Wat jij daar zegt, is een pleidooi voor dictatuur. Democratie betekent dat het volk de hoogste macht is. Het volk delegeert niets om tegen zijn wil geregeerd te worden.

Lentehaas | 27-09-15 | 17:10

Trouwens ook een grote reden om geenpeil nog even te tekenen. Toch.

tweetybird | 27-09-15 | 16:57

Die hongaren kunnen tenminste trots zijn op hun hoge heren die in tegenstelling tot Rutte(graat) niet bang zijn voor Merkel en haar duitsland en niet weg met ons zijn niet hebben. Daar laten ze zich tenminste niet alles zich door de EU aan meten en durven wel. Ach hoe anders is dat hier. Hier hebben ze al ja en amen gezegt voordat het gevraagd is en bijvoorbeeld sneller geld over gemaakt aan bodemloze putten als dat je met je ogen kan knipperen. Wij hebben echt een kudt kabinet met een Ruttegraat. Dat valt wel steeds meer op. Hoe lang laten we dit nog gebeuren. Ik zeg afstraffen die hap. Onthoud ook dat we deze ellende mede te danken hebben aan nog zo'n ruttegraatloze bende d666 met keizer pechtold aan het roer. De stropop van de EU. Zijn moeder maakt als slaaf schoon bij junker en kornuiten.

tweetybird | 27-09-15 | 16:52

Hmmm afkomst moet aankomst zijn. Pup op naar boven invoegen afstempelen en vastzetten.

tweetybird | 27-09-15 | 16:41

Iets waar ik ook zo om moet lachen. Dat is dat hongarijen zo vergruist wordt door de EU. Wat veel mensen niet eeten is dat juist hongarijen zich als enigste land houd aan de wetten die door de EU zijn opgelegt. Raar maar waar. Die wet is namelijk dat vluchtelingen zich diene te registreren in het EU land van afkomst. Als dat massaal wordt geweigerd heeft dat land tot taak om de grens te sluiten om doorgang naar andere landen te voorkomen daar dat illegaal is volgens die zelfde EU. Wat duitsland dus heeft gedaan is in weze volgens die zelfde EU illegaal dasr de vluchtelingen zich hadden moeten laten registreren in land van aankomst en duitsland ze dus verplicht had horen terug te sturen. Waarvoor vergruist de EU dus hongarijen terwijl die als enigste de wet volgen en dus niet illegaal bezig zijn.O dat komt ze ineens niet uit. Nou dat is nu dan ook de reden dat die EU n8ks wordt. Ze houden zich zelf niet aan hun eigen wetten en regels. Hongarijen weet dan ook mocht er een rechtzaak komen ze winnen. Ze doen namelijk niks fout. De andere landen doen het juist fout. Volgens de wetten van de EU. Maar dat houden ze maar voor het gemak heel stil.

tweetybird | 27-09-15 | 16:38

@meneer Q | 27-09-15 | 15:57

Inderdaad meneer Q!
En het monster Merkel heeft voor het voeren van haar oorlog hier huursoldaten naar toe gehaald die worden betaald met vooral loze beloften en een eeuwige uitkering voor de hele familie.
Napoleon en Hitler waren kleine jongens vergeleken bij het monster Merkel.

Pieter V | 27-09-15 | 16:33

@meneer Q | 27-09-15 | 15:57

Inderdaad meneer Q!
En het monster Merkel heeft voor het voeren van haar oorlog hier huursoldaten naar toe gehaald die worden betaald met vooral loze beloften en een eeuwige uitkering voor de hele familie.
Napoleon en Hitler waren kleine jongens vergeleken bij het monster Merkel.

Pieter V | 27-09-15 | 16:33

Kim Il Vonhof spreekt vanuit zijn graf.

Raider Twix | 27-09-15 | 16:23

De druk door de aanhoudende mensenstroom zal snel het roemloos einde betekenen van de EU.

Rest In Privacy | 27-09-15 | 16:23

meneer Q | 27-09-15 | 15:57

yep helaas hebben vele dat niet door. Jaren terug probeerde ze te overheersebn door verovering. Nu overheersen ze ons door voor ons te bepalen. Jammer dat vele daar blind voor zijn. Merkel die s'avonds gaat slapen onder het roepen van heil europa terwijl zij met haar rechterarm hasr kleren bovenaan de haak van haar klerenkast hangt. We hebben al verloren zonder slag en stoot. Vroeger probeerde mijn opa nederland nog met de fiets te verdedigen met een geweer en 4 kogels.Er is werkelijk geen flikker geleerd van het verleden. Merkel die roept wie geen vluchteling wil is een nazi terwijl ze zrlf met haar welkom ze het juist creeerd. Want dadelijk zijn ze daar zo zat dat ze door dat kudt mensch worden opgescheept met die miele vluchteling dat Merkel dadelik over het hele land kan roepen nazis.Iets wat zij gecreeerd heeft.Want zij en die andere gutmenschen zijn juist de hartelosen die enkel maar meer ellende creeeren en totaal niks oplossen. Dat willen ze ook niet. Zo draait de gutmensch nu. Ellende creeeren om daarna over de nieuwe ellende weer zielig te kunnen roepen. Je ziet het constant weer. De gutmensch houd armoe in stand en kicken daar op. Armoe is poen.

tweetybird | 27-09-15 | 16:19

@Ommezwaai | 27-09-15 | 14:50

Gekken zoals Eurotokkie werden in het verleden gewoon netjes opgenomen en voor hun waandenkbeelden behandeld.

Pieter V | 27-09-15 | 16:14

Beste immigrant of zeldzame asielzoeker,

Wij weten natuurlijk niet wat voor verhalen over Nederland aan u zijn verteld, maar de manier waarop een flink aantal van de zojuist gearriveerden zijnn vermeende rechten meent op te moeten eisen geven wel een indicatie.

Natuurlijk bent u niet hier naartoe gekomen om van de reeds aanwezige bevolking te profiteren. U wilt snel aan het werk en succesvol zijn.
U wilt snel een huis en uw hele familie laten overkomen.

Daarom wil ik u, in het belang van het eerlijke verhaal waar door onze linkse zelfbenoemde morele Übermenschen steeds mee geschermd wordt, even een kleine aanvulling geven op de verhalen waarop uw beslissing gebaseerd was om naar Nederland te komen.

In Nederland zijn meer dan 600.000 werkelozen waarvan een groot aantal al jaren probeert weer aan het werk te komen. Heel veel immigranten die hier al jaren met hun hele familie op onze kosten verblijven hebben nog steeds geen werk.
Dat werk is er gewoon niet, iets waar ook de autochtone bevolking van boven de 45 jaar op een hardhandige wijze al jaren mee wordt geconfronteerd.
U moet dus er voor zorgen een uitblinker te zijn die het Nederlands in woord en geschrift perfect beheerst om een kans op werk te hebben.
Zo niet, dan is de kans zeer groot dat ook u met uw inmiddels gearriveerde familie langdurig ten laste zullen komen van de reeds aanwezige mensen hier, maar alleen zij die het belastinggeld bij elkaar moeten schrapen. Dat wilde u toch niet?

Als u eenmaal een verblijfsvergunning heeft, gebaseerd op het ongetwijfeld door u vertelde 100% eerlijke verhaal, heeft u recht op een woning.
Helaas zijn er geen betaalbare huurwoningen want die zijn door corrupte woningcorporaties niet tijdig aangevuld omdat ze zo nodig een oud stoomschip van de sloop moesten redden, of omdat hun directies middels criminele activiteiten van zichzelf en hun criminele vriendjes miljonairs hebben gemaakt. Uhhhh ..... nee, die worden hier niet echt aangepakt.

Het goede nieuws is wel dat in tegenstelling tot autochtone inwoners u uw recht op een woning op korte termijn vervuld kunt zien worden terwijl de autochtone huurder minstens 10 of 12 jaar op een wachtlijst komt te staan, 20 jaar is ook nog mogelijk.
Dergelijk voorkeursbeleid zult u ongetwijfeld niet kunnen zien als schandalige discriminatie want dat is in uw land van vertrek waarschijnlijk de gewoonste zaak van de wereld.

U weet waarschijnlijk ook nog niet dat in Nederland vrijheid van godsdienst wettelijk is geregeld. Dat houdt ook in de vrijheid om geen godsdienst te beoefenen.
Bovendien kennen we hier de vrijheid van meningsuiting.
Dat kan betekenen dat er onder u mensen zijn die daar al dan niet om godsdienstige motieven de grootste moeite mee hebben. We weten dat uit ervaring met eerdere lichtingen van immigranten die wel door ons onderhouden moeten worden maar na 25 jaar zich nog steeds niet aan onze spelregels willen houden.

Intimidatie en bedreigen van mensen die het niet met u eens zijn is hier, om welke reden dan ook niet, toegestaan maar wordt gewoonlijk door de autoriteiten gedoogd zolang u alleen maar autochtone slachtoffers uitkiest.

Uiteraard bent u zodanig hoog opgeleid, en heeft u zich het Nederlands binnen 6 maanden geheel eigen gemaakt, zodat u binnen een jaar zeer succesvol zult zijn en minstens een bovenmodaal inkomen verdient.
Ik weet niet of men u al heeft verteld dat u in dat geval als ingezetene van dit land voor tenminste 50% van uw inkomen door de staat wordt beroofd, maar 70% is ook geen uitzondering.
Daar worden o.a. de parasitaire elementen in de samenleving van betaald die in tegenstelling tot u helemaal niet van plan zijn om aan het algemeen belang iets bij te dragen.

Dan nog even dit. Autochtone Nederlanders hebben een heel vreemd gevoel voor humor en als u daar niet aan kunt wennen hebt een ellendig leven hier.
U kunt er wel op rekenen dat in het geval u last heeft van lange tenen de rechter uw kant zal kiezen. Dat heet politiek correct zijn

Tot slot. Als het paradijs in Nederland niet is wat u er van verwachtte kunt u, opnieuw met hulp van die vermaledijde belastingbetalers, gewoon terug naar waar u vandaan kwam.

Veel succes in Nederigland.

Pieter V | 27-09-15 | 16:12

Hoe dan ook, de situatie in het Midden-Oosten en eigenlijk in een heel groot gebied, van Afghanistan tot Nigeria, is volledig uit de klauwen gelopen. In dit grote gebied woeden anarchie en burgeroorlogen, grote aantallen mensen voor zich uit jagend.
Het idee dat militaire interventie door het Westen dit varkentje wel even zal wassen, is een wensdroom, gespeend van alle realiteit. Rusland en het Westen kunnen militair weinig doen,
of ze moeten werkelijk hele grote gebieden ontvolken met massavernietigingswapens. De vluchtelingen die Europa zullen blijven overspoelen worden niet tegengehouden. De situatie is out of control. Niemand heeft hier nog een oplossing voor.
De zaak is totaal FUBAR. Dat de EU zal instorten a.g.v. van de migrantenstroom, is wel zeker. De vraag is nu zelfs of de Europese landen zelf de storm zullen overleven. Mijn vermoeden is dat als landen als Frankrijk en Duitsland over 20 jaar nog enigszins stabiele landen zijn, dit meer te danken zal zijn aan geluk dan aan wijsheid.

Rest In Privacy | 27-09-15 | 16:10

meneer Q | 27-09-15 | 15:08

Tsja een zender die nieuwe kijkers nodig hebben. Want met reclame om de 7 minuten kijken niet zoveel nederlanders meer. En dan heb je net als de pvda kiesvee nodig heeft nieuwe kijkers nodig. En ook die leiding dasr is niet bepaald geweldig. Wat de npo voor de pvda is is rtl voor de pvvda. Niet onafhankelijke staatspropaganda zenders dus. Als je die zenders moet geloven zit heel nederland te wachten om miele sukkels in huis op te nemen. Ze zullen wel veel verdienen aan reclame van dr zieligheids industrie. Zoals Reclame voor de T(rouw)om abbos te ronselen onder het mom van de zielige miele vluchteling. Ja zieligheid is big business waar veel geld mee te verdienen valt.Waar de ene zieligheids industrie veel vluchtelingen binnenhaalt probeert de zieligheids industrie der natuur juist weer geld te verdienen met het vermelden dat de zee in 2047 leeg is. Zeg maar het wnf met het jagerslogo voor de plezier jacht. Zieligheidsindustrie ,de hypocrieten pur sang.

tweetybird | 27-09-15 | 16:07

tweetybird | 27-09-15 | 14:40
=
75 jaar geleden kwam vanuit Duitsland de Wehrmacht binnen.
Nu komt vanuit datzelfde Duitsland een heel andere Wehrmacht binnen... de geschiedenis is op herhaling!

meneer Q | 27-09-15 | 15:57

vaas klaak | 27-09-15 | 13:38
Het is inderdaad schokkend dat we dit laten gebeuren.
Heel, heel veel mensen, zijn ALLEEN maar met zich zelf bezig.
Ik woon naast zo één, en die interesseert de buitenwereld geen éne malle moer, echt helemaal niets!
Bijna niet voor te stellen.

Radijsje | 27-09-15 | 15:43

Kwestie van tijd voor de pleuris echt uitbreekt

sercencer | 27-09-15 | 15:32

Zijn net 2weken in Nederland en klagen dat ze met 12 personen op een kamer liggen:Deze persoon is in Sept 1966 in millitaire dienst gegaan(verplicht)en heb daar met 16 personen een kamer gedeeld, 18 maanden lang,WC wasbuiten,douche met 10personen gelijk.niks pravicy.Ondankbaar tuig,is het.
storm op komst | 27-09-15 | 13:38
=
Lichting april 1959... geen vergoeding alleen wat geld voor 'n paar vulkoeken in de kantine.
2 jaar geen inkomen, dus geen pensioenopbouw gehad.
Vervolgens 48 uur per week gewerkt ook zaterdag's (geen geld om te "studeren")
NU... 10 jaar geen indexatie meer gehad van pensioen huren en gezondheidszorg onbetaalbaar geworden.
De vuile smeerlappen willen wel geld en aandacht geven aan degenen die hier komen...
en die alles wat deze generatie heeft opgebouwd opvreten.

meneer Q | 27-09-15 | 15:27

Inspraak? Welnee jôh.... het is net als een nieuwe supermarkt in je straat? Toch?
Doe mij dan maar die supermarkt.
Daar breng je geld heen en je krijgt er boodschappen voor terug.
Met een AZC wordt je geld afgepakt, sta je met lege handen en de boodschappen komen ze wel ff bij je halen.
Het boodschappenlijstje ligt al klaar:
Eigen bed.
Luxe badkuip.
Geld.
Halal eten.
Drinken.
Nieuwe telefoon. Telefoonkaart. Snel internet.
Geld.
Medicijnen.
Huis.
Kleren.
Geld.
Psychische bijstand.
Bidruimte.
Geld.
Schoonmaakster met hoofddoek. En nee... geen christen.
Man achter kassa.
En dat lijstje wordt langer en langer naarmate de tijd verstrijkt.
Ze zijn hier veilig, maar dat is niet genoeg.
Meer, meer, meer, roepen ze nu al.
En de echte vluchteling? Die zien we niet of nauwelijks.
En wij mogen er niets van zeggen.


Schietmijmaarlek | 27-09-15 | 15:09

Gisteren bij RTL-nieuws werd de super-LEUGEN nog maar weer eens verteld; het is een verrijking voor Nederland al die asielzoekers.

meneer Q | 27-09-15 | 15:08

-weggejorist-

NOMALI | 27-09-15 | 15:02

-weggejorist-

ADVIZEUR | 27-09-15 | 14:50

Hierbenikweer | 27-09-15 | 14:44
Volgens herr Eurotokkie hebben we geld genoeg, het klotst tegen de plinten aan, zo stelt hij.
En wie zijn wij om een socialist tegen te spreken???

Ommezwaai | 27-09-15 | 14:50

-weggejorist-

Hierbenikweer | 27-09-15 | 14:44

Het kost niet alleen ons geld waarvoor we nu al tot 67 moeten doorwerken en eerdaags tot 75; dat is nog maar het minste!
-
Het gaat ons onze hele levenswijze kosten!
Verboden voor Zwarte Piet, spaarvarkens, ontbijtspek, enz!
Beroofd van onze woningen, ons land, ons inkomen en onze dochters. Ontwrichten van ons onderwijs. Ontwrichten van onze zorg, met omdat de meeste niet uit Syrie maar uit Afrika komen, hun groot aantal HIV en AIDS besmette patienten en hun groot aantal ongeneeselijke Tuberculose patienten en de velen met huidziekten zoals Scabies enz,

En wij maar dokken en geen plaats meer en geen geld meer voor onze eigen zieken en ouderen!
-
Het allerergste:
Ons ras zal over eenpaar decennia vermengd zijn tot een halfgetint ras, (wat Brussel op aandrang van de grote corporaties wil:) intelligent genoeg om simpel werk (voor een habbekrats) te doen maar te dom om in te zien wat de overheid (Brussel dus zeer spoedig) met ons voorheeft. (is nu al begonnen!)
-
Veel geluk met de dobbermigranten in Europa. Dochters 2 uur voor donker thuis; 15 jaar oud Opeltje voor de deur, forse grendels en stalen platen op de deuren.
Bouviers kopen.
-
En vooral niet klagen anders ben je een fascistische raaasssiest en xenofobe nazi (of nog erger: een PVVer)

telelezer | 27-09-15 | 14:41

Vonhoff?
Dat was een levend misverstand!
Salut! Evocatus

Evocatus | 27-09-15 | 14:41

Weet je wat zo jammer is . Dat is dat zo'n stastsomroep altijd komt met schreeuwers aan de zijlijn. De zogenaamde gutmensch die er schande van spreekt dat wij ze niet willen. Zelf moeten z3 ze ook niet want wij zijn degene die ze mogen hebben. Jammer is dat bij die staatsomroepen de mens die er al jaren geen goede ervaring mee heeft dan weer nooit mag komen. De mens die er werkelijk door hun mee opgescheept door worden. Nee hun zijn die schande. Scheeuwers aan de zijlijn die denken ons te vertellen hoe het moet maar zelf niet eeten hoe het eigrnlijk hoort. Als jij roept welkom moet je ze ook in huis nemen en er voor zorgen en ons er niet mee opschepen. Wij noemen namelijk geen welkom . Hier een miele een huis en een uitkering. In het groot gezien flikt gutmensch Merkel exakt dat zelfde. Welkom roepen en dan komen ze massaal en nu gsan roepen ze moeten verdeelt worden over EUropa. Nee valse kut. Jij roept welkom neem jij ze maar op en zorg jij er maar voor. Ik stel voor omdat duitsland welkom riep en dit veroorzaakt heeft dat duitsland vol te plempen met die miljoenen vluchtelingen. Ze wilden ze ,nou kunnen ze ze krijgen ook. Ik geef hongarijen groot gelijk met hun hek. Zij wilden ze ook niet maar worden door duitsland met hun welkom ermee opgescheept. Hadden die duitsers die Merkel maar gelijk moeten afzetten. Nou is het op de blaren zitten. Jullie leider jullie welkom. Die merkel is een europese staatsgevaarlijke gestoorde gek. Dat wijf hadden ze beter in een kerker kunnen opsluiten en de deur dichtmetselen. Mijn mening.

tweetybird | 27-09-15 | 14:40

Ha, Vonhoff was al lid van de PVV voordat Wilders die uitvond.

Tjemig | 27-09-15 | 14:34

treintrien | 27-09-15 | 14:23
Kijk, hoffelijk en beleefd: مهذب ومؤدب Maarja, Google translate, dus dat gaat dan over sokken of konijnen denk. We zijn het eens hoor: raar = (ondankbaar, schreeuwerig, agressief, sjacherijnig, gevaarlijk, gefrustreerd, lui of gestoord) = Libisch!

Poesmobiel | 27-09-15 | 14:31

-weggejorist-

PausTokkie | 27-09-15 | 14:27

-weggejorist-

haidewietska | 27-09-15 | 14:25

Ja, die echte vluchtelingen hebben een probleem, maar als we ze allemaal opnemen, hebben wij een probleem.
Een probleem erbij, want we hebben al problemen genoeg. Vluchtelingen schepen ons op met hun probleem.
Dat is volgens de Gutmensch echter geen probleem. Maar welvarende Gutmenschen zouden raar staan te kijken als hun huis bezet zou worden door Nederlandse armoedzaaiers. Maar vreemde kostgangers nemen ze graag in huis. Daar kun je immers geen eer mee inleggen tegenover al die andere Gutmenschen. Als ik moet kunnen tussen Syriërs die Libanon in ellende leven en mijn nageslacht dat in ellende moet leven vanwege al die asielzoekers hier, kies ik voor de ellende van Syriërs, want zij zijn zo dom geweest om tegen Assad in opstand te komen.

haidewietska | 27-09-15 | 14:25

Wie ooit heeft gedacht dat ze geld opleverden mag wat mij betreft per direct worden opgesloten in een inrichting voor geestesgestoorden.
Ze gaan ons miljarden kosten, miljarden die niet meer kunnen worden uitgegeven aan zorg,onderwijs, infrastructuur en huizenbouw.
En die duizend euro belastingverlichting kun je op je buik schrijven.

Wie er wijzer van wordt is de asielindustrie, de advocaatjes, de verhuurders van sporthallen en vakantieparken, de hulpverlenertjes en die zorgverleners die regulier niet aan de bak komen.

mallekater | 27-09-15 | 14:25

-weggejorist-

treintrien | 27-09-15 | 14:23

En om de integratie overal goed te latrn zien stel ik ook voor een kamp midden op het binnenhof. Kunnen best een hoop tenten op. Kunnen de heren politici zien hoe goed dat intergreren werkt. Ja zo'n azc op het binnenhof lijkt mij ook wel wat. Kan nederland zowat iedere dag zien hoe fijn het is zo'n azc naast je deur. Zeg maar we maken er een live soap van. De niet goede tijden maar veel slechte tijden soap met in de hoofdrol de miele vluchtelingen. Ik kijk al uit naar de live knokpartijen en ME die dagelijks moet opdraven omdat de ene moslim niet met de andere moslim kan omgaan. Zeg maar de strijd die hier wordt voortgezet. Inclusief met haat imams die komen ronselen.Hennis doe een lekker kort rokje aan als je langs het tentenkamp moet.

tweetybird | 27-09-15 | 14:20

Gelezen in EWR (Einwanderungskritik) hier in Duitsland, was en is een mooie aanklacht tegen onze "Ivoren Torens", deze opmerkingen zouden tegen elk College van B&W en raadsleden ook gemaakt kunnen worden. Neem aan dat allen hier hoog genoeg opgeleid zijn om het ook zonder vertaling te "schnappen" ! -)

1. Ich habe Angst, weil hier Massen ins Land kommen, die selbst innerhalb ihrer eigenen Religion keinen Frieden halten können, wie soll das dann mit einer hier etablierten Religion möglich sein?
2. Ich habe Angst, dass unser Sozialsystem unter dieser Masse zusammenbricht, denn dieses ist auf Gegenseitigkeit ausgelegt.
3. Ich habe Angst, dass unser Bildungswesen zusammenbricht, wenn neben Inklusion auch noch Kinder ohne Deutschkenntnisse die Schulen fluten. Wie sollen Lehrer noch Wissen lehren, wenn sie mit Integration beschäftigt sind?
3. Ich habe Angst, dass Sie und Ihr Finanzminister sich notwendiges Geld wieder einmal vom kleinen Mann holen und die Reichen im Lande schonen. Die Krankenkassen haben die Erhöhung ja bereits angedroht.
4. Ich habe Angst, dass die Verbrechensquoten rapide ansteigt, weil im Zuge von Sparmaßnahmen die Exekutive kaputt gespart wurde.
5. Ich habe Angst, weil Sie, die Politiker, scheinbar keine Ahnung haben, wie all diejenigen, die hier kein Asyl erhalten werden, wieder zurückgeschickt werden sollen. Freiwillig werden sie wohl kaum in die Züge steigen. Bleiben diese dann illegal in Deutschland und was sind dann die Folgen. Diese Menschen dürfen nicht arbeiten und verfügen über kein Geld. Welche Konsequenzen wird das haben?
6. Ich habe Angst, weil zu vermuten ist, dass viele der vermeintlichen Flüchtlinge hier eingeschleust werden, um Anschläge zu verüben, denn woher kommt das viele Geld, dass eine solche Flucht kostet? Jemand der flüchtet, weil er alles verloren hat, verfügt auch nicht über Geld für eine Flucht.
7. Ich habe Angst, weil kein Politiker in diesem Land konkret sagt, wie das alles organisiert werden soll. Wer zahlt die Unterbringung, Verpflegung, Taschengeld (das ich übrigens nicht habe), Gesundheitsbetreuung?
8. Ich habe Angst, dass die Löhne in diesem Land noch weiter sinken, denn es kommen ja genügend Menschen, die bereit sind für weniger zu arbeiten. Und erzählen Sie mir nichts vom Mindestlohn. Darüber können wir reden, wenn Sie und ihre Kollegen mal ein Jahr lang nur von diesem gelebt haben.
9. Ich habe Angst, auch vor den Menschen, die aus Ländern kommen, die keine rechtsstaatliche Ordnung kennen, die Polizei auslachen und sich ihre eigenen Gesetze schaffen.
10. Ich habe Angst, vor den Menschen, deren Hemmschwelle aufgrund der Gewalt, die sie in ihrer Sozialisation erlebt haben, sehr viel niedriger ist, als wir es kennen.

Diese Aufzählung könnte ich noch endlos weiter fortführen. Aber aufgrund unzähliger Gespräche mit anderen Menschen weiß ich, dass diese Ängste in der Bevölkerung real existent sind. Und diese Menschen, die einfach nur Angst haben, weil Sie und Ihre Kollegen versagen und keine Antworten auf unsere Fragen wissen, die werden von Ihnen als Pack beschimpft und weil es ja so einfach ist, gleich in die braune Schublade gesteckt. Wie wäre es einmal von Ihrem hohen Ross herabzusteigen und eine klare Ansage zu tätigen, wie diese Probleme alle gestemmt werden sollen? Wer das alles finanzieren soll? Das wäre zumindest ein Schritt, um das, was Sie großmäulig allgemein als Fremdenhass bezeichnen, vielleicht in andere Bahnen zu lenken. Doch durch Ihre Politik, die Einflussnahme auf die Medien seitens der Regierung, sind Sie dabei unser Vertrauen endgültig zu verlieren. Viele von uns glauben nicht mehr, was Ihnen tagtäglich serviert wird und aus den Erfahrungen der letzten Jahre sind wir uns auch sicher, dass es wieder der „kleine Mann“ sein wird, der diese Katastrophe auszubaden hat.

A3an | 27-09-15 | 14:20

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 14:07

Het lijkt mij heerlijk om zo'n wassenaar binnen te rijden en villa's te zien waar de ramen zijn volgeplakt met kranten en reclame folders omdat die vluchtelingen dat gebruiken als zijnde gordijnen. Dat zou echt een foto momentje zijn. Ik zie dat ook wel zitten bij die gooise matras plaatsen. En dan als je zo'n straat in rijdt dat de burka je tegemoet komt. Voel ik me er gelijk thuis want zo ziet mijn straat er nu ook uit. Geweldig toch. Een heel nederland waar je je overal thuisvoelt. O ja voor de rijke. Laat ze niet zwemmen in je zwembad als je jonge dochter er ook in zwemt want het plaatselijke sukkel zwembad heeft daar geen bijstere fijne ervaring mee. Je weet wel dat openbare zwembad voor de gewone sukkel die bij zijn huisje geen eigen zwembad heeft. Enkel een douche. En dus naar het plaatselijke zwembad moet met handtastelijke dobbernegers en meer van dat soort volk. Zeg maar naar voorbeeld van hun profeet met de lange tenen. Hoe jonger hoe fijner. Ze vragen er om die nederlandse meisjes want ze zwemmen niet in burka en met de gordijnen dicht in het zwembad en niet appart. Nou rijke medemens succes en mocht u iets niet weten. Kom het maar vragen want wij hebben er namelijk wel in tegenstelling tot jullie al heel veel jaar ervaring mee. Wel helaas omdat het ons door jullie gutmensch sukkels voor status is opgedrongen,maar toch. We zijn de beroertste niet. We leggen het jullie graag uit. Hoe echte medemenselijkheid werkt.

tweetybird | 27-09-15 | 14:02

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 13:58

Maar ja gelukkig heeft samson er nu zelf voor gezorgd dat dr poep aan is. Door te verkondigen dat ook de rijkere vluchtelingen in de achtertuin mpeten nemen. Ik voorspel nul zetels en een tij dat keert. De rijke gutmensch met villa en zwembad wil eel vluchtelingen voor status van goed mens maar die willen ze alleen niet in hun achtertuin. U zult dus gaan zien dat de tendens zienderogen gaat veranderen. Een mathijs van nieuwkerkjes willen die miele vluchteling niet in hun achtertuin. Dat verpest het uitzicht bij hun zwembad. Hoe leg je een bom ergens onder. Nou zo dus. Ook de bnn-ers willen ze niet in huis of tuin. Dit wordt de zoveelste vergissing van die kale sukkel. Het stimuleert dan eel weer xat het geld gast rollen. De rijke die elk terrein naast hun huis gast opkopen om te voirkomen dat ze bij het wijn zuipen en de goede sigaar uitkijken op een terein met tenten en miele vluchtelingen. Nou joop van ellende laten we beginnen met jou tuin en geliefde circus theater. De tyun van van nieuwkerk lijkt mij ook een mooie lokatie. Van dam heeft merr dan zat ruimte. In het midden van de pc hooftstraat kunnen er zo'n 500. No problem. Oeps toch wel. Want waar wij sukkelburger totaal geen inspraak hebben hebben de rijkeren dat wel. Foutje bedankt dus. Ik zou zeggen Samson ga zo door. Zet ze in de tuin bij de rijkeren onder ons. Je kan het en stel me niet teleur. Iets waar de pvvda namelijk ook een handje van heeft. De bevolking teleurstellen. Onze wijken zijn vol zat bij die rijkere is nog plaats zat. Voor hun ook mislukte multikul. Ik kijk uit naar de rijke vogelaarswijken.

tweetybird | 27-09-15 | 13:43

Bakken met geld? Veel meer dan dat. Je moet denken aan tien miljard euro per jaar.
Tien miljard euro per jaar erbij dus. Bij de staatsschuld van bijna 500 miljard is dat. Want uit de begroting kan het niet betaald worden.
Nederland gaat failliet aan de asieleikels. Feit.

Lewis Lewinsky | 27-09-15 | 13:40

Boze heerts vanmorgen bij WNL. FNV pikt het niet langer. wat een hyporcriet! Als Pvda vraagt hij onbelemmerd toegang voor vluchtelingen. vervolgens met FNV pet op niet bereid langer te willen werken, pensioen in te leveren om de vluchtelingenstroom te financieren.

Progresievelng | 27-09-15 | 13:39

Zijn net 2weken in Nederland en klagen dat ze met 12 personen op een kamer liggen:Deze persoon is in Sept 1966 in millitaire dienst gegaan(verplicht)en heb daar met 16 personen een kamer gedeeld, 18 maanden lang,WC wasbuiten,douche met 10personen gelijk.niks pravicy.Ondankbaar tuig,is het.

storm op komst | 27-09-15 | 13:38

-weggejorist-

ADVIZEUR | 27-09-15 | 13:38

Dat we als makke lammerjes toekijken terwijl we overspoeld worden met primitiviteit is op zich al stuitend.
De komende 20 jaar zullen de kinderen van al deze vluchtelingen ongehinderd door de dankbaarheid van hun ouders opgroeien met dezelfde mentaliteit als al hun generaties er voor. Dat verschillen in etniciteit, cultuur of religie prima argumenten zijn om iemand een kopje kleiner te maken. Want dat is de reden waarom die zandbak nog nooit langdurige beschaving gezien heeft.
Het slachtveld tussen koerden en turken, tussen soenniet en shiiet, tussen moslim en andersgelovig wordt voortgezet in west europa. Net zolang totdat er ook hier van beschaving niets meer over is. Dat we dat zo makkelijk laten gebeuren, vind ik bizar.

vaas klaak | 27-09-15 | 13:38

@common sense
Uitgaande van die metafoor is het dit: je komt thuis en je treft een familie aan op je bank die door het raam naar binnen is geklommen en zegt: vanaf dit moment zijn we jouw probleem.
En de burgemeester zegt ook dat ze nu jouw probleem zijn. En sommige buren vinden je een hufter als je tegensputtert.

HarryMadox | 27-09-15 | 13:37

De democratie in Nederland is een langzame maar zekere dood aan het sterven.... zoals Wilders al zei, het huidige parlement is een nep parlement, het is allang geen afspiegeling meer dan de Nederlandse bevolking.
Fatwabuster | 27-09-15 | 11:05
Democratie heeft nooit echt bestaan, er is geen verschil met 30 jaar geleden wat dat betreft. Een klein deel van het volk begint het nu eindelijk een beetje te zien, dat is het verschil. Of beter gezegd, 30 jaar geleden waren er ook al mensen die de democratie nep vonden, maar toen dachten ze naïef nog iets te kunnen veranderen met protesten e.d., inmiddels weet het volk wel beter (mag ik hopen)... al is het referendum ook een naïeve vorm van protest die hooguit de farce van de democratie aantoont.

XaleX_2 | 27-09-15 | 13:34

-weggejorist-

ADVIZEUR | 27-09-15 | 13:25

Is het nou zo moeilijk om bij elke (nood-)opvang wat informatie op te hangen? In het Arabisch, dan kun je meteen nagaan of de bewoners wel of niet uit Syrië komen:

1. U zit in een noodopvang in Nederland. Uw verblijf wordt betaald door de Nederlandse belastingbetalers.
2. Hoe ontevreden u ook bent op dit moment: eigenlijk is alleen een gevoel van dankbaarheid richting de Nederlandse mensen op z'n plaats.
3. Nederlandse mensen zijn helemaal niet allemaal rijk. Zij delen hun bezit met u alleen maar omdat u bent gevlucht voor oorlog en terreur.
4. Mocht u helemaal niet zijn gevlucht voor oorlog en terreur, kunt u beter weer vertrekken naar uw land van herkomst.
5. U heeft op dit moment recht op een slaapplaats en eten, meer niet.
6. Alle andere voorzieningen waar u recht op denkt te hebben, berusten op leugens en sprookjes.
7. In Nederland zijn vrouwen en mannen gelijkwaardig. U dient elke vrouw met respect te behandelen.
8. Elke vorm van agressie naar wie of wat ook is strafbaar in Nederland.
9. Uw godsdienst is een privé-aangelegenheid. U mag in geen enkel geval eisen stellen met betrekking tot uw geloof, of andere mensen met uw godsdienstige voorschriften benaderen of lastigvallen.
10. Help mee om het uw mede-vluchtelingen zo prettig mogelijk te maken. Ruim uw spullen op, hou alles netjes, help de mensen van de COA waar mogelijk en wees altijd hoffelijk en beleefd.

Poesmobiel | 27-09-15 | 13:24

Samsom doet ook een duit in het zakje:

programma.vpro.nl/buitenhof/aflevering...

Dezelfde kwaadaardige praat als Frau Merkel: geen bovengrens aan het aantal vluchtelingen.

De mensensmokkelaars in Jemen en Afghanistan zullen hem dankbaar zijn....

Pierrepoint | 27-09-15 | 13:23

Knatje | 27-09-15 | 13:07

En noemt u het maar liever geen moskees. Ik prefereer de naam haatkeet. De ronsel huizen voor de jihad. De haatketen die roepen hoe slecht de ongelovige is die de vluchtelingen opvangt. Zeg maar het stank voor dank. Maar ja u bent ook zo'n walgelijk gutmensch. De weg met ons mens. Zo'n eng mens waar je zelfs geen biertje mee wil drinken. Bij een oorlog zitten ze gelijk bij de vijand om mee te heulen. Dat soort mensch. Brrr echte engnekken.

tweetybird | 27-09-15 | 13:22

kaas vergeet dat hoe vies het fornuis ook is er toch gegeten moet worden.

Das Sjaak | 27-09-15 | 13:21

Ok metafoor:

Het huis van de buren is afgebrand, tuurlijk mogen ze even in jouuw huis blijven

Het huis verderop in de straat is afgebrand en jouw buren hebben de gedupeerden opgevagen.. je ondersteunt jouw buren met een boodschapje/stuurt wat eten

Wat wil de PvdA
Het huis 5000 km verderop is afgebrand en ze verwachten dat jij de mensen opvangt, van eten en een inkomen voorziet en omdat dat niet in je eigen huis kan, betaal je er maar voor.

Common_Sense | 27-09-15 | 13:21

@prov1nciaal | 27-09-15 | 11:14
Dat Syrische volksdeel zal dan vooral bestaan uit Pakistani, Afghanen en zwarte negers.

Guido | 27-09-15 | 13:20

-weggejorist-

PausTokkie | 27-09-15 | 13:20

Als t dan toch om de centen gaat en niet om de sociale fragmentatiebom:
We kunnen toch ook verdienen aan die gasten?
Goedkope arbeid, lonen omlaag, betere concurrentie positie tov andere lage lonenlanden.

De VW-VAG groep zal ze hard nodig hebben om de boel weer op poten te zetten.

En voor de rest geldt dan: one strike, out!

DinkyToy | 27-09-15 | 13:20

@VanBukkem | 27-09-15 | 11:05
Het enige wat de Volkskrant heeft bijgedragen aan deze wetenschap, is dat het nu eens door een zuurlinkse toeter wordt geroepen, in plaats van door een neutrale of "rechtsfascistische*'.

* = alles rechts van D66.

Guido | 27-09-15 | 13:18

@Ellie1234 | 27-09-15 | 12:59
Precies, er was zelfs groei en vooruitgang geboekt in die 2 jaar dat ze (be)stuurloos waren. Overheid is zo je vinger moeten opsteken om naar de wc te mogen.

toetanchamon | 27-09-15 | 13:16

Knatje | 27-09-15 | 13:07,

1400 jaar islamitisch geweld heeft niks met de olie en/of wapenindustrie te maken.
Bovendien haal je 2 verschillende zaken door elkaar;
- islamitisch geweld wordt veroorzaakt door de islam;
- ongecontroleerde massa-immigratie wordt veroorzaakt door falend beleid.

Als je het belangrijk vindt om domme mensen na te praten, kijk dan of je domme mensen kent die iets minder dom overkomen.

Dandruff | 27-09-15 | 13:16

Ik begrijp wat Vonhoff bedoelt en sta daar ook achter: soms moet je als bestuurder een beslissing nemen die de meerderheid van het volk niet leuk vindt. Maar... Dat is alleen zo als het gaat om een impopulaire beslissing waar datzelfde volk uiteindelijk BETER van wordt. En dat is hier niet het geval. Van het toestaan van massa-immigratie is het volk straks alleen maar SLECHTER uit en het volk voelt dat.

HarryMadox | 27-09-15 | 13:14

@Knatje | 27-09-15 | 13:07
En hoeveel asieleisers heb JIJ inmiddels opgevangen?
(antwoord: nul)

necrosis | 27-09-15 | 13:12

Knatje | 27-09-15 | 13:07

Sterker nog die autorai zal er wel niet komen omdat die rai dadelijk ook bevolkt wordt door de miele vluchteling. En zijn namelijk zelfs al sportvereningingen die ze hebben moeten opvangen. En o dus de moskee hoeft ze niet op te vangen. Waarvoor moeten wij ze wel opvangen dan. Volgens mij zijn het in die landen toch moslims die moslims afmaken. Jij bent echt een eikel die onzin lult. Maar dat wisten we al heel lang. Hoeveel zitten er in saoedi arabie dan. Je degene die er zitten heten geen vluchteling maar slaaf. U bent een echte troll toch.

tweetybird | 27-09-15 | 13:12

Ze willen een zeteltje in de veiligheidsraad.
Daarom kotsen ze op de belastingbetaler

pejoar | 27-09-15 | 13:11

@Knatje | 27-09-15 | 13:07
Waarom moeten Henk en Ingrid opdraaien voor een probleem dat wordt veroorzaakt door falend bestuur op lokaal, nationaal en internationaal niveau?

Ik bedoel: hoeveel vluchtelingen hebben die stropdassen opgevangen?

van Griendsven454572 | 27-09-15 | 13:10

@tweetybird vrijdag gaf iemand een reactie op nu.nl.
Die kwam uit Nederland en wordt ook over twee maanden uit huis gezet omdat er vluchtelingen geplaatst gaan worden.
Ging wel om een huurcontract welke twee maanden opzegtermijn had.Dus waarschijnlijk particuler.
Maar betrof ook een flatgebouw en zullen dus nog veel meer huurders zijn die twee maanden hebben om een andere woning te vinden.

Lilia2 | 27-09-15 | 13:09

@Ellie1234 | 27-09-15 | 12:58
Janmaat werd ook visionair genoemd, dat vond ik dan wel weer lachen! Ik mag die Fennema wel eigenlijk...

Hobbykip | 27-09-15 | 13:08

tweetybird | 27-09-15 | 13:02
Waarom moeten moskeeën opdraaien voor een probleem dat wordt veroorzaakt door de olie- en wapenindustrie?

Ik bedoel hoeveel vluchtelingen heeft de Autorai opgevangen?

(antwoord: nul)

Knatje | 27-09-15 | 13:07

@Klier van Bartholin | 27-09-15 | 12:30

Totale waanzin.
Men heeft werkelijk geen idee...
Heeft u misschien een linkje betreft deze kosten?
Bij voorbaat dank.

Desmoulins | 27-09-15 | 13:06

@necrosis | 27-09-15 | 12:55
.
Rustig aan joh.... het is zondag en denk om je hart! Fijn toch om te weten dat Bakito jou en de medereaguurders mist... :-)

Fatwabuster | 27-09-15 | 13:04

Kan Powned niet een soort van asielkampement beginnen in pak um beet Wassenaar? Of anders een tentenkamp opslaan in de (riante) tuin van ene M. van Dam? Gewoon, omdat het kan!

RobberenRukkie | 27-09-15 | 13:04

De echte vluchteling bestaat niet meer in de Europese politiek. Dat is nou net het probleem. Om haar idealisme van multiculti, en het vernietigen van de Westerse cultuur tot stand te brengen heeft links al decennia lang, stelselmatig iedere niet-blanke immigrant gebombardeerd tot "vluchteling".

En dan verontwaardigd doen als mensen het niet meer slikken, met drogredeneringen dat deze mensen vluchten van oorlog. Nee, dat is wat er gebeurt als je mensen tientallen jaren onzin verkoopt. Dan worden ze sceptisch. Maar er heerst een enorme ziekte in de politiek waardoor politici het concept "verantwoordelijkheid" compleet vergeten zijn. Die verantwoording hoeven ze immers nooit en te nimmer af te leggen aan wie dan ook. Dus dit stelletje malloten ziet de wereld in moment-opnamen van 4 jaar, en redeneert dat politiek éénrichtingsverkeer is. Kritiek, en überhaupt meningen, vanuit de burgerbevolking worden nooit gezien in verband met gevoerd beleid. De politiek doet altijd alsof die kritiek uit het niets ontstaat, en daarom dus ook ongegrond is.

In het kort: U moet uw bek houden. Vadertje Staat weet wel wat goed voor u is. Gaat u maar rustig slapen, meneertje. De dreigende ramp waar we ons stelselmatig op weigeren voor te bereiden gaat echt niet gebeuren, hoor. Want WIJ staan aan het roer, halfgoden met perfecte ideologieën die we zijn. Precies datzelfde volk dat er wel perfect vanaf komt als alles misgaat, en in het verleden inschattingsfout na inschattingsfout heeft gemaakt. Maar och, als u niet vrijwillig uw smoel houdt, dan verbuigen we de wet er wel voor om u daartoe te verplichten.

Piet van het Padje | 27-09-15 | 13:03

Knatje | 27-09-15 | 12:51

Vrijdag had ik buiten de moskees geen schoenen verwacht. De reden dat ik dat dacht was dat al die moskees hun deuren hadden open gedaan om de vluchtelingen op te vangen nu er zo weinig plaats is. Wat schets mijn verbazing. Dat zijn die moskees niet bepaald van plan. Hun god is zelf schijnbaar niet zo barmhartig. Nee laat die gekke nedelanders ze maar opvangen in bejaardenhuizen ,scholen en overal waar maar plaats is als het maar niet in de grote moskees met plaats zat is. De moslim die eigenlijk tegen de andere moslim zegt . Joh weet je wat krijg eigenlijk maar de pestpokke. Zoek het maar uit. Ga maar naar die gestoorde gutmenschen.

tweetybird | 27-09-15 | 13:02

Loebas | 27-09-15 | 12:49,

Die tsunami vanuit Noord Afrika komt ook nog steeds, al geloof ik wel dat die nu minder is. Men reist nu liever via Turkije dan via Libië, omdat de afstand over open zee daar korter is.

Want het kan niet vaak genoeg herhaalt worden.
Het gaat hier niet om vluchtelingen die echt geweld ontvluchten.
En dus in de eerste de beste veilige zone blijven hangen.

- Het gaat om mensen die 3, soms wel 10 verschillende landen doorkruisen, voor ze aan "een" willekeurige kust zijn.
- En die dan, na de oversteek, nog eens 3 tot 7 landen doorkruisen, voor ze in Engeland, Duitsland, Nederland of Denemarken zijn.
- Die heel goed weten dat ze daarbij onze wetten overtreden.
- Maar die óók heel goed weten dat wij onze wetten niet handhaven.
- Dat wordt ze namelijk allemaal uitgelegd op speciaal voor vluchtelingen bedoelde websites, waar ze ook hun "vluchtverhaal" kunnen downloaden.
Ze hebben niet voor niets allemaal de nieuwste Iphones.

Dandruff | 27-09-15 | 13:02

necrosis | 27-09-15 | 12:55
Haha, relax man.

Knatje | 27-09-15 | 13:00

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 12:59

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 12:58

kappen nou met het toelaten van 100.000den gelukszoekers en wat er nog komen gaat. de meerderheid moet zich maar aanpassen aan wat de minderheid wilt? en welk belang dient het binnenhalen van zoveel moslims, gezien een klein aantal al de maatschappij al behoorlijk ondermijnen. wat kunnen we varwachten als als bij voorbeeld een kwart moslim is en 50% ... en soenieten vs sjieten... gaan ze hier verder hun geloofsoorlog uitvechten ?
ik zie de toekomst somber in, wat doen we eraan, wie doet er wat aan....
eigengerichte lemmings vs geloofslemmings.

umeli | 27-09-15 | 12:58

Beste Bas, dit had u natuurlijk ook al vorige week kunnen weten.
Die hele lofzang op de nietszeggendheid van Zijlstra vorige week, die op geen enkele wijze refereerde aan zoiets basaals als de kosten van deze influx, zullen we dan maar vergeten...

Desmoulins | 27-09-15 | 12:57

@ Dhr. de Wit | 27-09-15 | 12:20

Ik ook Heer de Wit, maar ja, hoe?

edelweiss | 27-09-15 | 12:56

Waar blijft moderatie?
Tenslotte is @Knatje een gedeponeerd huismerk van @Bakito.
Ik heb lamme klauwen van het rammen op [!]

necrosis | 27-09-15 | 12:55

@necrosis | 27-09-15 | 12:48
Bouwfraude, de overheid wist er van.
Bankencrisis de overheid wist er van.
NS/prorail, de overheid weet er van.
Zorg, de overheid weet er van
Je zou kunnen stellen dat zonder overheid dit land, van alle problemen af is.

toetanchamon | 27-09-15 | 12:55

@Knatje | 27-09-15 | 12:51
Als je met angst en haat geen handel ziet ben je een slechte handelaar.
Als het topic niet gaat over mantelzorg, waarom begin je er dan over?

van Griendsven454572 | 27-09-15 | 12:53

Weet je wat die kudt gutmenschen altijd vergeten. Dat is dat als het zo doorgaat ons land dadelijk net zo arm is als de raven en dat dan hulp mocht het echt nodig is vergeten kan worden omdat we zelf hulpbehoevend zijn geworden. Ontwikkelingshulp kunnen ze van ons land voor dat soort landen dan uiteindelijk wel op hun buik schuiven. Als je het goed bekijkt creert die gutmensch dus eigenlijk alleen maar meer ellende. Inplaats van dat ze iets goeds doen. Ze creeren dat het hier bagger wordt en dat het juist daar dadelijk ook nooit beter meer wordt. En dat enkel maar voor h7n status goed mens. Die bij hun nog heger stast als hun villa zwembad en mercedes. Joop van de ellende was daar weer een heel goed voorbeeld van. Hard lopen schreeuwen maar ik zie in zijn geliefde circus theater of in de tuin van zijn villa nog geen enkele miele vluchteling. Het zijn schreeuwers aan de zijlijn die gutmensch zijn over onze rug. Ze schepen ons ermee op. Kijk maar naar die bnn-ers met hun grote villa's die er geen 1 in huis hebben of naast zich. Ik stel een tentenkamp voor op hun geliefde pc hoofd straat. Kijken of ze nog zo blij zijn. Nee het zijn werkelijk enge achterlijke mensen. De hele wereld draait door en pauw zit er vol mee. Gutmensch zijn voor status en bekendheid voor brood op de plank. Want vernieuwde bekendheid als je eigenlijk uitgerangeerd bent levert extra geld op. Hun echte reden. De gutmensch uithangen om er rijker van te worden. De zieligheidsindustrie. Ze maken er zelfs reclame voor. Doneer op dat wij directeuren der zieligheidsindustrie rijker worden.

tweetybird | 27-09-15 | 12:52

van Griendsven454572 | 27-09-15 | 12:48
Het beboeten van liefdadigheid, grensbewaking, camera-toezicht etc etc zijn zaken die mij tegen de borst stuiten als liberaal pur sang.

Maar daar gaat het topic niet over: onderwerp hier is dat angst en haat slecht zijn voor de handel

Knatje | 27-09-15 | 12:51

Knatje | 27-09-15 | 12:44,

Loop alsjeblieft niet te trollen.
We leven niet meer in een oerwoud waar alles wat niet meer meekomt vanzelf sterft. Mensen die feitelijk niks meer zelf kunnen, kunnen nog wel 30 jaar doorleven. Zelf je ouders nog 30 jaar wassen, aankleden, voeden en verzorgen klinkt "makkelijk", maar dat is het niet. Zeker niet in een samenleving waarin immigratie, wanbeleid en de EU zo veel geld kost dat zelfs tweeverdieners nauwelijks rond kunnen komen.
Tenzij de bij de overheid wonen, natuurlijk.
Maar talentloze geldverspillers zullen altijd genoeg belastingcenten ontvangen om hun ouders in een verpleeghuis te zetten.

Dandruff | 27-09-15 | 12:51

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 12:51

@Benedict Broere | 27-09-15 | 12:30
Niet voor de eerste maal een oorverdovend 'Hear Hear'!

RobberenRukkie | 27-09-15 | 12:50

@ Dandruff,

Zo is het de laatste tijd ook opeens erg stil rond de dobbernegers.
Is de tsunami in rubberbootjes gestopt? Zijn de Griekse eilanden weer van de Grieken?
In de doorsnee media hoor of lees ik er bijna niets meer over.. Het nieuws gaat nu enkel maar over het plaatsen van een paar "vluchtelingen" en de "xenofobe" burgers die dit proberen te stoppen.

Loebas | 27-09-15 | 12:49

@Knatje | 27-09-15 | 12:33
Mantelzorg? Waar haal je dit nu weer vandaan?
Wat er mis is met mantelzorg is dat dit beboet wordt.

Om er ook maar iets bij te halen: Wat is er mis met zelf je eigen kinderen opvoeden in plaats van ze in een dagopvang te stallen?

van Griendsven454572 | 27-09-15 | 12:48

@toetanchamon | 27-09-15 | 12:42
Sluit de grenzen en weiger ze toegang.
We hebben niets aan mensen die het verdommen om te gaan werken en als een molensteen om de nek van de Nederlandse samenleving hangen.
De regering kan niet eens een fatsoenlijk budget samenstellen voor de oudjes van dit land, waarom kan er dan wel huisvesting worden geregeld voor mensen die we hier niet willen?

necrosis | 27-09-15 | 12:48

Het idee dat we "echte vluchtelingen" moeten opvangen leidt ons naar de ondergang van Nederland en Europa zoals we dat kennen.

Alleen als we zeggen: Nee, wij vangen geen vluchtelingen op! kunnen we dit probleem oplossen.

Rechts Nederland vindt dat we "echte vluchtelingen" moeten opvangen, terwijl dit niet onze eigen mensen zijn.

Links Nederland vindt dat we "echte vluchtelingen" moeten opvangen omdat het ook "onze kinderen" zijn (zie verhaal van Jesse Klaver van een paar weken geleden).

Het probleem met de meeste "echte vluchtelingen" is dat het nog steeds radicale mohamedanen zijn die onze cultuur door de hunne wensen te vervangen.

Via het dogma van "echte vluchtelingen" slaapwandelt de gehele Nederlandse politiek en vrijwel het gehele Nederlandse volk richting afgrond.

Want ze wilden zo graag barmhartig zijn....

Pierrepoint | 27-09-15 | 12:47

tweetybird | 27-09-15 | 12:33,

Is al gebeurd, met dank aan Dhr. de Wit om 12:30.

Schandalig nieuws, inderdaad.
Een huurder zomaar uit haar huis zetten. Als het voor een snelweg, het huisvesten van een bedreigde islamcriticus of het speculeren met huizenprijzen was, hadden we de Staatsmedia hier al lang over gehoord. Dan waren er ook al zeker 3 actiegroepen opgericht om dit onrecht ongedaan et maken.

Maar ja, dit ligt natuurlijk weer heel anders.
Vooral niet ongenuanceerd gaan doen nu...
*last krijgt van ernstige diaree*

Dandruff | 27-09-15 | 12:46

Ellie1234 | 27-09-15 | 12:40
Kom op, afstand als argument. In een uurtje kun je overal zijn in dit land. Het is Canada niet.

Knatje | 27-09-15 | 12:44

@Sovy | 27-09-15 | 12:38
Gaan we straks programma op tv zien 'red mijn verblijf' met sbs verdriet Thijs Zeeman en Rob Geus.

toetanchamon | 27-09-15 | 12:43

@necrosis | 27-09-15 | 12:37
Mooi dat ze precies aangeven wat ze willen, maar enige dankbaarheid heb ik tot op heden zelfs niet bij de staatszenders gezien.

toetanchamon | 27-09-15 | 12:42

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 12:40

toetanchamon | 27-09-15 | 12:31
Tja, die verwachten een huis, auto, Miele, enz. En teleurgestelde asielzoekers, wat zullen die doen als de dromen niet uitkomen? Ai ai ai ...

Sovy | 27-09-15 | 12:38

@Vergrijzing kan ook op een andere manier worden aangepakt, zoals de Australiërs dat doen. Een beheerste, gebalanceerde instroom van mensen die iets kunnen én willen zou veel beter zijn.
Boze internetters gaan dat niet veranderen tenzij boze internetters eindelijk een keer de straat op gaan. Sta te popelen!

Dhr. de Wit | 27-09-15 | 12:20

De denkfout is dat ook de instromers op termijn vergrijzen, wat dan, nog meer instromers om de vergrijsde instromers te onderhouden, soort van piramide spel.

Uw Verzekeringsadvis | 27-09-15 | 12:38

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 12:37

@Knatje | 27-09-15 | 12:25
pak peuken €7,-, pakje per dag maakt, 7x7=€49,-. Zakgeld =€50,- per week, blijft en €1,- over voor sociaal gebeuren, opleiding en ontspanning. U blij met terugstroom, andere voorzien criminaliteit.

toetanchamon | 27-09-15 | 12:37

@toetanchamon | 27-09-15 | 12:31
Dat zijn geen asielzoekers maar asieleisers.
Ik zou een klein testje doen aan de landsgrenzen met gratis water.
Gooien ze de flessen op het treinspoor, gooi die asieleisers dan gelijk weer terug!
Mensen die gaan zeiken dat het niet goed genoeg is, kunnen gewoon een 5 sterrenhotel afhuren.
Helaas hebben die asieleisers hun portemonnee vergeten in zand van herkomst.

necrosis | 27-09-15 | 12:37

tweetybird | 27-09-15 | 12:33

Hij staat er al:

@ja,diedus! | 27-09-15 | 12:22
En hier wordt maar weer duidelijk dat het geen vluchtelingen zijn maar asielzoekers die een leven hier willen opbouwen. www.1limburg.nl...
toetanchamon | 27-09-15 | 12:31

kwark001 | 27-09-15 | 12:36

bij de volgende verkiezingen worden verplicht stemcomputers gebruikt.. wedden ?

(c)ZWITSUL | 27-09-15 | 12:36

van Griendsven454572 | 27-09-15 | 12:28
Wat is er mis met mantelzorg? Het is een goede eigenschap dat mensen ZELF voor hun eigen familie zorgen ipv ze in bejaardenhuizen te stoppen, omdat men zo nodig op wintersport moet

Knatje | 27-09-15 | 12:33

Dandruff | 27-09-15 | 12:25

Staat op fok nieuws en op die welt. Maar kan vanuit de applicatie waar ik hier nu lees de link niet kopieren. Mischien kan een ander dat effe doen.

tweetybird | 27-09-15 | 12:33

Met de stand van nu zal Europa Islamitische staten kennen met de Sharia, enz.Ook West Europa binnen 2 generaties. De demografische cijfers bewijzen dit. Geboortecijfer Autochtonen 1,2 en Immigranten 3,2. Onze kinderen leven straks in een Islamitische staat. Voor iets anders is het nu al te laat.

070 | 27-09-15 | 12:32

ja,diedus! | 27-09-15 | 12:22
De opborrelende onderbuik alhier vermoed dat het vast te maken heeft met mannelijke broeders die een meisje moeten helpen wat die apen niet goed vinden.
Wel stuitend dat de telegraaf het dan weer bagataliseerd door het hinderen als nieuwsgierig af te doen.
relevanter was geweest de reden dat dat meisje in een kamp vol hormoongevulde mannen geholpen moest worden. Maar ja verkrachting straalt zo slecht af op de vluchteling dus dat zal wel naast mh17 begraven worden.

jack and friends | 27-09-15 | 12:32

@Ellie1234 | 27-09-15 | 12:26
Hij weet in ieder geval geen zak van de toekomst, anders had hij bepaalde uitspraken niet gedaan.
Wat ik ook van die vent denkt, hij is ongeschikt voor zijn huidige functie.
*ik eisch verkiezingen, nu!*

necrosis | 27-09-15 | 12:31

@ja,diedus! | 27-09-15 | 12:22
En hier wordt maar weer duidelijk dat het geen vluchtelingen zijn maar asielzoekers die een leven hier willen opbouwen. www.1limburg.nl/onvrede-onder-vluchtel...

toetanchamon | 27-09-15 | 12:31

Rot op met je inspraak. Als kiezer delegeer je verantwoordelijkhden naar de overheid.

Risingson | 27-09-15 | 12:30

In Nederland, Duitsland, Zweden, enzovoort, wordt de lokale samenlevingen praktisch per dictatoriaal decreet een ideologie opgedrongen die de ontkenning vormt van de cultuur in die landen. Als de islamitische gemeenschappen groeien, dan kan je verwachten dat die allesbehalve een constructieve bijdrage leveren aan de cultuur in het algemeen. Want je krijgt dan te maken met mensen die de uitkering zien als belasting van de ongelovige, die voortdurend er op uit zijn dat steeds meer sharia wordt ingevoerd, die constant eisen hebben wat betreft halal eten, geen honden, geen alcohol, stiltecentra, wasruimten, gescheiden onderwijs meisjes en jongens, gescheiden zwemmen, kledingeisen, grove criminaliteit jegens niet-islamitische meisjes en vrouwen, intimidatie en agressie jegens andersdenkenden, straatterreur, aanslagen, enzovoort - zie wat er gaande is in Malmo, Marseille, steden in Engeland, het Ruhrgebied, enzovoort. De economische en maatschappelijke kosten zullen gigantisch zijn, het sociaal kapitaal zal afnemen en Nederland zal fors dalen in onderzoek als de Social Progress Index en zal stijgen in veel minder leuke rijtjes (armoede, wantrouwen, verkrachtingen, censuur, enzovoort). Waarbij komt dat vanuit de oliestaten de islamisering zwaar ondersteund wordt wat betreft bouw van moskeeën en jihadtrainingscentra, halal supermarkten en banken, islamitisch indoctrinatie in scholen en universiteiten, afdwingen van aanpassingen in het onderwijs, vervorming van geschiedenisonderwijs, omkopen van politici, ondernemers, enzovoort. De geschiedenis laat zien dat islamisering betekent dat samenlevingen en culturen gesloopt worden, dat de creativiteit afneemt, dat de geest gedood wordt, en dat mensen stap voor stap opgesloten raken in een wreed despotisme. Op dit moment beleven we een offensief haast van wijzen daarop dat het heel zielig is wat vluchtelingen alllemaal meemaken en dat ze uiteraard ruimhartig geholpen moeten worden. En je moet wel een hart van steen hebben wil je hier onverschillig onder blijven. Maar het menslievend en humaan importeren van miljoenen moslims is als een aanslag op de moderne open samenleving, gegeven de islamitische doctrine en geschiedenis en reeks van islamitische aanslagen en terreur in de afgelopen decennia, plus de islamitische oliemiljarden die worden ingezet voor islamisering en terrorisme.

Benedict Broere | 27-09-15 | 12:30

Elke gemeente krijgt per opgenomen 'vluchteling' een premie van € 6.000,00.
Minstens 150.000 'vluchtelingen (en de echte getallen krijgt u niet te horen).
Maal 2.5 gezinshereniging.
375.000 maal € 6.000,00
Daar is de eerste € 2.250.000.000,00 al in rook op.
Tel daar bij op de jaarlijkse kosten van tenminste € 23.000,00 per vluchteling.
Hoppa!
€ 8.625.000.000,00.
Deze waanzin gaat alleen Nederland al meer dan TIEN miljard euro kosten.
Per jaar.

Klier van Bartholin | 27-09-15 | 12:30

@Ellie1234 | 27-09-15 | 12:22
Via Facebook? Heb dat alleen zelf niet en ben het ook niet van plan.

Dhr. de Wit | 27-09-15 | 12:29

Aan het regeringsbeleid ligt geen enkele demografische visie ten grondslag. Alle ervaring en praktijk die gedurende vele jaren zijn opgebouwd is overboord gezet.

Dat je voor het verhogen van het inwoneraantal met 5% ook 5% meer vervoer nodig hebt, ziekenhuizen, tandartsen, prostitutie, scholen - noem maar op - heeft Den Haag niet begrepen.

We hebben onze emigratie al voorbereid en kunnen elk moment vertrekken. De belastingdienst zit met de handen in het haar.

spuitje11 | 27-09-15 | 12:28

Kun je wel nagaan hoe dit kudtkabinet de weg kwijt is. Alle verzorgingshuizen sluiten maar wel een stuk stof willen kopen met verf voor 160 miljoen euro. Wat een stelletje kutwauzen. Opa's en oma's een maand in een luier laten zitten vanwege bezuinigingen maar wel 160 miljoen willen uitgeven voor 2 klote schilderijen. Neem daarbij de fyra fail d3 jsf die eeer een half miljard extra gaat kosten,de spoorwegen die constant geld kosten ,de pgb die nu extra geld kost door belachelijk beleid van een staatsecretaris . En het constante geld wat in een bodemloze put griekenland wordt gepompt en u weer dure vluchtelingen. En wij maar bezuinigen. Dat dit kudtkabinet nog zit. Het is ongeloofelijk. Nee ook aan de oppositie hebben we nog maar weinig tot niks. De democratie is al een tijd terug begraven. Hier heeft niet de meerderheid het voor het vertellen maar een minderheid. Helaas. We keken er naar .....

tweetybird | 27-09-15 | 12:28

@Knatje | 27-09-15 | 12:25
Want ze sturen uiteraard geen cent naar thuis.

van Griendsven454572 | 27-09-15 | 12:28

@Knatje | 27-09-15 | 12:25
Pleur eens op Bakito, je hebt nog steeds een (terechte) ban!

necrosis | 27-09-15 | 12:27

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 12:26

@ja,diedus! | 27-09-15 | 12:22
Dus nu al geintegreerd, lijkt het wel.

van Griendsven454572 | 27-09-15 | 12:26

Tenzij die asielzoekers over de grens gaan tanken of shag kopen, stromen die miljarden gewoon weer terug de economie en staatkast in.

Laten we de zaken wel in perspectief zien a.u.b. Nuchtere handelsgeest en niet die emotionele paniekzaaierij.

Knatje | 27-09-15 | 12:25

tweetybird | 27-09-15 | 12:18,

Heb je ook een link naar dat bericht van die Duitse vrouw die uit haar huis gezet werd?

Dandruff | 27-09-15 | 12:25

@toetanchamon | 27-09-15 | 12:15
Hier staat ook muziek op tegelijkertijd, dus ik volg het half. Kan beiden niet uitstaan, maar Witteman nog het minst, met zijn vuige gedemoniseer.

Dhr. de Wit | 27-09-15 | 12:23

Het wordt tijd voor een bindend referendum inzake de asielproblematiek.

RobberenRukkie | 27-09-15 | 12:23

He, die Bono bestaat ook nog steeds
(Mandela: "Als ik had geweten dat die Bono me kwam bezoeken, was ik nog 30 jaar op Robbeneiland gebleven")

Boutschefter | 27-09-15 | 12:22

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 12:22

@Berthe | 27-09-15 | 12:18
Rutte is geschiedenisleraar van beroep, die hebben het altijd over VROEGER, nooit over het heden of de toekomst.
Wat mij betreft komen er vandaag nog verkiezingen!

necrosis | 27-09-15 | 12:22

tweetybird | 27-09-15 | 12:18

Merkel dient onmiddellijk te worden afgezet. Ze spoort niet.
Ze is ook al veel te lang aan de macht. Merkel heeft zojuist de sancties tegen Rusland verlengd, en ontvangt met open armen hele volksstammen van ontheemden; twee maatregelen waarmee ze de eigen economie om zeep helpt. Weg met dat mens.

Rest In Privacy | 27-09-15 | 12:20

@Dandruff | 27-09-15 | 12:04
Zie ook een boel ellende aankomen, helaas.
Vergrijzing kan ook op een andere manier worden aangepakt, zoals de Australiërs dat doen. Een beheerste, gebalanceerde instroom van mensen die iets kunnen én willen zou veel beter zijn.
Boze internetters gaan dat niet veranderen tenzij boze internetters eindelijk een keer de straat op gaan. Sta te popelen!

Dhr. de Wit | 27-09-15 | 12:20

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 12:19

dat de economische vluchters zich manifesteren als ratten die aan de economie gaan knagen,is een vaststaand feit.wie dat niet door heeft is geschikt voor een inrichting ,volgens berekening €36000 per jaar.
nu draait het coa overuren om de nieuwkomers te registreren.
de zich overheid noemende regering bezettingsmacht van de eu zal wel een oplossing vinden voor de oplopende kosten.
gewoon de btw verder verhogen,daar komt niemand onderuit,alleen de rijken,die vinden wel gaatjes om de belasting te ontduiken

soledad | 27-09-15 | 12:18

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 12:18

Rutte is nooit goed geweest in vooruit denken
hij is wel bijzonder gewiekst in het vooruit schuiven

Berthe | 27-09-15 | 12:18

Ach in duitsland hebben ze een duitse vrouw al uit haar huis gezet omdat ze plaats moet maken voor vluchtelingen. Ja echt waar. Mijn scenario loopt precies zoals ik voorspelt heb. De gutmenschen beginnen de haat te creeren. Dit gaat snel uit de hand lopen. Geloof mij maar in nederland wil ook 80 procent van de bevolking ze niet maar de minderheid krijgt hun zin. De gutmensch. Zo zien we met zwarte piet. Zo zien we nu weer met de vluchtelingen. Gisteren weer een mooi stuk gelezen over rijke nederlanders die een stuk grond gezamelijk opkopen om te voorkomen dat ze vluchtelingen naast zich krijgen. En wij gewone burger ermee opgescheept worden. Zo is het ook met de bnn-er . Mooi weer spelen voor hun bekend zijn en hun status goed mens maar er zelf geen 1 naast zich willen hebben. Nee wij mogen ze hebben. De gewone boerenlul. Die gutmensch . Dat is het grote vuil van dit land. Geloof mij maar. De weg met ons mens. Ik moet ze niet. Het zijn echt hele enge kudtmenschen. In de jaren 40 hadden ze dan ook een bepaalde naam. Helaas ze zijn er nog ,dat soort mensen. Staatsgevaarlijk zoals een Merkel. Mensen die haat creeren en puntje bij paaltje snel de kuierlatten nemen. En ons met de door hun gecreerde ellende achterlaten. We gaan de komende weken nog mooie momenten met ze meemaken geloof mij maar. Ik verwacht zelf de t-shirtjes wel weer van ze met wij zijn alle vluchteling,braak.

Ik mag hopen dat de burgers eens gaan inzien wat die pokke gutmenschen met hun welkom veroorzaken. En geloof mij dat zijn juist de mensen die hun oma een maand in hun natte luier laten zitten omdat ze daar geen status van gutmensch mee verwerven. De kicktherabbitjeseurotokkies figuren. De mensen die juist van nederland een derde wereldland maken door de derde wereld hier te halen. De ellende.

tweetybird | 27-09-15 | 12:18

@ Paternotte, wat zou een referendum over het associatieverdrag met Oekraïne veranderen aan de situatie met vluchtelingen dan? Begrijp me niet verkeerd, het is een goed initiatief dat de overheid ter harte zou moeten nemen en waar ze haar voordeel mee zou moeten doen, maar kunnen we dat echt verwachten? Het is niet dat we inspraak moeten krijgen, we moeten de hoge heren proberen hun tunnelvisie op onderwerpen die levens veranderen te laten herzien. Opvang in de regio is mogelijk, maar kennelijk niet gewenst, anders hadden ze dat wel door onze strot geduwd. Kortom ze doen toch wel wat hen goed uitkomt. Ten koste van wie of wat dan ook.

mr.money | 27-09-15 | 12:17

@Knatje | 27-09-15 | 12:07
Oude relaap, was je je ban een beetje zat?

necrosis | 27-09-15 | 12:16

@Dhr. de Wit | 27-09-15 | 11:59
En dan gaat het over de 'missie' van 2 schilderijen. Als er geen andere problemen zijn. man man man

toetanchamon | 27-09-15 | 12:15

Serieus, die vluchtelingen zijn ook handel: ze consumeren en drukken de hoogte van het minimumloon. Naast wapens en olie kunnen we de chaos in het Midden-Oosten voor de derde keer misbruiken om onze dikke pensen te vullen met zilveren florijnen.

Als ondernemer zie ik kansen, bovendien terugkeer naar de Gouden Eeuw, toen we ook over rug van aziaatjes hoogtij vierden. AZC's betekenen gratis VOC-mentaliteit. Leve het kapitalisme!

Hoezee! (3x)

Knatje | 27-09-15 | 12:14

BlitzKrieg.

ad melkert | 27-09-15 | 12:13

Om de situatie in het Midden-Oosten en in Libië enigszins te normaliseren heeft Europa Rusland hard nodig. De Europese landen kunnen zonder Poetin onmogelijk de mensenrivieren die nu onze kant opstromen een halt toeroepen. Daarom moeten de sancties tegen Rusland direct worden stopgezet. Vazalstaat Duitsland heeft daarentegen juist de sancties verlengd. Domme zet. En de Fransen gaan nu ISIS bombarderen. Het zal ze niet helpen. Bombarderen helpt niet. Dat weten we al zo lang. Bombarderen verslechtert de situatie alleenmaar, waardoor de anarchie steeds verder om zich heengrijpt, en nog meer migranten deze kant op komen. Tientallen miljoenen mensen staan klaar om naar Europa te komen. Daarom: sluit een pact met Rusland verdomme, anders gaan wij hier ook naar de verdommenis.
En maak daar haast mee.
Van Duyvenbode | 27-09-15 | 12:04
.
ik ben het volledig met u eens.

ad melkert | 27-09-15 | 12:13

Dat Godwinnen is zo 1939, wird ja langweilig man.
Verder, spijker, kop, raak.

RobberenRukkie | 27-09-15 | 12:11

Gezellig, en let wel deze Moslims komen dus een christelijk land binnen. Wat denk je dat ze met ons zouden doen als we in de minderheid zijn. Juist:

Vor allem Christen und Jesiden werden in Sammelunterkünften und Aufnahmelagern immer häufiger von konservativen Muslimen und Islamisten bedroht.

www.welt.de/politik/deutschland/articl...

Sovy | 27-09-15 | 12:10

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 12:10

Hoax!

Knatje | 27-09-15 | 12:07

@Cuyahoga | 27-09-15 | 11:24
Na "Waarom hebben ouderen in een verzorgingstehuis meer recht op een menswaardig bestaan dan ontheemde vluchtelingen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt?" ben ik opgehouden met lezen. Want als je tegen dat soort retorische vragen/drogargumenten moet opboksen, dan ben je snel uitgeluld.
(Maar om toch even een antwoord te geven op de vraag van dit gutmeisje: Omdat die ouderen hun hele werkzame leven betaald hebben voor hun oudedagvoorziening, en die vluchtelingen niet.)

VanBukkem | 27-09-15 | 12:05

Om de situatie in het Midden-Oosten en in Libië enigszins te normaliseren heeft Europa Rusland hard nodig. De Europese landen kunnen zonder Poetin onmogelijk de mensenrivieren die nu onze kant opstromen een halt toeroepen. Daarom moeten de sancties tegen Rusland direct worden stopgezet. Vazalstaat Duitsland heeft daarentegen juist de sancties verlengd. Domme zet. En de Fransen gaan nu ISIS bombarderen. Het zal ze niet helpen. Bombarderen helpt niet. Dat weten we al zo lang. Bombarderen verslechtert de situatie alleenmaar, waardoor de anarchie steeds verder om zich heengrijpt, en nog meer migranten deze kant op komen. Tientallen miljoenen mensen staan klaar om naar Europa te komen. Daarom: sluit een pact met Rusland verdomme, anders gaan wij hier ook naar de verdommenis.
En maak daar haast mee.

Rest In Privacy | 27-09-15 | 12:04

@Cuyahoga | 27-09-15 | 11:24
Er zijn genoeg mensen die nog niet realiseren dat internationale troepen de aanleiding zijn voor deze uittocht. Zonder internationale bemoeienis was dit volgens mij nooit gebeurt.

toetanchamon | 27-09-15 | 12:04

Dhr. de Wit | 27-09-15 | 11:51,

Mee eens, beschaving is slechts vernis.
Edoch, geweldsexplosies hebben doorgaans alles te maken met een overschot aan jongemannen.
De doelgroep die nu massaal naar Europa vaart, zeg maar.

Voor jongemannen is oorlog een manier om snel macht en rijkdom te vergaren, snel een status op te bouwen en op een makkelijke manier om seks af te dwingen. Regio's waar veel oorlog wordt gevoerd zoals het Midden Oosten, Afrika en delen van Azië hebben een relatief jonge bevolking, denk aan de typisch driehoekige bevolkingspiramide. Ook in Europa hebben we dat gehad; die demografie verklaart deels de eerste en tweede wereldoorlog, en zelfs deels de roerige zestiger jaren (babyboomers).
Nu speelt dat hier allemaal niet meer.
De Europese bevolking vergrijst, krijgt te weinig kinderen.

Als we dat proces niet weten om te keren èn de immigratie aan banden leggen, worden de gevolgen onomkeerbaar.
Dan ziet Europa er binnen een paar decennia net zo uit als Syrië of Nigeria nu.
Een paar boze internetters gaan dat niet veranderen.

Dandruff | 27-09-15 | 12:04

In Den bosch stond een echte Bosse bij een raadsvergadering op om haar zegje ('er wordt nie geluisterd naar ons') te doen.. mijnheer de burgervader Rombouts wist het volgende haar te melden en te dreigen met de consequenties voor het aangevraagde debat dat ging over de slechte (geen) communicatie over de komst van een AZC. Rombouts, de burgervader tegen zijn inwoonster '"Niemand mag hier spreken, behalve wanneer je door de kiezer bent aangewezen om hier te zitten." en áls u niet stopt dan laat ik deze vergadering sluiten! waarvan akte!

fikkieblijf! | 27-09-15 | 12:03

Waar halen onze volksvertegenwoordigers het lef vandaan om ons midden in het gezicht te zeggen dat We te dom zijn om te beslissen?
Als dat waar zou zijn, zouden we ook te dom zijn om hen te kiezen.
.
Ze nemen willens en wetens beslissingen die tegen de wil van de meerderheid van de bevolking in gaat.
.
Er moet een mogelijkheid zijn dat de burgers dit kunnen corrigeren. Op zijn minst als het om belangrijke kwesties gaat.

Lentehaas | 27-09-15 | 12:00

Oeps, verkeerde plek.

ad melkert | 27-09-15 | 12:00

Uit welingelichte kringen heb ik vernomen dat het gesprek met dhr. Bono vooral ging om het geruststellen omtrent enige brievenbusconstructies. Nadien is er nog gezellig geborreld en gelachen in de bar.

ad melkert | 27-09-15 | 12:00

Zometeen op GroveLeugens1: Buitenhof, met Samson en een stuk over de Centrumpartij. Met andere woorden, een PvdA feestje op kosten van u en mij zonder kans op weerwoord. Publieke Omroep? Mijn aars!
* zegt lidmaatschap bij de fiscus op

Dhr. de Wit | 27-09-15 | 11:59

@daytripper | 27-09-15 | 11:37
Dat monster heeft gelijk - en zo zal het helaas precies allemaal verlopen.
Tenzij de monsters van de EU teruggefloten worden. Onze regenten met hun schadelijke immigratiebeleid zijn het AIDS. De islam is slechts de varkensgriep die het verzwakte lichaam zal doen instorten.

Jan Passant mk2 | 27-09-15 | 11:57

Cuyahoga | 27-09-15 | 11:24

Fantastisch, al die mensen met vergezochte smoezen die voor geen goud een gelukszoeker in eigen huis wensen, maar wel opvang willen.

Morgenhout | 27-09-15 | 11:53

als de import van gelukzoekers in hetzelfde tempo als nu door gaat, hebben we over 12 jaar geen democratie meer.

umeli | 27-09-15 | 11:53

@(c)ZWITSUL | 27-09-15 | 11:27
3 zetels?! Nein! Nein! Nein!! 0 zetels bitte.

Botte Hork | 27-09-15 | 11:52

@daytripper | 27-09-15 | 11:37
Zelf denk ik dat dit soort ophitsers zich lelijk vergissen in de autochtone Europeaan. Onze medemenselijkheid en beschaving is slechts een dun laagje vernis. Ieder mens heeft de natuurlijke drang tot overleven en het beschermen van zijn/haar stam waar hun genen het meest aan verwant zijn.

Dhr. de Wit | 27-09-15 | 11:51

@Cuyahoga | 27-09-15 | 11:24
Moest zo erg kotsen, het kerstdiner van 1996 kwam er uit zetten! Wat een blinde domheid. Niet Te Filmen!

Dhr. de Wit | 27-09-15 | 11:46

Ellie1234 | 27-09-15 | 11:34,

Mijn ouders zijn echt niet onverschillig naar hun kleinkinderen.
Ze hebben gewoon een rotsvast geloof dat alles goed zal komen.

De EU is volgens hen nog steeds bedoeld om vrede, vrijheid en veiligheid te waarborgen, dat is hen decennialang wijsgemaakt. En politici zijn allemaal heel geleerd, dus die doen geen domme dingen, toch?
Vergis je niet in de invloed van de Staatsmedia en de "intellectuele" dode bomen media. Alles wat ik weet over de EU, de Oekraïne, de oorlog en de verschillende partijen in de Oekraïne etc, weet ik van internet. Gelukkig echt niet alleen van GeenStijl.
Op het NOS journaal worden de mensen gewoon dom gehouden.
Hele generaties trappen daar in, omdat ze niet beter weten.

Dandruff | 27-09-15 | 11:46

@Kaas de Vies | 27-09-15 | 11:04
De pan moet ook blijven overkoken, zonder schaarste blijven de zeepbellen niet intact. Verder kan de Volkskrant wel zeggen dat het geld kost, maar niet voor Unilever en Shell, immers die mensen moeten toch eten en zich verplaatsen. Als ze de hele dag in zo'n vluchtelingenkamp in Libanon rondhangen verbruiken ze minder, dus daar moest wel wat aan gebeuren anders daalt de koers van de aandelen Unilever en Shell en dat willen jullie toch ook niet op je geweten hebben.

Watching the Wheels | 27-09-15 | 11:45

@Ellie1234 | 27-09-15 | 11:34
In mijn omgeving zijn het juist de 60 en 70+ die allemaal Geen Peil getekend hebben terwijl de 40 en 50+ het laten afweten. En echt helemaal niemand in mijn familie of omgeving stemt D66.

Lupuslupus | 27-09-15 | 11:42

@toetanchamon | 27-09-15 | 11:35
Heb het gezien. Van Doorn is een staatsgevaarlijke gek. Snap niet dat ze hem nog niet op water en brood hebben gezet.

Dhr. de Wit | 27-09-15 | 11:41

50% van mijn verdiende salaris gaat linea recta naar een club ambtenaren die vervolgens stellen dat democratie niet betekent dat je ook inspraak hebt. Beseffen ze wel dat wij ookhun salaris betalen, al hun mislukte (IT)projecten en wij hun "gekozen" hebben? Wat zij populisme noemen, is eigenlijk een ander woord voor democratie.

salsaparilla | 27-09-15 | 11:41

@me,myself and IK | 27-09-15 | 11:35
Dat steekt mij ook, die dubbele paspoorten. Ten eerste zijn zij moslim, dan turk/maroc/whatever en dan ... Niks. Geen Nederlander. De site dutchturks is hier een goed voorbeeld van. Constant schoppen tegen "racistisch" Nederland en zich druk maken om ... de aanstaande turkse verkiezingen.

Dhr. de Wit | 27-09-15 | 11:40

Politicusincapabelus | 27-09-15 | 11:21,

Helemaal mee eens, echte vluchtelingen moeten we wel opvangen.
Maar het probleem is dat elke discussie hierover onmogelijk is.
Vandaag bij WNL beweerde een of andere vakbondsman tegenover Moszkowicz dat "geen enkele partij pleit voor ongecontroleerde immigratie". Onzin, om meerdere redenen;
- alle linkse partijen maken de discussie onmogelijk;
- zodat wetgeving over wie de vluchtelingenstatus krijgt, al onmogelijk is;
- bovendien wordt er uiteindelijk voor elke illegaal actie gevoerd om hem te laten blijven;
- zelfs voor criminelen en oorlogsmisdadigers wordt actie gevoerd.
www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/articl...

Dandruff | 27-09-15 | 11:40

veel klappen en kruipen voor de elite, dat zal ze leren.

rechtsdwalendeautist | 27-09-15 | 11:40

U zou maar een 'sociale' huurwoning zoeken. Dan kunt u zich maar beter een paar decennia geleden al hebben ingeschreven (de wachttijd in bv. Utrecht nu al gauw langer dan 10 jaar). En al heb je dat gedaan, nu zul je helaas nog wat langer moeten wachten, vluchtelingen krijgen namelijk 'urgentie', en gaan dus voor u een huis krijgen. Want waar denkt u dat ze heen gaan als ze uit de AZCs komen?
Een sociale huurwoning krijgen is in Nederland inmiddels moeilijker en duurder dan gewoon kapitalistisch een huis kopen. En da's best ironisch.

je therapeut | 27-09-15 | 11:39

@Toetsiemonster | 27-09-15 | 11:36
We krijgen er iets voor terug wat we niet willen namelijk een bak ellende.

Zathras | 27-09-15 | 11:37

En dan hebben we het nog niet eens over dit fenomeen : kijk en huiver :https://www.youtube.com/watch?v=cdHg9TADZyA&feature=youtu.be
of moeten we verder slaapwandelen en de schouders ophalen?

daytripper | 27-09-15 | 11:37

Als iets geld kost heb ik daar geen problemen mee maar dan moet er wel iets voor terug komen. En helaas we krijgen er helemaal niets voor terug. Laten we vluchtelingen voortaan schuilhouders noemen. Dan kunnen ze zo spoedig mogelijk weer terug naar hun eigen land wanneer het daar weer rustig is.

Toetsiemonster | 27-09-15 | 11:36

@Dhr. de Wit | 27-09-15 | 11:25
Zie de praktijken van arnoud van Doorn in linkje hieronder, Uw theorie wordt volgens mij bevestigd.

toetanchamon | 27-09-15 | 11:35

Begin in ieder geval met het opheffen van de Ontwikkelingssamenwerking. Die miljarden dienen alleen voor de interne economie van (te) grote en (te) machtige NGO's en voor het smeergeld aan dictators en strijdgroepen.

Nederland wordt snel een Ontwikkelingsland dankzij de enorme aanwas van islam en heeft dat geld hard nodig voor de bijbehorende problemen armoede en corruptie.

Jan Passant mk2 | 27-09-15 | 11:35

Het is een complot om alles naar de klote te helpen. Ik ben benieuwd wat er nog staat als het stof neergedaald is.

Zathras | 27-09-15 | 11:35

Dhr. de Wit | 27-09-15 | 11:25
En volgens hun andere paspoort zijn ze niet eens EU burgers.

me,myself and IK | 27-09-15 | 11:35

Cuyahoga | 27-09-15 | 11:24

Aan dit soort mensen heb ik dus de grootste hekel. Een betweterige vervelia. Alles doende om maar een zo goed mogelijk gevoel over zichzelf te hebben. Walgelijk figuur.

Randall3.0 | 27-09-15 | 11:34

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 11:34

Misschien eens omdraaien wat Vonhoff zegt, gewoon je ding doen zonder toestemming te vragen, om zo draagvlak te creëren onder het bestuur.

Fantilator | 27-09-15 | 11:31

de uitbater | 27-09-15 | 11:19
het is erger dan dat.. een parasiet heeft er belang bij dat het zijn gastheer goed gaat, dit volk komt eerst bij je aan tafel zitten om je bordje leeg te eten en schijt er vervolgens op.

dit zijn geen parasieten, het zijn virussen die uit zijn op verwoesting van hun gastheer

jack and friends | 27-09-15 | 11:31

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 11:30

Die commentaren onder dat promofotootje van haarververt Rutte met hair paintert Bono zeggen genoeg twitter.com/MinPres/status/6478642372... Eerst maken Willy en Max via Heineken met Poetin de Olympische Winterspelen tot een succes. Daarna maakt Malek via Heineken met Bono de armoede tot iets van het verleden door 60% van de grondstoffen in het land zelf te gaan kopen. Ze hebben in die landen straks niets behalve Coca Cola en Heineken en de winsten worden keurig (net als die van Bono) via de zuidas belastingvrij afgevoerd. Intellectueel eigendom he. Smerige bedriegers allebei. Heineken moet groeien, hebben we Oekraïne al aan de Heineken?

Watching the Wheels | 27-09-15 | 11:30

Een zeer informatieve en objectieve analyse van George Friedman over Europa, vluchtelingen en de geopolitieke situatie.

www.youtube.com/watch?v=Sh3dp_AnlQI

Hirsch Ballast | 27-09-15 | 11:29

Fatwabuster | 27-09-15 | 11:18,

Bedankt.
Jammer dat zo weinigen in NL dit lijken te beseffen.
Hier op GS lijkt iedereen te weten hoe het zit, maar als ik naar (vooral bejaarde) mensen in mijn omgeving kijk lijken die geen idee te hebben wat er aan de hand is.
Die vonden "GeenPeil" niks, want volgens de staatsmedia is dat een provocatie.
De EU weet namelijk alles beter, net als Peterrrr.
Volgende keer stemmen die gewoon weer op de gevestigde partijen.

Dandruff | 27-09-15 | 11:28

@ Thunderbird | 27-09-15 | 11:17

het kan nog gekker, als je zoekt op drechtsteden en asielzoekers kom je oa dit artikel tegen:
- www.ad.nl/ad/nl/32605/Dordrecht/articl...

WTF ! bijna bedelen om islamitische gelukszoekrs
Het zijn overigens ALTIJD PvdA'ers .. op naar de 3 zetels, ze moeten eruit, uit die gemeen teraden die volksverraders.

(c)ZWITSUL | 27-09-15 | 11:27

Kijk even hoe Arnoud van Doorn olie op het vuur gooide gisteren avond als het gaat om haatzaaien. Door een defensie lid met voor en achternaam, foto enz valselijk te beschuldigen van uitspraken die zei niet heeft gedaan. twitter.com/KingToetan/status/6480653...

toetanchamon | 27-09-15 | 11:27

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 11:25

Mijn theorie is dat de EU aan het proberen is om de islam in te tomen. Dat proberen zij door moslims in Europa op te nemen om zodoende de islam te matigen door middel van pampering. Wat de EU volgens mij wil bereiken is "dilution", een vermening van islam en de Westerse cultuur. Dit zal echter nooit werken omdat iedere moslim in alle gevallen eerst uitgaat van de in de koran voorgeschreven wetten, aardse wetten zijn niet relevant.

Dhr. de Wit | 27-09-15 | 11:25

Ik werd gisteren door mijn vriendin gewezen op dit stukje:
(let op NSF voor mensen die overdadig gebruncht hebben)
0tessa0.wordpress.com/2015/09/24/ik-b...

Ik heb geprobeerd om het op zijn kop te lezen, en inderdaad, dan klopte het iets beter, maar zolang dom facebookend Nederland te volgevreten arrogant is om de werkelijkheid te willen zien, zolang hele volksstammen elkaar op zitten te geylen en spuitend klaarkomen over het leed van zielige vrouwtjes en dode kindertjes, zolang gaat er niks veranderen in dit land.
Hopelijk lopen die weijven die voor de tweede keer in de overgang zitten straks een keer alleen in het donker als een groep Somaliërs last krijgt van hun testosteron, maar waarschijnlijk hopen ze dat zelf ook.

Cuyahoga | 27-09-15 | 11:24

Dde huidige politiek denkt en handelt nog als in de pre-internet tijd.
De wereld verandert sneller dan vroeger. Informatie bereikt de burger sneller en in grotere mate.
Het huidig democratisch systeem in stand houden, met om de vier jaar een mandaat geven, is hopeloos uit de tijd.
De politieke standpunten van partijen waarop ik mijn stem baseer is niet vier jaar houdbaar. Nieuwe gebeurtenissen in nederland en in de wereld vragen sneller om een herziening van standpunten.
De referendumwet moet soepeler en een bindend referendum moet mogelijk worden, eventueel naast een raadgevend referendum.

van Griendsven454572 | 27-09-15 | 11:23

De VVD heeft, net als D66, erg weinig met inspraak en democratie. Het blijft dan ook een giga-raadsel dat hele volksstammen klagers toch op die corrupte zooi blijven stemmen. Kennelijk wil men uiteindelijk toch graag (beet)genomen worden.

Fijnstoffer | 27-09-15 | 11:22

Gouda heeft in 2014 weer massaal op de verkeerde partijen gestemd met D66 als grote winnaar.
Dit krijg je daar dus van.

Moriarty | 27-09-15 | 11:22

Ik probeer in deze immigratie nog steeds te scheiden tussen echte oorlogsvluchtelingen en 'rest'. Wat mij betreft zou 'rest' niet toegelaten moeten worden. Ik wil onder voorwaarden namelijk best meebetalen aan echte slachtoffers. De 'rest' maakt er in eigen land niets van en gaat dat hier ook echt niet doen. Ik zie met verbazing dat goedmensen dit onderscheid maar niet willen maken waarmee ze zelf veroorzaken dat mensen die niet onwelwillend staan tegen noodhulp, zich hier uiteindelijk zich ook tegen zullen verzetten.

Politicusincapabelus | 27-09-15 | 11:21

Dus die Wilders heeft al die tijd gelijk gehad. Dan ga ik toch maar eens op hem stemmen. Als er tenminste ooit nog weer democratische verkiezingen gehouden worden.

Morgenhout | 27-09-15 | 11:19

Links is ontspoord gevoels'denken'. Als het maar goed voelt! Het aslim taslam klinkt wijd en zijd en de linksmens kirt 'wat een mooie taal is het toch ook!' en 'die baarden zijn zo modieus!'. Als het kromzwaard zoeft zal men nog steeds de poorten openzetten, de mensenrechten weet je, een kind onder de evenaar is meestal maar een bedelaar en de wereld is van iedereen! Hopelijk eindigt het in de Samson optie, een mens mag altijd hopen immers.

HoogToontje | 27-09-15 | 11:19

Het zijn geen vluchtelingen, het zijn parasieten die op kosten van u en ik hardwerkende belastingbetalers de ruif komen leeg vreten.

de uitbater | 27-09-15 | 11:19

@Dandruff | 27-09-15 | 11:16
.
Ik had het niet beter kunnen verwoorden..... Hulde!

Fatwabuster | 27-09-15 | 11:18

Politici zijn per definitie opportunisten.
Democratie: schuldige burgers.

lid nav progazadem | 27-09-15 | 11:18

Fatwabuster | 27-09-15 | 11:05
misschien is het wel het doel dat de gewone burger niet meer gaat stemmen, immers die dwazen die nog steeds lid zijn stemmen wel en krijgen zo ondanks hun minderheid een enorme meerderheid. ergo democratisch een einde aan de democratie.

jack and friends | 27-09-15 | 11:18

Draagvlak creëeren doet de overheid door raadzalen te ontruimen als bewoners grote mond opzetten , omdat die bewoners weten dat ze niks tegen kunnen houden en dat ze voorgelogen worden. Belangrijkste is dat slechts een klein deel echte vluchteling is, maar daar wil de overheid ook niets van weten.

genoegisgenoeg | 27-09-15 | 11:17

Het college in Dordrecht gaat de raad een voorstel voorleggen op basis van onvolledige informatie. Hoe kan een raad in hemelsnaam een juist besluit nemen op basis van feiten die zei niet kennen? De wereld is gek geworden. De asielindustrie is ziek. We willen het niet. Het moet door onze strot worden gedrukt. En dus worden de waarheid en feiten verzwegen. Stop deze sloop van onze samenleving.

Thunderbird | 27-09-15 | 11:17

Die Welt: '100.000 Afghanen per maand verlaten hun land'

De printers in Kabul kunnen het drukken van paspoorten niet bijhouden: www.welt.de/politik/deutschland/articl...

Prof. D.A.H. Vintik | 27-09-15 | 11:16

We zijn het land van dominees, dealers en liefdadigers, en dat mag best wat kosten

rene p1438 | 27-09-15 | 11:16

Een asielzoeker betoogt dat 90% van de huidige asielzoekers niet uit Syrie komen en alleen maar slechte bedoelingen hebben:
www.youtube.com/watch?v=PGfoXt-8KJU&a...

kommabijmebinnen | 27-09-15 | 11:16

Het vreemde is dat de PvdA veel meer zetels verloren heeft in de peilingen dan de VVD. Terwijl de VVD meer verkiezingsbeloftes gebroken heeft en meer principes verloochend heeft.

i-Wonder | 27-09-15 | 11:16

Fatwabuster | 27-09-15 | 11:05,

We hebben inderdaad een nepparlement, en het ergste is dat dat nepparlement feitelijk nog ons meest "democratische" orgaan is.
Ruim 75% van onze wetgeving komt inmiddels uit de ondemocratische en ondoorzichtige EU. De rest van het "beleid" wordt grotendeels door ambtenaren, lobbygroepen en allerlei "adviserende organen" bepaald.

Met een ongekozen koningshuis, een ongekozen eerste kamer en ongekozen burgemeesters. Opgefleurd met volkomen irrelevante verkiezingen voor waterschappen en provincies. Veel poeha om non-issues zoals "democratisering van de universiteiten". Who cares, je gaat toch naar school om te leren?

Maar over echt belangrijke zaken die de mensen aangaan zoals de EU, TTIP, immigratie, criminaliteit of islamisering wordt simpelweg nooit gesproken. We stemmen eens in de 4 jaar op een partij waarvan we hopen dat die hun beloftes gaan nakomen, en worden elke 4 jaar weer met een kluitje het riet ingestuurd.

Dandruff | 27-09-15 | 11:16

Ben benieuwd hoe lang het nog duurt voordat Rutte en Samsom gaan uitleggen dat die vijfmiljard Euro aan lastenverlichting er volgend jaar toch niet komt, want extra uitgaven vanwege kosten asielzoekers?

Tietmier | 27-09-15 | 11:15

-weggejorist-

Ellie1234 | 27-09-15 | 11:15

Ik voel me machteloos en verraden door onze overheden. Ik zie zelf geen mogelijkheden voor een daadwerkelijk verzet. Je wordt genegeerd tot er rond verkiezingstijd weer leugens voor de eigen bestwil komen. Door dit onderwerp hebben ze dan eindelijk kleur bekend en hebben ze hun ware gezicht laten zien. Ik veronderstel slechts dat elke actie of uitblijven daarvan, zijn reactie zak hebben, uiteindelijk. De geschiedenis laat het zien maar het zal niet meer bij praatjes en volksverraad blijven. Bah, maar n zonnige dag nog!

GormSuil | 27-09-15 | 11:15

@Kaas de Vies | 27-09-15 | 11:05
Inductieplaten zijn een soort minderheidsregering. Het is het allemaal net niet. En als ik als man het vertrouwen erin opzeg, mag-ie van de vrouw blijven.

Driewerf Hoezee | 27-09-15 | 11:14

Kosten ons niet alleen bakken met geld maar vormen ook een reële bedreiging voor onze vrijheid, onze cultuur en onze veiligheid. Vrouwen en meisjes die verkracht zullen worden, mensen die op gewelddadige manier beroofd gaan worden. Dat is ook wat de asielindustrie veroorzaakt. Willen we onszelf opofferen voor een stel agressieve mensen die vooral eisen, criminaliteit, kosten, bedreiging en ondankbaarheid met zich meebrengen? Hoe ver gaat onze opofferingsgezindheid? Veel te ver. We zijn ons gezonde verstand verloren.

Thunderbird | 27-09-15 | 11:14

Zoals je nu in bijna elke stad een Turks volksdeel hebt zo zul je over enkele jaren ook in elke stad een Syrisch volksdeel hebben...

prov1nciaal | 27-09-15 | 11:14

Ik zeg een Geenpeil actie tegen de komst van asielzoekerscentra zonder inspraak van burgers.

Een burgervader moet immers voor zijn burgers opkomen. Niet voor zijn eigen euro's.

Koekkeloere | 27-09-15 | 11:13

Stuitend vind ik de term 'draagvlak creeren'. Een overheid wil een AZC, en dat gaat er komen. Er blijkt alleen veel verzet te zijn en de oplossing daarvoor is het creeren van draagvlak.

Volgens mij is dat precies NIET waarom hoge heren er zitten. Arrogantie ten top. Jullie zijn zelf een draagvlak.

Driewerf Hoezee | 27-09-15 | 11:12

De democratie in Nederland is een langzame maar zekere dood aan het sterven.... zoals Wilders al zei, het huidige parlement is een nep parlement, het is allang geen afspiegeling meer dan de Nederlandse bevolking.
Fatwabuster | 27-09-15 | 11:05

Maak daar maar een snelle en pijnlijke dood van.

soldier-of-fortuyn | 27-09-15 | 11:11

Karin Adelmund (PvdA) heeft ooit gezegd: "Eigen aan de verzorgingsstaat is dat het een nationaal arrangement is."

Een gesloten systeem dus. Het toelaten van buitenstaanders die op geen enkele wijze hebben bijgedragen en dat waarschijnlijk ook nooit zullen doen, is ten eerste a-sociaal en ten tweede betekent dat de vernietiging van diezelfde verzorgingsstaat.

En dat heb ik nog niets eens over de gevolgen voor onze cultuur, vrede en veiligheid.

balustrade | 27-09-15 | 11:10

Onze regenten leven in een droom wereld. Ze denken dat het volk nog steeds alleen hun propaganda leest / hoort. Dit terwijl wij 24/7 Internet hebben en oplettende burgers die discrepantie in woorden en daden aan de kaak stellen.

Ik denk dat geenpeil een kentering gaat veroorzaken om niet te spreken van een revolutie zoals het riool, de industriële.

Mensen lachen nog, voelen zich bedreigd maar het gaat komen. Het wiel draait en er is geen rem.

MarcS | 27-09-15 | 11:07

Ach.... de politiek en de StaatTv doen er alles aan om de gelukszoekers door de strot van de Nederlander te douwen... we zijn het inmiddels gewend en een steeds grotere groep Nederlanders krijgt het inmiddels ook door.... in grote getale haakt de Nederlander af als het politiek betreft of men gaat stemmen op de PVV.
.
De democratie in Nederland is een langzame maar zekere dood aan het sterven.... zoals Wilders al zei, het huidige parlement is een nep parlement, het is allang geen afspiegeling meer dan de Nederlandse bevolking.

Fatwabuster | 27-09-15 | 11:05

Mijn metafoor werkt trouwens ook met inductie kookplaten.

Kaas de Vies | 27-09-15 | 11:05

'We weten nu dankzij de Volkskrant dat de influx van vluchtelingen de belastingbetaler miljarden gaat kosten.'
@Bas Paternotte
Nee hoor. Dat voel ik gewoon aan mijn water.
Daar heb ik geen Volkskrant voor nodig.
#boerenverstand

VanBukkem | 27-09-15 | 11:05

Het is niet erg dat vluchtelingen bakken met geld kosten, als het maar om echte vluchtelingen gaat, dit geld ook zoden aan de dijk zet (ze ook geholpen willen worden) en wij onze eigen huishouding op orde hebben, zoals zorg voor ouderen en voldoende betaalbare huisvesting voor onze landgenoten.

Dit gebeurt stelselmatig niet.

Als een pan overkookt omdat weer niet heb staan opletten knal ik in 1x het vuur uit. Later ga ik even kijken hoe dit anders kan. Dit lukt dus niet bij de hedendaagse politiek. De pan blijft overkoken, de gaspit wordt viezer en viezer en de overheid gaat dit nu schoonmaken, liefst met brandbare schoonmaakmiddelen voor extra effect en je bent een racist als je dit waanzin vindt.

Kaas de Vies | 27-09-15 | 11:04

Vonhoff. Alleen die naam doet me al denken aan 1940 -1945

Botte Hork | 27-09-15 | 11:03

Het wordt tijd dat de overheid wat liefdadiger tegen de Nederlandse bevolking doet.

wakkere_nederlander | 27-09-15 | 11:02

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl