Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Closeread. #GeenPeil weerlegt democratiehaat van Rutte's roeptoeter Rob de Wijk (D66)

geenpeilklein100x100.png De regering Rutte heeft een van hun sokpoppen, Rob de Wijk (D66-lid!), vooruit gezonden om GeenPeil en de roep om een EU referendum af te branden. Want Den Haag poept in de broek voor burgerinspraak. Echt, je kan Rutte niet banger maken voor het volk dan door TEKEN.GEENPEIL.NL in te vullen en de weg voor een EU referendum open te zetten. Op onze beurt hebben wij van Rob de Wijk weinig te vrezen. Zijn afkeer tégen meer democratie roeptoetert hij op zo'n onwaarschijnlijk malle, populistische wijze dat zelfs de pedanterie van Pechtold er bij verbleekt. Dus grijpen we deze gelegenheid graag aan om het belang van GeenPeil, een sterker democratisch bewustzijn en meer inspraak in de Europese uitbreiding uiteen te zetten aan de hand van zijn ondoordachte hate piece. Bedankt voor de voorzet, Rob van "referendumpartij" D66, hier ons weerwoord. Rob de Wijk: 'Referendumwet gebruikt voor stemmingmakerij' De Wijk: Gelukkig, het debat tussen politici en burgers wordt weer op gang gebracht. Hoe? Simpel: met een referendum over het Associatieverdrag van de EU met Oekraïne. GeenPeil: Ja. Zo simpel zou het moeten zijn. Kies een onderwerp, probeer daar een referendum over af te dwingen, en in een gezonde democratie komt het debat dan vanzelf op gang. De Wijk: Een coalitie van Burgercomité EU van EU-critici als Thierry Baudet, GeenPeil van de actiesite GeenStijl en radicale partijen als PVV en SP zijn er helemaal klaar voor. GeenPeil: Maar ja. Rob de Wijk gaat liever meteen op de spelers, niet op de inhoud. "Actiesite" GeenStijl, "radicale partijen" als PVV en SP: De Wijk timmert meteen een frame om afkeer van GeenPeil op te roepen. De Wijk: Wie de teksten op de verschillende websites leest, krijgt de indruk dat deze actie meer weg heeft van een afrekening met de politici van het midden, dan onvrede met het inclusief bijlagen 2500 pagina's tellende associatieverdrag. Dat blijkt uit de toon die ze tegen de in hun ogen verderfelijke politiek van het midden uitslaan en uit de wijze waarop ze het Associatieakkoord verwerpen. GeenPeil: Robbie heeft de teksten zelf duidelijk niet goed gelezen. Wie onze teksten wél leest, krijgt namelijk vooral het beeld dat we heel graag méér inspraak in grote besluiten en méér debat over het democratische gehalte van de EU-uitbreiding willen. Niet om 'af te rekenen met partijen in het midden', maar omdat wij van GeenPeil (bestaande uit het Burgercomité, het Forum voor Democratie van Thierry Baudet en GeenStijl) ons grote zorgen maken over de democratie, die onder grote druk staat omdat Den Haag vooral lijkt te onderhandelen met en luisteren naar Brussel, en daarbij de stem van het volk steeds vaker lijkt te negeren. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling en daar willen we meer debat over loswrikken. De Wijk: Uit dat akkoord worden wat elementen gelicht die vervolgens worden samengevat in vier punten. Het eerste punt 'er gaat EU-belastinggeld naar Oekraïne' deed bij mij de vraag rijzen: nou en? Wie niet bereid is geld naar andere landen over te maken, moet onmiddellijk een streep zetten door de ontwikkelingssamenwerking. GeenPeil: Dit is een valse vergelijking. Ontwikkelingssamenwerking is - in theorie - bedoeld om honger en armoede in berooide regio's te verlichten. De EU is in de eerste plaats opgericht als een vrijhandelszone waar vrij verkeer van goederen en arbeid tot meer welvaart moet leiden. De laatste jaren, mede door de invoering van de euro, is dat ideaal steeds verder verwaterd met als gevolg dat rijke landen financiële gaten moeten dichten in arme landen. Dit komt omdat economische en politieke structuren van nieuwe (aspirant-) lidstaten zoals Oekraïne steeds verder af komen te staan van de basis waarop de EU ruim een halve eeuw geleden is opgetuigd. Kortom: Het was nooit de bedoeling dat het ene land tot in lengte der dagen belastinggeld over zou maken naar het andere land. Nu dat in de praktijk steeds vaker wel het geval blijkt te zijn, lijkt het GeenPeil niet meer dan logisch en terecht om de wenselijkheid van deze enorme Europese omslag aan de burgers van Nederland voor te leggen. De Wijk: Of deze: 'de EU haalt een oorlog met Poetin binnen de invloedssfeer'. Hier capituleert de coalitie voor Rusland en negeert het de democratische wens van de meerderheid van de bevolking om bij het Westen te horen. GeenPeil: Dit is simpelweg niet waar. Ten eerste is de EU zélf de aanjager van de ruzie met Rusland én de huidige burgeroorlog in Oekraïne. Voormalig premier Janoekovitsj van Oekraïne zag in eerste instantie af van het tekenen van het Associatieverdrag met de EU, omdat hij door Moskou onder druk werd gezet en de gespannen situatie niet op het spits wilde drijven. Toen braken de Maidan-protesten uit onder pro-EU-demonstranten. Hieronder bevonden zich extreemrechtse nationalisten, die bovendien werden opgehitst door onder andere Guy Verhofstadt (VVD66), Hans van Baalen (VVD66) en Jacques Monasch (PvdA). Daarop ontstond een door Rusland gevoede tegenbeweging in het oosten van Oekraïne, waar de liefde voor de EU beduidend minder sterk is dan in Kiev. In deze geweldige longread van Wierd Duk wordt de geschiedenis nog eens helder uiteen gezet. Om terug te komen op de woorden van De Wijk: 1. Het is hoogst onzeker en zeker niet te onderbouwen dat een meerderheid van de Oekraïense bevolking bij het Westen wil horen en 2. Niemand capituleert voor Rusland als we zeggen dat we een referendum willen over de vraag of we een corrupte oligarchie als Oekraïne, waar oorlog woedt en waar gewapende rechtsextremisten in de regering zitten, bij de Europese Unie willen. hansiehansiehansietetereh.gif De Wijk: En dan deze: 'De EU wordt nog groter en nog minder controleerbaar via het democratisch proces'. Dat zou gelden als de bevoegdheden van het EU-parlement worden teruggedraaid en Oekraïne lid van de EU wordt. Op dat laatste loopt de coalitie vooruit: het akkoord 'kan een stap zijn op weg naar lidmaatschap'. Let op het woordje 'kan'. Want het hoeft niet zo te zijn. En voorlopig gebeurt het ook niet. Stemmingmakerij dus. GeenPeil: Niks stemmingmakerij. Zowel voormalige EU-baasjes Herman van Rompuy en Jose Barroso als NAVO-SecGen Stoltenberg hebben openlijk de wens en intentie uitgesproken om Oekraïne een volwaardig EU- en NAVO-lid te maken. Een associatieverdrag is inderdaad nog geen lidmaatschap, maar als onze uitleg van dat verdrag stemmingmakerij is, dan is de wens van deze heren dat ook. En waar wij daarover heel eerlijk zijn, kiest Rob de Wijk er voor maar één kant te belichten om onze roep om een referendum in een kwaad daglicht te kunnen stellen. Lage streek, Wijkmans. De Wijk: Jan Roos stelde vorige week in NRC Handelsblad dat het hier gaat om 'een democratische revolutie waarin burgers weer zeggenschap krijgen en waarin de politici gedwongen worden te luisteren naar de mensen die hun salaris betalen'. GeenPeil: Dat klopt. Dat is het ook. Zo zou een democratie namelijk moeten functioneren - het is al erg genoeg dat daar een digitale revolutie als GeenPeil voor nodig is om de dames en heren politici daaraan te herinneren. De Wijk: Hier zit de kneep. Veel burgers, verenigd in het bovengenoemde rijtje partijen en organisaties, hebben het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd. Dat gevoel heb ik ook voortdurend, maar ik weet ook hoe het in een democratie werkt. Coalitiepolitiek is geven en nemen. De ene keer kan ik mij in een besluit vinden; de andere keer niet. En als ik het er niet mee eens ben, ga ik niet roepen dat een besluit ondemocratisch is, iets wat ik te vaak hoor in de kringen die achter het referendum zitten. GeenPeil: Hier plaatst Rob de Wijk zich boven de rest van het electoraat, door te suggereren dat hij wel weet hoe een democratie werkt en 'veel burgers' niet. Ons probleem is niet met de keuzes die politici maken, maar met de manier waarop die keuzes tot stand komen. De VVD belooft keer op keer om eurokritisch te handelen ("Geen geld meer naar de Grieken!", zei Mark Rutte) om daarmee kiezers te lokken. Vervolgens stemmen veel mensen op hem, en wat doet hij daarna? Tóch geld overmaken naar de Grieken! Dat is inderdaad ondemocratisch. Zo zijn er - zeker op EU-gebied - vele voorbeelden te noemen waarbij gevestigde partijen een eurokritische houding veinzen om vervolgens keer op keer op keer te tekenen bij het Brusselse kruisje, maar kennelijk vindt Rob de Wijk het prima om keer op keer op keer voorgelogen te worden door die partijen. Wel erg sneu dat hij vervolgens ándere, meer kritische mensen verwijt de democratie niet te snappen. Rob de Wijk is onderdeel van het probleem - omdat zijn eigen kostje gekocht is in het warme bedje van de macht. De Wijk: Ik heb de geschiedenis te goed bestudeerd om te weten dat degenen die het woord democratie te pas en te onpas in de mond nemen, moeten worden gewantrouwd. GeenPeil: Wow. Just.. wow. Hier vliegt De Wijk enorm uit de bocht. Dit is echt een heel ziek frame. Mensen die over democratie spreken, moet je wantrouwen? Waarom dan? Is democratie echt officieel een vies woord in dit tijdperk van toenemende EU-overheersing, en moeten mensen die vreedzaam, met een rood potloodje, voor hun eigen vrijheid en zelfbeschikking willen strijden, worden gewantrouwd en het zwijgen worden opgelegd? Het lijkt wel of De Wijk met deze Twan Huyswin openlijk pleit voor het afschaffen van democratie ten faveure van een dictatuur. Wat een enge meneer. De Wijk: Echte democraten hoeven dat woord niet te gebruiken, net zoals een baas niet 'maar ik ben de baas' hoeft te roepen. Het moet gewoon duidelijk zijn. GeenPeil: Jawel, dat woord moet keer op keer op keer gebruikt worden. Democratie is geen statisch gegeven, het is een volatiel, beweeglijk en immer veranderend systeem dat bestaat én alleen kan overleven bij de gratie van debat, discussie en onenigheid. De Wijk lijkt dat af te willen schaffen en de democratie als een status quo te beschouwen. Dat is het niet en mag het nooit worden. Dáárom wil GeenPeil inspraak: het is een poging om het vastgelopen, bijna niet-bestaande debat tussen "middenpartijen" die elkaar allemaal ongezien gelijk geven en zich in het EU-debat tegenover de burger positioneren (in plaats van ernaast) los te wrikken. Rob de Wijk bewijst met zijn regeringsgezinde stellingname wederom een enorm dedain voor democratie en de stem van het electoraat te koesteren - precies wat we van Rutte en Pechtold inmiddels ook gewend zijn, en van Balkenende vóór hen. De Wijk: Mij bekruipt het gevoel dat de referendumwet onder het mom van meer democratie wordt misbruikt voor een ander doel: het in diskrediet brengen van het redelijke politieke midden. Op zich is dat niet vreemd. Als je geen argumenten hebt, is dit de enige manier om aandacht te krijgen. GeenPeil: Nogmaals, copy/paste van hierboven: GeenPeil is uitdrukkelijk niet opgericht om 'af te rekenen met partijen in het midden', maar omdat wij van GeenPeil (bestaande uit het Burgercomité, het Forum voor Democratie van Thierry Baudet en GeenStijl) ons grote zorgen maken over de democratie, die onder grote druk staat omdat Den Haag vooral lijkt te onderhandelen met en luisteren naar Brussel, en daarbij de stem van het volk steeds vaker lijkt te negeren. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling en daar willen we meer debat over loswrikken. De enige die van argumenten verstoken lijkt, is Rob de Wijk zelf. Maar toch danken we hem voor zijn bizarre stukje in Trouw, want het gaf ons de kans om weer maar eens een heldere uitleg van GeenPeil uiteen te zetten. En Rutte zal betere sokpoppen in de strijd moeten gooien als hij GeenPeil in diskrediet wil brengen. Maar ja, het is natuurlijk lastig argumenteren & framen tégen de democratie, zeker als je tegelijkertijd moet pleiten vóór Europese inlijving van een corrupt land in burgeroorlog. Dus DOE MEE. RED DE DEMOCRATIE uit de klauwen van Rob de Wijk. TEKEN.GEENPEIL.NL! U kunt GeenPeil ook helpen met een donatie voor de campagnekas!

Reaguursels

Inloggen

"De Wijk: Echte democraten hoeven dat woord niet te gebruiken, net zoals een baas niet 'maar ik ben de baas' hoeft te roepen. Het moet gewoon duidelijk zijn."

En hij is van de D-66? Waar stond die D ook al weer voor?

Aetje | 08-09-15 | 08:41

Democraten66 en Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wantrouw modus aanzet doet.

Opportunist | 06-09-15 | 21:04

Ik heb die Rob de Wijk nog nooit kunnen betrappen op een verstandige uitspraak. Dus waarom wordt hij telkens als deskundige op tv vertoond? Het toont het totale onbenul van programmamakers, journalisten en overige dromers. Laat alle zogenaamde deskundigen uit ivoren torens vervangen door mensen die wel in de realiteite leven en het volk zal betere voorlichting krijgen.

lekker wijf | 06-09-15 | 18:43

Mensen die het woord democratie gebruiken moet je wantrouwen en echte democraten hebben dat niet nodig. Zegt iemand van Democraten66!

Roeieber | 06-09-15 | 14:48

-weggejorist-

HelemaalFout | 06-09-15 | 12:30

@ schoorsteenveger
spijker op de kop!
mooi. helemaal gelijk.

blanke pool | 06-09-15 | 12:27

Complimenten van Rossum. Prima stuk.

nightwish | 06-09-15 | 12:06

De EU leiders, De VVD,D66, Pvda, CDA ook gewoon, zijn echt de nieuwe ondemocratische nazi's van de wereld. Nog nooit zo een grote ondemocratische door zuid Europa omgekocht gedrocht gezien.

blanke pool | 06-09-15 | 12:03

Het pek wordt opgewarmd, de kippen geplukt....

ArieC | 06-09-15 | 11:59

Dezelfde tactiek en retoriek als tijdens de verkiezingscampagne met Pim Fortuyn. Hij moest en zou gestopt worden en geen middel werd geschuwd. Toen uiteindelijk geen argumenten meer hielpen, kwam daar toevallig een dierenrechtenactivistje het probleem oplossen en alles bleef bij het oude.
Toen kwam het referendum over de Europese Grondwet. We kregen niet te horen wat er in stond, wel dat het 'best belangrijk' was, en uiteraard was je dom gepeupel als je tegen deze grondwet ging stemmen.
En de EU denderde voort, en het parlement deed braaf zijn plicht. Maar op het cruciale moment dat de EU alle macht naar zich toe wilde trekken, was het van belang dat 'alle neuzen dezelfde kant op wezen'. En zodoende kwam er een merkwaardige coalitie in Nederland met meerderheden die willekeurig werden gekozen. De stem van het volk had hier niets mee te maken, enkel machtsblokvorming. Dan heeft dit 'kabinet' steun van Groenlinks, dan van de ChristenUnie, geen middel wordt geschuwd om de Brusselse maatregelen door te drukken. Een minister met 2 petten op die vooral namens Brussel in onze portemonnee zit te graaien, een Minister President die 200 doden naast zich neerlegt omdat dit de plannen in de weg staat.
Hoezo is dit parlement democratisch? Je stemt op een partij, die doet vervolgens waar die zin in heeft en spuugt het electoraat in het gezicht. Precies zoals deze Rob de Wijk ons in het gezicht spuugt. Welnu, meneer De Wijk, ik ben geen achterlijke 'halve zool', ik laat me niet voorliegen door een stel laffe paljassen in Den Haag. U en velen met u zullen met het feit moeten leren leven dat uw stemmingmakerij en angsthazerij geen indruk meer maakt.
Pim konden jullie nog lozen, wat willen jullie doen met 300.000 plus tegenstanders?
Het referendum weer negeren? Doe maar, I dare you.
N.B. een argument dat steeds wordt vergeten en symptomatisch is voor het failliet van deze Unie: ‘No bail-out’ clause Article 125 of the Lisbon treaty makes it illegal for one member to assume the debts of another. Wat zegt u? Is dit stemmingmakerij?
Wer nicht für uns ist, ist gegen uns, he Rob? Is dat waar jullie in geloven? Het volk is de vijand? Zonder dat plebs was jij niks, De Wijk!

Rest In Privacy | 06-09-15 | 11:52

Rob de Wijk is een gemene leugenaar. Hij heeft tijdens de oorlog in de Balkan voortdurend gelogen en NL vals voorgelicht. Van deze Goebbels verbaast mij niet. Zijn betoog kundig weerlegt. Complimenten.

Rob 9935 | 06-09-15 | 11:39

Toen Robbie nog namens Clingendael analyes mocht geven op TV heb ik op basis van eigen waarneming de volgende stelregel ontwikkeld: "als RdW zegt dat iets zich volgens scenario A gaat voltrekken, kan er van alles gebeuren, maar dat zich ontwikkeling A gaat voordoen is de minst waarschijnlijke van allemaal".

kinky winky | 06-09-15 | 11:12

Alles om het geenpeil referendum te blokkeren.

Raider Twix | 06-09-15 | 11:09

Dus, die 300.000 handtekeningen komen er. Dan moet er binnen een half jaar een referendum georganiseerd worden. Dan zit je zo ruwweg al in Maart 2016 en ongeveer een jaar later dus Tweede Kamerverkiezingen.
Als je dan de uitslag van het referendum naast je neer legt, dan ga je enorm op je muil en is te verwachten dat je daar keihard op afgerekend word. Neem daarbij dat de huidige Neo-Liberale Coalite Taliban er bijzonder slecht voor staat, kan het alleen maar nog veel erger worden. Van Wijk probeert dus de boel te torpederen en ook Mark Huftert misbruikt zijn positie om het referendum in een kwaad daglicht te stellen. Voor de Nationale Weglachert maakt dat niets uit want die gaat toch Europa in. Voor de "rest" die achterblijft zal de pleuris uitbtreken. Je denkt toch niet dat het schorem van de VVD zelf de politieke koers uitzet? Nee, dat zijn de bedrijven achter de schermen waar uitgerangeerde politici heen kunnen als ze hun marionette-jaren in Den Haag hebben uitgezeten. Tevens zullen deze bedrijven via deze uitgerangeerde Pinokkio's geld doneren aan die partij, want ja rechtstreeks gaat natuurlijk niet. Die Multi-Nationals hebben er alle belang bij dat er beleid gemaakt wordt waar vooral zij belang bij hebben (kijk maar naar Amerika). Misschien loopt het dun ze nog niet eens zo zeer door de broek van dit referendum (over het associatieverdrag), maar zijn deze bedrijven veel banger dat er referenda komen over regels/wetten die mogelijk ten koste gaan van hun winsten. Dus, zetten ze een trekpop als Rob van Wijk in om alvast de boel te gaan downplayen. Deze trekpop heeft iets meer dan 1000 voorkeurstemmen en kan makkelijk geslachtofferd worden. Er zal hem wel een leuk baantje zijn belooft dus blijf die gast volgen. Maar ik denk dat het Haagse Politieke schorem nog behoorlijk de gebruikelijke "deksel' op de neus zal krijgen. Ga vooral zo door met het negeren van de burger, de afrekening volgt in Maart 2017.

Lenco | 06-09-15 | 11:00

Natúúrlijk zijn volksvertegenwoordigers tegen een directe democratie. Een koning zul je ook niet horen pleiten voor een republiek.

Lentehaas | 06-09-15 | 10:59

Referenda zijn een must in Nederland om onze ondernemers tegen ambtenaren als Rob de Wijk te beschermen. Wat ondernemers willen is vrijhandel met zowel Oekraine als Rusland. Door het EU-associatieverdag met Oekraine is de Nederlandse export naar Rusland gehalveerd. Dat moet door een referendum recht gezet worden. Nederland heeft al een vrijhandelsverdrag met Oekraine op bilaterale basis: 'The Bilateral Investment Treaty Netherlands Ukraine' ( investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/cou... ) Dat Verdrag is tot op de dag van vandaag gewoon van kracht en telt 10 pagina's in plaats van 2500 pagina's, dus is het sowieso beter. Dit bilaterale verdrag tussen Oekraine en Nederland heeft Russische export nooit in de weg gestaan en dus is dat de enige optie voor Nederlandse ondernemers om akkoord mee te kunnen gaan via een referendum, omdat Nederlandse ondernemers anders definitief honderden miljoenen aan inkomsten definitief kwijraken en bovendien de belastingdruk toeneenmt wegens het gooien van goed Nederlands belastingbetalersgeld naar een foute failliete inboedel die Oekraine nu eenmaal is.

Bescherm ons met referenda. Kom op voor de Nederlandse ondernemer. Onderteken Geenpeil.

tipo | 06-09-15 | 10:39

Wat een verschrikkelijk doorzichtig flutstuk van Rob de Wijk. Na al eerder de vrijheid van meningsuiting te willen inperken schuift hij ook de democratie terzijde. Bang laf kereltje.

Harry Turtle | 06-09-15 | 10:23

Rob de Wijk vindt het wel een goed idee om het woord ´democratie´ af te schaffen en staat er vervolgens van te kijken dat hij als zelfverklaard ´redelijk midden´ weerwoord krijgt. Rob de Wijk is een extremist. Recht door het midden, dat wel.

tipo | 06-09-15 | 10:22

"Veel burgers... hebben het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd. Dat gevoel heb ik ook voortdurend, maar ik weet ook hoe het in een democratie werkt. Coalitiepolitiek is geven en nemen. De ene keer kan ik mij in een besluit vinden, de andere keer niet."
De Wijk suggereert hier geheel ten onrechte dat er in 'coalitiepolitiek' er een evenwicht zou zijn in het proces van geven en nemen, dat als je de ene keer geeft je de andere keer weer kunt nemen, en als je de ene keer neemt je de andere keer weer moet geven.
Het probleem is nu juist dat dit op nationaal niveau wellicht nog enigszins het geval is, maar op Europees niveau zeker niet. Wij geven steeds maar, of liever gezegd, de door ons gekozenen geven steeds maar, en ons wordt beloofd dat we er iets voor terug zullen krijgen, maar wat we terugkrijgen, wie het ons terug gaat geven en wanneer dat het geval zal zijn is volstrekt onduidelijk.
Er is een hiërarchie aan het ontstaat tussen de naties, waarbinnen coalitiepolitiek wordt bedreven, en die klerkenburcht in Brussel, en er is volstrekt geen evenwicht tussen wat die klerken doen en wat de coalitieregeringen doen.
De Wijk gaat geheel voorbij aan de onbalans tussen de naties enerzijds en de EU anderzijds. Er is geen geven en nemen, er is geven en maar hopen dat er iets goeds van komt.

Schoorsteenveger | 06-09-15 | 10:14

"Mij bekruipt het gevoel dat de referendumwet onder het mom van meer democratie wordt misbruikt voor een ander doel: het in diskrediet brengen van het redelijke politieke midden. Op zich is dat niet vreemd. Als je geen argumenten hebt, is dit de enige manier om aandacht te krijgen."
Whaaa, wat een arrogante flapdrol die Van Wijk. Laat jullie niet gek maken mensen van GeenPeil! Jullie zijn de redders van de democratie. Hulde!

Maria.1 | 06-09-15 | 09:39

@Pimol | 05-09-15 | 23:29

Dat is het enige wat zinvol is bij verkiezingen. Stemmen op compromissen. Zo lang het geen enkele partij lukt om alleen te regeren dan is dit de beste oplossing. Dan weer je ook waarvoor je hebt gekozen.

dubbelq | 06-09-15 | 09:38

Wat we al wisten: D66 is een echt democratisch en tolerant cluppie.
Ze schijten pullen voor de PVV en de SP, (die zijn namelijk al enige tijd een stuk groter dan D66 in de peilingen), dat is goed te merken.

mallekater | 06-09-15 | 09:38

Rob de Wijk is een goed voorbeeld van iemand die echte democratie haat en kiezers degradeert tot onmondig stemvee.
Hij is de slippendrager van D66, hoe dom kan je zijn.

ex amsterdammer | 06-09-15 | 09:25

Maar even voor de "simpelen": Als GS genoeg handtekeningen heeft, dan komt er toch een referendum? Dat zijn toch de netjes opgevolgde regeltjes? En als dat zo is, dan bevestigd al die paniek zoals weergegeven in de overige media toch alleen maar het grote nut van deze hele actie? De meningen van bange politici zorgen toch niet dat de regeltjes niet opgevolgd worden, of wel?

Martin_rsd | 06-09-15 | 09:11

robje de wijk was de aller slimste politicus die rutte kon vinden. hij moest zelfs uitwijken naar d66.

jitro | 06-09-15 | 09:10

Democratie is iets waar je voor moet knokken dat blijkt dus maar weer heel duidelijk. De Wijk geeft in zijn onnozele stukje aan hoe er gedacht wordt. Dedain stukje van een complete zero die de reet likt van mensen met macht.

Toetsiemonster | 06-09-15 | 08:44

@Het Vijfde Wiel | 05-09-15 | 22:49
Interessant. Is dat stukje audio nog ergens terug te vinden?

Dhr. de Wit | 06-09-15 | 08:44

Ik las het column toevallig in de Trouw. En heb smakelijk gelachen. Wat een dom en slecht stuk.

Conabonita | 06-09-15 | 08:37

Als je zo commentaar geeft wordt het wantrouwen in de politiek nog groter. Ik weet het nu zeker als je echt niks kan ga je de politiek in. Erg makkelijk geld verdienen. Trouwens bizar dat gevestigde dagbladen en weekbladen ook niet oproepen voor steun van geenpeil. Lijkt wel of ze jaloers zijn. NPO hoef je op te reken. Propaganda tv

franck7020 | 06-09-15 | 08:08

@ pendajo | 05-09-15 | 21:22

Je vergeet de Volkskrant, KFC, dat Evangelie èn het HEALING STATION nog.. Daar stonden de rijen driedubbeldik en hadden mensen ineens wel tijd om stil te staan.

Robin Hood | 06-09-15 | 07:52

Eigenlijk legt De Wijk hier gewoon het huidige D66 uut
"Mensen welke spreken over demovratie moetje wantrouwen"
D66 = Democraten'66
Dus uit Robs betoog blijkt dat je D66 moet wantrouwen.. en dat klopt dan wel weer.

Mastermattie | 06-09-15 | 07:43

Het argument van #GeenPeilAmersfoort gisteren op straat voor het verschil tussen het associatieverdrag en toetreding: "Je gaat altijd eerst in ondertrouw voor je elkaar het ja-woord geeft. Dus de EU is nu in ondertrouw met de Oekraïne."

Robin Hood | 06-09-15 | 07:41

Rob de Wijk. De man die de legaliteit van illegale aanvalsoorlogen aan de man weet te brengen.

Revvoyensovyet City | 06-09-15 | 07:35

Wat een sukkel. Dat soort mensen hebben het voor het zeggen in dit land. Ik zou hem mijn goudvis nog geeneens toevertrouwen.

Freezzz | 06-09-15 | 06:19

@palingdroom | 06-09-15 | 03:03 "Negeren maar dus."
.
Ja, maar die pang pang De Wijk komt wel met zijn neocon66-kop op teevee, en zet met zijn gewauwel heel treurbuiskijkend Nederland op het verkeerde been. Daar kan je niet omheen als je wilt redden wat er nog te redden valt.

ben kokhals | 06-09-15 | 03:10

Rob de wijk praat wel heel veel 'ik'. Moet dat eigenlijk niet 'wij D66' zijn? Ach, hij is ook niet meer dan een trekpop van pang pang P. Negeren maar dus.

palingdroom | 06-09-15 | 03:03

Natuurlijk gaat het jullie we om het stoppen van de macht van de EU. Je gaat geen referendum organiseren omdat je niets vindt, alleen om de democratie te bevorderen. Maar dat is dus helemaal niet verkeerd en het is geen reden voor voorstanders van EU-uitbreiding om tegen te zijn.

zwikkie | 06-09-15 | 03:02

@vanvandaag | 06-09-15 | 01:54
Sowieso kan het geen kwaad als hij zich eens beter informeert over de kwestie. Zo zie je maar weer: politici hebben niet overal meteen verstand van. Integendeel. Maar verder goeie vent die Van t Ham, want niet vies van democratie.

ben kokhals | 06-09-15 | 02:31

Afgehaakt bij het gehuil om framing. Als er ergens vermakelijk roze geframed wordt, is het hier wel.

Maaiveld | 06-09-15 | 02:28


nog even Boris van der Ham.

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/...

vanaf 0.25 sec.

Zijn idee over het associatieverdrag " Anders in de klauwen van Rusland".
Vechtlustig is ie wel.
Raad hem wel aan weer terug naar de lagere school te gaan: Het is " een land DAT , niet DIE.
#schudt met hoofd#

vanvandaag | 06-09-15 | 01:54

@de honden blaffen... | 06-09-15 | 01:36
Nou... In dat specifieke geval ligt het ook de vraagstelling. Wie heeft de regie over het veiligheidsbeleid... Tja, juridisch en formeel gaat de gemeenteraad erover, dat weet elk raadslid wel, het komt elk jaar of elke 4 jaar weer ter goedkeuring voorbij. Maar uiteindelijk is de veiligheidsregio de uitvoerende partij en heeft de coördinerende rol. Dan kan je als raadsleden nog zoveel willen, de veiligheidsregio moet het doen met de beschikbare middelen, dus de uiteindelijke, uitvoerende regie ligt bij de regio. Dus dat de helft zegt dat de regio uiteindelijk bepaalt is niet zo ver bezijden de waarheid. Formeel onjuist, in de praktijk werkt het wel zo.

Stormageddon | 06-09-15 | 01:52

Ik wil wel degelijk afrekenen met de partijen in het midden, die vrijheid en democratie verkwanseld hebben.

Prince Buster | 06-09-15 | 01:40

Borrelende Boris | 05-09-15 | 23:23
Als u echt niet tot een afweging kan komen hierover, lijkt het mij reden te meer dat het hartstikke handig is dat u nu een mogelijkheid kunt krijgen om bijv. nee te stemmen zodat u wat meer tijd krijgt om hierover na te denken. U zegt nu, laten we het maar doen want ik weet het ook niet. Als u zo door het leven moet wordt het nog een lange rit.

nietvaneergister | 06-09-15 | 01:37

Och, alleen al het feit de meeste meeste "volksvertegenwoordigers" in de gemeenten
niet weten wat zij doen ( www.hetccv.nl/nieuws/2015/09/veel-raad... ) is reden genoeg om directe democratie in te voeren.
Helaas is dat door wetgeving van onwetenden en baantjesjagers onmogelijk gemaakt.

de honden blaffen... | 06-09-15 | 01:36

Van Wijk: "... radicale partijen als PVV en SP"
.
Zo kijkt de politiek correcte mensch dus naar partijen die niet stampend meemarcheren met de eurofascisten. Valt nog mee dat de eurofiele globalist Van Wijk nog net niet het scheldwoord "extreemrechts" gebruikt voor de SP.

ben kokhals | 06-09-15 | 01:28

Met het argument dat een verdrag van 2500 pagina's, dat niemand heeft gelezen, en volgens De Wijk te ingewikkeld is voor een referendum, kun je normale kamerverkiezingen ook wel afschaffen. Niet alleen leest niemand de partijprogramma's, op een enkele sywertiaanse nerd na, het gaat bij kamerverkiezingen om nog veel meer dan een 2500 pagina's tellend verdrag. Dan gaat het om beleid voor 4 jaar met wetten, wetsvoorstellen en maatregelen op een groot aantal beleidsterreinen die de 2500 pagina's ver overstijgen. Toch hoor ik de tegenstanders van een referendum niet pleiten voor het afschaffen van reguliere verkiezingen met datzelfde argument, dat het veel te complex en veel te ingewikkeld is en niemand de stukken leest. Alsof dat een geldig argument is voor het doen van een principeuitspraak.


Hoe langer ik er over nadenk, hoe belachelijker en stompzinniger dat argument wordt. De meeste mensen hebben ook geen idee welke wet- en regelgeving er allemaal in werking treedt als ze gaan trouwen. Daar komen de meesten pas achter als ze gaan scheiden. Volgens de redenering van De Wijk cs, moeten die mensen dan ook niet kunnen trouwen, die beslissing kunnen ze niet maken. Want ze kennen de wetgeving daaromtrent niet.
Het lijkt heel wat, dat "argument", maar het slaat helemaal nergens op. Een gelegenheidsargument voor dit geval, meer is het niet. In alle andere gevallen waar het toepasbaar zou zijn, wordt het nooit gebruikt door De Wijk en de zijnen.

Stormageddon | 06-09-15 | 01:12

Bij voorbaat kansloos om Geen Peil af te branden. m.i. is er in Den Haag niet één politicus te vinden die Geen Stijl op dit punt onder de tafel praat. Wat een goede topic is dit, van Rossum is back! I like it!

Opinion1970 | 06-09-15 | 01:07

-weggejorist-

vanvandaag | 06-09-15 | 01:05

-weggejorist-

Graaf Monte Cristo | 06-09-15 | 00:58

Rob de wijk? Wie de neuk is Rob de wijk, een "universiteit van Nederland" gekeken en probeert mee te neuken met de grote jongens, youtu.be/fi6OHyIITpk
Kan je niet gewoon lekker de griep krijgen kutlip.

Ps. Voor wie deze nog niet gezien heeft,
Een aanrader. Preutwijk probeert je ermee te rapen.
Plop:http://youtu.be/fi6OHyIITpk

.11eurocentvanomeKOK | 06-09-15 | 00:40

@Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:55

"... een van mijn bezwaren tegen het middel referendum is je alleen voor en tegen kan stemmen. Ja of Nee."

Tja.. Maar de Tweede Kamerleden hebben toch ook Ja of Nee moeten stemmen over het verdrag met Oekraïne. De Kamerleden hebben echt niet het complete verdrag met Oekraïne nog eerst even uitgebreid aangepast aan hun specifieke individuele wensen en er een soort enerzijds/anderzijds verhaal van gemaakt. Take it or leave it!

Je zegt ook JA of NEE tegen de doodstraf, JA of NEE tegen hogere belastingen, JA of NEE tegen meer of minder immigratie, gun control, etc. etc.

Het is nu eenmaal erg Nederlands om duidelijke JA of NEE keuzes uit de weg te gaan (want poldermodel), maar uiteindelijk is het natuurlijk wel gewoon JA of NEE.

Kijk maar eens waar de mensen in Zwitserland allemaal over hebben mogen stemmen in bindende referenda de afgelopen 75 jaar. Zwitserland is (mede dankzij haar directe democratie) een van de meest democratische en welvarende landen ter wereld.

en.wikipedia.org/wiki/List_of_Swiss_f...

Outsider-Inside | 06-09-15 | 00:32

@sickstyle | 06-09-15 | 00:01
In al hun wijsheid hebben de opstellers van de referendumwet besloten dat bestaande rechtstatelijek verdragen met belangrijke internationale en supranationale organisaties als ook staatsrechtelijke grondwetsartiekelen uitgesloten zijn van het referendum. Dus, koningshuis, lidmaatschap EU en VN en dat soort dingen komen niet in aanmerking voor het referendum. Duiding hier: www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/02/...
De enige manier om dus als kiezers iets over en van de EU te zeggen bij referendum is een verdrag als deze. Slechts wetgeving en ratificaties van andere verdragen.die al door het parlement zijn aangenomen komen in aanmerking, zoals het associatieverdrag met Oekraïne. Je kunt dus wel een referendum willen over het verdrag van Lissabon, de referendumwet sluit dat uit.

Stormageddon | 06-09-15 | 00:30

@Godsammekraken | 05-09-15 | 21:05
D66 is natuurlijk de S5-partij.

In contrast met de PVV, wiens leider netjes de dienstplicht heeft vervuld.

Min-of-meer | 06-09-15 | 00:24

Toch heeft hij wel een punt. Dat Rob de Wijk "framet" is niet zo gek, dat doet Van Rossem ook. De pro-EU-demonstranten werden "opgehitst" en de tegenbeweging in het oosten werd "gevoed" door Rusland. Zoek de verschillen.

Ooit_huisregelneef | 06-09-15 | 00:15

Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:55

Allemaal leuk en wel maar dat kan je werkelijk over elk onderwerp voor een referendum wel roepen. Dan blijft er wel weinig over en wil je eigenlijk dus geen referendum. Nee het gaat er nu eens om dat iedere nederlander ongeacht wat de reden is de mogelijkheid heeft mee te bepalen. Wat jij als een onzinnige reden bestempelt kan voor een ander juist weer een zeer zinnige reden zijn. Ieder mag zijn eigen mening hebben. En mee bepalen ook al is het raadgevend. Het is eens goed dat niet alleen die trekpoppen van kabinet en EU denken alles in ons strot te douwen. Dat wij de burgers er ook nog zijn. Het is een opzetje naar een rekening houden met burgers en dat ze ook weer eens wat te zeggen kunnen hebben. Een referendum is daar een prima instrument voor. Ik hoop dat er ook een referendum komt bij de volgende zak met geld naar griekenland. Die zak kan dan wel eens niet doorgaan naar die bodemloze put. Er zijn zat zaken strax waar de burger over mee wil beslissen zoals wel of niet een dobberneger hier. Kom maar op. Nu wordt alles je maarde strot ingedouwd door die trekpoppen. De pinokkios op het pluche.

tweetybird | 06-09-15 | 00:09

Volgns mij probeert die De Wijk heel omslachtig uit te leggen dat de partijen achter ' geenpijl' de begrippen 'ondemocratisch' en ' je zin niet krijgen' met elkaar verwarren..
Want dat is het hele punt.
.
En je mag best een referendum houden om je zin proberen te krijgen hoor.. Die wet is er niet voor Niets.
.
Voor de goede orde:
In eeen democratie krijg je heel vaak je zin niet. Maar dat is niet per se ondemocratisch.

Deus Absurdia | 06-09-15 | 00:08

Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:55
Je denkt te moeilijk. Ik vind ten eerste dat je te moeilijk doet over dit verdrag, want dat is niet zo ingewikkeld. Maar soit.. De uitslag is in zoverre alleen maar interressant dat de politiek deze uitslag, of het nu voor of tegen is, gaat meenemen bij het volgende thema. Dit verdrag is er en zal er ook wel blijven. Maar wat dit te weeg gaat brengen is dat de politiek zich wel gaat beseffen dat ze de kiezer niet tot in het oneindige kunnen schofferen. Uiteindelijk willen ze allemaal herkozen worden en ze zijn nog net niet zo dom dat ze geen eieren voor hun geld zullen kiezen.

nietvaneergister | 06-09-15 | 00:04

zeiken over uitbreiding, ik zie niet de logica. Sorry had dan het referendum over het verdrag van Lissabon gehouden en je kreeg direct mijn handtekening.

sickstyle | 06-09-15 | 00:01

@Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:26:
Zoals ik al schreef: lezen gaat je beroerd af. Schrijven en argumenteren ook. Doe het dan niet. Je schreef in dit topic www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/... ,@Mike Oxlong | 04-09-15 | 13:35:

"Heel vaak roepen dat Poetin lief is en echt niets doet mag best maar (...)"

En nu niet gaan haarkloven over semantiek, je schrijft dat ik heel vaak roep dat ik Putin lief vind (lief vinden is hetzelfde als 'vriend' zijn, in dit verband.) ik daag je uit dat van mij te citeren, zoals ik jou citeer. Dat kun je niet, want ik heb dat nergens geschreven. Jij schrijft wel dat jijzelf nooit hebt beweerd en nooit zult beweren dat tegenstanders van de EU en de associatieverdragen vriendjes van Putin zijn. Maar je doet het wel, nota bene in hetzelfde topic, 12 uur later. Dus je liegt. Aantoonbaar.
Dus voor je slappe retoriek gebruik jij de drogreden van de stroman waar jij zo graag mee schermt, zoals ik je daar ook al uitlegde. Ik leg het met liefde morgen nog een keer uit hoor, aangezien je geheugen niet in staat blijkt een en ander langer dan 12 uur te onthouden. Misschien is wat minder zuipen aan te raden.

Stormageddon | 05-09-15 | 23:58

tweetybird | 05-09-15 | 23:39

Ik zet niemand weg als tokkies. Maar een van mijn bezwaren tegen het middel referendum is je alleen voor en tegen kan stemmen. Ja of Nee.
En sommige onderwerpen zijn daar te complex voor. Aan de ene kant wordt nog al luid en herhaaldelijk gesmeekt om de democratie te redden en te helpen dit referendum te bewerkstelligen. Tis nu of nooit!
Om vervolgens als dit referendum er komt aan het hele land te vragen om een zinnige stem uit te brengen over een onderwerp waar van niet verlangd kan worden dat men daar ook maar iets zinnigs van af weet.
De meeste Reaguurders reken ik daar overigens niet onder. Ik ben het vaak hartgrondig oneens met de meesten maar ze geven iig blijk van interesse in het onderwerp.

Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:55

AntiSoof | 05-09-15 | 23:44
Southpark Seizoen 15, afl. 1 - HumancentiPad.
Ik heb me gek gelachen....

nietvaneergister | 05-09-15 | 23:54

Borrelende Boris | 05-09-15 | 23:23
Als deze keuzes dan te ingewikkeld en moeilijk voor u zijn, vindt u dan niet dat wanneer u gaat stemmen eens in de vier jaar, u in feite maar wat gokt? Want wat u feitelijk zegt, is ik vind het allemaal te moeilijk dus ik stem op iemand waarvan ik denk en hoop dat hij of zij het allemaal wat beter snapt dan ik, daar vertrouw ik op. En als me dat niet bevalt, dan stem ik over vier jaar weer op iemand anders. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de wereld om je heen! Own it!

nietvaneergister | 05-09-15 | 23:48

Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:43

Voilà, ik had het niet beter kunnen verwoorden.

Borrelende Boris | 05-09-15 | 23:47


Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:36

Je kunt niet lezen, dat is wel duidelijk.
: gekozen, meerderheid. weggejorist.


vanvandaag | 05-09-15 | 23:46

Borrelende Boris | 05-09-15 | 23:30

Yep. Dan kan ik altijd nog verhuizen. Maar dat zal dan vast al wel gebeurt zijn want dan heeft de islam nederland al overgenomen. Dan hebben we meer dobbernegers als nederlanders hier. En heet het hier nederlandskistan. Bijna hetzelfde maar toch anders.

tweetybird | 05-09-15 | 23:44

@nietvaneergister | 05-09-15 | 23:33
Dat is waar, je bevestigt wat ik zeg, namelijk dat de teksten té ingewikkeld en té doortrapt zijn om te begrijpen zonder onderricht in zulks. En inderdaad, misschien begreep en begrijp ik al die teksten ook niet en denk maar dat het allemaal wel mee zal vallen. Want tegenwoordig is alles vastgelegd in teksten. En soms moet je wel op akkoord klikken om het systeem maar te kunnen gebruiken. Maar toch, het ruikt een beetje.

AntiSoof | 05-09-15 | 23:44

très cool | 05-09-15 | 23:26

Ik ben niet bang en zeker niet voor de uitkomst van een raadgevend referendum.
Maar ik erger me wel.
Aan de lichtzinnigheid. Pik een willekeurig verdrag waar geen hond iets van snapt maar pro EU is dus per definitie fout, stuur Jan Roos op pad and see what happens.
Om vervolgens in de hyperbool te schieten dat deze actie onze democratie moet redden.

Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:43

Anoniem een dezer dagen een donatie in bereik 95-100 percentiel gedaan in het kader van "put your money where your mouth is".

Dr. Dr. Bartholdy | 05-09-15 | 23:39

Dit associatie verdrag betekent wel iets en is te serieus om Pechtoldje mee te pesten
Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:56


Raar maar dat vond ik nou van dat geld naar griekenland dat ons gewoon door de strot werd gedouwd. Dus omdat een ander iets anders belangrijk vind mag hij volgens u niet stemmen. Rare redenatie. Pechtold pesten kan voor andere weer serieus zijn. Mischien juist omdat ze die EU elite club in de aars likker helemaal zat zijn. De man die een geenpeil referendum bagataliseert. En mensen wegzet als allemaal domme tokkies die nergens verstand van hebben net zo als u maar scheeuwt en ze daarmee maar wil beletten om niet te tekenen omdat ze er geen verstand van zouden hebben. Terwijl het hun democraties recht is. Zo dom zijn ze in elk geval niet dat ze dat wel door hebben. Best een tegenvaller voor je. Nou ik zou zeggen . Ga er maar eens rustig van bijkomen. Ingrid en greet blijken ook een stem te hebben. Wordt u niet rustig neem een pilletje. Of ga eindelijk eens het verdrag lezen. 2500 bladzijden dus tot overmorgen avond. Toi Toi Toi.

tweetybird | 05-09-15 | 23:39

vanvandaag | 05-09-15 | 23:23

Dit begon al veel eerder. Niet voor niets hadden Litouwen. Estland en Letland gloeiende haast tot toetreding bij zowel NAVO als de EU. Bijna geen van die landen wil Russische invloed.
Maar sinds Poetin gaat Rusland dit stelselmatig tegen. Zoals het doet bij vrijwel alle ex-soviet staten.
Vergeet niet dat Oekraïne zich als sinds haar onafhankelijkheid in 1991 van Rusland heeft proberen te ontworstelen.
Pro Europa presidentskandidaat Yushchenko werd in 2004 vergiftigd. Old skool KGB style.
Van Baalen en die andere incompente EU sukkels deden hooguit een stompzinnige dansje voor de bühne.

Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:36

Borrelende Boris | 05-09-15 | 23:30
In dat geval zult u het met Hirsch Ballin eens zijn dat als een meerderheid de sharia in Nederland wil, men deze maar moet invoeren?
.
Jazeker. Als we maar tijdig starten met directere vormen van volksvertegenwoordiging, dan heb ik er het volste vertrouwen in dat zo'n uitslag er nooit zal komen.

Gen. Maximus | 05-09-15 | 23:35

Borrelende Boris | 05-09-15 | 23:23
Dan stemt u toch lekker blanco?

nietvaneergister | 05-09-15 | 23:35

Gefeliciteerd mijnheer Rob De Wijk, u heeft zojuist minimaal 300.000 stemgerechtigde burgers gedemoniseerd. Politieke tegenstanders als gevaarlijke extremisten in de landelijke media wegzetten alsof het niets is, uw propaganda doet niet onder voor die in een gemiddelde dictatuur.
Ah, nu begrijp ik ook waar de D voor staat in D66.

Dictatuur.

Professor Superhirn | 05-09-15 | 23:35

AntiSoof | 05-09-15 | 23:21
Toch knap dat u dan een computer kunt bedienen. Ik neem aan dat u dan in ieder geval geen iTunes of überhaupt een besturingssysteem hebt. Want met uw overtuiging kunt u nooit 'akkoord" geklikt hebben voor installatie. Daar is nog een hele leuke South Park aflevering over.

nietvaneergister | 05-09-15 | 23:33

Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:21
Ik herhaal de vraag nog maar eens: wat is er zo complex aan dit specifieke thema? Je doet net alsof er een soort van 1 heilige optimale uitkomst zou kunnen zijn. Die is er helemaal niet. Ja je bent voor het verder uitbreiden van de EU invloedssfeer naar het oosten of nee je bent tegen. Aan beide scenario's kleven prettige en onprettige consequenties. Waar ben je nou eigenlijk zo bang voor? Dat het door jou gewenste scenario het niet haalt? Dat is nou eenmaal een kenmerk van democratie.

Gen. Maximus | 05-09-15 | 23:31

tweetybird | 05-09-15 | 23:24

In dat geval zult u het met Hirsch Ballin eens zijn dat als een meerderheid de sharia in Nederland wil, men deze maar moet invoeren?

Borrelende Boris | 05-09-15 | 23:30

Het hele kiesstelsel zou op de schop moeten, je zou moeten kunnen kiezen voor een top-10 (20/30/40 whatever) topics die bindend zijn en door de gekozen politici uitgevoerd moeten worden.

Nu kies je een partij die door politieke spelletjes absoluut niet doet wat je wilt. Alsof je Gordon kiest om topscoorder van het Nederlands elftal te worden. Er komt niets uit.

Pimol | 05-09-15 | 23:29

Stormageddon | 05-09-15 | 23:14

Ok, waar zeg ik dat "iedereen die niet voor de EU is een Putin vriend is?"
Ik daag je bij deze nogmaals uit.
Of nee, bereid liever je aanklacht tegen mij wegens landverraad maar voor.
Die exercitie heeft meer kans.

Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:26

Dit associatie verdrag betekent wel iets en is te serieus om Pechtoldje mee te pesten
Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:56

Gast, dan stem je toch gewoon voor. Je wilt geen referendum omdat je bang bent voor de uitslag. Net als de Haagse kliek.

très cool | 05-09-15 | 23:26

Borrelende Boris | 05-09-15 | 23:17


Ikke wel. Iedereen mag er op stemmen zoals hij wil en ook om ieder zijn eigen reden. Dat heet nu democratie. Bij u staat democratie toch net even op een lager pitje. Greet en ingrid mogen wat u betreft niet stemmen want u vind dat zij stemmen om de verkeerde reden. Ik zeg dat moeten ze lekker zelf weten. Ieder heeft zijn eigen reden om te stemmen. Dat borrelende boris is ieder zijn recht in nederland. Of het u nu wel of niet welgevallig is. Dat noemen ze nu democraties.

tweetybird | 05-09-15 | 23:24

nietvaneergister | 05-09-15 | 23:15

Zelfs die simpele vraag kan ik niet beantwoorden omdat ik de consequenties daarvan niet kan overzien. Zelfs niet na het lezen van verschillende artikelen hierover.

Borrelende Boris | 05-09-15 | 23:23


Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:56

Laten we iets teruggaan in de tijd. Janoekovitsj wint de verkiezingen.
www.nu.nl/buitenland/2179434/janoekovi...

Zegt nee (en de meerderheid in het parlement) tegen de condities die in het associatie-verdrag
staan. Het is dan begin 2014.

Amerika vindt dit uiterst onplezierig (want macht , Ford, John Deere, Monsanto... etc).
De EU dito.

Vervolgens komen er rellen uit het niets. Verhofstad en van Baalen komen persoonlijk langs om
olie op het vuur te gooien.
De partijleden van J. laten hem vallen , want opportunisme. Zo gaat dat daar.

Waarom niet gewacht op de aanstaande verkiezingen, die in januari (2015) zouden plaatsvinden?

Dit was de aanloop.

En heeft niets met Rusland te maken , toen nog niet.

Dit verdrag moet van tafel. Het dient enkel het belang van een kleine elite.

vanvandaag | 05-09-15 | 23:23

Of het verdrag uit 2500 bladzijden bestaat is een belangrijk punt. Bijna niemand (denk ik) is in staat zulks te lezen, en dat is nu net de bedoeling. Als je 100 man 1 jaar laat werken aan zo een stuk dan kan één mens dat in een mensenleven lastig lezen. Want dan zou hij misschien wel 100 jaar nodig hebben. Daarom zeg ik, teken nooit iets wat je niet volkomen begrijpt, elk woord, punt, komma e.d.. Dus zou de kamer dat nooit moeten tekenen, gewoon omdat ze niet snappen wat er staat. Ja, mensen kunnen het 'uitleggen' of zo, maar wie controleert de 'uitleggers'?
Daarom zeg ik: 'Verbeter zo weinig mogelijk en laat alles zoals het is.'. Men kan dat vervolgens weer conservatief noemen of zo, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het 'er in luizen' van nietsvermoedende mensen. Er zijn mensen die héél goed zijn met taal. En die zijn gespecialiseerd in taal (juridische taal). Nou, ik kan uit eigen ervaring mededelen dat ik de taal niet beheers en al helemaal niet de juridische taal. Vandaar dat ik voor de veilige weg kies. Gewoon, niets veranderen. Ze komen wel een aan de deur hier en zeggen dat ze goedkopere stroom kunnen leveren bijvoorbeeld. Nou, ik geloof dat gewoon niet.
Dus kom ik weer uit bij Plato en Jezus. Plato noemde die taalkunstenaars sofisten en Jezus noemde ze Schriftgeleerden en Farizeeërs. Tenminste, zo las ik het.

We leven volgens mij trouwens niet erg in vrijheid en bij de 'democratie' kan ik ook mijn vraagtekens zetten. Leven we niet meer in een soort van bedrijf? Want als je Nederland als land ziet of als bedrijf, dat maakt nogal wat uit.

Maar ja. Er verandert denk ik weinig. Hoogstens kunnen we ons bewust zijn van de toestand. Dank zijn het internet.

AntiSoof | 05-09-15 | 23:21

Wanneer gaat GeenPijl reclameruimte kopen bij RT?, dat is wat De Wijk tussen de regels door ook suggereert.

Tjemig | 05-09-15 | 23:21

Gen. Maximus | 05-09-15 | 23:04

Een ander democratisch middel is stemmen op thema's bijvoorbeeld. Dat lijkt erg op een referendum maar waar meer nuance in kan worden aangebracht. Niet een simpel ja of nee.
Direct gekozen leiders is ook een middel.
Bij een referendum wordt altijd Zwitserland aangehaald omdat het daar werkt.
Maar ook daar gaat steeds meer besluitvorming van het Kanton naar de Bond. En is een politieke aanstelling daar vaak een baan voor het leven.
Bijna alle democratieën hebben met het referendum gestoeid. En de meeste zijn weer afgeschaft of in een grondwet beperkt om kwetsbare groepen te beschermen.
En als iets het gelijk van Pechtold aantoont dat is het wel de discussie die hier op GeenPeil wordt gevoerd over de Oekraïne.
Sommige thema's zijn te complex voor een ja of nee. En dan zijn de meeste mensen hier toch enige mate geïnformeerd, Laat staan dat het een goed idee is om Kim Holland te vragen wat de geopolitieke koers in het voormalige Warschaupact zou moeten zijn.

Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:21

Ben vandaag weer "deur tot deur" gegaan voor GeenPeil. Overigens in een wijk waar "in de achtertuin" binnenkort een AZC komt, qua bezetting groter dan de hele wijk. Mooie gesprekken en voldoende handtekeningen. Eén van een 60 plusser die GeenStijl elke dag leest! Alleen al daarvoor zou je het doen. En dat referendum moet er gewoon komen. Hoop nog steeds dat er meer vrijwilligers zich gaan aanmelden. Als we NL buurt voor buurt persoonlijk benaderen dan is een half miljoen handtekeningen makkelijk haalbaar.
Nog steeds weet bijna niemand dat deze actie loopt! Schat 1 op de 100!! Dus ook via andere kanalen moeten mensen notie gaan nemen.
De resterende tijd is verrekte kort en ik hoop dat we het halen. Kom van die bank af.

Rest In Privacy | 05-09-15 | 23:20

@nietvaneergister
Zo is het maar net , kan het niet beter verwoorden

pietka | 05-09-15 | 23:19

Als het volk niet ingrijpt, zijn we sowieso, alles maar dan ook alles kwijt.

Arnold9638 | 05-09-15 | 23:18

tweetybird | 05-09-15 | 23:03

Wederom doet u een aanname. U bent daar een meester in. Ik heb tegen het verdrag van Lissabon gestemd en ben voor meer autonomie van de afzonderlijke lidstaten. Bent u nu weer een beetje gerustgesteld?

Borrelende Boris | 05-09-15 | 23:17

Borrelende Boris | 05-09-15 | 22:59
Zo ingewikkeld is het toch helemaal niet? De kernvraag is een hele simpele. Wilt u of wilt u niet een verdrag met deze 3 landen? Dat daar een 2500 pagina's aan kleine lettertjes achter zitten, lijkt mij helemaal niet zo interessant. Toen ik ging scheiden van mijn vrouw kreeg ik ook 50 pagina's mee van de advocaat. Uiteindelijk was het hoofdthema dat we door de loop der jaren een schijthekel aan elkaar hadden gekregen. Dat stond uitgebreid uitgemeten in die 50 pagina's. Zoals in dit 2500 pagina tellende verdrag zeker 5 pagina's zijn gereserveerd om vast te leggen hoe we elkaar gaan helpen in de bestrijden van ziekten in gewassen. Er staan heel veel van dat soort dingen in. Totaal niet interessant. Simpele vraag, wilt u of wilt u niet dat deze landen binnen de Europese invloedssfeer komen. Daar mag u dan geheel democratisch ja of nee op antwoorden. En dan mag de politiek geheel democratisch zeggen, we doen er wel of niet iets mee. Het is allemaal zo simpel...

nietvaneergister | 05-09-15 | 23:15

@Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:01
Geen linkjes plempen die jezelf niet gelezen hebt. Het antwoord staat daar namelijk allang.
Enfin, ik had al geconstateerd dat je niet kan lezen en niet kan argumenteren. Doe het dan ook niet. Je maakt jezelf er zo belachelijk mee.

Stormageddon | 05-09-15 | 23:14

Borrelende Boris | 05-09-15 | 22:59
Ben het niet met u eens. Dit referendum gaat helemaal niet over het onderwerp.
.
Het gaat er verdomme wel over. Wat is dit nou toch voor raar argument telkens? Met dit argument had die hele referendumwet nooit aangenomen hoeven worden. Want hé, het is alleen proberen om politici terug te fluiten. Laten we dan maar niks gaan voorleggen.
.
"Als je minder invloed van de EU wilt, zul je bij de volgende verkiezingen een duidelijke keuze moeten maken op welke partij je stemt."
Neen. Dat is wel gebleken. Je kan een failliet systeem niet ontmantelen vanuit dat systeem. Onze indirecte stelsel werkt niet meer agv de versnippering, carrierepolitici, coalitievorming, achterkamertjespolitiek etc. Daarom ben ik zo geestdriftig over dit experiment. En daarom is de politieke kaste het juist niet....

Gen. Maximus | 05-09-15 | 23:14

h65485665 | 05-09-15 | 23:04


Nee hoor 9 tegen en 1 voor. Borrelendeborusmikexlongeurotokkieh65485665. Zie je dat greet en ingrid wel verstand hebben. De meerderheid heeft altijd gelijk.

tweetybird | 05-09-15 | 23:08

Dutchmen32 | 05-09-15

Nee, dit was geen bewuste actie. Je leert nu hun diepere motieven kennen. Niemand wist dat dit ging gebeuren. Timmerfrans is een echte PvdA'er, dat blijkt wel. Hij is de secretaresse van Juncker, daar kun je ook wel van uitgaan. Hij heeft geen eigen mening.

Het Vijfde Wiel | 05-09-15 | 23:06

@Stormageddon | 05-09-15 | 22:50

Tja.. als een verdrag van 2.500 pagina's al te moeilijk is voor het Nederlandse volk, dan is het ook zeker veel te ingewikkeld voor het stel omhooggevallen middelmatigen in Den Haag dat op de slippen van de partij-leider de Tweede Kamer binnen gezeild is of door jarenlang geslijm binnen de JOVD een baantje heeft geregeld. Dus dat is zeker geen argument tegen een referendum. Hoeveel Kamerleden denk je dat die 2.500 pagina's gelezen hebben? Ik denk eerlijk gezegd niemand. Er staan zelfs nog diverse taalfouten in het verdrag die onopgemerkt zijn gebleven. Echt niemand heeft het gelezen, behalve de opstellers, de vertalers en een paar juristen op enkele Ministeries.

Outsider-Inside | 05-09-15 | 23:05

@Borrelende Boris | 05-09-15 | 22:24
• Even een kleine opbouwende Update voor jouw brein.
Het land heet Oekraïne, zonder DE.
Verder zeer met jou eens, Het interesseert mensen geen moer. . . .
Van de 10 willekeurige mensen, die de vraag voorgeschoteld krijgen.
Antwoorden 9 met: Huh ?! en 1 met: Watte ??

h65485665 | 05-09-15 | 23:04

Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:56
Als je hier al lang zit dan ben je prima in staat om de heersende stijlvormen alhier te onderscheiden van de boodschap. Pechtoldje pesten, democratie pesten, je weet best dat dit niet de werkelijke boodschap is.
.
Vooral deze quote begrijp ik niet: "Maar ik heb bezwaren tegen een referendum als middel. De indruk wordt gewekt dat een referendum het ultieme democratische middel is". Wat zijn je bezwaren dan? Wat is volgend jou dan wel een geëigend democratisch middel? Het kan natuurlijk ook zijn dat je democratie niet de meest wenselijke bestuursvorm vindt. Maar zeg dat dan gewoon.
.
"Dit associatie verdrag betekent wel iets en is te serieus om Pechtoldje mee te pesten". Daar zijn we het dan roerend over eens! Dus ik hoop in godsnaam dat we er ons zegje over mogen doen.

Gen. Maximus | 05-09-15 | 23:04

Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:01


En borrelende boris zeg eens eerlijk zijn jullie bij joop geweigerd en zitten jullie daarom hier. Als twee radicale EU trekpoppen.

tweetybird | 05-09-15 | 23:03

Stormageddon | 05-09-15 | 22:50

"Aldus de verdachten Robbie de W., borrelende B. En Mike O., die ik bij deze aanklaag als volksvijanden en landverraders"

Aanklaag? poeh poeh.
Vanuit je hoofdkwartier in het tuinhuisje van je moeder?
Sukkel.
Antwoord het laatste draadje nou maar. Dan zal ik -zoals beloofd je graag nog een keer uitleggen wat drogredenen zijn.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/...

Mike Oxlong | 05-09-15 | 23:01

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:34

Ben het niet met u eens. Dit referendum gaat helemaal niet over het onderwerp. Het is het testen van de mogelijkheid om politici terug te kunnen fluiten middels een raadgevend referendum. Als je minder invloed van de EU wilt, zul je bij de volgende verkiezingen een duidelijke keuze moeten maken op welke partij je stemt. Nu gaat er bij 300,000 stemmen een referendum komen waar het grootste gedeelte van Nederland geen zinnig woord over kan zeggen. Degenen die wel gaan stemmen, zullen hoogstwaarschijnlijk tegen een associatieverdrag stemmen, als proteststem tegen de EU en de regering, zonder daarbij inhoudelijk op het associatieverdrag in te gaan. Ik noem dat geen verrijking van onze democratie.

Borrelende Boris | 05-09-15 | 22:59

Borrelende Boris | 05-09-15 | 22:16

Of een referendum willen we wel of geen gelukszoekende dobbernegers hier. Roken in de efteling wordt toch wel afgeschaft. Dus daar is net als de rest geen inspraak meer over mogelijk. Nou laten we het dan maar gewoon het op het assiocatie verdrag houden . Toch

tweetybird | 05-09-15 | 22:59

Borrelende Boris | 05-09-15 | 22:16
gelooft u dat Kamerleden het wel begrijpen? kan is groot dat u over meer intelligentie beschikt, dus dan weten we het antwoord al.
'bij twijfel terughoudend zijn', lijkt me een prima regel, en de roekeloosheid van Pechtold cs getuigd van een enorme domheid. Als je iets niet begrijpt ga je niet tekenen bij het kruisje, dat geldt voor iedereen met gezond verstand, maar blijkbaar niet voor politici.

--sql error-- | 05-09-15 | 22:59

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:39

Omdat ik een heel eind terug moest in het archief hier om die intenties weer boven te krijgen.
Ze liegen hier bij GeenStijl niet over hun motieven. Maar ze verstoppen ze soms.
Ik zal je nog wat vertellen. Zodra er een GeenPeil komt die Nederland en met name Brussel democratischer moet dan doe ik mee.
Rechtstreeks gekozen leiders.
Kiezen op thema's
Effectiever en minder logge besluitvorming.
Dan doneer ik en ga misschien zelfs wel flyeren.
Maar ik heb bezwaren tegen een referendum als middel. De indruk wordt gewekt dat een referendum het ultieme democratische middel is. Het middel om de democratie redden en meer van dat soort onzinnige kretologie
Dat is niet zo.
En ik heb bezwaren tegen uitgerekend dit referendum.
Dit associatie verdrag betekent wel iets en is te serieus om Pechtoldje mee te pesten

Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:56

Het lijkt wel alsof de massa-immigratie bewust door Brussel op gang is geholpen, ze hebben er volgens mij flink baat bij, maak onrust en problemen over heel Europa en kom met de oplossing > verenigd Europa. Als de problemen ook echt zo groot zijn geworden kun je dit ook enkel oplossen door met elkaar samen te werken. Maar ik denk dat het niet zover zal komen... De problemen worden onze problemen, de immigranten verdwijnen niet en wij Nederlanders moeten accepteren dat we constant moeten leven met een verhoogde terreurkans en aanslagen. Niemand kan daar in tegen beweren dat dit niet zo is, want we halen iedereen maar binnen, de emotie en foto's van dode kinderen maakt ons blind...

Dutchmen32 | 05-09-15 | 22:56

Jammer dat ik zo zenuwachtig was. Maar ik heb het leuk afgesloten. Hij zei:"bedankt voor de vraag" en ik zei:"bedankt voor het antwoord".

Het Vijfde Wiel | 05-09-15 | 22:52

@mike oxlong
Erkening voor de toenadering die "west oekraine en de corrupte oliegarchen "met de EU zocht, oost oekraine heeft daar net als bessarabie ,Odessa en kherson blijkbaar minder behoefte aan!
Ondanks deze weerstand moest het associatie verdrag door ! Dit met alle gevolgen van dien!
Je kan niet zo maar een associatie verdrag , en daarna een EU lidmaatschap opdringen aan een deel van de oekrainers , die zilch eerder met Rusland Dan met de EU verbonden voelen

pietka | 05-09-15 | 22:50

Ach ja, daar zijn de democratie haters weer... En nu met het non argument dat het verdrag van 2500 pagina's veel te moeilijk en ingewikkeld is voor het klootjesvolk en dat een burger het interesseert en indien wel, dan hebben ze er geen verstand van en moeten we het overlaten aan de technocraten en eurocraten die er voor doorgeleerd hebben. En zo wordt het openbaar bestuur dus verkwanseld. Zo worden degenen die de centjes opbrengen om de technocraten te betalen de bek gesnoerd.
Eigenlijk was de Europese grondwet ook veel te ingewikkeld... Veel te lang en gecompliceerd, dat had nooit tot een referendum mogen leiden. Daar heeft het klootjesvolk geen verstand van. Bek houden en belasting betalen. Hoezo inspraak? Hoezo een mening over bindende suprationale verdragen? Is veel te ingewikkeld, vinden borrelende borissen en Mike Oekraïense nazi-vriend Oxlongen.
Stel je voor dat een openbaar bestuur wordt geregeld door de mensen zelf, over wie het gaat, die het geld opbrengen, voor wie de verdragen en daaruit voortvloeiende wetten uiteindelijk gaan gelden. Die moet je geen zeggenschap over die verdragen en wetten geven. Dat kan natuurlijk niet. Dat de verdragen namens de bevolking worden getekend door ambtenaren die zij betalen betekent natuurlijk niet dat je de bevolking er ook zeggenschap over moet geven. Dat is alleen maar lastig.
Aldus de verdachten Robbie de W., borrelende B. En Mike O., die ik bij deze aanklaag als volksvijanden en landverraders.

Stormageddon | 05-09-15 | 22:50


Dhr. de Wit | 05-09-15 |

Ik heb ooit met Alexander mogen praten. Het was tijdens de verkiezingscampagne en hij was gast-VJ bij Q-Music. Mijn vraag was hoe hij Den Haag zag. Als soeverein orgaan of als wijze van goeveneurschap. Ik kreeg telefoontje terug van de redactie dat ik vraag live mocht stellen. Nou, het laatste dus. We mogen echt wel ons "eigen bloemetjesgordijn kiezen" hoor. Zijn letterlijke woorden. Het lelijkste motief denkbaar, hij gaat ons echt uitleveren aan Europa.

Het Vijfde Wiel | 05-09-15 | 22:49

Terwijl we hier in NL al liggen bedolven onder de schulden en gebukt onder een belastingdruk als in de nadagen van het Romeinse Rijk, moeten we ook nog eens de failliete boedel van heel Z-Europa op de schouders nemen. Maar dat is nog niet genoeg volgens het politburo in Brussel, nee, ook Oekraïne, een land met 40 miljoen inwoners, een burgeroorlog en een ingestorte economie, moet ook nog even uit het moeras worden getrokken.
De ezel die dat verondersteld wordt te doen staat zelf ook al te wankelen op de poten. Het is allemaal van een onbeschrijflijke waanzin. De machthebbers zijn zo waanzinnig geworden, dat bijna niemand nog de zin ziet van enig verzet.
Tegen zoveel waanzin is geen kruid gewassen.

Rest In Privacy | 05-09-15 | 22:48

Borrelende Boris | 05-09-15 | 22:37

Dat snap ik dus niet. Het is het 1 of het ander. Of voor, of tegen. Het onderwerp doet niet ter zake. Als een referendum alleen over het koningslied mag gaan, is de referendum-wet irrelevant. Wie gaat dan bepalen wat wel of niet te ingewikkeld voor ons klootjesvolk is? En als u dan vind dat het te ingewikkeld is voor volksraadpleging, waarom heb ik dan niet uitgebreide debatten in de media en tweede kamer gezien over dit onderwerp. Niets over gehoord buiten een klein berichtje in staats-courant nadat al gestemd is in Eerste kamer nota bene. Ik vind het een minachting ten opzichte van mij, de kiezer, om te stellen dat deze materie te ingewikkeld is. En mag u er ook aan herinneren dat dit een raadplegend referendum is?

nietvaneergister | 05-09-15 | 22:48

Doorwrocht "knietje" van Rossem. Daar moet van Wijk even van bijkomen.

bodemloos | 05-09-15 | 22:43

Geenstijl en powned liggen vaak op een andere lijn dan ik, maar met het stemmen-tellen was ik er en met geenpeil ben ik er ook. Het is te zot voor woorden dat zogenaamde 'volksvertegenwoordigers' gebruik gaan maken van ordinaire propaganda en framing op het moment dat het volk 'raadgevend dus niet heus' inspraak lijkt te wensen. Het zegt wel alles over dit soort figuren en de partijen waar ze voor staan. Fuck de VVD, fuck D66... wij willen onze souvereigniteit, vrijheid en bovenal, toekomst, terug. Fuck Europa. Het had mooi kunnen zijn. En het had mooi moeten worden, maar het is gekaapt door zelfverrijkende psychopaten en grote bedrijven hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt door er een complete coorporate take-over van te maken.

Als we nog met de EU door gaan dan hebben we echte leiders nodig. Leiders die niet op de loonlijst staan vn beursgenoteerde bedrijven of daar ooit hebben gestaan. Aangezien dat niet gaat gebeuren, weg met dit vierde rijk. De EU kan alleen slagen als het door het volk, voor het volk is. Niet door het volk, voor shell, monsanto en Brussel.

derwilliemeister | 05-09-15 | 22:42

Alleen mensen die de discussie niet op inhoud kunnen voeren - voor of tegen - zijn tegen dit referendum. Den Haag zit er vol mee, bange wezelachtige leugenaars.

NACademicus | 05-09-15 | 22:41

"Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:28"
Waarom almaar de vermeende intenties van Geenpijl blijven bekritiseren? So what als dit de 1e wettelijke mogelijkheid was? Mijns inziens meteen een schitterend voorbeeld van EU beleid waar ik het niet mee eens ben als burger. Omgedraaid kan je net zo goed stellen dat meer inspraak kennelijk hard nodig is, als je meteen al zo'n geschikte aanleiding krijgt gepresenteerd.

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:39

nietvaneergister | 05-09-15 | 22:32

Ben niet tegen een referendum, vind alleen de keuze voor dit specifieke referendum een ongelukkige, aangezien dit vrij complexe materie is.

Borrelende Boris | 05-09-15 | 22:37

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:27

Dat is niet naïef. Zolang Poetin er zit en dat lijkt me nog wel even te duren gaat Oekraïne geen EU lid worden.
Dit verdrag dient als erkenning door de EU aan de toenadering die Oekraïne met de EU zocht.

Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:36

@nietvaneergister | 05-09-15 | 22:32
Precies, derhalve zul je dit soort taferelen in Bondsstaat Zwitserland nooit meemaken (zonder toestemming van het volk).

Probeer dit maar eens D'66 aan het verstand te brengen waartoe kennelijk Rob de W ook bijhoort.

ProAsfalt | 05-09-15 | 22:36

Meneer van Wijk, zo een die je liever kwijt bent dan rijk.

Jackanders | 05-09-15 | 22:35

@DixitQuote | 05-09-15 | 22:29
Goed zo! Welkom hier.

Lewis Lewinsky | 05-09-15 | 22:35

Ben zelf abonnee van Trouw en ken de columns van de Wijk. Deze man is niet meer dan een EU propagandist. Maar hij past daarmee uitstekend bij Trouw, een dagblad waarbij je nog nauwelijks de indruk krijgt een product van kritische journalistiek te lezen, maar veeleer een EU propaganda blaadje die hartgrondig het weg met ons en de islam is lief heeft omarmt.

Barani517 | 05-09-15 | 22:35

@Het Vijfde Wiel | 05-09-15 | 22:26
En zo is 't. In een democratie bepalen wij samen welke kant een land opgaat. Niet een clubje elitaire anti-democraten die denkt hun wil op te leggen, voornamelijk uit eigenbelang. De baantjesmolen draait door, ook voor Rob van Wijk. Met hun "redelijke politieke midden". Mijn aarsch.

Dhr. de Wit | 05-09-15 | 22:34

Borrelende Boris | 05-09-15 | 22:24
En u denkt dat dit wel et geval is bij de partijprogramma's voor de landelijke verkiezingen? Waar de opkomstpercentages vaak al niet eens geweldig zijn. Al zouden maar enkele honderdduizenden Nederlanders de moeite nemen om dit refrendum te tekenen (hoogswaarschijnlijk exclusief jouw "Henk en INgrids"), dan nog wordt er een veel betere afweging gemaakt dan door die vermeende 150 volksvertegenwoordigers. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:34

@Borrelende Boris | 05-09-15 | 22:16
Omdat het kennelijk niet te begrijpen is respectievelijk niet te overzien is wat de consequenties zijn, zijn dat juist de argumenten om op de rem te trappen.

U gaat toch ook niet pokeren met enkele tonnen aan Euro's als u het pokerspel niet begrijpt?

ProAsfalt | 05-09-15 | 22:33

Nog geen 25% van de Nederlandse bevolking staat achter het regerings mandaad wat PvdA/VVD verkregen hebben met leugens en bedrog. Beide partijen hebben bij de vorige verkiezingen enorm gewonnen, puur omdat de kiezers de andere partij niet in de regering wenste te zien. Al die kiezers zijn belazerd toen PvdA en VVD, met voorheen onverenigbare verkiezingsbeloften samen gingen regeren.

Meneer van Wijk moet zich schamen als hij beweert dat deze regering nog namens de Nederlandse bevolking spreekt.

marcoplarco | 05-09-15 | 22:33

Ah dat verklaart het. In dat geval is je Nederlands behoorlijk goed. Maar je redenering is nog steeds flauwekul.

très cool | 05-09-15 | 22:33

Borrelende Boris | 05-09-15 | 22:16

Zullen we dan maar een referendum op poten proberen te zetten om de referendum-wet af te schaffen?
Als onze democratie bestaat uit het eens per vier jaar naar de stembus sloffen om op basis van onuitvoerbare verkiezingsbeloften en uiterst onrealistische verkiezingsprogramma's bij het kruisje te tekenen dan zijn we wel klaar.
Ik hoorde Buma deze week nog zeggen dat omdat we gestemd hadden, zij een onbeperkt mandaat hebben om wat dan ook te beslissen. Hij voelde dat wij door te stemmen, hen dat vertrouwen hebben gegeven. Ik zie dat anders. Op het moment dat ik stem, vind ik niet dat ik de jongens en meisjes in Den Haag onbeperkte macht geef om te beslissen over ingrijpende zaken die op dat moment nog niet bestaan en waar ik op basis daarvan dus ook geen politieke keuze kan maken.
In 1933 heeft het Duitse parlement zichzelf geheel democratisch weggestemd om Hitler de ruimte te geven z'n ding te doen. Ben benieuwd of dat via een referendum ook gelukt zou zijn.

nietvaneergister | 05-09-15 | 22:32

très cool | 05-09-15 | 22:24

Nederlands is niet mijn eerste taal. Ik ben zo Hollands als wat maar de eerste 20 jaar van mijn leven heb ik niet hier gewoond.

Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:30

Begin vorig jaar was ik nog D'66 lid. Met schaamrood op de kaken beken ik dat ik zelfs verkiesbaar wilde zijn voor een gebiedscommissie in Rotterdam voor D'66. Maar de partij is niet meer serieus te nemen. Ik ben om en ook al vind ik de sociaal-economische politiek van Wilders te links (beetje SP achtig) ik stem de komende jaren op de PVV. De islam is HET probleem van de komende jaren. En er zouden meer partijen moeten zijn die er wat aan zouden moeten doen. Als iemand thuis een mohammedaan wil zijn alla. Maar dat die vrouwen in van die theemutsen rondlopen is afschuwelijk. En het erge is dat als je er vraagtekens bij zet, dat je dan meteen een rechts-extremist heet te zijn. Echt afschuwelijk...

DixitQuote | 05-09-15 | 22:29

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:15

Nogmaals, het verdrag doet er nauwelijks toe. GeenPeil is deze actie begonnen om een referendum af te dwingen.
Niet alle wetten en verdragen zijn referendabel. Dus ze moesten kiezen.
Uiteindelijk is het het verdrag met Oekraïne geworden By proxy.
Waarschijnlijk omdat die overeenkwam met de tijd die er beschikbaar is om zo'n initiatief op touw te zetten.

Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:28

hebbuh | 05-09-15 | 21:29
\
we win.

Piet Karbiet | 05-09-15 | 22:28

Laat deze zin maar eens goed op u inwerken "'De EU wordt nog groter en nog minder controleerbaar via het democratisch proces'."

Conclusie: de EUSSR heeft niets maar dan ook niets met democratie te maken.

ProAsfalt | 05-09-15 | 22:27

Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:20
"Het is een associatie verdrag. Niets meer niets minder. Daarmee geeft Oekraïne te kennen dat het niet in de Russische invloedssfeer wil zijn."
.
Zo naief ben je niet, dat blijkt wel uit je geïnformeerde posts. Ten 1e denkt het oostelijke deel vd oekraïne daar heel anders over. Ten 2e: waarom een EU associatieverdrag om slechts die simpele voorkeur te kennen te geven?

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:27

Serieus GeenStijl, GeenPeil, ik ben zo verschrikkelijk blij met jullie. Heb getekend en gedoneerd.
Ook blij met Elsevier, die het echte verhaal durft te vertellen over het jongetje Aylan.

We worden zo verschrikkelijk genaaid en ik heb nog steeds niet kunnen achterhalen WAAROM!!!!

Elvi | 05-09-15 | 22:26


Dhr. de Wit | 05-09-15 |

Wat een homo. Ik kwalificeer mezelf onder het redelijke politieke midden. Ik ben voor het associatieverdrag en voor een referendum. Elke democraat moet dit initiatief aanmoedigen. Als je voor associatieverdrag bent en daarom tegen referendum ben gewoon een anti-democraat. Als je gelooft in je idee moet je ook geloven dat de meerderheid het met je eens is.

Het Vijfde Wiel | 05-09-15 | 22:26

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:20

Ik daag u uit. Loopt u eens de straat op en vraag tien willekeurige mensen wat ze van het associatieverdrag met de Oekraïne vinden. Het interesseert mensen geen moer, laat staan dat ze er een mening over hebben.

Borrelende Boris | 05-09-15 | 22:24

@ Mike Oxlong | 05-09-15

Uiteraard is het ook een in algemene zin een roep om meer inspraak. Daar is die hele referendumwet (D66) voor bedoeld. En de vraag of je een gammele verdieping moet bouwen op een gebouw dat in de fik staat is een hele legitieme. Volgens jouw redenering kun je iedere referendumaanvraag wel afschieten omdat je de Ware Motieven van de initiatiefnemers niet zuiver genoeg acht. En je Nederlands is hondsberoerd, dat helpt ook niet om je serieus te nemen.

très cool | 05-09-15 | 22:24

Zojuist een bescheiden bedrag overgemaakt naar GeenPeil ondanks dat ik als te werk gestelde bijstandsgerechtigde in de bijstand zit.
Ik zie dit maar als een investering.

ProAsfalt | 05-09-15 | 22:24

"De Wijk: Mij bekruipt het gevoel dat de referendumwet onder het mom van meer democratie wordt misbruikt voor een ander doel: het in diskrediet brengen van het redelijke politieke midden."
Kereltje wordt idd ook wel erg in diskrediet gebracht.

mr. Quispel | 05-09-15 | 22:24

@necrosis | 05-09-15 | 22:12
Tsja, een zwaktebod.. Laat ik dat nu denken over uw capaciteiten. Komt ie dan he.. Had al gezegd dat ik uw visie deel aangaande een vermeende toetreding van Oekraïne. Eens dus. En nogmaals, uw alleerste post in deze sloeg als een tang op een varken in relatie tot mijn eerste plempsel in dit topic. Simpelweg omdat u een statement maakt dat niet refereert aan het door mij gemaakte punt. Dat u mij dan in uw post van 21.47 zaken in de mond leg die ik simpelweg niet beweer, daar kan ik dan weer helemaal niks mee. Capice?

RobberenRukkie | 05-09-15 | 22:21

We hebben hier in Nederland Wilders. De hele rest bestaat louter uit communisten en kommunisten.
*Eat that, Tha Waik*

Lewis Lewinsky | 05-09-15 | 22:21

Borrelende Boris | 05-09-15 | 22:16
"Referendum prima, maar dan wel een onderwerp dat makkelijker te begrijpen is. Iets als "roken in de Efteling ja/nee"."
.
Wacht, zeg je dit nu echt?

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:20

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:09

Het is een associatie verdrag. Niets meer niets minder. Daarmee geeft Oekraïne te kennen dat het niet in de Russische invloedssfeer wil zijn.
Wat overigens niet betekend dat het dan automatisch gaat toetreden tot de EU. De EU heeft met Zwitserland, Noorwegen en Turkije ook -soms verregaande- associatie verdragen. Turkije is zelfs nog steeds EU lid kandidaat en het lijkt me niet waarschijnlijk dat dit ooit gaat gebeuren.
Hier wordt de indruk gewekt dat we een corrupt land EU lid maken en dat dit verdrag een bijkans oorlog verklaring aan Poetin is.
En hoewel ik al veel geschreven heb over de religieuze expansie drift van dat enge ex KGB-mannetje gaat het zelfs daar niet om.
Maar mocht je het willen weten. Indien dit referendum er komt stem ik voor.

Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:20

Dit vind ik nog wel de meest smerige frase:
"De Wijk: Mij bekruipt het gevoel dat de referendumwet onder het mom van meer democratie wordt misbruikt voor een ander doel: het in diskrediet brengen van het redelijke politieke midden. Op zich is dat niet vreemd. Als je geen argumenten hebt, is dit de enige manier om aandacht te krijgen."

Oh, dus "het redelijke politieke midden" is een frêle, tere bloem die niet bekritiseerd mag worden? Dat is DEMOCRATIE, meneer de Wijk. Als je al bij voorbaat stelt dat de tegenpartij geen goede argumenten heeft dan ben je best wel een vuile fascist.

Dhr. de Wit | 05-09-15 | 22:18


MrWorf | 05-09-15 |

Het gaat inderdaad niet om het associatieverdrag. Dat heeft GS ook wel toegegeven. Het gaat wel degelijk wel om democratie echter. Ik ga waarschijnlijk JA stemmen. Ik hoef niet eens voor dit referendum te zijn. Zolang Spartacus er maar buiten gehouden wordt, dat groentje snapt het niet. Vindt jij niet apart dat partijen als VVD en D66 zo extreem hun best doen een referendum te blokkeren dat zijzelf mogelijk hebben gemaakt? Je kan voor een referendum zijn en voor associatieverdrag. Ik ben een voorbeeld.

Het Vijfde Wiel | 05-09-15 | 22:18

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:15 was natuurlijk gericht aan Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:07

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:17

Rob de afWIJKing van alles en iedereen die wel kwaliteit heeft.
De man heeft een zeer ernstige vorm van een beroepsafwijking en kan niet meer logisch nadenken.
Komt vaker voor bij dat soort (semi-)publieke Vollidioten met een opgeblazen ego zo groot als Zeppelin.

Pieter V | 05-09-15 | 22:16

In feite kan de Wijk ook kritiek uiten over de 2e kamer.
Vorige week was er een debat over de financiele hulp aan Griekenland. Geen woord over de in houd van de overeenkomst maar alleen over het spel.

Butchijo | 05-09-15 | 22:16

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:03

Zo simpel als u het doet voorkomen, is het zeer zeker niet. We gaan een verdrag tekenen met een land waar momenteel een burgeroorlog woedt. Niemand weet wie er daadwerkelijk de macht in handen heeft. Ik heb geen flauw idee wat de consequenties zijn van een associatieverdrag, zelfs na het lezen van een aantal artikelen erover. Gelooft u werkelijk dat Henk en Ingrid zich gaan verdiepen in dit associatieverdrag? Die gaan niet stemmen, of stemmen tegen omdat ze daarmee minder, minder, minder krijgen. Referendum prima, maar dan wel een onderwerp dat makkelijker te begrijpen is. Iets als "roken in de Efteling ja/nee".

Borrelende Boris | 05-09-15 | 22:16

Nee dat doet hij niet. Hoe blijkt uit "Het doel is bovenal om meer inspraak op de democratische besluitvorming in Nederland af te dwingen, en daarmee duidelijk te laten horen dat we beter gehoord willen worden" in godsnaam dat de argumenten die geenpijl aanvoerde tegen het verdrag tekort schieten? Confused.

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:15

Als ik naar die Verhofstadt kijk in dat filmpje.. Het lijkt wel een seniele trekpop. Eerst dat handje de lucht in willen brengen, apathisch voor zich uitkijken, en dan op commando gaan klappen.

Excalibur | 05-09-15 | 22:14

Toch weer gratis reclame.

mr. Quispel | 05-09-15 | 22:14

@RobberenRukkie | 05-09-15 | 22:09
Ik noem zoiets een zwaktebod, maar verder ben ik niet boos.

necrosis | 05-09-15 | 22:12

PVV radicaal? volgens mij hebben VVD en de pvda de afgelopen jaren daadwerkelijk radicaal beleid gevoerd en radicale veranderingen toegepast..... En ondanks dat neemt de "radicalisering" in ons land als Europa alleen maar toe , en de VVD keek toe!

Dutchmen32 | 05-09-15 | 22:11

Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:01
Juist. Maarre, wat zegt jouw gezond verstand je over dit associatieverdrag? Of is dit "te ingewikkelde materie"?

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:09

@necrosis | 05-09-15 | 22:05
Beste necrosis, ik heb mijn bewijs al lang geleverd. Dat u over een gemankeerde leesvaardigheid beschikt spijt mij zeer. Alleen neem ik dat deel niet voor mijn rekening.

RobberenRukkie | 05-09-15 | 22:09

Wat hypocriet zeg. Natuurlijk is deze actie wel bedoeld om het politieke midden de loef af te steken. En natuurlijk gaat dit niet om het verdrag. Of democratie. Het is gewoon weer ouderwets de smaak van chips bepalen en ik hoop dat de redactie van GeenStijl zich niet serieuzer neemt dan de rest van NL dat doet.

MrWorf | 05-09-15 | 22:09

Het huidige kabinet is het meest "liberale" kabinet ooit. Ook bewezen het meest anti-democratische ooit. Ik maak me geen zorgen. 10 jaar geleden hadden ze een kans. Maar we leven in nu in het informatietijdsperk. Regeringen hebben niet meer de luxe meningen te bepalen. Hoe meer ze het proberen, hoe meer afgestraft ze worden. Lang leve internet!

Het Vijfde Wiel | 05-09-15 | 22:08

Gen. Maximus | 05-09-15 | 21:54

Jawel dat doet de Wijk wel.
Het gaat niet om de Oekraïne hier. Of een verdrag van 2500 blz.
Hij geeft aan dat deze actie meer is tegen het Nederlandse politieke midden.

Deze is uit een van de eerste GeenPeil oproepen
" Het doel is bovenal om meer inspraak op de democratische besluitvorming in Nederland af te dwingen, en daarmee duidelijk te laten horen dat we beter gehoord willen worden."
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/07/...
Lees ook de adresbalk eens voor de gein wanneer je de link bezoekt.
Soms geeft lollig doen nog heel wat informatie bloot.

Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:07

De Wijk is een beroepsclown. VWO gedaan, wat colleges gevolgd en een opstel geschreven, en nu "deskundige". Niet zoals de anonieme deskundigen, maar een popje van de gekunstelde mainstream. Had iets met politiek willen doen, maar what the heck. Deskundoloog heeft ook iets, en het levert geld op. Vanuit je grachtengordel wat projectielen kotsen, factuur schrijven en klaar is Klara.

Jammer dat Rob de Wijk niet decennia eerder naar Afrika/Arabie/Azie is afgereisd. Met dat superieure gelijk had ie elk regime op de knieen gedwongen.

Stir Glenfarclas II | 05-09-15 | 22:06

omdat Den Haag vooral lijkt te onderhandelen met en luisteren naar Brussel, en daarbij de stem van het volk steeds vaker lijkt te negeren.

.
________
.
Luisteren naar Brussel betekent dus luisteren naar de BigLobby in Brussel.
Want zaten ze eerst in den haag en andere Europese hoofdsteden, nu zitten de lobbyisten in Brussel om daar de democratie te ondermijnen met behulp van de eurocraten.
Daarom is het referendum-instrument broodnodig voor het volk dat nu bijna niks meer in te brengen heeft, om de gecorrumpeerde parlementen bij de les te houden.
Een soort garantie voor democratie die de parlementariërs veinzen maar niet meer geven.

Rest In Privacy | 05-09-15 | 22:06

@RobberenRukkie | 05-09-15 | 21:59
Deponeer je bewijs in een plemp.

necrosis | 05-09-15 | 22:05

RobberenRukkie | 05-09-15 | 22:03
Dat laat ik geheel voor uw rekening.

Ommezwaai | 05-09-15 | 22:05

necrosis | 05-09-15 | 21:58
In ieder geval tikken zij nog een boxje af!

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:05

Borrelende Boris | 05-09-15 | 21:48
Wat is er zo ingewikkeld aan deze materie? Het is geen rakettechnologie, maar geopolitiek. Dat is maar een banaal machtsspelletje hoor. Vroeger op het schoolplein beheersten we het allemaal...

Gen. Maximus | 05-09-15 | 22:03

@Ommezwaai | 05-09-15 | 22:01
Mocht dat zo zijn dan maakt ie in deze z'n vermeende status niet waar..;)

RobberenRukkie | 05-09-15 | 22:03

RobberenRukkie | 05-09-15 | 21:59
Eigenlijk hebben we het curriculum vitae van Necrosis hier nog nooit gezien.
Is ook niet nodig, met zijn staat van dienst....

Ommezwaai | 05-09-15 | 22:01

-weggejorist-

Mike Oxlong | 05-09-15 | 22:01

@necrosis | 05-09-15 | 21:58
Lol.

smdyasc | 05-09-15 | 22:00

Scarface van de politici... geloof hem niet en kijk uit voor zijn trawanten.

carel5014 | 05-09-15 | 22:00

De Wijk: "het afschaffen van democratie, inclusief het woord zelf, is goed voor de democratie". De neuq.

Doper | 05-09-15 | 21:59

@necrosis | 05-09-15 | 21:55
Begrijpend lezen behoort aantoonbaar niet tot je CV? How come?

RobberenRukkie | 05-09-15 | 21:59

Doper | 05-09-15 | 21:56
Die slappe zal wel weer eens aanschuiven bij Nieuwsuur. Verder krijgt deze wandelende pisbak geen podium natuurlijk.
.
Deze man verkondigd altijd feiten als de feiten zich reeds voltrokken hebben, let daar maar eens op.

Ommezwaai | 05-09-15 | 21:59

@Gen. Maximus | 05-09-15 | 21:54
Er zijn maar twee zwaargewichten in de Tweede Kamer, Dijksma en Elias.
En geen van beiden is deskundig.

necrosis | 05-09-15 | 21:58

klinkt als de uitspraak van een high ranking nazi in 1936 of zo. "Ik heb de geschiedenis te goed bestudeerd om te weten dat degenen die het woord democratie te pas en te onpas in de mond nemen, moeten worden gewantrouwd."

superjan | 05-09-15 | 21:57

In welke flutmedium is De Wijk's stuk gepubliceerd? Of heb ik daar overheen gelezen? Wilde even opmerken dat de betreffende redacteuren ontzettende faalhalzen zijn als ze dit niet in een editorial afbranden.

Doper | 05-09-15 | 21:56

Rob de Wijk, Willem Vermeend, liegende mummies.

gentle giant | 05-09-15 | 21:56

@RobberenRukkie | 05-09-15 | 21:51
Vertel.
En nee, er valt niet te onderhandelen met ondergetekende...

necrosis | 05-09-15 | 21:55

Mike Oxlong | 05-09-15 | 21:39
Frappant dat jij, evenmin als v wijk, nergens inhoudelijk ingaat op de veronderstelde tekortkomingen in de "duiding" van geenpeil. Maar goed, v wijk is een zwaargewicht en deskundige, dan hoef je geen argumenten meer aan te voeren natuurlijk.

Gen. Maximus | 05-09-15 | 21:54

Watching the Wheels | 05-09-15 | 21:51
En daarom opheffen die club, gewoon omdat het moet.

Ommezwaai | 05-09-15 | 21:53

@Borrelende Boris | 05-09-15 | 21:48
Irina uit Donetsk?
Die vroeg mij ook al om geld om naar Nederland te komen om met me te trouwen....

necrosis | 05-09-15 | 21:52

Rob jonengtje koedie koedie dit is de echte wereld linksdraaiend pus/pis vlekje dat je bent.
Hoeveel zullen ze mensen betalen om hun eigen volk zo te verraden?

hebbuh | 05-09-15 | 21:51

@Ommezwaai | 05-09-15 | 21:42
En door wie het gefinancierd wordt is ook onduidelijk anno 2015. "Het instituut publiceert zelf geen gegevens over zijn financiering. De website van Europa Nu vermeldt dat Clingendael voor een deel gefinancierd wordt door eigen inkomsten uit de activiteiten en daarnaast door subsidies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie.", aldus nl.wikipedia.org/wiki/Instituut_Cling...

Watching the Wheels | 05-09-15 | 21:51

@necrosis | 05-09-15 | 21:47
Ai.., dit wordt wel vrij pijnlijk...;)

RobberenRukkie | 05-09-15 | 21:51

"First they ignore you,
then they laugh at you,
then they fight you,
then you win."

we hebben de eerste 3 allemaal in 1 week gezien, achtereenvolgens: spektrui, pechtold, en dewijk maakt het af.
Die Haagse sukkels zijn nog voorspelbaarder dan gedacht. Wat de uitkomst ook moge zijn, de strategen hebben enorm gefaald...

--sql error-- | 05-09-15 | 21:51

Dit initiatief tot een referendum is zal ik maar zeggen een gebaar om uit de wurggreep vandaan te komen. We zitten inmiddels in de wurggreep van de regering, die inmiddels is uitgegroeid tot een monster met vele koppen die reiken van Den Haag tot in Brussel en Washington. De belastingdruk is verpletterend, de controle over de bevolking is totaal. Zo kan een mens geen ademhalen. Alle initiatief wordt hier gesmoord in de kiem.
En het regeringsbeleid (de agenda van het establishment) wordt de burger door de strot gedrukt.

Rest In Privacy | 05-09-15 | 21:50

Dynamo Kiev uit, altijd lastig. Voorts blijft ene Irina uit Donetsk maar zeuren of ik geld voor een ticket wil sturen zodat ze met me kan trouwen. Tot zover mijn kennis van de Oekraïne. Denk dat het met 99% van de Nederlanders niet beter gesteld is. Ik snap de tegenstanders van dit referendum. Deze materie is te ingewikkeld om een afgewogen oordeel te maken.

- EDIT: Dan snap je dus niet wat de achterliggende gedachte is. Of je kan niet lezen -

Borrelende Boris | 05-09-15 | 21:48

Eigenlijk is dit intriest. Deze man wordt standaard opgevoerd als deskundige op gebied van geopolitiek / militaire aangelegenheden bij de MSM. Maar eigenlijk heeft hij geen enkel deugdelijk argument om zijn stelling van stemmingmakerij te ondersteunen. Verder dan wat stropoppen omtrekken, autoriteitstandpunten en ad hominems komt de beste man niet. Manmanman wat een intellectuele armoe. En Trouw plaatst dit soort bagger gewoon. Of zou het voor redactie nog slechter zijn geweest....?

Gen. Maximus | 05-09-15 | 21:48

En zoals al vaker hier is geopperd, mobiliseer de Telegraaf. 550.000 lezers is niet niks, en zij kunnen er ook profijt van hebben dicht op het nieuws te zitten wanneer de 300.000, al dan niet met hun hulp, wél gehaald wordt.

Banco Suivi | 05-09-15 | 21:48

"Ik heb de geschiedenis te goed bestudeerd om te weten dat degenen die het woord democratie in hun partijnaam opnemen, moeten worden gewantrouwd".

Dank u voor de voorzet.

taxhond | 05-09-15 | 21:47

@RobberenRukkie | 05-09-15 | 21:35
Dus als ik niet wil meebetalen aan de geneugten van een ander land zonder er zelf een cent aan over te houden, snap ik het niet.
Nu snap ik je beter, Arrogander!

necrosis | 05-09-15 | 21:47

@necrosis | 05-09-15 | 21:40
Had al aangegeven dat te begrijpen, alleen is het onzinnig mijn eerste tegel(tje) hier voor te quoten. Wat betreft de wenselijkheid van toetreding Oekraïne tot de EU kan ik niet anders dan hier in meegaan.

RobberenRukkie | 05-09-15 | 21:46

@RobberenRukkie | 05-09-15 | 21:35
Ik wil gewoon geen EU. Dus al helemaal geen Oekranees die op onze pot komt teren.

Mark_D_NL | 05-09-15 | 21:46

"De Wijk: Ik heb de geschiedenis te goed bestudeerd om te weten dat degenen die het woord democratie te pas en te onpas in de mond nemen, moeten worden gewantrouwd."

Onder welke steen kruipen Rutte zijn beneden matige persvoorliegers. Dat andere (iets beloven en vervolgens woord breken om af te doen als: "The promise given was a necessity of the past: the word broken is a necessity of the present. – Niccolò Machiavelli") prikte ik ook meteen doorheen. Niet toepasbaar op een opzettelijke leugen. Prutsers. Zweet stond op zijn voorhoofd om precies wat ik eerder vermelde. Men wist dat hij bewust loog.

En nu nog een zieligere 'Calimero' die huilie huil doet. DaFuQ lutser. Bespaar dat Dr Phil gelul. Iedereen is tegen ons. Wij weten het beter en demense snappen het maar niet!

Lul kijk eens in de spiegel. Als jij durft.

Vageling | 05-09-15 | 21:46

Rob de Wijk moet niet zo ontzettend dom lopen te zeiken. Dit valt me erg tegen van hem.

Als er in Nederland 300.000 mensen een handtekening zetten om daarmee gebruik te kunnen maken van de nieuwe referendumwet (link speciaal voor van Rob van Wijk aangezien iedere burger wordt geacht de Wet te kennen: zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2... ), een wet die op democratische wijze in Nederland tot stand is gekomen en op grond waarvan ELKE groep van 300.000 stemgerechtigde Nederlanders het recht heeft om ELKE wet die door het Parlement is aangenomen (behalve zaken betreffende het Koningshuis en de Grondwet) aan een raadgevend referendum te onderwerpen dan maken zij gewoon gebruik van de door de wetgever aan hen toegekende democratische rechten, of er een nou een actie-website bij betrokken is of niet, dat doet echt geheel niet ter zake. Het staat Rob van Wijk (of ieder ander) ook vrij om een referendum over een ander onderwerp te organiseren en daar 300.000 handtekeningen voor te verzamelen en daarbij alle actie-websites naar keuze te gebruiken om die handtekeningen bij elkaar te verzamelen.

Wat dit hele referendum-circus in ieder geval wel al heel erg duidelijk aantoont is dat er plotseling allerlei hypocriete Nederlandse schijn-democraten uit hun anti-democratische holen komen kruipen. Dat is op zich ook al winst, we weten nu tenminste uit welke hoek de wind waait bij dit soort regenteske types die de hele dag ons via de PO willen doen geloven dat ze exclusief de wijsheid in pacht hebben.

De D66 huis-accountant Marcel Canoy had ook al zo'n stemmingmakende column in het Financieel Dagblad vandaag getiteld: "Haatgevend Referendum" waarin Canoy schrijft over "... de website GeenStijl, bekend om zijn constructieve oplossingen voor maatschappelijke problemen" en het heeft over "Het referendum als zelfbevrediging van een haatbrigade."

Echt absurd dat het FD dit soort anti-democratische D66-propaganda publiceert. Aangezien het FD bij mij toch al meestal ongelezen bij het oud papier gaat wegens verregaande irrelevante is deze haatzaaierij van Canoy een mooie gelegenheid om het FD-abonnement nu definitief op te zeggen. Ik ga echt niet langer betalen om dit soort bagger voorgeschreven te krijgen en roep hierbij iedereen op om hetzelfde te doen! Laten we allemaal maar eens consequenties gaan verbinden aan dit soort praktijken.

Outsider-Inside | 05-09-15 | 21:46

@Mike Oxlong | 05-09-15 | 21:39
Bijna niemand die het in de Tweede en Eerste Kamer heeft onderschreven las de 2500 pagina's, sokpop wint niet.

Watching the Wheels | 05-09-15 | 21:44

Nog zo'n subsidieslurper die werkzaam is bij een vaag instituut wat de naam "Clingendael" draagt.
Wat die club doet is mij -na al die jaren- nog steeds een compleet raadsel.

Ommezwaai | 05-09-15 | 21:42

In de jaren 30 van de vorige eeuw hadden ze wel raad geweten met dit soort figuren, zowel de machthebbers van toen als het volk zelf.
Helaas vrees ik met grote vreze dat we het niet gaan redden met die 300k handtekeningen. Zoals iemand al eerder schreef, het rijpe fruit is nu geplukt met de eerste 100.000, nu de rest van de boom nog.
Maar goed, wie weet heb ik het [hopelijk] mis.

Democrates | 05-09-15 | 21:40

@RobberenRukkie | 05-09-15 | 21:35
Ik wil Oekraïne niet bij de EU, is DAT duidelijk?

necrosis | 05-09-15 | 21:40

pietka | 05-09-15 | 21:33
Het probleem is dat mensen zogenaamd verantwoordelijk zijn, maar als het erop aan komt met heel veel geld wegkomen. De rotzooi blijft steeds liggen voor de belastingbetaler. Of een CEO die zonder visie loopt te klungelen met zn mooie inkomen is verantwoordelijk, maar het mis gaat ontslaan ze gewoon wat mensen.
Met andere woorden, verantwoordelijkheid is onmogelijk perfect uit te voeren want is niet te dragen en dus zijn die hoge beloningen complete onzin.

De hele crisis die onze levenstandaard omlaagtrekt is ontstaan door mensen die wel het risico nemen, maar niet lopen. Dat loopt Janb met de Pet. Dat kun je een hardwerkende kleine zelfstandige niet meer uitleggen.

kloopindeslootjijook | 05-09-15 | 21:39

@pendajo | 05-09-15 | 21:34
Dat doet me denken aan de tijd dat ik nog geen auto had en lopend van Rotterdam CS naar de Westkruiskade (Nighttown) ging.

necrosis | 05-09-15 | 21:39

-weggejorist en opgerot-

Mike Oxlong | 05-09-15 | 21:39

-op

Watching the Wheels | 05-09-15 | 21:38

De Wijk: "Mij bekruipt het gevoel dat de referendumwet onder het mom van meer democratie wordt misbruikt voor een ander doel: het in diskrediet brengen van het redelijke politieke midden."
.
Dus op die op elkaar lijkende 'Main Stream klonen' zijn 'ok' (net als de nootjes van de Duyvis) en alles wat linkser of rechtser van dat corporatistische midden vraagt om een referendum over uitbreiding van hun heilstaat probeert dat "redelijke" midden in diskrediet te brengen. En dan zijn dat soort lieden niet "eng", nee dan is alles wat links en rechts afwijkt van dit "redelijke" midden "eng". Raarrrrr.

Watching the Wheels | 05-09-15 | 21:37

@necrosis | 05-09-15 | 21:30
Voor mij is het meer dan duidelijk alleen wil of kun je mijn stellingname in deze niet begrijpen. Nogmaals, wat jij de Oekraine toewenst zal mij aan mijn anus oxideren. Je post slaat dan ook als een tang op een varken aangaande mijn post. Duidelijk?

RobberenRukkie | 05-09-15 | 21:35

Rob van Wijk: heeft die man nog steeds dat kaspsel dat bij jochies van 7 wel leuk staat?

Rest In Privacy | 05-09-15 | 21:34

@Glas Koning | 05-09-15 | 21:25 Mensen hebben er gewoon geen zin, iedere 10 meter iemand die iets van je wil.

pendajo | 05-09-15 | 21:34

@kop in de sloot!
Een voorbeeld stellen, is af en toe niet verkeerd, als je mij vraagt,
als ambstdrager heb je veel voordelen , maar ook verantwoordelijkheden, als het laatste niet belangrijk voor je is, Dan moet je ook niet zeuren over de gevolgen!
Maar ja in Nederland kan je 11 miljard over de balk smijten met de Fyra als ambtenaren/politicie , of 5 miljard via Vestia verbrassen , zonder bijna einige gevolgen, ja 15 minutes of fame en ontslag/gouden handdruk

pietka | 05-09-15 | 21:33

Drie landen inlijven die geen cent te makken hebben en dan proberen om de inwoners allerlei teringzooi te laten kopen zodat ze nog verder in de ellende komen, bovendien zijn twee van die landen in een OORLOG verwikkeld.

carel5014 | 05-09-15 | 21:33

@RobberenRukkie | 05-09-15 | 21:28
Ik hoop dat de EU volgende keer een betere keus maakt en geen cent betaalt voor dat corrupte kutland.
Duidelijk?

necrosis | 05-09-15 | 21:30

@Pieter Breydel | 05-09-15 | 21:24
Daarom zoekt pechtold op deze speciefieke plek kantoor ruimte?
--
i.imgur.com/tLgDOpA.jpg

Mark_D_NL | 05-09-15 | 21:30

Piet Karbiet | 05-09-15 | 21:18 | | Reageer+ | 1
Standaard joop mongooltje.

hebbuh | 05-09-15 | 21:29

@necrosis | 05-09-15 | 21:26
Je reply doet niks af aan mijn stellingname. Oekraine is vrij hierin zijn eigen keus te maken.

RobberenRukkie | 05-09-15 | 21:28

Precies, Rob, we willen een stemming; stemmingmakerij dus.

Allitnil | 05-09-15 | 21:26

@RobberenRukkie | 05-09-15 | 21:19
Oekraïne soeverein?
Zij verstoken Russisch gas die WIJ mogen betalen.
Oekraïne kan van mij ongezien de typhus krijgen.

necrosis | 05-09-15 | 21:26

Als Rob van Wijk een referendum = Als Rob de Wijk Geen referendum -> G schopt omhoog.

i-Wonder | 05-09-15 | 21:26

Totaalmalloot Rob de Wijk. Die al lang wist waar Bin Laden zich verborg. Voor alle anderen dat wisten. Totaal superieur die man.
nos.nl/artikel/238449-nederlander-kend...

Lewis Lewinsky | 05-09-15 | 21:26

Hulde! Gisteren voor de eerste keer in lange tijd weer een krant gekocht, en uiteraard was alleen de Trouw nog niet uitverkocht. Ik was heel blij dat dit zure, ongefundeerde stuk ergens achterin stond, want ik heb de krant meteen weggeflikkert na het te hebben gelezen. Man, man, man wat een zeikstuk, ik wist meteen weer waarom ik geen kranten meer koop.

Banco Suivi | 05-09-15 | 21:26

Als Rob de Wijk een referendum wil moet hij op een partij stemmen die tegen het referendum is. Maar nu is het referendum een wettelijk toegestane manier om het volk inspraak te geven. En dat er dan een referendum komt over iets wat hij niet leuk vindt, nou dat is democratie.

i-Wonder | 05-09-15 | 21:25

"BIFI worstjes laten zich makkelijker uitdelen dan GeenPeil flyers."
@ pendajo | 05-09-15 | 21:22

.
En dat is nu juist het probleem! Mensen zijn onwetend, en ja, zo een BiFi worstje is wel lekker. Misschien samen weg geven.

Glas Koning | 05-09-15 | 21:25

Rob van Wijk ? nooit van gehoord..

gringo-brd | 05-09-15 | 21:24

@smdyasc | 05-09-15 | 21:06
De nieuwe Nazi's zijn al lang vermomd als D66, VVD, GL en pvda

Pieter Breydel | 05-09-15 | 21:24

Dit is simpelweg niet waar. Ten eerste is de EU zélf de aanjager van de ruzie met Rusland én de huidige burgeroorlog in Oekraïne.
Van Rossem | 05-09-15 | 21:00 | Link |

Veel klopt wel maar dit dus niet. De Oekraïne zet zich al sedert 2005 af tegen Rusland. Dit onder toenmalig pro-westers presidentskandidaat Viktor Joesjtsjenko die overigens tijdens de verkiezingscampagne een dioxine vergiftiging opliep. De EU speelde in die periode bij de wens om afstand te nemen van Rusland nauwelijks een rol. Dus wellicht is Rob de Wijk een vooringenomen kwalbak met een agenda. Ik vind wel dat GS dan ook wel wat meer huiswerk moet doen dan de kranten lezen tot maximaal 2 jaar terug.

Chow | 05-09-15 | 21:23

de Wijk? De vleesgeworden institutie? Hij vindt iets?
Oorlogshitser!

tering! | 05-09-15 | 21:22

Vandaag lopen flyeren voor GeenPeil in Amersfoort. Concurrentie van WWF, Greenpeace, KFC, BIFI Worstjes, Oost-Europesche gebedsgenezers, Pearle die in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland mensen van straat plukte voor een ogentest.

BIFI worstjes laten zich makkelijker uitdelen dan GeenPeil flyers.

pendajo | 05-09-15 | 21:22

Helaas ben ik bang dat dit referendum er toch niet van gaat komen. De volgende (door mainstream media overgenomen) framing gaat zijn dat dit referendum georganiseerd wordt door extreemrechtse fascisten die zelfs na het zien van een foto van een verdronken peuter tegen de instroom van duizenden en duizenden migranten zijn. En dat soort mensen moet je vooral niet serieus nemen. Dat moeten we toch toch niet willen met z'n allen want wij zijn beschaafde mensen. Toch?

nietvaneergister | 05-09-15 | 21:21

Ben het niet eens met het weerwoord van GS inzake Oekraine. Dit land is soeverein en het is daarom te gek voor woorden dat het zich onder druk moet laten zetten van Moskou. Voert dan ook te ver de EU als katalysator van dit conflict te zien. Verder in alles eens. Enge man, die Rob van Wijk.

RobberenRukkie | 05-09-15 | 21:19

Het referendum en initiatief zijn dagelijkse kost in Zwitserland ! Niet voor Niets zijn zij het rijkste land van Europa!

pietka | 05-09-15 | 21:19

SyntaxError | 05-09-15 | 21:16
"Ok, of jij bent geen geen Jan en Alleman, of jij moet ook gewoon je bek houden?
Komt het daar op neer? "
Zo lijken D66 en companen wel te denken. Alsof we als burger zelf niet kunnen nadenken of zo.

kloopindeslootjijook | 05-09-15 | 21:18

Rob van Uitwijk? Die zit toch vaak op zondagochtend op de televee altijd uit zijn nek te wauwelen dat er geen ISIL bestaat? Op kosten van uw onafhankelijke geld.
nl.wikipedia.org/wiki/Instituut_Cling...
De ober in het Praethuys heeft betere teksten.

Piet Karbiet | 05-09-15 | 21:18

Er moet inderdaad een streep door ontwikkelingssamenwerking, dan kunnen we minister van gratis geld Ploumen ook direct de laan uitschoppen!

necrosis | 05-09-15 | 21:17

Het is niet onvrede, het is vrede.

Watching the Wheels | 05-09-15 | 21:17

pietka | 05-09-15 | 21:13
"teggen de muur zetten voor hun begaande fouten"
Iets zegt me dat we niet mensen overhouden die politicus willen worden. En Otto Von Bismark was zeker zelf foutloos?

kloopindeslootjijook | 05-09-15 | 21:17

@kloopindeslootjijook | 05-09-15 | 21:13
"Nu vindt Jan en Alleman dat ie overal verstand van heeft dus dat ie overal over moet meepraten"
Ok, of jij bent geen geen Jan en Alleman, of jij moet ook gewoon je bek houden?
Komt het daar op neer?

SyntaxError | 05-09-15 | 21:16

Rob de Wijk heeft verstand van wapens en belang bij opschaling militaire apparaat aan weerszijden. Bij algehele ontspanning en gedemilitariseerde zones ter grootte van landen zoals Oekraïne raakt hij werkloos, logisch dat hij niet zit te wachten op een referendum.

Watching the Wheels | 05-09-15 | 21:15

Zwak stuk van De Wijk.

Lewis | 05-09-15 | 21:14

Toch maar even de volgende spreukvan Otto Von Bismark maar weer eens afstoffen:
Iedere 4 jaar moet men een aantal politici en hogere ambtenaren teggen de muur zetten voor hun begaande fouten, dat houdt de andere scherp en help Hun te onthouwden voor wie ze werken namelijk wij het volk!

pietka | 05-09-15 | 21:13

Daarom PVV!

hebbuh | 05-09-15 | 21:13

Het is geen goede pick up line, dus faalt het.

Ongeblustekalk | 05-09-15 | 21:13

Waarschijnlijk maken zich alleen zorgen dat het Nederlandsche volk zichzelf in de voet schiet door ondoordacht of verkeerd geinformeerd te stemmen. Nu vindt Jan en Alleman dat ie overal verstand van heeft dus dat ie overal over moet meepraten, alsof ie politieagent en docent tot en met chirurg en politicus en milieu- en defensiespecialist is. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar ja, is dat altijd nodig?

kloopindeslootjijook | 05-09-15 | 21:13

Rob de Wijk? Is dat geval van de PvdA of VVD? Ja ik ken het antwoord maar alsof dat iets uitmaakt. Rob is tegen Nederland en voor buitenlandse bemoeienis. Ik vind Rob een klootzak.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 05-09-15 | 21:11

Als je dit verhaal aan mensen verspreid als politicus ben je niks anders dan een vieze leugenaar en bedrieger. Ga maar lekker samen met je Judith ( nog genuekt daarna?) linksmensen voor het lapje houden. Ook voor jou komt judgementday dichterbij Woutje...

Leyolm | 05-09-15 | 21:10

We maken ons zorgen om de terreur van kijkcijfers, dat TV zich richt op 12 jarigen, de terreur van te grote bedrijven die te groot zijn om te falen en daardoor geen ruimte op de markt bieden, we maken ons zorgen om banken die met Griekenland en ons pensioengeld spelen. Zo maken we ons ook zorgen om Europa, we houden van Europa en laten het niet kapotmaken. Daar praten we mee!!

Einde van de Domheid | 05-09-15 | 21:07

Uitstekende reactie! Hulde!

MrSec | 05-09-15 | 21:06

De nieuwe Nazi's zullen zich vermommen als D66, VVD, GL en PvdA.

smdyasc | 05-09-15 | 21:06

Politici die niet zien of ontkennen dat dit referendum om democratie gaat zijn allemaal ongeschikt al politicus.

Thunderbird | 05-09-15 | 21:06

Toch jammer: zo'n "strategie expert" met S5 aan zn broek...

Godsammekraken | 05-09-15 | 21:05

"hansiehansiehansietetereh"

SyntaxError | 05-09-15 | 21:05

Ik zou blij zijn als dit voorbij is!

Glas Koning | 05-09-15 | 21:04

Rutte:"Kom op, Rob. Zeg het nou gewoon..."
De Wijk:"Ja... maar... gast! Niemand neemt me dan nog serieus! Iedereen gaat denken dat ik democratie haat en zo!"
Rutte:"VOOR HET TEAM, ROB!"

SvennusMax | 05-09-15 | 21:02

Rob de Wijk weet toch alles van militaire acties? Waarom dan uitspraken over geenpeil?

appelboor | 05-09-15 | 21:02

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen