Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bolkestein: terreur heeft alles met islam te maken

bolkiepreach.jpgFrits Bolkestein, 'de beste premier die Nederland nooit heeft gehad', dixit Frits Bolkestein. Ja, dan had je na die verkiezingszege in '99 ook niet naar Europa moeten verkassen ouwe! Het is hem vergeven. Want hij was wel degelijk een van de allereerste politici die een serieus debat over de nadelen van immigratie uit Lichtgetintië wilde voeren, en dat in een tijd waarin dit gelijk stond aan doctrinair hoogverraad. Ook z'n filosofische naslagwerk voor leken wordt hier nog altijd gewaardeerd. Maar nu dropt-ie z'n meest brisante truth bomb tot nu toe: "Jihadisme heeft alles met islam te maken". Bepaald een verademing nadat het gehele politieke spectrum [jaha, minus PVV] zich in elk mogelijke bocht heeft gewurmd om te benadrukken dat jihadisme toch echt een perversie van de religie van vrede is. Bolkie beroept zich op een artikel van dr. mr. David Suurland, die na een studie van zes jaar cum laude op het onderwerp promoveerde. De (zelf islamitische) professor Basam Tibi, verbonden aan Harvard en Berkely, wilde Suurland zelfs summa cum laude laten promoveren, dus een rabiate islamofoob is Suurland bepaald niet. Uit Suurlands onderzoek komt naar voren dat de meest prominente geleerden van de vier grootste islamitische rechtsscholen de jihad allemaal voorschrijven danwel verplichten. Ibn Khaldun van de Maliki-school zei: 'In de islamitische gemeenschap is de heilige oorlog een godsdienstige plicht.' Schriftgeleerden van de Hanafi-school stelden dat men "de Arabische polytheïsten geen andere mogelijkheid mocht geven dan bekeren of de dood." Ibn Taymiyyah, van de Hanbali-school zegt in zijn beschrijving van de offensieve jihad: "Allah staat de gelovigen toe de ongelovigen te doden." Dan, voor de volledigheid, nog Al-Ghazali van de Shafi'i-school: "Men moet ten minste eens per jaar op jihad gaan (...). Men mag een katapult tegen de ongelovigen gebruiken (...) of hen verbranden of verdrinken." En uiteraard baseren al deze snuiters zich weer op de koran en de overleveringen van Mo. Bolkie sluit af in stijl: "Getuigen de uitspraken van David Suurland van islamofobie? Voltaire heeft het christendom zijn kritiek niet gespaard. Mogen wij hem daarom christofoob noemen? De term islamofoob heeft tot doel het debat over de islam te smoren. Maar dat is het tegendeel van wat moet gebeuren. De islam moet zich aanpassen aan de moderne wereld. Een open debat gebaseerd op feiten en zonder vooringenomenheid is daarvoor noodzakelijk."

Reaguursels

Inloggen

Is er nog nieuws?

Niek Naam | 28-08-15 | 00:44

Terreur volgt uit de waan absoluut gelijk te hebben, plus de drang dat absolute gelijk aan iedereen desnoods met grof geweld op te dringen, plus een onvermogen en ook onwil open te staan voor kritiek en weerlegging. Een dergelijke intolerantie trof je vroeger algemeen in vele culturen en zag je in de afgelopen eeuw in het nazisme en communisme en zie je tegenwoordig nog steeds in bijvoorbeeld de islamitische wereld. De moderne open samenleving zal verdwijnen, zo de wetenschapsfilosoof Karl Popper, als zij een dergelijk onredelijke en gewelddadige intolerantie tolereert. Of anders gezegd: het politiek correcte wegkijken van het intolerante, onredelijke en gewelddadige karakter van de islam, zal er toe leiden dat de moderne open samenleving wegzakt in een toestand van interne oorlog en politiestaat.

Benedict Broere | 27-08-15 | 12:54

Terreur heeft alles met geloof en religie te maken.(punt)

Geinstijl | 27-08-15 | 10:35

De moderne open samenleving heeft tegenwoordig twee uiterst dodelijke vijanden: de eerste is de bergen lijken producerende islam: en de tweede is de politieke correctheid die zegt dat het allemaal niets te maken heeft met de islam. Het is mooi dat iemand als Bolkestein wijst op een expert die zegt dat het bergen lijken produceren wel degelijk gepromoot wordt door de islam. Maar het is een illusie om te denken dat de islam zich gaat aanpassen aan de moderne wereld. Want de islamitische leer wordt zodanig gezien als de Ene en Absolute Waarheid, dat zij onmogelijk is aan te passen aan wat dan ook. Bovendien, mensen die dit zouden proberen, dit aanpassen, die worden vermoord. Zoals je ook wordt vermoord als je de islam wilt verlaten, of als je vragen stelt bij de islam, of als je kritiek hebt op de islam, of als je wil denken buiten wat is voorgeschreven door de islam, enzovoort. De islam is te overleven met het implementeren van een breed pakket aan maatregelen die de islamisering tegengaan. Waarbij in ieder geval voorkomen moet worden dat er temidden van de moderne open samenleving een parallelwereld ontstaat van eigen hersenspoelinstituten en eigen wetgeving en eigen financiën en algemene agressie tegen de moderne open samenleving. Op dit moment zien we evenwel dat de islamisering juist volop en in snel tempo plaatsvindt. Zodat het te verwachten is dat we in de komende decennia in toenemende mate verschijnselen zien van burgeroorlog en politiestaat, economische neergang, massawerkloosheid, massale verarming, enzovoort.

Benedict Broere | 26-08-15 | 23:06

Heb het artikrl gelezen, is een aanrader!

Dhr. Flesjes | 26-08-15 | 23:01

Bolkie, dit was al 30 jaar geleden bekend. Alleen werd (en wordt) het door de gehele politiek glashard ontkend en elke aanslag afgedaan als incidentje. Ondertussen wist men allang beter, maar gedreven door geld bleef (en blijft) men ontkennen, want de deal is nu eenmaal gemaakt: islamisering in ruil voor schaamteloze kortingen op alle olie. Kortom: fuck het volk.

prakkie | 26-08-15 | 22:41

HG_BB | 26-08-15 | 20:17
omdat je dan nationalist bent, de EU is anti-nationalistisch want nationalisme leidt tot oorlog (© EU).
Een nationalist in de opvatting van de EU gaat voor eigen volk eerst en is daarmee EU-vijandig, tenzij je een moslim bent met een immigratieachtergrond, dan behoor je tot een onderdrukte minderheid en kun je rekenen op maximale vergevingsgezindheid.

kindapaas | 26-08-15 | 22:20

Politek en politiek gaan nooit samen

waragainstclimate | 26-08-15 | 21:47

Hoe komt het dat als je moeite hebt met de Koran en de Islam je behalve de wel bekende racist kaart je ook meteen in de (extreem) rechtse hoek word geplaatst?
Rechts of links boeit me niets, ik wil mijn Holland behouden voor mijn kinderen

HG_BB | 26-08-15 | 20:17

Natuurlijk heeft Bolk gelijk. Echter de uitspraak "De islam moet zich aanpassen aan de moderne wereld. " dat is volgens de moslims twijfelen aan het enige echte woord van allah, en daar staat dan weer de doodstraf op. Zo is de koran en dus de islam onveranderbaar. Enige alternatief is iedere uiting van islam compleet te verbieden.

lulleficatie | 26-08-15 | 19:44

Aanzetten tot het ontkennen van de link tussen Islam en Jihad heeft als enige reden dat politici polarisatie willen tegen gaan. Als 'ongelovigen' net zo hard zouden terugslaan als dat ze geslagen worden, breekt de pleuris uit. Oh, en natuurlijk willen politici al die Islamitische stemgerechtigden niet kwijt.

His Lordship | 26-08-15 | 19:22

Wat dat filosofische naslagwerk van 'm betreft: eerst passeren de 18e en 19e eeuw de revue en op classicisme, Herder en Sleiermacher, hoe boeiend dat ook kan zijn, zit niet bepaald iedereen te wachten. Dan fileert ie echter de twintigste eeuw (het proces van de tegencultuur), om bij het heden (de postmodernisten bruin gebakken in eigen vet) uit te komen en te eindigen met als conclusie het cultureel masochisme: pijnlijk herkenbaar maar zoooo raak. Echt een aanrader.

Aardbewoner | 26-08-15 | 18:53

Het tegengaan van islamisering is geen doelstelling van beleid:
Halsema
Cohen
Pechtold
Roemer
Hier staat het kamerstuk van de landverraders. (uit de kabinetsformatie 2010)
zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-3...
Hoeveel argumenten wil je hebben om niet te stemmen op Groen-Links, PvdA, D66 of SP?
Een stem op deze partijen is een stem tegen Nederland.
Iedereen die nog op deze partijen zou willen stemmen, moet maar eens uitleggen waarom.

domheid regeert | 26-08-15 | 17:30

'De islam moet zich aanpassen aan de moderne wereld.'

Dat gaat dus nooit gebeuren, omdat dat gewoon niet mag in de islam want het is een totalitaire barbaarse veroveringsideologie (vermomd als religie), alles moet zich juist aan de islam aanpassen, de geschiedenis van de islam bevestigt dit zonder enige twijfel. De enige echte juiste oplossing is daarom dat de islam gewoon compleet vernietigd moet worden, desnoods met grof geweld. Iedereen die zo'n ideologie aanhangt is per definitie een potentieel gevaar voor vrije en vredige samenlevingen waar men elkaar respecteert. Het is volkomen terecht om iederen die zichzelf moslim noemt over een kam te scheren met hun fanatiekere (lees: serieuzere) mede-geloofsbelijders, dat zou immers ook gebeuren met mensen die het nazisme gematigd aanhangen.

'Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.'

Artula | 26-08-15 | 17:22

De beste manier om je (politieke) tegenstander kalt te stellen is om hem te diskwalificeren, te criminaliseren of te psychiatriseren.
Dat doet de politiek-correcte kerk ( die echt niet alleen aan de linker zijde zit) volop bij gebrek aan tegenargumenten als het om de aanhangers van een heel foute religie gaat: de islam.
Zouden al die terreurdaden die nu overal ter wereld uit naam van de islam gepleegd worden, door rechts-radicalen worden gepleegd vanuit HUN ideologie, had de policor dan ook zijn nuances aangebracht?
Zou je dan ook geluiden hebben gehoord dat je niet alle rechts-radicalen over één kam moet scoren?
Welnee..

knerf | 26-08-15 | 17:19

Wat ook opmerkelijk is is hoe de Berbers, die de meerderheid van de Marokkanen in Nederland vormen, zelf na de Islamistische veroveringen eeuwen lang zijn onderdrukt en hoe hen hun cultuur en ook religie(nee, zij waren eigenlijk helemaal geen moslim) grotendeels door de Arabieren is afgenomen.
Misschien is het ook wel omdat hun een deel van hun identiteit is ontnomen dat ze deze leegte soms opvullen met fundamentalistische islam en hier ook sterk aan vasthouden.

henkdekanarie | 26-08-15 | 17:15

De van terrorisme verdachte broers Walid B. (24) en Alaa-Eddine B. (26) ontkennen dat ze met terrorisme te maken hebben. Voor de rechtbank in Amsterdam gaven hun advocaten dat woensdag aan.
De broers, vermoedelijke Syriëgangers, moesten er voor het eerst verschijnen. Hun proces wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

Walid heeft inmiddels verklaard dat ze naar Syrië wilden om humanitaire hulp te verlenen. Ook heeft hij bij de onderzoeksrechter gezegd dat hij juist verafschuwt wat Islamitische Staat (IS) doet.

Sinds het geweld in Syrië kreeg hij sympathie voor de burgers daar, stelt Walid. Hij voelde het als plicht iets te doen voor de bevolking. Hij kon niet leven met het gegeven dat zijn medemoslims zo lijden.

www.nu.nl/buitenland/4113437/amsterdam...

CrapoTheGreat | 26-08-15 | 17:05

Ouwe koek. Dat die muzelmanse leer het ergste is dat de Mensheid ooit is overkomen wisten paus Urbanus II (ca. 1035-1099), de Griekse monnik Gregorius Palamas (1296-1359) en de Byzantijnse keizer Manuel II Palaiologos (1329-1425) al ten volle.
Dat Bush, Blair, Cameron, Rutte e.a. het "heeft niet met de islam te maken" meer dan eens debiteerden, betekent uitsluitend, dat alleen geboren leugenaars de politieke top kunnen bereiken.

Thomas333 | 26-08-15 | 16:49

@RichardBandler | 26-08-15 | 16:21
En ik denk dat elke booslim nog steeds onuitsprekelijke dingen wil doen voor een green-card.

Zathras | 26-08-15 | 16:32

@EagleEye
De Amerikanen hebben best dingen fout gedaan, maar hoe verklaar je dan dat die booslims *elkaar* ook overal de harses inslaan, ook in landen waar we niks hebben gedaan, of waar de locals totaal geen sjoege hebben van wat er in de rest van de wereld aan de hand is? Als we niks doen in die landen, is het er zo slecht toeven voor de inwoners dat er straks 5 miljard hier op de stoep staan om asiel aan te vragen. Daarnaast roepen een aantal van die brandhaardlanden nu om het hardst dat we er wél moeten gaan ingrijpen...

RichardBandler | 26-08-15 | 16:21

@SvennusMax | 26-08-15 | 11:38
Sorry, ik kan het niet mooier maken dan het is. Kben nu eenmaal geen Gutmensch.
Bij Joop, daar zitten de fatsoenlijke mensen die dat wel kunnen.

Jan Passant mk2 | 26-08-15 | 15:42

Één keer stemde ik op Bolkie omdat anders weer de boeven van de PvdA de macht zouden krijgen , wat een spijt had ik er van ,de eerste officiële daad van dit mannetje was de opening van een islamitische school in ons land ,allemaal vergeten hé.

blauwe zander | 26-08-15 | 15:31

@Jan Boule | 26-08-15 | 15:09
Ja, als we religieus blijven zijn we aan de goden overgeleverd.

Zathras | 26-08-15 | 15:28

bron : la gerbitude.... excuus

Jan Boule | 26-08-15 | 15:23

Bolkestein heeft ook weer een scheet gelaten. De twee miljard sterke Moslim-oemmah zal wel bibberen van angst. NOT. Volgens de laatste geruchten heeft welgeteld 3 van de twee miljard moslims aandacht geschonken aan Mr. Nobody, bolkestein.

Grrrrbachov | 26-08-15 | 15:22

Hans Jansen we missen je

(c)ZWITSUL | 26-08-15 | 15:22

Overigens was hij niet de eerste die daarover een debat wilde houden. DAT was Jan Marijnissen van de SP, die toen direct samen met zijn partij als puur racist werd weggezet.
mallekater | 26-08-15 | 14:57
Dat deed de SP in 1983, kun je nagaan hoe hardleers de nederlandse overheid is.

keke | 26-08-15 | 15:11

De islam kent 3 etappes voor de verovering van een gebied of land , tijd is een relatief begrip daarvoor.
1. de Dar al Sulh. Moslims vestigen zich in het land van de ongelovigen als minderheid en handhaven een voorlopige vrede ( paix momentanée). De naïeve en goedgelovige autochtoon laat zich zand in de ogen strooien.
2. de Dar al Harb. Dit is de 2e etappe ofwel de bevestiging van de implementatie van de islam. Men gaat stapsgewijs over tot dwang , men zoekt de grenzen van hetgeen mogelijk is , nog steeds behoedzaam maar als uitweg is geweld een instrument.
3 De Dar al-islam. Nu is er sprake van dominantie of in het Frans "le règne de l'islam". De christen en jood worden getolereerd maar bezetten een inferieure maatschappelijke positie en dienen aparte belastingen te betalen.Atheïsten worden sowieso vervolgd.
Abu Ibrahim al Libi ( al Quaida) zegt dat de reeds aanwezige moslims in Europa worden aangevuld met de honderdduizenden vluchtelingen nu staand aan de poorten van Europa ( etappe 1?) Aanvallen op het heidense Europa zijn geoorloofd om het doel te bereiken en chaos te creëren, aanslagen Madrid, Londen, museum Brussel, Charlie Hebdo, Thalys, moord op Joden in Frankrijk. ( etappe 2?)
Etappe 3. het morele failliet van onze regeringsleiders ( landelijk en Europees) en onnozele politici draagt er toe bij dat de dominantie van de islam imminent wordt.
bron : la gerberie
Abu Ibrahim al Libi
.. les idéologies nous séparent , rêves et angoisses nous rapprochent...... Eugène Ionesco

Jan Boule | 26-08-15 | 15:09

Overigens was hij niet de eerste die daarover een debat wilde houden. DAT was Jan Marijnissen van de SP, die toen direct samen met zijn partij als puur racist werd weggezet.

mallekater | 26-08-15 | 14:57

-weggejorist-

HoogVoorhoofd | 26-08-15 | 14:49

Islam, het is niks, het was niks en zal ook nooit wat worden. Tenzij het aantal domme mensen maar blijft groeien, inderdaad.

lekker wijf | 26-08-15 | 14:46

-weggejorist-

HoogVoorhoofd | 26-08-15 | 14:39

-weggejorist-

HoogVoorhoofd | 26-08-15 | 14:26

Het is in de grensgebieden rond Europa al decennia "islam versus het soepie" en alleen de partijen die van "het soepie" deel uitmaken en zij die daartussen wonen, proberen dat nog te ontkennen.
Begin van de oplossing van elk probleem: onderken het probleem.

CynicalBastard | 26-08-15 | 14:23

En dit alles het gevolg van open grenzen, het illegale zelfbenoemde verachtelijke en niet te pruimen dictatoriale gatenkaasje eu genaamd!

NB-Stb | 26-08-15 | 14:16

Bolkestein heeft meer goede dingen gezegd: Europese landen hebben géén gemeenschappelijke taal, géén gemeenschappelijke cultuur, géén gemeenschappelijke geschiedenis! Allemaal raak, maar wtf heeft hij er gedaan dan?

(Behind)Doors | 26-08-15 | 14:04

Ja Frits.
En weet je wat er nog meer mis is?
De logica van die malloten in Brussel.
WIJ: Moslims, u past u aan. of u gaat terug naar uw zandbak van herkomst.
BRUSSEL: Foei, wat bent u een extreem-rechtse racist!! We gaan u keihard aanpakken!
DE MOSLIMS: Wij gaan Europa veroveren en doden alle ongelovigen! Omdat allah dat wil!
BRUSSEL: Ah, was u daar eindelijk? Kom binnen! Ow, u zit nog op de boot?
Waar drijft u ongeveer, dan sturen we een watertaxi.
Nee... komt goed joh. Bed, bad, brood, Wi-Fi, Miele, uitkering, gratis zorg en uiteindelijk een nieuw huis en recht op gezinshereniging.
Onze bejaarden maken graag een plekkie vrij voor u.
En als we geld tekort komen, verhogen we de belastingen wel even.
0_0 ?
Snap jij het? Snap ik het.

Welkom, welkom, welkom!

Schietmijmaarlek | 26-08-15 | 13:53

Kijk ze hier maar eens marcheren door de straten van Europa, 10 jaar geleden nog ondenkbaar, nu de trieste realiteit...
youtu.be/iighmzQTC30

Gaul Shaarad | 26-08-15 | 13:49

Hoeveel slachtoffers moeten er vallen wil de rest van de politici deze bij het volk al lang bekende realiteit gaan inzien?

Antitheïst | 26-08-15 | 13:49

Jihad komt in alle vormen, liegen tegen ongelovigen om te misleiden is er ook 1 van. Dus in feite bestaan er geen gematigde moslims.
Ze doen er allemaal aan mee.
Ik vertrouw er geen 1 meer.
En dat zouden meer mensen moeten doen.
Maar de samenleving wordt gegijzeld door politiek correctheid.
Zolang dat niet veranderd zal het onze ondergang worden.
En de linksmens keek en zag dat het goed was.
We hebben meer mensen nodig die islam ontmaskeren als de religie van de duivel.
Niet door te roeptoeteren zonder gefundeerde feiten, maar door het bloot te leggen en feiten te benoemen die zelf in de Koran e.d staan.

Cultuur.Barbaar | 26-08-15 | 13:46

Deze professor laat i.e. helder betoog zien wat voor shit de islam heeft veroorzaakt voor de mensheid in 1400 jr en waarom het een perverted gestoorde politieke ideologie is!

Iets waar PVVDA en D666 niets van willen horen en weten, want de waarheid is natuurlijk hard en droog!

www.youtube.com/watch?v=Im0IisZ77QI#t...

MRF2739 | 26-08-15 | 13:38

De EU had Zielige Mensen nodig om de financiering rond te krijgen (belastingverhogingen in plaats van opbrengsten van ontwikkeling en exploitatie van de koloniën in Afrika, Zuid-Oost Azie en de Caraïben). Vervolgens is er een onomkeerbare monumentale inschattingsfout gemaakt om hiervoor Moslims uit te kiezen, onder druk weliswaar maar toch.
Wie denkt dat de EU bestuurders dit gaan toegeven nadat er diverse Nobelprijzen voor de vrede zijn uitgereikt heeft het nog steeds niet helemaal begrepen.
De schuld voor het mogelijk mislukken van het multiculturele, multi-etnische en multi-religieuze pan-Europese federale experiment gaat namelijk gelegd worden bij Ons, de rechtsradicale extremistische eurofobe islamofobe en xenofobe Eurocritici omdat we het niet eens zijn met de voortschrijdende zelfkannibalisatie om SteedsMeerZieligeMensen op te kunnen vangen (toevallig grotendeels ook Moslim).
De grap is dat het begrip jihad ook dienst doet als "sociale dienstplicht", zoals indertijd ten tijde van de Iraanse revolutie was ingesteld, de "jihad i sazandegi" waarmee het land opnieuw is opgebouwd, ondersteund weliswaar door niet al te zachtzinnige motivatietechnieken.
De huidige Eurocraten hebben er belang bij dat deze alternatieve uitleg genegeerd wordt om zodoende de tegenstellingen in het islam debat zo groot mogelijk te houden zodat "extreem rechts" de schuld kan krijgen. Loopt het boven verwachting toch goed af dan doet men net alsof de Beschaving heeft gewonnen, win-win dus.

kindapaas | 26-08-15 | 13:32

Geloof dat oproept tot geweld, dat geloof je toch niet?

Tjemig | 26-08-15 | 13:31

Moge het nu ook wetenschappelijk bewezen zijn, nu nog de daden.
Islam wettelijk vastleggen als terroristische organisatie waarvan lidmaatschap verboden is.
Denaturalisatie en onmiddellijke uitzetting van dubbele paspoorters of opsluiten van overtreders.
Nederland islamvrij.

sjoost | 26-08-15 | 13:29

We zijn met z'n alle de terreurdaden in het verenigd koninkrijk vergeten? Katholieken en Protestanten? Terreur heeft momenteel met name met religie te maken, niet alleen met religie en niet alleen met Islam. Maar de Islam is momenteel wel het grootste probleem.

EliteGhost | 26-08-15 | 13:21

Artikel staat in de volskrant bij opinie & debat pag 24. Maar debat is er niet bij.

Aboe la | 26-08-15 | 13:20

Wiegel zei dat, niet Bolkestein. Of mis ik nu een goede grap?

Hans Gruber | 26-08-15 | 13:15

Hij zou de goed aan doen dit aan Mark en zijn vriendjes uit te leggen. Geen moslims importeren, er zijn er al te veel.

warre | 26-08-15 | 13:00

Hij zou de goed aan doen dit aan Mark en zijn vriendjes uit te leggen. Geen moslims importeren, er zijn er al te veel.

warre | 26-08-15 | 13:00

@Eagle_Eye | 26-08-15 | 10:58
Als iemand het probleem heeft gecreëerd zijn het niet de Amerikanen. Het zijn Saudi-Arabië en Qatar, die clubs als Al-Qaida en IS financieren en daarmee de daadwerkelijke as van het kwaad vormen (maar Bush mocht de echte landen niet benoemen, anders stegen de olieprijzen)

Daarom moet het westen voor haar energie zo snel mogelijk onafhankelijk worden van deze barbaren door olie uit bevriende landen te halen (de VS blijken grotere oliereserves te hebben dan vroeger gedacht, alleen uit de grond halen is duurder dankzij de ecolobby), schalie (Israël blijkt ook dikke voorraden daarvan te hebben) en meer te investeren in kernfusie met kernsplitsing als tussenoplossing.

Maar het blijkt dat de ecocommunisten en de islamisten een pact gesloten hebben tegen het volk.

Min-of-meer | 26-08-15 | 12:58

En op dit moment stromen religie-gestoorden massaal het land binnen.

meneer Q | 26-08-15 | 12:56

Lewis Lewinsky | 26-08-15 | 12:53
+1

Daistwasloos | 26-08-15 | 12:55

De Bolk. Heb je helemaal niets aan. Want hij zegt wel *jihadisme heeft alles met islam te maken*, maar hij doet niet de volgende logische stap. Die is *verbied islam*.
*vergeet Bolkestein, verbied islam*

Lewis Lewinsky | 26-08-15 | 12:53

Eagle_Eye | 26-08-15 | 10:58
Wil je het hebben over wie er begonnen is? Ok, een vraag: wie probeerden met massale en jarenlange aanvallen op het Europese continent, middels het zaaien van dood en verderf uit naam van Allah, Europa onder de voet te lopen en te onderwerpen aan hun geloof? Juist ja.
De Kruistochten (slechts beperkt in aantal) waren hier een reactie op.

De waard zijn gast | 26-08-15 | 12:52

islam een sluimerend vuur,dat door de instroom van duizenden verder aanwakkert.
de gevolgen zullen zich presenteren.

soledad | 26-08-15 | 12:51

De waard zijn gast | 26-08-15 | 12:41
Ook mensen als Bolkenstein kunnen zich duidelijk moeilijk inleven dat moslims hun geloof héél anders zien dat de relatief relaxte manier zoals wij ons geloof zien.

Moi2 | 26-08-15 | 12:49

@Gootbalkoning | 26-08-15 | 12:08

De mes?

Pieter V | 26-08-15 | 12:48

Naar mijn idee is het een gecreëerd probleem. In vroegere tijden werd er rijkelijk gehandeld met Perzië (het huidige Midden Oosten). Sinds olie en de bemoeienissen van onze 'vrienden' de Amerikanen (in de vorm van oorlog, dood en verderf) hebben we te maken met boze Moslims. Iets met oorzaak gevolg in mijn optiek....

Eagle_Eye | 26-08-15 | 10:58

In die vroegere tijden leefden de Perzen nog in Perzië. Verder zijn de Amerikanen niet de eersten die in op geweldadige wijze in botsing zijn gekomen met de Islam. Zie o.a. Karel Martel (732 NC) en Jan Sobieski (1683 NC), beide lang voor de oprichting van de USA.

Toon Alloch | 26-08-15 | 12:47

Verwilder(s)t Niet | 26-08-15 | 12:02
Dat is niet helemaal waar.Bekijk het Deense model maar eens waar de volkspartij ook niet (eigen wil)regeert en waar de regering toch niets voor elkaar krijgt zonder diezelfde partij vanwege het aantal zetels dat ze hbben.
Ondertussen scoort de volkspartij daardoor op het gebied van strengere immigratie regels en het niet meer bandeloos toekennen van bijstandsuitkeringen aan jan en allahman.

swassannuf | 26-08-15 | 12:46

Jihad is an Islamic term referring to the religious duty of Muslims to maintain and spread the religion and subdue non-muslims through terror and violence as commanded throughout the Koran, e.g. Sura 9:5 "... kill the non-muslims wherever you find them, and capture them and besiege them, and prepare for them each and every ambush."

Daistwasloos | 26-08-15 | 12:46

@watergeus | 26-08-15 | 12:05
Mo is alles wat de tien geboden niet zijn.

MogeWijEveOvergeve | 26-08-15 | 12:45

Kaan78 | 26-08-15 | 11:06
Christengod draagt niet op andere religies uit te roeien.
Daarom mag jij hier wonen en meeliften op onze welvaart.
-
Daar komt natuurlijk wel heel snel een eind aan als je de opdracht van je eigen god serieus gaat nemen.

Moi2 | 26-08-15 | 12:45

"... met het oog op de toekomst, en uw onrealistische wens ("De islam moet zich aanpassen aan de moderne wereld") om moslims te veranderen."
CrapoTheGreat | 26-08-15 | 12:04
Dat vond ik inderdaad ook een bijzondere frase van de heer Bolkenstein. Hij zit blijkbaar nog op het spoor dat moslims en hun gedachtengoed kunnen worden omgebogen naar westerse maatstaven. Beter buigen we de moslims om naar hun oorspronkelijke landen in Afrika en het Midden-Oosten. Laat ze daar de boel maar verder uithollen.

De waard zijn gast | 26-08-15 | 12:41

Zo ver is onderhand ieder weldenkend mens al lang, Frits. Laat ons nu zoeken naar de oplossing.

DonSwami e.v. | 26-08-15 | 12:38

@netniet | 26-08-15 | 12:29
Klopt. Maar moslims maken één belangrijke misrekening. Zij denken dat zij aan de winnende hand zijn en dat lijkt ook zo als je de nieuwsberichten leest, maar zij vergeten voor het gemak dat zij nog altijd in de minderheid zijn. Ten eerste moet je hun aanwezigheid in Europa ongeveer halveren omdat er van moslima's weinig gevaar uitgaat. Ten tweede hebben niet-moslims nog altijd de "administratieve macht" in handen. Als de klerk het wil, staat alle bureaucratie stil. Ten derde, het Westen is nog altijd superieur als het aankomt op intelligentie, tactiek en technologie.
Dit is nog maar het begin, ben zelf bang dat het gaat uitlopen op Srebrenica 2.0 op Europese schaal.

Dhr. de Wit | 26-08-15 | 12:37

de huidige oorlogen in Afrika hebben trouwens ook alles met overbevolking te maken.

--sql error-- | 26-08-15 | 12:37

Kaan78 | 26-08-15 | 11:06
En moslims bagatelliseren iedere kritiek aan hun adres...

De waard zijn gast | 26-08-15 | 12:35

Had Intelligent Links niet hun eigen "Gematigde Islam" verzonnen om hun Links Intelligente Niet Islamfobe Realiteit overeind te houden?
Misschien moeten ze die nu even tonen.....

Moi2 | 26-08-15 | 12:32

hij heeft gelijk maar zal het nooit krijgen. Daarvoor is het kwaad al te ver doorgerot, met dank aan Rutte en Pechtold

jan-lul-de-behanger | 26-08-15 | 12:30

@LJBrinkhorst | 26-08-15 | 12:22
Triest. Maar laten we wel wezen, Arabische landen hebben óns nodig, wij hen niet. Wij kunnen wel met minder olie in het Westen. Zij kunnen echter niet zonder onze superieure Westerse technologie.
En mochten wij toch olie nodig hebben dan is er altijd nog de Noordzee en andere Westerse landen.
Tevens een goede gelegenheid om af te kicken en over te stappen op kernenergie en andere vormen.
Als Westerling ben ik bereid tot van alles om van de islam af te komen, al moet ik honger lijen.

Dhr. de Wit | 26-08-15 | 12:29

Uiteindelijk zullen wij toch zelf moeten ingrijpen, want op de Elite hoeven wij echt niet te rekenen. Die hebben het namelijk veel te druk met hun eigen zakkenvullen, en veiligstellen hun duur betaalde E.U. baantjes.

Snowy2000 | 26-08-15 | 12:29

WOIII is in volle gang. Het zal de geschiedboeken in verdwijnen als de stille oorlog waarin europese politici hun eigen volk uitroeiden.

netniet | 26-08-15 | 12:29

@Jan Passant mk2 | 26-08-15 | 10:55
'Gelijk had hij, de eerste Fatsoensmoord moest nog komen en meneer wou niet dat slachtoffer zijn.'

Het uiteindelijke slachtoffer werd dus 'plee-figuur' Pim Fortuyn...

wakkere_nederlander | 26-08-15 | 12:23

Dhr. de Wit | 26-08-15 | 11:42

Eensch, maar dat hebben ze dus al regelmatig gedaan, op instigatie van de BV Nederland hijgerig een wit voetje halen in Riyad of Jakarta als ome Greet weer eens 'iets verkeerds' had gezegd.

De koopman en de dominee, altijd lastig om die rollen uit elkaar te halen voor een Nederlandse politicus.

LJBrinkhorst | 26-08-15 | 12:22

-weggejorist-

KLK3 | 26-08-15 | 12:22

@gebrokenvleugel
"De burgeroorlog is mogelijk al begonnen3...
Wij (het Westen) zijn inmiddels al in oorlog met de radicale islam. Domweg omdat die radicale islam de oorlog verklaard heeft.
Het is erg onverstandig te doen alsof er niets aan de hand als je vijand al in de "oorlog modus" zit, inclusief activatie van zoveel mogelijk "5e colonne" troepen in het Westen.

fortz | 26-08-15 | 12:20

VolgendjaarkrygikAOW | 26-08-15 | 11:49

Ja, dat was in die periode dat je nog daadwerkelijk kon stemmen en je stem meedeed.

Nu zijn we inmiddels in een schijndemocratie beland. Mensen denken nog wel dat hun stem wat uitmaakt, maar het is Brussel die bepaalt. Niet meer de kiezer.

druipsmurf | 26-08-15 | 12:18

Nogmaals ten overvloede het aangepaste citaat van Karl Marx:
Godsdienst (van welke soort dan ook) is opium van het volk.
Daar helpt geen enkele politicus (al dan niet wegduikend) tegen.

Brulboei_61SB | 26-08-15 | 12:18

misschien moet Bolkestein (VVD) het nog eens allemaal uitleggen aan Mark Rutte (VVD). Ik denk dat Bolkestein niets ziet in Pinokkio Rutte en hem liever, net als de rest van nederland, ziet afreizen naar Brussel. Hoe langer Mark Rutte er zit, hoe meer ellende in ons land en hoe meer geld naar Brussel. Bah bah bah.

denoorman | 26-08-15 | 12:16

swassannuf | 26-08-15 | 12:02
Mooi!
Succes met verdere exploraties.

Vigil | 26-08-15 | 12:10

MasterMind99 | 26-08-15 | 11:48

We hebben dit al tientallen keren besproken en het leidt allemaal tot niets, dus zoek maar iemand anders uit.

eerstneukendanpraten | 26-08-15 | 12:10

Bolkestein heeft hier in Nederland de mes in het varken laten steken, en heeft vervolgens in Brussel meegeholpen met het optuigen van het monstre sacrée dat we nu de EU noemen.
Ik vertrouw lieden met dergelijke dubbele agenda's niet meer.

Gootbalkoning | 26-08-15 | 12:08

Bolkie heeft weer eens gelijk. Gelukkig zijn er ook belangrijke islamitische leiders en politici, waaronder President Al-Sisi van Egypte, die oproepen doen om de islam eindelijk eens van binnenuit te moderniseren (en ernaar te streven om in harmonie met de rest van de wereld te komen i.p.v. de huidige stroming die liefst de oorlog aan de hele niet-islamitische wereld wil aangaan).

fortz | 26-08-15 | 12:06

Het is er al mee begonnen dat Mohammed naar onze maatsaven een grote crimineel is.
Als je zelf je hersenen gebruikt dan ga je toch niet achter iemand aanlopen die genocide heeft gepleegd(joodse stam uitgemoord), tegenstanders uit de weg heeft geruimd, slaven heeft gehouden, gehandicapten niet heeft geholpen, een kind getrouwd.
Dit is toch een boodschapper van Satan?
Of zie ik het nou verkeerd?

watergeus | 26-08-15 | 12:05

Hier nog 'n mooie quote van Ibn Khaldun, Spartacus:
<br>
<br>
De Muqaddima - Ibn Khaldûn (1377) Pagina 125/126:
<br>
<br>
"Doordat Arabieren gewend zijn aan een leven in onherbergzame gebieden en aan alles wat daarbij hoort, zijn ze een wild volk. Het leven in afzondering is een onderdeel van hun natuur. Ze zijn op dat leven gesteld, omdat ze zo geen autoriteit van anderen hoeven te velen en zich niet aan een leider hoeven te onderwerpen. Om een normaal nomadenbestaan te kunnen leiden, moet men reizen en trekken, en dat is een onverenigbaar en in strijd met het stabiele leven waar de beschaving een gevolg van is. Zo halen ze bijvoorbeeld de stenen die ze nodig hebben om hun kookputten op te zetten uit gebouwen, die voor dat doel afgebroken worden. En voor het hout dat ze als tentstokken gebruiken, breken ze de daken van huizen af. Hun leven bestaat dus uit het tegenovergestelde van bouwen, en bouwen is de basis van de beschaving. Zo zijn Arabieren. Ook ligt het in hun aard om andermans bezit te roven. Ze halen hun levensonderhoud daar waar de schaduw van hun speren valt en ze roven alle goederen, bezittingen en gebruiksartikelen die ze op hun weg vinden. Wanneer ze eenmaal het overwicht of de politieke macht hebben die hen in staat stelt te plunderen, worden de bezittingen van de mensen door geen enkele autoriteit meer beschermd. Zo gaat de beschaving te gronde.
<br>
<br>
Verder hechten Arabieren geen belang aan wetten en ze proberen de mensen niet van misdaden te weerhouden of tegen elkaar te beschermen. Ze hebben alleen oog voor de bezittingen die ze de bevolking door plundering of onder dwang afhandig kunnen maken. Wanneer ze die eenmaal in hun bezit hebben, bekommeren ze zich nergens meer om; ze regelen hun zaken niet, behartigen hun belangen niet en treden niet op tegen wandaden. Ze leggen wel boetes op, maar alleen om de staatsinkomsten te verhogen en zichzelf te verrijken en niet om wandaden te bestrijden. Integendeel, het aantal misdrijven neemt toe, omdat de boete op de koop toe wordt genomen zolang de misdaad maar loont. De onderdanen leven in een soort anarchie, en anarchie is verwoestend voor de mensheid en vernietigt de beschaving. Zoals we in het begin van dit hoofdstuk al hebben gezegd, is het streven naar politieke macht een natuurlijke karaktertrek van de mens. Alleen daardoor kan de mens bestaan en samenleven".
<br>
<br>
Zo zie je maar weer, ze zijn in die tussenliggende tijd geen haar veranderd, zo'n duizend jaar, en waarschijnlijk nog langer, dit boek lijkt wel in 2015 geschreven te zijn. Interessant om ook eens bij stil te staan, beste meneer Bolkestein, met het oog op de toekomst, en uw onrealistische wens ("De islam moet zich aanpassen aan de moderne wereld") om moslims te veranderen.

CrapoTheGreat | 26-08-15 | 12:04

@swassannuf | 26-08-15 | 12:00
Alleen kan die ze niet waarmaken door het cordon sanitaire, dus heeft hij ze eigenlijk weer niet.

Verwilder(s)t Niet | 26-08-15 | 12:02

Vigil | 26-08-15 | 11:56
Dat dan wel weer.
Zal beter opletten voortaan.

swassannuf | 26-08-15 | 12:02

Treurig dat zo'n open deur intrappen nog opzien baart in dit land.

Muggenmepper | 26-08-15 | 12:02

Ok, dit is door een redelijk "typische" Amerikaan gemaakt maar heeft weldegelijk een hoog waarheidsgehalte:
www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

datzouzomaarkunnen | 26-08-15 | 12:02

necrosis | 26-08-15 | 11:47
Een ander betichten van domheid en intussen weglopen van de discussie in vorige topics pleit niet echt in uw voordeel.

MasterMind99 | 26-08-15 | 12:01

Eagle_Eye | 26-08-15 | 10:58
Tuurlijk, waarbij je maar even vergeet dat die hele regio zelf is uitgemoord, gebrand, vernield en onderworpen door de islam?

datzouzomaarkunnen | 26-08-15 | 12:00

Waar blijven de antwoorden en oplossingen?
Verwilder(s)t Niet | 26-08-15 | 11:36
Wilders heeft die.

swassannuf | 26-08-15 | 12:00

Klap,klap,klap,klap voor de ouwe Bolk!

KlunsJohannus | 26-08-15 | 11:58

Mastermattie | 26-08-15 | 11:53
Dank voor de link.

Durotar | 26-08-15 | 11:57

@Mastermattie | 26-08-15 | 11:53
Helaas kan ik slechts één plusje uitdelen, je linkje is er echter minstens 1000 waard!

necrosis | 26-08-15 | 11:56

Nee hoor, jihadisme is immers een Zionistisch complot. En nou oogjes dicht en snaveltjes toe jullie lelijke raassiiesten!!

telelezer | 26-08-15 | 11:56

swassannuf | 26-08-15 | 11:34
Waarom staat er geen link, c.q. bronvermelding in uw post?

Volgens wat ik zojuist heb gezien, is dit verhaal een hoax.

Brief Analysis
The message is a hoax. The Dorval mayor did not write the words attributed to him and made no such comments. A news release on the Dorval City website denounces the message as false. The hoax is an altered version of an earlier piece that claimed that the mayor of a Belgium municipality refused Muslim demands to remove pork from school canteens. The original Belgium version was also a hoax.
www.hoax-slayer.com/dorval-mayor-refus...

Vigil | 26-08-15 | 11:56

Nee hoor, jihadisme is immers een Zionistisch complot. En nou oogjes dicht en snaveltjes toe jullie lelijke raassiiesten!!

telelezer | 26-08-15 | 11:55

@Jan Passant mk2 | 26-08-15 | 10:55
Een FiPo die sterker is dan het artikel: knap hoor!

Peter_K | 26-08-15 | 11:55

Goh, verrassend, en wat is de oplossing Frits? meer eu ?
.
De islamitische oorlog tegen de ongelovigen is al lang bezig, een uitputtingsslag, een lange termijn strategie, steeds meer moslims met stemrecht zullen op den duur een meerderheid opeisen in de politiek waardoor er niets in de weg staat om de westerse normen te verbieden.
Kijk naar elk land met een meerderheid aan moslims, andersgelovigen worden genegeerd, onderdrukt of zelfs vermoord!
De enige oplossingen zijn door meer niet moslim kinderen, of geen toegang van moslims tot het niet moslim leefgebied.
.
Het enigste pluspunt is de destructieve vorm van de islam kijkend naar groeperingen als IS en andere terreurorganisaties, hoe meer kwaad hoe meer weerstand.

NB-Stb | 26-08-15 | 11:55

@Eagle_Eye | 26-08-15 | 10:58
.
Welnee, ga de geschiedenis eens na. Boze moslims is van alle tijden. In Zuid-Europa zie je iconen, beelden en schilderijen waarop moslims christenen het hoofd afsnijden.

Bytemaster | 26-08-15 | 11:54

Bolkestein sluit af in stijl: "[...]De islam moet zich aanpassen aan de moderne wereld.[...]". Nou die meneer mogen ze wel gaan beveiligen na zo'n uitspraak. Kernprobleem is natuurlijk dat ze geloven dat alles bij het oude moet blijven. Zelfde geldt voor de Joodse cultuur, sommige mensen geloven dat God, Jahweh, Allah graag zien dat we tot in de eeuwigheid oorlogen houden en ritueel mens en dier blijven slachten en er is geen wet die dat voorkomt. Laatst probeerde de Partij voor de Dieren verdoving te regelen, maar zelfs zoiets positiefs om het leed en lijden te verlichten bleek onacceptabel. De rest van de maatschappij moet daardoor accepteren dat het eeuwig gruwelijk blijft en dat daar niets aan te doen is. Belachelijk natuurlijk dat ze zelf niet ontwikkelen. God, Jahweh, Allah zijn heus niet boos als je het leed voor een ander levend wezen probeert te verkleinen. Denk zelf dat ze dat wel kunnen waarderen na al die eeuwen vol geweld uit hun naam.

Watching the Wheels | 26-08-15 | 11:53

Hallo Bolkestein, trap die rubbere Rutte er is uit. Tot die tijd nooit meer VVD voor mij.

doskabouter | 26-08-15 | 11:51

Ik heb op Bolkie gestemd, omdat hij zo goed was, wat voor mekaar kon krijgen in de democratische politieke arena, ferme uitspraken kon doen. Dus niet omdat hij een "sterke man" was. Na vier weken ging Bolkie toen lopen. Daarna was ik de kluts kwijt. Ik voelde me genaaid want de slappe Hans Dijkstal zou ik echt niet op gestemd hebben. Immers Bolkie had meer voor elkaar gekregen dan Hansje. Mijn stem is mij dierbaarder om zo verkwanseld te worden.

VolgendjaarkrygikAOW | 26-08-15 | 11:49

@VanBukkem | 26-08-15 | 11:20
Je verwacht het niet....

Mark_D_NL | 26-08-15 | 11:48


eerstneukendanpraten | 26-08-15 | 11:30
Wat een repliek. Geen punt dus.

MasterMind99 | 26-08-15 | 11:48

@eerstneukendanpraten | 26-08-15 | 11:30
Zelfs Igor is niet zo dom....
Tenminste, dat hoop ik.

necrosis | 26-08-15 | 11:47

Ik vraag me altijd af of partijen als SP, d'66, GL ook zo weinig kritiek zouden leveren, wegkijken als blanke christenen een opmars maakten.

Meer en meer kerken, meer christelijke basisscholen en dergelijke.

Maar het antwoord weet ik al, dan zouden ze wel durven de angsthazen.

ikeethetbeter | 26-08-15 | 11:47

@pejoar | 26-08-15 | 11:02

Dat links gedrocht was de VVD ook al onder de bezielende leiding van droeftoeteraar Hans Dijkstal.
Daarna leek het eventjes de goede kant op te gaan maar helaas niet voldoende.

Pieter V | 26-08-15 | 11:46

huizen = zijn (pfffff)

CrapoTheGreat | 26-08-15 | 11:45

swassannuf
Dank. Heb het briefje van de mayor of Dorval even opgezocht. De reacties eronder tonen aan dat er veel steun is voor zijn mening onder de bevolking. Deze man is is niet bang om voor te gaan in de bestrijding van deze perfide ideologie.

robW | 26-08-15 | 11:45

Ah bolkestein, die beweerde dat we met Fortuyn "een pleefiguur" zouden slaan. Die bolkestein? Nee, die is niet vergeven, en dat zal nooit gebeuren ook.

ElChombo | 26-08-15 | 11:45

Denk dat Bolkestein wel kinderen en kleinkinderen heeft, die hij wel een leefbare omgeving gunt, in tegen stelling van de ander politieke wereldvreemde gekken!

johan3 | 26-08-15 | 11:44

De Koran kan:
A) Overduidelijk niet in huizen huidige vorm blijven bestaan
B) Overduidelijk niet patsboem in een keer 100% verboden worden
Het lijkt me dat we dus voor optie C gaan:
C) De extreem gewelddadige onderdelen, in samenspraak met Imams, uit de Koran weren/aanpassen.
Alleen als we optie C uitgeprobeerd hebben, en dat blijkt OOK geen zoden aan de dijk te zetten, pas dan vind ik dat we aan optie B moeten gaan te denken, maar niet eerder.

CrapoTheGreat | 26-08-15 | 11:44

...
"Ask yourself the question, just once, "Why is it better here in Canada than where you come from?"
"A canteen with pork is part of the answer."
swassannuf | 26-08-15 | 11:34
ISlam is het probleem. ISlam veroorzaakt al die oorlogen en achterlijkheid in jullie thuislanden. ISlam houdt jullie vooruitgang en ontwikkeling tegen.
Dank 'God' op je knietjes dat het Westen nog niet gedomineerd wordt door de vervloekte ISlam!!! Want ISlam is het einde van ALLE beschaving!!!

Aristotalloss | 26-08-15 | 11:44

Ook al die zogenaamd gematigde moslims vinden de jihad prachtig. Geen moslim die publiekelijk afstand neemt van de isis-praktijken. Wie zwijgt stemt toe. Ze hebben geen enkele empathie met slachtoffers van isis-terreur. Moslims zijn onmensen. Vergelijk dat eens met Israëliërs. Die gingen wel de straat op om te protesteren tegen de orthodoxe joden die een huis in de fik staken met een dode baby tot gevolg. Als die aanslag in de Thalys gelukt was, hadden alle moslims binnenpret gehad.

haidewietska | 26-08-15 | 11:43

@LJBrinkhorst | 26-08-15 | 11:18
Als volksvertegenwoordigers handelsbetrekkingen boven de veiligheid en cultuur van haar eigen volk stelt dan is dat wat mij betreft landverraad.
Heb liever niets te vreten in een vredig land, dan volop te vreten in een land dat in staat van oorlog is.

Dhr. de Wit | 26-08-15 | 11:42

Iemand?
-
Heeft iemand al iets uit de Islamitische gemeenschap gehoord die de gebeurtenissen in de Thalys heeft veroordeeld? Ik vind het zorgwekkend dat je geen enkele moslim of moskee hoort over de heldendaden van de Amerikaanse mariniers en andere reizigers die hun leven hebben gewaagd om de Jihadist tegen de grond te werken. Dat is zorgwekkend; alsof ze het haast jammer vinden. Zeer zorgwekkend.
Gräf&Stift | 26-08-15 | 10:59
<br>
<br>
Inderdaad, werkelijk NIEMAND uit de moslimsgemeenschap die deze geplande aanslag veroordeelt. Sterker nog, net als bij Charlie Hebdo ontkennen ze dat ie een überhaupt een aanslag plande, want t westen zit er weer achter! Wat dat betreft zijn het gewoon een stel verslaafden die niet willen toegeven dat ze verslaafd zijn, en smoesjes bedenken om zichzelf maar niet te hoeven veranderen.

CrapoTheGreat | 26-08-15 | 11:42

Discussies over de Koran zijn oeverloos en zinloos. Het non-argument "maar in de Bijbel staan ook dingen..." zal om de haverklap uit de kast worden gehaald.

We discussiëren toch ook niet over wat er in Mein Kampf staat? We weten wie de auteur was, en waar deze aan schuldig was. Dan maakt het niet meer uit wat er in diens boekje staat. Koran, Mein Kampf, same difference. Mo was slavenhandelaar en koppensneller. Als je dat weet, weet je genoeg. Je hoeft de Koran helemaal niet te lezen, net zoals dat je Mein Kampf niet hoeft te lezen.

Wie de mensenrechtenschendingen van de auteurs niet verwerpt, is fout, heel fout.

Angel_eyes | 26-08-15 | 11:41

Het enige positieve van dit verhaal is dat de Azijnbode, multikulaanhanger nr 1, dit relaas durft te publiceren. Ik vrees echter dat zij er verder geen consequenties aan verbinden. "Islamofobie" zal wel volksziekte nr 1 blijven.

Ik schrok ervan dat Obama óók zijn ogen sluit voor de achtergrond van terroristen.
Hoe wil je een probleem aanpakken als je niet mag differentiëren??

Islamitische, marokkaanse terroristen worden dan "mannen" of "mensen" die boos zijn. Duidelijke "doelgroep" om aan te pakken: kijk een boos mens, dat zal die ene terrorist zijn!

klimgek | 26-08-15 | 11:41

Wilders is niet weggelopen, liberale leugens kennen geen enkele rem noch schaamte.
Wilders waarschuwde al in de najaar begroting debatten, dat hij volgend voorjaar absoluut niet toe zou staan dat de gewone man verder uitgekleed zou worden, als een van weinige hield hij woord en trok de stekker uit de leugenaarsbende.

gebrokenvleugel | 26-08-15 | 11:41

Over welke periode heb je het eagle_eye?

nikolaos | 26-08-15 | 11:40

@zevensprong | 26-08-15 | 11:18
Je lult uit je nek!
PVV had flink onderhandeld om het budget van OSW met een miljard aan taxpoet omlaag te brengen.
CDA wilde daar echter niet aan, en besloot de afspraak met PVV te schenden.
DAT was de reden dat Wilders de stekker uit Trutte I trok.
Zoek eens op Ben Knapen en kom dan eens terug!

necrosis | 26-08-15 | 11:40

Eagle_Eye | 26-08-15 | 10:58
Klopt! Totdat de Amerikanen zich gingen bemoeien met het midden-oosten stonden moslims vooral bekend om hun naastenliefde en omdat ze al eeuwenlang dagelijks met bloemen versierde bootjes hun eerstgeboren dochters kwamen aanbieden aan de middeleeuwse Europeanen. Wapens hadden ze zelfs niet. Eigenlijk waren het de care bears van het midden-oosten, zo schattig. Maar ja, die Amerikanen hè... Holy crap, you stupid fuck!!!

Mr Dixit | 26-08-15 | 11:40

Een 'Inconvenient Truth' voor al die keurige D66'ers, die VARA intellectuelen, de overtuigde PVDA'ers. Goed overigens dat de Volkskrant dit artikel plaatste.

LanzVonLiebenfels | 26-08-15 | 11:39

Alles.
Altijd.
Overal.

swassannuf | 26-08-15 | 11:39

@Eagle_Eye | 26-08-15 | 10:58
... HUN SCHULD!

Jij bent eigenlijk de belichaming van de reden waarom ik zelden nog in de panelen hier te vinden ben.

Nou. Doei!

SvennusMax | 26-08-15 | 11:38

Gaat niks veranderen zolang de grondwet op het gebied van bijv godsdienst niet verandert. En zoals we allemaal wel weten; gaat een wijziging van de grondwet de komende 200 jaar echt niet gebeuren. Daarnaast zitten we compleet vast aan allerlei verdragen bij allerhande organisaties zoals de VN, Raad van Europa, onderlinge verdragen en natuurlijk de wetten van de EU. Ook die gaan de komende 200 jaar niet veranderen. Misschien probeer ik te zeggen, dat je er maar alvast aan moet wennen dat totdat jij en ik dood zijn; we alleen maar meer islam te verduren gaan krijgen. Valt echt niks aan te doen. Maak je borst maar nat.

blendedperfection | 26-08-15 | 11:37
-weggejorist-
frank4444 | 26-08-15 | 11:37

Dat was natuurlijk allemaal al 1300 jaar bekend. Maar de waarheidsvrees en denkluiheid van de boven ons gestelde was te sterk. God verblind degenen die hij wil vernietigen.

Phocas | 26-08-15 | 11:36

Bolkestein gaat toch geen minder, minder, minder Islam roepen?
Dat mag niet in NL, zie vervolging Wilders.
Minder, minder, minder dobbernegers ook niet, want Jean-Claude zuipschuit Juncker wil meer, meer, meer dobbernegers.
-
Zie de "Migration and Asylum
European Commission" dobbernegers in NL 1400 - 1600 euro per maand beloofd, zodra ze een verblijfvergunning hebben. Gezinshereniging dan binnen 12 maanden.
-
De werving gaat echt voortreffelijk.

Raider Twix | 26-08-15 | 11:36

"Ibn Khaldun van de Maliki-school zei: 'In de islamitische gemeenschap is de heilige oorlog een godsdienstige plicht.' "

En in dit achterlijke landje wordt er dan een school vernoemd naar een dergelijk, geweld verheerlijkend, sujet.

Moet kunnen natuurlijk. OK, die school werd ook niet direct een groot succes, geheel overeenkomstig de traditie van het geloof van de wrede.

Pieter V | 26-08-15 | 11:36

Bolkestein (ik mag hem niet) heeft wel gelijk.
Daarbij: Er is (grondwettelijk) een scheiding van kerk en staat. Hoe kan het dan in godesnaam dat er voor 1 geloof toegestaan wordt om die scheiding niet te laten bestaan?
Sterker nog, onder het mom van multiculturaliteit wordt de Islam meer en meer in de staatspolitiek verankerd.
Zelfs de SGP heeft moeten buigen voor de staat (oa vrouwen verkiesbaar stellen), maar zodra de term Islam, Mohammedaan of Koran valt moet de scheiding tussen kerk en staat wijken. Hierdoor worden eerder genoemden dus boven de (grond)wet geplaatst en is de basis voor de sharia al in volle gang. En dat allemaal onder het motto PC.
en waarom?
Als iemand rood haar heeft mogen we ginger zeggen,
Als iemand gereformeerd is mogen we christenfundi zeggen,
Als iemand homoseksueel is mogen we homo zeggen,
Als iemand de torah volgt noemen we dat een jood,
Als iemand islamiet is mogen we niets zeggen en schieten we krampachtig in de PC stand, en wees toch eerlijk: een homosexuele islamiet *is* toch een islamietje?
Hoe komt het dat wij ondertussen niet onderkennen dat er zoiets is als "Islamoglossofobie" (Fobie om te praten over onderwerpen als Islam, Mohammedaan of koran).
Hoe kan het dat zodra de Islam ter sparke komt bijna iedereen spontaan heresfobie ontwikkeld en de zaak niet bespreekbaar kan maken? (Fobie voor het op de proef stellen van de doctrine of een radicale afwijking van de doctrine)
Waarom wordt eenieder die geen heresfobie heeft gelijk als *racist* (klopt niet, Islam is geen ras), *fascist* (iemand die voorstander is van 1 leider) of zelfs *antisemiet* ( wat heeft dat in vredesnaam met Islam te maken?) neergezet?
vragen vragen vragen....
Waar blijven de antwoorden en oplossingen?

Verwilder(s)t Niet | 26-08-15 | 11:36

Je hebt toch de term 'bijbelvast'?

Indien die moslims allemaal hun koran gingen vasthouden hadden we beduidend minder last van ze. Wel met twee handen!

kwark001 | 26-08-15 | 11:35

't Is toch van de gekke dat dit door velen als een openbaring wordt gezien - niet in de laatste plaats door Bolkie zelf. De ogen sluiten voor het onmiskenbare, dat is wat nog steeds heul veul mensen doen, klaarblijkelijk. Ik bedoel, alleen het woord jihad al .... waar zou dat nou toch vandaan komen? En: als een jihadist zegt dat zijn daden door de islam geïnspireerd zijn, dan hebben zijn daden - dus - vanzelf met die islam te maken. Hoe, is een ontzettend oninteressante vraag voor de geleerden 'dát' is op zich genoeg info.

robW | 26-08-15 | 11:35

Zal toch maar onderstaand bericht plempen,ook al zijn dit steeds terugkerende story's die allemaal op elkaar lijken.
Ik word er zelf moe van want er gebeurt helemaal niets.
Al helemaal niets als we op de boven ons gestelden onder die kaasstolp moeten wachten.

Three cheers for Canada!!
Let's hear it for a Quebec mayor...
Or as the commercial promoting pork says "put some pork on your fork"

MAYOR REFUSES TO REMOVE PORK FROM SCHOOL CANTEEN MENU... EXPLAINS WHY
Muslim parents demanded the abolition of pork in all the school canteens of a Montreal suburb.
The mayor of the Montreal suburb of Dorval, has refused, and the town clerk sent a note to all parents to explain why...
"Muslims must understand that they have to adapt to Canada and Quebec, its customs, its traditions, its way of life, because that's where they chose to immigrate.
"They must understand that they have to integrate and learn to live in Quebec.
"They must understand that it is for them to change their lifestyle, not the Canadians who so generously welcomed them.
"They must understand that Canadians are neither racist nor xenophobic, they accepted many immigrants before Muslims (whereas the reverse is not true, in that Muslim states do not accept non-Muslim immigrants).
"That no more than other nations, Canadians are not willing to give up their identity, their culture.
"And if Canada is a land of welcome, it's not the Mayor of Dorval who welcomes foreigners, but the Canadian-Quebecois people as a whole.
"Finally, they must understand that in Canada (Quebec) with its Judeo-Christian roots, Christmas trees, churches and religious festivals, religion must remain in the private domain. The municipality of Dorval was right to refuse any concessions to Islam and Sharia.
"For Muslims who disagree with secularism and do not feel comfortable in Canada, there are 57 beautiful Muslim countries in the world, most of them under-populated and ready to receive them with open halal arms in accordance with Shariah.
"If you left your country for Canada, and not for other Muslim countries, it is because you have considered that life is better in Canada than elsewhere or a Muslim country.
"Ask yourself the question, just once, "Why is it better here in Canada than where you come from?"
"A canteen with pork is part of the answer."

swassannuf | 26-08-15 | 11:34

@MasterMind99 | 26-08-15 | 11:21
Het een sluit het ander helaas niet uit.

Jan Passant mk2 | 26-08-15 | 11:34

@VanBukkem | 26-08-15 | 11:20
Lafaard nr. zoveel.

Lupuslupus | 26-08-15 | 11:32

"Bij ons meent de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), dat er 'een enorm verschil is tussen islam en jihadisme'. Het 'jihadisme is de aanduiding van politiek-extreme en gewelddadige stromingen die zich beroepen op de islam'."
----
Nee, jihad is simpelweg het actief belijden van de godsdienst door de individuele gelovige. Met stromingen heeft 't geen fuck te maken.

Angel_eyes | 26-08-15 | 11:32

In Duitsland zowel in oost als in west hebben ze het ook door, ze worden nu nog steeds aangeduid en genoemd Neo Nazi, maar ik begin steeds meer te denken, dit zijn mensen en Duitse burgers die het volkomen zat zijn.
De burgeroorlog is mogelijk al begonnen.

gebrokenvleugel | 26-08-15 | 11:31

Hua5965 | 26-08-15 | 11:24

Verschil is uiteraard dat de zeloten die leven naar de letter van de bijbel (waarvan dan ook nog tig varianten zijn) zich beperken tot sektarische genootschappen...

LJBrinkhorst | 26-08-15 | 11:30

@zevensprong | 26-08-15 | 11:18
Hou toch eindelijk eens op met liegen dat Wilders is "weggelopen"!
.
Miscommunicatie en onenigheid in de *CDA-top* hebben begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte ingeleid. Daardoor kon partijleider Verhagen uiteindelijk niet leveren wat hij al aan PVV-leider Wilders had *beloofd*. Het verklaart waarom Wilders alsnog opbrak na 7 weken onderhandelen in het Catshuis.
.
Altijd maar weer het verraderlijke CDA, destijds onder aanvoering van Verhagen. Die na zijn verraad aan Wilders snel de benen nam uit de politiek.

Lupuslupus | 26-08-15 | 11:30

MasterMind99 | 26-08-15 | 11:21

Hoi Igor!

eerstneukendanpraten | 26-08-15 | 11:30

Uiteraard heeft Islam alles met de terreur te maken, Het verschil is dat Bolkestein het ook keurig onderbouwd en Wilders het bij zijn simpele achterban af kan met "minder Marrekanehhh!" te schreeuwen.

WaarDeWindWaait | 26-08-15 | 11:29

Beste Els,

wat ik nu toch over de Islam heb ontdekt.

Je Fritsie

Berbaar | 26-08-15 | 11:29

Zoals Hans Jansen dus altijd zei. En wie de moeite neemt; gewoon de beschikbare vertaalde boeken doorneemt met de originele teksten komt tot dezelfde conclusie. Hoe moeilijk is dat?
!
Ja, vreet wel degelijk tijd, niet "1 dag op een paar nieuws sites", maar dan verkrijg je ook een een fraai voortschrijdend inzicht)
Salut! Evocatus

Evocatus | 26-08-15 | 11:29

Komt ie dan wel heel laat achter.

RobberenRukkie | 26-08-15 | 11:28

Krankzinnigheid is een virus die rondwaart in Den Haag en Brussel. Bolkesteijn is duidelijk besmet

Jatuurlijkniet | 26-08-15 | 11:27

@ zevensprong | 26-08-15 | 11:18

De PVV is helemaal nergens voor weggelopen
dat leek toen alleen maar zo
omdat de VVD en het CDA zo ontiegelijk snel
naar Kunduz renden dat het daardoor optisch leek alsof alleen de PVV was weggelopen

Berthe | 26-08-15 | 11:27

Water is nat. dat is ook algemeen bekend.

Sjaak uit Dordt | 26-08-15 | 11:24

-weggejorist-

Hua5965 | 26-08-15 | 11:24
-weggejorist-
frank4444 | 26-08-15 | 11:24

Hr. Bolkestein, dit is mosterd na de maaltijd. U hebt in het (verre) verleden wel vaker prima uitspraken gedaan maar *daarna* was u wel heel snel vertrokken naar Brussel. Ook hebt u nooit Geert Wllders gesteund, die wèl - en tot op de dag van vandaag - op de bres is blijven staan: vóór Nederland, tégen de islam.
.
Geert Wilders heeft al meer dan 10 jaar van zijn leven zijn vrijheid opgeofferd, moet 24 uur per dag bewaakt worden en moet in het openbare leven altijd een kogelvrij vest dragen.
.
Hoe zit het met *uw* 24-uurs bewaking en kogelvrije vest, hr. Bolkestein? O die hebt u niet? Nee dat dacht ik al. Om open deuren in te trappen bent u niet nodig hoor.

Lupuslupus | 26-08-15 | 11:22

De enige reden om jihadisme en islam van elkaar te ontkoppelen is 'crowd-control'. Als we nu heel hard op alle staatsomroepen van de wereld roepen dat de islam vrede is, dan wordt de islam misschien wel een beetje minder oorlogszuchtig en kijken we misschien iets minder boos naar moslims.

tipo | 26-08-15 | 11:22

Wat Bolkie zegt over de Islam kun je toch ook zeggen van elk ander geloof?
Weg met die sektes.

Willem van Rood | 26-08-15 | 11:22

als het slecht gaat met de VVD komt Frits even wat harde rechtse woordjes fluisteren.
Als een soort bliksafleider.. beetje zoals Abouthaleb zeg maar.
Nee liberaaltjes.. daar trappen we niet meer in.. bij de volgende verkiezingen kunnen jullie opsodemieteren want jullie maken teveel 'kapot'.. vieze socialisten !

(c)ZWITSUL | 26-08-15 | 11:21

-weggejorist-

MasterMind99 | 26-08-15 | 11:21

Ach, Bolkestein doet het leuk voor de pijprokende NRC-bühne, maar hij heeft nooit de ballen gehad om er daadwerkelijk werk van te maken. Anders dan een Pim Fortuyn of ome Geert, van wie de eerste de rol van buitenbeetje moest bekopen met de dood en de tweede nooit zonder beveiligers over straat kan.

En ja, we kennen het probleem, maar wat gaat Bolkensteins dixielandpartijtje eraan doen? Helemaal niets, want Shell, Boskalis en Royal Hasjkoning moeten ook centjes verdienen in het Midden-Oosten.
Het beste zou zijn om de (Europese) grenzen potdicht te doen voor nieuwe moslimmigranten en ze het lekker in eigen land te laten uitzoeken. Vervolgens gaan we hier dan wel ff aan de slag met de emancipatie van moslimvrouwen en het heropvoeden van straattuig.

LJBrinkhorst | 26-08-15 | 11:18

pejoar | 26-08-15 | 11:02 |
Je gaat te kort door de bocht dat VVD links is geworden. Herinner je nog de coalitie met het CDA en gedoogsteun van de PVV? Het was de PVV die wegliep en daarmee zichzelf voor minimaal een decennium buiten spel zette. Dat was de zelfmoord op rechts en je kan de VVD niet kwalijk nemen om dan naar links te schuiven. Anders was er geen bestuur geweest of een verzameling met slechts linkse partijen.

zevensprong | 26-08-15 | 11:18

@Gräf&Stift | 26-08-15 | 11:06
Reactie op hun is heel simpel. Alle soera's, aya's en teksten in de Koran en Hadith zijn keurig genummerd, op de site www.thereligionofpeace.com/ , zeg tegen die leugenaars en/of onwetenden/ontkenners, dat ze dan hun Koran en Hadith eerst open moeten doen (die ze thuis wellicht onder hun bed hebben liggen, vooral moslims) en zoeken ze maar naar de genummerde teksten om te verifiëren, dan zullen ze gewoon dezelfde gruwelijke teksten ook in hun islamitische boeken thuis treffen. Dus dat heeft niets met media of internet te maken hoor, het staat gewoon in hun islamitische boeken die ze thuis bewaren en er trots op zijn.

Wonderful-Life | 26-08-15 | 11:18

"Het zij hem vergeven."

Nou, niet door mij. Met zijn kiezersverraad in '99 heeft hij zichzelf mi buitenspel gezet door eigen belang te laten prevaleren boven het oplossen van alle problemen waarvoor hij toen en later waarschuwde.
Opbokken met die verrader.

MasterMind99 | 26-08-15 | 11:17

Heau, heau Spartacus.
'de beste premier die Nederland nooit heeft gehad', dat is er maar eentje en dat is Pim.

Cuyahoga | 26-08-15 | 11:17

mogen de reli gekkies volgens de koranduck een katapult gebruiken tegen ongelovigen ?
uh... hadden ze in de Middeleeuwen dan al rubber elastiekjes ???
of bedoelde ouwe Mo zo'n grote katapult op wielen ?

Berthe | 26-08-15 | 11:17

En tot overmaat van ramp komen er scheepsladingen Mohammed worshippers regelrecht onze kant op.

leo de pejo | 26-08-15 | 11:17

Ach kijk, zoals zo vaak.
Wilders zegt iets dat door de "intelligente" politiek ontkent en belachelijk gemaakt wordt.
En dan na jaren(!) valt het muntje bij de "intelligente" politiek ineens ook en snappen ze eindelijk waar Wilders het over had.

Moi2 | 26-08-15 | 11:16

"De islam moet zich aanpassen aan de moderne wereld". Dan heeft Bolkestein het dus toch niet helemaal begrepen, want dat dat kunnen ze niet.

CrapoTheGreat | 26-08-15 | 11:16

-weggejorist-

het zonnetje in huis | 26-08-15 | 11:16

De zin 'islam betekent vrede' betekent in feite 'onderwerping betekent vrede'. Dus als je je niet onderwerpt aan Mo, dan is het geen vrede. 'Islam betekent vrede' is dus een dreigement.

'Islam!' = 'Geef je over!'

Angel_eyes | 26-08-15 | 11:15


We slapen rustig verder op weg naar totale chaos door Jihad en IS gepropandeerd. Waarschuwingen genoeg.
Alles retour zandbak graag.

Ride | 26-08-15 | 11:14

Islam is erger dan kanker want van dat laatste kunnen steeds meer messen genezen terwijl we steeds meer met de islam besmette mensen we er binnen onze grenzen krijgen. En die zijn niet of nauwelijks meer te helpen.

eerstneukendanpraten | 26-08-15 | 11:12

Bolkestein is de man die in 2005 voorspelde dat Amsterdam in 2015 een islamistische meerderheid zou hebben (zie filmpje onderaan): www.republiekallochtonie.nl/harde-cijf...

Abus Lenstra | 26-08-15 | 11:12

Ik meen dat Geert Wilders dit standpunt al ongeveer 10 jaar naar voren heeft gebracht.

krelus | 26-08-15 | 11:12

Oei. Zulke stukjes kun je alleen maar schrijven als je zeker weet dat je nooit voor een rechter komt te staan. Anders krijg je gerust 10 jaar voor 55km te hard rijden.

rylands | 26-08-15 | 11:10

@Gräf&Stift | 26-08-15 | 10:59
Dat vinden ze ook...

Nilfisk | 26-08-15 | 11:09

En 3, 2, 1, kom er maar in verzonnen reaguurder Fatima Dakmar met een aanklacht tegen dit artikel.

Rambo John J | 26-08-15 | 11:08

Inderdaad is Bolkestein de beste minister-president die wij nooit hebben gehad. Helaas. Had hem heel graag in plaats van Rutte gezien.

Dhr. de Wit | 26-08-15 | 11:08

De islam moet opgesloten worden in de hemel van Allah.

succesvol | 26-08-15 | 11:07

Wonderful-Life | 26-08-15 | 11:03
-
Goede link die www.thereligionofpeace.com ! Ik gebruik hem vaak in online discussies met moslims. Vooral leuk hoe ze daar op reageren. Meestal ben ik geïndoctrineerd door de media of heb ik de Koran zelf niet gelezen (alsof zij hem wel gelezen hebben). Ik verweer mezelf altijd met het feit dat zij blind zijn voor kritiek en er nooit inhoudelijk op reageren, behalve met agressie.

Gräf&Stift | 26-08-15 | 11:06

@Eagle_Eye | 26-08-15 | 10:58
Zo zit dat voor Gutmenschen! Islam is vrede en dat is een universele waarheid waarvan het betwijfelen streng strafbaar zou moeten zijn.
Jihad is een Amerikaans/Joods complot om de islam in een kwaad daglicht te stellen.

Jan Passant mk2 | 26-08-15 | 11:06

'De islam moet zich aanpassen aan de moderne wereld.' Feitelijk betekent dat dat ze een sprong in de tijd moeten maken van zo'n 1400 jaar vooruit. Ik zie dat eerlijk gezegd nog niet zo snel gebeuren.

VanBukkem | 26-08-15 | 11:06

Regeren is vooruitzien, maar idealisten moeten het eerst zien en zelfs dan duurt het nog xx jaar voordat ze beseffen dat hun idealisme niet de realiteit is.

ikeethetbeter | 26-08-15 | 11:06

Ja en christen agressie komt uit van het christendom. En gras is groen en beren schijten in het bos.

Kaan78 | 26-08-15 | 11:06

Het is toch geen geheim dat geweld en terreur een belangrijk deel van de islam maken, de 2 belangrijkste islamitische boeken, Koran en Hadith, zijn er heel duidelijk over: www.thereligionofpeace.com/Quran/023-v...

En daarom, de islam moet verboden worden, het is een fascistische ideologie.

Wonderful-Life | 26-08-15 | 11:03

Bolkestein heeft trouwens gelijk. Overigens was de SP in 1983 zowel de VVD als de PVV voor in het wijzen op de mogelijke problemen met gastarbeiders. Gastarbeid en Kapitaal.
-
Goed dat de problematische term Islamofoob wordt aangehaald. Het is tijds voor inhoudelijke kritiek op de Islam, zoals er sinds jaar en dag (terecht) kritiek is (geweest) op het Christendom.

Gräf&Stift | 26-08-15 | 11:02

@Dr.Hermannes | 26-08-15 | 10:59
Welnee, meneer had daar de moed al niet voor toen hij jonger was. Nu is hij oud.

Jan Passant mk2 | 26-08-15 | 11:02

Dat was een VVDer.
Nu bestaan die niet meer.Nadat Rutte Verdonk had verslagen veranderde die partij in een semi links gedrocht dat heel graag macht wilde hebben.
Jammer,zo bleef links ondanks het verval van de PvdA aan de macht.

pejoar | 26-08-15 | 11:02

"Wanneer de NCTV dus beweert dat men de term 'religieus geïnspireerd terrorisme' niet mag gebruiken, want die voedt de gedachte dat religie als zodanig de basis zou kunnen vormen voor geweldpleging dan zijn dat praatjes voor de vaak."

Het lijkt mij dat de NCTV met zulk beleid zichzelf verschrikkelijk belachelijk maakt en eigenlijk totaal geen nut heeft.
Als je als organisatie die terrorisme moet bestrijden politiek correct gaat lopen doen dan heeft het toch geen enkele zin? Terroristen zijn ook niet politiek-correct!
De afgelopen 15 jaar zijn er slechts een handjevol aanslagen door Westerlingen gepleegd, en de rest door moslims, je weet wel, die de ISLAM aanhangen.
Het begin van een probleem oplossen is toegeven dat er een probleem is.

Dhr. de Wit | 26-08-15 | 11:02

Gelukkig gaan steeds meer mensen inzien dat de opvattingen van Geertje zo gek nog niet zijn.

Soturi | 26-08-15 | 11:01

Ze zeggen wel dat jihad de zesde pijler van de islam is.

L. Rijk | 26-08-15 | 11:01

Tja. De jihad is nu eenmaal de heilige islamitische oorlog. Nogal een eyeopener om te stellen dat beide met elkaar hebben te maken.
Zo zie je dat je een gezaghebbende oogopslag, een geaffecteerd toontje en een bohemienachtig maatpak voldoende zijn om door de Nederlandse journalistiek als een heilige bewierookt te worden voor elke open deur die je intrapt.

De Geus | 26-08-15 | 11:01

Zo, dit wordt zo nog een goede ochtend.

Mesmer | 26-08-15 | 11:00

Allemaal duidelijk, islam betekent ellende, en toen?

compitaal | 26-08-15 | 11:00

Iemand?
-
Heeft iemand al iets uit de Islamitische gemeenschap gehoord die de gebeurtenissen in de Thalys heeft veroordeeld? Ik vind het zorgwekkend dat je geen enkele moslim of moskee hoort over de heldendaden van de Amerikaanse mariniers en andere reizigers die hun leven hebben gewaagd om de Jihadist tegen de grond te werken. Dat is zorgwekkend; alsof ze het haast jammer vinden. Zeer zorgwekkend.

Gräf&Stift | 26-08-15 | 10:59

De islam is een seks- en geweldsekte voor geboren mislukkelingen met een misplaatst gevoel van superioriteit.
 
Ook goed onthouden dat je volgens de islam mag liegen tegen alles en iedereen wat niet onderworpen is, helemaal als het de islam bevorderd.
 
"Nee hoor, de Islam wil helemaal niet Joden, mensen van het boek, homo's, ongelovigen en (vooral) afvalligen doden/terroristeren. Verkrachting van een dergelijk individu is helemaal niet haram! Allah heeft helemaal niet gezegd dat het de taak van elke moslim is tegen deze groepen te strijden, zelfs als je niet wil; omdat Allah weet wat goed voor je is. Nee hoor, echt niet, islam is liefde voor je naaste (lees: je mede onderworpene)"
 
Elke moslims die niet meedoet aan de Jihad is gewoon een lui zwijn die eens zn best moet doen.

wolf_r | 26-08-15 | 10:59

Bolk.... dit land heeft je nodig !!

Dr.Hermannes | 26-08-15 | 10:59

Misschien dat Frits Geert dan ook een beetje kan steunen ipv afvallen? Er is geen andere politicus die het met hem eens is namelijk. Of wil hij zelf de politiek weer in?

Ofzo2 | 26-08-15 | 10:59
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 26-08-15 | 10:59

-weggejorist-

SaulTnuts | 26-08-15 | 10:58

Naar mijn idee is het een gecreëerd probleem. In vroegere tijden werd er rijkelijk gehandeld met Perzië (het huidige Midden Oosten). Sinds olie en de bemoeienissen van onze 'vrienden' de Amerikanen (in de vorm van oorlog, dood en verderf) hebben we te maken met boze Moslims. Iets met oorzaak gevolg in mijn optiek....

Eagle_Eye | 26-08-15 | 10:58

En voor de onderknuppels in de Islam is het bedrijven van straatterrorisme de manier om aan de jihadplicht te voldoen.
Islam; De godsdienst van de wreden.

Chuck the plant | 26-08-15 | 10:57

Nou, daar heb ik geen studie voor nodig hoor.

islam is het letterlijke, onveranderlijke en laatste woord van het opperwezen ever ooit en derhalve is alles wat in het haatboek staat de absolute waarheid waar geen enkel levend wezen aan mag twijfelen, op straffe van de dood.

Meer hoef je niet te weten over die pedo-ideologie.

Parsons | 26-08-15 | 10:57

Bolkestein, was dat die kneus die zich naar het Europese parlement heeft laten deporteren?

_Wicman_ | 26-08-15 | 10:56

Bolkestein is sowieso de gekste niet.

Sayer | 26-08-15 | 10:56

Hear, hear!

kapotjeplov | 26-08-15 | 10:56

NEE nee nee nee nee nee!!!!
Jihadisme heeft NIETS met de Islam te maken!
(handen voor de oren en ogen doet een rustig gaat slapen)

Haatgenerator | 26-08-15 | 10:55

Och ja, de Bolk. Meneer had wel vaker gelijk, maar trok zich daarna altijd terug. Direct zodra de Gutmenschen zijn eenvoudige waarheid met een lompe Godwin doodsloegen op het marktplein van het "Fatsoen".

Gelijk had hij, de eerste Fatsoensmoord moest nog komen en meneer wou niet dat slachtoffer zijn.

Jan Passant mk2 | 26-08-15 | 10:55

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen