Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kamervragen VNL om beschamend tekort munitie

BAM. Na alle pief paf poef grappen & grollen op twitters is er toch nog iemand die zich voorshands wel zorgen maakt om de deplorabele staat van onze krijgsmacht. Zojuist dienden Klavermans & Bontes onderstaande vragen in voor losse flodder Jeanine Hennis. Waarvoor hulde. Miljoenmiljarden voor Brussel, Afrika en Bengaalse T-shirt-fabriekjes maar Onze Jongens (m/v) daar op de hei laten rondrennen met fopgeweren. Wat is er gebeurd dat wij dit land geworden zijn? How about de Kamer terugroepen van reces? How about een paar kolonels die desnoods met den bajonet Den Haag innemen? How about een fucking staatsgreep? Wel geld voor een Defensieboot op die stomme Gaypride, maar geen geld voor munitie voor onze krijgsmacht? Wat een schande. Hebben onze opa's dan godverdomme voor niks op de Grebbeberg liggen kreperen? Vragen van de Leden Van Klaveren en Bontes aan de minister van Defensie over het beschamende tekort aan munitie bij het Nederlandse leger. 1. Bent u bekend met het bericht 'Kogeltekort: 'militairen roepen pang, pang bij schiettraining'*? 2. Bent u, in navolging van onze fractie, van mening dat dit munitietekort een beschaamde vertoning is? Zo neen, waarom niet? 3. In hoeverre deelt u onze visie dat er absoluut nooit een tekort aan munitie mag bestaan bij defensie? 4. Welke maatregelen bent u van plan te treffen om de bestaande tekorten voor het einde van het jaar te hebben weggewerkt? 5. Op welke wijze gaat u bewerkstelligen dat er in de toekomst helemaal geen sprake meer zal zijn van munitietekorten? 6. In hoeverre is een krijgsmacht die niet eens voldoende munitie heeft om schietoefeningen te houden in staat haar grondgebied te verdedigen? 7. Bent u inmiddels bereid de gemaakte NAVO-afspraak, dat er minimaal 2% van het nationaal inkomen wordt besteed aan defensie, na te komen en dus 5 miljard extra te investeren? Zo neen, waarom niet? *http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/kogeltekort-militairen-roepen-pang-pang-bij-schiettraining

Reaguursels

Inloggen

Het munitie tekort bij defensie speelt zich al zeker 10 jaar af. Het heeft ook te maken met de procedures rondom 'gebruikte' munitie.
De munitie die je in in magazijn doet bij het begin van een uitzending en bij afloop van een uitzending niet meer gebruikt mag worden, anders dan opschieten op de schietbaan.
Dus je moet constant al je munitie opnieuw kopen bij elke wisseling van eenheden in het uitzendgebied.

Artt | 03-08-15 | 14:15

Mailtje naar de Defensie-woordvoerder der VVD-Tweede Kamerfractie.

Geacht Kamerlid, dat Defensie in portefeuille heeft.

U hoeft natuurlijk helemaal niet te reageren, dat deed u op een eerdere posting van mij ook al niet.
Toch probeer ik het nog maar eens. Hieronder enkele aanhalingen uit uw partijprogramma.
------------------------------------------------------

Onze defensie dient ook om onze belangen te verdedigen en onze invloed in internationale gremia zeker te stellen. Nederland kan en wil daarbij geen “freerider” zijn. De VVD neemt die verantwoordelijkheid en handelt daarnaar.
(...)
Moderne vredesmissies en het beschermen van onze handelsbelangen vragen om een krijgsmacht met slagkracht die beschikt over voldoende eenheden en materieel van hoge kwaliteit, maar bovenal bestaat uit voldoende, goed gemotiveerd, opgeleid en geoefend personeel. (...)
------------------------------------------------------
Nu is er een VVD-Defensieminister. Hoe verklaart u de tegenstrijdigheid van de dagelijkse praktijk versus uw programma? Hoe is het mogelijk, dat in een VVD-regering onze Defensie zó schromelijk wordt veronachtzaamd? Het "pang-pang-verhaal" is toch een blamage van de eerste orde.
En we horen en we zien de VVD niet over dit punt. Ja, op een Gaypride boot! Dáár is de VVD -net als Defensie- ruim vertegenwoordigd; de VVD gaat zelfs haar bootje aanleggen waar het niet mag.
Kunt u me uitleggen waarom de VVD zo is gedegenereerd en is de VVD wellicht voornemens haar leven te beteren? Als die Defensie-verwaarlozing komt uit de koker van de PvdA, dan zou dat een goede reden zijn om te breken. Ik heb enkele tientallen jaren VVD gestemd, maar dat is écht voltooid verleden tijd.
Tevens heb ik me altijd afgevraagd of de VVD nou niet een betere kandidaat voor Defensie had dan mevrouw Hennis. Waarom niet een (oud) militair?

In afwachting van een reactie (waar ik eigenlijk niet op reken),

Met vriendelijke groeten,

Kievit | 03-08-15 | 13:17

A.s. vrijdag dienen alle leden van het kabinet en de vaste kamer commissies zich op te stellen in rotten van drie op het Binnenhof. De partijleider van VNL zal deze landgenoten onder de wapenen dan vragen naar munitie of delen van munitie. Bij falen in het overhandigen van deze vermiste ammunitie, zal de Commandant in Chief overgaan tot de uitvaardiging van de nacht-klok en nachtwacht, totdat de vermiste munitie wordt terug gevonden. Het moge duidelijk zijn dat voor de leden van het kabinet der Koning en de leden der vaste kamer commissies geen weekend verlof wordt verleend totdat dit embargo is ingewilligd.

rmstock | 03-08-15 | 05:27

Wel grappig dat christenen altijd vooraan staan als er kogels gekocht moeten worden ... "Gij zult niet pang-pang roepen".

Watching the Wheels | 03-08-15 | 02:12

Dit beschamende tekort aan munitie zullen de ouwe hippie activisten van de gebroken geweertjes en de 'maak het leger, leger' periode heel fijn vinden.
-
Reaguurders:
Zo ziet de 'wég met ons' gedachte in praktijk eruit...

Ahasveros | 03-08-15 | 01:11

Goed mikken, dan hoef je maar één keer PANG te roepen!

exkoppijn | 02-08-15 | 23:51

ooit, dat wil zeggen tijdens het bewind van prins Maurits, had Nederland de beste land- een zeemacht ter wereld.
( de Bruyn en Wels: Met man en macht 2003). Nu is het verworden tot een Mexicaans leger met 96 generaals, 50 generaals functies in burgerdienst en 486 kolonels
(periode Hans Hillen, 2012) op een effectief van 35.000 man/vrouw. Met een brede lach tekende mw. Hennis in januari 2014 in het bijzijn van haar glunderende Finse collega de verkoop voor een habbekrats van de resterende honderd formidabele Leopard's hiermede de slagkracht van de KL definitief om zeep brengende. De alleskunner op ministerieel gebied de heer Henk Kamp, heeft vliegveld Valkenburg met de evenzeer formidabele en kort daarvoor volledig gerenoveerde Orion patrouille vliegtuigen gesloten en de toestellen voor een habbekrats verkocht. Deze toestellen hadden geweldige diensten kunnen verrichten voor de kust van Somalië, de balkan whatever. Het tekent de decadentie binnen de Haagse burelen Defensie aan een secretaresse over te laten. Vliegveld Valkenburg, een prachtige groene oase en natuurbuffer vol weidevogels tussen de overvolle Haagse en Leidse agglomeratie wordt een vinexwijk ,het bevolkingsoverschot van Arabië en Afrika aldaar gedeeltelijk herhuisvestend.

Jan Boule | 02-08-15 | 21:13

Gewoon een nacht over geslapen. Een dag over gedacht:

Een militaire coup is wat dit land nodig heeft.

Na Dijsselbloem em zijn dubbele pet, lachende Mark, smalende Didi, Paars, PvdA, Socialisme, EU, dobbernegers, emoterreur, zielige quincy's, slachtoffertrollen en de lokale begrafwnisondernemer (hallo autisd66;)) is:
-Grenzen dicht,
-Krijgstucht in financieën.
-Krijgstucht in politiek (weg met de 'appeasement' politiek. Krijgsraad!
-Wortel en ziel weg met de 'Meppelweg 440' en alles, maar dan ook alles wat daarmee 'niet' te maken heeft. (Pislam, hallo context-dossier).

Vier jaar Kolonels- en Krijgsregiment heb ik daarvoor over. Zo niet meer.

Jongens, pak die tank terug!! Hennis heeft deze niet voor niets afgepakt! Doe een Israëlier en wees meer dan dat ze denken dat je bent!

Bevrijdt ons van het tuig op het Binnenhof!

Het is maar een gedachte die ik deel. (Hallo Velleman, verwrongen ouwe [insert definition of sour, misguided german hat (purple)]!*

*Heil Ommezwaai, omdat het kan! Niet dankzij jou Velleman. Lul.

Oktoberfest | 02-08-15 | 18:03

Als het aan de PVDA ligt komen ook die houten geweren uit 1939 weer terug om de vijand af te schrikken. Jammer dat het niet werkte tegen de Duitsers, raar hè. :"?><

Olieboer | 02-08-15 | 17:54

@Chiant | 02-08-15 | 17:40
Laatste zin moet zijn: 'of deze zware post van Buitenlandse Zaken als springplank aanbiedt aan zogenaamde zwaargewichten die hun werkelijke carriere bij Europa zien, terwijl zij veinzen de belangen van Nederland te behartigen.'

Chiant | 02-08-15 | 17:46

@(c)ZWITSUL | 02-08-15 | 16:57
Qua 'mensen die het nodig hebb0n'... U bent op de hoogte met de Rijksbegroting en weet waaraan het Rijk bijna 75 en bijna 80 miljard Euro aan spendeert? U weet ook dat de lasten vanwege de staatsschuld (rente & kosten) jaarlijks meer bedragen dan de begroting voor Buitenslandse Zaken (het 'postennetwerk'), Defensie en Ontwikkelingssamenwerking bij elkaar opgeteld? Laatstgenoemde drie zijn niet geheel toevallig de externe machtsmiddelen die het Rijk heeft. Maar die onze regering dus klaarblijkelijk totaal niet relevant vindt. Of deze posten als douceurtje aan een wereldvreemde sociaaldemocratische sinterklazin geeft. Of aan megalomane EU-adepten.

Chiant | 02-08-15 | 17:40

Klavermans & Bontes
' 5 miljard extra investeren in defensie materiaal '
-
sodemieter toch op stelletje idioten, zorg voor de mensen die het nodig hebben en trap niet in die bullshit praatjes.

(c)ZWITSUL | 02-08-15 | 16:57

Je hebt geen hersenen nodig om Nederland uit te leveren aan de EU of de islam. Dus heb je ook geen munitie nodig. Vragen?

funkyd | 02-08-15 | 16:32

Misschien wat minder buitenlandmissie's zoals Mali en IS waar NL zich zo nodig ongevraagd mee moet bemoeien.
Ook kogels is gewoon een kwestie van begroten.

Beroep = Boerenlul | 02-08-15 | 16:20

@telelezer | 02-08-15 | 15:27
Lees de anacyclose van Polybius en u zult alle antwoorden vinden.

Chiant | 02-08-15 | 16:18

Hoe is het toch mogelijk dat ons ooit zo trotse V.O.C. Nederland zo'n ziek land is geworden..?
-
Antwoord: de EU..!

telelezer | 02-08-15 | 15:27

Geen geld, dus DAAROM gooien onze F16's maar 3 bommetjes per week op de "IS" moordenaarsbende in plaats van het gespuis uit te roeien met carpetbombing.

Ik vroeg me al af waarom. Geen geld dus! Dat geven we immers liever weg aan het buitenland en buitenlandse gelukszoekers.

telelezer | 02-08-15 | 15:25

Wij idioten geven ons geld liever weg aan het buitenland en kanzloze gelukskzoekers.
We gaan steeds meer lijken op het oude Romeinse Rijk dat preceies hetzelfde deed en ook de grenzen open zette voor gelukszoekers en daardoor letterlijk ten onder ging en vernietigd werd.
-

telelezer | 02-08-15 | 15:22

En daarmee ook logisch dat Pechtold het hardst lacht, aangezien al die D66 rechters alleen maar meer werk krijgen in de toekomst.

Mick2805 | 02-08-15 | 14:29

Haha, Nederland ten top !, criminelen hebben meer wapens en munitie dan defensie. Logisch dat Nederland overlopen wordt door criminaliteit, we staan te boek als lachertje van Europa.

Mick2805 | 02-08-15 | 14:28

beunhans | 02-08-15 | 12:55

Nee, de officiele gevechtssinstructie is als volgt:
Pang pang: pistool of mitrailleur op semi-auto
Ratatatata: mitrailleur op auto
Piieeeeeeuuuuuuuuwwwww - BOEM! is een handgranaat
Klik - KABOEM! - Je staat op de mijn die ik daar gelegd heb
In de landrover doen we VROEM, VROEM want alle LARO versnellingsbakken zijn kapot en er is ook geen geld voor diesel. En niet aan het stuur draaien want daar slijten de voorbanden van.

Tijdreiziger | 02-08-15 | 14:27

Gelukkig is de grootste prioriteit van Den Haag nog steeds om meer parasitaire volken hierheen te halen, en met al dat gespuis dat hier al is van een royale bonus te voorzien.
Niet om onze soevereiniteit te bewaken.

KarelMarks | 02-08-15 | 14:19

@Fijnstoffer | 01-08-15 | 22:47

Tip voor advocaten, bewaar tweet van alexandertje om hem hoofdelijk verantwwordelijk te stellen indien er "slachtofers " vallen onder NL militairen tijdens missies agv ongeoefendheid mbt vuurwapens dat de politieke keuze die ze maakte dit mogelijk heeft gemaakt, vond hem al een paar misselijke uitspraken over nederlanders gemaakt hebben, maar dit slaat alles.

Umberto die trotzoni | 02-08-15 | 14:04

@necrosis | 02-08-15 | 09:32
U leest dingen die ik niet schrijf en ook niet tussen de regels door bedoel. Dat is paranoide.
En betrek mij niet in uw fittie met @Parel van het Zuiden.

Chiant | 02-08-15 | 13:58

Allereerst moet Pechtold met zijn domme kop zijn waffel dichthouden. Immers dankzij D666 regeert dit Kabinet nog.

Dat het leger is uitgekleed is toch niet verwonderlijk als je een typegeit van Schoevers tot minister van Defensie laat maken??? Dat mens is te dom om te rekenen en onderscheid te maken tussen een kruisraket of tampon.

MRF2739 | 02-08-15 | 13:36

Geen geld voor munitie maar wel voor een paar JointStrikeFalers

typtyphus | 02-08-15 | 12:59

Eng mannetje kereltje Pechtold. Hiervan genieten is een volksvertegenwoordiger onwaardig. Zijn droom van een 1 groot europees leger komt natuurlijk dichterbij. Daarvan geniet hij natuurlijk.

Cultuur.Barbaar | 02-08-15 | 12:57

-weggejorist-

beunhans | 02-08-15 | 12:55

minister jonhn kerry
iran is zeer vijandig,maar we geloven hen op hun woord.
iran gebruikt de miljarden van opheffen sancties voor aankoop 550 Russische en chinese militaire vliegtuigen.
visis kan wat verwachten.
israel zit nu ook op zijn nagels te bijten.
ze hebben de bom.
afwachten en dagen tellen
de invasie van gelukzoekers zal miljarden kosten,een niet betaalbare aanslag op het sociale vangnet.
de aliens die ons overheersen,brengen het land tot de bedelstaf.
het zijn niet alleen de kogels waar ze op bezuinigen.


soledad | 02-08-15 | 12:45

Pang pang, je bent dood. Niets, welles.
Je deed 11 keer Pang pang en dat kan niet zonder Klik, Klak, Tjsiek Tsjiek tussendoor.

ET007 | 02-08-15 | 12:34

*Stemoefeningen doen gaat*

Rest In Privacy | 02-08-15 | 12:22

En maar oorlogje spelen in verweggistanlanden en geen kogels hebben om dobberaars aan de grens tegen te houden

Alt | 02-08-15 | 12:17

Dus ik kan met windbuks nederlandse krijgsmacht op de knieen krijgen&#128563;

jan6894 | 02-08-15 | 11:48

necrosis | 02-08-15 | 10:18
Waarom drie extra leestekens?

swassannuf | 02-08-15 | 11:38

Wat een huilies. Mijn opa had zelf kogels gemaakt, met deze mietjes ga je toch de oorlog niet winnen. Geweer heeft zeker ook de verkeerde kleur boys?

De Veroorzaker | 02-08-15 | 11:27

Waarom is het op.. geen geld voor nieuwe voorraad of leveringsproblemen? Beide is niet acceptabel overigens. Hebben de amerikanen het afgelopen jaar niet een (onverklaarbaar) grote hoeveelheid munitie aangeschaft? Je weet wel, om iedereen een nekschot te geven in een fema death camp enzo.
Ik kan me voor een aantal trainingen overigens voorstellen dat pang roepen op het moment dat je normaal gesproken een schot zou lossen nog steeds een zinnige oefening KAN zijn. Op voorwaarde dat je daarnaast verder voldoende schiettraining hebt gehad.. en dat durf ik ernstig te betwijfelen of dat het geval is (omdat ik weet dat dat bij de politie alles behalve het geval is).

noerg | 02-08-15 | 11:14

Wat een drama. Nederland wordt bij het oud vuil gezet, en niemand doet wat.

wiener mit pommes | 02-08-15 | 11:14

Gelukkig hebben we nu een vrijhandelsverdrag, met een land dat alleen wapens en oorlog exporteerd, dus dat komt snel helemaal weer goed... wapens,bommen en oorlog zijn onderweg.

baard van troje | 02-08-15 | 11:00

Nog in de kast Dibi zou zeggen : bam bam bam .

edelweiss | 02-08-15 | 10:49

@Gemak | 02-08-15 | 10:44
Aan de andere kant zouden er ook wat generaals per ongeluk afgeschoten kunnen worden. Daar schijnt nogal een overschot van te zijn... Elk nadeel heeft zijn voordeel of zo.

Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 10:47

-weggejorist-

DennisF | 02-08-15 | 10:47

Mij lijkt het wel nuttig om bepaalde oefeningen zonder munitie te doen. Anders krijg je dingen als: "Mensen! Zoals jullie gemerkt hebben verliep de oefening niet helemaal goed. Waarschijnlijk zal onze majoor er wel bovenop komen. De famillie van de sergeant, is inmiddels ingelicht. We hebben gelukkig twee vervangers gevonden. Zij zullen op het oefenterrein rondlopen om te kijken of de oefening goed verloopt. Hou hier alsjeblieft rekening mee als je schiet."

Gemak | 02-08-15 | 10:44

-weggejorist-

DennisF | 02-08-15 | 10:44

Is GS trouwens voortaan op Zondag gesloten? Of zijn hier ook bezuinigingen in het spel? Kwart voor elf en nog steeds geen nieuw topic?

Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 10:42

Alexander de miezerige..... wat een NSB-er is het toch....

Daarom nemen ze in Moscow heel west-europa ook zo serieus......, vervallen tot tandeloze staten met een paar bakfietsen en en een paar rotjes.

Onze man in Mockba | 02-08-15 | 10:41

Ze kunnen mij gerust bellen, heb nog wat kistjes "pang pang" staan, geheel digitaal en oneindig af te spelen met iedere telefoon of mp3 speler.

Dhr. de Wit | 02-08-15 | 10:40

-weggejorist-

DennisF | 02-08-15 | 10:39

Tot voor kort dacht ik, ok ze nemen je geld maar ze nemen niet je trots.

Blijkt dat ook een leugen, onze jongens staan echt voor schut nu. Hoe denk je dat dit nieuws de wereld over gaat en hoe denk je dat onze jongens bejegend gaan worden als ze samen moeten werken met collega's? Het is nog net niet het zeepje op moeten rapen.

holtordevrschrkklke | 02-08-15 | 10:34

-weggejorist-

mazzeltov2015 | 02-08-15 | 10:33

"6. In hoeverre is een krijgsmacht die niet eens voldoende munitie heeft om schietoefeningen te houden in staat haar grondgebied te verdedigen?"
-
We hebben de Leopard tanks verkocht.
Dus wat bazel je nou?
Het grondgebied verdedigen zonder tanks ... pffffffffffffffff
-
Gelukkig is er wel geld zat voor asielzoekers om die 1400 - 1600 per maand te geven.
En een (ook werkloze) bijstandstrekker krijgt maar liefst 1000 - 1100.
Geld zat dus, kwestie van prioriteiten.
-
En er is ook geld voor die leugen zender voor Rusland, propaganda zender.
-
Goedkoop scoren hier. In NL is geld er alleen nog om verbrast te worden, zinvolle bestedingen zijn allang geschrapt, dus wind je niet op in Den Haag. Gaat nergens over.
-
En als je je grondgebied wilt verdedigen, kap dan eerst met uitlokken van WO3, door bijvoorbeeld geen staatsgreep in de Ukraïne te laten plegen, en vervolgens te steunen. Helpt ook.

Raider Twix | 02-08-15 | 10:32

@Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 10:27
Ik heb nog wat platen liggen waarin 'The Great Kat' boven genoemden naspeelt op extreme snelheid.
Geen linkje, ga zelf maar zoeken....

necrosis | 02-08-15 | 10:31

@Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 10:27
Er zijn natuurlijk altijd enkele uitzonderingen die de regel bevestigen.
Overigens hoort Mozart in dat rijtje niet thuis, want dat was eigenlijk gewoon stiekem een blanke neger. Mozart lag ook de hele dag in bed.

VanBukkem | 02-08-15 | 10:30

@VanBukkem | 02-08-15 | 10:11
'Eigenlijk kunnen alleen negers goeie muziek maken'

mmm, Beethoven, Mozart, Schubert, Satie, om er maar eens een paar te noemen kun je niet eens als lichtgetint verkopen.

Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 10:27

@necrosis | 02-08-15 | 10:21
Dat alleen negers goeie muziek kunnen maken, wil natuurlijk nog niet zeggen dat _alle_ negers goeie muziek maken. Ook negers kunnen kolereherrie maken.

VanBukkem | 02-08-15 | 10:26

Oefenmunitie, daar gaat het toch om? Losse flodders en rookbommetjes enzo?

giechelmeisje | 02-08-15 | 10:24

bijna_raak | 02-08-15 | 10:19
Wie wil Emmi nou niet greren.

Moeki de Meeuw | 02-08-15 | 10:24

@VanBukkem | 02-08-15 | 10:11
Ooit van 'Bad Brains' gehoord?
*gnehehe*

necrosis | 02-08-15 | 10:21

@Parel van het Zuiden | 02-08-15 | 10:14
Och, ze kunnen er altijd wat fotootjes van tanks tegenaan gooien.
Dan zijn we zo weer een paar uur verder.

VanBukkem | 02-08-15 | 10:21

Is dit trouwens niet voldoende om de staat en kabinet Rutte voor de rechter te slepen?
.
Bij aankopen materieel of omvang leger kun je altijd discussieren over noodzaak en dus moeilijk aantonen dat een kabinet verzaakt op een primaire overheidstaak. Bij munitie lijkt me de discussie eenvoudiger. Zodra het leger niet meer kan schieten heeft een kabinet per definitie verzaakt. Zeker gezien het feit dat we militairen in oorlogsgebieden hebben.
.
Zou Rutte hier zijn landverraad te vroeg en te expliciet hebben uitgevoerd?
.
Ik denk van wel.

Parel van het Zuiden | 02-08-15 | 10:21

Lachen, brullen, gieren met ons kabinet en de collaborerende oppositie. Heb mijn kinderen graag om mij heen maar begrijp het volledig als ze willen emmigreren, dit land gaat echt naar de verdoemenis.

bijna_raak | 02-08-15 | 10:19

@swassannuf | 02-08-15 | 10:05
*steekt vinger op*
Mijn nick schrijf je zonder hoofdletter....

necrosis | 02-08-15 | 10:18

@Parel van het Zuiden | 02-08-15 | 10:14
Lijkt er idd wel op. Terwijl het toch redelijk simpel is. Je gooit er, als redactie, een kwartje in en de mallemolen begint te draaien.
In onze hoofdstad is een pedo in elkaar geslagen door de vader van het slachtoffer. Als dat geen duizend reacties oplevert....

Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 10:18

Parel van het Zuiden | 02-08-15 | 10:14
Er is hier al enkele jaren een redacteur hier die het pangpang niveau niet ontstijgt.

Maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen als zwitsal...

Moeki de Meeuw | 02-08-15 | 10:17

Inmiddels is ALLES wat geregeld wordt door overheden in NL laakbaar. Ook defensie dus nu al.
Policor NL wil gewoon NL tot het uiterste uithollen en dan de eu om 'hulp' vragen. Passief en helaas blijkbaar ook DOM, wat de gemiddelde NL-er nu eenmaal is, zal diezelfde NL-er dan die eu als redder zien en hoopt men de anti-eu sentimenten weer te downplayen.
Want: anti-eu sentimenten zijn slecht voor de policors. Het heeft direct een fnuikende invloed op hun cv's en portemonnees. De baantjesdraaimolen zou STIL kunnen vallen en de policors zouden dan niet meer weten waar ze hun incapabelen, corruptici en incompetentelingen naartoe moeten promoveren.
De machtspolitiek in 070 en brussel is inmiddels zo pervers dat, ondanx dat we er zelf slachtoffer van (zijn ge-)worden, mensen er bang voor zijn geworden de eu te vertyfen, zoals elke rechtgeaarde NL-er zou moeten doen. Nu al is men bang NIET gered te zullen gaan worden door de EUSSR.
Deze spiraal moet worden doorbroken, het is 1 voor 12. Anders worden we binnenkort uitgeleverd aan een gevaarlijke macht die in essentie nog slechter en doortrapter is dan de voormalige DDR.
Het is dus nu al zover dat onze boys en girls in het groen zichzelf niet meer serieus mogen nemen.
Liever meer kanslozen dan munitie is het credo van policor NL.
Dat worden later interessante strafprocessen, na het aantreden van de nieuwe orde...........

pennestront | 02-08-15 | 10:16

"Reaguurders vragen over beschamend topic tekort"
.
Zou ook GeenStijl de bodem van haar munitiekoffers in zicht hebben?

Parel van het Zuiden | 02-08-15 | 10:14

Logisch als een blondje die van toeten noch blazen weet, de baas is van het leger. Is toch vragen om problemen.

Ice T. | 02-08-15 | 10:14

Logisch als een blondje die van toen noch blazen weet, de baas is van het leger. Is toch vragen om moeilijkheden.

Ice T. | 02-08-15 | 10:13

@Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 10:04
Ik heb het al vaker gezegd en ik herhaal het nog maar eens:
Eigenlijk kunnen alleen negers goeie muziek maken. Een enkele blanke uitzondering daargelaten.

VanBukkem | 02-08-15 | 10:11

@Botte Hork | 01-08-15 | 23:13
Ongelooflijk..

hot thing | 02-08-15 | 10:06

Necrosis heeft duidelijk zijn dag niet.

swassannuf | 02-08-15 | 10:05

@VanBukkem | 02-08-15 | 10:00
Same here, Valkparkiet sprong in een schaal met thee toen ik, tegen beter weten in, toch op die link klikte.
Punk is dead necro, en hoe je die drie-accoorden-herrie van die mensen die altijd maar boos zijn, ook wil noemen, het blijft takke(n)herrie!

Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 10:04

Een leger voor Nederland is overbodig. We gebruiken het toch niet.
Kijk maar naar MH17, HET moment waar je militairen voor in zou zetten.
Schaf die zooi gewoon af.

GateKeeperNL | 02-08-15 | 10:02

De primaire taak van het NL leger is grensverdediging. Daarvoor zijn manschappen, machinegeweren, tanks, houwitsers, raketwerpers en een paar nucleaire kruisraketten nodig. Al deze zaken zijn wegbezuinigd danwel weggestemd. De wapen- en staalindustrie is verdwenen of in buitenlandse handen geraakt. Dit alles maakt onze leiders zo slagvaardig als een natte krant.
We investeren wel miljarden in corrupte JSF projecten zodat we onder de dekmantel van VN en NAVO in het buitenland de agressor kunnen spelen. Maar materieel voor de kerntaak is te duur. Dit land is moreel failliet. Ik kan niet anders concluderen dan dat tegenwoordig vrijwel AL onze politieke partijen onder invloed van buitenlandse mogendheden staan. En dit ruggengraatloze volk kijkt er naar, doet niets en gaat over tot de orde van de dag.

Tijdreiziger | 02-08-15 | 10:01


Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 09:54

Die heb ik zelfs nog op vinyl. Laats mijn in 1979 gekochte installatie weer van zolder gehaald samen met alle LP's, wat een feest!

eerstneukendanpraten | 02-08-15 | 10:01

@Chiant | 02-08-15 | 09:23

Ik draaf in principe altijd door. Zo scherp je de geest. Alle hoeken van kamer opzoeken alvorens te concluderen. Via deelname onder deze nick slechts een paar hoeken. Daarnaast verwoord ik regelmatig wat mensen, die niet zo makkelijk schrijven, zeggen en denken. De rauwe sentimenten die steeds vaker zijn op te vangen in onze samenleving maar die niet verwoord worden.
.
Inzake de EU. U hoeft mijn reacties nog niet te wegen. Hou slechts een flard ervan vast. Over een jaar of vijf zult u het begrijpen. De lijn die ik daar aanhoudt is helaas niet zo'n schromelijke overdrijving als we allemaal stiekum een beetje hopen. De EU burelen zijn bevolkt met mensen met een gevaarlijke antidemocratische mentaliteit, er zijn geen checks&balances, en men streeft een cynische machtsagenda na. De receptuur voor een voortschreidende dictatuur.

Parel van het Zuiden | 02-08-15 | 10:01

@necrosis | 02-08-15 | 09:51
Shit. Mijn kat sprong van vijf hoog uit het raam toen ik op het linkje klikte.
Hij zwemt nu het kanaal over.
Kut.
Die zien we voorlopig niet terug, denk ik.

VanBukkem | 02-08-15 | 10:00

Parel van het Zuiden | 02-08-15 | 09:51

Niks van die oude-wijven-liefhebber aantrekken en ik luister nog liever een uur naar een CD met bosgeluiden dan één minuut naar die bagger van hem met "zangers" die allemaal denken dat ze Lemmy van Motörhead zijn. Iron horse, keep flying!

eerstneukendanpraten | 02-08-15 | 09:59

U hoort mij niet zeggen dat een tekort aan munitie niet beschamend is, maar: Pacifisten die roepen om meer kogels. Pleur eens even lekker op zeg.
 
En morgen staat Klaver weer te janken als Greet weer iets populistisch zegt zeker?

pietvanvliet | 02-08-15 | 09:56

@necrosis | 02-08-15 | 09:51
Sorry, maar ik heb Yessongs op staan. Ik houd namelijk wel van muziek

Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 09:54

@Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 09:46
Speciaal voor jou:
www.youtube.com/watch?v=n73UVhdTb08
@ieder ander: niet klikken op mijn linkje, dat geldt ook voor de Joris-van-dienst.

necrosis | 02-08-15 | 09:51

@necrosis | 02-08-15 | 09:16

Grappig hoe dat werkt bij u. Op het 46jarige pikkie getrapt en meteen lopen miepen. Het [!] drukken gaat u duidelijk beter af dan die discussie. Overigens wees ik u op een verifieerbaar feit. Als dat gekakel is.... Tok tok.

Parel van het Zuiden | 02-08-15 | 09:51

Bam of boem roepen is venoeg.
De NOS monteert de rest er wel onder.

Mastermattie | 02-08-15 | 09:50

doet me denken aan ontbreken van wc's in treinen. Allebei de problemen zijn problemen van de werkvloer en moeten binnen de organisatie worden opgelost. Zijn geen problemen waar de regering zich druk over moet maken.

watnouwatnouwatnou | 02-08-15 | 09:49

Pechtold krijgt er van langs in comments op twitter en terecht.

franck7020 | 02-08-15 | 09:47

Met dit kabinet kijk ik er eigenlijk niet eens meer van op.

Mertom | 02-08-15 | 09:47

@necrosis | 02-08-15 | 09:45
Tja, jij bent geen muziekliefhebber hé?

Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 09:46

Tijd voor een nieuw topic maar a.u.b. niet over handtasjes en aardappelzakken die door een gracht dobberen.

eerstneukendanpraten | 02-08-15 | 09:45

@Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 09:37
Als ik het niet kan winnen met woorden, gooi ik direct een muzakje van Impaled Nazerene in de strijd.
*alvast 'all that you fear' uploaden doet*

necrosis | 02-08-15 | 09:45

@VanBukkem | 02-08-15 | 09:42
Scherp ;)

Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 09:43

Misschien kunnen we ze in Gaza bestellen ?

Berthe | 02-08-15 | 09:43

@Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 09:37
Verbale munitie? Ik noem het losse flodders. Vanuit de heup.

VanBukkem | 02-08-15 | 09:42


Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 09:37

LOL, die houden we erin!

eerstneukendanpraten | 02-08-15 | 09:39

Gelukkig, voor de rest van ons, hebben necrosis, chiant en onze Parel nog wel voldoende (verbale) munitie...

Petrus Poortwachter | 02-08-15 | 09:37

@Kolbjorn Varmann | 02-08-15 | 09:29
Eigenlijk is wat die Pechtold zelf doet in de TK ook niet veel anders dan 'pang pang' roepen: Het klinkt allemaal heel leuk en aardig, maar het is totaal nergens op gebaseerd: Gebakken lucht/holle frasen.

VanBukkem | 02-08-15 | 09:36

@necrosis | 02-08-15 | 08:56
Oh ja, de F35 vliegt ook niet eens slecht maar voor de geringe verbetering op sommige punten (andere weer niet) moet wel tien keer de hoofdprijs betaald worden.
Het enige vliegtuig dat echt geschikt zou zijn voor het (zinloze) werk dat Nederland steeds doet in reeds lang verloren islamitische hellholes, dat zou een A10 zijn.

Maar die mag niet meer van de Amerikaanse luchtmacht (niet glamorous genoeg).

Jan Passant mk2 | 02-08-15 | 09:36

@Chiant | 02-08-15 | 09:23
Waarmee je stelt dat mijn tegels ondoordacht, niet onderbouwd en geen enkel feit bevatten?
Ik raad je aan om mijn tegels voortaan maar over te slaan.

necrosis | 02-08-15 | 09:32

Sommige processen zijn onomkeerbaar. Dit geldt ook voor het proces van verrotting. Dit is wat Nederland nu doormaakt. Het leger is en blijft een essentiële voorwaarde om de soevereiniteit van een land te waarborgen. Daarom: geef mij maar een nieuw Nederland. We hebben weer geleerd van onze fouten.
-
Sommige lieden moet je geen verantwoordelijkheid geven. Neem nu deze Pechtold: waar woont hij? Zit zijn dochter/zoon op een sportclub met sissende Marokkanen? Is hij ooit wel eens in een oorlogssituatie terecht gekomen waar hij beschoten is? Welnee, het is een elitaire, zelfingenomen kwal die door zijn nep-bulletje en accentje een 'belangrijkheids'-imago heeft aangeleerd. Stuur zo'n ventje eens een maandje naar Mali of Afghanistan. Neem hem mee op patrouille met de commando's, kijken of deze vreselijke kut Kwal dan nog steeds "heerlijk bericht, twitterd" als diezelfde commando's "pang, pang' roepen op het moment dat ze met groot kaliber beschoten worden door rebellen. Schaam je Pechtold!

Kolbjorn Varmann | 02-08-15 | 09:29

@Chiant | 02-08-15 | 09:12
Ochlocratisch moest ik even opzoeken.

Overigens zijn we maar ten dele een ochlocratische heilstaat. Want als we het bijvoorbeeld over een onderwerp als de Europese Unie hebben, dan heeft de bestuurlijk autoriteit gewoon schijt aan de ochlocratie.

VanBukkem | 02-08-15 | 09:26

@necrosis | 02-08-15 | 09:16
Ja.
En @Parel van het Zuiden stelt zich op de hoogte van feiten en onderbouwt zijn tegels met argumenten. Je kunt het er wel of niet mee eens te zijn, maar ik betrap hem nooit op dom geraaskal. Soms draaft hij wel eens door en wordt hij wat emotioneel, met name als het gaat over de EU, maar zelfs dan is het geen mainstream nakakelende onzin wat hij schrijft.

Chiant | 02-08-15 | 09:23

@eerstneukendanpraten | 02-08-15 | 09:16
Als je maar niets verteld over de flessen die ik ongezien je tuinhuisje in smokkel....

necrosis | 02-08-15 | 09:23

Wat een gedoe. Toen ik begin jaren 80 in het leger moest als dienstplichtige was er al een tekort aan munitie. We hadden een grote NAVO oefening in Duitsland waar we werden aangevallen door Amerikanen die schoten met losse flodders. Toen moesten wij al pang pang roepen. Je begrijpt dat we dat toen al niet serieus namen.

Roscoo1963 | 02-08-15 | 09:21

@VanBukkem | 02-08-15 | 09:16
Zelfs op dit tijdstip smaakt zo'n stukje kaas beter dan een bordje cornflakes, je krijgt er echter wel dorst van.....

necrosis | 02-08-15 | 09:19

Snap niet dat die jongens nog willen werken voor zo een kudde leger.
Je een beetje voor je mik laten knallen,omdat de een of andere Haagse droplul een leuk baantje wil in Brussel ?of voor Koning en Vaderland ??
voor je "pang" zegt zit die hansworst toch al in Canada.

Roger-Rabbit | 02-08-15 | 09:18

@Chiant | 02-08-15 | 09:12
Het gekakel van @Parel van het Zuiden is wél relevant?
Ik zou die 'Parel' geen enkele ministerspost geven....

necrosis | 02-08-15 | 09:16

En daarom stel ik mij nog steeds beschikbaar op het ministerie van oorlog in het volgende kabinet necro 1.

eerstneukendanpraten | 02-08-15 | 09:16

@necrosis | 02-08-15 | 09:12
Een flink stuk Old Amsterdam?! Nu al?! Het is nog geeneens half tien!

VanBukkem | 02-08-15 | 09:16

@VanBukkem | 02-08-15 | 09:08
*flink stuk Old Amsterdam en tripeltje aanbieden doet*

necrosis | 02-08-15 | 09:12

@VanBukkem | 02-08-15 | 09:08
Velen delen uw opvatting en brengen dit ook in de praktijk. Dom gekakel heerst, dat is hét kenmerk van onze ochlocratische heilstaat.

Chiant | 02-08-15 | 09:12

"Werken bij defensie, je moet het maar kunnen"

Mastermattie | 02-08-15 | 09:11

@Parel van het Zuiden | 02-08-15 | 09:03
Ik weet dat wij (het Nederlandse leger) een kale uitvoering krijgen.
Waarom kopen we geen F-18's van de plank?
Oh ja, dat mag niet Obama...... of liever gezegd: dat mag niet van de mensen die aan zijn touwtjes trekken.

necrosis | 02-08-15 | 09:10

@Parel van het Zuiden | 02-08-15 | 09:03
Ik persoonlijk vind niet dat je hoeft te weten waar je over praat om ergens een mening over te hebben. Schreeuw het van de daken, zou ik zeggen.

VanBukkem | 02-08-15 | 09:08

@Ron Burgundy jr. | 02-08-15 | 08:56
Ben jij het, Vlad/ Igor/ Mark?
En wat huisvrouwen betreft, ondergetekende heeft al bijna 46 jaar een piemol tussen de benen hangen...
En verder heb ik diep respect voor 'huisvrouwen'.

necrosis | 02-08-15 | 09:03

@necrosis | 02-08-15 | 08:56

Ja hoor, en de eerste 10 (eerste squadron) zijn gisteren door het US Marine Corps combat ready verklaard. Saillant detail, dat zijn F35B's, de meest complexe variant die o.a. verticaal kunnen landen.
.
Maar laat deze feiten u niet tegenhouden om uw F35 stokpaardje te bereiden, hoor. Weet u trouwens al hoe een F35 er überhaupt uitziet? Helpt echt hoor, een idee hebben van waar je over praat.

Parel van het Zuiden | 02-08-15 | 09:03

Ze hebben laatst hele wapenarsenalen + munitie in beslag genomen van criminelen. Kunnen ze daar niet mee "spelen"?

Maar even serieus.... De politie mag niets meer, de ME krijgt alleen wat nieuwe busjes en defensie is kaalgestript (tanks en nu ook munitie) Als je zelf aan een beetje stevige wapens (machinegeweren, raketwerpers) kan komen, kun je volledig losgaan niemand die je tegen KAN houden.
Tijd voor een staatsgreep? WTF!

Mastermattie | 02-08-15 | 09:02

@necrosis | 02-08-15 | 08:56

De JSF is sinds kort officieel in gebruik:

www.telegraaf.nl/buitenland/24330011/_...

Dat het kennelijk een weinig wendbare vliegende baksteen is laten we maar even weg.

Reinaert | 02-08-15 | 08:59

@necrosis | 02-08-15 | 08:48
[Zucht...] De taaliban is ook weer wakker. ;)

VanBukkem | 02-08-15 | 08:59

Toen ik dat tekstje van Alexander Pechtold las, dacht ik. Wat zou het een bak zijn als een terrorist de tweede kamer binnendringt en rustig parlementariërs staat om te leggen terwijl de beveiliging "pang, pang" naar 'm roept.
.
Heerlijk zou zo'n bericht zijn.

Parel van het Zuiden | 02-08-15 | 08:57

-weggejorist-

Ron Burgundy jr. | 02-08-15 | 08:56

@Jan Passant mk2 | 02-08-15 | 08:44
Ik vraag me af wat een F-16 kost.
Die zijn (zeker weten) goedkoper dan een F-35 en hebben hun nut reeds bewezen.
Heeft die F-35 überhaupt al gevlogen?

necrosis | 02-08-15 | 08:56

En iets eerder, van deze clown:

Alexander PechtoldGeverifieerd account
&#8207;@APechtold

"TNO-directeur waarschuwt voor dalende onderzoeksbudgetten" - Alarmerende oproep mag niet genegeerd worden! nu.nl/economie/4098980/tno-directeur-w... …

Heinzz | 02-08-15 | 08:54

@gelukzoeker | 02-08-15 | 08:28
Volgens het tooltje heb je inmiddels al 71 comments 'geplakt' waarvan het merendeel bol staat van de taal/ spellingfouten.
'bekend' is uiteraard met een 'd' en derde persoon enkelvoud van voeden is 'voedt'
En verder stel ik voor dat zwitsals 'zwitsals' blijven totdat ze minimaal 1000 comments hebben geleverd, uiteraard zonder ban.

necrosis | 02-08-15 | 08:48

Misschien als we allemaal tegelijkertijd springen en heel hard 'BOEM!' roepen, dat meneer Poetin dan denkt dat we over een atoombom beschikken. Misschien dat ie dan wel naar ons wil luisteren.

VanBukkem | 02-08-15 | 08:47

Raar. Munitie is duur, maar het soort munitie die nu "op" is, die is relatief goedkoop. Dat is precies de munitie waarmee militairen moeten oefenen die namens de regering het riet ingestuurd worden om "vrede & democratie" te brengen bij de mensen die niets met de islam te maken hebben.

Dat laat wel zien hoe weinig het leven van een militair (echt) waard is voor "onze" regenten.

Voor de prijs van 1 JSF kan het hele leger zich jaren iedere dag drie slagen in de ronte trainen. Met de munitie die nodig is hun vege lijf te behouden tussen de barbaren die niet eens van vrede en democratie houden.

Jan Passant mk2 | 02-08-15 | 08:44

-weggejorist-

hetvolkspreek | 02-08-15 | 08:42

@Bart de Gelovige | 01-08-15 | 22:40
Vooral en hoofdzakelijk hypocriet. Wel voortdurend bezuinigen en het dan gek vinden als de zaak op zijn gat ligt. Of eigenlijk vindt hij het helemaal niet gek, maar geeft hij gewoon geen fuck. Net als de MinPres, de MinFin, de Trui, de Badmuts en een groot deel van de rest van die opportunistische kliek.

Chiant | 02-08-15 | 08:42

Het is ze verboden, maar ik zou een militaire staking steunen. Doet het maar eens. Bij voorkeur als een van onze bewindslieden weer eens z'n scheur opentrekt over Putin, IS, of andere missie.
.
Tevens zou ik graag zien dat Nederland ALLE buitenlandse militaire inzet staakt. Een land dat zijn eigen grondgebied niet kan verdedigen heeft niets in den vreemde te zoeken. Je zou zelfs kunnen stellen dat het geen bestaansrecht meer heeft. Maar wellicht is dat ook de onuitgesproken doelstelling van die EU-likkers in Den Haag.
.
Voorts zal ik voortaan mijn politiek commentaar voorzien van een "V". Verzet is nodig. Dit land kan alleen nog via buitenparlementaire actie gered worden aangezien het parlement rechtstreeks bijdraagt aan de sloop van dit land.
.
V

Parel van het Zuiden | 02-08-15 | 08:41

Gebroken geweertje. De PvdA heette voorheen SDAP. Zowel ideologie als stommiteiten zijn gewoon blijven bestaan. Alleen het graaien is binnen die partij toegenomen.

VuileGoreRat | 02-08-15 | 08:36

@SpeurHaan | 02-08-15 | 08:29
Jan de Hoop krijgt er flink van langs in de comments.
*gnehehe*

necrosis | 02-08-15 | 08:35

Nog geen dag nadat bekent werd dat wij zonder munitie zitten , worden we al aangevallen door een Surinaamse uit zijn hangmat gevallen rappert [telegraaf] die zijn kans schoon ziet om de hand die hem voed onderuit te halen.

gelukzoeker | 02-08-15 | 08:28

Er is nog niet veel veranderd sinds mijn lichting 84-2.
Ons leger blijft een lachertje.
Gelukkig krijgen we door de EU nooit meer oorlog.
Waarom heffen we het leger niet gewoon op?

Politicusincapabelus | 02-08-15 | 08:27

@VanBukkem | 02-08-15 | 08:23
Wijser?

necrosis | 02-08-15 | 08:26

@dopinie | 02-08-15 | 07:55
Eerst zorgen voor een fatsoenlijk mandaat en voldoende kogels, bommen en granaten.
Anders krijg je weer zo'n kansloze missie zoals in Srebrenica.
Dat was, wat mij betreft, eens maar nooit weer.

necrosis | 02-08-15 | 08:23

@gelukzoeker | 02-08-15 | 08:11
Nou inderdaad. De laatste keer dat ons leger succesvol in actie kwam, was bij de slag bij Waterloo. Alleen begin ik me, naar mate ik ouder en wijser word, steeds meer af te vragen of we toen wel aan de goeie kant stonden.

VanBukkem | 02-08-15 | 08:23

Bij aankoop van 1000 magazijnen 'pangpang'munitie, 1 gratis tank cadeau.
http://bloximages.newyork1.vip.townnews.com/ellwoodcityledger.com/content/tncms/assets/v3/editorial/1/4b/14bc8f0f-e622-517c-b3f3-7f9b65db4031/5267446a301fd.image.jpg

VanBukkem | 02-08-15 | 08:19

Nog erger dan geen munitie zijn wel de verkeerd staande zombie ogen en stembanden geluid van bilderbergertje Pechtman waardoor wij nu in de schit zitten ,alhoewel meteen de wittevlag hijsen was toch altijd al de beste optie,dat heldhaftige verleden van ons zijn altijd al Rutte leugens geweest.

gelukzoeker | 02-08-15 | 08:11

@badlegerig | 02-08-15 | 08:05
Dan rouw ik met je mee.
*zet kratje klaar*

necrosis | 02-08-15 | 08:08

-weggejorist-

badlegerig | 02-08-15 | 08:05

En dan te bedenken dat er in Griekenland een berg wapens en munitie klaarligt.
Gekocht van de Duitsers, betaald met "geleend" geld.

hoofdleeg | 02-08-15 | 08:00

@de Voorzittert | 02-08-15 | 07:44
Ik ben niet bang en ook geen kolonel:
Hennis-Plasgaatje moet weg
[X] ja
[ ] nee

necrosis | 02-08-15 | 07:56

Goedemorgen, komkommervreters. Ten eerste worden er door Jean Debi gemakshalve twee zaken door elkaar gehaald (slimme zet want aandacht genereert het wel!), nl. A. Het trainen dan wel werken met munitie (schietoefeningen/missies), en B. Oefeningen. Het trainen van aanvals- en verdedigings-strategieën, individuele plaats in groepsbewegingen, omgang met (of gedrag als) krijgsgevangenen, etc. waarbij losse flodders gebruikt worden.

Bij B. is het roepen van 'pang' (of 'pinda', in het geval van kader met een Oost-Indisch PTSS) al decennia lang gebruikelijk. Zie ook:
wattenstaafje | 02-08-15 | 00:48
Guus Muisarm | 02-08-15 | 01:26
HistoryTeacher | 02-08-15 | 01:44
V4 | 02-08-15 | 03:56 Nee hoor.
Wij kregen eind jaren tachtig begin jaren negentig ook ca. 10 losse flodders tijdens oefeningen, daarbij werd geadviseerd om het wapen op enkelschots te zetten. Repeteervuur was niet verboden of zo, maar was je door je flodders heen, dan werd inderdaad tegen ons gezegd gewoon 'pang' te roepen. Dat was destijds al hilarisch (ware het niet zo triest), maar afijn; geen social media in die dagen, nu wel, en het is zomertijd, dus tegenwoordig pakt dat wel lekker op, zo'n anekdote.

Ook voor A. moest destijds iedere cent al drie keer omgedraaid worden alvorens deze werd uitgegeven: Oefenen met daadwerkelijke munitie was destijds al beperkt tot één of hooguit enkele keren per kwartaal, en dan was het heel wat als je tien keer écht de trekker mocht overhalen, liggend op een overdekte schietbaan. Uiteraard zitten er verschillen in die frequentie tussen bijv. infanterist, en een matroos of verbindingsofficier bij de KLu. Zowel A. als B. zijn m.n. in vredestijd prima (immers, er wordt bij Defensie al meer dan genoeg burgerkapitaal weggepist). Voor de mannen en vrouwen die daadwerkelijk op missie gaan hing/hangt de vlag er wel anders bij, me dunkt!

Prima dus dat Jean Debi aandacht vraagt voor beknibbeling op de verkeerde zaken bij Defensie. Immers, mannen en vrouwen die daadwerkelijk op missie gaan moeten vooraf op niveau gebracht (kunnen) worden, en dat zorgen over de munitievoorraad ter plaatse uit den boze zijn lijkt me duidelijk. Maar dit hele 'pief-paf-pauw' gebeuren staat compleet los van daadwerkelijke *schietoefeningen*, en is w.b. reguliere oefeningen gewoon oude kost.

Wat swassannuf | 02-08-15 | 05:23 (lekker kort!) zegt, dus.

dopinie | 02-08-15 | 07:55

-weggejorist-

exit religion | 02-08-15 | 07:51

Schoevers mevrouw op Defensie en tadaaaa het resultaat: iets teveel gegiechelt bij de budgetverdeling, personeel in belabberde tenues, zonder kogels op missies waar we niet eens genoeg materieel voor hebben. Kortom: ze doet maar wat. En de huidige kolonels zijn veel te bang om als klokkenluider linea recta richting einde carrière te marcheren. Elk land krijgt het leger wat zij verdient.

de Voorzittert | 02-08-15 | 07:44

Wij moesten pinda pinda roepen......

Kobus v/h zandpad | 02-08-15 | 07:39

lol @ wapster | 02-08-15 | 05:57

PollekePot | 02-08-15 | 06:36

Werken voor de Defensie. Je moet het maar kunnen: heel hard pang pang pang roepen.

(Neem oude kleren mee!)

wapster | 02-08-15 | 06:08

En de gasten van de artillerie zijn iedere avond schor.

wapster | 02-08-15 | 06:04

@PollekePot | 02-08-15 | 04:42
Gewoon alle volwassen Nederlanders zonder strafblad en met enkelvoudig paspoort toestaan zich te bewapenen, dan burgerwachten opzetten en er is niemand meer die het in zijn hoofd haalt ons land binnen te vallen. Scheelt ook in de misdaadcijfers en belastingdruk.

ben kokhals | 02-08-15 | 05:58

ik zou de trainingen van de luchtmacht wel eens willen zien. Volwassen kerels die met hun armen wijd door een kamer achter elkaar aan rennen.

wapster | 02-08-15 | 05:57

En @Apechthold moet zich met zo'n tweet de ogen uit zijn kop schamen. Jij bent er deelverantwoordelijk voor om erop toe te zien, dat zo'n tekort niet voor kan komen, mongeaul!

F. von Zeikhoven | 02-08-15 | 05:49

necrosis | 02-08-15 | 05:31
nee
nee

swassannuf | 02-08-15 | 05:47

0031 heeft de laatste 400 jaar niks meer gewonnen bij landjepik. Het enige waar de weermacht goed in was/is, is in het abknallen van opstandelingen. Hou toch op met die piepapoppenkast. Geweaun kappen met dat hele leger!
Scheelt miljarden, die in het onderwijs en zorg beter besteed zijn...

F. von Zeikhoven | 02-08-15 | 05:44

@swassannuf | 02-08-15 | 05:23
Was je nog van plan om wat feiten op tafel te gooien?
Of heb je net zo'n neus als Rutte?

necrosis | 02-08-15 | 05:31

Verhaal is opgeblazen.

swassannuf | 02-08-15 | 05:23

Het ene bericht over de krijgsmacht is nog triester dan het andere. JSF, geen munitie, wijven op onderzeeers. Pang pang roepen. Mensen, doek het leger toch op! Alsjeblieft, bespaar ons de verdere vernedering. Gewoon opdoeken dus, dan blijft er ook meer geld voor negers over en een land vol negers wil toch niemand hebben, dus dan hebben we niet eens een leger nodig.

PollekePot | 02-08-15 | 04:42

@naraga | 02-08-15 | 02:11 "Wanneer komt het leger eens op voor diegene die ze horen te beschermen, namelijk het Nederlandse volk?"
.
Dat bedoel ik. Wij hebben ter bescherming van onze soevereiniteit een koning en een leger. Toch is onze soevereinitet verpatst, opgeheven, uitgeleverd aan Brusselse tirannen. Waar waren zij toen ze verschil konden maken?

ben kokhals | 02-08-15 | 04:40

Het lijkt of trutje Hennis het leger aan het opheffen is met het oog op een leger vor de bezettingsmacht, de EU. Nog even en onze stoere soldaten moeten hun kistjes ruilen voor rooie hoge hakjes zoals hun Amerikaanse collega's www.wnd.com/files/2015/04/RedHeels.png... Minder sexy dan hoge laarsjes www.jble.af.mil/shared/media/photodb/p... en feministas worden er helemaal warm van www.youtube.com/watch?v=yXRrx4WCDaQ
Overigens helemaal voor de motie van stoer en kaal, maar tegen punt 7. Het leger moet in NL blijven, met goed materieel en een gezond budget, ter bescherming en verdediging van onze soevereiniteit, vrijheid, lijf en goed, niet om de neocon-agenda van Washingtonse idioten op te leuken.

ben kokhals | 02-08-15 | 04:26

Het is nu wel duidelijk dat dit land opzettelijk gesloopt wordt. De vraag is alleen, in opdracht van wie?

Sherpa | 02-08-15 | 04:15

miljarden naar griekenland, maar minutie heeft nederland niet, de nieuwe jsf is er zeker om rondjes mee te vliegen, meer kunnen ze er straks niet mee want hebben geen minutie!!! wat een lachertje is nederland geworden,.

bekijket | 02-08-15 | 03:57

@wattenstaafje | 02-08-15 | 00:48

Je lult.
Ik zat in 87 ook in dienst en wij kregen 10 losse flodders en ligsleuven en schutterputjes werden gewoon gegraven.
Ik zal wel een betere opleiding hebben gehad....

Buiten dat: Heeft nou niemand in de gaten dat het om oefeningen gaat en dat het irl geen "pangpang" is?
Stelletje idioten hier.

V4 | 02-08-15 | 03:56

Ars Vivendi:
Het woord paard heeft slechts één meervoudsvorm, namelijk: paarden. Daarom krijgt dit woord bij een verbinding een tussen-N, het is dus: paardenlul.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld hordeloop. Het woord horde heeft twee meervoudsvormen: hordes en horden. Bij een verbinding is er daarom geen tussen-N: hordeloop.

Kievit | 02-08-15 | 03:44

Hoelang duurt het nog dat de brandweer wordt afgeschaft vanwege waterverspilling?

ET007 | 02-08-15 | 03:23

@necrosis | 02-08-15 | 02:51
LOL. JSF. Wil hem eerst eens een keer zien vliegen. En als hij neerstort, hopelijk niet in Limburg.

ET007 | 02-08-15 | 03:12

Ik zou graag een filmpje willen zien waar militairen dit doen.... pang pang pang. En als de ministers weer eens een grote mond hebben naar Rusland, effe middels een videootje erop wijzen dat Rusland volgens Wiki 16.000 atoomraketten. hebben en wij ...... het filmpje.
Het Nederlandse Leger kon je vroeger trots op zijn. Eigenlijk nog steeds. Maar als de KOP dood is, sterft ook de rest.

ET007 | 02-08-15 | 03:01

@ET007 | 02-08-15 | 02:42
Met een beetje mazzel hebben we straks de JSF, de uitgeklede versie waar je niemand bang mee maakt, maar die een hoop geld gekost heeft.
*huilend naar bed lopen doet*

necrosis | 02-08-15 | 02:51

Pang pang pang. Arme MAG-Schutter.
Hoe klinkt de lichtkogel. Pang Pang Pang Pang Pieuw. LOL.
Burger als Hoofd Defensie: Geschikt / Ongeschikt.
Misschien een domme vraag aan de Minister, maar wat heb je aan een militair die geen/niet genoeg kogels heeft?
Wat hebben alle ander investeringen in het leger dan nog voor nut?

ET007 | 02-08-15 | 02:42

@Oktoberfest | 02-08-15 | 02:18
Ik zoek nog steeds en zodra ik het filmpje gevonden heb, pleur ik het op de GeenStijl.
Gewoon om te laten zien hoe het ook kan.....
Deze kwam ik trouwens ook nog tegen:
www.liveleak.com/view?i=164_1326125398...

necrosis | 02-08-15 | 02:31

@naraga | 02-08-15 | 02:11
Er gaat (om te beginnen) teveel geld naar de minister van Defensie.
Ongeveer anderhalve ton op jaarbasis vind ik een hoop geld voor een botox-kop met een Schoeversdiploma.
Voor anderhalve ton kun je aardig wat munitie kopen.
Weg met die Schoeversmiep!

necrosis | 02-08-15 | 02:23

necrosis | 02-08-15 | 01:46

Ik ken het filmpje of in ieder geval een van de succesverhalen waar 'pangpoef'zeggen of met playmobielpoppetjes het handhaven uitleggen geen optie is.
In 'murica hebben ze gelukkig wel de optie waar het mannetje zich hier over zit te besmuiken. De walgelijke autist.

In ieder geval bedankt.

Oktoberfest | 02-08-15 | 02:18

@Pier_penspien | 02-08-15 | 02:00
Vergeet de miljarden niet die Dijsselbloem (de beste MinFin van na de oorlog, ahum, kuch) over de grens heeft gekiepert.

necrosis | 02-08-15 | 02:13

Vraag me af of mensen die vinden dat er teveel geld naar defensie gaat wel eens de rijksbegroting hebben bekeken, defensie is nog geen druppel op de gloeiende plaat.
.
En over het pang pang roepen, de militairen hebben hier zelf schuld aan. Hoeveel landverraad deze en vorige regeringen ook plegen en hoe ondemocratisch dit ook gebeurd, de pantserwagens blijven stil staan. Wanneer komt het leger eens op voor diegene die ze horen te beschermen, namelijk het Nederlandse volk? Wanneer zegt men eens "Nu is het genoeg, we moeten ingrijpen"? Wanneer komen die pantserwagens in beweging, richting Den Haag?

naraga | 02-08-15 | 02:11

Tja het blijft steeds het zelfde verhaal Nederland heeft geld tekort nu ook weer voor het leger, maar vervolgens lees je weer dat er weer miljoenen naar Afrika gaan of een half miljoen naar een kl*te lied etc. Hallo prioriteiten stellen aub landsbelang gaat voor.

Pier_penspien | 02-08-15 | 02:00

Met extra bacon plse.. dbbl

Dr. Frambozenjam | 02-08-15 | 01:58

fregatten huren? waarom geen kogels?

Dr. Frambozenjam | 02-08-15 | 01:57

fregatten huren? waarom geen kogels?

Dr. Frambozenjam | 02-08-15 | 01:57

@Oktoberfest | 02-08-15 | 01:22
Helaas kan ik het filmpje niet meer vinden op JijBuis.
Politie in de VS had te maken met een gijzelnemer die de loop van een pistool tegen het hoofd van een vrouw had gezet.
Politie schakelde een 'sniper' in om gijzelnemer uit te schakelen, met succes......

necrosis | 02-08-15 | 01:46

Niets nieuws, in '95 moesten we al pinda, pinda, pinda roepen bij oefeningen.

HistoryTeacher | 02-08-15 | 01:44

Ik zit een grap te bedenken met 'de kogel die daarom nog niet door de kerk is', maar ik weet niks

CrapoTheGreat | 02-08-15 | 01:43

Pfff, tijdens de diensttijd van Bakkeljouw in 1992 was er juist een overschot aan kisten munitie. Maandelijks wat weggerateld met de MAG en de .50 op De Harskamp. En tussendoor hotdogs wegvreten van de CADI...

bakkeljouw | 02-08-15 | 01:37

@Ars Vivendi | 02-08-15 | 01:11
Ik accepteer geen tussen-n, paardelul it is...

necrosis | 02-08-15 | 01:32

Eh.. is het niet ontzettend dom om dit zomaar aan de grote klok te hangen?

CrapoTheGreat | 02-08-15 | 01:28

Kan iemand de twitter-licensie van Kereltje even afpakken?

necrosis | 02-08-15 | 01:28

27 jaar geleden moesten we al "pinda pinda" roepen. Geen pang pang vreemd genoeg. Maar eerlijk gezegd, met die losse flodders schieten voelt ook maar als een idioot in een bos die een klappertjes pistool afvuurt.

Maar dit is niet de eerste keer dat ik dit soort dingen lees. We hebben toch ook al bommen enzo moeten "lenen" op onze missies voor de gevechtsvliegtuigen van oa Denemarken?

Guus Muisarm | 02-08-15 | 01:26

Ehmmm, crowdfunding? Of mss bulletfunding?

Snaptsnappenniet | 02-08-15 | 01:25

De heer Peggold komt blijkbaar tot extatische hoogten van een bericht dat de kerntaak van de beschermimg van de eigen bevolking door de overheid te grabbel ligt en het materieel daarvoor niet voorhanden is voor de daartoe bestemde instelling.
Hij vindt dat klaarblijkelijk orgastisch en windt er daardoor geen doekjes om dat landverraad hem niet vreemd is.

Oktoberfest | 02-08-15 | 01:22

Als dit blijkbaar niet meer intern opgelost kan worden, maar via de media moet gaan, dan kan ik maar 1 conclusie trekken: We zijn een hopeloos zielig land geworden. Wat een kansloze rukkers zijn we toch. We weten nog niet eens een proppenschieter te voorzien van minutie. Fail!

-=PyP=- | 02-08-15 | 01:21

Goh kicken zeg hee. My own, personal -Jesus- topic!

Ars Vivendi | 02-08-15 | 01:20

Welterusten dan maar!

Ars Vivendi | 02-08-15 | 01:18

Iedereen slaapt...

Ars Vivendi | 02-08-15 | 01:18

Sinds de nieuwe spelling weet ik trouwens niet meer of Rutte nou een PAARDENLUL of een PAARDELUL is.
Weet iemand dat?

Ars Vivendi | 02-08-15 | 01:11

@de honden blaffen... | 02-08-15 | 01:05
Hahah, das echt bizar!

INH.30CL | 02-08-15 | 01:07

Sinds het bezoek van Balkenende aan Bush schaam ik mij diep voor mijn Nederlanderschap.
Inmiddels begin ik er (bijna) van overtuigd te raken dat Nederland maar beter collectief zelfmoord kan plegen.
'Wij' hebben geen enkel bestaansrecht meer in deze wereld.
Met dank aan Rutte, Timmermans, Koenders en Plas-schaert en -sterk.
Alsmede van Rijn, die zijn moeder tot haar enkels in haar eigen plas laat zitten.
Wat zijn wij toch een walgelijk kutland geworden (vrij naar Timmerfrans)
Hee, Rutte, paardenlul, hoor je me?

Ars Vivendi | 02-08-15 | 01:07

En verder, stuur de NOS mee het veld in met die soldaten dan kan het geluid er onder gemonteerd worden tijdens oefeningen

INH.30CL | 02-08-15 | 01:06

Eee andere mogelijkheid is de knallen eronder laten monteren door het NOS journaal.
Schijnt ook buitengewoon effectief te zijn, en bijna de werkelijkheid te benaderen.

de honden blaffen... | 02-08-15 | 01:05

Nog niet zow heel lang geleden, hebben we ons te barsten gelachen om onze belgische zuiderburen die met zelfde probleem zaten. De politiek moet zich schamen. Maar wel goed voor zichzelf zorgen, marja we krijgen de krijgsmacht die we verdienen en we verdienen dus niks beters

Umberto die trotzoni | 02-08-15 | 01:05

Pechtold je brengt me enigszins in verwarring. Moet de AIVD jou of die reliegekkies in de gaten houden? Je bent een landverrader man!

INH.30CL | 02-08-15 | 01:05

Als / wanneer het vierde rijk (de EU) instort en ik ben er vrij zeker van dat dat binnen afzienbare tijd geen denkbeeldig scenario is, dan hebben wij een sterk defensie apparaat nodig.

Zelfs als dat niet gebeurt hebben wij datzelfde sterke defensie apparaat nodig.

Overheid: bescherm mij en mijn gezin! Dit is je belangrijkste taak!

Lijkt me logisch... | 02-08-15 | 01:03

Het verbaast mij dat ze nog geen tampon stoppen in de geweerloop Jeanine Antoinette Hennis-Plasschaert.

Dr. Frambozenjam | 02-08-15 | 01:00

Pang? Sorry hoor, maar ik vind BOEM en BENG passender bij bommen. Het moet wel realistisch klinken.

hardhorendhert | 02-08-15 | 00:59

is ook nog een s beter voor het milieu.

Mark_Pugner | 02-08-15 | 00:54

Je moet ze gewoon met gebroken geweertjes laten schieten, dat bleek in 1940 ook zeer effectief...

de honden blaffen... | 02-08-15 | 00:53

@kom maar koki
Die oh zo oud !!!
Verzin wat beters !

wattenstaafje | 02-08-15 | 00:51

Hoeveel oud nieuws wil je hebben ?
Toen ik in 1987 de dienstplicht vervulde (ja, dat bestond toen nog) kregen we ook 5 losse flodders en in plaats van "pang,pang" moesten we in het veld "pinda, pinda" roepen als de 5 piepers op waren en dat is niet gelogen !
Daarna op linie het veld afzoeken naar de hulzen want dat was koper dus geld.
Vervolgens kwam het milieu-verhaal aan de orde en mochten we geen schuttersputjes meer graven in het bos dus kregen we een rood rond bordje met een "P" op een stokje mee en dat stond dan voor "put".
Als je die in de grond stak en erachter ging liggen was je zogenaamd niet te raken.
We zijn er nog niet want in die tijd groeven we eerder een latrine (schijtgleuf in de grond met een zeiltje eromheen waar een rode lamp aan hing) maar dat mocht ook niet meer dus in plaats daarvan Dixie's (voor de vijand : Waar ligt de tegenstander ? Bij de Dixie's !!!).
De Nederlandse strijdkrachten zijn onverslaanbaar !

wattenstaafje | 02-08-15 | 00:48

Marokkanen hebben munitie genoeg even zoeken in A'dam en Utrecht.

Jetstream | 02-08-15 | 00:46

-weggejorist-

Kom maar Koki ! | 02-08-15 | 00:46

Moet zeggen... pang pang klinkt wel veulll stoerder als wat wij vroegah riepen met onze waterpisto's, PAUW PAUW!!

Knackarsch | 02-08-15 | 00:45

Wikipedia over kerntaken van de overheid:
"In het verre verleden droegen de Nederlandse en Belgische overheden alleen zorg voor het handhaven van de orde, de infrastructuur en de nationale defensie. De overheid was toen een nachtwakersstaat, een staat waar de overheid zich zo weinig mogelijk bemoeit met de burgers. In deze staat is de enige taak van de overheid in beginsel het garanderen van de veiligheid van de inwoners door het zorgen voor politie en leger. Daarnaast bestaat er een aantal wetten om de rechtsorde te handhaven."

Het artikel gaat verder over voornamelijk de verzorigngsstaat.

Maar het moge duidelijk zijn dat het beschermen van de eigen bevolking kerntaak nummer 1 is.

De vraag die ik hierboven meerdere malen terecht hoor stellen is waarom wij inderdaad nog belasting betalen als onze veiligheid niet optimaal wordt beschermd.

Om over de staat (en vormgeving) van de verzorgingsstaat nog maar te zwijgen.

Lijkt me logisch... | 02-08-15 | 00:43

ach defensie in nl is toch al jaren ter ziele
je mag blij zijn dat men elkaar tegenwoordig zoals pak m beet 200 jaar terug niet meer om het minst of geringst de oorlog verklaard ,want dan was een regiment en wat vliegtuigjes voldoende geweest om nl in te nemen,want dan is er totale paniek of de regering zit in no time ergens anders of ze blijven net zolang vergaderen en naar cijfertjes kijken totdat de vijand op de deur klopt en BOE! roept

bowlfabriek | 02-08-15 | 00:41

Begroting ministerie Defensie. Taakuitvoering zeestrijdkrachten: 304 miljoen. (2015).

Begroting ministerie "Ontwikkelingssamenwerking". "Sociale vooruitgang": 985 miljoen. (2014).

de honden blaffen... | 02-08-15 | 00:40

Schaf gewoon het leger af!

Crak-ho | 02-08-15 | 00:34

Peggold vindt als slinkse liberaal natuurlijk dat het leger geprivatiseerd moet worden. Dan wordt het allemaal goedkoper. Zie de andere 'volledig geslaagde' voorbeelden: ziekenzorg, energiemarkt, OV, post, etc., etc, etc.

gozoman | 02-08-15 | 00:33

Militairen moeten zelf pang pang roepen... ik dacht wat een raar grapje van die Pechtold, maar het staat er echt. Ik heb er vreselijk om moeten lachen maar het is natuurlijk te erg voor woorden. @Sjefke7807: you're damn right!

Opinion1970 | 02-08-15 | 00:31

ach... geen geld voor munitie is maar 1 van de vele problemen, vraag maar eens door over de inzetbaarheid van voertuigen!

officiële oplossing: schieten hoeft niet meer op de schietbaan, dat kan ook in de simulator (geen grapje!).

van Bergen | 02-08-15 | 00:30

Als je achter Pechtold gaat staan, en je roept heel hard PANG, dan schijt hij in zijn broek.

de honden blaffen... | 02-08-15 | 00:22

Ali G: What about allowing guns, but banning bullets? Would you be into that? We would like to see great restrictions on bullets: youtu.be/HXgcJ0x9-AE

croque monsieur | 02-08-15 | 00:20

Misschien maar aankloppen bij Brussel? kan best via de lobby van A Pechtold.... Tegenwoordig bij nagenoeg elk infra project bij ons in de stad word een eurofiel bordje geplaatst..."met dank aan de eu.... GVD wat een misselijkmakende zooi!

Dutchmen32 | 02-08-15 | 00:16

@Maline Genie | 01-08-15 | 23:58
ca. $0.24/stuk NATO oid.

hier openen | 02-08-15 | 00:14

Antwoorden.
1. Ja. Wij adviseren het krachtig roepen van: "Niet schieten dan doen wij dat ook niet" naar de tegenstander. Gebruik van munitie wordt aldus tot een minimum beperkt. Daarnaast kan "Pang" of "Pauw" roepen provocerend overkomen, zoals u ongetwijfeld zult begrijpen. In plaats daarvan moeten wij juist de-escalerend optreden.
2. Neen. Want wij wensen uit principe uw gelegenheidsfractie niet na te volgen.
3. Voor absoluut 0.05 procent.
4. Zie antwoord op vraag 1.
5. Idem.
6. Dat is niet nodig. Nederland als integraal onderdeel van de EU hoeft haar grondgebied niet te verdedigen.
7. Jazeker. Dit budget kan naar vluchtelingen en ontwikkelingshulp. Defensie is bereid daarbij te helpen. Het verminderen van de schietcultuur past hierbij.

Zoetwaterpanharing | 02-08-15 | 00:13

Vrede en veiligheid staat al jaren onderdruk in Nederland. Dankzij de politiek van afgelopen 30 jaar. De politiek heeft zijn plicht om zijn land te beschermen. Nederland is onverzekerd en grote broer Amerika heeft niet altijd zin om de shit op te ruimen. Nog een paar jaar heeft Venezuela Aruba en Curaçao ingewijd. En nl staat stond erbij en keek er naar. Net zoals bij mh 17 en waardeloze vredesmissie. Niet te nadelen van onze jongens en vrouwen die hun nek uit steken. Politiek is dood in nl

franck7020 | 02-08-15 | 00:13

ProAsfalt | 01-08-15 | 23:14

Helaas komen er steeds meer feiten boven water die men echt niet wist. Tevens wordt er nu stelselmatig een beloften gebroken. Ben bang dat niet alle nederlanders geenstijl lezen of andere media om hernieuwde inzichten te krijgen. Waarschijnlijk stappen die over van VVD/PvdA naar D66. Dan wordt het er ook niet beter van.

dubbelq | 02-08-15 | 00:12

ps; hebben jullie nou zelf niet in de gaten dat je dit hele "Nederland" met een man of 300 helemaal over kan nemen? Wie gaat het worden.. Satudara? Cokedealers? De hermandad? Tot nu waren het 150 brutale studenten die zichzelf een "kamer" noemden maar die hebben geen kogels meer. Ik zie een toekomst die anders is dan nu! Wie staat op?

tattooboer | 02-08-15 | 00:12

Dit land kan door bassie en adriaan over worden genomen,ze hebben namelijk een intelligente robot en dat is meer dan het Nederlandse leger bezit.

tattooboer | 02-08-15 | 00:09

@Botte Hork | 01-08-15 | 22:59
Om niet doodgeschoten te worden in je eigen woning.

tattooboer | 02-08-15 | 00:05

@Maline Genie | 01-08-15 | 23:58
Het is in ieder geval stukken goedkoper dan al die miljarden naar Griekenland storten.

Enig idee hoeveel vrede en veiligheid kost eigenlijk?

Botte Hork | 02-08-15 | 00:04

soledad | 01-08-15 | 23:52
Ja, dat is de andere kant van vrijheid: geregeerd worden door wereldvreemde totaalidioten die denken dat het sprookje altijd zo doorgaat. Vrijheid is alleen maar te verdedigen met grof allesverzengend buitensporig geweld en nooit anders. De culturen die deze wetmatigheid negeerden, zijn zonder uitzondering uitgegumd.

President Babboe Bab | 02-08-15 | 00:00

Ik ga ff aandelen kopen van de kogelfabriek. Ik zie een order aankomen

dubbelq | 01-08-15 | 23:58

Iemand hier enig idee hoe duur munitie is?

Nee hè, stelletje populistische roeptoeters, vragen om een staatsgreep omdat defensie op iets rationeels bezuinigd..

Maline Genie | 01-08-15 | 23:58

voetbal is belangrijker,met goede schutters.
1960 opgepakt in asuncion,toonde geen eerbied aan de vlag die neergehaald werd bij zonsondergang,dan moet je n.l staan blijven uit eerbied aan de vlag,toevallig rood wit blauw,met een cirkeltje met opschrift,ze stopten me in de kaleboes
er waren veel duitsers,want dictator Alfredo stroesner
vond dat de verliezers altijd de oorlogmisdadigers zijn.
kapitein huisman,kreeg een arts aan booord in het zwart gekleed,volgens mij was dit jozef mengele.
ik was amper 16 jaar,later drong het tot me door.
en hier een leger zonder minutie,de marineros liepen op blote voeten een geweer met een dumdum kogel,het was toen het armste land van zuidamerika.
soldaat boem moet hier dus pang pang zeggen.
en maar geld weggeven,we worde geregeerd door compleet idioten.

soledad | 01-08-15 | 23:52

(c)ZWITSUL | 01-08-15 | 23:36

Helemaal mee eens, maar dat miljardje extra naar defensie is hard nodig. Defensie is in een zeer armoedige staat en het leger herbewapenen als het te laat is heeft in de geschiedenis nog nooit gewerkt. Defensie gaat nog hard nodig zijn in de nabije toekomst en het wordt tijd dat we dat onder ogen zien. Net zoals dat gezeik over die JSF, dat is al sinds het kabinet Kok (je weet wel, die rooie minster-president die nu in het bankwezen zit en aan wie we de Euro te danken hebben) aan de gang. We hebben het hier over 5 miljard Euro!! Als je ziet met welk gemak we dat wegpissen in frauderende zorg, naheffingen uit Europa, Griekse wensputten, ontwikkelingszorg, immigratie, ABN-Amro etc,etc,etc.
Priotiteiten. De realiteit onder ogen zien, daar zouden we pas mee gebaat zijn.

nietvaneergister | 01-08-15 | 23:49

@ Welzijn | 01-08-15 | 23:45
Wapenbroeder.

kneuterzak | 01-08-15 | 23:48

Een leger is een volstrekt achterhaald fenomeen in deze tijd. Het Nederlandse leger in het bijzonder, gezien de omvang. Gewoon afschaffen en maatschappelijke dienstplicht invoeren.

Ron Burgundy jr. | 01-08-15 | 23:48

In 1979 deden wij dit ook al. Ik was altijd erg zuinig met het roepen van pang pang. Voordeel was altijd dat je je wapen niet hoeft schoon te maken.

Welzijn | 01-08-15 | 23:45

Misschien ideetje onze vuilniszakken op IS gooien spaart munitie en bommen Winwin

Jos2797 | 01-08-15 | 23:45

Waar is in hemelsblauw onze fabriek "De Kruithoorn" gebleven en de AI Hembrug te Zaandam?

16710 | 01-08-15 | 23:45

Het slecht onderhouden van de strijdkrachten is mijns inziens geen overmacht of gebrek aan geld, maar bewust beleid op weg naar een verdere Europese eenwording. Een Europees leger hoort daarbij, zoals de Duitse minister van defensie al eens in het openbaar en in aanwezigheid van minister Hennis heeft uitgesproken. Het slecht onderhouden van het eigen leger is hierin een opmaat voor de boodschap dat 'een individueel land het niet meer op eigen kracht redt.' Waarna een EU leger als onontkoombaar verkocht kan worden. Dat is wat ik denk en waar ik bang voor ben.

prakkezeerder | 01-08-15 | 23:42

Ik vraag me af of "fat" Peggold zelf wel in militaire dienst is geweest.

kneuterzak | 01-08-15 | 23:42

Altijd al zo geweest!
In Libanon en Bosnië was het precies het zelfde verhaal,wel wapens maar geen ammo.
We staan ook niet voor niets bekend wereldwijd als het slechtste leger van Europa.

16710 | 01-08-15 | 23:42

Ik schaam mij kapot. Hey Barbie?! Typh op! Capituleren is niet iets wat soldaten doen KUDT!

Vageling | 01-08-15 | 23:41

Het verhaal wat ik gehoord heb is dat het munitietekort - afgezien van het structurele tekort - wat tot problemen heeft geleid z'n oorzaak zou hebben in een partij munitie waarbij scherp en losse flodders door elkaar zou zijn geraakt, waarbij de verantwoordelijkheid bij de fabrikant lag. Gelukkig werd dit ontdekt bij de controle van de partij munitie waardoor gevaarlijke situaties uitbleven.
.
Gevolg was dat die betreffende partij werd teruggezonden en andere partijen onderzocht moeten / moesten worden en derhalve ook niet gebruikt konden worden. Het bestellen van munitie duurt vervolgens een lange tijd, overcapaciteit is er bij munitiefabrieken ook niet zoveel voorhanden, waardoor dit ook niet op korte termijn aangevuld kan worden.
.
Nogmaals, dat neemt niet weg dat de munitievoorraad sowieso laag is, maar zorgt wel voor een extra (acuut) probleem. Maar goed, daarvan hoor ik in de media helemaal niets.

GroteZaagdildo | 01-08-15 | 23:40

1 'gelekt' berichtje dat militairen bij oefeningen 'pang pang pang' roepen en er kan weer een miljardje extra naar defensie.. trap er toch niet in.
Vraag is wat die 'vredes' inzet in die zandbakken, zoals Mali en Afghanistan per dag kosten.. en wat de resultaten zijn.

(c)ZWITSUL | 01-08-15 | 23:36

Kunnen we niet gaan crowd funden voor een privé leger?

Botte Hork | 01-08-15 | 23:35

-weggejorist-

doehetlekkerzelf | 01-08-15 | 23:34

Zeldzame nonsens. Op oefening schiet men losse flodders en hoef je geen pang te roepen.
Op de schietbaan schiet men scherp en als je daar geen munitie hebt hoef je niet te gaan. Op missie schiet loopt men met scherp maar verbruikt men nauwelijks munitie. Of is iedere dag een vuurgevecht?

DreHa | 01-08-15 | 23:34

kommabijmebinnen | 01-08-15 | 23:31
Pechtold is dan ook geen politicus maar een ultralinkse oproerkraaier.
Voor hem zal er altijd wel munitie gevonden worden....

Ommezwaai | 01-08-15 | 23:33

Griekenland heeft onlangs wel weer een paar miljard van ons ontvangen.
Het is maar waar je prioriteiten liggen.. Toch Rotte?

Botte Hork | 01-08-15 | 23:33

@sjefke7807
*geschoffeerd, lutser...

Sjefke7807 | 01-08-15 | 23:32

Eurotokkie | 01-08-15 | 23:23

Maar heb je ook een credit card?

nietvaneergister | 01-08-15 | 23:31

Hennis mag eigenlijk wel opstappen, na dat gemega-faal met de JSF en nu weer dit
maar dat verandert natuurlijk weinig aan de munitievoorraad

Tobi | 01-08-15 | 23:31

Die tweet van Peggold is toch een politicus onwaardig?

kommabijmebinnen | 01-08-15 | 23:31

Werkelijk om te janken dit nieuws. En dan nog wat: Hoe is het in goedsnaam mogelijk dat zoveel mensen op een worm als Peggold blijven stemmen?!? Deze man is de spuug op zijn gezicht niet waard, wat een aanfluiting dat comment op Twitter. De Russen lachen zich nu de piemol uit de pantalon als ze dit horen. Wat een klap in het gezicht van ons, het Nederlandse Volk. Te moeten zien hoe hard dat je als volk geschofferd en als insignificant gezien wordt door de heersende elite. Inderdaad, wij hebben eens een paar flinke kolonels nodig die daar naar binnen gaan en er met de bezem door gaan!

Sjefke7807 | 01-08-15 | 23:29

Ja en in beslag genomen munitie moet worden vernietigd.

Eurotokkie | 01-08-15 | 23:29

Alsof het voor Van Klaveren en Bontes nieuw zou zijn met hu stompzinnige vragen. Het is al jaren bekend dat er een chronisch tekort is aan munitie. Hebben de heren zitten slapen en ineens wakker geschrokken?
Afgelopen jaar kreeg defensie er 100 mio bij. Een fractie die nodig is om de benodigde munitie aan te vullen.
Linkse pacifistische hoek (incl.D66) is mi hoofd oorzaak dat er alleen maar geld weg bezuinigd is...
-
Tranen trekkend vind ik helemaal dat er pief-paf-poef geroepen moet worden, zoals vele jongens onder ons ook deden toen we nog heel jong waren.
Blijkbaar is de randdebiel, die dit heeft verzonnen, blijven hangen in deze tijd van zijn jeugd.
Tijd om dit soort types eens weg te bezuinigen.

Draaikolk | 01-08-15 | 23:28

@Eurotokkie
De eerlijkheid gebied mij om te zeggen dat hij er ook met 10 patronen weer vanaf kwam.

doopey | 01-08-15 | 23:27

leuk zo'n training.
-"pang pang" je bent dood!
-Niet waar! is gewoon een vleeswond! "pang pang terug!"
-Mis!
-Nee raak!

Pierke Smulders | 01-08-15 | 23:27

nietvaneergister | 01-08-15 | 23:19
Ik heb de nieuwste X-box en genoeg te eten dankzij de voedselbank.

Eurotokkie | 01-08-15 | 23:23

@nietvaneergister | 01-08-15 | 23:19
En al zijn medetokkies van heinde en verre over laten komen... want iesj feesjt.

Slipsnifter | 01-08-15 | 23:20

doopey | 01-08-15 | 23:17
Minder is beter ?

Eurotokkie | 01-08-15 | 23:20

Dit land is om te janken.
Het is als een Tokkie met een credit card.
Wel de nieuwste X-box, maar geen vreten op de tafel.
Prioriteiten zijn ver te zoeken.

nietvaneergister | 01-08-15 | 23:19

@donjon | 01-08-15 | 23:14
Europa is ziek, een zeer ernstige psychische aandoening..... en de allerzieksten worden politicus.

Slipsnifter | 01-08-15 | 23:18

Misschien hadden we die 15.000 EUR oorspronkelijk voor die beboete agent aan defensie moeten geven in plaats van aan het kankerfonds.

Godsammekraken | 01-08-15 | 23:18

Mijn opa ging ook met 10 patronen naar de afsluitdijk in '40. Wat leren we van het verleden..........

doopey | 01-08-15 | 23:17

Elke keer als ik een pleidooi wil doen om alle belasting af te schaffen, komen de tegenstanders met het argument dat dan het leger ons niet meer kan beschermen. Voor die fucking paar miljoen dat dat kost.
Welnu, dat argument kan dus de vuilnisbak in.
Schaf alle belasting af!!

Atlas Shruggs 10 | 01-08-15 | 23:17

Nu maar hopen dat Luxemburg ons niet aanvalt.

Botte Hork | 01-08-15 | 23:17

@ProAsfalt | 01-08-15 | 23:14
Alsof stemmen enig nut heeft in dit land..

Slipsnifter | 01-08-15 | 23:16

Verslag van onze jongens tegen ISIS: "we waren als een roepende in de woestijn"

hier openen | 01-08-15 | 23:15

Potdomme.... je zal maar in het leger zitten.
Lijkt de NPO wel...'Probeer zo veel mogelijk de waarheid te benaderen'
Pang pang pang!

Schietmijmaarlek | 01-08-15 | 23:15

Nog zo'n dwaallicht als Pechlex. :
.
Duitse linkse politicus noemt autochtone Duitsers “nazi’s” en hun uitsterven als “verheugend”

rommelig.wordpress.com/2015/07/23/954...

Rest In Privacy | 01-08-15 | 23:14

@DeGlimmendeAtheïst | 01-08-15 | 23:12
"gek he dat die sneuvelbereidheid nogal laag is"
LOL... ik heb nog niet eens een ingescheurd nageltje over voor dit land.

Slipsnifter | 01-08-15 | 23:14

@Thunderbird | 01-08-15 | 23:00
Vergeet niet dat deze politici wel massaal door het Nederlandse Volk is ge(her)kozen, meerdere malen (indirect).

ProAsfalt | 01-08-15 | 23:14

Ergens zou het me niets verbazen als ze dit munitietekort op gaan lossen door de verkoop van de wapens waarbij dit tekort van toepassing is. --&gt; Probleem opgelost. Het overschot aan militairen dat dan ontstaat zouden we kunnen wegwerken door een nieuwe bezuinigingsronde ...

Stichpimpelibock | 01-08-15 | 23:13

In Nederland kopen we peperdure Patriotsystemen en plaatsen die dan in het buitenland. We besteden miiljarden aan jets waarvan de kostprijs steeds maar stijgt en de inzetbaarheid op z'n zachtst geezegd twijfelachtig is. We schaffen marine helikopters aan die niet tegen zeewater kunnen. Onze Leopards cruisen nu door de grrootste islamitsche natie van de wereld Indonesie. Het onderhoud van het materieel is zwaar onder de maat. Maar munitie voor de grunts ho maar. gek he dat die sneuvelbereidheid nogal laag is.

DeGlimmendeAtheïst | 01-08-15 | 23:12

Hoewel ik uiteraard de mening deel dat defensie nooit een tekort aan munitie mag hebben lijkt het mij bij oefeningen op de hei wel veiliger om "pang pang" te roepen dan met scherp te schieten.

The7thGuest | 01-08-15 | 23:12

De tranen stonden eerlijk gezegd in m'n ogen toen ik het bericht voorbij hoorde komen. En dan nu zo'n tweet lezen. Vanuit de overheid. Ik kan wel janken hoe het land zo te grabbel wordt gegooid.

lillendvleesch | 01-08-15 | 23:11

Soldaten moeten zelf "PANG PANG PANG" roepen.... het is weer te bespottelijk voor woorden.
Aan de andere kant, soldaten hebben we helemaal niet nodig met een regering die met een hard plasserje/klitje het land in de uitverkoop heeft gedaan aan EU en islam.
Hef maar op dat leger, of vorm het om tot een jihadleger, dan is er vast wel een rijke sheik die de munitie wil betalen.

Slipsnifter | 01-08-15 | 23:10

Nederland en 'n leger.
Het was nooit wat.
Het is nu niks
En het wordt nooit wat.

Rest In Privacy | 01-08-15 | 23:10

Schaf het leger dan helemaal af. Dit is de waanzin voorbij.
Zelfs de gemiddelde bontkraag is zwaarder bewapend.

Botte Hork | 01-08-15 | 23:10

"Heerlijk zo'n bericht"Zullen ook hier wel weer expres een zooitje van maken om de noodzaak van een Europees leger nog eens te benadrukken. Dat die landverraders maar hoog mogen hangen!

Arnold9638 | 01-08-15 | 23:08

Toch best knap van ons landje: onze militaire die alleen pang-pang ervaring hebben mogen nu in Irak de Koerden trainen om te winnen van ISIS.
Hoe doen ze dat toch?

hot thing | 01-08-15 | 23:08

In 1940 was de Nederlandse verdediging zodanig verzwakt dat de Duitsers moeiteloos binnen konden komen.
Gelukkig kan volksvertegenwoordiger Pechtold erom lachen.

Guy Veropzoudten | 01-08-15 | 23:08

Pechold is een landverrader. Genieten van zoiets is doodeng. Weg met dat schepsel. Ze hebben er vast nog wel eegens eentje in het magazijn bij defentie. Pang.

Normpje | 01-08-15 | 23:08

Wat AP hier roept is een duidelijk bewijs van landverraad!!

krijgdetiefusmaar | 01-08-15 | 23:06

volgens mij is er eerder een tekort aan officieren bij defensie. hoe kunnen militairen nu schietoefeningen doen als er niet genoeg officieren zijn om hun te begeleiden?! hallo pechtold, doet eens kamervragen stellen!! dit tekort aan officieren moet zo snel mogelijk gerepareerd worden!

sennholz | 01-08-15 | 23:06

Ik heb nog wat nerf-guns in de aanbieding!

DesDemona | 01-08-15 | 23:05

Volkert had wel genoeg munitie.

neemjemoederindemali | 01-08-15 | 23:04

IS zal onder de indruk zijn de training van onze soldaten. Je kan ze ook net zo goed klapperpistooltjes geven. Qua skills maakt het toch geen verschil. Wat een zielige vertoning.

Thunderbird | 01-08-15 | 23:04


Nederland is door geld geobsedeerd en niet door waarden die belangrijk zijn om te verdedigen.
'Alles van waarde is weerloos' zei Lucebert
De vraag 'wat kost het' blijft echter de hoofdvraag.
En daar is in het huidige Nederland alles ondergeschikt aan.

Rest In Privacy | 01-08-15 | 23:03

Waarom hebben wij een leger nodig?

Uitbesteden die hap.

Der Georg | 01-08-15 | 23:03

Het staat is de geschiedenisboekjes anders zou niemand geloven dat Hollanders vroeger zo berucht waren.

Eurotokkie | 01-08-15 | 23:01

Maar er kan wel €500.000.000- naar Afrika. Terwijl onze ouderen en zieken verkommeren en het leger zonder munitie zit. Wat is Nederland toch een triest land met waardeloze politici, die echt niet meer zien hoe verkeerd hun prioriteiten liggen.

Thunderbird | 01-08-15 | 23:00

Was het niet Pechtold die al ons geld over de grens heeft gepleurd. Wat een gotspe!

Arnold9638 | 01-08-15 | 23:00

Geen munitie en dan toch die kogel van Links.

RobberenRukkie | 01-08-15 | 22:59

Waar de fuck betalen we eigenlijk nog belasting voor?!

Botte Hork | 01-08-15 | 22:59

In geval de Russen aanvallen alvast de vertaling voor pang pang : &#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1072;&#1103; &#1073;&#1086;&#1083;&#1100; &#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1072;&#1103; &#1073;&#1086;&#1083;&#1100;

Jan Leul | 01-08-15 | 22:59

Hoeveel maakt onze failregering ook al weer ieder jaar over naar de Afrikaanse warlords ? ..... oooh wacht

zieke-geest | 01-08-15 | 22:57

Ons land wordt geleid door een geschiedenisleraar. Toch heeft de regering kennelijk niets geleerd van de geschiedenis. 75 jaar geleden was er ook een beschamend tekort aan munitie (sommige soldaten hadden slechts 15 patronen en als die op waren... konden ze "pang-pang" roepen, voor ze afgeschoten werden door de veel beter toegeruste vijand. En Srebrenica is al net zo`n voorbeeld waarbij onze militairen met volstrekt onvoldoende toerusting werden geacht ons land te kunnen verdedigen en eventueel hun leven te geven.
Pechtolt c.s. roepen nu wel wat maar hij en zijn kornuiten in de regering blijven ONS geld liever uitgeven aan hordes asielzoekers en Griekenland.
Stteds weer verbaas ik me over het feit dat deze partijen-VVD PvdA D`66 GL SP, PvdD CU zoveel steun hebben in de polls. Zoals iemand eerder al reaguurde: het wordt tijd voor een paar daadkrachtige kolonels.

Kievit | 01-08-15 | 22:57

Vandaar dat we de crashsite van MH17 niet konden veilig stellen.

Botte Hork | 01-08-15 | 22:56

Ik vind het ook een beschamende vertoning als Kamerleden reppen van een 'beschaamde vertoning'.

paulvink | 01-08-15 | 22:56

Wat deugt er nog eigelijk wel in dit land.

glaswasser | 01-08-15 | 22:53

Vula | 01-08-15 | 22:50
Vooral naïef om te denken dat we geen wapens meer nodig hebben omdat er nooit meer oorlog zal komen in Europa.

Eurotokkie | 01-08-15 | 22:53

"Heerlijk zo'n bericht!"

Pechtold is zodanig toegewijd aan zijn verraad van onze soevereiniteit dat ie dit ook volstrekt ernstig meent.

Godsammekraken | 01-08-15 | 22:52

F* ck wapens maar.. ik zou ook elke beestmens een kogel door de pan jagen als hij mijn familie iets wil doen.

tattooboer | 01-08-15 | 22:52

Pechtold voor een vuurpeloton zetten en dan allemaal pang-pang roepen ,heerlijk.

Eurotokkie | 01-08-15 | 22:50

ProAsfalt | 01-08-15 | 22:45
De Duitse tanks komen ook al bijna binnenrollen.

Moeki de Meeuw | 01-08-15 | 22:50

Jarenlang wanbeleid en mismanagement blijft niet onbestraft. Defensie heeft zijn prioriteiten zeker op orde.

Vula | 01-08-15 | 22:50

Hoe was het ook alweer?...
O ja, ze kunnen ook boe roepen.
Heeft Donner zelf gezegd.

Rest In Privacy | 01-08-15 | 22:49

En Nederland ondertussen maar de Russen de IS aanhangers uitdagen. Poetin laat zijn leger echt niet pang-pang zeggen, ook niet tijdens een training. Kinderen roepen pang-pang..

TuurlijkNiet | 01-08-15 | 22:49

Jeanine, de schoevers-opblaaspop, totale airhead. Je zou hierom kunnen lachen als het niet zo in en in triest was. Domme kut.

NACademicus | 01-08-15 | 22:48

Waarom vindt kloozakkereltje Pechtold dat heerlijk? Als er doden vallen door ongeoefendheid, acht ik hem mede verantwoordelijk. Klootzak.

Fijnstoffer | 01-08-15 | 22:47

Wat denk je wie die bommen op IS betaald? Niet de NL defensie wie wel moeten we maar raden maar voorraad bommen hadden we niet.

gebrokenvleugel | 01-08-15 | 22:45

-weggejorist-

doehetlekkerzelf | 01-08-15 | 22:45

Krijg het gevoel dat wij op 10 mei 1940 er nog beter voorstonden en toen was het al niets.

ProAsfalt | 01-08-15 | 22:45

Shoot me!

DesDemona | 01-08-15 | 22:45
-weggejorist-
frank4444 | 01-08-15 | 22:44

riepen we vroeger ook bij cowboy-tje spelen.

homerlover | 01-08-15 | 22:44

Nu snap ik waarom het Nederlandse leger vorig niet kon worden ingezet in Oekraïne.

Poetin leest dit ook maar wist dit natuurlijk allang via zijn Russische geheime dienst, de KGB.

Vandaar dat Poetin zijn schouders ophaalde.

ProAsfalt | 01-08-15 | 22:43

Ik heb nog 3 containers waterpistolen. ik zal eens bellen met Sjenien.

pollodepiemel | 01-08-15 | 22:42

Maar we zijn nu als defensie toch lekker maatschappelijk betrokken toch? Dat is wat belangrijk is. Dat ons land niet verdedigd kan worden is onbelangrijk. Materieel is er immers ook niet, en als het er wel is , is het niet inzetbaar.
Misschien nog wat meer bezuinigen?

Killroy49 | 01-08-15 | 22:42

knal!!
Boem !!

Eurotokkie | 01-08-15 | 22:42

Pechtold moet zijn bek houden met zijn één EUSSR dus hem kan ik niet serieus nemen over binnenlandse zaken.

ProAsfalt | 01-08-15 | 22:41

Is peggie nou sarcastisch of niet?

Bart de Gelovige | 01-08-15 | 22:40

In deze omstandigheden durf ik wel eigenmoord te plegen.

Al SchietjemeLevend | 01-08-15 | 22:38

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Batavia Casino. Hét online casino van Nederland
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland