Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Nooit meer naar school

daglievekleinejesse.jpgJulien Constancia had eigenlijk maar een droom: rijk worden. Zo speelde hij lang met de gedachte een booreiland te beginnen vol met hoeren en wiet. Omdat de overheid hem een vergunning weigerde, besloot meneer zijn zinnen te zetten op een graafmachine om in Afrika diamanten uit de grond te halen. Maar ja, zo’n graafmachine pin je niet even en al zijn cash ging al op aan hasj. Dus besloot Julien een supermarkt te beroven van 3500 euro. Maar daar koop je nog geen Caterpillar 5110B voor, bovendien werd hij gepakt ondanks pruik, plaksnor en gekke bril. Meneer mocht even een tijdje nadenken over zijn daden in een staatshotel. Na zijn vrijlating zette meneer een pruik op en wandelde vorige week vrijdag de school binnen van zijn stiefbroertje. Kijken of die nog wat losgeld hadden liggen. Het vervolg is bekend, Jesse herkende de schatgraver en dat werd hem fataal. Jesse is zojuist begraven. Jesse werd 8 jaar. En Julien, die droomt verder. Ooit zal hij die klapper maken. Hier alvast een welgemeend advies.

Reaguursels

Inloggen

Vandaag nieuw nieuws dat ze dingen bij deze man thuis hebben gevonden en buurtonderzoek onder 400 huishoudens. Wat hoop ik toch dat ze het moordwapen vinden.

TyfusLeijer | 08-12-06 | 17:19

@Jane Doe 08-12-06 @ 15:54
Zeer goed verwoord
Heb misschien een kleine aanvulling:
"Een slachtoffer zou dan bijvoorbeeld inspraak krijgen in de rechtspraak zelf..." (.HerNihilist 08-12-06 @ 10:44).
Dit is al in een arrest van de Hoge Raad verwoord. In het arrest (voor insiders: HR 25 juni 1996, NJ 1996, 714. Doodslag?, mocht je m op willen zoeken) beklaagden de ouders van een bij een ongeval omgekomen meisje zich bij het Haagse gerechtshof over het feit dat de Officier van Justitie de motorrijder niet voor doodslag wilde vervolgen (toen max 15 jaar) maar voor dood door schuld (max een jaar). Het hof wees dit niet toe, de Hoge Raad vond dat dit wel kon. Er kan dus wel een klacht worden ingediend als je vindt dat er een andere vervolgbeslissing moet worden genomen. (Voor het gemak heb ik het zeer samengevat weergegeven).

@Jane Doe 07-12-06 @ 21:21
Ok, je zal vast vaker in de rechtszaal zijn geweest dan ik. Het eigen idee van de rechter is idd zeer belangrijk, en wat de arrondisementen betreft... ik zou denken dat het mede wordt veroorzaakt door 'kuddegedrag' (foute verwoording, maar kon niks beters verzinnen), wat je bij iedereen ziet. Rechters zijn ook mensen...

Maar wat voer je nu btw uit na je studie? Wat ik erna zal gaan doen lijkt me vrij duidelijk...

GJudge | 08-12-06 | 16:17

@.HerNihilist @10:44
De roep om vergelding is niet slechts voorbehouden aan het slachtoffer juist omdat er recht wordt gesproken in naam van het volk en NIET in naam van het slachtoffer. Een misdaad, een "onrecht" heeft direct voelbare consequenties voor het slachtoffer maar heeft ook zijn repercussies op het rechtsgevoel van de maatschappij. De positie van het slachtoffer binnen het straf(proces)recht is om die reden ook lange tijd een zwakke geweest. Het ging (en gaat) immers om "het groter goed" en niet zozeer om het individu. De dader staat centraal omdat hij zich niet schijnt te houden aan de afgesproken normen en waarden en daarmee aan de maatschappij als geheel (en dus ook aan individuen binnen die maatschappij) schade berokkent.
.
Mag het volk slechts bescherming wensen en geen vergelding?
Niet in mijn visie. Ik wens beschermd te worden tegen criminele elementen maar ik wens ook een voor mijn rechtsgevoel adequate bestraffing van criminele elementen. Je ziet dat op bepaalde misdaden door het volk zeer heftig wordt gereageerd, die appelleren aan ons instinctief gevoel van goed en kwaad; van overschreiding van morele normen. En ja, dat zijn grootste gemene deler normen en zullen niet iedereen aanspreken. Indien de rechter een dader van een zwaar misdrijf opmerkelijk"licht" straft (naar het gevoelen van het volk) dan hangt ons rechtsgevoel uit het lood. Dan is die behoefte aan vergelding niet bevredigd en dan heeft de rechter als spreekbuis van het volk niet goed gefunctioneerd. Gebeurt dat al te vaak dan ontstaat er onvrede en onrust en dat is niet wenselijk.
.
Het zwaarder straffen heeft niets te maken met de schuldigverklaring (door anticiperen op eigenrichting).
Een verdachte is schuldig of niet schuldig. De rechter wikt en weegt op grond van bewijs/verklaringen etc. Het volk zal niet morren als de rechter het onomstotelijk bewezen acht dat de verdachte niet schuldig is aan het tenlaste gelegde.Het volk gaat pas morren als de rechter in de volgende fase kiest voor een lichte straf terwijl hij/zij de mogelijkheid heeft een hogere straf op te leggen. De rechter heeft de taak te motiveren waarom tot deze beslissing is gekomen en op een dusdanige manier dat het voor het volk acceptabel is. Hij werkt immers voor het volk.
Achter de schermen van het Justitie apparaat wordt in zekere zin altijd geanticipeerd op de onrust binnen het volk. Het landelijk Parket stroomlijnt bij de eis/vordering. De rechter heeft echter een zekere ruimte bij de strafbepaling en de manier waarop sommige dames en heren daarmee omgaan is op z'n zachtst gezegd niet des volks.

Jane Doe | 08-12-06 | 15:54

ik was eigenlijk ontzettend verbaasd dat de dader nu eens een allochtoon bleek te zijn.
onbegrijpelijk nog steeds.

Vitayalin | 08-12-06 | 11:54

Ik had dus eigenlijk gelijk, het was een gretige socialist.
Zijn wereld was niet compleet zonder de pingels en het bloed zweet en tranen van een ander.
Sorry lief kind dat jij hiervoor moest boeten.

petjesman | 08-12-06 | 11:50

>Dat er een roep is om vergelding vind ik niet vreemd. Het is de mens
>eigen om mbt tot dit soort zaken een "oog om oog" beleid aan te hangen.
>En eerlijk gezegd vind ik vergelding niet voldoende verankerd in ons huidig >rechtssysteem. Het is een legitiem gevoel. Er wordt recht gesproken in
>naam van het volk maar het volk krijgt een rechter als spreekbuis die niet >wenst te luisteren naar het gevoelen van het volk. Dan krijg je onrust en >eigenrichting. Niet wenselijk.En mijn ervaring? Laten we het erop houden
>dat ik de bul heb waar jij nog hard voor zit te blokken:)

Beste Jane Doe, ik heb geen bul, maar de volgende mening:

De roep om vergelding kan in dit geval niet uit naam van het volk gelden(mening), enkel de roep om bescherming zou vanuit het volk kunnen gelden. De roep om vergelding is wat mij betreft voorbehouden aan het slachtoffer of haar nabestaanden, niet het volk, het volk is niets aangedaan.
Als je vergelding beter zou willen verankeren in het rechtsysteem, dan vind ik dat je de motivatie hiervoor moet zoeken bij het slachtoffer en niet bij het volk. Een slachtoffer zou dan bijvoorbeeld inspraak krijgen in de rechtspraak zelf, bijvoorbeeld in welke vorm een straf wordt opgelegd aan de dader.

>Dan krijg je onrust en eigenrichting. Niet wenselijk.

Omdat onrust en eigenrichting zouden toenemen(aanname), verzwaren we de straffen omdat dat nu eenmaal niet wenselijk is? Door dit verband te leggen verklaar je een te veroordelen persoon op voorhand mede-schuldig aan andermans vermeende eigenrichting, zie ik dit goed? Ik vind dat wel beschouwd een vorm van wishful thinking.

.HerNihilist | 08-12-06 | 10:44

"Beoefenaars van $VECHTSPORT staan niet bekend om hun agressie buiten de tatami"
.
Is daar onderzoek naar gedaan? Of is dat een verhaaltje waarmee men zichzelf graag op de borst klopt? Ik heb namelijk van verschillende kanten andere verhalen gehoord.

dwaal | 08-12-06 | 08:02

Ik hoop dat deze 'meneer' nooit meer vrijkomt.. Iedereen is nl namens mij gerechtigd om deze belediging voor de mensheid op een juiste manier te straffen.. En er is maar 1 straf voor dit soort 'mensen' (beesten).. Sterkte voor de familie in ieder geval de komende tijd!

berend balzak | 08-12-06 | 03:07

Kap godverdomme eens met discussie.. sta eens simpelweg stil bij het verdriet wat de ouders en familie van Jesse meemaken op dit moment. Dit is ondraagelijk voor hen. voor nu en en in de toekomst. Of je nu politiek links, rechts... of allebei bent... Fuck it. Het verlies van een kind is, op wat voor een manier dan ook, het meest traumatische wat je in je leven maar kunt beleven! En dan heb ik het niet eens over hoe Jesse zijn dood heeft 'mogen 'ervaren. Het gaat niet om politiek, het gaat niet om TBS, het gaat niet om welles nietes. Het gaat hier om een kind wat zijn leven, onnodig en veel te vroeg, heeft in moeten leveren. Verdriet.. verdriet.. verdriet... verdriet.. verdriet... verdriet

OolaKaboola | 08-12-06 | 00:53

Wacht maar tot we een links kabinet hebben, straks lopen er nog veel meer gekken op straat. "Daders moeten onvoorwaardelijk een nieuwe kans krijgen in de maatschappij" ik ga het Wouter en zijn vriendjes horen zeggen.

ougie | 08-12-06 | 00:23

Welke dader dan ook, dwangarbeid in welke vorm dan ook de beste vorm van bestraffing (wordt in vele landen toegepast). Doodmaken, doodwensen, zelf willen afmaken, niet echt constuctief bijdragen aan de discussie. En is er iemand van de reaguurders wel eens in een TBS inrichting geweest?. Commentaar van hier tot Tokyo, maar ik lees geen ervaringen op dit gebied. Geen familie of kennissen waar men wel eens op bezoek is geweest of komt?.

R30 | 08-12-06 | 00:04

Godver, wat een rotbaan.

de uitvaartverzorgst | 07-12-06 | 23:04

@MiRRoRMaN 07-12-06 @ 16:11
jij bent geen jurist, dus stil jij.

Ridge Forrester | 07-12-06 | 22:28

@ Jane Doe 07-12-06 @ 21:21

Hear, Hear!

DiepeDenker | 07-12-06 | 22:03

@ Jane Doe : uitstekend verwoord !!

Tzakje | 07-12-06 | 21:44

@GJudge@19:03
Jij reageerde nogal horzelig op de opmerking dat rechters links zouden zijn (niet door mij gemaakt overigens). Die stelling is niet houdbaar omdat ie te algemeen is en verder ook niet met bewijs is te staven maar je mag niet ontkennen dat de politieke signatuur van een rechter weldegelijk een rol zou kunnen spelen bij de interpretatie van een casus en dus ook bij de straftoemeting. En het opmerkelijke is ook dat het lijkt alsof rechters in bepaalde arrondissementen eenzelfde politiek gevoelen uitdragen en aan legislation from the bench doen. Dat is mijn bezwaar.
Natuurlijk krijg je via de media een beperkt zicht op een zaak. De beeldvorming wordt bespeeld. Dat lijkt me duidelijk.
Dat er een roep is om vergelding vind ik niet vreemd. Het is de mens eigen om mbt tot dit soort zaken een "oog om oog" beleid aan te hangen. En eerlijk gezegd vind ik vergelding niet voldoende verankerd in ons huidig rechtssysteem. Het is een legitiem gevoel. Er wordt recht gesproken in naam van het volk maar het volk krijgt een rechter als spreekbuis die niet wenst te luisteren naar het gevoelen van het volk. Dan krijg je onrust en eigenrichting. Niet wenselijk.
En mijn ervaring? Laten we het erop houden dat ik de bul heb waar jij nog hard voor zit te blokken:)

Jane Doe | 07-12-06 | 21:21

Ongelofelijk... nog steeds. Kijk dat je wilt jatten snap ik al niet dat je dat in een school doet is niet slim (ooit van rijke leraren gehoord?).
Vervolgens betrapt worden is pech.
Maar godverredomme een achtjarige afslachten om dat je betrapt bent?? Betonboren, lasapparaten, nailguns en wat dies meer zij klaarzetten en deze bloedhond van extra gaatjes en metaal voorzien.
Echt dit is onvergeefbaar en niet door celstraf te geven te vereffenen.
Kapot moet je Julien kapot!!!!

Broeder | 07-12-06 | 20:57

ik ben nog steeds verdrietig. Heel verdrietig.

zeiksmurf | 07-12-06 | 20:48

Rust in vrede Jesse...

Ik kan wel janken van woede om zo'n walgelijke daad.
Wat ik werkelijk niet begrijp is als die gast al bekend was bij Justitie ze hem niet gedwongen hadden laten opnemen,was het nu misschien niet zo'n psychopaat geweest.. zucht.

Tzakje | 07-12-06 | 20:11

Die vieze vette vuile klootzak... afschieten die hap...

RaBbIEtJe | 07-12-06 | 20:11

Julien gaat lekker uitkeringen trekken in de bak. Hij wordt slapend rijk nu. Dit was vast zijn droom, zo ziek was ie wel als ik het zo lees.

Nev | 07-12-06 | 19:55

Iedere keer als ik de naam van dat ventje zie krijg ik tranen in mijn ogen.
Voor zijn ouders moet de pijn ondraaglijk zijn met zo een zinloos verlies van hun kind.

Een volstrekt gewetenloze daad van een volslagen idioot. Dat maakt me razend.

Maar geen woord, geen gevoel brengt dit ventje weer tot leven en geen woord of daad zal voorlopig rust brengen in de harten van zijn ouders.

El_Guapo | 07-12-06 | 19:45

@mercy 07-12-06 @ 18:36

Gewoon kut ouders dus.

broodjeaap | 07-12-06 | 19:06

@Jane Doe 07-12-06 @ 18:56

Daarom zei ik ook dat het vaak aan de rechter ligt hoe zwaar gestraft wordt. Wat wel vaak zo is, is dat het grote publiek weinig afweet van de zaak en dan maar vind dat iemand de zwaarst mogelijke straf moet worden opgelegd (mede veroorzaakt door de media die van een kant berichten). Uit onderzoek is gebleken dat 'het grote publiek' al minder ver verwijderd is van de strafmaat als ze het dossier te lezen krijgen, en ze nog minder ver verwijderd zijn van de rechter als ze zelf de zaak in de rechtszaal hebben meegemaakt. Dat er hier op GS een paar lutsers zijn die hem de doodstraf op willen leggen, komt dus volgens dit onderzoek alleen maar omdat ze onvoldoende weten van de zaak.
De persoonlijke signatuur zal er echter altijd bij blijven...

Maar hoezo had je er ervaring mee?

GJudge | 07-12-06 | 19:03

@GJudge @17:23
Het is mijn ervaring (en ja, strafrecht:) dat rechters in bepaalde arrondissementen binnen de geboden strafbepaling-bandbreedte verdomd vaak naar beneden afronden. Het lijkt op beleid en je ontkomt niet aan de indruk dat het zou kunnen duiden op een politieke/levensbeschouwelijke/ideologische signatuur.
Het landelijk Parket probeert te stroomlijnen maar daar komt in de praktijk weinig van terecht.

Jane Doe | 07-12-06 | 18:56

Deze Julien is totaal verknipt door o.a. drugsgebruik.
Er wordt hier in nederland veel te veel getolereerd w.b.t. drugsgebruik.
Allles moet kunnen en mogen, zie hier het resultaat ervan... lang leve de maatschappij waarin alles mag en kan.
Als mensen dan helemaal ontspoord raken dan wordt er wel geklaagd over hoe een persoon als Julien zover heeft kunnen komen.
Maar Julien is gewoon een product van de gehele samenleving die niet meer spoort.
Ouders scheiden om een scheet, er is veel te veel geweld in gezinnen, veel te veel sex op tv, veel te veel geweld op tv en nederland is koploper wat betreft de legalisatie van het druggebruik, op tv zijn er zelfs programma's waarin het wordt voorgedaan.
Aan Julien zijn NOOIT grenzen geleerd, heel jammer want ook voor hem had het anders kunnen zijn en dan was er het leed ook niet voor de ouders van Jesse :(

Rest In Privacy | 07-12-06 | 18:36

When the night has been too lonely
and the road has been to long,
and you think that love is only
for the lucky and the strong,
just remember in the winter
far beneath the bitter snows
lies the seed that with the sun's love
in the spring becomes the rose.

gentle giant | 07-12-06 | 18:33

@prinses laurenteef 07-12-06 @ 17:42
Ik weet niet welke grens jij net over wilt, maar in al onze buurlanden wordt je dan gewoon gepakt voor moord en al doe je het in Belgie, via Interpol kunnen ze je dan ook in NL oppakken. Dus je moet m dan wel heel goed weten te verstoppen (met beton aan zn poten in de zee dumpen ofzo)

GJudge | 07-12-06 | 17:58

@De Koreaanse Slet 07-12-06 @ 17:51

Vaak ligt dat aan de rechter maar ik denk dat dit motief niet echt een grond is om m strafvermindering te geven. In feite zou hij dan beweren dat hij op grond van een noodweerexces (overmatig verdedigen van jezelf als je wordt 'aangevallen') maar dat heeft volgens mij weinig kans van slagen. Een kind van 8 kan je weinig doen (voor zover ik weet) als je zelf een volwassen man (te goed woord voor die kerel, ik weet t) van 22 bent.

GJudge | 07-12-06 | 17:55

Farouk 07-12-06 @ 17:46

Tja en zo'n pentium II uit de jaren 90 brengt ook niet echt veel op.

Nogmaals, als hij daadwerkelijk echt de dader is (niet dat ik dat echt betwijfel) maar ik ben enorm benieuwd naar het motief...

@ GJudge 07-12-06 @ 17:40

In hoeverre wordt het motief nu meegenomen, als hij (julian) nou zegt ik was die pc aan het wegslepen en toen zag die jongen me en raakte ik in paniek!!!

De Koreaanse Slet | 07-12-06 | 17:51

Ik vind het toch raar dat ze hem het motief toeschrijven dat hij de school wilde beroven. Als je geld wilt dan beroof je geen lagere school. Die hebben namelijk geen rotcent. Of had hij overdag een pc naar buiten willen sjouwen?

Farouk | 07-12-06 | 17:46

@B.v.Leipebiesterfeld 07-12-06 @ 17:41
Das een speciale kinderbegrafenisauto, waarop ze dat altijd doen. Ongeacht op je uit grun komt of uit brabant

GJudge | 07-12-06 | 17:43

net over de grens julien een nekschot geven... mag ik het doen ?

prinses laurenteef | 07-12-06 | 17:42

Typisch Brabants om een graf tekst op de auto te zetten ipv op een steen. Dat volk is zó Carnavalesk.

B.v.Leipebiesterfeld | 07-12-06 | 17:41

@De Koreaanse Slet 07-12-06 @ 17:37
yep

GJudge | 07-12-06 | 17:40

Ik denk dat hij TBS zal krijgen, en dan na zo"n 6 jaar "genezen"wordt verklaard, en dat hij dan eerst nog even een Antilliaanse zwanger maakt, en dan op een dag gewoon wordt neergeschoten door een andere looser uit zijn milieu om een kleinigheid.

* zet glazen bol weer in slaapstand*

Bisschop Gijsen | 07-12-06 | 17:38

GJudge 07-12-06 @ 17:29

U is rechtenstudent?

De Koreaanse Slet | 07-12-06 | 17:37

@Rolanddd 07-12-06 @ 14:25
tegen wie heb je het ?
Het is makkelijker wanneer je de tijd en data overneemd.

de 4e koning | 07-12-06 | 17:33

@sgt, pepper 07-12-06 @ 17:14

Er kan niet onmiddelijk 10 jaar TBS opgelegd worden. In de eerste plaats moet je dan voor minimaal 8 jaar veroordeeld zijn, in de tweede plaats wordt om de twee jaar bekeken of iemand al weer terug de maatschappij in kan.

GJudge | 07-12-06 | 17:29

@sgt, pepper 07-12-06 @ 17:14

Er kan niet onmiddelijk 10 jaar TBS opgelegd worden. In de eerste plaats moet je dan voor minimaal 8 jaar veroordeeld zijn, in de tweede plaats wordt om de twee jaar bekeken of iemand al weer terug de maatschappij in kan.

GJudge | 07-12-06 | 17:26

@controle 07-12-06 @ 14:27

Rechters zijn links??? Nou weet ik niet waar jij dat vooroordeel vandaan haalt, maar dit slaat echt nergens op. Ze zullen volgens jou misschien te lage straffen opleggen, maar daar kunnen zij niets aan doen.
Er zit aan elk misdrijf/overtreding een plafond waarboven de rechter niet mag straffen. Daarbij wordt er naar de omstandigheden van de dader/geval gekeken. De kans op levenslange gevangenisstraf voor Julien lijkt mij vrij klein (eerste en enige moord, niet helemaal goed in zn hoofd,..). Tenslotte kreeg ook ene Volkert van der G. niet levenslang, maar 18 jaar. Hier zal het nog wel wat hoger worden, maar de max tijdelijke straf is in ieder geval 30 jaar. Daarbovenop kan nog eens TBS worden opgelegd, dus in zn totaliteit kan het weer wel levenslang opleveren. We'll see...

GJudge | 07-12-06 | 17:23

@]V[ 07-12-06 @ 14:08: Inderdaad. Kan ongeveer niets meer zien hierover, zonder een zakdoek te moeten pakken, godver (en ik bén redelijk afgestompt). Het zou verdomme je kind zijn. Arm klein manneke.

Bubba | 07-12-06 | 17:15

10 jaar tbs voor de man

sgt, pepper | 07-12-06 | 17:14

@ Maaier 07-12-06 @ 16:47

My thoughts exactly...

Laten we aub geen paniek maatschappij worden naar het model VS want het is al erg dat we ons niet altijd en overal veilig kunnen voelen, dat we ons zorgen moeten maken over diefstal roof e.d.

Maar alsjeblieft geen metaal detectoren voor scholen, gewapende wachters (die ook ziek in hun kop kunnen zijn), drie-dubbele sloten op klas lokalen, hermetisch afgesloten speeltuinen waar je alleen in kan als je schriftelijk toestemming hebt van een duurbetaalde ambtenaar.

De Koreaanse Slet | 07-12-06 | 16:54

@Jane Doe
'Geen kliklijn maar een vechten met open vizier.'

Ben ik voorstander van. Onderliggend probleem is wellicht dat leraren en ouders hun mond vol hebben van 'assertiviteit' en ontwikkelen tot 'mondige burgers', maar het vermogen om elkaar op de juiste wijze te corrigeren niet aanleren. Gevolg is het bekende korte lontje, want we kunnen elkaar niet meer normaal aanspreken en incasseren is een ramp. Daarbij komt de onterechte hang naar respect. Als iemand je wijst op een fout, sta je natuurlijk voor lul bij je vrienden, klasgenoten of collega's!

Overigens ontstaan er in probleemwijken van grote steden weer netwerken. Ik heb het niet over Marokkaanse buurtvaders of leuke multiculti-projectjes, maar over nauwe samenwerking tussen consultatiebureau, kinderopvang, peuterspeelzaal, school, wijk- en jongerencentra, huisarts en wijkverpleegkundige. Prima, op deze manier kun je een dreigende ontsporing signaleren en in de kiem smoren.

Murdockyoufool | 07-12-06 | 16:52

Dag kleine jongen...

braadlap | 07-12-06 | 16:49

Jane Doe "Investeren in goede opvang van mensen die dreigen te ontsporen spaart op de lange termijn veel geld."
Als voorzitter van een CR in de MO merk ik dat clienten van instantie naar instantie worden doorgeschoven en ook dat men er te snel van uit gaat dat 95& van de mensen alles zelf kan en dat is dus gewoon niet zo. Kan je alles wel gaan privatiseren en er leuke casemanagers op gaan zetten, maar op den duur kost dat alleen maar meer ..... 't Bevordert tevens de armoede en bijkomende problemen. Wat meer sociaal mag wel en dan praat ik niet links of rechts. Zoniet dan krijg je nog meer zulke gekken als de dader.

En Jesse ... Rust in vrede

Aboriginal | 07-12-06 | 16:47

poktor 07-12-06 @ 16:43

Als de deur op slot was geweest, had er een (wegbezuinigde) concierge opengedaan. (nu volgt speculatie) Die had de deur opengedaan, gevraagd: wat komt U hier doen, hij: m'n pleegbroertje ophalen, 'z'n moeder ligt in het ziekenhuis". (einde speculatie) Zou zo maar kunnen. Nog los van het feit dat ie ook een raam had in kunnen slaan, de concierge neerhoeken weet ik veel wat.

Maaier | 07-12-06 | 16:47

Dus een rechtert doet uitspraak en geeft gevangenis straf en eist een behandeling in een kliniek.
De kliniek mag/durft niet te vertellen of de behandeling heeft plaatsgevonden.
De indruk is erg sterk dat die behandeling niet heeft plaatsgevonden.
.
Kan het nog gekker dat je je niet houdt aan datgene waarover de rechtelijke macht uitspraak doet en tevens niet controleerbaar is. Dit is toch totaal de omgekeerde wereld en het gevolg is dat er nu een kind van 8 is vermoord.
.
Schande, ik kan wel huilen!

TyfusLeijer | 07-12-06 | 16:46

Even tussendoor en ivm dat gamert nieuws over die self-counterstriker; Julien was géén gamer. Van het niet spelen van geweldadige spelletjes wordt je dus geweldadig!

Leandroz | 07-12-06 | 16:43

"valse honden krijgen toch ook een spuitje?"
ja, en bakstenen worden ook in twee stukken gezaagd als ze niet passen om nog maar te zwijgen over grasprieten die meedogenloos onderdrukt worden asl er een koe voorbij komt. Met menselijke maat heeft het alleen niet zoveel te maken.
Wie roept om doodstraf voor moordenaars stuit op een groot en complex probleem namelijk de haalbaarheid van moord bovengesteld aan moord. iemand doodmaken is niet veel anders als je meent daar een reden voor te hebben. Dat meent elke moordenaar.

blikjegrolsch | 07-12-06 | 16:43

@De Koreaanse Slet 07-12-06 @ 16:36: Doordat de deur openstond, kon die kloodtzak ONGEZIEN naar binnen! Was de deur afgesloten geweest, dan had een LEERKRACHT eerst open moeten doen en had die hufter nooit bij Jesse kunnen komen!

poktor | 07-12-06 | 16:43

@ De Koreaanse Slet 07-12-06 @ 16:36

Ik denk dat gekken zich wél laten tegenhouden door een dichte deur. Misschien niet altijd, maar toch meestal. Helemaal als ze psychotisch zijn. Ze zien een open deur dan als een ´teken´ dat ze daar binnen horen te zijn.

Iko Nal | 07-12-06 | 16:42

poktor 07-12-06 @ 16:29

Oh ja? Goh... Tis wat he... Laat me raden dat is de schuld van links en Jan Tomaat...

Gekken laten zich namelijk wel tegenhouden door een afgesloten deur toch? Het feit dat de deur openstond heeft de dader ertoe gebracht om een kind omtebrengen...

Tja tis wat...

De Koreaanse Slet | 07-12-06 | 16:36

De Koreaanse Slet 07-12-06 @ 16:33

hehe, mooie observatie...

Maaier | 07-12-06 | 16:35

@maaier
oeps ja doodslag dus
hij is nog verdacht ja maar alles wijst erop dat hij de dader is

Detox | 07-12-06 | 16:34

Detox 07-12-06 @ 16:23

Doodslag bedoelt u... Ja misschien wel, ik denk eerder aan ontoerekeningsvatbaar ... TBS dus ...

Overigens ook wel weer ironisch om te zien dat de mensen die het hardste roepen dat de Islam slecht en barbaars is nu lopen te schreeuwen om publieke oog om oog, tand om tand. Ja onze nederlandse beschaving wordt kapot gemaakt door de buitenlanders met hun barbaarse gewoonten.

Maar ja dat is wel erg off-topic

De Koreaanse Slet | 07-12-06 | 16:33

boeiend ! er draaien per week genoeg mensen door op deze wereld ! en zullen de komende tijden alleen maar toenemen .. dus doe iid je deuren maar goed dicht !

Draaitafel Demagoog | 07-12-06 | 16:31

k hoop dat alle basis-scholen in NL hier wat van geleerd hebben: Nederland is (tot nu toe) het ENIGE land in europa waar de scholen NIET zijn afgesloten tijdens de lesuren. DIT HAD DUS VOORKOMEN KUNNEN WORDEN!!

poktor | 07-12-06 | 16:29

Detox 07-12-06 @ 16:23

je bedoelt doodslag? En je weet nog niet of hij veroordeelt wordt, daar hebben wij de rechter voor.

Maaier | 07-12-06 | 16:29

Gewoon vrijlaten maar eerst even "Hallo ik ben Julien" op z'n voorhoofd tatoueren.

gixxer | 07-12-06 | 16:28

Jane Doe 07-12-06 @ 16:11

klopt, qua opvang. daarom is het des te meer jammer dat ik uit eigen ervaring weet dat op vershcillend ejeugdpsychiatrische inrichtingen en in instellingen voor kinderen met gedragsproblemen nog steeds rücksichtlos wordt bezuibind.

Maaier | 07-12-06 | 16:25

@de koreaanse slet
hij ontkent zijn daad, dat werkt eigenlijk tegen hem want hij wordt toch veroordeeld, dus een hogere straf.
maar ik ben ook bang dat het geen moord wordt maar doodstraf, dus een lagere straf dan wij allemaal zouden willen

Detox | 07-12-06 | 16:23

Ik geloof overigens ook wel dat Julian C. het gedaan heeft, ik wil echter wel graag weten waarom. En nee ik wens hem geen prettige tijd toe in het gesticht want deze jongen zou toch zeker niet in het gevang komen. Je moet namelijk psychisch erg niet in orde zijn om een kind te vermoorden. En hoe moeilijk het ook is het zal niet de eerste keer zijn dat alle feiten er op lijken te wijzen maar dat de verdachte het toch niet gedaan blijkt te hebben.

De Koreaanse Slet | 07-12-06 | 16:18

RIP jesse

dat meneer J.C. maar snel deaud gaat

jboog | 07-12-06 | 16:15

@ VortexXL 07-12-06 @ 16:12

Waar heb jij gelezen dat hij onder het bloed van de jongen zat?

Ik heb dat namelijk gemist...

De Koreaanse Slet | 07-12-06 | 16:14

Maaier 07-12-06 @ 16:01

Dat laatste heb je zeker gelijk in,Maar voor mensen met dit soort gedachte's en zulke daden is er maar een straf(als er met zekerheid kan worden vastgesteld dat hij de dader is natuurlijk)

Salvatore Riina | 07-12-06 | 16:12

@De Koreaanse Slet 07-12-06 @ 16:06
.

Dit figuur is vlak na de moord al opgepakt, omdat hij aan het signalement voldeed van de getuigen en hij onder het bloed van de jongen zat.
Hoe groot is de kans dat emeer mensen zijn die aan deze omstandigheden voldeden die dag in Hoogerheide???
.
Meereaguren mag best, maar dan moet je de zaak wel volgen. Kom maar op met de uitslag van de DNA-test!!!
.
Deze parasiet van de samenleving heeft zijn bestaansrecht wat mij betreft verloren. Ik hoop dat Bubba 'm iedere dag 3 x volblaft

VortexXL | 07-12-06 | 16:12

qua kleur zit ie bij Bubba wel goed, uitwonen Bub, hard en handig!

Detox | 07-12-06 | 16:12

Ik joris mezelf vast weg

FCDB | 07-12-06 | 16:12

@LaRosa 15:29
Het is inderdaad een merkwaardige trend, dat vermaatschappelijken.
Gelijkschakeling terwijl je met ongelijke schakels te maken hebt.
Je kunt geestelijke gestoorde mensen niet gezond maken louter en alleen door ze een woonplaats aan te bieden tussen geestelijk gezonde mensen.
Je kunt geestelijk achtergebleven kinderen niet noodzakelijkerwijs intelligenter maken door ze in een normale klas te zetten; je maakt ze wellicht socialer maar daar hangt wel een prijskaartje aan voor de "normale" leerlingen.
De bezuinigingen spelen zeker een rol. Maar het is pennywise en dollarfoolish. Investeren in goede opvang van mensen die dreigen te ontsporen spaart op de lange termijn veel geld.
.
@Murdock 15:42
Ik pleit niet voor het terugkeren van de geniepige, verraderachtige sociale controle. Eerder voor moed en durf om uit te spreken wat je voelt en wat je ziet gebeuren. Geen kliklijn maar een vechten met open vizier.
Iemand aanspreken op de verantwoordelijkheid. Direct en duidelijk.

Jane Doe | 07-12-06 | 16:11

@Ridge Forrester 07-12-06 @ 13:59: In NEDERLAND? LOL!!!! Als je met long stay tbs met verlof, rooibos thee en een gratis x-box bedoelt voor 2 jaartjes ja dan heb je gelijk. :D

MiRRoRMaN | 07-12-06 | 16:11

Rust in vrede Jesse, Binnenkort word er Pardon gezegd

hellsinger | 07-12-06 | 16:08

Geef die man zijn graafmachine, zet hem in een tunnel in Afrika ... en als hij goed en wel uit het zicht is blaas je de ingang van de tunnel op. Laten sterven aan syfilis lijkt me ook prima. In ieder geval iets waard die lutser enigzins pijnlijk en over wat langere tijd komt te overlijden. Recht van leven heeft deze lutser in mijn ogen niet.

Tobus | 07-12-06 | 16:07

RIP kleine jongen
.
.
.
.
.
@Julien: dat een stoomwals over zn zieke kutkop mag rijden

Kale Karel | 07-12-06 | 16:06

VortexXL 07-12-06 @ 16:04

Ik lust geen thee.

Maar wat bedoelt u nu eigenlijk? Ik snap u niet hoor... Bloed, acht, straten, personen?

De Koreaanse Slet | 07-12-06 | 16:06

De Koreaanse Slet 07-12-06 @ 15:55

natuurlijk is er een kans dat er meer personen het vele bloed van hun handen proberen te halen 8 straten verder op.....
.
Kopje thee dan maar weer????

VortexXL | 07-12-06 | 16:04

Salvatore Riina 07-12-06 @ 15:50

gelukkig werden in de tijd dat de doodstraf in Nederland nog uitgevoerd werd, nooit mensen vermoord. helaas. Een 100% veilige samenleving is nooit te garanderen.

Maaier | 07-12-06 | 16:01

blikjegrolsch 07-12-06 @ 15:45 (verschraalt biertje)

valse honden krijgen toch ook een spuitje????

VortexXL | 07-12-06 | 16:00

De sandalenmaffia gaat onderzoeken of er subsidie voor kansarme Antillianen vrijgemaakt kan worden ter stimulering van projecten waarbij verouderde booreilanden en Nederlandse hoeren betrokken zijn.

Ed Cetera | 07-12-06 | 15:56

Misschien een niet zo populair standpunt maar een verdachte is onschuldig tot het tegendeel bewezen is binnen een rechtstaat. Dit betekend dat we toch even rustig aan moeten doen met al die verwensingen. Dacht ik althans...

Misschien heeft hij het inderdaad niet gedaan. Lijkt mij persoonlijk stug maar desalniettemin.

*wacht nog even met de messen slijpen*

De Koreaanse Slet | 07-12-06 | 15:55

"Een docent herinnert zich de bizarre ideeën eveneens: ,,Dat manneke spoorde niet en we waren bang dat hij zichzelf iets zou aandoen. " HAD TIE DAT MAAR GEDAAN !!!!!!!! Tijd voor een langzame doodstraf !!!!!!!

MagicSeven | 07-12-06 | 15:53

'bol-oog'.... tsssss, lutser

Claudius Civilis | 07-12-06 | 15:53

Doodstraf is de enige juiste straf,behoed de maatschappij voor herhaling.

Salvatore Riina | 07-12-06 | 15:50

Sneeuwbataljon 07-12-06 @ 15:19

Ideen, ik wel hoor!

Salvatore Riina | 07-12-06 | 15:47

Doodstraf = iemand doodmaken = moord.
Moord = moord.
Bovendoen zou dan degene die de doodstraf uitvoert ook weer de doodstraf moeten krijgen etc.

Ethisch is doodstraf verwerpelijk, om dezelfde reden dat moord verwerpelijk is.

blikjegrolsch | 07-12-06 | 15:45

Misschien die ouders ook even een aantal jaren opbergen??

Poedelewoepsie | 07-12-06 | 15:44

@Jane Doe 07-12-06 @ 15:22
Je hebt gelijk over de tegenwoordige houding van ieder voor zich. Aan de andere kant is het individualisme iets wat, vooruit, 'we' de afgelopen decennia hebben nagestreefd. Geen bemoeienis meer van ouders en familieleden, buren, huisdokter, verenigingen, pastoors en dominees. Gewoon lekker leven, zonder al te veel groepsdruk. Ja, en dan sluipt gemakszucht de samenleving in. Verantwoordelijkheden bij anderen leggen, problemen doorschuiven. Toch zou ik niet terug willen naar de netwerken van sociale controle van voor de jaren zestig. Bovendien vraag ik me af of er toen een netwerk was voor de Juliens van deze wereld. Wie zich aan het 'kringetje' ontrok, hoefde niet op veel hulp te rekenen, zo is me verteld.

Murdockyoufool | 07-12-06 | 15:42

@ Murdockyoufool

Hear hear!

@ Tiepe 07-12-06 @ 15:36

Inderdaad praktisch een 9.5

De Koreaanse Slet | 07-12-06 | 15:40

* *
(witheet van woede op Julien)

Iko Nal | 07-12-06 | 15:38

'bol-oog'..... ik ken nog wel iemand uit Bolnes (!) die dat oog vakkundig kan indeuken... komt goed uit, zitten samen in de cal straks.

Claudius Civilis | 07-12-06 | 15:38

@Murdockyoufool
Props voor jou. Word ook doodziek van die zelfbenoemde 'realisten' die iedere gelegenheid aangrijpen om hetzelfde deuntje af te draaien. We leven in een 9,5 maar zuigen eindeloos door over dat laatste halve puntje dat ons scheidt van de perfecte wereld. Die niet bestaat. Een cursus zelfrelativering zou sommigen niet misstaan.

Tiepe | 07-12-06 | 15:36

Heel triest,Je moet er toch niet aan denken dat het jou kind overkomt,in dit soort gevallen moet de doodstraf ingevoerd worden om zo de kans op herhaling de kop in te drukken.

Salvatore Riina | 07-12-06 | 15:34

Jane Doe 07-12-06 @ 14:46

Ben het wederom met de strekking van je verhaal eens, maar zou nogmaals willen benadrukken dat het wel erg belangrijk is dat we echt gestoorde mensen niet zomaar de straat opschoppen. Zonder daarmee de illusie te hebben dat je al het kwaad kunt uitbannen, overigens. Daar heeft Murdockyoufool natuurlijk gelijk in. Zolang er mensen zijn, van welke kleurstelling dan ook, gebeuren er vreselijke dingen.

Of het maar-laten-gebeuren uit defaitisme voortkomt, weet ik niet, maar ik vrees dat het in elk geval ook te maken heeft met ordinaire bezuinigingen. Of, dat klinkt misschien vriendelijker, uit een soort misplaatst idealistisch geloof dat iedereen moet kunnen participeren in de maatschappij. Las tijdje terug artikel van wanhopoge ouders in het NRC, die hemel en aarde moesten bewegen om hun zwaar psychotische zoon opgenomen te krijgen in een inrichting. En dan nog zonder resultaat. Gestoorde mensen wonen tegenwoordig met z'n allen in een gewoon rijtjeshuis (de 'vermaatschappelijking'), gezellig met 5 schizofrenen bij elkaar, en voormalige inrichtingen worden omgebouwd tot luxe koopwoningen.

LaRosa | 07-12-06 | 15:29

Goddamn motherfucker.

Kingeef1975 | 07-12-06 | 15:26

.............
ik dacht dat niemand zo'n achterlijke ideën kon hebben

DenLangel*l | 07-12-06 | 15:25

@Murdock @ blikjegrolsch
Mee eens. Er zullen altijd mensen ontsporen en slachtoffers maken.
Maar soms ben je getuige van een zich ontwikkelende ontsporing. Signaleer je tendenzen en word je bewust van dreigend onheil. Dan is het zaak om in te grijpen en doe je dat niet, dan heb je zelf bijgedragen aan dat onheil. Nee je bent juridisch gezien wellicht niet verantwoordelijk maar moreel gezien wel.
En dat is mijn bezwaar tegen de hedendaagse houding van velen. Zolang mij niets geschiedt doe ik niets.

Jane Doe | 07-12-06 | 15:22

Gaaf! Op een kratje staan in Den Haag!
En nu?

blikjegrolsch | 07-12-06 | 15:20

Wanneer is z'n eerste TBS verlof ? Mag ik dan begeleider zijn ?

bannibal | 07-12-06 | 15:20

Hopelijk sterf de dader in een langzame maar pijnlijke dood met vlekken en zweren!!!

Sneeuwbataljon | 07-12-06 | 15:19

@ His Goofness 07-12-06 @ 15:07:
Klopt, Goofness, daar heb ik de quote uit. Wist niet dat-ie op tv was, heb zelf de dvd.
Terzake: natuurlijk is het zo dat Antillianen een opnevenredig aandeel in de misdaad hebben, maar laten we dat niet uitvechten over de rug van die arme kleine Jesse. Soms moet je aanvoelen dat je beter je mond kunt houden.

Onbevlekt blazoen | 07-12-06 | 15:16

*Hmm moet natuurlijk wel op MSN-BrEaZaH niveau blijven.....*
(W) Sterkte voor de Familie (W)
*Zo, nu in GS taal: Julien Ga eens deaud!*

Kakbouter | 07-12-06 | 15:14

@pwman
"Iedereen is boos maar niemand gaat op een kratje staan in Den Haag.."

En waarom zou men dat doen precies ?

Montgomery Burns | 07-12-06 | 15:13

@KaiserSoza 07-12-06 @ 14:45:
Yep... maar ik heb de artikelen helaas niet in huis.
Ik kan je wel een bibliografie geven - ik denk niet dat de artikelen online zijn:

Homicide in the Netherlands 1992-2001: A Summary of All Cases in the Periode 1992-2001. / Nieuwbeerta, P., & G. Leistra. - In: The Relationship Between Non-Lethal and Lethal Violence. Proceedings of the 2002 Meeting of the Homicide Research Working Group /Smith, M.D., & Blackman, P.H. (Eds.). - (pp. 41-58). - Chicago, Illinois: HRWG Publications, 2003

En:
Homicide offenders and their criminal trajectories in the Netherlands. / Nieuwbeerta, P. - In: Public Health and Criminal Justice Approaches to Homicide Research. Proceedings of the 2003 Meeting of the Homicide Research Working Group / C.R. Block & R. Block (Eds.). - (pp. 223-241). Chicago, Illinois: HRWG Publications, 2003

koerbagh | 07-12-06 | 15:12

Op pakjes avond zeiden mijn kleindinderen tegen mij wat zielig voor je he dat oma er niet meer is ( net enkele weken dood }.
Ik moest toen denken aan de ouders van Jesse op dat zelfde ogenblik en voelde tranen die gelukkig weg bleven.
Had gezworen om nooit meer die rot ziekte te verwensen maar ik twijfel nu toch wel heel sterk of ik niet een keer een uitzondering zal maken voor die ploert.

befke | 07-12-06 | 15:11

Applaus voor Murdockyoufool! Zo is het dus. Er zullen altijd gekken blijven, altijf, wat je ook doet, hoeveel politie je ook hebt, wat je rechtsysteem er ook is. Accept it.
Er is geen enkele manier dat dit ooit anders zal worden. Nooit.

blikjegrolsch | 07-12-06 | 15:11

-J-

Kakbouter | 07-12-06 | 15:11

@dwaal 07-12-06 @ 14:45
Begin niet over de relatie met vechtsporten. Beoefenaars van kyokushinkai staan niet bekend om hun agressie buiten de tatami, noch om de harde opvoeding van hun kinderen. Bovendien is de dader geen karateka, maar een wannabe.

Je kunt alles en iedereen de schuld geven, links, allochtonen, rechters, pleegouders, ouders, schoolpersoneel, de maatschappij, jezelf. Feit is dat Julien de enige schuldige is. Accepteer het, zolang er mensen op aarde rondlopen, zijn er moordlustige freaks. En we kunnen niet alles voorkomen en niet iedereen redden.

Murdockyoufool | 07-12-06 | 15:09

In ons briljánte rechtssysteem betekent dit in de regel een tbs'je en we weten het hè, met de proefverlofjes. Tot volgend jaar Julien... dan heb je vast je eerste proefverlof. En Nederland slaapt nog lang en héél gelukkig.

Theo Braakspijkers | 07-12-06 | 15:08

Ik kan wel janken godverdomme...

MacManiac | 07-12-06 | 15:07

@Onbevlekt blazoen 07-12-06 @ 14:42

Nope... Canvas... The Big Lebowski... Waarin Walter de hele tijd "you're entering a world of pain" schreeuwt :) Daarna pas met chips en tissues Canal +

@Jane Doe 07-12-06 @ 14:32
I bow before you!

His Goofness | 07-12-06 | 15:07

Piet Grijs zal zeggen: tja, dat krijg je, hij had te arme ouders, en dat is onze schuld.

TRS | 07-12-06 | 15:04

Is een gestoord persoon,
kent geen moraal,
gevaar voor maatschappij, levenslange bloedzuiger van maatschappij,
links rechts zwart wit doet er niet toe.

Opsluiten en geen TBS geouwehoer, werkt niet.

punt.

SigmundSnuifSos | 07-12-06 | 14:56

-weggejorist-

wijsvinger | 07-12-06 | 14:56

Jesse RIP... Ik heb nog steeds een brok in m´n keel...
mbt de dader... ik weet het niet meer...
*zucht*

synchronicity | 07-12-06 | 14:50

Server stoek?

KaiserSoza | 07-12-06 | 14:49

-weggejorist-

wijsvinger | 07-12-06 | 14:48

@LaRosa 14:38
Uiteraard kun je niet alle ontsporing voorkomen maar als je al bij voorbaat niet poogt omdat te doen zul je nooit resultaat bereiken.
Er is een defaitisme in de NL samenleving geslopen: we staan erbij en we kijken ernaar. We roepen van alles als er een slachtoffer valt maar na een week zijn we het vergeten. De ouders van Jesse vergeten het nooit.
We doen lacherig over een hasjklant die iedere dag zo stoned als een garnaal rondloopt, totdat ie een 8 jarig kind de keel doorsnijdt en dan kijken we boos naar zijn (pleeg)ouders. De dader is met veel mensen en instanties in contact geweest en iedereen heeft een beetje bloed aan de handen. Uiteraard de dader wel het meest maar een dader is geen eilandje in een maatschappij. Er is altijd interactie met anderen en er zijn "enablers" met heel veel boter op hun hoofd.

Jane Doe | 07-12-06 | 14:46

@koerbagh 07-12-06 @ 14:39

Dun ijs, kan je dat met cijfers/statistieken onderbouwen?

KaiserSoza | 07-12-06 | 14:45

Jane Doe 07-12-06 @ 14:32

Hou jij je nou maar bij je us of a

Pannie | 07-12-06 | 14:45

Trouwens, ik beschuldig godverdomme wel degelijk wat: Die karatelulkoek. Die ouders van Julien hebben nog heel wat na te denken: *Die* beschuldig ik.

dwaal | 07-12-06 | 14:45

@Jane Doe 07-12-06 @ 14:32
dat psychologiseren van constancia is verkeerd. met zijn handelingen heeft hij laten zien dat hij geen mens is, dus in het hok met hem (of op de bbq, maar dat mag niet van de pvdd, bedankt kiezers!).

daskapitalist | 07-12-06 | 14:45

Tjs die gast heeft natuurlijk psiechiessche problemen dus dat scheelt. Zal die nog wel een paar keer op verlof mogen straks zodat ie kan ontsnappen naar een booreiland. Ik denk dat ie 12 jaar krijgt met TBS. 8 maar dan eigenlijk 6 in totaal . Eigenlijk mogen ze hem wel doodschoppen van mij. Maar ja das ook weer zo wat he...

Harley Quinn | 07-12-06 | 14:45

-weggejorist-

Deurningen | 07-12-06 | 14:44

Ik zou maar wat graag met een CATERPILLAR over zijn hoofd heen banjeren

de_lijkschouwer | 07-12-06 | 14:44

losgeld moet zijn los geld.

harriedeparrie | 07-12-06 | 14:42

"<i>Toch was hij tegenover zijn klasgenoten nooit gewelddadig. ,,Als er werd gestoeid, maakte hij niks klaar.’’ Anders dan zijn moeder en stiefvader die befaamde karateka zijn, was hij fysiek een loser. ,,Dan stond hij wel in zo’n karate-houding, maar met een klap sloeg je daar doorheen.</i>’’
.
Kijk eens aan. Het onderliggende motief. Niemand trapt zo hard naar beneden dat degene die onderaan staat. Daarom neuken pedo's kinderen, daarom vermoord zo'n idioot een kind. Omdat ze dat geleerd hebben: Zwakkere leggen het af tegen sterken, dus je moet iets hebben dat *nog* zwakker is dan jij. Hoe lager de positie op de rangorde, des te harder hebben ze het nodig.
.
Aan iedereen die denkt dat ik de omgeving beschuldig: Ik geloof niet dat dat dit 'm vrijpleit. Als ze deze gast morgen neerstaken zet ik een borrel neer in de kroeg. Maar het is wel eens goed je dit te realiseren. We moesten het toch maar eens leren te herkennen *voordat* het uit de hand loopt, of niet?

dwaal | 07-12-06 | 14:42

Ff iets anders: waarom staat er '...' tussen 'dag lieve kleine' en 'jesse'?

Old Sparky | 07-12-06 | 14:42

Julien... ga alsjeblieft gewoon dood. we hebben niets aan je...

Rob11681 | 07-12-06 | 14:42

blikjegrolsch 07-12-06 @ 14:38

wetgeving natuurlijk wel, maargoed, dat is weer een democratische zaak, dus áls links danwel rechts de wetgeving verandert, bijvoorbeeld door minimunstraffen in te voeren ofwelm straffen te verlagen, is dat volgens ons systeem gewoon legitiem en heeft dus te maken met wat het volk wil. Overigens ben ik wel blij dat rechters bewegingsvrijheid hebben, stel je voor zeg, dat er geen jurisprudentie zou zijn en alle strafrecht gebaseerdzou worden op iets wat ze in den haag verzinnen..

Maaier | 07-12-06 | 14:42

@ His Goofness
Eh... Niets? Om elf uur gingen de lampjes uit in huize Blazoen.
Toen schoof jij met bakje chips en tissue aan bij Canal+?

Onbevlekt blazoen | 07-12-06 | 14:42

-weggejorist-

Pe | 07-12-06 | 14:42

Kan viktor kanzyani gejorist worden? En gebant misschien ook maar meteen , want niet te licht straffen is ons advies!!

tinusz | 07-12-06 | 14:40

Jesse was op het verkeerde moment op de verkeerde plek (alleen in de gang, terwijl leraar en medeleerlingen in aula waren)
Wat heeft dat nou weer met links/rechts te maken? Of uberhaupt met onze verrotte maatschappij, mafkezen lopen overal de hele wereld. Ook in NL.

Faces of steel, toen hersenen werden uitgedeeld stond jij niet vooraan!

plofje | 07-12-06 | 14:40

Dat uitgerekend een mens tot zoiets in staat is...

Tubifiks | 07-12-06 | 14:40

@wijsvinger 07-12-06 @ 14:28:
Ook procentueel gezien is moord (en daar gaat het om, ik heb het niet over andere misdaden) in de afgelopen 30-40 jaar -zolang er grote groepen allochtonen zijn- in dit land een voornamelijk blank, arisch, Nederlands, inheems gebruik.

koerbagh | 07-12-06 | 14:39

Jane Doe 07-12-06 @ 14:32

Hulde

Maaier | 07-12-06 | 14:39

Wat Tinusz zegt. Het is niet eprse links om iemand vrij te laten, sterker nog, er zijn hordes linksen die graag zouden zien dat deze persoon nooit meer vrijkomt. Dat rechters bewegingsvrijheid hebben is een onderdeel van de rechtstaat. Rechters zonder beweigingsvrijheid vind je slechts in dictaturen, dan zijn het marionetten.
"links" is ook niet tegen minimumstraffen per definitie. Stop toch eens met je frusti geloei over de linkse kerk, dat mantra kennen we nu wel. De rechtstaat wordt niet gestuurd door links of rechts!

blikjegrolsch | 07-12-06 | 14:38

Jane Doe 07-12-06 @ 14:32

Ik ben het wel met je eens, Jane Doe, maar ik denk ook dat er aan echte gestoordheid niet zoveel te doen valt. Dat je zoiets dan ook niet kunt voorkomen. Behalve dan tijdig ingrijpen, dwz: iemand eerder tegen zichzelf beschermen en de maatschappij tegen die persoon. Er lopen veel psychotische mensen gewoon rond. Daar is zelfs een woord voor uitgevonden, 'vermaatschappelijking' ofzo, van gestoorde mensen dus. Wat eigenlijk gewoon een chique woord is voor: op straat donderen en aan hun lot overlaten. En maar hopen dat er geen erge dingen gebeuren. Die gebeuren dus soms gewoon wel.

LaRosa | 07-12-06 | 14:38

Laten we aub proberen de Chinezen hier buiten te laten!!

Teen | 07-12-06 | 14:37

@ blikjegrolsch
Eens en proost!

tinusz | 07-12-06 | 14:37

Blikjegrolsch is een linkse dikke gele CHINEES!!!

viktor kanzyani | 07-12-06 | 14:36

@tinusz 07-12-06 @ 14:33

Ik heb ook links gestemd, en ik heb zelfs geen rancunes als deze gast openbaar geexecuteerd zou worden.

OoO | 07-12-06 | 14:36

RIP Jesse,

- need we say more? -

Bern | 07-12-06 | 14:35

Eeuwige eenzame opsluiting dan?

Eagle_Eye | 07-12-06 | 14:35

Zeer respectloos naar de ouders van Jesse en het jochie zelf toe om hier weer een waardeloze discussie over de multiculti samenleving te houden terwijl iedereen hier toch een brok in zijn keel moet krijgen als je de foto van Jesse ziet en aan het verdriet van zijn familie en bekenden denkt.

En @ Faces of steel: Pleur jij is ff inelkaar achterlijke leip. Links of rechts heeft hier geen ene typhus mee te maken.

R.I.P. Jesse.

Randall | 07-12-06 | 14:35

RIP kleine man...

looprekje | 07-12-06 | 14:35

God ik word kotsziek van al die gefrustreerde extremisten hier. lazer toch eens op met je angstzaaigrafiekjes en anti-gedoogcultuur dit en multikul dat. Trieste leeghoofden, jullie verzieken jullie eigen samenleving. Een ban voor iedereen die huidkleur, links of gedoogcultuur erbij haalt!

blikjegrolsch | 07-12-06 | 14:35

@blikjegrolsch
Rechters hebben bewegingsvrijheid. De lage straf voor een overval bewijst dit maar weer eens. Minimumstraffen, rings a bell? Wil links niet.

controle | 07-12-06 | 14:34

@Jane Doe 07-12-06 @ 14:32
*applaus*

KaiserSoza | 07-12-06 | 14:34

...

Achtertuyn | 07-12-06 | 14:34

Dag Faces.

Maaier | 07-12-06 | 14:34

@ controle
Rechter in nederland zijn links??? Heb jij onderzoek gedaan naar de politieke voorkeur van rechters? Wat een dom massagelul joh!
En waar in het partijprogramma van bijv. PVDA staat dat mensen die dit op hun geweten hebben zacht aangepakt dienen te worden??

Ik ben links en voor levenslange opsluiting van dit soort mensen. Helemaal geen intern conflict bij mij te vinden!!

tinusz | 07-12-06 | 14:33

Een onschuldig kind wordt slachtoffer. Een dader voelt zich slachtoffer.
We zijn allemaal slachtoffers van een ontsporende maatschappij en het wordt tijd dat we de hand in eigen boezem gaan steken.
De sociale controle is weg. We signaleren nog wel maar we treden niet meer op tegen excessen. We kiezen ervoor om kwaad te laten woekeren en het pas te gaan bestrijden als er slachtoffers zijn gevallen.
Het gaat niet om buitenlanders of om linkse politiek. Het gaat om humaniteit. Om normbesef. Om instinctief goed en kwaad kunnen onderscheiden en je opstellen als volwaardig en waardevol lid van een maatschappij.
Het begint thuis. Het begint op school. En wie zwijgt en niet ingrijpt is mede schuldig aan ontsporing.
Ik voel mee met de familie van Jesse. Je kind verliezen en dan nog wel op zo'n manier, dat is levenslang krijgen.

Jane Doe | 07-12-06 | 14:32

Iedereen is boos maar niemand gaat op een kratje staan in Den Haag...

pwman | 07-12-06 | 14:32

Faces of Steel zou het lijkje van Jesse nog neuken om zijn punt hier te maken.

Ga je nu weer snel weg?

viktor kanzyani | 07-12-06 | 14:32

-weggejorist-

F. Wood | 07-12-06 | 14:32

1 celletje, met een touw / mes / of hamer geven.

stv-online | 07-12-06 | 14:31

"hij zal wel een slechte jeugd gehad hebben" heeft NIKS met links te maken. Uberhaupt, links en rechts zijn politieke ideologieen, houdt dat er toch eens buiten. Een rechts persoon kan dat ook vinden en rechters werken volgens de regels van de wet, die dat mogelijk maakt. Rechters zijn links of rechts, maar met hun rechtspraak heeft dat niets te maken.

blikjegrolsch | 07-12-06 | 14:31

Rest in Peace, Jesse.

Jazeker | 07-12-06 | 14:30

controle 07-12-06 @ 14:27

natuurlijk verdient ie een zware straf.

Maaier | 07-12-06 | 14:30

Faces of Steel 07-12-06 @ 14:13

Het verband tussen deze gruweldaad en de multiculturele samenleving ontgaat me volledig. Tenzij u in de waan verkeert dat het doorsnijden van peuterkeeltjes een goed Antilliaans / Surinaams gebruik zou zijn ofzo. Ik kan u verzekeren: dat is geenzins het geval.

Het verband tussen deze vreselijke moord en het feit dat we zwaar gestoorde mensen veel te lang 'los' laten lopen, is me daarentegen wel een stuk duidelijker. Arme ouders van Jesse, arme zusjes. Geen idee hoe je met zoiets verschrikkelijks ooit vrede moet krijgen. Zelfs al zou de dader gelyncht worden dan nog: het lijkt me als ouder zo moeilijk om van het beeld af te komen dat dat kleine menneke heel bang geweest moet zijn en dat jij er niet was om hem te berschermen. Afschuwelijk!

LaRosa | 07-12-06 | 14:30

@ Faces of Steel 07-12-06 @ 14:23
Toedeledokie en veel plezier op stormfront!

Patrick Bateman | 07-12-06 | 14:29

Jaaaaaaa!!!!! Kaalkopjes, kom naar beneden!!! Wat valt er te winnen Pierre?!!! Nou, een hoop bullshit!!!!! Waarom dan Pierre?!!!! Omdat dit de eerste keer is dat een Antilliaan zoiets doet, normaal gesproken zijn het altijd witneuzen die hun kids een kogel door hun hoofdje jagen of gezellig wurgen of in de fik steken!!!! En waarom nog meer, Pierre?!!!! Omdat de multiculti-samenleving niet alleen met zogenaamde linkse partijen in de regering is ontstaan!!!!! Sterker nog, het waren de liberalen die destijds stonden te juichen over de komst van 'extra handen'!!!! Dank je, Pierre!!!
O, Pierre... Jaa?!!! RIP Jesse...

Murdockyoufool | 07-12-06 | 14:29

-weggejorist-

Faces of Steel | 07-12-06 | 14:29

Ach, Bubba heeft er een nieuw slaafje bij. Bukt maar vast, Julien Constancia.
(Waar blijven die stijlloos roze zeepjes in de shop?)

Verdwaalde T | 07-12-06 | 14:28

@Faces of Steel 07-12-06 @ 14:23

Heb je niet gelezen?

> 'Tief eens op man Faces of Steel

Ga in de comments van AD.nl je lulkoek verkopen.

viktor kanzyani 07-12-06 @ 14:22'

WAAROM WEL??

laverend over zee | 07-12-06 | 14:28

Niet dat ik zo'n fan ben van de multicult faces, maar dit is (gelukkig) geen gewone misdaad. Die gast is compleet gestoord, daar heeft geen enkel ras een monopolie op. Als deze specifieke gast er niet geweest was dan leefde Jesse nog, dat is alles en niets meer.

Multikuli | 07-12-06 | 14:28

@ koerbagh 07-12-06 @ 14:25: als u uitgaat van de concrete aantallen heeft u misschien wel gelijk, echter uitgaande van de percentages staan de 'gekleurden' met vlag en wimpel bovenaan de lijst.

wijsvinger | 07-12-06 | 14:28

Verhaaltje leuk,maar die kop waar jullie beginnen "Nooit meer naar school" slaat ook nergens op. Beetje respect GS.

wittefang | 07-12-06 | 14:28

Ìk regel wel een graafmachine! (hoewel ik het graf voor die kloodtzak ook graag met m'n blote handen graaf...)

Rote Maru | 07-12-06 | 14:28

Goed advies. Al is het nationale vertrouwen i pretclub TBS de laatste tijd wel als sneeuw voor de zon verdwenen. Voor je het weet mag hij weer onder begeleiding van twee blinde bejaardenvrijwilligers de eendjes gaan voeren en ontsnapt hij. Ik zeg: vastketenen die hap, voor in elk geval de eertkomende 80 jaar.

looprekje | 07-12-06 | 14:28

@FOS
Heb je ooit een multiculturele samenleving zien slagen? Ik niet.

OoO | 07-12-06 | 14:27

Faces of Steel 07-12-06 @ 14:23
Dutch mercenary 07-12-06 @ 14:24

heel simpel: als dat echt met de multiculturele samenleving te maken zou hebben, zouden er op de antillen en in de aranische wereld de hele tijd van dit soort moorden plaatsvinden. Is niet het geval, punt. Criminaliteit onder bevolkingsgroepen is een ander probleem, heeft niets te maken met deze ene moord.

Maaier | 07-12-06 | 14:27

@maaier 14:21
Rechters zijn in nederland links. Je moet dat recht hier helemaal afgrendelen om die idioten in toom te houden. Maar vertel eens, als links persoon, verdient hij nu een zware straf of niet? En is dit niet tegen het linkse gedachtengoed van, hij zal wel een moeilijke jeugd gehad hebben?

controle | 07-12-06 | 14:27

Faces of Steel 07-12-06 @ 14:23

Kom nu toch. Een beetje moeite voor je gaan doen.
Je hebt in je eerste, inmiddels gejoriste comment, al laten zien een verloren geest te hebben.

Harige Bangmaker | 07-12-06 | 14:26

Faces of Steel 07-12-06 @ 14:23

Als jij nou eerst eens uitlegt waarom dit wel met "de mislukte multiculturele samenleving" te maken heeft ga ik het je porberen uit te leggen. Maar eerst moet jij met argumenten komen. Denk echter dat je nog een hoop moet leren voordat je dat kan...

His Goofness | 07-12-06 | 14:26

@Dutch mercenary 07-12-06 @ 14:16:
Ja hoor... daar zijn we weer. Één gestoorde Nederlander met een kleurtje en ouders die van de Antillen en Suriname komen en alle asielzoekers zijn gestoord en potentiele moordenaars en moeten dus het land uitgetrapt.
Wilhelm Schippers - blanke Nederlander, de moordernaar van Melanie Sijbers - blanke Nederlander, de moordenaars van Rowena Rikkers - blanke Nederlanders. Ik zal het je nog sterker vertellen: er zijn in dit land meer moorden gepleegd door roomblanke Nederlanders van Dietschen bloede en volbloed arisch dan door mensen die een kleurtje hebben of van elders komen.

koerbagh | 07-12-06 | 14:25

RIP Jesse.

o.g. | 07-12-06 | 14:25

Leg jij eerst maar us uit wat de achterliggende gedachtes van je belachelijke post moeten voorstelle

Rolanddd | 07-12-06 | 14:25

Ik mag toch wel hopen dat GS zijn eerste verlof ruim 2 weken van tevoren meld?
Hetzij op de site of via mail.
inclusief lokatie!

de 4e koning | 07-12-06 | 14:25

@Maaier 07-12-06 @ 14:19
Heeft er geen flikker mee te maken? Kijk voor de grap eens in een willekeurige Nederlandse bajes en vertel mij eens hoeveel procent van de gedetineerden van niet Nederlandse afkomst is. Kijk vervolgens even naar het percentage op de totale bevolking van Nederland hiervan en vertel me dan maar eens of dit een beetje in verhouding staat tot elkaar.

Dutch mercenary | 07-12-06 | 14:24

Wat ]V[ 07-12-06 @ 14:12 zegt. Ik zou er staan aan de poort.

The Alcalde | 07-12-06 | 14:24

-Edit: en een BAN.DAG!-

Faces of Steel | 07-12-06 | 14:23

-weggejorist-

Multikuli | 07-12-06 | 14:23

Tief eens op man Faces of Steel

Ga in de comments van AD.nl je lulkoek verkopen.

viktor kanzyani | 07-12-06 | 14:22

@Faces of Steel 07-12-06 @ 14:13
Jesse is niet dood vanwege deze linkse mensen. Jesse is dood omdat Julien (tenminste, ik ga er maar even vanuit dat hij de dader is) hem heeft afgeslacht. Laten we het simpel hpuden.
@Dutch mercenary 07-12-06 @ 14:16
Ja, alle 26.000 zijn kindermoordenaars?! Doe normaal man!

Haal er nou niet meer bij dan er hier aan de hand is: de dader is een major asshole en mag wat mij betreft nooit meer de straat op, ter beveiliging van de samenleving en ook een beetje als genoegdoening naar diezelfde samenleving. Aangezien ik principieel tegen de doodstraf ben (wel verleidelijk om in dit geval een uitzondering te maken, maar dat terzijde) moet het dus een gevalletje levenslang worden. MITS onomstotelijk vaststaat dat je de juiste te pakken hebt, uiteraard.

Kees Maf | 07-12-06 | 14:22

Zielig ventje die Julien...

@ Face of steel
Laat me niet lache man, wat een simpele ziel ben je.
Eigelijk te veel onzin om serieus op in te gaan.

Rolanddd | 07-12-06 | 14:22

@ faces of steal:
Wat een onzin kraam jij uit zeg! Een zo'n droevige gebeurtenis aangrijpen om je eigen onverwerkte frustraties te dumpen die kant noch wal raken. Beetje jammer.
Kun jij mij bijvoorbeeld vertellen hoe Freek de Jonge Jesse gedood heeft? Of ik als PVDA-stemmer?

R.I.P. Jesse en heel veel sterkte voor de familie.

P.s. Ik hoop van harte dat de dader nooit meer daglicht te zien krijgt!

tinusz | 07-12-06 | 14:22

controle 07-12-06 @ 14:20

zucht: Het heeft er werkelijk niks mee van doen maar toch: dan mag jij me vertellen wie er de baas was in Nederland toen deze kerel werd vrijgelaten.

Maaier | 07-12-06 | 14:21

deaud maken die gast, zieke geesten hebben we hier al zat. hij zou de wereld een groot plezier doen door wat polonium 210 te slikken

Elmeuw | 07-12-06 | 14:21

Waardeloos Dominique.
Zeer waardeloos.
Beetje respect.

überpuberaal | 07-12-06 | 14:21

@controle 07-12-06 @ 14:18

Is ook op zeker een stuk meer costefficient. Voor wat wij per dag aan ze uitgeven kunnen ze er daar 10 binnenhouden.

KaiserSoza | 07-12-06 | 14:21

R.I.P. kleine man

AlterEgo | 07-12-06 | 14:21

Onbevlekt blazoen 07-12-06 @ 14:16

I know what you watched last night!

His Goofness | 07-12-06 | 14:20

-weggejorist-

Rote Maru | 07-12-06 | 14:20

@Harige Bangmaker 07-12-06 @ 14:15

Ze hebben het zeker niet gewild. Maar ze hadden het wel kunnen voorkomen door de problemen niet structureel te ontkennen.

Faces of Steel | 07-12-06 | 14:20

@Maaier
Maar het heeft alles te maken met het feit dat deze grapjas vrij rondliep. Links is toch voor lage straffen?

controle | 07-12-06 | 14:20

]V[ 07-12-06 @ 14:17

En jij in je linkse, daar niet van.

Lange Neus | 07-12-06 | 14:20

Faces of Steel 07-12-06 @ 14:13

Wat is dat nou weer voor een flauwekul. Als 'rechts' er was geweest, had dit drama dan niet voorgevallen?

OoO | 07-12-06 | 14:20

Eagle_Eye 07-12-06 @ 14:08
Komop, je weet net zo goed als elke TBS-kliniek dat mensen die hooguit zo nu en dan wat meisjes verkrachten of oudjes of kinderen koudmaken *volstrekt* ongevaarlijk zijn. Vooral wanneer ze maar genoeg ontsnappingskansen krijgen. Geen probleem dus.

Xixulon Gralgrathor | 07-12-06 | 14:19

Wat een kutpost Fleischbaum.

Blue-one | 07-12-06 | 14:19

Faces of Steel 07-12-06 @ 14:13

hallo idioot, ga even lekker mij beschuldigen van moord omdat ik Groen Links heb gestemd. Gekken houd je altijd. Simpel zat. Heeft geen ene flikker te maken met multiculturele samenleving. (al wil ik hier niet verder op ingaan, zie discussies van afgelopen week over dit onderwerp).

Maaier | 07-12-06 | 14:19

Ik begrijp nog steeds niet waarom NL niet het gevangeniswezen outsourced naar turkije/polen of een van die andere landen waar het niet als 5 sterren hotel gekwalificeerd wordt.

controle | 07-12-06 | 14:18

ongezien de typhus voor eenieder die dit weer richting allochtonen / integratie trekt. ga es deaud. mafkezen zijn in alle culturen, en minderheden ook.
mijns inziens ont-eer je het wijlen mannetje op deze manier door deze gebeurtenissen te gebruiken in je rechtse onzin etc etc etc

]V[ | 07-12-06 | 14:17

Ach, we kunnen nog altijd hopen dat meneer levenslang TBS krijgt na zijn dozeintje gevangenis.

Dada_ | 07-12-06 | 14:17

-weggejorist-

Dutch mercenary | 07-12-06 | 14:16

RIP kleine

Yzord | 07-12-06 | 14:16

You're entering a world of pain, Julien. Reken maar dat je celgenoten je sterretje weten te vinden.

Onbevlekt blazoen | 07-12-06 | 14:16

Faces of Steel 07-12-06 @ 14:13

Inderdaad, al die mensen heben dit gewild.
Wauw, hadden we maar meer verlichte geesten als jij in Nederland. Dan was dit drama nooit gebeurd.

Harige Bangmaker | 07-12-06 | 14:15

En waar is die held van een advokaat die stelde dat meneer een alibi had?

broomstick | 07-12-06 | 14:15

Ik heb nog wel een aardappelschilmesje te leen anders

Lobo | 07-12-06 | 14:14

Ik kan nog steeds niet begrijpen dat er zulke zieke mensen op een onmogelijk zwakke manier hun frustraties moeten botvieren op onschuldige mensen en dan worden die zieken ook nog eens getrakteerd op een bergje belasting geld en een lange betaalde vakantie .

Ik schiet vol van emoties nu ...... snik snif brulllll..... jank echt waar moet het heen .............
zet mij maar tegen de muur als de ouders van Jesse hem zo terug zouden kunnen krijgen mag Julien het eens met mij proberen.,schiet mij maar lek EIKEL.

bulderbak | 07-12-06 | 14:14

RIP Jesse

Voor die Julien hadden ze beter wel een graafmachine kunnen kopen. Had ie eerst een graf voor zichzelf kunnen graven om hem er vervolgens levend in te begraven. De klootzak.

Is er trouwens nergens een foto beschikbaar zonder zwart balkje. Zoals deze staat op ad.nl.

Had ik wel verwacht hier.

ZvF | 07-12-06 | 14:14

*Geeft gas als ie voor de auto komt*

Erik-Erik | 07-12-06 | 14:14

No Offence, maar een "boor" eiland met hoeren is dat niet wat dubbelop?

DopeFish | 07-12-06 | 14:14

ongezien de bipsbeuk aan julien

Rhun | 07-12-06 | 14:13

-Edit: Gaap, doe eens weggaan -

Faces of Steel | 07-12-06 | 14:13

genuanceerder? nu even niet, dat doen de advocaten straks wel weer.

ik teken voor aangekondigde vrijlating

]V[ | 07-12-06 | 14:12

Mijn aardappelschilmesje stel ik bij deze beschikbaar.

troep | 07-12-06 | 14:12

zou het aanzetten tot zelfmoord sowieso geen goed instrument zijn voor TBSers, ipv die reintegratie verloven?

hekkesluiter | 07-12-06 | 14:12

wat moet je hier nou voor zinnigs op zeggen? Van deaudstraf enzeau en ga es deaud. Dat dit echt klote is spreekt voor zich, en dat de dader opgeborgen moet ook.

LibertasSimplex | 07-12-06 | 14:11

Ik zeg opsluiten en nooit meer laten gaan..

Jesse.. rust zacht

tiitje | 07-12-06 | 14:11

lekker genuanceerd stukje herkenbarestijl.nl lijkt me beter op z'n plaats dan geenstijl.nl

cloggie42 | 07-12-06 | 14:11

@Eagle_Eye 07-12-06 @ 14:08

Maar hem a €200,= per dag te detineren is ook zowat.

KaiserSoza | 07-12-06 | 14:11

Op je bolle ogen

Traag | 07-12-06 | 14:11

RIP Jesse...

En aan Julien: Ga eens dood aub? Als deze prutser ooit nog vrijkomt mag hij hopen dat ik hem niet tegenkom.

OpperGek | 07-12-06 | 14:10

en dan zo'n advies van maria vanderhoeven: doe de deur maar op slot, voortaan...

James Bont | 07-12-06 | 14:10

RIP, zwarter dan dit wordt het niet...

Hellsmurfje | 07-12-06 | 14:09

Ik hoop dat Julien Constancia zo snel mogelijk dood is, om in elk geval de ouders van Jesse rust te geven, en de maatschappij tegen dit tuig te beschermen.

Erik B. | 07-12-06 | 14:09

dream on...

Barbus | 07-12-06 | 14:08

Nounou mensen, dan kan ook wel iets genuanceerder.

Teen | 07-12-06 | 14:08

ik heb hier niks over te melden.. het Manneke is dood...... gvd.

en inderdaad veel suc6 aan eenieder die aan de kantlijn heeft gestaan (N0T)

/me geeft snel eigen zoons een knuffelkus

]V[ | 07-12-06 | 14:08

Wat ik jammer vind, is dat men in Nederland zo makkelijk criminelen de straat op zet.
Deze moordenaar mag dus NOOIT meer de straat op!

Eagle_Eye | 07-12-06 | 14:08

Ik zeg in een volgepakte arena en plein publiek en live op tv executeren dit mannetje. Dit is een typisch voorbeeld van een stapje terug in de evolutie en daar zit niemand op te wachten... Laten ter nagedachtenis aan Darwin en Jesse dan ook einde maken aan wat er nog rest van zijn leven. Het is het niet waard hier belastingcenten in te pompen, en ik ben daar ook zeker niet toe bereid... Laat maar weer vrij die gast, geef meteen de datum en locatie mee waarop dat geschiedde en ik denk dat die gast een passende straf staat te wachten...

RIP Jesse :(

His Goofness | 07-12-06 | 14:07

en op één of andere manier krijg ik het idee dat wij straks met z'n alle de schuld krijgen. ja u daar. niet persoonlijk hoor, maar de maatschappij als geheel. Door Julien niet de kansen te bieden waar hij recht op had (lees: een gratis zak geld van de overheid) kon meneer niet anders doen dan deze ongelukkige weg inslaan. heerlijk, toch? dat slappe gelul altijd!

DFT | 07-12-06 | 14:07

RIP Jesse.
En laten wij een bulldozer kopen voor onze julien, en dan over zijn kop rijden.

Fapdrol | 07-12-06 | 14:06

Ik zeg, doodstraf maar dan wel heeeeel langzaam.

Peter Pan | 07-12-06 | 14:05

wow EMO-alarm.
Die klapper maakt het nog niet dat lieve kleine Jesse terugkomt. Enkeltje Longstay idd.

Dirk Tang | 07-12-06 | 14:04

Ik ben nog steeds boos en vol onbegrip.

de 4e koning | 07-12-06 | 14:04

" weigerden de moeder en stiefvader van Juliën destijds mee te werken aan begeleiding van hun toen al meerderjarige zoon. "
Fijn, zulke ouders... Ik begrijop dat ze beiden erg bedreven zijn in vechtsporten? Ik voel me een stuk veiliger.

blikjegrolsch | 07-12-06 | 14:04

Die gast moet absoluut tegen de muur! Dat zulke creaturen nog op deze aardkloot rondwalzen is ongelovelijk..

RIP Jesse...

clog_chick | 07-12-06 | 14:02

goh dat dat kan in nederland ja joris me naar fok

chemtrail | 07-12-06 | 14:01

Ik sluit me aan bij het advies. En wens al die mensen die niet ingrepen veel sterkte.

OpenDeur | 07-12-06 | 14:01

-weggejorist-

Lachende Scheerkwast | 07-12-06 | 14:00

Te veel woorden.

Bos moet geveld | 07-12-06 | 14:00

Wat een held die Julien.
Dit wordt een enkeltje Long-stay waar hij dood zal rotten.

Ridge Forrester | 07-12-06 | 13:59

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl