Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Jeej! VVD Voorliegers happen op mailbom naheffing

fuckyoutoovvd.jpg De zogenaamd (maar niet echt) EU-kritische liberalen van de VVD werden vorige week met hun neus in hun eigen hypocrisie gewreven door GeenStijl. Op onze aansporing stuurden duizenden mensen e-mails om alle Kamerleden op te roepen vóór de motie Omtzigt voor meer openbaarheid over de EU naheffing te stemmen. En al deze mensen stuurden "bedankjes" naar de Kamerleden van VVD en PvdA nadat de slagroomruggengraatjes toch wéér tegen transparantie stemden (en daarmee hun eigen democratische controletaak opzettelijk blokkeerden). Maar de mailactie heeft ze pijn gedaan. Geruchten gaan dat er op het ministerie van Financiën inmiddels een team geformeerd is om pijnlijk naheffingsnieuws te stelpen verder te wrijven in de schandvlek. Ook bij de VVD lijkt zich een dergelijke strategie te ontwikkelen: er is een reactie op de mailbom! Een interdepartementale werkgroep naheffingsproblematiek is in het leven geroepen om een concept te draften om aan alle hooivorkende hinderburgers terug te mailen. Ruim een week ná de mailbom van GeenStijl heeft VVD Voorlieging eindelijk een suffe standaardtekst vol makkelijk te debunken kudtsmoesjes gereply all'd aan de stijlloze hinderburgers. Waarvoor grote dank, want hiermee voorkomt de VVD dat de naheffingsdiscussie uitdooft. Laten we eens lezen wat voor onzin de VVD allemaal verzonnen heeft. En hem keihard weerleggen, natuurlijk. Van: VVD Voorlichting [vvdvoorlichting@tweedekamer.nl] Aan: Een paar duizend hinderburgers Geachte heer, mevrouw, VVD: Onlangs zond u ons een email over de motie over de naheffing van de Europese Unie. De motie vroeg om alle documenten hierover, ook de berichten uit onze diplomatieke dienst, openbaar te maken. GeenStijl: Tot zover feitelijk correct. Hierna is niets dat nog. VVD: Het is al heel lang beleid om diplomatiek verkeer niet openbaar te maken, omdat dit de Nederlandse onderhandelingspositie in volgende overleggen zeer kan schaden. De VVD is het daarmee eens. GeenStijl: Muf politiek standpunt waar de VVD het voor de gelegenheid mee eens is. Als ze zelf in de oppositie zitten, zouden ze hier 180 graden andersom over denken. Bovendien is het volstrekt niet waar: Ander diplomatiek verkeer wordt gewoon gepubliceerd als dat het kabinet goed uitkomt, zo leerden we gisteren uit nieuwe naheffingsvragen van Omtzigt. Het openbaar maken van diplomatiek verkeer is helemaal niet aan de orde. Er is de minister verzocht om aan zijn inlichtingenplicht aan de Kamer (Artikel 68 Grondwet) te voldoen. Dat mag zelfs in het geheim, en ook dat weigeren Mark & Jeroen pertinent - met steun van de kritiekloze slagroomruggengraatjes in de VVD Kamerfractie. VVD: Bovendien heeft het kabinet in het najaar de Kamer uitgebreid geïnformeerd over het verloop van de besprekingen met Brussel over de naheffing. GeenStijl: Niet alleen is dit niet waar (anders bleef de oppositie toch niet meer om openheid van informatie vragen?), we checkten meteen nog een keer de afzender van de mail om te controleren of de mail nou van het kabinet of de VVD Kamerfractie afkomstig is. Ja, toch vvdvoorlichting@tweedekamer.nl. Dus vanuit de VVD Kamerfractie verzonden. Raar, dat deze controleurs van de regering een kabinetsleugentje kritiekloos ondersteunen. Hallo, democratische controle!? Jullie werken voor óns, niet voor het kabinet. VVD: Om die reden hebben we tegen de motie gestemd. GeenStijl: Niet waar. De VVD Kamerfractie heeft tegen de motie gestemd omdat ze liever de democratie de middelvinger geven dan dat ze het risico lopen om de VVD/PvdA-coalitie in politieke problemen te brengen als er informatie boven water komt waaruit blijkt dat er op verkeerde gronden, verkeerde berekeningen en onbetrouwbare vergelijkingen met andere lidstaten is besloten om tóch gewoon snel al ons geld over te maken, omdat MinFin Dijsselbloem graag een tweede termijn als Mister Eurogroup wil, en MinPres Mark per 1 januari 2016 een half jaartje voorzitter van de EU mag spelen, en in die periode zijn eigen politieke toekomst wil verzilverentimmerfransen. Dát is de reden. VVD: Natuurlijk balen we als VVD-fractie van de naheffing, maar deze is helaas niet onterecht. GeenStijl: We weten helemaal niet of-ie terecht is of niet, aangezien we geen inzage hebben in de totstandkoming van de naheffing, niet weten hoe de berekeningen zijn gemaakt, niet weten hoe andere lidstaten tot hun berekening zijn gekomen, en wat daarin bij anderen wel of niet is meegewogen. Waarom we dat niet weten? Nou, bijvoorbeeld omdat de VVD openbaring van die cruciale informatie actief blokkeert. En omdat de rekenmethodes onbetrouwbaar, ondoorzichtig, onvergelijkbaar en oncontroleerbaar zijn (waarover hieronder meer). VVD: In 2010 zijn er wereldwijd afspraken gemaakt over een aangepaste manier om de omvang van de economie vast te stellen. Het CBS doet dat in Nederland en is daarin volstrekt onafhankelijk, want we willen niet dat er met statistieken wordt gesjoemeld. GeenStijl: Hoe weet je dat er niet gesjoemeld wordt als je eigen CBS een berekening op tafel legt die niet vergeleken kan worden met de berekeningen waarmee de CBS'en van ándere landen hun economische omvang hebben bepaald? VVD: Op basis van deze nieuwe methode bleek vorig jaar dat de Nederlandse economie groter was dan eerder berekend. De afdracht die lidstaten betalen aan de Europese Unie is gebaseerd op deze omvang van de economie. Een grotere economie leverde dus een hogere afdracht en dus een naheffing op. GeenStijl: Snel verdiend drankgeld door Gin-Tonic Juncker. Je kan de omvang van een nationale economie op basis van eindeloos veel variabelen berekenen, wie zegt dat hij met een ándere methode niet kleiner was uitgevallen? De Nederlandse werkloosheid is relatief hoog, het consumentenvertouwen laag en de bestedingen ook. En tóch blijkt onze economie (op papier) gegroeid? Raar. We vragen ons vooral af: Was er ooit een kans geweest dat een cijfermatige herwaardering van onze economische omvang níet in het voordeel van Brussel had uitgepakt? Geen idee - mede door het handelen van de VVD kunnen we het niet controleren. Maar we vermoeden zomaar dat Brussel zichzelf niet snel minder rijk zal rekenen. VVD: De VVD was net zoals het kabinet verrast over de omvang van de naheffing en wilde vóórdat er betaald werd duidelijkheid over de cijfers en de vergelijking met andere lidstaten. Die duidelijkheid is vorig najaar gekomen. GeenStijl: Onzin. Je reinste gelul, zelfs. Die duidelijkheid kán er niet zijn, want uit een rapport van de Europese Rekenkamer over de Europese wegingsmethode (ESA2010) blijkt het volgende: “Er is niet voldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de huidige stand van uitvoering van de code in het Europees statistisch systeem (ESS)." En ook: "Er blijft onduidelijkheid bestaan over de aard van de verplichting om de code na te leven. Er is nog geen toereikend inspectiemechanisme voorgesteld voor gevallen waarin een verkeerde voorstelling van gegevens plaats kan vinden." Screenshot hier, volledig rapport daar. Lidstaten hebben niet zomaar de mogelijkheid om zoiets oneindig ingewikkelds als een nationale economie op 2 A4'tjes naast elkaar te leggen en te vergelijken. De VVD voorliegers doen hun naam hier dus eer aan. VVD: Toen de cijfers (helaas) bleken te kloppen was de consequentie dus ook duidelijk. Net zoals alle andere landen moet ook Nederland zich aan de afspraken houden. GeenStijl: We wéten dus niet of onze cijfers kloppen, noch die van andere lidstaten. En de VVD Kamerfractie wil dat ook niet controleren, maar zich gewoon ongezien 'aan de afspraken houden', ook al zijn die afspraken op drijfzand gemaakt en is het volstrekt oncontroleerbaar of iedereen zich er wel aan houdt. VVD: Nederland was overigens niet de enige lidstaat die bij moest betalen en betaalde ook zeker niet als eerste. Naast Nederland werden nog 21 andere landen geconfronteerd met een naheffing. GeenStijl: Nederland betaalde wel als één van de eerste landen, terwijl we tot september 2015 de tijd kregen, en we ook nog eens een van de hoogste naheffingen van alle lidstaten hadden. Nederland moest bruto 1,1 miljard overmaken en deed dat ongezien in 1 keer, 9 maanden voordat de betalingstermijn verstrijkt. Los daarvan: dat anderen óók iets moeten betalen, is natuurlijk geen geldig argument om (de totstandkoming van) het bedrag niet te controleren. VVD: Overigens blijft de VVD van mening, net als het kabinet, dat er veel moet veranderen. Een begrotingssystematiek met zoveel correcties en naheffingen is onhoudbaar. De VVD pleit er daarom voor om te kijken naar hoe dit soort situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. GeenStijl: De vlucht naar voren. "Volgende keer gaan we het helemaal anders doen." Sure. Wedden om 1,1 miljard euro dat het de volgende keer precies zo gaat? En weet u waarom dat zo zal zijn? Omdat de slagroomruggengraatjes van de VVD het deze keer, nu ze de kans hebben om 'dit soort situaties' aan te pakken, óók al vertikken om kritisch controlerend hun democratische plicht te doen. Als ze - net als het kabinet - vinden dat 'er veel moet veranderen', dan was deze naheffing een uitstékend startpunt geweest om er een principekwestie van te maken. Zowel van het kabinet richting Brussel en hun schimmige rekenmethodes, als van de VVD Kamerfractie in hun controlerende taak richting het kabinet. Maar ze verdommen het. Macht en politieke carrières zijn belangrijker dan democratie, transparantie en goed bestuur. VVD: Met vriendelijke groet, VVD Tweede Kamerfractie GeenStijl: Ongezien de tiefus, GeenStijl & een paar duizend hinderburgers. P.S. Gij zult openbaar maken.

Reaguursels

Inloggen

-weggejorist-

Maarwiewastelefoon | 11-06-15 | 10:51

Wanneer doen we de EU aan? mat neme over de TIPP!

Yoo2621 | 10-06-15 | 21:10

het trieste van dit alles is dat het ingegeven is door de foutieve gedachte dat die nederlandse politici ook maar iets te zeggen hebben in het europese krachtenveld. nou, die duitsers en fransen vinden ons maar botte lomperikken zonder omgangsvormen en beschaving maar die wel handig zijn om geld op te hoesten voor hun plannetjes. nederlanders zijn gewoon de lulletjes die het gelag van de populaire jongens in de kroeg mogen betalen omdat ze er zo graag bij willen horen, maar iedereen weet natuurlijk dat ze er nooit bij zullen horen. maak mark rutte president van het europeesch poppentheatercultuurfonds en hij is tevreden. en miezerig mannetje peggold maken we bisschop van reykjavik, nu gijssen dood is, is er een vacature. kan ie de hele dag op zijn troontje zitten en belangrijk doen. franciscus wil dat wel voor een paar honderd miljoen regelen hoor. pathetische minkukels, allemaal.

minimá-armezusvan.. | 10-06-15 | 20:01

Tsja, die uitvluchtmail kreeg ik ook...

Ach de VVD, weg ermee.

knerf | 10-06-15 | 19:58

Reageer mogelijkheden zijn uitgeschakeld op de VVD site, is dit voor iedereen of voor degene die te scherp reageert?
Iemand?
Of zouden ze in zichzelf gekeerd zijn na deze bombardement aan meningen op GS?

lanexx | 10-06-15 | 18:03

Een interdepartementale werkgroep naheffingsproblematiek. Totaal Monty Python. Daar kan alleen ellende van komen. Denk maar aan de interdepartementale werkgroep cartoonproblematiek, waarna Gregorious Nekschot van zijn bed werd gelicht.

Iepjesziekte | 10-06-15 | 17:15

Is de volgende naheffing al door die corrupte mafkezen in Den Haag betaald?
Snel betalen = meer naheffingen krijgen. Wedden?

Raider Twix | 10-06-15 | 16:36

Niet slecht

NLvoorwat | 10-06-15 | 16:20

-weggejorist-

sypon83 | 10-06-15 | 16:19

Ik zou graag de hele kamer willen aanklagen wegens grof en falend bestuur.
De manier waarop wij als burger geschoffeerd worden door die onbenullen gaat flink irriteren.
Zou er geen enkele mogelijkheid zijn om dit bericht van de VVD, met commentaar van GS te verspreiden, om de onwetendheid van het gros te doorbreken?

lanexx | 10-06-15 | 16:15

Aanvullend.
"In 2010 zijn er wereldwijd afspraken gemaakt." Wereldwijd, serieus? Dus in Syrie doen ze dat ook zo? Inclusief of exclusief de wapenhandel van de rebellen?

"Op basis van deze nieuwe methode waarin de omvang van de economie wordt berekend." Jaja, dus als de Nederlandse regering meer leent en dat weer uitgeeft (wat ze dus deden), dan is de 'economie gegroeid'? Dikke lul. De economie is dan naar de kloten aan het gaan. Waarvan acte.

"Naast Nederland werden nog 21 andere landen geconfronteerd met een naheffing." Er zijn maar 28 lidstaten. Dus voor 7 landen gaat het feest nu echt beginnen? Of gaat er nu in totaal MEER geld naar Brussel? Waaraan wordt dit extra geld nou weer verbrast?

van heinde en verre | 10-06-15 | 15:50

Van Rossem laat wederom zien een van de betere schrijvers in huize GS te zijn. Chapeau.
Verder... Misschien is het een keertje tijd dat we eens gaan sneupen in het buitenland? Gister nog aan gedacht. Zouden we niet gewoon een crowdfund operatie op kunnen zetten om een stel Afrikaner huurlingen in de arm te nemen om Den Haag schoon te vegen? Een beetje huurling lacht onze politie vierkant uit.

Vrije Nator | 10-06-15 | 15:46

Off topic:
"Het kabinet heeft miljarden euro's ruimte voor lastenverlichting volgend jaar.". Er is blijkbaar opeens acht miljard euro te wegcadeauen volgend jaar. Ben benieuwd welke achtergesteld groep er deze keer met de winst vandoor gaat. De dobbertjes, de gratisgeldertjes of toch de nualrijkertjes?

Wat de neuk is er mis met schulden aflossen of gewoon minder geld afromen bij de burger?

DKP | 10-06-15 | 15:23

@Ohja | 10-06-15 | 14:27
Afspraak waar wanneer en hoelaat?


Die details hou ik geheim wegens landsbelangen :-)

Methylfenidaat | 10-06-15 | 15:22

Ik was een van de vele ¨hinderburgers¨ die dit gister even doorkoppelde naar de redactie van Geenstijl.
Het is gewoon niet meer serieus te nemen hoe deze blauwe stropdassen partij even een kinderverhaaltje houdt voor de gewone burger.Alsof we ons zo laten afschepen door dat elitaire tuig.*Exuseer mijn taalgebruik*

Mijn dank! Van Rossum

JustaFreak | 10-06-15 | 14:56

@Bad Karma 14:13
.
Pretty bad hè? ;-)
.
Erger is nog dat de staatsonderdanen (eufemistisch ook wel burgers genoemd) na decennia van staatspropaganda niet eens meer WILLEN weten hoe ernstig de situatie is.
.
De slaaf is anno 2015 tevreden met het van staatswege gegunde dak boven zijn hoofd en de broodkruimels die hem toegeworpen worden...

De Libertariër | 10-06-15 | 14:55

@appeltjesgroeneweide 13:47
.
Points taken. En laat mijn vaak kritische toon u niet misleiden: i love GS. Een buitengewoon nuttig, interessant en lezenswaardig weblog. Dat het gros van de scribenten en reaguurders er buitengewoon kwaadaardige socialistische idealen op nahouden in hun naïvieve maar goedbedoelde opvattingen laat dit natuurlijk volstrekt onverlet...

De Libertariër | 10-06-15 | 14:44

Waarschijnlijk opgesteld door een stagiaire van Hogeschool InHolland of zo.
Of misschien daar wel afgestudeerd.

ZZP-er | 10-06-15 | 14:34

Dit is duidelijk een stuk van de afdeling PR en communicatie, publieksvoorliegerij dus. Heeft niks met werkelijke inhoud of argumentatie te maken.

ZZP-er | 10-06-15 | 14:32

Methylfenidaat | 10-06-15 | 13:48 Afspraak waar wanneer en hoelaat? Of doen we gewoon landelijk allemaal tegelijk?

Ohja | 10-06-15 | 14:27

appeltjesgroeneweide | 10-06-15 | 13:47
Je komt van niet uit Drente..

ZZP-er | 10-06-15 | 14:19

Methylfenidaat, count me in..

Ohja | 10-06-15 | 14:14

En daarbij, De Libertariër wees mij op "Capitis Deminutio." Toen ik er achter kwam wat dat betekende en ik eens naar die blauwe enveloppen keek die op tafel lagen, werd ik een beetje misselijk. En dag na dag begrijp ik steeds meer dat we nog niet de helft weten van wat er zich binnen onze wereld afspeelt en dat we, als volk, op een gigantische manier worden verneukt!

youtu.be/XzBAFoCqtRc

Bad Karma | 10-06-15 | 14:13

ben kokhals | 10-06-15 | 12:34
Never ascribe to malice that which is adequately explained by incompetence.

--sql error-- | 10-06-15 | 14:11

Vageling | 10-06-15 | 13:57

Ik denk tegenwoordig vaak aan het volgende:

"Mundus vult decipi, ergo decipiatur"

Bad Karma | 10-06-15 | 14:07

@Mark_D_NL
Dat blijft voor mij indrukwekkend. Weinig gewend, denk ik.

Potloodduwer | 10-06-15 | 14:05

@Bad Karma | 10-06-15 | 13:50
"Panem et circenses". Of "geef het volk brood en spelen" zoals mijn vader het tegen mij verzuchte als jong kind. Inderdaad. Vooral links is snel gepaaid omdat het niet verder kijkt dan hun neus lang is.

Vageling | 10-06-15 | 13:57

"Jullie werken voor óns, niet voor het kabinet."

Er zijn een heleboel Nederlanders die dat maar niet willen inzien! Die zijn er 100% van overtuigd dat de overheid 'de baas' is. Met name wereldvreemde linksmensen!

Bad Karma | 10-06-15 | 13:50

Ik heb eind deze week een afspraak om aangifte te doen tegen het kabinet, omtrent leugens en niet naleven van artikel 68 van de grondwet, inzake:

-Na heffing EU
-PGB
-TTIP
-MH17

Wie doet mee?

Methylfenidaat | 10-06-15 | 13:48

De Libertariër | 10-06-15 | 12:59
--
Bedenk wel dat u hier met een soort van selectiebias te maken heeft. Op GS zitten mensen met een meer dan gemiddelde kennis over wat er gebeurt in bestuurlijk Nederland - dankzij (!)- GS. Idem voor moi.
-
Mijn punt: zolang Hendrik, Ingrid, Henk en Fatima niet zullen lezen over dit soort misstanden, zullen ze ook nooit beter weten. Net zo als zovelen anderen op dit moment in Nederland.
Persoonlijk heb ik zeer veel insight gekregen door de artikelen op GS en alle doorverwijzingen naar andere artikelen.
Maar als GS er op een dag mee ophoudt, val ik terug naar een gemiddeld niveau. Tis net als met kranten lezen. Je leest zo ongelofelijk veel meer in een krant dan in de Spits of Metro en dat merk je pas als je abo stopt.
-
(ps even mierenneukmodus: op het moment dat mensen een rationele aandragen als legitimatie voor het betalen van belastingen noem je dit volgens mij vanaf dan cognitieve consonantie ipv cognitieve dissonantie. Maar ik zal de laatste zijn die iets op uw reaguursels heeft aan te merken)

appeltjesgroeneweide | 10-06-15 | 13:47

Goedzo. Net zolang doorgaan totdat de onderste steen boven is (Rutte blijft hem maar steeds onder duwen en Dijselverbloemer maar verstoppertje blijven spelen in de struiken). Die leugenaar (Min. Dijselverbloemer) wil ik levensmoe de kamer zien verlaten. Alles voor zijn tweede termijn als Euro voorzitter.

Hopelijk krijgt hij ook nog een afgang en wordt hij niet herkozen. Staat hij dan braaf te wezen om vervolgens bedrogen uit te komen. Misschien leert hij dan eens wat.

Vageling | 10-06-15 | 13:47

Ben kokhals 13:24
.
Nieuwe DSM nog niet gelezen zeker? De Staat heeft verzonnen dat sociopathie en psychopathie tegenwoordig hetzelfde zijn. Ze worden nu gevat onder de noemer 'antisociale persoonlijkheidsstoornis'...
.
Makkelijker om dissidenten te labelen...
.
Toch ga ik een stuk met u mee. Ik zal politici voortaan labelen als psychopatische sociopaten. Dat dekt de lading echt volledig... ;-)

De Libertariër | 10-06-15 | 13:40

Nieuwe email bom ronde, Enkel naar de VVD ratten deze keer.

Methylfenidaat | 10-06-15 | 13:30

@De Libertariër | 10-06-15 | 12:59 Helemaal mee eens. Vervang alleen "psychopatisch" met "sociopatisch" (het verlangen naar macht over anderen, zelfoverschatting en eigenwaan, gebrek aan empathie, soms zelfs gewetenloosheid, menen overal "recht" op te hebben, narcistische trekjes, enzovoorts ...).

ben kokhals | 10-06-15 | 13:24

Kijk dat je dingen stil houdt als je bevolking dommer is dan jij, zou ik snappen. Maar bij ons zijn de politici dommer dan de bevolking doorgaans. Dus dan is er geen reden om niet informatie te delen. Waarschijnlijk kunnen we nog tips geven.

Ohja | 10-06-15 | 13:24

Bewijslast nr een , direct na het overmaken is de hr verduisterbloem aangemerkt om nog een jaar te mogen innen (voor zich zelf uiteraard) anders had deze poppenkast niet eens nodig geweest , ppfff ik droomde dat de PVV 76 stemmen kreeg ,maar werd bruut wakker door de kop van verduitserbloem om het hoekje keek .
tweede mogelijkheid is dat toch de PvdA het roer los laat en er uit stapt om nog enigszins iets te redden .

witchmaster | 10-06-15 | 13:24

Ik snap de VVD stemmer niet. Degenen die heel rijk zijn en een groot bedrijf hebben, ok, eigenbelang. Maar what about de rest? Wat is dat voor vaag masochisme.

Ohja | 10-06-15 | 13:19

Neem even als voorbeeld een weigering om een alcoholcontrole te ondergaan. Dan moet je aannemen dat er drank in het spel is. Zo ook hier, deze weigering om informatie te geven, moet tot de conclusie leiden dat er dingen besproken zijn die het daglicht niet kunnen verdragen. Bijvoorbeeld een belofte om in ruil voor de miljarden bepaalde personen bepaalde baantjes te gunnen. Een maFIFAmethode dus.

Suerte Piet | 10-06-15 | 13:08

@Cuyahoga | 10-06-15 | 12:04
De Wet van Cuyahoga!

Dhr. de Wit | 10-06-15 | 13:08

Ik dacht dat Nederland pas een dictatuur zou worden als de Islam de overhand zou krijgen (tussen 5 en 10 jaar). Maar ziehier...... de VVD is ze voor. De D staat dus voor Dictatuur ipv Democratisch.
Ze doen werkelijk alles om hun pluche in Europa veilig te stellen. Ook dit zijn dus geen volksvertegenwoordigers maar arrogante zelf verrijkers!

upgent | 10-06-15 | 13:03

Kreeg gisteren ook dit mailtje en had al geantwoord.
Wat ik ook niet begrijp, hoeveel zou de rente zijn over 1,1 miljard gerekend over 9 maanden?
Is hier iets over opgenomen of afgesproken?
Lijkt mij nl geen onaanzienlijk bedrag.
Voor de rest kan de VVD van mij de tyfus krijgen, mijn stem krijgen ze nl niet meer.
Hypocriete honden zijn het.
Het goede nieuws is dat we weer een stap dichter bij een volksopstand zijn, en ze weten het daar in Den Haag.

Maya de Blij | 10-06-15 | 13:01

@Cuyahoga | 10-06-15 | 12:04
Er staan wat haakjes teveel in maar, verder een correcte formule ;-)
*wiskundeboek sluiten doet*

Rest In Privacy | 10-06-15 | 12:59

@ben kokhals 12:34
.
Opmerkelijk nietwaar? Ondanks dat de Staat haar onderdanen (ook wel burgers genpemd) op een historische schaal bedriegt, bedreigt, berooft, onderdrukt en afperst heeft het gros van de bevolking nog altijd 'goed' als primaire connotatie bij het woord staat of overheid. Dit waar het groepje mensen in staatsdienst natuurlijk niets anders is dan een roversclub.
.
De staat is een intelligentere vorm van de maffia, maar vele malen crimineler. Het is de geperfectioneerde maffia daadwerkelijk gelukt om haar slachtoffers werkelijk te laten geloven dat ze een 'goede' organisatie is die handelt in het belang van haar onderdanen.
.
Het is zelfs zo gek dat de meeste Nederlanders al totale cognitieve dissonantie ervaren wanneer je eenvoudig en onweerlegbaar uitlegt dat belasting diefstal is. Meestal volgt de drogredenering 'van belastinggeld worden goede dingen gedaan'. Alsof dat het geen diefstal maakt wanneer de overheid uw bezit jat. Laat staan dat je moet uitleggen dat een overheid gewoon een criminele gang is...
.
De staat wordt niet bestuurd door onkundigen, debielen of onwetenden, maar door de meest intelligenten, best ingelichte en ja -meest kwaadaardigen- van Nederland. En de meest formidabele prestatie die deze lieden hebben gerealiseerd is wel dat 90 procent van de bevolking de overheid nog altijd als 'goed' beziet, ondanks dat 99 van de 100 maatregelen die een staat neemt een rechtenschende handeling betreft..
.
De VVD lijkt historisch keer op keer de meest kundige psychopatische rasleugenaars af te leveren. Ongelofelijk knap hoe deze bende rovers keer op keer de macht in handen houdt ondanks de schier oneindige lijst van misdaden tegen de menselijkheid die haar bestuurders op het geweten hebben.
.
Een wereldprestatie.

De Libertariër | 10-06-15 | 12:59

De opdracht om iedereen iets te sturen kwam van die Giecheldoos van Rutte hoor ik in de wandelgangen.

thesmul | 10-06-15 | 12:54

Als we een blockchain hadden gehad hadden we transacties kunnen volgen.

lulkut | 10-06-15 | 12:50

We weten allemaal hoe de toekomst er uit ziet.
Binnen 7 jaar zullen al onze pensioengelden overgemaakt worden naar Brussel, waarna dit uitgedeeld gaat worden over de gehele EU want iedereen heeft dezelfde rechten. De plicht om bij te dragen wordt uiteraard vergeten.
In dezelfde periode zullen alle bodemschatten in Europa toevallen aan Brussel, met de bijkomende opbrengsten.
Het is tenslotte niet eerlijk dat wij zoveel gas hebben, terwijl Spanje en Griekenland alleen maar ruïnes hebben.

BekiekUtMoar | 10-06-15 | 12:47

En hierom hebben de Amerikanen dus hun Second Amendment.

TheEgg | 10-06-15 | 12:46

@--sql error-- | 10-06-15 | 12:01 "de domheid en onwetendheid van die VVD'fractie' is schadelijk voor de politiek, het imago van NL..."
.
Maar wat nu, als die lui niet dom noch onwetend zijn, maar gewiekst en "evil": een mengsel van ellebogende carrière politici, sociopaten en geïndoctrineerde burgerminachtende langstudeerders?

ben kokhals | 10-06-15 | 12:34

2 seconds hate: Sterph EU-poppenkast, sterph.

Tijd is veel te kostbaar om aan poppenkast te verspillen.
Compleet uit context gejadt: "Sticking your head in the sand might make you feel safer, but it's not going to protect you from the coming storm."

hallevvezool | 10-06-15 | 12:31

@Dhr. de Wit | 10-06-15 | 12:28
lachenaarder.

Mark_D_NL | 10-06-15 | 12:31

Goh, ik had ze ook een soortgelijk mailtje terug gestuurd, met om-en-nabij dezelfde opmerkingen... met daarnaast nog de opmerking dat het ronduit schofterig is dat je geld van de burgers (belastinggeld) via een achterdeurtje uitgeeft zónder de burger of de oppositie daar inzage in te geven. De oppositie heeft net zoveel toegang tot deze informatie als de leidende (of lijdende) partij, dus alles wat ze in het mailtje hebben proberen te verkopen is gewoon pure onzin. En dat heb ik ze vriendelijk duidelijk gemaakt ook.

Wel weer een, te verwachten, uiterst arrogant "kijk ons eens politiek spelen" mailtje, tuig van de bovenste plank reactie. VVD staat bij mij voor "Voorzien Van Dictatortjes".

kanon0503 | 10-06-15 | 12:29

Ik heb laatst ook eens met een woordvoerder van de VVD tweede kamer fractie gebeld. Toen de persoon in kwestie merkte dat ik redelijk op de hoogte was van de feiten rondom deze kwestie en mij dus niet met leugens kon afwimpelen, ging de VVD malloot het over een andere boeg gooien, door te stellen dat de opgelegde naheffing een relatief klein bedrag is dat wij ieder jaar aan de zorg uitgeven.

Omdat je dit soort domme vragen niet moet beantwoorden, maar slechts moet terugkaatsen met een (retorische) wedervraag zei ik tegen deze uilskuiken: 'Ok, dus u heeft er dus ook geen bezwaar tegen als ik als individuen mijn inkomstenbelasting dit jaar niet aangeef?' peulenschilletje toch?

roverheid | 10-06-15 | 12:28

@Mark_D_NL | 10-06-15 | 11:51
Laten we Rutte voortaan "Lachenaar" noemen.

Dhr. de Wit | 10-06-15 | 12:28

@guppie50 | 10-06-15 | 11:49
Nou, ik al jaren niet meer. Sinds Fortuyn stem ik op nieuwe politici maar die worden monddood gemaakt door de gevestigde orde.

Dhr. de Wit | 10-06-15 | 12:25

De politiek legt haar eigen regels steeds zo uit, dat het hen ook steeds goed uitkomt. Het voordeel van beleid maken en het feit dat jezelf niet houden aan afspraken verder ongestraft blijft. Een mooie plek dus om zo lang mogelijk te blijven 'hangen'.

Betweetert | 10-06-15 | 12:25

Het wangedrag van de 'liberale' VVD voorspelt niet veel goeds. Leugens, bedrog, misleiding, landverkwanseling, corruptie ... ze schijnen het vrij normaal te zijn gaan vinden. Net zo verrot als het CDA onder Balkenende.

Fijnstoffer | 10-06-15 | 12:23

D66 wil een volwaardige, meer democratische en transparante Europese unie.
Flightless bird | 10-06-15 | 11:49

Ja, ja,
D66 wilde ook een gekozen burgemeester.
D66 wilde ook een bindend referendum.
D66 wil nu alleen maar het pluche, ten koste alles

PieterPassant | 10-06-15 | 12:19

@Flightless bird | 10-06-15 | 12:12
Fuck het volk klinkt harder in woord en daad, dan onze fuck de EU. We moeten opschalen naar hooivorken en een tribunaal.

Wim Venijn | 10-06-15 | 12:18

Ik heb deze tekst naar de eerste kamer fractie gemaild van die lieg en bedrieg partij.

Willem van Rood | 10-06-15 | 12:18

Sowieso is er geen belasting betaald over het zwarte geld wat in de berekening van het CBS is meegenomen over de grootte van de economie.

VerenigingVanDieven | 10-06-15 | 12:17

Al ben je nog zo`n werk aholic,kap er direct mee beste mensen ,het schip word toch niet gekeerd voordat het de kant geramd heeft ,en hoe eerder hoe beter dat dat gebeurt.Naar de verdommenis moeten we toch eerst geweest zijn,en anders houden we straks alleen maar gelukzoekers zonder meer waarde over hier.

gelukzoeker | 10-06-15 | 12:12

@Wim Venijn | 10-06-15 | 11:5
Vies hè?! Maar dat zijn we wel gewend inmiddels.
Fuck de EU! Zo, dat lucht op....

Flightless bird | 10-06-15 | 12:12

Nou, da's dan duidelijk... alles klopt.
We weten alleen niet hoe het zit, da's alles.

lustkapper | 10-06-15 | 12:11

Er rest slechts 1 conclusie: Nederland is verkocht aan de EU, en wordt nu versneld leeg getrokken. Het kabinet begeleidt alleen de overname.

Opheffingsleegverkoop! Alles moet weg! Laagste prijs!

VerenigingVanDieven | 10-06-15 | 12:10

Goed werk Van Rossem,
Gaat voort in dezen, spread the word!!
En meerdere duizenden zullen volgen op het pad der gewenste openbaring!

Wout Strooizout | 10-06-15 | 12:08

Volgens mij hanteert het CBS devolgende methode:

((L*D)+(W/G))/(A^2)

Waarbij L staat voor de Leuter waar het allemaal uitgezogen wordt, D is het aantal Debiele Nederlanders die het allemaal wel best vindt.
W staat voor het aantal Weigerkamerleden, dat wordt gedeeld door G, mensen met Gezond verstand (ook wel Geenstijlquotum genoemd) en tenslotte de A staat voor het aantal Alcoholistische Asociale Aasgieren dat ons geld nodig heeft om vooral zichzelf, maar ook A-sociale landen en A-rendabele mensen te onderhouden.

Cuyahoga | 10-06-15 | 12:04

Dat er hier iets goed mis is met die naheffing wordt met de dag duidelijker.
Maar als ons kabinet speelt met een fopdemocratie, waarom niet de vragen van Omtzicht aan het Europarlement gesteld, kunnen we gelijk vaststellen of zij ook de fopdemocratie nastreven.

gebrokenvleugel | 10-06-15 | 12:03

Het kenmerk van een dictatuur is ook dat het gros van de kiezers steeds op dezelfde partijen blijven stemmen, hoe slecht het ook gaat.
De TV, de Radio, de Kranten en ook Internet zorgen er wel voor dat de mensen dom gehouden worden.
Oja, ik was het Voetbal nog vergeten.
Brood en Spelen voor de Massa.

waarzeggertje | 10-06-15 | 12:01

de domheid en onwetendheid van die VVD'fractie' is schadelijk voor de politiek, het imago van NL in het buitenland, en voor nederland als geheel.

En omdat ze laf zijn niet eens het fatsoen hebben hun naam onder de email te zetten, hier de hele fractie :
Tamara van Ark, Malik Azmani, Ybeltje Berckmoes-Duindam, Betty de Boer, André Bosman, Han ten Broeke, Brigitte van der Burg, Ingrid de Caluwé, Remco Dijkstra, Pieter Duisenberg, Ton Elias, Mark Harbers, Rudmer Heerema, Leendert de Lange, Bart de Liefde, Roald van der Linde, Helma Lodders, Anne-Wil Lucas-Smeerdijk, Anouchka van Miltenburg, Perjan Moors, Anne Mulder, Helma Neppérus, Chantal Nijkerken-de Haan, Foort van Oosten, Sjoerd Potters, Arno Rutte, Anoushka Schut-Welkzijn, Karin Straus, Joost Taverne, Fred Teeven MPM, Ockje Tellegen, Michiel van Veen, Hayke Siebold Veldman, Barbara Visser, Aukje de Vries, Ronald Vuijk, Jeroen van Wijngaarden, Bas van 't Wout, Erik Ziengs, Halbe Zijlstra.

--sql error-- | 10-06-15 | 12:01

De naheffing was toch opgelegd? Dan kan het toch gewoon openbaar gemaakt worden. Er is niets te te onderhandelen.

Gaz21 | 10-06-15 | 11:59

Je kan wel gelijk hebben. Krijgen is heel iets anders.

Rest In Privacy | 10-06-15 | 11:59

Dit riekt naar het verduisteren van gemeenschapsgeld.

ja,diedus! | 10-06-15 | 11:57

Wanneer valt dit kabinet nu eens? Al was het maar om Zwamson te zien proberen uit te leggen hoe het nu komt dat de PVdA maar 9 zetels in de Tweede Kamer mag bezetten. En dan zal het wel,iets worden in de trant van: de mensen hebben het eerlijke verhaal niet begrepen. Nou, dat hebben ze heus wel Zwamson want als een dobberneger die hier alleen maar naar toe is gekomen om van onze sociale voorzieningen te profiteren (allemaal!) wél een woning krijgt toegewezen maar een autochtoon onderaan de wachtlijst terechtkomt dan is dat toch niet zo moeilijk te bedenken toch?

eerstneukendanpraten | 10-06-15 | 11:56

Kunnen we een V en een D afpakken van de VVD? De "Vrijheid" en "Democratie" krijgen ze weer terug als ze 'm verdienen. Tot die tijd is het gewoon de Volkspartij, Oftewel de V.

Haatgenerator | 10-06-15 | 11:56

Na dit gelezen te hebben ga ik de berenjager uit Rusland een fijne knul vinden opeens.

gelukzoeker | 10-06-15 | 11:56

De VVD begint al net zo fout te worden als neo-nazi's, de islam, de KKK, RK priesters die kindermisbruik goedpraten etc.
Je weet dat ze liegen en hoe meer ze liegen hoe erger het voor hun wordt. Precies als met neo-nazi's, de islam, de KKK, RK priesters die kindermisbruik goedpraten, etc.
Je zou maar VVD'er zijn...

appeltjesgroeneweide | 10-06-15 | 11:56

Kijk , hier ziet u waar o.a de naheffing van betaald is :http://blog.keyboardclub.nl/?p=655

ja,diedus! | 10-06-15 | 11:55

@CoffeePatch | 10-06-15 | 11:49
Aha..... het echte jatten gaan beginnen! Verrassend... toch, of niet?

Mark_D_NL | 10-06-15 | 11:55

De economie deed het in het verleden veel beter dan verwacht ondanks de torenhoge werkloosheid (vinden werkgevers leuk).

De economie gaat het in de toekomst veel beter doen dan verwacht.

Vindt de EUSSR en óók Afrika leuk. Nog meer afdracht voor het verleden, heden en de toekomst, ondanks de blijvende torenhoge werkloosheid (vinden werkgevers fantastisch).

ProAsfalt | 10-06-15 | 11:55

@Flightless bird | 10-06-15 | 11:49
Hee, die heb ik ook gehad. Dagje eerder dan de VVD.
En in deze volgorde wil d66 de EU hebben.
D66 wil een volwaardige, meer democratische en transparante Europese unie.

1. Volwaardig (m.a.w. ze beslissen alles. Nederland heeft niets te vertellen)
2. Meer democratisch (dat beslist de EU dan, zie punt 1. Maar het is de D66 duidelijk dat het NIET democratisch is. En toch willen ze de EU).
3. Transparant (De macht is allang overgedragen aan de EU. En zoals de EU betaamt, is transparantie niet één van hun kwaliteiten. En dat zal nooit gebeuren. Zie die berekeningen van de Naheffing).
Weg met de EU!

Wim Venijn | 10-06-15 | 11:54

@HotPotato | 10-06-15 | 11:48
Overgemaakt..... Rutte heeft een Automatische betaling aangemaakt!

Mark_D_NL | 10-06-15 | 11:53

de vvd is voor de naheffing omdat anders dijsselbloem als voorzitter van de eurogroep in een verkeerd daglicht komt te staan. je kunt natuurlijk niet een grote mond richting griekenland hebben als je eigen regering ook niet betaalt.

sennholz | 10-06-15 | 11:53

Tering leugenaars en bedriegers zijn het !!!

Waakvlam | 10-06-15 | 11:53

@necrosis | 10-06-15 | 11:48
En een extra 10.000 gelukszoekers, omdat we zon enorm rijk land zijn!

Mark_D_NL | 10-06-15 | 11:52

Je hebt helemaal gelijk. Een dictator is altijd een "Einzelgänger".
Niet getrouwd en gaat helemaal op in de politiek.
Laat ons raden. ??
waarzeggertje | 10-06-15 | 11:49
----

Een Aspergertje?

hurenisvoorpaupers | 10-06-15 | 11:51

@Dhr. de Wit | 10-06-15 | 11:44
Je hebt leugenaars, pathologische leugenaars en dan politici, en dan ook nog Mark Rutte.

Mark_D_NL | 10-06-15 | 11:51

Reactie op mijn mail, van arrogander Pechtold notabene,, OK het was zijn tiepmiep.

Hartelijk dank voor uw mail over het openbaar maken van de correspondentie over de naheffing van de EU. D66 is voor een transparant bestuur en wil dat het kabinet alle correspondentie omtrent de naheffing openbaar maakt. Het is teleurstellend en slecht voor het vertrouwen in de politiek dat het kabinet eerst aangaf op meer openheid aan te dringen, maar dat blijkbaar toch niet heeft gedaan. Nederland en de Europese Unie zijn gebaat bij meer openheid en duidelijkheid over dit proces en over de Europese begroting in het algemeen. We betreuren het dan ook dat de coalitie van de PvdA en VVD de motie Omzigt heeft weggestemd.

D66 wil een volwaardige, meer democratische en transparante Europese unie. Hier zetten wij ons voor in op Europees niveau, maar ook in de Tweede Kamer. Uiteindelijk willen we van dit ondoorzichtige systeem van naheffingen af. D66 is dan ook zeer kritisch op de manier waarop de huidige Europese begroting tot stand komt. Het is een onoverzichtelijke koehandel waarin over een periode van zeven jaar bijna 1000 miljard euro rondgaat, voor een heel groot deel landbouwsubsidies en waarin naheffingen en herberekeningen dus eerder regel dan uitzondering zijn. D66 wil naar een systeem waarin de landbouwsubsidies zeer fors worden afgebouwd, waarin er veel meer geld naar innovatie gaat en waarin iedere lidstaat een duidelijk, helder en controleerbaar bedrag afdraagt.

Met vriendelijke groet,
Martine van Bemmel

Zogenaamd kritisch naar de EU! Lach je een deuk.

Flightless bird | 10-06-15 | 11:49

Het is te gek voor woorden dat Markje en Jeroentje het vertikken om over zo veel geld (VAN DE HINDERBURGERS !!)geen uitleg te willen geven, hoe die megabedragen tot stand zijn gekomen. Maar zoals het artikel aangeeft, zijn de belangen ( lees baantjes) van Markje en Jeroentje blijkbaar belangerijker dan het belang van de HINDERBURGER. Stel je eens voor dat er daadwerkelijk tot op de bodem uitgezocht gaat worden hoe bv andere landen e.e.a berekenen etc. Dan blijkt natuurlijk dat er van alle kanten gesjoemeld is bij het 'berekenen' van de economische omvang. En ja, dat wil gruppenfuher Juncker natuurlijk niet en dan kunnen Markje en Jeroentje het schudden met hun mooie (duurbetaalde) baantjes. Walgelijk

Gemeen Mosje | 10-06-15 | 11:49

@Mark_D_NL

Je hebt helemaal gelijk. Een dictator is altijd een "Einzelgänger".
Niet getrouwd en gaat helemaal op in de politiek.
Laat ons raden. ??

waarzeggertje | 10-06-15 | 11:49

dhr. De Wit

en wij blijven er op stemmen!!!!!!

guppie50 | 10-06-15 | 11:49

@HotPotato | 10-06-15 | 11:39
Volgend jaar krijgen we dan een naheffing van vijf miljard.....

necrosis | 10-06-15 | 11:48

watissur | 10-06-15 | 11:46
Welke onderhandeling ?
Het is al overgemaakt.

HotPotato | 10-06-15 | 11:48

Omvang van de NL economie wordt overschat ivm doorsluisgeld van multinationals. Trek dat er maar af en je zult zien dat je niet hoeft bijbetalen maar geld terug krijgt van de EU. Prima idee 53 n.o. je krijgt 10% tipgeld.

53 n.o. | 10-06-15 | 11:48

@shorty99 | 10-06-15 | 11:38
Niet onsympathiek, maar wel ondemocratisch.

De VV is een letter kwijtgeraakt, ergens onderweg.

rara | 10-06-15 | 11:48

Omtzigt for president, hij KRIJGT mijn stem!

maraboe | 10-06-15 | 11:47

-weggejorist-

watissur | 10-06-15 | 11:46

@Potloodduwer | 10-06-15 | 11:41
Ben je na 3 (4?) dagen nog onder de indruk van Zima? Next graag. Die tetten beginnen te wennen. En als tetten beginnen te wennen, dan moet je snel wegrennen!

Mark_D_NL | 10-06-15 | 11:46

Dit had ik gisteren ook al gemeld.
Mooi dat originele VVD-blauwe kleurtje.

islammoe | 10-06-15 | 11:44

Je hebt leugenaars, pathologische leugenaars en dan politici.

Dhr. de Wit | 10-06-15 | 11:44

Alle huidige positieve cijfers worden als de ophef over de naheffing wegebt is meteen naar beneden bijgesteld.

HotPotato | 10-06-15 | 11:43

Pfff die VVD denkt echt dat het volk achterlijk 2e is of zo, ander denk je er niet mee weg te komen met zo'n e-mail. Zowel het volk als de oppositie wil controleren of de cijfers kloppen, klaar, heel simpel, en als je dan merkt dat duizenden mensen dit inderdaad voornemens zijn (wat ons goed recht is), maar je ziet zogenaamd 'gevaar' in het openbaar maken ervan, dan doe je er beter aan de precieze negatieve gevolgen van het openbaar maken aan te geven dan zeggen 'We maken het niet openbaar want bla bla bla'. Het is veel slimmer om, mochten er inderdaad nadelige gevolgen aan zitten, er als VVD voor gewaarschuwd te hebben en handen in onschuld gewassen te hebben alvorens de shit hits the fan. Maar nee hoor, die tactische zet doen ze niet, ze kiezen liever voor 'Geloof ons nou maar gewoon, mensen, want wij hebben gewoon gelijk'. Nee hoor, ben je gek, op die manier lijkt het er helemaal niet op dat je gewoon iets te verbergen hebt en gewoon uitkiest wanneer je iets openbaar maakt, namelijk wanneer het je uitkomt, en wanneer niet. Nee wij zijn achterlijk, VVD, jullie doen dit uit volksbelang en niet uit partij-belang, tuurlijk :')

CrapoTheGreat | 10-06-15 | 11:43

Reacties op VVD site niet meer welkom.

knut | 10-06-15 | 11:43

@waarzeggertje | 10-06-15 | 11:38
Voor een dictatuur heb je een meedogenloze leider nodig. Rutte meedogenloos... hahaha, mmwhhhhhaaaa....

Mark_D_NL | 10-06-15 | 11:42

Het is lastig nieuwe stukken te lezen met de voorgevel van Zimra in de rechter ooghoek.

Potloodduwer | 10-06-15 | 11:41

Een brief van een Nigeriaanse scammer is betrouwbaarder, echt! Het masker van de politiek begint langzaam af te bladderen en demense beginnen eindelijk in te zien hoe verrot de Nederlandse politiek is.

We worden dagelijks voorgelogen. Gisteren ook weer in het acht-uur-journaal. Ten eerste over de belastinghervormingen. Toeslagen verdwijnen en de loonheffing gaat naar beneden. Het lijkt dan net of we minder belasting betalen, maar er wordt tegelijkertijd gekeken of gemeenten belastingen kunnen heffen (iets dat ze reeds doen). De leugen regeert en de belastingontvangers van de NPO slingeren deze kritiekloos de ether in.

Dhr. de Wit | 10-06-15 | 11:40

Wat verwacht je anders van het beste prutskabinet na WOII

PieterPassant | 10-06-15 | 11:40

met al die liquidaties in het land zou je bijna gaan denken dat er binnenkort toch een keer een kogel de andere kant opvliegt? Afrekening is vaste prik in ons kikkerlandje, gekken met rare ideetjes zijn er ook meer dan genoeg.

Peperzaag | 10-06-15 | 11:40

Waarom denk U dat er opeens een enorme positieve spin aan de Nederlandse economische groei gegeven wordt.

"Vergeet de naheffing want het gaat heel er goed met ons."

HotPotato | 10-06-15 | 11:39

Hahaha... ik kreeg die meuk vol leugens ook... in meervoud.
Het Pinokkiokabinet op volle toeren.
Komen we ooit nog van dat stel onrendabelen af?

Schietmijmaarlek | 10-06-15 | 11:38

Lekkere partij hè die zgn liberalen!

miereneukert | 10-06-15 | 11:38

Nederland is een dictatuur geregeerd door Vies Opportunistisch Tuig.
Wie dat nu nog niet doorheeft. !!!

waarzeggertje | 10-06-15 | 11:38

ik vind dit toch niet onsympathiek

- EDIT: Je vindt het dus leuk om voorgelogen te worden? -

shorty99 | 10-06-15 | 11:38

Wat een tuig, kan er niets anders van maken. Als er nu figuurlijk geen koppen rollen ( met wachtgeld, dat weer wel) moet het maar letterlijk bij de processen van Nijmegen in 2016 of 2017

hurenisvoorpaupers | 10-06-15 | 11:35

Over een maand horen we niks meer over die naheffing. Vanwaar die ophef?

0591 | 10-06-15 | 11:35

Politici hebben de ruggegraat van een naaktslak.
De slagroom is er al deskundig van verwijderd via de EU politici.

MyCatIsDoingThis | 10-06-15 | 11:33

Over een jaar is er zoveel ruis en mist gecreeerd door Rutte en Friens dat het onmogelijk wordt om er nog echt een lijn in te ontdekken. Dit wordt e komende tijd verder vertraagd en opgediend als spaghetti zodat niemand er meer ene reet aan kan vast knopen. Verdeel en heers, laat het volk onwetend en mak alles fucking onduidelijk! 101 voor de nieuwe machthebbers van de EUSSR.

Mark_D_NL | 10-06-15 | 11:33

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com