Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Islamitische basisscholen groeien met 22 procent

spreekbeurtspannond.jpgWaar in 2010 nog 9000 leerlingen op islamitische basisscholen zaten, zijn dit er nu 11000, een stijging van 22%. Betrokkenen hebben hier wel een verklaring voor. Directeur van de snelst groeiende islamitische basisschool van 020, Abdelsadek Maas, zegt: "Door het huidige klimaat in Nederland zoeken moslims elkaar steeds meer op. Als je een hoofddoek draagt, word je met de nek aangekeken. Op een islamitische school kunnen de kinderen zichzelf zijn." Directeur van de koepelorganisatie voor islamitische schoolbesturen, Yusuf Altuntas ziet het iets onschuldiger in: "Ouders zien daarbij graag dat de kinderen hun religieuze identiteit in de basis meekrijgen. Waar moslimouders voorheen kozen voor een openbare basisschool, prefereren zij nu islamitisch onderwijs." Ook speelt volgens onderwijssocioloog Jaap Dronkers mee dat islamitische basisscholen het vaak gewoonweg beter doen dan openbare scholen met dezelfde lage sociaal-economische status. In principe is dit alles niet kwalijk. Ouders van liberale snit sturen hun kinderen immers ook naar openbare scholen en niet naar islamitische scholen, omdat zij willen dat hun kinderen daar in de basis een liberaal gedachtegoed meekrijgen en omdat hun kinderen juist zonder hoofddoek met de nek aangekeken zouden worden op islamitische scholen. Moslims zijn wie zij zijn en het staan hen vrij hun kinderen binnen de kaders van de wet naar believen te vormen. Maar. Carel Brendel denkt er bijvoorbeeld het zijne van. Al sinds de eeuwwisseling zijn islamitische basisscholen herhaaldelijk in opspraak wegens het doceren van extremistisch gedachtegoed, en het behoeft geen betoog dat een aantal modale islamitische basiswaarden zoals de socio-juridische gelijkwaardigheid van man en vrouw, de straf op het verlaten/ridiculiseren van de islam, dossier homosensuelen, dossier jood, enz, nogal actief haaks staat op hoe hier men in het westen over denkt. Het groeiende islamitische onderwijs is slechts een symptoom van een steeds verder segregerende samenleving, waarbij de meerderheid en de grootste minderheid toenemend langs elkaar heen leven, elkaar steeds minder begrijpt, en elkaar steeds minder gunt. Is dit de schuld van moslims? Nee. De schuld ligt bij het westen, dat met haar onverschilligheid vermomd als tolerantie verwacht dat moslims hun eigen solide identiteit verruilen voor een diffuse westerse identiteit waarvan we zelf niet eens weten wat deze nu precies is.

Reaguursels

Inloggen

Zo diffuus is de Westerse identiteit helemaal niet, hij is gewoonweg veelal ontdaan van fabels (maar dat is niet eens noodzakelijk).

Wij hebben een rijke historie aan denkers, aan pioniers, emancipatie. Vrijheid. Je kan lezen van Aletta Jacobs tot Spinoza (kon zo 123 niet iemand verzinnen met een naam later in het alfabet). De uitvindingen. Gloeilampen, microscopen, vaccinatie.

Zelfs zonder een druppel fabel is de cultuur zo rijk, daar kom je niet doorheen met een levenlang lezen.

Anoniem5k | 31-05-15 | 10:49

Sano | 29-05-15 | 10:17
Je vergeet de 1e essentiële stap:
De moslims gingen zich steeds meer misdragen!!!
Vervolgens werden zij gehaat.
Dan gaan de moslims zich gehaat voelen.
Waardoor de moslims zich nog extremer gaan misdragen!
Daardoor worden de moslims nog meer gehaat.
Enz. enz.
En de vicieuze cirkel is geboren.

Ella | 30-05-15 | 18:59

Misschien is het zo slecht nog niet om nu al vanuit Canada een nieuwe bevrijding te gaan organiseren. Er is daar meer loyaliteit met dit land dan in sommige randstedelijke gebieden in Nederland.

Takki Yah | 30-05-15 | 11:40

Sano | 29-05-15 | 10:17

Dat zie je echt verkeerd.
Het zijn de moslims die niet-moslims haten.
Zelfs zo erg haten, dat ze hun kinderen verbieden met niet-islamitische kinderen te spelen, en ze sturen naar slegs-vir-moslims-scholen. Als de kinderen sporten, zitten ze op een bijv. turkse voetbalvereniging. Doen ze boodschappen, dan alleen bij de islamitische slagerij of de turkse supermarkt. Is de auto kapot, dan wordt hij gerepareerd bij een marokkaanse/turkse/islamitische garage. Hebben ze een rechtszaak spelen, nemen ze een islamitische advocaat in de hand. Heeft dochterlief een niet-islamitisch vriendje, dan zijn de rapen gaar.

Tja, waar doet dat je aan denken?
Apartheid a la Zuid-afrika van vroeger?
Jodensterren? Maar dan vervangen door hoofddoeken en haatbaarden (met als verschil dat de eerste gedwongen en de laatste twee uit vrije wil gedragen worden)?
Rassendiscriminatie a la VS tot ong. 2e helft vorige eeuw in Amerika?

Moslims worden gehaat? Nee, het zijn de moslims die niet-moslims haten.

gaffelbaard | 30-05-15 | 09:49

Als je de religie wegdenkt uit het islamitische systeem van denken en hun natuurlijke reactie op zaken beschouwt, schrik je je te pletter. Het lijkt alsof je met mensen te maken hebt, maar dit zijn geen mensen zoals wij dat met westerse ogen begrijpen. Op onze bevolking als geteisterd lichaam door hen, zijn zij de absolute anti-mens. Het is zo erg, dat ik het bijna niet gezien heb, door alle barrières van mijn opvoeding heen.

Zoltan | 30-05-15 | 08:46

Die scholen doen het onder andere beter omdat allochtoon zijn een voorspellende factor is voor een lagere sociaal economische status. Daaraan is een bredere normale verdeling van het IQ en een hoger gemiddeld IQ binnen die populatie coherent.
-
Verder ben ik het eens dat dit weer het zoveelste anti-integratie verhaal is en wil er graag aan toevoegen dat het zonde is van de enkele heldere lichtjes die er rondlopen, die nu gehersenspoeld zullen starten aan het voortgezet onderwijs.

Decibyte | 30-05-15 | 04:14

Je kunt zeggen wat je wilt maar met een moslim regering zouden we met onze ouwe diesels nog wel gewoon 010 en 030 in mogen. Misschien is het zo slecht nog niet.

Kaposi_Sarcoom | 30-05-15 | 02:21

Uit een boek over ideologieën: “Enkele schrijven arrogant agressie in hun vaandel en beroemen zich erop, zoals de Nazi-ideologie met haar agressieve ‘heersersras’. Ook de Islam werd op een agressieve doctrine gegrondvest. De ‘Jihad’, de religieuze plicht om een heilige oorlog tegen de ongelovigen te voeren, behoort tot de Koran.” De auteur schrijft er nog bij: “Moderne Mohammedanen proberen echter Jihad in een minder oorlogszuchtige, spirituele betekenis uit te leggen.” De geschiedenis van de afgelopen decennia toont evenwel dat de ‘heilige oorlog tegen de ongelovigen’ sterk overweegt op die van de ‘minder oorlogszuchtige, spirituele’ uitleg. Bron: J.G. Thieme, ‘De ideologische aap’, Thieme, Zutphen, 1980, p. 177; over islamitische terreur: en.wikipedia.org/wiki/List_of_Islamist...

Benedict Broere | 29-05-15 | 20:45

Altijd maar die haat, terwijl je hier in zo'n mooi land leeft. Ik vat dat niet je bent toch niet voor niks daar weggegaan.

Tinus Trekveer | 29-05-15 | 20:20

Dit is heel zorgelijk.

Rimpeldoos | 29-05-15 | 19:50

Ik ben megasociaal. Daarom gun ik elk kind van de PVDA- D66-, CDA- VVD- & GL-stemmer de opgelegde hoofddoek, het opgelegde Halaleten en het opgelegde bidden tot Mekka. Stapje voor stapje komt het dichterbij. Ik ben niet bang want geen kinderen. Ik ben niet bang want red me financieel prima. Waarom zou je in dit land buiten willen houden wat overal ter wereld dood en verderf brengt ? Genoemde stemmers willen dat aantoonbaar niet. Ik you can't beat them, join them. Stem op sissen naar NL meisjes, Stem op gays met hoofd naar beneden van de flat af. Stem op spugen op niet moslims. Doe net als de "fatsoenlijke" genoemde stemmer. Ik zie het allemaal wel gebeuren. Sterkte allemaal.

Rest In Privacy | 29-05-15 | 19:25

McMarx | 29-05-15 | 15:30

"Wat die mossels vertegenwoordigen is voor hun de eindtijd - een afgelopen zaak; een stuiptrekking. Die zal heftig worden maar het betekent het einde voor die religekken."

Ik verwacht dat je gelijk krijgt. En hoop het natuurlijk ook.
Islam en moderniteit gaan niet samen. De seculiere mens zal uiteindelijk zijn vrijheden niet opgeven omdat middeleeuwse enclaves binnen onze samenleving dat verlangen.
Zodra het kwartje ook valt bij het 'linkse' en politiek-correcte deel van onze samenlevingen zullen moslims die zich niet willen aanpassen aan de moderniteit het zwaar krijgen in het westen.

Maar de echte ineenstorting van de islam zal denk ik in het MO plaatsvinden en dat zal ongetwijfeld gepaard gaan met veel geweld en honderdduizenden doden. Uiteindelijk zullen de beter opgeleide en seculiere burgers van die landen het niet pikken dat ze geterroriseerd worden door vroegmiddeleeuwse analfabeten.

Peyronie | 29-05-15 | 19:18

Het lijkt er op dat de politiek correcte goedmens heel lang zal volharden in z’n waan dat de import van zoveel moslims zonder echt heel ernstige problemen zal zijn. Maar die problemen zullen zich met steeds grotere urgentie melden, en het zal allemaal steeds grotere inspanningen vragen van sociaal werk en medische zorg en politie en bewaking en geheime diensten, enzovoort, om de toestand nog enigszins leefbaar te houden. Nu al voorspelt de VN voor Zweden dat dit land zal afzakken naar het niveau van een derdewereldland ten gevolge van een overkill aan immigratieproblemen (lees islam). En mogelijk geldt dat voor heel Europa. Men zal de politiek correcten nog eens gaan bekijken als ware zij psychopaten en criminelen. Winston Churchill waarschuwde al voor de islam. Zoals hij als een van de heel weinigen al heel vroeg het gevaar van het nazisme onderkende. De islam moet zich omvormen tot iets dat in vrede kan samenleven met andere vormen van levensbeschouwing. En lukt dat niet, dan komt er oorlog.

Benedict Broere | 29-05-15 | 19:08

Islamitisch onderwijs is niets anders dan haatzaaien van kleins af; een vijfde kolonne begin je van jongs af. Wie het nog niet begrijpt: deze volstrekt achterlijke en verwerpelijke leer, want met geloof heeft het niets te maken, heeft alleen maar één doel: overheersing van iedereen die anders denkt en leeft. Als zij zo graag midden in onze vrije tolerante samenleving toch nog álles volgens de Islam willen doen, dan kunnen ze inderdaad het liefst een enkeltje Mekka krijgen. Geert is geen profeet maar hij heeft dit wel voorzien.

robstijlloos | 29-05-15 | 19:01

Ik citeer hieronder een stukje uit de speech van Wilders (zie de PVV website vandaag) omdat dit onderwerp uitermate en beangstigend relevant aan het worden is!

"In extreem korte tijd is de invloed van de islam in ons land gigantisch gegroeid. Vier decennia geleden was de islam een zeldzaamheid in Nederland. Een halve generatie later is dat een heel ander verhaal. De islamisering is enorm toegenomen. Als die lijn wordt voortgezet ziet het er slecht uit.

De massa-immigratie houdt aan. Gezinshereniging blijft onverminderd sterk. Er is sprake van een asieltsunami. In Noord-Afrika staan honderdduizenden klaar om hier naar toe te komen.
De overheid lijkt niet van plan hier veel aan te doen. De EU wil zich vooral opstellen als veerdienst.(...)"

telelezer | 29-05-15 | 18:12

Groei islam scholen? Dat is natuurlijk vast weer een Zionistisch complot...

telelezer | 29-05-15 | 18:09

En maar miljarden investeren aan integratieprojecten.

fikkieblijf! | 29-05-15 | 18:09

De combinatie islam en politieke correctheid is perfect voor het om zeep helpen van de moderne open samenleving. Want de ene zegt dat alle niet-islam moet worden uitgeroeid en vernietigd, zoals de ander zegt dat al die terreur die we nu al zien voortkomen uit de islam, niets te maken heeft met de ‘religie van de vrede’. Ons voorland is aldus af te lezen aan nog relatief recente gebeurtenissen in de Balkan en Libanon en in verder 14 eeuwen geschiedenis van uitroeien van 270 miljoen andersdenkenden en de vernietiging van diverse culturen. Of de politieke correctheid bijtijds bij zinnen zal komen? Of men in staat zal zijn de schaamte te overwinnen van ‘Wir haben es nicht gewusst’ (of eigenlijk: Wij hebben het jarenlang niet willen weten)? Mogelijk dat men daartoe in staat is na nog diverse aanslagen en veel doden en een ‘samenleving’ die lijkt te bezwijken onder teveel islam. Wat doet bijvoorbeeld reeds een beginnende burgeroorlog met een moderne welvarende samenleving als die van Nederland? Men zou dat eens moeten doorrekenen. Mijn inschatting is dat de schade in de vele tientallen miljarden euro’s zal lopen. En dat is dan nog maar het begin. Het probleem is de islam. De islam doet niet aan wetenschap, doet niet aan andersdenkenden, doet niet aan geëmancipeerde vrouwen, doet niet aan vrije kunst, doet niet aan universele mensenrechten, doet niet aan tolerantie, doet niet aan in vrede samenleven met andersdenkenden, doet niet aan redelijke en argumenterende discussie, enzovoort. Hoe meer islam, hoe minder multicultureel samenleven, en hoe meer drang tot instelling van islamitische totalitaire repressief destructieve monocultuur. De islamitische woordvoerders zeggen dit zelf, in hun doctrine is het uitgespeld, en in hun geschiedenis is het voorgeleefd. Maar de poltieke correctheid wil het niet weten.

Benedict Broere | 29-05-15 | 17:34

Religieus onderwijs afschaffen, problem solved. Ook in Urk en Staphorst.

__dictatuur | 29-05-15 | 17:18

@De waard zijn gast

Vanaf 1989, de val van de muur is er een toename van immigratie. Nederland is vanaf 1968 door alle gelederen cultureel marxistisch gemindfucked en politiek correct. Straatsburg 1975, olie voor onbeperkte immigratie.
2014.... IS en de islamitische staat opgericht met het gevaar van terugkerende jihadstrijders naar basis Europa..... Zie de samenhang en de lijnen....

strikdewepstroper01 | 29-05-15 | 16:38

@chosenignorance | 29-05-15 | 15:44 : Goede "rant" is dat. Inderdaad, onze (klein)kinderen zullen geconfronteerd worden met "geweld of onderwerping", voor zover die keuze er nog is. Naast de economische malaise en destructie die voor ze wordt uitgerold door de eurofielen. Menigeen zal in de verre toekomst de slappe hap van vandaag vervloeken. D66 heeft dan misschien de afkorting NSB vervangen om iemand mee de stuipen op het lijf te jagen:)

ben kokhals | 29-05-15 | 16:37

"Als je een hoofddoek draagt, word je met de nek aangekeken."
Andersom: als je een hoofddoep draagt, wordt met de nek terugkijken een probleem.

De waard zijn gast | 29-05-15 | 16:23

Sluiten. ALLEMAAL!

Jal070 | 29-05-15 | 16:04

Links vergelijkt de immigratie van nu graag met de immigratie van voeger (de Hugenoten die 'massaal' naar de lage landen vluchten). Er is 1 groot verschil: De kinderen van deze Hugenoten werden verliefd en trouwden met Nederlanders, hun kinderen werden Nederlanders, we deelden waarden en overtuiging en alles wat er overbleef was hier en daar een Franse achternaam... Fastforward naar nu: Moslims trouwen moslims, hun kinderen zijn moslims en trouwen weer met moslims. Ze mogen niet anders. We kunnen geen 1 volk worden tenzij wij allemaal moslims worden (wat we niet willen) Gevolg: Over tien generaties wonen hier nog steeds 2 volken: Moslims en niet moslims: Geen familieverbanden, geen vrienden, geen gedeelde waarden en normen. 2 volken met verschillende aspiraties en overtuigingen. Een volk dat vrijheid wil en een volk dat onderwerping eist.U weet dit, ik weet dit - en geloof me - de politiek weet dit. Als we de leugen 'Islam is een religie van Vrede' ook nog even ontmantelen, weten we piekfijn de toekomst van onze (klein) kinderen te voorspellen: Geweld of onderwerping is hun deel. Met dank aan de oerlaffe politici van vandaag, de 'internationale verdragen' en de EU. Zij hebben het bloed aan hun handen van de volgende generaties.

chosenignorance | 29-05-15 | 15:44

Moslims zijn tot op heden in NL als een verwend kind:

alles mag, alles krijgen en spreek ze niet tegen anders gaan ze krijsen.

De gehele politiek maar vooral welke coalitie dan ook zal voor het eerst in 60 jaar moeten zeggen: tot hier en niet verder.

Heel veel moslims zullen dan gaan krijsen maar soit, ook de dreiging zal verergeren en vast oproepen en daadwerkelijke aanslagen maar op lange termijn baken je het af.

Maar dat durft bijna geen enkele politicus of partij want vanaf dat moment ben jij en je gezin rijp voor lijfwachten 24/7.

Het is wachten tot het potje zo overkookt dat ook 'correcte' politici niet anders meer kunnen maar dan ben je al jaren verder.

In de grote stad zijn de contouren van een parallelle islamitische samenleving allang zichtbaar. Voor mensen daarbuiten is het nog even weg maar treur niet, de moslims in grote steden zullen op langere termijn ook naar de buiten en daar buiten steden verhuizen omdat zowel huur als koop in grote steden heel duur is/wordt (dit wordt bewust gedaan om alles te spreiden).

ikeethetbeter | 29-05-15 | 15:44

PS: Voor de zekerheid werd de Nederlandse goudvoorraad (eigenlijk van de burgers) grotendeels in veilig gewaande streken ondergebracht. Moet gezien de capitulatie van het bestuur de cultuurcollectie, dus schilderijen en beeldhouwwerken, archieven enzo (van voor 2e helft 20e eeuw), niet alvast grotendeels naar elders uitgeleend of ondergebracht worden? Bijvoorbeeld naar Argentinië, Nieuw Zeeland, enz.? Stel je even isis voor die en rondje rijksmuseum doet. Op stillevens na is het allemaal haram, incusief de leiding.

ben kokhals | 29-05-15 | 15:43

@strikdewepstroper01 | 29-05-15 | 14:29
Nee hoor. We zitten in de begintijd van een nieuw era. De tweede fase in de opgaande lijn. Wat die mossels vertegenwoordigen is voor hun de eindtijd - een afgelopen zaak; een stuiptrekking. Die zal heftig worden maar het betekent het einde voor die religekken.

Rest In Privacy | 29-05-15 | 15:30

Dit madrassa gedoe betekent dat er het voor rekkelijke moslims--of "seculiere" moslims, dus degenen die het allemaal niet zo nauw nemen en degenen die willen integreren--steeds benauwder wordt. De minaretten en lappen rukken op. De overheid vindt het prachtig. Hoe harder die pvv'ers piepen hoe warmer ze ervan worden.
Net als in de Balkan, toen onze vertegenwoordigers ook de verkeerde partij steunden (daar is net een artikel over hiero, daarom moest ik eraan denken). Serajevo is helemaal moslimstad geworden. Tussen de 400.000 inwoners zijn nog maar 7000 volhardende Serven over. Voorafgaand aan de Westerse hulp aan de moslim milities woonden er nog 160.000 Serven. "Ethnic cleansing in this city has, unfortunately, been successfully completed".
Maak je borst maar vast nat.

ben kokhals | 29-05-15 | 15:24

Ik haat moslims niet, maar wil er gewoon zo min mogelijk mee te maken hebben. Wordt wel steeds moeilijker.

deepblue | 29-05-15 | 15:00

strikdewepstroper01 | 29-05-15 | 14:29
Topambtenaren zijn blij dat ze een goede baan hebben, dat ze hun hypotheek kunnen betalen en dat ze hun kinderen naar een uitstekende school kunnen sturen. Zij hebben geen oog voor de Babylonische spraakverwarring (ook op cultureel en spiritueel gebied) die er in Europa heerst. Voor de Kali Yuga die gaande is, voor de Apocolyps die komende is. Na de duistere tijden, zeggen de Geschriften, zullen er nieuwe, betere tijden komen.
Feit is dat we het onszelf aandoen, in Europa. Wij hoeven geen duistere tijden mee te maken. Europeanen willen vrede, willen genieten van wat het leven ons te bieden heeft. Van ons gezin, van de natuur, van kunst, van musicals, noem het maar op. Godsdiensten waren er in Nederland, voor de komst van de islam, en ze legden elkaar geen strobreed in de weg.
De import van de nieuwe ideologie zal dit alles onmogelijk maken in de toekomst. Het is tijd voor een kentering. Voor een nieuw bewustzijn. Als wij ons oude leventje willen behouden.
Een multi-etnische samenleving is mogelijk, een multi-culturele wereld is onmogelijk, las ik ergens.

onnosel | 29-05-15 | 14:49

onnosel | 29-05-15 | 11:44

(Ik heb christelijk onderwijs gevolgd en ben er alleen maar dankbaar voor. Mij heeft men geleerd symbolen te begrijpen en de Bijbel kritisch te lezen.)

Europa is de Babylonische spraakverwarring. Kijk maar eens naar de gelijkenissen van Breugel's schilderij en het EU gebouw in Brussel. Zullen de topambtenaren het zelf wel doorhebben? Al het multi culturalisme is als ijzer met leem mengen, ook dat staat beschreven .... Dat gaat nooit lukken. Dit is de eindtijd. We zitten er midden in. Een grotere puinhoop is het nog nooit geweest in de wereld. De hindoes noemen dit Kali Yuga.....

strikdewepstroper01 | 29-05-15 | 14:29

JA! het is de schuld van het Westen! Dat zij namelijk al die mensen hebben toegestaan zich hier zomaar te vestigen. Deze fout moeten we dus ongedaan maken.

Jan Gerritsen9977 | 29-05-15 | 14:25

Na alle voordelen hier gelezen te hebben ,heb ik besloten mij aan te sluiten bij de moslim gemeenschap,ik wil ook wel eens gepamperd worden,al weiger ik wel de 74 maagden in het hier nooit maals,ik bedoel maar overdaad schaad.

gelukzoeker | 29-05-15 | 14:14

Verbieden en afschaffen dat onderwijs op islamitische grondslag!
Dat is DE oplossing en DE ENIGE oplossing m.b.t. het voorkomen en tegengaan van de islamisering van Nederland.

Nog beter is het wanneer al die mohammedanen die hun kinderen islamitisch opvoeden vertrekken uit Nederland en terug gaan naar waar zij thuis horen.

GeinPonempie | 29-05-15 | 14:03

en dan ook nog dat ze 90% meer geld per kind krijgen dan dat 'gewone' scholen voor blanke autochtone niet-moslims krijgen...

FW Ta-183 Huckebein | 29-05-15 | 13:57

"Op een islamitische school kunnen de kinderen zichzelf zijn"
Hier gaat de redenering al fout. Kinderen van ouders met een islamziektebeeld zijn per definitie niet zichzelf. Als die kinderen zichzelf mochten zijn, dan zou er een totaal ander plaatje zichtbaar worden. Die kinderen zijn al op jonge leefftijd slachtoffer en worden vervolgens dader.

Rest In Privacy | 29-05-15 | 13:50

Dus je trekt elke dag je 'slegs-vir-moslims' doek over je hoofd en gaat dan lopen janken dat normale mensen niets met je te maken willen hebben.

très cool | 29-05-15 | 13:41

Dat je met Islamitische kleding met de nek aangekeken word is juist DE BEDOELING !! Je moet ze motiveren om er mee op te houden ipv speciale scholen bieden.
Islam is achterlijk! En DAT moeten ze leren!

Komsjo | 29-05-15 | 13:24

070 ligt midden in 020? Tsk.

H. Drievuldigheid | 29-05-15 | 13:12

Integreren moet je leren en laat een islamitische school nou precies het tegenovergestelde bewerkstelligen.

Vout | 29-05-15 | 13:11

Onder het mom van "Segregeren kun je leren".

Fratello | 29-05-15 | 13:06

Als je een hoofddoek draagt, word je met de nek aangekeken. Dus als ze allebei een hoofddoek dragen zien ze niks maar kunnen ze wel uit de nek lullen.

gnor | 29-05-15 | 13:01

Wel lekker handig voor als de politiek omslaat: Hebben we netjes op een lijstje staan welke gezinnen er subiet terug naar de zandbak kunnen.

Piet van het Padje | 29-05-15 | 12:51

metdedag | 29-05-15 | 12:29
punt 2 heb je verkeerd geformuleerd. Het is niet dat steeds meer mensen dat vinden, het is dat steeds meer autochtone Nederlanders de ogen open doen en zien dat moslims beperkte mensen zijn die vooral lastig zijn.

swift1.6 | 29-05-15 | 12:35

In principe is dit alles niet kwalijk. Ouders van liberale snit sturen hun kinderen immers ook naar openbare scholen en niet naar islamitische scholen, omdat zij willen dat hun kinderen daar in de basis een liberaal gedachtegoed meekrijgen en omdat hun kinderen juist zonder hoofddoek met de nek aangekeken zouden worden op islamitische scholen. Moslims zijn wie zij zijn en het staan hen vrij hun kinderen binnen de kaders van de wet naar believen te vormen. Maar.

Dit stukje tekst geeft precies weer wat er in principe wel mis mee is.

The7thGuest | 29-05-15 | 12:35

prima toch? Meer moslims op islamitische basisscholen betekent minder moslims op andere basisscholen. Dat kan ik alleen maar toejuichen. En men weet meteen welke scholen ze in de gaten moeten houden.
Mensen die denken dat die haat er alleen ingestampt wordt op scholen zijn naief. Dat is net zoiets als denken dat prostitutie verdwijnt als je de wallen sluit.

swift1.6 | 29-05-15 | 12:33

In het AD stond afgelopen week een artikel van een islamitische basisschool. Jochie van zeven of acht: "Ik heb een nieuw beste vriendje, hij heet allah". Pure indoctrinatie. Ik krijg de kots nooit meer uit het granol.

marcoplarco | 29-05-15 | 12:33

Je haalt tonnen mensen met een compleet andere cultuur in jouw land en hebt dan het naïeve idee dat iedereen begripvol en fijn met elkaar gaat samenleven.
Mijn mening is deze
1. De grote meerderheid van de moslims verachten ons en een groot deel haat ons.
2. Steeds meer autochtone Nederlanders vinden moslims beperkte mensen die vooral lastig zijn.
3. In de wereld zullen de moslims steeds meer conflicten krijgen met niet moslims. Nederland ontkomt daar ook niet.
aan
4. Binnen afzienbare tijd zal dit leiden tot slachtoffers ook in Nederland zodat de zaak alleen maar verder escaleert
.
Het downplayen van de overheid helpt tijdelijk maar verandert de uitkomst niet en dat is een (cultuur)godsdienstoorlog in de hele wereld

metdedag | 29-05-15 | 12:29

Het boek van Martin Bosma 'Minderheid in eigen land' werd gisteren besproken bij de altijd objectieve *kuch* Jeroen Pauw. In dit boek wordt beschreven hoe 'Onder druk van de massa-immigratie en de demografische ontwikkelingen in Nederland een islamitische meerderheid zal ontstaan' .... kreeg er koude rillingen van en een emmer vol kots (nu eens niet van de drank ;-)

Stijlloser | 29-05-15 | 12:29

Gaat op zo'n islamitische school, het schoolreisje naar Syrië trouwens? Kunnen ze alvast aan hun toekomstige omgeving wennen.

Wim Venijn | 29-05-15 | 12:20

wad=was

RobberenRukkie | 29-05-15 | 12:15

Wat wad ie goed, gister.., Bosma. Wat was ie goed. Wanneer gaan we nu in dit land eens daadwerkelijk staan en daarmee ruimbaan voor Bosma en co. De enige kans die we nog hebben.

RobberenRukkie | 29-05-15 | 12:14

Aan de ene kant is het een totaal verkeerd beleid waardoor je een extreme segregatie in de samenleving stimuleert. Dit toestaan en het wordt nooit wat met dat samenleven.
Aan de andere kant, ik erger me de pleuris aan de enorme hoeveelheid Somalische agressieve schreeuw papa moslims op het schoolplein, de kalibaardjes die je aankijken alsof je een hond bent, de in lappen verstopte vrouwen die... tja. Je voelt iig de constante frictie en dan ben ik wel blij dat er steeds meer in hun eigen omgeving blijven want beter wordt het er niet op met deze cultuurverrijkers erbij.

Dirk III | 29-05-15 | 12:13

@VanBukkem | 29-05-15 | 11:51
Niks oefenen, wij buigen nooit voor fascisme, dus ook nooit voor islamitische fascisme, wij zullen tot de laatste snik voor vrijheid vechten, want of leven als een vrij mens, of liever sterven om de vrijheid te verdedigen. Want leven betekent niet alleen eten en schijten, echte leven betekent vrijheid, geen vrijheid dan maar liever geen leven. Dus fuck Allah, hij is helemaal niet hakbar. Mijn "god" is vrijheid, dus mijn vrijheid is heilig en wie aan mijn vrijheid komt, dan heeft ie echt een heel groot probleem, ik zal altijd voor vrijheid vechten, nooit opgeven, tot de laatste snik.

Wonderful-Life | 29-05-15 | 12:09

malang | 29-05-15 | 10:20
Precies. My thoughts exactly :-)

postmodernismisdead | 29-05-15 | 12:08

Wen er maar aan mensen;
over 25 jaar zijn vrouwen ALLEMAAL "zusters" geworden
van top tot teen netjes bedekt.

meneer Q | 29-05-15 | 12:08

Stapje voor stapje...

RobberenRukkie | 29-05-15 | 12:06

Citaatje:
"Het groeiende islamitische onderwijs is slechts een symptoom van een steeds verder segregerende samenleving..."

Kan zijn. Overigens des-integreren samenlevingen overal waar zich uitzaaiingen van de islam voordoen.
Maar nog veel meer is het groeiende islamitische onderwijs een symptoom van de steeds verder voortwoekerende islamisering van onze samenleving.

Elfduizend kinderen al, die elke dag worden volgepropt met giftige islamitische bullshit.
Elfduizend kinderen die direct of indirect in hun koppen krijgen gestampt hoe verderfelijk de westerse mores is.
Elfduizend kids die dag in dag uit middeleeuwse, archaïsche haatsprookjes krijgen voorgeschoteld.
Duizenden kleine meisjes die alvast worden gedrild in hoe ze de rest van hun vrouwelijke, onderdrukte leven erbij moeten lopen als nonnen in het zuur.

Fijne "samen"leving gaat dit worden hier.

Miljoenen joden hebben in de afgelopen 65 jaar hun toevlucht gevonden in Israël, die jaloers makende, scherp genagelde vinger in de reedt van de islamitische wereld. Israël, een lichtend voorbeeld voor elke moslim van hoe je in recordtijd een moderne, goed functionerende en welvarende democratische staat inricht, waarin zelfs je doodsvijanden recht hebben op zetels in het parlement.

Soms denk ik wel eens: misschien moeten de moslims wereldwijd maar hun toevlucht gaan zoeken in het gebied van Syrië en Irak, waar de Islamitische Staat in oprichting is, met alle kenmerkende gore ellende waarmee de islam dagelijks gepaard gaat en waarin moslims zich kennelijk thuis voelen. Als de miljoenen moslims die zich inmiddels over de westerse wereld hebben uitgezaaid, hun koffers pakken en naar die middeleeuwse negorij vertrekken waar ze hun destructieve religieuze hobby's ten volle kunnen uitoefenen, dan heeft de beschaafde wereld tenminste geen last meer van hen.

Peter Emile | 29-05-15 | 12:04

Omdat ze niet integreren worden ze met de nek aangekeken. Precies andersom dus.

hetisiederedagwelwat | 29-05-15 | 12:02

Er is in principe niets mis met moslims. Met de islam echter is veel mis, om dat te duiden is een wagonlading Godwins-naar-het-oosten nodig.

Moslims zitten gevangen in de islam en ontsnappen is strafbaar met de dood.

Verder is de islam dus best een leuke aanwinst voor de "samenleving" waar onze kinderen en kleinkinderen straks moeten opgroeien.
Zeggen de Gutmenschen.

Jan Passant mk2 | 29-05-15 | 12:00

De islam wordt van een minderheid steeds meer een meerderheid.
Vredelievend zijn de moslims zolang ze de macht niet hebben iets significants uit te voeren tegen de machtshebbers tegenstanders van de islam.
Maar naarmate de tijd verstrijkt krijgen ze meer en meer macht en zijn wij dadelijk vreemden in ons eigen land.
Onze kinderen zullen straks moeten vechten in eigen land tegen deze macht van betekenis.
De turken hebben ook eerst alle andersdenkenden uitgeroeid of verdreven(Arameers,Armenen,Grieken) uit Turkije tot er bijna alleen goede gelovige moslim turken overbleven.
En nu pretenderen ze vrijheid van godsdienst te hebben. We weten allemaal wat een vrijdenker Erdogan is.
Nu zijn de meesten hier nog gematigd maar de invloeden van buitenaf zullen hun tol eisen op de gematigden en ook hier zal de nu nog "kleine" groep zich meer en meer afzetten tegen de overgebleven westerse medeburgers.
En dan hebben we oorlog midden in ons eigen Europa met de tegenstanders in grote getale onder ons.
Het moet ophouden ze een platform te geven door middel van scholen en moskeeën.

klinkklaar | 29-05-15 | 11:58

Ah. De infectiehaard van de haatideologie wordt beperkt tot de islamitische school.
Mooi. Zouden meer moslims moeten doen, naar die school gaan.

Die kinderen worden opgevoed met die haatideologie. Spreken geen Nederlands thuis en zijn slecht in het Nederlands.

Mooi dat ze andere kinderen niet meer infecteren met hun geesteszieke ideeën. Dit kan het onderwijs op andere scholen alleen maar verbeteren.
Goed initiatief wel van die islamitische scholen. Hadden ze eerder mogen doen. Maarja. Beetje moeilijk ook voor ze, met die achterstand in taal en andere vaardigheden om een school te kunnen runnen. En ze schieten nogal in de reflex van criminele activiteiten in het graaien en verduisteren van geld. Maar het is ze toch nog gelukt zo te zien. Hulde!

Wim Venijn | 29-05-15 | 11:56

In het onderwijs zitten we nog altijd met de restanten van de verzuilde Nederlandse maatschappij, waardoor vandaag elke smurf die het licht gezien heeft onderwijs kan organiseren. Welke partijen hebben nog de moed om scheiding van religie en onderwijs door te duwen?

Zyprexa20mg | 29-05-15 | 11:53

Het is de vraag of die ouders hun kinderen wel vrijwillig naar die scholen sturen, of dat zulks geschiedt onder een vorm van sociale- of moskeedrang. Hetzelfde gebeurt met winkels. Moslims winkelen bij dito winkeliers omdat het sociaal gewenst gedrag is. Zie b.v. de opbleking qua kopers en verkopers bij Blaak en de A.Cuyp, terwijl de markten in Zuid en de Dappermarkt sinds een paar decennia het tegenovergestelde beeld tonen.

Ci Ty33 | 29-05-15 | 11:52

Nog vijftig jaar en we volgen allemaal islamities onderweis. Verplicht. Ik ben al vast aan het oefenen.
Allaaah hakbaaar!

VanBukkem | 29-05-15 | 11:51

@Djengo123 | 29-05-15 | 11:10
Hulde voor deze beschouwende post. Ik zou het exact zo formuleren.

De Vrijlansier | 29-05-15 | 11:48

@Caveman48 | 29-05-15 | 11:08
Geen moslims in NL-militaire dienst, dat zijn onwenselijke variabelen. Jammer voor diegenen die te goeder trouw zijn, maar: een islamvrije krijgsmacht graag.

De Vrijlansier | 29-05-15 | 11:45

Islamitische basisscholen helpen kinderen niet te integreren. Dit soort opleiding bereikt juist het tegendeel: Ze zullen zich anders voelen dan de kinderen van andere scholen, met een andere mening, met een god die niet op die van hen lijkt, een andere cultuur, een andere taal etc. Deze kinderen vervreemden van de maatschappij waarin zij opgroeien. Op een gegeven ogenblik zullen alle moslimkinderen naar een islamitische school gestuurd worden, zoals nu de moslima’s een doekje moeten dragen. Een volgende stap, die nog meer vervreemding met zich mee zal brengen.
Er zullen dan heel duidelijk twee groeperingen in Nederland wonen: de mensen die geïntegreerd zijn (atheïsten en volgers van andere godsdiensten) en de moslims. Met elkaar zullen ze niet overweg kunnen. Dit kan niet anders dan een gespannen situatie opleveren met een oorlog als eindoplossing. Hier ligt een enorme verantwoordelijk voor de politiek. Net doen of ze blind zijn kan niet langer.

Ik ben tegen het opheffen van een christelijke school. Het christendom hoort bij Nederland. Wij zijn een joods (oud-testament)-christelijke (nieuw-testament) beschaving. Nog niet zo lang geleden, hier spreek ik over een paar honderd jaar, hing iedereen in Nederland het christelijk geloof aan. Daar is onze beschaving op gebaseerd. Zo zijn onze wetten gevormd.
Ik ben voor het christelijk onderwijs omdat het bij onze traditie hoort.
Nederlanders gaan graag op vakantie naar Spanje, Frankrijk, Italie. Nederlanders bezoeken er kerken en musea. Om kunst te kunnen begrijpen, moet je iets weten over onze christelijke beschaving. Hoe kun je naar een Caravaggio kijken als je niet begrijpt wat het schilderij voorstelt. (bijv. De bekering van Paulus op de weg naar Damascus, wat is dat!). Hoe kun je het Laatste Oordeel van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel bewonderen als je er geen barst van begrijpt. Als je niet weet wat kloosters waren, waar ze toe dienden, hoe men er leefde. Het zijn maar een paar voorbeelden. Ik kan uren lang zo door gaan.
Ik heb christelijk onderwijs gevolgd en ben er alleen maar dankbaar voor. Mij heeft men geleerd symbolen te begrijpen en de Bijbel kritisch te lezen.

onnosel | 29-05-15 | 11:44

En de politiek zegt "tsja er is vraag naar en zolang er geen geweld wordt gepredikt is er geen probleem'.

Ik ben van jeugd uit in allochtonenwijken opgegroeid en in mijn jeugd was er slechts de moskee waar religie erin werd geduwd. De komende generaties wordt de islamitische identiteit alleen maar versterkt en de polarisatie versterkt.

Uiteindelijk gaat het ergens botsen... of ik dat meemaak geen idee.

ikeethetbeter | 29-05-15 | 11:43

@carramba
Religie. Heeft een speciale positie in de wet. Tevens zijn veel toezichthouders en gemeentes vergeven van softe geitewolle-sokken linksmongolen die denken dat multikulti nog wel werkt.

Rest In Privacy | 29-05-15 | 11:42

swassannuf | 29-05-15 | 11:38
De liberalen hebben destijds vrouwen kiesrecht gekregen in ruil voor bijzonder onderwijs voor gelovigen.
Het is dus allemaal de schuld van de vrouwen.

BasBr | 29-05-15 | 11:41

Dat 'kinderen hun religieuze identiteit in de basis meekrijgen' wil ik nu best geloven maar een volgende stap is dat er een basisschool wordt geopend met meer conservatieve leer basis.

De kinderen die nu opgroeien met de basis wordt verteld dat hun kind later op een conservatievere school moet dus over een jaar of xx heb je scholen met salafistische inslag.

Hoeven al die haat imam's niet meer over te komen.

ikeethetbeter | 29-05-15 | 11:41

Kappen met religieuze scholen. Niet meer dan een lesje levensbeschouwing van maken waarin je onderwijs krijgt over de 3 grootste religies ter wereld. Of je het leuk vindt of niet, het aantal gelovigen in de wereld is veel groter dan het aantal niet-gelovigen. Het zou dom zijn om daar helemaal niks over te leren. Kunnen kinderen daarna lekker zelf bepalen of en zo ja welke sprookjesfiguur ze gaan aanbidden. Op die manier gaan ze vanzelf het licht zien.

kicktherabbit | 29-05-15 | 11:41

Hoe komt het ondanks het feit dat veel islamitischescholen te boek staan als zeer zwak, toch ruim baan krijgen van OCW om zich te vestigen. Sterker nog, worden aangemoedigd en omarmd?

carramba | 29-05-15 | 11:39

WAT ZOEKEN ZE NOG HIER???? dus zo te zien radicale ouders onderdrukken hun kinderen om geen deel van onze samenleving uitmaken. Oprotten naar een islamitisch land, dit komt vanzelf nooit meer goed.

ildiko | 29-05-15 | 11:39

Benedict Broere | 29-05-15 | 11:31
Dat hebben we mede maar vooral te danken aan al die lafbekken daar onder die Haagse kaasstolp die nooit eens met hun vuist op tafel durven te slaan,die nooit eens voor ons durven/willen opkomen.Die te schijterig zijn om de waarheid openlijk te verkondigen terwijl ze in hun stiekeme achterkamertjes dondersgoed weten wat het oorspronkelijke Nederlandse volk al jaren dwarszit als het over de islam en al de daarbijbehorende ergernissen gaat.
Wanneer worden ze nou eindelijk eens wakker!!

swassannuf | 29-05-15 | 11:38

Djengo123 | 29-05-15 | 11:36
Dat ben ik me je eens.

BasBr | 29-05-15 | 11:37

@BasBr | 29-05-15 | 11:28
Waarmee je dus aantoont dat het geen toegevoegde waarde heeft.

Djengo123 | 29-05-15 | 11:36

@eerstneukendanpraten | 29-05-15 | 10:48
Op jouw aanraden gekeken. Hij was zeker goed, lijkt me ook een interessant boek.

MaisNon | 29-05-15 | 11:35

Islam lijkt volledig ontworpen om niet-islam uit te roeien en te vernietigen of anders tot slaaf te maken en te exploiteren. De politieke correctheid is hier ideologisch dogmatisch blind voor. En dus is de kans groot dat niet-islamitische Nederlanders en Westerlingen enige generaties verder volop te maken krijgen met islamitische drang tot uitroeien, vernietigen, tot slaaf maken en exploiteren. Anders gezegd: de heersende politiek correcte ideologie in het Westen, die gekenmerkt wordt door blinde tolerantie (integreren met behoud van eigen identiteit en cultuur), relativisme (ieders opinie is gelijkwaardig aan dat van ieder ander), cultuurrelativisme (iedere cultuur is gelijkwaardig aan willekeurig welke andere cultuur), en vooral weg-met-ons-zelfhaat (vooral de Westerse cultuur is slecht, niet-Westerse cultuur is goed), plus ontspoorde moraliteit (kom maar binnen vluchtelingen, schuif aan bij de voedselbanken, daklozen en massa’s werkelozen), arrangeert de geleidelijke etnocide (Martin Bosma) oftewel gestage moord op de Westerse cultuur. Historici als Barbara Tuchmann (Mars der dwaasheid) en Jared Diamond (Ondergang) hebben reeds uitgebreid beschreven hoe cultuur zelfmoord pleegt, maar we schijnen niet in staat te leren van de geschiedenis.

Benedict Broere | 29-05-15 | 11:31

Op deze scholen kunnen kinderen zichzelf zijn door een hoofddoek te dragen......

Gewoon afschaffen al die onzin, enkel openbare scholen, zonder invloed van religie.

Empror1 | 29-05-15 | 11:29

Als ik me ongemakkelijk zou voelen om in bv Afghanistan rond te lopen met een afgeknipte veel te strakke spijkerbroek waar ik me wel zelf heel erg prettig in voel en hopelijk alleen met de nek wordt aangekeken en niet meteen gestenigd zou worden zou ik dat zeer zeker niet doen.
Hier dragen ze hun hoofddoek met ongepaste trots en het interesseert ze helemaal geen reet wat wij ervan vinden.
Ze voelen zich er innerlijk juist heel erg prettig bij om zich te onderscheiden van die ongelovige westerlingen.
Ze willen perse hun punt maken en ze kijken ons juist met de nek aan.
En dat wordt er nu zo met de paplepel ingegoten dus.

klinkklaar | 29-05-15 | 11:29

In princiepe heb ik geen problemen met islamitisch onderwijs.
Ik heb mijn hele leven op katholieke scholen gezeten en zelfs nog les gehad van een Frater. Elke dag op de basisschool begon met gebed, voor het eten gebed, na het eten gebed en als je naar huis ging gebed. Dat hebben ze er jaren lang proberen in te stampen en zou nu niet eens "onze vader" of "wees gegroet, Maria" kunnen opzeggen. Heb met Pinksteren op Wikipedia moeten kijken wat het inhield! (wie de fuck is de heilige geest????)
Dus het loopt wel los.

BasBr | 29-05-15 | 11:28

Ik kan mij nog vaag herinneren dat ik vroeger naar school ging om te leren lezen, schrijven en rekenen.

artie | 29-05-15 | 11:28

En straks janken als de kindjes op 'vakantie' gaan naar IS.

enohPi | 29-05-15 | 11:27

De islamisering vordert langzaam maar gestaag, via de baarmoeder, via immigratie/gezinshereniging. Maar vooral teert het process op de appeasers, de wegkijkers van links/liberale danwel gristelijke snit. Gefeliciteerd, imams en 'geestelijken'. Lekker rustig doorgroeien van 5% naar 15% moslims, het point of no return. Nu kan er al weinig tegenstand zijn, maar daarna zal het autochtone volksdeel volstrekt niets meer kunnen klaar spelen. Nederland verdwijnt langzaam richting islamitische afgrond.

Fijnstoffer | 29-05-15 | 11:27

Ach, het weg-met-ons-isme viert nog steeds hoogtij, de volgende generatie wordt bij de UvA al weer klaar gestoomd om de laatste restjes Nederland uit handen te geven. En om zeker te zijn van het behalen van dat doel zitten er enkel nog weg-met-ons-wijven in het Asva-bestuur.
www.foliaweb.nl/studenten/beoogd-asva-...

Want ja, de vrouw staat toch echt aan de basis van het "weg-met-ons", met al dat zweverige gezever over "iedereen is gelijk" en "iedereen mag hier zijn" en "die arme lieve zwarte kindjes zijn zo zielig, laten we ze hier halen" en "als ik die agressor maar gewoon zijn zin geef loop ik geen risico op klappen" en "als we ons nu direct capituleren hoeven er niet zoveel slachtoffers te vallen" (aldus ene raven 63 op de Joop).

Niet zozeer het feminisme, maar het feminiene onderwijs heeft ons land de nek omgedraaid, onze nationale trots doen verpieteren, en de cultureel-marxisten aan de macht geholpen.
Wij zijn een soort van Zweden geworden, ook zo'n land in de uitverkoop, bijna gratis af te halen.
Dit land moet z'n ballen terug zoeken, wederom laten neerdalen, en ergens vol moed aan een frisse oorlog meedoen tot ieder huishouden doordrenkt is van een gezonde mate van testosteron en eelt op de ziel.
Weg met dit verwijfde stelsel!

Abject | 29-05-15 | 11:27

En straks janken als de kindjes op 'vakantie' gaan naar IS.

enohPi | 29-05-15 | 11:27

Lesrooster.
8-9 Gym, stormbaan.
9-10 Wiskunde, scherfbaan calculatie.
10-11 Scheikunde, IED Springstof maken van GAMMA/Praxis producten.
11-12 Handenarbeid, B0m maken McGyver style (IED).
12-12:30 Middag gebed.
12:30-13 ICT les, verticaal filmen met oude Nokia.
13-14 Maatschappijleer, why death to the infidels.
14-15 Geschiedenis (Koranles).
15-16 Biologie, anatomie geiten lichaam.
16-17 Filosofie, that's why death to the infidels.
;-)

r04drunn3r | 29-05-15 | 11:26

Bosma schreef er net een boek over.We worden een minderheid in eigen land.
Zijn we wakker!!!!

swassannuf | 29-05-15 | 11:25

Joris Draaksteker | 29-05-15 | 11:19

Ja, daar heeft u gelijk in, maar gaat niet gebeuren:...

De op geloof gebaseerde partijen weten donders goed dat de islam een verkeerde bij in de korf is, maar durven niets te doen omdat ze bang zijn zichzelf te steken.
kwark001 | 29-05-15 | 11:11

kwark001 | 29-05-15 | 11:21

Wat Djengo123 | 29-05-15 | 11:10 zegt. Om kennis te vergaren is religie totaal geen relevante factor, maar zelfs een belemmering wegens allerlei achterhaalde en achterlijke denkbeelden die haaks staan op empirische wetenschap. Religie op scholen moet dus zsm bij wet worden afgeschaft, net als in Frankrijk.

Joris Draaksteker | 29-05-15 | 11:19

In 2008 was er op 86% van de islamitische scholen een probleem met de besteding van het overheidsgeld. De helft van alle scholen werd, waar het gaat om de kwaliteit van het onderwijs gaat, gekwalificeerd als 'zwak' tot 'zeer zwak'. (Wikipedia)

Eind 2008 stelde de Inspectie voor het Onderwijs vast dat bij vijftien schoolbesturen (samen 43 scholen) tussen 2004 en 2008 voor minstens 4,6 miljoen euro is verduisterd of ‘onrechtmatig besteed’, maar tot nu toe is geen enkele bestuurder hiervoor berecht. Eén fraudegeval leidt binnenkort tot een rechtszaak, alle overige gevallen zijn om onduidelijke redenen zonder vervolging afgehandeld, zo blijkt uit een inventarisatie door Binnenlands Bestuur. (Binnenlands Bestuur)

De fraude betrof vooral het plaatsen van mensen op de loonlijst die niet daadwerkelijk bij de school werkten, zo stonden er onder andere familieleden van bestuursleden of directie op de loonlijst en medewerkers van de ISBO. Verder werden medewerkers vaak te hoog ingeschaald, werd er onrechtmatig geld uitgegeven aan leerlingenvervoer en werden niet-educatieve (buitenlandse) reizen betaald met geld dat bedoeld was voor onderwijs. (Wikipedia)

Dit snapt iedereen, toch? Maar dan: Nederland hangt sinds het midden van de jaren 90 een neo-republikeinse opvatting van burgerschap aan, wat betekent dat van allochtonen minimaal participatie en liever nog integratie in de Nederlandse samenleving wordt verwacht.
En hoe gaat het met de fraude sinds 2008?

Nieuwe cijfers over kwaliteit en de besteding van overheidsgeld op deze scholen zijn niet te vinden. Jammer. Is er trouwens ooit iets terugbetaald?

Poesmobiel | 29-05-15 | 11:18

Hoog tijd dat we stoppen met die onzin, op naar het Franse systeem. Als ouders hun nageslacht willen indoctrineren met (pre)middeleeuwse sprookjes, doen ze dat maar in hun eigen tijd en met hun eigen centen. En dat geldt ook voor het christelijke onderwijs.

thijs4419 | 29-05-15 | 11:18

Luister naar de Calvinisten.
Wij moeten pijn lijden, pas dan is de Alheilige tevreden.
Dus wij hebben geen respect, wij zij racistisch, wij moeten direct met de geld buidel klaar staan, wij moeten iedereen toelaten, wij moeten de ogen sluiten, wij moeten alles accepteren ... pas dan doen wij wat de dominees van ons eisen. En zij die een andere mening hebben ? WOII, Slavenhandel .. enz. Net als bij Blatter. Wij kijken er naar en accepteren het.

Kamervraag | 29-05-15 | 11:18

Altijd wordt geroepen dat onderontwikkelde volken met onderwijs er bovenop zouden kunnen komen.

Het 'experiment' met allochtone jongeren die alhier hetzelfde onderwijs wordt geboden als autochtone jongeren, bewijst dat dit niet zo is. Ondanks gelijk onderwijs is er nog immer een enorme achterstand bij de allochtonen.

Ergo... het heeft toch met iets anders te maken.... Maar dat zal wel geen islam zijn. Toch?

alexbl | 29-05-15 | 11:17

Zo begon het in Sbrenica ook.

postmodernismisdead | 29-05-15 | 11:16

@Djengo123 | 29-05-15 | 11:10
Ik ben het op grote lijnen met je eens hoor. Wat vooral zo fijn is, is dat we hier openlijk voor uit mogen komen. Want feitelijk zetten we hier en nu vraagtekens bij het bestaan van welke God dan ook (dus ook Allah).
Ook zijn er iets meer vaardigheden/ onderwerpen die belangrijk zijn op school dan slechts lezen, schrijven en rekenen. Allemaal onderwerpen waar een totalitair systeem zijn stempel op kan - en zal gaan - drukken.

atheïstisch stemvee | 29-05-15 | 11:15

Hoe langer we de andere kant op kijken, hoe pijnlijker zal de scheiding worden.

henk vintage | 29-05-15 | 11:15

Eerst kiezen ze ervoor om de Nederlandse maatschappij te vermijden door hun eigen zuil te creëren, met eigen taal cultuur en religie, en daarna gaan ze huilen dat ze in Nederland geen kansen hebben/gediscrimineerd worden. Het is om te huilen.

DaRealSwag | 29-05-15 | 11:13

klinkklaar | 29-05-15 | 11:06

De op geloof gebaseerde partijen weten donders goed dat de islam een verkeerde bij in de korf is, maar durven niets te doen omdat ze bang zijn zichzelf te steken.

kwark001 | 29-05-15 | 11:11

Haha je kinderen met opzet een achterstand en minder kansen geven puur vanwege je haat voor de Hollanders. Slim bezig. Als moslim had ik mijn kind naar een normale school gestuurd voor een goede opleiding. Dan kun je alsnog op Nederland afgeven in de moskee op zondag stiekem.

Repetitive Beats | 29-05-15 | 11:11

Islam-bashers genoeg hier, dus ik trek het wat breder: ik snap überhaupt niet wat er religieus moet zijn aan leren lezen en rekenen, etc., behalve inderdaad het indoctrineren met geloof. Blijf me verbazen over de massale aanhang van die sprookjes. Aan de andere kant begrijp ik het ook wel: mensen willen houvast, een richting en kunnen niet accepteren dat het leven geen zin, doel of betekenis zou hebben. Mijn optiek: het leven heeft geen betekenis in absolute zin. We zijn er (wat dat ook is), planten ons misschien voort en dat is het. De rest is tijdverdrijf, ijdelheid, etc. En ik moet je zeggen: dat is helemaal niet leeg, ik prijs me gelukkig met het leven. Betekenis kun je er zeker aan geven, maar is altijd relatief. Als sommigen hun waarheid als absoluut gaan zien en dat met geweld op gaan dringen, dan beginnen de problemen. Noem me dogmatisch, maar het zou een stuk schelen als meer mensen er zo over zouden denken.

Djengo123 | 29-05-15 | 11:10

"De wereld is van iedereen," hoor je die sufferds altijd zeggen. Ja, Nederland is ook van iedereen. Maar o wee, als je bij hun eigen in huis binnendringt. Dan is opeens de hel los.

kwark001 | 29-05-15 | 11:09

@DeVrijlansier:

toevoeging: Stop dubbele paspooren & export van uitkeringen en kinderbijslag (laatste beter helemaal afschaffen; fokpremie is niet nodig - we hebben meer dan genoeg mensen), herinvoering dienstplicht voor iedereen met een NL paspoort.

Caveman48 | 29-05-15 | 11:08

Goed voor de segregatie en onbegrip tussen de culturen.

panadol | 29-05-15 | 11:08

Volledig in lijn der verwachting dus.

Slipsnifter | 29-05-15 | 11:06

En zo wordt onze staat uitgehold van binnenuit.
Ze hadden never nooit niet de stichting van islamitische scholen moeten toestaan.
Sowieso ben ik een atheist. Maar op een katholieke basis grootgebracht maar ik ben gaan nadenken dat er iets niet klopt aan dat gods verhaaltje.
Daar schort het hen nou net aan. NADENKEN.
Ze kunnen dat boekje niet loslaten.
En van jongs af aan wordt nu het islamitische kaf van het westerse koren gescheiden.
En dan verwacht de overheid dat het vanzelf later allemaal wel goed komt. Nee, de tweedeling is dus geschapen op heel jonge leeftijd. En waordt alleen maar groter
En dat krijg je er niet meer uit.
Alle islamitische scholen zouden hier helemaal geen plaats moeten krijgen en sowieso moeten eigenlijk alle scholen openbaar worden.
Het probleem is dat juist de christelijke partijen en de vvd hier zwaar op tegen zijn want dat druist in tegen de vrijheid van godsdienst en meningsuiting.
Dus willen ze vooral de christelijke scholen behouden en moet je daarmee ook de islamitische scholen behouden omdat dat ze anders discriminatie gaan schreeuwen.
En zo zitten we in een vicieuze cirkel die niet meer doorbroken gaat worden zonder deze maatregel te nemen.
Dus alle scholen openbaar en GEEN godsdienst op scholen.
Belijden met die troep in je hoofd doe je maar lekker thuis in je eigen tijd. Een school is om nuttige dingen te leren en geen onzinnige middeleeuwse bagger verhalen in je hoofd te proppen.

klinkklaar | 29-05-15 | 11:06

@Realism Is All | 29-05-15 | 10:30
Op échte christelijke scholen niet hoor. Het zijn weer vooral de katholieken die niet-katholieken aantrekken.

Op de basisschool van mijn kinderen, en die is bepaald niet reformatorisch of erger, komen hoofddoekjes niet binnen. Niet als leerlinge en niet als lerares.

Guido | 29-05-15 | 11:06

Integratie faal nummertje #9247

sickstyle | 29-05-15 | 11:06

Over die veronderstelde beter score van Islamitische basisscholen: "(...)een score die voor een islamitische school in een achterstandswijk voldoende is om een 8 te scoren, een witte school in een Wassenaarse villawijk slechts een mager zesje zou opleveren. Dezelfde score, ander eindcijfer."
. Van uw eigen favo weblog in September 2013 www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/09/...

DutchMountain | 29-05-15 | 11:05

@De echte Stolwijker | 29-05-15 | 10:32
Wat 'wij' willen: stop op de kanslozenimport uit met name moslimlanden, wetswijzigingen die de sluipende islamisering van grote steden, onderwijs, cultuur et cetera tegengaan, einde aan de politieke correctheid ten opzichte van dit vijandige Fremdkörper in ons land (ja: ons land), objectieve berichtgeving door de media over hoe deze doctrine zich op micro- en macroschaal in de samenleving manifesteert, hoofddoekenverbod in de openbare ruimte, onmiddellijke stop op moskeebouw, doorlichten van en zo nodig verbod op moslimstichtingen, afschaffing islamitisch lager én hoger onderwijs, nationale monitor bij lokale islamgerelateerde kwesties en disputen, stop op subsidies aan islampropaganda onder het mom van cultureel werk.
Dat dus, bijvoorbeeld.

De Vrijlansier | 29-05-15 | 11:04

Nog niet zo lang geleden waren er nog mensen die ontkenden dat er sprake was van islamisering. Deze mensen zijn schuldig aan wat er nu gebeurt. Islamisering en paralelle samenleving en steeds meer nehgatieve invloed van de islam op onze cultuur. Beperkingen van vrijheid, gelijkheid en welvaart. Deze met name linkse en D66 ontkenners en hun nageslacht, zullen zelf ook de zure vruchten gaan plukken van hun ontkenning van het probleem met de islam en immigratie. Arme meisjes en vrouwen. Geen jurkjes meer aan want hoer. Apart zwemmen etc. En met de nek aangekeken worden want vrouw en dus minderwaardig. En de mannen? Die mogen meegenieten van het geblèr van de moskee een aantal maal per dag en de steeds maar stijgende criminaliteit waar ook zij zelf heel goed vroeg of laat slachtoffer van kunnen worden. Lang leve de immigratie, lang leve de indoctrinatie, lang leve de islam en bye bye Nederlandse welvaart en gezelligheid. Het is om te janken en ik haat oprecht de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. De wegkijkers en ontkenners.

The real McCoy | 29-05-15 | 11:03

Religie is gif voor het volk zei iemand eens. Waarom al die religies moeten bestaan is mij een raadsel. Waarom moet er door het geloof in vreemde figuren zoveel ellende zijn. Die eens gewoon.

Rest In Privacy | 29-05-15 | 11:03

figuur | 29-05-15 | 10:43
Vrije Nator | 29-05-15 | 10:47
Volgens mij praten we langs elkaar heen. We zijn het eens over het probleem (catastrofe, zou ik het zelfs willen noemen). De oplossing ligt echter niet in het strijken van de vlag uit miezerige zelfhaat. Als we ons zelf al naar beneden trappen, aangemoedigd door emigranten met een obsessief-compulsieve stoornis, wie zal zich hier dan wel Nederlander voelen?

De echte Stolwijker | 29-05-15 | 11:02

De islam is binnen 20 jaar leidend in Nederland gezien de enorme aanwas aan moslimkinderen die ook nog eens op islamitische scholen ingeprent krijgen dat de autochtone kafurs vies en minderwaardig zijn.
Alleen een algehele opstand zou dit kunnen voorkomen.

sinar2 | 29-05-15 | 11:00

Wegkijken is het nieuwe tolereren. Religie vrij onderwijs kan ons nog redden.

Therapietje | 29-05-15 | 10:58

tipo | 29-05-15 | 10:53
Het probleem bij die lui is dat de gekken onder hen ook daadwerkelijk hartstikke gek zijn, moordzuchtig en gevaarlijk, gebrand op genocide en chaos. Wij hebben ook van die mensen, maar die sluiten we op in paviljoens en die mogen er nooit meer uit. Bij moslims blijven ze vrij rondlopen en hebben ze een ontwrichtende uitwerking op hun omgeving. Naast alle andere zaken die er in die contreien niet sporen, trouwens, en dat zijn er nogal wat.

Madame Poitiers | 29-05-15 | 10:57

Ik heb hier twee metalen borden aan de muur hangen. Eentje gemaakt door een Jood en eentje door een moslim.

Dat gaat al jaren goed. En daar blijft het verder bij. Ik bedoel die muur.

kwark001 | 29-05-15 | 10:57

@Lupuslupus | 29-05-15 | 10:47
Ik had het dan ook niet over een verlichte islam. Ik had het over verlichte denkers. Daarmee bedoel ik mensen die ook naar eigen groep durven kijken, niet alleen van zich af.

atheïstisch stemvee | 29-05-15 | 10:57

@tjekff: Niet best allemaal wat ze die kinderen aan doen. Net hitlerjugend.

HeerOlie | 29-05-15 | 10:56

Tergend langzaam, maar steeds evidenter kruipt Nederland richting de afgrond. Ik hoop dat het tij nog te keren is, maar vrees het ergste. De vraag is nu waarheen je kunt vluchten om deze waanzin te ontlopen.

Tijd voor een rerelease met bijgewerkte tekst van 'België' van het Goede Doel.

Caveman48 | 29-05-15 | 10:54

Welkom in de neerwaartse spiraal de islam genaamd. Religie hoort niet in het onderwijs thuis.
Zolang we deze dwaze vrijheid misbruikende cult hier iedereen laten buitensluiten worden ze extremer. Intolerantie moet je niet tolereren!

Antitheïst | 29-05-15 | 10:53

bergsbeklimmer | 29-05-15 | 10:40
Ben bang dat het daar vroeg of laat toch echt op uit gaat komen.

Sjnuffel | 29-05-15 | 10:53

Er zijn 1,5 miljoen basisscholieren. De islamitische basisscholieren vormden 0,60% van die groep en vormen nu 0,75% van die groep. Dat zal waarschijnlijk nog wel doorstijgen, maar we hebben het dan over maximaal 1 a 2% die islamitisch basisonderwijs heeft. Dat is niet zo heel veel, al is het wel jammer voor die kinderen dat ze in onwetenheid en als halve analfabeet de toekomst ingewenst worden door hun psychopatische ouders. Maar dat hou je toch.

tipo | 29-05-15 | 10:53

Nog 20 jaar, dan is "De Grootste Oorlog" hier.

BekiekUtMoar | 29-05-15 | 10:52

"Op een islamitische school kunnen de kinderen zichzelf zijn."
Ik nomineer deze voor de ironische lol-quote van de dag.

geylegerrit | 29-05-15 | 10:51

eerstneukendanpraten | 29-05-15 | 10:41
De islamitische scholen staan toch al zo hoog aangeschreven. Ze blijken een vruchtbare bodem te zijn voor wijsgeren, wiskundigen, wetenschappers, kunstenaars, noem maar op.
Daarom is (Noord-)Afrika natuurlijk zo'n fijn continent, waarvoor Europeanen zich in bootjes proppen om er te kunnen wonen, tussen die fijne, ontwikkelde, vredelievende mensen. Ik ben ze zo dankbaar dat ze hun talenten en verworvenheden met ons willen delen, terwijl ze hun thuislanden toch echt moeten missen, omdat het daar zoveel fijner is. Och och, zoveel onbaatzuchtigheid, ik schiet er bijna van vol.

Madame Poitiers | 29-05-15 | 10:51

Als je een hoofddoek draagt, word je met de nek aangekeken.---hatseflats , een onverantwoorde en onjuiste uitspraak van een basisschooldirecteur,ONGESCHIKT !

nemeton | 29-05-15 | 10:51

ISlam is HAAT. En nu willen ze dus meer mogelijkheden om die haat te leren. Want zo zitten die mensen nu eenmaal in elkaar. Met geen enkele andere bevolkingsgroep zijn er zoveel problemen. Jarenlang hebben ze om respect geroepen, maar zelf geen greintje respect kunnen tonen. De overlast op straat is door deze bevolkingsgroep ENORM! De criminaliteit onder deze bevolkingsgroep is stuitend. Ze roepen constant wat hun rechten zijn, maar hebben lak aan hun plichten. Dit is nu Nederland, waar de bejaarden, gehandicapten en zelfs kinderen (hardhandig) worden beroofd door aanhangers van dat geweldig geloof. Maar zelf roepen ze het hardst dat de Islam een geloof is van vrede. Dat Allah wel afrekent met deze criminelen. Na dit geroepen te hebben draaien ze zich om en beroven ze het volgend slachtoffer, of draaien ze zich om om zo de dader te beschermen. Nee, ik heb totaal GEEN RESPECT voor deze religie van HAAT!

upgent | 29-05-15 | 10:48

Bosma inmiddels teruggezien bij Pauw, hij was gewoon geniaal en weer een nieuw woord geleerd: etnocide en dat is dus precies wat deze mosselscholen nastreven.

eerstneukendanpraten | 29-05-15 | 10:48

Velen weten donders goed waar het Westen voor staat. maar we durven niet meer zelfbewust te zijn en overtuigd dat wij het juiste doen, beter dan een andere cultuur.

M.egafoon | 29-05-15 | 10:48

Een oud collega zei 40 jaar geleden tegen mij (57): Knierp het leven draait om kut - kerk - kapitaal, hij heeft nog steeds gelijk.
Kortom geloof belei(ij)den doe je maar in je eigen tijd en scholen moeten openbaar worden omdat dit niet anders meer kan.
Moslims niet accepteren kan niet, wat zou jij doen als je niet geaccepteerd wordt ?

Knierp | 29-05-15 | 10:48

@De echte Stolwijker | 29-05-15 | 10:32
Wat we willen? Een stop op die immigranten. Geboortebeperking. Gedwongen desegregatie. Keihard aanpakken van hufterjeugd d.m.v. strafkampen waar ze afgebeuld worden. En als dat niet werkt? Denaturaliseren en met de eerstvolgende lading uitkeringen naar Marokko sturen.
.
Nederland is VEEL te soft tegen dit soort crimineel tuig. En het is bekend dat dit crimineel tuig is. Ze schamen zich er niet eens voor. Ze vinden het stoer. En dan heb ik het nog niet eens over het geïnstitutionaliseerde geweld jegens, zoals al genoemd, homo's, joden, vrouwen, iedereen eigenlijk.

Vrije Nator | 29-05-15 | 10:47

Vraag Johny Quid maar wat voor een volwassenen dit soort religieus fanatisme op school oplevert...

frank87 | 29-05-15 | 10:47

@atheïstisch stemvee | 29-05-15 | 10:36
Er bestaat geen verlichte islam. Islam = islam, koran = koran.
Laat u toch geen zand in de ogen strooien! De islam heeft maar één doel: wereldheerschappij. En of dat nou met harde hand of op kousevoeten (lees: taqqya) gebeurt is niet relevant.
.
Wellicht zou het goed zijn als de redactie van GS nog maar eens de artikelen van Hans Jansen herplaatst. Want die zijn hier en daar toch niet goed geland/ter harte genomen.

Lupuslupus | 29-05-15 | 10:47

"Ook speelt volgens onderwijssocioloog Jaap Dronkers mee dat islamitische basisscholen het vaak gewoonweg beter doen dan openbare scholen met dezelfde lage sociaal-economische status."

Dus een islamitische school heeft al bij voorbaat een lage sociaal-economische status volgens onderwijssocioloog Jaap Dronkers. En ja, onderwijssocioloog Jaap Dronkers, als je de lat maar laag genoeg legt kun je er zelfs knielend overheen.

très cool | 29-05-15 | 10:46

Religie boven de 18 met een waarschuwing op de verpakking.
"Religie brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe"

BigusDickus | 29-05-15 | 10:43

@De echte Stolwijker | 29-05-15 | 10:32
Die immigranten hebben inmiddels wel hun kans gehad om te integreren, ze vertikken het, zelfs 3e generatie is om te janken, het werkt niet. Het zal misschien wel frustratie zijn, al die wegmetons-artikelen op GS, en terecht. Je ziet Nederland nou eenmaal kapotgaan, geen hond in Den Haag die er echt wat aan doet. Heel NL wordt ondertussen verkocht aan de EU, massaimport, Islam breid zich veel te ver uit (we weten toch hoe de cultuur is in dergelijke landen? De ellende daar, altijd oorlog?). Bosma gaat met zijn boek 'minderheid in eigen land' zo verschrikkelijk gelijk krijgen ben ik bang...... Maar gewoon kop in het zand, wat maakt het uit voor onze kinderen... toch hè??

figuur | 29-05-15 | 10:43

@Lupuslupus | 29-05-15 | 10:36

Hoi gristengekkie. Ga es bidden man. Doe iets.

roze_bril | 29-05-15 | 10:42

Madame Poitiers | 29-05-15 | 10:17

Dat zou dan een keer tijd worden, uit de islamitische wereld zijn tot nu toe nog geen 10 Nobelprijzen gekomen terwijl die vreselijke Joden er meer dan 150 hebben gekregen. En dat terwijl er pak hem beet 100 keer mosselmensen op de wereld rondlopen.

eerstneukendanpraten | 29-05-15 | 10:41

"Het ligt aan het westen". Mag ik even een teiltje. Een ideologie vol met geweld, zonder enige zelfreflectie. Wij willen die ideologie niet omarmen en dat is onze schuld.

Is dit een oproep om net zo gewelddadig te worden als mohammedanen? hoop het toch even niet.

bergsbeklimmer | 29-05-15 | 10:40

@Mark_D_NL | 29-05-15 | 10:32
Exact dat dacht ik eveneens toen mijn bijdrage verscheen en ik uw post las.

De Vrijlansier | 29-05-15 | 10:40

Vooralsnog is "moslim" zijn en de identiteit er van gebruiken en misbruiken een KEUZE. een vrij gedachtegoed aannemen, je eigen identiteit ontwikkelen en samen met elkaar leven zit niet bij het Islamitische gedachtegoed in.

LangeTijdGeleden | 29-05-15 | 10:40

Salafisten? Bah. Net honden die ons nest komen bevuilen.

Piet van den Hoek | 29-05-15 | 10:40

Alles wat je subsidieert groeit.

Vogelbeest | 29-05-15 | 10:39

Beinvloedbare jonge kinderen moeten niet met religies geconfronteerd worden. Later als ze 18 zijn mogen ze zelf de keuze maken, daar hoef je ze niet mee te indoctrineren.
Daarnaast heeft het geen enkele waarden als kinderen leren dat de zon om de aarde (die plat is) draait, vrouwen allemaal hoer zijn en ongelovigen dood moeten. Sluiten die tenten, ieder kind hetzelfde onderwijs. Gelijke rechten, gelijke kansen. Geloof is maar geloof, hou het achter de voordeur.

Shoxxie | 29-05-15 | 10:38

Geef ze één vinger vrijheid en ze pakken je hele land.

klinkklaar | 29-05-15 | 10:38

In plaats van al het bijzonder onderwijs af te schaffen (christelijke scholen scoren bovengemiddeld hoog in het onderwijs!) zou men de islam als-zijnde-een-religie moeten afschaffen. Het IS géén religie maar een doctrine die gelijk is aan het Nazisme, een woestijnindoctrinatie overgoten met een klein scheutje religie..
Wèg ermee. En laat het christendom met rust. Ik schrijf dit laatste met gemengde gevoelens omdat er ook bij de christenen véle islam-meelopers zijn.
.
Het christendom is door al die "verlichten" in de afgelopen decennia tot in de grond geboord en belachelijk gemaakt, bespot. Maar het is een ijzeren natuurwet dat waar het christendom verdwijnt, een ander haar plaats inneemt. In dit geval is dat de alles vernietigende islam. Bent u nu tevreden?
.
Nederland dat zo rijk gezegend was, heeft de Schepper bij het grof vuil gezet. De gevolgen daarvan zullen niet uitblijven en steeds erger worden. "We have nothing seen yet".

Lupuslupus | 29-05-15 | 10:36

Lichtpuntjes in de (naderende) duisternis zijn dan weer de columns van de meer verlichte denkers uit islamitische hoek. Zoals vandaag van Ibrahim Wijbenga in de VK.

atheïstisch stemvee | 29-05-15 | 10:36

Ik zie het bij de school van mijn kinderen.
De directie heeft er jarenlang alles aan gedaan om de aanhangers van de middeleeuwse doodscultus te pleasen.
Liever geen varkensvlees tracteren, geen kruis op de mijter van Sinterklaas, geen paasontbijt maar lenteontbijt.
Met halalworst.
Rekening houden met middeleeuwse feestdagen, vakanties iets langer vanwege reis maar marokko.
En nu, vlak voor het einde van het schooljaar stappen er ineens 4 over naar een segregatieschool in een andere stad.

Het schijnt dat die ook nog met taxibusjes opgehaald worden op kosten van de gemeenschap.
Weet niet of dat via de gemeente of het rijk gaat, maar ik weet wel dat het gebeurt.
Daar zou iemand met verstand van zaken eens in moeten duiken.

Cuyahoga | 29-05-15 | 10:36

Islamitische basisscholen doen het beter andere scholen op gelijk socio economisch niveau?
Waarom spreken de kinderen dan zo beroerd Nederlands?


Als ik zelf de cijfertjes mag bepalen kan ik ook wel een mooi beeld schetsen.

Rest In Privacy | 29-05-15 | 10:35

Mocroos doen aan actieve zelfdiscriminatie.
Door alle inteelt zo giga dom geworden dat ze
het niet eens doorhebben.
Nog (ja, het kan.....) dommer is dat ze de autochtoon
daar de schuld van geven.
Nouja, nog even. Met de nieuwe orde wordt
dat probleem ook weggevaagd.

pennestront | 29-05-15 | 10:34

Kinderen worden niet religieus geboren.

Muggenmepper | 29-05-15 | 10:32

"beelden en teksten van de kids op abdelsaks school
brrrrr
"sterven is een teken van allah" zingen in je uniformpje
youtu.be..."
.
Holy fukcing shit!!!!
En gewoon op school he.
Dit zie je nog niet op Urk.

fifi23 | 29-05-15 | 10:32

Maar wat WILLEN jullie nou dan?
Er gaat geen dag voorbij of er verschijnt hier wel een topic over hoe in en in slecht het hier in NL is: pgb, MH17, accijnzen you name it. Logisch, misstanden moeten aan de kaak worden gesteld. Maar het frame is altijd weg-met-ons. "Dit land is stuk, mogen we een nieuwe", staat er dan. Uiteraard daaronder de sneue tegeltjes van de economische vluchtelingen, die vanuit één of andere gangsterstaat of een nivelleringsparadijs hun mislukking mogen afreageren.
En dan verwachten we van immigranten dat ze dankbaar zijn in NL? Dat moslims braaf integreren?
Wake up.

De echte Stolwijker | 29-05-15 | 10:32

@De Vrijlansier | 29-05-15 | 10:31
We hadden samen er 1 post van kunnen maken.

Mark_D_NL | 29-05-15 | 10:32

En wat leren ze in de islamitische scholen?! Donald Duck boek?! Nee natuurlijk niet, het heet niet voor niets "islamitische school", boek nummer een van de islam is de Quran, ze leren dus het volgende uit de Quran:

www.thereligionofpeace.com/Quran/023-v...

Het westen graaft eigen graf. Ik heb medelijden met onze kleinkinderen.

Wonderful-Life | 29-05-15 | 10:31

In de discussie valt telkens weer op dat de voorstanders van Islamitische basisscholen schaamteloos schermen met het argument dat de moslimkindertjes zich er zo senang voelen. Terwijl die doctrine geen keuze is, maar wordt opgelegd door de ouders. Het is niets anders dan geestelijke vergiftiging van kinderen door volwassenen.
Islamitisch onderwijs staat gelijk aan anti-integratie.

De Vrijlansier | 29-05-15 | 10:31

"Op een islamitische school kunnen de kinderen zichzelf zijn." - Nee meneer de School Directeur. U creeert een omgeving van onzekerheid en onveiligheid voor deze kinderen buited de school muren. Religie, en zeker de ISlam, is gif. En u, en de ouders, spuiten deze kinderen van jongs af aan in met dat gif. U creeert deze tegenstellingen en u vergroot deze tegenstellingen.

Mark_D_NL | 29-05-15 | 10:30

Op Christelijke scholen wordt nu al apart gegymd, op schoolkampen wordt rekening gehouden met lange Moslim-tenen, dat lees je de laatste tijd her en der.

Zou dit andersom op Haat... ik bedoel Islam-scholen ook zo zijn? Wat denkt U zelf???

Het is alleen maar nemen, nooit geven.

En verontwaardigd zijn dat het Westen verwacht dat ze zich aanpassen aan onze normen/waarden.

Zij zijn hier te gast, en hun moraal spoort totaal niet met de onze.

Realism Is All | 29-05-15 | 10:30

Ultimate Master G | 29-05-15 | 10:23
En weet u wat ook zo frappant is? Juist zij van Afrikaanse origine die zich telkens beklagen over de blanken, zijn degenen die het hardst roepen dat ze per se tussen de blanken willen blijven wonen. En dat doen ze op een pesterige toon, alsof het geen zegen is voor ons om de mensen van Afrikaanse origine in ons midden te hebben. Vreemd he?

Madame Poitiers | 29-05-15 | 10:30

Het zal wel weer een hoop Nobelprijzen opleveren voor onze Arabische medemens.
Oh, nee wacht. Pedofiel en slager Arafat was de laatste.

Piet Karbiet | 29-05-15 | 10:29

Haha de valse argumenten van Jaap Dronkers het onderwijsmannetje. Nee Jaap niet skiën is GEEN hobby. Openbaar is gericht op onderwijs. Niet op 1 of andere ideologie. Sufferd!

roze_bril | 29-05-15 | 10:28

Integratie was toch het beleid wat in Nederland is uitgezet? Dan staan Islamitische scholen en Islamitisch onderwijs daar haaks op, dat bevordert namelijk in hoge mate de segregatie.

EdammerKaas | 29-05-15 | 10:28

Met verplicht vak: terug naar de zandbak, mag ik hopen.

Sjaak uit Dordt | 29-05-15 | 10:28

En daarom moet vrijheid van religie uit de grondwet:
.
Geloof is prima; maar beleid het achter je eigen voordeur, of een andere gesloten deur.
.
Geloof is een keuze die niet aan kinderen mag worden opgelegd/opgedrongen. Dus geen geloof op scholen/onderwijs en geen kinderen in kerken/moskees/tempels/synagoge etc. Als je 18 bent kijk je zelf maar of je nog in sprookjes wil geloven. Ook uitingen van geloof (doekjes, kettingen, hangers, rozenkrans etc.) zijn op het werk en in het openbaar ongewenst.
.
Aan geloof kunnen in het openbaar GEEN rechten worden ontleen; dus geen recht op het afdwingen van navolging van bijvoorbeeld spijswetten, bid-ruimtes of anderszins religieus onderbouwde (lol) wensen.
.
En als iedereen zich daar fijn aan houdt, is op straat en op het werk iedereen gelijk. Scheelt een hoop ellende.

KazVandam | 29-05-15 | 10:28

Ik heb mijn zoon ingeschreven op een christelijke school zodat ik geen hoofddoekjes in de klas hoef te zien.

RepubliekNederland | 29-05-15 | 10:27

Ultimate Master G | 29-05-15 | 10:23
Ik betuig juist mijn innige dank aan alle verworvenheden waarmee de wereld zich dankzij de bewoners en afstammelingen van het Afrikaanse continent gelukkig mag prijzen. Snapt u dat niet?

Madame Poitiers | 29-05-15 | 10:25

Oh, er is een maar. Hé wat vervelend weer.
Maar goed, de islamitische zaadjes zijn geplant. De Europese bodem is een vruchtbare. Nu is het enkel een kwestie van tijd, geduld en steeds de grens opzoeken. Millimeter voor millimeter.

atheïstisch stemvee | 29-05-15 | 10:24

Segregatie is een keuze.
Een keuze die moslims bewust maken omdat ze weigeren om zich de heersende Nederlandse normen en waarden eigen te maken,waardoor ze wat mij betreft beter in hun eigen heimat hadden kunnen blijven!En nog steeds vrij zijn om te vertrekken,ipv onze samenleving dus bewust te ontwrichten.

deraderendraaien | 29-05-15 | 10:24

Gewoon de andere kant op kijken zolang het nog kan....

InfidelRevolution | 29-05-15 | 10:24

Ach Madame, merkte je na het lezen van je eerste plempsel dat je nog ergens een heel continent - met mensen van verschillende religies etc - was vergeten te schofferen? Gelukkig wist je het al in het derde plempsel goed te maken.

Ultimate Master G | 29-05-15 | 10:23

Ik heb hier wel eens link geplempt naar de namen van islamitische scholen. Nederlandse scholen worden o.a. vernoemd naar bloemen of dieren. Islamitische scholen naar veldslagen, moordende generaals en slachtpartijen. Sick.

Piet Karbiet | 29-05-15 | 10:23

Zionistonomie, platteaardegrafie, creationisme. Allemaal verplicht.

Godsammekraken | 29-05-15 | 10:22

-weggejorist-

tjekff | 29-05-15 | 10:21

Het was al vanwege de kosten hoog tijd om bijzonder onderwijs af te schaffen. Nu is het de hiogste tijd.

De finale eindbaas | 29-05-15 | 10:21

ie = is

zuiderduin | 29-05-15 | 10:21

Daarom stoppen met bijzonder onderwijs. Er is geen plek voor je denkbeeldige vriend bij de opvoeding van beïnvloedbare kinderbreinen.

En weg met de islam, maar dat spreekt voor zich.

Little Arithmetics | 29-05-15 | 10:21

Religie ie de bron van alle kwaad en alle religieuzen zijn geschift (dat zei mijn vader al). Van de meeste hindoes en christenen heb je alleen een stuk minder last.

zuiderduin | 29-05-15 | 10:20

Het wordt tijd dat het westen zijn identiteit in de Here Jezus Christus hervindt, dan hebben we geen last meer van dat diffuse postmoderne gedoe, met zijn 'alles moet kunnen' en 'er is geen waarheid, alleen interpretatie'.

malang | 29-05-15 | 10:20

Als liberale kinderen zonder hoofddoek met de nek aangekeken op islamistische scholen is dat toch juist HET argument om geen enkel onderwijs op basis van religie nog te financieren. Dat dan nog afgezien van het feit dat er van integratie geen barst terecht komt op deze manier.

Domtoren | 29-05-15 | 10:19

Het huidige klimaat. Dat is er nog altijd vooral een van pamperen en met een grote boog om enorme problemen heen lopen.

Lewis | 29-05-15 | 10:19

Op het gebied van wetenschap, innovatie en ontwikkeling laten zij met Afrikaanse roots zich überhaupt op magnifieke wijze gelden. We moeten hen eeuwig dankbaar zijn, alleen al voor hun ontelbare vondsten en ontdekkingen op medisch gebied, die al zoveel levens hebben gered. Afrika = brains of the world!

Madame Poitiers | 29-05-15 | 10:19

Moslims voelen zich gehaat, waardoor ze extremer worden, waardoor ze nog meer gehaat worden, etc, enz.

Rest In Privacy | 29-05-15 | 10:17

Geweldig toch? Het zal leiden tot nog meer bijdragen aan de wetenschap, de wijsheid, de kunsten, en al die andere geweldige innovaties die de islam aan de wereld schenkt.

Madame Poitiers | 29-05-15 | 10:17

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen