Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Nederland moet Baarden van Troje weigeren

moslimmibo.jpg De afgelopen weken heeft de GeenStijl SheikWatch™ een aantal keer bericht over haatimams die naar Nederland wilden komen om op islamitische bijeenkomsten antisemitisme, geweld en/of opruiing tegen on- of andersgelovigen, de democratie, de rechtsstaat of natuurlijk het joodse volk te prediken. Berichtgeving op GeenSheik.nl wist daar enkele malen een stokje voor te steken. Niet omdat we fysieke blokkades opgeworpen hebben voor de deuren van moskeeën. Ook niet omdat we de macht hebben om mensen de toegang tot spreekgestoeltes in Nederland te verbieden. Neen. We toonden slechts wat videobeelden en uitspraken bij namen op affiches van dergelijke bijeenkomsten, en vervolgens trok het lokale gemeentebestuur en/of de organisatie en/of de NCTV de stekker uit de microfoon van diverse van deze sheiks, imams en "islamitische geleerden". De predikers knoopten zichzelf op aan hun eigen woorden. Prima. We hoeven immers de ongebreidelde import van bekrompen en regressieve religieuze dogma's niet onweersproken en zonder openlijke kritiek te laten gebeuren, zeker niet omwille van de intellectueel armoedige non-argumenten 'fatsoen', 'respect' en 'tolerantie'. Maar de vrijheid van meningsuiting dan? Geldt voor dergelijke haatsheiks niet net zo goed dat ook zij het recht hebben om uitspraken te doen die anderen misschien niet willen horen, en hoort GeenSheik.nl als een van de weinige échte voorvechters van het vrije woord in Nederland dat recht dan niet tot de dood te verdedigen? Jazeker wel. De essentie van de vrijheid van meningsuiting is tenslotte dat die ruimte en bescherming biedt aan abjecte meningen, snoeiharde standpunten en onwelgevallige uitspraken, ongeacht of die haaks staan op de opvattingen van de staat, de macht of de meerderheid. Maar bij de uitspraken van de haatsheiks gaat het niet om vrijheid van meningsuiting. Het heeft met vrijheid weinig te maken, en vanuit hun eigen perspectief gaat het zelfs niet eens om een mening. Vrijheid? De bijeenkomsten waar de bebaarde sujetten hun redevoeringen zouden uitspreken, zijn namelijk helemaal geen openbare vrijplaatsen. Natuurlijk, eenieder zou zijn stoute schoenen aan uit kunnen trekken, zich op de knieën op het tapijt van de moskee laten zakken en luisteren naar wat de redevoerders van dienst te zeggen hebben. Maar wat als zo'n haatsheik vervolgens openlijk verkondigt dat homo's met het hoofd vooruit van een flat geworpen moeten worden, en de neutrale toeschouwer besluit om zich hardop tegen zo'n verwerpelijk standpunt uit te spreken? Zou er dan een debat ontstaan in zo'n zaal? Of zou zo iemand binnen enkele momenten buiten gezet worden, al dan niet op kousenvoeten en al dan niet ongeschonden? Het zijn geen bijeenkomsten waar gedebatteerd wordt, het zijn bijeenkomsten waar een vooraf bepaalde waarheid met instemming wordt ontvangen door de congregatie in de congreszaal. Het is geen debat, het is een religieuze roadshow van een importhaatbaard en vraagstukken die worden opgeworpen blijven binnen de vooraf gestelde regels die de Koran voorschrijft: je kan op zo'n avond als bezoeker niet ongestraft pleiten dat homofilie maatschappelijk geaccepteerd moet blijven, maar je kan wel vragen hoe hoog zo'n flat dan dient te zijn waar homo's vanaf gegooid moeten worden. Meningsuiting? Uit die constatering volgt logischerwijs dat het geen bespreekbare, bevraagbare of openlijk weerlegbare meningen zijn die de ongewenste predikers op dergelijke bijeenkomsten uiten, het is voor henzelf de enige waarheid. Vanuit het verlichte standpunt van het westen is die waarheid echter niet meer dan een ideologische doctrine. Eentje die voorschrijft dat joden en ongelovigen dood moeten, dat homo's dood moeten, dat vrouwen fokfabrieken zonder gelijke rechten aan de man zijn, en natuurlijk dat er maar 1 Allah is, dat hij maar 1 Profeet heeft, en dat zij geen van beiden bespot, beledigd of in twijfel getrokken mogen worden - op straffe van, jawel, de dood. Het uiten van meningen impliceert de gelegenheid voor de inbreng van tegenmeningen. Tuurlijk, je kan het proberen. Maar een verstandig mens gaat op de F-Side van Ajax ook niet tegen een tribune vol hooligans die kritiekloos achter hun eigen Godenzonen aanlopen roepen dat Feyenoord, ADO of FC Utrecht de betere clubs zijn. Dat is vragen om een publieke lynchpartij. Het recht op bekrompenheid Doet bovenstaande interpretatie iets af aan het recht van deze predikers om hun zegje te mogen doen, ongeacht hoe dogmatisch en bekrompen dat zegje is? Anders gesteld: staat of valt het in Nederland universeel geldende recht op de vrijheid van meningsuiting met de verplichte aanwezigheid van tenminste 1 andersdenkende of, nog erger, 1 controlerende ambtenaar in de zaal? Nee, natuurlijk niet. Als dat de regel was, zou helemaal niemand nog achter gesloten deuren bijeen kunnen komen voor beraad, debat of een vergadering. Zoiets is relatief recentelijk nog geprobeerd in Duitsland, maar de DDR heeft het uiteindelijk niet gered. Andersom is het ook zo dat zodra er "buitenstaanders" de zaal betreden om (dankzij de inzet van een gemeentelijke tolk, zoals vorige week in Amsterdam) mee te luisteren naar wat zo'n prediker nou precies vertelt, de sheik in kwestie natuurlijk niet openlijk zijn eigen woorden herhaalt, maar zijn pleidooien voor het verdrijven van joden en christenen van het Arabische schiereiland even laat voor wat het is. Ze zijn wel gek, maar niet gek. Maar ook hier zal wat er wél gezegd werd niet zijn tegengesproken, bediscussieerd of met argumenten zijn weerlegd. Het is aangehoord en opgezogen door aanwezigen die niets strafbaars hoorden, maar ook niets verlichts kregen voorgeschoteld. Niet hardop uitspreken dat joden en christenen van het Arabisch schiereiland verdreven moeten worden, betekent bovendien niet automatisch dat er afstand van die overtuiging is gedaan, en al helemaal niet dat het tegenovergestelde is bepleit. Vloeken in de Westerse Kathedraal Daarom is het goed om sommige van deze sujetten te weren als hun eerdere uitspraken daartoe aanleiding geven. Het zijn geen debatleiders, het zijn geen discussiepanelleden en het zijn geen vrijdenkers met een mening, die interesse hebben in discussie met aanhangers van een opponente mening. Het zijn religieuze leiders, mensen die in hun gemeenschap heel serieus genomen worden en in hoog aanzien staan, die in hun preken en lezingen opgeroepen hebben tot haat en niet zelden ook tot geweld tegen niet-moslims. Tot acties, kortom, die niet gedekt worden door het recht op de vrijheid van meningsuiting, maar die wel hele geloofsgemeenschappen voeden in de overtuiging dat niet-moslims geen goede mensen zijn, vrouwen geen rechten hebben, homofilie een onreine ziekte is en alle joden dood moeten. En dat ze niet te veel vragen moeten stellen bij die overtuigingen, want dan wordt Allah boos. ANP-31457548.jpg Deze weinig progressieve uitspraken worden gedaan door fervente aanhangers van een religie die zelf geen enkele tegenspraak duldt, een religie die democratie niet als staatsvorm accepteert, een religie die het westerse rechtsstaatdenken niet als juridische leidraad ziet en een religie die de ruime vrijheid van meningsuiting die het westen ter beschikking stelt enkel aanwendt om te pleiten voor de bekering, de dood of de zuivering van alles en iedereen die niet gelooft in Allah als enige god, Mohammed als zijn profeet en alle overige dogma's die de volgers van die twee ongenaakbare heerschappen in 1400 jaar tijd hebben gezaaid, geoogst en gecultiveerd. Zij vloeken dus in de verlichte kerk. Maar de deur van de Westerse Kathedraal staat wijd open voor deze lieden, die onder de beschutting van de hoge plafonds van de vrijheid en de bescherming van de dikke muren van de rechtsstaat komen roepen dat de hele verdomde kafferzooi in de fik gestoken moet worden. Baarden van Troje In al ons oneindige respect, fatsoen en/of naïeve menslievendheid hebben we die Baarden van Troje zelf binnen gelaten. Eerst heette dat in het Nederlandse geval 'tolerantie' voor 'vreemde luchtjes in het portiek' en daar waren we trots op, als multicultureel gidsland dat is gesticht, gegroeid en onderhouden op een ruimdenkende handelsgeest. Maar toen de puinhopen van de multiculturele samenleving zich af begonnen te tekenen na 9/11, Theo van Gogh en de OV-aanslagen in Engeland en Spanje werd die tolerantie plotseling haastig uitgelegd als onverschilligheid - wellicht om verwijten van nalatigheid te voorkomen. Als we na een nieuwe golf recente islamitische terreur in Toulouse, London, Brussel, Parijs, Luik, Nice, Kopenhagen en Garland nog steeds niet willen ontwaken uit de naïeve koortsdroom van de multiculturele samenleving, is de definitie van tolerantie wederom toe aan een herziening. Tolerantie is dan slechts nog een ander woord om de lafheid mee te omschrijven die we collectief aan de dag leggen als het om de verdediging van zwaar bevochten westerse vrijheden gaat. Terwijl het zo simpel is. Het uitgangspunt van de Westerse Kathedraal moet zijn dat de deuren voor iedereen open staan en dat iedereen de kansel mag beklimmen om een zegje te doen, op basis van een vrijheid van meningsuiting zonder tolerantie voor intolerantie. Niet omdat we niet tegen domme, abjecte of agressieve standpunten kunnen. Maar omdat huisregels bedoeld zijn om gastvrijheid voor iedereen te garanderen, niet om ze te misbruiken in een pleidooi om de gastheer af te maken.

Reaguursels

Inloggen

Poesmobiel | 18-05-15 | 11:07 Is Wilders een clown? De beeldvorming betreffende Wilders is al jaren dermate negatief, dat waarschijnlijk de meeste Nederlanders er niet aan ontkomen om hem te zien als een provocateur en populist en rechts-extremist, en iemand met wie je voor geen goud geassocieerd wil worden. Want overkomt het je toch dat mensen je met Wilders gaan linken, dan riskeer je vrienden en je baan en opdrachten en allerlei vormen van tegenwerking. Als ze bijvoorbeeld in ‘De Wereld Draait Door’ en ‘Pauw’ zouden doen aan openbare ketterverbranding, dan denk ik dat Wilders dan als eerste aan de beurt zal zijn, en dat dan heel het klappubliek van die shows daar juichend bij zal staan kijken, onder luide aanvoering van al die Bekende Nederlander meningtypes die je daar altijd aantreft. Maar goed, Wilders heeft in het verleden overdreven uitspraken gedaan, in de trant van ‘kopvoddentax’ en ‘koran-Donald Duck’ en ‘knieschieten’, enzovoort. En ook als je dan zegt dat een politicus wel eens harde uitspraken doet, dan nog blijft het wringen. Maar ondertussen is hij wel al diverse malen Politicus van het Jaar geweest, is hij in zeer veel buitenland een beroemd en veelgevraagd spreker, en moet hij al tien jaar beveiligd leven vanwege doodsbedreigingen afkomstig uit die ideologie die het voorwerp van zijn kritiek is. Dus de man krijgt al 10 jaar gelijk eigenlijk. Net zoals collegabedreigden Salmon Rushdie en Ayaan Hirsi Ali al jaren gelijk krijgen van diezelfde ‘vredevolle’ beweging. Daarom, dat idee van ‘clown’, dat imago, die persona, daar is ijverig aan gewerkt op de burelen van de politieke correctheid. Het is het resultaat van jaren van gedemoniseer en karaktermoord, elke dag weer, dag in dag uit.

Benedict Broere | 18-05-15 | 15:52

Hé, ik dacht even dat jullie het over de Israelische staatsgodsdienst hadden

mallekater | 18-05-15 | 14:26

Excuses aan iedereen! Er staat ergens een 'als' teveel.

Poesmobiel | 18-05-15 | 14:14

@Dhr. de Wit
Omdat Geert Wilders heel goed is in het verzinnen van grappige oneliners en leuke nieuwe woorden noem ik hem een clowntje. Tegelijkertijd ontken ik niet het belang van een tegengeluid in de politiek. Als dat geluid van hem komt, vind ik dat prima en als wat mij betreft kan dat ook lekker hard! Maar zolang zijn beweging/vereniging geen partij is, valt of staat de PVV met alleen hem. En zolang zijn standpunten vooral bestaan uit het afschaffen van bestaande structuren zonder gedegen vervolgprogramma kan ik niet op hem stemmen. Mocht u zich onaangenaam geraakt voelen door het woord clowntje dan vind ik dat jammer. Zal ik m'n excuses aan u aanbieden?

Poesmobiel | 18-05-15 | 14:12

En de moskee-besturen die deze haatimams uitnodigen komen er allemaal keer op keer mee weg. Waarom kan een Motie van Wantrouwen alleen in de Tweede Kamer uitgedragen worden, en niet bijvoorbeeld aan een moskee-bestuur, of aan de AIVD gericht worden?

CrapoTheGreat | 18-05-15 | 14:10

Van Rossum rondt af met: “… op basis van een vrijheid van meningsuiting zonder tolerantie voor intolerantie.” Maar het is van belang hierbij op te merken dat Karl Popper het heeft over onaanspreekbare, onredelijke en gewelddadige intolerantie. Zo’n haatimam bijvoorbeeld, is daar een redelijk gesprek mee te voeren? Staat die man open voor argumenten, voor wetenschappelijk onderzoek? Persoonlijk heb ik nog nooit meegemaakt dat moslims open staan voor argumenten of wetenschappelijk onderzoek. Raak je in discussie met moslims, dan is het alsof je Jehovah’s Getuigen wilt overtuigen dat sauriers hebben bestaan honderden miljoenen jaren geleden. Je kan een hele middag proberen daarvoor het ene argument na het andere aan te dragen, maar je stuit op een muur van doctrinaire onwil en onvermogen mentaal ook maar iets te verschuiven. Verder lijkt de grondwet van door moslims gedomineerde samenlevingen vooral dit te zijn: wij roeien iedereen uit die het niet met ons eens is. De moderne open samenleving daarentegen is alleen maar mogelijk op basis van een bepaalde tolerantie jegens bijvoorbeeld wereldbeschouwelijke diversiteit. Slaat evenwel binnen die diversiteit één partij aan het schreeuwen en haten en komt daar geweld uit voort, en blijkt men ook totaal niet vatbaar voor argumenten en beroepen op redelijkheid en verbetering en voortschrijdend inzicht, dan stort de relatieve vrede en welvaart van de moderniteit in elkaar en ontstaat er burgeroorlog, terreur, stadsguerilla, politiestaat, bewakingsstaat en drang tot total control. Misschien verschijnen er binnenkort weer grote muren in Europa, in een poging om de gekte buiten te houden. Of krijgen mensen vanaf de geboorte een chip ingebouwd, om maar snel te kunnen detecteren of zij zich willen opblazen in cafe’s of bioscopen. Karl Popper: “But we should claim the right to suppress them if necessary even by force; for it may easily turn out that they are not prepared to meet us on the level of rational argument, but begin by denouncing all argument; they may forbid their followers to listen to rational argument, because it is deceptive, and teach them to answer arguments by the use of their fists or pistols.”
en.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper

Benedict Broere | 18-05-15 | 13:54

Goed stuk. Niet wij, maar de islam zaait haat en dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Zeker zolang media gewillig meezingen in het koor der "onderdrukten". www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/05/...

PS Straks ontvalt prof. Smalhout ons ook nog.

PrinsesStoepje | 18-05-15 | 13:32

Heel goed stuk Van Rossem.

Ergea | 18-05-15 | 13:30

@Poesmobiel | 18-05-15 | 11:07
Klinkt plausibel. Alleen jammer dat je Wilders een clowntje noemt en dat zegt iets over de indoctrinatie van de linkse pers. Al sinds Janmaat worden mensen die zeggen waar het op staat voor 'clown' uitgemaakt, incluis Fortuyn, incluis van Gogh. Wilders wordt al meer dan 10 jaar bewaakt door een prive militie omdat hij zegt waar het op staat. Dat hij af en toe tot schreeuwens toe zijn woord doet in de Tweede Kamer ligt niet aan hem. Als jij keer op keer op keer op keer wordt afgeserveerd met drogredenen en jij-bakken dan wil jij ook gaan schreeuwen. De PVV wordt stelselmatig genegeerd in het parlement. Ook al hebben ze goede moties of wetsvoorstellen, er wordt altijd tegengestemd. Een paar weken later komen de andere partijen met bijna precies hetzelfde en wordt er wel voor gestemd. Alleen maar om Wilders dwars te zitten. Daarmee is de Nederlandse democratie een fopdemocratie geworden want miljoenen kiezers worden hiermee genegeerd.

Dhr. de Wit | 18-05-15 | 13:20

My point exactly!! :-)

baard van troje | 18-05-15 | 13:15

ik mis iets: ze roepen op tot geweld, en dat valt NOOIT onder vrijheid van meningsuiting.

FW Ta-183 Huckebein | 18-05-15 | 13:04

Van Rossem heeft overgewerkt en in Spartacus-stijl een doortimmerd stuk gewrocht. Even de kop d'rbij op maandag, dus. En hulde, in het bijzonder voor de slotzin, want je kunt bij alle discussie over democratie en rechtsstaat diezelfde democratie en rechtsstaat niet laten uithollen door een vijandige mogendheid. Dat is namelijk wat Islam uiteindelijk is: een vijandige mogendheid.
De zeventiende-eeuwse filosoof Blaise Pascal schreef het al: wanneer de wetten niet meer voldoen, dienen ze te worden aangepast. Zo lang de boven ons gestelde oikofoben in met name West-Europa dat niet door hebben, glijden we gewoon verder richting afgrond.

De Vrijlansier | 18-05-15 | 13:04

Vrijheid van meningsuiting is niet hetzelfde als goedgelovigen zonder mening met valse logica voor je karretje proberen te spannen.

Suerte Piet | 18-05-15 | 12:50

Peter Emile | 18-05-15 | 11:00
Hulde voor uw gedegen repliek en ware woorden!

appelvink | 18-05-15 | 12:35

Ook van mijn kant hulde aan heer Van Rossum.
Maar ook mijn hulde voor Peter Emile | 18-05-15 | 11:00.
Daar is geen speld tussen te krijgen.

Vigil | 18-05-15 | 12:28

@Peter Emile:
Plus veel! En van Rossem, wat een heerlijk stuk. Gewoon helder waar het op staat. Ook ik heb nooit begrepen waarom het maar toegestaan wordt wat deze lieden ten berde brengen. Want wat zij doen is géén VVM maar direct aanzetten tot geweld en haat. Want als deze lieden prediken wordt het door de toehoorders als religieuze verplichting gezien om de daad bij het woord te voegen.

Mensen die de vergelijking trekken met Jehova's, Zwarte Kousen etc., snappen het gewoon niet en willen het niet snappen. Deze sektes roepen ook onverkwikkelijke dingen maar zetten NOOIT aan tot geweld ect. tegen andersdenkenden of niet-gelovigen. I.t.t. wat deze Jihadbaarden wél doen. Noch schofferen zij openlijk de gehele samenleving waarop het merendeel van onze medelanders op parasiteren terwijl zij diezelfde maatschappij vervloeken en omver proberen te werpen. Daarom is de enige juiste actie: Géén tolerantie voor het intolerante! Want als men dat accepteert graaft men zijn eigen graf.

Sjefke7807 | 18-05-15 | 12:12

Islam = de Inquisitie uit de middelleeuwen in Europa, op islam basis. De christelijke Inquisitie strafte ook hard anders denkenden af. Dat hadden we achter ons, tot de islam hier kwam dus. Goed verhaal, op maandag.

Raider Twix | 18-05-15 | 12:11

@Godsammekraken | 18-05-15 | 09:10
Sorry, en Spartacus natuurlijk.

Godsammekraken | 18-05-15 | 12:04

als je de vrijheid van meningsuiting gaat begrenzen op de factor belediging, dan bepalen uiteindelijk extremisten wat wel en niet gezegd mag worden.
Of iemand zich beledigd voelt is subjectief. Volgens salafisten is enige vorm van kritiek op de islam niet toegestaan en dus zal zelfs de meest milde vorm van kritiek als beledigend opgevat worden.
Daarnaast zouden we dit hele debat niet hebben als er geen geweld gepleegd zou worden als reactie op de vrije meningsuiting. Andere religies zijn in veel extremere mate beledigd, denk aan een Jezus in pis 'kunstwerk' Dat gaat even iets verder dan een getekende Mohammed. Maar omdat er vanuit de andere religies geen aanslagen zijn gepleegd had niemand het erover. De ware reden dat dit nu op de agenda staat van 'progressief' Nederland is natuurlijk puur en alleen de angst voor geweld. Maar om dat in te zien moet je de situatie rationeel analyseren, en met rationele analyses kun je geen politiek bedrijven.

Ron_Paul | 18-05-15 | 12:03

-weggejorist-

h65485665 | 18-05-15 | 11:55

@kapotte_stofzuiger | 18-05-15 | 09:12
• Hear, hear!

h65485665 | 18-05-15 | 11:55

Kort samengevat; Poppers Paradox, oftewel De paradox van tolerantie. "Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them."

Durotar | 18-05-15 | 11:49

Oh so true. Proficiat voor de schrijver.

turbo harry | 18-05-15 | 11:48

Mancrush. Geef deze man een dikke functie bij TMG opdat zijn proza een landelijk platform krijgt. Niet achter een betaalmuur én met een clausule dat ie tijd over houdt voor GS. Het vrije westen is een stukje mooier door de mening van van Rossem.

vaas klaak | 18-05-15 | 11:32

Ik vind dat ze alles moeten zeggen wat ze denken, want ik wil datzelfde kunnen doen, je weet van tevoren toch niet wat ze gaan preken, ook al kun je het uiteraard vermoeden.
Laat ze maar haatpreken, dan kunnen ze daarna opgepakt worden, met rede en voor eeuwig het land uitgezet worden, of de cel in.
Zolang we wettelijk toestaan dat er hier godsdiensten (meervoud ja) zijn die 50% van de wereldbevolking (vrouwen) als minderwaardig zien, kunnen we er niets tegen doen, dit ligt aan de wet die godsdienst beschermd.
Pas eerst de wet aan en daarna meteen weg met die scholen die dit soort gedachtegoed uitdragen, dat is dan stap 2.

Dibe | 18-05-15 | 11:27

Ik weet niet wat de Islam aan linksdragend Nederland biedt@Fapdrab | 18-05-15 | 10:48
Simpel.
Jodenhaat.

plaszak | 18-05-15 | 11:19


Goed stuk weer.

Alle argumenten om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen zijn invalide en oorspronkelijk bedoeld om culturen als gelijkwaardig te beschouwen. Weg ermee, weg met die vrijheid om de leidende cultuur om zeep te helpen.

De vrijheid van meningsuiting is alleen vrij in de ontmoetingsruimte tussen groepen van een gemêleerde cultuur zonder ziel, een amorele cultuur. Dit omdat van elkaar afwijkende basale moraliteiten zich daar alleen binnen groepen doen gelden.

De ontmoetingsruimte tussen culturen, de openbare ruimte, wordt dan amoreel. Minister president Rutte is een schoolvoorbeeld van een amorele bestuurder die past bij de huidige samenleving.

Waar de meningsuiting absoluut vrij heet te zijn mag men ook kwetsen, beledigen en haatzaaien. Deze randartikelen wijzen in een gezonde leidende cultuur evenwel op het feit dat de vrije meningsuiting altijd schatplichtig blijft aan de endogame kern, de basale moraliteit. Daarom kan bijvoorbeeld haatzaaien ook niet nauw omschreven worden.

Zou men dat wel doen dan werd de basale moraliteit schatplichtig aan de vrijheid van mening. Volstrekte amoraliteit, exact waar wij op afstevenen. De omgekeerde wereld van dwazen.

Dus ja, Mein Kampf moet verboden kunnen worden, genocide de Armeense kwestie noemen is inderdaad een belediging voor onze cultuur, de islamitische invasie mag wel zeker geblokkeerd worden en de Verlichting moet vrij baan krijgen. Het mag allemaal voor een cultuur die zichzelf respecteert en beschermt.

(34) Freedom of Speech

sexualreligion.blogspot.nl/2015/02/34-...

Basic Dimension | 18-05-15 | 11:16

Toch wel mooi dat Van Rossem steeds dichter komt bij het standpunt dat ik al jaren verkondig: verbied de islam, in al zijn materiële en verbale uitingen, want die haatsjeiks vertegenwoordigen namelijk de enige echte islam; geen tolerantie en vrijheid voor degenen die de tolerantie en de vrijheid willen afschaffen; geen vrijheid voor een moordenaars-, slavenhalers- en ondedrukkings-ideologie waarmee we in oorlog zijn.

Rest In Privacy | 18-05-15 | 11:14

De vraag is: wáárom worden er continu omstreden imams uitgenodigd om in Nederland te spreken?

Zijn er in de arabische wereld geen imams & islam-kenners van onbesproken woorden & gedrag? Weten de organisatoren niet wat die gastsprekers zoal verkondigen?

Ik geloof het niet. Moskeebesturen en islamitische instellingen weten donders goed wat ze binnenhalen. Evenmin geloof ik dat dit een 'nieuw' probleem is: dit gebeurt al decennia. Alleen, het gebeurt nu steeds openlijker en zichtbaarder.

En dat is precies het doel, die zichtbaarheid ervan. Moslims zijn ontzettend gevoelig voor symboliek en veroveringsdrift. Het zwaaien met zwarte vlaggen, openlijk anti-westerse prekers uitnodigen in het hart van Dar-al-Harb. Omdat het kan, omdat er een symbolisch statement wordt gemaakt.

raskol | 18-05-15 | 11:12

Vrijheid van meningsuiting stopt bij het oproepen tot geweld, plegen van geweld en bij het uiten van doodsbedreigingen.
Neem dat maar op in de wet.

Schietmijmaarlek | 18-05-15 | 11:09

Goed stuk, van Rossem. Wat die laatste zin betreft: onze tolerantie wordt misbruikt door de zwaar intollerante doctrine genaamd islam. Hetzelfde geldt ook voor Art.I uit onze Grondwet. Dat misbruik toestaan en zelfs faciliteren kost ons uiteindelijk, letterlijk en figuurlijk, de kop.
Is het pure onwil, achterlijke domheid, onverschilligheid of laffe overgave van de bovenonsgestelden, dat zij dit serieuze gevaar (nog steeds) niet zien? En daarmee onze vrijheid en onze veiligheid op het spel zetten.

appelvink | 18-05-15 | 11:07

Nee hoor, dit stuk is niet alleen voor eigen parochie. Sinds een maand of vier lees ik alles wat los en vast zit over de Islam. Vooral om iets te vinden voor mijn eigen ongerustheid en onbehagen. Ook ik heb jarenlang gedacht dat het een kwestie van een beetje geduld zou zijn tot moslims lekker mee zouden draaien met ons. Net als Surinamers (zij waren ooit een probleem) en Antillianen (zij waren ooit een enorm probleem). Het leek me ook nogal logisch dat mensen overal op de wereld gingen wonen, simpel omdat je overal binnen een dag kunt zijn.

Oh en ja, al eerder voelde irritatie om hoofddoeken en grote zwarte stofpiramides. Dan riep ik mezelf daarna meteen tot de orde en moest ik vinden dat iedereen in een stofje van eigen keuze mocht lopen. Ook al vatte een deel van mij nou net die bepaalde kledingkeuze op als een belediging voor de (Westerse) vrouw én man. Tot mijn eigen stomme verbazing weigerde ik wel al een jaar of zeven geleden iemand die een ruimte van me wilde huren. Binnen een seconde of 2, alleen omdat ze 'Jihad' heette. En pas daarna ging ik daarover twijfelen. Echt: de jaren '70 werken nog best wel lang na hoor!

Tot een week of twee geleden worstelde ik nog met de VVMU en nu niet meer. De grens is glashelder na alles wat ik heb gezien en (hier) gelezen. Mensen doodwensen en oproepen tot geweld ís de absolute grens.
Blijf alsjeblieft dit soort stukken schrijven, want er zullen vast nog meer van die trage oude mutsen zoals ik zijn. En bloody hell, wat nu? Stemmen op clowntje Wilders kan ik echt niet! Hopelijk wordt er nog iemand anders wakker.
Snelsnelsnel alsjeblieft: secularisme doorvoeren en vrijheid op geloof behouden, maar niet op godsdienst.

Poesmobiel | 18-05-15 | 11:07

Hulde voor jullie doorlopende verweer maar volgens mij mist iedreen de crux van het verhaal. Er is geen enkel landelijk politiek motief om al die mensen overal maar binnen te laten. Na jaren van ergenis ligt de waarheid volgens mij ten eerste bij de bank, lees ECB. Mensen di in het westen leven kunnen overladen worde met veel meer schuld, want hoger inkomen, en dragen zo beter bij azn het selletje van het centraal fractioneel bankieren. Vanuit Brussel is er zeker meerwaarde. Moslims zijn burgers zonder enige binding aan welk land dan ook. En dat is een ideaal uotgangspunt, over een jaar of 10 heeft niemand een nationaal paspoort meer maar een europees. Moslims maken straks ineens 30 procent van Europa uit, en dan .

netniet | 18-05-15 | 11:06

Hear Hear!

Noltie | 18-05-15 | 11:04

Vind 't echt een goed stuk. Ik zou Van Rossem graag eens op zondagnacht 75 minuten lang horen bij de Echte Jannen.

Driewerf Hoezee | 18-05-15 | 11:01

@sjoost | 18-05-15 | 10:30

Die rechtsstaat kunnen we gevoeglijk vergeten als we de islam zijn gang laten gaan.

En die rechters ook.

Maar dat is wat u kennelijk per se wilt.
U kijkt niet alleen weg, u ontloopt uw plicht en uw verantwoordelijkheid om op te komen voor de door u zo gekoesterde rechtsstaat.

Want zowel die rechtsstaat als de rechters hebben één zwakte: ze zijn niet bestand tegen Kalasjnikovs en autobommen. Ze mogen (nog) wél in staat worden geacht om, met enige goede wil, vastberadenheid en inspanning, deze gruwelen buiten de deur te houden.

Maar dat doen ze niet.
En ze kunnen het niet.
Omdat onze wetgeving is gemaakt door en bedoeld voor beschaafde mensen die hebben geleerd wat terughoudendheid, respect en redelijkheid is. Dat impliceert dat onze wetten niet zijn berekend op geïmporteerde barbarij.

Dus zullen we die wetten moeten aanpassen. Drastisch moeten aanpassen. Als ons leven, onze levenswijze, onze cultuur en onze beschaving ons lief zijn.
En om die broodnodige aanpassing voor elkaar te krijgen, zijn woorden en argumenten nodig. Heel veel woorden en argumenten. Zoals bijvoorbeeld het bovenstaande stuk van Van Rossem.

U wilt die woorden door de gootsteen spoelen. Ga uw gang. Maar u zult tot uw schrik merken dat u met het wegspoelen van die woorden, ook uzelf het riool in spoelt.
Dat u uzelf het riool in spoelt, moet u zelf weten. Maar dat u daarbij niet alleen mij, maar tevens talloze andere van uw medeburgers meeneemt in uw suïcidale zwempartij, pik ik niet.

Daarom zal ik meningen als de uwe, te vuur en te zwaard bestrijden. Meningen die ervoor zorgen dat de barbarij en het totalitarisme zich ongestraft kunnen nestelen in onze samenleving.

Ik zal die opvattingen zoals de uwe, bestrijden zolang onze rechtsstaat nog een rechtsstaat is. Zolang die rechtsstaat nog bestand is tegen het geknaag en gezaag aan haar wortels, door mensen zoals u. Nota bene in naam van die zelfde rechtsstaat.

Peter Emile | 18-05-15 | 11:00

Dit stuk van van Rossem als bewustzijn is een goed beginpunt. En dan? We zijn zo zeer onder invloed van psychedelische vergezichten dat we de simpelheid uit het oog verliezen. De uiterste consequentie van islamisering is te zien in alle islamitische staten. Construeer een gemiddelde en dan ken je het mogelijke leefmilieu voor ieder individu. Nederland is altijd tolerant geweest, maar sinds de lieve revolutie van de jaren 60 is die absoluut geworden. Een soort dictatuur van de tolerantie. Er gaan momenten in Nederland komen die beslissend blijken te zijn in onze sociale geschiedenis; komt de oplossing van het maatschappelijk probleem vanuit de lijnen van de ideologie van de moslim? Maw: worden zij gevraagd mee te denken aan een oplossing? Zo ja, dan wordt de opeenstapeling van islamitische antwoorden het gemiddelde leefmilieu voor iedereen. Dit is islamisering, geheel in lijn met het humanisme, maar als uiterste resultaat onderdrukking en Helotendom. Ik ben bang dat onze regenten-hippies de consequenties van het tegenovergestelde niet zullen omarmen. Dat vraagt om een gespletenheid van geest; aan de ene kant de schoonheid van een flexibele status quo, aan de andere kant het bevechten van theocratie. Of zijn er tekenen dat de verlichting binnen de islam op handen is?

Zoltan | 18-05-15 | 10:59

Fapdrab | 18-05-15 | 10:48
de 'witte, westerse man' is de as van het kwaad, volgens dwdd/joop/vara/feminazis(m/v).
behalve als je en homo bent, of als een een wijf gedraagt.

--sql error-- | 18-05-15 | 10:57

@ibo80 | 18-05-15 | 10:46
En salafisme. Zelfs de oude oorlogstheorie van Ibn Taymiyyah schijnt in die bewuste kringen nog altijd wijdverspreid te zijn.

Driewerf Hoezee | 18-05-15 | 10:52

Het valt me op dat de hele discussie over Julien Blanc (die pick-up artist) die geen visum mocht krijgen omdat hij vrouwonvriendelijk zou zijn. Hier nu weer vergeten wordt. Toen dat speelde (nog geen jaar geleden) werd het uitgebreid bij DWDD etc. besproken, hoe terecht het wel niet was dat hij geen visum kreeg. Nu dit speelt is het de schuld van het 'extreemrechtse, xenofobe, neoliberale, neofeodale geenstijl' om in JOOP-termen te spreken.

Ik weet niet wat de Islam aan linksdragend Nederland biedt waar ik niet van op de hoogte ben maar volgens mij is het knuffelen van deze religie vooral om te laten zien dat zij deugen (kijk mij eens progressief zijn), en dat iedereen die daar kritiek op heeft rechts is en dus niet deugt.

Fapdrab | 18-05-15 | 10:48

De ideologie van deze geestesgestoorden is takfiri wahhabisme. Dit is de staatsreligie van Saudi Arabië, onze bondgenoot. De grootste slachtoffers van deze ideologie zijn niet christenen of joden. Maar moslims.
Gek genoeg steunen wij deze beesten in Syrië, Yemen, Libië en elders.

ibo80 | 18-05-15 | 10:46

Lekker laten gaan zolang moslims niet oproepen tot geweld maar slechts hun mening ventileren?
Wat denk je dat er zal gebeuren zodra ze deze mening 'democratisch' kunnen doorzetten en afdwingen? Het zelfde als in alle andere landen (gebieden) met een moslim(=islam) meerderheid het geval is zeer waarschijnlijk en kan niet worden afgedaan als een fobie.
islam en coran democratisch verbieden zolang het nog kan net zoals in Japan, Angola, China? Als dit niet lukt via de stembus "we are doomed to have a civil war or choose to submit to islam".

janjing | 18-05-15 | 10:46

Robin Hood pleit voor meer van Van Rossem op de GeenStijl. Hulde. Leest lekker weg, waarheid als een koe en onweerlegbaar.

Robin Hood | 18-05-15 | 10:45

"Een religie die zelf geen enkele tegenspraak duldt, een religie die democratie niet als staatsvorm accepteert
-
Een religie die het westerse rechtsstaatdenken niet als juridische leidraad ziet.
-
Een religie die de ruime vrijheid van meningsuiting die het westen ter beschikking stelt enkel aanwendt om te pleiten voor de bekering, de dood of de zuivering van alles en iedereen die niet gelooft in Allah als enige god, Mohammed als zijn profeet en alle overige dogma's die de volgers van die twee ongenaakbare heerschappen in 1400 jaar tijd hebben gezaaid, geoogst en gecultiveerd."
@Van Rossem:
Dat is geen 'religie' meer maar een totalitaire veroveringsideologie; George Orwell's ergste nachtmerrie vér voorbij...
-
Haar aanhangers doen zich voor als 'gediscrimineerde slachtoffers' waardoor Goedmensch Biedermann om de tuin wordt geleid.
Want Biedermann ervaart vanuit grachtengordel/villawijken en rustieke dorpje slechts de leuke winkeltjes, vrolijke dansmuziek, exotische gerechten en kleurige kledij.
-
Hoelang moet het duren, hoelang moeten er nog mensen worden afgeslacht voordat Herr Biedermann's ogen open gaan?
Wellicht als hij zélf in een barak wakker wordt en om zich heen kijkt?
Maar zelfs DAN zal hij zeggen: 'ik ben een vieze koloniaal, ik verdien dit' terwijl hij glimlachend naar zijn beulen zijn hoofd op het hakblok plaatst.

Ahasveros | 18-05-15 | 10:42

Prima tekst! Als het langs de censuur komt, dan is het ook een prima tekst voor in NRC, TROUW of JOOP. Zoals het er nu naar uitziet (Tom Holland) is de islam bedacht door woestijnrovers ter rechtvaardiging van hun succesvolle verovering van grote delen van de antieke wereld. En sindsdien is het altijd een roofideologie gebleven, die totaal ongeschikt is om te mengen met de moderne open samenleving van de Westerse wereld. Dus wie niet medeplichtig wil zijn aan een op termijn genocidale aanval op de Westerse cultuur, die moet deze roofideologie de pas afsnijden, stoppen en tegenhouden. Of het moet zo zijn dat er toch nog een zodanige mate aan vermogen tot pacificatie en civilisatie in steekt, dat er over enige tijd daadwerkelijk mee te leven valt. Maar bij zeer vele experts lees je dat dat eigenlijk een illusie is, die vooral leeft in het wensdenken van mensen die religieus-ideologisch niet in staat zijn (cultuurrelativisme, multiculturalisme) zich een realistisch beeld te vormen van de werkelijkheid.

Benedict Broere | 18-05-15 | 10:42

Van Duyvenbode | 18-05-15 | 09:57
'religie' is slechts een klein onderdeel van islam.
Het is een totalitair systeem en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism . Religie is zelfs ondergeschikt en weinig begrepen in de Islam. Het is vooral een politiek systeem, een onderwijs-systeem, een (niet functionerend) rechtssysteem, een handleiding voor oorlog, een handleiding voor kwakzalverij, toilet voorschriften ( www.myreligionislam.com/detail.asp?Aid... ), etc etc...

--sql error-- | 18-05-15 | 10:33

Hear, Hear!

Een stuk om zorgvuldig te archiveren en om er veelvuldig uit te citeren.
Hulde, Van Rossem!

Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden.

Jammer, dat de mensen die dit zouden móeten lezen, dit stuk niet lezen. Of niet mógen lezen. Of niet wíllen lezen.

Daarom verandert er voorshands niets.

Totdat, wellicht, er opnieuw doden vallen door De Religie Van De Permanent Beledigden.

Peter Emile | 18-05-15 | 10:33

Het enige wat helpt is een stop op immigratie, Nederland zit al vol genoeg, ik snap niet waarom we nog voller en voller moeten, alleen de bouwwereld is hier dolblij mee.

Dibe | 18-05-15 | 10:32

Laat die Imams maar komen, laat ze die uitspraken doen en ga over tot vervolging. Als minder, minder, minder niet eens mag worden uitgesproken door een gekozen volksvertegenwoordiger, hoe kun je dan toestaan dat discriminerende, racistische uitspraken die oproepen tot geweld tegen andere bevolkingsgroepen worden gedaan?
Juist het meten met twee maten tast de geloofwaardigheid van de vrijheid van meningsuiting en de verankering in de wet aan. Sterker nog, door dit soort meningsuitingen bij de ene bevolkingsgroep wel toe te staan, maar bij de andere niet is feitelijk een discriminerende invulling door het openbaar ministerie naar de westerse bevolking van ons land.

Direct Alpha | 18-05-15 | 10:31

Wat een ingewikkeld, vergezocht geneuzel om per se dat ene punt te willen maken. Een journalistiek zwaktebod.
Daarbij kunnen al die woorden zo door de gootsteen als je bedenkt dat we in een rechtstaat leven en de beslissing dus aan de rechter is.

sjoost | 18-05-15 | 10:30

@marcoplarco | 18-05-15 | 10:21

Geen Nederlandse rechter zal je daarvoor veroordelen. En daarvoor is er in Nederland ook nog nooit iemand veroordeeld.

Je loopt wel de kans om uitgesloten, bedreigd en geïntimideerd te worden door de Linksche Kerk en haar vriendjes uit de Rif. Maar dat is wat anders.

balustrade | 18-05-15 | 10:29

Waar het uiteindelijk op neer zal moeten gaan komen, maar wat (jaren geleden al) alleen Wilders durfde te zeggen: moslims moeten Europa maar verlaten, met zachte dan wel harde dwang. Want het is binnen de islam not done om te twijfelen aan de islam. De islam zelf biedt geen ruimte voor twijfel of hervorming. Islam is star en uit op hegemonie, goedschiks of kwaadschiksen. Islam is onverenigbaar met verlichting, vrijheid en democratie, en heeft dus geen plaats in Europa, tenzij Europa zichzelf wil afschaffen. En daar lijkt het wel op bij de heersende elite.

Fijnstoffer | 18-05-15 | 10:28

roze_bril | 18-05-15 | 10:26

Ik vrees dat dan de slopers in betonnen pakken moeten werken.

kwark001 | 18-05-15 | 10:28

Het is toch niet zo moeilijk. Je laat alles toe. Totdat je bewijst dat zo`n haatbaard wordt uitgenodigd en haat gaat preken. Dan sluit je de tent en maak je de moskee met de grond gelijk

roze_bril | 18-05-15 | 10:26

Ik doe al die haatbaarden zeker weten niet de moeder, alleen de geur al kan een gezonde volwassen man doen omvallen.

eerstneukendanpraten | 18-05-15 | 10:21

@balustrade | 18-05-15 | 10:03

Het rare is dat als ik roep "Marokkanen in Nederland plegen meer misdaden dan blanken", dan is dat een feit, en of het nou mijn mening is of niet, als ik het roep ben ik ook strafbaar.

marcoplarco | 18-05-15 | 10:21

Onzinstukje van van Rossum, beetje de Moslim opvatting van VVMU, ik mag zeggen wat ik wil maar wie een mening verkondigd die de mijne niet is is haatbaard/islamofoob en moet verboden worden. Nogmaals je mag zeggen wat je wilt als je niet oproept tot geweld of discriminatie en dat wordt pas achteraf getoetst door de rechter (wanneer is dat proces tegen Wilders overigens, merkwaardig stil, was het alleen een losse verkiezingsflodder, met de voorgedrukte formulieren en de speciaal gereserveerde tijden voor aangifte)

bijna_raak | 18-05-15 | 10:21

Kijk! Onze Arabist Jansen doet een Bernhard von Lippe-Bisterfeldje...

F. von Zeikhoven | 18-05-15 | 10:14

Ik haat haatimams omdat ze uit zijn op onze vernietiging. Ze roepen hun volgelingen op hier de macht te grijpen, desnoods met geweld. Ze zijn er al in geslaagd onze vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen middels intimidatie. Onze politici zien het klimaat als het grootste probleem, terwijl dat in het niet valt vergeleken met het oprukkende islamgevaar. Hele wijken ontpoppen zich reeds als Isis-voorposten. Wie oproept tot vernietiging van Nederland, dient hier geen toegang te krijgen.

haidewietska | 18-05-15 | 10:10

Goed stukje, alleen vrees ik dat het zich gewoon uit het zicht verplaatst naar het verborgene.
Zoals de website die al geen namen meer noemt en de sprekers moedwillig geheim houdt.
Je kunt de haat echt niet uit de prediker halen. Noch uit zijn gehoor, daarbij preken ze het liefst vooral in het Arabisch, dat is niet voor niets, het idee dat de koran alleen in t Arabisch tot zijn recht komt wordt daarom altijd aangehaald, alsof je de Koran in een andere taal tekort zou doen is natuurlijk onzin, het beperkt het gehoor en de vertalingen en het bindt de moslims samen in hun 'eigen' taal tegen dat van Nederland.
Zelfs als ze in het Nl preken is de tekst nog doorwrocht met allerlei Arabische religieuze kretologie.
Doch hoe meer uit het zicht, hoe gevaarlijker het wordt, ik persoonlijk zie liever zelfs de boerka op straat, opdat de doorsnee Nederland eens ziet wat er werkelijk speelt.
Nu leven in een soort marionettenwereldje.
Een preventieve oplossing zou zijn; geen scholen in Nederland toestaan waar Arabisch wordt gegeven.
Dat leren ze dan maar zelf van de ouders of op zelf betaalde cursus, en zeker geen cent subsidie naar dat soort cursussen.
Dat de joden door Israël worden 'thuis geroepen' komt eerder door het feit dat ze in ca. 2040 de minderheid vormen in eigen land Israël, de arabieren zijn dan dankzij hun fokprogramma in de meerderheid, die hele 'oorlog' om Israël zal zich dus kunnen afspelen via de democratie.
Daarbij is de VS voor Joden veiliger dan Israel.

Dibe | 18-05-15 | 10:05

Goedemorgen van Rossem, bij de next fill-up lees ik hem af. Begint goed voor den maandagochtend!

Sliptong | 18-05-15 | 10:04

@een_mike | 18-05-15 | 09:53

Zo werkt het niet. Wanneer ik zou schrijven of zeggen dat: "De Holocaust heeft niet plaatsgevonden. Dit is enkel mijn mening en geen absolute waarheid." Of "Negers zijn inferieur aan blanken. Dit is enkel mijn mening en geen absolute waarheid." Dan ben ik wel degelijk strafbaar in Nederland.

Nogmaals de vrijheid van meningsuiting is geen absoluut recht.

balustrade | 18-05-15 | 10:03

J.R. Thorbecke | 18-05-15 | 10:00

Juist, want nu is voor jou en mij, als ik zo vrij mag zijn: mond houden of emigreren.

kwark001 | 18-05-15 | 10:02

Mooi stuk dat de plank helaas misslaat. Het weigeren van visa aan extremistische imams heeft niets met de VVMU te maken (iets dat overigens alleen achteraf getoetst kan worden). De betreffende visa werden geweigerd of ingetrokken "met het oog op de openbare orde, tegen de achtergrond van de maatschappelijke onrust" (z. www.nrc.nl/nieuws/2015/03/03/komst-ima...). Interessant aan dat laatste is natuurlijk dat wanneer een artikel op Geenstijl beroering wekt, dat voor de overheid al aanleiding of excuus kan vormen om een haatprediker buiten de deur te houden. Dus gaat u zo door.

GnottoBlotto | 18-05-15 | 10:02

Al die haatsheiks werden gestuurd vanuit Saudi-Arabië, georganiseerd vanuit de saudische overheid, met hulp van een paar salafistisn zoals Cheppih alkauthar.org/instructor.php?id=19 . Dit soort bijeenkomsten zijn uitsluitend bedoeld om jongeren te recruteren voor hun jihaat, en vinden in heel europa plaats.

--sql error-- | 18-05-15 | 10:02

Assimileren of remigreren. Zo simpel is het.

Rest In Privacy | 18-05-15 | 10:00

fingers | 18-05-15 | 09:51
Alsof een aanslag zou helpen om de denkbeelden van bepaalde mensen te veranderen. Ik denk dat links dan juist harder zijn doorgedraaide plaat gaat draaien, proberen te downplayen, wegkijken en vooral niet de islam of moslims verantwoordelijk houden.
Afgezien van misschien een avondje a la je suis charlie op tv, maar de volgende dag is het dan weer back to business en iedereen die kritiek heeft op moslims of islam weer beschuldigen van islamofobie.

Julia | 18-05-15 | 09:59

De islam vormt een staat binnen de staat. Niet minder dan dat.

Rest In Privacy | 18-05-15 | 09:59

De maandagmorgen beginnen met de Islam en Paradijs. Vrede!

de Voorzittert | 18-05-15 | 09:59

De mensen die dit soort dingen organiseren, faciliteren en exploiteren zijn de allergrootste verraders van Nederland. En de mensen die erop afkomen komen om te horen wat ze altijd al hebben willen horen... zijn verloren en horen niet meer thuis in een westerse maatschappij. Wij moeten ons zo snel mogelijk een beeld vormen en gegevens verzamelen van deze zaken zodat we snel en grondig een einde kunnen maken aan deze verschrikkelijke manier om moslims tegen onze eigen normen en waarden op te zetten.

Mr.Red | 18-05-15 | 09:58

De islam is een staatsreligie, met wetten en al. Als je dat als overheid binnen je grenzen toelaat, geef je het geweldsmonopolie uit handen. Period.

Rest In Privacy | 18-05-15 | 09:57

De dubbele nationaliteit is per 1 januari 2016 niet meer toegestaan. De Nederlandse nationaliteit zal worden ingetrokken. Op 1 maart 2016 zullen betreffende personen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, terug naar hun moederland worden uitgezet.

kwark001 | 18-05-15 | 09:57

Hulde voor deze heldere uiteenzetting.
Het wordt zo weer een tikkie makkelijker om het verlies van Hans Jansen een plaats te geven.
"Thanx,Ross".

R.B.Scott | 18-05-15 | 09:55

@ marcoplarco | 18-05-15 | 09:51
Hear, hear.
Neem mensen die zich zorgen maken op z'n minst serieus. Maar nee, wegwuiven die zorgen en als het moet demoniseren.

Lewis | 18-05-15 | 09:54

Als die sprekers bereid zouden zijn elke zin te eindigen met "dit is enkel mijn mening en geen absolute waarheid" zouden ze alles mogen zeggen en zou het vrijheid van meningsuiting zijn. Maar dat krijgen ze dus niet uit hun strot.

Verder tip: elke zin die eindigt met "... moet dood" kan als buiten "vrijheids van meninguiting" vallend gezien worden.

een_mike | 18-05-15 | 09:53

Lang leve de PvdA die er voor heeft gezorgd dat wij deze heerlijke discussies kunnen voeren.

blauwe zander | 18-05-15 | 09:53

Net zoals in elk weekend wordt bewezen dat er geen gematigde voetbalhooligans bestaan.
kapotte_stofzuiger | 18-05-15 | 09:12

Voetbal hooligans zijn extreem en zoeken liefst elke week geweld op en zijn dus niet gematigd voetbal publiek net zoals de islam en de Nederlandse moslim gemeenschap niet gematigd is je trekt hier een juiste vergelijking..

vinzDH | 18-05-15 | 09:52

Helaas wordt door politiek correct NL en Europa liever de andere kant opgekeken. Het wordt tijd voor een aanslag. Alleen dan schrikt men op en wordt plotseling het gevaar duidelijk. Wat een wereld.

fingers | 18-05-15 | 09:51

Het blijft raar dat degenen die naïef blijven pleiten voor tolerantie, totaal niet tolerant zijn naar degenen die allang niet meer tolerant willen zijn.

marcoplarco | 18-05-15 | 09:51

coolgen | 18-05-15 | 09:12
Jezus Christus coolgen, waar moet je nu nog op wachten na Charlie Hebdo, Kopenhagen, Tunis, Sanaa, Garissa, Garland, of kijk anders even zelf op nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_terro...

Echt alle aanslagen dit jaar komt van moslim extremisten. Als je bedoelt met wachten op de doden in Nederland, dan ben je blijkbaar Theo van Gogh vergeten.

Barre_de_k | 18-05-15 | 09:49

Van Rossem wringt zich in allerlei ingewikkelde bochten om maar aan te tonen dat deze sjeiks geen recht hebben om hier hun mening te verkondigen.

Volgens mij kan het veel simpeler verwoord worden: ze zetten direct aan tot haat en geweld tegen niet-moslims en hun boodschap is direct te linken aan dat van terroristen: IS en Al qaeda.

Voldoende reden om deze haatsjeiks in een andere categorie te plaatsen dan een jehovah, griffo of een andere obscure sekte, lijkt me.

Hermanovic | 18-05-15 | 09:48

Goed stuk.
Het enige wat ik mis in dit stuk is dit:
haatzaaien en oproepen tot geweld (zoals homo's van een flatgebouw gooien, doden van ongelovigen en Joden enz.), vallen NIET onder de vrijheid van meningsuiting. Dit soort uitlatingen zijn wel degelijk strafbaar.

Koningin van het Bal | 18-05-15 | 09:48

@De Veroorzaker | 18-05-15 | 09:42
.
We? Hou mij er even buiten kneus!

Fatwabuster | 18-05-15 | 09:47

Oproepen tot geweld is natuurlijk een no-brainer. Dat is wegwezen. Maar het probleem ligt dieper. De islam als zodanig is een systeem waarin geweldsuitoefening is inbegrepen, zelfs als geen imam hiertoe een oproep zou doen.

Rest In Privacy | 18-05-15 | 09:47

De Veroorzaker | 18-05-15 | 09:42

Jij bent de veroorzaker, dus los het maar lekker zelf op. :-)

kwark001 | 18-05-15 | 09:45

De Islam brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe.

Botte Hork | 18-05-15 | 09:44

VvM is - in tegenstelling wat velen denken - geenszins een absoluut recht. Het uiten van meningen kan wel degelijk door de overheid beperkt en bestraft worden. De mate waarin dat gebeurt hangt af van het land en tijd.

Uiteraard mag je erover discussiëren of en in hoeverre die beperkingen wenselijk cq nodig zijn. Het lijkt me prima te verdedigen om iemand het spreken te beletten wanneer deze oproept tot geweld. In het algemeen echter vind ik dat de ruimte voor de vrijheid van meningsuiting zo groot mogelijk moet zijn.

balustrade | 18-05-15 | 09:44

Beroerd stukje. Deze sjeiks hebben vrijheid van meningsuiting. De grens ligt zoals Egg al betoogde bij het oproepen tot geweld. De religieuze vrijheid zorgt niet voor een soort van bescherming om dat wel te mogen doen. Dus aanpakken die hap als ze oproepen tot geweld.

ristretto | 18-05-15 | 09:42

kwark001 | 18-05-15 | 09:38

Met domme tokkies ook niet dus hoe gaan we die verbieden?

De Veroorzaker | 18-05-15 | 09:42

sure ...
win jij maar eensch een spirituele oorlog'

god verdom jij ... kom van je luie reet en vecht die demonen aan ... Er vloeit hier menselijk bloed

HOLY Mother fucker!

Centauri3 | 18-05-15 | 09:42

Amen!
Goed stuk Van Rossem.

Où est Charlie? | 18-05-15 | 09:42

Overigens zijn alleen moslims bang voor de Islam. Met hun gehersenspoelde schedels.

Botte Hork | 18-05-15 | 09:41

@Jan Passant mk2 | 18-05-15 | 09:14
Gezien de opmerkingen en aanvallen vanuit de politiek en de haatbaardenforums richting geenstijl lezen die het echt wel.
Of ze er wat mee doen is een andere vraag.

BBmetR | 18-05-15 | 09:39

De Veroorzaker | 18-05-15 | 09:37

Met moslims is geen dialoog mogelijk. Vergeet het maar!

kwark001 | 18-05-15 | 09:38

@kapotte_stofzuiger | 18-05-15 | 09:12
Beetje appels met peren vergelijken dit. Voetbalhooligans (de typhus zij met hen) vormen geen bedreiging voor de westerse vrijheid. In tegenstelling tot de Islamitische doodscultus, waarvan er in Europa honderdduizenden per jaar binnendringen.

En die laatste groep wil maar een (1) ding. Dood aan de ongelovigen en totale onderwerping aan hun middeleeuwse gedachtengoed.

barenakedislam.com/wp-content/uploads/...

Minder!

Botte Hork | 18-05-15 | 09:38

Waarom geen aandacht voor de haatbaarden die dit soort figuren uitnodigen en al die volgelingen die naar zo'n bijeenkomst komen? Waarom niet?

kwark001 | 18-05-15 | 09:37

Terwijl een beetje moslim prima een open en vrij debat aan zou kunnen gaan op de gemiddelde pvvbijeenkomst. Of niet?

De Veroorzaker | 18-05-15 | 09:37

@ Realism Is All | 18-05-15 | 09:12
En toch kentert het. Langzaam weliswaar, té langzaam, maar het kentert.
Ik zat gisteren in trein, voor me zaten twee echtparen te praten over de verloedering van grote delen van Rotterdam en van delen van Limburg. Problemen met minderheden en massa-immigratie werden onomwonden benoemd. Op een keurige manier, heel fatsoenlijk en beschaafd, maar ook zonder omhaal van woorden en zonder gêne. Ik vond dat bemoedigend.
Ik zou nog veel meer van dergelijke voorbeelden kunnen noemen. De (mainstream) media wil er nog lang niet aan, maar onder de bevolking is volgens mij sprake van een sterk toenemend gevoel van onvrede en onbehagen.

Lewis | 18-05-15 | 09:35

@ Sjors W. | 18-05-15 | 09:26

Heb het even teruggekeken. Die Gouden Eeuw is gvd echt al lang geleden, en langer geleden dan ik dacht.

Sjors W. | 18-05-15 | 09:29

*ook niet

Bokito ergo sum | 18-05-15 | 09:27

Lang verhaal kort: islam is geen mening.
Islam is het tegenovergestelde, een opgelegde leugen.

wakkere_nederlander | 18-05-15 | 09:27

Mooi stukje van Rossum. Helaas is multiculturalismee óók een religie, en met multiculturalisten valt ook gewoon mee te praten, ze hebben gewoon gelijk, basta.

Bokito ergo sum | 18-05-15 | 09:27

Hij die vrijheid van meningsuiting verwerpt heeft er zelf ook geen recht op. Dus alle shariabaarden vallen buiten de boot.

goedverstaander | 18-05-15 | 09:26

Ja, ik word oud en ben wat dit betreft een beetje een langspeelplaat aan het worden.. maar wanneer is GS nou eigenlijk een essay-site geworden voor auteurs zonder humor - althans, ze verstoppen het in de stukjes - die zichzelf heel serieus nemen? Ik mis Fleischbaum en Rombo en DeChileen.

Sjors W. | 18-05-15 | 09:26

Hij die vrijheid van meningsuiting verwerpt heeft er zelf ook geen recht op. Dus alle shariabaarden vallen buiten de boot.

goedverstaander | 18-05-15 | 09:25

@Botte Hork | 18-05-15 | 09:23
Dank u wel!

Wonderful-Life | 18-05-15 | 09:24

@Wonderful-Life | 18-05-15 | 09:21
Spatie achter je link plaatsen. Dan gaat het wel goed.

Botte Hork | 18-05-15 | 09:23

Je blaft tegen de verkeerde boom.
Vrijheid van meningstuiting is vrijheid van meningsuiting. Dat geld voor een haatbaard in een zaaltje, en dat geld voor Wilders in een zaaltje. Of je vervolgnes een discussie ongeschonden doorkomt, staat daar helemaal buiten. Dat lukt je niet bij haatbaard, niet bij Wilders maar bijvoorbeeld ook in de 2e kamer wordt het niet gewaardeerd als je je vanaf de publieke tribune ermee begint te bemoeien.

Waar de grens getrokken dient te worden, is de oproep tot geweld. _Dat_ is een rode draad bij bijvoorbeeld een Wilders. Die loopt daar met een grote boog omheen. En die haatbaarden dus niet. Joden vermoorden, homo's van flatgebouwen gooien: Allemaal directe oproepen tot geweld. Het meedoen met de Jihad, hoe direct wou je de oproep hebben om mensen te vermoorden?

De wet trekt de grens bij de oproep tot geweld. En op die grond zijn de betreffende haatbaarden uitstekend te weren. Daar heb je verder geen gekunstelde contructies met "discussie" voor nodig.

TheEgg | 18-05-15 | 09:23

@Wonderful-Life | 18-05-15 | 09:21
Man man, het is maandagochtend hé, hier nogmaals de link:

www.thereligionofpeace.com

Wonderful-Life | 18-05-15 | 09:22

Hulde! Treffend het zwaar gedebatteerde beginsel "vrijheid van meningsuiting" onder woorden gebracht in de context van de Islam.

aero911 | 18-05-15 | 09:22

@Maaiveld: dat snijdt wel hout, de kern gaat over "geen tolerantie voor intolerantie". Daar hoeft niet per se direct een duscussie op te volgen.

Rest In Privacy | 18-05-15 | 09:22

Vrijheid van Meningsuiting is absoluut, dus ook voor haatbaarden. Binnen de grenzen van de wet, dat wel. Dus geen oproepen tot haat, geweld etc. De oorzaken van de problemen liggen niet bij het UITEN van de islamistische 'meningen' maar bij het HEBBEN van die meningen. Je kunt niet verbieden wat iemand, of een bepaalde groep denkt (of moet denken). Los daarvan biedt internet alle mogelijkheden om het gif van de haatpredikers te absorberen. Het verbieden van haatpredikers zal daarom alleen maar een averechts effect hebben. De islamiet zal zich weer wentelen in verongelijkt slachtofferschap en Godwinnen dat er slechts voor de arme moslims geen vrijheid van meningsuiting is. Links Nederland zal stelling nemen met hen. De boze moslimjongeren zullen nog bozer en gefrustreerder worden. Het verbieden van dit soort preken, kortom, zal averechts werken. Wat dan wel de oplossing is? Begin eens met een directe stop op massa-immigranten. En een veel strengere en betere handhaving wanneer de vrijheid van meningsuiting de wettelijke perken te buiten gaat. Zwaardere straffen, consequent ingrijpen. Daarvoor zal het budget van de AIVD minstens met een factor 4 omhoog moeten. Verder: beter onderwijs met veel meer aandacht voor geschiedenis, Nederlandse cultuur, maatschappijleer en recht. En (her)opvoedingskampen, gespecialiseerd voor mislukte en gefrustreerde moslimpjes. Tot slot zou een atoombom op IS ook helpen. Dan weten de slijmjurken van Allah meteen weer wie er ook alweer de baas was.

KlunsJohannus | 18-05-15 | 09:21

Extremistische moslims cq terroristen weigeren? Stelletje racistische islamofoben!
*linksmodus uit*

je suis bier | 18-05-15 | 09:21

-weggejorist-

Wonderful-Life | 18-05-15 | 09:21

'Maar die mensen zijn heel zielig en willen een beter leven!' Ja en? Hier in Nederland kan (of wil) men niet het onderscheid maken tussen oorlogsvluchtelingen en economische vluchtelingen die hier heen komen om te werken.

Schmutz Geilmacher | 18-05-15 | 09:20

Van Aartsen en dus de VVD vindt deze cultuur een verrijking voor Nederland. We moeten er volgens de VVD maar aan wennen. Ook dat we straks een mindeeheid zijn tussen dit soort vijandige "aanwinsten'.

The real McCoy | 18-05-15 | 09:19

Prima stuk, maar het is preken voor eigen parochie.
Gelukkig niet roepen in de woestijn, dat dan weer wel.

watergeus | 18-05-15 | 09:18

Uitstekend betoog, geen speld tussen te krijgen.

rene p1438 | 18-05-15 | 09:18

Werkelijk een fantastische uitleg dat de haatbaarden valsspelen en onze vrijheid schandelijk misbruiken. Hèt antwoord richting Linkse Kerk met alle multikul argumenten.

Rest In Privacy | 18-05-15 | 09:17

Goed dat je het dilemma van VVMU aan de kaak stelt. Maar het argument dat die vrijheid alleen geldt als er direct een discussie op kan volgen snijdt geen hout.

Maaiveld | 18-05-15 | 09:16

Goed stuk Van Rossem! Jij hebt je weekend nuttig besteed!

Fatwabuster | 18-05-15 | 09:16

@kapotte_stofzuiger | 18-05-15 | 09:11
Helemaal niet lastig. Gewoon de wet aanpassen.
De Hitlergroet uitbrengen is ook terecht verboden. En wat de islamitische haatpredikers verkondigen is even walgelijk. Dus alleen al naar zo'n bijeenkomst toegaan zou al reden genoeg moeten zijn om in de kerker geworpen te worden. Paspoort afpakken en enkeltje naar Lichtgetiniië van herkomst zou nog beter zijn.

Botte Hork | 18-05-15 | 09:16

"Zonder tolerantie voor intolerantie".
Amen. Dus weg met de islam.

Fijnstoffer | 18-05-15 | 09:15

Goed stuk, dat niet gelezen wordt door wie het zou moeten lezen, maar dat is dan maar zo. Helemaal prima.
Ook de eigen parochie moet het dagelijkse dogma van regenten & Gutmenschen, die uit alle officiële luidsprekers klinkt, een goed gefundeerde tegenspraak gunnen.

Anders wordt het zo eenzijdig eenheidsworst, met uitsluitend multiKul uit de mediaal getrainde praathoofden.

Jan Passant mk2 | 18-05-15 | 09:14

Nu noemt linksch het: "verwarde mensen" alles om maar niet de werkelijke oorzaak van haat tegen andersdenkenden te benoemen.

meneer Q | 18-05-15 | 09:13

Allemaal waar wat hier staat, geen speld tussen te krijgen.

Maar ja, dat wegkijkende, dat blinde, dat drammerig socialistische, kortom dat domme van een te groot deel van het volk en een nog groter deel van de volksvertegenwoordiging...

Het zal jaren duren voordat dit land werkelijk echt wakker wordt.

Diep en diep triest, je zult maar iemand zijn van de volgende generatie en nog geboren moeten worden in dit Europa...

Realism Is All | 18-05-15 | 09:12

@Botte Hork | 18-05-15 | 09:10
Net zoals in elk weekend wordt bewezen dat er geen gematigde voetbalhooligans bestaan.

kapotte_stofzuiger | 18-05-15 | 09:12

wacht maar af tot de eerste doden gaan vallen

coolgen | 18-05-15 | 09:12

Lastig hoor, een Feyenoordhooligan die "dood aan de joden" roept, of een Pinkstergemeentepredikant die enthousiast "homofilie moet met zwaard en vuur bestreden worden". Ook maar paspoort innemen en weigeren bij de landsgrenzen? Immers, net zo min een mening.

kapotte_stofzuiger | 18-05-15 | 09:11

Censuur en verbieden werkt niet, in wat voor richting dan ook. Nederland moet het religieuze probleem serieus nemen, hoe ongemakkelijk we ons daar ook bij voelen.
universonline.nl/2015/01/14/botsing-d...

de drijfsijs | 18-05-15 | 09:11

Het feit dat áls er zo'n haatsheik door de mazen van de AIVD glipt en volle zalen trekt is het bewijs dat er geen 'gematigde' Islam bestaat.

Botte Hork | 18-05-15 | 09:10

Gelukkig hebben we behalve Kwit en Klaps ook nog Van Rossem. Maar ik mis haar nog steeds.

youtu.be/Rmf8EM0_bms

Godsammekraken | 18-05-15 | 09:10

Zij misbruiken onze vrijheden om deze uiteindelijk af te kunnen schaffen.

Desmoulins | 18-05-15 | 09:10

Niets, maar dan ook helemaal NIETS aan toe te voegen.
Vooral die laatste zin is ijzersterk.

J. Jarig | 18-05-15 | 09:10

Zij maken geen gebruik van de vrijheid van meningsuiting. Zij grijpen de kans aan om te laten zien dat ze op vijandig gebied hun gang kunnen gaan. Ze willen zo rabiaat, zichtbaar, schofferend en aggressief in beeld zijn. Laten zien dat het kan en laten zien met hoeveel ze al aanwezig zijn.

Godsammekraken | 18-05-15 | 09:06

Stevig stuk voor de vroege maandagmorgen maar hulde.

Reinaert | 18-05-15 | 09:06

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl