Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

K. Regenjas - Pleidooi voor de basisbaan

eenregenjas.jpg NIEUWE INZENDING VAN K. REGENJAS. TERUG VAN EEN WERELDREIS EN VOL GOEDE IDEEËN. KOMT-IE: Het basisinkomen is hip (1, 2), vooral bij links Nederland. Een beetje ironisch is dat wel. Daar waar linkse partijen ooit begonnen als arbeiderspartijen, doen ze er tegenwoordig alles aan zoveel mogelijk mensen van hun arbeidsverplichtingen te ontslaan. Een aantal onderzoeken zou de voordelen van een basisinkomen laten zien. Inwoners van het Canadese Dauphin, bijvoorbeeld, gingen vooruit qua gezondheid en opleidingsniveau tijdens een experiment met het basisinkomen. Een ander experiment in Namibië liet vergelijkbare gunstige resultaten zien. De minder kritische medemens kan hierin bewijs zien voor de wenselijkheid van een basisinkomen. Er is echter een gigantisch probleem met deze en vergelijkbare experimenten. Het basisinkomen hoefde in geen van de gevallen door de inwoners zelf te worden opgehoest, maar werd altijd van buitenaf gefinancierd. In het geval van Dauphin mochten de federale en provinciale overheid het geld op tafel leggen; in het geval van Namibië waren het vooral Duitse kerken en Duitse ontwikkelingshulpinstellingen die de portemonnee trokken. Dus waar zijn die positieve effecten nu aan te danken: aan het basisinkomen zelf of aan de forse kapitaalinjecties van buitenaf? Zelfs met de onrealistisch gunstige opzet van de experimenten, wordt vaak toch een (flinke) afname in arbeidsuren gezien. Wanneer de inwoners het basisinkomen in de praktijk zelf moeten gaan betalen, en allerlei belastingen dus omhoog moeten, zal die afname van gewerkte uren aanzienlijk groter zijn, omdat de marginale belastingdruk zal stijgen en werken dus minder zal lonen. Een basisinkomen is lekker, totdat je het zelf moet betalen. Dat neemt niet weg dat er ooit een basisinkomen nodig zal zijn. Als de robot de mens compleet voorbij heeft gestreefd en menselijke arbeid nauwelijks nog van toegevoegde waarde is, kunnen we er niet onderuit dat iedereen gratis geld moet krijgen. Dit is echter nog (verre) toekomstmuziek. Zolang er in Nederland nog bejaarden wegkwijnen in hun eigen uitwerpselen, de meest afzichtelijke graffiti het openbare leven ontsiert en er busjes met Oost-Europeanen geregeld moeten worden om jaarlijks de tomaten in het Westland te plukken, is er nog meer dan voldoende werk voor iedere uitkeringsgerechtigde binnen onze landsgrenzen. Over landsgrenzen gesproken, één van de effecten van het basisinkomen in Namibië was een enorme migratie vanuit omliggende gebieden naar het dorp waar het basisinkomen werd ingevoerd. Niet alleen moeten we dus om technologische redenen wachten met het basisinkomen, we moeten ook eerst de grenzen dichttimmeren. Pas als de technologie aanzienlijk verder gevorderd is en het immigratiebeleid aanzienlijk aangescherpt, kan een basisinkomen uitkomst bieden. Geen basisinkomen maar basisbaan Het feit dat een basisinkomen nog ver weg is, hoeft niet te betekenen dat we nog 50 jaar met het huidige systeem door moeten. Ook nu is het mogelijk een aantal enorme verbeteringen door te voeren, die veel geld besparen en bovendien een enorm maatschappelijk rendement opleveren. Laten we het hebben over een alternatief voor het basisinkomen: de basisbaan. Het idee is simpel. Wie zonder werk zit, heeft geen recht meer op een uitkering, maar op een door de overheid aangeboden baan die het collectief belang dient. Te denken valt aan schoonmaken, graffiti verwijderen, administratief werk, militaire dienst of zorg voor ouderen. Deze baan voer je 3 dagen per week uit tegen 100% van het minimumloon. De rest van de tijd mag je besteden aan omscholen of solliciteren. Bijverdienen naast je basisbaan mag ook, zonder dat dit ingehouden wordt op het loon. Van een armoedeval zal dus geen sprake zijn, wat terugkeer naar reguliere arbeid stimuleert. Ook vermogenstoetsen zullen overbodig zijn. Wie werkloos raakt, hoeft dus niet meer zijn huis op te eten. Een voordeel van dit plan is dat we alle werkloosheidsuitkeringen kunnen afschaffen. Dat is gunstig, want aan die uitkeringen kleven nogal wat bezwaren. Zo zijn uitkeringsontvangers ruim twee keer zo vaak verdachte van een misdrijf als mensen die werken voor hun geld. De combinatie van een laag inkomen, weinig binding met de samenleving en een oneindige zee van vrije tijd maken de verleiding om bij een plaatselijke juwelier met je vuistvuurwapen te zwaaien voor sommigen haast onweerstaanbaar. Niet alleen de bijstand kan afgeschaft worden, de WW kan ook weg. De WW is een betuttelende sigaar uit eigen doos. Je werkgever (lees: jij) betaalt maandelijks een forse premie en in geval van werkloosheid krijg je uit de grote pot een (vaak korte) uitkering. Het idiote hieraan is natuurlijk dat je mensen net zo goed zelf kunt laten sparen voor het geval ze in inkomen achteruit gaan. Daarmee respecteer je de intelligentie van de werkende burger een stuk meer en bespaar je miljarden aan uitvoeringskosten van het UWV. Bovendien zal een inkomensterugval tot 0 niet meer bestaan in het systeem met de basisbaan, wat de noodzaak tot sparen verzacht. Niet alleen is de WW betuttelend en duur, hij is ook nog eens onrechtvaardig. Techneuten als IT’ers zijn in Nederland praktisch 100% zeker van werk. Toch worden zij gedwongen WW-premie te betalen voor allerlei talentloze kunsthippies die om de haverklap werkloos zijn en zich met een zielig gezicht bij het UWV melden. Dan is er nog het onderzoek dat je wist dat zou komen. Het CBS becijferde niet lang geleden dat het aantal opgebouwde WW-maanden een sterk negatieve voorspeller is van de kans om een betaalde baan te vinden. Oftewel: wie in de WW belandt gaat eerst een maand op vakantie, knapt daarna zijn zolder op, daarna zijn badkamer en daarna zijn tuin. En twee weken voor het verstrijken van de uitkeringsperiode vindt de WW’er plotseling een baan. Meer dan genoeg reden om het huidige systeem van werkloosheidsuitkeringen af te schaffen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over al die hemeltergende fraudegevallen. Uitkeringen enkel voor gehandicapten en bejaarden Voor sommigen moet de uitkering moet natuurlijk blijven bestaan. Bijvoorbeeld voor mensen die absoluut niet kunnen werken. Dat zijn er trouwens niet zo veel. Het OECD onderzocht namelijk hoe het staat met arbeidsongeschiktheid in verschillende ontwikkelde economieën. Het zou logisch zijn dat in minder welvarende landen, waar de gezondheidszorg slechter is, meer mensen arbeidsongeschikt zijn en dus een uitkering ontvangen. In plaats daarvan bleek echter dat het percentage ontvangers van AO-uitkeringen in een land vooral samenhangt met de strengheid van het systeem. Hoe makkelijker het is een uitkering te krijgen, hoe meer mensen plotseling zwak, ziek en misselijk uit elkaar vallen en hun hand ophouden. Nederland scoort in deze lijst ver boven het OECD-gemiddelde. Vermoedelijk kan er dus nog flink in deze uitkeringen gesnoeid worden. Naast de gehandicapten, moeten ook de bejaarden een uitkering blijven ontvangen. Dat kan om een bescheiden bedrag gaan. Wie een dik pensioen wil ontvangen, mag naar hartenlust bijsparen of beleggen en dat geld na zijn 67ste opnemen. Er zijn landen die dit systeem al kennen. Het gebeurt bijvoorbeeld in Singapore, waar iedere inwoner een eigen beleggingsfonds heeft waarmee hij zelf kan sparen voor zaken als pensioen, zorg of een huis. Geen generatiekloof, geen graaien uit de grote pot, geen betutteling. Conclusie Wat levert de basisbaan ons op? Ten eerste kunnen allerlei sociale premies verdwijnen, waardoor arbeid goedkoper wordt en de werkloosheid zal afnemen. Dit is op zichzelf al voldoende reden het plan deze week nog uit te voeren, maar er is meer. De uitvoeringskosten van het UWV om het ingewikkelde uitkeringscircus in stand te houden verdwijnen grotendeels. Daar komen uitvoeringskosten voor in de plaats om de basisbaan in te voeren, maar die kosten mogen worden weggestreept tegen het maatschappelijk rendement van de basisbaan: schonere straten, minder criminaliteit, minder eenzame ouderen en minder mensen die langs de zijlijn van de samenleving staan en vervreemd raken van arbeid. Daarnaast zal het uitkeringstoerisme afnemen. Het vooruitzicht genadeloos aan het werk te worden gezet zal economische vluchtelingen minder snel doen kiezen voor Nederland. En kiezen ze toch voor Nederland, dan leveren ze in ieder geval een tegenprestatie. Ook niet onbelangrijk: er zal eindelijk weer draagvlak zijn voor de sociale zekerheid. De werkloze zal niet meer gezien worden als profiteur, maar als pechvogel die werkt voor zijn geld en een steentje bijdraagt, totdat hij weer een echte baan heeft. Dus zolang de robots nog niet in staat zijn bejaarden te verzorgen, graffiti te verwijderen, tomaten te plukken, de landsgrenzen te verdedigen en agressieve zwartrijders op hun bek te stompen, kunnen we het basisinkomen missen als kiespijn. Een focus op arbeid, dat levert pas wat op! Maar laat dit de aanhangers van arbeiderspartijen vooral niet horen… Was beredeneerd, K. Regenjas

Reaguursels

Inloggen

3 dagen minimum loon en je huis niet hoeven te verkopen, danwel genoeg geld hebben om rind te komen?
.
Whahahahahagagahagahahahahaha
Snif..

Deus Absurdia | 10-05-15 | 12:17

Een scheef getrokken beeld wat regenjas hier schetst. Aantal open vacatures is ongeveer 150.000, het aantal werkzoekenden 700.000, dus er is voor slechts 1 op de 4 werk. Voor bejaarden die wegkwijnen is geen salaris beschikbaar, afzichtelijke graffiti in het openbare leven is een kwestie van smaak en de busjes met Oost-Europeanen worden niet door werkzoekenden binnengelaten maar door werkgevers.
Regenjas is bezig werk te creëeren waar we niet op zitten te wachten, zoals graffiti verwijderen en dienstplicht. IT’ers betalen een hoge premie WW, omdat ze ook een hoge uitkering verwachten wanneer ze werkloos worden, die tijd hebben we ook gehad. Voor asperges en tomaten wordt al tijden te weinig betaald door liefhebbers. Wat denk je van een eerlijkere werkverdeling sinds het aantal werkenden zo is toegenomen de laatste 40 jaar?

CleaudeSacke | 09-05-15 | 17:33

Goed stuk.
Doet me denken aan:
A. Als je werkeloos bent moet je wel geestelijk ziek zijn/ziek worden, dus levenslange uitkering hoog niveau.
Conform
B. Als je een moord pleegt moet je wel gek zijn, dus elke moordenaar vrijspreken of strafkwijtschelding (vervolgens zie A)

Napolejong | 09-05-15 | 17:23

Ik zie een links probleempje. "werk moet een keuze zijn, op deze manier creëer je slaven, dat kan nooit de bedoeling zijn".

Oplossing voor de onwilligen is erg makkelijk, er is geen bijstand of uitkering dus of werken of geen geld.

Disemvowel | 09-05-15 | 17:00

Ik kan 'basisbaan'niet uitspreken zonder ontzettend hard te moeten lachen. Zo devalueer je werk en studie.
LibertarianTeacher | 09-05-15 | 11:37

Ik kan werk en studie niet uitspreken zonder ontzettend hard te moeten lachen, zo devalueer je robots en automatisering.

Copycrauw | 09-05-15 | 16:17

De enige linkse partij in Nederland, de SP, is tegen het basisinkomen. Hele artikel begint dus met foute aanname.

Watapatja | 09-05-15 | 15:00

het aantal werklozen,wordt alleen maar groter we importeren ze ook.
het systeem kan goed werken,elke boer 10 arbeiders er bij,culturele revolutie net als bij mao.
erg geschikt voor asiel dollar teken zoekers.
wel allemaal zo,n hersen stampertje tel,kunnen ze als Furby,s lekker lullen.
graaiers een controlerende funktie,aardappels tellen bij de boer.
de oranjes wel in eer houden,willy een scrobber en maxi een stofdoek voor schoonhouden van hun stulpjes
wat een vooruitzicht,dit is pas utopia

soledad | 09-05-15 | 14:43

Wat is het verschil tussen deze basisbaan en een Melkertbaan?

En werk verdelen zodat er zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn wordt al jaren geprobeerd, maar werkgevers lijken daar niet zoveel zin in te hebben en bovendien heb je toch minimaal 4 dagen nodig om rond te kunnen komen.

En dan nog, de meeste ww-mensen kunnen geen werk krijgen omdat ze de aansluiting met de arbeidsmarkt kwijt zijn (denk maar aan 50+) en nergens meer aan de bak komen. Dus moet er je er voor zorgen dat die aansluiting er weer komt. Dus het moet normaal worden dan mensen bijvoorbeeld rond hun 40/45-ste kunnen gaan omscholen of bijscholen (voordat het probleem ontstaat dus). Zo hou Nederlandse economie ook flexibeler. Maar dat omscholen of bijscholen is omslachtig en duur voor hen die dat willen. Behalve als je veel poen hebt of een parttime werkende vrouw met een driedagen baan of zo en fulltime werkende man die de centjes binnenbrengt. En dan nog zeuren he.

kloopindeslootjijook | 09-05-15 | 14:20

Ongemotiveerde verzorgers en militairen hebben we niks aan. Ik heb een beter idee. In ruil voor een prestatievergoeding mag men als basisbaan energie opwekken. Dat kan dmv hometrainers die op een generator zijn aangesloten. De energie wordt vervolgens aan energiebedrijven verkocht. De uitkeringsgerechtigde krijgt per kwh betaald, dus kantjes eraf lopen is er niet bij.
Allemaal voordelen: geen overlast op straat. Overheid verdient (deels) de uitkering weer terug. Schone energie. En fitte werklozen, ipv bankhangers.

Mouth Of The South | 09-05-15 | 14:07

Wat een onderwerp, pfff. Je had het hier beter over die topman van ING kunnen hebben, Ralph Hamers. Dat had van moed getuigt ...

heteblikzem | 09-05-15 | 13:56

Ik heb toch aanstoot genomen aan een paar dingetjes hier.

1 Dat een uitkeringsgerechtigde per definitie lui is en vaak verdacht zou worden van criminaliteit.
2 Het aloude sprookje dat Nederlanders zich te goed voelen voor bepaald werk. Er is zeker een kleine groep waar dat op gaat, maar al die mensen (waaronder ik) die buiten hun schuld door de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt vallen daar niet onder!

Ikzelf heb in de metaal mijn rug kapot gewerkt waardoor ik 15-25% ben afgekeurd. Dit heeft zich bij mij vertaald in een duurbeperking. Hierdoor mag ik i.p.v. 8, 6 uur p/d werken, wel gewoon 5 dagen in de week. En weet U wat? De werkgevers zien je nog niet staan. Ik heb 25 jaar ervaring als lasser, met een smak papieren en opleiding. Ik heb voor Eu 8,50 bruto p/u staan werken, want ik wou werken. Ik heb ALLES gedaan en aangepakt om aan het werk te komen en te blijven. Het resulteerde dat ik nu financieel totaal aan de grond zit, en niet omdat ik niet met geld om kan gaan. Maar omdat ik van mijn eigen geld heb geïnvesteerd om aan het werk te komen en door steeds lagere loontjes. Om dan van een stel lulletjes lampenkatoen te moeten aanhoren dat ik niet genoeg mijn best doe. Ik heb AL mijn spaargeld op gesoupeerd, heb bij tuinders gesolliciteerd (wetende dat ik dat met mijn rug eigenlijk niet kan, lassen kan ik ook alleen met bepaalde aanpassingen). Hun antwoord: dan betaal ik U niet meer als de Roemeen die daar staat, Eu 5,50 p/u. Daar kan ik in dit land dus NIET van bestaan! Ik heb in 1,5 jaar tijd meer dan 550(!) sollicitaties de deur uit gedaan. Sta van hier(Breda) tot aan Hengelo ingeschreven, al die uitzendbureaus willen hun vingers niet aan een ouwe lul van 44 met WAO branden. Vorig jaar na veel moeite een baan weten te krijgen, met de belofte dat als ik voldeed ik een contract zou krijgen. Opnieuw geïnvesteerd, want als inlener mag je overal zélf voor opdraaien, dus nieuwe lashelm en veiligheidsbril op sterkte aangeschaft omdat ik door de oude niets meer zag. Na 24 weken wordt je dan buiten gedonderd omdat "het profiel" ineens veranderd is. Terwijl bij de evaluatie nog vlaggen en wimpels over me werden uitgestoken. Dus óók geen recht op WW, want maar 24 weken achter mekaar gewerkt. Maar... nu mag ik wél Eu 2000 aan huur/zorg toeslag gaan terugbetalen van een Eu 900 uitkerinkje, terwijl ik dat geld vorig heel hard nodig had en alsnog bij de voedselbank eindigde! Dit is dus die beruchte armoedeval waar je niet meer uitkomt als je eenmaal onder een bepaald financieel niveau bent gezakt. Ik doe nu vrijwilligerswerk, maar wat ik eigenlijk wil is gewoon lekker mijn geliefde vak uitoefenen!

Sjefke7807 | 09-05-15 | 13:30

Ik voorzie veel problemen met basisinkomen en basisbaan. In de eerste instantie zijn mensen gewoon lui. Die proberen gewoon alles te doen om niet te hoeven werken. Verder ga je voorbij aan het gegeven van huismoeder/huisvader. Moeten die dan ook 3 dagen werken of niet? En wat met die mensen die prima kunnen werken maar zichzelf arbeidsongeschikt laten verklaren?

En wat let bedrijven om alleen maar basisbanen op te zetten om kosten te besparen? Waarom zou een AH nog normale vakkenvullers gaan gebruiken, als ze voor een appel en een ei ook basisbanen kunnen vullen? Je haalt zo gegarandeerd werk weg in de laagste regionen voor mensen die al lastig een baan kunnen vinden die ze bevalt.

Of bedrijven die medewerkers ontslaan omdat ze daarvan toch weten nergens anders een baan te kunnen vinden. Kassa!

En hoe ga je dit allemaal controleren? Weer een nieuw instituut? Lijkt me wel weer kostbaar.

Mij lijkt het beter als de regels makkelijker worden. Geen gelul met schalen, maar gewoon 1 percentage belasting. En zo nog meer zaken makkelijker maken. En mensen belonen als ze goed bezig zijn, ipv mensen te straffen als ze slecht bezig zijn. Een beloningssysteem werkt veel beter, daar zijn legio onderzoeken voor.

Martinspire | 09-05-15 | 13:28

-weggejorist-

A-Safari | 09-05-15 | 12:47

Goed dat er in ieder geval een discussie gaande is. Basisbaan, basisinkomen etc. Zal nog wel heel lang duren en wellicht is het wel een utopie om te denken dat we in Polderland tot een goede oplossing komen. Een eerst opmerking mbt de Basisbaan. Wat doe je met mensen die niet op komen dagen in die drie dagen dat ze moeten werken, of er steevast de kantjes vanaf lopen, regelmatig "ziek" zijn etc? In een ideale wereld werkt iedereen netjes die drie dagen en werkt men in de overige tijd aan "zijn/haar" toekomst.. Praktijk zal uitwijzen dat dit niet zo zal werken. En wat doe je met alle "drop out" twintigers met ernstige (psychische) problemen door oa. drugsgebruik. Je wil niet weten hoe groot die groep is op dit moment. Ik hoef geen junk naast het bed van mijn bejaarde moeder straks...
Enfin.. De brainstorm- sessie moet door blijven gaan!

A-Safari | 09-05-15 | 12:46

Dit bestond in de DDR. Daar was de werkeloosheid 0%.

En zelf sparen voor de oude dag is een prima idee maar niet wanneer de overheid 80 tot 90 % van je inkomen afroomt.

Elessir | 09-05-15 | 12:40

Het ziet er naar uit dat de robotisering bijna al het werk afschaft behalve dan heel de industrie die die robotisering uitvoert. Zodat de tijd niet ver weg is dat vrijwel iedereen leeft van een uitkering, en dat er een heel klein percentage is van mensen die alle robots bedenken en ontwerpen, en een nog kleiner percentage is (zie Thomas Piketty) die eigenaar is van praktisch alle industrie en robotisering en cultuur. In heel deze ontwikkeling is het humaan en wijs om het besef vast te houden van hoe snel grote verschillen in macht kunnen leiden tot toestanden als destijds in de vernietigingskampen (zie Phillip Zimbardo). Ook lijkt het er op dat de tijd niet ver weg is dat robots gaan denken en dat ze mogelijk de zaak ‘overnemen’ (zie Ray Kurzweil). Misschien eindigt de mens dan wel net zo als de chimpansee in de dierentuin.

Benedict Broere | 09-05-15 | 12:38

Het artikel doet mij een beetje denken als een tegenhanger van dat van Rutger van De Correspondent. Prima gedachtengang mijnheer Regenjas. M.i. een veel meer solide idee dan dat van Rutger. In elk geval dank u voor uw geletterd gewrocht.

Dysphemian | 09-05-15 | 12:15

Een voorstel uit het communistisch handboek, we weten toch al lang dat zoiets juist niet werkt. Praat anders maar eens met burgers uit staten zoals DDR, Joegoslavië (ja, ja), Hongarije waar geen werkloosheid was.

Dood in de pot. Slecht idee.

Bastar | 09-05-15 | 12:09

@gentle giant | 08-05-15 | 22:29
Ik vrees dat hij toch gelijk heeft, want met aanwezigheid alleen bereik je niets.
Overigens is een sanctie simpel: Iemand die niet werkt, ontvangt geen loon. Iemand die half werkt, ontvangt half loon.

Kortom er zal continu iemand toezicht moeten houden op dit type baan. Bij Defensie is dat makkelijk, op thuiszorgplaatsen is dat minder eenvoudig.
Daarnaast zou ik niet graag mensen verplichten tot werk in de thuiszorg, maar dat is een ander verhaal.

Rest In Privacy | 09-05-15 | 11:52

Laten we nóg afhankelijker worden van de (R)overheid, dan komt het allemaal goed!

*Naïeve socialistenmodus uit*

Ik kan 'basisbaan' (oftewel basisinkomen; zo rollen wij hier in dit land) niet uitspreken zonder ontzettend hard te moeten lachen. Zo devalueer je werk en studie.

LibertarianTeacher | 09-05-15 | 11:37

Basisbaan lijkt een mooi idee, maar wordt ingewikkeld als je de banen concreet gaat invullen. Je moet toch wel iets kunnen en enige motivatie hebben. Daarnaast moet je die mensen ook nog kundig aansturen en heb je genoeg zinvol werk nodig. Dat laatste is er waarschijnlijk niet, hoezeer we ook verlegen zitten om meer zorgpersoneel.

Een basisinkomen is dan praktischer als je het combineert met een relatief laag inkomen en het afschaffen van het minimumloon. In feite hebben we met al onze toeslagen, kortingen, subsidies en aftrekposten allang al een basisinkomen. Alleen is het tamelijk willekeurig verdeeld en met een sterke drijfveer om er niets meer bij te verdienen.

Het voordeel van dat systeem is dat je dan niet als overheid zelf banen hoeft te verzinnen. Er zullen veel kleine baantjes ontstaan voor een paar euro per uur. Ideaal om het basisinkomen mee aan te vullen.

van heinde en verre | 09-05-15 | 11:36

ik roep dit al jaren, als iedere werkende 1 dag minder gaat werken hoeft er niemand meer thuis te zitten zonder baan en hebben mensen een dag voor hun zelf erbij wat weer goed is voor de psyche, een win win situatie.

kudt met dt | 09-05-15 | 11:28

Basis inkomen niet eens zo n gek idee ,maakt honderdduizenden
overbodige ambtenaren gogen etc ,overbodig.
Geen studie beurzen meer ,startende ondernemers krijgen een kans,en wie niks wil doen ,doet het nu ook al.
ECHTER,PAS ,basis inkomen,voor nieuwe Nederlanders medelanders ,nadat ze hier 20 jaar crimineel vrij(ook dan pas stemrecht en paspoort verblijfsvergunning) en en net zo als
een in of via het bedrijfslevende werkende autochtoon tonnen aan sociale premies en belasting hebben afgedragen.
Met de zo ontstane werkloze ambtenaren hoef je geen medelijden te hebben.
Ze krijgen immers een basis salaris.

m29 | 09-05-15 | 11:24

-weggejorist-

Snowy2000 | 09-05-15 | 11:21

Dit is een lulverhaal, die arrogante lul in z'n regenjas vergeet iets.
Er is werk zat , dat betoogd hij zelf ook, maar het is geen baan, waarom niet?
Omdat arbeid te duur is.
Mijn idee, verlaag alle salarissen met 20% en schaf de BTW af, ben je opeens concurrerend met de hele wereld, dan komen de chinezen hier meuk kopen.

gentle giant | 09-05-15 | 11:17

necrosis | 08-05-15 | 21:07
Niet helemaal waar. Niemand neemt meer vakkenvullen aan als normale baan. Dus vakkenvullen wordt zo'n baan die niemand wil en wordt gegeven aan basisbaan mensen :)

Flapuidt | 09-05-15 | 10:56

Linkse steun voor ideeën, zoals zo'n basisinkomen, zijn per definitie te wantrouwen, wegens de wereldvreemdheid van de linkse mens. Dergelijke ideeën met een blind nee beantwoorden scheelt doorgaans een hoop tijd, mislukkingen en geld.

lekker wijf | 09-05-15 | 10:41

Het idee van een basisbaan is niet nieuw overigens.
De VOC haalde eeuwen geleden al mensen uit overzeese gebieden om ze in meer ontwikkelde gebieden een basisbaan aan te bieden.
Anno 2015 zou de basisbaan er precies tegenovergesteld uitzien.
Nu zou je verplicht worden de mensen uit overzeese gebieden te verzorgen en begeleiden naar hun volwaardig burgerschap met gebruikmaking van alle mogelijke voorzieningen.

jemagookniksmeer | 09-05-15 | 10:37

Persoonlijk kan ik er geen speld tussen krijgen, dus ik zou zeggen, mail het hele epistel even naar Rutte en de zijnen. En inderdaad gewoon morgen mee beginnen. Het kan zo eenvoudig zijn allemaal.

lekker wijf | 09-05-15 | 10:37

HET grote probleem aan deze redenatie is het moment waarop zoiets moet ingaan. Iemand op een laag niveau heeft uberhaupt geen geld over om te sparen voor een pensioenpot en ook een zeer groot deel van de mensen in het midden hebben geen budget over voor zoiets. Kan je wel zeggen dat de WW premies die een werkgever betaald naar de werknemer kunnen en dat daarmee gespaard kan worden maar dit is een utopie natuurlijk. Mensen zijn dom en onze samenleving gaat echt niemand aan zijn lot overlaten aangezien we een sterke vertegenwoordigde links deel van de samenleving hebben die zoiets niet zullen dulden.
Verder is het een utopie om te veronderstellen dat er publiek uit te delen banen zijn die uitgevoerd kunnen worden door al die huidige uitkeringstrekkers en arbeidsongeschikten.
Idee is prachtig als je een samenleving opnieuw "from scratch" kunt inrichten. In een bestaande economie zoiets invoeren wordt een ramp.

WatZalIkErvanZeggen | 09-05-15 | 10:23

Ik bedoel basisinkomen zonder verplichtingen.
Voor de duidelijkheid.

Bettyboo | 09-05-15 | 10:21

Ik denk dat het wel werkt. De mens wil namelijk altijd meer.
Zelfs een bankdirecteur neemt geen genoegen met 1 miljoen euro per jaar. Men wil altijd meer. Als je genoegen neemt die met 1200 euro basisinkomen ok. Maar de meeste mensen willen toch meer.
Het systeem is eerlijk omdat iedereen die 1200 euro netto zoiezo krijgt, ook als je inkomen uit arbeid geniet.

Bettyboo | 09-05-15 | 10:19

Mijn grootvader zei altijd: met onwillige honden is het kwaad hazen vangen.

Rest In Privacy | 09-05-15 | 10:10

socialistische waanzin. Ten eerste heeft socialisme nooit ergens gewerkt ten tweede is alles waar de overheid aan heeft gezeten altijd volledig mislukt. Hier is een gigantisch overheidsapparaat nodig om het geheel te bewaken en te regelen en dan weet je het wel. Als er behoefte zou zijn aan al die werkverschaffing dan zou die gewoon betaald gebeuren. In de oude Sovjet Unie liet de staat vrouwtjes met handmaaiers de plantsoenen maaien, dat was goed voor de werkgelegenheid maar 1 motormaaier kon het werk van 50 van die vrouwtjes doen maar dat was weer slecht voor de werkeloosheidsstatistieken.

wlodek | 09-05-15 | 10:09

@necrosis | 09-05-15 | 01:17
Dat is dus het grote probleem: het begrip basisinkomen is heel duidelijk tot je het over de concrete invoering gaat hebben. Die proeven zijn nietszeggend zoals Regenjas in het stukje al stelt. Vooral omdat in die proeven het onvoorwaardelijke steeds als eerste vervalt (de testgroep wordt geselecteerd).
De proeven leren wat dat betreft dus wel iets: het is heel moeilijk voor een overheid om een onvoorwaardelijk inkomen in te voeren. (Wat het dichtst bij het theoretische basisinkomen komt is het dividend dat de Alaskanen krijgen uit de olieopbrengsten)

frank87 | 09-05-15 | 10:03

Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:47

Nee beste Lewis, ik ben 100% voor een minimale staat, en het recht van burgers om niet door die staat lastig gevallen te worden. Dat wil zeggen dat ik mensen dus de vrijheid gun om niet te betalen voor de gezapige hangmat waar teveel landgenoten nu recht op menen te hebben. En evenzeer dat ik dus die landgenoten 100% het recht geef om te KREPEREN OP STRAAT als ze zonder inkomsten komen te staan.
.
Bij wijze van concessie wil ik die mensen dan eventueel wel de kans geven op een waardig leven door ze andermans geld te geven - maar niet als kadootje. Dan moeten ze dus ook wat terug doen. Dat mag jij best 'communisme' noemen, maar dan toon je wel dat je een totale nitwit bent die er niets van weet.

Opslag Medium | 09-05-15 | 09:35

Dit kan gewoon niet. Je kunt niet uit niks voor iedereen gratis geld genereren zonder tegenprestatie. Dit is dus eigenlijk het meest achterlijke stuk dat ik ooit heb gelezen.
Nilfisk | 09-05-15 | 02:49

Er is kapitaal in overvloed op deze aarde, alleen de bekende 5% weigert een klein beetje af te staan zodat de rest een beetje normaal (op basisniveau) kan leven. Dat is niet links, dat is niet rechts dat is gewoon realisme. Rijken mogen van mij rijk zijn, maar walgelijk, schandalig, achterlijk rijke mensen kunnen best iets minder walgelijk, schandalig en achterlijk rijk zijn, heb ergens toch wel de indruk dat een type als Bill Gates nou niet meteen verhongd als zijn kapitaal van 86 miljard naar 46 miljard gaat.

Copycrauw | 09-05-15 | 09:22

Ah GS begint, zij het half, ook het licht te zien. Beetje jammer dat die busjes met Polen weer worden aangehaald, die wonen nl met zijn 30-en in een piepklein krot en hoeven dus geen hoge huur of hypotheek te betalen.
Het schijnt nogal lastig te zijn voor rechts verstokten om in te zien dat er gewoon een moment is dat er een BI nodig is. Dat heeft niets met luiheid te maken maar met het kapitalistische systeem dat gewoon in perfectie begint te werken. Doel is nl winstmaximalisatie en hoge consumptie. Als iedereen de hele dag met een tandenborstel straatstenen moet poetsen als "tegenprestatie" dan is er geen consumptie van het inkomen meer en staat de economie alsnog stil. Dom voorstel dus dat basisbaan, krampachtig en zielig om die achterhaalde Calvinistische werkzucht zo in stand te houden... ook lekker extreem links communistisch, lekker bezig hoor GS, de fuhrer zal blij zijn met de nieuwe slaven.

Copycrauw | 09-05-15 | 09:17

Weer een hipster braifart die nevernooitniet gaat werken, ook al smijt je er van tevoren 1000 onderzoeken tegenaan, dat begrijpt ieder weldenkend mens.
En als het onverhoopt toch wordt ingevoerd, elke werkloze man van rijkswege een kruiwagen met spade geven en vrouwen 10 bollen wol en een paar breinaalden, kunnen ze vast iets nuttigs mee doen in een werkverschaffings project.

Jim Lovell | 09-05-15 | 09:10

emigranten wel in nederland mogen werken maar geen recht op sociale voorzieningen. dat lost ook een hoop op. en een beetje laag om iedere beroeps uitkeringstrekker een crimineel te noemen. scholen universiteiten bedrijven en staat samen laten werken bij het ontwikkelen van nieuwe technologieen duurzaamheid milieu
en de ontwikkelingen uitvoeren dat jong en oud zich betrokken voelt in de samenleving en land en niet uit een kortzichtige winstvisie. scholen stimuleren de leerlingen door betrokkenheid en bedrijven voor de
uitvoering en meedenken in van/het proces. meer gemotiveerde mensen gerichter onderwijs. nederland heeft zat visie technologie etc. in huis alleen de regering werkt averechts uit eigenbelang en doet maar wat omdat ze het zelf niet meer weten en liever de weg van afbreuk en lafheid kiezen dan daadwerkelijk regeren en de regering moet de tegenwerkende bedrijven multinationals en constructies zoals bv ttip buiten de deur houden.

jitro | 09-05-15 | 07:19

Niet mee eensch. Als door een basis inkomen mensen minder gaan werken, dan zijn er ook meer uren beschikbaar voor andere werknemers. In een voltijdbaan voor 1 persoon komen misschien dan wel 2 deeltijdbanen voor 2 personen. Meer mensen kunnen zo werken. Ik vind een basis inkomen een goed idee. Ik ben voorts van mening dat men direct naar het slechte in de mens kijkt. Gratis geld betekent niet dat iedereen op zijn luie gat gaat zitten. De topics hier over bijvoorbeeld ernstig zieke mensen die de handen uit de mouwen willen steken, nou die mensen vind je overal. Waar de een genoegen neem t met minder inkomen en minder of niet werkt, zal de ander kiezen voor een zinvolle baan die bij hem past. Het zal ons allemaal ontslaan van een bestaan als loonslaaf. Je krijgt meer keuze over hoe je je leven wilt invullen. Dat is voor iedereen pure winst.

Zo moeilijk is het | 09-05-15 | 07:06

@Ir. Wilhelmus | 09-05-15 | 00:27

Jammer dat je alleen die regel aanhaalt en de rest van mijn betoog gemist schijnt te hebben. Dat is bij rechts-liberale borreltafelaars (die allemaal zó hard moeten werken !) vaker het probleem. LEZEN dus !! Er is voor een bepaalde groep al geen werk meer. Het IS er simpelweg niet ! Accepteer dat eens zou ik zeggen. En dat wordt in de toekomst alleen maar erger.
Dat is alleen een probleem als borreltafelaars als jij blijven ageren tegen niet-werkenden en blijven roepen dat ze aan de slag moeten.

Vergelijkbaar met iemand dwingen om te eten, terwijl het eten op is. Dat is al even zinloos.
Misschien ben je bereid je baan te halveren, zodat iemand anders de andere helft kan innemen ?

paul de vries9779 | 09-05-15 | 07:06

Koffie en dan aan het werk. Heerljk!

Rest In Privacy | 09-05-15 | 06:33

Een uitkering die meteen stop wanneer je gaat werken, zodat je voor 200euro meer de hele maand moet werken, ontmoedigt momenteel zo'n 800.000 mensen om te gaan werken.

baard van troje | 09-05-15 | 05:45

Het idee is goed; uitvoering minder. Opschiet met een goede uivoering.

Cabana Boy | 09-05-15 | 04:30

Het basisinkomen is geen oplossing, het is het verschuiven van problemen en zal naast tijdelijk geluk vooral geluksinflatie veroorzaken.
Een bepaald inkomen, geluks- of welvaartsniveau went snel waarna het gras bij de buren alweer groener.
Nederland is allang een land waar kansen voor het oprapen liggen. Als je dat niet ziet en denkt dat gratis geld van de overheid wel de sleutel tot persoonlijk succes is, ben je niet alleen bijzonder naïef, maar ironisch genoeg ook weinig idealistisch.
Je dromen maak je waar op karakter en doorzettingsvermogen. Heb je dat niet, dan zal je ook met het basisinkomen van een koude kermis thuis komen.

Harry Turtle | 09-05-15 | 03:46

Het basisinkomen is geen oplossing, het is het verschuiven van problemen en zal naast tijdelijk geluk vooral geluksinflatie veroorzaken.
Een bepaald inkomen, geluks- of welvaartsniveau went snel waarna het gras bij de buren alweer groener.
Nederland is allang een land waar kansen voor het oprapen liggen. Als je dat niet ziet en denkt dat gratis geld van de overheid wel de sleutel tot persoonlijk succes is, ben je niet alleen bijzonder naïef, maar ironisch genoeg ook weinig idealistisch.
Je dromen maak je waar op karakter en doorzettingsvermogen. Heb je dat niet, dan zal je ook met het basisinkomen van een koude kermis thuis komen.

Harry Turtle | 09-05-15 | 03:44

@knutsel | 09-05-15 | 01:45 "En hier nog een heel simpel plan: Niemand in overheidsdienst verdient meer dan pak-em-beet 50.000 euro/jaar. Punt."
.
Meteen invoeren. Voor iedereen die uit belastinginkomsten gefinancierd wordt. En bruto. Anders gaan ze maar de vrije markt op met die twee linkerhanden.

ben kokhals | 09-05-15 | 03:04

Error 404 | 09-05-15 | 02:35
Evolutie ontstaat spontaan in het biologische leven.
Robots zijn geen biologisch leven, maar apparaten met een chip door de mens gemaakt.

Jan Dribbel | 09-05-15 | 02:52

Klinkt als een plausibel plan. Maar, jamaar, ik werk al mijn hele leven en daarnaast doe ik ook vrijwilligerswerk. Gewoon, omdat het leuk is om met totaal ander type mensen in een volledig andere omgeving te zijn dan op het werk zo af en toe. Dan mag ik toch hopen dat vrijwilligerswerk ook als basisbaan telt. Niet dat ik dan zou stoppen met dat vrijwilligerswerk, maar het zou wel zo eerlijk zijn.

Dhr. de Wit | 09-05-15 | 02:50

@T.H. | 09-05-15 | 02:05 "Noemen we zoiets geen Marxisme?"
.
Kop spijker raak, zegt men dan in deze kringen. En doe er wat Orwell en "Brave New World revisited" bij om er een beetje kleur aan te geven.

ben kokhals | 09-05-15 | 02:49

Dit kan gewoon niet. Je kunt niet uit niks voor iedereen gratis geld genereren zonder tegenprestatie. Dit is dus eigenlijk het meest achterlijke stuk dat ik ooit heb gelezen.

Nilfisk | 09-05-15 | 02:49

Het is wel duidelijk dat de regenjas het hele concept van het basisinkomen niet snapt. Misschien is het ook wel handiger als we het anders gaan noemen: Negatieve Inkomstenbelasting. Dat klinkt al een stuk sympathieker. En ja, het moet ook door iedereen worden gebracht, maar dat kan ook prima. Niet door inkomstenbelasting op het meerdere, maar op verbruiksbelastingen. Het is ook misvatting dat er dan niemand meer gaat werken. Want iedereen wil op vakanties, een autootje (of tenminste vervoer), concertjes, avondjes uit, bioscoopje, etentje, weekendjes weg etc. etc. Een basisinkomen zal dat niet kunnen betalen. Wil je dat soort luxe, en iedereen wil dat: dan ga je werken. Om het helemaal goed in te voeren zou je dan ook "de vaste baan" moeten afschaffen. Werkgevers moeten gewoon mensen kunnen aannemen en ontslaan naar behoefte.

Het is ook een misvatting dat het veel te duur is. Dat soort redenaties gaat voorbij aan het feit dat alle andere uitkeringen, stufi, toeslagen en kinderbijslag, aftrekposten op je belastingformulier en subsidies worden afgeschaft, inclusief de ambtenarenmachinerie die dat moet regelen. Want het basisinkomen bestaat eigenlijk allang, alleen zit het verstopt in allerlei regelingen, toeslagen, aftrekposten en subsidies, net allerlei voorwaarden en controlediensten. Kun je allemaal afschaffen. Dan kun je dus meteen het ambtenarenbestand halveren. Zitten zij wel zonder baan, maar ze krijgen toch dat basisinkomen dus ze gaan heus niet dood van de honger. Groot voordeel: kunnen ze eindelijk wat echt nuttigs gaan doen.

Absolute voorwaarde voor een basisinkomen is natuurlijk wel: grenzen dicht en uit de EU. Of in de hele EU een basisinkomen en de buitengrenzen dicht. Beide opties gaan niet gebeuren, dus alleen daarom al zal het er nooit van komen, maar het kan in theorie prima.

De basisbaan is een nodeloos ingewikkeld idee. De uitvoering alleen al is een nachtmerrie. Hoe match je de juiste competenties met de juiste baan? En als er in Groningen een overschot aan werkloze maar gekwalificeerde archivarissen is die in Zeeland wel zouden kunnen werken voor een overheidsdienst? Moeten die mensen gedwongen verhuizen? Wie betaalt die verhuizing dan? En hoe zit het met arbeidsverdringing? Er zijn voor duizenden mogelijke basisbanen nu mensen voor een volledig salaris aan de slag. Die gaan er dus uit en worden dan gedwongen hetzelfde werk te gaan doen voor het minimum. Veel succes om dat te gaan uitleggen. Het hele idee van een basisbaan is achterlijke communistische kul.

Stormageddon | 09-05-15 | 02:48

@necrosis | 09-05-15 | 01:53
Omdat hij een uniek talent is wellicht.

Error 404 | 09-05-15 | 02:43

Kijk als de robot ooit eens beter in alles wordt dan de mens dan moeten wij als soort pas op de plaats maken. Dat is evolutie. Als mensen nutteloos worden dan gaan we de weg op van de dodo, een andere nutteloze soort die het aflegde tegen een superieure soort.

Error 404 | 09-05-15 | 02:35

Ir. W"ilhelmus | 09-05-15 | 00:21 "Zet hier een tshirt fabriek neer... maak gebruikssartikelen die je voor 1 euro bij de action koopt."
.
Vooruitziende blik:) Als de onwikkelingen gaan zoals die gaan, wordt de EU inderdaad een chaotische tweede derdewereld. Zeker als het aan Washington ligt, dat de TTIP erdoor wil jassen en oorlog zoekt met iedereen die "threatens to become a bigger power in the world than the US". Intussen zijn in Azië wél ontwikkelingen die economie en welvaart een enorme boost kunnen geven: www.tomdispatch.com/post/175935/tomgra...
Die "boost" gaat dan vast aan onze neus voorbij en draaien de rollen om. Iedereen in de EU een basisinkomentje en wooncontainertje, en dan marcherend naar de basisbaantjes in de fabieken van de Staat. Daar waar europese vingertjes speeltjes inelkaar frutselen voor de jeugd in (Eur)Azië.

ben kokhals | 09-05-15 | 02:31

Als je werkt kun je eten. Als je eet blijf je leven. Anders ga je dood. Nooit begrepen waarom dit zo geproblematiseerd moet worden.

T.H. | 09-05-15 | 02:07

@Jan Dribbel | 09-05-15 | 02:00
Ik kijk zelden televee, maar zodra van Nieuwkerk in beeld komt druk ik op de [!] van mijn afstandsbediening.
Voor het echte nieuws ga ik naar de GeenStijl.
Hier mag ik tenminste een mening hebben....

necrosis | 09-05-15 | 02:07

Noemen we zoiets geen Marxisme?

T.H. | 09-05-15 | 02:05

@knutsel | 09-05-15 | 01:15
Ik had zoiets al door idd, 3 maanden zelf in de WW gezeten, waarvan ik 8 weken op dezelfde wijze aan mijn plicht voldaan had (simpelweg omdat er geen normale vacatures in mijn regio waren) en tot mijn verbazing ging het geruisloos goed. Uiteindelijk gewoon weer werk gevonden door tips uit de omgeving

DrakenEi | 09-05-15 | 02:05

necrosis | 09-05-15 | 01:53
Moeten we met z'n allen naar het SBS-nieuws gaan kijken?

Jan Dribbel | 09-05-15 | 02:00

@necrosis | 09-05-15 | 01:21
ik niet begrijp

DrakenEi | 09-05-15 | 01:56

@knutsel | 09-05-15 | 01:45
*steekt vinger op*
Waarom krijgt die walgelijke Matthijs van Nieuwkerk dan ruim drie keer de BakEllende-norm?
Wat mij betreft gaat NPO weer 'back to basics', het budget dramatisch omlaag en kan Henk Hagoort zijn bureau leegruimen.
NPO draagt nog minder bij aan de maatschappij dan een mestkever.

necrosis | 09-05-15 | 01:53

@Jan Dribbel | 09-05-15 | 01:26
Ik kan nogmaals gaan fulmineren over het bestaansrecht van ons koningshuis, ze zijn in ieder geval de duurste uitkeringstrekkers ooit.

necrosis | 09-05-15 | 01:46

En hier nog een heel simpel plan: Niemand in overheidsdienst verdient meer dan pak-em-beet 50.000 euro/jaar. Punt.

Heb ik daarvoor gestudeerd? Ja, en anders onderneem je zelf maar iets.

knutsel | 09-05-15 | 01:45

Ik ben nog nooit iemand tegengekomen in overheidsdienst die zich zorgen maakt over degenen die het geld moeten ophoesten. Alleen maar zorgen over degenen die het geld moeten ontvangen.

knutsel | 09-05-15 | 01:35

@Jan Dribbel | 09-05-15 | 01:26
Bij Nijmegen moet ik altijd denken aan het stuivertje wisselen van Thom de Graaf en Guusje Nadorst.
Ik zou er niet dood gevonden willen worden....

necrosis | 09-05-15 | 01:34

@Piet van den Hoek | 09-05-15 | 01:22
Nieuwkomers krijgen tegenwoordig een gloednieuwe Miele, zelfs als ze minder dan 18 jaar in een BBB van PvdA en VVD verblijven.

necrosis | 09-05-15 | 01:31

Graaf van Egmont | 09-05-15 | 01:02
Hoe nobel.
De ex-koninging Bea zag ook af van haar AOW.

necrosis | 09-05-15 | 01:17
Dat is Rijksgeld in Nijmegen.

Jan Dribbel | 09-05-15 | 01:26

@Graaf van Egmont | 09-05-15 | 01:05
In de DDR hadden ze ook basisbanen, en wie geen basisbaan had, zat bij de Stasie of in de gevangenis....

necrosis | 09-05-15 | 01:25

Basisinkomen voor mensen die >18 jaar in NL hebben gewoond is zo gek niet en al vaak met positieve uitkomst doorberekend. Nieuwkomers zullen zich dus eerst minimaal 18 jaar zelf moeten bedruipen voordat ze mee uit de basis ruif kunnen eten.

Piet van den Hoek | 09-05-15 | 01:22

@DrakenEi | 09-05-15 | 01:10
Ik ben nooit te beroerd om een medeguurder te helpen, zelfs niet als er een ui achter je ei staat.
*sorry, die kon ik niet laten schieten, dikke moehahaha doet*

necrosis | 09-05-15 | 01:21

@frank87 | 08-05-15 | 22:59
Toen ik voor het eerst las over 'basisinkomen' in het rode bolwerk Nijmegen (een proefballonnetje), ging het over ruim €1100 netto zonder verdere verplichtingen qua sollicitatie en controle.
En de bewindslieden maar lekker uitdelen van de door mij bij elkaar geharkte centen die ze mij afpakken wegens werkend en dus niet zielig.
Maar o wee als ik de gemeentebelasting te laat betaal....

necrosis | 09-05-15 | 01:17

@Drakenei. 01:01. Even over wekelijkse sollicitaties. Het UWV gebruikt Siebel. Een sollicitatie wordt een data-entry. Degene die tegenover je zit bij een controle-gesprek heeft geen flauw benul van deze app en zegt letterlijk: het is vooral van belang dat u íets invult (klopt). Combineer dit met de fantastisch werkende site van het UWV, waarbij je "daadwerkelijk passende vacatures" krijgt aangeboden die allang niet meer actueel zijn, maar die je wel aan kunt merken als verstuurde sollicitaties en voilá, 10 minuten per maand besteed ik eraan... En geen geld voor ambtenaren die het secuur gaan nalopen... Geweldig, de combinatie inkrimpende overheid en duurbetaalde ict die nu eens voor de verandering in je voordeel werken...

Verder alles wat Gentle Giant zegt. Sterkte bro.

knutsel | 09-05-15 | 01:15

@necrosis | 09-05-15 | 01:02
Thnx dat is hem idd.

DrakenEi | 09-05-15 | 01:10

nemeton | 09-05-15 | 01:03
Je hebt gelijk. Maar basisbaan klinkt wel lievvver. Maar het blijft newspeak voor slavernij en dwang.

Graaf van Egmont | 09-05-15 | 01:05

basisbaan = slavernij

nemeton | 09-05-15 | 01:03

Jan Dribbel | 09-05-15 | 00:56
Ik weet het. Heb van nabij het integratietraject van de Gravin mogen aanschouwen. Een en al droefenis. Je weet dat je als vrouw van 57 (toen)totaal geen kans maakt op de arbeidsmarkt, maar toch moest ze unieke talenten in zichzelf ontwikkelen. Onder bedreiging van korting van haar uitkering. Gelukkig heeft ze dat ene unieke talent in zichzelf héél snel ontdekt: "Geef mijn uitkering maar aan iemand die het harder nodig heeft dan ik."

Graaf van Egmont | 09-05-15 | 01:02

@DrakenEi | 09-05-15 | 00:45
Dat heet tegenwoordig een VoG.

necrosis | 09-05-15 | 01:02

@LetTheSunshine | 08-05-15 | 23:56
Vergeet je wekelijkse sollicitatie dit weekend niet in te sturen he bij het UWV...

DrakenEi | 09-05-15 | 01:01

@roze_bril | 08-05-15 | 23:26
Net als dat mensen fel tegen de euro en 1 europa waren, wat achteraf een briljant idee bleek te zijn... *bescherming in zijn feutushouding zoekt*

DrakenEi | 09-05-15 | 00:59

Wie neemt deze modelburger in dienst?
www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/det...

Graaf van Egmont | 09-05-15 | 00:35
Zo is het en anders vinden ze wel een foutje in de vuistdikke stapel aanvraagformulieren.
Man oh man, graaf oh graaf, bedoel ik, ik ontving een paar jaar geleden een aanvraagformulier Bijstand.
Per ongeluk, verkeerd geadresseerd ook dat nog.
Maar wat een eindeloos aantal vragen moet je beantwoorden om een uitkering aan te vragen.
Vragen over bezittingen: die mag je niet hebben.
Dus vraag 342: hoeveel geldige postzegels zijn in uw bezit?
Vraag 343: hoeveel geldige postzegels bezit uw partner?
controle,controle of hoe hou je de burocratie draaiend.

Jan Dribbel | 09-05-15 | 00:56

@gentle giant | 09-05-15 | 00:48
Dat snap ik, dat je boosheid enorm is. Ik heb iemand gekend die 40 jaar full time gewerkt had en op zijn 61-ste de les gelezen werd door een meisje van DWI. Die was ook woedend. Hij stapte naar de huisarts die hem, om ellende voor iedereen te voorkomen, heeft afgekeurd.

Soms zijn praktische oplossingen de beste.

Hij had overigens echt gezondheidsproblemen en is enkele jaren later helaas overleden.

Lewis Lewinsky | 09-05-15 | 00:55

gentle giant | 09-05-15 | 00:44
Ik leef met je mee. Blijf dicht bij jezelf en laat je niet kleineren. Die gasten van zo'n integratiebureau zijn zo rond de 25 en hebben die baan dankzij het feit dat het jou niet voor de wind ging. Blijf daar aan denken en zeg het ze recht in hun smoel.

Graaf van Egmont | 09-05-15 | 00:51

@Satan Claus | 08-05-15 | 23:04
Ginger als oppositie leider *popcorn pakt*

DrakenEi | 09-05-15 | 00:50

@DrakenEi | 09-05-15 | 00:45
Thx!

Lewis Lewinsky | 09-05-15 | 00:48

@Lewis Lewinsky | 09-05-15 | 00:46, thnx, ik rol nog aardig.
Maar de boosheid is enorm.

gentle giant | 09-05-15 | 00:48

@gentle giant | 09-05-15 | 00:23
Hoe dan ook sterkte gewenst, jongen.

Lewis Lewinsky | 09-05-15 | 00:46

@Lewis Lewinsky | 09-05-15 | 00:38
Verklaring van goed gedrag

DrakenEi | 09-05-15 | 00:45

@Graaf van Egmont | 09-05-15 | 00:35
Ik weet dingen.
Je kan de honden soms niet voor blijven maar ze gaan niks winnen.
Maar het is wel bizar dat je je daar over zorgen moet maken in het land van koning Willy in 2015.

gentle giant | 09-05-15 | 00:44

@Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:40
Elke keer maar communisme dit en communisme dat...
Ja het heeft er iets weg van, maar ook Ja, het is een goed idee.
.
Ik liep met koningsdag in een oranje t-shirt, ben ik nu een nationalist, of heeft het iets weg van een nationalistisch persoon.
.
Maarja wanneer men voor zwartiepiet is worden ze ook met rassssiest bekogelt

DrakenEi | 09-05-15 | 00:44

Tis vrij simpel. De overheid die banen moet gaan creëren is nooit een goed idee. Of wou je een en ander na verloop van tijd gaan privatiseren? Mwoehaha.

knutsel | 09-05-15 | 00:41

@DrakenEi | 09-05-15 | 00:35
LOL. Wat is een vvgg?

Lewis Lewinsky | 09-05-15 | 00:38

gentle giant | 09-05-15 | 00:23
Toch zullen ze je dwingen. Onder bedreiging van korting op je uitkering. En dat dreigen daar beginnen ze al meteen mee. Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb.

Graaf van Egmont | 09-05-15 | 00:35

@Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:47
Daarom heb je ook 2 proefwerk nakijkers nodig, 1 die de toetsen nakijkt en een ander (willekeurig) persoon die de toetsen daarna nakijkt. (dit gebeurd tevens in de praktijk al) uiteraard ook hier een vvgg

DrakenEi | 09-05-15 | 00:35

@gentle giant | 09-05-15 | 00:23
Louter respect voor je opstelling. Maar je hoeft je er niet voor te schamen een paar centjes mee te pikken uit 1 van de vele subsidie potten in NL. Doe ik tegenwoordig ook. Doet onze overheid ook. Niet minder uitgeven maar meer geld pakken en vooral blijven lachen.

logicavanhetgevoel | 09-05-15 | 00:31

@Paul de vries.

goed idee, "sommmige mensen werken nou eenmaal niet in de moderne tijd".

Akkoord.

Als JIJ nou eens werkt en ik niet, dan doe ik niks en krijg ik de helft van jouw zuurverdiende centen, akkoord?

Ir. Wilhelmus | 09-05-15 | 00:27

Ik ben bijna 55.
Ik heb een krantenwijk gehad.
Ik heb mijn dienstplicht vervuld.
Ik was een Atomal gescreende korporaal telexist.
Ik heb 20 jaar productiewerk verricht in loondienst.
Daarna was ik 10 jaar zelfstandig werkzaam.
Door meerdere oorzaken onderuit in de crisis.
Kunnen we lang en kort over ouwehoeren, de 1ste de beste social worker die mij in een werkervaringstraject tracht te plaatsen heeft een probleem.

gentle giant | 09-05-15 | 00:23

aK. Regenjas.

je hebt mijn idee gejat. Waarvoor hulde. En er een goede naam aan gegeven.

Beste idee van dit millennium tot nu toe.

Een idee waar we veel vruchten van kunnen plukken..

Voor de nee-sayers:
"Maar hierdoor nemen mensen met een basisbaan echte manen in beslag"
Antwoord:
-> Het kan nooit 100% voorkomen worden dat door overheid gegenereerde arbeid interfereert met de arbeidsmarkt.
-> wel kan door de keuze van het type arbeid worden gezorgd dat de mate waarin dit gebeurt zeer beperkt is.

Hoe dit te doen? Bijvoorbeeld door klussen te kiezen die nu niet gedaan worden, zoals de voorbeelden die K. Regenjas aandraagt, zoals graffiti verwijderen.

Een andere invalshoek is om arbeid te kiezen die normaal gesproken niet rendabel is in Nederland:
* Arbeid die nu in Oost-Europa of in China gebeurt
* Arbeid die nu in Nederland gebeurt, maar door onderbetaalde polen die via malafide uitzendbureaus ver onder minimumloon werken.

Dus. Een idee dat aansluit bij K.Regenjas:

MADE IN HOLLAND

Zet hier een tshirt fabriek neer. Zet een nike-schoenen fabriek neer. Zet een fabriek neer waar je gebruikssartikelen maakt die je voor 1 euro bij de action koopt. Genoeg leuke nuttige arbeid te doen die ver van rendabel is in Nederland, en die nooit zal interfereren met de echte arbeidsmarkt.

Geenstijl, hulde voor de recente bijdrages van Spartacus, en voor dit artikel Laat dit idee niet morgenmiddag vergeten worden als het weer onderaan de site is verdwenen, maar gooi het er lekker eens wekelijks in.

PS naar mijn mening is het "basiswerk" een goede vervanger voor de bijstand. De vervanging van de WW is een tweede stap.

Ir. Wilhelmus | 09-05-15 | 00:21

Ontwikkelen we eindelijk robots die van alles over kunnen nemen, moeten we/ze een basisbaan in de gaarkeuken?
het mooie is juist dat we zo snel mogelijk zo veel mogelijk robots kunnen hebben.. en in onze vrije tijd gaan we dan lekker schilderen, tuinieren, bedreigde dieren fokken en vissen!

Dibe | 09-05-15 | 00:18

Wanneer 51% van de mensen vinden dat die andere 49% alle werk moet doen worden die 49% op democratische wijze de slaaf van de 51%. Het basis inkomen is slechts een volgende stap in de vorming van een nieuwe klassenmaatschappij. En het is een redelijk houdbaar systeem. Niet automatisering van administratieve processen maar vooral landbouwmechanisatie, de toepassing van robots in fabrieken en schaalvergroting maakt dit mogelijk.

logicavanhetgevoel | 09-05-15 | 00:17

Ik accepteer een vrijwiliggersbaan voor 200 € minder dan dat mijn WW over 3 weken gaat uitkeren!

Al SchietjemeLevend | 09-05-15 | 00:03

ProAsfalt | 08-05-15 | 23:47
Vooral dat bericht uit het AD is treffend hoe er misbruik wordt gemaakt van allerlei regelingen.
Overigens zijn de nieuw bekeerde neoliberalen, de PvdA-ers dus, nog fanatieker en bedriegelijker dan de oud neoliberalen van de VVD.
Die Jet Klijnsma bijvoorbeeld voert met sadistisch genoegen VVD beleid uit.
En dan snappen ze bij de PvdA nog steeds niet waar de achterban gebleven is.

Jan Dribbel | 09-05-15 | 00:01

@Reykjavik | 08-05-15 | 23:46

Precies wat ik al eerder zei. We moeten gaan accepteren dat er steeds meer mensen zonder werk zitten. En dat het werk verdwijnt. Naar robots en naar lage lonen landen.
Daar kunnen we veel herrie over maken, maar dat is een gevolg van ontwikkelingen die al tientallen jaren geleden zijn ingezet. Daar is niets meer aan te doen.

Het is ook niet erg, zolang we maar met onze tijd meegaan en accepteren dat er nu eenmaal steeds meer mensen zijn die niet werken maar wel moeten eten, wonen etc. Dat vergt dus aanpak van het liberale kapitalisme, dat van de rare gedachte uitgaat dat iedereen kan werken. Voormalig staatssecretaris Paul de Krom was zo'n figuur die rustig zei dat er 500.000 vacatures waren, zodat die 300.000 bijstanders allemaal uit de bijstand konden.
Nou, niet dus, want die vacatures zijn meestal vor hoger opgeleiden of andere groepen die in de bijstand niet veel te vinden zijn.

We moeten anders leren denken en niet meteen op de rechtse borreltafel springen zodra iemand van een uitkering leeft.
Dat zal in de toekomst alleen maar erger worden en dat is alleen op te lossen door het belang van geld in de samenleving af te laten nemen en niet-werken niet als "lui" of "profiteren" te beschouwen.

paul de vries9779 | 09-05-15 | 00:00

@Patatter | 08-05-15 | 23:47 sinterklaas betaald nu de schreibtischmörder.
Moeten we ook niet willen.

gentle giant | 08-05-15 | 23:58

Als er maar genoeg verschil is.

LetTheSunshine | 08-05-15 | 23:57

Mensen verplicht aan het werk zetten werkt vrijwel nooit. Kost meer dan het oplevert, zelfs bij het simpelste werk.

Gewinflipt | 08-05-15 | 23:57

Een basisinkomen lijkt beter dan een basisbaan.

LetTheSunshine | 08-05-15 | 23:56

Een basisinkomen is PERFECT! Dan kunnen we allemaal lekker in de uitkering gaan zitten. Allemaal. En dat wordt dan betaald door Sinterklaas.

Rest In Privacy | 08-05-15 | 23:47

Er zijn naar mijn idee nooit voldoende basisbanen te scheppen voor de enorme aantallen werklozen en bijstandstrekkers die -veelal- door het fijne beleid van dit kabinet met de enorme verliezen aan werkgelegenheid tot gevolg aan de kant zijn geschoven. Een beetje gemeente heeft aan pakweg 50 straatvegers wel voldoende. Een grote stad misschien 200. Reken dit eens door en zet dat dan af tegen de aantallen werklozen en bijstandstrekkers... Gaat niet lukken. Basisinkomen voor iedereen veel beter: wat de staat daar aan kwijt zal zijn is volgens mij vele malen minder dan wat het huidige circus (UWV, WW, Bijstand etc. en dat moet allemaal bemenst worden) kost. Reken dat ook eens door voor de grap, beste K. Regenjas hoever you may be.

Reykjavik | 08-05-15 | 23:46

@gentle giant | 08-05-15 | 23:11 We staan voor een nieuwe revolutie, de mensenhanden zijn overbodig. Wat doen we met die handen?
@Van Duyvenbode | 08-05-15 | 23:18 Als het werk volledig is geautomatiseerd, wordt de vraag voor wie het systeem eigenlijk is bedoeld - en voor wie niet.
.
Inderdaad, voor wie produceren die robots nog, en wat valt er nog te doen voor werkloze handen. Wat de élite betreft is het duidelijk. Die gaan 80% of meer van die handen gewoon afgeschaffen. Die lui willen sowieso de wereldpopulatie decimeren (zie Trilaterals, Bilderbergers-NWO, VN-Agenda 21).

ben kokhals | 08-05-15 | 23:40

Hr. Regenjas, Dat klinkt alleraardigst, maar wat met de aanzuigende werking, dat moet wel helemaal een 'Pays de Cocagne' zijn voor mensen in de derde wereld. En u schrijft: "Te denken valt aan schoonmaken, graffiti verwijderen, administratief werk, militaire dienst of zorg voor ouderen". Zou dat geen nog grotere tweedeling opleveren? Werkloze moslims lijken me vaak niet zo geschikt voor baan in leger, politie of ambtenarij, en al helemaal niet als bejaardenverzorger, daar ze christenen, atheisten, joden, homo's graag dood willen zien vrouwen zien als minderwaardig, en die categorie vormt nou net de belangrijkste populatie van verzorghuizen. Met andere woorden er komen dan gescheiden baantjes voor Nederlanders (Europeanen) en mensen uit de Derde Wereld.
Overigens hebben de meeste mensen thans al een soort basisinkomen, zoals AOW, kinderbijslag, huurtoeslag enz., en dat wordt gebruikt als belangrijk argument door de voorstanders van dat basis-inkomen. Drees jr. van DS'70 sprak indertijd van de 'kostschool-ideologie' van zijn oude partij PvdA. Iedereen moet zijn inkomen inleveren bij vadertje staat, die het vervolgens als een soort moeder-overste weer verdeelde over de medeburgers.
Overigens is de invloed van dat kleine partijtje DS'70 nog iedere dag te merken: zij voerden het profijtbeginsel in, en daarom betalen we in NL nog steeds veel meer dan in andere landen voor rijbewijs, paspoort, boetes, gezondheidszorg enz. Het lemma profijtbeginsel bestaat ook alleen maar op de NL en Engelse Wp. nl.wikipedia.org/wiki/Profijtbeginsel

Ci Ty33 | 08-05-15 | 23:38

Dat we het nog mee mogen maken dat Van Rossem zich achter de decennia oude verlichtte ideeën van Ad Melkert schaart. Het moet niet gekker worden.

Maaiveld | 08-05-15 | 23:33

Oh jee alles wordt straks overgenomen door robots. Er zijn straks geen banen meer. Dit soort semi-intellectueel gebral zie ik steeds vaker verschijnen. Maar niemand kan vertellen wat de gevolgen voor de mens precies zijn, of er misschien juist nieuwe banen bijkomen, hoe de wereld er dan uit gaat zien en op welke termijn dit gaat gebeuren. Hetzelfde soort gebral dat er nu al mensen rondlopen die niet meer dood gaan. Iedereen kan wel een stukje van de toekomst voorspellen. Maar niemand kan de gevolgen van de dat stukje op het groter geheel voorspellen. Het is profileren. Moet je eens kijken hoe goed ik op de hoogte ben wat er allemaal al mogelijk is. Hou toch eens op.

roze_bril | 08-05-15 | 23:26

Vrienden, we gaan back to basic, er is geen groot industrieel die je pampert, geen overheid, noppes, je moet het zelf doen.
We zijn terug in de middeleeuwen, in het wilde westen. Ruilhandel wordt groot.

gentle giant | 08-05-15 | 23:26

@ZKH EénOog | 08-05-15 | 21:49 "De volgende bubble wordt de 'higher education bubble'.

Dat denk ik ook, van die doctorandussen-plaag/-zeepbel. Met u eens om gesubsidiëerd werk, zoals ambtenarij, lager te betalen (uitgezondeerd hulpdiensten e.d.). Ook om "hoger opgeleid" werk niet vanzelfsprekend hoger te belonen dan lager opgeleid werk. Zelf vind ik dat een professionele loodgieter of metselaar meer moet verdienen dan een historicus, politicus of jurist.

ben kokhals | 08-05-15 | 23:25

Hulde.

Niet alleen is de WW betuttelend en duur, hij is ook nog eens onrechtvaardig. Techneuten als IT’ers zijn in Nederland praktisch 100% zeker van werk. Toch worden zij gedwongen WW-premie te betalen voor allerlei talentloze kunsthippies die om de haverklap werkloos zijn en zich met een zielig gezicht bij het UWV melden.

Als werkende techneut ga ik los, 12 uur 6 dagen was niet bijzonder. Goed verdienen, echter weg brengen naar de belasting. Punt is, minder uren was geen optie, komt met de baan. Je kunt niet altijd verantwoorden on twee man een hotel in te schoppen en op kosten van de klant huurbakken rijden, business vliegen. Onder me kunnen werken stumuleerd niet, en ik verdom het om de normale uren in een andere baan te maken tegen een normaal salaris. Blijft forse belasting betalen of de jas aan de kapstok hangen over. Die laatste werkt ook niet, daar met mijn cv kan ik gisteren bij een ander aan de slag.

Optie 3 is het geworden, de middelvinger na de maatsxhappij, geemigreerd. Best thing ever.

the_hammer | 08-05-15 | 23:22

ZKH EénOog | 08-05-15 | 21:49

Leuke term. Maar bedoel je niet eerder de fop opleidingen?

Topperke | 08-05-15 | 23:21

Waarom werken als je Bad, Bed en Brood krijgt gepresenteerd door onze hulpvaardige burgemeesters.

meneer Q | 08-05-15 | 23:19

Niet alleen is een basisbaan een communistisch idee, waarbij men van verborgen werkeloosheid kan spreken. Maar er is iets nog veel fundamentelers dat ook doet denken aan het communisme. En dat is dat het werk wordt overgenomen door robots en computers. Dat betekent: de mens wordt uit het systeem gegooid. Er is geen plaats meer voor hem. De levende mens wordt een residu, volledig overbodig. Ik overdrijf nou wat, maar er zit wel een kern van waarheid in.
Als het werk volledig is geautomatiseerd, wordt de vraag voor wie het systeem eigenlijk is bedoeld - en voor wie niet.

Rest In Privacy | 08-05-15 | 23:18

Hee, bedankt GU !

Toe Maar | 08-05-15 | 23:16

Ben ik al in beeld ?

Toe Maar | 08-05-15 | 23:16

@Jan Hagel | 08-05-15 | 22:37 En een nekschot in je nek.

gentle giant | 08-05-15 | 23:13

Oh flikker op. Dat 'basisbaan' bestaat al jaren, en heet werken 'met behoud van uitkering'. Drie maandjes hier, drie maandjes daar, dan de volgende uitkeringstrekker. Bedrijven profiteren er van en het leidt overal tot werkverdringing.

Adversary | 08-05-15 | 23:11

Kan je die basisbaan ook outsourcen?

Mark_D_NL | 08-05-15 | 23:11

Er is geen werk voor iedereen, helaas.
We hebben de landbouwrevolutie gehad, we kunnen de planeet voeden, machines namen het werk over van duizenden dagloners.
We hebben de industriële revolutie gehad, machines namen werk over wat de mensenhand slechts met veel tijd en moeite kon realiseren.
Mensenhanden waren nodig om de machines te sturen.
We staan voor een nieuwe revolutie, de mensenhanden zijn overbodig.
Wat doen we met die handen?

gentle giant | 08-05-15 | 23:11

@Mark_D_NL | 08-05-15 | 23:03
Dat zijn goede vragen. Autochtone Nederlanders krijgen inderdaad niets meer als ze zich niet aan de regels houden. Worden uit hun huis gezet. Zo gaat dat op dit moment.
Allochtonen daarentegen hoeven geen fuck te doen en krijgen alles cadeau. Dus die gaan er met zo'n basisbaan zwaar op achteruit.

Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 23:10

bassio | 08-05-15 | 22:49 |
Met een basisbaan(inkomen) vervallen dergelijke regelingen en mag je zelf sparen, of te wel minder afdracht.

datzouzomaarkunnen | 08-05-15 | 23:10

@Skunk57 | 08-05-15 | 21:26
Dat is mijn probleem ook een beetje. Een miljoen straatvegers is een hoop nutteloze wegslijtage (en niet te vergeten wat dat aan bezems en dergelijke kost).
En parken zijn begin 20e eeuw al allemaal door de werkverschaffing aangelegd.
Maar het is misschien een idee om bij de kosten van overheidsprojecten alvast het bijstandsniveau van alle lonen af te trekken.

frank87 | 08-05-15 | 23:06

@hier openen | 08-05-15 | 23:01
Die zijn ondertussen wel errug blij met het AOW gat dat Jette Klijnsma (pvda) voor ze gemaakt heeft.

Mauguio | 08-05-15 | 23:04

Ik zou GS stemmen als het mee zou doen aan de TK verkiezingen. Serieus.

Satan Claus | 08-05-15 | 23:04

@Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:51
Hoe lang duurt het nu dat je gekort wordt of helmaal niets meer krijgt als je je niet aan de regels houdt? En hoe ga je dat handhaven. En als je ze niets meer geeft. Laat je ze dan verhongeren? Krijgen ze dan als laatste middel Bed, Bad en brood. Voordat je ze moet gaan dwingen om te werken.

Mark_D_NL | 08-05-15 | 23:03

Hoe lang duurt het nu dat je gekort wordt of helmaal niets meer krijgt als je je niet aan de regels houdt? En hoe ga je dat handhaven. En als je ze niets meer geeft. Laat je ze dan verhongeren? Krijgen ze dan als laatste middel Bed, Bad en brood. Voordat je ze moet gaan dwingen om te werken.

Mark_D_NL | 08-05-15 | 23:03

Er zijn grofweg gezegd dus teveel mensen in dit land.
Laat ze eerst maar eens iedereen die 40-45 jaar gewerkt heeft met pensioen sturen zodat de jongeren aan het werk kunnen.
Als die ambtenaren in Zeeland in 2013 al met 57 jaar met vervroegd pensioen konden gaan waarom de rest van Nederland dan ook niet?

hier openen | 08-05-15 | 23:01

@necrosis | 08-05-15 | 21:24
Wie zegt dat het basisinkomen meer is dan de huidige uitkeringen?

frank87 | 08-05-15 | 22:59

Dit zijn echt moederskindjes oplossingen en blanco cheques. En wie gaat er nog voor banen zorgen, bedrijven oprichten? Veel beter is het daarom om premies en heffingen te schrappen en belastingen fors te kortwieken. Dan kan iedereen zelf verzekeringen afsluiten tegen allerlei onheil, en familie en vrienden een handje toesteken wanneer dat nodig is.
Want kijk, door de massaimigratie, politiek correcten, progressieven, jihadies en woekertaxen is de solidariteit zo deaud as een pier, ver beneden nul zelfs. Geen haar op mijn hoofd die ook maar een cent aan dat soort lui wil bijdragen. En daar zorg ik dan ook voor, om dat niet (althans zo weinig mogelijk) te hoeven doen.
Dus eerst grenzen dicht, onaangepasten uitzetten, subsidiecircuit afschaffen en overheid afslanken. Dan zien "we" wel verder.

ben kokhals | 08-05-15 | 22:58

@Behangdelul | 08-05-15 | 22:56
En dat kan dus niet. Communisme gaat altijd commercie in de weg staan.

Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:58

@necrosis | 08-05-15 | 22:21

Stel dat die banen in de tuinbouw wél door bijstanders opgevuld worden. Denk je echt dat dat er 400.000 zijn ?
Misschien 1 % daarvan. Dat hele tuinbouwverhaal is stereotype rechtse borrelpraat die het prima doet onder de uitkeringshaters in ons land. Maar als je het onder loep legt, maakt het vrijwel niks uit op het totaal aantal bijstandstrekkers.

Als er 400.000 vacatures in de tuinbouw waren, was het simpel : dan trek je alle uitkeringen in en biedt al die bijstanders een contract aan in de tuinbouw. Maar zelfs gemeenten weten dat dit niet werkt en dat er procentueel maar heel weinig uitstroom zal zijn. En zelfs dan nog nemen tuinders liever een MOE-lander, want die zijn slaafs en makkelijk te manipuleren, want 19e eeuwse mentaliteit.

De enige oplossing is niet simpel en vergt een vèrgaande aanpassing van het sociaal-economische systeem en het overboord gooien van het vroeg-20e eeuwse liberaal kapitalisme, waarin alleen hard werken voor weinig als deugd wordt gezien. Ontstaan in een tijd waarin alles nog handmatig ging en er voor iedereen meer dan genoeg werk was.
Die tijden hebben de werkgevers zélf om zeep geholpen, door doorgeslagen automatisering/robotisering en outsourcen van werk naar de derde wereld en de slavenlanden aldaar.

paul de vries9779 | 08-05-15 | 22:58

@ZKH EénOog | 08-05-15 | 21:17
Hij heeft niet door dat zijn voorstel eigenlijk betekent dat je het hele sociale stelsel afschaft: iedereen 13.500EUR en niet meer zeuren. Dus ook de miljonair, en de pechvogel die 50000 in het rood staat.

frank87 | 08-05-15 | 22:57

@Behangdelul | 08-05-15 | 22:52
Die leraren zijn inderdaad aanstellers. Twintig uur per week werken, zes weken zomervakantie en klagen dat het een aard heeft.

Je hebt gelijk dat ik nog geen inhoudelijk argument had gegeven. Maar inmiddels wel. Zie boven.

Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:57

Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:55

Maar daarom zeg ik ook dat het commercie niet in de weg moet staan. En echt, er zijn voorbeelden genoeg aan te halen.

Behangdelul | 08-05-15 | 22:56

@Lewis Lewinsky of ben je bang dat ze aan je uitkering komen?

Behangdelul | 08-05-15 | 22:55

@Behangdelul | 08-05-15 | 22:43
Het tegenargument is al geformuleerd door Eagle_Eye | 08-05-15 | 22:31 .
Commercie verdwijnt waar communisme verschijnt. Geldt ook voor creativiteit, innovatie en uitvindingen.

Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:55

@Eagle_Eye | 08-05-15 | 22:31
Comment van de draad. Hulde!

Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:52

Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:47

Overspannen zijn komt dus van luiheid? Of zijn al die leraren aanstellers?

Verder hebben ik nog geen inhoudelijk argument van je.

Behangdelul | 08-05-15 | 22:52

krijgen ZE hun uitkering niet. *zucht*

Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:51

@Mark_D_NL | 08-05-15 | 22:45
Als ze niet komen opdagen krijgen hun uitkering, herstel, hun loon niet. Dus ze zullen wel komen.

Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:51

Stomme gedachte misschien, maar ik betaal ww premie en de hoogte van mijn inkomen bepaald hoeveel. En dan ga je zeggen dat als ik werkeloos ben, ik voor 24 uur per dag moet gaan werken tegen minimum loon? Net als de vakkenvuller die werkeloos wordt en veel minder premie betaald heedt?
Of ga ik dat naast mijn ww ontvangen?

bassio | 08-05-15 | 22:49

@Behangdelul | 08-05-15 | 22:43
Het communismediploma B gaat naar Opslag Medium | 08-05-15 | 22:35 .

Lees zijn plemp aandachtig, kameraad Behanglul. Je kan er veel van leren.

En oja, alle kinderen krijgen tienen van die proefwerknakijkers van jou. Trouwens een gotspe dat leraren die al nauwelijks werken volgens jou hulp nodig hebben.

Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:47

@Behangdelul | 08-05-15 | 22:37
Ja en al die mensen gaan dat braaf doen. Die gaan 3 dagen per week harken zonder probleem, komen altijd opdagen.. En als ze nou niet komen opdagen. Er is in Nedeland een heel groot apparaat gebouwd om mensen die een of ander uitkering hebben te controleren. En dat hoef je niet te doen met basisbaan?

Mark_D_NL | 08-05-15 | 22:45

Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:40

Joepie! Wat te doen voor B?

Communisme is heel eng, dat was Hitler ook, maar die had ook 2 of 3 goede dingen (wegen etc), en zo heeft communisme dat ook. Dus wat is je inhoudelijke tegenargument?
Of ben je bang dat je straks geen afval meer langs de wegen ziet? Schone sloten, schone straten en keurig bijgehouden groenwerk? leraren gewoon weer les kunnen gaan geven etc etc.

Behangdelul | 08-05-15 | 22:43

@Eagle_Eye | 08-05-15 | 22:31
Een basisinkomen dat opgebracht wordt door mensen die wél werken voor hun geld?
Ken jij geen schaamte?
En wat is 'verolicht'?

necrosis | 08-05-15 | 22:41

@Behangdelul | 08-05-15 | 22:37
Gefeliciteerd! Jij krijgt het communistendiploma A.

Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:40

@neemjemoederindemali | 08-05-15 | 21:22
@Dibe | 08-05-15 | 21:45
@rtheman| 08-05-15 | 22:18
@Eagle_Eye | 08-05-15 | 22:31
Jep. Een basisbaan is inderdaad puur communisme.

Lewis Lewinsky | 08-05-15 | 22:38

De discussie moet niet gaan over een basisinkomen.
Waar het om gaat is het volgende:
WIJ als Nederlanders staan het telkens maar toe dat we moeten bezuinigen, bezuinigen en bezuinigen.
En niet omdat dat normaal is, maar omdat we het beheer over ons geld hebben uitbesteed aan een paar families.

Wat weinig mensen beseffen is dat het NIET normaal is dat je als zogenaamd welvarend en ontwikkeld land altijd maar schulden maakt en dat de beste regering ooit - yeah right Rutte - de schulden alleen maar verhoogt.

Denk gvd eens na: wie verdient er aan deze schulden? En waarom zou dat normaal zijn. Dat is het niet namelijk, stelletje sufferds.

Guy Veropzoudten | 08-05-15 | 22:37

Luiheid zit in de genen.

Jan Hagel | 08-05-15 | 22:37

Hear hear! Het enige waar dit systeem nat kan gaan is als er banen verdwijnen doordat deze mensen ze gaan inpikken. Maar voorbeelden te over van werkzaamheden:
- Nakijken van proefwerken zodat leraren meer les kunnen geven
- Afval langs de snelweg halen (wat een vuilnisbelt is het daar tegenwoordig)
- Klaarovers weer aan het werk
- begeleiden kinderen bij sporten (vvgg verplicht)
- assisteren gemeentewerken
- Aanharken stranden en meertjes
- Reinigen sloten (als je ziet wat daar allemaal in drijft)
- Wijktoezichten tbv inbraakpreventie, lost and found etc
- Socializen met bejaarden, zodat verzorgers meer tijd krijgen om je te verschonen en te wassen etc.

En anders inderdaad een 'National Guard' instellen.

Man wat een briljant idee. Kan hele lijsten maken van werkzaamheden! Tijd voor GS om eens daad bij woord te voegen en die 10 zetels te gaan claimen!

Eigenlijk kun je voor een hoop maatschappelijke ergernissen die mensen inzetten.

En je kunt rekening houden met specialisten die zonder werk zitten.Een werkeloze stratenmaker zou bijvoorbeeld uitstekend straten kunnen gaan repareren, een accountant zou prima mensen kunnen helpen bij hun administratie wanneer die een puinhoop is en in de schuldhulpverlening zitten etc etc.

Behangdelul | 08-05-15 | 22:37

Jammer voor alle mensen die liever lui dan moe zijn, maar de basisbaan werkt _WEL_. Je kunt het met je eigen ogen gaan zien in landen als China en Japan, waar mensen in uniform(!) gaten in de stoep bewaken, mensen in de bus helpen, parken schoonvegen, etc. In China heeft elk perron een eigen veegploeg die niet alleen het perron kraakhelder houdt, maar ook de treinen even een aai geeft als ze toch stilstaan. Elke wagon heeft bovendien zijn eigen conducteur, en dat scheelt behoorlijk wat graffiti verwijderen.

En zal ik je eens wat vertellen? Het is best prettig door een schoon land te lopen, waar niet elk stuk bebouwing onder de verf zit, en niet elk park vol met drollen ligt!

Is het slavernij? Welnee - je mag ook kiezen om niet mee te doen. Dan moet je zelf maar zorgen dat je aan geld komt - maar je mag en kan niet van de rest van de samenleving verwachten jou te onderhouden voor noppes. Dat snappen ze in die Aziatische landen uitstekend - zelfs mensen die werkelijk niets kunnen (bijvoorbeeld omdat ze geen armen en benen hebben) worden daar aan het werk gezet als mondschilder. Voorzien die in hun eigen levensonderhoud? Welnee - maar ze dragen wel hun steentje bij. Het gaat allemaal niet voor niets.

Dus voer maar in, die basisbaan.

Opslag Medium | 08-05-15 | 22:35

Ik vind het idee helemaal zo slecht nog niet. Echter moet ik bezwaar aantekenen tegen de framing van criminaliteit en uitkeringsgerechtigden. Een verdenking is geen veroordeling, dat op de eerste plaats. Dit kan namelijk mogelijk uitgelegd worden door de onderzoeken die de sociale recherche iets te snel doet, zoals zo vaak blijkt als het tot een rechtzaak komt.

Daarnaast, er zijn ook nog Wajongers, mensen die vanwege 'outsourcing' of 'winstoptimalisatie' in de bijstand komen, mensen wiens baan is overgenomen door te werkgestelde bijstanders etc....

Het gros van de mensen met een uitkering is gewoon goedwillig. Er is een groep hufters, maar die zijn wel echt in de minderheid.

Voor de rest, prima idee.

derwilliemeister | 08-05-15 | 22:33

Sorry, maar verolicht werken is de doodsteek voor commerciële organisaties in dezelfde branche. Communisme pur sang! Dan liever een basisinkomen!

Eagle_Eye | 08-05-15 | 22:31

@FW Ta-183 Huckebein | 08-05-15 | 22:25 Jij denkt in sanscties. Kom daar eens uit.

gentle giant | 08-05-15 | 22:29

Één grote fout in dit verder goede idee:

" Deze baan voer je 3 dagen per week uit tegen 100% van het minimumloon. De rest van de tijd mag je besteden aan omscholen of solliciteren. Bijverdienen naast je basisbaan mag ook, zonder dat dit ingehouden wordt op het loon. Van een armoedeval zal dus geen sprake zijn"

Oftewel: je biedt een minimumloon aan voor mensen die er 3 dagen per week met de pet naar mogen gooien. Immers, ik zie geen sancties als mensen zich onterecht ziek melden, of als ze heel erg langzaam werken, dan wel eigenlijk alleen aanwezig zijn. Als je mensen verplicht dit soort klusjes te doen zullen ze nou niet bepaald de handen uit de mouwen steken....
Bovendien: waarom zou je nog aan een lopende band werken voor minimumloon +20% als je voor 3 dagen aanwezig zijn al 100% minimumloon ontvangt? Kan je in ieder geval nog 2 dagen uitslapen en (crimineel/zwart) bijverdienen.
Ik stel voor 4 dagen i.p.v. 3 dagen, sancties op lamlendigheid en onterechte ziekmeldingen.

FW Ta-183 Huckebein | 08-05-15 | 22:25

Wauw. Moet ik 2x lezen denk ik. In het huidige systeem is het verschil tussen modaal en jammer joh te klein na alle verrekeningen… die tweede niet omlaag maar die eerste omhoog?

EatSleepSlaveRepeat | 08-05-15 | 22:22

@paul de vries9779 | 08-05-15 | 22:07
Schijnbaar zijn er genoeg vacatures waar Nederlanders niet eens op reageren (groenten plukken in het Westland) omdat de beloning te weinig verschilt met hun huidige uitkering.
En waarom 's ochtends vroeg je nest uitkomen om te gaan werken voor zo'n €50 meer dan je huidige uitkering?
Heb je je ooit afgevraagd waarom er zoveel Polen werkzaam zijn in Nederland?
Dit land is stuk, ik wil een nieuw land....

necrosis | 08-05-15 | 22:21

Oooh een basisbaan dus. Goed idee man GeenStijl. Net zoals vroegah dus tijdens het communisme waar je 5 man nodig had om 1 trabant vol te tanken in de DDR? 1 1 iemand die de pomp aanwees, 1 die de tankdop losmaakte, 1 die pompte, 1 die het geld aannam en 1 die het wisselgeld terug gaf. Jaaa fantastisch idee weer stelletje rechts-arrogante shcmuck faces :) dat gaat vast fantastisch werken.

rtheman | 08-05-15 | 22:18

Lewis|08-05-15|20:58| IJdele hoop, soms denk ik dat we op GS ook een ,districtenstelsel, hebben..

Archy Bunker | 08-05-15 | 22:16

@necrosis | 08-05-15 | 22:06
scepter ipv bezem lijkt me dan weer wel wat ;)

Dibe | 08-05-15 | 22:09

Jan de Kankerman is een prima voorbeeld dat basisinkomen zal werken. Eerst moet dan wel de PvdA worden verboden... Anders zijn we zo alsnog failliet.

deEik | 08-05-15 | 22:08

Overigens: bij een basisinkomen hoort een basisbijdrage.
Geen bijdrage, geen inkomen.
*simpel*

necrosis | 08-05-15 | 22:08

De basisbaan werkt niet. In mijn gemeente zijn ruim 2.000 mensen met een bijstanduitkering. Er zijn ongeveer 200 plaatsen voor maatschappelijk nuttig werk. En dan staan er nog 5 mensen dezelfde vierkante meter te schoffelen.

Die overige 1.800 moeten van de gemeente een "tegenprestatie" gaan doen. Op zich niks mis mee, ware het niet dat ook daarvoor maar enkele honderden plaatsen beschikbaar zijn, als hulp in het bejaardenhuis, voorleesouder, kinderoppas etc.
In de vrijwilligersvacaturebank staan ongeveer 50 vacatures.

Dat gaat hem dus niet worden. Zo is dat door de hele samenleving heen. Zo ook het leuke kassenproject in Rotterdam. Daar zijn vele duizenden bijstandklanten en er zijn maar vacatures voor enkele procenten van deze groep.
Leuk dus, maar het lost niets op.

We zullen moeten accepteren dat we slechts een zeer beperkt deel van de bijstandklanten via werkprojecten en tegenprestaties aan het werk krijgen.
Dan de echte banen. Ook dat zijn er heel weinig. Doorgaans zitten in de bijstand vooral mensen die niet heel veel opleiding hebben, of dat wel hebben maar met multiproblematiek kampen. Die worden zo ongeveer standaard door de werkgevers afgewezen. Op de gemiddelde laaggeschooldenvacature komen 300 sollicitaties binnen en dan maakt de langdurig werkloze met mogelijk ook nog problemen geen enkele kans.

Helaas loopt de overheid erg achter. Men leeft met het idee dat als je bijstandtrekkers (en ww-ers ook) maar flink treitert en in allerlei projecten zit, ze vanzelf wel aan het werk gaan. Niet dus, want er is niet genoeg werk om ze alle 400.000 (bijstand !) aan de slag te krijgen, zelfs niet als vrijwilliger !
Er moet dus langzamerhand geaccepteerd worden dat er altijd een grote groep blijft die niet zal werken en ook geen maatschappelijk nuttige arbeid zal verrichten, simpelweg omdat dit werk er niet is !
Die moet je dus gewoon een uitkering geven en met rust laten. Een basisinkomen dus.

Met de globalisering in het vooruitzicht en het steeds verder vervallen van handwerk (ja, óók in de kassen, de bejaardenzorg etc) moeten we anders gaan denken over geld en over hoe deugdzaam werken is en hoe lui uitkeringstrekkers zijn. Het huidige kapitalistische systeem, dat op werken gebaseerd is, is antiek en niet meer bruikbaar voor een sterk veranderende wereld.

paul de vries9779 | 08-05-15 | 22:07

Verdiept u zich in het rondpompen en huiver, iedere uitkering gaat 3 keer over de top door de overhead.
De mensen die daar vuistdiep in zitten gaan dit tegenhouden.

gentle giant | 08-05-15 | 22:07

@Fijnstoffer | 08-05-15 | 21:59
In de zieligheidsindustrie kun je nog altijd veel geld verdienen.
Vraag maar aan 'gevallen' minister Vogelaar die momenteel de scepter zwaait bij Fourstar.

necrosis | 08-05-15 | 22:06

@knutsel | 08-05-15 | 21:46
Tegenwoordig staan er genoeg instanties klaar om met geld te smijten richting werkgevers om bepaalde onrendabelen toch vooral in dienst te nemen.
Qua winst levert het geen zak op, door de subsidies kosten ze echter geen drol, en niemand die het merkt.
Iedereen blij, behalve de reguliere werknemer die zijn taxpoet verbrandt ziet om onrendabelen NIETS te zien bijdragen....

necrosis | 08-05-15 | 22:01

Mensen moet je niet vooraf belonen. Je moet ze hongerig houden, altijd laten streven naar meer. Anders stopt onze vooruitgang. Door mensen al vanaf jongs af aan een soort van algehele zekerheid te geven haal je bij velen mensen, zelfs bij mensen met uitzonderlijk talent, een enorme impuls weg. Niet doen.

Mark_D_NL | 08-05-15 | 22:01

Prachtig. Volgende week invoeren.
Maar
- eerst de grenzen dichttimmeren?
- handophouden en afhankelijkheid doen verdwijnen?
.
Onmogelijk in dit door Christusdenken verziekte land. Partijen van 'socialisten', Gutmenschen en Gristenen hebben zielepoten nodig en vormen een meerderheid die op peil blijft door ze continu in te voeren en te onderhouden met hun zieligheidsindustrie, en door ze afhankelijk te houden. De zieligheid van de zielepoten en hun stemmen geven deze partijen macht.
Er zal dus niets veranderen in het systeem, zelfs niet als het uit z'n voegen barst. Nog liever laten ze dit continent in de stront zakken.

Fijnstoffer | 08-05-15 | 21:59

Ik heb geen zin meer in slimme plannen.
Uiteindelijk verneukt Links het eventuele rendement toch wel weer.
Ik denk alleen nog maar aan mezelf in dit politieke kutland.

michello | 08-05-15 | 21:57

@Dibe | 08-05-15 | 21:45
Beter dan het communisme in de DDR, daar had de helft van de bevolking een baan, de andere helft stond op de loonlijst van de Stasi.

necrosis | 08-05-15 | 21:54


knutsel | 08-05-15 | 21:46

Je hebt er inderdaad nogal veel die God/Allah bidden om werk en vervolgens Jezus/Mohamed danken dat ze het niet krijgen.

Bierosaurus | 08-05-15 | 21:50

@gentle giant | 08-05-15 | 21:25

We kunnen beginnen met iedereen die over de rug van de werkenden leven heel veel lager te betalen. Dienstverlenende ambtenaren (leraren, politie, brandweer, zorg) blijven op niveau, beleidsambtenaren (inclusief 'private werknemers' bij semioverheden als parkeerbedrijven, CBR, UWV, woningstichtingen, etc.) gaan naar AOW niveau. Die bezuiniging zal al zo drastisch uitpakken. Ten eerste de kosten op arbeid aanzienlijk naar beneden gaan en Nederland weer concurrerend wordt, ten tweede wordt arbeid verhoudingsgewijs ineens veel lonender waardoor er ineens heel wat minder mensen hun neus op zullen halen voor productief werk in de private sectoren. Wedden dat er dan ineens genoeg werk te vinden is op de arbeidsmarkt?

Want één van de grootste problemen van dit moment is nog wel dat de kloof in beloning tussen productief werk en hoger opgeleid werk véé'l te groot is, waardoor we in de nabije toekomst met een waanzinnig overschot aan onbruikbare hoogopgeleiden zitten, en een moreel arbeidsongeschikte generatie die van de arrogante waan is dat ieder papiertje meer ze het RECHT geeft op een beter betaalde baan, zonder zelfs ook maar iets aan realistische tegenprestatie geleverd te hebben om zich verder te bewijzen dan enkel een "akte van goed geheugen" en een torenhoge persoonlijke schuld.

De volgende bubble wordt de 'higher education bubble'.

ZKH EénOog | 08-05-15 | 21:49

Geen enkele werkgever zou het in zijn hoofd halen om de mensen die nu geen zin hebben om iets te doen een baan te geven. Succes met het plan verder.

knutsel | 08-05-15 | 21:46

Basisbaan, beetje zoiets als met de bezem de straat op ten tijde van het communisme in de goelag?

Dibe | 08-05-15 | 21:45

@gentle giant | 08-05-15 | 21:31
Ik woon in een wijk waar relatief veel bomen staan waarin veel vogels zitten die mijn auto onderschijten.
Als die basisinkomenmensen niet zorgen dat de vogelpoep van mijn auto verwijderd wordt, blijf ik net zolang wildplassen totdat die bomen gekapt moeten worden wegens wortelrot...
*jawel: grinnik ende grijns*

necrosis | 08-05-15 | 21:43

Erg goed onderbouwd. Ik zie een toekomstig basis inkomen ook als noodzakelijk, maar dit artikel heeft me voor de huidige tijd van gedachte doen veranderen.

Kapt. Kip | 08-05-15 | 21:40

..."de rest van de tijd mag je besteden aan omscholen of solliciteren". Ze bedoelen natuurlijk blowen en een beetje hosselen.

Plukkiehaar | 08-05-15 | 21:39

Ik snap die rekenarij niet helemaal, hoe moet 3 dagen werken tegen minimumloon mij tegen een armoedeval beschermen?
Een 'normale' ww-uitkering was al een kleine 1.000 euries per maand netto minder. Ondanks dat ik een betaalbaar huis heb kon ik er net niet van leven en heb m'n spaargeld ingeteerd.
Gelukkig weer een betaalde baan waar ik me toch beter in voel dan in de ww
Maar 3 dagen minmumloon per week, noem eens wat bedragen dan kan ik me er een beeld bij vormen, voorlopig krijg ik een beetje een vooroorlogs gevoel

Barbier met syphilis | 08-05-15 | 21:36

@gentle giant 21:25
Vroeger jaagde je werkelozen de loopgraven in. Dan was je er in no time vanaf. Nu zou remigratie van kanslozen enige verlichting kunnen bieden. Of een epidemie.

De doktoren, Miss Universe en Vluchtelingenwerk zijn de redenen dat we met zo veel werkelozen blijven zitten. Normaal zouden die allang vertrokken zijn of dood.

Misschien biedt het aanbieden van basisbanen als politie-stagaire in Mexico, journalist in Syrie, piloot in Rusland of buschauffeur in Guatemala wel uitkomst?

tipo | 08-05-15 | 21:34

K. Regenjas == A. Melkert?

dugo | 08-05-15 | 21:34

Goed idee maar wat moeten al die "uitvoerende" ambtenaren dan?
Zieligheidsindustrie is hier niet bij gebaat.

lidlbier | 08-05-15 | 21:32

@gentle giant | 08-05-15 | 21:25
tja de race tussen arbeid en kapitaal. Kapitaal wint. En dat kapitaal is bij 'n paar freaks. mm..

Claude_Vieaul | 08-05-15 | 21:32

@Bierosaurus | 08-05-15 | 21:15
Prachtige vondst!
Overigens gaat zo'n bord niet helpen aangezien de tomaten te laag groeien en de meeste 'klanten' last van hun rug hebben, behalve als ze (zwart) nog wat bij kunnen verdienen door te gaan lopen sjouwen met meubelen van iemand die gaat verhuizen.
Ik vraag me af of de meeste keuringsartsen die €50 truc kennen....

necrosis | 08-05-15 | 21:32

Bestuurders van overheid en banken hoofdelijk aansprakelijk stellen voor onnodige kosten c.q de overschrijdingen van:
De staats, dus ónze steun aan de banken
De Betuwelijn
De Stopera
De Haagse tramtunnel
De OV chipkaart
De faal ICT projecten.
Het geld dat over de grenzen richting Zuid Europa is gesmeten.
En vul de lijst maar zelf verder aan.

Dan hebben we de komende 100 jaar geen basis maar een modaal inkomen.

Bierosaurus | 08-05-15 | 21:31

Leuk idee, niet helemaal nieuw. Praktische problemen:
- Verdringing. Een heleboel mensen die 3 dagen tegen het minimumloon Nuttige Dingen voor het Algemeen Belang doen, doen ongetwijfeld ook het werk van mensen die hier al voor in dienst waren (plantsoenendienst, stratenvegers etc).
- Mogen bijverdienen: niet fair tegenover mensen die een full-time baan hebben op of net boven het minimumloon. Zij zouden ook maar wat graag 3 dagen willen werken met behoud van het huidige salaris en daarnaast nog wat bijbeunen.

Deze bezwaren zijn wel (deels) weg te nemen en mensen betalen om niks te doen is pervers. Je moet echter wel goed nadenken over de Wetten der Onbedoelde Gevolgen.

Voorburg | 08-05-15 | 21:31

Stel nu eens dat je geen geld wilt.
Back to basic? Patch o'land, hengel, buks?
Wildplassen is al een doodzonde heden ten dage, gaat 'm dus niet worden.

Wat nu?

gentle giant | 08-05-15 | 21:31

En wat laat je zo'n qatkauwende beroepsvluchteling dan doen? Is niet aan het werk te zetten, want loopt dan alleen maar in de weg, en iets leren heeft die de motivatie en de intelligentie niet voor.

Die persoon moet toch een inkomen hebben, ergo de bijstand, en het uitkerings/zorgtoerisme gaat gewoon op dezelfde voet verder, alleen komt de staatskas zo in de problemen dat we NOG meer premies en belastingen moeten gaan betalen, omdat tijdens dit experiment die helemaal tot op de bodem leeggaat.

Eerst gelukszoekers/uitgewezenen het land uit zetten, de instroom van kanslozen stoppen, en dan gaan hervormen.

Ploertendodert | 08-05-15 | 21:28

@necrosis | 08-05-15 | 21:07
Of hun lonen en daarmee de prijzen stijgen licht. Of er wordt iets technisch bedacht.

Claude_Vieaul | 08-05-15 | 21:26

Ik zie ze in het voormalig Oostblok dit artikel al lezen.
Daar hebben ze de basisbaan zo'n 25 jaar geleden zwaar bevochten afgeschaft.

Skunk57 | 08-05-15 | 21:26

De vraag is deze;
We hebben de landbouwrevolutie gehad, we hebben de industriële revolutie gehad, er is nu geen werk voor iedereen.
Hoe gaan we dat oplossen?

gentle giant | 08-05-15 | 21:25

@algoritmos | 08-05-15 | 21:14
Een basisinkomen lijkt me oneerlijk voor mensen die wel een uitkering krijgen (een stuk minder dan een 'basisinkomen') en maandelijks hun hele hebben en houwen op tafel moeten leggen op straffe van een korting op diezelfde uitkering.
Gelijke monniken, gelijke kappen.
Anders geen basisinkomen zonder verdere verplichtingen!
Ik betaal genoeg belasting om mensen die klaar staan om gratis geld uit te delen terug in hun hok te meppen!

necrosis | 08-05-15 | 21:24

Een basisbaan is een mooi woord voor slavernij van de ondermodale werkenden. Een basisinkomen ook trouwens, maar dan zijn de slaven de bovenmodale werkenden.

Alletwee is het 19e eeuwse quatsch. Dus zal het wel ingevoerd worden door de malloten die de baas zijn in dit land.

tipo | 08-05-15 | 21:22

Laten we gelijk het communisme invoeren.

neemjemoederindemali | 08-05-15 | 21:22

Ik zeg doen

Ron_Paul | 08-05-15 | 21:22

Het gaat hem niet worden, de belagen van de overhead zijn te groot.
De schreibtischmörder wordt overbodig, de vale klerk wordt overbodig, de sociaal rechercheur wordt overbodig, zij allen kunnen dan aankloppen voor slechts het basisinkomen.
Zij zijn met teveel.

gentle giant | 08-05-15 | 21:20

Drie dagen per week de kantjes eraf lopen en toch net genoeg geld voor bier en peuken.
Ooit_huisregelneef | 08-05-15 | 21:09 |
Deze types bestaan nu ook, die zitten nu op de bank niets te doen of erger. Dat probleem wordt ws niet erger maar verplaatst zich.
Verschil is dan wel dat deze mensen hoe dan ook 3 dagen van hun luie reet moeten komen. Dat hoeven ze vandaag de dag niet.

datzouzomaarkunnen | 08-05-15 | 21:19

@sennholz | 08-05-15 | 21:16
Zoiets kost heel veel geld, als je dat ambtenaren kan laten doen ipv van campagnes dat de EU zo fantastisch is kan het wel.

Agent Milton | 08-05-15 | 21:19

@Koffiemetpuree | 08-05-15 | 21:01

Leuk. Hoe? Waarvandaan? Heb je het stuk wel gelezen?

ZKH EénOog | 08-05-15 | 21:17

@Ooit_huisregelneef | 08-05-15 | 21:09
Ik snap dat u het idee heeft dat een uitkering trekken fantastisch is, probeer het eens, en dan niet 2 weken maar 2 jaar. Als u een familie had, is die pleite als u blanke Nederlander bent met een Nederlandse vrouw. Huis weg, en sociale huur is net voldoende om voor 200 euro in de maand te leven, dus u kinderen ziet u ook niet meer. Dat luie leven spreekt over het algemeen alleen geïmporteerde mensen uit Afrika aan. Ik ken niemand die daar zit omdat het beter is dan werken.

Agent Milton | 08-05-15 | 21:16

de ww is idd een sigaar uit eigen doos, zoals alles wat je werkgever meer voor jouw moet betalen. en als mensen solidair willen zijn moeten ze via de vakbond maar een verzekering afsluiten.

@Lewis | 08-05-15 | 20:58
farage had geen uitgewerkt plan om de eu te verlaten, dus is het misschien maar goed dat hij niet verkozen is.

sennholz | 08-05-15 | 21:16

Vóór!!
Stoned Hengst kan morgen (zaterdag) beginnen.
Stoned Merrie kan en wil maandag beginnen.

Stoned Hengst | 08-05-15 | 21:15

Wanneer komt er trouwens basiszorg voor onze oudjes?
Of worden die straks afgescheept met 72-uurs luiers?

necrosis | 08-05-15 | 21:15

@Lewis | 08-05-15 | 21:05
Aah zo. Ik denk teveel in GS-jargon denk ik. Met (m/v) enzo.
Ik ga nu even de kinderen de borst geven.
*gniffelt*

Driewerf Hoezee | 08-05-15 | 21:15

@Hobbykip | 08-05-15 | 21:07

Een basisinkomen krijg je altijd, ook als je een baan hebt. Aan een uitkering zijn voorwaarden verbonden.

algoritmos | 08-05-15 | 21:14

@Ooit_huisregelneef | 08-05-15 | 21:09
Omdat ze bij kunnen verdienen. Kantjes er af lopen kan opgelost worden door prestatieloon.

Agent Milton | 08-05-15 | 21:12

@Lewis | 08-05-15 | 20:57
Ik ook, want de tegenprestatie wordt beloond met minimumloon, niet behoud van uitkering wat 30% onder het minimumloon zit.

Agent Milton | 08-05-15 | 21:11

Ook hier is wel wat tegenin te brengen.
Wat als er zoveel mensen in de basisbaan belanden, dat de overheid niet genoeg werk voor ze heeft? Als alle straten al geveegd zijn, gaan ze dan werknemers verhuren aan commerciële bedrijven?
Wanneer zo'n basisbaan gegarandeerd is, waarom zouden werknemers dan nog hun best doen? Drie dagen per week de kantjes eraf lopen en toch net genoeg geld voor bier en peuken.

Ooit_huisregelneef | 08-05-15 | 21:09

"Bijverdienen naast je basisbaan mag ook, zonder dat dit ingehouden wordt op het loon".

Zo geef je mensen de kans om (gesubsidieerd) het dubbele te vangen van wat fulltime vakkenvullers verdienen.
Het resultaat: lege schappen aangezien niemand meer wil vakkenvullen voor een hongerloontje.

necrosis | 08-05-15 | 21:07

Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een "basisinkomen" en een "uitkering" behalve dat deze laatste altijd te laag is volgens de ontvangers??

Hobbykip | 08-05-15 | 21:07

Ik vind het een prima idee, sowieso vind ik "voor wat, hoort wat" een prima principe. Geld is een ruilmiddel van oorsprong, het mag niet zomaar uit de lucht vallen.
Het vervallen van de hele wirwar van uitkeringen, subsidies en statussen aparte ed. zal ook een gigantische besparing opleveren.
Voor dus.
Op 1 voorwaarde, je mag hem weigeren indien je ook het inkomen weigert. Voorbeeld: periodes tussen twee banen die niet meteen aansluiten moeten mij niet dwingen voor een week "basisbaan" te gaan doen als ik dat zelf niet nodig acht.

datzouzomaarkunnen | 08-05-15 | 21:07

@ Driewerf Hoezee | 08-05-15 | 21:03
Ja, maar als je tóch een vrouw blijkt te zijn, zijn de rapen gaar, dus dek ik me in met (?).

Lewis | 08-05-15 | 21:05

@Lewis | 08-05-15 | 21:00
Ik blijf altijd zo lang hangen bij vraagtekens tussen haakjes...
En ja, eens. En ook nog even over het beroerde kiesstelsel aldaar. Maargoed, dat is voor later.

Driewerf Hoezee | 08-05-15 | 21:03

Begin gewoon eens een politieke partij GeenStijl... dan heb je tenminste iets wat aan gedachtespinsels... je kunt ze testen...

Mr.Nuance | 08-05-15 | 21:02

170 miljard per jaar uit aan uitkeringen. 170.000.000.000 / 12.500.000 (inw. >18) = 13.500 per jaar. Gewoon voor iedereen. #Basisinkomen

Koffiemetpuree | 08-05-15 | 21:01

@ Driewerf Hoezee | 08-05-15 | 20:59
Nee meneer (?), alles komt spontaan uit mijn toetsenbord.
't Zal geen rant worden. Eerden een soort zwanenzang. Al ben ik bijzonder opgelucht dat Labour niet heeft gewonnen. Maar sorry, we lopen op zaken vooruit.

Lewis | 08-05-15 | 21:00

@Lewis | 08-05-15 | 20:58
't Is nog vroeg. Staat je rant al klaar? ^^

Driewerf Hoezee | 08-05-15 | 20:59

Het is een idee..
Maar of een basisbaan nou een góéd idee is ?
Werkgelegenheid naar 95% en 5% transitie werkeloosheid. Dát is pas goed, maar wel een utopie.

Wijze uit het Oosten | 08-05-15 | 20:59

Overigens had ik gehoopt op een avondtopic over Farage, maar wie ben ik...

Lewis | 08-05-15 | 20:58

En vroeger schafte je met één hand.

'nuff said.

Driewerf Hoezee | 08-05-15 | 20:58

Waar ik het wél volmondig mee eens ben, is de (verplichte) tegenprestatie voor nieuwkomers. Iets wat velen van hen trouwens ook willen.

Lewis | 08-05-15 | 20:57

wrong topic, sorry

CynicalBastard | 08-05-15 | 20:57

-weggejorist-

CynicalBastard | 08-05-15 | 20:56

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl