Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Vervanging

hj.pngDe elite van de Europese Unie vindt de bevolking van de EU ongeschikt voor de EU. Die bevolking heeft maar koue kak en luistert naar Bach, de Beatles en Beethoven, terwijl Conchita Wurst de ware top van de EU-cultuur belichaamt. Wurst wordt dan ook uitgenodigd om officiële EU-feestelijkheden met zang en dans op te luisteren. Het gevoel dat de huidige Europeanen niet deugen en maar beter vervangen kunnen worden, is onder de mannen en vrouwen van de bestuurselite van de EU alledaags en onomstreden. De EU-bovenbazen gaan ervan uit dat de dobbernegers, of eigenlijk migranten in het algemeen, kunnen helpen bij dat vervangen. Het idee van een volk ‘vervangen’ zit ook in de koran. Koran 47:38 stelt dat een volk dat zich niet gedraagt naar de wensen van God, vervangen zal worden. Nu, Europa leeft niet volgens de door God gegeven geboden. Europa is ontuchtig en aan de drank. Europa en Amerika, menen de beroepsmoslims, ‘voeren koloniale oorlogen tegen de islam, al sinds de kruistochten’. Er wordt in het Westen soms openlijk kritiek geleverd op Mohammed, de koran en de sharia. Er zijn in het Westen zelfs mensen die waarschuwen voor de sharia. Wel heb je ooit. Verdelging van volkeren die zulke dingen toelaten, zou een goede, islamitisch-koranische straf zijn. Eigenlijk is er geen straf erg genoeg voor wie zich verzet tegen de wil van God. Zouden de asieleisers die uit de islamitische landen aan komen dobberen dit soort redeneringen, die in de preken in de moskee steeds weer terugkomen, nooit gehoord hebben? De EU en de asieleisers zijn het dus helemaal eens: de bevolking van de EU moet vervangen worden. De EU stuurt dan ook schepen naar de Middellandse Zee om zo veel mogelijk dobberaars te redden en Europa binnen te loodsen. Tegelijkertijd streeft de EU naar maximale publiciteit voor haar eigen goedmenselijkheid, om daarmee zo veel mogelijk mensen te verleiden tot het wagen van een gokje: verzuipen bij Malta of naar Meppel met een uitkering. Ook de bijbel kent een soort vervangingstheologie. Wanneer het volk van God oorlogen verliest, stellen de bijbelse profeten (achteraf, dat dan weer wel) dat God zijn volk heeft gestraft voor het veronachtzamen van zijn wetten. Het is hiervandaan maar een klein stapje naar de voorspelling, zeg maar de profetie, dat een volk dat niet leeft naar Gods wil daarvoor gestraft zal worden. Die straf is: afgeschaft worden, verdwijnen. Ook allerlei passages in het Nieuwe Testament kunnen opgevat worden als oproepen tot een ‘vervangingstheologie’, waarbij dan de joden worden ‘vervangen’ door de kerk en de christenen. Zoals, volgens de islam, het christendom op zijn beurt vervangen is door de islam. En het wasmiddel Radion door Robijn. De christelijke vervangingstheologie loopt vaak uit op ordinair antisemitisme. De islamitische vervangingstheologie loopt vaak uit op ordinaire haat jegens wie (nog) geen moslim is. De vervangingstheologie van de EU loopt vaak uit op ordinaire haat tegen de Europeanen die van huis uit Europeaan zijn en dat willen blijven omdat zij zich het meeste thuis voelen in de westerse (post-)christelijke cultuur. De groep van volkeren die, volgens de EU, moet worden afgeschaft: daar horen wij bij. Een kansloos beleid, denkt u nu misschien, wie wil er nu zijn eigen volk afschaffen, maar de politici in de lidstaten geven de EU-kopstukken altijd graag gelijk. Doen ze dat in afwachting van hun promotie naar het Mekka of het Medina van de EU? Hoe het ook zij, het beleid van de nationale politici in de lidstaten wordt steeds meer pro-EU en steeds meer anti-Europa. Landelijke politici worden kundig overtuigd en verleid. Maar er is nog hoop. Zowel in Frankrijk als in Duitsland zijn boeken verschenen die bestsellers zijn geworden waarin de auteurs geërgerd het tegendeel van de EU-ideologie hebben betoogd: dat Duitsland c.q. Frankrijk als natiestaat helemaal niet moeten worden afgeschaft. Bedoeld of onbedoeld leidt de massamigratie naar Europa tot het vervangen van de bevolking en het onder druk zetten van de Europese aboriginals. De immigranten hebben, ondanks alle rondzoemende misinformatie, een fijn gevoel voor het cruciale verschil tussen the West en de rest. Dat verschil zit hem in de bestaanszekerheid die Europa op kosten van de belastingbetaler aan elke binnenkomer biedt. Probeer even te bedenken wat er met u gebeurt als u zonder cash of creditcard op een Afrikaanse, Aziatische of Arabische (lucht)haven aankomt. In de tweede plaats zien de nieuwkomers de Europeanen als sufkoppen die makkelijk te bedriegen zijn, zwakkelingen die een slecht en zondig leven leiden. En de migranten willen, precies zoals de EU-elite al hoopte, de aboriginals graag vervangen. Weinig instellingen lokken zo veel verdrinking, dood en cultuurstrijd uit als de EU. Schrijftafeldoodknuffelaars. De dobbernegers en de Europeanen zijn er het slachtoffer van.

Reaguursels

Inloggen

De Europese burger heeft haar buik volledig vol van de 'gematigde' moslims, die hun stem niet laten horen tegen het extremisme, maar ondertussen wel van alles nemen en eisen. De kruik gaat net zolang te water totdat hij barst.
-
Over 50 jaar zal er nauwelijks meer islam bestaan in Europa. De komende vijf jaar zullen de verkiezingen ruimschoots gewonnen worden door 'rechts'. Moslims gaan merken dat burgers hun gedrag zat beginnen te worden, en klaar zijn met eenzijdige tolerantie. Daarnaast ziet men ook in dat de extremistische moslims het uiteindelijke doel van de 'gematigde' moslims steunt, namelijk de verdere islamisering van Westerse landen en het monddood maken van kritiek. Gematigde moslims en extremistische moslims hebben geen kritiek op elkaar. Als de Palestijnen gebombardeerd worden door de Joden dan schreeuwen de 'gematigde' moslims moord en brand. Toen bijna de voltallige redactie van 'Charlie Hebdo' werd afgeslacht zag je 'ze' niet. Waar waren jullie toentertijd bij: aanslag Kopenhagen, Theo van Gogh, Metro Parijs, Metro in Londen en de treinen in Madrid? Waar waren jullie toen?

Kolbjorn Varmann | 25-04-15 | 21:54

-weggejorist-

centenkrabber | 25-04-15 | 20:58

@ namensmijnhond | 25-04-15 | 19:16

Alleen al het enkele feit dat Hans Jansen een plek bezet waar anders een hard aan de EU heilstaat werkende zeloot van Demonen666 zou hebben gezeten, maakt dat hij zegenrijk werk doet.

HoogToontje | 25-04-15 | 20:55

namensmijnhond | 25-04-15 | 19:16
"Kunt u een volgende keer eens iets schrijven wat u en uw PVV daar in Brussel allemaal aan het doen zijn?"

Declareren.

the Jackdawn | 25-04-15 | 20:48

@Rinze | 25-04-15 | 12:51
Spijker op z'n kop. +veel.

Zoetwaterpanharing | 25-04-15 | 20:18

@bij gelegenheid | 25-04-15 | 14:53

Links is net zo min "goed" als "rechts" fout is, het gaat niet om de ideologie het gaat om de denkbeelden van de individuen die het goed of fout maken. En daar heeft rechts dan toch wel een achterstandje in opgelopen. En dan te bedenken dat ik heel lang rechts van het midden gestemd heb.

Skunk57 | 25-04-15 | 19:38

Beste Hans Jansen,
Het is elke keer weer interessant kennis te nemen van uw bespiegelingen over de EU, de islam etc. Echter, uit een reportage van Chris Aalberts komt naar voren dat de PVV in Brussel totaal onzichtbaar is. Zelfs onbereikbaar. Voor een paar ton per jaar is dat eigenlijk best wel lullig. Kunt u een volgende keer eens iets schrijven wat u en uw PVV daar in Brussel allemaal aan het doen zijn? Uiteindelijk bent u een volksvertegenwoordiger. Dan slaan we de islam een keertje over.

namensmijnhond | 25-04-15 | 19:16

De kiezer heeft niet tegen NL gestemd door vvd en pvda te stemmen. Alleen deze partijen doen niet wat ze beloofd hebben (kiezersbedrog): zie de europese standpunten van beide partijen in het verkiezingsprogramma:

Pvda programma:

"Kortom, het is tijd voor een nieuw Europa. Een Europa dat banen schept, goede werkomstandigheden afdwingt en een fatsoenlijk salaris voor iedereen garandeert. Een Europa waarin we onze identiteit behou- den en waarin we solidair zijn met elkaar. Een democratisch Europa van samenwerking. Omdat we samen zoveel sterker staan in de wereld."

Vvd:
"Ook in andere opzichten wil de VVD een liberaal Europa. Dat betekent dat ook in Europa de overheid klein, zuinig en efficiënt moet zijn. Niet méér Europa maar een wérkend Europa. En daar is nog een wereld te winnen. Voor de VVD staat Nederland midden in de Europese Unie. De VVD wil dat Nederland zich blijft inzetten voor een beter en effectief bestuur van Europa. "

Tee Of Cup | 25-04-15 | 19:15

@Velderama | 25-04-15 | 17:36
Ik heb eigenlijk liever dat u vervangen wordt door een intelligentere reaguurder die minder klaagt en zich constructiever opstelt.

VerenigingVanDieven | 25-04-15 | 18:12

Het eeuwige complotdenken; die wazige schrijfsels met slappe metaforen en semi-populair woordgebruik, kennelijk met de bedoeling bij de doelgroep in de smaak te vallen. Kan hans jansen niet zelf worden vervangen? Ik word zo moe van die vent.

Velderama | 25-04-15 | 17:36

normanius | 25-04-15 | 13:37 Je noemt christendom, ik niet. Ik heb het over het inplanten van moderniteit, van dus respect voor universele mensenrechten, moderne rechtsstaat, stimuleren van denken, vragen stellen en creativiteit, openheid voor wetenschap, enzovoort. In de islamitische cultuur is dat allemaal heel problematisch. Men doet niet aan wetenschap, want de Koran is al de laatste wetenschap over alles. Men doet niet aan vragen stellen, want de Koran vraagt enkel gehoorzaamheid. Men doet niet aan universele mensenrechten, want de ongelovigen zijn te vermoorden of anders uit te buiten. Men doet niet aan creativiteit, want dat is heiligschennis jegens Allah. Enzovoort. Het failliet van de islamitische wereld is reeds wetenschappelijk onderzocht – zie de Arab Human Development Reports en dit artikel in The Economist: www.economist.com/node/1213392.
Islam produceert mislukkende cultuur, en mislukkende cultuur produceert vluchtelingen. En als die vluchtelingen politiek correct empathisch welwillend ontvangen worden en alle vrijheid krijgen hun mislukkende cultuur in te planten in de cultuur van het gastland, dan zal het geleidelijk aan de cultuur van dat gastland overnemen en veranderen in ook weer mislukkende cultuur.
In tegenstelling trouwens tot straffe vooroordelen hieromtrent, wordt door diverse wetenschappers beweerd (David Landes, Hans Jansen, Charles Murray, Frits de Lange) dat christendom de basis vormt van respect voor het individu (iedereen is voor God gelijk) en openheid voor wetenschap (de schepping is het waard te onderzoeken). Zodat het christendom aldus de basis vormt van de moderne Westerse cultuur.

Benedict Broere | 25-04-15 | 17:28

@King of controversy | 25-04-15 | 14:29

Uit uw ongeveer anderhalve meter lange, linksige en niet door te komen gebazel refereer ik aan het laatste zinnetje hieruit, en maak dat op uzelf van toepassing:

"Ga toch gewoon met je pensioen, en laat ons met rust."

Peter Emile | 25-04-15 | 17:14

@Gootbalkoning | 25-04-15 | 12:59
Vandaar ook dat de politiek spreiding van allochtone leerlingen over alle scholen wil in plaats van concentratie op "zwarte" scholen, het niveau en tempo van een klas passen zich immers aan aan de langzaamste en domste leerlingen, niet aan de slimste en snelste. Spreiding is dus een heel effectieve manier om het niveau van het onderwijs in zijn algemeenheid naar beneden te halen, zoals de afgelopen decennia wel duidelijk is aangetoond.

Borakh | 25-04-15 | 17:05

Dat zeg ik al letterlijk jarenlang onder diverse teaguurders ID's die helaas allemaal overleden zijn.
We zijn te mondig, te internetted, te ontwikkeld.
We doorzien ze.
Dus wat doe je dan als politicus?
Je verlaagt 's lands gemiddelde IQ door stom volk volk en masse binnen te halen.
Die zijn kneedbaar (denken ze).
Alleen in dit geval brengen ze een terroristische ideologie mee die ze onkneedbaar maakt.
Wrong bet.
Het gegeven dat nu dus de identiteit en cultuur van NL vernietigd zal worden, evenals de oorspronkelijke inwoners, interesseert de politici niet.
Die hebben nooit om ons gegeven.

PowerTransistor | 25-04-15 | 16:58

bevolkingen vervangen en naar elders verbannen is een klassiek politiek instrument die rijken (empires) al duizenden jaren toepassen om hun macht te vestigen. De Assiers, Babyloniers, Perzen, Romeinen en recentelijk de Sowjets hebben het gedaan. Het idee is dat een bevolking die opeens naar een vreemd gebied wordt verbannen met meestal een vijandige inheemse bevolking alleen op de centrale machthebbers van het betreffende rijk kunnen steunen voor hun veiligheid en daar hun loyaliteit zullen plaatsen. De EU is een koloniale macht die bezig is haar bestaan veilig te stellen en, zoals in het artikel gesteld, daar is een andere, het liefst islamitische bevolking voor nodig die voor haar bestaan volledig op de centrale EU-machthebbers is aangewezen. Ebn kennelijk is dit toch wat wij als volk willen want we blijven fanatiek op degenen stemmen die dit ons aandoen.

wlodek | 25-04-15 | 16:55

De vml minister van defensie Joris Voorhoeve zei in een interview in het Reformatorisch Dagblad van 17 november 2006 over zijn grootvader: “In zijn boek geeft hij aan dat Israël steeds groter zal worden, zelfs tot aan de Eufraat en de Tigris". In Nederland kreeg het darbisme vorm en inhoud bij de Vergadering van gelovigen. De bekende uitgeversfamilie Voorhoeve speelde een vooraanstaande rol bij de groei van de 'vergadering' in Nederland. Via het wijdverbreide weekblad 'Timotheüs' oefende zij veel invloed uit. In het algemeen huldigen de broeders een dispensationalisme, dat wil zeggen: ze leren dat de geschiedenis van Gods handelen met de mens in meerdere perioden is ingedeeld, waarin God op een bijzondere wijze handelt. De broeders hebben een sterke eindtijdverwachting; ze geloven dat de wederkomst van Christus aanstaande is. Het "dispensationalisme" (in Nederland ook wel "bedelingenleer" genoemd) is een systematisch-theologisch kader en kan worden gezien als de evangelische tegenhanger van de verbondsleer, die vooral in reformatorische kringen wordt verkondigd. Zij onderscheidt zich van de verbondsleer door een sterke scheiding te maken tussen (Gods plan met) Israël en de Kerk.

Theo Prinse | 25-04-15 | 16:51

Om een lang verhaal kort te maken, overal waar de Islam het voor het zeggen krijgt, stort de beschaving in en verandert in stuivend zand. De voorbeelden zijn wereldwijd te bekijken.
Zelfs de piramiden worden bedreigd naast de werken van Nebucadnezar.
Niemand op deze aardbol kan een kunstwerk aanwijzen dat door moslims persoonlijk is gebouwd, geschilderd of geboetseerd.
Hun zogenaamde kunst bestaat uit het plakken van tegeltjes op door ongelovigen gebouwde muren, of vloerkleden met voor-Islamitische motieven.
Israël, als niet Islamitisch land, is de enige oase in een zee van afbraak. Daarom steekt dat zo. Het kan dus wel, het ligt niet aan de grond of het klimaat.
Ikzelf zie dat ik in een moslimland ben als de honden broodmager, doodsbang en schurftig zijn, en de ezeltjes overdekt met etterende niet verzorgde zweren.
Moet ik nog verder gaan?

Mantisomantis | 25-04-15 | 16:40

King of controversy | 25-04-15 | 14:29

Uw bijdrage draagt de kenmerken van verbaal jhadisme en niet eens van het beroerdste soort.
De koran kent eigen twee vervangingsregels. Er staat inderdaad geschreven dat als de Arabieren de opdracht van Allah niet volgen , hij een ander volk in hun plaats zal stellen.
De essentie van de koran is echter alle religie in de wereld te vervangen voor die van Allah.
Kunnen we het er verder over eens zijn dat Arabieren het meest antisemitische en racistische volk op aarde is?

Islamofiel | 25-04-15 | 16:29

Schaf uitkeringen af, maak scheiden nagenoeg onmogelijk en schaf abortus (en euthanasie) af en het tij keert!

Is zo simpel, maarja wat zich superieur acht raakt blind en wordt inderdaad overspoelt door zijn eigen arrogantie.

Van de andere kant, waarom moeten we zo angstvallig een volk proberen te beschermen dat zichzelf veronachtzaamd?

Heisessie | 25-04-15 | 16:23

@King of controversy | 25-04-15 | 14:29
U heeft geen klassieke scholing gehad? Voor mij was het stuk volstrekt helder. Het is nogal chargerend geschreven, een van de vele stijlvormen waarvan Hans Jansen zich bedient en waar u zo tegen ageert. Vervolgens gaat de werkelijke inhoud aan u voorbij.

De EU is machtiger dan u denkt, en ze is anti-Europa, dat wil zeggen tegen het huidige Europa met haar grenzen, lidstaten, volkeren en hun wetten. De wetten van de EU staan boven die van de lidstaten, waarmee de soevereiniteit van die landen beeindigd is.

Als de EU zegt grenzen open dan gaan ze open. Als de EU zegt dat zwarte piet racistisch is dan wordt er hier iets aan gedaan. Als de EU zegt betalen, dan wordt er betaald, met spoed. Als de EU zegt zielige negers opvangen, dan worden er asielzoekerscentra gebouwd.

Als de EU zegt dat we respect moeten hebben voor iets tegennatuurlijks als Conchita Wurst, dan wint zij het songfestival. Op wat voor manier dan ook.

Hans Jansen zal, gezien zijn gekozen positie, waarschijnlijk meer over de EU weten dan u. Binnen de EU noemen ze de onderwerping van Europa 'Het Plan'. En bij deze enorme gok is alles geoorloofd, inclusief vervanging van opstandige Europeanen.

VerenigingVanDieven | 25-04-15 | 16:21

@King of controversy | 25-04-15 | 16:03
De vier eerstgenoemde beweringen zijn inmiddels achterhaald.
Verder geeft uw kortzichtigheid aan geen geschiedenis te kennen en ook niet de maatschappelijk-politieke indicaties te herkennen van het pad naar de toekomst.
Welterusten dan maar, ik ga wat anders doen.

afdankert | 25-04-15 | 16:19

King of contr. : het enige wat U zegt is dat de link niet naar een EU uitspraak gaat, maar naar een VN uitspraak. Dit gegeven doet niet zo terzake lijkt me.

Het gaat niet om allerlei abstracte visies of academisch te ver doorverklaarde logica. Het gaat om de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat de middenklasse door Brussel en opgelegde haagse belastingterreur is weggevaagd en dat de grenzen wijd open zijn gezet om de originele of oorspronkelijke bewoners (abe original) met eigen cultuur te verwateren.

Het gaat dus om de werkelijke effecten van het beleid, dit beleid ondergraaft de landen ten gunste van een nieuw gecreeerd volk genaamd Europeanen, bestaande uit de mensen die geld verdienen aan de EU en hun volgelingen.

Tee Of Cup | 25-04-15 | 16:18

King of controversy | 25-04-15 | 16:03
-
Het probleem is, we worden verzwakt van binnenuit, door import en landverraders.

Sergeant_Peper | 25-04-15 | 16:17

@ afdankert 15:57
We zijn de rijkste regio
met het beste onderwijs
veruit het sterkste leger
en met integere, niet corrupte politici.

Onze grootste angst zijn mensen met niets meer dan de kleren om hun lijf.
Ja, ik denk dat onze beschaving snel ten onder zal gaan. Alles wijst er immers op.
En als jij en je bange mede-anusjes wat minder vaak in de klem zouden schieten, komt het ook helemaal goed met dat 1984 verhaal.

King of controversy | 25-04-15 | 16:03

@King of controversy | 25-04-15 | 15:11
Samenvattend van mijn kant: Ik deel uw visie en mening in het geheel niet, de praktijk zal het ons echter keren, ik hoop dat u er dan nog bij bent om naar de rokende puinhopen van deze huidige westerse beschaving te kunnen kijken of naar een totalitaire gecontrolleerde samenleving waar zelfs Orwell's '1984' geen vergelijk bij is.

afdankert | 25-04-15 | 15:57

@CrapoTheGreat | 25-04-15 | 15:40
Ja, maar Australië is een eiland. Het is daar wat gemakkelijker vast te stellen wie de oorspronkelijke bewoners waren dan in Europa. Ik doel voornamelijk op de periode van de grote volkshuisvesting in de derde eeuw na chr.

King of controversy | 25-04-15 | 15:46

@Gootbalkoning | 25-04-15 | 15:39
Alleen als het linkse scribenten zijn zeker.
Zou u het van rechtse scribenten met schuim op de mond krijgen, zou u volledig gek moeten worden van het lezen van de reaguursels ;-)

King of controversy | 25-04-15 | 15:43

@King of controversy | 25-04-15 | 15:28
"Met de Aborigines (vaak ook Aboriginals en vroeger austraalnegers genoemd) worden de eerste menselijke bewoners van het Australische continent en hun afstammelingen aangeduid. Het woord Aborigines stamt van het Latijnse 'ab origine' hetgeen 'van oorsprong' betekent, dus de oorspronkelijke bewoners".
(bron: Wikipedia)
<br>
<br>
Maar misschien heb je gelijk hoor, wel jammer dat dhr. Jansen hier zelf nooit reageert

CrapoTheGreat | 25-04-15 | 15:40

@King of controversy | 25-04-15 | 15:33

Goed om te horen. Neemt niet weg dat ik van reacties waarvan de schrijfstijl doet vermoeden dat de scribent het schuim op de mond heeft staan en de stoom uit z'n oren slaat soms akelige bijgedachten krijg.
En wees gerust, je spreekwoordelijke steen in de vijver was niet veel meer dan een kiezeltje.

Gootbalkoning | 25-04-15 | 15:39

Laat die luitjes hier de boel maar runnen, gaan wij naar Afrika en bouwen daar lekker in t zonnetje een mooi bestaan op.
Weet zeker dat ze binnen no time weer terug dobberen omdat alles in elkaar gelazerd is, niks doet het meer, niks te eten geen elektriciteit etc.

Uw Verzekeringsadvis | 25-04-15 | 15:34

@Gootbalkoning | 25-04-15 | 15:30
Maak je geen zorgen
De enige steen die ik gooi is in de spreekwoordelijke vijver. Je verdachtmaking is onnodig, en een beetje laf.

King of controversy | 25-04-15 | 15:33

@King of controversy | 25-04-15 | 15:27
Als ik de term "indringend advies" van linkse zijde hoor, gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen.
Dan zie ik in gedachten de eerste steen al door een PVV-raam zeilen. Of erger.

Gootbalkoning | 25-04-15 | 15:30

@Magdatkandat | 25-04-15 | 12:52
Eensch! Als je de discussie beschaafd houdt bereik je meer. Dat Wilders niet serieus wordt genomen heeft voor een groot deel te maken met het feit dat e.e.a. nogal rottig zijn strot uit kom, al heeft hij nog zo gelijk. En met "dobbernegers" ga je het debat over massa-immigratie zeker niet winnen.

PrinsesStoepje | 25-04-15 | 15:29

@CrapoTheGreat | 25-04-15 | 15:22
Dat denk ik niet. Dan had hij immers wel geschreven: autochtonen, oid.
Verder, oorspronkelijke bewoners is in de Europese context nogal een complex verhaal. Jansen als historicus weet dat als geen ander. Ook daarom is de term aboriginals merkwaardig.

King of controversy | 25-04-15 | 15:28

@Gootbalkoning | 25-04-15 | 15:20
eisen vind ik een sterk woord. Het was hooguit een indringend advies. Verder zou je een punt hebben als ik elke week op die mafklapper zou reageren, maar dat doe ik niet. Ga ik niet doen ook. Dus...

King of controversy | 25-04-15 | 15:27

@Piet Karbiet | 25-04-15 | 13:49
Die Finkelkraut weet het trouwens ook prima te verwoorden. Dank!

PrinsesStoepje | 25-04-15 | 15:25

King of controversy | 25-04-15 | 15:11 "zo spreekt hij van asieleisers en noemt hij Europeanen aboriginals, alsof we met uitsterven worden bedreigd"
<br>
<br>
Volgens mij bedoelt ie gewoon dat wij de oorspronkelijke bewoners van dit gebied zijn

CrapoTheGreat | 25-04-15 | 15:22

@King of controversy | 25-04-15 | 14:29
Compleet los gaan op Jansen, hem tot achtmaal toe krankzinnig noemen en dan het gore lef hebben om te eisen, door hem met rust gelaten worden.
Ziehier de hysterische Gutmensch in optima forma.

Gootbalkoning | 25-04-15 | 15:20

Hé Hans wel schrijven op GS maar GS niet te woord staan als er een reportage wordt gemaakt over de EU? Hypocrietje....
Ffiver | 25-04-15 | 12:17
.
Ik ben bang dat Hans er helemaal niet was, in Brussel. Het schijnt dat hij er nauwelijks zijn gezicht laat zien - maar dus wel geld opstrijken. Helemaal EU dus. Wel ontzettend jammer.

Hans Hillen | 25-04-15 | 15:17

@HoogToontje | 25-04-15 | 15:04
Het station van westerse hork ben je echter allang gepasseerd.

King of controversy | 25-04-15 | 15:12

@afdankert | 25-04-15 | 14:56
De samenvatting is:
1) de EU-link verwijst naar een VN ambassadeur
2) Jansen schetst een beeld van de verhouding asielzoeker-Europeaan die volstrekt buiten elke werkelijkheid staat. zo spreekt hij van asieleisers en noemt hij Europeanen aboriginals, alsof we met uitsterven worden bedreigd
3) Misleidend legt hij een link tussen wat de VN zegt over migratie en vergrijzing en wat de Koran zegt over vervanging en Gods toorn. Twee zaken die volstrekt niets met elkaar te maken hebben.
4) Verder stikt het van de verdachtmakingen jegens vluchtelingen en wordt het Europese volk consequent neergezet als slachtoffer van de eigen elite.
5) Jansen is krankzinnig.

King of controversy | 25-04-15 | 15:11

@ King of controversy | 25-04-15 | 14:54

Zelfs met de trein kwam ik niet voorbij Kamp Westerbork.

HoogToontje | 25-04-15 | 15:04

Ik herken het beeld dat geschetst wordt.

hallevvezool | 25-04-15 | 15:04

Ik vroeg een Marokkaanse collega of hij iemand kon noemen die, naast de profeet Mohammed, nog meer als een voorbeeld geldt en goede ideeën had waar hij zich in kon vinden. Hij kwam toen aanzetten met ‘Ibn Khaldûn/Ghaldoun’ (waarnaar die school in Rotterdam, waar fraude met proefwerken plaatsvond, is vernoemd). Ik heb daarom op aanraden van hem het boek ‘De Muqaddima’ van deze Machiavelli-achtige filosoof/politicoloog/sociaal wetenschapper/econoom/historicus gelezen. Ik kwam ineens langs een interessant/verontrustend stukje tekst die ik graag met jullie delen n.a.v. bovenstaande artikel van Hans Jansen. Ik citeer:
<br>
<br>
De Muqaddima - Ibn Khaldûn (1377)
<br>
<br>
Pagina 125/126 - ‘Gebieden die door Arabieren worden veroverd, gaan snel te gronde’
<br>
<br>
<br>
<br>
"Doordat Arabieren gewend zijn aan een leven in onherbergzame gebieden en aan alles wat daarbij hoort, zijn ze een wild volk. Het leven in afzondering is een onderdeel van hun natuur. Ze zijn op dat leven gesteld, omdat ze zo geen autoriteit van anderen hoeven te velen en zich niet aan een leider hoeven te onderwerpen. Om een normaal nomadenbestaan te kunnen leiden, moet men reizen en trekken, en dat is een onverenigbaar en in strijd met het stabiele leven waar de beschaving een gevolg van is. Zo halen ze bijvoorbeeld de stenen die ze nodig hebben om hun kookputten op te zetten uit gebouwen, die voor dat doel afgebroken worden. En voor het hout dat ze als tentstokken gebruiken, breken ze de daken van huizen af. Hun leven bestaat dus uit het tegenovergestelde van bouwen, en bouwen is de basis van de beschaving. Zo zijn Arabieren. Ook ligt het in hun aard om andermans bezit te roven. Ze halen hun levensonderhoud daar waar de schaduw van hun speren valt en ze roven alle goederen, bezittingen en gebruiksartikelen die ze op hun weg vinden. Wanneer ze eenmaal het overwicht of de politieke macht hebben die hen in staat stelt te plunderen, worden de bezittingen van de mensen door geen enkele autoriteit meer beschermd. Zo gaat de beschaving te gronde.
<br>
<br>
Ze dwingen ambachtslieden en professionele werklui voor hen te werken, maar ze zien de waarde van hun arbeid niet in en vinden het niet nodig om ervoor te betalen. En dat terwijl arbeid, zoals wij uiteen zullen zetten, de enige echte bron van winst is. Wanneer de waarde van arbeid niet wordt erkend en er werk moet worden verricht zonder dat men ervoor betaald krijgt, vervliegt de hoop op winst en weigeren de mensen nog iets te doen. Er ontstaat chaos en er komt een einde aan de beschaving.
<br>
<br>
Verder hechten Arabieren geen belang aan wetten en ze proberen de mensen niet van misdaden te weerhouden of tegen elkaar te beschermen. Ze hebben alleen oog voor de bezittingen die ze de bevolking door plundering of onder dwang afhandig kunnen maken. Wanneer ze die eenmaal in hun bezit hebben, bekommeren ze zich nergens meer om; ze regelen hun zaken niet, behartigen hun belangen niet en treden niet op tegen wandaden. Ze leggen wel boetes op, maar alleen om de staatsinkomsten te verhogen en zichzelf te verrijken en niet om wandaden te bestrijden. Integendeel, het aantal misdrijven neemt toe, omdat de boete op de koop toe wordt genomen zolang de misdaad maar loont. De onderdanen leven in een soort anarchie, en anarchie is verwoestend voor de mensheid en vernietigt de beschaving. Zoals we in het begin van dit hoofdstuk al hebben gezegd, is het streven naar politieke macht een natuurlijke karaktertrek van de mens. Alleen daardoor kan de mens bestaan en samenleven".
<br>
<br>
<br>
<br>
Zo zie je maar weer, de religie van moslims uit de late middeleeuwen is 638 jaar later geen haar veranderd. Hun houding, moraal, en algehele overtuigingen zijn al die jaren onveranderd gebleven. Dit boek lijkt wel in 2015 geschreven te zijn, want Arabieren in ons land gedragen zich nog precies zo als 638 jaar geleden. Goed om te weten met het oog op de toekomst en onze onrealistische wens om moslims te veranderen.

CrapoTheGreat | 25-04-15 | 14:58

We zouden de Australische premier moeten uitnodigen om hier de baas te worden.

Gewinflipt | 25-04-15 | 14:58

@King of controversy | 25-04-15 | 14:29
Werkt u soms voor een mooi salaris in Brussel? Ik heb helaas vandaag de tijd niet om uw controverse mening eens punt voor punt te weerleggen met feiten, online artikelen, boeken, discussies en voorbeelden uit depraktijk in de EU als ook VS. Ik waardeer uw inzet. Maar ondanks dat zullen we er binnen afzienbare tijd 'vanzelf' achter komen of u of meneer jansen het bij het rechte eind hebben. De stappen (besluiten) worden immers in een steeds hoger tempo uitgevoerd tot maatregelen, wetten en afspraken. Gelukkig is de maatschappelijke bewustwording hiervan ook toegenomen.

afdankert | 25-04-15 | 14:56

@Wout Strooizout | 25-04-15 | 12:54
-Allejezus- Allahu Akbar. Summier zijn ze niet hé. Najiullah "Leader of Those Whose Limbs are Radiant" ur Sayidul Mursaleen. Tapbier!

pruimzuur | 25-04-15 | 14:55

@ hoogtoontje 14:53
Onzin, Mein Kampf leest als een trein.
Had je nog meer flauwe grappen?

King of controversy | 25-04-15 | 14:54

@ King of controversy | 25-04-15 | 14:29

Wat is dat toch met linksen en onleesbare flauwekul stukken. Das Kapital en Mein Kampf waren ook niet om door te komen.

HoogToontje | 25-04-15 | 14:53

Skunk57 | 25-04-15 | 14:41
De term 'linksmensch' Welk politiek geëngageerde Gutmensch bedient zich heden ten dage nog van zulks taalgebruik met de redenering dat 'links'is goed. 'rechts'is fout?

bij gelegenheid | 25-04-15 | 14:53

Dit is allemaal in lijn met wat Graaf Coudenhove Kalergi bijna 100 jaar geleden al schreef.

balder.org/judea/Richard-Coudenhove-Ka...

De totale uitroeing van de (blanke) Europeanen.

Ze reiken nog steeds ieder jaar een prijs uit in Brussel vernoemd naar deze man.

JosEHV | 25-04-15 | 14:50

@Wim Denkbaar | 25-04-15 | 14:01
.
Zekers. En vergeet de bezetting van Cyprus in 1974 niet.
Over al die betwiste gebieden hoor je die Gaza-lovers nooit.

Piet Karbiet | 25-04-15 | 14:49

Weer met je eens Hans. We zijn bezig onze eigen Kultur
om zeep te helpen. Ons eigen graf te graven; zo gezeid. En de putjes scheppers in Brussel en omstreken maar graven. Dat ze er zelf maar in mogen vallen...

Goedzo | 25-04-15 | 14:48

@Nilfisk | 25-04-15 | 13:19

Flikker toch een keer op man. Ik drink en rook niet.
Elk ander standpunt en denkbeeld belachelijk maken is zo 1933-1945.

Skunk57 | 25-04-15 | 14:43

@ZonderNaam | 25-04-15 | 13:13

De linksmensch heeft niet de arrogantie om te denken dat "het eigen" het enige en echte is en daardoor voorbij gaat aan ontwikkelingen en verschuivingen binnen culturen. Het is helemaal niet uit te sluiten dat wij ons nu in een fase van verschuiving bevinden en onze cultuur over z'n top is. Ben ik daar dan blij mij?? Nee, natuurlijk niet, Ik maak deel van deze cultuur uit.
Dat te ontkennen is dom, past echter wel in het denken van arabist jansen.

Skunk57 | 25-04-15 | 14:41

ps @ Joris
scuzi voor de longread.

King of controversy | 25-04-15 | 14:37

ach, waarom ook niet...

"Die bevolking heeft maar koue kak en luistert naar Bach, de Beatles en Beethoven, terwijl Conchita Wurst de ware top van de EU-cultuur belichaamt."
1) toe maar, the beatles (onterecht met Nederlands lidwoord) op 1 lijn zetten met Bach en Beethoven.
2) Het was de bevolking van Europa die Wurst koos als beste nummer. Daar had de EU elite helemaal niets mee te maken. Totaal krankzinnig wat Jansen hier op schrijft

"Het gevoel dat de huidige Europeanen niet deugen en maar beter vervangen kunnen worden, is onder de mannen en vrouwen van de bestuurselite van de EU alledaags en onomstreden."
1) Jammer dat de link verwijst naar de mening van iemand van de VN, niet de EU.
2)Als reden wordt gegeven de vergrijzing (die een feit is) en niet dat "Europeanen niet deugen". Het is dus totaal krankzinnig wat Jansen hier op schrijft.

"De EU-bovenbazen gaan ervan uit dat de dobbernegers, of eigenlijk migranten in het algemeen, kunnen helpen bij dat vervangen. Het idee van een volk ‘vervangen’ zit ook in de koran. Koran 47:38 stelt dat een volk dat zich niet gedraagt naar de wensen van God, vervangen zal worden."
1) voor het woord "dobbernegers" wat Magdatkandat @ 12:52 schrijft.
2) Hier legt Jansen dus een link tussen vervanging op religieuze basis, terwijl de VN baas tegen de EU zei dat vervanging nodig is om economische redenen. elke logica tussen de twee concepten ontbreekt. Jansen had net zo goed kunnen zeggen dat garages ook wat vinden van vervanging. Krankzinnig dus.

"Nu, Europa leeft niet volgens de door God gegeven geboden. Europa is ontuchtig en aan de drank. "
Volledig irrelevante informatie die nergens iets mee te maken heeft.

"Europa en Amerika, menen de beroepsmoslims, ‘voeren koloniale oorlogen tegen de islam, al sinds de kruistochten’."
Hoe wilde jij een oorlog noemen waarbij je een land aanvalt en de natuurlijke hulpbronnen exploiteert voor je eigen land? Politiemissies?

"Er wordt in het Westen soms openlijk kritiek geleverd op Mohammed, de koran en de sharia. Er zijn in het Westen zelfs mensen die waarschuwen voor de sharia. Wel heb je ooit. "
Opnieuw, elke relevantie ontbreekt.Wat heeft vervanging om economische redenen te maken met bovenstaande zinnen?

"Verdelging van volkeren die zulke dingen toelaten, zou een goede, islamitisch-koranische straf zijn. Eigenlijk is er geen straf erg genoeg voor wie zich verzet tegen de wil van God."
We gaan er maar even van uit dat hier de Arabist spreekt en niet de katholiek.

"Zouden de asieleisers die uit de islamitische landen aan komen dobberen dit soort redeneringen, die in de preken in de moskee steeds weer terugkomen, nooit gehoord hebben?"
1) Asieleisers? Hoezo eisen ze dat. Heeft Jansen nieuwsberichten dat mensen zich dreigen te verzuipen als ze geen asiel krijgen? hongerstakingen, protesten? Niets van dat alles, waarom dan spreken van asieleisers, anders dan een poging om misselijkmakend populisme te bedrijven, en Europeanen in een misplaatst underdog gevoel aan te praten?
2) Jij bent de Arabist, Vertel jij maar eens of ze dat soort uitspraken hebben gehoord in de moskee. Alleen de suggestie opwerpen, zonder bewijsvoering, is, misselijkmaken populisme, en een poging om je lezers een underdog gevoel aan te praten (ps, werkt dat reaguurders?)

"De EU en de asieleisers zijn het dus helemaal eens: de bevolking van de EU moet vervangen worden. De EU stuurt dan ook schepen naar de Middellandse Zee om zo veel mogelijk dobberaars te redden en Europa binnen te loodsen. "
Niet waar: drenkelingen worden naar Europa aan wal gebracht. Daar kunnen ze asiel aan vragen. Wordt dat afgewezen, dan worden de meesten (niet allemaal nee) weer uitgezet. Als EU parlementariër mag je van Jansen verwachten dat hij het hele verhaal kent. Waarom hij hier dus maar het halve verhaal opschrijft, kunnen we alleen maar naar gissen...(hint: krankzinnig)

"Tegelijkertijd streeft de EU naar maximale publiciteit voor haar eigen goedmenselijkheid, om daarmee zo veel mogelijk mensen te verleiden tot het wagen van een gokje: verzuipen bij Malta of naar Meppel met een uitkering."
U dacht, een standpunt over de verdrinkingsdood voor kinderen kan niet controversieel zijn. Hans Jansen to the rescue (of nou ja, eigenlijk juist niet hè)

"Ook de bijbel kent een soort vervangingstheologie. Wanneer het volk van God oorlogen verliest, stellen de bijbelse profeten (achteraf, dat dan weer wel) dat God zijn volk heeft gestraft voor het veronachtzamen van zijn wetten. Het is hiervandaan maar een klein stapje naar de voorspelling, zeg maar de profetie, dat een volk dat niet leeft naar Gods wil daarvoor gestraft zal worden. Die straf is: afgeschaft worden, verdwijnen."
Een oorlog verliezen heeft niets met "vervangingstheologie" te maken. Zoals Jansen schrijft, een oorlog verliezen was een teken dat men niet gelovig genoeg was. Men moest zichzelf verbeteren (lees: meer invloed geven aan de geestelijken). Het volk moest niet vervangen worden, het moest verbeterd worden.

"Ook allerlei passages in het Nieuwe Testament kunnen opgevat worden als oproepen tot een ‘vervangingstheologie’, waarbij dan de joden worden ‘vervangen’ door de kerk en de christenen. Zoals, volgens de islam, het christendom op zijn beurt vervangen is door de islam. En het wasmiddel Radion door Robijn."
Hier accepteert Jansen klakkeloos dat christenen de joden vervangen, terwijl hij nadrukkelijk meldt dat volgens de islam (dus niet, zoals voorgaand, zijn eigen mening) de moslims de christenen vervangen. Erg benieuwd wat het CIDI daarvan vindt, omdat...

"De christelijke vervangingstheologie loopt vaak uit op ordinair antisemitisme. De islamitische vervangingstheologie loopt vaak uit op ordinaire haat jegens wie (nog) geen moslim is."
Precies, antisemitisme.
Een tweede punt is dat je vraagtekens kunt plaatsen bij de vervangingstheologie van de islam. Immers, de Koran maakt een duidelijk onderscheid tussen ongelovigen, mensen van het boek en moslims. U kent allemaal de extra belastingen voor niet-moslims. Dat duidt niet op vervanging, eerder op uitbuiting.

"De vervangingstheologie van de EU loopt vaak uit op ordinaire haat tegen de Europeanen die van huis uit Europeaan zijn en dat willen blijven omdat zij zich het meeste thuis voelen in de westerse (post-)christelijke cultuur."
1) Nee, dat was dus de mening van een VN medewerker, niet van de EU
2) Dat was om economische motieven, het heeft geen zak te maken met haat tegen mensen die zich thuis voelen in de westerse cultuur. Pure bangmakerij, of de ziekelijke hersenspinsels van een oude, krankzinnige.

"De groep van volkeren die, volgens de EU, moet worden afgeschaft: daar horen wij bij. Een kansloos beleid, denkt u nu misschien, wie wil er nu zijn eigen volk afschaffen, maar de politici in de lidstaten geven de EU-kopstukken altijd graag gelijk."
beeep, logical error. De EU-kopstukken zijn de politici van de lidstaten. En inderdaad, die willen hun eigen volk niet afschaffen nee. Jansen veronderstelt dat nationale politici een tegenhanger zijn van EU politici, waarbij de nationale politici jagen op baantjes in Brussel. Het tegendeel is waar. Brussel wordt gezien als zijspoor. Denkt u werkelijk dat Juncker meer macht heeft dan Merkel? Tip: Merkel heeft tanks, Juncker hooguit een toevallig rondslingerende gebroken flessenhals.

" Hoe het ook zij, het beleid van de nationale politici in de lidstaten wordt steeds meer pro-EU en steeds meer anti-Europa."
Bron, want hoeze meer Europa? Bedoelt Jansen hier Cameron, Griekenland, Spanje, Nederland? Waar wordt het beleid dan meer pro-EU? Feiten graag, geen onderbuikgemopper dat het lekker doet bij de doelgroep.

"Maar er is nog hoop. Zowel in Frankrijk als in Duitsland zijn boeken verschenen die bestsellers zijn geworden waarin de auteurs geërgerd het tegendeel van de EU-ideologie hebben betoogd: dat Duitsland c.q. Frankrijk als natiestaat helemaal niet moeten worden afgeschaft."
Dat bewijst hooguit dat er veel gekken zijn met geld die boeken kunnen kopen.

"Bedoeld of onbedoeld leidt de massamigratie naar Europa tot het vervangen van de bevolking en het onder druk zetten van de Europese aboriginals."
WTF is dit nou weer voor alinea?!
1) massamigratie is dus niet hetzelfde als massaimmigratie. Veel mensen komen naar Europa, bijna evenveel worden er weer uitgezet.
2) migratie leidt tot vervanging? Nee. Gewoon nee. 1 miljoen migranten op een bevolking van 400 miljoen leidt niet tot vervanging, zelfs niet op de hele, hele, hele lange termijn. Er zijn veel grotere groepen migranten geweest, en die zijn allemaal geabsorbeerd door de lokale bevolking.
3) EU-aboriginals?! Het is een defaistische woordkeuze, door Europeanen neer te zetten als een reeds uitgeroeid volk (tussen haakjes, de Europeanen hebben de aboriginals uitgeroeid), een woord dat niets met de werkelijkheid te maken heeft. Het is alleen maar misselijkmakend populisme.

"De immigranten hebben, ondanks alle rondzoemende misinformatie, een fijn gevoel voor het cruciale verschil tussen the West en de rest. Dat verschil zit hem in de bestaanszekerheid die Europa op kosten van de belastingbetaler aan elke binnenkomer biedt."
Bestaanszekerheid is nog een te groot woord. We houden migranten in een soort van actieve vegetatieve toestand. Zonder meer krijgen migranten gouden bergen beloofd van mensensmokkelaars, maar de misinformatie van hen is wat anders dan de werkelijkheid.

" Probeer even te bedenken wat er met u gebeurt als u zonder cash of creditcard op een Afrikaanse, Aziatische of Arabische (lucht)haven aankomt."
1) de heer Jansen is bekend met de stroom van Portugese migranten naar Afrika, zeker tijdens de zware crisisjaren daar?
2) Verbazingwekkende redenering die je vaker hoort bij islamcritici: hun standaarden deugen niet, laten wij onze standaarden daaraan aanpassen (zie ook: kerk in Saudi Arabië). Krankzinnig.

"In de tweede plaats zien de nieuwkomers de Europeanen als sufkoppen die makkelijk te bedriegen zijn, zwakkelingen die een slecht en zondig leven leiden."
Opnieuw, bron? Of is dit weer zinspelen op het structurele minderwaardigheidscomplex van de reaguurders?

"En de migranten willen, precies zoals de EU-elite al hoopte, de aboriginals graag vervangen."
1) niet de EU-elite, je link refereerde goeddomme naar een VN mannetje, dat de EU op de vingers tikte dat ze te weinig deed.
2)vervangen? Ik hoor Syriers wiens dochters zijn verkracht en wiens zonen zijn vermoord, nooit over vervanging. Wel altijd over veiligheid.

"Weinig instellingen lokken zo veel verdrinking, dood en cultuurstrijd uit als de EU. Schrijftafeldoodknuffelaars. De dobbernegers en de Europeanen zijn er het slachtoffer van."
1) Schrijftafeldoodknuffelaars, is dat een referentie naar schrijftafelmoordernaars? Ambtenaren die tijdens WO II de holocaust planden en ideologisch vorg gaven? Want dat was inderdaad wat er nog ontbrak aan dit schrijfseltje, een godwin. Goed inzicht Jansen.
2)Het was dus niet de EU, het was de VN.
3)Hoezo lokt de EU verdrinking uit? Door hier zo veel welvaart te creeëren voor haar eigen burgers? Schande
Hoezo lokt de EU cultuurstrijd uit? Er is geen cultuurstrijd in Europa, dat is er alleen maar in de gedachten van jou en je handjevol mede krankzinnigen.
Hoezo loke de EU de dood uit? Gewoon, hoezo? Bewijs, meneer Jansen. Bronnen, feiten. Weet u wel, al die domme dingen die dit Westen zo superieur maakten...

Krankzinnige hersenspinsels tezamen met misselijkmakend populisme en een voortdurende framing dat die arme witte mensen het slachtoffer zijn van oorlogsvluchtelingen en een groot complot.

Ga toch gewoon met je pensioen, en laat ons met rust.

King of controversy | 25-04-15 | 14:29

Een uitstekend artikel meneer Jansen! Ook de verdiepende inhoudelijke comments van menig reaguurder hebben mijn grote waardering en zijn mede de reden dat ik mij hier op GS zo 'thuis' voel.

afdankert | 25-04-15 | 14:28

Gootbalkoning | 25-04-15 | 14:16
Over Bilderberg en zo is al onnoemelijk veel geschreven. Wat in dezen op waarheid berust is niet aan mij doch mag ik u vragen welke vergelijking opgeld doet inzake het handelen van de bovenonsgestelden te Bruxelles en de nazis van weleer? pagina 5 vanaf 'excerpts from Soelters book' www.relay-of-life.org/nazi-roots/pdf/c...

bij gelegenheid | 25-04-15 | 14:28

normanius | 25-04-15 | 14:17

Denk het ook niet, zal wel iets te confronterend zijn. Nee, daar in Hilversum doen ze erg goed hun best om de goegemeente het gevoel te geven dat die mensen erg zielig zijn en hier wel naartoe moeten komen omdat er geen alternatief is wat natuurlijk je reinste kul is. Een paar dagen geleden stond nog in de krant dat in Ter Apel 1200 mensen werkzaam zijn op 1200 asielzoekers, geen wonder dat zo'n dobberaar hier meer dan 25K euro per jaar kost...

eerstneukendanpraten | 25-04-15 | 14:23

@eerstneukendanpraten | 25-04-15 | 14:07
Een gedicht. Cultuur dus. Iets voor in De Wereld Draait Door dus.

VanBukkem | 25-04-15 | 14:22

Waar blijft uw gezond verstand, mijnheer Jansen?

Von Paushaus | 25-04-15 | 14:22

Verder één van je beste schrijfsels, waarde scribent.

eerstneukendanpraten | 25-04-15 | 14:18

@ eerstneukendanpraten | 25-04-15 | 14:07
Catchy.. Maar met al die die guthmenschen op t mediapark zal het helaas geen top10 hit worden ben ik bang.

normanius | 25-04-15 | 14:17

Ik ben het volledig met Hans Jansen eens.
Maar het eind van het liedje is al in de sterren geschreven. Het gros zal weer stemmen op dezelfde Pecholts, Ruttes of huilende Timmerfranzen, en Wilders is een boef.

Mantisomantis | 25-04-15 | 14:16

@wakkere_nederlander | 25-04-15 | 13:28

Het zou me eerlijk gezegd verwonderen als er bij besloten bijeenkomsten zoals Bilderberg NIET over dit soort zaken gesproken wordt.
Het belang van Bilderberg moet uiteraard niet overschat worden. Het is vooral een symbool, een statement naar de buitenwereld toe. De werkelijke contacten worden vooral in informele kringen gelegd.
De globale elite houdt van subtiel statusvertoon, van geheimzinnige gedoe en Vrijmetselarij-achtige rituelen. Daar zijn ze al eeuwenlang dol op. Ik ga niet zover als sommigen die overal Illuminatie-symbolen in zien, maar het is goed te beseffen dat die symbolen er wel degelijk zijn. Want volledige secretie van hun activiteiten werkt niet: de aspirant-leden moeten iets tastbaars hebben om tegenop te kijken, een doel om na te streven. Dat is wat Bilderberg is.
Niet voor niets zie je die selecte socialisten in de Nederlandse politiek zo glunderen als ze hun entreekaartje in de bus vinden. Het is alsof je je eerste zwemdiploma krijgt en voor het eerst in het diepe mag.

Gootbalkoning | 25-04-15 | 14:16

@XaleX_2 | 25-04-15 | 14:06
Wie werkt er wel in Brussel? Ok Juncker, die werkt heel veel alcohol naar binnen

Mark_D_NL | 25-04-15 | 14:12

@Van Duyvenbode | 25-04-15 | 14:07
En een belastingdienst die met geweld je geld komt afpakken.

Mark_D_NL | 25-04-15 | 14:11

-weggejorist-

eerstneukendanpraten | 25-04-15 | 14:07

Gootbalkoning | 25-04-15 | 12:59

Tegelijkertijd moet de tot gepeupel gedegenereerde middenklasse wel in de gaten worden gehouden middels een electronische totaalbewaking.
In een tijd van nihilisme zijn er twee instrumenten waarmee de vormloze massa's gehoorzaamheid kan worden afgedwongen:
propaganda 24/7 en electronische totaalbewaking.

Rest In Privacy | 25-04-15 | 14:07

@Gootbalkoning | 25-04-15 | 12:59
'n Beste tegel. Inlijsten doet*

bij gelegenheid | 25-04-15 | 14:05

@Gootbalkoning | 25-04-15 | 12:59
Mooi stukje proza, en helemaal waar.

Borakh | 25-04-15 | 14:02

@williamrightfoot | 25-04-15 | 13:57
Je moet niet vallen voor het overduidelijk bashen van de PVV.

Mark_D_NL | 25-04-15 | 14:02

@Piet Karbiet | 25-04-15 | 12:23
Sterker nog, de Turken - een centraal-Aziatisch steppevolk - hebben heel het vroeger christelijke Klein-Azië vervangen, Constantinopel gestolen en grote delen van de Balkan eeuwenlang bezet, waardoor ze nu in de D66-ideologie voor “Europeanen” doorgaan.

Wim Denkbaar | 25-04-15 | 14:01

@Bierosaurus | 25-04-15 | 13:28
Werk jij... Man man, man. Een werkende, gadverdamme.

Mark_D_NL | 25-04-15 | 13:59

Mooi verhaal Hans maar ik heb toch een vraagje, ik heb net een docu van geen stijl bij het Eu parlement gezien, eeeeeh waar was jij en je andere maatjes van de PVV , ik hoop dat jullie toch wel gaan werken voor je centjes, jullie blijken nogal onzichtbaar te zijn

williamrightfoot | 25-04-15 | 13:57

Citaat van de dag. Slotzin uit de column van 21 april van Parool-huiscolumnist Theodor Holman, één van laatste politiek incorrecte columnisten die nog in de weg lopen van de gedroomde fata morgana's van de politiek correcte pers:

"Ik wil best de welvaart delen. Maar eigenlijk alleen met mensen die ik uitkies. Ik wil niet al te veel visite opgedrongen krijgen in mijn eigen huis."

Nuff said.

Peter Emile | 25-04-15 | 13:55

Laat Hans doorgaan met verslag te doen hoe de weg-met-ons-politici ons vertegenwoordigen.

J.Slavink | 25-04-15 | 13:53

@PrinsesStoepje | 25-04-15 | 13:16
Dank. Die schrijver bedoelde ik.

Piet Karbiet | 25-04-15 | 13:49

@ Gootbalkoning | 25-04-15 | 12:59
.
Goede analyse, mee eens. Een religieus en op magisch denken gebaseerd belang van 'de elite' zou nog wel begrepen kunnen worden: de EU als religie (one size fits all) en de Euro als God.
.
Maar welk rationeel belang rechtvaardigt de huidige vernietiging van de Europese economie, de cultuur en de samenleving? De vraag is of men instinctieve doelstellingen kan formuleren waarvan "de elite" zich zelf niet bewust is. Wellustige machtshonger valt daarbij af omdat dit een korte termijn belang is dat de economie nu reeds in totale verpaupering dompelt, er moet iets anders zijn, iets dierlijkers, iets diepers...

Basic Dimension | 25-04-15 | 13:48

@Aristotalloss | 25-04-15 | 12:11
.
Goed idee, Noord Afrika bezetten. Hebben we eerder gedaan; Ceasar, Rommel, Patton.

Piet Karbiet | 25-04-15 | 13:47

Rutte heeft geen kinderen maar de meeste politici wel. Hoe kunnen ze in zo'n korte tijd zo'n grote puinhoop maken van het land van/voor hun kinderen?
Hoe kunnen ze dagelijks aan de keukentafel tegen hun kinderen goedpraten dat de cultuur van hun voorouders kapot gemaakt moet moet worden en vervangen door een woestijncultuur waarin verkrachting normaal is?
Hoe kan een politicus zijn dochters daaraan blootstellen?
Waarom?
Waarom misgunnen ze hun nageslacht dezelfde vrede, veiligheid en welvaart waarin ze zelf zijn opgegroeid?
Het is gewoon misdadig en de Samsoms en Pechtolds van ons land zijn, in mijn ogen, misdadigers die Europa tot oorlog willen brengen.
Waarom?
Gootbalkoning | 25-04-15 | 12:59 | legt het "waarom" treffend uit.
Pechtold hoort bij het Bilderbergclubje en van hem is het te begrijpen, Hij hoort bij de elite.
Maar waarom laten bijna alle politici zich voor dit karretje spannen waarbij zijzelf en hun kinderen ook tot de verliezers horen?

domheid regeert | 25-04-15 | 13:45

@carel5014 | 25-04-15 | 12:30 "Bestorming van het binnenhof zoals in 1798 de Bastille is de oplossing als er niet naar het volk geluisterd wordt. Zet de quillotine maar vast klaar."
.
Men kan men ipv het Binnenhof, dit jaar ook naar Oostenrijk trekken, van 11 t/m 14 juni. Daar is de jaarlijkse elite-jamboree waar de invloedrijkste euronazis, internationale fascisten, banksters en royals bijmekaar komen om een borrel te nemen op de voortgang van de afschaffing van de Europese volkeren: www.infowars.com/bilderberg-2015-locat...

ben kokhals | 25-04-15 | 13:43

"De moslimangst en het morele failliet van dit kabinet"
joostniemoller.nl/

Snowy2000 | 25-04-15 | 13:39

@ Benedict Broere | 25-04-15 | 13:24
Dat hebben we via het christendom eeuwen lang geprobeerd. Zie waar het de wereld gebracht heeft.

normanius | 25-04-15 | 13:37

Goed betoog. Daarom zou Wilders ook een toontje lager moeten zingen want D66 heeft er alleen maar voordeel mee, en D66 zijn echte ratten, en ze bestaan alleen maar vanwege Wilders omdat Wilders zich soms niet in kan houden. Zou eigenlijk willen dat Bosma de regie overneemt.

Bokito ergo sum | 25-04-15 | 13:35

Heb gisteren een discussie gehad of het mogelijk zou zijn om in Nederland een islamvrije enclave (IVE) te starten. Met winkels zonder halal, bewoners zonder hoofddoeken, bewust islamvrij dus. Zelf denk ik dat het om twee redenen geen succes kan hebben, ten eerste omdat er allerlei wetten over je heen gestort gaan worden om het tegen te werken, ten tweede omdat elke IVE per definitie een doelwit is voor "the dark side" om aanslagen te plegen.

Suerte Piet | 25-04-15 | 13:34

ZonderNaam | 25-04-15 | 13:26

Goede suggestie. Dagboeken uit het roversnest.

Rest In Privacy | 25-04-15 | 13:29

Europa is ontuchtig en aan de drank.

Ach ja, de één is aan de drugs, de ander aan de drank.
En ik?
Ik ben verloren. Ik ben aan het wérk.

Bierosaurus | 25-04-15 | 13:28

@Gootbalkoning | 25-04-15 | 12:59
Wat u beschrijft is precies zoals het gaat momenteel.
Maar denkt u echt dat dit alles een voorbedacht plan is?
Dat dit op deze wijze besproken word tijdens besloten bijeenkomsten als Bilderberg?

Dat weiger ik te geloven.

Hetgeen u beschrijft klopt als een bus maar komt voort uit verderfelijke ideologieën als socialisme, kapitalisme en cultuurrelativisme. Het zijn systemen die zich meester hebben gemaakt van onze samenleving en opereren middels het doen en laten van onwetenden.

wakkere_nederlander | 25-04-15 | 13:28

Een echt conflict kunnen wij ons in NL natuurlijk niet permitteren. Denk je eens in. Een burgeroorlog naar moderne snit in een land van dijken en polders. Zie je het al voor je?
Op het eind heb je alleen nog maar hier een daar een terp.

Rest In Privacy | 25-04-15 | 13:27

@ XaleX_2 | 25-04-15 | 13:17
Je bent sowieso niet goed bij je hoofd als je op een partij stemt die niet bij een fractie in het EP aangesloten is. Maar goed, weinig mensen verdiepen zich in wat voor een ondemocratische bedroevende bende het daar is.
Misschien dat daar een taak voor Jansen weggelegd is. In plaats van de verhaaltjes over de islam, een onderwerp waarvan de meeste reaguurders toch al lang hun mening in beton gegoten hebben, zou hij misschien een dagboek kunnen bijhouden en publiceren over zijn leven als europarlementariër.
Ik zou het toejuichen.

ZonderNaam | 25-04-15 | 13:26

Weer een goed verhaal Jansen, een verhaal dat door iedereen op waarheid gecontroleerd kan worden. Het is alleen jammer dat zowel de Media als het volk er totaal blind en doof voor blijft. Die lopen veel liever achter Politieke leugenaars en mooipraters aan. Maar ik weet ook dat het volk hierdoor bewust kiest voor hun vernietiging, zelfs van hun kinderen en kleinkinderen.

Snowy2000 | 25-04-15 | 13:25

Volgens mij is massa-immigratie vanuit mislukte landen met mislukte culturen en mislukte wereldbeschouwing (islam) geen slim idee als je reeds kampt met massa-werkloosheid en voedselbanken en groeiende seggregatie en vijandigheid (islam) tegen je moderne cultuur. Veel slimmer zou zijn het exporteren en inplanten van moderne cultuur in die mislukkende wereld. Zodat heel de regio van Noord-Afrika en het Midden-Oosten binnen 50 jaar net zo welvarend en productief is als bijvoorbeeld Zuid-Korea tegenwoordig, dat een halve eeuw terug een straatarm land was. Men zou bijvoorbeeld veel welvaart kunnen genereren door het omzetten van zonneënergie in drinkwater en waterstof voor steden en tuinen en vervoer en huizen. Maar ja, men wil blijkbaar liever in Europa overal ghetto’s vanwaaruit de vernietingsstrijd wordt ingezet tegen de moderniteit, zoals de Mad-Max-gekte reeds behoorlijk huishoudt in de wereld waar de massa-immigratie vandaan komt.

Benedict Broere | 25-04-15 | 13:24

Na het weekeinde allemaal lekker voor de keuning kruipen.
U krijgt de elite waar u graag voor klapt en buigt.

rechtsdwalendeautist | 25-04-15 | 13:24

Nog even en de djellaba's zijn in de EU niet meer aan te slepen.

Rest In Privacy | 25-04-15 | 13:23

Dus zetten ze de dEUren wagenwijd open, dan waaien wij vanzelf wel weg.

Schietmijmaarlek | 25-04-15 | 13:19

@Skunk57 | 25-04-15 | 13:11
Steek er nog een op joh....

Nilfisk | 25-04-15 | 13:19

@Dhr. de Wit | 25-04-15 | 13:09
Haha _reaguren_ voor -zwitsals- ehmm *dummies*

wakkere_nederlander | 25-04-15 | 13:17

ZonderNaam | 25-04-15 | 13:09

Maar ze krijgen wel een flinke bak geld en vergoedingen voor het niets doen. Hans heeft weinig recht van spreken als hij gelijktijdig in Brussel zit niets te doen. Van mij part gaat hij met een spandoek voor het gebouw staan om zijn geld te 'verdienen'. Hans zit in Brussel om de schijn van de PVV aanwezigheid hoog te houden, verder niets... dit is kiezersbedrog van de PVV.

XaleX_2 | 25-04-15 | 13:17

Over gebrokengeweertjesmentaliteit gesproken, hoi Igor.

Jim Lovell | 25-04-15 | 13:17

Thilo Sarrazin en Michel Houellebecq hebben dit al geschreven en worden daarom door vrijwel alle media gedemoniseerd.

PrinsesStoepje | 25-04-15 | 13:16

Gelukkig hebben we in europa nog honderdduizenden zwaarbewapende lieden die hier niet mee accoord gaan en die schijt hebben aan die moslimknuffel en gebrokengeweertjes mentaliteit. In die groep is ook weinig islam te vinden.

Jim Lovell | 25-04-15 | 13:16

En dan nu de oplossing: zorg dat de Islam, zolang die nog niet door de EU gestuurd wordt, de EU (Brussel) als vijand gaat zien. Vroeg of laat volgt er een incident waarna we volgens beproefd model à la brand in de Reichstag wel verder zien.de kaarten opnieuw geschud worden.

kindapaas | 25-04-15 | 13:15

@ Skunk57 | 25-04-15 | 13:11
Zou het niet eerder aan de cultuurrelativerende/ontkennende linksmensch liggen?

ZonderNaam | 25-04-15 | 13:13

Weer een goed stuk van Hans Jansen.

Duifmans | 25-04-15 | 13:13

Zelden een alle kanten op vliegend ongefundeerd hineingeintepretier gelezen. Vandaag is zo'n dag.

Igor Putkin | 25-04-15 | 13:12

Als je een klein beetje de geschiedenis volgt dan zie je dat culturen komen en gaan. Nu is het misschien wel de west Europese cultuur die door de arrogantie van de overdreven rechtse-kwakkel-mensch zal verdwijnen.

Skunk57 | 25-04-15 | 13:11

Neo feodalisme.

defunct | 25-04-15 | 13:10

EU en de islam, je kunt er maar beter niks mee te maken hebben..

Slipsnifter | 25-04-15 | 13:10

elevantie moet natuurlijk zijn relevantie.

Bommelben | 25-04-15 | 13:10

@VanBukkem | 25-04-15 | 13:07
Als je een hele zin dik wilt maken moet je om elk woord asterixen doen.

Dhr. de Wit | 25-04-15 | 13:09

@ XaleX_2 | 25-04-15 | 13:00
Er valt niet zoveel te werken in het EP omdat het een fopparlement is. Normale parlementen mogen zelf wetsvoorstellen indienen, maar in de EU wordt alles bepaald door de ondemocratische Commissie.
Het enige dat je als parlementariër kan bereiken is af en toe een vlammend betoog houden zoals Farage en dan hopen dat dat de kiezers bereikt. Maar gezien de PVV niet bij een fractie in het EP is aangesloten hebben ze hooguit een paar seconden spreektijd.

ZonderNaam | 25-04-15 | 13:09

A.L.L.E.S draait in de EU-top om zelfverrijking. Het volk heeft het nakijken.

De waard zijn gast | 25-04-15 | 13:07

@Dhr. de Wit | 25-04-15 | 13:04
Maar waarom werkt het bij Jeff dan niet? Vragen, vragen...

VanBukkem | 25-04-15 | 13:07

@Jeff Hawke | 25-04-15 | 13:04
Jawel, maar als er spaties in zitten dan faalt de extensie.

Dhr. de Wit | 25-04-15 | 13:06

@Jeff Hawke | 25-04-15 | 13:04
Nee dus.

Jeff Hawke | 25-04-15 | 13:04

@VanBukkem | 25-04-15 | 13:01
*Dik* is met sterretjes eromheen.

Dhr. de Wit | 25-04-15 | 13:04

Veel+, Hans. Verfrissende en subtiele kijk op de monsters die de mensheid geschapen heeft en momenteel door vooral de EU en doorgedraaide 'humanitaire' politgroepen tot gigantische proporties verder worden opgeblazen. En Wibren van der Lul maar brabbelen dat GeenStijl 'dom is en en nooit argumenten heeft'.

dedeurs | 25-04-15 | 13:04

@VanBukkem | 25-04-15 | 13:01
*Ik dacht een asterix voor en na de tekst*

Jeff Hawke | 25-04-15 | 13:04

@kwark001 | 25-04-15 | 12:58
lol... hoe toepasselijk, damn, die had ik direct ook even moeten proberen:)

Wout Strooizout | 25-04-15 | 13:02

@Borakh | 25-04-15 | 12:57
Je maakt een denkfoutje, de witte elite gaat de werkende mens gewoon nog verder uitpersen totdat de werkende mens uitgehongerd is.

necrosis | 25-04-15 | 13:01

@overVecht | 25-04-15 | 12:55
Dat doorstrepen doe je dmv een minteken voor en achter de door te strepen tekst te plaatsen. Maar het werkt niet altijd. Andere leestekens in de tekst willen nog wel eens roet in het eten gooien.
En onderstrepen kan trouwens ook. Dat doe je dmv een '_' voor en achter.
En dik gedrukte tekst kan blijkbaar ook. Maar hoe dat moet mag Joost weten.

VanBukkem | 25-04-15 | 13:01

Heeft Hans in Brussel al eens gewerkt om dit tegen te gaan of er tegen te ageren?

"'Ik weet ook niet wat ik hier doe. Ik moet blijven zitten om de PVV niet te schaden.'"

XaleX_2 | 25-04-15 | 13:00

Hans ik mis in je verhaal dat zelf de christelijke kerken meedoen als het om medemenselijkheid gaat van de afgewezen uitgeprocedeerde kansloze gelukszoekers.
Deze week de Pauluskerk in Rotjeknor nog op de NPO waarbij het mij opviel dat ze op de pc aan het internet bankieren waren (het rabo logo kwam voorbij)eerste vereiste als je in ons land wilt overleven.
En Pechthold, gutmenschen en alle Eurofielen zagen dat het goed was.

Toontje-lager | 25-04-15 | 13:00

@Botte Hork | 25-04-15 | 12:30
'Toen: de Moffen
Nu: de Islam'

Vroeger had je het dan over een godwin.
Maar het is godwinverdomme un understatement geworden.
Nu nog net zo'n goed scheldwoord voor islamieten als we destijds voor nazi's hadden.

Acht wat! Ik noemen mohammedanen gewoon voortaan moffen want voor Duitsers hebben we dat scheldwoord al lang niet meer nodig.

En moffenvriendjes zijn NSBers. Maar zo noemde ik wegkijkers al lang.

Weg met de islam en al hun moffen en NSB-ers!
Het is oorlog dus ik heb recht op verzet!

wakkere_nederlander | 25-04-15 | 12:59

Je kunt het nog verder verduidelijken.
Het uiteindelijke doel van de elite is de vernietiging van de middenklasse.

In de tijd voor de opkomst van de bourgeoisie in de vroege 19e eeuw was de situatie overzichtelijk. Je had bovenaan de kerk, staat en adel, daaronder diegenen die voor kerk, staat en adel werkten, en helemaal onderaan de paupers, straatarm en zonder enige invloed.
In de late 18e eeuw veranderde dat, toen uit de Verlichtingsbeweging en revoluties (Amerika, Frankrijk) een zelfbewuste middenklasse ontstond en de invloed van kerk en adel decimeerde. Die middenklasse heeft gezorgd voor de fenomenale groei in welvaart en technologische vooruitgang van de laatste 200 jaar.

Voor de nieuwe globale elite is het feit dat de middenklasse tegenwoordig het fundament van de samenleving vormt, een doorn in het oog. Goed opgeleide en welvarende mensen laten zich niet zomaar de wet voorschrijven. Ze hebben geld en invloed, en de macht om samenlevingen naar hun wensen in te richten.
Zaak voor de elite is dus om die macht in te perken en terug te keren naar het voor-19e eeuwse model, met de oude drie-deling elite / handlangers van de elite / paupers.

Dat kan op diverse manieren:

1. De middenklasse moet dom gehouden worden. Debiliseer de media en het onderwijs, zorg dat mensen niet geleerd worden om zelfstandig na te denken en creeer generaties van nuttige idioten. Nieuwe technologie helpt daarbij. Sociale media en gadgets als smartphones veranderen gezonde, intelligente tieners in oppervlakkige trendslaven.

2. De middenklasse moet zwakker worden. Maak supernationele structuren (EU, GATT, TTIP) die landsgrenzen vernietigen en democratisch genomen besluiten overrulen. De burger krijgt steeds minder invloed op de besluitvorming.

3. De middenklasse moet armer worden. Gebruik diezelfde super-nationale structuren om belastinggeld weg te zuigen richting banken en grote ondernemingen. Creeer kunstmatige economische crises en start oorlogen om de aandacht af te leiden en als alibi voor verdere verpaupering te dienen. Importeer massa's paupers uit onderontwikkelde landen die het welvaartsniveau omlaag halen.

En, last but not least:

4. De middenklasse moet worden gedemoraliseerd en beroofd van haar tradities en overgeleverde waarden.
Dat kan bereikt worden door:
- de influx van grote aantallen immigranten met een cultuur die strijdig is met die van het gastland, zodat het waardenstelsel van de middenklasse van binnenuit weggevreten kan worden. Die immigranten zorgen ook voor welvaartsverlies, zie boven. Het mes snijdt aan twee kanten.
- de staats- en corporate media moeten er alles aan doen om de gevestigde, traditionele normen als belachelijk en ouderwets voor te stellen. Degeneratie, perversiteit en sexuele afwijkingen moeten als normaal en bewonderenswaardig worden voorgesteld. De middenklasse moet worden ingeprent dat haar eigen, eeuwenoude normen achterhaald zijn. De nieuwe moraal is die van een monsterlijke, geesteszieke travestiet, die door de europese elite in haar eigen tempel in Brussel als voorbeeld voor het volk wordt gepresenteert. Ecce homo!

Een zwak volk zonder moreel besef is een kneedbaar volk, een volk dat gedoemd is onder de voet gelopen te worden en weg te kwijnen als een domme, totaal afhankelijke en machteloze onderklasse.

Gootbalkoning | 25-04-15 | 12:59

Hebben ze bij de EU ook bedacht wie de uitkeringen en de ambtenarenlonen moeten betalen als niemand meer werkt?

ZonderNaam | 25-04-15 | 12:58

Wout Strooizout | 25-04-15 | 12:54

Hahahaha, de naam voor Mark is:

Mutahhar "Donkey Master" al Mukhtaar

kwark001 | 25-04-15 | 12:58

Erg kortzichtig en dom beleid ook, de nieuwe bevolking levert geen belastinginkomsten op maar kost juist alleen maar geld, de parasiterende politieke klasse hongert zich op deze manier dus uiteindelijk uit.

Borakh | 25-04-15 | 12:57

Piet Karbiet | 25-04-15 | 12:48

Het idee van een volksvervanging als politieke strategie van een ontketende "elite", de "elite" die een al te zelfbewust volk wil vervangen door meer godvrezend en botte machtsuitoefening aanvaardend djellaba-proletariaat, ben ik
eerder tegengekomen bij Renaud Camus.

Rest In Privacy | 25-04-15 | 12:56

@VanBukkem | 25-04-15 | 12:54

Hahahahaha.

Ow... vraagje. Hoe doe je dat doorstrepen nou eigenlijk? Trucje wil ik ook kunnen.

overVecht | 25-04-15 | 12:55

-weggejorist-

Piet Karbiet | 25-04-15 | 12:54

Voor het geval dat U bij het binnen marcheren van de plaatselijke Islam ehhh IS? beweging in uw EU straat niet enige versen uit de Koran kunt citeren om uw bol op de schouders te houden kunt u alvast uwzelf indien u dit nodig acht een Islamitische naam aanmeten om nog enige kans te hebben ter overleving.
Ik ga nu vast oefenen want op dat moment zal ik als "Mutahhar bin Rooh ul Qist" moeten.. pffff
via:
rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/...

Wout Strooizout | 25-04-15 | 12:54

Stel dat wij allemaal vervangen worden door dobbernegers, dan mogen onze werkgevers blij zijn als -maandag- dinsdag de helft van het personeel komt opdagen. En als ze die dinsdag aan het eind van de dag dan ook meteen uitbetalen, dan komt er woensdag waarschijnlijk helemaal niemand meer opdagen.

VanBukkem | 25-04-15 | 12:54

@Van Duyvenbode | 25-04-15 | 12:47
Ik prijs me gelukkig met de GeenStijl.
Die heeft schijt aan de policor goegemeente.
En ik ben blij om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

necrosis | 25-04-15 | 12:54

@Botte Hork | 25-04-15 | 12:51
Dat klinkt goed. Woon pal naast de Shariawijk in 070 en daar mag ook wel eens de bezem flink doorheen.

Dhr. de Wit | 25-04-15 | 12:53

Tut mir leid maar na "dobbernegers" ben ik afgehaakt. Er zit een soort triomfantelijke minachting in het gebruik van dat woord waar ik slecht tegen kan, vooral bij hoge pieten & volksvertegenwoordigers. Jammer, want Jansen schrijft soms geen onaardige dingen.

Bij Wilders had ik overigens hetzelfde: de wellust waarmee hij over "kopvodden" repte gaat mij een stap te ver. Kwetsen mag, moet zelfs, maar de intentie moet gericht zijn op systemen, opvattingen, ideologieën of culturen, niet op de losse mens - dan zijn we ordinair aan het stoken. Alleen hele kleine mensen doen dat. Met soms hele grote gevolgen, dat wel.

En nee, ik ben volstrekt niet politiek correct.

Magdatkandat | 25-04-15 | 12:52

@Dhr. de Wit | 25-04-15 | 12:48
Kunnen we 020-Gaza vrij snel weer gewoon 020 gaan noemen. Ik zeg doen.

Botte Hork | 25-04-15 | 12:51

En als je diezelfde linkse elite vraagt waarom er zo veel oorlog is in Afrika en het Midden Oosten, dan antwoorden ze zonder twijfel dat dat komt omdat Europese overheersers verschillende volkeren samen in een land hebben geplaatst, niet doorhebbend dat ze hier precies hetzelfde doen.

Rinze | 25-04-15 | 12:51

Toch heb ik ergens het idee dat de vervangende bewoners ook niet staan te juichen bij Conchita Wurst.

Borakh | 25-04-15 | 12:50

@kwark001 | 25-04-15 | 12:39
Als het eenmaal begonnen is trekt het leger haar eigen conclusies en staat achter het volk. Laat het maar escaleren. Mij best.

Botte Hork | 25-04-15 | 12:48

@slotbert | 25-04-15 | 12:43
Helaas heeft de EU wel buitengewoon veel belangstelling voor jouw mening, je salaris en je bankrekening.
*fuck EU, terug naar EEG*

necrosis | 25-04-15 | 12:48

@Botte Hork | 25-04-15 | 12:46
"A goon who threatens people: Should be banished from the land".
Daar hebben wij er genoeg van, goons. Maar eens gaan banishen dus!

Dhr. de Wit | 25-04-15 | 12:48

KEUZE

Hoe kan een overtuigde moslim schaamteloos beamen dat in een moslim land volgens de sharia de doodstraf staat op het uittreden uit het islam geloof (ketterij) om in de volgende halve minuut te stellen dat dit gebruik in dat islam land geen elevantie heeft en dat hij een verband met Great Britain niet ziet. www.youtube.com/watch?v=-0Ks4pCO5O8
Volgens mij zijn er maar twee mogelijkheden, hij is ongelooflijk dom of hij is een oplichter die weet dat hij liegt, maar die denkt met zulke uitspraken te kunnen wegkomen. Ik vraag mij af wat de mensen zijn die zo iemand als geestelijk leider accepteren. Ik zelf zou niet tot dezelfde club willen behoren als hij. Dat zou mij voor de keuze plaatsen: hij er uit of ik er uit. En omdat zijn opstelling voor 100% gedekt wordt door de “heilige” islam geschriften Koran en Hadith en hij zeker niet vrijwillig er uit zou stappen zou dat mij maar één feitelijke keuze overlaten. Wanneer gaan die fatsoenlijke moslims eindelijk ook door zo’n keuze proces? Wellicht dat dan de massa immigratie niet zo’n bedreiging meer is.

Bommelben | 25-04-15 | 12:47

Het belangrijkste wapen in handen van de EU en de policor goegemeente is toch de media. Zonder de agitprop van de media 24/7 zou deze maatschappij nog dezelfde dag een revolutie beleven.

Rest In Privacy | 25-04-15 | 12:47

@Escovanity | 25-04-15 | 12:35
Wat maakt het uit wat iemand geloofd?
Als je in Nederland woont moet je maar afwachten wat je te wachten staat over 10 of 20 jaar.
Dan zitten onze huidige beleidsmakers in 'Europa' en wordt ons de kop afgesneden omdat we de juiste soera's niet op kunnen zeggen.
Vanzelf komt het NIET goed!

necrosis | 25-04-15 | 12:46

@VanBukkem | 25-04-15 | 12:36
100% eensch. Zelf zou ik volgens hun wetten minstens 100 keer gestenigd moeten worden. En minimaal 100.000 miljoenmiljard stokslagen. Sterph Islam Sterph!!1!

www.blazingcatfur.ca/wp-content/upload...

Botte Hork | 25-04-15 | 12:46

Ik vind het gewoon weer een zaadstuk... maar ik ben dan ook niet, zoals wel bekend is, nou niet écht een intellectueel...

overVecht | 25-04-15 | 12:45

"Parel van het zuiden: Ik zou liever willen spreken van intellectueel en moreel degeneraat"

Dit klopt natuurlijk: van alle EU landen zijn er maar een maar paar die in de historie continu gepresteerd hebben. De meeste landen heb op europees of wereldniveau nooit wat gepresteerd. Deze landen hebben wel allerlei bestuurders mogen afvaardigen naar Brussel, dit samengevoegd met uitgerangeerde bestuurders uit wel presterende landen zorgt voor een Brussels bestuur op zeer matig niveau. Zowel tactische, stategische en historische kennis is uitzonderlijk laag in Brussel.

We kunnen idd niet spreken van een elite op wereldniveau, maar matige bureaucraten en ambtenaren.

De macht van dit bestuur zal fors moeten inkrimpen, tevens zal eerst onderzocht moeten worden of er alsnog een democratische fundering kan komen, feitelijk zij. Ze zijn niet democratisch geaccodeerd door de nl bevolking. Dus ook dat is zelfs niet geregeld door deze uitzonderlijke matige bestuurders.

Tee Of Cup | 25-04-15 | 12:45

Die hele eu het zal me een Wurst zijn .

slotbert | 25-04-15 | 12:43

De vervangingstheologie is op zich juist maar de kern van cultuur keert zich hier wel tegen het eigen volk. Daarom moet voor deze redenering eerst de kern vervangen worden door bijvoorbeeld: Chrislam, God of Policor.
.
Fundamenteler moet ons begrip van 'religie' op de helling:
.
(42) The Split in Panini Religion
.
sexualreligion.blogspot.nl/2015/04/42-...

Basic Dimension | 25-04-15 | 12:41

Botte Hork | 25-04-15 | 12:35

Beste Botte, de overheid heeft nog steeds het alleenrecht op geweld. Ik ben het met je eens en daarom ben ik voor om de politie en het leger steeds minder budget te geven. Laat ze maar staken en steeds in mindere aantallen zijn.

Op een gegeven moment slaat de vlam in de pan en kan een opstand niet meer in toom gehouden worden.

Tot dan: mondjes dicht en snaveltjes toe.

kwark001 | 25-04-15 | 12:39

Europa moet gericht kapot. Dan is er weer iets om gericht op te bouwen. Een andere reden kan ik niet verzinnen of er zou een imense hoeveelheid debiliteit aan ten grondslag moeten liggen.

Rest In Privacy | 25-04-15 | 12:37

@Botte Hork | 25-04-15 | 12:30
Als ik mocht kiezen dan koos ik voor de mof. Ik geef mezelf meer overlevingskans in het Nederland van Seyss Inquart dan in het Nederland van een of andere Ayatollah. Ik denk namelijk dat ik dan als een van de eersten gestenigd word. Wegens het beledigen van de profeet. En het beramen van een aanslag op de ayatollah.

VanBukkem | 25-04-15 | 12:36

Eigenlijk is namecalling best wel infantiel. Wat maakt het nou uit wat iemand gelooft, denkt of doet? Zolang de rest van de populatie er maar geen last van heeft. Die 750 hoogvliegers in de EU regionen, prutsen ook maar wat aan. En meneer de auteur hoogvlieger alhier was nergens te bekennen in functie. Laten we gewoon iedereen weer in de waarde laten. Die EU pipo's denken zelf dat ze heel belangrijk zijn. Komt vanzelf goed. Zodra ze een andere burger ontmoeten die geen fuck geeft om wat zij bedenken.

Escovanity | 25-04-15 | 12:35

Ik denk dat die vervangingstheorie wel klopt, alleen komt die voort uit sociaal-economische motieven. De arbeider heeft in de afgelopen 40 jaar teveel rechten gekregen, en een grote bek. De arbeiders moeten van de elite weer terug in hun hok. Ik bedoel dan de *echte* elite, niet de schijnelite die je op tv ziet.
Op weg naar een nieuwe feodale maatschappij. Democratie heeft de functie van brood en spelen.

postmodernismisdead | 25-04-15 | 12:35

@kwark001 | 25-04-15 | 12:07
Pak je riek, fakkel en hooivork. Daar gaat het straks onherroepelijk op neerkomen.

Botte Hork | 25-04-15 | 12:35

Hans is toch een niveautje hoger dan Pinto...

Barco van Masten | 25-04-15 | 12:34

Positief nieuws uit de EU weer, weg met ons! *Gaat weer verder lezen... "It was a bright, cold, day in April and all the clocks were striking thirteen."

pruimzuur | 25-04-15 | 12:33

Ik denk dat we voor die tijd die Europese elite wel gaan "vervangen".
.
Sowieso, elite..? Kuch. Wat hebben ze er een janboel van gemaakt. Zelfs hun gekoesterde EU weten ze niet op poten te krijgen. Ik zou liever willen spreken van intellectueel en moreel degeneraat.
.
Maar beste Europese elite.. Make your move. You still face free men here!

Parel van het Zuiden | 25-04-15 | 12:32

In 2002 lachte de toenmalige Kenyaanse minister van Water mij als Europeaan uit. Dom, jullie laten alle criminelen toe, laat ze roven en stelen, en mochten ze in de gevangenis komen, krijgen ze meer dan ze op straat in Nairobi kunnen verdienen. Mijn Yemenitische zakenpartner vertelde doodleuk dat hij Joden haat(te), en dat moslims geduld hebben en hun kans afwachten om 'jullie' christenen te vernietigen. Ik lachte er toen om maar vergat het niet. Nu zie ik zielige dobberprofeten, denk aan toen en geef Hans gelijk. Een man die zich niet laat inkapselen in het Europese non-debat over waarom het niet kan. Verdwaasd continent met verwarde mensen.
Nog een Godwinnetje. In WO2 was 80% volledig passief, 20% collaboreerde met de Nszi's en nog geen promille verzette zich tegen de genocide kwesties. Geef de verschillen aan. En Hans, laat he niet inpalmen maar blijf onafhankelijk. Biertje of Scotch, het staat klaar.

Rest In Privacy | 25-04-15 | 12:31

@61 | 25-04-15 | 12:07
Toen: de Moffen
Nu: de Islam

Botte Hork | 25-04-15 | 12:30

Bestorming van het binnenhof zoals in 1798 de Bastille is de oplossing als er niet naar het volk geluisterd wordt. Zet de quillotine maar vast klaar.

carel5014 | 25-04-15 | 12:30

De EU brengt ons:
- vernietiging van onze soevereiniteit
- geldstromen van werkend noord naar verbrassend zuid
- een parlement vol graaiers
- een klauwen vol geld kostende bestuurslaag
- waanzinnige regelgeving
- de macht aan multinationals (TTIP)
- een 'weg met ons!'-beleid
- islamisering
- een unie van onverenigbare volkeren en culturen
- een nieuwe (koude?) oorlog met de Russen
.
Afschaffen die EU.

Fijnstoffer | 25-04-15 | 12:29

-weggejorist-

Jan Passant mk2 | 25-04-15 | 12:26

100 jaar geleden hebben de Turken ook 1,5 miljoen Armenen vervangen. Dus zulke ervaren lieden moeten maar snel binnen de EU komen.

Piet Karbiet | 25-04-15 | 12:23

Brussel hanteert het VS model: amerikanen (immigrantenafstammelingen vanuit grotendeels europa) staan bij de VS vlag en het amerikaanse volkslied mee te zingen en zijn uiteraard super pro vs. De native's, oorspronkelijke bewoners Vs, zitten in reservaten.

De nederlanders zitten zometeen in reservaten in Friesland, Flevoland, Braban en stukje Zeeland. De rest van het land is kado gedaan aan de (nieuwe) Europeanen.

Tee Of Cup | 25-04-15 | 12:20

Sorry. Ik ben onvervangbaar.

VanBukkem | 25-04-15 | 12:18

Hé Hans wel schrijven op GS maar GS niet te woord staan als er een reportage wordt gemaakt over de EU? Hypocrietje....

Ffiver | 25-04-15 | 12:17

Eens zal de Islam ten onder gaan, net als het communisme. Maar dat maak ik niet meer mee helaas.

Rest In Privacy | 25-04-15 | 12:15

Mag ik een nieuwe bevolking, deze doet het niet meer.

hovawart | 25-04-15 | 12:14

Het zichzelf steeds meer verrijkende tuig van de E.U top moet onmiddellijk naar het I.S kalifaat geschopt worden om zich daar een oranje overal aan te laten meten.

blauwe zander | 25-04-15 | 12:13

jemagookniksmeer | 25-04-15 | 12:11

WE? Daar horen veel van de reageerders niet bij. Het merendeel van de bevolking is slecht geïnformeerd. Eenzijdige propaganda media.

kwark001 | 25-04-15 | 12:13

Dobbernegers werken nauwelijks en leveren dus geen geld op. En aangezien de big bankers deze wereld beheersen, en verwachten dat jan en alleman steeds meer betalen, zullen dobbernegers nooit de Europese kippen met gouden eieren vervangen. Ze zullen hooguit als pressiemiddel gebruikt worden voor de stichting van de Verenigde Staten van Europa. Immers, eerst moeten mensen wanhopig zijn alvorens er rigoureuze maatregelen genomen kunnen worden.

Sliptong | 25-04-15 | 12:13

Misschien heeft het uitbreiding-streven van de EU er ook mee te maken.
nl.wikipedia.org/wiki/Unie_voor_het_Mi...
Daarom de bevolking uitwisselen/vervangen te beginnen in Europa.
Ik zeg: bezet samen met de democratische krachten in Libië, de belangrijkste kustplaatsen in Libië. En houdt arabieren en afrikanen gewoon lekker in Afrika.
Samenwerken top! Gedwongen vermengen echter is niet nodig.

Aristotalloss | 25-04-15 | 12:11

De EU ligt goed op koers om de bezetting van Europa te beëindigen. Alles voor de mensenrechten natuurlijk!

HoogToontje | 25-04-15 | 12:11

Meer dan twee derde van de Europeanen stemt op "weg met ons, heil voor de EU en haar rodeloperbeleid".
We worden dus inderdaad vervangen, op kosten van onszelf, maar we hebben het ook zelf gewild.

jemagookniksmeer | 25-04-15 | 12:11

De EU zelf heeft blijkbaar niet door dat door hun wens zijzelf uiteindelijk ook aan de beurt komen...

Lum-chan | 25-04-15 | 12:09

Gewoon kut dat ze in de UK dat klote kieststelsel hebben, anders was de eerste dreun door de UKIP snel uitgedeeld.

Gerrit gordijnstok | 25-04-15 | 12:09

Keurig verwoord, prima artikel en zo close to the truth:)
Kudo's galore voor Hans.

Wout Strooizout | 25-04-15 | 12:09

@wakkere_nederlander | 25-04-15 | 12:02 "Kunnen we die vervangingstheorie ook niet op de huidige politiek projecteren?
.
Ik zou dan zeggen: niet projecteren, maar met voorrang uitvoeren.

ben kokhals | 25-04-15 | 12:09

ja nou en? En nu? Wat gaat dan gebeuren om dit tegen te gaan?
Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat daar aan te doen. Stemmen helpt niet. Wat wel?

kwark001 | 25-04-15 | 12:07

Europa, dat is toch iets van vóór... oh, wacht.

Rest In Privacy | 25-04-15 | 12:07

Prima. Dan verhuis ik wel naar Australië. Volgens hun immigratiewebsite maak ik grote kans op een werkvergunning. Ga IK eens een keer de asielzoeker uithangen.

Dhr. de Wit | 25-04-15 | 12:06

De EU ziet zichzelf inderdaad als een verzameling profeten. Zij voeren Gods werk uit. Ze zijn tuk op behoeftigen en gehoorzamen en minder tuk op mondige burgers. Hans heeft het weer helemaal goed gezien.

Godsammekraken | 25-04-15 | 12:05

Zorg de volgende keer dat je je deur open doet als Geenstijl bij je aanklopt voor een documentaire.

Juriaan Schraamhaar | 25-04-15 | 12:04

Weer een goed verhaal Hans. Ik blijf blij dat ik op je gestemd heb.

Rest In Privacy | 25-04-15 | 12:03

Kunnen we die vervangingstheorie ook niet op de huidige politiek projecteren?

wakkere_nederlander | 25-04-15 | 12:02

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl