Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Elfstedentocht

hj.pngEr zijn gedragingen die bij de islam horen zoals de Elfstedentocht bij Friesland, maar wanneer je in beschaafd gezelschap die gedragingen benoemt, komen er twee soorten reacties. De vrienden en vriendinnen van de islam worden verontwaardigd. Ze wijzen de ‘islamcriticus’ scherp terecht. Hoe dúrft iemand zulke onbeschaamde onzin te verkopen over een zo hoogstaande godsdienst, waar miljoenen gelovigen hun zelfrespect aan ontlenen. Zulke verontwaardiging gaat meestal samen met onwetendheid, maar in macabere gevallen gaat het toch om goedmensen die hun verontwaardiging alleen maar aan het spelen zijn, en ondertussen vrij aardig weten hoe de vork in de steel zit. De tweede soort reacties komt van moslims en crypto-moslims die goed op de hoogte zijn van de letterlijke juistheid van de islamofobe beweringen. Zij beginnen te lachen, wijzen relaxed en luchtig alles van de hand, hoe kan iemand zoiets denken, je ziet toch wat een nette mensen er hier bij elkaar zitten. ‘Moslims zijn toch geen automaten die als robots het een of andere koranvers naspelen’. Graag wijzen ze erop dat de islamofoob van dienst de koran net even verkeerd citeert of vertaalt, dat hij het verkeerde sharia-handboek heeft gebruikt, of dat de antieke islamitische Mohammed-biografie waaraan hij ontleent dat Mohammed ook al bedenkelijke dingen deed, onder moslims een bedenkelijke reputatie heeft. Misschien baten zulke argumenten niet, maar schaden doen ze zeker niet, en wie weet, misschien valt de een of andere onnozele hals ervoor. Persoonlijke aanvallen, hoe afgezaagd ook, worden voor alle zekerheid toch maar toegevoegd: de islamofoob van dienst is rooms, calvinist, jood, antisemiet, oud, jong, paranoïde, extreemrechts, kan niet schrijven maar verdient desondanks veel geld met zijn islamofobe gekakel, is een wereldvreemde studeerkamergeleerde, is een door de wol geverfde strietwijze medewerker van een geheime dienst, is gefrustreerd over zijn vriendin, carrière, lichaamslengte, kaalheid, de toestand van zijn prostaat – ach, er is altijd wel wat en je weet maar nooit of je er niet iemand mee overtuigt – niet geschoten is altijd mis. De moed waarmee zulke aanvallen worden ingezet, verdient het nodige respect, maar het nihilistische cynisme waarmee het gebeurt, stemt ouderwetse mensen somber. Inderdaad kan je jaren in Friesland gewoond hebben en toch nooit een Elfstedentocht hebben meegemaakt. Dat wil niet zeggen dat Elfstedentochten niet typisch Fries zijn. Of dat er niet duizenden fatsoenlijke Friezen nooit aan een Elfstedentocht hebben deelgenomen. Evenzo hebben duizenden moslims nooit de wapenen opgenomen tegen joden of christenen; een eerwraakmoord gepleegd; op straat ‘Dood aan de Joden’ geroepen; een sharia-enclave gesticht; een vliegtuig gekaapt; of onwaarheden over de islam verteld ‘want taqiyya staat dat toe’. Ontelbare moslims zijn nooit naar Syrië vertrokken om te helpen bij de opbouw van de Islamitische Staat; hebben nooit iemand als slaaf verkocht; nooit in een winkelcentrum iemand de kop afgezaagd; nooit een kerk, bus of trein opgeblazen; nooit hun dochter haar kliteau afgeknipt; nooit een krijgsgevangene verkracht; nooit een kinderhuwelijk afgedwongen of een afvallige doodgestoken. Ontelbare moslims hebben hun vrouwen nooit geslagen of zijn monogaam gehuwd. Maar dat neemt allemaal niet weg dat de theorie van de islam moslims opdraagt of toestaat onder nauwkeurig omschreven omstandigheden dingen te doen die wet en gewoonte in onze wereld verbieden en afkeuren. Vrijheid van godsdienst kan, in onze ogen, geen vrijbrief zijn voor het doen van dingen die het plaatselijk strafrecht verbiedt en strafbaar stelt. Wandaden zijn naar onze opvattingen wandaden, ook al staat de islam ze toe. Volgens de sharia daarentegen kan wat wij ‘wandaden’ noemen, voorbeeldig religieus gedrag zijn, dat groot respect afdwingt, althans bij geloofsgenoten. Een eventuele islamitische reformatie zal een theoretisch bevredigend antwoord moeten vinden op de vraag ‘Zal een moslim een daad die het plaatselijk strafrecht als misdaad beschouwt, toch verrichten wanneer dat mag of moet van de sharia?’ Het tot zwijgen brengen van individuele of georganiseerde beroepsmoslims die in naam van de sharia oproepen tot geweld, zou overigens meteen al veel uitmaken maar is niet genoeg. Het zou goed zijn als de vrienden en de vriendinnen van de islam zich eens een half uur serieus in deze kwestie verdiepten. Maar ja, drukdrukdruk. De islam heeft, jammer genoeg, een flinke voorsprong op de twee eerdere vijanden van het moderne vrije (post-)christelijke Westen. De islam weet, beter nog dan het Marxisme, onze elite bij de neus te nemen. Het Marxisme, of eigenlijk het ‘internationaal socialisme’, was daar, op haar beurt, weer beter in dan het nationaal socialisme. Hoe het ook zij, onze cultureel-politieke elite laat zich graag misleiden door waandenkbeelden als die maar gewichtig en idealistisch onder woorden worden gebracht. Zou het niet een goed idee zijn als onze elite zich, voor de verandering, eens op sleeptouw liet nemen door verstandige, rustige mensen die beschikken over kompasgevoel, ruggegraat en redelijke opvattingen?

Reaguursels

Inloggen

OgenOpen | 12-04-15 | 11:23 Is de islam vatbaar voor rede? Volgens mij is de islam een frontale aanval op rede (en redelijkheid, redeneren, vragen stellen, vindingrijkheid) . Maar in hoeverre is de Westerse cultuur zèlf nog gevoelig voor rede? Zoals postmodern relativisme daar omstandig afstand van neemt. De clash tussen ‘buigen’ en ‘aanpassen’ en ‘weest welkom’ en ‘weg-met-ons’ heeft een voorspelbare uitkomst.

Benedict Broere | 13-04-15 | 01:11

Elk land dat voor 99% dezelfde religie aanhangt is een dictatuur, of bestaat uit idioten.
De hemel of het paradijs natuurlijk uitgezonderd.

Mantisomantis | 12-04-15 | 11:59

Ik denk dat het met de strijd tegen intolerantie in Europa 50/50 zal gaan, of de Islam, of de rede het wint is de vraag.
Het grootste gevaar voor vrijheidslievende Europeanen is de tolerantie in eigen gelederen richting Islam.
Zie de Pecholtachtigen.
Je kunt het de moslim niet kwalijk nemen, dat hij in de ruimte springt die de Pecholtachtigen steeds meer voor hem vrijmaken.

Mantisomantis | 12-04-15 | 11:55

De Moderne Devotie is een spirituele beweging binnen de middeleeuwse katholieke Kerk die opkwam aan het eind van de 14e eeuw. De beweging ontstond doordat mensen niet tevreden waren met hun situatie door misstanden onder de geestelijkheid en in de kerkelijke leiding.
Ik moest aan de Moderne Devotie denken toen ik het boek "The neclected duty" van Hans Jansen aan het lezen was.The neglected duty (Jihad): the creed of Sadat's assassins and Islamic resurgence in the Middle East. De islam moet gezuiverd worden van westerse moderne invloeden (opkomst van de Moslim broederschap). Wat een verschil tussen de "moderne devotie van de Katholieke kerk en die van de Islam! Spiritualiteit, geestelijke verinnerlijking en Jihad, on(anders) gelovigen afslachten, culturen vernietigen etc. Angelica 12-04-15 kan wel eens gelijk krijgen: reformatie kan tot nog meer wreedheid, geweld leiden. De kracht van de rede (Oriana Fallaci) is nog ver te zoeken binnen de Islam. Het kompas gevoel van verstandige, rustige mensen (mooie typering! van Hans Jansen)vind je niet in de bovenlagen van de samenleving. Ik denk dat uiteindelijk het verstand het zal winnen, maar wanneer en ten koste van hoeveel ellende?

OgenOpen | 12-04-15 | 11:23

Islam, koran, achtergronden, huidskleur zijn ideaal gebleken om zich achter te verschuilen zelfs terrorisme, indien verwezen naar een geloof staat er niets in de weg want oei oei voor je het weet ben je fout.........!

NB-Stb | 12-04-15 | 11:13

Kan het niet laten: Hr. Jansen een compliment met uw columns. Die lees ik met interesse en instemming. Ga zo door!

Goedzo | 12-04-15 | 10:56

De reformatie in het christendom kende positieve ontwikkelingen; een reformatie van de islam kan wel eens het tegendeel bewerkstelligen: nog meer wreedheid, nog meer geweld. Zoals dat streven naar democratie in de Arabische wereld ook alleen maar tot veel meer islamitisch geweld heeft geleid.

Angelica | 12-04-15 | 09:25

Beknopt samengevat: Friesland staat tot Elfstedentocht als Islam staat tot Koppen Hakken.

Het zijn weer veel woorden en weinig wol. Sinds de eeuwigheid slaan mensen elkaar de hersens in om onzichtbare Goden. Leg je er maar bij neer dat dat nog een tijdje zo zal blijven. Of sla ze de hersens in.

Maaiveld | 12-04-15 | 09:05

Interessant verhaal over Hamtrack bij Detroit waar de Polen uit de tijd van Henri Ford nog steeds de dienst uitmaken, maar waar de bevolking bestaat uit straatarme immigranten uit Bangladesh en Jemen.
www.knack.be/nieuws/wereld/hamtramck-s...

Ci Ty33 | 12-04-15 | 08:34

Hr. Jansen of andere expert:
in Knack staat over de ondergang van het Romeinse Rijk een wat andere versie dan die ik kende; is dat juist en waar kan ik daar meer over vinden?
(...) In het antieke Rome was het mogelijk voor een Noord-Afrikaan (Septimius Severus, 193-211 AD) om keizer te worden van het imperium. Diversiteit was een meerwaarde en versterkte het imperium! De ondergang van Rome kwam op gang door sektarisch geweld, een beklemmend identiteitsgevoel en uitsluitingsmechanismen jegens minderheden (in het bijzonder de Germaanse barbaren)(...).
www.knack.be/nieuws/belgie/belgische-m...

Ci Ty33 | 12-04-15 | 08:32

Heb een vreselijke schurft aan de islam en alle andere religies, maarre meneer jansen moet het wel ver zoeken zeg. En wat een vreemde gezelschappen om deel van uit te maken. En wie is dat eigenlijk geweest, die uitgemaakt werd voor strietwijze medewerker van een geheime dienst? Hans Jansen zelf?

sjaaktafel | 12-04-15 | 00:38

Zullen we het in plaats van islamofobie ook eens over andere fobieen hebben zoals vrijheidsfobie, vrouwenfobie, gezondverstandfobie, varkensfobie, blootfobie, respectfobie, eerlijkheidsfobie en noem maar op.

Suerte Piet | 12-04-15 | 00:23

Zoveel woorden worden er aan de Islam verspild. Kort gezegd: Islam zuigt. Over 600 jaar snappen de moslims dat zelf ook. Nog heel even geduld dus.

Zimpele Siel | 11-04-15 | 23:09

Mij kan het werkelijk waar niet schelen dat Nederland uit honderden kleurtjes bestaat. Of dat Nederland 12 religies kent. Of dat men thuis allerlei gerechten klaarmaakt die we in de jaren vijftig nog niet konden spellen, laat staan verzinnen. Waar ik mij wel zorgen om maak is dat de essentie van Nederland stuk gaat door het oogluikend toestaan van steeds meer controle, macht en intolerantie van een religie als de islam. Daarom zeg ik: "als de beer door velen nog steeds niet als beer wordt gezien, dan wordt het tijd dat we de beer uit zijn winterslaap halen; kijken of men dan nog steeds kan ontkennen dat het een beer is." De recente Palestina-demonstraties zijn een goed begin geweest (wel massaal demonstreren tegen Israel, maar op de bank blijven na aanslagen in Parijs/Madrid/Londen/Kopenhagen).

Kolbjorn Varmann | 11-04-15 | 22:05

@Peter Emile | 11-04-15 | 15:18
Zeer goede tegel. Dingen die ik mij ook afvraag. Enige wat ik kan bedenken is dat men zichzelf voor een kar laat spannen in de hoop dat het wel goed komt. Wat daarmee bereikt wordt? Daar loop ik vast. Zie alleen maar uitstel van 'executie' hierin. Denk ook een beetje ver van mijn bed show alleen dat denken naïef. Men wil de feiten niet zien. Anders kan ik niet concluderen. Laatst zo'n ginger meid. Schat een jaar of 16. Wollah, wollah... Nee nu hoor jij er echt bij. Muts jij bent een kuffar en je Westerse taqiya gaat niks helpen. Stukje soort zoekt soort wat ik zie. Te dom om te poepen dus handig dat men een boekje heeft dat zegt dat het Allahs wil was. Elemineert nadenken en zelfreflectie. Zo ervaar ik het met die koran muppets en de hielenlikkers ervan.

Vageling | 11-04-15 | 20:40

De Koran is een boek dat net zo goed door de gebroeders Grimm geschreven had kunnen worden. Hans en Grietje-fundementalisten verzamelt u!

DeKniesoor | 11-04-15 | 20:19

@overVecht | 11-04-15 | 12:35
Maar natuurlijk. Denken 1 slag te winnen en de daarmee de oorlog (Jihaat). www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/04/...

Helaas. Hoop dat het lekker smaakte. Wel blijven opletten. Verzet tegen jouw salifistische gejammer is niet onder de indruk. Het hebben van zelfkennis is dan weer wel een complimentje waard. De strijd gaat door.

Vageling | 11-04-15 | 19:30

Peter Emile | 11-04-15 | 15:18 Zoals hierboven gezegd, het is de ervaring van WOII. Waarom werd Fortuyn zo gretig weggezet (met foto van zijn achterhoofd) als incarnatie van Mussolini? Waarom was de ‘Linkse kerk’ zo gretig met het Fortuyn verbinden met WOII en het nazisme? Waarom zie je dat soort framen nog steeds? Vanuit WOII kent men ‘de vijand’. ‘De vijand’ is extreem rechts en extreem rechts is ‘Het Kwaad’. En wat was er nu zo vreselijk aan dat Kwaad? Het ging een minderheid demoniseren en uitroeien: Joden, Shoa. Nu is er een nieuwe minderheid, een minderheid die veel problemen geeft (mag ik politiek correct al niet zeggen) en waar ook veel commentaar op komt (wordt politiek correct weggezet als ‘onderbuikgevoelens’). Die minderheid betreft een van de meest destructieve memen die de mensheid ooit heeft bedacht. En overal waar deze meme aan de macht komt, daar verdwijnt de cultuur en daar heersen uiteindelijk alleen maar wreedheid en achterlijkheid (zie de doctrine, de geschiedenis en de huidige daden). Maar deze ‘religie’ wordt dus politiek correct gezien als een verrijking en moet alle ruimte krijgen om zich thuis te voelen in de moderne Westerse wereld. En wee degene die daar problemen mee heeft, want die is onmiddellijk een ‘nazi’, een ‘islamofoob’, een ‘racist’. Iemand om te mijden. Een outcast. De islam heeft diverse malen geprobeerd Europa te veroveren. En nu gaat dat misschien wel lukken. Met de vele hulp die het krijgt van de Europeanen zelf.

Benedict Broere | 11-04-15 | 18:05

@Van Duyvenbode | 11-04-15 | 17:52

"... wil niet zeggen dat alle Nederlanders mijn vrienden zijn."

Dat klopt! En het zootje autochtone criminelen en tokkietuig is gewoon tuig van de richel en zou ook eindelijk eens hard aangepakt moeten worden.
Het verschil met het allochtone tuig is de het autochtone tuig mij geen sharia met geweld wil opdringen.
Bovendien hadden en hebben we als maatschappij onze handen al vol met de aanpak van het autochtone tuig.
Een verviervoudiging van de aantallen tuig in dit landje als gevolg van het in grote getale importeren van allochtonentuig zat natuurlijk niemand te wachten.
En dan heb ik het nog niet over de enorme aantallen geïmporteerde klaplopers die nooit ook maar een euro voor het collectief zullen ophoesten.

Pieter V | 11-04-15 | 18:04

Dat ik een behoorlijk nationalistisch, misschien beter uitgedrukt, patriotisch baasje ben, wil niet zeggen dat alle Nederlanders mijn vrienden zijn. Integendeel, zou ik bijna zeggen. Het feit dat wij hier een rechtstaat hebben of hadden geeft aan dat we anders hier ook elkaar de hersens in zouden hebben geslagen, daar zou geen allochtone import te pas aan hoeven komen. Hoe gek het ook klinkt, de staatsinstellingen in dit land zijn juist bedoeld om je te beschermen tegen je landgenoten. Want onder deze bevinden zich lieden die je zonder blikken of blozen zouden verzuipen in de modder, als ze daartoe de kans hadden.

Rest In Privacy | 11-04-15 | 17:52

@Lewis | 11-04-15 | 17:13

Ik Twitter niet; ik ben niet zo van het geklooi met een mobieltje de hele dag door. Een blog heb ik ook niet, maar ik denk er steeds serieuzer over er eentje te beginnen.
Als het ooit zover komt, lat ik het je weten...

Peter Emile | 11-04-15 | 17:50

Het punt is dit. Je kunt het experiment met de islam in dit land maar één keer uitvoeren, waarna er geen weg meer terug is.

Rest In Privacy | 11-04-15 | 17:47

@CrapoTheGreat | 11-04-15 | 12:57

Schitterend verwoord!

Een puntje:
"Al generaties lang gaan deze mensen alleen met hun eigen soort volk om en hebben geen kaas gegeten van criminelen."

Ze weten alles van criminelen, het ZIJN criminelen. Als gevolg van hun grenzeloze arrogantie en opgeblazen ego's, hun onwil om de feiten onder ogen te zien en hun mateloze geestelijk luiheid brengen ze het land aan de rand van de afgrond.

De habitat van de autochtone bevolking wordt met opzet vernield. De korenwolf en het geïmporteerde moslimtuig krijgt van hetzelfde dit soort criminelen heel wat meer bescherming.

Pieter V | 11-04-15 | 17:37

@chebyshev | 11-04-15 | 12:17

Inderdaad Hans Jansen is net zo paranoïde als de die Jordaanse piloot die door IS in de fik werd gestoken.
Ik ben na decennia verblijf in islamitische landen tijdens mijn arbeidsverleden net zo paranoïde geworden als Hans Jansen.
Zeg maar door ervaring uit eerste hand wijzer geworden in het belang van vooral mijn kinderen en kleinkinderen.

Pieter V | 11-04-15 | 17:17

@ Peter Emile | 11-04-15 | 15:18
Twitter jij ook? Of heb je een blog?
Ik vréét je tegels elke keer. Zou wel structureler dingen van je willen lezen.

Lewis | 11-04-15 | 17:13

@necrosis | 11-04-15 | 12:22
Je bent voorgelogen of verkeerd voorgelicht. Niet verkeerd voorgelogen. Of ze moeten jou een andere leugen hebben verteld dan de leugen die oorspronkelijk de bedoeling was.

Worst_kaas_scenario | 11-04-15 | 17:13

@overVecht | 11-04-15 | 12:05

"Ja? Staan ze al voor je deur?"

Als dat gebeurt ben je wel te laat want je verdedigen is dan niet meer mogelijk.
Het gebeurt heden ten dage duizenden keren per dag in de wereld dat de jihadisten niet alleen voor je deur staan maar die met grof geweld intrappen, de mannen afslachten en de vrouwen en kinderen als slaven meenemen.

De aanslagen in Mumbai, Bali, New York, Engeland, Canada, Madrid, etc., allemaal niet gebeurd hoor! En dat zijn maar een paar voorbeelden.

overVecht wenst daar kennelijk geen kennis van te nemen want dan komt zijn goddelijke goedmenselijkheid ernstig in het gedrang.

De islamisten flikken hun kunstjes waar ze maar willen maar natuurlijk niet in het polderlandje van het zelfverklaarde moreel superieure volkje dat vooral behept is met ernstige cognitieve dissonantie.

Pieter V | 11-04-15 | 17:06

@rara | 11-04-15 | 14:21
Zal ik doen. In mijn plempsel zocht ik een overeenkomst tussen de islam en hun kunde om de natuur te laten bloeien. Want ik zie alleen zand. Waarom kunnen andere culturen wel het klimaat enigzins beheersen?

Piet Karbiet | 11-04-15 | 16:40

Skunk57 | 11-04-15 | 16:24
Wist niet dat je kwaad werd, bert.
Ik heb vooroordelen. Is een zwakte, en is soms pijnlijk voor anderen.
Maar je bent 57 en leeft tussen de stinkdieren?

chicago river | 11-04-15 | 16:29

@chicago river | 11-04-15 | 12:54

Onbegrijpelijk waarom jij denkt dat dat ik geestverruimende middelen nodig heb. Het is triest om telkens weer te merken dat een tegen geluid door mede reaguurders op een persoonlijke (doorgaans grove wijze) moet worden beantwoord.
Of is dat nu juist wat ik met die "onderbuik" bedoel.

Skunk57 | 11-04-15 | 16:24

@chebyshev
Met mijn voorhuid gaat het ineens een stuk beter. *zwaait*

bolkebeer | 11-04-15 | 16:21

Is dat dat ras waar de president Gurbanguly Berdymukhamedov van Turkmenistan mee op z´n smoel ging? En toen z´n ´ruiterskunst´ uit de pers probeerde te houden? Wat hem niet lukte, want met mobieltje gefilmd (ghehehe).

Oh wacht. Dat kan niet. Het sterke Turkoman paardenras is al lange tijd uitgestorven.

Turkoman, Turkoman staat gewoon voor Turmeense rassen door Centraal Azie. En voor het gemak hebben ze die paardjes ook maar zo genoemd.

Ik bedoelde er verder niets mee hoor, Turkoman. Het is dat het klinkt als een figurant uit een slechte aflevering van He-Man. Werkte op mijn lachspieren.

Drink een glas Raki op mijn kosten, konar-göçer. Sevda!

chicago river | 11-04-15 | 16:20

@ Peter Emile | 11-04-15 | 15:18

Het is de weg-met-ons gedachte. Waar het vandaan komt? Uit het christendom (christelijke zondebesef) natuurlijk. Door de ontkerkelijking wordt het niet meer als zodanig herkend, en zijn ook de gezonde beperkingen die het christendom oplegt aan het zondebesef verdwenen waardoor we nu opgescheept zitten waarmee we opgescheept zitten.

HoogToontje | 11-04-15 | 15:52

Zolang de Islam voorschrijft dat muzelmannen ongelovigen vrees moeten aanjagen blijf ik Islamofoob. Zo simpel is het.

Rest In Privacy | 11-04-15 | 15:43

Bedankt heer Jansen, het was weer een prachtige column.

Boy Cot | 11-04-15 | 15:34


@chebyshev | 11-04-15 | 15:12

Dat de islam invloed zou hebben op het klimaat lijkt me inderdaad onzin. Het zou me niet verbazen als het eerder omgekeerd is; hallucinaties en waandenkbeelden ten gevolge van de hitte en de droogte.

Peter Emile | 11-04-15 | 15:31

Meeroever | 11-04-15 | 13:50 |

Uit de praktijk blijkt dat het in elkaar slaan van conducteurs vooral een allochtoonse hobby is. En dus geen onderdeel van de Nederlandse cultuur.

Peter Emile | 11-04-15 | 15:24

@chebyshev | 11-04-15 | 15:12
Zeg dan gewoon dat de millennialange landbouw de grond heeft uitgeput, uitgedroogd en verzilt. Maar iets doet mij vermoeden dat je dat ook al niet wist.

rara | 11-04-15 | 15:20

Citaatje:
"De islam weet, beter nog dan het Marxisme, onze elite bij de neus te nemen."

Da's waar. We horen en lezen dagelijks van de stuitende voorbeelden. En het is iets wat ik maar niet begrijp: mensen die worden verondersteld na te kunnen denken, mensen die worden verondersteld hoog opgeleid te zijn en dus één en één te kunnen optellen zodat er twee uitkomt in plaats van drie.

Mensen die in de afgelopen decennia vaak voorop hebben gelopen in de strijd voor vrouwen-emancipatie, homo-emancipatie, vrijheid van meningsuiting. Mensen die hebben meegeholpen de macht en invloed van de clerus en van dominees terug te dringen tot waar ze thuishoren: de marge.
Mensen die niet nalieten ons te wijzen op de gevaren van het fascisme. En dat we moeten leren van de geschiedenis, vooral de recente.

En die mensen, die vinden dat we moeten leren van de geschiedenis, beschuldigen je nu van 'godwinnen' als je aan de hand van juist die recente geschiedenis, wilt aantonen hoe fout en hoe fascistoïde de totalitaire doctrine is die 'islam' heet.

Die mensen, komen nu op voor de islam. Komen op voor de vrijheid om op grond van je primitieve en verkalkte geloof, anderen weg te zetten als minderwaardig, anderen te discrimineren en te onderdrukken, anderen hun vrijheid in te perken, stapje voor stapje, totdat er niets meer van over is en we kunnen spreken van een dictatoriale theocratie.

De nazi's hadden een mooi woord voor dat 'stapje voor stapje' inperken van je vrijheid, door grove zowel als subtiele intimidatie: "Einschüchterung".

En de bestuurlijke en zelfbenoemde intellectuele elite werkt hier van harte aan mee. Door met tien man sterke arrestatieteams volkomen argeloze en ongevaarlijke cartoonisten van hun bed te lichten, bijvoorbeeld. Door gebedsruimtes te creëren op universiteiten bijvoorbeeld. Door voorgedrukte aanklachtformulieren te verstrekken aan islamitische beroepsklagers, bijvoorbeeld. Door directe of indirecte subsidies te verstrekken voor de bouw van moskeeën, bijvoorbeeld. Door de scheiding tussen mannen en vrouwen in het openbare leven te faciliteren, bijvoorbeeld. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Nogmaals, ik snap dit dus niet.

Peter Emile | 11-04-15 | 15:18

-weggejorist-

chebyshev | 11-04-15 | 15:12

chebyshev | 11-04-15 | 14:18
Nee - ik val niet over iemands nick hier, dat zou toch al te gek zijn. Het is wel een erg lousy nick. *weer proest*
Dat ´er meer zijn´ zoals Erdogan is niets nieuws. Maar zo kun je wel bezig blijven. Ik kaart nu Erdogan aan, niet Khomeini of een Zorreguieta. Het is nu wachten op Turkoman tot ie met een antwoord komt. Hele simpele vraag. Of hij de lijn Erdogan steunt. Maar iets zegt me dat Turkoman de plaat heeft gepoetst.

chicago river | 11-04-15 | 15:08

@chebyshev | 11-04-15 | 14:51
Nee. Het gaat om de onzin die je plempt, zoals die Kleine ijstijd. Dat was niet in de tijd van Jezus.

Weet je zelf wel waar je het over hebt?

rara | 11-04-15 | 15:03

-weggejorist-

chebyshev | 11-04-15 | 14:51


Turkoman | 11-04-15 | 13:58

Heb jij ook een IQ van tegen de 126 dan?

eerstneukendanpraten | 11-04-15 | 14:47

-weggejorist-

chebyshev | 11-04-15 | 14:47

@chebyshev | 11-04-15 | 14:35
Onzin. In de tijd van Jezus hadden we hier al lang Keltische en Germaanse mensen rondlopen. Als je die af wil doen als berenvellendragers dan ken je je geschiedenis niet. Vraag maar aan de Romeinen hoe primitief die Germanen waren.

rara | 11-04-15 | 14:45

Vark Merheijen | 11-04-15 | 14:12

Het is geen vreedzaam geloof maar een wrede ideologie waar helaas veel mensen door geïndoctrineerd zijn. Niet alle Nazi's waren wreed maar ze waren allemaal nazi en verantwoordelijk voor hun gedachtengoed.

Knikkertuut | 11-04-15 | 14:40

-weggejorist-

Lupuslupus | 11-04-15 | 14:39

-weggejorist-

chebyshev | 11-04-15 | 14:35

@Piet Karbiet | 11-04-15 | 14:17
Zonder apologetische onzin te willen plempen: lees eens iets over de Mongoolse Veroveringen. Die jongens dragen ook schuld.

rara | 11-04-15 | 14:21

-weggejorist-

chebyshev | 11-04-15 | 14:18

In het vorig topic van Hans Jansen ging het over Egypte als de graanschuur van Afrika tijdens de Romeinen. Noord Afrika was groen, na de Arabische verovering is alle infrastructuur vernield. Archeologen noemen dat de 'thin layer'. Alles is weg. Als je nu naar de wereldkaart kijkt valt de islamitische wereld zo ongeveer samen met alles wat onvruchtbare woestijn is. Van Irak tot Andalusia. Natuurlijk valt dit samen met het gebied rond de evenaar. Maar waarom zijn alleen Israel en Pakistan een beetje groen? En Malaise en Indonesie, hoewel ze daar hard bezig zijn de boel te ontbossen. Valt u dat ook op.? Ik zie gewoon overal waar de islam is geworteld zand. Het lukt Arabieren niet (zelf) gebieden te ontwikkelen. Het zit niet in ze. Importeren Nederlandse melk. Of heeft ISIL net een irrigatiefatwa uitgevaardigd? Met een schaatsbaan?

Piet Karbiet | 11-04-15 | 14:17

@Turkoman
Je bent er gewoon eentje van joop.nl. Ik voel het aan mijn voorhuid.

bolkebeer | 11-04-15 | 14:15

@Turkoman | 11-04-15 | 14:07
Het klinkt zo ongeloofwaardig, allemaal. Een moslim zou nooit uitspraken durven doen over fatwa's, zoals jij wel doet.

rara | 11-04-15 | 14:14

@CrapoTheGreat | 11-04-15 | 13:44
Een gezonde roker is geen onruststoker. Als jij nog nooit gerookt hebt of verslaafd bent geweest dan weet je niet hoe moeilijk het is om te stoppen. Je kunt ook dat eerste trekje waar je draaierig van werd niet vergelijking met een peuk na het neuken.

Misschien hebben we een Islam-methadon nodig. Van de ene verslaving in de andere, maar de gematigde Islam is iets minder gevaarlijk voor uzelf, uw kroost, de integratie en de rechtsstaat.
 
Ik vind het heel eng om over zieke culturen te praten. Dat is het superieuriteit-denken ver voorbij. Het doet me denken aan de geestelijken die homoseksualiteit wilden uitdrijven: Het _is_ toch rationeel gezien logisch dat homosex in nomadische stammen tot (morele) verloedering en verdoemenis lijd? Waar zij hel en verdoemenis zien, daar zien twee jonge homos de Liefde voor het eerst in al haar eerlijkheid. Door naar de Islam te kijken als kwaadaardig gezwel, ontneem je jezelf de optie op een vredelievende ervaring met dat geloof. Het wordt een zelfvervullende voorspelling, en daarmee kan iedereen profeet worden -- alles en iedereen stopt een keer met roken.

Vark Merheijen | 11-04-15 | 14:12

Turkoman | 11-04-15 | 14:04
Turkoman(gheheh, de tering, wat een losernick heb jij)
Maar wat vind jij van de vice-primier van Recep E. die zonder blikken of blozen riep dat vrouwen niet mogen lachen in het openbaar? En dat dat wordt gedoogd door die hele Turkse shitpartij van die islamlover.

Die liberale stemmen letterlijk en figuurlijk de kop indrukt. Die massaal mensen heeft vastgezet en gemarteld de aflopen jaren? Moet dat gajes bij de toch al dolende EU?

Ja? Of een Nee? ´Turkoman´ *breed grijnst*

chicago river | 11-04-15 | 14:12

@Turkoman | 11-04-15 | 14:02
Stap toch uit die waanzin die islam heet, Rachid. Word ex-moslim!

Lewis Lewinsky | 11-04-15 | 14:09

rara | 11-04-15 | 14:04
Dat is gedeeltelijk waar. Ook met rechtse, radicale Turken ga ik geen discussie aan.

Turkoman | 11-04-15 | 14:07

Gedeelde mening over de column is, dat het zuigt aan alle kanten. Eerst lezen mensen.

Turkoman | 11-04-15 | 14:04

@Turkoman | 11-04-15 | 13:58
Dan praat je dus niet met de helft van de Turkse bevolking alhier. Racist!

rara | 11-04-15 | 14:04

Lewis Lewinsky | 11-04-15 | 13:42
En maar blijven proberen er gewin uit te halen. Realiseer je eerst wat een hoax is en hoe het werkt.

Turkoman | 11-04-15 | 14:02

@Turkoman | 11-04-15 | 13:58
Lager opgeleid dan Mohammed de analfabete profeet is moeilijk te vinden, trouwens.

Lewis Lewinsky | 11-04-15 | 14:02

@Turkoman | 11-04-15 | 13:58
Daar boft Erdogan dan mee.

Lewis Lewinsky | 11-04-15 | 14:01

Turkoman | 11-04-15 | 13:58
Turkoman? Really? Dit straalt slecht af op de Turkse nationale trots.

chicago river | 11-04-15 | 14:00

-weggejorist-

chebyshev | 11-04-15 | 14:00

-weggejorist en opgerot-

Turkoman | 11-04-15 | 13:58

-weggejorist-

oeribedoerie | 11-04-15 | 13:58

Tja geloof gaat namelijk in ieder geval bij elke serieuze gelovige ver voor de wetten der mensen.

Ommie de HaatMoker | 11-04-15 | 13:56

-weggejorist-

oeribedoerie | 11-04-15 | 13:55

@Meeroever | 11-04-15 | 13:50
Inderdaad. Geweld in het openbaar vervoer is een onderdeel, of symptoom, van een verloederende multi-culturele maatschappij.

Vark Merheijen | 11-04-15 | 13:55

@Benedict Broere | 11-04-15 | 13:42
Weet je wie ook werkte aan de holocaust?

rara | 11-04-15 | 13:54

Er zijn wel mensen die grenzen durven te stellen aan de vrijheid van meningsuiting. Opperen dat politici hun mond moeten houden als mogelijk hiermee de openbare orde in gevaar loopt.
Maar is het tegenovergestelde weleens gedaan? Grenzen stellen aan geloofsvrijheid? Of is dat een werkelijk onmogelijke discussie?

Vark Merheijen | 11-04-15 | 13:53

Als je een slang de kop afhakt, blijft hij toch nog lang kronkelen.

King of the Oneliner | 11-04-15 | 13:53

Ik ga even een blokje om met de buurvrouw, Joris heeft het druk genoeg, lijkt me.....

necrosis | 11-04-15 | 13:52

@oeribedoerie | 11-04-15 | 13:46
Een prijs? Noem jij een permaban een prijs?

Lewis Lewinsky | 11-04-15 | 13:52

-weggejorist-

Meeroever | 11-04-15 | 13:50

De meeste Nederlanders hebben nog nooit een conducteur in elkaar geslagen. Toch worden er conducteurs in elkaar geslagen in Nederland. Het in elkaar slaan van conducteurs is dus een onderdeel van de Nederlandse cultuur.

Meeroever | 11-04-15 | 13:49

@oeribedoerie | 11-04-15 | 13:46
He oerisloerie, doe dat dan ook niet.

Botte Hork | 11-04-15 | 13:49

@oeribedoerie | 11-04-15 | 13:46
Prijs of niet, je comments zuigen apeballen, zwitsal!

necrosis | 11-04-15 | 13:49

want een wereld zonder moslims willen we ook weer niet".
CrapoTheGreat | 11-04-15 | 13:44

"We??" Nou ik wil dat wel hoor. Graag zelfs! Zonder de islam zou de wereld er een stuk beter uitzien.

Lupuslupus | 11-04-15 | 13:46

-weggejorist-

oeribedoerie | 11-04-15 | 13:46

On topic: Zou het niet een goed idee zijn als onze elite zich, voor de verandering, eens op sleeptouw liet nemen door verstandige, rustige mensen die beschikken over kompasgevoel, ruggegraat en redelijke opvattingen?
.
Zolang partijen als D66 voor een wereldvreemde malloot als Petra Stienen als senator kiest is er weinig hoop. Zij ziet nog steeds overal prachtig stromende bergbeekjes en gevulde koeken bij de Arabische Lentes. Een groter wegkijkend goedmens kan ik nu even niet bedenken.

Piet Karbiet | 11-04-15 | 13:45


Skunk57 | 11-04-15 | 12:47
Je verzoekt Hans Jansen "goedmens" niet te gebruiken, maar in je eigen zelfde plempsel gebruik je wél "haatmensen".
Bepaald tegenstijdig.

bodemloos | 11-04-15 | 13:45

@rara | 11-04-15 | 13:37
Ik merk het wel als een zwitsal me tegen de de enkels pist en beweert dat het warm water regent....
*gnehehehe*

necrosis | 11-04-15 | 13:44

@Dhr. de Wit @eerstneukendanpraten dank, het is jarenlnge opgekropte frustratie die lekker wegtypt altijd op GeenStijl. Zonder GeenStijlers zou Nederland echt gedoemd zijn. Voor mij klinken dit soort vergelijkingen die ik aanhaalde zo klaar als een klontje, en super extreem ultra turbo logisch in mijn oren. Maar volgens vrienden van mij niet. En die vrienden zijn niet op hun achterhoofd gevallen, zijn dus geen tokkies, maar toch zijn ze linkser en toleranter. Ik heb er dan ook kritiek op gekregen van hen.... maar daar heb ik vervolgens weer op gereageerd! Namelijk het volgende:
<br>
<br>
"Ik heb nog nagedacht over wat je vorige week zondag zei over anti Koran/islam zijn, en waarom mijn sigarettenvoorbeeld volgens jou niet opging. Je zei dat je dan wel zo'n beetje alles kan afschaffen, want schietspelletjes zetten ook aan tot agressie etc, en je moet t individu pakken, niet de zogenaamde bron. Waarom gaat dit niet op? Simpel: 'hoeveelheid/mate'. Bij schietspelletjes is het een zeer kleine groep die het in de praktijk gaat brengen, of bij GTA ook ècht n auto gaat stelen. Een handjevol maar. Ook voetbal zet aan tot agressie maar hoeft niet verboden te worden ook al zijn er 'grote' groepen hooligans, veel groter dan bij GTA, maar het is nog steeds een schijntje vergeleken met hoe groot de islam inmiddels in de wereld is. Een kwart van de wereldbevolking is ervan overtuigd dat Allah de enige ware is, en valt niet mee te reasonen. Dat is dus niet te vergelijken met jouw voorbeelden. Een rattenplaag wordt pas een plaag als ze met velen zijn. Voor een paar ratten ga je geen rattengif inslaan. Niet nodig, vanwege hun lage hoeveelheid. Inconsequent? Ja, klopt, maar op n mier gaan staan, is dat dan ook 'moord'? Als je t letterlijk neemt wel ja, maar is niet te vergelijken, want er zijn triljarden van die beesten, en bovendien lijdt niemand emotioneel onder het verlies van één, twee of drie. Pas bij duizenden doden krijg je ecologische verschuivingen.
<br>
<br>
Islam is zo'n plaag. Het is een groot Europees probleem, jammer dat Wilders dat niet vaak genoeg benadrukt, want het is duidelijk niet alleen een Nederlands probleem. Omdat het Europees is kun je je dus niet beroepen op het feit dat het zou liggen aan een land zelf, en dus degenen die zijn begonnen met roken, nee, het zijn echt de sigaretten zelf, en daarvan vinden we ook niet dat je kinderen mag stimuleren het te gebruiken, lekker in je rookruimte blijven en lekker roken als jij dat wilt, maar geen haatimams uitnodigen, geen moskeeën erbij, en geen jihadgangers terug laten keren (waarvan je weet dat ze verslaafd zijn), je mag ook niet in openbare ruimtes roken, dus niet anderen stimuleren tot sigaretten/islam.
<br>
<br>
Het is dus niet erg dat er gevaarlijke dingen zijn, die hoef je niet te verbieden. Zo wemelt het ook van potentieel gevaarlijke bacteriën in onze dikke darmen, maar door natuurlijke concurrentie wordt hun polulatiedichtheid in toom gehouden. Het heeft dus te maken met hoeveelheid, de mate van die bacteriestam, want gezondheid (o.a. autisme, maar echt véél meer ziektes) valt en staat met een gevarieerd microbioom, en legt één familie helemaal het loodje, dan kan een andere zich vermeerderen, met alle gevolgen van dien (overigens zien we dit ook in de natuur, haal je wolven weg dan blijven er meer gazellen over, en wordt er meer bebossing kaalgevreten wat weer invloed heeft op de insecten, de planten, en uiteindelijk op ons). Een bekend voorbeeld speelde zich af in nationaal park Yellowstone, maar ecologische verschuivingen, en het uit balans raken is een wereldwijd vaststaande zekerheid. Haal je alle spinnen weg dan zijn er gewoonweg te veel insecten e.d.
<br>
<br>
Maar islam is dus wel degelijk iets anders, de islam is zo'n bacteriestam die alleen wil overblijven en geen variatie toestaat in de dikke darm en wil regeren, maar letterlijk en figuurlijk schijt heeft aan de consequenties daarvan, en dus gevaarlijk is. Daarom ben ik tegen het verder groeien van de islam en tegen het verspreiden van het (letterlijke) woord van de Koran, maar ik heb dus niet het onrealistische doel ze helemaal uit te roeien, want we hebben ze wel degelijk nodig, want een wereld zonder moslims willen we ook weer niet".

CrapoTheGreat | 11-04-15 | 13:44

-weggejorist-

blauwe zander | 11-04-15 | 13:44

Hoeveel aardige en goeie moslims er ook zijn ik zie ze liever allemaal naar het kalifaat vertrekken zij blij en ik nog blijer.

blauwe zander | 11-04-15 | 13:43

Volgens mij heeft het toch allemaal te maken met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Die maakt dat kritiek op een minderheid onmiddellijk geplaatst wordt in het schema van nazi en joden. Zodat bijvoorbeeld Wilders een nazi is vanwege zijn kritiek op de islam. Die men hardnekkig interpreteert als kritiek op moslims, hoezeer ook Wilders stug blijft uitleggen dat zijn kritiek betrekking heeft op de doctrine en ideologie genaamd islam. Dus ongeacht enorm veel inspanning aan duidelijk spreken en nadere uitleg, blijft men het schema hanteren. Zoals onze grote politieke leiders ook na elke duidelijk islamgeïnstigeerde aanslag, daad van terreur, massaexecutie, enzovoort, ons blijven verzekeren dat het allemaal niets te maken heeft met de islam, dat het misbruik is van de vredevolle islam, en dat islam een religie van de vrede is. Je vraagt je af wanneer eindelijk het omslagpunt komt. Dat dus dat WOII-denkschema doorbroken wordt. Als er weer cartoonisten vermoord worden? Of nog meer politici, jounalisten, schrijvers, enzovoort, rond de klok beschermd moeten worden? Of als de kanaaltunnel wordt opgeblazen? Of als in ons onderwijs slechts nog ruimte is voor de islamitische versie van de geschiedenis? Of als kritiek op de islam verboden wordt? Of als per wet geregeld is dat niet-moslims moeten verhuizen als er in hun wijk een moskee wordt gebouwd? Of als in het onderwijs de jongens en meisjes gescheiden les krijgen? Of als al ons eten steeds meer halal wordt? Of als vrouwen en meisjes zich verplicht zien gesluierd door het leven te gaan? Hoeveel ‘incidenten’ en ‘aanpassingen’ moeten er nog plaats vinden, voordat eindelijk begrepen wordt dat men uit vrees voor herhaling van de eerdere Holocaust, meewerkt aan een nieuw soort Holocaust?

Benedict Broere | 11-04-15 | 13:42

@Turkoman | 11-04-15 | 13:37
Over die fatwa heb ik eerder zoiets geschreven als: *Het valt te vrezen dat er heel wat moslimvrouwen opgepeuzeld zijn, voordat het tot alle moslims is doorgedrongen dat die fatwa een hoax was*. Dus dat was al afgehandeld, volgens mij.

Ik heb de Turkse buurvrouw overigens niet meer gezien sinds die vrouweneethoaxfatwa. Maar dat kan toeval zijn.

Lewis Lewinsky | 11-04-15 | 13:42

@Turkoman | 11-04-15 | 13:37
Jij geeft geen antwoord op gestelde vragen!

necrosis | 11-04-15 | 13:41

@oeribedoerie | 11-04-15 | 13:21
Wellicht omdat zijn "onderbouwing" in jouw straatje past?

Spaansche Griep | 11-04-15 | 13:39

@chebyshev | 11-04-15 | 13:30
Denken moet je aan een paard overlaten, die hebben een groter hoofd....

necrosis | 11-04-15 | 13:39

@necrosis | 11-04-15 | 13:28
Igor is aan het kijken met welk account hij verder moet, waarschijnlijk heeft-ie er nu een paar.

rara | 11-04-15 | 13:37

Lewis Lewinsky | 11-04-15 | 13:33
Je draait er om heen.

Turkoman | 11-04-15 | 13:37

@Turkoman | 11-04-15 | 13:28
Hou nou toch op, Rachid. Jij moet die fatwa's wel serieus nemen, anders gaat je kop eraf. Zo gaat dat onder moezelmannen.

Lewis Lewinsky | 11-04-15 | 13:33

@Turkoman | 11-04-15 | 13:28
Welke fatwa's moeten we niet serieus nemen, oh Imam?

rara | 11-04-15 | 13:33

Die laatste alinea was nogal jammer, zelfs Marxisme moet erbij gehaalt worden. Daarnaast lijkt Hans content met het bestaan van een 'elite' binnen het huidige systeem. Het hebben van een ivoren toren elite is juist onderdeel van het probleem binnen het systeem, ongeacht welke richting ze varen.

XaleX_2 | 11-04-15 | 13:32

@necrosis | 11-04-15 | 13:15
Ar zal weinig animo geweest zijn om bij hem over de vloer te komen me dunkt.

Botte Hork | 11-04-15 | 13:31

-weggejorist-

chebyshev | 11-04-15 | 13:30

@oeribedoerie | 11-04-15 | 13:18
Als het er op aankomt, dan sluiten "gematigde" moslims zich bij hun "extremistische" broeders aan. Daarom heb ik de bijvoeglijke naamwoorden dan ook tussen "quotes" geplaatst.

Stel, als ongelovige kom ik een "gematigde" en een "extremistische" moslim tegen. De "extremistische" wil mij ter plekke de kop afsnijden want ik ben ongelovig en wil mij niet bekeren. Echter, de "gematigde" twijfelt en zegt tegen de "extremistische" mij niet de kop af te snijden. De "extremistische" vraagt daarop de "gematigde" of hij wel een goede moslim is, want het staat immers als opdracht in de koran om ongelovigen die zich niet willen bekeren de kop af te snijden. De "gematigde" twijfelt, geeft de "extremistische" gelijk en houdt mijn benen vast terwijl mijn kop er af gesneden wordt.

En dat is het probleem: er bestaat maar één islam en daarom ook maar één soort moslim. En aangezien de islam mij beschouwt als "ongelovige die zich niet wil bekeren" ben ik dus fel tegen de islam.

Dhr. de Wit | 11-04-15 | 13:30

@ oeribedoerie | 11-04-15 | 13:21
Dan lees je heel selectief of met je neus.
Ik durf wel te beweren dat ik regelmatig iets onderbouw, en er zijn zat andere reaguurders die dat doen.
Maar zelfs al had je gelijk, dan nog was het geen sterke tegel van je.

Lewis | 11-04-15 | 13:30

Ha ha ha. Twee nieuwe zwitsals die direct op necro afstormen en die Rotterdamse aap verheerlijken. Aflevering 11 van Wie is de Trol?

Piet Karbiet | 11-04-15 | 13:29

Lewis Lewinsky | 11-04-15 | 13:04
Je moet die fatwa's niet serieus nemen. De Saudische geestelijke die gezegd zou hebben, dat mannen hun vrouw kunnen opeten, bleek een HOAX. Maar wel lekker je haat en gal gespuwd op POW en GS met je metgezellen toch ouwe? Ik wacht nog op rectificatie.

Turkoman | 11-04-15 | 13:28

@oeribedoerie | 11-04-15 | 13:21
Hoe ken jij @Bakito als verse zwitsal terwijl die aap al een paar dagen opgeborgen zit in de kooi van GU?
@GU
Heb je Bakito zijn smartphone niet afgepakt?

necrosis | 11-04-15 | 13:28

@oeribedoerie | 11-04-15 | 13:18
Ze houden zich niet aan de wet want ze helpen en/of vechten voor de vijand.

La Bailaora | 11-04-15 | 13:28

@Hans Jansen
Goed stuk. Misschien tijd om eens man en paard te noemen. "De elite" is nogal vaag. Een goede online database met quotes mbt het onderwerp van de leden van deze elite zou misschien een goed startpunt zijn.

Sunabalk | 11-04-15 | 13:27

@oeribedoerie | 11-04-15 | 13:18
Het probleem is ook niet met ontelbare moslims die niet zo gehoorzaam zijn aan hun profeet en vreedzaam willen leven naast anderen. Het probleem is met de ontelbare moslims die wel gehoorzaam zijn en dat dus niet mogen.
En vooral met de islam zelf, uiteraard. Een totalitaire beweging die onze scheiding van kerk en staat streng afwijst. Als voorbeeld van nog wel wat meer akelige eigenschappen.

Jan Passant mk2 | 11-04-15 | 13:26

oeribedoerie | 11-04-15 | 13:21

En ook die valt onder het Zionistisch complot maar toen hij weer zo nodig volkomen zinloos de holocaust erbij moest halen werd dat zelfs Joris te veel.

eerstneukendanpraten | 11-04-15 | 13:26

@oeribedoerie | 11-04-15 | 13:18
Maar wel duizenden Dollars betalen om in Nederland terecht te komen.
Leg eens uit ....

necrosis | 11-04-15 | 13:25

-weggejorist en opgerot-

oeribedoerie | 11-04-15 | 13:21

@oeribedoerie is een sloerie | 11-04-15 | 13:14
Eindelijk iemand die onder zijn eigen naam schrijft. Hulde, Somaliër!

Lewis Lewinsky | 11-04-15 | 13:19

-weggejorist-

oeribedoerie | 11-04-15 | 13:18

De islam is net als die rare oom op verjaardagen, hij neemt nooit een cadeau mee, wil op de beste stoel zitten, drinkt alleen groene thee en vertelt vieze verhalen. Maar ja, het is de oudste broer van je moeder en hij bedoelt het goed. Zijn vrouw is al lang uit beeld. 's Avonds is wel alle jenever op en maakt hij ruzie met iedereen. En op een dag blieft zelfs je moeder hem niet meer.

Piet Karbiet | 11-04-15 | 13:17

@ oeribedoerie | 11-04-15 | 13:14
Goed onderbouwd ook.
Tjonge tjonge.

Lewis | 11-04-15 | 13:17

@Botte Hork | 11-04-15 | 13:06
Waarschijnlijk staat 'meneer' nog steeds met zijn schoenen op de wc-bril om zijn behoeften te doen.
En nee, geen populistisch gelul, ik had destijds een collega uit Irak die het toilet op dergelijke wijze misbruikte.
Hij was een 'collega' die tegen iedereen vertelde dat ze hun schoenen moesten uittrekken als ze bij hem over de vloer wilden komen.

necrosis | 11-04-15 | 13:15

@ Lewis | 11-04-15 | 13:11
Juist juist juist... tegels nog eens doorlezen blijft toch lastig.

Lewis | 11-04-15 | 13:15

@paul de vries9779 | 11-04-15 | 12:26
Je vergeet een heel belangrijk punt, een punt dat zelf door de elite wordt genoemd notabene:
www.bbc.co.uk/news/uk-politics-1851939...

La Bailaora | 11-04-15 | 13:15

CrapoTheGreat | 11-04-15 | 12:57

Wel eens van de uitdrukking kort en bondig gehoord?

Peyronie | 11-04-15 | 13:14

Vrijheid van godsdienst bestaat omdat de wet de vrijheid van godsdienst aan het volk heeft gegeven. Dus de wet gaat boven de vrijheid van godsdienst.
Alle godsdienst die in strijd is met de wet is verboden.
Overigens: er bestaan helemaal geen goden.

Koos Knak | 11-04-15 | 13:14

-weggejorist-

oeribedoerie | 11-04-15 | 13:14

CrapoTheGreat | 11-04-15 | 12:57

Hoedje af! Uitprinten, inlijsten en boven de haard ophangen...

eerstneukendanpraten | 11-04-15 | 13:13

Het is hier weer gezellig.

bolkebeer | 11-04-15 | 13:12

Op de één of andere manier vergeet ik het elke keer weer...
Ik vraag me af waarom.

@necrosis | 11-04-15 | 13:06
Misschien moet u eens wat minder bier drinken.

VanBukkem | 11-04-15 | 13:12

@ Haagse Tokkie | 11-04-15 | 12:58
Het christendom biedt mensen juist vrijheid. Dat velen het juist associëren met beperkingen en kortzichtigheid, sterker nog, dat het geloof daar bij veel christenen juist toe leidt is heel erg, maar vormt juist *niet* de basis van het christendom.

Lewis | 11-04-15 | 13:11

@CrapoTheGreat | 11-04-15 | 12:57
Zelden zo'n mooie tegel gelezen!

Dhr. de Wit | 11-04-15 | 13:11

@ necrosis
Finnen zijn moslims, maar moslims zijn geen Finnen. Dat weet toch iedereen... Rifbavianen jatten ook in de Beeksche Bergen je auto leeg als je je raampjes te ver open laat...

F. von Zeikhoven | 11-04-15 | 13:10

-weggejorist-

chebyshev | 11-04-15 | 13:10

necrosis | 11-04-15 | 13:02

Zou het niet onze gezamenlijke vriend I.P. zijn?

eerstneukendanpraten | 11-04-15 | 13:09

Vage sjit, ouwe!

zetje01 | 11-04-15 | 13:09

De islam mag niet worden onderzocht door niet-moslims.
Toch weten we onderhand dat deze sekte een verzinsel is van gefrustreerde woestijnbewoners die ook wel eens iets wilden hebben.Ze jatten bij de de joden en christenen het e.e.a. en voilá islam is geboren.
Als je dan ook nog weet dat inteelt bij de woestijnbewoners normaal was en dat de man nu eenmaal altijd de baas is en altijd gelijk heeft, begrijp je deze ideologie pas goed.

pejoar | 11-04-15 | 13:08

Fatwabuster | 11-04-15 | 12:05

Nog eentje hier!

eerstneukendanpraten | 11-04-15 | 13:07

@Mr Dixit | 11-04-15 | 12:53

Gelezen maar ik kon niet vinden waar.

En nu ga ik echt even kijken hoe ik van mijn knarpijn kan afkomen. Over twee uur heb ik alweer een borrel.

overVecht | 11-04-15 | 13:06

@VanBukkem | 11-04-15 | 13:02
Liever heb ik dat je dat 'goede' van de islam even benadrukt.
Op de één of andere manier vergeet ik het elke keer weer...
Ik vraag me af waarom.

necrosis | 11-04-15 | 13:06

@Turkoman | 11-04-15 | 13:01
U bent besmet met islam?

Botte Hork | 11-04-15 | 13:06

@Turkoman | 11-04-15 | 13:01
U spreekt uit ervaring?

rara | 11-04-15 | 13:04

@Turkoman | 11-04-15 | 13:01
Heb je ook nog iets van onderbouwing, Domboman? Wist je al dat jullie nu wel wc-papier mogen gebruiken?

Lewis Lewinsky | 11-04-15 | 13:04

Wat een mafkees, die Jansen. Waarom heeft de Reauze Zwerm een met de haren erbij gesleepte metafoor van een legale culturele traditie nodig om een holle stelling te computen die im Grunde nog onbegrijpelijker is dan zijn gezwets over illegale religie....

F. von Zeikhoven | 11-04-15 | 13:03

@Turkoman | 11-04-15 | 13:01
Bereid om één en ander nader toe te lichten?

necrosis | 11-04-15 | 13:03

Wat de heer Jansen vergeet erbij te zeggen is dat de islam de wereld ook veel goeds heeft gebracht. Ik noem bijvoorbeeld de (ach laat ook maar, die voorbeelden kent natuurlijk iedereen. Niet nodig om dat hier nog eens te herhalen.)

VanBukkem | 11-04-15 | 13:02

@chebyshev | 11-04-15 | 12:57
Overduidelijk ben je een zwitsal die hier al langer reaguurt zonder zwitsal.
Totdat Joris een match vindt tussen jouw IP en iemand met een ban op zak......
*gnehehe*

necrosis | 11-04-15 | 13:02

Wat een totale BS! Helemaal van't padje. Ik wist dat deze engerd jaren gelden was uitgeblust, maar dit is werkelijk gestoord. Een behandeling met antipsychotica zou hem goed doen.

Turkoman | 11-04-15 | 13:01

Er zijn dan ook geen moslims die de hand in eigen boezem steken, temeer daar dit door de koran verboden is. Er zouden inmiddels veel afvalligen moeten zijn van dit geloof van de wrede. Een profeet die eigenhandig 1000 joden onthoofdt op 1 dag zou je niet moeten willen volgen. Maar het blijft angstvallig stil. Uiteraard wel na goed gebruik een tegenaanval over ons slavenverleden, of pedofiele priesters. Als het maar afleid van hoe moslims dagelijks in het nieuws zijn. Helaas doet de media er aan mee. Pubers, Hagenaar, Rotterdammer, Amerikaan, als je het maar niet bij de naam hoeft te noemen. Omgekeerd als het een keertje positief is wordt het schandalig opgeblazen zoal met de kring om de synagoge waar maar enkele moslims aanwezig waren en deze prominent op alle foto's in de krant staan. Takya, policor en lafheid een slechte combinatie.

Knikkertuut | 11-04-15 | 13:01

Iedere religie belooft twee dingen: je hoort bij een fantastische club als je jezelf beperkingen oplegt. Als er een paar gekken (charismatische leiders) opstaan in een goede voedingsbodem zoals een minder goede economie en een gigantische scheefheid in verdeling van financiele welvaart, dan biedt dat uitstekende kansen voor groei van extreme religies. Als je een religie combineert met een schaamtecultuur (Arabische cultuur) en zieligheidscultuur (Nederland) heb je een feestje waar je geen deel van wilt uitmaken. Bovenstaand betoog focust zich onterecht op de INHOUD en tekst van een boek. Mijn stelling is dat dat absolute onzin is. Religie kan geen inhoud zijn en alle boeken zijn per definitie onjuist omdat het altijd mensen uitsluit: de niet of anders gelovigen. Schaf gesponserde religie en vanuit het buitenland gefinancierde religie-activiteiten af. Dan heb je veel ellende voor Nederland opgelost. Dan nog de rest van de wereld.

Haagse Tokkie | 11-04-15 | 12:58

@Skunk57 | 11-04-15 | 12:47
Hoeveel roof/ overval filmpjes met daders van Noord-Afrikaanse komaf moet jij nog zien voordat de schellen van je ogen vallen?
Hoeveel gewelddadige overvallen heeft Geert trouwens op zijn naam staan?

necrosis | 11-04-15 | 12:57

-weggejorist-

chebyshev | 11-04-15 | 12:57

Kompasgevoel, ruggegraat en redelijke opvattingen worden door de Gutmensch beschouwd als enge rechtse hobbies. Dus nee, dat zit er niet in.

XHannibalX | 11-04-15 | 12:57

Goed voorbeeld, dat "Inderdaad kan je jaren in Friesland gewoond hebben en toch nooit een Elfstedentocht hebben meegemaakt. Dat wil niet zeggen dat Elfstedentochten niet typisch Fries zijn. Evenzo hebben duizenden moslims nooit de wapenen opgenomen tegen joden of christenen; een eerwraakmoord gepleegd; [...] "
<br>
<br>
Een ander voorbeeld van een, in mijn optiek, onterechte logica, is het feit dat half Nederland in elke discussie benoemt dat niet ALLE moslims extremistisch zijn, en ze niet allemaal met geweld hun ideologie over willen brengen. Ok, fair enough, op het eerste gezicht lijkt die logica op te gaan, en mag je inderdaad niet concluderen dat je de HELE islam mag verbieden, maar…. waarom is 99% van Nederland het dan wel met me eens (dat overigens algemeen aangenomen en tevens wetenschappelijk is bewezen) dat sigaretten ongezond zijn voor de gezondheid, en dus roken slecht is voor de volksgezondheid? Waarom zijn zij het daar wel mee eens, en vinden ze waarschijnlijk ook dat je kleine kinderen niet mag stimuleren om ook te gaan roken, ook al is het maar een kleine minderheid die er daadwerkelijk kanker van krijgt en overlijdt? De meerderheid krijgt geen longkanker hoor. Dat is niet echt consequent van die mensen. Je kunt in theorie wel vinden dat iets zowel goed is als slecht, maar in de praktijk niet. Je kunt niet iemands pariëtale kwab achter tralies zetten en zijn prefrontale cortex vrij laten rondlopen, snap je? Je kunt wel een gekleurde mening hebben, maar een besluit is nou eenmaal soms zwart-wit, daarom is de letterlijke Koran toestaan levensgevaarlijk, ook al zijn er 'gematigde' moslims. Het is weliswaar een ander voorbeeld, maar het gaat erom dat de minderheid (de extreme gevallen, degenen die er een dodelijke ziekte van krijgen) hier genoeg zijn om ALLE sigaretten over één kam te scheren. Dàn doen mensen het ineens wel. Is niet logisch, in mijn hersenen althans.
<br>
<br>
En trouwens, degenen die niet overlijden zijn wel degelijk ongezond bezig. In dezelfde vergelijking hebben gematigde moslims geen kalasjnikov vast, maar ga er maar eens mee in gesprek, zoals ik dat weleens doe, en je merkt dat ze geen eigen mening hebben. Ze hebben maar één mening, en dat is de Koran. Als je een moslim om zijn mening vraagt over religie, citeert ie de Koran. Ze zijn weliswaar niet allemaal zo bezig met het agressief anderen bekeren (wat volgens mij juist iets positiefs zegt over Europa, de niet-rokers, en niet iets positiefs over Europese moslims) maar ze leggen me maar al te graag uit waarom Allah voor alles in de wereld verantwoordelijk is, en er geen andere god is dan Allah, en je bang moet zijn voor Allah (wat op bijna elke pagina van de Koran nog eens herhaald wordt). Dat is ook niet zo gek, als je van kinds af aan helemaal ingeprent wordt hoe het zit, hoe de wereld werkt, en je dit 5x per dag moet herhalen. Dan hoef/kun je er ook niet zelf over na te denken, want je krijgt die gelegenheid niet. Stel je maar eens voor dat iemand 5 joints per dag rookt, met zo iemand kun je ook niet een fatsoenlijk gesprek voeren. Dat kan zelfs niet als ie een keer een dag niet blowt, dat spul moet echt maandenlang uitwerken. Elke dag bidden doet iets met hun hersenstructuren (helaas beschik ik niet over een wetenschappelijke onderbouwde paper, maar ik ben ervan overtuigd dat die nog wel ooit zal komen), dus we zijn in ‘discussie’ met bedwelmde mensen, maar helaas niet in discussie met mensen waarmee te discussiëren valt.
<br>
<br>
De islam is geen religie, net zo min als bepaalde giftige vruchten, die identiek lijken op de goede variant, ook geen eetbare vrucht zijn, en dus geen vrucht zijn, een nepper, een truc. De hele natuur zit vol neppers, ook bij dieren (valse poetsvis, spinnen die insecten nadoen, rupsen die het geluid van een mierenkoningin nadoen) maar ook nòg kleiner, bij moleculen (nicotine, jawel, daar hebben we hem weer, doet acetylcholine na, d.w.z. het past op de receptoren maar met een andere, kwaadaardige, uitwerking). XTC doet serotonine na. Zo zijn er ook tientallen hormonen-imitators. Die neppers en na-apers zijn er op elk niveau. Dat is dan ook de reden dat ik aanneem dat het er ook bij ons, mensen, moet zijn. Drie keer raden wie. Bingo. Moslims kunnen wel een heilig boek hebben, en imams i.p.v. priesters, maar het is geen (goede) religie. We moeten dus niet met onze zintuigen op kleur, vorm en geur alleen oordelen. We moeten logica gebruiken. GeenStijlers zijn hier erg goed in. Logica wint het altijd.
<br>
<br>
Qua kleur is de islam 'zwart', en zwart is geen kleur. Maar niet alle mensen begrijpen zwart. Heeft het cijfer 0 een waarde? Nee? Maar het is toch een getal? Niet verwonderlijk dus dat de abstractheid van het cijfer 0 voor het eerst in het Midden-Oosten werd besproken. Sommigen kunnen alleen maar in wit denken, en hoe positief iets is. Dat maakt niet uit, maar ga degenen die iets als zwart typeren niet tegenspreken als jij het niet kunt zien. Dat is wel wat er gebeurt, en met overtuiging ook nog eens dat wij zogenaamd gevaar zien dat er niet is. Nee, het 'is' er niet nee, het leeft niet, maar heeft toch (negatieve) energie.
<br>
<br>
Het probleem is dat onze kakkerige volksvertegenwoordigers de baas zijn, en niet Wilders. Ons land wordt geleid door Sybrandt (van Haersema Buma), Jozias (van Aartsen), Lodewijk (Asscher), Alexander (Pechtold), Eberhard (van der Laan) en ga zo maar door. Rijkeluiszoontjes die je van 3 kilometer afstand al kunt herkennen. Al generaties lang gaan deze mensen alleen met hun eigen soort volk om en hebben geen kaas gegeten van criminelen. Ze kennen armoede niet, en hebben nooit armoede in hun omgeving gekend. Eilandvorming op een ander niveau. De moraal van de mens wordt mede bepaald door omgevingsfactoren. Er is dus nurture... maar ook nature ja. Maar nature krijg je wel van je ouders, en die zaten in een bepaald soort nurture, dus nature is in feite andermans nurture. Daarom zijn de meeste dieren op Australië niet bang voor mensen en zo tam als iets, want ze hebben miljoenen jaren op dat eiland geleefd zonder aanwezigheid van roofdieren. Roofdieren werden later pas geïntroduceerd door de Europeanen. Vele dieren zijn daar dan ook hun vliegvermogen verloren (het hoefde niet meer), en ook de mensen op Tasmanië hebben hun speren en pijl en boog, die ze van hun voorouders kregen, weggedaan. Waarom? Ze hadden ze niet meer nodig omdat er niet meer op elke hoek van de straat gevaar dreigde. Ook planten groeien er zo traag als dikke stront door een zeef, en het verteren van voedsel duurt dagen. Ze hebben er alle tijd, 'no worries'. Diezelfde eilandvorming bestaat er ook als mensen van dezelfde lieve, aardige, vredelievende soort met elkaar omgaan, en nooit in contact komen met agressievere, crimineel denkende mensen. Ook pinguins kennen geen gevaar en laten elke cameraploeg zonder blikken of blozen toe. Pinguins snappen gevaar niet omdat ze zelf geen gevaar kennen. Voor linkse mensen geldt hetzelfde. Eilandvorming bestaat er anno nu op een ander niveau, want mensen zelf zijn de eilanden. Zonder gevaar ontwikkel je geen verdedigingstechnieken. Geen gevaar is dus gevaarlijk, het maakt je zwak. Als je vele jaren geen roofdieren (criminele mensen) in je omgeving hebt, ga je dus vanzelf denken dat ze niet bestaan, en zul je op den duur door ook criminelen niet kunnen herkennen. “Criminelen? Die bestaan niet". Onze volksvertegenwoordiging strookt niet met de gemiddelde Nederlander, want de elite leeft in een ideaalbeeld dat niet overeenkomt met de realiteit, maar ze kunnen niet buiten hun eigen kaders denken. Toch zal de ene kakker vervangen worden door een andere kakker, een vicieuze cirkel dus, dus Wilders is op deze manier een roepende in de woestijn.
<br>
<br>
Resumé: het moet eerst nog veel erger worden in Nederland. Dat zal het ook. Die olifant in de kamer dat moeten eerst een hele familie olifanten worden. Door schade en schande wordt met wijs. Wat er tot nu toe in naam van Allah is verricht is nog geen schade, dat is een schrammetje. Er moet eerst nog veel meer gebeuren. De wegkijkers moeten gedwongen worden niet meer weg te kunnen kijken. Een paar leuke filmpjes en reacties op GeenStijl zullen hen niet bekeren. Ook deze post van mij zal hen niet bereiken. De moslims moeten eerst nog veel meer groeien. Je stopt namelijk pas met roken als je ziet hoe zwart je longen zijn geworden, of hoeveel spataderen je hebt gekregen, of hoe wit je huid gebleekt is, maar zonder uiterlijke bewijzen dat het het kwaad is, en ongezond is, zul je niet stoppen. Zo werkt de mens. Succes nog iedereen met het 'told you so' en zo de komende jaren.

CrapoTheGreat | 11-04-15 | 12:57

Skunk57 | 11-04-15 | 12:47
Deels heb je het goed.
Want het is geen ´verkapte´ haat ´retoriek´.
Het is gewoon haat, onverbloemd, niet verkapt.
Het is ook helemaal geen retoriek. En in mijn ogen volkomen terecht en onderbouwd. Wat je Jansen kan verwijten is het ophemelen(pun) van dat lulletje rozewater wat zichzelf tot zoon van god benoemde. DAAR gaat Jansen in de retoriek.
Rookze dude!

chicago river | 11-04-15 | 12:54

overVecht | 11-04-15 | 12:05
Misschien had je het stukje toch moeten lezen. Het gaat over jou.

Mr Dixit | 11-04-15 | 12:53

necrosis | 11-04-15 | 12:44
En als je in onze maatschappij daar kritische cartoons over tekent, dan komt op een goede dag een AT-team van 6 man sterk je in de vroege ochtend van je bed lichten.

Om vervolgens je weer vrij te laten zonder strafmaat. Je suis G. Nekschot.

chicago river | 11-04-15 | 12:49

arabist jansen zou zoveel meer succesvol overkomen als hij termen als "goedmens" weg zou laten. Kennelijk is het niet zijn doel om op een intelligente wijze zijn stelling onder het voetlicht te brengen, het is belangrijker om weer via een sneer naar links de onderbuik van het de haatmenschen te bereiken. Dat is helemaal niet nodig. Die kruipen al voor greet. De verkapte haat retoriek van arabist is niet alleen dom maar vooral contra productief.

Skunk57 | 11-04-15 | 12:47

@Graaf van Egmont | 11-04-15 | 12:27
(teab) = tegen elk aannemelijk bod?
Nee toch?

necrosis | 11-04-15 | 12:46

@Fatwabuster | 11-04-15 | 12:38
Yep. Het niveau stijgt hier enorm.

Piet Karbiet | 11-04-15 | 12:45

@Vark Merheijen | 11-04-15 | 12:23
De knoran is het letterlijke woord van de halve maangod, interpretaties zijn derhalve slechts mogelijk door imams en andere islam-schriftgeleerden.
Elke afwijking wordt gezien als vijandig ten opzichte van de islam.
Wanneer krijgen we in Nederland eens een referendum over wat de autochtone bevolking denkt over de islam?
Of durft de elite dat niet aan in verband met de vele onwetende loonslaven die niet verder kijken dan voetjebal of boer zoekt hoer?
*met excuses aan Yvonne Jaspers wegens mooie vrouw*

necrosis | 11-04-15 | 12:44
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 11-04-15 | 12:41

@Graaf van Egmont | 11-04-15 | 12:19

Dat eerste klopt. Dat tweede is puur wat jij wilt lezen en hoe je zelf bent geworden waar je je ooit zo tegen afzette (de gevestigde orde) en dat laatste klopt dan weer niet. Ik heb een teringhekel aan het islamitische geloof... evenals het Joodse geloof en het Christelijke geloof. De verhalen in de boeken zijn prachtig maar dat je er ook in gelooft en naar gaat leven is hetzelfde als in Harry Potter geloven of welke gek dan ook. Dat mensen anno 2015 nog geloven is gewoon diep triest en een feit dat we niet evolueren maar achteruit gaan.

Maar even terugkomend op dat been. Ik ga er inderdaad even een paracetemol inmikken want ik ben te lang blijven hangen in de kroeg. Dank voor het duiden.

overVecht | 11-04-15 | 12:39

@necrosis | 11-04-15 | 12:32

Zitten die inmiddels allemaal op het strafbankje bij Joris?

Fatwabuster | 11-04-15 | 12:38

Stel je toch voor dat er in het Westen net zo onverbloemd over de islam werd gesproken, kon wórden gesproken, als over het christendom. Als over wat dan ook eigenlijk. Stel je voor dat met name links net zo principeel durfde te zijn als het wel is tegenover bijvoorbeeld de katholieke kerk of de SGP, om maar een paar voorbeelden te noemen.
Wat zou dat een verademing zijn, uiteindelijk ook voor de islam en haar volgelingen zelf.

Lewis | 11-04-15 | 12:37

-weggejorist-

chebyshev | 11-04-15 | 12:35

@necrosis | 11-04-15 | 12:12

Ja sorry. Ik dacht één tel dat ik de baas van het internet was. Had wat last van grootheidswaanzin

overVecht | 11-04-15 | 12:35

@chebyshev | 11-04-15 | 12:28
Doe @Bakito, Igor en Superdinges de groeten van mij.
*zwaait*

necrosis | 11-04-15 | 12:32

De vrienden en vriendinnen van de islam zijn zoals bekend erkende kosmopolieten die maar wat graag de platte Nederlandse cultuur vervangen door dat wat van ver komt. Wat je van ver haalt is immers lekker.
-
En nu vooruit!
-
En zo zal geschieden.

HoogToontje | 11-04-15 | 12:31

@chebyshev | 11-04-15 | 12:17
Hoi Igor.

rara | 11-04-15 | 12:29

-weggejorist-

chebyshev | 11-04-15 | 12:28

hicago river | 11-04-15 | 12:18
1426 benadert wel weer het jaartal waar die baarden en gesluierden terug naartoe willen. Maar deze ketter past daarvoor, zover gaat het niet komen. Not in my backyard.
Wat zou Tofik Dibi het slecht hebben als zijn broeders dit wel zou lukken.

chicago river | 11-04-15 | 12:28

.. als de islam met succes oproept tot één ding, dan is het wel de wetenschap dat het niet netjes is om na te denken over de islam.
Ware gelovigen doen dat überhaupt niet - en Gutmenschen verzinnen zelf wel een reden waarom dat onfatsoenlijk is.

Wie wel zelf nadenkt, die wordt inderdaad op de meest uitzinnige manieren- en spelend op de man aangevallen.

Jan Passant mk2 | 11-04-15 | 12:27

necrosis | 11-04-15 | 12:23
Zo te lezen heeft hij het over de profeet (teab) Hans Janssen

Graaf van Egmont | 11-04-15 | 12:27

chebyshev; vandaag geboren op 12:02. Zijn nageboorte zit nog in de weg.
Dat is wel duidelijk.

bolkebeer | 11-04-15 | 12:26

Het is duidelijk voor deze moslims dat wij angstig zijn. Bang. Vooral om beschuldigd te worden van racisme. Zodra maar iemand dat woord uitspreekt en naar ons wijst, dan vliegen de zweetdruppeltjes al op het voorhoofd. Met alles vluchten wij in excuses, respect en vooral acceptatie voor "hun gewoonten". Dus homo, vrouwen en joden-haat worden snel met een excuus vermeden. Het valt toch wel mee. En de makkelijkste manier is de Nationale Zondebok "Die-Wilders". Door hem te benoemen, ben je direct een goedmens en geen racist. Want dat is het afweer mechanisme. Bij de NPO, Radio1, Humerto Tan, Pauw, DWDD, Jinek en 1Vandaag. Al die programma's die zo lekker kunnen manipuleren. Bekijk ze eens en betrek het afweermachanisme erbij. Liever naar de bossen van Canada of achter de microfoon in Londen, dan echt te knokken voor je land. Dat is NL, Eén en al angst.

Kamervraag | 11-04-15 | 12:26

De vraag blijft waarom de elite zo bang is voor de islam. Militaire of politieke macht heeft de islam in het westen (nog) niet en is makkelijk te onderdrukken als de elite dat zou willen.

Er zijn enkele mogelijkheden.
1. het WOII-syndroom ("nie wieder") zit zó diep dat de elite zich nog liever onderwerpt aan de islam dan ook maar het kleinste risico te lopen op herhaling van de holocaust. Dat de holocaust zich daardoor juist gaat herhalen, dringt niet tot ze door.

2. De elite volgt de afspraken die in de jaren 70 met Saudi-Arabië zijn gemaakt ("immigratie voor olie") nog altjd braaf en onderneemt daardoor niets tegen de massa-immigratie, islamisering en Arabisering.

3. De elite bewondert stiekem de strijdvaardigheid van de islam, die in het westen al 100 jaar geleden verloren begon te gaan. Hitler had dat immers ook, die was een vurig bewonderaar van de islamitische strijdlust.

4. De elite denkt ten onrechte dat ze nog altijd de regie over de ontwikkelingen heeft.

5. De elite weet het ook niet meer en kan niet anders dan het verzet tegen de islam te onderdrukken om moslims vooral koest te houden.

Het is één van deze punten of een mix ervan. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat alle punten zonder meer slecht zijn en tot de ondergang van het vrije westen zullen leiden.
Nu nog iemand die dat ook ziet en invloed op die elite heeft.

paul de vries9779 | 11-04-15 | 12:26

Interessante debattechniek. Dat niet alle Moslims meedoen aan Jihad geld vaak als argument tegen "rechts". Ik kan mij daar op zekere hoogte ook in vinden: Als takfirisme, wahabisme en salafisme de problematische stromingen zijn, dan heeft het weinig zin om je op alle stromingen te richten. Zo gaan die stromingen u als vijand beschouwen, en vergeten ze de vijandelijkheid in hun midden.
 
Anderzijds merk ik al dat "rechts" een stapje verder is. Ayaan snapt dondersgoed dat het salafisme de hoofdoorzaak is, maar toch valt ze de gehele Islam af. Dit omdat volgens haar, als het puntje bij het paaltje komt, de Moslim zal kiezen voor haar grondwaarden. En deze grondwaarden zijn vanuit beginsel problematisch. En het salafisme is juist heel conservatief over deze waarden. Een Moslim zal een andere Moslim nooit afvallen.

Daarom zo knap om dit tegenargument te gebruiken om te duiden dat de gehele groep verpest is. Het is allemaal van 't zelfde laken en pak. Er zijn geen aanwijsbare boosdoeners die de Koran misbruiken om jongeren te werven voor de Jihad, de Koran zélf is de boosdoener en wordt gebruikt waar deze voor bedoeld is. Ik kan hier geen tegenargument op formuleren, terwijl ik aan mijn zoete theewater aanvoel dat niet de gehele Islam slecht is, of slecht zal worden. Netzomin een Protestant verantwoordelijk is voor een Katholieke vrijbrief. En dan lul ik mezelf vast.

Kortom: Je moet Moslims niet allemaal over één kam scheren, maar jezelf scheren met een kromzwaard is vragen om problemen.

Vark Merheijen | 11-04-15 | 12:23

@chebyshev | 11-04-15 | 12:17
Over wie heb je het precies, zwitsal?

necrosis | 11-04-15 | 12:23

@necrosis | 11-04-15 | 12:22
Bij M. Rutte is het 'voorgelachen'. *googelen gaat *

Botte Hork | 11-04-15 | 12:23

@necrosis | 11-04-15 | 12:19
Of is het 'voorgelogen'?

necrosis | 11-04-15 | 12:22

Het aantal doden in naam van de EU begint trouwens ook hard op te lopen. Ik zal eens een tellertje installeren.

Piet Karbiet | 11-04-15 | 12:21

chebyshev | 11-04-15 | 12:17
Jansen extreem-rechts? Heeft F. Van Jolen je valse informatie toegespeeld?

chicago river | 11-04-15 | 12:20

@Botte Hork | 11-04-15 | 12:13
De ware islam is toch de religie van de vrede, in tegenstelling tot de valse volgers die de indoctrinatie van de haat prediken?
Of ben ik alweer verkeerd voorgeliegd?

necrosis | 11-04-15 | 12:19

overVecht | 11-04-15 | 12:05
Ik krijg de indruk dat je vanmorgen met het verkeerde been uit bed gestapt bent. Je liefde voor krakers en islamieten is weer eens stuitend. Get a life man!

Graaf van Egmont | 11-04-15 | 12:19

chicago river | 11-04-15 | 12:13
Bij de jaarlijkse Hadj dus dat is, loeren naar dat zwarte blok dat uit de hemel zou ´zijn neergedaald´, bij Mekka. En die 1426 mensen zijn, o ironie, doodgedrukt tijdens het stenigen van een imaginaire ´duivel´. Mensen zouden ook gewoon thuis op de bank een kop thee kunnen inschenken en een tijdje in hun eigen hart loeren.

chicago river | 11-04-15 | 12:18

-weggejorist-

chebyshev | 11-04-15 | 12:17

Onderling zijn ze ook niet erg ´oplettend´: in 1990 gingen 1426(veertien-honderd-zes-en-twintig) islamieten dood door verdrukking bij die pilaar.

En neem de tijd (of niet) eens te denken over wat de ´pelgrimscoördinator´, de minister Iyad Madani van Saudi-Arabië, zegt over dat ´voorval´: ¨De menigte was niet te keren. Dit is Gods wil. Het lot is sterker dan preventieve maatregelen.¨

Ja. Het Lot. Afschuiven, gewoon afschuiven. Makkelijk man.

chicago river | 11-04-15 | 12:13

Respect voor deze beschaafde, afgewogen, maar niet minder duidelijke bijdrage van Jansen. Ik zou deze man maar wat graag hoger in het politieke echelon zien opereren.

KlunsJohannus | 11-04-15 | 12:13

Ik sla de vrienden en vriendinnen van Islam altijd om de oren met Koranteksten, leuke wetenswaardigheidjes over Islam. Het wordt snel stil.
.
Hoe meer je weet over Islam. Hoe groter de aversie ertegen wordt. Islam vergoeilijken is geestelijke armoe. Tegenwoordig laat ik de minachting jegens die Islamlikkers ook duidelijk blijken.
.
Domheid en ongeinformeerdheid is geen excuus meer. Politiek correctheid brengt nou eenmaal te veel schade toe aan vrijheid, rechtstaat, welvaart, en leefbaarheid.

Parel van het Zuiden | 11-04-15 | 12:13

Religie, Islam voorop, heeft door de eeuwen alleen maar dood, oorlog, honger, onderdrukking en geweld veroorzaakt.

Mooi hoor, dat geloven in sprookjesboeken.

Botte Hork | 11-04-15 | 12:13

En de Islam aanhangers voeden zich met het vlees van hun vijanden. Nu anno 2015 komen er richting Kalifaat aanwijzingen over een ziekte die je alleen krijgt als je mensenvlees eet.

myrna1965 | 11-04-15 | 12:12

@overVecht | 11-04-15 | 12:05
Sinds wanneer bepaal JIJ wie er mag blijven qua scribenten?

necrosis | 11-04-15 | 12:12

5 comments, 2 nietszeggende herhalio's van Overvecht.

MarcS | 11-04-15 | 12:11

Wie stel je voor Hans? Jezelf? Onze zogenaamde schijnelite zit er vooral voor zichzelf en de EU. De mening van de gemiddelde burger over de islam is voor hen irrelevant.

Piet Karbiet | 11-04-15 | 12:11

"Een eventuele islamitische reformatie" zal de koran tot Donald Duck dikte terugbrengen of bestaan uit de volgende mededeling: "Wegens moreel failliet gesloten. U kunt zich wenden tot Jezus, Buddha of Shiva. Maar ook gewoon een leven nemen."

Godsammekraken | 11-04-15 | 12:11

Het kompas draait als een tol nadat een beleidsman één tripje heeft gemaakt naar SA en $$ op zak heeft.

Zuidnederlander | 11-04-15 | 12:08

Goed stuk weer van Arabist Hans Jansen. Geen speld tussen te krijgen.

Lauwe Koffie | 11-04-15 | 12:08

In Italie is een priester onslagen omdat hij homo-erotisch religieuze rollenspelen uitvoerde.
IS dat het Christendom?
Zelf ruim geinterpreteerd is het helder dat dat het net is en clericaal beyond not done is.
Zo is dat natuurlijk ook met IS, het lijkt alsof God roept en in een keer zin geeft aan het leven van een kansarme.
Zelfs Ayaan begint nu onderscheid te maken.
Het zal IS voorlopig niet stoppen maar het zal wel mensen de overweging geven niet naar IS te gaan.
('Neem mooie lingerie mee want dat hebben we hier niet' aldus een van de Goddelijke 'strijders'.)
Alles op een berg vegen is zo 2014.

Einde van de Domheid | 11-04-15 | 12:07

@wakkere_nederlander | 11-04-15 | 12:01

Ja? Staan ze al voor je deur?

overVecht | 11-04-15 | 12:05

Je suis Islamofoob.... en is er trots op!

Fatwabuster | 11-04-15 | 12:05

-weggejorist-

overVecht | 11-04-15 | 12:05

Het christendom gebruikte geweld voor de religie, de islam gebruikt de religie voor het rechtvaardigen van geweld.

Ik was in Haren | 11-04-15 | 12:02

De islam heeft de jihad.
Wij de Elfstedentocht.
Alleen de tocht der tochten vindt bijna nooit meer plaats.
In tegenstelling tot...

wakkere_nederlander | 11-04-15 | 12:01

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl