Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - De deelbaarheid van macht

hj.pngIn de islamitische wereld wordt macht als ondeelbaar beschouwd. Macht is daar het persoonlijk eigendom van de houder van die macht. De machthebber deelt zijn macht niet met anderen, net zo min als hij zijn vrouw met anderen deelt. Dat de macht gedeeld wordt, komt desalniettemin in de praktijk ook in het Midden-Oosten misschien wel eens een keer voor, maar in het Midden-Oosten wordt het algemeen als vanzelfsprekend beschouwd dat macht nu eenmaal ondeelbaar is. De opvatting dat macht ondeelbaar is heeft in het Midden-Oosten de absolute geldigheid van een axioma. Het is misschien niet zo dat wie in de islamitische wereld de lakens wil uitdelen, niet bereid zou zijn de macht te delen. Het is eerder zo dat het bij de betrokkenen eenvoudigweg niet opkomt dat dit mogelijk zou zijn. Macht is ondeelbaar, daarover zijn onderdaan, heerser en oppositie het eens. Macht betekent in de dagelijkse praktijk van het Midden-Oosten altijd alleenheerschappij en oppermacht. Daarom wint in de moderne tijd de oppermachthouder de verkiezingen met percentages die tegen de honderd lopen, als er tenminste verkiezingen gehouden worden. Die mooie percentages worden bevorderd door de charmante gewoonte vooraanstaande opposanten die mogelijk een verkeerd soort stem zouden kunnen uitbrengen, daags voor de verkiezingen met enig vertoon uit te nodigen op een politiebureau om daar langdurig thee te komen drinken – tot de stembureaus weer gesloten zijn. Een kiezer die weet wat goed voor hem is, zeker ten platten lande, begrijpt zodoende beter wat hij stemmen moet. Er zijn trouwens ook genoeg gewelddadiger methoden van stembusbeïnvloeding in gebruik. Het is verleidelijk hier een samenhang te vermoeden met hoe de islam in de 7de eeuw van onze jaartelling is opgekomen. De islam leert dat Mohammed (570?-632?) als krijgsheer en profeet in Arabië alle macht in de schoot geworpen kreeg, dat zijn macht daarom ongedeeld en onbegrensd is geweest, en dat zijn opvolgers vanuit dezelfde visie op macht op dezelfde manier hun imperium gerund hebben. De eerste christelijke vorsten en vorstjes hadden het moeilijker. Die werden vanaf dag 1 voor de voeten gelopen door abten die een klooster regeerden en bisschoppen die een diocees achter de hand hadden. Een bisschop of een abt werden nog al eens vergezeld door met knuppels bewapende monniken, en dat moet een vorst af en toe te denken hebben gegeven over de aard en de grenzen van zijn macht. Waar het om politieke macht ging, is het antieke christelijke Europa meestal van oordeel geweest dat macht beperkt, begrensd en deelbaar hoorde te zijn. Ook in de leer van de kerk werd het doorgaans zo voorgesteld, overeenkomstig een bekende uitspraak van Jezus: ‘Geef de keizer wat des keizers is, en geef God wat God toekomt’. Het tolereren van oppositie of het samenwerken met andere houders van macht is maar een paar kleine stappen verder op dit glibberige pad. Het moeten delen van macht leidt bovendien tot redeneren, overtuigen, overleggen, nadenken – allemaal zaken die in sommige delen van de wereld in hoog aanzien staan. In de loop van de middeleeuwen koos de islam een andere richting. De islamitische theorie is niet een noodzakelijk uitvloeisel uit een aantal verzen in de koran, maar wordt wel steevast aan een koranfragment opgehangen. Koran 5:44, einde van het vers, zegt in de interpretatie zoals die geformuleerd is door bijvoorbeeld de beroemde Syrische beroepsmoslim Ibn Taymiyya of de historicus en korancommentator Ibn Kathir (beiden rond 1300) dat een vorst die niet regeert volgens de sharia een doodzonde heeft begaan: hij is door af te wijken van de sharia afvallig geworden, en zal gedood moeten worden: ‘Wie niet regeert volgens wat God heeft neergezonden, dat zijn de ongelovigen’, zegt de koran. Een vorst die in overeenstemming met de regelingen van de sharia wil regeren kan geen compromissen sluiten want compromissen leiden ertoe dat zijn beleid van de zuivere sharia gaat afwijken. Zo’n afwijking levert op dat hij afvallig is geworden. Desgewenst is het voor de vrienden en vriendinnen van de islam niet moeilijk koran 5:44 anders uit te leggen dan Ibn Taymiyya dat gedaan heeft, maar het gaat niet om de juiste uitleg (als die al bestaat), het gaat om de uitleg die de gemeenschap van de gelovigen als gemeenschap geeft aan een koranfragment als 5:44. De collectieve opvattingen van de beroepsmoslims zijn hier doorslaggevend, niet de overpeinzingen van de filologen in hun studeerkamers. Wanneer er, in theorie, maar één soort juist beleid is (nl. dat van de sharia), en wanneer de macht die dat beleid uitvoert geen rekening hoeft te houden met andere machthebbers, dan is, ook weer alleen in theorie natuurlijk, integratie binnen één staat met gemeenschappen die niet volgens de sharia willen leven niet bepaald een voor de hand liggende mogelijkheid.

Reaguursels

Inloggen

unspiek | 15-03-15 | 21:14 Het interview met Hans Jansen doet mij zeer denken aan een eerder interview met islamcriticus Paul Weston. Alleen de toon is nog meer die van de politiek correcte journalist-activist die de bij voorbaat verdachte islamcriticus doorzaagt op vermeend extreem-rechts-nazi-goebbels-mein-kampf-gedachtengoed. En dat terwijl Paul Weston het heeft over het beschermen van de moderne open samenleving tegen een ideologie die luid en duidelijk aankondigt die moderne open samenleving te willen afschaffen.
www.youtube.com/watch?v=-PUifacHUM8

Benedict Broere | 16-03-15 | 16:11

unspiek | 15-03-15 | 21:14 Dergelijke interviewers lijken nog veel meer intimidatie, repressie, verkrachtingen, moorden en vernietiging van cultuur nodig te hebben om ervan overtuigd te raken dat hun politiek correcte idee van de islam misschien toch niet helemaal overeenstemt met de werkelijkheid. Maar: interessant interview, bedankt voor het plaatsen. Hier Hans Jansen in het Europees Parlement: www.youtube.com/watch?v=AdI7zlp8ex0

Benedict Broere | 16-03-15 | 15:00

Flying_Moroccan | 15-03-15 | 17:27 Lees wat betreft de islam niet enkel de politiek correcte en islamgunstige variant, maar lees die van echte historici, en lees ook die van islamcritici. Van bijvoorbeeld Robert Spencer, Bill Warner, Tom Holland, enzovoort. Het internet is er tegenwoordig vol mee, met videos en artikelen en verwijzingen naar boeken, enzovoort. Wat ik er zelf zo uit kan opmaken, dat is dat de islam ongeveer een eeuw na Mohammed bedacht is door kalief Malik, puur om een instrument te hebben om diverse pas veroverde volken onder de duim te houden. Waarbij Mohammed waarschijnlijk nooit heeft bestaan en net zo een legende is als bijvoorbeeld Robin Hood. De islam lijkt daarbij ten zeerste bedacht vanuit de wrede mentaliteit van destijds stamhoofden in de woestijn. Althans, diverse deskundigen zeggen dat datgene wat ISIS uitvreet aan verkrachting, moord en vernietiging precies is wat de islam voorschrijft. De islam wordt geschat verantwoordelijk te zijn voor de moord op een kwart miljard andersdenkenden en de vernietiging van diverse culturen. En dat proces is nog steeds gaande en heeft recentelijk nieuwe stimulansen gekregen (oliekapitaal). Daar komt bij dat vanwege WOII de Westerse cultuur grote remmingen heeft om de opmars van de islam te weerstaan. Of eigenlijk is de huidige Westerse cultuur met al z’n vrijheden en grote tolerantie, ideaal voor een snelle en totale islamisering. Dus de islam maakt grote kans om ook in de Westerse cultuur zeer veel schade aan te richten. Totdat men in de Westerse cultuur eindelijk eens tot bezinning komt. Want wie vindt het nou leuk, al dat verkrachten en onthoofden bij je in de buurt? Met vervolgens algemeen die gezellig totalitaire monocultuur, die zich met grof geweld aan iedereen opdringt. Islamisering betekent dramatisch zakken in bijvoorbeeld de Social Progress Index, naar het niveau van Pakistan, het land van de pure islam.
www.youtube.com/watch?v=nwo5xpO390k

Benedict Broere | 16-03-15 | 12:28

-weggejorist-

Flying_Moroccan | 15-03-15 | 17:27

-weggejorist-

Flying_Moroccan | 15-03-15 | 17:21

Peter Emile | 14-03-15 | 14:00
“God is dood, Nietzsche is dood, en zelf voel ik mij ook niet zo lekker”, aldus Woody Allen in een beroemd commentaar op de Westerse Zeitgeist. Ongetwijfeld staan we met de christelijke schuldcultuur zeer zwak tegenover de fascistoïde en nooit zelfkritische islam. Maar wat te denken van het post-christelijke cultuurrelativisme en het zelfhatende weg-met-ons-denken dat al jaren dominant is in de media en op de universiteiten? Is dit een soort seculier geworden schuldcultuur? Ik denk dat vele zichzelf zeer beschaafd achtende burgers de schrik van hun leven krijgen als ook maar iets in hun uitlatingen over de ‘multiculturele samenleving’ hen met het woord ‘racist’ opzadelt. Zodat je kan zeggen dat we eigenlijk al jaren gedresseerd worden door een moraal die het ons onmogelijk maakt hardop na te denken over maatregelen die daadwerkelijk onze moderne open samenleving beschermen tegen de fascistoïde islam. Het is zelfs zo dat het tot onze wetgeving hoort om de islam terwille te zijn in z’n drang om overal in de Westerse cultuur van alles aan faciliteiten te planten. Kijken we evenwel terug in de geschiedenis, dan zien we dat juist vanuit het christendom de opmars van de islam diverse malen gestuit is en ook teruggedrongen. En volgens mij had dat toen weinig te maken met cultuurrelativisme en weg-met-ons-zelfhaat. Of anders gezegd: wat het ook is dat toekomstig de islam gaat stoppen en terugdringen, het zal een andere cultuur zijn, een cultuur die werkelijk weerstand biedt.

Benedict Broere | 15-03-15 | 01:50

@Peter Emile | 14-03-15 | 14:00
Prima post! Ik werd er botergeil van toen ik 'em Freudiaans een beetje aanpaste (doe ik wel vaker):

"Maar een goed verstaander weet dat dit de naargeestige praktijk is van de homoseksuelen.
Homosexualiteit wordt aangedreven door testosteron.
Homosexualiteit is bedacht, uitgevonden en wordt in stand gehouden door mannen - net zoals het geval is bij de lesbiënnes.
Door mannen, vóór mannen en ten gerieve van mannen.
De nauwelijks verhulde doelen van deze ideologie zijn geweld, macht als gevolg van dat geweld en scrupule-loze sex als gevolg van die macht."
 
God heeft ons ook de gave tot mensonterend geweld gegeven. Misschien eren we God wel met al die F-16 vluchten en op hun beurt doet ISIS ook maar een florijn in de ondeelbare zak.

Vark Merheijen | 15-03-15 | 00:21

> Macht is ondeelbaar, daarover zijn onderdaan, heerser en oppositie het eens. Macht betekent in de dagelijkse praktijk van het Midden-Oosten altijd alleenheerschappij en oppermacht.
Mogen wij hieruit de conclusie trekken dat het brengen van democratie met bommen hier knalhard tegenin gaat? En dat tegen de natuur ingaan altijd resulteert in geniepige uitspattingen?
Alhoewel het brengen van democratie in Irak tegen ISIS ziet er in iedergeval lekker uit: www.youtube.com/watch?v=6N5IQxrac6g

Vark Merheijen | 15-03-15 | 00:01

> ‘Wie niet regeert volgens wat God heeft neergezonden, dat zijn de ongelovigen’ - Arabische SGP
'Men waarschuwt op vrome wijze voor het verspillen van Gods gaven, maar welke gave van God is te vergelijken met de liefde, die Hij het mensenhart schonk?' - Kiërewietgaard
 
Tenslotte kwam de man die 1000 geldstukken had gekregen en zei: 'Meneer, ik wist dat u een hard mens bent. Ik was bang dat u mij zou afnemen wat ik had verdiend. Daarom heb ik uw geld in de grond verstopt. Hier hebt u het terug.'
De heer antwoordde: 'Je bent een slechte, luie knecht. Je wist dus dat ik je je verdienste zou afnemen. Je had het geld in ieder geval op de bank kunnen zetten.
Wie niets doet met wat hij heeft, zal zelfs de kleinste verantwoordelijkheid worden afgenomen. Met deze knecht valt niets te beginnen. Gooi hem buiten, in de diepste duisternis. Daar is wroeging en verdriet.' - Mattheüs 25 gouwezakkenparabel
 
> het gaat niet om de juiste uitleg (als die al bestaat)
Inderdaad, het gaat om de (al dan niet opgelegde) persoonlijke interpretatie en het vervolgens strikt hiernaar handelen. Zoals het Katholieke geloof heiligen en pausen als obstakel tot God opwerpt, zo denken en handelen vele Moslims naar de grillen van een select groepje geestelijken. Al verschilt dit natuurlijk ook per stroming binnen de Islam, de geestelijke staat op een voetstuk, en als zo'n enkele malloot een fatwa uitspreekt dan kan een aantal Moslims van slachtoffer in een pion veranderen. Het terugnemen van Jihadisten probeert een zwarte pion wit te wassen, hetgeen niet of nauwelijks gaat lukken. En gevaarlijk is als we die pion dicht bij onze torens, koning en koningin plaatsen.

Vark Merheijen | 14-03-15 | 23:37

Peter Emile | 14-03-15 | 14:00
Topper!

Bernard Couperus | 14-03-15 | 18:57

Helder als altijd. Maar hoe zit het hier met politieke macht. Wordt die nog gedeeld? De politieke leiders leggen één keer per vier jaar uit wat ze hadden willen doen om het vervolgens weer vier jaar te verpluchen met taxiritjes, flesjes wijn van 126 euro, vriendjespolitiek en criminele bescherming van bv Demmink. Om vervolgens te beloven dat ze het allemaal anders gaan doen en daarna weer leugenachtig verder te gaan.

svg | 14-03-15 | 17:29

Deze tweedeling in beschaving is momenteel een realistisch toekomstscenario - als reactie op massa-immigratie, islam, globalisering, vercommercialisering, de heerschappij van de multinationals.
Van Duyvenbode | 14-03-15 | 16:22

Vervang 'een realistisch toekomstscenario' door 'al de huidige situatie' en ik onderschrijf.
Mutinationals en de, in oppervlakkige over-tot-de-orde-van-de-dag-berichtgeving immer abstract betitelde 'financiële markten' overvleugelen al enige tijd nationale overheden in slagkracht.
Voeg daar onverantwoord grootscheepse kanslozenimport met een al even antidemocratische relideologie (samentrekking van..., precies) aan toe en je weet in welke puinhoop we al lang zijn beland.

Over de globalisering, commercialisering en lang-leve-de-lol-en-na-ons-de-zondvloed-cultuur van vele autochtone West-Europeanen valt ook nog het een en ander te zeggen, maar dat is dan voor een volgend tegeltje.

De Vrijlansier | 14-03-15 | 17:09

maar wat stelt u voor dokter , bestraling of chemo ?

nemeton | 14-03-15 | 16:42

Laten we eens kijken naar de deelbaarheid van de maatschappij.
Waar we nu al in zitten is een tweedeling in de maatschappij.
Dat begrip tweedeling is al oud, maar ging uitsluitend over een tweedeling in inkomen en vermogen. Dat kan echter meer gaan omvatten. Je krijgt een deel van de maatschappij dat leeft van wetenschap, techniek en vooruitgang, maar dat is toegankelijk voor een beperkt aantal mensen. Daarnaast heb je een ander deel dat een terugval meemaakt in ontwikkeling, waar allerlei demonen de kop opsteken, van fundamentele islam tot gangsterisme, van etnische conflicten tot brute dictatuur. Deze tweedeling in beschaving is momenteel een realistisch toekomstscenario - als reactie op massa-immigratie, islam, globalisering, vercommercialisering, de heerschappij van de multinationals.

Rest In Privacy | 14-03-15 | 16:22

" maar je kan niet alle mensen de hele tijd belazeren"

Dit vereist wel van de mensen dat zich gaan inlezen en verdiepen in zaken en mentaal in beweging komen.

kloopindeslootjijook | 14-03-15 | 16:18

Probleem is vooral dat de politiek grotendeels vastzit in de Absolute Waarheid dat de islam een soort protestantisme is dat vol zit met goede bedoelingen en vrede en barmhartigheid, en dat al die islamaangedreven terreur wereldwijd een misvorming is van de ware islam. Hadden we eerder een dergelijk wegkijken gekend, dan hadden de Waffen-SS en de Gestapo en de Concentratiekampen niets met Mein Kampf te maken gehad, netzomin als de Goelag Archipel en de Culturele Revolutie en de Killing Fields dan iets te maken zouden hebben met Das Kapital. Tegenwoordig wordt een miljoenenpubliek in de Westerse wereld consequent voorgelogen over de ware bedoelingen van de islam. En dat terwijl de islam zelf via allerlei kanalen heel duidelijk zegt de Westerse cultuur te willen vernietigen. Zoals de islam daar ook al op diverse plaatsen mee bezig is – zie de nogozônes. Van toepassing is hier een uitspraak van Abraham Lincoln en die gaat aldus: ”You may deceive all the people part of the time, and part of the people all the time, but not all the people all the time.” Vrij vertaald: “Je kan heel het volk enige tijd voor de gek houden, en je kan een deel het volk de hele tijd voor de gek houden, maar je kan niet alle mensen de hele tijd belazeren.” Ik vrees evenwel dat het allemaal nog veel erger moet worden, voordat eindelijk de juiste maatregelen komen. En dan maar hopen, dat het dan niet al te laat is.

Benedict Broere | 14-03-15 | 16:07

@VanBukkem | 14-03-15 | 14:11
Moet eens kijken hoe snel Ottomanië reageert als we enige legitimiteit aan Al Bagdadi geven. Dan vindt Erdogan hem plotseling veel minder lief, als concurrent in de islamitische pikorde.

frank87 | 14-03-15 | 15:44

Ik ben blij dat vandie miljarden in ieder geval € 8500 belastinggeld per maand (of zoiets) bij Hans Jansen terecht komt in het EU parlement. Een schrale troost.

Piet Karbiet | 14-03-15 | 15:31

Moslima's die wereldwijd in groten getale tegen de profeet, het boek en de man in opstand komen? Wensdenken. Sterker, kijk om je heen: het aantal hoofddoeken is in 15 jaar tijd verveelvoudigd.

In het nieuwe shariaministaatje Atjeh maken vrijwel geheel bedekte vrouwen deel uit van de controlerende moslimpolitie. Ook onderwijs blijkt dus geen enkele garantie tegen de religieuze domheid (een islamitische universiteit is een meelijwekkende contradictio in terminis).

De Vrijlansier | 14-03-15 | 15:27

-weggejorist-

wahalla | 14-03-15 | 15:25

De christelijke cultuur is een schuldcultuur.
De islamitische cultuur is een schuld-ontkenningscultuur.
Peter Emile | 14-03-15 | 14:00

Precies. En die twee zaken hebben de cultureel-politieke ondermijning van West-Europa mogelijk gemaakt, nog voordat de bovenmodalende leeghoofdige goedmens (gezindte doet er de facto niet eens meer toe) het stokje van de ouderwetse confessioneel overnam. De empathische 'schuldige' reikt de agressieve 'onschuldige' blind en doof de hand.

De Vrijlansier | 14-03-15 | 15:14

@Grrrrbachov | 14-03-15 | 14:52
Eens.

VanBukkem | 14-03-15 | 14:59

De vrouwen daar komen nooit in opstand. Hier blijven ze ook met een hoofddoek lopen en op dezelfde clubs stemmen, hoewel ze zien hoe het wel kan.
Als ik moslima was stemde ik op Wilders.
Denken die vrouwen werkelijk dat ze maar half de waarde van een moslimman hebben voor Allah? Zoiets als een geit of broedstoof?
Geloof kan een raar ding zijn.

Mantisomantis | 14-03-15 | 14:57

En ja, grappig hoor, die tweede reactie over Saddam Insane (@VanBukkem).. maar Saddam Insane is door de CIA aan de macht geholpen, en aan de Irakezen opgelegd door het Westen. Dus eigenlijk lach je alleen maar jezelf uit als je grappen maakt over de schijnverkiezingen onder Saddam's bewind.

Grrrrbachov | 14-03-15 | 14:52

Het is een mannencultuur, als er al verandering zou komen, dan zou dat door moslima's geinitieerd moeten worden. Laat de vrouwen maar in opstand komen!
Dhr. de Wit | 14-03-15 | 14:32

--------

Misschien beter van niet! Vrouwen kunnen nog veel fanatieker zijn dan mannen. Ook als het om de verdediging van de islam gaat. Onderschat hen niet.

Willibald von Klúúúk | 14-03-15 | 14:51

Hans Jansen heeft het over de islamitische wereld, daarna heeft ie het opeens over het Midden-Oosten. Wist je dat de islamitische wereld vele malen groter is dan alleen het Midden-Oosten. Echt waar!

Grrrrbachov | 14-03-15 | 14:50

@Peter Emile | 14-03-15 | 14:00
Heel mooi verwoord!

Het is een mannencultuur, als er al verandering zou komen, dan zou dat door moslima's geinitieerd moeten worden. Laat de vrouwen maar in opstand komen!

Dhr. de Wit | 14-03-15 | 14:32

@frank87 | 14-03-15 | 13:42
Van mij maggie. Ik ben namelijk niet principieel tegen een kalifaat(je) daar ergens in die zandbak. Zolang het daar maar bij blijft. En zolang ze ons maar niet lastig vallen met dat idiote gedachtegoed. Eenzelfde soort verstandhouding als met dat achterlijke Saudische koninkrijk zegmaar.
Een kalifaat(je) heeft namelijk het grote voordeel dat het een onweerstaanbare magnetische werking heeft op idioten hier in het westen. Zo raken wij mooi van die idioten af.
En mochten ze daar in dat kalifaat(je) last krijgen van expansiedrift, dan is dat wat mij betreft in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de buren in de regio, te weten de Iraniërs, de Israëli's en de Ottomanen, om dat te beteugelen. En eerlijk gezegd heb ik wat dat betreft redelijk vertrouwen in de Iraniërs en de Israëli's. De Ottomanen vertrouw ik de laatste tijd wat minder.

VanBukkem | 14-03-15 | 14:11

Goed stuk

metdedag | 14-03-15 | 14:05

Van Duyvenbode | 14-03-15 | 13:31
Er zit een duivels kantje aan de islamisering van Europa. Het continent is te groot en afwijkend om de footprint van de ware islam vast te houden. Begrijp me goed, ik ben een fel tegenstander. Maar mocht het gebeuren dan zal de ware islam de nek om worden gedraaid.
M.a.w. het wordt van binnenuit gesloopt.
Ik ben er van overtuigd dat de moslims die willen islamiseren hier nog niet over hebben nagedacht. Het intellect is eenvoudigweg niet aanwezig.

Smarties | 14-03-15 | 14:02

Citaat:

"Wanneer er, in theorie, maar één soort juist beleid is (nl. dat van de sharia), en wanneer de macht die dat beleid uitvoert geen rekening hoeft te houden met andere machthebbers, dan is, ook weer alleen in theorie natuurlijk, integratie binnen één staat met gemeenschappen die niet volgens de sharia willen leven niet bepaald een voor de hand liggende mogelijkheid."

Jansen legt hier steeds - waarschijnlijk uit beleefdheid, uit cynisme of uit cynische beleefdheid - steeds de nadruk op "in theorie".

Maar een goed verstaander weet dat dit de naargeestige praktijk is van de islam.
De islam wordt aangedreven door testosteron.
De islam is bedacht, uitgevonden en wordt in stand gehouden door mannen - net zoals het geval is bij de andere monotheïstische religies.
Door mannen, vóór mannen en ten gerieve van mannen.
De nauwelijks verhulde doelen van deze ideologie zijn geweld, macht als gevolg van dat geweld en scrupule-loze sex als gevolg van die macht.

Met als bijkomend verschijnsel dat die absolute macht elk verantwoordelijkheidsbesef overbodig maakt; als je als man absolute macht hebt - of dat nou is binnen het gezin, binnen een familie, een stam of als absoluut heerser over een natie - dan hoef je immers nooit enige verantwoording af te leggen.

Dat is ook precies de reden waarom moslims een op zijn zachtst gezegd moeilijke verhouding hebben met het begrip 'verantwoordelijkheid'.

Het bestaan van 'verantwoordelijkheid' is iets dat in die kringen dan ook vrijwel altijd wordt ontkend, of op zijn minst afgeschoven; alle ellende die de moslimgemeenschap over zichzelf afroept, is altijd de schuld van een ander. Elke moslimcrimineel zal tijdens de ondervraging op een politiebureau altijd ontkennen dat ie ook maar íets gedaan heeft. De beruchte 'schaamtecultuur' met zijn ontkenningsgedrag is een rechtstreeks gevolg van de moeilijke verhouding van moslims met het begrip 'verantwoordelijkheid'. Gewoon, omdat dat begrip niet verenigbaar is met het begrip 'absolute macht'.

Daarom ook is de islam volstrekt onverenigbaar met een westerse democratische samenleving, waarin niet alleen macht gedeeld wordt, maar ook verantwoordelijkheid geaccepteerd wordt. Althans, in beginsel. En als er keihard bewijs opduikt in de vorm van een bonnetje.

De christelijke cultuur is een schuldcultuur.
De islamitische cultuur is een schuld-ontkenningscultuur.
En dat laatste is bepaald niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van zoiets als introspectie en zelfkritiek.

Peter Emile | 14-03-15 | 14:00

hier wordt de macht ook niet gedeeld want de machtspartijen VVD CDA PvdA CU en GL willen allemaal precies hetzelfde en houden elkaar en zichzelf al tientallen jaren aan de macht, feitelijk is het 1 partij en zijn dit labels van dezelfde partij. Wij stemmen op iets vaags als een partij maar hebben geen enkele zeggenschap over wie welk baantje krijgt.

wlodek | 14-03-15 | 13:55

@omanders | 14-03-15 | 13:29

- - -
Zolang een mens zijn innerlijk van buitendingen afhankelijk laat zijn, is die mens niet vrij. Of het nu om godsbeelden, verzekeraars met mooie praatjes gaat, of het geloof in een huwelijk: men is onvrij en dit vanwege een [al dan niet ernstige] vervorming van de basale overlevingsangst, dat gevoed wordt door het dualistisch denken. Mensen willen graag bij een groep horen, want mensen denken dat dat een bepaalde mate van veiligheid biedt, maar die groep biedt slechts schijnveiligheid. Wat hen bindt is angst, de enige constante factor. Angst voor wat anderen uit de groep wel zouden kunnen denken en zo ontstaat uit schijnveiligheid schijnheiligheid.

Cosmic Traveller | 14-03-15 | 13:47

De macht in Nederland is in handen van de door god bovenons geplaatsten waar we graag voor buigen en klappen.

rechtsdwalendeautist | 14-03-15 | 13:47

Het is ook niet makkelijk:
"And whoever does not judge by what Allah has revealed - then it is those who are the disbelievers."

om dan alleen maar de zelfs geintereseerde onderzoekende vraag te stellen; waarom is dat zo? als je weet wat er met disbelievers kan gebeuren.

Daarom zijn er waarschijnlijk weinig kritische of vragende geluiden.

kloopindeslootjijook | 14-03-15 | 13:46

-weggejorist-

Kolbjørn Varmann5983 | 14-03-15 | 13:42

@VanBukkem | 14-03-15 | 12:24
Meneer Bagdadi(of hoe heet die kalief nu) wil de plek van Sadam e Assaf wel innemen begreep ik.

frank87 | 14-03-15 | 13:42

Maar stel je nu eens voor dat de islam wereldwijd onverdeelde macht krijgt.
Dan is er na een jaar of 50 niks meer over van de wereld zoals wij die nu kennen en alles komt dan langzaam tot stilstand. Op een gegeven moment zou de stroom uitvallen, geen water meer uit de kraan komen, niks meer onderhouden worden.
Er zullen geen uitvindingen meer gedaan worden, geen nieuwe ontdekkingen op wat voor gebied dan ook en zullen er waarschijnlijk levensgevaarlijke ziektes zoals ebola, de pest en typhus uitbreken.

Maar zover zullen we het in Europa niet laten komen, let op mijn woorden.

Dhr. de Wit | 14-03-15 | 13:41

@Macht corrumpeert per definitie.
WillemRuis | 14-03-15 | 13:16

- - -
Alleen als er eigenbelangen in het spel zijn. En dat is inderdaad 99,9 procent van de tijd het geval.

Cosmic Traveller | 14-03-15 | 13:39

@ Benedict Broere | 14-03-15 | 13:20
Idd. Hèt wapen tegen religie is de wetenschappelijke methode en wetenschappelijke kennis. Die kan alleen maar - of vooral - floreren in een geletterde wereld.
De beste strategie voor een religie-vrije toekomst is daarom volgens mij: het wereldbeeld dat religies schilderen en de claims die religies doen heel specifiek leggen naast de wetenschappelijke feiten. (En deze weerleggingen verplichte kost maken in het onderwijs en voor nieuwkomers.)
Opdat de 'Niaks' (lees: onnozelen) van deze wereld in ieder geval de mogelijkheid wordt geboden om de waarheid te leren. Hoewel sommige 'Niaks' altijd wel zullen blijven hangen in de infantiele fase...

Aristotalloss | 14-03-15 | 13:39

Als de islamisering van de Westerse wereld werkelijk een serieuze zaak wordt, dan betekent dat een intellectuele verwoestijning en gestaag wegzakken in stompzinningheid, achterlijkheid en wreedheid.
Benedict Broere | 14-03-15 | 13:20
Dat klopt uiteraard. Het voordeel is dat dit gevaar duidelijk kan worden gezien; niet door iedereen natuurlijk, zoals de Pechtolds van deze wereld, maar door veel mensen wel. Wat overigens niet betekent dat het niet zal gebeuren.
Er zijn in deze tijd andere gevaren aan te wijzen, ze zijn veel en verscheiden. Beschaving gaat niet vanzelf, zullen we maar zeggen, maar vergt werk en onderhoud. En beschaving is ook niet altijd leuk, want vereist zelfbeheersing, gebruik van verstand, planning, inzet, inzicht.

Rest In Privacy | 14-03-15 | 13:31

Niet out of the box kunnen/willen/mogen/durven denken was lang de rem op de wetenschappelijke ontwikkelingen in Europa.

Uiteindelijk zie je dat met de nieuwe ontdekkingen (Marco Polo ontdekt het bestaan een niet-Christelijk China bv, dan zit je in de 13e eeuw) men langzaam gaat relativeren.

Er zijn bv sociaal dwingende kerkelijke toestanden in NL. Die mensen kunnen/willen/mogen/durven bv nog steeds niet op een afstandje naar hun eigen geloof kijken.

kloopindeslootjijook | 14-03-15 | 13:29

@Niak | 14-03-15 | 12:31


Die atheisten die dit ideaalbeeld proberen in feite de aloude Christelijke belofte te vervullen: Verlossing van het kwaad. Tel daarbij op dat men gelooft dat die verlossing komt door Goden af te zweren en het komt wel heel dicht bij het christendom te liggen.


John N. Gray heeft atheisme al eens een christelijke ketterij genoemd.

omanders | 14-03-15 | 13:29

Zeer subversief voor despotisme en totalitarisme en religieus fanatisme is analytisch denken en het daarmee samenhangende individualisme, neiging tot autonomie en vragen stellen, scepsis, kritiek, onderzoek, objectiveren, ontregelen, enzovoort. Analytisch denken wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld intensieve omgang met taal, en dan vooral alfabetische taal. Forse wendingen naar groter individualiteit en rationaliteit zie je in de antiek Griekse cultuur en daarin het intensief gebruik van het alfabet en in de Europese cultuur na de introductie van de boekdrukkunst. (Hierover schrijven o.a. Derrick de Kerckhove, Walter Ong, Andre Klukhuhn, Jos de Mul en Iain McGilchrist.) In de islamitische wereld zijn zeer velen (800 miljoen) analfabeet. En de overigen hebben op school vooral geleerd niet na te denken en vragen te stellen maar te gehoorzamen en zich te plooien naar het bestaande. Als de islamisering van de Westerse wereld werkelijk een serieuze zaak wordt, dan betekent dat een intellectuele verwoestijning en gestaag wegzakken in stompzinningheid, achterlijkheid en wreedheid. Christendom was trouwens van begin af aan zeer subversief, omdat het het individu in bescherming nam tegen het toenmalige Romeinse despotisme. Eeuwen later krijgt het evenwel zelf despotische trekken, vanwege intensieve verwikkeling met macht en politiek. ‘Power corrupts and absolute power corrupts absolutely.’

Benedict Broere | 14-03-15 | 13:20

Toen u begon Meneer Jansen dacht ik dat het zou gaan over de VVD de laatste tijd, daar leek het even op.

Lil 1 | 14-03-15 | 13:19

Macht corrumpeert per definitie.

WillemRuis | 14-03-15 | 13:16

Iemand nog nieuws over opnieuw een corrupte politicus? Hoe zou het trouwens met buklaaf Tofik Dibi zijn, nog steeds bij zijn moeder in de kost maar is hij eindelijk uit de kast?

eerstneukendanpraten | 14-03-15 | 13:13

@BekiekUtMoar | 14-03-15 | 12:27
Nee, het ligt aan de islam.

illuvatar | 14-03-15 | 13:03

@enohPi | 14-03-15 | 12:14
Geen zorgen, u hoeft niets te doen, deze grens komt rap naar u toe.

illuvatar | 14-03-15 | 13:01

Al kan ik me de politiekmoeie houding van de niet-linksdraaiende burger anno 2015 helemaal voorstellen, niet gaan stemmen vind ik geen optie. Om dat recht voor ons te heroveren zijn, nog niet eens zo heel lang geleden, heel, heel veel mensen gestorven.
Ik kan het daarom voor mijzelf gewoon niet verantwoorden om niet te gaan stemmen, al is de keuzewaaier deprimerend beperkt.

Prioriteit deze keer lijkt mij om de Vijfde EU-Colonnisten van D66 niet nóg meer zuurstof te geven. Zelden zo'n arrogante, gevaarlijke, eurozieke antidemocraat gezien als het Leidse corpssoepballetje dat daar de populist (jazeker) van dienst is.

De Vrijlansier | 14-03-15 | 12:45

@Niak | 14-03-15 | 12:31
Ik post deze nog maar eens een keer, van Stichting Skepsis:
www.skepsis.nl/religieusbrein.html

"Hiermee raken we aan de tragiek van het onderzoek naar de neurale basis van religie: het laat zien waarom zoveel mensen in goden geloven, en haalt daarmee dat geloof onderuit, maar tegelijkertijd leidt het tot de onvermijdelijke conclusie dat we er waarschijnlijk nooit vanaf zullen komen. Het zit te diep in onze hersenen ingebakken."

Ars Vivendi | 14-03-15 | 12:37

In Nederland wordt de macht gedeeld met PvdA en D66. Alleenheerschappij van de juiste partijen zou een hoop verbeteren. Want we gaan het allemaal weer zien 18 maart en niemand hoeft verbaasd te zijn: welkom Europa, welkom dobbernegers, welkom jihadstrijders, welkom bijstandstokkies, welkom declaratiemaffiosi!

de Voorzittert | 14-03-15 | 12:35

7e eeuw. Moorse invasie in Al-Andalus, Spanje. Joodse sefardische gemeenschap(sefardiem), plus de christelijke mozaraben moesten wel extra belasting betalen. DAN werd je met ´rust´ gelaten, jawel. Maar nu komt het:

Met de komst van de fanatieke Almohaden uit Noord-West Afrika wordt echter de beschermde status van joden in moors Spanje niet langer gerespecteerd.(citaat sider.org) Let op dat ´Noord-West-Afrika´.

Wat zit er toch in het eten van die lui dat ze zich al eeuwen compleet belachelijk maken met dat ´schofterig´ tuiggedrag.

Je had ooit fantastische woestijnblues en gitaristen uit Mali - Ali Farka Touare, of de ´harpist´ Toumani Diabete. Werden wilde feesten georganiseerd. Dansen, rokjes. Bier! Maar nu, jullie foute Malinezen, loopt men weer verplicht in een of ander lomp gewaad en moet dat Boek overal bij worden gehaald. In mijn wereldbeeld gewoon ´verstoring van de openbare orde´. Betekent natuurlijk niet dat Nederlandse mini ´troepen´ van Hennis ernaartoe moeten.

Laat die Malinezen zelf de kastanjes uit het vuur halen.

chicago river | 14-03-15 | 12:35

@ Aristotalloss | 14-03-15 | 12:17

En natuurlijk het belangrijkste van allemaal:
Nooit meer mensen met van die domme oneliners!

Niak | 14-03-15 | 12:34

Lezenswaardig stuk. Daarom moeten alle afvalligen en oppositie (kritische cineasten/ politici/ cartoonisten) ook dood. Opdat de schaapjes het wel uit hun hoofd laten om openlijk vragen te stellen.

atheïstisch stemvee | 14-03-15 | 12:34

De geschiedenis leert dat zonder strijd de macht niet gedeeld wordt. Zelfs Francis Fukuyama, die na de val van de USSR de victorie van de liberale democratie kraaide, moet nu, 25 jaar na dato, bekennen dat de regering momenteel in het westen gekocht wordt door steenrijke belangengroepen en dat wanneer de mensen niet voor hun eigen belangen opkomen, de macht eindigt bij een kleine groep rijken. De strijd om de macht komt nooit ten einde, in de islam niet, in het westen ook niet.

Rest In Privacy | 14-03-15 | 12:31

@ Aristotalloss | 14-03-15 | 12:17

Ja, en als het niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks. Religie is misschien al een jaar of 20 000 oud maar ooit breekt die dag aan dat we iedereen een pilletje kunnen geven en dan hapserdeflaps, zo heel die zwakte voor religie uit het menselijke DNA. Dat worden prachtige tijden man! We hebben dan wel nieuwe vloeken nodig en zo. Jezus dit en jezus dat zal dan wel een beetje uit de mode geraken. Wat dacht je van "Oh My Science" en Darwindomme nog aan toe! Of ... heilige computer! Of ... potverdezwartekracht wetten van newton (calculus zei met hem)

Oh ja en peuters die we dromerig naar de hemel zien kijken daar voeren we met terugwerkende kracht een abortie op uit.
Oh man, wat word het leven op aarde dan mooi zeg, wanneer er helemaal geen religie meer is. Dan gaan mensen nooit meer stom doen tegen elkaar of iets denken wat niet waar is of dronken achter het stuur zitten. Er zal dan geen oorlog meer zijn want als er geen religie meer is dan komen al die grondstoffen die zich al jaren verstoppen te voorschijn en dan hebben we weer voor een eeuwigheid aan olie. En kernfusie gaat het dan natuurlijk wel doen wanneer niemand meer in God geloofd. Oh man, en dan gaan we buitenaardse wezens onmoeten en als ze er een beetje kek uit zien gaan we ze lekker aanbidden en allemaal mooie kunstwerken over schilderen en zo. Dat word echt helemaal het einde van de weg. Ja.

Niak | 14-03-15 | 12:31

Van die gedeelde macht in het "antieke" chistelijke Europa is overigens ook pas sprake sinds de tweezwaardenleer van paus Gelasius I (492- 496).

taxhond | 14-03-15 | 12:27

En toch denk ik dat dit niet zo zeer met Islam te maken heeft, maar wel met een cultuur van alleenheersers en bijpassende corrupte ambtenarenlagen door de eeuwen heen. Men weet niet beter en zou niet weten wat te doen met een stuk "macht" behalve het misbruiken ervan d.m.v. corruptie.

BekiekUtMoar | 14-03-15 | 12:27

Macht aan de infadels rukkerfukkers.

Janee ??? | 14-03-15 | 12:25

Nu begrijp ik waarom die moslima haar stemkaart heeft verbrand.

Rest In Privacy | 14-03-15 | 12:24

Correctie 1/16 907 872 volgens het CBS maar als je het op twee cijfers na de komma wilt weten moet je bij de NSA zijn, die zijn altijd een stuk nauwkeuriger.

Niak | 14-03-15 | 12:24

@Ars Vivendi | 14-03-15 | 12:17
Wat Irak op dit moment nodig heeft, is een soort Saddam Hoessein.
Net zoals Syrië Bashar Al-Assad nodig heeft.
Ik had graag gezien dat het anders was, maar helaas, het is een feit.

VanBukkem | 14-03-15 | 12:24

(...) De collectieve opvattingen van de beroepsmoslims zijn hier doorslaggevend, niet de overpeinzingen van de filologen in hun studeerkamers. (...)

Spijker, kop, raak.

Dat is *exact* wat islam zo dodelijk maakt.

Parsons | 14-03-15 | 12:22

@ Janee ??? | 14-03-15 | 12:19

Allemaal 1/16 000 000 stukje macht. En dan me je vrienden knikkeren om meer macht.

Niak | 14-03-15 | 12:22

Macht aan het volk!

Janee ??? | 14-03-15 | 12:19

@ swassannuf | 14-03-15 | 12:01

Kunnen we nog iets zeggen om je van gedachten te doen veranderen?

Niak | 14-03-15 | 12:19

Sharia is gebaseerd op een verzinsel en daarom kut!

tiswat | 14-03-15 | 12:18

@VanBukkem | 14-03-15 | 12:07
Toen Saddam, Gaddafi c.s nog leefden was het in de rest van de wereld wel een stuk rustiger trouwens.

Ars Vivendi | 14-03-15 | 12:17

In the end is er maar één weg naar de toekomst: alle religie de wereld uit!

Aristotalloss | 14-03-15 | 12:17

De meetbare moslim macht is af te lezen aan het dhimmi gehalte hier in Nederland en de rest van Europa.

deraderendraaien | 14-03-15 | 12:15

Nog maar een keer:
De islam en de westerse cultuur staan haaks op elkaar en zijn absoluut onverenigbaar.

Klier van Bartholin | 14-03-15 | 12:14

En waar loopt de sharia-grens?

enohPi | 14-03-15 | 12:14

Nutteloze uiteenzetting op dit forum.
Zet het in de krant en roep het bij de DWDD.

Rest In Privacy | 14-03-15 | 12:13

@swassannuf | 14-03-15 | 12:01
Macht over je eigen reaguursel altijd +1

deraderendraaien | 14-03-15 | 12:12

En daarom moet je de moslims alle vormen van macht ontnemen in het westen. Wij houden van onze status quo.

centenkrabber | 14-03-15 | 12:12

Goed stuk Jansen. De politici zoals Peggold die geloven in een maakbare maatschappij waarin iedereen alleen met goed onderwijs en banen bij elkaar komen is onzin. Islam en onze democratie gaan gewoon niet samen. Punt.

nerugaer | 14-03-15 | 12:08

"Daarom wint in de moderne tijd de oppermachthouder de verkiezingen met percentages die tegen de honderd lopen..."

Inderdaad. Zo kan ik mij presidentsverkiezingen in Irak herinneren, die Saddam, hoe kan het ook anders, won met 99% van de stemmen. Maar wat ik mij dan afvraag: die ene % die niet op Saddam gestemd heeft, wie zijn dat? En hoe zou het nu met ze gaan? Leven ze nog?
Altijd lachen, die presidentsverkiezingen in het midden-oosten.

VanBukkem | 14-03-15 | 12:07

-weggejorist-

swassannuf | 14-03-15 | 12:01

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl