Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Aggregratietoestanden

feynmanenoffeiten100.jpg Nog elf dagen en we mogen twee vakjes inkleuren. De carnavaleske campagnes zijn begonnen. Politici dansen en lallen door ons land zonder onderweg enige hinder te ondervinden van feiten, verleden of wat we nu eigenlijk aan het kiezen zijn. We zien vooral onverkiesbare politici die druk praten over zaken waar de te kiezen instanties helemaal niet over gaan. Ten eerste kiezen we de waterschappen. Deze instantie hoort te zorgen voor dijken, vaarwegen en de zuivering van rioolwater. Punt. Het riool komt helaas niet terug in de kieskompas van de UvA. De dijk komt alleen voor als standaardvraag of er een fietspad overheen moet. De afweging tussen de kosten van verhogen of het lopen van risico`s ontbreekt volledig. Vaarwegen alleen voor recreatie, niet als alternatief voor vrachtverkeer. De meeste stellingen gaan over geldverspilling wat helemaal niet bij het waterschap thuishoort. Zoals inkomenspolitiek, projecten waar andere overheden “partner” in zijn en de verdeling van belastingdruk tussen privé personen & bedrijfsleven. Door die beleidsvraagstukken óók weer binnen de waterschappen op te pakken creëren we onnodige discussie, complexe versnipperde inkomenspolitiek en vergeet zelfs de kiezer de kerntaken. Ten tweede kiezen we nieuwe Provinciale Staten, die horen te waken over de belangen vanuit iedere provincie. Onze scherp verdeelde werkeloosheid, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en bedrijvigheid laten zien dat de Randstad en Brabant regeren, zonder de schade in te zien van achterblijvende buitengebieden. Mooiste voorbeeld blijft Groningen. Het gasdebat werd geopend met een rapportage van een halve eeuw gasproductie zonder enig oog voor de veiligheid, waarna Kamp zijn excuses aanbood. Loze woorden aangezien Kamp niet alleen een productieverlaging over de verkiezingen heen tilt, maar ook iedere maatregel die een bijdrage aan de veiligheid levert. Schijnwerkelijkheid Zwaardere bevingen zie je meestal in de nazomer, nadat er een half jaar lang driekwart minder uit de grond is getrokken. Mensen stoken vooral 's winters. In 1996 produceerde het Groningerveld 42 miljard kuub, dit halveerde in vier jaar naar de 21 kuub in het jaar 2000. Kijken we naar de grafiek met aardbevingen, dan zie ik geen enkel nuttig effect van productieverlagingen. figuurAAardbevingen534.png Met het gelul over de gaskraan creëert Den Haag zijn eigen schijnwerkelijkheid waarin het heel stoer de kraan open laat staan, of 'm heel theatraal als een echte staatsman half dicht draait. De Groningse actievoerders gaan zelfs mee op dit dwaalspoor. Ik kan helaas uit de vorige life-size experimenten met minder produceren niet afleiden dat het zelfs maar 1 beving heeft uitgesteld, afgezwakt of voorkomen. Instortingsgevaar Dat de gasproductie de huidige aardbevingen veroorzaakt heeft, wil nog niet zeggen dat iedere productiedaling of productiestop tijdig een zware aardbeving voorkomt of uitstelt. Daarom is de enige zekere weg het geschikt maken van iedere woning, ziekenhuis en school voor de huidige en komende realiteit. Tot die verbouwing elders lesgeven. De huidige inspectie van 120 scholen is volledig zinloos en schandelijke vertraging. Er is bekend wanneer die scholen gebouwd zijn, er is bekend hoe. Zelfs tot de dag van vandaag is er geen verplichting aardbevingsbestendig te bouwen. Hier, veilig achter dit toetsenbord, weet ik dat iedere school afkeur is. Aardbevingsbestendig bouwen is 6,5 miljard euro duurder, niet verplicht en dus niet gedaan. Grondwet Provinciale statenleden kiezen onze Senaat, die hoort te waken over de grondwet en de uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving. In onze bananenrepubliek ontbreekt immers nog steeds een constitutioneel hof. Helaas hebben senatoren gemiddeld 17 nevenfuncties. Ze hebben de tijd niet hun taak waar te maken. Deze Senaat heeft alleen al op het alcoholslotdossier dubbel gefaald. Niet alleen is ze door de Hoge Raad teruggefloten dat mensen niet twee keer gestraft mogen worden, ook nog door de Raad van State dat de regeling van de minister door het CBR zo star wordt uitgevoerd dat de praktijk leidt tot “ongelijkheid en willekeur”. De maatregel moet dus mee in de strafzaak, waar die altijd al hoorde. Alcoholslot De minister heeft in 2011 de Kamer en Senaat overtuigd dat het een ontzettend goed idee was om het CBR te verheffen tot procureur, rechter en beul, die zelfs een financieel belang heeft maatregelen zo vaak mogelijk op te leggen. Zelfs verdachten die in hun strafzaak waren vrijgesproken kwamen niet onder een EMA, alcoholslot of psychisch onderzoek uit. Het alcoholslot is twee keer zo vaak opgelegd als verwacht. Alle maatregelen van het CBR en strafrecht zijn nog steeds gericht op de mogelijke vrije terugkeer van de alcoholist achter het stuur. Simpelere goedkopere maatregelen zoals definitieve intrekking van een rijbewijs ontbreken. Frankrijk heeft bijvoorbeeld het geniale systeem dat een drankrijder alleen nog maar op gezette tijden via een vastgelegde route heen en weer naar zijn werk mag rijden. Het maakt niet uit of je het aardgas, de alcohol of de dijken eruit pakt, we nemen pas de juiste maatregelen als het kalf verdronken is. Aangezien deze ontoereikende bestuurscultuur zo breed verspreid is over de partijen is het voor mij onmogelijk een stemadvies te geven. Ik wens u veel wijsheid toe, leef lang en voorspoedig.

Reaguursels

Inloggen

Vanaf 38 minuten als je youtube niet naar de tijd springt die in de URL zit.

Niak | 08-03-15 | 23:43

Och wat man, ik heb het daar helemaal niet over. Ik heb het over deze bewering van Chris Paget.

www.youtube.com/watch?v=DU8hg4FTm0g&a...

Kijk dat nu eens, en vertel me dan wat je er van vind. Praat Chris Paget uit zijn nek of niet?

Niak | 08-03-15 | 23:43

Bruine Beer | 08-03-15 | 11:13
Van 1988 tot 2008 _WAS_ hij hoogleraar laserspectroscopie aan de Universiteit van Amsterdam. Pas in 2011 senator geworden.

Niak | 08-03-15 | 10:50
"A security researcher created a cell phone base station that tricks cell phones into routing their outbound calls through his device, allowing someone to intercept even encrypted calls in the clear.

The device tricks the phones into disabling encryption and records call details and content before they’re routed on their proper way through voice-over-IP.

The low-cost, home-brewed device, developed by researcher _CHRIS PAGET_, mimics more expensive devices already used by intelligence and law enforcement agencies – called IMSI catchers – that can capture phone ID data and content. The devices essentially spoof a legitimate GSM tower and entice cell phones to send them data by emitting a signal that’s stronger than legitimate towers in the area."
www.wired.com/2010/07/intercepting-cel...

Geen white noise EN slechts 25 milliwatt. Richtantennes ipv omnidirectioneel, dus alleen een specifiek doelwit in plaats van gebieden.

Feynman | 08-03-15 | 13:15

Maak je geen illusie over de stemmer. De neergang van de vvd wordt scherp omgebogen door één gratuit statement van Rutte. Split second is iedereen vergeten hoe hij zijn kiezers op dag 1 na de uitslag volkomen genaaid heeft.
En als je een willekeurig iemand vraagt, is de kans dat je als antwoord krijgt: ja, op wie moet je dan stemmen?

En inderdaad. De partijen die het minst corrupt lijken, zijn de partijen dis in de oppositie zitten. Die vallen minder op. OK, PVV is een uitzondering, maar net als o.a. de LPF destijds is dit voor een groot deel een stel gelukszoekers.

xspalm | 08-03-15 | 12:58

@vaas klaak | 07-03-15 | 23:24
Het maakt dan ook niet uit of het Menselijk is of Elektronisch

Martinspire | 08-03-15 | 12:10

@ben kokhals | 08-03-15 | 04:40
Lol, heb je ook nog bronnen waar je niet meteen "conspiracy" wordt geblaat?

Martinspire | 08-03-15 | 12:07

@vaas klaak | 07-03-15 | 21:57
Inderdaad. We zullen het tij ook niet makkelijk kunnen keren en de verwarming is al langer geleden ingezet.
Wat het probleem is is dat men zoekt naar de oorzaak en dat probeert aan te passen, maar niet alleen hebben ze de verkeerde oorzaak te pakken, ze pakken het probleem dus niet aan. We moeten dijken verhogen en land geschikt maken voor een hogere waterstand. Het is prima om de uitstoot terug te dringen, maar daar los je het probleem niet mee op. De stijging is al in werking gezet en hou je niet tegen. Op zijn best vertraag je de boel een paar decennia, maar dan hebben we die hogere dijken nog steeds nodig.

Martinspire | 08-03-15 | 12:05

Als we graag microgolven willen gebruiken, zet dan de magnetron maar aan.

Archy Bunker | 08-03-15 | 11:25

@Piet Karbiet | 08-03-15 | 09:58
Nee dank je. Zowel de PVV als de SGP willen mij opleggen wat ik wel en niet mag denken en zeggen, en daar ben ik allergisch voor. En de Piratenpartij heb ik nog niet op een coherente gedachte kunnen betrappen.

Bruine Beer | 08-03-15 | 11:25

@Feynman | 07-03-15 | 23:55
Jawel, hij is hoogleraar. En dat is een héél zware nevenfunctie.

Ik redeneer omgekeerd: zijn hoofdfunctie is hoogleraar, en vanuit die functie heeft hij de kennis en maatschappelijke banden om een goede senator te zijn.

Kortom, ik heb geen moeite met nevenfuncties voor senatoren. Ze doen hun lidmaatschap van de Eerste Kamer er voor officieel één dag per week bij, voor een vergoeding van iets rond de 20K per jaar. Voor dat inkomen zou ik niet afzien van andere bronnen van inkomsten, jij wel?

Waar ik wel onpasselijk van wordt, is belangenverstrengeling à la Rogier van Boxtel. Stemmen over zorgwetten als je daar zelf een groot belang hebt is op zijn minst niet netjes.

Bruine Beer | 08-03-15 | 11:13

@ ristretto | 08-03-15 | 10:16

En ik ben er nog steeds niet uit. Maar heb nu maar besloten het los te laten. Je denkt dat er ergens op het internet al wel eens iemand heeft uitgerekend in hoe groot een gebied je mayhem kunt zaaien met 1000 euro aan spullen maar dat valt dus vies tegen. En ik ben niet lang genoeg naar school geweest, dat is wel te zien. Ander had ik waarschijnlijk al geleerd mijn tijd niet te verspillen op internet.

Niak | 08-03-15 | 10:50

En dan eindigt het weer zo negatief.
De Waterschappen leveren bijvoorbeeld geweldig werk. De dijken, gemalen en waterwegen liggen er beter bij dan ooit te voren. Je mag je alleen afvragen waarom hier verkiezingen voor worden gehouden en het niet gewoon bij RWS wordt ondergebracht.
De provincie is een moeilijke bestuurslaag waar weinig mensen goed zicht op hebben, waarvan de verkiezingen gecombineerd zijn met die van de Senaat. Aangezien die laatste zichtbaarder is, zou ik mijn keuze daar maar op baseren.
Ook de provincies zijn een stille kracht, die per saldo goed functioneren. Want Feynman denkt toch niet echt dat het economisch zwaartepunt ook in Drenthe had kunnen liggen, als daar maar een steviger provinciebestuur had gezeten?

wapster | 08-03-15 | 10:29

@Piet Karbiet | 08-03-15 | 09:58
En omdat ze voor meer meer meer defensie zijn. Dacht ik.

Driewerf Hoezee | 08-03-15 | 10:25

Grappige samenvatting.
necrosis bananenmonarchie.
Niak en Feynman gingen los op communicatiesignalen en vierkante centimeter.

ristretto | 08-03-15 | 10:16

Hoeveel mensen met een spandoek ziet u op straat? Dan zal het nog wel meevallen, toch?

Maaiveld | 08-03-15 | 10:15

Gewoon PVV stemmen. Of Piratenpartij. Als je het echt niet weet dan maar SGP omdat ze anti islam zijn.

Piet Karbiet | 08-03-15 | 09:58

Ah, ik heb de juiste informatie gevonden.
Feyman heeft nog steeds geen idee waar ik het nu over hebt en hoe je met beperkt vermogen toch zo ver kunt storen.

Het voorbeeld van Chris Paget gaat over
"Broadband Noise Jamming" afgekort BBN. BNN jaming creert een signaal dat gelijk is aan broadband noise. Zeg maar achtergrond geluid. Het niveau van de kracht waarmee het kan verstoren word uitgedrukt in watts per hertz net zoals als achtergrond ruis. Dit type verstoring verhoogt de achtergrond ruis en verandert de SNR, signal to noise ratio. Onze mobiele netwerken (GSM, CMDA, LTE, UMTS) zijn allemaal FHSS systemen (Frequency-hopping spread spectrum).

Wanneer BNN jamming de achtergrond ruis gehoogd creëert dit problemen in FHSS systemen die proberen te synchroniseren.

Nu zijn er twee mogelijkheden. Je kunt uplink verkeer proberen te verstoren of downlink verkeer. Als je vlak bij een BTS bevind (Base transceiver station, of te wel de zendmast) kun je makkelijk het uplink verkeer verstoren. In dat geval verhinder of stoor je communicatie in bijna een gehele cell. Of je kunt downlink verkeer proberen te verstoren. Ik denk dat dit is waar Chris het over heeft. In digitale mobiele communicatie heb je Signal to Noise Ratio maar ook Bit Error Rate. Bij analoge signalen zoals gewoon radio heb je daar niet mee te makken. Bij mobiele systemen zoals CDMA (Code division multiple access) wel.

Nu Feynman heeft inderdaad gelijk dat die 100W aan vermogen over een groot gebied verspreid word. Toch kan die 100W het de aanwezige achergrond ruis in een vrij groot zo verhogen dat de BER toeneemt tot handsets problemen krijgen om de BTS nog te kunnen zien.

Nu ik kan geen berekeningen vinden waarin iemand uitrekend hoe effectief dit nu allemaal is. Dus ik zal het zelf moeten gaan uitrekenen.

Niak | 08-03-15 | 09:52

Voor een ieder die denk dat dit probleem door de huidige bestuurlijk elite wordt opgelost; ga lekker stemmen
dat zal ze leren die elite kruipers.

rechtsdwalendeautist | 08-03-15 | 09:47

Kan ik niet op die C.A. de Lange stemmen?

J. Jarig | 08-03-15 | 09:36

@SapperDeFlap2166 | 08-03-15 | 09:20
Kunnen we Groningen niet gewoon verkopen aan Duitsland?
Door de lagere gasproductie gaat het de rest van Nederland geld kosten.
*vreest boze reactie van @fuckje en @ENDP*

necrosis | 08-03-15 | 09:30

Er is helemaal niets in NL dat aardbevingsbestendig is gebouwd. Daar was ook nooit een reden voor...

In Groningen staan veel huisjes uit de 18, 19e of begin 20e eeuw; geen een ervan is bestendig tegen een beving van 1.0, dus laat staan 4.0.

SapperDeFlap2166 | 08-03-15 | 09:20

@Frans1156 | 08-03-15 | 05:32
Zo'n beetje alles wat in het leven geroepen wordt door politici is een uitvlucht naar een dikbetaald baantje voor overbodige mensen binnen eigen gelederen.
Orwell had gelijk....

necrosis | 08-03-15 | 09:04

Doe es fixen.. dat was jouw serverT.

Houtbar | 08-03-15 | 08:32

2x Joris??

Houtbar | 08-03-15 | 08:31

-weggejorist-

Houtbar | 08-03-15 | 08:28

@ Niak | 08-03-15 | 07:45

Goed verhaal en u heeft een punt hier naar u schrijft..(ik heb hier geen verstand van) maar denk dat u absoluut goed weet waar u het over heeft..

Maar het is wel lastig als u het hele verhaal aan elkaar plakt zonder enige alenea en/of zo... tltr gauw is gemaakt is mijn ervaring...

En dat is zonde van uw betoog ;)

Houtbar | 08-03-15 | 08:28

@ Parsons | 08-03-15 | 03:39

Als ik teveel type dan stop ik met het nalezen van wat ik type en maak ik afschuwelijke fouten zoals het weglaten van hele woorden of de helft van woorden. Brain fails.

Maar goed, langzaam tijd om te gaan slapen. Bijna middernacht.

Mogen jullie allemaal denken dat feynman gelijk heeft maar zijn voorstelling is veelte simplistisch. Path loss kun je niet zomaar voorspellen. en.wikipedia.org/wiki/Path_loss

En dan nog. Laat dit schrijfsel van Feynman lezen aan iemand die iets kent van mobiele netwerken en hij zal waarschijnlijk zeggen: schoenmaker blijf bij je lees.

"Stel ik zend met 1 Watt naar mijn zendmast op 1 kilometer afstand. Dan komt er orde grootte 1 microwatt signaal aan. Als jij op vanaf 1 punt 10 vierkante kilometer wil jammen, moet jij dus op 10 kilometer afstand die microwatt kunnen overtreffen. Je bent 10 keer zo ver weg en hebt dus 100 keer zo veel vermogen nodig. 100 Watt.

Dat is pas 1 kanaal van 200 kHz breed, en jij wilde in je eerste post 500 kanalen breed gaan jammen. Dan heb je dus 500x100 Watt nodig. 50.000 Watt. Niet alleen rond 900 MHz, maar ook rond 1800 MHz. Dat is 2 keer 50.000 Watt. Dus 100 kW. Niet Watt. KILOwatt.

Tot zo ver je ronduit debiele witte ruis methode.
"

Niak | 08-03-15 | 07:45

Qua energie redden we het voorlopig wel..

Maak me meer zorgen om het verbond wat gesloten is tussen Boko Haram en ISiS..

Blijkbaar kijken we weg in onze huisjes achter internet..

Dat is pas zorgwekkend te noemen.

Houtbar | 08-03-15 | 07:35

Ik heb nooit begrepen waarom politici over waterschappen gaan. Moeten daar geen hele knappe koppen zitten met technische opleidingen? Of zijn de waterschappen in het leven geroepen als afvoerputje voor uitgerangeerde politici? Het gaat om de veiligheid van het land. Toch niet of een kanaal links of rechts moet worden ondersteund?

Frans1156 | 08-03-15 | 05:32

@Bakito | 07-03-15 | 21:03 "Half Nederland zal eerst onder water moeten staan voordat de massa inziet dat het 5 voor 12 is qua Climat Change".
.
Climate Change (voorheen "Global Warming") en CO2 paniek is een hoax, een megalomane Groen-Linkse mega-leugen www.commieblaster.com/climategate/ om een wereldwijde mensonterende dictatuur erdoor te drukken www.ideacityonline.com/video/global-wa... Maar dit neemt niet weg dat de dijken en vaarwegen altijd in meer dan prima staat moeten verkeren.

ben kokhals | 08-03-15 | 04:40

@Feynman | 08-03-15 | 02:31
Heb de discussie gevolgd en jij hebt gelijk Fijneman. Ooit gehoord van SPL?

INH.30CL | 08-03-15 | 04:33

-weggejorist-

Parsons | 08-03-15 | 03:39

@Niak | 08-03-15 | 02:49
Wat heb jij gerookt?

Parsons | 08-03-15 | 03:33

@Gijsie | 08-03-15 | 00:48
Leuke nick. Die heb ik ook ooit geprobeerd ^^

Driewerf Hoezee | 08-03-15 | 02:52

En nu ben ik er wel klaar mee hoor. Ik ken misschien niet altijd de juiste terminologie maar ik weet echt wel min of meer waar ik het over heb. Dit ironisch in de geest van Feynman (de echte feynman) die het er altijd over had dat het begrijpen van principes veel belangrijker is dan het snappen van een bepaalde situatie. Omdat principes en mechanismes veel breder toepas baar zijn.

Je zegt "Chris Paget doet echter NIETS met witte ruis of signaalsterktes. Zijn techniek heeft geen enkele relatie met je stellingen. In het verhaal van Chris Paget komt het woord zendvermogen geeneens voor. Dat had een hint voor je kunnen zijn."

Maar daaruit blijkt dus dat je die defcon video niet hebt gekeken. Misschien de eerste minuut of zo want alle links die hier geplaats hebt linkte meteen naar minuut 38 waar hij praat over witte ruis en een versterker van 100 W. In jou ogen een debiele methode. Nou, vertel het hem dan, niet mij. Je lijkt wel heel slim en zo en goed op de hoogte van je wiskunde maar je gaat volledig voorbij aan wat ik nu eigenlijk aan het zeggen bent. Die antenne's op mobiele telefoontjes werken met een heel laag vermogen, en als te maken krijgen met witte ruis ... ook al is dat signaal misschien zwakker dan de toren waarmee ze op dat moment verbonden zijn omdat het van verder komt dan nog zorgt het er dus voor dat ze de toren niet meer kunnen zien. Nu wat dat te maken heeft met het verspreiden van 100W over een bolvormige ruimte dat weet ik niet. Hoeveel wat gebruiken radio zenders die de hele wereld over gaan? Een miljoen miljard watt? Want ja dat vermogen moet je natuurlijk verspeiden over elke kubieke meter hier op aarde en dan blijft er natuurlijk geen miliwat meer over daar waar mijn radio precies staat. Nu zo werkt het dus niet. Hoe het wel werkt kan ik je ook niet heel fijntje uitleggen. Maar bedankt om mij eventje belachelijk te maken terwijl jij de gene bent die niet de moeite heeft genomen om even te kijken waar het nu precies over gaat. Het minste wat je had kunnen doen is die video eventje 10 minuten bekijken. Dan had je kunnen zeggen: Niak, het klinkt leuk wat Chris Paget zegt maar wat hij zegt klopt totaal niet en wel hierom:

Nu laat je iedereen zien dat je keihard over iets oordeelt en dan ziet iedereen je kekke wiskunde skills en dan denken ze: hij zal wel gelijk hebben. En het is feynman, die heeft altijd gelijk.

Nou ik vind het dus helemaal niet fijn, man. Ik ben nu eenmaal niet zo heel erg goed met duidelijk maken wat ik probeer te zeggen en al die wiskunde vind lastig. Maar ik heb best wel wat ervaring met WIFI en het fixen van WIFI problemen van klanten die in gebieden wonen waar je 100 routers hebt die allemaal op kanaal 1, 6 of 11 aan het zenden zijn door autochannel en waar ze vaak last hebben van trage WIFI. Door dat soort dingen, en ook het vliegen van tuig via Spektrum controllers (op 2,4 Ghz) leer ik toch echt wel af en toe wat over radio. Ook al ken ik de formule om uit de rekeken waar de klepel hangt niet uit mijn hoofd.

Niak | 08-03-15 | 02:49

Genacht! Boeiende langleestegel, Feynman. Oprecht nog steeds keun, dat u de ruimte krijgt om e.e.a. te ventileren op deze plek.
.
Het ging onder andere over waar we het eerder deze week over hadden. Waar kies je voor, wat is je stem waard, en zeker voor wat betreft de waterschappen: wat is het praktisch doel/nut van je stem? Deze democratiese decentrale overheidslaag past het heden niet meer. Een VVD-dijk vs. een 50Plus-gemaal. En hoeveel muskusratten moeten daarvoor wijken? Lik m'n bolle reet, zou ik populisties (ach, het is kwart voor drie) willen stellen ten aanzien van die dilemma's. Wat u zegt: een fietspad of een ketenpartner in de aanleg van een leuk parkje en dat is het dan. En het kalf dreigt toch al te verdrinken. En zelfs dan ontbreekt het de politiek doorgaans aan daadkracht. Om niet over te slaan: het multicultigebral en zijn uitwassen zijn al verdronken, maar het is nog steeds niet tegen een oplossing aangelopen. Het wordt dus weer lastig om met volle overtuiging een vakje rood te kleuren. Voor de waterschappen wordt het er vermoedelijk geen een.

Driewerf Hoezee | 08-03-15 | 02:48

@ Feynman | 08-03-15 | 02:08

Welk video heb jij bekeken?

Chris Paget zegt letterlijk dit:

So the question is, how hard is it to jam a cellular band? Really not very hard.

All you need to do really is transmit noise. And when I say noise I mean a very specific thing. I don't just mean randonmess. I mean completely flat spectral noise, such that there is equal amounts of power in each octave, and you know it's a nice flat spectrum. It makes sure to cover the entire band. Cover every channel. Effectively what we are doing instead of removing the tower completely, we are removing the ability to see the tower. We are masking that with noise. Noise generators aren't too expensive. I have one over here. This is a noise generator. This was 450 dollars on eBay. And if I connect this to a power amplifier, and I have a power amplifier upstairs. And then connect the power amplifier in to an antenna. And I have antenna's .. clearly. If I turn that on. That's rather a large disruption to cell phone service. I can, I mean. The noise generator itself, as it says was 450 bucks on ebay. The power amp was 400 bucks on ebay. Not on ebay, on the internet at least. That's a 100 watts. a 100 watts of white band noise is a huge, huge disruption. This is what it looks like. This particular noise generator has two modes. It has one for the 900 Mhz bands and one for the 1900 Mhz bands. So what you are looking at here is the trace from a spectrum analyser. The lowest frequency on the left is about 500 Mhz and the highest frequentcy on the right 2,5 Ghz. And then as the line goes up there is obiously more power in whatever frequency that corresponts to. So you can see on the left we have a really big flat block around 900 Mhz.
That is effectively this thing transmitting on every possible frequenty in every possible channel between about 850 Mhz and 950 Mhz. Turn that thing on and yeah ... 850 and 950 just stops working. Likewise in 1900 mode you can see again the major peak is a little further over. It's pretty clear that this does what we need it to do. So what happens when you jam a celulair band? What happens when I turn this thing on and you know broadcast a 100 watt of noise? Of course I have not done it, I am not stupid. If you were to do this, if I was to plug this thing in to my 100 watt power amplifier and I was to connect it to an antenna and turn the whole thing on, it would probably knock out GSM, CDMA, 3G, Verizon, you know pretty much every cell phone service there is for most of Las Vegas. If not further. So yeah I am not turning this thing on.

Link naar juiste tijd in video: www.youtube.com/watch?v=DU8hg4FTm0g&a...

Zeg je nu dat ik er niks van af weet of dat Chris Paget er niks van af weet?

Niak | 08-03-15 | 02:34

@Steylleaux | 08-03-15 | 02:22

Nou, emigreer dan.
gvd

neutron | 08-03-15 | 02:33

Niak | 08-03-15 | 02:13
Dat lijkt me heel verstandig. Uitrekenen dan. Ten eerste bestaat signal noise niet. Signal bestaat. Noise bestaat en de Signaal Ruis verhouding. Maar goed dat ga je allemaal nog leren voor je HAM licentie. Doe dat boek nu gewoon eens open.

Stel ik zend met 1 Watt naar mijn zendmast op 1 kilometer afstand. Dan komt er orde grootte 1 microwatt signaal aan. Als jij op vanaf 1 punt 10 vierkante kilometer wil jammen, moet jij dus op 10 kilometer afstand die microwatt kunnen overtreffen. Je bent 10 keer zo ver weg en hebt dus 100 keer zo veel vermogen nodig. 100 Watt.

Dat is pas 1 kanaal van 200 kHz breed, en jij wilde in je eerste post 500 kanalen breed gaan jammen. Dan heb je dus 500x100 Watt nodig. 50.000 Watt. Niet alleen rond 900 MHz, maar ook rond 1800 MHz. Dat is 2 keer 50.000 Watt. Dus 100 kW. Niet Watt. KILOwatt.

Tot zo ver je ronduit debiele witte ruis methode.

Je kan ook, en dat is meer de Chris Paget methode, op de momenten dat niemand aan het zenden is, valse abbonementsinformatie richting het paaltje en telefoon sturen. Gewoon verkeerde info welke simkaart in welk toestel zou zitten of welk toestel het dichtst in de buurt van welk paaltje is. Dan hoef je niets te overschreeuwen. Heb je niet meer vermogen nodig dan een normale telefoon.

Omdat het volledige GSM systeem nooit nadenkt of aangeboden info wel van een betrouwbare partij komt, wordt dergelijke informatie voor waar aangenomen en gelijk mee gewerkt. Of in dit specifieke voorbeeld, niet meer mee gewerkt.

Feynman | 08-03-15 | 02:31

Uiteraard ga ik dit jaar weer stemmen. Traditionaliter VVD. Maar nadat ik na de laatste verkiezingen pijnlijk en ongevraagd zonder glijmiddel in de naadt genomen ben door Mark is dat passé. WaterschapsVerkiezingen? Ben ik een Zotje?? Er rest weinig anders dan emigratie GVD!!

Steylleaux | 08-03-15 | 02:22

Maar om te jammen moet je een van twee dingen bereiken. Het onmogelijk maken voor de GSM mast om signal noise te onderscheiden van een signal van een handset. Of het onmogelijk maken voor een handset om signal noise te onderscheiden van het signal van de GSM mast. Dus zowel op een handset als op de toren heb je een noise floor en een signal. Zolang het de sterke van het signaal boven de noise floor ligt heb je communincatie. Ligt hij er onder heb je geen communicatie meer. En ik zeg dat je daar geen 100 000 watt aan zend vermogen voor nodig hebt. De signalen die tussen toren en device vliegen zijn vrij laag. 100 watt is meer dan genoeg. Ik kom er nog wel op terug wanneer ik het allemaal uitgerekend hebt.

Niak | 08-03-15 | 02:13

Niak | 08-03-15 | 01:41
bolOPPERVLAK is in vierkante kilometer. Ook al zend je richtingsgevoelig uit, het wasemt altijd over een ruimtelijk oppervlak uit. Dat heet divergentie in DRIE richtingen. Van belang is niet zo zeer de vorm, maar het feit dat de straal kwadratisch terug komt. Zoals het ook netjes staat in je EIGEN bronnen.

Dat een RF signaal zich over een bolvorming oppervlak verspreidt is beter bekend als het voortschrijdende golffront van Huygens. Zo werkt RF. Of het nu geluid, licht of elektromagnetische golven zijn. ocw.mit.edu/

Chris Paget doet echter NIETS met witte ruis of signaalsterktes. Zijn techniek heeft geen enkele relatie met je stellingen. In het verhaal van Chris Paget komt het woord zendvermogen geeneens voor. Dat had een hint voor je kunnen zijn.

Feynman | 08-03-15 | 02:08

Niak | 08-03-15 | 01:34
Gain is een ander woord voor efficientie. Of terwijl Watt in / Watt uit. Nog steeds Watt. Hetzelfde met dB. Die is gedefinieerd als 10log(Het ene wattage / een of andere standaard wattage). Dat is NOG steeds Watt.

Het resultaat van de formule is dus nog steeds in Watt. Echt.

Effective Radiated Power === totaal _afgegeven_ vermogen van een antenne systeem

Je hebt echt geen idee. Je denkt dat het twee verschillende dingen zijn, maar dat is het gewoon niet.

Feynman | 08-03-15 | 01:44

@ Feynman | 08-03-15 | 01:18

Je had het over vierkante kilometer. Dan had je kubike kilometer moeten zeggen. En GSM zendmasten zijn niet gemaakt om het signaal in een bol uit te zenden want de meeste mensen kunnen niet vliegen. Jou voorbeeld om het opgenomen vermogen te verspreiden over oppervlakte of ruimte is onzinnig. Zo werk RF niet.

Chris Paget zegt letterlijk dat hij met minder dan 1000 dollar aan kosten in heel los angeles twee bands van 100 Mhz kan blokkeren. En jij zegt dat dat onmogelijk is, en dat je met 100 WAT aan power niet verder dan een straal kilometertje komt.

Niak | 08-03-15 | 01:41

@ Om de een of andere reden vind je 100 Watt heel veel, maar een normale GSM paal zend 60 Watt weg in de richting van de klant die maar een kilometer verderop staat. Voor jouw beeld, om TV van Lopik naar Nederland te kijken was 1000.000.000 Watt piekvermogen nodig.

Die 60 watt is niet per klant. Die 60 watt is in totaal. En jij hebt het alleen maar over het total opgenomen vermogen van een antenne systeem. Dat is maar een onderdeel van de formule, je hebt nog een heleboel gains. In de RF wereld praten we over dB en kun je opgenomen vermogen niet rechstreeks omzetten in dB. Daarom dat als je het zend vermogen van je WIFI router omhoog krikt je niet noodzakkelijk je WIFI signaal een stuk verder kunt oppikken.

Uit de formule van de PDF, die de onderzoeker de Effective Radiated Power noemt:

Pj= jammer power
Pt = transmitter power
Gjr = antenna gain from jammer to receiver
Grj = antenna gain from receiver to Jammer
Gtr = antenna gain from transmitter to receiver
Grt
= antenna gain from receiver to transmitter
8
Br
= communications receiver bandwidth
Bj
= jamming transmitter bandwidth
Rtr
= range between communications transmitter and receiver
Rjt= range between jammer and communications receiver
Lj
= jammer signal loss (including polarization mismatch)
Lr
= communication signal loss

The above Equation indicates that the jammer Effective Radiated Power, which is
the product of antenna gain and output power, should be high if jamming efficiency
is required. On the other hand, in order to prevent jamming, the antenna gain toward
the communication partner should be as high as possible while the gain towards the
jammer should be as small as possible. As the equation shows, the antenna pattern,
the relation between the azimuth and the gain, is avery important aspect in
jamming.
Also as we know from Microwave and shown in the equation distance has a strong
influence on the signal loss. If the distance between jammer and receiver is doubled,
the jammer has to quadruple its output in order forthe jamming to have the same
effect. It must also be noted here that jammer pathloss is often different from the
communications path loss; hence gives jammer an advantage over communication
transmitters. "

Niak | 08-03-15 | 01:34

Feynman | 08-03-15 | 01:04

www.oecd.org/fr/pays/egypte/theeconomi...

Volgens deze bron vijf dagen, en niet de meest positieve invloed op de 1mld IT sector. Bedoelde zelf trouwens meer het langdurig platleggen van netwerken, om de communicatie tussen opstandelingen of het detoneren van IED's te bemoeilijken; De strategische winst hiervan schijnt niet op te wegen tegen de schade aan de (burger) bevolking

adminitor | 08-03-15 | 01:19

Niak | 08-03-15 | 01:16
Je wilt helemaal niet het oppervlak van een cirkel. Je wilt het oppervlak van een bol. 4 maal Pi maal straal maal straal.

Feynman | 08-03-15 | 01:18

Even rondfietsen met een veldsterktemeter, maar blijf wel uit de ,blind spots,.

Archy Bunker | 08-03-15 | 01:16

@ Feynman | 07-03-15 | 23:47

"Voorts stel je ook nog dat je idee op kilometers afstand werkt. Als ik op een meter afstand al met een oppervlak van ruim 12 vierkante meter zit, heb ik die Watt per MHz al verdeelt over 12 vierkante meter. Op een kilometer afstand zelfs over 12.000 vierkante kilometer. Op 10 kilometer afstand 1200.000 vierkante kilometer."

Volgens mij hebben we alle twee moeite met circels en oppervlakte. Op een meter afstand van een antenna zit je dus met een circel met een straal van een meter. De formule voor de oppervlakte is Pi x straal tot de tweede macht. In het geval van een meter is dat dus 3,14 vierkante meter. Waar haal jij die twaalf viekante meter vandaan?

Niak | 08-03-15 | 01:16

"Ze" mogen bij Geenstijl wel heel zuinig zijn op Feynman.
Niets dan hulde!
Ga er altijd recht voor zitten :)

daytripper | 08-03-15 | 01:05

Niak | 08-03-15 | 00:53
Nee.

Feynman | 08-03-15 | 01:05

Niak | 08-03-15 | 00:39
www.qrz.ru/schemes/contribute/security...
Volgens bladzijde 26 van je eigen bron werkt het prototype maar op 10 meter en daar was al een kleine Watt voor nodig. Niet vreemd aangezien je iets uit de ether probeert te drukken die zelf ook met een kleine Watt werkt.

Punt is alleen dat je dan jammer en GSM op vergelijkbare afstand en richting tot de praatpaal hebt. Jij stelde vele vierkante kilometers. Als je twee keer zo ver weg van de bent als je doelwit, moet je vier keer zo hard zenden. Tien keer zo ver, 100 keer zo hard. En zo verder. GSM palen heb je vaker dan om de kilometer, dus kan je nooit vanuit 1 punt met witte ruis jammen meerdere vierkante kilometers gaan jammen zonder in MW te gaan denken. Die stelling van jouw is aperte onzin.

Om de een of andere reden vind je 100 Watt heel veel, maar een normale GSM paal zend 60 Watt weg in de richting van de klant die maar een kilometer verderop staat. Voor jouw beeld, om TV van Lopik naar Nederland te kijken was 1000.000.000 Watt piekvermogen nodig.

Chris Paget beschreef een techniek om een paaltje na te doen en daarmee het communicatie systeem te vervuilen met foute informatie. Die techniek heeft geen enkele relatie met jouw stellingen over witte ruis en op basis van signaalsterkte een verbinding te slopen.

Je hebt echt nog geeneens een begin van een idee waarover je het hebt en bent nu flarden aan informatie aan het aanhalen die je niet begrijpt in de hoop dat het je stelling onderschrijft. Zonder de moeite te nemen zelf met een bronverwijzing te komen in de hoop dat ik het niet nazoek en wel accepteer.

adminitor | 08-03-15 | 00:51
Ging iets blijkbaar mis:
Though the Libyan government owns the nation’s two mobile telephone providers, cell phone service appeared to be largely unaffected. Some did, however, describe the service as “spotty”
en.wikipedia.org/wiki/Internet_censors...

all mobile operators in Egypt have been instructed to suspend services in selected areas.
www.nytimes.com/2011/01/29/technology/...

Even twee tegenvoorbeelden van de stelling dat overheden GSM nooit uitzetten.

Feynman | 08-03-15 | 01:04

Een radius van 25 - 50 KM rond een antenne geeft een oppervlakte van πr2. Da's 1963 - 7853KM. Daar zat ik inderdaad een beetje fout (volgende keer eventjes aan Piér de tweede denken voor ik het over circels en oppervlakte heb). Als ik het Los Angelas voorbeeld van Chris neem dan heeft hij het overgeveer 300 vierkante kilometer. Ik had dus moeten zeggen 5 - 10 KM.

Denkt u dat één degelijke omnidirectional antenna, een 100 WATT power amp en een goede white noise generator het in een radius van 5 - 10 KM onmogelijk kan maken voor communicatie op de 900 en 1800 Mhz band?

Niak | 08-03-15 | 00:53

adminitor | 08-03-15 | 00:48

Ik weet niet maar heb nu 15 biertjes op maar bij mij gaat nog steeds geen lampje branden.

Eurotokkie | 08-03-15 | 00:53

Feynman | 08-03-15 | 00:37
"In de hele Arabische lente viel als eerste internet uit."
Maar bleef er iets van de sociale structuur over?

adminitor | 08-03-15 | 00:51

Eurotokkie | 08-03-15 | 00:46

Meteoriet bedoel ik.

Eurotokkie | 08-03-15 | 00:51

Niak | 08-03-15 | 00:18
Stel je een voetbalveld voor. In het midden staat een 500W rondom stralende halogeenlamp. Da's de stoorzender. In iedere hoek staat een digitale camera met XXL zoom, en een maglite zaklamp met een gebundelde straal. Ergens in het voetbalveld staat iemand met een st. maarten lantaarn (omnidirectioneel lampje), da's de GSM. Maak nu met de digitale camera, vanuit een, of meerdere hoeken van het voetbalveld, op maximale zoom, een foto van het st maarten lampje. Dat is het basisstation dat de GSM ontvangt. De gerichte zaklamp schijnt vervolgens terug (dat is het basisstation dat naar de GSM zendt). Lukt het om het lampje te fotograferen, ondanks de stoorzender? Ja, door de zoom, en door de afstand van de halogeenlamp tot het st. maarten lampje. Kan het st. maarten lampje beschenen worden door de maglite? Ja, door de bundeling van de straal. Plus, die 500W halogeenlamp is natuurlijk super eenvoudig te vinden, omdat die alle kanten uit schijnt; Positiebepaling van GSM's geschiedt door eerdergenoemde phased array antennes, waarschijnlijk is de mast zelf voorzien van faciliteiten om stoorzenders te detecteren en localiseren; In het andere geval is het detecteren van een zender in het centimeterbereik door de kleine golflengte appeltje eitje.

adminitor | 08-03-15 | 00:48

ProAsfalt | 08-03-15 | 00:18
Ik denk dat er eerder een komeet zal inslaan , en weg is de aarde.

Eurotokkie | 08-03-15 | 00:46

Ik langzaam trekken mensen zicht terug en gaan op de gevestigde partijen kiezen, het zal nooit veranderen .

Eurotokkie | 08-03-15 | 00:40

En je systeem hoeft alleen maar korte burst af te geven. Niet continue 100 watt te gebruiken.

De radio torens kunnen natuurlijk veel nauwkeuriger een signaal lezen dan de antenna's in mobiele telefoon. Maar die 100W gaat het in een heel erg groot gebied onmogelijk maken voor elke handset om nog met de toren te praten.

Chris Paget had het over een gebied zo groot als Las Vegas. Dat is 300 vierkante kilometer. Met 1000 euro aan hardware.
Hij zegt dat zoiets zowel de 900 Mhz en 1900 Mhz bands onbruikbaar maakt.

100 WATT aan radio power is gigantisch veel. Als wat jij zegt waar is dan moeten onze cell phone torens dus duizenden kilotwats aan energie uitzenden. En dat is dus niet het geval. GSM masten in europa zenden niet meer dan 100W uit en gemiddeld zullen ze waarschijnlijk meer rond de 10W uit zenden.

Niak | 08-03-15 | 00:39

Niak|08-03-15|00:18|Ga er zo mee door, er gaat echt een wereld voor je open.

Archy Bunker | 08-03-15 | 00:39

Niak | 08-03-15 | 00:18
Laten we eerst even vastleggen wat je stelling was:

"100 watt noise op de twee gebruikte frequentie bands in Europa, 900 MHz en 1800 MHz bands. Zeg ongeveer 100 Mhz tussen 850 en 950 Mhz. En 100 Mhz tussen 1750 en 1850 Mhz.

Dat verstoord makkelijk elke mogelijke communicatie over die twee bands over een radius van makkelijk 25 - 50 KM rond je antenne." Uit:
Niak | 07-03-15 | 23:12

Dan neem ik even over uit je eigen bron:
"Usually a successful jamming attack requires that the jammer power is roughly equal to signal power at the receiver. "

Leuk dat je daarna stelt dat 4G tien keer zo weinig vermogen wegstuurt, maar 4G doet dat weer over een smaller kanaal. Dat maakt dus voor je white noise vermogen blind over alle frequenties weinig uit.

En daarna de berekening die ik net al gaf. Je praat dus onzin.

De stoorzender op terreinwagen waarmee uw confrère komt, heeft 1650 Watt nodig, en zend niet blind witte ruis uit over alle kanalen, maar achtervolgt de acht kanalen die mensen proberen te gebruiken. Dan nog levert 16 keer zo veel vermogen alleen een effect op enkele vierkante kilometers en niet zoals u stelde een gebied van ruim 7500 vierkante kilometer.

GSM is uiteraard wel te jammen, maar niet op de manier die u voorstelde, en al helemaal niet in de omvang die u stelde.

Je stelt dat je je HAM licentie wilt halen. Ik gebruik hierboven maar twee formules. De hoeveelheid vermogen per gebruikte bandbreedte én hoe dat vermogen zich verspreidt over een boloppervlak door je medium heen. Zeer basale natuurkunde die hopelijk voor die licentie getoetst gaat worden.

adminitor | 08-03-15 | 00:18
In de hele Arabische lente viel als eerste internet uit.

Feynman | 08-03-15 | 00:37

@Niak | 07-03-15 | 23:37
LoL! Maar welke koos u? Die rooie pill of de blauwe?

Vageling | 08-03-15 | 00:22

@Bakito | 07-03-15 | 21:42

O ja, dat is net zoiets dat van alle politieke partijen, uitgezonderd de PVV, dus 92%, stelt dat er niets aan de hand is inzake het moslimfundamentalisme.

ProAsfalt | 08-03-15 | 00:21

Ik had het voornamelijk over 3G en 4G, die zijn een stuk makkelijker te verstoren dan GSM. Maar GSM ook goed te doen.

Jamming is successful when the jamming signal denies the usability of the
communications transmission. In digital communications, the usability is denied
when the error rate of the transmission cannot be compensated by error correction.
Usually a successful jamming attack requires that the jammer power is roughly
equal to signal power at the receiver.
The effects of jamming depend on the jamming-to-signal ratio (J/S), modulation
scheme, channel coding and interleaving of the target system.

Uit deze paper --> www.qrz.ru/schemes/contribute/security...


Als we dus uitvogelen hoeveel watt een gemiddelde cell phone tower de ether in zend hoeven we dat alleen maar te matchen. En waarschijnlijk komen we al een heel eind met de helft van de sterkte.

Van Reddit Ask science:

Cell towers only transmit around 10 watts usually. Sometimes up to 50 or so in urban areas. Your phone can transmit up to 2 watts.
Transmit power does obviously have a big effect on the range of a signal, but it is not nearly as much as you would think due to the 1/r2 relationship of radio waves propagating out from the source. If your transmitter puts out 4 times as much power, you only get twice the range. 16 times the power, only 4 times the range. 100 times the power... 10 times the range.
The main advantage a cell tower has over your phone is in the size, power, complexity, and quality of the low-noise amplifier in its receiver. Since the tower is not limited so much by size and cost, they can put a really high quality amplifier in the tower (probably a noise figure of 1-2 dB...) and very effective low-loss filters in front of the amp (probably a cavity filter which is 10x the size and weight of a cell phone all by itself). This has a huge effect on the quality of the received signal compared to the cheap, small stuff that has to fit into the cell phone.
You might think that the tower's big antenna means it can "hear" small signals better compared to the phone's tiny antenna, but this is not true. The path from the cell tower to the phone is 100% symmetrical to the reverse path. In other words, when the tower transmits to the phone it gets a big benefit from its large antenna because the power is transmitted mostly in the direction of the phone, but this same benefit is in effect when the tower is receiving signals from the phone. The phone's tiny antenna has equally lousy performance when receiving signals from the tower as it does when it is transmitting back out to the tower.

A few facts:

For HSPA (Ericsson) towers transmit at a maximum of 60 watts (80 watt radios coming soon), phones only are capable of transmitting at +23 dbm (250 mW).
For LTE, we use something called MIMO which involves two radios each transmitting at 40 Watts.
Keep in mind each user is only getting a very small fraction of this power allocated to them.
A cellular antenna, (65 degrees beamwidth, dual-band crosspole type) has a gain of approximately 15-17 dbI, whereas your cellphone antenna has a gain of approximatly zero as it is an omni for all intents and purposes.
Source: cell tower optimization engineer

Kijk ook die defcon 18 video, die is best wel intressant.
www.youtube.com/watch?v=DU8hg4FTm0g#t...

Die defcon gast ging het er om 3G communitactie met de toren onmogelijk te maken zodat handsets terug vallen naar GSM en daar word minder of geen encryptie toegepast.

Nee wat jij zegt klopt niet helemaal Feynman. Ik ben zelf geen radio specialist, alhoewel ik flink bezig ben met de hobby van het vliegen van radiografisch bestuurbare vliegtuigjes, quadcopters en helicopters. En als je je tuig ook nog wat realtime video wilt laten terug sturen dan komt er wel wat radio kennis bij te kijken. Ben bezig mijn HAM license aan het halen.

In ieder geval, ik heb te weinig verstand om op een hele elegante manier jou duidelijk te maken dat wat je zegt toch niet helemaal klopt. Maar wat je zegt klopt dus niet.

Met relatief weinig vermogen kun je die bands gigantisch storen. Meer moderne modulatie technieken om een hogere bandbreedte te komen stoor je er het beste mee, maar ook GSM is echt wel te jammen.

Niak | 08-03-15 | 00:18

Feynman | 08-03-15 | 00:11
Die phased array techniek werkt ook voor ontvangers, zou dus zomaar kunnen dat die stoorzender nauwelijks wordt opgemerkt door het basisstation; Simpelweg omdat het basisstation 'm niet "ziet". Of misschien wel, maar dan specifiek om de opsporingsinstanties te waarschuwen :-). Had trouwens begrepen dat het uitschakelen van de mobiele netwerken een dusdanige maatschappelijk ontwrichtende werking heeft dat dit zelfs in oorlogsgebieden niet overwogen wordt...

adminitor | 08-03-15 | 00:18

@Niak | 07-03-15 | 21:27
Over 10 tot 15 miljard jaar smelt de aarde sowieso weg dan wel is het op zijn minst te warm om hier te kunnen verblijven.

ProAsfalt | 08-03-15 | 00:18

@Bakito | 07-03-15 | 21:03
Klimaatsverandering veroorzaakt door Ferrari's.

Man, man, man.

Denkt gij nu echt pat het minuscule percentage wat geeneens in wezen percentage is van 150 ppm naar 350 ppm een stijging veroorzaakt van ik 3 graden of meer?

En dan de dino's. Toen was het helemaal warm wat die beesten wel fijn vonden evenals de plantjes.

Maar ja, het Nederlandse Volk die massaal zakken voor de eenvoudige rekentoets inclusief hele hordes Tweede Kamerleden, daarvan hoef je niet van te verwachten dat ze een beetje logisch kunnen redeneren.

Want kennelijk is het nog niet in hun koppies opgekomen dat het ook eerst warmer kan worden alvorens er CO2(g) de lucht ingeblazen wordt.

ProAsfalt | 08-03-15 | 00:15

adminitor | 08-03-15 | 00:06
Ik verwacht daarom ook dat je als eerste de mobiele telefoon uit de ether drukt, daarom de louter omni-directionele berekening. Je hoeft om twee weg communicatie plat te gooien niet beide richtingen te overstemmen.

adminitor | 07-03-15 | 23:58
Die hele auto jamt slechts 8 van de honderden beschikbare kanalen en heeft daar bijna twee kilowatt voor nodig.

Feynman | 08-03-15 | 00:11

Feynman | 07-03-15 | 23:47
plus dat GSM antennes met phased array techniek werken, die ervoor zorgt dat het vermogen van de zender rechtstreeks naar de ontvangende GSM gericht wordt:
3.bp.blogspot.com/-e-UABqXzBG8/Tvl_2CY...

adminitor | 08-03-15 | 00:06

@Vageling | 07-03-15 | 21:49
Dus omdat Bakito een trollende gorilla is, heeft hij ongelijk? Sorry, de meest uitgesproken combi is hier de rottende gorilla, en die slaan vaak wel de spijker op de kop.

Bruine Beer | 07-03-15 | 23:54

Niak | 07-03-15 | 23:12
Een beetje GSM zend met ongeveer een Watt als het moet op alleen zijn kanaal gedurende een achtste van de tijd. Zo`n kanaal heeft bandbreedte van een 200 kHz. Jij wil 100 Watt verdelen over 850-950 MHz. Dan zend je per MHz bandbreedte een Watt weg, terwijl een telefoon er al vijf haalt. nl.wikipedia.org/wiki/GSM_%28communicatie%29 en en.wikipedia.org/wiki/GSM

Voorts stel je ook nog dat je idee op kilometers afstand werkt. Als ik op een meter afstand al met een oppervlak van ruim 12 vierkante meter zit, heb ik die Watt per MHz al verdeelt over 12 vierkante meter. Op een kilometer afstand zelfs over 12.000 vierkante kilometer. Op 10 kilometer afstand 1200.000 vierkante kilometer.

Van de Watt die jij op 10 kilometer afstand aanbied komt maar een tiende microwatt aan bij mijn GSM mast, terwijl ik door mijn eigen afstand van een kilometer daar met het (5x10x10=) 500x keer zo sterk signaal aankom met mijn eigen standaard GSM.

Volgens mij heb je nog niet helemaal door hoe dit werkt.

Feynman | 07-03-15 | 23:47

Zeuren over nevenfuncties van senatoren is flauw en populistisch. Senator IS een nevenfunctie, van één dag per week. De andere banen zijn eerder de hoofdfunctie.

Bruine Beer | 07-03-15 | 23:47

Niak | 07-03-15 | 23:30
en.wikipedia.org/wiki/453d_Electronic_...

Weet ook van systemen die jij beschrijft die in een hummer passen, kunnen bij rellen ingezet worden, of om te voorkomen dat IED's via GSM worden gedetoneerd. Kan die link echter niet meer vinden. Toen er protesten waren in Iran werden technici van naar ik meen Nokia ingevlogen...

adminitor | 07-03-15 | 23:44

@Niak | 07-03-15 | 23:24
Kalm maar. Rust. Laat mij het zo stellen. Goede mensen hebben geen wetten nodig om goed te doen, terwijl slechte mensen altijd bezig zijn wetten te omzeilen.

Politiek nu? Joh Machiavelli wist het wel. "First, the corrupt people will think that he is also corrupt as they are, and will not understandand support him in his reforms towards good virtue society, because they are against such reforms; they just overthrow him. Second, virtue people will not believe him and that’s why will not support him too. So, it is impossible that one came to power through bad meanscould reform the society.If corrupt person comes to power, it will be impossible that such person will serve for good goals of whole society. It is versus his nature to do good things, although he will try positive results will not be achieved, because his understanding of “good” doesn’t coincidewith the universal one, so all things he will do and that will be virtue for him won’t be really good. So this scenario is impossible too."

Oftewel, jouw indirecte oproep bereik je niks mee.

Vageling | 07-03-15 | 23:42

uberhaupt moeten we natuurlijk vee beleidsambtenaren afschaffen en overal best practices qua beleid overnemen uit andere landen. Als je op elk gebed qua beleid tweede bent door simpelweg beleid kopiëren dat werkt, dan ben je al heel snel verreweg nr 1 overall qua beleid.

Hemmenaar7 | 07-03-15 | 23:40

geniaal aanhalen, gewoon best practices uit Frankrijk:
Frankrijk heeft bijvoorbeeld het geniale systeem dat een drankrijder alleen nog maar op gezette tijden via een vastgelegde route heen en weer naar zijn werk mag rijden.

qua wapenwet hebben we zoiets al geregeld/klaarliggen: met wapenvergunning mag je voor zover ik weet ook alleen met je wapen van huis naar de schietclub e.d. Die regeling kun je dus in Nederland inderdaad zo omkatten naar een alcomobilist die alleen nog voor zijn werk mag rijden op een route, maar zijn sociale rijroutes is kwijtgeraakt als straf.

Hemmenaar7 | 07-03-15 | 23:37

vaas klaak | 07-03-15 | 23:24
Druk maak ik me er niet over, valt me alleen op dat juist op het moment dat er een heilig geloof is in een systeem het falen nader lijkt te zijn. Jaar of tien terug dacht men dat het financiële systeem "begrepen" was en er nooit meer een crash zou komen. Inmiddels weten we wel beter, maar substantiële wijzigingen zijn uitgebleven. Een bank is een ding, als diezelfde mentaliteit echter ook van toepassing is op systemen die wel direct levensbedreigend zijn (voedsel, kritische installaties, het niet onderlopen van de polders, etc.) is het misschien eens tijd om wat kritischer te gaan kijken. Techniek is een ding, de mentaliteit om er mee om te gaan een ander. Dezelfde mentaliteit die heerst bij banken verspreidt zich ook onder andere systemen en instellingen. Na Fukushima is men kritisch gaan kijken naar nucleaire installaties in de VS. 30 minuten zonder stroom schijnt voldoende te zijn... Dat zijn geen technische keuzes, da's een mentaliteit

adminitor | 07-03-15 | 23:37

En in mijn geschiedenis kun je 7 jaar psychiatrie vinden, dus zolang in maar de juiste pilletjes op zak heb als ze mij arresteren kom ik er wel mee weg. Kwestie van een paar oneliners goed in te studeren.

"Ha dag meneer de agent, ik was net bezig iedereen in Nederland uit de matrix te bevrijden. Hey kijk daar een eekhoorn!"

Niak | 07-03-15 | 23:37

Ach Feynman, gelanceerd door Wester heeft onze premier met zijn fopstudie waar hij acht jaar over gedaan heeft een uitspraak kunnen doen geheel zonder consequenties waar de bange verbolgen burger weer massaal voor gaat.
Het maakt niet uit hoeveel corrupte graaiers die partij heeft, een los uitspraakje en wat loze beloftes. Wat extra propaganda van het CPB er bij over hoe fantastisch het wel niet gaat en voila, hij wordt gedragen naar de overwinning.
Heel toevallig had juist op dat moment vriend Wilders een snotneus. Ja echt precies op dat moment, erg hè.
Jaar in jaar uit maakt onze vriend Geert kabaal en ketel muziek, maar bij iedere verkiezing op het moment suprême laat hij het afweten. Iedere verkiezing weer.
En nee, geen vraag over Groningen, geen vraag over corruptie in de provincies.
Wat een toneel spel weer.
En weer trapt het volkje er in.
Nog even wat stoom van Televaag en azijnbode, en dan zijn de zeteltjes in de eerste kamer weer binnen. Macht veilig gesteld.
Daarna horen we weer 2 jaar lang ketel muziek en geblaat van vriend Geert.
Peilingen morgen, VVD 7 zetels erbij, D66 2 er af PVV 3 er af PvdA 2 erbij.
En ze hebben de meerderheid weer.

bakoenin | 07-03-15 | 23:34

@ vaas klaak | 07-03-15 | 23:30

Heb je helemaal gelijk in. Maar zo'n actie geeft in ieder geval een heel sterk signaal af! (haha signaal) Het gesprek van het jaar!
Grote krantenkoppen een week later:

"Nerds pikken het niet langer"

"Cypherpunks Enemy Numero Uno"

"Verwarde man pest mensen die aan
elektrohypersensitiviteit leiden"

Niak | 07-03-15 | 23:33

@ Graaf van Egmont | 07-03-15 | 23:21

Omdat daar bijna 7 miljoen mensen wonen. Waar zou je anders zoiets uithalen als het je om het verstorende effect gaat?

Je heb waarschijnlijk wel meerdere systemen nodig om de hele randstad te pakken te krijgen. Ik vraag me af wat de schade voor de economie is als 7 miljoen man een weekje geen mobiele communicatie heeft. (alleen GSM, G3, etc, kortom alleen alles wat op 900 en 1800 Mhz werkt. Lagere frequencies zijn veel lastiger te jammen)

Ik durf te wedden dat die AWACS vliegtuigen dit ook allemaal kunnen.

Niak | 07-03-15 | 23:30

@Niak | 07-03-15 | 23:12

Koekoek!

vaas klaak | 07-03-15 | 23:30

@adminitor | 07-03-15 | 23:12

Zelfs het sterkse systeem zal falen, juist omdat het een systeem is. Fact of life. Ik zou me er niet te druk over maken als ik jou was. Dat leeft een stuk prettiger.

vaas klaak | 07-03-15 | 23:24

@ hatari | 07-03-15 | 22:54

Ja van de hoogte klopt wel, alhoewel de meeste antenna's voor de mobiele netwerken nu ook niet gigantisch hoog te vinden zijn. Maar er zijn wel manieren om zoiets in een stad te doen dat het signaal toch nog heel effectief de ether in komt en het toch eventjes kan duren voor ze hebben gevonden waar het vandaan komt. Ik denk dat een paar activisten die dit goed plannen wel een week of in ieder geval 3 dagen kunnen halen. Of de politie haalt natuurlijk de stroom van het gebied waar je signaal van dan komt. En als je ook nog de frequenties probeert te jammen die de hulp en politie diensten gebruiken dan is de vraag natuurlijk, kunnen de diensten hun acties nog coordineren?
Uiteraard maak je waarschijnlijk een hoop onschuldige slachtoffers wanneer ambulances en zo geen verbinding meer hebben. Dus je moet wel vinden dat het doel de middelen heiligt. Zo iemand ben ik zelf niet, ik zou het niet doen. (ook omdat ik liever niet de gevangenis in ga).
Maar ik vind het een intressant concept en niemand heeft het nog nooit ergens gedaan. Ooit is iemand de eerste en ik ben benieuwd wat het effect geeft. Je kunt natuurlijk ook een systeem bouwen dat elke week ergens op een willekeurig moment voor 5 minuten zo'n puls afgeeft dat alles even voor 5 minuten platlegt. Dan duurt het wel een week of drie voor ze je apparatuur hebben gevonden en losgekoppelt.
En als je het helemaal leuk wilt maken dan zorg je er voor dat het net lijkt of je signaal uit een russische of chinese ambasade komt. Of je maakt er een lange termijn project van en zorgt er eerst voor dat de russiche ambases al van jou diensten gebruik maakt en dan op een zekere dag installeer je alle aparatuur in een kasje ergens op de hoogste verdieping ergens dicht tegen de buitenkant van het gebouw.

Dat zou best wel eens een frans achtige ferdinant actie kunnen zijn. Dus als iemand dit ooit leest en ook effectief uitvoert, zonder er goed over na te denken. Bij deze mijn excuses voor alle slachtoffers van WWIII. Ik heb het altijd al jamer gevonden dat ik een geweten heb. Allemaal leuke dingetjes die je kunt uithalen in deze wereld als je er geen hebt.

Niak | 07-03-15 | 23:24

Niak | 07-03-15 | 23:12
Altijd maar weer die Randstad. En wat doen we dan met de rest van Nederland? Er is nog leven buiten de randstad kan ik je garanderen.

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 23:21

100 watt noise op de twee gebruikte frequentie bands in Europa, 900 MHz en 1800 MHz bands. Zeg ongeveer 100 Mhz tussen 850 en 950 Mhz. En 100 Mhz tussen 1750 en 1850 Mhz.

Dat verstoord makkelijk elke mogelijke communicatie over die twee bands over een radius van makkelijk 25 - 50 KM rond je antenne. En die antenne hoeft helemaal niet groot te zijn. De cell phone antennas die je ziet die gebieden in ee honingraat vormen. Dus drie antennas in elke richting. Die dingen zijn helemaal niet groot en de reden daar voor is dat radio golven een bepaalde lengte hebben. Radio frequentie rond de 100 Mhz heeft een golflengte van 3 meter. Rond de 1800 Mhz zit je op 16.7 cm.
www.hottconsultants.com/techtips/freq-...

En dus werkt dit veel beter op kleinere antenna's dan op grotere antenna's. Als je natuurlijk op elke mogelijke frequenty wilt storen. Van 1 Mhz tot 5 Ghz. Dan heb je een heleboel antenna's nodig van verschillende lengte's en een stuk meer power dan alleen 100 watt. Maar met een twee antenna's één voor 900 Mhz en één voor 1800 Mhz, een goede white noise generator die alleen rond de 900 en 1800 Mhz white noise van een band van 100 Mhz groot produceert (50 Mhz werkt ook) en een power amp van 100 wat leg je waarschijnlijk elke vorm van cell phone commmunicatie in de randstad plat. Zo'n signaal is alleen vrij makkelijk op te sporen. Dus reken maar dat ze je binnen een dag in de lurf hebben gevat. Tenzij je je antenna's kunt vermomen en het ergens neerzet waar als ze van heel dichtbij het signaal proberen te vinden het van elk gebouw lijkt te komen.

Echt, voor minder dat 1000 euro ben je klaar.

Heel de randstand een weekje zonder werkende mobiele telefoons. Dat noem ik pas een verstorrende actie.

Niak | 07-03-15 | 23:12

vaas klaak | 07-03-15 | 23:08
da's lief. En je hebt gelijk, technologie faalt nooit. Daarom zijn er ook geen vliegtuigcrashes

adminitor | 07-03-15 | 23:12

Gijsie | 07-03-15 | 22:45
U heeft wellicht mijn column gemist waarin ik deze grafiek geïntroduceerd had. www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/01/... De verdeling tussen verschillende sterkte aardbevingen volgt en.wikipedia.org/wiki/Gutenberg%E2%80%... . Die wetmatigheid is echter beschrijvend, niet voorspellend zoals het SodM trachtte.

De grafiek is afkomstig van het staatstoezicht op de mijnen. Nummertje twee uit deze PDF van 16 januari 2013. www.geenstijl.nl/archives/images/reass... Ik heb niet de verwachting dat die netjes een nieuwe gaan maken. Sowieso is het al heel slechts dat het SodM niet netjes aangeeft dat voor 1993 aardbevingen door half tamme apparatuur niet gemeten zijn, in plaats van niet gebeurd.

Aangezien ik voor dit betoog inderdaad gegevens gebruik die ruim twee jaar bekend zijn, is het nog verwerpelijker dat de hoge heren twee jaar NIETS met die informatie gedaan heeft.

Kijk ik naar de laatst beschikbare informatie, zie ik nog geen verbetering. www.knmi.nl/seismologie/geinduceerde-b...

Feynman | 07-03-15 | 23:09

@adminitor | 07-03-15 | 23:00

Als je familie was geweest had ik een huisartsenpost gebeld. Of je bij een EHBO afgezet met een briefje 'ergens tussen aluhoedje en achterlijk'. Voor je eigen bestwil.

vaas klaak | 07-03-15 | 23:08

@ hatari | 07-03-15 | 22:54

Je hebt geen idee hoe makkelijk het is. Ik vraag me al jaren af waarom een 14 jarig 4channer dit nog nooit ergens heeft geprobeert.

"Al you have to do, really, is broadcast noise"

Defcon 18 video:

www.youtube.com/watch?v=DU8hg4FTm0g#t...

Niak | 07-03-15 | 23:02

@eerstneukendanpraten | 07-03-15 | 22:35

Partij voor mens en spirit, verenigde communistische partij, Grunnegers veur Stad en Ommelaand...
.
Dr lopen best wat aparte vruchtjes rond daar volgens mij.

vaas klaak | 07-03-15 | 23:02

vaas klaak | 07-03-15 | 22:49

Tsja, zou IS ook zo groot zijn geweest als ze hun "idealen" niet zonder enige kosten of filtering wereldkundig konden maken?

hatari | 07-03-15 | 22:54
Satelliettelefoon blijft wss. wel werken. Principe van GPS bommen is dat de antenne omhoog gericht is, storen vanaf de grond is zodoende praktisch onmogelijk

adminitor | 07-03-15 | 23:00

@Niak | 21:08
Dat van die antennes klopt wel een beetje, maar niet helemaal. Ten eerste heb je er heel wat meer dan tien nodig en ten tweede moet je ze op behoorlijk hoge plekken bevestigen. Zo'n operatie loopt al snel in het oog.

hatari | 07-03-15 | 22:54

@adminitor | 07-03-15 | 22:31

Ja man. Het gaat helemaal fout. Zo schijnt IS te werken aan een supervirus. Dat noemen ze Skynet. Allemaal heel eng. Iedereen dood enzo.
.
Gast, cheer up.

vaas klaak | 07-03-15 | 22:49

Nog even kijkend naar dat zeer veelzeggende grafiekje over de Groninger Aardbevingen, kan ik haast niet anders concluderen dat er weer een (of meer) 3.5+ aan zit te komen en waarschijnlijk voor het eind van dit jaar een 4.0+

Waarschijnlijk kan alleen een flinke beving de Groningers er van weerhouden PvdA te stemmen en dan zal die binnen 10 dagen moeten plaatsvinden

Voor diegenen die nog nooit de moeite hebben genomen om die zeer interessante grafiek nader te bekijken, even een korte samenvatting.

Horizontaal de tijd (duh) en verticaal de aantallen, op een logaritmische schaal.
Een rechte (stijgende) lijn op een grafiek met logaritmische schaal wil zeggen een exponentiële toename van het aantal bevingen per tijdseenheid.
Wat heel opvallend is, is dat de lijnen voor bevingen groter dan een bepaalde waarde op redelijk vaste afstanden van elkaar lijken te liggen.
Dat wil zeggen dat een beving van 0..1 N keer vaker voorkomt dan een tussen 1..2 en diezelfde N keer vaker dan een van 2..3, etc. Die factor N is steeds constant en kenmerkend voor het Groninger gasveld.
Dus je kunt (bij gelijkblijvende rechte voortzetting van de lijnen) redelijk voorspellen wanneer de eerste 4.0+ komt en wanneer de 3.5+ bevingen komen.

Wat we dus zouden moeten zien is een afzwakking van die lijnen, om te voorkomen dat er nog zwaardere bevingen komen. Zolang dat niet gebeurt, neemt de waarschijnlijkheid van het optreden van zwaardere bevingen alleen maar toe.
Helaas gaat dit grafiekje maar tot eind 2012 en zouden de (100-en) bevingen sindsdien er ook nog ingezet moeten worden.
Pas dan kun je wat zeggen over of de bevingen afnemen of niet.

Gijsie | 07-03-15 | 22:45

duitse herder | 07-03-15 | 22:18

Dan zou ik maar snel een miljard gaan lenen, krijg je dus jaarlijks 5,4 miljoen bijgeschreven!

eerstneukendanpraten | 07-03-15 | 22:39

VanBukkem | 07-03-15 | 22:22

Kwam met de kieswijzer ex aequo uit bij Groninger Belang en CDA (WTF!?) maar misschien ga ik gewoon op die gekke Pé Langen stemmen, ben er nog niet helemaal uit...

eerstneukendanpraten | 07-03-15 | 22:35

Begrijp d'r geen reet van. Moet ik nou kiezen tussen stoken op gas of stoken op alcohol? En waarom zetten we dat slot niet gewoon op onze gasvoorraad? Heb overigens toch het gevoel dat we het hiermee nou niet bepaald over de echte problemen hebben.

medusa324 | 07-03-15 | 22:33

Aggregatietoestanden?? Zat eerder te denken aan ,granulatietoestanden, het voortwoekeren van foute weefsels.

Archy Bunker | 07-03-15 | 22:32

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 22:21
Ja dat bestaat in DK. Over het jaar 2015 krijg ik nog een creditering binnen.

duitse herder | 07-03-15 | 22:32

BertholeevandeAIVD | 07-03-15 | 22:21
Je gaat je gang maar, maar serieus, denk je dat ik enige moeite ga steken in een verval dat sowieso wel zal optreden? De afgelopen 15-20 jaar is iedere vorm van menselijke interventie / invloed op de systemen die ons in leven houden / waar we afhankelijk van zijn gedigitaliseerd. Waar internet juist ontwikkeld is om redundant te zijn (dus als er stukken van plat liggen blijft het functioneren) zijn de applicaties die op internet draaien gecentraliseerd; Geen internet = geen alberth heijn bevoorrading. Geen stroom = geen CV. Geen stroom = geen water.

Waar er vroeger een mannetje ergens in een centrale zat om schakelaars om te zetten is dat nu een PLC. Als je dat mannetje vroeg "sluit dat verdeelstation eens kort zodat het een week duurt voordat ie weer online is" zei dat mannetje "no way". Al was 't omdat ie anders kokend koper in z'n gezicht kreeg. Een gehackte PLC doet dat echter zonder moeite. (zie stuxnet) Sterker nog, terwijl het elektriciteitsnet staat uit te fikken zien de operators op het scherm bij een goeie hack dat alles OK is. Het is niet het falen van systemen dat ons bedreigd, het is het succes. Zaadveredeling zorgde er eerst voor dat meer mensen met minder moeite meer eten hadden. Nu heeft het de voedselvoorziening in handen van een multinational gelegd.

adminitor | 07-03-15 | 22:31

@ vaas klaak | 07-03-15 | 22:17

Nee, van die briefjes die ze nu in kinder surprise eieren stoppen. Sinds plastiek niet meer mag van de EU.

Niak | 07-03-15 | 22:23

@eerstneukendanpraten | 07-03-15 | 21:05
Stemadvies VanBukkem: Verenigde Communistische Partij, lijst 16.
Gewoon omdat het kan en omdat het mag.
Weg met de PvdA.

VanBukkem | 07-03-15 | 22:22

@ adminitor | 07-03-15 | 22:03

Ah, nog eentje die we moeten tappen.
Ik stuur eventjes een nieuw memo naar Erik.

Mijn vrouw had helemaal gelijk. Ze zei: Rob, je doet veel te moeilijk. Leer al je mannetjes Arabisch en zorg dat je er ééntje in elke moskee hebt. En ga dan zelf gewoon de hele dag op geenstijl dataminen. Dan hou je 99,9% van de terroristen wel in de gaten.

BertholeevandeAIVD | 07-03-15 | 22:21

duitse herder | 07-03-15 | 22:18
Mooi gedaan denk ik. Dus geld toekrijgen bij een lening bestaat dus inmiddels echt. Ik wacht nog even op dat beroemde helicoptergeld dat er aan zit te komen.

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 22:21

Graaf van Egmont | 07-03-15

Deense bank.
Kon kiezen: 1,5% rente op 30 jaar vast. Of 0,54% negatieve rente op jaarbasis. Dat is geld lenen, geen rente betalen, wel geld (rente) toe krijgen. Dat laatste heb ik gedaan. Ontwikkeling EU Brussel reden als basis.

duitse herder | 07-03-15 | 22:18

Niak | 07-03-15 | 22:13
Het jammere is, dat die eikels die teveel voor zichzelf nemen, over het algemeen niet erg dik zijn. Daarvoor zijn ze veel te gestressed door hun jacht op nog meer geld. Ik vraag me altijd af: wat moeten ze ermee? Ik neem aan dat het een psychische stoornis moet zijn.

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 22:17

@Niak | 07-03-15 | 22:13

Man man man. Heb jij je wijsheid bij een pak bambix gekregen?

vaas klaak | 07-03-15 | 22:17

@ Bakito | 07-03-15 | 21:53

Dat zeg ik toch ook, die opwarming die er al gebeurt is tegengaan gaat toch niet lukken zolang we zoveel fossiel brandstoffen gebruiken, en die zijn ook bijna op ... dus dat probleem lost zich zelf op.

Momenteel kunnen er beter al het mogelijke aan doen om niet in een derde wereld oorlog te belanden, en onze huidige politieke system, monetaire system, en economisch system fixen of upgraden voor we een soort europese beeldenstorm meemakken. Niet voor morgen, maar in een jaar of 10 ...

En daarna zullen we ons waarschijnlijk moeten richten op voedsel en water voorziening voor 8 miljard man ...
Er is genoeg op deze planeet voor iedereen, het probleem zijn die eikels die teveel voor hun zelf nemen. Nu ja dikke mensen leven niet erg lang en mensen met de weining voedsel ook niet dus dat probleem lost ook zichzelf op. Maar leuk is het niet, en het hoeft niet.

Niak | 07-03-15 | 22:13

duitse herder | 07-03-15 | 22:11
Je gaat weer als een speer hè? Ditmaal wel met medewerking van een Nederlandse bank?

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 22:13

Ik wens u veel wijsheid toe, leef lang en voorspoedig.
Feynman | 07-03-15 | 20:59
.
Dat heb ik vorige week weer gedaan. Een huis erbij gekocht in Noorwegen.

duitse herder | 07-03-15 | 22:11

Bakito | 07-03-15 | 22:07
Lezen mijn waarde, lezen. Waar zeg ik dat? Het is algemeen aanvaarde opvatting. Het eerste wat een huisarts vraagt als je met een gekneusde voet bij hem komt is de vraag: "rookt u?"

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 22:10

@Feynman
"Vaarwegen als alternatief voor vrachtverkeer"
De vaarwegen zijn er. Maar er liggen bruggen overheen van 80 cm doorvaarthoogte. En dat komt door het gebrek aan inzicht van juist provincie en waterschappen. Daarom is het ook geen punt in de verkiezingspropaganda. Ze weten nu eenmaal niks van het werk dat ze horen te doen.

Het is voornamelijk de bestuurslaag voor spindoctors en pluchevulling in de baantjescarrousel.

koolteer | 07-03-15 | 22:09

Bakito | 07-03-15 | 22:05
Wellicht zou necrosis dat best kunnen doen, maar dat lost het grote probleem niet op uiteraard!

figuur | 07-03-15 | 22:08

@Bakito | 07-03-15 | 22:01

Prima toch? Laten we dat vooral houden zo.

vaas klaak | 07-03-15 | 22:08

Lewis | 07-03-15 | 22:05
Ik moest lollen. Waar bemoeit die necrosis zich toch allemaal mee?

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 22:07

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 22:04
Dus volgens jou kan iemand die niet rookt, geen longkanker krijgen?

Bakito | 07-03-15 | 22:07

figuur | 07-03-15 | 22:03
Necrosis kan best op de fiets naar zijn werk. Staat ie maar een half uur eerder op, de lapzwans.

Bakito | 07-03-15 | 22:05

@necrosis | 07-03-15 | 21:57
Lang geleden al gestopt, al ben ik nog wel gelegenheidsroker. Dat hoestje is ook meer een gelegenheidshoestje.

Lewis | 07-03-15 | 22:05

@Bakito | 07-03-15 | 21:55
Ga vooral de aarde nog een beetje opwarmen in die sauna van je, milieu-delinquent!

necrosis | 07-03-15 | 22:05

Bakito | 07-03-15 | 22:01
Volgens de nu algemeen aanvaarde mening hebben die longkanker doden het aan zichzelf te wijten. Want rokers. Ik hoor nooit iemand longkanker krijgen van sterk vervuilde lucht, fijnstof en smog.
Dood door terrorisme is dus een heel ander ding. Je vraagt er niet om en je zit er niet op te wachten. Toch?

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 22:04

Bakito | 07-03-15 | 22:01
En wat zou volgens u de oplossing zijn? Windmolens? Elektrische auto's?

figuur | 07-03-15 | 22:03

Niak | 07-03-15 | 21:08

Een goeie blackout van het elektriciteitsnet is waarschijnlijk al voldoende. Geef het een paar dagen, behalve het ineenstorten van de sociale structuur (zie "rellen" london), verzadiging van stukbezuinigde hulpdiensten heeft Fukushima ons geleerd dat als een kerncentrale zonder stroom komt te zitten ie ploft. Hadden de Japaners nog netjes gedaan, schijnt dat een Amerikaanse centrale binnen een half uur al een lege accu heeft. Misschien een goeie zonnestorm?

adminitor | 07-03-15 | 22:03

vaas klaak | 07-03-15 | 21:57
Er sterven in ons land meer mensen aan longkanker dan aan terrorisme. Over prioriteiten gesproken.

Bakito | 07-03-15 | 22:01

Expansiedrift van de mens is een goed ding. Djengis Khan, Alexander de Grote, de Romeinen en de Islam hebben toch veel goede bijdragen aan de cultuur geleverd.

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 21:59

@Bakito | 07-03-15 | 21:42

De opwarming van de aarde door toedoen van de mens is een non issue. Handig topic voor het vullen van linkse zakken/strelen van fatsoensego's/als kapstok voor gutmensch idealen, maar klimatologisch stelt de aanwezigheid van de mens op aarde totaal niets voor. Maar dan ook echt helemaal nul nada noppes. Al zou je morgen alle steenkoolresevers simultaan in de hens zetten. Dan nog niet.

vaas klaak | 07-03-15 | 21:57

@Lewis | 07-03-15 | 21:48
Ik zou wat minder roken, u heeft een naar hoestje...

necrosis | 07-03-15 | 21:57

necrosis | 07-03-15 | 21:55
Goed punt, het is kolderiek dat al die kinderloze PVV-ers hun mond vol hebben van genetische superioriteit. *grinnik *

Bakito | 07-03-15 | 21:57

Enfin, helemaal geen zin om wegkijkerDs te overtuigen van climat change, vervuiling en opwarming...

*sauna *

Bakito | 07-03-15 | 21:55

@Bakito | 07-03-15 | 21:42
Misschien moet jij je kop eens uit je reedT halen en wat frisse lucht opsnuiven.
Wil je de vervuiling tegengaan?
Dan moet je serieus eens gaan kijken naar de expansiedrift van de mens in de afgelopen decennia.
Diersoorten raken uitgestorven dankzij het onbeperkt kunnen voortplanten van de mensheid.
Maar daar hoor ik je niet over.
Overigens heb ik geen kinderen, en Wilders ook niet!

necrosis | 07-03-15 | 21:55

Deze verkiezingen zijn overbodig en ik ga dan ook niet stemmen.
De waterschappen moeten bij Rijkswaterstaat ondergebracht worden. De provincies moeten eveneens afgeschaft worden. Hun taken gaan naar de gemeentes en het rijk en het overschot op de provincie bankrekening gaat naar de burgers van die provincie. De eerste kamer wordt nu gekozen door de provincies, vraag me niet waarom ?? De Eerste kamer kan ook afgeschaft worden..... Tja , al die vetbetaalde baantjes verdwijnen dan , daarom willen de politieke partijen het niet ........

FrankOngerust | 07-03-15 | 21:55

Niak | 07-03-15 | 21:51
Natuurlijk is de mens betrokken bij de opwarming van de aarde. We meten het!

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 21:54

Niak | 07-03-15 | 21:51
Behalve opwarming zijn er nog tal van andere manieren waarop we de boel naar de kloten helpen. Milieuproblematiek reduceren tot een warmteprobleem is typische rechtse propaganda.

Bakito | 07-03-15 | 21:53

@Bakito | 07-03-15 | 21:47
Das maar een vierkante kilometer....

Nilfisk | 07-03-15 | 21:52

@ Vageling | 07-03-15 | 21:49

Het topic is meer: ALLES IS KUT.

Niak | 07-03-15 | 21:51

necrosis | 07-03-15 | 21:48
Ik ben ook niet te chanteren via mijn kinderen. Ik heb ze wel, maar ik ben er zeker van dat die er een groter zooitje van maken dan hun ouders.

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 21:51

-weggejorist-

Bakito | 07-03-15 | 21:51

Als de aarde van niemand specifiek is, dan geldt dat ook voor de staat Nederland. De PVV heeft derhalve helemaal geen bestaansrecht. #feit

Bakito | 07-03-15 | 21:51

Global warmt de aarde wel op, en snel ook ,.. in vergelijking met hoe traag het klimaat daarvoor verandert.

En ja hier in Nederland is het ook goed te zijn.Er zal nooit meer een elfsteden tocht komen. En echt veel zal er niet meer in de winter op natuurijs geschaats worden en das best kut want dat was altijd leuk.

en.wikipedia.org/wiki/Global_warming#O...

The Earth's average surface temperature rose by 0.74±0.18 °C over the period 1906–2005. The rate of warming over the last half of that period was almost double that for the period as a whole (0.13±0.03 °C per decade, versus 0.07±0.02 °C per decade).

Vraag maar aan feynman, de aarde warmt op en momenteel is de meest bevredigende verklaring vanuit het standpunt van de wetenschap dat wij als mens daar wel degelijk IETS mee te maken hebben. En nu hebben we er 7 miljard, hockeystok grafiek die bijna recht naar boven ging in de jaren 50.

De menselijke bevolking is een bubbel die binnen de 100 jaar gaat imploderen. Best goed nieuws, als je begrafenis ondernemer bent.

Niak | 07-03-15 | 21:51

@necrosis | 07-03-15 | 21:48
En dan heb je 'rentmeesterschap' nog niet eens geprobeerd.

Lewis | 07-03-15 | 21:51

Hoe komt dit topic opeens bij klimaat gedoe? Dat is een globaal ding. Jij gaat weer lekker Bakito. Trol-lol-lol geslaagd.

Vageling | 07-03-15 | 21:49

@Graaf van Egmont | 07-03-15 | 21:38
Niemand die mij kan chanteren via mijn kinderen, wegens geen kinderen.
En inderdaad, typ het 'bruikleen' begrip in op google en de EO websites vliegen je om de oren.

necrosis | 07-03-15 | 21:48

Heeft het volk ondertussen, na al die jaren van misleiding en opzettelijke verwarring, nadrukkelijk en met name rond de verkiezingsperiode, niet een zaak tegen de controlerende macht, het parlement?
 
En daarmee, indirect, ook tegen het waterschap?
 
Eén website, iedereen één euro inleggen en eens zien of we een deukje kunnen maken? Zoiets opzetten duurt hoogstens een paar dagen.

LetTheSunshine | 07-03-15 | 21:48

@Graaf van Egmont | 07-03-15 | 21:38
Kuch, kuch. ;-)

Lewis | 07-03-15 | 21:48

61 | 07-03-15 | 21:44
Oh, in het jaar 1278 was er ook al een plasticsoep van ruim 1 miljoen m2?

Bakito | 07-03-15 | 21:47

@Niak | 07-03-15 | 21:27

Als jij de geschiedenis zou snappen, dat zou je weten dat we al n jaartje of 11.000 in een interglaciaal leven. Da's duur Nedelands voor 'een stuk minder fris dan gebruikelijk'. Op de lange termijn, voor zover het uberhaupt zin heeft, zou je je redelijkerwijs zorgen behoren te maken over hoe koud het gaat worden. Nog voordat die gasbol klaar is met branden.

vaas klaak | 07-03-15 | 21:45

Bakito | 07-03-15 | 21:42
Après Nous le deluge. Vind ik niet, maar zo denken kennelijk de boven ons gestelden. En weigeren daarom te handelen.

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 21:45

Ach de opwarming van de aarde....... we moeten het weten en er rekening mee houden, de rest is toch echt natuur. Hoewel je kunt stellen dat door de uitstoot van alle verbrandingsgassen ed de opwarming misschien gestimuleerd wordt, blijft het natuur. Hell, het is zelfs natuur dat de mens zichzelf blijft ontwikkelen (zoals industriële revolutie ed) en daardoor ook het klimaat op aarde doet veranderen, maar dat kun je ook natuurlijk noemen. Het gevaarlijke zit hem in de mens die zichzelf zo slim waant dat hij de plank gaat misslaan, en denkt dat deze ontwikkelingen niet natuurlijk zijn. De mens is uiteindelijk maar een diersoort. Tegenwoordig moet je volgens velen hulp zoeken als je vliegangst hebt, maar dat is geen ziekte, het is normaal, een mens is een diersoort dat niet van nature vliegt.

figuur | 07-03-15 | 21:45

Even helder:
Het klimaat verandert. Gelukkig maar want dat is altijd zo geweest. Lokaal wordt het warmer, elders kouder of hetzelfde. Globaal warmt de aarde niet op, en koelt zelfs af. Dat heeft alles te maken met oceaanstromingen en de stratosferische jetstromen. De Invloed

61 | 07-03-15 | 21:44

@ BertholeevandeAIVD | 07-03-15 | 21:31

Ja ja, waren jullie maar zo goed met veiligheid als met het verprutselen van quotes.

Niak | 07-03-15 | 21:43

Niak | 07-03-15 | 21:39

bananen zijn geel, geel is de kleur van het kuiken en van de eidooier --> Biotech complot.

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 21:42

necrosis | 07-03-15 | 21:22
Behalve Al Gore zijn er duizenden wetenschappers die de noodklok luiden.

Maar steek jij je kop maar in het zand.

Bakito | 07-03-15 | 21:42

@BertholeevandeAIVD | 07-03-15 | 21:31
Ik kan niets doen voor de AIVD, ik heb al een dagtaak aan het bewaken van de goede zeden onder de topics van de GeenStijl.
*gnehehe*

necrosis | 07-03-15 | 21:41

bananen zijn geel, geel is de kleur van de haat en van de jodenster --> Zionistisch complot.

Niak | 07-03-15 | 21:39

necrosis | 07-03-15 | 21:32
We hebben de aarde ook niet in bruikleen. Bij bruikleen moet je na gebruik de aarde teruggeven aan de eigenaar. Wie mag dat zijn? Het bruikleen idee stamt uit de bijbel en kan nooit een idee van een atheïst worden. Wij heersen over de aarde. Tot het over is natuurlijk.

Graaf van Egmont | 07-03-15 | 21:38

Onzin necrosis, dat noem je gewoon een bananenrepubliek, al zouden we een keizer hebben.

Lewis | 07-03-15 | 21:38

@vaas klaak | 07-03-15 | 21:30
Dat zal koning kroonkurk, zijn pampapaard en hun drie biggetjes niet met je eens zijn.
*spelt*
Ba-na-nen-mo-nar-chie

necrosis | 07-03-15 | 21:35

@Niak | 07-03-15 | 21:27
Ik ben niet vatbaar voor opmerkingen als 'we hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen'.
Dergelijk emotioneel gedoe is aan mij niet besteed!

necrosis | 07-03-15 | 21:32

@ Niak | 07-03-15 | 21:28

Vraag niet wat de AIVD voor jou kan doen, vraag wat jij voor de AIVD kan doen.”

BertholeevandeAIVD | 07-03-15 | 21:31

@necrosis | 07-03-15 | 21:16

Huh? Met 'bananenrepubliek' is taalkundig helemaal niets mis.

vaas klaak | 07-03-15 | 21:30

Niak | 07-03-15 | 21:28

Broodje kebab halen!

analcharist | 07-03-15 | 21:29

@ BertholeevandeAIVD | 07-03-15 | 21:18

En waar waren jullie toen Pim werd vermoord?

Niak | 07-03-15 | 21:28

Aggregratietoestanden, een uiterst treffende term van de politieke botrot die je weergeeft. Mooi.

Sardonicus | 07-03-15 | 21:27

@necrosis | 07-03-15 | 21:22

Dat we binnen 100 jaar een probleem hebben met een aarde die momenteel in opwarmingsperiode zit (hoeverre de mens verantwoordelijk is en hoeverre het natuurlijk is is moeilijk te zeggen maar volgens mij is het wel redelijk duidelijk dat mens effectief een invloed heeff) met 7 miljar man waarvan de meerderheid dicht tegen de zeeen aan woont is iedereen zeer duidelijk.

Alleen ben ik er van overtuigd dat de mens waarschijnlijk zelf al een man of 3 miljard heeft afgeslacht voor de natuur het kan doen. In dat opzicht maak ik mij meer zorgen over Murica en Putin&Co. Opwarming van de aarde is kut, maar wanneer mensen verhit raken gaat het pas ECHT fout.

En nee ik ben geen doemdenker, maar ik snap de geschiedenis.

Niak | 07-03-15 | 21:27

Aggregratietoestanden, een uiterst treffende term van de politieke botrot die je weergeeft. Mooi.

Sardonicus | 07-03-15 | 21:27

-weggejorist-

Sardonicus | 07-03-15 | 21:27

Een paar dingen ontbreken naar mijn mening in dit betoog. Ren eerste zie ik de eerste kamer verkiezing na 2 jaar als een mogelijkheid om een regering bij te sturen, en zo de regering van hobbyclub, of netwerk platform zoals tegenwoordig helaas, bij de les en beloften te houden.
Een ander punt sinds een paar maanden bij de huidige kneuzenclub is het dictatoriale gebruik van de AMvB waarvoor die helemaal nooit bedoelt is. Ook dit moet naar mijn mening direct wettelijk gecorrigeerd worden. Al zal Rutje en zn bende dat natuurlijk niet doen, moeten ze gaan solliciteren.

Winston1 | 07-03-15 | 21:26

@Bakito | 07-03-15 | 21:03
Je moet niet alles geloven wat Al Gore (what's in a name) vertelt.
Die vliegt de hele wereld over met een vervuilend vliegtuig om anderen de maat te nemen.
En werd er miljardair mee.....

necrosis | 07-03-15 | 21:22

Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) is misschien wel wat, bundeling van alle lokale partijen, zo krijg je ook minder dat gedoe over baantjes verdelen en heb je als provinciaal nog wat te vertellen bij NIMBY's.

analcharist | 07-03-15 | 21:21

Ik denk dat ik maar stem op een partij die tegen het alcoholslot is...

VanBukkem | 07-03-15 | 21:21

necrosis | 07-03-15 | 21:16

Het woord "bananenkoninkrijk" bestaat niet, necro...

eerstneukendanpraten | 07-03-15 | 21:20

Top stukje Feynman! Gebrek aan focus is exact de achilleshiel van de politiek.Smoke & mirrors zijn daarentegen tot kerntaken verheven van onze politiek waar er welgeteld niet één politicus op een plek zit waar hij/zij ook daadwerkelijk verstand van heeft. Mede daarom wellicht ook prettig te weten dat deze politici enorm beperkt zijn in hun daadkracht en daarom slechts in beperkte mate hun onbekwaamheid kunnen etaleren.
Het gehele stelsel zou eens grondig op de schop moeten worden genomen; helaas verhindert juist deze structuur dat dit ooit gaat gebeuren.

crk | 07-03-15 | 21:20

@Niak | 07-03-15 | 21:08

Daar denkt de AIVD inderdaad héél anders over.

BertholeevandeAIVD | 07-03-15 | 21:18

Hear, hear. Inderdaad waar het bij deze verkiezingen om gaat is door de partij bobo's naar de achtergrond geschoven. Die bitchfittie in het kabinet voert schaamteloos de leiding op dit toneel. Dat de eerste kamer een verlengstuk is geworden van de tweede kamer heeft de kerstcrisis inmiddels bewezen.

VVD besloot zijn bekende twist te doen op een grondswet wijziging. Dus onafhankelijke Rechterlijke macht mag niet toetsen. Heh dom. Zodoende de blunders. Alleen die totale 'controle' blijkt heilig te zijn. Raad van State is een holle instelling. Al doen zij uitspraak dan bagatalliseerd het kabinet het weg als 'advies' of negeert het. Neem opa Opstelten met zijn data opslag gezever. Kan ook op bespaard worden (Dag Donner!).

Zie genoeg (nutteloze) bestuurlijke lagen waar genoeg op te besparen valt. Had je belooft Rutte. Maar goed jij komt je beloftes nooit na.

Vageling | 07-03-15 | 21:18

@Feynman | 07-03-15 | 20:59
Ik heb beloofd je niet meer te pesten met je taalfoutjes.
Maar bananenREPUBLIEK?

necrosis | 07-03-15 | 21:16

Columns van Feynman,.. daar moet je altijd even voor gaan zitten. Geen mening verder,.. dank voor de update. Ik vraag me wel af of er voor gaswinning in Gr. aardbevingen voorkwamen. Dat soort info is moeilijk te vinden.

horsteknots | 07-03-15 | 21:16

Lewis | 07-03-15 | 21:10

Het gaat bij Feynman altijd om precies drie dingen: inhoud, inhoud en inhoud.

eerstneukendanpraten | 07-03-15 | 21:15

Politici zijn alleen maar politici voor statusggevoel en het salaris (ikke,ikke), niet om daadwerkelijk wat goeds voor Nederland te betekenen, dat weten wij zo onderhand wel toch??

figuur | 07-03-15 | 21:12

Ik wilde eigenlijk op Schokkend Groningen van John Lanting (niet de homofiele komiek) stemmen maar die schijnt niet mee te doen evenals de Groninger Bodembeweging. Jammer...

eerstneukendanpraten | 07-03-15 | 21:12

Dank Feynman, ik wens jou hetzelfde.
En ik vind het erg sterk van je dat je al-tijd fatsoenlijk blijft, ik zou zeggen, hou dat vooral zo.

Lewis | 07-03-15 | 21:10

Tijd voor een moderne revolutie dus, eentje die de 21ste eeuw-waardig is. Volgens mij leg je met een 10 tal omnidirectionele antennas, een 100 watt power amp en een white noise generator het volledige mobiele verkeer in Nederland plat en daarmee waarschijnlijk ook Nederland zelf (geen draadloze communicatie meer mogelijk).
Ik zeg doen! Maar daar zullen ze bij de AIVD wel anders over denken ...
(en nu hopen dat een minder stabiele reaguurder met een volkert-complex maar die wel goed met electronica overweg kan dit leest en tot actie over gaat.

Niak | 07-03-15 | 21:08

Kom op Groningers, stem nu eens een keer niet massaal op de Partij van de Afbraak!

eerstneukendanpraten | 07-03-15 | 21:05

Ja, als het kalf verdronken is.

Half Nederland zal eerst onder water moeten staan voordat de massa inziet dat het 5 voor 12 is qua Climat Change.

Bakito | 07-03-15 | 21:03

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino