Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Minder, minder, minder haatimams in Hollandistan

hahahahaaaaabaarden.jpg Och jongens. Wat gaven ze hoog op over de dood van de vrijheid van meningsuiting op de sociaalmedia. Al die linksluitjes die je níet hoorde over de VvMU van Guido van Woerkom, vonden wél dat de vrije meningsuiting geweld werd aangedaan door het weigeren van drie visa voor islamitische haapredikers die naar het JihadGala in Rijswijk zouden komen. Volkskrantcolumnistes, mensenrechtenadvocaten en ander progressief linksvolk dat minzaam zwijgt als moskeeën muren willen bouwen tegen vrije vrouwen, maar op de barricaden springt als zaalophitsende kwaadspreeksalafisten voor grote groepen mensen willen komen claimen dat het Westen stinkt, Osama bin Laden een held is en dat jihad de oplossing is voor alles & het islamitische jodenvraagstuk. 'Hier worden de dictators van de Charlies gescheiden!', riepen deze haatspraakgedogers in koor. 'Deze imams/geleerden/sprekers hebben immers nog geen strafbaar woord gesproken in Rijswijk. Waarom zou je deze mensen dan op voorhand weigeren?' Een valide punt, zo erkennen wij onmiddellijk. Het intrekken van visa voor sprekers wringt enorm met de VvMU en is daarom een moreel dilemma voor iedereen & zijn GeenStijl die maximale VvMU voorstaat. Toch is het volkomen terecht om dit achterlijke uitschot buiten de deur te houden. Allereerst het 'ze hebben nog niks strafbaars gezegd'-argument. Dat is feitelijk waar, aangezien het nog geen 8 maart is. Maar op basis van die redenering zouden we ISIS-kalief Abu Bakr Al-Baghdadi óók ons land in moeten laten voor een spreekbeurt op een salafifeestje. Zijn naargeestige ideeën over en kwaadaardige oproepen jegens vrouwen, joden en andersdenkenden zijn immers vergelijkbaar met wat de in Rijswijk genodigde haatpredikers (aantoonbaar!) hebben geuit aan haat tegen ongelovigen, joden of andersdenkende (niet-) moslims. Ook hebben zij openlijk steun betuigd aan jihadclubs die de vernietiging van Israël en het Westen nastreven. Je moet je afvragen: ben je je eigen tolerantie niet een béétje voorbijgeschoten als je de Zeven HaatDwergen toelaat in een Hollands zaaltje, waar zij honderden kritiekloze gelijkgestemden kunnen bestendigen en/of versterken in denkbeelden die vloeken, wringen en schuren met alle vrijheden en verworvenheden waar wij voor willen staan? Zoals daar zijn: democratie, een rechtsstaat, gelijkheid & gelijkwaardigheid, vrouwenrechten, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en alle overige grondwaarden waarop wij onze individuele levens zo ruimdenkend en liberaal mogelijk op kunnen en mogen inrichten. Al die zaken, al die zaken, worden door deze zeven "islamgeleerden" verworpen, met de wens om ze in te ruilen voor 1 allesomvattend openbaar systeem: islam. In bestuurlijke termen noem je dat een dictatuur, en nog eentje van de fascistoïde persuasie ook. abubakrkoperaf.jpg Hun toehoorders in Rijswijk pakken níet na afloop het vliegtuig terug naar Zandbakkië, maar dragen die ideeën met zich mee naar hun polderlandse schotelflatje, waar ze achter de voordeur op die ideeën gaan kauwen. Ook dat mag gewoon, qua vrijheid van religie. Maar in hoeverre is er sprake van 'achter de voordeur' als deze ideologie in groepsverband wordt aangewakkerd, en wanneer komt het moment dat ze de vierkante meters achter hun voordeur te klein vinden, en hun ideeën aan de publieke ruimte gaan opdringen? Halal voedsel eisen op school, posters van lingeriemeisjes afplakken of bekladden, mensen in uitgaansgebieden op hun alcoholgebruik aanspreken, cartoonhaat, en moordaanslagen (maar nooit woordaanslagen) op de VvMU en op de joodse gemeenschap: het gebeurt overal in Europa, steeds veelvuldiger en met steeds kortere tussenpozen. Begint die ontwikkeling niet in de moskee, in zaaltjes, in de gemeenschap? Haatpredikanten kweken een groepsgevoel. Groepsdruk genereert legitimiteit. 'Ja maar', kun je tegenwerpen, 'je kunt toch in debat gaan met deze mensen en hen van de fijne normen en waarden van vrijheid, gelijkheid & broederschap overtuigen?' Neen. Dat kan niet. Deze lieden erkennen het debat niet. Het is de Profeet voor, de Profeet midden en de Profeet na, en die duldt geen tegenspraak noch afwijking van zijn vooraf uitgezette koers. Als je een vrouw bent, mag je überhaupt geen vragen stellen, laat staan tegenwerpingen inbrengen. Deze predikers zijn niet op zoek naar democratische of rechtsstatelijke legitimatie van hun denkbeelden en ideologische overtuigingen. Zij willen ze slechts de zaadjes van het islamisme planten, spreiden en oogsten. Dogmatisch, eenzijdig, onweersproken, en zij hopen, willen of eisen dat hun gevolg dat ook als zodanig accepteert. Je mag, of móet, je ernstig afvragen of wij dat soort gif vrijelijk in onze samenleving willen laten pompen door mensen die deze samenleving actief tot een apocalyptisch einde willen brengen. abukoekenbakr.jpg Is de VvMu nu stuk? Nee, natuurlijk niet. Een paar nare mensen buiten de landsgrenzen houden op advies van de Nationaal Coördinator Terrorisme & Veiligheid, omdat ze terrorisme en religieuze dictatuur (komen) prediken, is zeker weten geen doodsteek voor de VvMU. Het is zelfs een verstandige, gerichte move die eindelijk eens geen schijnveiligheid kweekt, maar wel een boodschap stuurt: Geen jihaat in onze staat. En de VvMU blijft er gewoon bij overeind. Neem Tarik ibn Ali, 1 van de 7 genodigden in Rijswijk. Die kunnen en mogen we niet weigeren, want die heeft een Belgisch paspoort en mag dus binnen de EU overal komen en alles roepen wat binnen de letter van de wet valt (en daar zullen ze heus wel op letten in Rijswijk, zolang ze binnen bereik van camera's & microfoons staan, maar: "Je weet nooit wat er gebeurt in de wandelgangen van zo'n conferentie"). Diezefde Bin Ali signaleerden we onlangs nog als fondsenwerver voor de MegaMoskee in Gouda. Mag ook gewoon. Is kut, natuurlijk. Maar het mag. Of neem Sheik Afwas. Staat ook doodleuk zijn rancuneuze riedels af te draaien in een dubieuze moskee in 030-Overvecht. Mag óók gewoon - zolang hij zich aan de wet houdt. Het luide gesnurk van Koenders 'Maar is het dan niet opvallend dat MinBuZa Koenders, die eerst wél visa verleende aan de drie gejoriste haatjurken, na berichtgeving op de GeenStijl over het schurkenseptet die inreisakkoorden op advies van de NCTV Dick Schoof toch ineens intrekt?' Jazeker is dat opvallend. Want hij heeft dus op voorhand zitten tukken, en de NCTV ook, wat zorgen baart over wie er nog meer zomaar in- en uitreizen en wat zij ongezien maar door de overheid geaccordeerd komen prediken in diverse islamitische haatpaleizen - de inpandige predikers in de polder zoals de hiervoor genoemde Sheik Afwas incluis. Het is bovendien een dubieuze beslissing omdat er 1. geen specifieke namen genoemd worden (Carel Brendel denkt deze), 2. Geen aanvullende argumentatie gegeven wordt (Brendel denkt hierom) en 3. De overheid niet op voorhand meningen mag jorissen of onder druk zetten (Zie ook: Nekschot, Gregorius). Dát is wel een risico voor de VvMU en daarom moet Koenders openlijk en onderbouwd laten weten waarom die visa niet verstrekt zijn. Liefst op prime time bij VARA en NOS. Dan horen we namelijk ook meteen een keer bij DWDD en in het vooralsnog opvallend zwijgzame NPO Journaal en bij NPO Nieuwsuur wat die nare meneren precies allemaal aan hun kudde geloofsgenoten wilden komen vertellen. En dáár wordt de VvMU dan weer beter van, want een geïnformeerde burger kan beter zijn eigen afwegingen maken over wat waar is en wat niet, wat je wil geloven en wat niet, en wat we misschien wel of toch Nie Wieder moeten willen. Met ons allen. Speaking of geïnformeerde burgers. Nog een laatste tip voor tromslaande GoedVolk-columnistes: informeer je eerst voor je ongefundeerd begint te weeklagen over de VvMU. Muts. LOL. Let the blame games begin...

Reaguursels

Inloggen

OOPS
Check de sponsor van het jihadgala, mimtec.nl, kijk dan bij referenties, en wat zien we daar, zowel aboutaleb als de marine, denkelijk wil de firma daarom liever onbekend blijven. Stel je voor, onze beroemde burgemeester die referent van de sponsor van haatimamfeestjes is...
- Woonhuis burgemeester Aboutalib
- Het hoorhuis gehoorspecialisten
- Koninklijke Marine
- Le Lycèe Français Vincent van Gogh School
- Restaurant Villa Rozenrust Leischendam

www.mimtec.nl/

Misr | 19-02-15 | 17:11

@PrinsesStoepje | 19-02-15 | 02:55
pfff. Moet je ook niet bij fop.club PVV zijn.
PVV aanhangers zijn altijd gefrustreerde volgers, nooit doeners.
Maar gillen aan de zijlijn net als miljonair Wilders, als een kip zonder kop het hardst.

h65485665 | 19-02-15 | 11:29

De afgelopen 30-40 jaar heeft men overal in de Westerse wereld totaal achteloos en lichtzinnig een uitermate intolerante en destructieve ideologie geïmporteerd, en diezelfde ideologie ziet dat als kans bij uitstek om heel die Westerse cultuur te vernietigen en te vervangen door de eigen bestaansvorm. Zeer verontrustend is dan dat nog steeds zeer velen in die Westerse wereld denken dat zoiets onmogelijk is, zozeer als de aanhangers van deze ideologie lijken op in de geschiedenis verdwaalde dwazen. Maar zij menen wat zij zeggen en zij zijn heel goed in dat vernietigen, zie althans hun trackrecord van vele miljoenen vermoordde andersdenkenden en de destructie van reeds heel veel cultuur. Daarbij moet bedacht worden dat deze ideologie vooral ook zeer negatief is voor deze mensen zèlf, omdat het hen hersenspoelt in een zombie-achtige nachtmerrie van angst en haat. Angst voor de bazen in deze ideologie, en haat jegens iedereen die nog niet onderworpen is aan deze gekte. De Deense psycholoog Nicolai Sennels, die jarenlang studie heeft gemaakt van gedetineerde moslims, geeft aan dat de islam mensen depressief maakt. Een andere studie, de Arab Human Development Reports, laat zien hoezeer negatief islam is voor intellectueel leven, wetenschap en economische vooruitgang. Je zou kunnen zeggen dat islam is als een constante aanval op creativiteit en menselijkheid. En dat is ook af te lezen aan de geschiedenis. De islam kon aanvankelijk uitgebreid parasiteren op het culturele kapitaal van de veroverde culturen, o.a. die van Byzantium en Perzië. Maar uiteindelijk domineerde de islam dusdanig, dat er van culturele vooruitgang nauwelijks nog sprake was. Iets dergelijks zullen we ook zien in de Westerse wereld. Dat de islam tot een soort bloei komt, met de bouw van de ene megamoskee na de andere, en met de ontwikkeling van een uitgebreide infrastructuur van indoctrinatie en intimidatie. En ondertussen zal stap voor stap de Westerse cultuur in elkaar storten, vanwege steeds meer politiestaat, spanningen, micro-burgeroorlog, aanslagen, terreur, ver-arming, mensen die wegtrekken, ondernemingen die naar elders vertrekken, enzovoort. Met de steeds explicietere terreur van tegenwoordig is het te verwachten dat vele politici en intellectuelen en andere voormalige wegkijkers en goedpraters, zich geleidelijk aan de omvang van de ramp bewust worden, hoe naïef en goedgelovig en kortzichtig men is geweest, en hoezeer zij het lot van honderden miljoenen mensen en het culturele kapitaal van duizenden jaren van mensheidsontwikkeling negatief beïnvloed hebben. Maar laten we hopen dat deze bezinning doorzet en dat het zich vertaald in adequate en effectieve maatregelen. Zoals we met tegenwoordig het diepgaande en kritische onderzoek van de islamitische leer, misschien mogen hopen op een pacificatie en humanisering ervan, hoezeer ook velen zeggen dat dat onmogelijk is, en hoezeer ook vele anderen zullen zeggen dat ze het niet vertrouwen zullen als toch iets in die richting gesuggereerd wordt. Maar bovenal is van belang het besef van wat maakt waarom zoveel Westerse cultuur hoog scoort in bijvoorbeeld de Social Progress Index en de Human Development Index en de Good Country Index, en waarom zoveel islamitische cultuur juist zo laag scoort daarin. Voor politici in de Westerse wereld zou dit bepalend moeten zijn voor al hun denken en handelen. Belangrijker dan heilige boeken en filosofische tractaten is het regelmatig raadplegen van dit soort onderzoek.

Benedict Broere | 19-02-15 | 10:57

Ik vind dit een gevaarlijke tendens, VvMU opofferen omdat de strekking van een idee of uitspraak tegen de geldende moraal is.

Blijkbaar is onze democratie en rechtstaat niet bestand tegen terreur en hebben ze gewonnen.

Wie gaan we verder nu weigeren, er zullen ongetwijfeld nog wel meer meningen de ronde doen in de wereld die niet helemaal democratisch zijn.

De Vrijheid van Meningsuiting dient absoluut te zijn. Deze eikels mogen hun gif spuwen en GS mag ze tot op het bot beledigen/schofferen inclusief aanhangers.

Op het moment dat deze haatkabouters, daadwerkelijk oproepen tot geweld moet je ze oppakken en opsluiten. Niet eerder!

TheStef | 19-02-15 | 08:55

In de roman"Onderwerping"van Michel Houellebecq wordt de totale transformatie van Frankrijk beschreven na de verkiezingen van 2022.
Zelfs een geblaseerde Huysmans kenner zal de verleiding van vrouwen,hogere positie en pensioen niet kunnen weerstaan;-)Bekeerlingen zijn het ergst!
*A rebours lezen gaat*

halve pinda | 19-02-15 | 08:46

Ik ken moslims die al jaren in Nederland wonen, maar niet wisten wat Serious Request of Glazen Huis was want het enige nieuws dat ze volgen is Al Jazeera. Inburgereren lukt niet om maar één reden: ze willen zelf niet, omdat het ze gewoonweg niet boeit. Van de andere kant boeit ons, op onze beurt, die hele islam weer niet, en wij vernemen juist weer nooit iets van Al Jazeera. Verschil is wel dat zij hier wonen, en wij niet daar. Zij zijn de gast, maar maken wel de dienst uit en zeggen hoe de gastheer zich dient te gedragen. Helemaal wak zijn ze, maar t duurt denk ik nog wel even voordat ze t zelf doorhebben

CrapoTheGreat | 19-02-15 | 02:57

@h65485665
Want van Wilders-aanhangers hebben we ook veel bloedige aanslagen gehad ja wat een intelligente vergelijking pfff.

PrinsesStoepje | 19-02-15 | 02:55

Dhr. de Wit | 18-02-15 | 23:07
Nu zijn we al met z'n tweeën,
;o) komt goed.

2N3055 | 19-02-15 | 00:22

@2N3055 | 18-02-15 | 22:55
Heb altijd in hartje Den Haag gewoond.
Begin jaren 90 begon ik ook in te zien dat de islam een gevaar vormde, mede door Hans Janmaat. Op een gegeven moment kwam Joop Glimmerveen met zijn verhaal. Ondanks dat het een neonazi gekkie was, had hij wel een punt. Na de aanslagen van Al Qaida in 1998 was het duidelijk, de islam is het grootste gevaar ter wereld. 2001 was de icing op de cake. Sindsdien, en na het bestuderen van de koran, vertrouw ik geen enkele islamiet meer.

Dhr. de Wit | 18-02-15 | 23:07

Het is allemaal zo ontzettend simpel op te lossen en er hoeft maar één wet voor aangenomen te worden: verbied de koran. Er staan aantoonbaar oproepen tot moord in en dat is strafbaar.

Dhr. de Wit | 18-02-15 | 22:58

Mijn haat tegenover moslims, is zo groot dat het obsessief geworden is.
En niet zeggen nou eenzijdig of racist of discriminatie.
Ik kom uit een knalrood nest. Pvda voor en achter.
Mijn ouders hebben nog TV programma's voor de Vara gemaakt. Dus hoe rood wil je het hebben.
En nonderju, idealitisch dat ik was.
Avonden jawel culturele avonden georganiseerd voor den gastarbeider en hun addergebroed.
Tot ze de zaal afbraken omdat ze als turken en marrokanen elkaar niet konden luchten of zien.
Ik heb ze toen eigenhandig met een paar maten de zaal uitgeflikkerd. Was toen al groot.
Het was me al opgevallen dat de gastarbeiders de vrouwelijke idealisten onder ons ofwel negeerden of nasisten.
Hoe dan ook niet normaal dus.
Mijn moeder begon op haar 40e aan de vrije universiteit Amsterdam sociale wetenschappen en die werd wakker.
Ook mijn vader begon in te zien dat de Pvda landverraders waren, toen al.
En als de awakening is begonnen en je ziet hoe moslims werkelijk zijn dan kun je alleen nog maar totale afkeer voelen.
Daarna werd ik gerecutreerd door ****** kenners die de sterren tellen weten het, en ging er trainingen geven in MMA aanvalstechniieken.
Later draaide ik missies her en der voor HMS en kwam volledig vol haat en desillusie terug waar het moslim landen betrof.
Je kunt niks met dat volk, ze haten ons, allemaal, ook de 'gematigden' hier, VOORAL de 'gematigden'
Hou die maar in de gaten. Dat zijn de gevaarlijkste.
Uiteindelijk kiezen ze voor elkaar, ook uw aardige buurman. Echt niet te vertrouwen.
Enfin, ik weet, ik maak elke islamiet af die een bedreiging vormt voor mijn omgeving.
Dat is het verschil, een autochtoon zou ik uitschakelen maar een moslim krijgt the full treatment.
Zo erg is het wel geworden.

2N3055 | 18-02-15 | 22:55

BlowingBubbles | 18-02-15 | 18:44 Mijn ervaring met linkse goedmensen is dat ze die informatie over de islam helemaal niet willen lezen, dat ze het niet willen zien, en dat ze denken dat het allemaal kwaadaardige verzinsels betreft van extreemrechtse xenofoben. Laten we zeggen islamkritische geluiden vormen een blinde vlek in het paradigma van de goedmens. De afgehakte koppen kunnen hem in de schoot rollen, compleet met de koran-citaten erbij, maar dan nog wordt er hardnekkig de andere kant opgekeken. De rood-wit-gespikkelde olifant luid toeterend in de kamer, wordt hardnekkig niet waargenomen. Over islamkritiek is er inmiddels heel veel te vinden op internet. En die islamkritiek wordt geformuleerd door mensen die zich duidelijk al vele jaren in de materie verdiept hebben. Namen om te zoeken op internet? Bijvoorbeeld: Hamed Abdel Samad, Bernard Lewis, Bill Warner, Robert Spencer, David Wood, Jonathan Matusitz, Serge Trifkovitz, Hans-Peter Raddatz, Karl Albrecht Schachtschneider, Wafa Sultan, William Federer, Robert R. Reilly, Douglas Murray, Melanie Phillips, Nicolai Sennels, Udo Ulfkotte, Anne-Marie Waters, Daniel Johnson, Ayaan Hirsi Ali, Sam Salomon, Ibn Warraq, Ali Sina, Daniel Pipes, Sabatina James, Andrew Bostom, Raymond Ibrahim, Nonie Darwish, Nick van Riel, Michael Stürzenberger, Michael Mannheimer, EJBron, Howard Bloom en Mark Steyn. Trefwoorden voor te zoeken op internet: islam criticism, islam fascism, islam deceit/bedrog, islam terror, islam violence, islamic conquest, stealth jihad, muslim mafia, muslim demographics, enzovoort. Men geeft lezingen, interviews en artikelen gebaseerd op onderzoek van de islamitische leer en de islamitische geschiedenis. Er zijn ook vele boeken. Heel informatief is bijvoorbeeld werk van Wim en Sam van Rooy en Hans Jansen, dat gewoon relatief goedkoop is te verkrijgen in de lokale bieb. Behoorlijk deprimerend vond ik het lijstje dat ik onlangs nog onder ogen kreeg. Het is te vinden in: ejbron.wordpress.com/2015/02/15/voor-... Wie na lezing van deze tekst nog steeds zegt dat de islam een religie van de vrede is, die is òf zwakzinnig, of een echt-niet-meer-te-redden theedrinker, of een jihadi-leugenachtige moslim. De islam is een meme die zich virus-achtig verspreidt en die de drager instrueert tot overdracht of dominantie of destructie. Met als resultaat tot dusver naar schatting 300 miljoen vermoordde andersdenkenden en enorme schade aan diverse culturen. Of de mensheid het overleeft is vooralsnog onzeker.

Benedict Broere | 18-02-15 | 21:15

Je bent racist als je je niet vrijwillig laat onthoofden.

Patatter | 18-02-15 | 20:44

@Bernardus IJzerdraat | 18-02-15 | 18:25
Zeker briljant. Ik waag te bewijfelen of de ondertiteling correct is in letterlijke zin maar, het komt er wel op neer in vrije vertaling.

Rest In Privacy | 18-02-15 | 20:14

@PrinsesStoepje | 18-02-15 | 18:44
Met grote ogen staan veel mensen af te vragen hoe die fop PVV.ers zo zijn geradicaliseerd. Hun conclusie: "Een raadsel". Geert Wilders, Le Pen etc. Mijn conclusie: door dit soort profeten dus. Is dat nou zo moeilijk?

h65485665 | 18-02-15 | 20:12

De doodseskader inspirerende, islamitische ophitsers preken maar vrijuit in de landen waar ze thuishoren en dat is niet hier.
Hier zich beroepen op de 'vrijheid van meningsuiting' , elders mensen (laten) vermoorden in de naam van Allah wanneer hun mening onwelgevallig is.

Dibe | 18-02-15 | 19:53

Wel uiterst bevestigend dat het lawaai en signaleren over deze islam fascisten niet uit de hoek van de zg geïntrigeerde moslims komt. Had dat ook niet echt verwacht

equal to condell | 18-02-15 | 19:52

@Sliptong | 18-02-15 | 16:19

VvMU staat dat hier voor Vieze Vuile Muil? Dan kan ik het plaatsen.

Pieter V | 18-02-15 | 19:19

@Igor Putkin | 18-02-15 | 14:36

Ach simpel vruchtje. De islam verovert een land met gruwelijk veel geweld en genocide. Al 1400 jaar.
Democratische verhoudingen hebben er niets mee te maken.
Domme linkse sukkeltjes snappen dat niet en hebben bij het nieuws over IS braaf de handjes voor de rode oortjes gehouden en heel hard la-la-la-la geroepen. Dan is het probleem weer weg.

Pieter V | 18-02-15 | 19:08

Jan Passant mk2 | 18-02-15 | 14:14
"Minder, minder Marokkanen" was niet bepaald een handige uitspraak. Maar als je (GS iemand?) een compilatie zou maken van wat deze haatdwergen aan haat uitspugen tegen ongelovigen en bloedsprookjes over joden kan je het in de verste verte niet vergelijken met Wilders. Maar de linkse kerk kijkt dan net even de andere kant op...

PrinsesStoepje | 18-02-15 | 19:04

Julia | 18-02-15 | 14:22
Arnoud van Doorn rept met geen woord over de VVMU van Raif Badawi, en als je hem ernaar zou vragen zijn het ineens "de wetten van het land" waar hij zich niet mee wil/mag bemoeien. (zoals ie bij K&vdB al eens deed) Maar wel regelmatig op de thee komen in SA en je cheque ontvangen...

PrinsesStoepje | 18-02-15 | 18:55

@centenkrabber | 18-02-15 | 14:03
Nou weren? Bij het internationaal gerechtshof in Den Haag is dat schorem meer dan welkom hoor. En hopelijk aan een lang verblijf gekoppeld.

Pieter V | 18-02-15 | 18:54

Benedict Broere | 18-02-15 | 17:50
En hiervoor is dan alles geoorloofd, bijvoorbeeld indoctrinatie, intimidatie, geweld, terreur, parasitisme, liegen, bedrog, valsheid, veinzen, enzovoort.

Dank voor uw opsomming, het zou denk ik verhelderend kunnen werken voor wegkijkers en linkse types als u nog even kunt aangeven waar dat in de Mohamedaanse literatuur ook expliciet vermeld wordt! Zodat er geen twijfel meer kan zijn bij die lui. Hoewel AH ondanks zijn drukwerkje toch ook nog een eind is gekomen... Dat dan weer wel...

BlowingBubbles | 18-02-15 | 18:44

Ondertussen staat Jaap van Deurzen (van het RTL debielen-nieuws) zich in Kopenhagen met grote ogen af te vragen hoe die Mohammed de schietert toch zo is geradicaliseerd. Zijn conclusie: "Een raadsel". Mijn conclusie: door dit soort imams dus. Is dat nou zo moeilijk?

PrinsesStoepje | 18-02-15 | 18:44

Ach links volk! Per definitie achterlijk gespuis dat nog steeds gelooft in "Befehl ist Befehl" want dat zijn de immers de regels.
Het cirkeltje dat ze met die instelling rond maken zien ze niet eens. Allemaal mini-breintjes met een mega grote bek en giga opgeblazen ego's.
Zelfverklaarde moreel superieure Übermenschen die iedereen met een afwijkende mening afficheren als Untermenschen.

Veelal zijn het de crypto-communisten die al meer dan 40 jaar iedereen met een voor hen onwelgevallige mening op een gruwelijke wijze hebben gedemoniseerd, geschoffeerd, geïntimideerd en geïsoleerd.
En dat noemen ze fatsoen! Je moet maar durven!

Iedereen die aantoonbaar oproept tot geweld of dat heeft gedaan moet zonder meer de toegang tot het land worden ontzegd, of die hufter dat wel of niet in Nederland heeft gedaan is volstrekt irrelevant.

Uiteraard zijn de zelfverklaarde moreel superieure Übermenschen het daar niet mee eens want die hechten aan een lekker warm onderbuikgevoel en vooral "weg met ons".

Wat dat kost warme onderbuikgevoel de maatschappij kost interesseert ze niks want zij zorgen er wel voor dat het hen niet raakt en dat de kosten worden afgewenteld op anderen.

Dat het achterlijk volk is heb al genoemd maar het is zelfs zo erg dat ze geen benul hebben van wat ze hun kinderen en kleinkinderen aandoen.

Pieter V | 18-02-15 | 18:40

J. Jarig | 18-02-15 | 14:16
U lijkt ter zake kundig. Weet u toevallig of iemand art 137e al eens ingezet heeft tegen de Koran? Of is dat op voorhand kansloos vanwege vrijheid van religie o.i.d.?

BlowingBubbles | 18-02-15 | 18:36

Mijn god, van Rossum...
Waarom in hemelsnaam zo'n gigantisch epistel, wanneer je je punt ook in een (1) zin kunt maken:
"Islam is vergif en dient niet als religie te worden erkend".
.
Dat dekt werkelijk de gehele lading: het is een kwaadaardige ideologie die, vanwege de officiele erkenning als religie, alle ruimte krijgt om de samenleving te ontwrichten. Het is fascisme dat, afgezien van de inconsequente religieuze component, niet verschilt van het Nazisme dat hier wel verboden is.
Uw cursiefje is prima hoor, daar niet van. Maar waarom moet U zo om de hete brij heendraaien?
Het verwijt aan Wilders dat hij one-liners gebruikt is op de keper beschouwd ook hier van toepassing: U gebruikt volzinnen, alinea's en weet ik veel wat nog meer om hetzelfde te zeggen als de Grote Blonde Leider doet in een one-liner.
.
Nogmaals: ik ben het volledig eens met U, maar het had ook in een (1) enkele zin gezegd/geschreven kunnen worden.
.
Laat mij afsluiten met een one-liner:
"Voor (de)islam is geen plaats op dit continent".

McPhart | 18-02-15 | 18:35

Vraag is of het redelijk is te verwachten dat Koenders en de NCT meneer de oorspronkelijke aanvragen zelf hebben gezien. M.i. is het heel erg belangrijk dat boven tafel komt welke ambtenaren bij de verwerking en oorspronkelijke goedkeuring waren betrokken. Waren dit domme, ondeskundige meneren en mevrouwen? Of waren het toevallig meneren en mevrouwen die niet negatief tegenover de ideologie van de nu geweerde haatbaarden staan?

En die Anton van Doorn: kan die niet gewoon doodgezwegen worden? Als die een tijdje geen aandacht krijgt gaat ie weer iets anders doen. Een gaybar openen of zoiets.

BlowingBubbles | 18-02-15 | 18:32

-weggejorist-

Bernardus IJzerdraat | 18-02-15 | 18:31

-weggejorist-

Bernardus IJzerdraat | 18-02-15 | 18:25

-weggejorist-

Bernardus IJzerdraat | 18-02-15 | 18:14

EEN reden, een goed onderbouwde reden zou ik willen horen waarom dit land zoals we het nu kennen per se kapot moet.

okkums reezur | 18-02-15 | 18:08

-weggejorist-

Bernardus IJzerdraat | 18-02-15 | 18:03

De islam is een soort algoritme die al 14 eeuwen lang moslims programmeert niet-moslims te onderwerpen aan de islam, om ze aldus tot moslim te maken, of om ze anders tot slaaf te maken en zwaar uit te buiten, of om ze massaal uit te roeien en ook hun culturen volledig te vernietigen. En hiervoor is dan alles geoorloofd, bijvoorbeeld indoctrinatie, intimidatie, geweld, terreur, parasitisme, liegen, bedrog, valsheid, veinzen, enzovoort. Waarvoor men beloond wordt met een plaatsje in de hemel en met aldaar een overvloed aan lekker eten en gewillige vrouwen, wat ongetwijfeld de wensdroom is van elke woestijnrover. Vervolgens lijkt dit alles bedacht te zijn ongeveer een eeuw nadat Mohammed verondersteld wordt te hebben geleefd, door waarschijnlijk woestijnrovers en tot slaaf gemaakte geleerden, en puur om een instrument te hebben voor het onderwerpen van de vele volken en culturen van een explosief gegroeid wereldrijk. Waarna de Westerse wereld meerdere malen er in geslaagd is aanvallen van deze destructieve psychose te weerstaan en zelfs gebied terug te veroveren. Maar tegenwoordig lijkt zij politiek correct cultuurrelativistisch en zwelgend in zelfkritiek, een ideale bedding te vormen voor deze eigenlijk totaal failliete bestaansvorm. Zodat we niet verbaast moeten zijn als er ergens in de niet al te verre toekomst het moment komt, dat mensen ons het mes op de keel zetten omdat we weigeren deel te worden van deze mensvijandige gekte. Zoals er ook velen zullen zijn die zich ten einde raad maar bekeren, puur in een poging deze gekte te overleven.

Benedict Broere | 18-02-15 | 17:50

hahaha de zeven haatdwergen, kostelijk.

meneer Q | 18-02-15 | 17:35

Arnoud v Doorn met z'n jekkuar. Wat een lul met vingers is dat zeg. Ga er nu van kotsen.

Mijntje69 | 18-02-15 | 17:19

Lieden die in hun toespraken alle ongelovigen , waar ik ook toe behoor, dood wensen mogen hier absoluut geen podium krijgen.
Deze mensen willen minder minder en minder ongelovigen.
Waarom worden zij niet aangeklaagd?
Onze vrijheid van meningsuiting wordt tegen ons gebruikt door lieden, die voor anderen en voor hun waanzinnige haatcultus geen enkele vrijheid van meningsuiting toelaten.
Hetzelfde als met respect, mensen die voor ons geen enkel respect hebben, nee ons diep verachten, heb ik totaal ook geen respect voor.

Roadblock | 18-02-15 | 17:08

In Rood, Wit en Blauwe strepen:

Méér Nederland,
Méér Nederland,
Méér Nederland.

En dan nu op z'n Noord Koreaans:

Het is een glorieuze overwinning van epische proporties die voor altijd de geschiedenis in zal gaan, hoe het goede de waarde van de vvmu verdedigt heeft, tegen het compleet gestoorde, achterlijke en barbaristische gedachtengoed.

Onze Grote Leiders hebben dezermaal, ondanks het middagdutje in de 2e slaapkamer, dan uiteindelijk toch de enige juiste beslissing gemaakt, op dat een van de grootste peilers van onze samenleving bewaakt en met hand en tand verdedigt wordt.

En dan nu met z'n allen 1830 Hoezees in naam van het Koninkrijk en onze Grote leiders. Dat u allen weer zal handhaven!

NakedJehuty | 18-02-15 | 17:08

Weigeren Vanwege de maatschappelijke onrust.
** nuff said **

StijlloosInkoppertje | 18-02-15 | 17:04

Ik zou dit clubje graag bij Jinek willen zien.
En dan ook Hans Teeuwen en Geert Wilders uitnodigen

pejoar | 18-02-15 | 16:59

Hadden ze maar hun Gala afgelopen weekend moeten houden
op een Praalwagen ergens in Limburg, overgoten met bier.
Had niemand wat gemerkt

observer59 | 18-02-15 | 16:47

Ik zou die Arnoud van Doorn wel eens een muilpeer op z'n VvMU willen geven.

Sliptong | 18-02-15 | 16:19

Had die lui lekker binnen gelaten, het buiten de deur laten van een paar tuinkabouter lost het moslim probleem in ons land niet niet op. Je had juist nogmaals kunnen zien dat die hele cultuur hier niet thuis hoort. Op vrouwendag moeten de moslim vrouwen apart zitten in een achteraf zaaltje weg van de mannen en sprookjes verhalen vertellers. Geloof dat ze op een tv mogen kijken.

De moslim die hier wonen zijn hun middeleeuws achtergebleven land ontvlucht en konden hier van alle voorzieningen gebruik maken en kregen gratis geld. Tot dag van vandaag word door links hun geen strooibreed in de weggelegd en verander Nederland langzaam in een achtergebleven middeleeuws moslim land.

De Joden moeten vluchten en zijn door de linkse NSBers verraden die hebben de kant van de moslim nazie gekozen en de rechts georiënteerde mensen is de enige hoop voor het Jodendom in Nederland hoe frappant is dat.

vinzDH | 18-02-15 | 15:59

OT, maar jeetje, luister altijd naar radio1 op mijn werk. Het is vandaag al de hele dag *wij moslims zijn zielig* dag.

loerelau | 18-02-15 | 15:56

dysdiadochokinese | 18-02-15 | 15:16
Je hebt volkomen gelijk, maar inmiddels heeft die nieuwe club wel veel sympathisanten in heel Europa. En die lijkt veel op de NSB's van 40/45.

Snowy2000 | 18-02-15 | 15:52

Die Arnoud v Doorn staat straks tijdens Bijltjesdag vooraan bij het schavot (op het Malieveld), als grootste landverrader.
Heb al wat fijne maatregelen in gedachten, met de groeten van Johan de Witt: www.youtube.com/watch?v=7Ojl4LeMep4

binnenbuitenband | 18-02-15 | 15:48

Islamofiel | 18-02-15 | 15:26
Inmiddels hebben ze een clubje opgericht, (met veel bekende Wilders haters) die iedereen die tegen de Islamisering van Nederland is, een Fascist noemt.
www.comitevanwaakzaamheid.com/#!lijst-...

Snowy2000 | 18-02-15 | 15:45

Haat genereren mag toch nog wel hoop ik?

Haatgenerator | 18-02-15 | 15:42

Baali en Hassan (twee Egyptenaren) en Al-Khamis (Koeweit) mogen land niet in.

Rusland1998 | 18-02-15 | 15:35

GS heeft zoals gewoonlijk weer eens volkomen gelijk.
De vvmu is exclusief voor degenen die dat in wederzijdsheid ook anderen toestaan.
Zo houdt je fascisten buiten de deur

Islamofiel | 18-02-15 | 15:26

Verplicht ontbijt voor de nederlandse jihadisten: Matzess met Varkensvlees

Baronwater | 18-02-15 | 15:25

Captain B | 18-02-15 | 15:09

Ben het met je eens. VvMU moeten we tot het eind toe verdedigen. Hier aan morrelen is het begin van het einde. Fortuijn en Theo van Gogh zijn niet voor niets gestorven. Het betoog rammelt ook. Abu Bakr Al-Baghdadi vergelijken met de drie haatdwergen klopt al niet. Abu Bakr Al-Baghdadi is zonder twijfel de leider van een geweldadige organisatie. Die kun je weigeren op die gronden. Dat staat los van zijn mening. De drie haatdwergen geven geen leiding aan IS maar uiten alleen maar hun verderfelijke mening. Laat ze dat maar doen dan.
Het argument dat je niet met ze in debat kunt is ook een dooddoener. Met Wilders kun je ook niet echt in debat. Die roeptoetert wat hem uitkomt.
Wat je nu krijgt is dat ons verweten gaat worden dat we ongewelvallige meningen wegcensureren. Zonde.

Chow | 18-02-15 | 15:23

Batigol | 18-02-15 | 15:13
Nee, een goede reden om ze aan te horen zodat echt duidelijk wordt met wat voor mongolen we te maken hebben. en vervolgens in hun bek uit te lachen.
De werkelijke aanhang is toch al verdorven, die ene toespraak maakt echt niet meer uit. Sterker nog, die zien nu hun gelijk in de terugtrekking van het visum.
Kortom, domme actie!

Haatgenerator | 18-02-15 | 15:19

Het scheinheilige en hypocriete kudt-met-peren-but-volk. De tyfus voor ze, dat is mijn VvMU. Deze behagers zijn van het soort dat de beste stenen uitzoekt voor de eigen steniging (van die middelgrote kiezels, die gooien zo lekker en doen niet te veel schade). Walgelijk.
.
Deze haat-imams met theedoeken op de kop zijn gewoon smerige salafisten/wahabi's, die moeten wij hier niet willen en actief weren. Als het namelijk aan deze debielen lag zouden alle Moslims zich nu in Ji-haat tegen de staat keren om de vrijheden te verwisselen voor Mo & Allah's pseudo-rechtspraak; laat dat na ook zijn wat deze theedoek-koppen met slangentaal proberen te instrueren op zo'n "gezellig" gala.

HaatAth3ist | 18-02-15 | 15:17

Het "al-akbar"is het "Sieg Heil!" van de neo-nazi's met baarden en jurken.

dysdiadochokinese | 18-02-15 | 15:16

Haat zaaien is gewoon bij wet verboden. Lijkt me enige juiste reden om hen te weigeren.

Batigol | 18-02-15 | 15:13

Hoe "geleerd" ben je als je elke vraag opzoekt in hetzelfde boekje?

Haatgenerator | 18-02-15 | 15:13

"Deze predikers zijn niet op zoek naar democratische of rechtsstatelijke legitimatie van hun denkbeelden en ideologische overtuigingen".
.
Treffend geformuleerd!
.
Het is deze mindset waar veel mensen maar niet van doordrongen lijken te zijn, die gaan er van uit dat zomaar iedereen dezelfde motieven heeft en dat natuurlijk iedereen de zelfde idealen heeft van gelijkheid en vrijheid, vandaag de dag inmiddels natuurlijk stuitend naïef, dat dan weer wel.

Carib | 18-02-15 | 15:11

-weggejorist-

Bouwvakkersdécolleté | 18-02-15 | 15:11

groot fan van je van Rossum, maar hier sla je de plank mis. VvMU tot de laatste snik moet het devies zijn en blijven. Nu gemiste kans voor GS en anderen om "naargeestige ideeen en kwaadaardige oproepen" in het licht te zetten en van commentaar te voorzien. Dan kan je aan iedereen de kwaadaardigheid en idiotie ervan laten zien. Die ideeen en oproepen hou je niet tegen door de verkondigers ervan via censuur of andere blokkades het uitspreken te verbieden.

Captain B | 18-02-15 | 15:09

Joris Draaksteker | 18-02-15 | 15:01
Ja. Maar dat gaat niet gebeuren.

Haatgenerator | 18-02-15 | 15:09

@frank4444 | 18-02-15 | 14:11
Oud-SS'ers zijn er toch hopenlijk niet meer! Nederlandse wel te verstaan! Ik heb met afgrijzen bedacht dat de zwarte weduwe een Nederlands pensioen kreeg. Maar goed, ze heeft misschien concreet niets meer gedaan dan mevr.Rost van Tonningen zijn en voor Himmler kopjes thee inschenken

Rest In Privacy | 18-02-15 | 15:07

Grappig toch.... Wel vrijheid van meningsuiting willen uitoefenen, maar anderen diezelfde vrijheid willen ontzeggen. Desnoods met een AK47 of mes.

Parel van het Zuiden | 18-02-15 | 15:05

Het nadeel is dat islamietjes ook zonder haat-iman's wel radicaliseren.
Leve het internet, waar je je altijd kan aansluiten bij fora van gelijkdenkenden. Vrij van kritiek of introspectie kan je zaken poneren/ aannemen van mensen die je in real life schamperend straal voorbij zou lopen.

Die held/gangmaker met stoere verhalen op de site kan een 14 jarige zijn zonder een greintje levenservaring.

Ik merk dat ik dankzij GS ook kritischer ben geworden ten aanzien van booslims en het NLs bestuur, terwijl ik IRL nauwelijks bondkraagjes/ booslims / moslims tegenkom en het eigenlijk niet eens zó slecht getroffen heb qua leven.
In discussies IRL met vrienden krijg ik andere, doordachte standpunten te horen. Interessant al levert dat soms ook onzekerheid op: het is niet zo zwart-wit, dom-slim als ik denk..... lastig!

Evenwel vind ik het geen goed idee deze islam haat-kabouters binnen te laten. Waarom ongeletterden / digibeten die zich toch al van het Westen afkeren (behalve van de uitkeringen/ gezondheidszorg/ technologie/ welvaart) nog eens extra hierin bevestigen? Hoe helpt dit anti-Westerse ouders in de opvoeding van hun veeltallig kroost, dat nu toch al teveel de hoofdrol speelt in "Opsporing Verzocht"?

klimgek | 18-02-15 | 15:04

.. maar goed. De mening dat wij Nederlanders wel eens wat "minder minder minder" zouden willen is een mening die binnenkort strafbaar wordt gemaakt, als het de bruinhemden lukt.

Jan Passant mk2 | 18-02-15 | 15:03

Haatgenerator | 18-02-15 | 14:06
Een videoverbinding kun je:
1. aftappen
2. manipuleren

Joris Draaksteker | 18-02-15 | 15:01

.. ook islamitische bruinhemden hebben de vrijheid te vechten tegen uw vrijheid van meningsuiting. Vanuit de bekende kringen komt heel veel steun voor dat initiatief.
Net als de vorige keer, ik wordt een beetje onpasselijk van hoezeer de ouwe dode linkse Godwins nu dan werkelijk tot leven komen om hun nesten te bouwen in de polder.

Na meer dan veertig jaar de alarmklokken te hebben gebeierd tegen "opkomend fascisme" is het opeens stil in de kerktoren van de gebruikelijke verdachten.

Jan Passant mk2 | 18-02-15 | 15:01

Wanneer hoeven we het niet meer over al die afwijkende moslims te hebben in dit land, de MSM doen ook al maanden niets liever dan dom keuvelen over deze figuren die blij moeten zijn dat ze hier gratis hun zakken kunnen vullen. Verder is het niveau op Radio 1 dramatisch aan het worden, met nachtzuster Plag en stagekip Veenhoven als ultieme overbodigen, om over jolo-joop nog maar te zwijgen, wat een dom land.

grindbak | 18-02-15 | 14:59

Het komt op hetzelfde neer als het verbieden van de Kleuterneukervereniging Martijn. Prima toch.

een of andere vent | 18-02-15 | 14:59

Brulboei_61SB | 18-02-15 | 14:55
Simpel, antwoord: de meerderheid van de burgers bepalen dat. Dat heet democratie.

Bernard Couperus | 18-02-15 | 14:58

waarom gaan we niet gewoon met z'n allen naar die bijeenkomst? Of mogen we er niet in?

Hadena | 18-02-15 | 14:58

Ha leuk, een optreden van ZZ Top.

Piet Karbiet | 18-02-15 | 14:58

Eindelijk komt onze overheid in actie om ons echt te beschermen. En dat met het machtigste wapen dat we de hebben. De bureaucratie. De haatpredikers merken het aan de visumaanvraag die in de bureaucratische molen wordt gepropt. De organisatie krijgt te maken met de elite van de bureaucratie. Zij krijgen te maken met fiscale regels. En tenslotte gaan de haatbaarden natuurlijk naar de rechterlijke macht. Ook daar zullen ze in al die jaren zoet worden gehouden en in de juridische molen tot pap worden vermorzeld. Go, Nederlandse bureaucratie. Laat zien dat je het machtigste zwaard op deze aarde bent !

Graaier | 18-02-15 | 14:57

GS, jullie zijn voor de Vrijheid van Meningsuiting, echter zijn jullie wel TEGEN het misbruik van Vrijheid van Meningsuiting (want dat is wat deze haatbaarden doen)? Aan het stukje van Bart Nijman/van Rossem te zien wel. Een probleempje: hoe bepaal je of er misbruik wordt gemaakt en wie bepaalt dat? Heeft Dick Schoof hier het aleenrecht op?
Overigens vind ik Bertje Koenders ("Buitenlandse Zaken faciliteert alleen maar")nog steeds een grote ruggegraatloze flapdrol.

Brulboei_61SB | 18-02-15 | 14:55

“The so-called paradox of freedom is the argument that freedom in the sense of absence of any constraining control must lead to very great restraint, since it makes the bully free to enslave the meek. The idea is, in a slightly different form, and with very different tendency, clearly expressed in Plato.

Less well known is the paradox of tolerance: Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them. — In this formulation, I do not imply, for instance, that we should always suppress the utterance of intolerant philosophies; as long as we can counter them by rational argument and keep them in check by public opinion, suppression would certainly be unwise. But we should claim the right to suppress them if necessary even by force; for it may easily turn out that they are not prepared to meet us on the level of rational argument, but begin by denouncing all argument; they may forbid their followers to listen to rational argument, because it is deceptive, and teach them to answer arguments by the use of their fists or pistols. We should therefore claim, in the name of tolerance, the right not to tolerate the intolerant. We should claim that any movement preaching intolerance places itself outside the law, and we should consider incitement to intolerance and persecution as criminal, in the same way as we should consider incitement to murder, or to kidnapping, or to the revival of the slave trade, as criminal.”
― Karl Popper, The Open Society and Its Enemies (1945)

--sql error-- | 18-02-15 | 14:54

001001001 | 18-02-15 | 14:40
Ssssst !! Straks hebben die broeders hem nog door! Tot nu werkt het.

Bernard Couperus | 18-02-15 | 14:54

We zijn in oorlog met IS. Welk land laat propagandisten van de oorlogsvijand vrijelijk preken op het eigen grondgebied? Antwoord: sulletje Nederland.

triasenergetica | 18-02-15 | 14:52

Zoals eerder gezegd: vrijheid van meningsuiting en/of vrijheid van godsdienst zijn ondergeschikt aan de algehele uitgangspunten van de moderne Westerse samenleving en alles waar zij voorstaat ALS deze vrijheid van meningsuiting en/of vrijheid van godsdienst gebruikt wordt om dezelfde algehele uitgangspunten geweld aan te doen.

Bernard Couperus | 18-02-15 | 14:52
-weggejorist-
frank4444 | 18-02-15 | 14:49

Uw Verzekeringsadvis | 18-02-15 | 14:03
niks moet.

--sql error-- | 18-02-15 | 14:49

Eet meer speklapjes en jodenkoeken, allemaal!

eerstneukendanpraten | 18-02-15 | 14:49

@Einde van de Domheid | 18-02-15 | 14:42
Heb jij dan niet de indruk dat die vrouwen vrijwillig poseren? Wat hebben vrouwenrechten daar mee te maken?

First Contact | 18-02-15 | 14:48

Die Mohamad Hassaan zal er wel begrip voor hebben denk ik hoor.

www.youtube.com/watch?v=3ze_H06imzU

Verander 'shia' door 'Imam' en 'Egypt' door 'Holland' en we zijn klaar met de discussie.

pili-pili | 18-02-15 | 14:46

Ik moet altijd lachen als op GS het woord vrouwenrechten valt. Wat bedoelen jullie daarmee, het recht om op de foto op de vrimibo te staan?
Verder helemaal mee eens, we kunnen toch geen oorlog(gerelateerde)financiering in een buitenland gaan toestaan.....

Einde van de Domheid | 18-02-15 | 14:42

"islamic Scholars"... briljant.. hoe bedenk je het. Maar goed, het mooie van een visum is dat we deze kunnen weigeren. Dat doen we bij mensen die we liever niet willen hebben, om de een of andere reden. Mag politiek zijn en dat scharen we dan onder de noemer "bedreiging voor de binnenlandse veiligheid". Jammer voor de haat-geleerden, wordt vaker gedaan, niet uniek.

Prof_Bukmaar | 18-02-15 | 14:41

@Andreas B. | 18-02-15 | 14:18
Sterker nog de hele website is veranderd. Laatst was een nog een linkje financiële verantwoording 2013 die - men raad het al - niet werkte. Ook het linkje met het PDFje beleidsplan is foetsie. Maar die heb ik nog. Dus wie het bestuur zou moeten zijn: imgur.com/X9dZcyt

Vageling | 18-02-15 | 14:40

die arnoud van doorn, hij is zo uitgesproken moslim, is die toevallig aivd'er, volgens mij kan je namelijk niet zo dom zijn als nederlands geboren iemand.

001001001 | 18-02-15 | 14:40

Weet je wat wringt van Rossem? Dat je zogenaamd op basis van vrijheid van religie over dit soort van haatdragende ideeën achter je voordeur mag gaan kauwen. Wordt het niet eens tijd om de Vrijheid van Religie te begrenzen daar waar ie de andere kernwaarden van onze Vrije samenleving raakt? Allemaal leuk en aardig die infantiele afgoderij (verheug me enorm op het spektakel van The Passion in mijn achtertuin, jottem!) maar kunnen we afspreken met elkaar in dit land dat we alle godshuizen vanaf nu onder de noemer folklore plaatsen en dat slechts het mystieke (voor de geestelijk behoeftigen onder ons) zullen vrijwaren van inperking? Zijn we ook in een klap van dat discriminatie-gezever inzake de Mohammedaan verlost.

Coyote | 18-02-15 | 14:40

@McMarx | 18-02-15 | 14:15

Ah, de "ik" in "wij" vind dat greet haat predikt.
Kan die meteen verdwijnen of laten wij de eer aan hemzelf???

Skunk57 | 18-02-15 | 14:39

Van mij hadden ze ze mogen laten praten hoor. Vol de camera’s erop en het liefst ook zorgen voor wat kritische vragen. Laat de wereld maar zien wat voor een onzin ze uitkramen.

Men klaagt wel vaak dat bij de NPO zo veel PvdAers zijn en het heeft zekers iets smerigs omdat de NPO door iedereen betaald wordt dus ook alle stromingen hun punten net zo duidelijk mogen maken. Van de andere kant braken ze een hoop onzin uit die je vervolgens weer tegen ze kunt gebruiken. Dat dan wel weer. Het probleem is daar dus niet zo zeer dat mensen onzin mogen braken maar dat andere niet gelijke kansen krijgen om hun verhaal te doen.

Hier dus het zelfde. Laat ze hun onzin maar braken, kunnen we weer tegen ze gebruiken. Maar geef andere mensen wel net zo veel ruimte.

DerUnterMensch | 18-02-15 | 14:37

Mooi woord islamschooiers

alwayslearning | 18-02-15 | 14:37

Ik begrijp niet waar toch zoveel angst vandaan komt voor een cultuur die hier gangbaar als achterlijk wordt aangeduid, wat mij betreft aan de extreme kant ook is, waar zoveel onderlinge verdeeldheid is, die zozeer ingaat tegen onze eigen volksaard. Hoe kom je erbij dat dat hier ooit een voet aan de grond zal krijgen? Ze zijn nog niet eens in staat om 40.000 man te mobiliseren om een eigen moslimpartij op te richten.
Hoe sta je dan tegenover je eigen cultuur en aanverwante normen en waarden vraag ik mij dan af.

Igor Putkin | 18-02-15 | 14:36

Het kabinet spreekt als jaren van de BV Nederland. Nederland als bedrijf. Wij hebben mensen binnengelaten om te zorgen dat de bv nederland meer geld ging verdienen. Wij zijn ee kliene 40 jaar verder. Wat is het rendement van die investering geweest voor de BV Nederland?

dolffie | 18-02-15 | 14:32

@McMarx | 18-02-15 | 14:27
Ik heb win7 ultimate, maar heel erg bedankt voor de reactie!

unspiek | 18-02-15 | 14:30

The_Challenger | 18-02-15 | 14:23
Dat zou perfect zijn! Laat de wereld maar eens zien met wat voor achterlijken we te maken hebben. En wat voor waanzin ze verkondigen.
Het visum intrekken was het domste dat we konden doen. Dit was een gouden kans.

Haatgenerator | 18-02-15 | 14:30

Wilders, een democratisch gekozen Europees parlementslid. mocht de UK niet in. Waar waren de verdedigers van het vrije woord toen dat gebeurde ? Deze haatbaarden moeten niet alleen het land niet in mogen, maar mogen wat mij betreft zelf geliquideerd worden. Ik meen het. Van dat stel is er één die openlijk een rouwbetoon uitspraak toen massamoorenaar Osama Bin Laden voor zijn potje werd geschoten. Zulke staatsgevaarlijke idioten dienen uit de weg geruimd te worden. Dit gaat niet meer over vrijheid van meningsuiting maar over massamoord op 5000 mensen.

Bigi Bana Boy | 18-02-15 | 14:30

Ik snap deze hele discussie niet.
Als een grote groep Neonazi's een paar buitenlandse Hitlers zou uitnodigen voor een grote 'conferentie'. En dat wordt verboden om wat voor reden dan ook. Gaat dat Goed Volk dan ook zo op de achterste benen staan? Krijgen we dan ook vlammende betogen dat de VvMU hier met voeten wordt getreden?

Haatpredikers, nazi's; ik zie het verschil niet zo. (nou ja behalve dan de klederdracht)

atheïstisch stemvee | 18-02-15 | 14:29

Hahaha Arnoutje. Doe maar eventjes wisselen jongen.

Polderjihad | 18-02-15 | 14:29

Natuurlijk hebben ze VVMU, alleen we hoeven ze hier geen podium te geven. En als de organisatoren dat wel doen via een online stream van diezelfde personen die nu het, hen aanpakken voor het gelegenheid geven tot haatzaaien.

Wormvormig aanhangse | 18-02-15 | 14:29

@unspiek | 18-02-15 | 14:18
Off Topic voor @unspeak:
De tool werkt niet bij Firefox in windows 8 (bij mij althans) - wel onder Windows 7.

Rest In Privacy | 18-02-15 | 14:27

Even voor de duidelijkheid, op de foto van links naar rechts:
Abu Grumpy, Abu Bashful, Abu Happy, Abu Doc, Abu Sneezy, Abu Dopey en Abu Sleepy.

Cuyahoga | 18-02-15 | 14:26

@LangeTijdGeleden | 18-02-15 | 14:13

Die heeft na de revolutie niet genoeg aan een pet om zijn kaalkopje te verdedigen. Dat is iemand die straks de tandenborstel mee mag nemen als hij voorgeleid wordt in het linksche kerk-tribunaal

The_Challenger | 18-02-15 | 14:25

@J. Jarig | 18-02-15 | 14:16
Juist ja! En nu nog wat duidelijker uitvoering geven aan die wetsartikelen. Tevens uitbreiden met een artikel dat actief lid zijn van de islam gelijk staat aan deelname aan een criminele organisatie.

Rest In Privacy | 18-02-15 | 14:25

Ik hoop zó dat hoe lastiger we ze het maken, des te meer ze de buik er hier van vol krijgen, ze hun koffers pakken en 'm voorgoed aftaaien. 'Ze' hoef ik niet uit te leggen. Het zou zó'n mooie oplossing zijn. Ga-ajb-weg.

levend fossiel | 18-02-15 | 14:24

@TheseDays00 | 18-02-15 | 14:07

Een visum? Hij zou wekelijks preken bij DWDD, Buitenhof en het NOS-journaal. Sterker nog. Hij zou bij het diner van Bertus Hendriks en Noortje van Oostveen mogen aanschuiven als eregast.

The_Challenger | 18-02-15 | 14:23

Altijd grappig om te zien hoe fundamentalistische moslims zo gillen als een speenvarken wanneer er kritiek op hun komt. @Arnoud van doorn, end freedom of religion, expression and freedom of speech. Werkelijk?
Want de islam laat wel vrijheid van religie,meningsuiting etc toe?
Hypocriete lullen die gebruik maken van onze vrijheden maar die ze in hun eigen thuislanden nooit toe zullen laten en wanneer men hier de kans voor heeft zullen zij dat ook hier de nek om willen draaien. Hypocriet dus.
Als moslims werklijk staan voor vrijheid van religie,meningsuiting en als de islam daar ook voor staat... dan mogen ze wel wat dingen gaan veranderen in hun islamitische thuislanden.

Julia | 18-02-15 | 14:22

Hahaha, van Doorn. iemand die van de PVV overstapte naar het moslimdom vanwege de kans op een politieke carriere. De man is net zo moslim als de gemiddelde tekkel - helemaal niet dus. Maar een politieke carriere opbouwen bij de PVV en als dat niet lekker loopt, een MOSLIMpartij oprichten... dan ben je OF de meest geestelijk labiele persoon aller tijden OF je bent een rasopportunist die nog zou zeggen dat hij een gepocheerd ei was als het hem geld en aandacht op zou leveren. Occam's Razor, welke van de twee opties is nou het meest waarschijnlijk in het geval van Doorn?

Adversary | 18-02-15 | 14:21

Zou Arnoud 'Headfirst' van Doorn eigenlijk wel snappen wat die geestelijk gehandicapten met hem zouden doen als ze de kans kregen?
Zelfs in de meest primitieve incestculturen houden ze niet van verraders.
En al zeker niet van heaumeau's met een voorkeur voor jonge kereltjes zoals Arnoud.

Cuyahoga | 18-02-15 | 14:19

Het zal mij benieuwen of die stichting en dat Event Plaza nog wel overeind kunnen blijven tot die bijeenkomst plaats gaat vinden.
Waarschijnlijk blijkt straks dat het één grote witwasserij van geld is, en die donateurs dat ook nog eens als aftrekbare giften opvoeren.
Verder zal er geen zichzelf respecterend bedrijf of particulier dat Plaza nog af willen huren.

Bierosaurus | 18-02-15 | 14:19

Off Topic en sorry, maar omdat de bookmarks in chrome in de verkeerde mappen komen, waarschijnlijk omdat ik er echt veel te veel heb, ben ik verder gegaan in firefox, maar daar is geenstijl na een kwartier "nog steeds bezig": het opent niet. Pownews en DasKapital doen het wel gewoon, dus wat doe ik verkeerd?

unspiek | 18-02-15 | 14:18

Bierosaurus | 18-02-15 | 14:02
Yeah, right. Alcohol is slecht volgend de islam, daar moet je mensen op aanspreken (met een wijsvingertje in de lucht). Ondertussen stopt Isis de dikke neuzen van hun strijders vol met coke (bron: www.dailymail.co.uk/news/article-28988... ) en was de Taliban in hun hoogtijjaren de grootste stel drugsdealers ter wereld (bron: www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/articl... )
Nu wijzen ze mensen nog op straat op de gevaren van alcohol. Als ze aan de macht zijn wordt je kop er af gesneden, nog met je bierflesje in de hand.

De waard zijn gast | 18-02-15 | 14:18

Los nog even van de haatbaarden zelf zou het gaan om een benefiet voor "zieke en weeskinderen in Marokko". Maar op de site staan ook projecten in Syrië. Geloven we echt dat dat geld naar "Ambulances" en "rechtstreeks naar de behoeftigen gaat" ?

Verder heeft deze organisatie de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent o.a. dat er op de website jaarverslagen gepubliceerd zouden moeten zijn, de namen van de bestuursleden, de vergoeding aan de bestuursleden, een verantwoording van hoe de gelden besteed zijn en een actueel beleidsplan. Hiervan is op de website niets terug te vinden.

Andreas B. | 18-02-15 | 14:18

Tolerant zijn jegens hen die een einde willen maken aan tolerantie... vrijheid geven aan hen die je vrijheid af willen nemen... dan snap je het niet.

F#ckingAwesome | 18-02-15 | 14:18

voordat de haatbaarden gewapend met AK47's na hun ontbijt op pad gingen om te moorden hadden ze inderdaad nog niets gedaan ...
voortaan worden ze 24/7 in de gaten gehouden, van straat geplukt, paspoorten en visum afgenomen, alleen dán kan je haatpreken en moordpartijen voorkomen.

nomuslims4staphorst | 18-02-15 | 14:18

Iedereen die zich opwindt over de VvMU in dit geval:
De haatpredikers overtreden gewoon de wet volgens het wetboek van strafrecht (zie onder de betreffende artikelen voluit).

Artikel 137c: haat jegens ons niet-moslims, homo's en vrouwen.

Artikel 137d: aanmoedigen tot die haat, want zij staan immers de invoering van de sharia voor.

Artikel 137e: want zij promoten de Koran.

En ze ruien zeker op tot geweld en discriminatie van vrouwen, homo's en andersdenkenden. Dus ook artikelen 131 en 132 van het strafrecht worden overschreden.

Dus nu ophouden met mekkeren en blij zijn dat deze criminelen geweerd worden.

Nederlandse wetgeving
Nationaal is de meningsvrijheid vastgelegd in artikel
7 Grondwet en daarom wordt dit recht een grondrecht genoemd.
Artikel 7 Grondwet garandeert de vrije meningsuiting 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet'. Dit betekent dat in andere formele wetten beperkingen op de vrijheid van meningsuiting gemaakt mogen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval in de Auteurswet en het Wetboek van Strafrecht (Sr). Om te beginnen zijn er de antidiscriminatiebepalingen:

* Artikel 137c Sr stelt strafbaar om het zich in het openbaar beledigend uit te laten over een groep wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging, seksuele gerichtheid of handicap;
* Artikel 137d Sr bevat een verbod tot het in het openbaar aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen leden van groepen vanwege bovengenoemde kenmerken en ook vanwege geslacht;
* Artikel 137e Sr verbiedt het openbaar maken, verspreiden of ter verspreiding in voorraad hebben van publicaties met een dergelijke inhoud. Ook ongevraagde toezending valt hieronder.

Daarnaast is in de artikelen 131 en 132 Sr het opruien tot geweld en tot het plegen van strafbare feiten strafbaar gesteld.

J. Jarig | 18-02-15 | 14:16

@Skunk57 | 18-02-15 | 14:01
WIJ = Nederland -> het volk. WIJ zouden een wet kunnen aannemen dat expliciet verbiedt vanuit een haatboek te prediken voor gezelschappen. Geldt ook 'Mein Kampf'.

Rest In Privacy | 18-02-15 | 14:15

De Amerikaanse veiligheidsdiensten als CIA en NSA hebben een uitrgebreide lijst met no-fly people, jihaad-figuren, IS-ers en ander naar volk.

Ik mag toch hopen dat ze ons iedere maand een kopietje mailen en dat we daar ook gebruik van maken.

Niet dat we de Amerikanen in alle opzichten klakkeloos hoeven te volgen, maar het is in ieder geval een leidraad.
Wie op de lijst van de Amerikanen staat moet in ieder geval kritisch bekeken worden.

Vogelbeest | 18-02-15 | 14:14

Linkse mensen geven altijd heel hoog op over de vrijheid van meningsuiting. Behalve wanneer iemand op eloquente wijze de hypocrisie van de linkse kerk weet bloot te leggen. Of die van hun geestelijke meesters van de islam.

Dan worden alle middelen uit de kast getrokken om deze persoon het eeuwige zwijgen op te leggen.
Alle middelen.

Jan Passant mk2 | 18-02-15 | 14:14

Iedereen die het land binnen komt, een formulier laten ondertekenen waarin staat dat zij zich conformeren aan de Nederlandse wet. Zo niet, dan niet toelaten en bij overschrijding het land uitzetten.

1st Male Lesbian | 18-02-15 | 14:13

Als we op de ingeslagen weg doorgaan, dan gaat het wellicht nog wat worden met de containment van het Islamisme. Het gevaarlijke hellende vlak van de inperking van de vrijheid van meningsuiting en een heel scala van andere rechten indamming zoals privacy, is uitermate kwalijk, en had allang beter kunnen worden geregeld. Even kort door de bocht: we hebben in Nederland twee rechtssystemen, nl één voor normaal en één voor abnormale situaties zoals watersnoodrampen en oorlogen. Inmiddels hebben diverse rechtsgeleerden uitgelegd, dat er een derde rechtsysteem moet komen omdat we inmiddels in een guerrillaoorlog beland zijn, der Feind ist unter uns, en die behoeft dus niet te worden behandeld als een normale burger. Dus er moet een aparte regelgeving komt om terroristen en islamisten de pas af te snijden. Dus Regering en Parlement ga aan het werk.

Ci Ty33 | 18-02-15 | 14:13

manmanman, die Arnoud van Doorn. Wat een triest figuur, geen goed woord voor die idioot op sokken. Bewijst nogmaals het onderzoek dat verstandelijk beperkten eerder een religie aanhangen.

LangeTijdGeleden | 18-02-15 | 14:13

ga lekker een haatjurken feestje houden in de zandbak .

DaaaaGGgg ... enne nu de fiscus achter die organisatie aan . mijn week kan bijna niet beter.

eerstbier | 18-02-15 | 14:12
-weggejorist-
frank4444 | 18-02-15 | 14:11

Dus de veiligheid van de staat wordt in feite bepaalt door de intensiteit waarin de mediaas aandacht schenken aan dit soort mafklapperij. Fijn.

Driewerf Hoezee | 18-02-15 | 14:10

Ach haatgenerator. Een video verbining is natuurlijk heel makkelijk af te knijpen. Zetten we er een x hamster gay fist compilatie voor in de plaats.

centenkrabber | 18-02-15 | 14:10

Wat is het probleem nou? Ze zijn toch nog steeds vrij om hun meningen te uiten?
Alleen niet in Nederland. Iets met grondwet, haat zaaien en staatsgevaarlijke activiteiten en zo.

CynicalBastard | 18-02-15 | 14:10

A. Hitler vraagt zich af of hij een visum zou krijgen van de linksmensen?

TheseDays00 | 18-02-15 | 14:07

Het probleem is dat de bezoekers van het JihadGala de zaken die deze zogenaamde geleerde verkondigen als feiten interpreteren en niet als een mening zien. Vaak verkondigen deze zogenaamde geleerde haat jegens onze vrijheden en democratie en propageren discriminatie en jodenhaat. Al deze zaken zijn een bedreiging voor onze vrijheden omdat het de bezoekers van het gala aanzet tot haat jegens onze samenleving en een slachtofferrol aanpraat. Het is totaal onwenselijk.

StijlvolRechts | 18-02-15 | 14:07

Ik heb begrepen dat ze toch gaan preken, maar dan rechtstreeks vanuit het buitenland, op het groot scherm via een video verbinding. We hebben niets bereikt dus. Haat-Beschaving: 1-0
We hadden ze beter kunnen laten komen, dan hadden we ze later ter verantwoording kunnen roepen voor wat ze zeggen, hadden ze beter op hun tellen moeten passen, en hadden we ze in hun gezicht uit kunnen lachen voor de idiote theorieën die ze verkondigen.

Haatgenerator | 18-02-15 | 14:06

Beste Arnoud van Doorn, de islam is geen religie. Natuurlijk is er 'vrijheid van meningsuiting' maar we hoeven het natuurlijk niet te accepteren als iemands mening is dat sex met kleine kinderen gewoon moet kunnen. Ook niet als het 'van zijn religie' mag. Religie of niet, gezonde, normale, weldenkende mensen accepteren dat natuurlijk niet. Dat is een 'mening' die je niet serieus hoeft te nemen, en dat weten gezonde mensen gelukkig

CrapoTheGreat | 18-02-15 | 14:05

Arnoud, het feit dat jij dit kunt doen haalt je argument onderuit. Sterker nog, probeer dat eens ergens in 1 van je ideaalstaten.

TheseDays00 | 18-02-15 | 14:05

#ikstaachterdebeslissingvanNederland

onnosel | 18-02-15 | 14:05

Arnoud van Doorn

Ja, ik haat moslims die leven maar de letter van hun geloof. Deal with it, land- en volksverrader.

LJBrinkhorst | 18-02-15 | 14:05
-weggejorist-
frank4444 | 18-02-15 | 14:05

Schijnt dat de in het labiele stadium verkerende z.g. lone wolfs tog heul gevoelig zijn voor de islamitische hoogstandjes die deze lui verkondigen.

william7055 | 18-02-15 | 14:04

Dat hier überhaupt nog over uigeweid en uitgelegd moet worden ... het toont aan hoever dat linkspolicorre domvolk heen is. Triest.
@Islamisten/koppensnellers/ongelovigenhaters/homonaarbenedengooiers/vrouwendiscrimineerders/jodendoders/9jarigejongemeisjersneukers: wees er maar dolblij mee.

Fijnstoffer | 18-02-15 | 14:04

VvMU prima maar alleen voor ingezetene. Een oorlogsmisdadiger uit Rwanda heeft ook niets gedaan in Nederland. Toch weren we die ook.

centenkrabber | 18-02-15 | 14:03

De grap is dat ze die gasten nu een schadevergoeding moeten geven.

Uw Verzekeringsadvis | 18-02-15 | 14:03

Arnoud is ook echt zo'n landverrader wat walg ik van die 'Nederlander'

swagmachine | 18-02-15 | 14:03

".. mensen in uitgaansgebieden op hun alcoholgebruik aanspreken"

Wat een gotspe!

Bierosaurus | 18-02-15 | 14:02

ik kan mij wel vinden in dit artikel

Meesteres Belgie | 18-02-15 | 14:02

@McMarx | 18-02-15 | 13:59

Wij???? of jullie????

Skunk57 | 18-02-15 | 14:01

Beste Arnoud van Doorn, de grens word getrokken als men oproept tot vervolging, geweld of discriminatie en racisme. Dus mogen deze haatsmurfen mooi hun haat prediken in hun eigen zandbak. En neem het liefst zoveel mogelijk van die k*t islamietjes mee terug! Ik ben er klaar mee! Opbokken met je achterlijke religie, allemaal!

Indoneesje | 18-02-15 | 14:01

@geenstijl i.p.v. reclame te maken over jullie bekende 'haat'imams, kunnen jullie beter #LAÏCISME promoten??? Kom seg!

@baybabmus | 18-02-15 | 14:00

Bekeerlingen zijn walgelijk, van Doorn is de oppereindbaas van dit zooitje landverraders. Wat een mafklapper.

Eduardo- | 18-02-15 | 14:00

Gezien de hashtag heeft Van Doom in ieder geval wel zelfkennis.

Boyo | 18-02-15 | 13:59

-weggejorist-

Bakito | 18-02-15 | 13:59

Het gaat erom wie bepaalt wat nog tot vrijheid van meningsuiting behoort en wat niet. Het wordt tijd dat WIJ dat zelf weer gaan bepalen.

Rest In Privacy | 18-02-15 | 13:59

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen