achtergrond

Geenstijl

Moslims massaal gediscrimineerd, maar niet echt, ofzo

foibieee.jpgTendentieuze koppen boven de berichten over het onderzoek van de Anne Frank Stichting (AFS) en het inmiddels gedesintegreerde FORUM. "Bijna twee derde van de leraren op middelbare scholen ziet dat moslims worden gediscrimineerd.", opent het ANP. Er valt echter nogal wat aan te merken op dit onderzoek (PDF). "Meer dan helft van de docenten (61%) is het afgelopen jaar getuige geweest dat leerlingen grievende opmerkingen maakten over moslims of zich fysiek uitten tegen moslims. Daarmee komt moslimdiscriminatie vaker voor dan antisemitisme (36%)". In een vorige studie onderzocht hetzelfde bureau antisemitisme op het middelbaar onderwijs (PDF). 36% antisemitisme was een landelijk gemiddelde, maar "Docenten die werkzaam zijn op scholen met een relatief groot aandeel leerlingen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond rapporteren in verhouding meer antisemitische voorvallen." En "Wanneer we kijken naar de samenhang tussen het percentage leerlingen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond (gebaseerd op leerlingregistraties door DUO) en de frequentie van antisemitische voorvallen, valt op dat wanneer meer dan 20 procent van de leerlingen een Turkse of Marokkaanse achtergrond heeft, de frequentie van grievende opmerkingen relatief hoog is." Maar goed, desondanks hanteert de AFS het beeld dat moslims veul zieliger en meer bedreigd zijn alsdan joden. Daarbij gebeurde de, door docenten waargenomen discriminatie jegens moslims, voornamelijk in niet-stedelijke gebieden, aka gebieden waar weinig moslims en veel boeren met grove tongval leven. Maar hoe operationaliseert deze studie discriminatie jegens moslims eigenlijk? Meer vragen dan antwoorden, na de breek.
"Een meerderheid van deze docenten (83%) was getuige van grievende opmerkingen over de islam en moslims in het algemeen. Dit gaat dus om niet tegen personen gerichte scheldpartijen. In de open-antwoordcategorieën lichtten docenten toe dat leerlingen hierbij generaliserende opmerkingen maken, gebaseerd op vooroordelen die volgens docenten aangewakkerd zijn door discussies in de media, thuis of in de klas." Ook wordt er door leraren een onderscheid aangebracht tussen pesten en discriminatie: "Enkele docenten lichten toe dat het hier met name gaat om pestgedrag onder de leerlingen. Religie is vaak niet de aanleiding, maar wordt wel in het pesten gebruikt. De woorden ‘moslim’ en ‘islam’ maar ook ‘Marokkaan’ en ‘Turk’ worden als scheldwoorden ingezet. Ook melden enkele docenten dat leerlingen vaak uit onwetendheid een opmerking kunnen maken, die niet beledigend bedoeld is maar wel beledigend opgevat kan worden." Nog vager wordt het allemaal wanneer het onderzoek stelt dat daderschap en slachtofferschap soms door elkaar loopt. "Opmerkelijk aan de antwoorden van docenten, is dat zij soms zeggen dat islamitische leerlingen (20%) of leerlingen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond (beide18%) als dader betrokken zijn bij een voorval van moslimdiscriminatie. Tegelijk is volgens docenten bijna een derde van de slachtoffers van moslimdiscriminatie autochtoon (27%)." (...) "Docenten bestempelen dus de leerlingen die slachtoffer zijn van moslimdiscriminatie, tegelijkertijd als dader (‘aanstichter’) van de ruzie of scheldpartij en de daders als slachtoffer. Het lijkt erop dat een voorval van moslimdiscriminatie vaak onderdeel van een ‘gewone’ ruzie, discussie of scheldpartij is." Wie het nog snapt en de koppen van het ANP legitiem acht wint de GS-campingcentrifuge. Maar goed, volgens de AFS zijn moslims de nieuwe joden. En als de AFS iets zegt kunt u maar beter ja knikken en amen zeggen, anders bent u een jodenhater en een moslimhater. En dat veroorzaakt een neuronale kortsluiting en daaraan gaat u dood.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.