Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Waarom juist nu?

hj.pngRevoluties breken niet uit omdat achtergestelden het ellendig hebben en het steeds ellendiger krijgen. Revoluties breken uit wanneer het beter gaat dan tevoren, en er uitzicht bestaat op verdere verbeteringen. Dr Karl Marx daarentegen zag dat anders. Hij profeteerde dat revoluties noodzakelijkerwijze moesten losbarsten vanwege de steeds verder gaande Verelendung van de achtergestelden. Dat is gedegen onderzocht wat de Franse Revolutie van 1789 aangaat. Op de basisschool leerde ik nog dat die revolutie door de honger veroorzaakt was, op de middelbare school was die revolutie juist het gevolg van de kleine verbeteringen in de toestand van wie vroeger honger had geleden en die nu op nog meer verbetering hoopte. Maar ter zake: over naar de recente revolutionaire terreuracties tegen Charlie Hebdo. Daar speelt een dergelijk mechanisme. Het geweld daar was van professionele revolutionaire allure. Dat hangt samen met de versterking die zich in de afgelopen twintig jaar heeft voorgedaan in de positie van de sharia en de islam in Europa. Het zijn vooral de vele kleine tastbare successen van de islamisering die maken dat ongeduldige moslims zijn gaan denken dat nu de tijd rijp is voor het grote werk. Voor het gemak alleen een selectie van voorbeelden uit Nederland. Er is in Nederland geen noemenswaardig verzet geweest tegen islamiserende, ogenschijnlijk onbelangrijke, concrete maatregelen. Het kruis van de mijter van Sinterklaas afhalen? Halaal eten in de gevangenis? Alleen halaal-vlees bij de supermarkt? Een tramconducteur dwingen het kruisje op zijn stropdas te verwijderen? Terug naar gescheiden zwemmen? Geen hand geven? Allemaal geen probleem. Belangrijker voorbeelden: Hoofddoekjes achter het overheidsloket en de supermarktkassa. Elke polygaam gehuwde echtgenote als alleenstaande moeder opgeven en dan vier maal zorgtoeslag en vier maal huursubsidie ontvangen. Inteelthuwelijken, gedwongen huwelijken, kinderhuwelijken, genitale verminking van meisjes, uitkeringen voor werkweigerende barbapapa’s in overjurk, jodenhaat, gezinsvorming via immigratie, vervolging van islamcritici door Justitie, shariawijken ongemoeid gelaten. In de ogen van veel aanhangers van de islam rijke zegeningen die de islam gratis in de schoot zijn gevallen. Al die succesjes smaken naar meer. ‘Meer’ is in dit geval het toepassen van de sharia op grotere schaal. Bijvoorbeeld door het executeren van wie de profeet van de islam beledigt, of de koran bespot. Onderdeel van de strategie van de sharia-moordenaars is dat tegelijkertijd een flink aantal woordvoerders van de islam zoete keelgeluidjes maakt over de islam als godsdienst van vrede. Dat ontwapent de politici die de slachtoffers van de jihad hadden moeten beschermen. Ook de journalisten raken daardoor van slag. Zo’n vredelievende goedwillende goedgeschoren prominente moslim liegt toch zeker niet? Onderling schrijven beroepsmoslims precies voor elkaar op, hoezeer een moslim de plicht heeft iemand die geen moslim is te haten. Beroepsmoslims gaan er van uit dat hun tegenpartij te stom of te lui is om dat over hun schouder mee te lezen (klopt), en dat Europeanen, als ze het horen, het toch niet geloven (klopt ook). Gezien de getalsverhoudingen tussen moslims en de rest, is het geboden geen open kaart te spelen, maar de vijand zo veel mogelijk in slaap te sussen en te verwarren. Het is beter wanneer de doelgroep de aspiraties van de islam niet kent. Misleiding daarover, taqiyya, is een prijzenswaardig vreedzame manier van oorlog voeren, of niet soms? Naar binnen toe wordt haat gepredikt jegens wie geen moslim is. Op de staatstelevisie zien we nu en dan per ongeluk even de hoogmoed en arrogantie opflikkeren die de islam van moslims vraagt tegenover niet-moslims, maar verder horen we vooral taqiyya-leugens, die in vanillevla worden verpakt, over hoe mooi en vredig de ‘echte’ islam is. Ook een schrijfster als Karen Armstrong deed bij Buitenhof mee aan deze dodendans. Bij de ouderwetse Nederlander met een Nederlandse achtergrond is een tegenovergesteld proces gaande. Nederlanders laten weinig activisme zien. Dat klopt met de theorie: wie het beter gaat, wil meer, maar wie omlaag zakt, weet eigenlijk niet wat hij moet doen, protesteert niet en zwijgt beschaamd. En ja, werkende Nederlanders met een Nederlandse achtergrond mogen steeds minder van hun eigen zelfverdiende geld zelf houden. Vanuit henzelf gezien ziet de toekomst er niet goed uit, en velen uit die groep zien dan ook weinig in de voortplanting (behalve als onvruchtbare tijdspassering). Hun media zijn gelijkgeschakeld en doodsaai. Boeken met Theo, Geert of Ayaan op de omslag zullen ze nooit in de etalage van een boekwinkel zien liggen, omdat de glasverzekering van de boekhandel dat liever niet heeft. Het onderwijs van hun kinderen is bedenkelijk laag van niveau maar wel politiek correct. Op hun werk en in het openbaar vervoer moeten ze uitkijken met wat ze zeggen over Marokkanen. Onder zulke omstandigheden is het niet te vermijden dat sharia-moordenaars gaan denken dat de tijd rijp is voor het boeken van opzienbarende triomfen.

Reaguursels

Inloggen

Waarom nu? Door de toenemende feminisering van het westen en de invloed die dit heeft – via de alomtegenwoordige digitale media - op vrouwen in de moslimlanden. Kijk naar de slachtoffers en je weet wat het hoofddoel van een beweging is. 125 miljoen genitaal verminkte vrouwen (Unicef) getuigen van totale seksuele onderwerping. De 5000 (VN-schatting) in naam van eer jaarlijks afgeslachte vrouwen zo mogelijk nog sterker. De muzelmannen weten zich bedreigd door de westerse vrouw. Daarom ook voelen al die kansloze hangmoslims zich uitgedaagd. Ze vechten voor hun overleving. Of liever: voor genetische expansie.

Bieslander | 26-01-15 | 16:33

@Adversary | 24-01-15 | 13:11
Droevig beeld schetst u daar... Neem aan dat ze dan gewoon 'terug naar de vulploeg' kunnen?

Driewerf Hoezee | 25-01-15 | 21:08

Neem maar eens kijkje, bedenkelijk niveau! Allereerst aan de hand van de geschiedenisles van Janssen blijken revoluties te maken hebben met kleine verbeteringen.... De Russiche revolutie had dacht ik meer te maken met de door de oorlogssituatie enorm verslechterde economische positie van het volk en de uitzichtloosheid van de oorlog, welke kleine verbetering had hiermee te maken. Ten tweede hij gebruikt kleine verbeteringen in Nederland om de aanslagen in Parijs te verklaren. Dan zou de 'revolutie' toch eerder in Nederland plaatsvinden? Overigens de voorbeelden deugen van geen kanten... gezinshereniging; drastisch afgenomen de laatste jaren, polygamie; wat voor voordeel heeft het 4 'vriendinnen'(polygamie is verboden) met een uitkering en vier aparte huizen te huisvesten daarvoor zorgtoeslag en huurtoeslag te innen, lijkt me als deze vrouwen nog moeten leven van de rest van het geld weinig voordeel op te leveren (premie + huur + gas en licht + levensonderhoud moeten ook betaald worden). Gewoon wat voorbeelden hoe dit hele stuk rammelt.

henricus2 | 25-01-15 | 17:00


mindless | 24-01-15 | 11:25
De welvaart niet, maar de vrijheid wèl - totale anarchie !
De staatsgreep van Lenin was niet eens een echte Revolutie, de macht viel als een rijpe appel in z'n schoot.

À.amalrik | 25-01-15 | 11:29

Ik probeer de puzzel te leggen of er wel Moslim terrorisme bestaat. Immers: een terrorist wil vooral maatschappij-ontwrichtend bezig zijn voor een hoger doel. Ik vermoed dat de idioten in Parijs dat doel helemaal niet voor ogen hadden. Ze handelden vanuit de legitimiteit die hun geloof of godsdienst hen bood. Ze willen geen tweespalt veroorzaken tussen moslims en niet-moslims. Ik krijg sterk de indruk door het verkeerde label van terrorisme dat er een onzuiver maatschappelijk debat ontstaat waardoor het niet gaat over de kern van het probleem: moslims kunnen eenvoudig het verweer opwerpen dat ze zelf geen terrorist zijn, ze ontkennen de inhoud van de koran, hoeven hier geen relativerende/moderne interpretatie aan te geven en hierdoor draait het publieke debat om de werkelijke kern van het probleem heen. Namelijk: het is een geloof dat geweld goedkeurt om haar doelen te bereiken.
Stel nu eens dat er nu een nieuwe profeet opstaat en een geloof start aan de hand van een boek dat vergelijkbaar is met de koran en dezelfde technieken om de eerste ongelovigen te bekeren. Zou dit geloof dan geaccepteerd worden door de VN? Of zou het met wortel en tak worden ingeperkt?

Boerenbrandtlul | 25-01-15 | 11:27

INH.30CL | 25-01-15 | 02:11 Hier nog een andere voorspeller die minstens zozeer de gemoederen bezighoudt dan de ziener uit Salon.
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/eur...

Benedict Broere | 25-01-15 | 11:26

Stormageddon | 25-01-15 | 05:06
Wat jij op televisie (MSM) ziet zijn natuurlijk selectieve beelden. Het establishement wil namelijk maar al te graag dat jij ziet dat het allemaal wel meevalt met de armoede en verpaupering.

Stel je voor dat je minder Coca Cola, Iphones en benzine zou kopen, uit angst of schuldgevoel, dat kan het veelkoppige monster kapitalisme zich niet veroorloven !!!

Bakito | 25-01-15 | 09:06

Hans voor president!

de.suriXL | 25-01-15 | 07:20

@Bakito | 24-01-15 | 15:03
Goh, beweer je nu dat religie eigenlijk hetzelfde is als een dictatoriale ideologie?
Welke verpauperde en uitgebuite bevolking heb je het over bij de opstanden in bijvoorbeeld Algerije, Libië en Egypte? De demonstrerende massa's die met dure iPhones al twitterend en faceboekend verslag deed op de pleinen? Die goed doorvoede en met designerjeans en de meest recente voetbalshirtjes van Barcelona en Real Madrid geklede mensen? Mensenmassa's die blijkbaar geld zat hadden om een paar weken niet te hoeven werken en dagelijks op een plein konden rondhangen om te demonstreren? Die verpauperde bevolking? Juist ja. Die zagen er nogal uitgebuit en verpauperd uit. Ik had nu niet echt het idee dat ik naar uitvoering van Les Miserables aan het kijken was bij die "opstanden".

Overigens ben ik ontevreden noch PVV-er. Dus je raaskalt.

Stormageddon | 25-01-15 | 05:06

@Bakito | 24-01-15 | 15:03
Goh, beweer je nu dat religie eigenlijk hetzelfde is als een dictatoriale ideologie?
Welke verpauperde en uitgebuite bevolking heb je het over bij de opstanden in bijvoorbeeld Algerije, Libië en Egypte? De demonstrerende massa's die met dure iPhones al twitterend en faceboekend verslag deed op de pleinen? Die goed doorvoede en met designerjeans en de meest recente voetbalshirtjes van Barcelona en Real Madrid geklede mensen? Mensenmassa's die blijkbaar geld zat hadden om een paar weken niet te hoeven werken en dagelijks op een plein konden rondhangen om te demonstreren? Die verpauperde bevolking? Juist ja. Die zagen er nogal uitgebuit en verpauperd uit. Ik had nu niet echt het idee dat ik naar uitvoering van Les Miserables aan het kijken was bij die "opstanden".

Overigens ben ik ontevreden noch PVV-er. Dus je raaskalt.

Stormageddon | 25-01-15 | 05:06

@Benedict Broere | 25-01-15 | 01:19
Nostradamus voorspelde dat de ellende in Frankrijk gaat beginnen...

INH.30CL | 25-01-15 | 02:11

Wat een goed stuk weer Hans! Maar ik voorspel je dat de oogkleppen bij de (EU)burger er bijna afvallen, dit in tegenstelling tot onze (EU)regenten. Het tij gaat keren maar zoals bij iedere revolutie met veel geweld helaas, we zijn verdoemd!

INH.30CL | 25-01-15 | 02:09

penduwer | 24-01-15 | 23:34 Futuroloog Adjiedh Bakash voorspelt dat de Chinezen ergens in de komende decennia Rotterdam kopen, of in ieder geval een groot deel van de haven. Of je daar nou zo blij mee moet zijn? In Afrika worden de Chinezen al ervaren als de nieuwe kolonisatoren. Democratie en mensenrechten? Nooit van gehoord. Ze maken wel lekker eten. En hebben Lang Lang. En sinds kort ook de grootste economie.

Benedict Broere | 25-01-15 | 01:19

penduwer | 24-01-15 | 23:34 Import van 100 of zelfs 200 miljoen Japanners en Chinezen is geen goed idee. Want dat betekent net zo’n aanslag op de cultuur als de islam. Wat wel gunstig uitpakt dat is de geleidelijke immigratie van hoog geschoold personeel vanuit alle delen van de wereld. En het is dan verstandig om mensen binnen te halen die affiniteit hebben met de cultuur die er al is en die in ieder geval niet er op uit zijn om die cultuur af te breken en te vervangen door de eigen cultuur. In Noorwegen is men reeds bezig met het deporteren van criminele moslims, wat resulteert in een dramatische vermindering van de criminaliteitscijfers. Jammer is dan dat velen van hen via illegale weg weer terug komen. Maar het is toch een begin. Verder zou het al enorm schelen als algemeen beter begrepen wordt hoe destructief die islam is voor de moderne hoogontwikkelde cultuur. De islam doet bijvoorbeeld niet aan wetenschap, want denken over natuurwetten en dergelijke is heiligschennis, een belediging van allah. De moderne hoogontwikkelde samenleving is evenwel ondenkbaar zonder wetenschap en wetenschappers en universiteiten en wetenschappelijk onderzoek en ingenieurs en technici enzovoort. Dus als ooit de islam de baas wordt in Nederland, dan begint het grote afbreken van de moderne cultuur, en dan gaan die moslims daar net zo lang mee door totdat we hier weer op het niveau zitten van de Batavieren zo’n 2,5 duizend jaar geleden, want dat is zo ongeveer het niveau van de 7e eeuwse woestijncultuur die zij idealiseren.

Benedict Broere | 25-01-15 | 00:56

-weggejorist-

CaptainMars | 25-01-15 | 00:23

@appeltjesgroeneweide | 25-01-15 | 00:19
Dank je!

Maria.1 | 25-01-15 | 00:21

Maria.1 | 25-01-15 | 00:15
---
Gelukkig is de discussie over de vrouwelijke onderdelen gestopt.
Verder alles wat Maria zegt.
Zo!

appeltjesgroeneweide | 25-01-15 | 00:19

@h65485665 | 24-01-15 | 23:10
Of een zuignap; en maar zuigen en maar zuigen...
"Dus in de tijd, die jou gegeven is. Blijf jij de islam, regering etc, bashen?"
Nee, dat doe ik tussendoor.

Maria.1 | 25-01-15 | 00:15

@ Benedict Broere

China en Japan hebben ook vele vrijheden niet die je opgesomd hebt. Maar als we met de aziaten in een samenleving zouden leven zouden ze ons niet als derde rangs behandelen. En japanners zijn al een ontwikkeld volk, chinezen als volk binnenkort ongetwijfeld ook.

Mischien staan vele nederlanders negatief tegenover de verenigde staten, en ook het nederlandse liberale klimaat, omdat ze vrezen zelf in zo 'n helemaal vrij land niet te kunnen overleven.

penduwer | 24-01-15 | 23:34

Sliptong | 24-01-15 | 22:10 Er is ook nog een zekere Maurits Berger die zegt dat de sharia best wel samen gaat met wat we in de Westerse wereld gewend zijn aan wetgeving. Maar wat zegt sharia? Met sharia (wat betreft de U.S.):
• There is no freedom of religion
• There is no freedom of speech
• There is no freedom of thought
• There is no freedom of artistic expression
• There is no freedom of the press
• There is no equality of peoples-a non-Muslim, a Kafir, is never equal to a Muslim
• There are no equal rights for women
• Women can be beaten
• A non-Muslim cannot bear arms
• There is no equal protection under Sharia for different classes of people. Justice is dualistic, with one set of laws for Muslim males and different laws for women and non-Muslims.
• Our Constitution (in the U.S.) is a man-made document of ignorance, jahiliyah, that must submit to Sharia
• There is no democracy, since that means that a non-Muslim is equal to a Muslim
• Non-Muslims are dhimmis, third-class citizens
• There is no Golden Rule
• There is no critical thought
• All governments must be ruled by Sharia law
Unlike common law, Sharia is not interpretive, nor can it be changed.
www.politicalislam.com/
Ik weet niet wat die mensen bezielt, die Karen Armstrong, Michiel Leezenberg, Maurits Berger, en ook Jan-Jaap de Ruiter, John Adair, enzovoort, en waarom zij zo welwillend zijn wat betreft de islam en z’n profeet. Bij Hans Jansen, Hamed Abdel Samad, Jonathan Matusitz, Hans-Peter Raddatz, Robert Spencer, Bill Warner, David Wood, Andrew Bostom, Howard Bloom, Mark Steyn, Brigitte Gabriel, Nonie Darwish, Ibn Warraq, Sabatina James, Udo Ulfkotte, enzovoort, zie ik veel verontrustender verhalen. Maar het is politiek correct om vooral die eerste categorie te beluisteren en aan het woord te laten. Waarnaast die tweede groep veel minder gehoord wordt in de main stream media. Hamed Abdel Samad in een lezing vlak na zijn bezoek aan Helmut Schmidt: www.youtube.com/watch?v=zkJGD4bMw8o

Benedict Broere | 24-01-15 | 23:17

@Maria.1 | 24-01-15 | 22:58
Dus in de tijd, die jou gegeven is. Blijf jij de islam, regering etc, bashen?
Wat een treurig vooruitzicht.

h65485665 | 24-01-15 | 23:10

De oplossing van het islam probleem? We importeren honderd of twee honderd miljoen chinezen en japanners. Dan is europa waarschijnlijk ook heel anders, maar zal het nooit door een islamitisch regime bestuurd worden. Want die aziaten vechten wel terug.

penduwer | 24-01-15 | 23:04

@h65485665 | 24-01-15 | 22:32
Domme vraag ook weer: hoe lang moet jij nog? Ik heb geen glazen bol; jij wel?! Daarbij moeten we alles goed regelen voor ons nageslacht en hen niet met de rotzooi opzadelen.

Maria.1 | 24-01-15 | 22:58

@h65485665 | 24-01-15 | 22:32
Ik probeer oplossingen te vinden en argumenten aan te dragen. Jij daarentegen bent net zo'n klit die zich aan iemand vasthecht en op hem door blijft drammen. Nu ben ik weer aan de beurt kennelijk. Ga iets nuttigs doen man!

Maria.1 | 24-01-15 | 22:54

@Maria.1 | 24-01-15 | 21:58
En jij? Steeds dezelfde vragen. Petities, paspoorten.
En iedereen die niet meehuilt, schijnt voor jou een moslim te zijn.
Hoe lang moet jij nog 40, 50 jaar?

h65485665 | 24-01-15 | 22:32

Benedict Broere | 24-01-15 | 21:49
Ja maar dat is allemaal uit z'n verband gerukt als ik bepaalde arabisten mag geloven (die niets met onze ome Hans ophebben btw). Dat moet je in breder perspectief zien lees ik net hier bijvoorbeeld: www.waterlandstichting.nl/?p=artikelen...

Sliptong | 24-01-15 | 22:10

Zeg ome Hans, is het geen idee om wat zaterdagtopics te wijden aan uw "strijd" met Michiel Leezenberg? Die twijfelt nogal aan diverse uitspraken van u. Goed om die twijfel weg te nemen denk ik dan. Ik kijk er naar uit!

Sliptong | 24-01-15 | 22:07

@h65485665 | 24-01-15 | 21:36
Word je nooit moe van jezelf?

Maria.1 | 24-01-15 | 21:58

Een groot problem is dat zo velen in de Westerse wereld constant worden voorgelogen door mensen die in een illusionaire waan verkeren. Karen Armstrong bijvoorbeeld, die recentelijk zegt dat de Koran geen geweld uitlokt. Want wat zie je als je de Koran open slaat:
"And kill them wherever you find them…
"Then fight in the cause of Allah…
"Fighting is prescribed for you,
"As to those who reject faith, I will punish them with terrible agony
"Soon shall We cast terror into the hearts of the Unbelievers
"Let those fight in the way of Allah
"Those who believe fight in the cause of Allah
…if they turn renegades, seize them and slay them wherever ye find them
"And be not weak hearted in pursuit of the enemy;
…that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides…
"I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them"
"And fight with them until there is no more fitna (disorder, unbelief)
"O Prophet, exhort the believers to fight..."
slay the idolaters wherever you find them, and take them captive and besiege them
"Fight against them so that Allah will punish them by your hands
"Fight those who believe not in Allah
may Allah destroy them;
"O Prophet! strive hard against the unbelievers and the hypocrites and be unyielding to them; and their abode is hell, and evil is the destination."
fight those of the unbelievers who are near to you
so We destroy it with utter destruction."
"Therefore listen not to the Unbelievers, but strive against them with the utmost strenuousness..."
smite at their necks till when you have killed and wounded many of them,
"Muhammad is the messenger of Allah. And those with him are hard (ruthless) against the disbelievers
"Surely Allah loves those who fight in His way"
"O Prophet! Strive against the disbelievers and the hypocrites, and be stern with them. Hell will be their home,
Allah's Apostle said... 'I have been made victorious with terror'
"The Messenger of Allah said: I have been commanded to fight against people so long as they do not declare that there is no god but Allah."
Fight in the name of Allah and in the way of Allah. Fight against those who disbelieve in Allah. Make a holy war...
"Kill any Jew who falls under your power."
"Killing Unbelievers is a small matter to us"
“Allah said, ‘A prophet must slaughter before collecting captives. A slaughtered enemy is driven from the land. Muhammad, you craved the desires of this world, its goods and the ransom captives would bring. But Allah desires killing them to manifest the religion.’”
"Fight everyone in the way of Allah and kill those who disbelieve in Allah."
if your refuse my Call, you’ve got to remember that all of your possessions are perishable. My horsemen will appropriate your land, and my Prophethood will assume preponderance over your kingship."
Bron: www.thereligionofpeace.com/quran/023-v...
Voor het interview met Karen Armstrong, zie: www.joop.nl/leven/detail/artikel/30415...

Benedict Broere | 24-01-15 | 21:49

Ja grappig heer Jansen.... zo'n vredelievend goedwillende goedgeschoren prominente koran moslim, onze knuffel burgemeester. De koran waarin iedere ongehersenspoelde vervloekt wordt.

Aboe la | 24-01-15 | 21:40

@Maria.1 | 24-01-15 | 20:25
Een eenvoudige tegel als die van Ome Bert snap jij niet eens.
Jouw conclusie: U is moslim soms?
Lees nog eens en vooral vanaf: Hoe is het toch mogelijk dat. . .
Jouw eigen plempsels kan jij niet eens uitleggen!

h65485665 | 24-01-15 | 21:36

De meeste landelijke politieke partijen zien nu pas wat voor ellende er is binnengehaald met al die moslim import en hun gezinshereniging.

Problemen op gebied van uitkeringen => bijstand, kinderbijslag, huursubsidies etc, etc: het is onbetaalbaar geworden.

Problemen op gebied van huisvesting => te weinig sociale huurwoningen voor al die nieuwkomers, de wachttijden lopen op tot > 6 jaar) ..

Problemen op gebied van integratie => ondanks al die miljoenen subsidie aan moslim clubjes die zogenaamd de integratie zouden bevorderen, maar in de praktijk blijken ze alleen hun eigen zakken te vullen...

Problemen op gebied van werkeloosheid => ondanks alle scholingspogingen en verlagen van de onderwijs standaard zitten veel nieuwkomers in de bijstand omdat ze geen baan kunnen/ willen vinden ....

Problemen op gebied van criminaliteit => Nieuwkomers zijn oververtegenwoordigd in de Crimi statistieken. Ze willen graag pronken met de laatste gadgets, maar hebben er het geld niet voor: dan maar beroven en inbreken ....

Problemen op gebied van geloof => De islam is geen godsdienst die vreedzaam samen WIL leven, ze willen overheersen en de sharia invoeren. Alle ongelovigen moeten zich bekeren, of ze gaan eraan.....

De meeste politieke partijen hebben geen oplossingen voor bovengenoemde problemen, noch een visie hoe al deze problemen moeten worden opgelost. Dus gaan ze de problemen maar ontkennen en bagatelliseren.
Alles is beter dan toegeven dat ze het fout gezien hebben, want dan worden ze in de volgende verkiezingen afgestraft.

En daar worden ze nog vet voor betaald ook !

Vuilnisman , kunnen deze zakken ook mee ?

FrankOngerust | 24-01-15 | 21:11

@Ome Bert | 24-01-15 | 20:19
U is moslim soms? Doden om cartoons; ja dat is zeker erg!

Maria.1 | 24-01-15 | 20:25

Natuurlijk stond ook Oriana op de dodenlijst van de Islam.
onnosel | 24-01-15 | 11:28
Daar staan wij, kaffers, allemaal op!

WitteGrunneger | 24-01-15 | 20:20

-weggejorist-

Ome Bert | 24-01-15 | 20:19

@Hans Jansen
Puik stukje, met veel aandacht gelezen.
Uw slotconclusie deel ik echter niet. Ik weet zeker dat er een kentering komt. Het wordt kiezen of delen en ik weet zeker dat het kiezen wordt. Leuke tijden zullen dat echter niet zijn.

Chiant | 24-01-15 | 19:40

Of ging het in Rusland in 1917 soms heel erg goed met de welvaart van het proletariaat? Dan heb ik iets gemist.
mindless | 24-01-15 | 11:25

Het is een van de dingen die vaak door Karel van het Reve werd beweerd (die het overigens als ik me niet vergis van de Toqueville had): Juist omdat de tsaren wat milder werden in hun houding ten opzichte van het volk brak de revolutie uit. Het volk (en hun leiders) kreeg het idee dat de tijd juist op dat tijdstip rijp was voor een omwenteling.

B. Randnetel | 24-01-15 | 19:33

@Peter Emile | 24-01-15 | 18:47
Wat dacht je van John Player Special.
Ik bood altijd al sigaretten, aan personen, die ik niet zo mocht. (ben zelf geen roker)
Maar ik had dan ook een gemene bijbedoeling mee.

h65485665 | 24-01-15 | 19:20

@Bernard Couperus | 24-01-15 | 18:48
100% met jouw eens. Alles bedacht door mensen.
Het is niet alleen Vrouwonvriendelijk maar ook Manonvriendelijk.
Jongen En meisjes worden Verplicht dit te ondergaan. (overigens meisjes niet overal)
BTW een rare vraag, weet jij wat Maria.1 bedoelt met # De clitoris en al wordt weggesneden en er blijft alleen nog een gaatje open waar alles uit moet kunnen.

h65485665 | 24-01-15 | 19:06

Precies. Heb ik 20 jaar door. Als al die mosselbaarden er niet met een stamp onder hun kloten uitgeklopt worden, gaat er hier nog veel bloed vloeien.

Tricephalus | 24-01-15 | 18:55

h65485665 | 24-01-15 | 18:43
Het feit dat het gebeurd getuigd van een immense laagheid waar de mensheid sinds de Middeleeuwen geen last van zou moeten hebben. Het is achterlijk, barbaars, onmenselijk en bovendien zeer vrouwonvriendelijk. En dat staat volledig los van wat er wel/niet uit zou moeten/kunnen komen.

Bernard Couperus | 24-01-15 | 18:48

Ik was ooit op rondreis in Marokko en Tunesië. Ergens midden jaren '70. Toen die landen nog vooral als 'oosters' en 'exotisch' werden beschouwd, en (nog) niet als islamitisch.
Ik rookte toen. Als een Oostblok-locomotief. Camel. En soms, als die niet te krijgen was, Marlboro.

Veel, héél veel mannen en jongens vroegen me tijdens die reizen om een sigaret. Zoals gebruikelijk, presenteerde ik dan steevast mijn pakje een paar sigaretten er half uitgetrokken. En, ook zoals gebruikelijk, werden soms ALLE sigaretten gepakt die uit het pakje staken, maar meestal werd het hele pakje genomen. Met een brede grijns.

Zo gaat dat ook met de islam; je geeft ze een sigaret, maar ze nemen het hele pakje.
En je blijft met lege handen achter.
En met dat kut-gevoel besodemieterd te zijn.

Peter Emile | 24-01-15 | 18:47

@Maria.1 | 24-01-15 | 18:25
Had ik wel gedacht, hoor!
Geen uitleg!!
Wil wel graag weten, en misschien meer mannen hier: wat komt er zoal uit een clitoris?
Ik had altijd gedacht, dat het grof gezegd, de functie van de mannelijke eikel had.

h65485665 | 24-01-15 | 18:43

Pieter V | 24-01-15 | 17:50
Je doet wel ingewikkeld voor een tokkie.
Is dat om een hoog IQ te veinzen?

gutgutgut | 24-01-15 | 18:30

Pieter V | 24-01-15 | 17:02
Mooie tokkie reactie!

gutgutgut | 24-01-15 | 18:27

@h65485665 | 24-01-15 | 18:20
Koop een boek!

Maria.1 | 24-01-15 | 18:25

Je kan er lang en breed over lullen, artikelen over schrijven, reaguurdertje spelen, debatten over voeren of avondvullende programma's aan besteden, de bottom-line is: de islam is een zeer gevaarlijke ideologie en dient ingekapseld te worden. In het belang van het overleven van de moderne samenleving, en alles waar zij voor staat. Uiteindelijk is dit ook in het belang van alle goedwillende moslims die onderdeel uitmaken van de moderne samenleving.
-
Een moderne samenleving kent een strikte scheiding tussen religie, recht en politiek. Mensenrechten zijn universeel; mannen en vrouwen zijn gelijk. Discriminatie op basis van geaardheid, religie of huidskleur is strafbaar. Vrijheid van meningsuiting absoluut.

Bernard Couperus | 24-01-15 | 18:23

@Maria.1 | 24-01-15 | 18:11
# De clitoris en al wordt weggesneden en er blijft alleen nog een gaatje open waar alles uit moet kunnen.
>>Ik weet niet wat jij met deze zin bedoelt. Leg uit.
Ik wil graag bijleren.

h65485665 | 24-01-15 | 18:20

@h65485665 | 24-01-15 | 18:01
Doe je dat nou expres wijsneus? Iemand die een beetje biologie heeft gehad (of anderszins kennis heeft opgedaan over het vrouwelijke orgaan) weet wat ik bedoel.

Maria.1 | 24-01-15 | 18:11

@Maria.1 | 24-01-15 | 17:43
??? De clitoris en al wordt weggesneden en er blijft alleen nog een gaatje open waar alles uit moet kunnen.
/
Wat komt er uit de clitoris? Als jij de uretra bedoelt, die zit op een andere plek.

h65485665 | 24-01-15 | 18:01

En ook daarom spreekt zelfs de 4e generatie beter Arabisch dan Nederlands. Omdat men dus een grote islamitische familie kan zijn met slechts een doel.

Mariolo | 24-01-15 | 17:57

Bakito | 24-01-15 | 16:26
Haha, wat een lutserargument.

Marx omschreef het Jodendom als de religie van het geld en kapitalisme; stelt dat het Jodendom het Christendom overheerst; kunst, geschiedenis en de mens als individu minacht; en dat haar emancipatie is als het vrijmaken van de mensheid van Judaïsme. Maar laten we vooral Adolf niet vergeten die in zijn boekje alle prototypes van Marx over de Jood en Jodendom aanhaalt en versterkt.

Marx is de vader van virulent antisemitisme. En Bakito? Niet meer dan het zoveelste blinde ideologische schaap.

Hirsch Ballast | 24-01-15 | 17:53

@jeandubois | 24-01-15 | 11:39
Paranoide? Nou dan weet u dus niet wat dat woord betekent, maar ja het is nu eenmaal de standaard reflex van de zelfverklaarde moreel superieure Übermenschen zoals u. U weet wel die mensen die ernstig te lijden hebben onder hun Stockholmsyndroom en cognitieve dissonantie.

Pieter V | 24-01-15 | 17:50

@h65485665 | 24-01-15 | 17:17
Ja, en waarom vertel je mij dat? Ik ben het met je hele pleidooi eens van begin tot eind. Maar voor meisjes is besnijden nog vele malen erger. De clitoris en al wordt weggesneden en er blijft alleen nog een gaatje open waar alles uit moet kunnen. Vaak overlijden de meisjes ook aan de gevolgen van dit barbaarse ritueel. Sick!

Maria.1 | 24-01-15 | 17:43

@Capodicat | 24-01-15 | 11:16
Inderdaad, ik heb dat ook al zo dikwijls gezegd: "Dit is het interbellum revisited".
En ook: "Wij zijn hard op weg naar het Libanon aan de Noordzee".
Alleen gaat het hier in een fractie van de tijd die Libanon nodig had om de christelijke minderheid te decimeren.

Ik laat mijn mening horen waar maar mogelijk maar de reacties van het gros van de policor idioten die allemaal lijden aan cognitieve dissonantie stemmen mij niet vrolijk.

Pieter V | 24-01-15 | 17:37

@Bouwvakkersdécolleté | 24-01-15 | 11:11
Tja, dat bewijst eigenlijk wel dat Cohen ook een vermomde moslim is. Daar is ook nog nooit een zinnig woord uitgekomen.
Kan geen andere conclusie trekken als je grofstoffelijke discriminatie van autochtonen door de overheid vermomd onder de kreet "Compenserende neutraliteit".
Gewoon crimineel!

Pieter V | 24-01-15 | 17:30

Zou het niet leuk zijn een diepte-interview met Hedy Dancona over cultuurverrijking of Halsema over de islamofobie waaraan wij lijden. Of vul de personen maar in: de opiniemakers uit politiek en media. Of zouden ze nu van alles onszelf de schuld geven - dat is zeker niet uitgesloten.

J.Slavink | 24-01-15 | 17:22

@Maria.1 | 24-01-15 | 12:45
Joodse jongens worden op de achtste dag na de geboorte besneden en worden dan opgenomen in het verbond dat god met Abraham sloot. De besnijdenis is een teken dat je Joods bent.
.
In de Koran en ook in de leefregels voor Moslims staat niets over de verplichting om jongens te besnijden. Toch laten veel moslim ouders hun zoons wel besnijden. Besnijdenis wordt gezien als een rituele reinigingsritueel voor jongens. Ze worden man en lid van de religieuze gemeenschap.
.
Bij beide geloven worden bij jongens hun voorhuid weggesneden, om lid te worden van de club.
.
Yahweh of allah zal het een biet wezen, wat die maffe mensen allemaal doen. Want zulke wonderwezens bestaan niet.
Deze ellende is allemaal bedacht door Mensen.

h65485665 | 24-01-15 | 17:17

Waarom hoor je Nederlandse politici zo weinig - geheel niet over de invloed van tv- schotels ? Dat durven ze niet en kost stemmen. Maar wel verbaasd zijn over ideeën van moslimjeugd. Hoe is dat nou toch mogelijk?

J.Slavink | 24-01-15 | 17:16

@jeandubois | 24-01-15 | 10:52
Nee kerel. De islam geeft het kader aan waar moslims niet omheen kunnen en dus is er helemaal geen centraal geleide organisatie nodig.
Vooral ook omdat de koran het onveranderlijk woord van allaaaa(f) is tot in de eeuwigheid waarmee een "verlichting" definitief is geblokkeerd.
Verdiep je eens in de islam en begin eens met een keer of drie de koran van kaft tot kaft te lezen in een vertaling die door het ministerie van godsdienst in Saudi Arabia is goedgekeurd.
SA is hoeder van de islam, dat zeggen hun dictators daar zelf.

Pieter V | 24-01-15 | 17:08

@gutgutgut | 24-01-15 | 13:31
Ach sukkel, wanneer was dat? gisteren of vorige week?
We hebben het niet over net verleden maar over het nu.
Ga eindelijk eens normaal doen. Zal niet meevallen als je niet meer intelligentie dan een garnaal hebt, zoals hier herhaaldelijk door jou gedemonstreerd.

Pieter V | 24-01-15 | 17:02

Au

gewoondoorlopen | 24-01-15 | 16:44

Jan Boule | 24-01-15 | 13:23
=====
Dank je wel.

malang | 24-01-15 | 16:33

Hirsch Ballast | 24-01-15 | 15:52
Haha, ja de gebruikelijke frame, dat Marx antisemiet was.

Zo dadelijk ga je me ook nog proberen wijs te maken dat hij De Protocollen van de wijzen van Sion heeft geschreven. #facepalm

Bakito | 24-01-15 | 16:26

Leo Sar | 24-01-15 | 16:16
====
Geweldig, dank je wel. Dit proefschrift is inderdaad erg belangrijk.

malang | 24-01-15 | 16:21

XaleX, hee. Ik vermoed spraakverwarring. Want we zijn het 100% eens. Hoewel meisjesbesnijdenis een ander ´karakter´ qua vervolg in het leven heeft dan een jongensbesnijdenis. Blijf af van kinder huid, dat jazeker wel.

chicago river | 24-01-15 | 16:18

-weggejorist-

Rest In Privacy | 24-01-15 | 16:16

MarcS | 24-01-15
-----------
Een hoop tegels geleden vertelde u mij dat ik mezelf buitenspel zette omtrent iets wat ik gezegd zou hebben.
U heeft nadien ik u uw foute constatering over mij citeerde, verder hierop niet meer gereageerd.
Zou u dat alsnog willen doen?
Dank u wel!
---citaat---
@wHiTeHaT | 24-01-15 | 12:45
Wie verwacht u dat u gaat enlighten? U noemt iedereen die iets vind van islamieten gelijk islamfoob. Daarmee zet u zichzelf buitenspel.
MarcS | 24-01-15 | 13:15

Leer eens lezen:
"Dat beeld dat ik (óók)heb van "Moslims of Islamisten" strookt namelijk niet met wat heel veel Islamofobe mensen roepen."
wHiTeHaT | 24-01-15 | 13:24

wHiTeHaT | 24-01-15 | 16:14

chicago river | 24-01-15 | 16:08
Wat lul je nou. Ik kaart slechts de selectieve verontwaardiging aan als het om het religieus verminken van kinderen gaat. Maar ga gerust je gang en snij de voorhuiden af, het mag van de wet immers.

XaleX_2 | 24-01-15 | 16:11

XaleX_2 | 24-01-15 | 14:22
Zo zo. Spin die agenda! Jij die niet ´wilt´ begrijpen dat bij ´meisjes´ het genotsknopje weg moet. Je zou maar klaarkomende vrouwen om je heen hebben, de horror. En bij de jongens een stuk huid eromheen. Maar jij, Xalex, spin vooral door. Kijk weg, ontken, en sla dat boek weer open.

chicago river | 24-01-15 | 16:08

Laag IQ + wapens = chaos

Tabernakel | 24-01-15 | 16:05

Moslims met hun lange tenen ... en wij maar toegeven. Weg met ons!

PowPow | 24-01-15 | 16:01

@gutgutgut | 24-01-15 | 15:14
"Jouw mening is niet mainstream."
Jawel hoor, alleen niet onder sociologen en internationale socialisten.

Hirsch Ballast | 24-01-15 | 15:54

Bakito | 24-01-15 | 15:06
Dat doet er niet toe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afkomst van Adolf bijvoorbeeld. Marx was het epicentrum van antisemitisme rond 1850. Waarom schuif je het spectrum 100 jaar op?

Hirsch Ballast | 24-01-15 | 15:52

Verplichte leeskost voor de tweede kamer,al zakt de hoop dat het iets uitmaakt me steeds dieper in de schoenen.

R.B.Scott | 24-01-15 | 15:46

Volgens mij is dit stuk een goede onderbouwing van het gevoel wat velen hebben, maar moeilijk kunnen uitleggen. Bedankt daarvoor.

Verbelgd | 24-01-15 | 15:31

De politieke partij die erin slaagt om individuen of verenigingen die oproepen tot geweld op basis van religieuze teksten te laten veroordelen,
die partij krijgt mijn stem bij de eerstvolgende verkiezingen.

gutgutgut | 24-01-15 | 15:19

Hirsch Ballast | 24-01-15 | 13:54
Jouw mening is niet mainstream.
Daarom helpt het als je met citaten komt om je stelling te onderbouwen.

gutgutgut | 24-01-15 | 15:14

Briljante weergave en duiding van Hans Jansen.
Dé Nederlander, die bestaat niet, aldus Màxima enige jaren geleden!!??
Mocht dé Nederlander dan misschien toch bestaan, dan is die Nederlander masochistisch te noemen.
Decennia lang vind er structureel van zich "milde geweldloze "moslims noemende, een downgrading plaats van alles wat Nederlands is of er een connectie mee heeft. ( met uitzondering van de uitkeringen,subsidies, en het alles wat fout is goedpratende knuffelapparaat).
Wat doet de Nederlander, die ramt zich rot op het toetsenbord, klaagt tegen wie het maar wil horen,
maar, diegene direct aanspreken op het ondermijnende gedrag, is er niet bij.
Daarom zullen politici, met uitzondering van Wilders, zich niet zo druk maken, over de islamisering van het land en verder Europa.
Op een gegeven moment wordt gemakzucht niet meer beloond., en zal de klap van de realiteit erg hard aankomen.

puck&bully | 24-01-15 | 15:14

Ik zat vanmorgen nog te denken: we moeten constructief zijn. We moeten uitvinden wat de islam uit de hoofden krijgt van de islamieten. (Misschien tijd voor een leuke prijsvraag met eeuwige roem als beloning?!?)
Misschien is dit een goede poging? "Eerste wereldleider ooit legt vinger op zere plek islam" Stukkie op visionair.nl.
Hier de video in dat stukje met ondertiteling:

www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914...

Aristotalloss | 24-01-15 | 15:07

@Zachariasdederde | 24-01-15 | 14:27
Doei!

VerenigingVanDieven | 24-01-15 | 15:06

Hirsch Ballast | 24-01-15 | 13:13
Onzin, Marx was zelf joods en een van de redenen van het escalerende antisemitisme in de jaren 1920-1930 was dat joden vaak marxistisch waren.

Heb je in dezelfde geschiedenisklas gezeten als Stormageddon?

Bakito | 24-01-15 | 15:06

Stormageddon | 24-01-15 | 13:18
In de landen waar uitbuiting plaatsvindt, wordt de verpauperde bevolking in het gareel gehouden met religie en eventueel met haat richting andersdenkenden. Zonder islam stond de halve wereld in de fik.

Zoals jij en andere ontevreden PVV-ers dag in dag uit worden beziggehouden met tegenstrijdige berichtgeving en frames op internet en televisie. Met jullie messiascomplex.

Bakito | 24-01-15 | 15:03

We kunnen er zelf ook wel wat aan doen : Ik weiger me te laten helpen in de supermarkt ( of waar dan ook ) door een mevrouw met hoofddoek.

Als zij geen respect voor onze normen en waarden hebben, dan ga ik wel in een andere rij staan en negeer hen die geen respect voor ons hebben. Weg met de hoofddoekjes !

FrankOngerust | 24-01-15 | 14:56

Hopelijk sorteren de columns van dhr. Jansen effect bij de onnozelen en naïevelingen in den Haag die voortvarend doorgaan met hun immigratiepolitiek.Inderdaad was de eerste echte revolutie op Europese bodem die van Frankrijk in 1789. Het Franse volk hield van Lodewijk de 16e maar werd verpletterd ( écrasé )door de belastingdruk. Voltaire, Robespierre ,Mirabeau, Danton e.a. roepen op tot gerechtigheid.Alle geledingen van het Franse volk - peuple, filosofen, bourgeois, clergé, adel- werden meegesleurd in hun enthousiasme voor de Révolution, in de "tempête de la violence" storm van geweld zoals Max Gallo ( historicus en lid van de Académie Française sinds 2007 ) dit noemt.Wanneer de Koning, inmiddels Louis Capet geheten zijn hoofd verliest op het schavot in 1793 is het gevaar overal. Alle landen in Europa proberen Frankrijk binnen te vallen.Iedereen verscheurt elkaar( La Terreur) maar men weet dankzij de buitenlandse vijanden weer eenheid te krijgen. Napoléon gaat op pad in Italië, Egypte, Spanje, de Nederlanden. De directe aanleiding tot de revolte in Parijs was de zoveelste verhoging van de broodprijzen en de eerste mensen die werden gekeeld waren de bakkers die er van verdacht werden te speculeren met de graanprijzen.
Max Gallo, La révolution française 1: le peuple et le roi
2: Aux armes citoyens!

Jan Boule | 24-01-15 | 14:53

En zo is het ome Hans! En niet alleen naar moslims hoor, ook de spilzucht van Zuid-Europa valt hieronder. Keer op keer betaald de Noord-Europa de prijs maar dan moet men niet gek opkijken als er binnen afzienbare tijd een nieuwe sterke leider op staat die het volk verenigt en de mobilisatie van manschappen en materieel opstart. Dat krijg je er van als je niet leert van de geschiedenis en niet in staat bent als samenleving de balans te bewaren. De weegschaal is alweer te ver doorgeschoten en dan is er een zeer krachtige tegenbeweging nodig om die balans te herstellen. Dat leert de geschiedenis ons namelijk dus dat zal ook nu gebeuren. De islam zal overheersen en wij weten precies wat er voor nodig zal zijn dat tij te keren.

Sliptong | 24-01-15 | 14:49

Zeer goed stuk en realistisch scenario. Mits het echt zo is natuurlijk, want ik ben er lijfelijk nooit bij. Velen denken te weten, veilig achter hun computer of tv, wat er speelt in de wereld. Lekker makkelijk. Ook ik moet "de waarheid" maar aannemen van diverse bronnen op tv, internet, radio of collega. En dat zijn nogal wat bronnen, waardoor je het soms echt niet meer weet en gaat twijfelen over wie de ECHTE vijand is. Want reken erop dat er achter de schermen veel meer gebeurt dan wat wij überhaupt kunnen verzinnen. Je hebt de underworld, de middleworld (wij, de "normale" burger) en de upperworld. En juist die upperworld (de rijksten der aarde) moet je echt voor oppassen. Die elite zit overal verspreid. Wereldwijde netwerken: politiek, grote bedrijven, banken, justitie, enz. Daar zitten de echte viezerikken omdat ze er alles voor over hebben om hun rijkdom te behouden. Zelfs een oorlogje waarin wij de hoofdrol gaan spelen als we niet oppassen. Grote kans dat we door die figuren tegen elkaar op worden gezet. We zijn pionnetjes in een groot gevaarlijk spel. Zo ging dat in de laatste wereldoorlogen ook. Je kunt lullen met een rollende "r" in je strot, maar dat is gewoon zo.
Uiteindelijk zijn in deze tijd de domste figuren, de koppensnellers, die naar hun gestoorde opperhoofden luisteren en alles doen wat hun opgedragen wordt, de gevaarlijkste. De extreme moslims (pionnetjes) die zich tegen het westen keren. Gestoorden die denken dat ze, als ze zich opblazen of cartoontekenaars afknallen, als zullen beschikken over 72 maagden in het hiernamaals. Dream on, it will never happen. Er moet in ieder geval een zondebok worden aangewezen voor de ellende in de zandbak, en dat zijn wij, Europa. Maar, zoals bijna iedereen, heb ik persoonlijk geen ene fuck aandeel aan die ellende. Ook de politie en het leger niet. Zij zijn ook pionnetjes die luisteren naar hun eigen opperhoofd. Gewone mensen (uitzonderingen daargelaten) die geld willen verdienen om van te leven.
De upperclass, de politiek, de wegkijkers. DAT zijn waarschijnlijk de werkelijke schuldigen van de ellende, heren extremisten en aankomende aanlagplegers. In ieder geval niet de normale (ongelovige) burger, Jood, enz.
Wat ik in ieder geval wel zeker weet is dat de islam nooit en te nimmer vat op mij krijgt en ik nooit, ook niet onder dwang, ga leven volgens het boek met de grote K (ut), met daarin uitsluitend verzinsels en haat.

Frikandel_met_mayo | 24-01-15 | 14:40

-weggejorist-

raftammer | 24-01-15 | 14:36

-weggejorist-

Zachariasdederde | 24-01-15 | 14:30

-weggejorist-

Zachariasdederde | 24-01-15 | 14:27

-weggejorist-

Zachariasdederde | 24-01-15 | 14:25

@Zachariasdederde | 24-01-15 | 14:23
Ja.

Dhr. de Wit | 24-01-15 | 14:25

-weggejorist-

Zachariasdederde | 24-01-15 | 14:23

Meisjesbesnijdenissen is van een heel andere orde dan jongensbesnijdenissen. En voor zover ik weet doen Joden niet aan het besnijden van meisjes.
Maria.1 | 24-01-15 | 12:45
Dikke bullshit. Verminking van een lichaamsdeel is een verminking, punt. Het valt niet te verdedigen dat het bij jongens wel oké is. En helemaal niet, omdat het puur om een godsdienstige reden is van een massa sekte.

XaleX_2 | 24-01-15 | 14:22

-weggejorist-

raftammer | 24-01-15 | 14:21

@Zachariasdederde | 24-01-15 | 14:14
Verbale jihad. Rot eens op met die sprookjes.

Dhr. de Wit | 24-01-15 | 14:19

-weggejorist-

Zachariasdederde | 24-01-15 | 14:14

-weggejorist-

raftammer | 24-01-15 | 14:08

Goed stuk. Ben het eens met het dreigend gevaar dat steeds meer zaken zullen veranderen, die ons elke keer een klein beetje de verkeerde kant op duwen op de continue schaal tussen seculariteit en sharia. Maar een religie is meer dan de geschriften die deze beschrijven. Een religie is vooral hoe het wordt beleefd door haar aanhangers. En daar dan ook veel potentie om dit tegen te gaan. Alle aanhangers van de religie die deze op een manier vormgeven die strookt met de de Westerse democratie en rechtstaat kunnen enorm helpen bij het tegengaan van deze stapjes. Cruciaal hierbij is dat deze mensen zich wel willen uitspreken tegen hun meer extremistische broeders. Las laatst ook een mooie oproep hiertoe op Kaf: kaf-blog.nl/kaf-blog.nl/moment-shine/

BHV-JNK | 24-01-15 | 14:02

De OOOOOO en aaaaaahhhh waren na Parijs nog niet eens verstomd of er werd al weer gepamperd zowel in de media als ook door politici. Wanneer gaan dergelijke mensen, instanties, organisaties en Den Haag nou eens ZIEN!

Lil 1 | 24-01-15 | 13:59

gutgutgut | 24-01-15 | 13:38
Nee, inderdaad. Uit zijn privécorrespondentie en pamfletten. Maar dat schreef ik toch al?

Hirsch Ballast | 24-01-15 | 13:54

Moet je raden waar 'onze' koning zit momenteel. Het is toch om te kotsen?

Tabernakel | 24-01-15 | 13:47
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 24-01-15 | 13:33

La Bailaora | 24-01-15 | 12:33
De katholieken wisten er anders ook wel raad mee.

gutgutgut | 24-01-15 | 13:31

Maria.1 | 24-01-15 | 12:45
Het is allebei onnodige verminking op religieuze grond.

gutgutgut | 24-01-15 | 13:24

@wHiTeHaT | 24-01-15 | 12:45
Wie verwacht u dat u gaat enlighten? U noemt iedereen die iets vind van islamieten gelijk islamfoob. Daarmee zet u zichzelf buitenspel.
MarcS | 24-01-15 | 13:15

Leer eens lezen:
"Dat beeld dat ik (óók)heb van "Moslims of Islamisten" strookt namelijk niet met wat heel veel Islamofobe mensen roepen."

wHiTeHaT | 24-01-15 | 13:24

malang 11"03
Suurland werkt aan een "handelsversie" van zijn proefschrift, d.w.z geschikt voor verkoop.
Zie ook NRC over Suurland.

Jan Boule | 24-01-15 | 13:23

Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 12:01
"Vervolgen is meer een Islam en linkse aangelegenheid. De rest van Nederland staat daar boven"
In welke wereld leef jij? Het rechtschmenschparadijs?
"Wandaden worden steevast vergolden door woorden. Iets wat Islam en links dus niet op kunnen brengen."
Je vergeet hoe ongelooflijk links Charlie Hebdo was. Past niet in je wereldbeeld.
"Laten we gewoon haatzaaiers, moordenaars, en hen die tegen de (grond)wet in haatzaaiers laten opereren vervolgen. Wetgeving voldoende, het is de handhaving waar het aan ontbreekt. "
Mee eens.
"PS de enigen die voorstellingen hebben van treinen naar het oosten en die zich gedragen alsof ze daar mensen in zouden willen proppen zijn u en de andere politiek correctjes. De retoriek jegens de PVV en door uw veronderstelde aanhangers vertoont alle tekenen van de intolerantie die tot zulks leiden. Ik ga er maar scherp in want voor we het weten zijn PVV-ers de nieuwe Joden..."
Je fantasie gaat weer met je aan de haal.

gutgutgut | 24-01-15 | 13:21

@Hand Solo | 24-01-15 | 10:51
Bedankt voor de tip!

wakkere_nederlander | 24-01-15 | 13:20

@Bakito | 24-01-15 | 11:37
Dat is nu juist 1 van de premissen van Marx die aantoonbaar niet kloppen. Europa en Zuid-Oost Azië zijn nu juist stinkend rijk geworden door kinderarbeid en jouw zogenaamde "uitbuiting", zoals Europa dat eind 19e eeuw ook was geworden. De sociale misstanden van de snelle economische expansie in Europa zijn niet opgelost door revolutie en opstand, maar juist door de elites van hun tijd. Niet uit altruïsme maar omdat die elites zelf ook baat hadden bij riolen, betere infrastructuur, betere gezondheidszorg voor iedereen. Een gezonde, goed gevoede en tevreden arbeider produceert meer dan een zieke, hongerige en ontevreden arbeider.

Grote delen van Afrika maken nu eenzelfde hausse door als Zuid-Oost Azië in de jaren '70. Niet dankzij de honderden miljarden "hulp" die het westen 50 jaar lang hebben gegeven aan dictators en warlords, maar door daadwerkelijke investeringen (zeg maar rustig kolonisatie) door China. China de krijgt de grondstoffen, China doet in ruil investeringen in infrastructuur, ziekenhuizen, scholen en Chinese bedrijven outsourcen al een deel van hun eigen domme productiewerk in Afrikaanse landen. Ze geven geen bakken geld, welnee... ze sturen tienduizenden arbeiders (ze hebben toch genoeg) die de zooi bouwen Heel wat effectiever.

Waar zijn die opstanden van jou dan? Er waren de afgelopen jaren alleen "opstanden" in een paar islamitische landen, waarvan het merendeel arm noch "verelendet" waren/zijn. Met het klassieke Marxiaanse historisch materialisme had die "Arabische Lente" geen flikker te maken. Enfin, je lult weer lekker uit je nek, zoals altijd.

Stormageddon | 24-01-15 | 13:18

Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 11:34
Nergens in jouw "verklaring" van de opkomst van IS een rol voor de toestand in Irak, het voor handen zijn van de wapens van het voormalige Iraakse leger, een decennium van Sjiitische terreur, bemoeienis van geldschieters in diverse Arabische landen, antagonisme KSA-Iran, mogelijke steun van Turkije en zelfs de VS.
Je past de werkelijkheid aan aan je simpele mening vooraf. Weet je wie dat ook doen ?

gutgutgut | 24-01-15 | 13:18

@wHiTeHaT | 24-01-15 | 12:45
Wie verwacht u dat u gaat enlighten? U noemt iedereen die iets vind van islamieten gelijk islamfoob. Daarmee zet u zichzelf buitenspel.

MarcS | 24-01-15 | 13:15

Turkije gaat ook de radicale kant op. Het seculiere Turkije van Ataturk bestaat bijna niet meer. Ik ken een groot aantal seculiere Turkse jongeren, die in Europa gestudeerd hebben, die niet durven terug te gaan. De Moslims hebben eeuwenlang grote Christelijke en Boeddhistische gebieden ingenomen, waarbij tempels, kerken en kapellen vernield zijn. Nu wordt het als een historisch Moslimgebied gezien. Het was het niet. Moorden, verkrachtingen, gekerm, het is allemaal vergeten en vergeven.

onnosel | 24-01-15 | 13:13

@Bakito
Wist je dat Marx een echte onvervalste Jodenhater was? Je zou eens wat pamfletten van hem moeten lezen. Maar dat weet je vast wel denk ik zo. Joden zijn toch de uitvinders van het neoliberalisme en het verdorven kapitalisme?

Hirsch Ballast | 24-01-15 | 13:13

@MarcS: goed dat jij al heel lang op GS zit, joh, echt een prestatie. Is dat waarom je on je broek schijt voor moslims of ben je gewoon bang aangelegd?

jeandubois | 24-01-15 | 13:13

Driewerf Hoezee | 24-01-15 | 12:49
De hoofddoekjes zijn het probleem ook niet. Het probleem ontstaat als die hoofddoekjes gaan eisen dat ze geen alcohol hoeven af te rekenen, of geen pakjes ham blieven aan te raken. Dáár sluipt de islamisering, zeker als de chefs van de supermarkten buigen voor de druk en inderdaad toegeven dat dat niet hoeft. Voor je het weet komt er een specials moslimkassa in de supermarkt, geschikt voor moslims die geen alcohol en varkensvlees in hun bijzijn wensen en uiteraard met kassiere die de taal spreekt. Daar zijn we HEEL hard naar op weg.

Adversary | 24-01-15 | 13:11

@XaleX_2 | 24-01-15 | 12:34
Die jongens hebben er relatief weinig last van, die meisjes kunnen de rest van hun leven geen genot meer ervaren. Mooi vergelijk hoor.

Btw, we hebben ook nog niet genoemd dat ze perse met de linkerhand hun billen moeten vegen? Is daardoor de hele discussie minder waard? M.a.w. moeten we iedere keer, echt alle zaken noemen die in onze ogen slecht zijn? Of mag de discussie ook gewoon gevoerd worden met verwijzing naar een paar van de grootste wandaden?

MarcS | 24-01-15 | 13:11

Flitsend artikel van Hans Jansen. Vooral de link naar Al-Wala wal-Bara, de salafistische en islamitische haatdoctrine, zou iedereen moeten lezen. Het eerste wat Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh, als belijdend moslim deed was het vertalen van deze haatdoctrine naar het Nederlands in 2000. En in 2004 vond hij het dus tijd om deze woorden in daden om te zetten.

Hirsch Ballast | 24-01-15 | 13:09

@Skunk57 | 24-01-15 | 12:04
Even buiten het feit of ik het wel of niet met je eens ben;
Gesteld jij hebt hierin gelijk, hoe gevaarlijk zijn dan de imams die voor 1.6 miljard mensen in hun straatjes prediken? Of de NPO die ook alleen maar listig gebruik maakt van rond zingende sentimenten?

MarcS | 24-01-15 | 13:07

@meneer Janssen.
Bij de ouderwetse Nederlander met een Nederlandse achtergrond is een tegenovergesteld proces gaande. Nederlanders laten weinig activisme zien. Dat klopt met de theorie: wie het beter gaat, wil meer, maar wie omlaag zakt, weet eigenlijk niet wat hij moet doen, protesteert niet en zwijgt beschaamd. En ja, werkende Nederlanders met een Nederlandse achtergrond mogen steeds minder van hun eigen zelfverdiende geld zelf houden. Vanuit henzelf gezien ziet de toekomst er niet goed uit, en velen uit die groep zien dan ook weinig in de voortplanting
----
Ik heb hier mijn twijfels bij.
Ik vraag me af of het gebrek aan activisme voorkomt uit de vermelde theorie. Ik heb veel meer het idee dat we nog maar weinig actief zijn omdat we geconditioneerd zijn met het idee 'dat het toch allemaal geen zin heeft'. We weten uit talloze voorbeeld dat regerend Nederland niet naar de burger luistert ook al sta je 10 x te protesteren op het binnenhof. Daarnaast is demonstreren een gevaar voor je werk. Want niet op je werk komen = problemen krijgen. En dat in een tijd waarin je maar beter niet werkloos kan worden.
Dat we weinig kinderen krijgen heeft oa te maken met de vrouw ook een carrière wil. De moslim vrouw is veelal nog een broedmachine op 2 benen en die zal het niet in haar hoofd halen om een carrière na te streven.

appeltjesgroeneweide | 24-01-15 | 13:06

De mensen die denken dat het allemaal niet zo,n vaart zal lopen, moet eens in Kosovo met een christen die nu achter een hek woont ter bescherming, gaan praten.
Ik was in Libanon toen het nog 65% christen was, een paradijs, en vakantieland voor de omliggende landen.

Mantisomantis | 24-01-15 | 13:03

Revoluties ontstaan als een deel van de heersende klasse op een zijspoor gezet wordt, als die het voortouw nemen dan kan er iets structureels gebeuren.
Anders heet het rellen en plunderen.

Rest In Privacy | 24-01-15 | 13:02

@meneer Janssen
Gezien de getalsverhoudingen tussen moslims en de rest, is het geboden geen open kaart te spelen, maar de vijand zo veel mogelijk in slaap te sussen en te verwarren. Het is beter wanneer de doelgroep de aspiraties van de islam niet kent. Misleiding daarover, taqiyya, is een prijzenswaardig vreedzame manier van oorlog voeren, of niet soms?
---
Ik vraag me af of de gemiddelde huis,tuin en keukenmoslim nu echt actief bezig is met het gedachtegoed dat het Westen overwonnen moet worden.
Waarom zou je als HTK-moslim? Je woont veelal in je eigen mini-kalifaatje van gelijkgestemden en gelijkhandelende (neologisme) en de radicalen halen wel de hete kanstanjes voor je uit het vuur waardoor de grens van het fysieke en ideologische kalifaat steeds weer een beetje uitgebreid wordt. Een soort slow/soft jihadisme. Als moslim zou ik het wel weten. En tussen de bedrijven door kun je je ook oprecht uitspreken tegen geweld van moslimbroeders en dat dus ook echt menen. Want de meeste mensen zijn niet rechtlijnig en waaien met alle winden mee. Zolang er maar wind waait...

appeltjesgroeneweide | 24-01-15 | 13:00

arcS | 24-01-15 | 12:50
Jansen heeft helemaal geen gelijk. Revoluties gebeuren juist als er geen verdere stabiliteit komt. Ook niet als het daarvoor nog slechter gaat. Revolutionairen profiteren juist van momenten van chaos.

Probeer het nog eens.

mindless | 24-01-15 | 12:56

@malang | 24-01-15 | 11:43
Ja nu weten we het wel, maar alleen de titelpagina! En dit linkje stond al een hele tijd in de comments hoor.

MarcS | 24-01-15 | 12:54

Zachariasdederde | 24-01-15 | 12:24
Iets mag niet, dus het bestaat niet. Nee, dat is lekker wetenschappelijk. Verdiept u zich eens in de materie, onnozele.

aardappelninja | 24-01-15 | 12:54

prima stuk.. hopen dat die heren in Den Haag meelezen

(c)ZWITSUL | 24-01-15 | 12:53

Maria.1 | 24-01-15 | 12:45 "De Joodse vrouw zorgt ervoor dat het Joodse Volk kan blijven voort bestaan. Het meisje hoeft geen besnijdenis te ondergaan omdat ze al 'compleet' is met betrekking tot de spirituele weldaden. Er zou dan bovendien sprake zijn van seksuele verminking wat het plezier aan seks ontneemt dat juist voor een vrouw erg belangrijk is."

mens-en-gezondheid.infonu.nl/zwangersc...

Willianus Wortelus | 24-01-15 | 12:53


miss error | 24-01-15 | 12:44
Dan heb dus ook jij er niets van begrepen. Lees het eerste deel nog maar eens en maak eens hard dan en noem de namen van al die rijke landen waar al die revoluties steeds maar plaats vinden. Dan begin ik alvast met die tientallen in Zuid-Amerika. Als jij er dan 1 hebt gevonden, doen we hetzelfde met Afrika.

mindless | 24-01-15 | 12:50

Hans Jansen, wat een onzin. Halfzachte voorbeelden in een saus van complotdenken. Het is hier ook lekker makkelijk voor Hans; preken voor eigen parochie. Denken allemaal dat ze de verlichte voorhoede zijn. Maar volgens mij is het angstige achterhoede.

Velderama | 24-01-15 | 12:50

@mindless | 24-01-15 | 12:22
Ah we gaan beledigen, dan zijn uw argumenten dus toch minder steekhoudend!
Jansen heeft gelijk, en u hebt niet per definitie ongelijk!

Jansen stelt niet dat revoluties uitbrekende in landen waar het goed gaat. Dat leest u, maar schrijft hij niet. Jansen schrijft dat revoluties uitbreken in landen waar het slecht gaat MAAR pas nadat het een heel klein beetje beter is geworden. Dat kleine beetje kan zijn dat er iemand opstaat, die de bevolking weer hoop geeft, of men ziet dat het in buurland ook beter is geworden door een revolutie.

Zo en nu uw eigen tekst nog maar eens doorlezen, ik heb zo'n hekel aan mensen die een zin beginnen en halverwege een ander onderwerp aansnijden zonder de zin eerst af te maken. Is vaak een teken van iemand die schrijft met veel emotie. En iemand die zo overtuigd is van zijn eigen gelijk dat hij niet eens meer de moeite neemt om terug te lezen.

MarcS | 24-01-15 | 12:50

Met Teeuwen en Jansen hebben we prima Hansen bij de GeenStijl. Ondanks dat ik me wel vind in dit stuk, en de problemen zie, gaat het wel een beetje TE over 'demoslims'. Meerendeel hoort misschien pas sinds kort over die taqqiya. En die hoofddoekjes bij de kassa storen mij verder niet, als in: buigen voor islamisering. Goed dat die meisjes werken toch? Als 'ze' maar normaal praten. Dat wel.
.
Kan niet genoeg gezegd worden: moslims zijn niet het probleem. Het is de islam. I don't fukking care wat een moslim achter zijn voordeur doet, gelooft en belijdt. Maar: genoeg genuanceerd. Islamisering is een probleem. Het botst, het hoort hier niet. Niet in onze openbare ruimte.

Driewerf Hoezee | 24-01-15 | 12:49

-Men is bezig om het beledigen van islam gerelateerde zaken strafbaar te stellen-

Het wordt steeds erger. Het woord Islam noemen door een ongelovige wordt op een gegeven ogenblik een belediging genoemd.
En inderdaad, waarom niet het beledigen van andere religies strafbaar stellen. Atheïsten kunnen er ook wel bij. In de toekomst durven we niet eens meer met elkaar te praten. We horen niet meer, spreken niet meer, zien niet meer.
Zo'n wet bespreken vind ik al landverraad.

onnosel | 24-01-15 | 12:48

Bakito | 24-01-15 | 11:37

Heeft Karl Marx overal gelijk in Bakito?

The_Challenger | 24-01-15 | 12:47

@XaleX_2 | 24-01-15 | 12:34
Meisjesbesnijdenissen is van een heel andere orde dan jongensbesnijdenissen. En voor zover ik weet doen Joden niet aan het besnijden van meisjes.

Maria.1 | 24-01-15 | 12:45

Gewoon even tussendoor .......
Kan men mij verklaren waarom er in een bepaalde periode in bv Iran , (nog steeds in Turkije), in waar is het nou....? Servië of Bosnië (ik weet niet in welke vd 2 er Moslims zitten), zo goed als NIEMAND met een hoofd-doekje of sluier of boerka rond wandelt?
--
Gewoon tussen door he...
En in bepaalde van die landen er maar heel weinig vd zgn Moslims 5 x p.d op een matje liggen?
--
Dat beeld dat ik (óók)heb van "Moslims of Islamisten" strookt namelijk niet met wat heel veel Islamofobe mensen roepen.
--
Dat beeld klopt wel met een bepaald deel van die "Moslims of Islamisten", maar dus niet voor allemaal.
--
Ik ontken het probleem niet dat er speelt, maar mensen toch, probeer eens jezelf van een hele verre afstand op dit probleem te concentreren en te kijken waar dat gevaar nu werkelijk vandaan komt , hoe dat gevaar ontstaat.
--
Ik mis de nuance.
Gewoon al de feitelijke constatering dat men in de gemeenschap het hoofddoekjes gebeuren al niet zo serieus neemt, dus het VERPLICHT dragen zoals in dat boek staat, en kunt zien dat men daar geen gehoor aan geeft, kun je toch ook voorzichtig constateren dat al die haat die er in staat ook met een korreltje zout genomen word?
--
Of zie ik dat verkeerd?
Enlight pls.

wHiTeHaT | 24-01-15 | 12:45

Goed stuk!! Van de eerste tot de laatste letter.

miss error | 24-01-15 | 12:44

@Zachariasdederde

Dat is het doel van mijn leven!

onnosel | 24-01-15 | 12:43

@michello | 24-01-15 | 11:17
Wordt u ooit ergens echt in gekend door onze regering? Zo in gekend dat u een weloverwogen beslissing kunt nemen mbt uw standpunt?

Soms denkt onze regering + 2e kamer dat wij de dingen weten die ze zelf weten: Voorbeeld welke zorgverzekering moet je kiezen, men ging ervan uit dat iedereen zou weten dat 'In natura' niet de meest handige keuze zou zijn. CDA miep verbaasd zich over het feit dat zoveel minima deze keuze hebben gemaakt, dit beperkte immers de vrije artsenkeuze. CDA miep kan niet zelfstandig bedenken dat minima geheel geen keuze hebben ivm prijsverschillen in de pakketten, minima kunnen alleen maar 'in natura' kiezen.

MH17, lees jij daar nog wel eens iets over? En hetgeen dat jij leest is dat nog een beetje in de buurt van de waarheid of speelt het kabinet een heel vies spelletje?

Men is bezig om het beledigen van islam gerelateerde zaken strafbaar te stellen. Wist u dit? Zo nee, waarom niet? Is dit iets wat de politici onderling maar even kunnen / mogen bekokstoven? En zo ja, hoe zijn ze daartoe in staat als ze niet eens serieus naar partijen als PVV willen luisteren en op dit gebied ook Roemer een paria is? En hoezo alleen voor Islam, waarom niet ook voor protestanten, katholieken, pinkster etc.

MarcS | 24-01-15 | 12:41

Ieder weldenkend mens weet nu zo langzamerhand wel waar de Koran en de soera's voor staan,daar is mein kampf een sprookje bij !

Het gaat erom hoe pakken we het probleem ECHT aan.
Dat is niet zo moeilijk als men eindelijk eens terrorisme,handlangers en haatpredikers onder het oorlogsrecht laat vallen.
Zodra ze dan gebruik gaan maken van de vrijheid om anderen te beschadigen uit naam van hun "god",komen ze voor de krijgsraad.
Het plegen,voorbereiden en hand-en spandiensten verlenen voor aanslagen;doodstraf voor het vuurpeleton !
Haatzaaien:Nederlands of ander Europees paspoort intrekken en enkele reis naar het land van het tweede paspoort.
Is er maar één paspoort,dan naar een heropvoedingskamp.
Verder dienen ALLE "nieuwkomers" bij inschrijving of verblijf te tekenen dat de Nederlandse wet altijd prevaleert boven godsdiensten en verdere hersenspinsels,verder dat men oprecht moeite zal doen om te integreren in de Nederlandse samenleving.
Als misdadige sekten niet keihard worden aangepakt,sturen ze ons regelrecht een burgeroorlog in;en dat is precies wat ze willen,een blind paard kan dat zien !
Uiteraard ook ALLE uitkeringen meteen stopzetten.
Iedereen die meedoet aan jihad in het buitenland,komt er NOOIT meer in !!

Pieter H | 24-01-15 | 12:40

Wat Jansen hier beschrijft heb ik altijd als een volkomen open deur gezien.
-
Het is voor mij dan ook moeilijk te begrijpen waarom er nog steeds zoveel mensen zijn die de meest absurde verzinnen/napraten om naar vooral niet te hoeven zien wat de islam in werkelijkheid is.
-
Het is niet bepaald zo dat de islam erg geheimzinnig doet over wat ze willen, het staat gewoon letterlijk in de koran.
www.thereligionofpeace.com/pages/quran...

Moi2 | 24-01-15 | 12:35

"genitale verminking van meisjes"

Vind ik dan weer typisch dat alleen meisjes worden genoemd aangezien de jongens ook worden bewerkt met een mes. Maar de joden doen het ook dus dan hoeft het niet vermeld te worden als verminking. Toch?

XaleX_2 | 24-01-15 | 12:34

Maar ze worden mijn inziens wel degelijk gedaan vanuit het gedachtegoed dat het Westen en diens inwoners overwonnen zouden moeten worden en minder waard zijn dan een moslim.
@appeltjesgroeneweide | 24-01-15 | 12:24
Idd. Ik zie zoveel mensen deze feiten ontkennen.

Ze roepen geen Allah Akbar, maar er zit wel degelijk de islamitische grondgedachte achter. Het wordt vanuit islam aangemoedigd en vergoeilijkt, kortom, Marocjes die Nederlanders het leven zuur maken doen dat vanuit hun islamitische achtergrond, het is ok, want het zijn maar kafirs.

Het zijn de 'frontsoldaten' der islam, ook al weten zelfs marocjes dat niet altijd te duiden.

En jodenhaat komt direct uit islam. Allah heeft niet voor niets de joden vervloekt...

La Bailaora | 24-01-15 | 12:33

-weggejorist-

Zachariasdederde | 24-01-15 | 12:33

-weggejorist-

Zachariasdederde | 24-01-15 | 12:30

@Zachariasdederde

Het lijkt me dat als je een andere opvoeding hebt genoten, je inderdaad niet kunt begrijpen waar we hier mee bezig zijn. Het is allemaal nieuw. Probeer het te begrijpen.

onnosel | 24-01-15 | 12:28

@onnosel | 24-01-15 | 12:25
Powned.

michello | 24-01-15 | 12:28

@Maria.1 | 24-01-15 | 12:06
Die heb jij ook altijd, he?
Heb jij 2 paspoorten?

h65485665 | 24-01-15 | 12:26

Nanker Phelge | 24-01-15 | 12:03
Ah.. ok. Naast hun collega-zandhappers hebben nu ook de Joden hier hun knokploeg. Mooi man, conflicten van religekkies hier importeren.

mindless | 24-01-15 | 12:26

@michello
Welke omroep waagt zich daaraan!

onnosel | 24-01-15 | 12:25

Of ze nou gedwongen worden zo'n hoofddoek te dragen of niet, dat interesseert me eigenlijk nog niet zo veel. Stuitender was het sadistisch genoegen te bespeuren bij dit soort meiden als er een joodje in de zaal verbaal werd weggezet door demagoog Abou Jah Jah. Deze dametjes zijn tien jaar later inmiddels allemaal al lang en breed moeder geworden en voeden hun kroost op in diezelfde anti-joodse traditie. Op die manier neemt het antisemitisme alleen maar toe in dit land, puur op basis van aantallen en opvoeding.

Nanker Phelge | 24-01-15 | 12:25

Ik denk dat als Geert Wilders' PVV straks veruit de grootste partij is, maar dankzij het systeem à la meerderheid, gedoogpartner bla bla etc. straks niet KAN regeren, er een revolutie zal gaan komen

CrapoTheGreat | 24-01-15 | 12:24

@Marc S
@Van Duyvenbode | 24-01-15 | 10:50
Niet?
Veel van de misdaden worden gepleegd vanuit de marokkaanse jongens. Niet vanuit de islam ideologie, maar als ze geen moslims waren waren er minder Marokkanen. Hun, excuses voor het woord, fokprogramma's zijn daar debet aan.
-----
Ik denk dat hier een nuancering op zijn plaats is.
Op de eerste plaats beroven en mishandelen mocro's met name autochtonen en niet hun eigen volk of turken etc. Dit is ergens een aanwijzing voor. Waarvoor laat ik nog even in het midden omdat ik nooit ergens heb kunnen lezen over het hoe en waarom hiervan.
--
Maar als je opgroeit met een ideologie die ja van baby af aan meegeeft dat het moslimschap superieur is aan degene die niet moslim zijn, is daar de kiem gelegd voor racisme naar de niet-moslim. En de boodschap van zij tegen wij wordt op directe wijze maar nog veel meer op indirecte wijze continu bevestigd. De boodschap dat vrouwen minderwaardig zijn. En dan heb je opeens wat te zeggen over je moeder of over je zusje en ondertussen zie je in je getto de meisjes met hoofddoekjes lopen. Behalve dat ene meisje. Drie maal raden wat er dan in zo'n moslim hoofd rondgaat.
-
Je krijgt dus mee dat de Westerse wereld eigenlijk minderwaardig is en jij meerderwaardig terwijl je ook weet dat dit niet zo is. Beng! Een conflict is geboren. En je krijgt ook mee dat niet-moslims uitgebuit en beroofd mogen worden. Nou ik wist het wel.. Ik zou ook allochtonen beroven omdat zij de koeien in de wei zijn en jij de grote boze moslimwolf.
-
Dus, misdaden zullen wrs niet actief vanuit een actieve islam gedachte gepleegd worden zoals die charlie moordenaars dat hebben gedaan. Maar ze worden mijn inziens wel degelijk gedaan vanuit het gedachtegoed dat het Westen en diens inwoners overwonnen zouden moeten worden en minder waard zijn dan een moslim. En dan mag je ze vanuit ideologie rustig beroven of mishandelen. Precies zo als de nazi's dat met de Joden deden. Er zullen hardcore nazi's geweest zijn die met het partijboekje op straat liepen en hun misdaden pleegden (de nazi-salafisten en jihadisten).
Maar er zullen nog veel meer mensen zijn geweest waarbij de jodenhaat simpelweg voortkwam uit een stukje opvoeding waardoor jodenhaat 'gewoon' was en wat het maakte dat je niet echt over nadacht of hoefde te denken. Maar het kwam wel verdomd mooi uit al je zo'n mooie Joods meisje kon aanranden. Of die ene Joodse vent op straat in elkaar kon slaan omdat hij meer had en jij minder.

appeltjesgroeneweide | 24-01-15 | 12:24

-weggejorist en opgerot-

Zachariasdederde | 24-01-15 | 12:24

-weggejorist-

van aken | 24-01-15 | 12:23

Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 11:47
Nee. Daar gaat het helemaal niet over. Revoluties breken uit in landen waar het slecht gaat, niet in Zwitserland. Janssen is een domme PVV die nog niet een de moeite heeft genomen om de 45 paginas van het Communistisch Manifest en maar wat roept om tot zijn wekelijkse moslimrant te komen. Zoiets als Pinto maar die kan helemaal niets.

mindless | 24-01-15 | 12:22

@onnosel | 24-01-15 | 12:19
Zo iemand hebben wij nodig inderdaad.
Of een wekelijks terugkerend TV programma, waarin alles aan de orde wordt gesteld.

michello | 24-01-15 | 12:22

Hulde ! Heel goed, en heel waar.

edelweiss | 24-01-15 | 12:21

@AbleArcher13 | 24-01-15 | 11:10
"Ik ken wel goede moslims, niks mis met die mensen."
Stonden die ook te juichen met 9-11? Die goede moslims die ik ken wel.

Bad Ass Justice | 24-01-15 | 12:20

@vaas klaak | 24-01-15 | 11:30
En toch draaide de juf haar hooft weer naar links toen een 15 jarige leerling de slachtoffer kaart trok door te zeggen"maar juf,denkt u nou echt dat ik net zoveel kans heb als een autochtone jongen van 15?"
Met boter en suiker zeggen ik dan.

deraderendraaien | 24-01-15 | 12:20

@Nanker Phelge
Vaak hoor je dat Moslimmeisjes verplicht zijn een doek te dragen. Ze worden onderdrukt. Wat ik meemaak is, dat de meisjes nog fanatieker zijn dan de jongens en absoluut niet zonder hoofddoek willen lopen. Natuurlijk zijn ze gehersenspoeld. Maar na de spoeling is het hun keus.

Wat ik uit de discussie begrijp is, dat we in Nederland een leider nodig hebben, die het Islam probleem van binnen en buiten begrijpt. Iemand die de weg-kijkenden en Islam-aanhangers onder de tafel kan praten. Die degenen die overblijven kan overtuigen dat onze democratie naar de knoppen gaat op deze manier. Een nieuwe Pim.

onnosel | 24-01-15 | 12:19

Een goed en waar stuk.

BakRodeKool | 24-01-15 | 12:18

@jeandubois | 24-01-15 | 10:52
Kijk een wegkijker! Grappig dat er dan wel weer een ui bij zijn naam staat. Dus jongen, jij zat dit topic te lezen en denkt zo, ik zal eens registreren om Hans zijn artikel eens in een paar zinnen debunken, want ik weet alles en jullie niets?

Debunken door de ander zijn stelling belachelijk te maken, betekend meestal dat je niets te melden hebt.

Maar voor uw genot, het is inderdaad niet nodig om allemaal van het plan op de hoogte zijn. Denk jij dat de soldaten van Hitler precies wisten hoe het plan er uitzag? Welnee, Hitler kende zijn plan, de laag daaronder was al need to know en hoe lager je in de organisatie hoe minder je weet tot het punt dat je in de situatie zit van niet vragen, gewoon schieten!

MarcS | 24-01-15 | 12:17

Nog niet het niveau van Prof. Pinto maar Hansie gaat de goede kant op!

Machoclown | 24-01-15 | 12:16

Markies DeCanteclaer | 24-01-15
P.R. de Vries, dat is toch die man, met een huis vol lachspiegels.

Snowy2000 | 24-01-15 | 12:14

Dit artikel is wat mij betreft 100% halal.

More Than Happy | 24-01-15 | 12:14
-weggejorist-
frank4444 | 24-01-15 | 12:14

het ronselen van de moslim jonkies,heeft natuurlijk te maken met de mening van de ouders,en wat ze in de moskee wordt ingefluisterd.
het z.g.n radicaliseren is een gevolg van de moslim opvoeding.
het moslim knuffel systeem,pvda hobby,een partij die natuurlijk grote aanhang heeft van hun troetel muzelmannetjes staat op instorten.
radicaliseren het is nu de beurt aan de echte bevolking,de tolerantie stort in.
bang voor de moslims,ja als het gebroken geweertje
moet blijven bestaan,je de andere kant op moet kijken
in duitsland zijn ze aan het demonstreren.
de vonk zal snel overslaan als hier wat gebeurd.
de kaaskoppen zullen echt niet met de handen in de zakken toekijken.
nog meer moslims importeren nog meer ellende

soledad | 24-01-15 | 12:13

@aardappelninja | 24-01-15 | 11:17
Je hebt gelijk, ik ga met je mee.

Hyperventilator | 24-01-15 | 12:13

@Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 12:11
De mensen zijn er wel, maar worden monddood gemaakt met dank aan de overheid.

Maria.1 | 24-01-15 | 12:13

Doomed | 24-01-15 | 12:07
Wat dacht je van levensmiddelen die GMO's bevatten. zoek eens op Monsanto.

Snowy2000 | 24-01-15 | 12:12

@MarcS | 24-01-15 | 11:58

Weet ik niet. De moord op Van Gogh was een regelrechte aanslag en een tipje van de sluier. En publiekelijk schoten ze gelijk in een rubberen-ruggengraat syndroom.
Wat is er met dit volk aan de hand? Dat slaafse, dat bijna sadomasochistische "ik word toch wel genaaid, dus ik buk maar vast"-houding?

Polyppiel | 24-01-15 | 12:11

@MarcS | 24-01-15 | 12:01

Helaas geloof ik niet meer zo in de Nederlander die u schetst. Nee, laat ik dat nuanceren. Ik denk dat die er wel zijn, maar in veel te kleine aantallen. Nederland lijkt de kracht te ontberen om vrijheid, vrede, en veligheid te waarborgen of ervoor te vechten. Nog even los dat het besef ontbreekt dat dit soms nodig is.
.
Wat ik nog beangstigender vind is dat hoe jonger de Nederlander is, dat besef ook minder is.

Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 12:11

Hans Jansen heeft er NIETS van begrepen. Het is allemaal de schuld van armoede en autochtoon racisme. Wij lokken het geweld uit met onze cartoons van je-moeder-is-een-hoer niveau. En het had allemaal voorkomen kunnen worden door deze krachtparels stageplekken te geven.

Aldus Peter R. de Vries

Markies DeCanteclaer | 24-01-15 | 12:09

-weggejorist-

Zachariasdederde | 24-01-15 | 12:09

Skunk57 | 24-01-15 | 12:04
In jouw kringen gaat het vooral om de ´toon´, van het debat. Toch?

chicago river | 24-01-15 | 12:08

@Van Duyvenbode | 24-01-15 | 10:50
Niet?
Veel van de misdaden worden gepleegd vanuit de marokkaanse jongens. Niet vanuit de islam ideologie, maar als ze geen moslims waren waren er minder Marokkanen. Hun, excuses voor het woord, fokprogramma's zijn daar debet aan.

Gisteren zag ik weer zo'n dwaas, presentator keuringsdienst van waarde (Mocro) vertellen dat hij zo bang was dat zijn moeder beschimpt zou worden omdat ze een hoofddoek draagt. Hij vond dat wij daar wat aan moesten doen. Uiteraard ging de rest hier niet meten met de botte bijl in om te vragen wat hij zo dag dagelijks deed om onze dochters te beschermen tegen sissende, echt bedreigende, marokkaanse tuig. Neen, hij hoefde als moslim geen afstand te nemen, maar verwacht wel dat wij allemaal afstand nemen van die lone wolf die een glas bier over een paar moslima's leeg kiepert. Iemand vroeg, maar had dit met geloof te maken? Antwoord was meteen ja, hij zij immers jullie kloten moslims. Maar terroristen die Allah aanroepen terwijl ze een agent in koelenbloede neerschieten, dat heeft dan weer niets te maken met het geloof.

MarcS | 24-01-15 | 12:08

sinar2 | 24-01-15 | 12:02
Maar het meest wrangen is nog wel dat De NPO en de Islamisering van Nederland plaatsvindt op kosten van de belastingbetaler.

Snowy2000 | 24-01-15 | 12:08

Nanker Phelge | 24-01-15 | 12:03
Dat denk ik ook!

swassannuf | 24-01-15 | 12:07

@Snowy2000 | 24-01-15 | 12:00

Is het nog enger dan?

Doomed | 24-01-15 | 12:07

@Skunk57 | 24-01-15 | 12:04
Heb je ook nog inhoudelijke argumenten?

Maria.1 | 24-01-15 | 12:06

Als de gemiddelde allochtoon nu eens de gemiddelde criminele hyena het licht uit den ogen slaan of schoppen doet. Dan breekt de pleuris totaal uit en ik weet wel wie het dan gaan overleven.
niet de 5 procent maar de overgebleven 90 procent want er gaan dan natuurlijk aan twee kanten heel veel doden vallen. Maar dan zeg ik we didn't start the fire.
Zo welkom zijn ze achteraf niet beetje naïef van ons en daarom ook het grote offer dat we moeten leveren.

Veel Vaak | 24-01-15 | 12:06

gutgutgut | 24-01-15 | 11:48
Meerderheid PVV in eerste kamer is al genoeg.
Maarre,jij denkt dus echt dat er nu op alle 'belangrijke posten' alleen competenten zitten?
Competenten die elkaar de hemel in prijzen vanwege hun ongekende dossierkennis,niet te verwarren met kennis van zaken??
En dan heb ik het nog niet eens over al die vet betaalde andere tenten.

swassannuf | 24-01-15 | 12:05

Goed stuk.

Het is allemaal zo simpel en toch al jaren aan de gang. De vraag is hoe ver laten we het komen.
Ik ben het met schoneslapert | 24-01-15 | 11:18 eens. Wereldwijd zullen de moslims uiteindelijk de prijs betalen voor hun instelling. Europa zal jaren een hoop ellende gaan meemaken. De huidige politieke elite gaat het niet redden en in de geschiedenisboeken terecht worden vervloekt. Hoe hebben ze het zo ver kunnen laten komen.

metdedag | 24-01-15 | 12:04

Je kan van iemand die aan de tepel van greet zoogt amper een ander verhaal verwachten. Je kan hem bejubelen omdat hij in je straatje predikt, daarmee is arbist jansen niet ineens eens held maar blijft een gevaar en maakt hij listig gebruik van rond zingende sentimenten.

Skunk57 | 24-01-15 | 12:04

En dan nog het gekrakeel over islamitische meisjes die ' het zo goed doen op school'. Dat kan zo zijn, maar menb vergeet wel daarnaast te vermelden dat het na de opleiding uit met de pret is want de jonge vrouw MOET trouwen en kinderen baren. Dit is geen optie, het moet. Bij tegenpruttelen zet de familie druk op de ketel, zodat uiteindelijk goedschiks of kwaadschiks de ' veelbelovende studende' is veranderd in een broedkip en huishoudsloofje.
bello | 24-01-15 | 11:53
--
het accent zou moeten komen te liggen op al die jongetjes en meisjes die het niet goed doen!
Ik kan me nog een gesprek herinneren dat ik ooit met een directeur had. Op een gegeven moment zei hij: Maar vertel me nu eens een paar dingen die WEL goed gaan". En hij zei het op een manier alsof hij deze truc al veel vaker had toegepast en hij kneep nog net zijn ratteoogjes niet dicht van gelukzaligheid.
Helaas ben ik niet achterlijk en heb hem op nette wijze van repliek bediend. Door simpelweg te stellen dat zaken vanzelfsprekend goed horen te gaan en dat dat geen aandacht behoort te verdienen. Wat wel aandacht behoort te verdienen zijn zaken die niet goed lopen. De man was 'uitgeluld' en appel had er een vijand bij...

appeltjesgroeneweide | 24-01-15 | 12:03

Ik heb het hier al eens eerder vermeld, rond 2004 ben ik eens aanwezig geweest bij een lezing van Abou Jah Jah van de AEL aan de UvA in Amsterdam. Nou wat je daar mee maakte was werkelijk waar ongehoord. De beiden zalen waren stampvol met voornamelijk jonge moslims en opvallend veel jonge hoofddoekjes (vermoedelijk zelfs vele middelbare vwo scholieren), natuurlijk was daar de occasional links student met Palestina sjaaltje en verder een handvol joden al dan niet met keppeltje. De gespannen sfeer die in de zaal hing tijdens met name de discussie was onvoorstelbaar. Nooit zoiets meegemaakt. Joden werden zonder enige vorm van argumentatie weggehoond en uitgejouwd waarbij vooral het fanatisme van de hoofddoekjes opvallend was. Buiten stonden enkele undercover joodse beveiligers van de Amsterdamse rugby club de boel in de gaten te houden, maar het liep gelukkig niet uit de hand. Wel werd mij die dag duidelijk dat er een ongekende, werkelijk waar onvoorstelbare anti joodse stemming leeft onder jonge hoogopgeleide moslims, waar een gemiddeld lid van de HitlerJugend zich nog over zou verbazen.

Nanker Phelge | 24-01-15 | 12:03

@070 | 24-01-15 | 11:51
Nee, dat is decennia lang gebeurd, alle ellende van de islam in Nederland is doogezwegen. Juist nu moeten alle feiten naar boven blijven komen zodat meer en meer mensen inzien dat de publieke media al die tijd ons belazerd hebben. De NPO probeert nog wanhopig allemaal vingers in de dijken te steken maar hier en daar sijpelt het ook bij de gewone mensen door wat een ellende we binnen gehaald hebben. In Duitsland heeft dat al tot Pegida geleid, iets dat zeker ook hier gaat komen nu de Hans Laroessen van dit land het niet meer tegen kunnen houden.

sinar2 | 24-01-15 | 12:02

-weggejorist-

matrixbluepill | 24-01-15 | 12:02

Mooi stuk om te lezen , jaren terug zag ik dit al aankomen ze hebben een vinger gekregen van onze tolerantie en nu willen ze onze gehele hand en met medewerking van onze regering , ik loop al jaren uit te zoeken wat de achterliggende reden is waarom onze regering het kan vinden met deze groep en ze geen strobreed in de weg legt ? zijn er geheime contracten afgesloten ? wordt het westen betaald met bloedgeld ? zeg het maar ik weet het niet , wacht nog steeds tot er iemand uit de school klapt zodat wij het gehele verhaal wat hier achter steekt te horen krijgen .

Jetstream | 24-01-15 | 12:02

@Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 10:49
Het is ook veel eenvoudiger om een programma over de aanslagen te maken, lekker eenzijdig. De andere aspecten, die ik ook niet in onze samenleving wil, zijn vele malen lastiger. Maar ik schreef het al eerder, duw een Nederlander wat jij wilt, er zal een dag komen dat hij terug duwt en dan zal blijken dat beschaving zo dun is als een blond kuthaartje.

MarcS | 24-01-15 | 12:01

licht nog zien voordat het te laat is, of blijven we lekker dansen op de vulkaan?
VanBukkem | 24-01-15 | 11:01
Een Hollander is een handelaar, botenbouwer, en ja, ook dominee. In de handel heb je een koper nodig, iemand met geld/goederen. Wat Nederland binnen heeft gehaald, zijn mensen die niets ´kopen´ want geen geld, nooit verder gekomen zijn dan wat krakkemikkige vissersbootjes voor langs de kust, en wegens eigen religie die dominee vervloeken in de moskeet.
Waar ik schreef ´een Hollander is´, moet je lezen een Hollander ´was´.

chicago river | 24-01-15 | 12:01

@gutgutgut | 24-01-15 | 11:48

Vervolgen is meer een Islam en linkse aangelegenheid. De rest van Nederland staat daar boven, zoals we keer op keer in de geweldloze reactie op die wandaden terug kunnen zien. Wandaden worden steevast vergolden door woorden. Iets wat Islam en links dus niet op kunnen brengen.
.
Laten we gewoon haatzaaiers, moordenaars, en hen die tegen de (grond)wet in haatzaaiers laten opereren vervolgen. Wetgeving voldoende, het is de handhaving waar het aan ontbreekt.
.
Ziet u de democratische rechtstaat al wederopstaan?
.
PS de enigen die voorstellingen hebben van treinen naar het oosten en die zich gedragen alsof ze daar mensen in zouden willen proppen zijn u en de andere politiek correctjes. De retoriek jegens de PVV en door uw veronderstelde aanhangers vertoont alle tekenen van de intolerantie die tot zulks leiden. Ik ga er maar scherp in want voor we het weten zijn PVV-ers de nieuwe Joden...

Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 12:01

Doomed | 24-01-15 | 11:58
Je zit dichter bij de waarheid dan je denkt.

Snowy2000 | 24-01-15 | 12:00

@Polyppiel | 24-01-15 | 10:46
zie: VanBukkem | 24-01-15 | 10:41

MarcS | 24-01-15 | 11:58

We worden dom gehouden met Fluoride in onze tandpasta en voedselproducten.

Zolang we daar niets tegen doen blijven we passief.

Doomed | 24-01-15 | 11:58

Ook al wil ik het niet. PVV ist der lösung.

drammerd | 24-01-15 | 11:56

Bakito | 24-01-15 | 11:37
Er is geen relatie tussen IS en lage lonen landen.

gutgutgut | 24-01-15 | 11:56

@roze_bril | 24-01-15 | 10:43
En in de andere boeken? Medina en Mekka tijd?

MarcS | 24-01-15 | 11:55

En dan nog het gekrakeel over islamitische meisjes die ' het zo goed doen op school'. Dat kan zo zijn, maar menb vergeet wel daarnaast te vermelden dat het na de opleiding uit met de pret is want de jonge vrouw MOET trouwen en kinderen baren. Dit is geen optie, het moet. Bij tegenpruttelen zet de familie druk op de ketel, zodat uiteindelijk goedschiks of kwaadschiks de ' veelbelovende studende' is veranderd in een broedkip en huishoudsloofje.

bello | 24-01-15 | 11:53

@Maria.1 | 24-01-15 | 10:39
Het gaat om het gros, niet de enkeling! Veel mensen maken zich zorgen, maar doen niets. Spreken er liever maar niet over, want veranderd toch niets. Dat bedoeld Hans, denk ik.

MarcS | 24-01-15 | 11:53

Beste lakmoestest is altijd nog "klopt het nog steeds als je het omdraait?". We willen immers dat alles en iedereen gelijkwaardig is toch?

Dus toestaan dat een vrouwelijke ambtenaar een man niet de hand schudt, maar mag die man DIEZELFDE hand ook weigeren te schudden omdat hij bezwaren heeft tegen haar geloof? Als je het omdraait, is door wegvallen van minderheid-beschermen-anders-gaan-de-treinen-rijden Pavlov reactie, meteen duidelijk dat het dus NIET wenselijk is.

een_mike | 24-01-15 | 11:53

Als je je betoog start met voorbeelden als waarheden, die dat niet zijn. Wat is dan de waarde van je betoog?

Bicycle_Repairman | 24-01-15 | 11:52

Een revolutie vereist ideologische sturing. Het is niet zo heel relevant of het met de revolutionairen beter of slechter gegaan is in de voorgaande periode, belangrijk is dat ze een hele nieuwe staatsvorm willen. En omdat de massa zelden zoiets radicaals uit haarzelf wil heb je revolutieleiders zoals bijvoorbeeld Lenin nodig die het volk vertellen wat ze willen.

Een islamitische revolutie is mogelijk gezien de ideologische component zeker aanwezig is, de Islam schrijft inderdaad een geheel andere staatsvorm voor dan wij hier nu hebben. Wel is organisatie een groot probleem bij moslims, men is het onderling zelden eens met elkaar, dus ik voorzie nog wel heel wat interne strubbelingen voordat men als één blok achter de zelfde revolutieiders aan gaat lopen.

Waar Jansen echter geheel geen aandacht aan besteed, en wat wel degelijk optreedt als voldoende mensen het steeds slechter en slechter krijgen is een ordinaire volksopstand. Niet de ideologische bagage van een revolutie, wel de woede en opstandigheid. Fakkel en hooivorktijd, alleen tegen te houden met een enorm repressieapparaat (dat in Nederland allang wegbezuinigd is).
En daar zie ik op zijn tijd ons niet-moslims wel toe in staat. Zolang we voldoende brood en spelen hebben kunnen we nog lange tijd onze schouders blijven ophalen, maar we leven in een verzorgingsstaat die alleen maar meer onder druk zal komen te staan naarmate we meer mensen hebben die er alleen maar op parasiteren. Belastingen zullen alleen maar stijgen terwijl de overheid voor al dat extra geld alleen maar minder dienstverlening zullen aanbieden.
Als we op de huidige weg door blijven gaan voorzie ik wel degelijk een volksopstand op termijn. Niet zozeer omdat we de moslims om ideologische redenen niet meer kunnen verdragen, maar omdat we de economische last van hun aanwezigheid niet meer kunnen dragen.

ZonderNaam | 24-01-15 | 11:51

Moet het nu echt iedere dag over moslims en de islam gaan? Ik ben het goed zat. Zwijg ze dood, dan houden ze zelf ook op om iedere dag het nieuws op te eisen.

070 | 24-01-15 | 11:51

Mantisomantis | 24-01-15 | 11:43
Dan ken jij de Nederlanders nog niet, die kiezen weer massaal voor onderdrukking. Een kwestie van aangeboren masochisme.

Snowy2000 | 24-01-15 | 11:49

Mantisomantis | 24-01-15 | 11:43
En dan? Wilders dictatuur met bijltjes dag en jacht op vermeende "linksen"? Iedereen aanpakken die ooit iets lelijks over een PVV'er heeft gezegd? Incompetentie op elke belangrijke post?
Zie je de rampzalige chaos al voor je?

gutgutgut | 24-01-15 | 11:48

Het proefschrift van Suurland is bijna 900 pagina's lang, en kan pas gedownload worden vanaf 27/12/2015. Effe wachten nog. Bookmark de link die ik heb geplaatst op 11:43 en doe er je voordeel mee. Van mij. Voor jullie.

malang | 24-01-15 | 11:47

@mindless | 24-01-15 | 11:25

En toch heeft Jansen gelijk en niet u. Ellendige omstandigheden zijn niet voldoende voor een revolutie. Er moet "iets" gebeuren in de geesten van de massa. Een sprankje perspectief.. Dat kan gepercipieerde zwakte van de elite zijn, een persoon/leider die overtuigend weet te brengen dat hij/zij ze naar verlossing zal leiden, simpelweg zien dat velen het ressentiment delen, een symbolische daad die het zetje geeft.
.
Marx was slechts een warrige denker, afstandelijk theoreticus zoals we nu velen onderhouden in de alfa-wetenschappen. Reutelende onderbuiken die als analyse worden opgeschreven. Betwijfel of Marx in z'n leven ooit wel eens een proletariër de hand geschud heeft. Toevalligerwijs werd ook Marx zijn hele leven gesubsidieerd (vriend Friedrich) dus het vergelijk met de "grote denkers" (kuch) op de Nederlandse uni's gaat nog verder dan dat...

Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 11:47

stormtijd | 24-01-15 | 11:41
Irrelevant.

Bakito | 24-01-15 | 11:47

Je geeft ze een vinger en pakken je hand.

Charles de Batz | 24-01-15 | 11:47

Ik ben atheist. In de koran, sunna en hadith staan zeer veel oproepen aan moslims om ongelovigen zoals ik te vermoorden. Het zijn pure geweldsinstructies. Daarom blief ik geen enkele moslim meer.

Piet Karbiet | 24-01-15 | 11:45

En zo is het. Hans for Minister van De-islamisering!

Professor Superhirn | 24-01-15 | 11:45

"alleen halaal vlees bij de supermarkt"
Vlees uit het standaard slachthuis is in geen geval hallal. Het moet geslacht worden door een christen of een jood, of in de strengere versie door een moslim onder het uitroepen van een kreet waarin god voorkomt.
Zijn de medewerkers van het slachthuis vrome joden en christenen? Lijkt me sterk. Ligt er ooit vlees in onze supermarkten dat hallal is in deze zin? Zelf heb ik dat nooit gezien en mijn vrouw ook niet.

gutgutgut | 24-01-15 | 11:44

Er is maar 1 oplossing voor dit probleem. Massaal op de PVV stemmen, of je Wilders nu een leuke vent vindt of een eikel maakt niet uit. Het is de enige club die tegengas geeft.
De rest is heel veel bukkend van hetzelfde.

Mantisomantis | 24-01-15 | 11:43

@VanBukkem | 24-01-15 | 11:37
Och ja, roepen vanaf de zijlijn blijft voor mij ook de belangrijkste bezigheid. Verzet tegen het naderende onheil is nog niet zo gevaarlijk als tijdens den oorlog, maar wordt wel met minstens zoveel officiële en boze ogen bekeken.

De islam pakt het heel wat slimmer aan als de vorige lichting bruinhemden. Deze totalitaire beweging investeert nog niet eens zelf in een enorm leger om de boel in handen te krijgen. Deze bruinhemden laten zich dat allemaal op een zilveren schoteltje presenteren, naast hun ontbijt op bed. Aangedragen door een gedienstig ambtenaar.

Jan Passant mk2 | 24-01-15 | 11:42

Duidelijk verhaal wat eigenlijk verplichte kost moet zijn in de TK. Maar ja ......... jeweetzelluftog.

hero_of_heaven | 24-01-15 | 11:40

Hans Jansen weet wel hoe hij de paranoïde angstmenschen hier moet bespelen. Als hij eerder de politiek was ongegaan had hij heel ver kunnen komen.

jeandubois | 24-01-15 | 11:39

Dat de islam aan een pijnlijke en langzame dood sterft. De volgers ook, startende vanaf vandaag. *Verder met werken gaat*

Polderjihad | 24-01-15 | 11:39

Het moet toch niet al te moeilijk zijn om"Wir sind das Volk"
in het Nederlands te vertalen en daar naar te handelen?

swassannuf | 24-01-15 | 11:37

Zoals iedereen wellicht weet, betrachten aanhangers van de Islam al honderden jaren dezelfde werkwijze om de islam te verbreiden in gebieden waar de oorspronkelijke bewoners joods, christelijk, anders- of niet-gelovig zijn.
Middels moord en terreur worden de oorspronkelijke bewoners gedwongen zich tot de islam te bekeren. Dit is al sinds het begin van de islam een succesvolle methode gebleken, daar oprichter en roverhoofdman Mohammed zich met zijn moordenaarsclubje daarin al succesvol waren.
Om zijn volgelingen in de verovering van de aarde de juiste instructies te geven zijn de woorden van Mohammed middels soera’s opgeschreven in haatboek koran. Een instructieboekje dat precies aangeeft hoe men in niet islamitische gebieden kan infiltreren en hoe men via terreur en moord de islam dient te verbreiden en niet-islamieten dient te onderdrukken.

Snowy2000 | 24-01-15 | 11:37

@Jan Passant mk2 | 24-01-15 | 11:30
Oh. Ik dacht dat de heer Jansens openingsalinea ging over revoluties in het algemeen. Maar goed, begrijpend lezen is ook niet mijn sterkste punt. Roepen vanaf de zijlijn daarentegen....

VanBukkem | 24-01-15 | 11:37

We hebben de Verelendung discreet verplaatst naar verre landen. Kinderarbeid, plundering van grondstoffen en andere vormen van uitbuiting. En die gebieden komen nu langzaam in opstand. Met IS-vlag of Sovjet-vlag, dat is niet relevant.

Karl Marx heeft nog steeds gelijk.

Bakito | 24-01-15 | 11:37

"hoe mooi en vredig de ‘echte’ islam is"

Waar is die echte islam dan? Want overal waar ik de islam zie is het een grote vergaarbak van ellende, van bommen, elkaar afslachten enz.

Ja echt ik ben het | 24-01-15 | 11:35

-weggejorist en opgerot-

mb1991 | 24-01-15 | 11:35

@gutgutgut | 24-01-15 | 11:26

Paard achter de wagen. IS is de resultante van het fenomeen dat Jansen beschrijft, alleen in een andere regio. Ook daar. De Sunni zagen barstjes in regimes, interpreteerden het als perspectief, en ontketenden de Arabische Beast Wars.
.
Even doordenken was zeker iets te moeilijk voor u. Het vergt trouwens ook wat kennis van buitendijkse aangelegenheden... Zeker te veel moeite om die te vergaren...

Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 11:34

Gewoon alle moslims het land uit (flikkeren/rotten/knallen/opzouten0 kuch... laten verlaten met vertrekpremie op vrijwillige basis.
*nog net op tijd politiek correct jargon gebruikt*

King of the Oneliner | 24-01-15 | 11:34

@Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 11:26
Zoveel was mij inderdaad wel duidelijk. Afijn, dan gaan ze maar mooi samen met die exoot ten onder. Ik voorspel dat Geert binnenkort alleen gaat regeren. Coalitiepartners niet nodig.

VanBukkem | 24-01-15 | 11:33

schoneslapert | 24-01-15 | 11:18
"In China, ... , India, ... , Rusland, ... ligt niemand wakker van islam. "
DAT lijkt me sterk.

gutgutgut | 24-01-15 | 11:31

@_Fly66_ | 24-01-15 | 10:57
Jou comment is op dit moment al onderdeel van het verzet of revolutie naar meer en beter mijn waarde.;)
Noem het de omgedraaide islam methodiek.

deraderendraaien | 24-01-15 | 11:31

Interessante analyse van Hans Jansen. Maar met welke oplossing denkt hij te komen?

fortz | 24-01-15 | 11:31

Gisteren. Jinek, Ascher en lerares.
Dat stukje over wat er in al haar klassen gebeurde de dag na charlie. Alle moslim kinderen die spraken over zionistische complotten enz. In een paar zinnen beschreef zij hoe diep de afkeer van het westen daadwerkelijk is. Jinek zag het. Ascher zag het.
www.npo.nl/jinek/23-01-2015/KN_1666193...

vaas klaak | 24-01-15 | 11:30

@VanBukkem | 24-01-15 | 11:01
Volgens mij heeft meneer Jansen het niet over de revolutionaire geest van de Nederlanders die dit multicultureel-monoculturele feest van de islam moeten financieren. Die geest komt echt niet uit de fles, daar waken veel te veel instanties tegen. (Leest u mee?)

Meneer Jansen heeft het over de revolutionaire geest van de islamitische medemens, die ongeduldig geworden van het trage tempo van islamisering soms nu al begint aan het harde, definitieve werk. Zoals in Parijs.

Overigens brutaal, dat ongeduld. Europa is al heel ver op weg met islamiseren, in krap veertig jaar.
Een land als Turkije deed er honderden jaren over om van 96% christelijk naar >96% islamitisch te gaan.

Jan Passant mk2 | 24-01-15 | 11:30

@malang
Oriana Fallaci schreef ook over Nazisme, communisme en islamisme in haar boeken: De Kracht van de Rede en De woede en de trots. Boeken die tien jaar geleden nauwelijks te vinden waren in Nederland (verstopt?) en die je nu tweedehands kunt vinden op internet voor hele hoge prijzen. De moeite van het lezen waard zijn ze zeker wel. Natuurlijk stond ook Oriana op de dodenlijst van de Islam.

onnosel | 24-01-15 | 11:28

@VanBukkem | 24-01-15 | 11:10

Als we VVD, PvdA, D66, CDA en consorten niet uit het besluitvormingsproces wippen komen die maatregelen tegen die exoot niet.
.
Het was u immers toch al duidelijk dat die zich gecommitteerd hebben aan de exoot. Die moet blijven, al moet Nederland er in vlammen voor opgaan...

Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 11:26

Waarom juist nu? Die vraag kun je niet beantwoorden zonder de opkomst van IS mee te nemen, de toename van het aantal jihadisten in Frankrijk, en de positie van Al Qaeda in Jemen. Dat vindt Jansen blijkbaar te moeilijk worden.

gutgutgut | 24-01-15 | 11:26

Wat een domme premissie. Revoluties breken weldegelijk uit omdat achtergestelden het ellendig hebben en het steeds ellendiger krijgen. Revoluties breken helemaal niet uit wanneer het beter gaat dan tevoren, en er uitzicht bestaat op verdere verbeteringen. 

De geschiedenis wijst uit dat revoluties juist de kans krijgen in instabiele gebieden waar het slecht. Noem mij 1 recente revolutie in west-europa, dan noem ik er in diezelfde periode 100 in Zid- en Midden Amerika, het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Marx was een domme en gevaarlijke politieke denker en hij onderschatte dat de heersende klasse wel degelijk uit puur zelfbehoud toegaf aan de wensen van de werkende klasse en niet tot het uiterste ging om winst te maximaliseren. Maar dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt bewijzen simpelweg de cijfers.

Hou je gewoon bij Islam Jansen, van het Marxisme heb je duidelijk nog niet eens het wikilemma gelezen. Of ging het in Rusland in 1917 soms heel erg goed met de welvaart van het proletariaat? Dan heb ik iets gemist.

mindless | 24-01-15 | 11:25

Vandaag gelezen:
Anjem Choudary, de bekendste Britse moslimleider en onderwijzer van de Sharia in Londen, heeft op de aanslagen in Parijs gereageerd met forse kritiek op de vrijheid van meningsuiting in het Westen. Bovendien haalde hij een streep door de beweringen van de gevestigde Westerse orde dat de ware islam enkel vrede wil. ‘In tegenstelling tot wat het publiek abusievelijk denkt, betekent islam geen vrede, maar enkel onderwerping aan de geboden van Allah,’ aldus Choudary in USA Today. ‘Daarom geloven moslims niet in het concept van vrijheid van meningsuiting, omdat hun woorden en acties worden bepaald door goddelijke openbaring en niet zijn gebaseerd op de verlangens van mensen.

Snowy2000 | 24-01-15 | 11:25

@Einde van de Domheid | 24-01-15 | 11:13

programma.vpro.nl/buitenhof/aflevering... Ja, natuurlijk sprak ze alleen maar over het adviseren. Het is soms zo lachwekkend wat je schrijft.

roze_bril | 24-01-15 | 11:25

"David Suurland is in 2012 cum laude aan de UL gepromoveerd met zijn thèse : nazisme, communisme en islamisme".
Jan Boule | 24-01-15 | 11:04
====
Is dat proefschrift ergens te koop?

malang | 24-01-15 | 11:23

Vooral lesbische jodinnen zouden eens wat objectiever naar de islam moeten kijken ipv vanuit eigenbelang deze religie zwart te maken.

AbleArcher13 | 24-01-15 | 11:19

Europa gaat verloren, maar wereldwijd gaat een intolerante islam nooit winnen. Al- Sisi: Is het mogelijk dat 1,6 miljard mensen (moslims) de andere 7 miljard mensen (niet-moslims) vermoorden zodat ze rustig kunnen leven? Nee. Het is jammer maar dat gaat niet lukken. In China, Japan, India, Zuid-Amerika, Rusland, etc, etc, ligt niemand wakker van islam. Militair expert en baas van Egypte Al-Sisi wil daarom hervormingen in Islam. Hij weet, het is nu een kansloze missie.

schoneslapert | 24-01-15 | 11:18

Ik heb er zeer veel moeite mee dat dingen mooier worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Al weet ik dat de wereld zo draait op dit moment, ik zal het niet accepteren omdat andere dat wel doen. Maar dit is een stukje persoonlijke onvrede waar ik in het dagelijks leven geen hinder van heb. Het is zo iets als weten dat flapdrol Rutte aan het roer staat naar omdat ik overdag hard werk, merk ik er hier niet veel van. Maar weten doe ik het wel.
Zo ook met de islam. Als alle berichten uit Europa die over de islam gaan (no go areas, dit, dat etc) in een krantje zouden komen te staan zouden de simpele nederlanders in huilen uitbarsten. Deels uit boosheid, deels uit pijn.
Ik heb zelf de nodige dingen onder ogen moeten komen in mijn leven en dat heeft bijna altijd pijn gedaan. Maar het was op het einde te beschouwen als een zuiveringsproces om de dingen te zien voor wat ze waren. En er zullen nog meer dingen zijn die ik op een dag onder ogen moet komen.
En daarom meen ik ook wel te snappen dat het pijn moet doen als de simpele - ik ben charlie- nederlander er achter komt dat de wereld der islam vuig is. Ik weet zeker dat ergens in het achterhoofd van de - ik ben charlie- gemeenschap ze weten dat de wereld anders is. En dat zij daarom, om de pijn van de confrontatie te vermijden, bewust op zij kijken of informatie negeren. Gewoon pure zelfbescherming die je misschien niemand kwalijk kan nemen. Maar deze zelfbescherming leidt wel tot gigantische problemen. Alsof je naar de flikkerende alert lampjes op het bedieningspaneel van een kerncentrale zit te kijken en zegt: neuh neuh ik zie niets, ik zie echt niets.
En als het te laat is, blijven deze mensen zeggen: "Maar ik zag toch niets?".
En ze kunnen in hun heerlijke roze gekleurde wereld blijven kijken omdat anderen er wel voor zorgen dat hun wereldbeeld niet te veel schade oploopt. Door te filteren in kranten. Door zaken anders voor te stellen dat ze zijn.
Amen.

appeltjesgroeneweide | 24-01-15 | 11:18

Goed stuk. Het is een kwestie van de rechtstaat zijn werk laten doen. Misbruik van de rechtstaat moet gewoon snoeihard aangepakt worden en niet de oogluiken sluiten omdat het om een minderheid gaat of omdat het discriminatie is. Criminele moslims zijn nog steeds onze moslims, Gewoon aanpakken dus. Het enige wat wellicht nog sterker kan is de scheiding van kerk en staat. De rechtstaat zou het om het even zijn wie waar in gelooft. Als we iets zouden moeten doen tegen moslimextremisme dan is het dat wel, onze rechtstaat religie onafhankelijk maken. Niks voor go en vaderland maar gewoon voor Nederland, een land waar iedereen onze rechtstaat respecteert en naar leeft welkom is. Want laten we wel zijn zonder immigratie worden we allemaal oud en grijs en kan niemand meer onze incontinentieluiers vervangen.

Ffiver | 24-01-15 | 11:17

Mijn sentiment zegt: Hans, ik voel dat je een punt hebt.
Mijn probleem is: Ik *weet* het niet.
Maar als het allemaal écht waar is wat je zegt en als dat wat je zegt werkelijk fundamenteel en wijdverbreid is, dan kan het toch niet zo zijn dat deze wezenlijke feitenkennis onder het tapijt wordt geveegd? Elke Nederlander MOET zich dan hiervan bewust worden!
Opdat iedereen weet, wat Nederland te wachten staat.
Nu worden we dom gehouden omdat niemand ons informeert.
Ik bedoel: Op zo'n manier geïnformeerd dat het ook bij IEDEREEN blijft hangen. Als een minister dit op TV vertelt, bijvoorbeeld. Als het allemaal waar is Hans, hoe krijgen wij een minister dan zo ver?
Heeft een minister van binnenlandse zaken deze eminente feitenkennis niet sowieso al, en zo nee, waarom eigenlijk niet?? En zo ja, waarom worden wij, het electoraat, hierin niet gekend? Alleen het electoraat kan het tij keren!!!!!

michello | 24-01-15 | 11:17

Hyperventilator | 24-01-15 | 11:12
Het is het collectieve schuldgevoel, het dit nooit meer complex, wat de redelijkheid in de weg zit. Het wordt er natuurlijk ook wel flink ingestampt.

aardappelninja | 24-01-15 | 11:17

Voor tien jaar terug dacht onderstaande nog dat het zo'n vaart niet zou lopen. De Rede zou wel overwinnen en het proces van secularisering zou ook onder Moslims niet te stoppen zijn. Bovendien zag ik toen nog weinig gevaar in de religie van de Mohammedaan. How could I be wrong. Goed stuk heer Jansen.

Coyote | 24-01-15 | 11:16

Evocatus | 24-01-15 | 11:06
"Modern histories of the Middle East excuse the historical Muslim persecution of Jews for the same reason the media excuses modern Muslim attacks on Jews".

sultanknish.blogspot.nl/2015/01/why-le...

menzo | 24-01-15 | 11:16

@Bouwvakkersdécolleté | 24-01-15 | 11:11
Die journalist bij Jinek van de week durfde het om te zeggen dat Jihadisten o.a. het gevolg waren van buitensluiten, maar pleitte tegelijkertijd voor meer ruimte voor salafisten. Zij moeten de mogelijkheid hebben om vrouwen geen hand te geven o.a. Hij vergeet daarbij dat deze lieden in ONZE samenleving leven en zich derhalve aan ONZE normen en waarden dienen te houden. Willen zij dat niet, dan wegwezen naar een cultuur die wel bij hun past.

Maria.1 | 24-01-15 | 11:16

Goed geschreven,historisch gezien vergelijkbaar met het Nederland van de jaren dertig waarin men dacht dat door zich stil te houden het nazigevaar wel zou meevallen.
Mensen hebben wat dat betreft niets geleerd van de geschiedenis.

Door juist in het huidige tijdsbestek niets laten horen wat voor een Democratie pleit,is je voortijdig overgeven.
Een goed voorbeeld daarvan is onze Koning Pils die op het moment na Charlie Hebdo niet krachtig van zich liet horen waar Nederland precies voor zou moeten staan.

Maar het is niet alleen zaak alleen dit geluid maar via je toetsenbord te laten horen, juist ook daar buiten.

Democratie is niet voor bange mensen.

Capodicat | 24-01-15 | 11:16

@eerstneukendanpraten | 24-01-15 | 11:10
In de herhaling (uitzending gemist) heb ik haar gezien ja. In eerste instantie zag ik Peter R. de Vries zitten, en toen heb ik in een soort van reflex zo snel mogelijk weggezapt.
Ik denk zelf trouwens dat een deel van de moskeebezoekers(let wel: moskeebezoekers, ik heb het niet over allochtonen in het algemeen) wel uit zichzelf weg zal gaan. De rest zullen we een handje moeten helpen.

VanBukkem | 24-01-15 | 11:16

Karen Armstrong in Buitenhof sprak nauwelijks over haar eigen mening over de Islam. Ze zou vooral (als hij erom zou vragen) Obama adviseren dat er demonstraties uit respect voor de slachtoffers van Islamitische terreur zouden komen.

Einde van de Domheid | 24-01-15 | 11:13

Goed geschreven. Volledig mee eens! Passief en volkje zijn we en enorm naïef.

Hyperventilator | 24-01-15 | 11:12

-weggejorist-

Bouwvakkersdécolleté | 24-01-15 | 11:11

Niks tegen vanillevla alleen die bijsmaak :-(

Berthe | 24-01-15 | 11:11

Peter Emile | 24-01-15 | 11:05
Misschien wel deprimerend, maar voor geen meter onwaar. Daar waar de Islam vertegenwoordig is, heerst meestal de dood - verderf en onverdraagzaamheid.

Snowy2000 | 24-01-15 | 11:10

jeandubois | 24-01-15 | 10:52
één goed geöliede, centraal geleide organisatie!!
Nee maar is ook niet nodig, op bepaalde sleutel posities je handlangers hebben. Die weloverwogen bepaalde geluiden de wereld in sturen die door de meute wordt opgevangen.
Het gaat om de toon die gezet wordt, de rest doet het voetvolk zelf. Hier in Nederland schijnt het goed te werken om met enige regelmaat radicalen een hoop herrie te laten maken. Zodat er weer aan beide zijde een onbehagelijk gevoel ontstaat waarbij er telkens meer mensen tegenover elkaar komen te staan.
Simpel en met geduld en dit herhalen ontstaat er een kloof die alleen nog met wapens straks bevochten kan worden.
Dan heb je een winnaar en die heeft altijd gelijk. Tegenstander kan opgeruimd worden en we leven nog lang en gelukkig.
Ze kunnen ook verliezen, dat is de laatste 1000 jaar zo geweest, dan beginnen ze gewoon weer van voren af aan.

Rest In Privacy | 24-01-15 | 11:10

VanBukkem | 24-01-15 | 11:01

Die gaan nooit meer uit zichzelf weg ben ik bang. Zolang ze hier als sprinkhanen in het maisveld kunnen ageren zijn ze niet meer weg te slaan. Nanninga nog gezien op de TV onlangs? Oef...

eerstneukendanpraten | 24-01-15 | 11:10

Het Justitierabbinaat bemiddelt ook in de verzorging van kosjer voedsel en de bereiding ... Het is voor een Joodse gedetineerde mogelijk kosjer eten te krijgen.

Einde van de Domheid | 24-01-15 | 11:10

@Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 11:02
We hebben hier te maken met een exoot die in potentie een bedreiging vormt voor de inheemse organismen. Vandaar tegenmaatregelen gewenst.

VanBukkem | 24-01-15 | 11:10

Ik ken wel goede moslims, niks mis met die mensen.

AbleArcher13 | 24-01-15 | 11:10

Waarom zien we Hans Jansen niet meer op TV? Waarschijnlijk omdat de PC-media het tegengeluid niet willen horen. Geen belangstelling voor wetenschappers. Maar wel voor 20-jarige moslimfanaten.

lulleficatie | 24-01-15 | 11:08

Een uitstekende analyse.

De Geus | 24-01-15 | 11:08

Graag een uitvoeriger ontkrachting van het gezwatel van de "godsdiensthysterica" Karen Amstrong, heer Jansen.
*
Ze had weer een vondst; het Joden-doden was een import vanuit het oude Europese antisemietisme. Nou dat zou ik graag eens onderbouwd zien, maar Peter Jan Hagens slikte dat als zoete koek; Als dat echt zo is, dan de bronnen graag. Vraag me af of er iemand op die redactie ooit wel eens echt een boek anders dan van die bloedopdweilster gelezen heeft.
Salut! Evocatus

Evocatus | 24-01-15 | 11:06

jeandubois | 24-01-15 | 10:52
Wanneer hetzelfde doel wordt nagestreefd, het zover mogelijk islamiseren van de maatschappij waarin je leeft, is een centrale leiding natuurlijk niet echt nodig.

aardappelninja | 24-01-15 | 11:05

Deprimerend stuk van Jansen.
Maar hij heeft wél gelijk.

Peter Emile | 24-01-15 | 11:05

@Mr.Red | 24-01-15 | 10:55
Wat kunnen we er aan doen?
grenzen sluiten en immigratiestop, geen privileges meer vanwege religie, 1-paspoortensysteem; kiezen welke nationaliteit en consequenties daarvan aanvaarden
Om te beginnen.

Maria.1 | 24-01-15 | 11:05

Jan Passant mk2 | 24-01-15 | 10:58

Volgens die enorme zak tabak is het gewoon allemaal de schuld van het westen. Maar het zal allemaal weer goed komen als er één groot Europa is ontstaan en iedereen gewoon belasting aan Brussel afdraagt. Gegarandeerd!

eerstneukendanpraten | 24-01-15 | 11:04

-weggejorist-

Hand Solo | 24-01-15 | 11:04

David Suurland is in 2012 cum laude aan de UL gepromoveerd met zijn thèse : nazisme, communisme en islamisme.Nadat in maart 2012 de 23 jarige Mohammed Merah op een basisschool een rabbijn en drie Joodse kinderen executeerde ( de 7 jarige Myriam Mossonego tilde hij op aan het haar waarna hij haar door het hoofd schoot gelijk een SS-er in Bergen Belsen )had hij binnen no time honderden likes van mohammedanen in Frankrijk. De algemene jodenhaat , zo zegt men, wordt gevoed door het Joodse Israël in hun verdediging tegen Hamas. Nergens echter ging een moslim de straat op toen Arabische moslims 200.000 zwarte moslims in Darfur ombrachten. Het blijft muisstil daar waar het Boko Haram betreft enz. Jodenhaat wordt van kindsbeen ingeprent reeds op peuterleeftijd door ouders en imams.Mensen die in Nederland de islam en haar gevolgen voor de samenleving aan de kaak stellen worden weggezet als racisten en oproerkraaiers. De heer Thom de Graaff meende goede sier te maken door te refereren aan de door dysenterie overleden Anne Frank daar waar het de uitspraken van een hem niet welgevallige politicus, zijnde de vermoorde heer Fortyun, betrof. Een club van uitgerangeerde politici en hooggeleerde lieden , The Rights Forum, ziet het als haar taak o.l.v. dhr. D van Agt, om het succesvolle Israël in een kwaad daglicht te stellen. Deze onfrisse club weet de weg in den Haag en dus ook de weg naar de muntjes van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.Zo reilt en zeilt Nederland anno nu.

Jan Boule | 24-01-15 | 11:04

Het glas wijn dat van tafel gaat in praatprogramma's, het toneelstuk dat niet mocht worden opgevoerd, het kunstwerk dat moest worden weggehaald, de mevrouw die niet aan dezelfde tafel als de 'heren' mocht zitten. etc etc etc etc.

Standard | 24-01-15 | 11:04

Jan Passant mk2 | 24-01-15 | 10:58
Als kereltje Pechtold ooit aan de macht komt, sluit hij de grenzen voor geen millimeter, maar maakt van Nederland een open immigrantenriool.

Snowy2000 | 24-01-15 | 11:03

Als we de politiek correcten niet stoppen, wordt de Islam niet gestopt.
.
Scherper op de bal, mensen. We hebben niet met één maar met twee destructieve ideologieën te maken.

Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 11:02

Een tramconducteur dwingen het kruisje van zijn stropdas te verwijderen maar een hoofddoek mag wel? Typisch Nederlands dat we dit accepteren en gehoor geven aan dit soort eenrichtingsverkeer van onredelijke kwaadwillende individuen die tot doel hebben ons te overheersen. Dit zijn er allemaal bewijzen van. We zijn een laf passief volk dat niet opkomt tegen onrecht en een kwaadwillende agressieve religie die de Nederlandse cultuur wil wegvagen. Nederlanders zijn een volk dat zichzelf liever opheft ten gunste van een agressieve middeleeuwse 'beschaving' dan dat zij haar hoogwaardige normen van vrijheid, gelijkheid en tolerantie zeker stelt. Want verzet is eng. Waren er niet meer NSB'ers en wegkijkers en wir haben es niet gewust huichelaars dan verzetshelden in Nederland tijdens WOII?

benjemal | 24-01-15 | 11:02

Goed artikel van Hans Jansen. Ik zie het op precies dezelfde manier. Veel Nederlanders zien het gevaar niet, of liever, willen het niet zien. Zo'n mevrouw mag toch wel een doekje dragen, zeggen ze. Dat kan toch geen kwaad! Dat heb ik meerdere malen gehoord. Jaren geleden kocht ik het boek van Geert Wilders: Kies voor de vrijheid. Uit solidariteit, zoals de Fransen deden met het nummer van Charlie dat na de moord verscheen. De naam van de uitgever is nergens te vinden in het boek. Uit angst werd die niet vermeld. Ik geloof zelfs, dat het Wilders niet eens is gelukt het boek te presenteren, bang als men was voor represailles. Voorzichtigheid, zo zou je het misschien ook kunnen noemen. Dat is toch een teken aan de wand. Waarom, o waarom, begrijpen mensen dat niet.

onnosel | 24-01-15 | 11:01

Ik ben het trouwens niet helemaal eens met de heer Jansen in dit geval. Ik denk dat de revolutionaire geest in dit land terug in de fles is gekropen WEL omdat we het hier eigenlijk te goed hebben. Nog wel. Geef het volk brood (McDonalds) en spelen (10 dagen all-in resort Turkije) is absoluut van toepassing op den Nederlander. "Och, ik mag niet klagen, ik heb het toch goed" hoor ik nog regelmatig mensen zeggen, onwetend van het zwaard van Damocles dat boven hun hoofd hangt.
De Grote Vraag is: gaan ze het licht nog zien voordat het te laat is, of blijven we lekker dansen op de vulkaan? Persoonlijk denk ik dat we het licht nog wel op tijd gaan zien, dwz na de nodige bloedige aanslagen.
Ik denk, ik weet het eigenlijk wel zeker, dat alle maatregelen die Geert voorstelt te zijner tijd ingevoerd worden. Volgens mij doen moskeebezoekers er verstandig aan tijdig dit continent te verlaten, want anders kon het ze wel eens net zo vergaan als die andere religieuze minderheid ergens in de eerste helft van de 20e eeuw. Niet dat ik daar zo'n groot voorstander van ben, maar het zal gebeuren. De geschiedenis zal zich herhalen als we niet uitkijken.

VanBukkem | 24-01-15 | 11:01

@Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 10:49

Ja, maar juist daar heeft Hans aandacht voor in zijn column. De policore media probeert inderdaad vaak de aandacht te beperken tot dat het aantal extremisten onder moslims zo laag is. Maar ze negeert moedwillig het wereldbeeld van de gemiddelde moslim.

roze_bril | 24-01-15 | 11:00

.. overigens heel interessant wat je allemaal als conclusies kan trekken wanneer iemand met echt verstand van de islam naar die beweging kijkt. Zoals Hans Jansen, die deze ploerterige beweging bestudeerde en de dat geheimschrift zelfs zelfs kan lezen.

Alleenstaande islamitische moeders? De islam vindt dat niet eens goed. Vrouwen horen het eigendom te zijn van hun vader of hun echtgenoot.

Dus als er vier "alleenstaande islamitische moeders" in een cluster wonen, dan is dat waarschijnlijk inderdaad een islamitisch polygaam huwelijk. Een illegaal doch officieel ondersteund huwelijk, waarvoor vier extra uitkeringen en drie extra woningen verstrekt worden door de Nederlandse sinterklaas.
Bovendien kunnen drie woningen doorverhuurd worden.

Het is dus mogelijk voor een man in een jurk om een rijk leven te lijden als beroepsmoslim, terwijl hij 24/7 bezig is het land af te breken en financieel uit te hollen met zijn jihad. Voor zijn eigen lol! En voor het plezier van die ploert van een profeet.

Is die kerel van Pechtold al geroepen om dit allemaal met veel dedain en minachting te ontkennen?

Jan Passant mk2 | 24-01-15 | 10:58

Excellente analyse. En nu? Wanneer komen we in verzet?

_Fly66_ | 24-01-15 | 10:57

Rijst de vraag: wat kunnen we hier tegen doen?

Mr.Red | 24-01-15 | 10:55

Het klopt wel wat Jansen zegt, maar er ligt nog iets onder.

In feite is de islam bang. Bang dat de westerse waarden de bijl zijn aan de wortel van de islam. Daarom haalt de islam alles uit de kast om de moslims in hun islamitische gevangenis te houden. Dat lukt aardig dankzij onze gedoogcultuur en subsidies.

De islam durft de strijd met westerse waarden niet aan. Daarom proberen ze die te vernietigen.

Islamofiel | 24-01-15 | 10:55

!Pegida!

nou_moe | 24-01-15 | 10:54

-weggejorist-

maatneembekertje | 24-01-15 | 10:54

Goed inzicht, nu begrijp ik meteen waarom het er in europa steeds hopelozer uitziet, en er geen enkele hoop op verbetering is... geef mensen geen sprankeltje hoop en voorkom zo een revolutie.

baard van troje | 24-01-15 | 10:54

Hans Jansen heeft gelijk, maar een islamapologeet zou zich toch flink zorgen moeten gaan maken. Een beweging als Pegida was tien jaar geleden niet voor te stellen. De opkomst van UKIP en andere partijen... Toch een grote verandering ten opzichte van een jaar of wat geleden.

menzo | 24-01-15 | 10:53

Goed artikel.

Willem Alexander kan mooi over opscheppen tegen zijn islam vriendjes in Sa Arabië hoe goed het gaat met de Islamisering van zijn Shellland.

lady blabla | 24-01-15 | 10:52

Keurige en heldere analyse. En ja, kritiek op de islam mag niet. Voor je landgenoten ben je islamofoob of, erger nog, een racist. Vanuit de islam gezien ben je een potentieel doelwit. Mijn overbuurman heeft een affiche voor zijn raam hangen met de tekst: "Geert Wilders deugt niet" en "de PVV is gif". Wat mij betreft had daar beter kunnen staan: "Mohammed deugt niet" en "De islam is gif".
Maar ja, ik woon hier met vrouw en kind dus denk niet dat het heel verstandig is zelf zo'n affiche op te hangen.

Andreas B. | 24-01-15 | 10:52

Dus als ik het goed begrijp is 'de' islam één goed geöliede, centraal geleide organisatie waarin de ca. 1.6 miljard leden, van gematigde moslims die zelden naar de moskee gaan tot radicale jihadisten precies weten wat ze volgens een tevoren bedacht plan aan het doen zijn. Mensen die de wereld als één groot complot zien waarin alles met alles samenhangt, hoe noem je die opk al weer volgens DSM-V?

jeandubois | 24-01-15 | 10:52

Aan beroepsmoslims geen gebrek en in de etalage van de plaatselijke boekwinkel liggen een stuk of zes Charlie Hebdo's. Guess what, de ruit is nog heel. Peace!

doodserieus | 24-01-15 | 10:51

-weggejorist-

Hand Solo | 24-01-15 | 10:51

Laten we de mediacratie niet onze aandacht afleiden van wat er werkelijk toe doet: hoe wij ons eigen leven vormgeven. Bij deze belangrijkste opgave legt die hele islam ons nog lang niet een strobreed in de weg.

Rest In Privacy | 24-01-15 | 10:50

Wat zo jammer is aan de hele discussie over Islam en terreur is dat het de aandacht wegneemt van alle andere aspecten van Islam die we niet in onze samenleving zouden moeten willen.

Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 10:49

" Boeken met Theo, Geert of Ayaan op de omslag zullen ze nooit in de etalage van een boekwinkel zien liggen, omdat de glasverzekering van de boekhandel dat liever niet heeft"
Echte ouderwetse Nederlanders hebben die boeken allang via een webwinkel gekocht,in de boekenkast staan Hans.En lenen die ook graag uit aan gelijkdenkende minder welgestelden btw.
En ja... die theorie snijdt zeker hout als je bedenkt dat ook de ouderwetse Nederlander meer voordeel ziet om met een revolutie af te komen van religie en oorlog veroorzakende ideologieën.
Dat proces is dan ook al een tijdje bezig.Sinds de dood van Pim en Theo zie je langzaam een rechtse revolutie op gang komen die politiek gezien steeds meer terrein wint tegen de linkse gedoog en wegmetons cultuur.En zodra de tijd daar is komt uit de verbetering van het benoemen(dat kortgeleden nog not done was)een nog betere maatschappij voort.

deraderendraaien | 24-01-15 | 10:49

De Bilderberggroep heeft de wereld allang herverdeeld , het uitvoeren is reeds begonnen.

prof. Gonzalez | 24-01-15 | 10:48

Maar hoe worden Nederlanders wakker?

Polyppiel | 24-01-15 | 10:46

De strategie van doorpakken dus.

Rest In Privacy | 24-01-15 | 10:44

Hulde voor dit stuk

Snap je!? | 24-01-15 | 10:43

Precies wat ik vorige week al schreef over Amstrong. "Staat maar 41x jihad in de Koran. Jihad betekent strijd. Meestal strijd om het voor de armen op te nemen." Kan Hans hier ook inhoudelijk op ingaan en dit debunken? Dit zou ik graag zien. Hij is per slot van rekening de deskundige.

roze_bril | 24-01-15 | 10:43

Weer precies raak, deze duiding van Hans Jansen. Daarom blijf ik de Moslims wantrouwen en straks weer op de PVV stemmen. Niet omdat het helpt, maar omdat het (nog) kan.

Brou Is Back | 24-01-15 | 10:41

Geachte meneer Jansen, dit is zo precies de spijker op de kop en exact de beschrijving van wat er heden aan de hand is, dat al onze regeringsleiders in Europa en de VS, alsmede alle gevestigde media het gaan tegenspreken. Desnoods met geweld!

Desnoods over de luidsprekers van het Nationale alarmsysteem, via de rechter. Desnoods met schietende moslims in de straten.

Islam is vrede. Islamitische bruinhemden bestaan niet.
GA. SLAPEN. ALLEMAAL. OF. ANDERS.

Jan Passant mk2 | 24-01-15 | 10:41

Triomfen des Willens.

Rest In Privacy | 24-01-15 | 10:41

Het is sneu voor de slachtoffers en nabestaanden, maar wat dit land nodig heeft om van die oogkleppen af te komen, zijn een paar bloedige aanslagen. Afijn, dat is slechts een kwestie van tijd.

VanBukkem | 24-01-15 | 10:41

Goed stuk Hans. Maar ik heb wel een opmerking. De tegenpartij is niet te lui om over de schouder mee te kijken of tegenactie te ondernemen, maar wordt monddood gemaakt. Dat zie je aan Pegida o.a. die wordt weggezet als extreem rechts. Zelfs Frau Merkel schuwt niet om deze bezorgde burgers te demoniseren. Die wegkijkende overheden zijn het werkelijke gevaar.

Maria.1 | 24-01-15 | 10:39

Het lijkt wel of er geen ontsnappen aan is Hans. Dus wat gaan we eraan doen?

Plukkiehaar | 24-01-15 | 10:37

Dit artikel straalt negatief af op de islam. En meer dan terecht. Weg met de islam-likkers.

Fijnstoffer | 24-01-15 | 10:37

Treffend neergepend.

MyCatIsDoingThis | 24-01-15 | 10:35

Hansie bedankt!

epidermalehegemonie | 24-01-15 | 10:35

100% mee eens. Goed stuk.

genoegisgenoeg | 24-01-15 | 10:35

Maar Alexander Pechtold vindt de islam nog steed 'toppie' hoor...

eerstneukendanpraten | 24-01-15 | 10:34

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland